Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
195001
  Редько О.М. "… бажаю … дочекатися визволення України…" (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 178-192. – ISSN 0320-9466
195002
  Елиферова М. "Багира сказала..." : гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 254-277. – ISSN 0042-8795
195003
  Слободян В. "Багряний попіл. Ведмедик" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 96-110


  Апокаліптичне оповідання-фентезі.
195004
  Лисенко Л. "Багряні барви акварелі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 94-97. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Передчуття осені", "Коло життя", "Жовтневий промінь, впійманий в долоні", "До дня перемоги", "Гіст ьнізвідки", "Сльоза дитини", "П"ять колосків", "А то!", "Сувій", "Земля садів - рокована земля".
195005
  Боровков А.К. "Бада’и’ ал-лугат" / А.К. Боровков. – М, 1961. – 265с.
195006
  Данко С. "Бажане" та "дійсне" міністра Сійярто // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 3
195007
  Коваль Р. "Бажаю відваги жити чесно..." // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Жовтень, число 10


  Минуло 25 років від дня смерті Зеновія Красівського.
195008
  Матяш І. "Бажаю всего найкращого і спокою і радости" (Листи Катерини Грушевської до Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 198-209. – ISBN 966-625-040-3
195009
  Амонс Андрій "Бажаючи роззброїтись перед слідством..." : доля генерала Потоцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Влітку 1938-го органи НКВС репресували 81-річного Павла Платоновича Потоцького, колишнього царського генерала. Його звинуватили у скоєнні терористичних актів проти представників радянської влади та організації контрреволюційних заходів. Цікаво, чи ...
195010
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
195011
  Танцюра А. "Байбал і Баянай" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 100-105. – ISSN 08-68-4790-1
195012
  Соломонова О. "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синкрезису // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 108-120
195013
  Науменко О. "Байки-повчайки" : байки, казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
195014
  Моїсєєв Л. "Бакалавр" молодший за кого? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 9


  "... Здоровий глузд призвів до скасування у новому Законі України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" і спціаліст".
195015
   "Бакинскому рабочему" - 60 лет. – Баку : Изд. газ. ""Бакинский рабочий", 1966. – 268с. : ил.
195016
   "Бал хризантем" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 67. – ISSN 0130-5212
195017
  Голуб В. "Балада про кохання" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 49


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
195018
  Москаленко О.О. "Балада про червоний капелюшок" Ф. Гарсія Лорки: у пошуках справжньої поезії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 181-190. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2


  Балада про Червоний Капелюшок” розглядається з позицій архетипної критики. Пошук головною героїнею свого дитинства сприймається як код екзістенціального пошуку поетом свого “Я”. Ключові слова: ініціація, дитинство, часопростір, християнскькі ...
195019
   [Базилевич Віктор Дмитрович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 44. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
195020
  Матесис А. [Базилік / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
195021
  Нукіос А. [Байки Езопа : перші переклади на новогрецьку мову / Андронікос Нукіос, Георгіос Еталос; за ред. Г. М. Паразонглоса. – Афіни : Естія, 1993. – 295 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0550-0
195022
  Мирский Г.И. Багдадский пакт - орудие колониализма / Г.И. Мирский. – М., 1956. – 56с.
195023
  Месропян Д.А. Багдасар Аветисович Месропян : каталог выставки. Графика / Д.А. Месропян; Сост.: Г. Маревичева; отв. ред.: Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – 24 с.
195024
   Багінський Іван Леонідович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
195025
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205-206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету. У 1955-1956 рр. - викладач Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1997-2004 рр. - професор кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
195026
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 186. – ISSN 2075-437X
195027
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17-18. – ISBN 978-966-439-754-1
195028
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23-24. – ISBN 978-966-933-054-3
195029
  Швець В.С. Багнет - у землю! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 164 с.
195030
  Данілова Н.О. Баготорічна динаміка концентрацій формальдегіду у повітрі міст України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 86-90
195031
  Байрамукова Н.М. Баграт Шинкуба : очерк творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 248 с.
195032
  Полосин И.И. Багратион - герой Отечественной войны 1812 года / И.И. Полосин. – Ташкент : [Б. и.], 1942. – 72 с.
195033
  Борисов С. Багратион : П.И. Багратион, о нем / С. Борисов. – Москва : [Б. и.], 1938. – 40 с.
195034
  Голубов С. Багратион : Слава и честь года 1812 / С. Голубов. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 292 с.
195035
  Муравина Ф. Багратион / Ф. Муравина. – Москва : [Б. и.], 1943. – 30 с.
195036
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 343 с.
195037
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва-Л., 1949. – 343с.
195038
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1951. – 356с.
195039
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Молотов, 1952. – 348с.
195040
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1960. – 341с.
195041
  Голубов С.Н. Багратион : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 336 с.
195042
  Голубов С.Н. Багратион : роман : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : Современник, 1982. – 336 с.
195043
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Краснодар, 1988. – 668,2с.
195044
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Пермь, 1989. – 266,2с.
195045
  Голубов С. Багратион / С. Голубов. – Москва, 1993. – 336с.
195046
  Юдовсикй Михаил Багратион : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
195047
  Бондаренко К. Багратион // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 4 (173). – С. 62-64
195048
  Борисов С. Багратіон : П.І. Багратіон, про нього / С. Борисов. – Київ : [Б.в.], 1939
195049
  Славута А.А. Баграяна голубінь / А.А. Славута. – Сімферополь : Кримвидав, 1964. – 102 с.
195050
  Ігнатенко М.І. Багрецева земля : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1968. – 71 с.
195051
  Бажан М.П. Багрець : поезії / М. П. Бажан ; вступна ст. Є. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1966. – 138 с.
195052
  Шевченко А.Г. Багрицкий и Маяковский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена проблемi визначення мiри впливу Маяковського на творчість Багрицького. Для вирiшення поставленоi проблеми використанi працi таких лiтературознавцiв, як Горелов, Цибенко, Крук, Азаров та iн. В бiльшостi використаних джерел ...
195053
   Багрій-Шахматов Леонід Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 257-258. – ISBN 978-617-573-038-6
195054
  Іскорко-Гнатенко Багрій О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7442-69-0
195055
   Багрій Петро Іларіонович (1925-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
195056
  Сопельняк Б.Н. Багровая земля / Б.Н. Сопельняк. – М., 1988. – 142с.
195057
  Булушев П.М. Багровая память / П.М. Булушев. – Ленинград, 1978. – 56с.
195058
  Хмелев В.М. Багровая полоса / В.М. Хмелев. – Свердловск, 1974. – 168с.
195059
  Лозинский М.Л. Багровое светило / М.Л. Лозинский. – М., 1974. – 216с.
195060
   Багрову Миколі Васильовичу : поздоровлення // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
195061
  Дубинянская Яна Багровые закаты : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 89-97. – ISSN 0130-7673
195062
  Боков А.Х. Багровые зори : роман / Ахмет боков ;. – Москва : Современник, 1976. – 271 с.
195063
  Погодин Н.Ф. Багровые облака / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1956. – 83с.
195064
  Джакыпбеков А. Багровые облака / А. Джакыпбеков. – Фрунзе, 1988. – 179с.
195065
  Булгаков М.А. Багровый остров / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 479с.
195066
  Булгаков М.А. Багровый остров. Адам и Ева / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – 143с.
195067
  Бекимбетов А. Багровый рассвет : Эхо в пустыне. Яркое солнце надежды. Доверие : роман, повести и рассказы / Айтбай Бекимбетов ; [худож. К. Нажимов]. – Нукус : Каракалпакстан, 1980. – 352 с. : ил.
195068
  Геогиев Любен Багряна : етюди и спомени / Геогиев Любен. – София : ЦВЯТ, 1993. – 306 с.
195069
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1982. – 527 с.
195070
  Мусієнко Олекса Багряна вежа / Мусієнко Олекса. – Київ : Дніпро, 1983. – 236 с.
195071
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа : роман / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с. – ("Доблесть")
195072
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1928. – 68 с.
195073
  Мусиенко А.Г. Багряная крепость : роман / А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 549 с.
195074
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 400 с.
195075
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : [о М.В. Фрунзе] / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 408 с.
195076
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : роман [о М.В. Фрунзе] / Юрий Андреев, Григорий Воронов. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 426, [3] с. : портр. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
195077
  Сундетов М. Багряная луна : роман / Магзом Сундетов ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
195078
  Июльский Р.В. Багряная мостовая / Р.В. Июльский. – Саратов, 1943. – 8с.
195079
  Жемайтис С.Г. Багряная планета / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 223с.
195080
  Мирний В.С. Багряне гроно горобини / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94 с.
195081
  Упеник М.О. Багряне листя : вибране / М.О. Упеник. – Київ : Дніпро, 1974. – 351с.
195082
  Михайлюк В. Багряне намисто : Пісні, романси / В. Михайлюк; Ін-т народознавства НАНУ; Історико-культурна спадщина. – Київ : Музична Україна, 1999. – 112с.
195083
  Боровий В.І. Багряне серце землі / В.І. Боровий. – Харків, 1971. – 78 с.
195084
  Гуцал П. Багряний відблиск "золотого вересня" (політичні репресії на Тернопільщині у 1939-1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 182-193. – ISBN 978-966-8919-85-5
195085
  Довгий О.П. Багряний Жовтня стяг : поезії : [збірник] / О.П. Довгий ; іл. Є.В. Попов. – Киев : Молодь, 1977. – 127 с.
195086
  Гужва В., Крижанівський А. Багряний заспів : поезії : [збірник] / В. Гужва, А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1969. – 319 с. – (ЛКСМ України. 50)
195087
  Бендер В. Багряний зблизька // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0130-1608
195088
   Багряний Іван. "Тигролови" : Біографія письменника: Стислий переказ твору: Аналіз тексту: Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 80с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-009-2
195089
  Скомаровський В. Багряний листок / В. Скомаровський. – Київ, 1983. – 23 с.
195090
  Дубовик М. Багряний листопад : поезії / М. Дубовик. – Київ, 1941. – 111 с.
195091
  Дмитерко Л. Багряний ранок : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 54 с.
195092
  Пархоменко О.І. Багряний фарватер : поваість / О.І. Пархоменко. – Київ, 1978. – 220 с.
195093
  Петренко В.М. Багряний шторм / В.М. Петренко. – Дніпропетровськ, 1987. – 221 с.
195094
  Кривець О. Багряними дорогами : Документальна повість / Олександр Кривець, герой Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1973. – 392 с., 1 л. портр. (фронт.)
195095
  Бормош-Кум"ятський Багряні акорди / Бормош-Кум"ятський. – Ужгород, 1967. – 95 с.
195096
  Сосюра В. Багряні гони : поезії / В. Сосюра : ДВУ, 1927. – 82 с.
195097
  Гайворон І. Багряні громи / І. Гайворон. – Київ, 1984. – 63 с.
195098
  Ткач М.М. Багряні громи : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
195099
  Гончаренко О. Багряні громи сіверського волхва-народовольця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 6 жовтня (№ 20). – С. 3


  Письменнику Михасеві Ткачу - 80!
195100
  Кінзбургський В.М. Багряні експреси / В.М. Кінзбургський. – Київ, 1969. – 54 с.
195101
  Масенко Т.Г. Багряні жоржини : лірика; балади; поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1969. – 347 с.
195102
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ, 1970. – 204 с.
195103
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
195104
  Гандзюра П.П. Багряні ночі : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Молодь, 1964. – 287 с.
195105
   Багряні ночі / [уклад.: М. Кошик, А. Мицкан]. – Харків : Vivat, 2018. – 655, [1] с. : іл. – Перша антологія укр. фентезі. – (Серія "Цикл "Брама"). – ISBN 978-966-942-794-6
195106
  Гранже Ж.-К. Багряні ріки = Les rivieres pourpres : роман / Жан-Крістоф Гранже ; [пер. з фр. Олега Леська]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 350, [2] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Les riviиres pourpres / Jean-Christophe Grange. Paris: Editions Albin Michel S.A., 1998. – ISBN 978-617-12-4722-2
195107
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 198 с.
195108
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1965. – 300 с.
195109
  Рубашов М.Б. Багряні тіні / М.Б. Рубашов. – Київ : Художня література, 1982. – 424 с.
195110
  Сирмардис Я. Багряное время малины : стихи / Янис Сирмардис ; авториз. пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1971. – 104 с.
195111
  Жупан И.В. Багряное небо / И.В. Жупан. – Ужгород, 1961. – 132с.
195112
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1969. – 272с.
195113
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1978. – 542с.
195114
  Розумний М. Багрянолиці : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
195115
  Вольнов А.А. Багряные дожди / А.А. Вольнов. – Москва, 1962. – 211с.
195116
  Смирнов В.А. Багряные закаты / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
195117
  Барсуков Э.Г. Багряные леса : [стихи и поэма "Рассветные дожди"] / Э.Г. Барсуков. – Ростов-на-Дону : Книжное изд-во, 1968. – 62 с. : ил.
195118
   Багряные льды : литературный альманах. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1925. – 160 с.
195119
  Песенка М.И. Багряные солнца / М.И. Песенка. – Донецк, 1979. – 70с.
195120
  Сорокин В.В. Багряные соловьи / В.В. Сорокин. – Москва, 1976. – 335с.
195121
  Никитин Т.Г. Багряные сполохи / Т.Г. Никитин. – Харьков, 1978. – 31с.
195122
  Рубашов М.Б. Багряные тени / М.Б. Рубашов. – Москва, 1964. – 224 с.
195123
  Гали М. Багряные травы : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
195124
  Касми А.Н. Багряные цветы / А.Н. Касми. – Москва, 1966. – 295с.
195125
  Герасимович Л.К. Багряный горизонт : новеллы современных монгол. писателей / пер. с монгол. сост., вступ. ст. Л.К. Герасимович ; Ин-т народов Азии АН СССР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Москва : Наука, 1964. – 87 с. – (Современная восточная новелла)
195126
  Барановский В.С. Багряный град : повести / Василий Барановский. – Вильнюс : Вага, 1989. – 356, [2] с.
195127
  Якубовский А.П. Багряный лес / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1975. – 183с.
195128
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1969. – 528 с.
195129
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1976. – 479 с.
195130
   Багуат-Гета или беседы Кришны с Аржуном : с примечаниями [Електронний документ] : переведенная с подлинника писанного на древнем браминском языке, называемом санскритта, на английском, а с сего на Российский язык. – Москва : Университетская тип. у Н. Новикова, 1788. – 213 с.
195131
  Автономов В. Багульник - северный цветок : стихи / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 159 с.
195132
  Преловский А.В. Багульник / А.В. Преловский. – Иркутск, 1957. – 62с.
195133
  Хоринская Е.Е. Багульник / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1964. – 79с.
195134
   Багульник : сборник литературного объединения. – Улан-Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1965. – 140 с.
195135
  Яковлев Ю.Я. Багульник / Ю.Я. Яковлев. – М, 1972. – 399с.
195136
  Яковлев Ю.Я. Багульник / Ю.Я. Яковлев. – М, 1975. – 415с.
195137
  Федоров Г.А. Багульник : повесть / Геннадий Федоров ;. – Москва : Советская Россия, 1977. – 111 с.
195138
  Тельканов С.А. Багульник / С.А. Тельканов. – М., 1980. – 96с.
195139
  Бытовой С.М. Багульник / С.М. Бытовой. – Ленинград, 1983. – 512с.
195140
   Багульник : поэзия / Ю. Соколов, Д. Нечаенко, А. Макаров, М. Шелехов, А. Лаврин, М. Гаврюшин, Н. Стручкова, С. Васильев, Л. Овчинников, В. и др. Казакевич; Авт.: Ю. Соколов, Д. Нечаенко, А. Макаров, М. Шелехов, А. Лаврин, М. Гаврюшин, Н. Стручкова, С. Васильев, Л. Овчинников, В. Казакевич и др. – Москва : Современник, 1985. – 253 с. – (Молодые современники)
195141
  Липатов В.В. Багульник / В.В. Липатов. – Москва, 1985. – 80с.
195142
   Багульник в степи : стихи кор. поэтов Казахстана. – Алма-Ата : "Жазушы", 1973. – 96 с. : ил.
195143
  Вишняков М.Е. Багульник на северном склоне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1977. – 63с.
195144
  Горобці Ірина та Олександр Бад Рагац. Джерела енергії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 36-41 : фото
195145
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
1. – 1961. – 51 с.
195146
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
2. – 1961. – 1375 с.
195147
  Ільїн В.В. Бадараяна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
195148
  Розенфельд А.З. Бадахшанские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Ленинград, 1971. – 192 с.
195149
  Полканов Ю.О. Баделеїт - нова цирконієва сировина України / Ю.О. Полканов, Т.Й. Добровольська, Т.Д. Піддубна // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 116-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
195150
  Решетник М.Д. Баденська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 572. – ISBN 966-316-069-1
195151
  Вардумян О. Баджи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 155-159. – ISSN 0320 - 8370
195152
  Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Карамшоев Д. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 36 с.
195153
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1958. – 104с.
195154
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1966. – 144с.
195155
   Бадминтон : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 39 с.
195156
  Лившиц В.Я. Бадминтон / В.Я. Лившиц, А.В. Галицкий. – М., 1976. – 144с.
195157
   Бадминтон : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 40 с.
195158
  Лифшиц В. Бадминтон для всех / В. Лифшиц, М. Штильман. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
195159
  Глебович Б.В. Бадминтон для детей / Б.В. Глебович, А.А. Постников. – М., 1968. – 160с.
195160
   Бадминтон. Игра в мяч с перьями : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 32 с.
195161
  Григорьев П.Н. Бадминтон. Спортивная игра для всех. / П.Н. Григорьев. – Л, 1963. – 56с.
195162
  Кривопальцев В.Я. Бадмінтон - для всіх / В.Я. Кривопальцев. – К., 1985. – 56с.
195163
   Бадмінтон. Гра в м"яч з пір"ям : правила змагань. – Київ : Здоров"я, 1965. – 35с.
195164
   Бадмінтонний проект // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На стадіоні "Наука" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрили професійний бадмінтонний майданчик.
195165
  Гусейнаев Абачара Бадрижат / Гусейнаев Абачара. – М, 1975. – 176с.
195166
  Рустамов А.К. Бадхызский заповедник : (Природные заповедники СССР) / А.К. Рустамов. – Москва : Знание, 1972. – 32с. = Наука о Земле Назва підсерії: Новое в жизне, науке и технике ; 3
195167
  Маларчук Г. Бадя Козма : роман / Георге Маларчук ; авториз. пер. с молд. Ю.Семенова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 367 с.
195168
  Парамонов А.А. Бадяги и гидры как объекты школьной работы / А.А. Парамонов. – Москва, 1947. – 59с.
195169
  Шеремет М.С. Бадьорість : вірші і поеми / М.С. Шеремет. – Київ : Дніпро, 1966. – 314 с.
195170
   Бадьорість і здоров"я // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4
195171
   Баенская Ирина, Кондрашова Ирина, Петрачева Нина, Трофимова Ирина : выставка произведений (Москва, 1981) : кат. выставки / И. Баенская, И. Кондрашова, Н. Петрачева, И. Трофимова; Баенская И., Кондрашова И., Петрачева Н., Трофимова И. ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва, 1981. – 44с.
195172
   Баєв Борис Федорович (1923-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18. – ISBN 978-966-439-754-1
195173
   Баєв Борис Федорович (1923-1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
195174
  Горак Р. Бажав я для скованих волі... : біографія Івана Франка / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2015. – 318, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-629-151-0


  У пр. №1736275 напис: Музею Родина Франків у Києві з похиленим чолом - Роман Горак. 25.ХІ.2016 р.
195175
  Добржанський О.В. Бажаємо до України ! : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
195176
  Стрельник Ольга Бажаєш змінити світ - почни з себе. Сервіс-дизайн як інструмент // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 66-69 : фото
195177
  Костюк Н. Бажаєш подорожувати - виконай рішення! // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 22-23
195178
   Бажал Юрій Миколайович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 31. – ISBN 978-617-7530-19-9
195179
  Жадько В. Бажан Микола Платонович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 42. – ISBN 978-966-8567-14-8
195180
  Ковалів Ю.І. Бажан Микола Платонович (- поет, перекладач, літературознавець, громадський і державний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 73. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195181
   Бажан Наталія Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 47. – ISBN 978-966-2726-03-9
195182
  Умрихіна Л.В. Бажане як дійсне: мовна реалізація в українській фразелогії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 28/29 (392/393). – С. 28-33
195183
  Стороха Б. Бажаний некликаний гість: колоніальний дискурс у подорожніх записках Г.Г. Еверса "Індія та я..." // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 55-58. – ISSN 2307-2261
195184
   Бажання вчитися долає обставини // Київський університет. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лабораторний практикум для майбутніх імунологів - один із найважливіших етапів навчання. Максимально наблизити його до життя вдалося завдяки співпраці ННЦ "Інститут біології та медицини" з Медичною лабораторією CSD - лідером патоморфологічної ...
195185
  Колодяжний Д. Бажання є, а от чи є можливість? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Проблеми виконання на території України рішень міжнародних комерційних арбітражів про стягнення іноземної валюти".
195186
  Зборовська Н. Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської : (за повістю "Гортенза, або нарис з життя однієї дівчини") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 85-93. – (Філологічні науки)
195187
  Саіджи Дінчер Бажання показати світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 30-31 : фото
195188
   Бажанов Марко Ігорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 259-261. – ISBN 978-617-573-038-6
195189
  Курас І. Бажанський Порфирій Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 612-613. – ISBN 966-642-207-7
195190
  Сингаївський М.Ф. Бажань твоїх снага : лірика і гумор / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 75 с. – ISBN 5-333-00145-6
195191
  Бортняк А.А. Бажаю усміху! / А.А. Бортняк. – Київ, 1981. – 74 с.
195192
  Дрампян Р.Г. Бажбеук-Меликян / Р.Г. Дрампян. – М., 1971. – 103с.
195193
  Бажбеук-Меликян Бажбеук-Меликян Лавиния : альбом : живопись, портрет, натюрмотр / Л.А. Бажбеук-Меликян ; авт. текста и сост. И.С. Игитян. – Москва : Советский художник, 1982. – 34 с.
195194
  Борисов С. Баженов / С. Борисов. – Москва, 1937. – 184 с.
195195
  Чернов Е.Г. Баженов / Е.Г. Чернов, А.В. Шишко. – Москва, 1949. – 160 с.
195196
  Михайлов А.И. Баженов / А.И. Михайлов. – Москва, 1951. – 372 с.
195197
  Ильин М.А. Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1954. – 60 с.
195198
  Пигалев В.А. Баженов / В.А. Пигалев. – Москва, 1980. – 223 с.
195199
  Иванов А.В. Бажиган / А.В. Иванов. – Ленинград, 1966. – 72с.
195200
  Нечай П. База / П. Нечай. – Харків. – 166 с.
195201
  Антасік Е. База DONA - система реєстрації і аналізу наукового доробку працівників Вроцлавського технічного університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-966-941-056-6
195202
  Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
195203
  Демида Є. База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 482-495. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
195204
  Янюк С. База даних "Періодика" електронного каталогу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського як джерело забезпечення інформаційних потреб освітян // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; проаналізовано статистику її відвідування дистантними користувачами впродовж 2014—2018 рр.; ...
195205
  Савчук В.С. База даних "Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018)": підходи до формування і джерела // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 152-170. – ISSN 2409-4137
195206
  Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, ...
195207
  Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1608-6422
195208
  Гладиревська М. База даних геоархеологічних пам"яток кам"яної доби Північного Причорномор"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 220-225. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
195209
  Петренко А.В. База даних державного земельного кадастру // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 281-289. – ISSN 2617-5967


  "У статті комплексно вирішується питання з’ясування юридичної сутності бази даних державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України. Автор, аналізуючи мету державного земельного кадастру, об’єктний склад кадастру та його бази ...
195210
  Гриценко П.Ю. База даних Загальнослов"янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір / П.Ю. Гриценко, Г.С. Кобиринка, М.М. Ткачук // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 14-31. – ISSN 1682-3540


  У статті зосереджено увагу на фундаментальному багатомовному лінгвогеографічному проєкті «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (ЗЛА), його завданнях, осягненнях та перспективах розвитку. Розкрито доцільність і передумови створення цифрової бази ...
195211
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлювального об"єкта / О.В. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 24-30


  База даних призначена для інформаційного забезпечення функціонування імітаційної статистичної моделі безвідмовності складних об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). Ієрархічна конструктивна структура об’єкта РЕТ представляється ієрархічно зв’язаними ...
195212
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
195213
  Білокриницька Л.М. База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II / Л.М. Білокриницька, Г.М. Крученицький, І.Г. Міщишина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 20-29. – ISSN 1561-8889
195214
  Зубкова Є.Ф. База даних нерухомих пам"яток культурної спадщини в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 454-465. – ISBN 978-966-651-543-1
195215
  Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості віщої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366
195216
  Литвинов А.Л. База даних у системі moodle та її застосування в навчальному процесі / А.Л. Литвинов, І.О. Гавриленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 94-102. – ISSN 2074-8922
195217
  Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 305-316. – ISSN 2224-9516
195218
  Єфіменко М.Ю. База даних як об"єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
195219
  Бурлаков С. База даних як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 58-66
195220
  Сушко База данных "Беларуская навука ў асобах" как вариант персональной библиографии / Сушко, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 352-355
195221
  Панарина О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки / О.С. Панарина, В.И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-17. – ISSN 0130-9765


  Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.
195222
  Калиновская Н.Е. База данных "Ломоносов" в системе библиографических изданий ломоносовской тематики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 176-182. – ISBN 978-5-02-039116-1
195223
   База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, А Н. Балуткина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 133-150
195224
  Михайленко И.В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-информационного направления // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 84-95. – ISSN 0130-9765


  В проведенном исследовании показано, в каком положении находится библиотечно-информационное научное направление по сравнению с другими отраслями науки. Все публикации российских исследователей, относящиеся к предметной области Information Science & ...
195225
   База данных Института морской биологии НАН Украины: полигоны в северо-западной части Черного моря / С.Е. Дятлов, Ю.И. Богатова, С.А. Запорожец, Е.А. Лукьянова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67), липень - вересень. – С. 5-13 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
195226
  Емельянова Л.Г. База данных как основа "Атласа млекопитающих Архангельской области" / Л.Г. Емельянова, Е.А. Божилина, М.А. Дычкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 34-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
195227
  Боряк К.Ф. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, В.Н. Ціцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 89-97


  Розглядаються принципи, склад і особливості побудови спеціалізованої БД, призначеної для підтримки рішення завдань оцінки й прогнозування надійності складних об"єктів РЕТ. БД реалізована в системі програмування Delphi з використанням таблиць СУБД ...
195228
  Макаров В. База данных Российской национальной библиотеки «РБА в печати»: цели и возможности / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 36-38. – ISSN 1727-4893


  О базе данных "РБА в печати" как средстве продвижения Российской библиотечной ассоциации (РБА).
195229
  Муромский А.А. База данных системы справочного обслуживания по программным средствам с использованием СУБД КОМПАС / А.А. Муромский, К.В. Туляков. – М., 1985. – 21с.
195230
  Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
195231
  Давидова І. База знань комунікаційних феноменів / І. Давидова, О. Біличенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (317), грудень. – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
195232
  Гривнак К. База оподаткування земель при сплаті податків // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 50-52
195233
   База фахових видань як інфомаційна основа моніторингу наукових публікацій / Н.В. Богатель, Т.В. Гаврис, Г.О. Бодяковська, М.В. Попов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 16-20. – ISBN 978-966-479-052-6
195234
  Ящук М.В. Базальна шлункова секреція кислоти у щурів за умов тривалого введення глутамату натрію / М.В. Ящук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 102-102
195235
  Киселевич Л.С. Базальні відклади альбських утворень південно-західного Криму : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто особливості залягання базальних відкладів альбських утворень та їх поширення на різних більш древніх утвореннях у межах західної частинки Гірського Криму.
195236
  Приходько В.Е. Базальное дыхание и состав микробной биомассы целинных, агро- и лесомелиорированных полупустынных почв Северного Прикаспия / В.Е. Приходько, М.Л. Сиземская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 974-983 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0032-180Х
195237
  Науменко В.Г. Базальные субарахноидальные кровоизлияния / В.Г. Науменко. – М, 1990. – 124с.
195238
   Базальт-риолитовая серия островов Галиндез и Уругвай (Антарктический полуостров, Западная Антарктида) как возможный объект геохимического моделирования / А.Г. Алексеенко, С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Л.И. Гаврылив // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 16-23. – ISSN 1727-7485
195239
  Твалчрелидзе А.А. Базальт / А.А. Твалчрелидзе. – Тифлис, 1923. – 19с.
195240
  Мельник В.І. Базальтовий край / В.І. Мельник. – Костопіль : Овід, 2017. – 82, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 76-82. – ISBN 978-617-7514-11-3
195241
  Мельник В.І. Базальтові трапи Волинського Полісся - перспективна територія для створення геологічного парку / В.І. Мельник ; Програма розвитку ООН в Україні ; Глобальний Екол. Фонд ; М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 51, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 32-35
195242
  Околитенко Н.И. Базальтовые острова / Н.И. Околитенко. – Москва, 1988. – 347 с.
195243
  Макаренко Г.Ф. Базальтовые поля Земли / Г.Ф. Макаренко. – М, 1978. – 148с.
195244
   Базальтоидный магматизм и метаморфизм Южного Урала : [сб. статей ]. – Уфа : БФАН СССР, 1979. – 69 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
195245
  Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана : Байкальская рифтовая зона / С.В. Рассказов. – Новосибирск : Навчальна книга, 1985. – 142с.
195246
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
195247
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195248
  Винниченко В.К. Базар : п"єса на чотири розділи / В. Винниченко. – [Київ] : Вид. Т-во "Дзвін", 1918. – 56с.
195249
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
195250
   Базарная торговля за 1900 - 1903 г.г.. – Ярославль : Типография Губернской Земской Управы, 1907. – 285 с.
195251
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
195252
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1923. – 171 с.
195253
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
195254
  Брайон О.Б. Базаров Олександр Іванович (- хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 84. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195255
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
195256
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 332 с.
195257
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
195258
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
195259
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
195260
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
195261
  Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 104-111. – ISSN 1818-5754
195262
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
195263
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
195264
  Кротюк В. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
195265
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 43-47
195266
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
195267
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
195268
  Павлюк С.М. Базельні принципи: світовий досвід упровадження та застосування / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122
195269
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; авт. перевод с фр. Эльзы Триоле. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 336 с.
195270
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; пер. с фр. Э. Триоле ; [вступ. статья Т. Балашовой ; худож. В. Александров]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 304 с. : ил.
195271
  Меркулова Н.С. Базельские рекомендации и их влияние на конкурентоспособность банковских услуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 238-243
195272
  Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития / В. Андрианов, Е. Селявина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 171-190. – ISSN 0207-3676
195273
  Юданов Ю.И. Базельские фармацевты / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с
195274
   Базельский конгресс Первого Интернационала 6-11 сентября 1869 г. : протоколы конгрессов и конф. Первого Интернационала. – Ленинград : Партиздат, 1934. – XXVII, 189 с.
195275
   Базельский художественный музей. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 196 с.
195276
   Базельські принципи ефективного нагляду // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 27-31
195277
  Користін О.Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 145-151.
195278
  Ковальчук Г.І. Базельські стародруки XV-XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 3-37. – ISSN 2222-4203
195279
  Кравчук В.В. Базельські угоди: новий етап розвитку міжнародної системи оцінки ризиків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
195280
  Онікієнко С.В. Базельські угоди: протиріччя регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв
195281
  Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інформаційні ресурси окремих баз даних як джерело вивчення історичної спадщини українського народу. In the article are opened the information resources of databases as a source of study of a historical heritage of the Ukrainian people.
195282
  Жарких М.І. Бази даних в роботі польських пам"яткоохоронців // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; редкол.: Бредіс Н.Ю., Вечерський В.В., Вознесенська Г.О. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 127-129


  "Роботи по комп’ютеризації охорони пам’яток в Польщі зосереджені в Познанському археологічному музеї. Він створив, розвиває, поширює і підтримує дві програми управління базами даних : AZP_Fox є програмою обліку нерухомих пам’яток археології, а MuzArP – ...
195283
   Бази даних грунтів Болгарії, Молдови. Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору / С. Русєва, Ю. Розлога, М. Лунгу, Р. Вінтіла, Т. Лактіонова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 35-48 : рис. – Бібліогр.: 73 назв. – ISSN 0587-2596
195284
  Кеберле Н.Г. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник для студентів напрямів підгот. 6.040301 - "Прикладна математика", 6.040302 - "Інформатика" / Н.Г. Кеберле ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95
195285
  Лисенко Л. Бази даних щодо об"єктів промислової власності, доступних через Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 8. – С. 19-28. – ISSN 1608-6422
195286
  Декунова Н.В. Бази даних як основа ГІС / Н.В. Декунова, Р.В. Писаренко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 373-374
195287
   Бази даних:терміни та визначення : видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 32 с.
195288
  Ясенко О. Бази данних як об"єкт кібертерористичних атак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 170-172


  The article deals with the database hacking in the scope of cyberlerrorism and introduces its own classification of cyberattacks on databases. У даній статті йдеться про питання зламу баз даних у райках поняття кібертероризму, а також представлена ...
195289
  Рябухо О.М. Бази Єрмакова в скінченних розв"язних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наводиться характеризація в сучасних термінах результатів професора Київського університету Василя Єрмакова (1845-1922) про скінченні розв"язні групи. Results of professor of Kyiv University Vasil Er makov (1845-1922), concerned with finite soluble ...
195290
  Польовий М. Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-26
195291
  Булах Е.М. Базидиальные макромицеты Верхне-Уссурийского стационара (Южный Сихотэ Алиль) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Булах Е. М.; АН СССР, Дальневост. науч. биолого-почвенный ин-т. – Владивосток, 1977. – 22л.
195292
  Казьмирчук Г.Д. Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х pp. / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 228-230. – ISBN 978-966-171-565-2
195293
  Герасимова Г. Базилевич Василь Митрофанович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 14-15 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
195294
  Вербовий О.В. Базилевич Василь Митрофанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 153. – ISBN 96966-8060-04-0
195295
   Базилевич Василь Митрофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 162. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
195296
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18. – ISBN 978-966-439-754-1
195297
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
195298
   Базилевич Віктор Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 22. – ISBN 966-8352-11-4
195299
   Базилевич Віктор Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18-19. – ISBN 978-966-439-754-1
195300
   Базилевич Віктор Дмитрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 32. – ISBN 978-617-7530-19-9
195301
   Базилевич Віктор Дмитрович / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [слово про ювіляра: Л.В. Губерський]. – Київ : Освіта України, 2019. – 83, [1] с., [10] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 65-82. – ISBN 978-617-7777-49-5
195302
   Базилевич Віктор Дмитрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24-25. – ISBN 978-966-933-054-3
195303
   Базилевичу В.Д.-60! / Колеги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вітання з ювілеєм Віктора Дмитровича Базилевича - професора економічного факультету, доктора еконоічних наук, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету.
195304
  Астаф"єв О.Г. Базилевський Борис Миколайович (- письменник, критик, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 89. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195305
  Іскорко-Гнатенко Базилівський М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7442-69-0
195306
   Базилюк Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9
195307
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1933. – 112с.
195308
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Ленинград, 1936. – 147 с.
195309
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1958. – 191с.
195310
  Демидов И А Базис и надсторйка в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов И А,; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – Куйбышев, 1955. – 17л.
195311
  Вербин А.И. Базис и надстройка / А.И. Вербин. – Москва, 1964. – 40с.
195312
  Макарин М.Г. Базис и надстройка / М.Г. Макарин. – Новосибирск, 1967. – 30с.
195313
  Глезерман Г.Е. Базис и надстройка в советском обществе / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 348с.
195314
  Баригян К.И. Базис и надстройка капиталистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Баригян К.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 24л.
195315
  Пашук А.И. Базис и надстройка советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашук А.И. ; М-во высш.образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1954. – 16 с.
195316
   Базис и надстройка социалистического общества. – Леининград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 170 с.
195317
  Славина М.А. Базис и надстройка. / М.А. Славина. – Петрозаводск, 1959. – 32с.
195318
  Грабовський В.К. Базис і надбудова : Матеріали на допомогу вивчаючим історичний матеріалізм / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 32 с.
195319
  Бойченко І.В. Базис і надбудова / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27. – ISBN 966-642-073-2
195320
  Бойченко І.В. Базис і надбудова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 92. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195321
  Наторіна А.О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 42-45. – ISSN 2306-6814
195322
  Грабовський В.К. Базис соціалістичного суспільства / В.К. Грабовський. – К, 1971. – 170с.
195323
  Росляков А.А. Базис та його вплив на ціни спотового та ф"ючерсного ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
195324
  Савчук В.С. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв"язків / В.С. Савчук, В.Д. Якубенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 49-63. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1811-3141
195325
  Муц Л.Ф. Базисні компоненти впливу міграційної політики на соціально-економічний стан держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 89-93. – ISSN 2306-6814
195326
  Мосесян Карлен Мнацаканович Базисные графы некоторых упорядочений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мосесян Карлен Мнацаканович; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1976. – л.
195327
  Тунтула А. Базисные свойства и возрастное деление личностных источников доказательств в антикриминальном судопроизводстве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 302-303
195328
  Вега К.Э. Базисные свойства подсистем собственных функций одного класса краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вега К.Э.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М, 1972. – 10л.
195329
  Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным языкам. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Вятютнев М.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
195330
  Бондаренко Б.А. Базисные системы полиномиальных и квазиполиномиальных решений уравнений в частных производных / Б.А. Бондаренко ; АН УзССР, Узб. науч.-произв. об-ние "Кибернетика". – Ташкент : Фан, 1987. – 145 , [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 138-144 (153 назв.)
195331
  Стешенко А.И. и Филиппов Г.Ф. Базисные функции представлений группы вращений в А-1-мерном пространстве и коллективные движения атомных ядер / А.И. и Филиппов Г.Ф. Стешенко. – К., 1972. – 18с.
195332
   Базисный фортран. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 199 с. : ил.
195333
  Гемст В.К. Базисный ФОРТРАН. / В.К. Гемст. – Рига, 1976. – 116с.
195334
  Орехов Б.И. Базисы в пространствах аналитических функций, порожденные дифференциальными уравнениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Орехов Б.И.; Ростовский гос.ун-т. – 13л.
195335
  Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кёте / М.М. Драгилев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
195336
  Тяхт Теомас Константинович Базисы и мультипликаторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тяхт Теомас Константинович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
195337
  Визитей В.Н. Базисы из подпространств и их применение к разложениям по собственным и присоеденительным векторам операторов и операторных пучков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визитей В.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
195338
  Щека С.А. Базит-гипербазитовые интрузии и включения в эффузивах Дальнего Востока / С.А. Щека. – Москва, 1983. – 167с.
195339
  Грудинин М.И. Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной области / М.И. Грудинин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 156с.
195340
   Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения юга Восточно-Европейской платформы : (платформенная стадия развития). – Москва : Недра, 1973. – 294 с. : ил., табл,
195341
   Базитовые комплексы Сибири и Дальнего Востока : cборник научных трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1983. – 126 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
195342
  Колодезников И.И. и др. Базитовый вулканизм Восточной Якутии / И.И. и др. Колодезников. – Иркутск, 1988. – 142с.
195343
  Винниченко І. Базінер Роман Іванович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 263-264. – ISBN 978-966-7863-77-7
195344
  Тарнавський А.А. Базова SWOT модель системи ECTS в Україні / А.А. Тарнавський, Е.Р. Бодунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 156-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  В научно-аналитическом исследовании представлены значимые факторы, влияющие на внедрение системы ECTS в Украине, разработана базовая SWOT модель системы ECTS в Украине. Ключові слова: вища школа України, система ECTS, стандарт, якість освіти, SWOT ...
195345
  Круглов І.С. Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об"єкт трансдисциплінарної геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 168-178. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
195346
  Соневицький Ростислав Базова економічна фінансова та ділова термінологія = Basic economic financial and business terminology:English-ukrainian dictionary : Англо-український словник: 5600 термінів і 800 пояснень / Соневицький Ростислав. – Тернопіль : Збруч, 2001. – 340с. – ISBN 966-528-150-Х
195347
  Предборський В.А. Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 3-8
195348
  Демчук Т.В. Базова лексика сучасної китайської мови: структурно-фукціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 357-365


  Стаття присвячена вивченню структури та функціонального потенціалу базової лексики сучасної китайської мови. Статья посвящена изучению структуры и функционального потенциала базовой лексики современного китайского языка. The article investigates the ...
195349
  Внукова Н.М. та інш. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-21
195350
  Уваркина О. Базова модель новітньої української освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 9-12. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається новітня модель української освіти у контексті її розвитку в кінці XX - на початку XXI ст. Звертаючись до джерел етнопедагогіки, автор виокремлює традиційні напрями виховання дітей та молоді в Україні, які роблять вітчизняну ...
195351
  Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 120-127. – ISSN 0132-1331
195352
  Гриневецький В.Т. Базова природничо-географічна інформація у структурі комплексного моніторингу столичного регіону України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 152-162. – Бібліогр.: 26 назв
195353
  Бондаренко З. Базова роль вищої математики в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / З. Бондаренко, С. Кирилащук, Г. Черноволик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 80-90. – ISSN 2312-5993
195354
  Розіна О.Ф. Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 165-174
195355
  Пожарицька О. Базова таксономія електронної літератури: роди та види // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 72-78. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглядається електронна література як новий тип літератури, що став типовим для ери інформації. З’явившись із традицій друкованої літератури, вона є майже повністю залежною від комп’ютера, що мотивує необхідність виявлення нових видів літератури та ...
195356
  Довбенко М. Базова теорія економічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
195357
  Ткач І. Базова функція сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 59-66. – ISSN 1993-6788
195358
  Луговий В. Базовані на дослідженнях викладання і навчання в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, В. Захарченко, В. Ткаченко // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 3


  Про семінар для національних експертів з реформування вищої освіти "Базовані на дослідженнях викладання і навчання: від національної та інституційної політики до практики". Метою семінару був розгляд різних прикладів та підходів до базованого на ...
195359
  Вожняк П. Базовая инфляция: некоторые методы расчета и выбора наилучшего показателя (на примере Украины) / П. Вожняк, Н. Михайличенко // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 336-349. – ISBN 5-94716-027-7
195360
   Базовая культура личности : теорет. и метод. проблемы : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1989. – 149 с.
195361
  Гурова Н.В. Базовая лексика и морфология английского подъязыка металлургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Гурова Н.В.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
195362
  Гнаткевич Ю.В. Базовая лексика научно-технической литературы / Ю.В. Гнаткевич, Т.А. Волощук. – К, 1979. – 68с.
195363
  Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 195-205. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0130-2914
195364
   Базовая система микроэлементных нормативов времени : (БСМ-I) : метод. и нормат. материалы. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1989. – 122, [1] с.
195365
   Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
195366
   Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні / [Ж. Балабанюк, А. Блага, Т. Губанова та ін.]. – Київ : РУМЕС, 2017. – 592 с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 591-592. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97584-3-9
195367
   Базове фінансування і захист інтелектуальної власності / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
195368
   Базове фінансування отримають кращі // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1


  135 вишів подали в МОН документи для проходження незалежної атестації. Серед кращих буде розподілено 100 млн. гривень бюджетного фінансування.
195369
   Базовий - урядовий законопроект / Л. Гриневич, С. Квіт, І. Кириленко, М. Стріха, А. Загородній, Н. Шульга, О. Скрипник; шпальти підготував Дмитро Шульга // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти відбулося обговорення законопроектів "Про наукову і науово-технічну діяльність". Фрагменти виступів.
195370
  Лук"янчиков О.М. Базовий державний соціальний симулякр // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 338-348. – ISSN 2524-0323
195371
  Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує Верховній Раді України для розгляду в повторному першому читанні доопрацьований проект Закону України "Про освіту". На розширеному засіданні презентували зміни, які напрацювала робоча група, відбулося фахове обговорення.
195372
  Шулікін Д. Базовий закон: чи скоро фінішна пряма? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендував ВР відправити проект закону "Про освіту" № 3491 на повторне читання. Заступник міністра освіти і науки П. Хобзей презентував зміни, які були внесені порівняно з попередньою редакцією.
195373
  Латигіна А.Г. Базовий курс англійської мови з економіки = Basic English of economics : підручник / А.Г. Латигіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. назва парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 385. – ISBN 966-629-282-3
195374
  Демчук Н.М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 65-71. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
195375
  Шиян Р. Базовий стандарт / підготовил Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
195376
   Базовий тематичний словник з іспанської мови : близько 10 000 слів та словосполучень. – Київ : Ленвіт, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7043-16-9
195377
  Лялецький О.О. Базові властивості ([тета])-неперервних функцій, які діють на біповних частково впорядкованих множинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню спеціального поняття неперервності функції, яка діє на біповних частково впорядкованих множинах. Доводиться теорема про теоретико-порядкову характеризацію класу таких функцій, та наводяться деякі базові властивості цих ...
195378
  Волошенко А. Базові детермінанти й основні концепти антикорупційного дирижизму в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 22-38. – ISSN 1605-2005
195379
  Проценко І.В. Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
195380
   Базові дефініції з економіки : навч. посібник / [О.О. Бабицька, С.В. Бойко, А.М. Гура та ін.] ; за заг. ред. д-рів екон. наук, проф. П.І. Юхименка, О.А. Шуст ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква : Білоцерківский навчально-науково-виробничий комплекс "Освіта", 2017. – 260 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2667-05-9
195381
  Ушенко Н.В. Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства / Н.В. Ушенко, І.М. Кушал // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 82-87. – ISSN 2221-8440
195382
  Бартош О.П. Базові дисципліни у підготовці соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" у Великій Британії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 14-18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
195383
  Дроб О.М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
195384
  Назимко О.В. Базові елементи трудового права в сучасному законодавстві Латвії у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 2219-5521
195385
  Романова Н.В. Базові емоції та процеси їх номінації у сучасній німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 98-106. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
195386
  Буцька Л.В. Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 97-105. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
195387
  Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов"язання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 50-53
195388
  Спак Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах : облік у банках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
195389
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / Бебик В.М. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 384 с. – ISBN 966-608-024-9
195390
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик; МАУП. – 2-ге вид., стереот. – Київ : МАУП, 2001. – 384с. – ISBN 966-608-116-4
195391
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.М. Бебик. – Київ : МАУП, 1994. – 124с. – ISBN 5-86926-050-7
195392
  Ткаченко Н. Базові засади фінансового контролінгу стійкості суб"єктів господарювання // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 314-320. – ISSN 2411-5215
195393
  Гедікова Н.П. Базові імперативи сучасної консервативної ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С . 105-108. – ISSN 2077-1800
195394
  Афонін О. Базові індикатори українського книжкового ринку // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 6-10


  На основі детального аналізу статистики друку останніх років розглядаються два головні базові індикатори українського ринку видавничої продукції – видання кни- жок та книжкова торгівля. Author research the statistics of printed issues in recent years ...
195395
  Вараксіна О. Базові інструменти соціального медіа маркетингу / О. Вараксіна, В. Шульга // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – C. 115-117. – ISBN 978-966-2554-72-4
195396
  Дубенко О.Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 261-267


  У статті надається аналіз еволюції ключових категорій лінгвістичної поетики, що сформувалися в межах її риторико-герменевтичного та когнітивно-дискурсивного напрямків. Визначаються сутнісні характеристики цих базових понять, що є центральними для ...
195397
  Вжещ Я.Л. Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 23-27
195398
  Сільченко С. Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 54-58
195399
  Кравець А.Ю. Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 326-333
195400
  Хімчук Л. Базові компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема сучасності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 149-160. – ISSN 2312-5993
195401
  Гусак П.М. Базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / П.М. Гусак, І.І. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 99-104. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин та окреслено вміння, які повинен проявляти майбутній соціальний педагог у межах цих компетентностей.
195402
  Коломієць В.М. Базові компоненти формування людського капіталу // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 145-147. – ISBN 978-9934-571-33-6
195403
  Плаксіна І.Ю. Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 74-77. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
195404
  Сіменко І. Базові концептуальні положення управлінського аналізу у забезпеченні ефективності функціонування підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 135-145. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто систему управління як самостійний об"єкт аналізу.
195405
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями освітянської галузі України в останнє десятиліття XX ст. - 10-ті роки XXI ст.
195406
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями 32освітянської галузі України в останнє десятиліття ХХ ст. - 10-ті роки ХХІ ст.
195407
  Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наук. доп. / Шестаковський О.П., Білоус Є.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7515-7
195408
  Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
195409
  Шандор Ф.Ф. Базові механізми побудови туристичної господарчої організації / Ф.Ф. Шандор, Т.П. Данканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 27)
195410
  Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
195411
  Хорошковський В. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ та Світовим банком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-38
195412
  Маніло Ю.В. Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 71-75. – ISSN 2220-7481


  Надано аналіз професійної діяльності футбольних арбітрів різної кваліфікації протягом року. На підставі тестування функціональної та фізичної підготовленості, визначених показників морфофункціонального стану розроблено базові моделі підготовленості ...
195413
  Борсуковський Ю.В. Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 85-89. – ISSN 2409-7292
195414
  Ященко В.О. Базові операції побудови нейроподібних мереж, що ростуть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З метою апаратної реалізації нейроподібних мереж, що ростуть, задаються базові оперши їх побудови The based operations of the building neural-tike growing networks are defined for the haridware realization.
195415
  Васейко Ю. Базові опозиції семантичного поля темпоральності у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
195416
  Курбан О. Базові основи системного PR-планування / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Подано аналіз основ системного планування PR-процесів. Як його базову систему представлено Корпоративну комунікаційну концепцію, що охоплює три рівні: стратегічний, тактичний і ситуативний.
195417
  Бардин Н. Базові основи теорії справедливості Д. Ролса // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 8-9
195418
  Баранов І. Базові параметри демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 29-36.
195419
  Пузирьова П.В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 158-162
195420
  Білоус І.В. Базові підходи щодо визначення ефективності функціонування ринку корпоративних облігацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-7
195421
  Гула Р.В. Базові політичні концепти національних моделей консерватизму в Україні у 1900–1914 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 55-101. – ISSN 2518-7546
195422
  Свірко С.В. Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 214-225. – ISSN 2310-9734
195423
   Базові положення побудови профілактично-оздоровчих програм для працівників атомних електростанцій / М.В. Дутчак, О.В. Андрєєва, О.Б. Лазарєва, О.Л. Благій, І.В. Хрипко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 81-85 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-7894
195424
  Козик В.В. Базові положення теорії кризового стану підприємства / В.В. Козик, О.Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 13-19. – ISSN 0321-0499


  Запропоноване власне тлумачення кризовго стану підприємства. Проаналізовано класифікації криз.
195425
  Пшик-Ковальська Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / Пшик-Ковальська, Н.Я. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 182-186. – ISSN 0321-0499
195426
  Римар Є.Ф. Базові понятійні характеристики концепту [текст турецькою мовою] в турецькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 61-67


  Стаття присвячена аналізу феномену війни у соціологічному, філософському та етичному аспектах, зіставленню семантичних ознак за позиціями слотів. Проведено розпізнавання війни в побутовій, професійній та науково-професійній сферах. Створено узагальнену ...
195427
  Байсарович І.М. Базові поняття екологічної геології : навч. посібник / І.М. Байсарович, М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2008. – 124с. – ISBN 966-95774-0-8
195428
   Базові поняття лінійної алгебри : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Мальчиков В.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : табл. – На обкл.: Базові поняття лінійної алгебри : Практичні заняття. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-05-9
195429
   Базові поняття лінійної алгебри : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С.В. Сирота, О.Т. Голуб]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-08-0


  Пр. №3252BR з дефектом: текст надруковано неякісно
195430
  Коляда Е. Базові поняття сенсорної лінгвістики / Е. Коляда, Т. Лісінська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 125-132. – ISSN 2410-0927
195431
  Філіпенко А.В. Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб"єкта // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 363-370
195432
  Кіндратів Е.О. Базові принципи і система оцінювання навчальних досягнень студента при реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 121-126. – ISSN 2521-1455
195433
  Мірошниченко С. Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 261-269. – ISSN 1026-9932
195434
  Лисенко О. Базові принципи післядипломної освіти лікарів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 7-11. – ISSN 2078-1687
195435
  Когутюк В.Ю. Базові принципи стандартизації державного управління виборчим процесом в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 33-37. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
195436
  Лазаренко С.Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 116-119. – ISSN 2306-6814
195437
  Оверчук Л.П. Базові принципи управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 132-133. – Бібліогр.: 7 назв
195438
  Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
195439
  Куц Г. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 525-527. – ISSN 2076-1554
195440
  Велика І.О. Базові семантичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 123-126
195441
  Єчкало Ю. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 95-98. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
195442
  Литвиненко Т. Базові складові поняття "конкуренція" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-75. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  На основі врахування еволюції поглядів на конкуренцію розкрито сутність конкуренції як системи відносин супер-ництва між суб"єктами ринку, які мають мотив досягти переваг в умовах певної ринкової структури. The article deals with the competetivness as ...
195443
  Захарченко Н.В. Базові тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки" у полемічному трактаті М. Лютера "[текст німецькою мовою]" ( "Про війну проти турків") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 198-203


  У статті досліджено основоположні тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки": тактики пояснення, заклику та звинувачення. Інтерпретація тактик дозволила зазначити мовні засоби, які використовує М. Лютер для досягнення цілі – критики опонента ...
195444
  Дмитрів Ю.М. Базові тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у контексті сучасних викликів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
195445
  Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 27-39. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
195446
  Глушко О. Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено стан розроблення понятійно-категоріального апарату з проблеми трансформацій в освіті вітчизняними вченими. Автор аналізує сучасні підходи до понять "модернізація", "реформування", "трансформація". The article highlights the ...
195447
  Павлова О.О. Базові терміни і поняття в літології : довідник / О.О. Павлова, Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59
195448
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посібник / В.А. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 335, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-933-007-9
195449
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посібник / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 527, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-732-9
195450
  Абрамов В.О. Базові технології комп"ютерних мереж : навч. посібник / Абрамов В.О., Клименко С.Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т лідерства та соц. наук, Каф. інформатики. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2011. – 234, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 234
195451
  Абрамов В.О. Базові технології комп"ютерних мереж : (з практ. роботами на мережевому обладнанні D-Link) : навч. посібник / Абрамов В.О., Клименко С.Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т лідерства та соц. наук, Каф. інформатики. – (3-є вид.). – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – 262, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Слов. термінів: с. 253-261. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-966-2459-21-0
195452
  Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 3-9
195453
  Печенюк Д.О. Базові умови політики за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Ліберальна демократія, на думку Б. Барбера, виявляється неспроможною адекватно відреагувати на виклики сьогодення, її головний недолік полягає у концентрації на приватних інтересах, в той час як загальні інтереси, спільне благо, цілі спільноти і ...
195454
  Артюшин Л.М. Базові умови прийняття рішення щодо створення автоматизованої системи управління груповим застосуванням безпілотних літальних апаратів / Л.М. Артюшин, О.А. Кононов, Ю.В. Шморгун // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 49-54. – ISSN 2311-7249
195455
  Петрима М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0131-775Х
195456
  Шелестова А. Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України / Анна Шелестова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовано вживання та розкрито значення поняття електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України. Проаналізовано різні погляди науковців щодо класифікації функцій документів, їх характеристик і складу. Визначено та ...
195457
  Семенченко Ф.Г. Базові характеристики політичних цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 263-274
195458
  Романенко О.В. Базові цінності австрійської етнокультури крізь призму мовного контактування // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 52-61. – ISSN 2075-4205
195459
  Бойко С. Базові цінності українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-24. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізуються результати емпіричного дослідження базових цінностей у трех групах українців (школярів, студентів і вчителів) за допомогою методики С. Шварца. Здійснюється порівняння найбільш привабливих цінностей для різних поколінь респондентів. ...
195460
  Сердюк Н. Базові цінності українського суспільства як орієнтири розвитку конституційного ладу в умовах глобалізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 467-470
195461
  Филюк В. Базові чинники концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано чинники, які посилюють тенденції до концентрації ринків в усіх економічних системах. Проаналізовано причини активізації цих процесів у вітчизняній економіці. Систематизированы факторы, усиливающие тенденции к концентрации рынков во ...
195462
  Мусаева Севда Гасым кызы Базовое понятие и субстанциональный механизм налогового планирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-100 : рис. – Библиогр.: 6 назв
195463
  Чернышенко С.В. Базовое программное обеспечение ЭВМ типа ІВМ РС. / С.В. Чернышенко. – Днепропетровск, 1991. – 136с.
195464
   Базовое состояние зооценозов суши в ландшафтах региона Игналинской атомной электростанции = Basis state of landscape zoocenoses in the region of the Ignalina atomic power station. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 214, [1] с. – Библиогр.: с. 202-207. – (Серия "Теплоэнергетика и окружающая среда" ; т. 7)
195465
  Литвин В. Базовою основою нашої національної ідеї має стати ідея землі. // Сільські вісті, 2004. – 23 липня


  [Доповідь на другому етапі VI з"їзду НАПУ голови партії, Голови Верховної Ради України, 10 лип. 2004 року]
195466
  Платоненко Е.И. Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь / Е.И. Платоненко, В.С. Гальцов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 364-372


  У статті розглянуті основи інноваційного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Відзначено, що позитивний ефект може бути досягнутий через активізацію інноваційної діяльності адміністративно-територіальних одиниць з метою створення нової ...
195467
  Вархотов Т. Базовые концептуальные конструкции и мысленные эксперименты в экономической теории / Т. Вархотов, О. Кошовец // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-41. – ISSN 0207-3676
195468
  Пономарев М.Ф. Базовые матричные кристаллы : Проектирование специализированных БИС на их основе / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев, А.В. Фомичев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 81 с.
195469
   Базовые матричные кристаллы и матричные БИС / [В.Г. Домрачев, П.П. Мальцев, И.В. Новаченко, С.Н. Пономарев]. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 224, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 223-225. – (Электроника: перспективная элементная база и применение)
195470
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 31-41
195471
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-28
195472
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36
195473
  Петренко В. Базовые метафоры психологических теорий // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 2071-9788
195474
  Петренко В.Ф. Базовые метафоры психологических теорий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-23. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
195475
  Кравец О.В. Базовые основы и принципы управляемой инфузионной терапии у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости / О.В. Кравец, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 15-25. – ISSN 2224-0586
195476
  Аллахвердиев М.М. Базовые отрасли индустрии и экономический рост : по материалам АзССР / М.М. Аллахвердиев, С.В. Габузова ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1985. – 133 с. – Библиогр.: с. 129-132
195477
  Прокопьева И.П. Базовые положения и критерии рациональной инвестиционной политики / И.П. Прокопьева, А.Ю. Сметанов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются аксиомы и принципы выбора вариантов инвестиционной политики.
195478
  Балл Г.А. Базовые понятия общей теории задач : Г.А. Балл / Г.А. Балл. – К : Ин-т кибернетики, 1979. – 26 с.
195479
  Багиров А.Р. Базовые правовые основы получения правовой помощи в Германии: анализ зарубежного опыта с целью разработки соответствующего законодательства в Республике Азербайджан // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-229. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
195480
  Гулиев А. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 593-599. – ISSN 1563-3349
195481
  Агарков В.А. Базовые принципы психотерапии последствий психической травмы. Память после психотравмирующего переживания // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-15
195482
  Коханов А.Б. Базовые средства видеоинформационных систем с гибридным кодированием изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Коханов А.Б.; Одес. гос. политехн. ун-т. – Одесса, 1993. – 18л.
195483
  Андриянова В.И. Базовые факторы современной образовательной политики в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 110-113


  В статье характеризуются особенности современной образовательной системы. Определяется роль личности как главная ценность процесса обучения. Подчеркивается значимость взаимодействия педагога с инфосредой. Раскрывается основная направленость ...
195484
  Лапин Н. Базовые ценности населения и российская либерализация // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.70-90. – ISSN 0207-3676
195485
  Магун В.С. Базовые ценности россиян в европейском контексте / В.С. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.5-22. – ISSN 0869-0499
195486
  Магун С В. Базовые ценности россиян в европейском контексте (Окончание) / С В. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С.5-17. – ISSN 0869-0499
195487
   Базовый комплекс задач второй очереди отраслевых подсистем АСПР : науч. тр. – Москва : НИИПИН, 1982. – 134 с. – Библиогр. в конце работ
195488
  Семчук Н. Базовый напор // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Новая редакция ГПК вносит существенные новации в базовые требования к исковому заявлению.
195489
  Васильева А.Н. Базовый потенциальный словарь для чтения художественной литературы на продвинутом этапе обучения / А.Н. Васильева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 58с.
195490
   Базовый принцип конструирования РЭА / Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин; Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин ; под ред. Е.М. Парфенова. – Москва : Радио и связь, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 116-119. – (Библиотека радиоконструктора)
195491
  Мкртчян К.А. Базумский хребет в системе Севанской тектонической зоне Малого Кавказа (стратиграфия, интрузивы, тектоника, металлогения и история развития.) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мкртчян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 36л.
195492
  Бунчук В.А. Базы горючего Германии / В.А. Бунчук, И.Т. Жуков. – М.-Л., 1947. – 132с.
195493
  Мартэн Д. Базы данных / Д. Мартэн ; пер. с фр. – Москва : Радио и связь, 1983. – 168 с.
195494
  Змитрович А.И. Базы данных / А.И. Змитрович. – Минск : Университетское, 1991. – 270с.
195495
  Глушаков С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько. – Харьков : Фолио, 2002. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1257-1
195496
  Хомоненко А.Д. Базы данных : Учебник для высших учебных заведений / Под ред.: А.Д. Хомоненко. – 4-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2004. – 736с. – ISBN 5-7931-0284-1
195497
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 " Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0394-0
Кн. 2 : Распределенные и удаленные базы данных. – 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260
195498
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0377-3
Кн. 1 : Локальные базы данных. – 2012. – 349, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 337
195499
   Базы данных в автоматизированных региональных системах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 257, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
195500
  Кроув Т. Базы данных в административных информационных системах / Т. Кроув, Д. Эйвисон. – М, 1983. – 168с.
195501
  Смирнов С.В. Базы данных временных рядов / С.В. Смирнов, Е.В. Стариков. – М., 1991. – 37с.
195502
  Лори П. Базы данных для микро-ЭВМ / П. Лори. – Москва : Машиностроение, 1988. – 136с.
195503
   Базы данных и DMS-170. – Ленинград : [б. и.], 1983. – 141 с.
195504
   Базы данных и знаний в автоматизированных региональных системах : cб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1991. – 309, [3] с. – Библиогр. в конце работ. – ISBN 5-12-001711-8
195505
  Редько В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. Бесараб. – Москва : Знание, 1987. – 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Математика, кибернетика / Издательство "Знание" ; № 6/1987)
195506
  Грушка И. Базы данных и ЭВМ в инженерной геологии: Аналитическо-информационный обзор / И. Грушка, И. Мареш. – Прага, 1981. – с.
195507
  Бочаров Б.П. Базы данных картотеки книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 38-57
195508
  Ульман Д. Базы данных на паскале / Д. Ульман. – Москва : Машиностроение, 1990. – 367с.
195509
  Московкин В.М. Базы данных научной информации и онлайновые поисковые инструменты: использование для управления знаниями // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 18-29. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы основные зарубежные библиграфические базы данных и поисковые инструменты, включая полнотекстовые БД открытого доступа.
195510
   Базы данных по праву sui generis в Германии, России и Европейском союзе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (32). – C. 9-12. – ISSN 2072-4322
195511
  Якимчик А.И. Базы данных цитирований и идентификаторы исследователей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 78-108 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
195512
   Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх; В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх ; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2000. – 352 с. – ISBN 5-89251-089-1
195513
  Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Брегг; Томас Конноли, Каролин Бегг. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 1440 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0527-3
195514
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : Учебное пособие / М.П. Малыхина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 512с. – ISBN 5-94157-310-3
195515
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.П. Малыхина. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 10 с., 518 с. – ISBN 978-5-94157-941-9
195516
  Ураков Х. Базы дуг и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Ураков Х.; АН УзССР. Объединен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 9л.
195517
  Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем : учебное поособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Прикладная математика и информатика" , "Информат. и вычислит. техника" и спец. "Прикладная математика" (по областям), "Прикладная математика и информатика" / Т.А. Гаврилова Т.А., Хорошевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – ISBN 5-272-00071-4


  Базовый курс для студентов высших учебных заведений
195518
  Четвериков В.Н. др. Базы и банки данных : Учебник / В.Н. др. Четвериков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245с.
195519
  Марион Д. Базы и империя / Д. Марион. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 222 с.
195520
  Чайкин С.Ф. Базы индивидуального строительства, их проектирование и размещение в экономических районах / С.Ф. Чайкин. – М., 1970. – 208с.
195521
  Панькова С. Баилевич Василь Митрофанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 56-63. – ISBN 966-02-3529-1
195522
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Х.-К., 1931. – 160с.
195523
  Константинов А. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвременен българин / Алеко Константинов ; Под ред. Симеон Русакиев. – София, 1948. – 214 с. – Вступ. статья: Предговор / Русакиев С.
195524
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1968. – 215с.
195525
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1988. – 464с.
195526
  Константинов А. Бай Ганьо : неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина / Алеко Константинов ; З болг. перекл. Жан Макаренко. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 12)
195527
   Бай юй цзин : (cутра ста притч). – Москва : Наука, 1986. – 127 с. – (Памятники письменности Востока ; 76)
195528
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1967. – 94 с.
195529
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 57 с.
195530
  Токарский В.А. Байбак и другие виды рода сурки / В.А. Токарский. – Харьков, 1997. – 304с.
195531
  Мулдагалиев Д. Байга / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1966. – 151 с.
195532
  Елагечев И.З. Байга / И.З. Елагечев. – Новосибирск, 1971. – 172с.
195533
  Хакимов А.Х. Байга : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
195534
  Хакімов А.Х. Байга / А.Х. Хакімов. – К., 1985. – 255с.
195535
  Шаханов Т. Байга. Стихи. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1966. – 51с.
195536
  Грушевський М.С. Байда-Вишневецький в поезії й історії / М. Грушевський. – Київ : Друк.1-ої Київськ.Друк. Спілки, 1909. – 32 с. – Відюитка з "Записок Українського Науковго Товариства в Київі. К. 3. 1909"
195537
  Слісаренко О. Байда : лірика / О. Слісаренко, 1928. – 147 с.
195538
  Грінченко Б.Д. Байда й інші оповідання / Борис Грінченко. – [Київ] : Hакладом Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 32 с. : портр. – (Видавництво "Відpодженнє" ; Ч. 21)
195539
  Куліш П.О. Байда Князь Вишневецькій : Дpама (1553-1564) / П.А. Кулиш. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1884. – 158 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108215 дефектний, без обкл.
195540
  Герасимова В.А. Байдарские ворота / В.А. Герасимова. – Москва, 1956. – 274с.
195541
  Сирук М. Байден відкрив власний інститут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 10


  Віце-президент США Джозеф Байден відкрив у рідній альма-матер - університеті штату Делавер Інститут Байдена. Цей новий дослідний і політичний заклад займатиметься внутрішніми проблемами, включаючи економічну реформу, екологічну стійкість, систему ...
195542
  Лук"янчук Г. Байден і Путін провели переговори: на Україну чекає відкладена війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)
195543
  Лук"янчук Г. Байден і Україна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
195544
   Байден: Думайте про суспільство! / М. Сірук, А. Гетьманчук, М. Капітоненко, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 5). – С. 3


  Віце-президент США - про необхідність такої мотивації для українських політиків.
195545
  Борисенко Т. Байдужих не було // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про презентацію в ІМВ мистецької галереї "Ява" та відкриття виставки "Чудотворець", які викликали інтерес у студентів Ін-ту.
195546
  Мізінська Я. Байдужість // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 205-218


  "У переліку аксіологічних категорій, наскільки мені відомо, відсутня категорія байдужості. Можна сказати, що й мораль - сфера вправляння у вчинках, оцінюваних за нормами добра та зла, і її теорія - етика, залишаються однаково байдужими до байдужості. ...
195547
  Теліга Тетяна Байдужість у вихованні дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 28 : фото
195548
  Хвостенко Е.С. Байесовские методы анализа и управления в экономике / Е.С. Хвостенко. – Днепропетровск, 1983. – 88с.
195549
  Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. / А. Зельнер. – М., 1980. – 438с.
195550
  Савчук В.П. Байесовские методы статистического оценивания. / В.П. Савчук. – Москва : Наука, 1989. – 322 с.
195551
  Гупал А.М. Байесовские процедуры распознавания гематологических заболеваний / А.М. Гупал, Н.А. Гупал, А.Л. Тарасов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 118-124. – ISSN 0023-1274
195552
  Болгов М.В. Байесовский прогноз минимального стока в нестационарных условиях с учетом возможных изменений климата / М.В. Болгов, Е.А. Коробкина, И.А. Филиппова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
195553
  Бідюк П.І. Байєсівський аналіз даних : монографія / П.І. Бідюк, І.О. Калініна, О.П. Гожий ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вишемирський В.С., 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194. – ISBN 978-617-7941-52-0
195554
  Дубініна С.В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дубініна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
195555
  Гриців Н.М. Байка "The Hare and Many Friends" Джона Гея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 245-250. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
195556
  Драгоманов М.П. Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 1-31


  Зміст: Тексти: старопольські, старочеські і церковно-славянський - байки про вужа в домі ; На Святоюрській горі : поема / Іван Франко ; Староруська притча про гадюку в домі ; Притча про захланність / Іван Франко
195557
   Байка і притча в українській літературі XIX-ХХ в.. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 347 с. – (Літературна бібліотека)
195558
  Парфенова М. Байкал - 337 // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-75. – ISSN 1728-8568
195559
  Буянтуев Б.Р. Байкал - жемчужина Советского Союза : (научно-популярный очерк) / Б.Р. Буянтуев. – Улан-Удэ, 1973. – 31с.
195560
  Балков К.Н. Байкал - море священное : роман / К.Н. Балков. – Москва : Современник, 1989. – 319 с. – (Новинки "Современника")
195561
  Дроздов А.П. Байкал - море синее. / А.П. Дроздов, Г.Н. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
195562
  Соболев И.В. Байкал - сине море / И.В. Соболев. – М, 1980. – 415с.
195563
  Ольхон А.С. Байкал / А.С. Ольхон. – М., 1945. – 83с.
195564
  Кожов М.М. Байкал / М.М. Кожов. – Иркутск, 1948. – 28с.
195565
  Верещагин Г.Ю. Байкал : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Москва : Географгиз, 1949. – 228с
195566
  Саркисян С.Г. Байкал / С.Г. Саркисян. – Москва, 1955. – 80с.
195567
  Давыдов В.Т. Байкал : рисунки, текст, оформление / В.Т. Давыдов; ред.: Е. Буторина. – Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
195568
   Байкал : многокрасочный альбом с кратким описанием сибирской жемчужины природы и национальной гордости СССР озера Байкал. – Иркутск : Лимонол. ин-т Сиб. отд-ния Акад. наук СССР, 1964. – 60 с. : фотоальбом
195569
  Латьева Л.В. Байкал / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1965. – 75с.
195570
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Москва : Наука, 1966. – 165с. – (Научно-популярная серия)
195571
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Иркутск, 1971. – 176с.
195572
   Байкал : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1971. – 155 с.
195573
   Байкал : фотоальбом. – Москва : Планета, 1982. – [224] с.
195574
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – Иркутск, 1984. – 367с.
195575
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 1987. – 380с.
195576
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 288 с. : ил. – ISBN 5-244-00220-1
195577
   Байкал в произведениях художников : [изоматериал : альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12 с., 24 отд. л. ил. в папке
195578
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – Иркутск, 1953. – 47с.
195579
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – 4-е изд. испр. – Иркутск, 1963. – 98 с.
195580
   Байкал и проблема чистой воды в Сибири : (коллективный доклад Лимнол. ин-та СО АН СССР, Гос. ун-та им. А. А. Жданова, кафедры общей гигиены Иркут. мединститута и Байкальской бассейновой инспекции по использованию и охране водных ресурсов). – Иркутск : [б. и.], 1968. – 54 с.
195581
  Ващенко Богдана Байкал порабощают водоросли. Чужие на Байкале / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 50-57 : фото
195582
  Москаленко Б.К. Байкал сегодня и в 2000 году / Б.К. Москаленко. – Иркутск, 1978. – 128с.
195583
  Берг Л.С. Байкал, его природа и значение в народном хозяйстве : стенограмма публичной лекции, прочит. в Москве / Л.С. Берг. – Москва : Правда, 1948. – 15 с. – Библиогр.: с. 15. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний)
195584
  Ольхон А. Байкал. / А. Ольхон. – Иркутск, 1946. – 230с.
195585
  Верещагин Г.Ю. Байкал. : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170с.
195586
  Лебединский Б. Байкал. / Б. Лебединский. – Иркутск, 1966. – 10 с.
195587
   Байкал. Граница льда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 58-62 : фото
195588
  Некрасов Андрій Байкал. По той бік льоду / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 114-121 : фото
195589
   Байкала-озера сказки : [сб. : в 2 кн. ]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во. – ISBN 5-7424-0042-Х
[Кн.] 1 : Волшебные сны Подлеморья; Вечные люди и живая вода; Так рождались реки и горы. – 1988. – 286, [1] с. : Цв. ил. – Библиогр. в примеч.
195590
   Байкала-озера сказки. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
Кн. 2 : Небесные олени; Счастье и горе; Солнце Подлеморья. – 1988. – 319 с.
195591
   Байкало-Амурская магистраль : указ. лит. (1925-1974 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ, 1974. – 555 с.
195592
  Шинкарев Л.И. Байкало-Амурская магистраль / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1975. – 96с.
195593
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – Свердловск, 1961. – 67с.
195594
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – М, 1963. – 45с.
195595
  Яковлев В.М. Байкальская астроблема - вероятный захороненный метеоритный кратер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 81-84 : карта. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
195596
  Маймусов Д.Ф. Байкальская горная страна: уникальность природы, ресурсы и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 17-23 : Карта. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
195597
  Степанов М.Н. Байкальская повесть / М.Н. Степанов. – Москва, 1959
195598
  Степанов М.Н. Байкальская повесть. / М.Н. Степанов. – Улан-Удэ, 1956. – 231с.
195599
   Байкальская сторона : краеведческий сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное отделение. – ISBN 5-7424-0170-1
Вып. 1 : Книга о родном крае: история, природа, богатства, проблемы сибирской земли, леса, рек и озер, среди которых живем. – 1988. – 288 с.
195600
  Шмаков А.А. Байкальские встречи / А.А. Шмаков. – Иркутск, 1946. – 83с.
195601
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
195602
   Байкальские дороги : повести. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1978. – 33 7с.


  Найденыш Очиров, Н. Соседи Шиханов, М. Ледовая дорога Балков, К. Дороги кончаются здесь Балабаев, А. ; Щитов, А. Улыбка Шара Шутхэра Шубин, С.
195603
  Криштофович А.Н. Байкальские или континентальные, мезозойские отложения СССР / А.Н. Криштофович. – [Ленинград], 1939. – [8] с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
195604
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 368с.
195605
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
195606
   Байкальские легенды и предания. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Улан-Удэ, 1984. – 256 с.
195607
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
195608
  Стариков В.А. Байкальские рассказы. / В.А. Стариков. – М, 1958. – 55с.
195609
  Галсанов Ц. Байкальские стихи / Ц. Галсанов; пер. с бурят-монгол. – Москва : Советский писатель, 1950. – 124 с.
195610
   Байкальский геодинамический полигон : методика исследования и первые результаты изучения современных движений земной коры. – Новосибирск : [б. и.], 1970. – 174 с.
195611
  Костюхин М.Н. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона / М.Н. Костюхин, В.И. Степаненко. – Л., 1987. – 230с.
195612
   Байкальский мегасвод (структура, магматизм, металлогения). – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1984. – 121с., 1 отд. л. ил. : ил.
195613
   Байкальский меридиан : стихи, рассказы, повесть. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 160 с.
195614
  Максумова Р.А. Байкальский орогенный комплекс Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана / Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1980. – 151с.
195615
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Москва : Наука
1-22. – 1968. – 181 с., 5 л. схем., карт.
195616
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Новосибирск : Наука, 1975. – 134 с. : ил., черт.
195617
  Аганесов Р.М. Байкальской тропой / Р.М. Аганесов. – Москва : Мысль, 1971. – 144с. – (Путешествия, приключения, поиск)
195618
  Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець / Ю.В. Петров. – К., 1963. – 179с.
195619
   Байкар Прокіп Канавський. – Київ : Держмузвидав, 1960. – 35, [5] с.
195620
  Шабатин П.Ю. Байкарня - зброя дальнобійна : байки / Полікарп Шабатин. – Київ : Варта, 2001. – 206, [2] с. : іл., портр. – ISBN 966-585-007-5


  У пр. № 1741615 напис: Щиросердним Ніні Василівні, Дмитрові Олексійовичу Міщенкам в день 80 річчя. Зичу бадьорого довголіття і лебединої взаємності. 18.12.2001 р. Підпис.
195621
  Шабатин П.Ю. Байкарня : гумор і сатира / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1989. – 141 с.
195622
  Ткачук М. Байкарська спадщина Левка Боровиковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-151. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
195623
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Є. Гребінки // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7346-65-3
195624
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Левка Боровиковського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 207-212. – ISBN 978-617-7346-65-3
195625
  Гельдиева Ш. Байки-шахир и его литературная среда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гельдиева Ш.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
195626
  Карпенко М. Байки - не байки, але з мораллю : [поезія] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.157


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
195627
  Глібов Л.І. Байки / Л. Глібов. – [Харків] : Український робітник. – 16 с.
195628
  Лафонтен-да Іван Байки / Лафонтен-да Іван. – 72с.
195629
  Глібов Л.І. Байки. – 2-е вид. – Київ, 1872. – 124с.
195630
  Крилов І.А. Байки : вибрав і переклав М. Старицький. – Київ : Тип. М. П. Фрица, 1874. – 48 с.
195631
  Глібов Л.І. Байки. – 3-е вид. – Київ, 1882. – 106с.
195632
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Спілки Друк. Справи], 1911. – 124 III с. : портр. В. Грінченка ; мал. – У прим. № 14711 і 105457 різні портрети Б. Грінченка. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 6)
195633
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Петроград (С.-Петербург) : [Видавн. Т-во "Дpукаpь" в Петрограде] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1917. – 160 с.
195634
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Деpж. Дpук.], 1918. – 124 III с. : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 6)
195635
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Золотоноша, 1918. – 159 с.
195636
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь",, 1918. – 132 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
195637
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 160 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
195638
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : ДВУ, 1927. – 216 с.
195639
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Український робітник, 1928. – 31 с. – (Дешева б-ак красного письменства ; №144)
195640
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1930. – 99с.
195641
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1936. – 16 с. – (Б-ка малописьменного)
195642
  Бедный Д. Байки / Демьян Бедный ; пер. Миколи Терещенка. – Киев : ДЛВ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека малописьменного)
195643
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Держлітвидав, 1938. – 229 с.
195644
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
195645
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1946. – 128с.
195646
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1950. – 360с.
195647
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ, 1950. – 84 с.
195648
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 36 с.
195649
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1952. – 47 с.
195650
  Косматенко А.Д. Байки / А.Д. Косматенко. – Київ, 1953. – 48 с.
195651
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1954. – 32 с.
195652
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
195653
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1957. – 224 с.
195654
  Езоп Байки / Езоп. – Київ, 1961. – 327с.
195655
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1962. – 54 с.
195656
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ : Дніпро, 1963. – 289 с.
195657
  Ксеняк М. Байки. – Пряшів, 1963. – 127с.
195658
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
1. – 1968. – 343 с.
195659
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
2. – 1968. – 294 с.
195660
  Сварник І.І. Байки / І.І. Сварник. – Львів, 1971. – 138 с.
195661
   Байки : зарубіжних байкарів. – Київ : Дніпро, 1973. – 318 с.
195662
  Лагоза В.М. Байки / В.М. Лагоза. – Київ, 1975. – 87 с.
195663
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с.
195664
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ, 1977. – 63 с.
195665
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с.
195666
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1983. – 199 с.
195667
  Федр. Байки / Федр. – Київ : Дніпро, 1986. – 158с.
195668
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1987. – 301 с.
195669
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1990. – 246 с.
195670
  Лагоза Віктор Маркович Байки : Літературно-художнє видання / Лагоза Віктор Маркович. – Харків : Майдан, 1998. – 200с. – ISBN 966-7077-50-0
195671
  Лессінг Г.Е. Байки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 154-162. – ISSN 0320 - 8370
195672
  Терещенко Наталя Байки : байки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-128. – ISSN 0130-321Х
195673
  Старицький М. Байки (по Крилову), 1882
195674
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1910
195675
   Байки в українській літературі XVII-XVIII ст.. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 200 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
195676
  Балбек Елена Байки города Фриско // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 86-91 : фото
195677
  Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 24-29. – ISSN 0130-5263
195678
  Циганик М. Байки Езопа в перекладах Якова Головацького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 19-31


  У статті байку розглянуто як жанр словесності, що походить зі спільної міжнародної скарбниці та народної творчості. З"ясовано його загальні особливості й більш детально охарактеризовано езопівську байку. Байка зазвичай зображає якусь ситуацію зі світу ...
195679
  Езоп Байки Езопа для руської молодіжи / Езоп. – Коломия. – 72 с.
195680
  Годованець М.П. Байки за Леонардо да Вінчі / М.П. Годованець. – Київ, 1967. – 194 с.
195681
   Байки зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця. – Київ : Дніпро, 1973. – 319 с.
195682
  Глібов Л.І. Байки і вірші / Л.І. Глібов. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 504 с. – (Бібліотека поета)
195683
  Годованець М.П. Байки і притчі / М.П. Годованець. – Львів, 1970. – 87 с.
195684
  Годованець М.П. Байки і фрашки / М.П. Годованець. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
195685
  Боровиковський Л.І. Байки Левка Боровиковського : з його поpтpетом і біогpафією / Під pедакцією Гp. Коваленка. – Черкаси : Сіяч. Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – - XVI, 66 с. : порт. – Ст.: Левко Боровиковський / Гр. Коваленко
195686
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – IV, 172, II с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
195687
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глібова : додаток: Рідні пісні. Збірочка поезій відомих українських письменників. – Херсон : Вид. Кооперат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. С. Ольховикова та С. Ходушина, 1918. – 154 с. – Прим. дефектні: передмова С. Шульгина, уклад. С.І. Шульгин - вирізані с. I- XIV з примірників і заклеїни. – (Кооперат. Товариство "Укpаїнська книгаpня" ; № 1)


  Розд. кн.: Рідні пісні; Байки Леонида Глібова. - Авт. пісень: П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, С.І. Воpобкевич, М.Ю. Шаповал, О. Олесь, Т.Г. Шевченко, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, М.Ф. Чеpнявський. - В кн. також текст укp. наp. пісні "А вже pоків ...
195688
  Глібов Л.І. Байки Леоніда Глібова. – 2-е вид. – Львів : : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 16 с. : поpтp. – (Виданє Руского Товариствава Педагогіного ; Ч. 111)


  Зміст: Там хоpоше, де нас нема; Ягня; Хазяйка і челядки
195689
  Бідзіля Ю.М. Байки М.Лучкая, О.Духновича, І.Сільвая : на допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл / Ю.М. Бідзіля ; МОНУ, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2001. – 64 с. – ISBN 966-74-00-15-7
195690
  Пчілка Олена Байки Олени Пчілки : для сім"ї і школи / Олена Пчілка. – Вид. 2-ге. – Катеринослав : Друкарня І.Б. Вісмана, 1918. – 32 с. : іл.


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна. Зміст: Микола й Лиска; Hайкpащі діти – матусі; Гнідко та Сіpко; Метелик; Маленький вітpячок; Котик та кухаpь; Дpібненькі гpушки; Свинка; Котова наука; Весела пісня; Поет; Баєчка пpо цуцика і пpо його ...
195691
  Ласло-Куцюк Байки Сковороди як притчі // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 469-473. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
195692
  Ладиженський Л. Байки та вірши / Л. Ладиженський. – Дніпропетровськ, 1997. – 30 с.
195693
  Гребінка Є.П. Байки та вірші : для серед. та ст. шк. віку / Євген Гребінка ; [упоряд. та передм. Г. Малько ; іл. В. Дунаєвої]. – Київ : Школа, 2009. – 223, [1] с. : іл. – Сер. заснована 1999 р. – (Хрестоматія школяра). – ISBN 966-661-719-6
195694
  Глібов Л.І. Байки та вірші вибір творів / Л.І. Глібов. – Київ : Час, 1926. – 125с.
195695
  Красюк П.Х. Байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Молодь, 1957. – 43 с.
195696
  Манжара І.О. Байки та гуморески / І.О. Манжара. – Київ : Молодь, 1972. – 51 с.
195697
  Кльоц М.О. Байки та гуморески / М.О. Кльоц. – Львів, 1982. – 32 с.
195698
  Пилипенко С.В. Байки та оповідання / С.В. Пилипенко. – Київ, 1963. – 145-152с.
195699
  Красіцький І. Байки та приповістки / І. Красіцький; переклав Микита Годованець. – Київ, 1970. – 159с.
195700
  Глазовий П.П. Байки та усмішки / П.П. Глазовий. – К, 1975. – 111с.
195701
  Грибкова Ю. Байки Федра і Григорія Сковороди: спроба порівняння // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 45-56. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
195702
  Сковорода Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода. – Харьків : Прапор, 1972. – 131с.
195703
  Гулак-Артемовський Байки, балади, лірика / Гулак-Артемовський. – Київ, 1958. – 212 с.
195704
  Глібов Л.І. Байки. Поезії / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.
195705
  Рибаков Михайло Байкова поховано не на Байковому кладовищі ( або про що розповів маршальський жезл ) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
195706
  Казьмирчук М. Байкове кладовище як об"єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7399-39-0
195707
   Байконур-Вселенная. – Москва : Современник, 1987. – 271 с. : ил.
195708
   Байконур : очерки, стихи, поэмы, хроника. – Алма-Ата : Жазуши, 1984. – 366 с., 20 л. ил.
195709
   Байконур. – Алма-Ата : Жазуши, 1987. – 304 с.
195710
  Щербаков А.А. Байконур, ХХ век / А.А. Щербаков. – Москва, 1981. – 96с.
195711
  Самурский Кирилл Байконур. Стартовый капитал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 102-107 : фото. – ISSN 1029-5828
195712
  Спилка П. Байкы [Байки] : [збірка] / Зибpав П. Спилка. – Харьков : Тип. Губеpн. Пpавл, 1888. – 18 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
195713
  Глібов Л.І. Байкы [Байки] / Поскладав Борыс Гpинченко (В. Чайченко - псевд.). – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – 85, 3 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
195714
  Зіньківський Т.О. Байкы [Байки] М. Цупкого. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії .- Конволют. Перепл. з: 6-ма книгами


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z. Зміст конволюту: 1. Козацкій батько Палій [Казацкий батька Палий] : Очерк из истории старой ...
195715
  Глібов Л.І. Байкы Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; З дpук. П. Баpського, 1904. – IV, 189, II с. : портр. Глібова. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт. – (Селянська бібліотека ; № 47)
195716
   Байназар Альменов : альбом-воспоминание. – Казань : Полиграфический комбинат им. Камиля Якуба Гос. комитета Татарской АССР, 1988. – 87 с.
195717
  Соловьев И.В. Байосская вулканоструктура м.Фиолент (юго-западный Крым) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 42-50 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
195718
  Алиев Г.Ю. Байрам-хан, туркменский поэт / Г.Ю. Алиев. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 96 с.
195719
  Полегаев Г. Байрам Реджепи // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С. 25. – ISSN 0234-1670


  [Байрам Реджепи-глава правительства Косово.]
195720
   Байраченко Іван Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 201-203 : фото
195721
  Соколец Ф.Б. Байрон - певец свободы : литературное исследование / Фрида Соколец. – Киев : Український письменник, 2005. – 147 с. – ISBN 966-579-100-1
195722
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 3-13. – ISSN 2075-1486
195723
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-19. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Визначено типологічні зв"язки між поемами Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, Т. Шевченка. Встановлено жанрові ознаки байронічної поеми у творах О. Пушкіна та Т. Шевченка на різних рівнях текстової структури (сюжет, композиція, мотивні комплекси, ейдологія, ...
195724
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы К.А. Фишера. – Москва : Тип. А.В. Васильева и К*, 1902. – VI, 306, VI с., 2 л. ил. и портр.
195725
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 1. – 1903. – 16 с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 1, 1903. - Экз. без обл.
195726
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 2. – 1903. – [14] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 2, 1903. - Экз. без обл.
195727
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 3. – 1903. – [16] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 3, 1903. - Экз. без обл.
195728
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 4. – 1903. – [12] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 4, 1903. - Экз. без обл.
195729
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы П.П. Павлова. – 2-е дополн. изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VI, 322 с., 2 л. портр. – Экз. в разных типограф. перепл.
195730
  Виноградов А.К. Байрон / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 304с.
195731
  Елистратова А.А. Байрон / А.А. Елистратова ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 264 с.
195732
  Петрова Е.Н. Байрон / Е.Н. Петрова. – Л., 1959. – 42с.
195733
  Клименко Е.И. Байрон : язык и стиль : пособие по курсу стилистики англ.яз. / Е.И. Клименко. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 112 с.
195734
  Моруа А. Байрон : Роман / А. Моруа; Пер.с фр. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 398с.
195735
  Вачечиладзе Байрон (1788-1938) / Вачечиладзе. – Тбилиси, 1938. – 94с.
195736
  Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания / Н.Я. Дьяконова. – Л, 1974. – 191с.
195737
  Кучухидзе М.Ш. Байрон в грузинских переводах и летературной критике XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кучухидзе М.Ш.; АН ГССР. Ин- ист. груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
195738
  Веселовский А. Байрон в Лондоне, 1900. – [49] с. – Отд. оттиск: Вестник Европы. - Экз. без обл. и тит. л.
195739
  Уракова Александра Байрон в маске могавка : штрихи к портрету Эдгара По : к 200-летию Эдгара Аллана По // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 248-265. – ISSN 1130-6545
195740
  Кузык Д.Н. Байрон в украинской дооктябрьской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузык Д.Н.; АН УССР. – К, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
195741
  Даштенц Х.Т. Байрон и армяне : Автореф... канд. филол.наук: / Даштенц Х.Т.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 14л.
195742
  Сидорченко Л.В. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах : ("Восточные повести") / Л.В. Сидорченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 120 с.
195743
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников / лекция В. Спасовича. – [Санкт-Петербург], 1884. – [131] с. – Отд. оттиск: Живописное обозрение. Иллюстрированный еженедельный журнал по науке,литературе,искусству, С.-Петербург ; М.; Издатель П. Н. Полевой, 1884, Т. 3, с. 235-262; Т. 4, с. 1-40, 359-415
195744
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников : Публичные лекции / Спасович. – Санкт-Петербург : Тип. А. Тагов, 1885. – [4], 157 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей, изд. В.В. Чуйко : вторая серия ; № 20)
195745
  Брандес Байрон и произведения / Георг Брандес. Перев. И. Городецкого // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 108 с.
195746
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1924. – 334 с.
195747
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / В.М. Жирмунский; Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка ; [отв. ред. : М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин]. – Ленинград : Наука, 1978. – 423с.
195748
  Пашняк Т.Г. Байрон і Делакруа: новаторство в епоху традицій (до 220-річчя художника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 75-82. – ISSN 2520-6346
195749
  Кралюк П. Байрон і Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 14-15


  Грецький національний герой, що прославив видатного українця і "ввів" його до світової літератури.
195750
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
195751
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
195752
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С.10-15.
195753
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 10-15
195754
  Климова С.Б. Байрон, Библия и французское Просвещение // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 69-77. – ISSN 1562-1391
195755
  Моруа А. Байрон. / А. Моруа. – Минск, 1986. – 413с.
195756
  Истомин М.П. Байрон. Критико- биографический очерк и отрывки из произведений Байрона : пособие для учеников старших классов средних учебных заведений / М.П. Истомин. – Санкт-Петербург ; Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 104 с. – Хрестоматийная часть с. столбцов 25-102
195757
  Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : Интимная психобиография / Ф. Гросскурт. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 510 с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222006956
195758
  Павличко С.Д. Байрон: нарис життя і творчості / С.Д. Павличко. – Київ, 1989. – 196с.
195759
  Спасович В.Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова : с приложением краткой биографии лорда Байрона / В.Д. Спасович ; сост. Богдан Степанец. – Вильна : Северо-западное Книгоиздательство, 1911. – VIII, 89 с. – (Литературная Библиотека ; № 5)
195760
  Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
195761
  Мельник О. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиновського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86-93. – (Філологічні науки)
195762
  Блідченко-Найко Байронізм у поемі "Перебендя" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 109-113


  Стаття присвячена розкриттю специфіки байронізму в поемі "Перебендя" Т. Шевченка. Статья посвящена раскрытию специфики украинского байронизма в поэме "Перебендя" Т. Шевченко. The article is devoted to the disclosure of the specificity of Ukrainian ...
195763
  Кирилюк З.В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 29-31
195764
  Девдюк І. Байронічні мотиви й образи у творчості Пантелеймона Куліша // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 51-59
195765
  Пашняк Т.Г. Байронова проникливість у природу духовного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 188-193


  У статті робиться спроба осягнути спосіб мислення та внутрішній світ Дж.Г. Байрона через його праці. В статье делается попытка постичь способ мышления и внутренний мир Дж.Г. Байрона через его работы. The article makes an attempt to comprehend the way ...
195766
  Рудометов Е.А. Байты вместо бумаги: носители для книг в XXI веке // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Почему библиотекам в качестве носителей информации целесообразно использовать накопители на жёстких магнитных дисках
195767
  Похолков Ю. Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России / Ю. Похолков, А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617
195768
  Валлес Ж. Бакалавр-циркач. / Ж. Валлес. – Москва, 1956. – 55с.
195769
  Ніколаєнко С. Бакалавр за три роки // День, 2005


  [Термін навчання деяким професіям у ВНЗ може становити три роки, заявив міністр 5 каналу]
195770
  Ли М.Г. Бакалавр и магистр : проектирование профессиональных компетенций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-55. – ISSN 0130-9765
195771
   Бакалавр, магистр... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52 : Фото
195772
  Клюев В.К. Бакалавриат - магистратура: преемственность и профилизация управленческой подготовки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 54-60. – ISSN 0130-9765


  Характеризуется преемственность уровней отраслевого образования при переходе вузовской подготовки на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Акцентируется менеджерская составляющая образовательных программ бакалавриата ...
195773
  Голованова Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3617
195774
  Глубоковский Н. Бакалавры С.-Петербургской Духовной Академии: Иеромонах Серафим Азбукин (1822-1824 гг.) и иеромонах Мартирий Горбачевич (1831 г.) / [Н. Глубоковский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1159-1187 с. – Без обл. и тит. л. - Автор в конце текста
195775
  Зернова Р.А. Бакалао / Р.А. Зернова. – Москва, 1963. – 48с.
195776
  Іскорко-Гнатенко Баканідзе О.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7442-69-0
195777
  Мушкудіані О.Н. Баканідзе Отар Акакійович (- грузинський літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 111-112. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195778
  Иванова В.С. Бакен Кыдыкеева / В.С. Иванова. – М, 1980. – 120с.
195779
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 250 с.
195780
  Суходольський В.О. Бакенщик з Чортової Кручі : драматична новела / В.О. Суходольський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 48 с.
195781
  Бикчентаев А.Г. Бакенщики не плачут : рассказ / А.Г. Бикчентаев. – Уфа : Детский мир, 1961. – 212 с.
195782
  Василик О.Д. Бакеріс Луїс (-аргентинський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 112. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195783
  Есарев В.И. Баки и резервуары электростанций / В.И. Есарев, Б.Д. Копылов. – Москва, 1985. – 78 с.
195784
  Смирнов Н.Г. Бакинская коммуна и ее комиссары / Н.Г. Смирнов. – М., 1987. – 63с.
195785
  Ибрагимов М.Дж. Бакинская нефтяная промышленность в годы Первой мировой войны (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов М.Дж.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1972. – 39л.
195786
  Нардова В.А. Бакинская нефтяная промышленность и политика царизма. (80-ые - начало 90-ых годов XIX в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Нардова В.А.; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1965. – 15л.
195787
  Гусейнова Севиль Бакинские евреи в эмиграции: формирование локального сообщества // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 47-81. – ISSN 1810-228Х
195788
  Кулигина Т.И. Бакинские комиссары / Т.И. Кулигина. – М., 1952. – 48с.
195789
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 56 с.
195790
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 240 с.
195791
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Бакинские рукописи Алишера Навои / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы ; АН АзССР, Респ. рукопис. фонд. – Баку : Элм, 1986. – 136, [1] с., [1] л. портр.
195792
  Ализаде А. Бакинский вариант / подготовил С. Гусейнов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Недавно в Национальной академии наук Азербайджана был избран новый президент - академик Акиф Ализаде. В своей программной речи на Общем собрании НАНА он рассказал о том, в каком состоянии сегодня находится азербайджанская наука и каковы перспективы ее ...
195793
  Байрамов Кярам Байрам оглы Бакинский пригородный агромпромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации. : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Байрамов Кярам Байрам оглы ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 162 л. – Бібліогр.: л. 131-145
195794
  Байрамов Карям Байрам оглы Бакинский пригородный агропромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Карям Байрам оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
195795
  Катибли Меджид Бакинский пролетариат в годы мировой империалистической войны (1914- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катибли Меджид М.; Арзебайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
195796
  Стельник Я Б. Бакинский пролетариат в годы реакции. / Я Б. Стельник, . – Баку, 1969. – 204с.
195797
   Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану. – Київ : Молодь, 1978. – 271 с. – (Молода поезія країни)
195798
  Піча В. Бакіров Віль Савбанович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 19-22. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
195799
  Валлес Ж. Баккалавр / Ж. Валлес. – Київ, 1923. – 266 с.
195800
  Клинова М.В. Бакланоф Э.Н. Португальская революция и сектор государственных предприятий // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 120-125
195801
  Матавуль Симо Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Симо Матавуль. – Москва : Художественная литература, 1990. – 523 с. – В изд. также: Пауки / И. Чипико ; Дурная кровь Б. Станкович. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
195802
  Матавуль Симо Баконя фра Брне. / Матавуль Симо. – Москва, 1960. – 439с.
195803
  Волошин В.В. Бакота // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 20 : фото
195804
  Наумов А.Ф. Баксанская долина / А.Ф. Наумов. – М, 1973. – 200с.
195805
  Мамрешев К.Т. Баксанский диалект кабардинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамрешев К.Т.; Тбилис. гос. унт им. Сталин. Кафедра кавказских яз. – Тбилиси, 1959. – 13л.
195806
  Курченко О.О. Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі / О.О. Курченко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Застосовано бакстерівський підхід для побудови сильно конзистентної оцінки коефіцієнта регресії в одній спеціальній моделі. Знайдені інтервали надійності та оцінена швидкість збіжності. We applied Baxter sums to construct a strong consistent estimate ...
195807
  Синявська О.О. Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 171-180. – ISSN 0868-6904


  The problem of estimation the parameter H of covariance function of one non-Gaussian stochastic process is studied. A non-asymptotic confidence intervals are found by using Baxter statistics.
195808
  Курченко О. Бакстерівський підхід до оцінювання параметра одного гауссівського стаціонарного випадкового процесу / О. Курченко, М. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ...
195809
  Данилов В.С. Бактериальная биолюминесценция / В.С. Данилов, Н.С. Егоров. – Москва : Московский университет, 1990. – 151 с. – ISBN 5-211-00919-3
195810
  Таранова Людмила Анатольевна Бактериальная деструкция анионных поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Таранова Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
195811
  Глухова Маргарита Николаевна Бактериальная загрязненность деионизованной воды и некоторые меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Глухова Маргарита Николаевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 22л.
195812
  Дюбо Р.Ж. Бактериальная клетка в связи с проблемами вируленсности, иммунитета и химиотерапии / Р.Ж. Дюбо. – Москва : Гос. изд-во иностранной литературы, 1948. – 460с.
195813
  Шерстобоев К.Н. Бактериальная культура : Автореф... докт. биол.наук: / Шерстобоев К. Н.; АН УССР, Объед. уч. сов. биол. наук. – К., 1964. – 32л.
195814
  Бриан Л.Е. Бактериальная резистентность и чувствительность к химио-препаратам / Л.Е. Бриан. – М, 1984. – 270с.
195815
  Джигаури Э.Л. Бактериальная рябуха табака в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джигаури Э. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 18л.
195816
  Кабалкина Н.А. Бактериальная стеблевая гниль кукурузы и сорго и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Кабалкина Н.А.; Укр. сельскохоз. академия. – М., 1968. – 20л.
195817
  Просяная В.В. Бактериальная флора лещей при массовом заболевании их в Каховском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03-096 / Просяная В.В.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 30л.
195818
  Бочарова Н.Н. Бактериальная флора лимоннокислотного и дрожжевого производства и борьба с нею при помощи антибиотиков : Автореф... кандидата биол.наук: / Бочарова Н.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 26л.
195819
  Новикова Н.С. Бактериальная флора надземных органов растений / Н.С. Новикова. – Киев, 1963. – 89с.
195820
  Иванов Г.М. Бактериальная флора некоторых листогрызущих чешуекрылых (системат. положение, биол. особенности, полезные формы) : Автореф... канд. биолог.наук: / Иванов Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
195821
  Сурьянинова Е.И. Бактериальная флора некотоых беспозвоночных Черного моря (прибрежных районов) и ее биологические свойства. (Биосинтез витамина В12, антагонизм, ростовой эффект) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сурьянинова Е.И. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1965. – 16 с.
195822
  Кулебакин В.Г. Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов. / В.Г. Кулебакин. – Новосибирск, 1978. – 263с.
195823
  Клапцова Н.К. Бактериальное заболевание кориандра. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клапцова Н.К.; Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1951. – 14 с.
195824
  Дзюбан-Полякова Бактериальное окисление нефтепродуктов в Невской губе как фактор самоочищения водоема. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дзюбан-Полякова И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 19л.
195825
   Бактериальные аэрозоли и методы их исследования в санитарной микробиологии. – Москва : Медицина, 1968. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-171
195826
  Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зернобобовых культур / К.И. Бельтюкова, И.Б. Королева, В.А. Мурас ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1974. – 340 с. : ил. – Библиогр.: с. 298-332
195827
  Чумаевская М.А. Бактериальные болезни кормовых злаков. / М.А. Чумаевская. – М., 1977. – 103с.
195828
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 65с.
195829
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 66с.
195830
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 340с.
195831
   Бактериальные болезни растений. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 344 с.
195832
   Бактериальные болезни растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 468 с.
195833
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 2-е доп и испр. – Москва : Высшая школа, 1961. – 206с.
195834
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 3-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 291с.
195835
   Бактериальные болезни растений / ВАСХНИЛ ; под ред. д-ра биол. наук М.В. Горленко. – Москва : Колос, 1977. – 154 с.
195836
   Бактериальные болезни растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1979. – 288 с. – Библиогр.: с. 285
195837
   Бактериальные болезни растений : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / [редкол.: М.В. Горленко и др.]. – Москва : Колос, 1981. – 287 с. : граф. – Библиогр. в конце работ
195838
  Николаева Н.Ф. Бактериальные болезни сорго в Ставропольсокм крае : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Николаева Н. Ф.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
195839
  Щербин-Парфененко Бактериальные заболевания лесных пород / Щербин-Парфененко. – Москва, 1963. – 148с.
195840
  Скрипаль И.Г. Бактериальные заболевания плодовых деревьев в западных областях УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Скрипаль И.Г.; АН УССР.Ин-т микробоиологии и вирусолгии. – К, 1969. – 22л.
195841
  Угаров А.Н. Бактериальные и зеленые удобрения в условиях Иркутской области / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1953. – 68с.
195842
  Кузнецов С.И. Бактериальные методы выщелачивания цветных, редких и благородных металлов из руд / С.И. Кузнецов, Г.И. Каравайко. – М., 1970. – 20с.
195843
   Бактериальные нуклеазы и их действие на опухолевый рост. – [Казань] : Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 234 с.
195844
  Мейнелл Г. Бактериальные плазмиды / Г. Мейнелл. – Москва : Мир, 1976. – 239 с.
195845
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Дис... канд. биолог. наук: / В.М. Багнюк ; АН УССР, Ин-т гидробиологии и Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1969. – 258 л. : ил. + прилож. с. 1-8. – Библиогр.: л. 220
195846
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
195847
   Бактериальные сообщества в почвах криптогамных пустошей Восточной Антарктиды (оазисы Ларсеманн и Холмы Тала) / А.Г. Кудинова, Л.В. Лысак, В.С. Соина, Н.С. Мергелов, А.В. Долгих, И.Г. Шоркунов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 317-329 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
195848
  Загрядская Ю.А. Бактериальные сообщества плодовых тел напочвенных базидиомицетов / Ю.А. Загрядская, Л.В. Лысак, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 715-722 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
195849
  Кандыба Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. / Н.В. Кандыба. – М, 1989. – 175с.
195850
   Бактериальные средства и методы борьбы с насекомыми и грызунами : [сборник статей]. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 151 с. : черт. – Списки лит. в конце статей
195851
  Станиславский Е.С. Бактериальные структуры и их антигенность / Е.С. Станиславский. – Москва, 1971. – 220с.
195852
   Бактериальные токсины : сб. тр. – Москва : [б. и.], 1987. – 184 с.
195853
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения - дополнительное средство повышения урожая / М Л. Доросинский. – Москва : Россельхозиздат, 1965. – 173с.
195854
  Кожура С.И. Бактериальные удобрения / С.И. Кожура. – Владимир, 1949. – 40 с.
195855
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения / М Л. Доросинский. – М.-Л., 1953. – 67с.
195856
   Бактериальные удобрения : материалы совещания. – Москва : Колос, 1964. – 200 с. : рис. – Библиогр.: с. 192-194
195857
  Рахматулина М.Р. Бактериальный вагиноз, ассоциированый с atopobium vaginae: современнные принципы диагностики и терапии / М.Р. Рахматулина, К.И. Плахова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 34-38. – ISSN 2309-4117
195858
   Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, Ю.Ю. Кобеляцкий, В.Ю. Мынка, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 171-175. – ISSN 2224-0586
195859
  Ву Хак Ныонг Бактериальный некроз цитрусовых (Pseudomonas citriputeale (Smith C.O.) Stapp) в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ву Хак Ныонг; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
195860
  Нагапетян Ж.А. Бактериальный рак виноградной лозы в условиях северо-восточной Армении и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Нагапетян Ж.А.; АН Арм.ССР.Отделение биол.наук. – Ереван, 1974. – 20л.
195861
   Бактериальный рак томатов и меры борьбы с ним. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 20 с.
195862
  Турсунходжаев А. Бактерии-антагонисты Fusarium lini в корневой системе льна : Автореф... кандидата биол.наук: / Турсунходжаев А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
195863
  Никитина Е.Т. Бактерии-антагонисты Fusarium oxysporum var solani и возможность их практического использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина Е. Т. ; Казах. гос. ун-т. Биол.- почв. ф-т. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
195864
  Архипов А.С. Бактерии-антагонисты, продуценты перекиси водорода, обитающие в кишечнике животных : Автореф. дис. ... наук : 096 / Архипов А.С. ; Днепропетр. гос. унив. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
195865
  Сарданян Э.О. Бактерии-антогонисты, как средство борьбы с альтернариозом семян капусты : Автореф... канд .биол.наук: / Сарданян Э. О.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван. – 25л.
195866
  Холодный Н.Г. Бактерии - симбионты цикады Philaenus spumarius / Н.Г. Холодный, К.И. Бельтюкова, 1946. – 491-497с.
195867
  Цопф Д.В. Бактерии / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
195868
  Кон Ф. Бактерии : (Из русского издания соч. "Растение", популярные лекции из области ботаники проф. Ф. Кона) : с политипажами в тексте / Ф. Кон, проф.Бреславского ун-та ; Пер. с нем. под ред. и с примеч. Г.А. Надсона, проф. Спб. жен. мед. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1902. – VI, 105 с.


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
195869
  Минкевич И.Е. Бактерии группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганизмы / И.Е. Минкевич. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1949. – 192с.
195870
  Мирзоева В.А. Бактерии группы сенной и картофельной палочек. / В.А. Мирзоева. – Москва, 1959. – 174с.
195871
  Бершова О.И. Бактерии и вызываемые ими процессы в воде и донных отложениях среднего Днепра : дис. ... канд. биол. наук / Бершова Ольга Ипполитовна ; Ин-т микробиологии им. Д.К. Заболотного Акад. наук Укр. ССР. – [Б. м. : б. и. – 179 л.
195872
  Лафар Ф Бактерии и грибки : с приложением статей д-ра мед. С.И. Гольдберга-Златогорова - "О важнейших болезнетворных микроорганизмах" и пр.-доц. Б.Л. Исаченко - "Грибки" : в 2 вып. / Dr. Франц Лафар, проф. в Имп. Высш. техн. школе в Вене ; Пер. с доп. "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б.Л. Исаченко и А.А. Рихтера. – 1903-1904. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; XIV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. иллюстрациями, черными и раскрашенными. – 1903. – 443, [1], [I], VIII, с., [5] л. ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 399-443


  перевод с дополнениями "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б. Л. Исаченко, приват-доцента бактериологии, и А. А. Рихтера, хранителя ботаническаго кабинета Императорскаго С.-Петербургскаго университета, ...
195873
  Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы / Г.А. Заварзин; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 193 с. – (Человек и окружающая среда)
195874
  Ламбина В.А. Бактерии почвы, разлагающие протопектин растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Ламбина В.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1953. – 16 с.
195875
  Смирнов В.В. Бактерии рода Pseudodonas. / В.В. Смирнов, Е.А. Киприанова. – К., 1990. – 262с.
195876
   Бактерии, водоросли, грибы : (экология, физиология, биохимия) : [сб. ст.]. – Ташкент : Фан, 1987. – 190 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
195877
  Ньюман Д. Бактерии, их роль в экономии природы и в промышленных процессах и их отношение к общественному здоровью : с 61 рис. и 9 таблицами / Д. Ньюман ; ; Пер. с англ. Е. Гурвич; Под ред. В. Воронина, прив.-доц. бактериологии при Моск. ун-те. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – [4], 347 с., 9 л. ил : ил. – (Серия учебников по биологии)


  На обл.. фам. 1875 г.
195878
  Горина Э.И. Бактерии, растворяющие трднодоступные минеральные фосфаты в почвах Туркм.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Горина Э. И.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан., микробиол. и вирусол. – Ашхабад, 1968. – 24л.
195879
   Бактериозы культурных растений : справ. кн. – Москва : Колос, 1980. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 138-140
195880
  Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л., 1935. – 710с.
195881
  Балтрушайтене Е. Бактериозы фасоли в Литве, некоторые особенности биологии их возбудителей, меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Балтрушайтене Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
195882
  Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян; Отв. ред. Н.Д. Сорокин; АН СССР. Сибирск. отд., Ин-т леса и древесины. – Новсибирск : Наука, 1986. – 78с.
195883
  Хан В.А. Бактериолизины при брюшном тифе и при искусственной иммунизации кроликов тифорзными анавакцинами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Хан В.А.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 15 с.
195884
  Рагинский М.Ю. Бактериологическая война - преступное орудие империалистической агрессии / М.Ю. Рагинский. – М, 1950. – 136с.
195885
  Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка / Д.И. Лазаренко. – Москва : Медицина, 1968. – 116 с.
195886
  Недригайлов В.И. Бактериологические и медицинские учреждения в некоторых городах Северо-Американских Соединенных Штатов / В.И. Недригайлов. – Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1908. – 27 с.
195887
  Бутягин П. Бактериологический институт имени Ивана и Зинаиды Чуриных при Императорском Томском Университете / П. Бутягин. – Томск : Типо-литография Сибирск. Т-ва Печатн. Дела, 1913. – [5], 37, [8] с.
195888
  Прохоров М.И. Бактериологический метод борьбы с мышевидными грызунами / М.И. Прохоров. – Москва ; Ленинград, 1951. – 84 с.
195889
  Гукасян В.М. Бактериологический метод борьбы с непарным шелкопрядом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Гукасян В.М. ; Иркутс. гос. ун-т. – Красноярск, 1968. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
195890
  Сотникова Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темно-хвойных лесах Средней Сибири. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сотникова Н.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова.. – Красноярск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
195891
   Бактериологическое оружие. – Днепропетровск : [б. и.], 1974. – 88 с.
195892
  Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов [и др.]. – Москва : Воениздат, 1967. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 177. – (Науч.-попул. б-ка)
195893
   Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов ; под общ. ред. канд. мед. наук Г.Г. Громоздова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1971. – 207 с. : ил. – Список лит.: с. 195. – (Науч.-попул. б-ка)
195894
  Дольнин Т.В. Бактериологическое оружие и меры защиты от него / Т.В. Дольнин. – М, 1959. – 12с.
195895
  Беликов Л.А. Бактериологическое оружие и способы защиты от него / Беликов Л.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 197 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
195896
   Бактериологическое оружие изащита от него. – М, 1967. – 177с.
195897
  Лебедева Ю.А. Бактериологическое оружие иностранных армий и защита от него / Ю.А. Лебедева, В.А. Серебряков. – Москва, 1957. – 120с.
195898
  Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря / А.В. Цыбань. – Киев, 1970. – 274с.
195899
  Кожова О.М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа / О.М. Кожова, Л.М. Мамонтова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 119 с. : табл. – Библиогр.: 189 назв.
195900
  Мамонтова Лилия Михайловна Бактериопланктон Братского водрохранилища и его роль в гидробиологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонтова Лилия Михайловна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
195901
  Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в биологической продуктивности водохранилищ / Д.З. Гак. – М., 1975. – 254с.
195902
  Головко Татьяна Владимировна Бактериопланктон и его трофическая роль в мезотрофном водоеме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Головко Татьяна Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиолог. – К., 1984. – 25л.
195903
  Хороших Людмила Аркадьевна Бактериопланктон мелководий Днепровских водохранилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Хороших Людмила Аркадьевна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1985. – 21л.
195904
  Дрюккер В.В. Бактериопланктон реки Енисей / В.В. Дрюккер, И В. Петрова, . – Новосибирск : Наука, 1988. – 94 с.
195905
  Анищенко-Россова Бактериопланктон тропической и Северной Атлантики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Анищенко-Россова Э.Я. ; Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1974. – 31 с.
195906
  Покровский В.Н. Бактериофаг - вирус бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1986. – 63с.
195907
  Дэрелль Ф. Бактериофаг и его значение для иммунитета / Ф. Дэрелль. – М.-Л, 1926. – 223с.
195908
  Адамс М. Бактериофаги : [методы изучения вирусов бактерий] / Адамс М. ; пер. с англ. Т.С. Ильиной [и др.] ; под ред. и с предисл. канд. биол. наук А.С. Кривиского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 527 с. – Библиогр.: с. 460-495
195909
   Бактериофаги : сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1982. – 189 с., 1 л. схем. : ил. – Библиогр. в конце ст.
195910
  Паносян Л.Б. Бактериофаги некоторых групп аэробных спорообразующих бактерий. (распространение в природе, лизогения и использование в систематике). : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Паносян Л.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
195911
   Бактериофаги условно-патогенных микроорганизмов : сб. науч. тр. – Нальчик : КБГУ, 1990. – 105, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
195912
  Казарновская С.С. Бактериофагия / С.С. Казарновская. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 116 с. – Библиогр.: "Литература" (стр. 109-116). – (Научно-популярная литература / АН СССР)
195913
  Гольдфарб Д.М. Бактериофагия / Д.М. Гольдфарб ; под ред. и с предисл. действ. чл. АМН СССР проф. В.Д. Тимакова. – Москва : МЕДГИЗ, 1961. – 298 с. – Библиогр.: с. 257-296
195914
  Москаленко Л.Н. Бактериофагия клубеньковых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Москаленко Л.Н.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1970. – 27л.
195915
  Якушин Владимир Михайлович Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Якушин Владимир Михайлович; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1983. – 25л.
195916
  Олейник Г.Н. Бактериофлора каналов / Г.Н. Олейник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 182с.
195917
  Кудлай Д.Г. Бактериоциногения / Д.Г. Кудлай, В.Г. Лиходед. – Ленинград : Медицина, 1966. – 204 с.
195918
   Бактерицидна активність in vitro систем фотосенсибілізатор/полімер/наночастинки срібла в умовах фотодинамічної терапії / П.А. Вірич, Ю.І. Кузів, Н.В. Куцевол, О.А. Єщенко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 231-235. – ISBN 978-966-999-173-7
195919
  Радченко О. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви / О. Радченко, Т. Покровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-87. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Катіонна поверхнево-активна речовина бензалконіум хлорид використовується у якості активного агенту у контактних сперміцидних засобах контрацепції, що виробляються в Україні. Показано, що бензалконіум хлорид має виражений бактерицидний ефект як на ...
195920
  Радченко О. Бактерицидна та спороцидна дія катіонних поверхнево- активних речовин і дезінфектантів, створених на їхній основі / О. Радченко, Л. Степура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. На їхній основі створюються різноманітні сучасні бактерициди. Показано, що бактерицидний ефект сучасних препаратів деконексу та септодору в перерахунку на активну ...
195921
   Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра / А.Л. Толстов, О.Н. Маланчук, Д.А. Климчук, В.Ф. Матюшов, Е.В. Лебедев // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1025-6415
195922
  Белицкий М. Бактерия 078 : повесть / М. Белицкий; авт. пер. с польского Я. Немчинского, В. Арцимовича ; рис. А. Лурье. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1954. – 224 с.
195923
  Заєць В. Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонального активного N-кінцевого модуля тирозил-ТРНК синтези B. Taurus / В. Заєць, О. Корнелюк, Л. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено клонування в експресуючий вектор рЕТ23d(+) кДНК, кодуючої N-кінцевий каталітичний модуль тирозил-тРНК синтетази (міні TyrRS) Bos taurus. Експресовано у клітинах E. coli BL21(DE3)pLysE та виділено високоочищений рекомбінантний білок міні TyrRS ...
195924
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-90. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області України виявлено бактеріальні захворювання аїру тростинного, які характеризувалися наявністю гнильних процесів кореневищ і бурою плямистістю листя. За основними вивченими біологічними властивостями збудники віднесені ...
195925
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання водяного різака алоеподібного (stratiotes aloides L.) в Полтавській області / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 190-192.
195926
  Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
195927
  Кудзін Ю.К. Бактеріальні добрива. / Ю.К. Кудзін. – К, 1962. – 108с.
195928
   Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів / А.В. Орловський, А.А. Бойко, Н.П. Сус, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
195929
  Огородник Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин / Огородник, Гвоздяк, Л. Яковлєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області (Полонський район) України виявлено бактеріальні хвороби латаття білого і глечиків жовтих, які характеризуються наявністю бурої плямистості листя. На основі вивчення біологічних властивостей збудників віднесено до ...
195930
  Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
195931
  Пашко А.О. Бактерівські оцінки параметра Хюрста дробового броунівського руху / А.О. Пашко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
195932
  Бойко А.Л. Бактеріофаги (-бактеріальні вірусі,що спричиняют лізис (розчинення ) бактерій та інших мікроорганізмів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 118. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195933
  Новікова Н.С. Бактеріофагія при бактеральній рябусі махорки / Н.С. Новікова. – 421с.
195934
   Бактеріоцини грамнегативних бактерій = Bacteriocins of gram-negative bacteria / О.І. Балко, Л.Б. Зелена, О.Б. Балко, Л.В. Авдєєва ; [НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 238, [2] с., [8] арк. мал. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 221-233. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1750-4
195935
  Яковлева З.М. Бактероиды клубеньковых бактерий / З.М. Яковлева. – Новосибирск, 1975. – 172с.
195936
   Бактрийские древности : предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. – Ленинград : Наука, 1976. – 127 с.
195937
  Туманова З.А. Бактрийский горизонт. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1972. – 249с.
195938
  Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков / В.И. Сарианиди. – М., 1984. – 159с.
195939
   Баку-город славных интернациональных традиций / В Мельников, Ф, , . – Баку, 1966. – 116с.
195940
  Курбанов Мамед Курбан оглы Баку - Дамаск. / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1957. – 42с.
195941
  Самокиш І. Баку - Єреван: відносини погіршуються // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 3


  Азербайджан збільшує військові витрати на 25 %.
195942
  Джалагония В. Баку - ностальгическое путешествие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
195943
   Баку : [фотоальбом]. – Москва : Прогресс. – 77 с. : фотоальбом
195944
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1949. – 42 с.
195945
  Ковальская Н.Я. Баку : экономико-географический очерк / Н.Я. Ковальская, А.М. Гаджи-Заде ; [отв. ред. Г.Б. Алиев]. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1955. – 78 с.
195946
   Баку : [альбом]. – Баку : Изд. Отд. культуры Бакинского гор. Совета, 1964. – 274 с.
195947
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Ленинград, 1965. – 352 с.
195948
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1970. – 248 с.
195949
  Визель Микаил Баку : Город ветров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 156-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
195950
  Гасимли М.Г. Баку (столиця Азербайджанської Республіки) / М.Г. Гасимли, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 118-120. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
195951
  Рум"янцев С. Баку в XX - XXI ст.: націоналізація публічного простору столиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 155-174. – ISBN 978-617-578-085-5
195952
  Лещ Алексей Баку желает вам счастья : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 156-162 : Фото, карта
195953
  Райхель Ю. Баку намагається створити військовий союз із Анкарою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9


  Від можливою агресії Росії рятуються по-різному.
195954
   Баку социалистический. – Баку : Азернешр, 1947. – 56 с. : ил.
195955
   Баку. Исторические и достопримечательные места. – Баку : Изд-во АН Азерб. ССР, 1956. – 179 с. : ил.
195956
  Телевной Игорь Баку. Растворяемся во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 40-45 : фото
195957
  Губин Дмитрий Баку. Там, где горит нефть / Губин Дмитрий, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 80-92 : фото. – ISSN 1029-5828
195958
   Бакуменко Віктор Пахомович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 48. – ISBN 978-966-2726-03-9
195959
  Пирумова Н.М. Бакунин / Н.М. Пирумова. – М., 1970. – 400с.
195960
  Графский В.Г. Бакунин / В.Г. Графский. – М., 1985. – 142с.
195961
  Дюкло Жак Бакунин и Маркс / Дюкло Жак. – М, 1975. – 462с.
195962
  Катлер Р.М. Бакунин и психобиографы. Анархист как мифический и исторический объект // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 115-124
195963
  Пивовар С.Ф. Бакунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27-28. – ISBN 966-642-073-2
195964
  Трубенко А.І. Бакунін Михайло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 990-991. – ISBN 966-316-069-1
195965
  Аляєв Г.Є. Бакунін Павло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991. – ISBN 966-316-069-1
195966
  Джавахишвили А.Н. Бакурианский высокогорный Ботанический сад / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 247с.
195967
  Литовченко Т. Бакшиш // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 58-59


  Єгипет - дорожні нариси
195968
  Баратынский Е. Бал. – Санкт-Петербург, 1808. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
195969
  Баратынский Е.А. Бал // Граф Нулин / А.С. Пушкин. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1980. – С. 63-148
195970
  Монтепен Ксавье Бал в отеле Дьявола. Ясновидящая. / Монтепен Ксавье. – К., 1995. – 767с.
195971
  Попель П. Бал ЗНО і вступ до університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Запропоновано методику розрахунку суми балів ЗНО. Кожен учасник тестування може сам підрахувати свій бал, знаючи у скільки балів оцінюється правильне розв"язання завдання.
195972
  Лоти Пьер Бал и Иеддо : очерк Пьера Лоти / пер. [с фр.] В. Горленко. – С. 257-269. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, т. 28
195973
   Бал краси та шляхетності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
195974
  Піддубна Л.Г. Бал літературних героїв : позакласний захід із зарубіжної літератури. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53.
195975
  Малапарте Курціо Бал у Кремлі = Розділи з архівних публікацій : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 104-125. – ISSN 0320 - 8370
195976
  Галчинский К.И. Бал у Соломона // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 0012-6756
195977
   Балабанов Геннадій Васильович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 3. – ISBN 978-617-7069-48-4
195978
  Зайчук В. Балабанов Костянтин Васильович - вчений, ректор, дипломат і патріот // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 32-34. – ISBN 978-966-2008-29-6
195979
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
195980
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
195981
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
195982
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
195983
   Балавариани. Мудрость Балавара : [роман]. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – XXXI, 160 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. XXXI. – (Памятники древнегрузинской литературы)
195984
  Яромчук В.В. Балаган та ярмаркове видовище як передумови синтезу мистецтв у мас-медіа // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273. – ISSN 2226-2180
195985
  Воннегут К. Балаган, или конец одиночеству : Роман / К. Воннегут; Пер. с англ.М.Ковалевой. – Москва : Фолио, 2002. – 240с. – ISBN 5-17-006333-4; 966-03-1143-5
195986
  Лейферт А.В. Балаганы / А.В. Лейферт. – Птгр.
2. – 1922. – 74с.
195987
  Окаринський В. Балагульщина (барагольство) у суспільному житті Правобережної України (1830-1850-ті рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 53-66. – ISSN 0869-3595
195988
  Борис П. Балада : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 236-237
195989
  Литвинчук М. Балада "Вдова та її сини" : закони і "загадки" фольклорного мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 118- 125. – Бібліогр.: С. 124
195990
  Пестка В. Балада "Говорить радіо..." : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 159-166. – ISSN 0208-0710
195991
  Пономаренко О. Балада "Лілея" Тараса Шевченка на виднокрузі Києва // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 16-19


  Звернено увагу на те, що народну баладу, яка стала поштовхом до створення "Лілеї" , Т. Шевченко написав на могилі Переп"ят під час розкопок, якими керував професор М. Іванишев.
195992
  Гуменюк В. Балада "Лісовий цар" Й.В. Гете в літературі та музиці / В. Гуменюк, С. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
195993
  Ташковски Л. Балада за jужното небо / Л. Ташковски. – Скопjе, 1960. – 52с.
195994
  КрохмальнийР Балада народна і літературна: когерентність світів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  На підставі аналізу текстів розглянуто проблему взаємин фольклору і літератури крізь призму інтеграції людського світу зі світом природи, постлетальної когерентності земного й потойбічного, горизонтальної та вертикальної складових координат буття
195995
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ, 1969. – 227с.
195996
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Веселка, 1976. – 264 с.
195997
  Петренко М.Е. Балада про натруджені руки / М.Е. Петренко. – Львів : Каменяр, 1976. – 127 с.
195998
  Білоцерківець Н.Г. Балада про нескорених : лірика / Н.Г. Білоцерківець. – Київ : Молодь, 1976. – 47 с. : іл. – (Перша поетична збірка)
195999
  Плачинда С.П. Балада про Степовика : роман / С.П. Плачинда. – Київ, 1987. – 585 с.
196000
  Гандзюк Ю. Балада про УААСП або " риба гниє з голови" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 32 назв.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,