Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
193001
   "Балет Григоровича необычайно историчен" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 137-142. – ISSN 0869-6322


  А.А. Зимин о балете "Иван Грозный". 1975 г.
193002
  Чадюк М. "Балканська література - це місце дива" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 31


  У Дніпрі відбулася дискусія і презентація книжок "Кафе "Європа". Життя після комунізму" і "Музей безумовної капітуляції. "Останнім часом з"являється усе більше українських перекладів балканської літератури. Утім, чи справді, прочитавши книжки, ...
193003
  Степанчук В.М. "Балканський міст" у початковому освоєнні території сучасної України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
193004
  Липківська А. "Баллада про Крути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Під такою назвою в Національному театрі імені І. Франка чернігівці представили масштабну виставу.
193005
  Кононова Ж.А. "Баллада Редингской тюрьмы" О. Уайльда в переводе К. Бальмонта // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 166-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
193006
  Ильясова А.А. "Баллада" ("Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...") и "Заблудившийся трамвай" Н. Гумилева: жанровый динамизм // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 371-376
193007
  Крементуло В. "Балладина" Юліуша Словацького: ідейні та художні витоки трагедії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 289-308. – ISBN 966-95452-4-3
193008
  Френкель С.М. "Баллады и идиллии" (1883-1890) Георге Кошбук : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель С.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
193009
  Сірук М. "Балтійські країни не є "халявниками" у НАТО" / М. Сірук, Ж. Озоліня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Про значення підписання угод про оборонну співпрацю між країнами Балтії та США.
193010
  Кобчінська О. "Бальдасарові мандри" Аміна Маалуфа: філософія місць та переміщень // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 38-39


  Об"єктом розвідки є роман "Бальдасарові мандри" (2000) сучасного франкофонного письменника, уродженця Лівану Аміна Маалуфа. Бальдасар Ембріако, головний герой твору Маалуфа, торговець, чиї предки перебралися до Близького Сходу з Генуї, об"єднує своєю ...
193011
  Гісцова Л.З. "Бальзак у Російській імперії: від Росії до України" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 1/3 (233), січень - червень. – С. 87-91


  Архівні документи з України - на паризькій виставці.
193012
  Сапожников К.Н. "Банановый занавес" вокруг Гватемалы приподнимается? // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 044-748Х
193013
  Андрощук Г. "Бандерівська": від символу до торгової марки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 31-33 : Рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
193014
  Зінченко О. "Бандерофобія" в Польщі: Фабрика абсурду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 1, 7
193015
  Бушуева Т.С. "Бандитизм" и "шпионаж" в СССР: 1922-1923 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 54-56. – ISSN 2070-9773
193016
  Холлеран М. "Бандитское барокко": постсоциалистическая эстетика, архитектура и городское планирование в Болгарии // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 87-105. – ISSN 0869-5415


  Статья посвящена архитектурному стилю, появившемуся в Болгарии и получившему название "бандитское барокко". Рождение этого стиля связывается с общим упадком авторитета интеллектуальных элит и, в частности, архитекторов и специалистов по городскому ...
193017
  Драч І.Ф. "Бандитська держава, моторошна, але наша" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 28-30
193018
  Скринченко В. "Бандуристе, орле сизий..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  Історик та етнограф, поет і перекладач, музикант й композитор Микола Андрійович Маркевич.
193019
  Силенко Т. "Бандуру й кобзу мали б вивчати в усіх музичних школах" / спілкувалася Тетяна Когутич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 14-15
193020
   [Бандурці Олександру Марковичу - 80] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 246-248. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 80 років від дня народження відомого українського правознавця, народного депутата України I-IV скликань, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, ...
193021
  Сабо М. Бал-маскарад / М. Сабо. – Москва, 1963. – 222с.
193022
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
193023
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
193024
   Балет. – Москва, 1966. – 84с.
193025
   Балет. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
193026
   Балет : энциклопедия. – Москва : Сов. энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил. – Библиогр.: с. 617-620
193027
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
193028
  Чепалов О.І. Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 42-49
193029
  Туркевич В. Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 282-285. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
193030
  Перова Г.О. Балет "Лускунчик" редакції В. Вайнонена: генезис та композиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 186-192. – ISSN 2225-7586
193031
  Фахрадова Р. Балет "Семь красавиц" К.Караева / Р. Фахрадова. – Баку, 1957. – 72с.
193032
  Кучеров В.Н. Балет Бурятии / В.Н. Кучеров. – Улан-Удэ, 1979. – 15с.
193033
  Портнова Т.В. Балет в русской скульптуре // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0236-2007
193034
   Балет Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР : альбом. – Москва : Изогиз, 1955. – 461 с. : ил.
193035
  Карп П.М. Балет и драма / П.М. Карп. – Л., 1980. – 246с.
193036
  Аркина Н.Е. Балет и литература / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1987. – 46 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике : искусство ; № 4/1987)
193037
  Чепалов О.І. Балет Л. Манцотті "Excelsior" (1881 р.) як алегорія нової доби // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
193038
  Красовская В.М. Балет Ленинграда / В.Н. Красовская ; Акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 80 с.
193039
   Балет Ленинграда : фотоочерк. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1964. – 80 с.
193040
   Балет Ленинградского государственного академического малого театра оперы и балета. – Ленинград, 1964. – 80 с.
193041
   Балет молодых : о балетной труппе Ленинградского академического малого театра оперы и балета. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1979. – 150 с.
193042
  Эльяш Н.И. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш. – М, 1977. – 166с.
193043
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
193044
   Балет национального оперного театра (Париж). – Москва : Искусство, 1958. – 46 с. – (Госконцерт СССР. Гастроли в СССР. Июнь 1958)
193045
   Балет национальной оперы "Гранд опера" : Париж, Гастроли в Советском Союзе, Ленинград, Москва, декабрь 1969- январь 1970. – 27 с.
193046
  Козловський М.Ф. Балет: етюди і образи / М.Ф. Козловський. – Київ, 1982. – 200с.
193047
  Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен / Армашевская К.Н., Зайпонен Н.В. – Москва : Искусство, 1971. – 280 с. : ил.
193048
  Долотова Л.В. Балетмейстер Вахтанг Іванович Вронський / Л.В. Долотова. – К, 1966. – 50с.
193049
   Балетмейстер и коллектив : сборник статей. – Москва : Искусство, 1963. – 80 с.
193050
  Алексютович Л.К. Балетмейстер Константин Алексютович / Алексютович Л.К. – Минск : Беларусь, 1984. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-112
193051
  Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г.Н. Добровольская. – Л, 1968. – 176с.
193052
  Фомин А.С. Балетмейстер, музыка, танец / А.С. Фомин. – Новосибирск, 1973. – 64 с.
193053
  Білаш О.С. Балетмейстерська діяльність Вадима Федотова в контексті розвитку українського музичного театру останньої чверті XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 178-185. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна публікації полягає у вивченні балетмейстерської спадщини В. Федотова, створеної ним під час роботи на сценах провідних музичних театрів Києва. Висновки. Основні положення постановчої концепції хореографа полягали у сценічному ...
193054
  Сапего Я.К. Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 276-284. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
193055
  Петрик О.О. Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини XX - початку XXI століть: художньо-творчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Петрик Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
193056
  Демидов В. Балетная одиссея "обыкновенной богини" К 110-летию со дня рождения Галины Улановой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 8-9


  Уланова Галина Сергіївна (1910-1998) - російська балерина, одна з найславетніших балерин за всю історію балету.
193057
  Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1986. – 237с.
193058
  Лук"яненко К.А. Балетний театр у культурі України середини 50-х-70-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лук"яненко Катерина Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
193059
  Станішевський Ю.О. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.О. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440с. – ISBN 966-8259-04-1
193060
  Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана / Л.П. Сарынова. – Алма-Ата, 1976. – 176с.
193061
  Львов-Анохин Балетные спектакли последних лет / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1972. – 72 с.
193062
  Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина / Ю.И. Слонимский. – Л : Искусство, 1974. – 184 с.
193063
  Портнова Т.В. Балетный театр и изобразительное искусство рубежа 19 - 20 веков (модели взаимодействия) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 146-149.
193064
  Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова / О.И. Куницын. – Москва : Музыка, 1989. – 60 с.
193065
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – М. : Советский композитор, 1960. – 158 с.
193066
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – Л. : Музыка, 1974. – 143 с.
193067
  Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1971. – 302с.
193068
  Карагичева Л.З. Балеты Кара Караева / Л.З. Карагичева. – Москва : Музгиз, 1959. – 88 с.
193069
  Фархадова Р.Д. Балеты Кара Караева : путеводитель / Р.Д. Фархадова. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 54 с.
193070
  Бонч-Осмоловская Балеты Кара Караева "Семь красавиц" и "Тропою грома" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1961. – 90 с.
193071
  Василенко С.Я. Балеты Прокофьева / С.Я. Василенко. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 76 с.
193072
  Катонова С.В. Балеты Р.М. Глиэра / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
193073
  Катонова С.В. Балеты С. Прокофьева / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
193074
  Житомирский Д. Балеты Чайковского / Д. Житомирский. – Москва : Музгиз, 1957. – 111 с.
193075
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 31-38. – ISSN 2311-9896
193076
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 26-34. – ISSN 2313-8505
193077
  Улиг Г. Бали - осторв живых богов / Г. Улиг. – М., 1990. – 254с.
193078
  Бабенко Я. Бали чи знання? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 30-31


  Проблемні питання порядку підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.
193079
  Телевной Игорь Бали. Релакс на блюде - это в Убуде // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 28-35 : фото
193080
  Долгополова С. Бали: прорыв или компромисс? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Двохнедільні дебати на острові Балі (Індонезія) по проблемі змін клімату на Землі
193081
  Гаудримас Ю. Балис Дварионас / Ю. Гаудримас. – М., 1960. – 32с.
193082
   Балис Дварионас. / Гаудримас Ю. – Л., 1989. – 221,1с.
193083
  Самулионис А. Балис Сруога - критик драматургии и театра : Автореф... кандидата филол.наук: / Самулионис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
193084
  Марочко В. Балицький Всеволод Аполлонович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-617-642-388-1


  Всеволод Аполлонович Балицький - радянський діяч, один із керівників органів державної безпеки ВЧК-ОДПУ-НКВС, комісар державної безпеки 1-го рангу (26 листопада 1935), один з організаторів Голодомору.
193085
  Дворянська Ольга Балі. Істи, молитися, кохатися // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 48-53 : фото
193086
  Горобець Марися Балі. Шедевр Азії / Горобець Марися, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 128-140 : фото
193087
   Балінський Борис Іванович (1905-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
193088
  Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник для експертів-криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів , та ін. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 384c. – На обклад. Балістика. Дослідження вогнестрельної зброї. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-01-5
193089
  Коробко Микола Балка Північна Червона як еталон ілюзорного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
193090
  Языкова А.А. Балканам - мир и сотрудничество / А.А. Языкова. – Москва, 1990. – 63 с.
193091
  Старова Л. Балканвавилонци = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
193092
  Антонова О. Балкани і "балканізм" у теоретичному осмисленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 2 (191). – С. 379-384. – ISSN 2522-493Х
193093
  Чорнолуцька Тетяна Балкани й Кавказ за крок до вибуху // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34. – ISSN 0130-5212
193094
  Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 167-174
193095
  Федоренко К. Балкани: зовнішньополітичний провал Росії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  Як відомо, 16 жовтня в Чорногорії відбулися вибори, на яких перемогла правляча "Демократична партія соціалістів Чорногорії" на чолі з майже незмінним лідером країни Міло Джукановичем. У день виборів чорногорські спецслужби затримали групу з двадцяти ...
193096
  Колесник В.А. Балканизмы в чушмелийском говоре (Бессарабия) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – C. 415-422. – ISSN 2218-0567
193097
  Димчева-Вирчева Димка Николова и др. Балканистика в Украинской ССР : Библиогра. указ., 1917-1980 / АН УССР; Ин-т истории; Болг. акад. наук; Ин-т балканистики; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Сост.: Д. Димчева-Вирчева, Т. А. Балабушевич, М. В. Кирсенко. – Киев : Наука, 1983. – 240с.
193098
  Бур-Марковска Балканите и унгарският пазар през XVIII век. / Бур-Марковска. – София, 1977. – 208с.
193099
  Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
193100
   Балканска слика на светот = Bakan image of the world : зборник од мегународната научна работилница одржана во Скопjе на 5-6 декември 2005 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 524 с. – ISBN 9989-101-66-3
193101
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепость. – 1924. – 335 с.
193102
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Ч. 2 : Действия на II армия срещу съюзниците презъ 1913. – 1925. – 376 с.
193103
  Попов Р. Балканската политика на България 1894-1898 / Р. Попов. – София : Българската Академия на науките, 1984. – 258 с.
193104
  Сапронов А. Балканская кампания (Балканы 1940-1941 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 115-122
193105
  Палоташ Э. Балканская политика Австро-Венгрии и австро-венгерско-русские отношения в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Палоташ Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
193106
  Лалков М Балканская политика на Австро-Унгария / М Лалков. – София, 1983. – 420с.
193107
  Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии / Н.Д. Смирнова. – Москва, 1969. – 283с.
193108
  Ципис Н.Ф. Балканская рама / Н.Ф. Ципис. – М, 1988. – 267с.
193109
  Бобчев С.С. Балкански студии / С.С. Бобчев. – София : Отпечатъци изъ Болгарска Сбирка, 1914. – 12, 14, 8, 5, 6 с.
193110
  Вовк О.И. Балканские версии происхождения Василия Каразина в отечественной литературе (клиометрический аспект) // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 376-382. – ISSN 2218-0567
193111
  Грачев В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже 18-19 вв. / В.П. Грачев. – М., 1990. – 194с.
193112
  Лунева Ю.В. Балканские войны 1912-1913 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-3864
193113
   Балканские звезды : стихи болг. поэтов, нар. притчи, габров. уловки. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 285 с. : ил.
193114
  Крайнов Л.А. Балканские зори / Л.А. Крайнов, А.С. Крушинский. – Москва, 1981. – 237 с.
193115
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 1] : Международные отношения на Балканах. – 1974
193116
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 2] : Проблемы истории и культуры. – 1976
193117
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 3 : Освободительные движения на Балканах. – 1978
193118
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 4 : Русско-турецкая война 1877-1878гг. и Балканы. – 1978
193119
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 5 : Основные проблемы балканистики в СССР. – 1979
193120
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 6 : Культура народов Балкан в новое время. – 1980
193121
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7 : Сказание о начале славянской письменности. – 1981. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы)
193122
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7а : Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. – 1982
193123
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 8 : Балканские народы и европейские правительства в XVIII - начале XX в. (Документы и исследования). – 1982
193124
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 9 : Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. – 1984. – 432 с.
193125
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 10 : Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII - XX вв.. – 1987. – 264 с.
193126
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 11 : Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции ( XIX - XX вв.). – 1989. – 272 с.
193127
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 13 : Босния, Герцеговина и Россия в 1850-1875 годах: народы и дипломатия (Материалы "Круглого стола" советских и югославских историков / Москва, апрель 1990г.). – 1991. – 196 с.
193128
   Балканские страны. – Москва : Советская энциклопедия, 1946. – 548 с.
193129
  Попов Б.С. Балканские страны (Болгария и Сербия) в 1870-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Б.С. Попов. – Москва, 1952. – 35 с.
193130
  Галкин И.С. Балканские страны в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 39с.
193131
   Балканские страны в новое и новейшее время : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 178 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
193132
  Задорожнюк Э. Балканский "клин": новые вызовы или ростки стабильности? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
193133
  Синица В.И. Балканский вопрос в политике России (1768-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Синица В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 29л.
193134
  Агансон О.И. Балканский вопрос во внешней политике Великобритании (1908-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 93-106. – ISSN 0130-3864
193135
  Тодоров Н. Балканский город XV-XIX веков / Н. Тодоров. – Москва : Наука, 1976. – 516 с.
193136
  Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
193137
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ
Вып. 1. – 1968
193138
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Изд-во АН Молдав. ССР
Вып. 2. – 1970
193139
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3. – 1973
193140
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4. – 1974
193141
  Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского : С прил. 2 карт и пересмотр. в 1909 г. текста турец. конституции / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1910. – XIV, 404 с., 2 л. карт. – Экз. деф., после пер. отсутств. в прил. 1 карт. и пересмотр. в 1909 г. текст Турец. конституции. – Библиогр.: с. 395-404


  Содерж.: Верховники и шляхетство; Сергей Тимофеевич Аксаков; Любовь у "идеалистов тридцатых годов"; Памяти А.И. Герцена; По поводу переписки В.Г. Белинского с невестой; Надеждин и первые критические статьи Белинского; Университетский курс Грановского; ...
193142
   Балканский лингвистический сборник. – Москва : Наука, 1977. – 324 с. – Списки лит. в конце статей
193143
  Виноградов В.Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпохи // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-164. – ISSN 0130-3864
193144
  Меч С.П. Балканский полуостров : Греция, Крит, Турция, Черногория, Сербия,Болгария и Румыния / С.П.Меч. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 169 с.
193145
  Корсун Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Н.Г. Корсун. – М., 1939. – 142с.
193146
  Инфантьев В.Н. Балканский хреберт / В.Н. Инфантьев. – М., 1979. – 368с.
193147
  Христофоров Игорь Балканский эндшпиль : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 80-92 : Фото, карта
193148
  Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура / Н. Драгова. – София, 1992. – 214 с.
193149
  Кендерова С. Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Палеографско и историко-географско изследване / Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев. – София : Народна Библиотека "Кирил и Методий". – (Народна Библиотека "Кирил и Методий")
Част 1 : Палеографско и историко-географско изследване. – 1990. – 199 с.
193150
   Балканско езикознание = Linguistique Balkanique / Българска академия на науките; Българска академия на науките, Институт за български ез-ик. – София : Academie Bulgare des sciences. – ISSN 0324-1653


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
193151
  Асенова П. Балканско езикознание : основни проблеми на Балканския езиков съюз / Петя Асенова. – София : Наука и изкуство, 1989. – 275 с.
193152
   Балканское языкознание : сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 332 с. – Списки лит. в примеч. в конце статей
193153
  Лалков М.Д. Балканското национално-освободително движение през 19 век / М.Д. Лалков. – София, 1982. – 176с.
193154
  Чабанівський М.І. Балканська весна : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 514 с.
193155
  Цибульник В. Балканська політика Євросоюзу провалилася. Лідери ЄС відкинули надії Західних Балкан на євроінтеграцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 5


  "Нічні посиденьки з 17 на 18 жовтня голів держав на саміті Євросоюзу принесли в Скоп"є й Тирану сумну звістку, - перемовини про вступ до ЄС знову відкладено. У столицях регіону з нетерпінням чекали жовтневого саміту ЄС, який мав продемонструвати ...
193156
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ваколюк Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: 174-190 л.
193157
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.02 / Тетяна Олегівна Ваколюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
193158
  Парфіненко А.Ю. Балканський вимір європейської безпеки в світлі геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 222-232. – ISSN 2663-0265
193159
  Коваль Н.Є. Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 106-107
193160
  Логінов Я. Балканський неуспіх словацького головування в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  "Кращої нагоди продемонструвати міжнародну вагу Братислави досі ще ніколи не було, а наступна з"явиться не скоріше ніж після 2030 р.", — так про словацьке головування в Євросоюзі говорять тамтешні дипломати й аналітики. Хоча після набрання чинності ...
193161
  Іщенко Н. Балканський рубіж Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 11


  Росія збільшує губридну присутність у Косові?
193162
  Левада О. Балканський щоденник : записки фронтового літератора Вересень-грудень 1944 р. 3-й Український фронт / О. Левада. – Київ : Українське вид. Політ. літ-ри, 1946. – 87 с.
193163
  Гончар Б.М. Балканські війни 1912-13 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 100-101. – ISBN 966-316-039-X
193164
  Овдієнко І. Балканські війни 1912-1913 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 72-76
193165
  Іжнін І Балканські війни 1912 - 1913 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 133-153. – ISBN 978-617-10-0489-4
193166
  Умланд А. Балканські двері в Євросоюз. Чим корисний для України досвід країн Південно-Східної Європи / А. Умланд, П. Фелінгер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Як Україна може переконати Європейський Союз надати їй перспективу членства і почати переговори про вступ? Багато з тих, хто приймає рішення в Європі, досі не бачать в Україні серйозного кандидата на вступ і не вірять у готовність та/чи здатність її ...
193167
  Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н. е.: погляд з точки зору соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дані античних джерел щодо кельтської навали на Балкани у першій чверті ІІІ ст. до н. е. з позицій соціальної антропології. Особлива увага приділена логістиці та харчовим практикам кельтського війська, соціальним та ...
193168
  Барвінок В.І. Балканські слов"яни в історії Візантії за IV-го хрестового походу / В.І. Барвінок ; Всеукраїнська академія наук. – Киев : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 13 [с.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
193169
  Пономарева Е. Балканы - зона перманентного кризиса? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 108-120. – ISSN 0130-9625
193170
   Балканы в конце ХIХ начале ХХ в : очерки становления нац. государств. и полит. структуры в Юго-Восточной Европе. – Москва : Наука, 1991. – 349 с.
193171
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 2. – 1973
193172
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 3. – 1974
193173
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 4. – 1975
193174
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 6 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1977
193175
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 8 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1979
193176
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 9 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1981. – 144 с.
193177
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 10 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1982. – 160 с.
193178
  Бошкович Б. Балканы и международный империализм / Б. Бошкович. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 149, [2] с.
193179
  Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-31. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется процесс слома регионального порядка на Балканах, базировавшегося на постановлениях Берлинского конгресса 1878 г., и складывание нового баланса сил в Юго-Восточной Европе в результате Балканских войн 1912-1913 гг.
193180
  Зуев Ф.Г. Балканы, Ближний и Средний Восток накануне и в первый период второй мировой войны / Ф.Г. Зуев. – М., 1950. – 28с.
193181
  Сетон-Ватсон Р.В. Балканы, Италия и Адриатическое море : С предисл. авт. для рус. пер. : Пер. с англ / Р.В. Сетон-Ватсон. – Одесса : "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1917. – 94 с., 1 л. карт. : карт. – (Русско-сербская библиотека ; 6)
193182
  Бабаев И. Балкарская баллада : стихи, поэма / Бабаев И. – Москва : Советский писатель, 1974. – 135 с.
193183
   Балкарская народная лирика. – Нальчик, 1959. – 132с.
193184
  Бычков Д.И. Балкарские советские писатели / Д.И. Бычков, В. Пипинис. – Нальчик, 1958. – 120с.
193185
  Мусукаев А.И. Балкарский "тукъум" / А.И. Мусукаев. – Нальчик, 1978. – 172с.
193186
  Хутуев Х.И. Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. (Восстановление автономии балкар. народа) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хутуев Х.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 26л.
193187
  Коков Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь / Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Коков. – Нальчик, 1970. – 171с.
193188
  Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания / М.Б. Гуртуева. – Нальчик, 1974. – 142с.
193189
   Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – 184с.
193190
  Чернов В.И. Балки и плиты на податливом основании, представленном смешанной моделью. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов В.И.; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
193191
  Доннел Л.Г. Балки, пластины и оболочки / Л.Г. Доннел. – М., 1982. – 567с.
193192
  Амансахатов Ч.А. Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании / Ч.А. Амансахатов, Д.Н. Соболев ; отв. ред. В.Д. Райзер ; Ан ТуркмССР ; Моск. инженер.-строит. ин-т. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 160 с.
193193
  Власов В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. – Москва, 1960. – 492с.
193194
  Грубрін Ю.Л. Балково-яружні форми правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
193195
  Рослий І.М. Балково-яружні форми правобережжя Нижнього Придніпров"я : Окремий відбиток / І.М. Рослий. – Київ : Київський університет, 1956. – 57-66с.
193196
  Гейберг Г. Балкон / Г. Гейберг. – Москва. – 102с.
193197
  Бурмакин Э.В. Балкон без перил / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 431 с.
193198
  Таран Л. Балкон Джульєтти: Зірці Воронці // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 72-81. – ISSN 0208-0710
193199
  Митрофанов Л.И. Балкон для Джульетты / Л.И. Митрофанов. – М, 1989. – 284с.
193200
  Конотопець Н.І. Балкон на глухій стіні : повість / Н.І. Конотопець. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с.
193201
  Петренко-Лисак Балконний простір: антрополого-соціологічна розвідка / Петренко-Лисак, Т. Полек // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 136-153. – ISSN 1563-3713
193202
  Панкратова В.А. Баллада / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
193203
  Челноков А.И. Баллада / А.И. Челноков. – М, 1986. – 97с.
193204
  Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века / Ирина Бенатова ; [сост. Д. Бенатов ; предисл. И. Радев]. – Львов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 365, [3] с. : фото. – Библиогр.: с. 220-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-607-764-0
193205
  Эзера Р. Баллада дятлового бора : повесть / Регина Эзера ; пер. с латыш. М.МИхалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 190 с.
193206
  Дарбинян Роза Мовсесовна Баллада как тип текста (на материале современных немецких баллад) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / дарбинян Роза Мовсесовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
193207
  Андреева Е.В. Баллада Мефистофеля : [для сред. и старш. возраста] / Андреева Е.В. – Ленинград : Детская литература, 1965. – 192 с. : ил.
193208
  Алехин В.С. Баллада о бессмертии : стихи и поэма / Василий Алехин ; худож. Н. Семенихин. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1977. – 62 с. : ил.
193209
  Лифшиц В.А. Баллада о блокноте. / В.А. Лифшиц. – Л., 1938. – 75с.
193210
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1967. – 318с.
193211
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – М, 1968. – 303с.
193212
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1972. – 272с.
193213
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1982. – 303с.
193214
   Баллада о большевистском подполье / Е Драбкина, Я, , . – Барнаул, 1984. – 279с.
193215
  Криге Э. Баллада о великом мужестве : Пер. с африкаанс Е. Витковского / Э. Криге. – Москва : Художественная литература, 1977. – 110 с.
193216
  Домрин В.В. Баллада о верности / В.В. Домрин. – Одесса, 1963. – 128с.
193217
  Тамарина Г. Баллада о верности / Г. Тамарина. – Ташкент, 1980. – 131с.
193218
  Ивасюк М.Г. Баллада о всаднике на белом коне : Романы / М.Г. Ивасюк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 446 с.
193219
  Пищенко В.И. Баллада о встречном ветре / В.И. Пищенко. – М, 1989. – 267с.
193220
  Пасков В. Баллада о Георге Хениге: повесть / В. Пасков. – Москва, 1990. – 184с.
193221
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: кн. стихов / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 128с.
193222
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1978. – 31с.
193223
  Никольский Б.Н. Баллада о далеком гарнизоне. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 302с.
193224
  Глухов А.Г. Баллада о десанте / А.Г. Глухов. – М, 1963. – 128с.
193225
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 302с.
193226
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1969. – 208с.
193227
  Рудим В.В. Баллада о дипкурьерах. / В.В. Рудим. – М., 1976. – 126с.
193228
  Рублев Г.Л. Баллада о жизни / Г.Л. Рублев. – Москва, 1957. – 128с.
193229
  Усаев Бекмурад Баллада о жизни / Усаев Бекмурад. – Москва, 1991. – 108 с.
193230
  Новиков Н.Г. Баллада о земле / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1965. – 94с.
193231
  Чокой Г.И. Баллада о камне : поєма / Георге Чокой ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
193232
  Галиев Ш. Баллада о колоколе : стихи / Ш. Галиев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 176 с.
193233
  Древницкий В.Ю. Баллада о комиссаре (И. Дубкове). / В.Ю. Древницкий. – Ужгород, 1967. – 27с.
193234
  Рождественский Р.И. Баллада о красках / Р.И. Рождественский. – М., 1976. – 32с.
193235
  Неверов И.М. Баллада о красоте. / И.М. Неверов. – Одесса, 1968. – 103с.
193236
  Тейтельбойм Дора Баллада о Литл-Роке. / Тейтельбойм Дора. – Москва, 1960. – 38с.
193237
  Амисулашвили Ш. Баллада о любви : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 132 с.
193238
  Флеров Н.Г. Баллада о матросской матери / Н.Г. Флеров. – Москва, 1984. – 254с.
193239
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : Повести. Рассказы / В.А. Монастырев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352с.
193240
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : повести / В.А. Монастырев. – Москва, 1986. – 493с.
193241
  Степаненко В.И. Баллада о моем хлебе / В.И. Степаненко. – Ставрополь, 1974. – 174с.
193242
  Позднякова Л.И. Баллада о мужестве / Л.И. Позднякова. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
193243
  Фере Г.В. Баллада о Никите Изотове / Г.В. Фере. – Москва, 1973. – 120с.
193244
  Урин В.А. Баллада о первой любви / В.А. Урин. – М., 1970. – 159с.
193245
  Ларин В.И. Баллада о первой палатке: Докум. повести, рассказы, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1980. – 382с.
193246
  Лубнин Л.М. Баллада о первом плацдарме / Л.М. Лубнин. – Горький, 1976. – 72с.
193247
  Борзенко С.А. Баллада о песке и крови / С.А. Борзенко. – Москва, 1962. – 63с.
193248
  Курлат И.Б. Баллада о проводах. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1962. – 30с.
193249
  Фархади Р. Баллада о седой весне. / Р. Фархади. – М, 1977. – 95с.
193250
  Вациетис Ояр Баллада о синем ките / Вациетис Ояр. – Москва, 1969. – 208с.
193251
  Каландиа Г. Баллада о собственном сердце : стихи / Гено Каландиа; пер. с груз. М.Кудимовой, М.Акчурина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 174 с.
193252
  Ежов В.И. Баллада о солдате / В.И. Ежов, Г.Н. Чухрай. – Москва, 1960. – 101с.
193253
   Баллада о солдате. – М, 1960. – 36с.
193254
   Баллада о солдате. – М, 1967. – 176с.
193255
  Ежов В. Баллада о солдате / В. Ежов, Г. Чухрай. – Москва, 1994. – 480с.
193256
  Федоров В.И. Баллада о солдатке / В.И. Федоров. – М., 1974. – 278с.
193257
  Попов.Б.Д Баллада о соседе / Попов.Б.Д. – Тула, 1972. – 47с.
193258
  Марков С.Н. Баллада о столетье / С.Н. Марков. – М, 1989. – 332с.
193259
  Шейко И.П. Баллада о строгой доброте / И.П. Шейко. – М, 1963. – 32с.
193260
  Кацнельсон А.И. Баллада о струнах / А.И. Кацнельсон. – Москва, 1983. – 271 с.
193261
  Космач Ц. Баллада о трубе и облаке. / Ц. Космач. – Москва, 1973. – 49с.
193262
  Станцев В.Т. Баллада о хлебе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1970. – 15с.
193263
  Степаненко В.И. Баллада о хлебе / В.И. Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 239 с.
193264
   Баллада о хлебе. – Кишинев, 1979. – 160с.
193265
  Стрелков В.А. Баллада о человеке / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1965. – 64с.
193266
  Грачев Н.Г. Баллада о человеке / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1966. – 112с.
193267
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Л., 1969. – 247с.
193268
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 238с.
193269
  Бжозовский З. Баллада о Чертике / З. Бжозовский. – Москва : Известия, 1988. – 190 с.
193270
  Лубинский С. Баллада о Янушеке / С. Лубинский. – Москва, 1989. – 301с.
193271
  Честнов С.И. Баллада об отце и сыне / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1975. – 143с.
193272
  Некипелов В. Баллада об отчем доме // Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Центр інформації та документації кримських татар, 2000. – № 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – С. 22.
193273
  Пиньоль А.С. Баллада об убывающем кашалоте : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-165. – ISSN 1130-6545
193274
  Акимов И.А. Баллада об ушедших на задание : [Дот: повести] / И.А. Акимов ; [ил.: Н. Михайлов]. – [б. м.] : Молодая гвардия, 1974. – 351 с. : ил.
193275
  Альдекоа И. Баллада реки Мансанарес / И. Альдекоа. – Москва, 1979. – 191с.
193276
  Рошка А. Баллада солнца : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – 66 с.
193277
  Варжапетян В.В. Баллада судьбы / В.В. Варжапетян. – Москва, 1983. – 224с.
193278
  Вучетич В.Е. Баллада фронтового аэродрома / В.Е. Вучетич, В.А. Митрошенков. – Москва, 1975. – 239с.
193279
  Словацький Ю. Балладина : трагедія на 5 дій / Ю. Словацький; пер.та примітки Б. Тена. – Київ : Мистецтво, 1955. – 228 с.
193280
  Белоногова Е.С. Балладное творчество В.А. Жуковского // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 42-46. – ISSN 1680-2721
193281
  Микитюк С.С. Балладовая поэтика Д. Маллета и Т. Кемпбелла в переводах В.А. Жуковского // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 101-105


  "Английская литература конца XVIII - начала XIX вв. была новаторской не только в области содержания, но и в области формы, что представляло огромный интерес для В.А. Жуковского. Именно жанровыми поисками русского поэта 1808-1814 гг., универсальной ...
193282
  Саути Р. Баллады / Р. Саути. – Санкт-Петербург, 1922. – 111с.
193283
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1936. – 328с.
193284
  Высотская О. Баллады / О. Высотская. – Свердловск, 1942. – 16 с.
193285
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1943. – 48с.
193286
  Сарян Г.Б. Баллады / Гегам Сарян ;. – Москва, 1945. – 63 с.
193287
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948. – 136 с.
193288
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 104 с.
193289
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Ленинград, 1955. – 32с.
193290
  Жармагамбетов К. Баллады / Кайнекей Жармагамбетов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 70 с.
193291
  Арань Я. Баллады / Янош Арань. – Будапешт : Корвина, 1962. – 175 с. : ил.
193292
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1965. – 102с.
193293
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 40с.
193294
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1981. – 157с.
193295
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 1. – 1982. – 325 с. : ил. – Миниатюрное издание
193296
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 2. – 1982. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание
193297
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1983. – 367с.
193298
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1984. – 40с.
193299
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 254с.
193300
  Торопыгин В.В. Баллады в прозе / В.В. Торопыгин. – Л, 1969. – 144с.
193301
  Никогда А.А. Баллады Г. А. Бюргера. Вопросы жанра и стиля : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.05 / Никогда А. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
193302
  Устинов В.А. Баллады для любимой и другие стихи и сонеты / В.А. Устинов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 238с. – ISBN 5-268-00216-3
193303
  Кекильбаев А. Баллады забытых лет : роман и повести / А. Кекильбаев. – Москва : Известия, 1979. – 446 с.
193304
  Сельвинский И.Л. Баллады и песни / И.Л. Сельвинский. – М, 1943. – 64с.
193305
   Баллады и песни английского народа. – М.Л., 1942. – 64с.
193306
  Жуковский В.А. Баллады и повести / В.А. Жуковский. – Москва, 1961. – 96с.
193307
  Булычева А.А. Баллады и поэмы / А.А. Булычева. – Львов, 1984. – 70с.
193308
  Рогачев А.А. Баллады и поэмы / А.А. Рогачев. – М., 1986. – 125с.
193309
  Ржевская В.С. Баллады и сказки / Валентина Ржевская. – Хмельницкий : Стасюк Л.С., 2018. – 59, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 53-58. – ISBN 978-617-7590-82-7
193310
  Жуковский В.А. Баллады и стихиотворения / В.А. Жуковский. – Москва, 1990. – 382с.
193311
  По Эдгар Аллан Баллады и фантазии / Эдгар По ; Пер. с англ. [и предисл.] К. Бальмонта. – Москва : Изд. кн. маг. Ф. А. Богданова, 1895. – XIV, [2], 172, [1] с.
193312
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 192 с.
193313
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 158 с.
193314
   Баллады о Робин Гуде. – Петербург : Всемирная литература, 1919. – 100 с. – (Всемирная литература ; № 8)
193315
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 95 с. : илл.
193316
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 80 с. : илл. – (Школьная библиотека ; Для восьмилетней школы)
193317
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 60 с. : цв. илл.
193318
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Вост.-европ. рекл. агенство, 1990. – 56 [3] с. : цв. илл.
193319
  Ойфа П.Н. Баллады переднего края / П.Н. Ойфа. – Л., 1985. – 256с.
193320
  Крлежа М. Баллады Петрушки Керемпуха / М. Крлежа. – М, 1986. – 238с.
193321
  Кекильбаев А. Баллады степей : повести / А. Кекильбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 271 с.
193322
  Сунь Цзявень Баллады Т. Шевченко и А. Пушкина: национальная специфика и мировая практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 201-205
193323
  Цветаев Д.В. Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [соч.] Д.В. Цветаева. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1882. – [4], VIII, 138 с. – Отд. оттиск: Филологические записки


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
193324
  Жуковский В.А. Баллады, поэмы и сказки / В.А. Жуковский. – Москва : Правда, 1982. – 367с.
193325
  Эрбен К. Баллады, стихи, сказки / К. Эрбен. – М, 1948. – 304с.
193326
  Жуковский В.А. Баллады. = Хомяков А.С. Стихотворения / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1907. – 269+99с.
193327
  Жуковский В.А. Баллады; Наль и Дамаянти; Рустем и Зораб; Дневники; Письма. / В.А. Жуковский. – Москва, 1987. – 477с.
193328
  Аппазов Р.Ф. Баллистика упраляемых ракет дальнего действия / Аппазов Р.Ф., Лавров С.С., Мишин В.П. – Москва : Наука, 1966. – 307 с. : черт. – Библиогр. в конце кн. (13 назв.)
193329
  Татарченко А.Е. Баллистическая ракета / А.Е. Татарченко. – М., 1961. – 78с.
193330
  Марченко И.С. Баллистическая экспертиза: возможности и значение // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73-76. – ISBN 978-966-419-268-9
193331
   Баллистические и диффузионные компоненты динамических спектров космических лучей сверхвысоких энергий от близких транзиентных источников / Ю.И. Федоров, Р.Б. Гнатык, Б.И. Гнатык, Ю.Л. Колесник, Б.А. Шахов, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 3 (189). – С. 3-25. – ISSN 0233-7665
193332
  Бургесс Э. Баллистические ракеты дальнего действия. / Э. Бургесс. – М., 1963. – 256с.
193333
   Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – Москва : Наука, 1974. – 344 с.
193334
  Гейдаров П.Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный научный семинар // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (372). – С. 162-167. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит использование индексов цитирований и импакт факторов. В дополнение к общей аттестации научных работников ...
193335
  Крат В.А. Баллонная астрономия / В.А. Крат, Л.М. Котляр. – Ленинград : Наука, 1972. – 89 с.
193336
  Кудрявцев С М. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов при изучении гуманитарных дисциплин. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы существующие балльно-рейтинговые системы оценки работы студентов, выявлены положительные и отрицательные стороны таковых. Рассмотрены особенности гуманитарных дисциплин и определены требования к балльно-рейтинговой системе оценки с ...
193337
  Новикова Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы введения балльно-рейтинговой оценки в вузах. Выявлены ее функции в процессе подготовки современного специалиста. Показано влияние оценки на обучение и личностное развитие студента при условии ее адекватности и ...
193338
  Боринский Ю.Н. Балльно-рейтинговая система в преподавании биохимии / Ю.Н. Боринский, В.А. Румянцев, В.В. Жигулина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государственной медицинской академии на основе балльно-рейтинговой системы. Последняя позволяет сформировать у студента нравственные качества (в том числе честность и порядочность) и ...
193339
   Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц. / И. Александров, А. Афанасьева, Э. Сагитова, В. Строкина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-28. – ISSN 0869-3617


  Уфимский гос. авиационный тех. ун-т.
193340
  Замолоцких Е.Г. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов вуза / Е.Г. Замолоцких, Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 131-138. – ISSN 2073-8536


  В статье обсуждаются вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов. Авторы приводят различные подходы к пониманию вузами содержания, цели, задач системы. Приводятся виды рейтингов, виды контроля и формы их ...
193341
  Зыков В.Н. Балльно-рейтинговая систма оценки знаний. Из опыта Российского университета дружбы народов. / В.Н. Зыков, Е.В. Станис, Е.Н. Огородникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С. 42-44. – ISSN 1726-667Х
193342
  Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльно-рейтинговых систем оценивания индивидуальных достижений студентов.
193343
  Гасанов Р.М. Баловень века / Р.М. Гасанов. – М., 1990. – 190с.
193344
  Эйве М. Баловень Каиссы: Х.Р.Капабланка, 1888-1942. / М. Эйве, Л. Принс. – М., 1990. – 302с.
193345
  Дрилинга А. Баловень судьбы : роман / А. Дрилинга. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240 с.
193346
  Попов М.М. Баловень судьбы : Повести и рассказы / М.М. Попов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 269с.
193347
  Костюкович А. Баловень судьбы // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 8. – С. 30-33.


  Н. Басков
193348
  Дейч Л.Г. Баловень судьбы (С.М. Кравчинский) / Лев Дейч ; с прил. ст. В.И. Засулич. – Петроград : Гос. изд-во, 1919. – 64 с. : 1 портр.
193349
   Баловни судьбы : три скандинавские повести. – Москва : Прогресс, 1981. – 496с.
193350
  Фазыл Ю.О. Балогардон / Ю.О. Фазыл. – Ташкент, 1958. – 58 с.
193351
  Тарабаров С.О. Балонна дилатація при хірургіччному лікуванні пілородуоденального стенозу виразкового генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тарабаров Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
193352
  Нелюба А. Балотеса, дойченя, guten morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 159-172. – Бібліогр.: 32 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
193353
  Стряпкин П.В. Балта / П.В. Стряпкин. – Одесса, 1962. – 144с.
193354
  Стряпкін П.В. Балта / П.В. Стряпкін. – Одеса, 1968. – 110с.
193355
  Бойко Е.А. Балта. : путеводитель / Е.А. Бойко, М.П. Ухожанский, С.Р. Цвейг. – Одесса : Маяк, 1981. – 76с.
193356
  Сушинский Б.И. Балта: взгляд из глубины веков : ист. эссе / Богдан Сушинский. – Одесса : Астропринт, 2015. – 357, [3] с., [8] л. цв. ил. : портр., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-053-5
193357
  Лучка Т.Ф. Балтазар Ван-дер-Поль. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 18-22. – ISBN 5-12-000444-X
193358
  Константін Т. Балтазар прибуває в понеділок. Зірка впаде опівночі : романи / Т. Константін; З румунської. – Київ : Художественная литература, 1972. – 578с.
193359
   Балтийская XVII конференция по истории науки: Балтийская наука между Западом и Востоком. – Tartu, 1993. – 120 c.
193360
  Вишневский В.В. Балтийская весна / В.В. Вишневский. – Москва, 1942. – 40с.
193361
   Балтийская весна. – Москва : Современник, 1974. – 532 с.
193362
  Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология (к семантической типологии) / Л.Г. Невская. – Москва : Наука, 1977. – 228с.
193363
  Невская Лидия Георгиевна Балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской (к семантической типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Невская Лидия Георгиевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 25л.
193364
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 1. – 1988
193365
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 2. – 1988
193366
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1966. – 144с.
193367
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1977. – 128с.
193368
  Флеров Н.Г. Балтийская песня / Н.Г. Флеров. – Калининград, 1963. – 77с.
193369
  Шеркунов В.Е. Балтийская политика Великобритании на заключительном этапе Первой мировой войны: механизмы принятия внешнеполитических решений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 168-177. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
193370
  Ратнер Е.И. Балтийская симфония / Е.И. Ратнер. – Рига, 1961. – 703с.
193371
  Лебедев А.А. Балтийская слава / А.А. Лебедев. – Москва, 1970. – 72с.
193372
   Балтийская слава : избранные страницы боевой краснофлот. поэзии, 1941-1942 / [сост. и авт. предисл. Т.В. Дрозд, Г.Ф. Кушнер ; послесл. И. Мямлина. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 149 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
193373
  Жданов Н.Г. Балтийская юность / Н.Г. Жданов. – М, 1984. – 240с.
193374
  Азаров В.Б. Балтийские баллады / Азаров В.Б. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1942. – 22 с. – (Библиотека краснофлотца)
193375
  Всеволожский И.Е. Балтийские ветры / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1958. – 384с.
193376
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Ленинград, 1968. – 368с.
193377
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Л, 1974. – 368с.
193378
   Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. – Л, 1957. – 434с.
193379
  Чернов Ю.И. Балтийские рассказы / Ю.И. Чернов. – Москва, 1965. – 189с.
193380
  Инге Ю.А. Балтийские стихи / Ю.А. Инге. – Москва-Л., 1942. – 47с.
193381
   Балтийские языки. – Рига, 1973. – 130с.
193382
  Котельников Б.Б. Балтийский "Потемкин". / Б.Б. Котельников. – М, 1957. – 127с.
193383
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 1. – 1996. – 303 с.
193384
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 2. – 1996. – 333 с.
193385
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 3. – 1997. – 316 с.
193386
  Аблизин В.А. Балтийский вопрос в прицеле советско-германских отношений (май 1939 - август 1940 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 33-39
193387
   Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
193388
  Родин Д.В. Балтийский регион в 1925 году: от проектов военно-политических блоков к заимствованию "опіта Локарно" // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 126-130. – ISSN 2616-700X
193389
   Балтийский сборник по специальной педагогике. – Тарту
[№ 1]. – 1995. – 264 с. – резюме ест., англ. мовами
193390
  Клемешев А.П. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта / Министерство образования и науки РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта проф. А.П. Клемешевым.
193391
   Балтийский флот. – Москва
3. – 1960. – 375с.
193392
  Пухов А.С. Балтийский флот в обороне Петрограда. / А.С. Пухов. – М.-Л., 1939. – 138с.
193393
  Петров П.В. Балтийский флот и блокада побережья Эстонии в июне 1940 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 156-161. – ISSN 0042-8779
193394
  Тренин Д.В. Балтийский шанс / Д.В. Тренин. – Москва, 1997. – 66 с.
193395
  Маркявичюс А.М. Балтийский этюд : рассказы / Анелюс Маркявичюс ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 272 с.
193396
  Зиновенко Г.В. Балтийско-Приднестровская зона перикратонных опусканий / Г.В. Зиновенко. – Минск, 1986. – 212с.
193397
  Егорьев В.Е. Балтийское море / В.Е. Егорьев. – Москва, 1927. – 197с.
193398
  Егорьева А.В. Балтийское море / А.В. Егорьева. – Москва, 1961. – 96с.
193399
  Некрасова Г.А. Балтийское море : правовая охрана среды / Г.А. Некрасова. – Москва, 1984. – 160 с.
193400
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1955. – 512 с.
193401
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – Л, 1957. – 535с.
193402
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1980. – 479с.
193403
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : Роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509с.
193404
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1991. – 603с.
193405
  Кежун Б.А. Балтийстие зори / Б.А. Кежун. – Л, 1959. – 124с.
193406
   Балтийцы. – Москва : Военное издательство, 1955. – 535 с.
193407
  Мушников А.Н. Балтийцы в боях за Ленинград. 1941-1944 гг. / А.Н. Мушников. – М., 1955. – 208с.
193408
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на шторм / Н.А. Ховрин. – Москва, 1987. – 190с.
193409
  Трибуц В.Ф. Балтийцы наступают. / В.Ф. Трибуц. – Калининград, 1968. – 399с.
193410
  Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. / В.Ф. Трибуц. – М., 1985. – 463с.
193411
  Тарасенков А.К. Балтийцы. : стихи / А.К. Тарасенков. – Москва : Советский писатель, 1942. – 26 с.
193412
  Муравьев-Апостол Балтийцы. / Муравьев-Апостол. – Л., 1968. – 110с.
193413
  Риский-Корсаков Балтика -- Амур / Риский-Корсаков. – Хабаровск, 1980. – 446с.
193414
  Хупфер П. Балтика - маленькое море, большие проблемы / П. Хупфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 136с.
193415
  Молчанов И.Н. Балтика / И.Н. Молчанов. – Москва, 1933. – 79с.
193416
  Бергхольцас И.И. Балтика: охрана природной среды и право / И.И. Бергхольцас. – Рига, 1986. – 107с.
193417
   Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х годов ХХ века = The Baltics in the Nordic Spaces. From the Middle Age till the 1940s / [М.В. Бибиков и др. ; редкол.: Е.Л. Назарова (отв. ред.) и др. ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]. – Москва : ИВИ РАН, 2009. – 243, [1] c. : ил. – Указ. имен: с. 209-240. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-292-0
193418
  Сытин А. Балтия: двадцать лет независимости // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
193419
  Залізняк Л. Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 40-62. – ISSN 2413-7065
193420
  Кукуре С. Балтійська міфологія в латвійсько- та литовськомовній історіографії XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 95-101
193421
  Радзявічюте А.Л. Балтійська тематика в науковій спадщині Ю.І. Венеліна (Гуци) // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 30-36
193422
  Чуковський М. Балтійське небо / М. Чуковський. – К, 1956. – 508с.
193423
  Ромашенко Л. Балтійський "текст" у творчості українських письменників-шістдесятників // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 148-161. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті розглядаються чинники, які сприяли міжнаціональному культурному діалогу в умовах існування багатонаціональної держави. Аналізується творчість письменників-шістдесятників як самобутнє явище не тільки в українській, а й ін. літературах, ...
193424
  Васьків М. Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 43-47


  Автор статті веде мову про інтенсифікацію зацікавленості культурою, побутом, ментальністю народів Європи в українській літературі 1920-30-х років. Окремо йдеться про рецепцію історії й культури народів Балтії в літературі цього періоду, зокрема у ...
193425
  Непокупний А.П. Балтійські родичі слов"ян / А.П. Непокупний. – К., 1979. – 184с.
193426
  Мацула Ю. Балтійсько-Чорноморські геополітичні доктрини в працях С. Рудницького та Ю. Липи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 113-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
193427
  Непокупный Анатолий Павлович Балто-севернославянские языковые связи : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.15 / Непокупный Анатолий Павлович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 59л. – Бібліогр.:с.55-59
193428
  Непокупный А.П. Балто-севернославянские языковые связи. / А.П. Непокупный. – К., 1976. – 227с.
193429
  Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изголоссы / В.В. Мартынов. – Минск, 1978. – 48с.
193430
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1974. – 264с.
193431
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1981 год. – 1982
193432
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1982 год, вып. 3. – 1983
193433
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1983 год. – 1984. – 200 с.
193434
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1984 год. – 1986. – 272 с.
193435
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010896-0
1986 год. – 1988. – 270 с.
193436
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010955-X
1987 год. – 1989. – 256 с.
193437
   Балто-славянские этноязыковые контакты. – М, 1980. – 291с.
193438
   Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и реальном плане. – М, 1983. – 72с.
193439
   Балто-славянский сборник. – Москва : Наука, 1972. – 423 с. + 3 отд. л. табл. – Списки лит. в конце статей
193440
  Петраускас О.В. Балто-слов"янські відносини в І тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
193441
  Кондратенко О. Балто-Чорноморська співдружність: витоки та стратегічні можливості для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-17. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що в контексті наростання загроз українській зовнішній політиці й дипломатії, Україні варто більш чітко працювати в напрямі активізації відносин зі східноєвропейськими країнами щодо створення майданчика безпекового діалогу в межах ...
193442
  Смирнов І.Г. Балто-Чорноморська транспортно-логістична інтеграція та місце в ній України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 202-211 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
193443
  Балалыкина Э.А. Балто славянские языковые отношения / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1973. – 144с.
193444
  Гимбутас М. Балты = The balts : люди янтарного моря / Мария Гимбутас ; [пер. с англ. С. Федорова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 221,[2] с., [16] л. ил. : ил., табл., карт. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1359-5
193445
   Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенет. процессы.. – Рига, 1990. – 289с.
193446
   Балтэзерс.-Царникава.-Скулте. Маршрут.. – Рига, 1955. – 16с.
193447
  Муканов С.М. Балуан-Шолак : повести, рассказы, очерки / С.М. Муканов; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 287 с.
193448
  Короткий В.А. Балуг"янський Михайло Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 46-47. – ISBN 966-06-0393-2
193449
  Коломоєць Т.О. Балуд"янський М.А. та його роль у формування наукової та освітянської шкіл Університету Святого Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 332-336. – ISBN 978-617-7133-95-6
193450
   Балхашский сегмент. Подземные воды.. – Алма-Ата : Гылым, 1992. – 240с.
193451
   Балюк Г.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 310-312. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Галину Іванівну Балюк з ювілеєм.
193452
   Балюк Галина Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
193453
   Балюк Галина Іванівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
193454
  Рахманний Р. Баляда про поїзд, що йде крізь наше серце // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 238, листопад : листопад. – С. 4-10


  "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Івана Дзюби.
193455
  Франко І. Баляди і розкази / Іван Франко; упор. та вступн. стаття Б. Тихолоза; НАНУ; Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2007. – 272розд.паг. : фото. – (Літературні пам"ятки ; Вип.7). – ISBN 978-966-02-4423-8
193456
   Балян Ануш Валеріївна - ювіляр // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055
193457
  Кофман А. Бальбоа - первооткрыватель Тихого океана // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
193458
  Костюковский Г.А. Бальга / Г.А. Костюковский. – Калининград, 1961. – 80с.
193459
   Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 222-237. – ISSN 0320-9466
193460
   Бальден Тео. Выставка произведений. Москва. 1974.. – М., 1973. – 18с.
193461
  Давлєтов О. Бальдур фон Ширах - від студентського вождя та лідера "Гітлерюгенду" до гауляйтера Відня // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-7255-2
193462
   Бальдур фон Ширах і постуаова уніфікація молодіжного руху Німеччини за нацистським зразком // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 84-95. – ISBN 978-966-02-7332-0
193463
  Сухотин П. Бальзак / П. Сухотин, 1934. – 367с.
193464
  Реизов Б.Г. Бальзак : сб. ст. / Б.Г. Реизов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 331 с.
193465
  Обломиевский Д.Д. Бальзак : этапы творческого пути / Д. Обломиевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 590 с.
193466
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем А. Голембы. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 494с.
193467
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем. А. Голембы. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 494с.
193468
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. – 400с.
193469
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер.с нем. А. Голембы. – Минск : Народна асвета, 1984. – 400 с.
193470
  Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. и сост. иллюстр. Е.Сергеевой; Пьер Сиприо. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 503с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; Вып. 1040 (840)). – ISBN 5-235-02516-4
193471
   Бальзак в воспоминаниях современников : [сборник. – Москва : Художественная литература, 1986. – 558, [1] с., [9] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 436-556. – (Серия литературных мемуаров / редкол.: В.Э. Вацуро и др.)
193472
  Розанова А.А. Бальзак в оценке русской революционно-демократической критики // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 32-34
193473
  Петелин Г.С. Бальзак и естествознание / Г.С. Петелин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 108с.
193474
  Ступак Ф.Я. Бальзак і Україна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800
193475
  Розанова А.А. Бальзак на путях к реализму : Дис... канд. филол.наук: / Розанова А.А.; КГУ. – Киев. – 355 л. – Бібліогр.: л. 350-355
193476
  Козельський Я. Бальзак у Верхівні : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
193477
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1946. – 59с.
193478
  Елизарова М.Е. Бальзак. : очерк творчества / М. Елизарова. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1951. – 96 с.
193479
  Вайман С.Т. Бальзаковский парадокс / С.Т. Вайман. – Москва, 1981. – 366с.
193480
  Скуинь З. Бальзам : рассказы / Зигмуд Скуинь; пер. с лат.С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература, 1976. – 353 с.
193481
  Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
193482
  Бандуренко Є.Ф. Бальзам і сіль : лірика, гумор, сатира / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1972. – 104 с.
193483
  Кожухов Михаил Бальзам от Мюнхгаузена // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 22-25 : фото
193484
  Вольф Г. Бальзамы, смолы, искусственные смолы и лаки / Г. Вольф. – Петроград, 1923. – 106с.
193485
  Рудникова Е.Г. Бальмеровский и пашеновский декременты в протуберанцах различной яркости // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 35-41. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Вычислены бальмеровский и пашеновский декременты.
193486
  Азадовский К.М. Бальмонт и Япония / К.М. Азадовский, Е.М. Дьяконова. – Москва : Наука, 1991. – 187, [3] с., 4 л. ил. : ил.
193487
  Кідалова Н. Бальна оцінка - це "верхівка айсберга" / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 11-13. – ISSN 2219-5793
193488
  Павлюк Т.С. Бальна хореографія XX - початку XXI ст.: генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Павлюк Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
193489
  Александрова Наталья Бальная ночь в Дрездене : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-15
193490
  Шереметова Юлия Бальнеокурорты Болгарии представлены в Домодедово : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 64 : Фото
193491
  Молодецкий А.Е. Бальнеологические, бальнеогрязевые и климатические рекреационные ресурсы Северо-Западного Причерноморья в курортной функции региона / А.Е. Молодецкий, А.А. Пышная // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 167-175 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
193492
   Бальнеологический курорт Трускавец - отдых и оздоровление круглый год : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 44-45 : Фото
193493
  Садівничий В. Бальнеологічні газети Східної України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-101


  . У статті розглянуто процеси формування, типоформуючі ознаки, специфіку функціонування, тематичне наповнення спеціалізованих курортних газет медичного спрямування, що в середині ХІХ - перші десятиліття ХХ ст. виходили в Східній Україні. В статье ...
193494
  Лапшин Ф.В. Бальнеологічні здравниці радянської Буковини / Ф.В. Лапшин, П.С. Христенко. – К, 1967. – 60с.
193495
  Матвієнко Н.М. Бальнеологічні курорти Угорщини на світовому туристичному ринку / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, А.В. Ігнатенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
193496
  Долинська О.О. Бальнеологічні ресурси Хмельницької області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 110-118. – ISSN 2308-135X
193497
  Пишна Г.О. Бальнеологічні та бальнеогрязові рекреаційні системи України: ресурси, їх використання та напрями охорони // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 101-109. – Бібліогр.: 10 назв.
193498
   Бальнеофизиотерапия. Тезисы научно-практической межтерриториальной конференции. – 1989, 1989. – 146 с.
193499
  Шехонин А.А. Бально-рейтинговая система оценивания результатов обучения / А.А. Шехонин, тарлыков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрена проблема оценивания результатов обучения в различных системах, приведены график учебного процесса, система управления и технология оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы, указаны трудности и проблемы внедрения. We ...
193500
  Резникова З.П. Бальный танец / З.П. Резникова. – Москва
1,2. – 1953. – 336 с.
193501
  Резникова З.П. Бальный танец / З.П. Резникова. – Москва
2. – 1956. – 223 с.
193502
   Бальный танец. – Л, 1981. – 78с.
193503
  Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. / Н.П. Ивановский. – Л.-М, 1948. – 216с.
193504
   Бальтазар Гакет - дослідник Південно-Східної і Центральної Європи : Дослідження і матеріали. – Львів, 2000. – 318с. – ISBN 966-02-1698-Х
193505
  Рохлин Александр Бам - 2 : Бам: 33 года спустя. Россия / Рохлин Александр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 140-152 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
193506
   БАМ - дорога созидания. – М, 1983. – 208с.
193507
  Дихтярь А.Б. БАМ / А.Б. Дихтярь. – Москва, 1974. – 47с.
193508
  Чудный В.П. БАМ : страницы великой стройки / В.П. Чудный. – К, 1985. – 87с.
193509
  Козловский Е.А. БАМ газами геолога / Е.А. Козловский. – Москва : Недра, 1986. – 202с.
193510
   БАМ и народы Севера. – Новосибирск, 1979. – 176с.
193511
  Нелещев А.А. БАМ и освоение Забайкалья / А.А. Нелещев. – Новосибирск, 1979. – 159с.
193512
  Салуцкий А.С. БАМ строят сильные / А.С. Салуцкий. – М, 1976. – 81с.
193513
  Баландин Р.К. БАМ. Аспект геологический = По-хозяйски использовать недра планеты / Р.К. Баландин. – ( Нар. ун-т. Фак. "Человек и природа",7. – Москва : Знание, 1976. – 96с.
193514
   БАМ. Изучение и охрна природной среды. Состояние и перспективы научных исследований. – Иркутск, 1987. – 168с.
193515
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1981. – 160с.
193516
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1985. – 172с.
193517
  Вагинов К. Бамбочада / К. Вагинов. – Ленинград, 1931. – 140 с.
193518
  Бабурин А.Н. Бамбук / А.Н. Бабурин. – Тифлис : Заккнига, 1931. – 20 с. – (Всесоюзное бюро по субтропическим культурам ; Популярная серия)
193519
   Бамбук в снегу. – М, 1978. – 327с.
193520
  Бабурин А.Н. Бамбук и его культура в Закавказье / А.Н. Бабурин. – Ленинград : Изд-во Всесоюз. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1930. – 77 с. : ил., 27 рисунков в тексте. – Библиогр.: с. 76
193521
  Варненская М. Бамбук шумит ночью. / М. Варненская. – Москва, 1972. – 255с.
193522
  Гинкул С.Г. Бамбуки и их культура в СССР / С.Г. Гинкул; Кекелидзе А.С. – Батуми, 1938. – 110 с.
193523
  Демчук С. Бамбукова вудочка : проза: сентиментальне оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-31. – ISSN 0130-321Х
193524
  Минеев А.И. Бамбуковая крепость / А.И. Минеев. – М., 1984. – 209с.
193525
   Бамбуковая флейта. – М, 1977. – 293с.
193526
  Навлицкая Г.Б. Бамбуковый город / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1975. – 334 с.
193527
  Поп С. Бамбуковый орган / С. Поп. – Бухарест, 1969. – 40 с.
193528
  Эрстрем К. Бамбуковый фонарик / К. Эрстрем. – Москва : Прогресс, 1964. – 122с.
193529
  Озкан Туба Салтик Бамси Бейрек у контексті героїчної подорожі та процес навчання // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 48-52. – ISSN 0130-6936


  Структурна подібність народних оповідань є предметом багатьох досліджень. У цій статті жанрову схожість розглянуто за принципом, описаним Джозефом Кемпбеллом у творі "Герой з тисячами облич", перекладеному на турецьку мову як "Безкінечна подорож героя".
193530
  Рудь М.О. Баналітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 28-29. – ISBN 966-642-073-2
193531
  Мозетіч Б. Банальнощі : [поезії] / Бране Мозетіч ; передм. та пер. із фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2012. – 87, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-1642-93-4
193532
  Солодова Л.Е. Банальные и небанальные тексты в обучении иностранцев русскому языку // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 47-50. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті зіставляються ознаки банальних і небанальних текстів з огляду на ускладнення розуміння, зумовленого особливостями організації структури тексту. Автор підтверджує теоретичні положення відомого лінгвіста і методиста І.Ю. Шехтера про те, що ...
193533
  Алексеев Э.И. Банальные истории / Э.И. Алексеев. – Москва, 1990. – 312с.
193534
  Письменный И. Банальный современный детектив = Литературное творчество ученых // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
193535
  Попцов О.М. Банальный сюжет: повести / О.М. Попцов. – М., 1988. – 334с.
193536
  Пестушко Валерий Банан банану - рознь! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50 : Іл.
193537
  Жуховицкий Л.А. Банан за чуткость / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1977. – 206с.
193538
  Кучарська Л.В. Банани за і проти / Л.В. Кучарська, Л.П. Пашко, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 2 : фото
193539
  Павлов Г.С. Бананов думает / Г.С. Павлов. – Волгоград, 1979. – 31с.
193540
  Ай У Банановая долина : повести. рассказы / Ай У ; пер. с китайского и предисл. В. Сорокина. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 399 с.
193541
  Лахт Уно Банановый корабль в сиреневом тумане, и другое - с мягким прибалтийским акцентом : сборник / Уно Лахт; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 206 с.
193542
   Банановый рай. Иордания = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 68-69 : Іл.
193543
   Банановый рай. Кения = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 70 : Іл.
193544
  Срапян Елена Банановый рай. С плантаций Эквадора - на полку супермаркета / Срапян Елена, Федоров Александр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 56-64 : фото
193545
  Монахов Антон Бананы, авокадо, мед и другие исчезающие продукты. Исчезающая пища // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 76-80 : фото
193546
  Марков М. Банатски воз / М. Марков. – Београд, 1973. – 233с.
193547
  Поляков П.Л. Банаховские когомологии и деформации расслоенных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Поляков П.Л.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей алгебры. – М., 1971. – 12л.
193548
  Крупник Н.Я. Банаховы алгебры с символом и сингулярные интегральные операторы / Н.Я. Крупник. – Кишинев, 1984. – 138с.
193549
  Хелемский А.Я. Банаховы и полинормированные алгебры / А.Я. Хелемский. – Москва : Наука, 1989. – 463 с.
193550
  Гофман К. Банаховы пространства аналитических функций / К. Гофман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 311 с.
193551
  Балашова Галина Сергеевна Банаховы пространства бесконечно дифференцируемых функций и нелинейные дифференциальные уравнения бесконечного порядка : Автореф... док. физ.-матем.наук: 01.01.01 / Балашова Галина Сергеевна; Росс. Акад. наук. – М., 1992. – 33л.
193552
  Григорчук Ростислав Иванович Банаховы средние на однородных пространствах и случайные блуждания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорчук Ростислав Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 15л.
193553
  Сидоренко Віктор Бангкок. Азіатик - стайл, або Польоти і покупки над річкою королів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 48-52 : фото
193554
  Сидоренко Віктор Бангкок. В очікування вічної нірвани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 50-56 : фото
193555
  Пирогів Андрій Бангкок. Дракони не янголи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 76-83 : фото
193556
  Дудкін Іван Бангкок. Місто небожителів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-24 : Фото
193557
  Сидоренко Віктор Бангкок. Порцеляновий світанок : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 62-71
193558
   Бангкок. Путеводитель : Мир туризма // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 104-105 : Іл.
193559
  Сидоренко Віктор Бангкок. Ринок вихідного дня : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 50-53 : Фото
193560
  Машовець Софія Бангкок. Фото на пам"ять : спецрепортаж / Машовець Софія, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 32-37 : Фото
193561
  Щедров И.М. Бангладеш / И.М. Щедров. – Москва, 1973. – 128с.
193562
  Тринич Ф.А. Бангладеш : экономико-географический очерк / Ф.А. Тринич. – Москва : Мысль, 1974. – 256 с.
193563
  Цейкович К.Н. Бангладеш : Обзор.инф-ия / К.Н. Цейкович; НИИ пробл.высш.школы; Отд.науч.инф-ии. – Москва : НИВШ, 1976. – 42 с. : 1 отд.лист схем. – Список лит.: с.40-42 (30 назв.). – (Высш. и сред.спец.образование за рубежом)
193564
  Ермошкин Н.И. Бангладеш / Н.И. Ермошкин. – М., 1979. – 119с.
193565
  Беглова Н.С. Бангладеш, Южная Азия и политика США / Беглова Н.С. – Москва : Наука, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 178-189
193566
  Шредер Йенс Бангладеш. Нищета и мужество / Шредер Йенс, Б Г.М. Акаш // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 118-129 : фото. – ISSN 1029-5828
193567
  Хак Мохаммад Сайфул Бангладеш: до и после выборов-2008 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 51-54. – ISSN 0321-5075
193568
  Захожая А.Н. Бангладеш: становление и развитие государственности / А.Н. Захожая. – М., 1984. – 106с.
193569
  Меренкова О.Н. Бангладешцы в Англии: мифы и реальность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
193570
  Пронин В.А. Банда / В.А. Пронин. – Таллин, 1993. – 410с.
193571
  Пронин В.А. Банда 6. / В.А. Пронин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-04-003873-9
193572
  Дубенко Д. Банда Ваньки Золотого, или случай в университетской клинике // Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев, 2019. – Август (№ 35). – С. 14


  Йдеться про випадок, що стався в Університетській клініці (сьогодні - Київська міська клінічна лікарня № 18) 15 квітня 1925 року. Недалеко від ботанічного саду міліціонери зупинили підозрілих осіб - паспортів у них не виявилося, зате були пістолети. ...
193573
  Эбби Э. Банда гаечного ключа / Э. Эбби; Киевский эколого-культурный центр; Сокращ. перевод с англ. Е.Б.Мигуновой. – 2-е изд., допол. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 240с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.32)
193574
  Щедров І.В. Банда і злочинна організація: проблема співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 460-466. – ISSN 1563-3349
193575
  Волков С.Е. Банда Махно в Курской губернии / С.Е. Волков. – Курск, 1929. – 15с.
193576
  Абдуліна І. Банда розробила символ України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 41-42. – ISSN 1608-6422
193577
   Банда тетушки Барбары / Грун, , Элс, де. – Москва, 1991. – 287с.
193578
  Грибанов Б. Банда Тито - орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 152 с.
193579
  Грибанов Б. Банда Тито орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 191 с.
193580
  Уолферт А. Банда Тэккера : Роман / А. Уолферт. – Москва, 1947. – с.
193581
  Уолферт А. Банда Тэккера : Роман / А. Уолферт. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 593с.
193582
  Уолферт А. Банда Тэккера : роман / А. Уолферт. – Москва : Правда, 1984. – 528с.
193583
  Бородюк Н. Бандера - з іспанської "прапор" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 21-23
193584
  Патриляк Іван Бандера - Символ і Бандера - Людина // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 4-24. – ISSN 0042-9422
193585
  Шлапак Я. Бандера - це прапор // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 13


  110 років віддня народження Степана Бандери, українського політичного діяча, ідеолога і теоретика українського національно-визвольного руху.
193586
  Грицак Я. Бандера // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 39 (292), 8 жовтня 2015. – С. 30-33
193587
  Фаріон І. Бандера Андрій Михайлович - повстанець у рясі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)


  80 літ від дня розстрілу.
193588
  Посівнич М. Бандера в німецьких тюрмах і концтаборах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – 13 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 0027-8254
193589
  Кралюк П. Бандера і Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 5


  Чому в Росії й досі бояться лідера українських націоналістів?
193590
   Бандерівець : Збірник виховних законів і правил. – Київ, 2001. – 40с.
193591
  Отрошко Л.Г. Бандерівська революційна ідеологія в теорії і практиці українського націоналізму // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 345-351. – ISBN 978-966-428-404-9
193592
  Стецишин О.Л. Бандерівський інтернаціонал. Грузини, росіяни, євреї... : наук.-популяр. видання / Олег Стецишин ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2015. – 325, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2720-20-4
193593
  Хейфец М. Бандерівські сини // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 586-619. – ISBN 978-966-2164-80-0
193594
  Клочко Р. Бандерівці у степах України: ОУН на півдні і сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 січня - 6 лютого (№ 3). – С. 14


  Влітку 1941 р. жителі півдня і сходу України вперше в житті побачили бандерівців. Не антигероїв радянської та пострадянської пропаганди, а справжніх членів ОУН, які вирушили в ці регіони організовувати українські державні структури, аби поставити ...
193595
  Сиручек М. Бандеровцы - герои или бандиты? : пер. с чешского / Милан Сиручек ; пер. с чешского [М. Сиручека]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 207, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-437-436-8
193596
  Котюк І. Бандитам - тюрми! Делеговане тлумачення правових норм як засіб політичної маніпуліції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
193597
  Ющенко В. Бандити при владі, не грайтеся з вогнем, не копайте яму, бо першими у неї потрапите ви: Із виступу [канд. на пост Президента України] на мітингу 23 жовт. [2004 р.] // Укр. газета, 2004
193598
  Кифлюк Ю.В. Бандитизм в системі організованої злочинності: кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кифлюк Юлія Володимирівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
193599
  Голина В.В. Бандитизм в Украине: криминалогическая характеристика и проблемы предупреждения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-79. – ISSN 0132-0769
193600
  Гусєв В.І. Бандитизм і єврейські погроми в перші роки радянської влади в Україні: 1921-1922 рр. / В.І. Гусєв, О.В. Козерод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 53)


  Присвячено проблемі боротьби з бандитизмом та єврейськими погромами на початку 20-х рр. ХХ ст. в умовах становлення та зміцнення радянської влади в Україні.
193601
  Докучаєва В. Бандитизм як злочинне діяння, що характеризується особливою суспільною небезпечністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 237-239. – ISSN 2663-5313
193602
  Галушка-Адайкін Бандунгзька конференція та загальнонаціональні вибори до парламенту як головні події політичного життя Республіки Індонезія у 1955 році // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 37-46. – ISSN 1682-671Х
193603
  Кириченко Оксана Бандура - style / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 128-133 : фото
193604
  Бєлінський А. Бандура - шлях популяризації України в світі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 4. – ISSN 2519-4429
193605
  Зінків І. Бандура в органологічній концепції Олександра Фамінцина // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-81. – ISSN 1728-6875


  Фамінцин Олександр Сергійович - музичний критик і комп.(1841 - 1896), присвятив себе музиці. З 1865 по 1872 р. він був професором музики й естетики в Санкт-Петербургской консерваторії
193606
  Кушаков Ю.В. Бандура Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 635. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
193607
  Бублей Іван Бандура украйнского гевала 1873 року, сповчена Иваном Бублеем. – Полтава : В друк. Пигуренко, 1873. – 56 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
193608
  Зінків І.Я. Бандура як історичний феномен : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Зінків Ірина Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
193609
  Іскорко-Гнатенко Бандуренко (Бондаренко) Є.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-617-7442-69-0
193610
  Чернета Т.О. Бандури і кобзи в колекції народних музичних інструментів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 272-279
193611
   Бандурист - "терорист": документи зі справи репресованого музиканта Гната Хоткевича доступні онлайн / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)
193612
  Горленко В. Бандурист Иван Крюковский : (Текст девяти дум, с биографической заметкой) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.481-518
193613
  Максим"юк Г. Бандурист Михайло Теліга // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 90-93. – ISSN 2224-0926
193614
  Васюта О.П. Бандурист Терентій Пархоменко в контексті дослідження української народної тврчості ХХ століття ()до 135-річчя від дня народження) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 180-186
193615
  Якименко Л. Бандурист у вишиваній сорочці : Спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 110-117
193616
  Василенко Р. Бандуристе, орле сизий? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 20-22


  Григорій Трохимович Китастий — Герой України, композитор, диригент, бандурист.
193617
  Букет Є. Бандуристи Шевченки з Пашківки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
193618
   Бандурка : українські сороміцькі пісні в записах в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. – Київ : Дніпро, 2001. – 279 с. – ISBN 966-578-037-9


  Багата індівідуальність українського народу і вся краса його неповторного фольклору навіки закарбувалися у піснях, зокрема і сороміцких
193619
  Брояко Н. Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 43-47. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
193620
  Чернецька Н.Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
193621
  Чернета Т.О. Бандурне мистецтво Придніпров’я ХХ століття: від аматорства до академізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 277-285
193622
  Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
193623
  Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя як національно-культурний феномен XX - початку XXI століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 34-47. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Узагальнено основні аспекти бандурного мистецтва українського зарубіжжя в часовому обширі ХХ – початку ХХІ століть. Визначено специфіку цього мистецького напряму, що представлена хронологічним, просторово-географічним, соціокультурним, компаративним, ...
193624
  Васюта О. Бандурне мистецтво Чернігівщини кінця XX - початку XXI століття: проблематика кобзаротворення // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 207-212. – ISSN 2413-4767
193625
  Чабаненко Н.А. Бандурний репертуар як чинник розвитку концертного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 522-528. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у розкритті текстово-музикологічних особливостей добору репертуару для бандури, що сприяло формуванню класичного репертуару бандури, підвищуючи, тим самим, рівень виконавської майстерності інструменту в контексті ...
193626
  Федько О.І. Банерна реклама та її різновиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано поняття "банер", його основні риси як рекламного виду. Автором досліджено різні характеристики банера, як то: зображення, використання анімації, сюжет банера, текст над банером і під ним, вигідне розташування банера на ...
193627
  Пэрис Д. Банзай. Ура / Д. Пэрис. – Л., 1928. – 294с.
193628
  Кафаров К.А. Бани и здоровье. / К.А. Кафаров, А.А. Бирюков. – Москва, 1982. – 64с.
193629
   Банишко евнгелие: среднобългарски паметник от XIII век. – София, 1981. – 517с.
193630
  Гулієв Г. Банін: на перетині літератур // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 285-289. – ISSN 0320 - 8370
193631
  Кулинич П. Банк - на землі, а земля ... в банку. Аналіз законодавчих ініціатив щодо створення Державного земельного банку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)
193632
  Андреюк Н. Банк "Укоопспілка": перші кроки : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 72-74
193633
   Банк "Фінанси та кредит" пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  КНУТШ підписав договір на приймання платежів за навчання та інші послуги з банком ( комісія - 0,25% від суми платежу).
193634
  Богданова Светлана Банк в кармане : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 54-56
193635
  Барковский Н.Д. Банк в решении социальных задач в условиях интенсификации экономики / Н.Д. Барковский. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 110, [2] с.
193636
  Захаров В.С. Банк в системе управления качесвтом продукции / В.С. Захаров. – Москва, 1974. – 96с.
193637
   Банк данных "Синоптическая метеорология" : Организация и использование в научных исследованиях. – Москва : Гидрометеоиздат, 1987. – 169с.
193638
  Синянская М.Л. Банк данных второго поколения по истории геодезии и картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 56-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
193639
  Салімонович Л. Банк живих еталонів. Рашисти повністю зруйнували матеріальну базу Національного банку генетичних ресурсів у Харкові // Україна молода. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 11). – С. 1, 3


  Недавно в інформаційному просторі з’явилася новина про знищення російським військом Національного банку генетичних ресурсів України, де зберігається автентичне насіння понад160 тисяч рослин. Втім, як з’ясувалося днями, саме сховище живих еталонів (ним ...
193640
  Фалько М. Банк збанкрутував: що робити вкладникам та позичальникам? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 13, 28
193641
  Ольхова Р.Г. Банк и контроль / Р.Г. Ольхова. – М., 1991. – 207с.
193642
  Мамонова И.Д. и др. Банк и платежная дисциплина / И.Д. и др. Мамонова. – М., 1990. – 157с.
193643
  Посконов А.А. Банк и предприятие / А.А. Посконов. – М., 1966. – 40с.
193644
  Когай А.В. Банк и предприятие / А.В. Когай. – Л., 1976. – 88с.
193645
  Рыбин В.И. Банк и предприятие / В.И. Рыбин. – М., 1982. – 63с.
193646
   Банк и экономное использование материальных ресурсов. – М, 1989. – 111с.
193647
  Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса : Путь к финансовой независимости; как заработать первый миллион. / Ю.Н.Киселев. – Київ : А.С.К., 2005. – 352с. – ISBN 966-319-012-4
193648
   Банк инженерных знаний в функциональном проектировании машин. – Минск, 1990. – 67с.
193649
  Вігуру Ж.К. Банк очима економіста й бухгалтера / Ж.К. Вігуру. – Київ, 1997. – 293с.
193650
  Терес А.В. Банк розвитку Ради Європи як фінансовий інструмент реалізації соціально орієнтованих інвестиційних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 149-155


  The article is devoted to the analysis of financial and credit activity of the Council of Europe Development Bank ( CEBj, principles of organization of its structures and decisions making, basic rules of credit of social programs in Central and Eastern ...
193651
  Філонова І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 33-36
193652
  Карпич В.С. Банк содружества равных / В.С. Карпич. – М., 1966. – 160с.
193653
  Забуліоніс А. Банк тестових завдань - панацея чи плацебо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 червня (№ 20). – С. 12


  Педагоги багатьох країн щороку опиняються перед викликом - випускні і вступні іспити. Хоча в різних країнах вони проходять по-різному, основні проблеми досить схожі. Серед них одна постійна - якість екзаменаційних завдань. Наче все має бути просто: ...
193654
  Величко А.Н. Банк тестовых заданий по теории и методике обучения физике // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 123-145. – ISSN 1812-9463
193655
  Сурай А. Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 86-95. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
193656
  Карманов Є. Банк як суб"єкт банківського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
193657
  Папаіка О. Банк. Ресурси. Капітал // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 61. – ISSN 1810-3944
193658
  Костарев Н.С. Банкет с изюминкой / Н.С. Костарев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 32с.
193659
  Сашин Л. Банкет с привидениями // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 16-20


  Древняя религия японцев синтоизм; верования японцев
193660
  Шутова Наталья Банкетоход, или Корпоратив по-пролетарски : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 69 : Фото
193661
  Исмаилов А.Х. Банки Азербайджана: пройден первый этап кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 42-43. – ISSN 1728-8878
193662
  Луців Б. Банки в інвестуванні економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 151-161. – ISSN 1818-5754
193663
  Котов Г.Н. Банки в системе финансового капитала современной Англии : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Котов Г.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 23л.
193664
  Левчук И.В. Банки в условиях самофинансирования хозяйства / И.В. Левчук. – М, 1990. – 47 с.
193665
  Жуковская Р. Банки Германии в период общего кризиса капитализма / Р. Жуковская. – М., 1936. – 175 с.
193666
  Горохов С.С. Банки германского императора в перидо и после второй мировой войны : Автореф... докт. экон.наук: / Горохов С. С.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1955. – 27л.
193667
  Петухова Н.М. Банки данных / Н.М. Петухова. – Л., 1978. – 66с.
193668
  Евменов В.П. Банки данных / В.П. Евменов. – Л., 1979. – 81с.
193669
  Дагаев Н.И. Банки данных / Н.И. Дагаев, Б.М. Рудзицкий. – Москва, 1979. – 64с.
193670
  Абдрахманова С.Х. Банки данных : учеб. пособие по спецкурсу / С.Х. Абдрахманова, Э.Д. Каданэр. – Пермь : Пермский ун-т, 1982. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
193671
   Банки данных. – К, 1983. – 84с.
193672
   Банки данных. – К, 1983. – 139с.
193673
   Банки данных. – К, 1983. – 79с.
193674
   Банки данных. – К
4. – 1983. – 174с.
193675
  Димитраки П.Н. Банки данных автоматизированных систем / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1979. – 151с.
193676
   Банки данных в автоматизированных системах обработки данных. – К, 1981. – 196с.
193677
  Зиновьев Э.В. Банки данных в вычислительных сетях / Э.В. Зиновьев, А.А. Стрекалев. – Рига, 1979. – 69с.
193678
   Банки данных в геофизике : Результаты исследований по международным геофизическим проектам. – Москва, 1984. – 153с.
193679
   Банки данных в научных исследованиях. – К, 1983. – 74с.
193680
  Солдатов В.Н. и др. Банки данных в нефтяной промышленности / В.Н. и др. Солдатов. – Новосибирск, 1988. – 126с.
193681
  Матвеев В.К. Банки данных в химической термодинамике / В.К. Матвеев. – М., 1989. – 156с.
193682
  Клыков Ю.И. Банки данных для принятия решений / Ю.И. Клыков, Л.Н. Горьков. – М., 1980. – 208с.
193683
   Банки данных и информационно-поисковые системы. – К, 1980. – 126с.
193684
   Банки данных и информцаионно-поисковые системы. – К, 1979. – 144с.
193685
  Скворцов Банки данных. / Скворцов, Б.А. Щукин. – М., 1979. – 71с.
193686
  Костин И. Банки и "рейдеры"-опасность для экономики // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 28-30.
193687
  Смирнов К.М. Банки и банкирский депозит в Риме / К.М. Смирнов. – Одесса : "Экон." тип., 1909. – [4], 198 с. – Отт. из "Зап. Новорос. ун-та". 1909, т. 112. – Библиогр. в примеч.
193688
  Челноков В.А. Банки и банковские операции : букварь кредитования : технологии банковских ссуд : околобанковское рыночное пространство : учебник для студ. вузов / В.А. Челноков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 292 с. – ISBN 978-5-06-005158-2
193689
   Банки и банковское дело : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 256с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х
193690
   Банки и банковское дело. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 254с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
193691
  Шенаев В.Н. Банки и кредит в системе финансового капитала ФРГ. / В.Н. Шенаев. – М., 1967. – 287с.
193692
  Авдеева И.А. Банки и кредит в Югославии / И.А. Авдеева ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1978. – 96 с.
193693
  Макаров А.Ф. Банки и кредитные учреждения / Сост. А.Ф. Макаровым. – Санкт-Петербург : Кн. дело, 1913. – VII, [9], 343 с. – (Торгово-промышленный, биржевой и банковый справочник-ежегодник ; [Вып. 1])
193694
  Могутин В.Б. Банки и международный капиталистический бизнес / В.Б. Могутин. – М, 1981. – 256с.
193695
  Гайдуцкий А.П. Банки и миграционный капитал = Banks & migration capital : практ. пособие для банкиров / Андрей Гайдуцкий. – Киев : Информационные системы, 2013. – 459, [1] с., [14] л. фот. : ил., табл., портр. – Доп. тит. л. англ. - Данные об авт. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 441-459. – ISBN 978-966-2249-77-4


  У пр. № 1725089 напис: Шановному Олександру Ігоревичу! З найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17.10.13
193696
  Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России. К вопросу о финансовом капитале в России. / И.Ф. Гиндин. – М.-Л., 1927. – 208с.
193697
  Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок : Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург / Ю.И. Львов. – Санкт- Петербург : КультИнформПресс, 1995. – 528с. – ISBN 583920112
193698
  Бережна І.Ю. Банки і небанківські кредитно-фінансові інститути як складові інституціонального середовища інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 76-83
193699
  Гончаренко В.В. Банки комерційні та кооперативні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
193700
  Берегуля В. Банки Криму: традиції - основа для розвитку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-4 : Табл.
193701
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 1 : Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам/ Д.Д. Карлсон, К.Т. Дитц, П. Фалетти. – 1994. – 322 с.
193702
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 2 : Интерпретирование финансовой отчетности/К.Д. Барлтроп, Д.МакНотон. – 1994. – 227 с.
193703
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56.
193704
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 54-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
193705
  Циганов С.А. Банки на фондовому ринку країн із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 216-222.
193706
  Фомин С. Банки начинают и... выигрывают // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 92-97


  Сергій Вітте і фінансові війни початку ХХ століття
193707
  Самко Н.Г. Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 433-441


  У статті обґрунтовано необхідність створення в Україні спеціалізованих інвестиційних банків розвитку з метою впровадження структурних реформ та модернізації економіки. На основі аналізу міжнародного досвіду функціонування банків розвитку окреслено ...
193708
  Петрашко Л.П. Банки с иностранным капиталом в странах с переходной экономикой: украинский опыт / Л.П. Петрашко, М.С. Цывина // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 59-63
193709
  Кушнір І. Банки сільськогосподарського розвитку в системі фінансування агропромислового комплексу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв
193710
  Константинов Ю.А. Банки стран-членов СЭВ в системе внешнеэкономических связей / Ю.А. Константинов. – М., 1990. – 50с.
193711
   Банки та банківська діяльність : збірник офіційних текстів законів станом на 20 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 497, [1] с. – ISBN 978-617-673-041-5
193712
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 3. – 2009
193713
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 4. – 2009
193714
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 2. – 2009
193715
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – 2009. – мова резюме укр. та рос.
193716
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 4. – 2010
193717
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 1. – 2010
193718
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 2. – 2010
193719
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 3. – 2010
193720
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 1. – 2011
193721
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 2. – 2011
193722
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 3. – 2011. – резюме мовою статті
193723
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 4. – 2011
193724
  Малий І. Банки та їхня роль в інфляційному процесі : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
193725
  Гудхард Ч. Банки та керівні органи державного сектора економіки // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
193726
  Сігаєва У.М. Банки у консалтинговому бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-52. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено проблемі участі банків у консалтинговому бізнесі в умовах трансформації економіки та реформування банківської системи України. Висвітлено деякі особливості споживання банком консалтингового продукту та специфіку взаємовідносин ...
193727
  Диба О. Банки у фінансово-кредитному забезпеченні інноваційного розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (142). – С. 52-62. – ISSN 1605-2005
193728
  Завадська Д.В. Банки у фінансуванні іноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Завадська Діана Володимирівна ; М-во освіти і науки України; Одеський нац. екон. у-т. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: 40 назв
193729
  Берназюк Я.О. Банки як єдині платники збору до фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
193730
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 52-57
193731
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 52-57 : Табл., рис.
193732
  Андрушків Т. Банки як суб"єкти фінансових ринків України: роль і перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 50-53 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
193733
  Куклік К. Банки як учасники проектного фінансування : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 44-55 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
193734
  Шевчук Тетяна Віталіївна Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 168-175. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено питання фінансування житлового будівництва в державі на сучасному етапі. Запропоновано модель залучення грошових коштів населення у будівництво житла через фонди фінансування будівництва, які створюються фінансовими посередниками - банками.
193735
  Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. / Э. Роде. – М., 1986. – 340с.
193736
  Корецька І. Банки, виконавці та боржники: як спростити виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 24-25
193737
  Бувье Ж. Банки, кредит и развитие Франции в период с 1850 года до первой мировой войны. / Ж. Бувье. – М., 1970. – 2с.
193738
  Рябченко О. Банки, приватизація і акціонування : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 44-45
193739
  Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси : законодавчо-правовий вимір / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВР України. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 259с. – ISBN 966-611-234-5
193740
  Сугоняко О. Банки: проростання крізь постсоціалізм ( Виступи, інтерв`ю, статті ) / О. Сугоняко. – Київ : Сівера, 1999. – 389с. – ISBN 5-308-01724-7
193741
  Костіна Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / Н.І. Костіна, В.М. Антонов, Н.І. Ганах; Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – 359с. – ISBN 966-7257-74-6


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
193742
  Новикова В.А. Банким Чандра Чаттопадхяя и его роман "Ананда Матх". : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова В.А.; Ин-т востоковедения АН СССР. – Ленинград, 1949. – 16 с.
193743
  Чихон Эберхард Банкир и власть. / Чихон Эберхард. – М., 1977. – 543с.
193744
  Орлова Н. Банкиров по осени считают // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10.


  Ослабление курса рубля, дефолты, отток капитала оказались холодным душем для рос. финансовых рынков.
193745
  Левин В.Н. Банкиры мафии / В.Н. Левин. – М., 1986. – 78с.
193746
   Банківська безпека : навч. посібник / Вовчак О.Д. [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 201-212. – Бібліогр.: с. 213-223. – ISBN 978-617-07-0092-6
193747
  Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
193748
  Птахів Семен Банківська гарантія - стабільність для турбізнесу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
193749
  Єсипова Л.О. Банківська гарантія як інститут забезпечення зобов"язань: характерні риси / Л.О. Єсипова, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 103-109. – ISBN 966-435-028-1
193750
   Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулявання. – Київ : КНТ, 2007. – 496с. – ISBN 966-373-158-3


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
193751
  Мельник Л. Банківська діяльність в Україні в умовах транснаціоналізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 122-125. – ISSN 1993-0259
193752
  Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 124-130 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
193753
  Делас В.А. Банківська діяльність на валютному ринку України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Делас В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 232-242. – Бібліогр.: л. 211-231
193754
  Делас В.А. Банківська діяльність на валютному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Делас В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
193755
  Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 240 л. + Додатки: л. 232-240. – Бібліогр.: л. 216-231
193756
  Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
193757
  Костицький В.В. Банківська діяльність та детермінанти її соціально-економічної ефективності // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 89-95. – ISSN 2413-743X
193758
  Добровольський О.В. Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис... канд. економічних наук; 08.01.01. / Добровольський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16
193759
  Добровольський Олександр Владиславович Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Добровольський Олександр Владиславович; Таврійський нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 217 л. + Додатки: 178-217. – Бібліогр.: 162-178
193760
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. + Додатки: л. 182 - 206. – Бібліогр.: л. 170 - 182
193761
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
193762
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146. – Бібліогр.: с. 139-142, 145-146


  Досліджено концепції виникнення та розвитку глобалізаційних процесів. Розглянуто вплив глобалізації на банківську діяльність і структуровано теоретичні концепції її впливу на національне банківництво на дві різні групи - економічні та юридичні. ...
193763
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146.
193764
  Качмар С.І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 122-127. – ISSN 1562-0905
193765
  Глібко С. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 135-145. – ISSN 1993-0909
193766
  Прилуцький О. Банківська діяльність: практичні правові аспекти // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 41-43
193767
   Банківська енциклопедія. – Київ : Ельтон, 1993. – 328с. – ISBN 5-87272.013-0
193768
   Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
193769
  Котковський В.С. Банківська інновація в системі заходів покращення корпоративної культури / В.С. Котковський, О.П. Гузенко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 39-42. – ISSN 1728-6220
193770
  Гончаренко А. Банківська конкуренція на ринку платіжних послуг в умовах розвитку fintech // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 3/4 (280/281). – С. 21-27. – ISSN 2409-9260
193771
  Власюк О.С. Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 45-60. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
193772
  Коваленко В.В. Банківська криза та інструменти антикризового управління : гроші,фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 144-150 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
193773
  Єлісєєва Л.В. Банківська криза як індикатор суспільної довіри // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 38-42


  У статті констатовано взаємозв"язок між банківською кризою та кризою суспільної довіри. Визначено, що криза суспільної довіри була поглиблена розгортанням збройного конфлікту на території України, непослідовною політикою уряду, Національного банку ...
193774
  Денисенко Б. Банківська послуга як цивільно-правова категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто банківську послугу як цивільно-правову категорію. Проаналізовано проблематику цивільно-правового регулювання відносин по наданню фінансових послуги в цілому. Bank service as a civil law category is considered. Problematics of civil law ...
193775
  Кравченко Н.Г. Банківська резервна система як предмет правових досліджень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено напрямки дослідження банківських резервів як фондів грошових коштів банківської системи та визначено елементи їх фінансово-правового режиму. The article outlines the research areas of bank reserves as funds of money of the banking ...
193776
  Праздніков М. Банківська система-2019: очікування та виклики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  Банківська система України все ще залишається доволі сегментованою, хоча її більша частина перебуває під контролем держави. "Банкіри загалом упевнені в непоганих перспективах розвитку на наступні шість місяців. Але за останні півроку їхні сподівання ...
193777
   Банківська система : навч. посібник / [Крупка М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 508, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 20-річчю незалежності України та 20-річчю спеціальності "Фінанси і кредит". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 481-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-986-6
193778
   Банківська система : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 554, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 530-546 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-813-5
193779
  Холодна Ю.Є. Банківська система : навч. посібник / Холодна Ю.Є., Рац О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 314, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: c. 300-302. – Бібліогр.: с. 295-299. – ISBN 978-966-676-572-0
193780
   Банківська система : підручник [для студентів ВНЗ] / [Реверчук С.К. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 497, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 494-497. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0080-3
193781
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. тільки 3 автора. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
193782
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. лише три авт. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
193783
   Банківська система : підручник / М-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. С.К. Реверчука ; [підготували: С.К. Реверчук, Л.І. Дмитриченко, С.М. Лобозинська та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. - Предм. покажч.: с. 397-399. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-081-1
193784
  Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 26-34. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
193785
  Циганов С.А. Банківська система в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 120-124.
193786
  Шитко О.Л. Банківська система і небанківські фінансові інститути - перспективи конкуренції на фінансовому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 182-187. – ISBN 966-8958-03-9
193787
  Батковський В.А. Банківська система і управління міжнародними потоками капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 168-177.
193788
  Воробйова О.І. Банківська система країни та її вплив на реальний сектор економіки : монографія / О.Ы. Воробйова. – Сімферополь : Доля, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-366-227-5
193789
  Годзішевські Б. Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період / Б. Годзішевські, М. Крушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 151-169. – ISSN 1684-906Х
193790
  Буряк О.П. Банківська система США // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 233-238. – ISSN 2308-1988
193791
  Антонов В.М. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси : навч. посібник / В.М. Антонов, Ю.В. Бондарчук ; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 56 с.
193792
  Островська О. Банківська система та ії роль у ринковій економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 100-103. – ISSN 2078-5860
193793
  Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 7-10 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
193794
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 216-269. – Бібліогр.: л. 194-215
193795
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
193796
  Качева Г.Т. Банківська система у здійсненні інвестиційної моделі економічного зростання в Україні // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 41-54. – (Економічні науки)
193797
  Сало І. Банківська система у схемах і таблицях // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 46-47
193798
  Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : монографія / Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 368, [2] с. : табл. – Додатки: с. 361-368. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-8958-84-7
193799
  Скалацька О. Банківська система України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 153-157.
193800
   Банківська система України : монографія / [Коваленко В.В., Коренєва О.Г., Черкашина К.Ф., Крухмаль О.В.]. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-59-5
193801
  Борщ Л.М. Банківська система України в інвестиційній діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
193802
  Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 76-88. – ISSN 1605-2005
193803
  Уманців Ю.М. Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 88-100.
193804
  Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 166-168
193805
  Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської діяльності. Розглянуто напрямки формування конкурентних переваг вітчизняного банківського сектору. В ...
193806
  Патрікац Л. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 16-19
193807
  Семещук Я.С. Банківська система України в умовах євроінтеграції: труднощі та перспективи розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 105-107. – ISSN 2313-0431
193808
  Криклій А.С. Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
193809
  Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г.В. Юрчук, О.М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 23-28.
193810
  Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функционування іноземних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-94
193811
  Клименко Т.В. Банківська система України і напрями її розвитку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-111
193812
  Файєр Д.А. Банківська система України і тіньовий капітал : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 123-127. – Бібліогр.: 2 назви
193813
  Комаринська З. Банківська система України періоду державності 1917-1920 рр.: становлення та реалії функціонування // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.56-59


  1917-1920 рр.
193814
  Корнилюк Р. Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів: геополітичний контекст // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 74-79. – ISSN 1818-5754
193815
  Д"яконова І.І. Банківська система України та фінансова доларизація // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 65-74.
193816
  Гольченко І. Банківська система України у зміцненні конкурентоспроможності регіонів / І. Гольченко, О. Сидоренко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-34.
193817
  Мельник В.М. Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку / В.М. Мельник, М.О. Житар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 257-266. – ISSN 2222-0712
193818
  Колісник М.Б. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
193819
   Банківська система України. Теорія і практика становлення. – Суми
1, 2. – 1999. – 336, 659с.
193820
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
193821
  Луців Б. Банківська система України: від зародження світової фінансової кризи до посткризових очікувань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 126-134. – ISSN 1818-5754
193822
  Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / Швайка Михайло Андрійович ; Асоціація депутатів Верх. Ради України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 760 с. – ISBN 978-966-8299-63-6
193823
  Гуцал І. Банківська система України: стан і перспективи : пошуки науковців / І. Гуцал, Я. Чайковський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 40-43. – Бібліогр.: 2 назви
193824
  Остапець А.І. Банківська система України: стан і проблеми розвитку : банківська справа / А.І. Остапець, А.В. Остапець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 114-117. – Бібліогр.: 3 назви
193825
  Максімова М.В. Банківська система України: стан та проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6806
193826
  Зайцева Л.О. Банківська система України: стан, проблеми розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 280-285. – ISSN 2222-4459
193827
  Гриценко Л.Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку : гроші, фінанси і кредит / Л.Л. Гриценко, Є.Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 111-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
193828
  Ісмаїлов В.Б. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 77-83. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
193829
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.1. – 1999. – 338с.
193830
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.2. – 1999. – 322с.
193831
  Васага Ю. Банківська система України: трансформація та деякі перспективи на майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 22-23
193832
  Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 39-57. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
193833
  Багінська М.В. Банківська система Швейцарії 1936-2012 роки: вибір в бік нових реалій чи традицій? // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 107-111
193834
  Орлюк О.П. Банківська система: поняття, структура, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-176. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкривається поняття банківської системи, визначається її структура, взаємозв"язок структурних елементів та функції, що виконує банківська система. The article gives banking system concept, defines its structure, determines correlation of its ...
193835
  Воробйова О.І. Банківська система: сутність і значення в розвитку суспільного виробництва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2008. – № 1. – С. 50-58
193836
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995
193837
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1995
193838
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1995
193839
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1995
193840
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1995
193841
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1995
193842
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
193843
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996
193844
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996
193845
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996
193846
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1996
193847
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1996
193848
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
193849
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997
193850
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997
193851
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997
193852
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1997
193853
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1997
193854
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
193855
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
193856
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
193857
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
193858
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
193859
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
193860
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999
193861
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1999
193862
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999
193863
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999
193864
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1999
193865
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1999
193866
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
193867
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
193868
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
193869
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
193870
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 2000
193871
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 2000
193872
   Банківська справа : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7952-00-2
193873
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2001
193874
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
193875
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2001
193876
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2001
193877
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2001
193878
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2001
193879
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2002
193880
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2002
193881
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2002
193882
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2002
193883
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2002
193884
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2002
193885
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2003
193886
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2003
193887
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2003
193888
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2003
193889
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2003
193890
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2003
193891
  Петрук О.М. Банківська справа : Навчальний посібник / О.М. Петрук; МОіНУ; За ред.: Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2004. – 461с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
193892
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2004
193893
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2004
193894
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2004
193895
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2004
193896
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6. – 2004
193897
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2005
193898
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2005
193899
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2005
193900
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2005
193901
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2005
193902
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2005
193903
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2006
193904
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2006
193905
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2006
193906
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2006
193907
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6. – 2006
193908
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2007
193909
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2007
193910
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2007
193911
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2007
193912
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2007
193913
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2007
193914
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2008
193915
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2008
193916
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2008
193917
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2008
193918
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2008
193919
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2008
193920
  Петрук О.М. Банківська справа : навчальний посібник / О.М. Петрук ; МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
193921
   Банківська справа : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-132-7
193922
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (85). – 2009
193923
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (86). – 2009
193924
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (87). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
193925
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (88). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
193926
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (89). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
193927
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (90). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
193928
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (91). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
193929
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2/3 (92/93). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
193930
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (94). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
193931
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (95). – 2010. – мова резюме англ., укр.
193932
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (96). – 2010. – мова резюме англ., укр.
193933
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (97). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193934
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193935
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193936
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193937
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193938
   Банківська справа = Bankivs"ka sprava : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
193939
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (128). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
193940
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (104). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
193941
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (105). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
193942
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (106). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
193943
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (107). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
193944
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (108). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
193945
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (109). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193946
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (110). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193947
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (111). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193948
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (112). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193949
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (113). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193950
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (114). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
193951
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7 (115). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193952
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 8 (116). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193953
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (117). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193954
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (119). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
193955
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (121). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
193956
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3/4 (123). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
193957
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6 (125). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193958
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7/8 (127). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193959
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (129). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193960
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (131). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193961
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (133). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193962
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (134). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
193963
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4/5 (136). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193964
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (137). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193965
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (138). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193966
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (141). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193967
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (142). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193968
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (143). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193969
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (144). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193970
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3/4 (148). – 2018. – 121, [7] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193971
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (149). – 2019. – 125, [3] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193972
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (150). – 2019. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193973
  Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посібник / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 559, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 521-533. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-059-4
193974
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (151). – 2020. – 126, [1] c., включ обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193975
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (152). – 2020. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193976
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (153). – 2021. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193977
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.1. – 1998. – Окрема пагінація кож
193978
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.2. – 1998. – Окрема пагінація кож
193979
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-46-7
Т.3. – 1998. – Окрема пагінація кож
193980
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-48-3
Т.4. – 1998. – Окрема пагінація кож
193981
  Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 118-125 : Табл.
193982
   Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Фролов, М.А. Деркач, В.М. Боронов, О.І. Вискуб, Т.В. Шопенська; Фролов С.М., Деркач М.А., Боронос В.М., Вискуб О.І. та ін.; Під заг. ред. С.М. Фролова. – Суми : Університетська книга, 2003. – 262с. – ISBN 966-680-079-9
193983
  Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : теорія та практика: Навчальний посібник / С.М.Фролов. – Суми : Університетська книга, 2004. – 368с. – ISBN 966-680-132-9
193984
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
193985
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник для студ.економ.спец. / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
193986
   Банківська статистика : Опорний конспект лекцій / Уклад. А.В. Головач та ін. – Київ : МАУП, 1999. – 124с. – ISBN 966-7312-58-5
193987
  Галицька Е.В. Банківська статистика : Навч. посібник / Е.В. Галицька, А.С. Незнанова, Л.М. Висоцька; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-594-294-8
193988
   Банківська статистика : Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 161с. – ISBN 966-574-504-2
193989
  Безклубий І.А. Банківська таємниця // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 933-939. – ISBN 978-966-667-341-4
193990
  Пасько Т. Банківська таємниця і податковці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 13. 16-17
193991
  Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Проблеми співвідношення / І. Андрущенко, В. Бутузов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
193992
  Саркісянц О. Банківська таємниця та протидія відмиванню коштів у Швейцарії // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 32-34
193993
  Єсімов С.С. Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 48-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
193994
  Жигулін А. Банківська таємниця часів Помаранчевої революції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44
193995
  Гавдьо Ю. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 9-13.
193996
  Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 11-14
193997
  Путренко А.М. Банківська таємниця: правовий аналіз // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 26-30
193998
  Шаповалова А.О. Банківська таємниця: проблеми охорони та захисту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
193999
  Гетманцев Данило Олександрович Банківська таємниця:особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. / Гетманцев Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 206л. – Бібліогр.: л. 187-206
194000
  Гетманцев Данило Олександрович Банківська таємниця:особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Автореф. ... дис. канд. юридичних наук:12.00.07. / Гетманцев Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,