Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
184001
  Швець-Тенета-Гурій "Боги прагнуть і я гину" : Інтерв"ю з донькою Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій / Спілкувалася В. Дубініна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 8,9


  Інтерв"ю з донькою українського письменника Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій про батька
184002
  Щеглова С.А. "Богогласник" : историко-литературное исследование / С.А. Щеглова. – Киев : Тип. Ун. Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – V, 347 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. 1917
184003
  Довбищенко М. "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 207-211


  На основі аналізу почаївського видання "Богогласник" 1790 року досліджується спадщина духовного та релігійного життя уніатів Волині та Првобережної України. Визначається вплив на розвиток унійної духовної та релігійної традиції XVIII ...
184004
  Александрович Володимир "Богородиця Пирогоща" - втрачена старокиївська реліквія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 49-53
184005
  Датешидзе Денис "Боже мой, как быстро..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
184006
  Волошин Ігор "Божественна" поезія раннього періоду творчості Івана Франка : релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 192-195. – ISSN 1728-3671


  Поетична творчість І. Франка часів його юності : романтичне висвітлення Бога і релігії в поезії
184007
  Пукшанская И.П. "Божественная комедия" Данте Алигьери как начало ренессансного самосозидания человеческой души // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
184008
  Ікбаль Т. "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320-8370
184009
  Ікбаль Турія "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320-8370
184010
  Бетко І. "Божественні пісні" Сковороди і "паренетікони" Франка: співвіднесення середньовічно-антропософської і ренесансно-гуманістичної концепцій людської особистості // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 63-71. – ISSN 0280-6336
184011
  Донцов Д. "Божки" : з приводу нового роману В. Винниченка) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2248-94-4
184012
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – Москва, 1982. – 192с.
184013
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – 2-е изд.доп. – Москва, 1985. – 237с.
184014
  Грабовський С. "Бойовий загін" тоталітарної партії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 11


  Комсомол: погляд із XXI століття.
184015
  Оберт Михаэль "Боко харам". Против школ и зубной пасты / Оберт Михаэль, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 96-105 : фото. – ISSN 1029-5828
184016
   "БОКС" -- боевой орган комсомольской сатиры Уральского политехнического института им. С.М.Кирова.. – М., 1961. – 71с.
184017
  Міривіліс С. [Богородиця Горгона : роман / Стратис Міривіліс. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 487 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0179-3
184018
  Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
184019
  Липинський В. [Бойові дії козацького війська на півдні Білорусі 1649 р.] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 232-282. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
184020
  Уэльс Г. Бог-динамо / Г. Уэльс, 1925. – 19 с.
184021
  Козлов М.М. Бог-підліток Ярило в язичницькій свідомості східних слов’ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
184022
  Гельвеций К.А. Бог-Природа-Человек / К.А. Гельвеций. – Х, 1923. – 88с.
184023
  Козлов М.М. Бог–немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов’ян // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 214-219
184024
  Притчин Г.И. Богатырская застава / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1952. – 76с.
184025
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1977. – 254с.
184026
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1984. – 270с.
184027
  Санников З.М. Богатырская симфония. / З.М. Санников. – Новосибирск, 1963. – 80с.
184028
  Петров В.К. Богатырские забавы / В.К. Петров. – М., 1992. – 122с.
184029
  Богданова Светлана Богатырские забавы во Владимирской области : Забавы для настоящих богатырей. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
184030
  Алексеев С.П. Богатырские фамилии / С.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 574с.
184031
  Панферов Ф.И. Богатырский размах. (Очерки об успехах коммунистич. строительства). / Ф.И. Панферов. – Москва, 1956. – 55с.
184032
  Геттуев М.И. Богатырское зерно : поэма / М.И. Геттуев; пер. с балкар. Я.Серпина. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 65 с.
184033
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1976. – 464с.
184034
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – М., 1982. – 463с.
184035
  Жуков Д.А. Богатырское сердце / Д.А. Жуков. – М., 1985. – 478с.
184036
  Хохлов Н.П. Богатырь Девятой / Н.П. Хохлов. – Москва, 1975. – 64с.
184037
  Пстунова А.М. Богатырь русского искусства / А.М. Пстунова. – М, 1991. – 175с.
184038
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 37. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
184039
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 18-19. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
184040
  Шоу И. Богач, бедняк / И. Шоу. – Магадан, 1987. – 472 с.
184041
  Шоу И. Богач, бедняк / И. Шоу. – Москва, 1987. – 640с.
184042
  Шоу И. Богач, бедняк; Нищий, вор / И. Шоу. – Москва, 1986. – 781с.
184043
  Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи / Ф. Ландберг. – М., 1971. – 684с.
184044
  Ільницький М.М. Богдан-Ігор Антонич / М.М. Ільницький. – К., 1991. – 207с.
184045
  Слюсар А. Богдан-Ігор Антонич : Нестандартні форми контролю знань учнів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
184046
  Чупринін О. Богдан-Ігор Антонич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 39


  У жовтні відзначаються роковини з дня народження українського поета, перекладача, літературознавця Богдана-Ігоря Антонича, який привніс в національну літературу тонкий присмак інтелектуалізму, язичницького колориту, Європейської модерності
184047
  Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич і Казимєж Вєжинський: філософія бронзових м"язів // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 109-123
184048
  Сливинський О. Богдан-Ігор Антонич і польські поети-модерністи: літературний діалог у контексті епохи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 74-83. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена зв"язкам Богдан-Ігор Антонича з польськими поетами першої половини ХХ ст. - у площині безпосередніх контактів та співпраці, у царині критичної рецепції й на рівні суто інтертекстуального діалогу. У полі уваги автора - співпраця ...
184049
  Кульчицька Т. Богдан-Ігор Антонич у критиці 30-х років // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 83-90
184050
  Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві: рецептивні моделі Степана Трофимчука та Дмитра Павличка // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 54-61.
184051
  Рудяченко О. Богдан-Ігор Антонич. Коли дім - за зорями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "Майже 80 років тому, на 28-му році життя — а саме 6 липня 1937 року — у львівській лікарні помер талановитий поет Богдан-Ігор Антонич. Землю вкрили сутінки — наче хто жалобну хустку накинув. Поховали поета у Львові на Янівському цвинтарі, поле № 4. ...
184052
  Фольварочний В. Богдан : Драма на дві дії // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 57-127. – ISSN 0131-2685
184053
  Преловська І.М. Богдан Біцюрків (1925 - 1998) - дослідник історії Української Автокефальної Православної Церкви // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 587-593. – ISBN 966-628-014-0
184054
  Галата С Богдан Гаврилишин: Починайте з великих мрій! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Зустріч студентів та викладачів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка з економістом, меценатом, дійсним членом Римського клубу Богданом Гаврилишиним.
184055
  Шевчук В. Богдан Горинь (нар. 1936) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 365-379. – ISBN 978-966-06-0729-3
184056
  Зедгинидзе Г.Э. Богдан Гурджицкий на дипломатческом поприще. / Г.Э. Зедгинидзе. – Тбилиси, 1983. – 196с.
184057
  Яровий О. Богдан Жолдак: "Я пишу навіть літерами, яких немає в українській абетці!.." : інтерв"ю // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. В 1, В 8


  "Я прожив цікаве життя: для "звільнення свідомості" я ніколи не пив, не курив, не вживав наркотики. Мені дуже хотілося, щоб фантазія не зупинялася, - ділиться секретами власного творчого цеху сучасний укр. літератор Богдан Жолдак. - Ви знаєте, що таке ...
184058
  Домбровська Є. Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. = (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України) : (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 184-198. – ISSN 1591-6223
184059
  Маланюк Є. Богдан І. Антонич // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 372-373. – ISBN 978-966-2248-94-4
184060
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972-2012 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур"ян. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 86 с. – Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
184061
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972 - травень 2016 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ; упоряд.: Л.М. Бур"ян, М.Л. Десенко. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. – Одеса : Астопринт, 2016. – 101, [3] с. : портр. – До 70-річчя від дня народження. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 38). – ISBN 978-966-927-152-5
184062
   Богдан Ігор Антонич : Покажч. друков. мат-ів та автографів: До 80-річчя з дня народження. – Львів, 1989. – 138с.
184063
  Бреус О. Богдан Кістяківський - український соціолог, філософ, правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 2-3
184064
  Депенчук Л. Богдан Кістяківський / Л. Депенчук. – Київ, 1995. – 175с.
184065
  Стецюк П. Богдан Кістяківський про конституцію, конституційну державу та конституціоналізм // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 97-104
184066
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський про реальність об"єктивного права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 73-78. – ISSN 1818-992Х
184067
  Бурлачук В. Богдан Кістяківський та його проект створення наукової соціології / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко // Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – С. 78-101. – ISBN 5-7702-1197-0
184068
  Смординський В. Богдан Кістяківський та його філософія права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 387-389. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
184069
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський. На захист права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 207-211. – ISSN 1818-992Х
184070
  Кралюк П. Богдан Кістяківський: від "легального марксизму" до "наукового ідеалізму" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 502-506. – ISBN 978-966-2254-74-7
184071
  Инджикян О.Г. Богдан Кнунянц (1878-1911) / О.Г. Инджикян. – Ереван, 1961. – 255с.
184072
   Богдан Козак, заньківчанин / [упоряд.: М. Гарбузюк]. – Львів : [Львів. нац. акад. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької], 2010. – 171, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8955-29-7
184073
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий - визначний письменник-просвітянин // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 141-143. – ISBN 966-7551-00-8
184074
  Полєк В. Богдан Лепкий - дослідник творчості В. Стефаника // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 221-233
184075
  Гнатюк М. Богдан Лепкий - син золотого Поділля // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
184076
  Олефір В. Богдан Лепкий - український лицар пера та пензля : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 332- 335
184077
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. – Київ : Знання, 1993. – 64с. – ISBN 5-7770-0826-7
184078
  Степула Н. Богдан Лепкий // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 283-284. – ISBN 966-7379-16-7
184079
  Гавдида Н. Богдан Лепкий та Микола Івасюк: творчі взаємини мистців // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 44-57. – ISSN 0042-9422
184080
  Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 52-58 : Фото. – ISSN 1810-2131
184081
  Сивіцький М.К. Богдан Лепкий:Життя і творчість / М.К. Сивіцький. – К, 1993. – 365с.
184082
  Панченко О. Богдан Маців: "Звик волю шанувати..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 12


  Про одного з яскравих представників львівської братії міжвоєнної доби.
184083
  Гримич М. Богдан Медвідський - дослідник українсько-канадського фольклору // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 134-135
184084
  Ковальчук В.В. Богдан Ніколін (1931-1994) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 221-225.. – ISBN 978-966-194-005-4
184085
  Борисенко В. Богдан Певний - світоч українознавства : До 80-річчя з дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 97-99
184086
  Комерзан А.Ф. Богдан Петричейку Хашдеу / А.Ф. Комерзан. – Кишинев, 1989. – 128с.
184087
  Зубко Л. Богдан Сойка - творчий шлях митця // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1040-1045. – ISSN 1028-5091
184088
  Поліщук Т. Богдан ступка повертається... віртуально // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 11


  У роковини смерті видатного актора, відбудеться перша репетиція "Гамлета" - вистави-нездійсненої мрії майстра.
184089
  Балабан О. Богдан Ступка. Одиночный марафонец // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 10. – С. 122-126.
184090
  Тримбач С. Богдан Ступка... Життя без протоколу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)
184091
  Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : Домашняя библиотека, 2013. – 414, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-5-905978-67-8
184092
  Голобуцкий В.А. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В.А. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 54 с.
184093
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 104 с.
184094
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Москва : Военное Мин.Обороны Союза ССР, 1954. – 52 с.
184095
  Марченко Т.М. Богдан Хмельницкий - герой-харизмат в художественных произведениях русских романтиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 27-34
184096
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 1. – 1859. – XIX, 459 с.
184097
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 2. – 1859. – IX, 550 с.
184098
  Осипов К. Богдан Хмельницкий / К. Осипов. – Москва, 1939. – 416 с.
184099
   Богдан Хмельницкий. – М, 1940. – 48с.
184100
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Ист. трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь
Т. 2 : Буря. – 1963. – 607 с.
184101
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : историческая трилогия / М. Старицкий. – Киев : Дніпро
Т. 3 : У пристани. – 1963. – 644 с. : ил.
184102
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 1. – 1965. – 722 с.
184103
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 2. – 1965. – 629 с.
184104
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 3. – 1965. – 658 с.
184105
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1 : Перед бурей. – 1987. – 648 с.
184106
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 2 : Буря. – 1987. – 571с.
184107
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 3 : У пристани. – 1987. – 606 с.
184108
  Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий / В.А. Замлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 334 с. – (Жизнь замечат. людей = Сер. биогр. ; Вип. 9 ; 698)
184109
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1. – 1991. – 645 с.
184110
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 2. – 1991. – 571 с.
184111
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий / М.П. Старицкий. – Київ : Дніпро
3. – 1991. – 623 с.
184112
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – М., 1994. – 768с.
184113
  Рогова О.И. Богдан Хмельницкий : ист. повесть / О.И. Рогова. – Киев, 1995. – 345 с.
184114
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий : В 3-х томах / Н.И. Костомаров. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 664с. – Подарочный компл. из 2 кн. - На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-18-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
184115
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький -- поборник возз"єднання України з Росією / І.П. Крип"якевич. – Львів, 1953. – 24с.
184116
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – Київ, 1953. – 48с.
184117
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – К., 1954. – 99с.
184118
  Юсковець Ю. Богдан Хмельницький - роль особи в історії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 136-140. – ISBN 978-966-171-795-3
184119
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істоpична дpама на 5 дій / Михайло Старицький. – вид. 2-е. – Київ : Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1918. – 112 с. – (([Сеpія дpаматична ; № 75])
184120
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істор. роман / М.П. Старицький. – Харків; Київ. – (Б-ка істор. повісті та роману)
Перед бурею. – 1930. – 352 с.
184121
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Історична трагедія на 4 дії, 8 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Вид-во театру ім. Ів. Франка, 1939. – 48с.
184122
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Перша частина трилогії / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1939. – 120 с. – (Шкільна б-ка)
184123
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник
Ч. 1-а. – 1939. – 160 с.
184124
  Петровський М.Н. Богдан Хмельницький / М.Н. Петровський. – Саратов, 1942. – 16с.
184125
  Петровский Н.Н. Богдан Хмельницький / Н.Н. Петровский. – Москва, 1944. – 59 с.
184126
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1953. – 100 с.
184127
  Іваненко О.Д. Богдан Хмельницький / О.Д. Іваненко. – Київ : Молодь, 1954. – 52 с.
184128
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1954. – 536 с.
184129
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1954. – 76 с. – (300 років возз"єднання України з Росією)
184130
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький / М.П. Старицький. – Київ
1. – 1963. – 708с.
184131
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 125 с.
184132
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 408с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-000889-2
184133
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історичний нарис / М.І. Костомаров. – Київ : Веселка, 1992. – 91с.
184134
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально- політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Київ : Либідь, 1993. – 487с.
184135
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков; АНУ; Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 1994. – 260с. – ISBN 5-12-004032-2
184136
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ : Либідь, 1995. – 624 с. – ISBN 5325007211
184137
  Смолій Валерій Богдан Хмельницький / Смолій Валерій, Степанков Валерій. – Київ : Альтернативи, 2003. – 400с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-76-0
184138
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843с. – ISBN 966-511-360-7
184139
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упоряд., авт. передмови М.Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – (Видавничий проект Фундації ім. Митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Серія 1 : Рукописна спадщина. Т.4). – ISBN 966-7821-23-4
184140
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упор. автор передмови і коментарів: М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7821-22-6
184141
  Меріме П. Богдан Хмельницький : Роман, історичний нарис, новели / Проспер Меріме; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – Шифр.дубл.809тМері(доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2526-6
184142
  Брехуненко В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. – Київ, 2007. – 72с. – Проект "Про Україну з гонором і гумором". – (Великі українці). – ISBN 978-966-02-4443-6
184143
  Вечерський В. Богдан Хмельницький // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 48-51
184144
  Коляда І.А. Богдан Хмельницький / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5082-3
184145
  Чухліб Т. Богдан Хмельницький (1595-1657) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 24-35
184146
  Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини 17 століття / І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет. – ISBN 966-551-004-5
Кн. 1 : Военні дії 1648-1652 рр. – 1996. – 320с.
184147
  Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.3-8.
184148
  Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в історії України / А. Ярошенко. – К., 1950. – 76с.
184149
  Варивода Л.П. Богдан Хмельницький і наш край : Історико-літературний нарис / Л.П. Варивода, М.П. Жуковський; Відділ культури Нікопольського міськвиконкому, Нікопольський держ. краєзнавчий музей. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 52с. – ISBN 966-525-125-2
184150
  Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-37. – ISSN 0869-3595
184151
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 116-123. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
184152
  Єрмолаєв В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 66-79. – ISSN 1993-0909


  До 365-річчя Національної революції 1648 р.
184153
  Мельник Л. Богдан Хмельницький та його державотворча діяльність у висвітленні В. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 102-116. – ISBN 5-7702-0821-X
184154
  Люта Т. Богдан Хмельницький у мультимедіа // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.143 : Фото. – ISSN 0131-2685
184155
  Федорук Я. Богдан Хмельницький у фольклорі села Кошляки після 1944 року // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 22-27. – ISSN 0131-2685
184156
   Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року. – Київ : Живиця, 1996. – 176с.
184157
  Смолій В. Богдан Хмельницький: вибір долі / В. Смолій, В. Степанков // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 4-7
184158
  Ігнатченко Г. Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-85.
184159
  Ігнатченко Григорій Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр. в кінці ст.
184160
  Літвінова К.М. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 19-21
184161
  Коваленко О. Богдан Чалий : добрий лицар на білому коні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Богдан Йосипович Чалий - український дитячий письменник, чарівними казками якого і донині зачитуються дорослі і малі. Батько квітки-лицаря Барвінка дійшов до Берліна і рятував від голоду в"язнів дитячого концтабору
184162
   Богдан Якимович = Bohdan Yakymovych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 146с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.7). – ISBN 966-613-106-4
184163
  Лучук Т Богдан Якимович: бути собою, бути істориком / Т Лучук, Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 5-15. – ISSN 2223-1196


  Якимович Богдан Зіновійович – український вчений-історик, доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Сфера наукових інтересів: франкознавство, військова і воєнна ...
184164
  Ткаченко І.Г. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна. / І.Г. Ткаченко. – К., 1975. – 275с.
184165
  Тинченко Я. Богданівський полк. 1917 - 1920 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 14-20
184166
   Богданов-Бельский Николай Петрович. – М.-Л., 1962. – 38с.
184167
  Аляєв Г.Є. Богданов [Малиновський] Олександр Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 998-999. – ISBN 966-316-069-1
184168
   Богданов Николай Сергеевич. Выставка произведений. Москва. 1980. – М, 1980. – 15с.
184169
  Васильев Л.Л. Богдановский златоуст ХVI века / Л.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1905. – 44 с.
184170
   Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 326-328. – ISSN 2078-0133


  Богдан Віталійович Колосок - відомий український архітектор й урбаніст.
184171
   Богдану Івановичу Романюку - 60 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 56 : фото. – ISSN 2311-9780
184172
  Ясь О.В. Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX -20-ті рр. XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
184173
  Соловцова Л.А. Богема Дж.Пуччини / Л.А. Соловцова. – М., 1958. – 75с.
184174
  Ірванець Олександр Богема і будень // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 128. – ISSN 0130-5212
184175
  Ульяненко О. Богемна рапсодія : Роман / Олесь Ульяненко. – Львів : Піраміда, 2006. – 160с. – (Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"). – ISBN 966-8522-72-9
184176
  Дмитриев Макар Богемная троица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 38-39 : фото
184177
  Морозова Юлия Богемное место : Сиди-Бу-Саи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 112-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
184178
  Ждановская А.А. Богемский вопрос на рубеже 1870-1880-х годов: чешско-немецкое противостояние // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 0132-1366
184179
  Інгерсол Р.Д. Боги / Р.Д. Інгерсол. – Вінніпег Ман, 1920. – 64с.
184180
  Петрова А. Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В докладе рассматриваются функции наиболее значимых для жертвенных формул "хотеп-ди-несу" богов - Анубиса, Осириса и "бога великого". Как можно заключить из изучения эпитетов Анубиса, от него ожидали прежде всего "санкции" на место проведения важнейших ...
184181
  Лаврецкий И.Р. Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов / И.Р. Лаврецкий. – М., 1967. – 160с.
184182
  Рафаловський Євген Боги втратили розум : Modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 122-127 : Фото
184183
  Кун Н.А. Боги Древней Греции / Н.А. Кун. – Москва : Понорама, 1992. – 64 с.
184184
  Александер Кэролин Боги Древней Греции. Греция: Мир земной и божественный / Александер Кэролин, Муси Винсент Дж, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 54-73 : фото
184185
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1936. – 235с.
184186
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М.-Л., 1937. – 205с.
184187
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М.-Л., 1937. – 205с.
184188
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1957. – 227с.
184189
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 254 с.
184190
  Франс А. Боги жаждут : Роман. Новеллы / А. Франс. – Киев : Радянська школа, 1990. – 301с.
184191
  Замаровский В. Боги и герои античных скзааний / В. Замаровский. – Москва, 1994. – 399с.
184192
  Погодин А.Л. Боги и герои Эллады / А.Л. Погодин. – С-Пб. – 234с.
184193
  Штоль Г.А. Боги и гиганты / Г.А. Штоль. – М, 1971. – 445с.
184194
  Володин Б.Г. Боги и горшки / Б.Г. Володин. – Москва, 1985. – 480с.
184195
  О"Нейл Боги и демоны / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
184196
  Разлогов К.Э. Боги и дьяволы в зеркале экрана / К.Э. Разлогов. – М, 1982. – 224с.
184197
  Петискус А.-Г. Боги и легенды Олимпа: Энциклопедический путеводитель по мифологии древних греков и римлян / А.-Г. Петискус. – Москва : Современник, 2000. – 303с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01314-2
184198
  Уайт Д. Боги и люди Древнего Египта = Everyday life in Ancient Egypt / Джон Мэнчип Уайт ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [2] с., [8] л. фот. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1030-8
184199
  Сен-Виктор де Боги и люди. / Сен-Виктор де. – М. – 476с.
184200
  д"Астье Боги и люди.1943-1944 / д"Астье. – М, 1962. – 142с.
184201
  Бауло А.В. Боги и люди: жизнь под одной крышей // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 2, апрель - июнь. – С. 126-137. – ISSN 1563-0102
184202
  Сен-Виктор де Боги и люди: новеллы-эссе / Сен-Виктор де. – К., 1992. – 331с.
184203
  Ятченко В. Боги і люди в українській казці / Володимир Ятченко ; МОНУ ; Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с.
184204
  Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6


  У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
184205
  Парнов Е.И. Боги лотоса / Е.И. Парнов. – М., 1980. – 239с.
184206
  Берроуз Э.Р. Боги Марса / Э.Р. Берроуз. – Киев, 1991. – 254с.
184207
  Берроуз Э.Р. Боги Марса. / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1992. – 155с.
184208
  Дімаров А.А. Боги на продаж: Міські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 512 с.
184209
  Чепак В. Боги після кари єгипетської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 15


  "Земля зберігає свідчення катастрофічних змін клімату, рельєфу планети й пов"язаного з ними способу життя людей. Англійський історик А.Дж. Тойнбі нарахував, що в історії людства існувала 21 цивілізація. Нині їх залишилося вісім. Ще в давнину мудреці ...
184210
  Огнева Е.Д. Боги снежных гор, огненно-жарких пустынь и прохладных лесов : изобразительное искусство Тибетской традиции в музеях Одессы : путеводитель / Е.Д. Огнева ; Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 72 с., [8] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 63-64. – (Buddhica ; Вып. III). – ISBN 978-966-190-376-9
184211
  Артеменко И.И. Боги созданы людьми / И.И. Артеменко, А.П. Моця. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 173с.
184212
  Рендіс Д. Боги спускаються з Олімпу / Д. Рендіс. – К., 1964. – 225с.
184213
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1959. – 225с.
184214
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1964. – 224с.
184215
  Оля Богумил Боги ТРопической Африки / Оля Богумил. – М., 1976. – 286с.
184216
   Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
184217
  Керам К.М. Боги, гробниці та вчені = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / К.М. Керам ; [ переклад Р. Михайлюка ]. – Львів : Артклас, 2008. – 584 с. : іл. – ISBN 978-966-97000-1-8
184218
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые / К.В. Керам. – М, 1960. – 398с.
184219
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые : роман археологии / К.В. Керам. – Москва : Наука, 1986. – 254с.
184220
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1974. – 255с.
184221
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1975. – 255с.
184222
  Лиходеев Л.И. Боги, которые лепят горшки : Роман. Повести. Рассказы. / Л.И. Лиходеев. – М., 1983. – 320с.
184223
  Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
184224
  Керам К.В. Боги. Гробницы. Ученые / К.В. Керам. – Москва, 1963. – 399 с.
184225
  Тимонова Евгения Богини радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 90-96 : фото
184226
   Богинскому Владимиру Максимовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 56 : фото. – ISSN 0016-7126
184227
  Сташук З. Богиня-Берегиня і магічний світ української писанки : майстер-клас української писанки // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Вкладка С. 8-14
184228
  Опимах И. Богиня ар-деко в зеленом "бугатти" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 66-76


  Биография знаменитой художницы Тамары Лемпицки.
184229
   Богиня Дем"ян Петрович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 233. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. З 1986-210 рр. Дем"ян Петрович одночасно ...
184230
  Дар Д.Я. Богиня Дуня, и другие невероятные истории. / Д.Я. Дар. – М.-Л., 1964. – 139с.
184231
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 63с.
184232
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 64с.
184233
  Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач: Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 360, [4] с. – ISBN 978-617-7012-08-4
184234
  Скринченко В. Богиня кліо та інші музи родини Маркевичів // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 108-114. – ISSN 0131-2561
184235
  Титаренко О. Богиня одного дня : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
184236
  Эрлихман Вадим Богиня сцены : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 144-149
184237
  Горобець Марися Богиня танцю на острові богів : vip клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 12-16 : Фото
184238
  Пембертон М. Богиня. / М. Пембертон. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN Богиня
184239
  Яковенко Т. Богіславські дороги Тараса Шевченка : літературно-краєзнавча розвідка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 55-62


  У літературно-краєзнавчій студії на багатому фактичному матеріалі досліджено топографічний контекст "малої батьківщини Тараса Шевченка", пов"язані з визначними постатями Богуславщини, зокрема із художником Іваном Сошенком
184240
   Богнар Реже / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 241-254. – ISBN 966-594-386-3
184241
   Богова делянка. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 608с.
184242
   Богова делянка. – М., 1976. – 607с.
184243
  Рута О. Богові сумно самому : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 12-18. – ISSN 0868-4790
184244
  Вербич В. Богодар: український геній зі скрипкою Паганіні // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 12


  Богодар Которович.
184245
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1972. – 110с.
184246
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1976. – 136с.
184247
  Бережна М.М. Боголюбов - видатний представник математичної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 270-276. – ISBN 978-617-640-146-9
184248
  Андроникова М.И. Боголюбов / М.И. Андроникова. – Москва, 1962. – 54с.
184249
  Боголюбов А.Н. Боголюбов Алексей Петрович. Выставка произведений. Саратов. 1974 / А.Н. Боголюбов. – Саратов, 1974. – 98с.
184250
  Руденко О.П. Боголюбов М.М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. / О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 41-46


  У 1946-1949 роках М.М. Боголюбов очолював механіко-математичний факультет Київького державного університету іменіТ.Г. Шевченка.
184251
   Боголюбов Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 257. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
184252
  Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович (1909 - 1992) - математик, механік фізик // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 38-41 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
184253
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 р.) // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 20-21
184254
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (н. 21.08.1909) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 60-62
184255
  Самойленко В.Г. Боголюбов Микола Миколайович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-966-11-0226-1
184256
   Боголюбов Олексій Миколайович (до 60-річчя від дня народження) / Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, С.М. Кожевніков, В.С. Сологуб // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 16. – С. 93-94


  Список наукових праць О.М. Боголюбова - С. 94-96.
184257
  Чижов М.В. Боголюбовский механизм динамического нарушения симметрии и модели составных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 6л.
184258
  Білан А. Богом натхненний піснеспів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24. – ISSN 0868-9644
184259
  Сіренко Ірина Богом послана Голгофа : 6 січня - 70 років від дня народження Василя Стуса / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-51
184260
  Терехов В.П. Богоматерь Донская / В.П. Терехов. – М., 1990. – 15с.
184261
   Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.2. – 1994. – 811с.
184262
   Богоматерь. Полное иллюстрованное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. У 2-х кн. : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.1. – 1994. – 400с.
184263
   Богомил Николов. – Москва, 1988. – 20с.
184264
  Ташовски Д. Богомилското движенье / Д. Ташовски. – Скопjе, 1949. – 79с.
184265
  Драгоjловик Д. Богомилството во средновековната изворна грага / Д. Драгоjловик, В. Антик. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1978. – 274, [2] с.
184266
  Ташковски Д. Богомилството и неговото историско значенье / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 111с.
184267
   Богомилството на Балканот во светлината на наіновите истражуваньа. – Скопіе, 1982. – 252с.
184268
  Зайцев В.К. Богомильское движение и общественная жизнь Северной Италии эпохи Дученто / В.К. Зайцев. – Минск, 1967. – 48с.
184269
  Пицык Н.Е. Богомолец / Н.Е. Пицык. – Москва, 1964. – 222с.
184270
  Дупленко Ю.К. Богомолець Олександр Олександрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
184271
  Шаров І. Богомолець Олександр Олександроивич (1881-1946) - патофізіолог // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 42-44 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
184272
  Крымов В. Богомолы в коробочке / В. Крымов. – Берлин, 1921. – 288с.
184273
  Гузюк А. Богомольці / А. Гузюк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. – 114 с.
184274
  Подъячев С.П. Богомольцы / С.П. Подъячев, 1937. – 36с.
184275
  Максимович Иоанн Богомыслие в пользу правоверным трудолюбием Иоанна архиепископа Черниговского. – Чернигов : В типографии Иллинской, 1711. – 722 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн., застібки
184276
  Тимошик М. Богонатхненність творчої спадщини Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С. 9
184277
  Листова Т.А. Богородица, Москва и некоторые направления религиозно-политической жизни России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0869-5415
184278
  Кириков О. Богородица. / О. Кириков. – Минск, 1993. – 133с.
184279
  Петрів І.М. Богородиця / І.М. Петрів. – К, 1990. – 123с.
184280
  Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0130-6936
184281
  Питюр О. Богородиця у системі василіянського світосприйняття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 19-23. – ISSN 2307-2261
184282
  Прилепа Олеся Богородичні в теорії богослужбових жанрів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-56. – ISSN 1728-6875
184283
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – М., 1968. – 80с.
184284
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – М., 1974. – 79с.
184285
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – М., 1975. – 79с.
184286
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 3-е изд. – М., 1978. – 72с.
184287
  Розова Л.К. Богородская игрушка и скульптура / Л.К. Розова. – Москва, 1970. – 30 с.
184288
  Шеломаев В.П. Богородский р-н / В.П. Шеломаев. – Горький, 1941. – 156с.
184289
   Богородський Сава Осипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 264. – ISBN 978-617-573-038-6
184290
  Лобовик Б.О. Богослов"я - буденна релігійна свідомість / Б.О. Лобовик. – Київ, 1968. – 63с.
184291
  Креховецький Я. Богослов"я та духовність ікони / Яків Креховецький; Катехитичний ін-т укр. католицького ун-ту. – 3-тє вид., доп. та виправ. – Львів : Свічадо, 2005. – 196с. – ISBN 966-8744-26-8
184292
  Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4
184293
  Костюк К.Н. Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С. 136-143. – ISSN 0042-8744
184294
   Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России : Материалы международной научной конференции С.-Петербург 26-29 января 1997. – Санкт-Петербург, 1997. – 187с.
184295
   Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛага: следствие и выводы : Мат. 2-й международ. научн. коференции Санкт-Петербург, 26-28 января 1998. – Санкт-Петербург, 1999. – 176с
184296
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 21/24, Кн.1/4. – 1963
184297
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 25/28, Кн.1/4. – 1964
184298
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 29, Кн.1/4. – 1965
184299
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 30, Кн.1/4. – 1966
184300
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 31, Кн.1/4. – 1967
184301
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 32, Кн.1/4. – 1968
184302
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 33, Кн.1/4. – 1969
184303
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 34, Кн.1/4. – 1970
184304
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 35, Кн.1/4. – 1971
184305
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 36, Кн.1/4. – 1972
184306
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 37, Кн.1/4. – 1973
184307
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 38, Кн.1/4. – 1974
184308
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 39, Кн.1/4. – 1975
184309
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 40, Кн.1/4. – 1976
184310
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 41, Кн.1/4. – 1977
184311
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 42, Кн.1/4. – 1978
184312
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 43, Кн.1/4. – 1979
184313
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 44, Кн.1/4. – 1980
184314
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 45, Кн.1/4. – 1981
184315
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 46, Кн.1/4. – 1982
184316
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 47, Кн.1/4. – 1983
184317
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 48, Кн.1/4. – 1984
184318
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 49, Кн.1/4. – 1985
184319
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 50, Кн.1/4. – 1986
184320
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 51, Кн.1/4. – 1987
184321
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 52, Кн.1/4. – 1988
184322
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 53, Кн.1/4. – 1989
184323
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 54, Кн.1/4. – 1990
184324
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 55, Кн.1/4. – 1991
184325
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 56, Кн.1/4. – 1992
184326
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 57, Кн.1/4. – 1993
184327
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 58, Кн.1/4. – 1994
184328
   Богословія. – Рим
Ч. 61 : Берестейська Унія (Unio Berestensis). Історія вселенської Церкви на Україні (т. 4, ч. 2). – 1994
184329
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 59, Кн.1/4. – 1995
184330
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 60, Кн.1/4. – 1996
184331
  Чупеев А.И. Богословская МТС. / А.И. Чупеев. – 2-е изд. – М., 1954. – 112с.
184332
  Новиков М.П. Богословская фальсификация общественных явлений. / М.П. Новиков, Н.К. Дмитриева. – М., 1975. – 63с.
184333
   Богословская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-062-6


  Создано на основе двухтомного "Полного Православного Богословского Словаря", выпущенного издательством П. П. Сойкина в 1912 году. Более 3000 страниц, 400 изображений
184334
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1914
184335
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1914
184336
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1914
184337
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, апрель. – 1915
184338
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1915
184339
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март. – 1915
184340
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1915
184341
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1915
184342
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
январь - март, [№ 1]. – 1892
184343
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
июль, № 3/4. – 1892
184344
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2 [№ 4], апрель - май. – 1893
184345
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3 [№ 3], июль. – 1893
184346
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, октябрь. – 1893
184347
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
[Т. 1], январь - [март]. – 1894
184348
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1894
184349
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1894
184350
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1894
184351
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1895
184352
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1895
184353
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1895
184354
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1896
184355
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1896
184356
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1896
184357
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1896
184358
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 1-4, янв. - апр. – 1898
184359
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 7-8, июль - авг. – 1898
184360
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 9-12, сент.- дек. – 1898
184361
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1899
184362
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1899
184363
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1899
184364
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1900
184365
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1900
184366
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1900
184367
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1901
184368
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1901
184369
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1901
184370
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1902
184371
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1902
184372
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1902
184373
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1903
184374
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1903
184375
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1903
184376
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1903
184377
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1903
184378
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
сент. - дек. – 1904
184379
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
янв. - апр. – 1904
184380
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1906
184381
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - май. – 1906
184382
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - [апр.]. – 1907
184383
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1907
184384
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1907
184385
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - февр. – 1908
184386
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - апр. – 1908
184387
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1908
184388
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1908
184389
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - окт. – 1908
184390
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, ноябрь - дек. – 1908
184391
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1909
184392
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1909
184393
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1909
184394
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1910
184395
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - сент. – 1910
184396
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1910
184397
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1910
184398
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1911
184399
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1912
184400
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1912
184401
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1912
184402
  Аляев Г.Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском контексте // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 221-236. – ISSN 2307-3705
184403
  Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – Минск : Литература, 1998. – 528с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-482-3
184404
  Белицкий Я.М. Богословское-на-Могильцах / Я.М. Белицкий. – Москва, 1990. – 94 с.
184405
  Чурсанов С. Богословское понимание личности как методологическая основа современной православной антропологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-70.
184406
  Струганець Л.В. Богословська лексика української мови в ракурсі кодифікаційних процесів XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 49-54. – ISSN 1729-360Х
184407
  Германова Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 49-57
184408
   Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-
№ 7. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами (не всі статті мають резюме)
184409
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 12. – 2015. – 247 с. – Резюме укр., англ. мовами
184410
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 13. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
184411
  Адамський В.Р. Богословський факультет Кам"янець-Gодільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 435-446. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
184412
  Кралюк П. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 219-222. – ISBN 978-966-2254-74-7
184413
  Борисенко К. Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знамення пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 19-29. – ISSN 2308-1902
184414
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
184415
  Шудрик І. Богословсько-філософський часопис "Віра і розум": місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-105
184416
  Замалев А.Ф. Богословы ищут бога / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – К., 1980. – 166с.
184417
  Зосім О.Л. Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 297-304
184418
  Кісілич О.В. Богослужбові мови в історії Східної і Західної Церков // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 429-430
184419
  Герцман Е.В. Богослужебная музыка общины терапевтов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.31-40. – ISSN 0321-0391


  Эпоха Филона (ок.25 г. до н.э. - 50 г. н.э.)
184420
  Дорохіна Любов Олексіївна Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Дорохіна Л.О.;Нац. Муз. академ. Укр. ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20 с.
184421
  Андерсон Скотт Богоугодный аморализм : традиции / Андерсон Скотт, Синклер Стефани // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 50-61 : Фото
184422
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Дис. .. доктора філософських наук: 09.00.11 / КНУТШ; Марченко О.В. – Київ, 2005. – 421л. – Бібліогр.: л.386-421
184423
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Автореф. дис. ... доктора філосовських наук: 09.00.11 / Марченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
184424
  Марченко О.В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизнянної релігійно- філософської традиції : Монографія / О.В. Марченко. – Черкаси : Брама, 2004. – 264с. – ISBN 966-8021-81-9
184425
  Дубровская Екатерина Богоявление - вершина зимы и конец рождественских праздников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х
184426
  Гончарова К. Богоявленський собор // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685


  Богоявленський собор (зведений у 1690-х роках та знищений у 1930-х) - головна споруда комплексу Братського монастиря та Києво-Могилянської академії.
184427
  Миловидов П. Богумил Немец / П. Миловидов, 1959. – с.
184428
  Соколовський О. Богун / О. Соколовський. – Харків, 1931. – 431с.
184429
  Соколовський О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О. Соколовський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 432с.
184430
  Соколовський О.О. Богун / О.О. Соколовський. – Київ, 1964. – 398 с.
184431
  Соколовський О.О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5395-1
184432
   Богуслав : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1988. – 96с.
184433
   Богуслав. – Київ, 1988. – 96с.
184434
  Мигуле Я. Богуслав Мартину / Я. Мигуле. – Москва : Музыка, 1981. – 232 с.
184435
   Богуславець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 16


  Історична довідка про село Богуславець. Неподалік поселення, на хуторі Тимківщина, народився Михайло Максимович (1804-1873) - видатний український історик, поет, фольклорист, мовознавець, ботанік, перший ректор Київського університету. Фотоінформація
184436
  Півторацька Н.І. Богуславка : поезії / Н.І. Півторацька. – Київ, 1993. – 127 с.
184437
  Яковенко Т. Богуславське Надросся в житті та творах Івана Нечуя-Левицького // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 13-17
184438
  Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
184439
  Левченко Н.Б. Богуславщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 26-35 : фото
184440
   Богучанское водохранилище: подземные воды и инженерная геология территории. – Новосибирск : Наука, 1979. – 157с.
184441
  Лісовська М.П. Богучари : повісті / М.П. Лісовська, Н.М. Тесленко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 270 с.
184442
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1970. – 448с.
184443
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж : Центрально-Черноземское книжное издательство, 1977. – 535 с.
184444
  Чорний П. Бодай-цикута : Роман / П. Чорний, В. Шило // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 8-53. – ISSN 0585-8365
184445
  Павлова Дарья Боди-арт по-эфиопски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
184446
  Бажан М. Боди шарк : Ветер Востока / М. Бажан. – Сталинабад : Нашриети давлатии Точикистон, 1961. – 35 с.
184447
  Фокин С. Бодлер и Прудон, или почему надо бить бедных // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 230-272. – ISSN 0042-8795
184448
  Тимашева О.В. Бодлер критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Тимашева О. В.; МГУ, Филол. фак. – М., 1973. – 23л.
184449
  Кирпичников А.И. Бодмер и Готшед и их отношение к Родной старине. – [32] с. – Отд. оттиск: С.291-322
184450
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
184451
   Боднар Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
184452
   Боднар Сергій Петрович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
184453
  Шацкие Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колоии. / Шацкие, в.Н. – 2-е изд. – М., 1919. – 192с.
184454
   Бодріяр (Baudrillard) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
184455
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 1, октябрь. – 1908
184456
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 2, ноябрь. – 1908
184457
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 3, ноябрь. – 1908
184458
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 4, декабрь. – 1908
184459
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 5, декабрь. – 1908
184460
   Бодрость : сборник конкурсных рассказов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 214 с.
184461
  Пальмова С.А. Бодрость и здоровье / С.А. Пальмова. – М, 1974. – 68с.
184462
  Николаев В.Р. Бодрость на весь день / В.Р. Николаев, А.Ф. Синяков. – М, 1991. – 46с.
184463
  Вейн А.М. Бодрствование и сон / А.М. Вейн. – Москва : Наука, 1970. – 127с.
184464
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – М., 1960. – 123с.
184465
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – М., 1961. – 126с.
184466
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун; Под ред. П.К.Анохина. – 2 - е изд. – Москва : Мир, 1965. – 211с.
184467
  Голованова Ксения Бодрум. Камень с душой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1029-5828
184468
  Ермаков Дмитрий Бодрум: европейский сервис и восточное гостеприимство : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73 : Фото
184469
  Стаховський Дмитро Бодрумський трикутник : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 52-56
184470
  Сюткина Ольга Бодрящий овощ : дело вкуса / Сюткина Ольга, Сюткин Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 136-139 : Фото
184471
  Короткий В. Бодянський Осип Максимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 27-29. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
184472
   Боевая авиационная техника. – М., 1984. – 320с.
184473
  Бабич Ион Боевая антифашистская солидарность (1933-1939 гг.) / Бабич Ион. – Бухарест, 1974. – 244с.
184474
   Боевая братство народов СССР. – Киев, 1984. – 455с.
184475
  Глазатов В Боевая винтовка. Беседы о винтовке образца 1891-1930 гг. / В Глазатов, . – М, 1936. – 72с.
184476
  Цыбульский Е.В. Боевая деятельность советских пограничных войск в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цыбульский Е. В.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1972. – 18л.
184477
  Иванов Г.П. Боевая доблесть кубанцев. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1961. – 150с.
184478
  Стойчев Боевая дружба / Стойчев, Г Дличоввский. – София, 1965. – 136с.
184479
  Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная Октябрем: из истории воен. стр-ва и ликвидации контрреволюции в Сред. Азии. / О. Худойбердиев. – М., 1984. – 141с.
184480
  Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войный : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиниченко Олег Николаевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
184481
   Боевая летопись русского флота. – М., 1948. – 492с.
184482
   Боевая молодость. – Алма-Ата, 1949. – 191с.
184483
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1949. – 546с.
184484
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1952. – 476с.
184485
   Боевая молодость. – Свердловск, 1958. – 319с.
184486
  Еремин В.Г. Боевая молодость / В.Г. Еремин. – М., 1975. – 143с.
184487
  Буданцев И.И. Боевая молодость / И.И. Буданцев. – Ленинград, 1982. – 96с.
184488
   Боевая песня : сборник стихов поэтов-североморцев. – Москва ; Ленинград, 1942. – 71 с.
184489
  Ригг Боевая подготовка войск / Ригг, Б. – М., 1956. – 336с.
184490
   Боевая подруга. – М., 1961. – 1522с.
184491
  Вишняков-Вишневецкий Боевая пролетарская солидарность / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1972. – 32с.
184492
  Фигнер Н. Боевая работа артиллерийского самолета / Н. Фигнер. – М., 1937. – 148с.
184493
  Силин А.С. Боевая рабочая... / А.С. Силин. – Воронеж, 1976. – 128с.
184494
  Андронов М.В. Боевая семья / М.В. Андронов. – Москва : Воениздат, 1973. – 103с.
184495
  Муратов Х.И. Боевая семья / Х.И. Муратов. – М., 1975. – 144с.
184496
  Денисов Н.Н. Боевая сила советской авиации / Н.Н. Денисов. – М., 1951. – 188с.
184497
  Баграмян И.Х. Боевая слава / И.Х. Баграмян. – М., 1981. – 88с.
184498
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
1. – 1967. – 320с.
184499
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
2. – 1968. – 424с.
184500
  Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана / А.Т. Путерброт. – Махачкала, 1988. – 365с.
184501
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик, 1965. – 399с.
184502
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик
2. – 1966. – 661с.
184503
  Криворучко Г М. Боевая слава Подмосковья / Г М. Криворучко, Ю.А. Скотников. – Москва, 1986. – 332 с.
184504
  Тюленев Боевая слава советской кавалерии. / Тюленев, дИ.В. – М, 1949. – 108с.
184505
  Азарьев С.И. Боевая служба красноармейца-химика / С.И. Азарьев, Н.А. Балашов. – Москва, 1941. – 239с.
184506
  Баратов Л. Боевая служба радиотелеграфиста / Л. Баратов. – 2-е доп. изд. – М., 1937. – 72с.
184507
  Рудой Д.Е. Боевая солидарность французских коммунистов с героическим Вьетнамом. 1965-1972 гг. / Д.Е. Рудой. – М., 1973. – 207с.
184508
   Боевая солидарность, братская помощь. – М., 1970. – 220с.
184509
   Боевая техника армии и флота. – М., 1981. – 144с.
184510
  Хомченко В. Боевая тревога : рассказы / В. Хомченко; пер. с белорус. Э.Любанская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 95 с.
184511
  Топалова Ю.И. Боевая трибуна. / Ю.И. Топалова. – М., 1968. – 48с.
184512
   Боевая эстрада. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 232 с.
184513
  Осин Д.Д. Боевое братство / Д.Д. Осин, 1952. – 48с.
184514
   Боевое братство : рассказы об интернационалистах. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1975. – 344 с.
184515
  Мурадян В.А. Боевое братство / В.А. Мурадян. – М., 1978. – 336с.
184516
   Боевое братство народов СССР. – К., 1984. – 454с.
184517
  Румянцев Н.И. Боевое братство. / Н.И. Румянцев, Я.В. Ренькас. – М., 1986. – 173с.
184518
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине 1941-1944 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1982. – 188 с.
184519
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1979. – 24л.
184520
  Автомонов П.Ф. Боевое взаимодействие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр : автореф. дис. .. канд. ист. наук / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
184521
  Гундоров А.С. Боевое единство славянских народов в борьбе с гитлеризмом / А.С. Гундоров. – М., 1944. – 44с.
184522
  Дугинец М А. Боевое задание / М А. Дугинец, . – М, 1979. – 256с.
184523
  Титаренко С.Л. Боевое знамя коммунистических и рабочих партий / С.Л. Титаренко. – М : Госполитиздат, 1959. – 52с.
184524
  Урбан Э. Боевое крещение / Э. Урбан. – Москва, 1953. – 115 с.
184525
  Сабуров А.Н. Боевое крещение / А.Н. Сабуров. – М., 1954. – 48с.
184526
  Боронихин Ю.В. Боевое обеспечение ракетных войск и артиллерии в современном бою / Ю.В. Боронихин. – М., 1965. – 100с.
184527
   Боевое оружие. – Кемерово, 1962. – 92с.
184528
  Андронов С.А. Боевое оружие партии / С.А. Андронов. – Ленинград, 1962. – 483с.
184529
   Боевое оружие партии. – М., 1977. – 247с.
184530
  Андронов С.А. Боевое оружие партии / С.А. Андронов. – Ленинград, 1984. – 423с.
184531
  Украинец П.П. Боевое оружие партиии / П.П. Украинец. – М, 1978. – 300с.
184532
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет / Б.Т. Суриков. – М., 1965. – 183с.
184533
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет сухопутных войск / Б.Т. Суриков. – М., 1979. – 196с.
184534
  Сотников А.А. Боевое применение ракетного оружия / А.А. Сотников, Ю.Д. Сергеев. – М., 1964. – 77с.
184535
   Боевое прошлое. – Куйбышев, 1958. – 312с.
184536
   Боевое слово. – Таллин, 1950. – 204с.
184537
  Якубовский И.И. Боевое содружество / И.И. Якубовский. – М, 1971. – 103с.
184538
   Боевое содружество. – М., 1983. – 334с.
184539
   Боевое содружество братских народов и армий / Якубовский И.И. – М., 1975. – 295с.
184540
  Артемьев А.П. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Артемьев А. П.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
184541
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Куян М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
184542
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куян М. В.; КГУ. – К., 1971. – 297л. – Бібліогр.:л.I-XXI
184543
  Зенина А.Н. Боевое содружество советских партизан в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944 / А.Н. Зенина. – Киев, 1985. – 208с.
184544
   Боевое содружество советских республик 1919-1922 гг.. – М., 1982. – 248с.
184545
   Боевое содружество советского и польского народов. – М., 1973. – 277с.
184546
  Ярош Лариса Викторовна Боевое содружество советского и польского народов в годы второй мировой войны в освещении печати Войска Польского : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ярош Лариса Викторовна; АН УССР, Ин-т всеобщей истории. – Львов, 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.198-226
184547
  Манюков В.С. Боевое содружество Советской Армии и 1-ой Армии войска Польского в борьбе против гитлеровских захватчиков (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Манюков В.С. ; МВ и ССО УССР , Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 22 с.
184548
   Боевое содружество трудящихся зарубежних стран с народамиСоветской России. – М., 1957. – 574с.
184549
  Абалихин Б.С. Боевое содружество украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абалихин Б.С. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1964. – 25 с.
184550
   Боевое содружество, рожденное Велики Октябрем. – М., 1987. – 350с.
184551
  Шатунов Г.П. Боевое содружество. / Г.П. Шатунов. – М., 1958. – 96с.
184552
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – Москва, 1958. – 352с.
184553
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – 10-е изд. – Воронеж, 1991. – 317,1с.
184554
  Моа Боевой 1943 год / Моа. – М, 1943. – 48с.
184555
  Чернейко Г.А. Боевой авангард болгарского народа / Г.А. Чернейко. – М., 1971. – 48с.
184556
   Боевой авангард вьетнамсокго народа. – М., 1981. – 295с.
184557
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
184558
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
184559
  Перминова А.И. Боевой авангард трудящихся Франции / А.И. Перминова. – М., 1980. – 230с.
184560
  Поляков Ю.А. Боевой восемнадцатый год. / Ю.А. Поляков, Д.К. Шелестов. – М., 1958. – 96с.
184561
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1949. – 336с.
184562
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1965. – 360с.
184563
   Боевой жанр. – Москва, 1959. – 84с.
184564
  Лункин Г.М. Боевой и трудовой подвиг советских женщин в героической эпопее Одессы (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лункин Г.М. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
184565
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 36 с.
184566
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 6. – 1970. – 36 с.
184567
  Матафонов В.С. Боевой карандаш / В.С. Матафонов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 317с.
184568
  Юрис Л. Боевой клич / Л. Юрис. – Харьков, 1995. – 539с. – В кн. также: Игра без правил/Р. Познер
184569
  Яшанина Екатерина Боевой листок в классическом исполнении : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 24-25 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
184570
  Дмитриев Д.М. Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) / Д.М. Дмитриев, В.Е. Якубов. – Москва, 1989. – 232с.
184571
   Боевой отряд Ленинской партии. – Киев, 1981. – 168 с.
184572
   Боевой отряд советских патриотов. – Киев, 1976. – 344с.
184573
   Боевой отряд сражающейся партии. – М., 1985. – 448с.
184574
  Козловский Борислав Боевой парниковый газ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
184575
  Лаверычев В.Я. Боевой почин российского пролетариата / В.Я. Лаверычев, А.М. Соловьева. – М., 1985. – 270с.
184576
  Гусаров Д. Боевой призыв / Д. Гусаров. – Петрозаводск, 1953. – 244с.
184577
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1966. – 560с.
184578
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1978. – 560с.
184579
  Корнилов В.И. Боевой путь / В.И. Корнилов, А.Я. Ротлейдер. – с.
184580
  Ротелейдер А.Я. и Корнилов В.И. Боевой путь / А.Я. и Корнилов В.И. Ротелейдер. – М., 1944. – 133с.
184581
  Беляев Н.П. Боевой путь / Н.П. Беляев. – Петрозаводск, 1957. – 56с.
184582
  Зейналов Р.Э. Боевой путь 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зейналов Р.Э.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
184583
  Ларин П.А. Боевой путь 8-го Эстонського стрелкового корпуса Советской Армии в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Ларин П. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1959. – 27л.
184584
  Фураев В.К. Боевой путь американских коммунистов. / В.К. Фураев. – Л., 1969. – 64с.
184585
   Боевой путь Красной армии. – М., 1943. – 46с.
184586
  Мареев И. Боевой путь Красной Армии / И. Мареев. – Москва, 1939. – 64с.
184587
  Серебрякян С. Боевой путь красных партизан. / С. Серебрякян. – Ростов -на-Дону, 1934. – 150с.
184588
  Штейн В.В. Боевой путь латышских красных стрелков / В.В. Штейн. – Рига, 1978. – 75с.
184589
  Драудин Т.Я. Боевой путь латышской срелковой дивизии в дни Октября и в годы гражданской войны / Т.Я. Драудин. – Рига, 1960. – 156с.
184590
   Боевой путь Ленинского комсомола Киргизии. – Фрунзе, 1967. – 184с.
184591
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Москва, 1938. – 56 с.
184592
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Владивосток, 1948. – 79 с.
184593
   Боевой путь советских вооруженных сил : материалы для полит. знаний. – Москва : Воен.-морское изд. Военно-морского Мин. СССР, 1952. – 255 с.
184594
   Боевой путь Советских Вооруженных Сил. – М., 1960. – 572с.
184595
   Боевой путь Советского военн-морского флота. – 3-е изд., доп. – М., 1974. – 591с.
184596
   Боевой путь Советского военно-морского флота. – 2-е изд. – М., 1967. – 589с.
184597
   Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд.. испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1988. – 607 с.
184598
  Ковалевская А. Боевой путь Советской Армии / А. Ковалевская. – М, 1949. – 168с.
184599
   Боевой путь Советсого военно-морского флота. – М., 1964. – 622с.
184600
  Мяо.М Боевой путь Фан Чжи-миня. / Мяо.М. – Пекин, 1958. – 125с.
184601
  Мяо М. Боевой путь Фан Чжи-миня. / М. Мяо. – Пекин, 1958. – 125с.
184602
   Боевой путь центральных дважды краснознаменных курсов политсостава имени Фридриха Энгельса. – Смоленск, 1960. – 215с.
184603
  Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. / И.С. Кутяков. – 4-е изд. – Куйбышев, 1969. – 96с.
184604
  Паскье Эрик Боевой раскрас : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
184605
  Касумов М. Боевой революционно-демократический журнал "Молла Насреддин" / М. Касумов. – Баку, 1960. – 74с.
184606
  Касумов М.Р. Боевой революционно-сатирический журнал "Молла Насреддин" и его общественно-политическое направление (1906-1931гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Касумов М. Р.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку., 1965. – 84л.
184607
   Боевой состав Красной армии и Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
184608
   Боевой союз братских армий. – М., 1974. – 264с.
184609
  Лесневский С.А. Боевой союз. / С.А. Лесневский, В.И. Соколовский. – М., 1958. – 152с.
184610
   Боевой устав артиллерии РККА. – Москва
Ч. 1. – 1942. – 164 с.
184611
  Зонис Ю. Боевой шлюп "Арго" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 7-45. – ISSN 1728-8568
184612
  Васильев П.Д. Боевые будни / П.Д. Васильев. – Иваново, 1954. – 100с.
184613
  Банных С.А. Боевые будни границы / С.А. Банных. – Минск, 1974. – 254с.
184614
  Новелла Агостино Боевые будни рабочих Италии. / Новелла Агостино. – М., 1961. – 46с.
184615
  Савельев В.П. Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – М., 1986. – 222с.
184616
  Ушаков С. Боевые будни. / С. Ушаков. – М., 1946. – 95с.
184617
   Боевые взлеты. – Москва, 1976. – 254с.
184618
  Маккавеев П. Боевые годы / П. Маккавеев. – М, 1952. – 84с.
184619
   Боевые годы. – Новосибирск, 1959. – 315с.
184620
  Сериков М.К. Боевые годы / М.К. Сериков. – Алма-Ата, 1960. – 200с.
184621
  Мельников В.М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 17-31. – ISSN 1606-0219
184622
  Бели В.А. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море / В.А. Бели, К.В. Пензин. – М., 1967. – 479с.
184623
  Воробьев И.И. Боевые действия в особых условиях / И.И. Воробьев. – Москва, 1967. – 174с.
184624
  Мельников В.М. Боевые действия войск 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 57-67. – ISSN 1606-0219
184625
  Щербаков Н.А. Боевые действия Днепровской флотилии в войне с панской Польшей в 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Щербаков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 21л.
184626
   Боевые действия зимой. – М., 1943. – 12с.
184627
  Коротков И.С. Боевые действия Красной авивации на Крымском фронте / И.С. Коротков. – М., 1938. – 64с.
184628
  Шовколович А.К. и др. Боевые действия мотострелкового батальона в городе / А.К. и др. Шовколович. – М., 1971. – 191с.
184629
   Боевые действия народного войская польского (1943-1945 гг.). – М., 1961. – 360с.
184630
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
184631
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
184632
  Травин Н.В. Боевые действия русского флота в войне 1877-1878 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Травин Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
184633
  Акуленко В.П. Боевые действия русской армии в коалиционных войнах конца XVIII-- начала XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 3-10. – ISSN 0321-0626
184634
  Реут Н.И. Боевые действия стрелкового отделения в пустынях и пуситынных степях. / Н.И. Реут. – М., 1959. – 79с.
184635
   Боевые действия стрелковой дивизии. – М., 1958. – 4с.
184636
  Терехов П.В. Боевые действия танков на Северо-Западе в 1944 г. / П.В. Терехов. – М., 1965. – 176с.
184637
  Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
184638
  Тацитов А.И. Боевые дела усманских комсомольцев / А.И. Тацитов, И.М. Бобков. – Липецк, 1959. – 56с.
184639
  Афонин М. Боевые дни / М. Афонин. – Москва, 1929. – 151с.
184640
  Олейников Н. Боевые дни / Н. Олейников. – М., 1932. – 64с.
184641
  Залка Матэ Боевые дни / Залка Матэ, 1937. – 53с.
184642
   Боевые дни : стихи и песни. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1940. – 48 с.
184643
  Паршков В.И. Боевые дни / В.И. Паршков. – Изд. 2-е. – Фрунзе, 1960. – 182с.
184644
   Боевые дозоры печати. – Пермь, 1958. – 76с.
184645
   Боевые дороги. – Минск, 1985. – 334с.
184646
  Гуляев А.И. Боевые дружины большевиков / А.И. Гуляев. – Л., 1935. – 166с.
184647
  Кирюхин А.М. Боевые друзья-трактора... / А.М. Кирюхин. – М., 1958. – 270с.
184648
   Боевые друзья : сборник солдатских стихов. – Москва : Военное издательство, 1953. – 216 с.
184649
  Ташенов Д. Боевые друзья / Д. Ташенов. – Ташкент, 1956. – 88с.
184650
  Михайлов Н.А. Боевые задачи сельских комсомольцев / Н.А. Михайлов. – М., 1947. – 46с.
184651
  Листовский П А. Боевые записки / П А. Листовский, . – М, 1934. – 95с.
184652
  Голубев Е.П. Боевые звезды / Е.П. Голубев. – Ярославль, 1964. – 387с.
184653
   Боевые звезды киевлян. – К., 1968. – 499с.
184654
   Боевые звезды киевлян. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев, 1977. – 616с.
184655
   Боевые звезды киевлян. – Изд. 3-е, перераб. – Киев, 1983. – 519с.
184656
   Боевые звенья партии. – М., 1981. – 255с.
184657
  Арсенин Н.Д. Боевые знамена рассказывают... / Н.Д. Арсенин. – Москва, 1961. – 23с.
184658
  Сирота Г.П. Боевые зори / Г.П. Сирота. – Рига, 1975. – 179с.
184659
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
1. – 1990. – 80с.
184660
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
2. – 1991. – 64с.
184661
  Полыгин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полыгин. – М., 1972. – 392с.
184662
  Полынин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полынин. – М., 1981. – 368с.
184663
  Сергеев Л. Боевые ночи / Л. Сергеев, Ф. Захаров. – Архангельск, 1945. – 80с.
184664
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы / А. Г. Горнфельд. – Ленинград : Колос, 1924. – 281 с.
184665
   Боевые песни коммунистов : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – [{fhmrjd] : Изд. Укр. центр. агенства по распр. и распред. лит.
Т. 2. – 1919. – 16 с.
184666
  Фэйн Ф. Боевые пловцы / Ф. Фэйн, Д. Мур. – М, 1958. – 342с.
184667
  Намжил Д. Боевые подвиги / Д. Намжил. – М., 1961. – 63с.
184668
  Анчарский П.П. Боевые подвиги наших моряков / П.П. Анчарский. – Москва, 1944. – 77с.
184669
   Боевые подвиги частей Красной армии (1918-1922 гг.). – М., 1957. – 239с.
184670
   Боевые подруги. – М., 1962. – 128с.
184671
  Саркисов А.А. Боевые подруги / А.А. Саркисов. – Баку, 1976. – 120с.
184672
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – М, 1967. – 192с.
184673
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1975. – 431с.
184674
  Рощин С. Боевые полеты // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 124-127
184675
   Боевые помощники коммунистов. – М., 1963. – 215с.
184676
   Боевые помощники партии. – Таллин, 1964. – 140с.
184677
  Гробов Г.М. Боевые помощники партии. Борьба советской печати за выполнение решений XXII съезда КПСС / Г.М. Гробов. – Х, 1962. – 71с.
184678
   Боевые помощники партийных комитетов. – М., 1979. – 288с.
184679
   Боевые помощники партийных организаций. – Свердловск, 1961. – 107с.
184680
   Боевые помощники печати. – Куйбышев, 1979. – 94с.
184681
  Панкратов А.С. Боевые помощники. / А.С. Панкратов. – М., 1961. – 48с.
184682
   Боевые ребята : альманах для семьи и школы. – Свердловск
Вып. 5. – 1944. – 100 с.
184683
   Боевые ребята. – Свердловск
24. – 1956. – 136с.
184684
  Федосеев Семен Боевые роботы в полете : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 122-129 : Фото
184685
  Андреев И.А. Боевые самолеты / И.А. Андреев. – Москва, 1981. – 128с.
184686
  Болотин А.А. Боевые силы пролетарской революции / А.А. Болотин. – Москва, 1965. – 32с.
184687
  Банников А.В. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / А.В. Банников, А.А. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
184688
   Боевые спутники. – Архангельск, 1957. – 147с.
184689
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Горький, 1964. – 247с.
184690
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Горький, 1969. – 416с.
184691
  Лемешонок Д.М. Боевые спутники мои. / Д.М. Лемешонок. – Минск, 1981. – 206с.
184692
   Боевые страницы : пьесы. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 152 с.
184693
  Бораненков В.Н. Боевые товарищи / В.Н. Бораненков. – Харьков, 1950. – 91с.
184694
  Кузуб О.Ф. Боевые традиции - важное средство воспитаня соиких патриотов Родины / О.Ф. Кузуб. – Л, 1971. – 20с.
184695
  Владимирский Н.А. Боевые традиции ленинской "Исквры" / Н.А. Владимирский. – Москва, 1962. – 45с.
184696
  Рубен С. Боевые традиции русских летчиков. / С. Рубен. – М, 1943. – 64с.
184697
  Безуглов И.Г. Боевые традиции советских пограничных войск / И.Г. Безуглов. – М, 1972. – 32с.
184698
  Юрьев М.И. Боевые традиции Советской Армии и Флота. / М.И. Юрьев. – М., 1956. – 80с.
184699
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – М, 1968. – 132с.
184700
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – Москва, 1978. – 159с.
184701
  Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Конной армии / А.И. Еременко. – Ростов н/Д., 1957. – 55с.
184702
   Боевые ячейки партии. – Донецк, 1979. – 62с.
184703
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1975. – 291с.
184704
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1981. – 284с.
184705
  Павлов А. Боеприпасник транспорт подвоза должен знать отлично! // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині у 1966-1972 рр.
184706
  Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии / Г.М. Третьяков. – М., 1947. – 529с.
184707
  Буденный С.М. Боец-гражданин. / С.М. Буденный. – Москва, 1937. – 30с.
184708
  Хемингуэй Э. Боец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-45
184709
  Бирюзова Е.Н. Боец второго эшелона / Е.Н. Бирюзова. – Новосибирск, 1961. – 104с.
184710
  Григорьев Б.Г. Боец и летописец революции. / Б.Г. Григорьев, В.Ф. Кутьев. – М., 1960. – 32с.
184711
  Гилярова Е. Боец ленинской гвардии / Гилярова Е. , Иткис М. – Кишинёв, 1968. – 143 с.
184712
  Аляпин В.И. Боец партии / В.И. Аляпин. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
184713
  Осыков Б. Боец, гражданин, писатель. / Б. Осыков. – Белгород, 1959. – 40с.
184714
  Бокал Г.В. Боецій Аніцій Манлій Северин // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 196-198. – ISBN 966-316-069-1
184715
  Скоморохов М.М. Боєм живе винищувач / М.М. Скоморохов. – Київ, 1974. – 310 с.
184716
  Бурляй Ю.С. Боєць життя нового / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1963. – 102с.
184717
  Липовченко М.М. Боєць серед бійців, будівник серед будівників. (Про соціальну відповідальність і ідейно-моральне обличчя партійного журналіста). / М.М. Липовченко. – К., 1979. – 47с.
184718
  Пишнюк Т.В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-399-808-4


  Роман - своєрідний екскурс в ХІ століття і заразом молитва за майбутнє сьогоднішньої України. Головна героїня роману Едігна - донька Анни Ярославівни - королеви Франції і внучка Ярослава Мудрого. Ця дивовижна особистість прожила більше тридцяти років у ...
184719
  Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі = God"s playground: a history of Poland / Норман Дейвіс ; пер. з англ. Петро Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с. – ISBN 978-966-500-301-4
184720
  Гарсіа Маркес Габріель Боже мій, якби у мене було трохи життя... : із прощального листа-заповіту письменника Габріеля Гарсіа Маркеса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року видатному колумбійському письменнику, журналістові і громадському діячеві, лауреату Нобелівської премії Габріелю Гарсіа Маркесу виповнюється 80 років. Кільканадцять років тому знаменитий письменник важко захворів і в передчутті ...
184721
  Байбородин А.Г. Боже мой / А.Г. Байбородин. – М., 1996. – 78с.
184722
   Боже, все вказує велич твою.. – с.
184723
  Штюренберг Михаэль Боже, храни короля Георга! : королевство Тонга. Традиции / Штюренберг Михаэль, Варрен Хольден // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-87 : фото. – ISSN 1029-5828
184724
  Шевченко Т. Божевільна : проза:оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-321Х
184725
  Ворс І. Божевільний день Мельпомени : Міжнародний день театру: митці всіх країн - єднайтеся! // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49
184726
  Боголюбова Ф. Божена Немцева (1820-1862) / Ф. Боголюбова. – М.-Л., 1950. – 3-8с.
184727
  Толстой Л.Н. Божеское и человеческое / Л.Н. Толстой. – 47с.
184728
  Сединина-Барковская Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г.Л. Олди // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 199-209. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається відбиття античної міфологічної традиції у творчості Г.Л. Олді. Аналізуються особливості авторського стилю в романах "Ахейського циклу"
184729
  Фаминцын А.С. Божества древних славян : Изследование / А.С. Фаминцын. – С.-Петербург, 1884. – 331 с.
184730
  Наумовська О. Божества нижнього світу в слов"янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 217-220


  Розвідку присвячено висвітленню типологічних рис, притаманних образам божеств потойбіччя в українській і тюркській міфологічних системах – Велесові і Ерлікові, виявленню спільних і розбіжних елементів у давніх віруваннях і уявленнях, пов"язаних із ...
184731
  Ковальчук Я. Божественна арихметика / Я. Ковальчук. – Вид. 2-е : Плужанин, 1930. – 28 с.
184732
  Данте Алигьери Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; перекл. з італ. та прим. Євгена Дроб"язка. – Київ : Дніпро, 1976. – 679 с.
184733
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з італ.Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1553-8
184734
  Данте Алигьери Божественна комедія : Поема / Данте Алигьери; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з італ. і коментарі Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2004. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2288-7
184735
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Переклад з італ. Є.Дроб"язко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3397-8
184736
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
184737
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло / Данте Алігієрі ; пер. з італ. П. Карманського та М. Рильського ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Художня література, 1956. – 224 с.
184738
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло = La divina commedia. Inferno / Аліг"єрі Данте; з італ. переклав Б.І. Лончина. – Львів : Український Католицький університет, 2007. – 276с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на італ. мові. – ISBN 966-8197-26-7
184739
  Данте Алигьери Божественна комедія. Рай / Данте Алигьери. – Київ, 1972. – 282 с.
184740
  Данте Алигьери Божественна комедія. Чистилище / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та скл. прим. Євген Дроб"язко. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с. : іл.
184741
  Данте Алигьери Божественная комеди / Данте Алигьери. – М., 1974. – 325с.
184742
  Данте Алигьери Божественная комедия : в переводе русских писателей ; в 3-х ч / Данте Алигьери. – Санкт-Петербург : Ихд. и тип. И. Глазунов. – (Русская классная библиотека : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей / изд. под ред. А. И. Чудинова ; Сер. 2)
Ч. 1 : Ад. Полный тект песен. – 1897. – [2], VI, 227 с, 3 л. ил.


  Есть электронная версия РНБ
184743
  Данте Алигьери Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери ; Пер. и прим. М. Лозинского ; Вступ. ст.: А. К. Дживелегова ["Чистилище",]. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – 248 с. – На обороте тит. л.: Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio
184744
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; Пер. Мю. Лозинского, вступ. статья К.Н. Державин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – 580 с.
184745
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1961. – 782с.
184746
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. М. Лозинского. – Москва : Наука, 1967. – 627 с. – (Литературные памятники)
184747
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1974. – 301с.
184748
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1974. – 312с.
184749
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1981. – 325с.
184750
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1981. – 312с.
184751
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1981. – 301с.
184752
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 222с.
184753
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. с итал. М. Лозинского. – Минск, 1986. – 574 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
184754
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 575с.
184755
  Данте Алигьери Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1988. – 286 с. : іл. – (Школьная библиотека)
184756
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Пермь : Пермская книга, 1994. – 479с. – ISBN 5-7625-0380-1
184757
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
184758
  Илюшина И. Божественная комедия : религиозная ситуация в Украине // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 6 (494 ). – С. 46-47


  Влиятельная Украинская церковь, не раз обвинявшаяся в расколе других, сама оказалась на грани распада, а ее глава с трудом удержал власть.
184759
  Данте Алигьери Божественная Комедия / Данте Алигьери. – Москва : Правда, 1982. – 640с.
184760
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад : Полный текст 34 песен. Объясн. ст. ; [I-III] / Данте Алигиери ; Пер. Д. Минаева; Рис. Густава Дорэ. – [Лейпциг] : В Тип. Бера и Германа [Тип. М. О. Вольф], 1874. – [6], 257 с., 1 л. фронт. (портр.), [75] л. ил. – Экз. № 91784 дефектный, без. обл. тит. стр. и отсутв. 1 л. фронт. (портр.), описан по РГБ. - На тит. л. года нет. Т. 2–3 напечатаны в СПБ


  Есть электронная версия РНБ
184761
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 328 с.
184762
  Данте Алигьери Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения,написанные в изгнаниии. Пир / Данте Алигьери. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 960с. – (Бессмерная библиотека.Зарубежная классика.). – ISBN 5-7905-0087-0
184763
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1945. – 263с.
184764
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 312 с.
184765
  Данте Алигьери Божественная комедия. Чистилище / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 301с.
184766
  Данте Алигьери Божественная комедия: Рай : [Ч. 1-3] ; Полный текст 33 песен. Примеч / Данте Алигиери : Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 436 с.
184767
  Хмелевская И. Божественная корова / И. Хмелевская; Перевод с польского В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 576с. – ISBN 5-89178-054-2
184768
  Парфилов И.И. Божественная Литургия Святого Иоанна Златоустого, с приложением песнопений на Литургии Василия Великого. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1915. – 36 с. – Приложение к № 12 "Циркуляра по Киевскому учебному округу", 1914
184769
  Зубкова А. Божественная Сара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-84


  О французской актрисе Саре Бернар, которую в нач. 20 в. называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х гг., а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные ...
184770
  Тейяр Божественная среда / Тейяр, Шарден П. де. – Москва : Ренессанс СП ИВО - СиД, 1992. – 311с. – ISBN 5-7664-0454-9
184771
  Суслопарова Ю.В. Божественная теория происхождения государства и права в трактате Генри Брактона "О законах и обычаях Англии" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1684-2618
184772
  Чаплинський В.Г. Божественне об"явлення як явище духовного світла в християнстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 98-102


  У статті проведений аналіз місць Святого Письма,де духовне світло, на відміну від сонячного світла, розкриває для людини надприродний мир християнства.
184773
  Римарук І.М. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
184774
  Габинский Г.А. Божественное откровение и человеческое признание / Г.А. Габинский. – Москва, 1989. – 125с.
184775
  Махов А. Божественное рядом // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-11


  Японія.
184776
  Линзи Эндру Божественные права животных // В защиту прав животных / Т. Риган. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – с. 58-104. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
184777
  Георгиев Ю. Божественный вечер над средневековой Японией // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-25


  З історії Японії у ХІІІ ст.
184778
  Куслий О.Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского мифа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-90.
184779
  Куин Э. Божественный свет // Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – С. 37-95. – ISBN 5-85230-025-Х
184780
  Пановский А. Божественный Эрик // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 70-84


  Эрик Патрик Клэптон (1945) - британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор Ордена Британской империи
184781
  Шенкарь М.А. Божество на крылатом колесе : к вопросу идентификации "первой иудейской монеты" // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 98-109. – ISSN 0321-0391


  Іудея, стародавня держава в Південній Палестині. Назва часто вживається як синонім Палестини. Була завойована римлянами в 63 до н.е.
184782
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. І. Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 94, [2] с. – Дані тит. арк. та обкл. частково парал. фр. - Пер. за вид. : Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-55-7
184783
  Милев Н.Н. Божество с тремя лицами / Н.Н. Милев. – Москва, 1968. – 295с.
184784
  Квітка-Основ"яненко Божи диты [Божі діти] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 40 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
184785
  Вениамин Божии люди / Вениамин, (митрополит). – Москва, 1991. – 108с.
184786
  Вострышев М.И. БОжий избранние: Крест, путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России / М.И. Вострышев. – Москва, 1990. – 189с.
184787
  Подольский Евгений Божий плуг : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 8-16 : Фото
184788
  Сидикки Ш Божий поселок / Ш Сидикки. – Москва, 1965. – 320с.
184789
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-2732-00-9
184790
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
184791
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – 3-тє вид,, допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2732-02-3
184792
  Сагач Г.М. Божий світ і ми : [духовно-наукове красномовство] / Галина Сагач. – Херсон : РІПО. – ISBN 978-966-2919-20-2
Кн. 1. – 2010. – 232 с. : іл.
184793
  Квін Е. Божий світильник. : Повісті / Елері Квін 4 Пер. з aнгл. – Київ : Молодь, 1992. – 111 с. – В одній кн.: Куля для боса / Стаут Рекс. – ISBN 5-7720-0763-7
184794
  Петренко М. Божим причастям напоєні зерна // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – ISSN 0131-2561
184795
  Усман С. Божі стеблинки. / С. Усман. – К, 1963. – 258с.
184796
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
184797
   Божок Алла Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 24 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
184798
   Божок Алла Петрівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
184799
  Шаброль Ж.-П. Божьи безумцы / Ж.-П. Шаброль. – М., 1963. – 352с.
184800
  Басенко К.Я. Божья биография / К.Я. Басенко. – Москва : Политиздат, 1964. – 56 с.
184801
  Урджумелашвили И.Г. Божья коровка : роман / И.Г. Урджумелашвили. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 220 с.
184802
  Быков Дмитрий Божья коровка : Та, что приносит хлеба. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
184803
   Бозанкет (Bosanguet) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
184804
  Опимах И. Боздымный скиталец Анатолий Зверев // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 74-84


  Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) - русский художник.
184805
  Попов В.Н. Бозе-спектр сверхтекучих систем типа Не3-Не4 : Препртнты ЛОМИ Р-4-82 / В.Н. Попов, П.Н. Брусов. – Ленинград, 1982. – 27с.
184806
   Бозинген: Казахские народные сказки.. – Алма-Ата, 1984. – 208с.
184807
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
184808
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-41. – ISSN 0372-6436
184809
  Исаев Г.В. Бозонные поля и сингулярности в гравитатции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Г.В.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
184810
  Карпенко Д.Я. Бозоны во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко Д. Я.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1966. – 9л.
184811
  Шутова Наталья Бои без правил за российского туриста : Конкуренция обостряется. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 46-47 : Фото
184812
   Бои в Манчьжурии и Корее. Сборник материалов о боевых действиях 1-го Далневосточного фронта.. – Владивосток, 1945. – 112с.
184813
  Попов В.Т. Бои за Верден. / В.Т. Попов. – М, 1939. – 80с.
184814
  Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. – 629с.
184815
  Хмель З. Бои за контроль над Ригой в 1600–1611 годах // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 375-390. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
184816
  Федоров С.Т. Бои за Орехов (июль 1920 года) / С.Т. Федоров. – М., 1939. – 32с.
184817
  Василенко Г.И. Бои местного значения / Г.И. Василенко. – Москва, 1983. – 334с.
184818
   Бои на Волхове. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1945. – 148 с.
184819
   Бои на Карельской перешейке.. – М., 1941. – 420с.
184820
  Михалицин Игорь Бои на пепелацах : Или игры для сумачсшедших. Украина. Бездор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 88-94 : Фото
184821
  Травина Ирина Бои по правилам инстинкта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 186-193 : фото
184822
  Сдвижков И. Бои под Мценском в октябре 1941 года: немецкий взгляд // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 2 (146) февраль. – С. 148-180. – ISSN 1606-0219
184823
  Степанов А.Н. Бои под Нарвой. / А.Н. Степанов. – М., 1987. – 175с.
184824
  Наумов Н.Ф. Бои продолжаются / Н.Ф. Наумов. – М, 1964. – 286с.
184825
  Гребинский С.О. Боихимия растений / С.О. Гребинский. – 2-е изд. доп. – Львов, 1975. – 279с.
184826
  Шульга-Шульженко Бої : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Харків : Держвидав "На варті", 1930. – 104 с.
184827
  Садовнік О.В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
184828
  Кравченко В. Бої за історію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 1, 5


  "Если друг оказался вдруг"… Що робити Києву після того, як польський парламент у липні прийняв постанову "Про вшанування пам"яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої у 1943–1945 рр."? Адже якщо для ...
184829
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з"єднанями у Південній Волині (кінець 1943 - поч. 1944 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 149-161
184830
  Тис-Крохмалюк Юрій Бої Хмельницького / Тис-Крохмалюк Юрій. – Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1954. – 184с.
184831
  Тимошечкин М.Ф. Бой / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж, 1971. – 72с.
184832
  Тимошечкин М.Ф. Бой : Первая книга стихов / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж : Цент.-Чернозем. кн. изд., 1971. – 72с.
184833
  Лобоцкий А.Н. Бой без выстрела. / А.Н. Лобоцкий. – Воронеж, 1970. – 106с.
184834
  Бехтерев Л.И. Бой без выстрелов / Л.И. Бехтерев. – М., 1968. – 157с.
184835
  Вайль Петр Бой быков : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 200-203 : Іл.
184836
  Путинцев А.Г. Бой в утренней степи. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1971. – 246с.
184837
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – М., 1958. – 104с.
184838
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – М., 1959. – 104с.
184839
  Лисочкин И.Б. Бой за линией фронта / И.Б. Лисочкин. – Л., 1990. – 416с.
184840
  Сулаев М.А. Бой за солнце : стихи / М.А. Сулаев. – Грозный, 1970. – 56 с.
184841
  Белинский Я.Л. Бой и любовь / Я.Л. Белинский. – Москва, 1957. – 156с.
184842
   Бой на калиновом мосту.. – Л., 1985. – 432с.
184843
  Скиф В.П. Бой на рапирах. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1982. – 96с.
184844
  Чочоолу Стойо Бой начался. / Чочоолу Стойо. – М., 1970. – 208с.
184845
  Гроссевич М.П. Бой под Вафангоу / Михаил Петрович Гроссевич, зауряд-прапорщик. – Владикавказ : Тип. Тор. Д. Р. Сегаль, 1909. – 72 с.
184846
  Мартынов Б.Ф. Бой с "тенью" / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Симонов, В.М. Тайар // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 35-52. – ISSN 044-748Х
184847
  Солодова Алла Бой с часами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 94-99 : рис.
184848
  Корочанцев В.А. Бой тамтамов будит мечту / В.А. Корочанцев. – М., 1987. – 270с.
184849
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55177-4
Т. 1. – 2012. – 349, [3] с.
184850
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина ; [отв. ред. Е. Соловьев]. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55179-8
Т. 2. – 2012. – 349, [3] с.
184851
  Бадигин М.П. Бой требует подвига. / М.П. Бадигин. – М., 1980. – 128с.
184852
  Эстрейхер-Егоров Бой у Гериттен в августе 1914 г. / Эстрейхер-Егоров. – М, 1936. – 48с.
184853
  Цымбал В.С. Бой у крутояра. / В.С. Цымбал. – Днепропетровск, 1981. – 63с.
184854
  Мильчаков В.А. Бой у старого Мазара. / В.А. Мильчаков. – М, 1969. – 256с.
184855
  Селезнев П.И. Бойкие Дворники. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1968. – 184с.
184856
  Ягело С. Бойківська демонологічна проза у зібранні та осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 147-153. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
184857
  Небесна З. Бойківська родинна звичаєвість та обрядовість на Бойківщині початку XXI століття // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 50-51
184858
  Гулевич Л. Бойківська тема у прозі М. Устияновича // Вісник Черкаського дежавного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 100-106. – (Філологічні науки)
184859
  Гулевич Л Бойківська тема у прозі М.Устияновича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.40-45. – ISSN 0236-1477
184860
  Ониськів М. Бойківський весільний обряд с. Петрака на Рожнятівщині / М. Ониськів, Д. Мельник // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 77-84
184861
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 82-89
184862
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 90-94


  Фольклористична діяльність Івана Франка
184863
  Галько О. Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 90-97


  У статті розглядається проблема вивчення народного побуту етнографічної групи українців - бойків дослідниками наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. В статье рассматривается проблема изучения народного быта этнографической группы украинцев - бойков ...
184864
   Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1983. – 304с.
184865
  Філоненко Д. Бойко Алла Анатоліївна : [спогади] / Данило Філоненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 60-61. – ISBN 978-966-2726-03-9
184866
   Бойко Анатолій Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 109. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
184867
   Бойко Борис Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 209-210 : фото
184868
   Бойко Борис Іванович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 54-55. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
184869
  Бойко В.А. Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження) / В.А. Бойко, Є.І. Сокол, А.Л. Хрипунова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 270-280. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
184870
   Бойко Клара Макарівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
184871
   Бойко Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 29-30. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
184872
   Бойко Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 210-211 : фото
184873
  Земцова Юлия Бойкое место : Россия / Земцова Юлия, Иванов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 126-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
184874
  Ершов Л.Т. Бойкот / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1991. – 238с.
184875
  Калінцев Ю.О. Бойкот / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
184876
  Козловський Роман Бойкот як моральна підтримка? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
184877
  Шестинский О.Н. Бойницы / О.Н. Шестинский. – Л., 1971. – 150с.
184878
   Бойният път на Ботевата чета. – София, 1980. – 22с.
184879
  Белов С.Б. Бойня номер "х". / С.Б. Белов. – М., 1991. – 366с.
184880
  Воннегут К. Бойня номер п"ять, або Хрестовий похід дітей : Роман / К. Воннегут. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с.
184881
  Воннегут К. Бойня номер пять : Романы / К. Воннегут. – Харьков. Ростов-на-Дону : Фоліо. Феникс., 1999. – 416с. – (Вершины. Мастера). – ISBN 966-03-0595-8
184882
  Воннегут К. Бойня номер пять или Крестовый поход детей / К. Воннегут; Пер. с англ. Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600182-3
184883
  Воннегут К. Бойня номер пять, или Кресовый поход детей / К. Воннегут. – Кишинев, 1981. – 557с.
184884
  Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944 / В.І. Кучер. – К., 1983. – 238с.
184885
  Горак Г.І. Бойова зброя партії / Г.І. Горак. – Київ, 1976. – 48с.
184886
  Горак Г.І. Бойова зброя партії. (Роль суспільних наук у комуністичному будівництві). / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48с. ; Сер.1№6
184887
   Бойова і трудова слава Ровенщини. – Львов, 1967. – 107с.
184888
  Козій Є. Бойова підготовка кадрових офіцерів у військових навчальних закладах УРСР в 1941-1945 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень бойової підготовки військових кадрів у навчальних закладах УРСР та заходи, які проводилися у цьому напрямі напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. There was examination of combat training level of military personnel in ...
184889
  Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
184890
  Андрієнко Л. Бойова слава / Л. Андрієнко. – Київ, 1953. – 88с.
184891
  Андрієнко Л. Бойова слава / Л. Андрієнко. – Київ, 1953. – 88с.
184892
   Бойова слава Черкащини. – Черкаси, 1967. – 11с.
184893
   Бойова співдружність : збірник спогадів радянських і чехословацьких партизанів. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 352, [4] с. : іл.
184894
  Нікольников Г.Л. Бойоваа єдність революційних і антиімперіалістичних сил / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1971. – 46с.
184895
  Бережинський В.Г. Бойове застосування гуляй-города в давньоруському війську / В.Г. Бережинський; Київськ. військовий гуманітарний ін-т; Науковий центр гуманіт. проблем. – Київ, 1999. – 27с.
184896
   Бойове знаряддя партії. – К., 1980. – 158с.
184897
  Карпов В.В. Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 269-280
184898
  Задунайський В.В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці 19 - на початку 21 ст. / Вадим Задунайський; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Норд- Прес, 2006. – 335с. – ISBN 966-380-126-3
184899
  Лобода Ольга Бойове товариство, побут і звичаї запорожців : урок за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" з елементами компаративістики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26
184900
  Шевченко В.Ф. Бойовий авангард / В.Ф. Шевченко. – К, 1965. – 60с.
184901
  Попов М.В. Бойовий авангард суспільного прогресу. / М.В. Попов. – К., 1972. – 102с.
184902
  Стадник В.Ф. Бойовий авангард українського народу / В.Ф. Стадник. – К., 1967. – 95с.
184903
  Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078


  Історія козацтва
184904
  Пилат В.С. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Пилат Володимир. – Київ : Україна, 2016. – 154 с. : іл. – ISBN 978-966-524-435-6
184905
  Мельниченко В.Ю. Бойовий загін єдиної партії / Мельниченко В.Ю. – Київ, 1978. – 104 с.
184906
   Бойовий загін КПРС. – К., 1978. – 157с.
184907
  Кондуфор Ю.Ю. Бойовий загін КПРС / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1978. – 48с.
184908
  Карпов В. Бойовий прапор сучасної Української армiї. Комплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 110-121


  Iсторiя українського вiйськового прапорництва сягає своїм корiнням у далеке минуле й тiсно пов"язана з iсторiєю українського державотворення. В усi часи прапор, або xоругва (корогва), для воїнiв мали непересiчне значення i символiзували славу та ...
184909
  Снітчук М.О. Бойовий резерв партії. / М.О. Снітчук. – К., 1976. – 103с.
184910
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – [Б. м.] : [б. в.]
Ч. 2 : Батальон, рота. – 288 с. : іл.
184911
   Бойовий статут сухопутних військ : Введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – Київ : Варта
Ч.2 : Батальон, рота. – 1998. – 288с.
184912
  Лук""янчук С.В. Бойовитість первинної / С.В. Лук""янчук. – Ужгород, 1979. – 112с.
184913
  Нікіфроров Г. Бойові Андрійчині пригоди / Г. Нікіфроров. – Харків; Київ, 1930. – 124с.
184914
  Гирич Я. Бойові дії 1941 року на території Чернігівщини у військових мемуарах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-100. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення в мемуарній літературі питання ходу бойових дій на Чернігівщині в серпнім - вересні 1941 р. The article deals with the analysis of battles at the territory of Chernihiv region on August - September of 1941. The essay is ...
184915
  Кузьмин Р. Бойові дії між військами Центральної Ради та більшовиками на території Волинськї губернії у листопаді 1917 - лютому 1918 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 9-10
184916
  Бабенко Р.В. Бойові дії монгольських військ на території Південно-Західної Русі в 1240-1241 рр. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – ISSN 1608-0599
184917
  Іванов В. Бойові дії на Балтійському морі німецького флоту під час проведення Східної кампанії проти СРСР у 1941 - 1943 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 23-24
184918
  Марінченко О. Бойові дії радянських військ в умовах локальних оточень на території України влітку 1941 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 2222-5250
184919
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН, (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 52)
Т. 1. – 1980. – 416 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Показники імен: с. 395-412. - Парал. тит. арк. англ.
184920
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 76)
Т. 2. – 1993. – 480 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Парал. тит. арк. англ.
184921
  Перля З.Н. Бойові кораблі / З.Н. Перля. – Київ-Львів, 1948. – 256с.
184922
  Білоус О.П. Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 25-33. – ISSN 2227-183Х
184923
  Дементьєв Д.О. Бойові літальні комплекси в складі єдиної інформаційно-розвідувально-навігаційно-ударної системи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 74-77


  Розглядається застосування безпілотних літальних апаратів у єдиній інформаційно-ровідувально-навігаційно-ударній системі, їх класифікація й призначення, а також перспективи конструювання й створення вітчизняних безпілотних літальних ...
184924
  Горбатов Б.Л. Бойові ліхтарі / Б.Л. Горбатов. – Харків, 1929. – 313с.
184925
   Бойові мистецтва України : Науково-практичний збірник за матеріалами Всеукраїнської конференції. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-463-5
184926
  Бречак І.М. Бойові побратими : /З історії участі польських антифашистів у радянському партизанському русі на Україні в роки Великої / І.М. Бречак. – Львів : Каменяр, 1974. – 192с.


  Про вклад польських антифашистів у боротьбу радянських партизанів у західній частині України в роки війни розповідається у цій книжці, що спирається на багатий архівний матерал, мемуарну літературу, на розповіді учасників тих подій.
184927
  Бойченко В.О. Бойові помічники партії / В.О. Бойченко. – Київ, 1963. – 84с.
184928
  Шелехань О.В. Бойові сокири скіфського типу з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
184929
  Печенюк І. Бойові традиції українського козацтва та практика їх використання // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 109-126
184930
  Борачев Д. Бойци / Д. Борачев. – София, 1982. – 632с.
184931
  Хигерович Р.И. Бойцов не оплакивают / Р.И. Хигерович. – М., 1982. – 303с.
184932
  Мамин-Сибиряк Бойцы / Мамин-Сибиряк. – Пермь, 1965. – 172с.
184933
  Донской Я.Е. Бойцы в белых халатах / Я.Е. Донской, А.П. Шаповал. – Х., 1966. – 103с.
184934
  Аллег А. Бойцы в плену / А. Аллег. – Москва, 1962. – 207с.
184935
   Бойцы вспоминают минувшие дни. – М., 1960. – 231с.
184936
   Бойцы вспоминают минувшие дни... : [ Выступления участников 73-дневной обороны Одессы на Военно-исторической конференции, состоявшейся в Одессе в октябре 1962 г. – Одесса : Маяк, 1964. – 311 с.
184937
   Бойцы вспоминают.... – Куйбышев, 1985. – 256с.
184938
   Бойцы Выборгской стороны. – Л., 1984. – 175с.
184939
  Мамин-Сибиряк Бойцы и другие очерки / Мамин-Сибиряк. – М., 1951. – 240с.
184940
   Бойцы и корабли. – Л., 1932. – 159с.
184941
   Бойцы идеологического фронта. – Тула, 1964. – 207с.
184942
   Бойцы идеологического фронта. – М.
2. – 1980. – 128с.
184943
   Бойцы Идеологического фронта. – М., 1978. – 95с.
184944
  Марек И. Бойцы идут ночами. / И. Марек. – М., 1958. – 144с.
184945
   Бойцы информационного фронта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 68-70 : фото
184946
   Бойцы ленинской гвардии. – Москва, 1967. – 509с.
184947
  Жиганов М.Ф. Бойцы ленинской гвардии / М.Ф. Жиганов. – 3-е изд. доп. – Саранск, 1988. – 300,2с.
184948
  Федоров В.И. Бойцы моей земли / В.И. Федоров. – М., 1973. – 381с.
184949
  Любовцев В.И. Бойцы на колени не встают. / В.И. Любовцев. – М., 1964. – 326с.
184950
   Бойцы нашей батареи. – М., 1974. – 471с.
184951
  Винницкий Л.Г. Бойцы особого фронта / Л.Г. Винницкий. – Ленинград, 1980. – 200с.
184952
   Бойцы партии, пропагандисты-общественники. – Казань, 1962. – 128с.
184953
  Бажов П.П. Бойцы первого призыва / П.П. Бажов. – Свердловск, 1958. – 255с.
184954
  Залетов Н.А. Бойцы переднего края / Н.А. Залетов. – М, 1976. – 136с.
184955
  Егоров В.Ф. Бойцы подземной крепости / В.Ф. Егоров, Н.И. Зотов. – М, 1971. – 136с.
184956
  Савицкая Я.М. Бойцы подпольного фронта. / Я.М. Савицкая. – Минск, 1982. – 175с.
184957
  Пшеничный Н. Бойцы подполья. / Н. Пшеничный. – Краснодар, 1971. – 208с.
184958
  Коссовский А.М. Бойцы правопорядка / А.М. Коссовский. – Минск, 1980. – 143с.
184959
  Пармузин Б.С. Бойцы пустыни / Б.С. Пармузин. – М., 1964. – 48с.
184960
  Бережной А.Ф. Бойцы революции. Сотрудники большевистской печати / А.Ф. Бережной, С.В. Смирнов. – Ленинград, 1969. – 276с.
184961
   Бойцы Сопротивления. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 269 с. – Книга сост. из двух повестей: опис. в аналитике. – (Летопис Великой Отечественной)
184962
  Винаров И. Бойцы тихого фронта. / И. Винаров. – София, 1981. – 392с.
184963
  Давыдов И.Ю. Бойцы ушли на заданние / И.Ю. Давыдов. – Москва, 1966. – 215 с.
184964
  Ерашов В.П. Бойцы, товарищи мои / В.П. Ерашов. – М., 1964. – 512с.
184965
  Борзунов С.М. Бойцы, товарищи мои / С.М. Борзунов. – М., 1975. – 239с.
184966
   Бойченко Іван Васильович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  З глибоким сумом сповіщається, що на 59-му році пішов з життя український вчений, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі філософії історії та методології науки ...
184967
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
184968
   Бойченко Світлана Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 25 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
184969
   Бойченко Світлана Григорівна (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 15. – ISBN 966-95774-3-5
184970
  Кравченко Я. Бойчуківський неовізантизм у творчості Софії Бодуен де Куртене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 32


  До 130-річчя від дня народження.
184971
  Береговська Х. Бойчукісти: тріумф і трагедія // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10


  У Львівській національній галереї мистецтв відбулася виставка "Бойчукісти: тріумф і трагедія" присвячена 130-річчу з дня народження Михайла Бойчука.
184972
  Перегудов М.А. Бок о бок с компьютером / М.А. Перегудов, А.Я. Халамайзер. – Москва : Высшая школа, 1987. – 191с.
184973
  Воронова М. Бокал вина из рук мадам Колетт // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 60-81. – ISSN 1819-6268


  Колетт (фр. Sidonie Gabrielle Colette) - французька письменниця, одна з зірок Прекрасної епохи.
184974
   Бокал Ганна Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 34-35
184975
  Стаут Р. Бокал шампанского. Право умереть / Р. Стаут. – М., 1990. – 240с.
184976
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Дис... канд. филологич.наук: / Илличевский А.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1948. – 263, 21л. – Бібліогр.:л.252-263
184977
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Илличевский А.Ф. ; Киевский государственный университет. – Киев, 1949. – 15 с.
184978
  Бранка В. Боккаччо средневековый / В. Бранка. – М., 1983. – 399с.
184979
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 1. – 1893. – XV, 545 с.
184980
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 2. – 1893. – VIII, 680 с.
184981
  Хомичев Б. Боккерини и его команда // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-39. – ISSN 1818-2968
184982
  Юношев Л.С. Боковая рефракция света при измерениях углов : монография / Л.С. Юношев. – Москва : Недра, 1969. – 96 с.
184983
  Тотиашвили Л.Г. Боковая устойчивость и управляемость летательного аппарата / Л.Г. Тотиашвили. – Рига, 1966. – 252 с.
184984
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условия их существования и паразитофауна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Курандина Дина Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
184985
  Курандина Д.П. Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условиях их существования и паразитофауна : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Д. П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1979. – 222л.
184986
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, усолвия их существавания и паразитофауна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Дина Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 25л.
184987
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод / Е.Ф. Гурьянова. – М.-Л., 1951. – 11-1010с.
184988
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы северной части Тихого окена (Amhipoda-Gammaridea) / Е.Ф. Гурьянова. – М.-Л.
1. – 1962. – 442с.
184989
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – Х, 1933. – 56с.
184990
  Денисов Б.С. Бокс / Б.С. Денисов. – 2-е испр. изд. – М., 1949. – 136с.
184991
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – М, 1951. – 431с.
184992
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – 2-е изд. – М, 1956. – 323с.
184993
   Бокс : программа для спортивных секций коллективов физической культуры. – Москва, 1958. – 56 с.
184994
  Романенко М.І. Бокс / М.І. Романенко. – К., 1974. – 295с.
184995
   Бокс = Boxe.. – Москва, 1979. – 82с.
184996
   Бокс = Boxeo.. – М., 1979. – 90с.
184997
  Циркель Ф.Е. Бокс для новачків. / Ф.Е. Циркель. – К., 1971. – 99с.
184998
  Пассеван Р. Бокс и бизнес / Р. Пассеван. – М., 1978. – 184с.
184999
   Бокс.. – М., 1963. – 287с.
185000
   Бокс.. – М., 1964. – 256с.
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,