Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
181001
  Ободянський Я. "Бій за українську літературу" - міф чи реальність? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 159-164. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  У статті зроблено висновки щодо витоків ціннісних естетичних орієнтацій та оригінальності творчого "Я" Юрія Липи. Досліджено специфіку його художньо-філософської парадигми, виділено іманентні стильові складники, що творили його творчий феномен
181002
  Сторожук В. "Біла богиня" Роберта Грейвза - міфопоетика з жіночим обличчям // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 364-371. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
181003
  Сорока П. "Біла голубка на чорному полі смерті" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 11


  Повість Світлани Йовенко "Київ, вставай!"
181004
   "Біла книга". Вдосконалення системи тарифного регулювання суб"єктів природних монополій // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-19
181005
  Добантон А. "Біла пляма" в пам"яті Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 17, 19


  Французька публіцистика про позицію Франції щодо України на майбутньому саміті Східного партнерства: "Треба залишатися вірним принципам, але відкритими для досягнення компромісу, щоб уникнути зближення з Москвою".
181006
  Пиріг Р.Я. "Білий кентавр українського козацтва": до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 136-143. – ISSN 0130-5247


  Предменто аналізується нетиповий для сучасної російської історіографії підхід до висвітлення постаті останнього українського гетьмана П. Скоропадського та публікації його мемуарної спадщини. Доводиться, що надмірна глорифікація визначної особи ...
181007
  Потоцкий С. "Білий рейд" / С. Потоцкий. – К., 1930. – с.
181008
   "Білий рейд" (прорив).. – К., 1930. – 72с.
181009
   "Білий Янгол" з Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 74
181010
  Пивовар С.Ф. "Білий" рух / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 34. – ISBN 966-642-073-2
181011
  Панчук М.І. "Білі плями" героїічного літопису: Із історії Ком. партії Зах. України. / М.І. Панчук. – К., 1989. – 129с.
181012
  Савчин Т.О. "Білі сонети" Д.Павличка: новаторство форми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 159-166. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
181013
  Безсмертний Р. "Білоруси більші європейці за українців" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 23 (126). – С. 26-29
181014
  Дубина М. "Біля вашої душі грілося багато людей" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 135-137. – ISSN 0130-321Х
181015
  Різників О. "Більше нічого чекати: літаки вже крильми б"ють" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 19


  До роковин з дня смерті письменника Валентина Мороза.
181016
  Гребницька О. "Більше працював, ніж жив..." : (Вивчення життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників). // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 34-44.
181017
   "Більше, ніж література" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Експерти "Дня" - про Патріка Модіано та критерії Нобелівського комітету.
181018
  Забужко О. "Більшість жахливих речей у нашій країні робляться не зі злого умислу, а з елементарної дурості" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 24 (177). – С. 54-57
181019
  Сірук М. "Більшість проблем виникає через недостатність комунікації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 3


  Експерти "Дня" Досим Саптаєв, директор "Групи оцінки ризиків" та Олександр Толкачов, політолог - про те, що заважає реалізації потенціалу співпраці між Україною і Казахстаном.
181020
  Лаврінчук В.П. "Біографія однієї душі" (психологізм оповідання О. Катренка "Омелько Цуциня" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 56-60. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  О.Катренко у творі "Омелько і Цуценя" втілює проблему "злочину і кари
181021
  Нестеренко В.Г. [Біобібліографічний покажчик до видання "Віктор Скопенко"] : Хронолог. покажчик друкованих праць. Покажчик авторських свідоцтв. Література про життя та діяльність В.В. Скопенка / В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, О.В. Земляк // Віктор Скопенко / КНУТШ ; [редкол. : О.В. Третяк, П.О. Бех, В.Ф. Колесник, М.С. Слободяник ; [укл. вступ. статті: Патриляк І.К., бібліогр. покаж. : Нестеренко В.Г., Тіщенко І.І., Земляк О.В.]. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 78-160. – ISBN 966-594-680-3
181022
  Лийзьо Н. Бізнес-ангели та їх розвиток в Україні // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 92-96. – ISBN 978-966-347-084-9
181023
  Жукова О. Бізнес-архіви та їх роль у дослідженні історії підприємництва: зарубіжний досвід // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 12-16. – ISSN 2306-4323
181024
  Пономарьова Л.С. Бізнес-асоціаціі в україні як суб"єкти регуляторної політики та самоорганізація підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 194-199. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
181025
  Рега М. Бізнес-асоціації в Україні як суб"єкти регуляторної політики та конкурентоздатність національного підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 322-328
181026
  Черваньов І.Г. Бізнес-географія: перспективи чи спроба наздогнати потяг, що вже рушив? : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст / І.Г. Черваньов, С.Є. Ігнатьєв // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
181027
  Сьомкін В.В. Бізнес-дизайн як сучасний напрям дизайн-діяльності та друга форма дизайну // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 100-104
181028
  Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, А.Г. Дмитренко, О.І. Олексюк ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2008. – 344 с. – ISBN 966-574-929-3
181029
  Приятельчук А.О. Бізнес-діяльність: види, типи та форми прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  В статті витлумачується сутність бізнес-діяльності та додається її класифікація за видами, типами та формами прояву. В статье определяется сущность бизнес-деятельности, а также предложена её классификация по видам, типам и формам проявления. This ...
181030
  Міхеєва О.К. Бізнес-етика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Міхеєва О.К., Савенкова М.Є. ; М-во освіти і науки Укр. ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – 202 с. – Додатки: с. 183-201. – Бібліогр.: с. 165-182
181031
  Микитюк О. Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 160-164. – ISBN 966-654-157-2
181032
  Васільєва Л.М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 50-54. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
181033
  Степаненко В.В. Бізнес-інкубування та інноваційні центри - перспективні форми підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 148-153. – ISSN 2308-1988
181034
  Андрусяк О.І. Бізнес-комунікації суб"єктів господарської діяльності: стратегія і тактика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 18-20


  Бізнес-комунікації - процес спілкування між компанією та суспільством, метою якого є інформування громадськості про діяльність компанії. Розглянуто декілька ознак, притаманних ефективній моделі стратегічних бізнес-комунікацій.
181035
  Ганиш Е. Бізнес-культура у порівняльному аспекті: мовний компонент // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.100-111. – ISBN 966-7773-28-0
181036
  Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови / Н.Ф. Бориско. – Київ : ВП Логос, 2002. – 352с. – (Вас чекає успіх). – ISBN 966-509-014-3
181037
  Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови / Н.Ф. Бориско. – Київ : ВП Логос, 2004. – 352с. – (Вас чекає успіхі). – ISBN 966-509-014-3
181038
  Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови / Н.Ф. Бориско. – 5-е вид., стереот. – Київ : ВП Логос-М, 2007. – 352с. – (Вас чекає успіх !). – ISBN 966-509-014-3
181039
   Бізнес-моделі в електронній комерції // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.172-259. – ISBN 966-654-102-5
181040
  Литвин А.Є. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Литвин Аліна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 287 л. – Додатки: л. 224-287. – Бібліогр.: л. 196-223
181041
  Литвин А.Є. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Литвин Аліна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
181042
   Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах : монографія / Пономаренко В.С. [та ін.] ; [за заг. ред. Пономаренка В.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 271 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-268. – ISBN 978-966-676-427-3
181043
  Майстренко О.С. Бізнес-моделювання слабкоструктурованих організаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Майстренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
181044
  Кривов"язнюк І.В. Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства / І.В. Кривов"язнюк, В.Ф. Рошкевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 23-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
181045
  Ганущак Бізнес-модель управління інноваційно активними підприємствами на ринку : економіка та управління підприємствами / Ганущак, Ефіменко Л.М. - // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 81-93 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
181046
  Чухрай Н. Бізнес-модель як джерело інноваційного зростання // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 21-33
181047
  Ханін І.Г. Бізнес-орієнтований розвиток освіти в галузі інформаційних технологій на основі системно-семіотичної парадигми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 236-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  На матеріалі американських освітніх стандартів у галузі інформатики Curricula 2001, що визначають викладання інформатики майже у всьому світі, показано ряд серйозних проблем у цій галузі.
181048
  Каленюк І. Бізнес-освіта в системі активізації малого підприємництва / І. Каленюк, В. Шишковська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 212-217


  в статті досліджується така важлива проблема функціонування сфери підприємництва, як забезпечення достатнього рівня професійної підготовки та загальної освіти суб"єктів малого бізнесу. На прикладі Білоцерківського Агентства розвитку підприємництва ...
181049
  Покотилова О.І. Бізнес-освіта: світовий досвід та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С. 8-9
181050
  Семенюк А.Я. Бізнес-перспектива використання інформаційних технологій при реалізації ERP-проекту на підприємстві // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено роль інформаційних технологій та ресурсів як ефективних складових бізнес-процесів, а також підходи до впровадження і використання сучасних ERP-систем у практику діяльності вітчизняних підприємств з метою підвищення ефективності їх ...
181051
   Бізнес-план. – К., 1995. – 23с.
181052
  Барроу К. Бізнес-план : Практичний посібник / Колін Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун; Пер. з англ. М.Ю. Зарицької та ін. – Переклад з 4-го англ. вид. – Київ : Знання, 2005. – 434 с. – ISBN 966-620-234-4
181053
  Кроніна Т.В. Бізнес-план малого підприємства: аналіз помилок та рекомендації щодо запобігання їм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 284-288. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
181054
  Барроу К. Бізнес-план: Практичний посібник : Практичний посібник / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2001. – 285с. – ISBN 966-620-051-1


  Цей практикум - перше видання українською мовою одного із найпопулярніших у країнах Західної Єв-ропи навчальних посібників із бізнес-планування. У книзі розкриваються призначення бізнес-плану, його основні складові, основні етапи підготовки ...
181055
  Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2008. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-44-Х
181056
  Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2012. – 279, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 277-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-44-X
181057
  Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посібник / Должанський І.З., Загорна Т.О. ; МОН України ; Макіївський екон.-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-345-5
181058
  Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Должанський І.З., Загорна Т.О. ; МОН ; Макіївський екон.-гуманіт. ін-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-364-790-6
181059
  Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко. – Київ : Київський національний економічний університет, 1998. – 208с. – ISBN 966-574-046-5
181060
   Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, Л.М. Шапринська; Мін-во освіти і науки України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 160с. – ISBN 966-574-260-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
181061
   Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Авт. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев"янко О.Г. – 2-ге вид., доповн. – Київ : КНЕУ, 2002. – 379с. – ISBN 966-574-387-2
181062
  Луцишин П.В. Бізнес-планування : Теорія, методика, практика: Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / П.В. Луцишин, Н.П. Луцишин. – Луцьк : Вежа, 1999. – 186 с. – (Книгозбірня студента). – ISBN S-7763-2299-5
181063
  Подкуйко Н.Д. Бізнес-планування : навч. посібник [ для студентів вищих навч. закладів культури і мистецтв ] / Н.Д. Подкуйко, Л.Л. Лисенко ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-452-005-5
181064
  Гетало В.П. Бізнес-планування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-370-087-8
181065
  Македон В.В. Бізнес-планування : навчальний посібник / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-364-775-3
181066
   Бізнес-планування : навч. посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – Київ : Знання, 2013. – 207, [1] с. : табл., схеми. – Додаток: с. 200-207. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-346-996-6
181067
  Попович О.А. Бізнес-планування для суб"єкта господароської діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 423-428. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
181068
  Кривонос Анатолій Олексоійович Бізнес-планування на підприємстві : Навч. посібник / Кривонос Анатолій Олексоійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 160с. – ISBN 966-608-396-5
181069
  Любунь О.С. Бізнес-планування у банку : Навч. посібник / О.С. Любунь, М.П. Денисенко. – Київ : Атіка, 2006. – 288с. – ISBN 966-326-130-7
181070
  Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми : Навчальний посібник / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. – Київ : Знання, 2006. – 423с. – ISBN 966-346-086-5
181071
  Радченко К. Бізнес-планування як ефективний засіб зниження ризиків підприємництва // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 150-151
181072
  Помазан М.О. Бізнес-планування як фактор успішної економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 85-90
181073
  Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти / В.В. Ясинський, О.О. Гайдей. – Київ : Каравела, 2004. – 232с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96331-0-9


  У доступній формі з"ясовуються теоретико-методологічні аспекти бізнес-планування, даються практичні поради широкому колу читачів
181074
   Бізнес-практика міжнародників у Норвегії! // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3


  Влітку студенти ІМВ КНУ навчалися на літньому курсі Бізнес-практика в Норвегії, який проводив Центр Крайньої Півночі Вищої школи бізнесу Університету Нурланда, Норвегія.
181075
  Садовий М. Бізнес-процеси і зайнятість в умовах "нової економіки" : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 8-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1605-2005
181076
  Ліпич Л.Г. Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.Г. Ліпич, Л.О. Ющишина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 202-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
181077
  Крупа К. Бізнес-процеси у період інформаційної ери (методики, засоби) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 286-290. – ISSN 1993-6788


  Business processes in digital age (methodics @ means).
181078
   Бізнес-середовище в Україні : проект "Дослідження підприємницької діяльності в Україні" : за сприяння Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії. – [б.м.] : IFC, 2004. – 100 с. : іл.
181079
  Карасьова Н.А. Бізнес-середовище експортоорієнтованих товаровиробників аграрного сектора // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 15-23. – ISSN 2306-6792
181080
  Голь І.В. Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-105
181081
  Поліщук С. Бізнес-структури продовжують нищити природу, прикриваючись"альтернатитвною енергетикою" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 23-24 : фото
181082
  Панчук Юлія Бізнес-туризм - тільки з Ramada Encore! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
181083
  Волошин В.В. Бізнес-турнір "Стратегія фірми - 2016" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 24 : фото
181084
  Возна Л.Ю. Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків / Л.Ю. Возна, Я.А. Жаліло // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 23-34. – ISSN 2306-5664
181085
  Будзан Б. Бізнес-школа в умовах загострення конкуренції на ринку освіти в галузі менеджменту // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-49. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
181086
  Задорожний М.П. Бізнес-школа митрополита Андрея Шептицького // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 2-5 : фото
181087
  Жилінська О.І. Бізнес-янголи у розвитку венчурного підприємництва / О.І. Жилінська, М.В. Чуйко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 246-255. – ISSN 2078-5860
181088
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 15. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 7(43))
181089
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 16. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 (44))
181090
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 17. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 2 (21))
181091
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 18. – 2002. – (Митний кур"єр ; №8 (44))
181092
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2003. – (Законогдавство про працю. Соціальний захист населення ; № 1)
181093
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 2(46))
181094
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 5. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 3(47))
181095
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 13. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 6(50),)
181096
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 14. – 2003. – (Податки та платежі ; № 3(45))
181097
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
№ 15. – 2003. – (Митний кур"єр ; № 7 (51))
181098
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 19. – 2003. – (Податки та платежі ; № 4(46))
181099
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 20. – 2003. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(20))
181100
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 1. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 1)
181101
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2004. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1(48))
181102
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 5. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 3 (55))
181103
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 6. – 2004. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (49))
181104
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 7. – 2004. – (Судова практика та економіка ; № 1 (23))
181105
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 4 (56))
181106
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 5)
181107
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2004. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3(50))
181108
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 13. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 6(58))
181109
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 14. – 2004. – (Податки та платежі ; № 3 (49))
181110
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 15. – 2004. – (Митний кур"єр ; № 7(59))
181111
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 16. – 2004. – (Судова практика та економіка ; № 2 (24))
181112
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 17. – 2004. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 (51))
181113
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 18. – 2004. – (Митний кур"єр ; №8 (60))
181114
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 1. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 1)
181115
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2005. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2(52))
181116
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 5. – 2005. – (Митний кур"єр ; № 3 (63))
181117
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 9. – 2005. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1(23))
181118
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 10. – 2005. – (Податки та платежі ; № 2 (52))
181119
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 19. – 2005. – (Податки та платежі ; № 4 (54))
181120
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 20. – 2005. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2 (24))
181121
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 1. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 1)
181122
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 5 /73/)
181123
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 16. – 2006. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 4 (59))
181124
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 17. – 2006. – (Судова практика та економіка ; № 2 (28))
181125
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 18. – 2006. – (Митний кур"єр ; № 8 (76))
181126
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 19. – 2006. – (Податки та платежір ; № 19 (58))
181127
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
№ 20. – 2006. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2 (26))
181128
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 1. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 1 (77))
181129
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 2. – 2007. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1(60))
181130
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 3. – 2007
181131
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 4. – 2007. – (Податки та платежі ; № 1(59))
181132
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 5. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 3 (79))
181133
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 6. – 2007. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та рганізацій ; № 2 /61/)
181134
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 7. – 2007. – (Судова практика та економіка ; № 1/29/)
181135
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 8. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 4/80/)
181136
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 9. – 2007. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 /27/)
181137
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 10. – 2007. – (Податки та платежі ; № 2 /60/)
181138
   Бізнес: законодавство та практика : Бюлетень. – Київ
Вип. 12. – 2007. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 /62/)
181139
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 15. – 2007. – (Митний кур"єр ; № 7 (83))
181140
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 19. – 2007. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2 /28/)
181141
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень. – Київ
Вип. 20. – 2007. – (Податки та платежі ; № 4 /62/)
181142
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 1. – 2008. – (Митний кур"єр ; № 1 (85))
181143
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 3. – 2009. – (Податки та платежі ; № 1 (67))
181144
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 4. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 2 (94))
181145
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 5. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 3 (95))
181146
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 6. – 2009. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (69))
181147
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 8. – 2009. – (Митний кур"єр ; № 4 (96))
181148
   Бізнес: законодавство та практика : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Вип. 12. – 2009. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 3 (70))
181149
  Демченко О.А. Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування : дис. ... канд. наук в галузі соц. комунікацій : 27.00.06 / Демченко Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 172 арк. – Додатки: арк. 160-172. – Бібліогр.: арк. 133-159
181150
  Демченко О.А. Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Демченко Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
181151
  Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму : Навчальний посібник / І. Г. Смирнов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 112с. – ISBN 966-594-893-8
181152
  Сас П. Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 37-44. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
181153
  Гулько М.Л. Бій в імлі / М.Л. Гулько. – К., 1986. – 214с.
181154
  Трублаїні М. Бій за переправу : оповідання / М. Трублаїні. – Харків : Гарт, 1932. – 166 с.
181155
  Липа Ю. Бій за українську літературу / Юрій Липа. – Київ, 2004. – 352 с. – ISBN 966-7865-57-6
181156
   Бій ішов святий і правий. – Київ, 1986. – 261с.
181157
  Сорока Ю.В. Бій під Крутами : [1918] / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2013. – 118, [6] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5569-9
181158
   Бій під Крутами в національній пам"яті : [зб. док. і матеріалів] / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О.М. Любовець (кер.) та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 285, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 249-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-90-3
181159
  Сурікова Ю. Бій під Крутами та оцінка його учасниками подій // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 506-522. – ISBN 5-7702-0821-X
181160
  Бойко О. Бій під Крутами: відтворення в історичній літературі минулого і сучасності // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 30-44. – ISBN 978-966-355-019-0
181161
  Бойко О. Бій під Крутами: відтворення в історичній літературі минулого і сучасності // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 736-744. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Із тексту: До публіцистики належить збірник "Героїка трагедії Крут" (упордники Я. Гаврилюк, В. Сергійчук), виданий спільно історико-культурним товариством "Крути" та Центром українознавства КНУТШ у 2004 р.
181162
  Бойко Олена Дмитрівна Бій під Крутами: історія вивчення // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про відтворення в історичній літературі й публіцистиці події, котра набула в історії України символічного значення. Простежено, як і чому навколо неї утворилося багато неправдивих свідчень і трактувань. Подано сучасну оцінку бою під ...
181163
  Конончук І. Бій під Крутами: погляд через роки // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 117-140. – ISBN 978-966-355-019-0
181164
  Семенова М. Бій під Крутами: проблема міфологізації події // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 152-157. – ISBN 978-966-355-019-0
181165
  Любовець О.М. Бій під Крутами: символ і пам"ять // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 91-101


  Проаналізовано процес формування культу Героїв Крут. Показано, що ініціатором вшанування героїзму учасників бою під Крутами виступив Голова Центральної Ради М.С. Грушевський.
181166
  Панч П. Бій преподобний : З творів спілки селянських письменників "Плуг") / П. Панч. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 15 с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №10)
181167
  Панч П. Бій преподобний / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1930. – 16 с. – (Дешева дитяча б-ка)
181168
  Гай-Нижник Бійтеся березневих ід! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  17 лютого 2012 р. у Російському центрі науки і культури в Києві відбувся круглий стіл "Лютнева революція 1917 р.: влада, опозиція, народ, історія і сучасність". Цей круглий стіл - свого роду стратегія російської зовнішньополітичної лінії. Коментар ...
181169
  Криворотько А. Бійтеся конфідентів і невігласів! // Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ, 2000. – 26 грудня. – С. 6


  Про акцію 2000 р. "Україна без Кучми"
181170
   Бійтесь данайців, що за дари голосують // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Успіх СІРІЗА (радикальна ліва партія) збільшує ризик виходу Греції з єврозони й надихатиме євроскептичні партії в інших країнах.
181171
  Ромашов Б.С. Бійці / Б.С. Ромашов. – Х, 1934. – 123с.
181172
  Котляр А. Бійці "Невидимого батальйону", або Жінки до їжі не допускаються // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 14


  З першого січня 2016 р. в американській армії жінкам буде дозволено займатися всіма видами діяльності без обмежень. Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер. А ось в українській армії потенціал жінок, які становлять 54% населення, ...
181173
  Калиновський М.В. Бійці арсенальського гарту : художньо-документальна повість / М.В. Калиновський. – Київ : Молодь, 1976. – 206 с.
181174
  Журавель М.К. Бійці вогняного тилу / М.К. Журавель. – Київ, 1964. – 167с.
181175
  Радченко Ф. Бійці за індустріалізацію на Дезі / Ф. Радченко. – Харків-Одеса, 1930. – 99с.
181176
  Сенгалевич М. Бійці й будівники : нариси / М. Сенгалевич. – Харків ; Київ, 1934. – 100 с.
181177
  Спицький В.Є. Бійці ленінської гвардії / [Авт. кол.: В.Є. Спицький (керівник), М.В. Демченко, Л.Г. Мельник та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1988. – 237 с. – ISBN 5-330-00787-9
181178
   Бійці нашої батареї. – Київ, 1975. – 348с.
181179
  Роготченко О.П. Бійці пішли на завдання / О.П. Роготченко. – Київ, 1966. – 40 с.
181180
  Винаров І. Бійці тихого фронту : Спогади розвідника / І. Винаров. – Київ : Політвидав України, 1984. – 326с.
181181
  Винаров І. Бійці тихого фронту. / І. Винаров. – 2-е вид. – Київ, 1989. – 302,1с.
181182
  Гончаренко В. Бікамераліз у контексті конституційної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 67-77. – ISSN 1993-0909
181183
  Рябов С. Бікамералізм без федералізму // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 32-44. – ISSN 1609-5499


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
181184
  Древаль Ю. Бікамералізм і демократія: управлінський аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 92-99.
181185
  Волощук О. Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-52. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті досліджуються причини існування двопалатного парламенту у різних зарубіжних державах на основі аналізу конституційного законодавства та практики провідних держав світу, а також вносяться пропозиції по вдосконаленню вітчизняного ...
181186
  Колюх В. Бікамералізм: європейська традиція та українські перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 113-120
181187
  Тарасюк К.В. Бікамеральний вимір парламентаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 130-132
181188
  Баранов О.Г. Біканальна система вимірювання геометричних величин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Баранов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
181189
  Пилипенко Ірина Володимирівна Бікарбонат-іонування в маловідхідних технологіях кондиціанування та знесолення води : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Пилипенко Ірина Володимирівна; НАН України. Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – К., 1996. – 22л.
181190
  Курков А. Бікфордів світ : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2013. – 377, [4] с. – ISBN 978-966-03-6523-0
181191
  Ілляшенко В.В. Біла-біла гречка / В.В. Ілляшенко. – Київ, 1978. – 120 с.
181192
  Руденко М. Біла акація : оповіданя та нариси / М. Руденко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 208 с.
181193
  Бубеннов М. Біла береза / М. Бубеннов. – К., 1949. – 300с.
181194
  Бубєннов М. Біла береза / М. Бубєннов. – К., 1953. – 544с.
181195
  Крижанівська Т.І. Біла блискавка : вірші / Т.І. Крижанівська. – Київ, 1987. – 52 с.
181196
  Іванов А.Л. Біла борозна : Документальна повість / А.Л. Іванов. – Київ : Молодь, 1973. – 150с.
181197
  Вялюгін А.С. Біла вежа / А.С. Вялюгін. – Київ, 1980. – 136с.
181198
  Рубан Л.Д. Біла вишня : поезії / Л.Д. Рубан. – Київ, 1978. – 56 с.
181199
  Белль Г. Біла ворона та інші новели / Г. Белль. – Київ : Дніпро, 1969. – 302 с.
181200
  Морочковський С.Ф. Біла гниль деревних порід що викликається трутовиком Polyporus Squamosus (nuds.) fries на Україні / С.Ф. Морочковський. – 57-61с.
181201
  Леонтьєв О.М. Біла земля / О.М. Леонтьєв. – К, 1964. – 111с.
181202
  Янчук Б.В. Біла земля : повість / Б.В. Янчук. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 126 с.
181203
  Мельниченко Т.Й. Біла казка / Т.Й. Мельниченко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 63 с.
181204
  Осадчук П.І. Біла каравела : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1986. – 95 с.
181205
  Осадчук П. Біла каравела : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
181206
  Гаврош О. Біла киця, чорний кінь // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 26-31. – ISSN 0585-8365
181207
   Біла книга - 2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / [упоряд.: О.В. Дем"яненко, А.В. Доровських, С.А. Кулаков та ін. ; редкол.: Булавін Л.А., Євсєєнко В.М., Злотник О.Й. та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 245, [1] с. – Додаток: с. 239-245. – ISBN 978-966-611-662-1
181208
  Кочар Р.К. Біла книга : повісті та оповідання / Р.К. Кочар. – Київ : Дніпро, 1975. – 408 с.
181209
   Біла книга "холодної війни".. – К., 1985. – 216с.
181210
   Біла книга 2005 : Оборонна політика України. – Київ : Заповіт, 2006. – 136с. : іл. – ISBN 966-7272-75-3
181211
   Біла книга 2008 : Служба безпеки України / Бєлов О.Ф. [ та ін. ]. – Київ : Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-8916-13-7
181212
   Біла книга 2008. Оборонна політика України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С.7-99
181213
   Біла книга з міжкультурного діалогу "Жити в гідному суспільстві, як рівні" = Белая книга о межкультурном диалоге "Жить в достойном обществе, как равные" = White Paper on Intercultural Dialogue ""Living Together As Equals in Dignity"" : створена міністрами інозем. справ Ради Європи на 118-й Міністерській Сесії (Страсбург, 7 травня 2008) / Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагог. діяльності ; [упоряд : Бабин І.І., Житнігір Б.С. та ін. ; пер. та ред. : Сверкович Є.І., Ламакін С.О.]. – Одеса : [ВАССПОНИПД], 2010. – 116 с. – ISBN 978-966-413-148-0
181214
   Біла книга з реформування української юридичної освіти = Weissbuch zur Reform der ukrainischen Juristischen Ausbildung : [за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", Київ, 21-22 листоп. 2014 р.] / Федерал. м-во освіти і науки Федер. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа м. Геттінгена ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; упоряд.: Роман Мельник, Олена Шаблій, Бернгард Шлоер ; [переклад Романа Корнути]. – Київ : Корпорація "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка", 2015. – 355, [5] с. – Текст тит. арк. та обкл. парал. укр., нім. Текст вид. частково нім. – Бібліогр.: с. 343-353 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-06-3
181215
   Біла книга ОУН на зламі 20 і 21 століть = The White Book OUN at the break of the 20 @ 21 centuries. – Київ : Кий, 2006. – 617с. – ISBN 966-8825-30-6
181216
   Біла книга як документ державної політики // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2016. – № 1. – С. 2-5
181217
   Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; за заг. ред. В.І. Полохала ; [упоряд.: Г.О. Андрощук, О.В. Дем"яненко, І.Б. Жиляєв та ін. ; редкол.: Полохало В.І., Андрощук Г.О., Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 446, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-611-639-3
181218
  Онкович Д.Ю. Біла конюшина : поезії / Д.Ю. Онкович. – Київ : Молодь, 1981. – 73 с.
181219
  Коломієць О.Ф. Біла криниця : оповідання / О.Ф. Коломієць. – Київ : Молодь, 1960. – 144 с.
181220
  Дрофань А.П. Біла криниця : повість / А.П. Дрофань. – Київ, 1975. – 359 с.
181221
  Павленко Л.О. Біла лілея : повісті. легени. оповідання / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 285 с.
181222
  Павленко Л.О. Біла лілея : повісті, легенди, оповідання / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 287 с.
181223
  Малєй Антоніна Біла Моравія : Чехія/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 92-96 : Фото
181224
  Козаченко В.П. Біла пляма : Повість: Для середн. шк. віку / В.П. Козаченко. – Київ : Веселка, 1970. – 232 с.
181225
  Козаченко В.П. Біла пляма / В.П. Козаченко. – Київ, 1970. – 192 с.
181226
  Шрамкова Я. Біла стрічка в твоєму волоссі / Я. Шрамкова. – К., 1991. – 131с.
181227
  Мушкетик Ю.М. Біла тінь : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 237 с. – (Романи й повісті)
181228
  Мушкетик Ю.М. Біла тінь : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с. – ("Сучасний роман")
181229
  Мушкетик Ю.М. Біла тінь / Юрвй Мушкетик. – Київ : Твім інтер, 2004. – 388, [4] с. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 966-7430-29-4
181230
  Шмаглевська С. Біла троянда / С. Шмаглевська. – К., 1990. – 461с.
181231
  Юнгер Б.Г. Біла Троянда / Б.Г. Юнгер. – К., 1972. – 167с.
181232
  Памук Орхан Біла фортеця : роман / пер. з турецької Г. Рог // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 3-74. – ISSN 0320-8370
181233
  Памук О. Біла фортеця : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 3-74. – ISSN 0320-8370
181234
  Памук О. Біла фортеця : роман / Орхан Памук ; [пер. з турец. Г.В. Рог]. – Харків : Фоліо, 2011. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-03-5044-1
181235
  Миценко М.П. Біла хата : повісті / М.П. Миценко. – Харків : Прапор, 1991. – 277 с.
181236
  Срібняк М.Л. Біла Церква / М.Л. Срібняк, В.М. Федотов. – Київ : Будівельник, 1970. – 64 с.
181237
   Біла Церква.. – Київ : Мистецтво, 1981. – 143с. : Фотоальбом
181238
  Стаховський Дмитро Біла церква. Мідний лик Олександрії : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 24-25
181239
  Коцур А.П. Білан Василь Трохимович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 34 : фото
181240
  Казьмирчук Г.Д. Білан Юрій Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 155. – ISBN 96966-8060-04-0
181241
   Білас і Данилишин. – Ню Йорк : Вид-во Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1969. – 277, [ 1 ] с. : фотогр.
181242
   Білас Іваг Григорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8-9. – ISBN 966-7024-23-1
181243
  Шаповалова О.І. Білатеральний рівень європейської політики Франції в постбіполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 290-304
181244
  Авербух П.К. Білгород-Дністровський : путівник / П.К. Авербух, Г.І. Криволап. – Одеса, 1967. – 103 с.
181245
  Авербух П.К. Білгород-Дністровський. : Путівник / П.К. Авербух, Г.И. Криволап. – Одеса : Маяк, 1967. – 104с
181246
  Крушинська Олена Білгород-Дністровський. Біла фортеця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 128-133 : фото
181247
  Мельниченко Анастасія Біле грузинське / Мельниченко Анастасія, Ташаєва Міла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-112 : фото
181248
  Мамін-Сібіряк Біле золото / Мамін-Сібіряк. – Х., 1930. – 138с.
181249
  Гойда А.Ю. Біле і чорне. Білоє @ чорноє : русинські анекдоти, мальований гумор, вшиліякі фіглі : [карикатури, сміховинки] / Андрій Гойда. – Ужгород : Карпати, 2008. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-163-5
181250
  Лондон Д. Біле Ікло / Д. Лондон. – К, 1976. – 183с.
181251
  Мориквас Н.М. Біле місто : поезії / Н.М. Мориквас. – Львів, 1991. – 53 с.
181252
  Некрасов Андрій Біле море. Дайвінг під льодом : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 56-62 : Фото
181253
  Ясинська Наталя Біле на тлі невидимого : У світі живого / Ясинська Наталя, Бойчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 76-77 : Іл.
181254
  Собко В.М. Біле полум"я : роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 332 с.
181255
  Собко В.М. Біле полум"я : роман / В.М. Собко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 304 с.
181256
  Подгорець В. Біле циганча / В. Подгорець. – Київ, 1977. – 168 с.
181257
  Степовичка Л. Біле чорнило : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 28-56. – ISSN 0868-4790
181258
   Білети для випускних еказаменів за курс семирічної школи на 1957/58 навчальний рік.. – К., 1958. – 23с.
181259
   Білети для вступних еказменів за курс семирічної школи на 1958/59 навчальний рік (для шкіл з укр.мовою навчання).. – К., 1959. – 23с.
181260
   Білети для екзаменів на атестат зрілості на 1957/58 навчальний рік. – К., 1958. – 47с.
181261
   Білети для екзаменів на атестат зрілості на 1958/59 навчальний рік. – К., 1959. – 51с.
181262
   Білети для екзаменів на атестат зрілості на 1960-61 навчальний рік. – К., 1961. – 47с.
181263
   Білети для перевідних екзаменів з української літератури за 1Х клас середньої школи на 1958-59 навчальний рік. – К., 1959. – 8с.
181264
   Білети для перевідних екзаменів з української мови за У клас семирічних і середніх шкіл на 1958-59 навчальний рік. – К., 1959. – 8с.
181265
   Білети для перевідних екзаменів з української мови за У1 клас восьмирічних і середніх шкіл на 1958-59 навчальний рік. – К., 1959. – 8с.
181266
   Білети для перевідних екзаменів за УШ клас середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К., 1959. – 15с.
181267
   Білети з української літератури і алгебри для екзаменів у 10 перевідних класах масових шкіл з українською мовою навчання в 1961/62 навчальному році. – Київ, 1962. – 12с.
181268
  Гривко А.В. Білецький Аркадій Олександрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 20-22
181269
   Білецький Олександр Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 336. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181270
  Мороз В.Л. Білий-білий світ : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1971. – 80 с.
181271
  Троєпольский Г.Н. Білий Бім Чорне вухо / Г.Н. Троєпольский. – К, 1977. – 134с.
181272
  Рід Білий ватажок / Рід, Майн. – Київ : Час, 1929. – 120с.
181273
  Гранаускас Р.І. Білий вінок для чорного паровоза : повісті / Р.І. Гранаускас; пер. з литов. – Київ : Дніпро, 1991. – 330 с.
181274
  Панч П. Білий вовк : повість / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 123 с. – (Дешева б-ка красного письменства)
181275
  Бісс-Капішовська Білий вовк / Бісс-Капішовська. – Пряшів, 1962. – 72с.
181276
  Григор""єв С.Т. Білий ворог. / С.Т. Григор""єв. – Одеса, 1929. – 72с.
181277
  Мигаль Т.С. Білий гуцул / Т.С. Мигаль. – Львів, 1964. – 75 с.
181278
  Шибик М.О. Білий дім закриває Америку / М.О. Шибик. – Київ, 1982. – 280с.
181279
  Попеску Д.Р. Білий дощ / Д.Р. Попеску. – К., 1975. – 196с.
181280
  Олійник В. Білий дощ : проза: роман / закінчення. Початок у № 6, 2004 // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 87-120
181281
  Лондон Д. Білий зуб / Д. Лондон. – Одеса, 1939. – 216с.
181282
  Лондон Д. Білий зуб / Д. Лондон. – К, 1957. – 191с.
181283
  Ганулич В. Білий камінчик щастя : проза: роман-казка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 30-78. – ISSN 0868-4790
181284
  Фединишинець В.С. Білий камінь : поезії / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1972. – 47 с.
181285
  Тельнюк С.В. Білий камінь / С.В. Тельнюк. – Київ, 1984. – 340 с.
181286
  Малкович І.А. Білий камінь : вірші / І.А. Малкович. – Київ, 1984. – 71 с.
181287
  Сушинський Б.І. Білий кінь у сивій долині : роман / Б.І. Сушинський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 304 с.
181288
  Чемерис В. Білий король детективу : фантастично-пригодницька повість / В. Чемерис. – Київ, 1986. – 134 с.
181289
  Місевич В.Х. Білий лелека : поезія / В.Х. Місевич. – Ужгород : Карпати, 1974. – 55 с.
181290
  Грищенко В.М. Білий лелека / В.М. Грищенко. – Чернівці, 1995. – 128с.
181291
  Грищенко В.М. Білий лелека / В.М. Грищенко. – Чернівці, 1996. – 126с.
181292
  Свенцицька Е. Білий лікар : поезії / Еліна Свенцицька. – Київ : Український письменник, 2008. – 79 с. – ISBN 966-579-237-7
181293
  Холодюк Л.Й. Білий метелик на чорному тлі : повість / Л.Й. Холодюк. – Львів : Каменяр, 1991. – 107 с.
181294
  Кузьменко В.М. Білий Михайло Улянович // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 138-139. – ISSN 1023-2427


  5 серпня 2001 року пішов з життя професор, член-кореспондент АН УРСР, ректор КДУ імені Т. Г. Шевченка, Голова Верховної Ради УРСР Білий Михайло Улянович.
181295
   Білий Михайло Улянович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 314. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181296
  Кордун Г.Г. Білий Михайло Ульянович // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 18-19
181297
   Білий Михайло Ульянович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 268-283. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
181298
  Макаров Ю. Білий міф і біла горячка // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 63-65
181299
  Головченко І.Х. Білий морок / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1970. – 486 с.
181300
  Головченко І.Х. Білий морок / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ
кн. 2. – 1981. – 741 с.
181301
  Головченко І.Х. Білий морок; Голубий берег / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1986. – 736 с.
181302
  Головченко І.Х. Білий морок; Голубий берег / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ, 1989. – 671 с.
181303
  Сат-Ок Білий Мустанг : повісті, легенди / Сат-Ок. – К., 1985. – 333с.
181304
  Сат-Ок Білий мустанг: Повісті, легенди / Сат-Ок. – К., 1980. – 360с.
181305
  Лозовська О. Білий не завжди щасливий : проза: маленька повість // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 35-43. – ISSN 2075-1222
181306
   Білий Онуфрій Васильович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 28 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 2)
181307
  Сірук М. Білий палац Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 3


  Для екологів нова резиденція президента - збитки довкіллю, для опозиції - проява авторитаризму.
181308
  Вентурі М. Білий прапор над кафелонією : Роман та повісті / М. Вентурі. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 320с.
181309
  Грищук Б.А. Білий птах : оповідання / Б.А. Грищук. – Київ : Молодь, 1972. – 139 с.
181310
  Іллєнко Ю.Г. Білий птах з чорною ознакою / Ю.Г. Іллєнко, І.В. Миколайчук. – Київ, 1971. – 82 с.
181311
   Білий птах з чорною ознакою. – Київ, 1991. – 400с.
181312
  Купрін О.І. Білий пудель / О.І. Купрін. – Одеса, 1929. – 43с.
181313
  Купрін О.І. Білий пудель / О.І. Купрін. – К, 1980. – 49с.
181314
  Смола О. Білий рояль : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 79-100. – ISSN 0868-4790
181315
  Козерод О.В. Білий рух в Україні. : Автореф... канд.істор.наук: 07.00.06 / Козерод О.В.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 23л.
181316
  Барка В. Білий світ : поезії / Василь Барка. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 180 с. : іл. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
181317
  Дробний І.С. Білий світ : поезії / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
181318
  Павленко М.Г. Білий світ : поезії / М.Г. Павленко. – Київ, 1985. – 103 с.
181319
  Камінчук А.С. Білий сніг кульбаб / А.С. Камінчук. – Київ, 1985. – 183 с.
181320
  Бондарчук П.Ф. Білий травень / П.Ф. Бондарчук. – Київ, 1986. – 151 с.
181321
  Друце П Й. Білий храм : роман / П Й. Друце, . – Київ : Дніпро, 1990. – 421 с.
181322
  Чабанівський М.І. Білий цвіт : оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 163 с.
181323
   Білий цвіт на калині.. – К., 1995. – 544с.
181324
  Шундик М.Є. Білий шаман : [роман] / Микола Шундик ; [пер. з рос. Віталія Коваля]. – Київ : Дніпро, 1982. – 528 с.
181325
  Казьмирчук Г.Д. Білик Борис Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 156. – ISBN 96966-8060-04-0
181326
  Іваницька Л.В. Білик Борис Іванович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 35-36 : фото
181327
  Дзюба-Погребняк Білик Наталія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1995) Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. З 2003 року - асистент, з 2008 року - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університетуімені Тараса Шевченка. З 2007 року - директор Центру ...
181328
  Богачевська-Хомяк Білим по білому : Жінки в громадському житті України 1884-1939 / Богачевська-Хомяк. – Київ : Либідь, 1995. – 420с.
181329
  Павлюк І. Білим по чорному, або біль чорнокнижника // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 0236-1477
181330
  Малець В. Білина першого снігу : повість та оповідання / В. Малець. – Київ : Веселка, 1989. – 526 с.
181331
  Томенко М. Білі автографи : Повість-мозаїка // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 4-68. – ISSN 0130-321Х
181332
  Смоленчук М.К. Білі бланкети / М.К. Смоленчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 327 с.
181333
  Смоленчук М. Білі бланкети : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 451, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-189-361-9
181334
  Верменич В. Білі вітрила / В. Верменич. – Київ, 1969. – 40с.
181335
  Кіпоренко М.І. Білі віхоли : повість / М.І. Кіпоренко. – Київ : Молодь, 1983. – 240 с.
181336
  Доде А. Білі гвоздики : Комедія на одну дію / Альфонс Доде. – Харків : Книгоспілка. Дpук.-літогp. "Книгоспілки", 1923. – 36 с. = "Бібліотека "Книгоспілки". Сеp. театpальна ; № 21
181337
  Малишко А.С. Білі каштани : Вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1975. – 222 с.
181338
  Падалка І.А. Білі квіти землі / І.А. Падалка, М.А. Шудря. – К, 1983. – 151с.
181339
  Гетьман В.П. Білі крила вітрил / В.П. Гетьман. – Одеса, 1969. – 243 с.
181340
  Нечай М.П. Білі лебеді / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1970. – 296 с.
181341
  Рот Й. Білі міста. Вибране / Й. Рот. – Київ : Смолоскип, 1998. – 216с.
181342
  Карпенко Є.А. Білі ночі : дpаматична поема / Єлисей Карпенко ; з передм. Сави Крилача. – Київ ; Відень : Вид. Театр, 1920. – 48 с.
181343
  Колодізнер Я.Й. Білі Олімпіади / Я.Й. Колодізнер. – К., 1984. – 119с.
181344
  Виханський Б. Білі плями української історії: Коліївщина // Українське слово. – Київ, 2013. – 6-12 березня (№ 10). – С. 12-13


  До 245-річчя Коліївщини - одного із епізодів національної визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетського панування.
181345
  Слоньовська О. Білі плями Шевченкових "Гайдамаків" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-8
181346
  Слоньовська О. Білі плями Шевченкових "Гайдамаків" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-16
181347
  Няхай М. Білі руки беріз / М. Няхай. – Братіслава, 1974. – 50с.
181348
  Будько Євген Білі та пухнасті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 46-53 : фото
181349
  Григорчук М. Білі тіні Чорнобиля // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 2-15. – ISSN 0208-0710


  Чорнобильська катастрофа.
181350
  Хорунжий А.М. Білі хати по долині : роман / А.М. Хорунжий; Анатолій Хоружний. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 366 с.
181351
  Сизоненко О.О. Білі хмари : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 303 с.
181352
  Сизоненко О.О. Білі хмари : роман / О.О. Сизоненко. – Київ, 1969. – 448 с.
181353
  Конча С. Білі хорвати і населення українського Прикарпаття у ІХ - ХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-11. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про плем"я хорватів (білих хорватів), яке, на загальне переконання, мешкало в українському Прикарпатті близько IX - X ст. Проте, на думку автора, сукупність відомих фактів заперечує цю локалізацію. The question concerning the ...
181354
  Лудеміс М. Білі хризантеми / М. Лудеміс. – К., 1961. – 32с.
181355
  Дудінцев В.Д. Білі шати : Роман / В.Д. Дудінцев. – Київ : Дніпро, 1989. – 613с.
181356
  Катаєв В.П. Біліє парус одинокий / В.П. Катаєв. – К., 1937. – 322с.
181357
  Катаєв В.П. Біліє парус одинокий / В.П. Катаєв. – Одеса, 1938. – 291с.
181358
  Манкін В.Г. Біліє парус... / В.Г. Манкін. – К., 1978. – 123с.
181359
   Білімович Олександр Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 121. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181360
  Гриценко І.С. Білімович Олександр Дмитрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 196. – ISBN 978-966-06-0557-2
181361
  Гапченко О. Білінгв як мовна особистість // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 77-85. – ISSN 0320-3077
181362
  Гусак А. Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі / А. Гусак, А. Ковальчук // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 48-51. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано доцільність впровадження білінгвальних курсів фізики у сучасній школі. Подано рекомендації щодо їх організації та змісту.
181363
  Панасюк Л.В. Білінгвізм в соціально-політичному житті України : монографія / Л.В. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2013. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-269 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-9725-13-4
181364
  Жаборюк О.А. Білінгвізм крізь призму онтогенезу (авторська інтерпретація) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 62-73. – ISSN 0027-2833
181365
  Іванова І.Б. Білінгвізм та його вплив на лінгвостилістику рекламного тексту (на матеріалі реклами Слобожанщини) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 154-157
181366
  Іваненко І.М. Білінгвізм як ознака мовної ситуації в сучасній Україні / І.М. Іваненко, О. Берещук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 47-53. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто явище білінгвізму, прояви міжмовної білінгвальної паронімії та приклади типів україно-російської інтерференції. В этой статье рассматривается такое явление как билингвизм, проявление межьязыковой билингвальной паронимии и примеры ...
181367
  Нікольська Н.В. Білінгвізм як педагогічна проблема в Європі, США та Канаді // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (18). – С. 103-110
181368
  Панасюк Л.В. Білінгвізм як чинник політичного розвитку України : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Панасюк Леонід Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 446 арк. – Бібліогр.: арк. 405-446
181369
  Панасюк Л.В. Білінгвізм як чинник політичного розвитку України : автореф. дис. ... д-ра політичних наук : 23.00.02 / Панасюк Леонід Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
181370
  Мазепа Н. Білінгвізм: Епізод чи тенденція? :(сучасна українська російськомовна поезія) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 60-77. – ISSN 0236-1477
181371
  Демченко В. Білінгвіізм на Півдні України (ретроспектива) // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 86-92. – Бібліогр.: С. 91; 11 поз.
181372
  Яценко В.О. Білінійна модель системи керування з чергою у контурі зворотнього зв"язку / В.О. Яценко, Н.Л. Плішко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 309-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Пропонується схема прогнозу для керування білінійними та лінійними системами з комунікаційною мережею і чергою. Показується, що ця схема враховує запізнення, використовуючи інформацію про довжину черги.
181373
  Хоменко І. Біліотеки в інтернет-просторі: креативність та творчий пошук / Ірина Хоменко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X


  У статті подається характеристика бібліотечного сайту Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи, що став переможцем Всеукраїнського конкурсу інтернет-сайтів 2012 року Української бібліотечної асоціації, та надається інформація щодо ...
181374
  Ківшар Т. Біліотекознавчі погляди Івана Франка / Т. Ківшар, Л. Одинока // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 357-362. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4977-6 (вип. 22)
181375
  Корєєв О.П. Білка та їжак у кутку живої природи / О.П. Корєєв. – Київ, 1964. – 28с.
181376
   Білки жовчі щурів при дії жовчних кислот / А.І. Масюк, М.М. Слободян, О.М. Долгова, Т.В. Масюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  Досліджували білки жовчі щурів за умов короткочасної внутрішньопортальної інфузії холевої, таурохолевої та урсодезоксихолевої кислот. Характерні зміни секреції білків, притаманні дії лише певної жовчної кислоти, свідчать про здатність жовчних кислот ...
181377
   Білковий і ліпідний склад сироватки крові та печінки антарктичних риб / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.Е. Павлик, Л.Г. Маніло // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 104-109. – ISSN 1727-7485
181378
  Степанець І. Білковий склад сироватки крові щурів за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації / І. Степанець, О. Моргаєнко, Л. Остапченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 30-36. – (Серія біологічна ; вип. 61). – ISSN 0206-5657
181379
  Борхерт В. Біллбрук : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 122-130. – ISSN 0208-0710
181380
  Боклан Н.С. Біллінгові системи як складова інноваційного маркетингу на вітчизняних підприємствах зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Економіка ; Вип. 49)


  Елементи обслуговування присутні в усіх галузях нашого життя. Сьогоднішній світ знаходиться у стані глобальної інтеграції, тому галузь зв"язку і телекомунікацій відіграє велику роль. Після отримання незалежності перед Україною постали нові завдання, ...
181381
  Старченко В. Білобережжя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 10-13. – ISSN 0131-2561
181382
  Голубець М.А. Біловезька зустріч - крах імперії зла (доповнене видання до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалежних держав) / Михайло Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 113, [3] с. – Бібліогр.: с. 107-112. – ISBN 978-966-2400-05-2
181383
  Голубець М.А. Біловезька зустріч, напередодні та опісля (до 10-річниці від дня підписання угоди) / М.А. Голубець. – Львів : Поллі, 2001. – 64с. – ISBN 966-7307-08-5
181384
  Мельничук В.Г. Біловезько-подільський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 59-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
181385
  Малиновський К.А. Біловусові пасовища субальпійського пояса Українських Карпат / К.А. Малиновський. – К., 1959. – 206с.
181386
  Гриненко Наталія Семенівна Білогічні особливості видів роду Syringal селекції Villisae C.K. у зв`язку з міжвидовою гібридизацією : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.05 / Гриненко Наталія Семенівна; Центр. ботан. сад. ім. М.М.Гришка. – ЦК., 1994. – 24л.
181387
   Білогриць-Котляревський Леонід Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 262-263. – ISBN 978-617-573-038-6
181388
  Курінний П. Білогрудівські кам"яні стели / П. Курінний. – Київ, 1932. – С. 189-220. – Окр. відбиток: Записки Всеукраїнського археологічного комітету, т. 1
181389
  Гривко А.В. Білодід Іван Костянтинович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 24-25
181390
   Білодід Олександр Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 29
181391
   Білозерський Василь Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 337. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181392
  Ніколаєва Н. Білозір Лідія Іванівна: життєвий шлях викладача Київського державного університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-49. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях українського філолога і викладача Київського державного університету Білозір Лідії Іванівни. Детально проаналізовано обставини її арешту органами НКВС УСРР та засудження до розстрілу в 1934 р. В статье освещается ...
181393
  Савчук О.М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.04 / Савчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 318л. – Бібліогр. : л.263-318
181394
  Савчук О.М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Савчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
181395
  Боєчко Ф.Ф. Білок і кормовиробництво / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Серія 9 "Економічний і соціальний розвиток села" ; 12)
181396
   Білокінь Іван Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 16. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181397
  Короткий В. Білокінь Іван Петрович (1914-1975) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 399. – ISBN 5-7707-1062-4
181398
  Короткий В. Білокінь Сергій Іванович (нар. 1948 р.) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 399-400. – ISBN 5-7707-1062-4
181399
   Білоколос Євген Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 208-209 : фото
181400
  Шумлянський Л.В. Білокоровицька западина на північному заході Українського щита: геологічна позиція, склад, вік і генезис / Л.В. Шумлянський, О.В. Петренко, А.М. Омельченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 8-22. – ISSN 2218-7472
181401
   Білокрилки як можливий вектор ВТМ у лабораторних умовах / А.Є. Рижкова, В.П. Поліщук, Т.П. Тивончук, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Біологія ; Вип. 31)


  У лабораторних умовах було показано можливість передачі ВТМ (штам U-1) білокрилкою Trialeurodes vaporariorum з хворих на здорові тютюни Nicotiana tabacum (Trapeson).
181402
   Білокур Катерина Василівна. Альбом репродукцій. – К., 1972. – 24с.
181403
   Білокур Катерина Василівна. Альбор репродукцій. – К., 1975. – 24с.
181404
  Чехов А.П. Білолобий : Оповідання / Під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка ; Пеpеклав Юp. Русов. – Київ : Українська школа, 1918. – 11 с. – (Книга до колєктивного читання ; № 6)
181405
   Білопанська Польща сьогодні. – Харків, 1920. – 40 с.
181406
  Дорошенко Д. Білоруси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 240-273. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
181407
  Ілларіонов А. Білорусі та Казахстану загрожує аншлюс // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 4


  Про ризики для Білорусі та Казахстану, які несе "російський світ" розповів колишній путінський радник Андрій Ілларіонов в інтерв"ю виданню Naviny. by.
181408
   Білорусія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24 : фото
181409
   Білорусія: використання національних стандартизованих тестувань (НСТ) при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 30-37


  Вступ до вищих навчальних закладів Білорусії. Організацію, забезпечення і проведення НСТ покладено на Республіканський інститут контролю знань - РІКЗ.
181410
  Шарф О. Білорусь - ЄС: шлюб за розрахунком? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 32-33
181411
  Шарф Олександр Білорусь - ЄС: шлюб за розрахунком? Раціональні і нормативні підходи співробітництва ЄС і Білорусі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 32-33
181412
  Кралюк П. Білорусь - не Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 8
181413
  Ірванець Олександр Білорусь : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 276-281
181414
   Білорусь моя ясночола. – К., 1988. – 285с.
181415
  Ігнатик К. Білорусь після виборів // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-62


  19 січня 2010 року у Білорусії відбулися чергові вибори президента
181416
  Олексієнко О. Білорусь продано // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Дешеве паливо може коштувати Білорусі суверенітету.
181417
  Завгородня І. Білорусь у вигнанні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
181418
  Орлик В. Білорусь у пошуках виходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-25
181419
  Фомін С.С. Білорусь: курс на створення соціальної держави // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 224-237. – ISBN 978-966-02-7888-2
181420
   Білорусь: час відкриття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 46-51 : фото. – ISSN 1998-8044
181421
  Мартиненко Володимир Білоруська державність 1917-1918 років: погляд крізь десятиліття (до 90 річчя проголошення Білоруської Народної Республіки) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается становление белорусской государственности в 1917-1918 годах.
181422
  Півторак Г.П. Білоруська мова = Беларуская мова : підручник для учнів загальноосвіт. шк., гімназій та студентів вищ. закл. освіти / Григорій Півторак ; [голов. ред. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь ; Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1997. – 239, [1] с. – Укр. та білорус. мовами. – ISBN 5-325-00678-9
181423
  Грунський М.К. Білоруська мова в її минулому та сучасному вивченні / М.К. Грунський. – К., 1930. – 147-163с.
181424
  Тинченко Я. Білоруська Народна Республіка: як це було в сусідів у 1917 - 1920 роках // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Рада Білоруської Народної Республіки донині функціонує у Нью-Йорку.
181425
  Артюхін М. Білоруська наука і соціальний стан науковця в оцінках молодих учених // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 1563-3713
181426
   Білоруська радянська поезія : Антологія. – Київ, 1948. – 295с.
181427
   Білоруська радянська поезія. – К.
1. – 1971. – 423с.
181428
   Білоруська радянська поезія. – К.
2. – 1971. – 431с.
181429
  Сурганов Ф.О. Білоруська РСР / Ф.О. Сурганов. – К., 1972. – 107с.
181430
  Чухліб Т. Білоруське коріння гетьмана Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 79-82. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
181431
   Білоруське радянське оповідання. – К., 1979. – 342с.
181432
  Трухан О.Г. Білоруський варіант демократизації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 293-303
181433
  Кобрин М. Білоруський національний рух від петроградського перевороту до Ризького миру (жовтень 1917 - березень 1921 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2011. – Т. 14
181434
  Зубко Ольга Білоруський слід в українській дипломатії ( Крізь призму життя Івана Красковського ) / Зубко Ольга, Трус Микола // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 92-101. – ISSN 0869-3595
181435
  Мойсієнко Анатолій Білоруський сонет і його переклади в Україні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 70-77. – ISSN 0236-1477
181436
  Райхель Ю. Білоруський список Катині. І вньому разом із польськими офіцерами виявилися українці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)
181437
   Білоруські народні казки. – К., 1987. – 260с.
181438
   Білоруські народні пісні. – Київ, 1977. – 168с.
181439
   Білоруські оповідання. – Київ : Художня література, 1949. – 396с.
181440
   Білоруські оповідання. – К., 1957. – 280с.
181441
   Білоруські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1970. – 199 с.
181442
  Жолдак О. Білоруські прислів’я та приказки / О. Жолдак. – К, 1970. – 200с.
181443
  Півторак Г.П. Білорусько-український словник / Г.П. Півторак, О.І. Скопненко; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; За ред. Г.П. Півторака. – Київ : Довіра, 2006. – 723с. – Парал. тит. арк. білоруською мовою. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-213-3
181444
  Півторак Г.П. Білорусько-український словник = Беларуска-украінскі слоунік / Г.П. Півторак, О.І. Скопненко ; за ред. Г.П. Півторака ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2007. – 722, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. білорус. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-213-3
181445
  Кукса О. Білорусько-українські відносини під час Української революції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 36-39
181446
  Боряк О. Білорусько-українські етнокультурні взаємовпливи на просторі гомельсько-чернігівського пограниччя (за матеріалами поховальної обрядовості) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 108-120. – ISSN 2313-8505
181447
  Дісней У. Білосніжка та семеро гномів. / У. Дісней. – Київ, 1981. – 72с.
181448
  Наєнко М. Білотка зронила пелюстку. Світлана Жолоб // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 384-388. – ISBN 978-966-439-809-8
181449
   Білоус Анна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
181450
   Білоус Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13-15
181451
   Білоус Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 18-19 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
181452
   Білоус Володимир Васильович (1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 12-13. – ISBN 966-95774-3-5
181453
   Білоус Дмитро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 338. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181454
   Білоус Людмила Федорівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15
181455
   Білоус Людмила Федорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 19-20 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
181456
   Білоус Людмила Федорівна (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 13. – ISBN 966-95774-3-5
181457
  Широцький К.В. Білоусівська цеpква. – Дpук. Акц[іонеp.] Южно-Рус. О-ва Печ. Дела. – Одеса, 1915. – с. : З 10 малюнками. – Відбитка з журнала "Основа", 1915, 2 кн.


  [Hастінні pозписи цеpкви села Білоусівка Гайсинського повіту Подільської губеpнії]:
181458
   Білоусу Володимиру Васильовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Білоус Володимир Васильович - знаний фахівець в галузі прикладної фотограмметрії, викладач кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
181459
  Ярмола М.І. Білоцвіт : нариси / Михайло Ярмола. – Львів : Каменяр, 1976. – 190 с.
181460
  Задорожний М.П. Білоцерківська гімназія № 2 // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 12
181461
  Пістун М.Д. Білоцерківський агропромисловий вузол / М.Д. Пістун, В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 61-70. – ISBN 0201-8683
181462
  Будугай О. Білоцерківський інститут економіки та управління на шляху формування особистості молодого європейця XXI століття // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 85-86. – ISSN 1682-2366
181463
   Білоцерківський сільськогосподарський інститут. – Київ, 1970. – 48с.
181464
  Великохатько Ф. Білоцерківщина. Риби Білоцерківщини / Ф. Великохатько. – Біла Церква
Т. 2, вип. 3. – 1929. – 34с.
181465
  Щепенко М. Білошапочка : Оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2003. – № 1/2. – С. 4-11
181466
  Давиденко В. Білу лампу внесу тобі в ніч : поезія / Валентина Давиденко ; [передм.: В. Герасим"юк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 118, [2] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-009-4
181467
  Некрасов Андрій Білухи Білого моря : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35 : Фото, карта
181468
  Швець П.Л. Білчине дупло / П.Л. Швець. – Київ, 1987. – 166 с.
181469
  Іжак О. Біля "відчинених дверей" Європейська оборонна інтеграція і національна безпека України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.43-53. – ISSN 0868-8273
181470
  Матузявічюс Є.В. Біля Балтики синьої. / Є.В. Матузявічюс. – К., 1977. – 114с.
181471
  Іванчо І.М. Біля ватри світанку / І.М. Іванчо. – Ужгород, 1967. – 17с.
181472
  Кундзіч О.Л. Біля великих джерел / О.Л. Кундзіч. – Львів, 1972. – 64с.
181473
  Луків М.В. Біля вечірнього багаття : Поезії / М.В. Луків. – Київ : Оріяни, 2004. – 256с. – ISBN 966-7373-79-7
181474
  Бичко В.В. Біля вечірнього вогню : поезії / Валентин Васильович Бичко. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с.
181475
  Грабовський С. Біля витоків : Сергій Подолинський // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-93. – ISSN 1812--514Х
181476
  Пірожкова Ю. Біля витоків американо-радянської розрядки: погляд Генрі Кіссінджера на позицію та інтереси Вашингтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що США розглядали політику розрядки як тимчасову тактичну поступку Радянському Союзу. It is found out, that the USA considered a detente as the time tactical concession to Soviet Union.
181477
  Ільченко О. Біля витоків благодійності: діяльність Галшки Острозької і Галшки Гулевичівни в розбудові освітньої галузі України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 130-137. – ISSN 2075-1478
181478
  Кожин Борис Біля витоків відродження Військово-Морських Сил України // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 22-25
181479
  Горобець В.Й. Біля витоків вітчизняної славістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 15-24.


  Спостереження староукраїнських граматистів, лексикографів та перекладачів за відмінностями у слов"янськими мовами були накопиченням фактів про розвиток і близькість слов"янських мов.Це проходило в XVI-XVIII ст. У XVIII ст. почалося виокремлення окремих ...
181480
  Зархіна С.Е. Біля витоків вітчизняної юрислінгвістики - перша робота В.Д. Каткова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 221-229. – ISSN 2224-9281
181481
  Логвин Г. Біля витоків давньоукраїнського церковного будівництва // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.67-72. – ISSN 0130-6936
181482
  Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам"яток культури в Україні : (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії) / Олексій Нестуля; Ін-т історії України Академії наук України; Нац. комісія з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабінеті Міністрів України; Всеукр. спілка краєзнавців та ін. – Київ, Полтава, 1994. – 240с.
181483
  Гаєвська Н.М. Біля витоків жанрових і стильових особливостей ранньої поезії А. Малишка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 76-84. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються жанрові і стильові особливості ранньої поезії А. Малишка, акцентується увага на успіхах поета в ліриці, баладі, поемі цього періоду.
181484
  Варварцев М. Біля витоків італійської Гоголіани / М. Варварцев, С. Захаркін // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.77-80. – ISSN 0236-1477
181485
  Євтухов Т.І. Біля витоків народовладдя. "Я не надам підтримки тиранії або олігархії ..." // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 30-31
181486
  Федорова Л.Д. Біля витоків національного музейництва в Україні: музей Південно-Західного відділу Імператорського російського географічного товариства // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 66-72. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто музейну діяльність Південно-Західного відділу Імператорського російського географічного товариства, висвітлено зміст колекцій, що комплектувалися пам"ятками культури національного значення.
181487
  Мадзігон В. Біля витоків національної педагогічної думки. Інституту педагогіки АПН України - 80! // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-37. – ISSN 0131-6788
181488
  Токар Леонід Біля витоків національної школи й освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-30. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На основі аналізу конкретно-історичного досвіду другої половини ХVI - XIII ст. розглядаються загальнометодичні питання місця та ролі науки й освіти в суспільному розвитку та державотворчім процесі.
181489
  Грабовський С. Біля витоків ОУН // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 11


  Карколомна доля українського лицарського ордену.
181490
  Довбищенко М. Біля витоків політичного українства: роль польської шляхти у формуванні українського світу та української ідеї в кінці XVI - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 109-117
181491
  Аляєв Геннадій Біля витоків радянської філософії. Богданов contra Ленін : наука проти віри ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.40-52. – ISSN 0235-7941
181492
  Коротич В.О. Біля витоків світла / В.О. Коротич. – Київ, 1976. – 199 с.
181493
  Кремень В.Г. Біля витоків синергетичного мислення // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 5/8. – С. 9-12. – ISSN 0868-8117
181494
  Бурлачук В. Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко ; під ред. В. Танчера ; Ін-т соціології НАН України. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 110-113. – ISBN 5-7702-1197-0
181495
  Грищенко Т.А. Біля витоків тристоронньої стратегії: Збігнєв Бжезінський і початковий етап діяльності Тристоронньої комісії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 255-258. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міжнародно-теоретичний світогляд З. Бжезінського часу початкового етапу діяльності Тристоронньої комісії (1972-1976). Посада директора комісії дала істотний поштовх його суспільній кар"єрі і допомогла йому уточнити координати власного ...
181496
  Корунець Ілько Біля витоків українського перекладознавства // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 188-194. – Бібліогр.: с. 189. – ISSN 0320-8370
181497
  Матвійчук О. Біля витоків української біохімічної науки / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 252-253. : Фото. – ISSN 0869-3595
181498
  Матвієнко В.М. Біля витоків української дипломатії XХ століття (Олександр Шульгин: постать, погляди, діяльність) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  На прикладі державної та громадської діяльності відомого українського дипломата, науковця, першого міністра закордонних справ УНР Олександра Шульгина простежено історію становлення української дипломатії початку XX ст.
181499
  Павко Анатолій Іванович Біля витоків формування політичних концепцій елітаризму: В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються витоки формування політичних концепцій елітаризму.
181500
  Ручинська О. Біля витоків харківського антикознавтства: Володимир Францевич Цих // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С.49-59
181501
  Грабовський С. Біля витоків: Михайло Драгоманова // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
181502
  Білий І.О. Біля вишневого вікна / І.О. Білий. – Київ, 1990. – 91 с.
181503
  Клименко Н.М. Біля вічного вогню / Н.М. Клименко. – Київ, 1988. – 40 с.
181504
  Кугай П.Т. Біля вовчого лігва : документальна повість / П.Т. Кугай, С.С. Калінічев. – Київ : Політіздат, 1974. – 231 с.
181505
  Баш Я.В. Біля вогнища : Оповідання / Я.В. Баш. – Львів : Кн.-журн.вид-во, 1962. – 63 с.
181506
  Кулиняк Д.І. Біля вогнища / Д.І. Кулиняк. – Київ, 1981. – 73 с.
181507
  Грігуліс А.П. Біля вогнища. / А.П. Грігуліс. – К., 1965. – 67с.
181508
  Барладяну В. Біля воріт держави... : [збірник статей] / Василь Барладяну. – Торонто : [б. в.], 1990. – 112 с. : іл.
181509
  Дерев"янко Б.Ф. Біля Глибокої криниці : повість / Б.Ф. Дерев"янко. – Одеса, 1981. – 200 с.
181510
  Канюка М.С. Біля голубого екрана. / М.С. Канюка, С В. Каштанов, . – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва ы музичноъ лытератури УРСР, 1963. – 50с.
181511
  Величко М.А. Біля гори Могутової / М.А. Величко. – Київ, 1952. – 52с.
181512
  Дем"янчук Г.С. Біля джерел / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1980. – 120 с.
181513
  Семенюк Г.Ф. Біля джерел / Г.Ф. Семенюк. – К., 1989. – 48с.
181514
  Барчан В.В. Біля джерел : до 60-річчя каф. укр. літ. УжНУ / Валентина Барчан ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2004. – 159, [1] с. : іл., фот. – ISBN 966-7400-29-8
181515
  Юринець Я.І. Біля джерел "критики сучасної буржуазної філософії" ( до історії української філософії радянської доби ) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 49-54
181516
  Сердюк Л. Біля джерел архівної справи на Придесенні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.126-132
181517
  Губерський Л.В. Біля джерел вітчизняної історико-філософської науки: Д. Чижевський та його "Філософія Г.С. Сковороди" // Філософія Г.С. Сковороди / Д.І. Чижевський. – Репр. відтв. вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-16. – (Серія "Джерела філософської думки у Київському університеті"). – ISBN 978-966-439-684-1
181518
  Розенберг А. Біля джерел громадянського виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
181519
  Мороз С.А. Біля джерел життя на Землі / С.А. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1979. – 114с.
181520
  Коць-Григорчук Лідія Михайлівна Біля джерел кириличного книгодрукування // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  На основі графіко-орфографічних рис текстів візькошрифтового Четвероєвангелія висунуто гіпотезу щодо його етнічної належності. Наведено докази того, що в анонімній друкарні у Москві цю пам"ятку писемності лише передрукували з раніше вирізьблених (у ...
181521
  Баумейстер А.О. Біля джерел мислення і буття : вибрані філософські етюди / Андрій Баумейстер ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 473, [7] с. – Бібліогр. в кінці гл. – (Серія Sapientia humana / sapientia divina). – ISBN 978-966-378-232-4
181522
  Гук Б. Біля джерел надрайону "Верховина" : (продовження в наступному числі "НС") // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2012. – Рік 57, N 30
181523
  Ільницький М. Біля джерел наукового франкознавства : (Іван Франко в рецепції західноукраїнської критики 20-30-х рр.) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 21-30. – ISBN 978-966-02-4721-5
181524
  Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов"янської державності : (Соіально-економічний розвиток черняхівських племен) / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут історії. – К., 1964. – 355с. : іл. – Бібліогр.: с.322-350
181525
  Андрійченко М Б. Біля джерел творчості / М Б. Андрійченко. – Київ, 1975. – 48 с.
181526
  Черняков І.Т. Біля джерел української археології, антропології та етнографії (до 160- річчя від дня народження Ф.К. Вовка) // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С, 155-160. – ISBN 966-531-142-5
181527
  Хропко П.П. Біля джерел української реалістичної поезії / П.П. Хропко. – К, 1972. – 188с.
181528
  Кошарний С.О. Біля джерел філософської герменевтики / С.О. Кошарний. – Київ, 1992. – 124с.
181529
  Коваленко О. Біля джерел церковно-історичних студій на Чернігівщині / О. Коваленко, О. Гейда // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.123-129
181530
  Олексенко М. Біля джерела / М. Олексенко. – Львів, 1986. – 159 с.
181531
  Чабанівський М.І. Біля Дунаю : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь
Кн. 1. – 1954. – 188 с.
181532
  Чабанівський М.І. Біля Дунаю : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1955. – 200 с.
181533
  Кононов О.Т. Біля залізного струмка / О.Т. Кононов. – К., 1951. – 112с.
181534
  Ліпольц А. Біля Змієвих Валів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Васильків - місто-супутник Києва.
181535
   Біля Ільмень-озера.. – Ужгород, 1984. – 201с.
181536
  Прудник Михайло Біля кладки. Рентабельна борода // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 23 : Фото
181537
  Лавкрафт Г.Ф. Біля коренів : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 393-394. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
181538
  Мисик В.О. Біля криниці / В.О. Мисик. – Київ, 1967. – 368 с.
181539
  Постников М.П. Біля лісового озера / М.П. Постников. – Київ, 1973. – 92 с.
181540
  Винниченко В.К. Біля машини / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
181541
  Юрезанський В.Т. Біля міста вічної слави / В.Т. Юрезанський. – К, 1952. – 44с.
181542
  Грибовський В.Г. Біля моря Каховського / В.Г. Грибовський, М.В. Кікоть. – Дніпропетровськ, 1973. – 55с.
181543
  Бахметьєв В.М. Біля мосту. Залізна трава / В.М. Бахметьєв. – Х, 1927. – 63 с.
181544
  Павличко Д.В. Біля мужнього світла : Літ.-критич. статті, спогади, виступи / Павличко Д.В. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 334 [3] с. – ISBN 5-333-00026-3
181545
  Матвієнко Т. Біля озера = By the lake : 10-та збірка сонетів / Т. Матвієнко. – Торонто : Гомін України, 1999. – 239 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 0-919502-27-Х


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
181546
  Осауленко Євген Біля останьої межі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-63. – ISSN 0130-5212
181547
  Костриця Микола Біля підвалин національної географії (До 170-річчя з дня народження П.П.Чубинського) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-44 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
181548
  Суходольський В. Біля порога / В. Суходольський. – Київ, 1954. – 40 с.
181549
  Білецький Л Біля початків нової української комедії та водевілю. / Написав Леонід Білецький. – [У Львові] : [Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1930. – 40 с. – Окр. відб.: Записки Наукового Товариства імени Шевченка, Т. 99 : Ювілейний збірник на пошану Акад[еміка] Кирила Студинського. Ч. І: Праці філологічні. [Ред. не вказаний], Ч. 2 : с. 173—212. - У відб. двійна номерація сторінок


  7. Біля початків нової української комедії і водевілю, Леоніда Білецького (Прага)
181550
   Біля райських воріт.. – Ужгород, 1980. – 272с.
181551
  Нечай М.П. Біля річки Степової / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1957. – 148 с.
181552
  Дубов М.І. Біля самітного дерева / М.І. Дубов. – Київ, 1967. – 169с.
181553
   Біля світлого джерела.. – К., 1989. – 494с.
181554
  Колдуелл Ерскін Біля свого порога. : роман / Ерскін Колдуелл ; Пер. з англ. Л.Солонько. – Київ : Дніпро, 1965. – 181с. : іл.
181555
  Бичко В.В. Біля серця близько / В.В. Бичко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 122 с.
181556
  Іванов А. Біля синіх гір : Повість / А. Іванов. – Київ : Молодь, 1953. – 120 с.
181557
  Бажан М. Біля Спаської вежі : поезії / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 80 с.
181558
  Сліпачук О.В. Біля срібного Тікича / О.В. Сліпачук. – Дніпропетровськ, 1971. – 112 с.
181559
  Байрак А.У. Біля старої липи / А.У. Байрак. – Київ, 1990. – 203 с.
181560
   Біля творчих джерел. – Київ, 1968. – 203с.
181561
  Голубков М. Біля чистих джерел / М. Голубков. – Ужгород, 1965. – 64 с.
181562
  Сосюра В. Біля шахти старої : Збірка поезій / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1958. – 200 с.
181563
   Білявський Георгій Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 20-23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
181564
  Боровий М.О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d - металів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боровий М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 523 л. + Додаток: л. 451-475. – Бібліогр.: л. 476-523
181565
  Боровий М.О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d - металів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боровий М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
181566
  Короткий В.А. Біляшівський Микола Федотович (1867-1926) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 318-319. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
181567
  Бешляге В.В. Біль / В.В. Бешляге. – Київ, 1990. – 172 с.
181568
  Кірімов І. Біль / Іван Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2004. – 96 с. – ISBN 966-7231-59-3
181569
  Костюченко В.А. Біль аж до краю дороги... : есе / Віктор Костюченко. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2004. – 276с. – ISBN 966-7671-70-4
181570
  Маценко І.А. Біль давніх розлук / І.А. Маценко. – Київ, 1986. – 188 с.
181571
  Бондаренко С. Біль ділиться на два : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 167-175. – ISSN 0208-0710
181572
  Боцуль М. Біль душі : (Історико-біографічно-публіцистичний нарис) / М.Боцуль. – Львів, 2005. – 539с. : іл. – ISBN 966-7760-19-7
181573
  Дімаров А.А. Біль і гнів : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 467с.
181574
  Дімаров А.А. Біль і гнів : Роман (початок) / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1980. – 192с. – (Романи й повісті ; Вип.№1)
181575
  Дімаров А.А. Біль і гнів : Роман (закінчення) / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1980. – 182с. – (Романи й повісті ; Вип.№2)
181576
  Дімаров А.А. Біль і гнів : роман (початок) / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро. – (Серія "Романи й повісті")
Вип. 1. – 1980. – 192 с.
181577
  Дімаров А.А. Біль і гнів : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро
2. – 1980. – 183 с.
181578
  Дімаров А.А. Біль і гнів : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро
2. – 1980. – 391 с.
181579
  Дімаров А.А. Біль і гнів : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1984. – 871 с. – (Звитяга)
181580
  Дімаров А.А. Біль і гнів : Роман / А.А. Дімаров. – Київ : Україна, 2004. – 928с. – Вступне слово Г.М.Штоня. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-524-142-7
181581
  Іваненко В.В. Біль і звитяга: 20 століття в українському вимірі / Валентин Іваненко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. – 332с. – ISBN 966-7985-70-9
181582
  Мельничук Б.І. Біль і память Толоткова / Б.І. Мельничук, І.Г. Мельничук. – Львів, 1990. – 48с.
181583
  Щіпковський Г.П. Біль і спів душі моєї : лірика / Геннадій Щіпковський. – Київ : Генеза, 1995. – 104 с. – ISBN 5-7707-0304-1
181584
   Біль і тривоги Чорнобиля. – Київ : Київська Правда, 2006. – 288с., 32л. іл. : іл. – ISBN 966-7270-52-1
181585
  Семена М. Біль караїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Українські караїми просять лержаву допомогти відновити їхню родову фортецю Джуфт-Кале, повернути святині та зберегти пам"ятки.
181586
   Біль наш і гордість - Полісся : Нариси з історії та про славних людей Поліського району Київської області. – Іванків : Полісся-телепресінформ, 2003. – 592с. – ISBN 966-504-272-2
181587
  Нагайко Т. Біль окупації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 39 (204). – С. 46-50. – ISSN 1996-1561


  Навіть у власних оцінках представники нацистської влади об"єктивно зауважували, що "знімали шкуру з України, не думаючи про наслідки".
181588
  Шупта Д.Р. Біль стебла : поезії / Д.Р. Шупта. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 119 с.
181589
  Туренко В.Е. Біль та страждання в дискурсі любові: онтологічний та антропологічний контексти // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 196-203


  У статті розглядається антропологічний та онтологічний контексти любовного болю та страждання. Автор, спираючись на потужний філософський потенціал з теми любові, доводить, у роботі, що як біль так і страждання має безпосереднє відношення в дискурсі ...
181590
  Приятельчук А. Біль утрати // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Пішов із життя доц. кафедри філософії гуманітарних наук, канд. філол. наук Петро Опанасович Сергієнко. Некролог.
181591
  Мікульонок І.О. Біль Чорнобиля на київській околиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 36-37
181592
  Мовчан Р. Біль, смуток і надія Осипа Турянського // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 153-158. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
181593
  Ричка Ю. Більбао. Музей Гуггенхейма // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 16


  Як сучасне мистецтво врятувало економіку.
181594
  Дука М.В. Більбасов Василь Олексійович / М.В. Дука, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 157. – ISBN 96966-8060-04-0
181595
  Моренчук А. Більдерберзький клуб - глобальне управління чи міф / А. Моренчук, Ю. Сидор // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 126-133. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
181596
  Осадчий М. Більмо / М. Осадчий. – Лондон, 1972. – 94с.
181597
  Осадчий М.Г. Більмо : повість / М.Г. Осадчий. – Львів, 1993. – 247 с.
181598
  Короткий В.А. Більрот Хрістіан Альберт Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 238. – ISBN 966-06-0393-2
181599
  Кулатова І.М. Більське городище в науковій і пам"яткоохоронній діяльності Полтавського Центру охорони та досліджень пам"яток археології / І.М. Кулатова, О.Б. Супруненко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – C. 265-275. – ISSN 2227-4952
181600
   Більченко Володимир Миколайович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12
181601
  Шевченко Т.Г. Більша книжка : автографи поезій 1847-1860 / Т. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 335 с.
181602
  Шевченко Т.Г. Більша книжка : Поезія: Автографи поезій Швченка 1847-1860 / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1989. – 328 с.
181603
  Шевченко Т.Г. Більша книжка : Автографи поезій Швченка 1847-1860 рр. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1989. – 22 с.
181604
  Шевченко Т.Г. Більша книжка : [факс. відтворення та адапт. відповідник] / упоряд. Сергій Гальченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Кліо, 2013. – 717, [3] с. : іл. – На авантитулі: Шевченко-200. – ISBN 978-617-7023-11-0
181605
  Ковалик Надія Більше в ці двері не увійти... : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 25-64. – ISSN 0868-4790
181606
   Більше життя. Релакс і наснага! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 28-29 : фото
181607
  Кольчик О. Більше і дешевше / О. Кольчик. – К., 1959. – 64с.
181608
  Ярошенко Т. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ - у вільному доступі через бібліотеку Могилянки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
181609
   Більше ніж школа. ХССМШі у спогадах випускників : 70-річчю Харк. серед. спеціалізованої муз. школи-інтерната присвячується / [ред.-упоряд.: Сенченкова Т.Ю., Нємцова І.А., Омельяненко В.П. ; за заг. ред. В.М. Алтухова]. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 131, [1] с., [9] арк. фотогр. : фотогр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97373-0-4
181610
  Андрухович Ю. Більше про політику, але не менш про літературу / розмовляв Славомир Савчук // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 11-12. – ISSN 1230-2759


  Інтерв"ю Юрія Андруховича Польському Радіо.
181611
  Василишин Р. Більше самоврядності - більше демократії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.6-9


  Виступ голови Рівненської обласної ради
181612
  Савченко І. Більше театрів - менше проблем // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – C. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з директором Центру культури і мистецтв НПУ імені Михайла Драгоманова і художнім керівником студентського театру "Вавилон".
181613
  Суярко В. Більше уваги тричі ветеранам // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Рада ветеранів війни університету запропонувала: ветеранам війни, праці і нашого університету приділяти найбільше уваги та розробити їх особливий статус; ввести звання Почесний професор університету", та створити спеціальний незалежний Фонд допомоги ...
181614
  Сидор-Гібелінда Олег Більше хороших журналів! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
181615
  Скуба В. Більше, ніж екскурсія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 8


  Вулиці та будинки Харкова "розповідають" про український період Юрія Шевельова.
181616
  Бондар-Терещенко Більше, ніж оден : уривки з книги // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 149. – С. 69-78
181617
  Сигалов А. Більше, ніж українець. Як створювалися пам"ятники Кобзаревi у Києвi, Вашингтонi, Москвi // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 112). – С. 8-9


  Розмова з Головою Київського мiськвиконкому Іванои Савичем Шевцовим. Згадується Київський університет.
181618
  Сподарик Г. Більші держави в освіті. Без системних змін, в тому числі і в законодавстві, важко сподіватися покращення української освіти в Польщі. // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 45. – С. 1-2. – ISSN 0027-8254


  Погано працює фінансування, в глухому куті випуск нових підручників, на якості освітнього процесу позначаються й адміністративні перешкоди. Такі головні висновки дискусії про освіту, яка відбулася на VII зїзді ОУП (25-26 жовтня)
181619
  Тимошенко Ю. Більшість переконує сама себе...: // Нар. газета. – 2004. - 26 лют. - 3 берез.


  [Комент. лідера БЮТ щодо підписання лідерами парлам. більшості угоди про створення парлам.-уряд. коаліції]
181620
  Слюсаренко А.Г. Більшовизм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 35. – ISBN 966-642-073-2
181621
   Більшовизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680. – ISBN 966-316-069-1
181622
  Куртуа С. Більшовизм a la francaise / Стефан Куртуа ; [пер. з фр. Петро Таращук ; ред. Л. Марченко]. – Київ : Темпора, 2012. – 455, [1] с. – Імен. покажч.: с. 447-455. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-078-9
181623
  Орлова Т.В. Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 166-178
181624
  Нагорний В.І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Нагорний В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
181625
  Бадаев А.Є. Більшовики в державній думі / А.Є. Бадаев. – Харків, 1930. – 316с.
181626
  Рубінштейн М.Л. Більшовики і установчі збори / М.Л. Рубінштейн. – К., 1938. – 124с.
181627
  Шморгун П.М. Більшовики Києва та Київщини в революції 1905-1907 рр. / П.М. Шморгун. – К., 1965. – 56с.
181628
  Полохало В.І. Більшовики на чолі народних мас України у трьох російських революціях. / В.І. Полохало. – К., 1983. – 48с.
181629
  Тишківський Василь Михайлович Більшовики на чолі революційного народу в 1905-1907 рр. : Лекції / Тишківський Василь Михайлович; Кафедра історії КПРС. – Київ : Вид-во КДУ, 1958. – 47с.
181630
  Ленін В.І. Більшовики повинні взяти владу / В.І. Ленін. – Київ, 1977. – 60с.
181631
  Ленін В.І. Більшовики повинні взяти владу. Марксизм і повстання. Криза назріла. Поради стороннього. Лист членам ЦК / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1982. – 76 с. – Мініатюрне видання
181632
  Гурін М.О. Більшовики Сумської області -- організатори партизанського руху на Сумшині в період Великої Вітчизняної війни (червень 1941 р. - вересень 1943 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін М.О.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1951. – 276 л. – Бібліогр.:л.270-276
181633
  Нагорний Віктор Іванович Більшовики та український націонал-комунізм в добу революції (1917 - 1920 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Нагорний Віктор Іванович; Київський державний лінгвістичний ун-т. – К., 1995. – 227л. – Бібліогр.:л.213-227
181634
  Жуков Т.І. Більшовики у боротьбі за селянство у революції 1905-1907 рр. / Т.І. Жуков. – Львов, 1970. – 224с.
181635
   Більшовики України в боротьбі за встановлення Радянської влади. – К., 1957. – 128с.
181636
   Більшовики України в боротьбі за перемогу Жовтневої революції і встановлення Радянської влади. – Київ, 1957. – 412с.
181637
  Мусієнко В.В. Більшовики України в Жовтневій революції / В.В. Мусієнко. – К., 1976. – 1987с.
181638
  Сидорчук М.Ф. Більшовики України в період першої світової війни і Лютневої революції / М.Ф. Сидорчук. – Львів, 1966. – 269с.
181639
  Шморгун П.М. Більшовики України в період реакції (1907-1910 рр.) / П.М. Шморгун. – К., 1978. – 199с.
181640
  Солдатенко В.Ф. Більшовики України у боротьбі за створення політичної армії революції / В.Ф. Солдатенко, В.І. Полохало. – Київ, 1987. – 47с.
181641
  Чуприна В.М. Більшовики України у боротьбі за трудяще селянство. / В.М. Чуприна. – Львів, 1974. – 198с.
181642
  Сидорчук М.Ф. Більшовики України у Лютневій революції 1917 року / М.Ф. Сидорчук, В.М. Чуприна. – Львів, 1986. – 152с.
181643
  Будніков В.П. Більшовицька "Правда" в боротьбі за перемогу Жовтневої революції. / В.П. Будніков. – К, 1957. – 182с.
181644
   Більшовицька "Правда".. – К., 1938. – 244с.
181645
  Парахіна М.Б. Більшовицька "теорія боротьби двох культур" і історичні реалії 30-60-х років XX ст.: еволюція проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 95-105. – ISSN 2227-183Х


  В статті розглянуто питання засудженої у 1920-х роках "теорія боротьби двох культур", яка зусиллями сталінського режиму знову відродилася наприкінці 1930-х років.
181646
  Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917-1930-ті роки / Володимир Пащенко, Киридон Алла. – Полтава, 2004. – 336с. – ISBN 966-7653-14-3
181647
  Файзулін Я. Більшовицька навала // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Механізм становлення радянської влади в Україні у 1917-1991 роках засвідчують її окупаційний характер.
181648
  Трипільський А. Більшовицька партійність - основа соціалістичної естетики / А. Трипільський. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 227 с.
181649
  Бурда В. Більшовицька політика "пожвавлення рад" в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 151-157. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається державна політика 1920-х рр. в УСРР у галузі будівництва органів місцевої влади, яка отримала в історіографії назву курсу на "пожвавлення рад". Визначаються її основні напрями та практичне значення для зміцнення більшовицького ...
181650
  Пащенко В.В. Більшовицька політика переселення в південні регіони України у 1925 - 1930 рр. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 167-171. – ISBN 978-966-927-169-3
181651
  Голушяк Іван Леонідович Більшовицька преса - зброя партійних організацій України в боротьбі за здійснення рішень VIII Всеросійської конференції РКП(б) про Радянську владу на Україні (грудень 1919 -- грудень 1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Голушяк Іван Леонідович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарних фак-тів. – К., 1974. – 195л. – Бібліогр.:л.І-ХVII
181652
  Дмитрієнко М.Ф. Більшовицька преса України 1917-1918 рр. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко. – Київ, 1967. – 176с.
181653
  Ревегук В.Я. Більшовицька продовольча розкладка в Україні (1919 - перша половина 1921 років) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 32-48
181654
  Скрипник О. Більшовицька Росія проти Української держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 9


  Ефект дежавю (1917 - 2014).
181655
  Фільваркова А. Більшовицький режим і українське село (1928-1933 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні засоби та методи роботи радянського керівництва під час колективізації та голодомору в Україні (1928-1933 рр.). Роль і діяльність політичної еліти у проведенні хлібозаготівельної кампанії в українському селі. Наслідки ...
181656
  Гаврилів І.О. Більшовицький терор на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 141-148. – ISSN 0321-0499
181657
  Даниленко Р. Більшовицький терор на Чернігівщині в січні - квітні 1918 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 236-239. – ISBN 978-966-171-893-6
181658
  Єфіменко Г.Г. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917-1925 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 96-109. – ISSN 0130-5247
181659
   Більшовицькі газети часів Жовтневої революції й Громадянської війни (1917-1921 рр.).. – Львів, 1960. – 15с.
181660
  Шморгун П.М. Більшовицькі організації на Україні в період першої російської революції (1905-1907) / Шморгун П.М. – Київ, 1955. – 248 с.
181661
   Більшовицькі організації України в боротьбі за гегемонію пролетаріату в трьоох російських революціях. – Київ, 1976. – 176с.
181662
  Кривенко В.М. Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінських теоретичних і тактичних настанов в роки першої світової війни (Липень 1914 р. - лютий 1917 р.) / В.М. Кривенко. – К., 1966. – 56с.
181663
  Крижанівський В.П. Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінського курсу партії на революційну мобілізацію під час муніціпальної кампанії 1917 року : Дис... канд. іст.наук: / Крижанівський В.П.; МВ і ССО УРСР КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1974. – 233л. – Бібліогр.:л.1-ХХХ
181664
   Більшовицькі організації України в боротьбі за перемогу Великої Жовтневої Соціалістичної революції.. – К., 1949. – 228с.
181665
  Шморгун П.М. Більшовицькі організації України в революції 1905-1907 років / П.М. Шморгун. – К., 1975. – 181с.
181666
  Сухой Л.І. Більшовицькі організації України в революції 1905-1907 рр. / Л.І. Сухой. – К, 1940. – 128с.
181667
  Лещенко Г.П. Більшовицькі організації України на чолі народних мас у боротьбі за встановлення Радянської влади / Лещенко Г.П. – Київ, 1957. – 59 с.
181668
  Козерод О. Більшовицькі репресії періоду громадянської війни в Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.73-75
181669
  Ушаков Ігор Юрійович Більшовицько-партійні структури на промислових підприємствах України в першій половині 20-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ушаков Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 16л.
181670
  Белль Г. Більярд о пів на десяту : роман / Генріх Белль ; [пер. з нім. Є.О. Поповича ; передм. Д.В. Затонського ; худож.-оформ. О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з л-ри 1972 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6019-8
181671
  Плахотник О. Більярд: і спорт, і творчість / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  Про змагання з більярду серед науково-педагогічних працівників університету під егідою Асоціації більярду КНУ ім. Т. Шевченка, президентом якої є ректор Л.Губерський. Головний суддя змагань - проректор з наук.-педагогічної роботи В.А.Бугров. У ...
181672
  Плахотник О. Більярд: спорт, захоплення і творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Заст. головного судді змагань з більярду, проф. Ольга Плахотник розповідає про історію більярду; про прихильників цієї гри в університеті, де відбулися змагання серед науково-педагогічних працівників під егідою Асоціації більярду Київського ...
181673
  Гаценко В.О. Біметасоматичні скарни Чемерпільського рудопрояву золота (Український щит) : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.О. Гаценко, Г.Г. Павлов, В.В. Кислюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Перехідні породи між силікатними та карбонатними глибокометаморфізованими утвореннями в межах Чемерпільського рудопрояву є результатом біметасоматичного скарнування вихідних карбонатних та силікатних товщ в умовах високих ступенів метаморфізму. ...
181674
  Дрозд-Корольова Бімодульні задачі над кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті будується алгоритм зведення матриць для бімодальних задач над комутативними кільцями і доводиться перша гіпотеза Брауера-Тролла (у підсиленому варіанті) для таких задам над артіновими кільцями, а також для зображень артінових алгебр. Ключові ...
181675
  Туз В.В. Біморфні п"єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду зі зворотнім зв"язком : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Туз В.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 32 назви
181676
  Рарицька В.Б. Бінарна опозиційність асиметричних податково-правових категорій // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 109-113. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
181677
  Вардеванян С. Бінарна опозиція Каїн–Авель як невротичний пошук гармонійного світу у Володимира Сосюри // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 44-48


  Досліджено мотив протистояння братів у творчості Володимира Сосюри. До уваги взято поеми "Ваал", “Каїн”, "Мойсей", "Христос".
181678
  Мазур Л Бінарна структура ідентичності в світлі девіантної поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 8-13. – ISSN 0321-0499
181679
  Росінська О.А. Бінарна структура онтологічного простору поетичного світу (На матеріалі творів В. Стуса) // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 95-107. – ISBN 966-72-77-79-8
181680
   Бінарна та потрійна кополімеризація в системах інден-діетилмалеат-4-аміностирол / А.М. Шалімова, О.П. Доня, В.Г. Сиромятніков, В.В. Загній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-104. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчена радикальна кополімеризація індену з діетилмалеатом, індену з 4-аміностиролом, діетилмалеату з 4-аміностиролом та всіх трьох мономерів разом. Визначено константи кополімеризації та розраховано й обговорено мікроструктуру ланцюгів.
181681
  Юхновський І.Р. Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок : за матеріалами кандидатської дисертації І.Р. Юхновського. – Львів : Євросвіт, 2010. – 168 с. – (З джерел фізичної науки). – ISBN 978-966-8364-55-6
181682
  Федорова О. Бінарне гравітаційне мікролінзування позагалактичних джерел випромінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-39. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано астрометричні та фотометричні прояви сильного гравітаційного мікролінзування позагалактичних джерел випромінювання двома точковими масами. Розглянуто окремі найбільш характерні випадки бінарного мікролінзування; враховано також вплив ...
181683
  Гудима А.О. Бінарний паралелізм у системах образів поем Т. Щевченка "Сова" та "Відьма" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 176-180
181684
  Бутенко О.Т. Бінарний урок на тему "Зона мішаних лісів", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 15-19. – Бібліогр. 5 назв
181685
  Коба В.І. Бінарні відношення / В.І. Коба. – К., 1983. – 103с.
181686
  Ковальова Оксана Юріївна Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини 20 ст. (творчість Лесі Українки, М. Семенка, Б.-І. Антонича) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ковальова О.Ю; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
181687
  Ковальова Оксана Юріївна Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини 20 ст.( творчість Лесі Українки, М. Семенка, Б.-І. Антоновича) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Ковальова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170 л. – Бібліогр.: л.150-170
181688
  П"ятницький Д.В. Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 137-148 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
181689
  Казакова Т.В. Бінарні опозиції в античній протожурналістиці як засіб оцінки: на матеріалі ораторської прози // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 110-114


  На прикладі "Похвали Єлєні" Горгія у статті досліджуються засоби оцінки в античній ораторській прозі. Доводиться, що головним методом і засобом оцінки є бінарні опозиції, завдяки яким і відбувається акт переконання у названій вище промові. The means ...
181690
  Ярмоленко Н. Бінарні опозиції в міфології та українському фольклорі // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 365-376. – ISBN 978-966-920-067-9
181691
  Ярмоленко Н. Бінарні опозиції в українському героїчному епосі // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 121-126. – (Філологічні науки)
181692
  Кицак Л. Бінарні опозиції детективних персонажів (на основі роману О. Винокурова "Під одним дахом зі смертю") // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 61-68
181693
  Лисюченко М.К. Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації у французькому політичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 314-321
181694
  Толчеєва Т.С. Бінарні опозиції як основа сигніфікативної природи артефактів-міфонімів української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 302-307
181695
  Хавкіна Л.М. Бінарні опозиції як структуротворчий і семантикотворчий чинник у рекламному міфі (на матеріалі комерційної реклами) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 33-37


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональних механізмів реалізації феномену бінарних опозицій у комерційній рекламі та проблемам донесення за їх допомогою рекламної ідеї до реципієнтів (у проекції на комунікативний простір України). Розглянуто ...
181696
  Солодка О.О. Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 130-137


  Визначено сутність і основні характеристики бінарних опціонів як інноваційного похідного фінансового інструменту, функціональні особливості веб-орієнтованих платформ для торгівлі такими опціонами, їхні переваги та основні види в системі ...
181697
  Сидоренко Ю. Бінарні перетворення просторово-двовимірних інтегродиференціальних операторів і рівнянь Лакса / Ю. Сидоренко, О. Чвартацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод побудови точних розв"зяків просторово-двовимірного узагальнення ієрархії рівнянь Кадомцева-Петвіашвілі з нелокальними в"язями за допомогою бінарних перетворень типу Дарбу. A method for constructing exact solutions of the spatially ...
181698
  Королюк Д.В. Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 64-73. – ISSN 0868-6904
181699
  Кирнасовський О.Ю. Бінарні та n-арні ізотопи груп:основні алгебричні поняття та кількісні характеристики : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Кирнасовський О.Ю.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.13-14
181700
  Кирнасовський Олег Юхимович Бінарні та п-арні ізотопи груп: Основні алгебричні поняття та кількісні характеристики : Дис. ...канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Кирнасовський Олег Юхимович; Мін-во освіти та науки України Вінницький держ.пед.ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
181701
  Брндар Т. Бінарність базових вербалізаторів концепту ДОРОГА/ROAD/WEG в українській, російській, англійській та німецькій мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 143-147. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
181702
  Пасхавер Б. Біном Мальтуса : роздуми публіциста // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
181703
  Ведміцький Ю.Г. Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі Коші // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 91-95. – ISSN 1997-9266
181704
   Бінсвангер (Binswanger) Людвиг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680-681. – ISBN 966-316-069-1
181705
  Дмитренко А. Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б. Антоненка-Давидовича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 86-88
181706
   Біо-бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Центру українознавства філософського факультету (1992-2009) / КНУТШ ; [за заг. ред. М.І. Обушного ; упоряд.: Л.М. Кирик, Л.О. Павелковська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 132 с.
181707
  Бакало Лілія Біоадекватні технології навчання як один із напрямків модернізації методики викладання літератури : опис досвіду // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-15
181708
  Дубок В.А. Біоактивні керамічні композиційні матеріали для відновлення кісткової тканини при пораненнях, травмах, хворобах / В.А. Дубок, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 60-61
181709
  Бабіч О.В. Біоактивні резорбційні кальційсилікофосфатні склокристалічні матеріали для кісткового ендопротезування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бабіч Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
181710
  Ситник В.П. Біобезпека агроекологічних систем Чернігівщини як основа сталого розвитку регіону / В.П. Ситник, В.П. Патика // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 96-98. – ISSN 1726-5428
181711
  Яременко Л. Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1029-7200


  У рецензованому виданні вміщено і систематизовано інформацію про нагороди, премії та відзнаки, запроваджені в НАН України за весь 90-річний період її існування, зроблено узагальнену довідку про історію заснування кожної нагороди. Згадуються видатні ...
181712
  Бакуменко О. Біобібліографічний покажчик Олеся Гончара презентовано в Національній парламентській бібліотеці України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 2
181713
  Гейда О.С. Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 422-438


  Стаття присвячена дослідженню історії створення та методиці укладення Дмитром Панасовичем Бочковим (1887-1982 рр.) "Біобібліографічного словника видатних діячів Чернігівщини" та можливостям подальшого використання зібраних матеріалів.
181714
   Біобібліографічний словник учених Харківського університету. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 966-7702-08-1
Т.2 : Історики : Частина I. (1905-1920рр.); Частина II.(1933-2000рр.). – 2001. – 350 с.
181715
  Черняков Б.І. Біобібліографічні матеріали для енциклопедичного довідника "Сумщина в іменах" / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 52с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень / Уклад. серії Черняков Б.І. ; Вип.1)
181716
  Кушнаренко Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу / Наталя Кушнаренко Світлана Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено роль інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Харківської державної академії культури у створенні нового якісного наукового продукту щодо внеску викладачів ВНЗ у розбудову галузевої науки, освіти і культури України
181717
  Кушнаренко Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу / Н. Кушнаренко, С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено роль інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Харківської державної академії культури у створенні нового якісного наукового продукту щодо внеску викладачів ВНЗ у розбудову галузевої науки, освіти і культури України. Наголошено на ...
181718
  Яценко О. Біобібліографія в минулому і ії сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 478-492
181719
   Біобібліографія Інституту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіст. – (Бібліографія Інституту журналістики ; Вип. 1)
Вип.1 : Гримич Галина Михайлівна: біобібліографічний покажчик/ [за ред. В.В. Різуна ; уклад.: Н.М. Сидоренко, І.М. Забіяка]. – 2008. – 24с.
181720
   Біобібліографія президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона = Биобиблиография президента НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона = Biobibliography of B.E. Paton academican of NAS of Ukraine president of NAS of Ukraine / НАНУ ; Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [уклад. : Бєляєва Л.В., Корольова Т.Б., Лавриненко О.М. та ін. ; авт. вступ. статті : І.К. Походня, Лебедєв В.К. ; відп. ред. І.К. Походня]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 623 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-00-0797-0
181721
  Кобєлєв О. Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються сутність та можливості біобібліометрії у визначенні наукової продуктивності. Аналізуються особливості використання та перспективи біобібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
181722
   Біобліографічний покажчик Л.В. Матвєєвої (1990-2010) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 38-48. – ISBN 978-966-02-5736-8
181723
  Бахмет Т. Біобліографічні поеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 34-35
181724
  Звонська Л.Л. Біобліографія української класичної філології (VIII-XXI ст.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 216-219


  У статті розглядається розвиток української класичної філології XVIII-XXI ст., подається бібліографія наукових досліджень та перекладів з класичних мов, які вийшли друком з 1788 р. до 2013 р. на теренах України, персоналії української класичної ...
181725
  Гродзинський Д.М. Біогегорафічні аспекти рослинного і тваринного світу України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 7-31
181726
  Удра І.Ф. Біогеографічний підхід до оцінювання ландшафтів для оптимізації природокористування в Україні : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр. 36 назв. – ISSN 1561-4980
181727
  Второв П.П. Біогеографія / П.П. Второв, М.М. Дроздов. – Киев : Вища школа, 1982. – 240 с.
181728
  Кукурудза С.І. Біогеографія = Biogeography : підручник для студентів географічних факультетів / С.І. Кукурудза; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 504с. – ISBN 966-613-502-7
181729
  Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект : навч. посібник / І.В. Марисова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 127, [1] с., [9] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-217-1
181730
   Біогеохімічний моніторинг аеротехногенного забруднення екосистем Карпатського регіону / І.М. Смоленський, Н.Є. Котюшко, В.В. Клід, І.О. Камаєва, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало, І.Й. Случик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
181731
  Білоніжка П. Біогеохімія йоду // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-6220
181732
  Рогач М І. Єрем Біогеохімія мікроелемента флуору у Закарпатському регіоні України / М І. Єрем Рогач, Х.В. Єрем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
181733
  Орлов О.О. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах українського Полісся / О.О. Орлов, В.В. Долін ; НАНУ, М-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навколишнього середовища; за ред. Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2010. – 200 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0913-5
181734
   Біогеоценологічні дослідження на Україні : тези доповідей і республіканської наради 28-30 жовтня 1975 р. – Львів, 1975. – 208 с.
181735
  Полякова Олена Григорівна Біогеоценотичні особливості дуба червоного (Quercus rubra L.) в штучних насадженнях Київського Полісся : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Полякова Олена Григорівна; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1999. – 20с.
181736
  Іщенко Ю.А. Біогносис як концепт і епістема // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 101-112
181737
  Іщенко Ю.А. Біогносис як концепт і епістема (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.35-46
181738
  Іщенко Ю.А. Біогносис: подвійний топос життя : (нариси з трансформації філос. культури біології) / Ю.А. Іщенко ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ ; Житомир : ЦГО НАН України ; Волинь, 2010. – 298, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-297. – ISBN 978-966-02-5249-3


  В пр. №1704944 напис: Сашкові на знак старовинної дружби і з побажанням успіхів. Автор.
181739
  Ємченко О.П. Біографи голубої планети : Для середнього та старшого шкільного віку / О.П. Ємченко. – Київ : Веселка
Кн. 2 : Етюди про великих мандрівників. – 1988. – 170 с.
181740
  Ємченко О.П. Біографи голубої планети : Для середнього та старшого шкільного віку / О.П. Ємченко. – Київ : Веселка
Кн. 3 : Етюди про великих мандрівників. – 1991. – 206 с.
181741
  Литвинюк Л.В. Біографізація української освіти: концептуалізація дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 251-255. – ISSN 2076-1554


  Аналізується поняття "біографізація освіти". Обґрунтовується актуальність і потенціал біографізації освіти як нового напряму модернізації української освіти, спрямованого на втілення ідеї наближення її до життя. Теоретичним підґрунтям проведення ...
181742
  Ємельянова Т.В. Біографізм як засіб інтерпретації творчої індивідуальності: Макс Дессуар // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28
181743
   Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – 177, [3] с. – (Книжкова "Літературна Україна" / авт. проекту C. Козак). – ISBN 978-966-579-403-5


  Зміст: "Мабуть мій дім не тут" (Богдан Ігор Антонич) / Ільницький Д. Обдарований щедро силою і талантом (Іван Багряний) / Лавріненко Ю. Ніч і день Володимира Гжицького / Мовчан Р. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм / Слабошпицький М. Микола Зеров і ...
181744
  Єрьоменко С.В. Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 76-82. – ISSN 2307-4604
181745
  Котлярова Т. Біографіка, бібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.39. – ISSN 1029-7200


  Біографіка, бібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України : робота секції, міжнародна конференція, жовтень 2016 р., м.Київ
181746
  Попик В. Біографістика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 94-103. – ISBN 978-966-06-0538-1
181747
  Жицька Л. Біографістика в науковій спадщині професора В. Іконникова // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 132-134
181748
  Корольов Б.І. Біографістика історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 35-36. – ISBN 966-642-073-2
181749
  Попик В.І. Біографістика та дослідження українсько-історичних і культурних взаємозв"язків // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 7-49. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Проаналізовано можливості біографічних досліджень у формуванні сучасного розуміння багатовікових українсько-російських історичних і культурних зв"язків. Розкрито їх роль у подоланні історичних міфів і стереотипів, проаналізовано основні дослідницькі ...
181750
  Любовець Н. Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 58-61. – ISSN 1029-7200
181751
  Ляшко С. Біографічна стаття: до постановки проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 311-315. – ISBN 966-02-2115-0
181752
  Смілянська В.Л. Біографічна шевченкіана ( 1861- 1981 ) / В.Л. Смілянська. – Київ : Наукова думка, 1984. – 224с.
181753
  Токарук Л.С. Біографічне дослідження педагога, поета Галицьких товариств - Марійки Підгірянки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 269-275. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається життя, творчість і педагогічна діяльність Марійки Підгірянки, яку переважно знають як авторку дитячих творів. Свого часу вона активно брала участь в українських галицьких шкільних, просвітницьких справах, багато писала для ...
181754
  Менжулін В.І. Біографічний аспект історико-філософських досліджень Куно Фішера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С.87-116. – ISBN 978-966-177-064-4
181755
  Рева Л. Біографічний дискурс Михайла Драй-Хмари: історіографія, бібліографія // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 571-580. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
181756
  Піскун О. Біографічний дискурс Т. Осьмачки: психологія страху // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 43-50. – (Філологічні науки)
181757
  Ніколаєвська А. Біографічний дискурс у світогляді і поетиці Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 37-40
181758
  Кордун Г.Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – 280 с.
181759
  Макаренко І.М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001) / І.М. Макаренко, І.М. Полякова; Нац. мед. ун-тет ім. О.О.Богомольця; За ред. Є.Г.Гончарука. – Київ : Століття, 2001. – 208с. – ISBN 966-95952-5-8
181760
  Дічек Н. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 15-19
181761
  Пюра Ірина Володимирівна Біографічний міф митця початку 20 століття в романі "Доктор Фаустус" Т.Манна : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Пюра І.В.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назв.
181762
  Волкова О.Ю. Біографічний напрям досліджень у сучасному декабристознавстві // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 163-166. – ISSN 2076-1554


  Представлено огляд робіт пострадянських істориків, які досліджували біографії декабристів. Актуальність дослідження пов"язана із тим, що вивчення руху декабристів на сучасному етапі переживає друге народження. Інтерес суспільства до представників ...
181763
  Безродних І.Г. Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера" Джона Саклінга // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-55. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
181764
  Менжулін В.І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні : [монографія] / Вадим Менжулін ; [відп. ред. М.Л. Ткачук] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія ; Аграр Медіа Груп, 2010. – 456 с. – Бібліогр.: с. 412-455. – ISBN 978-966-2424-10-2
181765
  Савенко І. Біографічний роман-пошук в аспекті метажанрового дискурсу модерної української літератури останньої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 195-201. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
181766
  Овдійчук Л. Біографічний роман Єжи Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія" - знаковий твір польської шевченкіани // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-46
181767
  Полтавчук В.Г. Біографічний роман і проблема виховання історією. / В.Г. Полтавчук. – К., 1989. – 47с.
181768
  Бородін О.І. Біографічний словник діячів у галузі математики / О.І. Бородін, А.С. Бугай. – Київ : Радянська школа, 1973. – 551 с.
181769
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-34-5
Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – 2011. – 249, [7] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-249 та в кінці ст.
181770
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-36-9
Кн. 2 : Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку. 1921-2011. Біографічний словник. – 2011. – 332, [6] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ім. покажч.: с. 328-332. – Бібліогр. в кінці ст.
181771
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1841-2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. Полякова. – 3-тє, випр. і доп. – Київ : Книга плюс, 2006. – 304с. – На тит. арк.: 165-річчю НМУ ім. О.О. Богомольця присвячується. – ISBN 966-7619-54-0
181772
  Романенко А.Р. Біографічний, психоаналітичний та соціально-психологічний параметри творчої особистості В.В. Пухальського: спроба міждисціплінарного дискурсу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 111-114
181773
  Слободян Л.О. Біографічні відомості про академіка О.І. Смирнову-Замкову за документами особового фонду Інституту архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 129-132. – ISBN 978-966-02-7337-5
181774
   Біографічні довідки деканів факультету журналістики та директорів Інституту журналістики // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 85-95. – ISSN 0869-3595
181775
  Наумова Н.А. Біографічні документи М.В. Птухи в складі особового фонду вченого в Інституті архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 114-117. – ISBN 978-966-02-7337-5


  Михайло Васильович Птуха – видатний вчений у галузі демографічної статистики, магістр політичної економії і статистики (1917), доктор економічних наук (1934), професор (1950), академік АН УРСР (1920), член-кореспондент АН СРСР (1943), заслужений діяч ...
181776
  Цимбала О.С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 479-493
181777
  Нагайко Т.Ю. Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини XIX ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 96-117


  У статті на прикладі аналізу сучасної вітчизняної історіографії розглядається теоретико-методологічна основа методу біографічних досліджень, зауважується його роль у контексті вивчення творчої та наукової спадщини діячів українського громадівського ...
181778
  Нікоряк Н. Біографічні експерименти Лу Сіня (на прикладі повісті "Достеменна історія А-Q") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 106-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізується творчий експеримент Лу Сіня у жанрі біографії на прикладі повісті “Достеменна історія А-Q”. Зазначається, що повість постає як узагальнена біографія китайського суспільства початку ХХ ст. та фікціональна біографія “видатної особистості” ...
181779
  Бачинський А.Д. Біографічні матеріали - джерело для вивчення історії народної колонізації придунайських степів у XVIII - на початку XIX ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 65-71
181780
  Лещенко М. Біографічні методи у дискурсі освітніх практик наративу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається теорія і практика реалізації методів наративу як засобів розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи. Охарактеризовано біографічні методи, які поєднують дослідницьку та рефлексивно-презентативну діяльність у ...
181781
   Біографічні нариси дійсних членів Наукового Товариства імені Шевченка : історично-фільософічна секция // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 208-209. – Бібліогр. : с. 209. – ISBN 966-7272-00-1
181782
  Верник Ю. Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 520-528
181783
  Нагорний Я. Біографічні чинники формування світогляду Павла Богацького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 162-170. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
181784
  Ряскіна К.І. Біографію працею пишемо / К.І. Ряскіна. – Львів, 1982. – 48с.
181785
  Акопян В. Біографія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 75-79. – ISSN 0320-8370
181786
  Ворошилов К. Біографія "Червоного" університету. Репортаж у документах із музею історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / К. Ворошилов, М. Георгадзе // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0130-1632
181787
  Терещенко Л. Біографія Андрія Андрійовича Терещенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85) : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 310-326. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
181788
  Соколюк О. Біографія Байрона на тлі доби / О. Соколюк, Л. Крайнюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 4 : Методика вивчення біографії письменника. – С. 11-14.
181789
  Голованівський С.О. Біографія берези : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 111 с.
181790
  Осадчук П.І. Біографія вірності : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1973. – 143 с.
181791
   Біографія Володимира Ілліча Леніна. – К., 1970. – 30с.
181792
  Крупницький Б. Біографія гетьмана Данила Апостола в німецькому журналі з 1728 р. / Б. Крупницький. – Прага, 1942. – 16с.
181793
  Якубова Т. Біографія гетьмана І.Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 588-596
181794
  Якимюк О.Л. Біографія Є.С. Бурксера в контексті політичного життя України: 1920-1930-ті роки. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 145-154


  Проведено дослідження невідомих аспектів взаємовідншень влади та українського вченого-геохіміка Є.С. Бурксера. На підставі даних із архівних джерел проаналізовано політичні уподобання та діяльність Є.С. Бурксера у дорадянський період та їх відображення ...
181795
  Зарицький П.А. Біографія зернини : поетична збірка / П.А. Зарицький. – Одеса, 1988. – 53 с.
181796
  Цяпа А. Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Є. Канетті) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
181797
  Полтавець С. Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 318-325
181798
  Матросов Я.М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва - політика, публіциста, творця української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі - пам"ятки національної історії і культури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 212-240
181799
   Біографія кандидата в депутати Ради національностей Союзу РСР Павла Григоровича Тичини. – К., 1946. – с.
181800
  Волеваха М.М. Біографія клімату / М.М. Волеваха, Г.В. Морозов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 84с.
181801
  Жовтані Р. Біографія письменника у компаративному вимірі // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 177-186
181802
  Бистрова О. Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 101-108. – ISBN 978-966-171-312-2
181803
  Ляшенко М. Біографія ртуті / М. Ляшенко. – Одеса, 1940. – 115с.
181804
   Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 439 с. : іл.
181805
  Алексеева Г. Біографія Т.Г. Шевченко / Г. Алексеева. – Київ, 1939. – 68с.
181806
  Зарицький О.М. Біографія та історія / О.М. Зарицький. – Київ, 1989. – 100 с.
181807
  Брязкало Т.В. Біографія та наукова діяльність академіка Георгія Степановича Писаренка в документах особового фонду вченого // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7337-5
181808
  Менжулін В.І. Біографія філософа як парадокс // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISSN 2076-7382
181809
  Русова С. Біографія Шевченка в школі // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 62-67. – ISBN 5-7763-1258-2
181810
  Когут О. Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 299-307. – ISSN 2075-437X


  У цій статті О.Когут досліджує біографію як матрицю сюжету в драмах Л.Чупіс "Танці гончарного кола", П.Битки "Будівничий ляльок", О.Миколайчук-Низовець "Ассо та Піаф, або ще один тост за Мермоза". Аналізується проблема автобіографічного сюжету як ...
181811
  Голубович Інна Володимирівна Біографія як соціокультурний феномен: методологія аналізу в гуманітарному знанні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-135. – Бібліогр.: с. 122-135. – ISSN 0235-7941
181812
   Біодеградуючі пінополіуретани на основі природно відновлюваних компонентів / Ю.В. Савєльєв, Л.А. Марковська, О.Р. Ахранович, О О. Савєльєв, Н.Й. Пархоменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
181813
  Пестушко Валерій Біодизельне паливо майбутня альтернатива традиційним енергоносіям // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24
181814
  Артиш В.І. Біодинамічне світове сільське господарство // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 89-91. – ISSN 2221-1055
181815
  Сидоренко О. Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного ґрунту помірної зони. Представлено показники перспективності інтродукції та коротку характеристику видів родин Arecaceae та Bombacaceae. The question of the introduction tropical ...
181816
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.05 - ботаніка / Дідух М.Я. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 287 л. – Додатки: л. 246-287. – Бібліогр.: л. 216-245
181817
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду NUPHAR SMITH в умовах природи та культури : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Дідух М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 26 назв
181818
  Гойчук Анатолій Федорович Біоекологічні основи формування високопродуктивних дубових насаджень в рівнинній частині України : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.03.03 / Гойчук Анатолій Федорович; Каб. мін. України. Нац. аграрний ун-тет. – К., 1998. – 36л.
181819
  Токарева Ольга Вікторівна Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів ( на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.03.03 / Токарева О.В.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
181820
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.05 / Сініціна Лілія Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. + Додатки: л.169-172. – Бібліогр.: л.155-169
181821
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L..в умовах девастованих ландшафтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.05 / Сініціна Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21с.
181822
  Глущенко Л. Біоекологічні особливості Trachomitum cannabinum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати морфолого-біологічного вивчення Trachomitum саnnаbinит L. - інтродуцента, що належить до групи колонофітів. Results of the morphological and biological researches of Trachomitum cannabinum L. are presented.
181823
  Мордатенко І.Л. Біоекологічні особливості видів роду LARIX MILL. у зв"язку з їх інтродукцією в правобережному лісостепу України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мордатенко І,Л. ; НАН України ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
181824
  Вергун О. Біоекологічні особливості видів роду Symphytum L, інтродукованих в Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні результати інтродукційних досліджень рослин видів роду Symphytum L. Встановлено особливості формування пагонів та цвітіння чотирьох видів. Наведено порівняльні дані схожості насіння видів роду Symphytum L. The results of Introduction ...
181825
  Заячук В.Я. Біоекологічні особливості зростання та плодоношення калини звичайної в умовах Прикарпаття : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Заячук В.Я.; Укр. держ. лісотехнічний унт. – Львів, 1995. – 22л.
181826
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду Nymphaea L та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.05 / Мазур Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка, Бот. сад. ім. О.В Фоміна. – Київ, 2002. – 26 с.
181827
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду NYMPHAEA L. та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Мазур Тетяна Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад. ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2002. – 247 л. + Додатки: л.225 - 247. – Бібліогр.: л.199 - 225
181828
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.
181829
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea Mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. В умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
181830
  Недвига Олег Миколайович Біоекологічні особливості хеномелеса японського (Chaenomeles Japonica (Thund.) Lindi. ex Spach) і перспективи його культивування в лісостепу України : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.05 / Недвига Олег Миколайович; НАН України. Центр. біолог. сад ім. М.М.Гришка. – К., 1994. – 22л.
181831
  Прокопів А. Біоекологія рослин кам"янистих осипів Карпат / А. Прокопів, М. Надрага // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що у високогір"ї Українських Карпат найчастіше виступають комплекси кальцефілів на гірському хребті Свидовець. Зважаючи на особливості будови підземної частини рослин, форму росту І адаптаційну стратегію виділили головні біоекологічні групи ...
181832
  Макарчук О.Г. Біоекономіка як фактор продовольчої безпеки країни // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 1. – С. 289-294. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Оцінено вплив біоекономіки на продовольчу безпеку країни. Розглянуто регулювання міжнародними економічними організаціями формування і використання світового агропродовольчого потенціалу.
181833
  Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 63-73 : Табл. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0131-775Х
181834
  Погріщук Б.В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / Б.В. Погріщук, І.В. Мартусенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
181835
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / Чаус Т.Г.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 170л. – Бібліогр.: л. 144-170
181836
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Чаус Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
181837
  Болозович Ю.М. Біоенергетика- як екологячна альтернатива сучасній енергетиці в Україні / Ю.М. Болозович, О.А. Можаровська // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 288-294. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
181838
  Мельник Н.В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 70-73. – ISSN 2221-1055
181839
  Бриков В.О. Біоенергетика рослинних клітин в умовах мікрогравітації // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 4 (95). – С. 84-93. – ISSN 1561-8889
181840
  Весельський С.П. Біоенергетична установка // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1605-9875
181841
  Гуменюк В. Біоенергетичний метод оцінювання та моніторинг прожиткового мінімуму і добробуту населення / В. Гуменюк, Н. Самолюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 8-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
181842
   Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посібник / [Тормосов Р. та ін. ; під заг. ред. Тормосова Р. Ю. ; USAID від америк. народу, Проект "Місц. альтернат. джерела енергії: м. Миргород", Ін-т місц. розвитку]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Документ розроблено для розгляду Агенством США з міжнародного розвитку USAID. - На обкл.: Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8977-61-9
181843
  Локтєв В. Біоетика і псевдонаука / В. Локтєв, І. Трахтенберг // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 47-53. – ISSN 0372-6436
181844
  Шавріна І.В. Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 134-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
181845
  Олійник Н. Біоетика у системі "лікар - пацієнт": історіко-соціальний аспект // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 59-65. – ISSN 1810-2131
181846
  Винник-Остапишин Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 59-65. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
181847
  Кучера Т. Біоетика: огляд найактуальніших проблем // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 67-91. – ISSN 2227-1503
181848
  Медведєв В.В. Біоетика: раціоцентричний евфемізм моральності чи науковоподібний інструмент узвичаєння гедонізму? // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 59-61
181849
  Перова О.Є. Біоетика: смислові і предметні ракурси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Проаналізовано феномен біоетики, багатоманітність його проявів.
181850
  Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В.Ф. Москаленко, М.В. Попов. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 218с. – ISBN 966-8609-32-8
181851
  Ліщинська-Милян Біоетичний вимір буття особистості і прблема трансплантації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.48-53. – ISSN 1728-3671
181852
  Ніколаєнко Н.В. Біоетичний вимір сучасних біотехнологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 88-92. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті автор аналізує етичні проблеми, які породжені використанням новітніх біотехнологічних практик. Обгрунтовується роль біоетики в формуванні сучасної етики біологічного дослідження.
181853
   Біоетичний та правовий контекст проблеми розвитку трансплантології в умовах соціальної нестабільності / Г. Батенко, А.І. Єгоренко, Г.П. Таранюк, Г.В. Коробейніков // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 14-15
181854
  Крупєй К.С. Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами. - / К.С. Крупєй, О.Ф. Рильський // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 236-245. – ISSN 2312-2056
181855
  Миленька М.М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 19-22 : фото, рис.
181856
  Шевченко О.А. Біоіндикація забруднення грунту дизельним паливом з використанням фітотесту / О.А. Шевченко, О.О. Кулагін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 15-19 : табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
181857
  Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням видів Drosophila melanogaster Meig. Та Drosophila funebris F / У.В. Легета, С.С. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
181858
  Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Каськів Мар"яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
181859
  Лебедєв С.І. Біокаталізатори -- ферменти / С.І. Лебедєв. – К., 1965. – 27с.
181860
  Поліщук Л.К. Біокаталізатори рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1973. – 176с.
181861
  Михайленко Н.М. Біокліматичні дослідження в Україні / Н.М. Михайленко, В.М. Пищолка, І.М. Щербань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-19. – Бібліогр.: Біюліогр.: 23 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядається історія біокліматичних та біометричних досліджень в освіті та в Україні.
181862
  Нюн Ту Нгуєн Біокліматичні ресурси для туризму в Тай Нгуєн (Центральне плато), В"єтнам / Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
181863
  Колісник П.І. Біокліматичні ресурси України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 24)
181864
  Бикін А.В. Біоконверсія органічних відхдів агоропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.06 / Бикін А.В.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1999. – 38л.
181865
  Матвійчук О. Біолог Олександр Топачевський / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0869-3595
181866
  Шимкевич В.М. Біологическія основы зоологіи / В.М. Шимкевич. – С.Петербургъ, 1907. – с.
181867
  Шимкевич В.М. Біологическія основы зоологіи / В.М. Шимкевич. – Петроградъ, Москва
1. – 1918. – с.
181868
  Шимкевич В.М. Біологическія основы зоологіи / В.М. Шимкевич. – Москва,Петербургъ
том 2. – 1923. – с.
181869
  Клименко А Н. Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 112-117. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
181870
   Біологічна активність основ Маніха, похідних гексаметиленіміну / Л.Г. Коваленко, К.М. Рубан, М.Я. Літвінов, Є.М. Скриник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 29)


  В результаті досліджень встановлено репелентну активність для комарів синтезованих основ Маніха, похідних гексаметиленіміну.
181871
  Гулай О.В. Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 102-106 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
181872
  Сердюк А.М. Біологічна безпека України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 8-9
181873
  Дмитренко Л.І. Біологічна безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 25-27
181874
   Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей / Н. Нурищенко, П. Чорноморець, Л. Пелюх, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ультразвуку з інтенсивностями 0,1 Вт/см2 - 1,0 Вт/см2 на стійкість мембран еритроцитів до гемолізу, активність мембранних АТФ-аз, а також на стан перекисного окиснення ліпідів та активність ендогенних антиоксидантних ферментів. The ...
181875
  Парамонов С.Я. Біологічна загадка нефтової мухи / С.Я. Парамонов, 1935. – 63с.
181876
  Стеблюк М.І. Біологічна загроза безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-34. – Бібліогр.: 3 назв.
181877
   Біологічна і біоорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації: у 2 кн. / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-323-2
Кн. 1 : Біоорганічна хімія. – 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 250-271. – Бібліогр.: с. 249
181878
  Бердишев Г. Біологічна інженерія - новий етап розвитку біології / Г. Бердишев, Н. Топчій, К. Брежнєва // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 81-83.
181879
  Остапченко Л.І. Біологічна наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: ретроспективний огляд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 14-15
181880
   Біологічна продуктивність гірсько-соснового криволісся. – К., 1973. – 160с.
181881
   Біологічна продуктивність лучних біогеоценозів субальпійського поясу Карпат. – Київ : Наукова думка, 1974. – 244с.
181882
   Біологічна продуктивність смерекових лісів Карпат. – Київ : Наукова думка, 1975. – 239с.
181883
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та іхній синтез в рослинах за дії стресів : Автореф. дис. ... канд. доктора біолог. наук:03.00.04 / Курчій Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.:49 назв.
181884
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їх синтез в рослинах за дії стресів : Дис.доктора біолог.наук:03.00.04 / Курчій Богдан Олексійович; Ін-тут фізіології рослин і генетики НАНУ. – Київ, 2002. – 345с. – Бібліогр.:с.279-345
181885
  Рудишин С. Біологічна складова професійної підготовки еколога у вищій школі: запитаня та відповіді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366
181886
  Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві / П.І. Бойко. – Київ : Знання, 1990. – 48с. – (Земля і люди : Серія9 / Товариство "Знання" УРСР ; Вип№11)
181887
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 147л. – Бібліогр.: л.130-147
181888
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
181889
   Біологічна хімія. – К., 1940. – 12с.
181890
  Сопін Є.Ф. Біологічна хімія / Є.Ф. Сопін, А.Р. Литвиненко. – Київ : Вища школа, 1972. – 383с.
181891
   Біологічна хімія : практикум. – Київ, 1977. – 384 с.
181892
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1989. – 407 с. – ISBN 5-11-000199-5
181893
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : Навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Вища школа, 1995. – 536с. – ISBN 5-11-004374-4
181894
   Біологічна хімія : Підручник для студ. вищ. фармацевт. закладів освіти та фармацевт. фак-тів вищ. медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акред. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська, В.М. Кравченко, Т.С. Сахарова, Л.Г. Савченко, Н.А. Шоно; Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. акад. України; За ред.: Л.М. Вороніної. – Харків : Основа, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7768-0691-7, 966-615-053-0 (НФАУ)
181895
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : Підр. для студ. вищих мед. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / Ю.І. Губський. – Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 508с. – ISBN 966-7364-41-0
181896
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Київ : Вінниця : Нова Книга, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-382-017-0
181897
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Вид. 2-е. – Київ ; Вінниця : Нова книга, 2009. – 666, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 648-663. – Бібліогр.: с. 640-646. – ISBN 978-966-382-186-3
181898
   Біологічна хімія : підручник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 507, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 508-509. – ISBN 978-966-680-533-4
181899
   Біологічна хімія : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 62, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-680-551-8
181900
   Біологічна хімія : підручник для студ ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич, Н.В. Божко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-368. – ISBN 978-966-680-457-3
181901
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В університеті відкрито Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", координатором якої є Громадська організація "Ноосфера". Про програму цієї школи. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" Л.І. Оспапченко.
181902
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  У ННЦ "Інститут біології" започаткована Всеукраїнська біологічна школа "Від теорії до практики один крок". Це тиждень, присвячений практичному вивченню основних напрямків біології. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" проф. Л.І. ...
181903
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України. – Київ, 2015. – 137 л. – Бібліогр.: л. 115-137
181904
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
181905
  Бабіч О.І. Біологічне і соціальне в особі злочинця // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 176-179. – ISBN 966-660-151-6
181906
  Черний С.Й. Біологічне і соціальне в сутності людського існування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
181907
  Жданов Д.О. Біологічне і соціальне у становленні абстрактного мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
181908
  Хиженков П.К. Біологічне моделювання магніторецепторних систем на основі намагнічених часток / П.К. Хиженков, М.В. Нецветов, Т.П. Потапенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 58-61. – ISSN 1023-2427
181909
  Смірних Віктор Михайлович Біологічне обгрантовування прийомів захисту сходів цукрових буряків від шкідників в умовах центрального лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.00.22 / Смірних Віктор Михайлович; Ін-тут цукрових буряків Української академії аграрних наук. – К., 1997. – 24л.
181910
  Іванюк О.В. Біологічне паливо в Україні: економічні передумови та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61.
181911
   Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Грунти. Метали у грунтах = Biological diversity of Ukraine Dnipropetrovsk region. Soils. Metalls in the soils : монографія / Н.М. Цвєткова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 179, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт., назва парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 161-176. – ISBN 978-966-383-685-1
181912
  Іжик Микола Костянтинович Біологічне та екологічне обгрунтування прийомів одержання високоякісних сходів польових культур в лісостепу України : Автореф... докт. сільгосп.наук: 06.01.09 / Іжик Микола Костянтинович; Укр. академія аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 33л.
181913
  Драбинюк Г.В. Біологічне та ландшафтне різноманіття Національного природного парку "Бузький Гард" / Г.В. Драбинюк, В.А. Артамонов, А.Н. Андрусенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
181914
  Буян І. Біологічне, духовне та соціальне в людині як чинники економічної системи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 124-139. – ISSN 1810-2131
181915
   Біологічний азот. – Київ : Світ, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7683-35-4
181916
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс, 2011-. – ISSN 2225-5486
№ 2 (2) : Міжнародна наукова конференція "Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів", 17-18 жовтня 2012 р. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181917
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс. – ISSN 2225-5486
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181918
  Лавриненко В. Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан нирок курячих ембріонів / В. Лавриненко, Ю. Чайковський, Л. Дегтярьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Визначали біологічний вплив нанорозмірних матеріалів на нирки курячих зародків, одержаних при інкубуванні яєць лінії Хай-Лайн білий. Суспензію алмазних наночасточок та технічного вугілля на біосумісному декстрані вводили у жовтковий мішок зародків на 3 ...
181919
  Бахуринська О.О. Біологічний напрям вивчення причин злочинності: критичні зауваження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 315-318


  Розглянуто основні наукові кримінологічні концепції природи причин злочинності, проаналізовані критичні погляди прихильників та опонентів застосування біологічних теорій злочинності у кримінології.
181920
   Біологічний напрям: у пошуках ключів до здоров"я // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  Всеукраїнська заочна біологічна школа Національного еколого-натуралістичного центру (ВЗБШ) започаткували спільний проект - " Всеукраїнський інститут біологічних стажувань для обдарованих дітей". Це інноваційна форма роботи з обдарованою учнівською ...
181921
   Біологічний словник. – Київ, 1974. – 552 с.
181922
   Біологічний словник. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Енциклопедія, 1986. – 680 с. : іл.
181923
  Осташко Л.І. Біологічний факультет - історія і сучасність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 26-30
181924
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
181925
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
181926
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
181927
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 44
181928
  Остапенко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 48
181929
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 9-11. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
181930
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Біологічний факультет - один із найстаріших природничих факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні він є провідним навчально-методичним і науковим центром з біологічної освіти. Перши чотири семестри студенти навчаються за ...
181931
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
181932
   Біологічний факультет історія та сучасність // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 34-36. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
181933
  Бєлих Т. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 6. – С. 2
181934
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-11. – ISBN 966-8411-01-3
181935
   Біологічний факультет. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 03.00.04-біохімія;03.00.05-ботаніка;03.00.06-вірусологія;03.00.08-зоологія;03.00.12-фізіологія рослин;03.00.13-фізіологія людини і тварин;03.00.15-генетика;03.00.16-екологія. – Київ : Київський університет, 2001. – 69с.
181936
  Лобов В.П. Біологічні "машини" / В.П. Лобов, Г.О. Єфімов. – Київ, 1963. – 108 с.
181937
  Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв.
181938
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин pseudomonadaceae і enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
181939
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 171-190
181940
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Коренєва А. А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
181941
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Коренєва А.А. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 152л. – Бібліогр. : л.139-152
181942
   Біологічні властивості мікроорганізмів : Матеріали 1 Республіканської конференції молодих учених мікробіологів і вірусологів. – Київ : Наукова думка, 1972. – 82 с.
181943
  Трофіменко Ю.Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
181944
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Н.М.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Додатки: л. 345-355. – Бібліогр.: л. 289-344
181945
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 37 л. – Бібліогр.: 20 назв
181946
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна; Акад.аграрних наук України. Ін-тут ветеринарної медицини. – Київ, 2002. – 183 л. + Додатки: л. 162-183. – Бібліогр.: л.141-162
181947
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.46 / Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18с.
181948
   Біологічні дослідження молодих учених в Україні : Матеріали 5 Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 вересня 2005 року). – Київ : Київський університет, 2005. – 130с.
181949
  Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу / С.Г. Гамаюнова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.4(4) квітень 2003). – ISBN 966-8245-24-5
181950
  Леженіна І.П. Біологічні екскурсії. Комахи степу / І.П. Леженіна. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.5(5) травень 2003). – ISBN 966-8245-29-6
181951
  Козар С.Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.09 / Козар С.Ф.; Ін-т.землеробства укр. акад.аграрних наук. – К, 2000. – 16л.
181952
  Асатіані В.С. Біологічні каталізатори / В.С. Асатіані. – Київ, 1959. – 36с.
181953
   Біологічні мембрани як "молекулярні машини" / В.С. Циганков, Л.К. Охотнікова, Ю.Е. Черниш, Б.С. Лук"янов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 40-45. – ISSN 1023-2427
181954
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій : навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 215 с. – ISBN 966-594-837-7
181955
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик. – Київ : Київський університет, 2006. – 215с. – ISBN 966-594-837-7
181956
  Білановський І.Д. Біологічні методи боротьби з шкідливими комахами / І.Д. Білановський. – Б.м., 1934. – С.213-257. – Окремий відбиток
181957
  Самохвалова В.Л. Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 217-236. – ISSN 1996-4536


  На основі аналізу й узагальнення результатів ретроспективних інформаційно- аналітичних досліджень подано огляд наявної наукової інформації щодо біологічних методів ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами, як складової розробленої системи ...
181958
   Біологічні механізми старіння. – Харків, 1996. – 152с.
181959
  Меньшова В. Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L., їх адаптаційні можливості в умовах культури / В. Меньшова, Ю. Натуркач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження динаміки онтоморфогензу Helleborus caucasicus A. Br. та Helleborus niger L в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Приведены результаты исследования ...
181960
  Могиляк М. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі / М. Могиляк, А. Прокопів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 163-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Leontopodium alpinum Cass. введено в культуру в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Насіннєва продуктивність інродуцентів висока, схожість насіння складала 92,0 - 92,7 %. Швидкість проходження періодів онтогенезу ...
181961
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum borissovae Balk. - представника секції Sedum роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка Приведены результаты исследований ...
181962
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum kamtschaticum Fisch. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum kamtschaticum Fisch. - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the biological ...
181963
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum selskianum Regel & Maack - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the ...
181964
  Грицина М. Біологічні особливості видів роду Verbascum L. флори заходу України в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено онтоморфогенез перспективних для озеленення видів роду Verbascum L. західного регіону України в умовах культури. In this article are described the life cycles perspective for gardening kinds of a genus Verbascum L of western region of Ukraine.
181965
  Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному лісостепу України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Подаються біологічні особливості шести видів і сортів газоноутворюючих трав з родів Festuca L. і Poa L. (Poaceae) при інтродукції в умовах Львівської області.
181966
  Глущенко Л. Біологічні особливості деяких лікарських видів роду Sedum L. / Л. Глущенко, Н. Корнілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведені результати вивчення біологічних особливостей 6 видів роду Sedum L: S. acre L., S. aizoon L., S. рurpureum (L.) Schult, S. ewersii Ledeb., S. hybridum L. та S. spectabile Boreau. Розглянуті перспективи їх використання в декоративному ...
181967
  Чумак П. Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azaleae U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / П. Чумак, С. Вигера, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Показано, що гриб Microsphaera azaleae в умовах Ботанічного саду уражує різні життєві форми рослин (листопадні та вічнозелені) роду Rhododendron L. Утворення клейстотеціїв на плодах та листках вічнозелених видів рододендронів сприяє високій ...
181968
  Березкіна Валентина Іванівна Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. ( Crassulaceae DC) та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна Валентина Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2003. – 235 л. + Додатки: л.215 - 235. – Бібліогр.: 186 - 215
181969
  Березкіна Валентина Іванівна Біологічні особливості інтродукованих видів роду sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 26 с. – Бібліогр.: 29 назв
181970
  Бонюк Зінаїда Григорівна Біологічні особливості інтродукованих таволг (SPIRAEA L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Бонюк З.Г.: Нац. ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАНУ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2002. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
181971
  Чаусов В.Д. Біологічні особливості основних шкідників винограду і вдосконалення системи захисних заходів у західній передгірно-приморській зоні Криму. : Автореф... наук: / Чаусов В.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1999. – 18л.
181972
  Ткачук О.О. Біологічні особливості пересадки багаторічних кущів троянд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розвитку пересаджених багаторічних кущів троянд із застосуванням різних способів зрізування пагонів. The outcomes of researches of development of grafted perennial scrubs of roses with application of different ways ...
181973
  Кірмікчій П. Біологічні особливості плодоношення та розмноження Corylus в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про врожайність деяких видів Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження їх щепленням. The data about the harvest of some species of Corylus under the conditions of Northern Forest-steppe of Ukraine and ...
181974
  Ніколаєва Н.Я. Біологічні особливості поліантових троянд з колекції Ботанічного саду в умовах Одеси // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані біологічних особливостей 14 перспективних сортів поліантових троянд із тривалим терміном цвітіння (до морозів), які рекомендовано для озеленення.
181975
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання : Дис. ... канд. біол. наук : Спец.: 03.00.05 - ботаніка / Коломієць Т.В. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 234 л. – Бібліогр.:л. 214-234
181976
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна та перспективи їх використання : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.05 / Коломієць Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 20 назв
181977
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Рудік Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: 11 назв
181978
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Дис. ... канд. біолог.наук: 03.00.05 / Рудік Галина Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 163л. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: л.148 - 162
181979
  Березкіна В.І. Біологічні особливості представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено результати вивчення біологічних особливостей представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. при інтродукції в Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна.
181980
  Скибіцька М. Біологічні особливості рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури / М. Скибіцька, А. Прокопів, Л. Борсукевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-169. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про ритми сезонного розвитку та репродуктивну здатність 11-ти рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. Зроблено висновок про успішність їхньої інтродукції. There are ...
181981
  Скибіцька М.І. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) iljin за умови культури / М.І. Скибіцька, Я.А. Федоровська, Н.М. Шувар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Wiltd.) iljin за умови культури. Зрі лено висновки про перспективність Інтродукції виду у Львівській області. There dates about the biological percularities of ...
181982
  Кірмікчій П. Біологічні особливості розмноження ліщин кореневищними відсадками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розмноження Corylus avellana L. та Corylus maxima Mill. кореневищними відсадками з багаторічних кущів в умовах культури. The results of researches on the multiplication of Corylus avellana and Corylus maxima with ...
181983
  Голубенко А. Біологічні особливості рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад.О.В. Фоміна / А. Голубенко, Ю. Пахомова, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Представлено віковий склад, особливості морфології, онтогенезу та біологічних ритмів рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. The age composition, morphology, ontogenesis and biological ...
181984
   Біологічні особливості та морфологія кажанів // Праці Теріологічної школи / Теріологічна школа. – Київ, 2002. – Вип. 3 : Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / І. Загороднюк [та ін.]. – С. 7-29. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-2476-1 (вип. 3)
181985
  Паламар І.Т. Біологічні особливості та посівні якості насіння Lophanthus anizatus Benth. та шляхи їх поліпшення / І.Т. Паламар, І.А. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дослідженнями встановлено, що насіння Lophanthus anizatus Benth. має тривалий період спокою - до 180 днів. Визначено, що посів насіння L. anizatus під зиму у відкритий грунт сприяє підвищенню його посівних якостей. The research determined that the ...
181986
  Мисник О. Біологічні особливості та роль гормонів щитоподібної залози в життєдіяльності людського організму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
181987
  Піка М.А. Біологічні резерви картоплі / М.А. Піка. – К, 1975. – 48с.
181988
   Біологічні структури як біотехнологічний інструмент для моделювання наносистем у адаптивному рослинництві / Н.Б. Свєтлова, А.І. Тарнавський, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2013. – Т. 1 : Адаптивне землеробство. – С. 191-195
181989
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181990
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181991
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181992
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
181993
  Цомко О.О. Біологічні та духовні аспекти феномену життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 97-105
181994
  Домніч А.В. Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині / А.В. Домніч, І.І. Делеган // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 161-173. – ISSN 2312-2056
181995
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (TOBAMOVIRUS), виділених з різних регіонів : дис. ...канд.біол.наук : 03.00.06 / Шевченко Тетяна Петрівна; Ін-тут агроекології та біотехнології УААН. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.117-136
181996
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з різних регіонів України : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
181997
  Шугай Мирослава Олександрівна Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шугай М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. – Бібліогр.: л.127-156
181998
  Шугай М.О. Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 03.00.06 / Мирослава Олександрівна Шугай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
181999
  Кікалішвілі М.В. Біологічні теорії девіантної поведінки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
182000
   Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці / О.В. Пугач, О.В. Мась, О.М. Андрійчук, В.П. Поліщук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2011. – № 10/11. – С. 296-301. – ISSN 1727-7485
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,