Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
194001
  Цой Л.Н. "Будущее" как социологическое понятие // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 120-134. – ISSN 2073-8528
194002
  Овчинникова И.Г. "Будь гражданин!" / И.Г. Овчинникова. – М., 1989. – 190с.
194003
  Іванов К. "Будь чесним і мудрим, плекай рідний дух" : із чуваської поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 109-110. – ISSN 0320-8370
194004
   "Будь чесним і мудрим, плекай рідний дух" : із чуваської поезії / пер. з чуваської С. Реп"ях // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 109-113. – ISSN 0320-8370
194005
  Борщевський С. "Будьмо самими собою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 вересня (№ 158)


  Так називається книжка аргентинського письменника Ернеста Сабато, яку видало видавництво «Кальварія» за участю упорядника та ініціатора проекту перекладача Сергія Борщевського та Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні ...
194006
  Марченко Н. "Будьмо тут во віки віків!..." // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 13/14)


  Художні твори на уроках історії: історичний роман В. Рутківського "Сині Води".
194007
  Мушкина Е.Р. "Будьте добры" - "пожалуйста". Кем быть? / Е.Р. Мушкина. – М., 1967. – 190с.
194008
  Шокало О. "Будьте самостійною силою...". 196 років од народження Пантелеймона Куліша / вів бесіду Роман Коляда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 10-11


  6 серп. на околиці с. Гукове, неподалік від Шостки, на місці родового хутора Кулішів, від якого залишилися тільки старезні липи, відбулися 11 Кулішеві читання. У цьому велелюдному святі взяли участь і гості з Києва (музиканти, письменники, освітяни, ...
194009
  Дзюба Т. "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
194010
  Хоменко О. "Буквар" Тараса Шевченка і проблематика формування українознавчого простору національної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 282-284
194011
  Надточій О. "Буквар" Тараса Шевченка: до історії видання та поширення // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
194012
  Потоцький П. "Буквар" Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 571-574
194013
  Сергієнко Юлія "Букви, як люди..." : ігровий урок вивчення нового матеріалу з елементами повторення у 5 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-47
194014
  Будько Євген "Буковель" До олімпійських висот! : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 148-149 : Фото
194015
  Мыць Лилия "Буковель": с претензией на элитарность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 38-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
194016
  Птахів Семен "Буковель": сам собі туроператор? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
194017
   "Буковина: імена славних сучасників" : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
194018
  Чернях И.Г. "Букринский батальон" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 16-17. – ISSN 0321-0626
194019
  Луценко О.Л. "Булінг по-дорослому":психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 43-49
194020
  Княжанський В. "Було б правильно укласти ЗВТ з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 11


  Експерти вважають, що Україна, як колись Західна Європа, зможе вийти з кризи і відновитися.
194021
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
194022
  Саранди Г. [Бузок : роман / Галатія Саранди. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1990. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0194-7
194023
   [Булавін Леонід Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
194024
  Кононенко М.П. [Бунге Микола Андрійович] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 86-87. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
194025
  Макаров Т. «Будущее социологии»
194026
  Шпангер Ханс Йохим Будущее для НАТО // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 94-106. – ISSN 0130-9625
194027
   Будущее евро: кризис и перспективы - взгляд из Германии и России ("круглый стол") // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 141-145. – ISSN 0201-7083
194028
  Ветю Д.А. Будущее за RFID-технологией // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 6 (389). – С. 113-115. – ISSN 0869-6020
194029
  Танов В. Будущее за нами / В. Танов. – М, 1982. – 155с.
194030
  Картер Д. Будущее за нас / Д. Картер. – М., 1952. – 288с.
194031
  Бражникова Н.М. Будущее за человеком с душой : Подготовка к изложению по содержанию рассказа Р.Брэдбери "Улыбка" // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 2. – С.19-21.
194032
  Белорусов Д.В. Будущее Западно Сибирской низменности / Д.В. Белорусов. – Москва : Знание, 1968. – 48 с.
194033
  Неклесса А.И. Будущее и грядущее: кризис современного мира // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 70-84. – ISSN 0321-2017
194034
  Бэешу Ион Будущее ибланки / Бэешу Ион. – Бухарест, 1973. – 48с.
194035
  Андреев М.А. Будущее индонезийской нефти / М.А. Андреев. – Москва, 1964. – 176с.
194036
   Будущее индустрии- в "бережливом" подходе // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С 8 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
194037
  Колин К.К. Будущее информатики в ХХ! веке: российский ответ на американский вызов : К.К. Колин // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 73-77
194038
   Будущее искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1991. – 301с.
194039
  Двоскин Б.Я. Будущее Казахстана : Пособие для учащихся / Б.Я. Двоскин, С.Д. Дауленов, П.Е. Семенов. – Москва : Просвещение, 1978. – 142 с.
194040
  Романовский Н.В. Будущее как проблема современной социологии // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 13-22. – ISSN 0132-1625


  Интерес к будущему возвращается - так можно оценить сдвиги в тематике выступлений зарубежных социологов в последнее время. Приводятся релевантные данные, анализируются акценты выступлений в мировой социологической периодике об этом тренде, в частности, ...
194041
  Бахтурина Т.А. Будущее каталогизации в России и в мире // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
194042
  Бахтурина Т.А. Будущее каталогизации в странах СНГ: время принятия решений // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 65-71
194043
  Халилов В.М. Будущее кинематографии: американские прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 81-92. – ISSN 0321-2068
194044
  Кишкин С.Т. Будущее конструкционных материалов / С.Т. Кишкин. – М, 1989. – 62с.
194045
   Будущее конструкционных материалов.. – М, 1989. – 62с.
194046
  Барабашев А.Г. Будущее математики / А.Г. Барабашев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 160 с.
194047
  Князев М.А. Будущее мирового сионизма : Только для посвященных / М.А. Князев. – Москва : Шихино, 1997. – 256с. – ISBN 5863340126
194048
   Будущее мировой экономики.. – М, 1979. – 212с.
194049
  Луков В.А. Будущее молодежи в обществе будущего // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 38-48. – ISSN 0236-2007
194050
   Будущее народных промыслов России : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 55
194051
  Румянцева Т.М. Будущее наступает сегодня. / Т.М. Румянцева. – Л., 1968. – 120с.
194052
  Зернов В.А. Будущее науки и образования -за сетевыми научно-образовательными консорциумами / В.А. Зернов, В.А. Минаев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается первый опыт создания научно-образовательных консорциумов как одного из перспективных направлений повышения качества образования. Освещаются их организационное построение и правовые основы. The article development of ...
194053
  Здравковска Н. Будущее научных и инженерных баз данных: проблемы формирования и развития фондов в Университете штата Мэриленд / Н. Здравковска, Б. Кэкли // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 96-111. – ISSN 0130-9765


  The paper presented at the 30-th IATUL Conference discusses the issues of collection development at the University of Maryland, College Park campus libraries. These issues include the ways of influencing changes in collection development policy upon ...
194054
  Гордин Петр Будущее национального государства в XXI веке // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 326-332. – ISSN 1607-7334
194055
  Берце В.А. Будущее начинается сегодня : роман / В.А. Берце. – Москва : Советский писатель, 1953. – 400 с.
194056
  Коробейников Б. Будущее начинается сегодня / Б. Коробейников. – Магадан, 1962. – 101с.
194057
   Будущее начинается сегодня.. – М, 1959. – 184с.
194058
   Будущее начинается сегодня.. – Челябинск, 1961. – 72с.
194059
  Малахов А.А. Будущее не в прошедшем: Повести и рассказы / А.А. Малахов. – Челябинск, 1975. – 160с.
194060
  Скороспелова Е.Б. Будущее не придет само... / Е.Б. Скороспелова. – Москва, 1989. – 141 с.
194061
  Макарова Г.Н. Будущее ОБСЕ в системе международных отношений и основные перспективы сотрудничества с другими международными организациями // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-8696
194062
  Бебель А. Будущее общество / А. Бебель. – М, 1918. – 72с.
194063
  Бебель А. Будущее общество / А. Бебель. – М, 1959. – 167с.
194064
  Пестерева А. Будущее пенсионной системы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 5. – С. 72-79.
194065
  Назаров В. Будущее пенсионной системы: параметрические реформы или смена парадигмы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 67-87. – ISSN 0042-8736
194066
   Будущее планировки. – Москва, 1976. – 196 с.
194067
  Ланская Маргарита Будущее по Артуру Кларку : Шри-Ланка Будущее по Артуру Кларку. Тема номера // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 24-35 : Фото
194068
  Олешко О. Будущее под вопросом // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 13 (131). – С. 38-40


  Ірак : політична ситуація.
194069
  Калинин М.И. Будущее принадлежит вам / М.И. Калинин. – М., 1964. – 102с.
194070
  Калинин М.И. Будущее принадлежит вам / М.И. Калинин. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 111с.
194071
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им / Т.К. Леонтьева. – Москва, 1948. – 267с.
194072
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им / Т.К. Леонтьева. – М, 1957. – 320с.
194073
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им / Т.К. Леонтьева. – Москва, 1966. – 614с.
194074
  Кастро Ф. Будущее принадлежит интернационализму / Ф. Кастро. – М., 1973. – 494с.
194075
  Апресян З. Будущее принадлежит молодежи / З. Апресян, В. Сулемов. – Москва, 1969. – 112с.
194076
  Богданова Светлана Будущее промыслов - в их богатом прошлом : Вятка. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 73 : Фото
194077
  Некипелов А. Будущее РАН - обновление в условиях преемственности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 15-18
194078
  Готсис Д. Будущее распределительных пенсионных систем - в привлечении будущих поколений // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.193-209. – ISSN 1684-906Х
194079
  Сакс Д. Будущее рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 10 (181). – С. 22-33
194080
  Некрасов К.В. и др. Будущее рождается сегодня / К.В. и др. Некрасов. – Вологда, 1965. – с.
194081
   Будущее рождается сегодня.. – М, 1980. – 382с.
194082
  Семенов В.Е. Будущее России в контексте российской полиментальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 153-165. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
194083
  Никитина С.Ю. Будущее российской демографической статистики после переписи населения 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 0320-8168
194084
  Чичкина Светлана Будущее Ростова за туризмом : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 72 : Фото
194085
  Закария Ф. Будущее свободы : нелиберальная демократия в США и за их пределами = The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad / Фарид Закария ; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исследований постиндустриального общества. – Москва : Ладомир, 2004. – 326, [3] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 295-303. – (Журнал "Свободная мысль - XXI"). – ISBN 5-86218-437-6
194086
  Кистанов В.В. Будущее Сибири.Развитие хозяйства в семилетке / В.В. Кистанов. – М, 1960. – 110с.
194087
  Голубева Е.Г. Будущее сослагательного наклонения в португальском языке : Автореф... канд.филол.наук: 664 / Голубева Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
194088
  Чичкина Светлана Будущее страны - в развитии регионов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 58-60
194089
  Нигматулин И.Н. Будущее теплоэнергетики / И.Н. Нигматулин. – М., 1975. – 64с.
194090
  Федоров Дмитрий Будущее туристического страхования - за онлайн-системами / Федоров Дмитрий, Бублик Роман // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
194091
   Будущее универсальных научных библиотек.. – М, 1971. – 108с.
194092
  Клячко Т.Л. Будущее университетов. Статья 1. Глобальные тренды / Т.Л. Клячко, В.А. Мау // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-18. – ISSN 0869-0499


  В статье обсуждается будущее университетов: те тенденции, на которые все больше обращается внимание, и те, которые еще только проявляются, не попав в поле зрения большинства исследователей высшего образования. Дискуссия о будущем университетов ведется ...
194093
  Клячко Т.Л. Будущее университетов. Статья 2. Российские тенденции / Т.Л. Клячко, В.А. Мау // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0869-0499


  Во второй статье (первую см. в “ОНС”. 2015. № 3) рассматривается, как глобальные тренды, определяющие будущее университетов, преломляются на российской почве. Анализируются изменения, происшедшие в российской системе высшего образования с 1991 г., и ...
194094
  Йоас Х. Будущее христианства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 78-88. – ISSN 0132-1625
194095
   Будущее человеческого общества.. – Москва, 1971. – 400с.
194096
  Бутурлов Р Будущее человечества / Р Бутурлов, , С.А. Кравченко. – М., 1985. – 64с.
194097
  Халапсис А.В. Будущее человечества: цивилизационные конфликты или переход к ноосфере? / А.В. Халапсис, В.С. Халапсис // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 32-36. – ISSN 2077-1800
194098
  Малеев Ю.Н. Будущее Чикагской конвенции 1944 г. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 2 (34). – С. 22-41. – ISSN 1560-2893
194099
  Земсков А.И. Будущее электронных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 26-35. – ISSN 0130-9765
194100
  Маркин А.Б. Будущее электрофикации СССР / А.Б. Маркин. – М., 1956. – 164с.
194101
  Дорфман Будущее, возможности и причины / Дорфман, Я // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 16-29. – ISSN 2073-8528
194102
  Амнуэль П. Будущее, каким мы его видим. (Футурология и научная фантастика) // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 180-194. – ISSN 1818-2968
194103
  Глезерман Г.Е. Будущее, которое начинается сегодня. О строительстве коммунизма в СССР / Г.Е. Глезерман. – М., 1959. – 134с.
194104
  Жигарев Л.В. Будущее, ставшее действительностью / Л.В. Жигарев. – Москва, 1971. – 168с.
194105
   Будущему исследователю -- о путях творчества в точных науках.. – Томск, 1989. – 42с.
194106
  Трухин И.А. Будущему семьянину / И.А. Трухин. – Киев, 1987. – 270с.
194107
  Тихончук Ж.А. Будущему учителю / Ж.А. Тихончук. – Москва
Часть 2 : Каким должен быть учитель. – 1874. – 63с.
194108
  Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи. / Е.С. Зернова. – М., 1976. – 239с.
194109
   Будущие олимпийцы.. – К, 1980. – 175с.
194110
  Третьякова В.Т. Будущий виртуальный коммунизм и гипновидение: о массовом телевидении и массовой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 9-20. – ISSN 0321-2017
194111
  Красовский А.С. Будущий муж и отец / А.С. Красовский. – Минск : Народная асвета, 1986. – 79с.
194112
   Будущим рабочим о 26 съезде КПСС.. – Киев, 1982. – 279с.
194113
  Самуйленок Э. Будущность : роман / Э. Самуйленок. – Минск : Беларусь, 1965. – 439 с.
194114
  Пыпин А.Н. Будущность славянства : Хроника / А.Н. Пыпин, 1877. – С. 805-829
194115
  Савченко А. Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 9-10


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
194116
  Вергунов В. Будуючи майбутнє, порадься з минулим. До 90-річчя Національної Академії наук України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 2 (26). – С. 2-5.
194117
  Мироненко Н.Г. Будянський фаянс. Історія, художні особливості, персоналії (1887 - 2006) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Мироненко Надія Григорівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
194118
  Лосєв І. Будь-яка війна породжує нову реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 17, 19


  Агресія Росії остаточно поховає в серцях десятків мільйонів українців проросійські ілюзії.
194119
   Будь активен.. – Москва, 1927. – 52с.
194120
  Плохинский А.А. Будь Архимедом / А.А. Плохинский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1967. – 56с.
194121
  Воробьев В.А. Будь героем, сын! / В.А. Воробьев. – Черкесск, 1984. – 207с.
194122
   Будь готов к защите Родины.. – Москва, 1953. – 76с.
194123
  Иванов Н.Н. Будь готов к ПВО. / Н.Н. Иванов. – М, 1959. – 125с.
194124
  Иванов Н.Н. Будь готов к ПВО. / Н.Н. Иванов. – М, 1961. – 136с.
194125
   Будь готов к труду и обороне.. – Москва, 1955. – 136с.
194126
  Михалков С. Будь готов! / С. Михалков. – М., 1961. – 32с.
194127
   Будь готов!. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 192с.
194128
  Николаева С.А. Будь гражданином / С.А. Николаева. – М, 1977. – 64с.
194129
   Будь донором!. – Киев; Харьков, 1944. – 11с.
194130
   Будь достойным сыном Родины. – Москва, 1955. – 280с.
194131
  Воеводин Е.В. Будь здоров, салажонок! / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 95с.
194132
  Михайлова Г. Будь здоровим ! Виховний захід з народознавства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 23-25.
194133
  Винниченко І.А. Будь інтернаціоналістом / І.А. Винниченко. – Київ, 1961. – 48с.
194134
  Чернецова А.В. Будь красивой, Тошка! / А.В. Чернецова, К.В. Чернецова. – Иркутск, 1984. – 143с.
194135
   Будь ленінцем.. – 2-е изд., перераб. – Киев, 1975. – 175с.
194136
  Пархоменко О.І. Будь мені братом / О.І. Пархоменко. – Київ, 1972. – 142 с.
194137
  Ласкер-Шюлер Будь мое сердце здоровым... Кинематографическое : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 179-185. – ISSN 0130-6545
194138
  Веденеева И.В. Будь молодой и грациозной / И.В. Веденеева. – Москва, 1986. – 126с.
194139
   Будь мужчиной.. – Свердловск, 1974. – 263с.
194140
  Кава В.І. Будь обережна, Марійко! : повість / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1982. – 175 с.
194141
  Боровых А.Е. Будь отличником, классным специалистом / А.Е. Боровых. – М, 1963. – 53с.
194142
   Будь отличным стрелком-снайпером.. – Москва, 1942. – 7с.
194143
  Куц В.П. Будь первым / В.П. Куц. – М., 1976. – 56с.
194144
  Коултер С. Будь проклята страсть : Роман / С. Коултер. – Москва : Армада, 1997. – 460с. – (Великие писатели). – ISBN 5763205677
194145
  Жуков В.Н. Будь проклята, Атлантида! / В.Н. Жуков, С.В. Житомирский. – Москва, 1992. – 317с.
194146
  Шестинский О.Н. Будь Садовником Земли / О.Н. Шестинский. – М., 1975. – 95с.
194147
  Козлов А.И. Будь сильным, выносливым, ловким! / А.И. Козлов, В.И. Харьковский. – Челябинск, 1988. – 110с.
194148
  Крапивник В.В. Будь сильным, здоровым! / В.В. Крапивник, И.М. Усвицкий. – М., 1991. – 155с.
194149
  Тихий Наум Миронович Будь славен день : вибрані поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1980. – 488 с.
194150
  Гречанюк С.С. Будь славен, Дніпре! / С.С. Гречанюк. – К., 1985. – 166с.
194151
   Будь славен, труд комуністичний!. – Київ, 1967. – 48с.
194152
   Будь славен, хлебороба труд.. – Калининград, 1980. – 88с.
194153
   Будь смелым и умелым!. – Москва, 1980. – 176с.
194154
  Никифоров Н.Н. и Смирнов Е. Будь сметым и отважным / Н.Н. и Смирнов Е. Никифоров. – М., 1956. – 120с.
194155
  Зігмонте Д. Будь стійкою Юто! / Д. Зігмонте. – К, 1962. – 47с.
194156
  Зигмонте Д.А. Будь стойкой, Юта / Д.А. Зигмонте. – Москва, 1967. – 324 с.
194157
   Будь счастлив, Абди!. – Ростов-на-Дону, 1971. – 196с.
194158
  Яковлев В.Г. Будь физкультурным организатором / В.Г. Яковлев. – М., 1961. – 78с.
194159
   Будь человеком на земле своей.. – Москва, 1987. – 280с.
194160
  Моріц Ж. Будь чесним до самої смерті. / Ж. Моріц. – К., 1963. – 315с.
194161
  Моріц Ж. Будь чесним до самої смерті. / Ж. Моріц. – К., 1979. – 216с.
194162
  Мориц Ж. Будь честным до самой смерти. / Ж. Мориц. – М., 1959. – 342с.
194163
  Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... / Радиенко Д. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 36с. – ISBN 978-966-529-146-6
194164
  Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-529-198-5
194165
  Разумихина Г.П. Будь, пожалуйста, счастлив! / Г.П. Разумихина. – М, 1990. – 351с.
194166
  Бондаренко О. Будьмо здорові й активні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У димкоклубі "Планета" пройшла щорічна акція для першокурсників, на якій пропагувався здоровий образ життя з ініціативи Студентського парламенту та студентської ради ННЦ "Інститут біології" та за підтримки Мололіжного центру культкрно-естетичного ...
194167
  Білоус Д. Будьмо здорові! : сатира та гумор [вірші] / Дмитро Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 156 с.
194168
  Маківчук В О. Будьмо знайомі / В О. Маківчук. – Ужгород, 1966. – 144с.
194169
  Єльянов О.М. Будьмо знайомі: Повісті / О.М. Єльянов. – Київ : Веселка, 1988. – 207 с.
194170
  Суліма Є. Будьмо конструктивними під час обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні коментує перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма: "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зацікавлене в прийнятті сучасного закону про вищу освіту, ...
194171
  Ющенко В. Будьмо разом!: Виступ Президента України у Верховній Раді під час церемонії інавгурації 23 січ. 2005 р. // Президент. вісн., 2005
194172
  Єременко М. Будьмо щасливі / М. Єременко. – Київ, 1958. – 52 с.
194173
  Воскрекасенко С.І. Будьмо ще кращими : сатира та гумор / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
194174
  Пасльон Ю. Будьмо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Вітання з Новим роком.
194175
  Сущенко О. Будьмо! (Україна й українці: 1990-2001 роки. Пером журналіста) / Ольга Сущенко. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003. – 200с. : іл. – ISBN 966-7505-31-6
194176
  Лиходід М.Х. Будьонівка для сина : Етюди, нариси. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1979. – 155с.
194177
  Головченко И.Х. Будьте бдительны! / И.Х. Головченко. – К., 1961. – 63с.
194178
  Марухин В. Будьте бдительны. / В. Марухин. – 2-е изд. – Л, 1954. – 140с.
194179
  Соколова Г. Будьте внимательны! / Г. Соколова. – М., 1987. – 270с.
194180
  Кассиль Л.А. Будьте готовы, Ваше высочество! / Л.А. Кассиль. – М., 1965. – 143с.
194181
  Васинский А.И. Будьте добры / А.И. Васинский. – Москва, 1981. – 158с.
194182
  Арова Э.В. Будьте добры / Э.В. Арова. – Минск, 1982. – 160с.
194183
  Арова Э.В. Будьте добры / Э.В. Арова. – Минск, 1985. – 160с.
194184
   Будьте добры.... – Свердловск, 1985. – 239с.
194185
  Шено П. Будьте здоровы / П. Шено. – М, 1980. – 86с.
194186
   Будьте здоровы. – Москва, 1982. – 104с.
194187
   Будьте здоровы. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 104с. – (Популярная демография ; Вып. 5)
194188
  Семенов М.Г. Будьте здоровы! / М.Г. Семенов. – М., 1965. – 160с.
194189
  Оранский И.Е. Будьте здоровы! / И.Е. Оранский. – Свердловск, 1989. – 285с.
194190
  Хрунова А.П. Будьте красивы / А.П. Хрунова. – М, 1988. – 76с.
194191
  Ильин И.И. Будьте красивы. / И.И. Ильин. – Челябинск, 1990. – 92с.
194192
  Петров И.В. Будьте красивыми / И.В. Петров. – М., 1965. – 253с.
194193
  Петров И.В. Будьте красивыми / И.В. Петров. – М., 1968. – 264с.
194194
  Кушина А.П. Будьте красивыми / А.П. Кушина. – Ярославль, 1990. – 127с.
194195
  Кушина А.П. Будьте красивыми / А.П. Кушина. – 3-е изд., с изм. – Минск, 1990. – 93с.
194196
  Горобець Л.В. Будьте мудрі, ... як змії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 6 (88)
194197
  Ільченко Н.В. Будьте обачними - захистіть себе від пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 21 : фото
194198
  Кучарська Л.В. Будьте обережні з піротехнікою / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зінич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 36
194199
  Ковтун Г. Будьте першовідкривачами! // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-80. – ISSN 0372-6436


  15 квітня виповнилося 110 років від дня народження М.М. Семенова - рос. фізика-хіміка та фізика, лауреата Нобелевської премії з хімії
194200
  Ахматова Р.С. Будьте счастливы : стихи / Р.С. Ахматова. – Москва, 1972. – 95 с.
194201
  Александропулос М. Будьте счастливы / М. Александропулос. – Москва, 1973. – 47с.
194202
  Воронин С.А. Будьте счастливы / С.А. Воронин. – Ярославль, 1980. – 271 с.
194203
   Будьте счастливы. – Чебоксары, 1986. – 286с.
194204
  Данилов С.П. Будьте счастливы люди! : рассказы / С.П. Данилов. – Москва, 1979. – 48 с.
194205
  Саакян А.А. Будьте счастливы! : стихи / А.А. Саакян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 96 с.
194206
   Будьте счастливы!. – Свердловск, 1982. – 320с.
194207
   Будьте счастливы!. – Свердловск, 1985. – 318с.
194208
  Дегтев В.И. Будьте счастливы! / В.И. Дегтев. – Воронеж, 1990. – 236 с.
194209
   Будьте счастливы.. – Москва, 1983. – 287с.
194210
   Будьте у формі з "Планетою Фітнес" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 66 : фото
194211
  Шаталова А. Будьте уверены! Нобелевский лауреат поделился с молодежью секретами успеха // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 20


  В рамках недавнего Фестиваля науки столицу посетил израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии 2011 года по химии, полученной за открытие квазикристаллов, Дан Шехтман (Dan Schechtman).
194212
  Бурмакин Э.В. Будьте философами! / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1976. – 56с.
194213
  Диниц Е.А. Буелва задача оптимизации при ограничениях одного знака / Е.А. Диниц, А.В. Карзанов. – М., 1978. – 42с.
194214
  Лазурка И. Буерные гонки / И. Лазурка, Лобач-Жученко. – М., 1953. – 104с.
194215
   Буерный спорт / Коровельский, Н, , . – М., 1969. – 168с.
194216
   Буерный спорт.. – Москва, 1956. – 40с.
194217
  Барский Л.М. Бужоряне : повесть / Л.М. Барский. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1956. – 219 с.
194218
  Барский Л.М. Бужоряне : повесть / Л.М. Барский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 230 с.
194219
   Бузанева Євгенія Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
194220
  Матвєєва Л.В. Бузескул Владислав Петрович - историк свого часу (витоки методу дослідження) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
194221
  Маковецкая Марина Бузкаши - мужская игра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 136-149 : фото
194222
  Шмиговський К.А. Бузкова міль-строкатка та заходи боротьби з нею / К.А. Шмиговський, 1956. – С. 153-158. – Вырезка
194223
  Поборникова С. Бузлуджанската програма / С. Поборникова. – София, 1981. – 21с.
194224
  Йовенко С.А. Бузок у січні : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 159 с.
194225
  Синельников Г.В. Бузок цвіте / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1978. – 151 с.
194226
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.1 : Общий очерк и лесные культуры. – 1949. – 259с.
194227
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.2 : Возобновление сосны и практические мероприятия по лесному хозяйству. – 1950. – 176с.
194228
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.3 : Физиологическое обоснование разведения сосны в степях. – 1950. – 263с.
194229
   Бузулукский бор. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат
Т.4 : Влияние динамики климатических и гидрологических условий на лесные культуры. – 1950. – 144с.
194230
  Годнев Е.Д. Бузулукский бор : исследования и опыты (1903-1953) / Е.Д. Годнев. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 96с.
194231
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля : Повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1983. – 275 с.
194232
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля. -- (Роднюки. -- Моя зорице...) / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1966. – 272 с.
194233
  Решетов А.М. Буи. (Ист.-этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Решетов А.М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – Л., 1967. – 17л.
194234
   Буй Дмитро Борисович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 33-35. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
194235
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – М., 1956. – 160с.
194236
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – К., 1958. – 148с.
194237
  Плавильников М.М. Буйволів гребінь / М.М. Плавильников. – К, 1977. – 174с.
194238
  Ерошко Алексей Антонович Буйковые станции для долговременных океанографических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Ерошко Алексей Антонович; АН Украины, морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1994. – 21л.
194239
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1943. – 244 с.
194240
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1946. – 368 с.
194241
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1968. – 203 с.
194242
  Гордиенко К.А. Буймир : роман / К.А. Гордиенко. – Москва, 1970. – 304 с.
194243
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 278 с.
194244
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1975. – 904 с.
194245
  Гордиенко К.А. Буймир : Трилогия / К.А. Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 751 с.
194246
  Мінц Б.І. Буйна голівонька / Б.І. Мінц. – Київ, 1960. – 88 с.
194247
  Воеводин В.П. Буйная головушка. История одного матроса / В.П. Воеводин. – Москва; Ленинград, 1964. – 306с.
194248
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – Киев, 1981
194249
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – М, 1990. – 234с.
194250
  Жернаков Н.К. Буйная Падегора / Н.К. Жернаков. – М, 1967. – 304с.
194251
  Лондон Д. Буйний день / Д. Лондон. – К, 1927. – 375с.
194252
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1927. – 399 с.
194253
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 3-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 318 с.
194254
  Копиленко О.І. Буйний хміль / О.І. Копиленко. – Київ, 1990. – 414 с.
194255
  Сланов Г. Буйное русло. / Г. Сланов. – Алма-Ата, 1971. – 214с.
194256
  Братунь Р.А. Буйноцвіт : Поезії / Братунь Р.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
194257
  Третяк Наталія Буйноцвіт її гобеленів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Відома художниця-дизайнерка Лідія Кришталь
194258
  Федоров В.И. Буйные ветры / В.И. Федоров. – М., 1958. – 146с.
194259
  Ухсай М.Д. Буйные ветры / М.Д. Ухсай. – Чебоксары, 1979. – 295 с.
194260
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Ставрополь, 1954. – 408с.
194261
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Изд. 6-е. – Волгоград, 1971. – 416с.
194262
  Кефала М.Н. Буйный сиротинка / М.Н. Кефала. – М., 1958. – 351с.
194263
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 4-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 1. – 1974. – 501с.
194264
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 2. – 1974. – 454с.
194265
  Мугуев Х.-М.М. Буйный Терек / Х.-М.М. Мугуев. – 4-е. – Орджоникидзе
1. – 1975. – 504с.
194266
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е. – Орджоникидзе
2. – 1975. – 454с.
194267
  Скотт Д. Буйство / Д. Скотт. – М., 1995. – 368с.
194268
  Ше Буйство льда / Ше, Жан-Франсуа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 96-104. – ISSN 1029-5828


  Залив Диско на западном побережье о. Гренландия. Путевые заметки.
194269
  Кологривова С.В. Буква "ты" / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1980. – 55с.
194270
  Пономаренко Ирина Германовна Буква закона : знать права и обязанности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  Проблема девиантного поведения детей сегодня все более обостряется. Она требует изучения и принятия мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В связи с этим встает вопрос государственной защиты детства, информированности населения ...
194271
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
194272
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих навч. закл. / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2012. – 525, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва лише англ. – ISBN 978-966-458-222-0
194273
  Савенко М.Д. Буква і дух у тлумаченні правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
194274
  Успенский Б.А. Буква Э в древнерусских певческих текстах и в списках библейской книги Исход // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 79-114. – ISSN 0373-658Х
194275
  Скрипченко Н.Ф. Буквар / Н.Ф. Скрипченко, М.С. Вашуленко. – К., 1986. – 128с.
194276
  Самодумов Т. Буквар и перва читанка / Т. Самодумов. – София, 1947. – с.
194277
  Федоров І. Буквар Івана Федорова / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96с.
194278
  Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року : Для мол. та серед. шк. віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1991. – 61с. – ISBN 5-301-01333-5
194279
   Букварь. – [Москва], 1692. – Факсимільне видання


  Иеромонах Карион (Истомин; конец. 1640-х — 15 мая 1722) — иеромонах московского Чудова монастыря, писатель, придворный поэт, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября 1701). Перу Кариона принадлежит иллюстрированный Букварь, ставший ...
194280
  Воскресенская А.И. Букварь / А.И. Воскресенская. – Изд.5-е испр. – Москва : Гос. учеб-пед изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1948. – 95 с.
194281
   Букварь. – Москва, 1948. – 132 с.
194282
  Вашуленко Н.С. Букварь / Н.С. Вашуленко. – 2-е изд. – Київ, 1983. – 103с.
194283
  Паризе Г. Букварь / Г. Паризе. – М., 1986. – 279с.
194284
   Букварь. – Киев, 1988. – 127с.
194285
  Элькина Д Букварь для взрослых / Д Элькина. – М, 1920. – 30с.
194286
  Карабаш А.А. Букварь для татарских школ / А.А. Карабаш. – Симферополь, 1939. – 96 с.
194287
   Букварь для школ сельской молодежи. – Москва, 1948. – 128 с.
194288
   Букварь славянскии письмены преподобного Кирилла славяном епископа напечатан : [Alphabetum divi Hieronymi : Alphabetum divi Cyrilli] / [Matthaei Caraman, archiepiscopi Jadren in alphabetum illyricum expositio] // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 78 с.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на старослав. и лат. Система письма старославянского ...
194289
  Шевченко Т.Г. Букварь южнорусский / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Печ. Гогенфельда, 1861. – 24с.
194290
  Стоянов М. Букви и книги / М. Стоянов. – София, 1978. – 303 с.
194291
  Стоянов М. Букви и книги. / М. Стоянов. – София, 1978. – 303с.
194292
  Левицький В. Буквиця з потаємного алфавіту: роздуми про поезію Петра Мідянки // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 204-212
194293
  Артемьева Н. Буквы в цифре. Печатать книги становится все легче. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  В подмосковном Пушкине недавно прошел Международный семинар “Издательская и полиграфическая деятельность вуза”. Речь на нем шла о возможностях применения цифровой печати в высшей школе. Организаторами мероприятия выступили Издательско-полиграфическая ...
194294
   Буквы едут в гости к нам. – Москва, 1990. – 159с.
194295
  Моисеев А.И. Буквы и звуки / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1969. – 112 с.
194296
  Ибрагимов А.Г. Буквы одуванчика / А.Г. Ибрагимов. – Кемерово, 1976. – 77с.
194297
  Овалов Л.С. Букет алых роз / Л.С. Овалов. – М., 1958. – 128с.
194298
   Букет из сада речений Пророка и его домочадцев. – Исфахан : Амир аль-Мо"минин Али Лайбрери, 1999. – 283с. – Назва обклад.: Букет из сада изречений Пророка (ДБАР) и Ахл-аль-Бейта (ДБМ)
194299
  Панеш Сафер Букет колючек : повести и рассказы / Панеш Сафер; пер. с адыг. А.Ячменева. – Москва : Современник, 1981. – 189 с.
194300
  Двинский М.И. Букет крапивы / М.И. Двинский. – Вильнюс, 1980. – 79с.
194301
  Львова М. Букет подснежников / М. Львова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
194302
  Донцова Д. Букет прекрасных дам / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03108-1
194303
  Велиев С. Букет роз : рассказ / С. Велиев. – Москва, 1978. – 160 с.
194304
  Степенцев Вячеслав Букет с грибами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 118-122 : фото
194305
   Букет таволги.. – Москва, 1963. – 191с.
194306
  Матвеев В.Ф. Букет шипов / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1964. – 59с.
194307
  Ардов В.Е. Букет. / В.Е. Ардов. – Москва, 1939. – 220с.
194308
   Букинистическая торговля.. – Москва, 1990. – 236с.
194309
  Сьоміна А. Букіністична й антикварна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
194310
  Хлопчук Т. Буккросинг та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 266-271


  У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають перспективними в сучасному видавничому просторі. Різноаспектно розглянуто поняття флешмобу та буккросингу та їх пріоритетність застосування видавцями. The paper explores the newest ...
194311
   Буковель. 65 км трасс, 100% снега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 28-29 : фото
194312
  Малєй Антоніна Буковель. Карпати для багатих // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-59
194313
   Буковель. Щоб зима стала святом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 12 : фото
194314
  Біленко Василь Буковель: крутий підйом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-45 : фото
194315
  Олійникова А. Буковельська казка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Чотири роки поспіль профком КНУ ім. Тараса Шевченка організовує поїздки для викладачів та студентів вузу на гірськолижний курорт "Буковель"
194316
  Ярославцев Б. Буковина / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1950. – 188с.
194317
  Федькович Ю. Буковина : Вибрані твори / Ю. Федькович. – Київ : Молодь, 1950. – 160с.
194318
   Буковина = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
194319
   Буковина : Фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1989. – 128с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/????
194320
   Буковина : Імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 240с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-02-05
194321
   Буковина 1918 - 1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток : (Матеріали і документи) / Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича; Упоряд. та ред. С.Д.Осачук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328с. – Резюме нім. та англ. мов. – ISBN 966-8410-50-Х
194322
  Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 384 с.
194323
   Буковина в піснях.. – Чернівці, 1957. – 272с.
194324
  Цыпко К.Г. Буковина в революции 1848 года : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпко К. Г.; АОН при ЦК ВКП)б), Каф. ист. СССР. – М., 1951. – 20л.
194325
  Григоренко О.С. Буковина вчора і сьогодні / О.С. Григоренко. – К., 1967. – 86с.
194326
  Никифорак М.В. Буковина у складі молдавського князівства: історико-правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип.306)
194327
  Білецький Б. Буковина шукає себе і знаходить у православ"ї або Нариси з історії Православної Церкви на Буковині / Б. Білецький, М. Шкрібляк // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 106-108
194328
  Никифорак В М. Буковина як історико-правове поняття до австрійської окупації 1774 р // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 15-24. – (Правознавство ; Вип. 253)
194329
  Комаринцький А.А. Буковина. / А.А. Комаринцький. – Ужгород, 1966. – 192с.
194330
  Дубовик Ольга Буковина. Бруківкою і стежками / Дубовик Ольга, Константинюк Ігор, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 92-96 : фото
194331
  Малко Ромко Буковина. Буковинська Маланка, або Покарнавалити не бажаєте? : Від свята до свята / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-94 : Фото
194332
  Дубовик Ольга Буковина. Від Землі до Сонця, або від Дністровського каналу до Карпатських воріт / Дубовик Ольга, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 116-120 : фото
194333
  Дубовик Ольга Буковина. Єдність у розмаїтті або Відпочинок спільними зусиллями : Україна чудес / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 128-134 : Фото
194334
  Піддубний Г. Буковина. Її минуле і сучасне / Г. Піддубний; (Суспільно-політиний нарис із малюнками і Малою Буковини). – Харків : Держвидав, 1928. – 256с.
194335
   Буковина. По неповторних місцях = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, доп.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
194336
   Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. : погляд дипломатів (документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228 с., 6л. іл. : фотодокументи. – ISBN 966-8410-54-7
194337
  Добржанський О. Буковинець Степан Смаль-Стоцький - творець термінології української мови ( до 150-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 210-214. – ISBN 978-966-439-138-9
194338
  Вишневська М. Буковинець, якому аплодував світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 15


  120 років від дня народження оперного співака Ореста Руснака.
194339
  Добржанський О.В. Буковинознавчі дослідження в Україні 1991-2000 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями буковинознавчих досліджень в 1991-2001 рр., звертається увага на недостатньо вивчені питання з історії Буковинського краю.
194340
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский Писатель, 1952. – 192 с.
194341
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 62 с.
194342
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 323 с.
194343
  Амбросий П. Буковинские напевы / П. Амбросий. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 128 с.
194344
  Меламуд Х.Г. Буковинский роман : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1991. – 294 с.
194345
  Вишневська М. Буковинська Маланка дивує весь світ // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1,16 : Фото


  "Переберії", чи "Маланки" - найяскравіше свято зимового циклу на Буковині, ритуальне карнавальне дійство з обходами осель рядженими-перебраними. 15 січня у Чернівцях відбувся III Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест".
194346
  Кожолянко Г. Буковинська Маланка: минуле і сучасне // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 219-228
194347
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 280 с.
194348
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Харків, 1953. – 280 с.
194349
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 322 с.
194350
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1967. – 311 с.
194351
  Никоненко П.М. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича / Петро Никоненко. – Вид. 2-ге, з допов. і змінами. – Чернівці ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 236, [5] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-261-9


  У пр. №1710610 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 01.11.2016
194352
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 1991-. – ISBN 966-7854-42-6
Ч. 3/4 : Присвячен 5 Міжнародному конгресові україністів у Чернівцях. – 2002
194353
   Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
194354
  Нечиталюк М.Ф. Буковинський Кобзар / М.Ф. Нечиталюк. – Львів, 1963. – 95с.
194355
  Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Київа восени 1941 р. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-97. – ISSN 0130-5247
194356
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
194357
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
194358
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
194359
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 1/2. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
194360
   Буковинські віночки. – Київ, 1963. – 678с.
194361
   Буковинські віночки.. – Вінниця, 1964. – 152с.
194362
   Буковинські віночки.. – Ужгород, 1966. – 207с.
194363
  Моціяка П.П. Буковинські джерела Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
194364
  Велика Валерія Буковинські історії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 16-17 : фото
194365
  Кілінська К.Й. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 231-243. – ISSN 2308-135X
194366
  Романів-Тріска Буковинські народні ікони // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-50.
194367
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1950. – 88с.
194368
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1951. – 116с.
194369
  Бурса Г.П. Буковинські спогади / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-30-0
Ч.1 : Помаранчева революція (вірші). – 2005. – 200с., 15 л. іл.
194370
   Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Чернів. обл. осередок ; [авт.-упоряд.: П.П. Брицький та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7096-01-5
194371
  Мерцальский Н. Буковки. / Н. Мерцальский. – М.Л., 1937. – 20с.
194372
  Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Молотков П.И.; Харьков. с.-х. ин-т. – Х., 1966. – 56л.
194373
  Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Шкляр А.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21л.
194374
  Вергилий Буколики / Вергилий. – Москва, 1979. – 551с.
194375
  Вергилий Марон Публий Буколики. Георгики. Энеида : пер. с латин. / Вергилий Марон Публий; [вступ. ст. С. Шервинского, с. 5-26 ; примеч. Н. Старостиной ; ил.: Д. Бисти]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 417 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 6 ; Серия первая. Литература древнего Востока античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
194376
  Малкович І. Буколіка з євшаном : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 104-105. – ISSN 0130-321Х
194377
  Левицький В. Буколічність київського міського тексту в українській поезії І пол. ХХ ст. : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.248-254
194378
   Букреєв Борис Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 258. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194379
  Лисоченко І.Д. Букрєєв Борис Якович (1859-1962) - математик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 60-64. – ISBN 966-02-2569-5
194380
  Бойко Н. Букринська епопея, або "Наша помилка" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 40-47


  Автор змальовує розгорнуту картину боїв під Києвом на Букринському плацдармі восени 1943 р., даючи їм аналітично-критичну оцінку. Подібне дослідження проводиться вперше на основі документальних матеріалів і свідчень очевидців та учасників битви.
194381
  Смирнов А. Буксир : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
194382
  Волков А. Букская ГЭС / А. Волков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 6с.
194383
  Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25


  Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на ...
194384
  Буяло А.П. Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 98-101


  У статті розглядаються особливості вітчизняних буктрейлерів та специфіка їх створення для промоції книжкової продукції. Потреба аналізу цього новітнього явища в українській видавничій справі зумовлена низкою суттєвих недоліків українських буктрейлерів. ...
194385
  Бессараб А.О. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-163. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
194386
  Богосвятська А.І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 2-6
194387
  Мингазова Н. Буктрейлеры: живые страницы : создание видеофильмов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915


  В библиотечной среде сейчас очень популярны буктрейлеры. Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, заинтересовать человека, чтобы он захотел ее прочитать. Речь идет о своеобразной видеорекламе, работающей аналогично ...
194388
   Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
194389
  Дрьомов С. Була б людина, а стаття знайдеться // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 106-109
194390
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1980. – 189 с.
194391
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ
Ч.2. – 1980. – 199 с.
194392
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1981. – 432 с.
194393
  Герасим"юк Василь Була така земля : Вибране / Герасим"юк Василь. – Київ : Факт, 2003. – 392с. – ISBN 966-8408-03-9
194394
  Горболіс Л. Була це людина добра і чесна = До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 13


  Бордуляк Тимофій Гнатович (1863-1936) - український письменник, священик УГКЦ. Літературні псевдоніми: Т. Бондаришин, Т. Ветлина та інші.
194395
   Булавенко Сергій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
194396
  Буганов В.И. Булавин / В.И. Буганов. – М., 1988. – 316с.
194397
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1929. – 48с.
194398
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1934. – 103с.
194399
  Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708) / В.И. Лебедев. – Москва, 1967. – 155с.
194400
   Булавін Леонід Анатолійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 41
194401
   Булавін Леонід Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 25. – ISBN 966-8352-11-4
194402
  Куренцов А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР.(определитель) / А.И. Куренцов; Г.О.Криволуцкая. – Ленинград : Наука, 1970. – 164с.
194403
  Некрутенко Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Крыма / Ю.П. Некрутенко. – Київ, 1985. – 152с.
194404
  Володин Иван Алексеевич Булавоусые чешуекрылые, птицы и мелкие млекопитающие основных ландшафтов Брянской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Володин Иван Алексеевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 22л.
194405
  Буланов Н.М. Буланов Николай Михайлович. / Н.М. Буланов. – М., 1975. – 24с.
194406
  Мельникова А.С. Булат и злато / А.С. Мельникова. – Москва, 1990. – 206 с.
194407
  Копань Ю.В. Булат і багатошаровий композиційний матеріал / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 324-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  KM зі сталей У9А (0,85 - 0,94%С; 0,15 0,30% Мn; 0,15 - 0,35% Si) та 30Х5М2СФА (0,3%С; 5%Cr; 2%Mo; 0,2%Si; 0,3%V) був виготовлений виливанням на параболоїд. Кількість шарів 600-1500, товщина шарів 2-5 мкм. Умовна границя текучості KM б0,2=(250+-30)*10 7 ...
194408
  Абельская Р.Ш. Булат Окуджава и Белла Ахмадулина "на фоне Пушкина" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 41-48. – ISSN 2310-4287
194409
  Фиалко Д. Булат Окуджава: часовой надежді и любви // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
194410
  Назаренко В.Р. Булат, сталь булатового типу і мої переживання / Василь Назаренко. – Київ-Черкаси, 2003. – 292с. – ISBN 966-7245-09-8
194411
   Булатные струны.. – М., 1978. – 224с.
194412
  Лохматов Н.П. Булатов курган / Н.П. Лохматов. – М., 1967. – 320с.
194413
  Корытковская А.Г. Булахов угол / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1962. – 48с.
194414
   Булаховский Л.А. и современное языкознаник. – К., 1987. – 288с.
194415
   Булаховский Леонид Арсеньевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 88
194416
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1951 до кінця 50-х років викладала на російсько-слов"янському відділенні філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка польську мову і літературу, спецкурси з ...
194417
  Лукінова Т. Булаховський Леонід Арсенійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 828-829. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
194418
   Булаховський Леонід Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 339. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194419
  Любарська Л.В. Булаховський Леонід Арсенійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 31-34
194420
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 208-210. – ISSN 2075-437X


  Булаховський Л.А. у 1946-1947 рр. - завідувач кафедри української мови філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1947-1960 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології
194421
  Семенюк Г. Булвар Т. Шевченка, 14: дім, де слову добре // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-36
194422
  Лакшин В.Я. Булгакиада / В.Я. Лакшин. – К., 1991. – 63с.
194423
   Булгаков и фантастика : Круглый стол на Международной ассамблее "Портал" -2007 / Подготовил Петр Ордынец // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С. 188-205. – ISSN 0131-8136
194424
   Булгаков Михайло Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 242. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194425
  Короткий В. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401. – ISBN 5-7707-1062-4
194426
  Шапиро Н.С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие економической теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання історичного значення критики політичної економії та її завдання, які були сформульовані С.М. Булгаковим у працях "Від марксизму до ідеалізму" та "Філософія господарства". Виявивши основні тези критики та завдань, ...
194427
   Булгаков Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 122. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194428
  Аляєв Г.Є. Булгаков Сергій Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 999-1001. – ISBN 966-316-069-1
194429
  Гриценко І.С. Булгаков Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 193. – ISBN 978-966-06-0557-2
194430
  Назарец В.Н. Булгаков тайный // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 9-23
194431
   Булгаков Ф.С., Ивановский Г.В. Выставка произведений. – М., 1983. – 5с.
194432
  Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия : Персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б.В. Соколов. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 832с. – (Энциклопедия великих писателей). – ISBN 978-5-699-22928-4


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
194433
  Земцова Юлия Булгар. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 91-97 : фото. – ISSN 1029-5828
194434
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская денежно-весовая система 13-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Мухамадиев А.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 25 с.
194435
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХП-ХУ вв. / А.Г. Мухамадиев. – М., 1983. – 175с.
194436
  Юсупов Г.В. Булгаро-татарские эпиграфические памятники XIII-XVII веков (к вопросу о происхождении казанских татар) : Автореф... канд. ист.наук: / Юсупов Г.В.; Башкирский филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа, 1952. – 16л.
194437
   Булгары. – Казань, 1951. – 30с.
194438
  Фесенко Д.М. и др. Булгахтерский учет в сельском хозяйстве / Д.М. и др. Фесенко. – К., 1987. – 356с.
194439
  Фесенко Д.М. Булгахтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.М. Фесенко. – К., 1977. – 271с.
194440
  Бузурханов В. Булева разность и независимость булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бузурханов В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наукам, Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
194441
  Яглом И.М. Булева структура и ее модели. / И.М. Яглом. – М., 1980. – 193с.
194442
  Рижов Ю.М. Булеві алгебри / Ю.М. Рижов, В.І. Сущанський. – Київ : Вища школа, 1982. – 96 с.
194443
  Трохимчук Р.М. Булеві функції : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 82с.
194444
  Сикорский Р. Булевы алгебры / Р. Сикорский. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
194445
  Владимиров Д.А. Булевы алгебры / Д.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1969. – 318с.
194446
  Порошкин А.Г. Булевые меры, комплексные полуупорядоченные пространства и их применение в теории нормальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Порошкин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
194447
  Байдебура П.А. Були у Леніна / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1966. – 47 с.
194448
  Скопенко В.В. Були, є і завжди будуть у Київському університеті Максимовичі, Реформатські, Скліфосовські.... : Розмова з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-62
194449
  Мацутани М. Булка цвета лисьего хвоста: Сказки. / М. Мацутани. – М., 1979. – 269с.
194450
  Чівер Д. Буллет-парк : Роман та оповідання / Д. Чівер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 267с.
194451
  Чивер Д. Буллет-Парк : Роман / Д. Чивер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 206с.
194452
  Бутовская М.Л. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников / М.Л. Бутовская, Е.Л. Луценко, К.Е. Ткачук // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 139-150. – ISSN 0869-5415


  Феномен буллинга - травли, запугивания и третирование других (чаще всего, более слабых) членов коллектива - в последние десятилетия стал объектом детального изучения антропологов, психологов, этологов, социологов. Делается вывод о том, что разработка ...
194453
  Лушпай Л. Буллінг як соціально-педагогічнна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британі) // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 126-131. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовано явище буллінгу з соціально-педагогічної точки зору. Доводиться, що діючі в суспільстві гендерні стереотипи спричиняють виникнення цієї проблеми.Заходи спрямовані на викорінення цього явища, є важливим напрямком виховання ...
194454
  Макаревська С.Б. Було і буде : Поезії / С.Б. Макаревська. – Київ : Транспорт України, 2002. – 160с. – ISBN 966-7098-20-6
194455
  Інгульський П.М. Було і мені сімнадцять : оповідання / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1963. – 132 с.
194456
   Було чи не було. : Весела історична енциклопедія. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
194457
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные. / И. Сави. – 5-е изд. – Таллин, 1987. – 236с.
194458
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные: пер. с эст. / И. Сави. – 6-е изд. – Таллинн, 1988. – 236с.
194459
  Галямин Д.Ф. Булочкин распахивает душу... / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1961. – 65с.
194460
  Полянкер Г.И. Булочник из Коломыи / Г.И. Полянкер, 1976. – 378 с.
194461
  Кречет А. Бульбагейт: покарання з душею : скандал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Управління освіти Луцької міської ради 7 вересня 2011 р. закупило на відкритих торгах картоплю для дошкільних навч. закладів міста за ціною 2,42 гр. за кілограм. Тоді коли заготівельники пропонують селянам 80–90 коп., а сер. закупівельна ціна для ...
194462
  Корнюшенкова Е. Бульбашиш с маслом // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 10-11. – ISSN 2075-7522


  Как Беларусь наживается на конфликте между Россией и Западом.
194463
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 303с.
194464
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1981. – 304с.
194465
  Куусберг П. Бульвар свободы : рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 400 с.
194466
   Бульвар Т. Шевченка, 4 (кол. Бібіковський бульвар) // Особняки Києва / О.М. Друг, Д.В. Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – С. 516-524. – ISBN 966-7161-60-9
194467
  Львов А.Л. Бульвар Целакантус / А.Л. Львов. – М., 1967. – 174с.
194468
  Федосюк Ю.А. Бульварное кольцо. Путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1972. – 168с.
194469
  Рохлин Александр Бульдозерист всегда прав : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 190-191 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
194470
  Легещич А. Бульки на асфальті : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 86-88
194471
  Лифинцева Т.П. Бультман и Тиллих : "демифологизация" и рецепция идей Хайдеггера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.172-182. – ISSN 0042-8744
194472
  Пестушко Валерий Бум контейнерних перевезень на Чорному морі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45
194473
  Ковальская Антонина Бумага-тикет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 14-15 : фото
194474
  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс, 1967. – 288с.
194475
  Шенгелия Вера Бумага все стерпит // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 96-102 : фото
194476
  Козаровицкий Л.А. Бумага и краска в процессе печатания. (Физико-химические основы их взаимодействия и методы исследования технологических свойств). / Л.А. Козаровицкий. – М., 1965. – 368с.
194477
   Бумага и печатание.. – М., 1927. – 62с.
194478
  Ладлэм Р. Бумага Мэтлока : роман / Роберт Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – 400 с. – В изд. также: Шесть дней Кондора / Д. Грейди. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
194479
  Агеева Н.Е. Бумага рисовая, акварельная, пастельная...на чём рисовал гений? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 44-47
194480
   Бумага СССР.. – М,
1. – 1925. – 435с.
194481
  Гейм С. Бумаги Андреаса Ленца / С. Гейм. – М., 1966. – 792с.
194482
  Рокка Г. Бумажная гора / Г. Рокка. – Л.М., 1962. – 108с.
194483
  Хейз М.-Р. Бумажная звезда : Роман / Мєри-Роуз Хейз; Пер. с англ. Г.П. Байковой. – Москва : АСТ, 1999. – 464с. – (Интрига). – ISBN 5-237-02443-2
194484
  Юдицкас П. Бумажная и деревообрабатывающая промышленность Литовской ССР и основные направления по рациональному использованию древесных ресурсов республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Юдицкас П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
194485
  Сарджент Э. Бумажная луна / Э. Сарджент. – М., 1977. – 103с.
194486
  Галкин Л.А. Бумажная метель / Л.А. Галкин. – Москва, 1958. – 32с.
194487
  Доливо-Добровольский Бумажная промышленность / Доливо-Добровольский. – Птгр., 1922. – 122с.
194488
  Гурович С.Г. Бумажная промышленность главнейших стран / С.Г. Гурович. – М., 1930. – 178с.
194489
  Хакимали У. Бумажная птица / У. Хакимали. – Москва, 1986. – 380с.
194490
  Полуян Е.В. Бумажная радуга, и другие рассказы сельской продавщицы. / Е.В. Полуян. – М., 1991. – 236с.
194491
  Блинов Н.О. Бумажная хроматография антибиотиков / Н.О. Блинов, А.С. Хохлов. – М, 1970. – 364с.
194492
  Нежный А.И. Бумажное дело / А.И. Нежный. – М., 1987. – 358с.
194493
  Натанзон Я. Бумажные денежные знаки на территории Греции в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
194494
  Малышев И А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР / И А. и др. Малышев. – М., 1991. – 496с.
194495
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Тхоржевский Роберт Иосифович; КГУ. – Черновцы, 1974. – 215л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
194496
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Тхоржевский Роберт Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
194497
  Трахтенберг И.А. Бумажные деньги / И.А. Трахтенберг. – 3-е изд., доп. – М., 1924. – 415с.
194498
  Туган-Барановский Бумажные деньги и металл. / Туган-Барановский. – Одесса, 1919. – 132с.
194499
  Фалькнер С.А. Бумажные деньги французской революции (1789-1797) / С.А. Фалькнер. – М, 1919. – 324с.
194500
  Атлас З.В. Бумажные деньги. / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 22с.
194501
  Уилсон С. Бумажные кирпичики государства. Южная Африка отдает дань многообразию страны в новом дизайне своей валюты // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 32-33. – ISSN 1020-8151
194502
  Кнорре Ф.ф. Бумажные книги Лали / Ф.ф. Кнорре. – М., 1983. – 175с.
194503
  Влэстару Б (Векслер М Б. Бумажные кораблики : рассказы / Б (Векслер М Б. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1968. – 352 с.
194504
  Сеабра М. де Бумажные солдатики: роман / М. де Сеабра. – М., 1985. – 206с.
194505
  Градинар Д. Бумажные фонарики Окинавы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 135-142. – ISSN 1728-8568
194506
  Малле-Жорис Бумажный домик / Малле-Жорис. – М., 1989. – 222с.
194507
   Бумажный змей. – Москва, 1968. – 104с.
194508
  Пархоменко М.Н. Бумажный кораблик / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1970. – 232с.
194509
  Чандр К. Бумажный кораблик / К. Чандр. – Алма-Ата, 1972. – 176 с.
194510
  Дубро Е.В. Бумажный кораблик / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1988. – 186с.
194511
  Пархомов М.Н. Бумажный кораблик. / М.Н. Пархомов. – К., 1970. – 232с.
194512
  Найман А. Бумажный планер // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 0130-7673
194513
  Торохов Б.М. Бумажный потоп / Б.М. Торохов. – М, 1956. – 32с.
194514
  Горбась В.Е. Бумажный рынок за рубежом / В.Е. Горбась. – М., 1976. – 28с.
194515
  Павич М. Бумажный театр : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 185-201. – ISSN 1130-6545
194516
  Райс Патриция Бумажный тигр : Роман / Райс Патриция. – Москва : АСТ, 1998. – 528. – ("Шарм"). – ISBN 5-15-001008-1
194517
  Митько Е.Н. Бумбараш / Е.Н. Митько. – М., 1973. – 120с.
194518
   Бумбараш.. – М., 1971. – 318 с.
194519
  Фульштинский Л.Е. Бумеранг / Л.Е. Фульштинский. – Львов, 1983. – 86с.
194520
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1956. – 264с.
194521
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1958. – 264с.
194522
  Михайлов В.С. Бумеранг не повертається / В.С. Михайлов. – К, 1958. – 194с.
194523
  Меньшиков В.М. Бумеранг операции "Президент" / В.М. Меньшиков. – М., 1984. – 112с.
194524
  Бауман Ю. Бумеранг повертається / Ю. Бауман, К. Малєєв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х
194525
  Савчук В. Буна зіуа. (Добрий день). / В. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
194526
  Савчук В.Д. Буна зіуа./Добрий день/. / В.Д. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
194527
   Бунге Густав Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 109-126. – ISBN 966-594-386-3
194528
   Бунге Микола Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 400. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194529
  Кондратик Л.Й. Бунге Микола Християнович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 11. – ISBN 5776391970
194530
   Бунге Микола Християнович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 123. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
194531
  Короткий В.А. Бунге Микола Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148. – ISBN 966-06-0393-2
194532
   Бунге Микола Християнович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 84-99. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
194533
   Бунге Микола Християнович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 349-354. – ISBN 978-966-439-104-4
194534
  Гриценко І.С. Бунге Микола Християнович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 80. – ISBN 978-966-06-0557-2
194535
  Оришич Т. Бунге Микола Християнович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 205-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
194536
   Бунге Николай Андреевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 651 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)


  Підпис та фото Бунге М.А.
194537
  Короткий В.А. Бунге Олександр Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233. – ISBN 966-06-0393-2
194538
  Гусєв В.І. Бунд в суспільно-політичному житті України. : Автореф... Доктора істор.наук: 07.00.01 / Гусєв В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 36л.
194539
  Левітас Фелікс Бунд в Україні: місце в суспільному житті /кінець 19 ст.-1921 р./ / Левітас Фелікс, Гусєв Віктор. – Київ, 1995. – 72с. – (Політична історія України 20 століття). – ISBN 5-87534-168-8
194540
  Гусєв Віктор Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
194541
  Гусєв В. Бунд робить свій вибір: разом з українською демократією (березень - листопад 1917 р.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-33. : Фото
194542
  Гусєв В.І. Бунд, Комфарбанд, є в секції КП(б)У: місце в політичному житті України (1917-1921 р.р.) / В.І. Гусєв; НАНУ. – Киев : Україна, 1996. – 132с. – ISBN 5-7707-9264-7
194543
   Бундесвер - армия реванша. – Москва, 1969. – 437с.
194544
  Залетный А.Ф. Бундесвер / А.Ф. Залетный. – М, 1958. – 144с.
194545
  Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО / Н.К. Глазунов. – М, 1979. – 271с.
194546
  Кушева Л.С. Бундук двудомный --Gumnocladus dioicur (L.) K. Koch, как объект введения в культуру : Автореф... канд. биол.наук: / Кушева Л.С.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. ботаники и физиологии растений. – Москва, 1969. – 26л.
194547
  Мелешко Ксенія Буне діміняца, Румуніє! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 36-38
194548
  Баранов В. Буне сяра, доамна Валеріє! // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 52-68. – ISSN 0130-1608
194549
  Казиев М. Буниат Сардаров. / М. Казиев. – Баку, 1949. – 13с.
194550
  Нефедов В.В. Бунин-поэт : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Нефедов В. В.; БГУ. – Минск, 1973. – 25л.
194551
  Свиридова Н. Бунин - имя и время. "лёгкое дыхание" именной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
194552
  Вантенков И.П. Бунин - повествователь / И.П. Вантенков. – Минск, 1974. – 159с.
194553
   Бунин Иван: Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. – М., 1991. – 320с.
194554
  Васькин А. Бунин: "Как знаменита была эта вотчина" // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 214-228. – ISSN 0131-2332


  К 400-летию царской династиии Романовых
194555
   Бунинский сборник. – Орел, 1974. – 764с.
194556
  Онуфрів С. Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА повернули із забуття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 лмстопада (№ 207)
194557
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Харків ; Київ, 1930. – 117 с.
194558
  Эс-Хабиб-Вафа Бунт / Эс-Хабиб-Вафа. – М.Л., 1931. – 95с.
194559
  Колас Якуб Бунт : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 48 с.
194560
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Київ, 1965. – 523 с.
194561
  Слисаренко О. Бунт / О. Слисаренко. – Москва, 1969. – 320 с.
194562
  Туболев В.Б. Бунт : повесть / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 163 с.
194563
  Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
194564
  Брычков А.Р. Бунт в альма-матер / А.Р. Брычков. – Москва, 1971. – 48с.
194565
  Гусєв Віктор Іванович Бунт в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. -- 1921 р.) : Дис... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 396л. – Бібліогр.:л.379-396
194566
  Большаков В.В. Бунт в тупике? / В.В. Большаков. – М, 1973. – 367с.
194567
  Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиций / Н.Ю. Жлуктенко, 1977
194568
   Бунт военных поселян в 1831 году : рассказы и воспоминания очевидцев. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина,], 1870. – V, 282 с.


  Содержание тома: Глава первая. О княжеских отношениях вообще Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I (1054-1093) Глава третья. События при внуках Ярослава I (1093-1125) Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I, борьба дядей с ...
194569
   Бунт Декабристов. – Ленинград, 1926. – 400 с.
194570
  Воронов Н.П. Бунт женщины / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1958. – 183с.
194571
  Шкварчук В. Бунт землі (художньо-краєзнавча праця на архівному матеріалі ) / В. Шкварчук. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-6650-6
194572
  Худавердян В.Ц. Бунт или политическая активность? / В.Ц. Худавердян. – М., 1978. – 159с.
194573
  Кудрявцев Г Ю. Бунт или религия. / Г Ю. Кудрявцев, . – М, 1969. – 172с.
194574
  Шалин А.Б. Бунт марионеток / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1991. – 310с.
194575
  Толстой А.Н. Бунт машин / А.Н. Толстой. – Л., 1924. – 92с.
194576
  Малахов А.А. Бунт минералов. В мире реальной фантастики. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1964. – 124с.
194577
  Малахов А.О. Бунт мінералів. / А.О. Малахов. – К., 1964. – 40с.
194578
  Вук Герман Бунт на "Кайне" / Вук Герман. – Москва, 1990. – 517с.
194579
  Егер Г. Бунт обреченных / Г. Егер. – М, 1967. – 399с.
194580
  Бердиховська Б. Бунт покоління = Bunt pokolenia : розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк / Богуміла Бердиховська, Оля Гнатюк; [пер. із польської: Р. Харчук]. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 344с. – На звороті тит. арк.: [інтерв"ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайолиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком]. – ISBN 966-7888-63-0
194581
  Єгер Г. Бунт приречених / Г. Єгер. – К, 1969. – 351с.
194582
  Паньків М. Бунт протезів : новели / М. Паньків. – Харків, 1930. – 152 с.
194583
  Гіймоль А. Бунт проти султана Ердогана // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Протестний рух у Туреччині розколов тамтешнє супільство на два табори.
194584
  Фрумкин К. Бунт против косноязычия. Либеральные реформы как эмбрион духовной революции // Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2001. – № 1. – С.57-66. – ISSN 0869-44435


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
194585
  Кугультинов Д.Н. Бунт разума : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1973. – 155 с.
194586
  Тимрот А.Д. Бунт сердца и ума. Московские годы жизни А.С.Грибоедова / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1965. – 240с.
194587
  Колесник С.П. Бунт середняків : повісті / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 301 с.
194588
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
194589
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
194590
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
194591
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
194592
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
194593
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
194594
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
194595
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
194596
  Алтаев Ал. Бунтари / Ал. Алтаев. – М-Л, 1926. – 237с.
194597
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – М., 1969. – 366с.
194598
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
194599
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
194600
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
194601
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – М., 1991. – 525с.
194602
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
194603
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
194604
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1969. – 240 с.
194605
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1971. – 464 с.
194606
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1984. – 512 с.
194607
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
194608
  Привольний В.М. Бунтарь / В.М. Привольний. – М, 1975. – 287с.
194609
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
194610
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
194611
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
194612
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
194613
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
194614
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – К, 1972. – 227с.
194615
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
194616
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
194617
  Голон А. Бунтующая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 365с.
194618
  Чичков В.М. Бунтующая земля. / В.М. Чичков. – М., 1961. – 158с.
194619
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
194620
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
194621
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
194622
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
194623
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
194624
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
194625
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
194626
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
194627
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
194628
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
194629
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
194630
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
194631
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
194632
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
194633
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
194634
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
194635
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
194636
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
194637
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
194638
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1966. – 439 с.
194639
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
194640
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
194641
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
194642
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
194643
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
194644
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
194645
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
194646
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
194647
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
194648
  Боков А. Буран -- Трудный путь -- Райхант : повести / А. Боков; пер. с ингуш. Е.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1970. – 200 с.
194649
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
194650
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
194651
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214с.
194652
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
194653
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Алма-Ата, 1970. – 187 с.
194654
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
194655
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1973. – 103с.
194656
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Київ, 1974. – 151 с.
194657
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
194658
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва, 1977. – 460 с.
194659
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
194660
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
194661
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
194662
  Боков А. Буран : повести / А. Боков; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318 с.
194663
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
194664
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1981. – 112 с.
194665
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1981. – 304 с.
194666
  Айтматов Ч. Буранный полустанок = (И дольше века длится день...) : Роман / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
194667
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606 с. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков
194668
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1989. – 605 с.
194669
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
194670
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
194671
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
194672
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
194673
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
194674
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
194675
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
194676
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
194677
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
194678
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов. – М., 1964. – 79с.
194679
  Муталибов З. Буре навстречу / З. Муталибов. – Грозный, 1972. – 326с.
194680
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов. – М., 1977. – 240с.
194681
  Думитриу П. Буревестник / П. Думитриу. – М., 1957. – 113с.
194682
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
194683
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
194684
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
194685
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
194686
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – М., 1938. – 96с.
194687
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
194688
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
194689
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
194690
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
194691
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
194692
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
194693
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
194694
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
194695
  Думітру П. Буревісник / П. Думітру. – К., 1957. – 351с.
194696
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
194697
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78с.
194698
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
194699
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64с.
194700
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
194701
  Балабин С.П. Бурелом / С.П. Балабин. – Владивосток, 1962. – 252с.
194702
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
194703
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – М., 1963. – 468с.
194704
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
194705
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
194706
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
194707
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
194708
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
194709
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
194710
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
194711
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
194712
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
194713
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1963. – 539с.
194714
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
194715
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1985. – 477с.
194716
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
194717
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
194718
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
194719
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
194720
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
194721
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
194722
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
194723
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа, 1960. – 76с.
194724
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
194725
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
194726
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
194727
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
194728
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
194729
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
194730
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
194731
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
194732
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
194733
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
194734
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
194735
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
194736
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин / Г.С. Абдрахманов. – Москва, 1969. – 392с.
194737
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
194738
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
194739
  Шацов Н.И. Бурение нефтяных скважин. Уч. / Н.И. Шацов. – М.-Л.
1, кн. 3. – 1944. – 435с.
194740
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
194741
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
194742
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
194743
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
194744
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / А.Г. Асеев. – Москва, 1988. – 198с.
194745
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
194746
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
194747
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
194748
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
194749
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
194750
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
194751
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
194752
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
194753
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
194754
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы / А.М. Бейсебаев. – М, 1990. – 302с.
194755
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
194756
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
194757
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
194758
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
194759
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
194760
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
194761
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
194762
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
194763
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
194764
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / И.В. Архангельский, А.Н. Тимофеев. – Москва, 1967. – 71с.
194765
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
194766
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов, М.У. Муратов. – Уфа, 1962. – 100с.
194767
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками. / В.В. Григорьев. – М., 1986. – 195с.
194768
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
194769
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
194770
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
194771
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
194772
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
194773
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
194774
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
194775
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
194776
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
194777
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
194778
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
194779
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
194780
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – М., 1964. – 148с.
194781
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
194782
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М.-Л., 1939. – 376с.
194783
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
194784
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
194785
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
194786
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
194787
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
194788
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи. / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
194789
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
194790
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
194791
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
194792
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
194793
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ, 1970. – 124с.
194794
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
194795
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
194796
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
194797
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
194798
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
194799
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
194800
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
194801
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
194802
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – М., 1982. – 142с.
194803
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – М., 1978. – 200с.
194804
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
194805
   Буржуазная государственная идеология. – М., 1982. – 240с.
194806
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
194807
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
194808
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
194809
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – К., 1981. – 176с.
194810
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
194811
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
194812
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
194813
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
194814
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
194815
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – М., 1988. – 270с.
194816
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – М, 1974. – 134с.
194817
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
194818
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
194819
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
194820
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
194821
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
194822
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
194823
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции / Г.В. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
194824
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / К.Ф. Бабайцев. – Саратов, 1958. – 56с.
194825
   Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. – 216с.
194826
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
194827
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
194828
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
194829
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
194830
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – М., 1953. – 112с.
194831
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
194832
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
194833
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
194834
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
194835
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
194836
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
194837
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
194838
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
194839
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
194840
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии. / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
194841
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
194842
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
194843
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – М., 1984. – 256с.
194844
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
194845
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
194846
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
194847
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва, 1962. – 48с.
194848
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
194849
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
194850
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
194851
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. / В.А. Туманов. – М., 1971. – 384с.
194852
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
194853
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
194854
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
194855
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – М., 1952. – 32с.
194856
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
194857
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – М., 1981. – 252с.
194858
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
194859
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
194860
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – М., 1979. – 64с.
194861
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
194862
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1980. – 255с.
194863
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1981. – 319с.
194864
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.К. Андреева. – Москва, 1966. – 32с.
194865
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
194866
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
194867
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
194868
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
194869
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
194870
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
194871
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
194872
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
194873
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
194874
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
194875
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
194876
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1974. – 343с.
194877
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
194878
   Буржуазная фиолософия ХХ века. – М., 1974. – 335с.
194879
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
194880
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
194881
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
194882
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151с.
194883
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 360с.
194884
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 360с.
194885
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
194886
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
194887
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
194888
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
194889
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
194890
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253с.
194891
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
194892
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
194893
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
194894
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
194895
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
194896
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
194897
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
194898
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
194899
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
194900
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
194901
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
194902
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
194903
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
194904
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
194905
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
194906
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
194907
  Короткевич Г.Я. Буржуазно-помещичья Венгрия (1918-1944 гг.) - Возникновение и развитие строя народной демократии в Венгрии / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1955. – 64с.
194908
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
194909
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
194910
  Попов Б.С. Буржуазно-помещичья Румыния / Б.С. Попов. – М., 1955. – 71с.
194911
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва, 1962. – 435с.
194912
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М., 1986. – 350с.
194913
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
194914
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
194915
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
194916
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
194917
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
194918
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
194919
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
194920
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
194921
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
194922
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
194923
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
194924
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
194925
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
194926
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
194927
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – М., 1977. – 278с.
194928
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – М., 1982. – 216с.
194929
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
194930
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
194931
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
194932
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
194933
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
194934
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
194935
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
194936
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
194937
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
194938
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
194939
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
194940
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
194941
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
194942
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – М, 1981. – 160с.
194943
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
194944
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
194945
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
194946
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
194947
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
194948
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
194949
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
194950
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
194951
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – М., 1951. – 24л.
194952
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
194953
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – М., 1987. – 300с.
194954
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
194955
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
194956
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
194957
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
194958
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
194959
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
194960
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
194961
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
194962
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
194963
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
194964
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
194965
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
194966
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
194967
   Буржуазные теории журналистики. – М., 1980. – 253с.
194968
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
194969
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
194970
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
194971
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
194972
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
194973
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
194974
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
194975
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
194976
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
194977
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
194978
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
194979
   Буржуазные ученые о закате капитализма. – М.-Л., 1929. – 174с.
194980
  Штейн Б.Е. Буржуазные фальсификаторы истории (1919-1939) / Б.Е. Штейн. – М., 1951. – 239с.
194981
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
194982
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
194983
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
194984
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
194985
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
194986
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
194987
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
194988
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
194989
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
194990
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
194991
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
194992
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
194993
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
194994
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
194995
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
194996
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
194997
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
194998
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
194999
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм / Г.В. Александренко. – Київ, 1962. – 356с.
195000
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,