Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
180001
  Ландяк О. "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 213-223. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті проведено концептуальний аналіз “аудіовізуального мистецтва” в сучасному мистецтвознавчому дискурсі, розглянуто специфіку його денотативного поля та визначні типологізації у нинішньому пострадянському і західному суспільствах. Досліджено ...
180002
  Ковальков О.Л. "Афганське питання" в роботі Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН у січні 1980 р. // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 81-93. – ISBN 978-966-981-185-1
180003
  Бутусов Ю. "Афганці" Майдану: вимога одна - повне перезавантаження влади : інтерв"ю з Ігорем Івженко, уповноваженим представником "афганців" Майдану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 лютого (№ 4). – С. 3


  Підрозділ ветеранів-"афганців" - одна з найбільш згуртованих і організованих частин сил самооборони на Євромайдані. Останніми днями "афганці" стали відомі своєю ініціативою вести переговори з силовиками про повернення захоплених владою політичних ...
180004
  Никитюк Е.В. "Афинская полития" Псевдо-Ксенофонта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 23-33. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
180005
  Шубин В. "Африканский ренессанс": концепция или лозунг? / В. Шубин, Л. Прокопенко // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.10-17. – ISSN 0321-5075


  ЮАР, внутренняя и внешняя политика страны
180006
   [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.] : [Б. и.]
180007
   [Афанасій Рогович] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 12. – ISBN 966-7060-92-6
180008
  Достоевский Ф.М. [Афоризмы, парадоксы и избранные мысли русских писателей] / Ф.М. Достоевский. – Москва : Типо-лит. А.В. Васильева и К*, 1903. – 46 с., 1 л. портр. – Экз. № 74969, дефектный, отсутств.: обл., тит. л., с. 1-16. – (Афоризмы, парадоксы и избранные мысли русских писателей : [в 7 вып.] / собр. М.С. ; Вып. 4 ; Ф.М. Достоевский)
180009
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1983. – 296 с.
180010
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1986. – 242 с.
180011
  Миронов С.М. АТР - важный приоритет внешней политики России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 2-4. – ISSN 0321-5075
180012
  Копылов О. АТР и мы. Будущее политического и экономического сотрудничества России с Юго-Восточной Азией // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
180013
  Гринасюк А.Р. Атрактивність ландшафтів Шацько-Любомльського рекреаційного району // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 153-165. – ISSN 2308-135X
180014
  Лагода О.М. Атрактивність негативних ідентичностей гламуру в XX столітті / О.М. Лагода, В.В. Будяк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 142-153. – ISSN 2415-8151
180015
  Явкін В.Г. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області / В.Г. Явкін, Я.В. Кирпушко, А.В. Морар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
180016
  Романюк І.В. Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романюк Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 146 арк. – Додатки: арк. 143-146. – Бібліогр.: арк. 6-8, 123-142 та в додатках: арк. 143-145
180017
  Романюк І.В. Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романюк Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
180018
   Атракціони з підвищеною небезпекою у Запоріжжі // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3
180019
  Резніков А.В. Атрибут покарання злочинців згідно з законами магдебурзького права та практика його застосування в судових установах України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.176-184


  XVII-XVIII століття
180020
  Татьянченко Н.Ф. Атрибут як смисловий компонент у межах простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 76-80
180021
  Левченко О. Атрибут, прототип, стереотип у фразеологічній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 338-346. – ISBN 966-581-481-8
180022
  Пошивайло М. Атрибути гончарної культури у фольклорно-ігровій традиції українців ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 415-425


  У статті проаналізовано окремі твори українського дитячого ігрового фольклору, пов’язаний із гончарною культурою, прослідковано його зв.язок з традиційним побутом і одним із найдавніших в Україні виробничим заняттям. З"ясовано джерела походження деяких ...
180023
  Долгоновська Л. Атрибути етнічності в сучасній інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню іманентних ознак етнічності, закладених в основу механізмів її збереження. Виходячи з цього, розкривається зміст етнічної ідентичності як складного соціокультурного явища. The article is devoted to the clarification of ...
180024
  Ланг Рейн Атрибути національної культури / спілкувався Олександр Пагіря // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Міністр культури Естонії про культурне підприємництво як найдинамічніший сектор естонської економіки.
180025
  Литвин В.С. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти : монографія / Віталій Литвин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 635, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 491-553 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0449-8
180026
  Комар Ю.М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 26-37. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
180027
  Пустовгар С.А. Атрибутивна оцінка методичних підходів до діагностики неплатоспроможності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 99-103. – ISSN 2075-4892
180028
  Козоріз О.П. Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 151-161


  У статті досліджуються атрибутивні словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови, висвітлено їх структурно-семантичні особливості та частотні характеристики, запропоновано класифікаційні схеми.
180029
  Супрун Л. Атрибутивні актуалізатори донцовського концепту "держава" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 292-304. – ISSN 2078-1911
180030
  Кульбабська О. Атрибутивні конструкції як засіб вторинної предикації в поліпропозитивному простому реченні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
180031
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 292-299. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
180032
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості самотності особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 2 (6). – С. 71-88. – ISSN 2226-4078
180033
  Титаренко Т. Атрибутивні характеристики життєвих завдань особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Життєві завдання є способами структурування персонального майбутнього. До їхніх атрибутивних властивостей належать змістовність, результативність, новизна, адекватність. Адекватність завдань передбачає їхню реалістичність і конструктивність. ...
180034
  Жданенко С.Б. Атрибутивність та модальність відповідальності в інформаційному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 52-64. – (Серія: Філософія ; № 1 (36)). – ISSN 2075-7190
180035
  Ковальчук Н.Г. Атрибутивно-субстантивные словосочетания с зависимым существительным в английском языке и их соответствия в татарском. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.20 / Ковальчук Н.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
180036
  Сихарулидзе Г.Б. Атрибутивное обособление, выраженное прилагательным, в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сихарулидзе Г.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 31л.
180037
  Блиндус Е.С. Атрибутивное словосочетание с герундием -- господствующим членом в английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блиндус Е.С. ; М-во высш.и сред. спец. образования РСФСР,. – Москва, 1963. – 22 с.
180038
  Коренцвит Л.С. Атрибутивные конструкции в современной английской технической литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Коренцвит Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
180039
  Конюшкевич Мария Иосифовна Атрибутивные отношения в сложноподчиненном предложении (на материале русского и белорусского языков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Конюшкевич Мария Иосифовна; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 26л.
180040
  Благонравова Ю.Л. Атрибутивные отношения в современном тайской языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Благонравова Ю.Л.; АН СССР. – М, 1966. – 23л.
180041
  Новикова Г.В. Атрибутивные отношения и средства их выражения в немецкой прямой речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новикова Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – л.
180042
  Зеленецкий В.С. Атрибутивные свойства уголовного дела // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 105-124. – ISBN 966-8759-17-6
180043
  Моренец В.В. Атрибутивные словосочетания в украинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моренец В.В. ; КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
180044
  Ламина К.В. Атрибутивные словосочетания с местоимениями в испанском языке XII-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Ламина К.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 18л.
180045
  Латыпов Ч.Ю. Атрибутивные словосочетания с номинативными компонентами в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: / Латыпов Ч. Ю.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1968. – 18л.
180046
   Атрибутивный словарь китайской иероглифики., 1989. – 1906с.
180047
  Фоменко Є. Атрибутика в листах українських письменників XIX - XX ст. (на матеріалі листів Петра Гулака-Артемовського та Уласа Самчука) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 93-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
180048
  Шаповал О. Атрибутика і проблематика листів Петра Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
180049
  Сова А. Атрибутика спортивного товариства "Україна” // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 279-287. – ISSN 2078-6077
180050
  Ликова О. Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми / Оксана Ликова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 61-68


  Про важливість правильної атрибуції глиняних виробів. Здійснено загальний огляд та порівняння атрибутивної інформації в інвентарних книгах музеїв та фотографій у друкованих виданнях. О важности правильной атрибуции глиняных изделий. Осуществлен общий ...
180051
  Кононенко Ирина Витальевна Атрибуты -прилагательные вторичной номинации в семантической структуре простого предложения : Дис... канд. филолнаук: 10.02.01 / Кононенко Ирина Витальевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 201л. – Бібліогр.:л.153-171
180052
  Ухов П.Д. Атрибуции русских былин / П.Д. Ухов. – Москва : Московский университет, 1970. – 191с.
180053
  Марусенко М.А. Атрибуция анонимных и псевдонимных литературных произведений методами распознавания образов. / М.А. Марусенко. – Л, 1990. – 164с.
180054
  Ткачук В. Атрибуция иконы "Источник" в украинских униатских храмах середины XVIII в. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-783-0
180055
  Пилипчук Р. Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в "Літературно-науковому віснику" у 1909 році // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 804-807. – (Нова серія ; вип. 18)
180056
  Ігнатенко Є. Атрибуція грецьких співів з українських і білоруських Ірмолоїв кінця XVI - XVIII століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 29-38. – ISSN 1728-6875
180057
  Ковальчук Г. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам"яток як складник наукових досліджень / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 56-57. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
180058
  Якубова Т. Атрибуція книжкових знаків на книгах Яна Снядецького (за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 44-47. – ISSN 2076-9326


  Досліджено книги Я. Снядецького із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Проаналізовано видання з дарчими написами вченого для бібліотек Кременецької ...
180059
  Боднар О. Атрибуція пам"ятника А.М. Понінської з Каліновських на Личаківському кладовищі у Львові (у контексті образно-стилістичних особливостей львівської скульптури на межі XVIII-XIX ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 0236-4832
180060
  Сворак Н.Я. Атрибуція понять як засіб маніпуляції читацькою думкою (на матеріалі сучасної української преси) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 157-168


  У статті досліджується та аналізується специфіка формування маніпуляційних технік впливу на масову читацьку свідомість шляхом вербалізованих модифікацій атрибуцій понять у медійних текстах. The article deals with the research and analysis of the ...
180061
  Гальченко О.М. Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 332-355. – ISSN 2222-4203
180062
  Ковальчук Г. Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 44-45. – ISSN 1029-7200


  В рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини", яка об"єднала понад 50 книгознавців, ...
180063
  Пірко В. Атрибуція топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. / В. Пірко, І. Петрова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 106-109. – ISSN 1728-9343
180064
  Поляков С.П. Атрисное строение материи. В 15 томах / С.П. Поляков. – Москва : Международный гуманитарный фонд "Знание". – ISBN 5-87633-045-0
т.1 : Физическая модель - 48. – 1999. – 192с
180065
  Попа Ю.Н. Атронопогенная трансформация лесных биогеоценозов кодр Молдавии. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Попа Ю.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины им. В.Н.Сукачева. – Красноярск, 1981. – 25л.
180066
  Шостак Н.П. Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 199-206. – ISSN 2075-437X


  У цій статті мова йде про деякі аспекти атрибуції Лявона Галяка (перекладача французької версії "Трищана та Іжоти" Жозефа Бедьє) та едитології - принципів видання згаданого роману, опублікованого у 2005 р. Унікальний переклад роману 1947 - 1948 рр. був ...
180067
  Гейне Г. Атта Троль. Ратклиф. Баллади / Генpіх Гайне ; пеpеклади Лесї Укpаїнки і Максима Славінського. – У Львові [Львів] : Вид. pед. "Літ.-Hаук. Вістника" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – VI, 135 с.
180068
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь / Генрих Гейне ; Л. Пеньковского ; ред. и прим. Я. Металлова. – Москва-Ленинград : ACADEMIA, 1936. – 234 с.
180069
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь : пер. с нем. / Генрих Гейне. – изд. подг. Н.А. Жирмунская и П.М. Карп. – Ленинград : Наука, 1978. – 160 с. – ("Литературные памятники" АН СССР)
180070
  Мифтахутдинов А.В. Аттаукай - похититель женщин: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М., 1977. – 239с.
180071
  Гераскина Л.Б. Аттестат зрелости / Л.Б. Гераскина. – М, 1951. – 132с.
180072
  Деветьяров К.З. Аттестат зрелости / К.З. Деветьяров. – М, 1958. – 48с.
180073
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повесть: Для средн. и старш. шк. возраста / В.П. Козаченко. – Київ : Детиздат УССР, 1962. – 199 с.
180074
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 574с.
180075
   Аттестат зрелости. – Воронеж, 1977. – 294с.
180076
  Мкртчян Л.М. Аттестат зрелости : автобиографическая повесть / Левон Мкртчян ;. – Ереван : Советакан грох., 1983. – 399 с.
180077
  Охотин В.И. Аттестация / В.И. Охотин. – Йошкар-Ола, 1988. – 319с.
180078
  Сашина А. Аттестация аттестующих. Минобрнауки проверит все диссоветы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  То, о чем не раз предупреждали Минобрнауки России и Высшая аттестационная комиссия, свершилось. На сайте министерства дан официальный старт сразу двум инициативам: формированию новых составов экспертных советов ВАК и работе по проведению мониторинга ...
180079
  Курилов В.И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве. / В.И. Курилов. – Владивосток, 1983. – 200с.
180080
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников. – М., 1987. – 105с.
180081
  Франдюк И.В. Аттестация и рационализация рабочих мест в промышленности / И.В. Франдюк. – К., 1987. – 182с.
180082
  Гудсков А Аттестация и рационализация рабочих мест в сельскохозяйственном производтсве / А Гудсков, др. и. – М, 1989. – 80с.
180083
   Аттестация и рационализация рабочих мест на предприятиях легкой промышленности. – К., 1988. – 64с.
180084
  Лыков А.И. Аттестация и эффективность производства. / А.И. Лыков, В.Ю. Небораковский. – К., 1988. – 32с.
180085
  Балиоз В.И. Аттестация как метод оценки кадрового потенциала библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 72-80
180086
   Аттестация научных и научно-педагогических кадров и специалистов в странах-членах СЭВ. – М., 1982. – 204с.
180087
  Соколова Н.И. Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 30-34
180088
   Аттестация промышленной продукции.. – М., 1976. – 68с.
180089
  Мельник С.Л. Аттестация рабочих мест / С.Л. Мельник. – Минск, 1989. – 53с.
180090
  Гусев Н.А. Аттестация рабочих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве / Н.А. Гусев, Н.Н. Федорец. – К, 1989. – 72с.
180091
  Глазунов А.П. Аттестация рабочих мест в машиностроении (опыт ПО "ЗИЛ") / А.П. Глазунов, И.А. Сергеева. – М, 1990. – 111с.
180092
  Бочарова И.Г. Аттестация рабочих мест на предприятии. / И.Г. Бочарова, Е.Ф. Козорезов. – Махачкала, 1988. – 84с.
180093
   Аттестация рабочих мест, бригад, участков и цехов. – М., 1987. – 141с.
180094
  Курилов В.И. Аттестация специалистов народного хозяйства. / В.И. Курилов. – М., 1981. – 95с.
180095
  Гуськова М.В. Аттестация студентов на основе новых стандартов профессионального образования // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы аттестации студентов и выпускников вузов на основе требований новых образовательных стандартов. Обосновывается необходимость инновационной перестройки сложившейся системы аттестации. Предлагается решение этой задачи с ...
180096
  Ставнюк Віктор Володимирович Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48


  Найблискучішим центром не лише Греції, а й усієї античної цивілізації впродовж більш ніж тисячолітньої історії її існування були Афіни. Гегемон грецького світу в боротьбі із Персією, оплот демократії, притулок мистецтв та наук, вони здавна заслужили ...
180097
  Ставнюк В. Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48.
180098
  Евлоев Р. Аттила: Бич Божий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
180099
  Фрэзер И.Г. Аттис / И.Г. Фрэзер. – Москва : Новая Москва, 1924. – 108 с.
180100
  Кобылина М.М. Аттическая скульптура 7-6 века до н.э. / М.М. Кобылина. – Москва, 1953. – 144с.
180101
  Халудорова Л.Е. Аттрактивная эколого-образовательная среда как условие развития региона // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 208-214. – ISSN 1811-0916


  В настоящей статье на основе анализа современного состояния образования в целом и экологического образования в частности исследованы особенности взаимной обусловленности образования и социокультурной среды. Обозначены подходы к обновлению содержания ...
180102
  Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны / А.Н. Шарковский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Аннот. парал. рос., укр. - Предм. указ.: с. 316-319. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1292-9
180103
  Бабин А.В. Аттракторы эволюционных уравнений / А.В. Бабин, М.И. Вишик. – Москва : Наука, 1989. – 294 с.
180104
   Аттракцион с огоньком : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 128-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
180105
  Котенко В.М. Аттракцион. / В.М. Котенко, Ф А. Давидович. – Воронеж, 1976. – 80с.
180106
  Бильжо А. Аттракционы Навуходоносора : проза: сценарий / А. Бильжо, К. Кияшко // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 147-169. – ISSN 0130-6405
180107
  Успенський Г. Ату їх, ату! // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  З інтелігенції знову ліплять "ворожий клас"
180108
  Моргаєнко О. АТФ-азна активність актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресової виразки / О. Моргаєнко, О. Дробінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-104. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зростання АТФ-азної активності актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів при ульцерогенезі. Показані зміни вказують на посилення скоротливої активності гладеньких м"язів при шлунка стресовій моделі виразки. Зростання АТФ-азної активності ...
180109
  Марченко С.М. АТФ-активируемая ионная проводимость в соматической мембране нейронов сенсорных наглиев млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Марченко С.М.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1984. – 24л.
180110
  Гафуров Юрий Михайлович АТФ-зависимая дезоксирибонуклеаза эмбрионов морского ежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гафуров Юрий Михайлович; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1982. – 20л.
180111
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+ Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматичесикх мембран синаптосом : Автореф... канд. фиол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
180112
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+, Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматических мембран синаптосом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
180113
  Погребной Петр Васильевич АТФ-зависимый транспорт кальция и Na+/Ca2+ - обмен плазматических мембран гладкомышечных клеток тонкого кишечника кролика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Погребной Петр Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
180114
  Лапикова В.П. АТФ -- гидролизующие белки зон роста корней люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Лапикова В. П.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
180115
  Богуцька К.І. АТФазна активність актоміозину й міозину за різних умов зберігання їхніх препаратів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-23. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено визначення середовища, яке сприяє оптимальному зберіганню препаратів скоротливих білків з відновленням ними функціональних властивостей після розморожування. Показано, що при зберіганні препаратів з додаванням гліцеролу залишається ...
180116
  Шепель І.О. АТФазна активність та реакція суперпреципітації актоміозину скелетних мязів під впливом багатостінних нанотрубок та багатостінних нанотрубок дотованих залізом / І.О. Шепель, О.В. Шелюк, К.О. Кременецька // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив багатостінних нанотрубок (БВНТ) та БВНТ датованих залізом на основні функціональні показники актоміозину скелетних м’язів кроля. Виявлені протилежні ефекти БВНТ та БВНТ датованих залізом на показники реакції суперпреципітації і ...
180117
   Атхарваведа : Избранное. – Москва : Наука, 1976. – 405 с.
180118
  Добровольский В.Н. АТЭС и Россия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0321-5075
180119
  Маскант Пит Атье Кейлен-Дейлстра рассказывает о себе. / Маскант Пит. – М., 1974. – 103с.
180120
  Амфитеатров А.В. Ау! : сатиры, рифмы, шутки, фельетоны и статьи / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат.- типо-лит. Энергия, 1912. – 279 с.
180121
  Цыбин В.Д. Ау! Книга лирики / В.Д. Цыбин. – М., 1967. – 120с.
180122
  Фролова М.Ф. Ау, мама! / М.Ф. Фролова. – Днепропетровск, 1979. – 159с.
180123
  Котляров П.М. Аугсбурзький рейхстаг: генезис реформаційної теології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 47)


  У дослідженні розглядається діяльність реформаторів на рейхстазі 1530 р. та основні положення програмного документа лютеранства "Аугсбурзьке віросповідання".
180124
  Каріков С. Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто передумови, зміст та головні наслідки Аугсбурзького релігійного миру. Схарактеризовано конфесійні відносини, інтереси різних політичних угруповань. Визначено, що укладання миру стало початком нового етапу лютеранської ...
180125
  Плющ Н. Аугсбурзький українікум = Augsburger Ukrainicum : підручник з укр. мови / Надія Плющ / Роланд Піч. – Аугсбург : Інститут Буковини, 1999. – 322 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. нім., укр. - Текст нім. та укр. – (Schriftenreihe des Bukowina-Instituts Augsburg e. V. ; Bd. 9). – ISBN 3-910077-10-2
180126
  Алттоа В.Я. Аугуст Кицеберг : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Алттоа В.Я. ; Тартуск. ГУ. – Тарту, 1960. – 35 с.
180127
  Алекырс Р. Аугуст Якобсон - выдающийся советский драматург : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алекырс Р.; Алексыр Р ; АН ЭССР, Ин-т яз. и литер. – Таллин, 1955. – 16 с.
180128
  Тоом Л.П. Аугуст Якобсон / Л.П. Тоом. – Москва, 1956. – 178с.
180129
  Евсьафьева Н.П. Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 6-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864
180130
  Мурадова И.Р. Аудиальный код в романе Ги де Мопассана "Сильна как смерть" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 325-329. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
180131
   Аудио- и визуальные средства обучения. – Ленинград, 1975. – 126с.
180132
   Аудио-визуальные средства при обучении иностранцев русскому языку : сборник методических статей. – Москва, 1971. – 156 с.
180133
  Спиридонова Л.Ф. Аудио-визуальный курс английского языка / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1985. – 81с.
180134
  Громова О.А. Аудио-визуальный метод и практика его применения / О.А. Громова. – М., 1977. – 100с.
180135
  Карапетян К.М. Аудио-лингвальный метод преподавания иностранных языков / К.М. Карапетян. – Ереван, 1987. – 164с.
180136
  Шепер М.Н. Аудиовизуальное пособие для учащихся / М.Н. Шепер. – М, 1978. – 112с.
180137
   Аудиовизуальные и технические средства в обучении. – М., 1975. – 127с.
180138
  Мандральская Нэлла Викторовна Аудиовизуальные источники историко-партийной науки и их использование в изучении деятельности партии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мандральская Нэлла Викторовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 17л.
180139
   Аудиовизуальные материалы в помощь пропаганде русской и советской художественной литературы в библиотеках : Метод. рек., фонография, диаграфия. – Москва, 1975. – 102 с.
180140
  Грузнова Е.Б. Аудиовизуальный контент в коллекциях электронных библиотек: на примере Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина / Е.Б. Грузнова, С.А. Жужнев // Медиатека и мир : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2014. – № 2. – С. 15-18
180141
  Кашкина В.К. Аудиовизуальный курс речевой практики французского языка / В.К. Кашкина, И.М. Тысман. – Воронеж, 1983. – 168 с.
180142
  Мелентьева Ю.П. Аудиочтение: исторические истоки и современная ситуация // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0130-9765
180143
  Оксюз Б.Е. Аудирование на уроках французского языка в старших классах средней школы : пособие для учителей ст. кл. / [Б.Е. Оксюз, Б.Д. Лемперт]. – Москва : Просвещение, 1970. – 96 с. – На обл. авт. не указаны
180144
  Аренс Э.А. Аудит : пер. с англ. / Э.А. Аренс, Дж. К. Лоббек. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 560 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту / ред.: Я.В. Соколов)
180145
   Аудит : Практическое пособие. – Киев : Учетинформ, 1996. – 283с. – ISBN 5708701250
180146
   Аудит : Учебник для вузов. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 432с. – ISBN 5-85177-037-6
180147
   Аудит : Учебн. пособ.для студ.обучающихся по эконом.спец. / Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова. – Москва : Фбк-Пресс, 1999. – 544с. – Библиогр.:с.540-543. – (Академия бухгалтера и менеджера). – ISBN 5-89240-053-0
180148
  Белуха Н.Т. Аудит : Учебник для студ. эконом. спец. вузов / Н.Т. Белуха; Рец.: Савчук В.К., Швец В.Г. – Київ : Знання, 2000. – 769с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-021-Х
180149
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Знання, 2001. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-054-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
180150
   Аудит : Збірник задач та практичних ситуацій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.Г.М.Давидова; Авт.: Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 170с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-055-4


  Розглядаються господарські ситуації, які моде-люють діяльність аудиторських підприємств з пи-тань організації роботи та проведення аудиторських перевірок. Крім задач у посібнику наводяться основні нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку ...
180151
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2002. – 672с. – ISBN 966-8059-12-3
180152
  Чернелевський Л.М. Аудит : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. – Київ : Міленіум, 2002. – 466с. – ISBN 966-8063-11-2
180153
   Аудит : Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання, 2002. – 170с. – (Вища освіта 21 века). – ISBN 966-620-140-2
180154
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 223с. – ISBN 966-7767-47-7


  У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів ...
180155
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2002. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-118-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
180156
  Аренс Э.А. Аудит = Auditing / Э.А. Аренс, Дж. К. Лоббек ; [пер. с англ. пятого издания М.А. Терехова]. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 560 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC / гл. ред. серии Я.В. Соколов). – ISBN 5-279-01213-0


  Фундаментальный учебник, позволяющий подготовить высококвалифицированных специалистов в области аудита. Рассмотрены основные методы и процедуры, применяемые западными аудиторами. Поможет при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов на звание ...
180157
  Гончарук Я.А. Аудит : Навч. посібник для студентів вузів / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 2-ге, перероб. та доповнене. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 292с. – На обклад. Перший автор В.С.Рудницький. – ISBN 5-8326-0116-5


  У посібнику викладено теоретичні основи аудиту: його сутність і види, місце в системі економічного контролю; постулати, стандарти, нормативи аудиту; пред-мет, метод планування аудиту; оцінка ефективності внутрішнього контролю й ау-диторського ризику; ...
180158
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 231с. – ISBN 966-8148-66-5
180159
  Давидов Г.М. Аудит : Підручник / Г.М. Давидов. – Київ : Знання, 2004. – 512с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-15-0
180160
  Шеремет А.Д. Аудит : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по экономическим специальностям / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 448с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-16-002198-1
180161
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 512с. – ISBN 966-8059-40-9
180162
  Гончарук Я.А. Аудит : навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 448с. – ISBN 966-346-207-8
180163
  Рядська В.В. Аудит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Рядська, Я.В. Петраков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 416с. – Шифр дубл.65 Рядс. – ISBN 978-966-364-642-8
180164
   Аудит : [учеб. пособие для студ. вузов] / [Ж.А. Богданова и др. ; под ред.П.М. Майданевича, Е.И. Волошиной]. – Симферополь : Феникс, 2008. – 699, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 633-639. – ISBN 978-966-1551-09-0
180165
   Аудит : підручник / Давидов Г.М. [ та ін. ] ; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-346-773-3
180166
   Аудит : навчальний посібник / Л.М. Янчева [ та ін. ]. – Київ : Знання, 2009. – 335 с. – Шифр дубл. 65 Ауди (Доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-346-618-7


  Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
180167
  Мултанівська Т.В. Аудит : навчальний посібник / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С., Вороніна О.О. ; МОНУ ; ,Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 336 с. + Додатки: с. 313-334. – Бібліогр.: с. 297-310. – ISBN 978-966-676-386-3
180168
   Аудит : практикум / О.А. Петрик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 364, [4] с. :іл. : табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-513-5
180169
   Аудит : підручник : (в 2 ч.) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільіна [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушко. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Ліра-К, 2019. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-284. – ISBN 978-617-7748-33-4
180170
  Романів Є.М. Аудит адміністративної діяльності в бюджетній сфері : фінансовий контроль / Є.М. Романів, І.Р. Волянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.128-132. – Бібліогр.: 1 назва
180171
  Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності в системі державного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кирій С.Л. ; Нац. акад. держ. управління при президентові України ; Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
180172
   Аудит адміністративної діяльності. Теорія та практика. – Київ : Основи, 2000. – 190с. – ISBN 966-500-032-2
180173
   Аудит банков : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" ,"Мировая экономика" / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. и др. Брылев; [Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. Брылев и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02973-4
180174
  Іванченко П.М. Аудит в бюджетних установах в хронології розвитку нормативно-правового забезпечення // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 185-189. – ISSN 2313-4569
180175
  Булига Р. Аудит в системе финансового контроля России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив провалів організації системи контролю та нагляду на фінансових ринках як однієї із причин світової економічної кризи, наводиться класифікація видів фінансового контролю в Російській Федерації, надаються рекомендації щодо зміни ролі ...
180176
  Редько А. Аудит в Украине. Прагматика пользователя // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 37-43


  У статті розглядається проблема прагматичної цінності результатів аудиту фінансової звітності з точки зору користувачів аудиторським висновком. Дається оцінка можливого напрямку змін в цілях аудиту в Україні, розглядаються завдання для внутрішнього ...
180177
  Шевчук О. Аудит в Україні - проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 530-532. – ISSN 1993-0259
180178
  Кольга В.Д. Аудит в Україні : Усі документи Аудиторсько палати Укра ни вивірені з оригіналами / В.Д. Кольга, Парпалига Максим Дмитрович. – Київ : Літера, 1998. – 384с. – ISBN 966-95287-0-4
180179
  Дорош Н. Аудит в умовах електронної комерції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 150-153. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
180180
  Румак Е.Х. Аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Румак Е.Х., Румак В.Г. ; С.-петерб. ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права. – Санкт-Петербург : СПбИВЭСЭП, 2010. – 215, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 212-214. – ISBN 978-5-4227-0002-8
180181
   Аудит вступної кампанії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1
180182
  Скорба О.А. Аудит грошових коштів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 78-82.
180183
  Граніт О. Аудит держслужби // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 1992-9277
180184
  Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємства за умови її припинення та загрози банкрутства : монографія / З.Л. Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-250. – ISBN 978-617-10-0234-0
180185
  Проскуріна Н.М. Аудит дотримання принципу безперервності як перспективний напрямок розвитку аудиту // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 144-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
180186
  Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 41-45. – Бібліогр.: 16 назв
180187
  Сухарева Л.О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 125-131
180188
  Рубан Н.І. Аудит ефективності використання бюджетних програм в системі державного фінансового контролю України : Автореф. ... дис. канд. екон. наук : Спец. 08.04.01 / Рубан Н.І. ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
180189
  Леонтович С.П. Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України для підтримки розвитку аграрно сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 126-130
180190
  Ладюк О. Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів / О. Ладюк, О. Костюкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 216-219. – ISSN 1993-0259
180191
  Бурлан С.А. Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 187-193. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефективності діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо удосконалення методики його проведення. У статті розглянуто сутність аудиту ефективності діяльності підприємства та ...
180192
  Мамишев А.В. Аудит ефективності діяльності: концепція, цикл, планування // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.54-60
180193
  Чумакова І.Ю. Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 137-146. – Бібліогр.: 19 назв
180194
  Плис Н. Аудит ефективності як перспективна форма фінансового контролю // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 38-41
180195
  Бугай Н. Аудит ефективності як сегмент державного фінансового контролю: необхідність сучасності та міжнародні орієнтири // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 21-29. – ISSN 2410-0706
180196
  Сафонов Т.І. Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 209-213. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
180197
  Любенко А. Аудит ефективності як складова системи контролю за державними активами / А. Любенко, Ю. Кійко // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 43-49 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 49. – ISSN 2313-3627
180198
  Басанцов І.В. Аудит ефективності як чинник підвищення результативності державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 32-35
180199
  Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2005. – 247с. – ISBN 966-8148-94-0
180200
  Вакульчик О.М. Аудит за міжнародними стандартами = Аудит по международным стандартам = Audit according to international standarts : [підручник] / Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Книшек О.О. ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – [2-ге вид. допов. та перероб.]. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISBN 978-966-328-132-2
180201
  Слюсарчук Л.І. Аудит запасів на підприємстві // Стратегія економічного розвитку України : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; КНЕУ; Укр. союз промисловців і підприємств та ін. – Київ, 2002. – Вип. 2 (9). – С. 522-534. – ISBN 966-574-375-9
180202
  Переймивовк Т.А. Аудит звіту про рух грошових коштів: методичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 100-105. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
180203
  Крівцова Т.О. Аудит зобов"язань суб"єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти / Т.О. Крівцова, Ю.О. Лядова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 164-176. – ISSN 2222-0712
180204
  Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ж. Ришар; Пер.с франц.под ред.Л.П.Белых. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 375с. – ISBN 5-85177-016-3
180205
  Востриков А. Аудит и оценка качества:вопрсы и проблемы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.10-12. – ISSN 0321-0383
180206
  Курило А.П. Аудит информационной безопасности / А.П. Курило, С.Л. Зефиров, В.Б. Голованов и др. – Москва : БДЦ-пресс, 2006. – 304с., 4л. прилож. + вкл. – ISBN 5-93306-100-X
180207
  Голова В.В. Аудит і підприємницька діяльність // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-38
180208
  Кіндяков А.О. Аудит і ревізія в системі методів господарського контролю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 5-12.
180209
   Аудит і ревізія підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко, М.М. Шигун; Мін-во освіти і науки України. Житомир.інженерно-технол.ін-тут. Львів. комерц.академія; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2001. – 416с. – ISBN 966-7570-96-7
180210
  Рибалко-Рак Аудит і сертифікація в системі управління якістю: прикладні напрями реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 74-77
180211
  Коблянська Г.Ю. Аудит імпортних операцій: питання теорії і практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 292-296.
180212
  Юнгманн Й. Аудит как вид предпринимательской деятельности и как форма контроля // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 1810-3081
180213
  Жадько Аудит кредиторської заборгованості та його програма / Жадько, О.В. Кацай // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 95-97. – (Економічні науки)
180214
  Назаренко О.В. Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814


  "Формування логістики як концепції, необхідність відповідати сучасним вимогам управління спонукає до становлення та розвитку окремого напряму аудиту — аудиту логістичної діяльності підприємства. Метою дослідження є обгрунтування доцільності ...
180215
  Кобилюх О.Я. Аудит логістичної діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 161-165. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
180216
  Млинко І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основі етапи та сфери проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 217-224. – ISSN 0321-0499


  Визначено варіанти проведення маркетингового аудиту. Запропоновано послідовність етапів проведення внутрішнього аудиту маркетингу на підприємстві.
180217
  Хомутенко В.П. Аудит місцевих бюджетів якзапорука фінансової безпеки регіону / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
180218
   Аудит Монтгомери = Montgomery"s auditing / Филип, Дефлиз, , Генри, Дженик, , О"Рейлли М. Винсент, Маррей, Хирш; Пер. с англ. С.М. Бычковой под ред. Я.В.Соколова. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 542с. – ISBN 5-85177-002-3
180219
  Дефлиз Ф.Л. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз. – М, 1997. – 542с.
180220
  Иванова Е.С. Аудит налогообложения в системе финансового права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 106-110. – ISSN 0132-0769
180221
  Оніщук В. Аудит нематеріальних активів. Специфіка управління та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 15-19
180222
  Гуменюк А. Аудит нематеріальних активів: методика проведення / А. Гуменюк, В. Яцюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-62.
180223
  Король С. Аудит нефінансової звітності: проблеми та напрями вдосконалення // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420
180224
  Жилінська О. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів / О. Жилінська, М. Чуйко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації новаторських ідей. Охарактеризовано основні елементи методики техніко-економічного аналізу стартап-проектів, що базується на концепції ...
180225
  Басанцов І.В. Аудит окремих положень експертно-оціночної діяльності в Україні / І.В. Басанцов, М.Н. Рєзнік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 76-81
180226
  Проскуріна Н.М. Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
180227
   Аудит оподаткування підприємств : навчальний посібник / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О.А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-45-3
180228
  Воронка Г. Аудит організації навчально-педагогічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366
180229
  Чебан Т.М. Аудит основних засобів згідно з П(С)БО / Т.М. Чебан, Т.А. Калінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 51)


  Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні об"єктивно обумовлює необхідність розробки адекватної моделі його аудиторського контролю. Статтю присвячено питанню побудови такої моделі аудиту операцій з основними засобами згідно з П(С)БО.
180230
  Кругляк Б. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б. Кругляк, А. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
180231
   Аудит оцінювання потенційних об"єктів інвестування : монографія / [Дрозд І.К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : СОВА, 2015. – 237, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-172. – ISBN 978-966-97269-9-5
180232
  Назарова Г.В. Аудит персоналу на підприємстві : монографія / Г.В. Назарова, О.С. Лебединська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-150. – ISBN 978-966-676-644-4
180233
  Беренда Н.І. Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі / Н.І. Беренда, С І. Руденко, В.С. Постнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 87-90


  У статті розглянуті види, стадії розвитку та фактори виникнення кризи; необхідність та етапи проведення аудиту підприємства, що перебуває у фінансовій кризі. Запропоновано антикризову програму та здійснення контролю за її реалізацією.
180234
  Міняйло В.П. Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
180235
   Аудит ринку праці Львівської області. – Львів, 2000. – 48с. – ISBN 966-02-1838-9
180236
  Назаренко І.М. Аудит розрахунків з бюджетом: організаційно-функціональні та методичні основи / І.М. Назаренко, В.О. Сема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
180237
  Пилипенко О.І. Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 87-93 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
180238
   Аудит системы менеджмента качества в образовательной среде вуза / А.И. Конопля, Т.А. Олейникова, А.И. Овод, В.А. Солянина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19. – ISSN 1726-667Х


  Показано, что в Курском государственном медицинском университете разработана и внедрена система менеджмента качества и принятия обоснованых управленческих решений руководством университета.
180239
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
180240
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
180241
   Аудит страховых компаний. – М., 1995. – 127с.
180242
  Бондаренко Н.О. Аудит суб"єктів підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова; МОНУ; Харківський ін-т управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 300с. – ISBN 966-8365-58-5


  Розглядається сутність економічного контролю у ринкових відносинах
180243
  Очеретько Л.М. Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі / Л.М. Очеретько, А.О. Подольська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 296-302. – ISSN 2309-1533
180244
  Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності : Навчальний посібник / О.О. Іваніна; МОНУ. Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. – ISBN 966-364-035-9


  У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду
180245
  Білуха М.Т. Аудит у бізнесі : Посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха. – Дніпропетровськ : Преском, 1994. – 240с. – (Книжкова полиця керівника). – ISBN 5-7707-5178-9
180246
  Назарова К.О. Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству / К.О. Назарова, В І. Копчикова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 296-300. – ISSN 2222-4459
180247
  Дрозд І.К. Аудит у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студ. освітньо-квіліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спец. "Міжнародна економіка" денної та заоч. форм навч. / [І.К. Дрозд] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Економічний ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Кафедра. – ISBN 978-966-188-264-4
Ч. 2. – 2011. – 124 с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розділу
180248
  Шерстюк О.Л. Аудит у реалізації інтересів користувачів фінансової інформації // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 118-125. – ISSN 2411-4413
180249
  Пилипенко І.І. Аудит у середовищі громадянського суспільства та держави / І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто аудит як новий для національної суспільно-господарської практики інститут контролю економіки України. Поряд з незалежним аудитом приділено увагу державному фінансовому аудиту, підкреслено їх фахівців з аудиту в Україні, а також показано ...
180250
  Баюра Д.О. Аудит у системі корпоративного управління акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 124-129


  В статті досліджуються питання застосування в акціонерних товариствах внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління. Внутрішній аудит є важливою умовою підвищення ефективності системи корпоративного управління, захисту прав акціонерів та ...
180251
  Бугай З В. Аудит у системі менеджменту персоналу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С.120-125. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
180252
  Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України // Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / О.А. Приятельчук. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 1-106. – Бібліогр.: іл., табл., схеми. – ISBN 978-966-188-133-3
180253
  Шулікін Д. Аудит української науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Звіт про результати аудиту науково-інноваційної системи України з використанням інструментів програми "Горизонт-2020".
180254
  Дорошенко Л.С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко, Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 76-80
180255
  Костырко Р.А. Аудит финансовых прогнозов устойчивого развития предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 31-37
180256
  Місяць О.О. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: реалії та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 305-310


  Досліджується аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ як метод фінансового контролю, який мас стати основним незалежним джерелом інформації для виявлення причин порушень, що виникають у процесі управління державними фінансами та ...
180257
  Слюсарчук Л. Аудит фінансової звітності підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 34-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
180258
  Янок Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-29. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1605-2005
180259
   Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження : Науково-практична конференція. – Київ : Піраміда, 2005. – 144с. – ISBN 966-8570-01-4
180260
  Аніщенко В.О. Аудит як інструмент управління плановою діяльністю підприємств [теоретичний аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, В.М. Лоза // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 174-178
180261
  Череп А.В. Аудит як основа планування діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 25-32. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
180262
  Новицька Н.В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб"єкта господарської діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 77-80. – ISSN 1728-6220
180263
  Лиса О. Аудит якості продукції як складова екологічного аудиту / О. Лиса, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 96-100. – Бібліогр.: 10 назв.
180264
  Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман. – Москва, 1997. – 286с.
180265
  Приятельчук О.А. Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2010. – 134, 106 с. : табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях. – Бібліогр.: с.130-134. – ISBN 978-966-188-133-3
180266
  Скобара Вячеслав Владимирович Аудит: методология и организация / Скобара Вячеслав Владимирович. – Москва : Дело и Сервис, 1998. – 576с. – ISBN 5-8018-0033-6
180267
  Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2001. – 402с. – ISBN 966-620-082-1
180268
  Бычкова С.М. Аудит: ситуации, примеры, тексты : Учебное пособие / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 127с. – ISBN 5-238-00069-3
180269
  Байбекова О.О. Аудит: слухати і бути почутим // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.9-16
180270
   Аудит: теорія і практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова. – 2-е вид., переробл. та доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 456с. – ISBN 966-553-365-7


  Розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бух. Обілку
180271
  Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2006. – 495с. – ISBN 966-346-192-6
180272
  Кінащук Л.Л. Аудитор як суб"єкт аудиторського фінансового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
180273
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 1-2. – 2001
180274
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 3. – 2001
180275
  Давидченко Т.С. Аудиторія дитячої преси: вивчення потреб та зацікавлень дитини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 87-91


  У статті вміщено результати соціологічного дослідження, проведеного серед юних читачів - дітей різних вікових категорій, що зростають і виховуються в різних умовах. Вивчено потреби дитячої аудиторії в отриманні тієї чи тієї інформації зі сторінок ...
180276
  Гвоздєв В.М. Аудиторія ЗМІ: проблеми критичного сприймання масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 14-17


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання масової інформації, а також цілі й напрями сучасної медіаосвіти. The ways of forming of the critical thinking of mass media"s audience for adequate ...
180277
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Університетська громада вшанувала пам"ять загиблого героя – захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка – Святослава Горбенка. Вчена рада університету ухвалила рішення про призначення стипендії імені Святослава ...
180278
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  19 квітня університетська громада зібралася в поминальні дні, аби вшанувати пам"ять загиблого героя - захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Святослава Горбенка. Керівництво університету вирішило увічнити ...
180279
  Гоян О.Я. Аудиторія комерційного радіомовлення в контексті суспільних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 130-133


  У статті аналізується специфіка формування цільової аудиторії комерційного радіомовлення у період політичних, економічних та соціальних змін у суспільстві. In the article it is analizion the specific charachere of the target audience of the ...
180280
  Вялкова І.О. Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано читацькі вподобання аудиторії періодичних друкованих видань Донецької області. Виклад основного матеріалу статті ґрунтується на відповідях 3500 респондентів (мешканців Донецької області), яким було запропоновано анкету, ...
180281
  Рябічев В.Л. Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі (друга половина 2013 р.) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – C. 140-145


  Запропоноване дослідження присвячене аналізу змін української інтернет-аудиторії та їх порівнянню з європейськими та світовими тенденціями у цій сфері. Воно охоплює період другої половини 2013 р. Для дослідження українського сегмента всесвітньої мережі ...
180282
  Власенко А. Аудиторіями світу або "У французькій стороні, на чужій планеті..." // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 78-83 : фото
180283
  Герасимчук Т.В. Аудиторна і позааудиторна самостійна робота студентів як невід’ємна складова формування професійної компетентності сучасних фахівців із застосуванням інтернет-технологій. - C. 246-250. / Т.В. Герасимчук, А.В. Жуванов // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 246-250. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
180284
  Володина М.Н. Аудиторная лексика на занятиях по немецкому языку / М.Н. Володина. – Москва, 1988. – 60с.
180285
  Атабекова А.А. Аудиторная лекция: инновационный потенциал для университета XXI века / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов, Р.Г. Горбатенко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 8, спец. вып. : Всероссийская конференция в Национальном исследовательском Томском политехническом университете "Уровневая подготовка специалистов: электронное обучение и открытые образовательные ресурсы". – С. 74-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются инновационные пути оптимизации образовательного потенциала аудиторной лекции в современном университете, анализируется методика интерактивных опросов на базе сетевых технологий в формате аудиторной лекции, определяется возможность ...
180286
  Коротаев С.Л. Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 122-124. – ISBN 978-611-01-0721-1
180287
   Аудиторская деятельность в Украине ( с изменениями и дополн. по состоянию на 15 августа 1999 года) : Сборн. нормативных документов. Сертификация лицензирование аудиторов... – Харків : Конус, 1999. – 192с. – ISBN 966-95356-8-9
180288
  Мітлікіна О.О. Аудиторська "революція" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
180289
  Кінащук Л.Л. Аудиторська діяльність в системі фінансового контролю: організаційно-правові засади / Л.Л. Кінащук. – Київ : Академія муніципального управління, 2015. – 388 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-386. – ISBN 978-966-2341-14-0
180290
   Аудиторська діяльність в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-025-0
180291
  Петрик О. Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан / О. Петрик, В. Зотов // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С.59-65 : рис.
180292
  Литвиненко Н.О. Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 162-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
180293
  Фесенко В.В. Аудиторська ідентифікація облікових маніпулювань в операціях реалізації / В.В. Фесенко, Ю.А. Рябко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – C. 125-131. – ISSN 2308-1988
180294
  Усач Б.Ф. Аудиторська перевірка комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 128-132 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв.
180295
  Петрик О.А. Аудиторська перевірка підприємств малого бізнесу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.100-104. – (Економічні науки ; № 2)
180296
  Луцький М. Аудиторська таємниця у контексті обов"язків аудиторів та аудиторських фірм // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-617-7069-17-0
180297
  Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-44
180298
  Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
180299
  Литвин Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
180300
  Вакаров В.М. Аудиторський контроль за достовірністю показників облікової і фінансової звітності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 33-36. – ISBN 978-611-01-0721-1
180301
  Пашко П. Аудиторський контроль у митній справі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 63-67. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
180302
  Ліпський В.В. Аудиторський контроль як складова фінансового контролю у сфері сплати обов"язкових платежів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 122-128. – ISSN 2306-9082
180303
  Дорош Н.І. Аудиторські докази // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-110. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Структура (поле) аудиторських робіт складається з двох наборів контрольних тестів: один набір забезпечує аудит інформаційної системи, а інший - аудит операцій та сальдо. В статті також розглядаються різні форми аудиторських доказів та процедур їх ...
180304
  Редько О.Ю. Аудиторські докази : практичний посібник по застосуванню положень МСА № 500-580 / О.Ю. Редько ; Наукова школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 32 с.
180305
  Селіщев С.В. Аудиторські докази щодо припущення про безперервність діяльності підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 78-82 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
180306
  Кучма О. Аудиторські докази: класифікація, джерела, вимоги, методи збору // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 54-60
180307
  Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-55


  Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності. Вона є інструментом подальшого стабільного розвитку підприємства.
180308
  Редченко К.І. Аудиторські послуги на ринку ІСО: можливості та перспективи // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 85-92. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
180309
  Горяєва О. Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття аудиторських правовідносин, як правовідносин, що виникають при здійсненні незалежного господарського контролю. Статья посвящена исследованию понятия аудиторских правоотношений как правоотношений, возникающих при ...
180310
  Шевченко Л.Ю. Аудіальна інтерпретація естетичного в ефірному творі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – Бібліогр.: с. 54. Літ.: 8 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Інтерпретаційна підструктура ефірного твору, взаємодіючи з естетичною складовою комунікативної підструктури, усуває суперечності в оцінці твору ефірним мовцем і слухачем.
180311
  Карікова Н. Аудіо- та відеоурок як альтернативна форма навчання, спрямована на формування мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 50-61


  "У статті розглянуто сутність поняття "компетенція" та її значення у формуванні мовленнєвої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів".
180312
  Цимбал С. Аудіо-візуальне сприйняття як форма прояву синестезії у китайських фразеологізмах чен"юй


  Стаття присвячена висвітленню проблеми вираження взаємозв"язку двох видів перцепції (зорової та слухової) на мовному рівні, а саме - у китайських фразеологічних одиницях чен"юй, що знаходить яскраве відображення у явищі під назвою "синестезія". The ...
180313
  Курко М.Н. Аудіовізуальна діагностика людини у сфері судочинства: новітні засоби і грид-технології / М.Н. Курко, П.Д. Біленчук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-67
180314
  Щербакова О. Аудіовізуальна журналістика України і світу у теоретичному доробку Івана Мащенка. (штрихи до моделі життєдіяльності дослідника) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 106-114


  У статті аналізується науково-методична і професійно-дослідницька діяльність І. Мащенка як одного з найбільш послідовних і плідних літописців аудіовізуальної журналістики України і світу. При розгляді його теоретичного доробку в аудіовізуальній сфері ...
180315
  Тищук О. Аудіовізуальна комунікація web-сайти християнських церков: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується специфіка web-сайтів християнських конфесій України та Росії, їхній вплив на суспільну думку. The specific of web-site of Christian confessions of Ukraine and Russia, their influence on public opinion is explored.
180316
  Куценко О. Аудіовізуальна культура як основа професійної підготовки журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 188-195
180317
   Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика : монографія / П.Д. Біленчук, О.І. Мотлях, О.М. Рибальченко, І.П. Усіков ; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій ; Інтелект. форум "Єдина Європа" ; Міжнар. Поліц. Асоц. IPA Ukraine. – Київ : [б. в.], 2013. – 420 с. : іл., табл. – На обкл.: Метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматологія, дактилоскопія, скрінографія, вокалографія, графологія, одорологія, нейробіоніка, експертологія. - До 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 1834-2014. – Бібліогр.: с. 349-419 та в підрядк. прим.
180318
  Лутковська Н.М. Аудіовізуальна складова в циклі формування іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 62-73. – ISBN 978-617-7507-84-9


  Проаналізовано сучасні тенденції в методиці навчання іноземних мов з відеофонограмою та надано їхню оцінку. З урахуванням здобутків науковців у цій галузі та наших досліджень запропоновано новітню методику формування іншомовної комунікативної ...
180319
  Щербакова О.А. Аудіовізуальна сфера журналістикознавчих досліджень в авторському проекті базисного термінологічного словника-довідника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 178-182.


  У статті обґрунтовуються головні положення авторського проекту укладання словника-довідника "аудіовізуальних" журналістикознавчих термінів і понять. На підставі попереднього дослідження джерельної бази понад ста "аудіовізуальних словосполучень" ...
180320
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-212-0
Т. 3 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Гуцал Р.С. та ін. ]. – 2017. – 208, [1] с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
180321
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-216-8
Т. 4 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Донець М.Б. та ін. ]. – 2018. – 206, [1] : іл. – Ст. укр., та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
180322
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-218-2
Т. 5 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Гавран І.А. та ін. ]. – 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
180323
   Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи : колект. монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ). – ISBN 978-966-602-220-5
Т. 6 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Грубич К.В. та ін.]. – 2018. – 201, [1] с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
180324
  Гоян В.В. Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми / В.В. Гоян, А.О. Мисечко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
180325
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 156-168. – ISSN 0320-9466
180326
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам"яті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – C. 91-99. – ISSN 0320-9466
180327
  Касян Л.Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 158-169. – ISSN 0320-9466
180328
  Заєць Г.В. Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 24-30. – ISSN 2617-0957
180329
  Ємельянова Т. Аудіовізуальні колекції: оцифрування та доступ (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 33-35. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено досвід Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного щодо архівування й актуалізації аудіовізуальних колекцій у цифровому просторі. Пріоритетним напрямом у сфері забезпечення збереженості та доступу до архівних ...
180330
  Снитко О.С. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 194-210


  У статті аналізуються особливості реалізації та сугестивний вплив аудіовізуальних засобів комунікації в електронних ЗМІ. Аудіовізуальні засоби взаємодіють із вербальними, утворюючи гібридні канали передачі інформації і забезпечуючи прогнозований ...
180331
  Михида С. Аудіовізуальні особливості пейзажистики ранніх балад Т. Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
180332
  Дроб"язко В. Аудіовізуальні твори, комп"ютерні програми, фонограми як об"єкти піратства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 75-79
180333
  Волошинова Л.В. Аудіовізуальні технології в стратегіях ефективної мовної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 22-26.
180334
  Кривенко В. Аудіозапис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.135-137. – ISSN 0132-1331
180335
  Водолазька С.А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 101-106


  У статті зроблена спроба проаналізувати ринок аудіокниги східноєвропейського регіону. Досліджується специфіка його функціонування в Польщі, Білорусі, Росії, Україні, визначаються тематичні особливості, способи реалізації, тип аудиторії та проблеми на ...
180336
  Ворончук А.П. Аудіоматеріали з англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ : Вища школа, 1986. – 119с.
180337
  Кузєчкін В.І. Аудіонаркотики, або питання піднімає проблему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 29-34
180338
  Мирошніченко А.Л. Аудіювання - це цікаво : [посібник] / А.Л. Мирошніченко, В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1658-4
180339
  Любченко О.С. Аудіювання 5-12 класи / О.С. Любченко, І.О. Оніщенко. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-403-7
180340
  Дуда Д.Ю. Аудіювання учнями старшої школи англомовних текстів як навчальний аспект формування лексичних навичок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 156-159. – (Серія : Педагогічні науки)
180341
  Дубінська А. Аудіювання як засіб розширення мовного портфоліо студентів історичного профілю // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 106-113
180342
  Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова : методичні рекомендації. – Харків : Основа, 2010. – 78 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3(87)). – ISBN 978-617-00-0476-5
180343
   Аудіювання. Тексти і завдання для 5-11 класів / М.В. Бондарь, О.В. Бондарь, О.В. Карпенко, Л.В. Пащенко; М.В.Бондарь, О.В.Бондарь, О.В.Карпенко, Л.В.Пащенко. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10(10)). – ISBN 966-8245-61-X
180344
  Молотковский Г.Х. Ауксанометр для измерения роста растений / Г.Х. Молотковский, 1935. – 679-683с.
180345
  Меркис А.И. Ауксин и рост растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1982. – 200с.
180346
  Гамбург К.З. и др. Ауксины в культурах тканей и клеток растений / К.З. и др. Гамбург. – Новосибирск : Наука, 1990. – 240с.
180347
  Ивонис И.Ю. Ауксины и гиббереллины хвойных: на прим сосны / И.Ю. Ивонис. – Л., 1984. – 127с.
180348
  Семенов Ю.С. Аукцион / Ю.С. Семенов. – М., 1986. – 637с.
180349
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – Л., 1988. – 700с.
180350
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 284с.
180351
  Беляева О.А. Аукционы и конкурсы : комментарий судебно-арбитражной практики : [монография] / О.А. Беляева. – Москва : Контракт ; Волтерс Клувер, 2010. – 281, [7] с. – ISBN 978-5-98209-069-0 ; 978-5-466-00445-8
180352
  Кічурчак М. Аукціон і його застосування у сфері мистецтв // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 266-275. – ISSN 0236-4832
180353
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1995
180354
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1995
180355
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1996
180356
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1996
180357
  Кікоть О.Ю. Аукціони на ринку цінних паперів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 64-80. – ISSN 2310-9734
180358
  Федотова О. Аукціони не пропонувати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 10-11


  Окремі аспекти недійсності договорів оренди державних або комунальних земель фермерським господарством.
180359
  Чемеркіна Ю. Аукціони: від пілотування- до врегулювання // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-37
180360
  Семсон Д. Аукціоніст : пер. з англ. / Д. Семсон. – Київ : Дніпро, 1986. – 211 с.
180361
   Аул в песках. – Алма-Ата, 1981. – 231с.
180362
  Ахметов А. Аул мой любимый : стихи, поэмы / А. Ахметов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 138 с.
180363
  Евтых Аскер Аул Псыбэ : повесть / Евтых Аскер. – Майкоп : Адігнациздат, 1950. – 179 с.
180364
  Жанэ К. Аул Шапсуг улыбается : сборник стихов адыг. поэтов / К. Жанэ. – Москва : Современник, 1979. – 303 с.
180365
  Шеремет А.Д. Аулит / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – М, 1995. – 239с.
180366
  Нурмагамбетов Т. Аульчане : повести, рассказы / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1989. – 326 с.
180367
   АУМ/Русское эзотерическое о-во Нью-Йорка. – М., 1990. – 270с.
180368
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – М., 1990. – 325с.
180369
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – М., 1990. – 336с.
180370
   Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 16-72. – ISSN 1682-671Х
180371
  Можейко И.В. Аун Сан. / И.В. Можейко. – М., 1965. – 240с.
180372
  Лозовицький О. Аура дуче:політичний портрет Беніто Мусоліні // Людина і політика : Київ, 2000
180373
   Аура Поку. Мифы, сказки, легенды, басни, пословицы и загадки народа бауле.. – М., 1960. – 247с.
180374
  Кривцун О.А. Аура произведения искусства : узнаваемое и ускользающее // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 107-119. – ISSN 0236-2007
180375
  Аветисян А.І. Аура як подвійна дистанція. Позиція Ж. Діді-Юбермана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 3-5
180376
  Дмитрук А.В. Аурентина : науково-фантастичні оповідання / А.В. Дмитрук. – Київ : Веселка, 1982. – 142 с.
180377
  Рей П. Аут : роман / Пьер Рей ; пер. с франц. В. Шуванова. – Москва : Интердайджест, 1993. – 336 с. – (Бестселлеры мира). – ISBN 5-86595-094-0
180378
  Смит Ричард Аутентификация: от паролей до открытых ключей = Authentication. From passwords to public keys / Смит Ричард; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0341-6
180379
  Перегрим М. Аутентичні матеріали у гербарній колекції ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (KWHU) Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М. Перегрим, О. Безсмертна, О. Чекалін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 86-89. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У статті узагальнено перші результати інвентаризації аутентичних гербарних матеріалів, які зберігаються у колекції Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). There are first results of ...
180380
  Клименко Светлана Аутентичное исполнительство // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 30-36
180381
  Клюшина Г.В. Аутигенні мінерали олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 96-102 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
180382
  Серпухов В.И. Аутигенно-диагенетические и органогенные образования морей и океанов. / В.И. Серпухов, А.И. Иванов. – Ленинград, 1978. – 107с.
180383
  Теодорович Г.И. Аутигенные минералы осадочных пород / Г.И. Теодорович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 225с.
180384
  Дроздовський Д. Аутичне мислення й екзистенціалістські виміри постпостмодернізму // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 301-316. – ISSN 2306-2908


  "Йдеться про особливості репрезентації аутичного мислення в сучасному постпостмодерністському романі. В центрі дослідницької уваги – роман „Дивний випадок із собакою вночі” англійського письменника Марка Геддона. У постпостмодерністському творі ...
180385
  Мусаелян О.М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 140-143. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
180386
  Семенов М.В. Аутоантитела к компонентам ядра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенов М.В.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1990. – 18л.
180387
   Аутоантитела облученного организма. – Москва, 1972. – 278с.
180388
  Воюцкий С.С. Аутогезия и адгезия высокополимеров / С.С. Воюцкий. – Москва, 1960. – 244 с.
180389
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – Москва, 1980. – 136с.
180390
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – Москва, 1985. – 134с.
180391
  Шульгин И.Г. Аутогенная тренировка / И.Г. Шульгин. – Москва, 1985. – 31с.
180392
  Смирнов Г.В. Аутогенная тренировка / Г.В. Смирнов. – Саратов, 1988. – 38с.
180393
  Мазо Г.Е. Аутогенная тренировка в режиме труда / Г.Е. Мазо. – Минск, 1992. – 94с.
180394
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – К., 1979. – 148с.
180395
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1987. – 128с.
180396
  Павличко Д. Аутодафе : [ вірші, пісні, поеми ] / Дмитри Павличко. – Київ : Основи, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-500-302-1
180397
  Шмушкевич М.Ю. Аутодафе на Соборной / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1983. – 304с.
180398
  Ермасов Е. Аутодеструктивный тип переживания стресса в условиях изоляции // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С.139-145. – ISSN 2071-9788
180399
  Кондрашова Н.И. Аутоиммунные процессы при хирургическом лечении вольных с приобретенными пороками сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Кондрашова Н.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1974. – 22л.
180400
  Пухова Я.И. Аутоиммуный клеточный механизм физиологического разрушения эритроцитов. / Я.И. Пухова. – Новосибирск, 1979. – 136с.
180401
  Усова Олена Іванівна Аутоімунні реакції при бронхіальній астмі у дітей (клініко-лабораторне дослідження) : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Усова Олена Іванівна; Київський ін-т удоск. лікарів. – К., 1993. – 19л.
180402
   Аутокринний механізм прогресії пухлинних клітин В 2-D та 3-D культурах / Л.В. Гарманчук, О.М. Перепелиціна, Х.Д. Непийвода, Л.І. Остапченко, М.В. Сидоренко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 169-171. – ISSN 1023-2427


  Одним із вираженних чинників прогресії пухлинних клітин є фактора росту, які опосередковують свій мітогенний вплив специфічними рецепторами, внутріклітинний домен яких є тирозинкіназа. Ріст пухлинних кліттин в трьохвимірному просторі in vitro адекватно ...
180403
   Аутолюмінеснценція систем рибонуклеотидів з білками та можливість спектрального тестування їх взаємодії / С. Левченко, В. Ящук, В. Кудря, З. Ткачук, В. Мельник, В. Воробйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-24. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування методу низькотемпературної аутолюмінесценції для спектрального тестування наявності зв"язування між біологічними об"єктами. На основі спектрів поглинання та люмінесценції визначено положення перших збуджених ...
180404
   Аутопоезис соціальних систем : монографія / [В.П. Бех та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 747, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-660-671-9
180405
  Гладкий С.О. Ауторефлексивна модель правопізнання: педагогічні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 2219-5521
180406
  Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура / Ю.Б. Никифоров. – Москва, 1989. – 42с.
180407
  Кондратьева Любовь Михайловна Аутоэкологическое изучение микрофлоры вулканических пеплов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Кондратьева Любовь Михайловна;. – Л., 1981. – л.
180408
  Зленко А.М. Аутплейсмент - мистецтво звільнення персоналу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 63-66. – ISSN 2306-546X


  У статті досліджено умови застосування програм аутлейсменту, визначено переваги та недоліки їх використання, проаналізовано процедуру працевлаштування звільнених працівників. Предметом дослідження є аутплейсмент - працевлаштування звільнених. Метою ...
180409
  Верескун О.С. Аутсоринг телекомунікацій: проблеми та перспективи
180410
  Вовкодав И. Аутсорсинг - ключ к росту вашего бизнеса // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 54-58.
180411
  Малахова Е.И. Аутсорсинг - эффективная форма ведения бизнеса // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 148-152. – ISSN 1729-7036
180412
  Воскресенська Т.І. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 254-259. – ISSN 2222-4459
180413
  Свердлик З. Аутсорсинг в архівній справі: сучасний стан та перспективи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 194-211. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
180414
  Меленко Анна Аутсорсинг в гостиницах - персонал напрокат // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 40-43 : фото
180415
  Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-47. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
180416
  Решетнікова І.Л. Аутсорсинг в діяльності промислових підприємств: маркетинговий аспект // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 52-57. – ISSN 2221-8440
180417
  Сивачева Е.А. Аутсорсинг в системе международных экономических отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 135-139. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
180418
  Вдовенко Л.О. Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 60-69
180419
  Мошкова М. Аутсорсинг в системі управління банківської діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо тенденцій розвитку аутсорсинга в банківській сфері, необхідності його впровадження та використання як ефективного інструменту управління діяльності банку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій для ...
180420
  Гонча Л.А. Аутсорсинг в Україні / Л.А. Гонча, М.В. Тихомирова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 160-163
180421
  Трачова Д.М. Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 294-298. – (Економічні науки ; № 4 (28))
180422
  Бойченко В.С. Аутсорсинг в управління персоналом: сучасний стан // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
180423
  Гош О. Аутсорсинг для кожного // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Квітень 2019 року : Аутсорсинг. – С. 15-17
180424
  Неуров І.В. Аутсорсинг закупівель: світовий досвід і вітчизняні перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 155-162. – ISSN 0321-0499
180425
  Гребешкова О.М. Аутсорсинг знань: потенціал партнерських відносин підприємств у постіндустріальну епоху / О.М. Гребешкова, К.С. Денисенко // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 232-239


  У статті розкрито сутність аутсорсингу знань як бізнес-формату стратегічного партнерства підприємств за умов постіндустріальної економіки, узагальнено його визначальні ознаки у порівнянні з аутсорсингом виробництва та аутсорсингом бізнес-процесів, а ...
180426
  Вавженчук С.Я. Аутсорсинг и аутстаффінг: ескіз проблем правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 175-183. – ISSN 2306-9082
180427
  Полищук Л. Аутсорсинг институтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 40-65. – ISSN 0042-8736
180428
  Семесько В.М. Аутсорсинг і перспективи розвитку транспортної логістики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-59. – Бібліогр.: 3 назв
180429
  Шакуров А.Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня. / А.Р. Шакуров, Д.С. Щетинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
180430
  Слободянюк М.Э. Аутсорсинг логистики информационных ресурсов, технологий и потоков предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 10. – С. 189-194. – Бібліогр.: на 5 пунктів
180431
  Безрукова Н.В. Аутсорсинг маркетингових послуг: аналіз позитивних і негативних наслідків // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 81-86. – (Економічні науки)
180432
  Дойг М. Аутсорсинг маркетинговой службы: быть или не быть? / М. Дойг, М. Христосенко, В. Руденок // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 32-38.
180433
  Кесарчук Г.С. Аутсорсинг розрахунків за виплатами працівникам // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 106-109. – ISBN 978-611-01-0721-1
180434
  Товстохатько А.О. Аутсорсинг та аутстаффінг: відмінності понять // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 181-184. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню правових категорій «аутсорсинг» та «аутстаффінг» та аналізу різних підходів до їх визначення. Окрема увага приділяється нюансам таких договірних відносин. Пояснюється відмінність між відповідними правовими категоріями. ...
180435
  Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 87-97
180436
  Зоідзе Д.Р. Аутсорсинг та особливості його застосування на підприємствах фармацевтичної галузі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 274-278. – ISSN 2222-4459
180437
  Верескун О.С. Аутсорсинг телекомунікацій: проблеми та перспективи // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 43-47
180438
  Лебедєва В. Аутсорсинг у контексті мережевої економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-27. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
180439
  Прозорова І. Аутсорсинг у маркетингових комунікаціях / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 62-65. – ISSN 1728-9343
180440
  Затонацький Д.А. Аутсорсинг у сучасному кадровому менеджменті // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 88-96. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті досліджуються сучасні підходи до можливостей покращення кадрової політики підприємства. Обгрунтовано, що ефективна кадрова політика передбачає формування стратегії управління персоналом, враховуючи стратегію розвитку підприємства з ...
180441
  Прозорова І. Аутсорсинг у сфері паблік рилейшнз / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
180442
  Шкода Т.Н. Аутсорсинг функцій з управління персоналом в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 159-161
180443
  Бєліков О. Аутсорсинг як делегування функцій управління // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 157-161.
180444
  Слабко Я.Я. Аутсорсинг як засіб підвищення доходності комунальних підприємств / Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
180445
  Сігайов А.А. Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу в Україні та світі / А.А. Сігайов, А.І. Агапова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 7-13
180446
  Гавриленко Т.В. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 104-109. – ISSN 1993-6788
180447
  Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов, О. Микало // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 16-24. – ISSN 0131-775Х
180448
  Газуда Л.М. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л.М. Газуда, Т.Ю. Салдан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 124-128. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
180449
  Поповиченко І.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах / І.В. Поповиченко, Є.Г. Дубинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 177-181. – (Економіка ; Вип. 31)
180450
  Мамчин М.М. Аутсорсинг як інструмент управління персоналом / М.М. Мамчин, Тунік-Чорна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 64-69. – ISSN 0321-0499
180451
  Шмиголь Н.М. Аутсорсинг як метод оптимізації діяльності суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
180452
  Бабій М.А. Аутсорсинг як нова концепція ведення бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 53-57.
180453
  Жуков Святослав Августович Аутсорсинг як система співпраці між регіональним інформаційно-маркетинговим центром і підприємництвом регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 238-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні класифікаційні види аутсорсингу. На основі цього аналізу вперше досліджено інформаційно-маркетинговий аутсорсинг, а також обгрунтовано доцільність використання цього виду аутсорсингу підприємствами регіону.
180454
  Іваненко В.О. Аутсорсинг як спосіб організації маркетингового аналізу / В.О. Іваненко, Н.М. Королюк, Г.І. Ляхович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 276-283. – ISSN 2222-4459
180455
  Сапачова М.С. Аутсорсинг як спосіб формування кооперативних зв"язків між підприємствами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 176-178. – (Економіа ; Вип. 24)
180456
  Максименко І.Я. Аутсорсинг як стратегічний напрям розвитку виробничої кооперації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
180457
  Гриценко К.С. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 123-125. – ISBN 978-617-696-385-1
180458
  Козьменко К. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг та перспективи його розвитку в Україні. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто явище аутсорсингу як способу співробітництва та оптимізації діяльності міжнародних компаній. На основі статистичних даних проаналізовано основні тенденції на ринку ІТ-аутсорсингу. Pозглянуто основні моделі аутсорсингу на прикладі офшорного ...
180459
  Волкова А. Аутсорсинг, як механізм зменшення витрат страхової компанії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 23-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
180460
  Бардина О. Аутсорсинг: искусство выбрать главное // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 46-49.
180461
   Аутсорсинг: не все так просто (материалы круглого стола) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 39-45
180462
  Ашмянская И. Аутсорсинг: новые горизонты для глобальной экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
180463
   Аутсорсинг: послушаем экспертов // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 16-27.
180464
  Гаврилюк О.В. Аутсорсинг: суть і механізм розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 8 пунктів
180465
  Проскура В.Ф. Аутсорсинг: сучасний стан та перспективи запровадженя на вітчизняних підприємствах // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 126-136. – ISBN 966-8269-12-8
180466
  Звонар В.П. Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 123-131. – ISSN 2072-9480
180467
  Лигоненко Л.О. Аутсортинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу : менеджмент / Л.О. Лигоненко, Ю.Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 115-124 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
180468
  Решетило В.П. Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 123-127. – ISSN 2226-8820
180469
  Усманов И.Ю. Аутэкологические адаптации растений к изменениям азотного питания / И.Ю. Усманов. – Уфа, 1987. – 147с.
180470
  Лагузен И.И. Ауцеллы, встречающиеся в России / статья И. Лагузена // Естественная история губерний Киевского Учебного округа. Палеонтология. – Киев, 1860. – Часть Систематическая : Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа: Вып. 1. Рыбы широкочешуйчатые Placodei Ag. и блестячешуйчатые. Ganoidei Ag. : статья А. Роговича, проф. – [2], 56 с., 5 л. ил. : ил.
180471
  Антипенко І. Аушвіц і українська політика пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 9


  "Ми спостерігаємо монополізацію російського погляду на історію Другої світової війни. І на прикладі меморіального музею в Освенцімі це яскраво помітно".
180472
  Савченко Д. Аф-Пак: самый горячий район планеты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 14-22. – ISSN 0131-2227
180473
  Рено Ф. Афpиканские pабы в далеком и недавнем пpошлом / Ф. Рено, С. Даже. – Москва : Наука, 1991. – 214с. – ISBN 5020166006
180474
  Парфентьев И.А. Афагия у насекомых. / И.А. Парфентьев. – 234-262с.
180475
   Афазия и восстановительное обучение. – М, 1983. – 217с.
180476
   Афазия и восстановительное обучение : Тексты. – Москва : Московский университет, 1983. – 217с.
180477
  Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С. Цветкова. – М., 1988. – 207с.
180478
   Афанас"єва Тетяна Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
180479
  Азольский А. Афанасий : Производственный роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 1. – С. 9-45. – ISSN 0012-6756
180480
  Пономарев В.П. Афанасий Алексеевич Бычихин. 1865-1933. Библиограф. указ. / В.П. Пономарев. – Одесса, 1980. – 27с.
180481
  Маймин Е.А. Афанасий Афанасьевич Фет / Е.А. Маймин. – М, 1989. – 157с.
180482
  Покровский В.И. Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) : Его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / Сост. В. [И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 110 с. – Экз. в разных тип. переплетах
180483
  Коцюба А.И. Афанасий Васильевич Маркович -- выдающийся украинский фольклорист : Автореф... канд. филол.наук: / Коцюба А.И.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1963. – 24л.
180484
  Баландин Л.А. Афанасий Коптелов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1975. – 79 с.
180485
  Яновский Н.Н. Афанасий Коптелов. / Н.Н. Яновский. – М, 1966. – 155с.
180486
   Афанасий Лазаресич Коптелов.. – Новосибирск, 1983. – 79с.
180487
  Заднепровский Н. Афанасий Матюшенко / Н. Заднепровский, Н. Соколов. – Х., 1958. – 75с.
180488
  Потапов И.А. Афанасий Мунхалов / И.А. Потапов. – Якутск, 1969. – 36с.
180489
  Ильин М.А. Афанасий Никитин -- первый русский путешественник в Индию / М.А. Ильин. – Калинин, 1955. – 48с.
180490
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1950. – 36с.
180491
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1955. – 36с.
180492
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Москва, 1951. – 192с.
180493
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 216с.
180494
  Пузий В. Афанасий Никитин: возвращение растянувшееся на века // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
180495
  Коршунов А.Ф. Афанасий Филиппович : жизнь и творчество / А.Ф. Коршунов. – Минск : Наука и техника, 1965. – 184 с. – Приложение к изданию: Филиппович А. Диариуш
180496
  Павловская А.И. Афанасий, архиепископ александрийский, и его епархия // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.60-87. – ISSN 0321-0391
180497
  Комарова О.О. Афанасій Доманицький та його родина на Поділлі // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 35-41


  У статті зроблена спроба відтворення деяких біографічних аспектів та діяльності в культурно-освітньому та церковному житті Поділля священника Афанасія Михайловича Доманицького та його родини (друга половина XIX - поч. XX ст.).
180498
   Афанасій Федорович Луньов : статті, спогади, документи, матеріали / Асоц. випускників, виклад. і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [упоряд. О.Г. Павлова]. – Харків : Тимченко, 2009. – 234, [30] с. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-8661-39-6
180499
  Москаленко В.Ф. Афанасьєв Євген Іванович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 16-17 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1869), Заслужений ординарний професор Університету Св. Володимира (1886), приват-доцент курсу лікарської діагностики (1870-1885), завідувач кафедри спеціальної пвтології і терапії (1893), понадштатний професор (до 1896 ...
180500
   Афанасьєва Катерина Олександрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 35. – ISBN 978-966-2726-03-9
180501
  Биков В. Афганець : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 17-65. – ISSN 0130-1608
180502
  Теплинский Л.Б. Афганистан - наш южный сосед / Л.Б. Теплинский. – М, 1978. – 64с.
180503
  Евтихевич Н.С. Афганистан - поворотный момент в системе международных отношений ХХІ века // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 7. – С. 77-92. – ISSN 0321-2068
180504
   Афганистан. – М
1. – 1923. – 205с.
180505
  Вейт Е Афганистан / Е Вейт, . – 2-е переработ. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1929. – 158с.
180506
  Рейснер И.М. Афганистан / И.М. Рейснер. – Москва, 1948. – 63с.
180507
  Пикулин М.Г. Афганистан / М.Г. Пикулин. – Ташкент, 1956. – 302 с.
180508
  Пикулин М.Г. Афганистан / М.Г. Пикулин. – Ташкент, 1957. – 314с.
180509
   Афганистан. – Москва : ГУГК, 1959. – 20с. : карта
180510
   Афганистан : (Справочник). – Отв.ред.М.Р.Арунова. – Москва : Наука, 1964. – 276с
180511
  Давыдов А.Д. Афганистан / А.Д. Давыдов, Н.И. Черняховская. – Москва : Мысль, 1973. – 167с.
180512
   Афганистан. – Ташкент, 1978. – 122с.
180513
  Щедров И.М. Афганистан / И.М. Щедров. – Москва, 1982. – 127с.
180514
  Гуревич Н.М. Афганистан / Н.М. Гуревич. – М., 1983. – 128с.
180515
   Афганистан : экономика - политика - история. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточной лит-ры, 1984. – 261 с.
180516
   Афганистан : история, экономика, культура. Сборник статей. – Москва : Главная ред. восточн лит-ры, 1989. – 271 с. – ISBN 5-02-016713-4
180517
  Тисов Герман Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 3 (35). – С. 18-25. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
180518
  Тисов Герман Афганистан / Тисов Герман, Ширшов Владимир // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 23-30. – ISSN 1811-542Х


  Нагороди Афганістану.
180519
  Цапенко Н.Г. Афганистан (эконом.-географ. характеристика). / Н.Г. Цапенко. – 7с.
180520
  Цапенко Н. Афганистан (эконом. географ. характер.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Цапенко Н.; Среднеазиат.ГУ. – 7 л.
180521
   Афганистан болит в моей душе.... – М, 1990. – 254с.
180522
  Ахрамович Р.Т. Афганистан в 1961-1966 г.г. : политическое положение, конституционная реформа / Р.Т. Ахрамович ; АН СССР, институт Народов Азии. – Москва : Наука ; Главн ред. восточ. лит-ры, 1967. – 172 с.
180523
  Коргун В.Г. Афганистан в 20-30-е годы ХХ в. / В.Г. Коргун. – М., 1979. – 160с.
180524
  Риштия С.К. Афганистан в XIX веке / С.К. Риштия. – Москва, 1958. – 487с.
180525
   Афганистан в нашей судьбе. – М, 1989. – 165с.
180526
  Нариманов Л.З. Афганистан в огне гражданской войны / Л.З. Нариманов. – Л., 1929. – 99с.
180527
  Логунов А.Н. Афганистан в политике США (начало 1950-х годов -- середина 1960-х годов) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Логунов А.Н.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
180528
  Чугаенко Ю.А. Афганистан в сердце моем : первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю.А. Чугаенко. – Киев : Национальная академия управления, 2012. – 159, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 155-159. – ISBN 978-966-8406-68-3
180529
  Моенс А. Афганистан во внешней политике Канады // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 47-50. – ISSN 0321-5075


  Серед країн-донорів, які здійснюють допомогу Афганістану, Канада вийшла на 2-ге місце після США
180530
  Ромодин В.А. Афганистан во второй половине ХІХ начале ХХ века / В.А. Ромодин. – М, 1990. – 143с.
180531
  Кушник Х. Афганистан глазами очевидца / Х. Кушник. – М., 1982. – 182с.
180532
  Коргун В. Афганистан и "воины Аллаха" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – 33-37. – ISSN 0321-5075


  Військово-політичний рух в Афганістані "Талібан"
180533
  Ванченко А. Афганистан и его вооруженные силы. / А. Ванченко. – Москва-Ленинград : Воениздат, 1928. – 72с. : карта и 14 рис.
180534
  Гречанінов В.О. Афганистан как проблема безопасности в евро-азиатском регионе. Позиция Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 90-91
180535
  Губар Мир Гулам Мухаммед Афганистан на пути истории / Мир Гулям Мухаммад Губар : АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточ. лит-ры, 1987. – 208 с.
180536
  Ахрамович Р.Т. Афганистан после второй мировой войны / Р.Т. Ахрамович. – Москва, 1961. – 172с.
180537
  Поляков Г.А. Афганистан революционный. / Г.А. Поляков. – М., 1981. – 70с.
180538
  Кассис В.Б. Афганистан сегодня / В.Б. Кассис, К.Ф. Рашидов. – М., 1980. – 63с.
180539
   Афганистан сегодня : фотоальбом. – Москва ; Кабул : Планета ; Бейхаки, 1981. – 239 с. – (Страны мира)
180540
  Думбадзе М. Афганистан сквозь замочную скважину "Барона" // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2013. – № 10. – С. 187-208. – ISSN 0012-6756


  Афганістан при талібах.
180541
  Генин И.А. Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, Оман / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1955. – 48с. – (Страны Азии)
180542
  Рейснер И.М. Афганистан. / И.М. Рейснер. – М., 1929. – 267с.
180543
  Рейсер М.Г. Афганистан. / М.Г. Рейсер. – М., 1946. – 152с.
180544
  Рейсер М.Г. Афганистан. / М.Г. Рейсер. – М., 1946. – 152с.
180545
  Бочкарев П.С. Афганистан. / П.С. Бочкарев. – Москва : Географгиз, 1953. – 69с. – (У карты мира)
180546
  Генин И.А. Афганистан. / И.А. Генин. – Москва, 1959. – 20с. : карта
180547
  Козырев Н. Афганистан. Вернутся ли талибы? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0130-9625


  США продовжує політику силових методів
180548
  Боровик А.Г. Афганистан. Еще раз про войну / А.Г. Боровик. – М, 1990. – 252с.
180549
  Победина М.П. Афганистан. Иран. Турция. : Пособие для учителей / М.П. Победина, В.В. Цыбульский. – Москва, 1961. – 200с.
180550
  Спольников В.Н. Афганистан. Исламская оппозиция: Истоки и цели / В.Н. Спольников; Ю.В.Ганковский. – М, 1990. – 191с.
180551
  Беге Фридерике Афганистан. Кабул. 12 портретов обычного мужества : общество / Беге Фридерике, Квейл Луне // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 92-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
180552
  Арунова М. Афганистан. Наркотическая опухоль: методы лечения / М. Арунова, П. Ковальчук // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
180553
  Али М. Афганистан. Новый путеводитель / Али Мухаммед ; сокр. пер. и примеч. Р.Т. Ахрамовича, Л.А. Еровченкова. – Москва : Географиздат, 1957. – 142 с. : ил., карт.
180554
  Сергеев В.В. Афганистан. Пакистанская заноза // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
180555
  Коргун В.Г. Афганистан. Послевыборное похмелье // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 13-18. – ISSN 0321-5075
180556
  Хенне Ян Афганистан. С вещами на выход / Хенне Ян, Козырев Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 92-101 : фото. – ISSN 1029-5828
180557
  Ежов Г.П. Афганистан. Тайны дипломатии : история взаимоотношений США и Афганистана, 1919-1955 / Г.П. Ежов, П.Ф. Кирпенко. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 446, [2] c. – Приложения: с. 269-444. – Библиогр.: с. 445. – ISBN 978-5-227-03847-0
180558
  Лавров А. Афганистан. Талибы и моджахеды: возможно ли примирение? // Китай: проблема мирного воссоединения Тайваня / Ю. Чудодеев, 2008. – С. 26-30
180559
  Лавров А. Афганистан. Талибы и моджахеды: возможно ли примирение? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 26-30. – ISSN 0321-5075
180560
  Головин Ю.М. Афганистан. Экономика и внешняя торговля / Ю.М. Головин. – М., 1962. – 168с.
180561
  Коргун В.Г. Афганистан. Экономическая помощь соседей // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 47-49. – ISSN 0321-5075
180562
  Пуляркин В.А. Афганистан.Экономическая география / В.А. Пуляркин. – М, 1964. – 256с.
180563
  Конаровский М.А. Афганистан: Deja vu Что дальше? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 0869-1908
180564
   Афганистан: борьба и созидание. – М, 1984. – 143с.
180565
   Афганистан: братство, мужество, подвиг. – Алма-Ата, 1987. – 173с.
180566
  Заллер Вальтер Афганистан: возвращение истории : Репортаж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44-60 : Фото, карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
180567
  Пашкевич М.М. Афганистан: война глазами комбата / М.М. Пашкевич. – М., 1991. – 125с.
180568
  Пинюгина Е.В. Афганистан: Как создать современное государство? // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 143-162. – (Политология). – ISSN 1998-1776
180569
  Тихонов Ю. Афганистан: мятеж в Хосте 1924-1925 гг. и позиция великих держав // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0321-5075
180570
  Котельников А.И. Афганистан: на пути к новой жизни. / А.И. Котельников. – М, 1987. – 47с.
180571
  Кузнецов Е. Афганистан: Новая политика и старые беды // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 135-145. – ISSN 1998-1813
180572
  Арунова М. Афганистан: обстановка остается напряженной // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 42-44. – ISSN 0321-5075
180573
  Степанова Е. Афганистан: Перспективы политического урегулирования // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 6 (252). – С. 72-89. – ISSN 1998-1813
180574
  Рашидов К.Ф. Афганистан: пора становления / К.Ф. Рашидов. – М., 1983. – 111с.
180575
  Окимбеков У.В. Афганистан: проблеы совместного использования вод трансграничных рек // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 39-43. – ISSN 0321-5075
180576
  Хьюман Райтс Вотч Афганистан: произвол американских сил // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 175-181.
180577
   Афганистан: революция продолжается. – М, 1984. – 239с.
180578
  Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей / В.И. Сарианиди. – М., 1983. – 159с.
180579
  Басов В.В. Афганистан: трудные судьбы революции / В.В. Басов, Г.А. Поляков. – М., 1988. – 63с.
180580
  Шамраївський Я. Афганістан / Я. Шамраївський. – Х., 1929. – 101с.
180581
  Зименкова В.В. Афганістан в геополітиці США в контексті виведення військ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 470-473. – ISSN 2076-1554
180582
  Тирищук А.Б. Афганістан в зовнішній політиці США у 2001-2013 рр. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 311-320. – ISBN 978-617-689-216-8
180583
  Кривоносов О. Афганістан за талібів : народження нової сили // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-124
180584
  Кривоносов О. Афганістан на шляху відродження. Перші кроки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 92-108. – ISSN 0869-3595
180585
  Кирпенко П.Ф. Афганістан у політиці США: вчора і сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основи політики США щодо Афганістану в 1919-1998 рр. та її практичне здійснення. Викладено наукову періодизацію цієї політики та оцінку автором кожного з періодів. The article deals with American policy towards Afghanistan in 1919-1998. It ...
180586
  Константинов В. Афганістан: до війни без кінця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 5


  "Не тому, що увагу всього світу, нарешті, привернула безугавна міжусобиця в країні. Заслуга цілком належить Дональду Трампу — в американського президента дійшли руки й до цієї гарячої точки, де півтора десятиліття зберігається військова присутність ...
180587
  Пойя С. Афгано-пакистанские конфликты 1949-1963 из-за разногласий по Пуштунистану // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 109-116. – ISSN 1812-8696
180588
  Лапетин Ю. Афгано-Пакистанские отношения и Джирга мира // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
180589
  Червонопиский С.В. Афганская арена. Военно-политическая спецоперация СССР 1979-1989 гг. : справочник / С.В. Червонопиский, А.А. Костыря, В.Г. Сироштан. – Киев : Мединформ, 2014. – 450, [2] с. : ил., табл., карты. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 449 и в прил.: с. 359-432. – ISBN 978-966-409-133-3


  У пр. №1707109 напис: Володимиру Івановичу, з найщирішими побажаннями на співпрацю. Дякуємо за Вашу щирість, порядність, професіоналізм. Зичимо Вам здоров"я, благополуччя, божого благословіння. З повагою спецназ ПВ-Афган-Майдан. Підписи. 30.10.2014
180590
   Афганская война: как это было. – М, 1991. – 261с.
180591
  Давыдов А.Д. Афганская деревня / А.Д. Давыдов. – М., 1969. – 264с.
180592
   Афганская классическая поэзия. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222с.
180593
  Беляев В.М. Афганская народная музыка / В.М. Беляев. – М., 1960. – 30с.
180594
  Булатов Ю.А. Афганская политика США 1939-1945 гг.: цели явные и скрытые // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 53-59. – ISSN 0321-0626
180595
  Булатов Ю.А. Афганская политика США 1939 - 1945 гг.: цели явные и скрытые // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 39-45. – ISSN 0321-0626
180596
   Афганская родословная // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 56 : фото
180597
  Кушев В.В. Афганская рукописная книга / В.В. Кушев. – М., 1980. – 192с.
180598
  Баннов Б.Г. Афганские басмачи и "российские солидаристы" / Б.Г. Баннов, В.Д. Николаев. – М, 1983. – 84с.
180599
  Ковусов А. Афганские встречи : стихи / А. Ковусов. – Москва, 1963. – 56 с.
180600
  Кашуба Г.П. Афганские встречи / Г.П. Кашуба. – М., 1981. – 88с.
180601
   Афганские звезды. – Калинкина А.В. – М, 1991. – 120с.
180602
  Ибрагимова Г. Афганские контрасты в романе Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 59-65


  В статье анализируется роман всемирноизвестного афганского писателя Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром". В романе писатель описывает афганскую жизнь совсеми ее реалиями и контрастами. Сорокалетняя война в Афганистане изображена в различных ракурсах. ...
180603
  Бойко В. Афганские мигранты в Пакистане и проблема беженцев // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 3 (267). – С. 27-39
180604
   Афганские народные пословицы и поговорки. – Петров П.П. – М, 1961. – 66с.
180605
  Эрберг О. Афганские рассказы / О. Эрберг. – М, 1947. – 46с.
180606
  Черепанов Ю.А. Афганские силуэты / Ю.А. Черепанов. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 64 с.
180607
   Афганские сказки. – М, 1955. – 160с.
180608
   Афганские сказки и легенды. – М, 1972. – 280с.
180609
  Эсенов Р. Афганские страницы / Р. Эсенов. – Ашхабад, 1968. – 11с.
180610
  Рощупкин В. Афганский "театр войны" : новый сценарий и режиссура // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 56-62
180611
  Верстаков В.Г. Афганский дневник / В.Г. Верстаков. – Москва, 1983. – 141с.
180612
  Верстаков В.Г. Афганский дневник / В.Г. Верстаков. – Москва : Военное издательство, 1991. – 399с.
180613
  Крушинский Ю. Афганский дневник / Ю. Крушинский; Юрій Крушинський. – Киев : Академвидав, 2006. – 399с. – ISBN 966-8226-34-8
180614
  Супрун В. Афганский излом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.5-9. – ISSN 0234-1670


  [Афганистан сегодня. ]
180615
  Гушер А.И. Афганский капкан // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 7-14. – ISSN 0321-5075
180616
  Коргун В. Афганский конфликт и Центральная Азия // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 106-114. – ISSN 1998-1813
180617
  Золотаревский Л.А. Афганский репортаж / Л.А. Золотаревский. – М., 1983. – 157с.
180618
  Коновалов И. Афганский тупик // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 60-66. – ISSN 0130-9625


  Сили коаліції НАТО в Афганістані
180619
   Афганско-русский разговорник, 1963. – 328 с.
180620
  Асланов М.Г. Афганско=русский словарь (пушту) : 50 000 слов / М.Г. Асланов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 996 с.
180621
  Резник В.В. Афганское звено : повесть / В.В. Резник. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 203с. – ISBN 5-289-00172-7
180622
  Кирьязов В.П. Афганское эхо: Очерки о воинах-интернационалистах / В.П. Кирьязов. – Одесса, 1990. – 185с.
180623
  Дорофей І. Афганська проблема в регіональних і світових міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 60-61
180624
  Горобець І. Афганська проблема в сучасних міжнародних відносинах / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 48-51
180625
  Зименкова В.В. Афганська спадщина Барака Обами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 416-419. – ISSN 2076-1554
180626
  Гордійчук Ю. Афганська стратегія адміністрації Барака Обами в трансатлантичному вимірі: американські погляди та оцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі вивчення й систематизації американських джерел та підходів провідних науковців США проведено предметний аналіз стратегії адміністрації Б. Обами щодо Афганістану в призмі трансатлантичної і насамперед європейської політики США. Based ...
180627
  Каспрук В. Афганське поле для ігор Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 5


  "Москва намагається перехопити ініціативу у Вашингтону щодо врегулювання ситуації в Афганістані. У Кремлі вирішили піти на безпрецедентний крок, доручивши міністрові закордонних справ провести публічні переговори з представниками забороненої в ...
180628
  Глазов О.В. Афганський вектор політики США в контексті глобальної антитерористичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 78-85


  В цій статті розглядається побудова концептуальної моделі зовнішньополітичних підходів США до Афганістану. Автор визначає основні вектори близькосхідної стратегії американської адміністрації.
180629
  Мартинов А. Афганський виборчий процес // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "28 вересня 2019 року відбулися вибори президента Афганістану. Двічі дата виборів переносилась. Усе залежало від результату напівтаємних переговорів, які американські дипломати вели з представниками руху Талібан. Але США так і не досягнули угоди з ...
180630
  Більдт К. Афганський міраж розв"язки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  Великого значення міжнародна спільнота надає майбутньому 2014 року як вирішальній даті завершення поступового переходу відповідальності за безпеку від міжнародних сил афганському уряду.
180631
  Тихоненко І. Афганський фактор у відносинах Пакистан - США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 170-177
180632
   Афганські прислив"я. – Київ : Дніпро, 1983. – 128 с.
180633
  Балашова Г. Афеворк Текле - великий художник Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 43-45. – ISSN 0321-5075
180634
  Вереша Р.В. Афект як психологічна та кримінально-правова категорія // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 66-74. – ISSN 2310-9769
180635
  Кравченко Н.Г. Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної тональності в новелістиці А. Шніцлера // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 90-95. – ISBN 978-966-171-881-3
180636
  Сайтарли І.А. Афективний зміст поведінкової культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 186-188
180637
   Афера [Електронний ресурс] = The scam : продолжительность 87 мин. ; жанр авантюрная мелодрама. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивное м.-- Звуков. верс.DOLBY DIGITAL 5.1.русский.- Субтитр. : русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Современное российское кино")


  Андрей Давыдов - преуспевающий бизнесмен, в прошлом - ученый-физик, задумывает беспрецедентную авантюру, цель которой - обвал ценных бумаг на валютных рынках мира. Дпополнительный материал - видеосюжет "На съемках фильма".фильмография
180638
  Клюев В.В. Афера века: Роман-хроника одного преступления / В.В. Клюев. – М., 1991. – 285с.
180639
   Аферата "Мис Стоун" : спомени, документи и материали. – София : Издателство на отечествения фронт, 1983. – 283, [4] с.
180640
  Спассе С Афердіта повернулася в село / С Спассе. – К, 1960. – 190с.
180641
  Мечетная Н. Аферист № 1 // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 9 (599). – С. 38-41. – ISSN 2305-3364


  За американским мошенником Джозефом Уэйлом, талантливым обманщиком и вымогателем денег у алчных глупцов, одурачившим даже итальянского диктатора Бенито Муссолини, навсегда закрепился титул короля аферистов XX века.
180642
  Коженевский Ю. Аферист. Раздел : романы / Юзеф Коженевский Пер. с пол. Р. Белло. – Москва : Художественная литература, 1979. – 397 с.
180643
  Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами / Г. Вермуш. – Москва, 1990. – 218с.
180644
  Берест З.Л. Афидофаги на озимой пшенице правобережной степи УССР и их роль в динамике численности листовых злаковых тлей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Берест З.Л.; Ин-т зоологии АН УССР. – К, 1981. – 22л.
180645
  Гулмагарашвили В.Х. Афиллофоровые грибы Восточной Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Гулмагарашвили В.Х. ; АН ГССР, Ин-т.ботаники. – Тбилиси, 1977. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
180646
  Солдатова И.М. Афилофоральны грибы степной зоны Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Солдатова И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
180647
  Губин А.Т. Афина Паллада / А.Т. Губин. – Ставрополь, 1966. – 294с.
180648
  Губин А.Т. Афина Паллада / А.Т. Губин. – Ставрополь, 1985. – 444с.
180649
  Ишуткина Л.П. Афина, любимая дочь Зевса : мифологические эссе : альбом Афины / Лилия Ишуткина. – Одесса : Друк Південь, 2013. – 240 с., [16] л. ил. : ил.
180650
   Афинитная конструкция в немецкоязычной художественной литературе XIX-ХХ веков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жидовцева Л. Г,; Жидовцева Л. Г,; Лен. гос. пед. инзт. – Ленинград, 1977. – 22л.
180651
  Вернер А.Л. Афинная и евклидова геометрия / А.Л. Вернер. – Ленинград, 1977. – 79с.
180652
  Попа М.Н. Афинная классификация дифференциальной системы с квадратными нелинейными. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Попа М.Н.;. – Горький, 1978. – л.
180653
   Афинная модификация биополимеров. – Новосибирск : Наука, 1983. – 243 с. : табл. – Бібліогр.: с.216-241
180654
  Галкин А.А. Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 64-72. – ISSN 0023-1274
180655
  Лащенко М.П. Афинные свойства пространственных кривых третьего порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лащенко М. П.; Благовещ. гос. пед. ин-т. – Благовещенск, 1953. – 6л.
180656
  Филиппов А.М. Афино-спартанские отношения в 404-395 гг. до н.э. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 143-154. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
180657
  Бузескул В.П. Афинская демократия / В.П. Бузескул. – Харьков, 1920. – 213с.
180658
  Кулишова О.В. Афинская демократия и театр // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
180659
  Бузескул В.П. Афинская полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. : [Диссертация]. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1895. – VI, 484, [2], 4 с. – Положения к диссертации В. Бузескула... представленной для получения степени доктора всеобщей истории
180660
  Аристотель Афинская полития. Государственное устройство афинян / Аристотель ; пер.., примеч. С.И. Радцига ; ред., В.С. Сергеева. – Москва ; Ленингад : Соцєкгиз, 1936. – 198 с.
180661
  Аристотель Афинская полития. Государственное устройство афинян / Аристотель ; пер.., примеч. С.И. Радцига. – Изд. 2-е. – Москва : Соцєкгиз, 1937. – 254 с.
180662
  Васильева Т.В. Афинская школа философии: философский язык Платона и Аристотеля / Т.В. Васильева. – Москва : Наука, 1985. – 161с.
180663
  Аристотель Афинское государственное устройство / [Соч.] Аристотеля ; Пер. с греч.Н. Шубина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – 52 с.
180664
  Сидорова Н.А. Афины / Н.А. Сидорова. – Москва, 1967. – 176 с.
180665
  Сидорова Н.А. Афины / Н.А. Сидорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 206 с.
180666
  Бутовский А. Афины весной 1896 года // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2. – С. 8-23. – ISSN 1992-7886


  В статье приведены воспоминания Алексея Бутовского о первых Олимпийских играх современности, которые были проведены в 1986 г.
180667
  Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI-II вв. до н.э. / И.Б. Брашинский. – М., 1963. – 176с.
180668
  Исакина Юлия Афины. Город, в котором история забыла умереть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 72-75 : фото
180669
  Телевной Игорь Афины. Моя любимая греческая бабушка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 50-54 : фото
180670
   Афины. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 104-105 : Іл.
180671
   Афиша мира: 5 главных событий полугодия : Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 96-101 : Фото
180672
  Дмитрієва Є О. Афідофаги та ентомопатогени попелиць плодово-ягідних насаджень і методи їх використання в умовах центрального лісостепу України. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.09 / Дмитрієва О.Є; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1995. – 25л.
180673
  Строкаль О.М. Афіксальна деривація оказіональних субстантивів у поезії П. Мовчана та В. Коломійця // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 168-171. – ISSN 1729-360Х
180674
  Фанта О. Афіксальний іменниковий словотвір в українських говірках Закарпаття як предмет наукового дослідження // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C/ 79-84. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
180675
  Козоріз О. Афіксальний словотвір у юридичній термінології сучасної китайської мови


  У статті досліджується явище афіксального словотвору юридичної термінології сучасної китайської мови. В статье исследуется явление аффиксального словообразования юридической терминологии современного китайского языка. The phenomenon of affixal ...
180676
  Телешун К.О. Афіксальний спосіб словотвору як продуктивний спосіб творення термінів торгівлі турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 359-365
180677
  Аністратенко Л. Афіксальний спосіб термінотворення в японській літературознавчій термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 8-13
180678
  Лазаренко С. Афіксальні повтори як засіб репрезентації категорії зв"язності в художньому тексті // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 179-188. – ISBN 966-8547-39-X
180679
  Гапонова Л.Є. Афіксальні способи творення термінів криміналістики // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 67-75. – ISBN 978-966-399-637-0
180680
  Рищенко Л.В. Афіксація в українській юридичній термінології // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 152-155. – (Філологія)
180681
  Гаєва Д.О. Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі / Д.О. Гаєва, Н.Ю. Прокопович // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 58-65. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
180682
  Островська Ю. Афіксація як спосіб поповнення англійської мови кінця XX - початку XXI століття оцінними // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 29-32. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
180683
  Клименко Я.В. Афілійовані особи: походження терміну, критерії визначення й застосування у вітчизняній та міжнародній практиках // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 215-226. – (Економічні науки ; вип. 26)
180684
  Іваненко О. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" / О. Іваненко, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-32. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У регіональному ландшафтному парку "Трахтемирів" (Київська та Черкаська області, Україна) було виявлено 44 види афілофороїдних грибів. Усі вони є новими для парку, Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lеv., Polyporus badius Jungh., P. ciliatus Fr. та ...
180685
  Ординець О.В. Афілофороїдні гриби Станично-Луганського відділення Луганського природного заповідника / О.В. Ординець, О.Ю. Акулов, Шиян-Глотова // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 28-33. – ISSN 1729-7184
180686
  Роллє М. Афіни Волинські = Ateny Wolynskie / Міхал Роллє ; [упоряд.: В. Короткий, Ю. Цимбал]. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – XVII, 307, [2] с. : іл. : іл. – обкл. книги оформлена польською мовою; основний зміст книги на польській мові. – ISBN 978-966-06-0475-9
180687
  Москаленко Леся Афіни. До нашої ери й після Олімпіади : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-69 : Фото
180688
  Туркін І.Б. Афінний інтервальний метод автоматичного контролю достовірності телеметричної інформації / І.Б. Туркін, Є.В. Соколова, О.І. Юр"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається метод афінно-інтервального аналізу для обробки телеметричної інформації, що надходить у процесі функціонування космічного апарату. Показано, що використання даного методу дозволяє забезпечити достовірність результатів обробки ...
180689
  Рябухо О.М. Афінні майжекільця та їх узагальнення : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Рябухо О. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 11 с.
180690
  Рябухо М О. Афінні майжекільця та їхні узагальнення : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06. / Рябухо О.М,; КУ. – К, 1993. – 75л. – Бібліогр.:л.70-74
180691
  Галкін О.А. Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k-найближчих сусідів // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1025-6415
180692
  Рябухо О.М. Афіннотипні майжекільця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується одне узагальнення афінних майжекілець. Доводиться теорема про занурення з точністю до анулятора довільних афіннотипних майжекілець в афіннотипні симетричні майжекільця над тією ж групою констант.
180693
   Афіноген Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 171 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
180694
  Злупко С.М. Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 178-179. – ISBN 966-346-208-6
180695
  Миронюк Є.В. Афірмації як метод спрямованості та розвитку особистості / Є.В. Миронюк, Д.С. Симонюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 10-13. – (Серія : Психологічні науки)
180696
  Прокопов Д.Є. Афіціювання // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 401-402. – ISBN 966-316-069-1
180697
  Бегичева В. Афон // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 0130-7045
180698
  Паславський І.В. Афон та його ідеологія в українській релігійно-філософській думці середніх віків і ранньомодерного часу // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 317-323
180699
  Ричка В. Афон. По кому тисячолітній подзвін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 20


  Усім українським ченцям та паломникам до Святої гори присвячується.
180700
  Ткачук В.А. Афониты в Киеве во второй половине XVIII века // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 121-130
180701
  Олійник Н.В. Афонограми як орфографічний засіб диференціації слів-омонімів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 76-79. – ISBN 966-8188-07-1
180702
  Олійник Н.В. Афонограми як орфографічний засіб диференціації слів-омофонів у французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 76-79. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є аналіз афонограм як орфографічного засобу розрізнення тотожних фонетичних комиплексів
180703
  Иоаннисян О.М. Афонские традиции в зодчестве Древней Руси / О.М. Иоаннисян, Е.Е. Черненко // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 432-445
180704
   Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в документах. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2014. – 801 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 789-794 и в подстроч. примеч. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 15)
180705
  Нечуй-Левицкий Афонский проходимец / Нечуй-Левицкий. – Симферополь, 1954. – 48 с.
180706
  Гусев Илья Афонский феникс // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 124-125 : Фото
180707
   Афонское наследие = The Athonite heritage : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015-
Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – 2015. – 511 с.
180708
  Щербачев О. Афонское сражение / О. Щербачев. – Москва-Ленинград, 1945. – 70с.
180709
  Пелешенко Ю.В. Афонський ісихазм та його відгомони в українській літературі другої половини XIV-XV століть // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 280-289
180710
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Харків, 1930. – 94 с.
180711
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1950. – 60 с.
180712
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1955. – 44 с.
180713
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1957. – 60 с.
180714
  Буше І.С. Афонський пройдисвіт / І.С. Буше. – Київ, 1959. – 68 с.
180715
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Львів, 1961. – 88 с.
180716
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1965. – 103 с.
180717
  Нечуй-Левицький Афонський пройдисвіт / Нечуй-Левицький. – Київ, 1984. – 43 с.
180718
  Димитрій Афонський чернець Іван Вишинський, український письменник і полеміст / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 07 (343), квітень. – С. 7
180719
  Лопухіна О.В. Афонські ікони XIX - початку XX ст. в колекції заповідника // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 68-73
180720
  Довженко О.П. Афоризми : Крилаті вирази. Творчі роздуми. Скалки думок високих / О.П. Довженко. – Київ : Молодь, 1968. – 87 с.
180721
  Воля О. Афоризми // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 0208-0710
180722
  Федорчук Я.П. Афоризми / Ярослав Федорчук. – Київ : Дивосвіт, 2014. – 61, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-472-138-4
180723
   Афоризми відомих українців / [гол. ред. Н.Є. Фоміна]. – Харків : Фоліо, 2009. – 253, [3] с. : іл., порт. – Мініатюрне вид. – ISBN 978-966-03-4817-2
180724
  Шопенгауер А. Афоризми життєвої мудрості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 327-330. – ISBN 978-966-668-480-9
180725
   Афоризми Івана Огієнка про мову
180726
  Лисенко Н.О. Афоризми та авторські засоби їхньої будови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 28-31


  Розглянуто афоризми як один із різновидів експресивних стислих текстів, а також особливості функціонування різноманітних засобів побудови афоризмів, характерні для певного автора.
180727
  Андрущенко В. Афоризми та судження // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 199-234. – ISBN 978-966-931-159-7
180728
  Марчук Л.М. Афоризми як вияв експресії в творах Марії Матіос // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 102-103
180729
  Лихтенберг Г.К. Афоризмы / Г.К. Лихтенберг. – Москва, 1964. – 207с.
180730
   Афоризмы. – Л, 1964. – 216с.
180731
  Лихтенберг Г.К. Афоризмы = Aphorismen : афоризмы / Георг Кристоф Лихтенберг; издание подготовил Г.С. Слободкин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
180732
   Афоризмы. – Москва, 1966. – 416с.
180733
   Афоризмы. – 3-е изд. – М, 1985. – 494с.
180734
  Шоу Д.Б. Афоризмы / Бернард Шоу; [авт. вступ. ст. и сост. А.А. Шамшурин ; худож. Г.Н. Босенко]. – Кишинев : Тимпул, 1985. – 83 с. : ил. – Добр. о-во любителей кн. МССР. - Миниатюрное издание в суперобл.
180735
   Афоризмы : По иностранным источникам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Прогресс, 1985. – 496с.
180736
  Ключевский В.О. Афоризмы / В.О. Ключевский. – М., 1993. – 415с.
180737
   Афоризмы. – Запорожье : [б. и.], 2006. – 266, [1] с. – Загл. обл.: Драгоценные капли. – Библиогр.: с. 266
180738
  Туровский М. Афоризмы : проза: афоризмы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 152-159. – ISSN 0131-8136


  О Михаиле Туровском; его афоризмы
180739
   Афоризмы [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-027-8


  Афористичность мышления, умение ярко, кратко и убедительно сформулировать свою мысль ценились во все времена Около 9000 страниц текста Более 1 100 авторов
180740
  Турекулов Нысанбек Афоризмы в казахской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Турекулов Нысанбек; АН КазССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
180741
  Шопенгауэр А. Афоризмы для усвоения житейской мудрости : избранное / Артур Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ф.В. Черниговца ; худож.-оформ. : Б.Ф. Бублик, В.А. Мурлыкин]. – Харьков : Фолио, 2010. – 251, [5] с. : илл. – ISBN 978-966-03-3973-6
180742
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр ; пер. с нем. Н.М. Губского. – Санкт-Петербург : Типогр. Акц. о-ва. Тип. Дела
Кн. 3. – 1851. – 230, [1] с.
180743
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр ; пер. с нем. Н.М. Губского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. О-ва Тип. Дела в СПб. (Герольд)
Кн. 3. – 1914. – 230, [1] с., [1] л. портр.
180744
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – Москва : Интербук, 1990. – 153с.
180745
  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-91181-429-8
180746
   Афоризмы и крылатые изречения об ораторском искусстве. – Минск, 1977. – 66с.
180747
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о физиономике, о женщинах, о страданиях мира [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина
Т. 1. – 1892. – VI, 491, [17] с. – В экз. № 159035 отсутств. 1 л. портр.; в экз. № 159034 отсутств. с. [1-17] в конце кн.


  Содерж.: Т. 1. Афоризмы и максимы в руководство житейской мудрости; Мысли: О физиономике. О женщинах. О страданиях мира. В дополнение к этике. О критике, суждении, одобрении и славе. Об учености и ученых. О самостоятельном мышлении. О кажущемся ...
180748
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 2. – 1892. – [2], 425 с., 1 л. портр.


  Содерж.: Т. 2. Мысли о безполезности самоубийства. Психологическия заметки. Об авторстве и слоге. Шопенгауэр о смерти. О неразрушимости нашего истиннаго существа смертью. О подтверждении воли к жизни. О ничтожестве и страданиях жизни. В разъяснение ...
180749
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о физиономике, о женщинах, о страданиях мира [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 1. – 1895. – VIII, 474 с.
180750
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы : мысли о духовидении и о том, что в связи с ним [и др.] : (из "Parerga und Paralipomena") / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 3. – 1895. – [4], VI, 596 с.


  Т. 3. Мысли о духовидении и о том, что в связи с ним. Философия и ее метод. Мысли об интеллекте вообще и во всяком отношении. Некоторыя соображения о противоположности вещи-всебе и явления. В дополнение к метафизике прекраснаго и эстетике. О познании ...
180751
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; пер. [и предисл.] Ф.В. Черниговца. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина
Т. 2. – 1902. – [2], 415 с., 1 л. портр.


  Содерж.: Т. 2. Мысли о безполезности самоубийства. Психологическия заметки. Об авторстве и слоге. Шопенгауэр о смерти. О неразрушимости нашего истиннаго существа смертью. О подтверждении воли к жизни. О ничтожестве и страданиях жизни. В разъяснение ...
180752
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / А. Шопенгауэр. – Л, 1991. – 287с.
180753
  Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / Артур Шопенгауэр ; [ пер. с немецкого Ю. Айхенвальда ; вступительная статья, биографический комментарий В. Татаринова ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Антология мудрости). – ISBN 978-5-699-18119-3
180754
  Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории / Василий Осипович Ключевский. – Москва : Эксмо, 2007. – 480с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-24445-4
180755
  Бер Т. Афоризмы и стихотворные миниатюры / Т. Бер. – М, 1990. – 97с.
180756
  Семененко И.Н. Афоризмы Конфуция / И.Н. Семененко. – Москва : МГУ, 1987. – 304с.
180757
  Немер Виталий Иванович Афоризмы М.Горького. (Структурно-семант. анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Немер Виталий Иванович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 20л.
180758
   Афоризмы мыслителей 19 века. – Санкт-Петербург : Паритет, 1999. – 352 с.
180759
   Афоризмы мыслителей ХIХ века. – Санкт-Петербург : Паритет, 1999. – 352с. – ISBN 5-93437-020-0
180760
  Вивекананда Свами Афоризмы Патанджали / Свами Вивекананда // Открытие третьего глаза / Б. Сахаров. – Киев : Преса України, 1993. – С. 73-150. – (Meditatio). – ISBN 5-7707-2157-X
180761
   Афоризмы по иностранным источникам. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Прогресс, 1972. – 480 с.
180762
   Афоризмы старого Китая. – Москва : Наука, 1988. – 192с.
180763
   Афоризмы старого Китая. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1991. – 77, [3] с. – ISBN 5-02-017274-X
180764
  Маркс К. Афоризмы, изречения / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 541с.
180765
  Федоренко Н.Т. Афористика / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. – Москва : Наука, 1990. – 419 с. – ISBN 5-02-011425-1
180766
  Панова А.А. Афористика как отражение жизненной философии в дневниках Иоанна Кронштадтского 1856-1858 гг. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 161-166. – ISSN 2307-4558
180767
  Звонська Л.Л. Афористика класичних мов та новоєвропейські мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 35-44. – Бібліогр.: Літ.: с. 44; 12 назв


  У статті розглядаються особливості мовного вираження художньо-естетичного пізнання дійсності, втіленого у фразеологічних засобах класичих і новоєвропейських мов. В статье рассматриваются особенности языкового выражения художественно-эстетического и ...
180768
  Табулова Н.Т. Афористическая поэзия абазин / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1977. – 144 с.
180769
  Гасанов М.М. Афористические жанры Дагестанского фольклора. (Пословицы, поговорки, загадки) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 648 / Гасанов М.М. ; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 18 c.
180770
  Джанумов С.А. Афористический фольклор в дневниках, записных книжках и статьях Л.Н. Толстого // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 193-200. – ISBN 978-5-243-00283-7
180771
  Поліщук К. Афористичність драматургії Івана Тобілевича (Карпенко-Карого) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 26-28. – ISSN 0130-5263
180772
  Макар І.С. Афористичність мови Ахілла Татія // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 206-208. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Досліджено афористичність мови давньогрецького роману Ахілла Татія «Левкіппа і Клітофонт» (ІІ ст. н.е.). Виокремлено семантичні поля зорганізовані навколо лексичних одиниць – стрижнів афористичних висловів. Розглянуто найхарактерніші художні та ...
180773
  Дубинянская Я. Афра Бен, которая научила женщин говорить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 84-99. – ISSN 1819-6268


  Афра Бен — англійська романістка і драматург, один з найбільших авторів епохи Реставрації. Вважається першою професійною письменницею в історії Англії.
180774
  Шишкин В.А. Афрасиаб- сокровищница древней культуры / В.А. Шишкин. – Ташкент, 1966. – 34 с.
180775
   Афрасиаб. – вып.1. – Ташкент, 1969. – 332с.
180776
   Афрасиаб. – вып.2. – Ташкент, 1973. – 235с.
180777
   Афрасиаб. – 3 вып. – Ташкент, 1974. – 236с.
180778
   Афрасиаб. – Ташкент
Вып. 4. – 1975. – 164 с.
180779
   Африка- пробудившийся континент. – М, 1962. – 24с.
180780
  Хейнс Р. Африка - земля контрастов / Р. Хейнс. – М, 1959. – 176с.
180781
  Окенда Л. Африка - Латинская Америка: от работорговли к сотрудничеству / Л. Окенда, В.Б. Кокорев. – М., 1988. – 108с.
180782
   Африка - наш час настав. – Київ : Посольство Південно-Африк. Республіки в Україні, 2002. – 84с.
180783
  Горкина Т.И. Африка - новый игрок глобального энергетического рынка : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18-27 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
180784
  Гусейнов К.А. Африка - от колониализма к свободе / К.А. Гусейнов. – Баку, 1969. – 318с.
180785
  Жолковский К.Е. Африка - проблеми боротьби за національне відродження / К.Е. Жолковский. – К, 1982. – 48с.
180786
  Лев Африканский Африка - третья часть света : Описание Африки и достропримечательностей, которые в ней есть / Лев Африканский. – Ленинград : Наука, 1983. – 512с.
180787
  Гарруа Ж.-П. Африка - умирающая земля. Разрушение африканских почв под влиянием колонизации / Ж.-П. Гарруа. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 400с.
180788
  Ган Ф. Африка / Ф. Ган. – Санкт-Петербург, 1903. – 641с. – (Всемирная география)
180789
   Африка : иллюстрированный географический сборник. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1905. – VI, 536 с.
180790
   Африка : иллюстрированный географический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1911. – VI, 532 с.
180791
  Березин Н. Африка / Н. Березин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Петрогроад : Госиздат, 1923. – 120с. : илл. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
180792
  Синицкий Л.Д. Африка / Л.Д. Синицкий. – 3-е. – М.-Л., 1930. – 96с.
180793
  Фицджеральд У. Африка : Социальная, экономическая и политическая география её главных районов / У. Фицджеральд. – Москва, 1947. – 695с.
180794
  Бєлозоров С.Т. Африка / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1951. – 248с.
180795
  Бєлозоров С.Т. Африка : ( фізико-географичний нарис) / С.Т. Бєлозоров. – 2- вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1957. – 232с.
180796
   Африка. – М, 1961. – 254с.
180797
  Дюбуа Б У.Э. Африка / Б У.Э. Дюбуа. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 358 с.
180798
  Уоддис Д. Африка : Лев пробуждается / Д. Уоддис. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 347 с.
180799
  Уоддис Д. Африка : Причины взрыва / Д. Уоддис. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 352 с.
180800
  Лукоянов С.М. Африка / С.М. Лукоянов. – Ленинград, 1962. – 148с.
180801
   Африка : энциклопедический справочник. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - Л. – 1963. – 476 с.
180802
   Африка : энциклопедический справочник. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : М - Я. – 1963. – 476 с.
180803
  Уоддис Д. Африка / Д. Уоддис. – Москва, 1964. – 191 с.
180804
   Африка. – М-Л, 1964. – 25с.
180805
  Гедвидзь Я. Африка / Я. Гедвидзь. – М, 1964. – 240с.
180806
   Африка : Экон. справочник. – Москва : Мысль, 1974. – 263, [1] с.
180807
   Африка. – М, 1974. – 464с.
180808
  Дмитревский Ю.Д. Африка : очерки экономической географии / Ю.Д. Дмитревский. – Москва : Мысль, 1975. – 389 с.
180809
  Браун Л. Африка / Л. Браун; Ред.А.Г.Банникова. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1976. – 288с.
180810
   Африка. – М, 1984. – 400с.
180811
   Африка : энциклопедический справочник в 2 т. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : А - К. – 1986. – 672 с.
180812
  Вагнер Й. Африка / Й. Вагнер. – Москва, 1987. – 349с.
180813
   Африка : энциклопедический справочник : в 2 т. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : К - Я. – 1987. – 672 с.
180814
  Вишневский М.Л. Африка / М.Л. Вишневский. – Москва, 1991. – 95с.
180815
  Павлова В.В. Африка / В.В. Павлова. – Москва, 1991. – 215с.
180816
   Африка // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 1 : Карта
180817
   Африка : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 95-102 : Карта
180818
  Алексеев Л.А. Африка : борьба за политическое и экономическое освобождение / Л.А. Алексеев. – Москва : Знание, 1978. – 64 с . – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 ; У политической карты мира)
180819
   Африка 1961-1965. – Москва, 1967. – 392с.
180820
  Кельнер Виктор Ефремович Африка 70-х годов / Кельнер Виктор Ефремович; под общ. ред.: К.Б. Виноградова. – Москва, 1978. – 16 с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 62)
180821
  Франкос А. Африка африканеров / А. Франкос. – М, 1973. – 231с.
180822
  Мілодан Африка бореться / Мілодан, І. – Киев, 1960. – 62с.
180823
   Африка в 70-80-е годы : становление национальной экономики и стратегия развития. – Москва : Наука, 1980. – 324, [2] с.
180824
  Батюк В.И. Африка в американской стратегии локальной войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 12 (528). – С. 71-80. – ISSN 0321-2068
180825
   Африка в борьбе за перестройку международных экономических отношений. – М, 1985. – 284с.
180826
   Африка в вопросах и ответах : Известный ученый-африканист отвечает на вопросы пользователей Интернета // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 9-11. – ISSN 0321-5075
180827
  Кудрявцев В.Л. Африка в движении. / В.Л. Кудрявцев. – М., 1960. – 67с.
180828
   Африка в международных отношениях. – М, 1970. – 372с.
180829
  Громыко А. Африка в мировой политике / А. Громыко. – Москва, 1986. – 240 с.
180830
   Африка в новое и новейшее время. – М, 1976. – 215с.
180831
  Левищенко А.М. Африка в планах Вашингтона // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 86-96. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
180832
  Печникова Р.Ю. Африка в планах НАТО. / Р.Ю. Печникова. – М., 1987. – 62с.
180833
   Африка в пришедшем времени : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 58-59 : Фото
180834
   Африка в современном мире. – М, 1982. – 226с.
180835
   Африка в современном мире. – М, 1989. – 180с.
180836
  Невзорова И.М. Африка в судьбе Ирины Кнорринг // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 67-71. – ISSN 0321-5075
180837
   Африка в цифрах. – М, 1963. – 567с.
180838
   Африка в цифрах. – Москва : Наука, 1986. – 421с.
180839
  Дейч Т. Африка во внешнеполитической концепции России: / Т. Дейч, А. Андреев // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.21-22. – ISSN 0321-5075


  ["Круглый стол" в Институте Африки РАН. ]
180840
  Шпирт А.Ю. Африка во второй мировой войне / А.Ю. Шпирт. – М., 1959. – 130с.
180841
  Датлин С.В. Африка вчера и сегодня / С.В. Датлин. – М, 1966. – 31с.
180842
  Солодовников В.Г. Африка выбирает путь / В.Г. Солодовников. – Москва, 1970. – 239с.
180843
  Адамсон Д. Африка глазами Джой Адамсон : пер. с англ. / Адамсон Д. – Москва : Прогресс, 1977. – 119, [13] с. : ил.
180844
   Африка глазами наших соотечественников. – Москва : Наука, 1974. – 319с. – (Путешествия по странам Востока)
180845
  Ганзелка И. Африка грез и действительности / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Москва
1. – 1956. – 280с.
180846
  Ганзелка И. Африка грез и действительности / И. Ганзелка, М. Зикмунд; Пер. с чешского С. Бабина, И.Р. Назарова. – Ленинград : Детгиз, 1958. – 367с : карта
180847
  Ганзелка И. Африка грез и действительности / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : Артия
Т.2. – 1962. – 318с. : карта
180848
  Ганзелка И. Африка грез и действительности / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : Артия
Т. 3. – 1962. – 260с. : карта
180849
   Африка далекая и близкая. – М, 1983. – 231с.
180850
  Нкрума Кваме Африка должна объединиться / Нкрума Кваме. – М., 1964. – 311с.
180851
   Африка еще не открыта. – Москва, 1967. – 472 с.
180852
  Сюрэ-Каналь Африка Западная и Центральная : География. Цивилизация. История / Сюрэ-Каналь. – Москва, 1961. – 336с. + карта
180853
   Африка и Америка. – София : Народна просвета, 1978. – 206с.
180854
  Колкер Б.М. Африка и Западная Европа: политические отношения / Б.М. Колкер. – Москва, 1982. – 216с.
180855
  Давидсон А.Б. Африка и отечественные историки. К 50-летию "Года Африки" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 43-54. – ISSN 0130-3864
180856
  Урнов А.Ю. Африка и реформа ООН // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
180857
   Африка и Санкт-Петербургский саммит // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 10. – ISSN 0321-5075
180858
  Рахматов М. Африка идет к свободе / М. Рахматов. – М, 1961. – 88с.
180859
  Долматовский Е.А. Африка имеет форму сердца / Е.А. Долматовский. – Москва, 1961. – 159 с.
180860
  Егоров В.В. Африка на пороге 80-х годов / В.В. Егоров. – Москва, 1980. – 134 с.
180861
   Африка на пути в 21 век. – М, 1989. – 190с.
180862
  Винокуров Ю.Н. Африка на пути к независимости (1930-1960) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 165-172. – ISSN 0869-1908
180863
  Манчха П.И. Африка на пути к социальному прогрессу. / П.И. Манчха. – М., 1986. – 205с.
180864
  Клецкий Л.Р. Африка на путях культурного возрождения. / Л.Р. Клецкий. – Л, 1965. – 40с.
180865
  Родионов В.Н. Африка на стыке столетий / В.Н. Родионов. – Ленинград, 1965. – 227 с.
180866
   Африка наращивает турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
180867
  Шило Н. Африка начинается в Асуане // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С.34-36. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки. Египет.]
180868
  Кашеида А.Ф. Африка открывается. / А.Ф. Кашеида. – К., 1979. – 78с.
180869
   Африка по-французски // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 56-57 : фото
180870
  Мэтр Паскаль Африка по Паскалю : Взгляд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 30-42 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
180871
  Кулик С.Ф. Африка по следам событий. / С.Ф. Кулик. – М., 1983. – 352с.
180872
  Датлин С.В. Африка под гнетом империаллизма / С.В. Датлин. – Москва, 1951. – 132с.
180873
  Корочанцев В.А. Африка под покровом обычая / В.А. Корочанцев. – М., 1978. – 287с.
180874
  Датлин С.В. Африка сбрасывает цепи / С.В. Датлин. – Москва, 1960. – 80 с.
180875
  Стайнметц Джордж Африка сверху : Африка с воздуха. Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 36-48 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
180876
   Африка сегодня : краткиц политико-экономический справочник. – Москва : Политиздат, 1962. – 327с.
180877
  Солодовников В.Г. Африка сегодня / В.Г. Солодовников. – Москва, 1969. – 64 с.
180878
  Потехин И.И. Африка смотрит в будущее. / И.И. Потехин. – М., 1960. – 86с.
180879
  Зайцев В.М. Африка сьогодні / В.М. Зайцев, Н.Б. Роземберг. – Київ, 1961. – 52с.
180880
  Косухин Н. Африка южнее Сахара : партийно-политические системы и проблемы плюрализма властных структур // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 0321-5075
180881
   Африка южнее Сахары. – М, 1958. – 271с.
180882
  Хоутон С.Г. Африка южнее Сахары : Геологическая история / С.Г. Хоутон. – Москва : Мир, 1966. – 365с.
180883
  Рунов Б.Б. Африка южнее Сахары: новые формы организации хозяйственной деятельности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 23-26. – ISSN 0321-5075
180884
   Африка, Америка, Австралия. – Компакт (15)
180885
  Корендясов Е.Н. Африка, Россия и 50-летие ОАЕ/АС / Е.Н. Корендясов, А.Ю. Урнов, В.Г. Шубин // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 6-13. – ISSN 0321-5075
180886
  Лагутина Е.И. Африка. / Е.И. Лагутина. – Л, 1962. – 75с.
180887
  Кривцов С.Г. Африка. / С.Г. Кривцов. – Москва, 1976. – 98с.
180888
  Шах Ануп Африка. Жизнь глазами зверей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 64-77 : фото. – ISSN 1029-5828
180889
   Африка. История, историография. – М, 1980. – 240с.
180890
   Африка. Национальная экономика в условиях социалистической ориентации. – М, 1987. – 211с.
180891
  Рафаловський Євген Африка. Печеня зі слона // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-70 : фото
180892
   Африка. Статистический сборник. – М, 1969. – 279с.
180893
   Африка. Территория. Население. Экономика. Государственный строй : (краткий справочник). – Москва, 1960. – 138с.
180894
  Пиляцкин Б.А. Африка...Африка?Африка. / Б.А. Пиляцкин. – М, 1976. – 256с.
180895
  Киселева В.И. Африка.Интеграция и проблемы внешнеэконом. отношений / В.И. Киселева. – М, 1972. – 152с.
180896
  Пліс П.Д. Африка: 24 години служби : Інтерв"ю / П.Д. Пліс ;[ інтерв"ю взяв] В"ячеслав Петровський // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 5 (141). – С. 14-19


  Про нелегкі будні українських миротворців у Ліберії.
180897
  Обухов Л.А. Африка: борьба за умы / Л.А. Обухов. – М., 1975. – 229с.
180898
   Африка: взаимодействие культур. – М, 1989. – 366с.
180899
  Виноградова Л.В. Африка: вопросы интеграции экономики / Л.В. Виноградова. – Москва : Мысль, 1968. – 176с.
180900
   Африка: встречи цивилизаций. – Москва : Мысль, 1970. – 416 с.
180901
  Шабаев Б.А. Африка: из прошлого и будущее / Б.А. Шабаев. – Москва, 1984. – 184 с.
180902
  Гусаров В.И. Африка: испытания и надежды / В.И. Гусаров. – Москва, 1988. – 64 с.
180903
  Рафаловський Євген Африка: із життя масаїв // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-84
180904
   Африка: кланы, классы, общество : Социальные мутации на исходе ХХ века. – Москва : Наука, 1994. – 247с. – ISBN 5-02-017794-6
180905
   Африка: колониализм и антиколониализм. – М, 1990. – 195с.
180906
   Африка: культурное наследие и современность. – М, 1985. – 308с.
180907
  Кальщиков Е.Н. Африка: некторые проблемы национально-освободительного движения / Е.Н. Кальщиков. – Л., 1980. – 36с.
180908
  Хмельницкий Н.С. Африка: особенности современного этапа развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 18-24. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
180909
  Хільчевський Ю.М. Африка: проблеми незалежності і розвитку / Ю.М. Хільчевський. – Київ, 1969. – 48с.
180910
   Африка: проблемы занятости. – М, 1988. – 220с.
180911
   Африка: проблемы истории. – М, 1986. – 266с.
180912
  Гладкий Ю.Н. Африка: проблемы регионального развития / Ю.Н. Гладкий. – Ленинград : Наука, 1979. – 190с.
180913
   Африка: проблемы социалистической ориентации. – М, 1976. – 477с.
180914
  Громыко А.А. Африка: прогресс, трудности, перспективы / А.А. Громыко. – Москва, 1981. – 271 с.
180915
  Міхньов Р.М. Африка: продовольча проблема / Р.М. Міхньов, Л.В. Стовбчатий. – К., 1983. – 14с.
180916
  Маценко И.Б. Африка: Реализация "целей развития тысячелетия" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 9 (662). – С. 17-21. – ISSN 0321-5075
180917
  Абрамова И.О. Африка: социально-экономическая мобильность населения и проблемы образования // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
180918
  Маценко И.Б. Африка: социальное развитие и стратегия самообеспечения / И.Б. Маценко. – М., 1990. – 148с.
180919
   Африка: страны социалистической ориентации в революционном процессе. – М, 1984. – 272с.
180920
  Невский А.Ю. Африка: сырье и развитие. / А.Ю. Невский. – М., 1990. – 98с.
180921
  Иванов Ю.М. Африка: у истоков классовых битв. / Ю.М. Иванов, А.С. Оганова. – М, 1978. – 213с.
180922
  Бондаренко Д.М. Африка: формирование наций и этнорасовая толерантность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 33-39. – ISSN 0321-5075


  Сравнительный анализ отношений танзийских и замбийских студентов к соотечественникам европейского и южноазиатского происхождения.
180923
  Бондаренко Д.М. Африка: формирование наций и этнорасовая толерантность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 40-46. – ISSN 0321-5075


  Сравнительный анализ отношения танзанийских и замбийских студентов к соотечественникам европейского и южноазиатского происхождения.
180924
  Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли / С.Ю. Абрамова ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1978. – 284 с. : ил. – Библиогр.: с. 260-277
180925
  Малахов Б. Африка: экономический рост и ценовые шоки на мировых рынках // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 0321-5075
180926
  Станиславский Ф.А. Африкан Николаевич Криштофович / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Вялов О.С. – Киев : Наукова думка, 1985. – 135с.
180927
  Дорофеев П.И. Африкан Николаевич Криштофович как палеоботаник / П.И. Дорофеев. – М.-Л., 1957. – 7-11с.
180928
  Контон У. Африканец : роман / Уильям Контон ; Пер. с англ. И Гуровой. – Москва : Прогресс, 1966. – 215 с.
180929
  Контон У. Африканец / Уильям Контон ; Пер. с англ.; Пред. В.В. Вавилова. – Москва : Художественная литература, 1987. – 333 с. – В одн. кн.: Роковое предсказание / Р. Сариф Исмон. – (Произведения писателей Африки Сьерра-Лионе)
180930
  Кулик С.Ф. Африканизация в Кении, 1963-1973: Соц.-экон. итоги. / С.Ф. Кулик. – М., 1978. – 216с.
180931
  Давидсон А. Африканистика в институте всеобщей истории - итоги исследований // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 57-85. – ISSN 0130-3864
180932
  Оканза Ж. Африканская действительность в африканской литературе / Ж. Оканза. – М., 1983. – 272с.
180933
   Африканская деревня вчера и сегодня. – М, 1987. – 190с.
180934
   Африканская мозаика. – М, 1986. – 253с.
180935
  Шауро Э.А. Африканская молодежь: перемены в общественном сознании. / Э.А. Шауро. – М., 1985. – 128с.
180936
   Африканская новелла 60-80-е гг.. – М, 1987. – 366с.
180937
  Гумилев Н. Африканская охота : Новеллы. Рассказы. Очерки / Николай Гумилев. – Москва : Азбука, 2000. – 544с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00107-4
180938
  Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств / М.Н. Амвросова ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1987. – 162, [2] с. – Библиогр.: с. 156-159
180939
  Георгиев Э.Г. Африканская политика Франции / Э.Г. Георгиев. – М, 1988. – 269с.
180940
  Мартышин О.В. Африканская революционная демократия / О.В. Мартышин; О.В.Мартынов. – Москва : Политиздат, 1981. – 264 с.
180941
   Африканская сказка. – М, 1984. – 348с.
180942
  Этингер Я.Я. Африканская солидарность и происки неоколониализма / Я.Я. Этингер. – Москва, 1967. – 31с.
180943
   Африканская страсть // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 104-105 : фото
180944
   Африканская филология. – М, 1965. – 160с.
180945
  Джозеф Нии Саи Коффи-Аго Африканская хартия прав человека и народов и национальное законодательство : Дис... канд. юрид.наук: / Джозеф Нии Саи Коффи-Аго; Украинский ин-т международных отношений. – К., 1992. – 166л. – Бібліогр.:л.150-166
180946
  Джозеф Н.С. Африканская хартия прав человека и народов и национальное законодательство : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Джозеф Н. С. К.-А.; Укр. ин-т междунар. отнош. – К., 1992. – 21л.
180947
  Филиппова Е.И. Африканская экономика / Е.И. Филиппова. – М, 1991. – 176с.
180948
  Ильченко С. Африканские "ихтамнеты". Ветераны ОРДЛО отправятся в Египет // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 14


  Адептов секты "Русского мира" отправят удобрять ливийскую пустыню.
180949
  Херсковиц М.Дж. Африканские боги и католические святые в верованиях негров Нового света // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 29-36. – ISSN 1606-951Х
180950
   Африканские государства в Организации объединненых Наций. – К, 1973. – 24с.
180951
  Денисова Т.С. Африканские конфликты и религозные ритуалы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 45-52. – ISSN 0321-5075


  На примере гражданских войн в Либерии.
180952
  Орлова А.С. Африканские народы / А.С. Орлова. – М., 1958. – 100с.
180953
  Балезин А.С. Африканские правители и вожди в Уганде : эволюция традиц. властей в условиях колониализма (1862-1962) / А.С. Балезин. – М, 1986. – 275с.
180954
  Исаева В.Г. Африканские сказки / В.Г. Исаева. – М, 1964. – 56с.
180955
  Волошин В.В. Африканские страны в борьбе за новый международный экономический порядок / В.В. Волошин, Кваши-Поку Франк А. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 92-95. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
180956
  Чистяков О. Африканские страсти // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2011. – № 1/2 (49). – С. 41-45. – ISSN 1818-3948


  Роберта Мугабе в 2009 году назвали "худшим диктатором в мире" и это почетное звание осталось за ним и в 2010.
180957
  Битек О. Африканские традиционные религии / О. Битек. – М., 1979. – 221с.
180958
   Африканский город. – М, 1979. – 296с.
180959
  Брыкин В.А. Африканский дипломат в ООН / В.А. Брыкин. – М., 1965. – 240с.
180960
  Фалькенгорст К. Африканский Кожаный Чулок / К. Фалькенгорст. – Луганск, 1992. – 412с.
180961
  Камара Л. Африканский мальчик. / Л. Камара. – Москва, 1987. – 128с.
180962
   Африканский рай / Родригес, де ла Фуэнтэ, , Феликс. – 2-е изд. – М., 1979. – 171с.
180963
  Ла Фуэнтэ Африканский рай. / Ла Фуэнтэ. – Москва : Наука, 1972. – 176с.
180964
  Омар Абди Баррэ Африканский рог во внешней политике западных держав (Англии, Франции и Италии) 1885-1914 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Омар Абди Баррэ; Мин-во образования Украины, КУ им.Т.Г.Шевченко, Укр. ин-т международных отношений. – Киев, 1993. – 213л. – Бібліогр.:л.179-207
180965
  Омар А.Б. Африканский рого во внешней политике западных держав (Англии, Франции и Италии) 1885-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Омар А. Б.; КУ. – Киев, 1993. – 19л.
180966
  Никифорова И.Д. Африканский роман / И.Д. Никифорова. – М., 1977. – 238с.
180967
   Африканский сборник. – Москва : Изд-во восточной лит-ры
Ч. 1 : История. – 1963
180968
   Африканский сборник. – Москва : Наука
Ч. 2 : Экономика. – 1964
180969
   Африканский сборник. – М, 1983. – 135с.
180970
  Насимович А.А. Африканский слон / А.А. Насимович. – Москва, 1975. – 56с.
180971
  Корендясов Е.Н. Африканский Союз и Россия / Е.Н. Корендясов, В.Г. Шубин // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 118-126. – ISSN 0869-1908


  Створення загальноконтинентальної організації - Африканського Союзу (АС)
180972
  Усов В.А. Африканский Союз: цели и реальность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 21-26. – ISSN 0321-5075
180973
   Африканский Эдип через интерпретацию рисунков сенегальской девочки / П. Бессет, В. Дюфур, Кримко-Блетон, С. Лесур // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 126-153 : рис. – Библиогр.: 67 назв. – ISSN 2307-3195
180974
  Иорданский В.Б. Африканскими дорогами / В.Б. Иорданский. – Москва, 1976. – 304с.
180975
  Полачек Й. Африканское демократическое объединение / Й. Полачек. – Прага, 1979. – 167с.
180976
  Егошкин В.Е. Африканское искусство и Россия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 69-72. – ISSN 0321-5075
180977
   Африканское историческое языковедение. – М, 1963. – 423с.
180978
   Африканское историческое языковедение. – М, 1987. – 568с.
180979
  Ксенофонтова Н.А. Африканское крестьянство: перемены в общественном сознании / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1990. – 161с.
180980
  Диб М. Африканское лето / М. Диб. – М., 1962. – 119с.
180981
   Африканское языкознание : сборник статей. – Москва : Изд-во иностранной лит-ры, 1963. – 423с.
180982
  Самойлов О.Ф. Африканська диктатура як феномен міжнародних відносин (на прикладі ДР Конго) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 57-77. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
180983
  Фролкова А.О. Африканська пластика з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 53-55. – ISSN 2518-7104
180984
  Богданова Т.Є. Африканська політика Великобританії на сучасному етапі / Т.Є. Богданова, О.О. Калачова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 39-44
180985
  Нанінець Вадим Африканська спадщина "совка" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 47 (96). – С. 36-37
180986
  Таранець В.Г. Африканська теорія походження аріїв : монографія / Валентин Таранець, Інна Ступак. – Одеса : Айс-Принт, 2017. – 139, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 119-137. – ISBN 978-966-394-078-6
180987
  Сливінська Інна Африканська чума свиней // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 6
180988
  Шульга А.М. Африканська чума свиней знову в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 7-8 : фото
180989
  Семінович Алла Африканська чума свиней: усе, що потрібно знати / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 2-3 : фото
180990
  Дирда А. Африканський вектор зовнішньоекономічної політики КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 76-78
180991
  Рой А.Т. Африканський вектор зовнішньої політики президента Французької республіки Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 361-366
180992
  Симонтовська Ю.О. Африканський вектор зовнішньої політики Франції в період правління Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 572-580
180993
  Котлярчук А. Африканський вирій // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Кенія.
180994
   Африканський перехід - 2000 // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
180995
  Кондратенко О.Ю. Африканський та латиноамериканський вектор геостратегії Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 53-65. – ISSN 2308-6912


  Доведено, що Росія навіть попри економічні проблеми намагається демонструвати статус стратегічного партнера щодо країн африканського та латиноамериканського регіону через укладання різного роду партнерських угод. Виходячи з цього, Росія починаючи із ...
180996
  Ісаєва В.Г. Африканські казки : книга для читання анг. мовою для учнів 7-8 кл. / В.Г. Ісаєва. – Київ : Радянська школа, 1966. – 53с.
180997
  Гура В.К. Африканські країни соціалістичної орієнтації: проблеми і перспективи. / В.К. Гура. – К., 1981. – 32с.
180998
  Горобець Ірина Африканські тріумфи : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 68-71 : Фото
180999
  Дэвидсон Б. Африканцы / Б. Дэвидсон. – М, 1975. – 279 с.
181000
   Африканцы в Москве. Особенности и проблемы адаптации / Д.М. Бондаренко, Е.А. Гоогуева, С.Н. Серов, Е.В. Шахбазян // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 38-41. – ISSN 0321-5075
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,