Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
188001
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – М., 1973. – 144с.
188002
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 159с.
188003
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
188004
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48-52
188005
   Бородинская панорама. – М,, 1966. – 128с.
188006
   Бородинская панорама. – Изд. 3-е доп. – М,, 1979. – 160с.
188007
  Толстой Л.Н. Бородинский бой / Л.Н. Толстой. – М., 1939. – 48с.
188008
   Бородинский музей. – М,, 1962. – 82с.
188009
   Бородинское поле. – 3-е изд. – М,, 1966. – 102с.
188010
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
188011
   Бородинское поле. – М., 1984. – 254с.
188012
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
188013
   Бородинское поле. – М., 1989. – 254с.
188014
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
188015
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
188016
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
188017
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
188018
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
188019
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
188020
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
188021
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
188022
  Бескровный Л.Г. Бородинское сражение. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1971. – 87с.
188023
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
188024
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
188025
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
188026
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
188027
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
188028
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
188029
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
188030
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
188031
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
188032
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
188033
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
188034
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
188035
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
188036
  Матвеев К.Г. Борозды войны / К.Г. Матвеев. – Тула, 1976. – 106с.
188037
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
188038
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
188039
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
188040
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
188041
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
188042
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
188043
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
188044
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
188045
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
188046
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
188047
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
188048
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
188049
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Г.Ф. Анастасенко. – Ленинград, 1978. – 136с.
188050
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
188051
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак. – Москва, 1975. – 254с.
188052
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва, 1977. – 515с.
188053
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
188054
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
188055
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
188056
  Волошин В.В. Боротба країн, що розвиваються, за встановлення міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ, 1987. – 48с.
188057
  Волошин В.В. Боротба країн, що розвиваються, за втановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ, 1987. – 47с.
188058
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
188059
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
188060
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
188061
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
188062
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
188063
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
188064
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
188065
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції / Я З. Березняк, Є.Т. Шиян. – К, 1959. – 44с.
188066
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
188067
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
188068
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
188069
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
188070
  Коваль В.С. Боротьба в США з питань політики щодо СРСР в роки Великої Вітчизняної війни / В.С. Коваль. – К, 1958. – 140с.
188071
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
188072
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
188073
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
188074
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – К., 1975. – 150с.
188075
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
188076
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
188077
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
188078
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
188079
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
188080
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
188081
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
188082
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-41. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
188083
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
188084
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
188085
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
188086
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
188087
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
188088
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
188089
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
188090
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
188091
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
188092
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
188093
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко. – К., 1980. – 155с.
188094
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
188095
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
188096
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
188097
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
188098
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
188099
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
188100
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
188101
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
188102
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
188103
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
188104
  Сіньова Л. Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-15-6
188105
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
188106
  Жвалюк В. Боротьба з відмиванням грошей: Україна в контексті міжнародних зусиль // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С. 3-5
188107
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [ за ред. М.Я. Азарова ]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
188108
   Боротьба з возз"єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939. – К., 1979. – 559с.
188109
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
188110
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
188111
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
188112
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
188113
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
188114
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
188115
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
188116
  Візір П.Е. Боротьба з ідеалізмом в мікробіології / П.Е. Візір. – Київ, 1950. – 43с.
188117
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
188118
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
188119
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
188120
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
188121
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
188122
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
188123
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
188124
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
188125
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
188126
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
188127
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
188128
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
188129
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
188130
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
188131
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
188132
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
188133
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
188134
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
188135
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
188136
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
188137
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
188138
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
188139
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
188140
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
188141
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
188142
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
188143
   Боротьба з міжнародним тероризмом : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
188144
  Слободян Н. Боротьба з міжнародним тероризмом як системоутворюючий фактор зовнішньої політики США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 454-458. – ISBN 978-966-171-793-9
188145
  Бошицька К.Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 333-336. – ISSN 2219-5521
188146
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
188147
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
188148
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
188149
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ; Бублейник В.А. – Днепропетровск, 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
188150
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 107-110
188151
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
188152
  Озерова К.О. Боротьба з нелегальною імміграцією в межах Європейського Союзу // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7363-7-0
188153
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : Міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194с. – ISBN 966-96280-4-0
188154
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
188155
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
188156
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
188157
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
188158
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
188159
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
188160
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188161
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188162
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188163
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188164
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188165
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188166
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188167
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (34). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
188168
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
188169
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
188170
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
188171
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
188172
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
188173
  Чеботарьов Р.С. Боротьба з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин. / Р.С. Чеботарьов. – К., 1957. – 48с.
188174
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
188175
  Бєльський Б. Боротьба з польовими мишами / Б. Бєльський; Деревянченко А.С. – Харків; Київ : Вид-во Наркомпостачання УССР, 1934. – 31с.
188176
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
188177
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
188178
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
188179
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
188180
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
188181
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
188182
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
188183
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
188184
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
188185
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків, 1929
188186
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
188187
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
188188
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
188189
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
188190
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
188191
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
188192
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
188193
  Ростов Є.Ф. Боротьба з тіньовою економікою: напруга не спадає / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 530-533
188194
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
188195
   Боротьба з шкідниками зернових культур. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 140с.
188196
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144с.
188197
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
188198
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
188199
  Питель М. Боротьба за Бескиди / М. Питель. – Братіслава, 1967. – 272с.
188200
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
188201
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
188202
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
188203
  Ковальчук М. Боротьба за владу й політична конфронтація в Полтаві наприкінці грудня 1917 р. - на початку січня 1918 р. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 343-354
188204
  Москвін П.П. Боротьба за владу Рад на Волині в 1919 році / П.П. Москвін. – Житомир, 1957. – 36с.
188205
   Боротьба за владу Рад на Поділлі. – Хмельницький, 1957. – 308с.
188206
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
188207
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
188208
   Боротьба за владу Рад на Україні. – К., 1977. – 199с.
188209
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
188210
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
188211
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
188212
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – К., 1948. – 30с.
188213
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
188214
  Наумов Д.М. Боротьба за демократію / Д.М. Наумов. – К, 1970. – 43с.
188215
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
188216
   Боротьба за єдиний національний антияпонський фронт в Китаї. – К., 1938. – 136с.
188217
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
188218
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
188219
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
188220
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
188221
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
188222
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
188223
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
188224
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
188225
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
188226
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
188227
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
188228
   Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. – К., 1957. – 584с.
188229
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
188230
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
188231
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
188232
  Сухих А.Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 60-73. – ISSN 2313-5603
188233
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
188234
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
188235
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
188236
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. / О.К. Бабишин. – Київ, 1961. – 179с.
188237
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
188238
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
188239
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
188240
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
188241
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
188242
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
188243
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друк. Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
188244
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
188245
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповыдь VI з"їздові Рад СРСР / В.М. Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128с.
188246
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
188247
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
188248
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
188249
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
188250
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
188251
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
188252
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
188253
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
188254
  Гельман Б.М. Боротьба за технічний прогрес у сільскому господарстві / Б.М. Гельман. – М, 1958. – 73с.
188255
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73с.
188256
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
188257
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
188258
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192с. – ISBN 5-330-02319-X
188259
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
188260
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
188261
  Коряк В. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків, 1925. – 115с.
188262
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
188263
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
188264
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
188265
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
188266
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
188267
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
188268
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
188269
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття - проблема сьогодення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 300-318. – ISBN 978-966-458-148-3
188270
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
188271
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
188272
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
188273
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
188274
  Левицька М.Б. Боротьба зі злочинністю як одна з основних функцій ОВС по забезпеченню національної безпеки України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 н.
188275
  Гросгейм Н.А. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм. – К. – 16с.
188276
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
188277
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
188278
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
188279
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
188280
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – К., 1974. – 48с.
188281
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : [науковий журнал] / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
188282
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
188283
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
188284
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
188285
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
188286
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
188287
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
188288
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
188289
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
188290
  Щербина Володиимр Боротьба Києва за автономію / Щербина Володиимр. – Б.м. : Б.в. – 48с. – Окр.відбиток
188291
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
188292
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
188293
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
188294
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
188295
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
188296
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ, 1960. – 127с.
188297
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період / О.А. Бородін. – Київ, 1957. – 111с.
188298
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
188299
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
188300
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
188301
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
188302
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
188303
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
188304
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
188305
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
188306
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
188307
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
188308
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
188309
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
188310
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
188311
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ, 1968. – 186 с.
188312
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – К., 1982. – 200с.
188313
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – К., 1979. – 48с.
188314
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
188315
   Боротьба КПСС за втілення в життя ленінських ідей. – К., 1973. – 214с.
188316
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
188317
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
188318
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
188319
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
188320
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці. / Б.В. Пясковский. – К., 1960. – 40с.
188321
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
188322
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
188323
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
188324
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму і релігії. – Львів, 1964. – 103с.
188325
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
188326
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
188327
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
188328
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
188329
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ, 1964. – 244с.
188330
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
188331
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
188332
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
188333
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
188334
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
188335
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
188336
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Укрдежвидав, 1945. – 33 с.
188337
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
188338
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
188339
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
188340
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
188341
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
188342
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-34. – ISSN 0236-1477
188343
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-35. – ISSN 0236-1477
188344
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
188345
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
188346
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
188347
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
188348
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
188349
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
188350
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
188351
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.). – К., 1988. – 286с.
188352
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
188353
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
188354
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 24-32
188355
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
188356
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
188357
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
188358
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
188359
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
188360
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – К., 1946. – 104с.
188361
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
188362
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
188363
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
188364
  Шліхтер О. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер, 1933. – 80с.
188365
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
188366
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
188367
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
188368
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
188369
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
188370
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
188371
  Кастеллі Є. Боротьба радянського народу під керівництвом КПРС за перетворення в життя істричних рішень XX з"їзду в галузі зовнішньої політики / Є. Кастеллі. – К., 1958. – 48с.
188372
  Труба Р. Боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (на прикладі Омеляна Терлецького) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 262-269. – ISBN 978-966-1594-12-7


  Висвітлено боротьбу комуністичної системи з Омеляном Терлецьким, представником львіської історичної школи Михайла Грушевського. Показано, як тоталітарна система брутально нищила історичні традиції, історичну пам"ять й національну історичну науку та її ...
188373
  Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто трагічні наслідки придушення радянською владою національно-визвольного руху в західних областях України. The article deals with tragic consequences of the abolition of national-liberation movement at Ukraine"s western regions made by Soviet ...
188374
  Слободянюк Е.П. Боротьба радянської влади проти православ"я на Україні (кінець 20-х - 30-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-159. – (Історія ; Вип. 34)


  Аналізується на основі вивчення джерел державна політика радянської влади щодо православ"я на Україні у 20-30-х роках XX ст.; досліджуються напрямки антирелігійної діяльності тоталітарної держави і наслідки примусової атеїзації українського суспільства.
188375
  Нікітін В.М. Боротьба радянської науки за довголіття людини : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1955. – 39с.
188376
  Горб П.М. Боротьба районних партійніх організацій за зниження трудових затрат на виробництво продукції сільского господарства : Дис... канд. іст.наук: / Горб П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – 305л. – Бібліогр.:л.297-305
188377
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64с.
188378
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
188379
   Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Єлисаветградщині. – Кіровоград, 1957. – 76с.
188380
  Кучер О.О. Боротьба робітників України за відбудову важкої промисловості після громадянської війни / О.О. Кучер. – Х., 1959. – 164с.
188381
  Лойко О.Г. Боротьба робітничого класу і трудового селянства України за здійстення Ленінського заклику "Все для фронку, все для перемоги". : Дис... Канд. іст. наук: / Лойко О.Г.; КДУ. – К, 1971. – 210л.
188382
  Шиян К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921-1925 рр.) / К. Шиян. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 303 с.
188383
  Голобородько О.Н. Боротьба робітничого класу України за впровадження робітничого контролю в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основании произведений классиков марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии излагается сущность и значение рабочего контроля в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. На архивных и других ...
188384
  Шепета М.Т. Боротьба робітничого класу України за розвиток промисловості : навчальний посібник / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 127 с.
188385
  Шарлай Г.М. Боротьба робітничого класу України за створення нової технічної бази соціалістичного землеробства (1927 - 1932 рр.) / Г.М. Шарлай. – Х., 1974. – 134с.
188386
  Марченко М.І. Боротьба Росії і Польщі за Україну. / М.І. Марченко. – К, 1941. – 116с.
188387
  Марченко М. Боротьба Росії й україни проти шляхетскої Польщі в перше десятиліття після Переявлавскої Ради 1654-1664 рр. : Дис... наук: / Марченко М.; 162-167. – 167л.
188388
  Тімірязєв А К. Боротьба рослин з посухою / А К. Тімірязєв, . – Київ, 1953. – 52с.
188389
  Тімірязев К.А. Боротьба рослин з посухою : Публічна лекція, чит. в Москві 26 березня 1892 р. / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 52 с.
188390
  Амплеева Т.Ю. Боротьба с судебным произволом чиновников в Московской Руси ( XVI-XVIIвв.) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 73-81. – ISSN 0132-0769
188391
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1972. – 126с.
188392
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1977. – 152с.
188393
  Гуржій Г.О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту / Г.О. Гуржій. – К., 1958. – 168с.
188394
  Стеблій Ф.І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ cn/ / Ф.І. Стеблій. – Київ, 1961. – 184 с.
188395
  Гай-Нижник Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 107-115. – ISSN 2222-5250
188396
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за колективну безпеку в Європі в період початку фашистської агресії і політика Західних держав 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1969. – 89с.
188397
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за мир і колективну безпеку в Європі 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1966. – 53с.
188398
  Гапученко І.М. Боротьба східних слов"ян за вихід до Чорного моря / І.М. Гапученко. – Київ, 1966. – 152с.
188399
  Білас М.І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом у контексті формування "американської мрії" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 59-60
188400
  [Єгорова Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга; [уклад.]: Л. Єгорова, В. Павловський, Я. Чепіга ; Держ. наук.-методол. ком. Наркомосвіти УСРР по секції соц. виховання дозволив до вжитку, як посіб. у роб. б-ці учня установ соцвиху. – [Харків] : Держ. Вид-во України
Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – 1929. – 413 с. – Вип. окремими палітурками


  Автори: Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) (1875–1938) Склад хрестоматії: Вступ до рухомої хрестоматії «Боротьба та будівництво». – С. 3–8. Вип. 1 : В боротьбі за Жовтень. – С. 9–142. Вип. 2 : Ленін. – С. 143–176. Вип. 3 : Руїна заводу й міста. ...
188401
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914 років) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стромилюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
188402
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900 - 1914 рр.) : Дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 - іст. України / Л.В.Стромилюк; КНУТШ. – Київ, 2007. – 245л. – Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л. 200-236
188403
  Нестеренко М.В. Боротьба тілесного і духовного в людині за романом Валеріана Підмогильного "Місто" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.114-117. – (Філософські науки)
188404
  Ігнатенко М. Боротьба триває : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с.
188405
  Яковенко Г.П. Боротьба триває : роман та повість / Г.П. Яковенко. – Донецьк, 1978. – 158 с.
188406
   Боротьба триває. – Київ, 1987. – 384 с.
188407
   Боротьба трудящих Буковини за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Українською РСР. – Луцьк
1. – 1957. – 272с.
188408
   Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз"єднання з Українською РСР. – Чернівці, 1958. – 452с.
188409
   Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Українською РСР. – Луцьк
1. – 1957. – 272с.
188410
   Боротьба трудящих Волині за возз"єднання з Радянською Україною. – Львів
2. – 1965. – 432с.
188411
  Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. / М.М. Гамрецький. – Київ, 1954. – [20] с. – Окр. відбиток
188412
  Мельничук П.У. Боротьба трудящих Волині проти іноземних інтервентів і внутрішньої контрреволюції в період громадянської війни 1918-20 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук П.У.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 381л.
188413
  Богодист І.П. Боротьба трудящих Галичини за Радянську владу в 1918-1920 рр. / І.П. Богодист. – Львів, 1952. – 132с.
188414
  Богодіст І.П. Боротьба трудящих Галичини під керівництвом комуністичних організацій за Радянську владу в 1918-1920 рр. : Дис... наук: / Богодіст І.П.; МВО СРСР. Інст. підвищ. кваліф. виклад. маркс-ленін. при КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1961. – 225л. – Бібліогр.:л.219-225
188415
   Боротьба трудящих за своє визволення і воз"єднання з Радянською Україною. – Станіслав, 1957. – 320с.
188416
  Кривчик П.Т. Боротьба трудящих за утверждення Радянської влади на території Запорізької області (1918-1920 роки.) / П.Т. Кривчик, 1957. – 64с.
188417
   Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В.О. Замлинський, Ю.В. Примєров, В.П. Чугайов, І.П. Стафійчук, В.К. Мороз; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 239с.


  У монографії на основі широкого кола джерел, переважно архівних, розкривається цілісна картина боротьби трудящихся західних областей УРСР проти фашистських загарбників та їх найманців - українських буржуазних націоналістів у роки Великої Вітчизняної ...
188418
  Йова П.В. Боротьба трудящих Західної України за воз"эднання з Радянською Україною / П.В. Йова. – Львів, 1954. – 116с.
188419
  Дудикевич Б.К. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / Б.К. Дудикевич. – Київ, 1959. – с.
188420
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – Київ, 1960. – 225с.
188421
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною (1921-1939 рр.) / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – К, 1955. – 242с.
188422
  Кулик І. Боротьба трудящих Західної України за радянську владу і возз"єднання з Радянською Україною / І. Кулик. – Київ, 1951. – 51с.
188423
  Буз Л.В. Боротьба трудящих Київщини проти німецьких інтервентів і націоналістичної контрреволюції за відновлення влади Рад на Україні. / Л.В. Буз. – Київ, 1957. – 56с.
188424
  Береза Г.І. Боротьба трудящих Кіровоградської обл. під керівництвом більшовицьких організацій проти німецько-фашиських окупантів (1941-1944 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Береза Г. І.; Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Кафедра марксизму-ленінізму. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.253-260
188425
   Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників. – Львів, 1949. – 236с.
188426
   Боротьба трудящих Північної Буковини і Бесарабії за своє соціальне і національне визволення. – Чернівці, 1970. – 198с.
188427
   Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у друцій половині ХІХ - на початку ХХ ст.. – Ужгород, 1979. – 288с.
188428
  Ананійчук В.Б. Боротьба трудящих промислового Придніпров"я проти фашистської агресії / В.Б. Ананійчук, М.А. Мартишевський. – Київ : Київський університет, 1972. – 96с.
188429
  Шевчук Г.І. Боротьба трудящих Радянської України проти контрреволюції на Півдні в 1920 р. / Г.І. Шевчук. – К., 1956. – 196с.
188430
  Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення / Ю.Ю. Сливка. – К., 1973. – 255с.
188431
  Гуржій І.О. Боротьба трудящих України за соціальне і національне визволення / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1967. – 48с.
188432
  Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна / С.О. Міщенко. – Ужгород, 1963. – 75 с.
188433
  Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти деніківщини / М.І. Супруненко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1979. – 288 с.
188434
  Саженюк С.Н. Боротьба трудящих України проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції в 1918 році / С.Н. Саженюк. – Київ, 1958. – 52с.
188435
  Скляренко Є.М. Боротьба трудящих України проти німецько-авторійских окупантів і гетьманцини. / Є.М. Скляренко. – К, 1960. – 284с.
188436
  Смішко П.Г. Боротьба трудящих українських Придункайських земель за возз"єднання з УРСР. / П.Г. Смішко. – Львів, 1969. – 260с.
188437
  Кудлай О.С. Боротьба трудящих Харківщини за відбудову промисловості і сільского господарства 1921-1925. / О.С. Кудлай. – Харків, 1961. – 208с.
188438
   Боротьба трудящих Харківщини за побудову фундаменту соціалістичної економіки. – Харків, 1959. – 704с.
188439
   Боротьба трудящих Черкаської області за дострокове виконання семирічного плану. – Черкаси, 1965. – 96с.
188440
  Верстюк В.Ф. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В.Ф. Верстюк. – Київ, 1984. – 143с.
188441
  Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано неоднозначні наслідки втручання Великої Британії у внутрішні справи Туреччини стосовно вірменського питання. In the article ambiguous consequences of intervention of the Great Britain in internal affairs of Turkey concerning to the ...
188442
   Боротьба угорського народу за соціалізм. – Ужгород, 1970. – 264с.
188443
  Кипаренко Г.М. Боротьба Угорської Соціалістичної Робітничої Партії за соціалістичне перетворення сільського господарства(1948-1962). / Г.М. Кипаренко. – Львів, 1973. – 192с.
188444
  Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 35-38
188445
  Лозінський К. Боротьба українського духовенства за збереження своїх прав та привілеїв у другій половині XVIII ст. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0203-5863
188446
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за воз"єднання України з Росією. / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1953. – 67 с.
188447
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за возз"єднання України з Росією / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1954. – 135 с.
188448
  Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр. : уроки для сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
188449
  Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
188450
   Боротьба українського народу проти німецьких загарбників : збірка статтей. – [Київ] : Видання Академії Наук УРСР, 1942. – 48с.
188451
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ, 1940. – 44с.
188452
  Макарець О. Боротьба українського народу проти панської Польщі в XVII столітті / О. Макарець. – Київ, 1940. – 60 с.
188453
  Індиченко П.Д. Боротьба українського радянського селянства проти гітлерівської "земельної реформи" в період Великої Вітчизняної війни / П.Д. Індиченко, 1954. – 16с. – Окр. відб. з: Праці КДУ. Гуманітарні науки. 1954
188454
  Недужко Ю.Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні ( середина 70-х -початок 80-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 20)
188455
  Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина XIX ст. — 1918 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331
188456
  Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в Російській імперії ( за матеріалами російськомовної української періодики кінця 19 - початку 20 ст.) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-74. – ISSN 1609-5499
188457
  Звірковський І.В. Боротьба УПА проти гітлеровських загарбників у Другій світовій війні / І.В. Звірковський, Н.В. Завалко // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 91-99. – ISBN 978-966-581-772-1
188458
  Ісакович С.В. Боротьба УРСР в Організації Об"єднаних Націй за економічні і соціальні права людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 62-67. – (Серія права ; № 6)


  В статье показана борьба УССР и других социалистических государств в ООН за признание и включение социальных и экономических прав человека во Всеобщую декларацию прав человека и в Пакт о правах человека. Автор рассматривает влияние Декларации о ...
188459
  Олексюк М.М. Боротьба філософських течій на західно-українських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.М. Олексюк. – Львів, 1970. – 300с.
188460
  Захара І. Боротьба філософських течій у Галичині на початку XX ст.Філософські розмисли митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка про соціальні питання // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто питання про соціально-економічні, політичні умови написання пастирського послання Митрополита Андрея Шептицького "О квестії соціальній". Проаналізовано ставлення А.Шептицького та І.Франка до соціалізму. Висвітлено змагання філософських течий ...
188461
  Джеджула К.О. Боротьба французького народу за національну незалежність, мир і демократію / К.О. Джеджула. – Київ, 1953. – 54 с.
188462
  Левський В.М. Боротьба чехословацького народу за народно-демократичну владу / В.М. Левський. – К, 1960. – 45с.
188463
  Гряник В.О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 364-367. – ISBN 978-966-493-676-4
188464
  Шморгун О. Боротьбі з контрбандою - підвищену увагу органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 23-25
188465
  Щоголів І.М. Боротьбі зі шкідниками рослин у колгоспах. / І.М. Щоголів. – Х.-К., 1932. – 180с.
188466
  Йова В П. Боротьбою і працею загартована / В П. Йова. – К., 1974. – 47с.
188467
  Мартиросян Э.Р. Бороться за дисциплину / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1987. – 80с.
188468
  Устинов Д.Ф. Бороться за мир, укреплять обороноспособность / Д.Ф. Устинов. – М., 1983. – 16с.
188469
  Каневский З.М. Бороться и искать! : Размышления о профессии полярника / З.М. Каневский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
188470
  Сахаров А.Б. Бороться с пьянством - без компромиссов! / А.Б. Сахаров. – М., 1986. – 79с.
188471
  Абдулханов М.Р. Бороться, чтобы побеждать! / М.Р. Абдулханов, А.А. Трапезников. – Москва, 1990. – 125с.
188472
  Фролов Володимир Васильович Борошниста роса дині в степовій зоні України та створення проти неї стійких сортів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Фролов Володимир Васильович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
188473
  Никишов П.П. Бороьба с басмачеством и его разгром на юге Киргизии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никишов П. П.; АН КиргССР, Ин-т ист. – Фрунзе, 1956. – 16л.
188474
  Сурис Б. Борс Угаров / Б. Сурис. – Л., 1965. – 59с.
188475
  Лякишев Н.П. Борсодержащие стали и сплавы. / Н.П. Лякишев. – М., 1986. – 192с.
188476
  Корнєєв О.П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві / О.П. Корнєєв. – К., 1967. – 80с.
188477
  Леонов Л.М. Борсуки / Л.М. Леонов. – К, 1971. – 328с.
188478
  Окань М.С. Бортба комитетос незаможных селян про руководством партийных организаций за укрепление Советской власти на Украине в 1920-1921 годах (до НЭПа) : Автореф... канд. ист.наук: / Окань М. С.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1950. – 16л.
188479
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
188480
   Бортник Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 27-28 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
188481
   Бортник Сергій Юрійович [1961] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 16-17. – ISBN 966-95774-3-5
188482
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
188483
  Ковалев К.П. Бортнянский / К.П. Ковалев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 302 с.
188484
  Жуков С.А. Бортова секвентна РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається питання побудови нової бортової секретної РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі та у лісі, яка використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості без ...
188485
   Бортовий ракетний фотометр для спостережень ефектів інжекції плазми / В.М. Івченко, В.П. Лапчук, Ю.І. Процюк, Ю.Я. Ружин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 142-150. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описано ракетний фотометр для оптичних спостережень при активних експериментах в космосі. В фотометрі використовуються фотодіоди ФД-7К або, для розширення смуги спектральної чутливості в УФ діапазоні до 180 нм, ФДУК-1. Застосування логарифмічного ...
188486
  Кашафутдинов И.В. Бортовой 408 / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1971. – 120с.
188487
  Горгадзе Шота Бортовой дневник адвоката // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
188488
  Сизов Н.И. Бортовые источники электрического питания / Н.И. Сизов, В.К. Шабловский. – М., 1973. – 99с.
188489
  Кузнецов В.Н. Бортовые огни: стихотворения / В.Н. Кузнецов. – М., 1986. – 158с.
188490
   Бортовые радиолокационные системы. – Москва, 1964. – 672 с.
188491
  Погрибной В.А. Бортовые системы обработки сигналов. / В.А. Погрибной. – К., 1984. – 216с.
188492
  Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вичислительные машины и системы / В.И. и др. Матов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 216с.
188493
  Корж О. Борть : поезії / О. Корж. – Харків, 1926. – 63 с.
188494
  Нікулов В. Бортьба з легалізацією "брудних" грошей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.89-93
188495
  Карлов Е.Н. Бортьба Ленинградской городской партийной организации за выполнение решений XVIII съеза ВКП(б) в области развития тяжелой промышленности (июнь 1939 -1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов Е. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
188496
  Глебов А.Н. Бортьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.) / А.Н. Глебов. – Москва, 1964. – 32с.
188497
  Зябрев А Борус Яснолобый / А Зябрев. – Москва : Современник, 1978. – 288 с.
188498
  Касьянов Г. Борцем за незалежність Богдан Хмельницький став на початку 1990-х : Інтерв"ю / Георгій Касьянов ; інтерв"ю взяв [Олександр Куриленко] // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 30-32


  Одна версія історії, хоч би якою вона була, не зможе об"єднати всю Україну - вважає історик Георгій Касьянов.
188499
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях / соч. Тогобочнего [псевд.]. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.] ; Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 139 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 13)
188500
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях И.Тогобочнего. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.Н. Гагарина, 1903. – 164 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
188501
   Борци за свобода и просвета. – София : Народна просвета, 1989. – 579, [3] с.
188502
   Борці-антифашисти. – Ужгород, 1988. – 435с.
188503
  Крюі П. Борці з голодом / П. Крюі. – К, 1936. – 120с.
188504
  Селівачова Н. Борці за владу / Н. Селівачова, В. Гримаєнко. – К, 1969. – 141с.
188505
   Борці за владу Рад на Україні : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1987. – 85с.
188506
   Борці за возз"єднання. – Львів, 1989. – 359с.
188507
  Ситченко А. Борці за волю рідної України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 11. – С.2-5.
188508
   Борці за Жовтень. – Одеса, 1957. – 160с.
188509
   Борці за Жовтень розповідають. – Дніпропетровськ, 1957. – 416с.
188510
   Борці за комуністичне господарювання. – К., 1964. – 88с.
188511
  Тогобочний І.А. Борці за мрії : драма на 4 дії / І.А. Тогобочний; І. Тогобочній [псевд.]. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1924. – (Театральна бібліотека ; Ч. 9)
188512
  Фігурний Юрій Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення Української Повстанської Армії (УПА) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142
188513
  Кащенко А. Борці за правду : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 174 с. – Кн. пошкоджена
188514
   Борці партії. – Ужгород, 1984. – 376с.
188515
  Челак М.О. Борці проти темряви / М.О. Челак. – К, 1964. – 74с.
188516
  Крайнова В.Н. Борцы-революционеры в истории немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
188517
  Крайнова В.Н. Борцы - революционеры немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – М., 1974. – 96с.
188518
  Порфирьев Б.А. Борцы / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1988. – 381с.
188519
   Борцы за власть Советов в Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1976. – 183с.
188520
  Осадчий Т.И. Борцы за землю и правду : Роман-былое из социал. жизни на Украине / Т. Осадчий. – Киев : Киев: кн. маг. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1908. – IV, 236 с.
188521
   Борцы за коммунизм. – Изд. 2-е, доп. – М., 1962. – 71с.
188522
  Звягинцев Е.А. Борцы за народное дело - братья Гракхи / Е. Звягинцев. – 2-е изд. – Москва : Задуга ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
188523
  Шпадарук И.П. Борцы за народное дело / И.П. Шпадарук. – Минск, 1968. – 110с.
188524
   Борцы за народное дело. – Свердловск, 1980. – 295с.
188525
   Борцы за народное счастье. – Днепропетровск, 1967. – 223с.
188526
   Борцы за народное счастье. – Уфа, 1977. – 260с.
188527
  Гернет М.Н. Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости / М.Н. Гернет, проф. – Москва : Изд. "Начало", 1917. – 30 с.
188528
  Стеклов Ю.М. Борцы за социализм. / Ю.М. Стеклов. – 2-е изд., испр. и доп. – М-Птрг.
1. – 1923. – 398с.
188529
   Борцы за счастье народное. – Кишинев, 1987. – 231с.
188530
   Борцы Латвии в Испании. – Рига, 1970. – 560с.
188531
  Фолланд Бернд Борцы сумо = Из жизни великанов : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
188532
   Борцям Жовтня. – Київ, 1977. – 224с.
188533
  Мамлеев Д.Ф. Борщ на берегу Нигера / Д.Ф. Мамлеев. – М., 1968. – 223с.
188534
  Захарченко Р. Борщагівська святиня : Нарис історії храму Ікони Божої Матері "Живоносне джерело" / Р.Захарченко. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. – 124с. – На тит. арк.: Присвячується закінченню робіт по відродженню храму. – ISBN 966-7567-16-8
188535
  Попова Г.С. Борщак Л.І. : історіографія спадщини // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 304-308
188536
  Кормашов Александр Борщевик : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 8-35. – ISSN 0130-7673
188537
  Сацыперова И.Ф. Борщевики флоры СССР - новые кормовые растения : Перспективы использования в народном хозяйстве / И.Ф. Сацыперова; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: А.А.Федоров, Н.Н.Цвелев. – Ленинград : Наука, 1984. – 224с.
188538
  Короткий В. Борщевський Валентин Якович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
188539
   Борщівщина. – Нью-Йорк, 1994. – 64 с.
188540
   Борщов Ілля Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 20. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
188541
  Леонтьев А.П. Борющийся Вьетнам / А.П. Леонтьев. – Москва, 1954. – 68с.
188542
   Борющийся экран. – Ташкент, 1980. – 142с.
188543
   Боряк Аврора Костянтинівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
188544
  Нимб Б.А. Борьа КПСС за мир в послевоенных период, как воплощение пниципов пролетраского интерназионализма : Автореф... канд. ист.наук: / Нимб Б. А.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1955. – 16л.
188545
  Губарева В.М. Борьа партии большевиков за упрочение советской власти в Петроградской губернии в 1918 году : Автореф... канд. ист.наук: / Губарева В.М.; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 20л.
188546
  Турин Л.Б. Борьба -- спорт сильных / Л.Б. Турин. – Москва, 1966. – 48с.
188547
  Николаев А. Борьба / А. Николаев, А. Эйнберг. – М.Л,, 1929. – 236с.
188548
  Петров В.И. Борьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1939. – 332с.
188549
  Лацис В.Т. Борьба / В.Т. Лацис. – Москва, 1943. – 80 с.
188550
   Борьба. – М., 1953. – 52с.
188551
   Борьба. – М., 1956. – с.
188552
  Акопян В.А. Борьба / В.А. Акопян. – Илл, 1970. – 592с.
188553
  Черепахина Т.Б. Борьба "двух лагерей" в вопросе о международно-правовом режиме территориального моря. : Автореф... канд. юрид..наук: / Черепахина Т.Б.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1950. – 20л.
188554
  Гиоргадзе О.Я. Борьба "отцов" и "детей" по вопросам литературного языка в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиоргадзе О.Я.; Акад.наук Груз ССР. – Кутаиси, 1955. – 16л.
188555
  Прямков А.В. Борьба "Правды" за большевистскую литературную критику (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прямков А.В.; АОН при ЦК ВКП(б). – М., 1950. – 33л.
188556
  Фоминов А.К. Борьба "Стандарт Ойл" за мировую монополию : Автореф... канд. экон.наук: / Фоминов А.К.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 15л.
188557
  Балабанова Н.С. Борьба А.М. Горького с натуралистическими тенденциями в драме и ее значение для современного театрального искусства. : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Балабанова Н.С.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1960. – 24л.
188558
  Нарожнова Н.М. Борьба А.М.Горького за богатство, чистоту и выразительность языка художественной литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Нарожнова Н.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – М., 1953. – 15л.
188559
  Бондарев Л.А. Борьба А.М.Горького за пролетарский атеизм : Дис... канд. филос.наук: / Бондарев Л.А.; Инст. повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1954. – 284л. – Бібліогр.:л.1-9
188560
  Французова Н. Борьба А.М.Горького против реакционного буржуазного искусства (1928-1936) : Автореф... канд. филос.наук: / Французова Н.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
188561
  Гогатишвили Домна Васильевна Борьба Абхазской организации Компартии Грузии за вовлечение женщин в социалистическое строительство в 1921-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогатишвили Домна Васильевна; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 37л.
188562
  Кварцхава Аполлон Константинович Борьба Абхазской организации КП Грузии за развитие субтропического хоязйства (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кварцхава Аполлон Константинович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 36л.
188563
  Гусейнов С.Г. Борьба азербайджанских колхозников за развитие сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов С.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 21л.
188564
  Ахмедов О.Б. Борьба азербайджанского народа за осуществление ленинских идей орошения в республике (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов О.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
188565
  Тагиев Керамет Гидаят оглы Борьба азербайджанской советской печати против религиозных пережитков в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Тагиев Керамет Гидаят оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
188566
  Бондаренко Иван Иванович Борьба алжирского народа за некапиталистический путь развития : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондаренко Иван Иванович; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1973. – 20л.
188567
  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации / Р.Г. Ланда. – М., 1976. – 307с.
188568
  Смолин В.В. Борьба Алжирской Народной Демократической Республики за равноправные внешнеэкономические связи (в вопросах освоения и использовния нефти и газа Сахары) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Смолин В.В.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
188569
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров / Н.В. Курков. – М., 1971. – 236с.
188570
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров в 1929-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курков Н.В.; АН СССР. – М., 1967. – 33л.
188571
  Цинман Б.А. Борьба Англии и Фарнции из-за Египта (сентябрь 1882 -- август 1887 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цинман Б. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 18л.
188572
  Зимулина Л.А. Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1923-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зимулина Л.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
188573
  Маслова Наталья Мироновна Борьба английских профсоюзов за социально-экономические интересы трудящихся (конец 60-х - начало 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Маслова Наталья Мироновна; Высш. школа прфс. движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 27л.
188574
  Суна У.Ф. Борьба Андрея Упита против декадентской эстетики. (1905-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Суна У.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
188575
  Кништедт К. Борьба антифашистских демократических сил за миролюбивый, демократический Западный Берлин (1958-1963 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Кништедт К.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1968. – 26л.
188576
   Борьба аргентинских марксистов против идеологии национализма в 60-е -- начале 70-х гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шемякин Я. Г,; Шемякин Я. Г,; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1978. – 26л.
188577
  Степанян А.А. Борьба Армении и Парфии с римской экспансией и Рандейский договор. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанян А.А.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянск.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
188578
  Сысоев П.С. Борьба астраханских большевиков за осуществление ленинской думской тактики в период первой русской революции / П.С. Сысоев. – Астрахань, 1958. – 36с.
188579
  Бабаходжаев М.А. Борьба Афганистана за независимость (1838-1842) / М.А. Бабаходжаев. – М, 1960. – 107с.
188580
  Макаров А.А. Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы ХХ в) / А.А. Макаров. – М, 1981. – 205с.
188581
  Гаджиев Исмаил Бабаевич Борьба бакинсого пролетариата под руководством коммунистов против английских интервентов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Исмаил Бабаевич; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960. – 25л.
188582
  Галимова Флара Арслановна Борьба башкирской областной партийной организации за осуществление политики партии по повышению благосостояния народа в период между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галимова Флара Арслановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. совет К053 05 45 по истории КПСС. – М., 1983. – 24л.
188583
  Саяхов Ф.Л. Борьба башкирской партийной организации за осуществление ленинского плана построения социализма (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Саяхов Ф.Л. ; Перм. ГУ. – Пермь, 1968. – 52 с.
188584
  Ягфаров С.А. Борьба Башкирской партийной организации за укрепление кадров сельского хозяйства (1953-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ягфаров С.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 26л.
188585
  Абдуллин М.И. Борьба башкирской партийной организации за укрепление советского государственного аппарата. : Автореф... канд.ист.наук: / Абдуллин М.И.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – Казань, 1962. – 23л.
188586
  Решодько П.Ф. Борьба беднейшего крестьянства Харьковщины под руководством большевиков за установление Советской власти в деревне (ноябрь 1917 -- январь 1918 гг.). / П.Ф. Решодько, 1964. – 27-42с.
188587
  Бродский Л.И. Борьба без компромиссов / Л.И. Бродский, В.И. Стрепетов. – Л, 1974. – 214с.
188588
  Якобсон А. Борьба без линии фронта : драм. повесть / А. Якобсон. – Таллин : Искусство, 1948. – 132 с.
188589
  Крючок Р.Р. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией во время русско-польской войны 1645-1667 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: / Крючок Р.Р.; АН БелССР. Ин-тут истории. – Минск, 1955. – 17л.
188590
  Игнатенко Александр Петрович Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII - XVIII в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Игнатенко Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
188591
  Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за соединение с Россией : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абецедарский Л.С. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 45 с. – Бібліогр. : с. 44-45
188592
  Трухан А.В. Борьба белорусской прогрессивной общественности за демократизацию народного образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. пед.наук: / Трухан А.В.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 22л.
188593
  Чернявский Г.И. Борьба болгарских коммунистов за создание Рабочего молодежного союза. 1926-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Г.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1958. – 16л.
188594
   Борьба болгарского народа за мир и дружбу между народами. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 59 с.
188595
  Позолотин М.Е. Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны / М.Е. Позолотин. – Москва, 1954. – 152с.
188596
  Ганевич И.В. Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение / И.В. Ганевич. – К., 1959. – 324с.
188597
  Муртузалиев С.И. Борьба болгарского народа против исламизаторской политики Османской империи в XV-XVI вв. / С.И. Муртузалиев. – Махачкала, 1986. – 81 с.
188598
  Мешвелиани К.Л. Борьба болгарского народа против турецких захватчиков в 15-16 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешвелиани К.Л.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 17л.
188599
  Попов Г.Н. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся масс (1949-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Г.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1954. – 16л.
188600
  Пинкас К.И. Борьба Болгарской рабочей социалдемократической партии (тесных социалистов) против реформистской тактики широких социалистов в годы имериалистической войны : Автореф... канд. ист.наук: / Пинкас К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 17л.
188601
  Кочарли Х.С. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональное сплочение трудящихся в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кочарли Х.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
188602
  Иманов С.Д. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональную солидарность трудящихся (1917-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Иманов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова, Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1959. – 24л.
188603
  Богданов А.В. Борьба большевиков Балтийского флота за матросские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Богданов А. В.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1953. – 26л.
188604
  Козляков В.Е. Борьба большевиков Белорусии против идеологии и политики эсеров в период подготовки и победы социалистической революции, упрочения советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козляков В.Е.; Минский гос.пед.ин-т. – Минск, 1982. – 24л.
188605
  Добродомова Л.Ф. Борьба большевиков в годы столыпинской реакции за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии / Л.Ф. Добродомова. – М., 1955. – 40с.
188606
   Борьба большевиков в Сибири против либералов и областников. – Омск, 1989. – 106с.
188607
  Шулепов К С. Борьба большевиков во главе с В.И. Лениным за партийные кадры в годы реакции / К С. Шулепов. – М, 1974. – 80с.
188608
  Ним Б.А. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным за чистоту марксистской теории в годы реакции. / Б.А. Ним. – Свердловск, 1959. – 20с.
188609
  Станкевич Н.И. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против "левого" оппортунизма в годы реакции (1907-1910 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Станкевич Н.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1964. – 16л.
188610
  Скотаренко П.Я. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против ликвидаторов и укрепление местных патийных организаций в начале нового революционного подъема 1910-1911 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Скотаренко П.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 23л.
188611
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунистической теории и политики Бунда (1903 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панавас Ч.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
188612
  Столяренко В.П. Борьба большевиков Волыни за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Столяренко В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
188613
  Сванидзе Д.С. Борьба большевиков Грузии за осуществление ленинских идей союза рабочго класса и крестьянства в 1902-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Д. С.; Тбил.Гу. – Тбилиси, 1973. – 28л.
188614
  Чагунава С.П. Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чагунава С.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 22л.
188615
  Квайчадзе Дж.П. Борьба большевиков Грузии против буржуазного национализма меньшевиков и уклонов по национальному вопросу (1917-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Квайчадзе Дж.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И,Ленина. – Москва, 1950. – 20л.
188616
  Крохин А.Н. Борьба большевиков Дона за оживление работы Советов (1924-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крохин А.Н.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – М., 1950. – 27л.
188617
  Мишенев М.А. Борьба большевиков европейского Севера России за массовые организации трудящихся в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мишенев М.А.; Петрозавод. гос. ун-т.. – Петрозаводск, 1971. – 26л.
188618
  Оленин И.Т. Борьба большевиков за аграрную программу в годы первой русской революции / И.Т. Оленин. – Москва, 1963. – 88с.
188619
  Климачев В.И. Борьба большевиков за армию в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климачев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
188620
  Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 -- февр. 1918. / А.Н. Баталов. – Новосибирск, 1978. – 285с.
188621
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период первой русской революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Козырев И.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
188622
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905-1907 рр / И.А. Козырев. – М, 1955. – 180с.
188623
  Демидов В.А. Борьба большевиков за бездейшее крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов В. А.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – Л., 1960. – 16л.
188624
   Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – 296с.
188625
  Чикобава Н.А. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
188626
  Филимонова М.Н. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова М.Н.; ЛГУ Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
188627
  Полунина Ф.Ф. Борьба большевиков за гегемонию пролитариата в период первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Полунина Ф.Ф.; КГУ. – К, 1954. – 264л.
188628
  Коников Е.В. Борьба большевиков за демократический мир среди солдат действующей армии, март 1917 г. - март 1918 г. / Е.В. Коников. – Саратов, 1981. – 198с.
188629
  Баранова Анна Николаевна Борьба большевиков за демократическое студенчество в период реакции /1907-1910 гг/ : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Баранова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
188630
  Медведева Надежда Федоровна Борьба большевиков за демократическую интеллигенцию в годы реакции (1907-1910) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медведева Надежда Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л.
188631
  Макаева А.Т. Борьба большевиков за единство партии в годы столыпинской реакции (1908 г.-- январь 1912 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаева А. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 16л.
188632
  Булгакова Н.С. Борьба большевиков за единство партии на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - феввраль 1917) / Н.С. Булгакова. – М., 1981. – 177с.
188633
  Якупов Н.М. Борьба большевиков за завоевание солдатских масс Одесского военного округа в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Якупов Н.М. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 32 с.
188634
  Зорин Д.Д. Борьба большевиков за изоляцию либеральной буржуазии в период нарастания революции 1905-1907 гг. (Янв.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин Д.Д.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 18л.
188635
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков за интернациональное сплочение трудящихся Закавказья (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Даллакян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 72л.
188636
  Ильина Л.А. Борьба большевиков за коллективизацию сельского хозяйства Татарии в годы первой сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ильина Л.А.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Ж. – Л., 1952. – 16л.
188637
  Шутов И.Д. Борьба большевиков за крестьянские массы Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шутов И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
188638
  Гайсинский М. Борьба большевиков за крестьянство в 1917 г. Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов / М. Гайсинский. – М., 1933. – 296с.
188639
  Бочарникова С.Т. Борьба большевиков за крестьянство в период второй Государственной думы : Автореф... канд. ист.наук: / Бочарникова С.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. – М., 1953. – 16л.
188640
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столпынской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (июнь 1907 - авг. 1914 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цымбалюк Д.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 277л.
188641
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столыпинской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалиситческой войны (июнь 1907 -- июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цымбалюк Д. Н.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1953. – 20л.
188642
  Петрашева П.П. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу в революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Петрашева П.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод.мар. – Л., 1950. – 18л.
188643
  Сабатырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую атрарную программу на юге Украины и в Молдавии / И.Л. Сабатырев. – Кишинев, 1972. – 295с.
188644
  Огарышева С.Е. Борьба большевиков за массы в период измбирательной кампании в третью Государственную думу : Автореф... канд. итс.наук: / Огарышева С. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
188645
  Майковская Г Борьба большевиков за массы в Петрограде в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Майковская Г К.; ЛГУ. – Л., 1950. – 20л.
188646
  Красноярский М.П. Борьба большевиков за массы рабочих железнодорожного транспорта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Красноярский М.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
188647
  Неелов М.М. Борьба большевиков за мир / М.М. Неелов. – Омск, 1958. – 84с.
188648
  Ацаркин А.Н. Борьба большевиков за осуществелние ленинской программы по вопросам войны, мира и революции / А.Н. Ацаркин, А.Т. Барулина. – Москва, 1963. – 92с.
188649
  Аксенов Д.Е. Борьба большевиков за осуществление всеобщего обучения в советской Молдавии : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенов Д.Е. ; Академия педагогических наук РСФСР. Институт теории и истории педагогики. – Кишинев, 1949. – 16 с.
188650
  Кучеренко С.Д. Борьба большевиков за осуществление ленинских тактических лозунгов по вопросам войны, мира и революции в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучеренко С.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23л.
188651
  Буланцев А.В. Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи мирного развития социалистической революции в России в 1917 году. / А.В. Буланцев. – М., 1961. – 74с.
188652
  Занин Виктор Алексеевич Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и перерастание революции демократической в социалистическую : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Занин Виктор Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 32л.
188653
  Нагайник В.А. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики "левого блока" в период подъема первой революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагайник В.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
188654
  Фещенко Василий Трофимович Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Дис... канд. ист.наук: / Фещенко Василий Трофимович; Уманский гос. пед. ин-т им. П.Г.Тычины. – Умань, 1979. – 217л.
188655
  Фещенко В.Т. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фещенко В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
188656
  Гусев В.И. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание. : Автореф... Канд.ист.наук: 001 / Гусев В.И.; КГУ. – К, 1972. – 25л.
188657
  Масликова Тамара Николаевна Борьба большевиков за осуществление тактики левого блока в период подъема революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Масликова Тамара Николаевна; Моск. гос. пед. институт. – М., 1972. – 25л.
188658
  Семенов М.Г. Борьба большевиков за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов М.Г.; Ленингр.гос.ордена ленина ун-т. – Л, 1951. – 22л.
188659
  Дятлова Н.Д. Борьба большевиков за партию нового типа между 4 и 5 съездами РСДРП : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дятлова Н.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей макрсизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
188660
  Елуфимова Н.А. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти в Рязанской губернии (март 1917-1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Елуфимова Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
188661
  Яненко И.К. Борьба большевиков за победу и упрочение Советской власти на Брянщине. / И.К. Яненко. – Тула, 1977. – 208с.
188662
  Лайпанов К.Т. Борьба большевиков за победу советской власти в Карачае и Черкесии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лайпанов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
188663
  Зайцев Я.В. Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о партии в довоеннный период (1903-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Зайцев Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра всеобщей истории. – Москва, 1954. – 16л.
188664
  Могучев В.А. Борьба большевиков за претворение в жизнь ленинского учения в руководящей роли марксистской партии в демократической революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Могучев В.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1962. – 21л.
188665
  Серов И.Д. Борьба большевиков за проведение в жизнь решений Пражской партийной конференции (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серов И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
188666
  Скрипов Б.А. Борьба большевиков за рабоче-крестьянскую молодежь в 1917-1918 гг и образование комсомола : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Скрипов Б.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 24 с.
188667
  Максимова Л.В. Борьба большевиков за рабочие массы в годы первой мировой войны (авгуть 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Максимова Л. В.; МВССО РСФСР,Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
188668
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема : Дис... канд. ист.наук: / Горовский Ф.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XV
188669
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема (На материалах деятельность большевиков в 4 Государственной думе) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горовский Ф.Я. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 18 с.
188670
  Розенфельд Ю.Н. Борьба большевиков за революционизирование солдатских масс в тыловых гарнизонах ан Украине в перид подготовки социалистической революции (март -- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельд Ю. Н.; МВССО УССР, ХГУ, Каф. ист. КПСС. – Х., 1963. – 19л.
188671
  Селин М.А. Борьба большевиков за революционную аграрную программу накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд.ист.наук: / Селин М.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 19л.
188672
  Шустов Д.Т. Борьба большевиков за решение национального вопроса в первый период диктатуры пролетариата (1917 г. ноябрь - август 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов Д.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 20л.
188673
  Тропин В.И. Борьба большевиков за руководство крестьянским движением в 1905 г. / В.И. Тропин. – Москва, 1970. – 180с.
188674
  Семенов П.С. Борьба большевиков за Советы в уездах Петроградской губернии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенов П.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 22л.
188675
  Семкина Н.И. Борьба большевиков за соединение пролетарских профсоюзов и руководство ими в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семкина Н.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
188676
   Борьба большевиков за создание коммунистического Интернационала. – М., 1934. – 246с.
188677
  Хакимов М.Х. Борьба большевиков за создание национальной советской государственности в Туркестане / М.Х. Хакимов, Я.М. Серый. – Ташкент, 1964. – 131с.
188678
  Соколовская Галина Николаевна Борьба большевиков за создание революционно-демократического фронта в период империалистической войны и проведения Февральской буржуазно-демократической революции (На материалах Украины) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Соколовская Галина Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
188679
  Левин Ф.Н. Борьба большевиков за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 году в период двоевластия : Автореф... канд. ист.наук: / Левин Ф. Н.; ЛГУ. – Л., 1953. – 46л.
188680
  Зуев А.И. Борьба большевиков за солдатские массы Северного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель - ноябрь 1917 года). : Автореф... канд. истор.наук: / Зуев А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 17л.
188681
  Павлюченко Ф.К. Борьба большевиков за солдатские массы Юго-Западного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Ф.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16л.
188682
  Мещеряков Б.М. Борьба большевиков за сохранение и укрепление партии в период реакции 1907 - 1910 годов : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеряков Б.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
188683
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг. / Г.В. Князева. – Л., 1964. – 192с.
188684
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Князева Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 32л.
188685
  Саркисян Б.О. Борьба большевиков за союз рабочго класса и крестьянства в годы перовой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян Б. О.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
188686
  Попик И.Н. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции. (На матер. Украины) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Попик И.Н. ; МВ и ССО УССР , Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
188687
  Кунцевич Ф.П. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунцевич Ф.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
188688
  Горичев И.С. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крстьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Горичев И. С.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1955. – 17л.
188689
  Хвостов Н.А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917-1930 гг. / Н.А. Хвостов. – Красноярск, 1991. – 236с.
188690
  Томшич Т.С. Борьба большевиков за трудящееся крестьянство Удмуртии в период подготовки и проведения социалистической революции и упрочения Советской власти (март 1917 г. - март 1919 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Томшич Т.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
188691
  Синельщикова А.Е. Борьба большевиков за укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Синельщикова А.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
188692
   Борьба большевиков за упрочнение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. – Симферополь, 1958. – 315с.
188693
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установлекние и упрочнение советской власти в Курской губернии (Март 1917 г. - декабрь 1918 г.) / Л.Д. Глебов. – Курск, 1952. – 176с.
188694
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глебов Л.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – М, 1950. – 30л.
188695
  Беликова Л.И. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье / Л.И. Беликова. – Владивосток, 1957. – 152с.
188696
  Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (апрель 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гнутов М.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1951. – 18л.
188697
  Губарева В.М. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти на Северо-Западе России / В.М. Губарева. – Л, 1982. – 134с.
188698
  Губарева Варвара Михайловна Борьба большевиков за установление и упрочнение Советской власти на Северо-Западе России : Автореф... д-ра ист.наук: / Губарева Варвара Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 64л.
188699
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление Советской власти в приамурском крае. : Автореф... Канд.ист.наук: / Близнякова А.В.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-те. – Л, 1951. – 20л.
188700
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление советской власти на Дальнем Востоке (март 1917март1918) / А.В. Близнякова. – Хабаровск, 1957. – 71с.
188701
  Попов А.С. Борьба большевиков за утверждение пролетарского интернационализма в организационном строении партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов А.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
188702
  Кныш Г.Н. Борьба большевиков за учащуюся молодежь накануне и в годы первой русской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кныш Г.Н.; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 22л.
188703
  Яровенко Екатерина Петровна Борьба большевиков за учащуюся молодежь Сибири накануне и в ходе первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Яровенко Екатерина Петровна; МГУ. Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1973. – 24л.
188704
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков Закавказья за интеранациональое сплочение трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Даллакян Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
188705
  Григорян Эдгар Завенович Борьба большевиков Закавказья за ленинскую думскую тактику в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорян Эдгар Завенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
188706
  Петросян Л.М. Борьба большевиков Закавказья за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 23л.
188707
  Варданян А.Г. Борьба большевиков Закавказья против "Армянской социал-демакратической рабочей организации" (спецификов) 1903-1921 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Варданян А.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 47л.
188708
  Волкова Г.К. Борьба большевиков Западной Сибири за рабочий контроль и социалистические преобразования промышленности, транспорта и банков (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Волкова Г.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
188709
  Суверов В.М. Борьба большевиков Западной Сибири за укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством в первый период советской власти (окт. 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суверов В.М.; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 20л.
188710
  Солодянкин А.Г. Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Солодянкин А.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1953. – 15л.
188711
  Николаев В.Н. Борьба большевиков Казанской губерни за единство действий пролетариата и революционно-демократических сил в первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев В. Н.; Казан.ГУ,. – Казань, 1972. – 24л.
188712
  Талов Л.Н. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию комитетов бедноты и дальнейшее развертывание социалистической революции в деревне : Автореф... кандид. ист.наук: / Талов Л.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра марксизма-ленинизма. – М., 1952. – 16л.
188713
  Протасов П.П. Борьба большевиков Красноярска за установление и упрочение Советской власти в Енисейской губернии (1917 - май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов П.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
188714
  Зюзин А.С. Борьба большевиков Кубани за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зюзин А.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 24л.
188715
  Суриков Б.П. Борьба большевиков Латвии за армию в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Суриков Б.П.; Латв. гос. ун-т МВО СССР. – Рига, 1955. – 20л.
188716
  Шмидре Д.П. Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и американо-английских империалистов в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидре Д.П.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
188717
  Рутман И.К. Борьба большевиков Латвии с ликвидаторством в годы нового революционного подъема. (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рутман И.К.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
188718
  Майорова А.Я. Борьба большевиков Ленинграда за культурнго-технический подъем рабочих в период первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майорова А. Я.; ЛГУ. – Л., 1951. – 19л.
188719
  Кутовой С.П. Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутовой С.П.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 20л.
188720
  Кутовой Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (авгут 1944-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кутовой С. П; МВ ССОР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XVI
188721
  Гуськов Н.Ф. Борьба большевиков на Украине в 1905 году за реализацию аграрной программы РСДРП. : Дис... канд. ист.наук: / Гуськов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1952. – 317л.
188722
  Кольченко В.В. Борьба большевиков на Украине за выполнение решений Пражской партийной конференции в 1912 году : Дис... канд.ист.наук: / Кольченко В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 249л. – Бібліогр.:л.1-Х
188723
  Малышева Н.С. Борьба большевиков о главе с В.И.Лениным за идейное и организационное единство РСДРП (1910 - январь 1912 года) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева Н.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
188724
  Хайруллин Н.Б. Борьба большевиков Омска за подготовку социалистической революции и установление Советской власти в области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайруллин Н.Б.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1965. – 116л.
188725
  Бабаева Н.П. Борьба большевиков Петербурга против меньшевиков , эсеров и анархистов в период первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бабаева Н.П.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1968. – 21л.
188726
  Кривов И.З. Борьба большевиков Петрограда за осуществление ленинской теории и тактики по вопросам войны, мира и революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривов И.З.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
188727
  Зубарев С.П. Борьба большевиков Прикамья за республику Советов против буржуазного парламентаризма (март 1917- ноябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарев С.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 24л.
188728
  Андреенко Е.Я. Борьба большевиков промышленных губерний Центральной России за превращение Советов из органов вооруженного восстания в органы государственной власти. (Сентябрь 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Андреенко Е.Я.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 28л.
188729
  Оганесян Н.О. Борьба большевиков против армянского буржуазного национализма в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Оганесян Н. О.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1958. – 20л.
188730
  Анохин П.И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в период первой русской революции (1905-1904 гг.). : Дис... канд. ист.наук: / Анохин П.И.; Инст. повышения квалификац. преподават. марксизма-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 323л. – Бібліогр.:л.I-XIII
188731
  Кувшинов В.А. Борьба большевиков против буржуазных партий в период о Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов, Е.В. Козаченко. – М., 1990. – 133с.
188732
  Борисов С.П. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915-1916 гг) / С.П. Борисов. – М., 1948. – 88с.
188733
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Благодаров Н.Н. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 19 с.
188734
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум (1906-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Благодаров Н. Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра мар. – К., 1955. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVI
188735
  Поляков Н.Я. Борьба большевиков против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции за партию нового типа (1907-1912 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поляков Н.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Л., 1951. – 24л.
188736
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против мелкобуржуазной идеологии эсеров-максималистов : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 15л.
188737
  Ветров Р.И. Борьба большевиков против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р.И.; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 49л.
188738
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда. / Ч.В. Панавас. – Москва, 1972. – 119с.
188739
  Мирошниченко В.Г. Борьба большевиков против попыток контрреволюции организовать "вторую корниловщину" (сентябрь - октябрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Мирошниченко В.Г. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1968. – 32 с.
188740
  Соболева П.И. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочнения Советской власти / П.И. Соболева. – М, 1961. – 94с.
188741
  Арапов Анатолий Сергеевич Борьба большевиков против эсеро-ментшевистской пропаганды и агитации (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01. / Арапов Анатолий Сергеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 27л.
188742
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против эсеровского максимализма (1906-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00. 01 / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1980. – 31л.
188743
  Ракин В.А. Борьба большевиков респубики Коми за коллективзацию сельского хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: / Ракин В.А.; М-во провещения РСФСР.Моск.област.пед.ин-т. – М, 1951. – 14л.
188744
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и провденеия Октябрьской социалистиеской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
188745
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 14л.
188746
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
188747
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
188748
  Валисевич И.С. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в годы иностранной военной интревенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Валисевич И.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1958. – 22л.
188749
  Резниченко А.Н. Борьба большевиков Сибири против меньшевиков и эсеров в 1917-1918 годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Резниченко А.Н. ; МГУ , Каф. истории КПСС гуманитарных наук. – Москва, 1959. – 16 с.
188750
  Пилипенко И.А. Борьба большевиков Ставрополья за проведение сталинского устава колхозной жизни в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пилипенко И.А.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1952. – 23л.
188751
  Маленко Е.Е. Борьба большевиков Сумщины за установление и упрочение Советской власти (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маленко Е.Е. ; Харьк. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1965. – 28 с.
188752
  Чеснокова О.Н. Борьба большевиков Татарии за индустриализацию республики в годы первой сталинской пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова О.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 16л.
188753
  Куглеев И.П. Борьба большевиков Узбекистана против буржуазных националистов -- организаторов басмачества. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куглеев И.П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленинградском гос.ун-т. – Л, 1950. – 20л.
188754
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений 15 съезда ВКП(б) по колхозному строительству. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1952. – 16л.
188755
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений ХУ съезда ВКП/б/ по колхозному строительству (декабрь 1927 г. - ноябрь 1929 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1952. – 286л.
188756
  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические слои в период революции 1905-1907 годов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Илюшина Л.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1978. – 22л.
188757
  Замкововой П.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинского лозунга о рабочем контроле над производством в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (март-окт 1 : Автореф... канд. ист.наук: / Замкововой П.В.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1964. – 24л.
188758
  Гусев В.И. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительные собрания (март 1917 -- январь 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гусев В.И.; КГУ. Кафедра ист. КПСС гуманит. фак-тов. – К., 1972. – 274л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
188759
  Сердюк А.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской экономической программы социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк А.В.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 23л.
188760
  Якунин В.К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября, против внешней и внутренней контрреволюции / В.К. Якунин. – Днепропетровск, 1985. – 88с.
188761
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса : Дис... канд.ист.наук: / Полохало Владимир Иванович; КГУ. – К, 1977. – 174л.
188762
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революц. (1917-янв.1918г : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Полохало Владимир Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
188763
  Дудукалов С.Н. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний великой октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Дудукалов С.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
188764
  Дудукалов Сергей Николаевич Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918-1920 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Дудукалов Сергей Николаевич; КГУ. – Киев, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
188765
  Кормич Анатолий Иванович Борьба большевиков Украины за создание их в органы вооруженного восстания в период первой революции в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кормич Анатолий Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1979. – л.
188766
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики украинских социал-демократов (март 1917 -- январь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
188767
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСРП (март 1917-январть 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
188768
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. -- январь 1918 г.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 436л. – Бібліогр.:л.372-436
188769
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции /март 1917-1918 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01. / Ветров Р.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
188770
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в год первой мировой войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ. – Киев, 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.160-206
188771
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
188772
  Коваль В.С. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалиситической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
188773
  Коваль Василий стефанович Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистический революции (март- декабрь 1917г). На материалах Донбасса : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваль Василий стефанович; Вор .гос. пед. ин-т им Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 207л. – Бібліогр.:л.182-207
188774
  Коваль С В. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
188775
  Чулкина М.А. Борьба большевиков Урала за вовлечение демократической интеллигенции и учащейся молодежи в революционное движение в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чулкина М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 29л.
188776
  Анисимова В.Ф. Борьба большевиков Урала за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Анисимова В.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей мар. – Ленинград, 1950. – 16 с.
188777
  Катаев Л.В. Борьба большевиков Урала за крестьянство в марте 1917г. - июне 1918г. : Автореф... канд.ист.наук: 750 / Катаев Л. В.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
188778
   Борьба большевиков Урала за массы в 1905-1917 годах. – Челябинск, 1986. – 129с.
188779
  Жуков В.М. Борьба большевиков Урала за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти в деревне (1917-1918 гг.) (По метр. б. Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков В. М.; Урал.ГУ. – Свердовск, 1964. – 21л.
188780
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. (март 1917 - февр. 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Н.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
188781
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в трех революциях. / Н.Н. Попов. – Саратов, 1983. – 168с.
188782
  Цапко М.И. Борьба большевиков Харьковщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цапко М.И.; Ин-тут повышения квалиф. перпод. марксизма-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 305л.
188783
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – Киев, 1952. – 18л.
188784
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
188785
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
188786
  Куц М. Борьба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1951. – 20л.
188787
  Красико Н. Борьба большевиков Черниговщины за развитие советской социалистической культуры в годы послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красико Н.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1952. – 20л.
188788
  Сусоров В.Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сусоров В.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
188789
  Богульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богульский А. А. ; Харьк. ГУ, Каф. истории КПСС. – Харьков, 1969. – 21 с.
188790
  Лисовский Н.К. Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской власти. (Октябрь 1917 - май 1918) : Автореф... канд. ист.наук: / Лисовский Н.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – М., 1953. – 15л.
188791
  Алемасова А.В. Борьба большевиков Ярославской области за социалистическую индустриализацию (1926-1932гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алемасова А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Потемкина, каф. марск.-лен. – М., 1950. – 19л.
188792
  Барашенков В.М. Борьба большевисткой партии за создание новой, советской интилигенции в годы первой Сталинской пятилетки /1928-1932 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Барашенков В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1950. – 18л.
188793
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ІХ 1906 г. по 28/ХІ(11/ХІІ) 1909 г. : Автореф... наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1950. – 12л.
188794
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ХІ 1906 г. по 28/ХІ(11//ХІІ) 1909 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
188795
  Петрик И.И. Борьба большевистских органзиаций Украины за подготовку и осуществление вооруженного восстания в 1905 году : Дис... канд. ист.наук: / Петрик И. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 399л. – Бібліогр.:л.I-XIX
188796
  Липецкий Эдуард Антонович Борьба большевистских организаций Белоруссии с мелкобуржуазными партиями в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Липецкий Эдуард Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
188797
  Арацев Владимир Иванович Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за завоевание и упрочение Советской власти (март 1917 г. - конец 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арацев Владимир Иванович; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
188798
  Чачуа Ш.Я. Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чачуа Ш.Я.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 33л.
188799
  Свалидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Грузии за победу Советской Власти в 1917-1921 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свалидзе Н. Г.;. – Тбилиси, 1978. – 25л.
188800
   Борьба большевистских организаций за создание вооружённых сил пролетарской революции. – Київ, 1957. – 148с.
188801
  Церетели К.Е. Борьба большевистских организаций Закавказья за победу и упрочение советской власти (1917-1925 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Церетели К. Е.; Ин-т ист. пар. при ЦК КП Грузии, Фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 52л.
188802
  Удумян К.Б. Борьба большевистских организаций Закавказья за трудящиеся массы в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции (март 1917-март 1918 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Удумян К.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
188803
  Сванидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Кутаисского и Лечхмского уездов за Советскую власть (1917-1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Н. Г.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз. филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 24л.
188804
  Перекрестов В.Д. Борьба большевистских организаций на Украине против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции. : Дис... Канд. ист. наук: / Перекрестов В.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1953. – 236л.
188805
  Щекина О.Н. Борьба большевистских организаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционныого подъема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щекина О.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР.Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
188806
  Куляпин С.И. Борьба большевистских организаций Урала за создание Красной гвардии (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куляпин С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
188807
  Щекина О.Н. Борьба большевистских оргнизаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Щекина О.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – Киев, 1961. – 256, 14л.
188808
  Тармисто К.И. Борьба большевистской газеты "Кийр" за массы в Эстонии в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тармисто К.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ле. – Л., 1953. – 14л.
188809
  Шестак Ю.И. Борьба большевистской партии / Ю.И. Шестак. – М, 1980. – 112с.
188810
  Леванов Б.В. Борьба большевистской партии во главе с В. И.Лениным против политического авантюризма эсеро в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Леванов Б. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 16л.
188811
  Степанов А.Н. Борьба большевистской партии во главе с В.И.Лениным против эсеров в период нового революционного подъема. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Степанов А.Н.; Акад.обще.наук.при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
188812
  Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны / Капшуков С.Г. – Москва, 1957. – 164 с.
188813
  Перегудова А.И. Борьба большевистской партии за воспитание социалистического отношения к труду в рабочем классе в годы 1-й пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Перегудова А.И.; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1952. – 16л.
188814
  Михайлова Е.Г. Борьба большевистской партии за восстановление Донбасса в 1921 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Михайлова Е.Г.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. маркс.-лен. – М,, 1950. – 16л.
188815
  Алексева Л.В. Борьба большевистской партии за выход из империалистической войны в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Алексева Л. В.; ЛГУ, Ин-т пов. квл. преп. марк.-лен. – Ленинград, 1954. – 17л.
188816
  Эльвих А.А. Борьба большевистской партии за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в период третьей сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эльвих А.А.; Акад.обществ.наук при Цк ВКП(б). – М, 1952. – 16л.
188817
  Смирнова Г.П. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление советского государственного аппарата в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1952. – 16л.
188818
  Юркевич П.Ш. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в годы революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юркевич П.Ш.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1962. – 307л. – Бібліогр.:л.295-306
188819
  Павленко Е.Н. Борьба большевистской партии за единство профессионального движения в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павленко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л.
188820
  Скрыпник Николай Анисимович Борьба большевистской партии за единство рабоч. класса на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - февраль 1917 г. на материале парторганизаций Украины) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Скрыпник Николай Анисимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 380л. – Бібліогр.:л.70
188821
  Мотышева А.Т. Борьба большевистской партии за единство рабочего движения в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (июль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мотышева А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
188822
  Лосев А.М. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
188823
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржаузно-демократическом этапе революции в России. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 50л.
188824
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржуазно-демократической этапе революции в России : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 50 с.
188825
  Карпенко А.И. Борьба большевистской партии за женские пролетарские массв в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Карпенко А. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1951. – 14л.
188826
  Кац Н.И. Борьба большевистской партии за завоеваниелегальных организаций и укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1907-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
188827
  Чернушенко В.С. Борьба большевистской партии за идейный подъем литературы и искусства в послевоенный период (1946-1950 гг). : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушенко В.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – М., 1952. – 16л.
188828
  Мужиков И.П. Борьба большевистской партии за коллективизацию сельского хозяйства Киргизии (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужиков И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1951. – 19л.
188829
  Парусова П.П. Борьба большевистской партии за крестьянство в период двоевластия. : Автореф... канд.ист.наук: / Парусова П.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
188830
  Занд Е. Борьба большевистской партии за массы в обстановке двоевластия (27 февраля - 4 июля 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Занд Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1958. – 14л.
188831
  Шишкин Игорь Борисович Борьба большевистской партии за массы в период подготовки и проведения февральской буржуазно-демократической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкин Игорь Борисович; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 28л.
188832
  Дахия Я.М. Борьба большевистской партии за мобилизацию масс на выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (по материалам Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Дахия Я.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
188833
  Чивадзе Ш.И. Борьба большевистской партии за осуществление принципов пролетарского интернационализма в рабочем движении Закавказья накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чивадзе Ш.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
188834
  Янгиров М.Я. Борьба большевистской партии за победу колхозного строя и организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1929-1934 г.г. (на примере Башкирской АССР) : Автореф... кандид. историч.наук: / Янгиров М.Я.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1951. – 25л.
188835
  Почебут Г.А. Борьба большевистской партии за подъем партийного просвещения в период восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Почебут Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
188836
  Гинзбург А.С. Борьба большевистской партии за привлечение трудящихся масс угнетенных национальностей России на сторону социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
188837
  Катюшкин Н.Г. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Катюшкин Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20л.
188838
  Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение декрета о земле (по материалам Петроградской губернии, октябрь 1917 г. - март 1919 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Редакова Е.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22л.
188839
  Огурцов П.И. Борьба большевистской партии за пролетарских интернационализм в годы первой мировой войны (1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Огурцов П. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – Москва, 1955. – 15л.
188840
  Юницын Н.М. Борьба большевистской партии за рабочий контроль в промышленности Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - июль 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Юницын Н.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Л., 1952. – 22л.
188841
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Дис... канд. экономич.наук: / Янчев К.Т.; Мин-во высшего бразования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – Киев, 1950. – 295л. – Бібліогр.:л.1-14
188842
  Миркин А.И. Борьба большевистской партии за реорганизацию рабоче-крестьянской инспекции в 1923-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миркин А.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
188843
  Коновалов Н.Д. Борьба большевистской партии за решение задач новой экономической политики в первый год ее проведения : Автореф... кандид. историч.наук: / Коновалов Н.Д.; Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. – М., 1952. – 20л.
188844
  Кикачешвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачешвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
188845
  Кикачейшвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачейшвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
188846
  Малаховский Л.Ф. Борьба большевистской партии за руководство профессиональным движением петроградского пролетариата в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции : Автореф... канд. ист.наук: / Малаховский Л.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 22л.
188847
  Берзин Е.И. Борьба большевистской партии за слом старого буржуазного государственного аппарата и создаение советского государственного аппарата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Берзин Е.И.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-те. – М, 1952. – 15л.
188848
  Попов Н.П. Борьба большевистской партии за Советы в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания (авг. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Н.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Краснодар, 1954. – 24л.
188849
  Прокладова А.Ф. Борьба большевистской партии за Советы в Петрограде в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокладова А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1953. – 17л.
188850
  Церетели К.Е. Борьба большевистской партии за создание Закавказской Советской Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Церетели К. Е.; АОН при ЦК ВКП(б). – М., 1950. – 35л.
188851
  Ионов А. Борьба большевистской партии за солдатские массы петроградского гарнизона в 1917 г. / А. Ионов. – М., 1954. – 168с.
188852
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание демократических и социалистических задач рабочего класса в годы первой мировой войны / Д.И. Паутов. – Саратов, 1965. – 54с.
188853
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание социалистических и демократических задач рабочего класса в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Паутов Д.И.; Сарат.ун-т. – Саратов, 1966. – 24л.
188854
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февр. 1917 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Хоминич С.И.;. – Киев, 1953. – 294, ХІл. – Бібліогр.:л.І-ХІ
188855
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февраль 1917 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хоминич С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
188856
  Куклин Н.И. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
188857
  Егоров В.К. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Егоров В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
188858
  Левина Л.Т. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции (1903-март1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Левина Л. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
188859
  Москвин П.П. Борьба большевистской партии за техническое перевооружение и дальнейший подъем угольной промышленности Донбасса (1930-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Москвин П.П.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1950. – 30л.
188860
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Калугин А.Х. ; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 265, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
188861
  Пономаренко Ф.Н. Борьба большевистской партии за укрепление профсоюзов в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ф.Н.; АОН при ЦК ВКП (б). Каф. истории ВКП(б). – М., 1951. – 16л.
188862
  Пирцхалава С Г. Борьба большевистской партии за укрепление связи с массами в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. ист.наук: / Пирцхалава Г.С,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
188863
  Девяткина И.И. Борьба большевистской партии за улучшение качества состава своих рядов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Девяткина И.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. прподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 82л.
188864
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение Советской власти на Украине в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Алфеева Г. И.; МВО СССР, ИПКП основ маркс.-лен. при КГУ им. Шевченко. – К., 1951. – 22л.
188865
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти на Украине в 1920 году : Дис... канд. истор.наук: / Алфеева Г.И.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при Киевск. гос. ун-те им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 275л.
188866
  Беликова Л.И. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области март 1917 года - сентябрь 1918 года. (Владивостокская партийная организация) : Автореф... кандид. историч.наук: / Беликова Л.И.; Министерство просвещения РСФСР. Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – М., 1950. – 20л.
188867
  Кулумбегов А.Е. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в Юго-Осетии в 1917-1921 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Кулумбегов А.Е.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
188868
  Боровикова Е.М. Борьба большевистской партии за экономический и культурный подъем национальных республик в период второй Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Боровикова Е.М.; Академия Общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – М., 1950. – 36л.
188869
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции (февраль-октябрь 1917 год : Автореф... канд. ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
188870
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднешего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Дис... канд.ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма пр КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.1-Х1Х
188871
  Прокофьев В.С. Борьба большевистской партии с реакционной идеологией сменовеховства. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокофьев В.С.;. – Л., 1951. – 27л.
188872
  Пинто Брага Маркос Борьба бразильского народа за независимость, ликвидацию рабства и установление республики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пинто Брага Маркос; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 26л.
188873
  Садовская М.С. Борьба бриттов против римского владычества в I - начале III вв. н. э. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Садовская М. С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
188874
  Ватульян Ф.В. Борьба буржуазных партий Индии по вопросам индийско-советских отношений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Ватульян Ф.В. ; МГИМО. – Москва, 1972. – 31 с.
188875
  Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики / Г.Б. Горошко. – М., 1966. – 144с.
188876
  Шаталов И.М. Борьба в Китае вокруг идейно-политического наследства Мао / И.М. Шаталов. – М., 1979. – 12с.
188877
  Краснов Н.А. Борьба в Континентальном конгрессе США по вопросам внешней политики в 1778-1779 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
188878
  Блосфельд Е.Г. Борьба в лейбористкой партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931-1937 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Блосфельд Е.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
188879
  Прудникова Т.П. Борьба в печати в связи с подготовкой реформы 1861 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прудникова Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1949. – 19л.
188880
  Корзун Наталия Валентиновна Борьба в профсоюзах США по вопросам внешней политики. 1968-1972 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Корзун Наталия Валентиновна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. ком., рабочего и нац.-освободит. дви. – М., 1974. – 20л.
188881
  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам нашей политики / И.В. Бестужев. – Москва, 1961. – 406с.
188882
  Слитинская Л.И. Борьба в русской критике вокруг И.С.Тургенева в 1855-1861 годах. : Автореф... канд.филол.наук: / Слитинская Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 18л.
188883
  Джумалиев К. Борьба в степи. / К. Джумалиев. – М., 1959. – 135с.
188884
  Подлесный П.Т. Борьба в США вокруг "перегрузки" российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 2 (506). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
188885
  Богатырь З.А. Борьба в тылу врага / З.А. Богатырь. – 2-е изд. – М, 1969. – 470с.
188886
  Беляев А.Р. Борьба в эфире / А.Р. Беляев. – Пермь, 1991. – 474с.
188887
  Лепехин С.М. Борьба В,И. Ленина за вторую программу партии на 8 съезде РКП(б) / С.М. Лепехин. – Л., 1969. – 20с.
188888
  Никонов В.И. Борьба В. И. Ленина за единство международного коммунистического движения (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никонов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
188889
  Коровенко Н.Н. Борьба В. И. Ленина за партию нового типа на II съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровенко Н. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 26 с.
188890
  Горенский М.Г. Борьба В. И. Ленина за развертывание критики и самокритики внутри партии -- важнейшее условие единства ее рядов (1894-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горенский М. Г.; ИркутГУ, Каф. марск. лен. – Красноярск, 1954. – 24л.
188891
  Саакян А.А. Борьба В. И. Ленина за разгром "экономизма" как главного препятствия на пути создания марксистской партии в России : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. А.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1954. – 16с.
188892
  Побережный И.Н. Борьба В. И. Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении в период межу I и II конгрессами Коминтерна / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 39с.
188893
  Шеманин Г.М. Борьба В. И. Ленина против агностицизма и ее значение для разгрома современной буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Шеманин Г. М.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1952. – 16с.
188894
  Алексанян Т.А. Борьба В. И. Ленина против махизма в России и ее значение для критики современной буржуазной философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алексанян Т.А. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1953. – 36 с.
188895
  Окулов А.Ф. Борьба В. И. Ленина против философских основ реформизма и ревизионизма : Автореф... докт. филос.наук: / Окулов А. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М, 1958. – 48л.
188896
  Рогова В.А. Борьба В. И. Ленина с буржуазно-либерильным влиянием на рабочее движение накануне революции 1905-1907 гг. (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогова В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 15л.
188897
  Козловский В.И. Борьба В.В.Маяковского за высокую идейность и художественное мастерство в послеоктябрьский период его творчества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1953. – 20л.
188898
  Рябков И.А. Борьба В.Г. Белинского и А. И. Герцена против идеализма славянофилов (40-е гг.XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Рябков И. А.; БГУ, Каф. ист. филос. и логики. – Минск, 1963. – 15л.
188899
  Носов А.П. Борьба В.И. Ленина за партийность исторической науки / А.П. Носов, Д.Н. Намазов. – Ташкент, 1967. – 224с.
188900
  Кретов Ф.Д. Борьба В.И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1969. – 196с.
188901
   Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. – Москва, 1970. – 399с.
188902
   Борьба В.И. Ленина и партии против троцкизма. – К., 1989. – 22с.
188903
  Суворов Л.Н. Борьба В.И. Ленина против антимарксистских философских концепций в послеоктябрьский период / Л.Н. Суворов. – М., 1974. – 156с.
188904
  Полищук И.П. Борьба В.И. Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Дис... канд. филос.наук: / Полищук И.П.; КГУ. – К, 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.256
188905
   Борьба В.И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма. – Москва, 1966. – 317с.
188906
  Окулов А.Ф. Борьба В.И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма / А.Ф. Окулов. – М., 1959. – 419с.
188907
  Карамышев Г.В. Борьба В.И. Ленина против эклетики и софистики и ее историческое значение : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карамышев Г, В.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1974. – 25л.
188908
  Соболева П.И. Борьба В.И. Ленина с народничеством, "легальным марксизмом" и "экономизмом" / П.И. Соболева. – М, 1958. – 38с.
188909
  Каданцев П.С. Борьба В.И. Ленина, партии за создание и развитие популярной большевистской печати / П.С. Каданцев. – Рязань, 1986. – 155с.
188910
  Чернявский Я.А. Борьба В.И.Ленина / Я.А. Чернявский. – М, 1954. – 48с.
188911
  Павлова К.С. Борьба В.И.Ленина за аграрную программу марксистской партии в 90-х годах в период "Искры". : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова К.С.; МВО СССР. Москов. экон-.стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
188912
  Потемкин И.И. Борьба В.И.Ленина за воинствующий атеизм : Автореф... канд. филос.наук: / Потемкин И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии... – Москва, 1955. – 16л.
188913
  Сеничкин И.Ф. Борьба В.И.Ленина за воинствующий материализма в послеоктябрьский период. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сеничкин И.Ф.; Высш парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
188914
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за выход из партийного кризиса после II съезда РСДРП. / А.С. Халипов. – Минск, 1971. – 172с.
188915
  Емельянов В.В. Борьба В.И.Ленина за идейное наследие русских революционных демократов против либерального народничества : Автореф... канд. флис.наук: / Емельянов В.В.; Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
188916
  Матьяс О.А. Борьба В.И.Ленина за идеологические основы марксистской партии / О.А. Матьяс. – Москва, 1955. – 56с.
188917
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за интернациональное единство партии, 1895-1921. / А.С. Халипов. – Минск, 1985. – 159с.
188918
  Новиков А.И. Борьба В.И.Ленина за материалистические традиции в русской философии (1908-1914 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
188919
  Вахмистров А.В. Борьба В.И.Ленина за организационные принципы марксистской партии : Автореф... http://qopt.phys.msu.su/pasha/jrrtales/photo/vlad/FOTO-001.JPGист.наук: / Вахмистров А.В.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
188920
  Пономарева И.А. Борьба В.И.Ленина за партию в годы реакции (подготовка и проведение 5 конференции РСДРП) / И.А. Пономарева. – М., 1965. – 80с.
188921
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халипов А.С.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 20л.
188922
  Львов Л.И. Борьба В.И.Ленина за повышение руководящей роли Коммунистической партии в Советском государстве (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Львов Л.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
188923
  Поповцев И.А. Борьба В.И.Ленина за революционную марксистскую партию в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Поповцев И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
188924
  Стручков А.А. Борьба В.И.Ленина за революционную программу марксистской партии в период вторго съезда РСДРП. / А.А. Стручков. – М., 1954. – 40с.
188925
  Мамиконян К.А. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление большевистских организаций Закавказья (1903-1905 гг.) / К.А. Мамиконян. – Ереван, 1966. – 128с.
188926
  Петижев У.И. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление партии нового типа (1900-1904 гг.) (по материалам центра, юга России и Женевской подгруппы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петижев У.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1960. – 20 с.
188927
  Скрыпник А Н. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление социал-демократических организаций Украины между 1 и 2 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скрыпник Н.А,; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 36л.
188928
  Черненко А.М. Борьба В.И.Ленина за создание партийных кадров в период образования РСДРП (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко А.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1957. – 15л.
188929
  Щелкунов С.А. Борьба В.И.Ленина за сохранение и укрепление марксистской партии в годы реакции : Автореф... Канд.ист.наук: / Щелкунов С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
188930
  Зотов М.А. Борьба В.И.Ленина за сплочение местных организаций партии на позициях большевизма в период между 2 и 3 съездами РСДРП. Авг. 1903 г. - апр. 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов М.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
188931
  Василюк О.м. Борьба В.И.Ленина за теоретические основы Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Василюк О.м.; Акад. обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
188932
  Зашкильняк А.С. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии (1903-1905 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зашкильняк А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 44л.
188933
  Семенчук Е.А. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии в период массовых революционных выступлений рабочего класса. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенчук Е.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
188934
  Виноградов М.В. Борьба В.И.Ленина за укрепление партии в условиях становления и упрочения Советской власти. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
188935
  Начкебия Георгий Багратович Борьба В.И.Ленина и большевиков против бонапартизма в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Начкебия Георгий Багратович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 37л.
188936
  Каравичев Ф.Е. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевиков за марксистскую аграрную программу на IV (объединительном) съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Каравичев Ф.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 18 с.
188937
  Коваленко М.А. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Коваленко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
188938
  Коваленко Михаил Алексеевич Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевитской тактики от отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Михаил Алексеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 239л. – Бібліогр.:л.206-238
188939
  Шугрин М.В. Борьба В.И.Ленина и Коммунистической партии против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального террора (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шугрин М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
188940
  Крутикова Н.И. Борьба В.И.Ленина на Штутгартском конгрессе против оппортунистов ІІ Интернационала (авг. 1907 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутикова Н.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16 с.
188941
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Заплаткин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
188942
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) / В.В. Заплаткин. – Москва, 1967. – 168с.
188943
  Гапочка П.Н. Борьба В.И.Ленина против "лвого" оппотунизма и современность / П.Н. Гапочка. – К., 1968. – 57с.
188944
  Побережный Ион Никандрович Борьба В.И.Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 09.00.02 / Побережный Ион Никандрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 51с.
188945
  Дробышев Георгий Александрович Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" (1894-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышев Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
188946
  Давыдов Н.Е. Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" в 90-х годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов Н.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 15л.
188947
  Жуйков Г.С. Борьба В.И.Ленина против "экономизма" / Г.С. Жуйков. – М., 1980. – 223с.
188948
  Тимошенко Леонид Владимирович Борьба В.И.Ленина против буржуазных и оппортунистических фальсификаций истории большевизма периода реакции и нового революционного подъема : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Леонид Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.197-232
188949
  Кожурякин А.Д. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетов в 1910-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожурякин А.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 18л.
188950
  Полищук И.П. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Полищук И.П. ; МВО СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории философии. – Киев, 1952. – 15 с.
188951
  Чернецовский Ю.М. Борьба В.И.Ленина против каутскианской ревизии марксизма / Ю.М. Чернецовский. – Л., 1965. – 218с.
188952
  Спицын М.Ф. Борьба В.И.Ленина против либерального народничества за марксистскую экономическую науку в 90-х годах XIX века. : Автореф... канд. экон.наук: / Спицын М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – М., 1953. – 17л.
188953
  Ахремчик М.И. Борьба В.И.Ленина против махистской ревизии теории исторического материализма в годы реакции. (1908-1910 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Ахремчик М.И.; Ин-т философии Акад. наук БССР. – Минск, 1959. – 20л.
188954
  Катушкин В.М. Борьба В.И.Ленина против мелкобуржуазного революционизма в "Искровский" период 1900-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Катушкин В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
188955
  Такелла Э.И. Борьба В.И.Ленина против неокантианства : Автореф... канд. философ.наук: / Такелла Э.И.; Белорусский гос. университет им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1950. – 21л.
188956
  Зобнина Г.М. Борьба В.И.Ленина против оппортунизма и ревизионизма в 90-е годы : Автореф... канд. ист.наук: / Зобнина Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1959. – 16л.
188957
  Есин Д.И. Борьба В.И.Ленина против пацифизма, за превращение войны империалистической в войну гражданскую : Автореф... канд. ист.наук: / Есин Д.И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 31л.
188958
  Сердюк В.З. Борьба В.И.Ленина против правого и "левого" опортунизма, за единство международного коммунистического движения / В.З. Сердюк. – М., 1969. – 48с.
188959
  Старостенко А.М. Борьба В.И.Ленина против проявлений мещанства в идеологии и политике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Старостенко А.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
188960
  Шестопалова Л.М. Борьба В.И.Ленина против ревизии марксистского учения о пролетарской революции и диктатуре пролетариата (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалова Л.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 19л.
188961
  Науменко Алексей Яковлевич Борьба В.И.Ленина против реформизма и оппортунизма (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 570 / Науменко Алексей Яковлевич; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 43л.
188962
  Смирнова А.П. Борьба В.И.Ленина против социал-шовинизма и централизма в годы первой мировой войны (1914 - март 1917 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнова А.П.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – М., 1952. – 20л.
188963
  Халипов Н.А. Борьба В.И.Ленина против субъективной социологии либерального народничества. / Н.А. Халипов. – Минск, 1954. – 240с.
188964
  Табунщик Георгий Дмитриевич Борьба В.И.Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Табунщик Георгий Дмитриевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л.
188965
  Петряев К.Д. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в международном рабочем движении. / К.Д. Петряев, В.В. Тульский. – Одесса, 1962. – 60с.
188966
  Суворов Л.Н. Борьба В.И.Ленина с софистикой и эклектикой оппортунизма II Интернационала за боевую империалистическую диалектику. (1914-1916 годы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Суворов Л.Н. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
188967
  Зотов В.И. Борьба В.И.Ленина с софистской и эклектикой оппортунизма ІІ Интернационала за материалистическую диалектику в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зотов В.И.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
188968
  Друговская А.Ю. Борьба В.И.Ленина, социал-демократии за революционное наследие 60-70-х годов 19 века в России. / А.Ю. Друговская. – Воронеж, 1988. – 174с.
188969
  Кременюк В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / В.А. Кременюк. – М., 1984. – 175с.
188970
  Нежинский Л.Н. Борьба венгерского народа за установление и упрочение народно-демократического строя : 1944 - 1948 / Л.Н. Нежинский, А.И. Пушкаш; АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 552 с.
188971
  Повхан И.Г. Борьба Венгерской Народной Республики за мир и безопасность в Европе (1945-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Повхан И.Г. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 32 с.
188972
  Кулагин К.И. Борьба ВКП(б) за создание социалистической интеллигенции и культурную революцию (на материалах Таджикской ССР) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : / Кулагин К.И.; Моск. гор. пед. ин-т им В.П.Потемкина. Кафедра философии. – Москва, 1950. – 25л.
188973
  Джеймс И. Борьба ВЛКСМ за укрепление европейской безопасности и развитие сотрудничества с демократическими молодежными организациями континента (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джеймс И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 23л.
188974
  Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III начале II в. в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Трухина Н.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
188975
  Харахоркин Л.Р. Борьба вокруг атеистических идей дарвинизма в России во второй половине 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харахоркин Л.Р.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1961. – 17л.
188976
  Давыдов Ю.Н. Борьба вокруг гегелевской "Феноменологии духа" в философии XIX - первой половины ХХ в. : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдов Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1960. – 20л.
188977
  Лапин Н.И. Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. / Н.И. Лапин. – М., 1962. – 79с.
188978
  Борев Ю.Б. Борьба вокруг концепции личности в искусстве ХХ века / Ю.Б. Борев. – М., 1976. – 38с.
188979
  Вульфсон Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Вульфсон Г.Н.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1950. – 20л.
188980
  Чулков Евгений Артемьевич Борьба Волгоградской областной партийной органиазции за технический погресс в промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чулков Евгений Артемьевич; Моск. истор.-архив. ин-т. – М., 1980. – 24л.
188981
   Борьба вольная. – М., 1945. – 56с.
188982
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
188983
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
188984
   Борьба вольная и классическая : Спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ., нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 92с.
188985
   Борьба вольного стиля. – М., 1939. – 32с.
188986
  Фефелов В.М. Борьба Воронежской большевистской организации за установление власти Советов и проведение первых земельных преобразований в Воронежской губернии (октябрь 1917 г. - июнь 1918 г.). : Автореф... канд. истор.наук: / Фефелов В.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 26л.
188987
  Сивоволов Д.В. Борьба Воронежской губернской большевистской организации за создание и укрепление советского государственного аппарата (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сивоволов Д.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
188988
  Шемарулина А.П. Борьба Всемирной федерации демократической молодежи за единство молодежи мира (1949-1954 г.г) : Автореф... канд. ист.наук: / Шемарулина А. П.; АОН при ЦК КПС, Каф. новой. ист. – М., 1955. – 16л.
188989
  Ирмуханов Б.Б. Борьба Всеобщей конфедерации труда Франции за единство действий профсоюзов в защиту непосредственных социально-экономических требований и демократические свободы (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ирмуханов Б.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
188990
  Безушко П.П. Борьба ВСРП за консолидацию революционных сил и дальнейшее строительство социализма в Венгрии (1956 - 1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Безушко П.П.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1965. – 15л.
188991
  Киселев А.Т. Борьба Вятской (Кировской) партийной организации за социалистическую индустриализацию (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев А.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. Каф-ра марксизма-ленинизма. – М., 1950. – 32л.
188992
  Подкопаев И.Я. Борьба вьетнамского народа за свободу / И.Я. Подкопаев. – Москва, 1953. – 32с.
188993
  Мхитарян С.А. Борьба вьетрамского народа за национальную независимость, демократию и мир / С.А. Мхитарян. – М., 1957. – 198с.
188994
  Красавин В.П. Борьба Г.В. Плеханова против "экономизма" в заграничной организации РСДРП / Красавин В.П. – Пермь, 1964. – 79 с.
188995
  Зейналов М.Б. Борьба Г.В.Плеханова за материалистическую диалектику (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зейналов М.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории философии. – М., 1958. – 17л.
188996
  Бочкарев К.С. Борьба Г.М.Димитрова против фашизма на лейпцигском процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Бочкарев К.С.; Горьковский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Горький, 1952. – 20л.
188997
  Наваи А.М. Борьба газеты "Рахбар" -- органа Народной партии Ирана, за интересы народных масс. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наваи А.М.; М-во просвещения АзССР. – Баку, 1962. – 20л.
188998
  Габашвили Нодар Валерьянович Борьба газеты "унита" против фашизма и неофашизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Габашвили Нодар Валерьянович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 30л.
188999
  Газин Владимир Прокофьевич Борьба германского империализма за восстановление утраченных позиций в Центральной Европе после Версальского договора (1919-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Газин Владимир Прокофьевич; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 24л.
189000
  Копычев Н.И. Борьба германского пролетариата против оккупации Рура в 1923 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Копычев Н.И.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – М., 1951. – 16л.
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,