Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
195001
  Палієнко М. "Архіви України" як віддзеркалення розвитку архівної галузі, науки і професії (з нагоди 75-літнього ювілею журналу) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 9-18. – ISSN 0320-9466
195002
  Ковтун М.В. "Архіви України": проблеми створення та функціонування друкованого видання // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 83-105. – ISSN 0320-9466
195003
  Кулініч М. "Архівна система Канади: історія формування та основні етапи розвитку" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 24-25
195004
  Карамаш С.Ю. "Архівні розвідки" Дмитра Малакова // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 152-153


  Книга мистецтвознавця, дослідника історії Києва Дмитра Малакова "Архітектор Городецький".
195005
   "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999 - 2009, Вип.1-10). Систематичний покажчик змісту / упорядник Ростислав Романовський // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 113-132
195006
  Свентах А. "Архігуманізм" карикатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 17, 21


  22 квітня художнику Анатолію Казанському минуло б 66 років.
195007
  Прокопенко М. "Архітектура у Швейцарії - це майже релігія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 10-11


  Що з досвіду цієї країни варто взяти Україні.
195008
  Панченко Л. "Архітектура" ООП у сфері миробудівництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 164-167
195009
  Цибулькін В.В. "Асиметрична" або "гібридна" війна? (щодо нових змістів у концептах епохи постмодерну) // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-23. – ISBN 978-966-2439-41-0
195010
  Некряч Т. "Асиметрія" при перекладі фатичних реплік вітання у творах для театру (на матеріалі автоперекладів п"єс О. Вайлда, Б. Шоу та А. Крісті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто засоби перекладу фатичних реплік у творах для театру. Введено термін експлікативна асиметрія при перекладі. Ця стратегія допомагає розкрити приховані мотиви та психологічні нюанси і стає елементом сценічності. The article focuses on the ...
195011
  Бутич І.Л. Архів-літопис народу : [матеріали на допомогу лекторові] / І.Л. Бутич ; Укр. т-во охорони пам"ятників історії та культури. – Київ : [Б. в.], 1970. – 20 с.
195012
   Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев : Державна архівна служба України. – ISBN 978-966-8225-67-3
Вип. 2 : (2015-2017рр.). – 2023. – 389, [1] c.
195013
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (73), вересень - жовтень. – 1965. – 104 с.
195014
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (74), листопад - грудень. – 1965. – 104 с.
195015
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1 (75), січень - лютий. – 1966. – 104 с.
195016
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2 (76), березень - квітень. – 1966. – 112 с.
195017
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3 (77), травень - червень. – 1966. – 112 с.
195018
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4 (78), липень - серпень. – 1966. – 112 с.
195019
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (79), вересень - жовтень. – 1966. – 112 с.
195020
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (80), листопад - грудень. – 1966. – 112 с.
195021
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1 (81), січень - лютий. – 1967. – 112 с.
195022
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2 (82), березень - квітень. – 1967. – 104 с.
195023
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3 (83), травень - червень. – 1967. – 112 с.
195024
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4 (84), липень - серпень. – 1967. – 112 с.
195025
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (85), вересень - жовтень : Присвячується 50-річчю Великого жовтня. – 1967. – 112 с.
195026
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (86), листопад - грудень. – 1967. – 112 с.
195027
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1 (87), січень-лютий. – 1968. – 112 с.
195028
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2 (88), березень-квітень. – 1968. – 112 с.
195029
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3(89), травень-червень. – 1968. – 112 с.
195030
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4(90), липень-серпень. – 1968. – 112 с.
195031
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5(91), вересень-жовтень. – 1968. – 112 с.
195032
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6(92), листопад-грудень. – 1968. – 112 с.
195033
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1. – 1969. – 112 с.
195034
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2. – 1969. – 96 с.
195035
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4. – 1969. – 112 с.
195036
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5. – 1969. – 112 с.
195037
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6. – 1969. – 112 с.
195038
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1. – 1970. – 112 с.
195039
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2. – 1970. – 112 с.
195040
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3. – 1970. – 112 с.
195041
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4. – 1970. – 112 с.
195042
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5. – 1970. – 112 с.
195043
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6. – 1970. – 112 с.
195044
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (105), січень-лютий. – 1971. – [549] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195045
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (111), січень-лютий. – 1972. – [597] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195046
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (117), січень-лютий. – 1973. – [582] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195047
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (123), січень-лютий. – 1974. – [581] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195048
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (129), січень-лютий. – 1975. – [582] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195049
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда
№ 4 (132), липень - серпень. – 1975. – 96 с.
195050
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (135), січень-лютий. – 1976. – [583] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195051
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда
№ 3 (137), травень - червень. – 1976
195052
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (141), січень-лютий. – 1977. – [580] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195053
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (147), січень-лютий. – 1978. – [585] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195054
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (153), січень-лютий. – 1979. – [485] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195055
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (159), січень-лютий. – 1980. – [485] с., вкл. обкл. – Конволют.- В спільній оправі з № 2-6
195056
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (165), січень - лютий. – 1981. – 80 c.
195057
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 2 (166), березень - квітень. – 1981. – 80 с.
195058
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 3 (167), травень - червень. – 1981. – 80 с.
195059
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 4 (168), липень - серпень. – 1981. – 80 с.
195060
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 5 (169), вересень - жовтень. – 1981. – 80 с.
195061
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 6 (170), листопад - грудень. – 1981. – 80 с.
195062
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-
№ 1 (171), січень - лютий. – 1982. – 80 с.
195063
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-
№ 2 (172), березень - квітень : До 1500-річчя Києва. – 1982. – 80 с.
195064
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (173), травень - червень. – 1982. – 80 с.
195065
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (174), липень - серпень. – 1982. – 80 с.
195066
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (175), вересень - жовтень. – 1982. – 80 с.
195067
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (176), листопад - грудень : 60 - СРСР. – 1982. – 80 с.
195068
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (177), січень - лютий. – 1983. – 80 с.
195069
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (178), березень - квітень. – 1983. – 80 с.
195070
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (179), травень - червень. – 1983. – 80 с.
195071
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (180), липень - серпень. – 1983. – 80 с.
195072
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (181), вересень - жовтень. – 1983. – 80 с.
195073
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (182), листопад - грудень. – 1983. – 80 с.
195074
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (183), січень - лютий. – 1984. – 80 с.
195075
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (184), березень - квітень. – 1984. – 80 с.
195076
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (185), травень - червень. – 1984. – 80 с.
195077
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (186), липень - серпень. – 1984. – 80 с.
195078
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (187), вересень - жовтень. – 1984
195079
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (188), листопад - грудень. – 1984. – 80 с.
195080
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (189), січень - лютий. – 1985. – 80 с.
195081
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (190), березень - квітень. – 1985. – 80 с.
195082
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (191), травень - червень. – 1985. – 80 с.
195083
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (192), липень - серпень. – 1985. – 80 с.
195084
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (193), вересень - жовтень. – 1985. – 80 с.
195085
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (194), листопад - грудень. – 1985. – 80 с.
195086
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (195), січень - лютий. – 1986. – 80 с.
195087
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (196), березень - квітень. – 1986. – 80 с.
195088
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (197), травень - червень. – 1986. – 80 с.
195089
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (198), липень - серпень. – 1986. – 80 с.
195090
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (199), вересень - жовтень. – 1986. – 80 с.
195091
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (200), листопад - грудень. – 1986. – 80 с.
195092
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (201), січень - лютий. – 1987. – 80 с.
195093
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (202), березень - квітень. – 1987. – 80 с.
195094
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (203), травень - червень. – 1987. – 80 с.
195095
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (204), липень - серпень. – 1987. – 80 с.
195096
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (205), вересень - жовтень. – 1987. – 80 с.
195097
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (206), листопад - грудень. – 1987. – 80 с.
195098
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (207), січень - лютий. – 1988. – 80 с.
195099
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (208), березень - квітень. – 1988. – 80 с.
195100
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (209), травень - червень. – 1988. – 80 с.
195101
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (210), липень - серпень. – 1988. – 80 с.
195102
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (211), вересень - жовтень. – 1988. – 80 с.
195103
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (212), листопад - грудень. – 1988. – 80 с.
195104
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (213), січень - лютий. – 1989. – 80 с.
195105
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (214), березень - квітень. – 1989. – 80 с.
195106
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (215), травень - червень. – 1989. – 80 с.
195107
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (216), липень - серпень. – 1989. – 80 с.
195108
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (217), вересень - жовтень. – 1989. – 80 с.
195109
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (218), листопад - грудень. – 1989. – 80 с.
195110
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (219), січень - лютий. – 1990. – 80 с.
195111
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (220), березень - квітень. – 1990. – 80 с.
195112
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (221), травень - червень. – 1990. – 80 с.
195113
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (222), липень - серпень. – 1990. – 80 с.
195114
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (223), вересень - жовтень. – 1990. – 80 с.
195115
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (224), листопад - грудень. – 1990
195116
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (225), січень - лютий. – 1991. – 80 с.
195117
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (226), березень - квітень. – 1991. – 80 с.
195118
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (227), травень - червень. – 1991. – 80 с.
195119
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (228), липень - серпень. – 1991. – 80 с.
195120
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (229), вересень - грудень. – 1991. – 104 с.
195121
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3 (233), січень - червень. – 1992. – 80 с.
195122
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (231), липень - серпень. – 1992. – 64 с.
195123
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (232), вересень - грудень. – 1992. – 104 с.
195124
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-
№ 1/3 (233), січень - червень. – 1993. – 112 с.
195125
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-
№ 4/6 (234), липень - грудень. – 1993. – 80 с.
195126
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/6 (234), січень - грудень. – 1994. – 104 с.
195127
   Архіви України. – Київ
№ 1/3. – 1995. – 112 с.
195128
   Архіви України. – Київ
№ 4/6. – 1995. – 136 с.
195129
   Архіви України. – Київ
№ 1/3. – 1996. – 120 с.
195130
   Архіви України. – Київ
№ 4/6. – 1996
195131
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1/6. – 1997. – 159 с.
195132
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-
№ 1/6 (241). – 1998. – 168, [1] с.
195133
   Архіви України. – Київ, 1947-
№ 1/6 (242). – 1999. – 156, [1] с.
195134
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 1/3 (243). – 2000. – 104 с.
195135
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 4/6 (244). – 2000. – 104 с.
195136
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2001. – 150 с.
195137
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2001. – 150 с.
195138
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/5. – 2001. – 200 с.
195139
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2001. – 150 с.
195140
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2002. – 150с.
195141
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2002
195142
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2003. – 150с.
195143
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2003. – 150с.
195144
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2004. – 150с.
195145
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2004. – 150с.
195146
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2004. – 150с.
195147
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2005. – 150с.
195148
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – 2005. – 244 с.
195149
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 : Автограф української історії: 9-21 ст. Матер. до каталогу документальної виставки. – 2005. – 150с.
195150
   Архіви України : путівник. – Київ : Горобець, 2007. – 184 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8508-15-8


  У путівнику, підготовленому на відзначення 90-ліття заснування державного органу управління в галузі архівної справи в Україні, вміщено відомості про склад і зміст фондів центральних, місцевих та галузевих державних архівів, час роботи читального залу, ...
195151
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2007. – 150с.
195152
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2008. – 150с.
195153
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2009. – 150с.
195154
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3/4. – 2009. – 299 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195155
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2009. – 250 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195156
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2009. – 345 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195157
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2010. – 254 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195158
   Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – 2010. – 233 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195159
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3/4. – 2010. – 372 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195160
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2010. – 320 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195161
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2011. – 240 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195162
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2/3. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195163
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4. – 2011. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195164
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2011. – 247 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195165
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2011. – 237 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195166
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2012. – 251 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195167
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2. – 2012. – 256 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195168
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2012. – 181 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195169
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4. – 2012. – 219 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
195170
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2012. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195171
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2012. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195172
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (283). – 2013. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195173
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (284). – 2013. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195174
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (285). – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195175
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (286). – 2013. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195176
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (287). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195177
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (289), січень - лютий. – 2014. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195178
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (290), березень - квітень. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195179
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (291), травень - червень. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195180
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/5 (292/293), липень - жовтень. – 2014. – 346 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195181
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (294), листопад - грудень. – 2014. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195182
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (295), січень - лютий. – 2015. – 285 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195183
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (296), березень - квітень. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195184
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (297), травень - червень. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195185
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (298), липень - серпень. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195186
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (306), січень - лютий. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., англ. мовами
195187
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (307), березень - квітень. – 2017. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195188
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3/4 (308/309), травень - серпень. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195189
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (310/311), вересень - грудень. – 2017. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195190
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (312), січень - лютий. – 2018. – 261, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
195191
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2/3 (313/314), березень - червень. – 2018. – 267, [1] с., квлюч. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195192
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (315), липень - серпень. – 2018. – 223, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195193
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (316/317), вересень - грудень. – 2018. – 263, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195194
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (318), січень - березень. – 2019. – 254 с. – Резюме укр., англ. мовами
195195
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (319), квітень - червень. – 2019. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
195196
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (320), липень - вересень. – 2019. – 241, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
195197
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (330), січень - березень. – 2022. – 236, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
195198
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (331), квітень - червень. – 2022. – 201, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
195199
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (332), липень - вересень. – 2022. – 198, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
195200
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (333), жовтень - грудень. – 2022. – 264, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
195201
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (334), січень - березень. – 2023. – 249, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
195202
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (335), квітень - червень. – 2023. – 181, [1] c. – doi 10.47315/archives2023.335 - Резюме укр., англ. мовами
195203
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (336), липень-вересень. – 2023. – 212, [1] c. – doi 10.47315/archives2023.336 - Резюме укр., англ. мовами
195204
  Скочиляс І. Архіви Унійної Церкви на Поділлі XVIII століття: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 105-111. – (Нова серія ; вип. 8/9)
195205
   Архіви ЦРУ: як Червона армія шукала криївки УПА // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 11. – С. 6-15. – ISSN 2706-8323
195206
  Бухало О. Архіви ЦРУ: Як Червона армія шукала криївки УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 5
195207
  Левченко Л.Л. Архіви штатів у системі архівних установ США // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 150-177. – ISSN 0320-9466
195208
  Чиркова М.Ю. Архіви як інститут соціальної пам"яті // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 48-55
195209
  Матяш І.Б. Архіви як установи пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 61-69
195210
  Стельникович С. Архіви, бібліотеки та музеї Житомиррсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941 - 1944 рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Травень (№ 9). – С. 5-13
195211
  Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї - джерельна основа національної пам"яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А. Киридон, І. Матяш // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто бібліотеки, архіви, музеї як складник соціальних інститутів, які збирають та зберігають джерела соціальної, історичної та національної пам"яті, організовують їх збереження, здійснюють наукову, інформаційну та культурну діяльність. Визначено ...
195212
   Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [О.П. Бодак, О.С. Боляк, С.О. Булатова, О.М. Гальченко, Т.В. Герасімова та ін. ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 325, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису. - Імен. покажч.: с. 273-321. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7805-9
195213
  Балишев М.А. Архівіст - архівісту. До ювілею Євгена Семенова // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 223-225. – ISSN 0320-9466
195214
  Наленч Д. Архівіст - зберігач кіберпростору // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 20-32. – ISSN 0320-9466


  Сучасна архівістика в Польщі.
195215
  Касян Л.Г. Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г.С. Пшеничного) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 219-228. – ISSN 0320-9466
195216
  Довжук І.В. Архівіст Володимир Замлинський // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 13-26. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
195217
  Палієнко М. Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 57-62. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано проблеми підготовки професійних архівістів в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Відзначено, що потужні зміни суспільно-політичного, культурного та інформаційно-комунікаційного середовища на межі ХХ і ...
195218
  Пасічник Л.М. Архівіст, названий ворогом народу // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 130-134. – ISSN 0320-9466
195219
  Пасічник Л. Архівіст, названий ворогом народу // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 79-81. – ISSN 2306-4323


  На основі архівних документів досліджено репресії радянської влади щодо директора Кіровського державного історичного архіву І.М. Родіонова наприкінці 1930-х років.
195220
   Архівістика : Термінологічний словник. – Київ, 1998. – 106 с. – ISBN 96672500204
195221
  Матяш І. Архівна аспірантура: віхи становлення // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 24-35. – ISBN 966-625-009-8
195222
  Бугаєва О.В. Архівна біографістика діячів музичної культури в особових фондах інституту рукопису НБУВ // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 239-274
195223
  Верба І.В. Архівна діяльність Олександра Оглобліна в Україні // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 191-195
195224
  Христова Н.М. Архівна евристика: практичні аспекти // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 281-286. – ISSN 0320-9466
195225
  Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова I. Лексична картотека: історія створення та репресій // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 44-71. – ISSN 1682-3540
195226
  Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. IІ. Мікро- і макроструктура архівної картотеки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 57-78. – ISSN 1682-3540
195227
  Тищенко О. Архівна лексична картотека: цифровий формат. Презентація електронної версії робочих матеріалів "Російсько-українського словника" за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924-1933) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 129-133. – ISSN 1682-3540


  Згадується Дарчук Н.П. (КУ, ІФ).
195228
  Палієнко М.Г. Архівна місія о. Теофіла Горникевича // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 76-92. – ISSN 0320-9466


  З історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні.
195229
  Матяш Ірина Борисівна Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х-років : Дис....докт.істор.наук: 07.00.06 / Матяш Ірина Борисівна; Держ.ком. архівів України; Укр.держ.науково-дослід.ін-тут архівної справи та документознавства. – Київ, 2001. – 522л. – Додатки: л.400-515. – Бібл.: л.400-522
195230
  Матяш Ірина Борисівна Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х років : Автореф. дис. ... докт. істор. наук: 07.00.06 / Матяш І.Б.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
195231
  Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / І. Матяш; Держ комітет архівів України.Укр.державний науково-дослід.ін-тут.Архівної справи та документознав. – Київ, 2000. – 592с. – ISBN 966-625-024-1
195232
  Верба І. Архівна Оглобліяна в Києві // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 166–181. – ISSN 0041-6061
195233
  Апеннікова М. Архівна освіта в Польщі 1989-2014 рр.: проекти та реалії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 453-457. – ISBN 978-966-171-795-3
195234
   Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 133-143. – ISSN 0320-9466
195235
  Бездрабко В.В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 31. – С. 5-17. – ISSN 2227-183Х
195236
  Бездрабко В.В. Архівна освіта в Україні: традиції і тенденції // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – C. 129-147. – ISSN 0130-5247


  Розглянуто традиції та новітні тенденції розвитку архівної освіти в нашій країні. В Українській РСР так само більшість працівників архівів із вищою освітою були випускниками МДІАІ, історичних факультетів Київського, Харківського, Львівського та інших ...
195237
  Нецька Л. Архівна пам"ять. До сторіччя початку Першої світової війни // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 94-101
195238
  Чікалін В. Архівна пам"ять: від Першої світової до бойових дій на Донбасі, Або що цікавить відвідувачів Галузевого державного архіву Міністерства оборони України // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 14
195239
  Левченко Л.Л. Архівна періодика США: "Голос професії" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 141-172. – ISSN 0320-9466
195240
  Розкладай І. Архівна реформа: змінити не можна залишити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 19


  "Архівна сфера в Україні в останні десятиліття знаходиться у глибокому занепаді, а згадується в кращому випадку у зв"язку зі скандалами. Національна пам"ять. Це словосполучення досить нове в публічному дискурсі й останніми роками пов"язане в нас ...
195241
  Палієнко М.Г. Архівна система Австрії: історичні витоки, еволюція, сучасна організація // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 187-210. – ISSN 0320-9466
195242
  Січова О.В. Архівна система Академії наук Української РСР у 60-70-х роках ХХ століття // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 143-162. – ISSN 2222-4203
195243
  Осипюк А.В. Архівна система Румунії: становлення та розвиток // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 230-237. – ISSN 0320-9466
195244
  Палієнко М.Г. Архівна система Туреччини: становлення, еволюція, сучасна організація // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 209-228. – ISSN 0320-9466
195245
  Бойко Ю.О. Архівна спадщина академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка / Юлія Бойко, Тетяна Брязкало ; [редкол.: С.В. Старовойт (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2017. – 381, [1] с. : фотоіл. – На авантит.: 100 років. Національна академія наук України. 1918. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-8292-6
195246
  Шаповал А. Архівна спадщина академіка НАН України П.Т. Тронька: краєзнавчий аспект / А. Шаповал, Ю. Булгаков // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 19-26. – ISSN 2222-5250
195247
  Яременко Л. Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи : / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.41-42. – ISSN 1029-7200


  Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи : семінар в рамках міжнародної конференці, 6 жовтня 2016 р., м.Київ
195248
  Клименко Т. Архівна спадщина Василя Авраменка в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному за повіднику // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 434-437
195249
  Шаповал А. Архівна спадщина видатних вчених-зоологів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 202-211. – ISSN 2306-4250


  Розглянуто документальний склад особових фондів учених НАН України О.П. Маркевича, В. Г. Доліна, М. М. Щербака, М. П. Савчука, які є джерельною базою досліджень з історії розвитку зоології в Україні. У 1939 р. О.П. Маркевич був запрошений в КДУ імені ...
195250
  Закусило О.М. Архівна спадщина видатного академіка Юрія Сергійовича Ліпатова. (Особовий архівний фонд академіка Юрія Сергійовича Ліпатова: історія формування, структура та документальний склад фонду) / О.М. Закусило, В.М. Гришко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 217-219. – ISSN 1818-1724
195251
  Майстренко А. Архівна спадщина Георгія Гдалевича Гнесіна (до 90-річчя вченого) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 64. – C. 503-513. – ISSN 2224-9516


  Головною сферою наукових інтересів вченого був напрям, пов"язаний зі створенням нових неоксидних керамічних матеріалів на основі карбіду і нітриду кремнію. В 1978—1982 роках розвиток досліджень гарячого пресування нітриду кремнію завершився розробкою ...
195252
  Валявко І. Архівна спадщина Дмитра Чижевського як одне з джерел написання його написання його інтелектуальної біографії: методологічні проблеми та завдання // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 68-73
195253
  Боряк О. Архівна спадщина етнографа Василя Кравченка з родильної обрядовості українців // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 234-240


  Стаття присвячена науковій діяльності видатного українського етнолога Василя Григоровича Кравченко. Залучення матеріалів із особового архіву вченого дало можливість виявити раритетні відомості про родильну обрядовість, зафіксовані дослідником та його ...
195254
  Гарбар Л.В. Архівна спадщина Івана Крип"якевича у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 29. – С. 77-92. – ISSN 2222-4203
195255
  Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 10 / Вовченко Віктороія Борисівна; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 16с.
195256
  Сніжко І.А. Архівна спадщина М.В. Сібільова // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 286-291. – ISBN 978-966-86-03-89-1
195257
  Коваль Т.В. Архівна спадщина М.І. Сагарди у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 54-63. – ISSN 2222-4203
195258
  Бодак О.П. Архівна спадщина М.Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 34-49. – ISBN 966-02-3854-1
195259
  Бугаєва В О. Архівна спадщина Музичного товариства імені М.Д. Леонтовича / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В.М. Даниленко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 383, [4] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 160-169. – Бібліогр.: с. 137-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5160-1
195260
  Степченко О.П. Архівна спадщина П.Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / О.П. Степченко ; [редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 461, [1] с. : фот. – Загол. обкл.: Архівна спадщина Петра Стебницького. - Імен. покажч.: с. 443-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7109-8
195261
  Шершун Т.М. Архівна спадщина Петра Йосиповича Каришковського-Ікара (1921-1988) у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: до 100-річчя від дня народження вченого // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 2707-3335
195262
  Сергєєва І.А. Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Ірина Сергєєва; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Центр досліджень історії і к-ри східноєвропейського єврейства; Редкол.: О. Онищенко, І. Шевченко, Г. Боряк, Р. Процик та ін. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 544с. – ISBN 978-966-02-4265-4
195263
  Палієнко М.Г. Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 10-20. – ISSN 0320-9466
195264
  Корчемна І.С. Архівна спадщина Ф.П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 412-417. – ISBN 966-02-3854-1
195265
  Лагодзьки Я.П. Архівна спарава про надання коштів гетьманом Іваном Мазепою Києво-Печерській лаврі на будівництво Великої Лаврської дзвіниці // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.95-97
195266
   Архівна справа : видання Укрцентрархіва. – Харків
Кн. 1. – 1925
195267
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 5/6. – 1928
195268
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 7. – 1928
195269
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 8. – 1928
195270
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 9/10. – 1929
195271
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 11. – 1929
195272
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 1 (12), січеь - березень. – 1930
195273
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 2 (13), квітень - червень. – 1930
195274
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 3 (14), липень - серпень. – 1930
195275
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Комуніст
Кн. 4 (15). – 1931. – З Кн. 1 (16) 1931р. див. назву "Радянський архів"
195276
  Щербатюк В.М. Архівна справа "Про боротьбу з бандою Туза" як джерело з вивчення історії селянського повстанського руху в Українській революції 1917-1921 років // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 188-196
195277
  Матяш І. Архівна справа в Україні 1917-1921 рр.: особи, події, здобутки // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 4-11. – ISBN 966-7250-18-0
195278
   Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : збірник законодавчих актів, нормат. і метод. документів з архівної справи і діловодства. – Київ : НБУВ, 2002. – 168 с. – ISBN 966-02-2397-8
195279
  Шило А. Архівна справа на Буковині: джерела дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 546-548. – ISBN 978-966-171-783-0
195280
  Байдич В.Г. Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність : (95-річчю створення держ. архів. установ на Хмельниччині присвяч.) / [В.Г. Байдич, О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький] ; Держ. архів Хмельниц. обл. [та ін.]. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 391, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач.- Імен. покажчик: с. 385-390. – Бібліогр. в прим.: с. 11-15. – (Серія "Праці Державного архіву Хмельницької області" ; вип. 17). – ISBN 978-966-924-603-5
195281
  Котенко Т. Архівна справа про переклад П.С. Морачевським книг Святого Письма українською мовою у 1860-1865 рр. (археографічна розвідка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Т. 24. – С. 356-379
195282
  Чайковський А.С. Архівна справа України у 1938–1960 рр // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 74-91. – ISSN 0320-9466
195283
  Олійник О.Г. Архівна справа: післямова // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С. 99-102. – ISBN 978-966-8225-67-3
195284
   Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.) : зб. наук. пр. – Київ : НПБ України, 1998. – 275 с. : ил., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-95283-2-1
195285
  Дідун Н.В. Архівна та едиційна діяльність М.Д. Іванішева : (до 185-річчя від дня народження) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 264-267
195286
  Індиченко Г. Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання / Г. Індиченко, Т. Коваль, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 64-66. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
195287
  Шаповал А. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 75-79. – ISSN 1029-7200
195288
  Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш ; Держ комітет архівів України ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Канадський ін-т укр. студій при Альбертському ун-ті. – Київ : Горобець, 2008. – 152 с. : іл. – ISBN 978-966-625-053-0
195289
  Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія. склад // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 153-175. – ISSN 0130-5247
195290
  Потульницький В. Архівна україніка в Японії // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 137-141


  Джерела і література про Україну засереджені в Японії у двох визначних університетських центрах - ун-ті Хоккайдо у місті Саппоро і у Токійському ун-ті.
195291
  Кулініч М.Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 11-20. – ISSN 0320-9466
195292
  Косенко О.В. Архівна україніка міжвоєнного періоду в Болгарії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 204-211. – ISSN 0320-9466
195293
  Боряк Т. Архівна україніка як продукт діяльності української еміграції: два десятиліття досліджень (1990-2010) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 224-226
195294
  Матяш І. Архівна україніка: доба Української революції 1917 - 1921 рр. // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 121-137. – ISBN 978-617-7062-20-1
195295
  Матяш І.Б. Архівна україніка: зміст поняття та відображення в канадській і українській історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8558-75-7
195296
  Кулініч М.Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 371 арк. – Додатки: арк. 250-371. – Бібліогр.: арк. 208-249
195297
  Кулініч М.Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
195298
  Страшко В. Архівне відродження також розстрілювали // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 67-74. – ISSN 2306-4250
195299
  Надольська В.В. Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 215-224. – ISSN 0320-9466
195300
  Нікітін М. Архівне законодавство в СРСР / М. Нікітін. – Харків. – 23с.
195301
  Лавренюк А.Г. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів у Республіці Білорусь / А.Г. Лавренюк, Л.В. Жук // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 162-169. – ISSN 0320-9466
195302
  Огієвська Р. Архівний документ з історії політичної діяльності Семена Васильовича Кочубея // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури [та ін.] ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова, О.Г. Самойленко [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 30 (33). – С. 200-202. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 15). – ISSN 2078-063X
195303
  Чернякова Я.В. Архівний документ з фонду "Генеральна військова канцелярія" (ЦДІАК) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 173-175. – ISSN 2218-4805


  У статті вперше публікується документ періоду Гетьманщини, адресований Данилу Апостолу, який на той час був гетьманом Лівобережної України. Мова йде про місцезнаходження в Глухові ратуші та перенесення її в інше приміщення. Документ зберігається у ...
195304
  Туранли Ф. Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків та грошову реформу 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 477-481. – (Нова серія ; вип. 8/9)
195305
   Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської Вченої Архівної Комісії. – Полтава : Полтава, 1993. – 254с.
195306
  Калакура Я.С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування / Я.С. Калакура, Ю.С. Ковтанюк // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 18-57. – ISSN 0320-9466
195307
  Кравцова О.А. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структура, інформаційний ресурс : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Кравцова О.А. ; М-во культури і туризму України; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
195308
  Чижова О.В. Архівний простір: від комунікації до взаємодії. З досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С.133-138. – ISBN 978-966-8225-67-3
195309
  Левченко Л.Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 201-243. – ISSN 0320-9466
195310
  Сукало А.М. Архівний фонд Інституту археології НАН України як складова документальних ресурсів суспільства (за документами сайту Наукового архіву Інституту археології) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-143. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд сайту Наукового архіву Інституту археології НАН України. In the article is given the review of a site of Scientific archive of Institute archaeology NAS of Ukraine.
195311
  Марочко В. Архівний фонд оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 227-229
195312
  Марочко В.І. Архівний фонд оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 449-453
195313
  Журба О. Архівні горизонти катеринославців ХІХ - початку ХХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 61-78. – ISSN 0320-9466
195314
  Захарченко В.А. Архівні джерела до біографії М.І. Костомарова в ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 3 (221), травень - червень. – С. 62-64. – ISSN 0320-9466
195315
  Даниленко О.В. Архівні джерела дослідження історії міжнародних зв"язків УСРР у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 5-12. – ISSN 2227-183Х
195316
  Лук"янець О.А. Архівні джерела з дослідження історії соціальних умов життя міського населення УРСР (1950-ті - середина 1960-х років) у фондах ЦДАВО та ЦДАГО України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 185-194. – ISSN 2222-4203
195317
  Скрипка Л. Архівні джерела з історії академічної біологічної науки в Україні (1918-1941 р.р.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 120-131. – ISBN 966-625-046-2
195318
  Костюк Є.С. Архівні джерела з історії виробничих громадських об"єднань 20-30-х років XX ст. у фондах центрального державного архіву вищих органів влади та управління України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 117-127. – ISSN 2222-4203
195319
  Щербань О. Архівні джерела з історії Опішнянської керамічної промислової школи (1927-19330 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 127-135. – ISSN 0869-3595
195320
  Сергієнко Т.С. Архівні джерела з історії становлення дипломатичних відносин між Україною і Словаччиною (початок 90-х років XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 184-190. – (Історія ; Вип. 28)
195321
  Цепенда І.Є. Архівні джерела з історії українсько-польських етнополітичних відносин 40-50-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 309-315. – (Історія ; Вип. 25)
195322
  Кравченко О.О. Архівні джерела партизанського руху Київщини: аналіз складу і змісту документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (на прикладі партизанського з"єднання ім. В.І. Чапаєва) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 128-139. – ISSN 2222-4203
195323
  Литвин С. Архівні джерела про допомогу С. Петлюри Галичині у 1919 році // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 55-60
195324
  Гілязетдінов Р. Архівні джерела про життя та діяльність М. М. Вольфа – видатного організатора аграрної науки // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 170-174. – ISSN 2306-4323
195325
  Бєлая О. Архівні джерела про монетні скарби Києва // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 189-194. – ISSN 2306-4250
195326
  Бєлая О. Архівні джерела про монетні скарби Києва // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 17-21
195327
  Павленко І.А. Архівні джерела про роль М.С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 89-98. – ISSN 0320-9466
195328
  Красножон Н.Г. Архівні джерела про становище загальноосвітньої школи України в умовах голоду 1946-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 72-74. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються архівні джерела, що дозволяють дослідити становище загальноосвітньої школи України в умовах голоду 1946-1947 рр.
195329
  Тюрменко І.І. Архівні джерелаз історії наукової школи професора В. Перетца в Києві // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1998. – № 1/6 (241). – С. 58-65
195330
  Журавель О.А. Архівні документи військових судів як джерело з історії Другої світової війни / О.А. Журавель, О.В. Нечаєва // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 6-14
195331
  Кугай В.Й. Архівні документи Данила Скоропадського у фамільному фонді Скоропадських // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 39-55. – ISSN 0320-9466
195332
  Загорулько Р.О. Архівні документи до вивчення життя і творчості українського художника-бойчукіста Івана Івановича Падалки (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С. 252-263. – ISBN 978-966-8225-67-3
195333
  Туранли Ф. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 55-65. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Рогглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою ретельного опрацювання архівних документів, зокрема османсько-тюркською мовою. Адекватний переклад документів на українську мову та їх тлумачення є важливим свідченням об"єктивного ...
195334
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 57-59
195335
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 61
195336
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-59
195337
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-59
195338
  Виноградова М. Архівні документи з історії Київської садиби по вул. Івана Франка 26. Новоявлена адреса родини Шмідтів у Києві // Київ : "Скарбниця документальної пам"яті": [збірник наукових праць] / Державний архів міста Києва; [за ред. С.Ю. Карамаша]. – Київ : [ТОВ КММ], 2007. – Вип.2. – С. 17-27
195339
  Бажан О.В. Архівні документи з історії Криму: потенціал та можливості // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 16-18
195340
  Грінберг А.І. Архівні документи і матеріали про вплив першоої російської революції на Німеччину. / А.І. Грінберг, 1955. – [9] с.
195341
  Соколюк Ю.І. Архівні документи про батьтківщину Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 93-102
195342
  Примак А.Ф. Архівні документи про діяльність М.Ф.Біляшівського у складі уряду Української Центральної Ради // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 191-200. – ISBN 966-531-142-5
195343
  Коломієць М. Архівні документи про діяльність П. Шелеста - першого секретаря ЦК КПУ (1963-1972 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 155-162. – ISSN 2306-4250
195344
  Станиціна Г.О. Архівні документи про історію Поліської історико-технологічної експедиції 30-х років ХХ століття / Г.О. Станиціна, Л.І. Виногродська // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 201-212. – ISSN 2227-4952
195345
  Шепелюк В.М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0320-9466
195346
  Станиціна Галина Олександрівна Архівні документи про повернення церковних цінностей музейного значення у 1923 р. // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття вводить у науковий обіг унікальні архівні матеріали, що відбивають зусилля Всеукраїнської академії наук у 1923 р., спрямовані на повернення речей музейного значення з числа вилучених у 1922 р. із церковних та монастирських ризниць України ...
195347
  Пономарьов О. Архівні документи про повторне обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 1765 році // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 11-19
195348
   Архівні документи про Тараса Шевченка опублікують в Інтернеті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 7


  Національний музей Тараса Шевченка презентував проект "Віртуальний архів Тараса Шевченка". Вже навесні цього року оцифрований архів документів про зжиття і творчість українського поета і художника буде представлено широкому загалу
195349
  Кузьміна С.Л. Архівні документи у реконструкції історії академічної педагогіки XIX - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 395-401. – ISSN 2309-9127


  Щорічні звіти Університету Св. Володимира допомагають скласти уявлення про те, за якими програмами велось викладання педагогіки та про те, як воно було організоване. Згадується каф. педагогіки проф. С.С. Гогоцького.
195350
  Кіраль С.С. Архівні документи як джерело вивчення особистості митця (на матеріалі документів про Юрія Гойду) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 271-290. – ISSN 2520-2855
195351
  Малиновська Н.Л. Архівні документи як джерело вивчення української книги другої половини XIX - першої чверті XX ст. на Півдні України // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 113-121
195352
  Тарапон О.А. Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в Радянській Україні 1920-1930-х рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 112-125. – ISBN 978-617-7009-44-3
195353
  Свердлик З.М. Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування / З.М. Свердлик, І.В. Братусь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – узагальнити існуючі наукові погляди на трактування терміна «евристика» та похідні від нього терміни. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів наукового аналізу, синтезу, узагальнення, які дали змогу виявити, дослідити та ...
195354
  Качковська Л. Архівні документи як джерело з вивчення діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини й мистецтва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 146-152. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
195355
  Власенко С. Архівні документи як джерело наукових досліджень у сфері відновлення національної пам"яті українського народу: з історії партизанського руху опору в Криму періоду Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 100-118. – ISSN 0320-9466
195356
  Кот С.І. Архівні документи як фактор ідентифікації і повернення втрачених культурних цінностей // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 23-27. – ISSN 0320-9466


  На прикладі мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві.
195357
  Казьмирчук Г.Д. Архівні документи, замовте слово за вчителя Кальницького однорічного міністерського сільського училища Григорія Добржанського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 357-359. – ISSN 2218-4805


  Нововиявлені архівні й опубліковані документи розкривають життєвий і суспільний шлях вчителя Кальницького сільського Міністерського училища, висвітлюють його педагогічну діяльність.
195358
  Сніцарчук Л.В. Архівні документі до історії Української народної партії (1918-1921 рр.) у відділі рукописів Національного закладу імені Оссолінських // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 39-51. – ISSN 2222-4203
195359
  Ульяновський В.І. Архівні зацікавлення Павла та Олександри Скоропадських // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 137-143
195360
  Куліковська Є. Архівні інформаційні ресурси Франції: сучасні підходи в організації та використанні // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 133-146. – ISSN 0320-9466
195361
  Вовк Н.С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 37-42. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення основних шляхів ефективної роботи архівної інформаційно-пошукову системи. Методологія дослідження використовує інструментарій методу моделювання: постановка задачі, створення та дослідження моделі. Застосування принципів ...
195362
  Приморац Я. Архівні матеріали відділення етнології Хорватської академії наук і мистецтв // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 28-33. – ISSN 0130-6936
195363
  Трегуб М. Архівні матеріали до життєпису Олени Пчілки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 271-273
195364
  Герасименко Ф. Архівні матеріали на службу соціалістичного будівніцтва / Ф. Герасименко. – Х, 1931. – 16с.
195365
  Коренюк Ю.О. Архівні матеріали періоду демонтажу мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору та сучасні спостереження над збереженими мозаїками // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 257-262. – ISBN 978-966-136-493-5
195366
  Кондрашов В. Архівні матеріали про ніжинський період життя А. Г. Єршова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 143-147. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименко (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
195367
  Кот Л. Архівні матеріали про ніжинський період життя та науково-педагогічну діяльність вченого-ботаніка В.А. Святогора // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури [та ін.] ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова, О.Г. Самойленко [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 30 (33). – С. 202-206. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 15). – ISSN 2078-063X


  Святогор Валентин Андрійович – засновник біологічного саду при Ніжинському інституті народної освіти. У 1928 році на роботу в інститут Народної освіти запросили його випускника, вчителя біології Галицької семирічної школи Валентина Андрійовича ...
195368
  Ступак Ф.Я. Архівні матеріали про фінансову діяльність приказів громадської опіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено фінансову діяльність державних установ із соціальними функціями - Приказів громадської опіки в українських губерніях Російської імперії. Theme of article - financial activity of official establishment with social functions in the Ukrainian ...
195369
  Негодченко О. Архівні матеріали ХVII-ХVІІІ століть в археографічній едиції журналу "Киевская старина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті подається детальний огляд й аналіз актових джерел та епістолярію з історії України XVII-XVIII ст., оприлюднених у часописі "Киевская старина". The review of details of the act"s books and apistolarium of Ukraine history published on the pages ...
195370
  Борисенко М.В. Архівні матеріали як джерело до вивчення літературного життя України в 20-х pp. XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 43-46. – (Історія ; вип. 41)


  Присвячено аналізу історичних джерел, котрі описують політику в галузі літератури радянського уряду в 1920-ті рр. Використано архівні матеріали з Центральних державних архівів України.
195371
  Бойко М. Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення наукової спадщини В.В. Колкунова // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 225-229. – ISSN 2415-3567
195372
  Казьмирчук М.Г. Архівні справи ЦДАВО України як джерело вивчення біографій викладачів Київського державного університету (1933-1941 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 28-32. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
195373
   Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. – Київ. – ISBN 966-625-041-1
Вип. 12 : Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної арх. спадщини. – 2006
195374
   Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 978-966-625-047-9
Вип. 13 : Видання державних архівних установ України 1991-2006. – 2007
195375
  Руденко В.П. Архівні та літературні джерела в дослідженні географо-педагогічної та науково-географічної діяльності професора Мирона Кордуби у Чернівцях (1900-1918 рр.) / В.П. Руденко, К.В. Грек // Регіон - 2021: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємец (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С. 164-167. – ISBN 978-966-285-725-2
195376
  Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві = Archives and manuscripts of the Shevchenko scientific society in the holdings of the National Library of Warsaw : каталог-інформатор / Галина Сварник ; Канад. ін-т укр. студій в Едмонтоні ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Варшава ; Львів ; Нью-Йорк : Український архів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. – 352 c. – Імен. покажч.: с. 267-297. - Предм.-темат. покажч.: с. 298-338. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 83-86112-20-4
195377
  Винар Л. Архівні та рукописні збірки Наукового Товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 300. – ISSN 0041-6061


  Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового Товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-Інформатор. Варшава; Львів; Нью Йорк: Канадський інститут Українських Студій в Едмонтоні, Львівське відділення Інституту української ...
195378
  Матяш І.Б. Архівні установи Києва // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 320-342. – ISBN 978-966-8809-89-7
195379
   Архівні установи України : довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства ; упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш та ін. – 2-е вид., допов. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники ; Спеціальні довідники). – ISBN 966-625-029-2
Т. 1 : Державні архіви. – 2005. – 691 с.
195380
  Ігнатенко М.М. Архівні установи Чернігівщини у першій половині ХХ ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 50-60. – ISSN 2518-7600
195381
  Іващук Л. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.) : монографія / Леся Іващук ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 348, [1] с. – Бібліогр.: с. 252-296. – ISBN 978-966-02-6643-8
195382
  Кондратенко О.Ю. Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944-1959) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 407-411. – ISBN 966-02-3854-1
195383
  Харук А.І. Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 53-59. – ISSN 0320-9466
195384
   Архівні фонди установ Національної Академії наук України : путівник / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко та ін. ; редкол.: О.С. Онишенко (відп. ред) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-02-4772-7
195385
  Кулешов С. Архівні фонди фінансових установ Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть в державних архівах України: загальна характеристика / С. Кулешов, М. Тупчієнко, М. Линченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 14-45. – ISSN 2518-7600
195386
  Сорокіна О. Архівні фонди як джерела діяльності українських емігрантів ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 55-59. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті звернено увагу на архівні фонди, які є ключовими в розгляді джерел діяльності українських емігрантів ХХ століття. У роботі узагальнено наукові підходи до висвітлення актуальних питань архівних фондів України, ближнього та далекого зарубіжжя. ...
195387
  Диба А. Архівні фонди як джерельна база для вивчення діяльності родини Косачів-Драгоманових (проблема збереження та використання) // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 59-63. – ISBN 966-568-637-2
195388
  Палієнко М. Архівні центри української діаспори: проблеми збереження та використання / М. Палієнко, М. Щербак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 121-136. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
195389
  Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 31с. + Додатки : л.348-381. – Бібліогр.: 40 назв
195390
  Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій ) : Дис. ... д-ра істор. наук : Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко М.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 468 л. – Додатки : л. 348-381. – Бібліогр. : л.3 82-468
195391
  Шийко А.А. Архівно-археографічна діяльність Д.І. Багалія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
195392
  Шийко А.А. Архівно-археографічна діяльність Д.І. Багалія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
195393
  Вєдєнєєв Д.В. Архівно-документальні джерела з дослідження структур розвідки й безпеки руху ОУН та УПА // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 62-69. – ISSN 2409-9805
195394
  Шматко Т.Г. Архівно-документальні матеріали органів держбезпеки в забезпеченні (організації) ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986 рік) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 67-81. – ISSN 2409-9805
195395
  Василенко В.М. Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення репресій більшовицького режиму проти учасників повстанського руху за відновлення УНР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Василенко В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
195396
  Сліпецький О.С. Архівно-музейна практика // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 63-73. – (Історія ; Вип. 25)
195397
  Подворна Л.С. Архівно-музейний комплекс "Літературно-мистецькі Плюти": історія та сьогодення // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 58-71. – ISSN 0320-9466


  Архівно-музейний комплекс. Знаходиться у с. Плюти (адм. межі м. Українка Обухів. р-ну Київ. обл.). Засн. 1972 як Літ.-мемор. будинок-музей О. Корнійчука в Плютах, відкрито 1975 зі збереженням прижиттєвої експозиції. Від 1993 - сучасна назва, ...
195398
  Преловська І.М. Архівно-слідча справа протоієрея УАПЦ Юрія Крисицького як джерело до вивчення софійського осередку Української автокефальної православної церкви у 1920-х роках // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 93-102
195399
   Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання : збірник наук. праць. – Київ : Центр. держ. арх. громад. об-нь України, 1998. – 161 с. – Бібліогр. в кінці ст. - Покажч. імен: с. 152-156. – ISBN 966-7250-11-3
195400
  Петровський Едуард Петрович Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 06 / Петровський Е.П.; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
195401
   Архівознавство. – Харків : Радянська школа. – 23 с.
195402
  Веретенніков В. Архівознавство / Проф. В. Веретенніков. – Харків : Радянська школа. – 19 с.
195403
  Веретенніков В.І. Архівознавство / Проф. В.І. Веретенніков. – Харків : Радянська школа, 1931. – 23 с.
195404
   Архівознавство : елементарний підручник. – Харків : Радянська школа
Ч. 1. – 1932. – 228 с.
195405
   Архівознавство : [підруч. для студ. іст. фак-тів вищ. навч. закладів. – Київ : Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства, 1998. – 316 с. – Авт. зазнач. на зв. тит. арк. – Бібліогр.: С. 304-311 та в кінці розд. – ISBN 966-7250-12-1
195406
   Архівознавство : підручник для студ. іст. фак-тів. ВНЗ. – 2-ге вид-ня, випр. і допов. – Київ : КМ Академія, 2002. – 356 с. – ISBN 966-625-031-4; 966-518-170-Х;
195407
  Калакура Я.С. Архівознавство / Я. Калакура, М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 24. – ISBN 966-642-073-2
195408
  Трач Ю.В. Архівознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / Ю.В. Трач; Ю.В. Ткач ; [за наук. ред. С.Д. Безклубенко] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-335. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-004-X
195409
  Матяш І. Архівознавство // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 37-46. – ISBN 978-966-06-0538-1
195410
  Зозуля С. Архівознавство та суміжні наукові галузі: проблема взаємозв"язку терміносистем // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 46-60


  Досліджується проблема дотичності архівознавства із суміжними науками, аналізується взаємовплив на їх терміносистеми; вказується на взаємодоповнення та взаємопроникнення термінологічних систем наукових галузей, що на належному рівні забезпечує ...
195411
  Войцехівська І. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 139-149. – ISSN 0320-9466
195412
  Калакура Я. Архівознавство у шевченківському університеті // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 58-61
195413
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий науковий збірник. – Київ. – ISBN 966-625-009-8
№ 1. – 1999. – 328 с.
195414
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий науковий збірник. – Київ. – ISBN 966-625-009-8
№ 2. – 2000. – 280 с.
195415
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 3 : Джерелознавчі дисципліни. – 2001. – 576 с.
195416
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – 2001. – 588 с.
195417
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-054-3
№ 5 : Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. – 2002. – 362 с.
195418
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-046-2
№ 6. – 2003
195419
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-046-2
№ 7 : Архівна наука та наука в архівах. – 2005
195420
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-035-7
№ 8. – 2006
195421
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 9. – 2007
195422
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ
№ 10. – 2009. – 383 с.
195423
   Архівознавство: досвід і здобутки // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Професор Я. Калакура - один із ініціаторів підготовки нового покоління університетських підручників, фундаментальних навчальних посібників із архівознавства, історичного джерелознавства, української історіографії. 2017 рік особливо насичений подіями ...
195424
  Матяш І.Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Ірина Матяш ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 515, [1] с. – Додатки: с. 475-515. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-592-5
195425
   Архівознавчий збірник. – Київ : Радянське будівництво і право, 1938. – 100 с.
195426
   Архівознавчий науково-інформаційний збірник. – Київ : Радянське будівництво і право, 1937. – 59 с.
195427
  Калакура Я. Архівознавчий осередок Шевченкового університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 158-169. – ISSN 0320-9466
195428
  Сидорова О. Архівознавчі студії Володимира Міяковського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 40-47. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена архівному доробку відомого українського історіографа і архівознавця Володимира Міяковського в контексті науково-культурологічної діяльності та творчої спадщини вченого. Ідеї реорганізації та упорядкування архівів, розроблені В. ...
195429
  Самохіна Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200
195430
  Костюк Н. Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово-музичної культури впродовж останньої третини XVIII - перших десятиліть XIX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 58-65. – ISSN 1728-6875
195431
  Рожко В. Архієпископ Варлаам Шишацький - головний організатор українського церковного життя кінця XVIII - поч. XX ст. (До 250-річчя від дня народження) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 192-198. – ISBN 83-903449-6-3
195432
  Рожко В.Є. Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокєфалії / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 174, [2] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 165-173. – ISBN 978-966-361-771-8


  У пр. № 1689698 напис: Автор. Підпис. 16.08.2014 р.
195433
  Коляда І.А. Архієпископ Володимир Стернюк: турбота про духовне виховання молоді / І.А. Коляда, П.В. Юрчишин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 355-359
195434
  Сорока В. Архієпископ доброго християнина // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)
195435
  Мусієнко О. Архієпископ Ігнатій Головінський та його роль у житті Римокатолицької Церкви в Російській імперії у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 331-333. – ISBN 978-966-171-783-0
195436
  Баханов А. Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди : монографія / Андрій Баханов ; КНУТШ ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 224 с. – ISBN 978-617-579-056-4
195437
  Прокопчук В.С. Архієпископ Іоаникій - фундатор православ"я на приєднаному до Російської імперії Поділлі (1795 - 1817) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 67-71
195438
  Денисенко В. Архієпископ Лука [Валентин Войно-Ясенецький] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 183-185. – ISSN 0869-3587
195439
  Кошель О. Архієпископ, історик Митрофан Сімашкевич // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 117-119. – ISBN 966-7522-04-0
195440
  Попов О.Г. Архієпископ, хірург, філософ божою милістю / О.Г. Попов, В.В. Десятський, О.Л. Кошельник // Інтегративна антропологія : Міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2006. – № 1. – С.51-56
195441
  Кагамлик С. Архієрей з козацького роду (до 245-річчя з дня смерті архієпископа Санкт-Петербургського і Шліссельбурзького Сильвестра Кулябки // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 193-195. – ISBN 966-7060-98-5
195442
  Малиновський Б.В. Архікнязь Вільгельм фон Габсбург, січові стрільці та "запорожці" у 1918 р. (за повідомленням гетьманських охоронних служб) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 29-45
195443
  Кулик Н. Архіпелаг Бойчук. "Так мало споминів, замало, щоб забути..." // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  10 лютого не стало Богдана Бойчука - видатного українського поета-модерніста, прозаїка, драматурга, літературного критика та перекладача та літературного критика, члена Нью-Йоркської групи - неформальної спільноти українських поетів-емігрантів.
195444
  Верн Ж. Архіпелаг в огні / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1930. – 119с.
195445
  Шибик М.О. Архістратиги метеликів не ловлять / М.О. Шибик. – К., 1986. – 363с.
195446
  Голобородько Я. АрхіТекСтура. АрхіТексТоніка (практикум Fiction-критики) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 7


  Творча й мистецька особистість Анатолія Мойсієнка позначена філологічною і гуманітарною полі центричністю: учений-мовознавець, університетський професор, поет, перекладач. Певне ж, автономну сферу його творчих праць становлять поетичні тексти, які в ...
195447
  Лободіна З. Архітектоніка бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 45-57 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
195448
  Вербич Н.С. Архітектоніка діалектного тексту (експериментально-фонетичний аналіз) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 110-121. – ISSN 1682-3540


  У статті описано специфіку інтонаційної організації та членування діалектного тексту. Встановлено особливості сприйняття оповіді під час слухового аналізу та членування спонтанного мовлення, підтверджене результатами акустичного аналізу. Вказано на ...
195449
  Гриценко А.А. Архітектоніка економічної безпеки : монографія / А.А. Гриценко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8420-3
195450
  Кущ А.В. Архітектоніка заголовків та рубрикація у періодичних виданнях / А.В. Кущ, К.І. Тишкевич // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 2226-2180
195451
  Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Табакова Ганна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
195452
  Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Табакова Ганна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
195453
  Грубич К. Архітектоніка і темп прес-марафону президента України В. Зеленського // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 113-120. – ISSN 2522-1272
195454
  Пирогов В.Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 136-145. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
195455
  Корчинський І. Архітектоніка інфраструктури аграрної сфери України // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 96-100. – Бібліогр.: 10 назв.
195456
  Мацук З.А. Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 94-109 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
195457
  Зайдлер Н.В. Архітектоніка історичних образів у творчості В. Чередниченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 37-43. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
195458
  Брахман Г.О. Архітектоніка ітеративності медіапланування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 39-44


  У статті проаналізовано перспективи використання методології соціальної інформатики в організації інтеративності процесів медіапланування. Із настанням ери знання-орієнтовної економіки використання методології інтелектуалізаційного аналізу, технологій ...
195459
  Ніконова В.Г. Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 285-293. – ISBN 978-966-581-958-5
195460
  Ложкін Г.В. Архітектоніка копінг-поведінки майбутніх психологів / Г.В. Ложкін, Т.П. Рисинець // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 1-7
195461
  Зелінський М.Ю. Архітектоніка культурного простору сучасної України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 152-153
195462
  Тімохін В.О. Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 339-345 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
195463
  Пунченко О. Архітектоніка матриці освіти сучасної цивілізації у її парадигмальному вимірі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 28-33. – ISSN 2078-1016
195464
  Адамович А.Є. Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі" / А.Є. Адамович, Л.І. Шлєіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 18-20. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  "Досліджуються особливості змалювання художнього образу Данила Галицького. Об’єктом даної розвідки є генезис образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; предметом – змістова організація та формотворчі прийоми зображення образу ...
195465
  Рибалка В. Архітектоніка особистості як системи систем // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 28-32. – ISBN 978-617-8016-45-6
195466
  Степула Н. Архітектоніка пам"яті // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-113.
195467
  Галицька Є.А. Архітектоніка парфумерно-косметичного неймінгу: соціальний ракурс // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 53-65. – ISSN 2413-5593
195468
  Харламова О.В. Архітектоніка Приміток до МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 188-193. – ISSN 2222-4459
195469
  Артемова Л. Архітектоніка публіцистичної аналітичної статті (на матеріалі іспанськомовних видань "El Pais", "El Mundo", "ABC") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 26-30. – Bibliogr.: Літ.: С. 30; 15 поз;. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
195470
  Мегела І.П. Архітектоніка роману В. Зебальда «Аустерліц» // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 40. – С. 21-32. – ISSN 2413-5593
195471
  Колупаєва О. Архітектоніка сонетного циклу в англомовній та україномовній поезії кінця XIX - початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
195472
  Кочубейник О.М. Архітектоніка соціального діалогу: проекція в дискурсивний вимір // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 13-24
195473
  Портна О.В. Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 2222-0712
195474
  Пономаренко О. Архітектоніка сучасного дипломатичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-64. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
195475
  Грицай С. Архітектоніка сучасного медіапростору / Світлана Грицай // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті автор звертається до проблеми структуризації медіапростору. Визначає його структуру як складну суб"єктивно-об"єктивну систему, що знаходиться під впливом соціальної дійсності.
195476
  Полисаєв О.П. Архітектоніка сучасного міфу : монографія / Полисаєв О.П.; Національний авіаційний ун-т. – Тернопіль : Астон, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-308-245-5
195477
  Кощій Ю.П. Архітектоніка сучасного невіршованого драматичного тексту (на матеріалі сучасних іспанських п"єс XX-XXI ст.) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 141-151. – ISSN 2413-5593
195478
  Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
195479
  Шевченко Вікторія Едуардівна Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : Дис...канд.філолог.наук: 10.01.08 / Шевченко Вікторія Едуардівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2002. – 289л. + Додатки: л.219-289. – Бібліогр.:л.191-218
195480
  Шевченко Вікторія Едуардівна Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шевченко В.Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
195481
  Палатовська О.В. Архітектоніка сучасного українського наукового дискурсу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 175-179. – ISSN 2312-0665


  У сучасному українському мовознавстві науковому дискурсу присвячено значну кількість наукових розвідок і методичних праць, у яких цей феномен постає як лінгвосеміотична діяльність людини, зреалізована в різних галузях теоретичного й практичного ...
195482
  Саракун Л.П. Архітектоніка та динамізм соціокультурного простору України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 33-35
195483
  Мандибура В.О. Архітектоніка та особливості розвитку сучасного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 43-51.
195484
  Фурман А.В. Архітектоніка теорії діяльності: рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 7-94. – ISSN 1810-2131
195485
  Дем"яненко Н. Архітектоніка тьюторингу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-17. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано феномен тьюторства у вищій школі. Розкрито сутність понять: "тьютор", "тьюторіал", "тьюторська дія". Тьюторський супровід у вищій школі трактовано як педагогічну діяльність із індивідуалізації освітнього процесу, що передбачає постановку і ...
195486
  Хорошева О.О. Архітектоніка українських есеїстичних текстів початку XXI століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 378-384. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті визначено найбільш продуктивні архітектонічні моделі українських есеїстичних текстів початку ХХІ століття. В статье определены наиболее продуктивные архитектонические модели украинских эссеистических текстов начала ХХІ века. The most ...
195487
  Глушко А. Архітектоніка українських революцій (1917-1920, 22.11.2004 - 4.8.2006 р.): психоінформаційний аспект // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 27-28
195488
  Полисаєв О.П. Архітектоніка української міфології як корелят творчості Миколи Гоголя та Михайла Булгакова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 24-32. – ISBN 966-628-197-5
195489
  Горпенко В.Г. Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : Автореф. дис... доктора мистецтвознавства: 17.00.01.; 17.00.04. / Національна музична акад. України; Горпенко В.Г. – Київ, 2000. – 34 с. – Бібліогр.: 44 назв.
195490
  Коломієць О. Архітектонічна організація газетних синоптичних текстів в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 247-251. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
195491
  Теслюк Г.С. Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 416-427


  У статті здійснено аналіз архітектонічної структури творів жанру французької авторської казки XVII ст., а саме таких її елементів як заголовка, підзаголовка, основної частини твору та природи і функцій мораліте. В статье сделан анализ ...
195492
  Красненко О.М. Архітектонічна структура французького наукового тексту з міжнародних відносин // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 338-343. – (Бібліотека Інституту філології)
195493
  Красненко О.М. Архітектонічна структура французького наукового тексту з міжнародних відносин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-168. – (Бібліотека Інституту філології)
195494
  Брахман Г.О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності консолідації інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Брахман Гідеон Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Додаток: л. 189-200. – Бібліогр.: л. 162-188
195495
  Брахман Г.О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності консолідації інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій : 27.00.07 / Брахман Гідеон Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
195496
  Волковинський Олександр Архітектонічне оздоблення офітських мотивів у поетичному тексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються основні архітектонічні засоби, задіяні в поетичному тексті з метою посилення офітських мотивів. Досліджується специфіка взаємин між предметно-формальними елементами літературного твору та його смисловим наповненням. ...
195497
  Барчишина І.В. Архітектонічні модифікації епітетних структур: проблема класифікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 4-5
195498
  Назаркевич Є.П. Архітектонічні особливості видань зі стереоілюстраціями різних за соціально-функціональним призначенням // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 154-166. – ISSN 2415-8151
195499
  Самойлова І. Архітектонічні та мовностилістичні особливості памфлетів Івана Дзюби // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 152-167. – ISSN 2522-1442


  Розглянуто низку памфлетів Івана Дзюби, написаних наприкінці ХХ - у перше десятиріччя ХХІ ст. Основна мета дослідження - висвітлити архітектонічну структуру памфлетів, окреслити стилістичні засоби і прийоми текстової експресивізації конкретного твору ...
195500
  Кондратьєва О.В. Архітектор-художник В.М. Покровський - homo universalis початку XX століття. Літопис. Частина 1 // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 52. – С. 62-70. – ISSN 2077-3455
195501
  Кондратьєва О.В. Архітектор-художник В.М. Покровський - Homo universalis початку XX століття. Літопис. Частина II // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 47-53. – ISSN 2077-3455
195502
  Кондель-Пермінова Архітектор-художник Георгій Урусов: "Усі мої роки активні" // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 92-111. – ISSN 1992-5557
195503
  Липовецький С. Архітектор "сокальського кордону" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 15 (543) 13-19.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Генрик Юзевський - одна з найколоритніших постатей українсько-польської історії XX століття.
195504
  Юрченко С.Б. Архітектор Антон Карташевський - автор проекту дзвіниці Мгарського монастиря // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 74-77. – ISSN 2218-4805


  В статті йдеться про проект дзвіниці Мгарського монастиря архітектора Антона Карташевського.
195505
   Архітектор В.Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962) : бібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження. – Київ : Укрархбудінформ, 1998. – 46 с. – (Видатні зодчі України)
195506
   Архітектор В.Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Г.А. Войцехівська, Д.О. Мироненко, С.М. Смирнова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 207, [1] с. : іл. – (Видатні зодчі України)
195507
  Грачова Л.М. Архітектор В.Г.Заболотний / Л.М. Грачова. – Київ, 1967. – 44 с.
195508
  Шулешко І. Архітектор Валеріан Куликовський // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 168-178


  Нарис життя і творчості.
195509
  Макушенко П.І. Архітектор Валеріан Микитович Риков / П.І. Макушенко. – Київ, 1967. – 43 с.
195510
  Малаков Д. Архітектор Василь Осьмак // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці 1908 р. у зв"язку з виходом у відставку архітектора Ун-ту Св. Володимира Ф. Ессена, на вакантне місце подав заяву В. Осьмак і був обраний на цю посаду 23 січня 1909 р. У 1910 р. університет доручив В. Осьмаку проектування бібліотеки ...
195511
  Скруха С. Архітектор Володимир Григорович Леонтович - будівничий Козацьких могил під Берестечком // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 277-283. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
195512
  Онищук С. Архітектор Володимир Заболотний: традиції мовою сучасності. Будинок Верховної Ради України як пам"ятка "української класики" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 2 (116) : ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. – С. 58-65. – ISSN 2222-436X


  Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962) - український архітектор, засновник і президент Академії архітектури України в 1945-1956 роках, один з авторів проєкту будинку Верховної Ради України.
195513
  Жилецька О. Архітектор Георгій Рогожин та його колекція з історії українських сіл // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 290-293. – ISSN 2222-5250
195514
  Малаков Д. Архітектор Городецький // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 290-294. – ISBN 966-7522-09-1
195515
  Радзієвська В. Архітектор Городецький у Будинку з химерами тримав корову // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 31 (484), 8 серпня 2019. – С. 35-36
195516
  Малаков Д.В. Архітектор Григор"єв. Київський спадок / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2010. – 187, [5] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 183-188. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 978-966-8825-64-4
195517
  Іваницька Наталя Архітектор з химерами : Україна чудес / Іваницька Наталя, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-98 : Фото
195518
   Архітектор і педагог. До 130-річчя від дня народження О.М. Вербицького // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 3 кв. – С. 85-90. – ISSN 0130-2043
195519
   Архітектор Києва. До 220-річчя від дня народження В.І. Беретті // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 127-128
195520
  Задорожний Микола Архітектор клімату - професія майбутнього : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47
195521
  Марковський А.І. Архітектор Лангбард: варіанти вирішення Урядового кварталу у м. Києві 1935 року // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 337-347. – ISSN 2076-815X


  Варіанти архітектурного вирішення ключових споруд (РНК та ЦК КП(б)У) в ансамблі Урядового кварталу у Києві в рамках конкурсу 1935 року архітектором Лангбардом Йосипом Григоровичем. Містобудівні та стильові аспекти.
195522
  Качкан В. Архітектор народного досвіду // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 44-55. – ISBN 5-87322-078-0


  Володимир Навроцький - український економіст, статистик і публіцист.
195523
  Ігнатов О.Н. Архітектор О.Л. Красносельський / О.Н. Ігнатов. – Київ : Будівельник, 1966. – 56 с.
195524
  Малаков Д.В. Архітектор Осьмак : нездолана шляхетність / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2012. – 181, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 173-180. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8825-71-2
195525
  Мокроусова О. Архітектор Павло Альошин: відбудова університету // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 336-340. – ISBN 978-966-95419-8-7
195526
  Панченко О. Архітектор Роман Павлишин - правдивий патріот й один із будіничих українського життя в Австралії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 16
195527
  Малаков Д. Архітектор Шехонін: український погляд // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 14-15
195528
  Малаков Д.В. Архітектор, мистецтвознавець Володимир Пещанський // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 298-303
195529
  Соколов Б. Архітектори агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 5


  Хто радить Путіну щодо України?
195530
  Михальчишин Ю. Архітектори ГУЛАГу: сталінські кати, чиї злочини прикрила війна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
195531
  Новікова К. Архітектори Міжмор"я / К. Новікова, В. Трибус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 36 (460), 9-15.09.2016 р. – С. 27-30. – ISSN 1996-1561


  Як протягом останніх 100 років визначилися геополітичні інтереси Польщі.
195532
  Ізарова І. Архітектура - сфера захисту авторського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 129-134. – ISSN 0132-1331
195533
  Асєєв Архітектура / Асєєв, І. Ігнаткін. – Київ, 1961. – 40 с.
195534
  Сорока В. Архітектура "Таємної опори". Психолог, педагог і публіцист Людмила Петрановська - популяризатор "теорії прихильності" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 14. – ISSN 2219-5793
195535
  Смоленська С.О. Архітектура авангардного модернізму в Україні: генеза та спадщина : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Смоленська Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
195536
  Оксанич І.Г. Архітектура багатоагентної системи віртуального моніторингу розподілу лігатури в злитках кремнію / І.Г. Оксанич, О.С. Притчин // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 27-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
195537
  Герасько М. Архітектура батуринських урядових будівель ХVIIІ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 84-97. – ISSN 0130-6936
195538
  Магєррамова Ю. Архітектура безпеки Близького Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 59-63
195539
  Ковальський Л.М. Архітектура вищих навчальних закладів : університети 3-го тисячоліття / Л.М. Ковальський, Г.Л. Ковальська ; під заг. ред. д-ра архітектури, проф. Л.М. Ковальського. – Київ : Основи, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-699-2044-58-4
195540
   Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів / П.І. Жежнич, Т.І. Завалій, В.С. Яковина, П. Сердюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 90-94. – ISSN 0321-0499


  Побудовано компоненту та програмну архітектуру Віртуального інноваційного простору як спеціалізованої Веб-спільноти для ІТ-студентів. Обгрунтовано необхідність ведення високорівневої розробки VIS за допомогою системи керування контентом Drupal. Для ...
195541
  Вечерський В.В. Архітектура Гетьманщини у творчості Тараса Шевченка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 6-12. – ISSN 2218-4805
195542
  Гончар В.В. Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 357-364 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
195543
  Харлан О. Архітектура дерев"яних церков Катеринославщини: до історіографії питання // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 217-227


  Вивчення дерев"яної нар. архітектури Катеринославщини у XVIII-XX ст.
195544
  Цирульник С.М. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам"ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях : монографія / С.М. Цирульник, В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-641-328-7
195545
  Ворожбит О. Архітектура для людей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Поряд із середньовічними на тлі засніжених альпійських вершин швейцарці створюють шедеври сучасної архітектури або ж перетворюють старі об"єкти на зручний для сучасної людини простір.
195546
  Шевцов О. Архітектура електронних комунікацій органів Державної податкової служби // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 108-116
195547
  Клименко І.В. Архітектура електронного врядування: зарубіжний досвід та перспективи для України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 104-109
195548
  Котелевець Д. Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 121-128
195549
  Полторацький О.С. Архітектура європейської безпеки в контексті формування сучасного трансатлантичного безпекового простору // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
195550
  Гетьман А.П. Архітектура європейської безпеки наприкінці XVIII - у першій половині XIX сторіччя / А.П. Гетьман, І.В. Яковюк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 8-32. – ISSN 2224-9281
195551
  Толстов С.В. Архітектура європейської безпеки: нові ознаки та очікування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 137-140
195552
  Покулита І.К. Архітектура жанрів української музики // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 109-116.
195553
  Гнесь Л.Б. Архітектура житлової забудови малих міст Галичини кінця ХІХ - поч. ХХ ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 83. – С. 51-62. – ISSN 2076-815X
195554
  Кравченко І.Л. Архітектура закладів неформальної освіти за кордоном у період їх інтенсивного розвитку та розгалуження (1941-1956 роки) / І.Л. Кравченко, С.В. Акопник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 3-14. – ISSN 2077-3455
195555
  Назарук М.В. Архітектура залізничних вокзалів станцій Голоби та Ковель у творчому доробку О.М. Вербицького // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 80-88. – ISSN 2077-3455
195556
  Пиріг Л. Архітектура Західної України на марках і конвертах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 58-63. – ISSN 0131-2685
195557
  Золотарьова К. Архітектура і живопис Русі-України як доказ нашої самобутності // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 80-87. – ISBN 978-617-7768-34-9
195558
  Мірошниченко Л.Я. Архітектура і література у романі В. Голдінга "Шпиль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 293-300


  У статті запропоновано інтермедіальний підхід до тлумачення роману В. Голдінга "Шпиль". Виявлено варіативність значень як наслідок контракту архітертури та літератури
195559
  Мірошниченко Л.Я. Архітектура і література: анатомія сумніву у "Шпилі" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 173-184. – ISBN 978-966-11-0683-2
195560
   Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контексту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж / В.В. Литвин, В.А. Висоцька, В.В. Кучковський, Р.М. Оливко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 901. – С. 43-60. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
195561
  Скуратівський В. Архітектура історичних міражів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 6-7


  Із нотаток до трилогії Юрія Щербака.
195562
  Куліков П.М. Архітектура історичного Києва - дискусійний подіум проблем забудови / П.М. Куліков, В.В. Товбич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 7-9. – ISSN 2077-3455
195563
  Оксіюк О.Г. Архітектура й перспективи застосування інтелектуальних навчальних систем / О.Г. Оксіюк, В.І. Вялкова, О.В. Барабаш // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 221-226


  У статті запропоновано архітектуру та принципи застосування інтелектуальних навчальних систем (ІНС). Усі підсистеми в складі ІНС тісно взаємодіють, тобто ІНС можна вважати сукупністю інтелектуальних систем, що підтримують різні аспекти процесу ...
195564
  Обиночна З.В. Архітектура й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 393-398 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
195565
  Бачинська О. Архітектура караїмського кенаса у м. Києві // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 19-23. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
195566
  Марковський А.І. Архітектура Києва 1920-1930-х років у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Марковський Андрій Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
195567
  Бєломєсяцев А. Архітектура Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття: теоретико-методологічні передумови та реалії архітектурної практики // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – C. 7-244. – ISSN 1992-5557
195568
  Ширяєв Т.В. Архітектура київських готелів підвищенного комфорту другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ширяєв Тарас Вікторович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
195569
  Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі / Асєєв Ю.С. – Київ : Будівельник, 1969. – 191с. – Бібліогр.: с. 184-190
195570
  Хороша О.І. Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку XX століття : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Хороша Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
195571
  Валуєнко Б.В. Архітектура книги. / Б.В. Валуєнко. – Київ, 1976. – 211с.
195572
  Мельник А.О. Архітектура комп"ютера : підручник для студентів ВНЗ / Мельник А.О. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2008. – 468, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-361-264-5
195573
  Матвієнко М.П. Архітектура комп"ютера : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-966-2609-25-7
195574
  Кавун С.В. Архітектура комп"ютерів. Особливості використання комп"ютерів в IC : навчальний посібник / Кавун С.В., Сорбат І.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 251-254. – ISBN 978-966-676-414-3
195575
  Асєєв Г. Архітектура корпоративного сховища даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 20-25. – ISSN 2076-9326
195576
  Барандій А.Ю. Архітектура Львова в мистецькому сегменті культурної політики Австро-Угорщини: кінець XIX – початок XX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2016. – № 2. – C. 90-95. – ISSN 2226-0285
195577
   Архітектура майбутнього в Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 54-55 : фото
195578
  Рочняк Ю.А. Архітектура малих залізничних вокзалів Галичини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 375-382 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
195579
  Романюк С.І. Архітектура мережних засобів дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 138-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В статті описуються архітектурні рішення інтеграції локальної комп"ютерної мережі гуртожитку в загально університетську мережу з метою створення умов для дистанційного навчання студентів університету. The article describes architecture solutions for ...
195580
  Козубай Л.І. Архітектура міста Хмельницького як фактор формування системи культурних цінностей молоді // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 10-14
195581
  Сабітова К.О. Архітектура модерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
195582
  Коваленко О.Є. Архітектура модульних систем дистанційного навчання : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С.172-176 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
195583
  Чень Л.Я. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвику української архітектури 17 - 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Чень Л.Я.; Нац. ун-т "Лівівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
195584
  Бойко О.Г. Архітектура мурованих синагог Правобережної України 16 - 20 ст. : автореф. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бойко О.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
195585
  Куцевич В. Архітектура мусульманських мечетей в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 264-277. – ISSN 2077-3455


  Розглядається історичні передумови проникнення ісламу на територію України і формування ісламської сакральної архітектури. Розглянута поява мусульман на українських землях, насамперед на південних, яка була зумовлена розміщенням України на порубіжжі ...
195586
  Лобанов Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2009. – № 10 (120). – С. 2-13


  Запровадження наукового ступеня "доктор філософії" замість "кандидат наук"; присудження наукового ступеня "доктор наук" за сукупність опублікованих наукових робот; поява нової класифікації для спеціалізованих учених рад із присудження наукових ступенів ...
195587
  Лобанова Л. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0372-6436


  Подано грунтовий аналіз архітектури наукових ступенів вітчизняної та зарубіжної систем освіти й науки від моменту їхньої появи до сучасного стану.
195588
  Джулій В.М. Архітектура організації системи захисту баз даних з колонковим представленням даних / В.М. Джулій, В.М. Чешун, О.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 150-158. – ISSN 2524-0056
195589
  Погранична І.І. Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII- поч. XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Погранична Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
195590
  Демида Б.А. Архітектура паралельної пам"яті систем керування та цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.03 / Демида Б. А.; Держ. ун-т "Львівська політехн". – Львів, 1999. – 20л.
195591
  Ратушинський Н.В. Архітектура пасажів центральної частини міста Львова : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ратушинський Назар Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 9 назв
195592
   Архітектура педомагнітної бази даних. Постановка задачі / О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 118-125


  Розглянуто передумови магнітної бази даних для грунтового покриву України, проаналізовано стан досліджень щодо побудови подібних баз даних у світі.
195593
  Семикіна О.В. Архітектура перших радянських аепортів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 157-161. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
195594
  Мітюра А.В. Архітектура Південнобережжя / А.В. Мітюра. – Сімферополь, 1981. – 92 с.
195595
  Альхававша М. Архітектура платформи відкритих даних для e-Government // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
195596
  Котляров Ю. Архітектура права сфери кібербезпеки в Україні // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 9
195597
  Салій А. Архітектура православних церков української діаспори (США, Канада) // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 97-101
195598
  Холод Д.В. Архітектура програмної моделі системи автоматизації навчального процесу / Д.В. Холод, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 202-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено програмні моделі систем автоматизації навчального процесу для вирішення задач керування навчальними програмами, фундаментальної підтримки компонентів на рівні прикладного інтерфейсу та середовища функціонування. Ключові слова: ...
195599
   Архітектура Радянської України за 40 років. – Київ, 1957. – 25 с., 251 ил.
195600
  Потічний Петро Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах = Architecture of resistance: hideouts and bunkers of the UPA in Soviet documents/Petro J.Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2002. – Том 38 : Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах /П.Й. Потічний. – с. 1-427 : іл. – ISBN 966-7861-03-1
195601
  Стоцько Р. Архітектура Римо-Католицьких навчальних закладів сучасної Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 162-172. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
195602
   Архітектура системи віртуальних електронних сховищ "відкритого доступу" ВНЗ / В. Тимофєєв, Ю. Тимошин, В. Ярченко, ШемседіновТ // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 179-184. – ISSN 1998-6939


  У статті приведені результати розробленої системи віртуальних електронних сховищ з відкритим доступом в середовищі корпоративної мережі НТУУ "КПІ", яка може виступити як компоннт системи електронного уряду України. Система є частиною інформаційних ...
195603
   Архітектура системи моніторингу і диспетчеризації бізнес-процесів / І.Г. Оксанич, І.В. Шевченко, О.В. Калюжний, П.Д. Савушкін, В.А. Мізін // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 106-113. – ISSN 1995-0519
195604
   Архітектура службових документів (ОDA) та обмінний формат : Інформаційні технології. Електронний документообіг. ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989). – Київ : Держстандарт України
Ч. 1 : Вступ і загальні принципи. – 1999. – 30 с.
195605
   Архітектура службових документів (ОDA) та обмінний формат : Інформаційні технології. ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989). – Київ : Держстандарт України
Ч. 4 : Профіль документа. – 1999. – 17 с.
195606
  Криворучко Н.І. Архітектура соціально-ділових комплексів: від аналізу проблем до підходів їх вирішення / Н.І. Криворучко, М.І. Лисянський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 86-95 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
195607
  Бенедюк П.О. Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької та Кубанської залізниць у творчому доробку С.П. Тимошенка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 47-58. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто архітектуру, стилістичні особливості та морфологічну структуру будівель станційних комплексі Північно-Донецької та Кубанської залізниць, збудованих на поч. XX ст. за проектами інженера-архітектора С.П. Тимошенка.
195608
   Архітектура стародавньої Берестейщини // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 18 квітня (№ 15). – С. 3
195609
  Горбик О.О. Архітектура Стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 31-35. – ISSN 2077-3455
195610
  Горбик О.О. Архітектура стародавньої Персії: синкретизм архітипів ойкумени // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 29-39. – ISSN 2077-3455
195611
  Лященко А.А. Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових даних : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 45-50 : Мал. – Бібліогр.: 21 назва
195612
  Кабчінська О.І. Архітектура східного міста в мультикультурній прозі Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 186-191


  Стаття присвячена архітектурному інтертексту романної дилогії Тагара Бен Джеллуна (твори "Дитя піску" (1985) та "Священна ніч" (1987). Розглядаються особливості урбаністичної поетики мультикультурного східного міста, зокрема функціональна семантика ...
195613
  Климко З.В. Архітектура сценографії Є. Лисика : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Климко Зоряна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
195614
  Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : Навчальний посібник для студентів вузів / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – Київ : Каравела, 2006. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-41-5
195615
  Жукова В.П. Архітектура та дизайн бібліотек: історія і сучасність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 181-189


  Проаналізовано архітектуру та дизайн бібліотек, їхню комфортність для користувачів. Розглянуто організацію бібліотечно-інформаційного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ключові слова: бібліотека, архітектура бібліотеки, дизайн ...
195616
  Калінович О. Архітектура та іконопис Острійської Покровської церкви / О. Калінович, Ю. Копнюх // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43


  Козацька церква 1606 р., освячена в ім"я Покрови Пресвятої Богородиці
195617
  Асєєв Ю.С. Архітектура та її стилі / Ю.С. Асєєв. – Київ : Радянська школа, 1967. – 96 с. – (Учням про прекрасне)
195618
  Гогонянц С.Ю. Архітектура та класифікація експертно-навчальних систем з підготовки військових фахівців / С.Ю. Гогонянц, О.А. Геоградзе, Є.Г. Руденко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 133-138. – ISSN 2311-7249
195619
  Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак Архітектура та методи проектування спеціалізованих процесорів на основі пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
195620
  Красильников С.Р. Архітектура та принцип роботи пасивних оптичних мереж (PON) / С.Р. Красильников, О.І. Заморока, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 48-53. – ISSN 2524-0056
195621
  Щербаковський В. Архітектура у різних народів і на Україні / В. Щербаковський. – Львів; Київ, 1910. – 248с.
195622
   Архітектура України (1917-1967). – Київ : Будівельник, 1967. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141-142
195623
  Головко Г.В. Архітектура України на новому етапі (1954-1964 рр.) / Г.В. Головко. – Київ, 1964. – 150 с.
195624
  Борисенко М. Архітектура українських міст 20–30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 32-38
195625
  Приймак Н.С. Архітектура управління стратегічними змінами на підприємстві та характеристика її елементів // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 207-214. – ISSN 2075-4892
195626
  Оконченко О.М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVII століть : автореф. ... дис. канд. архітектури : 18.00.01 / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
195627
  Субін-Кожевнікова Архітектура центральної частини Вінниці кінця XIX – початку XX століть: етапи формування та розвитку // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 104-114. – ISSN 2077-3455
195628
  Адруг А.К. Архітектура Чернігова другої половини XVII - початку XVIII століть / Анатолій Адруг; [відп. ред. О.Б. Коваленко]. – Чернігів : Вид-во Черніг. ЦНТЕІ, 2008. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-201. – ISBN 978-966-1605-05-2
195629
  Пивоваренко О.В. Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 180-184. – ISSN 2077-3455
195630
  Олійник Є.П. Архітектура як програма // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 90-97 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
195631
  Вечерський В. Архітектура як сакральне явище // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 2/3 (1022/1023). – С. 60-65
195632
   Архітектура як творче джерело дизайн-проектування колекцій одягу складних об"ємно-просторових форм / К.Л. Пашкевич, М.В. Колосніченко, І.В. Фролов, К.О. Науменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 270-280 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
195633
  Сидоренко В. Архітектура, дизайн, образотворче та кіномистецтво сьогодні і завтра // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 44-48. – ISBN 966-7170-47-0


  Співдоповідь віце-президента АМУ (Академії мистецтв України), акад. В. Д. Сидоренка на VIII сесії Загальних зборів АМУ
195634
  Шевцова І.Р. Архітектура, як складова туристської привабливості міста (на прикладі садиб Харківської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 96-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
195635
  Абдулгані М. Архітектурна виразність об"єктів обслуговування, розташованих на транспортно-пересадочних вузлах // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 5. – С. 68-79. – ISSN 2786-7269
195636
  Грищенко О.В. Архітектурна візія Києва в романі "Місто з химерами" О. Ільченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 55-61. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
195637
  Куковальська Н. Архітектурна домінанта Хрещатика : спілкувалася Г. Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 6 (114) : До ювілею київського ЦУМу. – С. 32-35. – ISSN 2222-436X
195638
  Тімохін В.О. Архітектурна критика, її місце і роль в освітянському просторі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (20). – С. 157-163. – ISBN 978-966-929-725-9
195639
  Казанцева Тетяна Архітектурна майоліка Львівської сецесії. Аналіз типології, стилістики та композиції на базі натурних досліджень // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-92. – ISSN 1728-6875
195640
  Смолінська О.Е. Архітектурна морфологія дерев"яних церков Волині XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Смолінська Ольга Едвардівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
195641
  Попова О.А. Архітектурна освіта, як новий етап розвитку / О.А. Попова, Н.О. Малік // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 97-102 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
195642
  Катернога М.Т. Архітектурна пам"ятка туриста по Україні / М.Т. Катернога. – Київ, 1965. – 276с.
195643
  Бородченко Н. Архітектурна практика Ф. Хундертвассера та його теоретичні концепції // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 23-32
195644
  Акмен І.Р. Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20-30-х рр. ХХ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 16-27. – ISSN 2077-3455


  У статті піднято c узбіччя повсякденних реалій радянського минулого питання архітектури часів політики "коренізації" 20-30-х рр., що демонструють становлення в українській архітектурі нових форм модерністської спрямованості, які стали наслідком ...
195645
  Гусєв М.О. Архітектурна пустотність відкритих просторів міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 10-14. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
195646
  Прибєга Л.В. Архітектурна реставрація: погляд через сутність пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 26-37. – ISBN 966-531-142-5
195647
  Вечерський В. Архітектурна спадщина Полтащини // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 26-31
195648
  Лузан А.М. Архітектурна спадщина Сергія Тимошенка в Харкові // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 40-42. – ISBN 978-966-8308-26-0
195649
   Архітектурна спадщина України : Державний комітет України у справах містобудування і архітектури та ін. – Київ : Українознавство
Ч. 1 : Питання історіографії та джерелознавства української арахітектури / за ред. В. Тимофієнка. – 1996. – 269 с.
195650
  Жовква О.І. Архітектурна спадщина. Окремі питання охорони культурної спадщини // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 133-146. – ISSN 2076-815X
195651
  Бадурович М. Архітектурна схема "модель - вид - контролер" в мобільних веб-додатках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 305-309. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
195652
  Третяк К.О. Архітектурне вирішення забудови міст України в кінці ХІХ - на початку ХХ століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-57. – (Історія ; вип. 35)


  Робиться спроба дослідити розвиток української архітектури та містобудування зазначеного періоду, порівняти цей процес у різних місцевостях дореволюційної України, що входила до складу Російської імперії, з"ясувати характерні риси будівельного ...
195653
  Марусик Т.В. Архітектурне диво Чернівців = Architectural miracle of Chernivtsi / Тамара Марусик, Ірина Коротун ; [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці : Букрек, 2019. – 323, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7663-79-8
195654
  Дворкін Л.Й. Архітектурне матеріалознавство : підручник / Л.Й. Дворкін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2022. – 560, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 559-560. – ISBN 978-966-327-532-1
195655
  Гудченко З. Архітектурне обличчя українського села за сучасних умов // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 56-62. – ISSN 0130-6936
195656
  Гнатюк Л.Р. Архітектурне планування сучасної столиці на прикладі міста Вашингтон / Л.Р. Гнатюк, А.В. Пишненко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 37-43. – ISSN 2415-8151
195657
  Борисенко М. Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 71-76
195658
  Матвієнко М.Г. Архітектурний ансамбль Києво-Печерського заповідника / М.Г. Матвієнко. – Київ, 1981. – 120 с.
195659
  Кузьмук О.С. Архітектурний ансамбль Межигірського монастиря // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 127-132
195660
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-. – ISBN 978-617-7185-03-0
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195661
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195662
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195663
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195664
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195665
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195666
  Субін-Кожевнікова Архітектурний декор на фасадах будівель м. Вінниці кінця XIX - початку XX ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 64-72. – ISSN 2077-3455
195667
  Кочерга С. Архітектурний код художньої культурософії Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 511-529. – ISBN 978-966-600-358-7
195668
  Ус В.Ф. Архітектурний компонент православних сакральних пам"ятників // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 219-226. – ISSN 2415-8151
195669
  Кондель-Пермінова Архітектурний конкурс в історичній зоні: Результати та висновки
195670
  Борисенко М. Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920–1939 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 7-13


  У статті розглядається міське середовище та його вплив на формування міської культури в Українській Радянській Республіці. В статье рассматривается городская среда и ее влияние на формирование городской культуры в Украинской Советской Республике. The ...
195671
  Ничкало Світлана Архітектурний образ Києва : на перехресті епох і проблем // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 165-172
195672
  Білінська О.Б. Архітектурний ордер у забудові Львова 16-17 ст. (принципи застосування і методи реставрації) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец.: 18.00.01 / Білінська О.Б.; Оксана Богданівна Белінська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
195673
  Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття / К.Т. Голубчак, О.С. Слєпцов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 275-284. – ISSN 2077-3455
195674
  Гусєв М.О. Архітектурний простір міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 124-128. – ISSN 2077-3455
195675
  Божинський Б.І. Архітектурний простір традиційних поселень як сучасне життєве середовище // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 50-55. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
195676
  Єрошкіна О.О. Архітектурний розвиток сакрального образу міста Харкова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
195677
  Мер"є О.В. Архітектурний смак як архітектурно-психологічний феномен, його чинники і роль в архітектурній освіті та практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 63-79. – ISSN 2077-3455
195678
  Мокроусова О.Г. Архітектурний спадок Павла Альошина у Києві : до 140-ліття з дня народж. / Олена Мокроусова ; Департамент охорони культ. спадщини, Київ. наук.-метод. центр по охороні, реставрації та використанню пам"яток іст., культури і заповідних територій. – Київ : Саміт-Книга, 2023. – 103, [1] с. : фотоіл. – Альбомний формат вид. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-966-986-565-6
195679
  Божко Л.Д. Архітектурний спадок як культуротворчий ресурс українського туризму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 195-206. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
195680
  Ожиганов Д. Архітектурні візитівки Києва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
195681
  Дида О. Архітектурні засоби підвищення атрактивності малих міст Західної України // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених (GAC-2011), 24-26 листоп., 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", 3-ій міжнар. молодіж. фест. науки "Litteris et artibus". – Львів : Львівська політехніка, 2011. – С. 28-31. – ISBN 978-617-607-159-4
195682
  Кочерга С. Архітектурні знаки в культурософських текстах Лесі Українки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 109-122. – ISSN 1728-9572
195683
  Гатальська Н.В. Архітектурні компоненти паркового середовища як індикатори впливу соціокультурних чиників на естетичні преференції / Н.В. Гатальська, М.С. Колєнкіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 61. – С. 191-204. – ISSN 2077-3455
195684
  Пашкова Н.І. Архітектурні назви, мотивовані дієсловом *stati+/staviti, в українській мові та мовах балкано-слов"янського континууму // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 68-80. – ISSN 0027-2803


  Досліджено семантику та внутрішню форму архітектурних найменувань, мотивованих індоєвропейським за походженням спільнослов’янським дієсловом *stati / stavіtі, в українській мові та її діалектах, а також їхні паралелі у мовах балкано-слов’янського ...
195685
  Коротун І.В. Архітектурні об"єкти Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми, задачі та тенденції організації збереження і управління // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 103-107. – ISSN 2077-3455
195686
  Гудченко З. Архітектурні образи у творчості Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 17-26. – ISSN 0130-6936
195687
  Дейнека А.І. Архітектурні пам""ятки Сумщини : путівник / А.І. Дейнека, П.А. Сапухін. – Харків, 1971. – 99 с.
195688
  Винниченко І. Архітектурні пам"ятки Києва, створені німцями = Rchitektonische denkmaler in Kyjiw, Erbaut von deutschen / І. Винниченко. – Київ : ВІК, 2004. – 23 с.
195689
  Овсійчук В.А. Архітектурні пам"ятки Львова / Володимир Овсійчук. – Львів : Каменяр, 1969. – 168, [4] с. : фотоіл. – На обкл. авт. та назва не зазнач.
195690
  Асєєв Ю.С. Архітектурні пам"ятки України / Ю.С. Асєєв. – Київ : Радянська школа, 1970. – 88 с. – (Учням про прекрасне)
195691
   Архітектурні пам"ятки України. [Ізоматеріал] : паркова архітектура : комплект листівок. – Київ : Мистецтво, 1976. – 15 л., 2 с. : 15 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Вироби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеї українського народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
195692
   Архітектурні пам"ятки України. Кам"яна архітектура XI-XII ст. [Ізоматеріал] = Архитектурные памятники Украины. Каменная архитектура XI-XII вв. : комплект листівок. – Київ : Мистецтво, 1967. – [12] с., 15 л., з обкл. : 15 листівок + 1 обкл., 3 вкладиши
195693
   Архітектурні пам"ятки Харківщини : фотоальбом. – Харків : Прапор, 1967. – [36] с. з іл., 43 с. з іл.
195694
  Редька О.С. Архітектурні пам"ятки як туристичні атракції // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 284-286
195695
  Вечерський В. Архітектурні пам"ятки, пов"язані з діяльністю в Україні Св. Дмитрія Ростовського // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 18-22


  Димитрій Ростовський (в миру Данило Савич Туптало;1651-1709) - святий Руської православної церкви, митрополит Ростовський і Ярославський, церковний діяч, вчений, письменник і проповідник, богослов
195696
   Архітектурні пам"ятники : зб. наук. пр. – Київ : Видавництво Академії архітектури УРСР, 1950. – 119, [4] с. : іл.
195697
  Сова П.П. Архітектурні пам"ятники Закарпаття / П.П. Сова. – Ужгород, 1958. – 104 с.
195698
  Буркут К. Архітектурні принади Олики // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 66-69. – ISSN 1819-7329
195699
  Шліпченко Світлана Архітектурні принципи постмодернізму / Шліпченко Світлана. – Київ : Всесвіт, 2000. – 240с. – ISBN 966-95607-6-4
195700
  Коротун І.В. Архітектурні принципи формування території буферних зон об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 332-336. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
195701
  Зайцев П. Архітектурні проєкти Шевченка // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 58-64. – ISSN 1992-5557
195702
  Диба Ю. Архітектурні прототипи іконописних зображень "кумирниць" XV - XVII ст. // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 51-61. – ISSN 1728-6875
195703
  Рочняк Ю.А. Архітектурні прототипи пасажирських споруд залізниць // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 449-459. – ISSN 2077-3455
195704
  Роменська О.В. Архітектурні споруди маяків України: від найдавніших часів до сьогодення // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 376-388. – ISSN 2415-7422
195705
  Грипась В. Архітектурні сторінки української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 24


  Саме в селах Чернігівщини зберегллося найбільше сакральних пам"яток Лівобережжя. Більшість із них - дерев"яні.
195706
  Коробкова Н. Архітектурні та театральні коди в літературно-художньому творі // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 200-213. – ISSN 2312-6809
195707
  Ковальчик Єжи Архітектурні трактати в Польщі нового часу // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 34-43. – ISSN 1728-6875
195708
  Прокопенко М. Архітектурні уроки Маріуполя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 8-9


  Кіолька (повчальних) історій про старовинні будівлі міста.
195709
   Архітектурно-археологічні дослідження Десятинної церкви 2008-2009 рр. / Г.Ю. Івакін, О.М. Іоаннісян, Д.Д. Йолшин, Ю.В. Лукомський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 388-394. – ISBN 978-966-02-5651-4
195710
  Івакін Г.Ю. Архітектурно-археологічні дослідження церкви Богородиці Десятинної в Києві у 2008 - 2011 рр. / Г.Ю. Івакін, О.М. Іоаннісян, Д.Д. Йолшин // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 77-84. – ISBN 978-966-2608-12-0
195711
  Кінаш Р.І. Архітектурно-будівальне кліматичне районування території Закарпатської області для будівництва / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
195712
  Войцехівська Г. Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України" / Г. Войцехівська, О. Жидецька // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 27-29. – ISSN 2222-5250
195713
  Забашта Р. Архітектурно-будівельний складник Бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (2) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 41-57. – ISSN 1728-6875
195714
  Юдова-Романова Архітектурно-дизайнерські протосценічі форми простору традиційних українських обрядів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 421-424. – ISSN 2226-3209
195715
  Бейдик О.О. Архітектурно-історичні рекреаційно-туристські ресурси (на прикладі некрополів України) / О.О. Бейдик, Н.В. Майборода // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 97-104 : Карти. – Бібліогр.: 12 назв
195716
  Ричков П.А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П.А. Ричков, В.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2002. – 168с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-035-6
195717
  Ковпаненко Н.Г. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ,Іін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2005. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247
195718
  Костюк Д.В. Архітектурно-мистецькі комплекси маєтків XVIII-XIX століть на території Хмельницької області (типологічні, конструктивні, стильові особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
195719
  Вечерський В.В. Архітектурно-містобудівна спадщина регіонів України // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 96-110


  "Для розвитку пам’яткоохоронної сфери як в Україні в цілому, так і в її окремих регіонах необхідно якнайповніше облікувати архітектурно-містобудівні ресурси кожної території та держави загалом. Нині в Україні під охороною держави перебувають понад 140 ...
195720
  Голубчак К.Т. Архітектурно-містобудівна стратегія "Sponge City" як засіб боротьби з наслідками глобальної зміни клімату / К.Т. Голубчак, З.В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 149-158. – ISSN 2076-815X
195721
  Коротун І.В. Архітектурно-містобудівні основи створення буферних зон об"єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Коротун Ірина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
195722
  Гончарик Р.П. Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 90-104. – ISSN 2076-815X
195723
  Каплінська М.В. Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Каплінська Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
195724
  Веркалець І.М. Архітектурно-планувальна організація рекреаційних ландшафтів з використанням методів оцінки їх естетичних властивостей (на прикладі Івано-Франківської обл.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Веркалець Ірина Михайлівна ; Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
195725
  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків"юк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 167-176. – ISSN 2415-8151
195726
  Пелехатий Я.О. Архітектурно-планувальна структура Успенського собору Почаївської лаври / Я.О. Пелехатий, О.М. Дячок // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 273-278. – ISSN 2076-815X
195727
  Покладок О.В. Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Покладок Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 11 назв
195728
  Авдєєва Н.Ю. Архітектурно-планувальні засоби захисту громадських просторів міста Києва від терористичної загрози під час "Євробачення 2017" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 213-218 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
195729
  Луценко Д.Ю. Архітектурно-планувальні особливості проектування спортивних споруд / Д.Ю. Луценко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 322-326. – Бібліогр. : 5 назв. – ISSN 2077-3455
195730
  Крамаренко М.О. Архітектурно-планувальні прийоми оптимізації цілорічного функціонування курортних готелів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 443-449. – ISSN 2077-3455
195731
  Фролова Ю.В. Архітектурно-планувальні риси фортець Півдня України кінця XVII - початку XIX століть : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Фролова Юлія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
195732
  Макухін М.О. Архітектурно-планувальні тенденції і принципи формування багатофункціональних мостових споруд : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Макухін Микита Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
195733
  Покладок О.В. Архітектурно-планувальні трансформації дачних будинків в пострадянський період (на прикладі Львова) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 296-307 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
195734
  Дубових Л. Архітектурно-предметне середовище вищого навчального закладу як фактор естетичного виховання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
195735
  Брич М.Т. Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Брич Марія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 24, [1] с. – Бібліогр.: 17 назв
195736
  Борисенко М. Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 144-149.
195737
  Главацький О.З. Архітектурно-просторова організація та криміногенність адміністративних районів м. Львова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 181-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
195738
  Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул. Гоголівській, 23 м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 125-138. – ISSN 2077-3455
195739
  Стоцька Р.З. Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської духовної семінарії // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 391-397. – ISSN 2077-3455
195740
  Штогрин І. Архітектурно-художнє оформлення міст, селищ і сіл Івано-Франківської області в часи "розвинутого соціалістичного суспільства" // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 380-388. – ISBN 978-617-7235-56-8
195741
  Васевич М.Л. Архітектурно-художній синтез в роботах мисткинь радянського авангарду в контексті феміністичного дискурсу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 44-56. – ISSN 2077-3455
195742
  Пучков А. Архітектурознавець Володимир Євгенович Ясієвич: До 80-річчя з дня народження. // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 318-333. – ISSN 1992-5557
195743
  Катернога М.Т. Архтитектура музейных и выставочных зданий / М.Т. Катернога. – Киев, 1952. – 124 с.
195744
  Малыхин С.Г. Архыз - жемчужина Кавказа / С.Г. Малыхин. – Черкесск, 1959. – 96с.
195745
  Бондарев Н.Д. Архыз. Путеводитель / Н.Д. Бондарев, Л. Вегенер, В. Савельева. – Ставрополь : Книжное издательство, 1972. – 207 с. : ил.
195746
   Архыз: место, подаренное самой природой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 72 : Фото
195747
   Арча : рассказы. – Москва : газ. "Красная звезда", 1969. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 7 (259))


  Содерж.: В. Иваненко. Арча. - И. Свистунов. Третий дом от угла. - В. Шевченко. Балаклавская история. - А, Ионов. Первое задание. - В. Фирсов. Призовой лев.
195748
  Буларкиева М. Арча : стихи / Мариям Буларкиева ; авториз. пер. с кирг. М. Еремина ; [худож. В. Борисов]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 96 с. : ил.
195749
  Кармышева Н.Х. Арчевники Аксу-Джабаглинского государственного заповедника и их типология : Автореф... канд. биол.наук: / Кармышева Н. Х.; МВО СССР, Среденазиат.ГУ. – Ташкент, 1955. – 14л.
195750
  Никитинский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества / Ю.И. Никитинский. – Фрунзе, 1960. – 167с.
195751
  Никитский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества (Бассейны рек Кирги-Ата и Чиле-Сай) : Автореф... канд. биол.наук: / Никитский Ю. И.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1960. – 21л.
195752
  Мухамедшин К.Д. Арчевники Тянь-Шаня и их лесохозяйственное значение / К.Д. Мухамедшин. – Фрунзе, 1977. – 186с.
195753
   Арчибальд Джозеф Кронин : методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня рождения. – Москва : [Б.и.], 1971. – 31 с. – (В помощь работника библиотек)
195754
  Микаилов К.Ш. Арчинский язык. (Грамматический очерк с текстом и словарем). / К.Ш. Микаилов. – Махачкала, 1967. – 216с.
195755
  Сергеева Г.А. Арчинцы / Г.А. Сергеева. – Москва, 1967. – 192с.
195756
  Абакиров Б. Арчовая колыбель : стихи и поэмы : пер. с кирг. / Б. Абакиров. – Москва : Сов. писатель, 1985. – 80 с.
195757
  Процик М. Аршинов Петро Андрійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 12-17. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
195758
  Возовикова Т. Аршином не измеришь. Ученые достойны фундаментальной оценки своего труда // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 12-13


  Международная конференция, посвященная проблемам современной наукометрии, состоялась в Российской академии наук. Организатором встречи ученых и экспертов в области библиометрии стал Институт проблем развития науки РАН (ИПРАН РАН). Анализ почти 142 ...
195759
   Ары-Мас : природные условия, флора и растительность самого сев. в мире лесн. массива. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1978. – 190 с. : ил.; л. схем. – Библиогр.: с. 184-188
195760
   Ары-Мас. – Л., 1978. – 190с.
195761
   Арыктай Каюпович Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 66с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
195762
   Арямов Андрій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 18. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
195763
  Піваварчык І. Асаблівасці этыкетных жанраў публіцыстычнага рэлігійнага дыскурсу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 47-49
195764
  Магакьян И.Г. Асавердский тип оруденения и его руда / И.Г. Магакьян. – Ереван, 1947. – 101с.
195765
  Тешабаев Д. Асад Исматов / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1968. – 85с.
195766
  Ріаханов Ш.Н. Асамблея народу Казахстану як інститут регулювання міжетнічних відносин у Республіці Казахстан // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 59-70. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
195767
  Байтанаев А. Асан : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Амантай Байтанаев ; пер. с казах. В. Черкасова. – Москва : Детгиз, 1962. – 96 с.
195768
  Лапченко Б.С. Асановский поворот : повесть / Б.С. Лапченко. – Москва, 1979. – 238 с.
195769
  Лапченко Б.С. Асановский поворот : повести и рассказы / Б.С. Лапченко. – Москва; Калинин, 1986. – 254с.
195770
  Габибов Н.Д. оглы Асаф Джафаров / Н.Д. оглы Габибов. – Москва, 1981. – 72с.
195771
  Колодний А. Асахара - лідер деструктивного Аум Сінрікьо // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 334-338. – ISBN 978-617-696-609-8


  Сьоко Асахара, справжнє ім"я Тідзуо Мацумото; 1955-2018) - засновник і керівник японської мілленаристської неорелігійної секти, що базується на буддизмі ваджраяни по своєму характеру терористичної, тоталітарної, та деструктивної. Секта Аум сінрікьо ...
195772
  Рыскин М.В. Асбест в мировой экономике. / М.В. Рыскин. – М, 1969. – 256с.
195773
  Соболев Н.Д. Асбест, его свойства, происхождение, месторождения и применение / Н.Д. Соболев. – М-Л, 1931. – 71с.
195774
   Асбест. Материалы особого совещания по асбестовой промышленности. – Москва : Гостехиздат, 1930. – 252 с. – (Библиотека "Горного журнала")
195775
  Швець Ю. Асгар Фархаді: честь як універсум // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (162). – С. 30-32. – ISSN 1562-3238


  Іранець Асгар Фархаді – ще не «ветеран», але вже цілком визнаний у світі кінорежисер у розквіті таланту – в усіх своїх стрічках розвиває концепцію «зайвої» у новому світі Честі та необхідності її ренесансу задля покращання людської моралі.
195776
  Щербаков В.И. Асгард - город богов / В.И. Щербаков. – Москва, 1991. – 253с.
195777
   АСГС : теория и практика. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 336 с. – Библиогр.: с. 355
195778
  Миракян Э.Г. АСЕАН - ЕЭС : начало диалога (1971-1984) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 0869-1908


  Асоціація держав Південно-Східної Азії – політична, економічна и культурна регіональна міжурядова организація країн, розташованих в Південно-Східній Азії. АСЕАН була утворена 9 серпня 1967 р. в Бангкоку. ЄЕС - Європейська Економічна співдружність, ...
195779
  Жулев И. АСЕАН - КНР: торгово-экономические связи // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1985. – № 1 (234). – C. 5-241
195780
  Самойленко В.В. АСЕАН / В.В. Самойленко. – М, 1982. – 192с.
195781
  Халдин М.А. АСЕАН без иллюзий / М.А. Халдин. – М, 1983. – 176с.
195782
  Шинкаренко В.І. АСЕАН в оточенні азіатських сусідів: від конфронтації до партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 62-75. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються основні етапи розвитку відносин між Асоціацією держав Південно-Східної Азії та провідними регіональними державами Східної й Південної Азії; окремої уваги надано з’ясуванню впливу цих взаємин на формування системи безпеки в ...
195783
  Швед Ю. АСЕАН і глобальна фінансово-економічна криза: формування стратегії подолання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 27-29
195784
  Кравчук О.А. АСЕАН і держави Східної Азії: налагодження діалогового партнерства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
195785
  Рогожин А. АСЕАН на пути к экономическому сообществу // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 0130-9625
195786
  Підберезних І. АСЕАН та "Тихоокеанський трикутник": політика балансування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 67-73


  У статті висвітлені інтеграційні процеси країн Південно-Східної Азії, політику балансування між країнами "тихоокеанського трикутника" (США, КНР, Японія). Дослідження показує природу Південно-Східної азійської регіональної динаміки безпеки, конкретизує ...
195787
  Ключник Р.М. АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 423-426. – ISSN 2076-1554
195788
  Городня Н.Д. АСЕАН як модель регіональної взаємодії держав Південно–Східній Азії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 109-113. – ISSN 2076-1554
195789
  Воронин А.С. АСЕАН.Испытание на прочность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
195790
  Воронин А.С. АСЕАН: ответ на вызовы глобализации // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 22-26. – ISSN 0321-5075
195791
  Городня Н. АСЕАН: створення й етапи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує причини утворення й етапи розвитку Асоціації країн Південно-Східної Азії, її місце в сучасних інтеграційних процесах в Східній Азії. The paper analyses the reasons of the Association of Southeast Asian Nations foundation, its ...
195792
  Стаматов Л. Асен Разцветников. / Л. Стаматов. – София, 1982. – 118с.
195793
  Дихан М.Д. Асен Христєв / М.Д. Дихан. – Одесса, 1969. – 131с.
195794
  Цончев Дим Асеновата крепост. / Цончев Дим, Ст. Стоилов. – Пловдив, 1960. – 60с.
195795
   Асеновград. – София : Септември, 1986. – 83с. – Текст парал.болгарською, російською та англійською мовами
195796
  Доценко О.Л. Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 140-146. – Бібліогр.: Літ.: с. 146; 5 п.
195797
  Брюховецька О.В. Асертивність як складова професійної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 36-49. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
195798
  Семез А.А. Асертивність як умова ефективності професійної адаптації майбутніх соціальних працівників / А.А. Семез, С.К. Мельничук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 112-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
195799
   Асєєв Юрій Сергійович (1917-2005) : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 198, [2] с. : портр., фотоіл., іл. – (Видатні зодчі України)
195800
  Оразклычев А Асиметрическое оценивпние параметров рекуррентных процессов полумарковского типа : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.05 / Оразклычев А А.; КУ. – Киев, 1993. – 16л.
195801
  Дробязко А.О. Асиметричний вплив грошових потоків між реальним і банківським секторами на монетарне регулювання в контексті національної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 11 (300). – Бібліогр.: 17 назв
195802
  Капітоненко М.Г. Асиметричний конфлікт у постбіполярній системі міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-257. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Висунуто й обґрунтовано тезу про індуктивний зв"язок структури міжнародної системи і ймовірністю виникнення асиметричних конфліктів та їх інтенсивністю. Наведено класифікацію асиметрії в сучасній міжнародній системі. Thesis on inductive ...
195803
  Макаренко Т.Є. Асиметричний розвиток інтеграційних об"єднань в умовах глобальних трансформацій // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 190-194. – ISSN 2074-5354
195804
  Макаренко Т.Є. Асиметричний розвиток інтеграційних об"єднань умовах глобальних трансформацій // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 16-18. – ISSN 1728-6220
195805
  Спинка Л.А. Асиметричний характер світової системи в умовах глобалізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 133-140
195806
  Тараненко К.В. Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 68-76. – ISSN 2313-4437
195807
  Сазонова О.С. Асиметричні та континуальні аналоги бімодальних розподілів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Сазонова Олена Станиславівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
195808
  Ханін І.Г. Асиметричність глобального простору економіки знань: оцінка на прикладі розривів показників національної науки / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, С В. Білозубенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 16-23. – ISSN 2222-4459
195809
  Макаренко Є. Асиметричність економічноїі політичної кризи в ЄС: поточний аналіз // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 323-334. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
195810
  Балюк Т.В. Асиметричність інформації при трансферному ціноутворенні в ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 214-218
195811
  Капась М. Асиметричність мовного знака в історико-синтаксичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 153-157. – (Бібліотека Інституту філології)
195812
  Корягін М. Асиметричність облікової інформації про вартість підприємства: напрями уникнення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
195813
  Вергун В.А. Асиметричність рівнів та векторів зовнішньоторговельної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 86-91.
195814
  Близнюк В.В. Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України / В.В. Близнюк, І Я. Юрик // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 65-80. – ISSN 1605-7988
195815
  Москальов Д.П. Асиметричність ствердження/заперечення в японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 89-96. – ISSN 1682-671Х
195816
  Откидач М.В. Асиметричність характеристик "гідної праці" в аспекті регіонального людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 106-119. – ISSN 2072-9480
195817
  Терпугова Н.С. Асиметричные самообращенные спектральные линии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терпугова Н. С.; Том.ГУ. – Томск, 1967. – 11л.
195818
  Деменко И.М. Асиметрия лунного профиля, наклонность лунной орбиты и либрационные эффекты Луны : Автореф... канд физ. мат.наук: / Деменко И. М.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 11л.
195819
  Бойко В.П. Асиметрії глобального фінансового ринку та поширення криптовалют // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 115-120 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
195820
  Колот А.М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 205-211. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
195821
  Чернінський А. Асиметрія активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів / А. Чернінський, Н. Піскорська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Очікували, що позитивно емоційне сприйняття олфактивних подразників буде супроводжуватися зростанням рівня активації лівої фронтальної області, тоді як негативно емоційне - правої фронтальної області. Отримані дані не підтвердили це припущення, що ...
195822
  Криворучко Н.В. Асиметрія безпеки у контексті чесько-американських відносин // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 123 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 145-155
195823
  Матюша В.І. Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 206-210.
195824
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
195825
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232 л. – Бібліогр.: л. 190-232
195826
  Носова Б. Асиметрія відносин Україна - НАТО як прояв нового балансу сил у геополітиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 206-212. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
195827
  Якіна Олена Олександрівна Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Якіна О.О.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
195828
  Пелех О.Б. Асиметрія глобального розвитку світової економіки в контексті її інтелектуалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 21-25. – ISSN 2222-4459
195829
  Осташ Н. Асиметрія двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 11-12
195830
  Грабажей І. Асиметрія європейської багатомовності як чинник конфліктогеності регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 102-104
195831
  Вергун Л.І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичниої групи "учасники навчального процесу у ВЗО" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 292-296. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
195832
  Іванісік А.І. Асиметрія індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння світла в органічних рідинах / А.І. Іванісік, В.В. Багінський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 372-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Систематизовані існуючі погляди на природу асиметрії індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння. Наведені результати експериментальних досліджень проявів асиметрії з часовою роздільністю та в залежності від рівня перевищення порогу розсіяння.
195833
  Ловінська Л.Г. Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 20-42. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2305-7645
195834
  Огієнко В.І. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах / В.І. Огієнко, О.В. Луняков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 320-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
195835
  Кривцун І.М. Асиметрія інформації та її вплив на формування конкурентного середовища на страховому ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 130-136
195836
  Мазуренко В.І. Асиметрія інформації як метод аналізу стійкості банківського сектору в умовах світових фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-43. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам, пов"язаним з методологічними підходами до аналізу кризових явищ у банківському секторі, які ґрунтуються на положеннях теорії асиметрії інформації. Розглянуто переваги та недоліки теорії асиметрії інформації, у тому числі на ...
195837
  Осташ Н. Асиметрія канадсько-американських відносин у гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 54
195838
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 207 л. – Бібліогр.: л. 176-207
195839
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
195840
  Ущина В.А. Асиметрія комунікамтивних відносин в електронному спілкуванні (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 460-463. – Бібліогр.: Літ.: с. 463; 10 назв. – ISSN 1729-360Х
195841
  Кулінський В.Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Кулінський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
195842
  Манжола В.А. Асиметрія міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 16-18.
195843
   Асиметрія міжнародних відносин. – Київ : Стилос, 2005. – 555 с. – ISBN 966-8518-36-5
195844
  Дерев"янко І.П. Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 122-127. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
195845
  Капсамун І. Асиметрія позицій / І. Капсамун, В. Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Які висновки після зустрічі Байдена і Путіна та про що варто пам"ятати Україні?
195846
  Карабан А.В. Асиметрія присвійних займенників в українському та англійському узусі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С.42-48
195847
  Колот А. Асиметрія розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 3-11
195848
  Загородній А. Асиметрія та оцінки вартості інформації : нові банківські технології / А. Загородній, І. Кривцун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 28-31 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
195849
   Асиметрія температури лівої і правої барабанної перетинки у зв"язку з характером психофізіологічного навантаження / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, О.С. Мартинчук, Л.А. Криворучко, В.А. Трушина // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 120
195850
  Підгрушна О.Г. Асиметрія тлумачень промовистих власних назв у перекладі (на матеріалі англомовних романів Т. Пратчета та їх українських, німецьких, французьких та російських перекладів) / О.Г. Підгрушна, В.О. Фещенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  В статті досліджено проблему відтворення промовистих власних назв у рамках художнього твору. Промовисті оніми, переважно антропоніми та топоніми, у художньому творі розглядаються як засоби передачі авторського задуму, що мають визначені конотативні та ...
195851
  Макаренко Л.П. Асиметрія у вираженні каузальності між іспанською та українською мовами та її подолання в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 14-20. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена відтворенню каузальності в перекладах з іспанської мови на українську. Виявлено риси системної та функціональної асиметрії між іспанською та українською мовами та закономірності їх подолання в українських перекладах іспанських ...
195852
  Луцишин З. Асиметрія фінансової глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
195853
  Айдачич Д. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 15-18. – (Бібліотека Інституту філології)


  Автор розглядає теоретичні питання дослідження цінностей людей у фразеології, якості людини, які фразеологічно описуються. Подаються приклади з української та сербської фразеологій. Автор рассматривает теоретические вопросы исследования ценностей в ...
195854
  В"ятрович В. Асиметрія: про польсько-український шлях до порозуміння // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 лютого (№ 3). – С. 4
195855
  Тимошенко П.Д. Асимілятивні явища в прийменниках в українській мові // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 35-36
195856
  Гончаренко Б. Асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XiX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 149-156


  Порушується проблематика єврейської асиміляції в тогочасному сус- пільстві та її вираження в польській та українській літературах кінця ХІХ ст. на прикладі творчості І.Крашевського, Б.Пруса, Е.Ожешко, Томаша Єжа, І. Франка. Затрагивается ...
195857
   Асиміляційна здатність повітряного басейну м. Чернівці / Б. Скіп, В. Гожда, О. Сташкевич, Г. Тарасенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
195858
  Іванець А. Асиміляційна політика російської окупаційної влади як злочинне порушення колектив прав громади етнічних українців Криму: окреслення проблеми // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 299-311. – ISBN 978-966-97599-1-7
195859
  Щербак Н. Асиміляційна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 55-58
195860
  Яковлєв Є.О. Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
195861
   Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-966-7067-22-9
195862
  Сіреджук П. Асиміляційні процеси в середовищі німців східної Галичини (ХІХ ст. - 30-ті рокм ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 170-177
195863
  Губарев М. Асиміляційні процеси в сучасній українській літературній мові та відтвореннях їхніх результатів в орфоепічних словниках / М. Губарев, Л. Хоменко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 29-39. – Бібліогр.: Літ.: с.38-39; 14 п.
195864
  Плахотнікова О.Ю. Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 191-195. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті описано асиміляційні процеси в консонантних сполуках сучасного українського спонтанного мовлення. Експериментально-фонетичне дослідження проводилося на матеріалі виступів народних депутатів Верховної Ради України. Викладені результати ...
195865
  Савченко Г.П. Асиміляція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 24-25. – ISBN 966-642-073-2
195866
  Мукан Н. Асиміляція в освіті корінних народів Канади / Н. Мукан, І. Миськів, М. Запотічна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 6-10. – ISSN 2308-4634
195867
  Ковалевич В.В. Асиміляція геліоцентризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 27-35. – ISBN 966-628-117-1
195868
  Степанюк О.В. Асиміляція за дзвінкістю-глухістю у східнослов"янському консонантизмі // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISSN 2311-0821
195869
  Борейчук О.А. Асиміляція за способом та місцем творення в сучасній українській мові (артикуляційний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 95-100. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена асиміляції за способом та місцем творення у сполуках приголосних "зімкнено-проривний + щілинний або африката", яка неоднозначно трактується в науковій та навчальній літературі. У статті подано результати власного дослідження ...
195870
  Пономарів О.Д. Асиміляція мовна (- втрата своєї мови особою,етнічною групою чи народом і перехід на мову іншого народу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 742-743. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
195871
  Завальнюк Л.В. Асиміляція приголосних у німецькій розмовній мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 134-144
195872
  Черечукіна Л. Асиміляція результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-68. – ISSN 0132-1331
195873
  Роздобудько І. Асиміляція через кров // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 15


  Розстріляне Відродження на Донщині.
195874
  Мандюк О. Асиміляція чи інтеграція? / розмову вела Світлана Мельник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  "Українська діаспора в Польщі: все тільки починається." Розмова з генеральним консулом України в Кракові Олегом Мандюком.
195875
  Байрамова Л.К. Асимметризм межъязыковых омонимов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 251-256
195876
  Беседа В.В. Асимметрии тела детей раннего и дошкольного возраста как предпосылки нарушений осанки (Часть 1) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 19-26. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
195877
  Беседа В.В. Асимметрии тела детей раннего и дошкольного возраста как предпосылки нарушений осанки (часть 2) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 29-36. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
195878
  Кадоркина Гульнара Константиновна Асимметрические азиридины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кадоркина Гульнара Константиновна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
195879
  Клабуновский Е.И. Асимметрический катализ. Гидрогенизация на металлах / Е.И. Клабуновский, А.А. Веденяпин. – Москва : Наука, 1980. – 201 с.
195880
  Клабуновский Е.И. Асимметрический синтез / Е.И. Клабуновский. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 231 с.
195881
   Асимметрический синтез : аналит. методы. – Москва : Мир, 1987. – 248 с. – Библиогр.: с. 236-240
195882
  Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1728-2756
195883
  Юревич Андрей Владиславович Асимметричное будущее // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 76-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
195884
  Чернейко Л.О. Асимметричный языковой знак речи: к вопросу о взаимодействии смыслов в разных условиях их реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-40. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
195885
  Межелайтис Э. Асимметрия : лирика, сатира.поэмы / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. П.Вегина. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 221с.
195886
  Назаров А.И. Асимметрия абстрактно-конкретных взаимодействий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
195887
  Галактионов С.Г. Асимметрия биологических молекул / С.Г. Галактионов. – Минск, 1978. – 175с.
195888
  Зиганшина Ч.Р. Асимметрия в структуре концептов ШКОЛА и SCHOOL и их номинаций в русском и английском языках : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Зиганшина Ч.Р. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011. – 19 с. – Библиогр.: 6 назв.
195889
  Ваганов П.А. Асимметрия в упругом и неупругом рассеянии поляризованных протонов с энергией 20 Мэв на ядрах Mg24, Mg25, Mg26, Al27 и Si28. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Ваганов П.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
195890
  Кустанович К.В. Асимметрия во взаимном восприятии Америки россиянами и России американцами // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 81-90. – ISSN 0321-2068
195891
  Майгурова А.С. Асимметрия гендерной идентичности / А.С. Майгурова, Е.В. Улыбина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 229-240. – ISSN 2073-8528
195892
  Зимина О.В. Асимметрия деления ядер, кинетическая энергия и энергия возбуждения осколков деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зимина О.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 13л.
195893
  Захаров В.М. Асимметрия животных / В.М. Захаров. – Москва : Наука, 1987. – 215с.
195894
  Суворова В.В. Асимметрия зрительного восприятия. / В.В. Суворова. – М., 1988. – 182с.
195895
  Савина Н.П. Асимметрия и поляризация географии углеводородных ресурсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
195896
  Кулинский В.Л. Асимметрия критического поведения жидких систем : дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.14 / Кулинский В.Л. ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 339 л. – Библиогр.: л. 302-339
195897
  Булавин Л.А. Асимметрия критической изотермы этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1982. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
195898
  Сергеев Б.Ф. Асимметрия мозга / Б.Ф. Сергеев. – Москва, 1981. – 64с.
195899
  Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных / В.Л. Бианки ; отв. ред. Н.Н. Трауготт; АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. физиологии человека и животных, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1985. – 295 с. : ил., 1 л. схем. – Библиогр.: с. 268-291
195900
   Асимметрия мозга и поведение человека : материалы Междунар. украино-рос. науч. конференции. – Київ : МАУП, 2005. – 136 с. – ISBN 966-608-382-5
195901
  Смирнова Лидия Николаевна Асимметрия пион-протонных взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смирнова Лидия Николаевна; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.17-18
195902
  Гаузе Г.Ф. Асимметрия протоплазмы / Г.Ф. Гаузе. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 128 с.
195903
  Бабанов Ю.В. Асимметрия рельефа: причины и следствия : (пособие к спецкурсу) / Бабанов Ю.В. ; Казан. гос. пед. ин-т. – Казань : КГПУ, 1979. – 97 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 93-96
195904
  Добрецов Ю.П. Асимметрия углового распределения позитронов распада вмагнитном поле напряженностью 140 000 гаусс. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добрецов Ю.П.; Моск.инж-физ-. ин-т. – М, 1964. – 15л.
195905
  Кондрашова Н.Н. Асимметрия фраунгоферовых линий по наблюдениям во время вспышек // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 27-33. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены бисекторы двенадцати фраунгоферовых линий активной области Mc math15 526 перед и во время двух вспышек балла SF и 1n. Показано, что асимметрия линий меняется на разных стадиях развития активной области, причем ее наибольшие изменения связаны ...
195906
  Лупанов О.Б. Асимпотические оценки сложности управляющих систем: Уч. пособ. / О.Б. Лупанов. – М., 1984. – 137с.
195907
  Разумейко Б.Г. Асимпотические решения некоторых краевых задач для обыкновенных диферренциальных уравнений с малым параметром : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Разумейко Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1973. – 16л.
195908
  Маергойз Л.С. Асимпотические характеристики целых функций и их приложения в математике и биофизике / Л.С. Маергойз. – Новосибирск : Наука, 1991. – 271 с.
195909
  Зайнутдинов Г.Ф. Асимпотический анализ приобретенных систем с быстрым обслуживанием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Зайнутдинов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
195910
  Риекстыньш И.Р. Асимптоматика и оценки корней уравнений / И.Р. Риекстыньш. – Рига, 1991. – 342с.
195911
  Лавер А.Г. Асимптоматика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лавер А. Г.; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
195912
  Крахнов А.Д. Асимптоматика серий спектра оператора Лапласа на римановом многообразии и условно-периодические геодезические. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Крахнов А.Д.; Москов. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
195913
  Калинин А.И. Асимптоматически субоптимальный синтез в задаче минимизации интегрального квадратичного функционала на траекториях квазилинейной системы // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 114. – ISBN 978-617-7021-27-7
195914
  Митропольский Ю.А. Асимптоматические методы исследования квазиволновых уравнений гиперболического типа / Ю.А. Митропольский. – К., 1991. – 231с.
195915
  Буртин Ю.Д. Асимптоматические оценки экстремальных метрических характеристик случайного графа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Буртин Ю. Д.; АН СССР, Мат. ин-т им. Стеклова, Лен. отд-ние. – Л, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.10-11
195916
  Великий А.П. Асимптоматические разложения решений дифференциально-разностных уравнений с малым параметром при старших производных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / великий А.П.; АН УССР ин-т математики. – К., 1966. – 20л.
195917
  Омельянов Г.А. Асимптоматические разложения решений задач для некоторых уравнений с частными производными : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омельянов Г, А. ; МВ и ССО РСФСР , Моск. ин-т электр. машиностроения. – Москва, 1981. – 13 с.
195918
  Лычагин Н.Н. Асимптоматические решения и исследование особенностей в задачах гиперзвукового обтекания гладких тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лычагин Н. Н.; МВиССО УССР, Днепр. гос. ун-т им. 300-лет. Воссоед. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1983. – 154л. – Бібліогр.:л.137
195919
  Вербицкий И.Л. Асимптоматические решения некоторых задач теории взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Вербицкий И.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 11л.
195920
  Барвинский Анатолий Федорович Асимптоматические решения некоторых классов краевых задач для нелинейных систем с распределенными параметрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02. / Барвинский Анатолий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 14 с.
195921
  Барвинский Анатолий Федорович Асимптоматические решения некоторых классов краевых задач для нелинейных систем с распределенными параметрами. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02 / Барвинский Анатолий Федорович; КГУ. – К., 1981. – 14л.
195922
  Виленская Т.В. Асимптоматический анализ решения задачи теории упругости для толстой сферической оболочки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Виленская Т.В. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Дону, 1969. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
195923
  Кузьма Н.Г. Асимптоматическое интегрирование систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с медленно меняющимися и осциллирующими коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кузьма Н. Г.; МВиССО УССР, КИСИ. – К., 1990. – 125л. – Бібліогр.:л.113-125
195924
  Александру И.Н. Асимптоматическое поведение при больших значениях времени решений краевых задач для фодного дифференциального уравнения параболического типа четвертого порядка на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Александру И. Н.; Киш. ГУ им. В. Ленина. – Кишинев, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
195925
  Алмазов М. Асимптоматическое поведение решений одномерных стохастических диффузных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициента сноса от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алмазов М. ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1988. – 8 с.
195926
  Бурым В.М. Асимптоматическое поведение решения задачи Коши и некотороые задачи оптимального уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Бурым В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
195927
  Бурчуладзе Т.В. Асимптоматическое поведение фундаментальных функций колебания упругого тела : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурчуладзе Т. В.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 7л.
195928
  Виноградов О.П. Асимптоматическое распределение максимума длины очереди в однолинейной системе массового обслуживания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виноградов О.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
195929
  Приходько О.Д. Асимптоматична поведінка інтегрального функціоналу від розв"язку стохастичного диференціального рівняння // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7021-29-1
195930
  Самойленко В.Г. Асимптоматичні [sigma] розв"язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin – Bona – Mahony зі змінними коефіцієнтами / В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 2. – С. 236-254. – ISSN 1027-3190
195931
  Теплінський О.Ю. Асимптоматичні рощвинення для власних значень та власних функцій крайових задач з швдко змінними коефіцієнтами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.02 / Теплінський О. Ю.; КУ. – К., 1999. – 16л.
195932
  Трофименко Ганна Петрівна Асимптоматичні солітоноподібні розв"язки узагальненого рівняння типу Кортевега-де Вріза : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Трофименко Ганна Петрівна; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 83 арк. – Бібліогр.:арк. 79-83
195933
  Алиев Н.А. Асимптоматческие представления решений обыкновенных линейных дифференцированных уравнений и формула разложения матриц-функций по решению спектральной задачи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Н. А.; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 12л.
195934
  Мак-Лейн Асимптомические значения голоморфных функций / Мак-Лейн. – Москва, 1966. – 103 с.
195935
  Саулис Л.И. Асимптомические разложения для вероятностей больших уклонений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саулис Л. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 8л.
195936
  Санкович Д.П. Асимптонически точные методы в задачах квантовой статистической механики : Автореф... наук: 01.04.02 / Санкович Д. П.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
195937
  Домницкий Владимир Николаевич Асимптонические методы в теории систем интегро-дифференциальных уравнений в частных производных с запаздывающим аргументом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Домницкий Владимир Николаевич; МП УССР, КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1979. – 167л.
195938
  Агаловян Ленсер Абгарович Асимптонические представления решений уравнений теории упругости анизотропного тела и связанные с ними прикладные теории балок, пластин и поболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Агаловян Ленсер Абгарович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 26л.
195939
  Гасаненко Виталий Алексеевич Асимптонический анализ редеющих потоков в системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Гасаненко Виталий Алексеевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
195940
  Борисенко Александр Данилович Асимптоническое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Борисенко Александр Данилович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
195941
  Мордовец Н.Т. Асимптотика амплитуды рассеяния в теории возмущений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мордовец Н.Т. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
195942
  Просонюк Л.Г. Асимптотика аналитических решений одного класса сингулярных систем дифференциальных уравнений в комплексной области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Просонюк Л.Г.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 18л.
195943
  Просенюк Л.Г. Асимптотика аналитических решений одного класса сингулярных систем дифференциальных уравнений в комплексной области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Просенюк Л.Г.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 13л.
195944
  Юхновский И.Р. Асимптотика бинарной функции распределения нормальных ферми-систем / И.Р. Юхновский, Р.Н. Петрашко. – Киев, 1972. – 37с.
195945
  Голинский Олег Сергеевич Асимптотика в газодинамической теории взрыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голинский Олег Сергеевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 17л.
195946
  Верьовкін Г.К. Асимптотика випадкових процесів з імміграцією : дис. ... д-ра філософії : 124 / Верьовкін Гліб Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 115 арк. – Додатки: арк. 103-108. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 109-115
195947
  Буркина Р.С. Асимптотика задач теории горения / Р.С. Буркина, В.Н. Вилюнов. – Томск, 1982. – 100с.
195948
  Чабанюк Я.М. Асимптотика задачи управления для диффузионного процесса в марковской среде / Я.М. Чабанюк, А.В. Никитин, У.Т. Химка // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий (глав. ред.), В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2020. – № 3, май - июнь. – С. 19-29. – ISSN 0572-2691


  В работе изучен вопрос, как поведение предельного процесса зависит от допредельного нормирования малым параметром стохастической системы в эргодической марковой среде.
195949
  Олвер Ф. Асимптотика и специальные функции / Ф. Олвер. – М., 1990. – 528с.
195950
  Козаровицкий Е.Л. Асимптотика и устойчивость распределений полумарковских процессов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Козаровицкий Е.Л.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 14 с.
195951
  Козаровицкий Е.Л. Асимптотика и устойчивость распределений полумарковских процессов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козаровицкий Е.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 14л.
195952
  Козаровицкий Евгений Леонидович Асимптотика и устойчивость распределений полумарксовских процессов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Козаровицкий Евгений Леонидович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.128-135
195953
  Мадина Ф.Ш. Асимптотика и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадина Ф. Ш.; АН Каз.ССР. Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
195954
  Заруцкая Викторина Вадимовна Асимптотика интегралов по кривым на римановых поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Заруцкая Викторина Вадимовна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
195955
  Черевко І.М. Асимптотика інтегральних многовидів лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 122-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджено умови існування та властивості центрального многовиди лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь. Одержано асимптотичне представлення інтегрального многовиди за степенями малого параметра.
195956
  Мирошин Р.Н. Асимптотика континуальных интервалов, связанных с задачей об отражении атомов от шероховатой поверхности : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Мирошин Р.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 9л.
195957
  Ле В.А. Асимптотика многомерных фазовых интегралов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ле В. А.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
195958
  Славянов С.Ю. Асимптотика некоторых сингулярных задач Штурма -- Лиувилля по неспектральному параметру и ее применение в физике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Славянов С.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 10л.
195959
  Парасюк И.О. Асимптотика ограниченных решений уравнений восстановления : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Парасюк И.О.; АН УССР.Ин-т математики. – Киев, 1975. – 16л.
195960
  Кубайчук О. Асимптотика оцінки для баєсового порогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто асимптотику оцінки для баєсового порогу, побудованої методом мінімізації емпіричного ризику і методом емпірично-баєсової класифікації для порогових класифікаторів для вибірки із суміші зі змінними концентраціями. The asymptotic of the ...
195961
  Махмудов Мудафиа Дмамиль оглы Асимптотика по малому параметру решений краевых задач для эллиптических уравнений в тонких бесконечных слоях и цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Махмудов Мудафиа Дмамиль оглы; АН АзССР. Ин-т математики и механики. Специализир. совет К-820 по присуждению степени кан. – Баку, 1977. – 8л.
195962
  Васильчик М.Ю. Асимптотика поведения минимальных коэффициентов квазиконморфности и квазиизометричности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Васильчик М.Ю.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
195963
  Белоусов Леонид Александрович Асимптотика при больших коэффициентах Фурье решений нелинейных параболических уравнений в системе Навье-Стокса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Белоусов Леонид Александрович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
195964
  Прелов В.В. Асимптотика пропускной способности некоторых каналов связи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Прелов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – М., 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
195965
  Голец Ольга Богдановна Асимптотика решений квазилинейных дифференциально-функциональных уравнений со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Голец Ольга Богдановна; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1990. – 17л.
195966
  Сулайманов К. Асимптотика решений краевых задач для систем интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сулайманов К.; АН КиргССР. Объед. учен. совет физ.-мат. и техн. наук. – Фрунзе, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
195967
  Капитонов Борис Викторович Асимптотика решений краевых задач для уравнений мвлых колебаний вращающейстя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Капитонов Борис Викторович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Спеиализир. совет Д002.23.01 при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
195968
  Карашева К. Асимптотика решений линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карашева К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
195969
  Славянов С.Ю. Асимптотика решений одномерного уравнения Шредингера / С.Ю. Славянов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 255с.
195970
  Лавер А.Г. Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Лавер А.Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
195971
  Машников Станислав Александрович Асимптотика решений систем разностных и дифференциально-разностных уравнений с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Машников Станислав Александрович; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1981. – 8л.
195972
  Мазья В.Г. Асимптотика решений эллиптических краевых задач при сингулярных возмущениях области / В.Г. Мазья. – Тбилиси, 1981. – 206с.
195973
  Раманкулов С. Асимптотика решения задач Коши для некоторых типов систем нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Раманкулов С.; АН Кирг.ССР.Ин-т физики и математики. – Фрунзе, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
195974
  Бутузов В.Ф. Асимптотика решения некоторых задач для интегродифференциальных уравнений с малым параметром при производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бутузов В.Ф.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 4л.
195975
  Щепкин Г.Г. Асимптотика решения уравнений Максвелла для слоистой среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Щепкин Г.Г.; Рост.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
195976
  Балога С.І. Асимптотика розв"язків L-діагональних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається асимптотика розв"язків L-діагональної системи диференціальних рівнянь, визначених на m-вимірному торі. Ключові слова: асимптотика розв"язків, L-діагональпа система, m-вимірний тор. In this article the asymptotic forms of ...
195977
  Чепок О.О. Асимптотика розв"язків двочленних диференціальних рівнянь з нелінійностями суттєво різних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чепок Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
195978
  Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 - диференц. рівняння / Балога С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр. : 8 назв.
195979
  Герасименко В. Асимптотика розв"язку ієрархії квантових рівнянь ББГКІ в границі самоузгодженого поля / В. Герасименко, В. Кречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-19. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему побудови асимптотичної границі самоузгодженого поля непертурбативного розв"язку задачі Коші для ієрархії квантових рівнянь ББГҐКІ та встановлено властивість поширення кореляцій станів квантових систем багатьох частинок в такій ...
195980
  Масол Віктор Володимирович Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченим полем : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Масол В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
195981
  Карташов М.В. Асимптотика розподілу марковських моментів неоднорідних ланцюгів Маркова, та її застосування у дискретній моделі Крамера-Лундберга // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 41-60. – ISSN 0868-6904
195982
  Джалладова І.А. Асимптотика системи різницевих та диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 113-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудована асимптотика розв"язків системи різницевих та диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу. Constructing of asymptotic for the solutions of the system of difference and differential equations with delay.
195983
  Попов М.М. Асимптотика собственных функций управления Гельмгольца и ее приложение в теории многозеркальных резонансов : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 041 / Попов М.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 11л.
195984
  Арутюнян Т.Н. Асимптотика спектра операторов типа Дирака : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Т.Н.;. – Ереван, 1978. – 13л.
195985
  Арутюнян Т.Н. Асимптотика спектра операторов типа Дирака : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Т.Н.;. – Ереван, 1978. – 13л.
195986
  Сандраков Г.В. Асимптотика спектра уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 66-77. – ISSN 0868-6912
195987
  Манько С.С. Асимптотика спектрів диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними потенціалами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Манько С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
195988
  Мельник Т.А. Асимптотика спектру задачі Фур"є в густому з"єднанні типу 2:1:1 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається змішана крайова спектральна задача в густому з"єднанні, яке складається з деякої плоскої області та великої кількості тонких стержнів. Досліджується асимптотична поведінка власних значень та власних функцій цієї задачі, коли кількість ...
195989
  Чабанюк Я.М. Асимптотика стрибкової процедури стохастичної оптимізації в схемі усереднення / Я.М. Чабанюк, П.П. Горун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено асимптотичну поведінку стрибковоі процедури стохастичної оптимізації в марковському середовищі в схемі усереднення через властивості функції Ляпунова для усереднених систем. Встановлено достатні умови її нормальності. Введено додаткові ...
195990
  Четвериков В.М. Асимптотика тепловых колебаний деформированной кристаллической решетки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Четвериков В.М.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
195991
  Гатауллин Тимур Малютович Асимптотика фундаментальных решений некоторых волновых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гатауллин Тимур Малютович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
195992
  Симонян С.Г. Асимптотика ширины лакун и мультипликаторов обыкновенных уравнений с периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Симонян С.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 9л.
195993
  Еругин А.Н. Асимптотика, аналитическая структура и свойства решения уравнения интегральных кривых одного класса систем двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями в случае фокуса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Еругин А.Н.; Объедин. учен. совет. ин-тов математики, физики и металлофизики Акад. наук УССР. – Минск, 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
195994
  Федорюк М.В. Асимптотика. Интегралы и ряды / М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1987. – 544 с.
195995
  Серых Н.Д. Асимптотики корней специальных классов целых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Серых Н.Д.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 18л.
195996
  Фартушний І.Д. Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Фартушний І.Д.; НТУУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 131 л. – Бібліогр.: л.121-131
195997
  Фартушний І.Д. Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Фартушний І.Д. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
195998
  Черан С.Э. Асимптотики решений и критические плоскости дифференциальных уравнений.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Черан С.Э.; АН БССР. Ин-т матем. Уч. совет по матем. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
195999
  Трутень Валентин Иванович Асимптотики функций Грина и константы перенормировок в спинорной и скалярной электродинамике в "пятивершинном" приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трутень Валентин Иванович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
196000
  Шамровский О.Д. Асимптотико-груповий аналіз диффернціальних рівнянь теоріі пружності. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Шамровский О.Д.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 50л.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,