Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
185001
  Онушкин В.Г. "Атомный бизнес" американских монополий / В. Онушкин. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 143 с.
185002
  Медведев Ж. "Атомный проект СССР": те, о ком никто не оставил воспоминаний // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "Мы продолжаем публикацию глав из новой книги выдающегося советского и российского ученого и диссидента Жореса Медведева «Опасная профессия». В очередной — 103-й — главе автор рассказывает о первой атомной катастрофе в СССР, во многих деталях ...
185003
  Вєтрович А. "Атошні" джентльмени удачі, або ОРДЛОвський пенсійний туризм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 1, 11


  "... Істотне підвищення пенсій в Україні відчутно підвищило соціальний статус літніх людей. Особливо тих, хто трудився за списком №1 (особливо небезпечні виробництва), а це, перш за все, вугільники, які мають підземні професії. Шахтарів-пенсіонерів в ...
185004
  Ландяк О. "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 213-223. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті проведено концептуальний аналіз “аудіовізуального мистецтва” в сучасному мистецтвознавчому дискурсі, розглянуто специфіку його денотативного поля та визначні типологізації у нинішньому пострадянському і західному суспільствах. Досліджено ...
185005
  Ковальков О.Л. "Афганське питання" в роботі Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН у січні 1980 р. // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 81-93. – ISBN 978-966-981-185-1
185006
  Бутусов Ю. "Афганці" Майдану: вимога одна - повне перезавантаження влади : інтерв"ю з Ігорем Івженко, уповноваженим представником "афганців" Майдану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 3


  Підрозділ ветеранів-"афганців" - одна з найбільш згуртованих і організованих частин сил самооборони на Євромайдані. Останніми днями "афганці" стали відомі своєю ініціативою вести переговори з силовиками про повернення захоплених владою політичних ...
185007
  Никитюк Е.В. "Афинская полития" Псевдо-Ксенофонта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 23-33. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
185008
  Кумінова К. "Афінський сюжет" в античних біографіях Анахарсіса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-42. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
185009
   [Афанасій Рогович] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 12. – ISBN 966-7060-92-6
185010
  Достоевский Ф.М. [Афоризмы, парадоксы и избранные мысли русских писателей] / Ф.М. Достоевский. – Москва : Типо-лит. А.В. Васильева и К*, 1903. – 46 с., 1 л. портр. – Экз. № 74969, дефектный, отсутств.: обл., тит. л., с. 1-16. – (Афоризмы, парадоксы и избранные мысли русских писателей : [в 7 вып.] / собр. М.С. ; Вып. 4 ; Ф.М. Достоевский)
185011
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1983. – 296 с.
185012
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1986. – 242 с.
185013
  Чупров Владимир Атомная энергетика: за ... и против : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
185014
  Тимонов Андрей Атомная энергетика: за... : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
185015
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 4. – 2008
185016
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 5. – 2008
185017
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 6. – 2008
185018
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 1. – 2008
185019
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 2. – 2008
185020
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 3. – 2008
185021
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 4. – 2008
185022
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 5. – 2008
185023
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 6. – 2008
185024
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 5. – 2010
185025
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 6. – 2010
185026
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 1. – 2011
185027
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 2. – 2011
185028
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 3. – 2011
185029
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 4. – 2011
185030
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 5. – 2011
185031
  Репецький С.П. Атомне впорядкування сплаву Cu[нижній індекс 2]MnAl / С.П. Репецький, Р.О. Яремко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 417-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули для обчислення параметрів далекого порядку потрійного сплаву Cu[нижній індекс 2]MnAl з ефектом пам"яті форми. Виконано рентгенографічні дослідження кристалічної структури, фазового складу та побудовано температурні залежності ...
185032
  Клігман Ф.І. Атомне ядро / Ф.І. Клігман. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1937. – 112 с.
185033
  Корсунський М.І. Атомне ядро / М.І. Корсунський. – Київ, 1952. – 396 с.
185034
  Балль К.Г. Атомний вогонь над океаном / К.Г. Балль, Л. Вайзе. – К, 1962. – 253с.
185035
  Дилов Л. Атомният човек / Л. Дилов. – С., 1958. – 300с.
185036
  Вінграновський М.С. Атомні прелюди : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 118 с.
185037
  Столярова И.А. Атомно-абсорбционная спектрометрия при анализе минерального сырья / И.А. Столярова, М.П. Филатова. – Л., 1981. – 152с.
185038
  Славин У. Атомно-абсорбционная спектроскопия / У. Славин. – Л., 1971. – 294с.
185039
  Николаев Г.И. Атомно-абсорбционная спектроскопия в исследовании испарения металлов / Г.И. Николаев, А.И. Немец. – М., 1982. – 151с.
185040
  Мурадов В.Г. Атомно-абсорбционная спектроскопия в термодинамических исследованиях / В.Г. Мурадов. – Ульяновск, 1975. – 75с.
185041
  Гончарова Надежда Николаевна Атомно-абсорбционное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гончарова Надежда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 26л.
185042
  Юделевич И.Г. Атомно-абсорбционные определения благородных металлов / И.Г. Юделевич, Е.А. Старцева. – Новосибирск, 1981. – 160с.
185043
  Обухов А.И. Атомно-абсорбционный анаилз в почвенно-биологических исследованиях / А.И. Обухов, И.О. Плеханова. – М., 1991. – 183с.
185044
   Атомно-абсорбционный анализ : обзор : методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
Вып. 10. – 1965. – 196 с. : ил., 59 ил.
185045
  Львов Б.В. Атомно-абсорбционный анализ / Б.В. Львов. – Москва : Наука, 1966. – 392 с.
185046
  Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. – Ленинград : Химия, 1983. – 144 с.
185047
   Атомно-абсорбционный анализ промышленных материалов и сырья : материалы семинара : спектральный анализ - атомно-абсорбционный метод : сборники. – Москва : МДНТП, 1976. – 205 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
185048
  Немец Анатолий Михайлович Атомно-абсорбционный метод определения давления насыщенных паров металлов в условиях повышенных температур : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Немец Анатолий Михайлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
185049
  Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А.А. Пупышев. – Москва : Техносфера, 2009. – 784 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 742-782. – (Серия "Мир химии"). – ISBN 978-5-94836-231-1


  Рассмотрены теоретические основы атомно-абсорбционного спектрального анализа, основные схемы измерений с использованием селективных источников света и ламп с непрерывным спектром, принципы действия и характеристики главных блоков атомно-абсорбционных ...
185050
  Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ с применением графитовой кюветы для испарения веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Львов Б.В.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1962. – 22л.
185051
  Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ / М.Э. Брицке. – М., 1982. – 223с.
185052
  Грицик Н.О. Атомно-абсорбційне визначення алюмінію у природних водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 144
185053
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення кобальту в жароміцних бронзах і хромелі / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблена методика атомно-абсорбційного визначення кобальту в сплавах на основі міді і нікелю з використанням низькотемпературного пропан-бутан-повітряного полум"я. Для усунення депресуючого впливу елементів основи на абсорбцію кобальту в розчин ...
185054
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення марганцю в кольорових сплавах = хімія / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 17-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
185055
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення міді і нікелю в кольорових сплавах з використанням малочутливих резонансних ліній / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 41-45. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення міді (1-70%) і нікелю (1-20%) в кольорових сплавах з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я та менш чутливих спектральних ліній для цих елементів: для міді - 249,2 нм і для нікелю - 351,5 нм. ...
185056
  Кловак В.О. Атомно-абсорбційне визначення свинцю з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням Pb / В.О. Кловак, С.О. Лелюшок // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 16
185057
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення свинцю і кадмію в природних водах / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Архаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-17. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено вплив катіонних і аніонних компонентів природних вод на визначення свинцю та кадмію атомно-абсорбційним методом з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я. Розроблено методику визначення свинцю і кадмію в маломінералізованих природних ...
185058
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення срібла у сплавах міді / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-21. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення срібла (0,0001-0,02%) в сплавах на основі міді з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я.
185059
  Жуйкова А.О. Атомно-абсорбційне визначення хрому (VI) з попереднім концентруванням на ЧАС-СГ / А.О. Жуйкова, М.В. Іщенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 148
185060
  Лорія Марина Геннадіївна Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Лорія М.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
185061
  Кацков Д.А. Атомно-абсорционный анализ геологических образцов. / Д.А. Кацков, Н.А. Орлов. – Апатиты, 1990. – 105с.
185062
   Атомно-абсорційний метод аталізу. – Киев, 1997. – 22с.
185063
   Атомно-водородная энергетика и технология. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1979. – 245 с.
185064
   Атомно-водородная энергетика и технология = Nuclear-hydrogen energy and technology : сборник статей. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1979. – 224 с. : 109 ил., 29 табл. – Библиогр. в конце статей
185065
   Атомно-водородная энергетика и технология = Nuclear-hydrogen energy and technology : сб. статей. – Вып. 3. – Москва : Атомиздат, 1980. – 269 с. : ил. – Библиогр. : с. 266-267 (62 назв.)
185066
   Атомно-водородная энергетика и технология = Nuclear-hydrogen energy and technology : сб. ст. – Вып. 4. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 199 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
185067
   Атомно-водородная энергетика и технология = Nuclear-hydrogen energy and technology : сб. ст. – Вып. 5. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 236 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
185068
   Атомно-водородная энергетика и технология.. – М.
1. – 1978. – 245с.
185069
  Крылов В.Д. Атомно-кристаллическая структура ферромагнитных порошков карбонильного железа... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крылов В.Д.; Петрозавод. гос. ун-тет. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
185070
  Никитин Е.Е. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1988. – 304с.
185071
  Бажов А.С. Атомно-обсорбционное определение золота и сопутствующих ему элементов и минеральном сырье : Автореф... канд.хим.наук: 020002 / Бажов А.С.; МВССО КазССР Каз. гос. ун-т. – Алма ата, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.11-12
185072
  Цалев Д.Л. Атомно-обсорбционное определение микропримесей с предварительным концентрированием их экстракцией : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Цалев Д. Л,; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 18л.
185073
  Рудник В.А. Атомно-объемный метод в применении к метасоматическому минерало- и породообразованию / В.А. Рудник. – Ленинград : Недра, 1966. – 120с.
185074
   Атомно-сорбційне визначення срібла в природних водах в полім"ї пропан-бутан-повітря / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Архаров, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 75-81. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення срібла в природних водах з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я. Досліджено вплив катіонних компонентів природних вод визначення срібла. Співставлені дані з його визначення атомізацією в ...
185075
  Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ / А.Н. Зайдель. – Москва : Наука, 1980. – 187с.
185076
  Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ / А.Н. Зайдель. – Л., 1983. – 126с.
185077
  Иойрыш А.И. Атомное законодательство капиталистических стран / А.И. Иойрыш, А.Б. Чопорняк. – М, 1990. – 319с.
185078
  Колубаев Александр Викторович Атомное и магнитное упорядочение в сплавах с гранецентрированой кубической решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колубаев Александр Викторович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
185079
  Бабанова Елена Николаевна Атомное и магнитное упорядочение твердых растворов (Fe 1-xMn x) Si : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Бабанова Елена Николаевна; МВССО РСФСР Урал полит. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1975. – 24л.
185080
  Верещагин Ю.А. Атомное и магнитное упорядочение твердых растворов на основе низшего силицида железа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Верещагин Ю.А.; Уралю гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 20л.
185081
   Атомное и магнитное упорядочение тройных трвердых растворов палладий-железо-золото : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Карпов Ю. Г,; Карпов Ю. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1979. – 20л.
185082
  Греков Ф.Ф. Атомное и электронное строение кристаллов / Ф.Ф. Греков. – Л., 1977. – 64с.
185083
  Шипилов И.Ф. Атомное оружие : сб. ст. / На обороте тит. л. ред.-сост.: И.Ф. Шипилов, Н.Г. Коньков. – Москва : Воениздат, 1954. – 208 с. : ил. ; 1 л. табл.
185084
  Шипилов И.Ф. Атомное оружие : сб. статей / На обороте тит. л. ред.-сост.: И.Ф. Шипилов, Н.Г. Коньков. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1955. – 344 с. : ил. ; 1 л. "Периодич. система элементов ..."
185085
  Кононенко А.А. Атомное оружие в военных планах США. / А.А. Кононенко. – М., 1957. – 79с.
185086
  Микше Ф.О. Атомное оружие и армия / Ф.О. Микше. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 239 с.
185087
  Науменко И.А. Атомное оружие и противоатомная защита / И.А. Науменко. – Киев, 1955. – 32с.
185088
  Глушко А.П. Атомное оружие и противоатомная защита / А.П. Глушко. – М, 1958. – 391с.
185089
  Никитина Н.В. Атомное распределение и его влияние на сопротивление движению дислокации в твердых растворах с произвольным числом компонентов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 14л.
185090
  Кравцова Н.Ф. Атомное рассеяние рентгеновских лучей и электронная плотность некоторых переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кравцова Н.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1963. – 14 с.
185091
  Томашпольский Ю.Я. Атомное строение, электрические и магнитные свойства некоторых перовскитных сегнетомагнетиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Томашпольский Ю.Я.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
185092
  Репина Наталия Михайловна Атомное упорядочение сплавов Fe-Co в монокристаллических пленках и его влияние на магнитные свойства пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Репина Наталия Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
185093
   Атомное ядро = Проблемы новейшей физики : сборник докладов 1 Всесоюзной ядерной конференции. – Ленинград ; Москва : Гос. техн.-теоретисеское из-во
Вып. 24 : Проблемы новейшей физики / под общ. ред. А.Ф. Иоффе, С.И. Вавилова и др. – 1934. – 227 с.
185094
  Корсунский М.И. Атомное ядро / М.И. Корсунский. – Москва ; Ленинград, 1949. – 309 с.
185095
  Корсунский М.И. Атомное ядро / М.И. Корсунский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1952. – 374 с.
185096
  Гинзбург В.Л. Атомное ядро и его энергия / В.Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1946. – 63 с.
185097
  Гамов Г.А. Атомное ядро и радиоактивность / Г.А. Гамов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 80 с.
185098
  Иоффе А.Ф. Атомное ядро сегодня / А.Ф. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1934. – 37с.
185099
   Атомной энергетике - 30 лет : сб. докл. науч.-техн. конф., г. Обнинск, 27-28 июня 1954 г. – Обнинск : ФЭИ, 1984. – 157 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
185100
   Атомной энергетике XX лет : (ХХ-летию первой в мире атом. электростанции в г. Обнинске посвящается) / А.П. Александров, В.М. Абрамов, П.И. Алещенко, И.Д. Морохов; [А.П. Александров, В.М. Абрамов, П.И. Алещенко, И.Д. Морохов ; редкол.: И.Д. Морохов (пред.) и др. ; послесл. А.П. Александрова]. – Москва : Атомиздат, 1974. – 215 с., [8] л. ил. : ил.
185101
  Захарова М.И. Атомнокристаллическая структура и свойства металлов и сплавов. / М.И. Захарова; Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 215с.
185102
  Лебедев И.В. Атомную энергию -- на благо народа / И.В. Лебедев. – Москва, 1956. – 78с.
185103
  Миров Я.Ц. Атомную энергию - для дела мира / Я.Ц. Миров. – Москва, 1955. – 32с.
185104
  Лисневкий Ю.И. Атомные веса и возникновение ядерной физики / Ю.И. Лисневкий. – М., 1984. – 255с.
185105
  Устьянцев В.А. Атомные выходят на орбиту. / В.А. Устьянцев. – М., 1979. – 224с.
185106
  Губарев В.С. Атомные города / В.С. Губарев. – М, 1968. – 128с.
185107
  Каминский М. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла : пер. с англ. / М. Каминский. – Москва : Мир, 1967. – 506 с.
185108
   Атомные и молекулярные процессы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1964. – 777 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
185109
  Дохнер Р.Д. Атомные конфигурации и взаимодействие дефектов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Дохнер Р.Д.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М., 1971. – 24л.
185110
  Быховский И.А. Атомные подводные лодки / И.А. Быховский. – Л, 1957. – 78с.
185111
   Атомные процессы : [сб. ст.]. – Рига : Зинатне, 1975. – 140 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце ст.
185112
  Арифов У.А. Атомные системы и аннигиляция позитронов / У.А. Арифов, П.У. Арифов, Р.М. Гатауллин и др. ; под ред. У.А. Арифова, П.У. Арифова ; (АН УзССР, Ин-т электроники). – Ташкент : Фан, 1972. – 268 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце глав
185113
  Фриш С.Э. Атомные спектры / С.Э. Фриш. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 436 с.
185114
  Герцберг Г.Е. Атомные спектры и строение атомов : Пер.с англ. / Г.Е. Герцберг. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 279 с.
185115
  Лембра Ю.Я. Атомные спектры: некоторые методические приемы и примеры : пер. с эст. / Ю.Я. Лембра. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1985. – 78 с.
185116
   Атомные столкновения в газах и на поверхности твердого тела. – Ташкент : Фан, 1988. – 178, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 166-177 (240 назв.). – ISBN 5-648-00073-1
185117
  Кумахов М.А. Атомные столкновения в кристаллах / М.А. Кумахов, Г. Ширмер. – Москва : Атомиздат, 1980. – 192 с.
185118
  Смирнов Б.М. Атомные столкновения и элементарные процессы в плазме / Смирнов Б.М. – Москва : Атомиздат, 1968. – 364 с. – Библиогр. в конце глав
185119
  Добродеев Н.А. Атомные столкновения с передачей возбуждения и оптические явления : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Добродеев Н.А.; Моск.инж-физ.ин-т. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
185120
  Ананьев Е.П. Атомные установки в энергетике : (Реактор. установки и пробл. преобраз. тепла в электроэнергию на АЭС) / Ананьев Е.П. ; под ред. Г.Н. Кружилина. – Москва : Атомиздат, 1978. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 185-188 (67 назв.)
185121
  Елкин А.С. Атомные уходят по тревоге / А.С. Елкин. – Москва, 1972. – 286с.
185122
  Елкин А.С. Атомные уходят по тревоге : Докум. повесть / А.С. Елкин. – Москва, 1984. – 271с.
185123
  Мясников Л.Л. Атомные часы / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Знание, 1962. – 55 с.
185124
  Михалев Б.Н. Атомные электрические станции / Б.Н. Михалев. – Л, 1963. – 52с.
185125
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 384 с.
185126
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 359 с.
185127
   Атомные электрические станции : сб. ст. – Вып. 1. – Москва : Энергия, 1977. – 223 с.
185128
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 360 с.
185129
   Атомные электрические станции : сб. ст. – Вып. 2. – Москва : Энергия, 1979. – 230 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
185130
   Атомные электрические станции : сб. ст. – Вып. 3. – Москва : Энергия, 1980. – 232 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
185131
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции : учеб. для вузов по спец. "Атом. электростанции и установки", "Пр-во и монтаж оборуд. АЭС", "Автоматизация теплоэнерг. процессов"]. / Т.Х. Маргулова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 304 с.
185132
  Игнатенко Е.И. Атомные электрические станции : сб. ст. : спец. выпуск / Под общ. ред. Е.И. Игнатенко ; ВНИИ по эксплуатации атом. электростанций НПО "Энергия". – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 240 с. : ил.
185133
  Монахов А.С. Атомные электрические станции и их технологическое оборудование : [учеб. пособие для энерг. и энергостроит. техникумов] / А.С. Монахов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 224 с. – Библиогр.: с. 219
185134
  Афанасьев Игорь Атомные электроходы : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 28-36 : Іл.
185135
  Канаев А.А. Атомные энергетические установки. / А.А. Канаев. – Л, 1961. – 428с.
185136
  Фриш С.Э. Атомные ядра и спектры / С.Э. Фриш. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 95 с.
185137
  Селинов И.П. Атомные ядра и ядерные превращения / И.П. Селинов, 1951. – 348 с.
185138
  Воронцова Е.Р. Атомный вес / Е.Р. Воронцова. – Москва, 1984. – 96с.
185139
  Бибергаль А.В. Атомный взрыв и некоторые вопросы противоатомной защиты. / А.В. Бибергаль, У.Я. Маргулис. – М., 1958. – 72с.
185140
  Зинов В.Г. Атомный захват отрицательных мюонов в веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3080 / Зинов В.Г.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.8-9
185141
  Аллен Д. Атомный империализм / Д. Аллен. – Москва, 1952. – 356с.
185142
   Атомный механизм разрушения : материалы Международной конференции по вопросам разрушений, состоявшейся в апреле 1959 г. в Свампскотте (США). – Москва : Металлургизхдат, 1963. – 661 с.
185143
  Данковский А. Атомный папа // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2017. – № 12 (162), декабрь. – С. 68-71


  Нобелевский лауреат по физике Энрико Ферми.
185144
  Матысина З.А. Атомный порядок и свойства сплавов / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1981. – 112с.
185145
   Атомный практикум : учеб. пособ. для студ. физ. фак-та. – 3-е изд. – Москва : Изд-во МГУ
Ч. 1. – 1972. – 436 с.
185146
   Атомный практикум. – 6-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 390 с.
185147
  Стриганов А.Р. Атомный спектр и энергетические уровни нейтрального атома плутония : справочник / А.Р. Стриганов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 47с.
185148
  Кюрегян С.К. Атомный спектральный анализ нефтепродуктов / С.К. Кюрегян. – М., 1985. – 319с.
185149
  Амусья М.Я. Атомный фотоэффект / Амусья М.Я. – Москва : Наука, 1987. – 272 с., ил. – Библиогр.: С. 265-270
185150
  Бонч-Осмоловская Атомный фотоэффект в области гамма-лучей / Бонч-Осмоловская. – Москва ; Ленинград, 1959. – 50 с.
185151
   Атомове впорядкування та енергетичний спектер графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.А. Скотников // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 10. – С. 1307-1315. – ISSN 1024-1809
185152
  Спичкин В.А. Атомоход идет к полюсу / В.А. Спичкин, В.А. Шамонтьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 144с.
185153
  Перельман А.И. Атомы-спутники / А.И. Перельман. – М., 1990. – 174с.
185154
  Перрен Ж. Атомы : пер. с фр. / Ж. Перрен. – Москва : Госиздат, 1922. – 254 с.
185155
   Атомы "глазами" электронов: (актуальные проблемы физики) : [сборник : переводы]. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; 3/1988 ; Физика)


  Электронные микроскопы
185156
  Бокштейн Б.С. Атомы блуждают по кристаллу / Б.С. Бокштейн. – Москва : Наука, 1984. – 208 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 28)
185157
   Атомы в астрофизике : пер. с англ. / Д.Р. Бейтс, Ф.Г. Берк, А. Далгарно, Ж. Дюбо; [Д.Р. Бейтс, Ф.Г. Берк, А. Далгарно, Ж. Дюбо] ; под ред. [и с предисл.] Ф.Г. Берка, В. Эйснера, Д. Хаммера, И. Персиваля ; перевод с англ. Л.П. Преснякова, Ю.И. Гальперина ; под ред. Л.А. Вайнштейна. – Москва : Мир, 1986. – 348 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
185158
  Перельман А.И. Атомы в природе : Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1965. – 191с.
185159
  Джонс Г.О. Атомы и Вселенная : рассказ о современных взглядах на строение вещества и Вселенной / Г.О. Джонс. – Москва, 1961. – 254 с.
185160
  Лэпп Р.Э. Атомы и люди / Р.Э. Лэпп. – Москва, 1959. – 287 с.
185161
  Кириллов-Угрюмов и др. Атомы и мезоны / и др. Кириллов-Угрюмов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
185162
  Роксби Кокс Атомы и молекулы : Учебное пособие для дополн.образования / Роксби Кокс, М. Парсондейдж; Пер.с англ.И.И.Викторовой. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00409-7
185163
  Лукашев К.И. Атомы и наша планета / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1965. – 94с.
185164
  Сергеев Александр Атомы и пустота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 102-108 : фото
185165
  Бронштейн М.П. Атомы и электроны / М.П. Бронштейн. – Москва : Наука, 1980. – 151 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 1)
185166
  Мельников Н.И. Атомы меди и серебра, стабилизированные в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.046 / Мельников Н.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
185167
  Комиссаров М.А. Атомы на службе человека / М.А. Комиссаров. – Горький, 1956. – 106с.
185168
  Гарднер Дж. Атомы сегодня и завтра / Дж. Гарднер. – М, 1979. – 144с.
185169
  Трухин М.И. Атомы серебра в вакууме и кристаллических инертных газах. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 50с.
185170
  Трухин М.И. Атомы серебра в полярных матрицах. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 50с.
185171
  Ферми Л. Атомы у нас дома : пер. с англ. / Л. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 328 с.
185172
  Аллер Л.Х. Атомы, звезды и туманности : пер. с англ. / Л.Х. Аллер ; пер. с англ. И.С. Щербиной-Самойловой. – Москва : Мир, 1976. – 352 с. : ил.
185173
  Гольдберг Л. Атомы, звезды и тумманости : пер. с англ. / Л. Гольдберг, Л. Аллер. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 293 с.
185174
  Чулановский В.М. Атомы, молекулы и их спектры : Стенограмма публичной лекции / В.М. Чулановский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1952. – 35с.
185175
  Бронштейн М.П. Атомы, электроны, ядра / М.П. Бронштейн. – Ленинград ; Москва, 1935. – 363 с.
185176
  Давыдов А.С. Атомы. Ядра. Частицы / А.С. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 215с.
185177
  Содов Ц. Атомын энергийг улс ардын аж ахуйд хэрэглэх. / Ц. Содов, Н. Норов. – Клаанбаатар, 1981. – 102с.
185178
  Богданова Светлана АТОР - за новый порядок : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15 : Фото
185179
  Ульянов Н. Атосса : (Поход Дария в Скифию) / Николай Ульянов. – Москва : Новая книга, 1993. – 567 с. – В изд. также: Император / Георг Эберс
185180
  Городенська К. Атошник чи атовець? // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 127. – ISSN 0201-419


  "Антитерористична операція спричинила появу пов’язаних із нею слів. Спочатку утворили специфічну ініціальну абревіатуру АТО, у якій поєднали перші звуки префікса анти- прикметника терористична та іменника операція. Згодом з’явилися однослівні назви ...
185181
  Миронов С.М. АТР - важный приоритет внешней политики России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 2-4. – ISSN 0321-5075
185182
  Копылов О. АТР и мы. Будущее политического и экономического сотрудничества России с Юго-Восточной Азией // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
185183
  Гринасюк А.Р. Атрактивність ландшафтів Шацько-Любомльського рекреаційного району // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 153-165. – ISSN 2308-135X
185184
  Лагода О.М. Атрактивність негативних ідентичностей гламуру в XX столітті / О.М. Лагода, В.В. Будяк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 142-153. – ISSN 2415-8151
185185
  Явкін В.Г. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області / В.Г. Явкін, Я.В. Кирпушко, А.В. Морар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
185186
  Романюк І.В. Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романюк Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 146 арк. – Додатки: арк. 143-146. – Бібліогр.: арк. 6-8, 123-142 та в додатках: арк. 143-145
185187
  Романюк І.В. Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романюк Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
185188
   Атракціони з підвищеною небезпекою у Запоріжжі // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3
185189
  Резніков А.В. Атрибут покарання злочинців згідно з законами магдебурзького права та практика його застосування в судових установах України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.176-184


  XVII-XVIII століття
185190
  Татьянченко Н.Ф. Атрибут як смисловий компонент у межах простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 76-80
185191
  Левченко О. Атрибут, прототип, стереотип у фразеологічній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 338-346. – ISBN 966-581-481-8
185192
  Іскорко-Гнатенко Атрибути вшанування пам"яти Т. Шевченка в Університеті його імені // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 21-22. – ISBN 978-617-7442-69-0
185193
  Пошивайло М. Атрибути гончарної культури у фольклорно-ігровій традиції українців ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 415-425


  У статті проаналізовано окремі твори українського дитячого ігрового фольклору, пов’язаний із гончарною культурою, прослідковано його зв.язок з традиційним побутом і одним із найдавніших в Україні виробничим заняттям. З"ясовано джерела походження деяких ...
185194
  Долгоновська Л. Атрибути етнічності в сучасній інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню іманентних ознак етнічності, закладених в основу механізмів її збереження. Виходячи з цього, розкривається зміст етнічної ідентичності як складного соціокультурного явища. The article is devoted to the clarification of ...
185195
  Ланг Рейн Атрибути національної культури / спілкувався Олександр Пагіря // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Міністр культури Естонії про культурне підприємництво як найдинамічніший сектор естонської економіки.
185196
  Литвин В.С. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти : монографія / Віталій Литвин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 635, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 491-553 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0449-8
185197
  Ткаченко С.А. Атрибути ядра генеральних і проміжних результуючих показників та критеріїв оцінки господарської дієвості функції інтегрованого економічного аналізу й оцінки / С.А. Ткаченко, О.М. Потишняк, Є.С. Полякова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
185198
  Комар Ю.М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 26-37. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
185199
  Пустовгар С.А. Атрибутивна оцінка методичних підходів до діагностики неплатоспроможності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 99-103. – ISSN 2075-4892
185200
  Козоріз О.П. Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 151-161


  У статті досліджуються атрибутивні словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови, висвітлено їх структурно-семантичні особливості та частотні характеристики, запропоновано класифікаційні схеми.
185201
  Супрун Л. Атрибутивні актуалізатори донцовського концепту "держава" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 292-304. – ISSN 2078-1911
185202
  Зелена Ю.Л. Атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Зелена Юлія Любомирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 199-216
185203
  Кульбабська О. Атрибутивні конструкції як засіб вторинної предикації в поліпропозитивному простому реченні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
185204
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 292-299. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
185205
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості самотності особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 2 (6). – С. 71-88. – ISSN 2226-4078
185206
  Титаренко Т. Атрибутивні характеристики життєвих завдань особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Життєві завдання є способами структурування персонального майбутнього. До їхніх атрибутивних властивостей належать змістовність, результативність, новизна, адекватність. Адекватність завдань передбачає їхню реалістичність і конструктивність. ...
185207
  Жданенко С.Б. Атрибутивність та модальність відповідальності в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 52-64. – (Серія: Філософія ; № 1 (36)). – ISSN 2075-7190
185208
  Ковальчук Н.Г. Атрибутивно-субстантивные словосочетания с зависимым существительным в английском языке и их соответствия в татарском. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.20 / Ковальчук Н.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
185209
  Сихарулидзе Г.Б. Атрибутивное обособление, выраженное прилагательным, в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сихарулидзе Г.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 31л.
185210
  Блиндус Е.С. Атрибутивное словосочетание с герундием -- господствующим членом в английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блиндус Е.С. ; М-во высш.и сред. спец. образования РСФСР,. – Москва, 1963. – 22 с.
185211
  Коренцвит Л.С. Атрибутивные конструкции в современной английской технической литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Коренцвит Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
185212
  Конюшкевич Мария Иосифовна Атрибутивные отношения в сложноподчиненном предложении (на материале русского и белорусского языков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Конюшкевич Мария Иосифовна; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 26л.
185213
  Благонравова Ю.Л. Атрибутивные отношения в современном тайской языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Благонравова Ю.Л.; АН СССР. – М, 1966. – 23л.
185214
  Новикова Г.В. Атрибутивные отношения и средства их выражения в немецкой прямой речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новикова Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – л.
185215
  Зеленецкий В.С. Атрибутивные свойства уголовного дела // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 105-124. – ISBN 966-8759-17-6
185216
  Моренец В.В. Атрибутивные словосочетания в украинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моренец В.В. ; КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
185217
  Ламина К.В. Атрибутивные словосочетания с местоимениями в испанском языке XII-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Ламина К.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 18л.
185218
  Латыпов Ч.Ю. Атрибутивные словосочетания с номинативными компонентами в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: / Латыпов Ч. Ю.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1968. – 18л.
185219
   Атрибутивный словарь китайской иероглифики : Изд-во "Язык и литература", 1989. – 1906 с.
185220
  Фоменко Є. Атрибутика в листах українських письменників XIX - XX ст. (на матеріалі листів Петра Гулака-Артемовського та Уласа Самчука) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 93-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
185221
  Шаповал О. Атрибутика і проблематика листів Петра Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
185222
  Сова А. Атрибутика спортивного товариства "Україна” // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 279-287. – ISSN 2078-6077
185223
  Ликова О. Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми / Оксана Ликова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 61-68


  Про важливість правильної атрибуції глиняних виробів. Здійснено загальний огляд та порівняння атрибутивної інформації в інвентарних книгах музеїв та фотографій у друкованих виданнях. О важности правильной атрибуции глиняных изделий. Осуществлен общий ...
185224
  Кононенко Ирина Витальевна Атрибуты -прилагательные вторичной номинации в семантической структуре простого предложения : Дис... канд. филолнаук: 10.02.01 / Кононенко Ирина Витальевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 201л. – Бібліогр.:л.153-171
185225
  Ухов П.Д. Атрибуции русских былин / П.Д. Ухов. – Москва : Московский университет, 1970. – 191с.
185226
  Марусенко М.А. Атрибуция анонимных и псевдонимных литературных произведений методами распознавания образов. / М.А. Марусенко. – Л, 1990. – 164с.
185227
  Ткачук В. Атрибуция иконы "Источник" в украинских униатских храмах середины XVIII в. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-783-0
185228
  Пилипчук Р. Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в "Літературно-науковому віснику" у 1909 році // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 804-807. – (Нова серія ; вип. 18)
185229
  Ігнатенко Є. Атрибуція грецьких співів з українських і білоруських Ірмолоїв кінця XVI - XVIII століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 29-38. – ISSN 1728-6875
185230
  Ковальчук Г. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам"яток як складник наукових досліджень / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 56-57. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху",8-10 жовтня 2019 р. НБУВ, м. Київ
185231
  Якубова Т. Атрибуція книжкових знаків на книгах Яна Снядецького (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 44-47. – ISSN 2076-9326


  Досліджено книги Я. Снядецького із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Проаналізовано видання з дарчими написами вченого для бібліотек Кременецької ...
185232
  Боднар О. Атрибуція пам"ятника А.М. Понінської з Каліновських на Личаківському кладовищі у Львові (у контексті образно-стилістичних особливостей львівської скульптури на межі XVIII-XIX ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 0236-4832
185233
  Сворак Н.Я. Атрибуція понять як засіб маніпуляції читацькою думкою (на матеріалі сучасної української преси) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 157-168


  У статті досліджується та аналізується специфіка формування маніпуляційних технік впливу на масову читацьку свідомість шляхом вербалізованих модифікацій атрибуцій понять у медійних текстах. The article deals with the research and analysis of the ...
185234
  Гальченко О.М. Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 332-355. – ISSN 2222-4203
185235
  Ковальчук Г. Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 44-45. – ISSN 1029-7200


  В рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини", яка об"єднала понад 50 книгознавців, ...
185236
  Пірко В. Атрибуція топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. / В. Пірко, І. Петрова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 106-109. – ISSN 1728-9343
185237
  Поляков С.П. Атрисное строение материи. В 15 томах / С.П. Поляков. – Москва : Международный гуманитарный фонд "Знание". – ISBN 5-87633-045-0
т.1 : Физическая модель - 48. – 1999. – 192с
185238
  Попа Ю.Н. Атронопогенная трансформация лесных биогеоценозов кодр Молдавии. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Попа Ю.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины им. В.Н.Сукачева. – Красноярск, 1981. – 25л.
185239
  Шостак Н.П. Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 199-206. – ISSN 2075-437X


  У цій статті мова йде про деякі аспекти атрибуції Лявона Галяка (перекладача французької версії "Трищана та Іжоти" Жозефа Бедьє) та едитології - принципів видання згаданого роману, опублікованого у 2005 р. Унікальний переклад роману 1947 - 1948 рр. був ...
185240
  Гейне Г. Атта Троль. Ратклиф. Баллади / Генpіх Гайне ; пеpеклади Лесї Укpаїнки і Максима Славінського. – У Львові [Львів] : Вид. pед. "Літ.-Hаук. Вістника" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – VI, 135 с.
185241
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь / Генрих Гейне ; Л. Пеньковского ; ред. и прим. Я. Металлова. – Москва-Ленинград : ACADEMIA, 1936. – 234 с.
185242
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь : пер. с нем. / Генрих Гейне. – изд. подг. Н.А. Жирмунская и П.М. Карп. – Ленинград : Наука, 1978. – 160 с. – ("Литературные памятники" АН СССР)
185243
  Мифтахутдинов А.В. Аттаукай - похититель женщин: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М., 1977. – 239с.
185244
  Гераскина Л.Б. Аттестат зрелости / Л.Б. Гераскина. – М, 1951. – 132с.
185245
  Деветьяров К.З. Аттестат зрелости / К.З. Деветьяров. – М, 1958. – 48с.
185246
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повесть: Для средн. и старш. шк. возраста / В.П. Козаченко. – Київ : Детиздат УССР, 1962. – 199 с.
185247
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 574с.
185248
   Аттестат зрелости : рассказы, повести / А. Серафимович, М. Горький, В. Бахметьев, Е. Верейская, А. Фадеев, А. Гайдар, Л. Пантелеев; А. Серафимович, М. Горький, В. Бахметьев, Е. Верейская, А. Фадеев, А. Гайдар, Л. Пантелеев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1977. – 294 с.
185249
  Мкртчян Л.М. Аттестат зрелости : автобиографическая повесть / Левон Мкртчян ;. – Ереван : Советакан грох., 1983. – 399 с.
185250
  Охотин В.И. Аттестация / В.И. Охотин. – Йошкар-Ола, 1988. – 319с.
185251
  Сашина А. Аттестация аттестующих. Минобрнауки проверит все диссоветы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  То, о чем не раз предупреждали Минобрнауки России и Высшая аттестационная комиссия, свершилось. На сайте министерства дан официальный старт сразу двум инициативам: формированию новых составов экспертных советов ВАК и работе по проведению мониторинга ...
185252
  Курилов В.И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве. / В.И. Курилов. – Владивосток, 1983. – 200с.
185253
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников. – М., 1987. – 105с.
185254
  Франдюк И.В. Аттестация и рационализация рабочих мест в промышленности / И.В. Франдюк. – К., 1987. – 182с.
185255
  Гудсков А Аттестация и рационализация рабочих мест в сельскохозяйственном производтсве / А Гудсков, др. и. – М, 1989. – 80с.
185256
   Аттестация и рационализация рабочих мест на предприятиях легкой промышленности / Л.Е. Журавлева, Л.Н. Пастушенко, Ю.К. Каляев, П.С. Катасонова; [Л.Е. Журавлева, Л.Н. Пастушенко, Ю.К. Каляев, П.С. Катасонова]. – Киев : Тэхника, 1988. – 64 с. – Библиогр.: с. 64 (18 назв.). – (Библиотека передового опыта. Технология производства). – ISBN 5-335-00025-2
185257
  Лыков А.И. Аттестация и эффективность производства. / А.И. Лыков, В.Ю. Небораковский. – К., 1988. – 32с.
185258
  Балиоз В.И. Аттестация как метод оценки кадрового потенциала библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 72-80
185259
   Аттестация научных и научно-педагогических кадров и специалистов в странах-членах СЭВ. – Москва, 1982. – 204 с.
185260
  Соколова Н.И. Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 30-34
185261
   Аттестация промышленной продукции : методические документы. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 68 с.
185262
  Мельник С.Л. Аттестация рабочих мест / С.Л. Мельник. – Минск, 1989. – 53с.
185263
  Гусев Н.А. Аттестация рабочих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве / Н.А. Гусев, Н.Н. Федорец. – К, 1989. – 72с.
185264
  Глазунов А.П. Аттестация рабочих мест в машиностроении (опыт ПО "ЗИЛ") / А.П. Глазунов, И.А. Сергеева. – М, 1990. – 111с.
185265
  Бочарова И.Г. Аттестация рабочих мест на предприятии. / И.Г. Бочарова, Е.Ф. Козорезов. – Махачкала, 1988. – 84с.
185266
   Аттестация рабочих мест, бригад, участков и цехов : материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1987. – 141, [2] с.
185267
  Курилов В.И. Аттестация специалистов народного хозяйства. / В.И. Курилов. – М., 1981. – 95с.
185268
  Гуськова М.В. Аттестация студентов на основе новых стандартов профессионального образования // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы аттестации студентов и выпускников вузов на основе требований новых образовательных стандартов. Обосновывается необходимость инновационной перестройки сложившейся системы аттестации. Предлагается решение этой задачи с ...
185269
  Ставнюк Віктор Володимирович Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48


  Найблискучішим центром не лише Греції, а й усієї античної цивілізації впродовж більш ніж тисячолітньої історії її існування були Афіни. Гегемон грецького світу в боротьбі із Персією, оплот демократії, притулок мистецтв та наук, вони здавна заслужили ...
185270
  Ставнюк В. Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48.
185271
  Евлоев Р. Аттила: Бич Божий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
185272
  Фрэзер И.Г. Аттис / И.Г. Фрэзер. – Москва : Новая Москва, 1924. – 108 с.
185273
  Кобылина М.М. Аттическая скульптура 7-6 века до н.э. / М.М. Кобылина. – Москва, 1953. – 144с.
185274
  Чечуліна І. Аттична чорнолакова кераміка з експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею "Старофлотські казарми" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 1 (33), січень - березень. – С. 204-218. – ISSN 1998-4634
185275
  Чечуліна І.О. Аттична чорнолакова кераміка з Ольвії в зібранні Археологічного музею ІА НАН України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 71-83. – ISSN 0235-3490
185276
  Халудорова Л.Е. Аттрактивная эколого-образовательная среда как условие развития региона // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 208-214. – ISSN 1811-0916


  В настоящей статье на основе анализа современного состояния образования в целом и экологического образования в частности исследованы особенности взаимной обусловленности образования и социокультурной среды. Обозначены подходы к обновлению содержания ...
185277
  Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны / А.Н. Шарковский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Аннот. парал. рос., укр. - Предм. указ.: с. 316-319. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1292-9
185278
  Бабин А.В. Аттракторы эволюционных уравнений / А.В. Бабин, М.И. Вишик ; отв. ред. П.Я. Кочина, АН СССР, Ин-т пробл. механики. – Москва : Наука, 1989. – 293, [1] с. – Библиогр.: с. 287-292
185279
   Аттракцион с огоньком : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 128-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
185280
  Котенко В.М. Аттракцион. / В.М. Котенко, Ф А. Давидович. – Воронеж, 1976. – 80с.
185281
  Бильжо А. Аттракционы Навуходоносора : проза: сценарий / А. Бильжо, К. Кияшко // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 147-169. – ISSN 0130-6405
185282
  Успенський Г. Ату їх, ату! // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  З інтелігенції знову ліплять "ворожий клас"
185283
  Моргаєнко О. АТФ-азна активність актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресової виразки / О. Моргаєнко, О. Дробінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-104. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зростання АТФ-азної активності актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів при ульцерогенезі. Показані зміни вказують на посилення скоротливої активності гладеньких м"язів при шлунка стресовій моделі виразки. Зростання АТФ-азної активності ...
185284
  Марченко С.М. АТФ-активируемая ионная проводимость в соматической мембране нейронов сенсорных наглиев млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Марченко С.М.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1984. – 24л.
185285
  Гафуров Юрий Михайлович АТФ-зависимая дезоксирибонуклеаза эмбрионов морского ежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гафуров Юрий Михайлович; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1982. – 20л.
185286
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+ Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматичесикх мембран синаптосом : Автореф... канд. фиол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
185287
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+, Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматических мембран синаптосом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
185288
  Погребной Петр Васильевич АТФ-зависимый транспорт кальция и Na+/Ca2+ - обмен плазматических мембран гладкомышечных клеток тонкого кишечника кролика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Погребной Петр Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
185289
  Лапикова В.П. АТФ -- гидролизующие белки зон роста корней люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Лапикова В. П.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
185290
  Богуцька К.І. АТФазна активність актоміозину й міозину за різних умов зберігання їхніх препаратів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-23. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено визначення середовища, яке сприяє оптимальному зберіганню препаратів скоротливих білків з відновленням ними функціональних властивостей після розморожування. Показано, що при зберіганні препаратів з додаванням гліцеролу залишається ...
185291
  Шепель І.О. АТФазна активність та реакція суперпреципітації актоміозину скелетних мязів під впливом багатостінних нанотрубок та багатостінних нанотрубок дотованих залізом / І.О. Шепель, О.В. Шелюк, К.О. Кременецька // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив багатостінних нанотрубок (БВНТ) та БВНТ датованих залізом на основні функціональні показники актоміозину скелетних м’язів кроля. Виявлені протилежні ефекти БВНТ та БВНТ датованих залізом на показники реакції суперпреципітації і ...
185292
   Атхарваведа : избранное. – Москва : "Наука" : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1976. – 405 с.
185293
  Добровольский В.Н. АТЭС и Россия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0321-5075
185294
  Маскант Пит Атье Кейлен-Дейлстра рассказывает о себе. / Маскант Пит. – М., 1974. – 103с.
185295
  Амфитеатров А.В. Ау! : сатиры, рифмы, шутки, фельетоны и статьи / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат.- типо-лит. Энергия, 1912. – 279 с.
185296
  Цыбин В.Д. Ау! Книга лирики / В.Д. Цыбин. – М., 1967. – 120с.
185297
  Фролова М.Ф. Ау, мама! / М.Ф. Фролова. – Днепропетровск, 1979. – 159с.
185298
  Котляров П.М. Аугсбурзький рейхстаг: генезис реформаційної теології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 47)


  У дослідженні розглядається діяльність реформаторів на рейхстазі 1530 р. та основні положення програмного документа лютеранства "Аугсбурзьке віросповідання".
185299
  Каріков С. Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто передумови, зміст та головні наслідки Аугсбурзького релігійного миру. Схарактеризовано конфесійні відносини, інтереси різних політичних угруповань. Визначено, що укладання миру стало початком нового етапу лютеранської ...
185300
  Плющ Н. Аугсбурзький українікум = Augsburger Ukrainicum : підручник з укр. мови / Надія Плющ / Роланд Піч. – Аугсбург : Інститут Буковини, 1999. – 322 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. нім., укр. - Текст нім. та укр. – (Schriftenreihe des Bukowina-Instituts Augsburg e. V. ; Bd. 9). – ISBN 3-910077-10-2
185301
  Алттоа В.Я. Аугуст Кицеберг : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Алттоа В.Я. ; Тартуск. ГУ. – Тарту, 1960. – 35 с.
185302
  Алекырс Р. Аугуст Якобсон - выдающийся советский драматург : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алекырс Р.; Алексыр Р ; АН ЭССР, Ин-т яз. и литер. – Таллин, 1955. – 16 с.
185303
  Тоом Л.П. Аугуст Якобсон / Л.П. Тоом. – Москва, 1956. – 178с.
185304
  Евсьафьева Н.П. Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 6-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864
185305
  Мурадова И.Р. Аудиальный код в романе Ги де Мопассана "Сильна как смерть" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 325-329. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
185306
   Аудио- и визуальные средства обучения : сборник научн. трудов. – Ленинград : Ленинградский гос. пед. ин-т, 1975. – 126 с.
185307
   Аудио-визуальные средства при обучении иностранцев русскому языку : сборник методич. статей. – Москва, 1971. – 156 с.
185308
  Спиридонова Л.Ф. Аудио-визуальный курс английского языка / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1985. – 81с.
185309
  Громова О.А. Аудио-визуальный метод и практика его применения / О.А. Громова. – М., 1977. – 100с.
185310
  Карапетян К.М. Аудио-лингвальный метод преподавания иностранных языков / К.М. Карапетян. – Ереван, 1987. – 164с.
185311
  Шепер М.Н. Аудиовизуальное пособие для учащихся / М.Н. Шепер. – М, 1978. – 112с.
185312
   Аудиовизуальные и технические средства в обучении : [сб. ст.]. – Москва : Московский университет, 1975. – 127 с.
185313
  Мандральская Нэлла Викторовна Аудиовизуальные источники историко-партийной науки и их использование в изучении деятельности партии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мандральская Нэлла Викторовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 17л.
185314
   Аудиовизуальные материалы в помощь пропаганде русской и советской художественной литературы в библиотеках : метод. рекомендации, фонография, диаграфия. – Москва, 1975. – 102 с.
185315
  Грузнова Е.Б. Аудиовизуальный контент в коллекциях электронных библиотек: на примере Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина / Е.Б. Грузнова, С.А. Жужнев // Медиатека и мир : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2014. – № 2. – С. 15-18
185316
  Кашкина В.К. Аудиовизуальный курс речевой практики французского языка / В.К. Кашкина, И.М. Тысман. – Воронеж, 1983. – 168 с.
185317
  Мелентьева Ю.П. Аудиочтение: исторические истоки и современная ситуация // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0130-9765
185318
  Оксюз Б.Е. Аудирование на уроках французского языка в старших классах средней школы : пособие для учителей ст. кл. / [Б.Е. Оксюз, Б.Д. Лемперт]. – Москва : Просвещение, 1970. – 96 с. – На обл. авт. не указаны
185319
  Аренс Э.А. Аудит : пер. с англ. / Э.А. Аренс, Дж. К. Лоббек. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 560 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту / ред.: Я.В. Соколов)
185320
   Аудит : Практическое пособие. – Киев : Учетинформ, 1996. – 283с. – ISBN 5708701250
185321
   Аудит : учебник для студ. вузов, обуч. по экономич. специальностям. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 432 с. – ISBN 5-85177-037-6
185322
   Аудит : учеб. пособ. для студ. обуч. по эконом. спец. / Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова; Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова. – Москва : Фбк-Пресс, 1999. – 544 с. – Библиогр.:с.540-543. – (Академия бухгалтера и менеджера). – ISBN 5-89240-053-0
185323
  Белуха Н.Т. Аудит : Учебник для студ. эконом. спец. вузов / Н.Т. Белуха; Рец.: Савчук В.К., Швец В.Г. – Київ : Знання, 2000. – 769с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-021-Х
185324
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Знання, 2001. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-054-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
185325
   Аудит : збірник задач та практичних ситуацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Г.М. Давидова ; Авт.: Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 170 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-055-4


  Розглядаються господарські ситуації, які моде-люють діяльність аудиторських підприємств з пи-тань організації роботи та проведення аудиторських перевірок. Крім задач у посібнику наводяться основні нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку ...
185326
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2002. – 672с. – ISBN 966-8059-12-3
185327
  Чернелевський Л.М. Аудит : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. – Київ : Міленіум, 2002. – 466с. – ISBN 966-8063-11-2
185328
  Давидов Г.Н. Аудит : збірник задач та практичних ситуацій : навч. посіб. / За ред. Г.М. Давидова ; Авт. Г.Н. Давидов, І.Г. Давидов, І.К. Дрозд та ін. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання, 2002. – 170 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-140-2
185329
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 223с. – ISBN 966-7767-47-7


  У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів ...
185330
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2002. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-118-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
185331
  Аренс Э.А. Аудит = Auditing / Э.А. Аренс, Дж. К. Лоббек ; [пер. с англ. пятого издания М.А. Терехова]. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 560 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC / гл. ред. серии Я.В. Соколов). – ISBN 5-279-01213-0


  Фундаментальный учебник, позволяющий подготовить высококвалифицированных специалистов в области аудита. Рассмотрены основные методы и процедуры, применяемые западными аудиторами. Поможет при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов на звание ...
185332
  Гончарук Я.А. Аудит : Навч. посібник для студентів вузів / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 2-ге, перероб. та доповнене. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 292с. – На обклад. Перший автор В.С.Рудницький. – ISBN 5-8326-0116-5


  У посібнику викладено теоретичні основи аудиту: його сутність і види, місце в системі економічного контролю; постулати, стандарти, нормативи аудиту; пред-мет, метод планування аудиту; оцінка ефективності внутрішнього контролю й ау-диторського ризику; ...
185333
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 231с. – ISBN 966-8148-66-5
185334
  Давидов Г.М. Аудит : Підручник / Г.М. Давидов. – Київ : Знання, 2004. – 512с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-15-0
185335
  Шеремет А.Д. Аудит : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по экономическим специальностям / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 448с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-16-002198-1
185336
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 512с. – ISBN 966-8059-40-9
185337
  Гончарук Я.А. Аудит : навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 448с. – ISBN 966-346-207-8
185338
  Рядська В.В. Аудит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Рядська, Я.В. Петраков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 416с. – Шифр дубл.65 Рядс. – ISBN 978-966-364-642-8
185339
   Аудит : [учеб. пособ. для студ. вузов] / [Ж.А. Богданова, Е.И. Волошина, М.В. Додонова, Д.А. Лазаренко, П.Н. Майданевич [и др.] ; под ред.П.М. Майданевича, Е.И. Волошиной]. – Симферополь : Феникс, 2008. – 699, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 633-639. – ISBN 978-966-1551-09-0
185340
   Аудит : підручник / Давидов Г.М. [ та ін. ] ; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-346-773-3
185341
   Аудит : навч. посіб. / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова, І.В. Янчева, А.І.Кашперська. – Київ : Знання, 2009. – 335 с. – Шифр дубл. 65 Ауди (Доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-346-618-7


  Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
185342
  Мултанівська Т.В. Аудит : навчальний посібник / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С., Вороніна О.О. ; МОНУ ; ,Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 336 с. + Додатки: с. 313-334. – Бібліогр.: с. 297-310. – ISBN 978-966-676-386-3
185343
   Аудит : практикум / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова, Н.А. Щербакова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 364, [4] с. :іл. : іл., табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-513-5
185344
   Аудит : підручник : (в 2 ч.) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільіна [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушко. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Ліра-К, 2019. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-284. – ISBN 978-617-7748-33-4
185345
  Суха О.Р. Аудит : навч. посібник / Суха О.Р. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 280, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 243-249. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-095-2
185346
   Аудит : підручник : (в 2 ч.) / Брадул О.М., Шепелюк В.А., Ільіна С.Б. [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Грушко В.І. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Ліра-К, 2020. – 323, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-617-7748-33-4
185347
  Шкіря Н.Л. Аудит : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 222-223. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-05-7
185348
  Романів Є.М. Аудит адміністративної діяльності в бюджетній сфері : фінансовий контроль / Є.М. Романів, І.Р. Волянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.128-132. – Бібліогр.: 1 назва
185349
  Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності в системі державного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кирій С.Л. ; Нац. акад. держ. управління при президентові України ; Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
185350
   Аудит адміністративної діяльності. Теорія та практика. – Київ : Основи, 2000. – 190 с. – ISBN 966-500-032-2
185351
   Аудит банков : учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" ,"Мировая экономика" / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. и др. Брылев; [Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. Брылев и др.] ; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416 с. – ISBN 5-279-02973-4
185352
  Іванченко П.М. Аудит в бюджетних установах в хронології розвитку нормативно-правового забезпечення // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 185-189. – ISSN 2313-4569
185353
  Булига Р. Аудит в системе финансового контроля России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив провалів організації системи контролю та нагляду на фінансових ринках як однієї із причин світової економічної кризи, наводиться класифікація видів фінансового контролю в Російській Федерації, надаються рекомендації щодо зміни ролі ...
185354
  Редько А. Аудит в Украине. Прагматика пользователя // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 37-43


  У статті розглядається проблема прагматичної цінності результатів аудиту фінансової звітності з точки зору користувачів аудиторським висновком. Дається оцінка можливого напрямку змін в цілях аудиту в Україні, розглядаються завдання для внутрішнього ...
185355
  Шевчук О. Аудит в Україні - проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 530-532. – ISSN 1993-0259
185356
  Кольга В.Д. Аудит в Україні : Усі документи Аудиторсько палати Укра ни вивірені з оригіналами / В.Д. Кольга, Парпалига Максим Дмитрович. – Київ : Літера, 1998. – 384с. – ISBN 966-95287-0-4
185357
  Дорош Н. Аудит в умовах електронної комерції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 150-153. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
185358
  Румак Е.Х. Аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Румак Е.Х., Румак В.Г. ; С.-петерб. ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права. – Санкт-Петербург : СПбИВЭСЭП, 2010. – 215, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 212-214. – ISBN 978-5-4227-0002-8
185359
   Аудит вступної кампанії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1
185360
  Скорба О.А. Аудит грошових коштів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 78-82.
185361
  Граніт О. Аудит держслужби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 1992-9277
185362
  Назарова К.О. Аудит діяльності мережевих ритейлерів в умовах економіки з відкритим доступом / К.О. Назарова, О.П. Федоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
185363
  Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємства за умови її припинення та загрози банкрутства : монографія / З.Л. Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-250. – ISBN 978-617-10-0234-0
185364
  Проскуріна Н.М. Аудит дотримання принципу безперервності як перспективний напрямок розвитку аудиту // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 144-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
185365
  Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 41-45. – Бібліогр.: 16 назв
185366
  Сухарева Л.О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 125-131
185367
  Рубан Н.І. Аудит ефективності використання бюджетних програм в системі державного фінансового контролю України : Автореф. ... дис. канд. екон. наук : Спец. 08.04.01 / Рубан Н.І. ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
185368
  Леонтович С.П. Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України для підтримки розвитку аграрно сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 126-130
185369
  Ладюк О. Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів / О. Ладюк, О. Костюкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 216-219. – ISSN 1993-0259
185370
  Бурлан С.А. Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 187-193. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефективності діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо удосконалення методики його проведення. У статті розглянуто сутність аудиту ефективності діяльності підприємства та ...
185371
  Мамишев А.В. Аудит ефективності діяльності: концепція, цикл, планування // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.54-60
185372
  Чумакова І.Ю. Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 137-146. – Бібліогр.: 19 назв
185373
  Плис Н. Аудит ефективності як перспективна форма фінансового контролю // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 38-41
185374
  Бугай Н. Аудит ефективності як сегмент державного фінансового контролю: необхідність сучасності та міжнародні орієнтири // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 21-29. – ISSN 2410-0706
185375
  Сафонов Т.І. Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 209-213. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
185376
  Любенко А. Аудит ефективності як складова системи контролю за державними активами / А. Любенко, Ю. Кійко // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 43-49 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 49. – ISSN 2313-3627
185377
  Басанцов І.В. Аудит ефективності як чинник підвищення результативності державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 32-35
185378
  Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2005. – 247с. – ISBN 966-8148-94-0
185379
  Вакульчик О.М. Аудит за міжнародними стандартами = Аудит по международным стандартам = Audit according to international standarts : [підручник] / Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Книшек О.О. ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – [2-ге вид. допов. та перероб.]. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISBN 978-966-328-132-2
185380
  Слюсарчук Л.І. Аудит запасів на підприємстві // Стратегія економічного розвитку України : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; КНЕУ; Укр. союз промисловців і підприємств та ін. – Київ, 2002. – Вип. 2 (9). – С. 522-534. – ISBN 966-574-375-9
185381
  Переймивовк Т.А. Аудит звіту про рух грошових коштів: методичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 100-105. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
185382
  Крівцова Т.О. Аудит зобов"язань суб"єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти / Т.О. Крівцова, Ю.О. Лядова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 164-176. – ISSN 2222-0712
185383
  Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ж. Ришар; Пер.с франц.под ред.Л.П.Белых. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 375с. – ISBN 5-85177-016-3
185384
  Востриков А. Аудит и оценка качества:вопрсы и проблемы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.10-12. – ISSN 0321-0383
185385
  Курило А.П. Аудит информационной безопасности / А.П. Курило, С.Л. Зефиров, В.Б. Голованов и др. – Москва : БДЦ-пресс, 2006. – 304 с. : ил., 4л. прилож. + вкл. – ISBN 5-93306-100-X
185386
  Голова В.В. Аудит і підприємницька діяльність // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-38
185387
  Кіндяков А.О. Аудит і ревізія в системі методів господарського контролю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 5-12.
185388
   Аудит і ревізія підприємницької діяльності : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко, М.М. Шигун; Мін-во освіти і науки України, Житомирський інженерно-технол. ін-т, Львівська комерц. академія ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2001. – 416 с. – ISBN 966-7570-96-7
185389
  Рибалко-Рак Аудит і сертифікація в системі управління якістю: прикладні напрями реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 74-77
185390
  Коблянська Г.Ю. Аудит імпортних операцій: питання теорії і практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 292-296.
185391
  Концева В.В. Аудит інвестиційних активів комерційного банку / В.В. Концева, Н.В. Бойко, А.Ю. Савченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
185392
  Юнгманн Й. Аудит как вид предпринимательской деятельности и как форма контроля // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 1810-3081
185393
  Жадько Аудит кредиторської заборгованості та його програма / Жадько, О.В. Кацай // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 95-97. – (Економічні науки)
185394
  Назаренко О.В. Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814


  "Формування логістики як концепції, необхідність відповідати сучасним вимогам управління спонукає до становлення та розвитку окремого напряму аудиту — аудиту логістичної діяльності підприємства. Метою дослідження є обгрунтування доцільності ...
185395
  Кобилюх О.Я. Аудит логістичної діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 161-165. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
185396
  Млинко І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основі етапи та сфери проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 217-224. – ISSN 0321-0499


  Визначено варіанти проведення маркетингового аудиту. Запропоновано послідовність етапів проведення внутрішнього аудиту маркетингу на підприємстві.
185397
  Хомутенко В.П. Аудит місцевих бюджетів якзапорука фінансової безпеки регіону / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
185398
   Аудит Монтгомери = Montgomery"s auditing / Филип, Дефлиз, , Генри, Дженик, , О"Рейлли М. Винсент, Маррей, Хирш; Пер. с англ. С.М. Бычковой под ред. Я.В. Соколова ; Филип Л. Дефлиз, Генри Р. Дженик, Винсент М. О"Рейлли, Маррей Б. Хирш. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 542 с. – ISBN 5-85177-002-3
185399
  Дефлиз Ф.Л. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз. – М, 1997. – 542с.
185400
  Иванова Е.С. Аудит налогообложения в системе финансового права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 106-110. – ISSN 0132-0769
185401
  Оніщук В. Аудит нематеріальних активів. Специфіка управління та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 15-19
185402
  Гуменюк А. Аудит нематеріальних активів: методика проведення / А. Гуменюк, В. Яцюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-62.
185403
  Король С. Аудит нефінансової звітності: проблеми та напрями вдосконалення // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420
185404
  Жилінська О. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів / О. Жилінська, М. Чуйко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації новаторських ідей. Охарактеризовано основні елементи методики техніко-економічного аналізу стартап-проектів, що базується на концепції ...
185405
  Басанцов І.В. Аудит окремих положень експертно-оціночної діяльності в Україні / І.В. Басанцов, М.Н. Рєзнік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 76-81
185406
  Проскуріна Н.М. Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
185407
   Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О.А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-45-3
185408
  Воронка Г. Аудит організації навчально-педагогічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366
185409
  Чебан Т.М. Аудит основних засобів згідно з П(С)БО / Т.М. Чебан, Т.А. Калінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 51)


  Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні об"єктивно обумовлює необхідність розробки адекватної моделі його аудиторського контролю. Статтю присвячено питанню побудови такої моделі аудиту операцій з основними засобами згідно з П(С)БО.
185410
  Макаренко А.П. Аудит основних засобів на підприємстві та напрями його вдосконалення / А.П. Макаренко, М.В. Шама // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 30-37 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6792
185411
  Кругляк Б. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б. Кругляк, А. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
185412
  Танцюра Л.Д. Аудит оцінки лікарями дистанційної форми навчання на етапі післядипломної освіти / Л.Д. Танцюра, І.В. Кисельова, А.В. Біляєв // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 100-104. – ISSN 1681-2751
185413
   Аудит оцінювання потенційних об"єктів інвестування : монографія / [І.К. Дрозд, І.В. Нападовська, В.М. Іванков, О.Л. Макеєва] ; за ред. І.К. Дрозд. – Київ : СОВА, 2015. – 237, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-172. – ISBN 978-966-97269-9-5
185414
  Назарова Г.В. Аудит персоналу на підприємстві : монографія / Г.В. Назарова, О.С. Лебединська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-150. – ISBN 978-966-676-644-4
185415
  Беренда Н.І. Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі / Н.І. Беренда, С І. Руденко, В.С. Постнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 87-90


  У статті розглянуті види, стадії розвитку та фактори виникнення кризи; необхідність та етапи проведення аудиту підприємства, що перебуває у фінансовій кризі. Запропоновано антикризову програму та здійснення контролю за її реалізацією.
185416
  Міняйло В.П. Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
185417
   Аудит продажу. Дистрибуція / Олесь Піщак, Дмитро Горлін, Асан Бекіров, Іван Даниленко. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 165, [1] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-099-6
185418
  Туранський Ю.П. Аудит ринку праці Львівської області / Ця публ. підг. Партнерством Сприяння Зайнятості у Львів. обл. ; авт.: Ю.П. Туранський, О.С. Іванчук ; під заг. ред. Ю. Туранського. – Львів, 2000. – 48 с. – ISBN 966-02-1838-9
185419
  Назаренко І.М. Аудит розрахунків з бюджетом: організаційно-функціональні та методичні основи / І.М. Назаренко, В.О. Сема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
185420
  Пилипенко О.І. Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
185421
   Аудит системы менеджмента качества в образовательной среде вуза / А.И. Конопля, Т.А. Олейникова, А.И. Овод, В.А. Солянина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19. – ISSN 1726-667Х


  Показано, что в Курском государственном медицинском университете разработана и внедрена система менеджмента качества и принятия обоснованых управленческих решений руководством университета.
185422
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
185423
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
185424
   Аудит страховых компаний : практич. пособ. для страховых аудиторов и страховых организаций. – Москва, 1995. – 127 с.
185425
  Бондаренко Н.О. Аудит суб"єктів підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова; МОНУ; Харківський ін-т управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 300с. – ISBN 966-8365-58-5


  Розглядається сутність економічного контролю у ринкових відносинах
185426
  Очеретько Л.М. Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі / Л.М. Очеретько, А.О. Подольська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 296-302. – ISSN 2309-1533
185427
  Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності : Навчальний посібник / О.О. Іваніна; МОНУ. Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. – ISBN 966-364-035-9


  У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду
185428
  Білуха М.Т. Аудит у бізнесі : Посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха. – Дніпропетровськ : Преском, 1994. – 240с. – (Книжкова полиця керівника). – ISBN 5-7707-5178-9
185429
  Назарова К.О. Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству / К.О. Назарова, В І. Копчикова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 296-300. – ISSN 2222-4459
185430
  Дрозд І.К. Аудит у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студ. освітньо-квіліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спец. "Міжнародна економіка" денної та заоч. форм навч. / [І.К. Дрозд] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Економічний ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Кафедра. – ISBN 978-966-188-264-4
Ч. 2. – 2011. – 124 с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розділу
185431
  Шерстюк О.Л. Аудит у реалізації інтересів користувачів фінансової інформації // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 118-125. – ISSN 2411-4413
185432
  Пилипенко І.І. Аудит у середовищі громадянського суспільства та держави / І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто аудит як новий для національної суспільно-господарської практики інститут контролю економіки України. Поряд з незалежним аудитом приділено увагу державному фінансовому аудиту, підкреслено їх фахівців з аудиту в Україні, а також показано ...
185433
  Баюра Д. Аудит у системі корпоративного управління // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (170), березень. – С. 32-36
185434
  Баюра Д.О. Аудит у системі корпоративного управління акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 124-129


  В статті досліджуються питання застосування в акціонерних товариствах внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління. Внутрішній аудит є важливою умовою підвищення ефективності системи корпоративного управління, захисту прав акціонерів та ...
185435
  Бугай З В. Аудит у системі менеджменту персоналу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С.120-125. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
185436
  Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України // Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / О.А. Приятельчук. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 1-106. – Бібліогр.: іл., табл., схеми. – ISBN 978-966-188-133-3
185437
  Шулікін Д. Аудит української науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Звіт про результати аудиту науково-інноваційної системи України з використанням інструментів програми "Горизонт-2020".
185438
  Дорошенко Л.С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко, Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 76-80
185439
  Костырко Р.А. Аудит финансовых прогнозов устойчивого развития предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 31-37
185440
  Місяць О.О. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: реалії та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 305-310


  Досліджується аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ як метод фінансового контролю, який мас стати основним незалежним джерелом інформації для виявлення причин порушень, що виникають у процесі управління державними фінансами та ...
185441
  Слюсарчук Л. Аудит фінансової звітності підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 34-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
185442
  Янок Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-29. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1605-2005
185443
   Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження : науково-практична конференція. – Київ : Піраміда, 2005. – 144 с. – ISBN 966-8570-01-4
185444
  Аніщенко В.О. Аудит як інструмент управління плановою діяльністю підприємств [теоретичний аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, В.М. Лоза // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 174-178
185445
  Череп А.В. Аудит як основа планування діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 25-32. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
185446
  Новицька Н.В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб"єкта господарської діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 77-80. – ISSN 1728-6220
185447
  Лиса О. Аудит якості продукції як складова екологічного аудиту / О. Лиса, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 96-100. – Бібліогр.: 10 назв.
185448
  Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман. – Москва, 1997. – 286с.
185449
  Приятельчук О.А. Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2010. – 134, 106 с. : табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях. – Бібліогр.: с.130-134. – ISBN 978-966-188-133-3
185450
  Скобара Вячеслав Владимирович Аудит: методология и организация / Скобара Вячеслав Владимирович. – Москва : Дело и Сервис, 1998. – 576с. – ISBN 5-8018-0033-6
185451
  Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2001. – 402с. – ISBN 966-620-082-1
185452
  Бычкова С.М. Аудит: ситуации, примеры, тексты : Учебное пособие / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 127с. – ISBN 5-238-00069-3
185453
  Байбекова О.О. Аудит: слухати і бути почутим // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.9-16
185454
   Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова; А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова ; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-е вид., перероб. та доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 456 с. – ISBN 966-553-365-7


  Розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бух. Обілку
185455
  Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2006. – 495с. – ISBN 966-346-192-6
185456
  Кінащук Л.Л. Аудитор як суб"єкт аудиторського фінансового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
185457
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 1-2. – 2001
185458
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 3. – 2001
185459
  Давидченко Т.С. Аудиторія дитячої преси: вивчення потреб та зацікавлень дитини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 87-91


  У статті вміщено результати соціологічного дослідження, проведеного серед юних читачів - дітей різних вікових категорій, що зростають і виховуються в різних умовах. Вивчено потреби дитячої аудиторії в отриманні тієї чи тієї інформації зі сторінок ...
185460
  Гвоздєв В.М. Аудиторія ЗМІ: проблеми критичного сприймання масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 14-17


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання масової інформації, а також цілі й напрями сучасної медіаосвіти. The ways of forming of the critical thinking of mass media"s audience for adequate ...
185461
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  19 квітня університетська громада зібралася в поминальні дні, аби вшанувати пам"ять загиблого героя - захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Святослава Горбенка. Керівництво університету вирішило увічнити ...
185462
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Університетська громада вшанувала пам"ять загиблого героя – захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка – Святослава Горбенка. Вчена рада університету ухвалила рішення про призначення стипендії імені Святослава ...
185463
  Гоян О.Я. Аудиторія комерційного радіомовлення в контексті суспільних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 130-133


  У статті аналізується специфіка формування цільової аудиторії комерційного радіомовлення у період політичних, економічних та соціальних змін у суспільстві. In the article it is analizion the specific charachere of the target audience of the ...
185464
  Вялкова І.О. Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано читацькі вподобання аудиторії періодичних друкованих видань Донецької області. Виклад основного матеріалу статті ґрунтується на відповідях 3500 респондентів (мешканців Донецької області), яким було запропоновано анкету, ...
185465
  Рябічев В.Л. Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі (друга половина 2013 р.) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – C. 140-145


  Запропоноване дослідження присвячене аналізу змін української інтернет-аудиторії та їх порівнянню з європейськими та світовими тенденціями у цій сфері. Воно охоплює період другої половини 2013 р. Для дослідження українського сегмента всесвітньої мережі ...
185466
  Власенко А. Аудиторіями світу або "У французькій стороні, на чужій планеті..." // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 78-83 : фото
185467
  Герасимчук Т.В. Аудиторна і позааудиторна самостійна робота студентів як невід’ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням інтернет-технологій. - C. 246-250. / Т.В. Герасимчук, А.В. Жуванов // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 246-250. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
185468
  Володина М.Н. Аудиторная лексика на занятиях по немецкому языку / М.Н. Володина. – Москва, 1988. – 60с.
185469
  Атабекова А.А. Аудиторная лекция: инновационный потенциал для университета XXI века / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов, Р.Г. Горбатенко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 8, спец. вып. : Всероссийская конференция в Национальном исследовательском Томском политехническом университете "Уровневая подготовка специалистов: электронное обучение и открытые образовательные ресурсы". – С. 74-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются инновационные пути оптимизации образовательного потенциала аудиторной лекции в современном университете, анализируется методика интерактивных опросов на базе сетевых технологий в формате аудиторной лекции, определяется возможность ...
185470
  Коротаев С.Л. Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 122-124. – ISBN 978-611-01-0721-1
185471
  Симоненко Т.В. Аудиторская деятельность в Украине : (с изменениями и дополн. по состоянию на 15 августа 1999 года) : сборник нормативных документов : сертификация лицензирование аудиторов... / Сост.Т.В. Симоненко. – Харків : ООО "Конус", 1999. – 192 с. – ISBN 966-95356-8-9
185472
  Мітлікіна О.О. Аудиторська "революція" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
185473
  Кінащук Л.Л. Аудиторська діяльність в системі фінансового контролю: організаційно-правові засади / Л.Л. Кінащук. – Київ : Академія муніципального управління, 2015. – 388 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-386. – ISBN 978-966-2341-14-0
185474
  Роїна О.М. Аудиторська діяльність в Україні : нормативна база / Упоряд. О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2006. – 248 с. – ISBN 966-373-025-0
185475
  Петрик О. Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан / О. Петрик, В. Зотов // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С.59-65 : рис.
185476
  Мулик Я.І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 37-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
185477
  Литвиненко Н.О. Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 162-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
185478
  Фесенко В.В. Аудиторська ідентифікація облікових маніпулювань в операціях реалізації / В.В. Фесенко, Ю.А. Рябко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – C. 125-131. – ISSN 2308-1988
185479
  Усач Б.Ф. Аудиторська перевірка комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 128-132 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв.
185480
  Петрик О.А. Аудиторська перевірка підприємств малого бізнесу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.100-104. – (Економічні науки ; № 2)
185481
  Луцький М. Аудиторська таємниця у контексті обов"язків аудиторів та аудиторських фірм // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-617-7069-17-0
185482
  Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-44
185483
  Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
185484
  Литвин Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
185485
  Вакаров В.М. Аудиторський контроль за достовірністю показників облікової і фінансової звітності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 33-36. – ISBN 978-611-01-0721-1
185486
  Пашко П. Аудиторський контроль у митній справі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 63-67. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
185487
  Ліпський В.В. Аудиторський контроль як складова фінансового контролю у сфері сплати обов"язкових платежів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 122-128. – ISSN 2306-9082
185488
  Фабіянська В.Ю. Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 110-121. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
185489
  Дорош Н.І. Аудиторські докази // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-110. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Структура (поле) аудиторських робіт складається з двох наборів контрольних тестів: один набір забезпечує аудит інформаційної системи, а інший - аудит операцій та сальдо. В статті також розглядаються різні форми аудиторських доказів та процедур їх ...
185490
  Редько О.Ю. Аудиторські докази : практичний посібник по застосуванню положень МСА № 500-580 / О.Ю. Редько ; Наукова школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 32 с.
185491
  Селіщев С.В. Аудиторські докази щодо припущення про безперервність діяльності підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 78-82 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
185492
  Кучма О. Аудиторські докази: класифікація, джерела, вимоги, методи збору // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 54-60
185493
  Фабіянська В.Ю. Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 77-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
185494
  Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-55


  Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності. Вона є інструментом подальшого стабільного розвитку підприємства.
185495
  Редченко К.І. Аудиторські послуги на ринку ІСО: можливості та перспективи // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 85-92. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
185496
  Горяєва О. Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття аудиторських правовідносин, як правовідносин, що виникають при здійсненні незалежного господарського контролю. Статья посвящена исследованию понятия аудиторских правоотношений как правоотношений, возникающих при ...
185497
  Шевченко Л.Ю. Аудіальна інтерпретація естетичного в ефірному творі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – Бібліогр.: с. 54. Літ.: 8 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Інтерпретаційна підструктура ефірного твору, взаємодіючи з естетичною складовою комунікативної підструктури, усуває суперечності в оцінці твору ефірним мовцем і слухачем.
185498
  Карікова Н. Аудіо- та відеоурок як альтернативна форма навчання, спрямована на формування мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 50-61


  "У статті розглянуто сутність поняття "компетенція" та її значення у формуванні мовленнєвої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів".
185499
  Лавренчук Т. Аудіо-, відео-, скріни: труднощі доказування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
185500
  Цимбал С. Аудіо-візуальне сприйняття як форма прояву синестезії у китайських фразеологізмах чен"юй


  Стаття присвячена висвітленню проблеми вираження взаємозв"язку двох видів перцепції (зорової та слухової) на мовному рівні, а саме - у китайських фразеологічних одиницях чен"юй, що знаходить яскраве відображення у явищі під назвою "синестезія". The ...
185501
  Курко М.Н. Аудіовізуальна діагностика людини у сфері судочинства: новітні засоби і грид-технології / М.Н. Курко, П.Д. Біленчук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-67
185502
  Щербакова О. Аудіовізуальна журналістика України і світу у теоретичному доробку Івана Мащенка. (штрихи до моделі життєдіяльності дослідника) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 106-114


  У статті аналізується науково-методична і професійно-дослідницька діяльність І. Мащенка як одного з найбільш послідовних і плідних літописців аудіовізуальної журналістики України і світу. При розгляді його теоретичного доробку в аудіовізуальній сфері ...
185503
  Тищук О. Аудіовізуальна комунікація web-сайти християнських церков: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується специфіка web-сайтів християнських конфесій України та Росії, їхній вплив на суспільну думку. The specific of web-site of Christian confessions of Ukraine and Russia, their influence on public opinion is explored.
185504
  Куценко О. Аудіовізуальна культура як основа професійної підготовки журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 188-195
185505
   Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика : монографія / П.Д. Біленчук, О.І. Мотлях, О.М. Рибальченко, І.П. Усіков ; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій ; Інтелект. форум "Єдина Європа" ; Міжнар. Поліц. Асоц. IPA Ukraine. – Київ : [б. в.], 2013. – 420 с. : іл., табл. – На обкл.: Метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматологія, дактилоскопія, скрінографія, вокалографія, графологія, одорологія, нейробіоніка, експертологія. - До 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 1834-2014. – Бібліогр.: с. 349-419 та в підрядк. прим.
185506
  Лутковська Н.М. Аудіовізуальна складова в циклі формування іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 62-73. – ISBN 978-617-7507-84-9


  Проаналізовано сучасні тенденції в методиці навчання іноземних мов з відеофонограмою та надано їхню оцінку. З урахуванням здобутків науковців у цій галузі та наших досліджень запропоновано новітню методику формування іншомовної комунікативної ...
185507
  Щербакова О.А. Аудіовізуальна сфера журналістикознавчих досліджень в авторському проекті базисного термінологічного словника-довідника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 178-182.


  У статті обґрунтовуються головні положення авторського проекту укладання словника-довідника "аудіовізуальних" журналістикознавчих термінів і понять. На підставі попереднього дослідження джерельної бази понад ста "аудіовізуальних словосполучень" ...
185508
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-212-0
Т. 3 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Гуцал Р.С. та ін. ]. – 2017. – 208, [1] с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
185509
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-216-8
Т. 4 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Донець М.Б. та ін. ]. – 2018. – 206, [1] : іл. – Ст. укр., та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
185510
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-218-2
Т. 5 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Гавран І.А. та ін. ]. – 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
185511
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-220-5
Т. 6 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Грубич К.В. та ін.]. – 2018. – 201, [1] с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
185512
  Гоян В.В. Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми / В.В. Гоян, А.О. Мисечко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
185513
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 156-168. – ISSN 0320-9466
185514
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам"яті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – C. 91-99. – ISSN 0320-9466
185515
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 158-169. – ISSN 0320-9466
185516
  Заєць Г.В. Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 24-30. – ISSN 2617-0957
185517
  Ємельянова Т. Аудіовізуальні колекції: оцифрування та доступ (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 33-35. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено досвід Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного щодо архівування й актуалізації аудіовізуальних колекцій у цифровому просторі. Пріоритетним напрямом у сфері забезпечення збереженості та доступу до архівних ...
185518
  Снитко О.С. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 194-210


  У статті аналізуються особливості реалізації та сугестивний вплив аудіовізуальних засобів комунікації в електронних ЗМІ. Аудіовізуальні засоби взаємодіють із вербальними, утворюючи гібридні канали передачі інформації і забезпечуючи прогнозований ...
185519
  Михида С. Аудіовізуальні особливості пейзажистики ранніх балад Т. Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
185520
  Дроб"язко В. Аудіовізуальні твори, комп"ютерні програми, фонограми як об"єкти піратства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 75-79
185521
  Волошинова Л.В. Аудіовізуальні технології в стратегіях ефективної мовної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 22-26.
185522
  Кривенко В. Аудіозапис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.135-137. – ISSN 0132-1331
185523
  Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 27-31. – ISSN 2076-9326


  Мета статті - виявлення тенденцій розвитку ринку аудіокниг у провідних країнах світу, визначення економічних та культурних чинників, що створюють умови для ефективної розбудови цього вагомого сегмента галузі книгознавства
185524
  Водолазька С.А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 101-106


  У статті зроблена спроба проаналізувати ринок аудіокниги східноєвропейського регіону. Досліджується специфіка його функціонування в Польщі, Білорусі, Росії, Україні, визначаються тематичні особливості, способи реалізації, тип аудиторії та проблеми на ...
185525
  Ворончук А.П. Аудіоматеріали з англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ : Вища школа, 1986. – 119с.
185526
  Кузєчкін В.І. Аудіонаркотики, або питання піднімає проблему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 29-34
185527
  Мирошніченко А.Л. Аудіювання - це цікаво : [посібник] / А.Л. Мирошніченко, В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1658-4
185528
   Аудіювання : тексти і завдання для 5-11 класів / М.В. Бондарь, О.В. Бондарь, О.В. Карпенко, Л.В. Пащенко; М.В. Бондарь, О.В. Бондарь, О.В. Карпенко, Л.В. Пащенко. – Харків : Основа, 2003. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10 (10) ; 10(10)). – ISBN 966-8245-61-X
185529
  Любченко О.С. Аудіювання 5-12 класи / О.С. Любченко, І.О. Оніщенко. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-403-7
185530
  Дуда Д.Ю. Аудіювання учнями старшої школи англомовних текстів як навчальний аспект формування лексичних навичок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 156-159. – (Серія : Педагогічні науки)
185531
  Дубінська А. Аудіювання як засіб розширення мовного портфоліо студентів історичного профілю // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 106-113
185532
  Ушакова Н. Аудіювання як один із способів навчання нерідної мови іноземних студентів / Н. Ушакова, О. Артомова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 395-404. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті на основі аналізу наукової літератури визначено діяльнісні та психологічні компоненти процесу аудіювання, які обумовлюють успішність навчання нерідної мови іноземних студентів. Актуальність наукових пошуків підвищення результативності навчання ...
185533
  Ніколащенко Ю. Аудіювання як основний компонент у процесі підготовки майбутніх перекладачів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 322-330. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
185534
  Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова : методичні рекомендації. – Харків : Основа, 2010. – 78 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3(87)). – ISBN 978-617-00-0476-5
185535
  Молотковский Г.Х. Ауксанометр для измерения роста растений / Г.Х. Молотковский, 1935. – 679-683с.
185536
  Меркис А.И. Ауксин и рост растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1982. – 200с.
185537
  Гамбург К.З. и др. Ауксины в культурах тканей и клеток растений / К.З. и др. Гамбург. – Новосибирск : Наука, 1990. – 240с.
185538
  Ивонис И.Ю. Ауксины и гиббереллины хвойных: на прим сосны / И.Ю. Ивонис. – Ленинград, 1984. – 127с.
185539
  Семенов Ю.С. Аукцион / Ю.С. Семенов. – М., 1986. – 637с.
185540
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – Л., 1988. – 700с.
185541
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 284с.
185542
  Беляева О.А. Аукционы и конкурсы : комментарий судебно-арбитражной практики : [монография] / О.А. Беляева. – Москва : Контракт ; Волтерс Клувер, 2010. – 281, [7] с. – ISBN 978-5-98209-069-0 ; 978-5-466-00445-8
185543
  Кічурчак М. Аукціон і його застосування у сфері мистецтв // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 266-275. – ISSN 0236-4832
185544
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1995
185545
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1995
185546
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1996
185547
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1996
185548
  Білоцерковець Н. Аукціони без змов // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 20-21
185549
  Панаіотіді С. Аукціони з продовження договорів оренди: що це таке? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
185550
  Кікоть О.Ю. Аукціони на ринку цінних паперів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 64-80. – ISSN 2310-9734
185551
  Федотова О. Аукціони не пропонувати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 10-11


  Окремі аспекти недійсності договорів оренди державних або комунальних земель фермерським господарством.
185552
  Чемеркіна Ю. Аукціони: від пілотування- до врегулювання // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-37
185553
  Семсон Д. Аукціоніст : пер. з англ. / Д. Семсон. – Київ : Дніпро, 1986. – 211 с.
185554
   Аул в песках : повести каз. писателей. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 231 с. : ил.


  Содерж.: Смуглянка. / М. Магауин. Красный флаг Мейрама / К. Найманбаев. Излучина / О. Сарсенбаев. История одной любюви / Н. Сералиев. Аул в песках / М. Сундетов.
185555
  Ахметов А. Аул мой любимый : стихи, поэмы : [пер. с казах.] / Ахметов А. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 138 с. : портр.
185556
  Евтых Аскер Аул Псыбэ : повесть / Аскер Евтых ;. – Майкоп : Адігнациздат, 1950. – 179 с.
185557
  Жанэ К. Аул Шапсуг улыбается : сборник стихов адыг. поэтов / К. Жанэ. – Москва : Современник, 1979. – 303 с.
185558
  Шеремет А.Д. Аулит / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – М, 1995. – 239с.
185559
  Нурмагамбетов Т. Аульчане : повести, рассказы / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1989. – 326 с.
185560
   АУМ: Русское эзотерическое о-во Нью-Йорка. – Москва : Терра
Ч. 1 : Синтез мистических учений Запада и Востока. – 1990. – 270 с.
185561
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – Москва : Терра, 1990. – 325 с.
185562
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – Москва : Терра
Ч. 3. – 1990. – 336 с.
185563
  Можейко И.В. Аун Сан / И.В. Можейко. – Москва, 1965. – 240 с.
185564
   Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 16-72. – ISSN 1682-671Х
185565
  Лозовицький О. Аура дуче:політичний портрет Беніто Мусоліні // Людина і політика : Київ, 2000
185566
   Аура Поку : мифы, сказки, легенды, басни, пословицы и загадки народа бауле, собраны д-ром Г. Химмельхебером в этногр. экспедиции на Берег Слоновой Кости. – Москва : Изд. "Восточная лит-ра", 1960. – 247 с. : ил.
185567
  Кривцун О.А. Аура произведения искусства : узнаваемое и ускользающее // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 107-119. – ISSN 0236-2007
185568
  Аветисян А.І. Аура як подвійна дистанція. Позиція Ж. Діді-Юбермана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 3-5
185569
  Дмитрук А.В. Аурентина : науково-фантастичні оповідання / А.В. Дмитрук. – Київ : Веселка, 1982. – 142 с.
185570
  Рей П. Аут : роман / Пьер Рей ; пер. с франц. В. Шуванова. – Москва : Интердайджест, 1993. – 336 с. – (Бестселлеры мира). – ISBN 5-86595-094-0
185571
  Войнарович Ю.Е. Аутекологічні особливості Sciurus vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Войнарович Юлія Едвардівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
185572
  Смит Ричард Аутентификация: от паролей до открытых ключей = Authentication. From passwords to public keys / Смит Ричард; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0341-6
185573
  Перегрим М. Аутентичні матеріали у гербарній колекції ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (KWHU) Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М. Перегрим, О. Безсмертна, О. Чекалін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 86-89. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У статті узагальнено перші результати інвентаризації аутентичних гербарних матеріалів, які зберігаються у колекції Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). There are first results of ...
185574
  Клименко Светлана Аутентичное исполнительство // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 30-36
185575
  Клюшина Г.В. Аутигенні мінерали олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 96-102 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
185576
  Серпухов В.И. Аутигенно-диагенетические и органогенные образования морей и океанов. / В.И. Серпухов, А.И. Иванов. – Ленинград, 1978. – 107с.
185577
  Теодорович Г.И. Аутигенные минералы осадочных пород / Г.И. Теодорович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 225с.
185578
  Дроздовський Д. Аутичне мислення й екзистенціалістські виміри постпостмодернізму // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 301-316. – ISSN 2306-2908


  "Йдеться про особливості репрезентації аутичного мислення в сучасному постпостмодерністському романі. В центрі дослідницької уваги – роман „Дивний випадок із собакою вночі” англійського письменника Марка Геддона. У постпостмодерністському творі ...
185579
  Мусаелян О.М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 140-143. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
185580
  Семенов М.В. Аутоантитела к компонентам ядра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенов М.В.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1990. – 18л.
185581
  Клемпарская Н.Н. Аутоантитела облученного организма / Н.Н. Клемпарская; под ред. Н.Н. Клемпарской. – Москва : Атомиздат, 1972. – 278 с. : ил.
185582
  Воюцкий С.С. Аутогезия и адгезия высокополимеров / С.С. Воюцкий. – Москва, 1960. – 244 с.
185583
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – Москва, 1980. – 136с.
185584
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – Москва, 1985. – 134с.
185585
  Шульгин И.Г. Аутогенная тренировка / И.Г. Шульгин. – Москва, 1985. – 31с.
185586
  Смирнов Г.В. Аутогенная тренировка / Г.В. Смирнов. – Саратов, 1988. – 38с.
185587
  Мазо Г.Е. Аутогенная тренировка в режиме труда / Г.Е. Мазо. – Минск, 1992. – 94с.
185588
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – К., 1979. – 148с.
185589
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1987. – 128с.
185590
  Павличко Д. Аутодафе : [ вірші, пісні, поеми ] / Дмитри Павличко. – Київ : Основи, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-500-302-1


  У пр. №1628545 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
185591
  Шмушкевич М.Ю. Аутодафе на Соборной / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1983. – 304с.
185592
  Ермасов Е. Аутодеструктивный тип переживания стресса в условиях изоляции // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С.139-145. – ISSN 2071-9788
185593
  Кондрашова Н.И. Аутоиммунные процессы при хирургическом лечении вольных с приобретенными пороками сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Кондрашова Н.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1974. – 22л.
185594
  Пухова Я.И. Аутоиммуный клеточный механизм физиологического разрушения эритроцитов. / Я.И. Пухова. – Новосибирск, 1979. – 136с.
185595
  Усова Олена Іванівна Аутоімунні реакції при бронхіальній астмі у дітей (клініко-лабораторне дослідження) : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Усова Олена Іванівна; Київський ін-т удоск. лікарів. – К., 1993. – 19л.
185596
   Аутокринний механізм прогресії пухлинних клітин В 2-D та 3-D культурах / Л.В. Гарманчук, О.М. Перепелиціна, Х.Д. Непийвода, Л.І. Остапченко, М.В. Сидоренко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 169-171. – ISSN 1023-2427


  Одним із вираженних чинників прогресії пухлинних клітин є фактора росту, які опосередковують свій мітогенний вплив специфічними рецепторами, внутріклітинний домен яких є тирозинкіназа. Ріст пухлинних кліттин в трьохвимірному просторі in vitro адекватно ...
185597
   Аутолюмінеснценція систем рибонуклеотидів з білками та можливість спектрального тестування їх взаємодії / С. Левченко, В. Ящук, В. Кудря, З. Ткачук, В. Мельник, В. Воробйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-24. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування методу низькотемпературної аутолюмінесценції для спектрального тестування наявності зв"язування між біологічними об"єктами. На основі спектрів поглинання та люмінесценції визначено положення перших збуджених ...
185598
   Аутопоезис соціальних систем : монографія / В.П. Бех, Р.О. Додонов, З.Ф. Самчук, О.І. Авєріна, Я.М. Курган [та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 747, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-660-671-9
185599
  Гладкий С.О. Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 2219-5521
185600
  Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура / Ю.Б. Никифоров. – Москва, 1989. – 42с.
185601
  Кондратьева Любовь Михайловна Аутоэкологическое изучение микрофлоры вулканических пеплов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Кондратьева Любовь Михайловна;. – Л., 1981. – л.
185602
  Зленко А.М. Аутплейсмент - мистецтво звільнення персоналу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 63-66. – ISSN 2306-546X


  У статті досліджено умови застосування програм аутлейсменту, визначено переваги та недоліки їх використання, проаналізовано процедуру працевлаштування звільнених працівників. Предметом дослідження є аутплейсмент - працевлаштування звільнених. Метою ...
185603
  Верескун О.С. Аутсоринг телекомунікацій: проблеми та перспективи
185604
  Вовкодав И. Аутсорсинг - ключ к росту вашего бизнеса // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 54-58.
185605
  Малахова Е.И. Аутсорсинг - эффективная форма ведения бизнеса // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 148-152. – ISSN 1729-7036
185606
  Воскресенська Т.І. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 254-259. – ISSN 2222-4459
185607
  Свердлик З. Аутсорсинг в архівній справі: сучасний стан та перспективи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 194-211. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
185608
  Меленко Анна Аутсорсинг в гостиницах - персонал напрокат // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 40-43 : фото
185609
  Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-47. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
185610
  Решетнікова І.Л. Аутсорсинг в діяльності промислових підприємств: маркетинговий аспект // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 52-57. – ISSN 2221-8440
185611
  Сивачева Е.А. Аутсорсинг в системе международных экономических отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 135-139. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
185612
  Вдовенко Л.О. Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 60-69
185613
  Мошкова М. Аутсорсинг в системі управління банківської діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо тенденцій розвитку аутсорсинга в банківській сфері, необхідності його впровадження та використання як ефективного інструменту управління діяльності банку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій для ...
185614
  Гонча Л.А. Аутсорсинг в Україні / Л.А. Гонча, М.В. Тихомирова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 160-163
185615
  Трачова Д.М. Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 294-298. – (Економічні науки ; № 4 (28))
185616
  Бойченко В.С. Аутсорсинг в управління персоналом: сучасний стан // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
185617
  Гош О. Аутсорсинг для кожного // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Квітень 2019 року : Аутсорсинг. – С. 15-17
185618
  Неуров І.В. Аутсорсинг закупівель: світовий досвід і вітчизняні перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 155-162. – ISSN 0321-0499
185619
  Гребешкова О.М. Аутсорсинг знань: потенціал партнерських відносин підприємств у постіндустріальну епоху / О.М. Гребешкова, К.С. Денисенко // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 232-239


  У статті розкрито сутність аутсорсингу знань як бізнес-формату стратегічного партнерства підприємств за умов постіндустріальної економіки, узагальнено його визначальні ознаки у порівнянні з аутсорсингом виробництва та аутсорсингом бізнес-процесів, а ...
185620
  Вавженчук С.Я. Аутсорсинг и аутстаффінг: ескіз проблем правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 175-183. – ISSN 2306-9082
185621
  Полищук Л. Аутсорсинг институтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 40-65. – ISSN 0042-8736
185622
  Семесько В.М. Аутсорсинг і перспективи розвитку транспортної логістики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-59. – Бібліогр.: 3 назв
185623
  Шакуров А.Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня. / А.Р. Шакуров, Д.С. Щетинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
185624
  Слободянюк М.Э. Аутсорсинг логистики информационных ресурсов, технологий и потоков предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 10. – С. 189-194. – Бібліогр.: на 5 пунктів
185625
  Безрукова Н.В. Аутсорсинг маркетингових послуг: аналіз позитивних і негативних наслідків // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 81-86. – (Економічні науки)
185626
  Дойг М. Аутсорсинг маркетинговой службы: быть или не быть? / М. Дойг, М. Христосенко, В. Руденок // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 32-38.
185627
  Кесарчук Г.С. Аутсорсинг розрахунків за виплатами працівникам // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 106-109. – ISBN 978-611-01-0721-1
185628
  Товстохатько А.О. Аутсорсинг та аутстаффінг: відмінності понять // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 181-184. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню правових категорій «аутсорсинг» та «аутстаффінг» та аналізу різних підходів до їх визначення. Окрема увага приділяється нюансам таких договірних відносин. Пояснюється відмінність між відповідними правовими категоріями. ...
185629
  Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 87-97
185630
  Зоідзе Д.Р. Аутсорсинг та особливості його застосування на підприємствах фармацевтичної галузі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 274-278. – ISSN 2222-4459
185631
  Верескун О.С. Аутсорсинг телекомунікацій: проблеми та перспективи // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 43-47
185632
  Лебедєва В. Аутсорсинг у контексті мережевої економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-27. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
185633
  Прозорова І. Аутсорсинг у маркетингових комунікаціях / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 62-65. – ISSN 1728-9343
185634
  Затонацький Д.А. Аутсорсинг у сучасному кадровому менеджменті // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 88-96. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті досліджуються сучасні підходи до можливостей покращення кадрової політики підприємства. Обгрунтовано, що ефективна кадрова політика передбачає формування стратегії управління персоналом, враховуючи стратегію розвитку підприємства з ...
185635
  Прозорова І. Аутсорсинг у сфері паблік рилейшнз / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
185636
  Шкода Т.Н. Аутсорсинг функцій з управління персоналом в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 159-161
185637
  Бєліков О. Аутсорсинг як делегування функцій управління // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 157-161.
185638
  Слабко Я.Я. Аутсорсинг як засіб підвищення доходності комунальних підприємств / Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
185639
  Сігайов А.А. Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу в Україні та світі / А.А. Сігайов, А.І. Агапова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 7-13
185640
  Гавриленко Т.В. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 104-109. – ISSN 1993-6788
185641
  Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов, О. Микало // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 16-24. – ISSN 0131-775Х
185642
  Газуда Л.М. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л.М. Газуда, Т.Ю. Салдан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 124-128. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
185643
  Поповиченко І.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах / І.В. Поповиченко, Є.Г. Дубинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 177-181. – (Економіка ; Вип. 31)
185644
  Мамчин М.М. Аутсорсинг як інструмент управління персоналом / М.М. Мамчин, Тунік-Чорна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 64-69. – ISSN 0321-0499
185645
  Шмиголь Н.М. Аутсорсинг як метод оптимізації діяльності суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
185646
  Лобода Н.О. Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, Б.Б. Сенишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 329-336. – ISSN 2222-4459
185647
  Бабій М.А. Аутсорсинг як нова концепція ведення бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 53-57.
185648
  Жуков Святослав Августович Аутсорсинг як система співпраці між регіональним інформаційно-маркетинговим центром і підприємництвом регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 238-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні класифікаційні види аутсорсингу. На основі цього аналізу вперше досліджено інформаційно-маркетинговий аутсорсинг, а також обгрунтовано доцільність використання цього виду аутсорсингу підприємствами регіону.
185649
  Іваненко В.О. Аутсорсинг як спосіб організації маркетингового аналізу / В.О. Іваненко, Н.М. Королюк, Г.І. Ляхович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 276-283. – ISSN 2222-4459
185650
  Сапачова М.С. Аутсорсинг як спосіб формування кооперативних зв"язків між підприємствами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 176-178. – (Економіа ; Вип. 24)
185651
  Максименко І.Я. Аутсорсинг як стратегічний напрям розвитку виробничої кооперації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
185652
  Лобода Н.О. Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, Т.І. Сподарик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 212-218. – ISSN 2222-4459
185653
  Гриценко К.С. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 123-125. – ISBN 978-617-696-385-1
185654
  Козьменко К. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг та перспективи його розвитку в Україні. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто явище аутсорсингу як способу співробітництва та оптимізації діяльності міжнародних компаній. На основі статистичних даних проаналізовано основні тенденції на ринку ІТ-аутсорсингу. Pозглянуто основні моделі аутсорсингу на прикладі офшорного ...
185655
  Волкова А. Аутсорсинг, як механізм зменшення витрат страхової компанії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 23-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
185656
  Бардина О. Аутсорсинг: искусство выбрать главное // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 46-49.
185657
   Аутсорсинг: не все так просто (материалы круглого стола) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 39-45
185658
  Ашмянская И. Аутсорсинг: новые горизонты для глобальной экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
185659
   Аутсорсинг: послушаем экспертов // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 16-27.
185660
  Гаврилюк О.В. Аутсорсинг: суть і механізм розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 8 пунктів
185661
  Проскура В.Ф. Аутсорсинг: сучасний стан та перспективи запровадженя на вітчизняних підприємствах // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 126-136. – ISBN 966-8269-12-8
185662
  Звонар В.П. Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 123-131. – ISSN 2072-9480
185663
  Лигоненко Л.О. Аутсортинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу : менеджмент / Л.О. Лигоненко, Ю.Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 115-124 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
185664
  Решетило В.П. Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 123-127. – ISSN 2226-8820
185665
  Усманов И.Ю. Аутэкологические адаптации растений к изменениям азотного питания / И.Ю. Усманов. – Уфа, 1987. – 147с.
185666
  Лагузен И.И. Ауцеллы, встречающиеся в России / статья И. Лагузена // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [2], 56 с., 5 л. ил. : ил.
185667
  Антипенко І. Аушвіц і українська політика пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 9


  "Ми спостерігаємо монополізацію російського погляду на історію Другої світової війни. І на прикладі меморіального музею в Освенцімі це яскраво помітно".
185668
  Гон М. Аушвіц у "композиції" Голокосту / М. Гон, О. Гон // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 83-100. – ISBN 978-617-635-148-1
185669
  Савченко Д. Аф-Пак: самый горячий район планеты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 14-22. – ISSN 0131-2227
185670
  Рено Ф. Афpиканские pабы в далеком и недавнем пpошлом / Ф. Рено, С. Даже. – Москва : Наука, 1991. – 214с. – ISBN 5020166006
185671
  Парфентьев И.А. Афагия у насекомых. / И.А. Парфентьев. – 234-262с.
185672
   Афазия и восстановительное обучение : тексты / под ред. Л.С. Цветковой, Ж.М. Глозман. – Москва : МГУ, 1983. – 217 с.
185673
   Афазия и восстановительное обучение : Тексты. – Москва : Московский университет, 1983. – 217с.
185674
  Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С. Цветкова. – М., 1988. – 207с.
185675
   Афанас"єва Тетяна Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
185676
  Азольский А. Афанасий : Производственный роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 1. – С. 9-45. – ISSN 0012-6756
185677
  Пономарев В.П. Афанасий Алексеевич Бычихин. 1865-1933. Библиограф. указ. / В.П. Пономарев. – Одесса, 1980. – 27с.
185678
  Маймин Е.А. Афанасий Афанасьевич Фет / Е.А. Маймин. – М, 1989. – 157с.
185679
  Покровский В.И. Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) : Его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / Сост. В. [И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 110 с. – Экз. в разных тип. переплетах
185680
  Коцюба А.И. Афанасий Васильевич Маркович -- выдающийся украинский фольклорист : Автореф... канд. филол.наук: / Коцюба А.И.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1963. – 24л.
185681
   Афанасий Ефремович Куликов 1884-1949. Русский советский лубок : каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – [72] с.
185682
  Баландин Л.А. Афанасий Коптелов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1975. – 79 с.
185683
  Яновский Н.Н. Афанасий Коптелов. / Н.Н. Яновский. – М, 1966. – 155с.
185684
   Афанасий Лазаресич Коптелов.. – Новосибирск, 1983. – 79с.
185685
  Заднепровский Н. Афанасий Матюшенко / Н. Заднепровский, Н. Соколов. – Х., 1958. – 75с.
185686
  Потапов И.А. Афанасий Мунхалов / И.А. Потапов. – Якутск, 1969. – 36с.
185687
  Ильин М.А. Афанасий Никитин -- первый русский путешественник в Индию / М.А. Ильин. – Калинин, 1955. – 48с.
185688
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1950. – 36с.
185689
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1955. – 36с.
185690
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Москва, 1951. – 192с.
185691
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 216с.
185692
  Пузий В. Афанасий Никитин: возвращение растянувшееся на века // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
185693
  Коршунов А.Ф. Афанасий Филиппович : жизнь и творчество / А.Ф. Коршунов. – Минск : Наука и техника, 1965. – 184 с. – Приложение к изданию: Филиппович А. Диариуш
185694
  Павловская А.И. Афанасий, архиепископ александрийский, и его епархия // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.60-87. – ISSN 0321-0391
185695
  Комарова О.О. Афанасій Доманицький та його родина на Поділлі // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 35-41


  У статті зроблена спроба відтворення деяких біографічних аспектів та діяльності в культурно-освітньому та церковному житті Поділля священника Афанасія Михайловича Доманицького та його родини (друга половина XIX - поч. XX ст.).
185696
   Афанасій Федорович Луньов : статті, спогади, документи, матеріали / Асоц. випускників, виклад. і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [упоряд. О.Г. Павлова]. – Харків : Тимченко, 2009. – 234, [30] с. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-8661-39-6
185697
   Афанасьева Елена Александровна : графика. Выставка произведений. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – [32] с.
185698
  Москаленко В.Ф. Афанасьєв Євген Іванович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 16-17 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1869), Заслужений ординарний професор Університету Св. Володимира (1886), приват-доцент курсу лікарської діагностики (1870-1885), завідувач кафедри спеціальної пвтології і терапії (1893), понадштатний професор (до 1896 ...
185699
   Афанасьєв Євген Іванович (1837-1897) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 15. – ISBN 978-966-439-754-1
185700
   Афанасьєв Євген Іванович (1838-1897) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 20. – ISBN 978-966-933-054-3
185701
   Афанасьєв Микола Сергійович (1842-1878) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 15. – ISBN 978-966-439-754-1
185702
   Афанасьєва Катерина Олександрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 35. – ISBN 978-966-2726-03-9
185703
  Биков В. Афганець : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 17-65. – ISSN 0130-1608
185704
  Теплинский Л.Б. Афганистан - наш южный сосед / Л.Б. Теплинский. – М, 1978. – 64с.
185705
  Евтихевич Н.С. Афганистан - поворотный момент в системе международных отношений ХХІ века // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 7. – С. 77-92. – ISSN 0321-2068
185706
   Афганистан. – Москва : [б. и.]. – (Серия историко-этнологическая / под редю И.Н. Бороздина)
Ч. 1. – 1923. – 205 с.
185707
  Вейт Е Афганистан / Е Вейт, . – 2-е переработ. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1929. – 158с.
185708
  Рейсер М.Г. Афганистан / М.Г. Рейсер. – Москва, 1946. – 152 с.
185709
  Рейснер И.М. Афганистан / И.М. Рейснер. – Москва, 1948. – 63с.
185710
  Пикулин М.Г. Афганистан / М.Г. Пикулин. – Ташкент, 1956. – 302 с.
185711
  Пикулин М.Г. Афганистан / М.Г. Пикулин. – Ташкент, 1957. – 314с.
185712
   Афганистан. – Москва : ГУГК, 1959. – 20 с., [1] карт. : карта + Приложение: с. 20
185713
   Афганистан : (справочник). – Отв.ред.М.Р.Арунова. – Москва : Наука, 1964. – 276 с.
185714
  Давыдов А.Д. Афганистан / А.Д. Давыдов, Н.И. Черняховская. – Москва : Мысль, 1973. – 167с.
185715
   Афганистан : (вопр. истории, экономики и филологии) : [сб. статей]. – Ташкент : Фан, 1978. – 122 с.
185716
  Щедров И.М. Афганистан / И.М. Щедров. – Москва, 1982. – 127с.
185717
  Гуревич Н.М. Афганистан / Н.М. Гуревич. – М., 1983. – 128с.
185718
   Афганистан : экономика, политика, история : [сб. статей]. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1984. – 261 с.
185719
   Афганистан : история, экономика, культура. Сборник статей. – Москва : Главная ред. восточн лит-ры, 1989. – 271 с. – ISBN 5-02-016713-4
185720
  Тисов Герман Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 3 (35). – С. 18-25. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
185721
  Тисов Герман Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 23-30. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
185722
  Цапенко Н.Г. Афганистан (эконом.-географ. характеристика). / Н.Г. Цапенко. – 7с.
185723
  Цапенко Н. Афганистан (эконом. географ. характер.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Цапенко Н.; Среднеазиат.ГУ. – 7 л.
185724
   Афганистан болит в моей душе... : воспоминания, дневники сов. воинов, выполнявших интернац. долг в Афганистане. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 254, [2] с. : ил.
185725
  Ахрамович Р.Т. Афганистан в 1961-1966 г.г. : политическое положение, конституционная реформа / Р.Т. Ахрамович ; АН СССР, институт Народов Азии. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1967. – 172 с.
185726
  Коргун В.Г. Афганистан в 20-30-е годы ХХ в. / В.Г. Коргун. – М., 1979. – 160с.
185727
  Риштия С.К. Афганистан в XIX веке / С.К. Риштия. – Москва, 1958. – 487с.
185728
   Афганистан в нашей судьбе : [сборник]. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1989. – 165, [1] с. : портр.
185729
  Нариманов Л.З. Афганистан в огне гражданской войны / Л.З. Нариманов. – Л., 1929. – 99с.
185730
  Логунов А.Н. Афганистан в политике США (начало 1950-х годов -- середина 1960-х годов) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Логунов А.Н.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
185731
  Кирпенко П.Ф. Афганистан в политике США. Страницы истории (1919-1973) / Павел Кирпенко. – Киев : ПЕНМЕН, 2020. – 290, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7443-06-2
185732
  Чугаенко Ю.А. Афганистан в сердце моем : первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю.А. Чугаенко. – Киев : Национальная академия управления, 2012. – 159, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 155-159. – ISBN 978-966-8406-68-3
185733
  Моенс А. Афганистан во внешней политике Канады // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 47-50. – ISSN 0321-5075


  Серед країн-донорів, які здійснюють допомогу Афганістану, Канада вийшла на 2-ге місце після США
185734
  Ромодин В.А. Афганистан во второй половине ХІХ начале ХХ века / В.А. Ромодин. – М, 1990. – 143с.
185735
  Кушник Х. Афганистан глазами очевидца / Х. Кушник. – М., 1982. – 182с.
185736
  Коргун В. Афганистан и "воины Аллаха" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – 33-37. – ISSN 0321-5075


  Військово-політичний рух в Афганістані "Талібан"
185737
  Ванченко А. Афганистан и его вооруженные силы. / А. Ванченко. – Москва-Ленинград : Воениздат, 1928. – 72с. : карта и 14 рис.
185738
  Гречанінов В.О. Афганистан как проблема безопасности в евро-азиатском регионе. Позиция Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 90-91
185739
  Губар Мир Гулам Мухаммед Афганистан на пути истории / Мир Гулям Мухаммад Губар : АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточ. лит-ры, 1987. – 208 с.
185740
  Ахрамович Р.Т. Афганистан после второй мировой войны : очерки истории / Р.Т. Ахрамович; Ахрамови Р.Т. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1961. – 176 с.
185741
  Поляков Г.А. Афганистан революционный. / Г.А. Поляков. – Москва, 1981. – 70с.
185742
  Кассис В.Б. Афганистан сегодня / В.Б. Кассис, К.Ф. Рашидов. – М., 1980. – 63с.
185743
   Афганистан сегодня : фотоальбом. – Москва ; Кабул : Планета ; Бейхаки, 1981. – 239 с. – (Страны мира)
185744
  Думбадзе М. Афганистан сквозь замочную скважину "Барона" // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2013. – № 10. – С. 187-208. – ISSN 0012-6756


  Афганістан при талібах.
185745
  Генин И.А. Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, Оман / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1955. – 48с. – (Страны Азии)
185746
  Рейснер И.М. Афганистан. / И.М. Рейснер. – Москва, 1929. – 267с.
185747
  Бочкарев П.С. Афганистан. / П.С. Бочкарев. – Москва : Географгиз, 1953. – 69с. – (У карты мира)
185748
  Генин И.А. Афганистан. / И.А. Генин. – Москва, 1959. – 20с. : карта
185749
  Козырев Н. Афганистан. Вернутся ли талибы? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0130-9625


  США продовжує політику силових методів
185750
  Боровик А.Г. Афганистан. Еще раз про войну / А.Г. Боровик. – М, 1990. – 252с.
185751
  Победина М.П. Афганистан. Иран. Турция. : Пособие для учителей / М.П. Победина, В.В. Цыбульский. – Москва, 1961. – 200с.
185752
  Спольников В.Н. Афганистан. Исламская оппозиция: Истоки и цели / В.Н. Спольников; Ю.В.Ганковский. – М, 1990. – 191с.
185753
  Беге Фридерике Афганистан. Кабул. 12 портретов обычного мужества : общество / Беге Фридерике, Квейл Луне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 92-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
185754
  Арунова М. Афганистан. Наркотическая опухоль: методы лечения / М. Арунова, П. Ковальчук // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
185755
  Али М. Афганистан. Новый путеводитель / Али Мухаммед ; сокр. пер. и примеч. Р.Т. Ахрамовича, Л.А. Еровченкова. – Москва : Географиздат, 1957. – 142 с. : ил., карт.
185756
  Сергеев В.В. Афганистан. Пакистанская заноза // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
185757
  Коргун В.Г. Афганистан. Послевыборное похмелье // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 13-18. – ISSN 0321-5075
185758
  Хенне Ян Афганистан. С вещами на выход / Хенне Ян, Козырев Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 92-101 : фото. – ISSN 1029-5828
185759
  Ежов Г.П. Афганистан. Тайны дипломатии : история взаимоотношений США и Афганистана, 1919-1955 / Г.П. Ежов, П.Ф. Кирпенко. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 446, [2] c. – Приложения: с. 269-444. – Библиогр.: с. 445. – ISBN 978-5-227-03847-0
185760
  Лавров А. Афганистан. Талибы и моджахеды: возможно ли примирение? // Китай: проблема мирного воссоединения Тайваня / Ю. Чудодеев, 2008. – С. 26-30
185761
  Лавров А. Афганистан. Талибы и моджахеды: возможно ли примирение? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 26-30. – ISSN 0321-5075
185762
  Головин Ю.М. Афганистан. Экономика и внешняя торговля / Ю.М. Головин. – Москва, 1962. – 168с.
185763
  Коргун В.Г. Афганистан. Экономическая помощь соседей // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 47-49. – ISSN 0321-5075
185764
  Пуляркин В.А. Афганистан.Экономическая география / В.А. Пуляркин. – М, 1964. – 256с.
185765
  Конаровский М.А. Афганистан: Deja vu Что дальше? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 0869-1908
185766
   Афганистан: борьба и созидание. – Москва : Воениздат, 1984. – 143 с., 8 л. ил.
185767
   Афганистан: братство, мужество, подвиг : [сборник]. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 173, [2] с., [8] л. ил.
185768
  Заллер Вальтер Афганистан: возвращение истории : Репортаж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-60 : Фото, карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
185769
  Пашкевич М.М. Афганистан: война глазами комбата / М.М. Пашкевич. – М., 1991. – 125с.
185770
  Пинюгина Е.В. Афганистан: Как создать современное государство? // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 143-162. – (Политология). – ISSN 1998-1776
185771
  Тихонов Ю. Афганистан: мятеж в Хосте 1924-1925 гг. и позиция великих держав // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0321-5075
185772
  Котельников А.И. Афганистан: на пути к новой жизни. / А.И. Котельников. – М, 1987. – 47с.
185773
  Кузнецов Е. Афганистан: Новая политика и старые беды // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 135-145. – ISSN 1998-1813
185774
  Арунова М. Афганистан: обстановка остается напряженной // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 42-44. – ISSN 0321-5075
185775
  Степанова Е. Афганистан: Перспективы политического урегулирования // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 6 (252). – С. 72-89. – ISSN 1998-1813
185776
  Рашидов К.Ф. Афганистан: пора становления / К.Ф. Рашидов. – М., 1983. – 111с.
185777
  Окимбеков У.В. Афганистан: проблеы совместного использования вод трансграничных рек // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 39-43. – ISSN 0321-5075
185778
  Хьюман Райтс Вотч Афганистан: произвол американских сил // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 175-181.
185779
   Афганистан: революция продолжается : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1984. – 239 с. : ил., цв. ил.
185780
  Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей / В.И. Сарианиди. – М., 1983. – 159с.
185781
  Басов В.В. Афганистан: трудные судьбы революции / В.В. Басов, Г.А. Поляков. – Москва : Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. У полит. карты мира ; 8/1988)
185782
  Шамраївський Я. Афганістан / Я. Шамраївський. – Х., 1929. – 101с.
185783
  Зименкова В.В. Афганістан в геополітиці США в контексті виведення військ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 470-473. – ISSN 2076-1554
185784
  Тирищук А.Б. Афганістан в зовнішній політиці США у 2001-2013 рр. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 311-320. – ISBN 978-617-689-216-8
185785
  Кривоносов О. Афганістан за талібів : народження нової сили // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-124
185786
  Вітович І. Афганістан на поталу талібам? // Україна молода. – Київ, 2021. – 9 липня (№ 68)


  Американці йдуть з Афганістану. Це загрожує масштабною війною і поверненням росіян.
185787
  Кривоносов О. Афганістан на шляху відродження. Перші кроки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 92-108. – ISSN 0869-3595
185788
  Кирпенко П.Ф. Афганістан у політиці США: вчора і сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основи політики США щодо Афганістану в 1919-1998 рр. та її практичне здійснення. Викладено наукову періодизацію цієї політики та оцінку автором кожного з періодів. The article deals with American policy towards Afghanistan in 1919-1998. It ...
185789
  Константинов В. Афганістан: до війни без кінця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 5


  "Не тому, що увагу всього світу, нарешті, привернула безугавна міжусобиця в країні. Заслуга цілком належить Дональду Трампу — в американського президента дійшли руки й до цієї гарячої точки, де півтора десятиліття зберігається військова присутність ...
185790
  Пойя С. Афгано-пакистанские конфликты 1949-1963 из-за разногласий по Пуштунистану // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 109-116. – ISSN 1812-8696
185791
  Лапетин Ю. Афгано-Пакистанские отношения и Джирга мира // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
185792
  Червонопиский С.В. Афганская арена. Военно-политическая спецоперация СССР 1979-1989 гг. : справочник / С.В. Червонопиский, А.А. Костыря, В.Г. Сироштан. – Киев : Мединформ, 2014. – 450, [2] с. : ил., табл., карты. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 449 и в прил.: с. 359-432. – ISBN 978-966-409-133-3


  У пр. №1707109 напис: Володимиру Івановичу, з найщирішими побажаннями на співпрацю. Дякуємо за Вашу щирість, порядність, професіоналізм. Зичимо Вам здоров"я, благополуччя, божого благословіння. З повагою спецназ ПВ-Афган-Майдан. Підписи. 30.10.2014
185793
   Афганская война: как это было : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1991. – 261, [2] с., [8] л. ил. : ил., цв. ил.
185794
  Давыдов А.Д. Афганская деревня / А.Д. Давыдов. – Москва, 1969. – 264с.
185795
   Афганская классическая поэзия : пер. с пушту. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222 с.
185796
  Беляев В.М. Афганская народная музыка / В.М. Беляев. – Москва, 1960. – 30с.
185797
  Булатов Ю.А. Афганская политика США 1939-1945 гг.: цели явные и скрытые // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 53-59. – ISSN 0321-0626
185798
  Булатов Ю.А. Афганская политика США 1939 - 1945 гг.: цели явные и скрытые // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 39-45. – ISSN 0321-0626
185799
   Афганская родословная // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 56 : фото
185800
  Кушев В.В. Афганская рукописная книга / В.В. Кушев. – М., 1980. – 192с.
185801
  Баннов Б.Г. Афганские басмачи и "российские солидаристы" / Б.Г. Баннов, В.Д. Николаев. – Москва : Издательство АПН, 1983. – 84 с., [6] л. ил. : ил.
185802
  Ковусов А. Афганские встречи : стихи / А. Ковусов. – Москва, 1963. – 56 с.
185803
  Кашуба Г.П. Афганские встречи / Г.П. Кашуба. – М., 1981. – 88с.
185804
   Афганские звезды : песни Михаила Мишунова на стихи Станислава Волкова. – Калинкина А.В. – Москва : Патриот, 1991. – 120 с.
185805
  Ибрагимова Г. Афганские контрасты в романе Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 59-65


  В статье анализируется роман всемирноизвестного афганского писателя Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром". В романе писатель описывает афганскую жизнь совсеми ее реалиями и контрастами. Сорокалетняя война в Афганистане изображена в различных ракурсах. ...
185806
  Бойко В. Афганские мигранты в Пакистане и проблема беженцев // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 3 (267). – С. 27-39
185807
   Афганские народные пословицы и поговорки. – Петров П.П. – Минск : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 66 с. : ил. – (Зарубежные пословицы и поговорки)
185808
  Эрберг О. Афганские рассказы / О. Эрберг. – М, 1947. – 46с.
185809
  Черепанов Ю.А. Афганские силуэты / Ю.А. Черепанов. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 64 с.
185810
   Афганские сказки. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 160 с.
185811
   Афганские сказки и легенды : пер. с пушту. – Москва : Наука, 1972. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 274-277. – (Сказки и мифы народов Востока)
185812
  Эсенов Р. Афганские страницы / Р. Эсенов. – Ашхабад, 1968. – 11с.
185813
  Рощупкин В. Афганский "театр войны" : новый сценарий и режиссура // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 56-62
185814
  Верстаков В.Г. Афганский дневник / В.Г. Верстаков. – Москва, 1983. – 141с.
185815
  Верстаков В.Г. Афганский дневник / В.Г. Верстаков. – Москва : Военное издательство, 1991. – 399с.
185816
  Крушинский Ю. Афганский дневник / Ю. Крушинский; Юрій Крушинський. – Киев : Академвидав, 2006. – 399с. – ISBN 966-8226-34-8
185817
  Супрун В. Афганский излом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Афганистан сегодня. ]
185818
  Гушер А.И. Афганский капкан // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 7-14. – ISSN 0321-5075
185819
  Коргун В. Афганский конфликт и Центральная Азия // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 106-114. – ISSN 1998-1813
185820
  Золотаревский Л.А. Афганский репортаж / Л.А. Золотаревский. – М., 1983. – 157с.
185821
  Коновалов И. Афганский тупик // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 60-66. – ISSN 0130-9625


  Сили коаліції НАТО в Афганістані
185822
   Афганско-русский разговорник. – [Б. г. : б. и.], 1963. – 328 с.
185823
  Асланов М.Г. Афганско-русский словарь (пушту) : 50 000 слов / М.Г. Асланов ; под ред. Н.А. Дворянкова ; АН СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т этнографии. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 996 с.
185824
  Резник В.В. Афганское звено : повесть / В.В. Резник. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 203с. – ISBN 5-289-00172-7
185825
  Кирьязов В.П. Афганское эхо: Очерки о воинах-интернационалистах / В.П. Кирьязов. – Одесса, 1990. – 185с.
185826
  Дорофей І. Афганська проблема в регіональних і світових міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 60-61
185827
  Горобець І. Афганська проблема в сучасних міжнародних відносинах / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 48-51
185828
  Зименкова В.В. Афганська спадщина Барака Обами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 416-419. – ISSN 2076-1554
185829
  Гордійчук Ю. Афганська стратегія адміністрації Барака Обами в трансатлантичному вимірі: американські погляди та оцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі вивчення й систематизації американських джерел та підходів провідних науковців США проведено предметний аналіз стратегії адміністрації Б. Обами щодо Афганістану в призмі трансатлантичної і насамперед європейської політики США. Based ...
185830
  Каспрук В. Афганське поле для ігор Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 5


  "Москва намагається перехопити ініціативу у Вашингтону щодо врегулювання ситуації в Афганістані. У Кремлі вирішили піти на безпрецедентний крок, доручивши міністрові закордонних справ провести публічні переговори з представниками забороненої в ...
185831
  Глазов О.В. Афганський вектор політики США в контексті глобальної антитерористичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 78-85


  В цій статті розглядається побудова концептуальної моделі зовнішньополітичних підходів США до Афганістану. Автор визначає основні вектори близькосхідної стратегії американської адміністрації.
185832
  Мартинов А. Афганський виборчий процес // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "28 вересня 2019 року відбулися вибори президента Афганістану. Двічі дата виборів переносилась. Усе залежало від результату напівтаємних переговорів, які американські дипломати вели з представниками руху Талібан. Але США так і не досягнули угоди з ...
185833
  Більдт К. Афганський міраж розв"язки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  Великого значення міжнародна спільнота надає майбутньому 2014 року як вирішальній даті завершення поступового переходу відповідальності за безпеку від міжнародних сил афганському уряду.
185834
  Тихоненко І. Афганський фактор у відносинах Пакистан - США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 170-177
185835
   Афганські прислив"я. – Київ : Дніпро, 1983. – 128 с.
185836
  Балашова Г. Афеворк Текле - великий художник Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 43-45. – ISSN 0321-5075
185837
  Вереша Р.В. Афект як психологічна та кримінально-правова категорія // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 66-74. – ISSN 2310-9769
185838
  Кравченко Н.Г. Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної тональності в новелістиці А. Шніцлера // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 90-95. – ISBN 978-966-171-881-3
185839
  Сайтарли І.А. Афективний зміст поведінкової культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 186-188
185840
   Афера [Електронний ресурс] = The scam : продолжительность 87 мин. ; жанр авантюрная мелодрама. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивное м.-- Звуков. верс.DOLBY DIGITAL 5.1.русский.- Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Современное российское кино")


  Андрей Давыдов - преуспевающий бизнесмен, в прошлом - ученый-физик, задумывает беспрецедентную авантюру, цель которой - обвал ценных бумаг на валютных рынках мира. Дпополнительный материал - видеосюжет "На съемках фильма".фильмография
185841
  Клюев В.В. Афера века: Роман-хроника одного преступления / В.В. Клюев. – Москва, 1991. – 285с.
185842
   Аферата "Мис Стоун" : спомени, документи и материали. – София : Издателство на отечествения фронт, 1983. – 283, [4] с.
185843
  Спассе С Афердіта повернулася в село / С Спассе. – К, 1960. – 190с.
185844
  Мечетная Н. Аферист № 1 // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 9 (599). – С. 38-41. – ISSN 2305-3364


  За американским мошенником Джозефом Уэйлом, талантливым обманщиком и вымогателем денег у алчных глупцов, одурачившим даже итальянского диктатора Бенито Муссолини, навсегда закрепился титул короля аферистов XX века.
185845
  Коженевский Ю. Аферист. Раздел : романы / Юзеф Коженевский Пер. с пол. Р. Белло. – Москва : Художественная литература, 1979. – 397 с.
185846
  Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами / Г. Вермуш. – Москва, 1990. – 218с.
185847
  Берест З.Л. Афидофаги на озимой пшенице правобережной степи УССР и их роль в динамике численности листовых злаковых тлей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Берест З.Л.; Ин-т зоологии АН УССР. – К, 1981. – 22л.
185848
  Гулмагарашвили В.Х. Афиллофоровые грибы Восточной Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Гулмагарашвили В.Х. ; АН ГССР, Ин-т.ботаники. – Тбилиси, 1977. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
185849
  Солдатова И.М. Афилофоральны грибы степной зоны Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Солдатова И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
185850
  Губин А.Т. Афина Паллада / А.Т. Губин. – Ставрополь, 1966. – 294с.
185851
  Губин А.Т. Афина Паллада / А.Т. Губин. – Ставрополь, 1985. – 444с.
185852
  Ишуткина Л.П. Афина, любимая дочь Зевса : мифологические эссе : альбом Афины / Лилия Ишуткина. – Одесса : Друк Південь, 2013. – 240 с., [16] л. ил. : ил.
185853
   Афинитная конструкция в немецкоязычной художественной литературе XIX-ХХ веков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жидовцева Л. Г,; Жидовцева Л. Г,; Лен. гос. пед. инзт. – Ленинград, 1977. – 22л.
185854
  Вернер А.Л. Афинная и евклидова геометрия / А.Л. Вернер. – Ленинград, 1977. – 79с.
185855
  Попа М.Н. Афинная классификация дифференциальной системы с квадратными нелинейными. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Попа М.Н.;. – Горький, 1978. – л.
185856
   Афинная модификация биополимеров. – Новосибирск : Наука, 1983. – 243 с. : табл. – Бібліогр.: с.216-241
185857
  Галкин А.А. Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 64-72. – ISSN 0023-1274
185858
  Лащенко М.П. Афинные свойства пространственных кривых третьего порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лащенко М. П.; Благовещ. гос. пед. ин-т. – Благовещенск, 1953. – 6л.
185859
  Филиппов А.М. Афино-спартанские отношения в 404-395 гг. до н.э. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 143-154. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
185860
  Бузескул В.П. Афинская демократия / В.П. Бузескул. – Харьков, 1920. – 213с.
185861
  Кулишова О.В. Афинская демократия и театр // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
185862
  Бузескул В.П. Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. : [Диссертация]. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1895. – VI, 484, [2], 4 с. – Положения к диссертации В. Бузескула... представленной для получения степени доктора всеобщей истории
185863
  Аристотель Афинская полития. Государственное устройство афинян / Аристотель ; пер.., примеч. С.И. Радцига ; ред., В.С. Сергеева. – Москва ; Ленингад : Соцєкгиз, 1936. – 198 с.
185864
  Аристотель Афинская полития. Государственное устройство афинян / Аристотель ; пер.., примеч. С.И. Радцига. – Изд. 2-е. – Москва : Соцєкгиз, 1937. – 254 с.
185865
  Васильева Т.В. Афинская школа философии: философский язык Платона и Аристотеля / Т.В. Васильева. – Москва : Наука, 1985. – 161с.
185866
  Аристотель Афинское государственное устройство / [Соч.] Аристотеля ; Пер. с греч.Н. Шубина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – 52 с.
185867
  Сидорова Н.А. Афины / Н.А. Сидорова. – Москва, 1967. – 176 с.
185868
  Сидорова Н.А. Афины / Н.А. Сидорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 206 с.
185869
  Бутовский А. Афины весной 1896 года // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 1992-7886


  В статье приведены воспоминания Алексея Бутовского о первых Олимпийских играх современности, которые были проведены в 1986 г.
185870
  Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI-II вв. до н.э. / И.Б. Брашинский. – М., 1963. – 176с.
185871
  Исакина Юлия Афины. Город, в котором история забыла умереть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 72-75 : фото
185872
  Телевной Игорь Афины. Моя любимая греческая бабушка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 50-54 : фото
185873
   Афины. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 104-105 : Іл.
185874
   Афиша мира: 5 главных событий полугодия : Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 96-101 : Фото
185875
  Дмитрієва Є О. Афідофаги та ентомопатогени попелиць плодово-ягідних насаджень і методи їх використання в умовах центрального лісостепу України. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.09 / Дмитрієва О.Є; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1995. – 25л.
185876
  Строкаль О.М. Афіксальна деривація оказіональних субстантивів у поезії П. Мовчана та В. Коломійця // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 168-171. – ISSN 1729-360Х
185877
  Фанта О. Афіксальний іменниковий словотвір в українських говірках Закарпаття як предмет наукового дослідження // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C/ 79-84. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
185878
  Козоріз О. Афіксальний словотвір у юридичній термінології сучасної китайської мови


  У статті досліджується явище афіксального словотвору юридичної термінології сучасної китайської мови. В статье исследуется явление аффиксального словообразования юридической терминологии современного китайского языка. The phenomenon of affixal ...
185879
  Телешун К.О. Афіксальний спосіб словотвору як продуктивний спосіб творення термінів торгівлі турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 359-365
185880
  Аністратенко Л. Афіксальний спосіб термінотворення в японській літературознавчій термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 8-13
185881
  Лазаренко С. Афіксальні повтори як засіб репрезентації категорії зв"язності в художньому тексті // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 179-188. – ISBN 966-8547-39-X
185882
  Гапонова Л.Є. Афіксальні способи творення термінів криміналістики // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 67-75. – ISBN 978-966-399-637-0
185883
  Рищенко Л.В. Афіксація в українській юридичній термінології // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 152-155. – (Філологія)
185884
  Гаєва Д.О. Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі / Д.О. Гаєва, Н.Ю. Прокопович // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 58-65. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
185885
  Островська Ю. Афіксація як спосіб поповнення англійської мови кінця XX - початку XXI століття оцінними // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 29-32. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
185886
  Клименко Я.В. Афілійовані особи: походження терміну, критерії визначення й застосування у вітчизняній та міжнародній практиках // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 215-226. – (Економічні науки ; вип. 26)
185887
  Іваненко О.М. Афілофороїдні гриби Київського плато : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Іваненко Олександра Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
185888
  Іваненко О. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" / О. Іваненко, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-32. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У регіональному ландшафтному парку "Трахтемирів" (Київська та Черкаська області, Україна) було виявлено 44 види афілофороїдних грибів. Усі вони є новими для парку, Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lеv., Polyporus badius Jungh., P. ciliatus Fr. та ...
185889
  Ординець О.В. Афілофороїдні гриби Станично-Луганського відділення Луганського природного заповідника / О.В. Ординець, О.Ю. Акулов, Шиян-Глотова // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 28-33. – ISSN 1729-7184
185890
  Роллє М. Афіни Волинські = Ateny Wolynskie / Міхал Роллє ; [упоряд.: В. Короткий, Ю. Цимбал]. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – XVII, 307, [2] с. : іл. : іл. – обкл. книги оформлена польською мовою; основний зміст книги на польській мові. – ISBN 978-966-06-0475-9
185891
  Москаленко Леся Афіни. До нашої ери й після Олімпіади : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-69 : Фото
185892
  Туркін І.Б. Афінний інтервальний метод автоматичного контролю достовірності телеметричної інформації / І.Б. Туркін, Є.В. Соколова, О.І. Юр"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається метод афінно-інтервального аналізу для обробки телеметричної інформації, що надходить у процесі функціонування космічного апарату. Показано, що використання даного методу дозволяє забезпечити достовірність результатів обробки ...
185893
  Рябухо О.М. Афінні майжекільця та їх узагальнення : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Рябухо О. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 11 с.
185894
  Рябухо М О. Афінні майжекільця та їхні узагальнення : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06. / Рябухо О.М,; КУ. – К, 1993. – 75л. – Бібліогр.:л.70-74
185895
  Галкін О.А. Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k-найближчих сусідів // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1025-6415
185896
  Рябухо О.М. Афіннотипні майжекільця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується одне узагальнення афінних майжекілець. Доводиться теорема про занурення з точністю до анулятора довільних афіннотипних майжекілець в афіннотипні симетричні майжекільця над тією ж групою констант.
185897
   Афіноген Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 171 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
185898
  Злупко С.М. Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 178-179. – ISBN 966-346-208-6
185899
  Ніколенко В.В. Афінська держава та демократія у науковій спадщині Аристотеля // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 87-94. – ISSN 2663-0265
185900
  Миронюк Є.В. Афірмації як метод спрямованості та розвитку особистості / Є.В. Миронюк, Д.С. Симонюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 10-13. – (Серія : Психологічні науки)
185901
  Прокопов Д.Є. Афіціювання // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 401-402. – ISBN 966-316-069-1
185902
  Бегичева В. Афон // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 0130-7045
185903
  Паславський І.В. Афон та його ідеологія в українській релігійно-філософській думці середніх віків і ранньомодерного часу // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 317-323
185904
  Ричка В. Афон. По кому тисячолітній подзвін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 20


  Усім українським ченцям та паломникам до Святої гори присвячується.
185905
  Ткачук В.А. Афониты в Киеве во второй половине XVIII века // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 121-130
185906
  Олійник Н.В. Афонограми як орфографічний засіб диференціації слів-омонімів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 76-79. – ISBN 966-8188-07-1
185907
  Олійник Н.В. Афонограми як орфографічний засіб диференціації слів-омофонів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 76-79. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є аналіз афонограм як орфографічного засобу розрізнення тотожних фонетичних комиплексів
185908
  Иоаннисян О.М. Афонские традиции в зодчестве Древней Руси / О.М. Иоаннисян, Е.Е. Черненко // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 432-445
185909
   Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в документах. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2014. – 801 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 789-794 и в подстроч. примеч. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 15)
185910
  Нечуй-Левицкий Афонский проходимец / Нечуй-Левицкий. – Симферополь, 1954. – 48 с.
185911
  Гусев Илья Афонский феникс // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 124-125 : Фото
185912
   Афонское наследие = The Athonite heritage : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015-
Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – 2015. – 511 с.
185913
  Щербачев О. Афонское сражение / О. Щербачев. – Москва-Ленинград, 1945. – 70с.
185914
  Пелешенко Ю.В. Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої половини XIV-XV століть // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 280-289
185915
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Харків, 1930. – 94 с.
185916
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1950. – 60 с.
185917
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1955. – 44 с.
185918
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1957. – 60 с.
185919
  Буше І.С. Афонський пройдисвіт / І.С. Буше. – Київ, 1959. – 68 с.
185920
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Львів, 1961. – 88 с.
185921
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1965. – 103 с.
185922
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1984. – 43 с.
185923
  Димитрій Афонський чернець Іван Вишинський, український письменник і полеміст / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 07 (343), квітень. – С. 7
185924
  Лопухіна О.В. Афонські ікони XIX - початку XX ст. в колекції заповідника // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 68-73
185925
  Довженко О.П. Афоризми : Крилаті вирази. Творчі роздуми. Скалки думок високих / О.П. Довженко. – Київ : Молодь, 1968. – 87 с.
185926
  Воля О. Афоризми // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 0208-0710
185927
  Федорчук Я.П. Афоризми / Ярослав Федорчук. – Київ : Дивосвіт, 2014. – 61, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-472-138-4
185928
   Афоризми // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 227-228. – ISSN 2072-084X
185929
   Афоризми відомих українців / [гол. ред. Н.Є. Фоміна]. – Харків : Фоліо, 2009. – 253, [3] с. : іл., порт. – Мініатюрне вид. – ISBN 978-966-03-4817-2
185930
  Шопенгауер А. Афоризми життєвої мудрості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 327-330. – ISBN 978-966-668-480-9
185931
   Афоризми Івана Огієнка про мову
185932
  Щеглюк В. Афоризми й дещо для харизми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 200-202. – ISSN 08-68-4790-1
185933
  Лисенко Н.О. Афоризми та авторські засоби їхньої будови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 28-31


  Розглянуто афоризми як один із різновидів експресивних стислих текстів, а також особливості функціонування різноманітних засобів побудови афоризмів, характерні для певного автора.
185934
  Андрущенко В. Афоризми та судження // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 199-234. – ISBN 978-966-931-159-7
185935
  Марчук Л.М. Афоризми як вияв експресії в творах Марії Матіос // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 102-103
185936
  Лихтенберг Г.К. Афоризмы / Г.К. Лихтенберг. – Москва, 1964. – 207с.
185937
   Афоризмы. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 216 с.
185938
  Лихтенберг Г.К. Афоризмы = Aphorismen : афоризмы / Георг Кристоф Лихтенберг; издание подготовил Г.С. Слободкин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
185939
   Афоризмы : (по иностр. источникам). – Москва : Прогресс, 1966. – 416 с. – Библиогр.: с. 413-141 (22 назв.)
185940
   Афоризмы : по иностр. источникам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс, 1985. – 494 с.
185941
  Шоу Д.Б. Афоризмы / Бернард Шоу; [авт. вступ. ст. и сост. А.А. Шамшурин ; худож. Г.Н. Босенко]. – Кишинев : Тимпул, 1985. – 83 с. : ил. – Добр. о-во любителей кн. МССР. - Миниатюрное издание в суперобл.
185942
   Афоризмы : По иностранным источникам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс, 1985. – 496с.
185943
  Ключевский В.О. Афоризмы / В.О. Ключевский. – Москва, 1993. – 415с.
185944
   Афоризмы. – Запорожье : [б. и.], 2006. – 266, [1] с. – Загл. обл.: Драгоценные капли. – Библиогр.: с. 266
185945
  Туровский М. Афоризмы : проза: афоризмы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 152-159. – ISSN 0131-8136


  О Михаиле Туровском; его афоризмы
185946
   Афоризмы [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-027-8


  Афористичность мышления, умение ярко, кратко и убедительно сформулировать свою мысль ценились во все времена Около 9000 страниц текста Более 1 100 авторов
185947
  Турекулов Нысанбек Афоризмы в казахской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Турекулов Нысанбек; АН КазССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
185948
  Шопенгауэр А. Афоризмы для усвоения житейской мудрости : избранное / Артур Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ф.В. Черниговца ; худож.-оформ. : Б.Ф. Бублик, В.А. Мурлыкин]. – Харьков : Фолио, 2010. – 251, [5] с. : илл. – ISBN 978-966-03-3973-6
185949
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр ; пер. с нем. Н.М. Губского. – Санкт-Петербург : Типогр. Акц. о-ва. Тип. Дела
Кн. 3. – 1851. – 230, [1] с.
185950
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр ; пер. с нем. Н.М. Губского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. О-ва Тип. Дела в СПб. (Герольд)
Кн. 3. – 1914. – 230, [1] с., [1] л. портр.
185951
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – Москва : Интербук, 1990. – 153с.
185952
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-91181-429-8
185953
   Афоризмы и крылатые изречения об ораторском искусстве. – Минск : Вышэйш. школа, 1977. – 66 с. – Список лит.: с. 63-66. – (Искусство лектора)
185954
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о физиономике, о женщинах, о страданиях мира [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина
Т. 1. – 1892. – VI, 491, [17] с. – В экз. № 159035 отсутств. 1 л. портр.; в экз. № 159034 отсутств. с. [1-17] в конце кн.


  Содерж.: Т. 1. Афоризмы и максимы в руководство житейской мудрости; Мысли: О физиономике. О женщинах. О страданиях мира. В дополнение к этике. О критике, суждении, одобрении и славе. Об учености и ученых. О самостоятельном мышлении. О кажущемся ...
185955
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 2. – 1892. – [2], 425 с., 1 л. портр.


  Содерж.: Т. 2. Мысли о безполезности самоубийства. Психологическия заметки. Об авторстве и слоге. Шопенгауэр о смерти. О неразрушимости нашего истиннаго существа смертью. О подтверждении воли к жизни. О ничтожестве и страданиях жизни. В разъяснение ...
185956
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о физиономике, о женщинах, о страданиях мира [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 1. – 1895. – VIII, 474 с.
185957
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о духовидении и о том, что в связи с ним [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 3. – 1895. – [4], VI, 596 с.


  Т. 3. Мысли о духовидении и о том, что в связи с ним. Философия и ее метод. Мысли об интеллекте вообще и во всяком отношении. Некоторыя соображения о противоположности вещи-всебе и явления. В дополнение к метафизике прекраснаго и эстетике. О познании ...
185958
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 2. – 1902. – [2], 415 с., 1 л. портр.


  Содерж.: Т. 2. Мысли о безполезности самоубийства. Психологическия заметки. Об авторстве и слоге. Шопенгауэр о смерти. О неразрушимости нашего истиннаго существа смертью. О подтверждении воли к жизни. О ничтожестве и страданиях жизни. В разъяснение ...
185959
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / А. Шопенгауэр. – Л, 1991. – 287с.
185960
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; [ пер. с немецкого Ю. Айхенвальда ; вступительная статья, биографический комментарий В. Татаринова ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Антология мудрости). – ISBN 978-5-699-18119-3
185961
  Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории / Василий Осипович Ключевский. – Москва : Эксмо, 2007. – 480с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-24445-4
185962
  Бер Т. Афоризмы и стихотворные миниатюры / Т. Бер. – М, 1990. – 97с.
185963
  Семененко И.Н. Афоризмы Конфуция / И.Н. Семененко. – Москва : МГУ, 1987. – 304с.
185964
  Немер Виталий Иванович Афоризмы М.Горького. (Структурно-семант. анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Немер Виталий Иванович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 20л.
185965
   Афоризмы мыслителей ХIХ века. – Санкт-Петербург : Паритет, 1999. – 352 с. – ISBN 5-93437-020-0
185966
  Вивекананда Свами Афоризмы Патанджали / Свами Вивекананда // Открытие третьего глаза / Б. Сахаров. – Киев : Преса України, 1993. – С. 73-150. – (Meditatio). – ISBN 5-7707-2157-X
185967
   Афоризмы по иностранным источникам. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Прогресс, 1972. – 480 с.
185968
   Афоризмы старого Китая : пер. с кит. – Москва : Наука, 1988. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 166-188
185969
   Афоризмы старого Китая. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1991. – 77, [3] с. – ISBN 5-02-017274-X
185970
  Маркс К. Афоризмы, изречения / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 541с.
185971
  Федоренко Н.Т. Афористика / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. – Москва : Наука, 1990. – 419 с. – ISBN 5-02-011425-1
185972
  Панова А.А. Афористика как отражение жизненной философии в дневниках Иоанна Кронштадтского 1856-1858 гг. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 161-166. – ISSN 2307-4558
185973
  Звонська Л.Л. Афористика класичних мов та новоєвропейські мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 35-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 12 назв


  У статті розглядаються особливості мовного вираження художньо-естетичного пізнання дійсності, втіленого у фразеологічних засобах класичих і новоєвропейських мов. В статье рассматриваются особенности языкового выражения художественно-эстетического и ...
185974
  Табулова Н.Т. Афористическая поэзия абазин / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1977. – 144 с.
185975
  Гасанов М.М. Афористические жанры Дагестанского фольклора. (Пословицы, поговорки, загадки) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 648 / Гасанов М.М. ; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 18 c.
185976
  Джанумов С.А. Афористический фольклор в дневниках, записных книжках и статьях Л.Н. Толстого // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 193-200. – ISBN 978-5-243-00283-7
185977
  Поліщук К. Афористичність драматургії Івана Тобілевича (Карпенко-Карого) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 26-28. – ISSN 0130-5263
185978
  Макар І.С. Афористичність мови Ахілла Татія // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 206-208. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Досліджено афористичність мови давньогрецького роману Ахілла Татія «Левкіппа і Клітофонт» (ІІ ст. н.е.). Виокремлено семантичні поля зорганізовані навколо лексичних одиниць – стрижнів афористичних висловів. Розглянуто найхарактерніші художні та ...
185979
  Дубинянская Я. Афра Бен, которая научила женщин говорить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 84-99. – ISSN 1819-6268


  Афра Бен — англійська романістка і драматург, один з найбільших авторів епохи Реставрації. Вважається першою професійною письменницею в історії Англії.
185980
  Шишкин В.А. Афрасиаб- сокровищница древней культуры / В.А. Шишкин. – Ташкент, 1966. – 34 с.
185981
   Афрасиаб : Афрасиабская комплексная археологическая экспедиция. – Вып.1. – Ташкент : Фан, 1969. – 332 с. : ил.
185982
   Афрасиаб : [материалы Афрасиаб. археол. комплексной экспедиции : сборник статей]. – Вып.2. – Ташкент : Фан, 1973. – 235 с., [1] л. черт. : ил.
185983
   Афрасиаб : [сборник статей]. – Вып. 3. – Ташкент : Фан, 1974. – 236, [8] с. : ил.
185984
   Афрасиаб : [сборник статей]. – Ташкент : Фан
Вып. 4. – 1975. – 164 с. – Библиогр.: с. 144-162
185985
  Ган Ф. Африка / Ф. Ган. – Санкт-Петербург, 1903. – 641с. – (Всемирная география)
185986
   Африка : иллюстрированный географический сборник. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1905. – VI, 536 с.
185987
  Березин Н. Африка / Н. Березин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Петрогроад : Госиздат, 1923. – 120с. : илл. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
185988
  Синицкий Л.Д. Африка / Л.Д. Синицкий. – 3-е. – Москва-Л., 1930. – 96с.
185989
  Дюбуа Б У.Э. Африка / Б У.Э. Дюбуа. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 358 с.
185990
  Уоддис Д. Африка : Лев пробуждается / Д. Уоддис. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 347 с.
185991
  Уоддис Д. Африка : Причины взрыва / Д. Уоддис. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 352 с.
185992
   Африка : энциклопедический справочник. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : М - Я. – 1963. – 379 с., [9] л. ил. и карт., [1] отд. л. табл. : ил. и карт.
185993
  Уоддис Д. Африка / Д. Уоддис. – Москва, 1964. – 191 с.
185994
  Гедвидзь Я. Африка / Я. Гедвидзь. – М, 1964. – 240с.
185995
  Дмитревский Ю.Д. Африка : очерки экономической географии / Ю.Д. Дмитревский. – Москва : Мысль, 1975. – 389 с.
185996
  Браун Л. Африка / Л. Браун; Ред.А.Г.Банникова. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1976. – 288с.
185997
  Вагнер Й. Африка / Й. Вагнер. – Москва, 1987. – 349с.
185998
  Вишневский М.Л. Африка / М.Л. Вишневский. – Москва, 1991. – 95с.
185999
  Павлова В.В. Африка / В.В. Павлова. – Москва, 1991. – 215с.
186000
   Африка : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 95-102 : Карта
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,