Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
195001
  Царегородцева И.А. "Братья-мусульмане" и власть в Египте : диалог или противостояние? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075
195002
  Кантор В.К. "Братья Карамазовы" Ф.Достоевского / В.К. Кантор. – Москва, 1983. – 192с.
195003
  Краснопевцев В.П. "Братья меньшие" вчера и сегодня / В.П. Краснопевцев. – Л., 1991. – 254с.
195004
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – М, 1960. – 72с.
195005
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1963. – 136с.
195006
  Ананьева Е. "Брауновское движение" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 17-28. – ISSN 0130-9625
195007
  Полянская Екатерина "Бредя коридорами долгой ночи..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 0321-1878
195008
   "Брейн-ринг" з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Інтелектуально-розважальна гра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 18-20
195009
  Кулініч О. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 21-29
195010
  Хоменко І.В. "Брехня" як категорія сучасної теорії аргументації / І.В. Хоменко, В.В. Гаджиєв // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 14-18. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті робиться спроба окреслити поняття брехні як теми теорії аргументації, а також виявити особливості різновидів брехні, що використовують в різноманітних комунікативних ситуаціях.
195011
  Исакович И.В. "Бригадир" и "Недоросль" / И.В. Исакович. – Л, 1979. – 118с.
195012
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 27 с.
195013
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая. – Киев : В университетской тип., 1868. – 72 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия, (Киев), 1868
195014
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичные лекции, читанные проф. Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 32 с.
195015
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичных лекции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 32 с.
195016
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 32 с.
195017
  Некрасов Г.М. "Бригантина" / Г.М. Некрасов. – Москва, 1976. – 174с.
195018
  Бутлицкий А.В. "Бриллиантовый" Гарри / А.В. Бутлицкий. – М., 1978. – 62с.
195019
  Сірук М. "Британія усвідомила небезпеку пропаганди РФ" / М. Сірук, Е. Лукас, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 3


  Борис Джонсон створив фонд "м"якої сили" у 700 млн. фунтів стерлінгів для боротьби з Путіним.
195020
  Меренкова О.Н. "Британские бангладешцы" в поиске идентичности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 109-117. – ISSN 0869-5415
195021
  Бояр А.О. "Британський чек" у бюджеті Європейського Союзу: данина справедливості чи пережиток минулого? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 264-270


  Розглядаються передумови та сучасний стан функціонування у бюджеті ЄС механізму компенсацій Великобританії її надмірного негативного неттобалансу у комунітарному бюджеті. Розкривається методика розрахунку "британського чека", що використовується у ...
195022
  Павко А.І. "Бритва Оккама" як важливий гносеологічний принцип формування методологічної культури гуманітарного мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 115-116
195023
  Фролова В. "Бродячая собака" // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 10. – С. 35-66. – ISSN 0131-8136
195024
  Буй С. "Бронебійна публіцистика" як засіб пізнання мовного питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  У Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Крім того, за програмою семінару відбувся також II тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики.
195025
   [Брауде Семен Яковлевич] // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2011. – Т. 2 (16), № 1. – С. 99-100. – ISSN 1028-821Х


  До 100-річчя від дня народження вченого з світовим ім"ям у галузі радіофізики та радіоастрономії, академіка НАНУ.
195026
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – М.-Л., 1945. – 96с.
195027
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1962. – 188с.
195028
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1981. – 176с.
195029
  Барашев Р. Братья-композиторы = Декабрь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. С 1


  1 дек. с разницей в пять лет родились братья Майбороды - старший Георгий и младший Платон, выдающиеся украинские композиторы, лауреаты Госпремии УССР, народные артисты СССР.
195030
  Росин В.Е. Братья-медвежата / В.Е. Росин. – К., 1986. – 24с.
195031
  Коцюбинский М.М. Братья-месяцы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1966. – 20 с.
195032
  Солнцев Р. Братья-пасечники : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75-93. – ISSN 0130-7673
195033
  Зайцев Б.К. Братья-писатели / Б.К. Зайцев. – М., 1991. – 45с.
195034
  Пушкин А.С. Братья-разбойники / А.С. Пушкин. – М-Л, 1929. – 144с.
195035
   Братья-сатирики.. – Баку, 1966. – 163с.
195036
  Степанов Г. Братья-славяне против двух империй // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 13 (1264). – С. 38-41 : фото. – ISSN 0234-1670
195037
  Герстнер Г. Братья Гримм / Г. Герстнер. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7(603))
195038
  Скурла Г. Братья Гримм / Г. Скурла. – М.
7. – 1989. – 302с.
195039
  Гузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Браття Грімм. Їх життєвий і творчий шлях
195040
  Гвинчидзе О. Братья Грузиновы / О. Гвинчидзе. – Тбилиси, 1965. – 112с.
195041
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1969. – 311с.
195042
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1975. – 462с.
195043
  Таланов А.В. Братья Дуровы / А.В. Таланов. – М., 1971. – 177с.
195044
  Дмитриев Ю.А. Братья Дуровы. / Ю.А. Дмитриев. – М.-Л., 1945. – 36с.
195045
  Садовяну М. Братья Ждер / М. Садовяну. – Москва, 1971. – 767с.
195046
  Воронов Н. Братья Занадворовы / Н. Воронов. – Пермь, 1972. – 32с.
195047
  Гонкур Э. Братья Земганно : Роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126с.
195048
  Гонкур Э. Братья Земганно : Роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126с.
195049
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – Воронеж, 1957. – 160с.
195050
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – М., 1959. – 144с.
195051
  Салуцкий А.С. Братья Знаменские / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 280с.
195052
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1959. – 265с.
195053
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1963. – 414с.
195054
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – М.-Л., 1966. – 419с.
195055
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1982. – 808с.
195056
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград
1-2. – 1984. – 518с.
195057
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в четырех книгах / Федор Абрамов. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение
Кн. 3-4. – 1984. – 478, [2] с. – Содерж. романы: Пути-перепутья ; Дом
195058
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1987. – 541с.
195059
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Москва
3-4. – 1987. – 494с.
195060
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Две зимы и два лета / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1971. – 582 с.
195061
  Чупров А.К. Братья и сетры: повесть. / А.К. Чупров. – М., 1981. – 239с.
195062
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1944. – 88с.
195063
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1945. – 87с.
195064
  Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы / Л.А. Хвостов. – Уфа, 1970. – 152с.
195065
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1935. – 464с.
195066
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Т. 1; Ч. 1-2. – 1958. – 420 с.
195067
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 399с.
195068
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 502с.
195069
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – К, 1965. – 714с.
195070
   Братья Карамазовы. – Москва, 1968. – 15 с.
195071
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1969. – 840с.
195072
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-2. – 1970. – 382 с.
195073
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 1, 2. – 1972. – 368 с.
195074
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Кишинев
2. – 1972. – 368с.
195075
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 3-4. – 1972. – 536 с.
195076
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 4 ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский ; [вступ. ст. К. Тюнькина, с. 5-30 ; примеч. Л. Гроссмана ; ил.: В. Минаев]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 815 с. : 17 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 (84) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
195077
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 399с.
195078
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 527с.
195079
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 1-2. – 1981. – 368 с.
195080
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 3-4. – 1981. – 542 с.
195081
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 728с.
195082
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 478с.
195083
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 347с.
195084
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
Ч. 1-2. – 1985. – 400с.
195085
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 1-2. – 1987. – 352 с.
195086
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 3-4. – 1987. – 480 с.
195087
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч.3-4. – 1989. – 446с.
195088
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.1-2. – 1991. – 446с.
195089
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.3-4. – 1991. – 529 с.
195090
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
Т. 1, ч. 1-2. – 2012. – 345, [6] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 337-343. - Посвящается А.Г. Достоевской
195091
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
Т. 2, ч. 3-4. – 2012. – 470, [5] с. – Примеч.: с. 465-468
195092
  Громыко А.А. Братья Кеннеди / А.А. Громыко, А.А. Кокошин. – Москва : Мысль, 1985. – 480с.
195093
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1957. – 126с.
195094
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1990. – 334с.
195095
  Крушинский А.С. Братья Ленинского комсомола / А.С. Крушинский. – М., 1964. – 32с.
195096
  Стародубова В.В. Братья Лимбурги "Времена года". / В.В. Стародубова. – М, 1974. – 110с.
195097
  Смеловский А.Н. Братья Лихуды и направление теории словесности в их школе.. – [Санкт-Петербург], 1845. – с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1845, т. 45, № 2-3
195098
   Братья Лю. Китайские народные сказки.. – М., 1955. – 96с.
195099
  Перес-Гальдос Братья навеки: К 25-летию восстановления дипломат. отношений между СССР и Кубой / Перес-Гальдос, П. Сокорро. – М., 1985. – 111с.
195100
  Ступицын Антон Братья наши железные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
195101
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – М., 1975. – 111с.
195102
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – М., 1987. – 269с.
195103
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Ереван
1. – 1976. – 479с.
195104
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Москва, 1988. – 446 с.
195105
  Вульфсон Г.Н. Братья по духу / Г.Н. Вульфсон, Ф.Ф. Нуреева. – Казань, 1989. – 195с.
195106
  Угай Д. Братья по крови : стихотворения, поэмы / Д. Угай. – Ташкент, 1970. – 64 с.
195107
  Козловский В.Н. Братья по крови / В.Н. Козловский. – М., 1972. – 432с.
195108
   Братья по перу. – Кишинев, 1989. – 359с.
195109
  Кондратов А.М. Братья по разуму / А.М. Кондратов. – М, 1963. – 77с.
195110
   Братья по разуму.. – М., 1977. – 368с.
195111
  Зенкевич М.А. Братья Райт / М.А. Зенкевич. – Москва, 1933. – 199 с.
195112
  Макдермот А. Братья Райт: два капитана // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 2 февраль. – С. 128-141. – ISSN 1726-6084
195113
  Рыбко Н.Л. Братья Рогожины. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1968. – 190с.
195114
   Братья родные.. – М., 1986. – 194с.
195115
  Серебровская Е.П. Братья с тобой. / Е.П. Серебровская. – Л, 1964. – 273с.
195116
  Грищенко Константин Братья с характером // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 8-9. – ISSN 0131-0097


  Українсько-російські відносини.
195117
  Лясота Ю.Л. Братья Сибирцевы / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1975. – 211с.
195118
  Гребцова И.С. Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 32-41. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
195119
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1971. – 216с.
195120
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1980. – 392с.
195121
  Келлерман Б. Братья Шелленберг / Б. Келлерман. – Петрозаводск, 1957. – 314с.
195122
  Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А.И. Алексеев. – Магадан, 1958. – 76с.
195123
  Гринвальд Я.Б. Братья Щербаковы. / Я.Б. Гринвальд. – М.-Л., 1949. – 76,4с.
195124
   Братья. Окрябрь в сердцах болгар.. – М., 1967. – 536с.
195125
  Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий / В.М. Воскобойников. – Москва, 1979. – 174с.
195126
  Карцев А. Братьям Качиньским хотят устроить порку // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Позачергові парламентські вибори у Польщі
195127
   Браун Олег Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
195128
  Кедров Б.М. Браунер - сподвижник Менделеева / Б.М. Кедров, Т.Н. Ченцова. – М, 1955. – 128с.
195129
  Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
195130
  Эйнштейн А. Брауновское движение : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн, М. Смолуховский. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 607 с.
195131
  Монахова Л.П. Брахиоподовая фауна ашлярикской свиты угленосной толщи Караганды. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Монахова Л.П.; МВО. Лен. горный ин-т. – Л., 1951. – 10л.
195132
  Смирнова Т.Н. Брахиоподы : учебн. пособ. / Т.Н. Смирнова. – Москва : Московский университет, 1990. – 69с. – ISBN 5-211-02389-7
195133
  Рубель М.П. Брахиоподы pentamerida и spiriferida силура Эстонии / М.П. Рубель. – Таллин : Валгус, 1970. – 76с.
195134
  Калашников Н.В. Брахиоподы верхнего палеозоя Европейского Севера СССР / Н.В. Калашников; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград : Наука, 1980. – 136с.
195135
  Волгин В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1960. – 204с.
195136
  Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении / М.С. Абрамян; Академия Наук Армянской ССР, Институт геологических наук. – Ереван : АН Армянской ССР, 1957. – 143с.
195137
  Макридин В.П. Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа / В.П. Макридин. – Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1952. – 174с.
195138
  Волгин В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы : (Междуречье Гараты - Карабулак) / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1965. – 96с.
195139
  Кленина Л.Н. Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз / Л.Н. Кленина, И.Ф. Никитин, Л.Е. Попов; Отв. ред. Бандалетов С.М. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1984. – 196с.
195140
  Нехрикова Н.И. Брахиоподы и их значение для стратиграфии мастрихтских, датских и нижнеплоегеновых отложений Закаспия : Автореф дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехрикова Н. И. ; ХГУ , Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1966. – 19 с.
195141
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона среднего и северного Урала. – Москва, 1959. – 284с.
195142
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 286с.
195143
  Грацианова Р.Т. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Горного Алтая / Р.Т. Грацианова; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука, 1967. – 178с.
195144
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
195145
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
195146
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева; АН СССР, Сибирское отделение, Институт геологии и геофизики; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : Наука, 1967. – 163с.
195147
  Гладченко А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона Присонкульского района Киргизии / А.Я. Гладченко. – Фрунзе, 1960. – 213с.
195148
  Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеооя Волыно-Подолии / П.Д. Цегельнюк; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 156с.
195149
  Симорин А.М. Брахиоподы Карагандинского бассейна / А.М. Симорин. – Алма-Ата
вып. 1. – 1949. – 83с.
195150
  Степанов Д.Л. Брахиоподы мшанковых известняков Колвинского района (Сев. Урал) / Д.Л. Степанов. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1937. – 103с. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук
195151
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (свиты бухтарминская, ульбинская, праволоктевская) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 211с.
195152
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (тарханская свита) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 189с.
195153
  Мисюс П.П. Брахиоподы ордовика Северной Киргизии / П.П. Мисюс; отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1986. – 252с.
195154
  Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1975. – 148с.
195155
  Наливкин Д.В. Брахиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала / Отв. ред. Наливкин Д.В. – Москва : Наука, 1973. – 119с.
195156
  Модзалевская Т.Л. Брахиоподы силура и раннего девона европейской части СССР : Отряд Athyridida / Т.Л. Модзалевская; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1985. – 129с.
195157
  Бабанова Л.И. Брахиоподы средне- и верхнеюрских отложений восточной части Горного Крыма : Автореф... канд. геолог.наук: / Бабанова Л.И.; Харьк. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 16л.
195158
  Ротай А.П. Брахиоподы среднего карбона Донецкого бассейна : монография / А.П. Ротай. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1 : Spiriferidae. – 1951. – 179с.
195159
  Кузнецов Ю.И. Брахиоподы среднего карбона Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Казань, 1961. – 20л.
195160
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 71с.
195161
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова. – Москва, 1951. – 71с.
195162
  Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала : монография / Д.В. Наливкин; АН СССР, Отделение геологии, геофизики и геохимии. – Ленинград : Наука, 1979. – 248с.
195163
  Макридин В.П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей / В.П. Макридин; Министерство высшего и среднего-специального образования УССР; Харьковский Гос. ун-т, Отв. ред. Стерлин Б.П. – Москва : Недра, 1964. – 396с.
195164
  Тяжева А.П. Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего девона Башкирии / А.П. Тяжева, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова; Отв. ред. Олли А.И. – Москва : АН СССР, 1962. – 479с.
195165
  Севергина Л.Г. Брахиподы и биостратиграфия ордовика западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Севергина Л. Г.; Том. политхен. ни-т. – Томск, 1965. – 23л.
195166
  Ільїн В.В. Брахман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
195167
  Шохин В.К. Брахманистская философия / В.К. Шохин. – М., 1994. – 355с.
195168
  Петровський А.І. Брацлавський козацький полк (1648-1712 рр.): героїчна сторінка історії подільського краю // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 64-66. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
195169
  Петровський А.І. Брацлавський полк в обороні Поділля (1654 - 1655 рр.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 367-374. – ISBN 978-617-7107-21-6
195170
  Петровський А. Брацлавський полковник Михайло Зеленський: портрет військового та політичного діяча Гетьманщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Зеленський герба Прус (? — після 1674) — м"ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654—1657; 1659—1661; 1664; 1666), дипломат. Народився у шляхетській родині. Брав участь у боях проти польських і татарських військ 1654—1657.
195171
  Бужиев Александр Брачная церемония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 26-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
195172
  Индыченко С.П. Брачно-семейное право в вопросах и ответах / С.П. Индыченко, В.С. Гопанчук. – Киев : Политиздат, 1990. – 190с.
195173
  Оганесян С.А. Брачно-семейное право в раннефеодальной Армении (III-IX вв.) : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.01 / Оганесян С. А.; Тбил.ГУ. – Ереван, 1973. – 47л.
195174
  Максимов Л.В. Брачно-семейные отношения и пути их совершенствования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Максимов Л. В.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
195175
  Соколова Галина Васильевна Брачно-семейные отношения как объект изучения в советской социологии 20-х годов (по материалам конкретно-эмпирических исследований) : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.01 / Соколова Галина Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
195176
  Колокольников Виктор Тимофеевич Брачно-семейные отношения колхозного крестьянства. (На материалах западных областей Белорусской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Колокольников Виктор Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 18л.
195177
  Кучберия Л.Е. Брачно-семейные отношения у современных абхазов : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кучберия Л.Е.; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
195178
  Розанцева Д.Н. Брачно-семейные правоотношения с осужденными к лишению свободы. / Д.Н. Розанцева. – М, 1976. – 48с.
195179
  Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / [Соч.] А. Осипова. – Казань : Тип. Казанского ун-та
Вып. 1. – 1872. – [2], IV, [2], 207 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
195180
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение / М.Т. Оридорога. – К., 1971. – 152с.
195181
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Оридорога М.Т.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1974. – 40л.
195182
  Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР / А.Б. Синельников. – М., 1989. – 101с.
195183
   Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979. – 183с.
195184
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 70-87. – ISSN 1812-867Х
195185
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае. Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-87. – ISSN 1812-867Х
195186
  Чернавин В.В. Брачные изменения скелета лососей / В.В. Чернавин. – 80с.
195187
  Лагонда Г. Брачные экспектации как психологическая основа супружеских отношений // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-98. – ISSN 2071-9788
195188
  Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 9
195189
  Максимович Л.Б. Брачный контракт. Коментарии. Разъяснения / Л.Б. Максимович. – Москва : Ось-89, 1997. – 95с. – ISBN 5-86894-136-5
195190
  Хенли В. Брачный приз : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
195191
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1968. – 390 с.
195192
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1975. – 390 с.
195193
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
2. – 1975. – 419 с.
195194
   Брашно духовное, сиречь Псалмы, м[о]л[и]твы, пения, благодарение, и каноны, и прочая. От многих св[я]тых книг собранныя, зело нужныя и душеполезныя.. – Ново типом издадеся [2-е изд.]. – Москва : В Монастыри общежителном Иверском, иже на святе Езере, В строении Святейшаго Никона Патриарха, 1661. – [5], 246, [20], 385, [12] л. – Листы 180-188 пронумерованы в издании как 160-168. Между 213 и 214 лл. первой пагинации вставлен пустой лист. 12 непронумерованных листов вставлены между лл. 375 и 376 второй пагинации


  "Брашно Духовное" — рукописный сборник XVII века. В нем заключаются молитвы, или плачи на всяк вечер блаженные памяти иноком Фикарою Святогорцем, собранный от божественного писания."Брашно Духовное" было потом напечатано в 1661 году в Иверском ...
195195
  Короткий В.А. Бреаль Мішель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
195196
  Евсеенко И.И. Бревенчатый дом / И.И. Евсеенко. – М., 1975. – 206с.
195197
  Князева Елена Бревно бревном / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 88-90 : фото
195198
  Емельянова И. Бреге: король часовщиков и часовщик королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 30-59. – ISSN 1812-867Х
195199
  Михайлов И. Бред ангела : К 120-летию со дня рождения Осипа Мандельштама // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 11-15. – ISSN 0132-2036
195200
  Златан Б.Д. Бред: клиника и лечение / Б.Д. Златан. – Кишинев, 1989. – 140с.
195201
  Грибов Ю.Т. Бредень в мелкую ячейку / Ю.Т. Грибов. – М., 1984. – 64с.
195202
   Бредлі (Bradley) Френсіс Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 684. – ISBN 966-316-069-1
195203
  Кукрыниксы. Бредовые "англо-американизаторы". / Кукрыниксы. – М, 1951. – 136с.
195204
  Косыгин А.Н. Брежнев Л.И., Косыгин А.Н. / А.Н. Косыгин. – М., 1966. – с.
195205
  Лунева И.В. Брейн-ринг "Знатоки русского языка" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 62-64
195206
  Подранецька Н. Брейн-ринг "Літературний кругозір" : для учнів 9-х класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53
195207
   Брейн-ринг на уроках країнознавства : Методика, практика, досвід / Ковалевич Ельвіра, Стрижак Микола, Белікова Наталія, Богданова Олена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-29 : Іл.
195208
  Антипова Валентина Брейн-ринг на школьном поле : массовая работа становится интерактивной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
195209
  Саренко Брейн-ринг. Жизнь и творчество М.А. Булгакова : поуровневая проверка знаний учащихся 11-го класса / Саренко, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 58
195210
  Рябінін Є. Брексітизація Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – (Політичні науки)
195211
  Бегишева Алия Бремен. "Деревня с трамваем" / Бегишева Алия, Кокошкин Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 78-82 : фото. – ISSN 1029-5828
195212
  Гримм Бременские музыканты. / Гримм, братья. – Л., 1980. – 17с.
195213
  Гримм Я. Бременские музыканты. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – М., 1982. – 16с.
195214
  Куркин Б.А. Бремя "мирного" атома. / Б.А. Куркин. – М., 1989. – 269с.
195215
  Гаррос Александр Бремя белого / Гаррос Александр, Понтинг Герберт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 34-55 : фото
195216
  Каныгин Ю.М. Бремя белой расы / Юрий Каныгин. – Київ : Книга Роду, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-08-6
195217
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1983. – 416с.
195218
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1984. – 416с.
195219
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1989. – 415с.
195220
  Феофанов Ю.В. Бремя власти / Ю.В. Феофанов. – М, 1990. – 285с.
195221
  Щеголихин И.П. Бремя выбора : Повесть о Владимире Загорском / И.П. Щеголихин. – Москва : Политиздат, 1979. – 351с. – (Пламенные революционеры)
195222
  Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.4-30. – ISSN 0042-8736
195223
  Никитин Ю.А. Бремя желаний / Ю.А. Никитин. – Волгоград, 1988. – 221с.
195224
  Высоцкий В.И. Бремя желаний / В.И. Высоцкий. – Минск, 1990. – 270с.
195225
  Вирк К.С. Бремя земли / К.С. Вирк. – Москва, 1974. – 223с.
195226
  Кожевникова Н.В. Бремя молодости / Н.В. Кожевникова. – М., 1978. – 80с.
195227
  Лиханов А.А. Бремя молодости. / А.А. Лиханов. – М., 1989. – 300с.
195228
  Степаненкова Н. Бремя московское. Ректоры столицы разделят с чиновниками заботы о нуждах города. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Курс на активизацию вузовского участия в развитии регионов страны, набирающая полный ход оптимизация сети учреждений ВПО - все это сегодня создает особые условия для решения задач, которые ставит перед собой ректорское сообщество. Устав некоммерческой ...
195229
  Друцэ И.П. Бремя нашей доброты : роман / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Известия, 1968. – 311 с.
195230
  Друцэ П И. Бремя нашей доброты : роман / П И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва, 1969. – 336 с.
195231
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1978. – 326с.
195232
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1985. – 424с.
195233
  Назаров Бремя равных / Назаров, ВА. – Новосибирск, 1992. – 302с.
195234
  Канарш Г.Ю. Бремя свободы. Социально-нравственные последствия для России // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 21-33. – ISSN 0236-2007
195235
  Егоров Б. Бремя славы / Б. Егоров. – Москва : Правда, 1958. – 64 с.
195236
  Бурыличев В.П. Бремя славы / В.П. Бурыличев. – М., 1985. – 113с.
195237
  Канунников Сергей Бремя собирать : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 106-110 : Фото
195238
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – М, 1959. – 695с.
195239
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Кишинев, 1976. – 766с.
195240
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Л, 1984. – 671с.
195241
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Минск, 1988. – 637с.
195242
  Моэм С. Бремя страстей человеческих : Роман / С. Моэм; Пер. с англ. Е. Голышевой. – Москва : АСТ.Люкс, 2005. – 685с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-022075-8
195243
  Сарнов Б.М. Бремя таланта / Б.М. Сарнов. – М., 1987. – 384с.
195244
  Длигач А. Бренд-консалтинг как направление аутсорсинга (тезисы к выступлению на круглом столе) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 28-31.
195245
  Дьякова М.С. Бренд-менеджмент - складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
195246
  Ястремська О.М. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ястремська О.О. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-412-9
195247
  Яцишина Л. Бренд-менеджмент і маркетингові технології // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 12-13. – ISSN 1606-3732
195248
  Кочкіна Н.Ю. Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 513-521. – ISSN 1811-9824


  Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського ...
195249
  Могилова А.Ю. Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 144-151. – ISSN 2306-546X
195250
  Шевченко О.В. Бренд-політика держави як основа зовнішньополітичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 128-136
195251
  Шевченко Г.В. Бренд-стратегії уряду США у формуванні міжнародного іміджу країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 103-113


  There are analyzed in the article the elements of the model of USA "s state image forming, main devices of USA"s information and communicative influence, informational and communicational component of anti-terrorism activity of the country and the ways ...
195252
  Сивун О. Бренд : поп-арт роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-71. – ISSN 0130-7673
195253
  Боровских Ю.А. Бренд вуза как объект социологического исследования / Ю.А. Боровских, Е.Э. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 157-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Статья посвящена недавно появившемуся в социологии феномену бренда вуза и подходам, конгруэнтным его изучению. Помимо «классических» экономико-маркетинговых аспектов, анализируются основные концепции социологии бренда (Markensoziologie), дается оценка ...
195254
  Грошев И. Бренд высших учебных заведений: особенности формирования / И. Грошев, Ю. Ермолов, Е. Степанычева // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 218-235. – ISSN 0207-3676
195255
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано визначення основних понять "бренд" та "імідж" держави на базі дослідження основних підходів і систематизації розрізнених досліджень в галузі брендингу та іміджелогії країн у західних і вітчизняних наукових розробках. Автор розглядає ...
195256
  Антонюк О. Бренд держави: особливості формування національного бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 52-54. – ISSN 1606-3732
195257
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: сутність та особливості формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст поняття "бренд держави" та аналізуються особливості формування бренду держави у сучасному світі. Раскрывается содержание понятия "бренд государства" и анализируются особенности формирования бренда государства в современном ...
195258
  Заиченко А.И. Бренд как фактор максимизации стоимости бизнеса / А.И. Заиченко, Е.В. Гребеникова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.
195259
  Запесоцкий Юрий Александрович Бренд как фактор эволюции современной массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена влиянию (новых для России) рекламных технологий на трансформации духовного мира людей и культуры в целом. В центре внимания – феномен брендов
195260
  Сагайдак М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 85-89. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
195261
  Гладунов О. Бренд Майдану в чотирьох вимірах // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 20-21. – ISSN 1606-3732
195262
  Родіонов О.В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток : монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 268, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-232. – ISBN 978-617-579-288-9
195263
  Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
195264
  Залєтов О. Бренд страховика та його роль на ринку страхових послуг населенню // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 62-64 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
195265
  Голобородько Ярослав Бренд Тараса Федюка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-102


  Тарас Федюк є, безперечно, не лише знаковим, а й брендовим українським письменником кінця XX - початку XXI століття. Його вага в літературному соціумі постійно зростає, а роль посилюється. Без нього неможливо уявити розвій національної поезії. Тарас ...
195266
  Голобородько Я. Бренд Тараса Федюка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-102.
195267
  Шандор Ф.Ф. Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 129-134 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
195268
  Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці України : монографія / Г.Я. Студінська ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки. – Київ : ДНДІІМЕ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-343. – ISBN 978-617-7047-17-8
195269
  Курбан О.В. Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 56-58


  У статті проаналізовано комунікативний складник поняття "бренд" у контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано новий підхід до визначення бренда як соціального проекту. In the article a communication component of the concept ...
195270
  Москалюк С. Бренд у стратегічному управлінні підприємством // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
195271
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Бібліогр.: л. 169-189
195272
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
195273
  Предик Г. Бренд як інструмент для підвищення продаж / Г. Предик, П. Гатоматіс // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 163-172. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
195274
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
195275
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: с. 5-6, 8. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано роль активів підприємства в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Досліджено зміни в ролі бренда як нематеріального активу підприємства з урахуванням специфіки українського ринку.
195276
  Штельмашенко А.Д. Бренд як складова символічного капітал держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 125-126
195277
  Гомольська Л. Бренд як соціальний та соціально-психологічний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду бренду як соціально-психологічного феномену. Висвітлено формування образу бренда як соціального об"єкта в процесі діяльності, частиною якої є комунікація. Взаємодія споживача з брендом - суть бренд- комунікації. Показано, що ...
195278
  Сторубльова С.О. Бренд як фактор розвитку ефективного бізнесу (на прикладі українського ринку споживчих товарів) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 190-198
195279
   Брендам дали по заслугам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 39 : Фото. – ISSN 1029-5828
195280
  Павленко В.Н. Брендан Биэн - певец борющейся Ирландии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Павленко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 25 с.
195281
  Фоменко О.С. Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 501-517


  У статті розглядаються структурно-семантичні та прагматичні особливості функціонування брендів англомовних країн у сучасних ЗМК крізь призму прецедентності: визначаються типи брендів – прецедентних феноменів, способи їхнього перетворення і функції у ...
195282
  Ястремська О.М. Бренди промислових підприємств: формування та єфективність використання : монографія / Ястремська О.М., Тімонін О.М., Тімонін К.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-202. – ISBN 978-966-676-575-1
195283
  Шрамко І. Бренди, про які ви не знали і навіть не було у кого запитати // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 45-46. – ISSN 1606-3732
195284
  Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 19-21.
195285
  Головко А.Я. Брендинг в Україні : генеза та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 82-85.
195286
  Пацюк В.С. Брендинг міст як невід"ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 91-100 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
195287
   Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6
195288
  Левицька О.Л. Брендинг міста – ключ до розуміння його ідентичності // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 154-156
195289
  Котляр К.І. Брендинг міста як політичне явище // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 150-152
195290
  Павлюк К. Брендинг на сучасному політичному ринку України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 238-240. – ISSN 2076-1554
195291
  Ілляш І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54
195292
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 500 л. – Додатки: л. 455-500. – Бібліогр.: л. 368-454
195293
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
195294
  Самчук О.О. Брендинг у філософії мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 117-119
195295
  Кіслов Д.В. Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
195296
  Данько Н.І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 131-134. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
195297
  Мельник І. Брендинг як особливий вид комунікації у сучасному медіа-світі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 223-226
195298
  Неретина Е. Брендинговая политика вуза в целях повышения конкурентоспособности / Е. Неретина, И. Гвоздецкая, Ю. Корокошко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 0201-7067


  Рассматриваются место и роль брендинговой политики вуза. Сильный бренд является условием формирования конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг и выступает как один из важнейших и наиболее устойчивых нематериальных активов. Представлен ...
195299
  Ткачова Ю. Брендінг Австралії у міжнародних відносинах (технологія просування національних інтересів) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 270-271
195300
  Неприцький О.А. Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку XXI ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 74-77. – ISBN 978-966-493-962-8


  Проаналізовані чинники, що на рівні держави, регіону та промоційної політики ВНЗ формували взаємозв"язки і взаємозалежності між брендінгом освіти та формуванням позитивного іміджу Польської держави в Україні.
195301
  Зозуля О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1606-3732
195302
  Мазуренко В.П. Брендінг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу / В.П. Мазуренко, В.А. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 108-114.
195303
  Іванова Л.С. Брендінг як спосіб просування органічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-52. – ISSN 2306-6806
195304
  Шевченко Г.В. Брендінг як стратегія виходу на міжнародні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 138-141
195305
  Доброжанська О.Л. Брендінгове супроводження республіки Польща як складова її інтеграції до ЄС / О.Л. Доброжанська, Ю. Чижик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 278-281
195306
  Шевченко О.В. Брендінгові стратегії міжнародних організацій в контексті інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 73-80.
195307
  Гребеникова Є.В. Бренды коммерческих банков Украины, их оценка и использование в современных экономических условиях / Є.В. Гребеникова, И.А. Джум // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-39
195308
  Булгакова Н. Бренды не в тренде? Социальные сети меняют рейтинг университетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 6


  Как известно, в одном из майских указов Президент РФ поставил задачу: к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих университетов мира, “согласно мировому рейтингу университетов”. На днях британский журнал Times ...
195309
  Грунин Михаил Бренды при параде : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-41
195310
  Липатов Артем Бренды: казаться важнее, чем быть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 182-184 : фото
195311
  Решетник М.Д. Брентано (Brentano) Франц // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 576-578. – ISBN 966-316-069-1
195312
  Марцинковская Т.Д. Брентано Франц (Brentano F.) (1838-1917) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 19-21. – ISBN 5-87977-030-3
195313
   Брест-Литовская конференция : заседания экономической и правовой комиссий / Под ред. и вст. словом Б.Е. Штейна. – Москва : Ид. Народ. комис. по иностр. д., 1923. – 156 с.
195314
  Мельников И.Д. Брест-Литовский мир и "верхи" гогенцоллерновской империи / И.Д. Мельников, 1939. – 91-151с.
195315
  Козакевич І.О. Брест-Литовський мирний договір як початковий етап українсько-болгарських міждержавних відносин у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Подано стислий перебіг Брестських переговорів (грудень 1917 р. - лютий 1918 р.), під час яких відбувається перший офіційний контакт делегацій Болгарії та України у XX ст.
195316
  Науменко В.Я. Брест / В.Я. Науменко. – Минск, 1970. – 144с.
195317
  Науменко В Брест : Историко-экономический очерк / В Науменко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 176 с. : ил.
195318
   Брест. – Минск, 1987. – 407с.
195319
   Брест (альбом). – Минск : Беларусь, 1964. – 112с.
195320
  Левичев И.А. Брест и окрестности / И.А. Левичев, В.И. Яскович. – Минск, 1982. – 142с.
195321
  Андреев И. Брест, 1941: взгляд с немецкой стороны // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 21 (1186). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
195322
  Симоненко Р.Г. Брест. Двобій війни і миру / Р.Г. Симоненко. – К., 1988. – 278с.
195323
   Брестская крепость-герой. – М, 1973. – 93с.
195324
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва, 1981. – 181 с.
195325
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва, 1981. – 181 с.
195326
  Хаметов М.И. Брестская крепость-герой. / М.И. Хаметов. – М., 1988. – 171с.
195327
  Аникин В.В. Брестская крепость-крепость- герой / В.В. Аникин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 199 с.
195328
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1957. – 167с.
195329
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1964. – 407с.
195330
   Брестская крепость. – Изд. 4-е. испр. – Минск, 1964. – 127с.
195331
   Брестская крепость. – Изд. 5-е. испр. – М, 1965. – 119с.
195332
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1965. – 495с.
195333
   Брестская крепость. – Изд. 7-е. испр. – Минск, 1967. – 80с.
195334
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1969. – 382с.
195335
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1970. – 130с.
195336
   Брестская крепость. – Изд. 8-е. испр. – Минск, 1970. – 95с.
195337
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Детская литература, 1970. – 430 с.
195338
  Князюк В.К. Брестская крепость / В.К. Князюк. – М., 1988. – 187с.
195339
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1990. – 396с.
195340
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Минск, 1991. – 411с.
195341
   Брестская крепость. Война и мир / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
195342
  Акинчиц А.С. Брестская область : Географический очерк / А.С. Акинчиц. – Минск, 1962. – 145с
195343
  Никольников Г.Л. Брестский мир -- победа ленинской стратегии и тактики : Автореф... докт. ист.наук: / Никольников Г. Л.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.67-68
195344
  Чубарьян А.О. Брестский мир / А.О. Чубарьян. – Москва : Наука, 1964. – 245 с.
195345
  Фельштинский Ю. Брестский мир / Ю. Фельштинский. – М, 1992. – 656с.
195346
  Бердута М.З. Брестский мир в советской историографии (1918-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Бердута М.З.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 28л.
195347
  Никольников Г.Л. Брестский мир и Украина / Г.Л. Никольников. – Киев, 1981. – 176с.
195348
  Павлович М.П. Брестский мир и условия экономического возрождения России / М.П. Павлович. – М., 1918. – 88с.
195349
  Жукович П. Брестский собор 1591 года (по новооткрытой грамоте, содержащей деяния его). – [26] с.
195350
  Сорока Ю.В. Брестська унiя : [1596]. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5280-3
195351
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1966. – 419с.
195352
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1973. – 410с.
195353
  Канівець В.В. Брестський мир : політична п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 115 с.
195354
  Дацків І.Б. Брестський мир у процесі становлення України суб"єктом міжнародної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 48-55
195355
  Мукомела О.Г. Брестський мир: дипломатія і преса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-72. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Через призму дипломатії і преси розглядається Брест-Литовська конференція 22 грудня 1917 р. Досліджується діяльність засобів масової інформації: аналізуються причини і наслідки їхньої роботи.
195356
  Притуляк П. Брестський мир: зміст і наслідки // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 392-400. – ISBN 966-02-0276-8
195357
  Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 366-376
195358
  Старцев А.И. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели. / А.И. Старцев. – М., 1939. – 3-59с.
195359
  Капіруліна С.Л. Бретань - "край світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 29-38 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
195360
  Лозенко Варвара Бретань. Там, где прошлое живо. Старики и море // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
195361
  Вейсберг Михайло Бретань. Французьке весілля : Франція/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 72-75 : Фото
195362
  Любарт М.К. Бретонская этнология: от истоков к современности / М.К. Любарт, Ж.-Ф. Симон // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 0869-5415
195363
  Вишня Остап Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 20с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
195364
  Винниченко В.К. Брехня : П"єса на три дії. – Київ : Спілка, 1922. – 108с.
195365
  Отто Г. Брехня / Г. Отто. – К., 1961. – 279с.
195366
  Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
195367
  Басараб С. Брехня не може жити вічно // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 30-35


  Ракета, випущена з російського зенітного ракетного комплексу "Бук М-1" з території, підконтрольної терористам на Донбасі, забрала життя майже трьохсот пасажирів малазійського літака "Боїнг - 777", що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Кала-Лумпур.
195368
  Сюндюков І. Брехня, кров і утопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Трагедія у Новочеркаську (1961-1964) - момент істини для Хрущова.
195369
  Сюндюков І. Брехня, тортури й інформаційна війна XVIII століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 8


  Що насправді приховувала "Грамота" Петра I українському народові?
195370
  Райх Б.Ф. Брехт / Б.Ф. Райх. – Москва, 1960. – 416с.
195371
  Копелев Л.З. Брехт. / Л.З. Копелев. – Москва, 1966. – 432с.
195372
  Москаленко А.Е. Бречкевич Митрофан Васильевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 84-85
195373
  Короткий В. Бречкевич Митрофан Васильович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 446. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
195374
  Шевченко Л.В. Бречкевич Митрофан Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 161. – ISBN 96966-8060-04-0
195375
  Чичкина Светлана Бреша: новые предложения Старого Света : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 69 : Фото
195376
  Чернышев В. Брешь / Вадим Чернышев. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 214, [2] с. : ил. – ISBN 978-966378294-2
195377
  Черкашин Г.О. Бриг "Меркурій" / Г.О. Черкашин. – Київ, 1982. – 72с.
195378
  Маттсон У. Бриг "Три лилии". / У. Маттсон. – М., 1960. – 301с.
195379
  Стариков Бригада - школа мастерства. / Стариков, О.Н. Бестемьянова. – М., 1990. – 173с.
195380
  Собесяк Юзеф Бригада "Грюнвальд". / Собесяк Юзеф. – Москва, 1967. – 240 с.
195381
  Титков Иван Филиппович Бригада "Железняк" / Титков Иван Филиппович. – Минск : Беларусь, 1976. – 266с.
195382
  Попель Н.К. Бригада "Революционная Монголия" : [документальная повесть] / Н.К. Попель. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 176с.
195383
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – М., 1967. – 192с.
195384
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 192с.
195385
  Пудовкин Н. Бригада берет разгон / Н. Пудовкин. – М, 1959. – 70с.
195386
  Бронштейн В В. Бригада в зеркале социологии / В В. Бронштейн, . – М, 1988. – 173с.
195387
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 78с.
195388
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 80с.
195389
  Петров Н.И. Бригада на подряде: опыт пром-сти / Н.И. Петров. – М., 1989. – 221с.
195390
  Чжен М.А. Бригада на хозрасчете / М.А. Чжен. – М., 1977. – 84с.
195391
  Койнов П.И. Бригада по кормодобыванию в колхозе "Ленинский завет" / П.И. Койнов. – Свердловск, 1952. – 19с.
195392
   Бригада сегодня. – М, 1989. – 142с.
195393
  Курочкин В.С. Бригада смышленых / В.С. Курочкин. – М, 1960. – 266с.
195394
  Коросташ А.І. Бригади комуністичної праці - вищий етап руху новаторів соціалістичного виробництва / А.І. Коросташ, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Настоящая статья является кратким изложением большого собранного и обобщенного авторами материала о первом опыте жизни и производственной деятельности бригад и ударников коммунистического труда, а также организации соревнования за эти звания на ...
195395
  Солдатов Д.Н. Бригади комуністичної праці / Д.Н. Солдатов. – Х., 1959. – 24с.
195396
  Васильєва Р.Х. Бригади комуністичної праці і піднесення творчої активності мас / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Статья посвящена одному из важнейших теоретических и практических вопросов строительства коммунизма - изменению характера труда, формированию в нем коммунистических элементов под влиянием развития движения бригад и ударников коммунистического ...
195397
  Тургенев И.С. Бригадир / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург, 1908. – 36с.
195398
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1950. – 120с.
195399
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1954. – 120с.
195400
  Корифиди А.П. Бригадир строительной бригады. / А.П. Корифиди. – М., 1989. – 93с.
195401
  Фонвизин Д.И. Бригадир, Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва, 1962. – 128с.
195402
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Свердловск, 1972. – 104с.
195403
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1980. – 304с.
195404
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. Сатирическая проза. Письма из Петербурга / Д.И. Фонвизин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 272 с. – (Школьная библиотека)
195405
  Серебряков В.М. Бригадная огранизация труда ремонтных рабочих. / В.М. Серебряков. – М, 1988. – 78с.
195406
  Веллер М.В. Бригадная организация труда / М.В. Веллер, А.Я. Даугелло. – Москва, 1983. – 64с.
195407
  Павлов В.И. Бригадная организация труда в промышленности / В.И. Павлов. – Луцк, 1981. – 60с.
195408
   Бригадная организация труда и перспективы. – М.-София, 1986. – 255с.
195409
  Семенов С.М. Бригадная организация труда на предприятии: проектирование и внедрение.. / С.М. Семенов. – М., 1985. – 158с.
195410
  Стрейко В.Т. Бригадная организация труда рабочихл и пути ее совершенствования. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.07 / Стрейко В.Т.; Высшая школа проф.движения. – М, 1981. – 20л.
195411
  Уланов Г.И. Бригадная организация труда. / Г.И. Уланов. – М., 1984. – 48с.
195412
  Кацура П.М. Бригадная организация труда. / П.М. Кацура. – М, 1984. – 79с.
195413
  Михайлов С. Бригадная роща / С. Михайлов. – Ленинград, 1930. – 375с.
195414
   Бригадная форма организации и оплаты труда в промышленности. – Иваново, 1986. – 164с.
195415
   Бригадная форма организации и оплаты труда инженерно-педагогических работников. – Л, 1991. – 23с.
195416
  Цехош Н.А. Бригадная форма организации и оплаты труда. / Н.А. Цехош, Н.В. Рымар. – Львов, 1981. – 64с.
195417
  Матросова М.И. Бригадная форма организации и стимулирование труда в промышленности : Рекоменд. указ. лит. для работников по труду / М.И. Матросова, Л.Е. Сорокина. – Москва, 1984. – 56с.
195418
   Бригадная форма организации и стимулирования труда. – М, 1983. – 112с.
195419
  Сусак М.Ю. Бригадная форма организации и стимулирования труда в учебном процессе. / М.Ю. Сусак, А.С. Прокопюк. – К, 1990. – 36с.
195420
  Виноградский Н.Д. Бригадная форма организации труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1985. – 112с.
195421
  Иньшин А.А. Бригадная форма труда в промышленности. / А.А. Иньшин, М.В. Веллер. – М., 1988. – 252с.
195422
   Бригадная формы труда в торговле. – Л, 1987. – 72с.
195423
  Хірсін А.В. Бригадний метод розслідування правоохоронними органами зарубіжних країн багатоепізодних злочинв, вчинених організованими групами // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-182.
195424
  Колесникова И.В. Бригадное стимулирование труда: сущность и формы / И.В. Колесникова. – Минск, 1987. – 94с.
195425
  Кузьмин О.Е. Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета / О.Е. Кузьмин. – Львов : Камэняр, 1990. – 67 с.
195426
  Петрыкин Ю.Н. Бригадные формы организации и стимлирования труда: текст лекций / Ю.Н. Петрыкин. – Л., 1987. – 48с.
195427
  Сигиневич А.В. Бригадные формы организации и стимулирования труда / А.В. Сигиневич. – М, 1983. – 64с.
195428
  Паднос Эмма Григорьевна Бригадные формы организации труда : Рек. указ. лит.в помощь лектору / Паднос Эмма Григорьевна. – Москва : Знание, 1983. – 32с.
195429
   Бригадные формы организации труда на предприятиях в условиях самофинансирования. – Пенза, 1988. – 62 с.
195430
  Чмуль Н.П. Бригадный арендный подряд: комплексное внедрение. / Н.П. Чмуль. – М., 1990. – 150с.
195431
  Корбан В.И. Бригадный кум .Басни / В.И. Корбан. – Москва ; Ленинград, 1962. – 165 с.
195432
  Алексеев Н.И. Бригадный метод организации труда / Н.И. Алексеев. – Москва, 1984. – 62с.
195433
  Чистяков В.А. Бригадный метод работы страховых агентов. / В.А. Чистяков. – М., 1978. – 32с.
195434
  Зинченко Г.И. Бригадный подряд / Г.И. Зинченко. – М, 1987. – 75с.
195435
   Бригадный подряд в действии. – Саратов, 1985. – 51с.
195436
  Денчик Н.Б. Бригадный подряд в капитальном строительстве / Н.Б. Денчик. – Минск, 1988. – 136с.
195437
   Бригадный подряд в топографо-геодезическом производстве. – Москва : Недра, 1985. – 56с. – (Шаги бригадного подряда)
195438
  Азроянц Э.А. Бригадный подряд на геологоразведочных работах / Э.А. Азроянц. – Москва, 1982. – 73с.
195439
   Бригадный подряд на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1984. – 110с.
195440
   Бригадный труд и хозрасчет. – Л, 1983. – 69с.
195441
  Ковалев А.Н. Бригадный хозрасчет- метод эффективного хозяйствования / А.Н. Ковалев. – М, 1985. – 64с.
195442
  Петков Т.И. Бригадный хозрасчет / Т.И. Петков. – Москва, 1984. – 190 с.
195443
  Богатин Ю.В. Бригадный хозрасчет / Ю.В. Богатин. – М, 1990. – 96с.
195444
   Бригадный хозрасчет в пищевой промышленности. – М, 1985. – 103с.
195445
  Гудсков А.К. и др. Бригадный хозрасчет: организация и внедрение / А.К. и др. Гудсков. – М, 1986. – 127с.
195446
  Макеев В.А. Бригады - в чем их сила / В.А. Макеев. – М, 1988. – 142с.
195447
  Иляхин М.И. Бригады коммунистического труда / М.И. Иляхин. – М., 1959. – 36с.
195448
  Андреев В. Бригады коммунистического труда / В. Андреев, Я. Лущевский. – Рига, 1959. – 100с.
195449
  Коршунов И.В. Бригады нефтедобычи на хозрасчете. / И.В. Коршунов, Р.В. Бурханов. – Баку, 1950. – 58с.
195450
  Бабаев Бригады нового типа / Бабаев, , Д. Бронислав. – М, 1985. – 160с.
195451
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1971
195452
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1973
195453
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 293с.
195454
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 4)
195455
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романий повісті ; 4-й вип. 1973р.)
195456
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1974. – 343 с.
195457
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1974. – 96 с.
195458
  Гончар О. Бригантина : повесть / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 263 с.
195459
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Детская литература, 1977. – 287 с.
195460
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 208 с. – (Шкільна б-ка)
195461
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1980
195462
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1981. – 272 с.
195463
  Гончар О.Т. Бригантина : повісті / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1982. – 311 с.
195464
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1992. – 222 с. – ISBN 5-301-01422-6
195465
  Гончар О. Бригантина : Повісті, оповідання / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2006. – 383с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3503-2
195466
  Гончар О.Т. Бригантина : повість : для середнього шкільного віку / Олесь Гончар ; художник К. Штанко. – Київ : Веселка, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-01-0468-6
195467
  Упмале В. Бригантины и капитаны / В. Упмале. – М., 1980. – 160с.
195468
  Петрова Елеонора Бригите на централниот Балкан во 2 и 1 милениум пред н.е. = The Briges in the Central Balkans 2nd-1st Millenium BC / Петрова Елеонора. – Скопjе : Музеj на Македониja - Археолошки, етнолошки и историски, 1996. – 314,[71]XXIXр. : іл. – ISBN 9989-97-2-3
195469
  Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі "Ритуал" Марини і Сергія Дяченків // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 221-229. – (Бібліотека інституту філології)
195470
  Шатобриан А. Бриера / А. Шатобриан. – Москва, 1936. – 269 с.
195471
  Робинсон Джеффри Брижит Бардо. Две жизни / Робинсон Джеффри. – Смоленск : Русич, 1997. – 480с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-749-8
195472
  Дубинянская Я. Брижит Бардо: ее мужья и другие звери // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
195473
  Ефимов В.В. Бризовая циркуляция в районе Черного моря / В.В. Ефимов, А.В. Крупин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
195474
  Разуванов В.Г. Бризы братского водохранилища и их влияние на метеорологические условия побережий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Разуванов В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 21л.
195475
  Марченко А. БРИК : бразильский подход / А. Марченко, Брага Марченко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 044-748Х
195476
  Мартынов Б.Ф. БРИК и деградирующий миропорядок // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х


  БРІК - Бразилія, Росія, Індія і Китай.Загальною межею для "четвірки" є те, що із закінченням холодної війни всі вони почали розвивати і застосовувати методики радикальних реформ, повністю інтегруючись в систему світової економіки
195477
   БРИК как новая форма многосторонней дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45-63. – ISSN 0130-9625
195478
  Архангельская А.А. БРИК становится БРИКС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
195479
  Хейфен Б. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0131-2227
195480
  Кореновська Л. Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477
195481
  Лавров С. БРИКС - глобальный форум нового поколения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 3 март. – С. 1-7. – ISSN 0130-9625


  Для России сотрудничество в формате БРИКС - одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную перспективу.
195482
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075
195483
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 18-23. – ISSN 0321-5075
195484
  Давыдов В.М. БРИКС - предпосылка нового миропорядка / беседу вела Любовь Люлько // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0444-748Х


  Борьба за многополярный мир обостряется. Запад опасается усиления БРИКС. И опасается даже несмотря на то, что БРИКС переживает сложные времена из-за санкционного удара по России. Главную угрозу США и их союзники видят в том, что «пятерка» нацелилась на ...
195485
  Луков В. БРИКС - фактор глобального значения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-37. – ISSN 0130-9625
195486
  Шемякин Я.Г. БРИКС в свете цивилизационного подхода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0130-3864


  В статье показывается, что при всех различиях у стран - членов БРИКС имеется фундаментальная общность подхода к миру и к жизни. Это позволяет сделать вывод о наличии важнейших предпосылок для достижения взаимопонимания на самом глубоком цивилизационном ...
195487
  Эминов Р.Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 515-519. – ISSN 2076-1554
195488
  Ларионова М. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 2-14. – ISSN 0130-9625
195489
  Трофимова И.Н. БРИКС и быстроразвивающиеся страны на пути к информационному обществу: развитие ИКТ и цифровое неравенство // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-53. – ISSN 0320-8168
195490
  Трофимова И.Н. БРИКС и развивающиеся страны в системе мирохозяйственных связей: сдвиги в международном движении капитала // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0320-8168
195491
  Грициани Т. БРИКС: основа мультиполярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 31-34
195492
   Бриллиант безупречной огранки, или Все грани отдыха в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-65
195493
  Батенин Э. Бриллиант Кон-и-Гута / Э. Батенин. – Москва; Ленинград, 1926. – 287с.
195494
   Бриллиант магараджи. – М, 1990. – 59с.
195495
   Бриллиантовая свадьба. – М., 1989. – 476с.
195496
  Шатуновский И.М. Бриллиантовое полено. / И.М. Шатуновский. – М., 1966. – 64с.
195497
  Парахина Наталья Бриллиантовые тенденции российского туризма : Лидеры / Парахина Наталья, Шутова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 10-15 : Фото
195498
  Супрун Эмилия Бриллиантовый оптимизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 141 : Фото
195499
  Буренков М.И. Бриллиантовый туман / М.И. Буренков. – Харьков : Прапор, 1970. – 110 с.
195500
   Бриллианты для диктатуры качества : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 27 : Фото
195501
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата / Ю.С. Семенов. – М., 1991. – 558с.
195502
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. / Ю.С. Семенов. – Кишинев, 1986. – 510с.
195503
  Педа П.М. Бринить весна : поезії / П.М. Педа. – Одесса, 1992. – 108 с.
195504
  Галінська Ольга Бринить душа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  Про фестиваль бандурного мистецтва в Україні
195505
  Камінецький Я. Бринлива променя струна... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 2-5. – ISSN 0868-4790
195506
   Бринцев Василь Дмитрович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 102-103


  Привітання з 60-річчям.
195507
  Партыка Л.Я. Бриофлора главной гряды Крымских гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Партыка Л.Я.; АН УССР.Ин-т ботаники. – К, 1966. – 25л.
195508
  Дильдарян Б.И. Бриофлора лесов северо-восточной Армении : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Дильдарян Б.И.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
195509
  Чиковани Н.В. Бриофлора южного склона Циви-Гомборского хребта и Гаре-Кахетского плоскогорья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чиковани Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
195510
  Куприянова В.Р. Британия : Книга для чтения / В.Р. Куприянова, И.В. Арнольд, М.А. Боровик. – 2-е изд., испр. – Л., 1977. – 438с.
195511
  Симонов В.А. Британия без туманов / В.А. Симонов. – М., 1985. – 311с.
195512
  Ананьева Е. Британия в зоне турболентности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-63. – ISSN 0130-9625
195513
  Черчилль У.С. Британия в Новое время : XVI-XVII века / Уинстон Черчилль ; [пер. с англ. О.Ю. Ивановой, С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 411, [3] с., [16] л. фот. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0601-6
195514
   Британия возьмет всех взглядом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 17 : фото
195515
  Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня / В.А. Матвеев. – Москва, 1989. – 252 с.
195516
  Осипов В. Британия глазами русского / В. Осипов. – Москва : АПН, 1977. – 208с.
195517
  Терентьев А. Британия Дэвида Камерона // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 0131-2227
195518
  Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история : учебное пособие для исторических факультетов ун-тов / М.П. Айзенштат ; РАН ; Ин-т всеобщей истории ; Гос. ун-т гуманитарных наук ; Научно-образовательный центр по истории. – Москва : КДУ, 2007. – 204 с. – ISBN 978-5-98227-145-7
195519
  Денисова Анастасия Британия под градусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 75-77 : фото. – ISSN 1029-5828
195520
  Мамаев Ш. Британия под ударом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 59-61
195521
  Малаховский К.В. Британия южных морей / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1973. – 168с.
195522
  Осипов В.Д. Британия. 60-е годы / В.Д. Осипов. – Москва : Политическая литература, 1967. – 304с.
195523
  Кобыш В. Британия: великая и малая / В. Кобыш. – Москва : Известия, 1973. – 256 с.
195524
  Шальнев А.А. Британия: меж строк "неписаной" конституции / А.А. Шальнев. – Москва, 1982. – 286с.
195525
  Хеймс Дункан Британія - жертва чи бенефіціар ТОП-корупції? / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 10-11


  "Ми не хочемо, щоб Лондон і його нерухомість були "сейфом" для злодіїв".
195526
  Власенко М.В. Британія в лабетах монополій : державно-монополістичний капіталізм в Англії / М.В. Власенко. – Київ : Знання, 1968. – 47, [1] с.
195527
  Горбик В.О. Британія: суперечності і проблеми / В.О. Горбик. – К, 1980. – 103с.
195528
  Андреева Т. Британо-американские "особые отношения" при Д. Кэмероне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
195529
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг). : Дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; МО Украины ; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – К., 1995. – 179 л. – Бібліогр.:л.176-179
195530
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 28 с.
195531
  Роуз К.Б. Британо-иранское взаимодействие по ядерной проблеме. Опыт кризисного урегулирования в рамках ЕС и НАТО. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 187-216. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
195532
  Андреева Т. Британо-российские отношения при правительстве Д. Кэмерона - Н. Клегга // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-33. – ISSN 0131-2227
195533
  Бузукашвили Илья Британская библиотека : Тема номера: Сокровищница человечества // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1818-2968
195534
   Британская библиотека оцифровала и опубликовала древние рукописи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 3 (189). – С. 5. – ISSN 1727-4893
195535
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – Москва, 1984. – 160 с.
195536
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Международные отношения, 1990. – 224с. – ISBN 5-7133-0203-2
195537
  Портнягин Д.И. Британская дипломатия на Парижской мирной конференции 1919 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
195538
  Федоров С.Е. Британская идентичность / идентичности в раннее Новое время // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 75-81. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
195539
   Британская империя. – М., 1943. – 463с.
195540
  Потемкин М.П. Британская империя во второй мировой войне / Потемкин М.П. – Киров : Кировское областное издательство, 1942. – 40 с.
195541
  Соколов В.В. Британская империя как геоэкономическая система (1603-1972) / Вячеслав Соколов. – Москва : Экономика, 2012. – 158, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03211-6
195542
  Лемин И.М. Британская империя. / И.М. Лемин. – М., 1947. – 32с.
195543
  Черешнева Л.А. Британская Индия в 1942 г.: миссия Криппса // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 0869-1908


  Стаффорд Криппс (1889-1952) - британський держ. діяч, рицар
195544
  Шаповал В.Н. Британская конституция : политико-правовой анализ / В.Н. Шаповал. – Київ : Либідь, 1991. – 135с. – ISBN 5-325-00113-2
195545
  Шаповал В.Н. Британская Конституция (политико-правовой анализ). : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Шаповал В.Н.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 32л.
195546
  Девель Л.А. Британская лексикография ХХІ века (толковые учебные/педагогические словари английского языка/ // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-67. – ISSN 0130-9730
195547
  Кондратьева Т.С. Британская национальная партия и проблема иммиграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 123-150. – ISSN 0235-5620
195548
  Искюль Сергей Британская подножка французской интриге : наполеоника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 102-107 : Фото
195549
  Гогитидзе И.В. Британская политика " к востоку от Суэца ", 70-е - первая половина 80-х гг. / И.В. Гогитидзе. – Москва : Наука, 1989. – 167 с.
195550
  Мельникова С.В. Британская политика в Ирландии в 1918-1920 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 71-90. – ISSN 0042-8779


  О том, какие культурные и политические факторы определяли направление британской политики в Ирландии в 1918-1920 гг.
195551
  Трухановский В.Г. Британская политика в области ядерных вооружений. / В.Г. Трухановский. – М., 1987. – 150с.
195552
  Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
195553
  Кринберг Р.Я. Британские архаизмы в литературном американском варианте английского языка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 83-91. – (Філологічні науки)
195554
  Гюльмамедов С.А. Британские библиотеки пересмотрят принцип работы с э-книгами / Саттар Алеклерович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 90. – ISSN 1726-6726
195555
  Романова М. Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-е гг.) // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 0042-8779
195556
  Юг Британские колонии в Восточной Африке. / Юг. – М-л, 1931. – 194с.
195557
  Суслопарова Е.А. Британские лейбористы: испытание кризисом 1931 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-25. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
195558
  Стамп Д. Британские острова / Д. Стамп, С. Бевер. – Москва, 1948. – 701с.
195559
  Чолганская В.Л. Британские парламентские и ведомственные издания / В.Л. Чолганская. – М., 1974. – 288с.
195560
  Куликов А. Британские партии и американское влияние в 1990-е - 2000-е годы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 0201-7083
195561
  Байков А.Н. Британские прфсоюзы и классовая борьба (вторая половина 60-х - начало 70-х годов) / А.Н. Байков; Отв. ред. М.В. Баглай. – Москва : Наука, 1976. – 375 с.
195562
  Рахшмир П.Ю. Британские тори: возрождение или угасанние? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 132-138. – ISSN 0130-3864
195563
  Пичугин Б.Ф. Британские тред-юнионы после второй мировой войны / Б.Ф. Пичугин. – Москва, 1958. – 152 с.
195564
  Малецке Британские тропики / Малецке, Эльза-Мари, Цан Клеменс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
195565
  Барбарига А.А. Британские университеты / А.А. Барбарига, Н.В. Федорова. – Москва, 1979. – 127с.
195566
  Воробьев-Обухов Алексей Британский "Жук" или немецкий "Мини"? : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 91-93 : Фото
195567
  Калашников В.М. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) : монография / В.М. Калашников. – Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2013. – 332 с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7068-14-2
195568
  Лабутина Т.Л. Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе Петра I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-135. – ISSN 0042-8779
195569
  Чочиев Г.В. Британский документ о кавказско-ориентированной деятельности черкесской политической элиты в Турции после Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 106-109. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается обращение группы влиятельных черкесских диаспорных политиков к правительству Великобритании с целью обеспечения признания независимости СевероКавказской (Горской) Республики и организации репатриации ближневосточных черкесов на ...
195570
  Ященко А. Британский естественно-исторический музей и другие зоологические учреждения западной Европы / А. Ященко. – С. 47-164. – Отд. оттиск
195571
  Залевский В. Британский издательский дом Osprey 1968-2008 гг. ( к 40-летию со дня основания) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С, 37-39
195572
  Денстервиль Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918 / Денстервиль. – Тифлис, 1925. – 281 с.
195573
  Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке (1945-1960) / А.М. Глухов. – М, 1962. – 255с.
195574
  Кисилев Б.Н. Британский империализм в Западной Африке : Автореф... канд. экономич.наук: / Кисилев Б.Н.; АН Союза ССР. Ин-т экономики. – М., 1951. – 21л.
195575
  Маздур И. Британский империализм в Индии и подготовка интервенции против СССР / И. Маздур. – Москва, 1933. – 72 с.
195576
  Зарина Л.Л. Британский империализм в Китае / Л.Л. Зарина. – Москва, 1970. – 248с.
195577
  Варславан А.Я. Британский империализм и буржуазная Латвия в годы мирового экономического кризиса. / А.Я. Варславан, А.Л. Зунда. – Рига, 1981. – 199с.
195578
  Сиснева Т.И. Британский империализм и Малайзия 1961-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 573 / Сиснева Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
195579
  Шпаковский В.О. Британский историк С. Тернбулл о японских воинах асигару // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 153-158. – ISSN 0042-8779


  О работе британского историка С. Тернбулла, посвященной исследованию книги "Зобьо Моноготари", написанной самураем М. Набуоки и рассказывающей об японских пехотинцах асигару.
195580
  Ричардс Д. Британский капитализм и рационализация / Д. Ричардс. – М.Л,, 1930. – 160с.
195581
  Скрипникова Л.В. Британский колониальный режим в Вест-Индии в первом трети 19 в. и освободительное движение рабов. : Автореф... канд.ист.наук: 578 / Скрипникова Л.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 21л.
195582
  Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В.Н. Виноградов. – Москва, 1991. – 159 с.
195583
  Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. / В.А. Рыжиков. – М, 1984. – 279с.
195584
  Ааронович С. Британский монополистический капитал / С. Ааронович; пер. с англ. В.М. Коллонтай ; ред. И.А. Соколов. – Москва : Иноиздат, 1956. – 212 с. : табл.
195585
   Британский музей. Лондон. – Москва, 1980. – 256с.
195586
  Карпов Г.А. Британский мультикультурализм: мина замедленного действия? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
195587
  Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся / Н.М. Степанова. – Москва, 1987. – 239 с.
195588
  Сергеев Е.Ю. Британский политик лорд Керзон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 154-168. – ISSN 0130-3864
195589
  Лабутина Т.Л. Британский посланник Роберт Кейт и Екатерина II о перевороте 1762 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 123-135. – ISSN 0042-8779


  О том, как Екатерина II пришла к власти и как это событие представлено в её письмах к С. Понятовскому и в воспоминаниях английского дипломата Роберта Кейта.
195590
  Бодрунова С.С. Британский рынок прессы и политический процесс: символический и медиакратический смысл "таблоидных поворотов" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 188-206. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
195591
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 4. – 2005
195592
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 5. – 2005
195593
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 6. – 2005
195594
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 7. – 2006
195595
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 8. – 2006
195596
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 9/10. – 2006
195597
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 11. – 2006
195598
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 12. – 2006
195599
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 1 (13). – 2007
195600
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 2/3 (14/15). – 2007
195601
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2004-. – ISSN 1742-2388
№ 4 (16). – 2007
195602
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 17. – 2008
195603
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 18. – 2008
195604
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 19. – 2008
195605
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 20. – 2008
195606
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 21. – 2009
195607
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 22. – 2009
195608
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 23. – 2009
195609
   Британский тред-юнионизм. – М., 1956. – 206с.
195610
  Хатт А. Британский тред-юнионизм / А. Хатт. – М, 1981. – 269с.
195611
  Гинзбург Н. Британский университет : путь к цели // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2009. – № 23. – С. 79-84. – ISSN 1742-2388
195612
  Кирпичев Юрий Британский фактор // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 85-92. – ISSN 0130-1640
195613
  Битрин П.С. Британский электорат: концепции "упадка двухпартийности" / П.С. Битрин. – М., 1987. – 46с.
195614
  Абсава Георгий Британский яд для русского царя // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 917 (02). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Попытка произвести ретроспективное расследование, опираясь на косвенные улики относительно возможного отравления русского царя Петра Первого
195615
   Британските воени мисии во Македониjа = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
195616
  Дьяченко А.Д. Британское государство над Египтом и борьба египетского народа за независимость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дьяченко А.Д.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
195617
  Харвей Джеймс Британское государство. / Харвей Джеймс, ХУд Кэтрин. – М., 1961. – 388с.
195618
  Ефимова Е.С. Британское содружество наций / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1967. – 27 с.
195619
  Потапов В.И. Британское судостроение и его современная конкурентоспособность. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Потапов В.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1970. – 19л.
195620
  Копилова О.М. Британська англійська як мова-еталон для регіональних варіантів англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
195621
  Русанова М.І. Британська геополітична школа про кордони як основний чинник, що впливає на геополітику (початок XX століття) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 130-134
195622
  Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 53-63 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
195623
  Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Монографія / В.Ю. Крушинський; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2003. – 214 с. – ISBN 966-594-374-Х
195624
  Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постанови та публікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 54-57. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
195625
  Семеняк К. Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-53. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлений огляд основних етапів розвитку британської історіографії щодо питання формування європейської системи безпеки у міжвоєнний період. Загалом виділено три хронологічні етапи розвитку історичних праць стосовно теми європейської ...
195626
  Дробіт І. Британська історіографічна металітература кінця XX-початку XXI століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 338-347. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
195627
  Бовсунівська Т.В. Британська історіографічна метапроза та роман Грема Свіфта "Земля води" / Т.В. Бовсунівська, О.С. Бойніцька // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 33-37
195628
  Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану британської історіографії війни в Перській затоці 1990-1991 років, визначенню її загальних тенденцій та особливостей британського підходу до висвітлення цієї війни. Було виявлено найбільш впливових та авторитетних ...
195629
  Пічугіна М.В. Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 с.
195630
  Пічугіна Маріанна Володимирівна Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Дис....канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна Маріанна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204л. – Бібл.: л.173-204
195631
  Павленко В. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки / В. Павленко, С. Крутько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано головні концепції щодо вивчення англійської політики умиротворення на основі аналізу праць представників різних історичних шкіл. З"ясовано спільність та відмінність їх підходів до даної проблематики. Analyzed the basic concepts of the ...
195632
  Брайлян Є. Британська колоніальна адміністрація на Ямайці та марунський рух: проблема взаємовідносин (XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 11-12
195633
  Кулачинський М.М. Британська консервативна партія кінця XX - початку XXI ст.: віхи конструктивних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 313-320
195634
  Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію британської національної історії першої половини XVII ст., викладену в працях сучасного британського історика К. Расселла. Спеціальну увагу приділено дослідженню особливостей застосування істориком системного підходу для ...
195635
  Корчова О.В. Британська Лейбористська партія під час Першої світової війни // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 201-205
195636
  Олійник Х. Британська машинерія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 106-111 : фото
195637
  Глазов Д.В. Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 100-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських ...
195638
  Холмогорцева І.С. Британська фольклорна п"єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття / І.С. Холмогорцева, Н.М. Савченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – C. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. дослідженню автентичного британського фольклорного жанру британської фольклорної п"єси як прецедентного тексту у творах англ. письменників 19-20 ст. У роботі обгрунтовується актуальність вивчення прецедентних текстів у ключі діалогізму, ...
195639
  Макаров Р.В. Британське мандатне управління в Іраку (1920-1932 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 112-118. – ISSN 2077-1800
195640
  Фішер Й. Британський вихід у нікуди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 117). – С. 11


  Євросоюз втратить другу за розмірами економіку Союзу, а також головного гаранта безпеки.
195641
  Нестерович В. Британський досвід конституційно-правового регулювання інституту лобіювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 135. – ISSN 0132-1331
195642
  Андрощук Г. Британський досвід створення та управління технопарками // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 1608-6422
195643
  Шаповалова О. Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
195644
  Локгартом-Маммері Британський експерт про збереження земельних ресурсів та поліпшення їх захисту і охорони // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21
195645
  Кулачинський М.М. Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 115-123
195646
  Шевченко Н.І. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються деякі важливі аспекти політичної історії Англії епохи ранніх Стюартів.
195647
  Козерод О.В. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927-2006) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 202-207. – ISSN 0130-5247


  Стаття є першим в українській історіографії дослідженням, присвяченим громадсько-політичній діяльності члена британського парламенту Стефана Терлецького. Автор на підставі офіційних документів та мемуарів політика аналізує основні етапи політичної ...
195648
  Бініон Майкл Британський консерватизм: історія успіху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
195649
  Бойніцька О.С. Британський новоісторичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 34-38. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються історичні та соціальні причини, які зумовлюють відродження у сучпсній Британії інтересу як до історії, так і до історичного роману, контекстуалізується полеміка щодо репрезентації історії, аналізуються деякі теорії, що стосуються ...
195650
  Асланян Г. Британський парламент: історія і сучасність // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С. 55-61
195651
  Борділовська О.А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-48. – ISSN 1608-0599
195652
  Гарлицька Т. Британський сленг як частина мови міста: соціокультурний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 248-252. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
195653
  Сіромський Р. Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 459-465. – ISSN 2078-6077
195654
  Кріль М. Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках / М. Кріль, М. Яремко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 171-181. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
195655
   Британські поети XVI-XVIII століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 143-153. – ISSN 0208-0710
195656
  Мрака І. Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень - листопад 1939 р.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109-119. – ISSN 2078-6077
195657
  Морозова Тетяна Британські професійні та академічні стандарти у сфері ІКТ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано особливості британських професійних і академічних стандартів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Джерельною базою дослідження є британська кваліфікаційна рамка "Стандарти компетенцій для інформаційної епохи" ...
195658
  Каленюк Д. Британські союзники "маленьких українців" накрили перший банк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
195659
  Папенко Н. Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. XX ст.: історичний аспект / Н. Папенко, Є. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання співробітництва Англії та Німеччини. Визначені рівні, форми та механізми співпраці, проаналізований політичний курс обох країн, розкриті чинники відносин. Анализируются вопросы сотрудничества Англии и Германии. Определены ...
195660
  Садикова В. Британсько-радянська культурна співпраця 1979 - 1991 рр. (за мемуарами Джона Робертса) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 38-40
195661
  Машевський О. Британсько-радянське співробітництво в торговельно-економічній галузі в другій половині 1980-х рр. / О. Машевський, В. Садикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в другій половині 1980-х рр. Проаналізовано поглиблення британсько-радянських економічних зв"язків шляхом зміцнення особистісних контактів М. ...
195662
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 190-221
195663
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
195664
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
195665
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
195666
  Садикова В. Британсько-радянські торговельно-економічні відносини (1979 р. - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-54. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в 1979 р. – у першій половині 1980-х рр. Автор аналізує проблеми торговельної політики обох країн та їхньої співпраці в цій галузі. В статье ...
195667
  Машевський О. Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-36. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відносини Великої Британії та Росії в період квітня-червня 1914 р. Особлива увага звертається на переговори стосовно укладання британсько-російської військово-морської конвенції. This paper discusses the UK - Russia relationship during the ...
195668
  Крушинський В.Ю. Британсько-українські відносини з питань євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 103-112.
195669
  Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано боротьбу Великої Британії та Франції в Карибському басейні. Визначено причини загострення відносин між Англією та Францією в Новий час. Розглянуто економічний, дипломатичний, військовий аспекти суперництва. Першопочатково обидві ...
195670
  Дроботун В.М. Британці та індійці: автостереотипи та гетеростереотипи в англомовній літературі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 79-84. – ISBN 966-581-623-3
195671
  Бреховских А.А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над оккупированными территориями и ее результаты в 1918-1920 гг. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 56-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
195672
  Шешунова С.В. Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 79–90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
195673
  Аверченко А.Т. Бритва в киселе / А.Т. Аверченко. – Москва, 1990. – 475с.
195674
   Бритійська Колумбія і українці = British Columbia and Ukrainians : З нагоди 30-річчя існування 20 відділу Товариства Взаїмної Помочі у Ванкувері, Б.К. :1927-1957. – Вінніпег : Trident, 1957. – 200с. : іл.
195675
   Бритов У.Н./Репродукции/. – Ленинград, 1960. – 6с.
195676
  Зозуля Д.Р. Бритолитовые руды Zr-Y-REE месторождения Сахарйок (Кольский полуостров): геохимия, минералогия и стадийность образования / Д.Р. Зозуля, Л.М. Лялина, Е.Э. Савченко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 913-924 : рис., табл. – Библиогр.: с. 923-924. – ISSN 0016-7525
195677
  Светлов И.А. Бритый еж. / И.А. Светлов. – Тула, 1961. – 31с.
195678
  Мариенгоф А.Б. Бритый человек / А.Б. Мариенгоф. – М, 1991. – 63с.
195679
  Калінцев Ю.О. Брифінг / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39. – ISBN 966-642-073-2
195680
   Брифінг ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Леоніда Губерського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
195681
   Брихадараньяка упанишаде. – Москва : Наука, 1964. – 238 с.
195682
  Аделунг П.С. Бричмуллинский диалект таджикского языка : Автореф... канд. филологич.наук: / Аделунг П.С.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1953. – 16л.
195683
  Яровий М. Бриючим польотом / М. Яровий. – Київ, 1959. – 62 с.
195684
  Яковенко І. Брігелла та П"єро російської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 18


  Російська політика дедалі більше нагадує італійську комедію дель арте. У ролі Брігелли виступає В. Путін. У ролі П"єро - Дмитро Медвєдєв.
195685
   Брігіт Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 117. – ISSN 0320-8370


  [Коротка довідка про сучасну німецьку письменницю (нар. 1956 р.). Зараз живе у Франції поблизу Лангедока]
195686
  Охрименко Б.О. Брідж-банк як новий механізм роботи з нежиттєздатними банками в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 172-174
195687
  Швечникова Я. БРІК як інститут міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 103-105
195688
  Зайцева М.В. БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 39-43


  У статті проаналізовано взаємодію Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР в рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи провідних авторів світу до політичної співпраці названих країн, також встановлено, що країни БРІКС зацікавлені у розвитку ...
195689
  Пасмор М.С. БРІКС як феномен розвитку сучасних світогосподарських інтеграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 35-40. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті представлені результати вивчення питання міжнародної економічної інтеграції та її впливу у глобальному масштабі на світову політику та торговельні відносини на основі аналізу об"єднання БРІКС. Його члени - Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР ...
195690
  Самойлова Л. БРІКС: можливості й перспективи / Л. Самойлова, Т. Кузьмич // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 26-31. – (Історичні науки)
195691
  Коваль О. БРІКС: цеглини у фундамент нового світопорядку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Восьмому саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), що відбувся 15—16 жовтня в індійському штаті Гоа, передувала гаряча дискусія експертів і ЗМІ. Чи варто взагалі говорити про перспективи для організації, котра на десятому році існування ...
195692
  Зілгалов В. Брітанського свідка Голодомору вбили за вказівкою Москви? // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 6


  Британський журналіст Гарет Джоунс в деталях описав Голодомор українців.
195693
  Будько Євген Бріюнські о-ви. На острові тім сад... : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 94-98
195694
   Брно : путеводитель. – Прага, 1958. – 102с.
195695
  Воронкіна Алла Брно. Місто з неправильним часом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 72-75 : Фото
195696
  Петренко Ігор Бровари. Непровінційна провінція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 16-18 : фото
195697
  Иоффе С.А. Брод / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1968. – 52с.
195698
  Чачхалиа Д.К. Брод одинокой ольхи / Д.К. Чачхалиа. – Сухуми, 1988. – 153с.
195699
  Кикнадзе А.В. Брод через Арагоа / А.В. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 232с.
195700
  Кикнадзе А.В. Брод через реку Арагоа / А.В. Кикнадзе. – М, 1983. – 430с.
195701
   Бродвей. – Минск : Парадокс, 1995. – 431 с.
195702
   Броди : Збірник статей и нарисів. – Мюнхен : Видання Братства кол.вояків Першої УД УНА, 1951. – 147с. : Фотогр.
195703
   Броди : збірник статей і нарисів. – доп. – Дрогобич; Львів : Відродження, 2003. – 176с. – ISBN 966-538-136-9
195704
   Броди і Брідщина : статті, дослідження, документи : [зб. наук. праць] / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т українознавства НАН України, Львів. обл. і Бродівська р-на орг. Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; [відп. ред. Д.В. Чобіт ; літ. ред. С.П. Орлюк]. – Броди : Просвіта, 2014. – 695, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 680-681, 611 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-73-7


  У пр. № 1704710 напис: Науковій бібліотеці Київського університету ім. Тараса Шевченка від редактора цього видання і випускника 1979 р. Підпис. Д. Чобіт. 2016 р.
195705
  Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. : воєн.-іст. дослідження / Дмитро Чобіт ; [за заг. ред. П.Т. Тронька] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2008. – 236, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 191-214 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-43-0
195706
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 178 с.
195707
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – М : Советский писатель, 1964. – 171с.
195708
  Канделаки Е Р. Бродил художник по городу / Е Р. Канделаки. – М, 1979. – 255с.
195709
   Бродин Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214 : фото
195710
  Куштум Н.А. Бродит молодость кудрявая / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1968. – 80с.
195711
  Присяжнюк Бродівська гімназія ім. І. Труша як громадсько-активна школа / Присяжнюк, , Надія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 19-22
195712
   Бродовий Володимир Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214-215 : фото
195713
   Бродовский котел. Воспоминания.Очерки. Документы. – Львов, 1974. – 271с.
195714
   Бродская Л.И. : Альбом. – Москва, 1986. – 158с.
195715
   Бродская Л.И. :Выставка произведений. – М, 1973. – 29с.
195716
   Бродский : альбом. – Москва, 1986. – 4с.
195717
   Бродский И.И. : выставка произведений. – Л, 1984. – 88с.
195718
   Бродский И.И.: альбом. – Ленинград, 1988. – 41с.
195719
   Бродский И.И.: альбом репродукций. – Москва, 1956. – 4с.
195720
   Бродский И.И.: выставка произведений. – Ленинград, 1974. – с.
195721
   Бродский И.И.: выставка скульптуры. – Москва. – 92с.
195722
  Терентьева М.Т. Броды-переходы / М.Т. Терентьева. – М., 1989. – 126с.
195723
  Мирбо Октав Бродяга / Мирбо Октав. – [Ростов -на-Дону] : Изд. "Донская речь" [Электро0печатня А.И. Тер-Абрамиан] ", 1905. – 8 с.
195724
  О"Флаєрти Бродяга / О"Флаєрти. – Л., 1927. – 173с.
195725
  Вальфрідссон В. Бродяга / В. Вальфрідссон. – Київ, 1964. – 183с.
195726
  Хедаят С. Бродяга Аколь. / С. Хедаят. – М., 1960. – 392с.
195727
  Эрлихман Вадим Бродяга, создавший империю : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 144-151
195728
  Кервуд Дж.О. Бродяги Півночи / Дж.О. Кервуд. – Харьков, 1928. – 97 с.
195729
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера / Дж.О. Кервуд. – М., 1971. – 190с.
195730
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера / Дж.О. Кервуд. – М., 1979. – 291-600с.
195731
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера / Дж.О. Кервуд. – М., 1980. – 291-600с.
195732
  Кервуд О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джейм Оливер Кервурд // Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе : роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1981. – С. 291-600
195733
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джеймс Оливер Кервуд // Последний из могикан, или Повесть о 1757 годе : роман / Дж.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1990. – С. 291-606. – (Библиотека мировой литературы для детей). – ISBN 5-08-002568-9
195734
  Максимов С.В. Бродячая Русь Христа-Ради. / С.В. Максимов. – 2-е изд. – СПб.
1. – 282с.
195735
  Максимов С.В. Бродячая Русь. / С.В. Максимов. – с.
195736
  Зиновьев Н.Н. Бродячее дерево / Н.Н. Зиновьев. – М, 1984. – 119с.
195737
  Калабалин С.А. Бродячее детство / С.А. Калабалин. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 94 с.
195738
  Клочко С.Н. Бродячие визяти: басни. Эпиграммы. Фельетоны / С.Н. Клочко. – Краснодар, 1985. – 63с.
195739
  Таран А.В. Бродячий дощ : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1995. – 228 с.
195740
  Кузьмин Г.М. Бродячий сюжет / Г.М. Кузьмин. – М, 1989. – 46с.
195741
  Филатов Л.А. Бродячий театр. / Л.А. Филатов. – М., 1990. – 270с.
195742
  Стуруа М.Г. Брожение : Очерки / М.Г. Стуруа. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
195743
  Штрайх С.Я. Брожение в армии при Александре 1-м / С.Я. Штрайх. – Птгр, 1922. – 48с.
195744
  Опря А.П. Брожение виноградного сусла в непрерывном потоке и некторые особености изменения в нем биолоически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опря А.П. ; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 18 с.
195745
  Ротмистров М.Н. Брожение целлюлозы и изменчивость его возбудителей / М.Н. Ротмистров. – Киев, 1958. – 264с.
195746
  Садов А.А. Брожения, их роль в природе и применение в технике / А.А. Садов. – Л., 1925. – 79с.
195747
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Малый энциклопедический словарь : С прилож. кратких руководств по различн.отраслям знания и словарей иностр. яз. / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Гебдон - Лангеланд. – 1900. – Разд. паг.
195748
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 : А - Александр Михайлович. – 980 стлб., 6 табл.
195749
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Александр Ягеллон - Антидор. – 8 с., 960 стлб.
195750
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Александр Ягеллон - Антидор. – 920 стлб., 10 табл.
195751
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3 : Антидот - Асканий. – 960 стлб., 14 табл.
195752
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4 : Аскания - Балюз. – 952 стлб., 16 табл.
195753
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5 : Балюстрада - Беранже. – 960 стлб., 18 табл.
195754
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6 : Берар - Бобровникова. – 960 стлб., 20 табл.
195755
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7 : Бобровников - Брачное право. – 976 стлб., 26 табл.
195756
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8 : Брачный наряд - Белоруссы. – 964 стлб., 34 табл.
195757
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9 : Белорыбица - Вельможа. – 960 стлб.
195758
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10 : Вельнер-Власть дисциплинарная. – 960 стлб., 40 табл.
195759
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11 : Власть карательная - Выгорание всходов растений. – 960 стлб., 26 табл.
195760
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 12 : Выгорецкая пустынь - Генеральный атторней. – 960 стлб., 50 табл.
195761
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 12 : Выгорецкая пустынь - Генеральный атторней. – 960 стлб., 50 табл.
195762
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 13 : Генеральный двор - Головнин. – 960 стлб., 2 табл.
195763
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 14 : Головнин - Гривица. – 940 стлб., 1 табл.
195764
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 15 : Гривна - Десмургия. – 960 стлб., 16 табл.
195765
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16 : Десна - Душевнобольные. – 960 стлб., 80 табл.
195766
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17 : Душевные болезни - Жуки. – 964 стлб., 38 табл.
195767
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19 : Ивовые - Итальянское искусство. – 980 стлб., 58 табл.
195768
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20 : Итамарака - Каринский. – 960 стлб., 58 табл.
195769
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21 : Каринтин - Кнорринг. – 960 стлб.
195770
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 22 : Кнорр-Которосль. – 960 стлб.
195771
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 23 : Котошихин - Ламберт. – 960 стлб.
195772
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 24 : Ламберт - Лубоеды. – 960 стлб., 10 стр.
195773
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 25 : Луб - Мах. – 960 стлб.
195774
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 26 : Мацеевский - Молочная кислота. – 960 стлб.
195775
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 27 : Молочница - Наручи. – 960 стлб.
195776
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 28 : Нарушевич - Ньютон. – 1916. – 960 стлб.
195777
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 (1) : А - Алтай. – 1890. – 480 с., илл.
195778
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1а (2) : Алтай - Арагвай. – 1890. – с.481-954, илл.
195779
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 (3) : Араго - Аутка. – 1890. – 479 с., илл.
195780
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2а (4) : Ауто - Банки. – 1891. – с.479-947, илл.
195781
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1891. – 480 с., илл.
195782
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3а(6) : Бергер - Бисы. – 1891. – с.481-963, илл.
195783
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4(7) : Битбург - Босха. – 1891. – 472 с., илл.
195784
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4а(8) : Бос - Бунчук. – 1891. – с.473-940, илл.
195785
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5(9) : Буны - Вальтер. – 1891. – 468 с., илл.
195786
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3а(6) : Бергер - Бисы. – 1892. – с.481-952, илл.
195787
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Том 5а (10) : Вальтер - Венути. – 1892. – с.469-940, илл.
195788
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6(11) : Венцано - Винона. – 1892. – 489 с., илл.
195789
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6а(12) : Винословие - Волан. – 1892. – с.489-947, илл.
195790
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7(13) : Волапюк - Выговские. – 1892. – 481 с., илл.
195791
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7а(14) : Выговский - Гальбан. – 1892. – с.481-952, илл.
195792
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8(15) : Гальберг - Германий. – 1892. – 478 с., илл.
195793
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8а(16) : Германия - Го. – 1893. – с. 479-958, илл.
195794
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9(17) : Гоа - Гравер. – 1893. – 474 с., илл.
195795
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9а(18) : Гравилат - Дарвенант. – 1893. – с.475-974, илл.
195796
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10(19) : Давенпорт - Десмин. – 1893. – 480 с., илл.
195797
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10а(20) : Десмургия - Домициан. – 1893. – с.481-963, илл.
195798
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11(21) : Домиции - Евреинова. – 1893. – 466 с. илл.
195799
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1а (2) : Алтай - Арагвай. – 1894. – с.481-954, илл.
195800
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1894. – 480 с., илл.
195801
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4(7) : Битбург - Босха. – 1894. – 472 с., илл.
195802
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11а(22) : Евреиновы - Жилон. – 1894. – с.467-961, илл.
195803
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 12(23) : Жилы - Земпах. – 1894. – 480 с., илл.
195804
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 12а(24) : Земпер - Имидокислоты. – 1894. – с.481-960, илл.
195805
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 13(25) : Имидоэфиры - Историческая школа. – 1894. – 480 с., илл.
195806
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 13а(26) : Исторические журналы - Калайдович. – 1894. – с.481-962, илл.
195807
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 14(27) : Калака - Кардам. – 1895. – 480 с., илл.
195808
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 14а(28) : Карданахи - Каро. – 1895. – с.481-960, илл.
195809
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 15(29) : Керосин - Коайе. – 1895. – 478 с., илл.
195810
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 15а(30) : Коала - Конкордия. – 1895. – с.479-960, илл.
195811
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16(31) : Конкорд - Коялович. – 1895. – 480 с., илл.
195812
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16а(32) : Коялович - Кулон. – 1895. – с.481-960, илл.
195813
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17(33) : Култагой - Лед. – 1896. – 482 с., илл.
195814
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17а(34) : Ледье - Лопарев. – 1896. – с.483-960, илл.
195815
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18(35) : Лопари - Малолетние преступники. – 1896. – 480 с., илл.
195816
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18а(36) : Малолетство - Мейшагола. – 1896. – с.481-958, илл.
195817
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19(37) : Мекенен - Мифу-Баня. – 1896. – 476 с., илл.
195818
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19а(38) : Михаила орден - Московский телеграф. – 1896. – с.477-960, илл.
195819
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20(39) : Московский университет - Наказания исправительные. – 1897. – 480 с., илл.
195820
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20а(40) : Наказный атаман - Неясыти. – 1897. – с.481-960, илл.
195821
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21(41) : Нибелунги - Нэффцер. – 1897. – 480 с., илл.
195822
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21а(42) : Нэшвилль - Опацкий. – 1897. – с.481-957, илл.
195823
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22(43) : Опека - Оутсайдер. – 1897. – 480 с., илл.
195824
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22а(44) : Оуэн - Патент о поединках. – 1897. – с.481-960, илл.
195825
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23(45) : Патенты на изобретения - Петропавловский. – 1898. – 474 с., илл.
195826
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23а(46) : Петропавловский - Поватажное. – 1898. – с.475-958, илл.
195827
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24 (47) : Повелительное наклонение - Полярные координаты. – 1898. – 474 с., илл.
195828
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24а(48) : Полярные сияния - Прая. – 1898. – с.474-958, илл.
195829
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25(49) : Праяга - Просрочка отпуска. – 1898. – 478 с., илл.
195830
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25а(50) : Простатит - Работный дом. – 1898. – с.479-958, илл.
195831
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26(51) : Рабочая книжка - Резолюция. – 1899. – с.479-958, илл.
195832
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26а(52) : Резонанс и резонаторы - Роза ди-Тиволи. – 1899. – с.481-963, илл.
195833
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27(53) : Розавен - Репа. – 1899. – 480с., илл.
195834
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27а(54) : Репина - Рясское и Россия. – 1899. – с.481-532 с., илл.
195835
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28(55) : Россия и С - Саварна. – 1899. – с.421-874, илл.
195836
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28а(56) : Саварни - Сахарон. – 1900. – 497 с., илл.
195837
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29(57) : Сахар - Семь мудрецов. – 1900. – 468 с., илл.
195838
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29а(58) : Семь озер - Симфония. – 1900. – с.469-954, илл.
195839
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30(59) : Сим - Слюзка. – 1900. – 480 с., илл.
195840
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30а(60) : Слюз - София Палеолог. – 1900. – с.481-960, илл.
195841
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31(61) : София - Статика. – 1900. – 472 с., илл.
195842
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы - Таицы. – 1900. – 480 с., илл.
195843
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31а(62) : Статика-Судоустройство. – 1901. – с.473-954 илл.
195844
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы-Таицы. – 1901. – 480c., илл.
195845
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32а(64) : Тай - Термиты. – 1901. – с.481-960, илл.
195846
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33(65) : Термические ощущения - Томбази. – 1901. – 478 с., илл.
195847
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33а(66) : Томбигби - Трульский собор. – 1901. – с.479-960, илл.
195848
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34(67) : Трумп - Углеродистый кальций. – 1902. – 482 с., илл.
195849
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34а(68) : Углерод - Усилие. – 1902. – с.483-961, илл.
195850
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35(69) : Усинский пограничный округ - Фенол. – 1902. – 476 с., илл.
195851
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35а(70) : Фенолы - Финляндия. – 1902. – с.477-961, илл.
195852
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36(71) : Финляндия - Франкония. – 1902. – 478 с., илл.
195853
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36а(72) : Франконская династия - Хаки. – 1902. – с.479-956, илл.
195854
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37(73) : Хаким - Ходоров. – 1903. – 478 с., илл.
195855
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37а(74) : Ходский - Цензура. – 1903. – с.479-962, илл.
195856
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38(75) : Цензурный комитет - Человек. – 1903. – 482 с., илл.
195857
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38а(76) : Человек - Чугуевский полк. – 1903. – с.483-958, илл.
195858
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39(77) : Чугуев - Шен. – 1903. – 480 с., илл.
195859
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39а(78) : Шенье - Шуйский монастырь. – 1903. – с.481-962, илл.
195860
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40(79) : Шуйское - Электровозбудимость. – 1904. – 468 с., илл.
195861
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40а(80) : Электровозбудительная сила - Эрготин. – 1904. – с.469-952., илл.
195862
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41(81) : Эрдан - Яйценошение. – 1904. – 576 с., илл.
195863
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41а(82) : Яйцепровод -. – 1904. – с.577-957, илл.
195864
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1(1д) : Аа - Вяхирь. – 1905. – 478 с., илл.
195865
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1а(2д) : Гаагская конференция - Кочубей. – 1905. – с.481-956, илл.
195866
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург
Том 2, Доп.,(3/Д) : Кошбух-Прусик. – 1906. – 480с.
195867
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том 2 (4)д : Пруссия - Фома. Росск. – 1907. – с.481-934, илл.
195868
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .2 : Пруссия - Фома. Россия. – 1907. – с.481-934, илл.
195869
  Ульрих Х. Брокер и товарная биржа: Принципы работы, терминология, документы / Х. Ульрих, И.Б. Егорова, В.Г. Новицкий. – Київ : Випол, 1992. – 155с. – ISBN 5-8238-0073-8
195870
  Верховская И.Н. Бром в животном организме и механизм его действия / И.Н. Верховская. – Москва : АН СССР, 1962. – 308 с.
195871
   Бром в соляных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса, истории и поисковый признак. – Москва : МГУ, 1976. – 455 с.
195872
   Бром в сояных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса. – М, 1976. – 456с.
195873
  Шестак В.И. Бромелиевые / В.И. Шестак. – Кишинев, 1989. – 60с.
195874
  Коровин С.Е. Бромелии в природе и культуре / С.Е. Коровин, В.Н. Чеканова. – М., 1984. – 168с.
195875
  Коломієць Т.В. Бромелійні в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.В. Коломієць, В.О. Ступницький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про об"єм і видовий склад колекції бромелійних. Розглядаються напрями подальшого комплектування колекції бромелійних у захищеному грунті.
195876
  Першина Л.А. Бромирование ароматических соединений в присутствии различных катализаторов : Автореф... кандид. химич.наук: / Першина Л.А.; МВО-СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 12л.
195877
  Гурбанов П.А. Бромирование и гидробромирование окисей циклогексанового и циклопентенового рядов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гурбанов П.А.; Совет.по присуждению учен.степеней хим-технол.фак.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1970. – 38л.
195878
  Избеков В.А. Бромистый алюминий как растворитель / В.А. Избеков, 1961
195879
   Бромування вуглецевих волокон як спосіб одержання активних прекурсорів / А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, В.Є. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 90
195880
   Бромування як спосіб дослідження функціонального складу поверхні активованого вугілля / А.М. Задерко, В.Л. Бударін, А.О. Горлова, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 191-194. – ISBN 966-594-601-3
195881
   Брона Юлія Йосипівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 99. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
195882
  Моргун М.В. Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр.: історіографічний аналіз / М.В. Моргун, Н.М. Курклінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 96-100. – ISSN 0321-0499
195883
  Зиборов Е.А. Бронебойщики / Е.А. Зиборов. – Тула, 1971. – 129с.
195884
  Борзенко С.А. Броневая волна на Днепре / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1968. – 47с.
195885
  Иванов А.С. Броневая рапсодия / А.С. Иванов. – М., 1987. – 123с.
195886
  Лагин Л.И. Броненосец "Анюта". / Л.И. Лагин, 1946. – 88с.
195887
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – М., 1938. – 109с.
195888
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – М., 1964. – 255с.
195889
   Броненосец "Потемкин". – М, 1969. – 370с.
195890
  Максимихин И.А. Броненосец "Потемкин" / И.А. Максимихин. – М., 1981. – 96с.
195891
  Юренев Р.Н. Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна / Р.Н. Юренев. – М, 1965. – 151с.
195892
  Томилов С.А. Броненосец "Потемкин". / С.А. Томилов. – Одесса, 1975. – 102с.
195893
  Ростовцев И.Г. Броненосец Потемкин / И.Г. Ростовцев. – М, 1962. – 212с.
195894
  Черненко А.М. Броненосец революции / А.М. Черненко, А.Б. Шляхов. – Киев, 1985. – 49с.
195895
  Скворцов Д. Броненосец уходит подбитым // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 февраля (№ 7). – С. В 1, В 6


  К моменту вступления на папский престол за Йозефом Ратцингером закрепилось прозвище Panzerkardinal (кардинал-броненосец), свидетельствующее о его твердости в отстаивании традиционных христианских ценностей и неизменности догматов латинской веры. Но, ...
195896
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1965. – 246с.
195897
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1977. – 238с.
195898
  Полупанов А.В. Бронепоезд "Свобода или смерть" №4 Полупановцы. Воспоминания командира бронепоезда. / А.В. Полупанов. – Л., 1939. – 64с.
195899
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1924. – 120с.
195900
  Иванов В. Бронепоезд 14-69 / В. Иванов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1931. – 112с.
195901
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1935. – 83с.
195902
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1936. – 91с.
195903
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 88 с.
195904
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1938. – 96с.
195905
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в четырех действиях, восьми картинах / В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Ленинград, 1947. – 91с.
195906
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 77с.
195907
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. 8 картинах / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 88с.
195908
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1964. – 191с.
195909
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Роман / В.В. Иванов. – Владивосток, 1973. – 120с.
195910
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 // Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва : Мистецтво, 1976. – С. 68-172. – (Школьная библиотека)
195911
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Москва, 1978. – 192с.
195912
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Саратов, 1981. – 88с.
195913
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 368с.
195914
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Владивосток, 1988. – 134с.
195915
  Иванов В. Бронепоезд №14-69 / В. Иванов. – Москва, 1925. – 30с.
195916
  Смирнов Т.Д. Бронепоезд №4 / Т.Д. Смирнов. – Запорожье, 1962. – 60с.
195917
  Виногоров Н.А. Бронепоезд имени В.И. Ленина / Н.А. Виногоров. – Минск, 1977. – 196с.
195918
  Силанов А.Н. Бронепоезд сражается / А.Н. Силанов. – Грозный, 1990. – 60с.
195919
  Григор"єв М.Ф. Бронепоїзд "Гандзя". / М.Ф. Григор"єв. – К., 1983. – 207с.
195920
  Іванов В.В. Бронепоїзд 14-69. П"єса на 4 дії. / В.В. Іванов. – К., 1952. – 92с.
195921
  Нерсесян М.Г. Бронетанковая техника армий США, Англии и Франции. / М.Г. Нерсесян, Ю.В. Каменцева. – М., 1958. – 268с.
195922
  Буше Ж. Бронетанковое оружие в войне / Ж. Буше. – М., 1956. – 331с.
195923
   Бронетанковые войска армии США. – М, 1956. – 337с.
195924
   Бронетанковые и механизированные войска Советской армии. – Москва, 1958. – 265с.
195925
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1942-1943 гг. – М, 1945. – 64с.
195926
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1944-1945 гг. – М, 1946. – 48с.
195927
  Письменна Л.М. Бронза / Л.М. Письменна. – Київ, 1963. – 211 с.
195928
  Крушинська Олена Бронза без пафосу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-93 : Фото
195929
  Дюбин В.В. Бронзовая Коса / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 220с.
195930
  Тревер К.В. Бронзовая ножка канделября из Нажчавана / К.В. Тревер. – с.
195931
  Билимович З.А. Бронзовая пластика Греции с середины 6 по 4 в. до н.э. : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Билимович З.А. ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. – Ленинград, 1969. – 17 с.
195932
  Катерли Е.И. Бронзовая прялка. / Е.И. Катерли. – Л, 1950. – 308с.
195933
  Катерли И Е. Бронзовая прялка. / И Е. Катерли. – Л, 1953. – 300с.
195934
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 272с.
195935
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1957. – 272с.
195936
  Ковальчук В. Бронзовая птица счастья Марии Капнист // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2010. – № 11 (86). – С. 92-96


  Мария Ростиславовна Капнист (1914-1993) - советская и украинская актриса, Засл. артистка Украинской ССР (1988). Потомственная дворянка, графиня
195937
  Парнов Е.И. Бронзовая улыбка / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 320с.
195938
  Березанська С.С. Бронзовий вік на Україні / С.С. Березанська. – К, 1964. – 70с.
195939
  Рыбаков А.Н. Бронзовий птах / А.Н. Рыбаков. – К, 1958. – 226с.
195940
  Вишневський Д.К. Бронзовий сокіл / Д.К. Вишневський. – Київ ; Харків, 1941. – 172 с.
195941
  Самбук Р.Ф. Бронзовий чорт : роман-дилогія / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 485 с.
195942
  Коцюба Г.М. Бронзові люди : справжнє прізвище Коцегуб / Г.М. Коцюба. – Харків, 1931. – 222 с.
195943
  Асатрян Э.В. Бронзовость табака в Армении и разработка мер борьбы с нею. : Автореф... наук: / Асатрян Э.В.; Ерев. гос. унив. – Ереван, 1965. – 29л.
195944
  Нгуен Ван Риен Бронзовые барабаны как исторический источник по изучению культуры древнего Вьетнама : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Нгуен Ван Риен ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1972. – 20л.
195945
  Землянский А.Ф. Бронзовые ветры / А.Ф. Землянский. – Москва, 1978. – 400с.
195946
  Бреза Тадеуш Бронзовые врата. Римский дневник / Бреза Тадеуш. – М., 1964. – 518с.
195947
  Илюшин Андрей Михайлович Бронзовые игольники у средневекового населения Кузнецкой котловины // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702


  Исследуются редкие находки бронзовых изделий, которые были в употреблении у средневекового населения Кузнецкой котловины и интерпретируются современными исследователями как игольники или "зажимы для кистей". Обобщаются результаты поиска изучаемых ...
195948
  Кривошеенко Л.С. Бронзовые облака / Л.С. Кривошеенко. – Сталинград, 1960. – 68с.
195949
  Дергачев В.А. Бронзовые предметы ХIII-VIII вв. до н.э. из Днстровско-Прутского междуречья / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1975. – 95с.
195950
  Жуков В.Н. Бронзовый ангел / В.Н. Жуков. – М., 1978. – 496с.
195951
  Адуев Н. Бронзовый бюст / Н. Адуев. – Москва; Ленинград, 1945. – 275с.
195952
  Го Бронзовый век / Го, Мо-Жо. – М., 1959. – 457с.
195953
  Кирюшин Ю.Ф. Бронзовый век Васюганья / Ю.Ф. Кирюшин, А.М. Малолетко. – Томск, 1979. – 182с.
195954
  Диков Н.Н. Бронзовый век Забайкалья : Автореф... Канд.ист.наук: / Диков Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16л.
195955
  Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири / М.Ф. Косарев. – М., 1981. – 278с.
195956
  Станкевич И.Л. Бронзовый век Ирана и Южной Туркмении. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Станкевич И.Л.; МГУ. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1970. – 16л.
195957
  Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. / Т.М. Потемкина. – М., 1985. – 376с.
195958
  Иноземцев Г.А. Бронзовый век Нижнего Дона. : Автореф... канд. ист.наук: / Иноземцев Г.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 20л.
195959
   Бронзовый век Приангарья.Могильник Шумилиха. – Иркутск, 1981. – 105с.
195960
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1983. – 160с.
195961
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1984. – 160с.
195962
  Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей / Г.Б. Зданович. – Свердловск, 1988. – 176с.
195963
   Бронзовый век Южного Приуралья. – Уфа, 1985. – 123с.
195964
  Кафаров В. Бронзовый ветер. / В. Кафаров. – Баку, 1958. – 140с.
195965
  Джорджадзе А. Бронзовый голубь / А. Джорджадзе. – М., 1985. – 350с.
195966
  Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири : история идей и исследований XVIII- первая треть ХХ века / Ю.Г. Белокобыльский. – Новосибирск, 1986. – 166с.
195967
  Гришин Ю.С. Бронзовый и ранний железный века Восточного Забайкалья / Ю.С. Гришин. – М., 1975. – 135с.
195968
   Бронзовый топор. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
195969
  Конькова Л.В. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР. / Л.В. Конькова. – Л., 1989. – 122с.
195970
  Тавадзе Ф. Бронзы древней Грузии. / Ф. Тавадзе, Т. Сакварелидзе. – Тбилиси, 1959. – 86с.
195971
  Шелемотов А.С. Брони горячей след / А.С. Шелемотов. – Пермь, 1989. – 229с.
195972
  Карапетян Г.О. Бронирование жилых помещений / Г.О. Карапетян. – М, 1962. – 34с.
195973
   Бронирование страховых услуг - новые возможности Амадеус : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 8 : Іл.
195974
  Савельев Владимир Бронирование туров: еще не все решено : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 34-35
195975
  Федосеев Семен Бронированная экзотика : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 114-121 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
195976
   Бронированное сердце. – Сталинград, 1958. – 238с.
195977
  Хоботова Любовь Бронированные деликатесы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 96-102
195978
  Словин Л.С. Бронированные жилеты / Л.С. Словин. – М, 1991. – 431с.
195979
   Бронированный таран вермахта // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 18-21. – ISSN 0321-0626
195980
   Бронируем low-cost авиакомпании с LCC Link // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 7 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
195981
   Бронируем LOW-COST авиакомпании с LCC LINK // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 7 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
195982
   Бронируем lowcost- быстро и удобно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 5 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
195983
  Чичкина Светлана Бронируем номер не выходя из дома : Обзор российских интернет-ресурсов. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 42
195984
  Громовой Евгений Бронируйте отели с Amadeus Content Inn и зарабатывайте больше! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 4-6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
195985
   Бронируйте отели Хорватии в Content Inn! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 4-5 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
195986
   Бронислав Александрович Домбровский. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 47с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
195987
   Бронислав Брониславович Малаховский. – Л., 1978. – 160с.
195988
   Бронислава Вилимовска, Ежи Кравчик. – М., 1966. – 16с.
195989
  Кравчик Е. Бронислава Вилимовска. / Е. Кравчик. – М., 1966. – с.
195990
  Беляев М.А. Бронник древних Ливен / М.А. Беляев. – М., 1984. – 32с.
195991
  Крашенинников А.Д. Бронница / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1991. – 429с.
195992
  Павловський С.С. Бронтозаври на випасі / С.С. Павловський. – Київ, 1990. – 265 с.
195993
  Адрианова Н.В. Бронхиальная астма / Н.В. Адрианова, С И. Гущин, . – Москва, 1966. – 32с.
195994
  Адо В.А. Бронхиальная астма / В.А. Адо, Л.А. Горячкина. – Москва, 1976. – 96с.
195995
  Чучалин А.Г. Бронхиальная астма / А.Г. Чучалин. – М, 1985. – 158с.
195996
  Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма / Г.Б. Федосеев, Г.П. Хлопотова. – Л, 1988. – 268с.
195997
   Бронштейн Михаил Лазаревич : Персональный указатель литературы. – Таллин : Тарту, 1993. – 97с.
195998
  Антонюк О. Бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
195999
  Аб Е.С. Бронюс Бабкаускас / Е.С. Аб. – Ленинград : Искусство, 1979. – 197 с. : ил. – (Мастера сов. театра и кино)
196000
  Бирюков В.С. Броня / В.С. Бирюков. – М., 1954. – 80с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,