Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
195001
  Коваленко В. "...Бути луною, будить луну..." (до питання психології творчості Михайла Драй-Хмари) // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 78-93. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Вперше зроблена спроба цілісного осмислення природи літературної творчості талановитого неокласика Михайла Драй-Хмари. Зокрема зосереджена увага на особливостях нагромадження письменником матеріалу для творчості та психічних рисах його натхнення
195002
  Попов И.М. "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – 95 с. – В изд. также: Ушу - путь к победе / И.А. Красулин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
195003
  Аболина Е.К. "Буря" В. Лациса - эпопея латышского народа : Автореф... Канд.филол.наук: / Аболина Е.К.; М-во высш.образования СССР. – Рига, 1954. – 28л.
195004
  Дроздовська О. "Бути - ось в чому ніхто з нас не повинен сумніватися!": місце і роль щоденника "Рада" (1906-1914 рр.) у пропагуванні ідеї національного поступу // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 9-20. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
195005
  Пахльовська О. "Бути європейцем - щоденна робота" / О. Пахльовська, Я.Ф. Барб"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 2


  Культуролог, Професор Римського університету "Ла Сап"єнца" Оксана Пахльовська і її донька Ярослава-Франческа Барб"єрі - про пошуки солідарності в Україні і обнайдійливі знаки: спілкування з учасниками літньої школи журналістики "Дня". Враженням ...
195006
  Білецька О.О. "Бути не як усі..." : тенденції сучасної мовної культури підлітків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 122-127. – Бібліогр. в кінці ст.
195007
  Соловей Е. "Бути поетом..." : До 125-х роковин від дня народження Володимира Свідзінського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
195008
  Рязанцева Т. "Бути поетом..." Нарис життєпису Олекси Стефановича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 6
195009
  Мелі Ів. "Бути Почесним доктором Київського університету це стимул розвивати співпрацю" : інтерв"ю / розмову вела Т. Воротняк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Професор біофізики, факультету фармації Університету Луї Пастера (м. Страсбург, Франція), керівник лабораторії біофотоніки та фармакології CNRS (Національного центру наукових досліджень) Ів Мелі прочитав лекцію студентам та співробітникам Київського ...
195010
   "Бути та мати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 687. – ISBN 966-316-069-1
195011
  Ушкалов Олександр "Бути українським письменником у Харкові абсолютно комфортно..." : розмова з Сашком Ушкаловим / О. Ушкалов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 99. – ISSN 0130-5212
195012
  Цимбалюк М.М. "Буттєвість" права та онтологія правоосмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 9-14. – ISSN 1563-3349
195013
   "Буття і ніщо. Спроба феноменологічної онтології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 687-689. – ISBN 966-316-069-1
195014
   "Буття і час" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 689-690. – ISBN 966-316-069-1
195015
  Ткач М. "Буття почалося з любові..." : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103. – ISSN 0208-0710
195016
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – М., 1977. – 278с.
195017
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
195018
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
195019
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
195020
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
195021
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
195022
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
195023
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
195024
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
195025
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
195026
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
195027
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
195028
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
195029
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – М, 1981. – 160с.
195030
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
195031
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
195032
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
195033
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
195034
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
195035
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
195036
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
195037
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
195038
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – М., 1951. – 24л.
195039
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
195040
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – М., 1987. – 300с.
195041
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
195042
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
195043
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
195044
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
195045
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
195046
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
195047
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
195048
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
195049
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
195050
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
195051
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
195052
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
195053
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
195054
   Буржуазные теории журналистики. – М., 1980. – 253с.
195055
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
195056
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
195057
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
195058
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
195059
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
195060
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
195061
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
195062
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
195063
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
195064
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
195065
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
195066
   Буржуазные ученые о закате капитализма. – М.-Л., 1929. – 174с.
195067
  Штейн Б.Е. Буржуазные фальсификаторы истории (1919-1939) / Б.Е. Штейн. – М., 1951. – 239с.
195068
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
195069
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
195070
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
195071
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
195072
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
195073
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
195074
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
195075
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
195076
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
195077
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
195078
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
195079
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
195080
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
195081
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
195082
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
195083
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
195084
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
195085
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
195086
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм / Г.В. Александренко. – Київ, 1962. – 356с.
195087
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
195088
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы. / В.Я. Канторович. – Уфа, 1967. – 135с.
195089
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
195090
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
195091
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
195092
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
195093
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
195094
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
195095
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
195096
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
195097
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
195098
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
195099
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Г.Х. Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
195100
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
195101
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо / Л.А. Авдюнина. – Москва, 1992. – 217 с.
195102
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
195103
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
195104
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
195105
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
195106
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
195107
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
195108
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
195109
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
195110
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
195111
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
195112
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
195113
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
195114
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
195115
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
195116
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
195117
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
195118
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
195119
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
195120
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
195121
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
195122
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
195123
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
195124
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
195125
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
195126
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
195127
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
195128
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
195129
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
195130
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
195131
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
195132
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
195133
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
195134
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
195135
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
195136
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
195137
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
195138
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
195139
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
195140
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – М., 1982. – 111с.
195141
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
195142
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
195143
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
195144
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
195145
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
195146
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – М, 1950. – 296с.
195147
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
195148
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
195149
  Рыжих Н.П. Бурное море. / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224с.
195150
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
195151
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
195152
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
195153
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
195154
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 384с.
195155
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
195156
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
195157
  Мюнх Ф. Бурный путь / Ф. Мюнх. – М., 1968. – 188с.
195158
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
195159
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
195160
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
195161
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
195162
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
195163
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
195164
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
195165
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
195166
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
195167
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
195168
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
195169
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
195170
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
195171
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
195172
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
195173
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
195174
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
195175
   Буровой агрегат ЗИВ-150 / Логов Б.С. – М., 1952. – с.
195176
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
195177
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
195178
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
195179
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
195180
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
195181
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
195182
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
195183
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
195184
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
195185
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
195186
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
195187
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
195188
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
195189
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
195190
  Гасанов Б.И. Буроземообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
195191
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
195192
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – М, 1985. – 220с.
195193
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
195194
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.Ф. Ажгиревич. – Минск, 1981. – 206с.
195195
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
195196
  Аханов И. Бурочка / И. Аханов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 47с.
195197
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
195198
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
195199
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
195200
  Нарежный В.Т. Бурсак / В.Т. Нарежный. – С,-Пб. – 422с.
195201
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
195202
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
195203
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
195204
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
195205
  Сальников П.Г. Бурун / П.Г. Сальников. – М., 1988
195206
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
195207
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
195208
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
195209
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
195210
  Стркач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стркач. – Саратов, 1990. – 236с.
195211
  Севастьянова І. Бурхард Крістоффон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
195212
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
195213
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
195214
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
195215
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
195216
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
195217
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
195218
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
195219
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
195220
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
195221
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
195222
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
195223
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
195224
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
195225
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
195226
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
195227
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
195228
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
195229
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
195230
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
195231
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
195232
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
195233
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
195234
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
195235
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
195236
  Богачев Г.В. Бурые угли Киргизской степи Приаральского района / Г.В. Богачев. – Ленинград, 1932. – 447с.
195237
  Вільямс В.Р. Бурые угли СССР. / В.Р. Вільямс. – Харків; Київ, 1936. – 192с.
195238
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
195239
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
195240
   Бурые угли Украины и освоение их сах. промышленностью. – К., 1936. – 79с.
195241
  Зыбалова Г.П. Бурые угли, как сырье для подземной газификации. : Автореф... канд. техн.наук: / Зыбалова Г.П.; АН СССР. Ин-тут горючих ископаемых. – М,, 1960. – 18л.
195242
  ЧрвинскийВ.Н Бурые углиУкраины / ЧрвинскийВ.Н. – 37-39с.
195243
  Степанов Д.В. Бурый карпатский и бурый латвийский скот в Гиссарской долине Таджикистана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Степанов Д.В.; М-во сел.хозяйства РСФСР.Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1960. – 21л.
195244
  Пажетнов В.С. Бурый медведь / В.С. Пажетнов. – М., 1990. – 213с.
195245
  Згерская Е.В. Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Resk, 1947) и меры борьбы с ним в условиях УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Згерская Е.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Львов, 1956. – 14л.
195246
  Рамакаев Х.Х. Бурый плодовый клещ в условиях учебно-опытного хозяйства "Коммунист" Харьковского сельскохозяйственного института : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рамакаев Х.Х. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 18 с.
195247
  Балаев Н.П. Бурый призрак Чукотки / Н.П. Балаев. – М, 1991. – 176с.
195248
  Воеводин В. Буря / В. Воеводин, Е. Рысс. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1946. – 356с.
195249
  Абсалямов А.С. Буря / А.С. Абсалямов. – Казань, 1947. – 30 с.
195250
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – 6-е изд. – Л, 1948. – 676с.
195251
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1948. – 800с.
195252
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
Ч. 1. – 1948. – 472 с.
195253
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1948. – 560 с.
195254
  Еренбург І. Буря / І. Еренбург. – К, 1949. – 688с.
195255
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель
Ч. 1. – 1949. – 532 с.
195256
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 2. – 1949. – 703 с.
195257
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; Автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
Ч. 2. – 1950. – 588 с.
195258
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
Ч. 2. – 1950. – 700 с.
195259
  Лацис В.Т. Буря : в 3-х ч. / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1950. – 392с.
195260
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3 ; Кн. 5. – 1950. – 339 с.
195261
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
Ч. 3. – 1951. – 387 с.
195262
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; Автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1951. – 336 с.
195263
  Лаціс В.Т. Буря / В.Т. Лаціс. – К, 1952. – 383с.
195264
  Лаціс В.Т. Буря / В.Т. Лаціс. – К, 1952. – 268с.
195265
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – 3-е изд., доп. – Ленинград, 1956. – 339с.
195266
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 823с.
195267
  Старицкий М.П. Буря / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1961. – 504 с.
195268
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Мурманск, 1963. – 336с.
195269
  Лацис В.Т. Буря / В.Т. Лацис. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 1. – 1966. – 824с.
195270
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 2 ; Ч. 2. – 1966. – 607 с.
195271
  Жароков Т.Ж. Буря в песках : стихи и поэма / Т.Ж. Жароков. – Москва : КазГослитиздат, 1960. – 112 с.
195272
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 с.
195273
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 463 с.
195274
  Каплий С. Буря в пустыне // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 26-27.


  Режиссер Жолдак-Тобилевич А.
195275
  Браун С. Буря в Эдеме / Пер. с англ. В.М.Заболотного; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-237-01893-9
195276
  Українка Леся Буря весняна / Українка Леся. – Київ, 1963. – 202с.
195277
  Черепов В.С. Буря грянула ночью. / В.С. Черепов. – Липецк, 1961. – 20с.
195278
  Ацел Тамаш Буря и солнце. / Ацел Тамаш. – Москва, 1954. – 488с.
195279
  Ацел Тамаш Буря і сонце / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1956. – 496с.
195280
  Салмин А. Буря на Волге. / А. Салмин. – Казань
1. – 1956. – 230с.
195281
  Салмин А.С. Буря на Волге. / А.С. Салмин. – Казань, 1973. – 528с.
195282
  Маковский А.А. Буря на Каспии / А.А. Маковский. – М., 1977. – 97с.
195283
  Щедров І.М. Буря над Меконгом. / І.М. Щедров. – К, 1969. – 294с.
195284
  Вернон Р. Буря над многонацинальными. / Р. Вернон. – Москва, 1982. – 272с.
195285
  Уездин М.И. Буря над Мокшей / М.И. Уездин. – Саранск, 1979. – 82с.
195286
   Буря перемен // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 22-28. – ISSN 2075-7093


  Силовой разгон студентов, а потом и избиение журналистов у Администрации президента превратили євромайдан в еврореволюцию.
195287
  Войнович И. Буря равноденствия / И. Войнович. – Москва, 1955. – 72с.
195288
  Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
195289
  Крип"якевич І.П. Буряк і соняшник / І.П. Крип"якевич. – К., 1991. – 14с.
195290
  Зубенко В.Ф. Бурякове поле України / В.Ф. Зубенко. – К, 1974. – 48с.
195291
  Широков В.А. Бурям навстречу. / В.А. Широков. – Киев, 1987. – 195с.
195292
  Яната О. Буряни України - вивчення їх та спосіб боротьби з ними. / О. Яната. – Харків, 1927. – 16с.
195293
  Жук П.М. Буряний березень / П.М. Жук. – Днепропетровск, 1971. – 132с.
195294
  Пахутова Е.Г. Бурянская советская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пахутова Е.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 14 с.
195295
  Романенко Д.И. Бурят-Монголия / Д.И. Романенко. – Улан-Удэ, 1949. – 102с.
195296
   Бурят-Монгольская Автономная Социалистическая Советская Республика. – Верхнеудинск, 1925. – 379с.
195297
  Помус М.И. Бурят-Монгольская АССР / М.И. Помус. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 395 с. + 12 карт
195298
  Бадмаева П.Н. Бурят-Монгольская партийная организация в борьбе за индустриализацию республики (1926-1937 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бадмаева П.Н.; Иркутс. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 20л.
195299
  Хамаганов М.П. Бурят-Монгольская советская литература / М.П. Хамаганов. – Иркутск, 1951. – 132с.
195300
  Хамаганов М.П. Бурят-монгольская советская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамаганов М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Улан-Уде, 1950. – 20л.
195301
   Бурят-монгольские народные сказки. – Улан-Удэ, 1956. – 142с.
195302
   Бурят-монгольские народные танцы. – Улан-Удэ, 1957. – 56с.
195303
   Бурят-монгольские сказки. – Чита, 1953. – 168с.
195304
  Тороев А.А. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт / А.А. Тороев. – Иркутск, 1954. – 16с.
195305
  Ходорковская Л.С. Бурят-монгольский театр / Л.С. Ходорковская. – М., 1954. – 235с.
195306
  Отрощенко І.В. Буряти в Монголії (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 34-39.
195307
   Бурятия. – Улан-Удэ, 1971. – 47с. : фотоальбом
195308
   Бурятия XVII - начала ХХ в.. – Новосибирск, 1989. – 181с.
195309
   Бурятия славит Октябрь. – Улан-Удэ, 1967. – 347с.
195310
   Бурятия шагает в будущее. – Улан-Удэ, 1963. – 140с.
195311
   Бурятская деревянная скульптура. – Улан-Удэ, 1971. – 78с.
195312
  Найдаков В.Ц. Бурятская драматургия / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1959. – 201с.
195313
  Баранникова Е.В. Бурятская сатирическая сказка / Е.В. Баранникова. – Улан-Удэ, 1963. – 180с.
195314
  Найдаков В.Ц. Бурятская советская драматургия / В.Ц. Найдаков, С.С. Имихелова. – Новосибирск, 1987. – 269с.
195315
  Ким И. Бурятская советская поэзия / И. Ким. – Улан-Удэ, 1968. – 253с.
195316
  Хамаганов М.П. Бурятская фольклористика. / М.П. Хамаганов. – Улан-Удэ, 1962. – 455с.
195317
  Баранникова Е.В. Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е.В. Баранникова. – Новосибирск, 1979. – 254с.
195318
  Глоба А. Бурятские и монгольские песни / А. Глоба. – М, 1940. – 70с.
195319
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Тулохонов М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Л., 1970. – 19л.
195320
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни. / М.И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1973. – 246с.
195321
  Жалсараев Д. Бурятские напевы : книга стихов / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1980. – 240 с.
195322
  Дугаров Д.С. Бурятские народные песни.Песни селенгинских бурят / Д.С. Дугаров. – Улан Удэ, 1969. – 343с.
195323
   Бурятские народные сказки. – Изд. 2-е, доп. – Улан-Удэ, 1973. – 380с.
195324
   Бурятские народные сказки. – Улан-Удэ, 1981. – 448с.
195325
   Бурятские народные сказки : Сборник. – Москва : Современник, 1990. – 383с.
195326
  Андреев В.И. Бурятские приходские училища в первой половине ХIX в. / В.И. Андреев. – Иркутск, 1957. – 76с.
195327
   Бурятские рассказы. – М., 1959. – 176с.
195328
   Бурятские сказки. – Улан-Удэ, 1959. – 421с.
195329
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных / С.С. Бардаханова. – Улан-Удэ, 1974. – 152с.
195330
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных. : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Бардаханова С.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 21л.
195331
  Цыдендамбаев Ч. Бурятские узоры : избранные стихи, поэмы, рассказы / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 221 с.
195332
  Уланов А.И. Бурятские улигеры. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1968. – 76с.
195333
  Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины / И.А. Манжигеев. – М., 1978. – 127с.
195334
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – Москва : Художественная литература, 1973. – 394 с.
195335
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – М.
2. – 1988. – 415с.
195336
   Бурятский героический эпос. – Новосибирск, 1991. – 311с.
195337
  Хомонов М.П. Бурятский героический эпос "Гэсэр": эхирит-булагат. вариант. / М.П. Хомонов. – Улан-Удэ, 1976. – 187с.
195338
  Уланов А.И. Бурятский героический эпос. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1963. – 220с.
195339
   Бурятский Государственный ордена Ленина театр оперы и балета, 1964. – 44с.
195340
  Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. / Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ., 1987. – 135с.
195341
  Махатов Валентин Баторович Бурятский роман. Рождение и становление жанра : Автореф... кандидата филол.наук: / Махатов Валентин Баторович; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 15л.
195342
  Шаракшинова Н.О. Бурятский фольклор / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1959. – 228с.
195343
  Уланов А.И. Бурятский фольклор и литература. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1959. – 158с.
195344
  Соктоева Бурятский художественный металл. / Соктоева, Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ, 1971. – 83с.
195345
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. Указ. лит. (1774-1971 гг.) / Т.М. Михайлов, П.П. Хороших. – Улан-Удэ, 1973. – 70с.
195346
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т.М. Михайлов. – Новосибирск, 1987. – 287с.
195347
  Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. / К.М. Черемисов. – М., 1973. – 803с.
195348
  Найдаков В.Ц. Бурятское драматическое искусство (К истории становления) / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1962. – 155с.
195349
  Тумахани А.В. Бурятское народное искусство / А.В. Тумахани. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1970. – 110, [2] с.
195350
  Шаракшинова Н.О. Бурятское народное поэтическое творчество / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1975. – 234с.
195351
  Отрощенко І.В. Бурятська діаспора в МНР: політичні репресії 1930-х років // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 128-137. – ISSN 1608-0599
195352
   Бурячок А.А. (1925-2008): : [некролог] // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136. – ISSN 1682-3540
195353
  Головко А. Бурьян : Роман / А. Головко. – Харків : Пролетарий. – 350 с.
195354
  Головко А.В. Бурьян / А.В. Головко. – Киев : Дніпро, 1985. – 199 с.
195355
  Шишов И.Т. Бурьян на дороге / И.Т. Шишов. – Смоленск, 1960. – 219с.
195356
  Полотай Н.И. Бурьян с корнем вырывать: Юмор и сатира. / Н.И. Полотай. – К., 1977. – 199с.
195357
  Нітобе І. Бусідо-душа Японії // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 15-32. – ISSN 0320-8370
195358
  Короткий В.А. Буслаєв Федір Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 213. – ISBN 966-06-0393-2
195359
  Пушик С. Бусова книга // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 131-152. – ISSN 0868-4790
195360
  Канап"янов Б. Бусол над Прип"яттю. / Б. Канап"янов. – К, 1989. – 30с.
195361
   Бусса: смертельна осінь 1957-го / Сулига Євген, Вирвич Василь Пилипович, Багновець Василь Лук" янович, Ільчук Григорій Сидорович, Медведєв Василь Артемович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – фото
195362
  Саади Ш. Бустан / Ш. Саади; Вступ. ст., перев. и примечания К. Чайкина. – Москва : Academia, 1935. – 221с.
195363
  Саади М. Бустан / М. Саади. – М, 1962. – 527с.
195364
  Столба В.Ф. Бусы, подвески и амулеты: вера в сглаз у греческого и местного населения Таврики // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 109-128. – ISSN 0321-0391
195365
  Семенова М. Бусый Волк / Мария Семенова, Дмитрий Тедеев. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Азбука-классика, 2007. – 349 с. – ISBN 978-5-17-047573-5
195366
  Читая Тамара Бутан. В гостях у счастливого дракона // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 34-40 : фото
195367
  Нинк Штефан Бутан. Королевство за облаками : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
195368
  Мельник В.М. Бутан: правовий контекст модернізації / В.М. Мельник ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Вінниця : Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2016. – 44 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 41-42, 44. – (Серія "Суспільна географія XXI століття")
195369
  Павленко Вікторія Бути акторкою - мрія дитинства (Інтерв"ю з юною та надзвичайно талановитою акторкою Дар"єю Баріхашвілі) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 40 : фото
195370
  Прожогін В.Є. Бути відданим справі комунізму / В.Є. Прожогін. – К., 1962. – 28с.
195371
  Павличко Д. Бути вільною людиною і вільною нацією // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 117-120
195372
   Бути вірним ідеї // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 108-113. – ISBN 966-505-054-0
195373
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання
195374
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 37-40 : табл.
195375
  Лобунець О.Г. Бути господарем у своєму домі. / О.Г. Лобунець. – К, 1988. – 45с.
195376
  Пономарів О. Бути громадянами своєї держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Критика на статтю професора кафедри російської мови Інституту філології КНУТШ Людмили Кудрявцевої "Русский мир Украины и его образовательное пространство" в збірнику "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе". - К., ...
195377
  Ковальов І.Я. Бути завжди готовим до захисту Батьківщини / І.Я. Ковальов. – К, 1983. – 46с.
195378
  Гримич М. Бути завжди попереду (до 60-річчя професора кафедри етнології та краєзнавства, доктора історичних наук Валентини Борисенко) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 5-9
195379
  Гриневич Л. Бути й надалі українським студентом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 13


  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти про переведення понад 300 студентів з Криму у вищі навчальні заклади різних регіонів України і готовність до нових заяв про переведення.
195380
  Звірик А.П. Бути людиною : повість / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 170 с.
195381
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-560-4
195382
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-635-9
195383
  Гаян В. і Гаян О. Бути на хвилі... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 50
195384
  Прожогін В.Є. Бути непримиренним до ворогів / В.Є. Прожогін. – К., 1962
195385
  Тютюнник Г. Бути письменником : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [передм., упоряд.: О. Неживий ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 435, [2] с. : фот. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
195386
   Бути суддею : професія чи покликання : [посібник-порадник] / [О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва ; відп. ред.: О. Сироїд] ; Нац. шк. суддів України, Проект USAID "Справедливе правосуддя". – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 216 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Проект USAID "Справедливе правосуддя". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-049-1
195387
  Микитюк Р. Бути сучасним священиком / Р. Микитюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 8
195388
  Жулинський М. Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі - 85) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477
195389
  Слабошпицький М. Бути тільки самим собою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 7


  Про нову книжку М. Слабошпицького "Приватна справа дисидента в науці" (Вибрані епізоди з біографії Володимира Берсенєва)
195390
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1987. – 269 с.
195391
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1988. – 271 с.
195392
  Бондар В. Бути чесним перед собою і читачем / В. Бондар, В. Бровченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0131-2561


  Діалог письменників перед ювілеєм: Василь Бондар - Володимир Бровченко
195393
  Пестушко Валерій Бути чи не бути АЕС? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
195394
  Петлін В.М. Бути чи не бути конструктивній географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
195395
  Ільків В. Бути чи не бути молодій українській режисурі в ХХІ столітті? // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Режисер як окрема професія виникла і сформувалася не так давно. Перші згадки про людей, які в театрі виконували функції постановника вистави, знаходимо ще у старогрецькому театрі, а також у часи Середньовіччя, в епоху Відродження та бароко
195396
  Бутовченко К. Бути чи не бути нотаріату в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
195397
  Мамалига А. Бути чи не бути похибкам у мові ЗМК? / А. Мамалига, О. Проценко, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 143-151
195398
  Щербакова О.А. Бути чи не бути риторичній складовій у телерадіоосвітніх координатах України? (До проблем моделювання сучасної системи фахової підготовки аудіовізуальних журналістів). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 168-175.
195399
  Бєляєва К. Бути чи не бути, або кому заважає Господарський кодекс? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 1, 11
195400
  Левада О.С. Бути чи не бути? : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 78 с.
195401
  Чілачава Р.Ш. Бути! / Р.Ш. Чілачава. – К., 1980. – 79с.
195402
  Дроздовський Д. Бути. Надії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 3


  Шевченкківська сила Надії Савченко.
195403
  Донцова Д.А. Бутик ежовых рукавиц : [cледствие ведет дилетант Евлампия Романова] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 381, [1] с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-20576-9
195404
  Самойлов Юрій Бутік-туризм: Варшава та Краків замість Мілана? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
195405
  Сорока М. Бутлеров // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 47.
195406
   Бутлеров А.М,. – Л., 1929. – 215 с.
195407
   Бутлеров Александр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 11-32. – ISBN 966-594-386-3
195408
   Бутлеров Олександр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 28-43. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
195409
  Короткий В.А. Бутлеров Олександр Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 114. – ISBN 966-06-0393-2
195410
  Полищук В.Р. Бутлеровский рецепт / В.Р. Полищук. – М., 1984. – 284с.
195411
  Кольцов Н.Н. Бутман / Н.Н. Кольцов. – М., 1989. – 63с.
195412
  Трубенко А.І. Бутру (Boutroux) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 578. – ISBN 966-316-069-1
195413
  Григорьянц А.Г. Бутстраповские правила сумм для амплитуд барион-барионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Григорьянц А.Г.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 14л.
195414
  Архипов О.Є. Бутстреп-аналіз якості розв"язання задач ідентифікації. : Автореф... наук: 05.13.03 / Архипов О.Є.; Нац. техн. ун. України. КПІ. – К., 1995. – 32л.
195415
  Братанін Б.В. Буттєвий вимір медіа-освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
195416
  Ребрик О. Буттєві міфологеми у поезії Василя Голобородька (збірка "Ми йдемо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 183-188. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто міфологічну поезію збірки "Ми йдемо". Акцентовано увагу на буттєвій міфологемі
195417
  Цимбал Т.В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 225-232. – ISSN 2074-4447
195418
  Цимбал Т. Буттєвісне укорінення людини як проблема сучасної філософської антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 303-309. – ISBN 978-966-8009-72-3
195419
  Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Лідія Сафонік ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 347, [3] с. – Бібліогр. : с. 318-347. – ISBN 978-617-10-0293-7
195420
  Кравченко П. Буттєво-сенсові характеристики образу людини в аксеологічних вимірах філософської думки // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.46-56. – ISBN 966-7653-02-8
195421
  Степико М.Т. Буття етносу : Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методолгічний аналіз) / М.Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251с. – ISBN 966-7293-53-Х
195422
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
195423
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 435 л. – Бібліогр.: л. 404-435
195424
  Пипич А.І. Буття і дія: проблема філософського опосередкування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 98-106. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
195425
  Артюшенко З.В. Буття і концепт світорозуміння в історичних творах Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 26-31


  У статті висвітлюється поняття буття та концепт світорозуміння з погляду на авторське тлумачення історичних подій Іваном Біликом, осмислюється питання духовного розвитку історичних особистостей в минулому та його взаємодії із сучасним станом ...
195426
  Сартр Буття і ніщо = L"etre et le neant : Нарис феноменологічної онтології / Сартр, Жан-Поль; Пер.з фр. В.Лях, П.Таращук. – Київ : Основи, 2001. – 854с. – ISBN 966-500-137-Х
195427
  Астрахан Н.І. Буття літературного твору : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
195428
  Астрахан Н. Буття літературного твору: аналіз та інтерпретація // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 6-17. – ISSN 2304-9383
195429
   Буття людини (соціально-філософський аспект) : Колективна монографія викладачів та аспірантів кафедри філософії, соціології та права. – Слов`янськ, 2004. – 160с.
195430
   Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко та ін. ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
195431
  Клічук А. Буття людини з позиції філософсько-теологічного пізнання (на основі аналізу праць Етьєна Жильсона) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У цій статті автор аналізує складне питання філософської антропології про сутність людини. Проблема торкається двох сторін пізнавальних здібностей людини: віри та розуму.
195432
  Чорноморденко І.В. Буття людини у глобалізованому світі: духовно-моральний вимір / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
195433
  Янкова М.А. Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті проаналізовано екзистенційну проблематику художніх творів В.Винниченка та Ю. Ґудзя. Проблема буття є основою творчості цих письменників, тому крізь призму жанрових різновидів окреслюється система, в якій зображується людина, її психіка й ...
195434
  Бакалінська Т.В. Буття народу - у його душі, життя народу - у його оселі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 76-79
195435
  Дрозд Л. Буття образу Матері Божої у поетів "Празької школи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 227-236. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
195436
  Огнев"юк В.О. Буття освіти в добу незалежності (соціально-філософський аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується стан освіти в Україні в 1991-2001 рр.
195437
  Савчин М. Буття особистості: онтологічна сутність, структура і темпоральність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 87-92
195438
  Лапко О. Буття поета як тематична домінанта лірики Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
195439
  Львова О. Буття права в контексті природного праворозуміння // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 82-92. – ISBN 978-966-306-020-4
195440
  Цимбалюк М.М. Буття права та правова антропологія // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 184-193. – (Юридична ; Вип. 1)
195441
  Стовба О.В. Буття права у правовій ситуації як онтологічна засада верховенства права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 24-31. – ISSN 1818-992Х
195442
  Дьяковська Г.О. Буття соціальної пам"яті як умова соціалізації та самоідентифікації спільнот // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 40-41
195443
  Бойченко І.В. Буття суспільне / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 41-43. – ISBN 966-642-073-2
195444
  Залужна А.Є. Буття твору мистецтва у пізній герменевтиці М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 126-128
195445
  Бойченко Н.М. Буття як наріжне поняття релігійно-філософської концепції Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема буття у вченні Фоми Аквінського, її актуальність у сучасній філософії та релігієзнавстві. Були проаналізовані такі питання: своєрідність трактування буття, співвідношення матерії та форми, сутності та існування, ...
195446
  Зізіулас Й. Буття як спілкування : Дослідження особистісності і Церкви / Йоан Зізіулас; З передмовою Йоана Меєндорфа. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 276с. – ISBN 966-7888-65-7
195447
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
195448
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176л. – Бібліогр.: л. 161-176
195449
  Баран Є. Буття Якова на тлі століття української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 12


  Письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова"
195450
  Бочаров И.Н. Бутурлины - друзья Пушкиных / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1988. – 62с.
195451
  Сучков Ф.Ф. Бутылка в море: из литархива Нефеда Нефедовича Дернова. / Ф.Ф. Сучков. – М., 1991. – 328с.
195452
  Мартинов И. Бутылка из Еревана / И. Мартинов. – София, 1977. – 180с.
195453
  Мамаева И. Бутыль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-48. – ISSN 0012-6756
195454
  Чак А. Бутыль с муравиной настойкой / А. Чак. – М., 1975. – 174с.
195455
  Орджоникидзе С. Буть большевика / С. Орджоникидзе. – М., 1945. – 266с.
195456
  Циммеринг М. Бутье Питер и его герой / М. Циммеринг. – Москва, 1973. – 126с.
195457
  Рождественская.М.В Бутьте внимательны к детям / Рождественская.М.В. – К., 1984. – 97с.
195458
   Буферная зона и система краевых прогибов юго-западного сектора Восточно-Европейской платформы / Е.И. Паталаха, В.А. Великанов, Н.И. Лебедь, В.И. Трегубенко, Г.Л. Трофименко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
195459
  Сіліч І.О. Буферні властивості грунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
195460
  Базилянська Вікторія Давидівна Буферні системи для іонометрії у водяних і неводяних середовищах : Автореф... канд.хім.наук: 020004 020002 / Базилянська Вікторія Давидівна; МО України ХДУ. – Харків, 1994. – 16л.
195461
  Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
195462
  Ивашкевич В.Б. Бухалтерский учет в условиях совершенсвования хозяйственного механизма / В.Б. Ивашкевич. – М, 1982. – 175с.
195463
  Пугаченкова Г. Бухара / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Москва, 1949. – 68 с.
195464
  Сухарева О.А. Бухара / О.А. Сухарева. – М., 1966. – 328с.
195465
  Чехович О.Д. Бухара / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1976. – 36 с.
195466
  Захидов П.Ш. Бухара / П.Ш. Захидов, А.А. Музаффаров. – Ташкент, 1981. – 100с.
195467
   Бухара и Афганистан в начале 80-х гдов XIX века. – Москва, 1974. – 143с.
195468
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник / Я.С. и др. Ашуров. – 5-е изд. испр. и доп. – Ташкент, 1971. – 92с.
195469
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник.- путеводитель / Я.С. и др. Ашуров. – Ташкент, 1956. – 84с.
195470
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник. / Я.С. и др. Ашуров. – 2-е испр. и доп. изд. – Ташкент, 1958. – 100с.
195471
  Ашуров Я.С. Бухара. Краткий справочник. / Я.С. Ашуров. – 4-изд.,исправ.и доп. – Ташкент, 1968. – 100с.
195472
  Кузик Павло Бухара. Перлина Шовкового шляху, або Три бажання для джина з мідного чайника // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 18-22 : фото
195473
  Камалов У.Х. Бухара. Путеводитель / У.Х. Камалов. – Ташкент, 1974. – 189с.
195474
  Айні С. Бухара. Спогади / С. Айні. – Київ, 1983
195475
   Бухарев Александр Матвеевич. – М, 1991. – 320с.
195476
   Бухарест : [фотоальбом]. – Бухарест : Меридиане, 1964. – [176] с. : фото.
195477
  Элиасберг Н.Е. Бухарест / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1977. – 190 с.
195478
  Виктория Малая Бухарест : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 95 : Фото
195479
  Джорджеску Ф. Бухарест. Исторический очерк / Ф. Джорджеску. – Бухарест, 1965. – 71с.
195480
  Гросул В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы Российской империи // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 37-76. – ISBN 978-966-389-291-8


  Бухарестський мирний договір 1812 року - договір між Російської та Османською імперією, який завершив Російсько-турецьку війну 1806-1812 років. Договір був підписаний 16 (28) травня 1812 року в Бухаресті з боку Росії головним уповноваженим Михайлом ...
195481
  Айрапетов О. Бухарестский мир 1812 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
195482
  Нотович Ф.И. Бухарестский мир 1918 г. / Ф.И. Нотович; Под ред.Э.К.Эггерт. – М, 1959. – 260с.
195483
  Фокша Г. Бухарестский музей-село / Г. Фокша. – Бухарест, 1958. – 210с.
195484
  Орлик И.И. Бухарестский процесс над И. Антонеску. 1946 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 187-199. – ISSN 0130-3864
195485
  Гончар Б.М. Бухарестський мир 1913 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 154-155. – ISBN 966-316-039-X
195486
   Бухарин : человек, политик, ученый. – М, 1990. – 412с.
195487
   Бухарин Николай Иванович : Указатель литературы. – Москва, 1989. – 88с. – (Ист. экономич. мысли СССР в 1920-е годы)
195488
  Коэн Стивен Бухарин: Политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – М., 1988. – 574с.
195489
  Коэн Стивен Бухарин: Политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – М.-Мн., 1989. – 572с.
195490
  Мирзаев М.М. Бухарская группа говоров узбекского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мирзаев М.М. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1965. – 68 с.
195491
  Шарапов Я. Бухарская народная Советская Республика, как переходный этап к социалистическому развитию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов Я.; Таджикский гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 15л.
195492
  Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1965. – 332с.
195493
  Шкунов В.Н. Бухарские евреи и торговые связи России с ханствами Средней Азии во второй половине XVIII - XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
195494
  Емельяненко Т.Г. Бухарские евреи: судьба диаспоры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0869-5415
195495
   Бухарский вакф XIII в.. – М, 1979. – 134с.
195496
  Соков А.И. Бухарский олень / А.И. Соков. – Душанбе, 1987. – 44с.
195497
  Левин Л.Д. Бухарский халат. Сентиментальный водевиль / Л.Д. Левин. – Л.-М., 1938. – 56с.
195498
  Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой истории / Д.Ю. Арапов. – Москва, 1981. – 128с.
195499
  Ильин М.А. Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 63 с.
195500
   Бухгалтер. – Харків
№ б/н. – 1997
195501
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1997
195502
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1997
195503
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1997
195504
   Бухгалтер. – Харків
№ 4. – 1997
195505
   Бухгалтер. – Харків
№ 5. – 1997
195506
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 1. – 1997
195507
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 2. – 1997
195508
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 1. – 1997
195509
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 2. – 1997
195510
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 2. – 1997
195511
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 1. – 1997
195512
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 2. – 1997
195513
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 1. – 1997
195514
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 2. – 1997
195515
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 1. – 1997
195516
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1997
195517
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1997
195518
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1998
195519
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1998
195520
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1998
195521
   Бухгалтер. – Харків
№ 5/6. – 1998
195522
   Бухгалтер. – Харків
№ 7. – 1998
195523
   Бухгалтер. – Харків
№ 8. – 1998
195524
   Бухгалтер. – Харків
№ 9. – 1998
195525
   Бухгалтер. – Харків
№ 10. – 1998
195526
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1998
195527
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1998
195528
   Бухгалтер. – Харків
№ 13. – 1998
195529
   Бухгалтер. – Харків
№ 14. – 1998
195530
   Бухгалтер. – Харків
№ 15. – 1998
195531
   Бухгалтер. – Харків
№ 16. – 1998
195532
   Бухгалтер. – Харків
№ 17. – 1998
195533
   Бухгалтер. – Харків
№ 18. – 1998
195534
   Бухгалтер. – Харків
№ 19. – 1998
195535
   Бухгалтер. – Харків
№ 20. – 1998
195536
   Бухгалтер. – Харків
№ 21/22. – 1998
195537
   Бухгалтер. – Харків
№ 23. – 1998
195538
   Бухгалтер. – Харків
№ 24. – 1998
195539
  Иконников К.М. Бухгалтер совхоза рассказывает : из опыта работы бухгалтерии совхоза "Озеры" Московской области / К.М. Иконников. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 102 с.
195540
  Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – М, 1925. – 575с.
195541
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ, 2000
195542
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 1. – 2001
195543
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 2. – 2001
195544
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 4. – 2001
195545
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 5. – 2001
195546
  Поливана Л.А. Бухгалтерія підприємства без паперів: міф чи реальність? // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-202. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
195547
  Кононов А.П. Бухгалтерская отчетность в системе управления производством / А.П. Кононов. – М., 1975. – 55с.
195548
  Крамаровский Л.М. Бухгалтерская отчетность в строительных организациях / Л.М. Крамаровский. – Москва : Финансы, 1980. – 173 с.
195549
  Белобжецкий И.А. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля / И.А. Белобжецкий. – М., 1985. – 272с.
195550
  Ковалев В.В. Бухгалтерская прибыль: управленческий аспект / В.В. Ковалев, Ковалев, Вит.В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 7-32. – (Менеджмент ; Вып. 4). – ISSN 0132-4624
195551
  Иванов С.Ф. Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе : Пособие для юристов и бухгалтеров-экспертов / С.Ф. Иванов, бухгалтер-эксперт, чл.-кор. Societe Academique de Comptabilite de Paris...; С предисл. сенатора, заслуж. проф. Александр. воен.-юрид. акад. В.К. Случевского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. "Коммерческая литература", 1913. – XVIII, 222 с.
195552
  Арзуманян Т.М. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. / Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич. – Москва, 1975. – 119с.
195553
  Пименков В.Г. Бухгалтерские балансы колхозов и совхозов / В.Г. Пименков. – М, 1974. – 87с.
195554
   Бухгалтерский анализ : Рекомендовано Институтом банковского дела. – Киев : Торгово-изд. бюро ВНV, 1993. – 428с. – ISBN 5-7707-4229-1
195555
  Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений / Г.А. Шумак. – Минск, 1985. – 93с.
195556
  Московский Ф.А. Бухгалтерский баланс и калькуляция электро- и теплоэнергии на электростанциях / Ф.А. Московский. – Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1949. – 152 с. – Библиогр. : 151-152
195557
  Кононов А.П. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия и его анализ. Лекция... / А.П. Кононов. – Москва, 1960. – 40с.
195558
  Должанський М.І. Бухгалтерский облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Должанський, А.М. Должанський; МОіНУ. Нац. банк України. Львіський банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 494с. – ISBN 966-7330-53-2


  Висвітлюється в стислій формі загальне положенні теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. Для студентів, слухачів систем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
195559
  Грабова Н.М. Бухгалтерский облік у галузях народного господарства : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Грабова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 203 с. – ISBN 966-574-525-5
195560
  Костюк П.А. Бухгалтерский словарь / П.А. Костюк. – Минск, 1971. – 158с.
195561
  Николаев М.В. Бухгалтерский учет / М.В. Николаев. – М., 1935. – 717с.
195562
  Николаев М.В. Бухгалтерский учет / М.В. Николаев. – 3-е, доп. – Москва, 1936. – 668 с.
195563
  Панкратов Ф.Л. Бухгалтерский учет / Ф.Л. Панкратов, В.Ф. Филиппов. – М., 1957. – 252с.
195564
   Бухгалтерский учет. – М, 1967. – 392с.
195565
   Бухгалтерский учет. – М, 1969. – 536с.
195566
   Бухгалтерский учет. – М, 1976. – 174с.
195567
   Бухгалтерский учет. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 456с.
195568
   Бухгалтерский учет. – М, 1984. – 262с.
195569
   Бухгалтерский учет. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 295с.
195570
   Бухгалтерский учет. – М
1. – 1987. – 398с.
195571
   Бухгалтерский учет. – М
2. – 1988. – 440с.
195572
   Бухгалтерский учет. – 2-е изд., перараб. и доп. – М, 1990. – 462с.
195573
   Бухгалтерский учет. – Минск, 1991. – 591с.
195574
   Бухгалтерский учет. – Минск, 1991. – 285с.
195575
   Бухгалтерский учет. – М, 1994. – 460с.
195576
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1995. – 242с.
195577
   Бухгалтерский учет. – Донецк, 1997. – 349с.
195578
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет : торговые и посреднические предприятия: Учебное пособие / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 4-е изд., доп. и перераб. – Харків : Олант, Друк, 1998. – 456с. – ISBN 5-7763-1666-9
195579
  Мус Г. Бухгалтерский учет : основы - задания - решения: Учебное пособие / Г. Мус, Р. Ханшманн. – Київ : КНЕУ, 2000. – 368с. – ISBN 966-574-141-1
195580
   Бухгалтерский учет : (Пособие по выполнению практических задач): Учеб. пособие для студ.эконом. специальн. высш.учеб.зав. – Киев : Кондор, 2002. – 349с. – ISBN 966-7982-04-1
195581
   Бухгалтерский учет : учебник / Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова, К.П. Тужилова, К.С. Маляренко; под ред. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2008. – 384с. – ISBN 978-5-392-00131-6
195582
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1995
195583
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1995
195584
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1995
195585
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1995
195586
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1995
195587
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6. – 1995
195588
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 7. – 1995
195589
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 8. – 1995
195590
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 9. – 1995
195591
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 10. – 1995
195592
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 11. – 1995
195593
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 12. – 1995
195594
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1996
195595
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1996
195596
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1996
195597
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1996
195598
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1996
195599
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6. – 1996
195600
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 7. – 1996
195601
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 8. – 1996
195602
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 9. – 1996
195603
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 10. – 1996
195604
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 11. – 1996
195605
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 12. – 1996
195606
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1997
195607
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1997
195608
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1997
195609
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1997
195610
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1997
195611
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6, юбил. вып. – 1997
195612
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет (торговые и посреднические предприятия) / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – Харьков, 1998. – 456с.
195613
  Шолц Р. Бухгалтерский учет в Венгерской Народной Республике / Р. Шолц. – М, 1974. – 64с.
195614
  Лукьяненко П.А. Бухгалтерский учет в геологических организациях / П.А. Лукьяненко. – М., 1982. – 185с.
195615
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет в здравницах профсоюзов / Е.Т. Асташкевичер. – Москва, 1969. – 144с.
195616
  Сидельникова Л.Б. Бухгалтерский учет в книжной торговле / Л.Б. Сидельникова. – М, 1980. – 232 с.
195617
  Любимов А.Н. Бухгалтерский учёт в книжной торговле / А.Н. Любимов, рабин. – М., 1973. – 184с.
195618
  Хмелев Н.Н. Бухгалтерский учет в колхозах / Н.Н. Хмелев. – М, 1963. – 212с.
195619
   Бухгалтерский учет в колхозах. – К, 1963. – 418с.
195620
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах / Г.И. Гринман. – 2-е изд., перераб. – М., 1971. – 503с.
195621
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах : учебник для обучения бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий / Г.И. Гринман. – 4-е изд., перераб. – Москва : Статистика, 1978. – 464с.
195622
  Курсов В.Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке : Новые типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие / В.Н. Курсов, Г.А. Яковлев. – 3-е изд.,исправленное и доп. – Москва : Инфра-М, 1999. – 334с. – ISBN 5-86225-903-1
195623
   Бухгалтерский учет в кооперативах. – М, 1989. – 16с.
195624
  Удовенко Г.В. Бухгалтерский учет в легкой промышленности / Г.В. Удовенко. – М., 1978. – 320с.
195625
  Панков В.В. Бухгалтерский учет в материально-техническом снабжении. / В.В. Панков. – М., 1989. – 271с.
195626
   Бухгалтерский учет в новых условиях хозяйствования. – Новосибирск, 1991. – 379с.
195627
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 720с. – ISBN 5-279-02087-7
195628
  Лучинский И.Н. Бухгалтерский учет в организациях сбережения и сбыта. Лекция 4. / И.Н. Лучинский. – К., 1965. – 88с.
195629
   Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства : задание к контрольной работе для студентов 3-го курса по специальности "Бухгалтерский учет" специализация "Учет в промышленности". – Киев : Росвузиздат, 1964. – 64с.
195630
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит" / Ш А. Маргулис. – 5-е изд., перераб. – М., 1973. – 456с.
195631
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит" / Ш А. Маргулис. – 6-е изд., перераб. – М., 1979. – 414с.
195632
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит"). / Ш А. Маргулис. – 4-е изд., перераб. – М., 1966. – 471с.
195633
  Парызинский З. Бухгалтерский учет в Польской Народной Республике / З. Парызинский. – М., 1975. – 80с.
195634
  Морозова Н.И. Бухгалтерский учет в предприятиях и организациях общественного питания / Н.И. Морозова. – К., 1978. – 216с.
195635
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський ; [ под ред. Н.В. Кужельного ]. – Київ : А.С.К., 2002. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
195636
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 : Н.В. Кужельного / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровский. – Київ : А.С.К., 2000. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
195637
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський; Под ред. Н.В. Кужельного. – Київ : А.С.К., 2001. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
195638
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – Минск, 1957. – 412с.
195639
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – 2-е перераб. изд. – Минск, 1961. – 356с.
195640
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – 3-е перераб. изд. – Минск, 1970. – 432с.
195641
   Бухгалтерский учет в промышленности. – М, 1973. – 431с.
195642
   Бухгалтерский учет в промышленности. – М, 1974. – 58с.
195643
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет денежных средств и расчетов". "Учет труда и заработной платы" : учеб. пособие для подготовки и повышения квалифик. работников учета промышлен. предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1974. – 68, [1] с.
195644
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет материалов", "Учет основных средств", "Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов", "Учет готовой продукции и ее реализация" : учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации работников учета промышленных предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 66, [2] с.
195645
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: Учет производства и калькуляция себестоимости продукции основы учета фондов. ссуд и финансовых результатов : учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации работников учета промышленных предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 71, [1] с.
195646
  Бородкин А.С. Бухгалтерский учёт в промышленности / А.С. Бородкин. – Киев, 1983. – 255 с.
195647
   Бухгалтерский учет в промышленности и капитальном строительстве. – М, 1983. – 356с.
195648
  Мухин А.ф. Бухгалтерский учет в промышленности США / А.ф. Мухин. – М., 1965. – 276с.
195649
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1972. – 495с.
195650
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1977. – 432с.
195651
   Бухгалтерский учет в промышленных предприятиях. – М, 1962. – 334с.
195652
   Бухгалтерский учет в профсоюзах. – М, 1986. – 287с.
195653
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельско-хозяйственных предприятиях / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва, 1975. – 359 с.
195654
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Пизенгольц М.З. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1974. – 608с.
195655
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – М., 1977. – 374с.
195656
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 288 с.
195657
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 2. – 1982. – 415 с.
195658
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 360с.
195659
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 510 с.
195660
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 494с.
195661
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства / Д.Г. Васильев. – Москва, 1970. – 528с.
195662
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства. – М, 1970. – 576с.
195663
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства. – М, 1978. – 438с.
195664
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. / М.З. Пизенгольц , А.П. Варава. – мзд. 2-е перер. и доп. – Москва : Агропромиздат
Ч. 1. – 1987. – 352 с. – Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. завед.
195665
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях. – М, 1963. – 60с.
195666
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – Москва, 1963. – 511с.
195667
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / В.К. Радостовец. – М., 1972. – 424с.
195668
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 368с.
195669
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Г.И. Гринман, В.К. Радостовец. – М.
1. – 1981. – 520с.
195670
  Гриннан Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Гриннан, ГИ, В.К. Радостовец. – М.
1. – 1981. – 520с.
195671
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях : учебник для обучения бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий / Г.И. Гринман, К.Д. Минькова. – Москва : Финансы и статистика
2. – 1982. – 191с.
195672
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях по журнально-ордерной форме. – Минск, 1992. – 463с.
195673
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях при его комплексно механизации. – Минск, 1975. – 416с.
195674
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях при его комплексно механизации. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1983. – 336с.
195675
  Костюк П.А. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1973. – 256с.
195676
  Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления / В.Д. Новодворский. – М, 1979. – 71с.
195677
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – М., 1974. – 456с.
195678
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – М., 1974. – 487с.
195679
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – М., 1978. – 432с.
195680
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – М., 1984. – 277с.
195681
  Ширшов А.Ф. Бухгалтерский учет в совхозах и колхозах. / А.Ф. Ширшов, А.Л. Добровольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 320с.
195682
   Бухгалтерский учет в строительной организации. – К, 1989. – 398с.
195683
  Крамаровский Л.М. Бухгалтерский учет в строительных организациях / Л.М. Крамаровский. – М., 1979. – 222с.
195684
   Бухгалтерский учет в торговле. – М, 1963. – 528с.
195685
   Бухгалтерский учет в торговле. – М, 1966. – 132с.
195686
   Бухгалтерский учет в торговле. – Москва, 1976. – 455с.
195687
  Слепак Л.И. Бухгалтерский учет в торговле. / Л.И. Слепак. – М., 1991. – 239с.
195688
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова, А.В. Кодрянский. – Киев : Знання, 1998. – 408с. – ISBN 966-7293-44-0
195689
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : Учеб.- практ.- посоюие / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 1999. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-222-0
195690
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов) : Учеб. пособие / В.П. Завгородний. – 5-е изд., доп. и перер. – Київ : А.С.К., 2001. – 848с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-303-0
195691
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием Национальных стандартов) : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.П. Завгородний, В.П. Завгородний. – 5-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2002. – 847с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-303-0
195692
  Подольский В.И. Бухгалтерский учет в условиях АСУ / В.И. Подольский. – М, 1976. – 174с.
195693
  Кирьянова З.В. Бухгалтерский учет в условиях АСУП / З.В. Кирьянова, А.Д. Трусов. – М., 1974. – 160с.
195694
  Колчин А.И. Бухгалтерский учет в условиях межхозяйственной кооперации. / А.И. Колчин, Н.А. Климцов. – М., 1982. – 223с.
195695
   Бухгалтерский учет в условиях перестройки управления экономикой. – М, 1989. – 174с.
195696
   Бухгалтерский учет в условиях перестройки хозяйственного механизма. – М, 1990. – 134с.
195697
  Оленев И.П. Бухгалтерский учет внешнеторговых оперций и пути его дальнейшего усовершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Оленев И. П.; МГИМО. – Москва, 1964. – 21л.
195698
  Дельвинг К.Ю. Бухгалтерский учет государственной торговли : практическое пособие для бухгалтеров торговых организаций и предприятий / К.Ю. Дельвинг, В.Д. Соколов ; под ред. Н.А. Мухина. – Ленинград : Редакционно-издательское бюро отдела торговли Ленгорисполкома, 1948. – 392 с.
195699
  Вуд Френк Бухгалтерский учет для предпринимателей / Вуд Френк. – Москва
2. – 1992. – 353 с.
195700
  Бородина В.В. Бухгалтерский учет для руководителя : Практическое пособие / В.В. Бородина. – Москва : Книжный мир, 2000. – 184с. – ISBN 5-8041-0056-4
195701
  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет для руководителя / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – Москва : Проспект, 2000. – 288с. – ISBN 5-94032-007-4
195702
   Бухгалтерский учет и анализ в системе экономической кибернетики. – Л, 1980. – 149с.
195703
  Дмитриева О.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в издательствах / О.В. Дмитриева, Э.В. Никольская. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 240 с. – ISBN 5-279-02874-6
195704
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в строительных организациях. – М, 1971. – 391с.
195705
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия / Е.Т. Асташкевичер. – Москва, 1963. – 459с.
195706
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. – М, 1978. – 89с.
195707
   Бухгалтерский учет и аудит : Научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2007
195708
   Бухгалтерский учет и аудит : Научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2007
195709
  Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. / Н.В. Кужельный. – М., 1985. – 143с.
195710
  Ширинская З.Т. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках : Учебник для студ. вузов / З.Т. Ширинская, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1998. – 488с. – ISBN 5880450260, 5862254315
195711
   Бухгалтерский учет и отчетность. – М, 1991. – 128с.
195712
   Бухгалтерский учет и отчетность. – М, 1995. – 496с.
195713
  Казьмин И.С. Бухгалтерский учет и отчетность в откормочных хозяйствах. / И.С. Казьмин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1977. – 263с.
195714
  Бургонова Г.Н. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учебное пособие / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – Москва : Нолидж, 1998. – 272с. – ISBN 5-89251-021-2
195715
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года : Практическое пособие / Н.Г. Горицкая. – Київ : Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2000. – 256с. – ISBN 966-95778-0-2
195716
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ : Практическое пособие / Н.Г. Горицкая. – Київ : Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2001. – 288с. – ISBN 966-95778-1-0
195717
   Бухгалтерский учет и экономический анализ. – М, 1983. – 280с.
195718
  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет и экономический кризис // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 12-19. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
195719
  Иванов Н.И. Бухгалтерский учет исполнения расходных смет по бюджету : (по двойной системе) / Н.И. Иванов. – Москва : Госфиниздат, 1940. – 68 с.
195720
  Злобин П.И. Бухгалтерский учет капитального строительства / П.И. Злобин. – М., 1953. – 452с.
195721
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учёт на автомобильном транспорте / Н.Т. Белуха. – К., 1968. – 344с.
195722
  Колтыпин И.М. Бухгалтерский учет на колхозных рынках. / И.М. Колтыпин, С.Н. Стрелков. – М., 1949. – 136с.
195723
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии / Е.Т. Асташкевичер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 432с.
195724
  Петрова В.И. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии / В.И. Петрова. – М., 1991. – 382с.
195725
  Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / А.П. Михалкевич. – Минск : Мисанта, 1998. – 109 с. – ISBN 985-6080-36-3
195726
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – К., 1992. – 136с.
195727
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – К, 1993. – 26с.
195728
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Лібра, 1996. – 156с.
195729
  Норкин Н.С. Бухгалтерский учет на предприятиях речного транспорта / Н.С. Норкин. – Л, 1957. – 356с.
195730
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности : Учебное пособие / Н.М. Ткаченко. – 4-е изд.,дополненное. – Москва : А.С.К., 1998. – 800c. – ISBN 966-539-094-5
195731
   Бухгалтерский учет на промышленном предприятии. – М, 1972. – 272с.
195732
   Бухгалтерский учет на промышленном предприятии. – 4-е перераб. изд. – М, 1974. – 416с.
195733
   Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях. – Кишинев, 1988. – 296с.
195734
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях / В.Н. Радостовец. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 414 с.
195735
  Шнейдман Л.З. Бухгалтерский учет на совместных предприятиях / Л.З. Шнейдман. – М., 1989. – 77с.
195736
   Бухгалтерский учет на совместных предприятиях. – М, 1991. – 152с.
195737
   Бухгалтерский учет основной деятельности желехных дорог. – М, 1954. – 372с.
195738
  Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет производственных ресурсов / В.Д. Новодворский. – М, 1989. – 253с.
195739
  Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами экономического анализа / В.А. Белобородова. – М., 1982. – 352с.
195740
  Сивак О.В. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера : Основы бухгалтерского учета. Основы работы на персональном компьютере. Бухгалтерский учет с помощью компьютера / Сивак О.В., Осейко Н.Н. – Київ, 1993. – 260с. – ISBN 5-7707-0909-Х
195741
  Лысенков Ю.М. Бухгалтерский учет фондовых операций в банке (новый план счетов) / Ю.М. Лысенков, Ю.М. Рымарук, И.В. Педь. – Київ : Кий, 1998. – 336с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.3). – ISBN 966-7161-17-Х
195742
   Бухгалтерский учет, контроль и анализ в оптово-розничных объединениях АПК. – М, 1991. – 318с.
195743
   Бухгалтерский учет, контрольно-ревизионная работа, выплата пенсий и пособий в отделах социального обеспечения. – М, 1970. – 208с.
195744
  Штейнман М.Я. Бухгалтерский учет, финансы и контроль на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман. – М, 1988. – 412с.
195745
  Луговой В.А. Бухгалтерский учет. Жилищные, жилищно-строительные, дачные, гаражные, ремонтно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества / В.А. Луговой. – М., 1991. – 495с.
195746
  Кононов А.П. Бухгалтерский учет. Уч. для вузов / А.П. Кононов. – Москва, 1968. – 240с.
195747
  Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар; Под ред. Я.В. Соколова;Пер.с французского. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02082-6
195748
  Осмятченко В.О. Бухгалтерська логіко-математична модель як один із засобів розвитку теорії обліку в умовах використання інформаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 23-27. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
195749
  Білуха М. Бухгалтерська наука України в ХХІ столітті // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.21-25
195750
  Швець В. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 4-11
195751
  Кіндрацька Л. Бухгалтерська професія в Україні: реальність і перспективи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-9
195752
  Кремєнь О.І. Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства / О.І. Кремєнь, О.І. Чоботар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 196-209
195753
  Адамик О.В. Бухгалтерська та податкова інтерпретація терміну ""дохід" та їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-78. – (Економіка ; Вип. 52)


  Статтю присвячено дослідженню актуальної теми визначення доходу. Бухгалтерський облік та податкове законодавство регламентують різні підходи щодо критеріїв визнання та оцінки доходу, унаслідок чого підприємство формує дві величини: валовий дохід та ...
195754
  Озеран А. Бухгалтерська та фінансова звітність: трансформація понять // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
195755
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Вид. 6-те, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2013. – 981, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку розд. – ISBN 978-617-566-182-6
195756
  Якимів І.В. Бухгалтерський аналіз рівня самофінансування інвестиційної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 53)


  Диференціюються поняття внутрішнього фінансування та самофінансування, аргументується суть самофінансування як процесу, що забезпечує підвищення вартості власного капіталу підприємства. У широкому розумінні самофінансування має джерелом нерозподілений ...
195757
  Павлюк І. Бухгалтерський блік переоцінки нематерільних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 8. – С. 22-27
195758
  Кушнір Л.А. Бухгалтерський контроль витрат виробництва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 141-149. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
195759
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік : збірник задач / І.Є. Брик; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ
Ч. 1 : Теорія бухгалтерського обліку. – 1967. – 47с.
195760
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік : Збірник задач / І.Є. Брик; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ
Ч. 2 : Бухгалтерський облік на промислових підприемствах. – 1967. – 168 с.
195761
  Задорожний З.В. Бухгалтерський облік / З.В. Задорожний. – К., 1996. – 414с.
195762
  Сопко В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В. Сопко; МОУ. КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : КНЕУ, 1999. – 500с. – ISBN 966-574-136-5
195763
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В.В. Сопко; МОУ. КНЕУ. – 3-те вид., перероб. і доповнене. – Київ : КНЕУ, 2000. – 578с. – ISBN 966-574-094--6
195764
  Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закл. / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; Мін-во освіти і науки України; Житомир.інженерно-технолог.ін-тут; За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 672с. – ISBN 966-7570-63-0
195765
   Бухгалтерський облік : Навч. посібник для студ. зі спеціальності "Облік і аудит". – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 272с. – ISBN 966-7768-24-4
195766
   Бухгалтерський облік : Нормативна база. – Харків : Фактор, 2001. – 252с. – (Бібліотека "Фактора")
195767
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Лишиленко; МОіНУ; Академія муніципального управління. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 628с. – ISBN 966-8253-45-0
195768
  Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Н.М. Самородова. – Київ : Знання, 2004. – 415с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-40-1
195769
  Кундря-Висоцька Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Кундря-Висоцька; МОіНУ; Нац. банк України; Львів. банк. ін-тут. – Київ : Алерта, 2004. – 303с. – ISBN 966-8533-03-8
195770
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Лишиленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 632с. – ISBN 966-8568-50-8
195771
  Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Мисака, В.М. Шарманська; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400с. – Шифр дубл.65 Миса.Доп.карт.ек. – ISBN 978-966-364-538-4
195772
  Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : навчальний посібник з виконання практичних задач для студ. економічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста ; за ред. І.І. Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2010. – 554 с. – Бібліогр.: с. 549-550. – ISBN 996-351-021-8
195773
  Байдик О. Бухгалтерський облік браку у виробництві / О. Байдик, В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.31-37
195774
   Бухгалтерський облік в колгоспах. – К, 1961. – 404с.
195775
   Бухгалтерський облік в колгоспах. – У, 1979. – 392с.
195776
  Голов С. Бухгалтерський облік в США // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.37-44
195777
   Бухгалтерський облік в торговлі : Підручник. – 2-ге видання перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 576с. – (Сер."Навчальні посібники з бухгалтерського обліку"). – ISBN 966-683-014-03
195778
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-XVIII ст., конституція Пилипа Орлика / Й.Я. Даньків, Остап"юкМ.Я // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 260-263. – (Економіка ; Вип. 32)
195779
  Павлюк І. Бухгалтерський облік вибуття та амортизації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-8
195780
   Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів : Збірник задач і вправ: Навчальний посібник. – Житомир : Рута, 2001. – 448с. – ISBN 966-7570-73-8
195781
  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : Практичний посібник для бухгалтерів та аудиторів акціонерних товариств та учасн.фонд.ринку / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Київ : Лібра, 2001. – 840с. – ISBN 966-7035-43-3
195782
  Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації / А.М. Марочкіна. – Харків : Торсінг, 2002. – 296с. – ISBN 966-670-058-1
195783
  Безверхий К. Бухгалтерський облік законсервованих об"єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 10-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
195784
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік заробітної плати із застосуванням національних стандартів і нового плану рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 44)


  Аналізуються проблеми обліку заробітної плати згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і застосуванням рахунків класів 8 і 9.
195785
  Вигівська І.М. Бухгалтерський облік заходів управління ризиками діяльності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 57-61. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
195786
  Сисак Е.О. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: міжнародний та національний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
195787
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
195788
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
195789
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
195790
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
195791
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
195792
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1996
195793
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1996
195794
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1996
195795
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1996
195796
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1996
195797
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1996
195798
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1996
195799
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1996
195800
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
195801
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
195802
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
195803
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
195804
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1997
195805
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1997
195806
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1997
195807
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1997
195808
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1997
195809
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1997
195810
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1997
195811
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
195812
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
195813
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
195814
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
195815
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
195816
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
195817
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
195818
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1998
195819
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
195820
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1998
195821
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1998
195822
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1998
195823
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1998
195824
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
195825
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
195826
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
195827
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
195828
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
195829
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
195830
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
195831
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
195832
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2001
195833
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2001
195834
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2001
195835
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2001
195836
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал: спец. випуск. – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2001 рік. – 2002
195837
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
195838
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
195839
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2002
195840
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2002
195841
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
195842
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
195843
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
195844
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2003
195845
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2003
195846
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2003
195847
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2003
195848
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
195849
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
195850
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
195851
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
195852
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
195853
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
195854
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2004
195855
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
195856
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
195857
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
195858
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005
195859
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005
195860
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
195861
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
195862
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
195863
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
195864
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
195865
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
195866
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
195867
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
195868
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
195869
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
195870
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
195871
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
195872
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
195873
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
195874
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
195875
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
195876
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
195877
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
195878
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
195879
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
195880
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2009
195881
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2009
195882
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2009 рік. Приклади заповнення річних форм звітності. Податкова звітність : складання і подання. – 2010
195883
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
195884
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2010
195885
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2010
195886
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2010
195887
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2011
195888
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2011
195889
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
195890
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
195891
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
195892
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
195893
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
195894
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
195895
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
195896
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
195897
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
195898
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
195899
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195900
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195901
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195902
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195903
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195904
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195905
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195906
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195907
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195908
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195909
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195910
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195911
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195912
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195913
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195914
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2/3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195915
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195916
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195917
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195918
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195919
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 3. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195920
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195921
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195922
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195923
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195924
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195925
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195926
   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / [Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст парал. укр., рос., англ.. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 978-617-673-102-3
195927
  Назаренко І.М. Бухгалтерський облік і звітність - інформаційна платформа управлінського процесу / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 250-257. – ISSN 2222-4459
195928
  Рошко Н. Бухгалтерський облік і звітність суб"єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-68. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку бухгалтерського обліку та контролю туристичної діяльності. Внесено пропозиції з удосконалення показників звітності суб"ктів туристичної діяльності. Раскрыта специфика бухгалтерского учета и контроля туристической деятельности. ...
195929
   Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навчальний посібник / [С.В. Свірко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 942, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-48-4
195930
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік і контроль: тести : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; Держ.комітет статистики України; Ін-тут статистики, обліку і аудиту. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : "Рута"; "Бутинець". – ISBN 966-8059-02-6
Ч. 1. – 2002. – 384с.
195931
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік і контроль: тести : В 2-х ч.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; Держ. комітет статистики України; Ін-тут статистики, обліку і аудиту. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : "Рута", "Бутинець". – ISBN 966-8059-01-8
Ч. 2. – 2002. – 384с.
195932
  Мурашко О.В. Бухгалтерський облік і податкова звітність : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 51-60 : Табл.
195933
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.М. Кіндрацька. – Київ : КНЕУ, 2000. – 404с. – ISBN 966-574-128-4
195934
  Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / С.В. Свірко; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 188с. – ISBN 966-574-103-9
195935
   Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об"єкти фінансового контролю : Методичний посібник. – Київ : Атіка, Ельга-Н, 2003. – 304с. – ISBN 966-8074-47-5
195936
   Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2000. – 768с. – ISBN 966-95810-0-1
195937
  Гура Н. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів / Н. Гура, В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
195938
  Рудейчук С.В. Бухгалтерський облік інвестицій в облігації: досвід України та Росії // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 116-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
195939
  Лисенко Н. Бухгалтерський облік ліцензованих видів діяльності підприємств теплопостачання: проблемні питання / Н. Лисенко, Л. Власенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
195940
  Королюк Н.М. Бухгалтерський облік людського капіталу: теоретичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 46-52. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
195941
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 1996. – 512с. – ISBN 5-7707-7526-2
195942
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – 3-тє вид., доп. й переробл. – Київ : А.С.К., 1998. – 784с. – ISBN 966-539-075-9
195943
   Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації : навчальний посібник / [Озеран В.О. та ін.] ; за ред. Озерана В.О., Куцика П.О., Волошина А.М. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 311, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-311. – ISBN 978-966-1537-77-3
195944
  Охрамович О.Р. Бухгалтерський облік нематеріальних активів у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 112-117. – ISSN 1993-6788
195945
  Пархоменко В. Бухгалтерський облік основних засобів в оренді // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-7 : табл.
195946
  Борисюк О. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, визначено завдання обліку основних засобів та принципи, на яких він ґрунтується. Осуществлен сравнительный анализ отражения основных средств в ...
195947
  Безверхий К. Бухгалтерський облік придбання та використання ліцензій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
195948
  Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації та передачі основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-36
195949
  Єрмак О. Бухгалтерський облік розрахунків векселями : облік: теорія і практика / О. Єрмак, О. Басенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 29-33 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
195950
   Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів. Станом на 1 липня 2001 року. – Київ : Атіка, Літера ЛТД, 2001. – 752с. – ISBN 966-7714-62-4; 966-7543-10-2
195951
  Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза : навчально-методичний посібник / В.М. Шарманська; КНУТШ, Ін-т післядипломної освіти, Економічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2006. – 255с. – Шифр дубл.65 Шарм.Доп.карт.Юр.,ек.,м.в. – ISBN 966-7863-58-1
195952
  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Київ : Лібра, 2004. – 880с. – ISBN 966-7035-68-9
195953
  Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-15
195954
  Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна ; МОН України ; Волинський ін-т економ. та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-888-0
195955
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика : Монографія / Л.М. Кіндрацька; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 286с. – ISBN 966-574-336-8
195956
  Бганка Ю.О. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях та перспективи їх розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 141-144. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
195957
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 229с. – ISBN 966-8148-89-4


  Посібник розрахован на студентів, керівників підприємств і організацій, бухгалтерів-практиків, усіх кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку.
195958
  Лейві І.О. Бухгалтерський облік у державній торгівлі / І.О. Лейві. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 492с.
195959
   Бухгалтерський облік у документах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – Київ : Кондор, 2007. – 430с. – Чернелевський Л.М. на обкладинці надан як автор. – ISBN 978-966-351-074-3
195960
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2002. – 544с. – ISBN 966-7570-84-3
195961
  Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства : теоретико-методологічні концепції : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2012. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-041-6
195962
  Саблук П.Т. та ін. Бухгалтерський облік у сільському господарстві / П.Т. та ін. Саблук. – К., 1988. – 372с.
195963
   Бухгалтерський облік у споживчій кооперації : навчальний посібник : у 2 ч. / [Озеран В.О. та ін.] ; Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. ; за ред. В.О. Озерана, П.О. Куцика, А.М. Волошина. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. – 660, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-1537-26-1
195964
  Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як джерело інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 46-50. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
195965
  Рожелюк В.М. Бухгалтерський облік як інформаційна основа управління підприємством у ринковому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено зростання ролі бухгалтерського обліку як інформаційної основи управління підприємством, розкрито критерії та принципи формування облікової інформації підприємств ринкової інфраструктури, визначено внутрішніх та зовнішніх користувачів ...
195966
  Адамик О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування підприємства // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 109-114. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
195967
  Гура Н. Бухгалтерський облік як складна інформаційна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність бухгалтерського обліку як системи та рівні систем бухгалтерського обліку. Побудовано структурну модель обліку на підприємстві. Раскрыта сущность бухгалтерского учета как системы и уровни систем бухгалтерского учета. Построена ...
195968
   Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених: Львів, 28-29 квіт. 2011 р. / Львів. комерц. акад., Ін-т економіки та фінансів, Каф. бух. обліку, Каф. аудиту ; [орг. ком.: Куцик П.О., Рудницький В.С., Бачинський В.І. та ін. ; відп. за вип.: Рудницький В.С., Бачинський В.І.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 430, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
195969
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (10). – 2013. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195970
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 461 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195971
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 2 (13). – 2014. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195972
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ. – ISBN 978-966-97384-8-6
Вип. 1 (14). – 2015. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195973
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ. – ISBN 978-617-571-124-8
Вип. 2 (15). – 2015. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195974
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (16). – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195975
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7496-63-0
195976
   Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. С.С. Герасименка, А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-8958-52-6
195977
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік: наукова сутність та побудова // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.11-19
195978
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга; МОНУ ; Житомир. інж.-техн. ін-т ; за ред.Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 51 2с. – ISBN 966-7570-98-3
195979
  Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навчальний посібник. / Г.О. Партин. – Київ : Знання, 2000. – 245с. – ISBN 966-620-017-1
195980
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин. – 3-тє вид., перероб. и доп. – Київ : Знання, 2004. – 377с. – ISBN 966-620-213-1


  Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року. Для студентів вузів
195981
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 550 с. – ISBN 966-346-166-7


  Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року. Для студентів вузів
195982
  Левицька С. Бухгалтерський облік: основи, перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
195983
   Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки : Навч. посіб.для студ.вищих закладів освіти / Крупка П.Г. Журавель, М.С. Палюх, Л.О. Гуцайлюк, Т.І. Фаріон; Мін-во освіти України.Тернопільська акад.нар.гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449с. – ISBN 966-7411-62-1
195984
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: проблеми визначення // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.3-14. – (Технічні науки ; № 17)
195985
  Сльозко Т. Бухгалтерський облік: у пошуках наукового знання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
195986
   Бухгалтерський словник. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-85-1
195987
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : Курс лекцій: Навч. посібн. для студ. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2000. – 448с. – ISBN 966-7570-11-8
195988
   Бухгалтерський управлінський облік : Підручник для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред.Ф.Ф.Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 480с. – ISBN 966-8059-06-9
195989
   Бухгалтерський фінансовий облік. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2000. – 608с. – ISBN 966-7570-40-1
195990
   Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекций. Навч.посібн. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 288с. – ISBN 966-7570-83-5
195991
  Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. – Київ : Академія, 2002. – 672с. – 65 Чеба Шифр дубл. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-132-5
195992
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Навчальний посібник / О.В. Лишиленко; МОНУ; Академія муніципального управління; За ред Ю.В. Ніколенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 524с. – ISBN 966-690-034-5
195993
   Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. екон. спеціальностей ВНЗ] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2009. – 911, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 901-903. – Бібліогр.: с. 878-900 та в підрядк. прим. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 978-966-8162-49-7
195994
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2000. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-261-1
195995
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2001. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-261-1
195996
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид. – Київ : А.С.К., 2004. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-55-7
195997
   Бухгалтерський фінансовий облік. : Підручник для студ.вищ.нав.закл. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 672с. – ISBN 966-7570-67-3
195998
   Бухгалтерський фінансовий облік. : Практикум. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 511с. – шифр дубл. – ISBN 966-7570-72-Х
195999
   Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК : (на основі національних стандартів). – Київ : Фенікс, 2001. – 468с. – ISBN 966-651-032-4
196000
  Мисака Г.В. Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 369-379
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,