Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
189001
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
189002
  Танцюра А. "Байбал і Баянай" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 100-105. – ISSN 08-68-4790-1
189003
  Соломонова О. "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синкрезису // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 108-120
189004
  Науменко О. "Байки-повчайки" : байки, казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
189005
  Моїсєєв Л. "Бакалавр" молодший за кого? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 9


  "... Здоровий глузд призвів до скасування у новому Законі України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" і спціаліст".
189006
   "Бакинскому рабочему" - 60 лет. – Баку : Изд. газ. ""Бакинский рабочий", 1966. – 268с. : ил.
189007
   "Бал хризантем" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 67. – ISSN 0130-5212
189008
  Голуб В. "Балада про кохання" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 49


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
189009
   [Базилевич Віктор Дмитрович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 44. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
189010
  Матесис А. [Базилік / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
189011
  Нукіос А. [Байки Езопа : перші переклади на новогрецьку мову / Андронікос Нукіос, Георгіос Еталос; за ред. Г. М. Паразонглоса. – Афіни : Естія, 1993. – 295 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0550-0
189012
  Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
189013
  Янюк С. База даних "Періодика" електронного каталогу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського як джерело забезпечення інформаційних потреб освітян // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; проаналізовано статистику її відвідування дистантними користувачами впродовж 2014—2018 рр.; ...
189014
  Савчук В.С. База даних "Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018)": підходи до формування і джерела // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 15. – С. 152-170. – ISSN 2409-4137
189015
  Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, ...
189016
  Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1608-6422
189017
  Гладиревська М. База даних геоархеологічних пам"яток кам"яної доби Північного Причорномор"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 220-225. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
189018
  Петренко А.В. База даних державного земельного кадастру // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 281-289. – ISSN 2617-5967


  "У статті комплексно вирішується питання з’ясування юридичної сутності бази даних державного земельного кадастру відповідно до чинного законодавства України. Автор, аналізуючи мету державного земельного кадастру, об’єктний склад кадастру та його бази ...
189019
  Гриценко П.Ю. База даних Загальнослов"янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір / П.Ю. Гриценко, Г.С. Кобиринка, М.М. Ткачук // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 14-31. – ISSN 1682-3540


  У статті зосереджено увагу на фундаментальному багатомовному лінгвогеографічному проєкті «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» (ЗЛА), його завданнях, осягненнях та перспективах розвитку. Розкрито доцільність і передумови створення цифрової бази ...
189020
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
189021
  Білокриницька Л.М. База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II / Л.М. Білокриницька, Г.М. Крученицький, І.Г. Міщишина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 20-29. – ISSN 1561-8889
189022
  Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості віщої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366
189023
  Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 305-316. – ISSN 2224-9516
189024
  Єфіменко М.Ю. База даних як об"єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
189025
  Бурлаков С. База даних як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 58-66
189026
  Сушко База данных "Беларуская навука ў асобах" как вариант персональной библиографии / Сушко, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 352-355
189027
  Панарина О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки / О.С. Панарина, В.И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-17. – ISSN 0130-9765


  Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.
189028
  Калиновская Н.Е. База данных "Ломоносов" в системе библиографических изданий ломоносовской тематики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 176-182. – ISBN 978-5-02-039116-1
189029
   База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, А Н. Балуткина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 133-150
189030
  Михайленко И.В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-информационного направления // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 84-95. – ISSN 0130-9765


  В проведенном исследовании показано, в каком положении находится библиотечно-информационное научное направление по сравнению с другими отраслями науки. Все публикации российских исследователей, относящиеся к предметной области Information Science & ...
189031
   База данных Института морской биологии НАН Украины: полигоны в северо-западной части Черного моря / С.Е. Дятлов, Ю.И. Богатова, С.А. Запорожец, Е.А. Лукьянова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67), липень - вересень. – С. 5-13 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
189032
  Емельянова Л.Г. База данных как основа "Атласа млекопитающих Архангельской области" / Л.Г. Емельянова, Е.А. Божилина, М.А. Дычкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 34-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
189033
  Боряк К.Ф. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, В.Н. Ціцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 89-97


  Розглядаються принципи, склад і особливості побудови спеціалізованої БД, призначеної для підтримки рішення завдань оцінки й прогнозування надійності складних об"єктів РЕТ. БД реалізована в системі програмування Delphi з використанням таблиць СУБД ...
189034
  Макаров В. База данных Российской национальной библиотеки «РБА в печати»: цели и возможности / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 36-38. – ISSN 1727-4893


  О базе данных "РБА в печати" как средстве продвижения Российской библиотечной ассоциации (РБА).
189035
  Муромский А.А. База данных системы справочного обслуживания по программным средствам с использованием СУБД КОМПАС / А.А. Муромский, К.В. Туляков. – М., 1985. – 21с.
189036
  Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
189037
  Гривнак К. База оподаткування земель при сплаті податків // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 50-52
189038
   База фахових видань як інфомаційна основа моніторингу наукових публікацій / Н.В. Богатель, Т.В. Гаврис, Г.О. Бодяковська, М.В. Попов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 16-20. – ISBN 978-966-479-052-6
189039
  Ящук М.В. Базальна шлункова секреція кислоти у щурів за умов тривалого введення глутамату натрію / М.В. Ящук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 102-102
189040
  Киселевич Л.С. Базальні відклади альбських утворень південно-західного Криму : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто особливості залягання базальних відкладів альбських утворень та їх поширення на різних більш древніх утвореннях у межах західної частинки Гірського Криму.
189041
  Приходько В.Е. Базальное дыхание и состав микробной биомассы целинных, агро- и лесомелиорированных полупустынных почв Северного Прикаспия / В.Е. Приходько, М.Л. Сиземская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 974-983 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0032-180Х
189042
  Науменко В.Г. Базальные субарахноидальные кровоизлияния / В.Г. Науменко. – М, 1990. – 124с.
189043
   Базальт-риолитовая серия островов Галиндез и Уругвай (Антарктический полуостров, Западная Антарктида) как возможный объект геохимического моделирования / А.Г. Алексеенко, С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Л.И. Гаврылив // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 16-23. – ISSN 1727-7485
189044
  Твалчрелидзе А.А. Базальт / А.А. Твалчрелидзе. – Тифлис, 1923. – 19с.
189045
  Мельник В.І. Базальтовий край / В.І. Мельник. – Костопіль : Овід, 2017. – 82, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 76-82. – ISBN 978-617-7514-11-3
189046
  Мельник В.І. Базальтові трапи Волинського Полісся - перспективна територія для створення геологічного парку / В.І. Мельник ; Програма розвитку ООН в Україні ; Глобальний Екол. Фонд ; М-во екології та природ. ресурсів України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 51, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 32-35
189047
  Околитенко Н.И. Базальтовые острова / Н.И. Околитенко. – Москва, 1988. – 347 с.
189048
  Макаренко Г.Ф. Базальтовые поля Земли / Г.Ф. Макаренко. – М, 1978. – 148с.
189049
   Базальтоидный магматизм и метаморфизм Южного Урала : [сб. статей ]. – Уфа : БФАН СССР, 1979. – 69 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
189050
  Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана : Байкальская рифтовая зона / С.В. Рассказов. – Новосибирск : Навчальна книга, 1985. – 142с.
189051
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
189052
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
189053
  Винниченко В.К. Базар : п"єса на чотири розділи / В. Винниченко. – [Київ] : Вид. Т-во "Дзвін", 1918. – 56с.
189054
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
189055
   Базарная торговля за 1900 - 1903 г.г.. – Ярославль : Типография Губернской Земской Управы, 1907. – 285 с.
189056
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
189057
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1923. – 171 с.
189058
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
189059
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
189060
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 332 с.
189061
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
189062
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
189063
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
189064
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
189065
  Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 104-111. – ISSN 1818-5754
189066
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
189067
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
189068
  Кротюк В. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
189069
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 43-47
189070
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
189071
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
189072
  Павлюк С.М. Базельні принципи: світовий досвід упровадження та застосування / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122
189073
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; авт. перевод с фр. Эльзы Триоле. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 336 с.
189074
  Арагон Л. Базельские колокола : роман / Л. Арагон ; пер. с фр. Э. Триоле ; [вступ. статья Т. Балашовой ; худож. В. Александров]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 304 с. : ил.
189075
  Меркулова Н.С. Базельские рекомендации и их влияние на конкурентоспособность банковских услуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 238-243
189076
  Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития / В. Андрианов, Е. Селявина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 171-190. – ISSN 0207-3676
189077
  Юданов Ю.И. Базельские фармацевты / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с
189078
   Базельский конгресс Первого Интернационала 6-11 сентября 1869 г. : протоколы конгрессов и конф. Первого Интернационала. – Ленинград : Партиздат, 1934. – XXVII, 189 с.
189079
   Базельский художественный музей. – Москва : Изобразит. искусство, 1987. – 196 с.
189080
   Базельські принципи ефективного нагляду // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 27-31
189081
  Користін О.Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 145-151.
189082
  Ковальчук Г.І. Базельські стародруки XV-XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 3-37. – ISSN 2222-4203
189083
  Кравчук В.В. Базельські угоди: новий етап розвитку міжнародної системи оцінки ризиків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
189084
  Онікієнко С.В. Базельські угоди: протиріччя регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв
189085
  Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інформаційні ресурси окремих баз даних як джерело вивчення історичної спадщини українського народу. In the article are opened the information resources of databases as a source of study of a historical heritage of the Ukrainian people.
189086
  Жарких М.І. Бази даних в роботі польських пам"яткоохоронців // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; редкол.: Бредіс Н.Ю., Вечерський В.В., Вознесенська Г.О. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 127-129


  "Роботи по комп’ютеризації охорони пам’яток в Польщі зосереджені в Познанському археологічному музеї. Він створив, розвиває, поширює і підтримує дві програми управління базами даних : AZP_Fox є програмою обліку нерухомих пам’яток археології, а MuzArP – ...
189087
   Бази даних грунтів Болгарії, Молдови. Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору / С. Русєва, Ю. Розлога, М. Лунгу, Р. Вінтіла, Т. Лактіонова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 35-48 : рис. – Бібліогр.: 73 назв. – ISSN 0587-2596
189088
  Кеберле Н.Г. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник для студентів напрямів підгот. 6.040301 - "Прикладна математика", 6.040302 - "Інформатика" / Н.Г. Кеберле ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95
189089
  Лисенко Л. Бази даних щодо об"єктів промислової власності, доступних через Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 8. – С. 19-28. – ISSN 1608-6422
189090
  Декунова Н.В. Бази даних як основа ГІС / Н.В. Декунова, Р.В. Писаренко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 373-374
189091
   Бази даних:терміни та визначення : видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 32 с.
189092
  Ясенко О. Бази данних як об"єкт кібертерористичних атак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 170-172


  The article deals with the database hacking in the scope of cyberlerrorism and introduces its own classification of cyberattacks on databases. У даній статті йдеться про питання зламу баз даних у райках поняття кібертероризму, а також представлена ...
189093
  Рябухо О.М. Бази Єрмакова в скінченних розв"язних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наводиться характеризація в сучасних термінах результатів професора Київського університету Василя Єрмакова (1845-1922) про скінченні розв"язні групи. Results of professor of Kyiv University Vasil Er makov (1845-1922), concerned with finite soluble ...
189094
  Польовий М. Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-26
189095
  Булах Е.М. Базидиальные макромицеты Верхне-Уссурийского стационара (Южный Сихотэ Алиль) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Булах Е. М.; АН СССР, Дальневост. науч. биолого-почвенный ин-т. – Владивосток, 1977. – 22л.
189096
  Казьмирчук Г.Д. Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х pp. / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 228-230. – ISBN 978-966-171-565-2
189097
  Герасимова Г. Базилевич Василь Митрофанович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 14-15 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
189098
  Вербовий О.В. Базилевич Василь Митрофанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 153. – ISBN 96966-8060-04-0
189099
   Базилевич Василь Митрофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 162. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
189100
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18. – ISBN 978-966-439-754-1
189101
   Базилевич Василь Митрофанович (1892-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24. – ISBN 978-966-933-054-3
189102
   Базилевич Віктор Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 22. – ISBN 966-8352-11-4
189103
   Базилевич Віктор Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 18-19. – ISBN 978-966-439-754-1
189104
   Базилевич Віктор Дмитрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 32. – ISBN 978-617-7530-19-9
189105
   Базилевич Віктор Дмитрович / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [слово про ювіляра: Л.В. Губерський]. – Київ : Освіта України, 2019. – 83, [1] с., [10] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 65-82. – ISBN 978-617-7777-49-5
189106
   Базилевич Віктор Дмитрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 24-25. – ISBN 978-966-933-054-3
189107
   Базилевичу В.Д.-60! / Колеги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вітання з ювілеєм Віктора Дмитровича Базилевича - професора економічного факультету, доктора еконоічних наук, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету.
189108
  Іскорко-Гнатенко Базилівський М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7442-69-0
189109
   Базилюк Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9
189110
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1933. – 112с.
189111
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Ленинград, 1936. – 147 с.
189112
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1958. – 191с.
189113
  Демидов И А Базис и надсторйка в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов И А,; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – Куйбышев, 1955. – 17л.
189114
  Вербин А.И. Базис и надстройка / А.И. Вербин. – Москва, 1964. – 40с.
189115
  Макарин М.Г. Базис и надстройка / М.Г. Макарин. – Новосибирск, 1967. – 30с.
189116
  Глезерман Г.Е. Базис и надстройка в советском обществе / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 348с.
189117
  Баригян К.И. Базис и надстройка капиталистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Баригян К.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 24л.
189118
  Пашук А.И. Базис и надстройка советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашук А.И. ; М-во высш.образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1954. – 16 с.
189119
   Базис и надстройка социалистического общества. – Леининград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 170 с.
189120
  Славина М.А. Базис и надстройка. / М.А. Славина. – Петрозаводск, 1959. – 32с.
189121
  Грабовський В.К. Базис і надбудова : Матеріали на допомогу вивчаючим історичний матеріалізм / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 32 с.
189122
  Бойченко І.В. Базис і надбудова / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27. – ISBN 966-642-073-2
189123
  Наторіна А.О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 42-45. – ISSN 2306-6814
189124
  Грабовський В.К. Базис соціалістичного суспільства / В.К. Грабовський. – К, 1971. – 170с.
189125
  Росляков А.А. Базис та його вплив на ціни спотового та ф"ючерсного ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
189126
  Савчук В.С. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв"язків / В.С. Савчук, В.Д. Якубенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 49-63. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1811-3141
189127
  Муц Л.Ф. Базисні компоненти впливу міграційної політики на соціально-економічний стан держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 89-93. – ISSN 2306-6814
189128
  Мосесян Карлен Мнацаканович Базисные графы некоторых упорядочений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мосесян Карлен Мнацаканович; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1976. – л.
189129
  Тунтула А. Базисные свойства и возрастное деление личностных источников доказательств в антикриминальном судопроизводстве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 302-303
189130
  Вега К.Э. Базисные свойства подсистем собственных функций одного класса краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вега К.Э.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М, 1972. – 10л.
189131
  Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным языкам. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Вятютнев М.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
189132
  Бондаренко Б.А. Базисные системы полиномиальных и квазиполиномиальных решений уравнений в частных производных / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1987. – 145с.
189133
  Стешенко А.И. и Филиппов Г.Ф. Базисные функции представлений группы вращений в А-1-мерном пространстве и коллективные движения атомных ядер / А.И. и Филиппов Г.Ф. Стешенко. – К., 1972. – 18с.
189134
   Базисный фортран. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 199 с. : ил.
189135
  Гемст В.К. Базисный ФОРТРАН. / В.К. Гемст. – Рига, 1976. – 116с.
189136
  Орехов Б.И. Базисы в пространствах аналитических функций, порожденные дифференциальными уравнениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Орехов Б.И.; Ростовский гос.ун-т. – 13л.
189137
  Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кёте / М.М. Драгилев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
189138
  Тяхт Теомас Константинович Базисы и мультипликаторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тяхт Теомас Константинович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
189139
  Визитей В.Н. Базисы из подпространств и их применение к разложениям по собственным и присоеденительным векторам операторов и операторных пучков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визитей В.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
189140
  Щека С.А. Базит-гипербазитовые интрузии и включения в эффузивах Дальнего Востока / С.А. Щека. – Москва, 1983. – 167с.
189141
  Грудинин М.И. Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной области / М.И. Грудинин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 156с.
189142
   Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения юга Восточно-Европейской платформы : (платформенная стадия развития). – Москва : Недра, 1973. – 294 с. : ил., табл,
189143
   Базитовые комплексы Сибири и Дальнего Востока : cборник научных трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1983. – 126 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
189144
  Колодезников И.И. и др. Базитовый вулканизм Восточной Якутии / И.И. и др. Колодезников. – Иркутск, 1988. – 142с.
189145
  Винниченко І. Базінер Роман Іванович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 263-264. – ISBN 978-966-7863-77-7
189146
  Тарнавський А.А. Базова SWOT модель системи ECTS в Україні / А.А. Тарнавський, Е.Р. Бодунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 156-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  В научно-аналитическом исследовании представлены значимые факторы, влияющие на внедрение системы ECTS в Украине, разработана базовая SWOT модель системы ECTS в Украине. Ключові слова: вища школа України, система ECTS, стандарт, якість освіти, SWOT ...
189147
  Круглов І.С. Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об"єкт трансдисциплінарної геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 168-178. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
189148
  Соневицький Ростислав Базова економічна фінансова та ділова термінологія = Basic economic financial and business terminology:English-ukrainian dictionary : Англо-український словник: 5600 термінів і 800 пояснень / Соневицький Ростислав. – Тернопіль : Збруч, 2001. – 340с. – ISBN 966-528-150-Х
189149
  Предборський В.А. Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 3-8
189150
  Демчук Т.В. Базова лексика сучасної китайської мови: структурно-фукціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 357-365


  Стаття присвячена вивченню структури та функціонального потенціалу базової лексики сучасної китайської мови. Статья посвящена изучению структуры и функционального потенциала базовой лексики современного китайского языка. The article investigates the ...
189151
  Внукова Н.М. та інш. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-21
189152
  Уваркина О. Базова модель новітньої української освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 9-12. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається новітня модель української освіти у контексті її розвитку в кінці XX - на початку XXI ст. Звертаючись до джерел етнопедагогіки, автор виокремлює традиційні напрями виховання дітей та молоді в Україні, які роблять вітчизняну ...
189153
  Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 120-127. – ISSN 0132-1331
189154
  Гриневецький В.Т. Базова природничо-географічна інформація у структурі комплексного моніторингу столичного регіону України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 152-162. – Бібліогр.: 26 назв
189155
  Розіна О.Ф. Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 165-174
189156
  Пожарицька О. Базова таксономія електронної літератури: роди та види // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 72-78. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглядається електронна література як новий тип літератури, що став типовим для ери інформації. З’явившись із традицій друкованої літератури, вона є майже повністю залежною від комп’ютера, що мотивує необхідність виявлення нових видів літератури та ...
189157
  Довбенко М. Базова теорія економічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
189158
  Ткач І. Базова функція сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 59-66. – ISSN 1993-6788
189159
  Луговий В. Базовані на дослідженнях викладання і навчання в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, В. Захарченко, В. Ткаченко // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 3


  Про семінар для національних експертів з реформування вищої освіти "Базовані на дослідженнях викладання і навчання: від національної та інституційної політики до практики". Метою семінару був розгляд різних прикладів та підходів до базованого на ...
189160
  Вожняк П. Базовая инфляция: некоторые методы расчета и выбора наилучшего показателя (на примере Украины) / П. Вожняк, Н. Михайличенко // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 336-349. – ISBN 5-94716-027-7
189161
   Базовая культура личности : теорет. и метод. проблемы : сборник науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1989. – 149 с.
189162
  Гурова Н.В. Базовая лексика и морфология английского подъязыка металлургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Гурова Н.В.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
189163
  Гнаткевич Ю.В. Базовая лексика научно-технической литературы / Ю.В. Гнаткевич, Т.А. Волощук. – К, 1979. – 68с.
189164
  Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 195-205. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0130-2914
189165
   Базовая система микроэлементных нормативов времени : (БСМ-I) : метод. и нормат. материалы. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1989. – 122, [1] с.
189166
   Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
189167
   Базове фінансування і захист інтелектуальної власності / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
189168
   Базове фінансування отримають кращі // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1


  135 вишів подали в МОН документи для проходження незалежної атестації. Серед кращих буде розподілено 100 млн. гривень бюджетного фінансування.
189169
   Базовий - урядовий законопроект / Л. Гриневич, С. Квіт, І. Кириленко, М. Стріха, А. Загородній, Н. Шульга, О. Скрипник; шпальти підготував Дмитро Шульга // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти відбулося обговорення законопроектів "Про наукову і науово-технічну діяльність". Фрагменти виступів.
189170
  Лук"янчиков О.М. Базовий державний соціальний симулякр // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 338-348. – ISSN 2524-0323
189171
  Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує Верховній Раді України для розгляду в повторному першому читанні доопрацьований проект Закону України "Про освіту". На розширеному засіданні презентували зміни, які напрацювала робоча група, відбулося фахове обговорення.
189172
  Шулікін Д. Базовий закон: чи скоро фінішна пряма? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендував ВР відправити проект закону "Про освіту" № 3491 на повторне читання. Заступник міністра освіти і науки П. Хобзей презентував зміни, які були внесені порівняно з попередньою редакцією.
189173
  Латигіна А.Г. Базовий курс англійської мови з економіки = Basic English of economics : підручник / А.Г. Латигіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. назва парал. англ., укр. – Бібліогр.: с. 385. – ISBN 966-629-282-3
189174
  Демчук Н.М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 65-71. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
189175
  Шиян Р. Базовий стандарт / підготовил Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
189176
   Базовий тематичний словник з іспанської мови : близько 10 000 слів та словосполучень. – Київ : Ленвіт, 1999. – 168 с. – ISBN 966-7043-16-9
189177
  Лялецький О.О. Базові властивості ([тета])-неперервних функцій, які діють на біповних частково впорядкованих множинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню спеціального поняття неперервності функції, яка діє на біповних частково впорядкованих множинах. Доводиться теорема про теоретико-порядкову характеризацію класу таких функцій, та наводяться деякі базові властивості цих ...
189178
  Волошенко А. Базові детермінанти й основні концепти антикорупційного дирижизму в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 22-38. – ISSN 1605-2005
189179
  Проценко І.В. Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
189180
   Базові дефініції з економіки : навч. посібник / [О.О. Бабицька, С.В. Бойко, А.М. Гура та ін.] ; за заг. ред. д-рів екон. наук, проф. П.І. Юхименка, О.А. Шуст ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква : Білоцерківский навчально-науково-виробничий комплекс "Освіта", 2017. – 260 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2667-05-9
189181
  Ушенко Н.В. Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства / Н.В. Ушенко, І.М. Кушал // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 82-87. – ISSN 2221-8440
189182
  Бартош О.П. Базові дисципліни у підготовці соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" у Великій Британії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 14-18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
189183
  Дроб О.М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
189184
  Назимко О.В. Базові елементи трудового права в сучасному законодавстві Латвії у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 2219-5521
189185
  Романова Н.В. Базові емоції та процеси їх номінації у сучасній німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 98-106. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
189186
  Буцька Л.В. Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 97-105. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
189187
  Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов"язання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 50-53
189188
  Спак Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах : облік у банках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
189189
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / Бебик В.М. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 384 с. – ISBN 966-608-024-9
189190
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик; МАУП. – 2-ге вид., стереот. – Київ : МАУП, 2001. – 384с. – ISBN 966-608-116-4
189191
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.М. Бебик. – Київ : МАУП, 1994. – 124с. – ISBN 5-86926-050-7
189192
  Ткаченко Н. Базові засади фінансового контролінгу стійкості суб"єктів господарювання // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 314-320. – ISSN 2411-5215
189193
  Гедікова Н.П. Базові імперативи сучасної консервативної ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С . 105-108. – ISSN 2077-1800
189194
  Афонін О. Базові індикатори українського книжкового ринку // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 6-10


  На основі детального аналізу статистики друку останніх років розглядаються два головні базові індикатори українського ринку видавничої продукції – видання кни- жок та книжкова торгівля. Author research the statistics of printed issues in recent years ...
189195
  Дубенко О.Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 261-267


  У статті надається аналіз еволюції ключових категорій лінгвістичної поетики, що сформувалися в межах її риторико-герменевтичного та когнітивно-дискурсивного напрямків. Визначаються сутнісні характеристики цих базових понять, що є центральними для ...
189196
  Вжещ Я.Л. Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 23-27
189197
  Сільченко С. Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 54-58
189198
  Кравець А.Ю. Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 326-333
189199
  Хімчук Л. Базові компетентності майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема сучасності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 149-160. – ISSN 2312-5993
189200
  Гусак П.М. Базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / П.М. Гусак, І.І. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 99-104. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин та окреслено вміння, які повинен проявляти майбутній соціальний педагог у межах цих компетентностей.
189201
  Коломієць В.М. Базові компоненти формування людського капіталу // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 145-147. – ISBN 978-9934-571-33-6
189202
  Плаксіна І.Ю. Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 74-77. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
189203
  Сіменко І. Базові концептуальні положення управлінського аналізу у забезпеченні ефективності функціонування підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 135-145. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто систему управління як самостійний об"єкт аналізу.
189204
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями освітянської галузі України в останнє десятиліття XX ст. - 10-ті роки XXI ст.
189205
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями 32освітянської галузі України в останнє десятиліття ХХ ст. - 10-ті роки ХХІ ст.
189206
  Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наук. доп. / Шестаковський О.П., Білоус Є.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7515-7
189207
  Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
189208
  Шандор Ф.Ф. Базові механізми побудови туристичної господарчої організації / Ф.Ф. Шандор, Т.П. Данканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 27)
189209
  Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
189210
  Хорошковський В. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ та Світовим банком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-38
189211
  Маніло Ю.В. Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 71-75. – ISSN 2220-7481


  Надано аналіз професійної діяльності футбольних арбітрів різної кваліфікації протягом року. На підставі тестування функціональної та фізичної підготовленості, визначених показників морфофункціонального стану розроблено базові моделі підготовленості ...
189212
  Борсуковський Ю.В. Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 85-89. – ISSN 2409-7292
189213
  Ященко В.О. Базові операції побудови нейроподібних мереж, що ростуть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З метою апаратної реалізації нейроподібних мереж, що ростуть, задаються базові оперши їх побудови The based operations of the building neural-tike growing networks are defined for the haridware realization.
189214
  Васейко Ю. Базові опозиції семантичного поля темпоральності у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
189215
  Курбан О. Базові основи системного PR-планування / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Подано аналіз основ системного планування PR-процесів. Як його базову систему представлено Корпоративну комунікаційну концепцію, що охоплює три рівні: стратегічний, тактичний і ситуативний.
189216
  Бардин Н. Базові основи теорії справедливості Д. Ролса // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 8-9
189217
  Баранов І. Базові параметри демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 29-36.
189218
  Пузирьова П.В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 158-162
189219
  Білоус І.В. Базові підходи щодо визначення ефективності функціонування ринку корпоративних облігацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-7
189220
  Гула Р.В. Базові політичні концепти національних моделей консерватизму в Україні у 1900–1914 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 55-101. – ISSN 2518-7546
189221
  Свірко С.В. Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 214-225. – ISSN 2310-9734
189222
  Козик В.В. Базові положення теорії кризового стану підприємства / В.В. Козик, О.Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 13-19. – ISSN 0321-0499


  Запропоноване власне тлумачення кризовго стану підприємства. Проаналізовано класифікації криз.
189223
  Пшик-Ковальська Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / Пшик-Ковальська, Н.Я. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 182-186. – ISSN 0321-0499
189224
  Римар Є.Ф. Базові понятійні характеристики концепту [текст турецькою мовою] в турецькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 61-67


  Стаття присвячена аналізу феномену війни у соціологічному, філософському та етичному аспектах, зіставленню семантичних ознак за позиціями слотів. Проведено розпізнавання війни в побутовій, професійній та науково-професійній сферах. Створено узагальнену ...
189225
  Байсарович І.М. Базові поняття екологічної геології : навч. посібник / І.М. Байсарович, М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2008. – 124с. – ISBN 966-95774-0-8
189226
   Базові поняття лінійної алгебри : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Мальчиков В.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : табл. – На обкл.: Базові поняття лінійної алгебри : Практичні заняття. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-05-9
189227
   Базові поняття лінійної алгебри : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С.В. Сирота, О.Т. Голуб]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-08-0


  Пр. №3252BR з дефектом: текст надруковано неякісно
189228
  Коляда Е. Базові поняття сенсорної лінгвістики / Е. Коляда, Т. Лісінська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 125-132. – ISSN 2410-0927
189229
  Філіпенко А.В. Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб"єкта // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 363-370
189230
  Кіндратів Е.О. Базові принципи і система оцінювання навчальних досягнень студента при реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 121-126. – ISSN 2521-1455
189231
  Мірошниченко С. Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 261-269. – ISSN 1026-9932
189232
  Лисенко О. Базові принципи післядипломної освіти лікарів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 7-11. – ISSN 2078-1687
189233
  Когутюк В.Ю. Базові принципи стандартизації державного управління виборчим процесом в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 33-37. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
189234
  Лазаренко С.Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 116-119. – ISSN 2306-6814
189235
  Оверчук Л.П. Базові принципи управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 132-133. – Бібліогр.: 7 назв
189236
  Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
189237
  Куц Г. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 525-527. – ISSN 2076-1554
189238
  Велика І.О. Базові семантичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 123-126
189239
  Єчкало Ю. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 95-98. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
189240
  Литвиненко Т. Базові складові поняття "конкуренція" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-75. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  На основі врахування еволюції поглядів на конкуренцію розкрито сутність конкуренції як системи відносин супер-ництва між суб"єктами ринку, які мають мотив досягти переваг в умовах певної ринкової структури. The article deals with the competetivness as ...
189241
  Захарченко Н.В. Базові тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки" у полемічному трактаті М. Лютера "[текст німецькою мовою]" ( "Про війну проти турків") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 198-203


  У статті досліджено основоположні тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки": тактики пояснення, заклику та звинувачення. Інтерпретація тактик дозволила зазначити мовні засоби, які використовує М. Лютер для досягнення цілі – критики опонента ...
189242
  Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 27-39. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
189243
  Глушко О. Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено стан розроблення понятійно-категоріального апарату з проблеми трансформацій в освіті вітчизняними вченими. Автор аналізує сучасні підходи до понять "модернізація", "реформування", "трансформація". The article highlights the ...
189244
  Павлова О.О. Базові терміни і поняття в літології : довідник / О.О. Павлова, Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59
189245
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посібник / В.А. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 335, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-933-007-9
189246
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посібник / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 527, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-732-9
189247
  Абрамов В.О. Базові технології комп"ютерних мереж : (з практ. роботами на мережевому обладнанні D-Link) : навч. посібник / Абрамов В.О., Клименко С.Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т лідерства та соц. наук, Каф. інформатики. – (3-є вид.). – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – 262, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Слов. термінів: с. 253-261. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-966-2459-21-0
189248
  Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 3-9
189249
  Печенюк Д.О. Базові умови політики за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Ліберальна демократія, на думку Б. Барбера, виявляється неспроможною адекватно відреагувати на виклики сьогодення, її головний недолік полягає у концентрації на приватних інтересах, в той час як загальні інтереси, спільне благо, цілі спільноти і ...
189250
  Артюшин Л.М. Базові умови прийняття рішення щодо створення автоматизованої системи управління груповим застосуванням безпілотних літальних апаратів / Л.М. Артюшин, О.А. Кононов, Ю.В. Шморгун // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 49-54. – ISSN 2311-7249
189251
  Петрима М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0131-775Х
189252
  Шелестова А. Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України / Анна Шелестова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовано вживання та розкрито значення поняття електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України. Проаналізовано різні погляди науковців щодо класифікації функцій документів, їх характеристик і складу. Визначено та ...
189253
  Семенченко Ф.Г. Базові характеристики політичних цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 263-274
189254
  Романенко О.В. Базові цінності австрійської етнокультури крізь призму мовного контактування // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 52-61. – ISSN 2075-4205
189255
  Бойко С. Базові цінності українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-24. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізуються результати емпіричного дослідження базових цінностей у трех групах українців (школярів, студентів і вчителів) за допомогою методики С. Шварца. Здійснюється порівняння найбільш привабливих цінностей для різних поколінь респондентів. ...
189256
  Филюк В. Базові чинники концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано чинники, які посилюють тенденції до концентрації ринків в усіх економічних системах. Проаналізовано причини активізації цих процесів у вітчизняній економіці. Систематизированы факторы, усиливающие тенденции к концентрации рынков во ...
189257
  Мусаева Севда Гасым кызы Базовое понятие и субстанциональный механизм налогового планирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-100 : рис. – Библиогр.: 6 назв
189258
  Чернышенко С.В. Базовое программное обеспечение ЭВМ типа ІВМ РС. / С.В. Чернышенко. – Днепропетровск, 1991. – 136с.
189259
   Базовое состояние зооценозов суши в ландшафтах региона Игналинской атомной электростанции = Basis state of landscape zoocenoses in the region of the Ignalina atomic power station. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 214, [1] с. – Библиогр.: с. 202-207. – (Серия "Теплоэнергетика и окружающая среда" ; т. 7)
189260
  Литвин В. Базовою основою нашої національної ідеї має стати ідея землі. // Сільські вісті, 2004. – 23 липня


  [Доповідь на другому етапі VI з"їзду НАПУ голови партії, Голови Верховної Ради України, 10 лип. 2004 року]
189261
  Платоненко Е.И. Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь / Е.И. Платоненко, В.С. Гальцов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 364-372


  У статті розглянуті основи інноваційного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Відзначено, що позитивний ефект може бути досягнутий через активізацію інноваційної діяльності адміністративно-територіальних одиниць з метою створення нової ...
189262
  Вархотов Т. Базовые концептуальные конструкции и мысленные эксперименты в экономической теории / Т. Вархотов, О. Кошовец // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-41. – ISSN 0207-3676
189263
  Пономарев М.Ф. Базовые матричные кристаллы : Проектирование специализированных БИС на их основе / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев, А.В. Фомичев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 81 с.
189264
   Базовые матричные кристаллы и матричные БИС / [В.Г. Домрачев, П.П. Мальцев, И.В. Новаченко, С.Н. Пономарев]. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 224, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 223-225. – (Электроника: перспективная элементная база и применение)
189265
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 31-41
189266
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-28
189267
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36
189268
  Петренко В. Базовые метафоры психологических теорий // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 2071-9788
189269
  Петренко В.Ф. Базовые метафоры психологических теорий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-23. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
189270
  Кравец О.В. Базовые основы и принципы управляемой инфузионной терапии у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости / О.В. Кравец, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 15-25. – ISSN 2224-0586
189271
  Аллахвердиев М.М. Базовые отрасли индустрии и экономический рост : по материалам АзССР / М.М. Аллахвердиев, С.В. Габузова ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1985. – 133 с. – Библиогр.: с. 129-132
189272
  Прокопьева И.П. Базовые положения и критерии рациональной инвестиционной политики / И.П. Прокопьева, А.Ю. Сметанов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются аксиомы и принципы выбора вариантов инвестиционной политики.
189273
  Балл Г.А. Базовые понятия общей теории задач / Г.А. Балл. – К, 1979. – 26с.
189274
  Багиров А.Р. Базовые правовые основы получения правовой помощи в Германии: анализ зарубежного опыта с целью разработки соответствующего законодательства в Республике Азербайджан // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-229. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
189275
  Гулиев А. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 593-599. – ISSN 1563-3349
189276
  Агарков В.А. Базовые принципы психотерапии последствий психической травмы. Память после психотравмирующего переживания // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-15
189277
  Коханов А.Б. Базовые средства видеоинформационных систем с гибридным кодированием изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Коханов А.Б.; Одес. гос. политехн. ун-т. – Одесса, 1993. – 18л.
189278
  Андриянова В.И. Базовые факторы современной образовательной политики в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 110-113


  В статье характеризуются особенности современной образовательной системы. Определяется роль личности как главная ценность процесса обучения. Подчеркивается значимость взаимодействия педагога с инфосредой. Раскрывается основная направленость ...
189279
  Лапин Н. Базовые ценности населения и российская либерализация // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.70-90. – ISSN 0207-3676
189280
  Магун В.С. Базовые ценности россиян в европейском контексте / В.С. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.5-22. – ISSN 0869-0499
189281
  Магун С В. Базовые ценности россиян в европейском контексте (Окончание) / С В. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С.5-17. – ISSN 0869-0499
189282
   Базовый комплекс задач второй очереди отраслевых подсистем АСПР : науч. тр. – Москва : НИИПИН, 1982. – 134 с. – Библиогр. в конце работ
189283
  Семчук Н. Базовый напор // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Новая редакция ГПК вносит существенные новации в базовые требования к исковому заявлению.
189284
  Васильева А.Н. Базовый потенциальный словарь для чтения художественной литературы на продвинутом этапе обучения / А.Н. Васильева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 58с.
189285
   Базовый принцип конструирования РЭА / Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин; Е.М. Парфенов, В.Ф. Афанасенко, В.И. Владимиров, Е.В. Саушкин ; под ред. Е.М. Парфенова. – Москва : Радио и связь, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 116-119. – (Библиотека радиоконструктора)
189286
  Мкртчян К.А. Базумский хребет в системе Севанской тектонической зоне Малого Кавказа (стратиграфия, интрузивы, тектоника, металлогения и история развития.) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мкртчян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 36л.
189287
  Бунчук В.А. Базы горючего Германии / В.А. Бунчук, И.Т. Жуков. – М.-Л., 1947. – 132с.
189288
  Мартэн Д. Базы данных / Д. Мартэн ; пер. с фр. – Москва : Радио и связь, 1983. – 168 с.
189289
  Змитрович А.И. Базы данных / А.И. Змитрович. – Минск : Университетское, 1991. – 270с.
189290
  Глушаков С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько. – Харьков : Фолио, 2002. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1257-1
189291
  Хомоненко А.Д. Базы данных : Учебник для высших учебных заведений / Под ред.: А.Д. Хомоненко. – 4-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2004. – 736с. – ISBN 5-7931-0284-1
189292
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 " Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0394-0
Кн. 2 : Распределенные и удаленные базы данных. – 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260
189293
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0377-3
Кн. 1 : Локальные базы данных. – 2012. – 349, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 337
189294
   Базы данных в автоматизированных региональных системах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 257, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
189295
  Кроув Т. Базы данных в административных информационных системах / Т. Кроув, Д. Эйвисон. – М, 1983. – 168с.
189296
  Смирнов С.В. Базы данных временных рядов / С.В. Смирнов, Е.В. Стариков. – М., 1991. – 37с.
189297
  Лори П. Базы данных для микро-ЭВМ / П. Лори. – Москва : Машиностроение, 1988. – 136с.
189298
   Базы данных и DMS-170. – Ленинград : [б. и.], 1983. – 141 с.
189299
   Базы данных и знаний в автоматизированных региональных системах : cб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1991. – 309, [3] с. – Библиогр. в конце работ. – ISBN 5-12-001711-8
189300
  Редько В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. Бесараб. – Москва : Знание, 1987. – 32 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Математика, кибернетика / Издательство "Знание" ; № 6/1987)
189301
  Грушка И. Базы данных и ЭВМ в инженерной геологии: Аналитическо-информационный обзор / И. Грушка, И. Мареш. – Прага, 1981. – с.
189302
  Бочаров Б.П. Базы данных картотеки книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 38-57
189303
  Ульман Д. Базы данных на паскале / Д. Ульман. – Москва : Машиностроение, 1990. – 367с.
189304
  Московкин В.М. Базы данных научной информации и онлайновые поисковые инструменты: использование для управления знаниями // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 18-29. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы основные зарубежные библиграфические базы данных и поисковые инструменты, включая полнотекстовые БД открытого доступа.
189305
   Базы данных по праву sui generis в Германии, России и Европейском союзе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (32). – C. 9-12. – ISSN 2072-4322
189306
  Якимчик А.И. Базы данных цитирований и идентификаторы исследователей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 78-108 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
189307
   Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх; В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх ; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2000. – 352 с. – ISBN 5-89251-089-1
189308
  Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Брегг; Томас Конноли, Каролин Бегг. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 1440 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0527-3
189309
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : Учебное пособие / М.П. Малыхина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 512с. – ISBN 5-94157-310-3
189310
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.П. Малыхина. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 10 с., 518 с. – ISBN 978-5-94157-941-9
189311
  Ураков Х. Базы дуг и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Ураков Х.; АН УзССР. Объединен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 9л.
189312
  Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем : учебное поособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Прикладная математика и информатика" , "Информат. и вычислит. техника" и спец. "Прикладная математика" (по областям), "Прикладная математика и информатика" / Т.А. Гаврилова Т.А., Хорошевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – ISBN 5-272-00071-4


  Базовый курс для студентов высших учебных заведений
189313
  Четвериков В.Н. др. Базы и банки данных : Учебник / В.Н. др. Четвериков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245с.
189314
  Марион Д. Базы и империя / Д. Марион. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 222 с.
189315
  Чайкин С.Ф. Базы индивидуального строительства, их проектирование и размещение в экономических районах / С.Ф. Чайкин. – М., 1970. – 208с.
189316
  Панькова С. Баилевич Василь Митрофанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 56-63. – ISBN 966-02-3529-1
189317
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Х.-К., 1931. – 160с.
189318
  Константинов А. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвременен българин / Алеко Константинов ; Под ред. Симеон Русакиев. – София, 1948. – 214 с. – Вступ. статья: Предговор / Русакиев С.
189319
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1968. – 215с.
189320
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Москва, 1988. – 464с.
189321
  Константинов А. Бай Ганьо : неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина / Алеко Константинов ; З болг. перекл. Жан Макаренко. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 12)
189322
   Бай юй цзин : (cутра ста притч). – Москва : Наука, 1986. – 127 с. – (Памятники письменности Востока ; 76)
189323
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1967. – 94 с.
189324
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 57 с.
189325
  Токарский В.А. Байбак и другие виды рода сурки / В.А. Токарский. – Харьков, 1997. – 304с.
189326
  Мулдагалиев Д. Байга / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Художественная литература, 1966. – 151 с.
189327
  Елагечев И.З. Байга / И.З. Елагечев. – Новосибирск, 1971. – 172с.
189328
  Хакимов А.Х. Байга : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
189329
  Хакімов А.Х. Байга / А.Х. Хакімов. – К., 1985. – 255с.
189330
  Шаханов Т. Байга. Стихи. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1966. – 51с.
189331
  Грушевський М.С. Байда-Вишневецький в поезії й історії / М. Грушевський. – Київ : Друк.1-ої Київськ.Друк. Спілки, 1909. – 32 с. – Відюитка з "Записок Українського Науковго Товариства в Київі. К. 3. 1909"
189332
  Слісаренко О. Байда : лірика / О. Слісаренко, 1928. – 147 с.
189333
  Грінченко Б.Д. Байда й інші оповідання / Борис Грінченко. – [Київ] : Hакладом Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 32 с. : портр. – (Видавництво "Відpодженнє" ; Ч. 21)
189334
  Куліш П.О. Байда Князь Вишневецькій : Дpама (1553-1564) / П.А. Кулиш. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1884. – 158 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108215 дефектний, без обкл.
189335
  Герасимова В.А. Байдарские ворота / В.А. Герасимова. – Москва, 1956. – 274с.
189336
  Сирук М. Байден відкрив власний інститут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 10


  Віце-президент США Джозеф Байден відкрив у рідній альма-матер - університеті штату Делавер Інститут Байдена. Цей новий дослідний і політичний заклад займатиметься внутрішніми проблемами, включаючи економічну реформу, екологічну стійкість, систему ...
189337
  Лук"янчук Г. Байден і Україна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
189338
   Байден: Думайте про суспільство! / М. Сірук, А. Гетьманчук, М. Капітоненко, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 5). – С. 3


  Віце-президент США - про необхідність такої мотивації для українських політиків.
189339
  Борисенко Т. Байдужих не було // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про презентацію в ІМВ мистецької галереї "Ява" та відкриття виставки "Чудотворець", які викликали інтерес у студентів Ін-ту.
189340
  Мізінська Я. Байдужість // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 205-218


  "У переліку аксіологічних категорій, наскільки мені відомо, відсутня категорія байдужості. Можна сказати, що й мораль - сфера вправляння у вчинках, оцінюваних за нормами добра та зла, і її теорія - етика, залишаються однаково байдужими до байдужості. ...
189341
  Теліга Тетяна Байдужість у вихованні дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 28 : фото
189342
  Хвостенко Е.С. Байесовские методы анализа и управления в экономике / Е.С. Хвостенко. – Днепропетровск, 1983. – 88с.
189343
  Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. / А. Зельнер. – М., 1980. – 438с.
189344
  Савчук В.П. Байесовские методы статистического оценивания. / В.П. Савчук. – Москва : Наука, 1989. – 322 с.
189345
  Гупал А.М. Байесовские процедуры распознавания гематологических заболеваний / А.М. Гупал, Н.А. Гупал, А.Л. Тарасов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 118-124. – ISSN 0023-1274
189346
  Болгов М.В. Байесовский прогноз минимального стока в нестационарных условиях с учетом возможных изменений климата / М.В. Болгов, Е.А. Коробкина, И.А. Филиппова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
189347
  Дубініна С.В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дубініна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
189348
  Гриців Н.М. Байка "The Hare and Many Friends" Джона Гея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 245-250. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
189349
  Драгоманов М.П. Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 1-31


  Зміст: Тексти: старопольські, старочеські і церковно-славянський - байки про вужа в домі ; На Святоюрській горі : поема / Іван Франко ; Староруська притча про гадюку в домі ; Притча про захланність / Іван Франко
189350
   Байка і притча в українській літературі XIX-ХХ в.. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 347 с. – (Літературна бібліотека)
189351
  Парфенова М. Байкал - 337 // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-75. – ISSN 1728-8568
189352
  Буянтуев Б.Р. Байкал - жемчужина Советского Союза : (научно-популярный очерк) / Б.Р. Буянтуев. – Улан-Удэ, 1973. – 31с.
189353
  Балков К.Н. Байкал - море священное / К.Н. Балков. – М, 1989. – 319с.
189354
  Дроздов А.П. Байкал - море синее. / А.П. Дроздов, Г.Н. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
189355
  Соболев И.В. Байкал - сине море / И.В. Соболев. – М, 1980. – 415с.
189356
  Ольхон А.С. Байкал / А.С. Ольхон. – М., 1945. – 83с.
189357
  Кожов М.М. Байкал / М.М. Кожов. – Иркутск, 1948. – 28с.
189358
  Верещагин Г.Ю. Байкал : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Москва : Географгиз, 1949. – 228с
189359
  Саркисян С.Г. Байкал / С.Г. Саркисян. – Москва, 1955. – 80с.
189360
  Давыдов В.Т. Байкал : рисунки, текст, оформление / В.Т. Давыдов; ред.: Е. Буторина. – Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
189361
   Байкал : многокрасочный альбом с кратким описанием сибирской жемчужины природы и национальной гордости СССР озера Байкал. – Иркутск : Лимонол. ин-т Сиб. отд-ния Акад. наук СССР, 1964. – 60 с. : фотоальбом
189362
  Латьева Л.В. Байкал / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1965. – 75с.
189363
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Москва : Наука, 1966. – 165с. – (Научно-популярная серия)
189364
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Иркутск, 1971. – 176с.
189365
   Байкал : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1971. – 155 с.
189366
   Байкал : фотоальбом. – Москва : Планета, 1982. – [224] с.
189367
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – Иркутск, 1984. – 367с.
189368
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 1987. – 380с.
189369
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 288 с. : ил. – ISBN 5-244-00220-1
189370
   Байкал в произведениях художников : [изоматериал : альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12 с., 24 отд. л. ил. в папке
189371
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – Иркутск, 1953. – 47с.
189372
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – 4-е изд. испр. – Иркутск, 1963. – 98 с.
189373
   Байкал и проблема чистой воды в Сибири : (коллективный доклад Лимнол. ин-та СО АН СССР, Гос. ун-та им. А. А. Жданова, кафедры общей гигиены Иркут. мединститута и Байкальской бассейновой инспекции по использованию и охране водных ресурсов). – Иркутск : [б. и.], 1968. – 54 с.
189374
  Ващенко Богдана Байкал порабощают водоросли. Чужие на Байкале / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 50-57 : фото
189375
  Москаленко Б.К. Байкал сегодня и в 2000 году / Б.К. Москаленко. – Иркутск, 1978. – 128с.
189376
  Берг Л.С. Байкал, его природа и значение в народном хозяйстве / Л.С. Берг. – Москва : Правда, 1948. – 15с
189377
  Ольхон А. Байкал. / А. Ольхон. – Иркутск, 1946. – 230с.
189378
  Верещагин Г.Ю. Байкал. : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170с.
189379
  Лебединский Б. Байкал. / Б. Лебединский. – Иркутск, 1966. – 10 с.
189380
   Байкал. Граница льда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 58-62 : фото
189381
  Некрасов Андрій Байкал. По той бік льоду / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 114-121 : фото
189382
   Байкала-озера сказки : [сб. : в 2 кн. ]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во. – ISBN 5-7424-0042-Х
[Кн.] 1 : Волшебные сны Подлеморья; Вечные люди и живая вода; Так рождались реки и горы. – 1988. – 286, [1] с. : Цв. ил. – Библиогр. в примеч.
189383
   Байкала-озера сказки. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
Кн. 2 : Небесные олени; Счастье и горе; Солнце Подлеморья. – 1988. – 319 с.
189384
   Байкало-Амурская магистраль : указ. лит. (1925-1974 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ, 1974. – 555 с.
189385
  Шинкарев Л.И. Байкало-Амурская магистраль / Л.И. Шинкарев. – М., 1975. – 96с.
189386
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – Свердловск, 1961. – 67с.
189387
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – М, 1963. – 45с.
189388
  Яковлев В.М. Байкальская астроблема - вероятный захороненный метеоритный кратер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 81-84 : карта. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
189389
  Маймусов Д.Ф. Байкальская горная страна: уникальность природы, ресурсы и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 17-23 : Карта. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
189390
  Степанов М.Н. Байкальская повесть / М.Н. Степанов. – Москва, 1959
189391
  Степанов М.Н. Байкальская повесть. / М.Н. Степанов. – Улан-Удэ, 1956. – 231с.
189392
   Байкальская сторона : краеведческий сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное отделение. – ISBN 5-7424-0170-1
Вып. 1 : Книга о родном крае: история, природа, богатства, проблемы сибирской земли, леса, рек и озер, среди которых живем. – 1988. – 288 с.
189393
  Шмаков А.А. Байкальские встречи / А.А. Шмаков. – Иркутск, 1946. – 83с.
189394
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
189395
   Байкальские дороги : повести. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1978. – 33 7с.


  Найденыш Очиров, Н. Соседи Шиханов, М. Ледовая дорога Балков, К. Дороги кончаются здесь Балабаев, А. ; Щитов, А. Улыбка Шара Шутхэра Шубин, С.
189396
  Криштофович А.Н. Байкальские или континентальные, мезозойские отложения СССР / А.Н. Криштофович. – [Ленинград], 1939. – [8] с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
189397
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 368с.
189398
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
189399
   Байкальские легенды и предания. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Улан-Удэ, 1984. – 256 с.
189400
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
189401
  Стариков В.А. Байкальские рассказы. / В.А. Стариков. – М, 1958. – 55с.
189402
  Галсанов Ц. Байкальские стихи / Ц. Галсанов; пер. с бурят-монгол. – Москва : Советский писатель, 1950. – 124 с.
189403
   Байкальский геодинамический полигон : методика исследования и первые результаты изучения современных движений земной коры. – Новосибирск : [б. и.], 1970. – 174 с.
189404
  Костюхин М.Н. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона / М.Н. Костюхин, В.И. Степаненко. – Л., 1987. – 230с.
189405
   Байкальский мегасвод (структура, магматизм, металлогения). – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1984. – 121с., 1 отд. л. ил. : ил.
189406
   Байкальский меридиан : стихи, рассказы, повесть. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 160 с.
189407
  Максумова Р.А. Байкальский орогенный комплекс Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана / Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1980. – 151с.
189408
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Москва : Наука
1-22. – 1968. – 181 с., 5 л. схем., карт.
189409
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Новосибирск : Наука, 1975. – 134 с. : ил., черт.
189410
  Аганесов Р.М. Байкальской тропой / Р.М. Аганесов. – Москва : Мысль, 1971. – 144с. – (Путешествия, приключения, поиск)
189411
  Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець / Ю.В. Петров. – К., 1963. – 179с.
189412
   Байкар Прокіп Канавський. – Київ : Держмузвидав, 1960. – 35, [5] с.
189413
  Шабатин П.Ю. Байкарня : гумор і сатира / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1989. – 141 с.
189414
  Ткачук М. Байкарська спадщина Левка Боровиковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-151. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
189415
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Є. Гребінки // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7346-65-3
189416
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Левка Боровиковського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 207-212. – ISBN 978-617-7346-65-3
189417
  Гельдиева Ш. Байки-шахир и его литературная среда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гельдиева Ш.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
189418
  Карпенко М. Байки - не байки, але з мораллю : [поезія] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.157


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
189419
  Глібов Л.І. Байки / Л. Глібов. – [Харків] : Український робітник. – 16 с.
189420
  Лафонтен-да Іван Байки / Лафонтен-да Іван. – 72с.
189421
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 2-е вид. – Київ, 1872. – 124с.
189422
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов, 1874
189423
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 3-е вид. – Київ, 1882. – 106с.
189424
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Спілки Друк. Справи], 1911. – 124 III с. : портр. В. Грінченка ; мал. – У прим. № 14711 і 105457 різні портрети Б. Грінченка. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 6)
189425
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Петроград (С.-Петербург) : [Видавн. Т-во "Дpукаpь" в Петрограде] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1917. – 160 с.
189426
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Деpж. Дpук.], 1918. – 124 III с. : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 6)
189427
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Золотоноша, 1918. – 159 с.
189428
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь",, 1918. – 132 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
189429
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 160 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
189430
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : ДВУ, 1927. – 216 с.
189431
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Український робітник, 1928. – 31 с. – (Дешева б-ак красного письменства ; №144)
189432
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1930. – 99с.
189433
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1936. – 16 с. – (Б-ка малописьменного)
189434
  Бедный Д. Байки / Д. Бедный; Пер. Миколи Терещенка. – Киев : ДЛВ, 1936. – 24с. – (Б-ка малописьменного)
189435
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Держлітвидав, 1938. – 229 с.
189436
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
189437
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1946. – 128с.
189438
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов. – К., 1950. – 360с.
189439
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ, 1950. – 84 с.
189440
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 36 с.
189441
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1952. – 47 с.
189442
  Косматенко А.Д. Байки / А.Д. Косматенко. – Київ, 1953. – 48 с.
189443
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1954. – 32 с.
189444
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
189445
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1957. – 224 с.
189446
  Езоп Байки / Езоп. – Київ, 1961. – 327с.
189447
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1962. – 54 с.
189448
  Ксеняк М. Байки / М. Ксеняк, 1963. – 127с.
189449
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ : Дніпро, 1963. – 289 с.
189450
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
1. – 1968. – 343 с.
189451
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
2. – 1968. – 294 с.
189452
  Сварник І.І. Байки / І.І. Сварник. – Львів, 1971. – 138 с.
189453
   Байки : зарубіжних байкарів. – Київ : Дніпро, 1973. – 318 с.
189454
  Лагоза В.М. Байки / В.М. Лагоза. – Київ, 1975. – 87 с.
189455
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с.
189456
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ, 1977. – 63 с.
189457
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с.
189458
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1983. – 199 с.
189459
  Федр. Байки / Федр. – Київ : Дніпро, 1986. – 158с.
189460
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1987. – 301 с.
189461
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1990. – 246 с.
189462
  Лагоза Віктор Маркович Байки : Літературно-художнє видання / Лагоза Віктор Маркович. – Харків : Майдан, 1998. – 200с. – ISBN 966-7077-50-0
189463
  Лессінг Г.Е. Байки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 154-162. – ISSN 0320 - 8370
189464
  Терещенко Наталя Байки : байки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-128. – ISSN 0130-321Х
189465
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1882
189466
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1910
189467
   Байки в українській літературі XVII-XVIII ст.. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 200 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
189468
  Балбек Елена Байки города Фриско // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 86-91 : фото
189469
  Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 24-29. – ISSN 0130-5263
189470
  Циганик М. Байки Езопа в перекладах Якова Головацького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 19-31


  У статті байку розглянуто як жанр словесності, що походить зі спільної міжнародної скарбниці та народної творчості. З"ясовано його загальні особливості й більш детально охарактеризовано езопівську байку. Байка зазвичай зображає якусь ситуацію зі світу ...
189471
  Езоп Байки Езопа для руської молодіжи / Езоп. – Коломия. – 72 с.
189472
  Годованець М.П. Байки за Леонардо да Вінчі / М.П. Годованець. – Київ, 1967. – 194 с.
189473
   Байки зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця. – Київ : Дніпро, 1973. – 319 с.
189474
  Глібов Л.І. Байки і вірші / Л.І. Глібов. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 504 с. – (Бібліотека поета)
189475
  Годованець М.П. Байки і притчі / М.П. Годованець. – Львів, 1970. – 87 с.
189476
  Годованець М.П. Байки і фрашки / М.П. Годованець. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
189477
  Боровиковський Л.І. Байки Левка Боровиковського : з його поpтpетом і біогpафією / Під pедакцією Гp. Коваленка. – Черкаси : Сіяч. Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – - XVI, 66 с. : порт. – Ст.: Левко Боровиковський / Гр. Коваленко
189478
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – IV, 172, II с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
189479
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глібова : додаток: Рідні пісні. Збірочка поезій відомих українських письменників. – Херсон : Вид. Кооперат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. С. Ольховикова та С. Ходушина, 1918. – 154 с. – Прим. дефектні: передмова С. Шульгина, уклад. С.І. Шульгин - вирізані с. I- XIV з примірників і заклеїни. – (Кооперат. Товариство "Укpаїнська книгаpня" ; № 1)


  Розд. кн.: Рідні пісні; Байки Леонида Глібова. - Авт. пісень: П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, С.І. Воpобкевич, М.Ю. Шаповал, О. Олесь, Т.Г. Шевченко, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, М.Ф. Чеpнявський. - В кн. також текст укp. наp. пісні "А вже pоків ...
189480
  Глібов Л.І. Байки Леоніда Глібова. – 2-е вид. – Львів : : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 16 с. : поpтp. – (Виданє Руского Товариствава Педагогіного ; Ч. 111)


  Зміст: Там хоpоше, де нас нема; Ягня; Хазяйка і челядки
189481
  Бідзіля Ю.М. Байки М.Лучкая, О.Духновича, І.Сільвая : На допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл / Ю.М. Бідзіля; МОНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2001. – 64с. – ISBN 966-74-00-15-7
189482
  Пчілка Олена Байки Олени Пчілки : для сім"ї і школи / Олена Пчілка. – Вид. 2-ге. – Катеринослав : Друкарня І.Б. Вісмана, 1918. – 32 с. : іл.


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна. Зміст: Микола й Лиска; Hайкpащі діти – матусі; Гнідко та Сіpко; Метелик; Маленький вітpячок; Котик та кухаpь; Дpібненькі гpушки; Свинка; Котова наука; Весела пісня; Поет; Баєчка пpо цуцика і пpо його ...
189483
  Ладиженський Л. Байки та вірши / Л. Ладиженський. – Дніпропетровськ, 1997. – 30 с.
189484
  Гребінка Є.П. Байки та вірші : для серед. та ст. шк. віку / Євген Гребінка ; [упоряд. та передм. Г. Малько ; іл. В. Дунаєвої]. – Київ : Школа, 2009. – 223, [1] с. : іл. – Сер. заснована 1999 р. – (Хрестоматія школяра). – ISBN 966-661-719-6
189485
  Глібов Л.І. Байки та вірші вибір творів / Л.І. Глібов. – Київ : Час, 1926. – 125с.
189486
  Красюк П.Х. Байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Молодь, 1957. – 43 с.
189487
  Манжара І.О. Байки та гуморески / І.О. Манжара. – Київ : Молодь, 1972. – 51 с.
189488
  Кльоц М.О. Байки та гуморески / М.О. Кльоц. – Львів, 1982. – 32 с.
189489
  Пилипенко С.В. Байки та оповідання / С.В. Пилипенко. – Київ, 1963. – 145-152с.
189490
  Красіцький І. Байки та приповістки / І. Красіцький; переклав Микита Годованець. – Київ, 1970. – 159с.
189491
  Глазовий П.П. Байки та усмішки / П.П. Глазовий. – К, 1975. – 111с.
189492
  Сковорода Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода. – Харьків : Прапор, 1972. – 131с.
189493
  Гулак-Артемовський Байки, балади, лірика / Гулак-Артемовський. – Київ, 1958. – 212 с.
189494
  Глібов Л.І. Байки. Поезії / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.
189495
  Рибаков Михайло Байкова поховано не на Байковому кладовищі ( або про що розповів маршальський жезл ) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
189496
  Казьмирчук М. Байкове кладовище як об"єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7399-39-0
189497
   Байконур-Вселенная. – Москва : Современник, 1987. – 271 с. : ил.
189498
   Байконур : очерки, стихи, поэмы, хроника. – Алма-Ата : Жазуши, 1984. – 366 с., 20 л. ил.
189499
   Байконур. – Алма-Ата : Жазуши, 1987. – 304 с.
189500
  Щербаков А.А. Байконур, ХХ век / А.А. Щербаков. – Москва, 1981. – 96с.
189501
  Самурский Кирилл Байконур. Стартовый капитал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 102-107 : фото. – ISSN 1029-5828
189502
  Спилка П. Байкы [Байки] : [збірка] / Зибpав П. Спилка. – Харьков : Тип. Губеpн. Пpавл, 1888. – 18 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
189503
  Глібов Л.І. Байкы [Байки] / Поскладав Борыс Гpинченко (В. Чайченко - псевд.). – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – 85, 3 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
189504
  Зіньківський Т.О. Байкы [Байки] М. Цупкого. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії .- Конволют. Перепл. з: 6-ма книгами


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z. Зміст конволюту: 1. Козацкій батько Палій [Казацкий батька Палий] : Очерк из истории старой ...
189505
  Глібов Л.І. Байкы Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; З дpук. П. Баpського, 1904. – IV, 189, II с. : портр. Глібова. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт. – (Селянська бібліотека ; № 47)
189506
   Байназар Альменов : альбом-воспоминание. – Казань : Полиграфический комбинат им. Камиля Якуба Гос. комитета Татарской АССР, 1988. – 87 с.
189507
  Соловьев И.В. Байосская вулканоструктура м.Фиолент (юго-западный Крым) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 42-50 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
189508
  Алиев Г.Ю. Байрам-хан, туркменский поэт / Г.Ю. Алиев. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 96 с.
189509
  Полегаев Г. Байрам Реджепи // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С. 25. – ISSN 0234-1670


  [Байрам Реджепи-глава правительства Косово.]
189510
   Байраченко Іван Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 201-203 : фото
189511
  Соколец Ф.Б. Байрон - певец свободы : литературное исследование / Фрида Соколец. – Киев : Український письменник, 2005. – 147 с. – ISBN 966-579-100-1
189512
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 3-13. – ISSN 2075-1486
189513
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-19. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Визначено типологічні зв"язки між поемами Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, Т. Шевченка. Встановлено жанрові ознаки байронічної поеми у творах О. Пушкіна та Т. Шевченка на різних рівнях текстової структури (сюжет, композиція, мотивні комплекси, ейдологія, ...
189514
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы К.А. Фишера. – Москва : Тип. А.В. Васильева и К*, 1902. – VI, 306, VI с., 2 л. ил. и портр.
189515
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 1. – 1903. – 16 с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 1, 1903. - Экз. без обл.
189516
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 2. – 1903. – [14] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 2, 1903. - Экз. без обл.
189517
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 3. – 1903. – [16] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 3, 1903. - Экз. без обл.
189518
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 4. – 1903. – [12] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 4, 1903. - Экз. без обл.
189519
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы П.П. Павлова. – 2-е дополн. изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VI, 322 с., 2 л. портр. – Экз. в разных типограф. перепл.
189520
  Виноградов А.К. Байрон / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 304с.
189521
  Елистратова А.А. Байрон / А.А. Елистратова ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 264 с.
189522
  Петрова Е.Н. Байрон / Е.Н. Петрова. – Л., 1959. – 42с.
189523
  Клименко Е.И. Байрон : язык и стиль : пособие по курсу стилистики англ.яз. / Е.И. Клименко. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 112 с.
189524
  Моруа А. Байрон : Роман / А. Моруа; Пер.с фр. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 398с.
189525
  Вачечиладзе Байрон (1788-1938) / Вачечиладзе. – Тбилиси, 1938. – 94с.
189526
  Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания / Н.Я. Дьяконова. – Л, 1974. – 191с.
189527
  Кучухидзе М.Ш. Байрон в грузинских переводах и летературной критике XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кучухидзе М.Ш.; АН ГССР. Ин- ист. груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
189528
  Веселовский А. Байрон в Лондоне, 1900. – [49] с. – Отд. оттиск: Вестник Европы. - Экз. без обл. и тит. л.
189529
  Уракова Александра Байрон в маске могавка : штрихи к портрету Эдгара По : к 200-летию Эдгара Аллана По // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 248-265. – ISSN 1130-6545
189530
  Кузык Д.Н. Байрон в украинской дооктябрьской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузык Д.Н.; АН УССР. – К, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
189531
  Даштенц Х.Т. Байрон и армяне : Автореф... канд. филол.наук: / Даштенц Х.Т.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 14л.
189532
  Сидорченко Л.В. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах : ("Восточные повести") / Л.В. Сидорченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 120 с.
189533
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников / лекция В. Спасовича. – [Санкт-Петербург], 1884. – [131] с. – Отд. оттиск: Живописное обозрение. Иллюстрированный еженедельный журнал по науке,литературе,искусству, С.-Петербург ; М.; Издатель П. Н. Полевой, 1884, Т. 3, с. 235-262; Т. 4, с. 1-40, 359-415
189534
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников : Публичные лекции / Спасович. – Санкт-Петербург : Тип. А. Тагов, 1885. – [4], 157 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей, изд. В.В. Чуйко : вторая серия ; № 20)
189535
  Брандес Байрон и произведения / Георг Брандес. Перев. И. Городецкого // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 108 с.
189536
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1924. – 334 с.
189537
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / В.М. Жирмунский; Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка ; [отв. ред. : М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин]. – Ленинград : Наука, 1978. – 423с.
189538
  Пашняк Т.Г. Байрон і Делакруа: новаторство в епоху традицій (до 220-річчя художника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 75-82. – ISSN 2520-6346
189539
  Кралюк П. Байрон і Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 14-15


  Грецький національний герой, що прославив видатного українця і "ввів" його до світової літератури.
189540
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С.10-15.
189541
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
189542
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
189543
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 10-15
189544
  Климова С.Б. Байрон, Библия и французское Просвещение // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 69-77. – ISSN 1562-1391
189545
  Моруа А. Байрон. / А. Моруа. – Минск, 1986. – 413с.
189546
  Истомин М.П. Байрон. Критико- биографический очерк и отрывки из произведений Байрона : пособие для учеников старших классов средних учебных заведений / М.П. Истомин. – Санкт-Петербург ; Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 104 с. – Хрестоматийная часть с. столбцов 25-102
189547
  Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : Интимная психобиография / Ф. Гросскурт. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 510 с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222006956
189548
  Павличко С.Д. Байрон: нарис життя і творчості / С.Д. Павличко. – Київ, 1989. – 196с.
189549
  Спасович В.Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова : с приложением краткой биографии лорда Байрона / В.Д. Спасович ; сост. Богдан Степанец. – Вильна : Северо-западное Книгоиздательство, 1911. – VIII, 89 с. – (Литературная Библиотека ; № 5)
189550
  Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
189551
  Мельник О. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиновського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86-93. – (Філологічні науки)
189552
  Блідченко-Найко Байронізм у поемі "Перебендя" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 109-113


  Стаття присвячена розкриттю специфіки байронізму в поемі "Перебендя" Т. Шевченка. Статья посвящена раскрытию специфики украинского байронизма в поэме "Перебендя" Т. Шевченко. The article is devoted to the disclosure of the specificity of Ukrainian ...
189553
  Кирилюк З.В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 29-31
189554
  Девдюк І. Байронічні мотиви й образи у творчості Пантелеймона Куліша // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 51-59
189555
  Пашняк Т.Г. Байронова проникливість у природу духовного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 188-193


  У статті робиться спроба осягнути спосіб мислення та внутрішній світ Дж.Г. Байрона через його праці. В статье делается попытка постичь способ мышления и внутренний мир Дж.Г. Байрона через его работы. The article makes an attempt to comprehend the way ...
189556
  Рудометов Е.А. Байты вместо бумаги: носители для книг в XXI веке // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Почему библиотекам в качестве носителей информации целесообразно использовать накопители на жёстких магнитных дисках
189557
  Похолков Ю. Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России / Ю. Похолков, А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617
189558
  Валлес Ж. Бакалавр-циркач. / Ж. Валлес. – Москва, 1956. – 55с.
189559
  Ніколаєнко С. Бакалавр за три роки // День, 2005


  [Термін навчання деяким професіям у ВНЗ може становити три роки, заявив міністр 5 каналу]
189560
  Ли М.Г. Бакалавр и магистр : проектирование профессиональных компетенций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-55. – ISSN 0130-9765
189561
   Бакалавр, магистр... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52 : Фото
189562
  Клюев В.К. Бакалавриат - магистратура: преемственность и профилизация управленческой подготовки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 54-60. – ISSN 0130-9765


  Характеризуется преемственность уровней отраслевого образования при переходе вузовской подготовки на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Акцентируется менеджерская составляющая образовательных программ бакалавриата ...
189563
  Голованова Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3617
189564
  Зернова Р.А. Бакалао / Р.А. Зернова. – Москва, 1963. – 48с.
189565
  Іскорко-Гнатенко Баканідзе О.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7442-69-0
189566
  Иванова В.С. Бакен Кыдыкеева / В.С. Иванова. – М, 1980. – 120с.
189567
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 250 с.
189568
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 240 с.
189569
  Суходольський В.О. Бакенщик з Чортової Кручі : драматична новела / В.О. Суходольський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 48 с.
189570
  Бикчентаев А.Г. Бакенщики не плачут : рассказ / А.Г. Бикчентаев. – Уфа : Детский мир, 1961. – 212 с.
189571
  Есарев В.И. Баки и резервуары электростанций / В.И. Есарев, Б.Д. Копылов. – Москва, 1985. – 78 с.
189572
  Смирнов Н.Г. Бакинская коммуна и ее комиссары / Н.Г. Смирнов. – М., 1987. – 63с.
189573
  Ибрагимов М.Дж. Бакинская нефтяная промышленность в годы Первой мировой войны (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов М.Дж.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1972. – 39л.
189574
  Нардова В.А. Бакинская нефтяная промышленность и политика царизма. (80-ые - начало 90-ых годов XIX в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Нардова В.А.; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1965. – 15л.
189575
  Гусейнова Севиль Бакинские евреи в эмиграции: формирование локального сообщества // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 47-81. – ISSN 1810-228Х
189576
  Кулигина Т.И. Бакинские комиссары / Т.И. Кулигина. – М., 1952. – 48с.
189577
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 56 с.
189578
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 240 с.
189579
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Бакинские рукописи Алишера Навои / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы ; АН АзССР, Респ. рукопис. фонд. – Баку : Элм, 1986. – 136, [1] с., [1] л. портр.
189580
  Ализаде А. Бакинский вариант / подготовил С. Гусейнов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Недавно в Национальной академии наук Азербайджана был избран новый президент - академик Акиф Ализаде. В своей программной речи на Общем собрании НАНА он рассказал о том, в каком состоянии сегодня находится азербайджанская наука и каковы перспективы ее ...
189581
  Байрамов Кярам Байрам оглы Бакинский пригородный агромпромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации. : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Байрамов Кярам Байрам оглы ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 162 л. – Бібліогр.: л. 131-145
189582
  Байрамов Карям Байрам оглы Бакинский пригородный агропромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Карям Байрам оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
189583
  Катибли Меджид Бакинский пролетариат в годы мировой империалистической войны (1914- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катибли Меджид М.; Арзебайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
189584
  Стельник Я Б. Бакинский пролетариат в годы реакции. / Я Б. Стельник, . – Баку, 1969. – 204с.
189585
   Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану. – Київ : Молодь, 1978. – 271 с. – (Молода поезія країни)
189586
  Валлес Ж. Баккалавр. / Ж. Валлес. – Київ, 1923. – 2660с.
189587
  Клинова М.В. Бакланоф Э.Н. Португальская революция и сектор государственных предприятий // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 120-125
189588
  Матавуль Симо Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Симо Матавуль. – Москва : Художественная литература, 1990. – 523 с. – В изд. также: Пауки / И. Чипико ; Дурная кровь Б. Станкович. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
189589
  Матавуль Симо Баконя фра Брне. / Матавуль Симо. – Москва, 1960. – 439с.
189590
  Волошин В.В. Бакота // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 20 : фото
189591
  Наумов А.Ф. Баксанская долина / А.Ф. Наумов. – М, 1973. – 200с.
189592
  Мамрешев К.Т. Баксанский диалект кабардинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамрешев К.Т.; Тбилис. гос. унт им. Сталин. Кафедра кавказских яз. – Тбилиси, 1959. – 13л.
189593
  Курченко О.О. Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі / О.О. Курченко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Застосовано бакстерівський підхід для побудови сильно конзистентної оцінки коефіцієнта регресії в одній спеціальній моделі. Знайдені інтервали надійності та оцінена швидкість збіжності. We applied Baxter sums to construct a strong consistent estimate ...
189594
  Синявська О.О. Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 171-180. – ISSN 0868-6904


  The problem of estimation the parameter H of covariance function of one non-Gaussian stochastic process is studied. A non-asymptotic confidence intervals are found by using Baxter statistics.
189595
  Курченко О. Бакстерівський підхід до оцінювання параметра одного гауссівського стаціонарного випадкового процесу / О. Курченко, М. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ...
189596
  Данилов В.С. Бактериальная биолюминесценция / В.С. Данилов, Н.С. Егоров. – Москва : Московский университет, 1990. – 151 с. – ISBN 5-211-00919-3
189597
  Таранова Людмила Анатольевна Бактериальная деструкция анионных поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Таранова Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
189598
  Глухова Маргарита Николаевна Бактериальная загрязненность деионизованной воды и некоторые меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Глухова Маргарита Николаевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 22л.
189599
  Дюбо Р.Ж. Бактериальная клетка в связи с проблемами вируленсности, иммунитета и химиотерапии / Р.Ж. Дюбо. – М, 1948. – 460с.
189600
  Шерстобоев К.Н. Бактериальная культура : Автореф... докт. биол.наук: / Шерстобоев К. Н.; АН УССР, Объед. уч. сов. биол. наук. – К., 1964. – 32л.
189601
  Бриан Л.Е. Бактериальная резистентность и чувствительность к химио-препаратам / Л.Е. Бриан. – М, 1984. – 270с.
189602
  Джигаури Э.Л. Бактериальная рябуха табака в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джигаури Э. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 18л.
189603
  Кабалкина Н.А. Бактериальная стеблевая гниль кукурузы и сорго и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Кабалкина Н.А.; Укр. сельскохоз. академия. – М., 1968. – 20л.
189604
  Просяная В.В. Бактериальная флора лещей при массовом заболевании их в Каховском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03-096 / Просяная В.В.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 30л.
189605
  Бочарова Н.Н. Бактериальная флора лимоннокислотного и дрожжевого производства и борьба с нею при помощи антибиотиков : Автореф... кандидата биол.наук: / Бочарова Н.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 26л.
189606
  Новикова Н.С. Бактериальная флора надземных органов растений / Н.С. Новикова. – Киев, 1963. – 89с.
189607
  Иванов Г.М. Бактериальная флора некоторых листогрызущих чешуекрылых (системат. положение, биол. особенности, полезные формы) : Автореф... канд. биолог.наук: / Иванов Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
189608
  Сурьянинова Е.И. Бактериальная флора некотоых беспозвоночных Черного моря (прибрежных районов) и ее биологические свойства. (Биосинтез витамина В12, антагонизм, ростовой эффект) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сурьянинова Е.И. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1965. – 16 с.
189609
  Кулебакин В.Г. Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов. / В.Г. Кулебакин. – Новосибирск, 1978. – 263с.
189610
  Клапцова Н.К. Бактериальное заболевание кориандра. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клапцова Н.К.; Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1951. – 14 с.
189611
  Дзюбан-Полякова Бактериальное окисление нефтепродуктов в Невской губе как фактор самоочищения водоема. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дзюбан-Полякова И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 19л.
189612
   Бактериальные аэрозоли и методы их исследования в санитарной микробиологии. – Москва : Медицина, 1968. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-171
189613
  Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зернобобовых культур / К.И. Бельтюкова, И.Б. Королева, А В. Мурас; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 340 с.
189614
  Чумаевская М.А. Бактериальные болезни кормовых злаков. / М.А. Чумаевская. – М., 1977. – 103с.
189615
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 65с.
189616
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 66с.
189617
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 340с.
189618
   Бактериальные болезни растений. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 344 с.
189619
   Бактериальные болезни растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 468 с.
189620
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 2-е доп и испр. – Москва : Высшая школа, 1961. – 206с.
189621
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 3-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 291с.
189622
   Бактериальные болезни растений / ВАСХНИЛ ; под ред. д-ра биол. наук М.В. Горленко. – Москва : Колос, 1977. – 154 с.
189623
   Бактериальные болезни растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1979. – 288 с. – Библиогр.: с. 285
189624
   Бактериальные болезни растений : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / [редкол.: М.В. Горленко и др.]. – Москва : Колос, 1981. – 287 с. : граф. – Библиогр. в конце работ
189625
  Николаева Н.Ф. Бактериальные болезни сорго в Ставропольсокм крае : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Николаева Н. Ф.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
189626
  Щербин-Парфененко Бактериальные заболевания лесных пород / Щербин-Парфененко. – Москва, 1963. – 148с.
189627
  Скрипаль И.Г. Бактериальные заболевания плодовых деревьев в западных областях УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Скрипаль И.Г.; АН УССР.Ин-т микробоиологии и вирусолгии. – К, 1969. – 22л.
189628
  Угаров А.Н. Бактериальные и зеленые удобрения в условиях Иркутской области / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1953. – 68с.
189629
  Кузнецов С.И. Бактериальные методы выщелачивания цветных, редких и благородных металлов из руд / С.И. Кузнецов, Г.И. Каравайко. – М., 1970. – 20с.
189630
   Бактериальные нуклеазы и их действие на опухолевый рост. – [Казань] : Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 234 с.
189631
  Мейнелл Г. Бактериальные плазмиды / Г. Мейнелл. – Москва : Мир, 1976. – 239 с.
189632
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Дис... канд. биолог. наук: / В.М. Багнюк ; АН УССР, Ин-т гидробиологии и Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1969. – 258 л. : ил. + прилож. с. 1-8. – Библиогр.: л. 220
189633
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
189634
   Бактериальные сообщества в почвах криптогамных пустошей Восточной Антарктиды (оазисы Ларсеманн и Холмы Тала) / А.Г. Кудинова, Л.В. Лысак, В.С. Соина, Н.С. Мергелов, А.В. Долгих, И.Г. Шоркунов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 317-329 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
189635
  Загрядская Ю.А. Бактериальные сообщества плодовых тел напочвенных базидиомицетов / Ю.А. Загрядская, Л.В. Лысак, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 715-722 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
189636
  Кандыба Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. / Н.В. Кандыба. – М, 1989. – 175с.
189637
   Бактериальные средства и методы борьбы с насекомыми и грызунами : [сборник статей]. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 151 с. : черт. – Списки лит. в конце статей
189638
  Станиславский Е.С. Бактериальные структуры и их антигенность / Е.С. Станиславский. – Москва, 1971. – 220с.
189639
   Бактериальные токсины : сб. тр. – Москва : [б. и.], 1987. – 184 с.
189640
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения - дополнительное средство повышения урожая / М Л. Доросинский. – Москва : Россельхозиздат, 1965. – 173с.
189641
  Кожура С.И. Бактериальные удобрения / С.И. Кожура. – Владимир, 1949. – 40 с.
189642
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения / М Л. Доросинский. – М.-Л., 1953. – 67с.
189643
   Бактериальные удобрения : материалы совещания. – Москва : Колос, 1964. – 200 с. : рис. – Библиогр.: с. 192-194
189644
  Рахматулина М.Р. Бактериальный вагиноз, ассоциированый с atopobium vaginae: современнные принципы диагностики и терапии / М.Р. Рахматулина, К.И. Плахова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 34-38. – ISSN 2309-4117
189645
   Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, Ю.Ю. Кобеляцкий, В.Ю. Мынка, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 171-175. – ISSN 2224-0586
189646
  Ву Хак Ныонг Бактериальный некроз цитрусовых (Pseudomonas citriputeale (Smith C.O.) Stapp) в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ву Хак Ныонг; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
189647
  Нагапетян Ж.А. Бактериальный рак виноградной лозы в условиях северо-восточной Армении и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Нагапетян Ж.А.; АН Арм.ССР.Отделение биол.наук. – Ереван, 1974. – 20л.
189648
   Бактериальный рак томатов и меры борьбы с ним. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 20 с.
189649
  Турсунходжаев А. Бактерии-антагонисты Fusarium lini в корневой системе льна : Автореф... кандидата биол.наук: / Турсунходжаев А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
189650
  Никитина Е.Т. Бактерии-антагонисты Fusarium oxysporum var solani и возможность их практического использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина Е. Т. ; Казах. гос. ун-т. Биол.- почв. ф-т. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
189651
  Архипов А.С. Бактерии-антагонисты, продуценты перекиси водорода, обитающие в кишечнике животных : Автореф. дис. ... наук : 096 / Архипов А.С. ; Днепропетр. гос. унив. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
189652
  Сарданян Э.О. Бактерии-антогонисты, как средство борьбы с альтернариозом семян капусты : Автореф... канд .биол.наук: / Сарданян Э. О.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван. – 25л.
189653
  Холодный Н.Г. Бактерии - симбионты цикады Philaenus spumarius / Н.Г. Холодный, К.И. Бельтюкова, 1946. – 491-497с.
189654
  Цопф Д.В. Бактерии / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
189655
  Кон Ф. Бактерии : (Из русского издания соч. "Растение", популярные лекции из области ботаники проф. Ф. Кона) : с политипажами в тексте / Ф. Кон, проф.Бреславского ун-та ; Пер. с нем. под ред. и с примеч. Г.А. Надсона, проф. Спб. жен. мед. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1902. – VI, 105 с.


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
189656
  Минкевич И.Е. Бактерии группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганизмы / И.Е. Минкевич. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1949. – 192с.
189657
  Мирзоева В.А. Бактерии группы сенной и картофельной палочек. / В.А. Мирзоева. – Москва, 1959. – 174с.
189658
  Бершов О.Н. Бактерии и вызываемые ими процессы в воде и донных отложениях среднего Днепра : Дис... канд. биол.наук: / Бершов О. Н.; Ин-т микробиологии им. Д. К. Заболотного АН УССР. – 179л.
189659
  Лафар Ф Бактерии и грибки : с приложением статей д-ра мед. С.И. Гольдберга-Златогорова - "О важнейших болезнетворных микроорганизмах" и пр.-доц. Б.Л. Исаченко - "Грибки" : в 2 вып. / Dr. Франц Лафар, проф. в Имп. Высш. техн. школе в Вене ; Пер. с доп. "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б.Л. Исаченко и А.А. Рихтера. – 1903-1904. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; XIV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. иллюстрациями, черными и раскрашенными. – 1903. – 443, [1], [I], VIII, с., [5] л. ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 399-443


  перевод с дополнениями "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б. Л. Исаченко, приват-доцента бактериологии, и А. А. Рихтера, хранителя ботаническаго кабинета Императорскаго С.-Петербургскаго университета, ...
189660
  Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы / Г.А. Заварзин; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 193 с. – (Человек и окружающая среда)
189661
  Ламбина В.А. Бактерии почвы, разлагающие протопектин растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Ламбина В.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1953. – 16 с.
189662
  Смирнов В.В. Бактерии рода Pseudodonas. / В.В. Смирнов, Е.А. Киприанова. – К., 1990. – 262с.
189663
   Бактерии, водоросли, грибы : (экология, физиология, биохимия) : [сб. ст.]. – Ташкент : Фан, 1987. – 190 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
189664
  Ньюман Д. Бактерии, их роль в экономии природы и в промышленных процессах и их отношение к общественному здоровью : с 61 рис. и 9 таблицами / Д. Ньюман ; ; Пер. с англ. Е. Гурвич; Под ред. В. Воронина, прив.-доц. бактериологии при Моск. ун-те. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – [4], 347 с., 9 л. ил : ил. – (Серия учебников по биологии)


  На обл.. фам. 1875 г.
189665
  Горина Э.И. Бактерии, растворяющие трднодоступные минеральные фосфаты в почвах Туркм.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Горина Э. И.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан., микробиол. и вирусол. – Ашхабад, 1968. – 24л.
189666
   Бактериозы культурных растений : справ. кн. – Москва : Колос, 1980. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 138-140
189667
  Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л., 1935. – 710с.
189668
  Балтрушайтене Е. Бактериозы фасоли в Литве, некоторые особенности биологии их возбудителей, меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Балтрушайтене Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
189669
  Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян; Отв. ред. Н.Д. Сорокин; АН СССР. Сибирск. отд., Ин-т леса и древесины. – Новсибирск : Наука, 1986. – 78с.
189670
  Хан В.А. Бактериолизины при брюшном тифе и при искусственной иммунизации кроликов тифорзными анавакцинами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Хан В.А.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 15 с.
189671
  Рагинский М.Ю. Бактериологическая война - преступное орудие империалистической агрессии / М.Ю. Рагинский. – М, 1950. – 136с.
189672
  Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка / Д.И. Лазаренко. – Москва : Медицина, 1968. – 116 с.
189673
  Недригайлов В.И. Бактериологические и медицинские учреждения в некоторых городах Северо-Американских Соединенных Штатов / В.И. Недригайлов. – Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1908. – 27 с.
189674
  Бутягин П. Бактериологический институт имени Ивана и Зинаиды Чуриных при Императорском Томском Университете / П. Бутягин. – Томск : Типо-литография Сибирск. Т-ва Печатн. Дела, 1913. – [5], 37, [8] с.
189675
  Прохоров М.И. Бактериологический метод борьбы с мышевидными грызунами / М.И. Прохоров. – Москва ; Ленинград, 1951. – 84 с.
189676
  Гукасян В.М. Бактериологический метод борьбы с непарным шелкопрядом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Гукасян В.М. ; Иркутс. гос. ун-т. – Красноярск, 1968. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
189677
  Сотникова Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темно-хвойных лесах Средней Сибири. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сотникова Н.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова.. – Красноярск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
189678
   Бактериологическое оружие. – Днепропетровск : [б. и.], 1974. – 88 с.
189679
  Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов [и др.]. – Москва : Воениздат, 1967. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 177. – (Науч.-попул. б-ка)
189680
   Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов ; под общ. ред. канд. мед. наук Г.Г. Громоздова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1971. – 207 с. : ил. – Список лит.: с. 195. – (Науч.-попул. б-ка)
189681
  Дольнин Т.В. Бактериологическое оружие и меры защиты от него / Т.В. Дольнин. – М, 1959. – 12с.
189682
  Беликов Л.А. Бактериологическое оружие и способы защиты от него / Беликов Л.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 197 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
189683
   Бактериологическое оружие изащита от него. – М, 1967. – 177с.
189684
  Лебедева Ю.А. Бактериологическое оружие иностранных армий и защита от него / Ю.А. Лебедева, В.А. Серебряков. – М., 1957. – 120с.
189685
  Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря / А.В. Цыбань. – Киев, 1970. – 274с.
189686
  Кожова О.М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа / О.М. Кожова, Л.М. Мамонтова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 119 с. : табл. – Библиогр.: 189 назв.
189687
  Мамонтова Лилия Михайловна Бактериопланктон Братского водрохранилища и его роль в гидробиологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонтова Лилия Михайловна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
189688
  Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в биологической продуктивности водохранилищ / Д.З. Гак. – М., 1975. – 254с.
189689
  Головко Татьяна Владимировна Бактериопланктон и его трофическая роль в мезотрофном водоеме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Головко Татьяна Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиолог. – К., 1984. – 25л.
189690
  Хороших Людмила Аркадьевна Бактериопланктон мелководий Днепровских водохранилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Хороших Людмила Аркадьевна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1985. – 21л.
189691
  Дрюккер В.В. Бактериопланктон реки Енисей / В.В. Дрюккер, И В. Петрова, . – Новосибирск : Наука, 1988. – 94 с.
189692
  Анищенко-Россова Бактериопланктон тропической и Северной Атлантики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Анищенко-Россова Э.Я. ; Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1974. – 31 с.
189693
  Покровский В.Н. Бактериофаг - вирус бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1986. – 63с.
189694
  Дэрелль Ф. Бактериофаг и его значение для иммунитета / Ф. Дэрелль. – М.-Л, 1926. – 223с.
189695
  Адамс М. Бактериофаги : [методы изучения вирусов бактерий] / Адамс М. ; пер. с англ. Т.С. Ильиной [и др.] ; под ред. и с предисл. канд. биол. наук А.С. Кривиского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 527 с. – Библиогр.: с. 460-495
189696
   Бактериофаги : сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1982. – 189 с., 1 л. схем. : ил. – Библиогр. в конце ст.
189697
  Паносян Л.Б. Бактериофаги некоторых групп аэробных спорообразующих бактерий. (распространение в природе, лизогения и использование в систематике). : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Паносян Л.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
189698
   Бактериофаги условно-патогенных микроорганизмов : сб. науч. тр. – Нальчик : КБГУ, 1990. – 105, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
189699
  Казарновская С.С. Бактериофагия / С.С. Казарновская. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 116 с. – Библиогр.: "Литература" (стр. 109-116). – (Научно-популярная литература / АН СССР)
189700
  Гольдфарб Д.М. Бактериофагия / Д.М. Гольдфарб ; под ред. и с предисл. действ. чл. АМН СССР проф. В.Д. Тимакова. – Москва : МЕДГИЗ, 1961. – 298 с. – Библиогр.: с. 257-296
189701
  Москаленко Л.Н. Бактериофагия клубеньковых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Москаленко Л.Н.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1970. – 27л.
189702
  Якушин Владимир Михайлович Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Якушин Владимир Михайлович; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1983. – 25л.
189703
  Олейник Г.Н. Бактериофлора каналов / Г.Н. Олейник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 182с.
189704
  Кудлай Д.Г. Бактериоциногения / Д.Г. Кудлай, В.Г. Лиходед. – Ленинград : Медицина, 1966. – 204 с.
189705
  Радченко О. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви / О. Радченко, Т. Покровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-87. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Катіонна поверхнево-активна речовина бензалконіум хлорид використовується у якості активного агенту у контактних сперміцидних засобах контрацепції, що виробляються в Україні. Показано, що бензалконіум хлорид має виражений бактерицидний ефект як на ...
189706
  Радченко О. Бактерицидна та спороцидна дія катіонних поверхнево- активних речовин і дезінфектантів, створених на їхній основі / О. Радченко, Л. Степура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. На їхній основі створюються різноманітні сучасні бактерициди. Показано, що бактерицидний ефект сучасних препаратів деконексу та септодору в перерахунку на активну ...
189707
   Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра / А.Л. Толстов, О.Н. Маланчук, Д.А. Климчук, В.Ф. Матюшов, Е.В. Лебедев // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1025-6415
189708
  Белицкий М. Бактерия 078. / М. Белицкий. – Москва-Л., 1954. – 224с.
189709
  Заєць В. Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонального активного N-кінцевого модуля тирозил-ТРНК синтези B. Taurus / В. Заєць, О. Корнелюк, Л. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено клонування в експресуючий вектор рЕТ23d(+) кДНК, кодуючої N-кінцевий каталітичний модуль тирозил-тРНК синтетази (міні TyrRS) Bos taurus. Експресовано у клітинах E. coli BL21(DE3)pLysE та виділено високоочищений рекомбінантний білок міні TyrRS ...
189710
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-90. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області України виявлено бактеріальні захворювання аїру тростинного, які характеризувалися наявністю гнильних процесів кореневищ і бурою плямистістю листя. За основними вивченими біологічними властивостями збудники віднесені ...
189711
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання водяного різака алоеподібного (stratiotes aloides L.) в Полтавській області / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 190-192.
189712
  Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
189713
  Кудзін Ю.К. Бактеріальні добрива. / Ю.К. Кудзін. – К, 1962. – 108с.
189714
   Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів / А.В. Орловський, А.А. Бойко, Н.П. Сус, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
189715
  Огородник Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин / Огородник, Гвоздяк, Л. Яковлєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області (Полонський район) України виявлено бактеріальні хвороби латаття білого і глечиків жовтих, які характеризуються наявністю бурої плямистості листя. На основі вивчення біологічних властивостей збудників віднесено до ...
189716
  Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
189717
  Пашко А.О. Бактерівські оцінки параметра Хюрста дробового броунівського руху / А.О. Пашко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
189718
  Новікова Н.С. Бактеріофагія при бактеральній рябусі махорки / Н.С. Новікова. – 421с.
189719
   Бактеріоцини грамнегативних бактерій = Bacteriocins of gram-negative bacteria / О.І. Балко, Л.Б. Зелена, О.Б. Балко, Л.В. Авдєєва ; [НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 238, [2] с., [8] арк. мал. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 221-233. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1750-4
189720
  Яковлева З.М. Бактероиды клубеньковых бактерий / З.М. Яковлева. – Новосибирск, 1975. – 172с.
189721
   Бактрийские древности : предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. – Ленинград : Наука, 1976. – 127 с.
189722
  Туманова З.А. Бактрийский горизонт. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1972. – 249с.
189723
  Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков / В.И. Сарианиди. – М., 1984. – 159с.
189724
   Баку-город славных интернациональных традиций / В Мельников, Ф, , . – Баку, 1966. – 116с.
189725
  Курбанов Мамед Курбан оглы Баку - Дамаск. / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1957. – 42с.
189726
  Самокиш І. Баку - Єреван: відносини погіршуються // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 3


  Азербайджан збільшує військові витрати на 25 %.
189727
  Джалагония В. Баку - ностальгическое путешествие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
189728
   Баку : [фотоальбом]. – Москва : Прогресс. – 77 с. : фотоальбом
189729
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1949. – 42 с.
189730
  Ковальская Н.Я. Баку : экономико-географический очерк / Н.Я. Ковальская, А.М. Гаджи-Заде ; [отв. ред. Г.Б. Алиев]. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1955. – 78 с.
189731
   Баку : [альбом]. – Баку : Изд. Отд. культуры Бакинского гор. Совета, 1964. – 274 с.
189732
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Ленинград, 1965. – 352 с.
189733
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1970. – 248 с.
189734
  Визель Микаил Баку : Город ветров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 156-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
189735
  Рум"янцев С. Баку в XX - XXI ст.: націоналізація публічного простору столиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 155-174. – ISBN 978-617-578-085-5
189736
  Лещ Алексей Баку желает вам счастья : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 156-162 : Фото, карта
189737
  Райхель Ю. Баку намагається створити військовий союз із Анкарою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9


  Від можливою агресії Росії рятуються по-різному.
189738
   Баку социалистический. – Баку : Азернешр, 1947. – 56 с. : ил.
189739
   Баку. Исторические и достопримечательные места. – Баку : Изд-во АН Азерб. ССР, 1956. – 179 с. : ил.
189740
  Телевной Игорь Баку. Растворяемся во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 40-45 : фото
189741
  Губин Дмитрий Баку. Там, где горит нефть / Губин Дмитрий, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 80-92 : фото. – ISSN 1029-5828
189742
   Бакуменко Віктор Пахомович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 48. – ISBN 978-966-2726-03-9
189743
  Пирумова Н.М. Бакунин / Н.М. Пирумова. – М., 1970. – 400с.
189744
  Графский В.Г. Бакунин / В.Г. Графский. – М., 1985. – 142с.
189745
  Дюкло Жак Бакунин и Маркс / Дюкло Жак. – М, 1975. – 462с.
189746
  Катлер Р.М. Бакунин и психобиографы. Анархист как мифический и исторический объект // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 115-124
189747
  Пивовар С.Ф. Бакунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27-28. – ISBN 966-642-073-2
189748
  Трубенко А.І. Бакунін Михайло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 990-991. – ISBN 966-316-069-1
189749
  Аляєв Г.Є. Бакунін Павло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991. – ISBN 966-316-069-1
189750
  Джавахишвили А.Н. Бакурианский высокогорный Ботанический сад / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 247с.
189751
  Литовченко Т. Бакшиш // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 58-59


  Єгипет - дорожні нариси
189752
  Баратынский Е. Бал. – Санкт-Петербург, 1808. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
189753
  Баратынский Е.А. Бал // Граф Нулин / А.С. Пушкин. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – С. 63-148
189754
  Монтепен Ксавье Бал в отеле Дьявола. Ясновидящая. / Монтепен Ксавье. – К., 1995. – 767с.
189755
  Попель П. Бал ЗНО і вступ до університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Запропоновано методику розрахунку суми балів ЗНО. Кожен учасник тестування може сам підрахувати свій бал, знаючи у скільки балів оцінюється правильне розв"язання завдання.
189756
  Лоти Пьер Бал и Иеддо : очерк Пьера Лоти / пер. [с фр.] В. Горленко. – С. 257-269. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, т. 28
189757
   Бал краси та шляхетності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
189758
  Піддубна Л.Г. Бал літературних героїв : позакласний захід із зарубіжної літератури. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53.
189759
  Малапарте Курціо Бал у Кремлі = Розділи з архівних публікацій : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 104-125. – ISSN 0320 - 8370
189760
  Галчинский К.И. Бал у Соломона // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 0012-6756
189761
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
189762
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
189763
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
189764
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
189765
   Балавариани. Мудрость Балавара : [роман]. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – XXXI, 160 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. XXXI. – (Памятники древнегрузинской литературы)
189766
  Яромчук В.В. Балаган та ярмаркове видовище як передумови синтезу мистецтв у мас-медіа // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273. – ISSN 2226-2180
189767
  Воннегут К. Балаган, или конец одиночеству : Роман / К. Воннегут; Пер. с англ.М.Ковалевой. – Москва : Фолио, 2002. – 240с. – ISBN 5-17-006333-4; 966-03-1143-5
189768
  Лейферт А.В. Балаганы / А.В. Лейферт. – Птгр.
2. – 1922. – 74с.
189769
  Окаринський В. Балагульщина (барагольство) у суспільному житті Правобережної України (1830-1850-ті рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 53-66. – ISSN 0869-3595
189770
  Борис П. Балада : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 236-237
189771
  Литвинчук М. Балада "Вдова та її сини" : закони і "загадки" фольклорного мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 118- 125. – Бібліогр.: С. 124
189772
  Пестка В. Балада "Говорить радіо..." : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 159-166. – ISSN 0208-0710
189773
  Пономаренко О. Балада "Лілея" Тараса Шевченка на виднокрузі Києва // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 16-19


  Звернено увагу на те, що народну баладу, яка стала поштовхом до створення "Лілеї" , Т. Шевченко написав на могилі Переп"ят під час розкопок, якими керував професор М. Іванишев.
189774
  Гуменюк В. Балада "Лісовий цар" Й.В. Гете в літературі та музиці / В. Гуменюк, С. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
189775
  Ташковски Л. Балада за jужното небо / Л. Ташковски. – Скопjе, 1960. – 52с.
189776
  КрохмальнийР Балада народна і літературна: когерентність світів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  На підставі аналізу текстів розглянуто проблему взаємин фольклору і літератури крізь призму інтеграції людського світу зі світом природи, постлетальної когерентності земного й потойбічного, горизонтальної та вертикальної складових координат буття
189777
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ, 1969. – 227с.
189778
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Веселка, 1976. – 264 с.
189779
  Луків М.В. Балада про брата : Поезії / М.В. Луків. – Київ : Дніпро, 2005. – 494с. – ISBN 966-7865-82-7
189780
  Ивасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1980. – 272 с.
189781
  Івасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / Івасюк М.Г. – Київ, 1988. – 522 с.
189782
  Дилан Б. Балада про Голліса Брауна / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 17-19. – ISSN 0320-8370
189783
  Фарина І. Балада про двоєдине дзеркало // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 19


  Поезія Тадея Карабовича.
189784
  Рига Дж. Балада про збирача каміння / Дж. Рига. – Київ, 1968. – 224с.
189785
  Малахута М.Д. Балада про зустріч : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк, 1976. – 48 с.
189786
  Сосюра В.М. Балада про комсомольця : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Молодь, 1973. – 431 с.
189787
  Шевченко М.В. Балада про любов / М.В. Шевченко. – Харків, 1982. – 59 с.
189788
  Юрченко В.В. Балада про Людину / В.В. Юрченко. – Київ, 1973. – 111 с.
189789
  Панченко В. Балада про Мальви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 13


  Феномен яничарства у версії Романа Іваничука.
189790
  Позднякова Л.І. Балада про мужність / Л.І. Позднякова. – Київ, 1971. – 174 с.
189791
  Петренко М.Е. Балада про натруджені руки / М.Е. Петренко. – Львів : Каменяр, 1976. – 127 с.
189792
  Білоцерківець Н.Г. Балада про нескорених / Н.Г. Білоцерківець. – Київ, 1976. – 47 с.
189793
  Лубенський П.О. Балада про неспокій / П.О. Лубенський. – Харків, 1968. – 65 с.
189794
   Балада про партквиток : (про комуністів різних поколінь). – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 191с. : іл.
189795
   Балада про солдата : збірник художніх творів про Радянську Армію : для серед. шкільного віку. – Київ : Веселка, 1977. – 232 с . : іл.
189796
  Плачинда С.П. Балада про Степовика : роман / С.П. Плачинда. – Київ, 1987. – 585 с.
189797
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку : повість / Ц. Космач; З словен. перекл. Вілль Гримич. – Київ : Дніпро
Вип. 10. – 1970. – 134 с.
189798
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку. / Ц. Космач. – К., 1983. – 286с.
189799
  Стариков І.Т. Балада про твоє серце / І.Т. Стариков. – Одеса, 1969. – 279 с.
189800
  Акімов І.О. Балада про тих, що пішли на завдання : повісті / І. Акімов ; з рос. пер. В. Середин ; [худож. О.А. Ігнащенко]. – Київ : Молодь, 1985. – 320 с. : іл.
189801
  Гандзюк Ю. Балада про УААСП або " риба гниє з голови" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 32 назв.
189802
  Зленко В.М. Балада про червону калину / В.М. Зленко. – Одеса, 1967. – 55 с.
189803
  Чалий Б.Н. Балада про чорнобородих / Б.Н. Чалий. – Київ, 1961. – 22 с.
189804
  Костенко Н.В. Балада Т.Г. Шевченка "Коло гаю в чистім полі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 100-103
189805
  Шевченко В.О. Балада як жанр в українській та англійській літературах // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 161-165. – ISBN 978-966-188-008-4
189806
  Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер, 1927. – 41-108с.
189807
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 104с.
189808
  Нагнибіда М.Л. Балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1964. – 143 с.
189809
   Балади. – Київ : Дніпро, 1981. – 208 с.
189810
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 109 с.
189811
  Малишко А.С. Балади / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1987. – 94 с.
189812
  Вишневська Н. Балади "Втеча" А. Міцкевича та "Маруся" Л. Боровиковського: компаративний аналіз // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 110-115
189813
  Драч І.Ф. Балади буднів : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 151 с.
189814
  Прилюк Д.М. Балади в прозі. Одвічне / Д.М. Прилюк. – К
189815
  Яровий О.С. Балади Дмитра Іванова: система життєвих цінностей героя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 561-568. – (Б-ка Ін-ту філології)
189816
   Балади мужності й відваги : вибр. балади рос., укр. та білорус. письменників. 1941-1945. – Київ : Наукова думка, 1975. – 295 с.
189817
  Джугастрянська Ю. Балади Т. Г. Шевченка: сугестивний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
189818
  Боженко М.К. Балади Т.Г.Шевченка і вивчення їх у школі / М.К. Боженко. – Київ, 1966. – 64с.
189819
  Мак-Карті Балади та Біблія // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 102-107. – ISSN 0130-6936
189820
  Бобровицька Н. Балади Тараса Шевченка: уснопоетична традиція та специфіка віршування // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-15. – ISBN 978-966-02-7587-4
189821
  Мазілу Д.Х. Балади, наснажені ліризмом // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 505-509. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про творчість Т. Шевченка.
189822
  Арань Я. Балади. Поема "Толді" / Янош Арань ; пер. з угор. вступ. ст. ["Янош Арань. (1817-1882)"] та прим. юрія Шкробинця. – Київ : Дніпро, 1969. – 143 с. : іл.
189823
   Балади: кохання та дошлюбні взаємини : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 470, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст. – (Укр. нар. творчість)
189824
   Балади: народна творчість. – Київ : Дніпро, 1987. – 319 с. – (Б-ка української усної народної творчості)
189825
   Балади: родинно-побутові стосунки : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 521, [2] с. : нот. – (Укр. нар. творчість). – ISBN 5-12-009253-5
189826
  Фотев Х. Баладично пътуване / Х. Фотев. – София, 1961. – 56с.
189827
  Щокіна М. Баладна традиція у повторному відтворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання про фольклорну пам"ять, специфіку її функціонування та забезпечення тривалості традиції. У текстах виділено семантичні концепти, навколо яких розгортається сюжет. Аналізується питання музичного чинника та його ролі у ...
189828
  Полішученко І.О. Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 195-200. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
189829
  Степанюк Б.П. Баладний лад / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
189830
  Костенко Н.В. Баладний тактовик в українській поезії 1920-х - початку 1930-х рр. (О. Влизько, Л. Первомайський) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 245-252. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується акцентно-силабічна структура тактовика – однієї з форм сучасного українського тонічного вірша, що поряд з дольником використовується у баладній творчості українських поетів 1920-1930-х рр., зокрема в поезії Олекси Влизька та ...
189831
  Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша


  Автор пропонує методичні рекомендації, як класифікувати та вивчати оповідання-баладу; На основі компаративної методології доводить, що літературна форма творів "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша відповідає цьому жанровому ...
189832
   Баладні пісні / [упор. та вступ. ст. Г.А. Нудьги ; худож. Ю.Г. Логвин]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 271 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
189833
  Петров П.Н. Балакирев : роман / П.Н. Петров // Петр и Софья / Л.Г. Жданов. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 405- 716. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-053-5
189834
  Шнейдер Д.С. Балаклава : производительные силы, курорт, история / Д.С. Шнейдер. – Симферополь : Крымгосиздат, 1930. – 48 с.
189835
  Шавшин В.Г. Балаклава / В.Г. Шавшин. – Симферополь, 1990. – 111с.
189836
  Чубенко В.А. Балакучий автомат / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
189837
  Мустафин Я. Балалаечник : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 160-175. – ISSN 0027-8238
189838
  Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1960. – 228с.
189839
  Баныкин В.И. Баламут : повести и рассказы / В.И. Баныкин ; [ил.: А.Е. Цветков]. – Москва : Советская Россия, 1971. – 192 с. : ил. – ([Романы, повести, рассказы Советской России])
189840
  Баныкин В.И. Баламут : повесть / Виктор Баныкин. – Москва : Правда, 1981. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
189841
  Бальзак Оноре де Баламутка = La rabouilleuse / Оноре де Бальзак ; пер. з франц. Ю. Лісняк. – Київ : Основи, 2003. – 354 с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-049-7
189842
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ, 1930. – 220 с.
189843
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1957. – 270 с.
189844
   Баландину Владимиру Николаевичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
189845
  Рахими А. Баландтепинские были / А. Рахими. – Москва, 1961. – 56с.
189846
  Бадер О.Н. Балановский могильник : из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы / Бадер О.Н. ; Акад. наук СССР. Ин-т археологии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 372 с. : ил., карт.
189847
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
189848
  Анищенко К.Р. Баланс : оповідання / К.Р. Анищенко. – Харьков : ДВУ, 1927. – 187 с.
189849
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
189850
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 2. – 2001
189851
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 3. – 2001
189852
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
189853
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
189854
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
189855
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
189856
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
189857
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
189858
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
189859
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
189860
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
189861
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
189862
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
189863
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
189864
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
189865
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
189866
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
189867
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
189868
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
189869
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
189870
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
189871
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
189872
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
189873
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
189874
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
189875
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
189876
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
189877
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
189878
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
189879
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
189880
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
189881
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
189882
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
189883
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
189884
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
189885
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
189886
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
189887
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
189888
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
189889
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
189890
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
189891
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
189892
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
189893
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
189894
  Севрук І.І. Баланс влади та владних відносин (Н. Еліас): антропологічні наслідки в контексті військово-соціального управління // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 138-146. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті надано аналіз методологічного значення ідей Н. Еліаса щодо характеру та сутності владних стосунків для удосконалення сучасних практик військовосоціального управління. Розкрито зміст понять «баланс влади», власний диференціал», проаналізовано ...
189895
  Галкіна О.П. Баланс води на підприємстві при розробленні технологічних рішень / О.П. Галкіна, М.В. Дегтяр // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
189896
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
189897
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
189898
   Баланс гумусу й поживних речовин у грунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту / В.М. Хромяк, В.В. Наливайко, С.П. Будков, Ю.С. Васильченко, Є.В. Василенко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
189899
   Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині / О.М. Клименко, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Н.С. Ковальчук, Н.В. Онищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 103-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
189900
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
189901
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
189902
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
189903
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
189904
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
189905
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения. На примере КазССР / Андреев А.К. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
189906
  Чорний О.В. Баланс державного, академічного та ринкового механізмів в управлінні вищою освітою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 249-256. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
189907
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
189908
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
189909
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
189910
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
189911
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
189912
  Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
189913
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
189914
  Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 44-58. – ISSN 2078-9165
189915
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
189916
  Булигін С.Ю. Баланс кальцію в агроценозах Лісостепу (на прикладі АПК Черкаської області) / С.Ю. Булигін, О.В. Демиденко, Ю.І. Кривда // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 114-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
189917
  Гуменна О.В. Баланс карьери та особистого життя (на прикладі працівників закладів вищої освіти) / О.В. Гуменна, А.А. Гуменна, О.К. Воропай // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 41-47. – (Економічні науки ; т. 5, вип. 1). – ISSN 2519-4739
189918
  Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відміннсті від вітчизняної практики // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-966-930-102-4
189919
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
189920
   Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії / О.В. Глушков, А.А. Свинаренко, С.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В. Буяджі, В.Ф. Мансарлійський // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
189921
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
189922
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
189923
  Дубовик В. Баланс між захистом прсональних даних та їх розкриттям під час призначення на посаду судді / В. Дубовик, Я. Борка // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 10
189924
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
189925
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
189926
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
189927
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
189928
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Харьков
2. – 1928. – 64с.
189929
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
189930
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170 с.
189931
   Баланс підтримки і контролю / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Публічний звіт голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час розширеного засідання колегії служби та громадської ради. Якими є головні виклики і пріоритетні завдання на 2020 рік?
189932
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
189933
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
189934
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
189935
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
189936
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
189937
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
189938
  Топча А.О. Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 422-424. – ISSN 2219-5521
189939
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
189940
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
189941
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 68 с.
189942
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 262 с. – (Библиотека Промышленных знаний)
189943
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
189944
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
189945
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
189946
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
189947
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
189948
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
189949
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
189950
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1969. – 199 с. : ил. + 1 вкл. л.
189951
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
189952
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1970. – 288с.
189953
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
189954
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
189955
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
189956
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
189957
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
189958
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
189959
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
189960
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
189961
  Голубка С. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С. Голубка, Р. Білоскурський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – C. 26-30. – ISSN 1810-3944
189962
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
189963
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
189964
  Щербина А.А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербина Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені М.О. Бекетова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
189965
  Кармазін О.О. Балансова надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кармазін Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
189966
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
189967
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
189968
  Заблоцький М.Б. Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 132-147 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
189969
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – К., 1985. – 192с.
189970
  Бетге Йорг Балансоведение = Bilanzen / Бетге Йорг; Науч.ред.В.Д.Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
189971
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
189972
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
189973
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
189974
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
189975
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
189976
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
189977
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
189978
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
189979
   Балансовые проблемы планирования народного хозяйства. – Москва
1. – 1969. – 344 с.
189980
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
189981
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
189982
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
189983
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
189984
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
189985
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
189986
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
189987
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – Киев, 1987. – 133 с.
189988
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
189989
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
189990
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
189991
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
189992
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
189993
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва
189994
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
189995
  Клюшніков І.М. Балансування навантаження між безпілотними літальними апаратами літаючої бездротової мережі у разі використання автоматичних обмінно-зарядних станцій / І.М. Клюшніков, Г.В. Фесенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
189996
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
189997
  Мульска О.П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 59-65. – ISSN 2071-4653
189998
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
189999
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
190000
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,