Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
194001
  Сидоренко Віктор "Банф". Холодні солодкі пейзажі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
194002
  Крлежа М. "Барак 5 В" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 61-74. – ISSN 0320-8370


  З циклу оповідань "Хорватський бог Марс".
194003
  Коваль В.С. "Барбаросса" / В.С. Коваль. – Киев, 1982. – 511 с.
194004
  Коваль В.С. "Барбаросса" : истоки и история величайшего преступления империализма / В.С. Коваль. – 2-е изд., доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 624 с. – ISBN 5-12-000648-5
194005
  Круглова Л. "Барви життя" у Музеї історії // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 4


  У Музеї історії Університету триває персональна виставка художніх творів Я. Бондарчука - випускника кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Виставка називається "Барви життя" і присвячена 70-річчю кафедри.
194006
   "Барвисті квітки" : декламатор : (Хрестоматія) / уложив [з пpиміт. й поясн.] С. Гаєвський. – Київ : Вид.Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.]
Кн. 1. – 1919. – 158, [2] с. – Прим. деф., без обкл.


  Авт. поет. твоpів, байок та гумоpесок: І.Я. Фpанко, Т.Г. Шевченко, Леся Укpаїнка, А.Ю. Кpимський, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, О.Я. Кониський, М.П. Стаpицький, С.В. Руданський, О.С. Афанасьєв-Чужбинський, П.О. ...
194007
  Герій О. "Барилочкова" схема орнаменту гуцульських писанок: візуальні особливості і семантичні конотації // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 101-114. – ISBN 978-966-8734-15-1
194008
  Підмогильна Ю. "Бароковий історичний роман" Григорія Граб"янки та його героїні // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 133-141. – ISSN 2307-2261
194009
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М. В.; Чернігівський держ. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л. 169-183
194010
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
194011
  Шмуратов А. "Барракуда" - "Владычица морская". Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 54-58


  Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) класса «Лос-Анджелес» вошла в район развертывания советских РПКСН и скоро засекла знакомую «Дельту-II», а затем, сев ей на хвост, начала довольно рутинную слежку. К вечеру того же дня командир американской ...
194012
  Виноградова С.М. "Бархатный сезон" 2008 года: создание нового политического имиджа Турции в российских СМИ / С.М. Виноградова, А.А. Сотниченко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 53-64. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
194013
  Сперанский М.Н. "Барышня-крестьянка" Пушкина и "Урок любви" г-жи Монтолье : (библиографическая справка) / М. Сперанский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1910. – 11 с. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества в память проф. Е.К. Редина, т 19
194014
  Котковський В.С. Банківська інновація в системі заходів покращення корпоративної культури / В.С. Котковський, О.П. Гузенко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 39-42. – ISSN 1728-6220
194015
  Єлісєєва Л.В. Банківська криза як індикатор суспільної довіри // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 38-42


  У статті констатовано взаємозв"язок між банківською кризою та кризою суспільної довіри. Визначено, що криза суспільної довіри була поглиблена розгортанням збройного конфлікту на території України, непослідовною політикою уряду, Національного банку ...
194016
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
194017
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4/5 (136). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
194018
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ; за ред. М.П. Стрельбицького ; Національна академія Служби безпеки України ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Кондор, 2007. – 602 с. – ISBN 966-351-120-6
194019
  Златіна Н. Банківське законодавство та шляхи його систематизації // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Про розпушеність правової бази Національного банку України ".
194020
  Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 128-132. – Бібліогр.: 9 назв
194021
  Приказюк Н.В. Банківське інвестиційне кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 40-43
194022
  Заборовець Ю.О. Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-24
194023
  Микова М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 208-216 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
194024
  Чікіта І. Банківське інвестиційне кредитування як передумова економічного зростання в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
194025
  Кашпрук Ю.А. Банківське інституційне середовище та його вплив на інноваційний розвиток банківської системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 39-43. – ISSN 2308-1988
194026
  Владичин У.В. Банківське кредитування : навчальний посібник / У.В. Владичин ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; [ за ред. С.К. Реверчука ]. – Київ : Атіка, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-326-312-0
194027
  Версаль Н. Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: виклики та тенденції розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 103-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
194028
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192л. + Додатки: л.193-196. – Бібліогр.: л.178-192
194029
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
194030
  Гальків Л.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л.І. Гальків, О.І. Карий, М.Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 314-320. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано типологію кредитів за суб"єктами продукування та їх фінансовими ресурсами. Обґрунтовано роль банківської системи на кредитному ринку та значення банківського кредитування для національної економіки. Проаналізовано динаміку ...
194031
  Глущенко С.В. Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки / С.В. Глущенко, С.В. Івахненков, С.А. Демків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 101-127. – ISSN 1605-7988
194032
  Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
194033
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
194034
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 248 с. – Додаток : л. 205-248. – Бібліогр. : л. 182-204
194035
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Бут А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.214-234. – Бібліогр.: л.194-213
194036
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.06.01 - економ. теорія та іст. економ. думки / Бут А.П.; А.П. Буг ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
194037
  Гудзь О.Є. Банківське кредитування інноваційного розвитку підприємств: можливості та ризики // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 12-19. – ISSN 2415-8089
194038
  Сизоненко В.О. Банківське кредитування інноваційного розвитку: проблеми і перспективи / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 240-246.
194039
  Версаль Н.І. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 68-80. – ISSN 2414-3499


  Розкрито специфіку банківського кредитування корпоративних клієнтів у розрізі банківської системи та 10 найбільших банків, які незмінно з 01.01.2007 входили до складу першої групи банків за активами. Дослідження охоплює етапи активного економічного ...
194040
  Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 101-105
194041
  Ткачук І.Я. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України / І.Я. Ткачук, Д.С. Радевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 168-176. – ISSN 2308-1988
194042
  Стрільчук Ю.І. Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 84-91
194043
  Шелудько Н.М. Банківське кредитування промислових підприємств України: проблеми і перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 135-140.
194044
  Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О.В. Скалецька, В.М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-182. – ISBN 978-966-397-218-3
194045
  Кириченко Олександр Анатолійович Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку / Кириченко Олександр Анатолійович, Патєрікіна Лілія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 182-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто питання споживчого кредитування на вітчизняному ринку. Проаналізовано сучасний стан споживчого кредитування. Звернено особливу увагу на систему ризиків при споживчому кредитуванні та їх оцінку. Розроблено пропозиції для ...
194046
  Ісмаілов Вадим Бекташевич Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Ісмаілов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.199-209. – Бібліогр.: 185-198
194047
  Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Вадим Бекташевич Ісмаілов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
194048
  Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 27-38. – ISSN 1605-2005
194049
  Кущик А.П. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств / А.П. Кущик, К.А. Чифа // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 129-135. – ISBN 978-966-599-550-0
194050
  Возняк Г. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційноїдіяльності на сучасному етапі // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
194051
  Очкуренко С.В. Банківське кредитування як інститут фінансового права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-53. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається проблема юридичної природи кредитних правовідносин. Доводиться, що банківське кредитування належить до предмета регулювання фінансового права. Обґрунтовується необхідність розмежування фінансово-правового інституту банківського ...
194052
  Скотар М. Банківське кредитування як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
194053
  Захлистова Н.О. Банківське кредитування як основне джерело фінансування підприємств малого та середнього середнього бізнесу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 424-425. – ISBN 978-966-188-219-4
194054
  Стеценко Н.А. Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан / Н.А. Стеценко, С.М. Заїка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 235-239. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
194055
  Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
194056
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1998. – 119с. – ISBN 966-7312-12-7
194057
   Банківське право : навчальний посібник. – Харків : Торсінг, 1999. – 784с. – ISBN 966-7300-61-7
194058
  Костюченко О.А. Банківське право : Hавч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : КHЕУ, 1999. – 168с. – ISBN 966-574-101-2
194059
  Качан О.О. Банківське право : Навч. посібник / О.О. Качан. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 262с. – ISBN 966-7784-30-4
194060
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – 2-ге вид.,перероб.і допов. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-022-2
194061
  Костюченко О.А. Банківське право : Банківська система. Національний банк. Комірційни банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Ін-тут банк. таємниці. Навч. посіб. / О.А. Костюченко. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка.Фінанси.Право). – ISBN 966-539-289-1
194062
  Заверуха І.Б. Банківське право : Посібник для студентів юридичних та економічних спец. вищих навчальних закладів / Ірина Заверуха. – Львів : Астролябія, 2002. – 222с. – ISBN 966-96118-5-7
194063
  Качан О.О. Банківське право : Навчальний посібник / О.О. Качан; МОіНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Школа, 2004. – 320с. – ISBN 966-661-241-0
194064
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
194065
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України;. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
194066
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч. посібник для студ. юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / О.П. Орлюк; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392с. – ISBN 966-667-218-9


  Висвітлено питання банківського права як підгалузі фінансового права, розкрито основні поняття банківської діяльності, визначені предмет, метод, джерела та система бюджетного права.
194067
  Ващенко Ю.В. Банківське право : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ващенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – ISBN 966-364-217-3
194068
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.А. Костюченко. – Київ : Атіка, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-326-286-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
194069
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник / О.А. Костюченко ; М-во освіти і науки України. – (2-е вид., перероб. та допов.). – Київ : Атіка, 2011. – 375, [1] с. – Додатки: с. 359-370. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-966-326-415-8
194070
  Мірошниченко О.А. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження / Мірошниченко О.А., Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 340, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-338. – ISBN 978-966-364-622-0
194071
  Орлюк О.П. Банківське право і банківське законодавство: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні засади формування банківського законодавства, співвідношення понять "банківське право" та "банківське законодавство". Аналізуються загальнотеоретичні підходи щодо визначення галузі права, предмета та методів правового ...
194072
   Банківське право України : Навч. посібник. – Київ : Ін Юре, 2000. – 384с. – шифр дубл 34(Банк). – ISBN 966-7183-94-7
194073
  Карманов Євген Банківське право України : Навчальний посібник для студ. юрид.спец. ВЗО / Карманов Євген; Рец.: Воронова Л.К., Чобот О.А. – Харків : Консум, 2000. – 464с. – ISBN 966-7124-73-8
194074
  Костюченко О.А. Банківське право України : Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн: Підручник / О.А. Костюченко. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2006. – 624с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-095-7


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
194075
  Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-551-3
194076
  Кибал В.В. Банківське право України: проблема гуманістичного виміру // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 45-53
194077
  Обрусна С.Ю. Банківське право: окремі проблеми теорії, методика та методологія // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7272-11-2
194078
   Банківське право: українське та європейське : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 400с. – ISBN 966-95627-0-8
194079
  Демчишак Н. Банківське проєктне фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в УКраїні / Н. Демчишак, О. Щуревич, О. Георгієвська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 126-138 : табл., рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
194080
  Царікова О.В. Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 200-208. – ISSN 1999-5717
194081
  Мазіна Є. Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISSN 1818-5754


  Розкрито особливості впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на вітчизняну банківську систему в умовах ринкових трансформацій.
194082
  Хаб"юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету / Олексій Хаб"юк. – Івано-Франківськ ; Снятин : ОІППО ; ПрутПринт, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-8209-94-9
194083
  Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-33
194084
  Грищенко Т. Банківське фінансування зовнішньо-торговельних операцій в Україні / Т. Грищенко, В. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 1605-2005
194085
  Вербена В.Є. Банківське фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1562-0905
194086
  Остафіль Олеся Банківське фінансування підприємств корпоративного сектору економіки України / Остафіль Олеся, Рубаха Марія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано фінансові показники структури капіталу акціонерних товариств; проведено оцінку банківського фінансування їхньої діяльності; запропоновано основні шляхи ефективної співпраці банківських установ і підприємств корпоративної форми ...
194087
  Радченко О. Банківський архів інформації : нові банківські технології / О. Радченко, Д. Михайлов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 32-34 : Мал.
194088
  Підхомний О.М. Банківський бізнес в умовах реформування фінансової системи / О.М. Підхомний, Ю.В. Кудляк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
194089
  Сковлюк Д.Ю. Банківський бізнес та особливості його розвитку // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 153-157
194090
  Колодізєв О.М. Банківський бізнес як фактор економічного зростання регіонів Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 37-50
194091
  Козюк В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв
194092
  Вожжов А.П. Банківський капітал в економіці України : банківська справа / А.П. Вожжов, О.І. Клименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
194093
  Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-51
194094
  Звєряков М.І. Банківський капітал: вимоги: вимоги Базеля III : ринок фінансових послуг / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 13-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
194095
  Криклій А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 8-9
194096
  Боровікова М.О. Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 41-46
194097
  Лібанов М.О. Банківський кодекс Республіки Білорусь: українська паралель // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 30-35.
194098
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
194099
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206, [ 11 ] л. + Додатки : [ 11 ] л. – Бібліогр. : л. 197-206
194100
  Шумська С.С. Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
194101
  Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці : Питання теорії, методології, практики / Л.Л. Кот. – Київ : Знання України, 2003. – 93с. – ISBN 966-7999-57-2
194102
  Рисовська І. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення підприємств / І. Рисовська, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-171. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні основи та з"ясовано зміст кредитних взаємовідносин підприємницьких структур з банками, доповнено принципи банківського кредитування, а саме принципом соціальної відповідальності. Проаналізовано сучасний стан кредитного ринку в ...
194103
  Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2001. – 150с. – 34Кова Шифр дубл. – ISBN 966-620-112-7
194104
  Волинець А. Банківський курс // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  Репортаж форуму "Юридичної практики". "«Попри серйозні виклики, макрофінансову стабільність буде збережено» - на VIIІ Legal Banking Forum обговорили ключові тренди розвитку банківського сектору та його юридичного супроводу".
194105
  Алексєєв І.В. Банківський маркетинг : навч. посібник / І.В. Алексєєв, О.В. Захарчук, Н.Н. Рим ; Нац. банк України ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Львів. банк. коледж. – 2-е вид., доп. – Львів : [б. в.], 1998. – 96 с. – ISBN 966-7330-06-0
194106
   Банківський маркетинг : Навчально-методичний посібник. – Київ : Європейський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-301-021-5
194107
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Ф. Романенко; МОНУ; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 344с. – ISBN 966-8365-56-9


  Методологія банківського маркетингу, класіфікація банківських продуктів, особливості проведення маркетингових досліджень в банківський сфері
194108
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навчальний посібник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – Київ : Знання, 2006. – 395с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-089-Х
194109
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
194110
  Ткачук О.В. Банківський маркетинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-142. – ISBN 966-614-021-7
194111
  Луців Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 20-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
194112
  Матвієнко П.В. Банківський маркетинг як фактор підвищення ефективності банківської діяльності : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-75 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
194113
  Кириченко Олександр Банківський менеджмент : Навчальний посібник / Кириченко Олександр, Гіленко Ігор, Ятченко Анатолій. – Київ : Основи, 1999. – 671с. – ISBN 966-500-186-8
194114
   Банківський менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. та ін. Сиротян, ; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 438с. – ISBN 966-7767-50-7
194115
   Банківський менеджмент : Підручник. – Київ : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-80-0
194116
  Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. – Київ : Лібра, 1996. – 224с. – ISBN 5770782900
194117
  Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків : Hавч. посібник / Л.О. Примостка; Мін-во освіти Укра ни.Ки вський нац. екон.університет. – Київ : КHЕУ, 1998. – 108с. – ISBN 9665740164
194118
   Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / О.А. Криклій [та ін.]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 139-152. – Бібліогр.: с. 135-138. – ISBN 978-966-8958-70-0
194119
  Вахнюк С.В. Банківський механізм стимулювання інвестицій в основний капітал і кредитування приватного сектору в економіці України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 97-106


  Розглядаються показники, що характеризують ступінь впливу банківської системи України на рівень інвестицій в основний капітал та кредитування приватного сектору.
194120
  Євтух О.Т. Банківський моніторинг кредитування нерухомості / О.Т. Євтух, О.О. Євтух // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.112-119
194121
   Банківський нагляд : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 406с. : Вища освіта ХХІ століття. – ISBN 966-8148-00-2
194122
   Банківський нагляд : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 264с. – ISBN 966-8568-15-X
194123
  Любунь О.С. Банківський нагляд : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський; МОНУ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416с. – ISBN 966-364-019-7
194124
  Коваленко В.В. Банківський нагляд : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262с. – ISBN 978-966-8958-18-2
194125
  Гудзь Т.П. Банківський нагляд : навчальний посібник / Гудзь Тетяна Павлівна ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Киев : Ліра-К, 2008. – 380с. – ISBN 978-966-96938-6-4
194126
  Міщенко В.І. Банківський нагляд : [підручник] / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – Київ : Центр наук. дослідж., 2010. – 497, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-484-092-4
194127
  Васюренко О.В. Банківський нагляд : підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-502 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-855-6
194128
   Банківський нагляд : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Скаско О.І. та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 399-404. – ISBN 978-966-484-120-4
194129
  Вовчак О.Д. Банківський нагляд : навч. посібник / Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 468, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-82-8
194130
  Конопатська Л.В. Банківський нагляд в країнах ЄС / Л.В. Конопатська, М.П. Гойванюк // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 86-96. – ISSN 2310-9734
194131
  Заруцька О.П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О.П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-345. – ISBN 978-966-8958-89-2
194132
  Д"яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 1993-6788
194133
  Бобиль В.В. Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 147-154. – ISSN 1562-0905
194134
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 426 л. + Додаток: л. 403-426. – Бібліогр.: л. 365-402
194135
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
194136
  Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
194137
  Орлюк О.П. Банківський нагляд як гарантія стабільності фінансової системи держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-20. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються правові засади здійснення банківського нагляду в Україні, його сутність та мета. Досліджується система органів банківського нагляду, утворена Національним банком України. Окреме місце присвячено завданням, що стоять перед органами ...
194138
  Клименко Д.М. Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 50-51. – Бібліогр.: 5 назв
194139
  Полосенко К. Банківський нагляд як одна з основних функцій Національного банку України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 170-172
194140
  Пистогов Є.А. Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 48-51


  У статті досліджується сутність категорій "банківське регулювання" і "банківський нагляд", їх взаємозв’язок, суперечність у трактуванні цих понять згідно з діючим законодавством та підпорядкованість банківського нагляду банківському регулюванню.
194141
  Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 34-35
194142
  Панова Л. Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 57-62. – ISSN 2663-5313
194143
  Крикун В. Банківський ребрендінг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 185-188.
194144
  Перехрест Л.М. Банківський ризик-менеджмент // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-128. – ISSN 1993-6788
194145
  Криклій А Банківський ризик — менеджменте контексті Базельських угод // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-14
194146
  Мінасян Г. Банківський сектор Болгарії: у пошуках стійкості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-7988
194147
  Барановський О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв
194148
  Бурунова О.А. Банківський сектор Західного регіону України: історія та сучасні тенденції розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 242-248


  Висвітлено історичні передумови функціонування сучасного банківського сектору Західного регіону України та визначено тенденції його розвитку на початку ХХІ ст.
194149
  Павлов Р.А. Банківський сектор національної економіки: стан, тенденції розвитку та проблеми антикризового регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 177-184. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
194150
  Сторонянська І. Банківський сектор у системі соціально-економічного розвитку регіонів / І. Сторонянська, С. Пухир // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 120-128 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
194151
  Панасенко Г. Банківський сектор як чинник економічного зростання і загладжування фінансових коливань в умовах кризи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 47-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
194152
  Красношапка В.В. Банківський сектор: стан і перспективи за підсумками 2014 року / В.В. Красношапка, М.М. Савченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 115-119. – ISSN 2310-5534
194153
  Корнєєв В. Банківський сервіс на ринках залучення і розміщення капіталу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-93. – ISSN 1605-2005
194154
  Марків Г. Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 41-45. – (Економіка АПК ; № 21(1))
194155
  Звєряков М.І. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв"язків і детермінант розвитку / М.І. Звєряков, Л.В. Жердецька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 31-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
194156
  Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 42-45
194157
  Онищенко Г.В. Банківські гарантії : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
194158
  Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 112-118. – Бібліогр.: 3 назви
194159
  Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
194160
  Чайковський Я. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Я. Чайковський, Я. Ковальчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 121-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
194161
  Шмігельська З. Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-2624
194162
  Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
194163
  Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи : Навч. посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 220с. – ISBN 966-574-183-7
194164
  Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи : навчальний посібник / Н.В. Ситник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-483-148-9
194165
  Лавров Р.В. Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-46. – Бібліогр.: 8 назв
194166
  Олійничук О. Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 91-94. – ISSN 2524-0129
194167
  Войтенко І.С. Банківські кредитні картки як засіб вчинення шахрайства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
194168
  Резнікова Н.В. Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 542-549. – (0). – ISSN 2078-9165
194169
  Богдан Т.П. Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
194170
  Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 40-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
194171
  Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. Реверчук, А. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх ознаки і класифікації, а також накреслені шляхи подолання цих криз у відтворювальних процесах глобалізаційної економіки. The meaning of ...
194172
  Чуб О. Банківські кризи у глобальному середовищі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 89-94. – ISSN 1605-2005
194173
  Реверчук Н.Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 87-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах ...
194174
  Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 34-48. – ISSN 0131-775Х
194175
  Чуб О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 22-26
194176
  Асадчев Ю. Банківські новини від законодавця // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 12-13
194177
  Криклій А.С. Банківські об"єднання в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-18.
194178
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – Київ : Знання, 2000. – 243с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-047-3
194179
   Банківські операції : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 384с. – ISBN 966-574-093-8
194180
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 255с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-096-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
194181
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-123-2
194182
   Банківські операції : Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. та ін. Олексієнко; МОУ. КНЕУ;За заг.ред.А.М.Мороза. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 476с. – ISBN 966-574-328-7
194183
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 324с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-08-8
194184
  Павлишин О.П. Банківські операції : Практикум: Навч.- метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська; МОНУ; НБУ; ЛБІ. – Київ : Алерта, 2005. – 158с. – ISBN 966-8533-19-4
194185
   Банківські операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-155-Х
194186
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.В. Васюренко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-141-1
194187
   Банківські операції : Підручник. – Київ : Знання, 2006. – 727с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-27-4
194188
  Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав"янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 797с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-274-4
194189
  Череп А.В. Банківські операції : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Череп А.В., Андросова О.Ф. – Київ : Кондор, 2008. – 410с. – ISBN 978-966-351-159-7
194190
  Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 318с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-319-3
194191
  Крупка М.І. Банківські операції = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
194192
  Скоморович І.Г. Банківські операції : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 433–440. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-613-734-3
194193
  Копилюк О.І. Банківські операції : навчальний посібник / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. – Київ : Знання, 2010. – 447с. – ISBN 978-966-346-678-1
194194
  Коцовська Р.Р. Банківські операції : навчальний посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.Н. Хміль ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-390 та на початку тем. – ISBN 978-966-484-014-6
194195
  Котковський В.С. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. : іл., табл. + Додатки: с. 491-497. – Бібліогр.: с. 482-490. – ISBN 978-966-351-352-2
194196
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535, [1] с. : табл. – Додатки: с. 514-535. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
194197
  Левандівський О.Т. Банківські операції : навчальний посібник / О.Т. Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 459-462. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-577-7
194198
  Скоморович І.Г. Банківські операції : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 531, [1] с. : табл. – Додатки: с. 421-528. – Бібліогр.: с. 410-411 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-944-6
194199
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
194200
  Михайловська І.М. Банківські операції : кредитно-модульний курс : навч. посібник / І.М. Михайловська, А.В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 644, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-000-2
194201
  Сушко Н.М. Банківські операції з цінними паперами / Н.М. Сушко, Л.О. Нетребчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто банківські операції з цінними паперами.
194202
  Харченко В. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 32-37


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
194203
  Бургсталлер Й. Банківські портфелі та кредитний канал у Австрії // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 12-21. – ISSN 1998-6068
194204
  Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 1605-2005
194205
  Естрінгер Клаус. Банківські послуги телефоном (досвід Німеччини) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
194206
  Безклубий І.А. Банківські правочини / Ігор Безклубий. – Київ : ІнЮре, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-313-353-9
194207
  Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : Монографія / І.А. Безклубий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378с. – ISBN 966-594-633-1
194208
  Рибалко С. Банківські приміщення на ринку комерційної нерухомості України: особливості оцінки до і під час кризи / С. Рибалко, С. Смольникова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 37-39
194209
  Кравченко Н.Г. Банківські резерви економічна суть та правова природа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 147-155.
194210
   Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління / Є.Ю. Мордань, Є.К. Бондаренко, Я.І. Кальченко, Ю.С. Давиденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 115-123. – ISSN 2306-6806
194211
  Кришталь Г. Банківські ризики у 2015 році // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
194212
  Кондрашихін А.Б. Банківські ризики як фактор розвитку продуктивних сил країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 190-196
194213
  Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей ; МОН України ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Алерта : Центр учбової літ-ри, 2010. – 586с. – ISBN 978-966-2183-80-1; 978-611-01-0021-2
194214
  Степаненко-Липовик Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
194215
   Банківські системи різних країн : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, О.С. Любунь, С.М. та ін. Лаптєв; Ін-т економіки та права "Крок". Акціонерно-комерційний банк "Надра". – Київ, 2001. – 195с.
194216
  Терес А.В. Банківські системи транзитивних країн в умовах інтеграції до СЄ (на прикладі Польщі, Чехії і Словаччини) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 330-338
194217
  Пушкар О. Банківські структури в механізмах фінансування розвитку регіональної економіки : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / О. Пушкар, О. Тридід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 7-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
194218
  Моряков К. Банківські та "клубні" гарантії як достатнє забезпечення морських вимог // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 30-31
194219
  Василенко Д.В. Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 240-254. – (Економічні науки ; вип. 26)
194220
  Котнюк Ю. Банківсько-кредитне шахрайство, або чому до нас не приходять інвестори // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 10. – ISSN 1992-9277
194221
  Сегал А. Банківсько-фінансова система України: чого чекати та на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 7
194222
  Килимник Ю. Банкір № 1 / Ю. Килимник, Б. Данилишин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 72). – С. 4,5


  20 років без Вадима Гетьмана...
194223
  Рокфеллер Д. Банкір XX століття. Мемуари / Девід Рокфеллер ; [пер. з англ.: С. Петрова, О. Усатюк ; ред.: О. Терех, Н. Кравченко ; наук. ред.: В. Літкевич, А. Савчук ; худож. оформл. В. Соловйов]. – Київ : Юніверс, 2009. – 637, [5] с., [16] с. іл. – (Бібліотека банку "Хрещатик"). – ISBN 966-8118-69-2
194224
  Водотика Т. Банкір, промисловець, меценат // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Олексій Алчевський. "Як син купця із Сум створив одну з перших фінансово-промислових груп на теренах Російської імперії і встановив перший в Україні пам"ятник Тарасові Шевченку."
194225
  Литвинюк В. Банкіра комплаєнс убереже // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 20-21
194226
   Банкіри України. – Довідково-іміджеве видання. – Київ : Українська юридична група. – ISBN 966-96390-1-8
Вип. 1. – 2004. – 126с. : іл.
194227
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 10 : Банкноти і монети 2005. – 2006. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194228
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 11 : Банкноти і монети 2006. – 2007. – 224 с. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194229
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 12 : Банкноти і монети 2007. – 2008. – 84 с. + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194230
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 13 : Банкноти і монети 2008. – 2009. – + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194231
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 14. – 2010. – + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194232
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 16 (за 2011 р.). – 2012. – 80 с. + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194233
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 17 (за 2012 р.). – 2013. – 80 с. + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194234
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 18 (за 2013 р.). – 2014. – + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
194235
  Матвійчук Ю. Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 14-17. – ISSN 2310-2624
194236
  Фрол Яна Банкноты - путеводители по курсу евро // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 42-47 : фото
194237
  Корсунський С. Банкова, 95 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 3


  " Минулі президентські вибори і перші кроки нової влади надзвичайно гостро показали, що процеси трансформації постліберального світоустрою цілком закономірно добралися й до України. Коли у світі обговорювали шокуючі деталі референдуму щодо Brexit, ...
194238
  Видеман К. Банковая бухгалтерия : руководство к изучению ведения счетоводства по двойной бухгалтерии и операций банков краткосрочного кредита / К.Видеман. – изд.3-е. – Санкт-Петербург : Тимпография товарищества "Общественная польза"
Ч.1.Вып.1. – 1912. – 201 с.
194239
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – Л., 1940. – 212с.
194240
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – М., 1948. – 424с.
194241
  Тиль Ф.Г. Банковое счетоводство / Ф.Г. Тиль. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 188 с.
194242
   Банковскаий кодекс Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2008. – 133 с. – (Серия "Юридическое обзрение"). – ISBN 978-985-442-590-0
194243
  Байгушева Ю.В. Банковская гарантия : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Байгушева Ю.В. ; Санкт-Петербургский государств. ун-т. – Санкт-Петербург, 2008. – 24 с. – Библиогр.: 13 назв
194244
  Мохов Георгий Банковская гарантия или страхование: что выбрать? : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-11 : Фото
194245
  Бэрджес У.Р. Банковская организация американского капитализма : Резервные банки / У. Рандольф Бэрджес ; Пер. с англ. Б.Б. Соловейчика с предисл. Г.Я. Сокольникова. – Ленинград : Прибой, 1929. – 280 с. : диагр., схем. – На обороте тит. листа: "W. Randolph Burgess. The reserve banks and the money market"
194246
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2006
194247
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2006
194248
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2006
194249
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2006
194250
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2006
194251
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2006
194252
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2006
194253
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2006
194254
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2006
194255
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2006
194256
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2006
194257
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2006
194258
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2007
194259
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2007
194260
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2007
194261
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2007
194262
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2007
194263
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2007
194264
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2007
194265
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2007
194266
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2007
194267
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2007
194268
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2007
194269
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2007
194270
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2008
194271
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2008
194272
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2008
194273
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2008
194274
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2008
194275
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2008
194276
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2008
194277
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2008
194278
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2008
194279
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2008
194280
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2008
194281
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2008
194282
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2009
194283
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2009
194284
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2009
194285
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2009
194286
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2009
194287
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2009
194288
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2009
194289
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2009
194290
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2009
194291
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2009
194292
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2009
194293
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2009
194294
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2010
194295
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2010
194296
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2010
194297
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2010
194298
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2010
194299
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2010
194300
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2010
194301
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2010
194302
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2010
194303
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2010
194304
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2010
194305
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2010
194306
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2011
194307
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2011
194308
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2011
194309
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2011
194310
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2011
194311
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2011
194312
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2011
194313
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2011
194314
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2011
194315
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2011
194316
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2011
194317
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2012
194318
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2012
194319
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2012
194320
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2012
194321
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2012
194322
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2012
194323
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2012
194324
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2012
194325
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2012
194326
   Банковская реформа: поиск продолжается. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
194327
  Мамедов Захид Фаррухович Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – Бібліогр.: с. 97. – ISSN 0131-2227
194328
  Мамедов З. Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0131-2227
194329
   Банковская система в Украине : Приложение к газете "Налоги и бухгалтерский учет" февраль 2001 №2(56). – Харьков : Фактор, 2001. – 100с. – (Биб-ка "Фактора")
194330
  Захаров В.С. Банковская система и ее роль в управлении экономикой / В.С. Захаров. – М., 1984. – 152с.
194331
  Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 0131-2227
194332
  Новоселова Л. Банковская система КНР в ХХІ веке: десятилетие преобразований // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 76-87. – ISSN 0130-9757
194333
  Вдовин А. Банковская система КНР: ключевые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
194334
  Ершов В.Ф. Банковская система России в контексте процессов глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-59. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
194335
  Богиня Банковская система Соединенных Штатов / Богиня, Г. Волынский // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.14-18
194336
  Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле / И.Ю. Варьяш. – Санкт-Петербург : Альфа, 1999. – 256с. – ISBN 5-87062-050-Х
194337
  Радецкий Ф.К. Банковская статистика / Ф.К. Радецкий. – М., 1925. – 86с.
194338
  Ефимов О.Я. Банковская статистика / О.Я. Ефимов. – М, 1933. – 72с.
194339
  Тертус А.Ф. Банковская статистика / А.Ф. Тертус. – М, 1951. – 188с.
194340
  Павлова О. Банковская тайна в Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-107. – ISSN 0132-0831
194341
  Анасова Л.Ш. Банковская тайна по законодательству Республики Казахстан // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 77-81. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
194342
  Покидова Елена Банковские кредиты для малого бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-25
194343
  Ермаков С.Л. Банковские кризисы - неотъемлемый результат банковской деятельности в условиях рыночной экономики / С.Л. Ермаков, Е.Е. Фролова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 156-161. – ISSN 1993-3541
194344
  Михаленко А.М. Банковские металлы в Украине: современное состояние и тенденции развития // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 92-94
194345
  Серебряный М.И. Банковские монополии Западной Германии : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Серебряный М.И. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1963. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
194346
  Черкасов В.Е. Банковские операции / В.Е. Черкасов, Л.А. Плотицина. – М, 1995. – 208с.
194347
   Банковские операции. – М
1. – 1995. – 96с.
194348
  Внукова Н.Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий : учебное пособие / Н.Н. Внукова. – Харьков : Модель Вселенной, 2002. – 512с. – ISBN 966-7875-04-0
194349
  Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовий анализ / В.Е. Черкасов. – Москва : Консалтбанкир, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-85187-100-8
194350
  Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики / Л.Г. Ефимова. – Москва : Контракт, Инфра-М, 2000. – 320с. – ISBN 5-900785-37-8; 5-16-000259-6
194351
   Банковские термины и понятия по валютным и внешнеэкономическим операциям : Справ. пособие. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 117с. – ISBN 5-376-01149-6
194352
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2006
194353
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2006
194354
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2006
194355
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2006
194356
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2006
194357
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2006
194358
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2006
194359
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2006
194360
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2006
194361
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2006
194362
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2006
194363
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2006
194364
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2007
194365
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2007
194366
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2007
194367
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2007
194368
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2007
194369
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2007
194370
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2007
194371
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2007
194372
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2007
194373
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2007
194374
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2007
194375
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2007
194376
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2008
194377
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2008
194378
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2008
194379
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2008
194380
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2008
194381
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2008
194382
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2008
194383
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2008
194384
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2008
194385
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2008
194386
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2008
194387
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2008
194388
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2009
194389
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2009
194390
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2009
194391
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2009
194392
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2009
194393
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2009
194394
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7/8. – 2009
194395
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2009
194396
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2009
194397
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2009
194398
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2009
194399
  Соколинская Н.Э. Банковский аудит / Н.Э. Соколинская. – М, 1994. – 104с.
194400
   Банковский бизнес в России. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М, 1994. – 166с.
194401
  Зверяков М.И. Банковский и реальный секторы экономики Украины: оценка взаимосвязей и детерминант развития / М.И. Зверяков, Л.В. Жердецкая // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 31-48. – ISSN 0131-7741
194402
  Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования : монография / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная ; Донецкий национальный ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-317-077-0
194403
  Косой А.М. Банковский контроль в местной промышленности / А.М. Косой. – М., 1958. – 88с.
194404
  Гахраманов С.Д. Банковский контроль в пищевой промышленности. (По материалам АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гахраманов С.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 30л.
194405
  Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США / Д. Котц. – М, 1982. – 280с.
194406
  Солохина Д.Ф. Банковский контроль при кредитовании промышленных предприятий в оборотные средства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Солохина Д.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
194407
  Ткаля А.И. Банковский кредит и оборотные средства промышленности в новых условиях хозяйствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Ткаля А.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 22л.
194408
  Махина Т.Н. Банковский кредит и технический прогресс / Т.Н. Махина, М.М. Лейбович. – Одесса, 1969. – 44с.
194409
  Осадчий С. Банковский кризис на Кипре // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0130-9625
194410
  Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – 2-е изд. – Москва : Инфpа-М, 1995. – 304 с.
194411
  Гудзинская Л.Ю. Банковский маркетинг / [Л.Ю. Гудзинская, И.В. Олейник] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. страхования, банк. дела и риск-менеджмента. – Киев : [б. и.], 2019. – 151 с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Глоссарий: с. 72-108. - Глоссарий парал. англ.: с. 109-149. – Библиогр.: с. 150-151
194412
  Роуз Питер Банковский менеджмент / Роуз Питер. – Москва : Дело, 1997. – 768с. – ISBN 5-7749-0048-7
194413
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2015-
№ 5. – 2017. – 56 с.
194414
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2005-
№ 6. – 2017. – 56 с.
194415
   Банковский механизм управления экономикой. – Саратов, 1990. – 116с.
194416
  Петрашень А.И. Банковский мостик / А.И. Петрашень. – Л, 1987. – 56с.
194417
   Банковский надзор и аудит. – М, 1995. – 111с.
194418
  Валенцева Н.И. Банковский процент / Н.И. Валенцева. – Москва : Финансы, 1967. – 71 с.
194419
  Смирнова Л.Р. Банковский учет / Л.Р. Смирнова; Под ред. М.И. Баканова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-02026-5
194420
  Парфенов К.Г. Банковский учет и операционная техника в 1999 г. (по новому Плану счетов) / К.Г. Парфенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бухгалтерский бюллетень, 1998. – 288с. – ISBN 5-7849-0125-7
194421
  Воронова Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-упор.Л.К.Воронова.Академія Правових наук України. – Київ : А.С.К., 1998. – 288с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-029-5
194422
   Банковское дело. – Москва, 1992. – 432с.
194423
   Банковское дело. – Москва : Финасы и статистика, 1995. – 477 с.
194424
   Банковское дело : Краткий словарь-справочник. – Київ : МАУП, 1998. – 132с. – ISBN 966-7312-35-6
194425
  Островская О.М. Банковское дело : Толковый словарь / О.М. Островская. – Москва : Гелиос АРВ, 1999. – 400с. – ISBN 5-85438-088-9
194426
   Банковское дело : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 576с. – ISBN 5-279-01862-7
194427
   Банковское дело : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 672с. – ISBN 5-279-02102-4
194428
   Банковское дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведен. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 672с. – ISBN 5-279-02102-14
194429
   Банковское дело : учебник для вузов / Александрова Н.Г., Альбрехт О.А., Байдукова Н.В., Белоглазова Г.Н., Гудовская Л.В. [и др.] ; под ред.: Г.Н. Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 400 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-733-7
194430
  Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян. – М, 1995. – 304с.
194431
  Васильева Т.А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография / Васильева Т.А.; МОНУ. – Суми : Сумской государственный университет, 2007. – 513с. – ISBN 978-966-657-161-1
194432
  Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова. – М, 1994. – 360с.
194433
  Гавальда Кристиан Банковское право : (Учреждения - Счета - Операции - Услуги) / Гавальда Кристиан, Стуфле Жан; Под ред. В.Я.Лисняка. – Москва : Финстатинформ, 1996. – 566c. – ISBN 5-7166-0098-0
194434
  Эриашвили Н.Д. Банковское право = Bank law : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Эриашвили Н.Д. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 528с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-00846-5
194435
  Вишневский А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. – Москва : Статут, 2000. – 300с. – ISBN 5-8354-0027-6
194436
   Банковское право США / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли; Общ. ред. Я.А. Куника; Пер с англ. Командина Г.А.. – Москва : Прогресс;Универс, 1992. – 768с. – ISBN 5-01-003223-6
194437
  Никитин Л.В. Банковское пространство России в 1988-2011 годах: от монополии столицы к конкуренции городов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-20. – ISSN 0869-0499
194438
  Алхимов В. Банковые монополии Англии в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Алхимов В.; Мин. внеш. торовли СССР, Всесоюз. акад. внешн. торг. – Москва, 1951. – 23 л.
194439
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
3. – 1925. – 120с.
194440
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
7. – 1925. – 103с.
194441
  Твен М. Банковый билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1934. – 64 с.
194442
  Леонов Сергей Банкомат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Раян // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 34 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
194443
  Синявська Н. Банкопад по-українськи: ситуація на ринку банківських послуг і судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 1992-9277
194444
  Мельниченко А. Банкопад: чиє життя після? Проблеми вкладників і кредиторів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 28-29
194445
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-26 : Таб. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
194446
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-26. – Бібліогр.: с. 18-21, 23. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто моделі функціонування фінансових ринків. Проаналізовано особливості позиціювання банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Подано порівняльну динаміку використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, ...
194447
  Луст Оскар Банкрот : повести / Луст Оскар. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 431 с.
194448
   Банкротство буpжуазных концепций экономической системы социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 127с. – Под ред. доктора экон. наук. профессора Р,Х. Васильевой


  В моногpафии pаскpывается научная несостоятельность и антикоммунистическа напpавленность совpеменных буpжуазных концепций важнейших элементов экономической системы социализма. Дается кpитика антисоциалистических и вульгаpно-экономических концепций ...
194449
  Лихачев М.Т. Банкротство буржазного реформизма в России / М.Т. Лихачев. – Москва, 1979. – 64с.
194450
  Александров Г.Ф. Банкротство буржуазной социологии : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Александров Г.Ф. ; Всесоюз. Об-во по распространению политических и научных знаний. – Москва, 1948. – 29с.
194451
  Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой Октябрськой социалистической революции / В.В. Комин. – Москва, 1965. – 644с.
194452
  Васильева Р.Х. Банкротство буржуазных фальсификаций экономической системы развитого социалистического общества / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1981. – 48с. – (Экономическая,с.3,№7)


  В свете решений 26 съездов КПСС и КПУ анализизуются вопросы углубления кризиса антикоммунизма на современном этапе. Раскрывается банкротство буржуазных извращений таких важнейших элементов экономической системы зрелого социалистического общества, как ...
194453
  Лещинский Л.М. Банкротство военной идеологии германских империалистов / Л.М. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1951. – 344 с.
194454
  Павловский Е. Банкротство Германии / Е. Павловский. – МосквапГ, 1923. – 144с.
194455
  Троицкий В.А. Банкротство государства как институт международного права: анализ европейских правовых реалий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
194456
  Левыкина Р. Банкротство как выход из сложной ситуации // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-7
194457
  Шестак Ю.И. Банкротство мелкобуржуазного революционаризма / Ю.И. Шестак. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
194458
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
1. – 1977. – 209с.
194459
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
2. – 1977. – 215с.
194460
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
1. – 1973. – 766с.
194461
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
2. – 1973. – 664с.
194462
   Банкротство фальсификаторов. – Днепропетровск, 1975. – 287с.
194463
  Кульков И.И. Банкротство экономических планов "холодной войны" / И.И. Кульков. – М., 1962. – 179с.
194464
  Пісна Д. Банкрут чи не банкрут. Що каже новий Верховний Суд? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 26-27
194465
  Бірюков О. Банкрутство : Курс лекцій / Олександр Бірюков. – Київ : Реферат, 2004. – 240с. – ISBN 966-8058-05-4


  Розраховано на практичних і наукових працівників, студентів юридичних вузів і факультетів, посадових осіб, широке коло читачів.
194466
  Грек Б.М. Банкрутство : цивільний та кримінально-правовий аспекти: монографія / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. – Київ : Прцедент, 2006. – 303с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-077-1
194467
  Молчанов А. Банкрутство 2018: основні тенденції / А. Молчанов, І. Артемович // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 37
194468
  Бірюков О.М. Банкрутство багатонаціональних компаній: проблеми і судова практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-119.
194469
  Бабалола Адеємі Банкрутство банків у Нігерії: чи є вони наслідками недостатності капіталу, відсутності прозорості та прострочених кредитів? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 102-112. – ISSN 1998-6068
194470
  Зауерлянд К Банкрутство буржуазної філософії / К Зауерлянд. – Харків : Пролетар, 1931. – 125 с.
194471
  Бірюков О.М. Банкрутство в контексті європейської інтеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 135-138.
194472
  Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 192-201. – ISSN 1993-0909
194473
   Банкрутство в Україні : Збірник нормативних документів. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-123-0
194474
  Пізняк І. Банкрутство відсутнього боржника // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 362-365. – ISBN 978-966-301-169-1
194475
  Бірюков О.М. Банкрутство громадян: за і проти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 60-65
194476
  Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті особливості банкрутства державних підприємств в Україні та здійснено аналіз правових норм що регулюють процедуру банкрутства державних підприємств. В статье рассмотрены особенности банкротства государственных предприятий в Украине ...
194477
  Чернявський С.С. Банкрутство за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз / С.С. Чернявський, О.М. Лобач // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-96
194478
  Попадюк І. Банкрутство за рахунок арбітражного керуючого // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 15
194479
  Жак В.В. Банкрутство і суміжні сфери правового регулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-146.
194480
  Стефанів Т.В. Банкрутство підприємств у зарубіжних країнах: окремі аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
194481
  Бачкір І.Г. Банкрутство підприємства: підходи, процедури проведення, оцінка перспектив та пріоритетів управління в умовах кризи платоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 103-109. – ISSN 2309-1533
194482
  Коташевська Т. Банкрутство підприємця // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-65.
194483
  Сідей О. Банкрутство по-новому: аналіз судової практики // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 7
194484
  Шестопал М.М. Банкрутство сучасного ревізіонізму / М.М. Шестопал. – К., 1960. – 76с.
194485
  Гаватюк Л.С. Банкрутство та методи його подолання / Л.С. Гаватюк, Ю.С. Ковальська, Т.І. Перебиківська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-17. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
194486
  Бірюков О.М. Банкрутство у глобальному світі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 336-340. – ISSN 1563-3349
194487
  Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 48-54. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство у світі та розглянуто основні режими банкрутства. Незважаючи на те, що практично в кожній країні світу сформовано свою певною мірою унікальну систему регулювання відносин ...
194488
  Андрущак Є. Банкрутство українських підприємств: причини виникнення та правове регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 365-373. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
194489
   Банкрутство физического лица: какая процедура предусмотрена в Украине // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 15
194490
  Стародуб І. Банкрутство фізичних осіб. Чого чекати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 11
194491
  Бірюков О. Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-62. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена одній із найновіших концепцій у сучасному приватному праві - банкрутствам фізичних осіб. Автор статті звертається до процесу уніфікації норм права у цій новій сфері регулювання суспільних відносин. У статті дається огляд діяльності ...
194492
  Караваєв І. Банкрутство фізичної особи - новий тренд, що набирає обертів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 30-31
194493
  Прилуцький Р.Б. Банкрутство фізичної особи - підприємця / Р.Б. Прилуцький, М.П. Саржинська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 2222-5374
194494
  Гелетій М. Банкрутство фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 42-43


  "... Спосіб подолати чи поглибити "боргову яму" населення?"
194495
  Верховодова Л. Банкрутство фізичної особи: модель для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 6-8
194496
  Колос Ю. Банкрутство фізичної особи: навіщо і для кого? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
194497
  Кононенко Д. Банкрутство фізичної особи: США vs Україна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
194498
  Воронько О. Банкрутство фізосіб: чи все так просто? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Не можете знайти спільної мови з банком-кредитором, якому заборгували? Є варіант скористатися процедурою відновлення платоспроможності та позбутися значної частки боргу. Та чи все так просто? Розберемося, як сьогодні в Україні працює інститут ...
194499
  Рибачук Р. Банкрутство як елемент рейдерства, інструмент несплати боргів. Чи можлива законна протидія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
194500
  Мельник О.О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 97-102. – ISSN 1609-0462
194501
  Костицький В.В. Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-295. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються механізм і зміст процедури банкрутства суб"єктів підприємницької діяльності. Представлено аналіз взаємодії процесуальної і матеріальної частин механізму банкрутства. Пропонуються основні принципи підходу до застосування санації. The ...
194502
  Білоусов С.М. Банкрутство як спосіб консолідації та впорядкування активів і пасивів суб"єкту некомерційної господарської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 16-20. – ISSN 2409-1944
194503
  Семир"янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
194504
  Дарієнко В.В. Банкрутство як спосіб припинення юридичної особи // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 37-39. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
194505
  Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 188-194. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
194506
  Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / М.І. Тітов; За ред. В.М.Гайворонського. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Консум, 1997. – 192с. – ISBN 966-7124-37-1
194507
  Колос Ю. Банкрутство: топ судових рішень 2017-2018 / Ю. Колос, О. Бортман // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 9, 16-17
194508
  Лобода А.М. Банович Страхиня : материалы для изучения южно-славянского эпоса. – [Киев] : [Тип. Имератоского ун-та Св. Владимира (В.И. Завадзкого)], 1894. – 45 с. – отд. оттиск: Университетские известия, 1894, № 1, ч. 2, с. 1-45


  На стр. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Семеновичу Андрееву. автор.
194509
  Колчакова М. Банскалии / М. Колчакова. – София, 1968. – 272 с.
194510
  Ахмадиева Р.Р. Бану Валеева / Ахмадиева Р.Р. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1974. – 46 с. : ил.
194511
  Леонов Л.М. Банщик и профессор / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 32с.
194512
  Колегова Раиса Васильевна Баня в обрядах и представлениях Коми-Зырян : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Колегова Раиса Васильевна; Российская Академия наук, музей антропологии и этнографии им. П.Великого (кунсткамера). – Санкт-Петербург, 1992. – 25л.
194513
  Бирюков А.А. Баня и массаж / А.А. Бирюков. – Минск, 1989. – 254с.
194514
  Галицкий А.В. Баня парит - здоровье дарит / А.В. Галицкий. – Москва, 1991. – 64с.
194515
  Тоболкин З.К. Баня по черному / З.К. Тоболкин. – М, 1977. – 63с.
194516
  Давыдов И.П. Баня у Бабы Яги (заметки о некоторых элементах поведения сказочного героя в гостях у Бабы Яги) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.73-88. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
194517
  Маяковский В.В. Баня. Драма / В.В. Маяковский. – Москва, 1954. – 88с.
194518
  Маяковський В. Баня. Драма / В. Маяковський. – Киев, 1954. – 72с.
194519
  Маяковский В.В. Баня. Клоп
194520
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. / В.В. Маяковский. – Калининград, 1971. – 176с.
194521
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. Пьесы / В.В. Маяковский. – Уфа, 1984. – 96с.
194522
  Синицын Е.Л. Бань Гу - источник древнего Китая / Е.Л. Синицын. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
194523
  Тодаева Б.Х. Баоаньский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 156 с.
194524
   Баобаб. Дерево корнями вверх : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 108 : Іл.
194525
  Леванов Б.В. Баорьба партии большевиков против программы и политической деятельности партии эсеров на этапе буржазно-демократической революции в Росси (1903-19017 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Леванов Б. В.; ЛГУ. – Л., 1977. – 33л.
194526
   Баоцзюань о Пу-Мине. – М, 1979. – 371с.
194527
   Баоцзюань о Пу-Мине:Факсимиле. – Москва : Наука, 1979. – 393с.
194528
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1966. – 264с.
194529
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Изд. 2-е. – Москва, 1974. – 263с.
194530
  Арестов В.Н. Баптизм без маски: Критика идеологии и практики соврем. баптизма : критика идеологии и практики соврем. баптизма / В.Н. Арестов. – Харьков : Вища школа, 1983. – 121 с. – Библиогр.: с. 116-119
194531
  Менабдишвили Т.И. Баптизм в Грузии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Менабдишвили Т.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27л.
194532
  Надольский Р.В. Баптизм в прошлом и настоящем / Р.В. Надольский. – Минск, 1987. – 61с.
194533
  Табакару Д.Н. Баптизм и "небесный Ханаан" / Д.Н. Табакару. – Кишинев, 1984. – 112
194534
   Баптизм и баптисты. – Минск, 1969. – 320с.
194535
  Филимонов Э.Г. Баптизм и гуманизм / Э.Г. Филимонов. – М, 1968. – 184с.
194536
  Митрохин Л.Н. Баптизм и научное знание / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1969. – 63с.
194537
  Ворошилов А.С. Баптизм как он есть / А.С. Ворошилов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 111с.
194538
  Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер / Ю.Д. Поліщук. – Ужгород, 1976. – 56с.
194539
  Лялина Г.С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г.С. Лялина. – Москва : Политиздат, 1977. – 175 с.
194540
  Подоляк В. Баптизм: криза віровчення / В.А. Подоляк. – Київ : Політвидав України, 1978. – 120 с.
194541
  Арсеньев В.А. Баптисты-раскольники - кто они? : докум.-публицист. очерк / Арсеньев В.А., Данилов В.И. – Харьков : Прапор, 1980. – 88 с.
194542
  Галкин Самуил Бар-Кохба : драматическая поэма / Галкин Самуил. – Москва : Искусство, 1940. – 159 с.
194543
  Новицька Л.В. Бар - "яблуневе крило " Вінничини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 46-47
194544
   Бар "Загублений якір" : повісті ; романи. – Вип. 2. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 670 с. – (Б-ка "Всесвіту" ; вип. 2)
194545
  Плугарж Зденек Бар "Загублений якір". / Плугарж Зденек. – Київ, 1983. – 288с.
194546
  Ананьев В.Г. Бар без алкоголя / Ананьев В.Г. – Москва : Экономика, 1988. – 142, [2] с. : ил.
194547
  Вакалюк-Дорошенко Бар"єр : повість / Вакалюк-Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1980. – 264 с.
194548
  Щербак Ю.М. Бар"єр несумісності : роман / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 317 с.
194549
  Филюк Г.М. Бар"єри входження на ринок України: питання теорії та практики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 100-111
194550
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв.
194551
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 191-216
194552
  Кіш Н.В. Бар"єри ефективності міжкультурної комунікації глобального інженера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)


  Стаття обговорює тему міжкультурного спілкування та бар"єрів, які протидіють ефективній міжкультурній комунікації інженера міжнародного рівня. В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики "міжкультурна комунікація" працюють В. Андрущенко, ...
194553
  Завадяк Р.І. Бар"єри ефективності стратегічного управління / Р.І. Завадяк, О.А. Федорович, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
194554
  Крижанівська В.І. Бар"єри запровадження та поширення електронного навчання у модернізації вищої освіти в Україні // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 138-141
194555
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 6. – С. 87-96. – ISSN 1815-2066


  Выявлено 50 бар"єрів, які заважають перетвоенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів. Встановлено, що основна причина їх виникнення полягає у відсутності системного підходу до інноваційної діяльності.
194556
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2009. – № 4 ( 42). – С. 87-96


  Виявлено 50 бар"ерів, які заважають перетворенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів.
194557
  Озерська О. Бар"єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено приклади лінгвістичних і паралінгвістичних особливостей ділової японської мови, зокрема, їх порівняння з англійською мовою. Розглянуто комунікативні ситуації ділової міжкультурної взаємодії японців і західних партнерів. Підкреслено,що ...
194558
  Захматов В.Д. Бар"єри фізіологічного захисту людини / В.Д. Захматов, Е.П. Маслов, Ю.В. Михєєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-26
194559
   Бар"єрні властивості геологічного середовища / Д.П. Хрущов, Р.Я. Бєлєвцев, В.М. Бублясь, І.Я. Черевко, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
194560
  Філіппов С.А. Бар"єрність кордонів vs транскордонна злочинність? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 245-250. – ISSN 2219-5521
194561
   Бар"яхтар Віктор Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-966-439-754-1
194562
   Бар"яхтар Віктор Григорович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
194563
  Вежинов П. Бар’єр / П. Вежинов. – Київ, 1989. – 664с.
194564
  Миддендорф А.Ф. Бараба : приложение к XIX-му тому записок Имп. Академии Наук № 2 / А.Ф. Миддендорф. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1871. – 123 с.
194565
  Елагин В.С. Бараба в начале 1 тысячелетия н.э. / В.С. Елагин, В.И. Молодин. – Новосибирск, 1991. – 127с.
194566
   Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин [и др.] ; под ред. Е.И. Деревянко ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 173, [3] с. : ил. – Библиогр: с. 169-174
194567
  Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1985. – 200с.
194568
  Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1987. – 143с.
194569
  Молодин В.И. Бараба, в эпоху позднего средневековья / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1990. – 259с.
194570
  Воннегут К. Барабан и антенны / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 63с.
194571
  Курлендер Г. Барабан короля. / Г. Курлендер. – М., 1971. – 56с.
194572
  Булгакова И.А. Барабан: Как это есть и было / И.А. Булгакова, Е.В. Яковлев. – М., 1978. – 176с.
194573
  Ворошилов А.П. Барабанный сушильный агрегат / инж. А.П. Ворошилов ; Всесоюз. теплотехн. ин-т им. Ф. Дзержинского, Сушильная лаборатория. – Москва ; Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 168 с.
194574
   Барабанов Олександр Валерійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203 : фото
194575
  Мурани-Ковач Барабанщик Гарибальди / Мурани-Ковач. – Москва, 1967. – 368с.
194576
   Барабанщик Степан Никитич Реутович (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
194577
  Салынский А. Барабанщица / А. Салынский. – М, 1960. – 76с.
194578
  Стъпов П. Барабанът : Раскази / П. Стъпов. – София, 1978. – 199с.
194579
   Барабаны пустыни : соврем. ливийская новелла : пер. с араб. – Москва : Радуга, 1985. – 262 с. : ил.
194580
  Румпф К.-Г. Барабаны, телефон, транзисторы : пер. с нем. / К.-Г. Румпф. – Москва : Мир, 1974. – 232 с.
194581
   Барабаш Орест Юліанович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1963-2007 роки. – 2-е вид., доп. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 112с., 16с. іл. – До 75-річчя від дня народження. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-233-6
194582
  Іскорко-Гнатенко Барабаш Ю.Я. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
194583
   Барабашов Микола Павлович (30.03.1894 - 29.04.1971) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 5 (64)
194584
  Панадиади А.Д. Барабинская низменность : природа, хозяйство и перспективы развития / А.Д. Панадиади. – Москва, 1953. – 232с.
194585
  Миддендорф А.Ф. Барабо : [Описание Барабин. края] / [соч.] А.Ф. Миддендорфа. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Акад. наук, 1871. – [2], 123 с., 1 л. карт.;
194586
  Белянинов Кирилл Барак и его команда // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 50. – С. 24-26. – ISSN 0131-0097
194587
  Мечетная Н. Барак и его команда // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 1 (340). – С. 40-42
194588
  Кикило В. Барак и Мишель. Симейный подход на Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 45 (1116). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
194589
  Шитов А. Барак Обама : портрет в президентском контексте // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
194590
  Дудко І. Барак Обама в зовнішній політиці США постбіполярних часів: нові підходи чи традиційні виміри? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-171-651-2
194591
  Гончар Б.М. Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша - молодшого (кризові аспекти) / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується "кризова дипломатія" адміністрації Б. Обами в Іраку, Афганістані та Ірані. The article presents analysis of the B. Obama administration" "crisis diplomacy" in Iraq, Afghanistan an Iran
194592
  Быков Дмитрий Барак Обама как индийское кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
194593
  Хвильовий М. Бараки, що за містом / М. Хвильовий. – Одеса, 1929. – 23 с.
194594
  Петрова О. Бараковий екстрим Леоніда Литвина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 12


  У культурному житті України відбулися дві знакові події - виставка творів художника у музеї Т.Г. Шевченка та вихід видання, присвяченого його творчості.
194595
  Сирота Д.И. Баран и новые ворота / Д.И. Сирота. – Ставрополь, 1963. – 40с.
194596
  Калинина Д. Баран и новые ворота : Роман / Д. Калинина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-008408-0
194597
  Орудж Мамед Баран с красным бантом // Был месяц март : повесть ; рассказы : Дорога в Ракиты; За березовой проседью / С.Н. Комиссаров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. – (Молодые голоса)
194598
  Венцлова А. Баранаускас и его поэма / А. Венцлова. – Вильнюс, 1950. – С. 5-10
194599
   Баранецький Йосип Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 13. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194600
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
194601
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
194602
  Клименко Я.Д. Баранівка. Розділ до літопису одного села на Полтавщині / Я.Д. Клименко. – Київ, 1944. – 13с.
194603
  Галата С. Баранівка: змінити трудове навчання, громаду і майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)
194604
  Дейнека В.В. Баранівська кераміка: історія розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 9-10. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
194605
  Медведев В.В. Баранкин, будь человеком! / В.В. Медведев. – М, 1990. – 142с.
194606
  Медведев В.В. Баранкін, будь людиною! / В.В. Медведев. – К, 1979. – 296с.
194607
  Піскун В. Баранников (Баранник) Олексій Петрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 121. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
194608
   Баранова Людмила Георгіївна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 184


  Закінчила географічний факультет в 1995 р. за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна перебудова господарського комплексу Київського регіону.
194609
   Баранова Наталія Михайлівна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-121 : фото. – Бібліогр.: . – ISSN 0367-4290
194610
  Тригубенко В.В. Баранович Лазар (1620-1693) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 137-141. – ISBN 966-06-0367-3
194611
  Алешко В.А. Барановичи : ист.-экон. очерк / В.А. Алешко, М.И. Потемкин. – Минск : Полымя, 1991. – 124, [1] с. : ил. – (Города Белоруссии)
194612
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
194613
   Барановський Валентин Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 11-12 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
194614
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 12-13. – ISBN 978-966-439-961-3
194615
   Барановський Валентин Дмитрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 8-9. – ISBN 966-95774-3-5
194616
   Барановський Микола Олександрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 4. – ISBN 978-617-7069-48-4
194617
   Баранський Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203-204 : фото
194618
   Баранський Петро Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
194619
   Баранський Петро Іванович (1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26-27. – ISBN 978-966-933-054-3
194620
   Баранчук Микола Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204 : фото
194621
  Луковский И.В. Баранчук проснулся... / И.В. Луковский. – Москва, 1955. – 40с.
194622
   Баранячий фасад : [збірка] / М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус, П. Сиволап; М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус [та ін.]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 199, [7] с.
194623
  Песков А.М. Баратынский / А.М. Песков. – М., 1990. – 384с.
194624
  БрингсярдТур Оге Барашек, роза и три маленьких вулкана : Выдержки из произв. Антуана де Сент-Экзюпери // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 76-78 : Іл.
194625
  Санин Л.О. Барбадос. / Л.О. Санин. – М, 1988. – 63с.
194626
  Михалкович В.И. Барбара Брыльская. / В.И. Михалкович. – М., 1984. – 48с.
194627
  Репа А. Барбара Кассен: Ефекти мовної політики "Європейського словника філософій" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 331-334
194628
  Усик Світлана Барбарис - маленька ягідка з великими можливостями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
194629
  Потопальский А.И. Барбарис и его препараты в биологии и медицине. / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 288с.
194630
  Колосов М.М. Барбарис. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1972. – 216с.
194631
   Барбаро и Контарини о России : к истории итало-русских связей в 15 в. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
194632
  Пикуль В.С. Барбаросса / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 95с.
194633
  Понс Ж. Барбаросса : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-119. – ISSN 1130-6545
194634
  Машкова А. Барбизонцы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 2-13


  Барбизонская школа - группа франц. художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и др. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдаль, ...
194635
  Князева Дарья Барбимобиль : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 172-173 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
194636
  Сартаков С.В. Барбинские повести / С.В. Сартаков. – Москва, 1968. – 630с.
194637
  Лигачева Н. Барбосизация всей страны // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-27.
194638
  Кушнір С.В. Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води / С.В. Кушнір, Р.П. Козак, М.В. Кость // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
194639
  Реп"ях С.П. Барви / С.П. Реп"ях. – Київ, 1967. – 63 с.
194640
  Полинок В.С. Барви / В.С. Полинок. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 96 с.
194641
  Качкан В.А. Барви веселки / В.А. Качкан. – Київ, 1981. – 168с.
194642
  Стоцький Я.В. Барви долі : поезії / Ярослав Стоцький ; графіка заслуж. художника України Євгена Удіна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 119, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-308-2
194643
  Єлісовенко Ю. Барви долі на рушнику Світлани Горлової / Ю. Єлісовенко, М. Нагорняк // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 195-199
194644
  Пашко А.Є. Барви життя : вірші / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1975. – 48 с.
194645
  Топачевський А.О. Барви землі. / А.О. Топачевський, Б.В. Заверуха. – К., 1990. – 162с.
194646
  Карпенко М.І. Барви і звуки : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1968. – 55 с.
194647
  Ільницький М.М. Барви і тони поетичного слова / М.М. Ільницький. – Київ, 1967. – 118с.
194648
   Барви і чари Куби в Києві : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 102 : Фото
194649
  Іщенко М.Г. Барви літа : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 303 с.
194650
  Будько Євген Барви літа, фарби тіла : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 150-155 : Фото
194651
  Колеснікова А. Барви мистецького слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12


  Відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь Лупій відзначає дві знаменні дати у своєму житті: 80-річчя від дня народження і 60-річчя творчої діяльності.
194652
  Керечанин В.М. Барви народних творінь / В.М. Керечанин. – Ужгород, 1977. – 127с.
194653
   Барви народного мистецтва : укр. іконопис, різблення, старовинні муз. інструменти XVII-XX ст. : каталог виставки. – Київ : Атлант-UMS, 2000. – 32, [2] с. : іл. – До 2000 ліття Різдва Христового
194654
  Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. – Київ : Радянська школа, 1989. – 176 с. – ISBN 5-330-00753-4
194655
  Боклач Б. Барви неспокою : Поезії / Б. Боклач. – Чернівці, 2005. – 232с.
194656
  Шевчук В.О. Барви осіннього саду / В.О. Шевчук. – Київ, 1986. – 488 с.
194657
  Дем"янчук Г.С. Барви Полісся / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 96 с.
194658
  Михайличенко В.І. Барви Приазов"я. Фотоальбом / В.І. Михайличенко. – Київ : Мистецтво, 1984. – 140с.
194659
  Вихрущ В.П. Барви сонця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 63 с.
194660
  Кокостікова Г.І. Барви степу : оповід., нариси / Г.І. Кокостікова. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 111 с.
194661
  Битинський М. Барви українського прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 12-16


  Щодо дискусії про кольори українського прапора: жовто-блакитний чи блакитно-жовтий (синьо-жовтий).
194662
  Горбачук В. Барви української мови / В. Горбачук. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ("Були, є і будемо вовіки"). – ISBN 966-518-065-7
194663
  Станішевський Ю.О. Барви української оперети / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1970. – 140с.
194664
  Брик Михайло Барви часу : Роздуми. Сентенції. Жартовини / Брик Михайло. – 2-ге вид., доповнене. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7596-14-1
194665
  Шляхова Валарія Барви Червоного моря : Озброєним оком / Шляхова Валарія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-52 : Іл.
194666
  Макаров А. Барви щедрої землі / А. Макаров, О. Найден. – Київ, 1970. – 64с.
194667
  Навроцька З. Барви, що в"яжуть з долею нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 15


  Творчість українського художника Петра Гулина.
194668
  Герцфельде В. Барвинок / В. Герцфельде. – Москва, 1965. – 272с.
194669
  Карпенко С. Барвинок Украины. Карпенко Г. Дмытро Войнаровский, 1845
194670
  Содомора А. Барвисті вітражі : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 221-224. – ISSN 08-68-4790-12
194671
  Овсійчук В. Барвисті епопеї Стороженкового серця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-1799


  Художник Микола Стороженко
194672
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 159с.
194673
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 157с.
194674
  Косинська Ю. Барвисті ліхтарики В"єтнаму / Ю. Косинська, О. Крук // Україна молода. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 141). – С. 12-13


  "В’єтнам - як дракон, загартований часом. Утомлений, мудрий, посивілий, iз молодечим завзяттям і посмішкою дитини. Дракон, що не дихає полум’ям, але в будь-який момент готовий дати відсіч ворогам і пригорнути друзів. На стінах храмів - відбитки імперій ...
194675
  Карпов М.Г. Барвінківський зошит : (Спогади про Барвінкове (Харк. обл). передреволюційне та про боротьбу за становлення Рад. влади.) / М.Г. Карпов. – Харків, 1971. – 111 с.
194676
  Ющенко О.Я. Барвінкова сивина : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
194677
  Бойчук Х.А. Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 228-232. – ISSN 2312-1165


  "У статті описаний один з основних елементів традиційного весілля - барвінковий обряд на Гуцульщині як невід"ємний компонент сімейної обрядовості і яскравий показник національної ідентич-ності. У сучасному урбанізованому світі важливо простежити, ...
194678
  Первомайський Л.С. Барвінковий світ : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 159 с.
194679
  Стецюк Я.Н. Барвінок / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 164 с.
194680
  Комендар В.І. Барвінок для майбутнього / В.І. Комендар. – Ужгород, 1987. – 158с.
194681
  Козак В.С. Барвінок на три голоси : (поезофольк) / Валентина Козак. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. : іл., портр. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-151-3
194682
  Миценко М.П. Барвінок та рута / М.П. Миценко. – Київ, 1965. – 298 с.
194683
  Волошенюк І.С. Барвінок холоду не чує : повісті й оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 232 с.
194684
  Курас І. Барвінський Василь Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 613-614. – ISBN 966-642-207-7
194685
  Ступарик Б.М. Барвінський Олександр Григорович (1847-1926) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 579-585. – ISBN 966-06-0367-3
194686
   Барвники спіропіранового ряду як перспективні модифікаториполімерних плівкових композитів для голографічної інтерферометрії / Т.С. Блінова, А.М. Макеєв, Т.Є. Кеда, С.Л. Студзинський, А.Т. Синюгіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12
194687
  Перешивана Л. Барвники. Історична довідка // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (134), вересень - жовтень. – C. 28-34
194688
  Папіш В. Барволексеми М. Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Intermezzo") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 249-252. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
194689
  Топчий Л.М. Барволексеми як об"єкт лінгвістичних студій // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 77-81
194690
   Барг Игорь Моисеевич (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112 : фото. – ISSN 0367-4290
194691
  Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 12 с. : ил. – На обл. номер изд. № 4. - Без тит. л., экз. деф., отсутств.: обл., тит. л., с. 1-2
194692
  Танхимович З. Баргузин / З. Танхимович. – Алма-Ата, 1955. – 404с.
194693
  Шелест Г.И. Баргузин / Г.И. Шелест. – Чита, 1962. – 71с.
194694
  Ангабаев С.Д. Баргузин : стихи : пер. с бурят. / С.Д. Ангабаев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с. : портр.
194695
  Оленев А.М. Баргузинская котловина (физико-географический очерк) : Автореф... канд. геогр.наук: / Оленев А. М.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
194696
   Баргузинский заповедник. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1984. – 32 с.
194697
  Сигалов А. Бард і герої // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 8-9


  Першим, хто написав вірш пам"яті юнаків, які загинули в нерівному бою з більшовиками під Крутами, був Олександр Вертинський.
194698
  Салига Т. Бард української пісні. І не тільки бард... : до 110-ліття від дня народження Романа Купчинського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 260-278
194699
  Тимошенко Наталія Бардак - запорука стабільності // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
194700
  Маслов В. Бардак : роман / Валерий Маслов ; [худож.-оформитель А. Липинский]. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Грампус Эйт ; Феникс, 1997. – 427, [2] с. – Сер. осн. в 1995 г. – (Перехват). – ISBN 5-85880-512-4
194701
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна - 2: крадії, невігласи та можновладні нікчеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Під час Великого терору були фізично знищені практично всі іноземні фахівці, які здуру було залишилися в СРСР, та радянські фахівці, які близько контактували з іноземцями, а на додаток мали нещастя стажуватися на Заході. Зрештою Червона армія ...
194702
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна. Чи справді існував "порядок" у тоталітарному Радянському Союзі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 584-599. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
194703
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна: Червона армія та ВПК // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 11
194704
   Бардамид Олександра Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204-205 : фото
194705
  Мезенцев В.А. Бардин / В.А. Мезенцев. – М, 1970. – 207с.
194706
  Гончар Б.М. Бардоський договір 1881 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 108-109. – ISBN 966-316-039-X
194707
  Згуровський М.З. Барельєф на фасаді. 12 січня 2007 року - 100 років від дня народження Сергія Павловича Корольова // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 253-263. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
194708
  Нечерда Б.А. Барельєфи : поезії / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1967. – 120 с.
194709
  Гнатюк І.Ф. Барельєфи пам""яті : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1977. – 126 с.
194710
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Ленинград, 1946. – 90с.
194711
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Москва, 1952. – 120с.
194712
  Густафсон Р. Баржа / Р. Густафсон. – Ленинград, 1982. – 14с.
194713
  Евтых Аскер Баржа : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 519 с.
194714
  Кафтан Кайкас Н Барзанские восстания 1900-1945 гг. - блестящая страница национально-освободительной борьба курдаского народа в Иракском Курдистане : Автореф... канд. ист.наук: / Кафтан Кайкас Н; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
194715
  Іскорко-Гнатенко Барзилович О.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
194716
  Короткий В. Барзиловський Яків Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 252. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194717
   Барзиловський Яків Миколайович (1845-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
194718
  Афонина Г.Г. Барий - и рубидийсодержащие калиевые полевые шпаты / Г.Г. Афонина, В.М. Макагон, Б.М. Шмакин ; отв. ред. Васильев Е.К. ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-110
194719
  Кашин В.К. Барий в компонентах ландшафтов Западного Забайкалья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1242-1253 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
194720
  Клебер К. Барикада / К. Клебер. – Киев, 1929. – 45 с.
194721
  Пахльовська О. Барикади за свободу і за Європу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)
194722
  Нойкранц К. Барикади на Веддінгу / К. Нойкранц. – Харків ; Киъв, 1932. – 184 с.
194723
   Барикади театру. – Київ, 1923-
№ 1-3. – 1923. – Переплет
194724
   Барикади театру : факсимільне видання (до 125-ліття від дня народження Леся Курбаса) / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Київ,1923. - № 1, лист.; № 2/3, груд.;1924.- №4/5,. – 2012
194725
  Вовк В. Барикади. Воля. Коровай : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 258-259
194726
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва. – 199с.
194727
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1933. – 176с.
194728
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – 5-е изд., доп. – Москва, 1934. – 204с.
194729
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Київ-Харків, 1935. – 192с.
194730
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1935. – 189с.
194731
  Прокопович Наталья Барин городов волжских : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-79
194732
  Терещенко О Барин нас рассудит? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.46-51


  Право собственности на землю
194733
  Щербань Олена Бариня, панянка - лялька, яку можна з"їсти // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 80-81


  Укр. народні ляльки виготовляють з різних матеріалів...
194734
  Кухтин В В. Барионные и мезонные резонансы в высших симметриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кухтин В.В,; АН УССР. ИН-т математики. – К., 1968. – 6л.
194735
  Ассовская А.С. Барионы и эволюция Вселенной / А.С. Ассовская, О.В. Ложкин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 8/1991)
194736
   Барит : сб. ст. – Москва : Наука, 1986. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
194737
  Юшкин Н.П. Барит и целестин Пайхойско-Южноновоземельской провинции (месторождения, минералогия, перспективы) / Н.П. Юшкин; АН СССР, коми филиал. – Сыктывкар, 1978. – 47с.
194738
  Стехновский Д.И. Барическое поле земного шара : Основные характеристики и некоторые вопросы атмосферной циркуляции) / Д.И. Стехновский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 148с.
194739
  Проненко В. Баришполець Олексій Трохимович : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 49-53. – ISBN 978-966-2726-03-9
194740
  Короткий В.А. Барі Генріх Антон / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 149. – ISBN 966-06-0393-2
194741
  Кудря Ю. Баріонна залежність Таллі - Фішера для галактик із каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С.10-15. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено баріонні та зоряні (масові) залежності Таллі - Фішера (ТФ), що прокалібровані на вибірках галактик із каталогу 2MFGС, які мають оцінки водневих мас. Прокалібровано залежності як на основі вихідної вибірки галактик об"ємом N=2988, ...
194742
  Жадько В. Барка Василь (справжнє - Очерет Василь Костянтинович ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 56-57. – ISBN 978-966-8567-14-8
194743
   Барка Василь."Жовтий князь" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Анализ тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – Шифр.дубл. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-95-2
194744
  Саєнко В. Баркарольний принцип композиційно-жанрової організації "Берестечка" Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 21-37. – ISSN 0236-1477
194745
  Барабашов В.М. Барков и компаньоны : повесть / Валерий Барабашов. – Москва : Современник, 1988. – 334, [2] с. – (Новинки "Современника")
194746
  Филипович Ф. Баркулабівська хроніка 1593-1608 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 115-149. – ISBN 978-617-7023-51-6
194747
  Довнар-Запольский М.В. Баркулавская летопись : [(Варколабовская летопись)]. – [Киев] : [б. и.], 1907. – 12 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1907, декабрь, с. 1-12
194748
  Бісс-Капішовська Барліг / Бісс-Капішовська. – Пряшів, 1959. – 87с.
194749
  Чуковский К.И. Бармалей / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1983. – 15с.
194750
  Милль Пьер Барнаво и несколько женщин. / Милль Пьер. – К. – 93с.
194751
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1967. – 115с.
194752
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1972. – 80с.
194753
  Болгова Е.Я. Барнаульский государственный педагогический институт / Е.Я. Болгова, Ю.Г. Воров, В.Н. Гончаров и др. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1983. – 80 с.
194754
   Барнаульский дендрарий : краткий путеводитель. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 38, [8] с. : ил.
194755
  Беляков С. Барнаульский Шукшин: многое впервые // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 428-438. – ISSN 0042-8795


  К 80-летию В. Шукшина в Барнауле вышло восьмитомное (самое полное на сегодняшний день) собрание сочинений.
194756
  Рахим И.. Барно : рассказы / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 88 с.
194757
   Барограф-высотописец "АД-2". – Рига. – 20с.
194758
  Храпійчук Г.В. Бародифузійні явища при активному транспорті іонів NA+ і K+ через клітинну мембрану / Г.В. Храпійчук, В О. Чалий, Н.Є. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто дію ультразвуку як впливової рушійної сили бародифузійних явищ при процесах активного транспорту іонів Na+ і К+ через мембрани клітин. Теоретично встановлено залежність абсолютного значення мембранного потенціалу при активному перенесенні ...
194759
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
194760
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 121 л. – Бібліогр.: л. 110-121
194761
  Фицтум Б. Барокко в Неаполе и Южной Италии / Б. Фицтум. – Москва, 1983. – 95с.
194762
  Фицтум Б. Барокко в Риме / Б. Фицтум. – Москва, 1986. – 95с.
194763
   Барокко в славянских культурах : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр. в конце ст.
194764
  Заярная И.С. Барокко и русская поэзия 20 столетия: типология и преемственность художественных форм : Монография / И.С. Заярная; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 405с. – ISBN 966-594-503-3
194765
  Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 27-34. – ISSN 0130-5263
194766
  Горбачов Д. Бароко XX сторіччя // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26


  Український футуризм.
194767
  Передрієнко В.А. Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 79-84. – ISSN 1996-9872
194768
  Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи ХVII ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.35-39. – ISSN 0205-471Х
194769
  Девдюк І.В. Бароко і класицизм: спільне та відмінне // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 8 : Мистецтво бароко. – С. 2-4.
194770
  Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко ; [худож. оформл. В. Бариби]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 270 та в кінці гл. – ISBN 978-966-06-0702--6
194771
  Юдкін-Ріпун Бароко та український фольклор // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 527-567. – ISBN 966-7021-39-4
194772
  Безродних І.Г. Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 149-153


  Статтю присвячено розгляду наукового дискурсу феномену XVII ст. як історико-літературної доби, визначенню специфіки бароко в контексті стильової поліфонії означеного періоду.
194773
  Ямборко Ольга Бароко у фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу" : стиль і стилізація // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 9-11. – ISSN 1562-3238


  "Молитва за гетьмана Мазепу" - укр. художній фільм режисера Юрія Іллєнка знятий у 2001 році на київській кіностудії ім. О. Довженка
194774
  Висоцький А.А. Бароко як загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 10/11 (410/411). – С. 57-62
194775
  Ніколаєнко О.О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається формування українського коду культурно-національної ідентичності. На матеріалах романістики Юрія Андруховича здійснюється аналіз процесу віднайдення та становлення культурно-національної ідентичності крізь призму культурного коду ...
194776
  Ольховик М.В. Бароко як універсальна метамова української культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.62-65. – (Філософські науки)
194777
  Скаленко А.О. Барокова домінанта у трагікомедії В. Шекспіра "Буря" // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 69-71
194778
  Злотник-Шагіна Барокова драма "Слово про збурення пекла" у науковій інтерпретації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 91-97


  У статті аналізується оцінка І. Франком барокової драми «Слово про збурення пекла». Наголошується на специфіці джерельної бази, сюжету, системи образів твору. Досліджується питання датування твору, акцентується увага на його національному походженні та ...
194779
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 264 арк. – Додатки: арк. 255-264. – Бібліогр.: арк. 224-254
194780
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
194781
  Синьоок Т. Барокова інструкція із самопізнання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 31


  Видавництво "Дух і Літера" представило нову книжку Леоніда Ушкалова - про Григорія Сковороду.
194782
  Червінський Г. Барокова компаративістика Валентини Соболь // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 293-300. – ISBN 966-02-2984-4


  Щоб зрозуміти, у чому виявляється специфіка досліджень давньої української літератури, потрібно усвідомити факт, як непросто однозначно з"ясувати, відколи починається історія української літератури взагалі. Чи в середньовіччі, ще перед монгольською ...
194783
  Вознюк О. Барокова лірика Адама Корчинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 87-91.
194784
  Новик О. Барокова орація як епічний твір // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 260-270
194785
  Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
194786
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Варецька С.О. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 254 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 229-254
194787
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса = Das Barockparadigma im Schaffen von Gunter Grass : [ монографія ] / Софія Варецька. – Дрогобич : Коло, 2008. – 240с. : іл. – ISBN 978-966-7996-55-0
194788
  Мільтон Д. Барокова перлина у твердій оправі : поеми // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 222-237. – ISSN 0320-8370
194789
  Дігай Т. Барокова поезія Валерія Кикотя // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 278-282. – ISBN 978-966-96923-6-8
194790
  Хававчак О. Барокова поетика "Історії Русів" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 144-148. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті на матеріалі тексту "Історії Русів" простежується превалююча роль барокової образності, Розглянуто прийоми творення людських характерів. Нпголошено на антитезі теоцентаричного та антропоцентричного
194791
  Ніка О.І. Барокова проповідь XVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 165-170
194792
  Новик О.Л. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 83-91. – ISBN 978-966-188-046-6
194793
  Маценка С.П. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й.М. Мошероша у сучасному прочитанні // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 37-44. – ISSN 2312-3036
194794
  Хававчак О. Бароковий дискурс "Літопису Самовидця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-71. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
194795
  Лукьяненко Д. Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 200-207. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Пропоновану розвідку присвячено встановленню інтертекстуальних зв"язків укр. і польської барокової літератури. На основі творів Себастьяна Кленовича, Григорія Сковороди і Валерія Шевчука доведено існування барокового діалогу культур, оформленого у ...
194796
  Криса Б. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 148-154
194797
  Микитюк Г. Бароковий консептизм поезії Данила Братковського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 107-108. – ISBN 978-966-600-646-5
194798
  Радишевський Р.П. Бароковий консептизм поезії Лазаря Барановича // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 156-177
194799
  Гончарук Є. Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка "Сон" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-34


  У статті аналізуються особливості барокового мотиву гріха і покарання та досліджуються моделі втілення цього мотиву Тарасом Шевченком у поемі "Сон". Визначаються особливості індивідуального розуміння барокових категорій гріха і кари, виокремлюється ...
194800
  Сластіна Є.Ю. Бароковий танець та його сучасні дослідники // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  " Подана характеристика основного стилю барокової хореографії - прекрасного танцю, визначено особливості його формування та розвитку. Зазначені автори основних першоджерел з хореографії цього періоду, а також відомі спеціалісти барокового стилю ...
194801
  Руссова В. Барокові акценти Дмитра Кременя // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 98-101. – ISSN 2307-2261
194802
  Грицина С.В. Барокові інновації в "Євхаристиріоні" Софронія Почаського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 332-339


  У статті аналізуються лінгвопоетичні особливості панегірика "Євхаристиріон" Софронія Почаського, зокрема барокові інновації, висвітлені в мовних символах і оригінальній архітектоніці. В статье анализируются лингвопоэтические особенности панегирика ...
194803
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 306 л. – Додатки: л. 236-306. – Бібліогр.: л. 205-235
194804
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
194805
  Лукьяненко Д. Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 94-98. – ISSN 2307-2261
194806
  Заярна І.С. Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д.Бобишева) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 165-175. – ISBN 966-581-388-9
194807
  Короткова О. Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 20-22. – ISSN 2411-4146


  У дослідженні здійснено аналіз віршів М. Рильського в контексті західноєвропейської барокової традиції, простежено її вияв у поетиці творів письменника, визначено відповідні теми, мотиви, образи, художні засоби. Представлено спробу розширити бачення ...
194808
  Радивиловський А. Барокові проповіді XVII століття / Антоній Радивиловський ; вид. підгот. Оксана Ніка, Юлія Олешко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2019. – XIV, 380, [1] с. : іл. – Покажчики слів і словоформ: с. 227-357. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-59-4
194809
   Барокові стемми & префації : гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII ст. / вступ. ст. Денис Пилипович ; зібр. і до друку підгот.: Володимир Пилипович ; [пер.: Ростислав Паранько, Володимир Пилипович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2012. – 337, [2] с. : іл., фотокоп., портр. – Бібліогр.: с. 338-339 та в підрядк. прим. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 9). – ISBN 978-83-928327-7-5
194810
  Гнатюк Л.П. Барокові трансформації в мовній палітрі Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 80-86. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Стаття присвячена проблемі відбиття естетичних принципів бароко в мові видатного мислителя XVIII ст. Г.С. Сковороди. Бароковий світогляд письменника представлено рядом термінів для позначення "трьох світів" та "двох натур" у його філософській ...
194811
  Сліпушко О.М. Бароковість поезії Тараса Шевченка в науковій інтерпретації В. Шевчука / О.М. Сліпушко, А.О. Катюжинська // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 76-83
194812
  Костецька Л.О. Бароково-готичні відлуння в новелах Михайла Старицького "Писанка", "Вареники" / Л.О. Костецька, І.В. Тритьяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 125-129. – (Філологічні науки ; № 1)
194813
  Наєнко М. Бароково-романтичний геній Гоголя // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 167-171. – ISBN 978-617-7993-01-7
194814
  Ленда Р. Бароково-романтичний стильовий феномен доби культурно-національного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 166-172.


  В статті розглядається бароко як стильова концепція епохи національно-культурного Відродження в Україні (середина XVIII - початок XIX cm). Автор прослідковує тематику, систему народного мелоса, образ героя як представника етнотипу і етнохарактеру в ...
194815
  Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы / Ю.И. Дытнерский. – М, 1986. – 271с.
194816
  Коновалов В.Г. Барометр показывает бурю / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1980. – 271с.
194817
  Чеботарев А.С. Барометрическая таблица и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – Л., 1932. – 25с.
194818
  Чеботарев А.С. Барометрические таблицы и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – М. – 24с.
194819
  Бродский Ф.И. Барометрическое нивелироваие / Ф.И. Бродский; Ред. Трофимов А.А. – Москва, 1965. – 32с.
194820
  Карбасников М.Н. Барометрическое нивелирование : практическое руководство для определения относительных и абсолютных высот помощью анероидов / М.Н. Карбасников; Географо-экономический научно-исследовательский ин-т Л.Г.У. ; [отв. ред. И.И. Бабков]. – Ленинград; Москва : Гидрометеорологическое из-во, 1938. – 109 с.
194821
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – Москва : Недра, 1964. – 180 с.
194822
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1972. – 232 с.
194823
  Кулаков И.Н. Барометрическое нивелирование в предгорных и горных районах / И.Н. Кулаков. – Москва : Недра, 1968. – 176 с.
194824
  Петров Г.Д. Барометрическое нивелирование при выполнении гравиметрических работ / Г.Д. Петров; Мин-во геологии и охраны недр СССР ; под ред. П.Н. Долгова. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 108с.
194825
  Жилин Ю.А. Барометрическое нивелирование при геофизических съемках в горных районах / Ю.А. Жилин, Н.М. Огурцов, А.А. Бедняков; ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1972. – 168 с. : 56 табл., 28 ил. – Спис. лит. 47 названий
194826
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование при детальных гравиметрических съемках : метод. пособ. / Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГИМС) Министерства геологии СССР ; А.Г. Прихода, Р.Э. Миникес, Д.В. Лисицкий. – Новосибирск : СНИИГГИМСа, 1971. – 78 с.
194827
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-т ; Кафедра геодезії та картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ
Ч. 1-а : Застосування способу найменших квадратів при визначенні постійних баронівелірів. – 1969. – 70 с.
194828
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-тет ; Кафедра геодезії і картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ : КДУ
Ч. 2-а : Формули, способи і точність барометричного нівелювання. – 1970. – 59 с.
194829
  Сальникова Людмила Барон апельсин и его родня : дело вкуса / Сальникова Людмила, Закирова Эльдара // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 138-145 : Фото
194830
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Ленинград, 1929. – 253 с.
194831
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Москва, 1966. – 240с.
194832
  Верховский Ю.Н. Барон Дельвиг / Ю.Н. Верховский. – Петербург, 1922. – 119с.
194833
  Поладі Р.Ч. Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С.20-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
194834
  Рогозин Д. Барон Жолток : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 18-69. – ISSN 0131-2332
194835
  Дитл Я. Барон Каплан / Я. Дитл. – Москва, 1962. – 29с.
194836
  Лопатіна О.М. Барон Корф - видатний просвітитель Запорізького краю // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 149-154. – ISBN 966-551-159-9
194837
  Песковский М.Л. Барон Н.А. Корф, его жизнь и общественная деятельность : Биогр. очерк М.Л. Песковского / С портр. Н. Корфа, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолит. П.П. Сойкина, 1893. – 95 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
194838
  Кальвино И. Барон на дереве / И. Кальвино. – Москва, 1965. – 248с.
194839
  Мартынов Б. Барон Рио-Бранко и политическое сближение Бразилии и России // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 17-21. – ISSN 0235-7089
194840
  Георгиев Ю. Барон Симпэй Гото // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 8-9


  Видатний японський політик початку ХХ століття (1857-1929)
194841
   Барон Унгерн и Япония / С.Д. Кузьмин, О. Батсайхан, К. Нунами, М. Тачибана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 115-133. – ISSN 0869-1908
194842
  Миронець Н.Р. Барон Ф.Р. Штейнгель - представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 112-124. – ISBN 966-02-3600-х
194843
  Бюргер Г.А. Барона фон-Мюнхгаузена дивовижні мандрівки та пригоди на воді і на суші, розказані ним за чаркою в колі соїх друзів / Г.А. Бюргер. – Київ : [б. в.], 1939. – 164 с.
194844
  Михайленко А. Баронська опозиція в Англії середини XIII ст. як передумова створення парламенту // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 123-126. – ISBN 978-966-171-783-9
194845
  Гнатюк В.М. Баронський син в Америці : Вибір народних казок з образками Юліана Панькевича $ [Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці»] / Володимир Гнатюк. – Львів ; Київ : Вид. Українська книжка - Львів ; Книг. вид. т-ва "Вернигора - Київ" ; З друк. Наук.Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 136 с. – Прим. № 29404 дефектний: тільки попереднє слово с. III-XI
194846
  Вальдман А.В. Барорецепторные рефлексы / А.В. Вальдман. – Ленинград, 1988. – 142,1с.
194847
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадій-фосфорної композиції-каталізатора парціального окислення бутану : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
194848
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення бутану : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2000. – 136л. – Бібліогр.:л.115-136
194849
  Киселева Марина Сергеевна Барочная антропология: нравственное богословие в проповедях Симеона Полоцкого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-129. – Бібліогр.: с. 115-125, 127, 129. – ISSN 0042-8744
194850
  Бедзір Н. Барочніе стратегии русского и украинского постмодернизма (на материале прозы П. Крусанова и Л. Дереша) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 160-163
194851
  Торнелло М. Барочные виллы Багерии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 80-87. – ISSN 1812-867Х


  Багерия - коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо. Название происходит от арабского Bab-el-gberib ("врата ветра")
194852
  Соловьева А.Г. Барочные традиции в драматургии Нины Садур // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 146-156. – ISBN 978-966-171-476-1
194853
  Пуппо И.П. Баррикадная улица / И.П. Пуппо. – Таллин; Днепропетровск, 1961. – 64с.
194854
  Гусев Ю.Н. Баррикады / Ю.Н. Гусев. – Барнаул, 1967. – 48с.
194855
  Миров Я.Ц. Баррикады в Австрии / Я.Ц. Миров. – Москва : [Б. и.], 1935. – 263 с.
194856
  Таурин Ф.Н. Баррикады на Пресне / Ф.Н. Таурин. – М., 1985. – 349с.
194857
  Мирзоева Ш.Ш. Барс за спиной : рассказы / Шукюфа Мирзоева ;. – Баку : Язычы, 1981. – 158 с.
194858
  Болсуновский К.В. Барс на русских монетах / К.В. Болсуновский. – Санкт-Петербург : Капитал, 1910. – 6 с. – Отд. отт. из жур. "Старая монета" № 6. Сентябрь 1910 г.
194859
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [авториз. пер. с узб. Б. Рескова]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 526 с. : ил.
194860
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман : [в 2-х т.] / Джонрид Абдуллаханов ; [авториз. пер. с узб. Б. Рескова]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства
Кн. 2 : Возврата нет. – 1981. – 332 с.
194861
  Куроп"ятник О. Барселона підвищує ставки. Каталонська криза переходить у конституційну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 5


  "Каталонія нарешті отримала свого нового президента. 17 травня Кім Торра був приведений до присяги і почав формувати уряд. Ця подія створила передумови для припинення прямого правління Мадрида в цій автономії, яке триває майже сім місяців. Але всі ...
194862
  Малишева Ірина Барселона Футбол, фламенко і фієста : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 28-30 : Фото
194863
  Бурлуцкий Андрей Барселона. В ритме моего сердца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 64-69 : фото
194864
  Біленко Василь Барселона. Вежі з людей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 33-35 : фото
194865
  Малєй Антоніна Барселона. Не втрать голови : Іспанія / спецрепортаж / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 30-33 : Фото
194866
  Лесич Антоніна Барселона. Чим зайнятись // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 38-39 : фото
194867
  Эткинд Е. Барселонская проза / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 241, [3] с., [6] л. фот. – Имен. указ.: с. 229-240. – ISBN 978-617-587-089-1
194868
  Логинов С. Барская пустошь : рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 133-161. – ISSN 0131-8136
194869
  Мориц Ж. Барские затеи. / Ж. Мориц. – Москва, 1961. – 272с.
194870
  Новиков Андрей Барский двор. Повести и рассказы. / Новиков Андрей. – М. – 191с.
194871
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки : исторические очерки / М. Грушевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1894. – [2], VI, 310 с., 1 л. табл. : табл.
194872
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.) : исторические очерки (XV-XVIII в.) / М. Грушевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1894. – VI, 404 с., 2 л. табл., карт. : ил., карт.
194873
  Лончаков Г.В. Барсова падь / Г.В. Лончаков. – Хабаровск, 1970. – 342с.
194874
  Эргма Э.В. Барстеры, Новые, Сверхновые - термоядерные взрывы в космосе / Э.В. Эргма. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
194875
  Юргенсон П.Б. Барсук / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
194876
  Подъяпольский Н. Барсук / Н. Подъяпольский. – М, 1933. – 40с.
194877
  Сатунин К.А. Барсук и куницы конца бронзового века на Кавказе : (с 2 табл.) / [соч.] К.С. Сатунина. – [Тифлис]
1. – 1907. – 36 с., 2 л. табл.
194878
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – Москва-Л, 1930. – 398с.
194879
  Леонов Л. Барсуки / Л. Леонов. – М, 1933. – 490с.
194880
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1947. – 352с.
194881
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1950. – 352с.
194882
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1952. – 364с.
194883
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 367с.
194884
  Леонов Л.М. Барсуки : Роман / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 371с.
194885
  Леонов Л. Барсуки / Л. Леонов. – М, 1969. – 391с.
194886
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1978. – 355с.
194887
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 318с.
194888
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1989. – 318с.
194889
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1990. – 487с.
194890
  Леонов Л.М. Барсуки .Соть / Л.М. Леонов. – Москва, 1982. – 624с.
194891
  Пирс Джордж Барсуки. Упрямец в маске / Пирс Джордж, Эхле Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 68-79 : фото. – ISSN 1029-5828
194892
  Афанасьев Е.М. Барсучья мозоль : басни / Е.М. Афанасьев ; [худож. Е.М. Чехановцев]. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 47 с. : ил.
194893
   Барський Юрій Миколайович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 5. – ISBN 978-617-7069-48-4
194894
   Барт (Barth) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 678. – ISBN 966-316-069-1
194895
   Барт (Barthes) Ролан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 678-679. – ISBN 966-316-069-1
194896
  Зарубин И.И. Бартангские и рушанские тексты и словарь / И.И. Зарубин. – М, 1937. – 95с.
194897
  Соколова В.С. Бартангские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1960. – 194с.
194898
  Карамхудоев Н. Бартангский язык (фонетика и морфология) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карамхудоев Н. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1965. – 29 с.
194899
  Ермилова Л. Бартер : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-107. – ISSN 0131-2332
194900
   Бартерна економіка: негрошові операції в бюджетному секторі України = The barter economy; non-monetary transactions in Ukraine"s budget sector : Під ред. Януша Ширмера. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 208 с. – ISBN 966-542-097-6
194901
  Лас-Каллас Бартоломе де Лас-Касас / Лас-Каллас. – Москва, 1966. – 228 с.
194902
  Мелентьева Е.А. Бартоломе де Лас-Касас, защитник индейцнв / Е.А. Мелентьева. – Л, 1966. – 415с.
194903
   Бартольдовские чтения. – Москва : Наука
1981 : Источниковедение и текстология средневекового Ближнего и Среднего Востока. – 1984. – 248 с.
194904
  Жадько В. Бартосік Микола Григорович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 59. – ISBN 978-966-8567-14-8
194905
  Акимов Н.П. Бартошевич А. / Н.П. Акимов. – Ленинград, 1933. – с.
194906
  Тхір Л. Бартошицька школо, завжди нас чекай! // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 15 жовтня (№ 42). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  До 20-ліття від дня надання імені Лесі Українки Початковій школі № 8 у Бартошицях.
194907
  Радичков Й. Барутен буквар / Й. Радичков. – София, 1976. – 195 с.
194908
  Соколов В.Н. Бархан: повести и рассказы. / В.Н. Соколов. – М,, 1983. – 286с.
194909
  Зубарев В.И. Барханы / В.И. Зубарев. – М, 1959. – 88с.
194910
  Борджаков Ш.Н. Барханы поют : стихи / Ш.Н. Борджаков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 73 с.
194911
   Бархат амурский. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 139 с.
194912
  Юрків З.М. Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України / З.М. Юрків. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2011. – 272 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-231. – ISBN 978-617-530-122-7
194913
  Васильев А.Н. Бархатная дорожка / А.Н. Васильев. – Москва, 1949. – 64с.
194914
  Чан В. Бархатная роза : роман / В. Чан; Пер. с вьет. Е.А. Баздырева и А.С.Воронина. – Москва : Военное издательство, 1986. – 264 с.
194915
   Бархатная Хорватия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 20-25 : фото
194916
  Незнанский Ф. Бархатный губернатор / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ; Олимп, 2000. – 400с. – (Марш Турецкого, вып. 30). – ISBN 5-7390-0924-7; 5-17-001042-7
194917
  Гроссман Л.П. Бархатный диктатор / Л.П. Гроссман. – Москва, 1933. – 249с.
194918
  Троллоп А. Барчестерские башни / А. Троллоп. – Москва, 1970. – 478с.
194919
  Троллоп А. Барчестерские башни : Роман / А. Троллоп. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
194920
   Барчук Оксана Іллівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 205 : фото
194921
  Табачников Х.Х. Баршевские мотивы : роман в новеллах / Хаскель Табачников ; пер. с евр. М.С.Беленького. – Москва : Советский писатель, 1982. – 288 с.
194922
  Слюсаренко А.Г. Барщина / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 29. – ISBN 966-642-073-2
194923
  Касюк А.Ф. Барыскавічы 1 - паселішча V-XI ст. у Мазырскім Палессі // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 19-52. – ISBN 978-966-02-8143-1


  У статті представлені результати археологічних досліджень, проведених в Росії 2009, 2011—2016 у ранньослов’янському поселенні Борисковичі 1 на Мозирському Поліссі. До цього часу пам’ятки другої половини I тис. до н. e. в регіоні цілеспрямовано і ...
194924
  Пушкин А.С. Барышня-крестьянка / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 32с.
194925
  Пушкин А.С. Барышня-крестьянка / А.С. Пушкин ; [худож. А.С. Бакулевский]. – Москва : Советская Россия, 1979. – 94 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание
194926
  Пушкин А. Барышня-крестьянка. Пиковая дама. Выстрел [Електронний ресурс] / Александр Пушкин, чит. М. Козаков ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 5 ч. 19 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884151369


  На диске представлены произведения А. Пушкина, входящие в школьную программу и в обязательный минимум абитуриентов гуманитарных вузов.
194927
  Губарев В.Г. Барышня / В.Г. Губарев. – М, 1955. – 84с.
194928
  Андрич И. Барышня : роман / Андрич И. ; пер. с серб.-хорв. О. Кутасова ; [предисл. М. Богданова]. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 232 с. : ил.
194929
  Шницлер А. Барышня Эльза / А. Шницлер. – Л., 1925. – 91с.
194930
  Вежинов П. Барьер / П. Вежинов. – Москва, 1980. – 150с.
194931
  Джаксыбаев А. Барьер : роман / А. Джаксыбаев; пер. с каз. Л.Кривощекова. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 278 с.
194932
  Ильюшин А.А. Барьер / А.А. Ильюшин. – М., 1987. – 139с.
194933
  Зиберова Д.А. Барьер : фантастика-размышления о человеке нового мира : переводы / сост. Д.А. Зиберова. – Москва : Правда, 1988. – 448 с. – (Мир приключений)
194934
  Глушкин Б О. Барьер / Б О. Глушкин, . – Калининград, 1989. – 382с.
194935
  Шкляренко Б.П. Барьер / Б.П. Шкляренко. – Ярославль, 1989. – 60с.
194936
  Стрелков В.А. Барьер "белой смерти" / В.А. Стрелков. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 286с.
194937
  Бендер Л.М. Барьер высоты : [стихи] / Л.М. Бендер. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 94с.
194938
  Шиллер Н.Е. Барьер несовместимости / Н.Е. Шиллер, Ю.Г. Шишина. – М., 1963. – 40с.
194939
  Щербак Ю.Н. Барьер несовместимости : роман / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1974. – 295 с.
194940
  Александров В. Барьер несовместимости : докум. рассказы о человеч. трагедиях / Сост. и авт. предисл. В. Александров. – Москва : Прогресс, 1981. – 104 с.
194941
  Сырокомский В. Барьер несовместимости : докум. рассказы о человеч. трагедиях / сост. и авт. предисл. В. Сырокомский. – 2-е изд., доп. – Москва : Прогресс, 1983. – 128 с.
194942
  Вежинов П. Барьер. Измерения / П. Вежинов. – Москва, 1989. – 398с.
194943
  Федорова А.П. Барьер. Стихи. Поэмы. / А.П. Федорова. – Красноярск, 1973. – 102с.
194944
  Евтушенко Ю.Г. Барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы оптимизации (случай нелинейного программирования) / Ю.Г. Евтушенко, В.Г. Жадан. – М, 1991. – 63с.
194945
  Максютов Ф.А. Барьерные ландшафты СССР / Ф.А. Максютов. – Саратов, 1981. – 138с.
194946
  Гулевский А.К. Барьерные свойства биомембран при низких температурах / А.К. Гулевский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186-206. – ISBN 5-12-000257-9
194947
  Атакулов Б.А. Барьерные эффекты в полупроводниках : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Атакулов Банноб Атакулович ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 25 с. – Библиогр.: 40 назв.
194948
  Садовский В.В. Барьерный бег / В.В. Садовский. – М., 1967. – 96с.
194949
  Щенников Б.Ф. Барьерный бег для женщин. / Б.Ф. Щенников. – М, 1975. – 72с.
194950
  Буланчик Е.Н. Барьерный бег на 110 м (опыт тренировки). / Е.Н. Буланчик. – М., 1955. – 96с.
194951
  Ионов Д.П. Барьерный бег. / Д.П. Ионов. – М., 1955. – 64с.
194952
  Буланчик Е.Н. Барьерный бег. / Е.Н. Буланчик, А.Н. Остапенко. – М., 1968. – 111с.
194953
  Гриднев П.Я. Барьеры / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1976. – 78с.
194954
  Левинштейн М.Е. Барьеры (От кристалла до интегральной схемы) / М.Е. Левинштейн, Г.С. Симин. – Москва : Наука, 1987. – 320 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 65)
194955
  Галитарова Н.М. Барьеры в системе массовой информации и пропаганды. (Некоторые социальные и психол. проблемы воспитания сообщений печати, радио, телевидения) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Галитарова Н.М.; МГУ. – М., 1971. – 15л.
194956
  Краснов А.Б. Барьеры воздушной разведки / А.Б. Краснов. – М., 1987. – 175с.
194957
  Мартиросян Б.П. Барьеры на пути к нашей Новой школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 34-37. – ISSN 0869-561Х
194958
  Резник С.Д. Барьеры на пути становления молодого преподавателя // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 112-117. – ISSN 0869-3617


  Задача воспитания, выращивания вузовского преподавателя многогранна. Она требует отбора молодых людей в аспирантуру с акцентом не только на защите диссертации, но и на подготовке к преподавательской деятельности.Как мотивировать молодых людей к ...
194959
  Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях / И.И. Дюмулен. – Москва, 1977. – 223с.
194960
  Лупьян Я.В. Барьеры общения, конфликты, стресс... / Я.В. Лупьян. – 2-е изд., доп. – Минск, 1988. – 222с.
194961
  Коротченков Барьеры Шоттки, собственные окислы и МОП структуры на фосфиде индия / Коротченков, И.П. Молодян. – Кишинев, 1984. – 115 с.
194962
  Федотов В.И. Барьеры. Стихи. / В.И. Федотов. – М,, 1965. – 85с.
194963
  Рябуха О.П. Бас урвався / О.П. Рябуха. – Киев, 1966. – 135 с.
194964
  Білий Д. Басаврюк XX : роман / Дмитро Білий ; [ілюстрації: Вероніка Драпак]. – Київ : Наш Формат, 2014. – 192, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-97425-3-7
194965
  Клименко В. Басейн ріки Оскіл як туристсько-рекреаційна територія / В. Клименко, Т. Нізамова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
194966
   Басейн річки Чорна Тиса - перспективна територія для розширення меж Карпатського біосферного заповідника / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, І.В. Кравчук, Т.М. Лаврук, В.Р. Острікова, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 97-111 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
194967
  Сайчук М. Басейн Чорного моря в оперативно-стратегічному плануванні Збройних Сил США під час Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 58-76. – ISSN 2521-1706
194968
  Кирилюк О. Басейни річок Гукова, Дерелую та Виженки як мегаекосистеми / О. Кирилюк, С. Кирилюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
194969
  Гавриленко О.П. Басейнова модель управління водними ресурсами: алгоритм запровадження в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 137-146. – ISSN 2308-135X
194970
  Погорільчук Наталія Михайлівна Басейнова організація Мезозой-Кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.04 / Погорільчук Н.М.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
194971
  Сазонець І.Л. Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 198-205. – ISSN 2313-4569
194972
  Паламарчук М.М. Басейновий підхід до управління природокористуванням / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 196-203. – Бібліогр.: 30. – ISBN 966-521-109-9
194973
  Кокозій О.Є. Басейновий підхід та його впровадження у басейнове управління України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 46-49
194974
  Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи водогосподарських проектів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 853-860. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-129-3
194975
  Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфосистеми правобережної України і оцінка екологічного стану навколишнього середовища // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 224-229. – Бібліогр.: 17 назв
194976
   Басейново-ландшафтний принцип в оцінюванні ступеня радіоекологічної критичності території України / Т.Д. Лев, Б.С. Прістер, В.Д. Виноградська, О.Г. Тищенко, В.Н. Піскун // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 49-58 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
194977
  Белоусова В.П. Басеконечно малые изгибания высших порядков / В.П. Белоусова. – К
2. – 1973. – 78с.
194978
  Авксентьева Э.П. Басенное творчество Демьяна Бедного : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авксентьева Э.П. ; МП РСФСР. – Москва, 1963. – 16 с.
194979
  Войтишина Д.Й. Басівкутське водосховище: іхтіоекологічні та соціально-економічні проблеми / Д.Й. Войтишина, Д.П. Кривко, І.А. Дацюк // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
194980
   Баскетбол. – М., 1952. – с.
194981
  Гзовский Б.М. Баскетбол / Б.М. Гзовский. – Свердловск, 1953. – 40с.
194982
   Баскетбол : программа для спортивных секций коллективов физ. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 48 с. – Библиогр.: с. 46
194983
  Беляев И.Н. Баскетбол / И.Н. Беляев, Н.В. Семашко. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 32 с. : ил.; 4 с. ил. – (Навстречу спартакиаде народов РСФСР / Ком-т по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР)
194984
  Семашко Н.В. Баскетбол / Н.В. Семашко. – М., 1956. – 62с.
194985
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1956. – 251с.
194986
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1957. – 144с.
194987
   Баскетбол : программа для спортивных секций колективов физической культуры. – Москва : Физкальтура и спорт, 1958. – 36 с.
194988
  Ауэрбах А. Баскетбол / Арнольд Ауэрбах ; сокр. пер. с англ. В.А. Григорьева. – Москва, 1961. – 159 с. : ил. – (Физкультура и спорт)
194989
   Баскетбол : [учеб. для спортивных фак. ин-тов физ. культуры]. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 248 с. : ил.
194990
  Юмашев Б.О. Баскетбол / Б.О. Юмашев. – К., 1970. – 83с.
194991
   Баскетбол : справочные термины на пяти языках: русский, francais, english, deutsch, polski. – Москва : Русский язык, 1979. – 84 с.
194992
   Баскетбол = Basket-ball : спортивные термины на пяти языках русский, francais, english, deutsch, polski. – Москва ; Варшава : Русский язык ; Ведза повшехна, 1980. – 76 с.
194993
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР : справочник (1950 год) / И.Н. Беляев, Г.М. Куколевский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 136 с.
194994
   Баскетбол в СССР : справочник за 1951-1952 годы. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 236 с.
194995
   Баскетбол в СССР : справочник за 1953 год / авт.-сост. И.Н. Беляев. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
194996
   Баскетбол в СССР : справочник за 1954 год. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 164 с.
194997
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР : справочник за 1955 год. / И.Н. Беляев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 168 с.
194998
   Баскетбол в СССР. / Беляев И.Н. – М., 1952. – с.
194999
  Преображенский И.Н. Баскетбол в школе. / И.Н. Преображенский, А.А. Харазянц. – М., 1969. – 160с.
195000
  Одайник В.В. Баскетбол як один з шляхів зміцнення здоров"я студентської молоді на заняттях з фізичного виховання // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 114-118. – Бібліогр.: 8 назв.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,