Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
188001
  Науменко О. "Байки-повчайки" : байки, казки // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
188002
  Моїсєєв Л. "Бакалавр" молодший за кого? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 9


  "... Здоровий глузд призвів до скасування у новому Законі України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" і спціаліст".
188003
   "Бакинскому рабочему" - 60 лет. – Баку : Изд. газ. ""Бакинский рабочий", 1966. – 268с. : ил.
188004
   "Бал хризантем" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 67. – ISSN 0130-5212
188005
  Голуб В. "Балада про кохання" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 49


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
188006
  Кудрицька Т.Л. "Баласт партії": старошведи у партійній чистці КП(б)У 1933 р. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 280-287. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено епізод третьої партійної чистки 1933 р. у лавах КП(б)У середовища комуністів с. Старошведського. До наукового обігу введено документ, знайдений у фондах Державного архіву Херсонської області, який відображає даний процес. Грунтовна робота із ...
188007
   "Балет Григоровича необычайно историчен" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 137-142. – ISSN 0869-6322


  А.А. Зимин о балете "Иван Грозный". 1975 г.
188008
  Чадюк М. "Балканська література - це місце дива" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 31


  У Дніпрі відбулася дискусія і презентація книжок "Кафе "Європа". Життя після комунізму" і "Музей безумовної капітуляції. "Останнім часом з"являється усе більше українських перекладів балканської літератури. Утім, чи справді, прочитавши книжки, ...
188009
  Степанчук В.М. "Балканський міст" у початковому освоєнні території сучасної України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
188010
  Липківська А. "Баллада про Крути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Під такою назвою в Національному театрі імені І. Франка чернігівці представили масштабну виставу.
188011
  Кононова Ж.А. "Баллада Редингской тюрьмы" О. Уайльда в переводе К. Бальмонта // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 166-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
188012
  Крементуло В. "Балладина" Юліуша Словацького: ідейні та художні витоки трагедії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 289-308. – ISBN 966-95452-4-3
188013
  Френкель С.М. "Баллады и идиллии" (1883-1890) Георге Кошбук : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель С.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
188014
  Нукіос А. [Байки Езопа : перші переклади на новогрецьку мову / Андронікос Нукіос, Георгіос Еталос; за ред. Г. М. Паразонглоса. – Афіни : Естія, 1993. – 295 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0550-0
188015
  Парфенова М. Байкал - 337 // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-75. – ISSN 1728-8568
188016
  Буянтуев Б.Р. Байкал - жемчужина Советского Союза : (научно-популярный очерк) / Б.Р. Буянтуев. – Улан-Удэ, 1973. – 31с.
188017
  Балков К.Н. Байкал - море священное / К.Н. Балков. – М, 1989. – 319с.
188018
  Дроздов А.П. Байкал - море синее. / А.П. Дроздов, Г.Н. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
188019
  Соболев И.В. Байкал - сине море / И.В. Соболев. – М, 1980. – 415с.
188020
  Саркисян С.Г. Байкал / С.Г. Саркисян. – Москва, 1955. – 80с.
188021
  Давыдов В.Т. Байкал : рисунки, текст, оформление / В.Т. Давыдов; ред.: Е. Буторина. – Москва : Советский художник, 1964. – 72 с.
188022
  Латьева Л.В. Байкал / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1965. – 75с.
188023
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – Иркутск, 1984. – 367с.
188024
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 1987. – 380с.
188025
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 288 с. : ил. – ISBN 5-244-00220-1
188026
   Байкал в произведениях художников : [изоматериал : альбом репродукций]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12 с., 24 отд. л. ил. в папке
188027
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – Иркутск, 1953. – 47с.
188028
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – 4-е изд. испр. – Иркутск, 1963. – 98 с.
188029
   Байкал и проблема чистой воды в Сибири : (коллективный доклад Лимнол. ин-та СО АН СССР, Гос. ун-та им. А. А. Жданова, кафедры общей гигиены Иркут. мединститута и Байкальской бассейновой инспекции по использованию и охране водных ресурсов). – Иркутск : [б. и.], 1968. – 54 с.
188030
  Ващенко Богдана Байкал порабощают водоросли. Чужие на Байкале / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 50-57 : фото
188031
  Москаленко Б.К. Байкал сегодня и в 2000 году / Б.К. Москаленко. – Иркутск, 1978. – 128с.
188032
  Берг Л.С. Байкал, его природа и значение в народном хозяйстве / Л.С. Берг. – Москва : Правда, 1948. – 15с
188033
  Ольхон А. Байкал. / А. Ольхон. – Иркутск, 1946. – 230с.
188034
  Верещагин Г.Ю. Байкал. : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170с.
188035
  Лебединский Б. Байкал. / Б. Лебединский. – Иркутск, 1966. – 10 с.
188036
   Байкал. Граница льда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 58-62 : фото
188037
  Некрасов Андрій Байкал. По той бік льоду / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 114-121 : фото
188038
   Байкала-озера сказки : [сб. : в 2 кн. ]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во. – ISBN 5-7424-0042-Х
[Кн.] 1 : Волшебные сны Подлеморья; Вечные люди и живая вода; Так рождались реки и горы. – 1988. – 286, [1] с. : Цв. ил. – Библиогр. в примеч.
188039
   Байкала-озера сказки. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
Кн. 2 : Небесные олени; Счастье и горе; Солнце Подлеморья. – 1988. – 319 с.
188040
   Байкало-Амурская магистраль : указ. лит. (1925-1974 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ, 1974. – 555 с.
188041
  Шинкарев Л.И. Байкало-Амурская магистраль / Л.И. Шинкарев. – М., 1975. – 96с.
188042
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – Свердловск, 1961. – 67с.
188043
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – М, 1963. – 45с.
188044
  Яковлев В.М. Байкальская астроблема - вероятный захороненный метеоритный кратер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 81-84 : карта. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
188045
  Маймусов Д.Ф. Байкальская горная страна: уникальность природы, ресурсы и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 17-23 : Карта. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
188046
  Степанов М.Н. Байкальская повесть / М.Н. Степанов. – Москва, 1959
188047
  Степанов М.Н. Байкальская повесть. / М.Н. Степанов. – Улан-Удэ, 1956. – 231с.
188048
   Байкальская сторона : краеведческий сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное отделение. – ISBN 5-7424-0170-1
Вып. 1 : Книга о родном крае: история, природа, богатства, проблемы сибирской земли, леса, рек и озер, среди которых живем. – 1988. – 288 с.
188049
  Шмаков А.А. Байкальские встречи / А.А. Шмаков. – Иркутск, 1946. – 83с.
188050
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
188051
   Байкальские дороги : повести. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1978. – 33 7с.


  Найденыш Очиров, Н. Соседи Шиханов, М. Ледовая дорога Балков, К. Дороги кончаются здесь Балабаев, А. ; Щитов, А. Улыбка Шара Шутхэра Шубин, С.
188052
  Криштофович А.Н. Байкальские или континентальные, мезозойские отложения СССР / А.Н. Криштофович. – [Ленинград], 1939. – [8] с., 3 л. ил., карт. : ил., карт.
188053
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 368с.
188054
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
188055
   Байкальские легенды и предания. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Улан-Удэ, 1984. – 256 с.
188056
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
188057
  Стариков В.А. Байкальские рассказы. / В.А. Стариков. – М, 1958. – 55с.
188058
  Галсанов Ц. Байкальские стихи / Ц. Галсанов; пер. с бурят-монгол. – Москва : Советский писатель, 1950. – 124 с.
188059
   Байкальский геодинамический полигон : методика исследования и первые результаты изучения современных движений земной коры. – Новосибирск : [б. и.], 1970. – 174 с.
188060
  Костюхин М.Н. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона / М.Н. Костюхин, В.И. Степаненко. – Л., 1987. – 230с.
188061
   Байкальский мегасвод (структура, магматизм, металлогения). – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1984. – 121с., 1 отд. л. ил. : ил.
188062
   Байкальский меридиан : стихи, рассказы, повесть. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 160 с.
188063
  Максумова Р.А. Байкальский орогенный комплекс Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана / Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1980. – 151с.
188064
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Москва : Наука
1-22. – 1968. – 181 с., 5 л. схем., карт.
188065
   Байкальский рифт : [сборник статей]. – Новосибирск : Наука, 1975. – 134 с. : ил., черт.
188066
  Аганесов Р.М. Байкальской тропой / Р.М. Аганесов. – Москва : Мысль, 1971. – 144с. – (Путешествия, приключения, поиск)
188067
  Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець / Ю.В. Петров. – К., 1963. – 179с.
188068
   Байкар Прокіп Канавський. – Київ : Держмузвидав, 1960. – 35, [5] с.
188069
  Шабатин П.Ю. Байкарня : гумор і сатира / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1989. – 141 с.
188070
  Ткачук М. Байкарська спадщина Левка Боровиковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-151. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
188071
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Є. Гребінки // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7346-65-3
188072
  Шарова Т.М. Байкарська творчість Левка Боровиковського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 207-212. – ISBN 978-617-7346-65-3
188073
  Гельдиева Ш. Байки-шахир и его литературная среда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гельдиева Ш.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
188074
  Карпенко М. Байки - не байки, але з мораллю : [поезія] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.157


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
188075
  Глібов Л.І. Байки / Л. Глібов. – [Харків] : Український робітник. – 16 с.
188076
  Лафонтен-да Іван Байки / Лафонтен-да Іван. – 72с.
188077
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 2-е вид. – Київ, 1872. – 124с.
188078
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов, 1874
188079
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 3-е вид. – Київ, 1882. – 106с.
188080
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Спілки Друк. Справи], 1911. – 124 III с. : портр. В. Грінченка ; мал. – У прим. № 14711 і 105457 різні портрети Б. Грінченка. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 6)
188081
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Петроград (С.-Петербург) : [Видавн. Т-во "Дpукаpь" в Петрограде] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1917. – 160 с.
188082
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Золотоноша, 1918. – 159 с.
188083
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь",, 1918. – 132 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
188084
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 160 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
188085
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Деpж. Дpук.], 1918. – 124 III с. : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 6)
188086
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : ДВУ, 1927. – 216 с.
188087
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Український робітник, 1928. – 31 с. – (Дешева б-ак красного письменства ; №144)
188088
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1936. – 16 с. – (Б-ка малописьменного)
188089
  Бедный Д. Байки / Д. Бедный; Пер. Миколи Терещенка. – Киев : ДЛВ, 1936. – 24с. – (Б-ка малописьменного)
188090
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Держлітвидав, 1938. – 229 с.
188091
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
188092
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ, 1950. – 84 с.
188093
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 36 с.
188094
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1952. – 47 с.
188095
  Косматенко А.Д. Байки / А.Д. Косматенко. – Київ, 1953. – 48 с.
188096
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1954. – 32 с.
188097
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
188098
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1957. – 224 с.
188099
  Езоп Байки / Езоп. – Київ, 1961. – 327с.
188100
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1962. – 54 с.
188101
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ : Дніпро, 1963. – 289 с.
188102
  Ксеняк М. Байки / М. Ксеняк, 1963. – 127с.
188103
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
1. – 1968. – 343 с.
188104
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
2. – 1968. – 294 с.
188105
  Сварник І.І. Байки / І.І. Сварник. – Львів, 1971. – 138 с.
188106
   Байки : зарубіжних байкарів. – Київ : Дніпро, 1973. – 318 с.
188107
  Лагоза В.М. Байки / В.М. Лагоза. – Київ, 1975. – 87 с.
188108
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с.
188109
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ, 1977. – 63 с.
188110
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с.
188111
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1983. – 199 с.
188112
  Федр. Байки / Федр. – Київ : Дніпро, 1986. – 158с.
188113
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1987. – 301 с.
188114
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1990. – 246 с.
188115
  Лагоза Віктор Маркович Байки : Літературно-художнє видання / Лагоза Віктор Маркович. – Харків : Майдан, 1998. – 200с. – ISBN 966-7077-50-0
188116
  Лессінг Г.Е. Байки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 154-162. – ISSN 0320 - 8370
188117
  Терещенко Наталя Байки : байки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-128. – ISSN 0130-321Х
188118
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1882
188119
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1910
188120
   Байки в українській літературі XVII-XVIII ст.. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 200 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
188121
  Балбек Елена Байки города Фриско // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 86-91 : фото
188122
  Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 24-29. – ISSN 0130-5263
188123
  Циганик М. Байки Езопа в перекладах Якова Головацького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 19-31


  У статті байку розглянуто як жанр словесності, що походить зі спільної міжнародної скарбниці та народної творчості. З"ясовано його загальні особливості й більш детально охарактеризовано езопівську байку. Байка зазвичай зображає якусь ситуацію зі світу ...
188124
  Езоп Байки Езопа для руської молодіжи / Езоп. – Коломия. – 72 с.
188125
  Годованець М.П. Байки за Леонардо да Вінчі / М.П. Годованець. – Київ, 1967. – 194 с.
188126
   Байки зарубіжних байкарів у переспівах та перекладах Микити Годованця. – Київ : Дніпро, 1973. – 319 с.
188127
  Глібов Л.І. Байки і вірші / Л.І. Глібов. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 504 с. – (Бібліотека поета)
188128
  Годованець М.П. Байки і притчі / М.П. Годованець. – Львів, 1970. – 87 с.
188129
  Годованець М.П. Байки і фрашки / М.П. Годованець. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
188130
  Боровиковський Л.І. Байки Левка Боровиковського : з його поpтpетом і біогpафією / Під pедакцією Гp. Коваленка. – Черкаси : Сіяч. Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – - XVI, 66 с. : порт. – Ст.: Левко Боровиковський / Гр. Коваленко
188131
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – IV, 172, II с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
188132
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глібова : додаток: Рідні пісні. Збірочка поезій відомих українських письменників. – Херсон : Вид. Кооперат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. С. Ольховикова та С. Ходушина, 1918. – 154 с. – Прим. дефектні: передмова С. Шульгина, уклад. С.І. Шульгин - вирізані с. I- XIV з примірників і заклеїни. – (Кооперат. Товариство "Укpаїнська книгаpня" ; № 1)


  Розд. кн.: Рідні пісні; Байки Леонида Глібова. - Авт. пісень: П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, С.І. Воpобкевич, М.Ю. Шаповал, О. Олесь, Т.Г. Шевченко, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, М.Ф. Чеpнявський. - В кн. також текст укp. наp. пісні "А вже pоків ...
188133
  Глібов Л.І. Байки Леоніда Глібова. – 2-е вид. – Львів : : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 16 с. : поpтp. – (Виданє Руского Товариствава Педагогіного ; Ч. 111)


  Зміст: Там хоpоше, де нас нема; Ягня; Хазяйка і челядки
188134
  Бідзіля Ю.М. Байки М.Лучкая, О.Духновича, І.Сільвая : На допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл / Ю.М. Бідзіля; МОНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2001. – 64с. – ISBN 966-74-00-15-7
188135
  Пчілка Олена Байки Олени Пчілки : для сім"ї і школи / Олена Пчілка. – Вид. 2-ге. – Катеринослав : Друкарня І.Б. Вісмана, 1918. – 32 с. : іл.


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна. Зміст: Микола й Лиска; Hайкpащі діти – матусі; Гнідко та Сіpко; Метелик; Маленький вітpячок; Котик та кухаpь; Дpібненькі гpушки; Свинка; Котова наука; Весела пісня; Поет; Баєчка пpо цуцика і пpо його ...
188136
  Ладиженський Л. Байки та вірши / Л. Ладиженський. – Дніпропетровськ, 1997. – 30 с.
188137
  Гребінка Є.П. Байки та вірші : для серед. та ст. шк. віку / Євген Гребінка ; [упоряд. та передм. Г. Малько ; іл. В. Дунаєвої]. – Київ : Школа, 2009. – 223, [1] с. : іл. – Сер. заснована 1999 р. – (Хрестоматія школяра). – ISBN 966-661-719-6
188138
  Глібов Л.І. Байки та вірші вибір творів / Л.І. Глібов. – Київ : Час, 1926. – 125с.
188139
  Красюк П.Х. Байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Молодь, 1957. – 43 с.
188140
  Манжара І.О. Байки та гуморески / І.О. Манжара. – Київ : Молодь, 1972. – 51 с.
188141
  Кльоц М.О. Байки та гуморески / М.О. Кльоц. – Львів, 1982. – 32 с.
188142
  Пилипенко С.В. Байки та оповідання / С.В. Пилипенко. – Київ, 1963. – 145-152с.
188143
  Красіцький І. Байки та приповістки / І. Красіцький; переклав Микита Годованець. – Київ, 1970. – 159с.
188144
  Глазовий П.П. Байки та усмішки / П.П. Глазовий. – К, 1975. – 111с.
188145
  Сковорода Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода. – Харьків : Прапор, 1972. – 131с.
188146
  Гулак-Артемовський Байки, балади, лірика / Гулак-Артемовський. – Київ, 1958. – 212 с.
188147
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1930. – 99с.
188148
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1946. – 128с.
188149
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1950. – 360с.
188150
  Глібов Л.І. Байки. Поезії / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.
188151
  Рибаков Михайло Байкова поховано не на Байковому кладовищі ( або про що розповів маршальський жезл ) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
188152
  Казьмирчук М. Байкове кладовище як об"єкт меморіального та ностальгійного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7399-39-0
188153
   Байконур-Вселенная. – Москва : Современник, 1987. – 271 с. : ил.
188154
   Байконур : очерки, стихи, поэмы, хроника. – Алма-Ата : Жазуши, 1984. – 366 с., 20 л. ил.
188155
   Байконур. – Алма-Ата : Жазуши, 1987. – 304 с.
188156
  Щербаков А.А. Байконур, ХХ век / А.А. Щербаков. – Москва, 1981. – 96с.
188157
  Самурский Кирилл Байконур. Стартовый капитал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 102-107 : фото. – ISSN 1029-5828
188158
  Спилка П. Байкы [Байки] : [збірка] / Зибpав П. Спилка. – Харьков : Тип. Губеpн. Пpавл, 1888. – 18 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
188159
  Глібов Л.І. Байкы [Байки] / Поскладав Борыс Гpинченко (В. Чайченко - псевд.). – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – 85, 3 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
188160
  Зіньківський Т.О. Байкы [Байки] М. Цупкого. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії .- Конволют. Перепл. з: 6-ма книгами


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z. Зміст конволюту: 1. Козацкій батько Палій [Казацкий батька Палий] : Очерк из истории старой ...
188161
  Глібов Л.І. Байкы Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; З дpук. П. Баpського, 1904. – IV, 189, II с. : портр. Глібова. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт. – (Селянська бібліотека ; № 47)
188162
   Байназар Альменов : альбом-воспоминание. – Казань : Полиграфический комбинат им. Камиля Якуба Гос. комитета Татарской АССР, 1988. – 87 с.
188163
  Соловьев И.В. Байосская вулканоструктура м.Фиолент (юго-западный Крым) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 42-50 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
188164
  Алиев Г.Ю. Байрам-хан, туркменский поэт / Г.Ю. Алиев. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 96 с.
188165
  Полегаев Г. Байрам Реджепи // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С. 25. – ISSN 0234-1670


  [Байрам Реджепи-глава правительства Косово.]
188166
   Байраченко Іван Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 201-203 : фото
188167
  Соколец Ф.Б. Байрон - певец свободы : литературное исследование / Фрида Соколец. – Киев : Український письменник, 2005. – 147 с. – ISBN 966-579-100-1
188168
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 3-13. – ISSN 2075-1486
188169
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-19. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Визначено типологічні зв"язки між поемами Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, Т. Шевченка. Встановлено жанрові ознаки байронічної поеми у творах О. Пушкіна та Т. Шевченка на різних рівнях текстової структури (сюжет, композиція, мотивні комплекси, ейдологія, ...
188170
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы К.А. Фишера. – Москва : Тип. А.В. Васильева и К*, 1902. – VI, 306, VI с., 2 л. ил. и портр.
188171
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 1. – 1903. – 16 с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 1, 1903. - Экз. без обл.
188172
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 2. – 1903. – [14] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 2, 1903. - Экз. без обл.
188173
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 3. – 1903. – [16] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 3, 1903. - Экз. без обл.
188174
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 4. – 1903. – [12] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 4, 1903. - Экз. без обл.
188175
  Веселовский А.Н. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы П.П. Павлова. – 2-е дополн. изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VI, 322 с., 2 л. портр. – Экз. в разных типограф. перепл.
188176
  Виноградов А.К. Байрон / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 304с.
188177
  Елистратова А.А. Байрон / А.А. Елистратова ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 264 с.
188178
  Петрова Е.Н. Байрон / Е.Н. Петрова. – Л., 1959. – 42с.
188179
  Клименко Е.И. Байрон : язык и стиль : пособие по курсу стилистики англ.яз. / Е.И. Клименко. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 112 с.
188180
  Моруа А. Байрон : Роман / А. Моруа; Пер.с фр. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 398с.
188181
  Вачечиладзе Байрон (1788-1938) / Вачечиладзе. – Тбилиси, 1938. – 94с.
188182
  Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания / Н.Я. Дьяконова. – Л, 1974. – 191с.
188183
  Кучухидзе М.Ш. Байрон в грузинских переводах и летературной критике XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кучухидзе М.Ш.; АН ГССР. Ин- ист. груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
188184
  Веселовский А. Байрон в Лондоне, 1900. – [49] с. – Отд. оттиск: Вестник Европы. - Экз. без обл. и тит. л.
188185
  Уракова Александра Байрон в маске могавка : штрихи к портрету Эдгара По : к 200-летию Эдгара Аллана По // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 248-265. – ISSN 1130-6545
188186
  Кузык Д.Н. Байрон в украинской дооктябрьской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузык Д.Н.; АН УССР. – К, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
188187
  Даштенц Х.Т. Байрон и армяне : Автореф... канд. филол.наук: / Даштенц Х.Т.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 14л.
188188
  Сидорченко Л.В. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах : ("Восточные повести") / Л.В. Сидорченко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 120 с.
188189
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников / лекция В. Спасовича. – [Санкт-Петербург], 1884. – [131] с. – Отд. оттиск: Живописное обозрение. Иллюстрированный еженедельный журнал по науке,литературе,искусству, С.-Петербург ; М.; Издатель П. Н. Полевой, 1884, Т. 3, с. 235-262; Т. 4, с. 1-40, 359-415
188190
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников : Публичные лекции / Спасович. – Санкт-Петербург : Тип. А. Тагов, 1885. – [4], 157 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей, изд. В.В. Чуйко : вторая серия ; № 20)
188191
  Брандес Байрон и произведения / Георг Брандес. Перев. И. Городецкого // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 108 с.
188192
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1924. – 334 с.
188193
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / В.М. Жирмунский; Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка ; [отв. ред. : М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин]. – Ленинград : Наука, 1978. – 423с.
188194
  Пашняк Т.Г. Байрон і Делакруа: новаторство в епоху традицій (до 220-річчя художника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 75-82. – ISSN 2520-6346
188195
  Кралюк П. Байрон і Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 14-15


  Грецький національний герой, що прославив видатного українця і "ввів" його до світової літератури.
188196
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С.10-15.
188197
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
188198
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
188199
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 10-15
188200
  Климова С.Б. Байрон, Библия и французское Просвещение // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 69-77. – ISSN 1562-1391
188201
  Моруа А. Байрон. / А. Моруа. – Минск, 1986. – 413с.
188202
  Истомин М.П. Байрон. Критико- биографический очерк и отрывки из произведений Байрона : пособие для учеников старших классов средних учебных заведений / М.П. Истомин. – Санкт-Петербург ; Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 104 с. – Хрестоматийная часть с. столбцов 25-102
188203
  Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : Интимная психобиография / Ф. Гросскурт. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 510 с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222006956
188204
  Павличко С.Д. Байрон: нарис життя і творчості / С.Д. Павличко. – Київ, 1989. – 196с.
188205
  Спасович В.Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова : с приложением краткой биографии лорда Байрона / В.Д. Спасович ; сост. Богдан Степанец. – Вильна : Северо-западное Книгоиздательство, 1911. – VIII, 89 с. – (Литературная Библиотека ; № 5)
188206
  Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
188207
  Мельник О. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиновського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86-93. – (Філологічні науки)
188208
  Блідченко-Найко Байронізм у поемі "Перебендя" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 109-113


  Стаття присвячена розкриттю специфіки байронізму в поемі "Перебендя" Т. Шевченка. Статья посвящена раскрытию специфики украинского байронизма в поэме "Перебендя" Т. Шевченко. The article is devoted to the disclosure of the specificity of Ukrainian ...
188209
  Кирилюк З.В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 29-31
188210
  Девдюк І. Байронічні мотиви й образи у творчості Пантелеймона Куліша // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 51-59
188211
  Пашняк Т.Г. Байронова проникливість у природу духовного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 188-193


  У статті робиться спроба осягнути спосіб мислення та внутрішній світ Дж.Г. Байрона через його праці. В статье делается попытка постичь способ мышления и внутренний мир Дж.Г. Байрона через его работы. The article makes an attempt to comprehend the way ...
188212
  Рудометов Е.А. Байты вместо бумаги: носители для книг в XXI веке // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Почему библиотекам в качестве носителей информации целесообразно использовать накопители на жёстких магнитных дисках
188213
  Похолков Ю. Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России / Ю. Похолков, А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617
188214
  Валлес Ж. Бакалавр-циркач. / Ж. Валлес. – Москва, 1956. – 55с.
188215
  Ніколаєнко С. Бакалавр за три роки // День, 2005


  [Термін навчання деяким професіям у ВНЗ може становити три роки, заявив міністр 5 каналу]
188216
  Ли М.Г. Бакалавр и магистр : проектирование профессиональных компетенций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-55. – ISSN 0130-9765
188217
   Бакалавр, магистр... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52 : Фото
188218
  Клюев В.К. Бакалавриат - магистратура: преемственность и профилизация управленческой подготовки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 54-60. – ISSN 0130-9765


  Характеризуется преемственность уровней отраслевого образования при переходе вузовской подготовки на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Акцентируется менеджерская составляющая образовательных программ бакалавриата ...
188219
  Голованова Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3617
188220
  Зернова Р.А. Бакалао / Р.А. Зернова. – Москва, 1963. – 48с.
188221
  Іскорко-Гнатенко Баканідзе О.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7442-69-0
188222
  Иванова В.С. Бакен Кыдыкеева / В.С. Иванова. – М, 1980. – 120с.
188223
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 240 с.
188224
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 250 с.
188225
  Суходольський В.О. Бакенщик з Чортової Кручі : драматична новела / В.О. Суходольський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 48 с.
188226
  Бикчентаев А.Г. Бакенщики не плачут : рассказ / А.Г. Бикчентаев. – Уфа : Детский мир, 1961. – 212 с.
188227
  Есарев В.И. Баки и резервуары электростанций / В.И. Есарев, Б.Д. Копылов. – Москва, 1985. – 78 с.
188228
  Смирнов Н.Г. Бакинская коммуна и ее комиссары / Н.Г. Смирнов. – М., 1987. – 63с.
188229
  Ибрагимов М.Дж. Бакинская нефтяная промышленность в годы Первой мировой войны (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов М.Дж.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1972. – 39л.
188230
  Нардова В.А. Бакинская нефтяная промышленность и политика царизма. (80-ые - начало 90-ых годов XIX в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Нардова В.А.; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1965. – 15л.
188231
  Гусейнова Севиль Бакинские евреи в эмиграции: формирование локального сообщества // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 47-81. – ISSN 1810-228Х
188232
  Кулигина Т.И. Бакинские комиссары / Т.И. Кулигина. – М., 1952. – 48с.
188233
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 56 с.
188234
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи : рассказы / Энвер Мамедханлы ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Правда, 1949. – 240 с.
188235
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Бакинские рукописи Алишера Навои / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы ; АН АзССР, Респ. рукопис. фонд. – Баку : Элм, 1986. – 136, [1] с., [1] л. портр.
188236
  Ализаде А. Бакинский вариант / подготовил С. Гусейнов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Недавно в Национальной академии наук Азербайджана был избран новый президент - академик Акиф Ализаде. В своей программной речи на Общем собрании НАНА он рассказал о том, в каком состоянии сегодня находится азербайджанская наука и каковы перспективы ее ...
188237
  Байрамов Кярам Байрам оглы Бакинский пригородный агромпромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации. : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Байрамов Кярам Байрам оглы ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 162 л. – Бібліогр.: л. 131-145
188238
  Байрамов Карям Байрам оглы Бакинский пригородный агропромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Карям Байрам оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
188239
  Катибли Меджид Бакинский пролетариат в годы мировой империалистической войны (1914- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катибли Меджид М.; Арзебайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
188240
  Стельник Я Б. Бакинский пролетариат в годы реакции. / Я Б. Стельник, . – Баку, 1969. – 204с.
188241
   Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану. – Київ : Молодь, 1978. – 271 с. – (Молода поезія країни)
188242
  Валлес Ж. Баккалавр. / Ж. Валлес. – Київ, 1923. – 2660с.
188243
  Клинова М.В. Бакланоф Э.Н. Португальская революция и сектор государственных предприятий // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 120-125
188244
  Матавуль Симо Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Симо Матавуль. – Москва : Художественная литература, 1990. – 523 с. – В изд. также: Пауки / И. Чипико ; Дурная кровь Б. Станкович. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
188245
  Матавуль Симо Баконя фра Брне. / Матавуль Симо. – Москва, 1960. – 439с.
188246
  Волошин В.В. Бакота // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 20 : фото
188247
  Наумов А.Ф. Баксанская долина / А.Ф. Наумов. – М, 1973. – 200с.
188248
  Мамрешев К.Т. Баксанский диалект кабардинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамрешев К.Т.; Тбилис. гос. унт им. Сталин. Кафедра кавказских яз. – Тбилиси, 1959. – 13л.
188249
  Курченко О.О. Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі / О.О. Курченко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Застосовано бакстерівський підхід для побудови сильно конзистентної оцінки коефіцієнта регресії в одній спеціальній моделі. Знайдені інтервали надійності та оцінена швидкість збіжності. We applied Baxter sums to construct a strong consistent estimate ...
188250
  Синявська О.О. Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 171-180. – ISSN 0868-6904


  The problem of estimation the parameter H of covariance function of one non-Gaussian stochastic process is studied. A non-asymptotic confidence intervals are found by using Baxter statistics.
188251
  Курченко О. Бакстерівський підхід до оцінювання параметра одного гауссівського стаціонарного випадкового процесу / О. Курченко, М. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ...
188252
  Данилов В.С. Бактериальная биолюминесценция / В.С. Данилов, Н.С. Егоров. – Москва : Московский университет, 1990. – 151 с. – ISBN 5-211-00919-3
188253
  Таранова Людмила Анатольевна Бактериальная деструкция анионных поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Таранова Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
188254
  Глухова Маргарита Николаевна Бактериальная загрязненность деионизованной воды и некоторые меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Глухова Маргарита Николаевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 22л.
188255
  Дюбо Р.Ж. Бактериальная клетка в связи с проблемами вируленсности, иммунитета и химиотерапии / Р.Ж. Дюбо. – М, 1948. – 460с.
188256
  Шерстобоев К.Н. Бактериальная культура : Автореф... докт. биол.наук: / Шерстобоев К. Н.; АН УССР, Объед. уч. сов. биол. наук. – К., 1964. – 32л.
188257
  Бриан Л.Е. Бактериальная резистентность и чувствительность к химио-препаратам / Л.Е. Бриан. – М, 1984. – 270с.
188258
  Джигаури Э.Л. Бактериальная рябуха табака в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джигаури Э. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 18л.
188259
  Кабалкина Н.А. Бактериальная стеблевая гниль кукурузы и сорго и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Кабалкина Н.А.; Укр. сельскохоз. академия. – М., 1968. – 20л.
188260
  Просяная В.В. Бактериальная флора лещей при массовом заболевании их в Каховском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03-096 / Просяная В.В.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 30л.
188261
  Бочарова Н.Н. Бактериальная флора лимоннокислотного и дрожжевого производства и борьба с нею при помощи антибиотиков : Автореф... кандидата биол.наук: / Бочарова Н.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 26л.
188262
  Новикова Н.С. Бактериальная флора надземных органов растений / Н.С. Новикова. – Киев, 1963. – 89с.
188263
  Иванов Г.М. Бактериальная флора некоторых листогрызущих чешуекрылых (системат. положение, биол. особенности, полезные формы) : Автореф... канд. биолог.наук: / Иванов Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
188264
  Сурьянинова Е.И. Бактериальная флора некотоых беспозвоночных Черного моря (прибрежных районов) и ее биологические свойства. (Биосинтез витамина В12, антагонизм, ростовой эффект) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сурьянинова Е.И. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1965. – 16 с.
188265
  Кулебакин В.Г. Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов. / В.Г. Кулебакин. – Новосибирск, 1978. – 263с.
188266
  Клапцова Н.К. Бактериальное заболевание кориандра. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клапцова Н.К.; Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Ленинград, 1951. – 14 с.
188267
  Дзюбан-Полякова Бактериальное окисление нефтепродуктов в Невской губе как фактор самоочищения водоема. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дзюбан-Полякова И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 19л.
188268
   Бактериальные аэрозоли и методы их исследования в санитарной микробиологии. – Москва : Медицина, 1968. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-171
188269
  Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зернобобовых культур / К.И. Бельтюкова, И.Б. Королева, А В. Мурас; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 340 с.
188270
  Чумаевская М.А. Бактериальные болезни кормовых злаков. / М.А. Чумаевская. – М., 1977. – 103с.
188271
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 65с.
188272
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 66с.
188273
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 340с.
188274
   Бактериальные болезни растений. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 344 с.
188275
   Бактериальные болезни растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 468 с.
188276
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 2-е доп и испр. – Москва : Высшая школа, 1961. – 206с.
188277
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 3-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 291с.
188278
   Бактериальные болезни растений / ВАСХНИЛ ; под ред. д-ра биол. наук М.В. Горленко. – Москва : Колос, 1977. – 154 с.
188279
   Бактериальные болезни растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1979. – 288 с. – Библиогр.: с. 285
188280
   Бактериальные болезни растений : [науч. тр. ВАСХНИЛ] / [редкол.: М.В. Горленко и др.]. – Москва : Колос, 1981. – 287 с. : граф. – Библиогр. в конце работ
188281
  Николаева Н.Ф. Бактериальные болезни сорго в Ставропольсокм крае : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Николаева Н. Ф.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
188282
  Щербин-Парфененко Бактериальные заболевания лесных пород / Щербин-Парфененко. – Москва, 1963. – 148с.
188283
  Скрипаль И.Г. Бактериальные заболевания плодовых деревьев в западных областях УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Скрипаль И.Г.; АН УССР.Ин-т микробоиологии и вирусолгии. – К, 1969. – 22л.
188284
  Угаров А.Н. Бактериальные и зеленые удобрения в условиях Иркутской области / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1953. – 68с.
188285
  Кузнецов С.И. Бактериальные методы выщелачивания цветных, редких и благородных металлов из руд / С.И. Кузнецов, Г.И. Каравайко. – М., 1970. – 20с.
188286
   Бактериальные нуклеазы и их действие на опухолевый рост. – [Казань] : Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 234 с.
188287
  Мейнелл Г. Бактериальные плазмиды / Г. Мейнелл. – Москва : Мир, 1976. – 239 с.
188288
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Дис... канд. биолог. наук: / В.М. Багнюк ; АН УССР, Ин-т гидробиологии и Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1969. – 258 л. : ил. + прилож. с. 1-8. – Библиогр.: л. 220
188289
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
188290
   Бактериальные сообщества в почвах криптогамных пустошей Восточной Антарктиды (оазисы Ларсеманн и Холмы Тала) / А.Г. Кудинова, Л.В. Лысак, В.С. Соина, Н.С. Мергелов, А.В. Долгих, И.Г. Шоркунов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 317-329 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
188291
  Загрядская Ю.А. Бактериальные сообщества плодовых тел напочвенных базидиомицетов / Ю.А. Загрядская, Л.В. Лысак, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 715-722 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
188292
  Кандыба Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. / Н.В. Кандыба. – М, 1989. – 175с.
188293
   Бактериальные средства и методы борьбы с насекомыми и грызунами : [сборник статей]. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 151 с. : черт. – Списки лит. в конце статей
188294
  Станиславский Е.С. Бактериальные структуры и их антигенность / Е.С. Станиславский. – Москва, 1971. – 220с.
188295
   Бактериальные токсины : сб. тр. – Москва : [б. и.], 1987. – 184 с.
188296
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения - дополнительное средство повышения урожая / М Л. Доросинский. – Москва : Россельхозиздат, 1965. – 173с.
188297
  Кожура С.И. Бактериальные удобрения / С.И. Кожура. – Владимир, 1949. – 40 с.
188298
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения / М Л. Доросинский. – М.-Л., 1953. – 67с.
188299
   Бактериальные удобрения : материалы совещания. – Москва : Колос, 1964. – 200 с. : рис. – Библиогр.: с. 192-194
188300
  Рахматулина М.Р. Бактериальный вагиноз, ассоциированый с atopobium vaginae: современнные принципы диагностики и терапии / М.Р. Рахматулина, К.И. Плахова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 34-38. – ISSN 2309-4117
188301
   Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, Ю.Ю. Кобеляцкий, В.Ю. Мынка, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 171-175. – ISSN 2224-0586
188302
  Ву Хак Ныонг Бактериальный некроз цитрусовых (Pseudomonas citriputeale (Smith C.O.) Stapp) в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ву Хак Ныонг; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
188303
  Нагапетян Ж.А. Бактериальный рак виноградной лозы в условиях северо-восточной Армении и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Нагапетян Ж.А.; АН Арм.ССР.Отделение биол.наук. – Ереван, 1974. – 20л.
188304
   Бактериальный рак томатов и меры борьбы с ним. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 20 с.
188305
  Турсунходжаев А. Бактерии-антагонисты Fusarium lini в корневой системе льна : Автореф... кандидата биол.наук: / Турсунходжаев А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
188306
  Никитина Е.Т. Бактерии-антагонисты Fusarium oxysporum var solani и возможность их практического использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина Е. Т. ; Казах. гос. ун-т. Биол.- почв. ф-т. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
188307
  Архипов А.С. Бактерии-антагонисты, продуценты перекиси водорода, обитающие в кишечнике животных : Автореф. дис. ... наук : 096 / Архипов А.С. ; Днепропетр. гос. унив. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
188308
  Сарданян Э.О. Бактерии-антогонисты, как средство борьбы с альтернариозом семян капусты : Автореф... канд .биол.наук: / Сарданян Э. О.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван. – 25л.
188309
  Холодный Н.Г. Бактерии - симбионты цикады Philaenus spumarius / Н.Г. Холодный, К.И. Бельтюкова, 1946. – 491-497с.
188310
  Цопф Д.В. Бактерии / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
188311
  Кон Ф. Бактерии : (Из русского издания соч. "Растение", популярные лекции из области ботаники проф. Ф. Кона) : с политипажами в тексте / Ф. Кон, проф.Бреславского ун-та ; Пер. с нем. под ред. и с примеч. Г.А. Надсона, проф. Спб. жен. мед. ин-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1902. – VI, 105 с.


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
188312
  Минкевич И.Е. Бактерии группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганизмы / И.Е. Минкевич. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1949. – 192с.
188313
  Мирзоева В.А. Бактерии группы сенной и картофельной палочек. / В.А. Мирзоева. – Москва, 1959. – 174с.
188314
  Бершов О.Н. Бактерии и вызываемые ими процессы в воде и донных отложениях среднего Днепра : Дис... канд. биол.наук: / Бершов О. Н.; Ин-т микробиологии им. Д. К. Заболотного АН УССР. – 179л.
188315
  Лафар Ф Бактерии и грибки : с приложением статей д-ра мед. С.И. Гольдберга-Златогорова - "О важнейших болезнетворных микроорганизмах" и пр.-доц. Б.Л. Исаченко - "Грибки" : в 2 вып. / Dr. Франц Лафар, проф. в Имп. Высш. техн. школе в Вене ; Пер. с доп. "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б.Л. Исаченко и А.А. Рихтера. – 1903-1904. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; XIV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. иллюстрациями, черными и раскрашенными. – 1903. – 443, [1], [I], VIII, с., [5] л. ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 399-443


  перевод с дополнениями "Technische Mykologie, ein Handbuch der Garungsphysiologie. I. Schizomyceten-Garungen" Б. Л. Исаченко, приват-доцента бактериологии, и А. А. Рихтера, хранителя ботаническаго кабинета Императорскаго С.-Петербургскаго университета, ...
188316
  Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы / Г.А. Заварзин; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 193 с. – (Человек и окружающая среда)
188317
  Ламбина В.А. Бактерии почвы, разлагающие протопектин растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Ламбина В.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1953. – 16 с.
188318
  Смирнов В.В. Бактерии рода Pseudodonas. / В.В. Смирнов, Е.А. Киприанова. – К., 1990. – 262с.
188319
   Бактерии, водоросли, грибы : (экология, физиология, биохимия) : [сб. ст.]. – Ташкент : Фан, 1987. – 190 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
188320
  Ньюман Д. Бактерии, их роль в экономии природы и в промышленных процессах и их отношение к общественному здоровью : с 61 рис. и 9 таблицами / Д. Ньюман ; ; Пер. с англ. Е. Гурвич; Под ред. В. Воронина, прив.-доц. бактериологии при Моск. ун-те. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – [4], 347 с., 9 л. ил : ил. – (Серия учебников по биологии)


  На обл.. фам. 1875 г.
188321
  Горина Э.И. Бактерии, растворяющие трднодоступные минеральные фосфаты в почвах Туркм.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Горина Э. И.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан., микробиол. и вирусол. – Ашхабад, 1968. – 24л.
188322
  Туманова З.А. Бактерийский горизонт. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1972. – 249с.
188323
   Бактериозы культурных растений : справ. кн. – Москва : Колос, 1980. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 138-140
188324
  Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л., 1935. – 710с.
188325
  Балтрушайтене Е. Бактериозы фасоли в Литве, некоторые особенности биологии их возбудителей, меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Балтрушайтене Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
188326
  Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян; Отв. ред. Н.Д. Сорокин; АН СССР. Сибирск. отд., Ин-т леса и древесины. – Новсибирск : Наука, 1986. – 78с.
188327
  Хан В.А. Бактериолизины при брюшном тифе и при искусственной иммунизации кроликов тифорзными анавакцинами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Хан В.А.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 15 с.
188328
  Рагинский М.Ю. Бактериологическая война - преступное орудие империалистической агрессии / М.Ю. Рагинский. – М, 1950. – 136с.
188329
  Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка / Д.И. Лазаренко. – Москва : Медицина, 1968. – 116 с.
188330
  Недригайлов В.И. Бактериологические и медицинские учреждения в некоторых городах Северо-Американских Соединенных Штатов / В.И. Недригайлов. – Харьков : Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1908. – 27 с.
188331
  Бутягин П. Бактериологический институт имени Ивана и Зинаиды Чуриных при Императорском Томском Университете / П. Бутягин. – Томск : Типо-литография Сибирск. Т-ва Печатн. Дела, 1913. – [5], 37, [8] с.
188332
  Прохоров М.И. Бактериологический метод борьбы с мышевидными грызунами / М.И. Прохоров. – Москва ; Ленинград, 1951. – 84 с.
188333
  Гукасян В.М. Бактериологический метод борьбы с непарным шелкопрядом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Гукасян В.М. ; Иркутс. гос. ун-т. – Красноярск, 1968. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
188334
  Сотникова Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темно-хвойных лесах Средней Сибири. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сотникова Н.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова.. – Красноярск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
188335
   Бактериологическое оружие. – Днепропетровск : [б. и.], 1974. – 88 с.
188336
  Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов [и др.]. – Москва : Воениздат, 1967. – 193 с. : ил. – Библиогр.: с. 177. – (Науч.-попул. б-ка)
188337
   Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский, А.М. Григорьев, Г.Г. Громоздов ; под общ. ред. канд. мед. наук Г.Г. Громоздова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1971. – 207 с. : ил. – Список лит.: с. 195. – (Науч.-попул. б-ка)
188338
  Дольнин Т.В. Бактериологическое оружие и меры защиты от него / Т.В. Дольнин. – М, 1959. – 12с.
188339
  Беликов Л.А. Бактериологическое оружие и способы защиты от него / Л.А. Беликов. – М., 1960. – 197с.
188340
   Бактериологическое оружие изащита от него. – М, 1967. – 177с.
188341
  Лебедева Ю.А. Бактериологическое оружие иностранных армий и защита от него / Ю.А. Лебедева, В.А. Серебряков. – М., 1957. – 120с.
188342
  Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря / А.В. Цыбань. – Киев, 1970. – 274с.
188343
  Кожова О.М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа / О.М. Кожова, Л.М. Мамонтова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 119 с. : табл. – Библиогр.: 189 назв.
188344
  Мамонтова Лилия Михайловна Бактериопланктон Братского водрохранилища и его роль в гидробиологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонтова Лилия Михайловна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
188345
  Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в биологической продуктивности водохранилищ / Д.З. Гак. – М., 1975. – 254с.
188346
  Головко Татьяна Владимировна Бактериопланктон и его трофическая роль в мезотрофном водоеме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Головко Татьяна Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиолог. – К., 1984. – 25л.
188347
  Хороших Людмила Аркадьевна Бактериопланктон мелководий Днепровских водохранилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Хороших Людмила Аркадьевна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1985. – 21л.
188348
  Дрюккер В.В. Бактериопланктон реки Енисей / В.В. Дрюккер, И В. Петрова, . – Новосибирск : Наука, 1988. – 94 с.
188349
  Анищенко-Россова Бактериопланктон тропической и Северной Атлантики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Анищенко-Россова Э.Я. ; Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1974. – 31 с.
188350
  Покровский В.Н. Бактериофаг - вирус бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1986. – 63с.
188351
  Дэрелль Ф. Бактериофаг и его значение для иммунитета / Ф. Дэрелль. – М.-Л, 1926. – 223с.
188352
  Адамс М. Бактериофаги : [методы изучения вирусов бактерий] / Адамс М. ; пер. с англ. Т.С. Ильиной [и др.] ; под ред. и с предисл. канд. биол. наук А.С. Кривиского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 527 с. – Библиогр.: с. 460-495
188353
   Бактериофаги : сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1982. – 189 с., 1 л. схем. : ил. – Библиогр. в конце ст.
188354
  Паносян Л.Б. Бактериофаги некоторых групп аэробных спорообразующих бактерий. (распространение в природе, лизогения и использование в систематике). : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Паносян Л.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
188355
   Бактериофаги условно-патогенных микроорганизмов : сб. науч. тр. – Нальчик : КБГУ, 1990. – 105, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
188356
  Казарновская С.С. Бактериофагия / С.С. Казарновская. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 116 с. – Библиогр.: "Литература" (стр. 109-116). – (Научно-популярная литература / АН СССР)
188357
  Гольдфарб Д.М. Бактериофагия / Д.М. Гольдфарб ; под ред. и с предисл. действ. чл. АМН СССР проф. В.Д. Тимакова. – Москва : МЕДГИЗ, 1961. – 298 с. – Библиогр.: с. 257-296
188358
  Москаленко Л.Н. Бактериофагия клубеньковых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Москаленко Л.Н.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1970. – 27л.
188359
  Якушин Владимир Михайлович Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Якушин Владимир Михайлович; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1983. – 25л.
188360
  Олейник Г.Н. Бактериофлора каналов / Г.Н. Олейник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 182с.
188361
  Кудлай Д.Г. Бактериоциногения / Д.Г. Кудлай, В.Г. Лиходед. – Ленинград : Медицина, 1966. – 204 с.
188362
  Радченко О. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви / О. Радченко, Т. Покровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-87. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Катіонна поверхнево-активна речовина бензалконіум хлорид використовується у якості активного агенту у контактних сперміцидних засобах контрацепції, що виробляються в Україні. Показано, що бензалконіум хлорид має виражений бактерицидний ефект як на ...
188363
  Радченко О. Бактерицидна та спороцидна дія катіонних поверхнево- активних речовин і дезінфектантів, створених на їхній основі / О. Радченко, Л. Степура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. На їхній основі створюються різноманітні сучасні бактерициди. Показано, що бактерицидний ефект сучасних препаратів деконексу та септодору в перерахунку на активну ...
188364
   Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра / А.Л. Толстов, О.Н. Маланчук, Д.А. Климчук, В.Ф. Матюшов, Е.В. Лебедев // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1025-6415
188365
  Белицкий М. Бактерия 078. / М. Белицкий. – Москва-Л., 1954. – 224с.
188366
  Заєць В. Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонального активного N-кінцевого модуля тирозил-ТРНК синтези B. Taurus / В. Заєць, О. Корнелюк, Л. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено клонування в експресуючий вектор рЕТ23d(+) кДНК, кодуючої N-кінцевий каталітичний модуль тирозил-тРНК синтетази (міні TyrRS) Bos taurus. Експресовано у клітинах E. coli BL21(DE3)pLysE та виділено високоочищений рекомбінантний білок міні TyrRS ...
188367
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-90. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області України виявлено бактеріальні захворювання аїру тростинного, які характеризувалися наявністю гнильних процесів кореневищ і бурою плямистістю листя. За основними вивченими біологічними властивостями збудники віднесені ...
188368
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання водяного різака алоеподібного (stratiotes aloides L.) в Полтавській області / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 190-192.
188369
  Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
188370
  Кудзін Ю.К. Бактеріальні добрива. / Ю.К. Кудзін. – К, 1962. – 108с.
188371
   Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів / А.В. Орловський, А.А. Бойко, Н.П. Сус, В.О. Цвігун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
188372
  Огородник Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин / Огородник, Гвоздяк, Л. Яковлєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області (Полонський район) України виявлено бактеріальні хвороби латаття білого і глечиків жовтих, які характеризуються наявністю бурої плямистості листя. На основі вивчення біологічних властивостей збудників віднесено до ...
188373
  Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
188374
  Пашко А.О. Бактерівські оцінки параметра Хюрста дробового броунівського руху / А.О. Пашко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
188375
  Новікова Н.С. Бактеріофагія при бактеральній рябусі махорки / Н.С. Новікова. – 421с.
188376
   Бактеріоцини грамнегативних бактерій = Bacteriocins of gram-negative bacteria / О.І. Балко, Л.Б. Зелена, О.Б. Балко, Л.В. Авдєєва ; [НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 238, [2] с., [8] арк. мал. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 221-233. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1750-4
188377
  Яковлева З.М. Бактероиды клубеньковых бактерий / З.М. Яковлева. – Новосибирск, 1975. – 172с.
188378
   Бактрийские древности : предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана. – Ленинград : Наука, 1976. – 127 с.
188379
  Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков / В.И. Сарианиди. – М., 1984. – 159с.
188380
   Баку-город славных интернациональных традиций / В Мельников, Ф, , . – Баку, 1966. – 116с.
188381
  Курбанов Мамед Курбан оглы Баку - Дамаск. / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1957. – 42с.
188382
  Самокиш І. Баку - Єреван: відносини погіршуються // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 3


  Азербайджан збільшує військові витрати на 25 %.
188383
  Джалагония В. Баку - ностальгическое путешествие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
188384
   Баку : [фотоальбом]. – Москва : Прогресс. – 77 с. : фотоальбом
188385
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1949. – 42 с.
188386
  Ковальская Н.Я. Баку : экономико-географический очерк / Н.Я. Ковальская, А.М. Гаджи-Заде ; [отв. ред. Г.Б. Алиев]. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1955. – 78 с.
188387
   Баку : [альбом]. – Баку : Изд. Отд. культуры Бакинского гор. Совета, 1964. – 274 с.
188388
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Ленинград, 1965. – 352 с.
188389
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1970. – 248 с.
188390
  Визель Микаил Баку : Город ветров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 156-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
188391
  Рум"янцев С. Баку в XX - XXI ст.: націоналізація публічного простору столиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 155-174. – ISBN 978-617-578-085-5
188392
  Лещ Алексей Баку желает вам счастья : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 156-162 : Фото, карта
188393
  Райхель Ю. Баку намагається створити військовий союз із Анкарою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9


  Від можливою агресії Росії рятуються по-різному.
188394
   Баку социалистический. – Баку : Азернешр, 1947. – 56 с. : ил.
188395
   Баку. Исторические и достопримечательные места. – Баку : Изд-во АН Азерб. ССР, 1956. – 179 с. : ил.
188396
  Телевной Игорь Баку. Растворяемся во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 40-45 : фото
188397
  Губин Дмитрий Баку. Там, где горит нефть / Губин Дмитрий, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 80-92 : фото. – ISSN 1029-5828
188398
   Бакуменко Віктор Пахомович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 48. – ISBN 978-966-2726-03-9
188399
  Пирумова Н.М. Бакунин / Н.М. Пирумова. – М., 1970. – 400с.
188400
  Графский В.Г. Бакунин / В.Г. Графский. – М., 1985. – 142с.
188401
  Дюкло Жак Бакунин и Маркс / Дюкло Жак. – М, 1975. – 462с.
188402
  Катлер Р.М. Бакунин и психобиографы. Анархист как мифический и исторический объект // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 115-124
188403
  Пивовар С.Ф. Бакунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27-28. – ISBN 966-642-073-2
188404
  Трубенко А.І. Бакунін Михайло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 990-991. – ISBN 966-316-069-1
188405
  Аляєв Г.Є. Бакунін Павло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991. – ISBN 966-316-069-1
188406
  Джавахишвили А.Н. Бакурианский высокогорный Ботанический сад / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 247с.
188407
  Литовченко Т. Бакшиш // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 58-59


  Єгипет - дорожні нариси
188408
  Сабо М. Бал-маскарад / М. Сабо. – Москва, 1963. – 222с.
188409
  Баратынский Е. Бал. – Санкт-Петербург, 1808. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
188410
  Баратынский Е.А. Бал // Граф Нулин / А.С. Пушкин. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – С. 63-148
188411
  Монтепен Ксавье Бал в отеле Дьявола. Ясновидящая. / Монтепен Ксавье. – К., 1995. – 767с.
188412
  Попель П. Бал ЗНО і вступ до університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Запропоновано методику розрахунку суми балів ЗНО. Кожен учасник тестування може сам підрахувати свій бал, знаючи у скільки балів оцінюється правильне розв"язання завдання.
188413
  Лоти Пьер Бал и Иеддо : очерк Пьера Лоти / пер. [с фр.] В. Горленко. – С. 257-269. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, т. 28
188414
   Бал краси та шляхетності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
188415
  Піддубна Л.Г. Бал літературних героїв : позакласний захід із зарубіжної літератури. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53.
188416
  Малапарте Курціо Бал у Кремлі = Розділи з архівних публікацій : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 104-125. – ISSN 0320 - 8370
188417
  Галчинский К.И. Бал у Соломона // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 0012-6756
188418
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
188419
   Балабін Віктор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
188420
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 19. – ISBN 978-966-439-754-1
188421
   Балабушевич Іларіон Аркадійович (1913-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 25. – ISBN 978-966-933-054-3
188422
   Балавариани. Мудрость Балавара : [роман]. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – XXXI, 160 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. XXXI. – (Памятники древнегрузинской литературы)
188423
  Яромчук В.В. Балаган та ярмаркове видовище як передумови синтезу мистецтв у мас-медіа // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273. – ISSN 2226-2180
188424
  Воннегут К. Балаган, или конец одиночеству : Роман / К. Воннегут; Пер. с англ.М.Ковалевой. – Москва : Фолио, 2002. – 240с. – ISBN 5-17-006333-4; 966-03-1143-5
188425
  Лейферт А.В. Балаганы / А.В. Лейферт. – Птгр.
2. – 1922. – 74с.
188426
  Окаринський В. Балагульщина (барагольство) у суспільному житті Правобережної України (1830-1850-ті рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 53-66. – ISSN 0869-3595
188427
  Борис П. Балада : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 236-237
188428
  Литвинчук М. Балада "Вдова та її сини" : закони і "загадки" фольклорного мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 118- 125. – Бібліогр.: С. 124
188429
  Пестка В. Балада "Говорить радіо..." : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 159-166. – ISSN 0208-0710
188430
  Пономаренко О. Балада "Лілея" Тараса Шевченка на виднокрузі Києва // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 16-19


  Звернено увагу на те, що народну баладу, яка стала поштовхом до створення "Лілеї" , Т. Шевченко написав на могилі Переп"ят під час розкопок, якими керував професор М. Іванишев.
188431
  Гуменюк В. Балада "Лісовий цар" Й.В. Гете в літературі та музиці / В. Гуменюк, С. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
188432
  Ташковски Л. Балада за jужното небо / Л. Ташковски. – Скопjе, 1960. – 52с.
188433
  КрохмальнийР Балада народна і літературна: когерентність світів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  На підставі аналізу текстів розглянуто проблему взаємин фольклору і літератури крізь призму інтеграції людського світу зі світом природи, постлетальної когерентності земного й потойбічного, горизонтальної та вертикальної складових координат буття
188434
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ, 1969. – 227с.
188435
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Веселка, 1976. – 264 с.
188436
  Луків М.В. Балада про брата : Поезії / М.В. Луків. – Київ : Дніпро, 2005. – 494с. – ISBN 966-7865-82-7
188437
  Ивасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1980. – 272 с.
188438
  Івасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / Івасюк М.Г. – Київ, 1988. – 522 с.
188439
  Дилан Б. Балада про Голліса Брауна / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 17-19. – ISSN 0320-8370
188440
  Фарина І. Балада про двоєдине дзеркало // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 19


  Поезія Тадея Карабовича.
188441
  Рига Дж. Балада про збирача каміння / Дж. Рига. – Київ, 1968. – 224с.
188442
  Малахута М.Д. Балада про зустріч : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк, 1976. – 48 с.
188443
  Сосюра В.М. Балада про комсомольця : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Молодь, 1973. – 431 с.
188444
  Шевченко М.В. Балада про любов / М.В. Шевченко. – Харків, 1982. – 59 с.
188445
  Юрченко В.В. Балада про Людину / В.В. Юрченко. – Київ, 1973. – 111 с.
188446
  Панченко В. Балада про Мальви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 13


  Феномен яничарства у версії Романа Іваничука.
188447
  Позднякова Л.І. Балада про мужність / Л.І. Позднякова. – Київ, 1971. – 174 с.
188448
  Петренко М.Е. Балада про натруджені руки / М.Е. Петренко. – Львів : Каменяр, 1976. – 127 с.
188449
  Білоцерківець Н.Г. Балада про нескорених / Н.Г. Білоцерківець. – Київ, 1976. – 47 с.
188450
  Лубенський П.О. Балада про неспокій / П.О. Лубенський. – Харків, 1968. – 65 с.
188451
   Балада про партквиток : (про комуністів різних поколінь). – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 191с. : іл.
188452
   Балада про солдата : збірник художніх творів про Радянську Армію : для серед. шкільного віку. – Київ : Веселка, 1977. – 232 с . : іл.
188453
  Плачинда С.П. Балада про Степовика : роман / С.П. Плачинда. – Київ, 1987. – 585 с.
188454
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку : повість / Ц. Космач; З словен. перекл. Вілль Гримич. – Київ : Дніпро
Вип. 10. – 1970. – 134 с.
188455
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку. / Ц. Космач. – К., 1983. – 286с.
188456
  Стариков І.Т. Балада про твоє серце / І.Т. Стариков. – Одеса, 1969. – 279 с.
188457
  Акімов І.О. Балада про тих, що пішли на завдання : повісті / І. Акімов ; з рос. пер. В. Середин ; [худож. О.А. Ігнащенко]. – Київ : Молодь, 1985. – 320 с. : іл.
188458
  Гандзюк Ю. Балада про УААСП або " риба гниє з голови" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 32 назв.
188459
  Зленко В.М. Балада про червону калину / В.М. Зленко. – Одеса, 1967. – 55 с.
188460
  Чалий Б.Н. Балада про чорнобородих / Б.Н. Чалий. – Київ, 1961. – 22 с.
188461
  Костенко Н.В. Балада Т.Г. Шевченка "Коло гаю в чистім полі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 100-103
188462
  Шевченко В.О. Балада як жанр в українській та англійській літературах // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 161-165. – ISBN 978-966-188-008-4
188463
  Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер, 1927. – 41-108с.
188464
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 104с.
188465
  Нагнибіда М.Л. Балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1964. – 143 с.
188466
   Балади. – Київ : Дніпро, 1981. – 208 с.
188467
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 109 с.
188468
  Малишко А.С. Балади / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1987. – 94 с.
188469
  Вишневська Н. Балади "Втеча" А. Міцкевича та "Маруся" Л. Боровиковського: компаративний аналіз // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 110-115
188470
  Драч І.Ф. Балади буднів : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 151 с.
188471
  Прилюк Д.М. Балади в прозі. Одвічне / Д.М. Прилюк. – К
188472
  Яровий О.С. Балади Дмитра Іванова: система життєвих цінностей героя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 561-568. – (Б-ка Ін-ту філології)
188473
   Балади мужності й відваги : вибр. балади рос., укр. та білорус. письменників. 1941-1945. – Київ : Наукова думка, 1975. – 295 с.
188474
  Джугастрянська Ю. Балади Т. Г. Шевченка: сугестивний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
188475
  Боженко М.К. Балади Т.Г.Шевченка і вивчення їх у школі / М.К. Боженко. – Київ, 1966. – 64с.
188476
  Мак-Карті Балади та Біблія // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 102-107. – ISSN 0130-6936
188477
  Бобровицька Н. Балади Тараса Шевченка: уснопоетична традиція та специфіка віршування // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-15. – ISBN 978-966-02-7587-4
188478
  Мазілу Д.Х. Балади, наснажені ліризмом // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 505-509. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про творчість Т. Шевченка.
188479
  Арань Я. Балади. Поема "Толді" / Янош Арань ; пер. з угор. вступ. ст. ["Янош Арань. (1817-1882)"] та прим. юрія Шкробинця. – Київ : Дніпро, 1969. – 143 с. : іл.
188480
   Балади: кохання та дошлюбні взаємини : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 470, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст. – (Укр. нар. творчість)
188481
   Балади: народна творчість. – Київ : Дніпро, 1987. – 319 с. – (Б-ка української усної народної творчості)
188482
   Балади: родинно-побутові стосунки : [збірник]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 521, [2] с. : нот. – (Укр. нар. творчість). – ISBN 5-12-009253-5
188483
  Фотев Х. Баладично пътуване / Х. Фотев. – София, 1961. – 56с.
188484
  Щокіна М. Баладна традиція у повторному відтворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання про фольклорну пам"ять, специфіку її функціонування та забезпечення тривалості традиції. У текстах виділено семантичні концепти, навколо яких розгортається сюжет. Аналізується питання музичного чинника та його ролі у ...
188485
  Полішученко І.О. Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 195-200. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
188486
  Степанюк Б.П. Баладний лад / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
188487
  Костенко Н.В. Баладний тактовик в українській поезії 1920-х - початку 1930-х рр. (О. Влизько, Л. Первомайський) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 245-252. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується акцентно-силабічна структура тактовика – однієї з форм сучасного українського тонічного вірша, що поряд з дольником використовується у баладній творчості українських поетів 1920-1930-х рр., зокрема в поезії Олекси Влизька та ...
188488
  Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша


  Автор пропонує методичні рекомендації, як класифікувати та вивчати оповідання-баладу; На основі компаративної методології доводить, що літературна форма творів "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша відповідає цьому жанровому ...
188489
   Баладні пісні / [упор. та вступ. ст. Г.А. Нудьги ; худож. Ю.Г. Логвин]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 271 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
188490
  Петров П.Н. Балакирев : роман / П.Н. Петров // Петр и Софья / Л.Г. Жданов. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 405- 716. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-053-5
188491
  Шнейдер Д.С. Балаклава : производительные силы, курорт, история / Д.С. Шнейдер. – Симферополь : Крымгосиздат, 1930. – 48 с.
188492
  Шавшин В.Г. Балаклава / В.Г. Шавшин. – Симферополь, 1990. – 111с.
188493
  Чубенко В.А. Балакучий автомат / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
188494
  Мустафин Я. Балалаечник : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 160-175. – ISSN 0027-8238
188495
  Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1960. – 228с.
188496
  Баныкин В.И. Баламут : повести и рассказы / В.И. Баныкин ; [ил.: А.Е. Цветков]. – Москва : Советская Россия, 1971. – 192 с. : ил. – ([Романы, повести, рассказы Советской России])
188497
  Баныкин В.И. Баламут : повесть / Виктор Баныкин. – Москва : Правда, 1981. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
188498
  Бальзак Оноре де Баламутка = La rabouilleuse / Оноре де Бальзак ; пер. з франц. Ю. Лісняк. – Київ : Основи, 2003. – 354 с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-049-7
188499
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ, 1930. – 220 с.
188500
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1957. – 270 с.
188501
   Баландину Владимиру Николаевичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
188502
  Рахими А. Баландтепинские были / А. Рахими. – Москва, 1961. – 56с.
188503
  Бадер О.Н. Балановский могильник : из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы / Бадер О.Н. ; Акад. наук СССР. Ин-т археологии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 372 с. : ил., карт.
188504
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
188505
  Анищенко К.Р. Баланс : оповідання / К.Р. Анищенко. – Харьков : ДВУ, 1927. – 187 с.
188506
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
188507
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 2. – 2001
188508
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 3. – 2001
188509
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
188510
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
188511
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
188512
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
188513
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
188514
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
188515
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
188516
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
188517
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
188518
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
188519
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
188520
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
188521
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
188522
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
188523
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
188524
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
188525
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
188526
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
188527
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
188528
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
188529
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
188530
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
188531
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
188532
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
188533
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
188534
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
188535
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
188536
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
188537
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
188538
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
188539
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
188540
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
188541
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
188542
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
188543
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
188544
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
188545
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
188546
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
188547
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
188548
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
188549
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
188550
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
188551
  Севрук І.І. Баланс влади та владних відносин (Н. Еліас): антропологічні наслідки в контексті військово-соціального управління // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 138-146. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті надано аналіз методологічного значення ідей Н. Еліаса щодо характеру та сутності владних стосунків для удосконалення сучасних практик військовосоціального управління. Розкрито зміст понять «баланс влади», власний диференціал», проаналізовано ...
188552
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
188553
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
188554
   Баланс гумусу й поживних речовин у грунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту / В.М. Хромяк, В.В. Наливайко, С.П. Будков, Ю.С. Васильченко, Є.В. Василенко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
188555
   Баланс гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині / О.М. Клименко, Л.В. Клименко, І.І. Статник, Н.С. Ковальчук, Н.В. Онищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 103-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
188556
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
188557
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
188558
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
188559
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
188560
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
188561
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения. На примере КазССР / Андреев А.К. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
188562
  Чорний О.В. Баланс державного, академічного та ринкового механізмів в управлінні вищою освітою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 249-256. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
188563
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
188564
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
188565
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
188566
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
188567
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
188568
  Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
188569
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
188570
  Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 44-58. – ISSN 2078-9165
188571
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
188572
  Гуменна О.В. Баланс карьери та особистого життя (на прикладі працівників закладів вищої освіти) / О.В. Гуменна, А.А. Гуменна, О.К. Воропай // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 41-47. – (Економічні науки ; т. 5, вип. 1). – ISSN 2519-4739
188573
  Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відміннсті від вітчизняної практики // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-966-930-102-4
188574
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
188575
   Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії / О.В. Глушков, А.А. Свинаренко, С.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В. Буяджі, В.Ф. Мансарлійський // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
188576
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
188577
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
188578
  Дубовик В. Баланс між захистом прсональних даних та їх розкриттям під час призначення на посаду судді / В. Дубовик, Я. Борка // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 10
188579
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
188580
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
188581
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
188582
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
188583
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Харьков
2. – 1928. – 64с.
188584
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
188585
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170 с.
188586
   Баланс підтримки і контролю / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Публічний звіт голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака під час розширеного засідання колегії служби та громадської ради. Якими є головні виклики і пріоритетні завдання на 2020 рік?
188587
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
188588
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
188589
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
188590
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
188591
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
188592
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
188593
  Топча А.О. Баланс приватних і публічних інтересів при вирішенні податкових спорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 422-424. – ISSN 2219-5521
188594
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
188595
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
188596
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 68 с.
188597
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 262 с. – (Библиотека Промышленных знаний)
188598
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
188599
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
188600
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
188601
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
188602
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
188603
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
188604
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
188605
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1969. – 199 с. : ил. + 1 вкл. л.
188606
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
188607
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1970. – 288с.
188608
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
188609
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
188610
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
188611
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
188612
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
188613
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
188614
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
188615
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
188616
  Голубка С. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С. Голубка, Р. Білоскурський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – C. 26-30. – ISSN 1810-3944
188617
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
188618
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
188619
  Щербина А.А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербина Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені М.О. Бекетова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
188620
  Кармазін О.О. Балансова надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кармазін Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
188621
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
188622
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
188623
  Заблоцький М.Б. Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 132-147 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
188624
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – К., 1985. – 192с.
188625
  Бетге Йорг Балансоведение = Bilanzen / Бетге Йорг; Науч.ред.В.Д.Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
188626
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
188627
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
188628
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
188629
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
188630
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
188631
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
188632
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
188633
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
188634
   Балансовые проблемы планирования народного хозяйства. – Москва
1. – 1969. – 344 с.
188635
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
188636
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
188637
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
188638
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
188639
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
188640
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
188641
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
188642
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – Киев, 1987. – 133 с.
188643
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
188644
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
188645
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
188646
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
188647
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
188648
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва
188649
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
188650
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
188651
  Мульска О.П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 59-65. – ISSN 2071-4653
188652
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
188653
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
188654
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
188655
  Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий / А.К.Рощаховский. – Санкт-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1910. – 63 с.
188656
   Балансы Государственного банка, его контроль и отделений за истекшие 6 лет. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1866. – 11 с., 2 л. табл.
188657
   Балансы доходов и потребления населения. – Москва, 1969. – 180 с.
188658
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 143с.
188659
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1962. – 188с.
188660
  Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансковых связей / Б.Л. Исаев. – М, 1973. – 278с.
188661
  Вейцман Н.Р. Балансы монополий свидетельствуют... / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1960. – 32с.
188662
  Сковорода Балансы товаров народного потребления и методы их разработки. / Сковорода, С.И. Григорьев. – М., 1959. – 168с.
188663
   Балансы хозяйственных организаций за 9 мес. 1935 года . Приложение "К основным показателям выполнения народно-хозяйственного плана". – М, 1936. – 63с.
188664
  Рубановский П. Балансы, отчетность и распределение прибылей : систематизированный сборник законодательных актов и ведомственных распоряжений и публичной отчетности, состовление балансов и оценке его статей / П.Рубановский, Ю.Комбиаджио. – Харьков : Укротделение госфиниздата СССР, 1933. – 111 с.
188665
  Здоровило Т. Баласт на орбіті. Чим космічне сміття загрожує землянам і подальшому освоєнню космосу? // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 9


  "На навколоземній орбіті наразі обертається близько 19 000 некерованих об’єктів антропогенного походження. Це так зване космічне сміття, оскільки ці об’єкти більше не виконують своїх функцій. Натомість вони становлять загрозу не лише космічним ...
188666
   Балатон. Венгрия в фотоснимках. – 2-е изд. – Будапешт : Корвина, 1961. – 62с.
188667
  Лисенко О. Балатонська битва. Остання потуга Вермахту здійснити контрнаступ у Другій світовій війні / О. Лисенко, Р. Пилявець // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 28-29. – ISSN 2313-559X
188668
  Наджафов Г. Балаханский май / Г. Наджафов. – Баку, 1986. – 186с.
188669
  Позднев А. Балахна / А. Позднев. – Москва; Ленинград, 1931. – 75 с.
188670
  Прашкевич Г. Балерий Яковлевич Брюсов // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 181-193. – ISSN 1728-8568


  Имя поэта известно многим. Его стихи заучивают наизусть (как он и хотел этого), исторические исследования уважительно принимаются ученым миром, проза (прежде всего "Огненный ангел") превосходна. И в русской фантастике Брюсов тоже оставил свой, именно ...
188671
  Носова В.В. Балерины / В.В. Носова. – М, 1983. – 286с.
188672
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
188673
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
188674
  Кокурина А.Н. Балет / А.Н. Кокурина. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 64 с.
188675
  Скудина Г.С. Балет / Г.С. Скудина. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
188676
   Балет. – Москва, 1966. – 84с.
188677
   Балет. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
188678
   Балет : энциклопедия. – Москва : Сов. энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил. – Библиогр.: с. 617-620
188679
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
188680
  Чепалов О.І. Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 42-49
188681
  Туркевич В. Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 282-285. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
188682
  Перова Г.О. Балет "Лускунчик" редакції В. Вайнонена: генезис та композиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 186-192. – ISSN 2225-7586
188683
  Фахрадова Р. Балет "Семь красавиц" К.Караева / Р. Фахрадова. – Баку, 1957. – 72с.
188684
  Кучеров В.Н. Балет Бурятии / В.Н. Кучеров. – Улан-Удэ, 1979. – 15с.
188685
  Портнова Т.В. Балет в русской скульптуре // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0236-2007
188686
   Балет Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР : альбом. – Москва : Изогиз, 1955. – 461 с. : ил.
188687
  Карп П.М. Балет и драма / П.М. Карп. – Л., 1980. – 246с.
188688
  Аркина Н.Е. Балет и литература / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1987. – 46 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике : искусство ; № 4/1987)
188689
  Чепалов О.І. Балет Л. Манцотті "Excelsior" (1881 р.) як алегорія нової доби // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
188690
  Красовская В.М. Балет Ленинграда / В.Н. Красовская ; Акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 80 с.
188691
   Балет Ленинграда : фотоочерк. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1964. – 80 с.
188692
   Балет Ленинградского государственного академического малого театра оперы и балета. – Ленинград, 1964. – 80 с.
188693
   Балет молодых : о балетной труппе Ленинградского академического малого театра оперы и балета. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1979. – 150 с.
188694
  Эльяш Н.И. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш. – М, 1977. – 166с.
188695
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
188696
   Балет национального оперного театра (Париж). – Москва : Искусство, 1958. – 46 с. – (Госконцерт СССР. Гастроли в СССР. Июнь 1958)
188697
   Балет национальной оперы "Гранд опера" : Париж, Гастроли в Советском Союзе, Ленинград, Москва, декабрь 1969- январь 1970. – 27 с.
188698
  Козловський М.Ф. Балет: етюди і образи / М.Ф. Козловський. – Київ, 1982. – 200с.
188699
  Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен / Армашевская К.Н., Зайпонен Н.В. – Москва : Искусство, 1971. – 280 с. : ил.
188700
  Долотова Л.В. Балетмейстер Вахтанг Іванович Вронський / Л.В. Долотова. – К, 1966. – 50с.
188701
   Балетмейстер и коллектив : сборник статей. – Москва : Искусство, 1963. – 80 с.
188702
  Алексютович Л.К. Балетмейстер Константин Алексютович / Алексютович Л.К. – Минск : Беларусь, 1984. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-112
188703
  Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г.Н. Добровольская. – Л, 1968. – 176с.
188704
  Фомин А.С. Балетмейстер, музыка, танец / А.С. Фомин. – Новосибирск, 1973. – 64 с.
188705
  Білаш О.С. Балетмейстерська діяльність Вадима Федотова в контексті розвитку українського музичного театру останньої чверті XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 178-185. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна публікації полягає у вивченні балетмейстерської спадщини В. Федотова, створеної ним під час роботи на сценах провідних музичних театрів Києва. Висновки. Основні положення постановчої концепції хореографа полягали у сценічному ...
188706
  Сапего Я.К. Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 276-284. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
188707
  Демидов В. Балетная одиссея "обыкновенной богини" К 110-летию со дня рождения Галины Улановой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 11. – С. 8-9


  Уланова Галина Сергіївна (1910-1998) - російська балерина, одна з найславетніших балерин за всю історію балету.
188708
  Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1986. – 237с.
188709
  Лук"яненко К.А. Балетний театр у культурі України середини 50-х-70-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лук"яненко Катерина Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
188710
  Станішевський Ю.О. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.О. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440с. – ISBN 966-8259-04-1
188711
  Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана / Л.П. Сарынова. – Алма-Ата, 1976. – 176с.
188712
  Львов-Анохин Балетные спектакли последних лет / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1972. – 72 с.
188713
  Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина / Ю.И. Слонимский. – Л : Искусство, 1974. – 184 с.
188714
  Портнова Т.В. Балетный театр и изобразительное искусство рубежа 19 - 20 веков (модели взаимодействия) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 146-149.
188715
  Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова / О.И. Куницын. – Москва : Музыка, 1989. – 60 с.
188716
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – М. : Советский композитор, 1960. – 158 с.
188717
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – Л. : Музыка, 1974. – 143 с.
188718
  Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1971. – 302с.
188719
  Карагичева Л.З. Балеты Кара Караева / Л.З. Карагичева. – Москва : Музгиз, 1959. – 88 с.
188720
  Фархадова Р.Д. Балеты Кара Караева : путеводитель / Р.Д. Фархадова. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 54 с.
188721
  Бонч-Осмоловская Балеты Кара Караева "Семь красавиц" и "Тропою грома" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1961. – 90 с.
188722
  Василенко С.Я. Балеты Прокофьева / С.Я. Василенко. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 76 с.
188723
  Катонова С.В. Балеты Р.М. Глиэра / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
188724
  Катонова С.В. Балеты С. Прокофьева / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
188725
  Житомирский Д. Балеты Чайковского / Д. Житомирский. – Москва : Музгиз, 1957. – 111 с.
188726
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 31-38. – ISSN 2311-9896
188727
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 26-34. – ISSN 2313-8505
188728
  Улиг Г. Бали - осторв живых богов / Г. Улиг. – М., 1990. – 254с.
188729
  Бабенко Я. Бали чи знання? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 30-31


  Проблемні питання порядку підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.
188730
  Телевной Игорь Бали. Релакс на блюде - это в Убуде // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 28-35 : фото
188731
  Долгополова С. Бали: прорыв или компромисс? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Двохнедільні дебати на острові Балі (Індонезія) по проблемі змін клімату на Землі
188732
  Гаудримас Ю. Балис Дварионас / Ю. Гаудримас. – М., 1960. – 32с.
188733
   Балис Дварионас. / Гаудримас Ю. – Л., 1989. – 221,1с.
188734
  Самулионис А. Балис Сруога - критик драматургии и театра : Автореф... кандидата филол.наук: / Самулионис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
188735
  Марочко В. Балицький Всеволод Аполлонович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-617-642-388-1


  Всеволод Аполлонович Балицький - радянський діяч, один із керівників органів державної безпеки ВЧК-ОДПУ-НКВС, комісар державної безпеки 1-го рангу (26 листопада 1935), один з організаторів Голодомору.
188736
  Дворянська Ольга Балі. Істи, молитися, кохатися // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 48-53 : фото
188737
  Горобець Марися Балі. Шедевр Азії / Горобець Марися, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 128-140 : фото
188738
   Балінський Борис Іванович (1905-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
188739
  Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник для експертів-криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів , та ін. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 384c. – На обклад. Балістика. Дослідження вогнестрельної зброї. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-01-5
188740
  Коробко Микола Балка Північна Червона як еталон ілюзорного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
188741
  Языкова А.А. Балканам - мир и сотрудничество / А.А. Языкова. – Москва, 1990. – 63 с.
188742
  Старова Л. Балканвавилонци = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
188743
  Чорнолуцька Тетяна Балкани й Кавказ за крок до вибуху // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34. – ISSN 0130-5212
188744
  Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 167-174
188745
  Федоренко К. Балкани: зовнішньополітичний провал Росії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  Як відомо, 16 жовтня в Чорногорії відбулися вибори, на яких перемогла правляча "Демократична партія соціалістів Чорногорії" на чолі з майже незмінним лідером країни Міло Джукановичем. У день виборів чорногорські спецслужби затримали групу з двадцяти ...
188746
  Колесник В.А. Балканизмы в чушмелийском говоре (Бессарабия) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – C. 415-422. – ISSN 2218-0567
188747
  Димчева-Вирчева Димка Николова и др. Балканистика в Украинской ССР : Библиогра. указ., 1917-1980 / АН УССР; Ин-т истории; Болг. акад. наук; Ин-т балканистики; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Сост.: Д. Димчева-Вирчева, Т. А. Балабушевич, М. В. Кирсенко. – Киев : Наука, 1983. – 240с.
188748
  Бур-Марковска Балканите и унгарският пазар през XVIII век. / Бур-Марковска. – София, 1977. – 208с.
188749
  Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
188750
   Балканска слика на светот = Bakan image of the world : зборник од мегународната научна работилница одржана во Скопjе на 5-6 декември 2005 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 524 с. – ISBN 9989-101-66-3
188751
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепость. – 1924. – 335 с.
188752
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Ч. 2 : Действия на II армия срещу съюзниците презъ 1913. – 1925. – 376 с.
188753
  Попов Р. Балканската политика на България 1894-1898 / Р. Попов. – София : Българската Академия на науките, 1984. – 258 с.
188754
  Сапронов А. Балканская кампания (Балканы 1940-1941 гг.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 115-122
188755
  Палоташ Э. Балканская политика Австро-Венгрии и австро-венгерско-русские отношения в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Палоташ Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
188756
  Лалков М Балканская политика на Австро-Унгария / М Лалков. – София, 1983. – 420с.
188757
  Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии / Н.Д. Смирнова. – М., 1969. – 283с.
188758
  Ципис Н.Ф. Балканская рама / Н.Ф. Ципис. – М, 1988. – 267с.
188759
  Бобчев С.С. Балкански студии / С.С. Бобчев. – София : Отпечатъци изъ Болгарска Сбирка, 1914. – 12, 14, 8, 5, 6 с.
188760
  Грачев В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже 18-19 вв. / В.П. Грачев. – М., 1990. – 194с.
188761
  Лунева Ю.В. Балканские войны 1912-1913 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-3864
188762
   Балканские звезды : стихи болг. поэтов, нар. притчи, габров. уловки. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 285 с. : ил.
188763
  Крайнов Л.А. Балканские зори / Л.А. Крайнов, А.С. Крушинский. – Москва, 1981. – 237 с.
188764
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 1] : Международные отношения на Балканах. – 1974
188765
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 2] : Проблемы истории и культуры. – 1976
188766
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 3 : Освободительные движения на Балканах. – 1978
188767
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 4 : Русско-турецкая война 1877-1878гг. и Балканы. – 1978
188768
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 5 : Основные проблемы балканистики в СССР. – 1979
188769
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 6 : Культура народов Балкан в новое время. – 1980
188770
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7 : Сказание о начале славянской письменности. – 1981. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы)
188771
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7а : Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. – 1982
188772
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 8 : Балканские народы и европейские правительства в XVIII - начале XX в. (Документы и исследования). – 1982
188773
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 9 : Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. – 1984. – 432 с.
188774
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 10 : Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII - XX вв.. – 1987. – 264 с.
188775
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 11 : Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции ( XIX - XX вв.). – 1989. – 272 с.
188776
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 13 : Босния, Герцеговина и Россия в 1850-1875 годах: народы и дипломатия (Материалы "Круглого стола" советских и югославских историков / Москва, апрель 1990г.). – 1991. – 196 с.
188777
   Балканские страны. – Москва : Советская энциклопедия, 1946. – 548 с.
188778
  Попов Б.С. Балканские страны (Болгария и Сербия) в 1870-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Б.С. Попов. – Москва, 1952. – 35 с.
188779
  Галкин И.С. Балканские страны в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 39с.
188780
   Балканские страны в новое и новейшее время : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 178 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
188781
  Задорожнюк Э. Балканский "клин": новые вызовы или ростки стабильности? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
188782
  Синица В.И. Балканский вопрос в политике России (1768-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Синица В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 29л.
188783
  Агансон О.И. Балканский вопрос во внешней политике Великобритании (1908-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 93-106. – ISSN 0130-3864
188784
  Тодоров Н. Балканский город XV-XIX веков / Н. Тодоров. – Москва : Наука, 1976. – 516 с.
188785
  Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
188786
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ
Вып. 1. – 1968
188787
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Изд-во АН Молдав. ССР
Вып. 2. – 1970
188788
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3. – 1973
188789
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4. – 1974
188790
  Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского : С прил. 2 карт и пересмотр. в 1909 г. текста турец. конституции / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1910. – XIV, 404 с., 2 л. карт. – Экз. деф., после пер. отсутств. в прил. 1 карт. и пересмотр. в 1909 г. текст Турец. конституции. – Библиогр.: с. 395-404


  Содерж.: Верховники и шляхетство; Сергей Тимофеевич Аксаков; Любовь у "идеалистов тридцатых годов"; Памяти А.И. Герцена; По поводу переписки В.Г. Белинского с невестой; Надеждин и первые критические статьи Белинского; Университетский курс Грановского; ...
188791
   Балканский лингвистический сборник. – Москва : Наука, 1977. – 324 с. – Списки лит. в конце статей
188792
  Виноградов В.Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпохи // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-164. – ISSN 0130-3864
188793
  Меч С.П. Балканский полуостров : Греция, Крит, Турция, Черногория, Сербия,Болгария и Румыния / С.П.Меч. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 169 с.
188794
  Корсун Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Н.Г. Корсун. – М., 1939. – 142с.
188795
  Инфантьев В.Н. Балканский хреберт / В.Н. Инфантьев. – М., 1979. – 368с.
188796
  Христофоров Игорь Балканский эндшпиль : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 80-92 : Фото, карта
188797
  Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура / Н. Драгова. – София, 1992. – 214 с.
188798
  Кендерова С. Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Палеографско и историко-географско изследване / Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев. – София : Народна Библиотека "Кирил и Методий". – (Народна Библиотека "Кирил и Методий")
Част 1 : Палеографско и историко-географско изследване. – 1990. – 199 с.
188799
   Балканско езикознание = Linguistique Balkanique / Българска академия на науките; Българска академия на науките, Институт за български ез-ик. – София : Academie Bulgare des sciences. – ISSN 0324-1653


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
188800
  Асенова П. Балканско езикознание : основни проблеми на Балканския езиков съюз / Петя Асенова. – София : Наука и изкуство, 1989. – 275 с.
188801
   Балканское языкознание : сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 332 с. – Списки лит. в примеч. в конце статей
188802
  Лалков М.Д. Балканското национално-освободително движение през 19 век / М.Д. Лалков. – София, 1982. – 176с.
188803
  Чабанівський М.І. Балканська весна : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 514 с.
188804
  Цибульник В. Балканська політика Євросоюзу провалилася. Лідери ЄС відкинули надії Західних Балкан на євроінтеграцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 5


  "Нічні посиденьки з 17 на 18 жовтня голів держав на саміті Євросоюзу принесли в Скоп"є й Тирану сумну звістку, - перемовини про вступ до ЄС знову відкладено. У столицях регіону з нетерпінням чекали жовтневого саміту ЄС, який мав продемонструвати ...
188805
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ваколюк Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: 174-190 л.
188806
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.02 / Тетяна Олегівна Ваколюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
188807
  Парфіненко А.Ю. Балканський вимір європейської безпеки в світлі геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 222-232. – ISSN 2663-0265
188808
  Коваль Н.Є. Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 106-107
188809
  Логінов Я. Балканський неуспіх словацького головування в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  "Кращої нагоди продемонструвати міжнародну вагу Братислави досі ще ніколи не було, а наступна з"явиться не скоріше ніж після 2030 р.", — так про словацьке головування в Євросоюзі говорять тамтешні дипломати й аналітики. Хоча після набрання чинності ...
188810
  Іщенко Н. Балканський рубіж Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 11


  Росія збільшує губридну присутність у Косові?
188811
  Левада О. Балканський щоденник : записки фронтового літератора Вересень-грудень 1944 р. 3-й Український фронт / О. Левада. – Київ : Українське вид. Політ. літ-ри, 1946. – 87 с.
188812
  Гончар Б.М. Балканські війни 1912-13 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 100-101. – ISBN 966-316-039-X
188813
  Овдієнко І. Балканські війни 1912-1913 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 72-76
188814
  Іжнін І Балканські війни 1912 - 1913 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 133-153. – ISBN 978-617-10-0489-4
188815
  Умланд А. Балканські двері в Євросоюз. Чим корисний для України досвід країн Південно-Східної Європи / А. Умланд, П. Фелінгер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Як Україна може переконати Європейський Союз надати їй перспективу членства і почати переговори про вступ? Багато з тих, хто приймає рішення в Європі, досі не бачать в Україні серйозного кандидата на вступ і не вірять у готовність та/чи здатність її ...
188816
  Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н. е.: погляд з точки зору соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дані античних джерел щодо кельтської навали на Балкани у першій чверті ІІІ ст. до н. е. з позицій соціальної антропології. Особлива увага приділена логістиці та харчовим практикам кельтського війська, соціальним та ...
188817
  Барвінок В.І. Балканські слов"яни в історії Візантії за IV-го хрестового походу / В.І. Барвінок ; Всеукраїнська академія наук. – Киев : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 13 [с.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
188818
  Пономарева Е. Балканы - зона перманентного кризиса? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 108-120. – ISSN 0130-9625
188819
   Балканы в конце ХIХ начале ХХ в : очерки становления нац. государств. и полит. структуры в Юго-Восточной Европе. – Москва : Наука, 1991. – 349 с.
188820
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 2. – 1973
188821
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 3. – 1974
188822
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 4. – 1975
188823
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 6 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1977
188824
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 8 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1979
188825
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 9 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1981. – 144 с.
188826
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 10 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1982. – 160 с.
188827
  Бошкович Б. Балканы и международный империализм / Б. Бошкович. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 149, [2] с.
188828
  Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-31. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется процесс слома регионального порядка на Балканах, базировавшегося на постановлениях Берлинского конгресса 1878 г., и складывание нового баланса сил в Юго-Восточной Европе в результате Балканских войн 1912-1913 гг.
188829
  Зуев Ф.Г. Балканы, Ближний и Средний Восток накануне и в первый период второй мировой войны / Ф.Г. Зуев. – М., 1950. – 28с.
188830
  Сетон-Ватсон Р.В. Балканы, Италия и Адриатическое море : С предисл. авт. для рус. пер. : Пер. с англ / Р.В. Сетон-Ватсон. – Одесса : "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1917. – 94 с., 1 л. карт. : карт. – (Русско-сербская библиотека ; 6)
188831
  Бабаев И. Балкарская баллада : стихи, поэма / Бабаев И. – Москва : Советский писатель, 1974. – 135 с.
188832
   Балкарская народная лирика. – Нальчик, 1959. – 132с.
188833
  Бычков Д.И. Балкарские советские писатели / Д.И. Бычков, В. Пипинис. – Нальчик, 1958. – 120с.
188834
  Мусукаев А.И. Балкарский "тукъум" / А.И. Мусукаев. – Нальчик, 1978. – 172с.
188835
  Хутуев Х.И. Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. (Восстановление автономии балкар. народа) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хутуев Х.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 26л.
188836
  Коков Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь / Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Коков. – Нальчик, 1970. – 171с.
188837
  Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания / М.Б. Гуртуева. – Нальчик, 1974. – 142с.
188838
   Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – 184с.
188839
  Чернов В.И. Балки и плиты на податливом основании, представленном смешанной моделью. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов В.И.; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
188840
  Клубин П.И. Балки и плиты на упругом основании. : Автореф... доктор техн.наук: / Клубин П.И.; Ин-тут механики АН СССР., 1953. – 16 с.
188841
  Доннел Л.Г. Балки, пластины и оболочки / Л.Г. Доннел. – М., 1982. – 567с.
188842
  Амансахатов Ч.А. Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании / Ч.А. Амансахатов, Д.Н. Соболев ; отв. ред. В.Д. Райзер ; Ан ТуркмССР ; Моск. инженер.-строит. ин-т. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 160 с.
188843
  Власов В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. – Москва, 1960. – 492с.
188844
  Грубрін Ю.Л. Балково-яружні форми правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
188845
  Рослий І.М. Балково-яружні форми правобережжя Нижнього Придніпров"я : Окремий відбиток / І.М. Рослий. – Київ : Київський університет, 1956. – 57-66с.
188846
  Гейберг Г. Балкон / Г. Гейберг. – Москва. – 102с.
188847
  Бурмакин Э.В. Балкон без перил / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 431 с.
188848
  Таран Л. Балкон Джульєтти: Зірці Воронці // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 72-81. – ISSN 0208-0710
188849
  Митрофанов Л.И. Балкон для Джульетты / Л.И. Митрофанов. – М, 1989. – 284с.
188850
  Конотопець Н.І. Балкон на глухій стіні : повість / Н.І. Конотопець. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с.
188851
  Панкратова В.А. Баллада / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
188852
  Челноков А.И. Баллада / А.И. Челноков. – М, 1986. – 97с.
188853
  Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века / Ирина Бенатова ; [сост. Д. Бенатов ; предисл. И. Радев]. – Львов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 365, [3] с. : фото. – Библиогр.: с. 220-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-607-764-0
188854
  Эзера Р. Баллада дятлового бора : повесть / Регина Эзера ; пер. с латыш. М.МИхалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 190 с.
188855
  Дарбинян Роза Мовсесовна Баллада как тип текста (на материале современных немецких баллад) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / дарбинян Роза Мовсесовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
188856
  Андреева Е.В. Баллада Мефистофеля : [для сред. и старш. возраста] / Андреева Е.В. – Ленинград : Детская литература, 1965. – 192 с. : ил.
188857
  Алехин В.С. Баллада о бессмертии : стихи и поэма / Василий Алехин ; худож. Н. Семенихин. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1977. – 62 с. : ил.
188858
  Лифшиц В.А. Баллада о блокноте. / В.А. Лифшиц. – Л., 1938. – 75с.
188859
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1967. – 318с.
188860
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – М, 1968. – 303с.
188861
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1972. – 272с.
188862
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1982. – 303с.
188863
   Баллада о большевистском подполье / Е Драбкина, Я, , . – Барнаул, 1984. – 279с.
188864
  Криге Э. Баллада о великом мужестве : Пер. с африкаанс Е. Витковского / Э. Криге. – Москва : Художественная литература, 1977. – 110 с.
188865
  Домрин В.В. Баллада о верности / В.В. Домрин. – Одесса, 1963. – 128с.
188866
  Тамарина Г. Баллада о верности / Г. Тамарина. – Ташкент, 1980. – 131с.
188867
  Ивасюк М.Г. Баллада о всаднике на белом коне : Романы / М.Г. Ивасюк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 446 с.
188868
  Пищенко В.И. Баллада о встречном ветре / В.И. Пищенко. – М, 1989. – 267с.
188869
  Пасков В. Баллада о Георге Хениге: повесть / В. Пасков. – Москва, 1990. – 184с.
188870
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: кн. стихов / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 128с.
188871
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1978. – 31с.
188872
  Никольский Б.Н. Баллада о далеком гарнизоне. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 302с.
188873
  Глухов А.Г. Баллада о десанте / А.Г. Глухов. – М, 1963. – 128с.
188874
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 302с.
188875
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1969. – 208с.
188876
  Рудим В.В. Баллада о дипкурьерах. / В.В. Рудим. – М., 1976. – 126с.
188877
  Рублев Г.Л. Баллада о жизни / Г.Л. Рублев. – Москва, 1957. – 128с.
188878
  Усаев Бекмурад Баллада о жизни / Усаев Бекмурад. – Москва, 1991. – 108 с.
188879
  Новиков Н.Г. Баллада о земле / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1965. – 94с.
188880
  Чокой Г.И. Баллада о камне : поєма / Георге Чокой ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
188881
  Галиев Ш. Баллада о колоколе : стихи / Ш. Галиев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 176 с.
188882
  Древницкий В.Ю. Баллада о комиссаре (И. Дубкове). / В.Ю. Древницкий. – Ужгород, 1967. – 27с.
188883
  Рождественский Р.И. Баллада о красках / Р.И. Рождественский. – М., 1976. – 32с.
188884
  Неверов И.М. Баллада о красоте. / И.М. Неверов. – Одесса, 1968. – 103с.
188885
  Тейтельбойм Дора Баллада о Литл-Роке. / Тейтельбойм Дора. – Москва, 1960. – 38с.
188886
  Амисулашвили Ш. Баллада о любви : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 132 с.
188887
  Флеров Н.Г. Баллада о матросской матери / Н.Г. Флеров. – Москва, 1984. – 254с.
188888
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : Повести. Рассказы / В.А. Монастырев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352с.
188889
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : повести / В.А. Монастырев. – Москва, 1986. – 493с.
188890
  Степаненко В.И. Баллада о моем хлебе / В.И. Степаненко. – Ставрополь, 1974. – 174с.
188891
  Позднякова Л.И. Баллада о мужестве / Л.И. Позднякова. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
188892
  Фере Г.В. Баллада о Никите Изотове / Г.В. Фере. – Москва, 1973. – 120с.
188893
  Урин В.А. Баллада о первой любви / В.А. Урин. – М., 1970. – 159с.
188894
  Ларин В.И. Баллада о первой палатке: Докум. повести, рассказы, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1980. – 382с.
188895
  Лубнин Л.М. Баллада о первом плацдарме / Л.М. Лубнин. – Горький, 1976. – 72с.
188896
  Борзенко С.А. Баллада о песке и крови / С.А. Борзенко. – Москва, 1962. – 63с.
188897
  Курлат И.Б. Баллада о проводах. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1962. – 30с.
188898
  Фархади Р. Баллада о седой весне. / Р. Фархади. – М, 1977. – 95с.
188899
  Вациетис Ояр Баллада о синем ките / Вациетис Ояр. – Москва, 1969. – 208с.
188900
  Каландиа Г. Баллада о собственном сердце : стихи / Гено Каландиа; пер. с груз. М.Кудимовой, М.Акчурина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 174 с.
188901
  Ежов В.И. Баллада о солдате / В.И. Ежов, Г.Н. Чухрай. – Москва, 1960. – 101с.
188902
   Баллада о солдате. – М, 1960. – 36с.
188903
   Баллада о солдате. – М, 1967. – 176с.
188904
  Ежов В. Баллада о солдате / В. Ежов, Г. Чухрай. – Москва, 1994. – 480с.
188905
  Федоров В.И. Баллада о солдатке / В.И. Федоров. – М., 1974. – 278с.
188906
  Попов.Б.Д Баллада о соседе / Попов.Б.Д. – Тула, 1972. – 47с.
188907
  Марков С.Н. Баллада о столетье / С.Н. Марков. – М, 1989. – 332с.
188908
  Шейко И.П. Баллада о строгой доброте / И.П. Шейко. – М, 1963. – 32с.
188909
  Кацнельсон А.И. Баллада о струнах / А.И. Кацнельсон. – Москва, 1983. – 271 с.
188910
  Космач Ц. Баллада о трубе и облаке. / Ц. Космач. – Москва, 1973. – 49с.
188911
  Станцев В.Т. Баллада о хлебе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1970. – 15с.
188912
  Степаненко В.И. Баллада о хлебе / В.И. Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 239 с.
188913
   Баллада о хлебе. – Кишинев, 1979. – 160с.
188914
  Стрелков В.А. Баллада о человеке / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1965. – 64с.
188915
  Грачев Н.Г. Баллада о человеке / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1966. – 112с.
188916
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Л., 1969. – 247с.
188917
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 238с.
188918
  Бжозовский З. Баллада о Чертике / З. Бжозовский. – Москва : Известия, 1988. – 190 с.
188919
  Лубинский С. Баллада о Янушеке / С. Лубинский. – Москва, 1989. – 301с.
188920
  Честнов С.И. Баллада об отце и сыне / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1975. – 143с.
188921
  Некипелов В. Баллада об отчем доме // Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Центр інформації та документації кримських татар, 2000. – № 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – С. 22.
188922
  Пиньоль А.С. Баллада об убывающем кашалоте : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-165. – ISSN 1130-6545
188923
  Акимов И.А. Баллада об ушедших на задание : [Дот: повести] / И.А. Акимов ; [ил.: Н. Михайлов]. – [б. м.] : Молодая гвардия, 1974. – 351 с. : ил.
188924
  Альдекоа И. Баллада реки Мансанарес / И. Альдекоа. – Москва, 1979. – 191с.
188925
  Рошка А. Баллада солнца : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – 66 с.
188926
  Варжапетян В.В. Баллада судьбы / В.В. Варжапетян. – Москва, 1983. – 224с.
188927
  Вучетич В.Е. Баллада фронтового аэродрома / В.Е. Вучетич, В.А. Митрошенков. – Москва, 1975. – 239с.
188928
  Словацький Ю. Балладина : трагедія на 5 дій / Ю. Словацький; пер.та примітки Б. Тена. – Київ : Мистецтво, 1955. – 228 с.
188929
  Белоногова Е.С. Балладное творчество В.А. Жуковского // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 42-46. – ISSN 1680-2721
188930
  Микитюк С.С. Балладовая поэтика Д. Маллета и Т. Кемпбелла в переводах В.А. Жуковского // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 101-105


  "Английская литература конца XVIII - начала XIX вв. была новаторской не только в области содержания, но и в области формы, что представляло огромный интерес для В.А. Жуковского. Именно жанровыми поисками русского поэта 1808-1814 гг., универсальной ...
188931
  Саути Р. Баллады / Р. Саути. – Санкт-Петербург, 1922. – 111с.
188932
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1936. – 328с.
188933
  Высотская О. Баллады / О. Высотская. – Свердловск, 1942. – 16 с.
188934
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1943. – 48с.
188935
  Сарян Г.Б. Баллады / Гегам Сарян ;. – Москва, 1945. – 63 с.
188936
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948. – 136 с.
188937
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 104 с.
188938
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Ленинград, 1955. – 32с.
188939
  Жармагамбетов К. Баллады / Кайнекей Жармагамбетов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 70 с.
188940
  Арань Я. Баллады / Янош Арань. – Будапешт : Корвина, 1962. – 175 с. : ил.
188941
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1965. – 102с.
188942
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 40с.
188943
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1981. – 157с.
188944
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 1. – 1982. – 325 с. : ил. – Миниатюрное издание
188945
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 2. – 1982. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание
188946
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1983. – 367с.
188947
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1984. – 40с.
188948
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 254с.
188949
  Торопыгин В.В. Баллады в прозе / В.В. Торопыгин. – Л, 1969. – 144с.
188950
  Никогда А.А. Баллады Г. А. Бюргера. Вопросы жанра и стиля : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.05 / Никогда А. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
188951
  Устинов В.А. Баллады для любимой и другие стихи и сонеты / В.А. Устинов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 238с. – ISBN 5-268-00216-3
188952
  Кекильбаев А. Баллады забытых лет : роман и повести / А. Кекильбаев. – Москва : Известия, 1979. – 446 с.
188953
  Сельвинский И.Л. Баллады и песни / И.Л. Сельвинский. – М, 1943. – 64с.
188954
   Баллады и песни английского народа. – М.Л., 1942. – 64с.
188955
  Жуковский В.А. Баллады и повести / В.А. Жуковский. – Москва, 1961. – 96с.
188956
  Булычева А.А. Баллады и поэмы / А.А. Булычева. – Львов, 1984. – 70с.
188957
  Рогачев А.А. Баллады и поэмы / А.А. Рогачев. – М., 1986. – 125с.
188958
  Ржевская В.С. Баллады и сказки / Валентина Ржевская. – Хмельницкий : Стасюк Л.С., 2018. – 59, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 53-58. – ISBN 978-617-7590-82-7
188959
  Жуковский В.А. Баллады и стихиотворения / В.А. Жуковский. – Москва, 1990. – 382с.
188960
  По Эдгар Аллан Баллады и фантазии / Эдгар По ; Пер. с англ. [и предисл.] К. Бальмонта. – Москва : Изд. кн. маг. Ф. А. Богданова, 1895. – XIV, [2], 172, [1] с.
188961
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 192 с.
188962
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / Марцелиюс-Теодорас Мартинайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 158 с.
188963
   Баллады о Робин Гуде. – Петербург : Всемирная литература, 1919. – 100 с. – (Всемирная литература ; № 8)
188964
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 95 с. : илл.
188965
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 80 с. : илл. – (Школьная библиотека ; Для восьмилетней школы)
188966
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 60 с. : цв. илл.
188967
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Вост.-европ. рекл. агенство, 1990. – 56 [3] с. : цв. илл.
188968
  Ойфа П.Н. Баллады переднего края / П.Н. Ойфа. – Л., 1985. – 256с.
188969
  Крлежа М. Баллады Петрушки Керемпуха / М. Крлежа. – М, 1986. – 238с.
188970
  Кекильбаев А. Баллады степей : повести / А. Кекильбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 271 с.
188971
  Сунь Цзявень Баллады Т. Шевченко и А. Пушкина: национальная специфика и мировая практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 201-205
188972
  Цветаев Д.В. Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [соч.] Д.В. Цветаева. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1882. – [4], VIII, 138 с. – Отд. оттиск: Филологические записки


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
188973
  Жуковский В.А. Баллады, поэмы и сказки / В.А. Жуковский. – Москва : Правда, 1982. – 367с.
188974
  Эрбен К. Баллады, стихи, сказки / К. Эрбен. – М, 1948. – 304с.
188975
  Жуковский В.А. Баллады. = Хомяков А.С. Стихотворения / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1907. – 269+99с.
188976
  Жуковский В.А. Баллады; Наль и Дамаянти; Рустем и Зораб; Дневники; Письма. / В.А. Жуковский. – М., 1987. – 477с.
188977
  Аппазов Р.Ф. Баллистика упраляемых ракет дальнего действия / Аппазов Р.Ф., Лавров С.С., Мишин В.П. – Москва : Наука, 1966. – 307 с. : черт. – Библиогр. в конце кн. (13 назв.)
188978
  Татарченко А.Е. Баллистическая ракета / А.Е. Татарченко. – М., 1961. – 78с.
188979
  Марченко И.С. Баллистическая экспертиза: возможности и значение // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73-76. – ISBN 978-966-419-268-9
188980
   Баллистические и диффузионные компоненты динамических спектров космических лучей сверхвысоких энергий от близких транзиентных источников / Ю.И. Федоров, Р.Б. Гнатык, Б.И. Гнатык, Ю.Л. Колесник, Б.А. Шахов, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 3 (189). – С. 3-25. – ISSN 0233-7665
188981
  Бургесс Э. Баллистические ракеты дальнего действия. / Э. Бургесс. – М., 1963. – 256с.
188982
   Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – Москва : Наука, 1974. – 344 с.
188983
  Гейдаров П.Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный научный семинар // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (372). – С. 162-167. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит использование индексов цитирований и импакт факторов. В дополнение к общей аттестации научных работников ...
188984
  Крат В.А. Баллонная астрономия / В.А. Крат, Л.М. Котляр. – Ленинград : Наука, 1972. – 89 с.
188985
  Кудрявцев С М. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов при изучении гуманитарных дисциплин. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы существующие балльно-рейтинговые системы оценки работы студентов, выявлены положительные и отрицательные стороны таковых. Рассмотрены особенности гуманитарных дисциплин и определены требования к балльно-рейтинговой системе оценки с ...
188986
  Новикова Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы введения балльно-рейтинговой оценки в вузах. Выявлены ее функции в процессе подготовки современного специалиста. Показано влияние оценки на обучение и личностное развитие студента при условии ее адекватности и ...
188987
  Боринский Ю.Н. Балльно-рейтинговая система в преподавании биохимии / Ю.Н. Боринский, В.А. Румянцев, В.В. Жигулина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государственной медицинской академии на основе балльно-рейтинговой системы. Последняя позволяет сформировать у студента нравственные качества (в том числе честность и порядочность) и ...
188988
   Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц. / И. Александров, А. Афанасьева, Э. Сагитова, В. Строкина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-28. – ISSN 0869-3617


  Уфимский гос. авиационный тех. ун-т.
188989
  Замолоцких Е.Г. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов вуза / Е.Г. Замолоцких, Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 131-138. – ISSN 2073-8536


  В статье обсуждаются вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов. Авторы приводят различные подходы к пониманию вузами содержания, цели, задач системы. Приводятся виды рейтингов, виды контроля и формы их ...
188990
  Зыков В.Н. Балльно-рейтинговая систма оценки знаний. Из опыта Российского университета дружбы народов. / В.Н. Зыков, Е.В. Станис, Е.Н. Огородникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С. 42-44. – ISSN 1726-667Х
188991
  Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльно-рейтинговых систем оценивания индивидуальных достижений студентов.
188992
  Гасанов Р.М. Баловень века / Р.М. Гасанов. – М., 1990. – 190с.
188993
  Эйве М. Баловень Каиссы: Х.Р.Капабланка, 1888-1942. / М. Эйве, Л. Принс. – М., 1990. – 302с.
188994
  Дрилинга А. Баловень судьбы : роман / А. Дрилинга. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240 с.
188995
  Попов М.М. Баловень судьбы : Повести и рассказы / М.М. Попов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 269с.
188996
  Костюкович А. Баловень судьбы // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 8. – С. 30-33.


  Н. Басков
188997
  Дейч Л.Г. Баловень судьбы (С.М. Кравчинский) / Лев Дейч ; с прил. ст. В.И. Засулич. – Петроград : Гос. изд-во, 1919. – 64 с. : 1 портр.
188998
   Баловни судьбы : три скандинавские повести. – Москва : Прогресс, 1981. – 496с.
188999
  Фазыл Ю.О. Балогардон / Ю.О. Фазыл. – Ташкент, 1958. – 58 с.
189000
  Тарабаров С.О. Балонна дилатація при хірургіччному лікуванні пілородуоденального стенозу виразкового генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тарабаров Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,