Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
193001
  Лєцкін М.О. "...Без нації не може бути розвитку індивідуальностей...(взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького ) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 65-69. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
193002
  Дубровкин Д. "Бегство от свободы" Э. Фромма как "полевая" хрестоматия Донбасса" // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 169-176. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
193003
   "Бегство" и другие рассказы : адаптация, коммент. и словарь Савельевой В.В. – Москва : Высшая школа, 1968. – 95 с. – (Учебная серия для нач. чтения)
193004
   "Бегство" и другие рассказы. – М., 1968. – 95с.
193005
  Гурова Е.Н. "Бегущая ложа многодаровитая матерь художеств". Образ женщины в итальянской и русской культурах XIV-XVI веков / Е.Н. Гурова, С.М. Климова // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 54-65. – ISSN 0236-2007


  Женщина средневековья не обделена вниманием художественной лиетратуры, исторических писателей
193006
  Шугаевский В. "Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник" / В. Шугаевский. – Санкт-Петербург : Тип. "Капитал", 1912. – 8 с. – Отд. оттиск: Старая Монета. 1912, № 8
193007
  Нечволодов Леонид "Бедный родственник" в богатом доме // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 76-77 : фото
193008
  Орешников А. "Бежецкие монеты". – [Б. м.] : [Б. и.]. – 4 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
193009
  Мельник Я. "Без батька, без матері". Антін Петрушевич: сильветка Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 239-267. – ISSN 0130-528Х
193010
  Солдатенко О. "Без глибоких академічних знань не може бути справжніх фахівців-юристів" // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 52-54


  Про якість надання вищої юридичної освіти в Україні, ротарійський рух, а також про життя та розвиток юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
193011
  Шноре Е. "Без Голодомору Україна зараз була б заможною європейською національною державою - як Франція" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 45 (198). – С. 16-19


  Розмова з істориком, політологом та кінорежисером з Латвії.
193012
  Цулукіані Т. "Без Грузії і України не буде безпечної Європи" / розмову вів Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 червня (№ 94). – С. 5


  В інтерв"ю "Дню" міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані - про перспективи співпраці наших держав і грузинський досвід боротьби за окуповані території.
193013
  Сердюк І. "Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ": діти в населенні лівобережного українського міста XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 196-202
193014
  Панченко В. "Без згоди і без відома поетеси..."
193015
  Некрасова Надежда "Без информации не жить..." // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0869-4915
193016
  Курбатов С. "Без коректур" : до 70-річчя Василя Кременя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Василь Григорович Кремень — український вчений, державний, політичний та громадський діяч, президент НАПН України (з 1997). Упродовж 1966—1971 років навчався у Київському державному університеті імені Шевченка на філософському факультеті, де протягом ...
193017
  Курбатов С. "Без коректур" : до 70-річчя Василя Кременя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016
193018
  Ладохін О. "Без незалежної експертизи та істотної грантової підтримки дослідницьких організацій реформа науки неможлива" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 1, 12


  "Українська наукова діаспора провела в Києві перший форум під назвою "Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці". Майже чотири десятки вчених, які працюють у закордонних наукових центрах та університетах, недавно з"їхалися до столиці України, щоб ...
193019
  Єльська Г. "Без незалежної міжнародної експертної оцінки наукових установ "оптимізація" безглузда" / спілкувалася Лідія Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Інтерв"ю з директором Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України академіком НАНУ Ганною Єльською щодо положення науки в системі сьогоднішніх реформ та ін.
193020
  Крижанівська Ніка "Без пісні життя неповноцінне" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0868-9644
193021
  Танасійчук М. "Без політичної еліти навіть ідеальний лад не працюватиме". У Конституції 1996 року нічого не сказано про олігархів // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 24 червня (№ 25)


  28 червня Україна відзначає День Конституції, 2021-го документу виповнюється 25 років.
193022
  Зорич А. "Без пощады" : фрагмент романа // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 143-164. – ISSN 1728-8568
193023
  Рашкевич Ю. "Без руху знизу - "верх" нічого не зробить" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 січня (№ 17). – С. 10-11


  "Як у Міносвіти бачать боротьбу з плагіатом, імітацією досліджень та за "чисту науку".
193024
  Сірук М. "Без свободи мислення і свободи дій - нічого не вийде" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки може винести Україна із досвіду державотворення Ізраїлю.
193025
  Пуліна В.І. "Без серця я б нічого в світі не врадив..." (П. Куліш) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.62-64. – (Філософські науки)


  Розкривається сутність кордоцентризму Пантелеймона Куліша. В цьому ракурсі акцентуються погляди С.Б. Кримського щодо сутнісних основ української "філософії серця"
193026
  Гладиш Т. "Без тебе" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 122-123
193027
  Нагорняк Т. "Без якісної освіти національна еліта не сформується" / розмову вела Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 14-15


  Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор Тетяна Нагорняк - про підготовку "агентів змін" для розбудови європейського простору ...
193028
  Кремень В. "Безглуздо суперечити цивілізаційним вітрам, треба просто ловити їх національними вітрилами" / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 10
193029
  Сірук М. "Бездіяльність Заходу провокує Росію на агресію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 3


  На міжнародній конференції в Братиславі експерти обговорюють ситуацію в Україні. Перші висновки.
193030
  Григоренко А. "Бездіяльність означала б зраду національних інтересів" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 вересня (№ 173). – С. 5


  Син видатного правозахисника Андрій Григоренко - про українську стратегію в Криму та майбутній державний устрій Росії.
193031
  Кацис Л. "Бездна" Леонида Андреева: атрибуция пародийных откликов 1903-1929 годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 356-400. – ISSN 0042-8795
193032
  Макаричев Ф. "Беззаконные кометы в кругу бесчисленных светил" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 196-224. – ISSN 0042-8795


  О романах Ф. Достоевского.
193033
  Іжнін І "Беззастережна капітуляція" Італії, Німеччини, Японії та її юридичне оформлення / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 417-438. – ISBN 978-617-10-0489-4
193034
  Мовчан Р. "Безкінечне наближення до істини". Роздуми до ювілею Ніни Бічуї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 42-47. – ISSN 0130-5263


  "Ніна Бічуя належить до «живих класиків сучасної української літератури», є авторкою багатьох повістей, оповідань, новел, лауреатом премії Богдана Лепкого (2005 р., за книгу вибраного «Землі Роменські»), кавалером ордена Усмішки (міжнародна нагорода, ...
193035
  Наєнко М. "Безмежна глибина простору" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 286-288


  Виставка художника П. Ткаченка в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
193036
  Бажан О. "Безмежно відданий наркому Успенському" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 102-111. – ISSN 2222-5250


  У дослідженні відтворено основні етапи життя Олександра Ніловича Троїцького та його діяльність на відповідальних посадах в структурах наркомату внутрішніх справ РСФРР та УРСР в 1920 - 1930-ті роки. Його роль в організації масових необгрунтованих ...
193037
  Пулина Г.А. "Безмерность в мире мер" : (Урок по поэзии Марины Цветаевой 11-класс) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16.
193038
  Степаненко М. "Безмірна делікатний і сміливий Павло Тичина
193039
  Попова Валентина "Безмолвно и бесцельно..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 10. – С. 54-61. – ISSN 0131-8136
193040
  Семенов Виктор "Безмонетный период" и "меховые" деньги в Новгородской и Русской денежно -весовых системах XII-XIV вв. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 35-38. – ISSN 1811-542Х
193041
  Ніколко Мілана "БЕЗобразИЕ" Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 127-134. – ISBN 978-966-8603-36-5
193042
  Вакулишин С. (Без)надійно хворе назовництво // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 6-7


  Як проходить декомунізація в Києві. "Столиця України вперто зберігає десяток вулиць імені Маркса та найближчих соратників Лєніні - Сталіна, включно з їхньою "Іскрою".
193043
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
1. – 1969. – 391с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
193044
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
2. – 1969. – 420 с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
193045
   Бегство Адама : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 71с.
193046
  Киплинг Р. Бегство белых гусар / Р. Киплинг, 1946. – 64 с.
193047
  Ясный В.К. Бегство в действительность / В.К. Ясный. – Москва, 1971. – 240с.
193048
  Гранин Д.А. Бегство в Россию / Д.А. Гранин. – М, 1995. – 432с.
193049
  Изюмский Б.В. Бегство в Соколиный бор / Б.В. Изюмский. – М., 1961. – 62с.
193050
  Гауптман Г. Бегство Габриэля Шиллинга : Драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман ; Перев. И. Вайсблита. – Киев : [Тип. 2-й Артели], 1912. – 92, VI с.


  На тит. л. № 54744: подпись ... 2/ XII 12
193051
  Карсак Ф. Бегство земли / Ф. Карсак. – Москва, 1972. – 336с.
193052
  Бийе Клэр Бегство из Афганистана. Свобода или смерть / Бийе Клэр, Жобар Оливье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
193053
  Кравцов Б. Бегство из гетто / Б. Кравцов. – Л., 1984. – 176с.
193054
  Щербинина Ю. Бегство из литературного заповедника. О романе Всеволода Бенигсена "ГенАцид" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-100. – ISSN 0042-8795
193055
  Полетаев С.Е. Бегство Куантая / С.Е. Полетаев. – М, 1962. – 168с.
193056
  Филюшкин А.И. Бегство Курбского: оценки источников и стереотипы историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 8-17. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Історія Росії XVI століття. Курбський Андрій Михайлович (1528-1583)
193057
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1961. – 131с.
193058
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1963. – 162с.
193059
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 191с.
193060
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 533с.
193061
  Паеункова К. Бегство от запаха свечей / К. Паеункова. – Москва, 1970. – 351с.
193062
  Льюис Н. Бегство от мрачного экватора / Н. Льюис; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 426 с.
193063
  Давыдов Ю.Н. Бегство от свободы : философское мифотворчество и литературный авангард / Ю.Н. Давыдов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 365с.
193064
  Фромм Эрих Бегство от свободы / Фромм Эрих; Общ. ред.П.С.Гуревича. – Москва : Прогресс, 1989. – 272с. – ISBN 5-01-001914-4
193065
  Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – Москва : Прогресс, 1990. – 260 с. – ISBN 5-01-001914-0
193066
  Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм ; [ пер. с англ. Г.Ф. Швейника, Г.А. Новичковой ; отв. ред. П.С. Гуревич ]. – Москва : Академический Проект, 2007. – 272 с. – (Психологические технологии). – ISBN 978-5-8291-0815-1
193067
  Фромм Эрих Бегство от свободы. Человек для себя / Фромм Эрих; Пер. с англ. Д.Н.Дудинский; Худ. обл. М.В.Драко. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-146-3
193068
  Сириос-Гира Бегство от тени / Сириос-Гира. – М, 1978. – 287 с.
193069
  Гапанович О.П. Бегство от человека? / О.П. Гапанович. – Минск, 1989. – 173с.
193070
  Большаков К. Бегство пленных / К. Большаков. – 2-е изд. – Харьков, 1930. – 320с.
193071
  Большаков К.А. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка / К.А. Большаков. – Москва, 1991. – 334с.
193072
  Шугаев В.М. Бегу и возвращаюсь. / В.М. Шугаев. – М., 1966. – 60с.
193073
  Шугаев В.М. Бегу и возвращаюсь. / В.М. Шугаев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
193074
  Сажин В.Л. Бегу навстречу / В.Л. Сажин. – Иркутск, 1968. – 19с.
193075
  Токарчук О. Бегуны : проза : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-185. – ISSN 1130-6545
193076
  Ходнев Сергей Бегущая диагональ Нью-йорка : Большое путешествие / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 68-88 : Іл., карта
193077
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 384с.
193078
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ставрополь, 1985. – 447с.
193079
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Л., 1986. – 637с.
193080
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Роман. Рассказы / А.С. Грин. – Москва : Художественная литература, 1987. – 287с.
193081
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 287с.
193082
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Романы и повести / А.С. Грин. – Пермь, 1988. – 492 с. – (Юношесткая библиотека)
193083
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Москва, 1989. – 178с.
193084
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Уфа, 1990. – 492с.
193085
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Рассказы. Роман / А.С. Грин. – Одесса : Маяк, 1991. – 222с.
193086
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации / А.И. Добролюбов. – Минск, 1987. – 142с.
193087
  Дымов Осип Бегущие креста = Die das Kreuz fliehen : (Великий человек) : роман / Осип Дымов [псевд.]. – Берлин : Berlin Ladyschnikow, 1911. – 292 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.
193088
  Кулеба Д. Бегущие по лезвию соседи // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 42 (171), 17 ноября 2017. – С. 25


  "Украинцам пора понять: обострение отношений с соседними странами, как в последнее время с Польшей и Венгрией, неизбежно. И причина не только в том, что их национализм задевает наш язык и нашу территорию."
193089
  Ацканов Р. Бегущие травы : стихотворения и поэмы / Руслан Ацканов. – Москва : Современник, 1986. – 126 с. – (Новинки "Современника")
193090
  Долин А. Бегущий = пилберг и Тинтин: комикс как автопортрет : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 2. – С. 88-102. – ISSN 0130-6405


  Стивен Аллан Спилберг (р. 1946) - сценарист, продюсер и один из самых успешных американских кинорежиссёров. Его 20 самых кассовых картин (со сборами более $200 млн) собрали в прокате $8,4 млрд.
193091
  Хамхоев А.Э. Бегущий день : стихи / Ахмет Хамхоев; пер. с ингуш. И.Озеровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1974. – 48 с.
193092
  Хромов А.М. Бегущий день / А.М. Хромов. – М, 1979. – 111с.
193093
  Бабанина Н. Бегущий между капельками / Н. Бабанина, А. Блинов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 22-27


  Леонид Кравчук через двадцать лет после провозглашения суверенитета высказался за мягкую интеграцию с Россией
193094
  Макарочкина Н.А. Бегущий олень / Н.А. Макарочкина. – Ярославль, 1974. – 52с.
193095
  Дик Бегущий по лезвию бритвы / Дик, , К. Филлип. – Москва, 1992. – 250с.
193096
  Гаврилов А.С. Бегущий свет / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1971. – 87с.
193097
  Артищев В.В. Беда / Артищев В.В. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 38 с. : ил. – (Б-чка одного рассказа)
193098
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Николай Мординов : авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1970. – 319 с.
193099
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319 с.
193100
  Белшевица В. Беда в доме : рассказы / В. Белшевица; пер. с латыш. Л.Лубей, И.Цигальской. – Москва : Советский писатель, 1991. – 235 с.
193101
  Лурье Лев Беда и слава : мнение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 142-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
193102
  Кропивницкий М.Л. Беда не каждому беда - иному и счастье / М.Л. Кропивницкий. – Москва, 1954. – 24 с.
193103
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
1. – 1961. – 74с.
193104
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
2. – 1961. – 702с.
193105
  Головин В.Г. Бедарида Ф. Эксперимент М. Тэтчер: претензии и факты // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Орлов Б.С. – Москва, 1982. – Вып. 3. – С. 29-34
193106
  Чубинашвили Г.Н. Бедийская золотая чаша / Г.Н. Чубинашвили. – 13с.
193107
  Хабиб А. Бедиль и его произведение "Чахар Унсур". : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Хабиб А.; МГУ. – М, 1973. – 17л.
193108
  Сейтаков Б. Бедиркент : роман / Беки Сейтаков ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 360 с.
193109
  Клюкин А.А. Бедленды и земляные пирамиды Крымских гор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
193110
  Жлуктенко В. Бедная Америка // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 20 (189). – С. 42-44
193111
  Седов И.П. Бедная галочка / И.П. Седов. – Пенза, 1959. – 96с.
193112
   Бедная Лайза // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – C. 1, 12-13


  "Лайзу Минелли называют одной из величайших актрис уходящей эпохи. В ее копилке - "Оскар", "Грэмми", два "Золотых глобуса" и два "Тони". Кинокритики считают, что одной только ролью в фильме "Кабаре" Лайза прочно застолбила себе место среди культовых ...
193113
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва-Л., 1950. – 35с.
193114
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1954. – 32 с.
193115
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1957. – 45с.
193116
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1976. – 155с.
193117
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1977. – 69с.
193118
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1981. – 94 с.
193119
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 64с.
193120
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза : Книга для чтения с комментарием на английском языке и словарем / Н.М. Карамзин. – Москва : Русский язык, 1988. – 67с.
193121
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Л., 1989. – 47с.
193122
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Повести / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1970. – 143 с. – (Народная библиотека)
193123
  Обельченко Мария Бедная Луиза : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 164-172 : Фото


  Історія виникнення Португалії
193124
  Лукаш И.С. Бедная любовь Мусоргского: роман / И.С. Лукаш. – М., 1992. – 212с.
193125
  Островский А.Н. Бедная невеста : комедия. в 5-ти действиях / [соч.] А. Островского. – Москва : В тип. Степановой, 1852. – 128 с.
193126
  Уэстон К. Бедная, бедная Офелия / К. Уэстон. – М, 1994. – 397с.
193127
  Соболев П.Н. Беднейшее крестьянство - союзник пролетариата в Октябрьской революции / П.Н. Соболев. – Москва, 1958. – 337 с.
193128
  Карленко Владимир Бедность - не порок? : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 62-73
193129
  Осмотбетова Д.К. Бедность в Кыргызстане и ее отражение в показателях водопотребления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-77. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
193130
  Порфененко М. Бедность в мире: подходы к измерению // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 81-93. – Библиогр.: на13 пунктів
193131
  Фелорова О.Г. Бедность в России (проблемы ее историко-правового анализа в постсоветском пространстве) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
193132
  Николаев И. Бедность в России: экономический анализ / И. Николаев, Е. Марушкина // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 262-304. – ISSN 0207-3676
193133
  Рязанов Д.С. Бедность и безработица как факторы терроризма // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 4 (63). – С. 104-111
193134
  Коцебу Август фон Бедность и благородство души : комедия в 3 действиях г. Коцебу // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – 168 с.
193135
  Морс Д.А. Бедность и минимальный жизненный уровень / Д.А. Морс. – Женева
1. – 1970. – 166с.
193136
  Тютюнникова С.В. Бедность как социально-экономический феномен содержание, формы, стратегии преодоления в современном мире // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С. 88-102
193137
  Сонин О. Бедность населения стран Содружества и способы ее измерения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-53
193138
  Островский А.Н. Бедность не порок : Ком. в 3-х действиях / [соч.] А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 82 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 67)
193139
  Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : ( Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон) / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 107-116. – Библиогр.:19 назв. – ISSN 0042-8736
193140
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 48с.
193141
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
193142
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Петроград, 1919. – 69с.
193143
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1935. – 83с.
193144
  Соловьёв А.К. Бедность пенсионеров: факторы формирования и условия преодоления // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 138-186. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
193145
  Люмер Х. Бедность: ее корни и пути устранения / Х. Люмер. – Москва, 1967. – 136с.
193146
  Ленс С. Бедность: неискоренимый парадокс Америки / С. Ленс. – М, 1976. – 432с.
193147
  Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление : юрид. аспект : науч. специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право" / Е.В. Аристов. – Москва : Закон и право ; ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 79, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные издания для юристов"). – ISBN 978-5-238-02779-1
193148
  Скарпетта Э. Беднота и знать. / Э. Скарпетта. – Москва, 1960. – 150с.
193149
  Осколкова О.Б. Бедные дети богатой Америки // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С. 78-87. – ISSN 0132-1625
193150
  Салуцкий А.С. Бедные и богатые : Очерки / А.С. Салуцкий. – Москва : Профиздат, 1989. – 303с. – ISBN 5-255-00307-7
193151
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1930. – 168с.
193152
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 127с.
193153
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1954. – 120с.
193154
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1970. – 480с.
193155
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1976. – 224с.
193156
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Л, 1976. – 183с.
193157
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1977. – 128с.
193158
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1983. – 431с.
193159
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 592с.
193160
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1992. – 618с.
193161
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1992. – 286с.
193162
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1981. – 383 с.
193163
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1983. – 326с.
193164
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 270с.
193165
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 494с.
193166
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Униженные и оскорбленные : романы / Ф.М. Достоевский. – Киев : Дніпро, 1981. – 480 с. – (Шк. б-ка)
193167
  Бальзак Оноре де Бедные родственники : [романы : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [коммент. И. Лилеевой ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1987. – 718, [2] с. : ил.
193168
  Трускиновская Д. Бедные рыцари // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 7-40. – ISSN 1728-8568
193169
  Бурдов Ю. Бедный ботик : проза: рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 13-29. – ISSN 0132-2036
193170
  Герман Ю.П. Бедный Генрих / Ю.П. Герман. – Л., 1934. – 243с.
193171
  Елисеева О. Бедный деспот // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 5-8. – ISSN 0235-7089
193172
  Сорокина С. Бедный Моцарт! // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 81-91. – ISSN 1812-867Х
193173
  Смирнов К. Бедный Моцарт! // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 896 (5). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
193174
  Гальегос Р. Бедный негр : роман / Р. Гальегос; Пер. с испанского Похлебкина Р. – Москва : Художественная литература, 1964. – 311 с.
193175
  Будищев А.Н. Бедный паж : рассказы / Ал. Будищев. – Москва : Моск. книгоиздат, 1913. – 308 с.
193176
  Вайс Эрнст Бедный расточитель : [роман] / Вайс Эрнст ; Пер. с нем. Е. М. Закс. – Москва : Журнально-газетное объединение ; (Тип. им. Сталина). – (Всемирная библиотека ; № 7-8)
Вып. 1. – 1938. – 259 с. – Єез. дефектній,, без тит. стр. описан по ген. каталогу РНБ
193177
  Вайс Эрнст Бедный расточитель / Вайс Эрнст ; Пер. с нем. – Москва : Журн. - газет. объединение
Вып. 2. – 1938. – 182 с.
193178
  Вайс Эрнст Бедный расточитель : роман / Вайс Эрнст; Пер. с нем. Е. Закс. Предисл. Е. Елагиной. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 407 с. : ил.
193179
  Агашин Н. Бедный Санта Клаус, или Полицейское око демократии / Н. Агашин. – Москва : Новости, 1983. – 96 с., ил.
193180
  Монго Б. Бедный Христос из Бомба : роман / Монго Бети ; пер. с фр. [М. Ваксмахера] ; [предисл. М. Матусовского]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 248 с.
193181
  Сутоцкий С.Б. Бедняга Двадцать восьмой / С.Б. Сутоцкий. – М., 1964. – 112с.
193182
  Сутоцкий С.Б. Бедняга Двадцать восьмой / С.Б. Сутоцкий. – 2-е изд. – М., 1965. – 112с.
193183
  Елин Пелин Бедняцкое счастье : рассказы / Елин-Пелин ; пер. с болг. С. Займовского. – Москва : Правда, 1948. – 48 с. = Библиотека "Огонек"№ 21


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
193184
  Федотов Г.Н. Бедовая. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1963. – 404с.
193185
  Поликарпов С.И. Бедовушка / С.И. Поликарпов. – Москва : Советская Россия, 1968. – 80 с.
193186
  Баныкин В.И. Бедовый мальчишка : повесть [для сред. шк. возраста] / В.И. Баныкин ; [ил.: И.Л. Ушаков]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 106 с. : ил.
193187
  Мартынов И.И. Бедржих Сметана / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 88 с.
193188
  Малы Милослав Бедржих Сметана / Малы Милослав. – Прага, 1954. – 52 с.
193189
  Гулинская З.К. Бедржих Сметана / З.К. Гулинская; под ред. И. Бэлза. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271с.
193190
  Мартынов И.И. Бедржих Сметана / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1963. – 495 с.
193191
   Бедржих Сметана. – Москва, 1974. – 19 с.
193192
  Крунтяева Т.С. Бедржих Сметана / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1988. – 80 с.
193193
  Кокота Ю. Бедственное состояние прусских восточных провинций / Ю. Кокота. – Познань, 1958. – 97с.
193194
  Рыдванов Н.Ф. Бедствие миллионов / Н.Ф. Рыдванов. – Москва, 1983. – 174 с.
193195
  Солоухин В.А. Бедствие с голубями : рассказы и очерки / В.А. Солоухин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 304с.
193196
  Мак-Вильямс Бедствующая земля / Мак-Вильямс. – М, 1949. – 412с.
193197
  Курций А.П. Беды солнца : стихи / Андрей Курций; пер. с латыш. Л.Черевичника. – Рига : Лиесма, 1974. – 142 с.
193198
   Бедюх Олександр Радійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 206 : фото
193199
  Масхарашвили Г.А. Бежан Константинович Швелидзе, заслужанный художник Грузинской ССР, г. Тбилиси / Г.А. Масхарашвили. – Москва, 1982. – 6с.
193200
  Леви А. Бежать от тени своей / А. Леви. – Москва, 1983. – 174с.
193201
  Нансен Фритьоф Беженцы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.201-204. – ISSN 1130-6545
193202
  Богатырева Т. Беженцы : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 127-148. – ISSN 0130-6405
193203
  Потапов В.И. Беженцы и международное право / В.И. Потапов. – М., 1986. – 103с.
193204
  Белькова Е.Г. Беженцы и переселенцы: разграничение понятий // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 3. – С, 113-116. – ISSN 1993-3541
193205
  Эрбан В. Беженцы и победители / В. Эрбан. – М, 1987. – 206с.
193206
   Беженцы.. – М, 1989. – 206с.
193207
  Эмбер Кдеман Беженцы: откуда они едут и где находят пристанище? / Эмбер Кдеман, Пьоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
193208
  Вакс И. Бежецкая районная библиотека / И. Вакс. – Москва, 1948. – 43с.
193209
  Орешков А.В. Бежецкие монеты / А.В. Орешков. – 4с.
193210
  Тургенев И.С. Бежин луг / И.С. Тургенев, 1947. – 64с.
193211
  Тургенев И.С. Бежин луг / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1949. – 28с.
193212
  Тургенев И. Бежин луг / И. Тургенев. – Киев, 1950. – 32с.
193213
  Ржешевский А. Бежин луг. / А. Ржешевский. – М., 1936. – 107с.
193214
  Тургенев И.С. Бежин луг. Муму. Хорь и Калиныч / И.С. Тургенев. – Ленинград, 1946. – 63с.
193215
  Карпов В.А. Бежит жизнь. / В.А. Карпов. – Челябинск, 1983. – 200с.
193216
  Покровская А.М. Бежит Оленья речка / А.М. Покровская. – Красноярск, 1979. – 39с.
193217
  Варавва И.Ф. Бежит река Кубанушка / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1981. – 159с.
193218
  Еремин Д. Бежит, бежит река / Д. Еремин. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 440 с.
193219
  Степаненко В. Без-образність касетного скандалу як досвід "незавершеної дискусії" // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 223-229. – ISBN 966-8797-20-5
193220
  Стефанович В. Без "Києве мій" не було б "Києву з любов"ю" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 14. – ISSN 2519-4429
193221
  Петухова О. Без "тетушки скуки" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 65-81. – ISSN 1819-6268


  Николай Носов (1908-1976) - советский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952). Наиболее известен как детский писатель, автор произведений о Незнайке.
193222
  Магрицька І. Без 1933-го не було б 2014-го // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 47 (367). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Постгеноцидні селяни не принесли жодної квітки на братські могили, де було поховано померлих від голоду їхніх дітей, батьків, чоловіків та дружин. Більшовицький геноцид на Південнму Сході України був найжорстокішим, а отже, й ментальні злами у ...
193223
  Локтєв В. Без Scopus: чи потрібна Україні хуторянська наука? / В. Локтєв, І. Мриглод // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 червня (№ 110). – С. 6


  "Нещодавно в газеті "Голос України" була опублікована помітна стаття "Scopus замість науки: чи потрібно це Україні?", автори якої - доктори та кандидати політичних і юридичних наук - перелічують загроз цивілізаційному розвитку України та сигналізують ...
193224
  Лютий Т. Без автора? Проблема самовираження у філософії та літературі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 49-56. – ISSN 0235-7941
193225
  Сібірцева О. Без аліментів, але з квартирою / О. Сібірцева, З. Русанюк // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 11
193226
   Без антракта. – Л, 1970. – 367с.
193227
  Владимиров В.В. Без антракта. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1977. – 138с.
193228
  Жилюк С. Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні / Сергій Жилюк. – Житомир : Полісся, 2000. – 164с. – ISBN 966-7057-86-0
193229
  Иванова М. Без барьеров // Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-11


  IV Форум творческой и научной интеллегенции государств-участников СНГ открылся в стенах Киевского национального университета им. Тараса Шевченка.
193230
  Карбелашвілі Г.Л. Без батьківщини щастя немає / Г.Л. Карбелашвілі. – К., 1988. – 321с.
193231
  Селиванова Е.И. Без белых роз / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1988. – 160с.
193232
  Миколюк О. Без бізнесу не обійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 лютого (№ 33). – С. 8


  За яких умов співпраця між комерційними структурами і університетами може бути ефективною?
193233
   Без бога - світла дорога. – Київ, 1961. – 123 с.
193234
   Без бога шире дорога. – Москва, 1963. – 128 с.
193235
  Федорчук М.С. Без бога ясна дорога / М.С. Федорчук. – Сталіно-Донбас, 1961. – 48с.
193236
  Сальников В. Без борьбы // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-95.


  Художник Володимир Грінберг
193237
  Пик Без братьев и сестер : Олимпиада / Пик, Мари-Шанталь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 98-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
193238
  Панасенко Л.Н. Без вас невозможно : фантастические рассказы и повести / Л.Н. Панасенко. – Киев : Молодь, 1987. – 174 с.
193239
  Синев А. Без вас праздника не будет / А. Синев. – Москва, 1970. – 32с.
193240
  Борейко В.Є. Без верби і калини нема України / В.Є. Борейко. – К., 1995. – 102с.
193241
  Радкевич Ю. Без верби і калини нема України: рослинний світ козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 243-248. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
193242
  Молчанов Б.С. Без вести пропавший / Б.С. Молчанов. – М., 1958. – 80с.
193243
  Стенькин В.С. Без вести... Тайник не пригодился : Рассказы чекиста / В.С. Стенькин. – Саратов : Приволжское кн.изд., 1974. – 264 с.
193244
   Без виз в Македонию и Бразилию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 6 : Фото
193245
  Беренштейн Л.Е. Без виз и паспортов / Л.Е. Беренштейн. – Киев : Политиздат Украины, 1973. – 206 с.
193246
  Городецька А. Без вини винуваті // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
193247
  Бучинський О. Без вини винуваті, або підозрюваним може стати кожен // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 30-31
193248
   Без вины виноватые. – Москва, 1947. – 171с.
193249
  Островский А.Н. Без вины виноватые : Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1972. – 150с.
193250
  Головченко В. Без витрат, але й без користі для громади // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 12


  Про що нам говорить місцевого самоврядування імперських часів і які висновки з нього можуть зробити сучасні реформатори.
193251
  Прихлдько А. Без відпочинку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 119). – С. 8


  Де студенти хочуть працювати влітку та що роботодавці запропонували своїм "сезонним працівникам". Розповідає заступник директора Центру працевлаштування студентів КНУТШ Володимир Швець.
193252
  Пашковський Є. Без відречення нема відродження : Інтерв"ю / Євген Пашковський ; [інтерв"ю взяв] Яків Зайко // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 3-18


  Правда про те, що сталося з Україною та українцями за 20 років.
193253
  Пальчик М.І. Без відриву од зарплати : гуморески / М.І. Пальчик. – Київ : Молодь, 1991. – 115 с.
193254
  Птахів Семен Без віз, але за гроші // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 57 : фото. – ISSN 1998-8044
193255
  Лавриненков В.Д. Без війни : документальна повість / В.Д. Лавриненков. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с.
193256
  Лавриненков В.Д. Без війни / В.Д. Лавриненков. – Киев, 1977. – 253с.
193257
  Лавриненков В.Д. Без війни : документальна повість / В.Д. Лавриненков. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 250 с.
193258
  Палій Л. Без Вітчизни / Л. Палій. – Київ : Дніпро, 1997. – 228 с. – ISBN 5-308-01684-4
193259
  Миколюк О. Без власної думки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 2


  Міністерство освіти і науки України підбило підсумки ЗНО-2019.
193260
  Добози И. Без власти / И. Добози. – Москва, 1982. – 304с.
193261
  Касамара В. Без вождя в голове. Большинство студентов не знает, кем были Ленин и Сталин / беседу вел Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 декабря (№ 49)


  Очередная беседа с политологом Валерией ­Касамара, заведующей лабораторией политических исследований Высшей школы экономики, - и вновь о молодежи. Это вполне объяснимо: обществу важно знать, что сегодня она собой представляет, чего нам всем ждать от ...
193262
  Лавриненков В.Д. Без войны / В.Д. Лавриненков. – Киев, 1982. – 272с.
193263
  Мегрели Б.Я. Без всяких полномочий : Роман / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1985. – 272с.
193264
   Без второгодников. – М, 1964. – 8с.
193265
  Клещенко А.Д. Без выстрела. / А.Д. Клещенко. – Л, 1963. – 166с.
193266
  Кіт Л. Без газу та нафти обійтися в теплоенергетиці та інших галузях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Стаття про наукове співробітництво вчених університету КНУТШ та Інституту автоматики.
193267
  Кралюк П. Без Гедройця, або Деякі міфи про "волинську різанину" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 липня (№ 25). – С. 15


  "Гадаю, мене важко звинуватити в полонофобії. Тим паче що чимало наших гіперпатріотів не раз закидали мені полонофільство. Я принаймні дотримуюся думки, що, по-перше, і в українській, і польській історіографії занадто багато міфів, які шкодили й ...
193268
  Гончаров В.А. Без гимнастики нельзя! / В.А. Гончаров, А.И. Чернов. – М, 1975. – 39с.
193269
  Недивий О. Без гідності діждемось царя. Будьмо об"єктивними в оптимізмі й оптимістами в реальності // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 жовтня (№ 96). – С. 6-7


  "Куди не кинь, а поглиблене вивчення української історії таки відбувається, і не тільки за участi самих українців. У цьому процесі його учасники приречені натрапляти на такі події, факти, явища, які спроможні принаймні здивувати фахівців, а надто ...
193270
  Словин Л.С. Без гнева и пристрастия / Л.С. Словин. – Москва, 1987. – 78с.
193271
  Медвідь В. Без гніву і пристрасті : [ есеї, мемуари, щоденники ] / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Грані-Т, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-465-269-5
193272
  Сумароков А.А. Без грима / А.А. Сумароков. – К., 1961. – 295с.
193273
  Райкин А.И. Без грима / Аркадий Райкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с., [ 32с. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0397-1
193274
  Беньяш Р.М. Без грима и в гриме / Р.М. Беньяш. – Л.-М., 1965. – 224с.
193275
  Беньяш Р.М. Без грима и в гриме / Р.М. Беньяш. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1971. – 328с.
193276
  Аросьева О. Без грима на бис / О. Аросева. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с., [ 44 ] илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048955-8
193277
  Задніпровський Л. Без гриму / підготувала Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 22-23


  Актор Лесь Задніпровський - про театр, родину і політику.
193278
  Викторов Б.А. Без грифа "секретно" : записки военного прокурора / Б.А. Викторов. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 333,2с. – ISBN 5-7260-0215-6
193279
  Шевченко О. Без Грібаускайте. Литва обрала нового президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 4


  "У Литві завершується десятилітня епоха Далі Грібаускайте. Вона стала першим президентом, котрому вдалося утриматися на цій посаді 10 років поспіль - дві повні президентські каденції. Раніше дві каденції у президентському палаці відпрацював лише Валдас ...
193280
  Фревиль Ж. Без гроша : Роман / Ж. Фревиль. – Москва : Художественная литература, 1973. – 286с.
193281
  Домонтович В. Без грунту : повісті / В. Домонтович ; [ред. рада: Валерій Шевчук (голова) та ін. ; вступ. ст. Юрія Шевельова]. – Київ : Гелікон, 2000. – 518, [2] с. : іл. – Справж. ім"я авт.: Віктор Платонович Петров. - Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр. в прим.: с. 517-518 та в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-7-7


  В змісті також: Автобіографія ; Апостоли ; Дівчина з ведмедиком ; Доктор Срафікус ; Записник ; На межі ... Ще один полонений доби Українського відродження / Р. Корогодський ; Додатки: В.П. Петров (В. Домонтович) / М. Брайчевський. Віктор Платонович ...
193282
  Шевчук В. Без даху // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 3-21
193283
  Василев Г. Без демаркационной линии / Г. Василев. – Москва, 1976. – 176с.
193284
  Осташко Т. Без держави немає нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 грудня (№ 228/229). – С. 21


  Український амбасадор В"ячеслав Липинський.
193285
  Осташко Т. Без держави немає нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 21


  Український амбасадор В"ячеслав Липинський.
193286
  Остролуцька Л. Без держави у смартфоні не буде успішної країни! Про це йшлося на Міжнародній науково-практичній конференції "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1, 2-3


  УкрІНТЕЛ за фінансової та організаційної підтримки МОН України провів XVIII Міжнародну науково-практичну конференцію "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології". Спікери обговорювали питання побудови цифрового суспільства, створення ...
193287
  Фаусєк Г. Без діла марніє сила (Порівняльний аналіз концепту "праця" в українських та англійських прислів"ях і приказках) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2 (48). – С. 94-99
193288
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – Москва, 1932. – 340с.
193289
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – Москва, 1960. – 399с.
193290
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – Київ, 1986. – 382 с.
193291
  Сенкевич Г. Без догмата : роман ; рассказы / Г. Сенкевич. – Москва : Правда, 1989. – 636с.
193292
  Дорошенко Ю.О. Без догмату : релігійні магістралі / Юрій Дорошенко ; [видавнича рада : В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 736 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-579-317-5
193293
  Тимчук В.М. Без дозволу на розслідування / В.М. Тимчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 312 с.
193294
  Маяковский В.В. Без доклада не входить. / В.В. Маяковский. – Москва-Л., 1930. – 112с.
193295
  Бережнюк О. Без документів, але з бажанням вчитися... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  Студенти з Донбасу не можуть продовжити навчання в інших вузах України, а студенти з Криму стикаються з низкою проблем під час переведення на материк.
193296
  Блоштейн Г. Без дома / Григорий Блоштейн;, 1936. – 320 с.
193297
  Иванов С.А. Без дорог / С.А. Иванов. – Москва, 1958. – 173с.
193298
  Закруткин В.В. Без дорог по Африке / В.В. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 201с.
193299
  Вересаев В.В. Без дороги / В.В. Вересаев. – Владивосток, 1981. – 528с.
193300
  Райхель Ю. Без друзів і союзників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 5


  Росія втрачає підтримку навіть у найближчому оточенні.
193301
  Деко О. Без евфемізмів! // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 142


  Про творчість Станіслава Бражника.
193302
  Горбовский А.А. Без единого выстрела / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – М, 1983. – 367с.
193303
  Горбовский А.А. Без единого выстрела / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – М, 1984. – 367с.
193304
  Грабовський С. Без ейфорії та ілюзій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 5


  Вимога Суду ООН імплементувати Мінські домовленості, що мало відбутися до кінця 2015 року, засвідчує занепад системи міжнародного права.
193305
  Котик І. Без Еспанії чи без людини // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 232-239
193306
  Скіпальський Олександр Без європейської колективної безпеки Україна не виживе // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 9/10. – С. 21-27
193307
  Исхаков В. Без жалости : повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 7-45. – ISSN 0012-6756
193308
  Гилберт Л. Без жалости : [роман] / Лоис Гилберт ; [пер. с англ. А.П. Кашина]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 285, [3] с. – ISBN 5-17-023176-8
193309
  Тримбач С. Без жодних купюр! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20-21 червня (№ 111/112). – С. 14-15


  Нещодавно побачила світ книжка "Довженко без гриму" (Видавничий дім "Комора", 2014), за фінансової підтримки МФ "Відродження".
193310
  Сорока М. Без жодного диплома про вищу освіту... // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-47.
193311
  Махун С. Без жупанів, або Наше повернення до Європи. Міжнародний інтелектуальний часопис "Україна модерна" започаткував серію видань "Україна. Європа: 1921-1939" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "На VII Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал", який завершився минулої неділі, відбулася знакова подія — презентація видавничої серії "Україна. Європа: 1921–1939" та книжки Юрія Шаповала "Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі документи". ...
193312
  Веди Словчек Без заглавия и ложное счастье : повести с прилождением раскольничьих стихов / [соч.] Веди Словчка [псевд.]. – Петербург : Тип. Некл.дова, 1902. – [2], 207 с.
193313
   Без заглавія : политический еженедельник. – Санкт-Петербург
Т. 1 : №№ 1-16 за 1906г. – 1906
193314
  Ворошиловський О. Без залучення інвестицій освітню галузь не підняти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник дав Департаменту управління справами завдання провести повну інвентаризацію майна галузі зі створенням електронної бази даних, що необхідно для прозорості управління майновим комплексом. Інтерв"ю з директором ...
193315
  Караковский В.А. Без звонка на перемену / В.А. Караковский. – М, 1977. – 176с.
193316
   Без зеркала лучше // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 48-51 : фото
193317
  Псурцев Н.Е. Без злого умысла / Н.Е. Псурцев. – М., 1985. – 159с.
193318
  Каграманов Ю.М. Без знамени: / Ю.М. Каграманов. – М, 1979. – 127с.
193319
  Кнорре Ф.ф. Без игры / Ф.ф. Кнорре. – Москва, 1983. – 296с.
193320
  Баграмов Э.А. Без идеалов / Э.А. Баграмов. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 71 с.
193321
  Котова А. Без исключений / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 6


  Пресс-служба Национальной академии наук Украины прокомментировала сообщения российских информационных ресурсов, касающиеся перспектив сотрудников научных учреждений Крыма в связи с планами создания в регионе научного центра РАН. В частности - заявление ...
193322
  Лубчак В. Без ідей... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 11


  З"їзд Національної спілки журналістів України, який відбувся 20-21 квітня 2017 р. "Напруженою назвав роботу з"їзду директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка В. Різун. За його словами, саме Спілка могла об"єднати цех довкола принципів та ...
193323
  Балей П. Без ідеологічного самодурства = Free of ideological fanaticism : вибране : [збірник наук. і публіцист. статей] / Петро Балей. – [Б.м. : б. в.], 1992. – II, 765 с. – Показник імен і назв: с. 747-765. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
193324
  Малецький М. Без ілюзій = Beyond illusions / Мирослав Малецький // [Праці] / Канадське наукове товариство ім.Тараса Шевченка. – Торонто, 1981. – Ч. 24 : Без ілюзій / Мирослав Малецький. – 238 с.
193325
  Ляснюк О. Без іронії = Лауреати літературних премій : поезія в прозі // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 157. – ISSN 0130-321Х
193326
  Мауров А.Н. Без каникул / А.Н. Мауров. – Свердловск, 1978. – 237с.
193327
  Лукичев Н.В. Без капли нет океана / Н.В. Лукичев. – Тула, 1990. – 222с.
193328
  Гавриков Б.И. Без карандаша и компьютера / Б.И. Гавриков. – Волгоград, 1990. – 95с.
193329
  Мацца М Без керма та вітрил / М Мацца, Д. Вайдіч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Політика Обами щодо Китаю.
193330
  Кулиняк Д. Без князів Глинських наша історія була б неповною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 12
193331
  Панч П. Без козиря / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 156 с. – (Дешева б-ка красного письменства)
193332
  Панч П. Без козиря / П. Панч. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 111с.
193333
  Панч П. Без козиря : Повість / П. Панч. – 3-е вид. – Харків : Лім, 1932. – 96 с. – (Масова худ. б-ка)
193334
  Быковский Егор Без кольца и без венца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 96-101 : фото
193335
  Рощин О.М. Без компаса і карти / О.М. Рощин. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1960. – 147с.
193336
  Рощин О.М. Без компаса і карти / О.М. Рощин. – 2-е изд., доп. – Київ : Радянська школа, 1971. – 136 с. – (Бібліотека учня "Коли зроблено уроки")
193337
  Демченко О. Без компасу й вітрил дрейфує українська наука // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  "Нещодавно я натрапив на статтю, 25 років тому надруковану в журналі Science, де досліджувався стан тодішньої української науки. Мені стало сумно й страшно. Невже саме такі емоції може викликати стаття в цьому найвідомішому в світі науковому журналі? ...
193338
  Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! : (про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях) / Р.В. Бойко, М.О. Фролов // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-13
193339
   Без компромиссов. – Одесса, 1987. – 223с.
193340
  Шелест Ольга Без контакту: безпека гостей за допомогою обладнання // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 68-72 : фото
193341
   Без конфліктів у "перевернутому класі" / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 62-71
193342
  Воробйов М.П. Без кори : вибране : (1964 - 2007 рр.) / Микола Воробйов. – Київ : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-7421-40-3
193343
  Верещагіна А. Без коріння саду не цвісти... / А. Верещагіна, Б. Верещагін, І. Зеленецька // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 5


  Сторінки історії української освіти.
193344
   Без корків, колапсів і смогу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Премію Президента України для молодих учених отримав викладач кафедри промислової електроніки факультету електроніки КПІ імені Ігоря Сікорського Євгена Вербицького за роботу "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту". Детальніше ...
193345
  Давидов А.І. Без креслень і кельми / А.І. Давидов. – К., 1975. – 128с.
193346
  Боронь О. Без купюр та кожуха // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 0130-321Х
193347
  Томенко М. Без Леніна не було б незалежної України? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 45 (198). – С. 30-31
193348
  Різун В. Без лжі перед професією й Україною. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 [Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка] / В. Різун, Ю. Бондар // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 140). – С. 4
193349
  Жилянин Я.А. Без линии фронта / Я.А. Жилянин. – М., 1975. – 318с.
193350
  Жилянин Я.А. Без линии фронта / Я.А. Жилянин. – Минск, 1979. – 382с.
193351
  Черепанова Л.Я. Без лишних слов / Л.Я. Черепанова, Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 55 с.
193352
  Ворончук Р.Л. Без лишних слов / Р.Л. Ворончук. – Москва, 1968. – 127с.
193353
   Без лишних трат. 25 способов сэкономить на путешествиях // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 60-67 : рис. – ISSN 1029-5828
193354
  Волчкова Н. Без лоскутов! Представлена концепция нового закона о науке. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 ноября (№ 48). – С. 3


  Вовсю закипела работа над новым федеральным законом о науке. Старый документ, 1996 года, как не отвечающий требованиям времени решено менять уже давно. В феврале была создана рабочая группа по подготовке законопроекта, состоящая из 60 человек - ...
193355
  Омельченко Н.М. Без любви / Н.М. Омельченко. – Харьков, 1958. – 164 с.
193356
  Домрин В.В. Без любви не могу / В.В. Домрин. – Одесса, 1959. – 48с.
193357
  Кінах А. Без людей немає майбутнього. Втрата людського капіталу загрожують українській економіці та існуванню держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 6
193358
  Лапшенков В.С. Без малых рек нет рек больших / В.С. Лапшенков. – Ростов -на-Дону, 1983. – 127с.
193359
  Ричиотти В. Без маски / В. Ричиотти. – Москва Ленинград, 1928. – 232с.
193360
   Без маски : сборник фельетонов. – Москва, 1960. – 109 с.
193361
  Гнатюк М. Без маски і гриму : Максим Рильський у 120-річний ювілей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
193362
  Болстад Э. Без маски. / Э. Болстад. – Ленинград, 1961. – 340с.
193363
  Щеткина Е. Без маски. Чему учил нас Любомир Гузар // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 5 июня (№ 23)
193364
  Барашев Р. Без математики и ум в беспорядке, и безумие в порядке вещей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 30 августа - 5 сентября (№ 35). – С. С 4


  "Есть такая шутка: кто знает математику - тот ею занимается, кто не знает - ей учит, а кто и этого не умеет - учит, как нужно математике обучать. Вот я как раз из последних: учу учителей и студентов, как обучать", — с улыбкой отрекомендовался ...
193365
   Без математики не буде прогресу // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  "Програма, за якою співпрацюють КНУ імені Тараса Шевченка, KSE та Університет Х’юстона (США) розпочала підготовку студентів з вересня 2017 року. Студенти вивчають економічні курси від KSE та математичні курси від механіко-математичного факультету КНУ ...
193366
  Дмитренко М. Без медових принад // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
193367
  Автомонов П.Ф. Без межи : повесть / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. Ю. Денисова. – Москва : Советский писатель, 1951
193368
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1951. – 132 с.
193369
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 174 с.
193370
  Шевелев И. Без места: Фридрих Горенштейн остался тем, кем был всегда: человеком из подполья // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С. 41. – ISSN 0137-0723
193371
   Без мови немає нації!. – Київ : Бібліотека "Слова Просвіти", 1999. – 74с.
193372
   Без мови немає професії : Кафедра мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Т.Г.Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-32 : фото


  Кафедру мови та стилістики було створено 1972 року. Значення мовних дисциплін у професійній підготовці журналістів незаперечне. Тим-то стало важливим формування в Інституті журналістики Київського Національного університету ім.Шевченка фахової ...
193373
  Несмелов А.И. Без Москвы, без России / А.И. Несмелов; Витковский Е.В. – М., 1990. – 461с.
193374
  Наумова Н. Без муею мені не жити : Микола Федотович Біляшівський // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078


  Враження про перебування в Парижі
193375
  Попоцов О.М. Без музыки: роман, повести / О.М. Попоцов. – М., 1982. – 525с.
193376
  Коллинз Л. Без награды : роман / Ларри Коллинз ; пер. с англ. А. Розенцвейга и А. Тимофеева. – Москва : Прогресс, 1989. – 571 с. : ил. – (Политеческий роман)
193377
  Іванів А. Без надії сподіваємось? Чи здатна Етична рада очистити судову систему // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 22-23
193378
  Хярм В. Без названия / В. Хярм. – М, 1986. – 126с.
193379
  Чернышев Л.У. Без намеков / Л.У. Чернышев. – Челябинск, 1958. – 59с.
193380
  Леонидов И.Я. Без намеков / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1963. – 39с.
193381
  Левитин М. Без намеков / М. Левитин. – Ленинград, 1963. – 283с.
193382
  Демин Д.А. Без намеков / Д.А. Демин, В.И. Фомичев. – М, 1985. – 46с.
193383
  Аржанников Д.М. Без намеков. / Д.М. Аржанников. – Свердловск, 1965. – 30с.
193384
  Глазов Г.С. Без наркоза / Г.С. Глазов. – М, 1985. – 496с.
193385
  Акімочкіна Олександра Без нас авіакомпанію не можна вважати авіаперевізником // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-20
193386
  Валентин Т. Без наставника / Т. Валентин. – Москва, 1969. – 304с.
193387
  Локтєв Вадим Без науки держава не має майбутнього // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 2 : Фото
193388
  Безлюдний О. Без науки нема освіти. Дослідницька діяльність викладачів і студентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини спрямована на реалізацію державної освітньої політики // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 16 травня (№ 90). – С. 5
193389
  Курбатов В. Без него // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 6-15. – ISSN 0203-5847
193390
  Кравчук П.І. Без недомовок : спогади / Петро Кравчук. – Київ ; Торонто : Літературна Україна, 1995. – 288, [1] с., включ. обкл. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка
193391
  Филипповский И.А. Без нее нет жизни / И.А. Филипповский. – Петрозаводск, 1974. – 71с.
193392
  Чекаленко Л.Д. Без незалежної України не було б незалежної Польщі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 139-146. – ISBN 966-7196-06-2
193393
   Без них мы не победили бы. – М, 1975. – 447с.
193394
  Памухина Л.Г. Без них не обойтись в английской разговорной речи / Л.Г. Памухина. – Москва, 1969. – 224с.
193395
  Тарнавський Ю. Без нічого / Ю. Тарнавський. – Київ, 1991. – 284 с.
193396
  Ауров О. Без Нюрнберга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 43-58. – ISSN 0869-44435


  Закон об исторической памяти в Испании.
193397
  Левченко И.Н. Без обратного билета / И.Н. Левченко. – М, 1962. – 95с.
193398
  Кондратенко В.А. Без объявления войны : повесть о ратном подвиге / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1981. – 304с.
193399
  Танер Х. Без одной минуты двенадцать. Рассказы. / Х. Танер. – М., 1965. – 192с.
193400
   Без одягу і шкіри // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
193401
  Щадинский В.К. Без опасности здоровью / В.К. Щадинский. – Москва, 1992. – 64с.
193402
   Без освіченого громадянина не буде квітучої держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  "...З виступу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голови Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леоніда Губерського на Третьому з"їзді освітян України."
193403
  Иванов В. Без основы. Качество документов, определяющих научную политику, не устраивает ученых / беседу вела Н. Волочкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 января (№ 4)


  Конец прошедшего и начало 2012 года были отмечены появлением новых и обсуждением готовящихся важных документов в области научно-технической и инновационной политики. В декабре премьер-министр Владимир Путин подписал Стратегию инновационного развития ...
193404
  Залата Л.Д. Без особливих прикмет / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 166 с.
193405
  Качура Я. Без останніх сторінок / Я. Качура. – Харків ; Київ, 1930. – 64 с.
193406
  Нигматулин Р. Без остановок. Академии нужен ремонт на ходу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 6


  Предложенный правительством план реорганизации РАН вызвал бурю негодования. Возмущение зашкаливало. Но обратим внимание: чуть ли не подавляющее большинство академического сообщества соглашалось, что реформировать академию надо. Ее деятельность ...
193407
  Львов В.Ю. Без отдыха / В.Ю. Львов. – М., 1957. – 79с.
193408
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – М, 1962. – 176с.
193409
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – Изд. 3-е. – Нальчик, 1975. – 152с.
193410
  Петухов А.В. Без отца / А.В. Петухов. – М., 1987. – 188с.
193411
  Петухов А.В. Без отца. Люди Сузёмья / А.В. Петухов. – М., 1989. – 396с.
193412
  Рева Лариса Без пам"яті про минуле не може бути майбутнього // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-17
193413
  Еберт Й. Без партнерів нічого не відбудеться // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.174-175 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Роль Гете-інституту в німецько-українськіх культурних відносинах
193414
  Кобзев А.В. Без первоклассных специалистов наукоемкий бизнес невозможен / А.В. Кобзев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринимателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
193415
  Дружинин В.Н. Без переводчика / В.Н. Дружинин. – Москва : Мысль, 1965. – 271с.
193416
  Шемятенков В.Г. Без перемирий и компромиссов: борьба двух идеологий / В.Г. Шемятенков. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 96 с.
193417
  Ларра Р. Без перепочинку : роман / Р. Ларра. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 282 с.
193418
  Рабинович М.А. Без перспектив / М.А. Рабинович. – М., 1962. – 79с.
193419
   Без плагіату і самоплагіату! // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 13/14). – С. 2
193420
  Тимербулатов В. Без плана по валу. Квоты для диссоветов осложнят их работу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 9


  Почему или, точнее, к чему нужно столько преподавателей с учеными степенями? Их количество - один из важнейших критериев в оценке деятельности вузов, НИИ вообще, а при комплексной оценке (аттестации, аккредитации, лицензировании) в особенности. Поэтому ...
193421
  Зарубин А.Г. Без победителей : Из истории гражданской войны в Крыму / А.Г. Зарубин, В.Г. Зарубин. – Симферополь : Таврия, 1997. – 352с. – ISBN 5-7780-0784-1
193422
  Берестова Т.Ф. Без поддержки и развития чтения не может быть единого информационного пространства страны // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-69.
193423
   Без поділу на штани та спідниці / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Науковці-жінки зібралися в Малій академії наук, аби розповісти про свій шлях, перепони, які доводиться долати, та плани на майбутнє.
193424
  Знаменский А.Д. Без покаяния / А. Знаменский. – Москва : Б. и., 1993. – 80 с. – В изд. также: Не загоняйте в угол прокурора / С. Высоцкий. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 16 (1214))
193425
  Коробкина З.В. Без покрова секретности / З.В. Коробкина. – М, 1994. – 333с.
193426
  Мартинов А. Без політичного порно, проте з агентами Кремля. Виборча кампанія в Німеччині на низькому старті // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "12 лютого, напередодні Мюнхенського безпекового форуму, Федеральні збори Німеччини обрали 12-го (починаючи з 1949 р.) президента країни. Внаслідок політичної домовленості правлячої коаліції ним став колишній міністр закордонних справ есдек ...
193427
  Фещенко Є. Без політичної біжутерії. Ліна Костенко відсвяткувала 88-річчя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 3


  "Легендарна письменниця Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала 88-му річницю з дня народження у понеділок. Її називають символом покоління «бунту опору», совісті та душі України".
193428
   Без попа, кадила й бога - в комунізм наша дорога. – Львів, 1966. – 36 с.
193429
  Слуцкий Б.А. Без поправок / Б.А. Слуцкий. – М., 1988. – 29с.
193430
  Слуцкий Б.А. Без поправок... / Борис Слуцкий. – Москва : Время, 2006. – 504 с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 5-94117-103-Х
193431
  Самохин А. Без посредников. Оценивать ученого должны его коллеги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  За последние несколько лет проблеме оценки эффективности было посвящено множество публикаций, в которых фигурируют такие понятия, как индекс цитирования, импакт-факторы журналов, индекс Хирша, базы данных WoS, Scopus, PoP, РИНЦ и пр.
193432
  Сергеев Александр Без потерь : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 108-114 : Фото
193433
  Досвітній О. Без початку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – С. 6-8


  Спогади про втечу від московсько-царського суду.
193434
  Іщенко Н. Без прав чи без захисту? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 25, 28


  Якою має бути свобода слова під час війни.
193435
  Поляков А.А. Без права выбора: докум. повесть / А.А. Поляков. – Москва, 1983. – 175с.
193436
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
193437
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
193438
  Романовский И.И. Без права на дубль / И.И. Романовский. – М., 1986. – 110с.
193439
  Рольникайте М. Без права на жизнь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 12-41. – ISSN 0321-1878
193440
  Ковальський В. Без права на життя, або Чому внутрішньоутробних дітей не визнають за людей? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 56-57
193441
  Скрутень І.С. Без права на майбутнє / І.С. Скрутень. – Київ, 1984. – 118с.
193442
  Євтух В.Б. Без права на майбутнє / В.Б. Євтух. – Львів, 1985. – 82с.
193443
  Репин В.И. Без права на ошибку / В.И. Репин. – М., 1978. – 125с.
193444
  Яшин Е.А. Без права на ошибку / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1981. – 127с.
193445
  Шиманский М.Н. Без права на ошибку / М.Н. Шиманский. – Минск, 1985. – 175с.
193446
  Зданюк В.В. Без права на ошибку / В.В. Зданюк. – Минск, 1991. – 44с.
193447
  Шитов В. Без права на ошибку : Роман / В. Шитов. – Харків : Реванш, 1996. – 448с. – ISBN 5-900303-01-2
193448
  Шитов В. Без права на ошибку; Игрок или "Ласточкино гнездо"; Быть самим собой : Романы / Владимир Шитов. – Харьков : ЕвроЭкспресс.Фолио, 1997. – 448с. – (Кобра). – ISBN 996-03-0153-7
193449
   Без права на покой : рассказы о милиции : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1983. – 272 с.
193450
  Іщенко Т. Без права на помилку / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 1682-2366
193451
  Бутовченко К. Без права на помилку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про проблеми юридичної освіти та працевлаштування в Україні".
193452
  Пеунов В.К. Без права на помилование / В.К. Пеунов. – Киев, 1985. – 255с.
193453
  Бетев С.М. Без права на поражение / С.М. Бетев. – Свердловск, 1979. – 350с.
193454
  Бабанина Н. Без права на поражение // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 1/2 (242). – С. 34-40


  Президентские выборы. Предвыборная кампания Виктора Януковича
193455
   Без права на приватність? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.54-59


  Прро проект Закону "Про моніторинг телекомунікацій"
193456
  Сафонов В.И. Без права на привилегии... / В.И. Сафонов. – М., 1990. – 222с.
193457
  Хвилер Ян Без права на провал // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 12-13 : рис.
193458
  Каспрук В. Без права на програш. Чи може спрацювати "демократія по-іракському"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 6


  "Іракський парламент уперше зібрався після виборів 12 травня. Нинішній прем"єр-міністр Хайдер аль-Абаді все ще намагається досягти коаліційної більшості, але досі усі ці намагання були заблоковані його опонентами на чолі з колишнім прем"єром Нурі ...
193459
  Кондрашов В. Без права на славу // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – С. 30-36. – ISSN 0235-7089


  Становление и деятельность военной разведки в 1918-1941 годах.
193460
  Сєверський Г.Л. Без права на смерть / Г.Л. Сєверський, О.М. Соболєв. – Київ, 1982. – 69 с.
193461
  Салімонович Л. Без права на спокій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 2 липня (№ 71). – С. 13


  До Харкова з Франції повернулися власні книги видатного земляка Гната Хоткевича.
193462
   Без права на спочинок. – Житомир : Льонок, 2003. – 256с. – ISBN 966-541-011-3
193463
  Кузнецов А.П. Без права называть себя: докум. повесть / А.П. Кузнецов. – Тула, 1977. – 94с.
193464
  Возовикова Т. Без права передачи. Персональным данным в Интернете обеспечат защиту небывалого уровня // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Создание масштабируемой информационно-поисковой системы, основанной на биометрической технологии, стало главной целью участников научного проекта “Разработка и подготовка производства телекоммуникационного оборудования, разработка программного ...
193465
  Сюндюков І. Без правих і лівих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 11


  Юзеф Пілсудський - блискучий майстер "технології влади".
193466
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Київ : Вік, 1904. – 151с.
193467
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 104 с.
193468
  Магомед-Расул Без приглашения : роман / Магомед-Расул; Расул Магомед ;. – Москва : Советская Россия, 1979. – 350 с.
193469
  Десноес Е. Без проблем / Е. Десноес. – К, 1964. – 148с.
193470
  Майоров М.К. Без промаху : оповідання та гуморески / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1964. – 84 с.
193471
  Новицький Є.А. Без прописних істин / Є.А. Новицький, З.В. Куравський. – К, 1989. – 75с.
193472
  Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С. 45-56. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
193473
  Орлова Р. Без прошлого и будущего... / Р. Орлова, Л. Копелев. – М., 1960. – 40с.
193474
  Кубрава А. Без прощального слова. / А. Кубрава. – Сухуми, 1990. – 55с.
193475
  Круцик Роман Без прощення вбивцям народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 227-235. – ISSN 0869-3595
193476
  Гуцко Д. Без пути-следа : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 73-133. – ISSN 0012-6756
193477
  Осипов Г.О. Без пяти двенадцать / Г.О. Осипов. – Сухуми, 1972. – 206с.
193478
  Сухоруков К. Без пяти сто лет : [Российская книжная палата отметила юбилей] / Константин Сухоруков // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-69. – ISSN 0869-4915


  О деятельности Российской книжной палаты.
193479
  Маурер Г. Без работы / Г. Маурер. – М., 1986. – 318с.
193480
  Менделе Без радости / Менделе Моисей ;. – Москва
193481
  Тимрава Без радости. Повести и рассказы / Тимрава. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 368с.
193482
  Макаров Б.М. Без религии или против религии / Б.М. Макаров. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 45 с.
193483
  Хлань Людмила Без репетицій : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 6-14. – ISSN 0131-2561
193484
  Катриченко Т. Без репресій. І без стипендій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 8


  В університетах запевняють: проти студентів-учасників Майдану не буде застосовано жодного тиску чи покарань. Вони просто не отримають стипендії, можуть не здати сесію чи можуть бути відрахованими за прогули...
193485
  Поліщук Т. Без ретуші та фанфар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  100-річчя з дня народження класика радянської літератури Михайла Стельмаха.
193486
  Акимов И.А. Без риска остаться живыми : [Неоконченное дело. Осечка] : повести / И.А. Акимов, В.К. Карпеко ; [ил.: Н.С. Михайлов]. – Москва : Советская Россия, 1972. – 203 с. : ил. – (Романы, повести, рассказы Советской России)
193487
  Мало Г. Без родини / Г. Мальо ;Після німецкої перерібки переповів В. В-р. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1906. – 111 с. – (Виданє Руского Товариства Педагогічного ; Ч. 29)
193488
  Карбелашвили Г. Без родины счастья нет / Г. Карбелашвили. – М., 1984. – 319с.
193489
   Без розвитку математики не буде прогресу // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Програма, за якою співпрацюють наш Університет, KSE та Університет Х"юстона (США) розпочала підготовку студентів із вересня 2017 року. За результатами вступної кампанії на програму зараховано 11 осіб. Студенти вивчатимуть економічні курси від KSE та ...
193490
  Гуренков Михаил Без России жить нельзя = Путь А.Н.Толстого к революции / Гуренков Михаил. – Ленинград, 1967. – 222 с.
193491
  Гуренков М.Н. Без России жить нельзя / М.Н. Гуренков. – Ленинград, 1981. – 254с.
193492
  Клімкін П. Без рук і без мізків / П. Клімкін, І. Піонтківська // Молодь України. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 7)


  За різними підрахунками, за кордоном сьогодні працює більш як 7 мільйонів українців, тобто кожен шостий-сьомий. Про те, що становище з фахівцями складне, особливо у світлі безвізу, визнають і урядовці.
193493
  Штульберг А.В. Без свидетелей / А.В. Штульберг. – Алма-Ата, 1977. – 128с.
193494
  Корсунов Н.Ф. Без свидетелей / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1984. – 368с.
193495
  Здановська М. Без світа-сонця (лялька) : пьеса з сучасного життя на 4 діи / М. Здановская. – К предсталению дозв.С.-Петербург 10 сентября 1913 г. за № 12457. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1919. – 65 с.


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
193496
  Пізнюк І. Без святкової вдяганки // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 24-25


  "Щоденник" Аркадія Любченка.
193497
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Москва, 1966. – 359с.
193498
  Мало Г Без семьи / Г Мало. – Москва, 1985. – 367с.
193499
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Баку, 1989. – 284с.
193500
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Москва, 1989. – 350с.
193501
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Санкт-Петербург, 1992. – 254с.
193502
  Смирнов С.А. Без симптомов : фантастические повести и рассказы / С.А. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285с. – (Библиотека советской фантастики)
193503
  Мало Г. Без сім"ї / Г. Мало. – Київ, 1980. – 344с.
193504
  Бабочкин Б.А. Без скидок на возраст : [сборник] / Б.А. Бабочкин ; [предисл., с. 3-26. и сост. Н. Бабочкиной]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 206 с. : ил., 24 л. ил. – (Мастера искусств - молодежи)
193505
  Чейз Дж.Х. Без следов : Роман / Джеймс Хэдли Чейз. – Москва : ВОК, 1990. – 160с.
193506
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 1. – Москва : Советский художник, 1976. – 48 с.
193507
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 2. – Москва : Советский художник, 1977. – 40 с.
193508
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 3. – Москва : Советский художник, 1978. – 20 с.
193509
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 4. – Москва : Советский художник, 1978. – 40 с.
193510
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 5. – Москва : Советский художник, 1979. – 40 с.
193511
   Без слов : мастера советской карикатуры. – Вып. 7. – Москва : Советский художник, 1983. – 48 с.
193512
  Волчкова Н. Без спроса. Мнения и достижения ученых никому не интересны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 3


  Для академического сообщества День российской науки - двойное торжество, ведь профессиональный праздник ученых приурочен ко дню рождения академии. Как известно, она была основана 8 февраля 1724 года. Так что в следующем году РАН будет отмечать ...
193513
  Василенко Г.И. Без срока давности : повесть / Григорий Василенко ; [послесл. Е. Берлизова ; худож. П.Е. Анидалов]. – Краснодар : Кн. изд-во
Кн. [1]. – 1987. – 237, [1] с.
193514
  Василенко Г.И. Без срока давности / Г.И. Василенко. – Краснодар, 1989. – 366с.
193515
   Без срока давности : Коллективная монография / А.А. Войцеховский, Г.С. Ткаченко, А.В. Ткачук, Н.В. Зазулин, А.М. и др. Федуняк; [Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В., Зазулин Н.В., Федуняк А.М. и др.]; под ред. А.А. Войцеховского, Г.С. Ткаченко. – Харьков : Фактор, 2001. – 424с. – ISBN 966-95757-6-1
193516
  Михин В.Л. Без стеков и пробковых шлемов / В.Л. Михин, В.Г. Расницын. – М., 1987. – 77с.
193517
  Іжевський А. Без стереотипів тоталітарної епохи // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 6-7. – ISSN 1232-2776


  120-ліття Никифора-Епіфанія Дровняка.
193518
  Колесников М.С. Без страха и упрека : Роман / М.С. Колесников. – Москва : Воениздат, 1975. – 339с.
193519
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – М., 1977. – 375с.
193520
  Студеникин Н.М. Без страха и упрека / Н.М. Студеникин. – М, 1979. – 425с.
193521
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1984. – 446с.
193522
  Петров Денис Без страха и упрека : мастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 98-103 : Фото
193523
  Красавицкая М.П. Без страха и упрёка / М.П. Красавицкая. – Рига, 1970. – 295с.
193524
  Колесников М.С. Без страха и упрека. / М.С. Колесников. – Москва, 1971. – 344с.
193525
   Без страховки страшно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 37-39 : фото
193526
  Снайдер Тімоті Без страху перед історією : інтерв"ю / Тімоті Снайдер ; [інтерв"ю взяли] Жанна Безп"ятчук, Анатолій Дністровий // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Американський історик Тімоті Снайдер: "Історики мають бути свідомі болю і страждань, невід"ємних від політики пам"яті".
193527
  Логвиненко І.М. Без страху та докору / І.М. Логвиненко. – Київ, 1974. – 208 с.
193528
  Бебутов Г.В. Без строка давности / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1979. – 200 с.
193529
  Соколинська А. Без суду і ... з молотком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 2


  Дошку Шевельову в Харкові було брутально знищено.
193530
  Кострікова Є. Без суду та слідства. Наскільки законною є культура скасування // Юридична газета. – Київ, 2021. – 25 травня (№ 10)
193531
  Непоменко Ф.И. Без суеты: повесть, рассказы / Ф.И. Непоменко. – К., 1991. – 319с.
193532
  Іщенко Н. Без суму за "одноклассниками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 25, 27


  Продовження блокування російських соцмереж необхідно, недостатньо.
193533
  Попов Ж. Без сън, без покой : Книга за Васил Левски / Ж. Попов. – Издателство на ЦК на ДКМС. – София : Народна младеж, 1986. – 191 с.
193534
   Без таких людей міліє наш світ... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 13


  Пам"яті Дмитра Чередниченка.
193535
   Без таких людей міліє наш світ... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 9


  Пам"яті Дмитра Чередниченка.
193536
  Юхимович В. Без тебе з тобою / Василь Юхимович. – Київ : Просвіта, 1997. – 224с. – ISBN 966-7115-06-2
193537
  Захаров Я.И. Без тебя не могу / Я.И. Захаров. – Свердловск, 1964. – 72с.
193538
  Рубан И.П. Без темных очков / И.П. Рубан. – М., 1959. – 105с.
193539
  Наєнко М. Без теорії літератури чи можлива її практика? / розмову вів С. Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 10-11


  Минуло 50 років з часу заснування першої в Україні кафедри теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з професором університету Михайлом Наєнком про здобутки і втрати, про взаємодію теорії й практики та про перспективи творчого відділення, ...
193540
  Шульгин О. Без території : Ідеологія та чин уряду УНР на чужині / О. Шульгин; Упоряд. Г.В. Стрельський, І.Д. Шевченко; Відп. ред. Г.Й.Удовенко. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7302-01-6
193541
  Жигайло Г. Без технічного інструментарію реалізувати масшабний проект було б неможливо // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-18.
193542
  Сторожук В.П. Без тижня рік / В.П. Сторожук. – Одеса, 1990. – 69 с.
193543
  Карасьов М. Без трафарету // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 11


  Замітки про книгу Сергія Гупала "Люди і трафарети".
193544
  Гилмор Г. Без труб, без барабанов / Г. Гилмор, П. Снелл. – М., 1972. – 246с.
193545
  Байков Ф.Я. Без труда - нет добра / Ф.Я. Байков. – Л., 1989. – 108с.
193546
  Кирєєв Ф.М. Без труда нема плода / Ф.М. Кирєєв. – Київ, 1960. – 64 с.
193547
   Без труда нет добра / [сост., авт. вступ. ст. В.И. Новиков ; худож. Е.Е. Смирнов]. – Москва : Книга, 1985. – 179 с. : ил. – Миниатюрное издание в контейнере
193548
  Павличко Д. Без України немає Польщі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 1, 4-5


  "Як посол України в Польщі (1999 - 2001) болісно переживаю розлад українсько-польських взаємин..."
193549
  Котова А. Без упреков? Чиновники довольны итогами приемной кампании // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины заявляют о безупречном проведении вступительной кампании 2012 года. В ведомстве считают, что этому способствовали принятые ранее новации: создание единой государственной базы по вопросам ...
193550
  Стріха М. Без фінансування науки бути не може / М. Стріха, І. Анісімов; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "Освіта України" поспілкувалася з учасниками засідання - заступником міністра освіти і науки Максимом Стріхою і членом науковогокомітету Нацради, членом колегії МОН, деканом факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса ...
193551
  Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике / Н.Ю. Климонтович. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 223с.
193552
  Кравченко В. Без хабарів, начальства, сміття і Табачника // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 33


  Щодо призначення Д. Табачника міністром освіти та науки в Україні.
193553
  Кирей Р. Без химер, але з великою душею // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 травня (№ 92). – С. 6


  "Дерев"яний будинок колишньої земської лікарні на Черкащині, збудований Владиславом Городецьким, потребує термінової реконструкції й надійного збереження".
193554
  Гринченко Б.Д. Без хлеба / Б.Д. Гринченко. – Москва, 1960. – 158 с.
193555
  Грінченко Б.Д. Без хлиба [Без хліба] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 25 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
193556
   Без хліба : Збірник оповідань. [Пеpедм. В.О. Щепотьєва; Іл. О. Солодова]. – Полтава : Вид-во Полтав. Райспілки, 1922. – 135 с.


  Зміст: Без хліба / Б. Гpінченко. У найми / Д. Маpкович. Що записано в книгу життя; П"ятизлотник / М. Коцюбинський. Hовина / В. Стефаник. Тяжко / А. Тесленко. Дід Макаp / Т. Боpдуляк.
193557
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 22 с.
193558
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 24 с.
193559
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1958. – 179 с.
193560
  Холмовский Б.В. Без холста и палитры / Борис Холмовский. – Ярославль : Средне-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
193561
  Пирогов Д. Без хреста і домовини : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Козацький вал, 2000. – 380с. – ISBN 966-589-100-6
193562
  Соколов Б. Без царя в голові, але з Путіним у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  У Росії виросло ціле покоління молодих людей, які не знають іншої влади.
193563
  Бауман С. Без центральной власти = Механизм поддержки кино в Германии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 107-110. – ISSN 0130-6405
193564
  Дмитренко О.М. Без цього не жити... / О.М. Дмитренко. – Київ, 1976. – 238 с.
193565
  Хамед Маан Без черевиків, але не в позичках : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-25 : фото
193566
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – Москва, 1988. – 45с.
193567
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – Москва, 1990. – 460с.
193568
  Попов Б.Ф. Без четверной стены / Б.Ф. Попов. – М., 1980. – 352с.
193569
  Понятовская И. Без четверти девять / И. Понятовская. – Липецк, 1962. – 239с.
193570
  Оксамитна М. Без чиновницької опіки. Що змінилося у практиці проведення шкільних іспитів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 12


  Відтепер збірники завдань для ДПА нікому не потрібні. Завдання для державної підсумкової атестації складатимуть учителі кожної школи, а затверджуватиме - керівництво навчального закладу. Ці завдання не треба буде погоджувати ні з міністерством, ні з ...
193571
  Удальцов А.П. Без чудес / А.П. Удальцов. – М., 1987. – 94с.
193572
  Сапеляк С. Без шаблі і Вітчизни = Without sword and native land : [вірші] / Степан Сапеляк ; Мист. оформ. обкл. та іл. Івана Остафійчука. - Асоц. Діячів Укр. Культури. – Торонто : Україніка. – (Бібліотека сучасної поезії = Contemporary poetry series)
Ч. 1. – 1989. – 128 с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. парал. англ., укр.Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
193573
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118 с.
193574
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118с.
193575
  Лиховид І. Без шаблонів та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 лютого (№ 24). – С. 11


  Підготовлено унікальний проект "ШЕВЧЕНКО/MANIA/": у його рамках уперше глядачам покажуть захалявну книжечку Кобзаря, оригінали рукописів та замальовок поета.
193576
  Светлая Е. Без шанса на удачу // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.68-69


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
193577
  Збожинський С. Без шансів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 12


  Державно-приватне партнерство у галузі інноваційних технологій.
193578
  Котко К. Без штепселя / К. Котко. – Харків, 1927. – 31 с.
193579
  Плятт Р.Я. Без эпилога. / Р.Я. Плятт. – М., 1991. – 170с.
193580
  Короленко В.Г. Без язика : оповіданнє / Володимир Короленко ; Авторизований переклад з передмовою ["Володимир Короленко"] Петра Дятлова. – Ню Йорк (Нью Йок) : Культура ; З друк. Видавн.-друк. спілки "Робітник", 1920. – 174 с. – На обкл. и 3 стор. книжки печатка: Дарунок від Українських робітників в америці для читплень на Радянській Україні, з припечаткоюПрибуток іде на видання книжок для села
193581
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1927. – 234с.
193582
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1930. – 234с.
193583
  Короленко В.Г. Без языка : оповіданнє / Володимир Короленко ; Автоpизований пеpеклад з pосійської мови Петpа Дятлева; Під ред[акцією] [та з передм. "Володимир Короленко"] В. Дорошенка. – Львів : [Накладом Видавн. Спілки "Всесвіт". З дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1918. – VIII, 173, [2] с., поpтp : портр. – ((Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 14)
193584
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко, 1926. – 143 с.
193585
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Псков, 1949. – с.
193586
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Пенза, 1954. – 143с.
193587
  Жуков Ю.А. Без языка / Ю.А. Жуков. – Москва, 1964. – 352с.
193588
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – М, 1966. – 159с.
193589
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159с.
193590
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Москва : Советская Россия, 1979. – 127 с.
193591
  Кохан А. Без ямкового ремонту і дозволів ДАБІ - ремонт доріг 2020 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 31
193592
  Дудко І. Без"ядерний статус і гарантії безпеки України: передбачення і реальність // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.354-361
193593
  Василенко В. Без"ядерний статус України: минуле, сучасне, майбутнє // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 21 (549), 26-31.05.2018. – С. 27-42. – ISSN 1996-1561


  "Дається оцінка Володимира Василенко (КУ) - правознавця-міжнародника, державного діяча, ученого, стосовно без"ядерного статусу України."
193594
  Богатир В. Без(межний) Київ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
193595
  Муромцев Ю.Л. Безаварийность и диагностика нарушений в химических производствах / Ю.Л. Муромцев. – М., 1990. – 143с.
193596
   Безаварійна зупинка харчових підприємств у надзвичайних ситуаціях / О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, В.А. Заєць, С.О. Авдієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
193597
  Долженкова І. Безадресна енцикліка // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 16-17


  Творчість Євгена Пашковського.
193598
  Короткий В. Безак Федір Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
193599
  Банщикова Т.М. Безалкогольные напитки / Т.М. Банщикова. – К, 1986. – 94с.
193600
  Митюков А.Д. Безалкогольные напитки и коктейли / А.Д. Митюков, А.В. Руцкий. – Минск, 1989. – 111с.
193601
  Андрійчук В.Г. Безальтернативність вибору інноващйно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки посткризового стану в умовах геоекономічної турбулентності й світогосподарської рецесії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 57-60
193602
  Умланд А. Безальтернативність європейської інтеграції України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 5 (158). – С. 18-20
193603
  Фурса Е.И. Безальтернативньй статус оппозиции // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-51.
193604
  Лосєв І. Безальтернатиіність цивілізаційного розмежування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації.
193605
  Талавіра Н.М. Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 150-155


  Функції безартиклевих прийменникових зворотів в англомовних журнальних статтях пояснено за допомогою дескриптивної стратегії, яка реалізується трьома тактиками: характеристичною, що співвідносить референт із загальноприйнятими канонами; дотримання ...
193606
  Дзелепи Э. Безатомная Европа. Правда о плане Рапацкого / Э. Дзелепи. – М., 1959. – 125с.
193607
  Алексеева О.А. Безафіксне утворення термінів французької загальновійськової термінології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 173-177. – ISSN 1729-360Х
193608
  Сидельникова Г.Н. Безаффиксальное образования глаголов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сидельникова Г.Н.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 19л.
193609
  Бейсенбаева К.А. Безаффиксное сочетание имент существительных в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Бейсенбаева К.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 39л.
193610
  Маркевич О.В. Безбаластний МоО3-електрод для літієвих хімічних джерел струму : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 17. 03 / Маркевич О.В.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 24с. – Бібл.: 13 назв
193611
  Дмитрук К. Безбатченки / Клим Дмитрук. – Львів : Каменяр, 1974. – 238 с.
193612
  Дмитрук К. Безбатченки : документально-публіцистичний нарис / Клим Дмитрук. – Видання третє, доповнене. – Київ : Дніпро, 1980. – 318 с.
193613
  Войтюк Г.А. Безбатченки / Григорій Войтюк ; [ред. Д.А. Головко]. – Київ : Десна. – ISBN 978-966-502-568-9
[Кн. 1]. – 2016. – 351, [1] с.


  У пр. №1727633 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
193614
  Войтюк Г.А. Безбатченки / Григорій Войтюк ; [ред. Д.А. Головко]. – Київ : Десна. – ISBN 978-966-502-615-0
Кн. 2. – 2019. – 383, [1] с.


  У пр. №1727635 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
193615
  Смоляк Б. Безбережжя: з-над плину лірики Богдана Чепурка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
193616
  Волиняк П. Безбожна стаття в релігійному журналі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 231, квітень : квітень. – С. 18-22


  Дискусія навколо роману Олеся Гончара "Собор".
193617
  Абрамов Г.М. Безбожники : [рассказы] / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Королькова]. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 300, [2] с. : ил.
193618
   Безбожники за работой. – Ленинград : Лениздат, 1938. – 72 с.
193619
  Олещук Ф. Безбожники лицом к производству / Ф. Олещук. – Москва : Безбожник, 1931. – 29 с.
193620
  Мельников Ф.Е. Безбожники сами верующие, хотя и безсознательно / Ф.Е. Мельников. – Варшава, 1933. – 15с.
193621
   Безбожники социалистической деревни навстречу 4-му году пятилетки. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 48 с.
193622
  Довгалюк П. Безбожні охоронці Бога / П. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1961. – 270 с.
193623
  Павлова К.В. Безборні світло- та яскравозабарвлені емалі для сталевих виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Павлова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
193624
  Берзинь Р.Я. Безборные, бесщелочные алюмосиликофосфатные стекла. : Автореф... Канд.техн.наук: / Берзинь Р.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1963. – 19л.
193625
   Безбородько Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 86. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
193626
   Безбородько Микола Іванович (1883-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 23. – ISBN 978-966-439-754-1
193627
   Безбородько Микола Іванович (1883-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 29-30. – ISBN 978-966-933-054-3
193628
  Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология в управлении производством / Н.Г. Твердохлеб. – Киев, 1991. – 188 с.
193629
  Синяк С.И. Безбумажная форма бухгалтерского учета / С.И. Синяк. – М., 1986. – 78с.
193630
  Свистунова Г.П. Безбюреточный метод полуавтоматического потенциометрического титрования неводных рстворов : Автореф... канд. хим.наук: / Свистунова Г. П.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1967. – 20л.
193631
  Золотарев В.Ф. Безвакуумные аналоги телевизионных трубок / В.Ф. Золотарев. – Москва, 1972. – 217 с.
193632
  Шелест П.А. Безвальные генераторы газов / П.А. Шелест. – М., 1960. – 380с.
193633
  Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. / А.К. Юрченко. – Л., 1954. – 88с.
193634
  Прево Ален Безвестные герои / Прево Ален. – Москва, 1963. – 221с.
193635
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – Москва, 1958. – 112с.
193636
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – Москва, 1959. – 112с.
193637
  Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 217-225. – ISBN 9
193638
  Шляхтун П.П. Безвідповідальна демократія // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 195-205
193639
  Волинець І.П. Безвідповідальне поширення інформації на лікарські засоби, що вводить в оману як один із проявів недобросовісної конкуренції в умовах пандемії COVID-19 // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 37-46. – ISBN 978-966-999-024-2
193640
  Шаблистий В.В. Безвідповідальні зловживання та перевищення влади, службова недбалість: що далі? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 287-291. – ISSN 2219-5521
193641
  Моргунов М.О. Безвідривний контакт жорсткого плоского штампу з тонким пружним шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про безвідривний контакт жорсткого штампу з плоскою основою та тонкого пружного шару. Досліджено розподіл контактних напружень: знайдено зони нормального розтягу та стиснення пружного шару під штампом і показано, що ...
193642
   Безвідходна гречка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії фізіологичних основ продуктивності рослин біологічного факультету розробили метод отримання Рутіну (вітамин P) з гречаної соломи.
193643
  Грицько Т.В. Безвідходні та "зелені" технології у сучасному природокористуванні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 78-80. – ISBN 978-966-136-643-4
193644
  Андрейченко А.В. Безвідходні технології в АПК як складова національної безпеки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 20-26. – ISSN 2308-1988
193645
  Самойлов Юрій Безвіз не скасують. Поки що // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
193646
  Самойлов Юрій Безвіз чи закритість? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
193647
  Тимощук В. Безвіз як бізнес, Або як задовольнити паспортний дефіцит // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 1, 3


  "У передвеликодній тиждень ЗМІ заполонила новина про "проблему" — Державне підприємство "Документ" (у сфері управління Державної міграційної служби) припинило приймати заяви на біометричні паспорти від громадян через перевірки СБУ. І без того великі ...
193648
  Самойлов Юрій Безвіз. Що робити з виключеннями? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
193649
  Пол А. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення / [Пол А., Сушко О., Штіглмайер А.] ; Громад. ініціат. "Європа без бар"єрів" ; Центр миру, конверсії та зовніш. політики України. – Київ : Вістка, 2010. – 64 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовою : Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve. – ISBN 978-966-8875-67-0
193650
  Дяченко Т.А. Безвізовий режим з ЄС: виклики та перспективи для національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
193651
  Львова Олена Безвізовий режим: як невтратити можливість // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
193652
  Самойлов Юрій Безвізові Емірати: що зміниться? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
193653
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1926
193654
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1927
193655
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1927
193656
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1927
193657
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, червень. – 1927
193658
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, липень. – 1927
193659
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1927
193660
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1927
193661
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, листопад. – 1927
193662
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, грудень. – 1927
193663
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1928
193664
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1928
193665
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1928
193666
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 4, квітень. – 1928
193667
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1928
193668
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 6/7, черв.-лип. – 1928
193669
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1928
193670
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1928
193671
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, жовтень. – 1928
193672
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, листопад. – 1928
193673
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 13, листопад. – 1928
193674
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 14, грудень. – 1928
193675
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 15, грудень. – 1928
193676
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1929
193677
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, січень. – 1929
193678
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, лютий. – 1929
193679
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 4, лютий. – 1929
193680
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, березень. – 1929
193681
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, березень. – 1929
193682
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, квітень. – 1929
193683
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8, квітень. – 1929
193684
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 9, травень. – 1929
193685
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, травень. – 1929
193686
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, червень. – 1929
193687
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 13, липень. – 1929
193688
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 14, липень. – 1929
193689
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 15, серпень. – 1929
193690
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 16, серпень. – 1929
193691
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 17, вересень. – 1929
193692
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 18, жовтень. – 1929
193693
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 19, жовтень. – 1929
193694
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 20, листопад. – 1929
193695
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 21, листопад. – 1929
193696
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 22, лист.-груд. – 1929
193697
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 23/24, грудень. – 1929
193698
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1930
193699
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 2, 31 січня. – 1930
193700
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1930
193701
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1930
193702
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 5, 15 березня. – 1930
193703
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 6, 30 березня. – 1930
193704
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 7, 15 квітня. – 1930
193705
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 8, 30 квітня. – 1930
193706
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 9, 15 травня. – 1930
193707
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 10, 31 травня. – 1930
193708
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 11, 15 червня. – 1930
193709
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 12, 30 червня. – 1930
193710
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 13, 15 липня. – 1930
193711
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 14, 31 липня. – 1930
193712
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 15/16, 31 серпня. – 1930
193713
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 17/18, 15 вересня. – 1930
193714
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 19, 15 жовтня. – 1930
193715
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 20, 30 жовтня. – 1930
193716
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 21/22, 30 листопада. – 1930
193717
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 23, 15 грудня. – 1930
193718
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 24, 31 грудня. – 1930
193719
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1931
193720
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 2, 31 січня. – 1931
193721
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1931
193722
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1931
193723
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 5/6, 31 березня. – 1931
193724
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 7/8, 30 квітня. – 1931
193725
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 9/10, 31 травня. – 1931
193726
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 11/12, 30 червня. – 1931
193727
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 13/14, 15 липня. – 1931
193728
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 15, 15 серпня. – 1931
193729
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 16, 31 серпня. – 1931
193730
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 17/18, 30 вересня. – 1931
193731
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 19/20, 31 жовтня. – 1931
193732
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 21/22, листопад. – 1931
193733
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 23/24, грудень. – 1931
193734
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 1/2, січень. – 1932
193735
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 3/4, лютий. – 1932
193736
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 5/6, березень. – 1932
193737
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 7/8, квітень. – 1932
193738
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 9/10, квітень. – 1932
193739
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 11/12, травень. – 1932
193740
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 13/14, липень. – 1932
193741
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 15/16, серпень. – 1932
193742
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 17/18, вересень. – 1932
193743
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 19/20, жовтень. – 1932
193744
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 21/22, листопад. – 1932
193745
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 23, 15 грудня. – 1932
193746
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 24, 31 грудня. – 1932
193747
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 1/2, січень. – 1933
193748
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1933
193749
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1933
193750
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 5/6, березень : Карл Маркс. До п"ятидесятиріччя з дня смерти (1883-1933). – 1933
193751
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 7/8, квітень. – 1933
193752
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 9/10, травень. – 1933
193753
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 11/12, червень. – 1933
193754
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 13, липень. – 1933
193755
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 14, серпень. – 1933
193756
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 15, вересень. – 1933
193757
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 16, жовтень. – 1933
193758
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 17/18, лист.-груд. – 1933
193759
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 1, січень. – 1934
193760
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 2, лютий. – 1934
193761
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 3, березень. – 1934
193762
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 4, квітень. – 1934
193763
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 5, травень. – 1934
193764
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 6, червень. – 1934
193765
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1934
193766
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1934
193767
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1934
193768
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1934
193769
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 1, січень. – 1935
193770
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 2/3, лют.-берез. – 1935
193771
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 4, квітень. – 1935
193772
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 5/6, трав.-черв. – 1935
193773
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1935
193774
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8, серпень. – 1935
193775
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 9, вересень. – 1935
193776
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1935
193777
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Держсоцеквидав, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1935
193778
  Віщун І. Безвірники в боротьбі за колгосп. / І. Віщун. – Харків, 1930. – 32с.
193779
  Кривохаттський М. Безвірники, зміцнюйте оборону СРСР! / М. Кривохаттський, 1932. – 32с.
193780
  Бобко В. Безвісна відсутність громадянина та її правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.11 - 14
193781
  Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
193782
  Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва Анна Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
193783
  Тимошенко Б. Безвість : роман-сповідь // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-63. – ISSN 0130-321Х
193784
  Краснов Ю.А. Безводнинский могильник / Ю.А. Краснов. – М., 1980. – 224с.
193785
  Домбровская Н.С. Безводные солевые многокомпонентные системы : Автореф... докт. хим.наук: / Домбровская Н.С.; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова АН СССР. – Москва, 1953. – 25 с.
193786
  Томас Ч. Безводный хлористый алюминий в органической химии. / Ч. Томас. – М., 1949. – 1000с.
193787
  Вайсфельд М. Безволие / М. Вайсфельд. – Москва, 1925. – 92с.
193788
  Моэм В.С. Безволосый мексиканец / В.С. Моэм. – Минск, 1929. – 46с.
193789
  Бурно М.Е. Безвольная личность: выход из тупика / М.Е. Бурно. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 3 ; Медицина)
193790
  Ацус-Ацукас Безвредная норма серной кислоты в жесткой коже : Автореф... канд. хим.наук: / Ацус-Ацукас И.А.; Академия наук Литовской ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 9 с.
193791
  Островский Б.Г. Безвременно ушедшие / Б.Г. Островский. – Ленинград, 1934. – 259с.
193792
   Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохе дворцовых переворотов (1720-е-1760-е годы). – Ленинград : Художественная литература, 1991. – 365с.
193793
  Гвоздиков В.П. Безвыходных положений не бывает / В.П. Гвоздиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 139с.
193794
  Малина А.К. Безгистерезисные магнитные преобразователи постоянного тока / А.К. Малина. – М., 1984. – 120с.
193795
  Бузаров В.В. Безглагольные побудительные предложения в современном разговорном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бузаров В. В.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. англ. филол. – Л., 1969. – 21л.
193796
  Ванников Ю.В. Безглагольные повелительные конструкции в русском языке. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1962. – 28с.
193797
  Андреева Е.Д. Безглагольные предложения в современном французском языке / Андреева Е.Д. ; Кишинев. гос ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 119 с. – Библиогр.: с. 108-118
193798
  Сковородников А.П. Безглагольные эллиптические предложения в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Сковородников А.П.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1967. – 31л.
193799
  Воробкевич С.І. Безглуздів. Сміховинки. Образки Віктора Цимбала : поезії / С.І. Воробкевич. – Вид. 2-е. – Львів, 1929. – 84 с.
193800
  Воробкевич Сидір Безглуздів: Сьміховинки / Позбиpав і склав у цїлість [з пеpедм. та післямовою] Василь Сїмович. – Чернівці, 1913. – 75с. : іл + Із 6 обpазками. – (Б-ка для молодежи)
193801
  Єлєазаров О.П. Безготівкові грошові кошти як об"єкт фінансово-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 59-62. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
193802
  Українська Л.О. Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 137-140. – ISSN 2309-1533
193803
  Підвисоцький Р. Безготівкові розрахунки - надійний і сучасний спосіб оплати // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 11
193804
  Богданович А.С. Безготівкові розрахунки із використанням електронних платіжних засобів як комплексний правовий субінститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 391-394. – ISSN 2219-5521
193805
  Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 49-52 : Табл., рис.
193806
  Череп О.Г. Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / О.Г. Череп, Л.А. Бехтер ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 232-251. – ISBN 978-966-599-458-9
193807
  Турко Л.О. Безготівкові розрахунки, які здійснюються по кредитних картках із приватним торговим знаком-логотипом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.204-208. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
193808
  Лобусова О.В. Безграмотність - не вирок, а проблема, яку треба вирішувати спільними зусиллями ! // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 8-9
193809
  Фрынтов Александр Евгеньевич Безгранично делимые распределения имеющие только безгранично делимые компоненты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Фрынтов Александр Евгеньевич; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 14л.
193810
  Керстан Й. Безгранично делимые точечные процессы / Й. Керстан. – М., 1982. – 391с.
193811
   Безграничное богатство жизни : день биологического разнообразия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 46-66 : Фото. – ISSN 1029-5828
193812
  Хардуэн Роза Безграничное упование. / Хардуэн Роза. – Bruxelles, 1968. – 137с.
193813
  Андрианов К.А. Безграничные возможности. (Элементоорганические полимеры) / Андрианов К.А., Петрашко А.И., Аснович Э.З. – Москва : Знание, 1963. – 39 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 9 серия. Физика и химия ; 3)
193814
  Чехович С.Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти / С.Б. Чехович, О.П. Огурцов ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. О.Л. Копиленка ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7393-11-4
193815
  Бутук О. Безгрошовий монетаризм : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 58-60
193816
  Андай М.Д. Безделници / Андай М.Д. ; [преведе от турски Г. Чешмеджиева]. – [Б. г.] : Фронт, 1966. – 342 с. – (Балкански писатели)
193817
   Безденское восстание 1861года. – Казань, 1948. – 160с.
193818
  Кудінов Д.В. Бездержавники й українське селянство в 1900-х роках: до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 20-28. – ISSN 2227-183Х
193819
  Холпин Д. Бездефектность. / Д. Холпин. – М., 1968. – 336с.
193820
  Герм Э.Й. Бездиодные магнитные логические схемы / Э.Й. Герм. – М., 1971. – 96с.
193821
  Авдеенкова А.Л. Бездиодные магнитные элементы на кольцевых сердечниках / Л.М. Авдеенкова, Н.В. Корольков. – Москва : [б. и.], 1963. – 75 с. : черт. – (Академия наук СССР. Труды Вычислительного центра)
193822
  Яцків Я. Бездіяльність - згубна / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 14-15


  Академік Ярослав Яцків: "Реальну незалежність і безпеку в сучасному світі мають лише ті країни, які здатні ефективно використовувати нові знання".
193823
   Бездіяльність породжує радикалізм, або Які висновки мають зробити влада й опозиція після побоїща на Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 4-5
193824
  Прут Ю.А. Бездіяльність Президента України як предмет оскарження в адміністративному судочинстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 65-68. – ISBN 978-966-916-708-8
193825
  Евгеньев П.К. Бездна / П.К. Евгеньев. – Казань, 1951. – 105с.
193826
  Гинзбург Л.В. Бездна : повествование, основанное на документах / Лев Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1966. – 223 с. : ил., портр.
193827
  Гинзбург Л.В. Бездна / Л.В. Гинзбург. – Москва, 1967. – 280с.
193828
   Бездна. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 316 с.
193829
  Протоиерей Кирилл Копейкин Бездны души и бездны мироздания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.107114. – ISSN 0042-8744
193830
  Боровський О. Бездоганні лауреати. Нобелівську премію з медицини отримають вірусологи // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 жовтня (№ 96). – С. 5


  Розпочався нобелівський тиждень, упродовж якого будуть названі лауреати найпрестижніших нагород у головних галузях науки, які заснував шведський учений, винахідник i бізнесмен Альфред Нобель. У понеділок, 5 жовтня, першими назвали цьогорічних лауреатів ...
193831
  Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперв: антиномії праворозуміння // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 170-175
193832
  Кулик М.М. Бездокументарні облігації як різновид боргових цінних паперів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 148-153. – ISSN 2224-9281
193833
  Виговський О. Бездокументарні цінні папери в системі об"єктів цивільних прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються теоретичні питання юридичної природи бездокументарних цінних паперів. На основі аналізу широкого кола нормативних та докринальних джерел автор підбиває підсумки наукової полеміки та обгрунтовує висновок, що такі цінні папери не ...
193834
  Жеромський С. Бездомні / С. Жеромський. – Київ, 1954. – 352с.
193835
  Литвиненко В. Бездомність як підстава для надання соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 75-79. – ISSN 2663-5313
193836
  Бураго Д.С. Бездомность Анны Ахматовой как реальное воплощение христианского идеала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 319-327
193837
  Осинский И.И. Бездомные - социальное дно общества / И.И. Осинский, М И. др. Хабаева // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.53-59. – ISSN 0132-1625
193838
  Жеромский С. Бездомные : Роман / С. Жеромский. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 348 с.
193839
  Розова К.С. Бездощові періоди на Україні / К.С. Розова. – Київ, 1961. – 70 с.
193840
  Киналь О.В. Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців) / О.В. Киналь, Д.І. Холявчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
193841
  Ковтун О.І. Бездротові мережі з використанням стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi / О.І. Ковтун, В.Л. Плескач, О.П. Ткаліч // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (78). – С. 42-47. – ISSN 1814-4225


  Проведено огляд стандартів бездротових мереж та розглянуто класифікацію протоколів бездротового передавання даних на основі стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi з метою забезпечення швидкого підключення користувачів до бездротових мереж, їх мобільності ...
193842
  Лозовой В.О. Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості / В.О. Лозовой, А.І. Понеділок // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 31-42. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
193843
   Бездушна Елла Григорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
193844
  Гайовий В. Бездушне ставлення до робітників друкарні // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Погане ставлення до робітників друкарні які живуть у гуртожитку по вул.Володимирська № 60а . Господарська частина університету та місцевком мусять негайно втрутитись в цю справу, створити нормальні умови для праці і відпочинку мешканцям гутрожитку.
193845
  Курихин О. Бездымные электроомнибусы // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 892 (1). – С. 14-15. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення тролейбуса
193846
  Камерон С. Бездыханная / Стелла Камерон ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 2003. – 317, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Страсть). – ISBN 5-17-018291-0
193847
  Олексюк А. Безеквівалентна лекиска та особливості її вживання в оповіданнях Стефана Жеромського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 37-41. – ISSN 2306-028X
193848
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С.129-130 ;. – ISSN 2075-1486
193849
  Письменна Ю.О. Безеквівалентна лексика як маркер національної культури (на матеріалі групи номенів на позначення страв національної кухні) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 279-285
193850
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення / О. Тупиця, Л. Зімакова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 251-258. – ISBN 978-966-2248-90-6
193851
  Клепуц Н.О. Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі французької та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 90-95. – Бібліогр.: 18 назв.
193852
  Бочарнікова А.М. Безеквівалентні лексичні одиниці в перекладній перській лексикографії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 3-9. – Бібліогр.: С. 9; 8 поз. – ISSN 1682-671Х
193853
  Лісна М.І. Безеквівалентність як об"єкт теорії перекладу та двомовної лексикографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 59-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
193854
  Готинян В.В. Безеталонне вимірювання буття в Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
193855
  Недашківський В.О. Безеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Недашківський В.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний Інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
193856
   Безжалостное небо. – Москва : Правда, 1988. – 461с. – (мир приключений)
193857
  Горовіц Б. Безжальна правда про нещадний бізнес = The hard thing about hard things : розбудова бізнесу в умовах невизначеності / Бен Горовіц ; пер. з англ. Олена Замойська. – Вид. 3-тє, випр. – Київ : Наш Формат, 2016. – 239, [1] с. – Назва на обкл. та корінці парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: The hard thing about hard things / Ben Horowitz. Harper business ; An Imprint of Harper Collins, 2014. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-21-0
193858
  Писанська Н. Безжальний темп життя канцлера Ангели Меркель // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 червня (№ 117). – С. 12
193859
  Петренко Є. Безжальні до мусульман і уйгурів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 3


  Китайський терор проти віруючих мусульман.
193860
  Шевченко С. Безжальні щупальця імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 8


  Катерина Абраменко і Олександр Вайн - загублені імена зі "Списку Сандармоху".
193861
  Браун Ф. Беззаботная жизнь Каста / Ф. Браун. – Москва, 1978. – 126с.
193862
  Денисова И.В. Беззаветно служить красоте : Поэзия В. Федорова / И.В. Денисова. – [ Переизд.]. – Москва : Современник, 1978. – 190 с. – Загл. пред. изд.: За красоту времен грядущих. – Библиогр.: Кн. В.Д. Федорова: с. 188-189
193863
  Козлов В.В. Беззаветное служение науке. К 150-летию со дня рождения академика А.М. Ляпунова / В.В. Козлов, С.С. Демидов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 8. – С. 724-731. – ISSN 0869-5873
193864
  Айзерман Л.С. Беззаветность исканий / Л.С. Айзерман. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. : ил. – (Народный университет ; №3 ; Педагогический университе)
193865
  Чибиряев С.А. Беззаконие, возведенное в закон / С.А. Чибиряев. – М., 1974. – 64с.
193866
  Головенкина Е.В. Беззаконная любовь в сюжете романтической трагедии: "Испанцы" М.Ю. Лермонтова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 342-351. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  "Испанцы" - одно из значительных произведений рус. романтической драматургии 1830-х гг., представляющее собою важный этап в творческом развитии Лермонтова. Гуманистический пафос трагедии тесно связан с прогрессивными лит. традициями, как русскими, так ...
193867
   Беззаконню і зраді не може бути виправдання. Мовою документів : за відновлення історичної правди / [упоряд. : С.І. Гуренко, Г.К. Крючков]. – Київ : Бізнесполіграф, 2012. – 75, [1] с. – Додатки: с. 60-74. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-1645-74-4
193868
  Клименко Н. Беззаконня "в законі" / Н. Клименко, Л. Гайжевська, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 25). – С. 10


  Ремонтно-реставраційні роботи в Національному музї Тараса Шевченка.
193869
  Клименко Н. Гайжевська Беззаконня "в законі" / Н. Гайжевська Клименко, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 24). – С. 4-5


  Нацональний музей Тараса Шевченка: реконструкція в стилі Л. Скорик.
193870
  Сталовєров В. Беззаперечна репутація як складова вимога доступу до адвокатської професії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 232-234
193871
  Дудкін Іван Беззастережна капітуляція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 104-111 : фото
193872
  Алонсо Д. Беззахисна земля : роман : пер. з ісп. / Д. Алонсо. – Київ : Дніпро, 1964. – 170 с.
193873
  Палійчук Юрій Беззахисна земля. Поки що гіпотеза // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 30 : Фото
193874
  Квіт С. Беззахисна інтелектуальна власність, або Як подолати "долину смерті" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 12


  Сьогодні в Україні у понад 1100 наукових установах та організаціях працюють десятки тисяч кандидатів і докторів наук. Станом на кінець 2014 р. є чинними понад 26000 патентів на винаходи. За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2014–2015 рр. за ...
193875
  Баганець О. Беззахисне суспільство. Позбавлення прокурорів правозахисної функції призвело до повної беззахисності громадян (частина перша) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 1992-9277
193876
  Баганець О. Беззахисне суспільство. Позбавлення прокурорів правозахисної функції призвело до повної беззахисності громадян (частина перша) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
193877
  Алонсо Д. Беззащитаня земля : роман / Д. Алонсо ; пер. с исп. С. Вафа и Т. Кумарьян ; предисл. Л. Осповата. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 167 с.
193878
  Чехов А.П. Беззащитное существо / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
193879
   Беззащитные властелины. – Алма-Ата, 1983. – 496 с.
193880
  Федоранич С. Беззащитные писатели // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 10. – С. 4-18. – ISSN 0201-7059
193881
  Шпарманн Анке Беззащитные хищники : тема номера / Шпарманн Анке, Браун Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 84-95 : Фото. – ISSN 1029-5828
193882
  Добровольський О. Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні / Олег Добровольський // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  З математично коректного виведення формули для визначення мінімально беззбиткового тиражу одержано ще один мінімальний тираж з характерною економічною ознакою. Виведено формулу для тиражу випуску, за якого названий мінімальний тираж сягає максимуму, а ...
193883
  Синичкин Павел Беззубое совершенство // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 38-39 : фото
193884
  Гарф Б.А. Безингийское ущелье / Б.А. Гарф. – Москва, 1952. – 115с.
193885
  Смирнова І. Безіменна : пригодницька повість // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 44-64. – ISSN 0130-321Х
193886
   Безіменна. Антологія американської жіночої малої прози : [пер. з англ.] / [упоряд., анот., передм.: Надія Поліщук ; [пер.: У. Потятиник, Ю. Мудрий, С. Талоха та ін., відп. ред.: У. Потятиник та ін.]. – Львів : Кальварія, 2012. – 217, [2] с. – Вид. здійснено за сприяння від. преси, освіти й культури Посольства США в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-663-331-9
193887
  Садовий І.Ф. Безіменні плугатарі : повісті, п"єси / Іван Садовий ; [упоряд. та передм.Теофіла Виноградника ; худож. оформлення Миколи Пшінки]. – Київ : Веселка : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 589, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2001 р. - Зміст: Весняний гамір; Безіменні плугатарі; Танок смерті; Депутати до відня; Побережники. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-01-0197-X
193888
  Блануца А. Безкарність по-шляхетському, або домові війни руської аристократії як "переддень" революції на чолі з Богданом Хмедьницьким // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 4/5 (28). – С. 37-39
193889
  Капсамун І. Безкарність у спадок // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 4


  21 рік тому викрали та вбили Георгія Гонгадзе. Жодна влада досі не наважилася юридично назвати замовників.
193890
  Шкільняк С С. Безкванторні неокласичні логіки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 323-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються композиційно-номінативні логіки реномінаційного рівня - без кванторні неокласичні логіки. Вони займають проміжне місце між пропозиційними логіками та логіками першого порядку. Описана мова таких логік, введені нормальні форми.
193891
  Шкільняк С.С. Безкванторні неокласичні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 276-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні системи безкванторних неокласичних логік - безкванторні неокласичні числення. Досліджуються властивості таких числень, доводиться їх коректність, повнота і розв"язність.
193892
  Шкільняк С.С. Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
193893
  Рудько Г.І. Безкисневий період в історії землі та життя в ньому // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1682-3591


  Розглянуто розвиток планети Земля в контексті її становлення, зародження первісної атмосфери та гідросфери. Головні етапи еволюції атмосфери відбулися в археї. Описано можливі механізми зародження життя, їхній вплив на формування та зміни довкілля. ...
193894
   Безкисневі події океану Тетіс = Anoxis events of the Tethys ocean : Карпато-Чорноморський сегмент / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Укр. нац. ком. Карпато-Балкан. геол. асоц.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 180, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-181. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1250-9
193895
  Сюндюков І. Безкінечний шлях до України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 31


  У видавництві "Кліо" вийшла друком сповідь-автобіографія Маргарити Довгань "Ріка життя".
193896
  Ясиновський В. Безкінечник // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 24-26.
193897
  Шевченко О.О. Безклубий Ігор Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 645. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
193898
   Безклубий Ігор Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 23. – ISBN 978-966-439-754-1
193899
   Безклубий Ігор Анатолійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
193900
  Пошивайло І. Безкомпромісна Анна Валентинович / І. Пошивайло, Б. Ціхоцкі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 11


  Що знають українці та чи належно шанують вдома "українську матір польської "Солідарності"?
193901
  Дьомін М. Безкомпромісне мистецьке кредо Олександра Шмакова = До 70-річчя митця // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 170-172. – ISSN 0131-2561
193902
  Сверстюк Є. Безкомпромісність на полі честі // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 151-164. – ISSN 0130-1608
193903
  Кияк Б. Безконечна війна. Хроніка однієї галицької родини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 133-143. – ISSN 0868-4790


  "Розглядається хроніка родини Кияків - литовських бояр, які проживали на території України та мали значний вплив на суспільно-політичне життя Галичини у XX столітті".
193904
  Максименко О.П. Безконтактне вимірювання координат і струмів інженерних комунікацій : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Максименко О. П.; НАНУ, Фіз. механ. ін-т. – Львів, 1998. – 17л.
193905
  Чінь Тхі То Оань. Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Чінь Тхі То Оань.; Харків. держ. політехн. ун-т.. – Харків, 1999. – 18л.
193906
  Іванова В. Безконтрольна система контролю у молодіжному житловому будівництві // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 58-61
193907
  Козак О. Безкорисливо відданий національній ідеї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 5


  Політичний діяч, ідеолог українського націоналізму - Дмитро Донцов.
193908
  Ворох А.О. Безкоштовна он-лайн освіта - революція в сучасному світовому освітньому просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 110-115. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 19 (29))
193909
  Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 17-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: презентацій та відеоматеріалів, які потенційно можуть використовуватися при підготовці віртуальних виставок та реклами заходів, запланованих у бібліотеці. ...
193910
  Лаціс В.Т. Безкрилі птахи : роман у трьох частинах / В.Т. Лаціс. – Київ, 1954. – 620 с.
193911
  Лацис В.Т. Безкрилі птахи : роман / В.Т. Лацис. – Київ, 1957. – 620 с.
193912
  Абасало Х.Х. Безкрилі птахи : проза: детектив / закінчення // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-89. – ISSN 0130-321Х
193913
  Міщенко О.В. Безкровна війна / О.В. Міщенко. – К, 1990. – 47с.
193914
  Міщенко О.В. Безкровна війна : книга свідчень / О.В. Міщенко. – Київ : Молодь, 1991. – 173 с. – ISBN 5-7720-0637-1
193915
  Воля О. Безкровна війна // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 115-137. – ISSN 0208-0710
193916
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 568 с.
193917
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Зинатне, 1973. – 688 с.
193918
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1976. – 688 с.
193919
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – М., 1989. – 190с.
193920
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 189с.
193921
  Пожога Василий Степанович Безлично-предикативные конструкции + инфинитив в современном молдавском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Пожога Василий Степанович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
193922
  Козырева Т.Г. Безлично-предикативные слова в русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козырева Т.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 19л.
193923
  Муждабаев М.М. Безлично-страдательные конструкции в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муждабаев М.М.; Акад. наук УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1963. – 16л.
193924
  Озаровский О.В. Безличного-предикативные слова в русском языке 1 полов. XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Озаровский О.В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
193925
  Кондрашов Василий Безличное предложение / Кондрашов Василий. – Саратов, 1985. – 348с.
193926
  Люкшин Ю.В. Безличное предложение в составе сложных синтаксических структур. (На матер. лит. яз. XVIII в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Люкшин Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 17л.
193927
  Курмакаева Н. Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 103-109. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
193928
  Арват Н.Н. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1968. – 43с.
193929
  Ляпунова В.Е. Безличные предложения в памятниках русской письменности XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ляпунова В.Е.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 19л.
193930
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: / Кургузова В. Я.; КГУ. – К., 1969. – 293л. – Бібліогр.:л.264-293
193931
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Кургузова В.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
193932
  Дибров А.А. Безличные предложения в русской деловой письменности первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дибров А.А.; МВО СССР. – Ростов -на-Дону, 1955. – 20л.
193933
  Джавадов А.М. Безличные предложения в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадов А. М.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1956. – 17л.
193934
  Мадина Г. Безличные предложения в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мадина Г.; КВССО СМ КазССР, Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1959. – 19л.
193935
  Шрайбер Ц.Н. Безличные предложения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шрайбер Ц.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 16л.
193936
   Безличные предложения в современном русском языке : программа и методические указания к спецкурсу. – Черновцы, 1965. – 85 с.
193937
  Галкина-Федорук Безличные предложения в современном русском языке. / Галкина-Федорук. – Москва, 1958. – 332с.
193938
  Сокаль Н.И. Безличные предложения в современном сербохорватском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.662 / Сокаль Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 21л.
193939
  Бадаева Н.П. Безличные предложения в художественной прозе И.С.Тургенева : Автореф... канд.филол.наук: / Бадаева Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1955. – 15л.
193940
  Ермакова С.Д. Безличные предложения в художественных произведениях М.Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: / Ермакова С.Д.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1963. – 15л.
193941
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Малина Т.П.; КГУ. – К., 1953. – 17л.
193942
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведенияях А.М.Горького : Дис... канд.филологич.наукнаук: / Малина Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 383л. – Бібліогр.:л.1-5
193943
  Чжиинь Сюань Безличные предложения и картина мира // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 63-67. – ISSN 0131-615X
193944
  Чирва Г.М. Безличные предложения украинского языка (на матер. лит. 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Чирва Г.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 27 с.
193945
  Арват Н.Н. Безличные предложния в древнерусском языке (по материалам памятников Новгородской письменности XI-XV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Арват Н.Н.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
193946
  Петров А.В. Безличные фразеологизмы // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – С. 30-39. – ISSN 2310-4287
193947
  Клименко Е.С. Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
193948
  Деаконеску І. Безлітнє : [вибрана поезія] / Іон Деаконеску ; [пер. із фр. та передм. Дмитра Чистяка] ; Європ. акад. наук, мистецтв і літ. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 90, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-7560-18-9
193949
  Агишев Е.И. Безмагнитные импульсные масс-анализаторы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агишев Е.И. ; Акад. наук СССР, Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1956. – 10 с.
193950
  Галиця О. Безмашинний програмований метод і його застосування у навчальному процесі ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
193951
  Янсон И.А. Безмашинный программированный контроль и самоконтроль / И.А. Янсон. – Рига, 1966. – 50с.
193952
  Мамаева В.В. Безмашинный самоконтроль на практикуме по органической химии / В.В. Мамаева, В.В. Зеленкова. – М., 1973. – 140с.
193953
  Казьмирчук Г.Д. Безмежна відданість революції // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 20-22. – ISBN 978-966-171-565-2
193954
  Петльований В.І. Безмежне поле / В.І. Петльований. – Київ, 1974. – 240 с.
193955
  Остапченко Л. Безмежний світ живого: Біологічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 9-26. – ISBN 966-7821-24-2
193956
  Яранцева Н.О. Безмежний світ краси / Н.О. Яранцева. – К., 1990. – 93с.
193957
  Тимчик Н.П. Безмежний світ обліку: статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – Бібліогр.: с. 99. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів аналізується статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у 70-ті рр. XIX ст.
193958
  Юдін А. Безмежність книги та її проблеми // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.10-13


  VIII форум видавців у Львові. Розповсюдження книги в Україні
193959
  Котик-Чубінська Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 342-346. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
193960
  Поліщук В. Безмежно відданий українській справі : Федір матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 161-169. – ISSN 0208-0710
193961
  Поліщук В. Безмежно відданий україській справі. Федір Матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 162-169. – ISSN 0208-0710
193962
  Поташев А.Г. Безмезонные распады гиперядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Поташев А.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 14л.
193963
   Безмжність світосприйняття // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 2


  Про доктора історичних наук, професора, директора інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Савельєва Володимира Леонідовича.
193964
  Гагуа Х. Безмолвие : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. О.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
193965
  Гамаюн Ульяна Безмолвная жизнь со старым ботинком : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 8-39. – ISSN 0130-7673
193966
  Нильсен Аста Безмолвная муза / Нильсен Аста. – Ленинград, 1971. – 288 с.
193967
  Стил Д. Безмолвная честь : Роман / Д. Стил; Пер. с англ. У.В. Сапциной. – Москва : АСТ, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-01566-2
193968
  Габе Д. Безмолвные герои / Д. Габе. – София, 1977. – 208с.
193969
  Шишкин Олег Безмолвные свидетели прошлого : археология. Загадки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 28-34 : Фото
193970
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн : (Загадки острова Пасхи) / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207с.
193971
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн: загадки острова Пасхи / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 181 с.
193972
  Горелов И.Е. Безмолвный мысли знак / И.Е. Горелов, В.Ф. Енгалычев. – М, 1991. – 238с.
193973
  Даниш Э. Безмолвный огонь / Э. Даниш. – М, 1962. – 111с.
193974
  Локшины А. и Безмолвный террор / А. и Локшины. – Москва : Издательство АПН, 1989. – 176 с.
193975
  Бенвенуто С. Безмолвный туман // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 33-59 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2306-8922
193976
  Медведев Ю.Э. Безмолвный фронт / Ю.Э. Медведев. – М, 1969. – 192с.
193977
  Шашканов В.А. Безнагревные методы определения напряженности древнего геомагнитного поля. / В.А. Шашканов, В.В. Металлова. – Л., 1982. – 142с.
193978
  Кулавкова К. Безнадежната конфузиjа Како Квази-Карневализациjа и десинкретизациjа ВРЗ интерпретативните модели на Михаил М. Бахтин и Ренате Лахман // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 124-140. – ISBN 978-608-203-077-7
193979
  Гегелия К.Г. Безнадзорность детей и подростков и педагогические основы борьбы с ней : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Гегелия К.Г.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
193980
  Бороздина Е.С. Безнадзорность несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 1684-2618
193981
  Лівенда К.О. Безнадійна дебіторська заборгованість: строки списання та облік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 60-64. – ISSN 2313-0431
193982
  Коцарев О. Безнадійна романтика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сокиринці - Тростянець: прогулянка шляхом символів, мрій і меланхолії.
193983
  Грейн Д. Безналичные расчеты / Д. Грейн, Е. Залманов. – Ленинград, 1931. – 32с.
193984
  Зайденварг В.А. Безналичные расчёты в народном хозяйстве СССР / В.А. Зайденварг. – М., 1955. – 72с.
193985
   Безналичные расчеты и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 1972. – 126, [2] с.
193986
  Усманов М.Д. Безналичные расчеты и кредиты банка / М.Д. Усманов. – М., 1974. – 88с.
193987
  Захаров В.С. Безналичные расчеты и хозрасчет предприятия / В.С. Захаров. – М., 1972. – 80с.
193988
  Пилецкий А. Безналичные расчеты и хозяйственная реформа / А. Пилецкий. – М., 1969. – 68с.
193989
  Валлер Л.Б. Безналичные расчеты через сберегательные кассы. / Л.Б. Валлер. – Москва, 1947. – 39с.
193990
  Шварц Г.А. Безналичный оборот и кредит в СССР. / Г.А. Шварц. – М., 1963. – 220с.
193991
  Шкляр Леонід Безнастанне відкриття поета : (Октавіо Пас) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0869-3595
193992
  Каменюк Михайло Безневинно помішані / Каменюк Михайло, Богданов Валентин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-84. – ISSN 0130-5212
193993
  Жид А. Безнравственный / А. Жид. – Птгр., 1923. – 135с.
193994
  Крючков І.М. Безоборотний напис на векселі: "за" і "проти" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 130-134. – ISSN 0201-7245
193995
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Фейхтвангер Л. – Москва, 1988. – 524 с.
193996
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск, 1989. – 526с.
193997
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Промінь, 1990. – 525с. – ISBN 5-7775-0217-2
193998
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ : роман/ пер. с нем. / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Сич, 1991. – 205 с.
193999
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1992. – 224с.
194000
  Вардосанидзе Г.Д. Безобразная красавица : америк. зарисовки / Г.Д. Вардосанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 128 с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,