Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
195001
  Наєнко М.К. "Болит моя душа по Гоголю..." О повести Анатолия Димарова "Оксана из рода Яновских" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-196. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується повість сучасного письменника А. Дімарова, створена за мотивами мемуарних записів далекої родички М. Гоголя Оксани Яновської. Автор спробував співвіднести реальну й художню правду в літературному творі, а також пов"язати суть цих ...
195002
  Спиридонова К. "Боліваріанська альтернатива для Латинської Америки" (alba). Інтеграція заради побудови соціалізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 70-72
195003
  Ковалевська Ольга "Боліємо над неславним похороном Ясновельможного гетьмана Мазепи..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 35-38
195004
  Зорівчак Р. "Боліти болем слова нашого..." : поради мовознавця / Роксолана Зорівчак. – 2-е вид., доопрац. і доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-634-348-5
195005
  Зубок "Болонізація" освіти: погляд професора і студента / Зубок, К. Моргун // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 5 (31). – С. 17-36. – ISBN 966-8005-01-5
195006
  Вакарчук І. "Болонська система працює відмінно" // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 2-3.
195007
  Діденко Я. "Болонський процес" і його перспективи для українських студентів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 7. – С. 132-134
195008
  Зубань В.І. "Болотяна Лукроза" В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864


  ""Болотяна Лукроза" уперше видрукувана в журнальному варіанті в мюнхенській україномовній періодиці у 1947-1948 роках, вона кілька разів передруковувалася фрагментами у формі спогадів про Київський університет та спогадів про М. Зерова". Згадуються П. ...
195009
  Мережковский Д.С. "Больная Россия" : Избранное / Д.С. Мережковский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 272с. – (История российской культуры). – ISBN 5-288-00964-3
195010
  Коваленко О. "Больові точки" педагогіки = Фахівці вважають, що потреба в педагогічних новаціях - безперервна : освітні технології // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  У Білій Церкві завершила роботу міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти". Розглянуті питання стосувалися проблем післядипломної педосвіти.
195011
   "Большая Волга", зональная художественная выставка, 4-я. Ульяновск.1974. – Горький, 1974. – 151с.
195012
  Луков В. "Большая восьмерка" в современном и будущем мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
195013
  Паламаренко Р.Ю. "Большая восьмерка" и альтернативные ей гражданские движения в мировой политике: противоречия и взаимодействие // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 43-45
195014
  Грушин Б. "Большая восьмерка" соберется в канадской глуши // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12-13. – ISSN 0234-1670


  Саммит лидеров ведущих стран мира (26-27 июня) в г.Кананаскис.
195015
  Стефанович П.С. "Большая дружина" в Древней Руси // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 78-90. – ISSN 0869-5687
195016
  Дейч Т.Л. "Большая игра" : Китай и США на африканских сырьевых рынках // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 15-20. – ISSN 0321-5075
195017
  Сергеев Е.Ю. "Большая игра" в российско-британских отношениях второй половины XIX - начала ХХ в. : новый взгляд // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687


  Автор анализирует причины, этапы и результаты "Большой игры", отражавшей динамику взаимоотношений Британской и Российской империй в Центральной и Восточной Азии в новое время.
195018
  Воротникова Т.А. "Большая игра" Эво Моралеса: хроника поражений и побед // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
195019
  Сергеев Е.Ю. "Большая игра". Россия и Великобритания в Центральной и Восточной Азии (вторая половина XIX - начало XX века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-91. – ISSN 0130-3864
195020
  Тимошенкова Екатерина "Большая коалиция" в Германии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 41-54. – ISSN 0201-7083
195021
  Антонова О.Е. "Большая Москва" С.С. Шестакова : судьба проекта // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 11-16. – ISSN 1684-2618
195022
  Юрченко С.В. "Большая тройка" и другие официальные лица. Крымская конференция 1945 года в портретах её участников / С.В. Юрченко. – Севастополь : Мир, 1999. – 149, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 147-148. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-87314-092-8


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
195023
  Константинова М.А. "Большая тройка" и северные конвои: взгляд историков США и Великобритании // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 29-31. – ISSN 2070-9773
195024
  Ганич Д. "Большая ядерная игра" в Южной Азии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0321-5075
195025
  Суворов М.Н. "Большая" проза ОАЭ на этапе становления (70-80-е годы XX века) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 94-104. – (Востоковедение. Африканистика ; вып.1). – ISSN 2074-1227
195026
  Белова О.Д. Болезни и вредители картофеля / О.Д. Белова. – Москва, 1962. – 112с.
195027
  Коев Г.В. Болезни и вредители ремонтантной гвоздики / Г.В. Коев, Л.Г. Клешнина. – Кишинёв, 1989. – 99с.
195028
  Коев Г.В. Болезни и вредители хризантем / Г.В. Коев. – Кишинёв, 1988. – 60с.
195029
  Ишпайкина Е.И. Болезни капусты в Алма-Атинской области и борьба с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ишпайкина Е.И.; АН КазССР. Ин-тут ботаники. – Алма-Ата, 1954. – 12л.
195030
  Гаршина Т.Д. Болезни каштана посевного (Castanea sativa Mill.) и меры борьбы с ними в условиях Черноморского побережья Краснодарского края : Автореф... кандидата биол.наук: / Гаршина Т.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1964. – 23л.
195031
  Черемисинов Н.А. Болезни кок-сагыза и меры борьбы с ними. / Н.А. Черемисинов. – Курск, 1950. – 52с.
195032
  Ахмедов С.А. Болезни кормовых бобов и гороха в условиях Нуха-Закатальской зоны Азербайджанской ССР и меры борьбы с главнейшими из них : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов С.А.; АН АзССР. Ин-т ботаникиим. В.Л.Комарова. – Баку, 1967. – 27л.
195033
  Фиалковская Е.А. Болезни кормовых бобовых и злаковых трав и меры борьбы с ними / Е.А. Фиалковская. – К., 1951. – 36с.
195034
  Кузнецова Н.Г. Болезни коробочек и волокна хлопчатника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова Н.Г.; Среднеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1954. – 21л.
195035
  Патерило Г.А. Болезни коры плодовых деревьев / Г.А. Патерило. – М., 1964. – 75с.
195036
  Михайлов В.С. Болезни кроликов и первая помощь при заболевании / В.С. Михайлов. – М, 1932. – 40с.
195037
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : Поле-огород-сад / А.С. Бондарцев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : Типография Главного Ботанического Сада, 1927. – 458с. : С 426 рисунками в тексте
195038
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : Поле-огород-сад / А.С. Бондарцев. – Изд. 3-е, перераб. и значительно дополн. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 600с. : С 490 рисунками в тексте
195039
  Рибо Т. Болезни личности / Т. Рибо ; пер. с французского. – С.-Петербург : Издание А.Е. Рябченко, 1886. – 247, [1] с.
195040
  Чекалинская Н.И. Болезни люпина в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чекалинская Н.И.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1961. – 19л.
195041
  Изгарышев Н.А. Болезни металлов и средства их сохранения / Н.А. Изгарышев. – М., 1922. – 114с.
195042
  Примак Т.А. Болезни некоторых представителей отряда чешуекрылых и применение микробиологического метода борьбы с ними. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примак Т.А. ; ХГУ. – Харьков, 1963. – 20 с.
195043
  Тимофеева Е.Р. Болезни непарного шелкопряда и зависимость их от физиологического состояния насекомого. : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимофеева Е. Р.; Все. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защиты растен. – Ленинград, 1952. – 20 с.
195044
  Ерохина Л.Г. Болезни нервной системы / Л.Г. Ерохина, В.Б. Гельфанд. – Л., 1979. – 351с.
195045
  Лапин Б.А. Болезни обезьян как модели заболеваний человека. / Б.А. Лапин, 1959. – 35с.
195046
  Наумов Н.А. Болезни овощных и садовых растений / Н.А. Наумов. – Москва-Ленинград, 1931. – 382с.
195047
   Болезни органов пищеварения. – Л, 1975. – 688с.
195048
  Рибо Т. Болезни памяти / Т. Рибо ; пер. с французского ; под ред. А. Черемшанского. – С.-Петербург : [б. и.], 1881. – 118, [3] с.
195049
  Киреев П.М. Болезни пищеварительной системы и печени с патологией в тропических странах / П.М. Киреев. – М., 1979. – 68с.
195050
  Любимова Е.И. Болезни подсолнечника в условиях Молдави и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Любимова Е.И.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1956. – 16л.
195051
  Савельев В.Ф. Болезни початков кукурузы, вызываемые плесневыми грибами на юге Украины и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савельев В. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1933. – 23л.
195052
  Ратнер Н.А. Болезни почек и их предупреждение / Н.А. Ратнер. – Москва, 1965. – 45с.
195053
  Щербина А.К. Болезни прудовых рыб / А.К. Щербина. – Москва, 1952. – 207с.
195054
   Болезни птиц. – М, 1952. – 232с.
195055
  Ловчиновская М.Я. Болезни пчел. / М.Я. Ловчиновская. – М-Л, 1954. – 46с.
195056
  Горленко М.В. Болезни пшеницы / М.В. Горленко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 254 с.
195057
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [В.В. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 1. – 1907. – 48 с.


  На обл. надпись Совинский
195058
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [В.В. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 2. – 1907. – с.49-144


  На обл. надпись Совинский
195059
  Планк Я.Е. Болезни растений : Эпифитотии и борьба с ними / Я.Е. Планк; пер. с англ Н.А.Емельяновой;Под ред. и с предисл.К.М.Степанова. – Москва : Колос, 1966. – 360с.
195060
  Товугийн Пунцаг Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Товугийн Пунцаг; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1968. – 25л.
195061
  Пунцаг Т. Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Пунцаг Т.; МГУ. – М., 1968. – 25л.
195062
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 172с.
195063
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев, 1979. – 172с.
195064
  Горленко М.В. Болезни растений и внешняя среда / М.В. Горленко. – М, 1950. – 120с.
195065
  Емельяненко П. Болезни рыб и способы лечения. / П. Емельяненко. – С.-Пб. – с.
195066
  Ванятинский В.Ф. Болезни рыб. / В.Ф. Ванятинский. – Москва, 1979. – 232с.
195067
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Курс лекций по болезням рыб). Утвержденно... как учебное пособие для вузов. / Э.М. Ляйман. – М.-Л., 1939. – 344с.
195068
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Учебник для техникумов рыбной промышленности). / Э.М. Ляйман. – М., 1957. – 260с.
195069
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. Практическое руководство для ветеринарных вречей. / Э.М. Ляйман. – М., 1963. – 296с.
195070
   Болезни сельско-хозяйственных культур : В 3-х томах. – Киев : Урожай
Т.1. – 1989. – 215 с.
195071
   Болезни сельско-хозяйственных наук : В 3-х томах. – Киев : Урожай
Т.3. – 1991. – 206 с.
195072
   Болезни сельскохозяйственных культур : В 3-х томах. – Киев : Урожай
2 : Болезни техническитх культур и картофеля. – 1990. – 246с.
195073
   Болезни сельскохозяйственных культур БССР.. – Минск, 1958. – 187с.
195074
   Болезни сельскохозяйственных культур.. – Киев, 1989. – 25с.
195075
  Эриксон Я. Болезни сельскохозяйственных растений / Я. Эриксон. – М.Л., 1929. – 240с.
195076
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1940. – 566с.
195077
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1952. – 664с.
195078
  Репина Н.И. Болезни семян и сеянцев сосны обыкновенной в кокчетавской области и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.х.наук: 06.540 / Репина Н.И.; Уральский лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
195079
  Семенов А.Я. Болезни семян полевых культур / А.Я. Семенов, В.И. Потлайчук. – Л., 1982. – 128с.
195080
  Софян Л.А. Болезни сеянцев древесных пород и лесокультур северных районов Армянской ССР и меры борьбы с главнейшим из них. : Автореф... канд. биол.наук: / Софян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1953. – 20 с.
195081
  Ванин С.И. Болезни сеянцев и семян лесных пород / С.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 152с. : С 86 рисунками
195082
   Болезни собак и кошек.. – 2-е изд. – Киев, 1989. – 254с.
195083
   Болезни собак.. – М, 1990. – 367с.
195084
  Анкудинов А.М. Болезни сосны и дуба и борьба с ними в питомниках и культурах : Сборник работ / А.М. Анкудинов, А.А. Власов, В.Н. Шафранская. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 132с.
195085
  Рухманов А. Болезни сосудов головного мозга / А. Рухманов. – Ленинград, 1975. – 97 с.
195086
  Тверской Д.Л. Болезни табака и махорки / Д.Л. Тверской. – Л., 1932. – 56с.
195087
  Васильева В.И. Болезни тополей в условиях БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева В.И.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 20л.
195088
  Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа / Ю.М. Овчинников. – М., 1988. – 207с.
195089
  Шпизер Р. Болезни электрических машин / Р. Шпизер. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 209 с.
195090
  Бахур В.Т. Болезнь и больной / В.Т. Бахур. – Москва : Знание, 1987. – 48 с.
195091
  Адо А.Д. Болезнь и выздоровление в свете учения И.П. Павлова : стенограмма публичной лекции / А.Д. Адо ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1953. – 36 с. – (Серия 3 ; № 47)
195092
  Грекова Т.И. Болезнь и смерть - зло или благо?: Взгляд науки и религии / Т.И. Грекова. – М., 1983. – 93с.
195093
  Трубецкова Е. Болезнь как способ остранения: "новое зрение" Владимира Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 184-207. – ISSN 0042-8795
195094
  Гасанова Е.В. Болезнь Крона: место лабораторных методов исследования / Е.В. Гасанова, О.Н. Барна, В.С. Пехенько // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 9 (205). – С. 24-28. – ISSN 1997-9894
195095
  Симонов П.В. Болезнь неведения (введение в психофизиологию неврозов) / П.В. Симонов. – Москва : Наука, 1968. – 63 с.
195096
  Голобородько С.А. Болезнь Нора: описание случая / С.А. Голобородько, М.И. Криничанская, В.Е. Котлярова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 61-63. – ISSN 0030-5987
195097
  Альбрехт Бернард Болезнь отступит? .Эксперимент на здоровых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 130-143 : фото. – ISSN 1029-5828
195098
  Лосев А. Болезнь роста // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 104-106. – ISSN 0235-7089


  Специфика современной внешней политики Бразилии.
195099
  Навашин С.Г. Болезнь сережек березы, 1893
195100
  Семенюк М.П. Болем зупинена мить / М.П. Семенюк. – Дніпропетровськ, 1991. – 54 с.
195101
   Болен -- лечись, а здоров -- берегись.. – Баку, 1971. – 96с.
195102
  Левитин М.З. Болеро / М.З. Левитин. – Москва, 1983. – 222с.
195103
  Боровков Д. Болеслав I Великий и его внешняя политика // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
195104
  Вербицький П.П. Болеслав Прус : Творчість / П.П. Вербицький. – Харків : Видавництво Харківського унівеситету, 1967. – 252с.
195105
   Болеслав Прус. – Москва, 1972. – 44с.
195106
   Болеслав Прус (1847-1912). – М., 1962. – 10с.
195107
  Верба А. Болеслав Прус і Україна // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 225-227
195108
  Гордон И.Б. Боли в области сердца и их патогенез у больных шейным остеохондрозом : Автореф... докт. мед.наук: / Гордон И. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. им. Павлова. – Л., 1966. – 26л.
195109
  Маршалл Ф. и Крэйн Д. Боливар / Ф. и Крэйн Д. Маршалл. – М., 1944. – 192с.
195110
  Лаврецкий И.Р. Боливар / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1981. – 222с.
195111
  Лаврецкий И.Р. Боливар. 1783-1830 / И.Р. Лаврецкий. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1966. – 208с.
195112
  Пятаков А.Н. Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Два пика интеграционного "марафона" в Латинской Америке в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются новые интеграционные блоки, созданные в Латинской Америке в начале XXI в. — Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Рассматриваются их текущее состояние и возможные сценарии развития. В ходе исследования автор приходит к выводу, ...
195113
  Пятаков А.Н. Боливарийская международная система: итоги пятилетия и перспективы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-51. – ISSN 044-748Х
195114
  Гонсалес Р.Р. Боливия - Прометей Анд. / Р.Р. Гонсалес. – М., 1963. – 336с.
195115
  Галин Ю.П. Боливия / Ю.П. Галин. – М., 1962. – 63с.
195116
  Ливанцев К.Е. Боливия / К.Е. Ливанцев, Ш.И. Видгон. – Л., 1963. – 92с.
195117
  Фадеев Ю.А. Боливия / Ю.А. Фадеев. – М, 1966. – 32с.
195118
  Сашин Г.З. Боливия : Очерк новейшей истории / Г.З. Сашин. – Москва : Мысль, 1976. – 278 с. – Список лит.: с. 268-276
195119
  Константинов О.К. Боливия / О.К. Константинов. – Москва : Мысль, 1979. – 151с.
195120
  Новиков Л.А. Боливия : (Фотоальбом). / Л.А. Новиков, Н.А. Кепко. – М., 1988. – 137с.
195121
   Боливия.. – Москва, 1971. – 164с.
195122
  Булавин В.И. Боливия. / В.И. Булавин. – Москва : Мысль, 1975. – 63с. – (У карты мира)
195123
  Ханиш Вольф Александер Боливия. Как на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 125-133 : фото. – ISSN 1029-5828
195124
  Шифрин Михаил Боливия. Симон Боливар : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 36-38 : Фото
195125
  Андреев Андрей Боливия. Страна розовых грез // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 86-92 : фото
195126
  Николаева Л. Боливия. Страсти по газу // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 044-748Х
195127
  Кекритц Ангела Боливия. Флот без моря. Матросы без моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
195128
  Морозов В.И. Боливия: борьба за демократию / В.И. Морозов. – М., 1982. – 64с.
195129
  Ващенко Ю.В. Боливия: от "левого поворота" к региональной интеграции // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 42-47. – ISSN 044-748Х


  Автор статьи рассматривает возможные пути развития Боливии в контексте "левого поворота" в Латинской Америке. Анализируются причины, факторы и характерные черты переориентации внешней политики страны на современном этапе.
195130
  Калужская Т.Г. Боливия: тенденции социально-экономического развития / Т.Г. Калужская. – М., 1979. – 224с.
195131
   Боливия: тенденции экономическогои социально-политического развития.. – Москва, 1990. – 219с.
195132
  Щербаков В.И. Болид над озером / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 157с.
195133
  Барг М.А. Болингброк и английское Просвещение / М.А. Барг. – М., 1978. – 274-315с.
195134
   Болинские чтения.. – Горький, 1983. – 190с.
195135
  Палій Анна Болить супротив днів : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
195136
  Штонь Г. Болить. Ще й як болить... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 17
195137
  Гайдабура В. Болі нашої театральної історії (стаття Йосипа Терлецького) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 146-159. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
195138
  Кияниця Л. Боліваріанський рух у країнах Латинської Америки як чинник міжнародних відносин регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 62-63
195139
  Мельник В. Болівійський підхід. Практика оренди ділянки морського узбережжя як геополітичний аргумент // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 18-19
195140
  Плевако І. Болівія в геополітичних поглядах країн Латинської Америки другої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С, 62-69. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
195141
  Завірюхіна Марія Болівія на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 92-98 : фото
195142
  Мельник В.М. Болівія: політична історія та конституційне право / В.М. Мельник. – Вінниця : Українська Асоціація Зовнішньої Політики, 2016. – 26, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин
195143
  Кручиненко В.Г. Болід і метеорит Стерлітамак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 73-78. – (Астрономія ; вип. 33)


  На підставі результатів, отриманих раніше [4], проведені обчислення та аналіз залежностей швидкостей і гальмування боліда Стерлітамак від висоти. Показано, що в районі висоти максимального гальмування на довжині шляху 1.4 км втрата енергії на ...
195144
  Кононенко Т.П. Болінгброк Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 322. – ISBN 966-316-069-1
195145
  Вольвач П. Болісна втрата // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 6


  Пам"яті краєзнавця з Мелітопольщини Володимира Різника.
195146
  Пронь Т.М. Болісна точка в історичній пам"яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 173-182. – (Історія ; Вип. 29)
195147
  Грицаєнко С. Болісне щеплення від вірусу колабораціонізму : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 22-25
195148
  Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого... / Роксолана Зорівчак; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 296с. – ISBN 966-613-415-2
195149
  Жечев Тончо Болки от текушото / Жечев Тончо. – София, 1995. – 352с.
195150
  Кубатья Григорий Болливуд : Наши в Болливуде // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
195151
  Шульман Михаил Болливуд: королевство грез : Столпы культуры // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 110-121 : Фото
195152
  Чубинашвили Г.Н. Болнисский Сион (Исследования по истории грузинской архитектуры) / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1940. – 216 с.
195153
  Скляров Ю.А. Болометрический пиргелиометр, как эталонный прибор для абсолютных измерений прямой солнечной радиации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скляров Ю.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.19
195154
   Болонсий процесс и миссия высшего образования: взгляд из Ватикана // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
195155
   Болонская декларация // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1606-6251
195156
  Добрынин М.А. Болонская декларация ка фактор фомирования европейского образовательного пространства / М.А. Добрінин. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 103-108. – ISSN 0869-561Х
195157
  Борисова О.О. Болонская модель на российской почве // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1560-7968
195158
  Байденко В.И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-40. – ISSN 0869-3617


  В данной публикации, завершающей цикл статей о Болонском процессе, внимание обращается на проблемные аспекты болонских преобразований. Они вызывают озабоченность своими неоднозначными результатами и последствиями как на европейском, так и на ...
195159
  Шведова С.В. Болонский клуб в России: предпосылки создания и перспективы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 22-24. – ISSN 0321-0383


  Цель статьи — представить Болонский клуб в РФ как первое открытое объединение университетов, стремящихся занять активную позицию в международном образовательном пространстве. Автор анализирует причины и следствия подписания Россией Болонской ...
195160
  Давыдов Ю.С. Болонский процес и новые реформы российского образования // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3-12. – ISSN 0869-561Х
195161
  Зелений В.І. Болонский процес і його перспективи в Україні / В.І. Зелений, М.І. Зубок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 269-275
195162
  Бабіна О.В. Болонский процес очима викладачів вищого технічного закладу освіти (за матеріалами репрезентативного опитування) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
195163
  Безносюк О.О. Болонский процес: міфи та реалії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 157-160


  Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності ...
195164
  Беляев В. Болонский процесс-попытка конкуренции / В. Беляев, Г. Жабрев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
195165
  Подмарков В. Болонский процесс - социум - профсоюз // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 15-19.
195166
  Колычев Н.М. Болонский процесс – как он воздействует на наши вузы? / Колычев Н.М., Чернявская Н.К., Водолазский С.В. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-44. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта Омского гос. аграрного ун-та. Рос. вузам придется конкурировать на рынке образовательных услуг и с зарубежными вузами
195167
  Байденко В.И. Болонский процесс : Курс лекций / В.И. Байденко. – Москва : Логос, 2004. – 208с. – ISBN 5-94010-351-0
195168
   Болонский процесс : особый взгляд. Круглый стол. // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 7-13.


  Выступление председателя профсоюзного комитета КНУТШ В.Ф. Цвыха
195169
  Садла Ян. Болонский процесс : региональный ответ на глобальные проблемы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 10. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Статья подготовлена на основе доклада на межд. конф. "Пути к общему будущему : изменения роли высшего образования в объединенном мире", состоявшейся 29-30 авг. 2007 г. в Ун-те ООН-ЮНЕСКО (Токио, Япония)
195170
   Болонский процесс : середина пути. – Москва, 2005. – 380 с. – ISBN 5-7563-0269-7
195171
  Орзих М. Болонский процесс в Одесской национальной юридической академии // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
195172
  Степанова Е.И. Болонский процесс в России : аргументы "за" и "против" // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2007. – Том 10, № 4. – С. 127-142. – ISSN 1029-8053
195173
  Гребнев Л. Болонский процесс в России: проверка на доверие? / Л. Гребнев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-51. – ISSN 0869-3617
195174
  Грундер Г.-У. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 163-168. – ISSN 0869-3617
195175
  Филиппов В.М. Болонский процесс и "Дорожная карта Россия - Евросоюз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 1726-667Х
195176
  Гребнев Л.С. Болонский процесс и "четвертое поколение" образовательных стандартов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 29-41. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются проблемы совершенствования федеральных государственных образовательных стандартов с учетом тенденций развития Болонского процесса в период до 2020 г. и предполагаемых изменений российского законодательства об образовании. Обосновывается ...
195177
  Томашевич С. Болонский процесс и информационное общество // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 5/6. – С. 64-66. – ISSN 1562-529Х
195178
  Силичев Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.81-91. – ISSN 0042-8744
195179
  Нечаев В.Я. Болонский процесс и модернизация российского образования / В.Я. Нечаев, Т.Б. Казаренкова // Социологические исследования. – Москва, 2004. – № 9. – С. 136-137. – ISSN 0132-1625
195180
  Миронов В. Болонский процесс и национальная система образования / В. Миронов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0321-0383


  Вступление в Болонский процесс- благо или зло?
195181
  Саввин А.С. Болонский процесс и национальная система образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 43-47. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны вхождения России в европейское образовательное пространство в рамках внедрения в российскую сферу образования положений Болонского процесса. Говорится о необходимости сохранения ...
195182
  Неустроев Н.Д. Болонский процесс и национальная система образования / Н.Д. Неустроев, А.Н. Неустроева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемные вопросы процесса перехода на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратура), требующие поиска путей решения с учетом национально-региональных особенностей вузов. Обоснована необходимость сохранения и развития ...
195183
  Гатальская Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 96-97. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены унификация образовательных стандартов и совершенствование технологий обучения в рамках Болонского процесса. Показаны возможности реализации парадигмы «учение через всю жизнь» на примере Высшей школы народных искусств The article gives a ...
195184
  Цикин В. Болонский процесс и педагогическое образование // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 277-296
195185
  Давыдов Ю.С. Болонский процесс и реализация национально-регионального компонента образования / Ю.С. Давыдов, А.Ю. Гранкин // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2004. – № 2. – С.50-58
195186
  Каримов З. Болонский процесс и региональные вузы / З. Каримов, Н. Белобородова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-49. – ISSN 0321-0383
195187
  Апкарова Е. Болонский процесс и система высшего образования Франции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 112-115. – ISSN 0869-3617
195188
   Болонский процесс и стандарты в современном медицинском образовании / В. Лесовой, В. Капустник, М. Михалин, А. Алексеенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1562-529Х


  Харьковский гос. мед. ун-т
195189
  Лещинская Я.В. Болонский процесс и экономическое образование / Я.В. Лещинская, И.В. Чистникова, М Антонова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются актуальные вопросы перехода высшего образования России к многоуровневой системе подготовки. Проводится сравнительная характеристика специальностей и направлений бакалавриата (магистратуры) в сфере экономики и управления. Раскрываются ...
195190
  Медведев С. Болонский процесс, Россия и глобализация / С. Медведев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С.31-36. – ISSN 1726-667Х
195191
   Болонский процесс. Основополагающие материалы. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. – ISBN 978-5-279-03201-3
195192
  Кругликова Т.В. Болонский процесс: итоги первого десятилетия. (обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 189-221. – ISSN 0235-5620


  В обзоре представлена общая картина реформ высшего образования, которые проводились в 2000-е годы в рамках Болонского процесса. Рассматриваются основные принципы создания Европейского пространства высшего образования; инструментарий, с помощью которого ...
195193
  Нечаев В. Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии / В. Нечаев, С. Шаронова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 7. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617
195194
  Макарова М.Н. Болонский процесс: мнения и ожидания / М.Н. Макарова, В.С. Соломенникова // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 0132-1625
195195
   Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции (европейский анализ). – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 416с. – на обкл.: В.И. Байденко
195196
   Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие : Науч. издание. – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 410с. – на обкл.: В.И. Байденко
195197
  Игнатьев В.П. Болонский процесс: опасения и надежды / В.П. Игнатьев, Л.Ф. Варламова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0869-3617
195198
  Силичев Д.А. Болонский процесс: первые итоги и перспективы оптимизации высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-15. – ISSN 1561-2465


  Поставленные Болонским процессом задачи оказались гораздо более сложными и трудными, чем это планировалось вначале. Общая его цель – сделать европейское высшее образование привлекательным и способным противостоять американскому – остается далекой от ...
195199
  Иванов С. Болонский процесс: проблемы конкурентоспособности / С. Иванов, И. Волкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2004. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 0321-0383
195200
  Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В.И. Байденко. – Киев, 2005. – 143 с.
195201
   Болонское лукавство // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 26. – ISSN 0130-1640


  Болонский процесс в России. Взгляд со стороны (сотрудницы Французского института международных отношений Т. Кастуева-Жан)., поделившейся итогами собственного исследования.
195202
  Ванюрихин Г. Болонское образовательное пространство и новые возможности двухступенчатой подготовеи специалистов / Г. Ванюрихин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 1562-529Х
195203
  Генис Александр Болонское трио / Генис Александр, Тимофеев Петр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 86-93 : фото. – ISSN 1029-5828
195204
  Вятчаніна Л. Болонська декларація в навчальному процесі вищих навчальних закладів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 6 (44). – С. 85-92


  В статті досліджуються питання ефективності використання методів оцінювання навчальної діяльності студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в Україні.
195205
  Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 1682-2366
195206
  Антонюк Н Болонська система : іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
195207
  Беркі М. Болонська система в Україні: за і проти / М. Беркі, І.Є. Переш // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 47-50. – ISBN 978-966-2609-60-8
195208
  Люта А.В. Болонська система та ії реалізація у вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 97-107. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті простежено історичний процес виникнення Болонської системи, проаналізовано позитивні й негативні аспекти впровадження Болонської системи в Україні.
195209
  Антонюк Наталя Болонська система: іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті піднімаються питання, пов"язані з вивченням і викладанням іноземних мов у вищій школі України, перекладом з іноземних мов на російську та українську в контексті вимог і завдань Болонського процесу.
195210
  Мукан В. Болонська система: прогрес чи деградація? // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009. – № 5 (5). – С. 40-43.


  Що криється за гучною назвою "Болонський процесс"? І чи підходить він українцям? Експрес-інтерв"ю зі студентами КНУТШ, "КПІ", "КМА"...
195211
  Зінченко Т.В. Болонський .процес і модернізація вищої професійної освіти Австрії / Т.В. Зінченко,. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 9-17. – ISSN 1818-5797
195212
  Мінєнкова Н. Болонський процес - нова філософія вищої освіти в Європі: яким бути українському контексту реформ ? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 188-192
195213
  Магдач З.Т. Болонський процес - уніфікація загального європейського освітнього простору : витоки, характеристика та реалії сьогодення // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 135-142.
195214
  Мороз І. Болонський процес - це конкретні рішення та дії // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-36
195215
   Болонський процес : Нормативно-правові документи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 102с.
195216
   Болонський процес = Bologna process : Документи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 169с.
195217
   Болонський процес : Бібліографія. – Київ : Європейський університет, 2004. – 19с.
195218
  Гут Джесіка Болонський процес : вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
195219
  Пінчук Є.А. Болонський процес : європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 76-89. – ISSN 0374-3896
195220
  Єгорова В.В. Болонський процес : історія питання та проблеми реалізації / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-43.
195221
   Болонський процес : модель структури додатку до диплому. – Київ : Європейський університет, 2004. – 76с.
195222
   Болонський процес : модернізація змісту природничої педагогічної освіти : міжнародна науково-практична конференція. ХІІ Каширські читання: Збірник наукових праць 26-27 травня 2005 року. – Полтава : АСМІ, 2005. – 356 с. – На обкл. та тит. арк. : За участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів
195223
   Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи. – Київ : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 221с. – ISBN 966-660-193-1
195224
  Домніч В.І. Болонський процес : український погляд // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 60-66.
195225
  Злобіна О. Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – С. 3-8
195226
  Волошина Н.М. Болонський процес в українській вищій школі: стан і перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 244-250


  У статті розглянуто історію, сутність і зміст Болонського процесу, дано характеристику Європейської кредитно-трансферної системи, з"ясовано рівень використання положень Болонського процесу в українських вищих навчальних закладах, показано досягнення та ...
195227
  Бурбело В.Б. Болонський процес в українському контексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 199-202. – ISBN 966-581-476-1
195228
  Ніколаєнко Болонський процес зрушив: Бесіда з міністром освіти та науки України: / Ніколаєнко, О // Дзеркало тижня, 2005


  Приєднання України до Болонського процесу (входження нац. системи освіти до спільного європ. простору)]
195229
  Загірняк М. Болонський процес і вища технічна освіта / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
195230
  Олійник Я.Б. Болонський процес і географічна освіта в Україні : Географічна освіта / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1561-4980
195231
  Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків : Національний технічний ун-т "ХПІ", 2004. – 112с. + СД. – ISBN 966-593-331-0
195232
  Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.42-43


  Стандарти в математиці та інформатиці
195233
  Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 189-199. – ISSN 1563-3713
195234
  Кряжев П.В. Болонський процес і нові підходи до реформування освіти / П.В. Кряжев // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 12-18. – ISSN 1818-5797
195235
  Цехмістрова Г.С. Болонський процес і перепідготовка викладачів ВНЗ // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С.11-16. – ISBN 966-8847-12-1


  Київський університет туризму, економіки і права.
195236
  Пендзей И. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн західної Європи і Америки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 39-46. – ISSN 2078-1016
195237
  Пендзей І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 94-103. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
195238
  Олексик Х.М. Болонський процес і проблеми інтеграції систем освітньо-кваліфікаційних рівнів та наукових знань // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 51-54. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
195239
  Пінчук Є.А. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-183. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
195240
  Приходько Л. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 288-295. – ISSN 2218-5348
195241
  Пузикова Л. Болонський процес і проблеми національної освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 38-39.
195242
  Маньгора В.В. Болонський процес і професійна підготовка юристів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 298-303


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності науковіх шкіл.
195243
   Болонський процес і реформування вищої освіти Франції. – Київ : Київський університет, 2004. – 164 с.
195244
  Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 7-14.
195245
  Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти / В. Гребенюк, Є. Євсєєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.43-49. – ISSN 1562-529Х
195246
  Гуменюк Б. Болонський процес і фах дипломата // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-46.


  Дипломатична акдемія України при МЗС України.
195247
  Городній М.Ф. Болонський процес і якість природничої та фізико-математичної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 71
195248
   Болонський процес очима магістрів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 2 (9). – С. 2-4.


  Що думають про Болонський процес магістри-студенти, які із першого курсу навчалися за "радянською" п"ятибальною системою, а потім перейшли на європейське оцінювання ECTS?
195249
  Шніцер І.О. Болонський процес та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 25)


  Сутність реформи вищої освіти в Україні згідно Болонського процесу та головні етапи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті Ужгородського національного університету.
195250
  Крохмалюк Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-64
195251
  Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю.М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-617-607-628-5
195252
  Попович В.М. Болонський процес та реформування кримінологічних знань у підготовці конкурентоздатного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 75-85. – ISSN 2218-5348
195253
   Болонський процес у вищій медичній освіті та особливості його втілення в контексті викладання анатомії людини / О.Л. Холодкова, А.П. Марасич, Н.В. Нескоромна, І.Г. Гудіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 128-131. – ISSN 1681-2751
195254
  Зязюн І.А. Болонський процес у Європі і Україні // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 14-16. – ISSN 0868-8117
195255
  Баранівський Василь Болонський процес у контексті реалій духовного життя українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-157. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті висвітлюються актуальні духовно-гуманітарні проблеми вищої освіти України в сучасних умовах Болонського процесу.
195256
  Степаненко А. Болонський процес у реаліях датської освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 341-346. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
195257
   Болонський процес у фактах і документах : (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін ). – Київ-Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56с.
195258
   Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін). – Київ-Тернопіль, 2003. – 60 с.
195259
  Каленюк І.С. Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 4-11. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
195260
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
195261
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
195262
  Ходаковський.О.В Болонський процес, точні науки і високі технології - засоби розвитку освіти і економіки Європи / О.В. Ходаковський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 26-32. – ISSN 1818-5797
195263
   Болонський процес. Бібліографія. Інтернет-інформація // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 35
195264
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : науково-методич. видання / В.С. Журавський, М.З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с. – ISBN 966-622-146-2
195265
  Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навчально-методичне видання / М. Згуровський; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-199-3
195266
  Лобанова СМ Л. Болонський процес: докторські програми в європейських університетах / СМ Л. Лобанова, О.С. Вашуленко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 22-29. – ISSN 0374-3896
195267
  Андрейцев В.І. Болонський процес: досягнення і проблеми правничої освіти та науки в Україні = The Bologna Process: Achievements and Problems of Higher Legal Education and Science in Ukraine / Володимир Іванович Андрейцев; КНУТШ, Юрид. фак-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. – Київ, 2006. – 126с.
195268
  Жованик В.І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні : економічна безпека / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
195269
  Скворцова Л. Болонський процес: історія і перспективи розвитку / Л. Скворцова, Ю. Заворотнєв // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1728-9343
195270
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 25-29
195271
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.60-66.
195272
  Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / В. Нечаєв, С. Шаронова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 56-65. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1682-2366
195273
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : Монографія. – Київ : МАУП, 2004. – 200с. – ISBN 966-608-473-2
195274
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : Монографія. – Київ : МАУП, 2006. – 200с. – ISBN 966-608-473-2
195275
  Большаков В. Болонський процес: плюси і мінуси / В. Большаков, С. Нейковський // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 2 (53) : березень - квітень. – С. 11-13
195276
  Вишневський О. Болонський процес: політична кон"юнктура чи історична доцільність // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 2. – С. 3-7
195277
  Тимошенко З. Болонський процес: сутність, витоки та етапи розвитку // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
195278
  Безносюк О.О. Болонський процес: сучасність та перспективи // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
195279
  Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : Монографія / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко; Мін-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-тет "Харківськ. політехн. ін-тут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 144с. + компакт-диск. – ISBN 966-593-333-7
195280
  Згуровський М.З. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 56-66. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з ректором, академіком НАН України М.З. Згуровським.
195281
  Поляков М. Болонський процес:зближення, а не уніфікація // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 47-50
195282
  Горенко Л. Болонський університет та його зв"язки з Україною (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 323-323
195283
  Ткаченко М. Болонський університет: історія, традиції, сьогодення // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 2226-3012


  Завданням національної вищої освіти України є ії реформування й адаптація відповідно до міжнародних домовленостей про утворення єдиного освітнього простору в Європі.
195284
  Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти / А. Олійник // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.14-21.
195285
  Приходько О. Болонські стандарти в національному інтер"єрі // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 56-57.


  "Кампус" звернувся до фахівця секції вищої освіти й досліджень Ради Європи Жана-Філіппа Рествекса.
195286
  Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 31-35
195287
  Печенюк Болонья та її вплив на розвиток університетської освіти в країнах Європи в XI-XV ст.: історичний нарис // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 153-161.
195288
   Болот Бейшеналиев.. – Москва, 1970. – 12с.
195289
  Секимов А.Т. Болот Шамшиев / А.Т. Секимов. – Фрунзе, 1980. – 71с.
195290
  Опоків Є. Болота-торфовища / Є. Опоків. – Харків, 1926. – 120с.
195291
  Низовцев В.А. Болота : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 51-56. – ISSN 0016-7207
195292
   Болота Европейского Севера СССР: Структура, генезис, динамика. – Петрозаводск, 1980. – 238с.
195293
  Лисс О.Л. Болота Западно-Сибирской равнины / О.Л. Лисс, Н.А. Березина. – М., 1981. – 206 с.
195294
   Болота Западной Сибири. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 447с. + Карта
195295
  Глебов Ф.З. Болота и заболоченные леса приенисейской части подзоны средней тайги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глебов Ф.З.; АН СССР. – Красноярск, 1966. – 24л.
195296
  Романов В. Болота и их свойства / В. Романов. – Л., 1953. – 54с.
195297
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 306л. – Бібліогр.:л.289-304
195298
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кучерява Л.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
195299
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение. Прилож. : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 45л.
195300
  Прозоров Ю.С. Болота маревого ландшафта Средне-амурской низменности / Ю.С. Прозоров. – Москва, 1961. – 124с.
195301
  Прозоров Ю.С. Болота нижнеамурских низменностей / Ю.С. Прозоров; А.М.Ивлев. – Новосибирск, 1974. – 211с.
195302
  Алексеева Р.Н. Болота Припечорья / Р.Н. Алексеева; Отв. ред. М.С. Боч. – Ленинград : Наука, 1988. – 136с.
195303
  Исаев Д. Болота Северной Киргизии. : Автореф... канд. географич.наук: / Исаев Д.; Киргиз. гос. ун-тет. – Фрунзе, 1955. – 12л.
195304
  Анисимов В.М. Болота северо-восточной части Средне-Амурской низменности и условия их преобразования и хозяйственного использования : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Анисимов В.М.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
195305
  Андриенко Т.Л. Болота Украинских Карпат и Прикарпатья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Андриенко Т.Л. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – 27 с.
195306
  Зеров Д.К. Болота УРСР, рослинність і стартиграфія / Д.К. Зеров. – Київ, 1938. – 164с.
195307
  Сукачев В.Н. Болота, их образование, развитие и свойства / В.Н. Сукачев. – 3-е доп. изд. – Л., 1926. – 163с.
195308
  Адамов А.Г. Болотная трава : повесть / Аркадий Адамов ; [худож. Е. Адамов]. – Москва : Советский писатель, 1990. – 618, [2] с. : ил.
195309
  Адамов А.Г. Болотная трава : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Феликс, 1991. – 287, [1] с.
195310
  Тюленєв М Болотні грунти -- цілина Полісся. / М Тюленєв. – К, 1961. – 30с.
195311
   Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / А.А. Ковальчук, Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. та ін. Горбань; А.А. Ковальчук, Л.М. Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. Горбань та ін.; [під заг. ред. Ковальчука А.А.]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 228с., 10с. іл. – ISBN 966-7400-51-4
195312
  Павловська Т.С. Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області / Т.С. Павловська, О.В. Рудик, І.П. Ковальчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 67-77. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано просторове поширення болотних екосистем Волині, розглянуто їхнє місце та значення у природно-заповідному фонді та екологічній мережі області. При цьому вивчено вплив фізико-географічних умов Волинської області на формування боліт, ...
195313
  Карелин Максим Болотное дело // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 124-125 : фото
195314
  Лавров В.А. Болотные ландшафты Калининской области : Автореф... канд. географ.наук: / Лавров В.А.; М-во просвещения РСФСР. Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1961. – 20л.
195315
  Ковалев В.А. Болотные минерало- геохимические системы / В.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 320с.
195316
  Чайковская О.Г. Болотные огни / О.Г. Чайковская. – М., 1963. – 331с.
195317
  Гаркуша И.Ф. Болотные почвы : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша. – Горки, 1957. – 32 с.
195318
  Немчинов А.А. Болотные почвы и их испоьзование. / А.А. Немчинов. – М.-Л., 1953. – 108с.
195319
  Лангхоф В. Болотные солдаты / В. Лангхоф. – Москва, 1936. – 56с.
195320
  Лангхофф В. Болотные солдаты / В. Лангхофф. – Москва, 1936. – 244 с.
195321
  Сирге Р. Болотные сосны : рассказы / Р. Сирге; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1970. – 304 с.
195322
  Ляэнелайд А.И. Болотные формы сосны обыкновенной как индикаторы динамики верховных болот. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ляэнелайд А.И.; ТГУ. – Тарту, 1979. – 20л.
195323
   Болотные экосистемы Карелии, их использование и охрана. – Петрозаводск, 1988. – 4 с.
195324
  Верещагин Н.К. Болотный бобр (нутрия), его разведение и промысле в водоемах Закавказья. / Н.К. Верещагин. – Баку, 1950. – 148с.
195325
  Тарасов А.А. Болотный марш / А.А. Тарасов. – Москва, 1988. – 268с.
195326
  Кац Н.Я. Болото земного шара. / Н.Я. Кац. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
195327
  Новиков С.М. Болотов / С.М. Новиков. – Москва, 1983. – 335 с.
195328
  Домонтович В. Болотяна Лукроза // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 271-301. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
195329
   Болохівська земля / [В. Олуйко та ін.]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2008. – 32 с. : іл.
195330
  Иванов А. Болошковская изба-читальня. / А. Иванов. – Новгород, 1953. – 19с.
195331
  Смирнов П.П. Болтин и его значение в историографии : (Лекция pro legendi 13 декабря 1911 года). – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира ; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 10 с.
195332
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и ее ударнорасплавленные породы / Е.П. Гуров, С.Б. Шехунова, В.В. Пермяков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 66-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0203-3100
195333
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
195334
  Захарик Е.Г. Болхов / Е.Г. Захарик. – Орел, 1960. – 64с.
195335
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: С. Кролевець, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; Фенікс. – ISBN 978-966-651-720-6
2008. – 2009. – 304 с.
195336
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; КЖД "Софія". – ISBN 978-966-2374-08-7
2009. – 2010. – 424 с.
195337
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-2374-08-7
2010. – 2011. – 400 с.
195338
  Венедиктов А.Е. Болховские куранты / А.Е. Венедиктов. – Тула, 1982. – 191с.
195339
  Лапшов П.С. Болшевистская пропаганда и агитация в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Лапшов П.С. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1973. – 26 с.
195340
  Фрейлих С.И. Болшевские рассказы, или Занимательное киноведение / С.И. Фрейлих. – М, 1990. – 221с.
195341
  Ужвін М. Болюча пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 13


  Волинська трагедія: вона має вчити українців і поляків добросусідству.
195342
  Кейс Віталій Болючий фестиваль // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
195343
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 621, [3] с. – ISBN 978-966-8035-94-4
195344
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до 1-го т. Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Вид. 2-ге, доп. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 853, [3] с. – Покажч. проілюстр. слів: с. 767-823. - Покажч. імен: с. 824-852. - Зміст та анот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-657-008-0
195345
  Гайовий Г. Болячка / Г. Гайовий // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С. 72-118
195346
  Гайовий Г. Болячка : (сатира, гумор) / Гриць Гайовий. – 2-е вид., значно розширене, в авторській редакції. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 176с. – ISBN 966-1516-10-5
195347
  Стиль А. Боль / А. Стиль. – М., 1962. – 128с.
195348
  Бешлягэ В.В. Боль : роман / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1983. – 157 с.
195349
  Байрамов Б. Боль : романы, рассказы / Б. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1989. – 366 с.
195350
  Миронов Б.С. Боль / Б.С. Миронов. – М., 1989. – 205с.
195351
  Семенов Д.И. Боль / Д.И. Семенов. – М., 1990. – 48с.
195352
  Бахманн Клаус Боль : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 68-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
195353
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1988. – 144с.
195354
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1991. – 139с.
195355
  Михал Вольфганг Боль в спине = Найди в себе опору // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 142-156 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
195356
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва, 1976. – 487 с.
195357
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва
2. – 1982. – 392 с.
195358
  Хачатуров К.А. Боль и гнев Гренады / К.А. Хачатуров. – Москва, 1985. – 112с.
195359
  Дионесов С.М. Боль и ее влияние на организм человека и животного / С.М. Дионесов. – изд. 2-е испр. и доп. – М., 1963. – 360с.
195360
   Боль и надежда русского поля.. – Москва, 1989. – 269с.
195361
  Корвалан Луис Альберто Боль и надежда. / Корвалан Луис Альберто. – М., 1982. – 111с.
195362
  Кассиль Г.Н. Боль и обезболивание. / Г.Н. Кассиль. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1965. – 317с.
195363
  Брошеван В. Боль и память крымских немцев (1941 - 2001 гг.) : Историко-документальная книга / Владимир Брошеван, Владимир Ренпенинг. – Симферополь : Тарпан, 2002. – 160с. – ISBN 966-7974-03-0
195364
  Дементьев А.Д. Боль и радость / А.Д. Дементьев. – Москва, 1973. – 103с.
195365
  Мирзоев Г. Боль и свет : стихи / Г. Мирзоев; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 47 с.
195366
  Гуревич Э.С. Боль и тревога наши / Э.С. Гуревич. – Минск, 1986. – 253с.
195367
  Соболев О.М. Боль и ярость / О.М. Соболев. – Симферополь, 1989. – 430с.
195368
  Нарымбетов Сатырбалды Боль моя - Атлантида : Повести / Нарымбетов Сатырбалды. – Алма-Ата, 1987. – 254с.
195369
  Янсон А. Боль не утихает : роман / А. Янсон; пер. с лат. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 263 с.
195370
  Кузьмичев И.К. Боль памяти / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1985. – 174 с.
195371
  Наполова Т.Т. Боль памяти / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1991. – 364с.
195372
  Казанцев В.К. Боль сердца / В.К. Казанцев. – Москва : МПИ, 1990. – 174 с.
195373
  Ашк Упендранатх Боль снегов / Ашк Упендранатх. – Москва, 1966. – 127с.
195374
   Боль.. – Киев, 1991. – 53с.
195375
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195376
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Изд. дом "Заславский" ; Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195377
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 2. – 2017. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195378
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 1. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
195379
  Негоица П.А. Боль: Ит. истории. / П.А. Негоица. – М., 1989. – 123с.
195380
  Герасименко Г.А. Больба крестьян против столыпикской аграрной политики / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1985. – 342с.
195381
  Астрахан Х.М. Больлшевики и их политические противники в 1917 году / Х.М. Астрахан. – Ленинград, 1973. – 456с.
195382
  Орлова Василина Больная : роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 46-104. – ISSN 0130-7673
195383
  Мережковский Д. Больная Россия / Д. Мережковский, 1910
195384
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1979. – 528с.
195385
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1982. – 492с.
195386
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1988. – 491с.
195387
  Афанасьев А. Больно небудет / А. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 319 с.
195388
   Больнов (Bollnow) Отто Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682-683. – ISBN 966-316-069-1
195389
  Ардов В.Е. Больное место / В.Е. Ардов. – Москва, 1958. – 63с.
195390
  Елецкий Н. Больное образование в больном обществе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 67-79. – ISSN 0869-44435


  Масштабность и глубина формационных и цивилизационных перемен, происходящих как в российском обществе , так и в глобальном социуме в целом, не могут не отразиться на состоянии и развитии системы образования, особенно высшей школы.
195391
  Серов Максим Больной грязь найдет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 126-132 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
195392
  Богорад И.В. Больной и врач / И.В. Богорад. – М, 1982. – 96с.
195393
   Больной скорее жив... или оздоровительный "Автоквест" : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 9 : Іл.
195394
  Сосновский Л. Больные вопросы / Л. Сосновский. – Л. – 48с.
195395
  Гамзатов Р.Г. Больные зубы : стихи / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Правда, 1957. – 55 с.
195396
  Нифантова Наталья Больные фантазии. Топ-10 // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 123-127 : фото
195397
  Крючков Г.К. Больных вопросов не обходить / Г.К. Крючков. – Киев : Оріяни, 2003. – 324с. – 37 съезду Коммунистической партии Украины посвящается. – ISBN 966-7373-95-9
195398
  Бахматюк Д.М. Больові точки української освіти: погляд із "низів", або погляд на українську шкільну освіту крізь призму ЗНО // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 29-34
195399
  Решетник М.Д. Больцано (Bolzano) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 574-576. – ISBN 966-316-069-1
195400
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик (Nematus erichsonii Hartig) / А.И. Добродеев. – Пг., 1922. – 169-173с.
195401
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик (Nematus erichsonii Hartig) / А.И. Добродеев. – Пг., 1922. – 169-173с.
195402
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик. Nem atus erichsoi Hart. Его описание, образ жизни. его естественные враги и меры его истребления / А.И. Добродеев. – Пг., 1921. – 31с.
195403
   Большак : сборник стихов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 55 с.
195404
  Кушнерович Р.А. Большак / Р.А. Кушнерович. – М., 1971. – 223с.
195405
  Устинов В.А. Большак / В.А. Устинов. – Москва, 1979. – 111с.
195406
  Еремин И.А. Большак / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1982. – 127с.
195407
  Вильчек Л.Ш. Большаки и проселки "деревенской прозы". / Л.Ш. Вильчек. – Москва, 1985. – 40с.
195408
  Ханаев И.А. Большаки и тропы. / И.А. Ханаев. – М., 1978. – 111с.
195409
  Радзявичус Б. Большаки на рассвете : роман / Б. Радзявичус; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 533 с.
195410
  Приставкин А.И. Большая Ангара. / А.И. Приставкин. – М., 1982. – 398с.
195411
  Васильев А. Большая Африканская война // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0321-5075
195412
  Моримото Т. Большая банковская война: (Система финансировая в Японии трещит по швам). / Т. Моримото. – М., 1981. – 270с.
195413
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня : Роман. Повесть. Рассказы / В.А. Вонлярлярский. – Москва : Современник, 1987. – 444 с. – (Из наследия)
195414
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня / В.А. Вонлярлярский. – Москва, 1988. – 445с.
195415
  Дэвлет М.А. Большая Боярская писаница - Rock engravings in the middle Venisei basin / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 20с.
195416
   Большая вахта.. – Алма-Ата, 1972. – 192с.
195417
   Большая вахта.. – Алма-Ата, 1973. – 219с.
195418
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 320с.
195419
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – М., 1967. – 320с.
195420
  Горбатов Б. Большая вода / Б. Горбатов. – М., 1948. – 80с.
195421
  Киселев В.В. Большая вода / В.В. Киселев. – Иркутск, 1971. – 407с.
195422
  Грузин В.Л. Большая вода / В.Л. Грузин. – Киев, 1979. – 86с.
195423
  Гончарова М. Большая вода : события и люди // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 137-149. – ISSN 0131-8136
195424
  Сурков А.А. Большая война / А.А. Сурков. – М., 1942. – 48с.
195425
  Майрер Э. Большая война / Э. Майрер. – М, 1981. – 528с.
195426
  Яковлев А. Большая Волга / А. Яковлев. – М., 1933. – 79с.
195427
  Кублицкий Г.И. Большая Волга / Г.И. Кублицкий. – М.Л., 1951. – 192с.
195428
  Ключарев Н. Большая Волга / Н. Ключарев. – Ульяновск, 1952. – 66с.
195429
   Большая Волга. – Ленинград, 1967. – 10 с.
195430
   Большая Волга.. – Волгоград, 1967. – 98с.
195431
   Большая Волга.. – Волгоград, 1969. – с.
195432
   Большая Волга.. – Ленинград, 1977. – 8с.
195433
   Большая Волга.. – Л, 1977. – 8с.
195434
  Николаев С.Н. Большая волна : драма в 2-х ч. / С.Н. Николаев; пер. с марийск. П.Желзнов. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1967. – 56 с.
195435
  ДОброленская Большая волна и другие рассказы / ДОброленская. – М., 1981. – 109с.
195436
  Уткин А.И. Большая восьмерка : цена вхождения / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2006. – 477, [3] с. – Библиогр. в примеч. : с. 458-478. – (Путин+7). – ISBN 5-9265-0271-3
195437
  Мьюси Винсент Большая восьмерка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 96-97 : фото
195438
   Большая встряска : из цикла "Подвиги комиссара Фухе" : повести и рассказы / А. Валентинов, А. Бугай, А. Гаврюшин, С. Каплин, В. Виногоров; А. Валентинов [и др.] ; [гл. ред. Н. Баулина]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2001. – 411, [5] с. : ил. – (Колесница богов / сост. Д. Ивахнов). – ISBN 5-93698-047-2
195439
   Большая географическая энциклопедия : самое полное современное издание : более 10 000 географических объектов и природных явлений / В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. и др. Богословский; В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. Богословский и др. – Москва : Эксмо, 2007. – 672 с. – ISBN 978-5-699-20792-3
195440
  Кларк А.Ч. Большая глубина. Расказы / Артур Кларк ; [Пер. с анг. Л. Жданова]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 6)
195441
  Денисов И.М. Большая дорога / И.М. Денисов. – Горький, 1949. – 104с.
195442
  Ильенков В.П. Большая дорога / В.П. Ильенков. – Ленинград, 1950. – 56с.
195443
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Военное издательство, 1951. – 316с.
195444
  Миронов Ф.Е. Большая дорога / Ф.Е. Миронов. – Оренбург, 1959. – 68с.
195445
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1969. – 328с.
195446
  Денисов И.М. Большая дорога / И.М. Денисов. – Горький, 1973. – 256с.
195447
  Журавлев Д.Н. Большая дорога. Народный артист БССР Н.Н.Чуркин / Д.Н. Журавлев. – Минск, 1964. – 96с.
195448
  Парфенов Л.И. Большая дорога. Очерки / Л.И. Парфенов, В.И. Чукреев. – М., 1971. – 248с.
195449
  Рунова О. Большая душа. (Н.К.Крупская) / О. Рунова. – М.-Л. – 66с.
195450
  Карташов Н.Ф. Большая жизнь / Н.Ф. Карташов, Л.Д. Константиновский. – Челябинск, 1963. – 256с.
195451
  Магид А.С. Большая жизнь / А.С. Магид. – М., 1968. – 192с.
195452
  Мухамедова Э. Большая жизнь / Э. Мухамедова. – Казань, 1968. – 100с.
195453
  Бордье Р. Большая жизнь : Роман / Р. Бордье; Пер. с франц. – Москва : Радуга, 1987. – 350с.
195454
  Иванов И.В. Большая жизнь в науке Игоря Аркадьевича Крупеникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 1012-1019. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0032-180Х
195455
  Гольденштейн М.Л. Большая жизнь песни : десять бесед у пионерского костра / М.Л. Гольденштейн. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 184 с.
195456
  Нилин П.Ф. Большая жизнь. / П.Ф. Нилин. – М., 1945. – 206с.
195457
   Большая жизнь.. – Сталино, 1949. – 136с.
195458
  Валюсинский В. Большая земля / В. Валюсинский. – Ленинград, 1931. – 212с.
195459
  Герасимов С. Большая земля / С. Герасимов. – М., 1943. – 119с.
195460
  Герасимов С.А. Большая земля / С.А. Герасимов. – М.-Л., 1944. – 155 с.
195461
  Чертова Н.В. Большая земля / Н.В. Чертова. – М., 1954. – 511с.
195462
  Сидиропуло П.П. Большая земля / П.П. Сидиропуло. – Орджоникидзе, 1985. – 398с.
195463
  Чертова Н.В. Большая земля / Н.В. Чертова. – М., 1988. – 398с.
195464
  Магдеев М.С. Большая земля под крылом : роман / М.С. Магдеев; пер. с татар. Е.Леваковской. – Москва : Современник, 1974. – 285 с.
195465
  Дружинин П.Д. Большая земля. / П.Д. Дружинин. – М, 1960. – 208с.
195466
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Алио Адамиа ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1976. – 440 с. : ил.
195467
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Адамиа А.К. ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 446 с. : ил.
195468
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Адамиа А.К. ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 429 с.
195469
  Загорянский Е.А. Большая игра / Е.А. Загорянский. – М., 1962. – 240с.
195470
  Емельянов Ю.В. Большая игра : ставки сепаратистов и судьбы народов / Ю.В. Емельянов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 268 с.
195471
  Устинова Т.В. Большая игра / Т.В. Устинова. – Москва : АСТ, 2003. – 348с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-017427-6
195472
   Большая игра (БИГ) : журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1 : Человек между страхом и удовольствием. – 2002
195473
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1 : Надежда и одиночество. – 2003
195474
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 3 : Интрига. – 2003
195475
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 4. – 2003
195476
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 6/7. – 2003
195477
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 8. – 2003
195478
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 10. – 2003
195479
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 11. – 2003
195480
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 12. – 2003
195481
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1/2. – 2004
195482
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 3. – 2004
195483
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 4. – 2004
195484
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 5. – 2004
195485
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 6/7. – 2004
195486
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 9/10. – 2004
195487
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 11-12. – 2004
195488
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1. – 2005
195489
  Залесский Константин Большая игра 1939 года // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (990). – С. 94-103. – ISSN 0130-1640
195490
  Танин М. Большая игра на Ближнем Востоке. Иран идет ва-банк? // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 66-73
195491
  Треппер Л. Большая игра. Годы учения. "Красный оркестр". Возвращение : воспоминания советского разведчика / Л. Треппер. – Москва : Политиздат, 1990. – 381с.
195492
  Громыко Андрей Большая идея российской внешней политики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 19-34. – ISSN 0869-44435
195493
  Крючкова М. Большая интрига при малом дворе // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 9-12. – ISSN 0235-7089


  Был ли Сергей салтыков отцом Павла I?
195494
  Дорогойченко Я А. Большая Каменка / Я А. Дорогойченко, . – 6-е изд., перераб. испр. и доп. – Саранск, 1969. – 303с.
195495
  Дорогойченко Я А. Большая Каменка / Я А. Дорогойченко, . – Куйбышев, 1978. – 271с.
195496
  Дорогойченко Я А. Большая Каменка / Я А. Дорогойченко, . – Саранск, 1983. – 280с.
195497
   Большая китайская энциклопедия : Астрономия. – Шанхай : БКЭ, 1980. – 648с.
195498
   Большая китайская энциклопедия : Физкультура и спорт. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1982. – 613с.
195499
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин : БКЭ
Т. 1 : Зарубежная литература. – 1982. – 740с.
195500
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин : БКЭ
Т. 2 : Зарубежная литература. – 1982. – 142с.
195501
   Большая китайская энциклопедия : Экология. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1983. – 537с.
195502
   Большая китайская энциклопедия : Драматургия, музыка. – Шанхай : БКЭ, 1983. – 660с.
195503
   Большая китайская энциклопедия : Юриспруденция. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1984. – 914с.
195504
   Большая китайская энциклопедия : Литейная промышленность. – Шанхай : БКЭ, 1984. – 940с.
195505
   Большая китайская энциклопедия : Текстильная промышленность. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1984. – 420с.
195506
   Большая китайская энциклопедия : Просвещение. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1985. – 627с.
195507
   Большая китайская энциклопедия : Геодезия. – Шанхай : БКЭ, 1985. – 504с.
195508
   Большая китайская энциклопедия : Авиация. Космическая техика. – Шанхай : БКЭ, 1985. – 668с.
195509
   Большая китайская энциклопедия : Археология. – Шанхай : БКЭ, 1986. – 814с.
195510
   Большая китайская энциклопедия : Национальности. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1986. – 699с.
195511
   Большая китайская энциклопедия. – Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Китайская литература. – 1986. – 672
195512
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Электроника и вычислительная техника. – 1986. – 512с.
195513
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Электроника и компьютерная техника. – 1986. – С. 513-1078
195514
   Большая китайская энциклопедия. – Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Китайская литература. – 1986. – 1430с.
195515
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1987. – 855с.
195516
   Большая китайская энциклопедия : Гражданское строительство. – Шанхай : БКЭ, 1987. – 764с.
195517
   Большая китайская энциклопедия : Океанология. Атмосфера, Гидрология. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1987. – 917с.
195518
   Большая китайская энциклопедия : Физика. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1987. – 688с.
195519
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Машиностроение. – 1987. – 512с.
195520
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Философия. – 1987. – 652с.
195521
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Мшиностроение. – 1987. – С. 513-1046
195522
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Физика. – 1987. – С. 689-1380
195523
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Философия. – 1987. – С. 653-1372
195524
   Большая китайская энциклопедия : Математика. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1988. – 936с.
195525
   Большая китайская энциклопедия : Архитектура, планирование городов, парки и сады. – Шанхай : БКЭ, 1988. – 649с.
195526
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Экономика. – 1988. – 488с.
195527
   Большая китайская энциклопедия. – Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Экономика. – 1988. – 1044с.
195528
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 3 : Экономика. – 1988. – С. 1051-1594
195529
   Большая китайская энциклопедия : Театр. – Пекин; Шанхай : БКЭ, 1989. – 584с.
195530
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай
Т. 1 : Химия. – 1989. – 640с.
195531
   Большая китайская энциклопедия. – Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Военное дело. – 1989. – 732с.
195532
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай
Т. 2 : Химия. – 1989. – С. 641-1362
195533
   Большая китайская энциклопедия.. – Шанхай, 1985. – 652с.
195534
   Большая китайская энциклопедия.. – Шанхай, 1986. – 710с.
195535
   Большая книга афоризмов : по русским и иностранным источникам : [ 2550 авторов от царя Соломона до Станислава Лема. 10000 афоризмов ] / сост. К. Душенко. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Эксмо, 2008. – 1056 с. – ISBN 978-5-699-16063-1
195536
   Большая книга о малом наномире : В.И. Ляшенко, И.В.Жихарев, К.В. Павлов, Т.Ф. Бережная; МОН Рос. Фед.; Белгород. гос. ун-т; НАН Украины; Ин-т экономики пром.; МОНУ; Луганский нац. пед ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2008. – 531с. – ISBN 978-966-617-182-8
195537
  Гра М.А. Большая Колхозная площадь, 3 / М.А. Гра. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 32 с. – (Биография московского дома)


  Путеводитель. От Странноприимного дома до Института имени Н.В. Склифосовского Рассказывается о здании, посвященном памяти замечательной русской актрисы П. Ковалевой-Жемчуговой - выдающемся архитектурном памятнике, в котором ныне расположен НИИ скорой ...
195538
  Торрес-Риосеко Большая латиноамериканская литература = La Gran literatura Iberoamericana : пер. с исп. / Артуро Торрес-Риосеко. – Москва : Прогресс, 1972. – 320 с.
195539
  Овчаренко А.И. Большая литература / Овчаренко А.И. – Москва : Современник, 1988. – 621 с.
195540
  Овчаренко А.И. Большая литература : основные тенденции развития сов.худож. прозы 1945-1985 гг / А.И. Овчаренко. – Москва : Современник, 1985. – 446 с.
195541
  Черный Юрий Юрьевич Большая личность. Генриетта Дерман - директор библиотеки Комакадемии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Не удалось избежать расправы и двум выдающимся женщинам - основоположницам советского библиотековедения и профессионального образования Л. Б. Хавкиной и Г. К. Дерман. Да, формально Любовь Борисовна, библиотековед мирового масштаба, не подверглась ...
195542
  Емельянов Т.Ф. Большая ложь на конвейере / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 143с.
195543
   Большая ложь о войне. Критика новейшей буржуазной историографии второй мировой войны. – Москва : Воениздат, 1971. – 368 с. – На об. тит. л. авт. : канд. ист. наук, доц. полк. Г.И. Коротков, полк. И.Я. Выродов, подполк. Н.Т. Карташов и др.
195544
  Мочалов В.В. Большая ложь о малых войнах / В.В. Мочалов. – М, 1965. – 102с.
195545
  Шубин А.И. Большая Лукавка. / А.И. Шубин. – М., 1955. – 216с.
195546
  Финн К.Я. Большая любовь / К.Я. Финн. – М, 1964. – 48с.
195547
  Елисеева Валерия Большая любовь аббата Прево : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 164-171 : Фото, карта
195548
  Ронген Б. Большая Ма / Б. Ронген. – М, 1963. – 254с.
195549
  Каминский М. Большая мастерская. / М. Каминский. – Москва : Советский писатель, 1987
195550
  Якушева Г.М. Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов / Г.М. Якушева, А.В. Васильева, Л.Б. Лобанова; [науч. ред. А.Б. Киселев]. – Москва : СЛОВО; Эксмо, 2006. – 639с. – ISBN 5-8123-0343-6
195551
  Рождественский В.А. Большая медведица / В.А. Рождественский. – Л., 1926. – 95с.
195552
  Толгуров З. Большая медведица / З. Толгуров. – Москва, 1988. – 320 с.
195553
  Шогенов Х.Х. Большая Медведица : стихи / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 48 с.
195554
  Назин В.И. Большая Медведица / В.И. Назин. – Донецк, 1967. – 63с.
195555
  Урин В.А. Большая Медведица / В.А. Урин. – Москва, 1968. – 139 с.
195556
  Масловский В.Д. Большая Медведица : повести / В.Д. Масловский. – Л., 1985. – 264с.
195557
  Георгиу Г. Большая Медведица / Г. Георгиу. – Кишинев, 1986. – 334 с.
195558
  Байчоров М. Большая Медведица : повести, рассказы / М. Байчоров; авториз. пер. с карачаев. В.Дятлова. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1987. – 206 с.
195559
  Михайлова М.Н. Большая Медведицы + Южный Крест / М.Н. Михайлова. – М, 1969. – 183с.
195560
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 1 : А - Ansa. – 1928. – 792 стлб.
195561
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Сов.энциклопедия
Том 2 : Ансель - Барагноз. – 1928. – 790 стлб.
195562
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 3 : Бараки - Боязни. – 1928. – 784 стлб.
195563
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 4 : Брага - Вивокол. – 1928. – 824 стлб.
195564
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 5 : Вигантол - Вывих. – 1928. – 822 стлб.
195565
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 6 : Вывихи - Гимза. – 1929. – 852 стлб.
195566
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 7 : Гимнастика - Готштейн. – 1929. – 830 стлб.
195567
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 8 : Гофман - Дефекация. – 1929. – 856 стлб.
195568
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 9 : Дефект - Желток. – 1929. – 828 стлб.
195569
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 10 : Желтуха - Зрачок. – 1929. – 788 стлб.
195570
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 11 : Зрелища - Ихтиол. – 1930. – 852 стлб.
195571
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 12 : Ишемия - Кишечник. – 1930. – 862 стлб.
195572
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 13 : Кишечный шов - Корреляция. – 1930. – 786 стлб.
195573
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 14 : Корсаков - Круп. – 1930. – 782 стлб.
195574
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 15 : Крупа - Лексер. – 1930. – 808 стлб.
195575
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 16 : Лекция - Масса. – 1931. – 800 стлб.
195576
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Сов.энциклопедия
Том 18 : Метроном - Морфий. – 1931. – 800 стлб.
195577
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 19 : Морфогенез - Мюленс. – 1931. – 800 стлб.
195578
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 20 : Мюллер - Нервы. – 1931. – 800 стлб.
195579
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 21 : Нервы - Обморок. – 1932. – 800 стлб.
195580
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 22 : Обои - Особь. – 1932. – 736 стлб.
195581
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 23 : Оспа - Парестезии. – 1932. – 800 стлб.
195582
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 24 : Париентальный - Пирогаллол. – 1932. – 744 стлб.
195583
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 25 : Пирогов - Подвывих. – 1933. – 800 стлб.
195584
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 26 : Подвысоцкий - Почки. – 1933. – 768 стлб.
195585
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 26 : Подвысоцкий - Почки. – 1933. – 768 стлб. : 322 ил., (цвет. 15) + Приложение: перечень крупных статей и терминов на букву "П" (26 т.)
195586
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 27 : Почкование - Псориаз. – 1933. – 864 стлб.
195587
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 28 : Птиалин - Риккера закон. – 1934. – 848 стлб.
195588
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 29 : Рикор - Связки. – 1934. – 880 стлб.
195589
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Том 30 : Связки - Смегма. – 1934. – 832 стлб.
195590
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Медгиз
Том 31 : Смелли - Струма. – 1935. – 904 стлб.
195591
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Медгиз
Том 32 : Струп - Туапсе. – 1935. – 992 стлб.
195592
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Биомедгиз
Том 17 : Массаж - Метрит. – 1936. – 1088 стлб.
195593
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Медгиз
Том 33 : Туберкулез - Фоликулен. – 1936. – 800 стлб.
195594
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Медгиз
Том 34 : Фоликулит - Шик. – 1936. – 760 стлб.
195595
   Большая медицинская энциклопедия. – Москва : Медгиз
Том 35 : Шика реакция - Ящур. – 1936. – 840 стлб.
195596
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 1 : А - Ангиофиброма. – 1956. – 1216 стлб. + Перечень статей и терминов на букву "А" (первый том)
195597
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 2 : Ангиохолит - Аюрведа. – 1957. – 1304 стлб. + 2 грампластинки
195598
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 3 : Б - Боголепова. – 1957. – 1176 стлб. + Приложение: перчень статей и терминов на букву "Б"
195599
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 4 : Боголюбов - Везалий. – 1958. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на Букву "Б" и "В" (4 т.)
195600
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 5 : Везикула - Вулканизация. – 1958. – 1248 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "В" (5 т.) 11 с.
195601
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Медгиз
Том 6 : Вульфа - Гинантроп. – 1958. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "В" и "Г" (6 т.)
195602
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 7 : Гинатрезия - Горение. – 1958. – 1120 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "Г" (7-й т.)
195603
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 8 : Горечи - Десмургия. – 1958. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Г" и "Д" (8 т.)
195604
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 9 : Десна - Желток. – 1959. – 1168 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Д", "Е", "Ж" (9 т.)
195605
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 10 : Желтуха - Ивашенцов. – 1959. – 1152 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Ж", "З", "И" (10 т.)
195606
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 11 : Ивонич - Каломель. – 1959. – 1216 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "И", "Й", "К" (11 т.)
195607
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Том 12 : Калориметрия - Клеол. – 1959. – 1120 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "К" (12 т.)
195608
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 13 : Клетка - Косолапость. – 1959. – 1216 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "К" ( т.13)
195609
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 14 : Косорукость - Курорты. – 1960. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "К" ( 14 т.)
195610
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 15 : Курт - Лимфоциты. – 1960. – 1216 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "К" и "Л" ( 15 т.)
195611
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 16 : Лимфоэпителиома - Медиастиномия. – 1960. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Л" и "М" ( 16 т.)
195612
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 17 : Медиаторы - мерпанит. – 1960. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "М" ( 17 т.)
195613
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 18 : Мерсалил - моносахариды. – 1960. – 1168 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "М" ( 18 т.)
195614
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 19 : Монофагия - наталоин. – 1961. – 1104 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "М" и "Н" ( 19 т.)
195615
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 20 : Натечник - новомигрофен. – 1961. – 1152 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "Н" (20 т.)
195616
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 21 : Новорожденный - Органотерапия. – 1961. – 1167 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Н" и "О" (21 т.)
195617
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 22 : Органотропия - Панкреатин. – 1961. – 1104 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "О"и "П" (22 т.)
195618
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 23 : Панкреатит - Персик. – 1961. – 1184 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "П" (23 т.)
195619
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 24 : Персульфаты - Плоскостопие. – 1962. – 1248 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "П" (24 т.)
195620
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 25 : Плотность - Пороцефалез. – 1962. – 1392 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "П" (25 т.)
195621
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 26 : Порошки - Профессиональный отбор. – 1962. – 1256 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "П" (26 т.)
195622
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 27 : Профилактика - Реверден. – 1962. – 1224 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "П", "Р" (27 т.)
195623
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 28 : Ревматизм - Румыния. – 1962. – 1248 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "Р" (28 т.)
195624
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 29 : Рупия - Серотерапия. – 1963. – 1216 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Р"и "С" (29 т.)
195625
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 30 : Серотонин - Spina ventosa. – 1963. – 1216 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "С" (30 т.)
195626
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 31 : Спинной мозг - Тенезмы. – 1963. – 1248 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "С", "Т" (31 т.)
195627
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 32 : Тениидозы - Туляремия. – 1963. – 1256 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на букву "Т" (32 т.)
195628
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 33 : Тунберга метод - Хлорокруорин. – 1963. – 1248 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы "Т", "У", "Ф", (33 т.)
195629
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 34 : Хлорофиллы - Экскохлеация. – 1964. – 1296 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы Х, Ц, Ч, Ш, (34 т.)
195630
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 35 : Экскрция - Ящур. – 1964. – 1230 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы Э, Ю, Я (35 т.)
195631
   Большая медицинская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 36 : Дополнительный. – 1964. – 1238 стлб. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы Э, Ю, Я (35 т.)
195632
   Большая медицинская энциклопедия. – Изд. 3-е. – Москва : Советская энциклопедия
Том 1 : А - Антибиоз. – 1974. – 576с.
195633
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 2 : Антибиотики Беккерель. – 1975. – 608с.
195634
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 3 : Беклемишев - валидол. – 1976. – 584с.
195635
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 4 : Валин - Гамбия. – 1976. – 1710стлб.
195636
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 5 : Гамбузия - Гипотиазид. – 1977. – 568с.
195637
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 6 : Гипотиреоз - Дегенерация. – 1977. – 632с.
195638
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 7 : Дегидразы - Дядьковский. – 1977. – 548с.
195639
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 8 : Евгеника - Зыбление. – 1978. – 528с.
195640
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 9 : Ибн-Рошд - Йордан. – 1978. – 483с.
195641
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 10 : Кабаков - коалесценция. – 1979. – 528с.
195642
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 11 : Коамид - Криотерапия. – 1979. – 544с.
195643
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 12 : Криохирургия - Ленегр. – 1980. – 536с.
195644
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 13 : Ленин и здравоохранение - мединал. – 1980. – 551с.
195645
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 14 : Медицина - меланоз. – 1980. – 496с.
195646
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 15 : Меланома - Мудров. – 1981. – 576с.
195647
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 16 : Музеи - Нил. – 1981. – 511с.
195648
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 17 : Ниландера проба - остеопатия. – 1981. – 511с.
195649
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 18 : Остеопатия - переломы. – 1982. – 528с.
195650
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 19 : Перельман - пневмопатии. – 1982. – 536с.
195651
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 20 : Пневмопексия - преднизолон. – 1983. – 544с.
195652
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 21 : Преднизо - растворимость. – 1983. – 544с.
195653
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 22 : Растворители - Сахаров. – 1984. – 544с.
195654
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 23 : Сахароза - сосудистый тонус. – 1984. – 544с.
195655
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 24 : Сосудистый шов - тениоз. – 1985. – 544с.
195656
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 25 : Теннис - углекислота. – 1985. – 544с.
195657
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 26 : Углекислые воды - хлор. – 1985. – 560с.
195658
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 27 : Хлоракон - Экономика здравоохранения. – 1986. – 576с.
195659
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 28 : Экономо - ящур. – 1986. – 544с.
195660
   Большая медицинская энциклопедия : (В 30-ти томах). – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 29 : Дополнительный. – 1988. – 544с.
195661
   Большая медицинская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Указатели. Хронологическая таблица. – 1989. – 720 с.
195662
   Большая медицинская энциклопедия. Указатели ко 2-му изд. : (В 2-х томах). – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Том 1 : Предметный (терминологический) указатель. – 1965. – 552 с. + Приложение: перечень статей и терминов на буквы Э, Ю, Я (35 т.)
195663
  Гудков Андрей Большая Миграция. Рубикон. Переход через Мару // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 112-125 : фото
195664
  Глазков Н.И. Большая Москва / Н.И. Глазков. – М, 1969. – 95с.
195665
  Сэклер Г. Большая надежда белых. / Г. Сэклер. – М., 1974. – 136с.
195666
  Джудиче Д.Ф. Большая наука и Большой адронный коллайдер. Часть 2 // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640


  Развитие самых современных областей науки неотвратимо приводит, - утверждает Джан Франческо Джудиче, - к необходимости осуществления крупных инициатив и амбициозных проектов. Это касается даже областей, традиционно относимых к «малой науке» - например, ...
195667
  Яковлева Н.М. Большая нефтяная игра / Н.М. Яковлева, П.П. Яковлев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 27-42. – ISSN 044-748Х


  Аргентина. Причины и последствия национализации компании YPF.
195668
  Стариков И.Т. Большая нефть. / И.Т. Стариков. – Москва, 1971. – 272 с.
195669
  Быкова Е.Л. Большая Ордынка / Е.Л. Быкова. – М, 1979. – 336с.
195670
  Черняк В.Г. Большая осень / В.Г. Черняк. – М, 1989. – 125с.
195671
  Дубровицкий И.В. Большая перемена / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1991. – 110 с.
195672
  Парфенов А.В. Большая перемена. / А.В. Парфенов. – Л., 1952. – 224с.
195673
  Тараканова Л.В. Большая перемена. / Л.В. Тараканова. – М., 1982. – 71с.
195674
  Автократова М.И. Большая Пироговская улица / Автократова М.И., Долгова С.Р. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 93, [2] с., 8 л. ил. : ил. – (Биогр. моск. дома)
195675
  Бадаев А.Е. Большая победа пролетариев красной столицы / А.Е. Бадаев. – Москва : Моспартиздат, 1933. – 59 с.
195676
  Бадаев А.Е. Большая победа пролетариев красной столицы / А.Е. Бадаев. – 2 изд., испр. и доп. – Москва : Моспартиздат, 1933. – 80 с.
195677
  Глобачев М. Большая политика "в школе" и дома // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.4-5. – ISSN 0137-0723
195678
  Голышкин В.С. Большая починка / В.С. Голышкин. – М., 1973. – 263с.
195679
   Большая психологическая энциклопедия : самое полное современное издание : более 5 000 психологических терминов и понятий / А.Б. Альмуханова, Е.С. Гладкова, Е.В. Есина, Е.Г. Имашева, О.В. и др. Клименкова; А.Б. Альмуханова, Е.С. Гладкова, Е.В. Есина, Е.Г. Имашева, О.В. Клименкова и др. – Москва : Эксмо, 2007. – 544 с. – ISBN 978-5-699-20617-9
195680
  Никитин С.И. Большая радость / С.И. Никитин. – М, 1960. – 149с.
195681
  Сысойков М.П. Большая Родина - Россия / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1985. – 102с.
195682
  Преловский А.В. Большая родина. / А.В. Преловский. – М., 1984. – 343с.
195683
  Стельмах М.А. Большая родня : роман / М.А. Стельмах. – Москва, 1950. – 746 с.
195684
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва
1. – 1952. – 560 с.
195685
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель
1. – 1952. – 603 с.
195686
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва
2. – 1952. – 496 с.
195687
  Стельмах М.П. Большая родня / М.П. Стельмах. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1952. – 530 с.
195688
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва
2. – 1961. – 718 с.
195689
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва
1. – 1969. – 558 с.
195690
  Стельмах М.А. Большая родня / М.А. Стельмах. – Москва
2. – 1969. – 448 с.
195691
  Крашенинников А.Д. Большая родня / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1972. – 143с.
195692
  Стельмах М.А. Большая родня : роман / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 686 с.
195693
  Стельмах М.А. Большая родня : роман / М.А. Стельмах. – Москва, 1975. – 768 с.
195694
  Шаныгина М.С. Большая родня / М.С. Шаныгина. – Москва, 1987. – 190с.
195695
  Стельмах М.А. Большая родня : роман / М.А. Стельмах. – Киев, 1988. – 832 с.
195696
  Кулагин В. Большая родня. / В. Кулагин. – Горький, 1955. – 43с.
195697
  Эрдынеев Д.О. Большая родословная : роман / Д.О. Эрдынеев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с.
195698
  Владимов Г.Н. Большая руда / Г.Н. Владимов. – Москва, 1971. – 110с.
195699
  Шесталов Ю.Н. Большая рыба / Ю.Н. Шесталов. – Москва : Профиздат, 1982. – 223 с.
195700
  Скуинь З. Большая рыба : повесть / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Правда, 1983. – 48 с.
195701
   Большая рыба : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-29 : Фото
195702
  Кириченко Е.И. Большая Садовая улица, 4. / Е.И. Кириченко. – М., 1989. – 79с.
195703
  Баруздин С.А. Большая Светлана / С.А. Баруздин. – М., 1987. – 621с.
195704
  Кафтан А. Большая сделка. Как Трамп и Нетаньяху стравят Москву с Тегереном // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 20 февраля (№ 8). – С. 15


  За покой Израиля заплатят Россия, Иран и Палестина.
195705
  Шошин М.Д. Большая семья / М.Д. Шошин. – Иваново, 1936. – 136с.
195706
  Винников Н.Г. Большая семья / Н.Г. Винников. – Краснодар, 1947. – 75с.
195707
  Гарбарев В.Е. Большая семья / В.Е. Гарбарев. – Москва, 1949. – 180 с.
195708
  Кузнецов С.А. Большая семья / С.А. Кузнецов. – Челябинск, 1953. – 159с.
195709
  Пациорковский В.В. Большая семья в демографической ситуации России / В.В. Пациорковский, В.В. Пациорковская // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.121-128. – ISSN 0132-1625
195710
  Кулик А.С. Большая семья. / А.С. Кулик. – М., 1953. – 24с.
195711
  Данкин Ц. Большая семья. / Ц. Данкин. – М., 1963. – 47с.
195712
  Наседкин Ф.И. Большая семья. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1953. – 491с.
195713
  Наседкин Ф.И. Большая семья. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1954. – 447с.
195714
  Тычинин В. Большая Сибирь / В. Тычинин. – Иркутск, 1952. – 328с.
195715
  Кожухаров М.А. Большая сила / М.А. Кожухаров. – Алма-Ата, 1961. – 20с.
195716
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Аколла. – 1926. – 831с.
195717
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Аконит - Анри. – 1926. – 799с.
195718
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Анрио - Атоксил. – 1926. – 799с.
195719
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Атоллы - Барщина. – 1926. – 799с.
195720
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Барыкова - Бессалько. – 1927. – 807с.
195721
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Бессарабия - Больм. – 1927. – 831с.
195722
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Больница - Буковина. – 1927. – 831с.
195723
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Буковые - Варле. – 1927. – 815с.
195724
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Варлен - Венглейн. – 1928. – 851с.
195725
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : Венгрия - Вильно. – 1928. – 814с.
195726
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 12 : Воден - Волховстрой. – 1928. – 831с.
195727
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Аколла. – 1929. – 831с.
195728
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 13 : Волчанка - Высшая. – 1929. – 806с.
195729
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 14 : Высшее - Гейлинкс. – 1929. – 864с.
195730
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 15 : Гейльброн - Германия. – 1929. – 826с.
195731
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 16 : Германия - Гимн. – 1929. – 863с.
195732
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Анрио - Атоксил. – 1930. – 800 с.
195733
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Атоллы-Барщина. – 1930. – 799 с.
195734
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Бессарабия - Больм. – 1930. – 831с.
195735
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 11 : Вильом - Водемон. – 1930. – 831с.
195736
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 17 : Гимназия - Горовицы. – 1930. – 811с.
195737
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 18 : Город - Грац. – 1930. – 863с.
195738
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 19 : Грациадеи - Гурьев. – 1930. – 844с.
195739
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 20 : Гурьевка - Дейки. – 1930. – 878с.
195740
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 21 : Дейли – Джут. – 1931. – 811с.
195741
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 23 : Доде - Евразия. – 1931. – 828с.
195742
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 65 : Эфемериды - Яя. – 1931. – 910с.
195743
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 24 : Евреи - Железняков. – 1932. – 800с.
195744
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 25 : Железо - Зазор. – 1932. – 800с.
195745
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 26 : Зазубные - Зерновые. – 1933. – 816с.
195746
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 27 : Зерновые - Империализм. – 1933. – 960с.
195747
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 62 : Шахта - Ь. – 1933. – 826с.
195748
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 63 : Э - Электрофон. – 1933. – 776 с.
195749
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 64 : Электрофор - Эфедрин. – 1933. – 800с.
195750
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 60 : Холангит - Цянь. – 1934. – 800с.
195751
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 61 : Ч - Шахт. – 1934. – 896с.
195752
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 64 : Электрофор - Эфедрин. – 1934. – 800с.
195753
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 22 : Джуца - Договор торговый. – 1935. – 840с.
195754
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 29 : Интерполяция - Историческое языковедение. – 1935. – 764с.
195755
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 59 : Францоз - Хокусаи. – 1935. – 864с.
195756
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 63 : Э - Электрофон. – 1935. – 768с.
195757
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 32 : Каучук - Классон. – 1936. – 864с.
195758
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 56 : Украинцев - Фаянс. – 1936. – 718с.
195759
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 57 : Феаки - Флор. – 1936. – 728с.
195760
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 58 : Флора - Франция. – 1936. – 800с.
195761
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 28 : Империалистическая война - Интерполяция. – 1937. – 804с.
195762
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 30 : История - Камбиформ. – 1937. – 800с.
195763
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 31 : Камбоджа - Кауфмана пик. – 1937. – 808с.
195764
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 34 : Конкурс - Крестьянская война. – 1937. – 768с.
195765
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 35 : Крестьянская газета - Ларсон. – 1937. – 768с.
195766
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 33 : Классы - Конкуренция. – 1938. – 958с.
195767
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 36 : Ларте - Лилло. – 1938. – 832с.
195768
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 37 : Лилль - Маммалогия. – 1938. – 840с.
195769
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 38 : Маммилярия - Мера стоимости. – 1938. – 832с.
195770
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 39 : Мерави - Момоты. – 1938. – 752с.
195771
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 40 : Монада - Нага. – 1938. – 784с.
195772
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 41 : Наган - Нидерландское искусство. – 1939. – 864с.
195773
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 42 : Нидерланды - Оклагома. – 1939. – 832с.
195774
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 43 : Окладное страхование - Палиашвили. – 1939. – 832с.
195775
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 44 : Пализа - Перемычка. – 1939. – 832с.
195776
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 45 : Перемышль - Пол. – 1940. – 880с.
195777
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 46 : Пола - Призмы оптические. – 1940. – 816с.
195778
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 47 : Признаки делимости - Равенстон. – 1940. – 896с.
195779
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 48 : Рави - Роббиа. – 1941. – 880с.
195780
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 49 : Робер - Ручная граната. – 1941. – 912с.
195781
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 50 : Ручное огнестрельное оружие - Серицит. – 1944. – 880с.
195782
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 51 : Серна - Созерцание. – 1945. – 846с.
195783
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 53 : Стратиграфия - Телец. – 1946. – 784с.
195784
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 54 : Телецкое озеро - Трихофития. – 1946. – 832с.
195785
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Союх Советских Социалистических Республик. – 1947. – 1946столб.
195786
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 52 : Сознание - Стратегия. – 1947. – 943с.
195787
   Большая советская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 55 : Трихоцисты - Украинское искусство. – 1947. – 986с.
195788
   Большая советская энциклопедия : Союз Советских Социалистических Республик. – Москва : Советская энциклопедия, 1948. – 1946с.
195789
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : А - Актуализм. – 1949. – 633с. : илл.
195790
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 1 : А-Актуализм. – 1950. – 638с. : илл.
195791
   Большая советская энциклопедия : Алфавитный указатель ко второму изданию. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 2 : Нариман-Яянга. – 1950. – 801-1575с. : илл.
195792
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 2 : Акты - Ариетта. – 1950. – 652с. : илл.
195793
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 3 : Аризона - Аяччо. – 1950. – 626с. : илл.
195794
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
4 : Б - Березко. – 1950. – 640с. : илл.
195795
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 5 : Березна - Ботокуды. – 1950. – 644с. : илл.
195796
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 6 : Ботошани - Вариолит. – 1950. – 643с. : илл.
195797
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 7 : Вариолоид - Вибратор. – 1951. – 643с. : илл.
195798
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 8 : Вибрафон - Волово. – 1951. – 648с. : илл.
195799
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 9 : Вологда - Газели. – 1951. – 619с. : илл.
195800
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 10 : Газель - Германий. – 1952. – 620с. : илл.
195801
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 11 : Германик - Голубь. – 1952. – 642с. : илл.
195802
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 12 : Голубянки - Гродовка. – 1952. – 630 с. : илл.
195803
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 13 : Гроза - Демос. – 1952. – 672с. : илл.
195804
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 14 : Демосфен - Докембрий. – 1952. – 656с. : илл.
195805
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 15 : Докеры - Железняков. – 1952. – 652 с. : илл.
195806
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 16 : Железо - Земли. – 1952. – 672с. : илл.
195807
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 17 : Земля - Индейцы. – 1952. – 632с. : илл.
195808
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 18 : Индекс - Истон. – 1953. – 620с. : илл.
195809
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 19 : Историзм - Канди. – 1953. – 608с : илл.
195810
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 20 : Кандидат - Кинескоп. – 1953. – 644с. : илл.
195811
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 21 : Кинестезия - Коллизия. – 1953. – 628с. : илл.
195812
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 22 : Коллиматор - Коржины. – 1953. – 628 с. : илл.
195813
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 23 : Корзинка - Кукунор. – 1953. – 636с. : илл.
195814
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 24 : Кукуруза - Лесничество. – 1953. – 620с. : илл.
195815
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 25 : Лесничий - Магнит. – 1954. – 632с. : илл.
195816
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 26 : Магнитка - Медуза. – 1954. – 652с. : илл.
195817
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 27 : Медузы - Многоножка. – 1954. – 664с. : илл.
195818
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 28 : Многоножки - Мятлик. – 1954. – 664с. : илл.
195819
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 29 : Н - Николаев. – 1954. – 632с. : илл.
195820
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 30 : Николаев - Олонки. – 1954. – 656с. : илл.
195821
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 31 : Олонхо - Панино. – 1955. – 648с. : илл.
195822
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 32 : Панипат - Печура. – 1955. – 648с. : илл.
195823
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 33 : Печь - Польцин. – 1955. – 672с. : илл.
195824
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 34 : Польша - Прокамбий. – 1955. – 656с. : илл.
195825
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 35 : Прокат - Раковины. – 1955. – 672с. : илл.
195826
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 36 : Раковник - "Ромэн". – 1955. – 672с. : илл.
195827
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 37 : Рона - Самойлович. – 1955. – 668с. : илл.
195828
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 38 : Самойловка - Сигиллярии. – 1955. – 668с. : илл.
195829
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 39 : Сигишоара - Соки. – 1956. – 664с. : илл.
195830
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 41 : Стилтон - Татартуп. – 1956. – 660с. : илл.
195831
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 42 : Татары - Топрик. – 1956. – 668с. : илл.
195832
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
43 : Топсель - Уженье. – 1956. – 672с. : илл.
195833
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 44 : Ужи - Фидель. – 1956. – 664с. : илл.
195834
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 45 : Фидер - Фурьеризм. – 1956. – 672с. : илл.
195835
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 40 : Сокирки - Стилоспоры. – 1957. – 648с. : илл.
195836
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 46 : Фусе - Цуруга. – 1957. – 672с. : илл.
195837
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 47 : Цуруока - Шербот. – 1957. – 682с. : илл.
195838
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 48 : Шербрук - Элодея. – 1957. – 672 с. : илл.
195839
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 49 : Элоквенция - Яя. – 1957. – 680с. : илл.
195840
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 50 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1957. – 764с. : илл.
195841
   Большая советская энциклопедия : Отдельный выпуск. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 50 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1957. – 764с. : илл.
195842
   Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 51 : [Доп. А -Я]. – 1958. – 460с. : илл.
195843
   Большая советская энциклопедия : Алфавитный указатель ко 2-му изданию. В 2-х кн. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Кн. 1 : А - Нарикины. – 1960. – 800с. : илл.
195844
   Большая советская энциклопедия : Алфавитный указатель ко 2-му изданию. В 2-х кн. – 2-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Кн. 2 : Нариман - Яянга. – 1960. – с.801-1575 : илл.
195845
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
1 : А - Ангоб. – 1969. – 608с. : илл.,карт.
195846
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
27 : Ульяновск - Франкфорт. – 1969. – 622с. : илл.,карт.
195847
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Ангоб. – 1970. – 608с. : илл.,карт.
195848
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : Ангола - Барзас. – 1970. – 631с. : илл.,карт.
195849
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 3 : Бари - Браслет. – 1970. – 640 с. : илл., карт.
195850
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 4 : Брасос - Веш. – 1971. – 500с. : илл.,карт.
195851
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Большая советская энциклопедия
Т. 4 : Брасос-веш. – 1971. – 599 с. : илл., карт.
195852
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 5 : Вешин - Газли. – 1971. – 640 с. : илл., карт.
195853
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 6 : Газлифт - Гоголево. – 1971. – 624 с. : илл., карт.
195854
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 7 : Гоголь - Дебит. – 1972. – 607 с. : илл., карт.
195855
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 8 : Дебитор - Евкалипт. – 1972. – 592 с. : илл., карт.
195856
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 9 : Евклид - Ибсен. – 1972. – 624 с. : илл., карт.
195857
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 10 : Ива - Италики. – 1972. – 592 с. : илл., карт.
195858
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 11 : Италия - Кваркуш. – 1973. – 608 с. : илл., карт.
195859
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 12 : Кварнер - Конгур. – 1973. – 623 с. : илл., карт.
195860
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 13 : Конда - кун. – 1973. – 608 с. : илл., карт.
195861
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 14 : Куна - Ломами. – 1973. – 624 с. : илл., карт.
195862
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 15 : Ломбард - Мезитол. – 1974. – 632 с. : илл., карт.
195863
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 16 : Мезия - Моршанск. – 1974. – 615 с. : илл., карт.
195864
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 17 : Моршин - Никиш. – 1974. – 616 с. : илл., карт.
195865
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 18 : Никко - Отолиты. – 1974. – 632 с. : илл., карт.
195866
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 19 : Отоми - Пластырь. – 1975. – 648 с. : илл., карт.
195867
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 20 : Плата - Проб. – 1975. – 608 с. : илл., карт.
195868
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 21 : Проба - Ременсы. – 1975. – 640 с. : илл., карт.
195869
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 22 : Ремень - Сафи. – 1975. – 628 с. : илл., карт.
195870
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 23 : Сафлор - Соан. – 1976. – 640 с. : илл., карт.
195871
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 24, Кн. 1 : Собаки - Струна. – 1976. – 608 с. : илл., карт.
195872
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 25 : Струнино - Тихорецк. – 1976. – 600 с. : илл., карт.
195873
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 24, кн. 2 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1977. – 575 с. : илл., карт.
195874
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 26 : Тихоходки - Ульяново. – 1977. – 624 с. : илл., карт.
195875
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 27 : Ульяновск-Франкфорт. – 1977. – 624 с. : илл., карт.
195876
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 28 : Франкфурт - Чага. – 1978. – 616 с. : илл., карт.
195877
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 29 : Чаган - Экс-ле-Бен. – 1978. – 640 с. : илл., карт.
195878
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.]. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 30 : Экслибрис - Яя. – 1978. – 632 с. : илл., карт.
195879
   Большая советская энциклопедия : [В 30-ти т.] Алфавитный именной указатель к третьему изданию. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
А - Я. – 1981. – 720с. : илл.,карт.
195880
   Большая Советская Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
СССР. – 1947
195881
   Большая Советская Энциклопедия : Рукопись для обсуждения в главной редакции БСЭ: Содержание 14-го тома/словарь/, список условных сокращений, название редакций и др. – Москва, 1950. – 15с.
195882
   Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : Большая Росийская энциклопедия, 2003. – 3 CD. – Системн. требования: Microsoft "Windows"98/Me/2000/XP, процессор Pentium II 266 Мгц, операт. память 64 МБ, разрешение экрана 800х600, 4-скоростн. уст-во для чтения КД, мышь, модем для доступа в Интернет. - Загл. с этикетки диска. – (Золотой фонд российских энциклопедий)


  В составе энциклопедии: -Почти 100 000 статей -Более 3000 портретов -Около 30 000 иллюстраций -Свыше 500 цветных карт 1 - А-Гродовка 2 - Гроза-Поленов Д.В. 3 - Поленов К.П.-Я
195883
  Лихачевская Т.В. Большая соната. Повесть. / Т.В. Лихачевская. – Свердловск, 1966. – 86с.
195884
  Сакстон А. Большая среднезападная. / А. Сакстон. – Москва, 1949. – 363 с.
195885
   Большая стереотруба, 1946. – 57с.
195886
  Эрман Дж. Большая стратегия = октябрь 1944-август 1945 / Дж. Эрман. – Москва, 1958. – 404 с.
195887
  Говард М. Большая стратегия / М. Говард; Под ред. О.А.Ржешевского. – Москва : Воениздат, 1980. – 464с.
195888
  Говард М. Большая стратегия / М. Говард. – М., 1980. – 464с.
195889
  Эрман Д. Большая стратегия. = август 1943-сентябрь 1944 / Д. Эрман. – Москва, 1958. – 634 с.
195890
  Батлер Д. Большая стратегия. / Д. Батлер. – М., 1959. – 583с.
195891
  Батлер Д. Большая стратегия. / Д. Батлер, Д.М. Гуайер. – М., 1967. – 566с.
195892
  Пасховер А. Большая стройка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 33 (421). – С. 46-48


  Післявоєнна відбудова Києва.
195893
  Баркер Кэтрин Большая стройка : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 46 : Фото
195894
  Борисов Н.В. Большая судьба / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1951. – 90с.
195895
  Петров В.И. Большая судьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1951. – 192с.
195896
  Федоров Е.А. Большая судьба / Е.А. Федоров. – Л., 1954. – 444с.
195897
  Сушков К. Большая судьба / К. Сушков. – Кишинев, 1958. – 394с.
195898
  Федоров Е.А. Большая судьба / Е.А. Федоров. – Барнаул, 1961. – 442с.
195899
  Журавский В.А. Большая судьба / В.А. Журавский. – М., 1961. – 416с.
195900
  Таланов А.В. Большая судьба / А.В. Таланов. – Москва, 1967. – 208 с.
195901
  Илюхин Н.Д. Большая судьба (Страницы жизни Н.В.Ерушева - засл. деят. искусств. Мордов. АССР) / Н.Д. Илюхин, А.М. Фомин. – Саранск, 1975. – 159с.
195902
  Капралов Г.А. Большая судьба кинематографа / Г.А. Капралов. – М., 1980. – 40с.
195903
  Суров А.А. Большая судьба. / А.А. Суров. – М-Л, 1948. – 172с.
195904
  Долгачев А.М. Большая тропа / А.М. Долгачев. – Хабаровск, 1989. – 220с.
195905
   Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень : Сократ. – ISBN 5-88664-157-2
Т. 1 : А-З. – 2004. – 512 с. : ил.
195906
   Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень : Сократ. – ISBN 5-88664-171-8
Т. 2 : И-П. – 2004. – 496 с. : ил.
195907
   Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень : Сократ. – ISBN 5-88664-177-7
Т. 3 : Р-Я. – 2004. – 496 с. : ил.
195908
   Большая Тюменская энциклопедия / [ научно-ред. совет: председ.: В.В. Якушев, зам. пред. С.Е. Корепанов ; ред. кол.: Г.Ф. Шафранов-Куцев (гл. ред.), Е.Б. Заболотный и др. ]. – Тюмень : Сократ. – ISBN 978-5-88664-349-7
Т. 4 : А-Я. – 2009. – 480 с. : ил.
195909
  Маркова М. Большая украинская телега // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 1


  Первым указом президента в новом году стал документ, предусматривающий издание в 2013-2020 гг. Большой украинской энциклопедии. Деликатный вопрос, почему страна намерена добиваться революционных успехов в архаичных (и мало кому нужных) областях, в ...
195910
  Тимин Б.И. Большая химия / Б.И. Тимин. – Свердловск : Кн. изд., 1961. – 140 с.
195911
  Атауов С. Большая химия Казахстана / С. Атауов. – Алма Ата, 1986. – 190 с.
195912
  Вольпер И. Большая химия. / И. Вольпер. – Москва, 1961. – 158с.
195913
   Большая экономическая энциклопедия : более 7000 экономических терминов и понятий / Т.П. Варламова, Н.А. Васильева, Л.М. Неганова, Е.В. Сарафанова, Н.Н. Шаш и др. – Самое полное современное издание. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с. – ISBN 978-5-699-14788-5
195914
   Большая Эмба : Нефть, бор и другие ископаемые ресурсы Урало-Эмбинской нефтеносной области. – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.1. – 1937. – 908с.
195915
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 15 : Пенька - Пуль. – 794с. : илл.
195916
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 17 : Сальвадор - Статистика. – 794с. : илл.
195917
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 18 : Статистика - Ундозеро. – 794с. : илл.
195918
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 19 : Ундольский - Чахары. – 794с. : илл.
195919
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 20 : Чахотка легких - У. – 814с. : илл.
195920
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 21 (Доп.) : Аанруд - Менгер. – 792с. : илл.
195921
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 5 : Византия - Гадамес. – 1896. – 794с. : илл.
195922
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд. со стереотипа. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 9 : Духовенство - Идское поле. – 1896. – 794с. : илл.
195923
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 10 : Идумэя - Китченер. – 1896. – 794с. : илл.
195924
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 11 : Киты - Ландана. – 1896. – 794с. : илл.
195925
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 14 : Нерчинский округ - Пенч. – 1896. – 794с. : илл.
195926
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 15 : Пенька - Пуль. – 1896. – 794с. : илл.
195927
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 16 : Пель - Саль. – 1896. – 794с. : илл.
195928
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 17 : Сальвадор - Статистика. – 1896. – 794с. : илл.
195929
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 18 : Статистика - Ундозеро. – 1896. – 794с. : илл.
195930
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 19 : Ундольский - Чахары. – 1896. – 794с. : илл.
195931
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 20 : Чахотка легких - У. – 1896. – 814с. : илл.
195932
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 21 (Доп.) : Аанруд - Менгер. – 1896. – 792с. : илл.
195933
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 22 (Доп.) : Мендельсон - Фразибул. – 1896. – 680с. : илл.
195934
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 3 : Беллинг - Бугульник. – 1901. – 794с. : илл.
195935
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 6 : Гадание - Глазчатка. – 1901. – 794с. : илл.
195936
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2 : Арбуа де Жюбанвиль-Беллингсгаузен. – 1902. – 794с. : илл.
195937
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 4 : Бугурусланський уезд - Византийское право. – 1902. – 794с. : илл.
195938
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 5 : Византия - Гадамес. – 1902. – 794с. : илл.
195939
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 7 : Глаз - Гюго. – 1902. – 794с. : илл.
195940
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 8 : Гюгс - Духовенство. – 1902. – 794с. : илл.
195941
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 9 : Духовенство - Идское поле. – 1902. – 795с. : илл.
195942
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 6 : Гадание - Глазчатка. – 1903. – 794с. : илл.
195943
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 8 : Гюгс - Духовенство. – 1903. – 794с. : илл.
195944
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 11 : Киты - Ландана. – 1903. – 794с. : илл.
195945
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 12 : Ландау - Меламед. – 1903. – 794с. : илл.
195946
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 13 : Меланезийцы - Нерчинский завод. – 1903. – 794с. : илл.
195947
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – 4-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1 : А - Арброс. – 1904. – 800с. : илл.
195948
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 14 : Нерчинский округ - Пенч. – 1904. – 794с. : илл.
195949
   Большая энциклопедия : Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 22 (Доп.) : Мендельсон - Фразибул. – 1909. – 680с. : илл.
195950
   Большая энциклопедия "Терра" : Большая энциклопедия в 62 т.: Россия: Отдельный том. – Москва : Терра, 2007. – 480 с. – ISBN 978-5-275-01415-0
195951
   Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : 1CD, 2CD-установочный диск. – 10-е юбилейное издание. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2006. – 3CD + буклет-инструкция (4 с.). – Системн. требования: IBM PC: MS Windows 98, Pentium 2-400 MHz, 64 Mb RAM. - Загл. с этикетки диска. – (Современная универсальная Российская академия)


  85200 энциклопедических и справочных статей 26500медиаиллюстраций 1600 цитата из первоисточника Более 500 карт в интерактивном географическом атласе мира Актуальные статистические данные по странам мира и регионам России Иллюстрированные ...
195952
   Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 [Електронний ресурс] : актуальность, полнота, достоверность. – С изменениями и дополнениями. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC: MS Windows 2000, XP, процессор Celeron 600, 128 Мб ОЗУ, DVD-привод, SVGA-rfhnf (1024x768, 65536 цветов). Продукт совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки. – (Современная универсальная российская энциклопедия)


  В составе энциклопедии : - более 89 500 энциклопедических и справочных статей - более 40 000 медиаиллюстраций - около 1700 схем, чертежей, графиков и формул - 860 аудиофрагментов (9 часов звучания) - 570 видеофрагментов (7 часов видео) - 1600 ...
195953
   Большая энциклопедия массажа : все виды массажа, техника, основные приемы, детский массаж. – Москва : АСТ ; Астрель, 2000. – 560 с. : илл. – ISBN 5-237-03547-7
195954
   Большая эстафета. – М, 1982. – 212с.
195955
   Большая юридическая энциклопедия : более 2 000 юридических терминов и понятий / В.В. Аванесян, С.В. Андреева, Е.В. Белякова, Е.В. Глазова, Л.В. Дудкина и др. – Самое полное современное издание. – Москва : Эксмо, 2008. – 688 с. – ISBN 978-5-699-12260-8
195956
  Воронцов Е.А. Большая Ялта : краеведческий очерк / Е.А. Воронцов. – Симферополь : Крым, 1968. – 128с.
195957
  Вагапов М. Большая Ялта : путеводитель для иностранных туристов / М. Вагапов. – Москва : АПН, 1970. – 217с.
195958
   Больше-болдинский музей-заповедник А.С. Пушкина. – Горький, 1962. – 19с.
195959
  Басов С.А. Больше ассоциаций - хороших и разных? / Сергей Александрович Басов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 18-26. – ISSN 1726-6726


  8 июня в рамках Международной конференции "Крым-2015" состоялось учредительное собрание национальной ассоциации "Библиотеки будущего" (Россия). Рассказывается о статусе, целях и задачах новой ассоциации.
195960
  Крупская Н.К. Больше внимания дошкольной работе / Н.К. Крупская. – М, 1937. – 32с.
195961
  Суслов М.А. Больше внимания школе и народному учителю / М.А. Суслов. – Ставрополь, 1944. – 64с.
195962
  Сизова Т.В. Больше вносить удобрений под лен / Сизова Т.В. – Иваново, 1955. – 8 с.
195963
  Слука Йиржи Больше возможностей качественного сервиса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 41 : фото. – ISSN 1998-8044
195964
   Больше всего денег китайцы тратят в Европе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 76 : фото
195965
  Пошелюжная К. Больше всех НАТО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Законопроект "О национальной безопасности", поданный Президентом Украины как неотложный, предусматривает переход сектора безопасности на стандарты НАТО.
195966
  Пестушко Валерий Больше грязи - больше нефти? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 55
195967
  Кузнецов И.Н. Больше зерна-богаче Родина / И.Н. Кузнецов. – М., 1970. – 16с.
195968
  Щелов Владислав Больше кредитов, дешевых и длинных : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 31
195969
  Кромер В.В. Больше моделей хороших и разных : классическая модель // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 145-151. – ISSN 1812-9463
195970
   Больше накопить и полностья использовать местные удобрения на полях. Своевременно и организованно провести снегозадержание.. – Красноярск, 1949. – 15с.
195971
  Йиельсетер С. Больше о диких животных, чем о ручных / С. Йиельсетер. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
195972
  Веверис Я. Больше овощей / Я. Веверис. – Рига, 1962. – 48с.
195973
  Егоров В.В. Больше продукции - меньшим числом работников / В.В. Егоров, Е.В. Жилинский. – М, 1977. – 64с.
195974
  Графский М.Г. Больше продукции с гектара земли / М.Г. Графский. – М., 1974. – 158с.
195975
  Терехов П.С. Больше продукции с меньшими затратами / П.С. Терехов. – М., 1959. – 32с.
195976
  Назайкин Александр Больше рекламы-больше доходов // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.62-63. – ISSN 0130-3589
195977
   Больше удобрений - выше урожай. – М, 1962. – с.
195978
  Друзенко А.И. Больше, лучше, экономнее! / А.И. Друзенко. – М, 1973. – 78с.
195979
  Денисенко Л. Больше, чем "кит" // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Дьявольская игра в соцсети «ВКонтакте», подталкивающая участников к суициду, еще год назад в РФ вызвала истерию: в группе давали задание наносить себе увечья, снимать это на видео, выкладывать в интернет, а затем выполнить новое задание, чаще всего — ...
195980
  Сочалин О. Больше, чем игра : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 69-103. – ISSN 0027-8238
195981
  Шаталова А. Больше, чем мода. Суперкомпьютеры прочно обосновались в России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  Ведущие отечественные эксперты, отвечающие за реализацию проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию России “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и ...
195982
  Гусейнов В.А. Больше, чем одна жизнь / Вагиф Гусейнов. – Москва : [Красная звезда]. – ISBN 978-5-88727-100-2
Кн. 1 : На взлете. Под прессом. – 2013. – 381, [3] с. : фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
195983
  Гусейнов В.А. Больше, чем одна жизнь / Вагиф Гусейнов. – Москва : [Красная звезда]. – ISBN 978-5-88727-100-2
Кн. 2 : Противостояние. Преодоление. Постскриптум. – 2013. – 421, [3] с. : фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
195984
  Абрамс С. Больше, чем пропаганда: активные советские мероприятия в путинской России / Стив Абрамс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 5-35. – ISSN 1812-1101


  В этой работе рассматривается роль "активных мероприятий" в советском стиле в качестве элемента современного арсенала российской "политической войны". Эти методы, широко используемые в советской эпохе, охватывают широкий спектр деятельностей для ...
195985
  Хеник Мальте Больше, чем просто игра / Хеник Мальте, Пиллитц Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 106-123 : фото. – ISSN 1029-5828
195986
  Старшинин Б. Больше, чем просто хранилище книг // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-44. – ISSN 0869-4915
195987
  Якобс К. Больше, чем профессия : почему работа библиотекарем начинается задолго до получения диплома / Кортни Якобс ; перев. Л.П. Прокулевич // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 22 (208). – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  О подготовке библиотекарей в США.
195988
  Смольников А.С. Большевизация 12 армии Северного фронта в 1917 г / А.С. Смольников. – М., 1979. – 200с.
195989
  Петров М.А. Большевизация южных баз Балтийского флота в 1917 году / М.А. Петров. – Л., 1981. – 136с.
195990
  Ахиезер А.С. Большевизм - социокультурный феномен / А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С. 28-39. – ISSN 0042-8744
195991
  Ахиезер А.С. Большевизм - социокультурный феномен (Опыт исследования.2) / А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.55-66. – ISSN 0042-8744
195992
  Запорожець А. Большевизм : (життя в СРСР) / Андрій Запорожець. – Буенос Айрес : Перемога, 1947. – 60, [4] c.
195993
  Скоробогатый В.В. Большевизм в Белоруссии на первом этапе его формирования. : Автореф... Доктора ист.наук: / Скоробогатый В.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 54л.
195994
   Большевизм и реформизм. – М, 1973. – 392с.
195995
   Большевизм и реформизм. – М, 1978. – 384с.
195996
   Большевизм і визвольна боротьба : (збірка статтей). – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – 460, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 5)
195997
   Большевизм і визвольна боротьба : (збірка статтей). – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – 461, [ 3 ] с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 5)
195998
  Фельдман М.А. Большевизм: нелегкий путь к разгадке феномена // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 0869-0499
195999
   Большевик : теоретический и политический журнал ЦК ВКП(б). – Москва : Изд-во газеты "Правда"
№ 1. – 1939
196000
   Большевик : теоретический и политический журнал ЦК ВКП(б). – Москва : Правда
№ 24. – 1940
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,