Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
183001
  Ткаченко А. "... Бо світ росте на однім стеблі..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 9-17
183002
  Петрушков В.С. "Благонамеренные речи" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филол.наук: / Петрушков В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 17л.
183003
  Семенова З.Е. "Благонамеренные речи" Салтыкова-Щедрина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенова З.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1959. – 21л.
183004
  Диссон Ю.А. "Благородная альтернатива" российским университетам : лицеи и университетские пансионы в России (конец ХVIII- первая треть XIX вв.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН, Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 4. – С. 125-142. – ISSN 0205-9606


  В создании гимназии в г. Кременец огромная роль принадлежала Ф. Чацкому - ученому правоведу и визитатору школ на Волыни. Кременецкая гимназия была основана в июле1805 г., но особый статус, приближенный к университетскому, приобрела 18 янв. 1819 ...
183005
  Назарець В.В. "Благородний адвокат людства". Фрідріх Шиллер та його драма "Вільгельм Телль" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-21
183006
  Коляда І. "Благородний осведомитель": штрихи до портрету київського цензора Сергея Нікіфоровича Щоголєва // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 9-13


  Після отримання гімназичної освіти С.Н. Щоголєв вивчав медицину у Київському університеті Св. Володимира.
183007
  Хома Марія "Благословен цар, що йде в ім"я Господнє", або Тріумф і поразка перших ізраїльських царів // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 9-12
183008
  Штолько М.А. "Благословенна будь, любов" (любов у поезії І. Жиленко) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 192-200. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
183009
  Дятленко Т. "Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно..." : віртуальна екскурсія до джерел неперевершеного таланту О. Довженка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.
183010
  Куценко Л. "Благословенні ви, сліди..." / Л. Куценко. – Кіровоград, 1995. – 102с.
183011
  Дегтярев М.Г. "Благословенный" беспредел под золотыми куполами // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-92


  Про історію реставрації в Києво-Печерському історико-культурному комплексі
183012
  Негрій Т. "Благослови, мати, весну закликати" = Весняні свята і обряди : народний календар // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-17
183013
  Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 444-447. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
183014
  Станюкович К.М. "Благотворительная комедия" и другие рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1957. – 119с.
183015
  Воронин С.В. "Благотворительные" фонды США / С.В. Воронин. – Ленинград, 1973. – 208с.
183016
  Мигович І.І. "Благочестивий" іудаїзм і сіонізм / І.І. Мигович. – К, 1979. – 139с.
183017
  Дулуман Є.К. "Благочестиві" вигадки та історична дійсність: правда про запровадження християнства на Русі / Є.К. Дулуман. – Київ, 1988. – 48с.
183018
  Калмыкова В. "Блажен незлобивый поэт..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 183-206. – ISSN 0042-8795


  Творчество русского поэта Ю. Верховского
183019
  Задорожна О. "Блаженний муж на лукаву не вступає раду" (Лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Тарасом Шевченком) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263


  У статті на матеріалі тексту переспіву першого псалма Давидового Т. Шевченком простежено функціонування біблійних цитат. З"ясовано авторські художні прийоми вираження сакрального змісту, виявлено імпліцитні семантичні компоненти, функціонування яких ...
183020
  Зелінська Л. "Блакитна троянда" Лесі Українки як спроба психодрами // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 48-54
183021
  Кирчанів М. "Блакитний роман" Гната Михайличенка і проблеми ранньої історії радянської модерної літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 48-60. – ISSN 1728-9572
183022
  Тімофєєв А.В. "Блакитні й червоні мрії мої побиті і розгублені лежать": колористичне наповнення п"єс М. Куліша // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 60-62. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
183023
  Панченко В. "Блакитні й червоні мрії мої..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  120 років від дня народження Миколи Куліша.
183024
  Гунченко Т. "Блакитні шоломи" на Донбасі: все про миротворчу місію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 44-47


  Під егідою ООН у світі проводиться 18 миротворчих місій. Більшість з них - в Африці, одна в Гаїті, три на Близькому Сході, одна між Індією та Пакистаном і ще одна у Європі - у Косово.
183025
  Стасюк Неля "Блакить мою душу обвіяла..." : вивчення поезій Павла Тичини у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-18. – ISSN 0130-5263
183026
  Левяш И.Я. "Блеск и нищета" демократии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.39-61. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
183027
  Коміна Т. "Ближче до тіла" і ... вмикаємо мозок ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39


  Про програму на Новому каналі "Ближче до тіла"
183028
  Пилипчук С. "Блискавка, що нагло освітлює найглибші тайники людської душі...": баладознавчі розмисли Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 155-166. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано теоретичні розмисли Івана Франка над жанром народної балади
183029
  Комлев В.П. "Блокада. Я в полку пожарном..." / В.П. Комлев. – Л., 1983. – 144с.
183030
  Комлев В.П. "Блокада. Я в полку пожарном..." / В.П. Комлев. – Л., 1983. – 143с.
183031
   "Блокбастери" народжуються в КНУ // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 1, 3


  Університет відкритий для реалізації цікавих проектів – довів перший Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка, який пройшов 16-18 листопада 2016 року. Переможці конкурсів наукових проектів і стартапів Фестивалю зможуть представити свої розробки ...
183032
  Генералюк Л. "Блудний син". : символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 56-72. – ISSN 1728-6875
183033
  Пляченко А.Г. "Бо раб не той, кого впрягають..." // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 241-246. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 152-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі.
183034
  Боярська Л. "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще ..." професор Василь Васильович Яременко // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 146-169


  Спогади В.В.Яременко про свій творчий шлях.
183035
  Патріах Філарет "Бог - на боці правди, а оскільки Путін і кремлівське керівництво звершило акт неправди, то вони будуть переможені Богом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 7
183036
  Мушкетик Ю. "Бог однаково розподіляє дурнів - і серед академіків, і двірників, і письменників" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 29 (232). – С. 52-57
183037
  Івченко В. ... Бо тут він був, писав і малював : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 2-5
183038
  Александрова Л. ...Бо серце кличе! / Л. Александрова. – Київ, 1961. – 419с.
183039
  Політіс Лінос [Блукання / Політіс Лінос; Козмас Політис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 174 с. – Видання новогрецькою мовою
183040
  Федоров Ю.Н. а / Ю.Н. Федоров. – М., 1958. – 48с.
183041
  Кунанець Н. Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці XIX - на початку XX ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 3 (49). – С. 12-16
183042
  Яворська О. Благодійні організації як суб"єкти цивільного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 232-235
183043
  Опанасенко В. Благодійні справи чернігівського дворянства // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С. 138-141
183044
  Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 324-331. – ISBN 978-966-2464-25-2
183045
  Строгаль М.О. Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 46-56. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
183046
  Таранець С.В. Благодійність купців-старообрядців у сфері освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 86-95. – ISSN 0130-5247
183047
  Ступак Ф.Я. Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "Детская помощь") // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
183048
  Сергійчук І.М. Благодійність на Сумщині: відродження традицій // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 66-72. – ISBN 978-966-171-277-4
183049
  Сергієнко В. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню благодійності православних церковних братств Лівобережної України в 1864-1917 рр. Схарактеризовано здобутки братських організацій за основними напрямками благодійництва. Визначено особливості церковно-громадської ...
183050
  Повстин О.В. Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 26-33. – ISSN 2308-1988
183051
  Казьмирчук Г.Д. Благодійність, санітарія та медичне обслуговування населення як аспекти практичної діяльності органів міського громадського управління Правобережної України в другій половині XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.О. Щерба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-80. – (Історія ; Вип. 55)


  На основі аналізу архівних матеріалів розглядаються такі аспекти практичної діяльності міських громадських управлінь, як благонадіність, санітарія та медичне обслуговування населення міст Правобережної України в другій половині ХІХ ст.
183052
  Пацера М. Благодійність: за покликом серця чи з розрахунку? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 49-52
183053
  Каныкин А.И. Благое дело. / А.И. Каныкин. – М., 1978. – 159с.
183054
  Караев Г.Н. Благоев в Петербурге / Г.Н. Караев. – Л, 1966. – 64с.
183055
  Рифель Марина Благожелательный настрой как объединяющее мир начало : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-39 : Фото
183056
  Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала / К.В. Харский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496с. – ISBN 5-94723-506-4
183057
  Ленц З. Благонадежный гражданин и другие рассказы : пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1970. – 175 с.
183058
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. / Салтыков-Щедрин. – М., 1984. – 639с.
183059
   Благонамеренный журнал
ч.14. – 1821. – Видання старою орфографією
183060
  Шавалиев Д.Ш. Благопожелания : [стихи] / Дава Шавалиев ; [записал А. Балакаев] ; пер. с калмыц. А.М. Николаева ; [ил.: Н. Будников]. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 48 с. – Миниатюрное издание
183061
  Жалсараев Д. Благопожелания : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1984. – 63 с.
183062
  Шапошникова С.С. Благополучный исход / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1986. – 279с.
183063
  Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об"єкт моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 36-44. – ISSN 1682-2366
183064
  Жорнова І О. Благополуччя студента: осягти чи ігнорувати? / І О. Жорнова, О.І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 1-6
183065
  Михеенкова М.А. Благоприятствование защите в уголовном процессе: историческая реконструкция понятия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769
183066
   Благоразумие мудрости : Соломон Мудрый, Эпиктет : [сборник]. – Симферополь : Реноме, 2003. – 363, [3] с. : ил. – В содерж.: Экклезиаст, Песнь песней, Притчи / Соломон Мудрый ; Беседы / Эпиктет. – Библиогр. в примеч.: с. 341-364. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-43-X
183067
  Поліщук Лариса Благородна місія Ірени Карпи (можливо) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
183068
  Тичина Павло Григорович Благородна місія сільської інтелігенції /в боротьбі за дальше зміцнення колгоспного ладу/ / Тичина Павло Григорович. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 13 с.
183069
  Лаврин Александр Благородная плесень : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 100-106
183070
  Кобринский А. Благородная смесь = Noble blend / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Э.РА, 2009. – 319 с. : ил. – ISBN 978-965-90667-5-9
183071
   Благородний вимір наукового подвижництва : збірник наукових праць / Борисова Л.М. [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
183072
  Вальо М. Благородний чин львівських інтелігентів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 129-130. – ISSN 0868-4790
183073
  Назимок М.М. Благородні метали : навч. посібник для студентів негеол. спец. ВНЗ / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. пробірна служба України М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-54-8
183074
  Рейц А.фон Благородное дворянство. / А.фон Рейц. – 24с.
183075
  Рейц А.фон Благородное дворянство. / А.фон Рейц. – 24с.
183076
  Гвин Питер Благородное дело. Риск / Гвин Питер, Гроб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 62-81 : фото
183077
  Горячев Н.А. Благороднометалльный рудогенез и мантийно-коровое взаимодействие // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 323-332 : табл. – Библиогр.: с. 329-332. – ISSN 0016-7886
183078
  Данилова А. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института : биографические хроники / Альбина Данилова. – Москва : Эксмо, 2008. – 464с. – (Женские силуэты из прошлого). – ISBN 978-5-699-22167-7
183079
  Соболевский В.И. Благородные металлы : Золото / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1970. – 48с.
183080
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
183081
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский, А.Д. Генкин. – Москва : Знание, 1973. – 63с.
183082
  Васильева И.Е. Благородные металлы в нерастворимом углеродистом веществе черносланцевых пород и руд по данным прямого атомно-эмиссионного анализа / И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова, Є.А. Развозжаева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 860-866 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
183083
  Синицын Благородные металлы и научно-технический прогресс / Синицын, М.. – М., 1987. – 45с.
183084
  Михайлов Р. Благородные сны / Р. Михайлов. – София, 1974. – 164с.
183085
  Потемкин С.В. Благородный 79-й : Очерк о золоте / С.В. Потемкин. – Москва : Недра, 1978. – 135с.
183086
  Потемкин С.В. Благородный 79-й: очерк о золоте. / С.В. Потемкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 174с.
183087
   Благородный институт // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-33
183088
  Майборода Наталья Благородный напиток. Османское вино // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 126-130 : фото
183089
  Крыжановский В.И. Благородный олень и косуля на Украине, их экология и перспективы хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский В.И.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1965. – 19л.
183090
  Волков И. Благородный почин тамбовских колхозников / И. Волков. – Москва, 1943. – 39с.
183091
  Артемов Станислав Благородный простолюдин / Артемов Станислав, Батакова Ирини // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 138-140 : рис.
183092
   Благородство - как мы его понимаем. – М., 1960. – 60с.
183093
  Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи = До 300-річчя вічної пам"яті великого гетьмана // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 8-10
183094
  Гуменна Д. Благослави мати! / Д. Гуменна. – К., 1995. – 240с.
183095
  Ахтуба Д. Благославите нас, горы! : роман, повести, рассказы / Д. Ахтуба; пер. с абх. Г.Ковалевича. – Москва : Известия, 1990. – 303 с.
183096
  Боровикова В. Благословен род, в котором много потомков // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-24. – ISSN 0868-488Х


  Праправнучка А.С. Пушкина Юлия Пушкина о своем роде
183097
  Яковченко В.И. Благословение / В.И. Яковченко. – М., 1991. – 124с.
183098
  Стил Д. Благословение / Д. Стил. – М., 1996. – 457с.
183099
  Кон Н. Благословение на геноцид / Н. Кон. – М, 1990. – 245с.
183100
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1998. – 592с. – (Очарование). – ISBN 5-15-000288-7
183101
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002105-4
183102
  Нагнибіда М.Л. Благословенна будь! : Книга лірики і поем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 96 с.
183103
  Дем"яненко С. Благословенна будь, любове! Літературно-музична композиція // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 53-61
183104
  Мартинес-Сиерра Благословенная весна и другие рассказы / Мартинес-Сиерра. – Москва, 1922. – 129 с.
183105
  Некрасов В.И. Благословенная жизнь / В.И. Некрасов. – М., 1969. – 64с.
183106
  Цачев К. Благословенная жизнь / К. Цачев. – София, 1976. – 128с.
183107
  Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / Віктор Жадько. – Київ : Департамент, 2000. – 564с. – ISBN 966-581-182-7
183108
  Гордій Олександр Благословенний небом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
183109
  Гнатюк І.Ф. Благословенний світ : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1987. – 169 с.
183110
  Мурад М. Благословенный месяц Рамазан // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 14-27


  Рамадан або Рамазан - дев"ятий місяць мусульманського календаря; цей місяць є найважливішим і найурочистішим для мусульман - протягом усього місяця дотримується суворий піст. У місяці 30 днів.
183111
  Мандрик-Куйбіда Благослови вогнем / Катерина Мандрик-Куйбіда. – Львів : Літопис, 2007. – 116с., 8л. іл. : іл. – ISBN 966-7007-64-7
183112
  Молчанов А.А. Благослови затравленного зверя / А.А. Молчанов. – М., 1991. – 203с.
183113
  Суортхаут Г. Благослови зверей и детей / Г. Суортхаут. – Л., 1990. – 265с.
183114
  Канович Григорий Благослови и листья и огонь. / Канович Григорий. – Вильнюс : ВАГА, 1977. – 263 с.
183115
  Руденко Лілія Благослови і прости : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 133-134. – ISSN 0130-321Х
183116
  Іваничук Р.І. Благослови, душе моя, Господа... : щоденникові записи, спогади і роздуми / Роман Іваничук. – Львів : Просвіта, 1993. – 271 с. – ISBN 5-7707-0641-4
183117
   Благослови, мати. – К., 1995. – с.
183118
  Гуменна Д. Благослови, мати! : казка-есей / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1966. – 274 с. : іл. – Список іл.: с. 240-266. – Бібліогр.: с. 229-239
183119
   Благослови, поэт!. – М.
1. – 1983. – 272с.
183120
  Юсип Д. Благословила Ірина Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 129-133. – ISSN 0868-4790
183121
  Гринько В.П. Благословила ранок мати : поезії / В.П. Гринько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
183122
  Понарина Е. Благословите будущее. Об экологической химии не помнят, пока бед нет, но беды случаются все чаще и ближе… // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  “The true blessing of the future lies giving everything to the present”. Такими словами Георгий Дука, президент Академии наук Молдовы, предварил сборник своих статей “Contribution to knowledge society”, подаренный участникам Международной ...
183123
  Ковылов В. Благословление Леты / В. Ковылов. – М., 1988. – 251с.
183124
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 184 с.
183125
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1975. – 175 с.
183126
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : повісті / Валентин Бичко. – Київ : ЛКСМУ "Молодь", 1987. – 430 с. – В кн. також: Коли я був вожатим / М. Богданов. – (Бібліотека піонера)
183127
   Благословляю имя из имен. – М., 1990. – 620с.
183128
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги / Б.Б.Дунаев. – Киев, 2005. – 220с. – ISBN 966-8638-12-3
183129
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги : [основы теории воспроизводства] / Б.Б. Дунаев. – Изд. 2-е доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-97384-1-7
183130
   Благосостояние городского населения Сибири. – Новосибирск, 1990. – 347с.
183131
  Бобкова И.Н. Благосостояние как критерий эффективности коммунистического способа производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бобкова И.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1978. – 21л.
183132
  Чаушеску Николае Благосостояние народа - высшая цель политики Румынской коммунистической партии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 233с.
183133
   Благосостояние народа: сущность и законеомерности развития / А.А. Чухно, В.В. Радаев, А.А. Устенко, М.Т. Лапуста // Повышение эффективности производства и рост народного благосостояния
183134
  Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII - начало ХХ века / Б.Н. Миронов ; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. – Москва : Новый Хронограф, 2010. – 912 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 774-862. – ISBN 978-5-94881-081-2
183135
  Данилишин Б.Д. Благосостояние наций: эволюция парадигмы развития : В 2-х книгах / Б.Д. Данилишин, Л.Б. Шостак; НАНУ. Совет по изуч. производительных сил Украины. – Киев : Нічлава. – ISBN 966-7317-63-3
Кн.1 : Эволюция экономических отношений. – 2002. – 356с.
183136
   Благосостояние советского народа. – М., 1990. – 47с.
183137
  Зубанова Л.Б. Благосфера как поле формирования коммуникативной активности читателя // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 80-83. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена проблемам осмысления современной блогосферы, формирующей новый тип ак-тивного читателя. Понимание активности аудитории демонстрируется на примере комментариев блога Дмитрия Медведева и оценивается через следующие характеристики: ...
183138
  Прохоров В. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 156-165. – ISSN 0042-8779
183139
   Благотворительная акция компании "Амадеус Украина" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
183140
  Соколовская О.В. Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН. Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2004. – № 5. – С. 223-233. – ISSN 0130-3864
183141
  Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 45-57. – ISSN 2313-1993
183142
  Захарова Е.В. Благотворительная деятельность православных монастырей во второй половине XIX - начале XX в. (на материале рославской епархии) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 109-114. – ISSN 1812-8696
183143
  Гаврилина Н.А. Благотворительность в Древней Руси // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 69-71. – ISSN 2070-9773
183144
  Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало 18 - конец 19 вв.) / А.Р. Соколов. – Научное изд. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – 648с. – ISBN 5-87417-226-2
183145
   Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции : ( Казань, 5 апреля 2007 г.) / Платформа Диалог Евразия ; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; [ сост. : Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов ; редкол. : Р.И. Валеев, Н.М. Валеев и др. ]. – Казань : Милли китап, 2008. – 127с. – ISBN 978-5-88473-050-2
183146
  Кочешков Г.Н. Благотворительность в российской провинции в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. / Г.Н. Кочешков, Е.Е. Белова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 58-61. – ISSN 0321-0626
183147
  Журавлев А.А. Благотворительность дома Романовых в ХIX-начале ХХ века / А.А. Журавлев, А.А. Хитров // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 128-130
183148
  Лафарг П. Благотворительность и право на труд / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 39с.
183149
  Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
183150
  Барыкина И.Е. Благотворительные премии Императорской Академии наук // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-112. – ISSN 0042-8779
183151
  Колас Якуб Благотворний вплив великого співця / Колас Якуб. – Київ, 1961. – 20с.
183152
  Руссо Д. Благоустрій міста / Д. Руссо, Ж. Возей; Пер.з франц.О.Жупанський,С.Синиця. – Київ : Основи, 1995. – 107с. – ISBN 5-7707-7094-9
183153
   Благоустройство городов. – М., 1984. – 341с.
183154
  Костенко А.Я. Благоустройство квартиры: Комфорт, эстетика. / А.Я. Костенко, О.С. Зимина. – К., 1986. – 167с.
183155
  Гаврилов Г.М. Благоустройство лесопарков / Г.М. Гаврилов. – Москва, 1975. – 48 с.
183156
   Благоустройство населенных мест. – Киев, 1963. – 84 с.
183157
  Бутусов Х.А. Благоустройство садового участка / Х.А. Бутусов. – М., 1989. – 95с.
183158
  Анарбаев Благоустройство средневекового города Средней Азии / Анарбаев, , Абдулхамиджан. – Ташкент, 1981. – 120с.
183159
  Финешин Н.П. Благоустройство территорий предприятий и их санитарно-защитных зон / Н.П. Финешин, А.Н. Пчелкин. – М, 1979. – 56с.
183160
  Гильбо М. Благоустройству-постоянное внимание / М. Гильбо, Ю. Заверткин. – Ярославль, 1974. – 18с.
183161
  Ютен С. Благочестивые алхимики // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 0130-7045
183162
  Лукьянова И. Блажен озлобленный поэт // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. январь


  Про Некрасова Миколу Олексійовича.
183163
  Демирев В. Блажена гора зелена : (Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция) / В. Демирев, Н. Ников. – София : Св. Климент Охридски : Съюз на филолозите българисти, 1994. – 256 с. – (Библиотека "Език и литература")
183164
  Никишина Н. Блаженная : маленькая повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 28-40. – ISSN 0131-8136
183165
  Єременко М. Блаженні гнані за правду: архімандрит Серафим (Тяпочкін) 1894-1982 : життєпис, спогади духовних чад, проповіді / Микола Єременко. – Запоріжжя : Лана-принт ; Дике Поле, 2013. – 336, [2] с. : іл., мапи. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-2752-27-4
183166
  Сидор Олег Блаженніший Йосиф і мистецтво / Сидор Олег. – Рим=Rome : Український католицький університет св. Климента Папи, 1994. – 101с., 27л.іл. : іл. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainоrum ; Vol.86)
183167
  Воротняк Т. Блаженніший Любомир Гузар зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів філософського факультету з Кардиналом УГКЦ Любомиром Гузаром. Під час зустрічі мова йшла про добро і зло, гріх і війну, обов"язок і політику. Завідувач кафедри релігієзнавства професор Євген ...
183168
   Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Некролог // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 11-18
183169
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль = Il fu Mattia Pascal : роман: п"єси / Луїджі Піранделло; передмова О. Пахльовської; [пер. з іт.]. – Харків : Фоліо, 2008. – 572с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4053-4
183170
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль: Роман. / Л. Піранделло. – Київ, 1991. – 505 с.
183171
  Рожко В. Блаженної пам"яті Митрополит Ілларіон як перекладач Біблії // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 353-361. – ISBN 966-76-31-01-Х
183172
  Чаковский А.Б. Блаженные ли нищие духом? / А.Б. Чаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 160с.
183173
  Абрамов С.Р. Блаженный Августин: христианская герменевтика как продукт и как проект культурно-исторического синтеза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 19-27. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуется теоретическое наследие Блаженного Августина, давшее толчок развитию современной филологической герменевтики, семиотики и поэтики; рассмотрены общие вопросы теории знака, проблемы понимания и толкования. Показано огромное значение ...
183174
  Рожко В. Блажєнніший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 978-966-361-800-5


  У пр. № 1700253 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
183175
   Блажко Олена Василівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12
183176
  Матяш І. Блазень із сумними очима / Ірина Матяш ; Держ. комітет архівів України ; Укр. науково-дослід. ін-т архівн. справи та документознавства ; Центр. держ. кінофотофоноархів Укр. ім. Г.С. Пшеничного, Центр. держ. архів-музей літератури і мистецтва Укр. [та ін.]. – Київ : ПП Горобець А.С., 2007. – 164 с. : фотограф. – (Мистецтво і архіви ; Вип. 1). – ISBN 978-966-8508-14-1
183177
  Десятерик Д. Блазні, кати й провісники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 22


  Росія дедалі більше схожа на роман із визначеним фіналом.
183178
  Клименко О. Блакитна експансія : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 50-61. – ISSN 0130-1608
183179
  Дітькова С.Ю. Блакитна квітка і "Квіти зла" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-10.
183180
  Ніколенко К. Блакитна квітка німецького романтизму // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 7-11. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Новий погляд на поезію Генріха Гейне.
183181
   Блакитна книга. Становище геїв і лесбійок в Україні. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 116с. – ISBN 966-7010-89-9
183182
  Поплавський П.І. Блакитна лінія / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 264 с.
183183
  Міняйло В.О. Блакитна мрія / В.О. Міняйло. – Київ, 1963. – 347 с.
183184
  Кочура Панас Блакитна мрія.Довга ніч / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 486 с.
183185
  Філь Ю.С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 1608-0599
183186
  Канн Марія Блакитна Планета. / Канн Марія. – К., 1967. – 200с.
183187
  Келлерман Б. Блакитна стрічка / Б. Келлерман. – Київ, 1964. – 363с.
183188
  Українка Леся Блакитна троянда. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 98 с. – (Загальна книгозбірня ; № 239-240)
183189
  Віннер С. Блакитна хустина для Сократа : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 77-89. – ISSN 0868-4790
183190
  Дробний І.С. Блакитне дерево Дніпра : поезії / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 119 с.
183191
  Стефанідес Стефанос Блакитний місяць у Раджастані : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 38-40. – ISSN 0320-8370
183192
  Метерлінк М. Блакитний птах / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм., післясл. та прим. Дмитра Чистяка. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 117, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : L"Oiseau bleu / Maeterlink Maurice. Bruxelles : Labor, 1988. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-1821-0
183193
  Чистяк Дмитро Блакитний птах світової літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-174. – ISSN 0320-8370
183194
  Михайличенко Г. Блакитний роман. / Гнат Михайличенко. – Харків : Всеукраїнське даржавне видавництво ; [Вид-во. 11-а Рад. друк.], 1921. – 49 [2] с.
183195
   Блакитні вежі золотого Слова : збірка літературної творчості. – Київ : Міленіум, 2006. – 302с. – ISBN 966-8063-21-2
183196
  Зореслав Блакитні ескадри : вибрані твори / Зореслав ; [упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. Д.М. Федаки]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 428, [4] с. : іл. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-055-0
183197
  Вишневський В.І. Блакитні плеса Києва : фотоальбом / Вишневський В.І., Щепець М.С. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 21с.
183198
   Блакитні плеса України : фотокнига. – Київ : Мистецтво, 1986. – 120с.
183199
  Даутартас В.І. Блакитні юнги / В.І. Даутартас. – Київ, 1975. – 127 с.
183200
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213 с.
183201
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1973. – 215 с.
183202
  Бедзик Ю.Д. Блакить : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213с. – (Романи й повісті ; Вип.№12)
183203
  Лєдков В.М. Блакить в аркані / В.М. Лєдков. – К., 1974. – 59с.
183204
  Бедзик Ю.Д. Блакить. Розкрилля : романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1978. – 527 с.
183205
  Ефимов А. Бланкетные нормы права в налоговом законодательстве // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 44-48.
183206
  Рожнова В. Бланки процесуальних документів: переваги та недоліки використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 159-161
183207
  Пивовар С.Ф. Бланкізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 37-38. – ISBN 966-642-073-2
183208
   Бланшо (Blanchot) Моріс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 681. – ISBN 966-316-069-1
183209
  Слепян Э.И. Бластомогены и растения / Э.И. Слепян. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Билогия)
183210
  Набоков В.В. Бледное пламя : роман и рассказы / Владимир Набоков ; [перевод с англ. С. Ильина]. – Свердловск : Независимое изд. предприятие "91", 1991. – 352 с. – Содерж.: Бледное пламя : роман ; Рассказы : Групповой портрет, 1945 ; Знаки и символы ; Превратности времен ; Сестры Вейн .- Указ.: с. 257-274. – (Библиотека Человека "91" ; Золотая коллекция)
183211
  Кумандареас М. Бледный юноша // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 195-212. – ISSN 1130-6545
183212
  Стрельцова Г.Я. Блез Паскаль / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1979. – 236с.
183213
   Блеквелова енциклопедиjа на политичката мисла. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 548 c. – На обкл.: Давид Милер. – ISBN 9989-613-25-7
183214
  Мозгова Н.Н. Блеклые руды / Н.Н. Мозгова, А.И. Цепин. – М., 1983. – 280с.
183215
  Губерський Л.В. Блер Ентоні (Тоні) Чарлз Лінтон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 131. – ISBN 966-316-039-X
183216
  Шайхов Х. Блеск алмаза : научно-фант. повести / Х. Шайхов. – Ташкент, 1988. – 285 с.
183217
  Кучаев А.В. Блеск глаз / А.В. Кучаев. – М., 1991. – 238с.
183218
  Безродный В.Г. Блеск золотой кольчуги / В.Г. Безродный. – М, 1977. – 78с.
183219
  Стюарт Фред Блеск и будни. / Стюарт Фред. – М., 1995. – 528с.
183220
  Терещенко Алексей Блеск и нищета // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 30 : Фото
183221
   Блеск и нищета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 52-57 : фото
183222
  Михайлов О.В. Блеск и нищета "индекса цитирования" // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2004. – Т. 74, № 11. – С. 1025-1030. – ISSN 0869-5873
183223
  Щукин В.Г. Блеск и нищета "позитивной эротологии" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.140-150. – ISSN 0042-8744


  К концепции любви у Н.Г. Чернышевского. Роман "Что делать?"
183224
  Тихонов В.М. Блеск и нищета "умеренных реформ": корейская монархия в 1899-1904 гг. // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2003. – Вып. 2 (5) : Современные корееведческие исследования в ДВГУ. – С. 156-167
183225
  Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы. / Г.Х. Попов. – М, 1990. – 238с.
183226
  Андрусенко Л. Блеск и нищета кремлевских политтехнологий // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 33. – С. 4-9.
183227
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Москва, 1957. – 528с.
183228
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Москва, 1964. – 567с.
183229
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Москва, 1983. – 574с.
183230
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Вологда, 1989. – 510с.
183231
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Элиста, 1989. – 430с.
183232
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Бальзак Оноре де. – Киев, 1992. – 592с.
183233
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок. Тридцатилетняя женщина / Бальзак Оноре де. – Краснодар, 1987. – 554с.
183234
  Лылык И. Блеск и нищета рекламного креатива // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 17-23. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 1606-3732
183235
  Довлатов С.Д. Блеск и нищета русской литературы : филологическая проза / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 252, [4] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0622-2


  В сборнике "Блеск и нищета русской литературы" впервые достаточно полно представлена филологическая проза Сергея Довлатова. Он писал о Пушкине и Толстом, В.Уфлянде и А.Синявском, Кафке и Хемингуэе (как "русских" и личных авторах). Рецензии Довлатова, ...
183236
  Знаменский Г.Л. Блеск и нищета современной цивилистики // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1681-6277


  Проблеми цивільного та господарського права
183237
  Вилинович А.А. Блеск и туман разведки / А.А. Вилинович. – Київ : Україна, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-524-408-0
183238
   Блеск Эпохи : Одісея: Золото царей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 78-79 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
183239
  Сапов В.Г. Блескавица / В.Г. Сапов. – М., 1986. – 206с.
183240
  Янсон В.Я. Блестящая идея / В.Я. Янсон. – М., 1957. – 23с.
183241
  Аллэ Альфонс Блестящая идея; Жертва оккультизма; Юлий Цезарь Шинье; Белая ночь красного гусара; Трагический конец; Телеграфистка; Бедная Цезарина; Посредник; Неожиданная встреча : [Рассказы] / Альфонс Аллэ; Пер. Зин. Львовского. – 8-е беспл. прил. к № 24 журн. "Сатирикон". – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельд ; [Тип. журн. "Сатирикон"], 1913. – 60, [3] с. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 92)
183242
   Блестящая плеяда. – М, 1989. – 662с.
183243
  аль-Мисури Блестящее продолжение дела Ким Ир Сена / аль-Мисури. – Пхеньян, 1982. – 217с.
183244
   Блестящие электролитические покрытия. – Вильнюс, 1969. – 614с.
183245
  Сальникова Алла Блестящий воспитатель // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 200-205 : фото
183246
  Цзяньжун Л. Блестящий жемчуг в мировой культуре - китайская живопись // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 1 (70). – С. 40-42. – ISSN 1684-2618
183247
  Примост В. Блеф імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Це неправда, що Росія радянська протистояла Росії імператорській. Насправді вона була її природним продовженням. Тільки в менш породистій обгортці. А тому міфологізувати свої воєнні звершення їй треба було з більшим шиком.
183248
  Огневий К. Блеф російської статистики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 5


  "Перепис" 2014 року в Криму "збільшив" на 10% росіян за рахунок "втрати" 40% українців і 5% кримських татар.
183249
  Рыбинская Н. Блеф:(Адриано Челентано) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.88-107. – ISSN 1560-4233


  О жизнии творчестве итальянского певца и киноактера Адриано Челентано
183250
   Ближайшие задачи трудовой (народно-социалистической) партии.. – С.-Петербургъ : Электропечатня т-ва "Дело", 1907. – 14 с.
183251
  Красноленский В.В. Ближайшие и отдаленные анатомофункциональные результаты пластики при врожденных несражениях неба по методике клиники : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.21 / Красноленский В.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 16л.
183252
  Сахиулина Г.Т. Ближайшие и отдаленные последствия анемизации центральной нервной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Сахиулина Г. Т.; АН СССР, Физиол. ин-т. – Л., 1949. – 5л.
183253
  Кононович В. Ближайший западный сосед Московии, или Великое княжество Литовское глазами немецкого дипломата Сигизмунда Герберштейна // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 1. – С. 37-71. – ISSN 1070-5465
183254
  Корсунский А.М. Ближайший порядок и кинетические свойства расплавов систем In--Sn, In--Pb, In--Zn : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунский А. М.; ДГУ. – Львов, 1969. – 14л.
183255
  Лысенко Т.Д. Ближайщие задачи советской сельскохозяйственной науки. / Т.Д. Лысенко. – М., 1949. – 36с.
183256
   Ближе всех. Ленин и юные интернационалисты. – М., 1968. – 191с.
183257
  Чуба А. Ближе к делу. Тандем “вуз - предприятие” обеспечивает оптимальный уровень подготовки специалистов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Сегодня в нашем обществе мало людей, довольных качеством обучения в вузах. Причины неудовлетворенности разные, но один из самых распространенных упреков современному высшему, в частности техническому, образованию связан с тем, что ему не удается ...
183258
  Чирва И.С. Ближе к жизни / И.С. Чирва. – К., 1960. – 71с.
183259
   Ближе к жизни. – Чебоксары, 1962. – 100с.
183260
   Ближе к жизни, к практике. – Вологда, 1961. – 40с.
183261
   Ближе к жизни, к практике. – М, 1962. – 63с.
183262
  Накоряков В.Н. Ближе к жизни, к производству / Накоряков В.Н. – Москва, 1964. – 39 с.
183263
  Нужный Н.И. Ближе к жизни, труду / Н.И. Нужный. – Л., 1962. – 46с.
183264
  Лавров А.Н. Ближе к природе и жизни / А.Н. Лавров. – М., 1953. – 109с.
183265
  Кулишкин Г.С. Ближе к рублю: Повесть. / Г.С. Кулишкин. – М., 1989. – 206с.
183266
  Потапов Владимир Ближе к телу : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-135 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
183267
  Ищенко Н.Г. Ближе чем на сто иголок : роман / Н.Г. Ищенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 235 с.
183268
  Аллахяров Ближение национальных культур советских социалистических наций в период развернутого строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Аллахяров Ф.Г. ; АН СССР, Ин-т философ. – Москва, 1963. – 19 с.
183269
   Ближневосточная новелла. – М., 1975. – 214с.
183270
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шевченко А.А.; МВ И ССО УССР, КГУ. – К., 1971. – 267л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
183271
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шевченко А. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
183272
  Муссалам Саид Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН (1967-1979 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муссалам Саид Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 184л. – Бібліогр.:л.171-184
183273
  Муссалам Сиад Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Муссалам С.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 22 с.
183274
  Борисов Д. Ближневосточная шахматная доска : партия Вашигтона и Москвы / Д. Борисов, Э. Султанов // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 63-71
183275
  Алешин К. Ближневосточная экономика: цифры и факты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 0321-5075
183276
  Примаков Е.М. Ближневосточный конфликт в системе международных отношений // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 903-907. – ISSN 0869-5873
183277
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран 1967-1973 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
183278
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран. 1967-1973 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л.
183279
  Хрусталев М. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 4-18. – ISSN 1728-2756
183280
  Заборский Л. Ближневосточный кризис / Л. Заборский. – Киев, 1973. – 22с.
183281
  Лосев С.А. Ближневосточный кризис / С.А. Лосев, Ю.К. Тыссовский. – М, 1980. – 256с.
183282
  Лунева Ю.В. Ближневосточный кризис 1895-1897 гг. и планы раздела Османской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 117-131. – ISSN 0042-8779
183283
   Ближнее зарубежье: Латвия. Рига = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 36-39 : Фото
183284
  Карякин П.П. Ближние дали. Рассказы / П.П. Карякин. – Омск, 1961. – 96с.
183285
  Ржевская Е.М. Ближние подступы : повести, рассказы / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 336с.
183286
  Коробов В.И. Ближние странствия / В.И. Коробов. – М., 1982. – 192с.
183287
  Самойлов Д. Ближние страны. / Д. Самойлов. – М, 1958. – 92с.
183288
  Симкин Н.Н. Ближний бой / Н.Н. Симкин. – М., 1944. – 96с.
183289
  Данциг Б.М. Ближний Восток / Б.М. Данциг. – М., 1976. – 359с.
183290
  Барышев А.П. Ближний Восток / А.П. Барышев. – М., 1979. – 64с.
183291
  Агарышев А.А. Ближний Восток / А.А. Агарышев. – Москва, 1986. – 222 с.
183292
  Гладкий Ю.Н. Ближний Восток / Ю.Н. Гладкий. – Л., 1991. – 15с.
183293
  Демиденко С. Ближний Восток в огне / С. Демиденко, М. Штойк // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 30-37
183294
  Сергеев В.М. Ближний Восток в поисках нового регионального центра / В.М. Сергеев, С.Н. Саруханян // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 47-61. – ISSN 0321-2017
183295
  Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (Дооктябрьский период) / Б.М. Данциг. – Москва : Наука, 1973. – 434с.
183296
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898-1914 гг.) / Ю.А. Боев. – К, 1964. – 480с.
183297
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции эпохи империализма (до 1914 г.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Боев Ю. А. ; БГУ. – Минск, 1968. – 27 с.
183298
  Боев Ю.А. Ближний Восток во вншеней политике Франции (1898-1914 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Боев Ю. А.; АН УССР, Отд. эконом. ист. философ. и права. – К., 1965. – 27л.
183299
  Ростокин С. Ближний Восток до и после встреч Д.А. Медведева в Дамаске // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 100-107. – ISSN 0130-9625
183300
  Гурко-Кряжин Ближний Восток и державы / Гурко-Кряжин. – М., 1925. – 244с.
183301
  Фелькель Я. Ближний Восток и Северная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 161-174. – ISSN 0869-44435
183302
  Богданов М. Ближний Восток и Северная Африка // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 10-21. – ISSN 0130-9625


  Регион, который ждет серьезная внутренняя трансформация.
183303
  Ахмедов В. Ближний Восток и Средний Восток в канун перемен : политика, государство, армия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53-60. – ISSN 0321-5075
183304
  Пигулевская Н.В. Ближний Восток, Византия, славяне / Н.В. Пигулевская; АН СССР. Отделение истории. – Ленинград : Наука, 1976. – 240с.
183305
  Андреасян Р.Н. и др. Ближний Восток. Нефть и независимость / Р.Н. и др. Андреасян. – Москва, 1961. – 320с.
183306
  Князева Елена Ближний Восток. Спорный шар / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 64-66 : фото
183307
  Филатов С. Ближний Восток: "идеальный шторм" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-84. – ISSN 0130-9625
183308
   Ближний Восток: война и политика = Middle East: war and politics : [очерки] / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. – Москва : Издательский дом Марджани, 2010. – 276, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – (Мусульманский мир = The muslim world series / редкол.: И.Л. Алексеев (отв. ред.) [и др.]). – ISBN 978-5-903715-27-5
183309
  Горкина Т.И. Ближний Восток: его роль и знание в системе мирового хозяйства = География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 23-33. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
183310
  Высоцкий А.М. Ближний Восток: на пути к новому "балансу сил"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
183311
  Толкунов Л.Н. Ближний Восток: от войны к переговорам / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 80с.
183312
  Фитуни Л.Л. Ближний Восток: технологии управления протестным потенциалом // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 8-16. – ISSN 0321-5075
183313
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – Москва : Энергия, 1980. – 80с.
183314
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 88с.
183315
   Ближний и Средний Восток. – М., 1962. – 188с.
183316
   Ближний и Средний Восток (история, культура, источниковедение). – Москва, 1968. – 191с.
183317
   Ближний и Средний Восток (краткий путеводитель по экспозиции). – М.Л., 1964. – 28с.
183318
   Ближний и Средний Восток .Экономика и история.. – М, 1983. – 279с.
183319
   Ближний и Средний Восток : товар. денеж.отношения при феодализме. – М., 1980. – 264с.
183320
  Рубинштейн Н.Л. Ближний и Средний Восток после первой мировой войны / Н.Л. Рубинштейн. – Москва, 1952. – 39с.
183321
   Ближний и Средний Восток. Экономика и история. – Москва, 1976. – 199с.
183322
  Кузнецова Л.С. Ближний порядовк в расплавах бинарных систем на основе свинца алюминия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Кузнецова Л.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 19л.
183323
  Зелинская Г.М. Ближний порядок в жидких и аморфных сплавах железо-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зелинская Г.М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 21 с.
183324
  Кланичка В.М. Ближний порядок в жидких эвтектических сплавах бинарных систем отрицательной энергией смешания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кланичка В.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
183325
  Гальчак Владимир Петрович Ближний порядок в расслаивающихся расплавах на основе галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гальчак Владимир Петрович; Львовский гос. университет им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
183326
  Иверонова В.И. Ближний порядок в твердых растворах / В.И. Иверонова, А.А. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1977. – 256 с.
183327
   Ближний порядок и вязкость жидких амальгам кадмия и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Карликов Д. Н,; Карликов Д. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 9 с.
183328
  Петренко Петр Васильевич Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Петр Васильевич ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 34 с.
183329
  Петренко П.В. Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 322л. – Бібліогр.:л.278-322
183330
  Мудрый Степан Иванович Ближний порядок и характер межатомного взаимодействия в некоторых бинарных и тройных расплавах на основе таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мудрый Степан Иванович; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 22л.
183331
  Масанский Игорь Викторович Ближний порядок и электронная структура неупорядоченных сплавов замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Масанский Игорь Викторович; АН УССР. – К., 1988. – 21л.
183332
  Латтик Велло Ближний свет / Латтик Велло. – М, 1987. – 316с.
183333
  Салтыковская Л.В. Ближний Север Канады : Природные ресурсы, хозяйство, расселение / Л.В. Салтыковская. – Москва : Наука, 1983. – 80 с.
183334
  Цветов П.Ю. Ближний сосед Дальнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
183335
   Ближні поля в акустиці і електродинаміці / В.С. Сидоренко, І.Л. Обозненко, Ю.О. Гайдай, О.В. Сінькевич, С.В. Жила // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 271-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для ближніх полів акустичних та електродинамічних випромінювачів розглянуті аналогії розподілу акустичного тиску та векторів Пойнтінга. Дан аналіз реактивного характеру ближніх полів, на підставі якого запропоновано новий підхід до побудови приладів. ...
183336
  Коган И.М. Ближняя радиолокация / И.М. Коган. – М., 1973. – 272с.
183337
  Тарасенко Ю.С. Ближняя радиолокация при исследованиях характеристик объектов / Ю.С. Тарасенко, В.В. Турчин. – Днепропетровск, 1987. – 88с.
183338
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Біблогр.: 18 назв
183339
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 132 л. – Бібліогр.: л. 120-132
183340
  Гайдай Ю. Ближньопольовий мікроскоп для дослідження дисперсії діелектричної проникності / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.16-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Створено пристрій для дослідження дисперсії діелектриків у широкому діапазоні частот: від сотень мегагерців до десятків гігагерців. Проведено тестові вимірювання, які продемонстрували працездатність схеми та вказали напрямки її вдосконалення. The ...
183341
   Ближньопольовий мікрохвильовий мікроскоп з активним зондом / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич, С Кіпоть, В. Ореховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову конструкцію ближньопольового мікрохвильового мікроскопа. Експериментально продемонстровано високі точнісні характеристики даної конструкції. Отримані дані добре збігаються з результатами теоретичних розрахунків на базі ...
183342
  Пригодій М.І. Ближче до життя... / М.І. Пригодій. – К, 1970. – 271с.
183343
  Іщенко М.Г. Ближче як на сто голок : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 261 с.
183344
  Астахов Е.Е. Близ большого города / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1958. – 63с.
183345
  Пушкин А.С. Близ дивных берегов : Южная ссылка. Кавказ : [сборник : к 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина] / Александр Пушкин ; [худож. В.А. Глуховцев]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1988. – 254, [1] с. : ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание
183346
  Хохлов Н.П. Близ Луных гор. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 69с.
183347
  Шевченко М.В. Близень світ : Поезії / М.В. Шевченко. – Харків : Прапор, 1980. – 56 с.
183348
  Ричардс Д. Близилась зима / Д. Ричардс. – М, 1980. – 301с.
183349
  Джапаридзе Р.А. Близится лето : повести и рассказы / Р.А. Джапаридзе. – Москва, 1971. – 367 с.
183350
  Дюбессе-Шатлен Лор Близка ли победа над голодом / Дюбессе-Шатлен Лор, , Вире Эмануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 114-115 : фото. – ISSN 1029-5828
183351
  Морозов С.Т. Близкая Арктика. Записки участника высокоширотных экспедиций. / С.Т. Морозов. – М., 1955. – 48с.
183352
  Сорин С.Г. Близкая даль / С.Г. Сорин. – М., 1977. – 158с.
183353
  Хаким С. Близкая даль : стихотворения и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Современник, 1985. – 207 с.
183354
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1983. – 126с.
183355
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1998. – 261с.
183356
  Супрун И.Ф. Близкая командировка / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1963. – 23с.
183357
  Александрова Оксана Близкая Южная Африка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 94
183358
  Каролев С. Близки и непостижими : Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов и др. / Стоян Каролев. – София : И-ка къща "Христо Ботев", 1996. – 279 с. – ISBN 954-445-155-2
183359
  Богуславская З.Б. Близкие / З.Б. Богуславская. – Москва : Советский писатель, 1988. – 592с.
183360
  Шабанов В.В. Близкие версты / В.В. Шабанов. – М., 1974. – 110с.
183361
  Николаев В.Д. Близкие дали / В.Д. Николаев. – М, 1973. – 48с.
183362
   Близкие дали. – Алма Ата, 1984. – 198с.
183363
  Бухбиндер И.Ш. Близкие дали : стихи / И.Ш. Бухбиндер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1987. – 220 с.
183364
  Пранскус-Жаленис Близкие дали. / Пранскус-Жаленис, Бронюс Прано. – Вильнюс, 1978. – 317с.
183365
  Почивалов Л.В. Близкие дороги океана / Л.В. Почивалов. – М, 1981. – 111с.
183366
  Бурсов И. Близкие звезды : первая книга стихов / И. Бурсов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 104 с.
183367
  Паустовский К.Г. Близкие и далекие / К.Г. Паустовский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 400 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 13 (439))
183368
  Кулик А.С. Близкие и далекие. / А.С. Кулик. – Белгород, 1960. – 186с.
183369
  Полянкер Г.И. Близкие и знакомые : повести и рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 360 с.
183370
  Медведкова Л.А. Близкие люди / Л.А. Медведкова. – М, 1980. – 221с.
183371
  Лепин И.З. Близкие люди / И.З. Лепин. – Пермь, 1986. – 350с.
183372
  Злобина И.М. Близкие мои / И.М. Злобина. – Свердловск, 1961. – 131с.
183373
  Уварова Л.З. Близкие родственники / Л.З. Уварова. – Москва, 1976. – 110с.
183374
  Розен А.Г. Близкий берег. / А.Г. Розен. – Сталинград, 1954. – 152с.
183375
  Денк С.О. Близкий Восток : Литературно-художественное издание / С.О. Денк. – Пермь : Электронные издательские системы, 2003. – 294с.
183376
  Гладышев А.Н. Близкий Дальний Восток / А.Н. Гладышев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 205с.
183377
  Холоденко Ш. Близкий человек / Ш. Холоденко. – М., 1960. – 104с.
183378
  Майский И.М. Близко-далеко / И.М. Майский. – М, 1958. – 397с.
183379
  Полевой Б.Н. Близко и далеко / Б.Н. Полевой. – Москва, 1960. – 335с.
183380
  Белогоров Д.Ф. Близко к сердцу / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень, 1963. – 167с.
183381
  Телесин З.Л. Близко к сердцу : стихи и баллады / З.Л. Телесин. – Москва, 1965. – 152 с.
183382
  Салуцкий А.С. Близко к сердцу / А.С. Салуцкий. – М, 1978. – 135с.
183383
  Федотов Г.Н. Близко к сердцу. / Г.Н. Федотов. – М., 1978. – 432с.
183384
  Тэсс Т.Н. Близко к сердцу. / Т.Н. Тэсс. – М, 1980. – 256с.
183385
  Белогоров Д.Ф. Близко ксердцу / Д.Ф. Белогоров. – Ульяновск, 1961. – 55с.
183386
  Иванов Н.А. Близко ли, далеко ли... / Н.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 70с.
183387
  Горышин Г.А. Близко море / Г.А. Горышин. – М., 1967. – 92с.
183388
  Ходотов Н.Н. Близкое -- далекое / Н.Н. Ходотов. – 2-е изд., доп. и испр. – Л.-М., 1962. – 327с.
183389
  Кублицкий В.В. Близкое , родное / В.В. Кублицкий. – Сыктывкар, 1975. – 120с.
183390
  Брагин А.И. Близкое и дальнее / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1958. – 128с.
183391
  Кирсанов А.Ф. Близкое и родное. / А.Ф. Кирсанов. – М., 1960. – 92с.
183392
  Холендро Д.М. Близкое небо / Д.М. Холендро. – Ташкент, 1982. – 296с.
183393
  Стишова Е.М. Близкое прошлое : статьи, рецензии, заметки / Е.М. Стишова. – Киев : Мистецтво, 1989. – 288с.
183394
  Попов Л.А. Близкое солнце: стихи и поэмы. / Л.А. Попов. – М., 1980. – 318с.
183395
  Ерканов И.И. Близкое, дорогое... Ленинские места в Куйбышевской области / И.И. Ерканов. – Куйбышев, 1969. – 208с.
183396
  Петров Ю.В. Близкое, любимое, родное / Ю.В. Петров. – К., 1957. – 79с.
183397
  Головлева Эсфирь Близкородственные рыжие - кто они? Их осталось мало // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 46 : фото
183398
  Канаев И.И. Близнецы / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград, 1959. – 382 с.
183399
   Близнецы. – М., 1965. – 31с.
183400
  Мухина Близнецы / Мухина, ВС. – М., 1969. – 416с.
183401
  Кестнер Э. Близнецы / Э. Кестнер. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 127с.
183402
  Аширов Чары Близнецы / Аширов Чары. – Москва, 1984. – 230 с.
183403
  Фридрих В. Близнецы / В. Фридрих. – М., 1985. – 215с.
183404
  Мухина В.С. Близнецы вступают в жизнь / В.С. Мухина. – М., 1968. – 78с.
183405
  Близнюченко А.Г. Близнецы из пробирки / А.Г. Близнюченко. – Киев : Урожай, 1991. – 176 с. – ISBN 5-337-00730-0
183406
  Мартен-Шоффье Близнецы у корсаров / Мартен-Шоффье. – Л, 1971. – 149с.
183407
  Лильин Е.Т. Близнецы, наследственность, среда / Е.Т. Лильин. – М., 1975. – 64с.
183408
  Березовский В.А. Близнецы: два уравнения с одним неизвестным / В.А. Березовский. – Киев : Знание, 1985. – 48с. – (Серия 6 "Новое в науке, технике, производстве" ; № 8)
183409
  Семенов В.В. Близнецы: проблемы воспитания и развития / В.В. Семенов, Б.И. Кочубей. – М., 1985. – 80с.
183410
  Кабачій Р. Близнюки чи двійнята : українці та поляки в історичній перспективі // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 169-179
183411
   Близнята ще зустрінуться : Антологія драматургії української діаспори. – Київ ; Львів : Час, 1997. – 640 с.
183412
   Близок Крайний Север. – М, 1982. – 431с.
183413
  Кожевников В.М. Близость / В.М. Кожевников. – М., 1946. – 48с.
183414
  Кравченко А.И. Близость / А.И. Кравченко. – К., 1974. – 95с.
183415
  Парве Р. Близость / Р. Парве. – Таллин, 1980. – 119 с.
183416
  Семынин П.А. Близость неба. / П.А. Семынин. – М., 1962. – 132с.
183417
  Кудрейко А.А. Близость. / А.А. Кудрейко. – М., 1968. – 135с.
183418
  Любовников О.М. Близость. Стихи. / О.М. Любовников. – Киров, 1967. – 68с.
183419
  Цирихова Э.М. Близшировтные струтктуры Садона и их оруденение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цирихова Э. М.; Гос. геол. ком. СССР, НИИ минер. сырья. – М., 1963. – 24л.
183420
   Близятся перемены. – М, 1976. – 31с.
183421
  Кугультинов Д.Н. Близь и даль : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 239 с.
183422
  Бухбіндер Й.Ш. Близька далечінь / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1987. – 120 с.
183423
  Сосюра В. Близька далина : поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 316 с.
183424
  Шевельов М. Близька Тарасові людина // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 28-32


  Російський письменник і публіцист Микола Лєсков згадував, що над труною Тараса Шевченка, як і належить за ритуалом, виступали "ближні небіжчика". Присутнім на похованні на Смоленському цвинтарі запам"яталося красне слово одного з "ближніх" - емоційного ...
183425
  Голованівський С.О. Близьке і далеке : поезії / С.О. Голованівський. – Київ, 1948. – 335 с.
183426
  Брюгген В.О. Близький берег долі / В.О. Брюгген. – Київ, 1981. – 152с.
183427
  Лісовий П.М. Близький і дорогий / П.М. Лісовий. – Ужгород, 1961. – 91с.
183428
  Ганусець О.І. Близький і Середній Схід сьогодні / О.І. Ганусець. – Київ, 1964. – 48с.
183429
  Швед О.В. Близький і Середній Схід у контексті Стратегії національної безпеки США: висновки для України // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
183430
  Швед В. Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-25
183431
  Веселовський А.І. Близький Схід в епоху антитерористичного глобалізму // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-18
183432
  Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія = The Middle East and Central Asia : антропологічний підхід / Д.Ф.Ейкельман; Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознав. ім. А.Кримського НАН України; Переклад П.Шеревери. – Київ : Стилос, 2005. – 374с. – ISBN 966-8518-40-3
183433
  Шах Халиль Близький Схід як підсистема економічних відносин світового господарства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-130. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
183434
  Трубайчук А.Ф. Близький Схід: джерело напруженості / А.Ф. Трубайчук. – Київ, 1981. – 48 с.
183435
   Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України : монографія / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; відп. ред. Б.О. Парахонський. – Київ : Фоліант, 2008. – 591с. – ISBN 978-966-8474-61-3
183436
  Хамрай О.О. Близький та Середній Схід: вектори стратегічного партнерства // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 203-230. – ISSN 1682-671Х
183437
  Стеблина М.Ф. Близькі дороги : повісті / М.Ф. Стеблина. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 302 с.
183438
  Славинський М. Близькі й далекі мандри мрійника // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 65-67


  Нині відомо близько 200 міст і сіл, де побував Тарас Шевченко.
183439
   Близькі перспективи Славського : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
183440
  Бузань В. Близькосхідна дипломатія Г. Кісінджера (перша пол. 1970-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 21-24
183441
  Гончар Б. Близькосхідна криза і політика США у Східному Середземномор"ї // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – Вип. 18
183442
  Галушко К.Ю. Близькосхідна криза: соціальний вимір конфлікту в контексті глобалізації // Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць / Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 5. – С. 102-110.
183443
  Магда Є.В. Близькосхідна політика Білла Клінтона у 1993 - 1994 роках та укладення ізраїльско-йорданського мирного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 47)


  Присвячено близькосхідній політиці адміністрації Білла Клінтона в 1993 - 1994 рр., включає аналіз перебігу мирних переговорів між Ізраїлем та Йорданією. Також у статті розглядаються переговори того періоду між Ізраїлем та ОВП та Ізраїлем і Сирією.
183444
  Ланюк Є. Близькосхідне "доміно" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 20-24


  Згальний огляд причин та наслідків революцій на Близькому Сході.
183445
  Кочубей Ю.М. Близькосхідне урегулювання у світлі глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 24-27
183446
  Фліссак К.А. Близькосхідний вектор зовнішньоекономічної діяльності України: можливості і перспективи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 199-205. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
183447
  Марусич Т. Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 4-6
183448
  Ігошина Ж. Близькосхідний вектор зовнішньої політики України: перспективи розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-29. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
183449
  Марусич Т.С. Близькосхідний вектор німецької зовнішньої політики після жасминової революції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 383-389
183450
  Коппель О.А. Близькосхідний вимір зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 3-13


  У статті проаналізовано процес формування і інструменти реалізації близькосхідної політики України в тісному взаємозв"язку із завданнями, які постають перед її зовнішньою політикою. The article deals with the scientific study of priority directions ...
183451
  Бєлкін Ю.В. Близькосхідний конфлікт у висвітленні радянської і пострадянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-2980-20-2
183452
  Цирфа Ю. Близькосхідний конфлікт. Позиції сторін і 138 держав // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 16-17


  Більшість держав світу підтвердили необхідність мирного вирішення палестинського питання шляхом: по-перше, повернення Ізраїлем територій, окупованих із 1967 року, по-друге, реалізації невід"ємних прав палестинського народу на самовизначення та ...
183453
  Захарченко А.М. Близькосхідний мирний процес 1990-х років: історичний аналіз // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 1608-0599
183454
  Кононенко М.Г. Близькосхідний напрям реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 56-62. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
183455
  Лосєв І. Близькосхідний пасьянс // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  У Сирії точиться війна не так громадянська, як релігійна, яка несе великі ризики для всього регіону.
183456
  Рувинський Л.А. Близькосхідний плацдарм американского імперіализму. / Л.А. Рувинський. – К., 1986. – 187с.
183457
  Швед В.О. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти : Монографія / Швед. В.О.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – 242с. – ISBN 966-554-087-2
183458
  Субх М. Близькосхідні акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 50-53


  Огляд основних результатів участі делегацій країни РСАДПЗ у роботі 67-ї сесії Генасамблеї ООН.
183459
  Зуб Близькосхідні діаспори в Україні: студенти як чинник формування (XIX- початок XXI ст.) / Зуб, (Руденко) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 47-56. – ISSN 1682-671Х


  Київський університет у 1951 р. став першим, де заснували кафедру російської мови для іноземців.
183460
  Зеленська Любов Близькосхідні сюжети : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 46-47 : Фото
183461
  Мальцев О.М. Блики в море. / О.М. Мальцев. – М., 1967. – 239с.
183462
  Чернявский Е. Блики древнего города / Е. Чернявский. – М. – 99с.
183463
  Бароян О.В. Блики на портрете / О.В. Бароян. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160с. : ил. – (Эврика)
183464
  Кондрашов С.Н. Блики Нью-Йорка / С.Н. Кондрашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 287с.
183465
  Васильев Б.И. Блики памяти / Б.И. Васильев. – Краснодар, 1978. – 64с.
183466
  Еремеев Г.С. Блики. Лирика / Г.С. Еремеев. – М., 1963. – 111с.
183467
  Генри О. Блинчики / О. Генри. – Москва, 1943. – 66 с.
183468
  Шиперко А. Блинчики. / А. Шиперко. – Бухарест, 1975. – 46с.
183469
  Бушанський Валентин Блиск і злиденність символічної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зв"язок політики та символічної діяльності очевидний. Політика послуговується знаками та символами. Держава не може існувати без назви, геральдики, міфу про власне виникнення, становлення й образу майбуття. Без символів не можуть функціонувати державні ...
183470
  Андрусяк Іван Блиск і злиденність української націонал-демократії : Політологічне есе / Андрусяк Іван, Петренко Євген. – Київ : Смолоскип, 1999. – 80с. – ISBN 966-7332-08-Х
183471
  Козловець М.А. Блиск і злиденність філософії державотворення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-114.
183472
  Малієнко О. Блиск і убогість вітчизняної академічної науки / О. Малієнко, М. Білокопитов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 42-45


  Головна наукова установа країни, звичайно, стикнулася з тими викликами перехідного періоду, що й інші вітчизняні системотворні організації, однак вона не тільки витримала всі випробування, а й залишилася чи не найстабільнішою структурою серед провідних ...
183473
  Прокопенко М. Блиск і убогість ІТ в Донбасі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 7


  У регіоні лише дві великі компанії, зате випускники місцевих вишів працюють у фірмах США, Німеччини і навіть штаб-квартирі Microsoft. За розвитком нових технологій область випереджає відносно невелика Вінниця (місто в топ-6 IT-міст України), ...
183474
  Іванова О.В. Блиск комет Хейла - Боппа та Хіякутаке, розрахунок фотометричних параметрів Н10 тa N для даних комет. Зв"язок блиску комет з проявами сонячної активності в період наближення малих тіл до Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 2)


  У даній роботі наведено криві блиску для комет Хейла - Боппа та Хіякутаке, а також їх фотометричні параметри.
183475
  Карпенко М.І. Блискавиці : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1984. – 103 с.
183476
  Пушик С. Блискавиці б"ють у найвищі дерева = Повість про Володимира Івасюка і не тільки про нього : проза: есеїстика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 26-79. – ISSN 0130-1608
183477
  Осадчий В. Блискавиці у хмарах // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
183478
  Ляшенко Л.І. Блискавиця темної ночі : повість / Л.І. Ляшенко. – Київ : Веселка, 1965. – 152 с.
183479
  Ляшенко Л.І. Блискавиця темної ночі / Л.І. Ляшенко. – Київ, 1972. – 152 с.
183480
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1962. – 301 с.
183481
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 304 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
183482
  Бездольний Б.І. Блискавка в добрих руках : нариси / Б.І. Бездольний. – Київ, 1972. – 183 с.
183483
  Спрага Л.Г. Блискавка над СД / Л.Г. Спрага, Я.М. Тумаркін. – Київ, 1970. – 278 с.
183484
  Скірська Галина Блискавка по щоці : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 15-20. – ISSN 0868-4790
183485
  Давидюк Д.Г. Блискавка серця / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1967. – 63 с.
183486
  Половко І.К. Блискавка та грім / І.К. Половко. – К., 1946. – 23с.
183487
  Малей Антоніна Блискучий Київ : Україна / Малей Антоніна, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 24-29 : Фото
183488
  Іванко А.Б. Блискучий майстер пера, фанатик українського відродження (О.Г.Лотоцький) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 32 (240). – С. 2-7
183489
  Ребрик Н. Блискучий метеор : Творчість Івана Ірлянського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 7 (777). – С. 125-129. – ISSN 0868-4790
183490
  Дерлеменко Віталій Блискучий результат продуктивності наукової школи : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13
183491
  Дерлеменко Віталій Блискучий результат продуктивності наукової школи : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13
183492
   Блистательные банкроты. Капиталы старообрядцев [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 7, Фильм 8)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
183493
   Блистательный Дрезден: искусство и худож. собрания во времена Августа II и Августа III (1694-1763). – Москва, 1989. – 48с.
183494
  Агнивцев Н.Я. Блистательный Санкт-Петербург / Н.Я. Агнивцев. – Москва, 1989. – 57с.
183495
  Магомедов Р.М. Блистающие облака / Р.М. Магомедов. – Москва, 1975. – 61 с.
183496
  Жолковский А. Блистающие одежды. Об одном литературном мотиве // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 221-236. – ISSN 0042-8795


  Тема перевдягання, зміни образа в оповіданні Е.Т.А. Гофмана "Кавалер Глюк". Використання цього художнього прийому в літературі і в театрі.
183497
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – М.-Л., 1924. – 196с.
183498
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – Архангельск, 1989. – 378с.
183499
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – М., 1991. – 492с.
183500
   Блиц-интервью с орденоносцами, членами жюри, спонсорами и гостями праздника : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
183501
   Блиц-интервью со спонсорами и гостями праздника : Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 12,20 : Фото
183502
  Гальб В. Блиц-крик и фриц-вой / В. Гальб. – Ленинград-Москва : Искусство, 1944. – 68с.
183503
  Гайовий Г. Бліда поганка, або Презумція невинности : думи, славені, балади із бурлескної шухляди / Гриць Гайовий. – Київ : Юніверс, 2004. – 160с. – ISBN 966-8118-00-6
183504
   Блінніков Валерій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 27. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
183505
  Самуляк О.В. Блог-журналістика в системі мережевих ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-12
183506
  Пилипенко К.О. Блог-статя як новий жанр інтернет-журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 92-94. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  В статті розглянуто специфіку жанру блог-статті та її відмінність від інтернет-статті на прикладі праць одного автора, професійного журналіста.
183507
  Андрусяк І.В. Блог-терміни як складова англомовної блогосфери // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 15-23. – ISBN 978-617-7132-63-8
183508
  Корицька Г. Блог-технології у процесі навчання української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 2-8. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено особливості ефективного використання блог-технології в процесі навчання учнів української мови, означено основні підходи до її створення та доцільності використання в ЗНЗ. Ефективна технологія, що посідає чільне місце в мережі ...
183509
  Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 18-20
183510
  Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацй // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 18-20
183511
  Артамонова І.М. Блог у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 44-48


  У статті подана еволюція блогу як нового виду публічної комунікації в системі соціальних комунікацій. Визначені особливості блогу та його співвідношення з іншими засобами масової комунікації. The article examines blog"s evolution as a new type of ...
183512
  Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 22-26
183513
  Савчук Є.О. Блог як новий об"єкт лінгвістичного дослідження (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 238-244


  У статті розглядається проблема жанрової диференціації блогів, яка тісно зв‘язана з розробкою методики дослідження їхнього мовного наповнення. Складність у проведенні мовностилістичного аналізу блогів полягає перед усім у великій кількості фактичного ...
183514
  Волосенко І.В. Блогер молодого віку як новий тип мовної особистості (на матеріалі текстів персональних молодіжних блогів ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 210-217


  Статтю присвячено дослідженню мовної особистості авторів молодіжних блогів ФРН. Розкрито лінгвофілософську та антропоцентричну феноменальність молодіжних блогерів у контексті медійних трансформацій суспільства. Класифіковано лінгвокультурні аспекти ...
183515
  Кузнецова О. Блогерство і журналістика // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 36-37
183516
  Тверезовська Н.Т. Блоги - інноваційний ресурс навчання / Н.Т. Тверезовська, О.Й. Янковська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 229-232. – (Педагогічні науки)
183517
  Кулик Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  У статті проаналізовано блоги Державної бібліотеки України для юнацтва та обласних бібліотек для юнацтва (молоді). Визначено видову структуру та здійснено моніторинг інтернет-щоденників як сучасного засобу взаємодії з читачем та інструменту професійної ...
183518
  Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 19-23


  Автор статті аналізує зміст і якість бібліотечних блогів публічних бібліотек України
183519
  Зоріна О. Блоги та блогерство в українсьій інтернет-журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 76-83


  У статті розглянуто проблеми розвитку блогерства в інтернет журналістиці, проаналізовано питання професійної майстерності й аматорства. В статье рассмотрены проблемы развития блогерства в интернет-журналистике, проанализированы вопросы ...
183520
  Грет М.Я. Блоги як складова наукової комунікації // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 3/4 (63/64). – С. 3-7. – ISSN 0554-4866
183521
  Білан Н.І. Блоги як тип соціальної комунікації в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 101-104
183522
  Пожидаєва І.В. Блогінг і мікроблогінг: модифікація жанру // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 130-135. – Бібліогр.: Літ.: С. 135; 7 поз.


  Інтернет - комунікативне середовище з новими лінгвістичними параметрами, одним із яких є віртуальний мовленнєвий жанр.Стаття присвіячена дослідженню комунікативно-прагматичних змін типологічних ознак епістолярного жанру в Мережі. Internet is a ...
183523
  Сергеева Н. Блогосфера и "литературные штучки" : Социальные сети и профессиональное общение // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
183524
  Савончак В.я. Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто особливості функціонування блогосфери risy.org.ua. Це всеукраїнський портал релігійно інформаційної служби України, який декларує міжконфесійну незалежність у методах висвітлення інфор мації. Активні блоги risu.org.ua ведуть люди, які ...
183525
  Досенко А.К. Блогосфера як автокомунікативна технологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 226-229


  У статті проаналізовано нову сферу сучасної журналістики, яку вже можна впевнено кваліфікувати як "аматорську журналістику" — блогосферу. Показано взаємодію ознак традиційних ЗМІ та блогів в одному інформаційному полі. Одним із провідних параметрів ...
183526
  Михайлова О.Ю. Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 130-141
183527
  Михайлова О.Ю. Блогосфера як історичне джерело: до постановки проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 191-197. – ISSN 0130-5247
183528
  Коваленко О.Д. Блогосфера як нове медіаполе // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 100-103


  Стаття розкриває одну з найбільш прогресуючих галузей медіапростору - блогосферу та ілюструє певні її переваги порівняно з традиційними видами журналістики. The article considers one of the most developing spheres of media - blogosphere and presents ...
183529
  Страшко І.В. Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 400-404. – ISSN 2076-1554
183530
  Цереза Р. Блок- и привитые сополимеры. / Р. Цереза. – М, 1964. – 288с.
183531
   Блок-кополімери на основі поліакрилової кислоти як носії лікарських препаратів / О.В. Ревко, Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, В.І. Максін, Т.Г. Єжова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 211
183532
  Ношей А. Блок-сополимеры / А. Ношей, Маг-Грат. – М, 1980. – 478с.
183533
  Розанов И.Н. Блок - редактор поэтов / И.Н. Розанов. – М. – 60с.
183534
  Новиков В. Блок : этюды к будущей книге // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0130-7673
183535
  Новиков Владимир Блок : три фрагмента книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 90-129. – ISSN 0130-7673
183536
   Блок "За Єдину Україну!" і регіони, 2002. – 15с.
183537
  Лемин И. Блок агрессоров. / И. Лемин. – М., 1933. – 96с.
183538
  Лемин И.М. Блок агрессоров. / И.М. Лемин. – М., 1938. – 96с.
183539
  Козлов И.Ф. Блок большевиков с меньшевиками-партийцами и его значение в сохранении и укреплении партии : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Козлов И.Ф.; МП РСФСР. – М, 1973. – 20л.
183540
  Александров А.А. Блок в Петербурге-Петрограде / А.А. Александров. – Ленинград, 1987. – 236 с.
183541
  Міхницький І.Б. Блок зв"язку IBM РС з крейтом ВЕКТОР / І.Б. Міхницький, О.А. Безшийко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 405-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розроблено блок паралельного зв"язку крейту ВЕКТОР з ІВМ сумісною ЕОМ.
183542
   Блок и музыка. – Л, 1972. – 280с.
183543
   Блок и музыка : Хроника .Нотография.Библиография. – Л, 1980. – 222с.
183544
  Тимофеев Л.И. Блок и современность / Л.И. Тимофеев. – М. : Правда, 1940. – 40 с.
183545
   Блок и современность. – М, 1981. – 365с.
183546
  Карасова Т.А. Блок Маарах в партийно-политической системе Израиля / Т.А. Карасова. – М., 1988. – 190с.
183547
  Аврех А.Я. Блок помещичьих и буржуазных партий в 3 Думе : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аврех А.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
183548
  Андреева А.Г. Блок строчной развертки телевизионных приемников / А.Г. Андреева. – Москва : Связь, 1964. – 73 с.
183549
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
183550
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
183551
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
183552
  Новиков В. Блок: : Этюды к будущей книге. // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 107-120. – ISSN 0130-7673
183553
  Шишов Ю.В. Блокада / Ю.В. Шишов. – Москва, 1943. – 187с.
183554
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1968. – 40с.
183555
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – М. : Советский писатель
Кн.1. – 1969. – 352с.
183556
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – К.
2. – 1970. – 320с.
183557
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1973. – 111с.
183558
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
Кн. 3-4. – 1974. – 574с.
183559
  Чаковский О.Б. Блокада / О.Б. Чаковский. – К., 1975. – 687с.
183560
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
1-2. – 1975. – 668с.
183561
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
Кн. 5. – 1975. – 784с.
183562
  Чаковський О.Б. Блокада : Роман / О.Б. Чаковський. – Київ : Дніпро, 1976. – 814с.
183563
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1977. – 144с.
183564
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М., 1978. – 621с.
183565
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М., 1978. – 527с.
183566
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – М.
Книга 5. – 1978. – 624с.
183567
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1982. – 94с.
183568
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М., 1983. – 663с.
183569
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М.
Кн.3-4. – 1983. – 606с.
183570
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М.
Кн. 5. – 1983. – 776с.
183571
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Ленинград, 1985. – 152с.
183572
  Воронов Ю.П. Блокада : книга стихов / Ю.П. Воронов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 152с.
183573
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Ленинград, 1986. – 151с.
183574
  Воронов Ю. Блокада / Ю. Воронов. – Москва, 1988. – 262с.
183575
  Калінцев Ю.О. Блокада / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
183576
  Буров А.В. Блокада день за днем / А.В. Буров. – Л., 1979. – 478с.
183577
   Блокада и контрблокада. Борьба на океанско-морских сообщениях во второй мировой войне. – Москва, 1967. – 767с.
183578
   Блокада Карса : Письма очевидцев о походе 1855 года в Азиятскую Турцию. – Тифлис : В тип. Канцелярии наместника кавк., 1856. – [2], 139 с., 1 л. ил.
183579
  Кутузов А.В. Блокада Ленинграда в англо-американской прессе (1941-1942 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 24-31. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
183580
  Борозняк А.И. Блокада Ленинграда и историография ФРГ // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 121-134. – ISSN 0130-3864
183581
  Маскалевич І. Блокада по-роттердамськи: донецький варіант // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 2


  "Наприкінці січня на кількох залізничних вітках у Донбасі з"явилися люди в камуфляжі, які перекрили рух поїздів і товаропотоку. Незалежно від їхніх реальних цілей і від завдань груп їхньої підтримки, це висвітлило вражаючу картинку напередодні третьої ...
183582
  Перцовский С. Блокада: в ожидании стратегических решений // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Развернутая ветеранами батальонов «Айдар», «Донбасс» и других формирований блокада торговли с неподконтрольными Украине территориями Донбасса осуществляется на нескольких направлениях. По данным филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзалізниця», ...
183583
  Зарудний Є. Блокадна "краватка Шермана" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 1, 15


  "Коли генерал армії Союзу Вільям Текумсе Шерман віддавав наказ заблокувати переміщення ворожих військ і вантажів на певній ділянці залізниці сепаратистів, його солдати розбирали залізничну колію, багаттями розжарювали рейки, а потім обкручували ними ...
183584
  Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д.А. Гранин. – Москва, 1982. – 432с.
183585
  Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д.А. Гранин. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 543 с.
183586
  Адмович А.Г. Блокадная книга / А.Г. Адмович, А. Даниил. – Ленинград, 1989. – 526с.
183587
  Помозов Ю.Ф. Блокадная юность / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1989. – 141с.
183588
  Воронов Ю. Блокадний Зошит / Ю. Воронов. – Київ, 1983. – 78с.
183589
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – М., 1983. – 319с.
183590
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – М., 1984. – 319с.
183591
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – Иркутск, 1985. – 96с.
183592
  Дементьев Н.С. Блокадный день / Н.С. Дементьев. – М, 1980. – 368с.
183593
  Барташевич А. Блокадный дневник : проза: документыльные материалы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 99-130. – ISSN 0321-1878


  Публикация, вступительная заметка и примечания Леонида Штакельберга.
183594
  Тихомирова Нина Блокадный дневник Миши Тихомирова : блокадный дневник // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 179-202. – ISSN 0321-1878
183595
  Брюховецька Л. Блокбастер 1920-х "Тарас Шевченко" (Одеська кінофабрика ВУФКУ) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 5 (109). – С. 33. – ISSN 1562-3238
183596
  Ельяшкевич С.А. Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров : Справочное пособие / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – М., 1982. – 192с.
183597
  Баскир И.Н. Блоки разверток и синхронизации на микросхемах / И.Н. Баскир. – Москва, 1979. – 65 с.
183598
  Алексеев Ю.П. Блоки УКВ на лампах и транзисторах / Ю.П. Алексеев. – Москва, 1972. – 72 с.
183599
  Глебов Б.А. Блокинг-генераторы на транзисторах / Б.А. Глебов. – М., 1972. – 104с.
183600
  Родионов К.К. Блокирующее действие дифацила (спазмолитина) на узы пограничного симпатического ствола : Автореф... канд. мед.наук: / Родионов К. К.; Ин-т эесперим. мде. АМН СССР. – Л., 1964. – 15л.
183601
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 1. – 2004
183602
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 2. – 2004
183603
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 3. – 2004
183604
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 4. – 2004
183605
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 5. – 2004
183606
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 6. – 2004
183607
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 7. – 2004
183608
   Блокнот "Радіоаматора" : научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 8/9. – 2004
183609
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 10. – 2004
183610
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 11. – 2004
183611
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 12. – 2004
183612
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 1. – 2005
183613
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 2. – 2005
183614
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 3. – 2005
183615
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 4/6. – 2005
183616
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 7/8. – 2005
183617
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 9/10. – 2005
183618
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 11/12. – 2005
183619
   Блокнот агитатора. – К, 1956. – 128с.
183620
   Блокнот агитатора. – Киев, 1957. – 208с.
183621
   Блокнот агітатора. – Київ, 1954. – 192с.
183622
   Блокнот агітатора. – Київ, 1958. – 224с.
183623
   Блокнот агітатора. – К, 1961. – 256с.
183624
   Блокнот агітатора. – Київ, 1964. – 96с.
183625
   Блокнот агітатора. – К, 1964. – 98с.
183626
   Блокнот докладчика. – Калуга, 1936. – 28с.
183627
   Блокнот командира міномета : навч. посібник / [П.Є. Трофименко та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISBN 978-966-657-565-7
183628
  Федоров Ю.Н. Блокнот натуралиста : юмористические рисунки / Ю.Н. Федоров. – Москва : Правда, 1958. – 48 с.
183629
   Блокнот садовода-любителя. – Київ : Урожай, 1988. – 152с.
183630
  Блик О. Блокнот.Бароковий гармидер; Написати реферат: що це? (Спроба наукового аналізу); Криниця; Оповідь про дрібниці; Поцілунок - це... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 134-141
183631
  Дьячков А.Г. Блоковая передача дискретных сообщений по гауссовскому каналу с полной обратной связью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Дьячков А.Г.; АН СССР. – Москва, 1971. – 11л.
183632
  Знаменская Т.А. Блоковая тектоника Волыно-Подолии / Т.А. Знаменская, И.И. Чебаненко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 153с.
183633
  Очиров Ц.О. Блоковая тектоника Забайкалья / Ц.О. Очиров. – Новосибирск, 1976. – 199с.
183634
  Цирихова Блоковая тектоника и оруденение / Цирихова, ЭМ. – М., 1983. – 169с.
183635
   Блоковая тектоника и перспективы рудоносности северо запада Русской платформы : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 139с.
183636
   Блоковая тектоника кристаллического фундамента Днепровско - Донецкого авлакогена : ( в связи с нефтегазоносностью). – К, 1991. – 156с.
183637
  Знаменская Т.А. Блоковая тектоника фундамента вольно-подольской окраины восточно-европейской платформы и ее роль в формировании структуры осадочного чехла : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.04 / Знаменская Т.А.; АН БССР. Ин-т геофизики. – Минск, 1985. – 25л.
183638
  Ващилов Ю.Я. Блоково - слоистая модель земной коры и верхней мантии / Ю.Я. Ващилов. – Москва : Наука, 1984. – 240с.
183639
  Симонов Д.А. Блоковое строение Южной Калифорнии по результатам анализа данных GPS / Д.А. Симонов, В.С. Захаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 21-30 : рис. – Библиогр.: с. 29-30. – (Геология ; № 3). – ISSN 0201-7385
183640
   Блоковский вечер в школе. – М, 1980. – 318с.
183641
   Блоковский сборник. – Тарту, 1964. – 576с.
183642
   Блоковский сборник. – Тарту
2. – 1972. – 590с.
183643
  Николаевнко Б.А. Блоковые движения земной коры и формирование современного рельефа северо-западной части Укрианского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук: 04.00.01 / Николаевнко Б. А. ; УССР , МВССО , КГ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с.
183644
  Орлова А.В. Блоковые структуры и рельеф / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1975. – 232с.
183645
   Блокообразование - семантико-синтаксическая модель современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Целеш А. Н,; Целеш А. Н,; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1972. – 27л.
183646
   Блокування - неприпустимі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Органи студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка засудили спроби блокування центрального корпусу, що відбулося 9 грудня.
183647
  Мороз В. Блокування банком банківського рахунку: правові нюанси // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 16-17
183648
  Лялюк О. Блокування політичних партій: механізм реалізації у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-86.
183649
  Браун Картер Блондинка // Черные орхидеи / Пер. с англ./Макли А.Страх открывает двери; .Стаут Р.Черные орхидеи; .Браун К.Блондинка. – Москва : СКС, 1991. – С.272371. – (Bestseller). – ISBN 5-86092-003-2
183650
  Коултер К. Блондинка в черном парике : Роман / К. Коултер; Пер. с англ. Е.В.Девякиной. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – (Интрига). – ISBN 5784105558
183651
  Иванов Владимир Блондинка за рулем. Литва предпочла женские руки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 23 (1094). – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
183652
  Чейз Д. Блондинка из Пекина. Напрасное прикрытие / Д. Чейз; Пер. с англ. и сост. Е.Р.Акит. – Київ, 1990. – 256с. – (Зарубежный детектив. 10-й вып.). – ISBN 5-85093-007-8
183653
  Самохин Н.Я. Блондинка на букву "Л". / Н.Я. Самохин. – Кемерово, 1967. – 207с.
183654
  Самохин Н.Я. Блондинка на букву "Л". / Н.Я. Самохин. – Кемерово, 1967. – 207с.
183655
  Успенская С. Блондинки начинают и выигрывают : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 475с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01781-6
183656
  Аветисян Г.А. Блохи Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аветисян Г.А. ; АН Арм. ССР. – Ереван, 1967. – 24 с.
183657
  Васильев Г.И. Блохи длиннохвостого суслика : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Васильев Г.И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 18л.
183658
  Лабунец Н.Ф. Блохи Западного Хангая : Автореф... канд. биол.наук: 03-098 / Лабунец Н.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25
183659
  Гончаров А.И. Блохи рода Neopsylla Wagner, 1903 фауны СССР с изучением функций модифицированных сегментов и эдеагуса : Автореф... кандидата биол.наук: / Гончаров А.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1966. – 16л.
183660
  Скалон О.И. Блохи Сибири, Дальнего Востока и Монгольской Народной Республики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Скалон О.И. ; Зоол. ин-т АССР СССР. – Ставрополь, 1966. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
183661
  Юркіна В.І. Блохи. / В.І. Юркіна. – вип. 4. – К.
7. – 1961. – 1-152с.
183662
  Лещова М.Г. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики 10-11 класи / М.Г. Лещова. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.5). – ISBN 966-333-030-9
183663
  Насіров Е.М. Блочно-діагональний підхід до факторизації розріджених матриць // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 148-149
183664
  Волокитин Степан Степанович Блочные итерационные процессы для решения нелинейных операторных уравнений и их оптимизация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Волокитин Степан Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 16л.
183665
  Кэрэуш Ю.Н. Блочные криптосистемы : курс лекций / Ю.Н. Кэрэуш , О.Л. Чербу, В.К. Путинэ; Молдавский гос. ун-т, Ф-т математики и информатики, Кафедра прикладной информатики. – Кишинэу : CEP USM, 2006. – 66с. – ISBN 978-9975-917-69-8
183666
  Борисов В.Г. Блочный приемник начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 70с.
183667
  Маяковский В. Блошиця. / В. Маяковский. – К., 1932. – 75с.
183668
   Блувштейн Юрій Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 28. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
183669
  Гуцало Є. Блуд / Є. Гуцало. – Київ : Український письменник, 1993. – 173с. – ISBN 5-333-01127-9
183670
  Гуцало Е. Блуд: Україна: розпуста і виродження / Е. Гуцало. – Київ, 1993. – 173 с.
183671
  Дебрецени П. Блудная дочь : анализ худож. прозы Пушкина / Пол Дебрецени ; [пер. с англ.: Г.А. Крылов, А.К. Славинская]. – Санкт-Петербург : Гуманитарное агентство "Академический проект", 1996. – 397, [1] с. : ил., табл. – Указ. имен: с. 383-396. – Библиогр.: с. 346-382 а также в примеч.: с. 308-345. – (Современная западная русистика / Гуманит. агенство "Академ. проект"). – ISBN 5-7331-0033-8
183672
  Павуляк Я. Блудний лебідь / Я. Павуляк. – Київ, 1993. – 62 с.
183673
  Сорока П. Блудний лебідь Ярослав Павуляк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 14


  Творчий портрет Ярослава Павуляка
183674
  Ставицька Л. Блудний суржик: міф, мова, стиль // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.18-27
183675
  Тарасюк Г. Блудниця вавилонська : Роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.34-121. – ISSN 0130-1608
183676
  Федоренко Д. Блудні батьки - блудні діти : Hетрадиційний посібник-практикум з родинної педагогіки / Д. Федоренко, В. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 168с. – (Бібліотека українця)
183677
  Карманський П.С. Блудні Огні : [Збірка поезій]. – Львів : Накладом М. Петрицького ; [Друк. Уділова], 1907. – 64 с. – (Молода Муза ; [Ч.] 2)
183678
  Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – Київ, 1993. – 222с. – ISBN 5-7770-0822-4
183679
  Петрин А.Н. Блудный муж / А.Н. Петрин. – М, 1974. – 86с.
183680
  Петрин А.Н. Блудный муж / А.Н. Петрин. – М, 1974. – 86с.
183681
  Раннет Э.Н. Блудный сын : пьесы / Э.Н. Раннет; пер. с эст. Я.Япушкина. – Москва : Искусство, 1959. – 80 с.
183682
  Мельников И.А. Блудный сын / И.А. Мельников. – М., 1973. – 111с.
183683
  Короткий В. Блудов Дмитро Миколайович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 24-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
183684
  Короткий В.А. Блудов Дмитро Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 48-49. – ISBN 966-06-0393-2
183685
   Блуждаеща естетика. – София, 1992. – 368 с.
183686
  Зинченко В.П. Блуждание в трех соснах, или Тоска по личности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 5-20. – ISSN 0236-2007
183687
  Полянский А.Ф. Блуждающая мина. / А.Ф. Полянский. – М., 1958. – 96с.
183688
  Зайчиков В.Т. Блуждающая река Хуанхэ / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1957. – 38с.
183689
  Костюков И.В. Блуждающие души. Раздумья о вере и жизни. / И.В. Костюков. – М., 1971. – 136с.
183690
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – К.
Ч. 1. – 1936. – 365с.
183691
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – К.
Ч. 2. – 1937. – 552с.
183692
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем ; [пер. с евр. Я. Слонима]. – Минск : Госиздат БССР, 1960. – 608 с.
183693
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 580с.
183694
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – Москва, 1962. – 559 с.
183695
  Домино З. Блуждающие огни / З. Домино. – Москва, 1984. – 279 с.
183696
  Жолковский А.К. Блуждающие сны / А.К. Жолковский. – М, 1992. – 429с.
183697
  Константинов К.Г. Блуждающие сокровища / К.Г. Константинов. – М., 1971. – 174с.
183698
  Аксельрод Г.С. Блуждающие тени / Г.С. Аксельрод. – Алма-Ата, 1964. – 152с.
183699
  СтрижевскийИ.В Блуждающие токи и электрические методы защиты от коррозии / СтрижевскийИ.В, Д.К. Томлянович. – М., 1957. – 203с.
183700
  Миура Т. Блуждающий огонек / Т. Миура. – Москва : Радуга, 1985. – 173 с.
183701
  Стругацкий В.И. Блуждающий странник океана / В.И. Стругацкий. – Л, 1981. – 112с.
183702
  Керекеш Ю.Ю. Блукання в порожнечі / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1981. – 607 с.
183703
  Ла Гума Блукання вночі / Алекс Ла Гума ; Перекл. з англ. В. Вишневий і С. Патока. – Київ : Дніпро, 1990. – 287 с. – Парал. тит. стор. англ. мов.. - В одн. кн.: Син рідної землі / Уїлсон Катійо. – ISBN 5-308-00737-3
183704
  Берзін П.С. Блукацька доля дослідника давньоруського, польського та литовського законодавства Ігнатія Миколайовича Даниловича // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 104-111. – ISBN 978-617-7020-05-8
183705
  Рихло Петро Блукаюча зірка метафізичного неба // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 167-171. – ISSN 0320-8370


  Про творчість німецького письменника Карла Айнштайна
183706
  Чорновол І. Блукаючі метрополії. Історіографія Канади у світлі тези про фронтир // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 115-124
183707
  Исарова Л. Блюда - скороспелки / Л. Исарова. – М, 1990. – 80с.
183708
   Блюда еврейской кухни. – Алма-Ата : Экспрес печать, 1990. – 46с.
183709
  Горшков Блюда из грибов / Горшков, АВ, Л Маслов. – М., 1954. – 39с.
183710
  Косов Е.В. Блюда из дичи / Е.В. Косов. – 2-е изд. – М., 1984. – 29с.
183711
  Ракушанова Я. Блюда из дичи / Я. Ракушанова. – М, 1988. – 221с.
183712
  Гайкова М. Блюда из дичи / М. Гайкова. – Алма-Ата, 1988. – 223с.
183713
  Ботанин С.П. Блюда из птицы / С.П. Ботанин. – М., 1990. – 174с.
183714
  Захарова Т.И. Блюда из птицы / Т.И. Захарова. – М., 1991. – 110с.
183715
  Галькович Р.С., Сабиров А.М. Блюда из утки и гуся / Р.С. Галькович, А.М. Сабиров. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 222 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0222-8
183716
  Ботанин С.П. Блюда из яиц / С.П. Ботанин. – М., 1988. – 173с.
183717
  Ли Ц. Блюда китайкой кухни / Ц. Ли. – М., 1981. – 64с.
183718
   Блюда Тавриды. – Симферополь, 1989. – 205с.
183719
  Гуков О.Я. Блюдце росы / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1989. – 207с.
183720
   Блюз Сонни : Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах. – Москва : Музыка, 1991. – 320с.
183721
  Болдуин Блюз Сонни. / Болдуин, . – М, 1977. – 48с.
183722
  Конен В.Д. Блюзы и ХХ век / В.Д. Конен. – М., 1980. – 81с.
183723
   Блюміна Ірина Михайлівна : Бібліографічний покажчик. – Київ : Українська енциклопедія, 2000. – 45с.
183724
  Вихрев А.Е. Блюстители морали / А.Е. Вихрев. – Москва, 1959. – 48с.
183725
  Кулиняк Д. Блюститель благочестя // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 96-100


  Данило Братковський.
183726
   Блюхер. – Владивосток, 1977. – 383с.
183727
  Грас Г. Бляшаний барабан : Роман / Гюнтер Грас; З німецької переклав Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 784с. – Парал. тит. арк. нім. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-08-1
183728
  Грасс Г. Бляшаний барабан : роман / Гюнтер Грасс ; [пер. з нім. О. Логвиненка ; передм. Д. Затонського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 954, [4] с. – Пер. за вид.: Gunter Grass. Die Blechtrommel. Gottingen : Steidl Verlag, 1993. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6025-9
183729
  Гейченко С.С. Бльшой дворец / С.С. Гейченко. – Л, 1934. – 16с.
183730
  Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4124-1


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
183731
  Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4572-0


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
183732
  Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Р.І. Іваничук ; [худож.-офорлювач Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Київ : Кордон, 2015. – 445, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-97331-5-3
183733
  Іваничук Р.І. Бо війна війною : роман, повість / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1991. – 310 с.
183734
  Овад Я. Бо війна війною... / Ярослав Овад. – Львів : [ Б. в. ], 1999. – 160 с.
183735
  Єльпітіфор К. Бо до тебе йому фіолетово / Кот Єльпітіфор. – Київ : Освіта України, 2011. – 147, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-188-237-8


  В пр. №1704552 напис: Олександрі Олександрівні від Євгена. Бажаю, аби Ваше життя було різнокольоровим.
183736
  Савка Мар"яна Бо є любов : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-17
183737
  Осипенко А. Бо життя - одне : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 301-302


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
183738
  Афанасьєва В. Бо сонця хочу! (уривки ненаписаної книги) : книга в книзі (вірші) // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 247-257
183739
  Троскот І. Бо такий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Тарас прохасько про основні елементи буття, моделі ідеальної України та непрості тексти
183740
  Дмитренко О.М. Бо ти на землі - людина / О.М. Дмитренко. – Київ : Молодь, 1970. – 131 с.
183741
  Трохименко В. Бо ти на землі людина : Нариси / Василь Трохименко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 592с. – ISBN 966-8756-41-X
183742
  Дзюба І.М. Бо то не просто мова, звуки: Роздуми письменника / І.М. Дзюба. – К., 1990. – 134с.
183743
  Пфанкухе А Боpотьба і поpозуміння між pелігією та пpиpодничими науками : Істоpична pозвідка. – Дpук. М-ва Внутp. Спpав. – Київ, 1919. – 184с. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №6)


  Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Й.-В. Гете. – В кн. також відомості пpо Сокpата, Платона, Аpістотеля, М. Копеpника, Г. Галілея, Й. Кеплеpа, І. Hьютона, І. Канта. – Бібліогp.: [Кн.] Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу: с. [4-6]. На тут. стор. підпис В. ...
183744
  Багмет Н.С. Боpьба коpейского наpода за постpоение социализма (1945-1960) / Н.С. Багмет; МВ и ССО УССР. – Киев : Киевский унивеpситет, 1960. – 225с.


  Моногpафия посвящена геpоической боpьбе коpейского наpода за свободу и независимость своей стpаны за постpоение социализма в Коpее в пеpод с 1945 по 1960гг.
183745
  Франко І.Я. Боа констріктор / І.Я. Франко. – Харків, 1878. – 110 с.
183746
  Франко І.Я. Боа констріктор = Змій-полоз / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 142с. – (Б-ка соціальної повісти ; № 3)
183747
  Франко І.Я. Боа констріктор : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 54с. – (Б-ка журн. "Україна" : Додаток до журн. "Україна" на 1945 р. №2)
183748
  Франко І.Я. Боа констріктор / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1951. – 198с.
183749
  Гетьман О. Боб Ділан: достукався до небес! // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 11. – С. 69-71
183750
  Хайаш Й. Бобби-хобби / Й. Хайаш, П. Шаркань. – М, 1973. – 239с.
183751
  Хайаш Й. Бобби-Хобби / Й. Хайаш, П. Шаркань. – 2-е изд. – М, 1993. – 239с.
183752
  Орр Б. Бобби Орр: моя игра / Б. Орр. – М., 1981. – 96с.
183753
  Евлоев Р. Бобби Фишер: Игра в злого гения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268
183754
  Андреев Е. Боби Блажения и Другия американец : разкази и повести / Емил Андреев. – Пловдив : Хермес, 2015. – 254, [2] c. – ISBN 978-954-26-1434-0
183755
  Носов Н.Н. Бобик в гостях у Барбоса / Н.Н. Носов. – К, 1979. – 24с.
183756
  Кулжинский С.П. Бобовые культуры / С.П. Кулжинский. – М.-Л., 1934. – 127с.
183757
  Положий А.В. Бобовые Средней Сибири : Автореф... доктора биол.наук: / Положий А.В.; Объедин. межвузовский совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
183758
  Дружинин В.Н. Бобовый король. / В.Н. Дружинин. – Л, 1969. – 176с.
183759
  Образцов А. Боборыкин в начале лета : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 137-143. – ISSN 0130-7673
183760
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Бобр : (Очерк его прежнего и современного распространения) / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 9 с. : ил., фот. – Отд. оттиск из: Бюллетень Харьковского О-ва Любиит. Прир. 1914, № 2


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
183761
  Барабаш-Никифоров Бобр и выхухоль как компоненты водно-берегового комплекса / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1950. – 107с.
183762
   Бобрецький Микола Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 17. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
183763
   Бобрецький Микола Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 150-157. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
183764
  Хаин А. Бобриковский энергохимический комбинат / А. Хаин. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ "Московский рабочий", 1932. – 48 с.
183765
  Осьмачко Л.С. Бобринецький гранітоїдний масив як вторинна дислокаційна структура // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
183766
  Короткий В.А. Бобринський Олексій Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 80-81. – ISBN 966-06-0393-2
183767
  Белов В.И. Бобришный угор / В.И. Белов. – М., 1988. – 220с.
183768
   Боброва Діна Василівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 48. – ISBN 966-7024-23-1
183769
   Боброва Діна Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 23. – ISBN 966-8352-11-4
183770
  Притчин Г.И. Бобровое озеро / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1955. – 60с.
183771
   Бобруйск. – 2-е изд. – Минск, 1965. – 220с.
183772
   Бобруйск. – 2-е изд. – Минск, 1970. – 214с.
183773
  Хлебович В.В. Бобры / В.В. Хлебович. – Воронеж, 1934. – 112с.
183774
  Дьяков Ю.В. Бобры Европейской части Советского Союза / Ю.В. Дьяков. – М, 1975. – 480с.
183775
  Тэннер О. Бобры и другие обитатели пресных вод. / О. Тэннер. – М, 1985. – 129с.
183776
  Львов В.Н. Бобры и их разведение / В.Н. Львов. – М.-Л., 1934. – 28с.
183777
  Лавров Л.С. Бобры Палеарктики / Л.С. Лавров. – Воронеж, 1981. – 270с.
183778
  Дьяконов М.А. Бобыли в XVI и XVII веках / М. Дьяконов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1896. – 36 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1896, апр.


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
183779
  Мариновський Ю. Боввани - Болвани. До історії канівського топоніма // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 21-23. – ISSN 2222-5250
183780
  Дилан Б. Бог - за нас! / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 15-17. – ISSN 0320-8370
183781
  Херберт Ф. Бог - император Дюны. / Ф. Херберт. – М., 1993. – 479с.
183782
  Алєксандрова О.В. Бог // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 195-196. – ISBN 966-316-069-1
183783
  Панч П. Бог богів. Загублена шапка / П. Панч. – Харків, 1926. – 38 с.
183784
  Мак О. Бог вогню : пригодниц. повість з бразілійського життя / Ольга Мак. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : В Санто Антоніо. – 1955. – 334, [1] с.
183785
  Мак О. Бог вогню : пригодниц. повість з бразілійського життя / Ольга Мак. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 2 : Драма на Гваїрі. – 1955. – 297, [2] с.
183786
  Кучерская М. Бог дождя : роман / М. Кучерская. – Москва : Время, 2007. – 320с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0206-4
183787
  Николаева О. Бог знает как : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 10-12. – ISSN 0012-6756
183788
  Скибицкий М.М. Бог и "верующие" ученые. / М.М. Скибицкий. – М, 1976. – 110с.
183789
  Юнг К.Г. Бог и бессознательное / Карл Густав Юнг ; [сост., авт. предисл. П.С. Гуревич]. – Москва : Олимп ; АСТ-ЛТД, 1998. – 477, [2] с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-7390-0033-5
183790
  Плантинга А. Бог и другие сознания. Глава первая. Космологический аргумент // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 160-172. – ISSN 0042-8744
183791
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Бог и его атрибуты : Лекции по мусульманской догматике / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Центр исламоведч.исследований "Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 188с. – Пер.осущ.в Центре исламоведческих исследований "Иршад" под рук.Рафика Алиева
183792
  Саййид Муджтаба Мусави Лари Бог и его атрибуты / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: А. Эфендиев ]. – 3-e изд. – Qom : Иршад, 2004. – 7, 188 с. – Пер. осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- Номер сер. указ. на корешке. – (Лекции по мусульманской догматике ; кн. 1)
183793
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Бог и люди / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва
1. – 1961. – 441с.
183794
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Бог и люди / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва
2. – 1961. – 427с.
183795
  Лосский Н.О. Бог и мировое зло / Н.О. Лосский. – М, 1994. – 432 с.
183796
  Ульрици Г. Бог и природа / Г. Ульрици. – Казань
2. – 1968. – 312с.
183797
  Марсель Г. Бог и причинность // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 64-71. – ISSN 0235-1188
183798
  Мацейна Антанас Бог и свобода : главы из книги / предисл. и пер. с литов. Т. Корнееевой-Мацейнене // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-137. – Бібліогр.: с. 125-126, 128, 130, 132-135. – ISSN 0042-8744
183799
  Струмилин С.Г. Бог и свобода. / С.Г. Струмилин. – М., 1961. – 96с.
183800
  Бабаева Дина Бог из трущоб / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 72-77 : фото
183801
  Маркіна А.М. Бог і Господь як чинники художнього світу Василя Стуса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 223-227. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
183802
  Голибард Є. Бог і ми : китично-раціональні роздуми про істину і глупоту наших переконань / Євген Голибард. – Київ : ЕКМО, 2005. – 196 с. – ISBN 966-7139-12-3
183803
  Ткаченко Р. Бог і необхідність: концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 56-64. – ISSN 0235-7941
183804
  Талько Т.М. Бог і сакральне в уявленнях сучасного українського студентства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 175-176
183805
  Квітневий В.М. Бог і Україна : Поезія. Драматичні твори / В.М. Квітневий. – 2-ге видання. – Львів : Каменяр, 2000. – 93с. – ISBN 5-7745-0871-Х
183806
  Шевченків М. Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета? : (філософсько-християнська інтерпретація) / Михаїл Шевченків ; [богосл. ред. о. д-р Олег Хортик ; ред.: Марія Крупа та ін.]. – Жовква : Місіонер, 2014. – 447, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. Загол. обкл.: Бог і Шевченко. - Анот. парал. рос., пол. укр. та англ. - Покажч. імен Божих: с. 440-442. – Бібліогр.: с. 431-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-658-325-6


  У пр. №1697078 напис: Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читачам і працівникам Університету щедро благослови, Боже! З любов"ю та молитовною пам"яттю Михаїл Шевченків, р.б. 2015. м. Тернопіль
183807
  Ростова Н.Н. Бог как антисокральное: от Юма и Фейербаха до Батая и Меясу // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 176-188. – ISSN 2073-6118
183808
  Мурашкин М.Г. Бог как состояние НЕМРИ (Трансперсональная эстетика. Психоделическое искусство) : монография / М.Г. Мурашкин ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры". – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 160, [2] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-323-096-2
183809
  Березовский М. Бог любит Америку / М. Березовский. – М, 1980. – 255с.
183810
  Горелик Михаил Бог на свадьбе : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 138-144 : Фото
183811
  Валовий Т.С. Бог нагородив мене життям : автобіограф. розповідь політ. в"язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавл. імені, яке замінили на каторжанський номер / Тадей Валовий. – Львів : [б. в.], 2014. – 155, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-2128-22-2


  В прим. №1696175 дарчий напис: З повагою, від автора. Підпис. Львів 2015 р.
183812
  Аш Шалом Бог помсти : драма на 3 дії / в перекладі М. Левицького. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави, 1911. – 53, [2] с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 10)
183813
  Толстой Л.Н. Бог правду видит, да не скоро скажет / Л.Н. Толстой. – 3-е изд. – М., 1918. – 16с.
183814
  Майстренко-Вакуленко Бог рисунка. К.М. Єлева (1897-1950) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-75. – ISSN 0130-1799
183815
  Мэккин У. Бог создал воскресенье / У. Мэккин. – М., 1964. – 62с.
183816
  Мэккин У. Бог создал воскресенье, и другие рассказы / У. Мэккин. – М., 1964. – 176с.
183817
  Шевченків М. Бог Сущий у поезії Кобзаря : (про реальність Бога та Його місце в поезіїї Тараса Шевченка) / Михаїл Шевченків. – Зарваниця ; Lublin ; Тернопіль : Астон, 2008. – 166, [2] с. : іл., портр. – Рецензії пол. – Бібліогр.: с. 143-145 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-308-227-1
183818
  Надтока О. Бог та людина в поглядах Григорія Сковороди: образи і тематичні співвідношення (1750-1780- ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 107-117. – ISSN 0869-3595
183819
  Янковская О. Бог танца Вацлав Нижинский // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 11. – С. 136-140.
183820
  Зябрев А.Е. Бог ты мой! / А.Е. Зябрев. – Москва, 1971. – 336с.
183821
  Зябрев А.Е. Бог ты мой! / А.Е. Зябрев. – М., 1979. – 335с.
183822
  Вінійчук О.М. Бог у творчості Зигмунта Красінського / О.М. Вінійчук, // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 161-166


  У статті йдеться про образ Бога у творчості Зигмунта Красінського,проаналізовано еволюцію бачення релігії у самого автора на прикладі його драматургії. Розглянуто способи комунікації між Богом та героями, а також форми співіснування Божого та людського ...
183823
  Сверстюк Є. Бог у Шевченковому житті і слові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 31-35. – ISSN 0130-5263
183824
  Рубенок О.Ф. Бог Эрос и паровоз. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1990. – 192с.
183825
  Янчук В.П. Бог як проблема філософських роздумів // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 170-176. – ISSN 1728-3671
183826
  Гурьев Д.В. Бог, Адам и общество / Д.В. Гурьев. – М., 1962. – 120с.
183827
  Паньків О. Бог, душа та світ у вченні ранніх грецьких філософів // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 3-10. – ISBN 966-7379-92-11
183828
  Левин Е.Б. Бог, Земля, Вселенная... и "конец света" : философский трактат: "К вопросам начал теории "Стационарной Вселенной"" / Левин Е.Б. – Днепропетровск : [Б.и.], 1999. – 60 с. – ISBN 978-966-401-039-3
183829
  Ардаматский В.И. Бог, мистер Глен и Юрий Коробцев / В.И. Ардаматский. – Москва, 1964. – 160с.
183830
  Яручик А.І. Бог, природа, людина: філософські погляди Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 103-108. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
183831
  Бригадер А. Бог, природа, труд / А. Бригадер. – Рига, 1981. – 287с.
183832
  Новиков В.И. Бог, цари и герои. (Мифы о правителях народа) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-158. – ISSN 0869-0499
183833
  Короткий В.А. Богаєвський Овксентій Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 298. – ISBN 966-06-0393-2
183834
  Короткий В. Богаєвський Петро Михайлович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 115-116. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
183835
  Никитин В.В. Богарное земледелие Туркмении / В.В. Никитин. – М, 1936. – 59с.
183836
  Габбасов А.М. Богарные посевы пшеницы в пустынях Казахстана / А.М. Габбасов. – Алма-Ата, 1950. – 39с.
183837
  Фингарет С.И. Богат и славен город Москва: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1980. – 159с.
183838
  Помещиков Е.М. Богатая невеста / Е.М. Помещиков. – М., 1945. – 184с.
183839
  Жимбиев Ц.-Ж. Богатая нива : поэма / Ц.-Ж. Жимбиев. – Улан-Удэ, 1950. – 44 с.
183840
   Богатирі. – К, 1974. – 254с.
183841
  Димов Я.М. Богатирі / Я.М. Димов. – Київ, 1982. – 323с.
183842
   Богатирі. – К, 1983. – 96с.
183843
  Драга В В. Богатирі України / В В. Драга, Д.Н. Котко. – К, 1972. – 155с.
183844
  Рахно К. Богатирі: архаїчний сюжет у фольклорі Південної Наддніпрянщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 87-97. – ISSN 2225-5095
183845
  Силин О. Богатирська застава Європи : Фортеці Києва VI - ХІХ століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.162-176. – ISSN 0208-0710
183846
   Богатирське побратимство. – Ужгород, 1968. – 183с.
183847
  Алексєєв С.П. Богатирський рід : оповідання / С.П. Алексєєв. – Київ : Молодь, 1983. – 336 с.
183848
   Богатирський розмах. – Львів, 1979. – 136с.
183849
   Богатирьова Юлія Олександрівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – C. 70-72. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
183850
   Богатоборство ГПО. – Київ, 1983. – 48с.
183851
  Гуманенко Л. Богатозначність слова "старець" в українській і кримськотатарській казці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 9-12. – Бібліогр.: с. 12; 10 назв. – ISSN 0320-3077
183852
  Черский Н.В. Богатсва недр Якутии / Н.В. Черский. – Якутск, 1957. – 164с.
183853
  Ферсман А.Е. Богатсва Урала / А.Е. Ферсман. – Свердловск, 1944. – 67с.
183854
   Богатства библиотек - детям.. – Калуга, 1966. – 24 с.
183855
  Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. / А.Т. Улубеков. – М., 1984. – 256с.
183856
  Михеев О.Е. Богатства второго круга / О.Е. Михеев. – М., 1989. – 174с.
183857
   Богатства земли-на службу Родине. – М, 1961. – 126с.
183858
  Бублейников Ф.Д. Богатства земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 240с.
183859
  Веселов А.З. Богатства земных недр / А.З. Веселов. – Москва, 1948. – 122с.
183860
  Терпигорев А.М. Богатства земных недр / А.М. Терпигорев. – М, 1953. – 48с.
183861
  Бакс К. Богатства земных недр / К. Бакс. – Москва : Прогресс, 1986. – 383с.
183862
  Щетинин В.Д. Богатства Конго - конголезцам. / В.Д. Щетинин. – М., 1961. – 32с.
183863
  Козин Я.Д. Богатства крымских недр / Я.Д. Козин. – Симферополь, 1956. – 71с.
183864
   Богатства Мурманского края - на службу социализму : Итоги и перспективы хозяйственного развития Кольского полуострова. – Ленинград-Москва : ОГИЗ, 1934. – 111 с.
183865
  Шнеерсон А.И. Богатства нашей страны / А.И. Шнеерсон ; [ред. С. Бальзак]. – Москва : Огиз ; Соцэкгиз, 1938. – 80 с.
183866
  Губанов И.Г. Богатства недр : Геологический очерк и полезные ископаемые Крыма / И.Г. Губанов, П.Д. Подгородецкий. – Симферополь : Крым, 1964. – 86с.
183867
  Губанов И.Г. Богатства недр : Геологический очерк и полезные ископаемые Крыма / И.Г. Губанов, П.Д. Подгородецкий. – Симферополь : Крым, 1966. – 87с.
183868
  Дадаян Г.А. Богатства недр Армении / Г.А. Дадаян. – Ереван, 1963. – 50с.
183869
  Анерт Э.Э. Богатства недр Дальнего Востока / Э.Э. Анерт. – Владивосток, 1928. – 932с.
183870
  Панасенко Г.П. Богатства недр и их охрана. / Г.П. Панасенко. – Ростов-на-Дону, 1978. – 96с.
183871
  Орлова Е.В. Богатства недр Индии / Е.В. Орлова, М.С. Розин. – М., 1955. – 116с.
183872
  Сухарев Г.М. Богатства недр Кавказа / Г.М. Сухарев, Ю.К. Тарануха. – М., 1969. – 136с.
183873
  Бельков В.И. Богатства недр Кольского полуострова / В.И. Бельков. – Мурманск, 1957. – с.
183874
  Селевко К.С. Богатства недр Курской области. / К.С. Селевко. – Курск, 1947. – 44с.
183875
  Антропов П.Я. Богатства недр нашей Родины / П.Я. Антропов. – Москва : Полииздат, 1956. – 96с.
183876
  Минеев И.К. Богатства недр родного края / И.К. Минеев. – Москва : Знание, 1961. – 24с.
183877
  Антропов П.Я. Богатства недр Российской Федерации : Краткий обзор / П.Я. Антропов. – Москва : Политиздат, 1959. – 32с.
183878
  Яковлев А.А. Богатства недр Советского Союза / А.А. Яковлев. – М., 1946. – 64с.
183879
  Максимов С. Богатства недр СССР / С. Максимов. – Ленинград : Леноблиздат, 1935. – 102 с. – (Научно-популярная серия)
183880
   Богатства недр Татарии. – Казань, 1956. – 77с.
183881
  Черский Н.В. Богатства недр Якутии / Н.В. Черский. – 2-е, перераб. и доп. – Якутск, 1958. – 232с.
183882
  Анлропов П.Я. Богатства недрТРосийский федерации. Краткий обзор. / П.Я. Анлропов. – Москва, 1958. – 32с.
183883
   Богатства озер на службу народу.. – Новосибирск, 1964. – 8 с.
183884
  Тарасов П.В. Богатства Приморского края. / П.В. Тарасов. – Владивосток, 1947. – 51с.
183885
  Михайлова Л.А. Богатства пробуждающейся Африки / Л.А. Михайлова. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
183886
  Ткаченко Е М. Богатства России. Леса России / Е М. Ткаченко, . – Птгр, 1922. – 36с.
183887
   Богатства флоры- народному хозяйству. – М, 1979. – 418с.
183888
  Найдич М.Я. Богатство / М.Я. Найдич. – М., 1964. – 79с.
183889
  Пикуль В.С. Богатство / В.С. Пикуль. – Л, 1978. – 535с.
183890
  Пикуль В.С. Богатство / В.С. Пикуль. – Рига, 1979. – 290с.
183891
  Беляев С. Богатство выбора. Премии российского олигарха достались целой плеяде физиков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  Две крупные награды в области фундаментальной физики присуждены фондом российского бизнесмена Юрия Мильнера. Лауреатами Специальной премии (Special Fundamental Physics Prize) размером в 3 миллиона долларов стали британский физик-теоретик, космолог и ...
183892
  Мотошов В.П. Богатство духа и дух богатства / В.П. Мотошов. – М, 1985. – 220с.
183893
  Ключенович И.М. Богатство духовного мира героя и принципы его изображния в современном белорусском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Ключенович И.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1971. – 21л.
183894
  Седов В.И. Богатство и бедность / В.И. Седов. – М, 1983. – 254с.
183895
  Булаховська Ю.Л. Богатство і різноманітність форм літературних взаємин в сучасній слов"янській поезії / Ю.Л. Булаховська. – Кихв, 1968. – 32с.
183896
  Гончаренко Н.А. Богатство і соціальний капітал: взаємодія і протистояння суспільства і особи // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 140-142


  "... Дослідження мотивації людської поведінки особистості та визначення стратегії світогляду, ідеалів, ціннісних орієнтацій виступають спільною основою, як для особи, так і суспільства в цілому. Протистояння суспільства і особи є наслідком впливу ...
183897
  Смолянский В.Г. Богатство личности / В.Г. Смолянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 109 с.
183898
  Виноградова Елена Богатство на бобах : глобальный механизм / Виноградова Елена, Уэйд Обри // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 78-86 : Фото
183899
  Сыдыков К. Богатство недр Киргизии и их использование / К. Сыдыков. – Фрунзе, 1969. – 80с.
183900
  Баратов Р.Б. Богатство недр Таджикистана - на службу Родине. / Р.Б. Баратов. – Сталинабад, 1960. – 36с.
183901
  Стюарт Т. Богатство от ума / Т. Стюарт; Пер. с англ. В.А. Ноздриной. – Минск : Парадокс, 1998. – 352с. – (Поле чудес: бизнес). – ISBN 985-6092-77-9
183902
  Павлова Л.М. Богатство Родины -- твое богатство / Л.М. Павлова. – Махачкала, 1964. – 32с.
183903
  Оскоцкий В.Д. Богатство романа: Многообразие и единство. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1976. – 368с.
183904
  Герман А. Богатство старого Левченко / А. Герман. – Новосибирск, 1951. – 144с.
183905
  Залесская Л.И. Богатство стилей советской литературы / Л.И. Залесская. – М, 1983. – 64с.
183906
  Карелина Дарья Богатство, равенство, братство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 28-43 : фото
183907
  Ховач С. Богатые -- такие разные / С. Ховач. – Москва
1. – 1995. – 416с.
183908
  Ховач С. Богатые - такие разные / С. Ховач. – Москва
2. – 1995. – 468 с.
183909
  Рахманов В.П. Богатые железные руды коры выветривания Курской магнитной аномалии / В.П. Рахманов. – Москва : Из-во АН СССР, 1962. – с.
183910
  Арагон Л. Богатые кварталы. / Л. Арагон. – Москва, 1967. – 480с.
183911
  Арагон Л. Богатые кварталы. : Роман / Л. Арагон. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480с.
183912
  Островский А.Н. Богатые невесты. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 84с.
183913
   Богатые судьбы. – Ташкент, 1962. – 312 с.
183914
  Хугаев Г. Богатый дом. / Г. Хугаев. – М., 1989. – 444с.
183915
  Писемский А.Ф. Богатый жених / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 208с.
183916
  Писемский А.Ф. Богатый жених. / А.Ф. Писемский. – Черкесск, 1960. – 208с.
183917
  Киосаки Р.Т. Богатый Папа. Бедный Папа : чему богатые учат своих детей, касательно денег - и чему не учат своих детей бедный и средний класс! / Роберт Т. Киосаки и Шэрон Л. Лечтер. – [ Б. м. ] : [ б. и. ]. – 200 с.
183918
  Блейк Э. Богатый покровитель = Millionaire to the rescue : роман / Элли Блейк; пер. с англ. М. Дунаевой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006809-5
183919
  Гунько В.И. Богатым быть не вредно: Комедийно-фантастический роман. / В.И. Гунько. – Киев : Молодь, 1992. – 247 с.
183920
  Бажов П.П. Богатырева рукавица / П.П. Бажов. – Москва, 1946. – 63с.
183921
  Жаров А.А. Богатыри / А.А. Жаров. – М., 1964. – 47с.
183922
  Берестов В.Д. Богатыри / В.Д. Берестов. – Москва : Детская литература, 1980. – 32 с.
183923
  Зульфукаров З. Богатыри Дагестана : докум.-худ. повести / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1966. – 187 с.
183924
  Гринько А.И. Богатыри земли Воронежской / А.И. Гринько, Г.Ф. Улаев. – Воронеж, 1965. – 607с.
183925
   Богатыри и витязи Русской земли. – М, 1990. – 331с.
183926
  Казанцев А.П. Богатыри полей / А.П. Казанцев. – М., 1955. – 223с.
183927
   Богатыри России. – М, 1983. – 238с.
183928
  Притчин Г.И. Богатырская застава / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1952. – 76с.
183929
  Санников З.М. Богатырская симфония / З.М. Санников. – Новосибирск, 1963. – 80с.
183930
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1977. – 254с.
183931
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1984. – 270с.
183932
  Санников З.М. Богатырская симфония. / З.М. Санников. – Новосибирск, 1963. – 80с.
183933
  Перевалов Н. Богатырская хватка / Н. Перевалов. – М, 1944. – 32с.
183934
  Петров В.К. Богатырские забавы / В.К. Петров. – М., 1992. – 122с.
183935
  Богданова Светлана Богатырские забавы во Владимирской области : Забавы для настоящих богатырей. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
183936
  Алексеев С.П. Богатырские фамилии / С.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 574с.
183937
  Панферов Ф.И. Богатырский размах. (Очерки об успехах коммунистич. строительства). / Ф.И. Панферов. – Москва, 1956. – 55с.
183938
  Геттуев М.И. Богатырское зерно : поэма / М.И. Геттуев; пер. с балкар. Я.Серпина. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 65 с.
183939
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1976. – 464с.
183940
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – М., 1982. – 463с.
183941
  Жуков Д.А. Богатырское сердце / Д.А. Жуков. – М., 1985. – 478с.
183942
  Хохлов Н.П. Богатырь Девятой / Н.П. Хохлов. – Москва, 1975. – 64с.
183943
  Пстунова А.М. Богатырь русского искусства / А.М. Пстунова. – М, 1991. – 175с.
183944
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 37. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
183945
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 18-19. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
183946
  Шоу И. Богач, бедняк / И. Шоу. – Москва, 1987. – 640с.
183947
  Шоу И. Богач, бедняк / И. Шоу. – Магадан, 1987. – 472 с.
183948
  Шоу И. Богач, бедняк; Нищий, вор / И. Шоу. – Москва, 1986. – 781с.
183949
  Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи / Ф. Ландберг. – М., 1971. – 684с.
183950
  Фольварочний В. Богдан : Драма на дві дії // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 57-127. – ISSN 0131-2685
183951
  Преловська І.М. Богдан Біцюрків (1925 - 1998) - дослідник історії Української Автокефальної Православної Церкви // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 587-593. – ISBN 966-628-014-0
183952
  Галата С Богдан Гаврилишин: Починайте з великих мрій! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Зустріч студентів та викладачів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка з економістом, меценатом, дійсним членом Римського клубу Богданом Гаврилишиним.
183953
  Шевчук В. Богдан Горинь (нар. 1936) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 365-379. – ISBN 978-966-06-0729-3
183954
  Зедгинидзе Г.Э. Богдан Гурджицкий на дипломатческом поприще. / Г.Э. Зедгинидзе. – Тбилиси, 1983. – 196с.
183955
  Яровий О. Богдан Жолдак: "Я пишу навіть літерами, яких немає в українській абетці!.." : інтерв"ю // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. В 1, В 8


  "Я прожив цікаве життя: для "звільнення свідомості" я ніколи не пив, не курив, не вживав наркотики. Мені дуже хотілося, щоб фантазія не зупинялася, - ділиться секретами власного творчого цеху сучасний укр. літератор Богдан Жолдак. - Ви знаєте, що таке ...
183956
  Домбровська Є. Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. = (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України) : (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 184-198. – ISSN 1591-6223
183957
  Маланюк Є. Богдан І. Антонич // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 372-373. – ISBN 978-966-2248-94-4
183958
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972-2012 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур"ян. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 86 с. – Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
183959
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972 - травень 2016 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ; упоряд.: Л.М. Бур"ян, М.Л. Десенко. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. – Одеса : Астопринт, 2016. – 101, [3] с. : портр. – До 70-річчя від дня народження. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 38). – ISBN 978-966-927-152-5
183960
   Богдан Ігор Антонич : Покажч. друков. мат-ів та автографів: До 80-річчя з дня народження. – Львів, 1989. – 138с.
183961
  Бреус О. Богдан Кістяківський - український соціолог, філософ, правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 2-3
183962
  Депенчук Л. Богдан Кістяківський / Л. Депенчук. – Київ, 1995. – 175с.
183963
  Стецюк П. Богдан Кістяківський про конституцію, конституційну державу та конституціоналізм // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 97-104
183964
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський про реальність об"єктивного права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 73-78. – ISSN 1818-992Х
183965
  Бурлачук В. Богдан Кістяківський та його проект створення наукової соціології / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко // Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – С. 78-101. – ISBN 5-7702-1197-0
183966
  Смординський В. Богдан Кістяківський та його філософія права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 387-389. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
183967
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський. На захист права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 207-211. – ISSN 1818-992Х
183968
  Кралюк П. Богдан Кістяківський: від "легального марксизму" до "наукового ідеалізму" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 502-506. – ISBN 978-966-2254-74-7
183969
  Инджикян О.Г. Богдан Кнунянц (1878-1911) / О.Г. Инджикян. – Ереван, 1961. – 255с.
183970
   Богдан Козак, заньківчанин / [упоряд.: М. Гарбузюк]. – Львів : [Львів. нац. акад. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької], 2010. – 171, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8955-29-7
183971
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий - визначний письменник-просвітянин // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 141-143. – ISBN 966-7551-00-8
183972
  Полєк В. Богдан Лепкий - дослідник творчості В. Стефаника // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 221-233
183973
  Гнатюк М. Богдан Лепкий - син золотого Поділля // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
183974
  Олефір В. Богдан Лепкий - український лицар пера та пензля : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 332- 335
183975
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. – Київ : Знання, 1993. – 64с. – ISBN 5-7770-0826-7
183976
  Степула Н. Богдан Лепкий // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 283-284. – ISBN 966-7379-16-7
183977
  Гавдида Н. Богдан Лепкий та Микола Івасюк: творчі взаємини мистців // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 44-57. – ISSN 0042-9422
183978
  Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 52-58 : Фото. – ISSN 1810-2131
183979
  Сивіцький М.К. Богдан Лепкий:Життя і творчість / М.К. Сивіцький. – К, 1993. – 365с.
183980
  Панченко О. Богдан Маців: "Звик волю шанувати..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 12


  Про одного з яскравих представників львівської братії міжвоєнної доби.
183981
  Гримич М. Богдан Медвідський - дослідник українсько-канадського фольклору // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 134-135
183982
  Ковальчук В.В. Богдан Ніколін (1931-1994) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 221-225.. – ISBN 978-966-194-005-4
183983
  Борисенко В. Богдан Певний - світоч українознавства : До 80-річчя з дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 97-99
183984
  Комерзан А.Ф. Богдан Петричейку Хашдеу / А.Ф. Комерзан. – Кишинев, 1989. – 128с.
183985
  Зубко Л. Богдан Сойка - творчий шлях митця // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1040-1045. – ISSN 1028-5091
183986
  Поліщук Т. Богдан ступка повертається... віртуально // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 11


  У роковини смерті видатного актора, відбудеться перша репетиція "Гамлета" - вистави-нездійсненої мрії майстра.
183987
  Балабан О. Богдан Ступка. Одиночный марафонец // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 10. – С. 122-126.
183988
  Тримбач С. Богдан Ступка... Життя без протоколу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)
183989
  Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : Домашняя библиотека, 2013. – 414, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-5-905978-67-8
183990
  Марченко Т.М. Богдан Хмельницкий - герой-харизмат в художественных произведениях русских романтиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 27-34
183991
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 3. – 1965. – 658 с.
183992
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1. – 1991. – 645 с.
183993
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий / М.П. Старицкий. – Київ : Дніпро
3. – 1991. – 623 с.
183994
  Меріме П. Богдан Хмельницький : Роман, історичний нарис, новели / Проспер Меріме; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – Шифр.дубл.809тМері(доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2526-6
183995
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упор. автор передмови і коментарів: М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7821-22-6
183996
  Коляда І.А. Богдан Хмельницький / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5082-3
183997
  Чухліб Т. Богдан Хмельницький (1595-1657) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 24-35
183998
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 116-123. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
183999
  Ігнатченко Григорій Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр. в кінці ст.
184000
  Літвінова К.М. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 19-21
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,