Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
191001
  Редько О.М. "… бажаю … дочекатися визволення України…" (огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 178-192. – ISSN 0320-9466
191002
  Лужнев М.Д. "Ба! Знакомые все лица!" / М.Д. Лужнев. – Донецк, 1963. – 61с.
191003
  Колодюк І. "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 77-82
191004
  Мачтет Г.А. "Баба" и другие рассказы / Григорий Мачтет. – 2-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель (И. Кнебель), 1895. – [4], 247 с.


  На тит. л. печать-фамилия: Яков Иванович Горощенко
191005
  Іваннікова Л. "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі степової України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
191006
   "Бабин Яр" чи "Дророгожичі"? / І. Сюндюков, Ю. Романенко, В. Нахманович, Й. Зісельс, В. Осьмак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Про дискусію навколо назви станції метро.
191007
  Зісельс Й. "Бабин Яр. Це повинен бути український проект" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 4


  Про неприпустимість нав"язування однобічного підходу і роль держави у створенні меморіалу.
191008
  Карабан Д. "Бабский штаб" и "английский шпион". Приднестровье после выборов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Впервые за 20 л. в Приднестровье сменился лидер. Это произошло демократическим образом на выборах, а не путем уличных демонстраций и "оранжевых" революций. Более того, победил кандидат, который не имел ни админресурса, ни огромной финансовой подпитки, ...
191009
  Микитась В. "Бабське століття" // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 131-146. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Києво-Могилянська академія (1659-1817).
191010
  Войтович Леонтій "Баварський географ": проблеми локалізації слов"янських племен // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 42-62. – ISSN 0203-9494
191011
  Войтович Л.В. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 12-34. – ISSN 0130-5247
191012
  Зінченко С. "Багатий сяйвом світлих душ" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Із циклу віршів про Крим.
191013
  Постольник І. "Багатий" та "бідний" в середовищі українського селянства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33


  За етнографічними матеріалами Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства.
191014
  Павленко С. "Багато біографічної інформації про Мазепу крилося в панегіриках". Дослідник майже 10 років присвятив пошуку творів, присвячених гетьману, у Варшаві, Гданську, Харкові, Львові, Києві та Санкт-Петербургі, а потім подбав про переклад їх / бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 9


  Дослідник майже 10 років присвятив пошуку творів, присвячених гетьману, у Варшаві, Гданську, Харкові, Львові, Києві та Санкт-Петербургі, а потім подбав про переклад їх із польської та латинської мов. Історик Сергій Павленко своїми дослідженнями ...
191015
  Гюлен Ф. "Багато літ я істину шукав!" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 15-38. – ISSN 0320-8370


  Фетхуллах Гюлен (Fethullah Gulen; 1941) - турецький мислитель та теолог, автор понад 60 книг про іслам, визнаний в 2008 році американським журналом «Форін Полісі» і британським «Проспект» провідним інтелектуалом світу.
191016
  Хранюк Х. "Багато людей нічого не знають про Україну, бо вона себе не рекламує" / інтерв"ю взяла Христина Грищук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Україністику в Познанському університеті відкрили з ініціативи директора Інституту... російської філології Нині познанська україністика святкує 20-річчя. Раніше там діяла кафедра української мови при Інституті російської філології, а цьогоріч ...
191017
  Терещенко Є. "Багато матеріалів і досі не розкриті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 88). – С. 5


  У Києві триває виставка документів і спогадів, присвячена "Великому терору" в Білорусі.
191018
  Саган О. "Багато українців фактично перебувають у полоні московських міфів..." / інтерв"ю записав Олег Махно // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 58-65


  Інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України Олександром Саганом.
191019
  Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії. (Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана Алексиєвич) // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 56-57. – ISSN 2313-559X
191020
  Будкевич А. "Багатоголосся письменства Михайла Слабошпицького" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12
191021
  Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 3 назви
191022
  Елиферова М. "Багира сказала..." : гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 254-277. – ISSN 0042-8795
191023
  Слободян В. "Багряний попіл. Ведмедик" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 96-110


  Апокаліптичне оповідання-фентезі.
191024
  Лисенко Л. "Багряні барви акварелі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 94-97. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Передчуття осені", "Коло життя", "Жовтневий промінь, впійманий в долоні", "До дня перемоги", "Гіст ьнізвідки", "Сльоза дитини", "П"ять колосків", "А то!", "Сувій", "Земля садів - рокована земля".
191025
  Боровков А.К. "Бада’и’ ал-лугат" / А.К. Боровков. – М, 1961. – 265с.
191026
  Данко С. "Бажане" та "дійсне" міністра Сійярто // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 3
191027
  Коваль Р. "Бажаю відваги жити чесно..." // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Жовтень, число 10


  Минуло 25 років від дня смерті Зеновія Красівського.
191028
  Матяш І. "Бажаю всего найкращого і спокою і радости" (Листи Катерини Грушевської до Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 198-209. – ISBN 966-625-040-3
191029
  Амонс Андрій "Бажаючи роззброїтись перед слідством..." : доля генерала Потоцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Влітку 1938-го органи НКВС репресували 81-річного Павла Платоновича Потоцького, колишнього царського генерала. Його звинуватили у скоєнні терористичних актів проти представників радянської влади та організації контрреволюційних заходів. Цікаво, чи ...
191030
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
191031
  Ксенопулос Г. [Багаті та бідні / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
191032
  Мекснер Франц <<Бабочки в животе>> и 25 опредилений любви : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 200 : Фото. – ISSN 1029-5828
191033
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – Москва, 1983. – 117с.
191034
   Аэрофизические исследования : сборник науч. трудов. – Новоссибирск, 1972. – 138с.
191035
   Аэрофизические исследования : сборник науч. трудов. – Новосибирск
Вып. 2. – 1973. – 117 с.
191036
   Аэрофизические исследования сверхзвуковых течений : сборник науч. трудов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1967. – 303 с.
191037
  Валях В.М. Аэрофоометоды при региональных инженерно-геологических исследованиях в аридных районах / В.М. Валях, Е.Г. Чаповский. – Москва, 1977. – 159с.
191038
  Каушакис П.Ю. Аэрофотогеодезические изыскания природного ландшафта местности осушительной мелиорации : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушакис П.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
191039
  Федоров Ю.А. Аэрофотогеодезические исследования водных объектов суши / Ю.А. Федоров. – Л., 1991. – 173с.
191040
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. В.С. Еремеев. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 423 с.
191041
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учеб. пособ. для с.-х. техникумов землеустройства / В.Ф. Дейнеко; ред. С.А. Мурашев. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 340 с.
191042
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. Н.Н. Веселовский. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
191043
  Мурашев С.А. Аэрофотогеодезия : учебник для средних с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / С.А. Мурашев, Я.И. Гебгарт, А.С. Кислицын ; под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287 с.
191044
  Мурашов С.А. Аэрофотогеодезия : Учебник / С.А. Мурашов; Под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287с.
191045
   Аэрофотогеодезия в геофизических исследованиях. – Москва : Недра, 1983. – 135 с.
191046
  Миллер В.С. Аэрофотогеология / В.С. Миллер, К. Миллер. – Москва : Мир, 1964. – 291с.
191047
  Карпович Н.К. Аэрофотограмметрия : учеб. пособ. для летного состава и специалистов аэрофотослужбы ВВС / Н.К. Карпович. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Военное Из-во Министерства Обороны Союза ССР, 1956. – 179 с.
191048
  Коншин М.Д. Аэрофотограмметрия / М.Д. Коншин. – Москва : Недра, 1967. – 348 с.
191049
  Валях В.М. Аэрофотографические и сканерные аэрометоды при инженерно-геологических исследованиях / В.М. Валях. – Москва, 1982. – 261с.
191050
   Аэрофотографическое эталонирование и экстраполяция : методическое пособие. – Ленинград : Наука, 1967. – 160 с.
191051
  Рождествин Н.П. Аэрофотография : Учебник для фотоспец. ВВС Вооруженных сил Союза ССР / Н.П. Рождествин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 325с.
191052
  Кучко А.С. Аэрофотография : основы и метрология / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1974. – 272 с.
191053
  Павлов И.М. Аэрофотография : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / И.М. Павлов, Н.Т. Якубов. – Москва : Недра, 1991. – 334 с. – ISBN 5-247-01141-4
191054
  Михайлов В.Я. Аэрофотография и общие основы фотографии : учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "аэрофотогеодезия" / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 363 с.
191055
  Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1988. – 236 с. – ISBN 5-247-00220-2
191056
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод и аэровизуальные наблюдения при геологическом картировании и поисках полезных ископаемых : учебное пособие по курсу "Геологическое картирование" для студентов геологоразведочной и гидрогеологической специальностей / Б.П. Высоцкий; Отв. ред. Буялов Н.И. – Москва : Тип. Хоз. Упр. Минтрансмаша, 1957. – 78с.
191057
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод при геологических исследованиях / Б.П. Высоцкий; Ред. Поспелова А.М. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 84с.
191058
  Книжников Ю.Ф. Аэрофотометоды в географических исследованиях / Ю.Ф. Книжников. – Москва, 1972. – 132с.
191059
  Заитов И.Р. Аэрофотометоды в географических исследованиях / И.Р. Заитов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 206с.
191060
  Гурьева З.И. Аэрофотометоды геолго-геоморфологического исследования внутреннего шельфа и берегов морей / З.И. Гурьева. – Ленинград, 1976. – 227 с.
191061
  Слуцкая С.Г. Аэрофотометрический метод исследования природных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.501 / Слуцкая С.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1973. – 21л.
191062
   Аэрофотосъемка - метод изучения природной среды : сборник статей : посвящ. памяти Н.Г. Келля. – Москва : Наука, 1973. – 192 с.
191063
  Бонч-Бруевич Аэрофотосъемка : Метод аэрофотосъемки. Описание производственных процессов. Применение и организация аэрофотосьемочных работ / Бонч-Бруевич. – Москва : Транспечать НКПС, 1931. – 152с.
191064
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учеб. пособ. для студ. аэрогиодезической спец-ти геодезических вузов / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат
Летносъемочный процесс. – 1949. – 252 с.
191065
  Герасимов Н.С. Аэрофотосъемка / Н.С. Герасимов, Ф.И. Бродский; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : ВИА, 1952. – 406 с. – на правах рукописи
191066
  Евсеев-Сидоров Аэрофотосъемка : учебник для спец. "Аэрофотосъемка" средних спец. учеб. заведений / Евсеев-Сидоров, Я.Л. Зиман; ред. В.В. Струков. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 259 с.
191067
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учебник для спец-ти "Аэрофотогеодезия" / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 335 с.
191068
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка / А.И. Шершень. – М, 1958. – 335с.
191069
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка : Автоматизация аэрофотосъемочных процессов : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, И.В. Алмазов, А.Н. Прилепский. – Москва : Недра, 1985. – 256 с.
191070
   Аэрофотосъемка городов в масштабах 1:2 000 и 1:5 000 : краткие указания. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 168 с.
191071
   Аэрофотосъемка городов и городских поселков : справочное руководство. – Москва : Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1953. – 356 с. – Библиогр.: с. 345-346
191072
  Райзбер П.Я. Аэрофотосъемка и аэрофотограмметрия / П.Я. Райзбер. – Л, 1951. – 340с.
191073
  Попов И.В. Аэрофотосъемка и изучение вод суши / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд., 1960. – 166с.
191074
  Черногоров В.П. Аэрофотосъемка снежного покрова в верховьях р. Ангрен для гидрологических целей / Глав. упр. гидрометеорологичесой службы при Совете Министров СССР ; Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т ; В.П. Черногоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128 с.
191075
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, А.Ф. Стеценко. – Москва : Недра, 1981. – 296 с.
191076
  Аржанов Е.П. Аэрофотосъемочное оборудование : учеб. пособие для учащихся топограф. техникумов / Аржанов Е.П., Ильин В.Б. – Москва : Недра, 1972. – 184 с.
191077
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 370 с.
191078
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 367 с.
191079
  Веселовский Н.Н. Аэрофототопография : учебник для специальности "картография" / Н.Н. Веселовский; Ред. Гебгарт Я.И. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 347с.
191080
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – Москва : Недра, 1971. – 560 с.
191081
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – 2-е изд. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 576 с.
191082
  Коншин М.Д. Аэрофототопография. / М.Д. Коншин. – 2-е изд. – М., 1952. – 360с.
191083
  Франтов Г.С. Аэроэлектроразведка методом бесконечнодлинного кабеля / Г.С. Франтов, Шувал-Сергеев. – Л, 1961. – 167с.
191084
   Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования. – Москва, 1961. – 43 с.
191085
  Бархатов Д.Р. Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 04.131 / Бархатов Д.Р. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
191086
  Любцева Е.Ф. Аэроэлектроразведка методом длинного кабеля при геологическом картировании. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Любцева Е.Ф.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
191087
  Каменецкий Ф.М. Аэроэлектроразведка методом переходных процессов / Ф.М. Каменецкий, В.М. Тимофеев, В.А. Мамаев. – Москва : Недра, 1978. – 65с.
191088
  Аминов Р.З. АЭС с ВВЭР / Р.З. Аминов. – Москва, 1990. – 264 с.
191089
  Домбровский О.И. Аю-Даг - "святая" гора / О.И. Домбровский, А. Столбунов, И. Баранов. – Симферополь : Таврія, 1975. – 134с.
191090
  Генатулин Ю А. Аю-таш : рассказы / Ю А. Генатулин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с.
191091
  Птахів Семен Аюрведа: до Індії - за здоров"ям! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
191092
  Улзытуев Д. Ая ганга / Донлок Улзытуев ; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 215 с.
191093
  Нумухамедов М.К. Аяпберген Муса улы - зачинатель каракалпакской советской литературы / М.К. Нумухамедов. – Ташкент, 1980. – 26 с.
191094
  Карим Саджадпур Аятолла Хаменеи: Высший руководитель // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 4 (42). – С. 11-35. – ISSN 1560-8913
191095
  Дністровий А. Б-52 : роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Академія, 2019. – 256 с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-568-7
191096
  Роготченко О. Б-52, або п"ятдесят друга Венеційська бієнале // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 54-61. – ISBN 978-966-8911-9
191097
  Карпенко М.І. Б"є в литаври синій вечір : книга лірики / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2003. – 167, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7833-52-6


  У пр. № 1726012 напис: Дорогий Дмитре! Тобі і родині - моя любов і найкращі побажання. Сердечно на згадку. Підпис. Київ. 7.XI. 2003.
191098
  Карпенко Микола Б"є в литаври синій вечір : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 288-289
191099
  Вільде І. Б"є восьма : повість / І. Вільде. – Львів, 1945. – 175 с.
191100
  Стоєцький Валентин Б"є на сполох житловий сектор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 19-20
191101
  Горпенюк Максим Б"єнвенідос al Peru : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 60 : Фото
191102
  Щур Едуард Б"єнвенідос нуестрос амігос! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 24-25 : Фото
191103
  Сом М.Д. Б"ю чолом! : лірика та гумор / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1978. – 96 с.
191104
  Чупрін Р. Б"юкенен Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 117-124. – ISBN 978-617-751-922-4
191105
  Коцур В. Б"юрен Мартін Ван // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 66-71. – ISBN 978-617-751-922-4
191106
  Степанюк Б.П. Б"ють куранти : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
191107
  Маковійчук І.М. Б"ють поетичні джерела / І.М. Маковійчук. – Київ, 1965. – 47с.
191108
  Олійник Б.І. Б"ють у крицю ковалі : лірика / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 71 с.
191109
  Колісник О.В. Б.-Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С . 28-31. – ISSN 2226-3209
191110
  Жигун С.В. Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 129-133


  У статті розглядається рецензія Б. Антоненка-Довидовича на творчість Остапа Вишні у контексті творчої практики рецензента і дискусії про шляхи розвитку української літератури. Відповідно, комізм Остапа Вишні пов"язується з мовною грою, яку не сприймав ...
191111
  Аносов Вячеслав Б. Б. : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0012-6756
191112
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про актуальні викликисильної демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 192-202
191113
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 136-144


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
191114
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
191115
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз ідей американського вченого Б. Барбера щодо сутності і недоліків ліберальної демократії. Вивчаються особливості трьох вимірів ліберальної демократії-анархічного, реалістичного і мінімалістського, кожен з яких має ...
191116
  Басов Б.М. Б. Басов : избранные произвидения / Б.М. Басов. – [Б. г. : б. и.], 1965. – 16 с. : ил.
191117
  Хаенко С.И. Б. Баумане / С.И. Хаенко. – М, 1987. – 63с.
191118
  Заровна І. Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І.С. Тургєнєва як чинник визрівання "нової драми" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 117-122. – ISSN 2307-2261
191119
  Одінцова М.І. Б. Д. Грінченко про становлення української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 103-108


  У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на становлення української преси, зазначені причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B. Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its ...
191120
  Нехорошев Ю.И. Б. Домашников / Ю.И. Нехорошев. – М., 1989. – 95с.
191121
  Жуков Б.А. Б. Жуков : выставка произведений / Б.А. Жуков. – Москва, 1979. – 12с.
191122
  Толстов І.В. Б. Кістяківський - засновник української інтегральної філософії права // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1 (42). – C. 52-57. – ISSN 2073-803X
191123
  Раппопорт Л.Г. Б. Клюзнер. Симфония / Л.Г. Раппопорт. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с.
191124
   Б. Колониальная политика России на Чукотке в XVIII // Труды по истории : сборник архивных материалов / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация. – Ленинград, 1935. – Т. 2 : Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в 18 веке. – С. 154-192
191125
  Савельева М.С. Б. Л. Горбатов -- публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Савельева М. С.; МГУ, Фак. журнал. – М., 1971. – 20л.
191126
  Гурчинов М. Б. Л. Пастернак : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
191127
  Берегова О. Б. Лятошинський та І. Белза в Київській консерваторії на початку 1920-х років // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 125-145. – ISBN 978-966-2241-39-6
191128
  Матвеев Н. Б. Манжелли / Н. Матвеев. – Москва : Искусство, 1983. – 126 с.
191129
  Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 189-194


  У цій статті зроблений аналіз труднощів, викликів і проблем, які з"явилися перед адміністрацією Б. Обами. Автор розглядає просування і невдачі у внутрішній і зовнішній політиці президента, що діє, пояснює суть "Національної Стратегії Державної Безпеки ...
191130
  Спивак Р.С. Б. Поплавский и русский экзистенциализм // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 52-56. – ISBN 978-966-439-298-0
191131
  Рахаев Б Б. Спиноза и А. Смит о "невидимой руке": приоритет формулирования, композиция понятия, механика действия / Б Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-152. – ISSN 0207-3676


  Высказано предположение, что известное правило "невидимой руки" впервые было сформулировано Б. Спинозой. Приводится доказательство путем сопоставления формальных и неформальных признаков формулировок Смита и Спинозы.
191132
  Козьмян Г.К. Б. Ф. Растрелли / Г.К. Козьмян. – Ленинград, 1976. – 200 с.
191133
  Майский И.М. Б. Шоу и другие. Воспоминания / И.М. Майский. – Москва : Искусство, 1967. – 201 с.
191134
  Свенцицька Е.Б. Б. Шульц і І. Бабель: до типології тексту перехідного періоду // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – С. 20-33. – ISSN 2313-5921
191135
  Ванслов В.В. Б. Щербаков : [альбом] / В.В. Ванслов. – Москва : Советский художник, 1987. – 151 с., ил. – (Мастера советского искусства)
191136
  Медушевский А. Б.А. Кистяковский и публично-правовая этика российского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 171-181. – Библиогр.: Біібліогр. : 57 назв. – ISSN 1812-7126
191137
  Сидорова Л.А. Б.А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 155-170. – ISSN 0869-5687
191138
  Горячева Р.И. Б.А. Рыбаков / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1968. – 72 с.
191139
  Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев: Очерк жизни и творчества / Л.Н. Житкова. – Свердловск, 1987. – 115с.
191140
   Б.А.Семенов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. – Свердловск, 1962. – 22с.
191141
   Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 165. – ISSN 0374-3896


  Український учений у галузі автоматики, системотехніки і теорії систем.
191142
  Кабалевский Д.Б. Б.В. Асафьев / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Госмузизд, 1954. – 76 с.
191143
  Станкевич Н.И. Б.В. Иогансон, 1893-1973 / Н.И. Станкевич. – Л., 1978. – 40с.
191144
  Черпухова К.М. Б.В. Підгорецький : музично-критична діяльність / К.М. Черпухова. – Київ : Музична Україна, 1968. – 74 с.
191145
  Шитов А.М. Б.В. Яковенко и его "История великой русской революции" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 0235-1188
191146
  Моргунов Н.С. Б.В.Иогансон / Н.С. Моргунов. – М., 1939. – 76с.
191147
  Никифоров Б.М. Б.В.Иогансон / Б.М. Никифоров. – М, 1950. – 12с.
191148
  Плотников В.И. Б.В.Корнеев / В.И. Плотников. – Л., 1982. – 215с.
191149
  Ермишин О.Т. Б.В.Яковенко и философия русской эмиграции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.71-79. – ISSN 0235-1188
191150
  Головей Л.А. Б.Г. Ананьев - выдающийся психолог 20 века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-12. – (Психология. Социология, Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
191151
  Шевченко З.М. Б.Г. Гафуров / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1969. – 90с.
191152
  Дмитренко Вікторія Ігорівна Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років 20 століття : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дмитренко Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.174
191153
  Дмитренко В.І. Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дмитренко В.І,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
191154
  Верижникова Т.Ф. Б.Е.Каплянский / Т.Ф. Верижникова. – Ленинград, 1985. – 128с.
191155
  Яцків Я. Б.Є Патон і моя світова лінія // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С.16-20. – ISSN 1819-7329
191156
  Корнієнко О.М. Б.Є. Патон - інженер, учений та організатор науки (До 100-річчя з дня народження) / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 90-111. – ISSN 0374-3896
191157
  Мачулін В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-123. – ISSN 0372-6436
191158
  Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-98. – ISSN 0372-6436


  Важливим внеском академічного шевченкознавства у всенародне святкування цьогоювілею стали підготовлена під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР Є.П. Кирилюка й видана за підтримки Бориса Євгеновича масовим накладом ґрунтовна наукова біографія Т.Г. ...
191159
  Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-50. – ISSN 0372-6436
191160
  Горбулін В.П. Б.Є. Патон і розвиток космічної науки та технології / В.П. Горбулін, Я.С. Яцків // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 43-52. – ISSN 1561-8889
191161
  Загородній А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 0372-6436
191162
   Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436


  З ініціа тиви Б.Є. Патона створено колектив науковців із Міжнародного центру елект рон но-про меневих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Па тона, ІХВС, Інституту урології НАМН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка й розпочато ...
191163
   Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон : 50 лет во главе Академии / [Александров А.П. та ін. ; редкол.: А.Г. Наумовець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України ;. – Київ : Академперіодика, 2012. – 774, [2] с., [68] арк. фотогр. : фотогр. – Авт. зазнач. на с. 664–665 . - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр.: с. 763-772. – ISBN 978-966-360-189-2
191164
  Крючкова І.В. Б.Є.Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 79-86 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
191165
   Б.И. Веркин: каким мы его помним. – Киев : Наукова думка, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-00-620-1
191166
  Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский / Г.А. Винкевич. – Иркутск, 1961. – 60с.
191167
  Миненко Г.Н. Б.И. Коротяев: педагогические взгляды : монография / Г.Н. Миненко ; МОНУ, Гос. учреждение "ЛНУ им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-617-232-0
191168
   Б.И. Лебединский. – Иркутск : Полиграфиздат, 1961. – 64 с.
191169
   Б.И. Цуканов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 189-190. – ISSN 0042-8841
191170
  Збарский И.Б. Б.И.Збарский (1885-1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. – М, 1990. – 174с.
191171
  Ромм А.Г. Б.И.Орловский.1793-1837 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1947. – 19с.
191172
   Б.Иогансон: Альбом. – Москва, 1988. – 44с.
191173
  Скрипник І.І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 178-186. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Творчість Б. Шульца та Б. І. Антонича завжди цікавила дослідників своєю багатоплановістю та мистецькою цінністю. Ще за їхнього життя було визнано, що це непересічні, "інші" за своїм глибинним сприйняттям, митці. Як і для багатьох письменників, ...
191174
   Б.І. Медовар (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 143. – ISSN 0374-3896
191175
   Б.Й. Набиванцю - 75 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213-214
191176
  Сергєєва І. Б.К. Єнкен і харківське товариство сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1908-1919 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 194-204. – ISSN 2518-7732
191177
  Сергєєва І. Б.К. Єнкен як предтеча Національного генбанку рослин України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 123-130. – ISSN 2522-4611
191178
  Дейч Е. Б.К. Зайцев о С.С. Юшкевиче // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – C. 280-282. – ISBN 966-7273-22-9
191179
  Петинова Е.Ф. Б.К. Растрелли / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1979. – 39 с.
191180
  Россинский С.Д. Б.К.Млодзеевский 1858-1923 / С.Д. Россинский. – М, 1950. – 52с.
191181
  Хуцишвили М.С. Б.Л.Пастернак и грузинская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хуцишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 26л.
191182
  Блинов В.И. Б.Л.Розинг / В.И. Блинов, В.А. Урвалов. – Москва, 1991. – 63 с.
191183
  Мурзин В.Н. Б.М. Вул и становление физики твердого тела в ФИАНе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-61
191184
   Б.М. Гончару - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн - Борису Михайловичу Гончару виповнилося 70 років. Колеги вітають ювіляра.
191185
  Сапожникова О. Б.М. Кіфоренку– 75! / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  Про трудову діяльність професора кафедри механіки суцільних середовищ Бориса Микитовича Кіфоренка.
191186
  Завальнюк О. Б.М. Кушнір – педагогічна легенда і знаний краєзнавець України (до 95-річчя від дня народження вчителя, наставника студентської молоді, щирого українця) / О. Завальнюк, А. Філінюк // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 3-18
191187
  Пикулев И.И. Б.М.Кустодиев 1878-1927 / И.И. Пикулев. – М, 1951. – 40с.
191188
  Савицкая Т.А. Б.М.кустодиев. / Т.А. Савицкая. – М., 1966. – 147с.
191189
   Б.М.Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры. – М., 1987. – 159с.
191190
  Бэлза И.Ф. Б.Н. Лятошинский / И.Ф. Бэлза. – осква ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 54 с.
191191
  Белза І.Ф. Б.Н. Лятошинський / І.Ф. Белза. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
191192
  Глебова А.Н. Б.Н. Пшеничный - основатель научной школы по оптимизации, теории оптимального управления и теории дитфференциальных игр // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 96-118. – ISSN 0374-3896
191193
  Захаров А.В. Б.Н. Чичерин о соотношении права, нравственности и политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.186-196. – ISSN 1608-8794
191194
  Андреев И.В. Б.Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-10. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
191195
  Запорожец Н.В. Б.Н.Лятошинский / Н.В. Запорожец. – М., 1960. – 176с.
191196
  Кондратьев В.Ю. Б.П. Вышеславцев и Л.С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-116. – ISSN 0042-8744
191197
  Вісин О.О. Б.П. Грабовський - основоположник електронного телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 192-193
191198
  Зуева Т. Б.П. Кирдан - исследователь народных украинских дум // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-6936
191199
  Андреева Е.В. Б.П.Мультановский - основоположник долгосрочных прогнозов погоды / Е.В. Андреева, Ю.Н. Андреев. – Ленинград, 1950. – 44с.
191200
  Каратыгина Т.Ф. Б.С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0869-6020
191201
  Білик Н. Б.С. Лепкий - сенатор ІІ Речі Посполитої // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 173-175. – ISBN 966-8653-41-6
191202
  Радовский М.И. Б.С. Якоби / М.И. Радовский. – Москва, 1949. – 136 с.
191203
  Елисеев А.А. Б.С. Якоби / А.А. Елисеев. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 c. – (Люди науки)
191204
   Б.С.Пристеру - 80 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 158-163 : фото. – ISSN 2077-4893
191205
  Колісник О.В. Б.Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 178-182
191206
   Б.Хмельницький - славний син і видатний гетьман України. – Рівне, 1995. – 132с.
191207
  Соколянский М.Г. Б.Шоу и Шекспир. (К вопросу об эволюции реализма в англ. драматургии) : Автореф... кандидата филол.наук: / Соколянский М.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 18л.
191208
   Б.Шоу. Пигмалион. – М., 1949. – 12с.
191209
  Баштова Л.С. Б.Я. Букреєв - засновник київської школи геометрії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  З ім"ям відомого вченого і педагога Б.Я. Букреєва були тісно пов"язані геометричні дослідження в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. На початку XX ст. науково-педагогічну діяльність на фізико-математичному факультеті разом зі своїм педагогом вели учні Букреєва: ...
191210
  Сергиевский И.В. Б.Я.Брюсов / И.В. Сергиевский. – М., 1944. – 22с.
191211
  Савельєва М.Ю. Бiблiя : спроба прочитання / М.Ю. Савельєва; ЦГП Київське бpатство. – Київ : Стилос, 1998. – 276с. – ISBN 966-7321-17-7
191212
  Сулима В.І. Бiблiя i укpаїнська лiтеpатуpа : Hавч. посiбн. / В.І. Сулима; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Освiта, 1998. – 400 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 966-04-0273-2
191213
  Сигалов А. Бiль без термiну давностi: українцi про Бабин Яр // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 8-9


  "Свiдчення очевидцiв. «Нiмецькi вiйська ввiйшли в Київ 19 серпня 1941 року. І того ж дня на Бессарабцi вони почали грабувати магазини, а головне - затримували євреїв, жорстоко били й вiдвозили кудись на вантажiвках. Я бачила, як на вулицi Ленiна нiмцi ...
191214
  Чишко В.С. Бiогpафiчна тpадицiя та наукова бiогpафiя в iстоpiї i сучасностi Укpаїни / В.С. Чишко; HАНУ, HБУ iм. В.I. Веpнадського, Інст.біографічних досліджень. – Київ : БМТ, 1996. – 240 с. – ISBN 966-7204-02-2
191215
   Бiофiзика. Практикум. – Київ : Київський унiвеpситет, 1997. – 192с.


  Hавчальний посiбник включає опис з лабоpатоpних pобiт з основних pоздiлiв бiофiзики. В них пpедставленi фiзико-хiмiчнi методи визначення основних хаpактеpистик живих систем, теpмодинамiка i кiнетика бiологiчних пpоцесiв, вимipювання окисно-вiдновних та ...
191216
  Парасюк І.О. Бiфуркацiя автоколивань у двовимiрнiй системi з повiльно змiнними параметрами / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 163-180. – (Серія 1 : Фізико-математичні науки ; вип. 13 (1)). – ISSN 2415-7910
191217
  Грицинський Д. Бpат на бpата : дpама на 5 дій / Дм. Грицинський // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 47 с. – ("Театральна бібліотека")
191218
  Никольская Лидия Александровна Ба Цзинь : Очерк творчества / Никольская Лидия Александровна. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 102 с.
191219
  Хижняк О.В. Баагатовимірність соціальної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.107-111. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
191220
  Дегтярева О. Баасистский режим в Сирии: научные концепции и политическая реальность // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 85-93
191221
  Каллиников И. Баба-змея / И. Каллиников. – Москва : Современные проблемы, 1927. – 255 с.
191222
  Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві  (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 214-220
191223
  Халфина М.Л. Баба Груня. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1968. – 60с.
191224
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка. Ч. 1-2 // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 39 с.
191225
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 41 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
191226
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання. – Выд. 7. – Кыив (Київ)) : Выд. Е.Череповського, 1906. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сильська библіотека ; № 1)
191227
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Іван Нечуй-Левицький. – Вид. 7-ме. – Київ : Вид. книгарні Є.Череповського, 1917. – 32 с. – (Сільска библіотека ; № 1)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
191228
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький, 1917
191229
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 52 с.
191230
   Бабаєв Михайло Матвійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 20-21. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
191231
  Жеведенко С. Бабак Марина Петрівна / Світлана Жеведенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-2726-03-9
191232
  Туровская М. Бабанова: Легенда и биография / М. Туровская. – Москва : Искусство, 1981. – 351 с.
191233
  Богданов-Катьков Бабануха : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Изд. 2-е. – Петербург : Государственное изд-во, 1921. – 20с. : С 19 рис. в тексте
191234
   Бабарицька Вікторія Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
191235
  Кононенко Л.А. Бабджан Ниязович Ниязмухамедов. / Л.А. Кононенко. – Душанбе, 1966. – 100с.
191236
  Сельвинский И.Л. Бабек / И.Л. Сельвинский. – Л, 1946. – 203с.
191237
  Томара М. Бабек. / М. Томара. – М., 1936. – 200с.
191238
  Сюндюков І. Бабель і машина смерті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Знаменитий російський письменник - про колективізацію та руйнування першооснов життя.
191239
  Сюндюков І. Бабель і машина смерті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  "Знаменитий письменник про колективізацію та руйнування першоснов життя".
191240
   Бабенко Олександр Калістратович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 86-87. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
191241
   Бабенко Тетяна Василівна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 21. – ISBN 978-966-933-054-3
191242
  Далин Виктор Моисеевич Бабеф накануне и во время великой французской буржуазной революции (1785-1794) : Автореф... д-ра ист.наук: / Далин Виктор Моисеевич; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1962. – 21л.
191243
  Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов. – Ленинград, 1939. – 175с.
191244
  Александров Л.А. Бабий век : повесть / Александров Л.А. ; [илл.: Н. Моос]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1968. – 318 с.
191245
  Зуев В.М. Бабий век / В.М. Зуев. – Калининград, 1975. – 224с.
191246
  Александров Л.А. Бабий век : повесть / Леонид Александров. – Чебоксары : Чуваш. книжное издательство, 1981. – 248 с.
191247
   Бабий Яр - в сердце : Поэзия. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами націон. меншин України, 2001. – 256с. – ISBN 966-522-127-2
191248
  Кузнецов А.В. Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Кузнецов ; [Ил.: С. Бродский]. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 288 с.
191249
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – Киев, 1991. – 352 с.
191250
  Шлаен А. Бабий Яр / А. Шлаен. – К., 1995. – 416с.
191251
  Кузнецов А.В. Бабий Яр : [роман-документ] / Анатолий Кузнецов. – Киев : Саммит-Книга, 2008. – 367, [1] с., [8] л. фот. : фот. – ISBN 978-966-7889-24-1
191252
   Бабий Яр. Книга памяти. – Киев : Сталь, 2005. – 570с. : фотоилл. – ISBN 966-7589-42-0
191253
  Круглов А. Бабий Яр: жертвы, спасители, палачи / Александр Круглов, Андрей Уманский. – Днепр : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума" : Лира, 2019. – 275, [5] с. : ил., табл. – Вып. данные укр.: Олександр Круглов, Андрій Уманський. Бабин Яр: жертви, рятівники, кати. – Библиогр.: с. 270-275 и в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-981-036-6
191254
  Евстафьева Т. Бабий Яр: послевоенная история местности // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 21-31. – ISBN 978-966-2214-11-6
191255
  Абрамов Ф.А. Бабилей : Рассказы. Повести / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 359 с. : портр.
191256
  Білкун М.В. Бабин борщ : гумористичні оповідання / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 311 с.
191257
  Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6


  У пр. № 1689709 напис: Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
191258
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
191259
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман-документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фот. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-661-027-4
191260
  Сюндюков І. Бабин Яр і "провина" українців / І. Сюндюков, Ю. Щербак, Й. Зісельс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 4-5


  Як президент Ізраїлю виявився заручником радянських стереотипів.
191261
  Пастушенко Т. Бабин Яр і питання національної безпеки / бесіду вів М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 147)


  "Відхід від концепту «Великої перемоги» як його центрального компоненту є одним із способів протистояти російській гібридній війні». Схоже, тема історичної пам’яті, зокрема ситуація довкола створення суперечливого «Меморіального центру Голокосту «Бабин ...
191262
  Мікульонок І.О. Бабин Яр пам"ятає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 37-41
191263
  Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29-30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 105-121. – ISSN 0130-5247


  У статті запропоноване нове концептуальне бачення історії Бабиного Яру як визначного історичного місця, де відбувалися й досі відбуваються події, що мають символічне значення для історії Києва, України, Європи. Проаналізовано зв"язок між історією та ...
191264
  Гоженко Анатолій Бабин Яр. Минуле і сьогодення / Гоженко Анатолій, Павленко Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
191265
  Сергієнко С. Бабин Яр: гендерні та вікові аспекти виживання // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Н. Лазар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (17). – С. 75-101. – ISSN 1998-3883
191266
  Самченко В. Бабин Яр: дорога пам"яті до музею. У Києві наступного року має запрацювати експозиція державного меморіалу в дореставрованій єврейській будівлі // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 10-11


  "У столиці добратися до Бабиного Яру з центру по прямій лінії метро від «Золотих воріт» до «Дорогожичів» - якихось буквально 10-12 хвилин, третя станція. Вийшовши з «підземки», відразу потрапляєш до плану-схеми Національного історико-меморіального ...
191267
  Кот С. Бабин Яр: знову "больова точка"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Нам намагаються нав"язати штампи "русского міра".
191268
   Бабин Яр: людина, влада, історія : Документи и матеріали в 5 книгах. – Київ : Зовнішторгвидав України 2004. – ISBN 966-8274-04-0; 966-8274-05-9 (Кн.1)
Книга 1 : Історична топографія. Хронологія подій (Укл.: Т.Євстафьєва, В.Нахманович). – 2004. – 597 с. – Назв. кн. рос. та укр. мовами
191269
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
191270
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – 287, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-11-6
191271
  Подольський А. Бабин Яр: минуле й сьогодення. Виклики пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 15


  Спроби нотаток, або роздуми про тяжку історію напередодні 75-х роковин трагедії. Останні чверть століття, за часів суверенної України, вже склалася певна традиція вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру, яку фактично неможливо було уявити в часи ...
191272
  Беркгоф Карел Бабин Яр: місце наймасштабнішого розстрілу євреїв нацистами в Радянському Союзі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 8-20. – ISBN 978-966-2214-11-6
191273
   Бабин Яр: пам"ять на тлі історії : путівник для вчителя : зб. навч.-метод. розробок шк. занять на основі віртуальної виставки та док. фільму / [Н.Герасим, Н. Голод, О. Козорог та ін. ; ред.-упоряд.: В. Бобров] ; Укр. центр вивч. історії Голокосту ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру [та ін.]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – 155, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 152-155. – ISBN 978-617-7021-60-4
191274
   Бабин Яр: пам"ять на тлі історії = Babyn Yar: memory agaist history"s backround : альбом-каталог мультимед. виставки до 75-річчя трагедії / Музей історії міста Києва, Укр. ін-т нац. пам"яті "Українсько-єврейська зустріч", Громад. ком. "Бабин Яр" ; упоряд. В. Нахманович ; [худож. оформлення К. Корчагіної ; відп. за вип. П. Лаврова]. – Київ : Laurus, 2017. – 236, [16] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-617-7313-02-0
191275
  Рильський М.Т. Бабине літо : оповідання / М.Т. Рильський. – Львів : Каменяр, 1967. – 132 с.
191276
  Задорожний М.П. Бабине літо // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 2
191277
   Бабинець Андрій Євтихійович (1911-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 15-16. – ISBN 978-966-439-754-1
191278
   Бабинець Андрій Євтихійович (1911-1982) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 21. – ISBN 978-966-933-054-3
191279
  Антоненко-Давидович Бабині казки : оповідання : новели / Борис Антоненко-Давидович ; [худож. І.С. Кравець]. – Львів : Каменяр, 1991. – 150, [2] с., [4] арк. іл. : іл., портр.
191280
  Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка / П.М. Зайков. – Петрозаводск, 1987. – 199с.
191281
  Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н.Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 0235-3490
191282
   Бабичев Федір Семенович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7
191283
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
191284
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 397. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
191285
  Іщенко В. Бабичев Федір Семенович : (до 100-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Виповнюється 100 років із дня народження видатного хіміка-органіка, відомого фахівця в області хімії гетероциклічних сполук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора ...
191286
   Бабичев Федір Семенович (1917-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16. – ISBN 978-966-439-754-1
191287
   Бабичев Федір Семенович (1917-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
191288
   Бабичев Федір Семенович. Некролог // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 6 травня (№ 54). – С. 3
191289
  Іскорко-Гнатенко Бабишкін О.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23. – ISBN 978-617-7442-69-0
191290
   Бабишкін Олег Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 140-141. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
191291
  Забіяка І.М. Бабишкін Олег Кіндратович // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 61-63
191292
  Сорока М. Бабишкін Олег Кіндратович : [спогади] / Михайло Сорока, Лариса Брюховецька (Кисіль) // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 37-46. – ISBN 978-966-2726-03-9
191293
   Бабишкін Олег Кіндратович (1918-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16. – ISBN 978-966-439-754-1
191294
   Бабишкін Олег Кіндратович (1918-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
191295
   Бабій Борис Мусійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 100-102. – ISBN 966-02-0537-6
191296
   Бабіч Іда Львівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
191297
  Ольшанский А.Н. Бабка Ворониха и ангел / А.Н. Ольшанский. – М., 1961. – 20с.
191298
   Бабкен Николаевич Аракелян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1984. – 65 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Армянской ССР)
191299
  Солодовныков С.В. Бабки (стрекавки) Волині / С.В. Солодовныков; 55-62. – с.
191300
  Лазутин И.Г. Бабкин лазарет / И.Г. Лазутин. – М., 1983. – 48с.
191301
   Бабкін Володимир Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8. – ISBN 966-7024-23-1
191302
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 87-88. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
191303
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 22. – ISBN 978-966-933-054-3
191304
   Бабко Анатолій Кирилович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8
191305
   Бабко Анатолій Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 398. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
191306
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 16-17. – ISBN 978-966-439-754-1
191307
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
191308
   Бабко Анатолій Кирилович (1905-1968) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 3 обкл. – ISSN 2518-7104
191309
   Бабко Валерій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200-201 : фото
191310
   Бабко Володимир Леонтійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 106. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
191311
   Бабко Леонід Дмитрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 98. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
191312
  Силкин В. Бабочка : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 104-107
191313
  Порчинский И.А. Бабочка в представлении народов в связи с народным суеверием / И.А. Порчинский. – Петроград : Типография М. Меркушева, 1915. – (24 с.). – Дефект. кн.: С.1-16. (Извлечено из журнала "Любитель Природы" 1915 г. №№ 11 и 12)
191314
  Кабыш И. Бабочка на листе : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-41. – ISSN 0012-6756
191315
  Маркова Е.Г. Бабочка с озера Мичиган / Е.Г. Маркова. – М, 1979. – 125с.
191316
  Кирпичникова В.А. Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока : определитель / АН СССР, Дальневосточное отд-ние, Биолого-почвенный ин-т ; отв. ред.: В.А. Кирпичникова, П.А. Лер. – Владивосток, 1988. – 288 с.
191317
  Беляков Н. Бабочки / Н. Беляков. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 16 с.
191318
  Свиридов Андрей Бабочки : Душа да крылышки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30-41 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
191319
  Бахметьев П.И. Бабочки Болгарии / П. Бахметьев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – 112 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Без обл. - Отд. оттиск: Tire des "Horae Soc. entomologicae Rossicae", t. 35, janvier 1902, с. 356-466. – Библиогр.: "Литературные указания..." в конце отд. гл. и "Дополнения к литературным указаниям" (с. 108-111)
191320
  Воробьева Мария Бабочки в "паутине" : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 108 : Іл.
191321
  Куренцов А.И. Бабочки вредители шишек сосны и ели в лесах Лининградской области / А.И. Куренцов. – С. 25-52
191322
  Ефетов К.А. Бабочки Крыма / К.А. Ефетов, Ю.И. Будашкин. – Симферополь : Таврия, 1990. – 109с.
191323
  Куренцов А.И. Бабочки острова Фуругельма.. 10 / А.И. Куренцов // Компакт - 252307 / А.И. Куренцов. – С.122-124
191324
   Бабочки полет : японские трехстишия. – Москва : ООО Издательский дом "Летопись-М". – 348 с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-017-5
191325
   Бабочки России / объяснительный текст под ред. В.В. Станчинского. – Москва : Изд. И. Кнебель ; Т-ва скоропечатня А.А. Левенсон, 1911. – 39 с. – Экз. деф., отсутств. с. 33-39
191326
   Бабочки, феи и эльфы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 94-95 : фото
191327
   Бабула Володимир Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-439-754-1
191328
   Бабула Володимир Володимирович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
191329
  Малишко А.С. Бабуня - трава : вірші для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
191330
  Бабур Захириддин Бабур-Наме / Захириддин Бабур ; перевод М. Салье, под ред. М. Шевердина. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 231 с.
191331
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме : миниатюры рукописи / Захир Ад-дин Мухаммед Бабур ; АН Узб.ССР, Ин-т языка и лит-ры им. Пушкина. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1960. – 514 с.
191332
  Кадыров П. Бабур : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464 с.
191333
  Кадыров П. Бабур : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Художественная литература, 1988. – 749 с.
191334
  Винниченко В.К. Бабусин подарунок / В. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1929. – 53 с.
191335
  Олесь О. Бабусина пригода : П"єса: Для дошкільн. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1993. – 26с.
191336
  Санд Жорж Бабусині казки / Жорж Занд ; Пер. О. Федорової. – Кам"янець : Укр. Вид-во в Катеринославі ; Правобереж. філія. Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 36 с. – (Українське видавництво в Катеринославі : Правобережна філія ; Ч. 29)


  Зміст: Дуб, що розмовляє; Про що розмовляють квітки
191337
   Бабуся з того світу : оповідання про померші душі / [записав П.А. Куліш під Київом] // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 13, [1] с. – (Сільська бібліотека)
191338
  Потапов Владимир Бабушка-сан : От редактора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
191339
  Авакян Э.С. Бабушка-улитка : стихи / Э.С. Авакян ; пер. с арм. Л. Мезинова. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с. : ил.
191340
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Бабушка : (деревенские сцені) / [соч.] А. Чужбинского. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад худ. Гогенфельдена и К*, 1862. – [2], 286 с.
191341
  Немцова Б. Бабушка / Б. Немцова. – Москва, 1956. – 238с.
191342
  Терентьева Н. Бабушка : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-2036
191343
  Бергман Я. Бабушка и Господь Бог; Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1989. – 517с.
191344
  Нестерова Н.В. Бабушка на сносях : роман / Наталья Нестерова. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 413, [1] с. – В вып. дан. авт.: Наталья Нестерова (Наталья Владимировна Умеренкова). – (Женские истории). – ISBN 5-9524-1428-1
191345
  Спиричев Владммир Бабушка надвое сажала // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 144-145 : фото
191346
  Бондаренко К. Бабушка русской революции // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 14 (183). – С. 58-60
191347
  Курочкин Ю.М. Бабушка уральского театра : Е.А. Иванова / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1969. – 116с.
191348
   Бабушка, внучка да курочка : альбом репродукций. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 7 с. : ил.
191349
   Бабушка, внучка да курочка : русская народная сказка : для маленьких. – Москва : Детская литература, 1980. – 13 с.
191350
  Немцова Б. Бабушка: Картины сельской жизни / Б. Немцова. – Москва-Прага, 1982. – 222с.
191351
   Бабушкин клубок : стихи, рассказы и сказки для детей. – Москва : Известия, 1962. – 192 с. – (Библиотека "Известий")
191352
  Половцева Г.Ф. Бабушкин Николай Федорович : библиогр. указ. / Сост.: Г.Ф. Половцева ; Томский гос. ун-т, Научная библиотека. – Томск, 1993. – 23 с.
191353
  Тарковский М. Бабушкин спирт : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 10-26. – ISSN 0130-7673
191354
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – М, 1950. – 160с.
191355
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – Москва, 1951. – 64 с.
191356
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Новосибирск, 1967. – 212с.
191357
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Москва, 1968. – 63с.
191358
  Мельников П.И. Бабушкины рассказы / П.И. Мельников. – Москва, 1989. – 492с.
191359
  Есенин С. Бабушкины сказки / С. Есенин. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 18 с.
191360
  Санд Жорж Бабушкины сказки / Санд Жорж; Пер. с франц А.Н. Толиверовой. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
191361
  Озаровская О.Э. Бабушкины старины / О.Э. Озаровская. – 2-е изд. измен. доп. – Москва. – 120 с.
191362
  Анисимова А.И. Бабушкины янтари : сказки и рассказы / А.И. Анисимова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 180 с. : ил.
191363
  Неверов А.С. Бабы / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1926. – 69с.
191364
  Подъячев С.П. Бабы / С.П. Подъячев. – М-Л, 1930. – 128с.
191365
  Агашина М.К. Бабье лето / М.К. Агашина. – Сталинград : Книжное издание, 1956. – 95 с., 1 портр.
191366
  Ашкенази Л. Бабье лето : из репортажа / Л. Ашкенази ; пер. с чеш. В. Петровой. – Москва : Правда, 1958. – 63с. – (Библиотека "Огонек" ; 3)
191367
  Ашкенази Л. Бабье лето : очерки / Л. Ашкенази ; пер. с чеш. В. Петровой. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1958. – 219 с.
191368
  Губер Б.А. Бабье лето / Б.А. Губер. – М, 1959. – 262с.
191369
  Коронатова Е.И. Бабье лето / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1961. – 126с.
191370
  Сириос Г.В. Бабье лето : роман / Гира, Сириос ; пер. с лит. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1969. – 373 с.
191371
  Искаков Калихан Бабье лето : повесть и рассказы / Калихан Искаков ; пер. с казахского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 224 с.
191372
  Максимов Е.В. Бабье лето : рассказы / Е.В. Максимов. – Москва, 1976. – 206с.
191373
  Гордиенко Ю.П. Бабье лето / Ю.П. Гордиенко. – М, 1977. – 102с.
191374
  Щасная Л.И. Бабье лето / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1979. – 96с.
191375
  Друнина Ю.В. Бабье лето / Ю.В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1980. – 102 с.
191376
  Нуруллин В. Бабье лето : повести / Вакиф Нуруллин ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 479 с.
191377
   Бабье лето в Горячих ключах // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 76 : Фото
191378
  Гущин Е.Г. Бабье поле / Е.Г. Гущин. – 2-е изд. – М., 1985. – 107с.
191379
  Стройло А.И. Бабьи сказки: стихи. / А.И. Стройло. – М., 1986. – 85с.
191380
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1957. – 507с.
191381
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1962. – 511с.
191382
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1986. – 619с.
191383
  Минаев А.А. Бабьи тропы. / А.А. Минаев. – Тула, 1977. – 57с.
191384
  Марочко В. Бабьонишев (псевд. - Максудов С.Ю.) Олександр Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 29-31. – ISBN 978-617-642-388-1


  Олександр Петрович Бабьонишев - російський геолог, історик, демограф, соціолог. Відомий фахівець з вивчення втрат населення СРСР.
191385
  Муйжель В.В. Бабья жизнь / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 80с.
191386
  Чичкина Светлана Бавария: незабываемый отдых для российских туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-55 : Фото
191387
  Москаленко Леся Баварія. Колекція спогадів Герда Бартелса / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 28-34 : фото
191388
  Кушнарьов Дмитро Баварія. Лижі пиву не завада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 36-39 : фото
191389
  Вернер П. Баварская Советская Республика / П. Вернер. – Москва, 1924. – 172с.
191390
  Застенкер Н. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов / Застенкер Н. // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 211-252 с.
191391
  Застенкер Н. Баварская Советская Республика. / Н. Застенкер. – Москва, 1934. – 160 с.
191392
  Либман М.Я. Баварские государственные собрания картин = Bayerische staatsgemaldesammlungen. Munchen : Мюнхен. Старая пинакотека. Новая пинакотека. Новая государственная галлерея : [альбом] / М.Я. Либман. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 7, [191] с. с ил. : ил., фото. – (Музеи мира)
191393
  Шутова Наталия Баварский вечер в "Ренесансе" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 63 : Фото
191394
  Голобородько Я. Баварські акварелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 21


  Як "мистецтво життя" по-німецьки стає координатами особистісного й соціумного задоволення.
191395
  Еко У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. Мар"яни Прокопович ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2013. – 443, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Baudolino / Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2000. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4860-8
191396
  Подкопай І.Ю. Бавовникова совка / І.Ю. Подкопай. – К, 1955. – 24с.
191397
  Підгорний П. Бавовняник на Херсонщині / П. Підгорний. – Херсон, 1930. – 12 с.
191398
  Підгорний П. Бавовняник у степу / П. Підгорний. – Харків, 1930. – 30с.
191399
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – М, 1962. – 13с.
191400
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – Москва, 1982. – 32 с.
191401
  Радлов Василий Багажное отделение : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 90-94 : Іл.
191402
  Шалыганова А.Л. Багалей Дмитрий Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 56-66. – ISBN 978-617-7298-43-3
191403
   Багаліївські читання в HУА : [програма та матеріали] : 6 листопада1998 р. – Харків : Око, 1998. – 56 с. – ISBN 966-526-052-9
191404
   Багаліївські читання в HУА : програма та матеріали 6 Багаліївських читань, 5 листопада 2004 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-25-1
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – 2004. – 140 с.
191405
   Багаліївські читання в HУА : програма та матеріали 7 Багаліївських читань, 7 листопада 2006 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-64-2
Ч. 7 : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. – 2006. – 108 с.
191406
   Багаліївські читання в НУА : програма та матеріали. – Харків : [Б. в.]. – ISBN 966-7557-27-8
Ч.ІІ. – 1999. – 111 с.
191407
   Багаліївські читання в НУА : програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року. – Харків : [Б. в.]. – (Народна українська академія). – ISBN 966-7557-47-8
Ч. 5 : Вік 20: реформи в українській вищій школі. – 2002. – 220 с.
191408
  Іскорко-Гнатенко Багалій Д.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23. – ISBN 978-617-7442-69-0
191409
  Шевченко Ю.Г. Багалій Дмитро Іванович - професор Харківського університету : бібліографічний покажчик / МОУ, Харківськ. держ. ун-т, ЦНБ; відповід. ред.: В.І. Унучек ; упоряд.: Ю.Г. Шевченко, Р.А. Ставинська, М.Г. Швалб. – Харків : ХДУ, 1992. – 120 с.
191410
  Гуржій І.О. Багалій Дмитро Іванович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 16-18
191411
   Багалій Дмитро Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 17-20. – ISBN 966-02-0537-6
191412
  Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 11-13 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
191413
  Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 152. – ISBN 96966-8060-04-0
191414
  Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 50-56. – ISBN 966-02-3529-1
191415
  Кеба О.В. Багалій Дмитро Іванович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 24-25. – ISBN 978-966-372-083-8
191416
  Щербак Н. Багалій Дмитро Іванович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
191417
  Короткий В. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 397-398. – ISBN 5-7707-1062-4
191418
  Самоплавська Т.О. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 601-612. – ISBN 966-06-0367-3
191419
   Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17. – ISBN 978-966-439-754-1
191420
   Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23. – ISBN 978-966-933-054-3
191421
  Крамар О. Багата країна - бідні громадяни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Попри значні нафтогазові доходи й усупереч живучим стереотипам, реальні зарплати в більшості регіонів Росії не перевищують українські через значно вищу вартість життя.
191422
  Кралюк П. Багата, різноманітна і вкрай цікава // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 7


  Леся Українка - про сучасну їй польську літературу.
191423
  Шлапак Я. Багатий лихвар, котрий усе віддав іншим // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 13


  120 років від дня смерті Михайла Парфентійовича Дегтярьова (1831 - 1899), українського купця, мецената.
191424
  Носенко О.Є. Багаті серцем : оповідання та нариси / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 380 с.
191425
  Гарбар Р. Багаті стають багатшими, а бідні - біднішими // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 8


  Загроза громадянської війни між білими і чорними в ПАР відбиває не стільки вчорашній день расових конфліктів, скільки наростаюче глобальне розшарування.
191426
  Грабовський С. Багаті, але чесні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  Алчевські: погляд через роки.
191427
  Кулик Н. Багатійка, яка вчила грамоти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
191428
  Асаре Джозеф Багато-метричне визначення економіки знань // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 84-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
191429
  Чечетов С. Багато галасу даремно // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 1812--514Х


  Націоналізація, до якої має намір повернутися українське суспільство, насправді є винятком в економіці, що підтверджує загальне правило
191430
  Хандрос Б. Багато галосу - даремно // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  В корпусах Університету і в гуртожитку не підготувалися належним чином до художньої самодіяльності.
191431
  Шевцов В.Ю. Багато званих та мало вибраних / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2002. – 260с. – ISBN 966-7985-36-9
191432
  Коваленко О. Багато зроблено, ще більше - попереду. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 [Факультет комп"ютерних наук та кібернетики] / О. Коваленко, О. Кашпур, О. Капустян // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 85). – С. 8
191433
  Юрченко Ігор Багато й безглуздо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 13. – ISSN 0130-5212
191434
  Гуменна Д. Багато неба = Plenty of sky : збірка нарисів / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1954. – 236, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. - Exlibris: From the library of Dr. T. Olesijuk. - На тит. арк. автограф авт.
191435
  Придувалова О. Багато симпатії - і трохи іронії / спілкувалася Ганна Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 188-194. – ISSN 2222-436X
191436
  Букатий М. Багато що вважалося неможливим доки не було зроблено // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 лютого (№ 22). – С. 13
191437
  Білкун М.В. Багато, багато, багато золота... : фантастико-пригодницька повість-памфлет / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1975. – 184 с.
191438
   Багатоактні п"єси. – Київ : Мистецтво, 1965. – 237 с.
191439
  Ільницький М. Багатоактній полілог Івана Дзюби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 389-395
191440
  Горбатюк В.Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 79-84


  Здійснено аналіз способів тлумачення норм права та з"ясовано, в якій послідовності їх краще застосовувати для досягнення мети тлумачення з урахованням вимог принципів права.
191441
  Рябченко Ю.Ю. Багатоаспектний підхід як основа розвитку цивільної процесуальної відповідальності // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 250-252
191442
  Тирінов А.В. Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 71-75


  У великій кількості наукових напрацювань у напрямку оцінки ефективності та формування механізму діяльності підприємств наголошується на необхідності інтегрувати та комплексно розглянути проблему багатогранності оцінки механізму підвищення ефективності ...
191443
  Бакало А.С. Багатоаспектність поняття "телевізійний редактор" / А.С. Бакало, М.К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 159-161


  У статті здійснено спробу визначити поняття "телевізійний редактор" в усій багатоаспектності і багатоетапності його роботи. The attempt to define a concept of a TV-Editor in all aspects of his functions and stages of his professional activity.
191444
  Старовойт Л. Багатобарвність світу дитинства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 14


  Творчість українського дитячого письменника - Анатолія Качана.
191445
   Багатоборство тілоохоронців - наша історія // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  У 1999 році в Україні були започатковані перші міжнародні змагання з багатоборства тілоохоронців. У Першому міжнародному турнірі, який проходив у Ялті, взяли участь команди з Білорусі, Росії та України. Інститут УДО України є співорганізатором ...
191446
  Кулик В.В. Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 2222-0712
191447
  Коноваленко В. Багатоваріантна охорона одного і того ж результату творчої діяльності людини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1608-6422
191448
  Грицан Л.Д. Багатоваріантні та комплексні задачі як засоби перевірки якості засвоєння програмного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 14-17. – ISSN 1681-2751
191449
  Легенчук С.Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти : монографія / С.Ф. Легенчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-471-6
191450
  Багацька Л. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 89-91


  У доповіді коротко розглянуто правописну дискусію 1999 року та пропозиції авторів "Проєкту" та наслідки, які вона спричинила у видавничій справі України.
191451
  Багацька Л.В. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 413-415
191452
  Рубцова М.Ю. Багатовекторна стратегія інвестування глобальних корпорацій у динамічному конкурентному середовищі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-25.
191453
  Ярошенко Ф.О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
191454
  Ржевський Г.М. Багатовекторний вплив інтернет-середовища і соціальних мереж на студентів та викладачів університету // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 219-233. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
191455
  Ржевський Г.М. Багатовекторний вплив інтернет-середовища на якість дистанційного навчання студентів університету // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 270-273
191456
  Циховська Е.Д. Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 116-120. – ISSN 2077-804X
191457
  Дяків В. Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 321-326. – ISSN 1028-5091


  14 квітня 2015 року виповнюється 85 років відомому українському вченому, фольклористу, етнологу і літературознавцю, доктору філологічних наук (1980), професору (1994), академику Академії Наук Вищої школи (1997), Заслуженому діячу науки і техники ...
191458
  Вітряк М.М. Багатовекторність зовнішньополітичної діяльності Л.Д. Кучми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 36-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
191459
  Пенська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 6-10
191460
  Черевко А. Багатовекторність історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 4


  Чи еволюціонує влада та суспільство у формуванні гуманвтарної політики?
191461
  Жорнокуй У. Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 55-61
191462
  Святовець В. Багатовекторність педагогіки професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 20-24
191463
  Войцехівська О. Багатовекторність регіональної газети // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-19


  Викладачі і студенти інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка мали зустріч з журналістами зі Швеції, з центрального міста регіону Вестерботтен - Умео. До складу шведської делегації увійшли редактор з розвитку ...
191464
  Маланій Н. Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 428-431. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
191465
  Алєксєєнко В.В. Багатовимірна статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 47-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
191466
  Савельєв Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку = Multidimensional modernity: social inclusion in assessment of social development : монографія / Ю.Б. Савельєв ; [за наук. ред. О.Д. Куценко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 447 с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 399-445 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-912-5
191467
  Гончар І.А. Багатовимірне статистичне оцінювання привабливості країни за світовими рейтинговими системами / І.А. Гончар, Є.Г. Коротич // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 113-114. – ISBN 978-617-571-148-4
191468
  Самотий В.В. Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів / В.В. Самотий, У.Ю. Дзелендзяк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
191469
  Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
191470
  Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 98-102. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
191471
  Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. Нємець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-285-386-5
191472
  Мішура Ю. Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний / Ю. Мішура, М. Шатохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Докладно показано застосування теореми Колмогорова для доведення того факту, що багатовимірний вінерівський процес є дифузійним з одиничною матрицею дифузії. Теорема Колмогорова применена для доказательства того, что многомерный винеровский процесс ...
191473
  Іващенко П.О. Багатовимірний стстистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Х, 1992. – 133с.
191474
  Різник В.В. Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 171-178. – ISSN 0321-0499
191475
  Ворскло В. Багатовимірність "Марусі Чурай" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 27-29
191476
  Воробйова Т.Л. Багатовимірність категорії політичного протесту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 213-220. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Розглянуто основні підходи до визначення змісту політичного протесту. Як результат, дістала уточнення категорія "політичногот протесту". Узагальнено та проаналізовано характерні риси, які притаманні політичним протестам, на основі чого обгрунтовано ...
191477
  Кузьменко Н.В. Багатовимірність особистості професора-рослинника Григорія Помаленького (1896-19??) / Н.В. Кузьменко, В.М. Самородов // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 139-145
191478
   Багатовимірність політичної влади: концептуальний аналіз (основні підходи до розуміння і визначення влади) : наук. доп. на засіданні Вченої ради Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (3 трав. 2017 р.) / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; уклад.] В.Ф. Цвих. – Київ : Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – 31, [1] с. : Бібліогр.: с. 28-31. – На обкл.. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт.
191479
  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 1-9
191480
  Фільц Б. Багатовимірність творчої і громадської діяльності Василя Барвинського // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 11-21. – ISSN 2224-0926
191481
  Шелюг О.А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 1 (5). – С. 112-127. – ISSN 2226-4078


  У статті розглянуто провідні теоретичні концепції феномену постравматичного росту, що розроблені на сьогодні в західні психології.
191482
  Королівський С.М. Багатовікова боротьба українського народу за своє соціальне й національне визволення : (Короткий нарис) / С.М. Королівський. – Харків : Книжково-газетне, 1949. – 36 с.
191483
  Марченко Н. Багатовікова традиція поетичного мислення українця - одна з рис його етноментальності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 227-236. – ISBN 966-02-3167-9


  Стаття присвячена українській народній пісні, у якій відображено тисячолітню традицію народу, що об"єднала поетичне мислення та музичну натуру людини. Різнобарвна палітра тематичних картин пісні бере свій початок у найдавнішому пласті народної поезії ...
191484
  Ордабаєв С. Багатовікове коріння казахстансько-української дружби // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 11-14. – ISBN 966-7522-07-5
191485
  Романенко І.Н. Багатогалузеве господарство - шлях до колгоспного достатку : збірник статей голів передових колгоспів / І.Н. Романенко; під ред. І.Н. Романенка. – Київ : Держсільгоспвидав, 1955. – 220 с. : іл.
191486
  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено дослідженню мовної майстерності визначного українського перекладача М.Лукаша. У центрі уваги - унікальна риса Лукаша-мовотворця - активізація лексико-фразеологічних та образних ресурсів, акумульованих в українській ...
191487
  Горденко С. Багатогранна діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича на теренах України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 129-136. – ISSN 2415-3567
191488
  Павлишин Г.А. Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського / Г.А. Павлишин, К.В. Козак // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 19, № 2 (71). – С. 105-109. – ISSN 2410-681Х
191489
  Забіяка І. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 13


  4 лист. Олегу Бабишкіну, укр. письменнику, досліднику вітч. і світ. літ., мистецтвознавцю, д-ру філол. наук, проф. виповнилося б 95 р. Народився він у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, а диплом Київського університету ім. Тараса Шевченка одержав у ...
191490
  Савченко А. Багатогранний Седнів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Попри непрості часи дорога сюди стає дедалі популярнішою.
191491
  Кіт Д. Багатогранний талант // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51-54.
191492
  Загаєцька Оленна Багатогранний талант Віталія Губенка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 127-130. – ISSN 0042-9422


  Укр. художник-шістдесятник, графік і живописець Віталій Губенко (1933 р.н.)
191493
  Полтавець О.М. Багатогранний талант Лермонтова-художника : до 200-річчя від дня народження Лермонтова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 62-63
191494
  Свінціцький І.А. Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 85-89. – ISSN 2413-5461


  "Непересічною подією для студентської спільноти стало заснування в 1881 році Клінічного товариства студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира - першої на теренах Російської імперії молодіжної самоврядної науково-медичної спілки. ...
191495
  Ільницький М.М. Багатогранність єдності / М.М. Ільницький. – К., 1984. – 240с.
191496
  Поважна В.М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту : семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття / В.М. Поважна. – Київ : Головне видавництво видавничого об"єднання "Вища школа", 1978. – 256 с.
191497
  Пожоджук Д. Багатогранність зооморфного мотиву в українських писанках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – С. 15
191498
  Барановська Н. Багатогранність культурної спадщини Івана Левинського // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 27-32. – ISSN 2409-3408
191499
  Гарєєв М.Р. Багатогранність лінгвістичного знаку в семіотці У. Уко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 167-171


  В статті представлене поняття лінгвістичного знаку через теорію Умберто Еко. Теорія викладена в праці У.Еко "Семіотика і філософія мови".
191500
  Новікова Г.Ю. Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 185-192. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
191501
  Філон М. Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника) / М. Філон, Г. Губарева // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 170-173. – ISSN 1682-3540


  В 1960 р. М. Лесів стажувался на кафедрі української мови Київського університету ім. Т. Шевченка. Впродовж тривалого часу М. Лесів був залучений до вивчення польських і українських говірок та ономастики люблінського ареалу.
191502
  Чайковська В. Багатогранність пропозиційного змісту декларативних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 152-158. – ISBN 966-581-102-9
191503
  Ярмиш Ю. Багатогранність таланту дослідника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 24-28
191504
  Сорока М.В. Багатогранність творчої особистості В. Винниченка, літературна спадщина драматурга // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 160-169. – ISSN 2226-2180
191505
  Нагорняк Х. Багатогранність творчости Володимира Луканя // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 69-71
191506
   Багатогранність творчості Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 14-18. – ISSN 1562-3238


  Розмова за круглим столом, проведена Центром кінематографічних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія" 9 листопада 2010 р.
191507
  Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
191508
  Стрельник О. Багатодітна сім"я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 156-165. – ISSN 1563-3713
191509
  Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.27.01 / Едуард Юрійович Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
191510
  Скалозуб В.В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті / В.В. Скалозуб, Ю.С. Бараш, Л.В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
191511
  Семчакевич С.Л. Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISSN 2413-5402
191512
  Якуба О.В. Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 128-134. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша, аналізуються казки письменника.
191513
  Косторна Ольга Багатозадачність для готельєра // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 36-39 : фото
191514
  Бурлака В. Багатозначна оптика мистецтва 2000-х // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 63-82. – ISBN 978-966-8917-14-1
191515
  Палійчук Л.С. Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Палійчук Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
191516
  Смагін І.І. Багатозначність змісту поняття "підвищення кваліфікації педагогів" у нормативному контексті та практиці освітньої діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 375-380. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
191517
  Павличко Д. Багатозначність істинної поезії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Перша збірка поезії Олександра Косенка "На сьомий день" із передмовою Віктора Погрібного вийшла в Кіровограді 2010 р., а друга - "Гартування води" з передмовою Євгена Гарана в Києві 2013 р. Із першого погляду може здатися, що книжки Косенка - це ...
191518
  Редковська Т.О. Багатозначність ітеративного префікса RE- в іспанській мові та її реалізація у мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 150-157. – Bibliogr.: Літ.: с. 157; 13 п.
191519
  Білокінь О. Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
191520
  Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7009-24-4
191521
  Черноватий Л.М. Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства / Л.М. Черноватий, В.С. Ушко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 142-148


  Розглянуто еволюцію змісту понять, пов"язаних із категорією еквівалентності та її видами у текстах з перекладознавства як проблему їх перекладу українською мовою. Окреслено перспективу подальшого дослідження.
191522
  Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
191523
   Багатозначність творчої особистості професора Лідії Андріївна Лисиченко / С. Дорошенко, В. Калашник, О. Маленко, К. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 7/8 (515/516), березень 2018 р. – С. 64-65


  "...У березні 2018 рокук виповнюється 90 рокі від дня народження відомого українського філолога-моовознавця, педагога вищої школи, доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко."
191524
  Медведів А. Багатозначність термінологічних одиниць в японських науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 91-97
191525
  Жарікова І.В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Жарікова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
191526
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна s-d-модель розрахунку електронних властивостей сплавів : дис. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 176 л. – Бібліогр. : л. 167-176
191527
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна S-D модель розрахунку електронних властивостей сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
191528
  Карамзіна Л.А. Багатоканальна ортогональна реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) можуть бути зареєстровані з поверхні голови людини за різної локалізації поверхневих відвідних електродів. Розроблено схему розміщення електродів по взаємно перпендикулярних (ортогональних) осях, що ...
191529
  Кіселичник О.І. Багатоканальна система атоматичного керування кондиціюванням повітря виробничих приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кіселичник О.І.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1997. – 16л.
191530
  Казаков Е.О. Багатоканальна установка для нанесення розчинів на хромотограми : біологія / Е.О. Казаков, Т.Е. Казакова, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
191531
  Юшкевич О.О. Багатоканальний маркетинг як ключовий елемент стратегії розвитку електронної комерції / О.О. Юшкевич, О.І. Вікарчук, О.П. Пащенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 208-211. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
191532
  Курочка Л.М. Багатоканальний спектрохронограф // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-65. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Обгрунтована можливість фотографування спектра неперервно в часі і водночас у різних ділянках довжин хвиль (від УФ до ІЧ області). Це можна зробити на базі ешельного спектрографа. Для реалізації таких спостережень перед фокальною площиною спектрографа ...
191533
  Коркішко Тимур Анатолійович Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Коркішко Т.А.; НУ "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
191534
  Підченко Сергій Костянтинович Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 18л.
191535
  Азаров О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, А.В. Снігур ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN 966-641-641-244-0
191536
  Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
191537
  Шмигевський М.В. Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
191538
  Шмигевський Микола Васильович Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський Микола Васильович; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.:л.120-127
191539
  Лівінська Г.В. Багатоканальні мережі з періодичним зовнішнім навантаженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожен вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є періодично змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
191540
  Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 13 назв
191541
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 - систем. аналіз і теор.оптимальних рішень / Г.В.Мамонова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л. 115-122
191542
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
191543
  Лівінська Г.В. Багатоканальні стохастичні мережі з неоднорідними вхідними потоками та обслуговуванням фазового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Стаття присвячена дослідженню багатоканальної стохастичної мережі, на кожен вузол якої надходить автономний пуассонівський потік вимог, інтенсивність якого залежить від часу. Розглянуто два типа обслуговуваня у вузлах мережі: показникове та ...
191544
  Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції : монографія / Ігор Гнесь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 650, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-650 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-607-525-7
191545
  Рупіч С.С. Багатокласове розпізнавання стану складного просторового об"єкта нейромережевим класифікатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рупіч Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 22 назви
191546
  Лашко Ю.А. Багатокластерна теорія легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лашко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
191547
  Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
191548
  Лозицький В. Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-18. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу профілів Стокса l+-V [подано формулу] та I для 14 ліній Fel, Fell, Crl, Cril ma Sсll зроблено висновок, що півтінь сонячної плями є дуже неоднорідним утворенням, в якій можна виділити три основні компоненти: a) cвітлу ("фонову") ...
191549
  Студзинський С.Л. Багатокомпонентні напівпровідні полімерні композиції для інформаційних технологій та сонячної енергетики : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Студзинський Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 407 арк. – Додатки: арк. 395-407. – Бібліогр.: арк. 363-394
191550
  Студзинський С.Л. Багатокомпонентні напівпровідні полімерні композиції для інформаційних технологій та сонячної енергетики : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Студзинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
191551
  Зозуля О.А. Багатокомпонентні оказіональні утворення в авторському художньому мовленні: граматичний аспект // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 111-113. – ISBN 978-966-96911-8-7
191552
  Нижник В.В. Багатокомпонентні полімервмісні системи : для аспірантів та студентів старших курсів хім. та хіміко-технолог. вищих учбових закладів / Нижник В.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 3 : Пластифікація полімерів. – 2008. – 38 с.
191553
  Книшенко Н. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 62-66
191554
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко; МОУ.КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 1998. – 360с. – ISBN 966-574-001-6
191555
  Задорожний В.І. Багатократні некритичні фазові синхронізми та перетворення частоти в нелінійно-оптичному кристалі RTA / В.І. Задорожний, М.Є. Корнієнко, Т.С. Сіденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подана класифікація фазових синхронізмів, некритичних по частотах та кутових апертурах сигнальної хвилі і хвилі накачки, в процесах генерації сумарної частоти в нелінійно-оптичному кристалі RbTiOAsO4 (RTA). Показана можливість візуалізації широкої ...
191556
  Прокопенко В.В. Багатокритеріальна задача знаходження найкоротшого шляху в графі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено узагальнену задачу пошуку найкоротшого шляху в графі з векторними вагами. Розглядається також багатокритеріальна задача у випадку динамічних ваг.
191557
  Заславська О. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі / О. Заславська, Г. Доленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається багатокритеріальна задача оптимізації діяльності торговельного посередника з урахуванням категорій оптових знижок. Запропоновано підхід до її розв"язання. Multiobjective optimization model of middleman"s activity in wholesale trade is ...
191558
   Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню / Чіа-Джен Хунг, , Ванг, Фу-Джін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 470-479 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
191559
  Клименко В.Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах / Вісс. Гр. Клименко. – Наук. вид. (5-те, допов.). – Харків : Федорко, 2015. – 683, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 675-678. – ISBN 978-617-7298-14-3
191560
  Паранчук Я.С. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу " Дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа" : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Ярослав Степанович Паранчук; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 46 назв
191561
  Зубков С.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі / С.О. Зубков, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 95-105. – ISSN 2312-394X
191562
  Федорук М.І. Багатокритеріальна оцінка ефективності інвестування в енергозбереження методом аналізу ієрархій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 323-334. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
191563
  Кватирко О.М. Багатокритеріальна оцінка конкурентоспроможності лісового сектору регіону: теоретичні та методичні підходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
191564
  Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
191565
  Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва продукції рослинництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.А. Босий, І.В. Лобастов, С.В. Архипов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-10 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
191566
  Дорохов О.В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об"єктів соціальної інфраструктури // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 117-127. – ISSN 1683-1942
191567
  Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
191568
  Макаренко П.М. Багатокритеріальний підхід до технологічної модернізації у сільському господарстві / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-133 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
191569
  Васильківський Д.М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-39. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
191570
  Клименко В.Г. Багатокритеріальні формалізації / В.Г. Клименко; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 308 с. – ISBN 966-96353-7-3
191571
  Потьомкін М.М. Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів / М.М. Потьомкін, І.Ю. Свида // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 91-97. – ISSN 1019-5262
191572
  Жук П.Ф. Багатокрокові ітераційні методи варіаційного типу : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.07 / Жук П. Ф.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 40л.
191573
   Багатокультурне історичне середовище Львова в 19 і 20 століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w 19 i 20 wieku. – Львів - Жешув. – ISBN 966-613-438-1
Т. 4. – 2006. – 496 с.
191574
  Палій Л. Багатокультурність і українська тематика в канадському журналі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – С. 28-30
191575
  Палій Л. Багатокультурність і українська тематика в канадському журналі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 26-28
191576
  Караїскос К. Багатокультурність у Греції // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 51-53. – ISBN 966-608-439-2
191577
  Ручка А. Багатокультурність чинники проблеми нові перспективи суспільного розвитку / А. Ручка, В. Танчер // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 9-16. – ISSN 2077-5105
191578
  Ясь О.В. Багатоликий Микола Костомаров / Олексій Ясь ; за ред. акад. НАН України В.А. Смолія ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2018. – 302, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 288-298. - До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова. – Бібліогр. в знесках. – ISBN 978-966-06-0757-6
191579
  Стеценко В. Багатоликий мислитель: особливості релігійної філософії Г. Костельника // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 103-112
191580
  Голов С. Багатоликий Пачолі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 2-7
191581
  Пікалов В.Г. Багатоліка історіографія (образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни) / В.Г. Пікалов, С.І. Посохов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 156-159.
191582
  Арцишевська О.Р. Багатоманітність і взаємодія культур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 4-11. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
191583
  Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 15-25. – ISSN 0131-775Х
191584
  Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 7-19.
191585
  Краєвський Й. Багатомільйонний комсомол. / Й. Краєвський. – Харків, 1931. – 32с.
191586
  Огнев"юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 6-11. – ISSN 1609-8595


  У статті з філософських позицій висвітлено різноманіття трансформацій та викликів сучасного суспільства, що зумовлюють динамічні зміни в системі освіти, а також збереження і врахування національних підходів доформування освіченої особистості, ...
191587
  Григорук П.М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання : навч. посібник / Григорук П.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147. – ISBN 96666-418-002-5
191588
  Ященко Я.В. Багатомірне оцінювання в аналізі територіальних відмінностей життя населення України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 243-247. – ISBN 978-617-571-148-4
191589
  Корнієнко В.О. Багатомірний аналіз чинників модуля загального гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип"яті в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 33-40. – ISSN 2306-5680
191590
  Герасименко С.С. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінювання бідності / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
191591
  Герасименко С. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення / С. Герасименко, О. Чуприна, О. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика об"єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обгрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для ...
191592
  Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи із запізненням // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 38-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто пiдхiд до дослiдження стiйкостi багатомiрних рiзницевих систем iз запiзненням. Передбачається, що вихiдна система може бути представлена у виглядi сукупностi взаємозв"язаних пiдсистем. Виходячи з асимптотичної стiйкостi iзольованих ...
191593
  Яценко Р.В. Багатомірні логіки та їх використання в поєднанні з lambda-численням / Р.В. Яценко, А.М. Роговець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 332-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто багатовимірні логіки та їх використання в поєднанні з класичними lambda-численням. Описано принцип застосування методом lambda-теорії до складних та нечітких логічних систем при розв"язанні логічних рівнянь та запропоновано ...
191594
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8-11
191595
  Паримський І.С. Багатомірність змістово-формальної цілісності публіцистичного твору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 78-80. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Реальна участь національної преси в суспільному житті напряму залежить від змістової ефективності її публікацій. Зміст публіцистичного твору - складна мозаїка смислово-формальних елементів у їх функціональній єдності
191596
  Лисицин Е. Багатомірність зовнішньої політики України: доцільність, стан, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-18
191597
  Панфілов О.Ю. Багатомірність повсякдення у контексті життєвого світу особистості / О.Ю. Панфілов, Л.О. Петров // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 96-108. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
191598
  Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски-лик та личина : монографія / Н.С. Корабльова; Мін. освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-286. – ISBN 966-623-060-7
191599
  Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 130-136
191600
  Бутенко Л.Л. Багатомірність сучасного педагогічного знання як чинник методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 25-36. – ISSN 2227-2747


  "Реалії розвитку освітньої сфери України, потреби суспільства у висококваліфікованих педагогічних кадрах актуалізують проблеми вдосконалення загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. Методологізація загальнопедагогічної підготовки майбутніх ...
191601
  Щепанков С.М. Багатомісячна динамика психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 245-254. – ISSN 2310-4910


  "Представлено характеристику багатомісячної динаміки психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту, що проходили військову службу в Республіці Ліберія в умовах соціальної депривації. Встановлено наявність суттєвої схожості та ...
191602
  Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів Іспанії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 12-16


  У статті висвітлюються особливості процесу формування багатомовності в іспанських школярів як підготовки до життя в багатомовному та багатокультурному соціумі цієї країни.
191603
  Дем"яненко О. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 33-36. – ISSN 2308-4634
191604
  Гнатюк Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 94-105. – ISSN 0320-3077


  У статті окреслено концептуальні засади створення словника крилатих висловів Шевченка в українській, російській та білоруській мовах: розглянуто мікро- і макроструктуру підготовленого видання-першого у світовій лексикографічній практиці багатомовного ...
191605
   Багатомовний юридичний словник-довідник / [І.О. Голубовська, В.М. Шовковий, О.М. Лефтерова, О.В. Лазер-Паньків, І.Ю. Штиченко та ін.] ; відп. ред.: І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7


  В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
191606
  Балабін В.В. Багатомовні електронні словники як складова частина інформаційних технологій в навчанні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розробці технологічних засад побудови багатомовних електронних словників. The article is devoted to the development of technological bases of construction of multilingual electronic dictionaries.
191607
  Лазаренко Л.О. Багатомовність в Україні з погляду сьогодення та майбутнього // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 15-21. – ISBN 966-594-420-7
191608
  Яковлєва О.В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554
191609
  Чередниченко О.І. Багатомовність і концептуальна картина світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 7-10. – (Іноземна філологія)


  Аналізуєься зв"язок багатомовності й концептуальної картини світу, розглядаються основи типології двомовності й багатомовності.
191610
  Саєнко С.Г. Багатомовність і світ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 224-227
191611
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 392-397. – ISBN 966-7890-03-1
191612
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
191613
  Варич М. Багатомовність сучасної періодики як одна з тенденцій розвитку суспільства (на прикладі української преси) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 192-196


  Досліджується мовна ситуація в сучасній українській періодиці. Зокрема розглядаються дискусії навколо мовного питання. В роботі також вивчається вплив газетних текстів на формування національних цінностей та мовні уподобання читачів. The article ...
191614
  Яковлєва В О. Багатомовність у постколоніальному світі (Канада, Південно-Африканська республіка, Індія) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 92-100


  Проаналізовано національні моделі організації мовного простору на засадах офіційної багатомовності ряду країн з кола англофонних. З"ясовано роль історичної (зокрема, колоніальної) традиції у мовній ситуації та окреслено основні засади державної мовної ...
191615
  Яковлева О.В. Багатомовність як невід"ємна складова сучасної бізнес-освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 119-120
191616
  Мельник В. Багатонаціональна Республіка Болівія: підсумки президентства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 248-254. – ISSN 2663-5313
191617
  Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній площі країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 13
191618
  Рогач О. Багатонаціональні підприємства : підручник / Олександр Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 383, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 372-383. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-945-3
191619
   Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / [О.І. Рогач, Н.В. Буркіна, М.Л. Варламова та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Олександра Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 361-364. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-1720-3
191620
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
191621
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили та проблема врегулювання кризи в Перській затоці на початку 90-х років / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
191622
  Кришталь О.П. Багатоніжки Канівського біогеографічного заповідника / О.П. Кришталь. – К, 1949. – 11с.
191623
  Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
191624
  Поцелуєв С.І. Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Поцелуєв Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
191625
  Іваненко Д.О. Багатопараметричне оцінювання в моделі авторегресії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано спільну оцінку невідомого параметра авторегресії та парметрів розподілу шуму і доведено її спроможність. Результат ілюструється на прикладі бета-розподілу.
191626
  Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
191627
  Копач М.І. Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 74-77


  Встановлені достатні умови збіжності одного класу багатопараметричних агрегаційно-ітеративних методів. В умовах теорем відсутні вимоги про додатність операторів і агрегуючих функціоналів, а також, щоб відповідні лінійні неперервні оператори були ...
191628
  Жирний Г.Г. Багатопараметричні випадкові поля : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Жирний Г. Г.; НАН України, Ін-т прикладної матем. і механ. – Донецьк, 1998. – 14л.
191629
  Заболотна Н.І. Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи і засоби відтворення та аналізу структури полікристалічних біологічних шарів при оцінюванні патологічних станів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Заболотна Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
191630
  Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп"ютерних універсальних функціях перетворення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
191631
  Слушаєнко В.С. Багатопартійна Україна : складний шлях становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 111-124. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
191632
  Журавський В.С. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. : прогр. документи перших політ. партій / [упор. В.С. Журавський] ; Наук.-інформ. підприємство "Пошук". – Київ : Наук.-інформ. підприємство "Пошук", 1992. – 92, [2] с. – ISBN 5-8238-0015-0
191633
  Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 176-182.
191634
  Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 118-123. – ISSN 1728-9343
191635
  Писарєва Е.А. Багатопартійність як одна із умов побудови правової держави: деякі аспекти становлення в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.61-66
191636
  Мисан Віктор Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
191637
  Аксьонова С.Ю. Багатоплідна народжуваність в Україні: демографічний вимір // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 38-52. – ISSN 2072-9480
191638
  Максимович М.Г. Багатополюсні елементи : основні положення / М.Г. Максимович. – Львів : Вища школа, 1978. – 77 с.
191639
  Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 30-35
191640
  Гвоздь В. Багатополярний світоустрій: загрози і виклики для України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 4-16
191641
  Степура І. Багатопорівняльне суспільство в Нідерландах і в західноукраїнському регіоні (1880-1939 рр.): соціально-психологічні та соціокультурні особливості // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 17-19
191642
  Шашкевич І.А. Багатопроменева інтерференція в ультракороткохвильовому радіодіапазоні / І.А. Шашкевич, В.В. Лендел, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою рекурентних формул Ейрі проведені розрахунки коефіцієнта відбивання системи тонка алюмінієва плівка - діелектричний шар - масивне алюмінієве дзеркало в ультракороткохвильовому радіодіапазоні. В ролі діелектричного шару були вибрані тонкі ...
191643
  Бутова О.А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
191644
  Вільчінська Ольга Сергіївна Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Вільчінська О.С.;Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
191645
  Гончарова К. Багаторівнева система комплаєнс / К. Гончарова, О. Вернигора // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 28-30
191646
  Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у прцесі післядипломної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-89
191647
  Ільїч Л.М. Багаторівнева система регулювання відтворення трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 132-138.
191648
  Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2410-0706
191649
  Аргаву А.С. Багаторівневе моделювання смертності дітей віком до 5 років та фактори ризику // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2519-1853
191650
  Скоблик В.П. Багаторівневе співвідношення ідентичностей на Закарпатті (1991-2001) / В.П. Скоблик, О.С. Сліпецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 57-62. – (Історія ; Вип. 21)
191651
  Савчин М.В. Багаторівневий конституціоналізм і легітимність мережевої публічної влади // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 239-284. – ISBN 978-966-2075-11-3
191652
  Погорелий Сергій Дем"янович Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань : Автореф... докт. технічн.наук: 05.13.13 / Погорелий Сергій Дем"янович; АНУ. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 30л.
191653
  Терзіян В.Я. Багаторівневі динамічні моделі управління базами занань та їх застосування в автоматизованних інформаційних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.25.05 / Терзіян В. Я.; МО Укр. Ін-т радіоелектрон. – Х., 1993. – 37л.
191654
  Вітько Олександра Валеріївна Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Вітько О.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
191655
  Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для класичної задачі економічної рівноваги систематично виведено повний набір одночасних рівнянь обчислюваної загальної рівноваги. За певних припущень, доведено теорему про еквівалентність соціального оптимуму і теоретичної економічної ...
191656
  Брила А.Ю. Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 57-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багаторівневі оптимізаційні задач з лексикографічними обмеженнями. Для їх розв"язання запропоновано підхід, що ґрунтується на використанні додатної лінійної згортки складових лексикографічних обмежень. Розглядаються також задачі ...
191657
  Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
191658
  Ригованова В. Багаторівневість конструкцій авторизації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 187-193. – ISSN 1728-9572
191659
  Орлов О.О. Багаторічна динаміка вмісту 137Cs у моховому покриві автоморфних ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано багаторічну динаміку вмісту [верхній індекс 137]Cs у живій та мертвій частині зелених мохів-домінант мохового ярусу, а також у двосантиметровому шарі ґрунту лісів автоморфних ландшафтів. Виявлено, що для всіх проаналізованих видів мохів ...
191660
  Шипілова А.В. Багаторічна динаміка декадного припливу води весняного водопілля до Канівського водосховища // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 92-95


  "Для виявлення застосовності в сучасний період методики прогнозів декадного весняного припливу води до Канівського водосховища Л.Т. Пашової з завчасністю 10 та 16 діб та обґрунтування можливого її уточнення проведено статистичний аналіз багаторічної ...
191661
  Лі Хао Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження бавовняної совки в провінції Шеньсі Китайської Народної Республіки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Лі Хао; Харківський держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18л.
191662
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 59-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
191663
  Лук"янець О.І. Багаторічна динаміка та прогноз весняного приливу води до Канівського водосховища / О.І. Лук"янець, А.В. Шипілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 6-12. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена дослідженню багаторічних змін та мінливості декадного припливу води до Канівського водосховища у період весняного водопілля, оцінці за даними періоду 1981-2014 рр. методики прогнозування цього припливу, яка розроблена Л.Т. Пашової у ...
191664
  Лук"янченко А.П. Багаторічна динаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у східному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.09 / Лук"янченко А.П.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
191665
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни / Ю.О. Чорноморець, К.Т. Фріндт // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 94-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
191666
   Багаторічна мінливість абсолютних річних мінімумів стоку води річок України / О. Ободовський, О. Лук"янець, О. Почаєвець, С. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Актуальними є дослідження мінливості мінімального стоку води, який належить до екстремальних режимних характеристик водоносності річок у періоди меженей. Така інформація представляє, у загальному випадку, лімітуючи критерії щодо водоспоживання, ...
191667
  Прищепа О.О. Багаторічна мінливість меженного стоку на р. Десна біля м. Чернігова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 157-160
191668
  Прокоф"єв О.М. Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 145-151. – ISSN 0868-6939


  У статті наведені результати дослідження багаторічної мінливості приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді. Виявлено, що максимальні значення приземної швидкості вітру в досліджуваному регіоні спостерігаються в перехідні сезони та взимку (з квітня ...
191669
  Очеретнюк А.І. Багаторічна мінливість статистичних параметрів розподілу середнього річного стоку води річок України з найдовшими рядами спостережень / А.І. Очеретнюк, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 39-48. – ISSN 2306-5680
191670
  Коцарев О. Багаторічна праця з"континентом культури" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 31


  У видавництві "Смолоскип" опубліковано дослідження Валентини Саєнко "Поезія Ліни Костенко: традиція, онтекст, художня своєрідність".
191671
  Туз Ю.В. Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 268-274 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
191672
  Щеглов О.А. Багаторічний хід та просторова мінливість атмосферних опадів в Україні у червні-серпні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 134-136
191673
   Багаторічні бобові трави. – Київ : ВНІЦ, 1941. – 164 с.
191674
  Аксюк О.М. Багаторічні змінення атмосферних опадів холодного періоду року (01.12 - 30.04) у районах сніголавинних станцій Плай і Пожежевска (Українські Карпати) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
191675
  Курило С.М. Багаторічні зміни мінаралізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв"язку із водністю / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 95-101


  Проведений короткий критичний аналіз існуючих способів оцінки хімічного складу поверхневих вод. На його основі запропоновано новий методичний підхід для оцінки багаторічних змін гідрохімічного режиму річкових вод.
191676
  Мякушко С.А. Багаторічні зміни просторової структури популяцій рудої нориці (Myodes glareolus) грабової діброви // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (3). – С. 169-173. – ISSN 2519-8513


  "Досліджено закономірний характер змін просторової структури популяції рудої нориці (Muodes glareolus), а також усього угруповання лісових гризунів на території Канівського природного заповідника".
191677
  Круківська А.В. Багаторічні зміни термічного режиму темно-сірих лісових грунтів малоінтенсивного використання // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 122-123. – ISSN 2306-5680
191678
  Трусов І.І. Багаторічні коливання атмосферних опадів у Дніпропетровську / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 32-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
191679
  Сусідко М.М. Багаторічні коливання водності в Україні / М.М. Сусідко, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 34-40


  На основе исследования характера чередования речного стока с 11 бассейнов определена периодичность колебания водности. Результаты свидетельствуют, что с 70-80-х лет XX ст. произошли изменения вариации расходов воды. Путем автокорреляционного и ...
191680
  Жовнір В.В. Багаторічні коливання характеристик стоку води річок басейну Південного Бугу в період літньо-осінньої межені // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 44-46. – ISSN 2306-5680
191681
  Горбачова Л.О. Багаторічні тенденції річного стоку води річок України та його кліматичних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 94-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
191682
  Молдован В.Г. Багаторічні травостої - як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного / В.Г. Молдован, Ж.А. Молдован // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 140-151 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
191683
  Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вказано будову багаторядних кускових областей та вивчено їх первинні сагайдаки.
191684
  Леончик О.М. Багатословні економічні терміни у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 344-352


  Статтю присвячено багатослівним економічним термінам у новогрецькій мові. Матеріалом дослідження слугували термінологічні словосполучення, що містяться в спеціальних перекладних словниках новогрецької мови. Розглянуто їхні структурні та морфологічні ...
191685
   Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу грунтів : монографія / [Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю., Вяткін К.В., Шерстюк О.І., Коляда Л.П.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2018. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 258-279. – ISBN 978-617-7555-85-7
191686
  Лялько В.І. Багатоспектральні методи дистанційного зондування землі в задачах природокористування = Multispectral remote sensing in nature management / В.І. Лялько, М.О. Попов; за ред. В.І. Лялька і М.О. Попова. – Київ : Наукова думка, 2006. – 357 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0403-1
191687
  Сотник І.М. Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію / І.М. Сотник, Ю.М. Завдов"єва, О.І. Завдов"єв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 106-115. – ISSN 1726-8699


  У статті обгрунтовано актуальність та переваги застосування багатоставкових зонних тарифів як важливої складової програм управління попитом на електроенергію. Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі ...
191688
  Пугачова Д.В. Багатостороннє співробітництво Північних країн в екологічній сфері (на прикладі NEFKO) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 63-70. – ISBN 978-966-02-7989-6
191689
  Бромлі М. Багатосторонні ембарго на поставки озброєнь і товарів подвійного використання / М. Бромлі, П.Д. Веземан // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 450-458. – ISBN 978-0-19-883999-6
191690
  Кірстен Зодер Багатосторонні миротворчі операції у 2008 р. // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 113-152. – ISBN 978-966-7272-95-1
191691
  Кузнєцова Н.В. Багатосторонні правила в галузі прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 142-148
191692
  Городня Н. Багатосторонні торговельні стратегії США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: від Дж. Г.У. Буша до Д. Трампа // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 104-117. – ISSN 2521-1706
191693
  Ціватий В.Г. Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу XXI століття: євроінтеграційний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 60-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
191694
  Лінецький С. Багатостраждальний закон про уряд: позиції Президента враховані частково // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.20
191695
  Донченко К.А. Багатоструктурний підхід до поняття "децентралізація" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 275-286
191696
  Романенко Ф. Багатотиражка і колгоспне життя / Ф. Романенко. – К., 1960. – 35с.
191697
  Горбик В.О. Багатотомний "Звід пам"яток історії та культури України" в контексті сучасної історіографії // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 27-34
191698
  Обручникова О.П. Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності / О.П. Обручникова, О.М. Кеба // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 170-178


  У статті розглядається проблема співвіднесеності двох типів вібрантів сучасної іспанської мови до одного класу звуків через аналіз опису їх артикуляцій різними дослідниками. Шляхом зіставлення поглядів дослідників на проблему автори роблять висновок, ...
191699
  Коляденко П.П. Багатофазне тактування у розподілених обчислювальних системах // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 36-37
191700
  Зуєв В.О. Багатофазні системи МДН у електроніці / В.О. Зуєв, В.Г. Попов. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
191701
  Марюта О.М. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств / О.М. Марюта, С.Б. Лук"янчук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 85-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
191702
   Багатофакторна економетрична модель як інноваційний науково-практичний інструмент відбору виконавців будівельно-монтажних робіт : економічна наука / В.О. Поколенко, О.С. Рубцова, Г.М. Рижакова, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-36 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
191703
  Дем"янчук Б.О. Багатофакторна модель для експрес-оцінки бойового потенціалу підрозділу ППО СВ / Б.О. Дем"янчук, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 78-82
191704
   Багатофакторна модель підйому водолазом-сапером вибухонебезпечного предмету / І.І. Соловйов, Стрілець, , , Д.А. Льовін // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 272-294. – ISSN 2524-0226
191705
  Пістунов І.М. Багатофакторна модель управління інноваційною діяльністю / І.М. Пістунов, В.В. Чорнобаєв // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – (Економічні науки)
191706
  Гайворонська Г.С. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Гайворонська Г.С.; Держ. ун-т інформаційно-комунікативних технологій. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 42 назв
191707
  Белюченко Д.Ю. Багатофакторна оцінка ефективності оперативного розгортання пожежних автомобілів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Д.Ю. Белюченко, В.М. Стрілець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 204-211 : рис. – Бібліогр.: 28назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
191708
  Крикушенко О. Багатофакторний аналіз процесу виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 78-92. – ISSN 1026-9932
191709
  Буяк А. Багатофакторні лінійні та прогнозні модклі інвестиційного розвитку енергетики регіону : моделы та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
191710
  Корнієнко О.В. Багатофакторність моделей поведінки людей, орієнтованої на хворобу чи здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження досить широкого спектра поведінкової активності людей: від прагнення до здоров"я, підтримання гармонійного стану благополуччя, самореалізації особистості у повсякденному житті до протилежних тенденцій, орієнтованих на пошук ...
191711
  Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи : навчальний посібник / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 71 с.
191712
  Бондаренко Е. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-64. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  В статті доведено, що на сучасному етапі розвитку програмно-технічних засобів геоінформаційного картографування в комп"ютерному середовищі можуть функціонувати статичні та інтерактивні електронні атласи. Розкрито сутність поняття "інтерактивності" ...
191713
  Лісовенко Д.В. Багатофункціональна мобільна енергоефективна світлосигнальна система на базі світлодіодного випромінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 95-96


  У статті розглядається існуюча мобільна система світлозабезпечення та аналізуються її складові елементи з метою виявлення та заміни найменш ефективних. Приведено структуру новітньої мобільної системи освітлювання на базі використання сучасних ...
191714
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
191715
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 365 арк. – Додатки: арк. 332-365. – Бібліогр.: арк. 302-331
191716
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 0131-775Х
191717
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – Бібліогр.: с. 63-65, 67, 69-70. – ISSN 0131-775Х


  Йдеться про довготривалу аграрну кризу, яка спричинила затяжні структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб"єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли ...
191718
   Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування = Multifunctional nanomaterias for biology and medicine: molecular design, synthesis and application / [Р.С. Стойка, Ю.І. Прилуцький, А.Г. Наумовець, Р.О. Білий, Я.Б. Блюм] ; за ред. чл.-кор. НАН України Р.С. Стойки ; [НАН України, Ін-т біології клітини]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 363, [5] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр., англ. - Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 308-360. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1564-7
191719
  Абдерразік Мохамед Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.13 / Абдерразік Мохамед; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
191720
  Куценко Віра Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 10-12 : Табл.
191721
  Борча М.Д. Багатохвильові спектри розсіяння X-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Борча Мар"яна Драгошівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 49 назв
191722
  Яремак І І. Костишин Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
191723
  Яремак І.І. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприладних насосних станцій магістральних нафтопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Яремак Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
191724
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 90
191725
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри у відношеннях переваги гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються ігри, які задаються багатьма відношеннями переваги на множині ситуацій гри. Пропонуються необхідні та достатні умову існування рівноваг, які засновуються на різних принципах оптимальности. The games which are formulating by many ...
191726
  Губанов І.В. Багаточастинкова мультигармонична теорія циркулярно-поляризованого ЕН-ондуляторного лазера на вільних електронах / І.В. Губанов, І.Г. Майорников, В.В. Куліш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Фізика ; вип. 4)


  Побудовано нелінійну мільтигармонічну теорію лазерів на вільних електронах (ЛВЕ) з циркулярно поляризованою ЕН-накачкою (ЕН-ЛВЕ). Проведено якісний та кількісний балістичний аналіз фізичних процесів, які мають місце в області взаємодії системи, що ...
191727
  Ловейкін Ю.В. Багаточастотні коливання локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегровних // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 77-87. – ISSN 1815-2910
191728
   Багатошарова модель та метод навчання для детектування шкідливого трафіку на основі ансамблю дерев рішень / В.В. Москаленко, М.О. Зарецький, А.С. Москаленко, А.М. Кудрявцев, В.А. Семашко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 92-101. – ISSN 1814-4225
191729
  Заболотний М.А. Багатошарове плівкове покриття для зменшення відбиття світла / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 63
191730
  Гречко Л.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі знайдено електростатичний відгук частинки, яка утворена довільним числом конфокальних еліпсоїдів із різними діелектричними проникливостями. Розв"язок задачі проведено із застосуванням трансляційних матриць, які дозволяють переносити граничні ...
191731
  Волинюк Д.Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Волинюк Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
191732
  Небилиця А.Ю. Багатошвидкісна поліканальна обробка сигналу мовного потоку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
191733
  Петренко І. Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему багатошлюбності серед мирян Російської імперії XVIII ст., як один із прикладів порушення шлюбно-сімейних норм. Особливу увагу акцентовано на поширеності цього явища в повсякденних практиках соціуму. The problem of polygamy ...
191734
  Буяджи Г. Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 232-250. – ISSN 1026-9932
191735
   Багатства надр України = Розвиток геологорозвідувальної справи зп роки рад. влади : розвиток геологорозвідувальної справи за роки Радянської влади. – Київ : Наукова думка, 1968. – 352 с. – Бібліогр.: с. 338-351
191736
  Галецький Л.С. Багатства надр України // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-8
191737
  Льовочкін С.В. Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування / С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, Г.М. Яренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 7-26 : рис. – Бібліогр.: 65 назв
191738
   Багатство мистецької уяви Ореста Криворучка // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 164. – ISSN 0130-1799
191739
  Грачев В.А. Багатство недр России - на службу родине / В.А. Грачев. – М., 1979. – 39с.
191740
  Мисник П. Багатство форм і стилів / П. Мисник. – Київ : Дніпро, 1966. – 88 с.
191741
  Павленко Н.В. Багатство як мета і підгрунтя соціального розвитку: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Павленко Нателла Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
191742
  Бондарук М.А. Багатство, таксономічна структура та репрезантивність флористичного різноманіття лісових територій / М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 104-113 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0459-1216
191743
  Амінова О.В. Багатство: соціально-філософський вимір поняття // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 184-188. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті, на основі сучасної філософської полеміки, представлена позиція, на підставі якої стверджується, що багатство є соціально-значущим феноменом і полягає в самодостатності, визначеності, повноті людського буття. In the article, on the basis of ...
191744
  Бінан Демет Улусой Багатсьво архітектури Стамбула та її вплив на світову архітектуру / Бінан Демет Улусой, Джантимур Бурджу Бюкен // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 475-506. – ISBN 978-966-579-439-4
191745
   Багаття : Украинськый альманах. / Упорядкував Ив. Лыпа. – Одесса : Друк. Штаба Од. воен. Окр., 1905. – 265, [I-III] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На тит. арк. надпис: Із книгозбірні Ілька Шульги
191746
  Муратов І.Л. Багаття : вірші / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1940. – 82 с.
191747
  Зінченко В.Ю. Багаття / В.Ю. Зінченко. – Одеса, 1972. – 72 с.
191748
  Качан А.Л. Багаття : оповідання / сост. А.Л. Качан. – Киев : Молодь, 1979. – 144 с.
191749
   Багаття : Борис Антоненко-Давидович очима сучасників. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 512с. – ISBN 966-7601-10-2
191750
  Казидуб М.В. Багаття на вітрах : поезії / М.В. Казидуб. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 62 с.
191751
  Коломієць Т.П. Багаття на межі : лірика / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 134 с.
191752
  Треніна А.С. Багаття: пожежна безпека і правила розведення багаття в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 13-14 : фото
191753
  Кузыев Р.У. Багау Нуриманов / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1955. – 90с.
191754
  Шекспір В. Багацька галасу з нечевля / Уіллїям Шекспіp; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1901. – XII, 102, [3]с. – Пояснення: с. 97-101 ; прим. № 105665 дефектний, без тит. стор. книга описана за інтернетом і оповіткою в кінці кн. с. [3]. – (Літ.-Hаук. Б-ка Укp.-Руської Видавн. Спілки. : Белєстрична бібліотека. Сеp. 1 ; Ч. 35)
191755
  Шоу І. Багач, бідняк : роман / Ірвін Шоу; переклад В.М. Верховеня. – Харків : Фоліо, 2007. – 638с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4011-4
191756
  Жадько В. Багва (- село Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 41. – ISBN 978-966-8567-14-8
191757
  Сталенко С. Баггс: електронні жучки // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.34-35


  Радіозакладки як засіб технічного шпіонажу
191758
  Ковтунович О.В. Багдад / О.В. Ковтунович, С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 176 с.
191759
  Гедін Свен Багдад. Вавілон. Ніневія / Гедін Свен. – Nurnberg : Burgverl. – 127с.
191760
  Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток. (1888-1903) / Г.Л. Бондаревский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 319с.
191761
   Багдадские небеса : 1981 : стихи участников Дней В. Маяковского. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 72 с.
191762
  Халед Багдадский вор : к Ирако-Кувейтскому конфликту / Материал подгот. Халед Аль-Рашид. – Б. М. : Кувейтское землячество в СССР, 1991. – 60 с. : ил.
191763
  Мирский Г.И. Багдадский пакт - орудие колониализма / Г.И. Мирский. – М., 1956. – 56с.
191764
  Месропян Д.А. Багдасар Аветисович Месропян : каталог выставки. Графика / Д.А. Месропян; Сост.: Г. Маревичева; отв. ред.: Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – 24 с.
191765
   Багінський Іван Леонідович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
191766
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205-206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету. У 1955-1956 рр. - викладач Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1997-2004 рр. - професор кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
191767
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 186. – ISSN 2075-437X
191768
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 17-18. – ISBN 978-966-439-754-1
191769
   Багмут Алла Йосипівна (1929-2008) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 23-24. – ISBN 978-966-933-054-3
191770
  Швець В.С. Багнет - у землю! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 164 с.
191771
  Данілова Н.О. Баготорічна динаміка концентрацій формальдегіду у повітрі міст України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 86-90
191772
  Байрамукова Н.М. Баграт Шинкуба : очерк творчества / Нина Байрамукова. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 248 с.
191773
  Полосин И.И. Багратион - герой Отечественной войны 1812 года / И.И. Полосин. – Ташкент : [Б. и.], 1942. – 72 с.
191774
  Борисов С. Багратион : П.И. Багратион, о нем / С. Борисов. – Москва : [Б. и.], 1938. – 40 с.
191775
  Голубов С. Багратион : Слава и честь года 1812 / С. Голубов. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 292 с.
191776
  Муравина Ф. Багратион / Ф. Муравина. – Москва : [Б. и.], 1943. – 30 с.
191777
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 343 с.
191778
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва-Л., 1949. – 343с.
191779
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1951. – 356с.
191780
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Молотов, 1952. – 348с.
191781
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Москва, 1960. – 341с.
191782
  Голубов С.Н. Багратион : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 336 с.
191783
  Голубов С.Н. Багратион : роман : Петр Иванович Багратион, о нем / С.Н. Голубов. – Москва : Современник, 1982. – 336 с.
191784
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Краснодар, 1988. – 668,2с.
191785
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Пермь, 1989. – 266,2с.
191786
  Голубов С. Багратион / С. Голубов. – Москва, 1993. – 336с.
191787
  Юдовсикй Михаил Багратион : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
191788
  Бондаренко К. Багратион // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 4 (173). – С. 62-64
191789
  Борисов С. Багратіон : П.І. Багратіон, про нього / С. Борисов. – Київ : [Б.в.], 1939
191790
  Славута А.А. Баграяна голубінь / А.А. Славута. – Сімферополь : Кримвидав, 1964. – 102 с.
191791
  Ігнатенко М.І. Багрецева земля : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1968. – 71 с.
191792
  Бажан М.П. Багрець : поезії / М. П. Бажан ; вступна ст. Є. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1966. – 138 с.
191793
  Шевченко А.Г. Багрицкий и Маяковский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена проблемi визначення мiри впливу Маяковського на творчість Багрицького. Для вирiшення поставленоi проблеми використанi працi таких лiтературознавцiв, як Горелов, Цибенко, Крук, Азаров та iн. В бiльшостi використаних джерел ...
191794
   Багрій-Шахматов Леонід Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 257-258. – ISBN 978-617-573-038-6
191795
  Іскорко-Гнатенко Багрій О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7442-69-0
191796
   Багрій Петро Іларіонович (1925-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
191797
  Сопельняк Б.Н. Багровая земля / Б.Н. Сопельняк. – М., 1988. – 142с.
191798
  Булушев П.М. Багровая память / П.М. Булушев. – Ленинград, 1978. – 56с.
191799
  Хмелев В.М. Багровая полоса / В.М. Хмелев. – Свердловск, 1974. – 168с.
191800
  Лозинский М.Л. Багровое светило / М.Л. Лозинский. – М., 1974. – 216с.
191801
   Багрову Миколі Васильовичу : поздоровлення // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
191802
  Дубинянская Яна Багровые закаты : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 89-97. – ISSN 0130-7673
191803
  Боков А.Х. Багровые зори : роман / Ахмет боков ;. – Москва : Современник, 1976. – 271 с.
191804
  Погодин Н.Ф. Багровые облака / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1956. – 83с.
191805
  Джакыпбеков А. Багровые облака / А. Джакыпбеков. – Фрунзе, 1988. – 179с.
191806
  Булгаков М.А. Багровый остров / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 479с.
191807
  Булгаков М.А. Багровый остров. Адам и Ева / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – 143с.
191808
  Бекимбетов А. Багровый рассвет : Эхо в пустыне. Яркое солнце надежды. Доверие : роман, повести и рассказы / Айтбай Бекимбетов ; [худож. К. Нажимов]. – Нукус : Каракалпакстан, 1980. – 352 с. : ил.
191809
  Геогиев Любен Багряна : етюди и спомени / Геогиев Любен. – София : ЦВЯТ, 1993. – 306 с.
191810
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1982. – 527 с.
191811
  Мусієнко Олекса Багряна вежа / Мусієнко Олекса. – Київ : Дніпро, 1983. – 236 с.
191812
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа : роман / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с. – ("Доблесть")
191813
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1928. – 68 с.
191814
  Мусиенко А.Г. Багряная крепость : роман / А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 549 с.
191815
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 400 с.
191816
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : [о М.В. Фрунзе] / Андреев Ю.А., Воронов Г.А. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 408 с.
191817
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : роман [о М.В. Фрунзе] / Юрий Андреев, Григорий Воронов. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 426, [3] с. : портр. – (Библиотека "Отчизны верные сыны")
191818
  Сундетов М. Багряная луна : роман / Магзом Сундетов ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
191819
  Июльский Р.В. Багряная мостовая / Р.В. Июльский. – Саратов, 1943. – 8с.
191820
  Жемайтис С.Г. Багряная планета / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 223с.
191821
  Мирний В.С. Багряне гроно горобини / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94 с.
191822
  Упеник М.О. Багряне листя : вибране / М.О. Упеник. – Київ : Дніпро, 1974. – 351с.
191823
  Михайлюк В. Багряне намисто : Пісні, романси / В. Михайлюк; Ін-т народознавства НАНУ; Історико-культурна спадщина. – Київ : Музична Україна, 1999. – 112с.
191824
  Боровий В.І. Багряне серце землі / В.І. Боровий. – Харків, 1971. – 78 с.
191825
  Гуцал П. Багряний відблиск "золотого вересня" (політичні репресії на Тернопільщині у 1939-1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 182-193. – ISBN 978-966-8919-85-5
191826
  Довгий О.П. Багряний Жовтня стяг : поезії : [збірник] / О.П. Довгий ; іл. Є.В. Попов. – Киев : Молодь, 1977. – 127 с.
191827
  Гужва В. Багряний заспів : поезії : [збірник] / В. Гужва, А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1969. – 319 с. – (ЛКСМ України. 50)
191828
  Бендер В. Багряний зблизька // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0130-1608
191829
   Багряний Іван. "Тигролови" : Біографія письменника: Стислий переказ твору: Аналіз тексту: Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 80с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-009-2
191830
  Скомаровський В. Багряний листок / В. Скомаровський. – Київ, 1983. – 23 с.
191831
  Дубовик М. Багряний листопад : поезії / М. Дубовик. – Київ, 1941. – 111 с.
191832
  Дмитерко Л. Багряний ранок : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 54 с.
191833
  Пархоменко О.І. Багряний фарватер : поваість / О.І. Пархоменко. – Київ, 1978. – 220 с.
191834
  Петренко В.М. Багряний шторм / В.М. Петренко. – Дніпропетровськ, 1987. – 221 с.
191835
  Кривець О. Багряними дорогами : Документальна повість / Олександр Кривець, герой Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1973. – 392 с., 1 л. портр. (фронт.)
191836
  Бормош-Кум"ятський Багряні акорди / Бормош-Кум"ятський. – Ужгород, 1967. – 95 с.
191837
  Сосюра В. Багряні гони : поезії / В. Сосюра : ДВУ, 1927. – 82 с.
191838
  Гайворон І. Багряні громи / І. Гайворон. – Київ, 1984. – 63 с.
191839
  Ткач М.М. Багряні громи : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
191840
  Гончаренко О. Багряні громи сіверського волхва-народовольця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 6 жовтня (№ 20). – С. 3


  Письменнику Михасеві Ткачу - 80!
191841
  Кінзбургський В.М. Багряні експреси / В.М. Кінзбургський. – Київ, 1969. – 54 с.
191842
  Масенко Т.Г. Багряні жоржини : лірика; балади; поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1969. – 347 с.
191843
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ, 1970. – 204 с.
191844
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
191845
  Гандзюра П.П. Багряні ночі : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Молодь, 1964. – 287 с.
191846
   Багряні ночі / [уклад.: М. Кошик, А. Мицкан]. – Харків : Vivat, 2018. – 655, [1] с. : іл. – Перша антологія укр. фентезі. – (Серія "Цикл "Брама"). – ISBN 978-966-942-794-6
191847
  Гранже Ж.-К. Багряні ріки = Les rivieres pourpres : роман / Жан-Крістоф Гранже ; [пер. з фр. Олега Леська]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 350, [2] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Les riviиres pourpres / Jean-Christophe Grange. Paris: Editions Albin Michel S.A., 1998. – ISBN 978-617-12-4722-2
191848
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 198 с.
191849
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1965. – 300 с.
191850
  Рубашов М.Б. Багряні тіні / М.Б. Рубашов. – Київ : Художня література, 1982. – 424 с.
191851
  Сирмардис Я. Багряное время малины : стихи / Янис Сирмардис ; авториз. пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1971. – 104 с.
191852
  Жупан И.В. Багряное небо / И.В. Жупан. – Ужгород, 1961. – 132с.
191853
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1969. – 272с.
191854
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1978. – 542с.
191855
  Розумний М. Багрянолиці : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
191856
  Вольнов А.А. Багряные дожди / А.А. Вольнов. – Москва, 1962. – 211с.
191857
  Смирнов В.А. Багряные закаты / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
191858
  Барсуков Э.Г. Багряные леса : [стихи и поэма "Рассветные дожди"] / Э.Г. Барсуков. – Ростов-на-Дону : Книжное изд-во, 1968. – 62 с. : ил.
191859
   Багряные льды : литературный альманах. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1925. – 160 с.
191860
  Песенка М.И. Багряные солнца / М.И. Песенка. – Донецк, 1979. – 70с.
191861
  Сорокин В.В. Багряные соловьи / В.В. Сорокин. – Москва, 1976. – 335с.
191862
  Никитин Т.Г. Багряные сполохи / Т.Г. Никитин. – Харьков, 1978. – 31с.
191863
  Рубашов М.Б. Багряные тени / М.Б. Рубашов. – Москва, 1964. – 224 с.
191864
  Гали М. Багряные травы : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
191865
  Касми А.Н. Багряные цветы / А.Н. Касми. – Москва, 1966. – 295с.
191866
  Герасимович Л.К. Багряный горизонт : новеллы современных монгол. писателей / пер. с монгол. сост., вступ. ст. Л.К. Герасимович ; Ин-т народов Азии АН СССР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Москва : Наука, 1964. – 87 с. – (Современная восточная новелла)
191867
  Барановский В.С. Багряный град : повести / Василий Барановский. – Вильнюс : Вага, 1989. – 356, [2] с.
191868
  Якубовский А.П. Багряный лес / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1975. – 183с.
191869
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1969. – 528 с.
191870
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1976. – 479 с.
191871
   Багуат-Гета или беседы Кришны с Аржуном : с примечаниями [Електронний документ] : переведенная с подлинника писанного на древнем браминском языке, называемом санскритта, на английском, а с сего на Российский язык. – Москва : Университетская тип. у Н. Новикова, 1788. – 213 с.
191872
  Автономов В. Багульник - северный цветок : стихи / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 159 с.
191873
  Преловский А.В. Багульник / А.В. Преловский. – Иркутск, 1957. – 62с.
191874
  Хоринская Е.Е. Багульник / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1964. – 79с.
191875
   Багульник : сборник литературного объединения. – Улан-Удэ : Бурятское книжное изд-во, 1965. – 140 с.
191876
  Яковлев Ю.Я. Багульник / Ю.Я. Яковлев. – М, 1975. – 415с.
191877
  Федоров Г.А. Багульник : повесть / Геннадий Федоров ;. – Москва : Советская Россия, 1977. – 111 с.
191878
  Тельканов С.А. Багульник / С.А. Тельканов. – М., 1980. – 96с.
191879
  Бытовой С.М. Багульник / С.М. Бытовой. – Ленинград, 1983. – 512с.
191880
   Багульник : поэзия / Ю. Соколов, Д. Нечаенко, А. Макаров, М. Шелехов, А. Лаврин, М. Гаврюшин, Н. Стручкова, С. Васильев, Л. Овчинников, В. и др. Казакевич; Авт.: Ю. Соколов, Д. Нечаенко, А. Макаров, М. Шелехов, А. Лаврин, М. Гаврюшин, Н. Стручкова, С. Васильев, Л. Овчинников, В. Казакевич и др. – Москва : Современник, 1985. – 253 с. – (Молодые современники)
191881
  Липатов В.В. Багульник / В.В. Липатов. – Москва, 1985. – 80с.
191882
   Багульник в степи : стихи кор. поэтов Казахстана. – Алма-Ата : "Жазушы", 1973. – 96 с. : ил.
191883
  Вишняков М.Е. Багульник на северном склоне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1977. – 63с.
191884
  Горобці Ірина та Олександр Бад Рагац. Джерела енергії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 36-41 : фото
191885
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
1. – 1961. – 51 с.
191886
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
2. – 1961. – 1375 с.
191887
  Ільїн В.В. Бадараяна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
191888
  Розенфельд А.З. Бадахшанские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Ленинград, 1971. – 192 с.
191889
  Полканов Ю.О. Баделеїт - нова цирконієва сировина України / Ю.О. Полканов, Т.Й. Добровольська, Т.Д. Піддубна // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 116-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
191890
  Решетник М.Д. Баденська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 572. – ISBN 966-316-069-1
191891
  Вардумян О. Баджи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 155-159. – ISSN 0320 - 8370
191892
  Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Карамшоев Д. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 36 с.
191893
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1958. – 104с.
191894
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1966. – 144с.
191895
   Бадминтон : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 39 с.
191896
  Лившиц В.Я. Бадминтон / В.Я. Лившиц, А.В. Галицкий. – М., 1976. – 144с.
191897
   Бадминтон : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 40 с.
191898
  Лифшиц В. Бадминтон для всех / В. Лифшиц, М. Штильман. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
191899
  Глебович Б.В. Бадминтон для детей / Б.В. Глебович, А.А. Постников. – М., 1968. – 160с.
191900
   Бадминтон. Игра в мяч с перьями : правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 32 с.
191901
  Григорьев П.Н. Бадминтон. Спортивная игра для всех. / П.Н. Григорьев. – Л, 1963. – 56с.
191902
  Кривопальцев В.Я. Бадмінтон - для всіх / В.Я. Кривопальцев. – К., 1985. – 56с.
191903
   Бадмінтон. Гра в м"яч з пір"ям : правила змагань. – Київ : Здоров"я, 1965. – 35с.
191904
   Бадмінтонний проект // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На стадіоні "Наука" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрили професійний бадмінтонний майданчик.
191905
  Гусейнаев Абачара Бадрижат / Гусейнаев Абачара. – М, 1975. – 176с.
191906
  Рустамов А.К. Бадхызский заповедник : (Природные заповедники СССР) / А.К. Рустамов. – Москва : Знание, 1972. – 32с. = Наука о Земле Назва підсерії: Новое в жизне, науке и технике ; 3
191907
  Маларчук Г. Бадя Козма : роман / Георге Маларчук ; авториз. пер. с молд. Ю.Семенова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 367 с.
191908
  Парамонов А.А. Бадяги и гидры как объекты школьной работы / А.А. Парамонов. – М., 1947. – 59с.
191909
  Шеремет М.С. Бадьорість : вірші і поеми / М.С. Шеремет. – Київ : Дніпро, 1966. – 314 с.
191910
   Бадьорість і здоров"я // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4
191911
   Баенская Ирина, Кондрашова Ирина, Петрачева Нина, Трофимова Ирина : выставка произведений (Москва, 1981) : кат. выставки / И. Баенская, И. Кондрашова, Н. Петрачева, И. Трофимова; Баенская И., Кондрашова И., Петрачева Н., Трофимова И. ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва, 1981. – 44с.
191912
   Баєв Борис Федорович (1923-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18. – ISBN 978-966-439-754-1
191913
   Баєв Борис Федорович (1923-1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
191914
  Горак Р. Бажав я для скованих волі... : біографія Івана Франка / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2015. – 318, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-629-151-0


  У пр. №1736275 напис: Музею Родина Франків у Києві з похиленим чолом - Роман Горак. 25.ХІ.2016 р.
191915
  Добржанський О.В. Бажаємо до України ! : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
191916
  Стрельник Ольга Бажаєш змінити світ - почни з себе. Сервіс-дизайн як інструмент // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 66-69 : фото
191917
  Костюк Н. Бажаєш подорожувати - виконай рішення! // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 22-23
191918
   Бажал Юрій Миколайович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 31. – ISBN 978-617-7530-19-9
191919
  Жадько В. Бажан Микола Платонович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 42. – ISBN 978-966-8567-14-8
191920
   Бажан Наталія Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 47. – ISBN 978-966-2726-03-9
191921
  Умрихіна Л.В. Бажане як дійсне: мовна реалізація в українській фразелогії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 28/29 (392/393). – С. 28-33
191922
  Стороха Б. Бажаний некликаний гість: колоніальний дискурс у подорожніх записках Г.Г. Еверса "Індія та я..." // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 55-58. – ISSN 2307-2261
191923
  Колодяжний Д. Бажання є, а от чи є можливість? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Проблеми виконання на території України рішень міжнародних комерційних арбітражів про стягнення іноземної валюти".
191924
  Зборовська Н. Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської : (за повістю "Гортенза, або нарис з життя однієї дівчини") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 85-93. – (Філологічні науки)
191925
  Саіджи Дінчер Бажання показати світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 30-31 : фото
191926
   Бажанов Марко Ігорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 259-261. – ISBN 978-617-573-038-6
191927
  Курас І. Бажанський Порфирій Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 612-613. – ISBN 966-642-207-7
191928
  Сингаївський М.Ф. Бажань твоїх снага : лірика і гумор / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 75 с. – ISBN 5-333-00145-6
191929
  Бортняк А.А. Бажаю усміху! / А.А. Бортняк. – Київ, 1981. – 74 с.
191930
  Дрампян Р.Г. Бажбеук-Меликян / Р.Г. Дрампян. – М., 1971. – 103с.
191931
  Бажбеук-Меликян Бажбеук-Меликян Лавиния : альбом : живопись, портрет, натюрмотр / Л.А. Бажбеук-Меликян ; авт. текста и сост. И.С. Игитян. – Москва : Советский художник, 1982. – 34 с.
191932
  Борисов С. Баженов / С. Борисов. – Москва, 1937. – 184 с.
191933
  Чернов Е.Г. Баженов / Е.Г. Чернов, А.В. Шишко. – Москва, 1949. – 160 с.
191934
  Михайлов А.И. Баженов / А.И. Михайлов. – Москва, 1951. – 372 с.
191935
  Ильин М.А. Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1954. – 60 с.
191936
  Пигалев В.А. Баженов / В.А. Пигалев. – Москва, 1980. – 223 с.
191937
  Иванов А.В. Бажиган / А.В. Иванов. – Ленинград, 1966. – 72с.
191938
  Нечай П. База / П. Нечай. – Харків. – 166 с.
191939
  Антасік Е. База DONA - система реєстрації і аналізу наукового доробку працівників Вроцлавського технічного університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-966-941-056-6
191940
  Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
191941
  Демида Є. База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 482-495. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
191942
  Янюк С. База даних "Періодика" електронного каталогу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського як джерело забезпечення інформаційних потреб освітян // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; проаналізовано статистику її відвідування дистантними користувачами впродовж 2014—2018 рр.; ...
191943
  Савчук В.С. База даних "Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018)": підходи до формування і джерела // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 152-170. – ISSN 2409-4137
191944
  Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, ...
191945
  Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1608-6422
191946
  Гладиревська М. База даних геоархеологічних пам"яток кам"яної доби Північного Причорномор"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 220-225. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
191947
  Петренко А.В. База даних державного земельного кадастру // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 281-289. – ISSN 2617-5967


  "У статті комплексно вирішується питання з’ясування юридичної сутності бази даних державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України. Автор, аналізуючи мету державного земельного кадастру, об’єктний склад кадастру та його бази ...
191948
  Гриценко П.Ю. База даних Загальнослов"янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір / П.Ю. Гриценко, Г.С. Кобиринка, М.М. Ткачук // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 14-31. – ISSN 1682-3540


  У статті зосереджено увагу на фундаментальному багатомовному лінгвогеографічному проєкті «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (ЗЛА), його завданнях, осягненнях та перспективах розвитку. Розкрито доцільність і передумови створення цифрової бази ...
191949
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлювального об"єкта / О.В. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 24-30


  База даних призначена для інформаційного забезпечення функціонування імітаційної статистичної моделі безвідмовності складних об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). Ієрархічна конструктивна структура об’єкта РЕТ представляється ієрархічно зв’язаними ...
191950
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
191951
  Білокриницька Л.М. База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II / Л.М. Білокриницька, Г.М. Крученицький, І.Г. Міщишина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 20-29. – ISSN 1561-8889
191952
  Зубкова Є.Ф. База даних нерухомих пам"яток культурної спадщини в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 454-465. – ISBN 978-966-651-543-1
191953
  Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості віщої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366
191954
  Литвинов А.Л. База даних у системі moodle та її застосування в навчальному процесі / А.Л. Литвинов, І.О. Гавриленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 94-102. – ISSN 2074-8922
191955
  Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 305-316. – ISSN 2224-9516
191956
  Єфіменко М.Ю. База даних як об"єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
191957
  Бурлаков С. База даних як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 58-66
191958
  Сушко База данных "Беларуская навука ў асобах" как вариант персональной библиографии / Сушко, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 352-355
191959
  Панарина О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки / О.С. Панарина, В.И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-17. – ISSN 0130-9765


  Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.
191960
  Калиновская Н.Е. База данных "Ломоносов" в системе библиографических изданий ломоносовской тематики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 176-182. – ISBN 978-5-02-039116-1
191961
   База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, А Н. Балуткина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 133-150
191962
  Михайленко И.В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-информационного направления // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 84-95. – ISSN 0130-9765


  В проведенном исследовании показано, в каком положении находится библиотечно-информационное научное направление по сравнению с другими отраслями науки. Все публикации российских исследователей, относящиеся к предметной области Information Science & ...
191963
   База данных Института морской биологии НАН Украины: полигоны в северо-западной части Черного моря / С.Е. Дятлов, Ю.И. Богатова, С.А. Запорожец, Е.А. Лукьянова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67), липень - вересень. – С. 5-13 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
191964
  Емельянова Л.Г. База данных как основа "Атласа млекопитающих Архангельской области" / Л.Г. Емельянова, Е.А. Божилина, М.А. Дычкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 34-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
191965
  Боряк К.Ф. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, В.Н. Ціцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 89-97


  Розглядаються принципи, склад і особливості побудови спеціалізованої БД, призначеної для підтримки рішення завдань оцінки й прогнозування надійності складних об"єктів РЕТ. БД реалізована в системі програмування Delphi з використанням таблиць СУБД ...
191966
  Макаров В. База данных Российской национальной библиотеки «РБА в печати»: цели и возможности / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 36-38. – ISSN 1727-4893


  О базе данных "РБА в печати" как средстве продвижения Российской библиотечной ассоциации (РБА).
191967
  Муромский А.А. База данных системы справочного обслуживания по программным средствам с использованием СУБД КОМПАС / А.А. Муромский, К.В. Туляков. – М., 1985. – 21с.
191968
  Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
191969
  Гривнак К. База оподаткування земель при сплаті податків // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 50-52
191970
   База фахових видань як інфомаційна основа моніторингу наукових публікацій / Н.В. Богатель, Т.В. Гаврис, Г.О. Бодяковська, М.В. Попов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 16-20. – ISBN 978-966-479-052-6
191971
  Ящук М.В. Базальна шлункова секреція кислоти у щурів за умов тривалого введення глутамату натрію / М.В. Ящук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 102-102
191972
  Киселевич Л.С. Базальні відклади альбських утворень південно-західного Криму : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто особливості залягання базальних відкладів альбських утворень та їх поширення на різних більш древніх утвореннях у межах західної частинки Гірського Криму.
191973
  Приходько В.Е. Базальное дыхание и состав микробной биомассы целинных, агро- и лесомелиорированных полупустынных почв Северного Прикаспия / В.Е. Приходько, М.Л. Сиземская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 974-983 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0032-180Х
191974
  Науменко В.Г. Базальные субарахноидальные кровоизлияния / В.Г. Науменко. – М, 1990. – 124с.
191975
   Базальт-риолитовая серия островов Галиндез и Уругвай (Антарктический полуостров, Западная Антарктида) как возможный объект геохимического моделирования / А.Г. Алексеенко, С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Л.И. Гаврылив // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 16-23. – ISSN 1727-7485
191976
  Твалчрелидзе А.А. Базальт / А.А. Твалчрелидзе. – Тифлис, 1923. – 19с.
191977
  Мельник В.І. Базальтовий край / В.І. Мельник. – Костопіль : Овід, 2017. – 82, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 76-82. – ISBN 978-617-7514-11-3
191978
  Мельник В.І. Базальтові трапи Волинського Полісся - перспективна територія для створення геологічного парку / В.І. Мельник ; Програма розвитку ООН в Україні ; Глобальний Екол. Фонд ; М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 51, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 32-35
191979
  Околитенко Н.И. Базальтовые острова / Н.И. Околитенко. – Москва, 1988. – 347 с.
191980
  Макаренко Г.Ф. Базальтовые поля Земли / Г.Ф. Макаренко. – М, 1978. – 148с.
191981
   Базальтоидный магматизм и метаморфизм Южного Урала : [сб. статей ]. – Уфа : БФАН СССР, 1979. – 69 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
191982
  Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана : Байкальская рифтовая зона / С.В. Рассказов. – Новосибирск : Навчальна книга, 1985. – 142с.
191983
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
191984
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
191985
  Винниченко В.К. Базар : п"єса на чотири розділи / В. Винниченко. – [Київ] : Вид. Т-во "Дзвін", 1918. – 56с.
191986
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
191987
   Базарная торговля за 1900 - 1903 г.г.. – Ярославль : Типография Губернской Земской Управы, 1907. – 285 с.
191988
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
191989
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1923. – 171 с.
191990
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
191991
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
191992
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 332 с.
191993
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
191994
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
191995
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
191996
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
191997
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
191998
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
191999
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
192000
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,