Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
182001
  Агеєва В. "Біонік-хілл" - "Силіконова долина" в зелених легенях Біличанського лісу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 17- 18 : фото
182002
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
182003
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
182004
  Поліщук В. "Біоресурси і віруси" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  VI-та міжнародна конференція "Біоресурси й віруси", мета якої - розглянути питання біології вірусів та шляхи профілактики й боротьби з вірусними інфекціями XXI сторіччя. У роботі конференції взяли участь 89 учасників із 7 країн (України, Грузії, ...
182005
   "Біоресурси та віруси" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  VII Міжнародна конференція під такою назвою пройшла у ННЦ "Інститут біології", на якій обговорювалася пропозиція створити в Україні Національний інститут вірусології та заснувати "Український вірусологічний журнал".
182006
  Лукієнко О.І. "Біотитовий" кліваж у в"язкорозломних структурах Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-10 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У в"язкорозломних структурах раннього докембрію Українського щита на Середньому Побужжі виділено декілька типів кліважу, названого за мінеральний супровід "біотитовим". Такий кліваж сформувався за допомогою динамометаморфічної біотитизації та ...
182007
  Благовещенский С.И. "Благовещенский собор", музей / С.И. Благовещенский. – М., 1980. – 16с.
182008
  Франків У. "Благовіщення" зі збірки Музею народної архітектури та побуту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
182009
  Усик Г.Є. Біологічні основи агротехніки помідорів на Поділлі. / Г.Є. Усик. – К, 1962. – 104с.
182010
  Мухіна О.Ю. Біологічні основи застосування біостимуляторів при культивуванні комах. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.09 / Мухіна О.Ю.; Харків держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 23л.
182011
  Третяк О.М. Біологічні основи розведення та вирощування великоротого буфало на базі водойм-охолджувачів енергетичних установок (на прикл. водойми-охолодж. Бурштинської ДРЕС). : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.24 / Третяк О.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-т рибного госп. – К., 1996. – 28л.
182012
  Рудік Г. Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ / Г. Рудік, Т. Єднак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень вмісту біологічно активних речовин (лектинів) у листкових пластинках представників роду Agave L. з колекції сукулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Визначено оціночні показники вмісту лектинів у листках 11 ...
182013
   Біологічно-активні сполуки різних видів роду Magnolia L. / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, О. Дзюба, О. Кочалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню вмісту та активності біологічно-активних сполук у насінні різних видів роду Magnolia L. The article deals with the investigation of content and activity of biological active compounds in seed of different species of the ...
182014
  Ісаєнко Володимир Миколайович Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.16 / Ісаєнко В.М.; Українська акад. аграрних наук; Ін-т агроеколог. та біотехнолог. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 51 назв.
182015
  Мельниченко Н.В. Біологічно активні речовини деяких представників роду Sorbus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено власні дані з вмісту біологічно активних речовин: вітамінів С, Е, В - каротину, флавоноїдів, глікозидів та дубильних речовин деяких інтродукованих видів горобин Лісостепу України.
182016
   Біологію в маси. – К., 1938. – 64с.
182017
   Біологія - вчення про життя / М. Кучеренко, Ю. Вервес, М. Мусієнко, П. Балан // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня - 3 травня (№ 21). – С. 2-3
182018
  Крепелин К. Біологія : руководство для преподаванія біологіи и для самообразованія / К. Крепелин. – Санкт-Петербург : Брокгаузелъ-ефронъ, 1909. – 362 с. – (Учебники и учебное пособія)
182019
  Заболтський П.Г. Біологія / П.Г. Заболтський : Наукова думка, 1930. – 13 с.
182020
   Біологія. – К., 1947. – 136с.
182021
   Біологія. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
вип.1. – 1947. – 144с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
182022
  Білокінь І.П. Біологія / І.П. Білокінь. – Братіслава
8. – 1959. – 108с.
182023
  Власенко П.В. Біологія / П.В. Власенко. – Київ, 1964. – 586 с. : іл.
182024
   Біологія : посібник для вступників до вищих учбових закладів. – Львів : Львівський університет, 1970. – 418 с.
182025
   Біологія. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1976. – 68с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
182026
   Біологія. – 20-те вид., перероб. з 19-го рос., перероб. – К., 1990. – 240с.
182027
   Біологія. – 21-ше вид., перероб. – К., 1991. – 240с.
182028
   Біологія. – К., 1991. – 503с.
182029
  Коргагіна В.О. Біологія / В.О. Коргагіна. – 23-е вид. перероб. – К., 1991. – 256с.
182030
   Біологія : Тварини. Підричник для 7-8 кл. – 22-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 240 с.
182031
  Коргагіна В.О. Біологія : рослини, бактерії, гриби, лишайники: підручники для 6-7 класів середньої школи / В.О. Коргагіна; Переклад з російської. – 24-е вид. перероб. – Киев : Радянська школа, 1992. – 256 с. : іл. – ISBN 5-330-01534-0
182032
  Цузмер Г.М. Біологія / Г.М. Цузмер, О.Л. Петришина. – К., 1992. – 223с.
182033
  Слюсарєв А.О. Біологія : Підручник для студ.медичних інститутів / А.О. Слюсарєв, С.В. Жукова; Пер.з рос.В.О.Мотузний. – Київ : Вища школа, 1992. – 422с. – ISBN 5-11-003792-2
182034
   Біологія : Посібник - довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Завдання та тести (відповіді). – Київ : Генеза
Ч.2. – 1993. – 316с.
182035
   Біологія. – Київ : Либiдь, 1994. – 336c. – ISBN 5-325-00505-7


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
182036
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та іі здоров"я; Навчальний посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій / За ред. та в перекл. з рос.: В.О.Мотузного; Авт.: А.О.Слюсарєв, О.В.Самсонов, В.М.Мухін, Є.Є.Федосова, А.П.Щеулов та ін. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 1995. – 607с. – ISBN 5-11-004613-1


  У другому виданні викладено основні положення загальноі біології, ботаники, зоології, анатомії та фізіології людини. Поглибшенний матеріал подано в еволюційному аспекті відповідно до навчальної програми старшої школи.
182037
  Адріанов В.Л. Біологія : Розв"язування задач з генетики / В.Л. Адріанов. – Київ : Либідь, 1995. – 80 с. – ISBN 5-325-00608-8
182038
  Мусієнко М.М. Біологія : Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – вид.3-тє. – Київ : Либідь, 1996. – 96с. – Кн. на Українською і російською мовами. – ISBN 5-325-00800-5
182039
  Морозюк С.С. Біологія : Підручник для 6-го класу середьої загальноосвітньої школи / С.С. Морозюк. – Київ : Генеза, 1996. – 160с. – ISBN 966-504-020-0
182040
   Біологія : загальна біологія : ботаніка : зоологія : людина та іі здоров"я / А.О. Слюсарев, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Ї.Ї. Федосова, А.П. Щеулов, В.П. Сисмїїв, Т.І. Самойленко; Авт.: А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1997. – 608с. – ISBN 5-11-004613-1
182041
   Біологія : Навч. посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид.. виправлене. – Київ : Вища школа, 1998. – 607с. – ISBN 5-11-004613-1; 5-11-004722-7
182042
   Біологія : Загальна біологія.Ботаніка.Зоологія.Людина та її здоров"я:Навчальний посібник / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; За ред. В.О. Мотузного. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2001. – 622с. – Шифр дубл. – ISBN 966-642-027-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
182043
   Біологія : для вступників до вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 372с. – ISBN 966-7938-20-4
182044
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я: Навч. посібник для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; За ред. Мотузного В.О. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 622с. – ISBN 966-642-027-9


  Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій
182045
  Вервес Ю.Г. Біологія : Підручник для загальноосвітніх 7 класу / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Генеза, 2003. – 224c. – ISBN 966-504-320-X
182046
   Біологія : Підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Мусієнко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Славний, П.Г. Балан, М.Ф. Войцехівський. – Київ : Генеза, 2003. – 208c. – ISBN 966-504-209-2
182047
   Біологія : Навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 622с. – ISBN 966-642-162-3
182048
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
182049
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2003
182050
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2003
182051
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
182052
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2003
182053
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2003
182054
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
182055
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
182056
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
182057
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
182058
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
182059
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
182060
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
182061
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
182062
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
182063
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
182064
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
182065
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
182066
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
182067
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
182068
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
182069
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
182070
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
182071
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
182072
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
182073
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
182074
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
182075
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
182076
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
182077
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
182078
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
182079
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
182080
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч.1 : Загальна біологія. – 2004. – 360с.
182081
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
182082
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч.2 : Різноманіття органічного світу. Людина. – 2004. – 376 с.
182083
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
182084
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
182085
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
182086
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
182087
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
182088
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
182089
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
182090
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
182091
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
182092
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
182093
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
182094
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
182095
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
182096
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
182097
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
182098
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
182099
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
182100
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
182101
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
182102
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
182103
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2004
182104
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
182105
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
182106
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
182107
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
182108
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
182109
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
182110
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
182111
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
182112
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
182113
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
182114
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
182115
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
182116
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
182117
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
182118
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
182119
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
182120
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
182121
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
182122
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
182123
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
182124
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
182125
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
182126
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2005
182127
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2005
182128
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2005
182129
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2005
182130
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2005
182131
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2005
182132
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2005
182133
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2005
182134
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2005
182135
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2005
182136
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2005
182137
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2005
182138
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2005
182139
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2005
182140
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2005
182141
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2005
182142
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2005
182143
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2005
182144
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2005
182145
   Біологія : Загальна біологія; Ботаніка; Зоологія; Людина та її здоров"я: Навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, та ін.; За ред. В.О. Мотузного. – 7-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 622с. – ISBN 966-642-304-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
182146
  Шаламов Р.В. Біологія : Комплексний довідник / Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв, В.І. Подгорний. – Харків : Ранок ; Веста, 2006. – 624с. – ISBN 966-08-1127-5
182147
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та ії здоров"я: навч. посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. та ін. Щеулов; А.О.Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова та ін.; за ред. та в перекладі В.О. Мотузного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-330-8
182148
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
182149
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
182150
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
182151
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
182152
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
182153
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
182154
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
182155
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
182156
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
182157
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
182158
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
182159
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
182160
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2006
182161
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2006
182162
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2006
182163
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2006
182164
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2006
182165
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2006
182166
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2006
182167
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2006
182168
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2006
182169
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2006
182170
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2006
182171
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2006
182172
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2006
182173
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2006
182174
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2006
182175
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2006
182176
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2006
182177
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2006
182178
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2006
182179
   Біологія : тести, 6-11 класи: абітурієнту: посібник. – Київ : Академія, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-580-236-5
182180
   Біологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак; Мін-во освіти і науки України; З.М.Шелест, В.М.Войціцький, В.А.Гайченко, О.М.Байрак. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2007. – 760с. – ISBN 978-966-351-176-4
182181
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
182182
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
182183
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
182184
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
182185
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
182186
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
182187
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
182188
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
182189
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
182190
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
182191
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
182192
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
182193
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
182194
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
182195
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2007
182196
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2007
182197
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2007
182198
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2007
182199
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2007
182200
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2007
182201
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2007
182202
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2007
182203
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2007
182204
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2007
182205
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2007
182206
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2007
182207
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2007
182208
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2007
182209
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2007
182210
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2007
182211
   Біологія : ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна біологія : довідник для абітурієнтів та школярів : тестові завдання / Біда О.А. [ тіа ін.]. – 2-е вид. – Київ : Літера ЛТД, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-7543-68-6
182212
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
182213
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
182214
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
182215
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
182216
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
182217
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
182218
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
182219
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
182220
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
182221
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
182222
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2008
182223
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2008
182224
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2008
182225
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2008
182226
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2008
182227
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/17/18. – 2008
182228
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2008
182229
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2008
182230
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2008
182231
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2008
182232
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2008
182233
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2008
182234
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2008
182235
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2008
182236
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2008
182237
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2008
182238
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2008
182239
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2008
182240
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2008
182241
  Трускавецький Є.С. Біологія : молекулярний, клітинний та організмовий рівні організації життя : навчальний посібник для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навч. закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Освіта України, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-188-092-3
182242
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
182243
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
182244
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
182245
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
182246
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
182247
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
182248
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
182249
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
182250
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
182251
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
182252
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2009
182253
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2009
182254
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2009
182255
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2009
182256
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2009
182257
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2009
182258
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2009
182259
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2009
182260
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2009
182261
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2009
182262
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2009
182263
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2009
182264
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2009
182265
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2009
182266
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2009
182267
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2009
182268
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2009
182269
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2009
182270
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2009
182271
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2009
182272
   Біологія : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4
182273
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
182274
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
182275
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
182276
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
182277
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
182278
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
182279
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
182280
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
182281
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
182282
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
182283
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2010
182284
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2010
182285
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2010
182286
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2010
182287
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2010
182288
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2010
182289
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2010
182290
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2010
182291
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2010
182292
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2010
182293
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2010
182294
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2010
182295
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2010
182296
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2010
182297
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2010
182298
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2010
182299
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2010
182300
   Біологія : тестові завдання для підгот. до вступ. випробувань з фаху за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" / за ред. проф. Л.І. Остапченко, доц. П.Г. Балана ; [упоряд.: Л.І. Остапченко та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 252 с. : іл. – ISBN 978-966-306-170-2
182301
  Майстренко М.І. Біологія герпесвірусів риб / М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 19-35. – ISSN 2313-1780
182302
  Филипченко Ю.А. Біологія для всіх / Ю.А. Филипченко. – Л, 1929. – 211с.
182303
  Рашба О.Я. Біологія і біохімія лугоутворюючих бактерій кишкової групи. / О.Я. Рашба. – К., 1961. – 132с.
182304
   Біологія і морфологія риб та санітарно-біологічний режим прісних водойм України. – Київ, 1966. – 184с.
182305
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (101). – 2014. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182306
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (102). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182307
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (103). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182308
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (104). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182309
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (105). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
182310
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (106). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
182311
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (107). – 2015. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182312
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (108). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182313
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (109). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182314
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (110). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182315
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182316
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (112). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182317
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2016. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182318
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182319
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (115), травень - червень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182320
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116), липень - серпень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182321
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117), вересень - жовтень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182322
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118), листопад-грудень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182323
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182324
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182325
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182326
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182327
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182328
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182329
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182330
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182331
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182332
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182333
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182334
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182335
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
182336
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182337
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182338
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182339
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182340
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182341
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182342
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182343
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182344
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182345
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182346
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182347
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182348
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182349
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182350
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182351
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182352
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182353
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182354
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182355
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182356
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182357
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182358
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182359
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182360
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182361
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182362
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182363
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182364
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
182365
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
182366
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
182367
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
182368
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
182369
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
182370
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182371
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182372
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182373
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182374
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182375
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182376
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182377
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182378
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182379
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182380
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182381
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182382
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
182383
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
182384
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
182385
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
182386
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
182387
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
182388
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
182389
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
182390
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
182391
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
182392
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
182393
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
182394
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
182395
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
182396
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
182397
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
182398
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2007
182399
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
182400
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
182401
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
182402
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
182403
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2008
182404
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2009
182405
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2009
182406
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2009
182407
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2009
182408
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2009
182409
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2009
182410
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
182411
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
182412
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
182413
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
182414
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2010
182415
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2010
182416
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2011
182417
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2011
182418
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2011
182419
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2011
182420
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2011. – з 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
182421
   Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-кваліфікац. рівня бакалавра за напряму підгот. "Біологія"] / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 271, [1] с., [23] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 261-265. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 978-966-439-787-9
182422
   Біологія індивідуального розвитку тварин : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
182423
   Біологія корисних та шкідливих тварин України. – К., 1966. – 168с.
182424
  Делеган І.В. Біологія лісових птахів і звірів : Навчальний посібник / Іван В. Делеган, Ірина І. Делеган, Іван І. Делеган; За ред. канд. с.-г. н. І.В. Делегана. – Львів : ПОЛЛІ, 2005. – 600с. – ISBN 5-7763-1487-9
182425
  Шабатура М.Н. Біологія людини : Підручник для учнів 8-9-х класів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. – Київ : Генеза, 1997. – 432с. – ISBN 966-504-031-6
182426
  Присяжнюк М.С. Біологія людини : Підручник для 8 класу. / М.С. Присяжнюк. – Київ : Феникс, 1999. – 447с. – ISBN 966-7558-51-7
182427
   Біологія людини : Методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології. – Київ : Київський університет, 2003. – 53с.
182428
  Сидорова Л.В. Біологія людини. Лабораторні і практичні роботи. 8-9 класи / Л.В. Сидорова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 2 (2) лютий 2003). – ISBN 966-8245-10-5
182429
  Махинько В.І. Біологія на службі комунізму / В.І. Махинько. – К., 1963. – 40с.
182430
  Бонюк З.Г. Біологія плодів та насіння інтродукованих таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено морфобіологічну характеристику плодів та насіння видів роду Spiraea L. Визначено біометричні показники насіння, лабораторну схожість та енергію проростання для 70 таксонів таволги. Зроблено висновок, що насіння таволги має високі посівні ...
182431
  Буюн Л.І. Біологія розвитку Cattleya aclandiae Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури / Л.І. Буюн, Л.А. Ковальська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення особливостей розвитку рослин Cattleya aclandiae Lindl. в умовах оранжерейної культури.
182432
  Фурсова Ганна Кіндратівна Біологія сім"яутворення та формування урожаю соняшнику : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.01.09 / Фурсова Ганна Кіндратівна; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва ім. В.Юр"єева. – Х., 1994. – 48л.
182433
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 14. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182434
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182435
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182436
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 17. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182437
   Біологія та екологія грунтів : матеріали I-ї Всеукр. конф. з міжнар. участю (Львів, 14-16 жовт. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Держ. природознавчий музей. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2015. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. матеріалів конференції. - Окр. ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7721-2
182438
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододендронів ( Rhododendron L.) на Західному Поділлі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Тимчишин Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назв.
182439
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододентронів (Rhododendron l.) на Західному Поділлі : Дис. ...канд. біологічних наук: 03.00.05. / Тимчишин Галина Василівна; Львівський націон. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 306 л. + Додатки: л. 262-306. – Бібліогр.: л. 247-261
182440
   Біологія тварин = The animal biology : науково-теоретичний журнал. – Львів. – ISSN 16-81-0015
Т. 3, № 1. – 2001
182441
  Драган Григорій Іванович Біологія хермесів тріби , Dreyfusiini (Homoptera, adelgidae), що пошкоджують ялицю у центральному лісостепу України : Автореф... канд. біологічнихнаук: 03.00.09 / Драган Григорій Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 21л.
182442
  Сидоренко Л.І. Біологія ХХІ ст. : методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.3-9
182443
  Гайдаржи М. Біологія цвітіння деяких представників родини Vitaceae / М. Гайдаржи, О. Зуєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані з особливостей цвітіння та будови суцвіть рослин родини Vitaceae аридних зон Африканського континенту і о. Мадагаскар. The data of peculiarities of blossoming and structure of plant inflorescences of the family Vitaceae of arid zones ...
182444
  Меньшова В.О. Біологія цвітіння та плодоношення Echinacea atrorubens Nutt. - ехінацеї темночервоної в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчвення біологічних особливостей Echinacea atrorubens Nutt при інтродукції в Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна. The results of investigations ofЬіоіодіШ peculiarities of representatives of the Echinacea atrorubens Nutt. ...
182445
  Ткачук О.О. Біологія цвітіння троянд у закритому грунті в районі Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – (Біологія ; Вип. 30)


  Проведено дослідження біології цвітіння троянд у закритому ґрунті в районі Києва. Виявлено сорти, що цвітуть 4-5 разів упродовж одного вегетаційного періоду, які характеризуються високою продуктивністю квіткоутворення. Виділено сорти троянд для ...
182446
  Кондратюк О.А. Біологія, медицина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Взаємодія природничих наук, медицини та культури розглядаються у зв"язку з їх розвитком у давній українській історії. Свідчення археології, антропології, порівняльного мовознавства, соціології та права, а також біблійної етнології, апокрифів і східних ...
182447
  Кондратюк О.А. Біологія, медичина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
182448
  Наумов Сергій Юрійович Біологія, селекція і сортова агротехніка однорічного білого буркуну (melilotus albus medik.) на південному сході України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Наумов Сергій Юрійович; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 16л.
182449
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 13с.
182450
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 15с.
182451
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський, 1930. – 11с.
182452
  Савицька Н.І. Біологія. 11клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
182453
  Савицька Н.І. Біологія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
182454
   Біологія. Довідник для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська; М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – Київ : Генеза, 2003. – 496с. – ISBN 966-504-330-7
182455
  Зуй В.Д. Біологія. Тестові завдання для 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / В.Д. Зуй. – Київ : Вирій, 1999. – 224c. – ISBN 966-7295-08-7
182456
   Біологія: від молекули до біосфери : матеріали 3 Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р.) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Воробйова Л.І., Авксентьєва О.О. та ін.]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-96957-6-5
182457
   Біологія: завдання та тести (питання) : Посібник- довідник для вищих навчальних закладів. – Київ : Генеза. – (Серія тематичних випусків з науки та освіти)
1. – 1993. – 144 с.
182458
  Мусієнко М.М. Біологія: Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – Київ : Либідь, 1994. – 98 с.
182459
  Макогон І.В. Біолого-популяційні аспекти інтродукції двох видів роду Picea A. Dietr. на південому сході України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Макогон Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
182460
  Пакшин І.П. Біолодгічна наука проти релігії / І.П. Пакшин. – К, 1965. – 48с.
182461
  Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
182462
  Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 18 назв.
182463
   Біомедичні сигнали та їх обробка : Навч. посіб. для студ., за спец. "Фізична та біомедічна електроніка" / В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош. – Київ : ВЕК+, 1997. – 352с. – ISBN 966-7140-06-7
182464
  Курський М.Д. Біомембранологія : навч. посібник / М.Д. Курський, С.М. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1993. – 260 с. – ISBN 5-11-004173-3
182465
  Мішалова К.М. Біометеорологія - наука про вплив клімату на людину // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
182466
  Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Коло, 2007. – 287с. – ISBN 978-966-7996-52-9
182467
  Самойлов Юрій Біометричний паспорт: чи все гаразд? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
182468
  Єжель І. Біометричні властивості Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) Правобережного Полісся України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить огляд історії становлення біометрії та ствердження її значення і використання у прикладній ботаніці. Шляхом експериментальних досліджень з"ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hill., завдяки чому встановлено оптимальні ...
182469
  Горошко М.П. Біометрія : Навчальний посібник / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомлюк; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2004. – 236с. – ISBN 5-7763-1486-0; 966-8343-11-5
182470
  Атраментова Л.О. Біометрія : піідручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-137-2
Ч. 1 : Характеристики розподілів. – 2007. – 176с.
182471
  Атраментова Л.О. Біометрія : піідручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-136-5
Ч. 2 : Порівняння груп і аналіз зв"язку. – 2007. – 176с.
182472
  Голубовська І.О. Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 221-233
182473
  Сиплива Н. Біоморфологічна характеристика дендрофлори ботанічного саду "Поділля" (Вінниця) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку історію створення та териториальну структуру ботанічного саду. Зроблено біоморфологічний аналіз дендрофлори. Вказано кількісне співвідношення життєвих форм дендрофлори, а також зроблено її анліз за величиною росту. The brief history of ...
182474
  Рудік Т.О. Біоморфологічні особливості Iberis Taurica DC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біоморфологічних особливостей lberis taurica DCв умовах ex situ та in situ.
182475
  Мамонтова О.М. Біоморфологічні особливості насіння ірисів та їх схожість в умовах інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Были определены размеры и вес 1000 семян. Изучалось влияние температурных условий на прорастание семян дикорастущих и интродуцированных растений. The seed size and mass parameters were studied for introduced Iris species. The influences of temperature ...
182476
  Порада О.А. Біоморфологічні особливості насіння родини Apiaceae в Полтавській області / О.А. Порада, Т.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведені дані біоморфологічних особливостей насіння родини Аріасеае в умовах Полтавської області, встановлені характерні відмінності плодів за формою, поверхнею, забарвленням, розмірами насіння. Вивчена лабораторна схожість насіння, енергія ...
182477
  Дідух А. Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / А. Дідух, Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 14-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження біоекологічних особливостей роду Utricularia L. з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Розглянуто географічне поширення, біоморфологічні особливості в умовах інтродукції, методи догляду та розмноження. ...
182478
  Кралюк П. Біон Борисфеніт - філософ-авантюрник // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 67-70. – ISBN 978-966-2254-74-7
182479
   Біонегативні техногенні ландшафти Чорного моря. Підводні візуальні спостереження : Науково-технічний журнал / В.Х. Геворк"ян, О.В. Омельчук, С.Б. Ковальов, О.М. Сокур, Д.В. Семенов; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
182480
  Гомонай В. Біонеорганічна хімія : Навчальний посібник / Василь Гомонай, Степан Мільович; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 200с. – ISBN 966-8760-24-7
182481
  Літинецький І.Б. Біоніка / І.Б. Літинецький. – Київ, 1967. – 248с.
182482
  Єневич Б.Ф. Біоніка без гіпербол. / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1971. – 47с.
182483
  Стеценко М.Д. Біоніка і радіотехніка / М.Д. Стеценко. – К., 1974. – 48с.
182484
  Стеценко О.В. Біоорганічна хімія / О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1992. – 327с. – ISBN 5110020264
182485
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 184с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-7-6


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
182486
   Біоорганічна хімія : навчальний посібник для студ виш. навч. закл. / Лендєл В.Г. [ та ін. ] ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-8760-61-7


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
182487
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 181, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-180. – Бібліогр.: с. 181. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-96076-7-6
182488
  Мехед О.Б. Біоорганічна хімія : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищ. навч. закл. / О.Б. Мехед, Б.В. Яковенко, О.П. Третяк. – Чернігів : РВВ ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 206. – ISBN 978-611-507-012-1
182489
  Питель С.М. Біопаливна стратегія країн Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 152-156
182490
  Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 72-77
182491
  Пестушко Валерій Біопаливо // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17
182492
  Кривецька О. Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 156--157


  Комерціалізація традиційних препаратів або Біопіратство — практика патентування транснаціональними корпораціями різних медичних, сільськогосподарських та інших ноу-хау, що є надбанням аборигенних культур.
182493
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 6. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182494
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 2. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182495
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 3/4. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182496
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 5. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182497
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 1. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182498
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 3. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182499
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182500
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 5. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182501
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 4. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182502
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182503
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 6. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182504
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182505
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182506
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 6. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182507
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 5. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182508
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182509
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182510
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182511
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182512
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182513
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182514
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 6. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182515
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 5. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182516
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182517
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182518
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182519
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182520
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182521
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
182522
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 1. – 2000
182523
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 2. – 2000
182524
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 6. – 2000
182525
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 3. – 2000
182526
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 4. – 2000
182527
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 5. – 2000
182528
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 5. – 2001
182529
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 4. – 2001
182530
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 6. – 2001
182531
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 1. – 2001
182532
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 3. – 2001
182533
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 2. – 2001
182534
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 6. – 2002
182535
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 2. – 2002
182536
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 5. – 2002
182537
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 4. – 2002
182538
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 3. – 2002
182539
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 1. – 2002
182540
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 6. – 2003
182541
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 3. – 2003
182542
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 5. – 2003
182543
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 1. – 2003
182544
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 4. – 2003
182545
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 2. – 2003
182546
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 6. – 2004
182547
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 4. – 2004
182548
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 3. – 2004
182549
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 1/2. – 2004
182550
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 5. – 2004
182551
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 2. – 2005
182552
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 5. – 2005
182553
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 6. – 2005
182554
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 3. – 2005
182555
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 1. – 2005
182556
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 4. – 2005
182557
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 6. – 2006
182558
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 5. – 2006
182559
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 4. – 2006
182560
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 3. – 2006
182561
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 2. – 2006
182562
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 1. – 2006
182563
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 3. – 2007
182564
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 4. – 2007
182565
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 5. – 2007
182566
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 6. – 2007
182567
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 2. – 2007
182568
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 1. – 2007
182569
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 2. – 2008
182570
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 4. – 2008
182571
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 6. – 2008
182572
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 5. – 2008
182573
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 1. – 2008
182574
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 3. – 2008
182575
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 4. – 2009
182576
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 3. – 2009
182577
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 1. – 2009
182578
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 6. – 2009
182579
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 2. – 2009
182580
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 5. – 2009
182581
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 5. – 2010
182582
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 4. – 2010
182583
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 6. – 2010
182584
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 2. – 2010
182585
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 3. – 2010
182586
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 1. – 2010
182587
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 4. – 2012
182588
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 5. – 2012
182589
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 2. – 2012
182590
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 1. – 2012
182591
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 6. – 2012
182592
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 3. – 2012
182593
  Тукаленко І.А. Біополітика в контексті теорії поколінь прав людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 81-83
182594
  Чабан О. Біополітика та ризики сучасності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 407-408
182595
  Гудзенко О. Біополярне я в естетиці розстріляного відродження: роздвоєння особистості як модель виходу з онтологічної пастки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 541-547


  У статті осмислено тему деструктивного впливу установок тоталітарного режиму на масову свідомість, результатом якого є розхитування психіки особистості, що сприяє роздвоєнню її свідомості. Біполярне Я постає в творах періоду Розстріляного Відродження ...
182596
  Чуйкова О.В. Біополярність концепції ноосфери В.І. Вернадського: пасіонарність та нооетика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 34-37. – ISSN 2077-1800
182597
  Іванюк Г. Біопродуктивність грунтів = Bioproductivity of soils : навчальний посібник / Галина Іванюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-613-717-6
182598
  Гандзюра В.П. Біопродукційні особливості гідроекосистем різного ступення токсичного забруднення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 201-211.
182599
   Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки / П.І. Демченко, І.М. Трахтенберг, В.Ф. Демченко, К.П. Козлов // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 55-59
182600
  Свєтлова Н.Б. Біорегулятори росту рослин нового покоління та формування адаптивних властивостей пшениці / Н.Б. Свєтлова, М.В. Драга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено ефективність екзогенної регуляції адаптивних властивостей озимої пшениці за рахунок використання нових видів біорегуляторів. На основі вивчення параметрів фізіологічного стану рослин, які дозволяють визначити межі адаптивної мінливості та ...
182601
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал. – Київ : Фенікс, 2009-
Т. 1, № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
182602
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 3/4. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
182603
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ : Фенікс, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 1/2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
182604
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 3/4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
182605
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 1/2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
182606
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 5/6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182607
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 3/4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182608
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
182609
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 5/6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182610
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182611
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182612
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182613
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 5/6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182614
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182615
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 1/2. – 2015. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182616
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 5/6. – 2015. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182617
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 3/4. – 2015. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182618
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 3/4. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182619
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 1/2. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182620
   Біоресурси та віруси : Тези ІІ Міжнародної конференції 7-10 вересня 1998 року Україна.Київ. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 244с. – ISBN 9667459088
182621
  Ткачук О.О. Біоритми розвитку троянд в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-76. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати вивчення біоритмів розвитку троянд у сучасних умовах глобального потепління клімату.
182622
  Зарубенко А. Біоритми, зимостійкість та деякі інші властивості інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського походження / А. Зарубенко, Т. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 107-109. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  На основі багаторічних досліджень візуальних спостережень наведено статистично опрацьовані дані про ритми росту і розвитку, зимостійкість та здатність до збереження біоморф для інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського ...
182623
  Мальцев В.І. Біорізноманіття водно-болотних угідь Бієнкових плавнів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 179-184. – Бібліогр.: 5 назв
182624
  Галушко Р.В. Біорізноманіття деревних екзотів на Південному березі Криму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено видове і формове різноманіття деревних екзотів на Північному березі Криму. Парки ПБК розглядаються як генофонд рідкісних деревних рослин.
182625
  Бонюк З.Г. Біорізноманіття роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На прикладі біорізноманіття поліморфного роду Spiraea L. Описано найбільш декоративні гібриди, форми та культи вари колекції Ботанічного саду ім. акад.. О.В. Фоміна, яких нараховується 57 із 113 найменувань, їх стан та перспективи використання в ...
182626
   Біосенсор аналізу фізиологічних рідин з використанням фулеренових структур / В.Й. Грицай, В.П. Гачок, О.П. Матишевська, О.Д. Горчинський, Є.В. Бузаньова, С.В. Прилуцька // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 393-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано практичні рекомендації для підвищення чутливості біосенсорів, при контролі фізіологічних рідин.
182627
   Біосенсор на основі креатиніндеімінази та рН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові / С.В. Марченко, О.А. Зінченко, Л.С. Поляков, А.М. Герешко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 5. – С. 79-86. – ISSN 1995-5537


  Креатинін - один із найважливіших аналітів у сучасному клінічному аналізі. Визначення цього метаболіту в різних фізіологічних рідинах організму є суттєвим для оцінювання ниркової, м"язової та тиреїдної дисфункції.
182628
   Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 11, № 4. – С. 81-96. – ISSN 1815-7459


  В даній роботі розглянуто традиційні та новітні підходи до створення біосенсорів для кількісного визначення деяких з найпоширеніших вуглеводів. Висвітлено сучасні методи іммобілізації біологічного матеріалу на поверхні твердих носіїв (фізичних ...
182629
  Романовська В.О. Біосинтез білка / В.О. Романовська. – К., 1976. – 32с.
182630
  Матвєєва Н. Біосинтез пребіотика інуліну в рослинах цикорію в культурі in vitro / Н. Матвєєва, Т. Берегова, О. Кваско // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Визначено умови культивування in vitro цикорію Cichorium intybus L., які сприяють впливають, як концентрація збільшенню маси коренів і підвищенню концентрації в них інуліну. Показано, що на ріст кореневої системи цикорію та вміст інуліну впливають, як ...
182631
  Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
182632
  Матлай Л.М. Біостратиграфічне розчленування верхньотитонських і бериаських відкладів Східного Криму за вапняковим нанопланктоном // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
182633
  Соколов І.П. Біостратиграфічне розчленування і міжрегіональна кореляція палеоценових відкладів платформенної України / І.П. Соколов, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  В області розвитку палеоценових відкладів Північної Украни виділяються три страторегіони: Лузанівський, Сумський, Деснянський, які характеризуються показниками статотиповими та опорними розрізами. Стратони, які виділяються, обгрунтовуються та ...
182634
  Дикань Н.І. Біостратиграфічне розчленування неоплейстоценових відкладів України за фауною остракод = The biostratigraphic subdivision of the neopleistocene deposits of Ukraine by ostracodes // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
182635
  Макаренко Д.Є. Біостратиграфічні дослідження в Інституті геологічних наук НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 80-83 : фото. – ISSN 0367-4290
182636
  Киселевич Л. Біостратиграфічні та палеоекологічні характеристики фаціальних утворень альба Наддністрянщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фації морських відкладів середнього та верхнього під"ярусів альбського ярусу крейдової системи Наддністрянщини. Наведено біостратиграфічні характеристики цих утворень та палеоекологічні особливості морських басейнів їх ...
182637
  Шумник А.В. Біостратиграфія верхньо-крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і кримського континентального схилу за нанофосиліями : Upper Cretaceous nannofossil biostratigraphy of the Black Sea north-west shelt and Crimea continental slope // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
182638
  Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.І. Пастернак; Відп. ред. Ладиженський М.Р. – Київ : АН УРСР, 1959. – 99с.
182639
  Венглінський І.В. Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН Української РСР, 1962. – 120с.
182640
  Жабіна Н.М. Біостратиграфія та кореляція відкладів верхньої юри-нижньої крейди тетичної палеопровінції за тинтинідами // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-62 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
182641
  Трофимович Наталія Анатоліївна Біостратиграфія та форамініфери верхніх молас більче-волицької зони передкарпатського прогину : Автореф... кандид. геолог.наук: 04.00.09 / Трофимович Наталія Анатоліївна; НАН України. Ін-тут геологічних наук. – К., 1996. – 22л.
182642
  Логвиненко В.А. Біоструми : оповідання і повісті / В.А. Логвиненко. – Одеса : Маяк, 1970. – 232 с.
182643
  Кравчук А. Біосфера - феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізовано еволюцію уявлень про біосферу, її філософське осмислення та сприйняття, перспективи переходу біосфери в ноосферу. В статье кратко проанализирована еволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
182644
  Кравчук А.А. Біосфера – феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізована еволюція уявлень про біосферу, її філософське осмислення і сприйняття, перспективи переходу біосфери у ноосферу. В статье кратко проанализирована эволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
182645
  Дишловий В.Д. Біосфера і екосистема / В.Д. Дишловий, В.М. Плєхов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 199 с. – (Людина і природа)
182646
  Голубець М.А. Біосфера і охорона навколишнього середовища / М.А. Голубець. – Киев, 1982. – 48 с.
182647
  Пестушко Валерій Біосфері потрібні донори // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20
182648
  Гетьман Володимир Біосферний заповідник "Асканія-Нова" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-35 : Іл.
182649
   Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / [В.С. Гавриленко та ін. ; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". – Вид. 2-ге. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2015. – 237, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
182650
  Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
182651
  Шаріфан З Біотестування проб води з Перської затоки на наявність вірусів водоростей відділу CHLOROPHYTA / З Шаріфан, Ю.А. Зубик, Т.П. Шевченко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 91
182652
  Нікітчук Т.М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
182653
  Левкін А.В. Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Левкін А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
182654
  Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
182655
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : Навч. посібн. / В.Д. Бондаренко. – Львів. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч.1. – 1998. – 260с
182656
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : Навчальний посібник / В.Д. Бондаренко; МОНУ. Український держ. лісотехн. ун-т. – Львів. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч.2. – 2002. – 352с.
182657
  Бугайцов С.Г. Біотехнології в онкології - новий і перспективний напрям в державному управлінні системою надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 67-69. – Бібліогр.: 14 назв
182658
  Таширев Олександр Борисович Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Таширев О.Б.; Нац. ун-тет харч. технол. Мін-ва освіти та науки України. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 27 назв.
182659
  Самаруха І.А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 32 назви
182660
  Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник / В.Г. Герасименко. – К, 1991. – 167с.
182661
  Безусов Анатолій Тимофійович Біотехнологічні основи зберігання кормової рослинної сировини з використанням аміаквмісних сполук : Автореф... д-ра техн.наук: 05.18.03 / Безусов Анатолій Тимофійович; Одеський технологічн. ін-т харчової про-ті. – Одеса, 1993. – 32л.
182662
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в контексті синергетичної методології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.10-15
182663
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в перспективі людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає цілісну картину новітніх біотехнологічних практик та аналізує, які наслідки в бутті людини вони здатні породити. The authors of the article examine integral (complex) picture of the newest biotechnological practices and ...
182664
   Біотехнологічні прийоми оздоровлення посадкового матеріалу лаванди / Т.М. Латушкіна, Л.О. Бугаєнко, О.В. Шевченко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати тестування рослин лаванди на вірусоносійство методом ІФА. У дослідних зразках детектовано вірус некротичної плямистості бальзаміну (INSV, Tospovirus). Показано ефективність методів культури апікальних меристем. термо- і хемотерапії ...
182665
  Никифоренко Л.І. Біотехнологія - основа ресурсозбереження / Л.І. Никифоренко. – К, 1989. – 47с.
182666
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 2, № 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
182667
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182668
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182669
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182670
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182671
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182672
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182673
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182674
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182675
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182676
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 1. – 2013. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182677
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 2. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182678
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 3. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182679
  Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
182680
  Маляр Д.Д. Біотехнологія конверсії рослинної сировини, одержання комплексу пребіотиків і пробіотиків та його використання для перепелів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Маляр Дмитро Дмитрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
182681
  Дичко А.О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 03.00.20 / А.О.Дичко; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
182682
  Злочевський М.В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної імобілізованої глюкоамілози у годівлі молодняку великої рогатої худоби : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.20 / Злочевський М.В.; Мін-во агропром. комплексу України. Білоцерківський держ. аграрн. ун-тет. – Біла Церква, 1999. – 19л.
182683
  Болоховський В.В. Біотехнологія одержання поліферментної кормової добавки Мацераза-БТУ та її використання за відгодівлі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Болоховський Владислав Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20 с. – бібліогр.: 16 назв
182684
  Вічко О.І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Вічко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
182685
  Антоненко Л.О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
182686
  Собчук Лілія Олексіївна Біотехнологія очищення стічних вод виробництва синтетичних жирних кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 11.00.11 / Собчук Лілія Олексіївна; КПІ. – К., 1994. – 16л.
182687
  Єрохін В.А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
182688
  Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
182689
   Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль, М.О. Баранець, Т.В. Сіренко, О.В. Красноштан // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 41-52. – ISSN 1815-2066
182690
   Біотехнологія ризосфери овочевих рослин = Biotechnology of vegetable plants phizosphere / В.П. Патика [та ін.] ; за ред. акад. НААН України В.П. Патики ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : Едельвейс і К, 2015. – 264, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-233. – ISBN 978-617-7237-04-3
182691
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин : Навч. посіб. для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 114 с. – ISBN 966-594-662-5
182692
   Біотехнологія рослин = Plant biotechnology : навч. посібник / Т.М. Сатарова, О.Є. Абраімова, А.І. Вінніков, А.В. Черенков ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. установа "Ін-т зерн. культур" [та ін.]. – Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 128-132. – Бібліогр.: с. 133-136 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97549-0-5
182693
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин [Електронний ресурс] : Посібник для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта. – Київ : КНУТШ, 2004. – 112 с. : табл.
182694
  Таран М. Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов"я) / М. Таран, Н. Юрченко, С. Шнюков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 95-103. – ISSN 2078-6220


  Проаналізовано склад, температуру кристалізації та поляризовані оптичні спектри біо-титу із кристалічних порід рами Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому За-хідного Приазов"я. У мінералі виявлено два типи оптичних спектрів. Перший - тільки ...
182695
  Кривдік С.Г. Біотити гранітів кіровоградського і новоукраїнського комплексів (центральна частина Українського щита) / С.Г. Кривдік, Н.М. Коновал // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
182696
  Назарко І.С. Біотичне виховання учнів як педагогічна проблема // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30
182697
  Зюман Б.В. Біотичний контроль хімічного складу поверхневих вод / Б.В. Зюман, А.В. Пасенко, О.Є. Алфімов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 178-184. – Бібліогр.: 5 назв
182698
   Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
182699
  Панченко Д.І. Біотрон: лікування без ліків. / Д.І. Панченко. – К., 1971. – 48с.
182700
  Огієнко О.С. Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 3 (41). – С. 82-90. – ISSN 1999-7566
182701
  Рева О.Д. Біофізика - нова галузь науки / О.Д. Рева. – Київ, 1962. – 39с.
182702
   Біофізика : практикум: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 190 с.
182703
   Біофізика : Підручник для студ. біолог., медич. та фіз. фак-тів вищих навч. закладів. – Київ : Обереги, 2001. – 544с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-021-8
182704
  Азнакаєв Е.Г. Біофізика : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-598-250-8
182705
   Біофізика : підручник для студентів біологічних спецільностей вузів / П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошніченко, М.Ф. Шуба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-439-064-1
182706
   Біофізика мембран : навчально-методичні розробки / КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – Київ : Вид-во Ін-ту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 86 с. – Бібліогр.: с. 80-81
182707
  Бура М.В. Біофізика сенсорних систем : навч. посібник / М.В. Бура, Д.І. Санагурський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 191, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Слов. термінів: с. 170-182. - Покажч.: с. 183-189. – Бібліогр.: с. 190-191. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0144-2
182708
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Мін-во охорони здоров"я України; В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк. – Київ : Професіонал, 2006. – 200с. – ISBN 966-370-003-3
182709
  Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач : Навчальний посібник для студ.біолог.мед.та фіз.фак-тів вищ.навч.закл. / В.Л. Зима. – Київ : Вища школа, 2001. – 124с. – ISBN 966-642-050-3
182710
   Біофізика. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Авт. В.Л.Зима, М.С.Мірошниченко, Т.Л.Давидовська, В.В.Ганчурін, Ю.І.Прилуцький. – Київ : Київський університет, 2003. – 139 с. – ISBN 966-594-358-8
182711
   Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики / Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В. Цимбалюк; Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В.Цимбалюк; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 139с. – ISBN 966-306-057-5
182712
   Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П. Яворська, Д.Д. Луцевич, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, А.Б. Зіменковський, Т.Г. Калинюк; А. С. Мороз, Л. П. Яворська, Д. Д. Луцевич, В. В. Огурцов, В. Й. Роговик, А. Б. Зіменковський, Т. Г. Калинюк; за ред. А.С. Мороза. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 600 с. : іл. – ISBN 978-966-382-024-8
182713
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 1. – 1998
182714
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 2. – 1998
182715
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
Вип. 17 (1). – 2006
182716
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 18. – 2007
182717
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип.19 (2). – 2007
182718
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 20 (1). – 2008
182719
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 22 (1). – 2009
182720
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 23 (2). – 2009
182721
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 24 (1). – 2010
182722
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 25 (2). – 2010
182723
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 26 (1). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182724
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 27 (2). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182725
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 28 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182726
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 29 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182727
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 30 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182728
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 31 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182729
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 32 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182730
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 33 (1). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182731
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 34 (2). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
182732
  Каспіржний А.В. Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспіржний Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
182733
  Кадурін О.К. Біофізичні властивості компактної кісткової тканини / О.К. Кадурін, О.Є. Вирва, Ф.С. Леонтьєва ; за ред. М.О. Коржа. – Харків : Прапор, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8690-63-1
182734
  Чуян О.М. Біофізичні параметри біологічно активних точок здорових людей та їх зміни під впливом ЕМВ НВЧ / О.М. Чуян, Н.А. Темур"янц, О.Б. Московчук // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 73-81. – ISSN 1023-2427
182735
  Богуцька К.І. Біофізичні та екологічні аспекти викладання курсу "радіаційна біофізика" / К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 517-518


  Дисципліна спеціалізації "Радіаційна біофізика" викладається для магістрів 1-року навчання кафедри біофізики ННЦ "Інститут біології та мдицини" КНУ імені Тараса Шевченка. Підготовка студентів-біофізиків в галузі радіаційної біофізики є необхідною ...
182736
  Костючков С.К. Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовах. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800
182737
  Степура Л.Г. Біофлотаційне збагечення руд, до складу яких входить золото. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.18 / Степура Л.Г.; НАН Укр.Ін-т біоколоїдної хіміі. – К, 1995. – 24л.
182738
  Палладін О.В. Біохемія : Підручник для студентів і лікарів / О.В. Палладін. – 5-е вид., виправл. і доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1938. – 483с.
182739
  Войцехівський В.І. Біохімічна та технологічна оцінка сортових яблучних соків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано результати аналізу деяких перспективних та поширених сортів яблуні на придатність виробництва з них сортових яблучних соків. The authors present the results of the analysis on the suitability of some perspective and widespread apple cultivars ...
182740
  Усатюк Петро Володимирович Біохімічна характеристика плазматичної мембрани та особливості регуляції епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби в онтогенезі та при порушенні функції : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.04 / Усатюк Петро Володимирович; Національна АН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1994. – 43л.
182741
  Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468с. – ISBN 5-8326-0154-8
182742
  Цудзевич Б.О. Біохімічні аспекти метаболізму ксенобіотиків в організмі / Б.О. Цудзевич, І.В. Калінін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-86. – ISSN 2077-4893
182743
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
182744
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 283 л. – Бібліогр.: л. 227-283
182745
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів C60 та С60- композитів у клітинах різних типів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 125л. – Бібліогр.: л.102-125
182746
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
182747
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
182748
   Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном / Н. Чорненька, Я. Раєцька, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеняу статевонезрілих щурів спостерігалися порушення різних систем метаболізму, введення меланіну сприяло нормалізації біохімічних показників. Було показано, що за умовопіку стравоходу відбувалось ...
182749
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Дис....канд.біолог.наук.:03.00.04 / Гарбарчук Ольга Іванівна; Мін-во охорони зроров"я України.Український науково-практ.центр. – Київ, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.:115-130
182750
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.04 / Гарбарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
182751
   Біохімічні механізми апоптозу : навч. посібник для студ. медичних та біологіч. спеціальностей вищих навч. закладів / Остапченко Л.І. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 312 с. – ISBN 978-966-439-302-4
182752
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кварцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Автореф. дис. ...канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
182753
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 119 л. – Бібліогр.: л. 100-119
182754
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Бібліогр.: л. 146-174
182755
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
182756
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
182757
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 312 л. – Бібліогр.: л. 260-312
182758
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л.108 - 135
182759
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
182760
  Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
182761
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 323 л. – Бібліогр.: л. 266-323
182762
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
182763
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 164 л. – Бібліогр.: л. 131-164
182764
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
182765
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 169 л. – Бібліогр.: л. 143-169
182766
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
182767
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер R" : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 165 л. – Бібліогр.: л. 132-165
182768
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
182769
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов екмпериментального цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 148 л. – Бібліогр.: л. 121-148
182770
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
182771
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
182772
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 315 л. – Бібліогр.: л. 273-315
182773
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
182774
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
182775
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
182776
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 345 л. – Бібліогр.: л. 285-345
182777
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 384 л. – Бібліогр.: л. 299-354
182778
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
182779
  Сумбаєв В.В. Біохімічні механізми цитотоксичної та / Сумбаєв В.В. – Одеса, 2003. – 304 л.
182780
  Сумбаєв Вадим В"ячеславович Біохімічні механізми цитотоксичної та проміногенної дії активних форм кисню та оксиду азоту : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04. / Сумбаєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв.
182781
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Рибальченко Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
182782
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.04 / Рибальченко Тарас Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 159 л. – Бібліогр.: л.136-159
182783
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних/ Conife rae/ : 03.00.04:Дис...канд. біолог. наук. / Берзеніна О.В.; Міністерство освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 133л. – Bibliogr.: С.122-133
182784
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поврехневих ліпідів листя хойних. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.04 / Берзеніна О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 18л.
182785
   Біохімічні показники сироватки крові риб Антарктики / В. Войціцький, С. Хижняк, О. Маніло, А. Павлович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-67. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Результати дослідження біохімічних показників крові різних видів антарктичних риб (N. coriiceps, Т. eemacchii, P. charcoti ma C. aceratus) свідчать про відмінності у протіканні метаболічних процесів, які пов"язані з особливостями пристосування до ...
182786
  Ляшенко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ляшенко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
182787
  Лященко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Дис...канд.біологічних наук:03.00.04 / Лященко Людмила Олександрівна; АМНУ.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2001. – 129л. – Бібліогр.:л.103-129
182788
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 155 л. – Бібліогр.: л.123-155
182789
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
182790
  Полякова Л. Біохімічні фенотипи дерев дуба звичайного 70-80-річних насаджень в залежності від стійкості до борошнистої роси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються матеріали популяційного аналізу насаджень дуба звичайного з використанням біохімічних методів визначення вмісту вторинних метаболітів. Обговорюється пристосування насаджень дуба до середовища під тиском стабілізуючого відбору. Population ...
182791
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 135-160
182792
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
182793
  Палладін О.В. Біохімія : підручник для ст. / О.В. Палладін. – 6-е вид., пер. і доп. – Київ : Держмедвидав УРСР, 1949. – 452 с.
182794
  Фердман Д.Л. Біохімія / Д.Л. Фердман. – К, 1961. – 504с.
182795
  Кучеренко М.Є. Біохімія : Збірник задач і вправ; Навч. посібник / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бабенюк. – Київ : Либідь, 1995. – 136с. – ISBN 5-325-00503-0
182796
   Біохімія : тестовий контроль знань : навч. посіб. для студ. біол. спец. вузів / Авт.: М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 344 с. – ISBN 5-325-00659-2
182797
   Біохімія : Підручник / За ред. Кучеренко М.Є. – Київ : Либідь, 1995. – 464 с.
182798
   Біохімія : Підручник для вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, О.М. Васильев, О.М. та ін. Виноградов; КНУТШ; Біологічний фак-тет. – Київ : Київський університет, 2002. – 480с. – ISBN 966-594-334-0
182799
  Лисиця А.В. Біохімія : практикум : навч. посібник для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 978-966-680-444-3
182800
   Біохімія : підручник для студ. ВНЗ / [Л.І. Остапченко,Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін. ; за ред. Л.І. Остапченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 796, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 789. – ISBN 978-966-439-485-4
182801
  Боєчко Ф.Ф. Біохімія для вчителя : посібник для вчителів / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 264 с.
182802
  Марченко М.М. Біохімія інформаційних макромолекул : Навч. посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – ISBN 966-568-565-1
182803
  Рашба О.Я. Біохімія нервової системи / О.Я. Рашба. – Київ, 1952. – 72с.
182804
  Кучеренко М.Є. Біохімія нуклеїнових кислот : Навчальний посібник / М.Є. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1976. – 326с. : табл., ил.
182805
  Сопін Є.Ф. Біохімія патогенних мікробів та фактори захисту / Є.Ф. Сопін. – К., 1954. – 151с.
182806
  Свиденко Л.В. Біохімія полину лимонного у зв"язку з інтродукцією в степову зону півдня України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Полин лимонний та його гібриди рекомендовано для вирощування в степовій зоні півдня України (Херсонська область).
182807
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посіб. для студ. біол. та мед. спец. вищ. навч. закл. / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Колорит, 2007. – 188, [4] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Алф. покажч.: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-188. – (Серія "Університетська книга"). – ISBN 978-966-8536-46-5
182808
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посібник для студентів біолог. та медичних спец. вищих навч. закладів / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Основа, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-495-042-5
182809
   Біохімія сільськогосподарських тварин. – Київ, 1953. – 60с.
182810
  Фердман Д.Л. Біохімія та її досягнення / Д.Л. Фердман. – К, 1963. – 48с.
182811
  Кононський О.І. Біохімія тварин : Підручник для підготовки фахівців в аграрних вищ. навч. закл. / О.І. Кононський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2006. – 454с. – ISBN 966-642-302-2
182812
  Остапченко Л.І. Біохімія у схемах і таблицях : Навчальний посібник для студ. біологіч. спеціальностей / Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 128 с. – ISBN 966-594-554-8
182813
   Біохімія. Практикум : практикум. – Київ : Либідь, 1995. – 152 с. – ISBN 5-325-00502-2
182814
   Біохімія: : пpогpамований контpоль iз застосуванням ЕОМ : навч. пос. – Київ : Либідь, 1993. – 240с. – ISBN 5-325-00141-8


  Пpогpами, запpопонованi в навчальному посiбнику, допоможуть студентам самостiйно пеpевipити свої знання, внести своєчаснi коpективи у самопiдготовку. Автоpами викоpистана пpогpама контpолю знань, що виключає запом"ятовування кодiв пpавильних вiдповiдей.
182815
   Біохімія: ділові ігри та ситуаційні задачі : навч. посібник. – Київ : Либідь, 1994. – 208с. – ISBN 5-325-00504-9
182816
   Біохімія: еволюцiйна i поpiвняльна : Навч. посіб. / М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, З.Й. Фабрі, І.М. Туряниця, С.М. Гайовий, Т.О. Задорожна, Л.М. Ростока. – Київ : Либiдь, 1997. – 400с. – ISBN 5-325-00000-0
182817
  Гарбарець Б.О. Біохімія: Збірник задач і вправ : навчальний посібник для студ. мед. вузів / Б.О. Гарбарець, І.Ф. Мещишен, В.К. Кухта. – Київ : Вища школа, 1993. – 170 с. – ISBN 5-11-004025-7
182818
  Бабенюк Ю.Д. Біохімія: терміни і номенклатура ферментів : [Навчальний посібник] / Ю.Д. Бабенюк, Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 356с. – ISBN 966-594-632-3
182819
  Ситник К. Біоцентризм і глобалізм / К. Ситник, В. Чопик // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.8-12. – ISSN 0372-6436
182820
  Миколюк О. Біполярна картина світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 березня (№ 52). – С. 9


  Якою бачать війну на Донбасі, свою батьківщину та дев"ять інших країн українські та російські студенти.
182821
  Храбан І.А. Біполярна система міжнародної безпеки часів "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 173-177. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу біполярної системи міжнародної безпеки, що існувала за часів "холодної війни". У ній розглядаються причини та процес створення й завершення існування цієї системи, а також окреслено основні інституції та механізми ...
182822
  Літошенко Ю.В. Біполярність України - фактор соборності українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 100-105. – ISSN 2077-1800
182823
  Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Київ : Алерта, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-8533-77-8
182824
  Хромов О.П. Біржі як об"єкт наукових досліджень М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 263-267. – ISSN 0320-4421


  Крізь призму листування вчених у статті подається авторська інтерпретація ставлення М.І. Туган-Барановського до математичного напряму в політичній економії.
182825
   Біржова діяльність : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 264с. – ISBN 966-541-041-5
182826
  Раровська В.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. . навч. закл. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; МОН України ; Краматорський екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-364-859-0
182827
  Пепа Т.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-96938-7-7
182828
  Бірюк С.О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 44-47. – ISSN 2306-6806
182829
  Сохацька О.М. Біржова справа : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Сохацька. – 2-е вид., переробл. та доп. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 632с. – ISBN 966-7952-15-0
182830
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Людмила Вікторівна Гарарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
182831
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- історія України / Гарарук Л.В.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 175с. – Бібліогр.: 147-175 л.
182832
  Бобкова А.Г. Біржове право : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. нац. ун-т; А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – ISBN 966-364-095-2
182833
  Соловйов А.В. Біржове право : [комплект] : навчальний посібник / А.В. Соловйов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 300 с., [c.301-628 на електрон.опт.диску (CD-ROM)]. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-418-119-5
182834
  Котирло О.О. Біржове право : навч. посібник / О.О. Котирло ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-617-673-005-7
182835
   Біржове право : навч. посібник / [Ю.М. Жорнокуй та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Предм. покажч.: 200-201. – Бібліогр. : с. 191-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-27-6
182836
  Улько Є.М. Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 13-22. – ISSN 2306-6792
182837
  Солодкий М.О. Біржовий ринок : Навч. посібник / М.О. Солодкий. – Київ : Джерела, 2001. – 336с. – ISBN 966-7831-10-8
182838
  Примостка Л.О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л.О. Примостка, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 49-65. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
182839
  Беренштейн Б.Л. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 145. – С. 396-405
182840
  Куриленко О. Біржові договори як вид договорів куплі-продажі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-80.
182841
  Канзафарова І.С. Біржові договори як різновид купівлі-продажу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
182842
  Чесноков В.Л. Біржові операції : навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Л. Чесноков; під ред. М.А. Коваленка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.336 Чесн. – ISBN 978-966-364-605-3
182843
  Дудорова К. Біржові операції як різновиди алеаторних договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.7-10. – Бібліогр.: 8 н.
182844
   Бірібі-чарівник. – Київ, 1960. – 91 с.
182845
  Мачихін Ф.М. Бірма (економіко-географ. характеристика) / Ф.М. Мачихін. – Київ, 1956. – 21с.
182846
  Климко Г.н. Бірма наших днів / Г.н. Климко. – К., 1961. – 75с.
182847
  Альбертон М Біро-Біджан / М Альбертон. – Х, 1930. – 179с.
182848
  Тургенєв І.С. Бірюк : Оповідання ; Переклад з російської мови / Іван Тургенев. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 23 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3 ; № 29)
182849
  Шевчук Валерій Біс плоті : Історичні повісті / Шевчук Валерій. – Київ : Твім інтер, 1999. – 360с. – 8утШевчШифр дубл. – ISBN 966-7430-01-4
182850
  Петрарко Петро Бісектриса "п"ятого кута" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5212
182851
  Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 452-468. – ISSN 1028-5091
182852
  Еверс Г.Г. Біснуваті / Г.Г. Еверс, 1927. – 185с.
182853
  Тарасенко В. Бісоціальний характер українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 135-154. – ISBN 978-966-02-7294-1
182854
  Попович В. Бітники // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 7/9. – С. 142-147. – ISSN 0130-321Х
182855
  Боднарчук Ю.В. Бітрикутні поліноміальні автоморфізми афінних просторів Аn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних автоморфізмів афінного простору породжується афінною групою і одним довільним бітрикутним перетворенням.
182856
  Міськів Ю.О. Біферменантивна система на основі каталази і глюкозооксидази для фотометричного визначення глюкози / Ю.О. Міськів, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 229
182857
  Парасюк І.О. Біфукація коливних режимів у швидко-повільній системі внаслідок втрати стійкості многовиду повільних рухів / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7021-27-7
182858
  Анісмов І.О. Біфуркації в генераторі шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича / І.О. Анісмов, Т.В. Сіверський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  На основі числового та аналітичного розв"язання системи рівнянь, що описують генератор шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича, досліджено біфуркації між характерними режимами роботи схеми. В деяких випадках одержано аналітичні вирази для меж областей ...
182859
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
182860
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено цивілізаційні аспекти і наслідки перемін планетарного масштабу, пов"язані із зміною світових лідерів. В ув"язці з цими "тектонічними" зрушеннями позначено тенденції, що свідчать про ренесанс, насамперед азіатських цінностей, і про згортанняу ...
182861
  Решетило В. Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
182862
  Андрійчук В.Г. Біфуркаційність розвитку світової економіки та візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 5-9
182863
  Кубічка А.А. Біфуркація коізотропних торів при порушенні абелевої симетрії гамільтонових систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 134-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується питання існування гладкої в сенсі Вітні сім"ї коізотропних інваріантних торів Гамільтонових систем з абелевими симетріями при малому збуренні функції Гамільтона.
182864
  Андрійчук В.Г. Біфуркація реструктуризації світового господарства й візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-17. – ISSN 1729-7036
182865
  Цехмістер Я.В. Біфуркація Хопфа і Т"юрінга у флуктуаційних моделях процесів самоорганізації : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.14 / Цехмістер Я. В.; КУ. – К., 1994. – 16л.
182866
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сіданіч Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр.: л. 209 - 222
182867
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Сіданіч М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
182868
  Янченко Т.В. Біхевіоризм Дж. Уотсона як підгрунтя розвитку педологіїї // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 64-72. – ISSN 2304-06294
182869
  Ватаманюк О.З. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-51. – ISSN 1811-3141
182870
  Лебедкін С. Біягенетычны закон і тэорыя рэкапітуляцый / С. Лебедкін. – Менск, 1936. – 388 с.
182871
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Дис. ... канд. хім. наук : Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 153 л. – Додатки: л. 148-153. – Бібліогр.: л. 131-147
182872
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d - металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
182873
  Бедерак Д.Я. Біядерні комплекси міді(II) з основами Шиффа з гнучкими дисульфідними містками / Д.Я. Бедерак, Ю.А. Русанова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9
182874
  Петров С. БКП в борьбе против монархо-фашизма 1941-44 гг. / С. Петров. – М., 1973. – 303с.
182875
   БКП. Съезд 12-й. – София, 1981. – 125с.
182876
  Богданович О. Блаватская и Одесса : Одесские годы Елены Петровны Блаватской и членов ее семьи / О. Богданович. – Одесса : Путь познания, 1998. – 200с. – ISBN 966-555-046-2
182877
  Тайлер Э. Блага земные / Э. Тайлер. – Москва, 1980. – 191 с.
182878
  Богачов А. Блага цивілізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0235-7941
182879
   Благая весть. – М., 1990. – 363с.
182880
  Магомедов Б Благая весть : кн. стихов / Б Магомедов. – Ярославль, 1991. – 255 с.
182881
  Любарский Д.С. Благая весть / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1993. – 93с.
182882
  Лиханов А.А. Благие намерения. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 112с.
182883
  Лиханов А.А. Благие намерения: Повести. / А.А. Лиханов. – М., 1981. – 560с.
182884
  Селиванов Ф.А. Благо / Ф.А. Селиванов. – Томск, 1967. – 66с.
182885
  Бойченко М.І. Благо / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 36-37. – ISBN 966-642-073-2
182886
  Попов Е.А. Благо и социальное благополучие в социокультурном измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 28-32. – ISSN 1812-8696
182887
  Демин Ю.В. Благо народа - высшая цель КПСС / Ю.В. Демин, З.Д. Фастова. – М, 1967. – 76с.
182888
  Куценко В.И. Благо народа - высшая цель социализма / В.И. Куценко. – К., 1981. – 172с.
182889
  Труфанов И.П. Благо народа. Как оно создается? / И.П. Труфанов. – Л., 1976. – 96с.
182890
   Благоатный огонь над гробом Господним. – М., 1991. – 40с.
182891
   Благов Євген Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 26. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
182892
  Глубоковский Н. Благовестие св. Апостола Павла / Н. Глубоковский, 1905
182893
  Обухова С. Благовещение // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-25. – ISSN 1818-2968
182894
  Маркина Н. Благовещенский собор / Н. Маркина. – Москва, 1970. – 13 с.
182895
   Благовещенску 100 лет. – Благовещенск, 1958. – 56с.
182896
  Нікольський Є. Благовірний князь Костянтин Острозький - покровитель і просвітитель українського народу // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 105-109. – ISSN 2306-028X
182897
  Бурлаков С. Благовісний поклик висоти // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
182898
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 21, Кн.1/4. – 1985
182899
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 22, Кн.1/4. – 1986
182900
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 1, Кн.1, 2/3. – 1965
182901
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 2, Кн.1, 2/4. – 1966
182902
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 3, Кн.1/2, 3/4. – 1967
182903
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 4, Кн.1/4. – 1968
182904
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 5, Кн.1/4. – 1969
182905
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 6, Кн.1/4. – 1970
182906
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 7, Кн.1/4. – 1971
182907
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 8, Кн.1/4. – 1972
182908
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 9, Кн.1/4. – 1973
182909
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 10, Кн.1/4. – 1974
182910
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2012 рік. – 2013
182911
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2013 рік. – 2014
182912
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 966-7094-42-1
№ 5. – 2005
182913
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-0-9
№ 6. – 2006
182914
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-3-0
№ 7. – 2007
182915
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-6-1
№ 8. – 2008
182916
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 1. – 2001
182917
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 2. – 2002
182918
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 3. – 2003
182919
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 4. – 2004
182920
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 11, Кн.1/4. – 1975
182921
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 12, Кн.1/4. – 1976
182922
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 13/15, Кн.1/4. – 1977
182923
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 16/20, Кн.1/4. – 1980
182924
  Цвид А.П. Благовіст крізь відмацький регіт / А.П. Цвид. – Київ, 1992. – 131 с.
182925
  Грабар С. Благовістування // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 109-134.


  Творчий портрет Володимира Слєпченка
182926
  Зінченко А.Л. Благовістя національного духу : Українська церква на Поділлі в першій третині 20 ст. / А.Л. Зінченко. – Київ : Освіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-330-02887-6
182927
  Яковина О. Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка "Марія" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 39-46. – ISSN 0236-1477
182928
  Клименко Н. Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 135-141. – ISSN 2222-5250


  Тогочасний міський голова Г. Ейсман особисто пожертував під забудову свою садибу на колишній Жандармській вулиці. У церкві бував М. Грушевський. Про це свідчать його записи у щоденнику. І. Шишманов - відомий болгарський вчений-історик, який був ...
182929
  Литтелл Джонатан Благоволительницы : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 140-192. – ISSN 1130-6545
182930
  ЛЬвов Благовщенский А.В. Биохимия растений / ЛЬвов, 1934. – 459с.
182931
  Винокуров Е.М. Благоговение / Е.М. Винокуров. – Москва, 1981. – 127с.
182932
  Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер; Общ. ред. А.А.Гусейнова и М.Г.Селезнева. – Москва : Прогресс, 1992. – 576с. – ISBN 5-01-002083-1
182933
  Колодиева С. Благоговение перед Жизнью : поэзия Сергея Лучникова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 162-165


  О самобытном поэте-космисте и философе с Алтая Сергее Анатольевиче Лучникове.
182934
  Сафонік Л. Благоговіння перед життям А.Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 49-54. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
182935
   Благоданость. Послание великому русскому народу от узбекского народа. – Ташкент, 1963. – 60с.
182936
  Решетников Л.В. Благодарение : книга стихов / Леонид Решетников. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 223 с. : портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
182937
  Демидов В.И. Благодарение / В.И. Демидов. – М, 1984. – 80с.
182938
  Сорокин В.В. Благодарение / В.В. Сорокин. – Москва : Современник, 1986. – 302 с.
182939
  Решетников Л.В. Благодарение. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 191с.
182940
  Коновалов Г.И. Благодарение. Предел / Г.И. Коновалов. – М., 1986. – 556с.
182941
  Снегова И.А. Благодаренье / И.А. Снегова. – М., 1979. – 191с.
182942
  Зеленский В.И. Благодарит земля / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1974. – 95с.
182943
   Благодарная память. – М., 1984. – 543с.
182944
   Благодарная Украина - Благородной Кубе = De la agradecida Ucrania a la noble Cuba : материалы Международной научно-практической конференции, 03-04 ноября 2010 / М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т", Фак. социологии и права ; Посольство Респ. Куба в Украине ; Ассоц. дружбы "Украина-Куба" ; [отв. ред. Новиков Б.В.]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – 287, [1] с. : табл. – Текст на укр. и рус. языках. – ISBN 978-966-622-386-2
182945
  Дубинянская Я. Благодарно принимать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Эльдар Рязанов.
182946
  Флоря В. Благодарное слово учителю // Revista Nationala de Drept / Universitatea de Stat din Moldova [etc.]. – Chisinau, 2014. – Nr. 10 (168). – С. 30-33. – ISSN 1811-0770


  Памяти члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Пионтковского Андрея Андреевича.
182947
  Еремин Д.И. Благодарность / Д.И. Еремин. – М., 1975. – 136с.
182948
  Шульгин. И. Благодарность / И. Шульгин. – Свердловск, 1975. – 95с.
182949
  Шамсаев М.Д. Благодарность / М.Д. Шамсаев. – Грозный, 1977. – 31с.
182950
  Ткаченко В.Д. Благодарность земле / В.Д. Ткаченко. – Москва, 1968. – 72 с.
182951
  Лацис В.Т. Благодарность Тениса Урги : новела / В.Т. Лацис. – Москва, 1953. – 48 с.
182952
  Коржиков В.Т. Благодарность. / В.Т. Коржиков. – М., 1965. – 122с.
182953
   Благодарные народы-воинам-освободителям. – М., 1965. – 149с.
182954
  Лысцов И.В. Благодарствую, жизнь! / И.В. Лысцов. – М., 1966. – 119с.
182955
  Макаров В.А. Благодарю / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1975. – 64с.
182956
  Самбуев М. Благодарю : стихи и поэмы / М. Самбуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 77 с.
182957
  Кулиев К. Благодарю за солнце : стихи разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 159 с.
182958
  Карпунин Г.Ф. Благодарю за эту встречу / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1966. – 48с.
182959
  Лавров И.М. Благодарю судьбу / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1972. – 336с.
182960
  Азовская Т.Н. Благодарю судьбу / Т.Н. Азовская. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
182961
  Ушаков М.Т. Благодарю судьбу: стихи. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1980. – 86с.
182962
  Васковская Е.П. Благодарю тебя, судьба / Е.П. Васковская. – Львов, 1984. – 70с.
182963
  Киселев И.М. Благодарю, Зесля, благодарю... / И.М. Киселев. – Кемерово, 1983. – 207с.
182964
  Мамонтов К.Я. Благодарю, тебя, Отчизна! / К.Я. Мамонтов. – Воронеж, 1977. – 79с.
182965
  Нурмухамедов Т. Благодатная земля : стихи / Т. Нурмухамедов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
182966
  Юсуф Баласагунский Благодатное знание / Юсуф Баласагунский. – Москва : Наука, 1983. – 558 с.
182967
  Баласагуни Ю. Благодатное знание / Ю. Баласагуни. – Л, 1990. – 555с.
182968
  Атаджанов А. Благодатный дождь : стихотворения и поэмы / А. Атаджанов; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1986. – 366 с.
182969
  Данилова Д. Благодать воз благодать. Алексей Ушаков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
182970
  Полякова О. Благодійна вистава в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  В ІМВ відбулася прем"єра англомовної п"єси О. Уайльда "Ідеальний чоловік", поставлена під керівництвом зав. кафедри іноземних мов Валентини Вікторівни Дайнеко. Усі зібрані кошти передані на благодійність.
182971
  Савченко О.І. Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912 - 1917 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 138-151. – ISBN 978-966-383-522-8
182972
  Гайдай О.М. Благодійна діяльність жінок династії Харитоненків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 11 (236). – С. 33-38. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
182973
  Баранова Н.В. Благодійна діяльність Київського митрополита Платона Городецького в царині допомоги доброчинним товариствам та установам // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 11-17. – ISSN 1728-3671
182974
  Жукова С. Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 50-55. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
182975
  Коцур В. Благодійна діяльність у житті кошового отамана П.Калнишевського: українська історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 62-65
182976
  Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 1728-3671
182977
  Ткаченко О. Благодійна допомога у вигляді робіт і послуг: документальне оформлення та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 32-35
182978
   Благодійний аукціон // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті в рамках благодійної акції "Україна - єдина країна" пройшла виставка художніх робіт аспірантки кафедри "Економічна теорія, макро- і мікроекономіка" Олени Плешакової. 1 жовтня на факультеті відбулася творча зустріч із ...
182979
  Шайхалієва Ю. Благодійний бал // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно Всеукраїнський благодійний фонд "Майбутня країна" та студентський парламент нашого університету провели благодійний "Бал націй".
182980
  Бегаль І. Благодійний бал "Молодь проти СНІДу" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Організатори балу - студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Організатори кажуть, що на благодійні пожертви будуть придбані медикаменти та речі першої необхідності, які передадуть Інфекційному відділенню ...
182981
   Благодійний концерт театру тіней в ІМВ / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Відбувся благодійний концерт за участю театру тіней Fireflies студентів ІМВ, кошти від якого передбачені на медикаменти для онкохворих дітей лікарні "Охмадит".
182982
  Кудрявцев Лев Благодійники України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 32-33
182983
  Тронько Т. Благодійництво в освіті Полтавщини (друга половина XIX ст.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 139-147


  Визначаються головні напрями благодійної діяльності в галузі освіти Полтавщини у другій половині ХІХ стоілття. Розглядаються заходи доброчинців по створенню нових навчальних закладів та фінансуванню існуючих. Розкриваються способи допомоги вихованцям у ...
182984
  Романюк Н.Й. Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 190-200
182985
  Сильницький Ю. Благодійництво у правовому та податковому аспектах // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С. 17-20


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
182986
  Чепурнов В.О. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В.О. Чепурнов, В.І. Ярема ; М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-138. – ISBN 978-966-2921-41-0
182987
  Кузьміна І.В. Благодійництво як спосіб життя барона Федора Штейнгеля // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 200-213
182988
  Ільченко О. Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна - подвижниця жіночої освіти на Полтавщині // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 54-58. – ISSN 0131-6788
182989
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 79-81. – ISSN 2076-1554
182990
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 53-58. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
182991
  Гузунова М. Благодійницька діяльність релігійних братств Полтавщини кін. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами Полтавських Єпархіальних Відомостей) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 8-9
182992
  Ступак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (др. пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : Хрещатик, 1998. – 208с. – (Історія благодійності ; 1). – ISBN 5770702958
182993
  Посохов С.І. Благодійність в історії Харківського університету // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 304-306. – ISBN 966-02-0598-8
182994
  Корнієнко В.М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX століть) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Віра Миколаївна ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
182995
  Гулевська-Черниш Благодійність в Україні: післясмак 2016-го // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 12


  "2016 рік завершився — канув у минуле. Але залишився післясмак: кисло-солодкий, з легкою гірчинкою й манливими запахами. З цифрами і фактами. Що виніс із нього благодійний сектор, і куди рухатиметься далі? Цифри і факти свідчать... У грудні ...
182996
  Ткачук І.Я. Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 108-112


  У статті розглянуто тенденції фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України такими групами благодійників, як громадяни, вітчизняні підприємства та організації, а також нерезиденти у період 2006—2013 рр. Виявлено економічні та ...
182997
  Величко О.А. Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект / О.А. Величко, О.О. Олійник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-111. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
182998
  Дейч М.Є. Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 137-143
182999
  Литвин І.В. Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 104-112. – (0). – ISSN 2078-9165
183000
  Опілат Д.М. Благодійність як чинник розвитку суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 160-166. – ISSN 2072-1692
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,