Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
194001
   "АэроСвит" расширяет парк среднемагистральных самолетов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 8. – ISSN 1998-8044
194002
   "Аэросвит" расширяет флот // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 10 : Фото. – ISSN 1998-8044
194003
   "АэроСвит" увеличивае флот Boeing"ов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 11 : фото. – ISSN 1998-8044
194004
  Куцый Сергей "АэроСвит": динамика при поддержке агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
194005
  Лужнев М.Д. "Ба! Знакомые все лица!" / М.Д. Лужнев. – Донецк, 1963. – 61с.
194006
  Колодюк І. "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 77-82
194007
  Мачтет Г.А. "Баба" и другие рассказы / Григорий Мачтет. – 2-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель (И. Кнебель), 1895. – [4], 247 с.


  На тит. л. печать-фамилия: Яков Иванович Горощенко
194008
  Іваннікова Л. "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі степової України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
194009
   "Бабин Яр" чи "Дророгожичі"? / І. Сюндюков, Ю. Романенко, В. Нахманович, Й. Зісельс, В. Осьмак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Про дискусію навколо назви станції метро.
194010
  Зісельс Й. "Бабин Яр. Це повинен бути український проект" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 4


  Про неприпустимість нав"язування однобічного підходу і роль держави у створенні меморіалу.
194011
  Карабан Д. "Бабский штаб" и "английский шпион". Приднестровье после выборов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Впервые за 20 л. в Приднестровье сменился лидер. Это произошло демократическим образом на выборах, а не путем уличных демонстраций и "оранжевых" революций. Более того, победил кандидат, который не имел ни админресурса, ни огромной финансовой подпитки, ...
194012
  Микитась В. "Бабське століття" // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 131-146. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Києво-Могилянська академія (1659-1817).
194013
  Войтович Леонтій "Баварський географ": проблеми локалізації слов"янських племен // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 42-62. – ISSN 0203-9494
194014
  Войтович Л.В. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 12-34. – ISSN 0130-5247
194015
  Зінченко С. "Багатий сяйвом світлих душ" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Із циклу віршів про Крим.
194016
  Постольник І. "Багатий" та "бідний" в середовищі українського селянства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33


  За етнографічними матеріалами Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства.
194017
  Павленко С. "Багато біографічної інформації про Мазепу крилося в панегіриках". Дослідник майже 10 років присвятив пошуку творів, присвячених гетьману, у Варшаві, Гданську, Харкові, Львові, Києві та Санкт-Петербургі, а потім подбав про переклад їх / бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 9


  Дослідник майже 10 років присвятив пошуку творів, присвячених гетьману, у Варшаві, Гданську, Харкові, Львові, Києві та Санкт-Петербургі, а потім подбав про переклад їх із польської та латинської мов. Історик Сергій Павленко своїми дослідженнями ...
194018
  Гюлен Ф. "Багато літ я істину шукав!" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 15-38. – ISSN 0320-8370


  Фетхуллах Гюлен (Fethullah Gulen; 1941) - турецький мислитель та теолог, автор понад 60 книг про іслам, визнаний в 2008 році американським журналом «Форін Полісі» і британським «Проспект» провідним інтелектуалом світу.
194019
  Хранюк Х. "Багато людей нічого не знають про Україну, бо вона себе не рекламує" / інтерв"ю взяла Христина Грищук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Україністику в Познанському університеті відкрили з ініціативи директора Інституту... російської філології Нині познанська україністика святкує 20-річчя. Раніше там діяла кафедра української мови при Інституті російської філології, а цьогоріч ...
194020
  Терещенко Є. "Багато матеріалів і досі не розкриті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 88). – С. 5


  У Києві триває виставка документів і спогадів, присвячена "Великому терору" в Білорусі.
194021
  Саган О. "Багато українців фактично перебувають у полоні московських міфів..." / інтерв"ю записав Олег Махно // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 58-65


  Інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України Олександром Саганом.
194022
  Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії. (Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана Алексиєвич) // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 56-57. – ISSN 2313-559X
194023
  Будкевич А. "Багатоголосся письменства Михайла Слабошпицького" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12
194024
  Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 3 назви
194025
  Елиферова М. "Багира сказала..." : гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 254-277. – ISSN 0042-8795
194026
  Ксенопулос Г. [Багаті та бідні / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
194027
  Мекснер Франц <<Бабочки в животе>> и 25 опредилений любви : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 200 : Фото. – ISSN 1029-5828
194028
  Нгуен Минь Фу Аэроклиматическая характеристика муссонов Индокитая : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Нгуен Минь Фу; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 12л.
194029
  Гаврилова З.И. Аэроклиматический атлас тропопаузы южного полушария и температурного поля атмосферы Земли / З.И. Гаврилова, В.И. Чуприна. – Ленинград, 1968. – 273с.
194030
   Аэроклиматический справочник Антарктиды. – Ленинград : ГИМИЗ
Кн. 1. – 1967. – 380 с.
194031
   Аэроклиматический справочник Африки (южное полушарие) : Южное полушарие. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 425с. – Библиогр.: с. 5, 14
194032
   Аэроклиматический справочник океанов Южного Полушария. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 461с.
194033
   Аэроклиматический справочник среднего ветра над СССР. – Москва : Гидрометеоиздат, 1972. – 97с.
194034
   Аэроклиматический справочник характеристик ветра в узлах координатной сетки северного полушария на изобарических поверхностях : 850, 700, 500, 300, 100 мб. – Москва, 1965. – 172с.
194035
   Аэроклиматический справочник характеристик ветра в узлах координатной сетки Южного полушария на изобарических поверхностях. – Москва : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
194036
   Аэроклиматический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
194037
  Гаврилова Л.А. Аэроклиматология / Л.А. Гаврилова. – Л., 1982. – 155с.
194038
  Андроников В.Л. Аэрокосмичекие методы изучения почв : Монография / В.Л. Андроников. – Москва : Колос, 1979. – 280с.
194039
   Аэрокосмическая информация как источник ресурсного картографирования : сборник статей. – Иркутск : ИГСИДВ, 1979. – 150с.
194040
  Фивенский Ю.И. Аэрокосмическая фотография : учеб. пособ. / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Ю.И. Фивенский, М.К. Наумкин. – Москва : Московский университет
основы фотометрии и структурометрии. – 1987. – 140 с.
194041
   Аэрокосмические и картографические методы в исследовании окружающей среды : (тезисы докладов секция IV VII съезда Геогр. о-ва СССР Фрунзе, 1980 г. – Ленинград : ГО СССР, 1980. – 126с.
194042
   Аэрокосмические и наземные исследования динамики природных процессов Сибири : сборник статей. – Иркутск : ИГ, 1984. – 192с.
194043
  Трофимов Д.М. Аэрокосмические исследования в зарубежных странах и использование их результатов в геологии / Д.М. Трофимов. – М, 1976. – 41с.
194044
  Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические исследования динамики географических явлений : монография / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1991. – 206 с. – ISBN 5-211-01624-6
194045
   Аэрокосмические исследования земли - обработка видеоинформации на ЭВМ. – Москва : Наука, 1978. – 248с.
194046
   Аэрокосмические исследования Земли : материалы школы-семинара. – Москва : Наука, 1979. – 303с.
194047
  Сумарокова В.В. Аэрокосмические исследования и водный баланс дельты реки Или / В.В. Сумарокова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1992. – 160с.
194048
   Аэрокосмические исследования на региональном этапе геологоразведочных работ на нефть и газ. – Москва : Недра, 1988. – 158с. – Библиогр.: с. 157-159
194049
  Оруджева Д.С. Аэрокосмические исследования нефтегазоносных территорий / Д.С. Оруджева. – М, 1982. – 76с.
194050
  Кондратьев К.Я. Аэрокосмические исследования почв и растительности / К.Я. Кондратьев, В.В. Козодеров, П.П. Федченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 232с.
194051
  Аковецкий В.И. Аэрокосмические исследования природных ресурсов / Аковецкий В.И. – Москва : Знание, 1986. – 47 с. – Издается ежемесячно с 1966 г. – (Науки о земле ; № 9 ; Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия)
194052
   Аэрокосмические исследования природных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1988. – 164с. – Библиогр.: с. 111-165
194053
   Аэрокосмические исследования природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока : сборник научных трудов. – Новосибирск : Ин-т геологии и геофизики, 1979. – 155с. – Библиогр. в конце статей
194054
  Брюханов А.В. Аэрокосмические методы в географических исследованиях : учебное пособие / А.В. Брюханов, Г.В. Господинов, Ю.Ф. Книжников. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 231с.
194055
  Попова В.Б. Аэрокосмические методы в географических исследованиях : Учебное пособие / В.Б. Попова. – Саратов
ч. 1. – 1984. – 78с.
194056
   Аэрокосмические методы в географических исследованиях Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск : ИГСИДВ, 1981. – 146с. – Библиогр. в конце статей
194057
   Аэрокосмические методы в геоэкологии. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205 с.
194058
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в гидрогеологии и инженерной геологии / А.В. Садов, А.Л. Ревзон. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
194059
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в инженерной геодинамике / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1988. – 206с.
194060
   Аэрокосмические методы в исследовании окружающей среды : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 154с.
194061
   Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве : сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 247с.
194062
   Аэрокосмические методы в социально-экономической географии : учебно-метод. пособие. – Москва : Московский университет, 1983. – 203с. – Библиогр.: с. 160
194063
  Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований / Л.Е. Смирнов. – Ленинград : ЛГУ, 1975. – 303с.
194064
  Сердюков В.М. Аэрокосмические методы географических исследований / В.М. Сердюков, Г.А. Патыченко, Д.А. Синельников. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
194065
   Аэрокосмические методы геологического изучения шельфа. – Ленинград : Недра, 1985. – 276с.
194066
  Андроников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв / Андроников В.Л. ; ВАСХНИЛ, Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. – Москва : Колос, 1979. – 280 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 271-278
194067
  Садов А.В. Аэрокосмические методы поисков подземных вод. / А.В. Садов. – М., 1985. – 144с.
194068
   Аэрокосмические методы при комплексном изучении рудных провинций : сб. науч. трудов. – Москва : ИМГРЭ, 1985. – 75с.
194069
   Аэрокосмические съемки при изучении глубинного строения регионов СССР : сборник научных трудов. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1990. – 131с.
194070
   Аэрокосмические съемки при прогнозировании и поисках полезных ископаемых : сб. науч. трудов. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1985. – 77с.
194071
  Межеловский Н.В. Аэрокосмический мониторинг геологической среды. / Н.В. Межеловский. – М, 1988. – 62с.
194072
  Рудько Г.И. Аэрокосмический мониторинг экологической ситуации техногенно перегруженных промышленных регионов / Г.И. Рудько, Н.З. Маняк, В.И. Пикулик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
194073
   Аэрокосмическое изучение сейсмоопасных зон. – Москва : Наука, 1988. – 131, [2] c., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 127-132
194074
   Аэрокосмическое исследование в комплексном решении нефтегеологических задач. – Киев, 1992. – 153с.
194075
   Аэрокосмичесоке изучение современных и новейших тектонических процессов. – Москва, 1988. – 133с.
194076
   Аэрокосмогеологические исследования в комплексном решении нефтегеологических задач : опыт, эффективность, пробл.): сб. науч. трудов. – Киев : КО ИГИРГИ, 1992. – 153 с.
194077
  Викторов С.В. Аэроландшафтная индикация последствий деятельности человека в пустынях. / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1973. – 57с.
194078
   Аэроландшафтно-индикационные методы при региональных инженерно-геологических исследованиях / [С.В. Викторов, А.В. Садов, Р.Н. Гельман и др.] ; под ред. С.В. Викторова, А.В. Садова. – Москва : Недра, 1981. – 203с. – Библиогр.: с. 197-199 (50 назв.)
194079
  Воронцов Петр Алексеевич Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы : Автореф... д-ра геогр.наук: / Воронцов Петр Алексеевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
194080
  Моисес Лусиано Амаро Аргуэс Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы над островом Куба. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Моисес Лусиано Амаро Аргуэс; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1984. – 20л.
194081
  Зайченко В.А. Аэрологические приборы, производство аэрологических наблюдений и подготовка к ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайченко В.А.; МВО-СССР.Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1951. – 8л.
194082
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 698 / Волеваха В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
194083
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Волеваха В.А.; КГУ. – К., 1967. – 26л.
194084
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Волеваха В. А.; Укр. НИИ гидрометеорологии. – К., 1967. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
194085
  Молчанов П.А. Аэрология : Пособие для вузов / П.А. Молчанов. – Москва : ОГИЗ, 1931. – 343с.
194086
  Молчанов П.А. Аэрология / П.А. Молчанов. – Л.-М., 1938. – 408с.
194087
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Л, 1951. – 452с.
194088
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.1 : Методы аэрологических измерений. – 1961. – 518с.
194089
  Белинский В.А. Аэрология : [учебное пособие для годрометеорол. техникумов] / Белинский В.А., Побияхо В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 464 с. : ил.
194090
  Пинус Н.З. Аэрология / Н.З. Пинус, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Физика свободной атмосферы. – 1965. – 351с.
194091
  Зайцева Н.А. Аэрология / Н.А. Зайцева, В.И. Шляхов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 288с.
194092
  Зайцева Н.А. Аэрология : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / Зайцева Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 324, [1] с. – Библиогр.: с. 322-323
194093
  Медведев И.И. Аэрология калийных рудников / И.И. Медведев, А.Е. Красоштейн. – Свердловск, 1990. – 249с.
194094
  Павлов Н.Ф. Аэрология, радиометрология и техника безопасности / Н.Ф. Павлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 432с.
194095
  Танатар И.Я. Аэрология. Метод шаров-пилотов, наблюдаемых с одного пункта. / И.Я. Танатар. – М., 1948. – 347с.
194096
   Аэромагнитная съемка в геологии. – Москва, 1963. – 124с.
194097
   Аэромагнитная съемка при региональных тектонических исследованиях. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1973. – 80с.
194098
   Аэромагнитные данные в исслед[ованиях....]. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
194099
  Матушкин Б.А. Аэромагнитные исследования глубинного строения земной коры на Кавказе и в западной части Средней Азии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Матушкин Б.А.; Моск. гос. ун-т. Кафедра геофизики. – М., 1969. – 17л.
194100
   Аэромагнитные методы в геофизике. – Москва : Мир, 1966. – 224с.
194101
   Аэрометоды в географии : тезисы докладов. – Москва : МФГО СССР, 1974. – 31с.
194102
  Бекжанов Г.Р. Аэрометоды в геологии Казахстана : [сб. ст.] / [гл. ред. Г.Р. Бекжанов] ; М-во геологии Каз. ССР, КазНИИ минер. сырья, ОНТИ КазИМСа, Каз. аэрогеол.-геофиз. экспедиция. – Алма-Ата : КазИМС
Вып. 1 : 1977. – 1977. – 83 с. : ил., 1 л. схем. – Библиогр. в конце статей
194103
  Баранова А.И. Аэрометоды в геологических исследованиях : библиогр. указатель отечествен. и иностр. лит-ры июль-декабрь 1970 г. / Баранова А.И., Чижова-Ореус Н.Н. ; М-во геологии СССР, Лаб. аэрометодов , Библиогр. информация. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 48 с.
194104
  Попова В.Б. Аэрометоды в геоморфологических исследованиях : Учебное пособие / В.Б. Попова; Под ред.Лебедева В.Г. – Саратов, 1968. – 96с.
194105
   Аэрометоды географических исследований : [ Тезисы докл. – Москва, 1972. – 39 с.
194106
   Аэрометоды геологических исследований. – Ленинград : Недра :Ленинградское отделение, 1971. – 703с. : ил., табл.
194107
  Гальперов Г.В. Аэрометоды геологического изучения районов двухъярусного строения : (на примере Тургайского прогиба) / М-во геологии СССР, Всесоюз. аэрогеол. науч.-произв. объединение "Аэрогеология". Лаб. аэрометодов ; Г.В. Гальперов, А.В. Перцов, Н.А. Брусничкина. – Ленинград : Недра, 1979. – 111 с.
194108
  Самойлович Г.Г. Аэрометоды изучения лесов / Г.Г. Самойлович, 1959. – С. 257-264. – Вырезка
194109
   Аэрометоды изучения местности : тезисы докладов. – Москва : МФГО, 1973. – 32с.
194110
   Аэрометоды изучения природной среды : сборник докладов. – Москва : МФГО, 1975. – 41с.
194111
   Аэрометоды изучения природных ресурсов : сборник / под ред. Кудрицкого Д.М., Самойловича Г.Г. – Москва : Госиздат географической лит-ры, 1962. – 328с. – Библиогр.: с. 317-328
194112
  Садов А.В. Аэрометоды изучения селей / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1972. – 126с.
194113
   Аэрометоды исследования местности. – Москва : Недра, 1966. – 115с.
194114
   Аэрометоды при географических и инженерных изысканиях в СССР. – Москва, 1976. – 38с.
194115
  Петрусевич М.Н. Аэрометоды при геологических исследованиях. / М.Н. Петрусевич. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 407с.
194116
  Михайлов А.Е. Аэрометоды при геологических исследованиях: : Учеб. пособие / А.Е. Михайлов, Н.С. Рамм. – Москва : Недра, 1975. – 198с.
194117
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т. 1 : Общие принципы исследований / науч. рук., ред. Г.Ф. Лунгерсгаузен ; ред. т. В.Н. Брюханов, Б.П. Высоцкий. – 1964. – 464с.
194118
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т. 2., вып. 2 : Региональные очерки. Средняя Азия и Казахстан/ Науч. рук. и гл. ред. Г.Ф.Лунгерсгаузен ; ред. выпуска Ю.Я.Кузнецов, Л.Б. Аристархова. – 1964. – 143с. : ил. – Библиогр.: с. 59-60
194119
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва : Наука
Т. 1-. Т. 2., вып. 3 : Горный Алтай, Центральная Тува, Минусинская котловина, Енисейский кряж : регион. очерки. – 1968. – 129с.
194120
   Аэрометоды при поисках полезных ископаемых и геологическом картировании. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 104с.
194121
  Прицкер Д.М. Аэромеханика / Д.М. Прицкер, турьян. – Москва, 1960. – 280 с.
194122
   Аэромеханика : сборник статей, посвящ. 60- летию со дня рождения В.В. Струминского. – Москва : Наука, 1976. – 330с. – Библиогр.: с. 5-8
194123
   Аэромеханика :Сборник статей. – М, 1976. – 330с.
194124
   Аэромеханика и газовая динамика : сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
194125
   Аэромеханика ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов : библиогр. список. – Москва : ЦАГИ, 1960. – 46 с.
194126
  Горлин С.М. Аэромеханические измерения / С.М. Горлин. – Москва, 1964. – 720с.
194127
  Шваб В.А. Аэромеханические методы в технологии производства порошковой продукции: уч. пособие. / В.А. Шваб. – Томск, 1984. – 160с.
194128
  Белов М.И. Аэромобильные операции армии США / М.И. Белов, В.Ф. Авилин. – Москва : Вониздат, 1977. – 141с. : схем. – Библиогр.: с. 138-140 (115 назв.)
194129
  Родзин В.И. Аэромониторинг гидросферы. / В.И. Родзин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 51с.
194130
  Павлов И.М. Аэронавигационное оборудование аэрофотосъемочных самолетов : учеб. пособ. (для студ. спец. 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии) / И.М. Павлов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 83 с.
194131
  Комков А.М. Аэронавигационные карты США / А.М. Комков. – М., 1958. – 66с.
194132
   Аэрономические реакции в верхней атмосфере. – Москва : Мир, 1968. – 152с. – (Проблемы астрономии и геофизики)
194133
  Николе М. Аэрономия / М. Николе. – М., 1964. – 300с.
194134
  Кошелев Владимир Васильевич и др. Аэрономия мезосферы и нижней термосферы / Владимир Васильевич и др. Кошелев. – М., 1983. – 183с.
194135
  Брасье Г. Аэрономия средней атмосферы : Химия и физика стратосферы и мезосферы / Г. Брасье, С. Соломон ; пер. Л.Д. Морозовой ; под ред. А.Д. Данилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 412, [1] с. – Библиогр. в конце глав
194136
  Гурина Н.С. Аэропалинологические исследования и региональные особенности поллинозов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гурина Н.С.; МГУ. – Саратов, 1979. – 16л.
194137
  Рынин Н.А. Аэроплан. / Н.А. Рынин. – Пб., 1923. – 85с.
194138
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Кишинев, 1980. – 559с.
194139
  Хейли А. Аэропорт = Airport : [роман] / Артур Хейли ; [обр. текста, ком. и слов. И.Г. Мкртчян]. – Изд. 2. – Москва : Воениздат, 1981. – 254 с. – Кн. для чт. на анг. яз. – ISBN 5-237-03351-2
194140
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Москва, 1990. – 457с.
194141
  Хейли А. Аэропорт : Роман / Пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской ; Артур Хейли. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-03351-2
194142
  Хейли А. Аэропорт = Airport / Артур Хейли; На англ. яз. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 320с. – (Читаем в оригинале). – ISBN 5-8112-0263-6
194143
  Солнцев Р. Аэропорт "Медведь" / Р. Солнцев. – М., 1987. – 331с.
194144
   Аэропорт Мальдив внедрил в работу комплекс систем управления технологическими процессами Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 6-7 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
194145
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Минск, 1989. – 496с.
194146
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Калининград, 1991. – 496с.
194147
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Запорожье, 1993. – 398с.
194148
   АэропортТАСС сообщает : Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-26 : Фото
194149
   Аэропорты будущего, или что нас ждет в 2020 году // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 3 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
194150
   Аэропорты предпочитают решения AMADEUS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
194151
  Чичкина Светлана Аэропроты Москвы: рокировка лидеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 28-29 : Фото
194152
   Аэрорадиогеохимическое картирование : метод. рекомендации. – Ленинград : Рудгеофизика, 1983. – 104с. – Библиогр.: с. 100-102
194153
   Аэросил, его свойства, применение и технические условаия. – Львов : Каменяр, 1965. – 35с. – Библиогр.: с. 34
194154
  Романов Н.Н. Аэросиноптическое исследование адвективных похолоданий в Средней Азии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Н. Н.; АН УзССР, ин-т матем. и механ. – Ташкент, 1952. – 15 с.
194155
  Вельцер В. Аэроснимки в военном деле / В. Вельцер. – Москва, 1990. – 287с.
194156
  Райттила Ханну Аэростат "Финляндия" : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 138-157. – ISSN 1130-6545
194157
  Афанасьев Г.Т. Аэростатное зондирование атмосферы / Г.Т. Афанасьев, Ю.М. Здорик. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 140 с. : ил., черт., карт. – Библиогр.: с. 135-139 (114 назв.)
194158
  Никольский Г Аэростатные исследования радиационного режима тропосферы и нижней стратоферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Г, А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
194159
   Аэростаты в атмосфере Венеры. – Киев : Наукова думка, 1985. – 134с. – Библиогр.: с. 129-132
194160
  Бонч-Бруевич Аэросъемка и ее практическое значение / Бонч-Бруевич. – кн.3. – Москва : Главлит, 1927. – 61с.
194161
   Аэросъемка и ее применение : труды 9 Всесоюз. совещания по аэросъемке Ленинград, 15-20 марта 1965 г. – Ленинград : Наука, 1967. – 416 с. : ил.
194162
  Гавеман А.В. Аэросъемка и исследование природных ресурсов / А.В. Гавеман; Ред. Федорович Б.А. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 286с.
194163
   Аэротермооптика и лучеводы : Мат-лы 1-й Всес.конф. по аэротермооптике. – Минск, 1970. – 251 с.
194164
  Крючков В.В. Аэротехногенное воздействие на экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, Т.Д. Макарова; АН СССР Кольский научный центр, Институт экономических проблем. – Апатиты, 1989. – 95 с.
194165
  Смирнов А.И. Аэроупругая устойчивость летательных аппаратов. / А.И. Смирнов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 231 с.
194166
  Бисплингхофф Р.Л. Аэроупругость / Р.Л. Бисплингхофф ; пер. с англ. Г.И. Баренблатта [и др.] ; под ред. Э.И. Григолюка. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 799 с. : ил., 1 отд. л. граф. – Библиогр.: с. 714-727 и с. 781-783 (59 назв.)
194167
   Аэроупругость турбомашин : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 284 с.
194168
   Аэрофизика и геокосмические исследования : междувед. сборник. – Москва : МФТИ, 1982. – 143 с.
194169
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – Москва, 1983. – 117с.
194170
   Аэрофизика и геокосмическое исследование : междувед. сборник. – Москва : МФТИ, 1984. – 160 с.
194171
   Аэрофизические исследования : сборник науч. трудов. – Новоссибирск, 1972. – 138с.
194172
   Аэрофизические исследования : сборник науч. трудов. – Новосибирск
Вып. 2. – 1973. – 117 с.
194173
   Аэрофизические исследования сверхзвуковых течений : сборник науч. трудов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1967. – 303 с.
194174
  Валях В.М. Аэрофоометоды при региональных инженерно-геологических исследованиях в аридных районах / В.М. Валях, Е.Г. Чаповский. – Москва, 1977. – 159с.
194175
  Каушакис П.Ю. Аэрофотогеодезические изыскания природного ландшафта местности осушительной мелиорации : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушакис П.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
194176
  Федоров Ю.А. Аэрофотогеодезические исследования водных объектов суши / Ю.А. Федоров. – Л., 1991. – 173с.
194177
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. В.С. Еремеев. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 423 с.
194178
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учеб. пособ. для с.-х. техникумов землеустройства / В.Ф. Дейнеко; ред. С.А. Мурашев. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 340 с.
194179
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. Н.Н. Веселовский. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
194180
  Мурашев С.А. Аэрофотогеодезия : учебник для средних с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / С.А. Мурашев, Я.И. Гебгарт, А.С. Кислицын ; под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287 с.
194181
  Мурашов С.А. Аэрофотогеодезия : Учебник / С.А. Мурашов; Под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287с.
194182
   Аэрофотогеодезия в геофизических исследованиях. – Москва : Недра, 1983. – 135 с.
194183
  Миллер В.С. Аэрофотогеология / В.С. Миллер, К. Миллер. – Москва : Мир, 1964. – 291с.
194184
  Карпович Н.К. Аэрофотограмметрия : учеб. пособ. для летного состава и специалистов аэрофотослужбы ВВС / Н.К. Карпович. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Военное Из-во Министерства Обороны Союза ССР, 1956. – 179 с.
194185
  Коншин М.Д. Аэрофотограмметрия / М.Д. Коншин. – Москва : Недра, 1967. – 348 с.
194186
  Валях В.М. Аэрофотографические и сканерные аэрометоды при инженерно-геологических исследованиях / В.М. Валях. – Москва, 1982. – 261с.
194187
   Аэрофотографическое эталонирование и экстраполяция : методическое пособие. – Ленинград : Наука, 1967. – 160 с.
194188
  Рождествин Н.П. Аэрофотография : Учебник для фотоспец. ВВС Вооруженных сил Союза ССР / Н.П. Рождествин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 325с.
194189
  Кучко А.С. Аэрофотография : основы и метрология / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1974. – 272 с.
194190
  Павлов И.М. Аэрофотография : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / И.М. Павлов, Н.Т. Якубов. – Москва : Недра, 1991. – 334 с. – ISBN 5-247-01141-4
194191
  Михайлов В.Я. Аэрофотография и общие основы фотографии : учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "аэрофотогеодезия" / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 363 с.
194192
  Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1988. – 236 с. – ISBN 5-247-00220-2
194193
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод и аэровизуальные наблюдения при геологическом картировании и поисках полезных ископаемых : учебное пособие по курсу "Геологическое картирование" для студентов геологоразведочной и гидрогеологической специальностей / Б.П. Высоцкий; Отв. ред. Буялов Н.И. – Москва : Тип. Хоз. Упр. Минтрансмаша, 1957. – 78с.
194194
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод при геологических исследованиях / Б.П. Высоцкий; Ред. Поспелова А.М. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 84с.
194195
  Книжников Ю.Ф. Аэрофотометоды в географических исследованиях / Ю.Ф. Книжников. – Москва, 1972. – 132с.
194196
  Заитов И.Р. Аэрофотометоды в географических исследованиях / И.Р. Заитов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 206с.
194197
  Гурьева З.И. Аэрофотометоды геолго-геоморфологического исследования внутреннего шельфа и берегов морей / З.И. Гурьева. – Ленинград, 1976. – 227 с.
194198
  Слуцкая С.Г. Аэрофотометрический метод исследования природных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.501 / Слуцкая С.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1973. – 21л.
194199
   Аэрофотосъемка - метод изучения природной среды : сборник статей : посвящ. памяти Н.Г. Келля. – Москва : Наука, 1973. – 192 с.
194200
  Бонч-Бруевич Аэрофотосъемка : Метод аэрофотосъемки. Описание производственных процессов. Применение и организация аэрофотосьемочных работ / Бонч-Бруевич. – Москва : Транспечать НКПС, 1931. – 152с.
194201
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учеб. пособ. для студ. аэрогиодезической спец-ти геодезических вузов / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат
Летносъемочный процесс. – 1949. – 252 с.
194202
  Герасимов Н.С. Аэрофотосъемка / Н.С. Герасимов, Ф.И. Бродский; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : ВИА, 1952. – 406 с. – на правах рукописи
194203
  Евсеев-Сидоров Аэрофотосъемка : учебник для спец. "Аэрофотосъемка" средних спец. учеб. заведений / Евсеев-Сидоров, Я.Л. Зиман; ред. В.В. Струков. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 259 с.
194204
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учебник для спец-ти "Аэрофотогеодезия" / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 335 с.
194205
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка / А.И. Шершень. – М, 1958. – 335с.
194206
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка : Автоматизация аэрофотосъемочных процессов : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, И.В. Алмазов, А.Н. Прилепский. – Москва : Недра, 1985. – 256 с.
194207
   Аэрофотосъемка городов в масштабах 1:2 000 и 1:5 000 : краткие указания. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 168 с.
194208
   Аэрофотосъемка городов и городских поселков : справочное руководство. – Москва : Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1953. – 356 с. – Библиогр.: с. 345-346
194209
  Райзбер П.Я. Аэрофотосъемка и аэрофотограмметрия / П.Я. Райзбер. – Л, 1951. – 340с.
194210
  Попов И.В. Аэрофотосъемка и изучение вод суши / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд., 1960. – 166с.
194211
  Черногоров В.П. Аэрофотосъемка снежного покрова в верховьях р. Ангрен для гидрологических целей / Глав. упр. гидрометеорологичесой службы при Совете Министров СССР ; Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т ; В.П. Черногоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128 с.
194212
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, А.Ф. Стеценко. – Москва : Недра, 1981. – 296 с.
194213
  Аржанов Е.П. Аэрофотосъемочное оборудование : учеб. пособие для учащихся топограф. техникумов / Аржанов Е.П., Ильин В.Б. – Москва : Недра, 1972. – 184 с.
194214
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 370 с.
194215
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 367 с.
194216
  Веселовский Н.Н. Аэрофототопография : учебник для специальности "картография" / Н.Н. Веселовский; Ред. Гебгарт Я.И. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 347с.
194217
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – Москва : Недра, 1971. – 560 с.
194218
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – 2-е изд. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 576 с.
194219
  Коншин М.Д. Аэрофототопография. / М.Д. Коншин. – 2-е изд. – М., 1952. – 360с.
194220
  Франтов Г.С. Аэроэлектроразведка методом бесконечнодлинного кабеля / Г.С. Франтов, Шувал-Сергеев. – Л, 1961. – 167с.
194221
   Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования. – Москва, 1961. – 43 с.
194222
  Бархатов Д.Р. Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 04.131 / Бархатов Д.Р. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
194223
  Любцева Е.Ф. Аэроэлектроразведка методом длинного кабеля при геологическом картировании. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Любцева Е.Ф.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
194224
  Каменецкий Ф.М. Аэроэлектроразведка методом переходных процессов / Ф.М. Каменецкий, В.М. Тимофеев, В.А. Мамаев. – Москва : Недра, 1978. – 65с.
194225
  Аминов Р.З. АЭС с ВВЭР / Р.З. Аминов. – Москва, 1990. – 264 с.
194226
  Домбровский О.И. Аю-Даг - "святая" гора / О.И. Домбровский, А. Столбунов, И. Баранов. – Симферополь : Таврія, 1975. – 134с.
194227
  Генатулин Ю А. Аю-таш : рассказы / Ю А. Генатулин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с.
194228
  Птахів Семен Аюрведа: до Індії - за здоров"ям! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
194229
  Улзытуев Д. Ая ганга / Донлок Улзытуев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 215 с.
194230
  Нумухамедов М.К. Аяпберген Муса улы - зачинатель каракалпакской советской литературы / М.К. Нумухамедов. – Ташкент, 1980. – 26 с.
194231
  Карим Саджадпур Аятолла Хаменеи: Высший руководитель // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 4 (42). – С. 11-35. – ISSN 1560-8913
194232
  Дністровий А. Б-52 : роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Академія, 2019. – 256 с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-568-7
194233
  Роготченко О. Б-52, або п"ятдесят друга Венеційська бієнале // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 54-61. – ISBN 978-966-8911-9
194234
  Карпенко М.І. Б"є в литаври синій вечір : книга лірики / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2003. – 167, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7833-52-6


  У пр. № 1726012 напис: Дорогий Дмитре! Тобі і родині - моя любов і найкращі побажання. Сердечно на згадку. Підпис. Київ. 7.XI. 2003.
194235
  Карпенко Микола Б"є в литаври синій вечір : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 288-289
194236
  Вільде І. Б"є восьма : повість / І. Вільде. – Львів, 1945. – 175 с.
194237
  Стоєцький Валентин Б"є на сполох житловий сектор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 19-20
194238
  Горпенюк Максим Б"єнвенідос al Peru : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 60 : Фото
194239
  Щур Едуард Б"єнвенідос нуестрос амігос! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 24-25 : Фото
194240
  Сом М.Д. Б"ю чолом! : лірика та гумор / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1978. – 96 с.
194241
  Чупрін Р. Б"юкенен Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 117-124. – ISBN 978-617-751-922-4
194242
  Коцур В. Б"юрен Мартін Ван // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 66-71. – ISBN 978-617-751-922-4
194243
  Степанюк Б.П. Б"ють куранти : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
194244
  Маковійчук І.М. Б"ють поетичні джерела / І.М. Маковійчук. – Київ, 1965. – 47с.
194245
  Олійник Б.І. Б"ють у крицю ковалі : лірика / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 71 с.
194246
  Колісник О.В. Б.-Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С . 28-31. – ISSN 2226-3209
194247
  Жигун С.В. Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 129-133


  У статті розглядається рецензія Б. Антоненка-Довидовича на творчість Остапа Вишні у контексті творчої практики рецензента і дискусії про шляхи розвитку української літератури. Відповідно, комізм Остапа Вишні пов"язується з мовною грою, яку не сприймав ...
194248
  Аносов Вячеслав Б. Б. : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0012-6756
194249
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про актуальні викликисильної демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 192-202
194250
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 136-144


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
194251
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
194252
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз ідей американського вченого Б. Барбера щодо сутності і недоліків ліберальної демократії. Вивчаються особливості трьох вимірів ліберальної демократії-анархічного, реалістичного і мінімалістського, кожен з яких має ...
194253
  Басов Б.М. Б. Басов : избранные произвидения / Б.М. Басов. – [Б. г. : б. и.], 1965. – 16 с. : ил.
194254
  Хаенко С.И. Б. Баумане / С.И. Хаенко. – М, 1987. – 63с.
194255
  Заровна І. Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І.С. Тургєнєва як чинник визрівання "нової драми" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 117-122. – ISSN 2307-2261
194256
  Одінцова М.І. Б. Д. Грінченко про становлення української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 103-108


  У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на становлення української преси, зазначені причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B. Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its ...
194257
  Нехорошев Ю.И. Б. Домашников / Ю.И. Нехорошев. – М., 1989. – 95с.
194258
  Жуков Б.А. Б. Жуков : выставка произведений / Б.А. Жуков. – Москва, 1979. – 12с.
194259
  Толстов І.В. Б. Кістяківський - засновник української інтегральної філософії права // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 52-57. – ISSN 2073-803X
194260
  Раппопорт Л.Г. Б. Клюзнер. Симфония / Л.Г. Раппопорт. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с.
194261
   Б. Колониальная политика России на Чукотке в XVIII // Труды по истории : сборник архивных материалов / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация. – Ленинград, 1935. – Т. 2 : Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в 18 веке. – С. 154-192
194262
  Савельева М.С. Б. Л. Горбатов -- публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Савельева М. С.; МГУ, Фак. журнал. – М., 1971. – 20л.
194263
  Гурчинов М. Б. Л. Пастернак : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
194264
  Берегова О. Б. Лятошинський та І. Белза в Київській консерваторії на початку 1920-х років // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 125-145. – ISBN 978-966-2241-39-6
194265
  Матвеев Н. Б. Манжелли / Н. Матвеев. – Москва : Искусство, 1983. – 126 с.
194266
  Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 189-194


  У цій статті зроблений аналіз труднощів, викликів і проблем, які з"явилися перед адміністрацією Б. Обами. Автор розглядає просування і невдачі у внутрішній і зовнішній політиці президента, що діє, пояснює суть "Національної Стратегії Державної Безпеки ...
194267
  Спивак Р.С. Б. Поплавский и русский экзистенциализм // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 52-56. – ISBN 978-966-439-298-0
194268
  Томпакова О. Б. Савельев. Аладдин и волшебная лампа / О. Томпакова. – Ленинград, 1959. – 16с.
194269
  Рахаев Б Б. Спиноза и А. Смит о "невидимой руке": приоритет формулирования, композиция понятия, механика действия / Б Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-152. – ISSN 0207-3676


  Высказано предположение, что известное правило "невидимой руки" впервые было сформулировано Б. Спинозой. Приводится доказательство путем сопоставления формальных и неформальных признаков формулировок Смита и Спинозы.
194270
  Козьмян Г.К. Б. Ф. Растрелли / Г.К. Козьмян. – Ленинград, 1976. – 200 с.
194271
  Майский И.М. Б. Шоу и другие. Воспоминания / И.М. Майский. – Москва : Искусство, 1967. – 201 с.
194272
  Свенцицька Е.Б. Б. Шульц і І. Бабель: до типології тексту перехідного періоду // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – С. 20-33. – ISSN 2313-5921
194273
  Ванслов В.В. Б. Щербаков : [альбом] / В.В. Ванслов. – Москва : Советский художник, 1987. – 151 с., ил. – (Мастера советского искусства)
194274
  Медушевский А. Б.А. Кистяковский и публично-правовая этика российского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 171-181. – Библиогр.: Біібліогр. : 57 назв. – ISSN 1812-7126
194275
  Сидорова Л.А. Б.А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 155-170. – ISSN 0869-5687
194276
  Горячева Р.И. Б.А. Рыбаков / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1968. – 72 с.
194277
  Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев: Очерк жизни и творчества / Л.Н. Житкова. – Свердловск, 1987. – 115с.
194278
   Б.А.Семенов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. – Свердловск, 1962. – 22с.
194279
   Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 165. – ISSN 0374-3896


  Український учений у галузі автоматики, системотехніки і теорії систем.
194280
  Кабалевский Д.Б. Б.В. Асафьев / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Госмузизд, 1954. – 76 с.
194281
  Станкевич Н.И. Б.В. Иогансон, 1893-1973 / Н.И. Станкевич. – Л., 1978. – 40с.
194282
  Черпухова К.М. Б.В. Підгорецький : музично-критична діяльність / К.М. Черпухова. – Київ : Музична Україна, 1968. – 74 с.
194283
  Болтенко М. Б.В. Фармаковский / М. Болтенко. – [Б. м. : б. в. – 12 с. – [відбитка]
194284
  Шитов А.М. Б.В. Яковенко и его "История великой русской революции" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 0235-1188
194285
  Моргунов Н.С. Б.В.Иогансон / Н.С. Моргунов. – М., 1939. – 76с.
194286
  Никифоров Б.М. Б.В.Иогансон / Б.М. Никифоров. – М, 1950. – 12с.
194287
  Плотников В.И. Б.В.Корнеев / В.И. Плотников. – Л., 1982. – 215с.
194288
  Ермишин О.Т. Б.В.Яковенко и философия русской эмиграции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.71-79. – ISSN 0235-1188
194289
  Головей Л.А. Б.Г. Ананьев - выдающийся психолог 20 века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-12. – (Психология. Социология, Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
194290
  Шевченко З.М. Б.Г. Гафуров / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1969. – 90с.
194291
  Дмитренко Вікторія Ігорівна Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років 20 століття : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дмитренко Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.174
194292
  Дмитренко В.І. Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дмитренко В.І,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
194293
  Верижникова Т.Ф. Б.Е.Каплянский / Т.Ф. Верижникова. – Ленинград, 1985. – 128с.
194294
  Яцків Я. Б.Є Патон і моя світова лінія // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С.16-20. – ISSN 1819-7329
194295
  Корнієнко О.М. Б.Є. Патон - інженер, учений та організатор науки (До 100-річчя з дня народження) / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 90-111. – ISSN 0374-3896
194296
  Мачулін В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-123. – ISSN 0372-6436
194297
  Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-98. – ISSN 0372-6436


  Важливим внеском академічного шевченкознавства у всенародне святкування цьогоювілею стали підготовлена під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР Є.П. Кирилюка й видана за підтримки Бориса Євгеновича масовим накладом ґрунтовна наукова біографія Т.Г. ...
194298
  Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-50. – ISSN 0372-6436
194299
  Горбулін В.П. Б.Є. Патон і розвиток космічної науки та технології / В.П. Горбулін, Я.С. Яцків // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 43-52. – ISSN 1561-8889
194300
  Загородній А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 0372-6436
194301
   Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436


  З ініціа тиви Б.Є. Патона створено колектив науковців із Міжнародного центру елект рон но-про меневих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Па тона, ІХВС, Інституту урології НАМН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка й розпочато ...
194302
  Горбулін В.П. Б.Є. Патон у плеяді найвидатніших творців вітчизняного ракетобудування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 28-33. – ISSN 1560-4926


  Стаття містить спогади автора про участь Б.Є. Патона у створенні бойових ракет у КБ «Південне» (нині - Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля») під керуванням М.К. Янгеля та в перших проєктах С.П. Корольова щодо пілотованих космічних ...
194303
   Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон : 50 лет во главе Академии / [Александров А.П. та ін. ; редкол.: А.Г. Наумовець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України ;. – Київ : Академперіодика, 2012. – 774, [2] с., [68] арк. фотогр. : фотогр. – Авт. зазнач. на с. 664–665 . - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр.: с. 763-772. – ISBN 978-966-360-189-2
194304
  Крючкова І.В. Б.Є.Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 79-86 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
194305
   Б.И. Веркин: каким мы его помним. – Киев : Наукова думка, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-00-620-1
194306
  Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский / Г.А. Винкевич. – Иркутск, 1961. – 60с.
194307
  Миненко Г.Н. Б.И. Коротяев: педагогические взгляды : монография / Г.Н. Миненко ; МОНУ, Гос. учреждение "ЛНУ им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-617-232-0
194308
   Б.И. Лебединский. – Иркутск : Полиграфиздат, 1961. – 64 с.
194309
   Б.И. Цуканов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 189-190. – ISSN 0042-8841
194310
  Збарский И.Б. Б.И.Збарский (1885-1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. – М, 1990. – 174с.
194311
  Ромм А.Г. Б.И.Орловский.1793-1837 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1947. – 19с.
194312
   Б.Иогансон: Альбом. – Москва, 1988. – 44с.
194313
  Скрипник І.І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 178-186. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Творчість Б. Шульца та Б. І. Антонича завжди цікавила дослідників своєю багатоплановістю та мистецькою цінністю. Ще за їхнього життя було визнано, що це непересічні, "інші" за своїм глибинним сприйняттям, митці. Як і для багатьох письменників, ...
194314
   Б.І. Медовар (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 143. – ISSN 0374-3896
194315
   Б.Й. Набиванцю - 75 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213-214
194316
  Рибалка В. Б.Й. Цуканов (1946–2007) - видатний український психолог, дослідник проблем психології часу і темпераменту людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 138-140. – ISBN 978-617-8016-45-6
194317
  Сергєєва І. Б.К. Єнкен і харківське товариство сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1908-1919 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 194-204. – ISSN 2518-7732
194318
  Сергєєва І. Б.К. Єнкен як предтеча Національного генбанку рослин України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 123-130. – ISSN 2522-4611
194319
  Дейч Е. Б.К. Зайцев о С.С. Юшкевиче // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – C. 280-282. – ISBN 966-7273-22-9
194320
  Петинова Е.Ф. Б.К. Растрелли / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1979. – 39 с.
194321
  Россинский С.Д. Б.К.Млодзеевский 1858-1923 / С.Д. Россинский. – М, 1950. – 52с.
194322
  Хуцишвили М.С. Б.Л.Пастернак и грузинская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хуцишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 26л.
194323
  Блинов В.И. Б.Л.Розинг : [основоположник электрон. телевидения] : кн. для учащихся / В.И. Блинов, В.А. Урвалов. – Москва : Просвещение, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (Люди науки). – ISBN 5-09-001841-3
194324
  Мурзин В.Н. Б.М. Вул и становление физики твердого тела в ФИАНе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-61
194325
   Б.М. Гончару - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн - Борису Михайловичу Гончару виповнилося 70 років. Колеги вітають ювіляра.
194326
  Сапожникова О. Б.М. Кіфоренку– 75! / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  Про трудову діяльність професора кафедри механіки суцільних середовищ Бориса Микитовича Кіфоренка.
194327
  Завальнюк О. Б.М. Кушнір – педагогічна легенда і знаний краєзнавець України (до 95-річчя від дня народження вчителя, наставника студентської молоді, щирого українця) / О. Завальнюк, А. Філінюк // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 3-18
194328
  Пикулев И.И. Б.М.Кустодиев 1878-1927 / И.И. Пикулев. – М, 1951. – 40с.
194329
  Савицкая Т.А. Б.М.кустодиев. / Т.А. Савицкая. – М., 1966. – 147с.
194330
   Б.М.Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры. – М., 1987. – 159с.
194331
  Бэлза И.Ф. Б.Н. Лятошинский / И.Ф. Бэлза. – осква ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 54 с.
194332
  Белза І.Ф. Б.Н. Лятошинський / І.Ф. Белза. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
194333
  Глебова А.Н. Б.Н. Пшеничный - основатель научной школы по оптимизации, теории оптимального управления и теории дитфференциальных игр // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 96-118. – ISSN 0374-3896
194334
  Захаров А.В. Б.Н. Чичерин о соотношении права, нравственности и политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.186-196. – ISSN 1608-8794
194335
  Андреев И.В. Б.Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-10. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
194336
  Запорожец Н.В. Б.Н.Лятошинский / Н.В. Запорожец. – М., 1960. – 176с.
194337
  Кондратьев В.Ю. Б.П. Вышеславцев и Л.С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-116. – ISSN 0042-8744
194338
  Вісин О.О. Б.П. Грабовський - основоположник електронного телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 192-193
194339
  Зуева Т. Б.П. Кирдан - исследователь народных украинских дум // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-6936
194340
  Андреева Е.В. Б.П.Мультановский - основоположник долгосрочных прогнозов погоды / Е.В. Андреева, Ю.Н. Андреев. – Ленинград, 1950. – 44с.
194341
  Каратыгина Т.Ф. Б.С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0869-6020
194342
  Білик Н. Б.С. Лепкий - сенатор ІІ Речі Посполитої // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 173-175. – ISBN 966-8653-41-6
194343
  Радовский М.И. Б.С. Якоби / М.И. Радовский. – Москва, 1949. – 136 с.
194344
  Елисеев А.А. Б.С. Якоби / А.А. Елисеев. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 c. – (Люди науки)
194345
   Б.С.Пристеру - 80 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 158-163 : фото. – ISSN 2077-4893
194346
  Колісник О.В. Б.Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 178-182
194347
   Б.Хмельницький - славний син і видатний гетьман України. – Рівне, 1995. – 132с.
194348
  Соколянский М.Г. Б.Шоу и Шекспир. (К вопросу об эволюции реализма в англ. драматургии) : Автореф... кандидата филол.наук: / Соколянский М.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 18л.
194349
   Б.Шоу. Пигмалион. – М., 1949. – 12с.
194350
  Баштова Л.С. Б.Я. Букреєв - засновник київської школи геометрії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  З ім"ям відомого вченого і педагога Б.Я. Букреєва були тісно пов"язані геометричні дослідження в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. На початку XX ст. науково-педагогічну діяльність на фізико-математичному факультеті разом зі своїм педагогом вели учні Букреєва: ...
194351
  Сергиевский И.В. Б.Я.Брюсов / И.В. Сергиевский. – М., 1944. – 22с.
194352
  Савельєва М.Ю. Бiблiя : спроба прочитання / М.Ю. Савельєва; ЦГП Київське бpатство. – Київ : Стилос, 1998. – 276с. – ISBN 966-7321-17-7
194353
  Сигалов А. Бiль без термiну давностi: українцi про Бабин Яр // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 8-9


  "Свiдчення очевидцiв. «Нiмецькi вiйська ввiйшли в Київ 19 серпня 1941 року. І того ж дня на Бессарабцi вони почали грабувати магазини, а головне - затримували євреїв, жорстоко били й вiдвозили кудись на вантажiвках. Я бачила, як на вулицi Ленiна нiмцi ...
194354
  Чишко В.С. Бiогpафiчна тpадицiя та наукова бiогpафiя в iстоpiї i сучасностi Укpаїни / В.С. Чишко; HАНУ, HБУ iм. В.I. Веpнадського, Інст.біографічних досліджень. – Київ : БМТ, 1996. – 240 с. – ISBN 966-7204-02-2
194355
   Бiофiзика. Практикум. – Київ : Київський унiвеpситет, 1997. – 192с.


  Hавчальний посiбник включає опис з лабоpатоpних pобiт з основних pоздiлiв бiофiзики. В них пpедставленi фiзико-хiмiчнi методи визначення основних хаpактеpистик живих систем, теpмодинамiка i кiнетика бiологiчних пpоцесiв, вимipювання окисно-вiдновних та ...
194356
  Парасюк І.О. Бiфуркацiя автоколивань у двовимiрнiй системi з повiльно змiнними параметрами / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 163-180. – (Серія 1 : Фізико-математичні науки ; вип. 13 (1)). – ISSN 2415-7910
194357
  Грицинський Д. Бpат на бpата : дpама на 5 дій / Дм. Грицинський // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 47 с. – ("Театральна бібліотека")
194358
  Никольская Лидия Александровна Ба Цзинь : Очерк творчества / Никольская Лидия Александровна. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 102 с.
194359
  Хижняк О.В. Баагатовимірність соціальної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.107-111. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
194360
  Дегтярева О. Баасистский режим в Сирии: научные концепции и политическая реальность // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 85-93
194361
  Каллиников И. Баба-змея / И. Каллиников. – Москва : Современные проблемы, 1927. – 255 с.
194362
  Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві  (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 214-220
194363
  Халфина М.Л. Баба Груня. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1968. – 60с.
194364
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка. Ч. 1-2 // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 39 с.
194365
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 41 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
194366
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання. – Выд. 7. – Кыив (Київ)) : Выд. Е.Череповського, 1906. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сильська библіотека ; № 1)
194367
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Іван Нечуй-Левицький. – Вид. 7-ме. – Київ : Вид. книгарні Є.Череповського, 1917. – 32 с. – (Сільска библіотека ; № 1)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
194368
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький, 1917
194369
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 52 с.
194370
   Бабаєв Михайло Матвійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 20-21. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
194371
  Жеведенко С. Бабак Марина Петрівна / Світлана Жеведенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-2726-03-9
194372
  Туровская М. Бабанова: Легенда и биография / М. Туровская. – Москва : Искусство, 1981. – 351 с.
194373
  Богданов-Катьков Бабануха : для агрономов и инструкторов с рис. в тексте / Богданов-Катьков. – Изд. 2-е. – Петербург : Государственное издательство, 1921. – 20 с. : ил.
194374
   Бабарицька Вікторія Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
194375
  Кононенко Л.А. Бабджан Ниязович Ниязмухамедов. / Л.А. Кононенко. – Душанбе, 1966. – 100с.
194376
  Сельвинский И.Л. Бабек / И.Л. Сельвинский. – Л, 1946. – 203с.
194377
  Томара М. Бабек. / М. Томара. – М., 1936. – 200с.
194378
  Сюндюков І. Бабель і машина смерті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Знаменитий російський письменник - про колективізацію та руйнування першооснов життя.
194379
  Сюндюков І. Бабель і машина смерті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  "Знаменитий письменник про колективізацію та руйнування першоснов життя".
194380
   Бабенко Олександр Калістратович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 86-87. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
194381
   Бабенко Тетяна Василівна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 21. – ISBN 978-966-933-054-3
194382
  Далин Виктор Моисеевич Бабеф накануне и во время великой французской буржуазной революции (1785-1794) : Автореф... д-ра ист.наук: / Далин Виктор Моисеевич; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1962. – 21л.
194383
  Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов. – Ленинград, 1939. – 175с.
194384
  Александров Л.А. Бабий век : повесть / Александров Л.А. ; [илл.: Н. Моос]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1968. – 318 с.
194385
  Зуев В.М. Бабий век / В.М. Зуев. – Калининград, 1975. – 224с.
194386
  Александров Л.А. Бабий век : повесть / Леонид Александров. – Чебоксары : Чуваш. книжное издательство, 1981. – 248 с.
194387
   Бабий Яр - в сердце : Поэзия. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами націон. меншин України, 2001. – 256с. – ISBN 966-522-127-2
194388
  Кузнецов А.В. Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Кузнецов ; [Ил.: С. Бродский]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 288 с.
194389
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – Киев, 1991. – 352 с.
194390
  Шлаен А. Бабий Яр / А. Шлаен. – К., 1995. – 416с.
194391
  Кузнецов А.В. Бабий Яр : [роман-документ] / Анатолий Кузнецов. – Киев : Саммит-Книга, 2008. – 367, [1] с., [8] л. фот. : фот. – ISBN 978-966-7889-24-1
194392
   Бабий Яр. Книга памяти. – Киев : Сталь, 2005. – 570с. : фотоилл. – ISBN 966-7589-42-0
194393
  Круглов А. Бабий Яр: жертвы, спасители, палачи / Александр Круглов, Андрей Уманский. – Днепр : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума" : Лира, 2019. – 275, [5] с. : ил., табл. – Вып. данные укр.: Олександр Круглов, Андрій Уманський. Бабин Яр: жертви, рятівники, кати. – Библиогр.: с. 270-275 и в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-981-036-6
194394
  Евстафьева Т. Бабий Яр: послевоенная история местности // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 21-31. – ISBN 978-966-2214-11-6
194395
  Абрамов Ф.А. Бабилей : Рассказы. Повести / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 359 с. : портр.
194396
  Білкун М.В. Бабин борщ : гумористичні оповідання / М.В. Білкун ; іл. А.Д. Базилевич. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 311 с. : іл.
194397
  Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6


  У пр. № 1689709 напис: Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
194398
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
194399
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман-документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фот. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-661-027-4
194400
  Сюндюков І. Бабин Яр і "провина" українців / І. Сюндюков, Ю. Щербак, Й. Зісельс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 4-5


  Як президент Ізраїлю виявився заручником радянських стереотипів.
194401
  Пастушенко Т. Бабин Яр і питання національної безпеки / бесіду вів М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 147)


  "Відхід від концепту «Великої перемоги» як його центрального компоненту є одним із способів протистояти російській гібридній війні». Схоже, тема історичної пам’яті, зокрема ситуація довкола створення суперечливого «Меморіального центру Голокосту «Бабин ...
194402
  Мікульонок І.О. Бабин Яр пам"ятає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 37-41
194403
  Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29-30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 105-121. – ISSN 0130-5247


  У статті запропоноване нове концептуальне бачення історії Бабиного Яру як визначного історичного місця, де відбувалися й досі відбуваються події, що мають символічне значення для історії Києва, України, Європи. Проаналізовано зв"язок між історією та ...
194404
  Гоженко Анатолій Бабин Яр. Минуле і сьогодення / Гоженко Анатолій, Павленко Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
194405
  Сергієнко С. Бабин Яр: гендерні та вікові аспекти виживання // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Н. Лазар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (17). – С. 75-101. – ISSN 1998-3883
194406
  Самченко В. Бабин Яр: дорога пам"яті до музею. У Києві наступного року має запрацювати експозиція державного меморіалу в дореставрованій єврейській будівлі // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 10-11


  "У столиці добратися до Бабиного Яру з центру по прямій лінії метро від «Золотих воріт» до «Дорогожичів» - якихось буквально 10-12 хвилин, третя станція. Вийшовши з «підземки», відразу потрапляєш до плану-схеми Національного історико-меморіального ...
194407
  Кот С. Бабин Яр: знову "больова точка"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Нам намагаються нав"язати штампи "русского міра".
194408
   Бабин Яр: людина, влада, історія : Документи и матеріали в 5 книгах. – Київ : Зовнішторгвидав України 2004. – ISBN 966-8274-04-0; 966-8274-05-9 (Кн.1)
Книга 1 : Історична топографія. Хронологія подій (Укл.: Т.Євстафьєва, В.Нахманович). – 2004. – 597 с. – Назв. кн. рос. та укр. мовами
194409
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
194410
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – 287, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-11-6
194411
  Подольський А. Бабин Яр: минуле й сьогодення. Виклики пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 15


  Спроби нотаток, або роздуми про тяжку історію напередодні 75-х роковин трагедії. Останні чверть століття, за часів суверенної України, вже склалася певна традиція вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру, яку фактично неможливо було уявити в часи ...
194412
  Беркгоф Карел Бабин Яр: місце наймасштабнішого розстрілу євреїв нацистами в Радянському Союзі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 8-20. – ISBN 978-966-2214-11-6
194413
   Бабин Яр: пам"ять на тлі історії = Babyn Yar: memory agaist history"s backround : альбом-каталог мультимед. виставки до 75-річчя трагедії / Музей історії міста Києва, Укр. ін-т нац. пам"яті "Українсько-єврейська зустріч", Громад. ком. "Бабин Яр" ; упоряд. В. Нахманович ; [худож. оформлення К. Корчагіної ; відп. за вип. П. Лаврова]. – Київ : Laurus, 2017. – 236, [16] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-617-7313-02-0
194414
   Бабин Яр: пам"ять на тлі історії : путівник для вчителя : зб. навч.-метод. розробок шк. занять на основі віртуальної виставки та док. фільму / [Н.Герасим, Н. Голод, О. Козорог та ін. ; ред.-упоряд.: В. Бобров] ; Укр. центр вивч. історії Голокосту ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру [та ін.]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – 155, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 152-155. – ISBN 978-617-7021-60-4
194415
  Рильський М.Т. Бабине літо : оповідання / М.Т. Рильський. – Львів : Каменяр, 1967. – 132 с.
194416
  Задорожний М.П. Бабине літо // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 2
194417
   Бабинець Андрій Євтихійович (1911-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 15-16. – ISBN 978-966-439-754-1
194418
   Бабинець Андрій Євтихійович (1911-1982) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 21. – ISBN 978-966-933-054-3
194419
  Антоненко-Давидович Бабині казки : оповідання : новели / Борис Антоненко-Давидович ; [худож. І.С. Кравець]. – Львів : Каменяр, 1991. – 150, [2] с., [4] арк. іл. : іл., портр.
194420
  Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка / П.М. Зайков. – Петрозаводск, 1987. – 199с.
194421
  Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н.Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 0235-3490
194422
  Медведєва В.М. Бабич Василь Степанович: між двох епох (спроба бібліотекознавчо-культурологічної реконструкції) // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 176-180. – ISBN 978-966-602-335-6
194423
  Медведєва В. Бабич Василь Степанович: між двох епох (спроба бібліотекознавчо-культурологічної реконструкції) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 14-17
194424
   Бабичев Федір Семенович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7
194425
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
194426
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 397. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194427
  Іщенко В. Бабичев Федір Семенович : (до 100-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Виповнюється 100 років із дня народження видатного хіміка-органіка, відомого фахівця в області хімії гетероциклічних сполук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора ...
194428
  Ковтуненко В.О. Бабичев Федір Семенович (- хмік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 27. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194429
   Бабичев Федір Семенович (1917-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16. – ISBN 978-966-439-754-1
194430
   Бабичев Федір Семенович (1917-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
194431
   Бабичев Федір Семенович. Некролог // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 6 травня (№ 54). – С. 3
194432
  Іскорко-Гнатенко Бабишкін О.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23. – ISBN 978-617-7442-69-0
194433
   Бабишкін Олег Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 140-141. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194434
  Забіяка І.М. Бабишкін Олег Кіндратович // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 61-63
194435
  Сорока М. Бабишкін Олег Кіндратович : [спогади] / Михайло Сорока, Лариса Брюховецька (Кисіль) // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 37-46. – ISBN 978-966-2726-03-9
194436
   Бабишкін Олег Кіндратович (1918-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16. – ISBN 978-966-439-754-1
194437
   Бабишкін Олег Кіндратович (1918-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
194438
   Бабій Борис Мусійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 100-102. – ISBN 966-02-0537-6
194439
  Астаф"єв О.Г. Бабій Степан Олександрович (- письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 31. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194440
   Бабіч Іда Львівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
194441
  Ольшанский А.Н. Бабка Ворониха и ангел / А.Н. Ольшанский. – М., 1961. – 20с.
194442
   Бабкен Николаевич Аракелян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1984. – 65 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Армянской ССР)
194443
  Солодовныков С.В. Бабки (стрекавки) Волині / С.В. Солодовныков; 55-62. – с.
194444
  Лазутин И.Г. Бабкин лазарет / И.Г. Лазутин. – М., 1983. – 48с.
194445
   Бабкін Володимир Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8. – ISBN 966-7024-23-1
194446
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 87-88. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
194447
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
194448
   Бабко Анатолій Кирилович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8
194449
   Бабко Анатолій Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 398. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194450
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16-17. – ISBN 978-966-439-754-1
194451
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
194452
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 3 обкл. – ISSN 2518-7104
194453
   Бабко Валерій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200-201 : фото
194454
   Бабко Володимир Леонтійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 106. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
194455
   Бабко Леонід Дмитрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 98. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
194456
  Силкин В. Бабочка : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 104-107
194457
  Порчинский И.А. Бабочка в представлении народов в связи с народным суеверием / И.А. Порчинский. – Петроград : Типография М. Меркушева, 1915. – (24 с.). – Дефект. кн.: С.1-16. (Извлечено из журнала "Любитель Природы" 1915 г. №№ 11 и 12)
194458
  Кабыш И. Бабочка на листе : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-41. – ISSN 0012-6756
194459
  Маркова Е.Г. Бабочка с озера Мичиган / Е.Г. Маркова. – М, 1979. – 125с.
194460
  Кирпичникова В.А. Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока : определитель / АН СССР, Дальневосточное отд-ние, Биолого-почвенный ин-т ; отв. ред.: В.А. Кирпичникова, П.А. Лер. – Владивосток, 1988. – 288 с.
194461
  Беляков Н. Бабочки / Н. Беляков. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 16 с.
194462
  Свиридов Андрей Бабочки : Душа да крылышки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30-41 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
194463
  Бахметьев П.И. Бабочки Болгарии / П. Бахметьев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – 112 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Без обл. - Отд. оттиск: Tire des "Horae Soc. entomologicae Rossicae", t. 35, janvier 1902, с. 356-466. – Библиогр.: "Литературные указания..." в конце отд. гл. и "Дополнения к литературным указаниям" (с. 108-111)
194464
  Воробьева Мария Бабочки в "паутине" : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 108 : Іл.
194465
  Куренцов А.И. Бабочки вредители шишек сосны и ели в лесах Лининградской области / А.И. Куренцов. – С. 25-52
194466
  Берге Ф. Бабочки Европы: их распределение, классификация и ловля : с прил. 50 раскраш. табл., изображающих 428 видов бабочек / Ф. Бергер ; сост. по соч. Ф. Берге, пересмотр., передел. и доп. Г. Гейнеманом, П. Штейделем ; пер. с 5 изд. нем. ориг. П. Ольхиным. – Санкт-Петербург ; Москва : М.О. Вольф, 1883. – 261 с., [50] табл. – (Иллюстрированная энтомология)
194467
  Ефетов К.А. Бабочки Крыма / К.А. Ефетов, Ю.И. Будашкин. – Симферополь : Таврия, 1990. – 109с.
194468
  Куренцов А.И. Бабочки острова Фуругельма.. 10 / А.И. Куренцов // Компакт - 252307 / А.И. Куренцов. – С.122-124
194469
   Бабочки полет : японские трехстишия. – Москва : ООО Издательский дом "Летопись-М". – 348 с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-017-5
194470
  Синегуб С.В. Бабочки России : Таблицы для определения видов бабочек встречающихся в Европейской России, отчасти в Сибири и на Кавказе / С. Синегуб. – 1908-1909. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1 : Дневные бабочки, сумеречницы и бражники. – 1908. – [4], 139, [4] с.
194471
  Синегуб С.В. Бабочки России : Таблицы для определения видов бабочек, встречающихся в Европейской и отчасти Азиатской России / С. Синегуб. – 1908-1909. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2 : Общая таблица для определения групп, семейств и родов бабочек и группа Bombycidae - шелкопряды. – 1909. – 111 с., 3 л. цв. ил.] с. : ил.
194472
  Синегуб С.В. Бабочки России : Таблицы для определения видов бабочек, встречающихся в Европейской и отчасти Азиатской России / С. Синегуб. – 1908-1909. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 3 : Noctuae - ночницы или совки. – 1909. – 163 с., 3 л. цв. ил.] с. : ил.
194473
   Бабочки России / объяснительный текст под ред. В.В. Станчинского. – Москва : Изд. И. Кнебель ; Т-ва скоропечатня А.А. Левенсон, 1911. – 39 с. – Экз. деф., отсутств. с. 33-39
194474
   Бабочки, феи и эльфы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 94-95 : фото
194475
   Бабула Володимир Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-439-754-1
194476
   Бабула Володимир Володимирович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
194477
  Малишко А.С. Бабуня - трава : вірші для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
194478
  Бабур Захириддин Бабур-Наме / Захириддин Бабур ; перевод М. Салье, под ред. М. Шевердина. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 231 с.
194479
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме : миниатюры рукописи / Захир Ад-дин Мухаммед Бабур ; АН Узб.ССР, Ин-т языка и лит-ры им. Пушкина. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1960. – 514 с.
194480
  Кадыров П. Бабур : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464 с.
194481
  Кадыров П. Бабур : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Художественная литература, 1988. – 749 с.
194482
  Винниченко В.К. Бабусин подарунок / В. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1929. – 53 с.
194483
  Олесь О. Бабусина пригода : П"єса: Для дошкільн. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1993. – 26с.
194484
  Санд Жорж Бабусині казки / Жорж Занд ; Пер. О. Федорової. – Кам"янець : Укр. Вид-во в Катеринославі ; Правобереж. філія. Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 36 с. – (Українське видавництво в Катеринославі : Правобережна філія ; Ч. 29)


  Зміст: Дуб, що розмовляє; Про що розмовляють квітки
194485
   Бабуся з того світу : оповідання про померші душі / [записав П.А. Куліш під Київом] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 13, [1] с. – (Сільська бібліотека)
194486
  Потапов Владимир Бабушка-сан : От редактора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
194487
  Авакян Э.С. Бабушка-улитка : стихи / Э.С. Авакян ; пер. с арм. Л. Мезинова. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с. : ил.
194488
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Бабушка : (деревенские сцені) / [соч.] А. Чужбинского. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад худ. Гогенфельдена и К*, 1862. – [2], 286 с.
194489
  Немцова Б. Бабушка / Б. Немцова. – Москва, 1956. – 238с.
194490
  Терентьева Н. Бабушка : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-2036
194491
  Бергман Я. Бабушка и Господь Бог; Клоун Як : романы : пер. с швед. / Ялмар Бергман ; предисл. А. Сергеева ; худож. С. Кузяков. – Москва : Художественная литература, 1989. – 517, [1] с. : ил.
194492
  Нестерова Н.В. Бабушка на сносях : роман / Наталья Нестерова. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 413, [1] с. – В вып. дан. авт.: Наталья Нестерова (Наталья Владимировна Умеренкова). – (Женские истории). – ISBN 5-9524-1428-1
194493
  Спиричев Владммир Бабушка надвое сажала // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 144-145 : фото
194494
  Бондаренко К. Бабушка русской революции // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 14 (183). – С. 58-60
194495
  Курочкин Ю.М. Бабушка уральского театра : Е.А. Иванова / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1969. – 116с.
194496
   Бабушка, внучка да курочка : альбом репродукций. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 7 с. : ил.
194497
   Бабушка, внучка да курочка : русская народная сказка : для маленьких. – Москва : Детская литература, 1980. – 13 с.
194498
  Немцова Б. Бабушка: Картины сельской жизни / Б. Немцова. – Москва-Прага, 1982. – 222с.
194499
   Бабушкин клубок : стихи, рассказы и сказки для детей. – Москва : Известия, 1962. – 192 с. – (Библиотека "Известий")
194500
  Половцева Г.Ф. Бабушкин Николай Федорович : библиогр. указ. / Сост.: Г.Ф. Половцева ; Томский гос. ун-т, Научная библиотека. – Томск, 1993. – 23 с.
194501
  Тарковский М. Бабушкин спирт : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 10-26. – ISSN 0130-7673
194502
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – М, 1950. – 160с.
194503
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – Москва, 1951. – 64 с.
194504
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Новосибирск, 1967. – 212с.
194505
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Москва, 1968. – 63с.
194506
  Мельников П.И. Бабушкины рассказы / П.И. Мельников. – Москва, 1989. – 492с.
194507
  Есенин С. Бабушкины сказки / С. Есенин. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 18 с.
194508
  Санд Жорж Бабушкины сказки / Санд Жорж; Пер. с франц А.Н. Толиверовой. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
194509
  Озаровская О.Э. Бабушкины старины / О.Э. Озаровская. – 2-е изд. измен. доп. – Москва. – 120 с.
194510
  Анисимова А.И. Бабушкины янтари : сказки и рассказы / А.И. Анисимова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 180 с. : ил.
194511
  Неверов А.С. Бабы / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1926. – 69с.
194512
  Подъячев С.П. Бабы / С.П. Подъячев. – М-Л, 1930. – 128с.
194513
  Агашина М.К. Бабье лето / М.К. Агашина. – Сталинград : Книжное издание, 1956. – 95 с., 1 портр.
194514
  Ашкенази Л. Бабье лето : из репортажа / Л. Ашкенази ; пер. с чеш. В. Петровой. – Москва : Правда, 1958. – 63с. – (Библиотека "Огонек" ; 3)
194515
  Ашкенази Л. Бабье лето : очерки / Л. Ашкенази ; пер. с чеш. В. Петровой. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1958. – 219 с.
194516
  Губер Б.А. Бабье лето / Б.А. Губер. – М, 1959. – 262с.
194517
  Коронатова Е.И. Бабье лето / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1961. – 126с.
194518
  Сириос Г.В. Бабье лето : роман / Гира, Сириос ; пер. с лит. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1969. – 373 с.
194519
  Искаков Калихан Бабье лето : повесть и рассказы / Калихан Искаков ; пер. с казахского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 224 с.
194520
  Максимов Е.В. Бабье лето : рассказы / Е.В. Максимов. – Москва, 1976. – 206с.
194521
  Гордиенко Ю.П. Бабье лето / Ю.П. Гордиенко. – М, 1977. – 102с.
194522
  Щасная Л.И. Бабье лето / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1979. – 96с.
194523
  Друнина Ю.В. Бабье лето / Ю.В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1980. – 102 с.
194524
  Нуруллин В. Бабье лето : повести / Вакиф Нуруллин ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 479 с.
194525
   Бабье лето в Горячих ключах // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 76 : Фото
194526
  Гущин Е.Г. Бабье поле / Е.Г. Гущин. – 2-е изд. – М., 1985. – 107с.
194527
  Стройло А.И. Бабьи сказки: стихи. / А.И. Стройло. – М., 1986. – 85с.
194528
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы : роман / Ф.А. Березовский ; предисл. А. Садовского. – Омск : Обласное книжное издательство, 1957. – 507 с.
194529
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы : роман / Ф.А. Березовский ; предисл. А. Садовского. – Перозаводстк : Карельское книжное издательство, 1962. – 511с.
194530
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы : роман, рассказы, очерки / Феоктист Березовский ; [сост., примеч. и послесл. Е.А. Куклиной ; худож. В. Филиппских]. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – 619 с. – Библиогр. в примеч.: с. 616-620. – (Литературные памятники Сибири)
194531
  Минаев А.А. Бабьи тропы. / А.А. Минаев. – Тула, 1977. – 57с.
194532
  Марочко В. Бабьонишев (псевд. - Максудов С.Ю.) Олександр Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 29-31. – ISBN 978-617-642-388-1


  Олександр Петрович Бабьонишев - російський геолог, історик, демограф, соціолог. Відомий фахівець з вивчення втрат населення СРСР.
194533
  Муйжель В.В. Бабья жизнь / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 80с.
194534
  Чичкина Светлана Бавария: незабываемый отдых для российских туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-55 : Фото
194535
  Москаленко Леся Баварія. Колекція спогадів Герда Бартелса / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 28-34 : фото
194536
  Кушнарьов Дмитро Баварія. Лижі пиву не завада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 36-39 : фото
194537
  Вернер П. Баварская Советская Республика / П. Вернер. – Москва, 1924. – 172с.
194538
  Застенкер Н. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов / Застенкер Н. // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 211-252 с.
194539
  Застенкер Н. Баварская Советская Республика. / Н. Застенкер. – Москва, 1934. – 160 с.
194540
  Либман М.Я. Баварские государственные собрания картин = Bayerische staatsgemaldesammlungen. Munchen : Мюнхен. Старая пинакотека. Новая пинакотека. Новая государственная галлерея : [альбом] / М.Я. Либман. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 7, [191] с. с ил. : ил., фото. – (Музеи мира)
194541
  Шутова Наталия Баварский вечер в "Ренесансе" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 63 : Фото
194542
  Голобородько Я. Баварські акварелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 21


  Як "мистецтво життя" по-німецьки стає координатами особистісного й соціумного задоволення.
194543
  Еко У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. Мар"яни Прокопович ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2013. – 443, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Baudolino / Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2000. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4860-8
194544
  Подкопай І.Ю. Бавовникова совка / І.Ю. Подкопай. – К, 1955. – 24с.
194545
  Підгорний П. Бавовняник на Херсонщині / П. Підгорний. – Херсон, 1930. – 12 с.
194546
  Підгорний П. Бавовняник у степу / П. Підгорний. – Харків, 1930. – 30с.
194547
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – М, 1962. – 13с.
194548
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – Москва, 1982. – 32 с.
194549
  Радлов Василий Багажное отделение : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 90-94 : Іл.
194550
  Шалыганова А.Л. Багалей Дмитрий Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 56-66. – ISBN 978-617-7298-43-3
194551
   Багаліївські читання в HУА : [програма та матеріали] : 6 листопада1998 р. – Харків : Око, 1998. – 56 с. – ISBN 966-526-052-9
194552
   Багаліївські читання в HУА : програма та матеріали 6 Багаліївських читань, 5 листопада 2004 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-25-1
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – 2004. – 140 с.
194553
   Багаліївські читання в HУА : програма та матеріали 7 Багаліївських читань, 7 листопада 2006 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-64-2
Ч. 7 : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. – 2006. – 108 с.
194554
   Багаліївські читання в НУА : програма та матеріали. – Харків : [Б. в.]. – ISBN 966-7557-27-8
Ч.ІІ. – 1999. – 111 с.
194555
   Багаліївські читання в НУА : програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року. – Харків : [Б. в.]. – (Народна українська академія). – ISBN 966-7557-47-8
Ч. 5 : Вік 20: реформи в українській вищій школі. – 2002. – 220 с.
194556
  Богдашина О.М. Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна (- історик,бібліотекознавець, бібліограф) / О.М. Богдашина, В.В. Кравченко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 46-47. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194557
  Іскорко-Гнатенко Багалій Д.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23. – ISBN 978-617-7442-69-0
194558
  Шевченко Ю.Г. Багалій Дмитро Іванович - професор Харківського університету : бібліографічний покажчик / МОУ, Харківськ. держ. ун-т, ЦНБ; відповід. ред.: В.І. Унучек ; упоряд.: Ю.Г. Шевченко, Р.А. Ставинська, М.Г. Швалб. – Харків : ХДУ, 1992. – 120 с.
194559
  Гуржій І.О. Багалій Дмитро Іванович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 16-18
194560
   Багалій Дмитро Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 17-20. – ISBN 966-02-0537-6
194561
  Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 11-13 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
194562
  Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 152. – ISBN 96966-8060-04-0
194563
  Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 50-56. – ISBN 966-02-3529-1
194564
  Кеба О.В. Багалій Дмитро Іванович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 24-25. – ISBN 978-966-372-083-8
194565
  Щербак Н. Багалій Дмитро Іванович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
194566
  Короткий В. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 397-398. – ISBN 5-7707-1062-4
194567
  Самоплавська Т.О. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 601-612. – ISBN 966-06-0367-3
194568
   Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-439-754-1
194569
   Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
194570
  Крамар О. Багата країна - бідні громадяни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Попри значні нафтогазові доходи й усупереч живучим стереотипам, реальні зарплати в більшості регіонів Росії не перевищують українські через значно вищу вартість життя.
194571
  Кралюк П. Багата, різноманітна і вкрай цікава // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 7


  Леся Українка - про сучасну їй польську літературу.
194572
  Шлапак Я. Багатий лихвар, котрий усе віддав іншим // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 13


  120 років від дня смерті Михайла Парфентійовича Дегтярьова (1831 - 1899), українського купця, мецената.
194573
  Носенко О.Є. Багаті серцем : оповідання та нариси / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 380 с.
194574
  Гарбар Р. Багаті стають багатшими, а бідні - біднішими // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 8


  Загроза громадянської війни між білими і чорними в ПАР відбиває не стільки вчорашній день расових конфліктів, скільки наростаюче глобальне розшарування.
194575
  Грабовський С. Багаті, але чесні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  Алчевські: погляд через роки.
194576
  Кулик Н. Багатійка, яка вчила грамоти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
194577
  Асаре Джозеф Багато-метричне визначення економіки знань // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 84-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
194578
  Чечетов С. Багато галасу даремно // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 1812--514Х


  Націоналізація, до якої має намір повернутися українське суспільство, насправді є винятком в економіці, що підтверджує загальне правило
194579
  Хандрос Б. Багато галосу - даремно // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  В корпусах Університету і в гуртожитку не підготувалися належним чином до художньої самодіяльності.
194580
  Шевцов В.Ю. Багато званих та мало вибраних / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2002. – 260с. – ISBN 966-7985-36-9
194581
  Коваленко О. Багато зроблено, ще більше - попереду. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 [Факультет комп"ютерних наук та кібернетики] / О. Коваленко, О. Кашпур, О. Капустян // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 85). – С. 8
194582
  Юрченко Ігор Багато й безглуздо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 13. – ISSN 0130-5212
194583
  Гуменна Д. Багато неба = Plenty of sky : збірка нарисів / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1954. – 236, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. - Exlibris: From the library of Dr. T. Olesijuk. - На тит. арк. автограф авт.
194584
  Придувалова О. Багато симпатії - і трохи іронії / спілкувалася Ганна Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 188-194. – ISSN 2222-436X
194585
  Букатий М. Багато що вважалося неможливим доки не було зроблено // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 лютого (№ 22). – С. 13
194586
  Білкун М.В. Багато, багато, багато золота... : фантастико-пригодницька повість-памфлет / М.В. Білкун ; іл. Г.В. Малаков. – Київ : Молодь, 1975. – 184 с. : іл.
194587
   Багатоактні п"єси. – Київ : Мистецтво, 1965. – 237 с.
194588
  Ільницький М. Багатоактній полілог Івана Дзюби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 389-395
194589
  Горбатюк В.Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 79-84


  Здійснено аналіз способів тлумачення норм права та з"ясовано, в якій послідовності їх краще застосовувати для досягнення мети тлумачення з урахованням вимог принципів права.
194590
  Рябченко Ю.Ю. Багатоаспектний підхід як основа розвитку цивільної процесуальної відповідальності // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 250-252
194591
  Тирінов А.В. Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 71-75


  У великій кількості наукових напрацювань у напрямку оцінки ефективності та формування механізму діяльності підприємств наголошується на необхідності інтегрувати та комплексно розглянути проблему багатогранності оцінки механізму підвищення ефективності ...
194592
  Бакало А.С. Багатоаспектність поняття "телевізійний редактор" / А.С. Бакало, М.К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 159-161


  У статті здійснено спробу визначити поняття "телевізійний редактор" в усій багатоаспектності і багатоетапності його роботи. The attempt to define a concept of a TV-Editor in all aspects of his functions and stages of his professional activity.
194593
  Старовойт Л. Багатобарвність світу дитинства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 14


  Творчість українського дитячого письменника - Анатолія Качана.
194594
   Багатоборство тілоохоронців - наша історія // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  У 1999 році в Україні були започатковані перші міжнародні змагання з багатоборства тілоохоронців. У Першому міжнародному турнірі, який проходив у Ялті, взяли участь команди з Білорусі, Росії та України. Інститут УДО України є співорганізатором ...
194595
  Кулик В.В. Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 2222-0712
194596
  Коноваленко В. Багатоваріантна охорона одного і того ж результату творчої діяльності людини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1608-6422
194597
  Грицан Л.Д. Багатоваріантні та комплексні задачі як засоби перевірки якості засвоєння програмного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 14-17. – ISSN 1681-2751
194598
  Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти : монографія / С.Ф. Легенчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-471-6
194599
  Багацька Л. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 89-91


  У доповіді коротко розглянуто правописну дискусію 1999 року та пропозиції авторів "Проєкту" та наслідки, які вона спричинила у видавничій справі України.
194600
  Багацька Л.В. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 413-415
194601
  Рубцова М.Ю. Багатовекторна стратегія інвестування глобальних корпорацій у динамічному конкурентному середовищі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-25.
194602
  Ярошенко Ф.О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
194603
  Ржевський Г.М. Багатовекторний вплив інтернет-середовища і соціальних мереж на студентів та викладачів університету // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 219-233. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
194604
  Ржевський Г.М. Багатовекторний вплив інтернет-середовища на якість дистанційного навчання студентів університету // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 270-273
194605
  Циховська Е.Д. Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 116-120. – ISSN 2077-804X
194606
  Дяків В. Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 321-326. – ISSN 1028-5091


  14 квітня 2015 року виповнюється 85 років відомому українському вченому, фольклористу, етнологу і літературознавцю, доктору філологічних наук (1980), професору (1994), академику Академії Наук Вищої школи (1997), Заслуженому діячу науки і техники ...
194607
  Вітряк М.М. Багатовекторність зовнішньополітичної діяльності Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 36-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
194608
  Пенська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 6-10
194609
  Черевко А. Багатовекторність історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 4


  Чи еволюціонує влада та суспільство у формуванні гуманвтарної політики?
194610
  Жорнокуй У. Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 55-61
194611
  Святовець В. Багатовекторність педагогіки професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 20-24
194612
  Войцехівська О. Багатовекторність регіональної газети // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-19


  Викладачі і студенти інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка мали зустріч з журналістами зі Швеції, з центрального міста регіону Вестерботтен - Умео. До складу шведської делегації увійшли редактор з розвитку ...
194613
  Маланій Н. Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 428-431. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
194614
  Алєксєєнко В.В. Багатовимірна статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 47-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
194615
  Савельєв Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку = Multidimensional modernity: social inclusion in assessment of social development : монографія / Ю.Б. Савельєв ; [за наук. ред. О.Д. Куценко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 447 с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 399-445 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-912-5
194616
  Гончар І.А. Багатовимірне статистичне оцінювання привабливості країни за світовими рейтинговими системами / І.А. Гончар, Є.Г. Коротич // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 113-114. – ISBN 978-617-571-148-4
194617
  Самотий В.В. Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів / В.В. Самотий, У.Ю. Дзелендзяк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
194618
  Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
194619
  Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 98-102. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
194620
  Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. Нємець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-285-386-5
194621
  Мішура Ю. Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний / Ю. Мішура, М. Шатохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Докладно показано застосування теореми Колмогорова для доведення того факту, що багатовимірний вінерівський процес є дифузійним з одиничною матрицею дифузії. Теорема Колмогорова применена для доказательства того, что многомерный винеровский процесс ...
194622
  Іващенко П.О. Багатовимірний стстистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Х, 1992. – 133с.
194623
  Різник В.В. Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 171-178. – ISSN 0321-0499
194624
  Харченко І. Багатовимірні сплайн-функції на хаотичній сітці та їх використання для оптимізації параметрів технічних систем / І. Харченко, І. Куценко, М. Лях // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 166-167. – ISBN 978-966-188-137-1
194625
  Ворскло В. Багатовимірність "Марусі Чурай" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 27-29
194626
  Воробйова Т.Л. Багатовимірність категорії політичного протесту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 213-220. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Розглянуто основні підходи до визначення змісту політичного протесту. Як результат, дістала уточнення категорія "політичногот протесту". Узагальнено та проаналізовано характерні риси, які притаманні політичним протестам, на основі чого обгрунтовано ...
194627
  Кузьменко Н.В. Багатовимірність особистості професора-рослинника Григорія Помаленького (1896-19??) / Н.В. Кузьменко, В.М. Самородов // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 139-145
194628
   Багатовимірність політичної влади: концептуальний аналіз (основні підходи до розуміння і визначення влади) : наук. доп. на засіданні Вченої ради Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (3 трав. 2017 р.) / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; уклад.] В.Ф. Цвих. – Київ : Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – 31, [1] с. : Бібліогр.: с. 28-31. – На обкл.. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт.
194629
  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 1-9
194630
  Фільц Б. Багатовимірність творчої і громадської діяльності Василя Барвинського // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 11-21. – ISSN 2224-0926
194631
  Шелюг О.А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 1 (5). – С. 112-127. – ISSN 2226-4078


  У статті розглянуто провідні теоретичні концепції феномену постравматичного росту, що розроблені на сьогодні в західні психології.
194632
  Королівський С.М. Багатовікова боротьба українського народу за своє соціальне й національне визволення : (Короткий нарис) / С.М. Королівський. – Харків : Книжково-газетне, 1949. – 36 с.
194633
  Марченко Н. Багатовікова традиція поетичного мислення українця - одна з рис його етноментальності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 227-236. – ISBN 966-02-3167-9


  Стаття присвячена українській народній пісні, у якій відображено тисячолітню традицію народу, що об"єднала поетичне мислення та музичну натуру людини. Різнобарвна палітра тематичних картин пісні бере свій початок у найдавнішому пласті народної поезії ...
194634
  Ордабаєв С. Багатовікове коріння казахстансько-української дружби // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 11-14. – ISBN 966-7522-07-5
194635
  Романенко І.Н. Багатогалузеве господарство - шлях до колгоспного достатку : збірник статей голів передових колгоспів / І.Н. Романенко; під ред. І.Н. Романенка. – Київ : Держсільгоспвидав, 1955. – 220 с. : іл.
194636
  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено дослідженню мовної майстерності визначного українського перекладача М.Лукаша. У центрі уваги - унікальна риса Лукаша-мовотворця - активізація лексико-фразеологічних та образних ресурсів, акумульованих в українській ...
194637
  Горденко С. Багатогранна діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича на теренах України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 129-136. – ISSN 2415-3567
194638
  Павлишин Г.А. Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського / Г.А. Павлишин, К.В. Козак // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 19, № 2 (71). – С. 105-109. – ISSN 2410-681Х
194639
  Забіяка І. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 13


  4 лист. Олегу Бабишкіну, укр. письменнику, досліднику вітч. і світ. літ., мистецтвознавцю, д-ру філол. наук, проф. виповнилося б 95 р. Народився він у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, а диплом Київського університету ім. Тараса Шевченка одержав у ...
194640
  Савченко А. Багатогранний Седнів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Попри непрості часи дорога сюди стає дедалі популярнішою.
194641
  Кіт Д. Багатогранний талант // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51-54.
194642
  Загаєцька Оленна Багатогранний талант Віталія Губенка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 127-130. – ISSN 0042-9422


  Укр. художник-шістдесятник, графік і живописець Віталій Губенко (1933 р.н.)
194643
  Полтавець О.М. Багатогранний талант Лермонтова-художника : до 200-річчя від дня народження Лермонтова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 62-63
194644
  Свінціцький І.А. Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 85-89. – ISSN 2413-5461


  "Непересічною подією для студентської спільноти стало заснування в 1881 році Клінічного товариства студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира - першої на теренах Російської імперії молодіжної самоврядної науково-медичної спілки. ...
194645
  Ільницький М.М. Багатогранність єдності / М.М. Ільницький. – К., 1984. – 240с.
194646
  Поважна В.М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту : семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття / В.М. Поважна. – Київ : Головне видавництво видавничого об"єднання "Вища школа", 1978. – 256 с.
194647
  Пожоджук Д. Багатогранність зооморфного мотиву в українських писанках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – С. 15
194648
  Барановська Н. Багатогранність культурної спадщини Івана Левинського // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 27-32. – ISSN 2409-3408
194649
  Гарєєв М.Р. Багатогранність лінгвістичного знаку в семіотці У. Уко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 167-171


  В статті представлене поняття лінгвістичного знаку через теорію Умберто Еко. Теорія викладена в праці У.Еко "Семіотика і філософія мови".
194650
  Новікова Г.Ю. Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 185-192. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
194651
  Філон М. Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника) / М. Філон, Г. Губарева // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 170-173. – ISSN 1682-3540


  В 1960 р. М. Лесів стажувался на кафедрі української мови Київського університету ім. Т. Шевченка. Впродовж тривалого часу М. Лесів був залучений до вивчення польських і українських говірок та ономастики люблінського ареалу.
194652
  Чайковська В. Багатогранність пропозиційного змісту декларативних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 152-158. – ISBN 966-581-102-9
194653
  Ярмиш Ю. Багатогранність таланту дослідника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 24-28
194654
  Пригонюк С. Багатогранність таланту Миколи Шкурпели // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 121-125. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
194655
  Сорока М.В. Багатогранність творчої особистості В. Винниченка, літературна спадщина драматурга // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 160-169. – ISSN 2226-2180
194656
  Нагорняк Х. Багатогранність творчости Володимира Луканя // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 69-71
194657
   Багатогранність творчості Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 14-18. – ISSN 1562-3238


  Розмова за круглим столом, проведена Центром кінематографічних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія" 9 листопада 2010 р.
194658
  Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
194659
  Стрельник О. Багатодітна сім"я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 156-165. – ISSN 1563-3713
194660
  Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.27.01 / Едуард Юрійович Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
194661
  Скалозуб В.В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті / В.В. Скалозуб, Ю.С. Бараш, Л.В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
194662
  Семчакевич С.Л. Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISSN 2413-5402
194663
  Якуба О.В. Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 128-134. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша, аналізуються казки письменника.
194664
  Косторна Ольга Багатозадачність для готельєра // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 36-39 : фото
194665
  Бурлака В. Багатозначна оптика мистецтва 2000-х // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 63-82. – ISBN 978-966-8917-14-1
194666
  Палійчук Л.С. Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Палійчук Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
194667
  Нікітченко М. Багатозначні логіки та двозначні композиційно-номінативні логіки часткових предикатів / М. Нікітченко, О. Шкільняк, С. Шкільняк // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 179-180
194668
  Смагін І.І. Багатозначність змісту поняття "підвищення кваліфікації педагогів" у нормативному контексті та практиці освітньої діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 375-380. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
194669
  Павличко Д. Багатозначність істинної поезії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Перша збірка поезії Олександра Косенка "На сьомий день" із передмовою Віктора Погрібного вийшла в Кіровограді 2010 р., а друга - "Гартування води" з передмовою Євгена Гарана в Києві 2013 р. Із першого погляду може здатися, що книжки Косенка - це ...
194670
  Редковська Т.О. Багатозначність ітеративного префікса RE- в іспанській мові та її реалізація у мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 150-157. – Bibliogr.: Літ.: с. 157; 13 п.
194671
  Білокінь О. Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
194672
  Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7009-24-4
194673
  Черноватий Л.М. Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства / Л.М. Черноватий, В.С. Ушко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 142-148


  Розглянуто еволюцію змісту понять, пов"язаних із категорією еквівалентності та її видами у текстах з перекладознавства як проблему їх перекладу українською мовою. Окреслено перспективу подальшого дослідження.
194674
  Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
194675
   Багатозначність творчої особистості професора Лідії Андріївна Лисиченко / С. Дорошенко, В. Калашник, О. Маленко, К. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 7/8 (515/516), березень 2018 р. – С. 64-65


  "...У березні 2018 рокук виповнюється 90 рокі від дня народження відомого українського філолога-моовознавця, педагога вищої школи, доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко."
194676
  Медведів А. Багатозначність термінологічних одиниць в японських науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 91-97
194677
  Жарікова І.В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Жарікова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
194678
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна s-d-модель розрахунку електронних властивостей сплавів : дис. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 176 л. – Бібліогр. : л. 167-176
194679
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна S-D модель розрахунку електронних властивостей сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
194680
  Карамзіна Л.А. Багатоканальна ортогональна реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) можуть бути зареєстровані з поверхні голови людини за різної локалізації поверхневих відвідних електродів. Розроблено схему розміщення електродів по взаємно перпендикулярних (ортогональних) осях, що ...
194681
  Кіселичник О.І. Багатоканальна система атоматичного керування кондиціюванням повітря виробничих приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кіселичник О.І.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1997. – 16л.
194682
  Казаков Е.О. Багатоканальна установка для нанесення розчинів на хромотограми : біологія / Е.О. Казаков, Т.Е. Казакова, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
194683
  Юшкевич О.О. Багатоканальний маркетинг як ключовий елемент стратегії розвитку електронної комерції / О.О. Юшкевич, О.І. Вікарчук, О.П. Пащенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 208-211. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
194684
  Курочка Л.М. Багатоканальний спектрохронограф // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-65. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Обгрунтована можливість фотографування спектра неперервно в часі і водночас у різних ділянках довжин хвиль (від УФ до ІЧ області). Це можна зробити на базі ешельного спектрографа. Для реалізації таких спостережень перед фокальною площиною спектрографа ...
194685
  Коркішко Тимур Анатолійович Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Коркішко Т.А.; НУ "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
194686
  Підченко Сергій Костянтинович Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 18л.
194687
  Азаров О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, А.В. Снігур ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN 966-641-641-244-0
194688
  Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
194689
  Шмигевський М.В. Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
194690
  Шмигевський Микола Васильович Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський Микола Васильович; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.:л.120-127
194691
  Лівінська Г.В. Багатоканальні мережі з періодичним зовнішнім навантаженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожен вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є періодично змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
194692
  Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 13 назв
194693
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 - систем. аналіз і теор.оптимальних рішень / Г.В.Мамонова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л. 115-122
194694
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
194695
  Лівінська Г.В. Багатоканальні стохастичні мережі з неоднорідними вхідними потоками та обслуговуванням фазового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Стаття присвячена дослідженню багатоканальної стохастичної мережі, на кожен вузол якої надходить автономний пуассонівський потік вимог, інтенсивність якого залежить від часу. Розглянуто два типа обслуговуваня у вузлах мережі: показникове та ...
194696
  Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / Ігор Гнесь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 650, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-650 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-607-525-7
194697
  Рупіч С.С. Багатокласове розпізнавання стану складного просторового об"єкта нейромережевим класифікатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рупіч Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 22 назви
194698
  Лашко Ю.А. Багатокластерна теорія легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лашко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
194699
  Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
194700
  Лозицький В. Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-18. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу профілів Стокса l+-V [подано формулу] та I для 14 ліній Fel, Fell, Crl, Cril ma Sсll зроблено висновок, що півтінь сонячної плями є дуже неоднорідним утворенням, в якій можна виділити три основні компоненти: a) cвітлу ("фонову") ...
194701
  Студзинський С.Л. Багатокомпонентні напівпровідні полімерні композиції для інформаційних технологій та сонячної енергетики : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Студзинський Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 407 арк. – Додатки: арк. 395-407. – Бібліогр.: арк. 363-394
194702
  Студзинський С.Л. Багатокомпонентні напівпровідні полімерні композиції для інформаційних технологій та сонячної енергетики : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Студзинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
194703
  Зозуля О.А. Багатокомпонентні оказіональні утворення в авторському художньому мовленні: граматичний аспект // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 111-113. – ISBN 978-966-96911-8-7
194704
  Нижник В.В. Багатокомпонентні полімервмісні системи : для аспірантів та студентів старших курсів хім. та хіміко-технолог. вищих учбових закладів / Нижник В.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 3 : Пластифікація полімерів. – 2008. – 38 с.
194705
  Книшенко Н. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 62-66
194706
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко; МОУ.КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 1998. – 360с. – ISBN 966-574-001-6
194707
  Задорожний В.І. Багатократні некритичні фазові синхронізми та перетворення частоти в нелінійно-оптичному кристалі RTA / В.І. Задорожний, М.Є. Корнієнко, Т.С. Сіденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подана класифікація фазових синхронізмів, некритичних по частотах та кутових апертурах сигнальної хвилі і хвилі накачки, в процесах генерації сумарної частоти в нелінійно-оптичному кристалі RbTiOAsO4 (RTA). Показана можливість візуалізації широкої ...
194708
  Мащенко С.О. Багатокритеріальна задача з нечіткою ціллю / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 136-137. – ISBN 978-966-188-227-9
194709
  Моренець В.І. Багатокритеріальна задача з нечіткою ціллю // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 195196. – ISBN 978-966-8725-10-4
194710
  Прокопенко В.В. Багатокритеріальна задача знаходження найкоротшого шляху в графі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено узагальнену задачу пошуку найкоротшого шляху в графі з векторними вагами. Розглядається також багатокритеріальна задача у випадку динамічних ваг.
194711
  Заславська О. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі / О. Заславська, Г. Доленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається багатокритеріальна задача оптимізації діяльності торговельного посередника з урахуванням категорій оптових знижок. Запропоновано підхід до її розв"язання. Multiobjective optimization model of middleman"s activity in wholesale trade is ...
194712
   Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню / Чіа-Джен Хунг, , Ванг, Фу-Джін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 470-479 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
194713
  Доленко Г.О. Багатокритеріальна модельвибору заходів в регіональних програмах модернізації комунальної теплоенергетики / Г.О. Доленко, Д.О. Чайка // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 97-98. – ISBN 978-966-8725-10-4
194714
  Тупало Я.О. Багатокритеріальна оптимізація в системах підтримки прийняття рішення // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 134-135. – ISBN 978-966-8725-10-4
194715
  Клименко В.Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах / Вісс. Гр. Клименко. – Наук. вид. (5-те, допов.). – Харків : Федорко, 2015. – 683, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 675-678. – ISBN 978-617-7298-14-3
194716
  Паранчук Я.С. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу " Дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа" : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Ярослав Степанович Паранчук; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 46 назв
194717
  Зубков С.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі / С.О. Зубков, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 95-105. – ISSN 2312-394X
194718
  Федорук М.І. Багатокритеріальна оцінка ефективності інвестування в енергозбереження методом аналізу ієрархій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 323-334. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
194719
  Кватирко О.М. Багатокритеріальна оцінка конкурентоспроможності лісового сектору регіону: теоретичні та методичні підходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
194720
  Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
194721
  Доленко Г.О. Багатокритеріальна оцінка рівня ефективності ринку фінансового капіталу // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 73-75. – ISBN 978-966-188-137-1
194722
  Доленко Г. Багатокритеріальна оцінка рівня показників при аналізі соціальних мереж / Г. Доленко, Д. Чайка // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 97-98
194723
  Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва продукції рослинництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.А. Босий, І.В. Лобастов, С.В. Архипов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-10 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
194724
  Дорохов О.В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об"єктів соціальної інфраструктури // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 117-127. – ISSN 1683-1942
194725
  Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
194726
  Макаренко П.М. Багатокритеріальний підхід до технологічної модернізації у сільському господарстві / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-133 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
194727
  Васильківський Д.М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-39. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
194728
  Клименко В.Г. Багатокритеріальні формалізації / В.Г. Клименко; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 308 с. – ISBN 966-96353-7-3
194729
  Потьомкін М.М. Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів / М.М. Потьомкін, І.Ю. Свида // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 91-97. – ISSN 1019-5262
194730
  Жук П.Ф. Багатокрокові ітераційні методи варіаційного типу : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.07 / Жук П. Ф.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 40л.
194731
   Багатокультурне історичне середовище Львова в 19 і 20 століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w 19 i 20 wieku. – Львів - Жешув. – ISBN 966-613-438-1
Т. 4. – 2006. – 496 с.
194732
  Палій Л. Багатокультурність і українська тематика в канадському журналі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – С. 28-30
194733
  Палій Л. Багатокультурність і українська тематика в канадському журналі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 26-28
194734
  Караїскос К. Багатокультурність у Греції // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 51-53. – ISBN 966-608-439-2
194735
  Ручка А. Багатокультурність чинники проблеми нові перспективи суспільного розвитку / А. Ручка, В. Танчер // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 9-16. – ISSN 2077-5105
194736
  Ясь О.В. Багатоликий Микола Костомаров / Олексій Ясь ; за ред. акад. НАН України В.А. Смолія ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2018. – 302, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 288-298. - До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова. – Бібліогр. в знесках. – ISBN 978-966-06-0757-6
194737
  Стеценко В. Багатоликий мислитель: особливості релігійної філософії Г. Костельника // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 103-112
194738
  Голов С. Багатоликий Пачолі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 2-7
194739
  Пікалов В.Г. Багатоліка історіографія (образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни) / В.Г. Пікалов, С.І. Посохов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 156-159.
194740
  Арцишевська О.Р. Багатоманітність і взаємодія культур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 4-11. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
194741
  Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 15-25. – ISSN 0131-775Х
194742
  Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 7-19.
194743
  Краєвський Й. Багатомільйонний комсомол. / Й. Краєвський. – Харків, 1931. – 32с.
194744
  Огнев"юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 6-11. – ISSN 1609-8595


  У статті з філософських позицій висвітлено різноманіття трансформацій та викликів сучасного суспільства, що зумовлюють динамічні зміни в системі освіти, а також збереження і врахування національних підходів доформування освіченої особистості, ...
194745
  Григорук П.М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання : навч. посібник / Григорук П.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147. – ISBN 96666-418-002-5
194746
  Ященко Я.В. Багатомірне оцінювання в аналізі територіальних відмінностей життя населення України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 243-247. – ISBN 978-617-571-148-4
194747
  Корнієнко В.О. Багатомірний аналіз чинників модуля загального гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип"яті в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 33-40. – ISSN 2306-5680
194748
  Герасименко С.С. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінювання бідності / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
194749
  Герасименко С. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення / С. Герасименко, О. Чуприна, О. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика об"єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обгрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для ...
194750
  Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи із запізненням // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 38-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто пiдхiд до дослiдження стiйкостi багатомiрних рiзницевих систем iз запiзненням. Передбачається, що вихiдна система може бути представлена у виглядi сукупностi взаємозв"язаних пiдсистем. Виходячи з асимптотичної стiйкостi iзольованих ...
194751
  Яценко Р.В. Багатомірні логіки та їх використання в поєднанні з lambda-численням / Р.В. Яценко, А.М. Роговець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 332-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто багатовимірні логіки та їх використання в поєднанні з класичними lambda-численням. Описано принцип застосування методом lambda-теорії до складних та нечітких логічних систем при розв"язанні логічних рівнянь та запропоновано ...
194752
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8-11
194753
  Паримський І.С. Багатомірність змістово-формальної цілісності публіцистичного твору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 78-80. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Реальна участь національної преси в суспільному житті напряму залежить від змістової ефективності її публікацій. Зміст публіцистичного твору - складна мозаїка смислово-формальних елементів у їх функціональній єдності
194754
  Лисицин Е. Багатомірність зовнішньої політики України: доцільність, стан, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-18
194755
  Панфілов О.Ю. Багатомірність повсякдення у контексті життєвого світу особистості / О.Ю. Панфілов, Л.О. Петров // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 96-108. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
194756
  Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски-лик та личина : монографія / Н.С. Корабльова; Мін. освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-286. – ISBN 966-623-060-7
194757
  Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 130-136
194758
  Бутенко Л.Л. Багатомірність сучасного педагогічного знання як чинник методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 25-36. – ISSN 2227-2747


  "Реалії розвитку освітньої сфери України, потреби суспільства у висококваліфікованих педагогічних кадрах актуалізують проблеми вдосконалення загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. Методологізація загальнопедагогічної підготовки майбутніх ...
194759
  Щепанков С.М. Багатомісячна динамика психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 245-254. – ISSN 2310-4910


  "Представлено характеристику багатомісячної динаміки психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту, що проходили військову службу в Республіці Ліберія в умовах соціальної депривації. Встановлено наявність суттєвої схожості та ...
194760
  Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів Іспанії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 12-16


  У статті висвітлюються особливості процесу формування багатомовності в іспанських школярів як підготовки до життя в багатомовному та багатокультурному соціумі цієї країни.
194761
  Дем"яненко О. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 33-36. – ISSN 2308-4634
194762
  Гнатюк Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 94-105. – ISSN 0320-3077


  У статті окреслено концептуальні засади створення словника крилатих висловів Шевченка в українській, російській та білоруській мовах: розглянуто мікро- і макроструктуру підготовленого видання-першого у світовій лексикографічній практиці багатомовного ...
194763
   Багатомовний юридичний словник-довідник / [І.О. Голубовська, В.М. Шовковий, О.М. Лефтерова, О.В. Лазер-Паньків, І.Ю. Штиченко та ін.] ; відп. ред.: І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7


  В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
194764
  Балабін В.В. Багатомовні електронні словники як складова частина інформаційних технологій в навчанні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розробці технологічних засад побудови багатомовних електронних словників. The article is devoted to the development of technological bases of construction of multilingual electronic dictionaries.
194765
  Пономорів О.Д. Багатомовність (- користування кількома мовами в межах певного суспільства, зокрема держави) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 54. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194766
  Лазаренко Л.О. Багатомовність в Україні з погляду сьогодення та майбутнього // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 15-21. – ISBN 966-594-420-7
194767
  Яковлєва О.В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554
194768
  Чередниченко О.І. Багатомовність і концептуальна картина світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 7-10. – (Іноземна філологія)


  Аналізуєься зв"язок багатомовності й концептуальної картини світу, розглядаються основи типології двомовності й багатомовності.
194769
  Саєнко С.Г. Багатомовність і світ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 224-227
194770
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 392-397. – ISBN 966-7890-03-1
194771
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
194772
  Варич М. Багатомовність сучасної періодики як одна з тенденцій розвитку суспільства (на прикладі української преси) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 192-196


  Досліджується мовна ситуація в сучасній українській періодиці. Зокрема розглядаються дискусії навколо мовного питання. В роботі також вивчається вплив газетних текстів на формування національних цінностей та мовні уподобання читачів. The article ...
194773
  Яковлєва В О. Багатомовність у постколоніальному світі (Канада, Південно-Африканська республіка, Індія) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 92-100


  Проаналізовано національні моделі організації мовного простору на засадах офіційної багатомовності ряду країн з кола англофонних. З"ясовано роль історичної (зокрема, колоніальної) традиції у мовній ситуації та окреслено основні засади державної мовної ...
194774
  Яковлева О.В. Багатомовність як невід"ємна складова сучасної бізнес-освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 119-120
194775
  Мельник В. Багатонаціональна Республіка Болівія: підсумки президентства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 248-254. – ISSN 2663-5313
194776
  Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній площі країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 13
194777
  Рогач О. Багатонаціональні підприємства : підручник / Олександр Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 383, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 372-383. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-945-3
194778
   Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / [О.І. Рогач, Н.В. Буркіна, М.Л. Варламова та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Олександра Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 361-364. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-1720-3
194779
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
194780
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили та проблема врегулювання кризи в Перській затоці на початку 90-х років / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
194781
  Кришталь О.П. Багатоніжки Канівського біогеографічного заповідника / О.П. Кришталь. – К, 1949. – 11с.
194782
  Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
194783
  Поцелуєв С.І. Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Поцелуєв Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
194784
  Іваненко Д.О. Багатопараметричне оцінювання в моделі авторегресії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано спільну оцінку невідомого параметра авторегресії та парметрів розподілу шуму і доведено її спроможність. Результат ілюструється на прикладі бета-розподілу.
194785
  Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
194786
  Копач М.І. Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 74-77


  Встановлені достатні умови збіжності одного класу багатопараметричних агрегаційно-ітеративних методів. В умовах теорем відсутні вимоги про додатність операторів і агрегуючих функціоналів, а також, щоб відповідні лінійні неперервні оператори були ...
194787
  Жирний Г.Г. Багатопараметричні випадкові поля : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Жирний Г. Г.; НАН України, Ін-т прикладної матем. і механ. – Донецьк, 1998. – 14л.
194788
  Заболотна Н.І. Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи і засоби відтворення та аналізу структури полікристалічних біологічних шарів при оцінюванні патологічних станів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Заболотна Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
194789
  Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп"ютерних універсальних функціях перетворення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
194790
  Капелюшний П В. Багатопартійна система (- форма суспільного управління) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 54. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194791
  Слушаєнко В.С. Багатопартійна Україна : складний шлях становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 111-124. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
194792
  Журавський В.С. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. : прогр. документи перших політ. партій / [упор. В.С. Журавський] ; Наук.-інформ. підприємство "Пошук". – Київ : Наук.-інформ. підприємство "Пошук", 1992. – 92, [2] с. – ISBN 5-8238-0015-0
194793
  Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 176-182.
194794
  Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 118-123. – ISSN 1728-9343
194795
  Писарєва Е.А. Багатопартійність як одна із умов побудови правової держави: деякі аспекти становлення в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.61-66
194796
  Мисан Віктор Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
194797
  Аксьонова С.Ю. Багатоплідна народжуваність в Україні: демографічний вимір // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 38-52. – ISSN 2072-9480
194798
  Максимович М.Г. Багатополюсні елементи : основні положення / М.Г. Максимович. – Львів : Вища школа, 1978. – 77 с.
194799
  Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 30-35
194800
  Гвоздь В. Багатополярний світоустрій: загрози і виклики для України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 4-16
194801
  Осташко Т. Багатополярність світової торгівлі: виклики і "коридор можливостей" для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, жовтень - грудень. – С. 29-52. – ISSN 1605-7988
194802
  Степура І. Багатопорівняльне суспільство в Нідерландах і в західноукраїнському регіоні (1880-1939 рр.): соціально-психологічні та соціокультурні особливості // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 17-19
194803
  Шашкевич І.А. Багатопроменева інтерференція в ультракороткохвильовому радіодіапазоні / І.А. Шашкевич, В.В. Лендел, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою рекурентних формул Ейрі проведені розрахунки коефіцієнта відбивання системи тонка алюмінієва плівка - діелектричний шар - масивне алюмінієве дзеркало в ультракороткохвильовому радіодіапазоні. В ролі діелектричного шару були вибрані тонкі ...
194804
  Бутова О.А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
194805
  Вільчінська Ольга Сергіївна Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Вільчінська О.С.;Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
194806
  Гончарова К. Багаторівнева система комплаєнс / К. Гончарова, О. Вернигора // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 28-30
194807
  Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у прцесі післядипломної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-89
194808
  Ільїч Л.М. Багаторівнева система регулювання відтворення трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 132-138.
194809
  Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2410-0706
194810
  Аргаву А.С. Багаторівневе моделювання смертності дітей віком до 5 років та фактори ризику // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2519-1853
194811
  Скоблик В.П. Багаторівневе співвідношення ідентичностей на Закарпатті (1991-2001) / В.П. Скоблик, О.С. Сліпецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 57-62. – (Історія ; Вип. 21)
194812
  Савчин М.В. Багаторівневий конституціоналізм і легітимність мережевої публічної влади // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 239-284. – ISBN 978-966-2075-11-3
194813
  Погорелий Сергій Дем"янович Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань : Автореф... докт. технічн.наук: 05.13.13 / Погорелий Сергій Дем"янович; АНУ. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 30л.
194814
  Терзіян В.Я. Багаторівневі динамічні моделі управління базами занань та їх застосування в автоматизованних інформаційних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.25.05 / Терзіян В. Я.; МО Укр. Ін-т радіоелектрон. – Х., 1993. – 37л.
194815
  Вітько Олександра Валеріївна Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Вітько О.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
194816
  Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для класичної задачі економічної рівноваги систематично виведено повний набір одночасних рівнянь обчислюваної загальної рівноваги. За певних припущень, доведено теорему про еквівалентність соціального оптимуму і теоретичної економічної ...
194817
  Брила А.Ю. Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 57-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багаторівневі оптимізаційні задач з лексикографічними обмеженнями. Для їх розв"язання запропоновано підхід, що ґрунтується на використанні додатної лінійної згортки складових лексикографічних обмежень. Розглядаються також задачі ...
194818
  Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
194819
  Ригованова В. Багаторівневість конструкцій авторизації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 187-193. – ISSN 1728-9572
194820
  Орлов О.О. Багаторічна динаміка вмісту 137Cs у моховому покриві автоморфних ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано багаторічну динаміку вмісту [верхній індекс 137]Cs у живій та мертвій частині зелених мохів-домінант мохового ярусу, а також у двосантиметровому шарі ґрунту лісів автоморфних ландшафтів. Виявлено, що для всіх проаналізованих видів мохів ...
194821
  Шипілова А.В. Багаторічна динаміка декадного припливу води весняного водопілля до Канівського водосховища // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 92-95


  "Для виявлення застосовності в сучасний період методики прогнозів декадного весняного припливу води до Канівського водосховища Л.Т. Пашової з завчасністю 10 та 16 діб та обґрунтування можливого її уточнення проведено статистичний аналіз багаторічної ...
194822
  Лі Хао Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження бавовняної совки в провінції Шеньсі Китайської Народної Республіки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Лі Хао; Харківський держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18л.
194823
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 59-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
194824
  Лук"янець О.І. Багаторічна динаміка та прогноз весняного приливу води до Канівського водосховища / О.І. Лук"янець, А.В. Шипілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 6-12. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена дослідженню багаторічних змін та мінливості декадного припливу води до Канівського водосховища у період весняного водопілля, оцінці за даними періоду 1981-2014 рр. методики прогнозування цього припливу, яка розроблена Л.Т. Пашової у ...
194825
  Лук"янченко А.П. Багаторічна динаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у східному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.09 / Лук"янченко А.П.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
194826
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни / Ю.О. Чорноморець, К.Т. Фріндт // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 94-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
194827
   Багаторічна мінливість абсолютних річних мінімумів стоку води річок України / О. Ободовський, О. Лук"янець, О. Почаєвець, С. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Актуальними є дослідження мінливості мінімального стоку води, який належить до екстремальних режимних характеристик водоносності річок у періоди меженей. Така інформація представляє, у загальному випадку, лімітуючи критерії щодо водоспоживання, ...
194828
  Прищепа О.О. Багаторічна мінливість меженного стоку на р. Десна біля м. Чернігова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 157-160
194829
  Прокоф"єв О.М. Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 145-151. – ISSN 0868-6939


  У статті наведені результати дослідження багаторічної мінливості приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді. Виявлено, що максимальні значення приземної швидкості вітру в досліджуваному регіоні спостерігаються в перехідні сезони та взимку (з квітня ...
194830
  Очеретнюк А.І. Багаторічна мінливість статистичних параметрів розподілу середнього річного стоку води річок України з найдовшими рядами спостережень / А.І. Очеретнюк, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 39-48. – ISSN 2306-5680
194831
  Коцарев О. Багаторічна праця з"континентом культури" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 31


  У видавництві "Смолоскип" опубліковано дослідження Валентини Саєнко "Поезія Ліни Костенко: традиція, онтекст, художня своєрідність".
194832
  Туз Ю.В. Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 268-274 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
194833
  Щеглов О.А. Багаторічний хід та просторова мінливість атмосферних опадів в Україні у червні-серпні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 134-136
194834
   Багаторічні бобові трави. – Київ : ВНІЦ, 1941. – 164 с.
194835
  Аксюк О.М. Багаторічні змінення атмосферних опадів холодного періоду року (01.12 - 30.04) у районах сніголавинних станцій Плай і Пожежевска (Українські Карпати) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
194836
  Курило С.М. Багаторічні зміни мінаралізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв"язку із водністю / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 95-101


  Проведений короткий критичний аналіз існуючих способів оцінки хімічного складу поверхневих вод. На його основі запропоновано новий методичний підхід для оцінки багаторічних змін гідрохімічного режиму річкових вод.
194837
  Мякушко С.А. Багаторічні зміни просторової структури популяцій рудої нориці (Myodes glareolus) грабової діброви // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (3). – С. 169-173. – ISSN 2519-8513


  "Досліджено закономірний характер змін просторової структури популяції рудої нориці (Muodes glareolus), а також усього угруповання лісових гризунів на території Канівського природного заповідника".
194838
  Круківська А.В. Багаторічні зміни термічного режиму темно-сірих лісових грунтів малоінтенсивного використання // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 122-123. – ISSN 2306-5680
194839
  Трусов І.І. Багаторічні коливання атмосферних опадів у Дніпропетровську / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 32-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
194840
  Сусідко М.М. Багаторічні коливання водності в Україні / М.М. Сусідко, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 34-40


  На основе исследования характера чередования речного стока с 11 бассейнов определена периодичность колебания водности. Результаты свидетельствуют, что с 70-80-х лет XX ст. произошли изменения вариации расходов воды. Путем автокорреляционного и ...
194841
  Жовнір В.В. Багаторічні коливання характеристик стоку води річок басейну Південного Бугу в період літньо-осінньої межені // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 44-46. – ISSN 2306-5680
194842
  Горбачова Л.О. Багаторічні тенденції річного стоку води річок України та його кліматичних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 94-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
194843
  Молдован В.Г. Багаторічні травостої - як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного / В.Г. Молдован, Ж.А. Молдован // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 140-151 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
194844
  Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вказано будову багаторядних кускових областей та вивчено їх первинні сагайдаки.
194845
  Леончик О.М. Багатословні економічні терміни у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 344-352


  Статтю присвячено багатослівним економічним термінам у новогрецькій мові. Матеріалом дослідження слугували термінологічні словосполучення, що містяться в спеціальних перекладних словниках новогрецької мови. Розглянуто їхні структурні та морфологічні ...
194846
   Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу грунтів : монографія / [Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Вяткін К.В., Шерстюк О.І., Коляда Л.П.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2018. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 258-279. – ISBN 978-617-7555-85-7
194847
  Лялько В.І. Багатоспектральні методи дистанційного зондування землі в задачах природокористування = Multispectral remote sensing in nature management / В.І. Лялько, М.О. Попов; за ред. В.І. Лялька і М.О. Попова. – Київ : Наукова думка, 2006. – 357 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0403-1
194848
  Сотник І.М. Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію / І.М. Сотник, Ю.М. Завдов"єва, О.І. Завдов"єв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 106-115. – ISSN 1726-8699


  У статті обгрунтовано актуальність та переваги застосування багатоставкових зонних тарифів як важливої складової програм управління попитом на електроенергію. Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі ...
194849
  Пугачова Д.В. Багатостороннє співробітництво Північних країн в екологічній сфері (на прикладі NEFKO) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 63-70. – ISBN 978-966-02-7989-6
194850
  Бромлі М. Багатосторонні ембарго на поставки озброєнь і товарів подвійного використання / М. Бромлі, П.Д. Веземан // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 450-458. – ISBN 978-0-19-883999-6
194851
  Кірстен Зодер Багатосторонні миротворчі операції у 2008 р. // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 113-152. – ISBN 978-966-7272-95-1
194852
  Кузнєцова Н.В. Багатосторонні правила в галузі прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 142-148
194853
  Городня Н. Багатосторонні торговельні стратегії США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: від Дж. Г.У. Буша до Д. Трампа // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 104-117. – ISSN 2521-1706
194854
  Губерський Л.В. Багатосторонній міжнародний договір // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 54-55. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
194855
  Ціватий В.Г. Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу XXI століття: євроінтеграційний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 60-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
194856
  Лінецький С. Багатостраждальний закон про уряд: позиції Президента враховані частково // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.20
194857
  Донченко К.А. Багатоструктурний підхід до поняття "децентралізація" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 275-286
194858
  Варналій З.С. Багатоступенева структура безпеки держави (на прикладі економічної та фінансової безпеки) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 87-94. – ISSN 2306-546X
194859
  Романенко Ф. Багатотиражка і колгоспне життя / Ф. Романенко. – К., 1960. – 35с.
194860
  Вакульчук О.А. Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / О.А. Вакульчук ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – 534, [2] с. – Бібліогр.: с. 473-535. – ISBN 978-966-02-9645-9
194861
  Вакульчук О. Багатотиражна преса України 1920-х – початку 1930-х років: вплив суспільно-політичної ситуації на особливості розвитку, зміст, умови функціонування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 355-366. – ISSN 2224-9516
194862
  Вакульчук О. Багатотиражні газети у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 337-346. – ISSN 2224-9516
194863
  Вакульчук О. Багатотиражні газети України 1950–1990-х років: особливості функціонування, зміст // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (266). – С. 60-69. – ISSN 1029-7200
194864
  Вакульчук О. Багатотиражні газети України в системі радянської преси (1920 - початок 1930-х років) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 342-354. – ISSN 2224-9516
194865
  Вакульчук О.А. Багатотиражні газети України як феномен радянської преси (1917-1941 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Вакульчук Ольга Анатоліївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
194866
  Вакульчук О.А. Багатотиражні газети України: створення, функціонування, характерні особливості // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 67-82. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
194867
  Вакульчук О.А. Багатотиражні газети як комплексне історичне і бібліографічне джерело та засіб комунікації // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 224-238. – ISSN 2222-4203
194868
  Горбик В.О. Багатотомний "Звід пам"яток історії та культури України" в контексті сучасної історіографії // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 27-34
194869
  Обручникова О.П. Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності / О.П. Обручникова, О.М. Кеба // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 170-178


  У статті розглядається проблема співвіднесеності двох типів вібрантів сучасної іспанської мови до одного класу звуків через аналіз опису їх артикуляцій різними дослідниками. Шляхом зіставлення поглядів дослідників на проблему автори роблять висновок, ...
194870
  Коляденко П.П. Багатофазне тактування у розподілених обчислювальних системах // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 36-37
194871
  Зуєв В.О. Багатофазні системи МДН у електроніці / В.О. Зуєв, В.Г. Попов. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
194872
  Марюта О.М. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств / О.М. Марюта, С.Б. Лук"янчук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 85-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
194873
   Багатофакторна економетрична модель як інноваційний науково-практичний інструмент відбору виконавців будівельно-монтажних робіт : економічна наука / В.О. Поколенко, О.С. Рубцова, Г.М. Рижакова, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-36 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
194874
  Дем"янчук Б.О. Багатофакторна модель для експрес-оцінки бойового потенціалу підрозділу ППО СВ / Б.О. Дем"янчук, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 78-82
194875
   Багатофакторна модель підйому водолазом-сапером вибухонебезпечного предмету / І.І. Соловйов, Стрілець, , , Д.А. Льовін // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 272-294. – ISSN 2524-0226
194876
  Пістунов І.М. Багатофакторна модель управління інноваційною діяльністю / І.М. Пістунов, В.В. Чорнобаєв // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – (Економічні науки)
194877
  Гайворонська Г.С. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Гайворонська Г.С.; Держ. ун-т інформаційно-комунікативних технологій. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 42 назв
194878
  Белюченко Д.Ю. Багатофакторна оцінка ефективності оперативного розгортання пожежних автомобілів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Д.Ю. Белюченко, В.М. Стрілець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 204-211 : рис. – Бібліогр.: 28назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
194879
  Крикушенко О. Багатофакторний аналіз процесу виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 78-92. – ISSN 1026-9932
194880
  Буяк А. Багатофакторні лінійні та прогнозні модклі інвестиційного розвитку енергетики регіону : моделы та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
194881
  Корнієнко О.В. Багатофакторність моделей поведінки людей, орієнтованої на хворобу чи здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження досить широкого спектра поведінкової активності людей: від прагнення до здоров"я, підтримання гармонійного стану благополуччя, самореалізації особистості у повсякденному житті до протилежних тенденцій, орієнтованих на пошук ...
194882
  Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи : навчальний посібник / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 71 с.
194883
  Бондаренко Е. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-64. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  В статті доведено, що на сучасному етапі розвитку програмно-технічних засобів геоінформаційного картографування в комп"ютерному середовищі можуть функціонувати статичні та інтерактивні електронні атласи. Розкрито сутність поняття "інтерактивності" ...
194884
  Лісовенко Д.В. Багатофункціональна мобільна енергоефективна світлосигнальна система на базі світлодіодного випромінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 95-96


  У статті розглядається існуюча мобільна система світлозабезпечення та аналізуються її складові елементи з метою виявлення та заміни найменш ефективних. Приведено структуру новітньої мобільної системи освітлювання на базі використання сучасних ...
194885
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
194886
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 365 арк. – Додатки: арк. 332-365. – Бібліогр.: арк. 302-331
194887
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 0131-775Х
194888
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – Бібліогр.: с. 63-65, 67, 69-70. – ISSN 0131-775Х


  Йдеться про довготривалу аграрну кризу, яка спричинила затяжні структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб"єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли ...
194889
   Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування = Multifunctional nanomaterias for biology and medicine: molecular design, synthesis and application / [Р.С. Стойка, Ю.І. Прилуцький, А.Г. Наумовець, Р.О. Білий, Я.Б. Блюм] ; за ред. чл.-кор. НАН України Р.С. Стойки ; [НАН України, Ін-т біології клітини]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 363, [5] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр., англ. - Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 308-360. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1564-7
194890
  Абдерразік Мохамед Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.13 / Абдерразік Мохамед; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
194891
  Куценко Віра Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 10-12 : Табл.
194892
  Борча М.Д. Багатохвильові спектри розсіяння X-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Борча Мар"яна Драгошівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 49 назв
194893
  Яремак І І. Костишин Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
194894
  Яремак І.І. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприладних насосних станцій магістральних нафтопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Яремак Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
194895
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 90
194896
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри у відношеннях переваги гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються ігри, які задаються багатьма відношеннями переваги на множині ситуацій гри. Пропонуються необхідні та достатні умову існування рівноваг, які засновуються на різних принципах оптимальности. The games which are formulating by many ...
194897
  Губанов І.В. Багаточастинкова мультигармонична теорія циркулярно-поляризованого ЕН-ондуляторного лазера на вільних електронах / І.В. Губанов, І.Г. Майорников, В.В. Куліш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Фізика ; вип. 4)


  Побудовано нелінійну мільтигармонічну теорію лазерів на вільних електронах (ЛВЕ) з циркулярно поляризованою ЕН-накачкою (ЕН-ЛВЕ). Проведено якісний та кількісний балістичний аналіз фізичних процесів, які мають місце в області взаємодії системи, що ...
194898
  Ловейкін Ю.В. Багаточастотні коливання локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегровних // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 77-87. – ISSN 1815-2910
194899
   Багатошарова модель та метод навчання для детектування шкідливого трафіку на основі ансамблю дерев рішень / В.В. Москаленко, М.О. Зарецький, А.С. Москаленко, А.М. Кудрявцев, В.А. Семашко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 92-101. – ISSN 1814-4225
194900
  Заболотний М.А. Багатошарове плівкове покриття для зменшення відбиття світла / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 63
194901
  Гречко Л.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі знайдено електростатичний відгук частинки, яка утворена довільним числом конфокальних еліпсоїдів із різними діелектричними проникливостями. Розв"язок задачі проведено із застосуванням трансляційних матриць, які дозволяють переносити граничні ...
194902
  Волинюк Д.Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Волинюк Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
194903
  Небилиця А.Ю. Багатошвидкісна поліканальна обробка сигналу мовного потоку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
194904
  Петренко І. Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему багатошлюбності серед мирян Російської імперії XVIII ст., як один із прикладів порушення шлюбно-сімейних норм. Особливу увагу акцентовано на поширеності цього явища в повсякденних практиках соціуму. The problem of polygamy ...
194905
  Буяджи Г. Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 232-250. – ISSN 1026-9932
194906
   Багатства надр України = Розвиток геологорозвідувальної справи зп роки рад. влади : розвиток геологорозвідувальної справи за роки Радянської влади. – Київ : Наукова думка, 1968. – 352 с. – Бібліогр.: с. 338-351
194907
  Галецький Л.С. Багатства надр України // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-8
194908
  Льовочкін С.В. Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування / С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, Г.М. Яренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 7-26 : рис. – Бібліогр.: 65 назв
194909
   Багатство мистецької уяви Ореста Криворучка // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 164. – ISSN 0130-1799
194910
  Грачев В.А. Багатство недр России - на службу родине / В.А. Грачев. – М., 1979. – 39с.
194911
  Мисник П. Багатство форм і стилів / П. Мисник. – Київ : Дніпро, 1966. – 88 с.
194912
  Павленко Н.В. Багатство як мета і підгрунтя соціального розвитку: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Павленко Нателла Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
194913
  Бондарук М.А. Багатство, таксономічна структура та репрезантивність флористичного різноманіття лісових територій / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 104-113 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0459-1216
194914
  Амінова О.В. Багатство: соціально-філософський вимір поняття // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 184-188. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті, на основі сучасної філософської полеміки, представлена позиція, на підставі якої стверджується, що багатство є соціально-значущим феноменом і полягає в самодостатності, визначеності, повноті людського буття. In the article, on the basis of ...
194915
  Бінан Демет Улусой Багатсьво архітектури Стамбула та її вплив на світову архітектуру / Бінан Демет Улусой, Джантимур Бурджу Бюкен // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 475-506. – ISBN 978-966-579-439-4
194916
   Багаття : Украинськый альманах. / Упорядкував Ив. Лыпа. – Одесса : Друк. Штаба Од. воен. Окр., 1905. – 265, [I-III] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На тит. арк. надпис: Із книгозбірні Ілька Шульги
194917
  Муратов І.Л. Багаття : вірші / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1940. – 82 с.
194918
  Зінченко В.Ю. Багаття / В.Ю. Зінченко. – Одеса, 1972. – 72 с.
194919
  Качан А.Л. Багаття : оповідання / сост. А.Л. Качан. – Киев : Молодь, 1979. – 144 с.
194920
   Багаття : Борис Антоненко-Давидович очима сучасників. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 512с. – ISBN 966-7601-10-2
194921
  Казидуб М.В. Багаття на вітрах : поезії / М.В. Казидуб. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 62 с.
194922
  Коломієць Т.П. Багаття на межі : лірика / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 134 с.
194923
  Треніна А.С. Багаття: пожежна безпека і правила розведення багаття в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 13-14 : фото
194924
  Кузыев Р.У. Багау Нуриманов / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1955. – 90с.
194925
  Шекспір В. Багацька галасу з нечевля / Уіллїям Шекспіp; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1901. – XII, 102, [3]с. – Пояснення: с. 97-101 ; прим. № 105665 дефектний, без тит. стор. книга описана за інтернетом і оповіткою в кінці кн. с. [3]. – (Літ.-Hаук. Б-ка Укp.-Руської Видавн. Спілки. : Белєстрична бібліотека. Сеp. 1 ; Ч. 35)
194926
  Шоу І. Багач, бідняк : роман / Ірвін Шоу; переклад В.М. Верховеня. – Харків : Фоліо, 2007. – 638с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4011-4
194927
  Жадько В. Багва (- село Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 41. – ISBN 978-966-8567-14-8
194928
  Сталенко С. Баггс: електронні жучки // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.34-35


  Радіозакладки як засіб технічного шпіонажу
194929
  Ковтунович О.В. Багдад / О.В. Ковтунович, С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 176 с.
194930
  Гедін Свен Багдад. Вавілон. Ніневія / Гедін Свен. – Nurnberg : Burgverl. – 127с.
194931
  Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток. (1888-1903) / Г.Л. Бондаревский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 319с.
194932
   Багдадские небеса : 1981 : стихи участников Дней В. Маяковского. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 72 с.
194933
  Халед Багдадский вор : к Ирако-Кувейтскому конфликту / Материал подгот. Халед Аль-Рашид. – Б. М. : Кувейтское землячество в СССР, 1991. – 60 с. : ил.
194934
  Мирский Г.И. Багдадский пакт - орудие колониализма / Г.И. Мирский. – М., 1956. – 56с.
194935
  Месропян Д.А. Багдасар Аветисович Месропян : каталог выставки. Графика / Д.А. Месропян; Сост.: Г. Маревичева; отв. ред.: Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – 24 с.
194936
   Багінський Іван Леонідович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
194937
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205-206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету. У 1955-1956 рр. - викладач Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1997-2004 рр. - професор кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
194938
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 186. – ISSN 2075-437X
194939
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17-18. – ISBN 978-966-439-754-1
194940
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23-24. – ISBN 978-966-933-054-3
194941
  Швець В.С. Багнет - у землю! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 164 с.
194942
  Данілова Н.О. Баготорічна динаміка концентрацій формальдегіду у повітрі міст України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 86-90
194943
  Байрамукова Н.М. Баграт Шинкуба : очерк творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 248 с.
194944
  Полосин И.И. Багратион - герой Отечественной войны 1812 года / И.И. Полосин. – Ташкент : [Б. и.], 1942. – 72 с.
194945
  Борисов С. Багратион : П.И. Багратион, о нем / С. Борисов. – Москва : [Б. и.], 1938. – 40 с.
194946
  Голубов С. Багратион : Слава и честь года 1812 / С. Голубов. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 292 с.
194947
  Муравина Ф. Багратион / Ф. Муравина. – Москва : [Б. и.], 1943. – 30 с.
194948
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 343 с.
194949
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва-Л., 1949. – 343с.
194950
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1951. – 356с.
194951
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Молотов, 1952. – 348с.
194952
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1960. – 341с.
194953
  Голубов С.Н. Багратион : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 336 с.
194954
  Голубов С.Н. Багратион : роман : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : Современник, 1982. – 336 с.
194955
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Краснодар, 1988. – 668,2с.
194956
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Пермь, 1989. – 266,2с.
194957
  Голубов С. Багратион / С. Голубов. – Москва, 1993. – 336с.
194958
  Юдовсикй Михаил Багратион : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
194959
  Бондаренко К. Багратион // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 4 (173). – С. 62-64
194960
  Борисов С. Багратіон : П.І. Багратіон, про нього / С. Борисов. – Київ : [Б.в.], 1939
194961
  Славута А.А. Баграяна голубінь / А.А. Славута. – Сімферополь : Кримвидав, 1964. – 102 с.
194962
  Ігнатенко М.І. Багрецева земля : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1968. – 71 с.
194963
  Бажан М.П. Багрець : поезії / М. П. Бажан ; вступна ст. Є. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1966. – 138 с.
194964
  Шевченко А.Г. Багрицкий и Маяковский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена проблемi визначення мiри впливу Маяковського на творчість Багрицького. Для вирiшення поставленоi проблеми використанi працi таких лiтературознавцiв, як Горелов, Цибенко, Крук, Азаров та iн. В бiльшостi використаних джерел ...
194965
   Багрій-Шахматов Леонід Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 257-258. – ISBN 978-617-573-038-6
194966
  Іскорко-Гнатенко Багрій О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7442-69-0
194967
   Багрій Петро Іларіонович (1925-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
194968
  Сопельняк Б.Н. Багровая земля / Б.Н. Сопельняк. – М., 1988. – 142с.
194969
  Булушев П.М. Багровая память / П.М. Булушев. – Ленинград, 1978. – 56с.
194970
  Хмелев В.М. Багровая полоса / В.М. Хмелев. – Свердловск, 1974. – 168с.
194971
  Лозинский М.Л. Багровое светило / М.Л. Лозинский. – М., 1974. – 216с.
194972
   Багрову Миколі Васильовичу : поздоровлення // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
194973
  Дубинянская Яна Багровые закаты : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 89-97. – ISSN 0130-7673
194974
  Боков А.Х. Багровые зори : роман / Ахмет боков ;. – Москва : Современник, 1976. – 271 с.
194975
  Погодин Н.Ф. Багровые облака / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1956. – 83с.
194976
  Джакыпбеков А. Багровые облака / А. Джакыпбеков. – Фрунзе, 1988. – 179с.
194977
  Булгаков М.А. Багровый остров / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 479с.
194978
  Булгаков М.А. Багровый остров. Адам и Ева / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – 143с.
194979
  Бекимбетов А. Багровый рассвет : Эхо в пустыне. Яркое солнце надежды. Доверие : роман, повести и рассказы / Айтбай Бекимбетов ; [худож. К. Нажимов]. – Нукус : Каракалпакстан, 1980. – 352 с. : ил.
194980
  Геогиев Любен Багряна : етюди и спомени / Геогиев Любен. – София : ЦВЯТ, 1993. – 306 с.
194981
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1982. – 527 с.
194982
  Мусієнко Олекса Багряна вежа / Мусієнко Олекса. – Київ : Дніпро, 1983. – 236 с.
194983
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа : роман / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с. – ("Доблесть")
194984
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1928. – 68 с.
194985
  Мусиенко А.Г. Багряная крепость : роман / А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 549 с.
194986
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 400 с.
194987
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : [о М.В. Фрунзе] / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 408 с.
194988
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : роман [о М.В. Фрунзе] / Юрий Андреев, Григорий Воронов. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 426, [3] с. : портр. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
194989
  Сундетов М. Багряная луна : роман / Магзом Сундетов ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
194990
  Июльский Р.В. Багряная мостовая / Р.В. Июльский. – Саратов, 1943. – 8с.
194991
  Жемайтис С.Г. Багряная планета / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 223с.
194992
  Мирний В.С. Багряне гроно горобини / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94 с.
194993
  Упеник М.О. Багряне листя : вибране / М.О. Упеник. – Київ : Дніпро, 1974. – 351с.
194994
  Михайлюк В. Багряне намисто : Пісні, романси / В. Михайлюк; Ін-т народознавства НАНУ; Історико-культурна спадщина. – Київ : Музична Україна, 1999. – 112с.
194995
  Боровий В.І. Багряне серце землі / В.І. Боровий. – Харків, 1971. – 78 с.
194996
  Гуцал П. Багряний відблиск "золотого вересня" (політичні репресії на Тернопільщині у 1939-1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 182-193. – ISBN 978-966-8919-85-5
194997
  Довгий О.П. Багряний Жовтня стяг : поезії : [збірник] / О.П. Довгий ; іл. Є.В. Попов. – Киев : Молодь, 1977. – 127 с.
194998
  Гужва В., Крижанівський А. Багряний заспів : поезії : [збірник] / В. Гужва, А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1969. – 319 с. – (ЛКСМ України. 50)
194999
  Бендер В. Багряний зблизька // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0130-1608
195000
   Багряний Іван. "Тигролови" : Біографія письменника: Стислий переказ твору: Аналіз тексту: Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 80с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-009-2
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,