Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
182001
   "Арабески" Истории : [сборник / Фонд "Мир Гумилева" ; сост., ред. А.И. Куркчи]. – Москва : [б. и.]
[Кн. 1 : Русский взгляд]. – 1994. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190
182002
   "Арабески" Истории : [сборник / Фонд "Мир Гумилева" ; сост., ред.: А.И. Куркчи]. – Москва : Ди-Дик
[Кн. 2] : [Пустыня Тартари]. – 1995. – 619 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
182003
  Сергеев В.М. "Арабская весна" и политика европейских держав // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 168-178. – ISSN 1998-1775
182004
  Абрамова И.О. "Арабская весна" и трансграничная миграция / И.О. Абрамова, С.А. Бессонов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
182005
  Кива А.В. "Арабская весна": свет и тени // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 73-86. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются политические события последних лет в арабских странах.
182006
  Колобов О.А. "Арабская весна": технологии бунта / О.А. Колобов, Є Шульц // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 119-127. – ISSN 2078-5089
182007
   "Арабская весна": трансформация политических парадигм в контексте международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
182008
  Мирський Г. "Арабська весна" - туман і тривога // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 12-17
182009
  Воротнюк М. "Арабська весна" - шанс регіонального лідерства для Туреччини? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 44-47
182010
  Захарченко А. "Арабська весна" у дзеркалі Європейських ініціатив // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 26-29
182011
  Швед В.О. "Арабська весна" у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 109-122
182012
  Смирнова К.Є. "Арабська весна": вплив на політичні процеси в регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 444-454
182013
  Заянчковський В.Є. "Арабська весна": перспективи трансформації геополітичного простору Близького Сходу та Північної Африки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 257-261. – ISSN 1729-7036
182014
  Волович О. "Арабське НАТО": міф чи реальність? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (6). – С. 27-40
182015
  Бузань В.Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв
182016
  Фоменко Е.Г. "Аравия" в проблемно-тематическом единстве "дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 147-152. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
182017
  Джойс Д. "Аравійський ярмарок": зі збірки "Дублінці" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 168-174. – ISSN 0320-8370
182018
  Выскочков Л.В. "Аракчеевское десятилетие": внутренняя и внешняя политика России в 1815-1825 гг. : учебно-методическое пособие / Л.В. Выскочков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Исторический фак., Каф. истории России с древнейших времен до XX века. – Санкт-Петербург : [Исторический факультет СПбГУ], 2011. – 155 с. – Библиогр.: с. 142-150
182019
  Яроменко В.В. "Арго " (- літературно-художній збірник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 636. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
182020
  Гигаури Ц.В. "Аргонавтика" Валерия Флакка и сведения о древней Колхиде : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Гигаури Ц.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
182021
   "Ареал" Картографические материалы по истории флоры и растительности : картографические материалы по истории флоры и растительности) : [карты]. – Москва ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1952. – 43 с., [39] л. карт. : ил., карт.
182022
  Кравчук Н. "Аристократ духу" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Видання про отця Климентія Шептицького.
182023
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1979. – 381 с.
182024
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
182025
  Грабовський С. "Аристократія шаблі": питома європейськість козацької старшини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 21
182026
  Клековкін О. "Аристотелівський театр" : міф і реальність // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 52-56
182027
  Теотокас Й. [Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 4]). – ISBN 960-05-0145-9
Ч. 1. – 1997. – 315 с. – Видання новогрецькою мовою
182028
  Теотокас Й. [Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 46]). – ISBN 960-05-0147-5
Ч. 2. – 1997. – 187, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
182029
  Ембірикос А. [Арго або плавання аеростату / Андреас Ембірикос. – 2-е вид. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 85 с. – Видання новогрецькою мовою
182030
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : б.в. – 303, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 16])
182031
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : Ікарос
Т.1 : Життя, листи та політичні статті / філолог. коментар Г. П. Саввідіса та Н. Лікургуса. – 1980. – 515 с. – Видання новогрецькою мовою
182032
  Хомерікі О.А. Апробація нових освітніх систем як прояв інформатизації процесу навчання // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 308-315. – ISBN 978-966-2462-25-8
182033
  Ярошенко Л. Апробація новітніх методів дослідження комунікацій у Черкаській області // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 563-569. – ISBN 978-966-493-306-0
182034
  Саяпіна С. Апробація та поширення результатів науково-теоретичних і методичних розборок з вітчизняної дошкільної педагогіки в практику роботи з дітьми дошкільного віку (1961 р. - початок ХХІ століття) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 276-303. – ISSN 2077-1827
182035
  Загородня Л. Апроксимативне представлення емотивів у перекладі як прояв мовної особистості перекладача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 99-102
182036
  Лівінська Г. Апроксимативний гауссівський процес для мереж типу [Mt | M | число нескінченності]r та його властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-37. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню багатоканальних стохастичних мереж, на кожен вузол якої ззовні надходить пуассонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
182037
  Халимон О.О. Апроксимацiї дробової похiдної за простором для рiвнянь узагальненої дифузiї / О.О. Халимон, О.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 95-101. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi дослiджуються методи апроксимацiї дробової похiдної у застосуваннi до рiвнянь узагальненої дифузiї з дробовою похiдною порядку alpha належить (1, 2) за простором. Розглянуто вiдомi пiдходи. Запропоновано новий метод, що забезпечує лiпшу ...
182038
  Мамучишвили Александр Иосифович Апроксимационные свойства вербальных произведений и сплетений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мамучишвили Александр Иосифович; КГУ. – К., 1990. – 12л.
182039
  Бруевич А.Н. Апроксимация нелинейных характеристик и спектры при гармоническом воздействии / А.Н. Бруевич, С.И. Евтянов. – Москва, 1965. – 344 с.
182040
  Глушак І.Д. Апроксимації неадитивних мір : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Глушак Інна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
182041
  Чьочь Вікторія Володимирівна Апроксимаційні методи моделювання та ідентифікації динамічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чьочь Вікторія Володимирівна; ВПІ. – Вінниця, 1993. – 16л.
182042
  Дмитришин М.І. Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Дмитришин Мар"ян Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
182043
  Сіденко Т.С. Апроксимаційні формули для дисперсії показників заломлення монокристала дифосфіда кадмію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 410-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено апроксимацію дисперсії показників заломлення одновісних кристалів дифосфіда кадмію за кількома відомими емпіричними формулами (Церніке, Зельмейєра, Гартмана, Коші тощо). Порівняння теоретичних результатів з експериментальними даними, ...
182044
  Романюк А.С. Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі B[нескінченність],1 / А.С. Романюк, В.С. Романюк // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 271-282. – ISSN 1027-3190
182045
  Каменщикова О.Є. Апроксимація Lp(omega)-процесів / О.Є. Каменщикова, Т.О. Яневич // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 59-68. – ISSN 0868-6904
182046
  Джуман Б.Б. Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на території Арктики // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: с.66. – ISSN 0130-1039
182047
  Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
182048
  Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 134-145
182049
  Ляшенко Б.М. Апроксимація власних значень оператора Шредінгера на нескінченному інтервалі з від"ємною потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
182050
  Бойко Л.С. Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними відсіками розгортних поверхонь : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.01.01 / Бойко Лев Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
182051
  Мацулевич Олександр Євгенович Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Мацулевич О.Є.; Міністерство аграрної політики України. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
182052
  Федорченко О.І. Апроксимація задач оптимального керування поздовжніми коливаннями стержня // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 239-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті проблема знаходження наближених розв"язків задач оптимального керування поздовжніми коливаннями стержня з квадратичною функцією вартості зводиться до розв"язання систем лінійних або нелінійних алгебраїчних рівнянь в залежності від обмежень на ...
182053
  Станжицький О.М. Апроксимація задач оптимального керування сім"єю задач на часових шкалах / О.М. Станжицький, О.Є. Лаврова // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 61. – ISBN 978-966-927-171-6
182054
  Могильова В.В. Апроксимація задачі оптимального керування на відрізку сім"єю оптимізаційних задач на часових шкалах / В.В. Могильова, О.Є. Лаврова // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 3/4. – С. 123-132. – ISSN 2309-4001
182055
  Кіхая Ю. Апроксимація конкурентного законодавства України та ЄС в контексті забезпечення конкурентоспроможності: загальні положення // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 68-78. – ISSN 2409-9260
182056
  Матвій О.В. Апроксимація крайових задач із запізненням системами звичайних диференціальних рівнянь / О.В. Матвій, І.М. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено достатні умови існування розв"язку крайової задачі для диференціального рівняння другого порядку із запізненням. Запропоновано й обґрунтовано схему апроксимації крайової задачі із запізненням крайовою задачею для системи звичайних ...
182057
  Данилова А.Є. Апроксимація кривої, що задана хмарою точок на площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52
182058
  Королюк В.С. Апроксимація Леві імпульсного рекурентного процесу з марковським перемиканням / В.С. Королюк, Н. Лімніос, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 15-22. – ISSN 0868-6904
182059
  Ліндер Я.М. Апроксимація максимальної множини практичної стійкості нелінійного диференціального включення з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті одержано співвідношення для походження точок з розширеного фазового простору, у яких багатозначне векторне поле розв"язків диференціального включення дотикається до границі фазових обмежень. Розроблено алгоритми для побудови множин сильної та ...
182060
  Гнатієнко Г.М. Апроксимація метризованої матриці парних порівнянь конусом переваг / Г.М. Гнатієнко, Д.Ю. Косматий // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 122-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описується алгоритм обчислення інтервалів зміни нормованих вагових коефіцієнтів об"єктів по неповній метризованій матриці парних порівнянь. Наводяться результати порівняння із значеннями вагових коефіцієнтів, обчислених відомими методами, які свідчать ...
182061
  Романенко В.М. Апроксимація обмежених розв"язків лінійних різницевих рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримані достатні умови наближення обмеженого розв"язку лінійного різницевого рівняння в банаховому просторі з кількома необмеженими операторними коефіцієнтами розв"язками відповідних задач Коші. Оцінена швидкість наближення. Sufficient conditions are ...
182062
  Романенко Вікторія Апроксимація обмежених розв"язків різницевих рівнянь старших порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 153-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Отримані достатні умови наближення обмеженого розв"язку лінійного різницевого рівняння в банаховому просторі розв"язками відповідних задач Коші. Оцінена швидкість наближення. Sufficient conditions are obtained for approximation of bounded solution of ...
182063
  Федорченко І.С. Апроксимація оптимального керування тепловим потоком в стаціонарному процесі теплопровідності в пластинці / І.С. Федорченко, С.А. Гаравулов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 143-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Побудовано алгоритми знаходження кусково постійних апроксимацій в задачі оптимального керування тепловим потоком в стаціонарному процесі теплопровідності в пластинці. Встановлена збіжність розв"язків апроксимуючих задач до точного розв"язку.
182064
  Єлейко Т.Я. Апроксимація оптимальної політики по зміні структури капіталу при досягненні компанією граничної межі продаж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 175-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі, спираючись на марківську модель роботи компанії, було побудовано апроксимацію оптимальної політики управління структурою капіталу компанії при досягненні нею граничної межі продаж. Ключові слова: оптимальна політика, структура ...
182065
  Купенко О.П. Апроксимація оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Купенко Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 26 назв
182066
  Комзюк Л. Апроксимація охорони прав на "осиротілі твори" в єс як фактор розвитку медіаправа // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-49
182067
  Козаченко Ю.В. Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору С / Ю.В. Козаченко, О.Є. Каменщикова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 110-123. – ISSN 0868-6904
182068
  Галкін О.В. Апроксимація рядів динаміки за допомогою нейронних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж In this paper we consider the approximation of the dynamic range using radial basis and generalized regression neural ...
182069
  Хміль С. Апроксимація функції розсіювання точки та теорема вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод апроксимації функції розсіювання точки, який випливає з теореми вибірки. Ми формулюємо умови застосування цього методу i в якості прикладів розглядаємо профілі Гауса та Моффата. Стисло обговорюються застосування при обробці ...
182070
  Пономарьов В. Апроксимація характеристик системи з повторними викликами // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 129-130. – ISBN 978-966-188-137-1
182071
  Березницький Є. Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 253-260. – ISBN 966-7021-96-3
182072
  Якир С.Я. Апроша / С.Я. Якир. – Кишинев, 1970. – 129с.
182073
  Тарба Н. Апсырма - солнце мертвых : повести / Нелли Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360 с.
182074
  Глуховський П. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський ; [пер. з пол. Є. Врадій]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ; Ліра-ЛТД, 2017. – 139, [1] с. : іл. – Пер. здійсн. за вид.: Piotr Gluchowski, Martin Rowalski. Apte. Niedokonczona powiesk. Krakow: Korporacja Ha!Art, 2010. – Бібліогр.: с. 94-96 та у підрядк прим. – ISBN 978-966-383-911-0
182075
  Коваль Ю.А. Аптека-музей у Львові / Ю.А. Коваль. – Львів, 1976. – 48с.
182076
  Петросян В. Аптека "Ани" : повести и рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 366 с.
182077
  Жадан М.М. Аптека в лесу : Очерки о зеленых друзьях / М.М. Жадан. – Симферополь : Таврия, 1969. – 159 с.
182078
  Солодухин Е.Д. Аптека в лесу / Е.Д. Солодухин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 351с.
182079
  Памуков Д.П. Аптека живої природи / Д.П. Памуков, Х.З. Ахтарджієв. – К, 1991. – 304с.
182080
  Зубков О.І. Аптека на вашому столі / О.І. Зубков. – Київ : Здоров"я, 1989. – 64с. – (Сер. 8. „Наука і життя” ; №2)
182081
  Боровой Б.М. Аптека на грядке / Б.М. Боровой. – Л, 1982. – 138 с.
182082
  Сафина Л.К. Аптека на грядке / Л.К. Сафина, Е.П. Петров. – Алма-Ата, 1990. – 366с.
182083
  Битов А. Аптекарский остров : рассказы / А. Битов. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отделение, 1968. – 248 с.
182084
  Грибанов В.И. Аптекарский остров / В.И. Грибанов, Л.Я. Лурье. – Л., 1988. – 172с.
182085
  Томашевский В.В. Аптекарский приказ в XVII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Томашевский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 13 с.
182086
  Липа О. Аптекарські, ботанічні і акліматизаційні сади України як інтродукційні осередки // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 175-195.
182087
  Жироду Ж. Аптекарша / Ж. Жироду. – М., 1929. – 43 с.
182088
  Рудская З.А. Аптекарша / З.А. Рудская. – Москва, 1965. – 183с.
182089
  Орлов В.В. Аптекарь / В.В. Орлов. – М., 1990. – 510с.
182090
  Орлов В. Аптекарь / Владимир Орлов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-17-019656-2
182091
  Симонян К.А. Аптекарь Нерсес Мажан : повести / Карэн Симонян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 496 с.
182092
  Винокурова И. Аптеки и аптекари // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 94-107. – ISSN 1812-867Х
182093
  Ільченко Н.В. Аптечка мандрівника // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 2-3 : фото
182094
   Аптечна справа в Україні : нормат.-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2007. – 404 с. – ISBN 966-373-156-7
182095
   Аптивірусна дія гетерометальиих комплексів, що містять мідь, у модельній системі ФАГ-бактерія / І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук, В.Н. Кокозей, А.В. Харіна, О.Ю. Васильєва, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.67-71. – (Біологія ; Вип. 34)


  На модельній системі бактеріофаг Т4 - бактерія E. coli B вивчався вплив гетерометальних комплексів на інфекційні властивості вірусів in vitro. Показано антифагову дію препарату №66 у концентраціях 1 та 0,1%. У концентраціях від 0,1 до 10% координаційні ...
182096
  Плихневич Т.В. Апу-Ольянтай - драма інків про любов та заколот // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 28-33. – ISSN 2518-7104
182097
  Франко І. Апулей Мадаврський. Амор і Псіхея / І. Франко. – Львів. – 50с.
182098
  Екатериненко Анна Апулия. Прогулки по неизвестной Италии / Екатериненко Анна, Рубанов Сергей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 60-67 : фото
182099
  Онишко Сергій Апулія. Хатинки на каблучку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 40-45 : фото
182100
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; авториз. пер. с азерб. М.Джабара и А.Садовск. – Москва : Гослитиздат, 1949. – 272 с.
182101
  Гусейн Мехти Апшерон / Гусейн Мехти. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312с.
182102
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; пер. с азерб. Мир-Джабара и А.Садовского. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 312 с.
182103
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; авториз. пер. с азерб. Мир-Джабара и А.Садовского. – Москва : Известия, 1968. – 782 с.
182104
  Гусейн Мехти Апшерон. Схватка : роман / Мехти Гусейн; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1969. – 488 с.
182105
  Жидовинов Н.Я. Апшеронские отложения западного и северного Прикаспия : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жидовинов Н. Я.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 20л.
182106
  Бусыгин А. Апшеронские фонтаны : Исторический очерк о "майкопской нефти" / А. Бусыгин. – Ростов на Дону : Северный Кавказ, 1931. – 68 с.
182107
  Быков П.А. Апшеронский зенит / П.А. Быков. – Баку, 1964. – 72с.
182108
  Султанов К.М. Апшеронский ярус Азербайджана / К.М. Султанов. – Баку, 1964. – 236с.
182109
  Султанов К.М. Апшеронский ярус Азербайджана. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Султанов К.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1956. – 32л.
182110
  Вышенский В.А. АР -- алгебры групп подстановок и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вышенский В. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 106л.
182111
  Школьна О. Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 295-304. – ISBN 978-966-2374-12-4
182112
  Морев О. Ар нуво : искусство // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 2-8


  Ар нуво - фр. название искусства периода модерна рубежа XIX-XX вв. (новое искусство)
182113
  Капланова С.Г. Ара Арутюнян / С.Г. Капланова. – М., 1968. – 95с.
182114
  Казарян М.М. Ара Бекарян / М.М. Казарян. – Москва : Советский художник, 1976. – 87 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 84. – (Живопись)
182115
   Ара Мигранович Саркисян народный художник Армянской ССР действ. член Академии художеств СССР. – М., 1963. – 36с.
182116
   Ара Мигранович Сарксян. – М., 1952. – 68с.
182117
  Тиханова В.А. Ара Сарксян / В.А. Тиханова. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. – 140с.
182118
  Сизоненко О. Араб : есе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 110-119. – ISSN 0130-321Х
182119
  Кочубей Ю.М. Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882-1958) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 1608-0599
182120
  Рябий Микола Араб на землі козаків : Машина часу / Рябий Микола, Яворівський Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-65 : Фото
182121
  Іскорко-Гнатенко Арабажин К.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-617-7442-69-0
182122
  Баштас В. Арабажини // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 4 лютого (№ 24-25). – С. 8


  "...Кость Арабажин [студент історико-філологічного факультету (1904 р.)] був обраний до студентського комітету для організації вечора-концерту в зв"язку з ювілеєм Київського університету. Ректор Рененкампф спочатку йшов назустріч усім ювілейним ...
182123
  Маковецкий В.Я. Арабатская стрелка / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1971. – 142с.
182124
  Котаева Елизавета Арабатская Стрелка: целебная неухоженность // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-82 : фото. – ISSN 1998-8044
182125
  Денисюк Г.І. Арабатська Стрілка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 75-77. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
182126
  Гоголь Н.В. Арабески. – Санкт-Петербург : Тип. вдовы Плюшар с сыном
Ч. 1. – 1835. – [6], 287 с.
182127
  Белый А. Арабески : кн.ст., 1911
182128
  Гоголь Н.В. Арабески / Н.В. Гоголь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 430 с.
182129
  Новак К. Арабески вуличних мелодій : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 144-149. – ISSN 0208-0710
182130
  Онишко Сергій Арабески Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 70-77 : фото
182131
  Хвильовий М. Арабески Миколи Хвильового : [оповідання та новели] / Микола Хвильовий ; [авт. передмови та коментарів В. Агеєва]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-465-290-9


  Миколі Хвильовому судилося стати символом цілої його блискучої мистецької генерації, бо саме він знайшов чи не найбільш місткі й промовисті образи, аби передати м"ятежну атмосферу переломної епохи, сконденсовані енергії зрілого українського модернізму. ...
182132
  Герасименко Арсеній Арабески Тунісу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 34-41 : фото
182133
  Просалова В. Арабески як авторські жанрові маркери і принципи побудови творів / В. Просалова, Я. Григошкіна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7442-48-5
182134
  Тищенко К.М. Араби на півночі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 88-108. – ISSN 1608-0599


  Присвячено арабським студіям Омеляна Йосиповича Пріцака.
182135
  Иванов С.Н. Арабизмы в турецком языке : учеб. пособ. / С.Н. Иванов ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова, Восточный ф-т, К-ра тюркской филолог. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 61 с.
182136
  Сингаївська Г.В. Арабізми у сучасній іспанській мові: історія запозичення й особливості функціонування / Г.В. Сингаївська, О.Д. Наубетова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 108-115


  Статтю присвячено проблемі асиміляції та ролі арабських запозичень у сучасній іспанській мові. Детально аналізується їхня хронологічна класифікація, пласти іспанської лексики, у яких суттєвою є кількість арабізмів, часто вживаних у контексті ...
182137
  Радівілов Д.А. Арабістика Агатангела Кримського (Друга частина) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1608-0599
182138
  Радівілов Д.А. Арабістика Агатангела Кримського (Перша частина) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
182139
  Тарановський С.І. Арабо-грецьке протистояння в етно-конфесійній спільноті Єрусалимського патріархату - хронологія конфлікту (1914-2010) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 154-164. – ISSN 1682-671Х
182140
  Даян М. Арабо-Израильские войны 1956, 1967 / Моше Даян, Шабтай Тевет ; [науч. ред. Д. Жантиев ; пер. с англ. : А. Колин, Я. Колиной]. – Москва : Изографус ; ЭКСМО, 2003. – 491, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Содерж.: Дневник Синайской кампании / М. Даян. Танки Таммуза / Ш. Тевет. - Вых. дан. ориг.: New York: Harper & Row, 1966 и Tel Aviv : Schocken Publishing House, 1968. – (Колониальные войны и локальные конфликты). – ISBN 5-94661-052-X
182141
  Павлов О. Арабо-израильский конфликт и арабские страны (1987 - 1988 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 1 (258). – С. 46-59
182142
   Арабо-израильский конфликт и палестинская проблема : библиогр. указатель. – Москва : ВГИБЛ, 1989. – 208 с.
182143
  Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в 1980-2000-е гг.: тенденции и противоречия экономического и социального развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-49. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
182144
  Бейлис В.М. Арабо-испанское географическое сочинение XII века Китаб ал-джа"рафийа и его сведения о странах Европы // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 33-69
182145
  Топункова А. Арабо-ізраїльська війна 1948 - 1949 рр. та її наслідки // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 100-104
182146
  Величко М.П. Арабо-іспанська середньовічна поезія, андалузька еврейська поезія та лірика трубадурів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 59-71


  Стаття висвітлює проблему безпосередньої взаємодії кількох літературних традицій, ймовірність впливу арабо-іспанської строфічної поезії на лірику провансальських трубадурів, торкається питання визначення ступеня взаємодії арабської і європейської ...
182147
  Вильковски Д. Арабо-мусульманские организации в Казахстане: Внешнее воздействие на исламское обновление // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 57-73. – ISSN 1998-1813
182148
  Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Черпіта Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 221 л. + Додаток: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 188-207
182149
  Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Черпіта Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
182150
  Величко М. Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 32-39. – ISSN 2075-1486
182151
  Рибалкіна Ю.О. Арабо-перські запозичення в лексиці індійської традиційної медицини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 305-311


  У статті зосереджено увагу на етимологічних особливостях та генетичному складі лексики індійської традиційної медицини в цілому та арабо-перських запозиченнях в лексиці індійської традиційної медицини зокрема. Виділено семантичні групи запозичень ...
182152
  Тарановський С.І. Арабо-православна революція в Палестині (1908-1913) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 192-214. – ISSN 1682-671Х
182153
  Панченко К.А. Арабо-христианские исследования в современной зарубежной науке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-40. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
182154
  Ухтомський А.О. Арабомовна філософія Середньовіччя // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 175-192
182155
  Коханенко О.В. Арабомовні логічні вчення середньовіччя (на прикладі логічного доробку Аль-Фарабі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 38-39
182156
  Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный период) / Г.Б. Шаймухамбетова. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
182157
  Канчавели Н.Г. Арабоязычные документы дагестанского происхождения сороковых годов XIX столетия (письма Агалар-хана М.З.Аргутинскому - Долгорукому) : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Канчавели Н.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 16л.
182158
  Коршунов Е.А. Арабская вязь / Е.А. Коршунов. – М., 1987. – 222с.
182159
  Берникова О.А. Арабская грамматика в таблицах и схемах / О.А. Берникова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 143 с. : табл. – ISBN 978-5-89815-927-6
182160
  Дюма А. Арабская женщина : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 93-95 : Фото
182161
  Шайдуллина Л.И. Арабская женщина и современность. / Л.И. Шайдуллина. – М., 1978. – 200с.
182162
  Бойко К.А. Арабская историческая литература в Египте (IX - X вв.) / К.А. Бойко ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – Москва : Наука, 1991. – 142, [1] с. – Библиогр.: с. 110-126, Библиогр. в примеч. в конце разделов. – (Арабская историческая литература раннего средневековья (VII- первая половина XI в.) / под ред. П.А. Грязневича). – ISBN 5-02-016758-4
182163
  Прозоров С.М. Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней Азии в VII - середине X в. / С.М. Прозоров. – М., 1980. – 247с.
182164
  Бойко Константин Алексеевич Арабская историческая литература в Испании (8-й первая треть 9-го в.) / Константин Алексеевич Бойко ; АН СССР; Ин-т востоковедения; сост.: К. А. Бойко. – Москва : Наука, 1977. – 299 с. – Библиогр.: с. 233-262 и библиогр. в тексте. – (Арабская историческая литература раннего средневековья (7-й - первая половина 9-ого века) / под ред. П.А. Грязневича)
182165
  Фильштинский И.М. Арабская классическая литература / И.М. Фильштинский. – М, 1965. – 312с.
182166
  Крачковский И.Ю. Арабская культура в Испании / И.Ю. Крачковский. – М.-Л., 1937. – 32с.
182167
  Леви-Провансаль Арабская культура в Испании / Леви-Провансаль. – М., 1967. – 96с.
182168
  Эль Гуэссаб Арабская культура как социальный феномен // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 172-176


  Статья посвящена анализу социально-философских проблем управления культурой арабского мира и поиску путей их решения в XXI веке.
182169
  Рыбалкин В.С. Арабская лексикографическая традиция / В.С. Рыбалкин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146с.
182170
  Белкин В.М. Арабская лексикология / В.М. Белкин. – Москва : Московский университет, 1975. – 200 с. – Библиогр.: с. 193-199 (226 назв.)
182171
  Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция : истоки, творцы, концепции / В.С. Рыбалкин ; [ред. и кор. Т.В. Лысенко] ; НАН Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского ; Ин-т восточной лингвистики и права. – Киев : Феникс, 2000. – 359 с. – Библиогр. с. 314-355. – ISBN 966-7558-58-4
182172
  Гибб Х.А. Арабская литература / Х.А. Гибб. – М., 1960. – 187с.
182173
  Соловьев В. и др. Арабская литература / В. и др. Соловьев. – М., 1964. – 196с.
182174
  Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века / И.М. Фильштинский. – М, 1978. – 256с.
182175
  Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века: Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье / И.М. Фильштинский. – М, 1977. – 291с.
182176
  Крачковский И.Ю. Арабская литература в ХХ веке / И.Ю. Крачковский. – Л., 1946. – 64с.
182177
  Демидчик В.П. Арабская литература мамлюкского периода / В.П. Демидчик. – Душанбе, 1982. – 91с.
182178
   Арабская любовная лирика : стихи : пер. пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1974. – 317 с. : ил.
182179
  Баранов А.В. Арабская мирная инициатива // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 38-42
182180
  Каджая О. Арабская молодежь в борьбе за независимость своих стран / О. Каджая. – Тбилиси, 1957. – 45с.
182181
  Гусаров В.И. Арабская нефть / В.И. Гусаров, Н.С. Семин. – М, 1975. – 64с.
182182
  Кудрявцев В.Д. Арабская панорама / В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1969. – 64с.
182183
  Редькин О.И. Арабская письменность: до или после ислама? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 108-116. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227


  Автор анализирует возможность существования письменной традиции в доисламской Аравии, равно как и степень распространения такого явления, социально-экономический и лингвистический контекст, предшествовавший формированию арабской письменной традиции. ...
182184
   Арабская поэзия средних веков : пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1975. – 767 с. – Библиогр.: 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
182185
   Арабская проза : сборник : пепр. с араб. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 267 с.
182186
  Длин Н.А. Арабская Республика Египет / Н.А. Длин. – Москва, 1973. – 47с. – (У карты мира)
182187
  Ушакова Н.А. Арабская Республика Египет / Н.А. Ушакова. – М, 1974. – 132с.
182188
  Крахмалов С.П. Арабская Республика Египет / С.П. Крахмалов. – М, 1975. – 87с.
182189
   Арабская Республика Египет // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 135-152
182190
   Арабская Республика Египет : справочник. – Москва : Наука, 1990. – 355 с.
182191
   Арабская романтическая проза XIX-XX веков : [сборник] : пер. с араб. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1981. – 320 с. : ил.
182192
  Беляев В.И. Арабская рукописная книга в собрании Института книги, документа, письма Академии наук СССР / В.И. Беляев ; АН СССР, Ин-т книги, документа, письма. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1936. – 43 с.
182193
   Арабская средневековая культура и литература : сб. статей зарубеж. ученых. – Москва : Наука, 1978. – 216 с. : Библиогр.: с. 210-211 и списки лит. в примеч. в конце статей
182194
   Арабская филология : сб. статей. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 208 с. – Библиогр. в конце ст.
182195
  Аттай М.О. Арабская хрестоматия / М.О. Аттай; сост. М.О. Аттая. – Казань : Тип. Императорского Ун-та
ч.1, текст. – 1886. – [116]с. – Текст на арабском языке
182196
  Аттая М.О. Арабская хрестоматия / сост. М.О. Аттая ; перепл. с кн. М.О. Аттая "Практическое руководство к изучению арабского языка". – Казань : Типография Императорского Университета
Ч. 1 : Текст. – 1886. – 50 с.
182197
  Синельников Сергей Арабские вкусы : Мир на тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 82-87 : Фото
182198
  Карр Арабские географы / Карр, де. – Ленинград, 1941. – 40с.
182199
   Арабские документы IX-XX вв. : каталог. – Ленинград : Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1978. – 106 с.
182200
  Эль-Гаяр Арабские заимствования в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Эль-Гаяр А.П.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 16л.
182201
  Халидов Б.З. Арабские заимствования в современном литературном языке пушту. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халидов Б.З.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1952. – 21с.
182202
  Джаббаров Р.Д. оглы Арабские заимствования во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джаббаров Р. Д. оглы; КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
182203
  Джаббаров Рашид Джалал оглы Арабские заимствования во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Джаббаров Рашид Джалал оглы; МВ и ССО АзССР Азерб. пед. ин-т иностр. яз. – Баку, 1984. – 252л. – Бібліогр.:л.182-199
182204
   Арабские источники VII-X веков. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, Ленинградское отделение, 1960. – 400 с. – Библиогр.: с. 323-332
182205
   Арабские источники X-XII веков. – Москва ; Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1965. – 456 с. – Библиогр.: с. 341-351 и в конце разделов
182206
   Арабские источники XII-XIII веков. – Ленинград : Наука, 1985. – 288 с. – Библиогр.: с. 228-230 и в тексте
182207
  Илюшина М.Ю. Арабские источники по истории мамлюкского Египта в берлинской коллекции рукописей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 35-43. – (Востоковедение. Африканистика ; вып.1). – ISSN 2074-1227
182208
  Тушишвили Л.Н. Арабские лексические элементы в "Шах-намэ" Фирдоуси : Автореф... канд. филологич.наук: / Тушишвили Л.Н.; Тбилисский гос. университет им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 12 с.
182209
   Арабские народные пословицы и поговорки : [сборник]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 61с. – (Зарубежные пословицы и поговорки)
182210
   Арабские народные сказки. – Москва : Наука, 1990. – 319, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 304-315. – (Сказки и мифы народов Востока)
182211
  Мирский Г.И. Арабские народы продолжают борьбу / Г.И. Мирский. – М., 1965. – 136с.
182212
  Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. / А.Б. Халидов. – М., 1985. – 304с.
182213
   Арабские рукописи по астрономии и математике в фондах библиотеки им. Н.И. Лобачевского : [Казан. ун-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1987. – 45, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 40-41
182214
   Арабские страны : История : Экономика : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1966. – 284 с. – Список основных опубл. работ д-ра ист. наук Е.А. Беляева: с. 250-255 и библиогр. в конце статей
182215
   Арабские страны : История, экономика : Труды III Всесоюз. конф. арабистов. Ереван, 1969 г. – Москва : Наука, 1974. – 207 с. – Списки лит. в примеч. в конце докл.
182216
   Арабские страны : История и современность (социал., экон. и полит. пробл.) : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1981. – 248 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
182217
   Арабские страны. История, экономика. – Москва, 1970. – 256с.
182218
   Арабские страны.Турция. Иран. Афганистан : История, экономика : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1973. – 264 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
182219
  Мельянцев В.А. Арабские страны: кризис модели развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 17-20. – ISSN 0321-5075
182220
   Арабские страны: нефть и дифференциация : сб. статей. – Москва : Наука, 1984. – 260 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
182221
  Марков С.Н. Арабские часы / С.Н. Марков. – Алма-Ата, 1959. – 180с.
182222
   Арабский аноним XI века. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 221 с., XI, [136] с. – (Памятники литературы народов Востока : Тексты. Большая серия ; 6)
182223
  Каштанов К. Арабский вектор ближневосточной политики СССР (1961-1964 гг.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 103-112. – ISSN 1998-4634
182224
  Пак П.М. Арабский Восток / П.М. Пак. – М, 1983. – 64с.
182225
  Демченко П.Е. Арабский Восток в час испытаний / П.Е. Демченко. – Москва, 1967. – 80с.
182226
  Гурко-Кряжин Арабский Восток и империализм / Гурко-Кряжин. – М., 1926. – 145с.
182227
   Арабский Восток и Магриб : сб. статей. – Москва : Наука, 1977. – 246 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
182228
  Мехамадиев Е.А. Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех и византийские фемы: пример армии Opsikion // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 64-69. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
182229
  Микульский Д.В. Арабский Геродот / Д.В. Микульский. – Москва : Алетейа, 1998. – 229с. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-014-Х
182230
  Пятков Г.И. Арабский дневник. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1967. – 103с.
182231
  Рыжих В.И. Арабский и аккадский языки в сравнительно-историческом освещении // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 116-118. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
182232
  Киселев В.И. Арабский мир / В.И. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
182233
   Арабский мир : три десятилетия независимого развития. – Москва : Наука, 1990. – 372, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 362-373
182234
  Долгов Б.В. Арабский мир в начале XXI в.: между демократией и исламизмом // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 89-100. – ISSN 0869-1908
182235
  Смилянская И.М. Арабский мир и Россия: изменяющиеся парадигмы взаимного восприятия / И.М. Смилянская, Н.Г. Романова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 161-168. – ISSN 0869-1908
182236
  Сапронова М. Арабский мир: новые векторы политического развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
182237
  Подцероб А.Б. Арабский мир: проблема водоснабжения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 34-39. – ISSN 0321-5075
182238
  Сапронова М.А. Арабский мир: реформы политического устройства // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 20-26. – ISSN 0321-5075
182239
  Ибрагимов Н. Арабский народный роман / Н. Ибрагимов. – М., 1984. – 257с.
182240
  Каймакан Н. Арабский фольклор и теория миграции сюжетов в исследованиях А. Крымского // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 140-148. – ISSN 1608-0599
182241
  Чистякова Т.А. Арабский халифат. / Т.А. Чистякова. – М., 1962. – 156с.
182242
  Сканави А.А. Арабский этикет: лингвострановедческие аспекты // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 89-98. – ISSN 1562-1391
182243
  Ковтонюк В.В. Арабский язык : пособие по речевой практике : пресса, деловая переписка / В.В. Ковтонюк. – Москва : Муравей, 2002. – 83, [2] с. : табл. – На рус. и араб. яз. – ISBN 5-89737-131-8
182244
  Болотов В.Н. Арабский язык : самоучитель / В.Н. Болотов. – Москва : Живой язык, 2011. – 224 с. : табл. – Авт. на обл. не указ. - Слов.: с. 217-224. – ISBN 978-5-8033-0736-5
182245
  Блинов А.А. Арабский язык в Сомали: прошлое и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 77-92. – ISSN 0869-1908
182246
  Ибрагимов И.Д. Арабский язык. : учебное пособие по теме: "Социальные проблемы" / И.Д. Ибрагимов. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 280 с. – ISBN 978-5-17-044357-4
182247
  Кухарева Е.В. Арабский язык: лингвострановедение : учебное пособие / Е.В. Кухарева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, Каф. яз. стран Ближ. и Сред. Востока. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 411, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Восточные языки"). – ISBN 978-5-9228-0796-8
182248
  Исса К. Арабските ръкописи - методика на предварителната обработка на фрагментите // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 103-105. – ISSN 0861-847Х
182249
  Рустемов Л.З. Арабско-иранские заимствования в казахском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рустемов Л.З. ; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1963. – 20 с.
182250
  Данилов И.С. Арабско-руссий и русско-арабский военный словарь / Под ред. Данилова И.С. – Москва : Военное издательство, 1965. – 704с.
182251
   Арабско-русский разговорник. – [Москва : б. и., 1960. – 407 с.
182252
  Шахбаз А А.С. Арабско-русский разговорник / А А.С. Шахбаз. – Москва, 1985. – 263с.
182253
  Шахбад А А.С. Арабско-русский разговорник для туристов / А А.С. Шахбад, В.И. Зотов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 290 с.
182254
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / проф. Х.К. Баранов ; под ред. и с предисл. акад. И.Ю. Крачковского ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
Вып. 3. – 1945. – С. 321-480. – Вид. має спільну паг. з поперед. томами
182255
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / проф. Х.К. Баранов ; под ред. и с предисл. акад. И.Ю. Крачковского ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
Вып. 4. – 1945. – С. 481-584, XXVI c. – Вид. має спільну паг. з поперед. томами
182256
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов / сост. Х.К. Баранов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 1188 с., [1] табл.
182257
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов / сост. Х.К. Баранов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Гос. Из-во Иностранных и национальных словарей, 1962. – 1188 с.
182258
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов : в 2-х кн. / сост. Х.К. Баранов. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 1. – 1970. – 592 с.
182259
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов : в 2-х кн. / сост. Х.К. Баранов. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 2. – 1970. – 592-1167с.
182260
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 943 с.
182261
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : Около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 944с.
182262
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1984. – 944 с.
182263
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 944 с.
182264
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 926, [1] с. – Библиогр.: с. 6. – ISBN 5-200-00699-6
182265
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1996. – 453 с.
182266
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1996. – 480 с.
182267
  эль-Массарани Мохамед Арабско-русский словарь сирийского диалекта. / эль-Массарани Мохамед, , В.С. Сегаль. – Москва, 1978. – 552с.
182268
  Коршунова Я.Б. Арабско-русский учебный разговорник / Я.Б. Коршунова, С А. Шахбаз. – Москва : Русский язык, 1983. – 696 с.
182269
  Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь : 9800 слов; С приложением по морф. и фон.рус.яз. / Г.Ш. Шарбатов. – М. : Русский язык, 1981. – 1071с.
182270
  Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь : 9800 слов : c прил. Очерка по морфологии и фонетике рус. яз. / Шарбатов Г.Ш. ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 1080 с. староараб. паг. + Прил. (143 с. староараб. паг.). – Библиогр.: с. 4-7 (50 назв.)
182271
  Кислов А.К. Арабское лобби в США: структура и влияние / А.К. Кислов, Н.В. Осипова, С.М. Рогов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 152-172
182272
  Барковский Л.А. Арабское население Израиля / Л.А. Барковский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 143 с. – Библиогр. в примеч.: с. 125-137
182273
  Самойленко А.И. Арабское танго / А.И. Самойленко. – Владивосток, 1991. – 221с.
182274
  Сівков І.В. Арабська адміністративна лексика (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 89-99. – ISSN 1682-671Х
182275
  Крамар О. Арабська альтернатива // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Ринок арабських країн уже зараз для України важливіший за російський, однак більша частина його потенціалу лишається неосвоєною вітчизняними виробниками.
182276
  Грубов В.М. Арабська весна у прицілі інтересів: між контрольованим хаосом і стратегічним задумом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 472-488
182277
  Грубов В.М. Арабська весна у прицілі інтересів: між контрольованим хаосом і стратегічним задумом // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 64-74. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
182278
   Арабська вечірка від "Join UP!" : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
182279
  Маленька Т.Ф. Арабська й перська класична поезія в російських та українських перекладах XVIII - початку ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 392-399. – ISSN 2520-6397


  Розглядається історія перекладів арабської та перської класичної по- езії, а також засвоєння арабо-перського поетичного канону російською й українською літературами XVIII - початку ХХ ст. Висвітлено еволюцію перекладацького та рецептивного методів, ...
182280
  Руда В Н. Арабська лінгвістична традиція // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 22-25. – ISBN 978-966-439-983-5
182281
  Кочубей Ю. Арабська література і Т. Шевченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 110-112. – ISSN 0236-1477
182282
  Кочубей Ю.М. Арабська література і Тарас Шевченко // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-715-2
182283
   Арабська мова = The Arabic language : для спец. від-нь: лінгвістика - право - економіка - журналістика - бібліотека. – Київ : КМ Академія, 2003. – 328 с. – ISBN 966-518-214-5
182284
  Хусейн Арабська мова: репрезентації і стратегії / Хусейн, аль-Убрі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 196-198. – ISSN 0320-8370
182285
  Сауд Арабська преса перед викликами / Сауд, аль-Харісі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 173-175. – ISSN 0320-8370
182286
  Підлісна Л.І. Арабська спадщина в Іспанії як об"єкт туристичних дестинацій // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 210-212
182287
  Кіяниця В. Арабський Близький Схід у зовнішній політиці Ісламської Республіки Іран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 15-20. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування зовнішньополітичного курсу Ісламської Республіки Іран ( ІРІ ) щодо регіону Близького Сходу . Визначено характер розвитку відносин між Іраном і країнами регіону , а також досліджено причини виникнення багатьох ...
182288
  Мохамед Абдула Хассан Яхлеф Арабський загальний ринок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 75-76
182289
  Глєбов В. Арабський Захід і НАТО / В. Глєбов, В. Макух // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-47. – ISSN 0868-8273
182290
   Арабський мандрівник і письменник Абу-Алі-Ахмед про життя, побут і звичаї населення Київської Русі // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 26-28. – ISBN 978-966-373-257-2
182291
   Арабський мандрівник Ібн Міскавейх про хоробрість руських дружинників // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 32-33. – ISBN 978-966-373-257-2
182292
  Кучеренко А.О. Арабський медіадискурс у сучасних лінгвістичних і міждисциплінарних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 128-135


  У статті розглядаються дослідження на тему арабської мови у веб-просторі. Автор аналізує сучасні підходи до вивчення різних форм арабської мови, що використовуються у соціальних медіа. Також зазначається, що взаємовплив Інтернету та зовнішнього світу ...
182293
  Варенко А.О. Арабський націоналізм: модель розвитку Близького Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 174-176
182294
  Тищенко К.М. Арабський пласт топонімії України 7-13 ст. : текст доповіді на Міжнародній науковій конференції "Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки", Київ, УКМА, 29.05.2008 / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 978-966-529-167-1
182295
  Гуцало С. Арабський регіон в економічних, політичних і цивілізаційних трансформаційних процесах: між глобалізаційною уніфікацією та ісламською ідентичністю // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 172-187
182296
  Іщенко М. Арабський світ від минулого до сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 72-80. – ISSN 1819-7329
182297
   Арабський світ: туристичний бум і політичний "бабах" = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 108 : Іл.
182298
  Зибіна Г.Г. Арабський схід : боротьба проти імперіалізму / Г.Г. Зибіна, К.Е. Жолковський. – Київ : Політична література, 1972. – 109 с.
182299
   Арабський Схід на шляхах антиімперіалістичної боротьби і соціального прогресу : [зб. статей]. – Київ : Наукова думка, 1976. – 202 с. – Бібліогр. у прим. в кінці ст.
182300
  Александров А.А. Арабський схід. Сірія, Палестина, Трансйорданія, Месопотамія, Арабський півострів = Сірія, Палестина, Трансйорданія, Месопотанія, Арабійський півострів / А.А. Александров. – Харьков : Держвидав України, 1930. – 120 с.
182301
  Сорока М.О. Арабський триптих / М.О. Сорока. – Киев, 1970. – 172 с.
182302
  Мартиняк І. Арабські джерела про слов"ян: Ібн Русте "Книга коштовних скарбів" // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 94-99. – ISSN 2225-5095
182303
  Сєров Д.І. Арабські країни Перської затоки : стратегічний пріоритет близькосхідної політики України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 177-188
182304
  Заза Ю. Арабські мовленнєві засоби встановлення комунікативного контакту - між нормою та узусом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 32-41. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
182305
  Босак Т.О. Арабські наріччя в оглядах європейської діалектологічної літератури А.Ю. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 38-42
182306
  Крюков В.Г. Арабські писемні джерела IX-X століть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-21. – ISSN 1608-0599
182307
   Арабські прислів"я та приказки / упорядкування Т. Лебединської ; вступ. ст. І. Лебединського ; [з араб. пер. Т. Лебединська та Ю. Круглик ; худож. О.І. Кошель]. – Київ : Дніпро, 1981. – 166 с. – (Мудрість народна ; Зб. 31)
182308
  Троян С.С. Арабські революції 2010-2011 років та їх наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 170-176. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
182309
  Троян С. Арабські революції початку XXI ст. Причини, рушійні сили та значення : Вкладка № 4(28) // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 1-7
182310
  Коцюруба К.О. Арабські революції як перше реальне випробування нової стратегічної концепції НАТО // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 181-192. – ISSN 2221-5719


  Лівійська криза довела, що військова міць, як і раніше, має значення в геополітиці XXI століття. Арабська весна висвітила одну з найгостріших проблем НАТО. Це криза політики неподільності безпеки. І Туреччина, яка нині перебуває в процесі пошуку ...
182311
  Хамрай О. Арабські словотворчі моделі: дистрибутивні групи чи таксономічні класи? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається можливість класифікації словотворчих моделей арабської мови на основі таксономічних ознак словоформ, утворених за допомогою цих моделей. Автор робить висновок, що названі ознаки після відповідного аналізу семантико-граматичних ...
182312
  Бузань В.Ю. Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
182313
  Бузань В. Арабсько-ізраїльські війни в контексті суперництва між США та СРСР // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 160-161. – ISBN 978-966-623-745-6
182314
  Урджумелашвили И.Г. Арабула : повести и рассказы / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 168 с.
182315
  Першиц А.И. Арабы Аравийского полуострова / А.И. Першиц. – Москва : Географгиз, 1958. – 56с. – (Народы земного шара)
182316
   Арабы в борьбе за независимость : (нац.-освободит. движение в араб. странах после второй мировой войны) : [сб. статей]. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 414 с. : ил., карт.
182317
  Джанашиа С. Арабы в Грузии. / С. Джанашиа. – Тбилиси, 1936. – 71с.
182318
  Бибикова О. Арабы в Европе: иммиграционная политика Франции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 136-151. – ISSN 1998-1813
182319
  Хейфец М. Арабы и евреи: конфликт культур : особый взгляд / Михаил Хейфец ; [ред. Д. Клугер]. – Тель-Авив : ИВРУС, 2007. – 351с. – ISBN 965-90106-7-2
182320
  Шумовский Т.А. Арабы и море : Автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шумовский Т.А. ; Ин-т востоковедения АН СССР, Лен. отд. – Ленинград, 1957. – 11 с.
182321
  Шумовский Т.А. Арабы и море / Т.А. Шумовский. – Москва : Наука, 1964. – 192с.
182322
  Сигов Ю. Арабы не любят торопливых // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 104-109. – ISSN 0868-9504
182323
  Кодмани Б. Арабы под гнетом поражения // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0869-44435
182324
  Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в 4-6 вв. / Н.В. Пигулевская. – М.-Л., 1964. – 336с.
182325
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 280 с. : ил., 3 л. портр. и карт.
182326
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука ; Главная ред. восточной лит., 1965. – 280 с. : 1 портр.
182327
  Котляров С.В. Аравийская интеграция: новые перспективы экономического сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 83-93. – ISSN 0869-1908
182328
   Аравийская старина : из древ. араб. поэзии и прозы : пер. с араб. – Москва : Наука, 1983. – 142 с. : ил.
182329
  Сусанян К.Г. Аравийские государства и внешнеэкономическая стратегия США, / К.Г. Сусанян. – М, 1986. – 229с.
182330
  Низан П. Аравия / П. Низан. – Ленинград, 1935. – 140 с.
182331
   Аравия : материалы по истории открытия : [пер. с нем.]. – Москва : Наука, 1981. – 368 с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования)
182332
   Аравия и европейские державы. – Москва : Красная новь, 1924. – 224 с. – (Библиотека международной политики / Соц. акад., (Каб. внеш. сношений) ; под общ. ред. Ф. Ротштейна)
182333
  Сенченко И.П. Аравия: общество, традиции и нравы / Сенченко И.П. – Москва : Знание, 1991. – 63 [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Подписная науч.-поп. сер. / О-во "Знание" ; № 11 ; У политической карты мира). – ISBN 5-07-002200-8
182334
  Чемерис В.Л. Аравійська пустеля / Валентин Чемерис ; [худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 441, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-7012-42-8
182335
  Воронов О. Аравійська стратегія України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 5


  "Минулого тижня Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія і робочий — до Об"єднаних Арабських Еміратів. З організаційних причин — неузгодженість дат — не відбувся візит до Кувейту. В Ер-Ріяді та Дубаї (столиця ОАЕ — ...
182336
  Заблоцький В. Аравійський розлом. З ким дружить і проти кого воює сьогодні Саудівська Аравія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
182337
  Арзуманян А.М. Арагац : очерки и рассказы / Ашот Арзуманян; пер. с арм. авт. – Москва : Советский писатель, 1979. – 483 с.
182338
  Пащенко В.І. Арагон Луї (- французький письменник, громадський і політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 624-625. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
182339
  Якимчук Л. Арагон та Брехт - у Харкові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Міжнародна конференція революційних письменників у Харкові, на якій були присутні письменники з двадцяти двох країн.
182340
  Терзибашян В.В. Арази : [Мовсес Меликович Арутюнян] / В.В. Терзибашян. – Ереван : Госиздат, 1956. – 94 с.
182341
   Аракелян Арташес Аркадьевич : библиогр. указатель. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1981. – 78 с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых АрмССР ; вып. 28)
182342
  Кизеветтер А.А. Аракчеев. – 43-72с.
182343
  Гейнце Н.Э. Аракчеев : исторический роман 19 столетия / Н. Гейнце; [коммент. И.Д. Шалаевой; оформл. В.И. Харламова]. – Москва : Армада, 1996. – 656с. – (Сподвижники и фавориты). – ISBN 5-7632-0062-4
182344
   Аракчеев: свидетельства современников. – Москва : Новое литературное обозрение, 2000. – 496 с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-107-2
182345
  Кайгородов В. Аракчеевщина / [соч.] В. Кайгородова. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1912. – 96 с. – Без тит. л., описан по обл. – Библиогр.: с. 96. – (Историческая библиотека)
182346
  Пестушко Валерий Арал: рождение пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53
182347
   Арал: сегодня и завтра : [сборник. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 276, [1] с. : ил.
182348
  Шиллингер Ф.Ф. Арало-Тургайский пролив / Ф.Ф. Шиллингер. – М., 1934. – 136с.
182349
  Орешкин Д.Б. Аральская катастрофа / Д.Б. Орешкин. – Москва, 1990. – 46с.
182350
  Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: Причины возникновения и пути выхода / Н.Ф. Глазовский; Отв.ред.Н.Т.Кузнецов. – Москва : Наука, 1990. – 134 с.
182351
  Зуев В.П. Аральский тупик: Хождение за одно море / В.П. Зуев. – Москва : Прометей, 1991. – 100с.
182352
  Павловская Л.П. Аральский усач / Л.П. Павловская. – Ташкент, 1976. – 150с.
182353
  Черниенко Д. Аральскими дорогами Кобзаря: сохранение исторической памяти о Шевченко в современном Казахстане // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 293-295
182354
  Лымарев В.И. Аральское море / В.И. Лымарев. – Москва : Географгиз, 1959. – 63с.
182355
  Воробьев П.Я. Аральское море / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1968. – 45с.
182356
  Хусаинова Н.З. Аральское море и равнинное течение рек Амударьи и Сырдарьи / Н.З. Хусаинова. – Алма-Ата, 1976. – 352с.
182357
  Нор-Айр Арам : роман / Нор-Айр; сокр. пер. с арм. Р.Мазманян. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 240 с.
182358
  Ванециан А.В. Арам Ванециан : каталог выставки произведений. Живопись - графика / А.В. Ванециан; Сост.: Г.В. Маревичева; ред.: Л.С. Кейдан. – Москва : Реклама, 1975. – 23 с.
182359
   Арам Тигранович Ганаланян : Фольклорист. – Ереван : Изд-во АрмССР, 1986. – 71с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; № 36)
182360
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 39 с.
182361
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – Москва : Музфонд СССР, 1956. – 68 с.
182362
  Глезер Р.В. Арам Хачатурян / Р.В. Глезер. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
182363
  Шнеерсон Г.М. Арам Хачатурян / Г.М. Шнеерсон. – М., 1960. – 43с.
182364
  Хубов Г.Н. Арам Хачатурян : монография / Г.Н. Хубов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 441 с.
182365
  Юзефович В.А. Арам Хачатурян / В.А. Юзефович. – Москва, 1990. – 295с.
182366
  Персон Д.М. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество / Д.М. Персон. – Москва : Советский композитор, 1963. – 32 с.
182367
  Лыткин М.К. Арамильские животноводы / М.К. Лыткин, А.А. Салтыков. – Свердловск, 1954. – 52с.
182368
  Кунгуров Г.Ф. Арамошка Лузин / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1991. – 441с.
182369
  Ахмедов С.М. Аран : роман / Сабир Ахмедов ; пер. И.П. Третьяков. – Баку : Гянджлик, 1981. – 210 с.
182370
  Акопджанян А.П. Арандзар : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акопджанян А.П. ; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 19 с.
182371
  Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г.А. Гаранян. – Москва : Музыка, 1983. – 237 с.
182372
  Табунщиков Н.П. Аранжировка цветов. / Н.П. Табунщиков. – Киев : Реклама, 1988. – 159с. – ISBN 5-88520-008-4
182373
   Аранжировки русских народных лубочных картинок : каталог. Выставка графики. Ленинград Государственный Русский музей. – Москва : Советский художник, 1977. – 56 с. : ил.
182374
  Григорьева А. Аранжировщик света // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62-69.


  Джеймс Эббот Мак Нил Уистлер
182375
  Петреску Ч. Аранка, дух озер / Ч. Петреску. – Бухарест, 1975. – 48 с.
182376
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – М, 1965. – 216с.
182377
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – Душанбе, 1976. – 144с.
182378
  Арзуманян А.А. Арарат - бесподобен / А.А. Арзуманян. – Москва : Правда, 1980. – 64 с. = Библиотека "Огонек" ; 32
182379
  Ивановский А.А. Арарат / А.А. Ивановский. – Москва : Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1897. – 42 с. – (Отд. оттиск из Землеведения, 1897 г., кн. 1-2)
182380
  Сирас А. Арарат : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 598 с.
182381
  Сирас А. Арарат : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 655 с.
182382
  Кунгуров Г.Ф. Аратская революция / Г.Ф. Кунгуров, И.А. Сороковиков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Иркутск, 1957. – 208с.
182383
  Руттер А. Араты / А. Руттер. – Л, 1946. – 263с.
182384
  Пирожникова М.Ф. Арахис в СССР / М.Ф. Пирожникова, 1936. – 72с.
182385
  Орєхова О. Арахна : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
182386
  Гермачоу Текле Хавариат Арая. Повесть о молодом эфиопе / Гермачоу Текле Хавариат. – Москва, 1960. – 275с.
182387
  Дзагоев Н.М. Арба / Н.М. Дзагоев. – Л., 1980. – 230с.
182388
  Левкович А.К. Арбалет / А.К. Левкович. – К, 1936. – 56с.
182389
  Костов Д. Арбанаси : научно-популярен очерк / Д. Костов. – София : Държавно издателство "Наука и изкуство", 1959. – 126, 74, [2] с.
182390
   Арбат [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : длина маршр. 3,5 км, продолжит. 1,5 часа. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0300-4


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. - Арбатская площадь - Ресторан "Прага" - Большой Афанасьевский переулок - Угол Староконюшенного - ...
182391
   Арбат [Електронний ресурс] : Аудиоэкскурсия; длина маршрута: 3,5 км; продолжительность: 1,5 ч. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (Аудиоэкнига). – ISBN 5-9677-0300-4


  MPEG-1 Layer-3(MP3), 128Kbps, 16bi, 44.1 kHz, Mono Арбат. Экскурсия по самой известной московской улице. Арбат справедливо называют "километром российской истории", он знаменит не столько памятниками архитектуры, сколько людьми, которые здесь жили. ...
182392
  Глазков Н.И. Арбат, 44 / Н.И. Глазков. – М, 1986. – 124с.
182393
  Мельниченко В.Е. Арбат, 9. Феномен дома в истории Москвы арбатской / Владимир Мельниченко. – Москва : Столица, 2012. – 798, [2] с., [8] цв. л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 745-798. – ISBN 978-5-98675-010-1
182394
  Винниченко І.І. Арбатов Георгій Аркадійович (- фахівець із міжнародних відносин) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 627. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
182395
  Гуро И.Р. Арбатская излучина / И.Р. Гуро. – М., 1979. – 333с.
182396
  Штейнбах В.Л. Арбатская история / В.Л. Штейнбах. – М., 1979. – 79с.
182397
  Кулешов А.П. Арбатские подворотни / А.П. Кулешов. – М., 1990. – 316с.
182398
  Дмитриев О.М. Арбатские сибиряки / О.М. Дмитриев. – Москва, 1965. – 102с.
182399
  Окуджава Б.Ш. Арбатский дворик : лирика, проза / Б.Ш., Окуджава. – Москва : Зебра Е, 2006. – 384 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-94663-317-1
182400
   Арбатский фотограф : Рассказы. – Москва : Красная звезда, 1970. – 32 с.
182401
  Роберто Гарсиа Ферейра Арбенс в Уругвае и ЦРУ // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-91. – ISSN 044-748Х
182402
  Сокурянська Л. Арбєніна Віра Леонідівна / Л. Сокурянська, Н. Черниш // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 13-15. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Арбєніна Віра Леонідівна (1938-2016) - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
182403
  Щекутова М.И. Арбитр рассудит / М.И. Щекутова, А.М. Мартемьянова. – Свердловск, 1986. – 95с.
182404
  Храпуцкий О. Арбитрабильность по законодательству Беларуси, России и Украині: проблемніе вопросі // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 22-31
182405
  Абова Т.Е. Арбитраж в механизме социалистического хозяйствования стран-членов СЭВ / [Т.Е. Абова, Л. Бар, С. Брайков и др.] ; отв. ред. Т. Е. Абова ; АН СССР, Ин-т государства и права, Многосторон. пробл. комис. "Мировая соц. система". – Москва : Наука, 1988. – 174, [2] с.
182406
  Либерман Ф.Х. Арбитраж в народном хозяйстве / Ф.Х. Либерман. – М., 1978. – с.
182407
  Максимович А.Я. Арбитраж в системе министерства, ведомтсва / А.Я. Максимович. – М., 1987. – 126с.
182408
  Гамбург И.К. и др. Арбитраж в советском хозяйстве / И.К. и др. Гамбург. – М., 1936. – 420с.
182409
  Можейко В.Н. и Шкундин З.И. Арбитраж в советском хозяйстве / В.Н. и Шкундин З.И. Можейко. – 4-е. – М., 1948. – 668с.
182410
  Боннер А.Т. Арбитраж в СССР / А.Т. Боннер. – Москва, 1970. – 110с.
182411
   Арбитраж в СССР. – М, 1981. – 248с.
182412
   Арбитраж в СССР : учеб. пособие. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 238 с.
182413
   Арбитраж в СССР. Выпуск 2. – М, 1971. – 110с.
182414
  Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран членов СЭВ / И.О. Хлестова. – Москва, 1980. – 160 с.
182415
  Брагинский М.И. Арбитраж и предприятие. / М.И. Брагинский, Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1969. – 99с.
182416
  Хубиева М.Р. Арбитраж как первая ступень международного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
182417
  Вылегжанин А.Н. Арбитраж как средство разрешения межгосударственных морских споров / А.Н. Вылегжанин, Т.Г. Саксина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-84. – ISSN 0132-0769
182418
  Алифанова Г.В. Арбитраж потребительской концепции / Г.В. Алифанова, А.С. Айнбунд. – Москва : Экономика, 1969. – 54 с.
182419
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 1. – 2009. – CCXXI, 1437 c. – Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст англ., рус. – Библиогр. в подстроч. примеч.
182420
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 2. – 2009. – LXXVII, с. 1438-2821. – Араб. паг. т. 1-3 общ. - Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст рус., англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
182421
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 3. – 2009. – LXXVII, с. 2822-3877. – Араб. паг. т. 1-3 общ. - Указ.: с. 3574-3877.- Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст рус., англ. – Библиогр. с. 2822-3573 и в подстроч. прим.
182422
   Арбитражная практика. Часть 9. Практика внешнеторговой арбитражной комиссии. 1979-1981гг.. – М, 1984. – 88с.
182423
  Захватаев В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира / В.Н. Захватаев. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-414-8
Т. 1. – 2017. – 1065, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
182424
  Захватаев В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира / В.Н. Захватаев. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-420-9
Т. 2. – 2017. – 930, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
182425
  Зайцев М И. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. Процессуальные вопросы преддоговорного арбитража / М И. Зайцев. – Саратов, 1973. – 92с.
182426
  Уткин Э.А. Арбитражное управление / Э.А. Уткин, В.В. Панов. – Москва : Тандем, 2000. – 320с. – ISBN 5-88124-015-4
182427
   Арбитражное управление предприятием : практ. пособие. – Москва : Дело, 2000. – 384 с. – ISBN 5-7749-0183-1
182428
  Бетанели Г. Арбитражные дела в нефтегазовой отрасли с участием Казахстана // Материалы Двенадцатой Международной Атырауской правовой конференции : [сб. трудов] / Атырауская правовая конференция. – Атырау : Казахстанская Ассоциация юристов нефтегазовой отрасли : Тенгизшевройл, 2014. – С. 49-62. – ISBN 978-601-06-3315-5
182429
  Шнейдман В.М. Арбитражные и судебные дела торговых организаций / В.М. Шнейдман. – М., 1956. – 76с.
182430
  Насадюк А. Арбитражные перспективы. Перспективы украинско-польского сотрудничества в сфере международного арбитража обсудили на конференции в Киеве // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  26 апреля в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка состоялась польско-украинская конференция "Международный коммерческий арбитраж", организаторами выступили Комитет по альтернативному разрешению споров Ассоциации юристов Украины и ...
182431
  Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. / А.И. Минаков. – М, 1985. – 144с.
182432
   Арбитражный процесс : Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1998. – 253с.
182433
   Арбитражный процесс в СССР. – М, 1973. – 224с.
182434
   Арбитражный процесс в СССР. – Изд. 2-е. – М, 1983. – 324с.
182435
  Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР : понятие, основ. принципы / Т. Е. Абова ; отв. ред. А. А. Мельников ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1985. – 144 с.
182436
   Арбитражный процесс: Россия, Украина, Беларусь : сб. нормат. актов. – . – Нижний Новгород : Номос, 1993. – 256 с. – ISBN 5-85469-006-3
182437
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины : (с комментариями). – Киев : [б. и.], 1993. – 63 с.
182438
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины : с изм. и доп. по состоянию на 1 марта 2001 г. – Харьков : Одиссей, 2001. – 72 с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-049-0
182439
  Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности : Монографія / Д.Н. Притыка; Відп. ред. Сіренко В.Ф. – Київ : Орияне, 2000. – 320с. – ISBN 966-737334-7
182440
  Джумагельдиева Г. Арбитражный управляющий как особый субъект хозяйственного права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.15-19
182441
  Кузнецова Н. Арбитражных дел мастер / беседовал Игорь Вишневский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 18 сентября (№ 38)


  О проблемах и достижениях международного арбитража на Украине и в мире - рассказывает доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины Наталия Кузнецова.
182442
  Волощук О.Т. Арбітрабельність комерційних спорів у світлі права Європейського Союзу / О.Т. Волощук, М.О. Гетманцев // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (233). – С. 40-47. – ISSN 2308-9636
182443
  Мороз І. Арбітрабельність спорів в Україні: рух по низхідній // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
182444
  Купцова М.В. Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбіражі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 5 (140). – С. 41-45
182445
  Фролов О. Арбітрабельність спорів щодо приватизації державного майна // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-187. – ISSN 1026-9932
182446
  Доненко Д.. Арбітрабельність у контексті кримінально-правових аспектів // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 18-19
182447
  Мальована Я. Арбітрабільність корпоративних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 102-103
182448
  Перепелинська О. Арбітрабільність корпоративних спорів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 171-176
182449
  Волощук О.Т. Арбітраж AD HOC: поняття та специфічні риси / О.Т. Волощук, М.О. Гетманцев // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 60-68. – ISSN 2308-9636
182450
  Коваленко В. Арбітраж GAFTA. Особливості Правил Арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 34
182451
  Давидович В.Г. Арбітраж і госпрозрахунок / В.Г. Давидович. – Харків, 1933. – 92с.
182452
  Шелудько В. Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках / В. Шелудько, В. Вірченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 32-46 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
182453
  Шевченко Г.М. Арбітраж у моделі фінансового ринку з дискретним часом за наявності пропорційного податку на величину портфеля // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 155-163. – ISSN 0868-6904
182454
  Притика Ю. Арбітраж у Франції: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.47-51
182455
  Любченко Я.П. Арбітраж як елемент права на доступ до правосуддя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 340-344. – ISSN 2524-017X
182456
  Варакіна О. Арбітражна інституція: за якими критеріями обирати? / О. Варакіна, М. Хітрих // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 18-19
182457
  Мальський М.М. Арбітражна угода : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Мальський М.М. – Львів : Літопис, 2013. – 372, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 121-139. – ISBN 978-966-8853-35-7
182458
  Волощюк О.Т. Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 126-138
182459
  Чекер Я. Арбітражна угода та суб"єкти ЗЕД: головні питання / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 26-27
182460
  Войчук О. Арбітражна угода як обов"язковий елемент зовнішньоекономічного договору (контракту) // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.40-42
182461
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 203-231
182462
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
182463
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
182464
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
182465
  Сліпачук Т. Арбітражна угода: сучасні проблеми і тенденції // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 43-48.
182466
  Притика Ю.Д. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти / Ю.Д. Притика, П.В. Куфтирєв // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.67-73
182467
   Арбітражне законодавство України : Офіц. вид-ня ( за станом на 1 липня 1999 ). – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-000-8
182468
  Бєлоусов П. Арбітражне рішення в банкрутстві / П. Бєлоусов, М. Савчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 32-33


  "Вплив процедури банкрутства українського боржника на примусове виконання арбітражного рішення".
182469
  Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 291-298. – ISSN 0132-1331
182470
  Балбекова О. Арбітражний керуючий-агент держави. Міжнародний аспект статусу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 21-25.
182471
  Северин С.Л. Арбітражний керуючий-історичний аспект існування // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113.
182472
  Караваєв І. Арбітражний керуючий - незалежний професіонал чи лялька-маріонетка в руках великого бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 44-45
182473
  Середа О. Арбітражний керуючий як специфічний суб"єкт трудових правовідносин / О. Середа, О. Перцева // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
182474
  Рябцева Я.Г. Арбітражний керуючий: кваліфікаційні вимоги та етика професійної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.205-209. – ISBN 966-7784-65-7
182475
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Станом на 1 січ. 1999 р: Навчальний посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
ч.1 : Законодавство та практика застосування. – 1999. – 544с.
182476
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Навч. посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – 2-ге, стереотип. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. – 2000. – 544с.
182477
   Арбітражний процес : Навч. посібник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч. 2. – 2000. – 416с.
182478
   Арбітражний процес : Навч. посіб. для студ.юрид.вищ.навч.закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – 2-е вид., доп. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч.2. – 2001. – 432с.
182479
   Арбітражний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар. – Харків, 1995. – 274 с.
182480
   Арбітражний процесуальний кодекс України : (за станом на 1 верес. 1997 р.). – Київ : Гарантія, 1997. – 49 с. – ISBN 966-95226-0-9
182481
   Арбітражний процесуальний кодекс України : Закон про арбітражний суд.Закон про банкрутство. Декрет про державне мито. Роз`яснення та інформацій. – Ужгород : Іва, 1997. – 304 с. – ISBN 966-7231-02-Х
182482
   Арбітражний процесуальний кодекс України : (зі змінами та допов. станом на 1 берез. 1998 р.). – Київ : Право, 1998. – 46 с.
182483
   Арбітражний процесуальний Кодекс України : Неофіційне видання зі змінами та доп. за станом на 1.05.2000 року. – Київ : Сірін, 2000. – 48с. – ISBN 966-95277-3-3
182484
   Арбітражний процесуальний кодекс України (із змінами та доповненнями на 1лютого 1999р.) : Науково-практичний коментар. – Харків : Консум, 1999. – 29с. – ISBN 966-7124-07-Х
182485
   Арбітражний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 48с. – ISBN 966-7714-30-6
182486
   Арбітражний процесуальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 року : Офіційний текст із змінами за станом на 1 жовтня 1993 року. – Київ : Україна, 1994. – 61с. – ISBN 5-319-01230-6
182487
   Арбітражний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків, 1995. – 268с.
182488
   Арбітражний регламент Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 299-314. – ISSN 0132-1331
182489
  Рященко М. Арбітражний розгляд спорів за участю підсанкційних компаній // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 86
182490
  Тищенко В.Г. Арбітражний розгляд спорів між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 103-108
182491
  Нагнибіда В. Арбітражні застереження: як не потрапити в пастку // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 30-31
182492
  Захарченко Т. Арбітражні процедури: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 18-19
182493
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.19-25. – ISSN 0132-1331
182494
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0132-1331
182495
   Арбітражні суди України: історико-правовий нарис, портрети, події : Україна на межі тисячоліть. – Київ : ІнЮре, 2001. – 324с. – ISBN 966-7752-54-2
182496
  Мальський М.М. Арбітражні угоди в міжнародному комерційному арбітражі: їх форма, зміст, порядок укладення та виконання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 60-64
182497
  Львов Д.К. Арбовирусы и арбовирусные инфекции / Д.К. Львов, С.М. Клименко, С.Я. Гайдамович. – Москва : Медицина, 1989. – 336 с. – ISBN 5-225-01493-3
182498
  Мосинцев А.Ф. Арбузный мед: Кн. стихов / А.Ф. Мосинцев. – М., 1981. – 95с.
182499
   Арбузов А.Е.:Библиографические указ.. – Казань, 1974. – 70с.
182500
   Арбузов Мойсей Петрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Відомий вчений в галузі металургії і технології металів.
182501
   Арбузова Алла Петрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5
182502
  Пельц И. Арбузы. / И. Пельц. – Бухарест, 1968. – 48с.
182503
  Кийк Х.Я. Арве Йомм : романы / Х.Я. Кийк; пер. эст. А.Томберга. – Таллин : Ээсти Раамат, 1981. – 301 с.
182504
   Аргановое масло: из Марокко в Европу // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 39 : фото
182505
  Рой М. Аргентина - діловий партнер України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-315. – (Журналістика ; Вип. 2)
182506
  Белый Э.Л. Аргентина - Израиль: непростой диалог // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 38-47. – ISSN 044-748Х
182507
  Соколов Б. Аргентина - Росія - 5 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Посольський кокаїн майже непомітний.
182508
  Ледо Аргентина / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 16с.
182509
  Ревзин Г. Аргентина / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 199 с.
182510
  Волков А.В. Аргентина / А.В. Волков. – Москва, 1956. – 48с.
182511
  Марианетти Б. Аргентина / Б. Марианетти. – Москва, 1966. – 315 с.
182512
  Пименова Р.А. Аргентина : Экономико-географическая характеристика / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1974. – 239с.
182513
  Пименова Р.А. Аргентина / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1987. – 130с.
182514
   Аргентина : монография. – Москва : Международные отношения, 1993. – 151, [1] с. – (Наши деловые партнеры)
182515
  Щербакова А.Д. Аргентина : новые ориентиры внешней политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 53-65. – ISSN 044-748Х
182516
   Аргентина 60-х годов : Сб. работ аспирантов ИЛА. – Москва, 1973. – 216 с. – Библиогр.: "Работы и выступления Р. Гиольди": с. 198-215
182517
  Игнатьев О.К. Аргентина и аргентинцы / О.К. Игнатьев. – Москва, 1958. – 94с.
182518
  Штрахов А.И. Аргентина и вторая мировая война. (Перонизм, как аргентинская разновидность фашизма и борьба демократических сил Аргентины против сил империализма и аргентинской реакции) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штрахов А.И. ; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1950. – 31 л.
182519
  Королев Ю.Н. Аргентина на перепутье / Ю.Н. Королев. – Москва, 1979. – 64с.
182520
   Аргентина после Мальвин: Кризис соц.-экон. системы и перспективы обществ. развития.. – М, 1987. – 190с.
182521
  Рукомеда Р. та інш. Аргентина потрапляє в шторм. Повчальна історія економічного краху // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-46. – ISSN 0868-8273
182522
  Малкова Н.А. Аргентина сегодня : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 27-32 : Фото. – ISSN 0016-7207
182523
  Данилевич М.В. Аргентина. / М.В. Данилевич. – М, 1945. – 32с.
182524
  Завірюхіна Марія Аргентина. Зимове купання в Краю озер / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 70-75 : фото
182525
  Волков А.В. Аргентина. Перу. Чили Фолклендские острова : географические справки / А.В. Волков. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Америки)
182526
   Аргентина. Страна на краю земли // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 54-66 : фото
182527
  Пендраковська Олександра Аргентина. Чудо в пір"ї : Аргентина / фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 44-47 : Фото
182528
   Аргентина: "В кожній пісні вібрує українська душа" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7674-01-5
182529
   Аргентина: внешний долг и проблемы самостоятельного демократического развития. – М, 1987. – 240с.
182530
  Батчиков С. Аргентина: дирижистская программа посткризисной модернизации и первые итоги ее выполнения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 4. – С. 73-79. – ISSN 0130-9757
182531
  Яковлева Н.М. Аргентина: переход к "старой норме" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 0044-748Х


  Итоги президентських виборов 2015 г.
182532
   Аргентина: тенденции экономического и социально-политического развития. – М, 1980. – 336с.
182533
  Яковлев П. Аргентина: трудное продолжение курса "реформироования рыночных реформ" / П. Яковлев, С. Батчиков // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 5. – С. 48-69. – ISSN 0130-9757
182534
  Яковлев П.П. Аргентина: цикл иллюзий и разочарований // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-15. – ISSN 044-748Х
182535
  Щеголев Б.Н. Аргентина: экономическое развитие и проблемы внешней торговли / Б.Н. Щеголев. – Москва : Наука, 1971. – 248 с.
182536
  Данильчук А. Аргентинець з українським серцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 21


  Що ви знаєте про Енріке Мартінеса Кодо?
182537
  Миронов Н. Аргентинская демократия в поисках новой двухпартийности (обзор президентских и парламентских выборов 2007 года) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-45. – ISSN 1812-7126
182538
  Яковлева Н. Аргентинская модель посткризисного развития // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 67-76. – ISSN 0131-2227
182539
  Халин Н.И. Аргентинская печать: возникновение, эволюция и современное положение. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Халин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1973. – 19л.
182540
  Земсков В.Б. Аргентинская поэзия гаучо / В.Б. Земсков. – М., 1977. – 222с.
182541
   Аргентинские рассказы. – М, 1957. – 229с.
182542
   Аргентинские рассказы. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
182543
   Аргентинские рассказы. – М, 1981. – 286с.
182544
  Яковлев П. Аргентинский бизнес семьи Киршнер // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 70-87. – ISSN 0130-9625


  Новий президент Аргентини Кристина Фернандес де Киршнер обіцяла слідувати в політиці радам чоловіка - колишнього президента Нестора Киршнера
182545
  Казаков В.П. Аргентинский диктатор Хуан Мануэль де Росас // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 185-198. – ISSN 0130-3864
182546
   Аргентинский кризис: причины, последствия, уроки // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.4-42. – ISSN 044-748Х
182547
  Доценко В.Р. Аргентинский музыкальный авангард: Хуан Карлос Пас и Маурисио Кагель // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-103. – ISSN 044-748Х


  В статье прослеживается эволюция авангардного движения в музыке Аргентины на примере творчества наиболее видных его представителей — композиторов Хуана Карлоса Паса и Маурисио Кагеля.
182548
  Якубовская Любовь Аргентинский стейк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 30-32 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
182549
  Шейнбаум Л.С. Аргентинский этнос / Л.С. Шейнбаум. – Москва, 1984. – 168 с.
182550
  Миронов Микола Аргентинська демократія у пошуках нової двопартійності (огляд президентських і парламентських виборів 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 85-104
182551
   Аргентинська Республіка. Мальвінське питання / [Посольство Аргентин. Респ. в Україні]. – [Київ : б. в., 2012. – 69 с. : іл., портр. – На обкл.: Історія колоніалізму. Справа Об"єднаних Націй
182552
  Ганущак Ю. Аргентинський жах чи голландська мрія. Як державі врегулювати ринок землі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 8


  "Прийняття законопроєкту №2178-10 у першому читанні засвідчило готовність уряду вирішити проблему з обігом землі. Воно стало сигналом, що сучасна ситуація не задовольняє як уряд, так і міжнародних кредиторів. Настав час перемовин: за якими правилами ...
182553
  Григор"єв А.М. Аргентіна. / А.М. Григор"єв. – К., 1966. – 20с.
182554
  Волостных Г.Т. Аргиллизация и оруденение / Г.Т. Волостных. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
182555
  Сидорович Я.И. Аргиллиты в промышленности строительных материалов Украины / Я.И. Сидорович, К.Ф. Копачинский. – Киев, 1980. – 70с.
182556
  Григорян Аида Петросовна Аргиназа и биосинтез пролина у водорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Григорян Аида Петросовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1992. – 27л.
182557
  Фан Ем. Аргиназа мозга при гипероксии и некоторые кинетические свойства частично очищенного препарата фермента. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фан Ем.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 21л.
182558
  Барсегян Эрнестина Хикаровна Аргиназа печени и ее изоферменты при развитии лягушки Rana ridi-bunda : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / Барсегян Эрнестина Хикаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 27с.
182559
  Бендецкий К.М. Аргиназа семян вики мохнатой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бендецкий К.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 19 с.
182560
  Николашвили К.Г. Аргиназа у Ascaridia Golli и Fasciola Hepotiga : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Николашвили К.Г. ; МСХ СССР, Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1974. – 22 с.
182561
  Кизель А.Р. Аргинин и его превращение в растениях : А.Р. Кизель. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1916. – [4], 256, [1] с. : табл. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Московского университета. 1916, вып. 41


  На тит. ло. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
182562
  Мартиросян А.А. Аргиштихинили / А.А. Мартиросян; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1974. – 176 с. : ил., 38 л. пл. – (Археологические памятники Армении ; 8 ; Урартские памятники ; вып. 1)
182563
  Рашба О.Я. Аргінін, аргіназа і креатин в мозку хребетних тварин під час онтогенетичного розвитку : Дис... канд. биолог.наук: / Рашба О.Я.;, 1939. – 133л. – Бібліогр.:л.126-133
182564
  Сулейменов О. Аргмаки / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1961. – 72с.
182565
  Эллис Арго : Арго - Забытые обеты - Мария : Две книги стихов и поэма / Эллис [псевд.]. – Москва : Изд. "Мучагет", 1914. – XII, 196 с.


  Авт. установлен по изд.: Указ. загл. произведений худож. лит., 1801-1975. Москва, 1995, т. 6, с. 200
182566
  Мусійчук С.М. Арго в сучасній французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 81-85. – (Серія "Філологічні науки")
182567
  Лукашанец Е.Г. Арго и культура: словообразовательный аспект // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 155-164. – ISBN 978-966-489-059-2
182568
  Горбач О. Арго на Україні = Sondersprachen in der Ukraine : зібрані статті / Олекса Горбач. – [Б. м. : б. в.], 1991. – [490] с., розд. паг. – Частина тексту нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
182569
  Ставицька Л Арго, жаргон, сленг = Argo, jargon, slang : Соціяльна диференціяція української мови / Леся Ставицька. – Київ : Критика, 2005. – 464с. – ISBN 966-7679-68-3
182570
   Аргон в металлургии. – Москва : Металлургия, 1971. – 120 с.
182571
  Тычинский В. Аргона. Технология выхода из депрессии на Земле и в Космосе / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 31, [1] с. – ISBN 978-617-648-092-1
182572
  Ожешко Е. Аргонавти / Е. Ожешко. – Київ, 1966. – 239 с.
182573
  Горбик Р. Аргонавти : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 25-32
182574
  Владко В. Аргонавти всесвіту / В. Владко. – Харків ; Одеса, 1935. – 223 с.
182575
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1936. – 223 с.
182576
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1938. – 308 с.
182577
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1947. – 270 с.
182578
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1952. – 503 с.
182579
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1956. – 428 с.
182580
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1961. – 741с.
182581
  Владко В.М. Аргонавти Всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1975. – 592 с.
182582
  Аполлоний Родосский Аргонавтика / Аполлоний Родосский ; пер., введение и примеч. Г.Ф. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 350 с. : рис.
182583
  Синельников М.И. Аргонавтика / М.И. Синельников. – Тбилиси, 1980. – 301с.
182584
  Чистякова Н.А. Аргонавтика Аполлония Родосского. (Место Аполлония в литературной борьбе III в. до н.э. и образы главных героев его поэмы) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чистякова Н.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
182585
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 1. – 1914. – [4], 204 с.


  Авторы: Я. Барановский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Гарольд, П. Загоровский, Л. Бутовцев, Г. Владимирский, Ю. Зубовский, Е. Нарбут, Е. Смирнова и др.
182586
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 2. – 1914. – 286 с.


  Авторы: А. Альвинг, Я. Барановский, Г. Березовский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Р. Брамс, А. Бутовцев, Ю. Жуковская, Ю. Зубовский, И. Райцис и др.
182587
  Ожешко Э. Аргонавты / Э. Ожешко. – Москва, 1959. – 247 с.
182588
  Владко В.Н. Аргонавты Вселенной / В.Н. Владко. – Москва, 1957. – 543 с.
182589
  Даркевич В.П. Аргонавты средневековья / В.П. Даркевич ; отв. ред. В.Т. Пашуто ; АН СССР ;. – Москва : Наука, 1976. – 200 с. : фотоилл., табл. – Библиогр.: с. 193-200. – (Серия "Из истории мировой литературы")
182590
  Абралов М.А. Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов. / М.А. Абралов, Р.У. Абдурахманов ; отв. ред. А.М. Болдырев ; Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1989. – 231, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 215-230
182591
  Сокольник С.О. Аргоноплазмова коагуляція при кровоточивих виразках шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 73-76. – ISSN 2224-0586
182592
  Кравченко О.М. Аргоритм географічної прив"язки знімків супутника "Січ-2" / О.М. Кравченко, М.С. Лавренюк, Н.М. Куссуль // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 71-75. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 2 (18)). – ISSN 1996-1588
182593
  Хорошко В.А. Аргоритм моделирования системы управления защитой объекта / В.А. Хорошко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 215-222
182594
  Забулонов Ю.Л. Аргоритм оценки эффективности систем физической защиты экологически опасных объектов / Ю.Л. Забулонов, Ю.О. Медведев // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 54-60. – ISSN 2309-7655
182595
  Сингаївська Г.В. Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону / Г.В. Сингаївська, Д.І. Зволейко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 176-182


  У статті йдеться про особливості появи та функціонування іспаномовного молодіжного жаргону, особлива увага звертається на таку його складову як арготизми. В статье идет речь об особенностях возникновения и функционирования испаноязычного молодежного ...
182596
  Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка : учеб. пособ. к спецкурсу / В.Д. Бондалетов ; Мин-во просвещения РСФСР, Рязанский гос. пед. ин-т им. С.А. Есенина. – Рязань : [Б. и.], 1987. – 86 с.
182597
  Кучеренко Н.Н. Аргров Ш. Тэтчер - Миттеран // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1985. – Вып. 8. – С. 151-156
182598
  Колотілова Н.А. Аргумент до авторитету в риториці та логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аргумент до авторитету в межах логічного і риторичного знання в історії та сучасності. Встановлено, що виділення логічного та прагматичного (риторичного) рівнів оцінки такого аргументу в сучасних концепціях веде до відмови від ...
182599
  Нагуманова Светлана Фарвазовна Аргумент знания в дискуссиях о природе сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
182600
  Канюка О. Аргумент на користь читання і перечитування (до 20-річчя журналу "Бібліотечна планета") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 10-12


  До 20-річчя журналу "Бібліотечна планета”
182601
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
182602
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
182603
  Комаха Л.Г. Аргумент рефлексії в онтології екзистенціалізму і "філософії мови": логіко-феноменологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується аргументація екзистенціалізму про самосвідомість як результат рефлексії. Показано, що в екзистенціальній онтології рефлексія є аргументом на користь інтенціональності, в силу чого феноменологічна рефлексія про свідомість ...
182604
  Васильев В.В. Аргумент Франкфурта, условная свобода и моральная ответственность // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 17-26. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
182605
  Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 2222-5374
182606
  Чорнобай О.Л. Аргументативна практика у судовому процесі: до постановки проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 300-306. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
182607
  Чорнобай О. Аргументативна практика у юридичній діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 37-42. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
182608
  Кондарина И.В. Аргументативная речь в деловом общении // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 97-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
182609
  Білоус А.О. Аргументативний аспект трансформації тексту в інтернет-дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 3-12


  Визначено аргументативний аспект трансформації поняття "текст" у ньому через демонстрацію специфіки розуміння тексту в інтернет-дискурсі. Виявлено, що специфіка тексту в інтернет-дискурсі пов"язана з тим, що його складовими в цьому середовищі ...
182610
  Корпач М. Аргументативний дискурс сучасного американського політика (на матеріалі політичних виступів Гілларі Родем Клінтон) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 167-168. – ISBN 978-966-600-646-5
182611
  Єрмоленко А. Аргументативний дискурс у культурі суспільного діалогу // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 7-20. – ISBN 978-966-03-9876-4
182612
  Нерян С.О. Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Нерян Софія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
182613
  Одарчук Н. Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі / Н. Одарчук, Т. Мірончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 111-115. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
182614
  Волосожар С.М. Аргументативний потенціал суб"єктивної модальності в рекламних текстах // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 43-45
182615
  Ковальчук Аргументативний потенціал текстів упаковки / Ковальчук, Ковальчук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 187-192. – ISBN 966-581-231-9


  Серед рекламних текстів, що останнім часом все частіше стають об"єктом лінгвістичного та психолінгвістичного аналізу, окреме місце посідає текст упаковок.
182616
  Ковальчук І.В. Аргументативний потенціал текстів упаковки // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
182617
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
182618
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 317-322. – ISBN 966-581-231-9
182619
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маленький Богдан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
182620
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі : (на матеріалі жанру ток-шоу) : монографія / Маленький Богдан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 236, [1] с. : табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-215, 232-233
182621
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маленький Богдан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 215-237
182622
  Булкіна А.В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий "пропозиція руки та серця" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 190-200


  Статтю присвячено розгляду характеристик мовленнєвого жанру "пропозиція руки та серця", що належить до діалогічного любовного дискурсу. Проаналізовано специфіку його ритуалізації, детально розглянуто формалізовані особливості цього жанру, побудовано ...
182623
  Кренев Ю.А. Аргументативные процедуры в преподавании философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 26-33. – ISSN 1811-0916
182624
  Евсеев А. Аргументационная техника Верховного Суда Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 3 (106). – С. 55-68. – ISSN 1812-7126
182625
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
182626
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
182627
   Аргументация в публицистическим тексте: (жанрово-стилистический аспект) : Учеб. пособие по курсу "Журналистское мастерство". – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 244с. – ISBN 5-7525-0288-8
182628
  Калачинский А.В. Аргументация публицистического текста / А.В. Калачинский. – Владивосток, 1989. – 119с.
182629
  Хоменко И.В. Аргументация у полемических произведениях острожских книжников с точки зрения прагма-диалектического подхода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются аргументативные особенности полемических произведений острожских книжников с точки зрения прагмадиалектики. Обосновывается точка зрения, согласно которой философские взгляды острожских книжников предопределили их ...
182630
  Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А.П. Алексеев. – Москва : МГУ, 1991. – 149, [1] с. – Библиогр.: с. 143-148
182631
  Навроцький Володимир Аргументаційна семантика // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.92-101. – ISSN 0235-7941
182632
  Зернецький П.В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення: аксіологічний аспект / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
182633
  Павловська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 44-47
182634
  Люшинська О.Х. Аргументаційний аналіз відеореклами / О.Х. Люшинська, О.В. Митяєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 132-134. – ISBN 966-581-295-5
182635
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 265-274. – ISBN 966-581-231-9
182636
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
182637
  Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі ( на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скуратовська Т.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
182638
  Скуратовська Тетяна Анатоліївна Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Дис.канд.філолог.наук:10.02.04 / Скуратовська Тетяна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.:л.194-196
182639
  Скуленко М. Аргументація в журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – №10. – С. 28-32.
182640
  Кондратюк В.В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується риторична концепція аналізу юридичної аргументації, її специфіка та історичні передумови виникнення. Звертається увага на те, що вона бере свій початок від арістотелівського вчення про діалектичний силогізм. В статье ...
182641
  Соломеннік А.Д. Аргументація в політичному дискурсі Президента Франції Ніколя Саркозі (на матеріалі його телеінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 260-264. – Бібліогр.: Літ.: С. 264; 10 поз.
182642
  Охріменко В.І. Аргументація в рекламному дискурсі : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / КНУТШ; В.І. Охріменко. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – Шифр дубл.46Охрі( доп. ст.). – ISBN 966-594-447-9
182643
  Скуратовська Т.А. Аргументація в юридичному дискурсі: тактики та прийоми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210. – ISBN 966-581-295-5
182644
  Петруньок Н.І. Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 72-77. – ISSN 1996-5931
182645
  Мартинюк А.П. Аргументація та сугестія як інструментальні стратегії дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 238-246


  У статті запропоновано когнітивно-дискурсивний інструментарій аналізу способів мовленнєвого впливу в англомовному дискурсі. Раціональна аргументація, емоційна аргументація та сугестія визначені в термінах інструментальних стратегій дискурсу. Описані ...
182646
  Хоменко І.В. Аргументація у контексті сучасного логічного знання // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 246-259. – ISBN 978-966-439-447-2
182647
  Маленький Б.І. Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 469-478


  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до трактування феномену аргументації як варіанту вираження міжособистісної комунікації. Крім того, здійснюється огляд основних методологічних принципів емпірично-орієнтованого лінгвістичного аналізу ...
182648
  Луць Л. Аргументація у правотворчій діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 168-173. – ISSN 2663-5313
182649
  Пожидаєва О.А. Аргументація у сучасній іспанськомовній Інтернет - і прес-рекламі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
182650
  Нікіфорова Є.Ю. Аргументація у форумній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 339-342
182651
  Петруньок Н.І. Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 82-87. – ISSN 1996-5931
182652
  Гніздечко О.М. Аргументація як основний засіб обгрунтування наукового повідомлення : на матеріалі англомовних лінгвістичних статей // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 237-243. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
182653
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
182654
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень: неформальна логіка та риторична аргументація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 204-220
182655
   Аргументи. – Москва
1983. – 1983
182656
  Нечитайло О. Аргументи "За" / О. Нечитайло, Д. Гетманцев // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 1, 10


  "Напрочуд послідовно й неухильно всі українські революції XXI ст. порушують тему протиставлення професіоналізму та моралі. У нас навіть не викликають сумніву корумповані професіонали — як передумова й умова для українських революцій. Попри тисячі ...
182657
  Галішевський В. Аргументи "незгодного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Українсько-російські відносини в творчості Михайла Брайчевського.
182658
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 244-247. – ISBN 966-581-550-4
182659
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 100-103. – ISBN 966-581-476-1
182660
  Пишний А. Аргументи здорового глузду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Чому США мають визнати росію державою-спонсором тероризму?
182661
  Панченко В. Аргументи стороннього свідка (Олександр Білецький як літературний критик 20-х років 20 століття) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 8. – С.45-48 : Фото
182662
   Аргументированно, наступательно, эффективно. – Москва, 1988. – 237с.
182663
  Павлик В.І. Аргументована оцінка жанрової форми "глоса" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 429-432. – Бібліогр.: Літ.: с. 432; 7 п. – ISSN 1729-360Х


  Газетно-публіцистичний жанр "глоса" - це жартівливе або іронічне, емоційне аргументування суспільно-релевантних проблем і висловлення гострої, дотепної кінцевої думки з приводу них.
182664
   Аргументы - 1980. – Москва, 1980
182665
   Аргументы - 1981. – Москва, 1981
182666
   Аргументы - 1982. – Москва, 1982
182667
   Аргументы. – Москва
за 1983 год. – 1983
182668
  Винокуров Е.М. Аргументы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1984. – 271с.
182669
  Андрюшин С. Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 51-68 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
182670
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
6 - 12 августа (№ 32). – 2014. – 24 с.
182671
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
25 июня - 1 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
182672
   Аргументы и факты. Украина. – Київ, 2000
182673
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2000
182674
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 1. – 2001
182675
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 2. – 2001
182676
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 3. – 2001
182677
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2001
182678
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 5. – 2001
182679
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 6. – 2001
182680
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 7. – 2001
182681
   Аргументы недели. – Киев
18- 24 октября (№ 42). – 2016. – 24 с.
182682
   Аргументы недели. – Киев
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2016. – 24 с.
182683
   Аргументы против религии : рек. указ. литературы / Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова; Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 173 с.
182684
  Бабченко А. Аргун : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.61-85. – ISSN 0130-7673
182685
  Балябина В.Г. Аргунеи / В.Г. Балябина. – Иркутск, 1988. – 124с.
182686
  Якубовский А.П. Аргус-12 / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1972. – 191с.
182687
  Захаркина А.Е. Ардатов / А.Е. Захаркина. – Саранск, 1966. – 151с.
182688
  Конта Р.М. Ардашев Павло Миколайович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 151. – ISBN 96966-8060-04-0
182689
  Шевченко Л. Ардашев Павло Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
182690
  Клименко І.В. Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) - історик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 22-24. – ISBN 966-02-2569-5
182691
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 14. – ISBN 978-966-439-754-1
182692
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 18. – ISBN 978-966-933-054-3
182693
  Алавердян С.А. Ардвинский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Алавердян С.А.; Ин-т языка. АН Арм. ССР. – Ереван, 1970. – 19л.
182694
  Славин Л.И. Арденнские страсти / Л.И. Славин. – Москва, 1977. – 240с.
182695
  Славин Л.И. Арденнские страсти : роман / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240с.
182696
  Славин Л.И. Арденнские страсти : Роман, портреты, записки / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 557с.
182697
  Зангиев Х.М. Ардонская семинария / Х.М. Зангиев. – Орджоникидзе, 1965. – 80с.
182698
  Дика Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 94-100. – ISBN 978-966-2763-81-2
182699
  Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISSN 0131-2227
182700
  Пеліна Г. Ареали поширення колядок базової структури 5+5+3 в історичних межах Мараморощини // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 76-80. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
182701
   Ареална лингвистика : теории и методи : материjали од научната конференциjа по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески. – Скопje : МАНУ, 2005. – 385 с. : портр. – ISBN 9989-101-53-1
182702
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики (лингвогеографический этюд) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кристя К. А.; МВССО УССР, Одесск. гов. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
182703
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кристя К.А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
182704
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленигр. отд-ние
Т. 1 : Тиссовые-Кирказоновые. – 1977. – 164 с., [46 отд. л. в папке карт.] : ил., карт. – Библиогр.: с. 137-150
182705
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Гречишные Розоцветные. – 1980. – 142 с., (49 отд. л. в папке) : ил., карт. – Библиогр.: с. 117-130
182706
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
3. – 1986. – 179с.
182707
  Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. / Л.С. Плотникова. – М., 1983. – 256с.
182708
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 208 с. – Библиогр.: с. 204-208
182709
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 224 с.
182710
   Ареалы насекомых европейской части СССР : атлас : карты. – Ленинград : Наука : Ленинград. отд., 1984. – 60 с.
182711
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты (1-20). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд., 1978. – 22 с.
182712
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (21-72). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 2. – 1980. – 57 с.
182713
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (73-125). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 3. – 1981. – 58 с.
182714
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты : атлас : [в 4-х вып.]. – Ленинград : Наука, 1982. – 56 с.
182715
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 191 с.
182716
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1969. – 248 с. : ил.
182717
   Ареалы растений флоры СССР : сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 175 с. – Библиогр. в конце ст.
182718
  Лысенко С. Ареалы типов артефактов и динамика культурно-исторических процессов эпохи поздней бронзы в северной Украине // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 113-118. – ISBN 966-7321-41-Х
182719
  Клименко Н. Ареальна характеристика східностепових говірок на півночі Донецької області // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 66-72. – (Серія "Філологічні науки")
182720
  Смирницкая С.В. Ареальная специфика рейнско-мозельского региона / С.В. Смирницкая. – Ленинград, 1988. – 189с.
182721
  Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики / П.Ю. Гриценко. – К, 1990. – 268с.
182722
  Пономар Л. Ареальне дослідження народного одягу Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 50-56. – ISSN 0130-6936
182723
  Болдирєв Р.В. Ареально-хронологічна стратифікація праіндоєвропейської мови та індоєвропейська етимологія // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 60-66
182724
  Непокупный П А. Ареальные аспекты балто-славянских языков отношений. / П А. Непокупный. – К., 1964. – 168с.
182725
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : (тезисы докладов и сообщений). – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 136 с.
182726
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы Третьей конф. на тему "Методика лингво- и этногеогр. исследований. Маргинальные ицентр. ареалы". 10-12 февр. 1975 г. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 113 с. : ил., схем., карт.
182727
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сборник статей. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1977. – 263 с.
182728
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : краткие сообщ. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1978. – 120 с.
182729
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1983. – 250 с.
182730
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы 5-й конф. на тему "Проблемы атласной картографии", Уфа, 28-30 янв. 1985 г. – Уфа, 1985. – 202 с.
182731
  Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам / Г.И. Ермушкин. – М., 1984. – 141с.
182732
  Халын Н.В. Ареальный аспект исследования шотландской фразеологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халын Н.В. ; Моск. гос. пед.ин-т иностр. яз. – Москва, 1985. – 24 с.
182733
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – М, 1953. – 38 с.
182734
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1960. – 244 с.
182735
  Ткач Д.В. Арена : Роман, повість, оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 154 с.
182736
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Н. Николенко. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 285 с.
182737
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1965. – 240 с.
182738
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – М., 1965. – 238с.
182739
  Струк А.Д. Арена / А.Д. Струк. – Киев, 1968. – 63 с.
182740
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – Казань, 1969. – 295с.
182741
  Козловский Я.А. Арена / Я.А. Козловский. – Москва, 1972. – 96с.
182742
  Муразов М.М. Арена / М.М. Муразов. – Москва, 1978. – 111 с.
182743
  Озерова И.Н. Арена / И.Н. Озерова. – М., 1985. – 95с.
182744
  Фридберг И. Арена / И. Фридберг. – Вильнюс, 1985. – 327с.
182745
   Арена : полит. роман : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 2. – 1988. – 490 с.
182746
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 3. – 1989. – 440 с.
182747
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 4. – 1990. – 509 с.
182748
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 5. – 1991. – 448 с.
182749
  Войтенко В. Арена : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
182750
  Абидов Т.Х. Арена Акрама Юсупова : творч. портрет / Т.Х. Абидов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1976. – 83 с., [15] л. ил. : ил.
182751
   Арена биологической революции : сборник. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 6/1986)
182752
  Косухин Н.Д. Арена борьбы идей - Африка / Н.Д. Косухин. – Москва, 1985. – 208с.
182753
  Святишенко Б.І. Арена гострої боротьби. / Б.І. Святишенко. – К., 1981. – 48с.
182754
  Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка / Е.М. Кузнецов. – Л.-М., 1947. – 228с.
182755
  Валье-Инклан дель Арена иберийского цирка. / Валье-Инклан дель. – Москва
1. – 1936. – 323с.
182756
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – Москва, 1970. – 56с.
182757
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 56с.
182758
  Премчанд Арена. / Премчанд. – Л., 1967. – 624с.
182759
   Аренда - архимедов рычаг : (материалы "Круглого стола", "Деловых клубов", "Правды", а также ст., анализирующие опыт подряда и аренды). – Москва : Правда, 1988. – 157 с. – (Новому - дорогу)
182760
   Аренда - третья модель хозрасчета : сборник. – Кемерово : Книжное издательство, 1990. – 197 с.
182761
  Клейман Б.Е. Аренда в промышленности: формы, методы, перспективы / Б.Е. Клейман, Г.К. Копейкин. – Ленинград, 1990. – 143с.
182762
   Аренда и арендные отношения в СССР : учеб. пособие для экон. всеобуча. – Москва : Профиздат, 1990. – 239 с. – (ЭВ: Экономический всеобуч)
182763
   Аренда и арендные отношения на предприятиях АПК. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 77 с.
182764
  Часова О.В. Аренда и арендный подряд на промышленных предприятиях / О.В. Часова. – М., 1991. – 142с.
182765
   Аренда и кооперация - новые формы хозяйствования : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; 9/1989)
182766
  Ивашина Анна Николаевна Аренда как экономическая форма реализации собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ивашина Анна Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
182767
  Анцыферов А.Н. Аренда крестьянских душевых наделов и ее значение : (доклад чит. в заседании Харьковского юрид. об-ва 25 марта 1901 г.) / Анцыферов А.Н. – Москва : Тип. и лит. Дерягиных, 1901. – 45 с.
182768
   Аренда предприятий. – Москва : Экономика, 1990. – 155 с. – (Радикал. экономическая реформа)
182769
  Рутгайзер В.М. Аренда предприятия / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
182770
   Аренда техники непосредственно от производителя // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 54-58 : фото
182771
  Галин Б. Аренда торговых (нежилых) помещений / Б. Галин. – М., 1930. – 103с.
182772
  Комаров В.Ф. Аренда. Лизинг. Фирменный сервис / В.Ф. Комаров, Е.В. Колуга, А.Т. Юсупаова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 129с.
182773
   Аренда: сущность и практика : учебное пособие для экон. всеобуча трудящихся. – Москва : Профиздат, 1989. – 207 с. – (ЭК: Экономический всеобуч)
182774
   Арендарюк Олена Нестерівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5-6
182775
  Погожев В.П. Арендное землепользование / В.П. Погожев. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 96 с.
182776
  Кибак Г.А. Арендное право : Учебное пособие для студентов юридического факультета / Г.А.Кибак; Молд. гос.унив., юрид. фак. – Кишинев, 2001. – 80с. – ISBN 9975-70-037-5
182777
  Бажаев В. Арендное хозяйство / В. Бажаев. – [4] с. – Отд.отт.
182778
  Краснощеков Н.В. Арендные коллективы интенсивного труда: (На прим. хоз-в Сибири) / Н.В. Краснощеков. – Москва, 1989. – 47с.
182779
  Еременко Г.А. Арендные отношения в научных организациях / Г.А. Еременко. – М., 1991. – 97с.
182780
  Шевченко И.В. Арендные отношения в рыночной экономике / И.В. Шевченко. – СПб, 1992. – 124с.
182781
  Тушканов М.П. и др. Арендные отношения в сельском хозяйстве / М.П. и др. Тушканов. – М., 1989. – 62с.
182782
  Тройно Ф.П. Арендные отношения у горцев Северного Кавказа / Ф.П. Тройно. – Ростов -на-Дону, 1984. – 92с.
182783
   Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – Киев : Тэхника, 1991. – 168 с. – Библиогр.: с. 168
182784
   Арендный подряд - кратчайший путь к продовольственному достатку : встреча в ЦК КПСС с работниками аренд. подряд. коллект. агропром. комплекса, рук. парт., сов. и хоз. органов, специалистами сел. хоз-ва 13 мая 1988 г. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с.
182785
  Кизилова В.В. Арендный подряд / В.В. Кизилова. – Киев : Тэхника, 1990. – 111с.
182786
   Арендный подряд в промышленности : метод. рекомендации. – Москва : Экономика, 1990. – 77 с.
182787
   Арендный подряд в строительстве : сборник. – Москва : Стройиздат, 1989. – 229 с. – Библиогр.: с. 225-229. – (Строит. комплекс страны)
182788
   Арендный подряд на промышленном предприятии : метод. и орг. подходы к внедрению аренд. подряда в пр-ве товаров нар. потребления : [опыт ПО "Иркутсктяжмаш"]. – Свердловск : НИИоргпрома, 1989. – 29 с. – Библиогр.: с. 28
182789
  Лапуста М.Г. Арендный подряд: Справ. пособие. / М.Г. Лапуста, В.А. Масленников. – М., 1991. – 236с.
182790
   Арендт (Arendt) Ганна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 677-678. – ISBN 966-316-069-1
182791
  Коптюг В.А. Аренониевые ионы. Строение и реакционная способность / В.А. Коптюг. – Новосибирск : Наука, 1983. – 271 с.
182792
  Москаленко Анна Ивановна Аренсульфониламидирование a.W-диарилполиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Москаленко Анна Ивановна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
182793
  Бойко С.А. Аренсульфониламидирование арилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бойко С. А.; Днепр. хим. техн. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 30л.
182794
  Гуцалюк В.Г. Аренфенолальдегидные олигомеры / В.Г. Гуцалюк. – Алма-Ата, 1986. – 229с.
182795
  Барвинский В.В. Арены спорта вчера, сегодня, завтра / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. "Физкультура и спорт" ; № 12)
182796
  Воронцов П.А. Ареологические исследования пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград, 1960. – 452с.
182797
  Мильтон Джон Ареопагитика : Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту. (1644 г.) / Мильтон ; [С предисл. прив.-доц. Казан. ун-та Мих. Мих. Хвостова]. – Казань : Тип. Д.М. Гран, 1905. – [2], IV, 3-45 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова
182798
  Мільтон Д. Ареопагітика // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 22-30.
182799
   Арест и ссылка В. Комаровича / публ., вступ. ст. и примеч. Ольги Богдановой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 342-352. – ISSN 0042-8795
182800
  Брехова Н.А. Арест морских судов в современном международном и национальном праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-108
182801
  Антоненко Л. Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-15
182802
  Антонович М. Арест Н. Г. Чернышевского // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : компакт статей из "Былое" № 3. Статьи разных авторов / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 90-94. – (Петербург 25 лет тому назад)
182803
  Зильберштейн И.С. Арест припогандиста / И.С. Зильберштейн. – М, 1951. – 44с.
182804
   Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке] : стенограф. отчет. – Москва : Политиздат, 1990. – 478,[1] с., [8] л. ил. – В изд. также: Допрос в Иркутске / Ю. Кларов. – ISBN 5-250-01405-4
182805
  Сульянов А.К. Арестовать в Кремле: О жизни и смерти маршала Берия / А.К. Сульянов. – Минск, 1991. – 366с.
182806
  Гаэмпанах Г.Г. Ареф Казвини - гражданский поэт Ирана / Г.Г. Гаэмпанах. – М., 1971. – 140с.
182807
   Арешт графів Булгарі. (Документи Державного архіву Одеської області) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 15-39. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
182808
   Арешт зарплатних рахунків фізичної особи. Алгоритм дій // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 14-15
182809
  Чабан Арешт майна боржника / Чабан, с. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.28-30


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
182810
  Снідевич О.С. Арешт майна боржника: поняття та загальна характеристика // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 355-356. – ISBN 978-617-673-442-0
182811
  Мирошниченко Н. Арешт майна нерезидента при виконанні рішень іноземних судів та арбітражів в Україні / Н. Мирошниченко, О. Пташенчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 18-19
182812
  Загорняк Н.Б. Арешт майна у виконавчому провадженні: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7361-58-8
182813
  Бірюков О.М. Арешт майна у справах про банкрутство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 93-102. – ISSN 2078-9165
182814
  Нікшов Г. Арешт майна, вилученого під час обшуку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
182815
  Антонович О. Арешт майна: зняття обтяження у вигляді застави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 1992-9277
182816
  Ківалов С.В. Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 5-13. – ISSN 2524-101X
182817
  Фурса Є.І. Арешт на право вимоги: актуальні питання / Є.І. Фурса, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 54-58


  У статті даний аналіз можливості вжиття виконавцем такого заходу примусового вико- нання рішення як накладення арешту на право вимоги, аналізуються проблеми, які мають місце на практиці, пропонуються певні зміни до законодавства, зокрема Цивільного ...
182818
  Комарницька О. Арешт на тимчасово вилучене майно під час досудового розслідування через повноваження прокурора / О. Комарницька, І. Дем"янчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-77
182819
  Верба І. Арешт Олександра Оглоблина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 51-55
182820
  Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архіву Служби Безпеки України / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 30-76. – ISBN 966-8461-23-1
182821
  Соломко О. Арешт плюс арешт та помножити на арешт // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 9, 16-17


  Як завершальна стадія судового провадження виконавче провадження у спрощеному вигляді завжди сприймається як дії з відібрання у боржника коштів та іншого майна.
182822
  Марчук О.І. Арешт поляками у Кам"янці-Подільському Ісака Мазепи, Андрія Лівицького, Івана Огієнка та інших українських діячів у лютому 1920 р.: що за цим стоїть? // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 40-42
182823
  Поляков В. Арешт рахунку за дві години // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
182824
  Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України / О.А. Брильов. – Миколаїв : Атол, 2002. – 242с. – ISBN 966-7726-54-1
182825
  Овдієнко А. Арешт у виконавчому провадженні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 13, 16-17
182826
  Новицький М. Арешт Шевченка в 1859 р. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 3-19. – ISBN 978-966-920-044-0
182827
  Коновалова А.Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227-234
182828
  Короткий О. Арештантські роти на Півдні України та імперська колонізація другої чверті XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 75-84. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
182829
  Журавльов О. Арешти, обшуки, суди... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 5


  Переслідуваннями кримських татар окупаційна влада прагне вигнати їх із Криму.
182830
  Крупник Л. Арештована коляда. З чого почався і до чого призвів "великий погром", розпочатий КГБ проти українських дисидентів у 1972 році // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 7 (639), 14-20.02.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
182831
  Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени / М. П. Грязнов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука Ленингр. отд-ние, 1980. – 62 с.
182832
  Петров С. Аржентина / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 191с. : Ил. – Библиогр.: с. 190. – (Библиотека при българското географско дружество)
182833
  Абкин Д.А. Арзамас : путеводитель / [Д.А. Абкин, З.Е. Ерофеева, С.Ф. Кирилюк и др. ; сост. А.Д. Одинцов]. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1978. – 112 с., [8] л. ил. : ил.
182834
   Арзамас и арзамасские протоколы. – Ленинград : Изд. Писат. в Ленинграде, 1933. – 302 с. : ил.
182835
   Арзамас: "сей прекраснейший город..." : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-81 : Фото
182836
  Корнилов П.Е. Арзамаска школа живописи первой половины XIX века / П.Е. Корнилов. – М.-Л., 1947. – 215с.
182837
  Еремеев П.В. Арзамасская муза / П.В. Еремеев. – Горький, 1987. – 319с.
182838
  Еремеев П.В. Арзамасские мастера / П.В. Еремеев. – Нижний Новгород, 1992. – 254с.
182839
  Прищепа В.И. Ари Штернфельд - пионер коспонавтики. 1905-1980 / В.И. Прищепа, Г.П. Дронова. – М., 1987. – 192с.
182840
  Губарев В.С. Ариабата / В.С. Губарев. – М, 1975. – 103с.
182841
  Володарский А.И. Ариабхата / А.И. Володарский. – Москва, 1977. – 112с.
182842
   Ариадна Ардент : скульптура, графика : кат. выст. – Москва : Советский художник, 1991. – 16 с., 8 л. ил. : ил., портр.
182843
  Котелина Н.С. Ариадна Ариадна Николаевна / Н.С. Котелина. – Сыктывкар, 1993. – 23с.
182844
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1965. – 8с.
182845
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1979. – 42с.
182846
  Коновалов В.В. Ариаднина нить / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1988. – 428с.
182847
  Хлиманов В.И. Ариднина нить / В.И. Хлиманов. – Минск, 1972. – 102с.
182848
  Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР : природа и географические модели флоропенеза / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1981. – 270с.
182849
   Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование = Arid soils, their genesis, geochemistry utilization : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 267 с. – Списки лит. в конце статей
182850
  Хасанов А.С. Аридный гидрогеолого-мелиоративный процесс на примере бассейна Сырдарьи / А.С. Хасанов, Л.З. Шерфединов; М-во геол. УзССР; Произв. об-ние "Узбекгидрогеология"; Ин-т гидрогеол. и инж. геол. – Ташкент : Фан, 1987. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.140-151
182851
  Оксенич И.Г. Аридный климат Туркменистана и воздействие его на человека / И.Г. Оксенич. – Ашхабад, 1981. – 163с.
182852
  Дмитренко Е.М. Ариевые сомы Аравского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Дмитренко Е.М.; Ан УССР. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
182853
  Салімонович Л. Аризонська альма-матер. У столиці відкривається Американський університет, де готуватимуть лідерів // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 3


  Колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер нещодавно відвідав Київ у статусі стратегічного радника нового освітнього проєкту American University Kyiv. Йдеться про відкриття у столиці України вишу, що готуватиме фахівців ...
182854
  Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Гордон Чайлд ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 269, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-2408-2
182855
  Мохомон Камара Майга Сарата Арил (аралкил) пиридины и 2-азофлуорены в синтезах пиридинийилидов и индолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохомон Камара Майга Сарата; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра орган. химии. – И., 1975. – 18л.
182856
  Степонавичюс Ю.Ю. Арилвинилкетоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Степонавичюс Ю.Ю.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
182857
  Седова Л.Н. Арилдифтореметиловые эфиры, арилдифторметилсульфиды, сульфоксидыит сулфоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Седова Л.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 24л.
182858
  Маннафов Т.Г. Арилселенилгалогениды в реакциях присоединения и перегруппировке Арбузова : Автореф... канд. хим.наук: / Маннафов Т.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 17л.
182859
  Калинина Нина Николаевна Арилсульфенилгалогениды как реагенты в функциональном органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Калинина Нина Николаевна; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 17л.
182860
  Волощук В.Г. Арилтрифторметилселениды, арилтрифторметилселеноксиды, прилтрифторметилселеноны : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Волощук В.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 20 с.
182861
  Жеромский Стефан Ариман мстит / Жеромский Стефан. – Москва. – 32с. – Беспл. прилож. к журнналу "За 7 дней" № 116
182862
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев. – Новосибирск, 1968. – 327 с.
182863
  Андреев В.С. Арина : роман, повести / Андреев В.С. – Москва : Современик, 1982. – 400 с.
182864
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224 с.
182865
  Ким А.А. Арина : роман-сказка для чтения вслух... / Анатолий Ким. – Москва : Октопус, 2006. – 224с. : илл. – ISBN 5-94887-027-8
182866
  Филин М.Д. Арина Родионовна / Михаил Филин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 224с., [ 16л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1310 (1110)). – ISBN 978-5-235-03110-4
182867
  Гроссман В.А. Арион / В.А. Гроссман. – Москва, 1966. – 474с.
182868
  Арсовски Т. Арис или прва льубов / Арсовски Т. – Скопjе : Детска радост, 1989. – 59 с. : ил. – (Биб-ка "Шеруники")
182869
  Лаппо-Данилевский А.С. Арист Аристович Куник : Очерк его жизни и трудов / А.С. Лаппо-Данилевский. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 1455-1479 с., 1 л. портр. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1914
182870
   Аристарх Васильевич Лентулов. – М, 1968. – 52с.
182871
   Аристарх Лентулов, 1882 - 1943. – Москва, 1987. – 115с.
182872
   Аристарх Лентулов: путь художника. Художник и время.. – М., 1990. – 272с.
182873
  Апчинская В Н. Аристид Майоль / Н.В. Апчинская. – Москва : Изоискусство, 1981. – 64 с. : ил. – (Зарубежные художники ХХ века)
182874
  Петрочук О.К. Аристид Майоль 1861-1944 / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1977. – 151с.
182875
  Нарежный В.Т. Аристион, или Перевоспитание : Справедливая повесть / Сочинение Василия Нарежного. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 1, 2. – 1822. – [8], 155, [4], 186 с. – Каждая часть имеет собственную паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра Нарежный,
182876
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 96 с.
182877
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 80 с.
182878
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
182879
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 80 с.
182880
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 80 с.
182881
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 80 с.
182882
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 80 с.
182883
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 80 с.
182884
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 80 с.
182885
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
182886
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4/5. – 2005. – 144 с.
182887
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6/7. – 2005. – 144 с.
182888
  Федущак-Паславська Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 264-270. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
182889
  Приходько О. Аристократ духу, або Добрий геній української книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 13


  Пам"яті Михайла Семеновича Борейка - невтомного ініціатора і рушія багатьох проєктів на благо України, доброго генія української книги.
182890
  Чорногуз О.Ф. Аристократ из Вапнярки : сатирический роман / Олег Чорногуз ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
182891
  Моисеева Надежда Аристократ из рабов : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 164-172 : Фото
182892
  Чорногуз О.Ф. Аристократ із Вапнярки : Сатиричний роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 1996. – 398с. – ISBN 5770797886
182893
  Вельможко В. Аристократ іноземного походження з серцем українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 8


  До 130-ї річниці полковника Юрія Отмарштайна.
182894
  Кулик Н. Аристократ сили і праці [140 років із дня народження Василя Сімовича] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
182895
  Ворс С. Аристократ у Матриці // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Українофобія як діагноз: невроз одного окремо взятого політика, бізнесмена й колекціонера. Дмитро Табачник
182896
  Голобородько Я. Аристократ філологічної думки: 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-54. – ISSN 0372-6436
182897
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595
182898
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
182899
   Аристократам лиж. Санкт-Мориц (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 15 : фото
182900
  Погодін М.Ф. Аристократи / М.Ф. Погодін. – Київ, 1936. – 119с.
182901
  Рафаловський Євген Аристократи бушу : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-108 : Фото
182902
  Бойко Н. Аристократи духу й праці: діяльність Олександра та Володимира Барвінських на тлі епохи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 56-63
182903
  Міщенко О. Аристократизм і шляхетність як ознаки індивідуального стилю О. Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 155-160
182904
  Бесєдіна Н.В. Аристократична культура Японії епохи Хейан // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 107-115. – ISSN 2075-1451
182905
  Лазуркевич І. Аристократична свобода Чернігівщини / І. Лазуркевич, О. Твердь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 12


  Учасники XI Літньої школи журналістики та частина редакційної команди мандрували інтелектуальними центрами України. Цього разу - маршрут через Качанівку та Соколиний хутір.
182906
   Аристократична Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 117 : фото
182907
  Гусєв В.І. Аристократія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20. – ISBN 966-642-073-2
182908
  Вільчинський Ю. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенглера // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-28. – ISSN 2227-1503
182909
  Кобилянська О. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. – Київ : Основи, 2001. – 699с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-117-5
182910
  Зощенко М.М. Аристократка : рассказы / М. Зощенко. – Москва : АСТ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-17-019857-3
182911
  Абліцов В. Аристократка // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 115-121. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Сюжети з життя Ольги Кобилянської.
182912
   Аристократка // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 7, липень. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Феномен української письменниці Ольги Кобилянської
182913
  Галак І. Аристократка духу (до 140-річчя з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 199-204. – ISBN 966-628-104-X
182914
   Аристократка за духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 10


  85-річчя Лариси Крушельницької - археолога, бібліотекознавця, доктора історичних наку, професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, літератора-публіциста, директора Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, гідного ...
182915
  Агеєва В. Аристократка, феміністка, діячка Центральної Ради // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 50-55. – ISSN 1996-1561
182916
  Хохоровски Я. Аристократка? Амазонка? Или жрица? Заметки к дискуссии о статусе женщин в греко-скифских обществах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 193-203. – ISSN 2227-4952
182917
  Куделко С.М. Аристократы в Харьковском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 83.
182918
  Семаго Л.Л. Аристократы неба / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1981. – 222с.
182919
  Костюков И.В. Аристократы. Рассказ / И.В. Костюков. – Москва, 1957. – 55с.
182920
  Езерский М.В. Аристоник / М.В. Езерский. – Москва; Ленинград, 1937. – 239с.
182921
  Езерский М.В. Аристоник / Милий Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – 877 с. – В изд. также: Приключения мальчика с собакой : повесть / Н. Бромлей, Н. Острменецкая. Спартак / Р. Джованьоли. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ; Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
182922
  Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. / Я. Лукасевич. – М., 1959. – 311с.
182923
  Плюта Е.О. Аристотелизм как феномен ренессансной духовной культуры Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
182924
  Захлипа Д. Аристотелівська enepгeia у витоків негативної телеології часу // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 14-15. – ISBN 978-966-285-572-2
182925
  Сарапін О.В. Аристотелівське сприйняття питань релігії та його історичні метаморфози // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті пропонується аналіз відношення Аристотеля до питань релігії та особливостей сприйняття її ідентифікацій. Також прослідковуються витоки консервативної та радикальної установок в осмисленні релігіологічної спадщини Стагірита. В статье ...
182926
  Ігнатьєв В.А. Аристотелізм в контексті змін релігійно-філософських парадигм // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182927
  Бардин М.Я. Аристотелізм в поглядах П"єтро Помпонацці: вчення про смертність душі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182928
  Михалкович М.І. Аристотелізм між класичною і некласичною метафізикою // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182929
  Оленинець О.О. Аристотелізм та середньовічна схоластика як важлива складова у формуванні специфіки західнохристиянської культурної традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182930
  Дубровіна А.І. Аристотелізм у сучасній філософії моралі: концепція А. Макінтайра // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182931
  Александров Г.Ф. Аристотель : (философские и социально-политические взгляды) / Г.Ф. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Гос. соц.-экон. изд., 1940. – 274 с.
182932
  Зубов В.П. Аристотель / В.П. Зубов. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 366с.
182933
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – Москва : Мысль, 1981. – 200 с. – (Мыслители прошлого)
182934
  Лосев А.Ф. Аристотель : жизнь и смысл / А.Ф. Лосев, Тахо-Годи. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с. – (Люди. Время. Идеи)
182935
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – 2-е доп. – М, 1987. – 220с.
182936
  Марцинковская Т.Д. Аристотель (384 г. до н. э. - 322 г. до н. э.) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 10-13. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
182937
  Яновский Ю.Л. Аристотель двадцатого века. / Ю.Л. Яновский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 192с.
182938
   Аристотель и античная литература. – Москва : Наука, 1978. – 230 с.
182939
  Абдуллаев М.С. Аристотель и аристотелизм в истории анатомии / М.С. Абдуллаев. – Баку : Азернешр, 1988. – 292, [3] с. – Библиогр.: с. 289-293
182940
  Драч Г.В. Аристотель и досократовская философия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
182941
  Карпенко А.С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro. (К публикации книги Яна Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля. Критическое исследование") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 154-165. – ISSN 0042-8744
182942
  Федяев А.П. Аристотель и наука будущего: метатеоретический анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
182943
  Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика. / В.А. Бочаров. – М., 1984. – 133с.
182944
  Дубинянский М. Аристотель Онассис: погоня за триумфом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 48-67. – ISSN 1819-6268
182945
  Прокопенко В.В. Аристотель про взаємовідносини філософії та теології // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 198-201. – ISSN 2076-1554
182946
  Тітов С.М. Аристотель про перші грецькі культи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
182947
  Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
182948
  Карасьов М. Аристотель проти Забужко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710
182949
  Земцов С.М. Аристотель Фиораванти / С.М. Земцов, В.Л. Глазычев. – Москва, 1985. – 182 с.
182950
  Снегирев В.Л. Аристотель Фиораванти и перестройка Московского Кремля / В.Л. Снегирев. – Москва, 1935. – 128 с.
182951
  Асадуллаев И.К. Аристотель, Авиценна (Ибн Сина) и Гегель у истоков новых категорий невосполненности и восполнения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 74-79. – ISSN 1812-8696
182952
  Литвинова Е.В. Аристотель, его жизнь, научная и философская деятельность : биографический очерк Е.Ф. Литвиновой : с портр. Аристотеля, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. И.Г. Салова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
182953
  Вайс Бертрам Аристотель. Школа ученого // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
182954
  Ливанова М. Аристотель: цена истины // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 46-61. – ISSN 1819-6268
182955
  Аристофан Аристофан : [криический очерк и сочинения]. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Чуйко, 1882. – [4], 135, [21] с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)
182956
  Ярхо В.Н. Аристофан / В.Н. Ярхо. – М., 1954. – 135с.
182957
  Головня В.В. Аристофан / В.В. Головня. – Москва, 1955. – 184с.
182958
   Аристофан : сборник статей : к 2400-летию со дня рождения. – Москва : Изд-во МГУ, 1956. – 197 с. : ил., портр.


  Содерж.: Аристофан и его время / С.И. Радциг; Тема мира в комедиях Аристофана / Н.Ф. Дератани; Сатирический образ демагога в комедиях Аристофана / К.П. Полонская; Комедия Аристофана и античные теории смеха / М.Н. Чернявский; Социально-политическая ...
182959
  Гусейнов Г.Ч. Аристофан / Гусейнов Г.Ч. – Москва, 1988. – 272 с.
182960
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахарняне".Идейно-художественный анализ. : Дис... канд. филол.наук: / Бабенко А.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 276л. – Бібліогр.:л.264-276
182961
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахрняне".Идейно-художественный анализ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабенко А.И. ; КГУ. – Киев, 1967. – 19 с.
182962
  Соболевский С.И. Аристофан и его время / С.И. Соболевский. – Москва, 1957. – 420 с.
182963
  Стаднік С.М. Аритмії як чинник ризику когнітивної дисфункції // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 170-178. – ISSN 2310-4910
182964
  Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2


  Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
182965
  Осадчук П. Аритмія сучасних ритмів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-23. – ISSN 0208-0710
182966
  Станишевский О.Б. Аритмология : (введение в онтологию) : бесконечность и рефлексивная сущность Бытия / О.Б. Станишевский. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 593 с. – ISBN 5-8327-0128-3
182967
  Араслы Н.Г. Ариф Ардебили и его поэма "Фархаднаме" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Араслы Н.Г. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 27 c.
182968
  Шрейдер С. Арифметика / С. Шрейдер. – Москва, 1928. – 110 с.
182969
  Циммерман М.М. Арифметика / М.М. Циммерман. – Москва, 1933. – 88 с.
182970
  Гребенча М.К. Арифметика / М.К. Гребенча, С.Е. Ляпин. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1952. – 280 с.
182971
  Погребиський Й.Б. Арифметика : Учебное пособие / Й.Б. Погребиський. – Киев, 1953. – 284 с.
182972
  Андронов И.К. Арифметика : пособие для стедней школы / Андронов И.К., Брадис В.М. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 303 с. : ил.
182973
  Пономарев С.А. Арифметика / С.А. Пономарев. – Москва, 1968. – 379 с.
182974
   Арифметика / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин; Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. – Москва : Наука, 1988. – 383 с.
182975
  Кириченко В.В. Арифметика (- галузь математики, що вивчає числа таїхні властивості) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 644-645. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
182976
  Поснов Н.Н. Арифметика вычислительных машин в упражнениях и задачах / Н.Н. Поснов. – Минск : Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1984. – 221 с.
182977
  Мельниченко В. Арифметика державотворення: парламентаризм без парламенту=Україна без парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 29-33. – ISSN 1812--514Х
182978
  Анцыферов С.С. Арифметика для обучения неграмотных : утверждено ... в качестве учебника / Анцыферов С.С. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 192 с.
182979
  Андронов И.К. Арифметика дробных чисел и основных величин / И.К. Андронов. – Москва, 1955. – 344 с.
182980
  Віхров М. Арифметика злиднів. Наскільки поширена бідність в Україні, чим вона загрожує і чи є шанси її подолати? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
182981
  Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире / М.Я. Выгодский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1967. – 367 с.
182982
   Арифметика и алгебраические преобразования. – Рига
Ч. 1 : Методические указания и упражнения / [сост. Б.М. Бунде и др.]. – 1987. – 65 с.
182983
   Арифметика и геометрия многообразий : межвуз. сб. науч. статей. – Куйбышев : КГУ, 1988. – 113 с.
182984
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1989. – 148 с.
182985
  Шугаєв В.М. Арифметика кохання. / В.М. Шугаєв. – Київ : Молодь, 1982. – 264с.
182986
  Магницкий Л. Арифметика Л. Магницкого, сиречь наука числительная, с разных диалектов на словенский язык переведенная и во едино собрана и на две книги разделена. – Москва, 1703. – с.
182987
  Грэхем Л. Арифметика любви = The reluctant husband : роман / Линн Грэхем ; пер. с англ. [А. Кудряшева]. – Москва : Радуга, 2000. – 186, [1] с. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 375). – ISBN 5-05-005045-6
182988
  Шугаев В.М. Арифметика любви: повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1979. – 365с.
182989
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
182990
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
182991
  Трухина Ирина Петровна Арифметика некоторых функциональных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Трухина Ирина Петровна; Харьков. гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 12л.
182992
  Провотар О.О. Арифметика нечітких чисел // Компьютерная математика : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба, А.В. Гладкий [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 2. – С. 72-77
182993
  Солнцев Ю.К. и др. Арифметика рациональных чисел / Ю.К. и др. Солнцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1971. – 160 с.
182994
  Андронов И.К. Арифметика рациональных чисел / И.К. Андронов. – Москва : Просвещение, 1971. – 399 с.
182995
  Дородницына А.А. Арифметика чисел произвольной длины и произвольного диапазона и ее применение к вычислению элементарных функций (на примере машин серии "Мир") : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Дородницына А.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 18л.
182996
  Курчанов Павел Федорович Арифметика эллиптических кривых над облевыми расширениями мнимых квадратных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Курчанов Павел Федорович; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
182997
  Завало С.Т. Арифметика, алгебра і елементи аналізу / С.Т. Завало. – Київ, 1969. – 504 с.
182998
   Арифметика, принципы организации, диагностика и формализованное проектирование вычислительных структур : учеб. посоюие для вузов. – Киев : Выща школа, 1989. – 343 с. – (Новое в науке и технике - студентам и учащимся ; вып. 5)
182999
  Гашков С.Б. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений : Учеб. пособие для вузов / С.Б. Гашков, В.Н. Чубариков; Под. ред. В.А. Садовничего. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 320 с. – ISBN 5-06-003613-8
183000
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – Минск, 1962. – 240 с.
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,