Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
192001
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
192002
  Танцюра А. "Байбал і Баянай" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 100-105. – ISSN 08-68-4790-1
192003
  Соломонова О. "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синкрезису // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 108-120
192004
  Науменко О. "Байки-повчайки" : байки, казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
192005
  Моїсєєв Л. "Бакалавр" молодший за кого? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 9


  "... Здоровий глузд призвів до скасування у новому Законі України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" і спціаліст".
192006
   "Бакинскому рабочему" - 60 лет. – Баку : Изд. газ. ""Бакинский рабочий", 1966. – 268с. : ил.
192007
   "Бал хризантем" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 67. – ISSN 0130-5212
192008
  Голуб В. "Балада про кохання" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 49


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
192009
  Кудрицька Т.Л. "Баласт партії": старошведи у партійній чистці КП(б)У 1933 р. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 280-287. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено епізод третьої партійної чистки 1933 р. у лавах КП(б)У середовища комуністів с. Старошведського. До наукового обігу введено документ, знайдений у фондах Державного архіву Херсонської області, який відображає даний процес. Грунтовна робота із ...
192010
   [Базилевич Віктор Дмитрович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 44. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
192011
  Матесис А. [Базилік / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
192012
  Нукіос А. [Байки Езопа : перші переклади на новогрецьку мову / Андронікос Нукіос, Георгіос Еталос; за ред. Г. М. Паразонглоса. – Афіни : Естія, 1993. – 295 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0550-0
192013
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
192014
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
192015
  Винниченко В.К. Базар : п"єса на чотири розділи / В. Винниченко. – [Київ] : Вид. Т-во "Дзвін", 1918. – 56с.
192016
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
192017
   Базарная торговля за 1900 - 1903 г.г.. – Ярославль : Типография Губернской Земской Управы, 1907. – 285 с.
192018
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
192019
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1923. – 171 с.
192020
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
192021
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
192022
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 332 с.
192023
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
192024
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
192025
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
192026
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
192027
  Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 104-111. – ISSN 1818-5754
192028
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
192029
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
192030
  Кротюк В. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
192031
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 43-47
192032
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
192033
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
192034
  Павлюк С.М. Базельні принципи: світовий досвід упровадження та застосування / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122
192035
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; авт. перевод с фр. Эльзы Триоле. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 336 с.
192036
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; пер. с фр. Э. Триоле ; [вступ. статья Т. Балашовой ; худож. В. Александров]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 304 с. : ил.
192037
  Меркулова Н.С. Базельские рекомендации и их влияние на конкурентоспособность банковских услуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 238-243
192038
  Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития / В. Андрианов, Е. Селявина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 171-190. – ISSN 0207-3676
192039
  Юданов Ю.И. Базельские фармацевты / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с
192040
   Базельский конгресс Первого Интернационала 6-11 сентября 1869 г. : протоколы конгрессов и конф. Первого Интернационала. – Ленинград : Партиздат, 1934. – XXVII, 189 с.
192041
   Базельский художественный музей. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 196 с.
192042
   Базельські принципи ефективного нагляду // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 27-31
192043
  Користін О.Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 145-151.
192044
  Ковальчук Г.І. Базельські стародруки XV-XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 3-37. – ISSN 2222-4203
192045
  Кравчук В.В. Базельські угоди: новий етап розвитку міжнародної системи оцінки ризиків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
192046
  Онікієнко С.В. Базельські угоди: протиріччя регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв
192047
  Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інформаційні ресурси окремих баз даних як джерело вивчення історичної спадщини українського народу. In the article are opened the information resources of databases as a source of study of a historical heritage of the Ukrainian people.
192048
  Жарких М.І. Бази даних в роботі польських пам"яткоохоронців // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; редкол.: Бредіс Н.Ю., Вечерський В.В., Вознесенська Г.О. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 127-129


  "Роботи по комп’ютеризації охорони пам’яток в Польщі зосереджені в Познанському археологічному музеї. Він створив, розвиває, поширює і підтримує дві програми управління базами даних : AZP_Fox є програмою обліку нерухомих пам’яток археології, а MuzArP – ...
192049
   Бази даних грунтів Болгарії, Молдови. Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору / С. Русєва, Ю. Розлога, М. Лунгу, Р. Вінтіла, Т. Лактіонова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 35-48 : рис. – Бібліогр.: 73 назв. – ISSN 0587-2596
192050
  Кеберле Н.Г. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник для студентів напрямів підгот. 6.040301 - "Прикладна математика", 6.040302 - "Інформатика" / Н.Г. Кеберле ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95
192051
  Лисенко Л. Бази даних щодо об"єктів промислової власності, доступних через Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 8. – С. 19-28. – ISSN 1608-6422
192052
  Декунова Н.В. Бази даних як основа ГІС / Н.В. Декунова, Р.В. Писаренко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 373-374
192053
   Бази даних:терміни та визначення : видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 32 с.
192054
  Ясенко О. Бази данних як об"єкт кібертерористичних атак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 170-172


  The article deals with the database hacking in the scope of cyberlerrorism and introduces its own classification of cyberattacks on databases. У даній статті йдеться про питання зламу баз даних у райках поняття кібертероризму, а також представлена ...
192055
  Рябухо О.М. Бази Єрмакова в скінченних розв"язних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наводиться характеризація в сучасних термінах результатів професора Київського університету Василя Єрмакова (1845-1922) про скінченні розв"язні групи. Results of professor of Kyiv University Vasil Er makov (1845-1922), concerned with finite soluble ...
192056
  Польовий М. Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-26
192057
  Булах Е.М. Базидиальные макромицеты Верхне-Уссурийского стационара (Южный Сихотэ Алиль) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Булах Е. М.; АН СССР, Дальневост. науч. биолого-почвенный ин-т. – Владивосток, 1977. – 22л.
192058
  Казьмирчук Г.Д. Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х pp. / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 228-230. – ISBN 978-966-171-565-2
192059
  Герасимова Г. Базилевич Василь Митрофанович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 14-15 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
192060
  Вербовий О.В. Базилевич Василь Митрофанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 153. – ISBN 96966-8060-04-0
192061
   Базилевич Василь Митрофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 162. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
192062
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18. – ISBN 978-966-439-754-1
192063
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
192064
   Базилевич Віктор Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 22. – ISBN 966-8352-11-4
192065
   Базилевич Віктор Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18-19. – ISBN 978-966-439-754-1
192066
   Базилевич Віктор Дмитрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 32. – ISBN 978-617-7530-19-9
192067
   Базилевич Віктор Дмитрович / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [слово про ювіляра: Л.В. Губерський]. – Київ : Освіта України, 2019. – 83, [1] с., [10] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 65-82. – ISBN 978-617-7777-49-5
192068
   Базилевич Віктор Дмитрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24-25. – ISBN 978-966-933-054-3
192069
   Базилевичу В.Д.-60! / Колеги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вітання з ювілеєм Віктора Дмитровича Базилевича - професора економічного факультету, доктора еконоічних наук, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету.
192070
  Іскорко-Гнатенко Базилівський М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7442-69-0
192071
   Базилюк Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9
192072
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1933. – 112с.
192073
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Ленинград, 1936. – 147 с.
192074
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1958. – 191с.
192075
  Демидов И А Базис и надсторйка в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов И А,; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – Куйбышев, 1955. – 17л.
192076
  Вербин А.И. Базис и надстройка / А.И. Вербин. – Москва, 1964. – 40с.
192077
  Макарин М.Г. Базис и надстройка / М.Г. Макарин. – Новосибирск, 1967. – 30с.
192078
  Глезерман Г.Е. Базис и надстройка в советском обществе / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 348с.
192079
  Баригян К.И. Базис и надстройка капиталистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Баригян К.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 24л.
192080
  Пашук А.И. Базис и надстройка советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашук А.И. ; М-во высш.образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1954. – 16 с.
192081
   Базис и надстройка социалистического общества. – Леининград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 170 с.
192082
  Славина М.А. Базис и надстройка. / М.А. Славина. – Петрозаводск, 1959. – 32с.
192083
  Грабовський В.К. Базис і надбудова : Матеріали на допомогу вивчаючим історичний матеріалізм / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 32 с.
192084
  Бойченко І.В. Базис і надбудова / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27. – ISBN 966-642-073-2
192085
  Наторіна А.О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 42-45. – ISSN 2306-6814
192086
  Грабовський В.К. Базис соціалістичного суспільства / В.К. Грабовський. – К, 1971. – 170с.
192087
  Росляков А.А. Базис та його вплив на ціни спотового та ф"ючерсного ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
192088
  Савчук В.С. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв"язків / В.С. Савчук, В.Д. Якубенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 49-63. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1811-3141
192089
  Муц Л.Ф. Базисні компоненти впливу міграційної політики на соціально-економічний стан держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 89-93. – ISSN 2306-6814
192090
  Мосесян Карлен Мнацаканович Базисные графы некоторых упорядочений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мосесян Карлен Мнацаканович; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1976. – л.
192091
  Тунтула А. Базисные свойства и возрастное деление личностных источников доказательств в антикриминальном судопроизводстве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 302-303
192092
  Вега К.Э. Базисные свойства подсистем собственных функций одного класса краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вега К.Э.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М, 1972. – 10л.
192093
  Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным языкам. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Вятютнев М.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
192094
  Бондаренко Б.А. Базисные системы полиномиальных и квазиполиномиальных решений уравнений в частных производных / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1987. – 145с.
192095
  Стешенко А.И. и Филиппов Г.Ф. Базисные функции представлений группы вращений в А-1-мерном пространстве и коллективные движения атомных ядер / А.И. и Филиппов Г.Ф. Стешенко. – К., 1972. – 18с.
192096
   Базисный фортран. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 199 с. : ил.
192097
  Гемст В.К. Базисный ФОРТРАН. / В.К. Гемст. – Рига, 1976. – 116с.
192098
  Орехов Б.И. Базисы в пространствах аналитических функций, порожденные дифференциальными уравнениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Орехов Б.И.; Ростовский гос.ун-т. – 13л.
192099
  Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кёте / М.М. Драгилев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
192100
  Тяхт Теомас Константинович Базисы и мультипликаторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тяхт Теомас Константинович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
192101
  Визитей В.Н. Базисы из подпространств и их применение к разложениям по собственным и присоеденительным векторам операторов и операторных пучков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визитей В.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
192102
  Щека С.А. Базит-гипербазитовые интрузии и включения в эффузивах Дальнего Востока / С.А. Щека. – Москва, 1983. – 167с.
192103
  Грудинин М.И. Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной области / М.И. Грудинин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 156с.
192104
   Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения юга Восточно-Европейской платформы : (платформенная стадия развития). – Москва : Недра, 1973. – 294 с. : ил., табл,
192105
   Базитовые комплексы Сибири и Дальнего Востока : cборник научных трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1983. – 126 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
192106
  Колодезников И.И. и др. Базитовый вулканизм Восточной Якутии / И.И. и др. Колодезников. – Иркутск, 1988. – 142с.
192107
  Винниченко І. Базінер Роман Іванович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 263-264. – ISBN 978-966-7863-77-7
192108
  Тарнавський А.А. Базова SWOT модель системи ECTS в Україні / А.А. Тарнавський, Е.Р. Бодунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 156-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  В научно-аналитическом исследовании представлены значимые факторы, влияющие на внедрение системы ECTS в Украине, разработана базовая SWOT модель системы ECTS в Украине. Ключові слова: вища школа України, система ECTS, стандарт, якість освіти, SWOT ...
192109
  Круглов І.С. Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об"єкт трансдисциплінарної геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 168-178. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
192110
  Соневицький Ростислав Базова економічна фінансова та ділова термінологія = Basic economic financial and business terminology:English-ukrainian dictionary : Англо-український словник: 5600 термінів і 800 пояснень / Соневицький Ростислав. – Тернопіль : Збруч, 2001. – 340с. – ISBN 966-528-150-Х
192111
  Предборський В.А. Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 3-8
192112
  Демчук Т.В. Базова лексика сучасної китайської мови: структурно-фукціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 357-365


  Стаття присвячена вивченню структури та функціонального потенціалу базової лексики сучасної китайської мови. Статья посвящена изучению структуры и функционального потенциала базовой лексики современного китайского языка. The article investigates the ...
192113
  Внукова Н.М. та інш. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-21
192114
  Уваркина О. Базова модель новітньої української освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 9-12. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається новітня модель української освіти у контексті її розвитку в кінці XX - на початку XXI ст. Звертаючись до джерел етнопедагогіки, автор виокремлює традиційні напрями виховання дітей та молоді в Україні, які роблять вітчизняну ...
192115
  Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 120-127. – ISSN 0132-1331
192116
  Гриневецький В.Т. Базова природничо-географічна інформація у структурі комплексного моніторингу столичного регіону України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 152-162. – Бібліогр.: 26 назв
192117
  Бондаренко З. Базова роль вищої математики в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій / З. Бондаренко, С. Кирилащук, Г. Черноволик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 80-90. – ISSN 2312-5993
192118
  Розіна О.Ф. Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 165-174
192119
  Пожарицька О. Базова таксономія електронної літератури: роди та види // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 72-78. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглядається електронна література як новий тип літератури, що став типовим для ери інформації. З’явившись із традицій друкованої літератури, вона є майже повністю залежною від комп’ютера, що мотивує необхідність виявлення нових видів літератури та ...
192120
  Довбенко М. Базова теорія економічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
192121
  Ткач І. Базова функція сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 59-66. – ISSN 1993-6788
192122
  Луговий В. Базовані на дослідженнях викладання і навчання в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, В. Захарченко, В. Ткаченко // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 3


  Про семінар для національних експертів з реформування вищої освіти "Базовані на дослідженнях викладання і навчання: від національної та інституційної політики до практики". Метою семінару був розгляд різних прикладів та підходів до базованого на ...
192123
  Вожняк П. Базовая инфляция: некоторые методы расчета и выбора наилучшего показателя (на примере Украины) / П. Вожняк, Н. Михайличенко // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 336-349. – ISBN 5-94716-027-7
192124
   Базовая культура личности : теорет. и метод. проблемы : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1989. – 149 с.
192125
  Гурова Н.В. Базовая лексика и морфология английского подъязыка металлургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Гурова Н.В.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
192126
  Гнаткевич Ю.В. Базовая лексика научно-технической литературы / Ю.В. Гнаткевич, Т.А. Волощук. – К, 1979. – 68с.
192127
  Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 195-205. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0130-2914
192128
   Базовая система микроэлементных нормативов времени : (БСМ-I) : метод. и нормат. материалы. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1989. – 122, [1] с.
192129
   Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
192130
   Базове фінансування і захист інтелектуальної власності / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
192131
   Базове фінансування отримають кращі // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1


  135 вишів подали в МОН документи для проходження незалежної атестації. Серед кращих буде розподілено 100 млн. гривень бюджетного фінансування.
192132
   Базовий - урядовий законопроект / Л. Гриневич, С. Квіт, І. Кириленко, М. Стріха, А. Загородній, Н. Шульга, О. Скрипник; шпальти підготував Дмитро Шульга // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти відбулося обговорення законопроектів "Про наукову і науово-технічну діяльність". Фрагменти виступів.
192133
  Лук"янчиков О.М. Базовий державний соціальний симулякр // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 338-348. – ISSN 2524-0323
192134
  Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує Верховній Раді України для розгляду в повторному першому читанні доопрацьований проект Закону України "Про освіту". На розширеному засіданні презентували зміни, які напрацювала робоча група, відбулося фахове обговорення.
192135
  Шулікін Д. Базовий закон: чи скоро фінішна пряма? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендував ВР відправити проект закону "Про освіту" № 3491 на повторне читання. Заступник міністра освіти і науки П. Хобзей презентував зміни, які були внесені порівняно з попередньою редакцією.
192136
  Латигіна А.Г. Базовий курс англійської мови з економіки = Basic English of economics : підручник / А.Г. Латигіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. назва парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 385. – ISBN 966-629-282-3
192137
  Демчук Н.М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 65-71. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
192138
  Шиян Р. Базовий стандарт / підготовил Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
192139
   Базовий тематичний словник з іспанської мови : близько 10 000 слів та словосполучень. – Київ : Ленвіт, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7043-16-9
192140
  Лялецький О.О. Базові властивості ([тета])-неперервних функцій, які діють на біповних частково впорядкованих множинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню спеціального поняття неперервності функції, яка діє на біповних частково впорядкованих множинах. Доводиться теорема про теоретико-порядкову характеризацію класу таких функцій, та наводяться деякі базові властивості цих ...
192141
  Волошенко А. Базові детермінанти й основні концепти антикорупційного дирижизму в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 22-38. – ISSN 1605-2005
192142
  Проценко І.В. Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
192143
   Базові дефініції з економіки : навч. посібник / [О.О. Бабицька, С.В. Бойко, А.М. Гура та ін.] ; за заг. ред. д-рів екон. наук, проф. П.І. Юхименка, О.А. Шуст ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква : Білоцерківский навчально-науково-виробничий комплекс "Освіта", 2017. – 260 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2667-05-9
192144
  Ушенко Н.В. Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства / Н.В. Ушенко, І.М. Кушал // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 82-87. – ISSN 2221-8440
192145
  Бартош О.П. Базові дисципліни у підготовці соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" у Великій Британії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 14-18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
192146
  Дроб О.М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
192147
  Назимко О.В. Базові елементи трудового права в сучасному законодавстві Латвії у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 2219-5521
192148
  Романова Н.В. Базові емоції та процеси їх номінації у сучасній німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 98-106. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
192149
  Буцька Л.В. Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 97-105. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
192150
  Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов"язання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 50-53
192151
  Спак Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах : облік у банках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
192152
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / Бебик В.М. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 384 с. – ISBN 966-608-024-9
192153
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик; МАУП. – 2-ге вид., стереот. – Київ : МАУП, 2001. – 384с. – ISBN 966-608-116-4
192154
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.М. Бебик. – Київ : МАУП, 1994. – 124с. – ISBN 5-86926-050-7
192155
  Ткаченко Н. Базові засади фінансового контролінгу стійкості суб"єктів господарювання // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 314-320. – ISSN 2411-5215
192156
  Гедікова Н.П. Базові імперативи сучасної консервативної ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С . 105-108. – ISSN 2077-1800
192157
  Афонін О. Базові індикатори українського книжкового ринку // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 6-10


  На основі детального аналізу статистики друку останніх років розглядаються два головні базові індикатори українського ринку видавничої продукції – видання кни- жок та книжкова торгівля. Author research the statistics of printed issues in recent years ...
192158
  Дубенко О.Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 261-267


  У статті надається аналіз еволюції ключових категорій лінгвістичної поетики, що сформувалися в межах її риторико-герменевтичного та когнітивно-дискурсивного напрямків. Визначаються сутнісні характеристики цих базових понять, що є центральними для ...
192159
  Вжещ Я.Л. Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 23-27
192160
  Сільченко С. Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 54-58
192161
  Кравець А.Ю. Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 326-333
192162
  Хімчук Л. Базові компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема сучасності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 149-160. – ISSN 2312-5993
192163
  Гусак П.М. Базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / П.М. Гусак, І.І. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 99-104. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин та окреслено вміння, які повинен проявляти майбутній соціальний педагог у межах цих компетентностей.
192164
  Коломієць В.М. Базові компоненти формування людського капіталу // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 145-147. – ISBN 978-9934-571-33-6
192165
  Плаксіна І.Ю. Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 74-77. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
192166
  Сіменко І. Базові концептуальні положення управлінського аналізу у забезпеченні ефективності функціонування підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 135-145. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто систему управління як самостійний об"єкт аналізу.
192167
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями освітянської галузі України в останнє десятиліття XX ст. - 10-ті роки XXI ст.
192168
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями 32освітянської галузі України в останнє десятиліття ХХ ст. - 10-ті роки ХХІ ст.
192169
  Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наук. доп. / Шестаковський О.П., Білоус Є.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7515-7
192170
  Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
192171
  Шандор Ф.Ф. Базові механізми побудови туристичної господарчої організації / Ф.Ф. Шандор, Т.П. Данканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 27)
192172
  Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
192173
  Хорошковський В. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ та Світовим банком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-38
192174
  Маніло Ю.В. Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 71-75. – ISSN 2220-7481


  Надано аналіз професійної діяльності футбольних арбітрів різної кваліфікації протягом року. На підставі тестування функціональної та фізичної підготовленості, визначених показників морфофункціонального стану розроблено базові моделі підготовленості ...
192175
  Борсуковський Ю.В. Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 85-89. – ISSN 2409-7292
192176
  Ященко В.О. Базові операції побудови нейроподібних мереж, що ростуть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З метою апаратної реалізації нейроподібних мереж, що ростуть, задаються базові оперши їх побудови The based operations of the building neural-tike growing networks are defined for the haridware realization.
192177
  Васейко Ю. Базові опозиції семантичного поля темпоральності у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
192178
  Курбан О. Базові основи системного PR-планування / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Подано аналіз основ системного планування PR-процесів. Як його базову систему представлено Корпоративну комунікаційну концепцію, що охоплює три рівні: стратегічний, тактичний і ситуативний.
192179
  Бардин Н. Базові основи теорії справедливості Д. Ролса // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 8-9
192180
  Баранов І. Базові параметри демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 29-36.
192181
  Пузирьова П.В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 158-162
192182
  Білоус І.В. Базові підходи щодо визначення ефективності функціонування ринку корпоративних облігацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-7
192183
  Гула Р.В. Базові політичні концепти національних моделей консерватизму в Україні у 1900–1914 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 55-101. – ISSN 2518-7546
192184
  Свірко С.В. Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 214-225. – ISSN 2310-9734
192185
   Базові положення побудови профілактично-оздоровчих програм для працівників атомних електростанцій / М.В. Дутчак, О.В. Андрєєва, О.Б. Лазарєва, О.Л. Благій, І.В. Хрипко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 81-85 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-7894
192186
  Козик В.В. Базові положення теорії кризового стану підприємства / В.В. Козик, О.Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 13-19. – ISSN 0321-0499


  Запропоноване власне тлумачення кризовго стану підприємства. Проаналізовано класифікації криз.
192187
  Пшик-Ковальська Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / Пшик-Ковальська, Н.Я. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 182-186. – ISSN 0321-0499
192188
  Римар Є.Ф. Базові понятійні характеристики концепту [текст турецькою мовою] в турецькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 61-67


  Стаття присвячена аналізу феномену війни у соціологічному, філософському та етичному аспектах, зіставленню семантичних ознак за позиціями слотів. Проведено розпізнавання війни в побутовій, професійній та науково-професійній сферах. Створено узагальнену ...
192189
  Байсарович І.М. Базові поняття екологічної геології : навч. посібник / І.М. Байсарович, М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2008. – 124с. – ISBN 966-95774-0-8
192190
   Базові поняття лінійної алгебри : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Мальчиков В.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : табл. – На обкл.: Базові поняття лінійної алгебри : Практичні заняття. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-05-9
192191
   Базові поняття лінійної алгебри : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С.В. Сирота, О.Т. Голуб]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-08-0


  Пр. №3252BR з дефектом: текст надруковано неякісно
192192
  Коляда Е. Базові поняття сенсорної лінгвістики / Е. Коляда, Т. Лісінська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 125-132. – ISSN 2410-0927
192193
  Філіпенко А.В. Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб"єкта // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 363-370
192194
  Кіндратів Е.О. Базові принципи і система оцінювання навчальних досягнень студента при реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 121-126. – ISSN 2521-1455
192195
  Мірошниченко С. Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 261-269. – ISSN 1026-9932
192196
  Лисенко О. Базові принципи післядипломної освіти лікарів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 7-11. – ISSN 2078-1687
192197
  Когутюк В.Ю. Базові принципи стандартизації державного управління виборчим процесом в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 33-37. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
192198
  Лазаренко С.Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 116-119. – ISSN 2306-6814
192199
  Оверчук Л.П. Базові принципи управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 132-133. – Бібліогр.: 7 назв
192200
  Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
192201
  Куц Г. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 525-527. – ISSN 2076-1554
192202
  Велика І.О. Базові семантичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 123-126
192203
  Єчкало Ю. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 95-98. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
192204
  Литвиненко Т. Базові складові поняття "конкуренція" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-75. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  На основі врахування еволюції поглядів на конкуренцію розкрито сутність конкуренції як системи відносин супер-ництва між суб"єктами ринку, які мають мотив досягти переваг в умовах певної ринкової структури. The article deals with the competetivness as ...
192205
  Захарченко Н.В. Базові тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки" у полемічному трактаті М. Лютера "[текст німецькою мовою]" ( "Про війну проти турків") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 198-203


  У статті досліджено основоположні тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки": тактики пояснення, заклику та звинувачення. Інтерпретація тактик дозволила зазначити мовні засоби, які використовує М. Лютер для досягнення цілі – критики опонента ...
192206
  Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 27-39. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
192207
  Глушко О. Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено стан розроблення понятійно-категоріального апарату з проблеми трансформацій в освіті вітчизняними вченими. Автор аналізує сучасні підходи до понять "модернізація", "реформування", "трансформація". The article highlights the ...
192208
  Павлова О.О. Базові терміни і поняття в літології : довідник / О.О. Павлова, Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59
192209
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посібник / В.А. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 335, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-933-007-9
192210
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посібник / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 527, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-732-9
192211
  Абрамов В.О. Базові технології комп"ютерних мереж : навч. посібник / Абрамов В.О., Клименко С.Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т лідерства та соц. наук, Каф. інформатики. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2011. – 234, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 234
192212
  Абрамов В.О. Базові технології комп"ютерних мереж : (з практ. роботами на мережевому обладнанні D-Link) : навч. посібник / Абрамов В.О., Клименко С.Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т лідерства та соц. наук, Каф. інформатики. – (3-є вид.). – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – 262, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Слов. термінів: с. 253-261. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-966-2459-21-0
192213
  Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 3-9
192214
  Печенюк Д.О. Базові умови політики за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Ліберальна демократія, на думку Б. Барбера, виявляється неспроможною адекватно відреагувати на виклики сьогодення, її головний недолік полягає у концентрації на приватних інтересах, в той час як загальні інтереси, спільне благо, цілі спільноти і ...
192215
  Артюшин Л.М. Базові умови прийняття рішення щодо створення автоматизованої системи управління груповим застосуванням безпілотних літальних апаратів / Л.М. Артюшин, О.А. Кононов, Ю.В. Шморгун // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 49-54. – ISSN 2311-7249
192216
  Петрима М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0131-775Х
192217
  Шелестова А. Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України / Анна Шелестова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовано вживання та розкрито значення поняття електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України. Проаналізовано різні погляди науковців щодо класифікації функцій документів, їх характеристик і складу. Визначено та ...
192218
  Семенченко Ф.Г. Базові характеристики політичних цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 263-274
192219
  Романенко О.В. Базові цінності австрійської етнокультури крізь призму мовного контактування // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 52-61. – ISSN 2075-4205
192220
  Бойко С. Базові цінності українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-24. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізуються результати емпіричного дослідження базових цінностей у трех групах українців (школярів, студентів і вчителів) за допомогою методики С. Шварца. Здійснюється порівняння найбільш привабливих цінностей для різних поколінь респондентів. ...
192221
  Сердюк Н. Базові цінності українського суспільства як орієнтири розвитку конституційного ладу в умовах глобалізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 467-470
192222
  Филюк В. Базові чинники концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано чинники, які посилюють тенденції до концентрації ринків в усіх економічних системах. Проаналізовано причини активізації цих процесів у вітчизняній економіці. Систематизированы факторы, усиливающие тенденции к концентрации рынков во ...
192223
  Мусаева Севда Гасым кызы Базовое понятие и субстанциональный механизм налогового планирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-100 : рис. – Библиогр.: 6 назв
192224
  Чернышенко С.В. Базовое программное обеспечение ЭВМ типа ІВМ РС. / С.В. Чернышенко. – Днепропетровск, 1991. – 136с.
192225
   Базовое состояние зооценозов суши в ландшафтах региона Игналинской атомной электростанции = Basis state of landscape zoocenoses in the region of the Ignalina atomic power station. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 214, [1] с. – Библиогр.: с. 202-207. – (Серия "Теплоэнергетика и окружающая среда" ; т. 7)
192226
  Литвин В. Базовою основою нашої національної ідеї має стати ідея землі. // Сільські вісті, 2004. – 23 липня


  [Доповідь на другому етапі VI з"їзду НАПУ голови партії, Голови Верховної Ради України, 10 лип. 2004 року]
192227
  Платоненко Е.И. Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь / Е.И. Платоненко, В.С. Гальцов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 364-372


  У статті розглянуті основи інноваційного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Відзначено, що позитивний ефект може бути досягнутий через активізацію інноваційної діяльності адміністративно-територіальних одиниць з метою створення нової ...
192228
  Вархотов Т. Базовые концептуальные конструкции и мысленные эксперименты в экономической теории / Т. Вархотов, О. Кошовец // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-41. – ISSN 0207-3676
192229
  Пономарев М.Ф. Базовые матричные кристаллы : Проектирование специализированных БИС на их основе / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев, А.В. Фомичев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 81 с.
192230
   Базовые матричные кристаллы и матричные БИС / [В.Г. Домрачев, П.П. Мальцев, И.В. Новаченко, С.Н. Пономарев]. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 224, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 223-225. – (Электроника: перспективная элементная база и применение)
192231
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 31-41
192232
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-28
192233
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36
192234
  Петренко В. Базовые метафоры психологических теорий // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 2071-9788
192235
  Петренко В.Ф. Базовые метафоры психологических теорий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-23. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
192236
  Кравец О.В. Базовые основы и принципы управляемой инфузионной терапии у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости / О.В. Кравец, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 15-25. – ISSN 2224-0586
192237
  Аллахвердиев М.М. Базовые отрасли индустрии и экономический рост : по материалам АзССР / М.М. Аллахвердиев, С.В. Габузова ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1985. – 133 с. – Библиогр.: с. 129-132
192238
  Прокопьева И.П. Базовые положения и критерии рациональной инвестиционной политики / И.П. Прокопьева, А.Ю. Сметанов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются аксиомы и принципы выбора вариантов инвестиционной политики.
192239
  Балл Г.А. Базовые понятия общей теории задач / Г.А. Балл. – К, 1979. – 26с.
192240
  Багиров А.Р. Базовые правовые основы получения правовой помощи в Германии: анализ зарубежного опыта с целью разработки соответствующего законодательства в Республике Азербайджан // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-229. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
192241
  Гулиев А. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 593-599. – ISSN 1563-3349
192242
  Агарков В.А. Базовые принципы психотерапии последствий психической травмы. Память после психотравмирующего переживания // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-15
192243
  Коханов А.Б. Базовые средства видеоинформационных систем с гибридным кодированием изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Коханов А.Б.; Одес. гос. политехн. ун-т. – Одесса, 1993. – 18л.
192244
  Андриянова В.И. Базовые факторы современной образовательной политики в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 110-113


  В статье характеризуются особенности современной образовательной системы. Определяется роль личности как главная ценность процесса обучения. Подчеркивается значимость взаимодействия педагога с инфосредой. Раскрывается основная направленость ...
192245
  Лапин Н. Базовые ценности населения и российская либерализация // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.70-90. – ISSN 0207-3676
192246
  Магун В.С. Базовые ценности россиян в европейском контексте / В.С. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.5-22. – ISSN 0869-0499
192247
  Магун С В. Базовые ценности россиян в европейском контексте (Окончание) / С В. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С.5-17. – ISSN 0869-0499
192248
   Базовый комплекс задач второй очереди отраслевых подсистем АСПР : науч. тр. – Москва : НИИПИН, 1982. – 134 с. – Библиогр. в конце работ
192249
  Семчук Н. Базовый напор // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Новая редакция ГПК вносит существенные новации в базовые требования к исковому заявлению.
192250
  Васильева А.Н. Базовый потенциальный словарь для чтения художественной литературы на продвинутом этапе обучения / А.Н. Васильева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 58с.
192251
   Базовый принцип конструирования РЭА / Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин; Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин ; под ред. Е.М. Парфенова. – Москва : Радио и связь, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 116-119. – (Библиотека радиоконструктора)
192252
  Мкртчян К.А. Базумский хребет в системе Севанской тектонической зоне Малого Кавказа (стратиграфия, интрузивы, тектоника, металлогения и история развития.) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мкртчян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 36л.
192253
  Бунчук В.А. Базы горючего Германии / В.А. Бунчук, И.Т. Жуков. – М.-Л., 1947. – 132с.
192254
  Мартэн Д. Базы данных / Д. Мартэн ; пер. с фр. – Москва : Радио и связь, 1983. – 168 с.
192255
  Змитрович А.И. Базы данных / А.И. Змитрович. – Минск : Университетское, 1991. – 270с.
192256
  Глушаков С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько. – Харьков : Фолио, 2002. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1257-1
192257
  Хомоненко А.Д. Базы данных : Учебник для высших учебных заведений / Под ред.: А.Д. Хомоненко. – 4-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2004. – 736с. – ISBN 5-7931-0284-1
192258
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 " Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0394-0
Кн. 2 : Распределенные и удаленные базы данных. – 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260
192259
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0377-3
Кн. 1 : Локальные базы данных. – 2012. – 349, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 337
192260
   Базы данных в автоматизированных региональных системах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 257, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
192261
  Кроув Т. Базы данных в административных информационных системах / Т. Кроув, Д. Эйвисон. – М, 1983. – 168с.
192262
  Смирнов С.В. Базы данных временных рядов / С.В. Смирнов, Е.В. Стариков. – М., 1991. – 37с.
192263
  Лори П. Базы данных для микро-ЭВМ / П. Лори. – Москва : Машиностроение, 1988. – 136с.
192264
   Базы данных и DMS-170. – Ленинград : [б. и.], 1983. – 141 с.
192265
   Базы данных и знаний в автоматизированных региональных системах : cб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1991. – 309, [3] с. – Библиогр. в конце работ. – ISBN 5-12-001711-8
192266
  Редько В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. Бесараб. – Москва : Знание, 1987. – 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Математика, кибернетика / Издательство "Знание" ; № 6/1987)
192267
  Грушка И. Базы данных и ЭВМ в инженерной геологии: Аналитическо-информационный обзор / И. Грушка, И. Мареш. – Прага, 1981. – с.
192268
  Бочаров Б.П. Базы данных картотеки книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 38-57
192269
  Ульман Д. Базы данных на паскале / Д. Ульман. – Москва : Машиностроение, 1990. – 367с.
192270
  Московкин В.М. Базы данных научной информации и онлайновые поисковые инструменты: использование для управления знаниями // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 18-29. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы основные зарубежные библиграфические базы данных и поисковые инструменты, включая полнотекстовые БД открытого доступа.
192271
   Базы данных по праву sui generis в Германии, России и Европейском союзе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (32). – C. 9-12. – ISSN 2072-4322
192272
  Якимчик А.И. Базы данных цитирований и идентификаторы исследователей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 78-108 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
192273
   Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх; В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх ; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2000. – 352 с. – ISBN 5-89251-089-1
192274
  Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Брегг; Томас Конноли, Каролин Бегг. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 1440 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0527-3
192275
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : Учебное пособие / М.П. Малыхина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 512с. – ISBN 5-94157-310-3
192276
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.П. Малыхина. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 10 с., 518 с. – ISBN 978-5-94157-941-9
192277
  Ураков Х. Базы дуг и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Ураков Х.; АН УзССР. Объединен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 9л.
192278
  Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем : учебное поособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Прикладная математика и информатика" , "Информат. и вычислит. техника" и спец. "Прикладная математика" (по областям), "Прикладная математика и информатика" / Т.А. Гаврилова Т.А., Хорошевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – ISBN 5-272-00071-4


  Базовый курс для студентов высших учебных заведений
192279
  Четвериков В.Н. др. Базы и банки данных : Учебник / В.Н. др. Четвериков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245с.
192280
  Марион Д. Базы и империя / Д. Марион. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 222 с.
192281
  Чайкин С.Ф. Базы индивидуального строительства, их проектирование и размещение в экономических районах / С.Ф. Чайкин. – М., 1970. – 208с.
192282
  Панькова С. Баилевич Василь Митрофанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 56-63. – ISBN 966-02-3529-1
192283
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Х.-К., 1931. – 160с.
192284
  Константинов А. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвременен българин / Алеко Константинов ; Под ред. Симеон Русакиев. – София, 1948. – 214 с. – Вступ. статья: Предговор / Русакиев С.
192285
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1968. – 215с.
192286
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1988. – 464с.
192287
  Константинов А. Бай Ганьо : неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина / Алеко Константинов ; З болг. перекл. Жан Макаренко. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 12)
192288
   Бай юй цзин : (cутра ста притч). – Москва : Наука, 1986. – 127 с. – (Памятники письменности Востока ; 76)
192289
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1967. – 94 с.
192290
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 57 с.
192291
  Токарский В.А. Байбак и другие виды рода сурки / В.А. Токарский. – Харьков, 1997. – 304с.
192292
  Мулдагалиев Д. Байга / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1966. – 151 с.
192293
  Елагечев И.З. Байга / И.З. Елагечев. – Новосибирск, 1971. – 172с.
192294
  Хакимов А.Х. Байга : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
192295
  Хакімов А.Х. Байга / А.Х. Хакімов. – К., 1985. – 255с.
192296
  Шаханов Т. Байга. Стихи. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1966. – 51с.
192297
  Грушевський М.С. Байда-Вишневецький в поезії й історії / М. Грушевський. – Київ : Друк.1-ої Київськ.Друк. Спілки, 1909. – 32 с. – Відюитка з "Записок Українського Науковго Товариства в Київі. К. 3. 1909"
192298
  Слісаренко О. Байда : лірика / О. Слісаренко, 1928. – 147 с.
192299
  Грінченко Б.Д. Байда й інші оповідання / Борис Грінченко. – [Київ] : Hакладом Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 32 с. : портр. – (Видавництво "Відpодженнє" ; Ч. 21)
192300
  Куліш П.О. Байда Князь Вишневецькій : Дpама (1553-1564) / П.А. Кулиш. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1884. – 158 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108215 дефектний, без обкл.
192301
  Герасимова В.А. Байдарские ворота / В.А. Герасимова. – Москва, 1956. – 274с.
192302
  Сирук М. Байден відкрив власний інститут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 10


  Віце-президент США Джозеф Байден відкрив у рідній альма-матер - університеті штату Делавер Інститут Байдена. Цей новий дослідний і політичний заклад займатиметься внутрішніми проблемами, включаючи економічну реформу, екологічну стійкість, систему ...
192303
  Лук"янчук Г. Байден і Путін провели переговори: на Україну чекає відкладена війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14 грудня - 28 грудня (№ 47/48)
192304
  Лук"янчук Г. Байден і Україна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
192305
   Байден: Думайте про суспільство! / М. Сірук, А. Гетьманчук, М. Капітоненко, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 5). – С. 3


  Віце-президент США - про необхідність такої мотивації для українських політиків.
192306
  Борисенко Т. Байдужих не було // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про презентацію в ІМВ мистецької галереї "Ява" та відкриття виставки "Чудотворець", які викликали інтерес у студентів Ін-ту.
192307
  Мізінська Я. Байдужість // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 205-218


  "У переліку аксіологічних категорій, наскільки мені відомо, відсутня категорія байдужості. Можна сказати, що й мораль - сфера вправляння у вчинках, оцінюваних за нормами добра та зла, і її теорія - етика, залишаються однаково байдужими до байдужості. ...
192308
  Теліга Тетяна Байдужість у вихованні дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 28 : фото
192309
  Хвостенко Е.С. Байесовские методы анализа и управления в экономике / Е.С. Хвостенко. – Днепропетровск, 1983. – 88с.
192310
  Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. / А. Зельнер. – М., 1980. – 438с.
192311
  Савчук В.П. Байесовские методы статистического оценивания. / В.П. Савчук. – Москва : Наука, 1989. – 322 с.
192312
  Гупал А.М. Байесовские процедуры распознавания гематологических заболеваний / А.М. Гупал, Н.А. Гупал, А.Л. Тарасов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 118-124. – ISSN 0023-1274
192313
  Болгов М.В. Байесовский прогноз минимального стока в нестационарных условиях с учетом возможных изменений климата / М.В. Болгов, Е.А. Коробкина, И.А. Филиппова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
192314
  Дубініна С.В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дубініна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
192315
  Гриців Н.М. Байка "The Hare and Many Friends" Джона Гея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 245-250. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
192316
  Драгоманов М.П. Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 1-31


  Зміст: Тексти: старопольські, старочеські і церковно-славянський - байки про вужа в домі ; На Святоюрській горі : поема / Іван Франко ; Староруська притча про гадюку в домі ; Притча про захланність / Іван Франко
192317
   Байка і притча в українській літературі XIX-ХХ в.. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 347 с. – (Літературна бібліотека)
192318
  Парфенова М. Байкал - 337 // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-75. – ISSN 1728-8568
192319
  Буянтуев Б.Р. Байкал - жемчужина Советского Союза : (научно-популярный очерк) / Б.Р. Буянтуев. – Улан-Удэ, 1973. – 31с.
192320
  Балков К.Н. Байкал - море священное / К.Н. Балков. – М, 1989. – 319с.
192321
  Дроздов А.П. Байкал - море синее. / А.П. Дроздов, Г.Н. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
192322
  Соболев И.В. Байкал - сине море / И.В. Соболев. – М, 1980. – 415с.
192323
  Ольхон А.С. Байкал / А.С. Ольхон. – М., 1945. – 83с.
192324
  Кожов М.М. Байкал / М.М. Кожов. – Иркутск, 1948. – 28с.
192325
  Верещагин Г.Ю. Байкал : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Москва : Географгиз, 1949. – 228с
192326
  Саркисян С.Г. Байкал / С.Г. Саркисян. – Москва, 1955. – 80с.
192327
  Давыдов В.Т. Байкал : рисунки, текст, оформление / В.Т. Давыдов; ред.: Е. Буторина. – Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
192328
   Байкал : многокрасочный альбом с кратким описанием сибирской жемчужины природы и национальной гордости СССР озера Байкал. – Иркутск : Лимонол. ин-т Сиб. отд-ния Акад. наук СССР, 1964. – 60 с. : фотоальбом
192329
  Латьева Л.В. Байкал / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1965. – 75с.
192330
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Москва : Наука, 1966. – 165с. – (Научно-популярная серия)
192331
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Иркутск, 1971. – 176с.
192332
   Байкал : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1971. – 155 с.
192333
   Байкал : фотоальбом. – Москва : Планета, 1982. – [224] с.
192334
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – Иркутск, 1984. – 367с.
192335
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 1987. – 380с.
192336
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 288 с. : ил. – ISBN 5-244-00220-1
192337
   Байкал в произведениях художников : [изоматериал : альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12 с., 24 отд. л. ил. в папке
192338
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – Иркутск, 1953. – 47с.
192339
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – 4-е изд. испр. – Иркутск, 1963. – 98 с.
192340
   Байкал и проблема чистой воды в Сибири : (коллективный доклад Лимнол. ин-та СО АН СССР, Гос. ун-та им. А. А. Жданова, кафедры общей гигиены Иркут. мединститута и Байкальской бассейновой инспекции по использованию и охране водных ресурсов). – Иркутск : [б. и.], 1968. – 54 с.
192341
  Ващенко Богдана Байкал порабощают водоросли. Чужие на Байкале / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 50-57 : фото
192342
  Москаленко Б.К. Байкал сегодня и в 2000 году / Б.К. Москаленко. – Иркутск, 1978. – 128с.
192343
  Берг Л.С. Байкал, его природа и значение в народном хозяйстве : стенограмма публичной лекции, прочит. в Москве / Л.С. Берг. – Москва : Правда, 1948. – 15 с. – Библиогр.: с. 15. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний)
192344
  Ольхон А. Байкал. / А. Ольхон. – Иркутск, 1946. – 230с.
192345
  Верещагин Г.Ю. Байкал. : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170с.
192346
  Лебединский Б. Байкал. / Б. Лебединский. – Иркутск, 1966. – 10 с.
192347
   Байкал. Граница льда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 58-62 : фото
192348
  Некрасов Андрій Байкал. По той бік льоду / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 114-121 : фото
192349
   Байкала-озера сказки : [сб. : в 2 кн. ]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во. – ISBN 5-7424-0042-Х
[Кн.] 1 : Волшебные сны Подлеморья; Вечные люди и живая вода; Так рождались реки и горы. – 1988. – 286, [1] с. : Цв. ил. – Библиогр. в примеч.
192350
   Байкала-озера сказки. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
Кн. 2 : Небесные олени; Счастье и горе; Солнце Подлеморья. – 1988. – 319 с.
192351
   Байкало-Амурская магистраль : указ. лит. (1925-1974 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ, 1974. – 555 с.
192352
  Шинкарев Л.И. Байкало-Амурская магистраль / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1975. – 96с.
192353
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – Свердловск, 1961. – 67с.
192354
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – М, 1963. – 45с.
192355
  Яковлев В.М. Байкальская астроблема - вероятный захороненный метеоритный кратер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 81-84 : карта. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
192356
  Маймусов Д.Ф. Байкальская горная страна: уникальность природы, ресурсы и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 17-23 : Карта. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
192357
  Степанов М.Н. Байкальская повесть / М.Н. Степанов. – Москва, 1959
192358
  Степанов М.Н. Байкальская повесть. / М.Н. Степанов. – Улан-Удэ, 1956. – 231с.
192359
   Байкальская сторона : краеведческий сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное отделение. – ISBN 5-7424-0170-1
Вып. 1 : Книга о родном крае: история, природа, богатства, проблемы сибирской земли, леса, рек и озер, среди которых живем. – 1988. – 288 с.
192360
  Шмаков А.А. Байкальские встречи / А.А. Шмаков. – Иркутск, 1946. – 83с.
192361
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
192362
   Байкальские дороги : повести. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1978. – 33 7с.


  Найденыш Очиров, Н. Соседи Шиханов, М. Ледовая дорога Балков, К. Дороги кончаются здесь Балабаев, А. ; Щитов, А. Улыбка Шара Шутхэра Шубин, С.
192363
  Криштофович А.Н. Байкальские или континентальные, мезозойские отложения СССР / А.Н. Криштофович. – [Ленинград], 1939. – [8] с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
192364
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 368с.
192365
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
192366
   Байкальские легенды и предания. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Улан-Удэ, 1984. – 256 с.
192367
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
192368
  Стариков В.А. Байкальские рассказы. / В.А. Стариков. – М, 1958. – 55с.
192369
  Галсанов Ц. Байкальские стихи / Ц. Галсанов; пер. с бурят-монгол. – Москва : Советский писатель, 1950. – 124 с.
192370
   Байкальский геодинамический полигон : методика исследования и первые результаты изучения современных движений земной коры. – Новосибирск : [б. и.], 1970. – 174 с.
192371
  Костюхин М.Н. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона / М.Н. Костюхин, В.И. Степаненко. – Л., 1987. – 230с.
192372
   Байкальский мегасвод (структура, магматизм, металлогения). – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1984. – 121с., 1 отд. л. ил. : ил.
192373
   Байкальский меридиан : стихи, рассказы, повесть. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 160 с.
192374
  Максумова Р.А. Байкальский орогенный комплекс Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана / Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1980. – 151с.
192375
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Москва : Наука
1-22. – 1968. – 181 с., 5 л. схем., карт.
192376
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Новосибирск : Наука, 1975. – 134 с. : ил., черт.
192377
  Аганесов Р.М. Байкальской тропой / Р.М. Аганесов. – Москва : Мысль, 1971. – 144с. – (Путешествия, приключения, поиск)
192378
  Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець / Ю.В. Петров. – К., 1963. – 179с.
192379
   Байкар Прокіп Канавський. – Київ : Держмузвидав, 1960. – 35, [5] с.
192380
  Шабатин П.Ю. Байкарня - зброя дальнобійна : байки / Полікарп Шабатин. – Київ : Варта, 2001. – 206, [2] с. : іл., портр. – ISBN 966-585-007-5


  У пр. № 1741615 напис: Щиросердним Ніні Василівні, Дмитрові Олексійовичу Міщенкам в день 80 річчя. Зичу бадьорого довголіття і лебединої взаємності. 18.12.2001 р. Підпис.
192381
  Шабатин П.Ю. Байкарня : гумор і сатира / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1989. – 141 с.
192382
  Ткачук М. Байкарська спадщина Левка Боровиковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-151. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
192383
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Є. Гребінки // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7346-65-3
192384
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Левка Боровиковського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 207-212. – ISBN 978-617-7346-65-3
192385
  Гельдиева Ш. Байки-шахир и его литературная среда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гельдиева Ш.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
192386
  Карпенко М. Байки - не байки, але з мораллю : [поезія] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.157


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
192387
  Глібов Л.І. Байки / Л. Глібов. – [Харків] : Український робітник. – 16 с.
192388
  Лафонтен-да Іван Байки / Лафонтен-да Іван. – 72с.
192389
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 2-е вид. – Київ, 1872. – 124с.
192390
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов, 1874
192391
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 3-е вид. – Київ, 1882. – 106с.
192392
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Спілки Друк. Справи], 1911. – 124 III с. : портр. В. Грінченка ; мал. – У прим. № 14711 і 105457 різні портрети Б. Грінченка. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 6)
192393
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Петроград (С.-Петербург) : [Видавн. Т-во "Дpукаpь" в Петрограде] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1917. – 160 с.
192394
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Деpж. Дpук.], 1918. – 124 III с. : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 6)
192395
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Золотоноша, 1918. – 159 с.
192396
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь",, 1918. – 132 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
192397
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 160 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
192398
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : ДВУ, 1927. – 216 с.
192399
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Український робітник, 1928. – 31 с. – (Дешева б-ак красного письменства ; №144)
192400
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1930. – 99с.
192401
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1936. – 16 с. – (Б-ка малописьменного)
192402
  Бедный Д. Байки / Демьян Бедный ; пер. Миколи Терещенка. – Киев : ДЛВ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека малописьменного)
192403
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Держлітвидав, 1938. – 229 с.
192404
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
192405
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1946. – 128с.
192406
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1950. – 360с.
192407
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ, 1950. – 84 с.
192408
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 36 с.
192409
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1952. – 47 с.
192410
  Косматенко А.Д. Байки / А.Д. Косматенко. – Київ, 1953. – 48 с.
192411
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1954. – 32 с.
192412
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
192413
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1957. – 224 с.
192414
  Езоп Байки / Езоп. – Київ, 1961. – 327с.
192415
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1962. – 54 с.
192416
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ : Дніпро, 1963. – 289 с.
192417
  Ксеняк М. Байки / М. Ксеняк, 1963. – 127с.
192418
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
1. – 1968. – 343 с.
192419
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
2. – 1968. – 294 с.
192420
  Сварник І.І. Байки / І.І. Сварник. – Львів, 1971. – 138 с.
192421
   Байки : зарубіжних байкарів. – Київ : Дніпро, 1973. – 318 с.
192422
  Лагоза В.М. Байки / В.М. Лагоза. – Київ, 1975. – 87 с.
192423
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с.
192424
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ, 1977. – 63 с.
192425
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с.
192426
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1983. – 199 с.
192427
  Федр. Байки / Федр. – Київ : Дніпро, 1986. – 158с.
192428
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1987. – 301 с.
192429
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1990. – 246 с.
192430
  Лагоза Віктор Маркович Байки : Літературно-художнє видання / Лагоза Віктор Маркович. – Харків : Майдан, 1998. – 200с. – ISBN 966-7077-50-0
192431
  Лессінг Г.Е. Байки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 154-162. – ISSN 0320 - 8370
192432
  Терещенко Наталя Байки : байки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-128. – ISSN 0130-321Х
192433
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1882
192434
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1910
192435
   Байки в українській літературі XVII-XVIII ст.. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 200 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
192436
  Балбек Елена Байки города Фриско // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 86-91 : фото
192437
  Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 24-29. – ISSN 0130-5263
192438
  Циганик М. Байки Езопа в перекладах Якова Головацького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 19-31


  У статті байку розглянуто як жанр словесності, що походить зі спільної міжнародної скарбниці та народної творчості. З"ясовано його загальні особливості й більш детально охарактеризовано езопівську байку. Байка зазвичай зображає якусь ситуацію зі світу ...
192439
  Езоп Байки Езопа для руської молодіжи / Езоп. – Коломия. – 72 с.
192440
  Годованець М.П. Байки за Леонардо да Вінчі / М.П. Годованець. – Київ, 1967. – 194 с.
192441
   Байки зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця. – Київ : Дніпро, 1973. – 319 с.
192442
  Глібов Л.І. Байки і вірші / Л.І. Глібов. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 504 с. – (Бібліотека поета)
192443
  Годованець М.П. Байки і притчі / М.П. Годованець. – Львів, 1970. – 87 с.
192444
  Годованець М.П. Байки і фрашки / М.П. Годованець. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
192445
  Боровиковський Л.І. Байки Левка Боровиковського : з його поpтpетом і біогpафією / Під pедакцією Гp. Коваленка. – Черкаси : Сіяч. Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – - XVI, 66 с. : порт. – Ст.: Левко Боровиковський / Гр. Коваленко
192446
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – IV, 172, II с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
192447
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глібова : додаток: Рідні пісні. Збірочка поезій відомих українських письменників. – Херсон : Вид. Кооперат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. С. Ольховикова та С. Ходушина, 1918. – 154 с. – Прим. дефектні: передмова С. Шульгина, уклад. С.І. Шульгин - вирізані с. I- XIV з примірників і заклеїни. – (Кооперат. Товариство "Укpаїнська книгаpня" ; № 1)


  Розд. кн.: Рідні пісні; Байки Леонида Глібова. - Авт. пісень: П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, С.І. Воpобкевич, М.Ю. Шаповал, О. Олесь, Т.Г. Шевченко, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, М.Ф. Чеpнявський. - В кн. також текст укp. наp. пісні "А вже pоків ...
192448
  Глібов Л.І. Байки Леоніда Глібова. – 2-е вид. – Львів : : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 16 с. : поpтp. – (Виданє Руского Товариствава Педагогіного ; Ч. 111)


  Зміст: Там хоpоше, де нас нема; Ягня; Хазяйка і челядки
192449
  Бідзіля Ю.М. Байки М.Лучкая, О.Духновича, І.Сільвая : На допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл / Ю.М. Бідзіля; МОНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2001. – 64с. – ISBN 966-74-00-15-7
192450
  Пчілка Олена Байки Олени Пчілки : для сім"ї і школи / Олена Пчілка. – Вид. 2-ге. – Катеринослав : Друкарня І.Б. Вісмана, 1918. – 32 с. : іл.


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна. Зміст: Микола й Лиска; Hайкpащі діти – матусі; Гнідко та Сіpко; Метелик; Маленький вітpячок; Котик та кухаpь; Дpібненькі гpушки; Свинка; Котова наука; Весела пісня; Поет; Баєчка пpо цуцика і пpо його ...
192451
  Ладиженський Л. Байки та вірши / Л. Ладиженський. – Дніпропетровськ, 1997. – 30 с.
192452
  Гребінка Є.П. Байки та вірші : для серед. та ст. шк. віку / Євген Гребінка ; [упоряд. та передм. Г. Малько ; іл. В. Дунаєвої]. – Київ : Школа, 2009. – 223, [1] с. : іл. – Сер. заснована 1999 р. – (Хрестоматія школяра). – ISBN 966-661-719-6
192453
  Глібов Л.І. Байки та вірші вибір творів / Л.І. Глібов. – Київ : Час, 1926. – 125с.
192454
  Красюк П.Х. Байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Молодь, 1957. – 43 с.
192455
  Манжара І.О. Байки та гуморески / І.О. Манжара. – Київ : Молодь, 1972. – 51 с.
192456
  Кльоц М.О. Байки та гуморески / М.О. Кльоц. – Львів, 1982. – 32 с.
192457
  Пилипенко С.В. Байки та оповідання / С.В. Пилипенко. – Київ, 1963. – 145-152с.
192458
  Красіцький І. Байки та приповістки / І. Красіцький; переклав Микита Годованець. – Київ, 1970. – 159с.
192459
  Глазовий П.П. Байки та усмішки / П.П. Глазовий. – К, 1975. – 111с.
192460
  Сковорода Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода. – Харьків : Прапор, 1972. – 131с.
192461
  Гулак-Артемовський Байки, балади, лірика / Гулак-Артемовський. – Київ, 1958. – 212 с.
192462
  Глібов Л.І. Байки. Поезії / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.
192463
  Рибаков Михайло Байкова поховано не на Байковому кладовищі ( або про що розповів маршальський жезл ) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
192464
  Казьмирчук М. Байкове кладовище як об"єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7399-39-0
192465
   Байконур-Вселенная. – Москва : Современник, 1987. – 271 с. : ил.
192466
   Байконур : очерки, стихи, поэмы, хроника. – Алма-Ата : Жазуши, 1984. – 366 с., 20 л. ил.
192467
   Байконур. – Алма-Ата : Жазуши, 1987. – 304 с.
192468
  Щербаков А.А. Байконур, ХХ век / А.А. Щербаков. – Москва, 1981. – 96с.
192469
  Самурский Кирилл Байконур. Стартовый капитал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 102-107 : фото. – ISSN 1029-5828
192470
  Спилка П. Байкы [Байки] : [збірка] / Зибpав П. Спилка. – Харьков : Тип. Губеpн. Пpавл, 1888. – 18 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
192471
  Глібов Л.І. Байкы [Байки] / Поскладав Борыс Гpинченко (В. Чайченко - псевд.). – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – 85, 3 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
192472
  Зіньківський Т.О. Байкы [Байки] М. Цупкого. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії .- Конволют. Перепл. з: 6-ма книгами


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z. Зміст конволюту: 1. Козацкій батько Палій [Казацкий батька Палий] : Очерк из истории старой ...
192473
  Глібов Л.І. Байкы Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; З дpук. П. Баpського, 1904. – IV, 189, II с. : портр. Глібова. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт. – (Селянська бібліотека ; № 47)
192474
   Байназар Альменов : альбом-воспоминание. – Казань : Полиграфический комбинат им. Камиля Якуба Гос. комитета Татарской АССР, 1988. – 87 с.
192475
  Соловьев И.В. Байосская вулканоструктура м.Фиолент (юго-западный Крым) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 42-50 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
192476
  Алиев Г.Ю. Байрам-хан, туркменский поэт / Г.Ю. Алиев. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 96 с.
192477
  Полегаев Г. Байрам Реджепи // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С. 25. – ISSN 0234-1670


  [Байрам Реджепи-глава правительства Косово.]
192478
   Байраченко Іван Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 201-203 : фото
192479
  Соколец Ф.Б. Байрон - певец свободы : литературное исследование / Фрида Соколец. – Киев : Український письменник, 2005. – 147 с. – ISBN 966-579-100-1
192480
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 3-13. – ISSN 2075-1486
192481
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-19. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Визначено типологічні зв"язки між поемами Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, Т. Шевченка. Встановлено жанрові ознаки байронічної поеми у творах О. Пушкіна та Т. Шевченка на різних рівнях текстової структури (сюжет, композиція, мотивні комплекси, ейдологія, ...
192482
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы К.А. Фишера. – Москва : Тип. А.В. Васильева и К*, 1902. – VI, 306, VI с., 2 л. ил. и портр.
192483
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 1. – 1903. – 16 с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 1, 1903. - Экз. без обл.
192484
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 2. – 1903. – [14] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 2, 1903. - Экз. без обл.
192485
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 3. – 1903. – [16] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 3, 1903. - Экз. без обл.
192486
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 4. – 1903. – [12] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 4, 1903. - Экз. без обл.
192487
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы П.П. Павлова. – 2-е дополн. изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VI, 322 с., 2 л. портр. – Экз. в разных типограф. перепл.
192488
  Виноградов А.К. Байрон / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 304с.
192489
  Елистратова А.А. Байрон / А.А. Елистратова ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 264 с.
192490
  Петрова Е.Н. Байрон / Е.Н. Петрова. – Л., 1959. – 42с.
192491
  Клименко Е.И. Байрон : язык и стиль : пособие по курсу стилистики англ.яз. / Е.И. Клименко. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 112 с.
192492
  Моруа А. Байрон : Роман / А. Моруа; Пер.с фр. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 398с.
192493
  Вачечиладзе Байрон (1788-1938) / Вачечиладзе. – Тбилиси, 1938. – 94с.
192494
  Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания / Н.Я. Дьяконова. – Л, 1974. – 191с.
192495
  Кучухидзе М.Ш. Байрон в грузинских переводах и летературной критике XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кучухидзе М.Ш.; АН ГССР. Ин- ист. груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
192496
  Веселовский А. Байрон в Лондоне, 1900. – [49] с. – Отд. оттиск: Вестник Европы. - Экз. без обл. и тит. л.
192497
  Уракова Александра Байрон в маске могавка : штрихи к портрету Эдгара По : к 200-летию Эдгара Аллана По // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 248-265. – ISSN 1130-6545
192498
  Кузык Д.Н. Байрон в украинской дооктябрьской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузык Д.Н.; АН УССР. – К, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
192499
  Даштенц Х.Т. Байрон и армяне : Автореф... канд. филол.наук: / Даштенц Х.Т.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 14л.
192500
  Сидорченко Л.В. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах : ("Восточные повести") / Л.В. Сидорченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 120 с.
192501
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников / лекция В. Спасовича. – [Санкт-Петербург], 1884. – [131] с. – Отд. оттиск: Живописное обозрение. Иллюстрированный еженедельный журнал по науке,литературе,искусству, С.-Петербург ; М.; Издатель П. Н. Полевой, 1884, Т. 3, с. 235-262; Т. 4, с. 1-40, 359-415
192502
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников : Публичные лекции / Спасович. – Санкт-Петербург : Тип. А. Тагов, 1885. – [4], 157 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей, изд. В.В. Чуйко : вторая серия ; № 20)
192503
  Брандес Байрон и произведения / Георг Брандес. Перев. И. Городецкого // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 108 с.
192504
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1924. – 334 с.
192505
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / В.М. Жирмунский; Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка ; [отв. ред. : М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин]. – Ленинград : Наука, 1978. – 423с.
192506
  Пашняк Т.Г. Байрон і Делакруа: новаторство в епоху традицій (до 220-річчя художника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 75-82. – ISSN 2520-6346
192507
  Кралюк П. Байрон і Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 14-15


  Грецький національний герой, що прославив видатного українця і "ввів" його до світової літератури.
192508
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С.10-15.
192509
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
192510
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
192511
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 10-15
192512
  Климова С.Б. Байрон, Библия и французское Просвещение // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 69-77. – ISSN 1562-1391
192513
  Моруа А. Байрон. / А. Моруа. – Минск, 1986. – 413с.
192514
  Истомин М.П. Байрон. Критико- биографический очерк и отрывки из произведений Байрона : пособие для учеников старших классов средних учебных заведений / М.П. Истомин. – Санкт-Петербург ; Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 104 с. – Хрестоматийная часть с. столбцов 25-102
192515
  Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : Интимная психобиография / Ф. Гросскурт. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 510 с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222006956
192516
  Павличко С.Д. Байрон: нарис життя і творчості / С.Д. Павличко. – Київ, 1989. – 196с.
192517
  Спасович В.Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова : с приложением краткой биографии лорда Байрона / В.Д. Спасович ; сост. Богдан Степанец. – Вильна : Северо-западное Книгоиздательство, 1911. – VIII, 89 с. – (Литературная Библиотека ; № 5)
192518
  Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
192519
  Мельник О. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиновського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86-93. – (Філологічні науки)
192520
  Блідченко-Найко Байронізм у поемі "Перебендя" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 109-113


  Стаття присвячена розкриттю специфіки байронізму в поемі "Перебендя" Т. Шевченка. Статья посвящена раскрытию специфики украинского байронизма в поэме "Перебендя" Т. Шевченко. The article is devoted to the disclosure of the specificity of Ukrainian ...
192521
  Кирилюк З.В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 29-31
192522
  Девдюк І. Байронічні мотиви й образи у творчості Пантелеймона Куліша // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 51-59
192523
  Пашняк Т.Г. Байронова проникливість у природу духовного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 188-193


  У статті робиться спроба осягнути спосіб мислення та внутрішній світ Дж.Г. Байрона через його праці. В статье делается попытка постичь способ мышления и внутренний мир Дж.Г. Байрона через его работы. The article makes an attempt to comprehend the way ...
192524
  Рудометов Е.А. Байты вместо бумаги: носители для книг в XXI веке // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Почему библиотекам в качестве носителей информации целесообразно использовать накопители на жёстких магнитных дисках
192525
  Похолков Ю. Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России / Ю. Похолков, А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617
192526
  Валлес Ж. Бакалавр-циркач. / Ж. Валлес. – Москва, 1956. – 55с.
192527
  Ніколаєнко С. Бакалавр за три роки // День, 2005


  [Термін навчання деяким професіям у ВНЗ може становити три роки, заявив міністр 5 каналу]
192528
  Ли М.Г. Бакалавр и магистр : проектирование профессиональных компетенций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-55. – ISSN 0130-9765
192529
   Бакалавр, магистр... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52 : Фото
192530
  Клюев В.К. Бакалавриат - магистратура: преемственность и профилизация управленческой подготовки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 54-60. – ISSN 0130-9765


  Характеризуется преемственность уровней отраслевого образования при переходе вузовской подготовки на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Акцентируется менеджерская составляющая образовательных программ бакалавриата ...
192531
  Голованова Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3617
192532
  Глубоковский Н. Бакалавры С.-Петербургской Духовной Академии: Иеромонах Серафим Азбукин (1822-1824 гг.) и иеромонах Мартирий Горбачевич (1831 г.) / [Н. Глубоковский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1159-1187 с. – Без обл. и тит. л. - Автор в конце текста
192533
  Зернова Р.А. Бакалао / Р.А. Зернова. – Москва, 1963. – 48с.
192534
  Іскорко-Гнатенко Баканідзе О.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7442-69-0
192535
  Иванова В.С. Бакен Кыдыкеева / В.С. Иванова. – М, 1980. – 120с.
192536
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 250 с.
192537
  Суходольський В.О. Бакенщик з Чортової Кручі : драматична новела / В.О. Суходольський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 48 с.
192538
  Бикчентаев А.Г. Бакенщики не плачут : рассказ / А.Г. Бикчентаев. – Уфа : Детский мир, 1961. – 212 с.
192539
  Есарев В.И. Баки и резервуары электростанций / В.И. Есарев, Б.Д. Копылов. – Москва, 1985. – 78 с.
192540
  Смирнов Н.Г. Бакинская коммуна и ее комиссары / Н.Г. Смирнов. – М., 1987. – 63с.
192541
  Ибрагимов М.Дж. Бакинская нефтяная промышленность в годы Первой мировой войны (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов М.Дж.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1972. – 39л.
192542
  Нардова В.А. Бакинская нефтяная промышленность и политика царизма. (80-ые - начало 90-ых годов XIX в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Нардова В.А.; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1965. – 15л.
192543
  Гусейнова Севиль Бакинские евреи в эмиграции: формирование локального сообщества // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 47-81. – ISSN 1810-228Х
192544
  Кулигина Т.И. Бакинские комиссары / Т.И. Кулигина. – М., 1952. – 48с.
192545
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 56 с.
192546
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 240 с.
192547
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Бакинские рукописи Алишера Навои / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы ; АН АзССР, Респ. рукопис. фонд. – Баку : Элм, 1986. – 136, [1] с., [1] л. портр.
192548
  Ализаде А. Бакинский вариант / подготовил С. Гусейнов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Недавно в Национальной академии наук Азербайджана был избран новый президент - академик Акиф Ализаде. В своей программной речи на Общем собрании НАНА он рассказал о том, в каком состоянии сегодня находится азербайджанская наука и каковы перспективы ее ...
192549
  Байрамов Кярам Байрам оглы Бакинский пригородный агромпромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации. : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Байрамов Кярам Байрам оглы ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 162 л. – Бібліогр.: л. 131-145
192550
  Байрамов Карям Байрам оглы Бакинский пригородный агропромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Карям Байрам оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
192551
  Катибли Меджид Бакинский пролетариат в годы мировой империалистической войны (1914- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катибли Меджид М.; Арзебайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
192552
  Стельник Я Б. Бакинский пролетариат в годы реакции. / Я Б. Стельник, . – Баку, 1969. – 204с.
192553
   Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану. – Київ : Молодь, 1978. – 271 с. – (Молода поезія країни)
192554
  Валлес Ж. Баккалавр / Ж. Валлес. – Київ, 1923. – 266 с.
192555
  Клинова М.В. Бакланоф Э.Н. Португальская революция и сектор государственных предприятий // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 120-125
192556
  Матавуль Симо Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Симо Матавуль. – Москва : Художественная литература, 1990. – 523 с. – В изд. также: Пауки / И. Чипико ; Дурная кровь Б. Станкович. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
192557
  Матавуль Симо Баконя фра Брне. / Матавуль Симо. – Москва, 1960. – 439с.
192558
  Волошин В.В. Бакота // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 20 : фото
192559
  Наумов А.Ф. Баксанская долина / А.Ф. Наумов. – М, 1973. – 200с.
192560
  Мамрешев К.Т. Баксанский диалект кабардинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамрешев К.Т.; Тбилис. гос. унт им. Сталин. Кафедра кавказских яз. – Тбилиси, 1959. – 13л.
192561
  Курченко О.О. Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі / О.О. Курченко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Застосовано бакстерівський підхід для побудови сильно конзистентної оцінки коефіцієнта регресії в одній спеціальній моделі. Знайдені інтервали надійності та оцінена швидкість збіжності. We applied Baxter sums to construct a strong consistent estimate ...
192562
  Синявська О.О. Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 171-180. – ISSN 0868-6904


  The problem of estimation the parameter H of covariance function of one non-Gaussian stochastic process is studied. A non-asymptotic confidence intervals are found by using Baxter statistics.
192563
  Курченко О. Бакстерівський підхід до оцінювання параметра одного гауссівського стаціонарного випадкового процесу / О. Курченко, М. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ...
192564
  Данилов В.С. Бактериальная биолюминесценция / В.С. Данилов, Н.С. Егоров. – Москва : Московский университет, 1990. – 151 с. – ISBN 5-211-00919-3
192565
  Таранова Людмила Анатольевна Бактериальная деструкция анионных поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Таранова Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
192566
  Глухова Маргарита Николаевна Бактериальная загрязненность деионизованной воды и некоторые меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Глухова Маргарита Николаевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 22л.
192567
  Дюбо Р.Ж. Бактериальная клетка в связи с проблемами вируленсности, иммунитета и химиотерапии / Р.Ж. Дюбо. – Москва : Гос. изд-во иностранной литературы, 1948. – 460с.
192568
  Шерстобоев К.Н. Бактериальная культура : Автореф... докт. биол.наук: / Шерстобоев К. Н.; АН УССР, Объед. уч. сов. биол. наук. – К., 1964. – 32л.
192569
  Бриан Л.Е. Бактериальная резистентность и чувствительность к химио-препаратам / Л.Е. Бриан. – М, 1984. – 270с.
192570
  Джигаури Э.Л. Бактериальная рябуха табака в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джигаури Э. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 18л.
192571
  Кабалкина Н.А. Бактериальная стеблевая гниль кукурузы и сорго и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Кабалкина Н.А.; Укр. сельскохоз. академия. – М., 1968. – 20л.
192572
  Просяная В.В. Бактериальная флора лещей при массовом заболевании их в Каховском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03-096 / Просяная В.В.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 30л.
192573
  Бочарова Н.Н. Бактериальная флора лимоннокислотного и дрожжевого производства и борьба с нею при помощи антибиотиков : Автореф... кандидата биол.наук: / Бочарова Н.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 26л.
192574
  Новикова Н.С. Бактериальная флора надземных органов растений / Н.С. Новикова. – Киев, 1963. – 89с.
192575
  Иванов Г.М. Бактериальная флора некоторых листогрызущих чешуекрылых (системат. положение, биол. особенности, полезные формы) : Автореф... канд. биолог.наук: / Иванов Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
192576
  Сурьянинова Е.И. Бактериальная флора некотоых беспозвоночных Черного моря (прибрежных районов) и ее биологические свойства. (Биосинтез витамина В12, антагонизм, ростовой эффект) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сурьянинова Е.И. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1965. – 16 с.
192577
  Кулебакин В.Г. Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов. / В.Г. Кулебакин. – Новосибирск, 1978. – 263с.
192578
  Клапцова Н.К. Бактериальное заболевание кориандра. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клапцова Н.К.; Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1951. – 14 с.
192579
  Дзюбан-Полякова Бактериальное окисление нефтепродуктов в Невской губе как фактор самоочищения водоема. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дзюбан-Полякова И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 19л.
192580
   Бактериальные аэрозоли и методы их исследования в санитарной микробиологии. – Москва : Медицина, 1968. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-171
192581
  Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зернобобовых культур / К.И. Бельтюкова, И.Б. Королева, В.А. Мурас ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1974. – 340 с. : ил. – Библиогр.: с. 298-332
192582
  Чумаевская М.А. Бактериальные болезни кормовых злаков. / М.А. Чумаевская. – М., 1977. – 103с.
192583
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 65с.
192584
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 66с.
192585
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 340с.
192586
   Бактериальные болезни растений. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 344 с.
192587
   Бактериальные болезни растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 468 с.
192588
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 2-е доп и испр. – Москва : Высшая школа, 1961. – 206с.
192589
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 3-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 291с.
192590
   Бактериальные болезни растений / ВАСХНИЛ ; под ред. д-ра биол. наук М.В. Горленко. – Москва : Колос, 1977. – 154 с.
192591
   Бактериальные болезни растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1979. – 288 с. – Библиогр.: с. 285
192592
   Бактериальные болезни растений : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / [редкол.: М.В. Горленко и др.]. – Москва : Колос, 1981. – 287 с. : граф. – Библиогр. в конце работ
192593
  Николаева Н.Ф. Бактериальные болезни сорго в Ставропольсокм крае : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Николаева Н. Ф.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
192594
  Щербин-Парфененко Бактериальные заболевания лесных пород / Щербин-Парфененко. – Москва, 1963. – 148с.
192595
  Скрипаль И.Г. Бактериальные заболевания плодовых деревьев в западных областях УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Скрипаль И.Г.; АН УССР.Ин-т микробоиологии и вирусолгии. – К, 1969. – 22л.
192596
  Угаров А.Н. Бактериальные и зеленые удобрения в условиях Иркутской области / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1953. – 68с.
192597
  Кузнецов С.И. Бактериальные методы выщелачивания цветных, редких и благородных металлов из руд / С.И. Кузнецов, Г.И. Каравайко. – М., 1970. – 20с.
192598
   Бактериальные нуклеазы и их действие на опухолевый рост. – [Казань] : Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 234 с.
192599
  Мейнелл Г. Бактериальные плазмиды / Г. Мейнелл. – Москва : Мир, 1976. – 239 с.
192600
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Дис... канд. биолог. наук: / В.М. Багнюк ; АН УССР, Ин-т гидробиологии и Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1969. – 258 л. : ил. + прилож. с. 1-8. – Библиогр.: л. 220
192601
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
192602
   Бактериальные сообщества в почвах криптогамных пустошей Восточной Антарктиды (оазисы Ларсеманн и Холмы Тала) / А.Г. Кудинова, Л.В. Лысак, В.С. Соина, Н.С. Мергелов, А.В. Долгих, И.Г. Шоркунов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 317-329 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
192603
  Загрядская Ю.А. Бактериальные сообщества плодовых тел напочвенных базидиомицетов / Ю.А. Загрядская, Л.В. Лысак, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 715-722 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
192604
  Кандыба Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. / Н.В. Кандыба. – М, 1989. – 175с.
192605
   Бактериальные средства и методы борьбы с насекомыми и грызунами : [сборник статей]. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 151 с. : черт. – Списки лит. в конце статей
192606
  Станиславский Е.С. Бактериальные структуры и их антигенность / Е.С. Станиславский. – Москва, 1971. – 220с.
192607
   Бактериальные токсины : сб. тр. – Москва : [б. и.], 1987. – 184 с.
192608
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения - дополнительное средство повышения урожая / М Л. Доросинский. – Москва : Россельхозиздат, 1965. – 173с.
192609
  Кожура С.И. Бактериальные удобрения / С.И. Кожура. – Владимир, 1949. – 40 с.
192610
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения / М Л. Доросинский. – М.-Л., 1953. – 67с.
192611
   Бактериальные удобрения : материалы совещания. – Москва : Колос, 1964. – 200 с. : рис. – Библиогр.: с. 192-194
192612
  Рахматулина М.Р. Бактериальный вагиноз, ассоциированый с atopobium vaginae: современнные принципы диагностики и терапии / М.Р. Рахматулина, К.И. Плахова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 34-38. – ISSN 2309-4117
192613
   Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, Ю.Ю. Кобеляцкий, В.Ю. Мынка, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 171-175. – ISSN 2224-0586
192614
  Ву Хак Ныонг Бактериальный некроз цитрусовых (Pseudomonas citriputeale (Smith C.O.) Stapp) в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ву Хак Ныонг; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
192615
  Нагапетян Ж.А. Бактериальный рак виноградной лозы в условиях северо-восточной Армении и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Нагапетян Ж.А.; АН Арм.ССР.Отделение биол.наук. – Ереван, 1974. – 20л.
192616
   Бактериальный рак томатов и меры борьбы с ним. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 20 с.
192617
  Турсунходжаев А. Бактерии-антагонисты Fusarium lini в корневой системе льна : Автореф... кандидата биол.наук: / Турсунходжаев А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
192618
  Никитина Е.Т. Бактерии-антагонисты Fusarium oxysporum var solani и возможность их практического использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина Е. Т. ; Казах. гос. ун-т. Биол.- почв. ф-т. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
192619
  Архипов А.С. Бактерии-антагонисты, продуценты перекиси водорода, обитающие в кишечнике животных : Автореф. дис. ... наук : 096 / Архипов А.С. ; Днепропетр. гос. унив. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
192620
  Сарданян Э.О. Бактерии-антогонисты, как средство борьбы с альтернариозом семян капусты : Автореф... канд .биол.наук: / Сарданян Э. О.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван. – 25л.
192621
  Холодный Н.Г. Бактерии - симбионты цикады Philaenus spumarius / Н.Г. Холодный, К.И. Бельтюкова, 1946. – 491-497с.
192622
  Цопф Д.В. Бактерии / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
192623
  Кон Ф. Бактерии : (Из русского издания соч. "Растение", популярные лекции из области ботаники проф. Ф. Кона) : с политипажами в тексте / Ф. Кон, проф.Бреславского ун-та ; Пер. с нем. под ред. и с примеч. Г.А. Надсона, проф. Спб. жен. мед. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1902. – VI, 105 с.


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
192624
  Минкевич И.Е. Бактерии группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганизмы / И.Е. Минкевич. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1949. – 192с.
192625
  Мирзоева В.А. Бактерии группы сенной и картофельной палочек. / В.А. Мирзоева. – Москва, 1959. – 174с.
192626
  Бершов О.Н. Бактерии и вызываемые ими процессы в воде и донных отложениях среднего Днепра : Дис... канд. биол.наук: / Бершов О. Н.; Ин-т микробиологии им. Д. К. Заболотного АН УССР. – 179л.
192627
  Лафар Ф Бактерии и грибки : с приложением статей д-ра мед. С.И. Гольдберга-Златогорова - "О важнейших болезнетворных микроорганизмах" и пр.-доц. Б.Л. Исаченко - "Грибки" : в 2 вып. / Dr. Франц Лафар, проф. в Имп. Высш. техн. школе в Вене ; Пер. с доп. "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б.Л. Исаченко и А.А. Рихтера. – 1903-1904. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; XIV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. иллюстрациями, черными и раскрашенными. – 1903. – 443, [1], [I], VIII, с., [5] л. ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 399-443


  перевод с дополнениями "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б. Л. Исаченко, приват-доцента бактериологии, и А. А. Рихтера, хранителя ботаническаго кабинета Императорскаго С.-Петербургскаго университета, ...
192628
  Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы / Г.А. Заварзин; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 193 с. – (Человек и окружающая среда)
192629
  Ламбина В.А. Бактерии почвы, разлагающие протопектин растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Ламбина В.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1953. – 16 с.
192630
  Смирнов В.В. Бактерии рода Pseudodonas. / В.В. Смирнов, Е.А. Киприанова. – К., 1990. – 262с.
192631
   Бактерии, водоросли, грибы : (экология, физиология, биохимия) : [сб. ст.]. – Ташкент : Фан, 1987. – 190 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
192632
  Ньюман Д. Бактерии, их роль в экономии природы и в промышленных процессах и их отношение к общественному здоровью : с 61 рис. и 9 таблицами / Д. Ньюман ; ; Пер. с англ. Е. Гурвич; Под ред. В. Воронина, прив.-доц. бактериологии при Моск. ун-те. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – [4], 347 с., 9 л. ил : ил. – (Серия учебников по биологии)


  На обл.. фам. 1875 г.
192633
  Горина Э.И. Бактерии, растворяющие трднодоступные минеральные фосфаты в почвах Туркм.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Горина Э. И.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан., микробиол. и вирусол. – Ашхабад, 1968. – 24л.
192634
   Бактериозы культурных растений : справ. кн. – Москва : Колос, 1980. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 138-140
192635
  Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л., 1935. – 710с.
192636
  Балтрушайтене Е. Бактериозы фасоли в Литве, некоторые особенности биологии их возбудителей, меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Балтрушайтене Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
192637
  Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян; Отв. ред. Н.Д. Сорокин; АН СССР. Сибирск. отд., Ин-т леса и древесины. – Новсибирск : Наука, 1986. – 78с.
192638
  Хан В.А. Бактериолизины при брюшном тифе и при искусственной иммунизации кроликов тифорзными анавакцинами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Хан В.А.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 15 с.
192639
  Рагинский М.Ю. Бактериологическая война - преступное орудие империалистической агрессии / М.Ю. Рагинский. – М, 1950. – 136с.
192640
  Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка / Д.И. Лазаренко. – Москва : Медицина, 1968. – 116 с.
192641
  Недригайлов В.И. Бактериологические и медицинские учреждения в некоторых городах Северо-Американских Соединенных Штатов / В.И. Недригайлов. – Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1908. – 27 с.
192642
  Бутягин П. Бактериологический институт имени Ивана и Зинаиды Чуриных при Императорском Томском Университете / П. Бутягин. – Томск : Типо-литография Сибирск. Т-ва Печатн. Дела, 1913. – [5], 37, [8] с.
192643
  Прохоров М.И. Бактериологический метод борьбы с мышевидными грызунами / М.И. Прохоров. – Москва ; Ленинград, 1951. – 84 с.
192644
  Гукасян В.М. Бактериологический метод борьбы с непарным шелкопрядом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Гукасян В.М. ; Иркутс. гос. ун-т. – Красноярск, 1968. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
192645
  Сотникова Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темно-хвойных лесах Средней Сибири. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сотникова Н.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова.. – Красноярск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
192646
   Бактериологическое оружие. – Днепропетровск : [б. и.], 1974. – 88 с.
192647
  Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов [и др.]. – Москва : Воениздат, 1967. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 177. – (Науч.-попул. б-ка)
192648
   Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов ; под общ. ред. канд. мед. наук Г.Г. Громоздова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1971. – 207 с. : ил. – Список лит.: с. 195. – (Науч.-попул. б-ка)
192649
  Дольнин Т.В. Бактериологическое оружие и меры защиты от него / Т.В. Дольнин. – М, 1959. – 12с.
192650
  Беликов Л.А. Бактериологическое оружие и способы защиты от него / Беликов Л.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 197 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
192651
   Бактериологическое оружие изащита от него. – М, 1967. – 177с.
192652
  Лебедева Ю.А. Бактериологическое оружие иностранных армий и защита от него / Ю.А. Лебедева, В.А. Серебряков. – М., 1957. – 120с.
192653
  Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря / А.В. Цыбань. – Киев, 1970. – 274с.
192654
  Кожова О.М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа / О.М. Кожова, Л.М. Мамонтова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 119 с. : табл. – Библиогр.: 189 назв.
192655
  Мамонтова Лилия Михайловна Бактериопланктон Братского водрохранилища и его роль в гидробиологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонтова Лилия Михайловна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
192656
  Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в биологической продуктивности водохранилищ / Д.З. Гак. – М., 1975. – 254с.
192657
  Головко Татьяна Владимировна Бактериопланктон и его трофическая роль в мезотрофном водоеме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Головко Татьяна Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиолог. – К., 1984. – 25л.
192658
  Хороших Людмила Аркадьевна Бактериопланктон мелководий Днепровских водохранилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Хороших Людмила Аркадьевна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1985. – 21л.
192659
  Дрюккер В.В. Бактериопланктон реки Енисей / В.В. Дрюккер, И В. Петрова, . – Новосибирск : Наука, 1988. – 94 с.
192660
  Анищенко-Россова Бактериопланктон тропической и Северной Атлантики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Анищенко-Россова Э.Я. ; Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1974. – 31 с.
192661
  Покровский В.Н. Бактериофаг - вирус бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1986. – 63с.
192662
  Дэрелль Ф. Бактериофаг и его значение для иммунитета / Ф. Дэрелль. – М.-Л, 1926. – 223с.
192663
  Адамс М. Бактериофаги : [методы изучения вирусов бактерий] / Адамс М. ; пер. с англ. Т.С. Ильиной [и др.] ; под ред. и с предисл. канд. биол. наук А.С. Кривиского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 527 с. – Библиогр.: с. 460-495
192664
   Бактериофаги : сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1982. – 189 с., 1 л. схем. : ил. – Библиогр. в конце ст.
192665
  Паносян Л.Б. Бактериофаги некоторых групп аэробных спорообразующих бактерий. (распространение в природе, лизогения и использование в систематике). : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Паносян Л.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
192666
   Бактериофаги условно-патогенных микроорганизмов : сб. науч. тр. – Нальчик : КБГУ, 1990. – 105, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
192667
  Казарновская С.С. Бактериофагия / С.С. Казарновская. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 116 с. – Библиогр.: "Литература" (стр. 109-116). – (Научно-популярная литература / АН СССР)
192668
  Гольдфарб Д.М. Бактериофагия / Д.М. Гольдфарб ; под ред. и с предисл. действ. чл. АМН СССР проф. В.Д. Тимакова. – Москва : МЕДГИЗ, 1961. – 298 с. – Библиогр.: с. 257-296
192669
  Москаленко Л.Н. Бактериофагия клубеньковых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Москаленко Л.Н.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1970. – 27л.
192670
  Якушин Владимир Михайлович Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Якушин Владимир Михайлович; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1983. – 25л.
192671
  Олейник Г.Н. Бактериофлора каналов / Г.Н. Олейник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 182с.
192672
  Кудлай Д.Г. Бактериоциногения / Д.Г. Кудлай, В.Г. Лиходед. – Ленинград : Медицина, 1966. – 204 с.
192673
   Бактерицидна активність in vitro систем фотосенсибілізатор/полімер/наночастинки срібла в умовах фотодинамічної терапії / П.А. Вірич, Ю.І. Кузів, Н.В. Куцевол, О.А. Єщенко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 231-235. – ISBN 978-966-999-173-7
192674
  Радченко О. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви / О. Радченко, Т. Покровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-87. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Катіонна поверхнево-активна речовина бензалконіум хлорид використовується у якості активного агенту у контактних сперміцидних засобах контрацепції, що виробляються в Україні. Показано, що бензалконіум хлорид має виражений бактерицидний ефект як на ...
192675
  Радченко О. Бактерицидна та спороцидна дія катіонних поверхнево- активних речовин і дезінфектантів, створених на їхній основі / О. Радченко, Л. Степура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. На їхній основі створюються різноманітні сучасні бактерициди. Показано, що бактерицидний ефект сучасних препаратів деконексу та септодору в перерахунку на активну ...
192676
   Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра / А.Л. Толстов, О.Н. Маланчук, Д.А. Климчук, В.Ф. Матюшов, Е.В. Лебедев // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1025-6415
192677
  Белицкий М. Бактерия 078 : повесть / М. Белицкий; авт. пер. с польского Я. Немчинского, В. Арцимовича ; рис. А. Лурье. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1954. – 224 с.
192678
  Заєць В. Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонального активного N-кінцевого модуля тирозил-ТРНК синтези B. Taurus / В. Заєць, О. Корнелюк, Л. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено клонування в експресуючий вектор рЕТ23d(+) кДНК, кодуючої N-кінцевий каталітичний модуль тирозил-тРНК синтетази (міні TyrRS) Bos taurus. Експресовано у клітинах E. coli BL21(DE3)pLysE та виділено високоочищений рекомбінантний білок міні TyrRS ...
192679
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-90. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області України виявлено бактеріальні захворювання аїру тростинного, які характеризувалися наявністю гнильних процесів кореневищ і бурою плямистістю листя. За основними вивченими біологічними властивостями збудники віднесені ...
192680
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання водяного різака алоеподібного (stratiotes aloides L.) в Полтавській області / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 190-192.
192681
  Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
192682
  Кудзін Ю.К. Бактеріальні добрива. / Ю.К. Кудзін. – К, 1962. – 108с.
192683
   Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів / А.В. Орловський, А.А. Бойко, Н.П. Сус, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
192684
  Огородник Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин / Огородник, Гвоздяк, Л. Яковлєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області (Полонський район) України виявлено бактеріальні хвороби латаття білого і глечиків жовтих, які характеризуються наявністю бурої плямистості листя. На основі вивчення біологічних властивостей збудників віднесено до ...
192685
  Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
192686
  Пашко А.О. Бактерівські оцінки параметра Хюрста дробового броунівського руху / А.О. Пашко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
192687
  Новікова Н.С. Бактеріофагія при бактеральній рябусі махорки / Н.С. Новікова. – 421с.
192688
   Бактеріоцини грамнегативних бактерій = Bacteriocins of gram-negative bacteria / О.І. Балко, Л.Б. Зелена, О.Б. Балко, Л.В. Авдєєва ; [НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 238, [2] с., [8] арк. мал. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 221-233. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1750-4
192689
  Яковлева З.М. Бактероиды клубеньковых бактерий / З.М. Яковлева. – Новосибирск, 1975. – 172с.
192690
   Бактрийские древности : предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. – Ленинград : Наука, 1976. – 127 с.
192691
  Туманова З.А. Бактрийский горизонт. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1972. – 249с.
192692
  Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков / В.И. Сарианиди. – М., 1984. – 159с.
192693
   Баку-город славных интернациональных традиций / В Мельников, Ф, , . – Баку, 1966. – 116с.
192694
  Курбанов Мамед Курбан оглы Баку - Дамаск. / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1957. – 42с.
192695
  Самокиш І. Баку - Єреван: відносини погіршуються // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 3


  Азербайджан збільшує військові витрати на 25 %.
192696
  Джалагония В. Баку - ностальгическое путешествие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
192697
   Баку : [фотоальбом]. – Москва : Прогресс. – 77 с. : фотоальбом
192698
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1949. – 42 с.
192699
  Ковальская Н.Я. Баку : экономико-географический очерк / Н.Я. Ковальская, А.М. Гаджи-Заде ; [отв. ред. Г.Б. Алиев]. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1955. – 78 с.
192700
   Баку : [альбом]. – Баку : Изд. Отд. культуры Бакинского гор. Совета, 1964. – 274 с.
192701
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Ленинград, 1965. – 352 с.
192702
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1970. – 248 с.
192703
  Визель Микаил Баку : Город ветров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 156-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
192704
  Рум"янцев С. Баку в XX - XXI ст.: націоналізація публічного простору столиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 155-174. – ISBN 978-617-578-085-5
192705
  Лещ Алексей Баку желает вам счастья : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 156-162 : Фото, карта
192706
  Райхель Ю. Баку намагається створити військовий союз із Анкарою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9


  Від можливою агресії Росії рятуються по-різному.
192707
   Баку социалистический. – Баку : Азернешр, 1947. – 56 с. : ил.
192708
   Баку. Исторические и достопримечательные места. – Баку : Изд-во АН Азерб. ССР, 1956. – 179 с. : ил.
192709
  Телевной Игорь Баку. Растворяемся во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 40-45 : фото
192710
  Губин Дмитрий Баку. Там, где горит нефть / Губин Дмитрий, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 80-92 : фото. – ISSN 1029-5828
192711
   Бакуменко Віктор Пахомович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 48. – ISBN 978-966-2726-03-9
192712
  Пирумова Н.М. Бакунин / Н.М. Пирумова. – М., 1970. – 400с.
192713
  Графский В.Г. Бакунин / В.Г. Графский. – М., 1985. – 142с.
192714
  Дюкло Жак Бакунин и Маркс / Дюкло Жак. – М, 1975. – 462с.
192715
  Катлер Р.М. Бакунин и психобиографы. Анархист как мифический и исторический объект // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 115-124
192716
  Пивовар С.Ф. Бакунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27-28. – ISBN 966-642-073-2
192717
  Трубенко А.І. Бакунін Михайло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 990-991. – ISBN 966-316-069-1
192718
  Аляєв Г.Є. Бакунін Павло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991. – ISBN 966-316-069-1
192719
  Джавахишвили А.Н. Бакурианский высокогорный Ботанический сад / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 247с.
192720
  Литовченко Т. Бакшиш // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 58-59


  Єгипет - дорожні нариси
192721
  Баратынский Е. Бал. – Санкт-Петербург, 1808. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
192722
  Баратынский Е.А. Бал // Граф Нулин / А.С. Пушкин. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – С. 63-148
192723
  Монтепен Ксавье Бал в отеле Дьявола. Ясновидящая. / Монтепен Ксавье. – К., 1995. – 767с.
192724
  Попель П. Бал ЗНО і вступ до університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Запропоновано методику розрахунку суми балів ЗНО. Кожен учасник тестування може сам підрахувати свій бал, знаючи у скільки балів оцінюється правильне розв"язання завдання.
192725
  Лоти Пьер Бал и Иеддо : очерк Пьера Лоти / пер. [с фр.] В. Горленко. – С. 257-269. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, т. 28
192726
   Бал краси та шляхетності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
192727
  Піддубна Л.Г. Бал літературних героїв : позакласний захід із зарубіжної літератури. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53.
192728
  Малапарте Курціо Бал у Кремлі = Розділи з архівних публікацій : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 104-125. – ISSN 0320 - 8370
192729
  Галчинский К.И. Бал у Соломона // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 0012-6756
192730
   Балабанов Геннадій Васильович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 3. – ISBN 978-617-7069-48-4
192731
  Зайчук В. Балабанов Костянтин Васильович - вчений, ректор, дипломат і патріот // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 32-34. – ISBN 978-966-2008-29-6
192732
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
192733
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
192734
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
192735
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
192736
   Балавариани. Мудрость Балавара : [роман]. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – XXXI, 160 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. XXXI. – (Памятники древнегрузинской литературы)
192737
  Яромчук В.В. Балаган та ярмаркове видовище як передумови синтезу мистецтв у мас-медіа // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273. – ISSN 2226-2180
192738
  Воннегут К. Балаган, или конец одиночеству : Роман / К. Воннегут; Пер. с англ.М.Ковалевой. – Москва : Фолио, 2002. – 240с. – ISBN 5-17-006333-4; 966-03-1143-5
192739
  Лейферт А.В. Балаганы / А.В. Лейферт. – Птгр.
2. – 1922. – 74с.
192740
  Окаринський В. Балагульщина (барагольство) у суспільному житті Правобережної України (1830-1850-ті рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 53-66. – ISSN 0869-3595
192741
  Борис П. Балада : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 236-237
192742
  Литвинчук М. Балада "Вдова та її сини" : закони і "загадки" фольклорного мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 118- 125. – Бібліогр.: С. 124
192743
  Пестка В. Балада "Говорить радіо..." : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 159-166. – ISSN 0208-0710
192744
  Пономаренко О. Балада "Лілея" Тараса Шевченка на виднокрузі Києва // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 16-19


  Звернено увагу на те, що народну баладу, яка стала поштовхом до створення "Лілеї" , Т. Шевченко написав на могилі Переп"ят під час розкопок, якими керував професор М. Іванишев.
192745
  Гуменюк В. Балада "Лісовий цар" Й.В. Гете в літературі та музиці / В. Гуменюк, С. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
192746
  Ташковски Л. Балада за jужното небо / Л. Ташковски. – Скопjе, 1960. – 52с.
192747
  КрохмальнийР Балада народна і літературна: когерентність світів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  На підставі аналізу текстів розглянуто проблему взаємин фольклору і літератури крізь призму інтеграції людського світу зі світом природи, постлетальної когерентності земного й потойбічного, горизонтальної та вертикальної складових координат буття
192748
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ, 1969. – 227с.
192749
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Веселка, 1976. – 264 с.
192750
  Луків М.В. Балада про брата : Поезії / М.В. Луків. – Київ : Дніпро, 2005. – 494с. – ISBN 966-7865-82-7
192751
  Ивасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1980. – 272 с.
192752
  Івасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / Івасюк М.Г. – Київ, 1988. – 522 с.
192753
  Дилан Б. Балада про Голліса Брауна / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 17-19. – ISSN 0320-8370
192754
  Фарина І. Балада про двоєдине дзеркало // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 19


  Поезія Тадея Карабовича.
192755
  Рига Дж. Балада про збирача каміння / Дж. Рига. – Київ, 1968. – 224с.
192756
  Малахута М.Д. Балада про зустріч : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк, 1976. – 48 с.
192757
  Сосюра В.М. Балада про комсомольця : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Молодь, 1973. – 431 с.
192758
  Шевченко М.В. Балада про любов / М.В. Шевченко. – Харків, 1982. – 59 с.
192759
  Юрченко В.В. Балада про Людину / В.В. Юрченко. – Київ, 1973. – 111 с.
192760
  Панченко В. Балада про Мальви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 13


  Феномен яничарства у версії Романа Іваничука.
192761
  Позднякова Л.І. Балада про мужність / Л.І. Позднякова. – Київ, 1971. – 174 с.
192762
  Петренко М.Е. Балада про натруджені руки / М.Е. Петренко. – Львів : Каменяр, 1976. – 127 с.
192763
  Білоцерківець Н.Г. Балада про нескорених / Н.Г. Білоцерківець. – Київ, 1976. – 47 с.
192764
  Лубенський П.О. Балада про неспокій / П.О. Лубенський. – Харків, 1968. – 65 с.
192765
   Балада про партквиток : (про комуністів різних поколінь). – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 191с. : іл.
192766
   Балада про солдата : збірник художніх творів про Радянську Армію : для серед. шкільного віку. – Київ : Веселка, 1977. – 232 с . : іл.
192767
  Плачинда С.П. Балада про Степовика : роман / С.П. Плачинда. – Київ, 1987. – 585 с.
192768
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку : повість / Ц. Космач; З словен. перекл. Вілль Гримич. – Київ : Дніпро
Вип. 10. – 1970. – 134 с.
192769
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку. / Ц. Космач. – К., 1983. – 286с.
192770
  Стариков І.Т. Балада про твоє серце / І.Т. Стариков. – Одеса, 1969. – 279 с.
192771
  Акімов І.О. Балада про тих, що пішли на завдання : повісті / І. Акімов ; з рос. пер. В. Середин ; [худож. О.А. Ігнащенко]. – Київ : Молодь, 1985. – 320 с. : іл.
192772
  Гандзюк Ю. Балада про УААСП або " риба гниє з голови" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 32 назв.
192773
  Зленко В.М. Балада про червону калину / В.М. Зленко. – Одеса, 1967. – 55 с.
192774
  Чалий Б.Н. Балада про чорнобородих / Б.Н. Чалий. – Київ, 1961. – 22 с.
192775
  Костенко Н.В. Балада Т.Г. Шевченка "Коло гаю в чистім полі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 100-103
192776
  Шевченко В.О. Балада як жанр в українській та англійській літературах // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 161-165. – ISBN 978-966-188-008-4
192777
  Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер, 1927. – 41-108с.
192778
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 104с.
192779
  Нагнибіда М.Л. Балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1964. – 143 с.
192780
   Балади. – Київ : Дніпро, 1981. – 208 с.
192781
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 109 с.
192782
  Малишко А.С. Балади / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1987. – 94 с.
192783
  Вишневська Н. Балади "Втеча" А. Міцкевича та "Маруся" Л. Боровиковського: компаративний аналіз // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 110-115
192784
  Драч І.Ф. Балади буднів : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 151 с.
192785
  Прилюк Д.М. Балади в прозі. Одвічне / Д.М. Прилюк. – К
192786
  Яровий О.С. Балади Дмитра Іванова: система життєвих цінностей героя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 561-568. – (Б-ка Ін-ту філології)
192787
   Балади мужності й відваги : вибр. балади рос., укр. та білорус. письменників. 1941-1945. – Київ : Наукова думка, 1975. – 295 с.
192788
  Джугастрянська Ю. Балади Т. Г. Шевченка: сугестивний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
192789
  Боженко М.К. Балади Т.Г.Шевченка і вивчення їх у школі / М.К. Боженко. – Київ, 1966. – 64с.
192790
  Мак-Карті Балади та Біблія // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 102-107. – ISSN 0130-6936
192791
  Бобровицька Н. Балади Тараса Шевченка: уснопоетична традиція та специфіка віршування // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-15. – ISBN 978-966-02-7587-4
192792
  Мазілу Д.Х. Балади, наснажені ліризмом // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 505-509. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про творчість Т. Шевченка.
192793
  Арань Я. Балади. Поема "Толді" / Янош Арань ; пер. з угор. вступ. ст. ["Янош Арань. (1817-1882)"] та прим. юрія Шкробинця. – Київ : Дніпро, 1969. – 143 с. : іл.
192794
   Балади: кохання та дошлюбні взаємини : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 470, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст. – (Укр. нар. творчість)
192795
   Балади: народна творчість. – Київ : Дніпро, 1987. – 319 с. – (Б-ка української усної народної творчості)
192796
   Балади: родинно-побутові стосунки : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 521, [2] с. : нот. – (Укр. нар. творчість). – ISBN 5-12-009253-5
192797
  Фотев Х. Баладично пътуване / Х. Фотев. – София, 1961. – 56с.
192798
  Щокіна М. Баладна традиція у повторному відтворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання про фольклорну пам"ять, специфіку її функціонування та забезпечення тривалості традиції. У текстах виділено семантичні концепти, навколо яких розгортається сюжет. Аналізується питання музичного чинника та його ролі у ...
192799
  Полішученко І.О. Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 195-200. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
192800
  Степанюк Б.П. Баладний лад / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
192801
  Костенко Н.В. Баладний тактовик в українській поезії 1920-х - початку 1930-х рр. (О. Влизько, Л. Первомайський) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 245-252. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується акцентно-силабічна структура тактовика – однієї з форм сучасного українського тонічного вірша, що поряд з дольником використовується у баладній творчості українських поетів 1920-1930-х рр., зокрема в поезії Олекси Влизька та ...
192802
  Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 9-13


  Автор пропонує методичні рекомендації, як класифікувати та вивчати оповідання-баладу; На основі компаративної методології доводить, що літературна форма творів "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша відповідає цьому жанровому ...
192803
   Баладні пісні / [упор. та вступ. ст. Г.А. Нудьги ; худож. Ю.Г. Логвин]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 271 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
192804
  Петров П.Н. Балакирев : роман / П.Н. Петров // Петр и Софья / Л.Г. Жданов. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 405- 716. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-053-5
192805
  Шнейдер Д.С. Балаклава : производительные силы, курорт, история / Д.С. Шнейдер. – Симферополь : Крымгосиздат, 1930. – 48 с.
192806
  Шавшин В.Г. Балаклава / В.Г. Шавшин. – Симферополь, 1990. – 111с.
192807
  Чубенко В.А. Балакучий автомат / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
192808
  Мустафин Я. Балалаечник : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 160-175. – ISSN 0027-8238
192809
  Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1960. – 228с.
192810
  Баныкин В.И. Баламут : повести и рассказы / В.И. Баныкин ; [ил.: А.Е. Цветков]. – Москва : Советская Россия, 1971. – 192 с. : ил. – ([Романы, повести, рассказы Советской России])
192811
  Баныкин В.И. Баламут : повесть / Виктор Баныкин. – Москва : Правда, 1981. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
192812
  Бальзак Оноре де Баламутка = La rabouilleuse / Оноре де Бальзак ; пер. з франц. Ю. Лісняк. – Київ : Основи, 2003. – 354 с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-049-7
192813
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ, 1930. – 220 с.
192814
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1957. – 270 с.
192815
   Баландину Владимиру Николаевичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
192816
  Рахими А. Баландтепинские были / А. Рахими. – Москва, 1961. – 56с.
192817
  Бадер О.Н. Балановский могильник : из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы / Бадер О.Н. ; Акад. наук СССР. Ин-т археологии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 372 с. : ил., карт.
192818
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
192819
  Анищенко К.Р. Баланс : оповідання / К.Р. Анищенко. – Харьков : ДВУ, 1927. – 187 с.
192820
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
192821
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 2. – 2001
192822
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 3. – 2001
192823
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
192824
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
192825
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
192826
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
192827
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
192828
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
192829
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
192830
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
192831
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
192832
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
192833
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
192834
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
192835
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
192836
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
192837
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
192838
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
192839
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
192840
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
192841
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
192842
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
192843
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
192844
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
192845
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
192846
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
192847
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
192848
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
192849
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
192850
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
192851
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
192852
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
192853
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
192854
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
192855
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
192856
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
192857
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
192858
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
192859
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
192860
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
192861
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
192862
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
192863
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
192864
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
192865
  Севрук І.І. Баланс влади та владних відносин (Н. Еліас): антропологічні наслідки в контексті військово-соціального управління // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 138-146. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті надано аналіз методологічного значення ідей Н. Еліаса щодо характеру та сутності владних стосунків для удосконалення сучасних практик військовосоціального управління. Розкрито зміст понять «баланс влади», власний диференціал», проаналізовано ...
192866
  Галкіна О.П. Баланс води на підприємстві при розробленні технологічних рішень / О.П. Галкіна, М.В. Дегтяр // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
192867
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
192868
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
192869
   Баланс гумусу й поживних речовин у грунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту / В.М. Хромяк, В.В. Наливайко, С.П. Будков, Ю.С. Васильченко, Є.В. Василенко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
192870
   Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині / О.М. Клименко, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Н.С. Ковальчук, Н.В. Онищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 103-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
192871
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
192872
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
192873
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
192874
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
192875
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
192876
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения. На примере КазССР / Андреев А.К. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
192877
  Чорний О.В. Баланс державного, академічного та ринкового механізмів в управлінні вищою освітою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 249-256. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
192878
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
192879
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
192880
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
192881
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
192882
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
192883
  Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
192884
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
192885
  Штика В. Баланс інтересів при розподілі судових витрат // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "За загальним правилом ділових та економічних відносин, усе, що було витрачене, підлягає аргументації або поверненню! Право на суд, що гарантоване кожному Конституцією України, забезпечує кожного можливістю звертатися за захистом своїх прав та ...
192886
  Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 44-58. – ISSN 2078-9165
192887
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
192888
  Булигін С.Ю. Баланс кальцію в агроценозах Лісостепу (на прикладі АПК Черкаської області) / С.Ю. Булигін, О.В. Демиденко, Ю.І. Кривда // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 114-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
192889
  Гуменна О.В. Баланс карьери та особистого життя (на прикладі працівників закладів вищої освіти) / О.В. Гуменна, А.А. Гуменна, О.К. Воропай // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 41-47. – (Економічні науки ; т. 5, вип. 1). – ISSN 2519-4739
192890
  Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відміннсті від вітчизняної практики // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-966-930-102-4
192891
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
192892
   Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії / О.В. Глушков, А.А. Свинаренко, С.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В. Буяджі, В.Ф. Мансарлійський // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
192893
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
192894
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
192895
  Дубовик В. Баланс між захистом прсональних даних та їх розкриттям під час призначення на посаду судді / В. Дубовик, Я. Борка // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 10
192896
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
192897
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
192898
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
192899
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
192900
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Харьков
2. – 1928. – 64с.
192901
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
192902
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170 с.
192903
   Баланс підтримки і контролю / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Публічний звіт голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час розширеного засідання колегії служби та громадської ради. Якими є головні виклики і пріоритетні завдання на 2020 рік?
192904
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
192905
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
192906
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
192907
  Марусенко Р.І. Баланс прав орендодавця та орендаря земельної ділянки: аналіз спірних позицій закону // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7649-48-8
192908
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
192909
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
192910
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
192911
  Топча А.О. Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 422-424. – ISSN 2219-5521
192912
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
192913
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
192914
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 68 с.
192915
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 262 с. – (Библиотека Промышленных знаний)
192916
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
192917
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
192918
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
192919
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
192920
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
192921
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
192922
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
192923
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1969. – 199 с. : ил. + 1 вкл. л.
192924
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
192925
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1970. – 288с.
192926
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
192927
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
192928
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
192929
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
192930
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
192931
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
192932
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
192933
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
192934
  Голубка С. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С. Голубка, Р. Білоскурський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – C. 26-30. – ISSN 1810-3944
192935
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
192936
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
192937
  Щербина А.А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербина Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені М.О. Бекетова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
192938
  Кармазін О.О. Балансова надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кармазін Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
192939
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
192940
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
192941
  Заблоцький М.Б. Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 132-147 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
192942
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192с.
192943
  Бетге Й. Балансоведение = Bilanzen / Й. Бетге ; науч. ред. В.Д. Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
192944
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
192945
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
192946
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
192947
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
192948
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
192949
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
192950
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
192951
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
192952
   Балансовые проблемы планирования народного хозяйства. – Москва
1. – 1969. – 344 с.
192953
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
192954
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
192955
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
192956
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
192957
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
192958
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
192959
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
192960
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – Киев, 1987. – 133 с.
192961
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
192962
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
192963
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
192964
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
192965
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
192966
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
192967
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
192968
  Клюшніков І.М. Балансування навантаження між безпілотними літальними апаратами літаючої бездротової мережі у разі використання автоматичних обмінно-зарядних станцій / І.М. Клюшніков, Г.В. Фесенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
192969
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
192970
  Мульска О.П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 59-65. – ISSN 2071-4653
192971
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
192972
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
192973
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
192974
  Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий / А.К.Рощаховский. – Санкт-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1910. – 63 с.
192975
   Балансы Государственного банка, его контроль и отделений за истекшие 6 лет. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1866. – 11 с., 2 л. табл.
192976
   Балансы доходов и потребления населения. – Москва, 1969. – 180 с.
192977
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 143с.
192978
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1962. – 188с.
192979
  Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансковых связей / Б.Л. Исаев. – М, 1973. – 278с.
192980
  Вейцман Н.Р. Балансы монополий свидетельствуют... / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1960. – 32с.
192981
  Сковорода Балансы товаров народного потребления и методы их разработки. / Сковорода, С.И. Григорьев. – М., 1959. – 168с.
192982
   Балансы хозяйственных организаций за 9 мес. 1935 года . Приложение "К основным показателям выполнения народно-хозяйственного плана". – М, 1936. – 63с.
192983
  Рубановский П. Балансы, отчетность и распределение прибылей : систематизированный сборник законодательных актов и ведомственных распоряжений и публичной отчетности, состовление балансов и оценке его статей / П.Рубановский, Ю.Комбиаджио. – Харьков : Укротделение госфиниздата СССР, 1933. – 111 с.
192984
  Здоровило Т. Баласт на орбіті. Чим космічне сміття загрожує землянам і подальшому освоєнню космосу? // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 9


  "На навколоземній орбіті наразі обертається близько 19 000 некерованих об’єктів антропогенного походження. Це так зване космічне сміття, оскільки ці об’єкти більше не виконують своїх функцій. Натомість вони становлять загрозу не лише космічним ...
192985
   Балатон. Венгрия в фотоснимках. – 2-е изд. – Будапешт : Корвина, 1961. – 62с.
192986
  Лисенко О. Балатонська битва. Остання потуга Вермахту здійснити контрнаступ у Другій світовій війні / О. Лисенко, Р. Пилявець // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 28-29. – ISSN 2313-559X
192987
  Наджафов Г. Балаханский май / Г. Наджафов. – Баку, 1986. – 186с.
192988
  Позднев А. Балахна / А. Позднев. – Москва; Ленинград, 1931. – 75 с.
192989
  Судинович С. Балашовщина, як етап соціальної боротьби в Московському царстві під час Смоленської війни (1632-1634 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-90295
192990
  Прашкевич Г. Балерий Яковлевич Брюсов // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 181-193. – ISSN 1728-8568


  Имя поэта известно многим. Его стихи заучивают наизусть (как он и хотел этого), исторические исследования уважительно принимаются ученым миром, проза (прежде всего "Огненный ангел") превосходна. И в русской фантастике Брюсов тоже оставил свой, именно ...
192991
  Носова В.В. Балерины / В.В. Носова. – М, 1983. – 286с.
192992
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
192993
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
192994
  Кокурина А.Н. Балет / А.Н. Кокурина. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 64 с.
192995
  Скудина Г.С. Балет / Г.С. Скудина. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
192996
   Балет. – Москва, 1966. – 84с.
192997
   Балет. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
192998
   Балет : энциклопедия. – Москва : Сов. энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил. – Библиогр.: с. 617-620
192999
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
193000
  Чепалов О.І. Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 42-49
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,