Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>
180001
  Ільницький Д.О. Аналіз розбіжностей статистики експорту-імпорту товарів України та ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 17-23
180002
  Струк Н. Аналіз розвитку академічної доброчесності серед здобувачів економічної вищої освіти в Україні та Польщі / Н. Струк, О. Кордонська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 21-32. – (Серія економічна ; вип. 59). – ISSN 2078-6115
180003
  Давидов Г. Аналіз розвитку аудиторської діяльності в Україні // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 279-281. – ISSN 1815-3232
180004
  Дубняк С. Аналіз розвитку берегів Дніпровського водосховищ та системи їх моніторингу // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7069-38-5
180005
  Карпенко О. Аналіз розвитку виробництва сільськогосподарської техніки для зернового господарства в Україні за часів незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-49. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано тенденції розвитку сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу приділено аналізу особливостей розвитку виробництва сільськогосподарської техніки для зернового господарства та відображено тенденції зміни в сучасному стані ...
180006
  Пілюков А.О. Аналіз розвитку двосторонніх відносин між Україною та Європейським Союзом за 1991-2007роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 23-27.
180007
  Давидова Н.В. Аналіз розвитку дистанційного навчання як сучасної форми інформаційно-освітнього середовища / Н.В. Давидова, Г.Г. Декусар // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 80-86. – ISSN 2414-5076
180008
  Анісімов Г.Г. Аналіз розвитку загальнодоступної мережі ресторанного господарства Харкова / Г.Г. Анісімов, Є.В. Жуков // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 17-22. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
180009
  Таланова Л. Аналіз розвитку закордонної та вітчизняної систем вищої професійної освіти вчителя // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 69-77. – ISSN 2312-5993
180010
  Нечай О.О. Аналіз розвитку зовнішньої торгівлі запорізького регіону з країнами Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 108-112. – ISSN 2308-6912


  Сучасна економіка України має розглядатися як невід’ємна частка світової економічної системи. На нинішньому етапі посилюється роль регіональних одиниць в активізації зовнішньоекономічних зв’язків країн. Запорізький регіон – один з провідних експортно ...
180011
  Сафронов В.К. Аналіз розвитку і впровадження концепції розміщення зовнішньої реклами в місті Києві / В.К. Сафронов, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 185-189. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
180012
   Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, М.М. Хаустов, В.А. Зінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 40-56. – ISSN 2222-4459
180013
  Панфілова Ю.М. Аналіз розвитку історичного процесу міжнародно-правової боротьби з насильством у морі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-80.
180014
  Руденко Ю. Аналіз розвитку ІТ в контексті ризиків, які вони несуть // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 67-70. – ISSN 2616-650X


  У статті досліджено історичний розвиток інформаційних технологій (ІТ) у контексті можливих негативних наслідків. Вона висвітлює позитивний вплив ІТ на розвиток суспільства, але водночас підкреслює проблеми, пов"язані з появою негативних впливів, таких ...
180015
  Мних Є. Аналіз розвитку кредитних відносин суб"єктів господарювання в Україні та можливості їх удосконалення / Є. Мних, В. Белякова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 94-107 : Рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
180016
  Любива В.Б. Аналіз розвитку лізингових послуг в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 117-119
180017
  Данилович-Кропивницька Аналіз розвитку мережевих структур на основі теоретико-ігрового підходу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 13-17. – ISSN 2313-4569
180018
  Маліцький Б.А. Аналіз розвитку науки України в контексті змін державної наукової політики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 3-17. – ISSN 0374-3896
180019
  Мельнійчук М.М. Аналіз розвитку наукових підходів до типології та класифікації натуральних лісових ландшафтів / М.М. Мельнійчук, В.Ю. Чабанчук // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 90-97 : рис., табл. – Бібліогр.: с.97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
180020
  Малишко Є.О. Аналіз розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Є.О. Малишко, Ришард Пукала // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 29-36. – ISSN 1683-1942


  Проаналізовано темпи розвитку недержавних пенсійних фондів на основі аналізу динаміки показників діяльності фондів, обраних за допомогою рейтингової оцінки відповідно до чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Оцінено основні показники діяльності ...
180021
  Шувар Б. Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 61-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-3627
180022
  Власова О.І. Аналіз розвитку персонологічних знань соціально-психологічної природи в Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 13-23.
180023
  Салоїд С.В. Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем / С.В. Салоїд, К.Ю. Редько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 50-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
180024
  Романків І. Аналіз розвитку послуг у сучасній світовій економіці // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 82-85. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
180025
  Молчанова В.В. Аналіз розвитку проектувального мислення в закладах художньої та художньо-педагогічної освіти за кордоном: позитиви для застосування // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 97-106. – ISSN 2312-5993
180026
  Ватченко О.Б. Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін / О.Б. Ватченко, К.О. Свистун // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 28-30
180027
  Бейдик О.О. Аналіз розвитку рекреаційних функцій рівнинних річок України / О.О. Бейдик, В.К. Бабарицька // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 75-76. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 30)
180028
  Гончар І.А. Аналіз розвитку ринку електромобілів в Україні / І.А. Гончар, З.О. Польян // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 164-166. – ISBN 978-966-981-013-7
180029
  Миколишин М.М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 107-114. – ISSN 1562-0905
180030
  Новікова А.П. Аналіз розвитку світового та українського ринку IT-послуг / А.П. Новікова, Н.Є. Скоробогатова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
180031
  Бейдик О. Аналіз розвитку світового туризму у світлі терактів 1993-2002 років / О. Бейдик, Д. Ващук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив тероризму на розвиток світового туризму, зокрема на динаміку розвитку цієї галузі в провідних туристських країнах, що віддзеркалює ряд графокартографічних моделей. Influence of terrorism on development of world tourism, on the ...
180032
  Строгонова Т.В. Аналіз розвитку системи дистанційної освіти вищого навчального закладу з позицій програмно-цільового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 141-146. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
180033
  Касянчук М.Г. Аналіз розвитку системи переадресації ЧСЧ в Донецькій області / М.Г. Касянчук, Є.Б. Лещинський, О.В. Герман ; [ПРГ- Донбас, ЛГБТ - центр "Донбас - СоцПроект"]. – Київ : [б. в.], 2012. – 36 с. : іл. – Публікацію підготовлено й видано за підтримки USAID/Проекту розвитку ВІЛ/СНІД - сервісу в Україні
180034
  Гоголь Т. Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 10-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
180035
  Сіренко І. Аналіз розвитку страхового ринку та оцінка його перспектив // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-25 : рис. – ISSN 1810-7923
180036
  Самойловський А.Л. Аналіз розвитку страхування в Україні: етапність еволюційних змін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 146-149
180037
  Крайник Л.В. Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин / Л.В. Крайник, М.Г. Грубель, О.Д. Яльницький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 126-131. – ISSN 1997-9568
180038
  Леось О.Ю. Аналіз розвитку та особливостей функціонування вільних економічних зон ( досвід інших країн) / О.Ю. Леось, В.В. Мєзін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 106-109 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
180039
  Крикун Ю.Г. Аналіз розвитку та сучасних напрямків стратегії Європейського Союзу в сфері інноваційної політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 148-152. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
180040
  Піменова О.В. Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах євгоінтеграції / О.В. Піменова, С.А. Піменов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 146-158


  Досліджено сутність та ефективність розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі України. Проаналізовано вплив інтеграційних процесів на формування бізнес-моделей агропромислового підприємства. Запропоновано ефективні бізнес-моделі в ...
180041
  Гавяда В.В. Аналіз розвитку теоретичних шкіл організаційної поведінки в системі підприємництва // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 35-43. – (Економічні науки)
180042
  Сидоран Н.І. Аналіз розвитку туризму в регіоні Закарпаття (Україна) та Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 87-92. – Бібліогр.: 5 назв
180043
  Багдасарова Д. Аналіз розвитку туристичної галузі України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 5-9. – ISSN 1728-9343
180044
  Іваненко Є.І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 64-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
180045
  Гальчанська О.А. Аналіз розповсюдження вірусу сказу / О.А. Гальчанська, О.С. Воронкова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 42-45. – ISSN 2077-4214
180046
  Черняк О. Аналіз розподілу банківських установ по території України / О. Черняк, О. Обушна, В. Небукін // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-21. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1605-2005
180047
  Кузнєцов О.Ю. Аналіз розподілу кількості вчених України за індексом Гірша // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 406-408. – ISBN 978-966-02-7337-5
180048
  Харитонова Л.В. Аналіз розподілу прогину довгих гнучких циліндричних оболонок змінної кривизни в докритичній та закритичній областях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі отриманого точного аналітичного розв"язку нелінійної крайової задачі про деформування гнучкої некругової довгої циліндричної оболонки змінної кривизни проведено аналіз розподілу прогину оболонки вздовж напрямної при нерівномірному ...
180049
  Длігач А. Аналіз розходжень у системі стратегічних маркетингових рішень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1606-3732
180050
  Свириденко Д. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обгрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У дослідженні аналізується феномен віртуальної академічної мобільності як провідної форми надання освітніх послуг у контексті становлення ринкових відносин у вищій освіті. Розкриваються передумови та засади поширення ідей віртуалізації освітніх ...
180051
  Загородня А. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності у професійній підготовці фахівців економічної галузі України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 153-155
180052
  Гамалій В.Ф. Аналіз ролі індустріальних парків в структурній модернізації економіки / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 31-39. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
180053
  Шмігельська З. Аналіз ролі інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної економіки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 260-264. – ISSN 1562-0905
180054
  Тимош І. Аналіз ролі матеріальних стимулів в системі мотивації персоналу підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 363-366. – ISSN 1993-0259
180055
  Шевченко О. Аналіз ролі метеорологічного потенціалу у формуванні забруднення атмосфери : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль метеорологічних факторів у забрудненні атмосфери. In the article author analyses the role of meteorological factors in pollution of atmosphere.
180056
  Марчук В.В. Аналіз ролі спілкування іноземною мовою у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 207-209. – (Серія : Педагогічні науки)
180057
  Бродський Ю.Б. Аналіз ролі та місця, сутності та змісту інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку науки та техніки / Ю.Б. Бродський, Р.В. Грищук // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон, 2018. – № 01 (023), травень. – С. 36-42. – ISSN 1998-7005
180058
  Акулов-Муратов Аналіз російсько-українського військово-політичного конфлікту з точки зору теорії стейкхолдерських відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 241-267
180059
  Павленко Ю.Ю. Аналіз російсько-французького контексту роману Андрія Макіна "Французький заповіт" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 148-153. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-594-420-7
180060
  Коломієць Є.В. Аналіз російського досвіду формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті проаналізовано систему організації інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади у Російській Федерації, виявлені недоліки та переваги, розглянуто перспективи подальшого її розвитку. В данной статье ...
180061
  Максимович Р. Аналіз росту і розвитку нетреби (Xanthium) = Analysis of growth and development of Xanthium / Наукове товариство ім. Шевченка; За ред. О. Демківа; Авторський пер. з англ. Р.Максимовича. – Львів, 2003. – 203 с. – ISBN 966-7155-65-X
180062
  Распопіна С. Аналіз росту соснових насаджень на дерново-підзолистих грунтах різного попереднього користування в умовах Новгород-Сіверського Полісся / С. Распопіна, В. Назаренко, О. Лакоза // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 148-157 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
180063
  Ободовський О.Г. Аналіз руслових процесів та рекомендації щодо управління русло-заплавним комплексом на передгірно-рівнинній ділянці Тиси / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 69-88.
180064
  Дубенко Н.В. Аналіз руху грошових коштів: необхідність застосування та удосконалення методики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 102-113. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
180065
  Жолудєв С.В. Аналіз руху теплової енергії геотехнічних систем / С.В. Жолудєв, В.Ю. Самбор // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: с. 45-46. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
180066
  Смагіна О.О. Аналіз сайтів кафедр університетів за моделями інтернет-представництв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 53-59. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто результати контент-аналізу, який було проведено з метою виявлення рівня представленості кафедр на сайтах університетів.
180067
  Лещенко С. Аналіз сайту "Українська правда" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 34-40. – ISBN 966-95840-5-1
180068
  Титаренко С.С. Аналіз санкцій статей 205-1, 206, 206-2 КК України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 119-127. – ISSN 2524-0323
180069
  Степанюк М.М. Аналіз САПР для автоматизації технологічних процесів / М.М. Степанюк, Д.О. Ковалюк // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2016 : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2016, Київ, 20-21 квіт. 2016 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-966-622-753-2
180070
  Коваль О.П. Аналіз світових моделей багаторівневих пенсійних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 193-200
180071
  Прокопчук С.І. Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-90. – Бібліогр.: 23 назв.
180072
  Гришин С.П. Аналіз світових програм і проектів створення зброї спрямованої енергії / С.П. Гришин, О.В. Мірошниченко, О.О. Бадрук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 7-15. – ISSN 2524-0056
180073
  Лисенко І. Аналіз світового досвіду взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 229-239. – ISSN 2411-5215
180074
  Пархоменко О.С. Аналіз світового досвіду державного регулювання дивідендної політики підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
180075
   Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління / Ю.А. Кірпічніков, М.К. Утюшев, М.А. Закалад, О.В. Головченко, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 131-135. – ISSN 2304-2699
180076
  Калинець К.С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 182-191. – ISSN 1562-0905
180077
  Хаустов М.М. Аналіз світового досвіду побудови індексів оцінки розвитку стартапів та інфраструктури їх підтримки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 93-106. – ISSN 2222-4459
180078
  Духняк І.О. Аналіз світового досвіду проектування паркінгів у міському середовищі / І.О. Духняк, Ю.Р. Терлецька // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 166-179. – ISSN 2076-815X
180079
  Оксененко А.А. Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально-економічний розвиток країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 11-17


  Розглядається використання функцій податків у сучасних зарубіжних країнах. Охарактеризовані основні особливості оподаткування податком на прибуток, податком на доходи фізичних осіб, ПДВ та акцизними податками.
180080
  Білоусова С.В. Аналіз світового досвіду розвитку інтеграційних процесів як необхідна умова підвищення ефективності агробізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-36. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
180081
  Котиш О.М. Аналіз світового досвіду сприяння експортній діяльності / О.М. Котиш, К.А. Стрижак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
180082
  Половцев О.В. Аналіз світового досвіду формування критеріїв оцінювання якості державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 24-28. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
180083
  Бутенко Є.В. Аналіз світового досвіду формування сільськогосподарських землекористувань у просторовому плануванні територій / Є.В. Бутенко, Ю.А. Лошакова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
180084
  Рибка А. Аналіз світового досвіду формування та розвитку людського капіталу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 2664-3618
180085
  Аксьонова І.В. Аналіз світового досвіду формування університетської автономії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (82). – C. 21-29. – ISSN 1683-1942


  Зміна методів і механізмів взаємодії суб"єктів ринку освітніх послуг та держави є фокусом модернізації систем вищої освіти всіх країн у XXI столітті. В умовах побудови інноваційного суспільства важливою передумовою виконання вищими навчальними ...
180086
  Бойко В.В. Аналіз світового досвіду щодо визначення основних критеріїв викидонебезпечності / В.В. Бойко, М.І. Половінкін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 122-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
180087
  Студінська Г.Я. Аналіз світового паливно-енергетичного комплексу / Г.Я. Студінська, А.М. Терещенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 67-84
180088
  Колбасін Є.С. Аналіз світового ринку автобусобудування / Є.С. Колбасін, А.В. Остапенко, І.В. Ярошенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 28-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
180089
  Єлісєєва О.К. Аналіз світового ринку банківських послуг / О.К. Єлісєєва, К. Бабак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 276-279. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
180090
  Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 31-36
180091
  Анісімова О.М. Аналіз світового ринку металопродукції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 435-443. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
180092
  Михайленко О.Г. Аналіз світового ринку сільськогосподарської продукції різних видів виробництва в контексті вимог концепції сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 43-52. – ISSN 2306-6792
180093
  Михайленко О.Г. Аналіз світового ринку сільськогосподарської продукції різних видів виробництва в контексті вимог концепції сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
180094
  Рогоза Н.С. Аналіз світового розвитку, фінансові та соціально-економічні цикли з оцінкою їх кризових фаз в умовах глобалізації // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 209-228. – ISBN 978-617-7649-50-1
180095
  Петрук А.О. Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир, 2022. – № 2 (100). – C. 62-75. – ISSN 2664-245X
180096
  Козлов А.А. Аналіз світової нафтохімічної промисловості у контексті основних положень сучасних теорій нововведень // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 369-370. – ISBN 978-617-7069-02-6
180097
  Оболенцева Л.В. Аналіз світової та української готельної статистики: дослідження конкурентоспроможності українських кемпінгів / Л.В. Оболенцева, Н.М. Богдан, В.В. Девон // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 10-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
180098
  Лета В.В. Аналіз сезонної мінливості гідрохімічного складу вод річки Косівська за період 2017-2018 рр / В.В. Лета, .Пилипович // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 26-36. – ISSN 0868-6939


  The object of the study is a mountainous River Kosivska - the right tributary of Tisza River cross-border territory within Rakhiv district in Transcarpathian region. The river attracts attention because of its complex morphological structure, ...
180099
  Євтушок Б.А. Аналіз сезонності виникнення вад невральної трубки в рівненській області // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 69-71. – ISSN 1681-276Х


  "...Дане дослідження присвячене вивченню сезонних коливань частоти виникнення вад невральної трубки (ВНТ) в популяції Рівненської області. Вища частота виникнення ВНТ спостерігалася в лютому та серпні, однак ця відмінність не була статистично ...
180100
  Винниченко О.Б. Аналіз сейсмічного ризику потенційно небезпечних об"єктів, розміщених на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-51. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику проведення аналізу та оцінки сейсмічного ризику потенційно небезпечних об"єктів на прикладі АЕС України. Запропоновано використання методологічної бази, що формується на основі: системного підходу до виявлення чинників загроз, ...
180101
   Аналіз секрету шкірних залоз часничниці звичайної (Pelobates fuscus) на присутність потенційних ефекторів системи гемостазу / І. Удовиченко, Д. Олійник, Ю. Дудкіна, Т. Галенова, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 38-44. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Оскільки хімічний синтез новітніх біологічно активних сполук сьогодні досить складна і коштовна процедура, a ціна на лікарські засоби, основу яких становлять дорогі синтетичні біологічно активні сполуки, постійно зростає, то науковці все більше уваги ...
180102
  Сологор І. Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 100-103. – ISSN 2075-1486
180103
  Анютіна Г.А. Аналіз семантики дієслівного компонента об"єктних словосполучень у світлі концепції О. Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 138-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
180104
  Адаменко О. Аналіз семантичного спектра назв публікацій і дисертацій з проблем дидактики другої половини XX століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 4-7
180105
  Багратіон-Мухранська Аналіз семантичної структури морально-етичних категорій добра і зла та їх архаїчні відповідники на основі фольклорних джерел та їх адаптацій . Україно-шотландські паралелі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 272-276. – ISBN 966-581-550-4
180106
  Чорна М.М. Аналіз семіотичності української народної картини "Козак Мамай" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 415-422. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Усі атрибути-символи картини доповнюють і підси­люють семіотичне значення центральної постаті композиції — Козака Мамая. На його посвячений статус вказує, передусім, ритуальна поза і зачіска. Подібне медитаційне положення є іконографічним зображенням ...
180107
  Вакуленко А.В. Аналіз сепаратистських проявів у соціальних мережах // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 23-25
180108
  Антонова О. Аналіз середовища вироблення державної політики у сфері зайнятості населення в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 52-65
180109
  Пасенченко О.Ю. Аналіз середовища міжнародного бізнесу та критерії привабливості зовнішнього ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні підходи до аналізу середовища міжнародного бізнесу. Запропоновано перелік критеріїв привабливості зовнішнього ринку як сукупності факторів, які формують сприятливий підприємницький клімат. Проаналізовано привабливість середовища ...
180110
  Ходаківський В.М. Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств в контексті їх економічної ефективності / В.М. Ходаківський, М.А. Місевич // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
180111
   Аналіз середовища функціонування у вимірюванні ефективності НДР при розробці нових продуктів (на прикладі напівпровідникової галузі Тайваню) / Лі-Мінь Чуань, , Чунь-Чу Лію, , Шу-Цунь Чао // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 418-429 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
180112
  Ульченко Д.О. Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Ульченко Д.О.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
180113
  Лимарченко О. Аналіз силової взаємодії рідини і сферичного резервуара при збудженні руху системи періодичною силою / О. Лимарченко, Ю. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 51-54. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У системі резервуар-рідина з вільною поверхнею розглянуто силову взаємодію рідини з резервуаром при вібрацій- ному збудженні руху резервуара періодичною силою для частот у дорезонансному, білярезонансному і зарезонансному діапазонах. Досліджено ...
180114
   Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою / Д. Заводовський, О. Хома, Д. Ноздренко, О. Мотузюк, В. Сорока // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 18-23. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
180115
   Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і небезпек, які виникають у процесі реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без батьківського піклування / О. Вінніков, О. Козлова, О. Максименко, А. Марцинків, А. [та ін.] Мірошниченко; [О. Вінніков та ін.] ; Київський міжнар. ін-т соціології. – Київ : [Перфект Стайл], 2007. – 152 с. – Дослідження проведено за підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – ISBN 978-966-96825-2-9
180116
  Гошовський Р.М. Аналіз символіко-знакової природи концепту формотворення храму / Р.М. Гошовський, Т.Р. Іванчо // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 29-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
180117
  Пономарьова Є.І. Аналіз синоптичних умов формування катастрофічних паводків в басейні р. Західний Буг / Є.І. Пономарьова, С.І. Сніжко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
180118
  Єрмошенко А.М. Аналіз сиптомів неплатоспроможності банків у країнах з перехідною економікою / А.М. Єрмошенко, К.С. Горячева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 380-389 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
180119
   Аналіз сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні та її регіонах / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, В.В. Шпілєвський, Д.М. Костенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 99-121. – ISSN 2222-4459
180120
  Ларіна Я.С. Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні / Я.С. Ларіна, А.О. Гречуха // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 153-163. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
180121
  Мельник О.Г. Аналіз систем бюджетування на вітчизняних підприємствах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 61-69. – ISSN 0321-0499
180122
  Водчиць О.Г. Аналіз систем дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВУ) країн НАТО та РФ як об"єктів інформаційної боротьби в умовах ведення бойових дій / О.Г. Водчиць, Л.М. Семененко, В.М. Паутинка // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 35-46


  "Проведено аналіз систем дальнього радіолокаційного виявлення та управління країн НАТО та РФ як об’єктів інформаційної боротьби в умовах ведення бойових дій, а також розглянуто можливості щодо протидії цим системам з метою зниження ефективності їх ...
180123
  Нагорний В.В. Аналіз систем державної підтримки розвитку венчурної інноваційної діяльності та перспективи в Україні / В.В. Нагорний, М.В. Петрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
180124
   Аналіз систем охорони психічного здоров"я країн – членів Європейського Союзу та України / І.Я. Пінчук, Н.М. Степанова, О.В. Колодєжний, І.Ф. Здорик // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 28-39. – ISSN 2410-7484
180125
   Аналіз систем прийняття економіко–управлінських рішень бізнес–портфеля підприємства / Ю.А. Чуприна, О.С. Болебрух, А.Є. Ровенський, А.Є. Деркач, Д.А. Гуляєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 64-72. – ISSN 2522-1620
180126
  Опірський І.Р. Аналіз систем протидії БПЛА / І.Р. Опірський, О.О. Михайлова // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (69). – С. 103-110. – ISSN 2411-3816
180127
  Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 10-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
180128
  Кривещенко В. Аналіз систем розміщення складської мережі // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 53-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
180129
   Аналіз систем розпізнавання образів структури композитів : монографія / Добротвор І.Г., Стухляк П.Д., Микитишин А.Г., Митник М.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-197. – ISBN 978-966-305-090-4
180130
  Лілікович С.О. Аналіз систем шаблонізації сучасних CMS / С.О. Лілікович, А.В. Логінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються питання використання систем управління шаблонами, принципи побудови шаблонізаторів. Мета статті - висвітлення рішень, які дозволяють підвищити швидкість роботи шаблонізатора. The issues of template engine systems" use are ...
180131
  Загірняк М. Аналіз системи визначення результатів ЗНО як індикатора якості підготовки випускників шкіл / М. Загірняк, В. Усатюк // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 18-27. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто стан якості математичної підготовки випускників закладів загальної середньої освіти на основі аналізу офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання з матетатики на тлі порівняння результатів критеріальної системи оцінювання та ...
180132
  Гребенюк Т.В. Аналіз системи державного нормування радіаційного впливу на персонал в умовах аварії на АЕС / Т.В. Гребенюк, Т.М. Онисимчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 47-50. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
180133
  Іванова О.В. Аналіз системи державного управління у сфері фізичної культури і спорту в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 46-57. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 1). – ISSN 2313-8114
180134
  Ярощук О. Аналіз системи економічної безпеки підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 378-381. – ISSN 1818-2682
180135
  Юрків Н.Я. Аналіз системи експорту озброєння в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 252-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180136
  Маланчук Л.О. Аналіз системи електронного документообігу в державних установах та шляхи її вдосконалення / Л.О. Маланчук, Ю.В. Жакун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 73-81. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
180137
  Магрламова К. Аналіз системи кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 70-75. – ISSN 2308-4634


  "Вища система освіти Великої Британії є одна з найунікальніших та найскладніших з усіх які існують не тільки в країнах Європи, але і в усьому світі. Комплексна загальна система кваліфікацій та навчальних програм демонструють прозорість та полегшують ...
180138
  Нагайчук Н.Г. Аналіз системи медичного страхування в Україні // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 41-45
180139
  Ульченко Ю.В. Аналіз системи моніторингу активності використання ресурсів електронної бібліотеки вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 66-71. – ISSN 2227-2844


  Аналізується питання необхідності створення комплексного оцінювання використання ресурсів та послуг електронної бібліотеки локальними та віддаленими користувачами в сучасному інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу. Представлено ...
180140
  Возняк С.М. Аналіз системи оборонного планування за стандартами НАТО / С.М. Возняк, А.М. Іващенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 111-114. – ISSN 2304-2699
180141
  Букрєєва О. Аналіз системи освіти у галузі стандартизації в Україні // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 25-35. – ISSN 2307-4906


  Досліджено підходи до вивчення стандартизації у вищих навчальних закладах. Проаналізовано стандарти вищої освіти та освітні програми в цій галузі.
180142
  Медведєва А. Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 270-284. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. Приділено увагу дослідженням, які спрямовані на створення системи ...
180143
  Михайленко В.С. Аналіз системи паралельного нейроуправління динамічними об"єктами / В.С. Михайленко, Г.В. Коренкова, О.М. Зуй // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2023. – Вип. № 78. – С. 135-143. – ISSN 2524-0056


  У статті проводиться аналіз ефективності роботи нейромережевої системи управління, яка реалізує спільно з ПІД-регуляторомпринцип паралельного управління динамічним об"єктом. Як правило, більшість промислових об"єктів характеризуються нелінійними ...
180144
  Редько К.Ю. Аналіз системи пільг і стимулів, що впроваджувались для суб"єктів СЕЗ і ТПР // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 154-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
180145
  Федоренко Я.Б. Аналіз системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 133-137. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто принцип роботи системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах. The article describes the working principle of the Low Level Windshear Alert System. В статье рассмотрен принцип работы системы оповещения о сдвиге ветра на малых ...
180146
   Аналіз системи спостереження за станом атмосферного повітря м.Сєвєродонецька / О.І. Рязанцев, Т.М. Водолазьська, О.В. Суворін, В.І. Мохонько // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
180147
  Пастухова В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
180148
  Глухов С.І. Аналіз системи технічного обслуговування радіоелектронних засобів озброєння у ЗСУ / С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 35
180149
  Ісаєва А.П. Аналіз системи трудових договорів у Французькій республіці // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; редкол.: Бутинець Т.А., Бондар В.П., Величко О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6/2. – С. 33-38. – ISSN 2409-1944
180150
  Семенов А.Г. Аналіз системи управління виробничою інфраструктурою промислового підприємства / А.Г. Семенов, А.В. Єлькін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 75-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено аналізу системи управління виробничою інфраструктурою промислового підприємства. Управління інфраструктурою поряд з управлінням основним виробництвом має ключову роль у забезпеченні злагодженої роботи промислового підприємства. ...
180151
  Зацерковний В.І. Аналіз системи управління водогосподарським комплексом України та пошук шляхів щодо її вдосконалення / В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 358-367. – ISSN 2075-0781


  "Існуючої системи управління в галузі водного господарства на користь сталого розвитку та імплементації вимог Водно-рамкової угоди. Наведено основні принципи здійснення управління і контролю у водокористуванні. Представлено модель реалізації дій щодо ...
180152
  Хандогіна О.В. Аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами у населених пунктах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
180153
  Сидорук А.В. Аналіз системи управління туризму та гостинності Запорізького регіону / А.В. Сидорук, А.А. Конох // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 37-43. – ISSN 2308-135X
180154
  Філіпова Н. Аналіз системи фінансування охорони здоров"я в Україні // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 151-158. – ISSN 2411-5215
180155
  Максимов В.Г. Аналіз системних втрат нафтопродуктів на підприємствах нафтового комплексу України / В.Г. Максимов, С.А. Диняк, О.В. Диняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 41-44. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
180156
   Аналіз системних і персоніфікованих факторів організаційно-ресурсних умов діяльності із забезпеченості кібербезпеки органів державної влади і критичної інфраструктури України / О.В. Потій, О.О. Бакалинський, Д.В. Мялковський, Д.В. Верба // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, вип. 3. – С. 107-118. – ISSN 2225-5036
180157
  Грушка Віктор Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 179-184 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
180158
  Михайленко В.І. Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси) / В.І. Михайленко, Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 90-96. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
180159
  Сенченко М. Аналіз ситуації у книговиданні та ціноутворенні: досвід Німеччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 10-16. – ISSN 2076-9326
180160
  Прунцева Г.О. Аналіз сільськогосподарсьої діяльності домогосподарств як складової системи продовольчої безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6792
180161
  Дашко Н.Т. Аналіз складників концептополя NATUR у романах Соми Моргенштерна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 54-60


  У статті досліджено структуру концептополя NATUR у творах австрійського письменника, представника німецькомовної літератури Галичини С. Моргенштерна. Проаналізовано найчастотніші мовні об"єктиватори досліджуваного концепту.
180162
  Фесенко А.В. Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фесенко Андрій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 170, [3] л. – Додатки: л. 168-170. – Бібліогр.: 150-167
180163
  Фесенко А.В. Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фесенко Андрій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
180164
  Кошовий В.В. Аналіз складності різноманіття ландшафтного покриву транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся" / В.В. Кошовий, О.В. Альохіна, Д.Н. Івченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 24-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
180165
  Задірака В.К. Аналіз складності швидких алгоритмів обчислення дискретної згортки / В.К. Задірака, С.С. Мельникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-44. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто алгоритми та обчислення дискретної циклічної згортки з використанням швидких перетворень Фур"є та Уолта. Наведено апріорні оцінки складності побудованих алгоритмів, результати порівняльного аналізу з іншими відомими алгоритмами, а також ...
180166
  Клокар О.О. Аналіз складових елементів розвитку соціального капіталу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 127-131. – ISSN 2309-1533
180167
  Мельник О.В. Аналіз складових енергетичної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 107-112
180168
  Джерелюк Ю.О. Аналіз складових забезпечення зовнішньої та внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 364-370. – ISSN 2222-4459
180169
  Ігнатьєв П. Аналіз складових турецького економічного дива / П. Ігнатьєв, П. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 8-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досягнення турецької економіки останнього десятиліття, а також охарактеризовано ключові галузі, що сприяють прискореним темпам її зростання. З"ясовано основні механізми стимулювання розвитку країни через інфраструктурні інвестиції на ...
180170
  Кузенко О.Л. Аналіз складових фінансової безпеки за рівнями суб"єктів фінансових відносин // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 97-102. – ISSN 2226-8820
180171
  Мостепанюк Л.О. Аналіз складу злочину, передбаченого статтею 240-1 Кримінального кодексу України / Л.О. Мостепанюк, А.А. Павловська // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 126-133. – ISSN 2523-4552
180172
  Бакалець О. Аналіз складу монетних скарбів Гетьманщини XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 310-340
180173
  Ровний Я.А. Аналіз складу, структури і динаміки капіталу акціонерних товариств хлібопекарської галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 150-154


  У статті наведено результати аналізу складу, структури і динаміки капіталу підприємств хлібопекарської галузі. Характеризовано основні диспропорції в структурі капіталу, тенденції її зміни та виявлені проблемні позиції. Розглянуто джерела формування ...
180174
  Паславська В.В. Аналіз складу, структури і технічного стану основних виробничих фондів молокопереробних підприємств Тернопільської області : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-92 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
180175
   Аналіз скорочення склетених м"язів хронічно-алкоголізованих щурів за дії водорозчинного С60-фуллерену / Д.М. Ноздренко, Ванг Нан, О.П. Мотузюк, О.В. Виговська, К.І. Богуцька, Н.Є. Нурищенко, Ю.І. Прилуцький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 2. – С. 475-485. – ISSN 1816-5230
180176
  Кир"яченко Є. Аналіз слизу садового равлика (Нelix aspersa Muller) на присутність потенційних ефекторів системи гемостазу / Є. Кир"яченко, Т. Галенова, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 19-24. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
180177
  Нагорна С.С. Аналіз словозмінної парадигми англійського дієслова: статистичний досвід // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 183-190
180178
  Ващенко В.М. Аналіз смерчонебезпеки для вдосконалення технології екологічно безпечного виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС / В.М. Ващенко, І.Б. Кордуба // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 128-135 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
180179
  Попова О.М. Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна) / О.М. Попова, С.Ю. Рогозін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (39). – C. 49-60. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
180180
  Касянчук М.Г. Аналіз соціальних ідентичностей чоловіків, які мають секс із чоловіками, в українському суспільстві (на прикладі Донецької області) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2008. – № 3 (26). – С. 17-29. – ISSN 1681-116Х
180181
   Аналіз соціальних систем / М.І. Мельник, П.М. Копка, Ю.В. Бакаєв, Л.В. Максимчук, О.М. та ін. Мельник; [ Мельник М.І. та ін. ]; Ін-т проблем нац. безпеки Ради національної безпеки і оборони України; Нац. академія держ. управління при Президентові України; Центр інформаційно-правової допомоги органам місцевого самоврядування; за ред. Мельника М.І. – Київ : Логос, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-581-951-6
180182
  Дурманенко О.О. Аналіз соціальних страхів в контексті онто- та філогенезу // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 2306-3974
180183
  Абрамова І.О. Аналіз соціально-економиічного розвитку регіонів України на предмет кризовості // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 6-15. – ISSN 1993-0259
180184
  Коваленко О. Аналіз соціально-економічних наслідків приватизації державного житлового фонду в Україні // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.57-64
180185
  Мальований М.І. Аналіз соціально-економічних передумов реформування пенсійної системи України // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 220-224. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
180186
  Завгородній К.В. Аналіз соціально-економічних показників розвитку України у вимірах інклюзії // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Ларіна Т.Ф. ; редкол.: Фулі Чен, Абуселидзе Г., Горська Є. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2. – C. 43-48. – ISSN 2524-0455
180187
  Іващенко М. Аналіз соціально-економічних факторів впливу на розвиток молодіжної преси у незалежній Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 84-90. – ISSN 1998-4634
180188
  Сергєева Л.Н. Аналіз соціально-економічних функцій системи акцизних зборів / Л.Н. Сергєева, О.І. Макаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 14-153. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
180189
  Ширяєв Т.В. Аналіз соціально-економічних чинників, що призвели до занепаду готельного господарства Києва в 20-х роках XX ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 480-488. – ISSN 2076-815X
180190
  Олійник О. Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 94-104. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
180191
  Ярошенко І.В. Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
180192
  Масюк Ю.О. Аналіз соціально-економічного розвитку та організації туристичної діяльності на території анексованого півострова Автономної Республіки Крим: проблеми, заходи, наслідки // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. У статті проаналізовано соціально-економічний розвиток на території анексованого півострова Автономної Республіки Крим, охарактеризовано основні рушійні сили економіки півострова у пострадянський період за часів незалежності України, а також ...
180193
  Кустовська О. Аналіз соціально-економічного та демографічного розвитку регіону в контексті визначення депресивного стану / О. Кустовська, Р. Ціщик // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 84-87. – ISSN 1815-3232
180194
  Шилова С. Аналіз соціально-політичної кризи у Східній Німеччині у 1989 р.: причини і передумови // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
180195
  Галицька М.О. Аналіз соціально-психологічних детермінант психоемоційної сфери жінки у післяпологовому періоді // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 20-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2707-0409
180196
  Санченко С.П. Аналіз соціального захисту в контексті ефективної соціальної політики держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 120-122
180197
  Рюль В.О. Аналіз соціального портрету "дітей вулиці" // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 219-227
180198
  Денисенко А.В. Аналіз соціальної дійсності як першочергова задача герменевтики теології визволення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 100-105
180199
  Романовська Ю.А. Аналіз соціальної політики територіальних громад / Ю.А. Романовська, А.В. Курієнко, І.В. Коротчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 100-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
180200
  Коваленко М.О. Аналіз соціальної та кваліфікаційної складової трудового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 12-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
180201
  Павлів-Самоїл Аналіз спадкового права окремих країн ЄС / Павлів-Самоїл, Х. Мех // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 175-181. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
180202
  Рабовська С.Я. Аналіз спадкування корпоративних прав за теоретичними джерелами // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 49-53
180203
  Трофімов Ю.Л. Аналіз спектральних характеристик стрибків потенціалів, що відповідають сакадичним рухам очей / Ю.Л. Трофімов, В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 496-501. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено аналіз спектральних характеристик стрибків електричних потенціалів, які реєструються при електроокулографічних (ЕОГ) дослідженнях рухів погляду оператора, що відповідають сакадичним рухам очей у діапазоні кутових відхилень ...
180204
  Коротков П.А. Аналіз спектрів комбінаційного розсіяння кристала ніобату літію та аморфних кварцових волокон / П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 263-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті фізичні особливості спектрів КР, що впливають на формування нелінійної сприятливості у нецентросиметричному кристалі ніобіта літію у порівнянні з аморфною сполукою кварцового скла, яке є основою сучасних оптичних волокон. Кпючові слова: ...
180205
   Аналіз спектрів крс 6-азацитидину та споріднених сполук / І. Васківський, С. Гарасевич, О. Слободянюк, М. Яхненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-10. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектри КРС аномального нуклеозиду 6-азацитидину та деяких споріднених сполук. Отримано спектри мікрокристалічних зразків та розчинів цих сполук у воді і важкій воді та проведено їх порівняльний аналіз. На основі розрахунків та результатів ...
180206
  Лейко У.М. Аналіз спектрів потужності загального магнітного поля Сонця на різних фазах активності 21 і 22 циклів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-37. – (Астрономія ; вип. 37)


  Проведено аналіз спектрів потужності загального поля Сонця в області періодів 4d-32d. Виявлено домінування різних груп обертових періодів протягом високого і низького рівня сонячної активності.
180207
  Благун І.І. Аналіз специфіки маркетингової стратегії розвитку сучасного закладу вищої освіти / І.І. Благун, М.І. Ус // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1. – C. 83-89. – ISSN 2524-0455
180208
  Гнатенко Є.П. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства / Є.П. Гнатенко, В.В. Волошина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 38-42. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті досліджено сутність та мету аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості. Здійснено порівняльний аналіз стану співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві. In the article investigated the essence of ...
180209
  Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів "засада" і "принцип" крізь призму правових позицій конституційного суду України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 124-132. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
180210
  Смирнова Н.В. Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 246-252. – ISSN 1993-0259


  Перехід сільськогосподарського виробництва на індустріальну основу, поява нової техніки, технологій, організаційних інновацій визначаються кількісним і якісним складом необоротних та оборотних активів, які відповідали б сучасним умовам діяльності ...
180211
   Аналіз співпраці польських та українських вищих навчальних закладів на фоні порівняння систем вищої освіти. Висновки та рекомендації : [колект. монографія] / [Возніцький Є., Баниш В., Губерський Л. та ін.] ; за ред. Єжи Возницького ; [пер. з пол. І. Дегтярьової ; ред.: І. Дегтярьова та ін.] ; Фундація пол. ректорів. – Варшава : Наукове видавництво Познанського університету ім. Адама Міцкевича ; Фундація польських ректорів, 2015. – 269, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Б-ка має аналогічне вид. пол. мовою. – Бібліогр.: с. 269-270 та в підрядк. прим. – (Fundacja Rektorow Polskich). – ISBN 978-83-232-2874-5
180212
  Стахєєва-Боговик Аналіз спірних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у новій редакції (щодо процедур банкрутства пов"язаних з іноземною процедурою банкрутства) = з огляду на типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про транскордонну неспроможність" // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 186-193
180213
  Іваненко Л.М. Аналіз споживачів ринку дистанційної освіти маркетингового спрямування / Л.М. Іваненко, О.Ю. Боєнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 5 (544) : Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні. – С. 247-257. – ISSN 2222-4459
180214
  Анісімов С. Аналіз споживчих переваг рекреантів щодо короткочасного літнього відпочинку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 91-93. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структуру попиту на рекреаційні послуги за літературними матеріалами. Досліджено мотивації, очікування і інтереси неорганізованих відпочиваючих на підставі проведеного очного анкетного опитування рекреантів на узбережжі р. С. Донець в ...
180215
  Охрамович М.М. Аналіз способів ведення моніторингу радіо простору за допомогою SDR технології / М.М. Охрамович, В.В. Шевченко, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 37-45. – ISSN 2524-0056
180216
  Трофімов Ю.Л. Аналіз способів відведення біоелектричних потенціалів в електроокулографії / Ю.Л. Трофімов, В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Біологія ; вип. 32)


  Здійснено аналіз еквівалентних електричних схем відведення потенціалів в електроокулографії. Показано, що моно полярне відведення є основним способом відведення, а різницю потенціалів обумовлена підключенням між електродами чотирьох послідовно ...
180217
  Мохор В. Аналіз способів представлення оцінок ризиків інформаційної безпеки / В. Мохор, О. Бакалинський, В. Цуркан // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 1 (10). – С. 75-84. – ISSN 2411-1031
180218
  Растворова М.О. Аналіз сприйняття привабливості району для проживання методом рангів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 185-187
180219
   Аналіз ставлення студентів вищого медичного навчального закладу до самостійної роботи як виду навчальної діяльності / Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Г.С. Канюка, Ю.С. Крамарьова, С.А. Щудро, В.В. Зайцев, О.О. Кулагін, М.В. Дзяк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 64-67. – ISSN 1681-2751
180220
   Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти / Згуровський М.З. [та ін.] ; [відп. ред. В.Я. Шевчук] ; Міжнародна рада з науки (ICSU) ; Світовий центр даних "Геоінформатика та сталий розвиток" ; Ін-т прикладного системного аналізу НАНУ та МОНУ. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-427-2
Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. – 2010. – 220 с. : іл., табл. + Додаток: с. 161-217. – Бібліогр.: с. 152-157
180221
   Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжн. рада з науки (ICSU) ; Ком. із системного аналізу при президії НАН України ; Світ. центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [та ін.] ; [відп. ред. В.Я. Шевчук ; наук. кер. проекту М. З. Згуровський]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-546-0
Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку 2011-2012 / [виконавці: Згуровський М.З. та ін. ]. – 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-227
180222
  Дроздівський О.П. Аналіз стандартів геопросторових даних на об"єкти дорожньої інфраструктури // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 22-29 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
180223
  Брандибура І.Ю. Аналіз стандартів професійної підготовки бакалаврів політології в системі університетської освіти Англії та Уельсу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 73-81. – ISSN 2312-5993
180224
  Юзик О. Аналіз стандартів професійної підготовки вчителя інформатики у Польщі (кінець XX - початок XXI cт.) / О. Юзик, Ю. Пелех // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 519-528. – ISSN 2312-5993
180225
  Гамоцька С.Л. Аналіз стандартів управління проектами для управління ризиками / С.Л. Гамоцька, В.В. Серебрякова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 62-64
180226
  Моца А. Аналіз стандартів якості міжнародної академічної мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 94-102. – ISSN 2308-9636


  Автор зосереджується на аналізі національних та європейських стандартів якості міжнародної академічної мобільності вищих навчальних закладів, визначенні методів і критеріїв її самооцінки.
180227
  Романова А. Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 62-68. – ISSN 2411-5215
180228
  Плисюк І.М. Аналіз становлення та розвитку принципу рівності прав і свобод людини // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7611-44-7
180229
  Козолуп М.С. Аналіз стану академічної комунікативної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у ЗВО України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 116-121. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
180230
  Кругляк Б. Аналіз стану амортизаційної політики на прикладі промислового підприємства / Б. Кругляк, А. Гуменюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 230-234. – ISSN 1993-0259
180231
  Голік Ю.С. Аналіз стану атмосферного повітря м. Полтави / Ю.С. Голік, Н.С. Максюта // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 60-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2073-5057
180232
  Спасенко Ю.О. Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 77-84. – ISSN 2221-1055
180233
  Лубкей Н. Аналіз стану боргової безпеки України на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 108-110. – ISSN 1993-0259
180234
  Мірошник Ю. Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприятимуть її подоланню // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-62.
180235
  Двуліт З.П. Аналіз стану в сфері поводження з відходами в Львівській області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 269-277


  В даній статті проаналізовано стан структури утворення та накопичення відходів, а також окреслено основні проблеми та завдання в сфері поводження з відходами в Львівській області. In this article the state of structure formation and accumulation of ...
180236
  Венцик О.В. Аналіз стану вивчення проблеми креативності та творчого потенціалу особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 14-24. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
180237
  Маккей В.Ф. Аналіз стану викладання мови : [Переклад з англійської] / В.Ф. Маккей. – 2-е вид. – Пекін : Мова, 1991. – 544 c. – Видання китайською мовою
180238
  Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із позабанківського обігу в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 26-31
180239
  Чеверда С.С. Аналіз стану виплат заробітної плати в Україні та дотримання трудового законодавства / С.С. Чеверда, М.О. Синяк, К.А. Романюта // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 147-154. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
180240
  Зварич О.М. Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 44-46 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
180241
  Повідайчик О.С. Аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 183-187. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  У статті досліджується питання готовності студентів спеціальності "Соціальна робота" до науково-дослідницької діяльності. Обгрунтовано, що готовність соціального працівника до означеної діяльності є визначальною складовою його професійної ...
180242
  Островська Н. Аналіз стану грошово-кредитного ринку України у кризовий період / Н. Островська, О. Швець // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 112-117. – ISSN 2411-5215
180243
  Дахнова О.Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / О.Є. Дахнова, Т.Е. Городецька, А.О. Семенець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 277-285. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено оцінювання індикаторів грошово-кредитної безпеки України за 2005-2014 роки. Розраховано загальний рівень грошово-кредитної безпеки України. Надано пропозиції щодо стабілізації грошово-кредитної системи країни. Indicators of monetary ...
180244
  Іванченко О.Є. Аналіз стану дендрофлори парку ім. В. Дубініна м. Дніпропетровськ // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2015. – Вип. 20, № 1. – С. 77-94. – ISSN 2312-2056
180245
  Марценюк-Розарьонова Аналіз стану державного бюджету та методи його стабілізації // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 94-101. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
180246
  Назарова Т.Ю. Аналіз стану діяльності промислових підприємств України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 58-66. – ISSN 2222-4459
180247
  Хриков Є.М. Аналіз стану дослідженості наукової проблеми у галузі порівняльної педагогіки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 57-64. – ISSN 2411-1317


  Проведено аналіз змісту дисертаційних робіт у галузі порівняльної педагогіки.
180248
  Жигун Т. Аналіз стану доставлення обов"язкових примірників видань України у 2020 році / Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326
180249
  Жигун Т. Аналіз стану доставлення обов"язкових примірників видань України у 2021 році / Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
180250
  Братська Г. Аналіз стану доставляння обов"язкових примірників видань України в 2017 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 6-11. – ISSN 2076-9326
180251
  Жигун Т. Аналіз стану доставляння обов"язкових примірників видань України в 2018 році / Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 9-15. – ISSN 2076-9326


  Стаття містить результати аналітичних досліджень стосовно стану доставляння суб"єктами видавничої справи й діяльності друкованих ЗМІ обов"язкових примірників (ОП) видань у 2018 р. Показники, що характеризують рівень доставляння ОП у 2018 р., подано в ...
180252
  Жигун Т. Аналіз стану доставляння обов"язкових примірників видань України у 2019 році / Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  Cтаття містить результати аналітичних досліджень стосовно стану доставляння суб"єктами видавничої справи й діяльності друкованих ЗМІ обов"язкових примірників (ОП) видань у 2019 р. Показники, що характеризують рівень доставляння ОП у 2019 р Подано ...
180253
  Сокирко О.С. Аналіз стану доходів місцевих бюджетів при реалізації реформи бюджетної децентралізації / О.С. Сокирко, В.В. Плахотнюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 304-311. – ISSN 2222-4459
180254
  Денисюк В.А. Аналіз стану економіки та науково-технічної діяльності в Південному регіоні України / В.А. Денисюк, О.М. Хуторной // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 31-49. – ISSN 0374-3896
180255
  Прийменко С. Аналіз стану електроенергетики України в контексті екологічно сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 164-169. – ISSN 1993-0259
180256
  Дударець О.П. Аналіз стану електронного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 54-56. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
180257
  Дудник О.В. Аналіз стану електронної демократії через призму доступу до публічної інформації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 154-163. – (Економічні науки)
180258
  Козлов В.В. Аналіз стану електронної комерції в Україні / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
180259
  Колесник Т.М. Аналіз стану житлового будівництва у Харківському регіоні / Т.М. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
180260
  Кольцов Р.Ю. Аналіз стану забезпечення безпілотних літальних апаратів, які були створені за час проведення антитерористичної операції на Сході України / Р.Ю. Кольцов, П.Ш. Ванієв, Д.Г. Індутний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 29-34. – ISSN 2524-0056
180261
   Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 14-29
180262
  Горова І А. Павличенко Аналіз стану здоров"я населення в гірничопромислових регіонах України / І А. Павличенко Горова, С.Л. Кулина, О.Л. Шкреметко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 21-22 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
180263
  Бугро В.І. Аналіз стану здоров"я населення регіонів в контексті здоров"я української громади // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (28). – С. 106-109. – ISSN 2072-9367
180264
   Аналіз стану знань учнів із стереометрії в школах Харківської області : метод. лист. – Харків : Радянська школа, 1959. – 40 с.
180265
  Чичкалюк Т.О. Аналіз стану і можливостей розвитку туризму в національних парках України // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 341-347
180266
  Негода Г.А. Аналіз стану і перспектив розвитку туризму в Україні // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 142-151. – ISSN 2221-8440
180267
  Бреус С.В. Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 16-22
180268
  Пурський О.І. Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні / О.І. Пурський, Б.В. Гринюк, І.О. Жарій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
180269
  Горденко Н.В. Аналіз стану інвестиційного клімату України та можливості його поліпшення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 54-59
180270
  Повна С. Аналіз стану інвестування в Україні як засобу розвитку підприємств та структурних перетворень в економіці // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 131-137. – ISSN 2411-5215
180271
  Карюк В.І. Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 121-132. – ISSN 2617-8044
180272
  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості Україні. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 202-208. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
180273
  Романчик Т.В. Аналіз стану інноваційної активності економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 111-115. – ISSN 2222-4459


  Приведено низку показників, що характеризують стан інноваційної діяльності в Україні, динаміку фінансування науки, чисельності та структури наукових кадрів.
180274
  Яковлєв А.І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 29-44. – ISSN 0374-3896
180275
  Яковлев А.І. Аналіз стану інноваційної діяльності у харківському регіоні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 62-66. – ISSN 0374-3896
180276
  Присяжнюк М.М. Аналіз стану інформаційної безпеки в сучасних умрвах / М.М. Присяжнюк, Я.С. Бєлошевич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 191-198


  У статті розкриваються основні поняття інформаційної безпеки, особливості впливу процесів глобалізації на інформатизацію сучасного суспільства. Проводиться аналіз основних загроз інформаційній безпеці та необхідності захисту інформації від глобальних ...
180277
  Бурденко І.М. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / І.М. Бурденко, О.В. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 7 пунктів
180278
  Бурденко І.М. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / І.М. Бурденко, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-74. – ISSN 1993-6788
180279
  Назаров Н.К. Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств / Н.К. Назаров, Х.Ю. Чжан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 149-155. – ISSN 2222-0712
180280
  Жижела А.В. Аналіз стану кредитної діяльності банківських установ України / А.В. Жижела, К.М. Тростянська // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 145-146. – ISBN 978-966-981-013-7
180281
  Воробйов Ю.М. Аналіз стану кредитування фінансових інститутів в соціально-економічній системі держави // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 1 (6). – С. 65-69
180282
  Бергер А.Д. Аналіз стану м"ясопереробної галузі України за період 1990 - 2016 роки // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 9-12. – ISBN 978-9934-571-24-4
180283
   Аналіз стану метрологічної інфраструктури та дослідження національних еталонів Бельгії // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред.: П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – С. 46-54
180284
   Аналіз стану метрологічної інфраструктури та дослідження національних еталонів Бразилії // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред.: П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – С. 55-59
180285
  Мартинюк В.П. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 212-218. – ISSN 1993-0259
180286
  Гіренко Ю.О. Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 86-93. – ISSN 2221-1055
180287
  Краснікова Л.І. Аналіз стану монополізму в Україні: економічний підхід / Л.І. Краснікова, Ю.О. Замрій // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 41-50.
180288
  Литвин Н. Аналіз стану надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 249-255
180289
  Буц Ю.В. Аналіз стану надзвичайних та аварійних ситуацій на території Харківській області / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 111-114. – ISBN 978-966-285-361-2
180290
  Байдалінова А.Ю. Аналіз стану наукової розробки проблеми як етап дослідження професійної віктимізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 274-279. – ISSN 2219-5521
180291
  Лісніченко Т.В. Аналіз стану національних нормативних документів з управління якістю будівництва автомобільних доріг загального користування // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
180292
  Крук С.І. Аналіз стану організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 76-78. – ISSN 2306-6814
180293
  Сапачов В. Аналіз стану основних засобів та їх відтворення // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 52-53. – ISSN 1815-3232
180294
  Пацула О.І. Аналіз стану основних напрямів соціальної відповідальності в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 117-123. – (Серія економічна ; вип. 2)
180295
  Іванов І. Аналіз стану перспектив розвитку національного оператора поштового зв"язку України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
180296
  Славопас В.А. Аналіз стану підготовки майбутніх медичних сестер засобами комп"ютерних технологій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 59-61. – ISSN 1681-2751
180297
  Кочан М. Аналіз стану польської економіки у перших місяцях 2012 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 199-208


  В статті представлений аналіз економічної ситуації Польщі в першому півріччі 2012 р. Звертається увага на головні макроекономічні показники, а також на статистичні дані, які вказують на синтетичний характер порушеної проблеми. В статті також ...
180298
  Осташова В.О. Аналіз стану правового самовиховання студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 85-88.
180299
  Лаврик О.Д. Аналіз стану природоохоронних територій та оптимізація ландшафтів днища долини Південного Бугу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 19-21 : фото
180300
  Прокоф"єва С.В. Аналіз стану проблеми трансфертного ціноутворення в Україні / С.В. Прокоф"єва, С.В. Іванов // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 1813-1271
180301
  Ляденко Т.В. Аналіз стану реалізації організаційно-економічного механізму маркетингу залізорудних підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 111-117. – ISSN 2306-6806
180302
  Пічугін М.Ф. Аналіз стану реалізації програм розвитку космічної зброї провідних країн світу / М.Ф. Пічугін, Я.М. Кожушко, О.О. Клімішен // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 10-15. – ISSN 1997-9568
180303
  Пазюк О. Аналіз стану регіональних ринків праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 37-46 : табл., рис.
180304
  Слобода Л.Я. Аналіз стану регулювання кредитних ризиків банків / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.87-96. – ISSN 0321-0499
180305
  Рогачов С. Аналіз стану реформування земельних відносин та формування перспективних напрямів щодо вдосконалення управління міським землями / С. Рогачов, О. Чеботарьова, Т. Поплавська // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 272281
180306
  Шевченко Л.Г. Аналіз стану рибогосподарської галузі та кон"юнктури консервного виробництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.393-395. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
180307
   Аналіз стану ринкової рівноваги фірми з урахуванням екологічних втрат / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, В.І. Дем"яненко, Т.В. Берко, М.І. Пінкевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 195-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою діяльності фірми в ринкових економічних умовах є отримання прибутку. Розглянута задача визначення характеристик поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції з урахуванням екологічних втрат. Наведено приклад. The main purpose of functioning of ...
180308
  Сєвідова І.О. Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
180309
   Аналіз стану робочої поверхні контактного проводу за результатами експериментальних досліджень на ділянках Львівської залізниці / А.М. Муха, Д.В. Устименко, О.Ю. Балійчук, О.Я. Куриленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
180310
  Казмірчук С. Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України / С. Казмірчук, П. Харів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 41-44. – ISSN 1993-0259
180311
  Карпенко В.Л. Аналіз стану розвитку молокопереробної галузі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 90-101. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
180312
  Літинська О.М. Аналіз стану розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу Вінницької області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 242-247. – Бібліогр.: 4 назви
180313
  Куц Г.О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання Україні за 2000-2007 роки // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 31-38. – ISSN 1562-8965
180314
  Ямелинець С.П. Аналіз стану розробки структури автоматизованої кадастрової системи України та вимоги до її оптимізації / С.П. Ямелинець, О.В. Личак, І.Р. Залуцький // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-38 : мал.
180315
  Арцаблюк М.Ю. Аналіз стану сфери охорони здоров"я Полтавської області за 1995-2010 роки // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 44-46
180316
  Войціх І. Аналіз стану сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 59-63. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
180317
  Сніца Т. Аналіз стану сформованості полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 107-110. – ISSN 2308-4634
180318
  Огданська О.Д. Аналіз стану та динаміки державного боргу України / О.Д. Огданська, В.М. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2409-1944
180319
  Демчишак Н.Б. Аналіз стану та динаміки розвитку іпотечного ринку в Україні / Н.Б. Демчишак, Х.О. Турхан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 197-203. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180320
  Маловичко С.В. Аналіз стану та особливостей розвитку міжнародної електронної торгівлі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 17-19. – ISSN 1728-6220


  У статті обгрунтовано необхідність аналізу особливостей розвитку електронної торгівлі як самостійної форми економічних відносин. Запропоновано науково-методичний підхід до аналізу стану міжнародної електронної торгівлі. Проведено аналіз особливостей ...
180321
  Рахман М.С. Аналіз стану та перспектив експортно-імпортних операцій зернових і зернобобових культур а Україні / М.С. Рахман, Н.М. Бабенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
180322
  Заглада Р. Аналіз стану та перспектив публічного розміщення акцій українськими компаніями / Р. Заглада, Е. Чеченєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 31-33. – ISSN 1728-9343
180323
  Бондаренко В. Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України / В. Бондаренко, Я. Гонтарук // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 86-98. – ISSN 2411-5215
180324
   Аналіз стану та перспектив розвитку міжбюджетних відносин Державного бюджету Автономної Республіки Крим : м. Київ, березень-липень 2003 року. – Київ, 2003. – 40с.
180325
  Саприкіна О.М. Аналіз стану та перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва Тернопільської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 58-62


  У статті розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Тернопільської обл. Визначено основні проблеми та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств. У ході дослідження встановлено, що аграрне виробництво в досліджуваному регіоні має ...
180326
  Рахман М.С. Аналіз стану та перспектив розвитку страхового ринку в Україні / М.С. Рахман, Д.В. Мангушев // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 114-120
180327
  Назарчук М.І. Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 83-95.
180328
  Дейнеко Є.В. Аналіз стану та перспективи організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 184-191. – ISSN 2222-4459
180329
  Глібова Ю.В. Аналіз стану та перспективи розвитку готельного господарства м. Харкова у ході підготовки до Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 170-173 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
180330
  Захаренко Н.С. Аналіз стану та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 188-194. – ISSN 2225-6407
180331
  Новіцька Ганна Володимирівна Аналіз стану та перспективи розвитку наукових досліджень зі створення індустрії наноматеріалів і нанотехнологій / Новіцька Ганна Володимирівна, Задорожня Галина Петрівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
180332
  Панас Я.В. Аналіз стану та причини молодіжного безробіття в Україні / Я.В. Панас, Н.І. Марців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 386-392. – ISSN 0321-0499
180333
   Аналіз стану та пропозиції щодо доопрацювання проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1) : матеріали за результатами регіон. дискусій / [Юрій Ключковський, Олександр Бурмагін, Володимир Венгер, Євген Радченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 97, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-599-4
180334
  Бондаренко С.А. Аналіз стану та рівня використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіонального ринку туристичних послуг Одеської області // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 50-62. – ISSN 2524-003X
180335
  Бакуменко В. Аналіз стану та розвитку державного управління процесом євроатлантичної інтеграції України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 12-24
180336
  Булах Т.М. Аналіз стану та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС / Т.М. Булах, О.А. Іващенко, Л.О. Плахотнікова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 59-68. – ISSN 2520-6834
180337
  Дмитренко Н.М. Аналіз стану та тенденції розвитку малих підприємств у Херсонській області : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-102. – Бібліогр.: 14 назв
180338
  Хаустова В.Є. Аналіз стану та тенденції розвитку науки в країнах світу та Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (41). – С. 11-22. – ISSN 2222-0712
180339
  Бабич С.М. Аналіз стану та тенденцій безробіття і шляхів його подолання в Україні / С.М. Бабич, М.А. Левицька // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 60-69. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
180340
   Аналіз стану та тенденцій розвитку освіти та науки в країнах світу й Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. Луценко // Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. та ін. Луценко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 32-109. – ISBN 978-617-7801-31-2
180341
   Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки / П.О. Антонюк, Т.М. Ступницька, О.П. Антонюк, Х.О. Баранюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 2. – С. 3-12. – ISSN 2312-847X
180342
   Аналіз стану травматизму невиробничого характеру в Україні за 2008 рік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-10 : рис., табл.
180343
  Щербан О.Я. Аналіз стану туристичних підприємств та динаміки туристичних потоків в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 164-169. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (3)). – ISSN 2312-6779
180344
  Соловйов В.І. Аналіз стану формування фахової компетентності молодших спеціалістів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 80-83


  Нині в Україні потрібні кадри з високим рівнем професіоналізму, інноваційним стилем мислення, готовністю прийняття творчих рішень, обумовлених специфікою їх професійної діяльності.
180345
  Неклюдова Т.М. Аналіз стану функціонування банківської системи України / Т.М. Неклюдова, О.Г. Казарян // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 64-69. – ISSN 2410-9576
180346
  Устіннікова Т. Аналіз стану функціонування системи обов"язкового примірника неперіодичних видань у 2008 - першому півріччі 2009 року / Тетяна Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 8-12
180347
  Чмерук Г.Г. Аналіз стану цифрової економіки України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – C. 54-57. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
180348
  Гарматій Т. Аналіз стану, проблеми та перспективи формування фінансових ресурсів страхової компанії // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 111-113. – ISSN 1815-3232
180349
  Устюгова Л. Аналіз старослов"янських/церковнослов"янських пам"яток як спосіб організації самостійної роботи студентів / Л. Устюгова, О. Шимко // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 154-165. – ISSN 2707-2363
180350
  Ламекіна Ганна Аналіз статево-вікової структури населення м. Дніпропетровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
180351
  Долінський Л.Б. Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 136-146. – ISSN 2222-4459
180352
  Анін В.І. Аналіз статистичних даних обсягів інвестицій в основний капітал // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 59-61 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
180353
  Тоцька О. Аналіз статистичних показників динаміки заробітної плати в Польщі // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 116-121. – ISSN 2411-4014
180354
   Аналіз статистичних показників розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин у 2015-2017 роках / І.Я. Пінчук, О.О. Петриченко, О.В. Колодєжний, І.Ф. Здорик, Ю.В. Ячнік // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 32-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7484
180355
  Фурсова Л. Аналіз статті У.Самчука "Нарід чи чернь" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 38-44.
180356
  Слюсаренко А.В. Аналіз статусу наукових парадигм і межі їх конфронтації з релігією // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-145
180357
  Скорейко-Свірська Аналіз статусу односкладного речення у сучасній лінгвістиці // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 72-75.
180358
  Шурпенкова Р.К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 125-131. – ISSN 1562-0905
180359
  Усар І.Я. Аналіз стаціонарного режиму для керованої двоканальної системи з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 137-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається марковська модель двоканальної системи з повторними викликами та змінною інтенсивністю вхідного потоку без обмежень на кількість джерел повторних викликів, керованої пороговою стратегією. Для такої моделі з"ясовано умови ...
180360
  Маїк В.З. Аналіз створення шрифтів для незрячих / В.З. Маїк, Т.Г. Дудок, Л.Я. Маїк // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 45-55. – ISBN 966322012-0
180361
  Лях Л.В. Аналіз створення, використання та передання нових технологій в Україні у 2014 р. за середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності галузевого рівня / Л.В. Лях, Г.В. Карлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 27-32 : рис., фото. – Бібліогр.: 2 назв
180362
  Рибак А.І. Аналіз стейкхолдерів проекту з використанням експертних оцінок / А.І. Рибак, І.Б. Азарова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
180363
  Іванов А.В. Аналіз стійкості адаптивного фільтра Калмана за наявності збоїв в обчислювальному пристрої та пристрої зберігання коефіцієнта передачі / А.В. Іванов, Є.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 96-100


  У даній роботі, проведено дослідження, яким чином збої у комірках пам"яті, де зберігаються значення матричного коефіцієнта передачі адаптивного фільтру Калмана, впливають на стійкість самого фільтру і в яких межах вони є допустимими в системах різного ...
180364
  Азаров С.І. Аналіз стійкості водних об"єктів до дії дестабілізуючих факторів / С.І. Азаров, О.С. Задунай // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 34-42 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
180365
  Ніколайчук С. Аналіз стійкості дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 11-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
180366
   Аналіз стійкості ділянки схилу біля Маріїнського палацу в Києві : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, А.О. Драна, Н.В. Василишин, С.П. Янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-59. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводиться теоретичне обгрунтування конфігурації поверхонь ковзання, а також способів розрахунку коефіцієнтів запасу стійкості потенційно зсувного масиву. Визначено варіанти границь потенційно нестійких ділянок схилу, виходячи з можливості розвитку ...
180367
  Мамедов Р.С. Аналіз стійкості до атак протоколів квантової криптографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мамедов Рахман Салман Огли ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
180368
  Горошко О.О. Аналіз стійкості параметричних коливань маятника при різних способах збудження / О.О. Горошко, Н.П. Пучко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 115-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено порівняльний аналіз стійкості параметричних коливань маятника періодично змінної довжини та маятника з вібруючою точкою підвісу. Встановлено, що основна область нестійких коливань на діаграмі Айнса-Стретта для маятника, довжина якого ...
180369
   Аналіз стійкості пунктів системи автоматизованого геодезичного моніторингу інженерних споруд Канівської ГЕС / К.Р. Третяк, С.Л. Петров, В.Н. Голубінка, Ф Ф.К. Аль-Алусі // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 5-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-17. – ISSN 0130-1039
180370
  Кузьмич О.І. Аналіз стійкості руху мобільних роботів. Застосування до задачі аналізу руху літака по злітній смузі / О.І. Кузьмич, О.Г. Мекуш, Н.А. Протасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі представлено моделювання та аналіз динаміки мобільного робота в программному середовищі, що дає можливість пояснити деякі динамічні ефекти, які призводять до нестійкості прямолінійного руху робота та заносів на поворотах при великих ...
180371
  Шушарін Ю.В. Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Шушарін Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Бібліогр.: л. 117-130
180372
  Шушарін Ю.В. Аналіз стійкості та оптимізація лінійних динамічних систем із марковськими перемиканнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Шушарін Ю.В.; Шушарів Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
180373
  Рутицька В.В. Аналіз стійкості та чутливості в статистичних задачах інвестиційного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 340-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто статичні задачі інвестиційного менеджменту, проведено аналіз чутливості оптимальних вагових коефіцієнтів портфеля цінних паперів та визначені коефіцієнти чутливості.
180374
  Нікітін Анатолій Володимирович Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Нікітін А.В.; МОіНУ; Чернівецьк. нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л.136-185. – Бібліогр.: л.122-135
180375
  Нікітін Анатолій Володимирович Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Нікітін А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 19 назв
180376
  Фаріон Аналіз стратегії розвитку при застосуванні інформаційних технологій / Фаріон, Т.Р. Фецович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 195-198. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
180377
  Кучмій О.П. Аналіз стратегій і практики інформаційного бізнесу Китайської Народної Республіки / О.П. Кучмій, Є.В. Морозюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 210-213
180378
  Охрименко О.Р. Аналіз стратегій поведінки осіб з високим рівнем нейротизму // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – С. 58-65. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 1 (25))
180379
  Щербак І. Аналіз стратегій позиціонування провідних університетів Великобританії в міжнародному інформаційному просторі за глобальним індикатором "комфорт" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
180380
  Руденко Л. Аналіз стратегій регіонального і місцевого розвитку України на шляху досягнення "Цілей 2030" / Л. Руденко, С. Лісовський, Є. Маруняк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (133), травень - червень. – С. 10-13
180381
  Климко О.О. Аналіз стратегій територіального розвитку комерційних банків України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 46-54 : Табл., мал. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
180382
  Щербак І.В. Аналіз стратегічних досліджень позиціонування провідних університетів країн Європи в міжнародному інформаційному просторі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 171-178. – ISSN 2074-8922
180383
  Шабранська Н.І. Аналіз стратегічних завдань в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (257). – С. 51-61. – ISSN 2522-1620
180384
  Братюк В.П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 40-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
180385
  Ярошенко І.В. Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 99-107. – ISSN 2222-0712
180386
  Киричок А.П. Аналіз стратегічно-управлінських заходів реагування на кризу у галузі державного управління (на прикладі кризової комунікації під час подій, пов’язаних із боями за Іловайськ) // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (70). – С. 90-106. – ISSN 2077-7264
180387
  Бурик М.М. Аналіз стратегічного планування в діяльності органів державного управління розвитком транспортної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 143-148. – ISSN 2306-6814
180388
  Мяґких І.М. Аналіз стратегічної позиції становлення менеджменту в споживчій кооперації України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 42-46.
180389
  Дубчак Г.М. Аналіз стратеій копінг-поведінки сучасних студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 55-63. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 18). – ISSN 2072-4772
180390
  Науменко А.Ю. Аналіз стресу в сучасних умовах життєдіяльності студентської молоді та її психосоматичне здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  На основі досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених розглянуто стан стресу, його виникнення та вплив на психіку і організм людини. Представлено аналіз в основному науково-методичної та монографічної літератури. Проаналізовано підходи різних авторів ...
180391
  Барабаш Л.В. Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України / Л.В. Барабаш, О.В. Ролінський, Н.В. Бондаренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 15-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
180392
  Ковтуненко Ю.В. Аналіз структури витрат промислового підприємства / Ю.В. Ковтуненко, А.В. Крисенко, О.В. Амурова // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 202-207. – ISSN 2076-2429
180393
   Аналіз структури відновлених ландшафтів м. Києва та приміської зони / С. Дмитрук, Т. Купач, С. Дем"яненко, Ю. Олішевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується узагальнення методики вивчення урболандшафтних систем та результати картографічного аналізу ландшафтної структури м. Києва та приміської зони. Представлена картографічна модель природної основи досліджуваної території із ...
180394
  Резнікова Лілія Валентинівна Аналіз структури гармонічного як філософсько-естетичної категорії : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08. / Резнікова Лілія Валентинівна; КУ. – Київ, 1997. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
180395
  Резнікова Лілія Валентинівна Аналіз структури гармонічного як філософсько-естетичної категорії: системний підхід : Автореф... кандидата філософськихнаук: 09.00.08 / Резнікова Лілія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
180396
  Хаджирадєва С. Аналіз структури готовності державних службовів до професійно-мовленевої комунікації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 229-237
180397
  Лубкей Н. Аналіз структури державного боргу України та напрямки її оптимізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С.37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
180398
  Гапон С.В. Аналіз структури землекористування території Гірського Криму засобами ГІС // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 50-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-1950
180399
  Богуславська В. Аналіз структури змагальної діяльності в українському національному одноборстві "бойовий гопак" / В. Богуславська, М. Басістий // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 20-23. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
180400
  Кобеля М. Аналіз структури і динаміки розвитку підприємств з державною участю // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 190-201. – ISSN 2411-5215
180401
  Загорецька О. Аналіз структури і змісту основних локальних нормативних документів служби діловодства // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 72-80. – ISSN 2306-4323
180402
  Пахомова І.Г. Аналіз структури капіталу банків України за період 2014-2016 років / І.Г. Пахомова, М.С. Фещенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 209-214. – ISSN 2308-1988
180403
   Аналіз структури магнітних рідинних систем методом нейтронного розсіяння / В.І. Петренко, Л.А. Булавін, М.В. Авдєєв, В.Л. Аксьонов, Л. Векаш, Л. Рошта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 362-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведені структурні порівняння водних магнітних рідинних систем, стабілізованих з використанням різноманітних комбінацій поверхнево-активних речовин (ПАР). Виявлені комбінації ПАР. які дають найкращі, з точки ...
180404
  Івохін Є.В. Аналіз структури моделей гібридних ієрархічних систем, побудованих на основі мереж Петрі / Є.В. Івохін, К.О. Косинський, Д.Є. Івохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-22. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до розв"язання задачі керування у дворівневих гібридних ієрархічних системах з антагоністичними критеріями функціонування підсистем. Запропоновано схему зміни обмежень у моделях керування сукупністю зв"язаних об"єктів на основі ...
180405
  Кузнецова І.О. Аналіз структури національного ринку зерна // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 194-203
180406
  Савельєва Ю.М. Аналіз структури освіти в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 3 (41). – С. 76-81
180407
   Аналіз структури основних завдань та механізмів функціонування сучасної системи державного управління процесами трансформації складових оборонної політики України // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 28 : Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України. – С. 20-74. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
180408
  Кулько-Лабинцева Аналіз структури основних засобів ПАТ "Мотор Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 102-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
180409
  Зубик Л. Аналіз структури підготовки бакалаврів з інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 173-177. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовані проблеми розвитку сучасного освітнього простору. Виконаний аналіз змісту іструктури плану підготовки фахівців з інформаційних технологій у вищому навчальному закладі технічного профілю. Запропоновані шляхи удосконалення системи ...
180410
   Аналіз структури системи державних випробувань зразків БТОТ та існіючого методичного апарату забезпечення їх проведення / М.О. Шишанов, С.С. Котляр, І.І. Деркач, Р.А. Момот // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 197-202


  У статті викладено аналіз існуючої структури системи державних випробувань зразків БТОТ та існуючого методичного апарату забезпечення їх проведення. Обгрунтована необхідність її удосконалення
180411
  Параниця Н.В. Аналіз структури та динаміки зовнішньоторговельних товаропотоків України / Н.В. Параниця, І.О. Буднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 206-209 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
180412
  Підлипна Р.П. Аналіз структури та динаміки окремих складових соціальної інфраструктури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 131-138. – (Економічні науки ; № 3 (27))
180413
  Артеменко О.О. Аналіз структури туристичного підприємства / О.О. Артеменко, Н.М. Колпаченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 39-45. – (Економічні науки)
180414
  Строкаченко О.І. Аналіз структури українського експорту твердого біопалива // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 328-330. – ISBN 978-966-188-293-4
180415
  Кизим М.О. Аналіз структури українського ринку виробників теплоенергії / М.О. Кизим, Є.І. Котляров, Т.А. Філатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (57). – С. 88-100. – ISSN 2222-0712
180416
  Марков Б.М. Аналіз структуризації економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6792
180417
  П"ятницька-Позднякова Аналіз структурних елементів музичного мовлення Івана Карабиця на прикладі Концерту для хору, солістів та симфонічного оркестру "Сад божественних пісней" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 73-82. – ISSN 2413-4767
180418
  Комаха Л.Г. Аналіз структурних елементів суперечки з погляду праксеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 119-125. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто особливості праксеологічного аналізу суперечки.
180419
  Пелех О.Б. Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика дослідження / О.Б. Пелех, Б.М. Юськів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
180420
  Бурбела Т.М. Аналіз структурних зрушень в економіці та їхній вплив на ефективність виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 62-67
180421
  Рахман М.С. Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі України / М.С. Рахман, І.О. Гриненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 105-107. – ISSN 2306-6806
180422
  Суслов О.П. Аналіз структурних зрушень у випуску продукції та валовій доданій вартості / О.П. Суслов, В.В. Дем"яненко, О.В. Галицина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 21-27.
180423
  Хаустова В. Аналіз структурних зрушень у виробництві та споживанні електроенергії в Україні / В. Хаустова, О. Лелюк // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 91-105. – ISSN 2411-5215
180424
  Сидоренко М.Г. Аналіз структурних зрушень у розвитку обробних видів економічної діяльності в цілому по Україні у 2001-2005 роках // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 60-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
180425
  Валецька О. Аналіз структурних особливостей заробітної плати в трудовому праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 107-111.
180426
  Васильченко З.М. Аналіз структурних перетворень на ринку лізингових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Проаналізовано сучасну специфіку надання лізингових послуг фінансовими інститутами в Україні.
180427
  Яворська В. Аналіз структурно-вікових деформацій населення - регіональний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
180428
  Яворська В.В. Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект / В.В. Яворська, О.І. Ніколаєва, С.О. Шулевський // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 37-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
180429
  Гринкевич С. Аналіз структурного змісту зернопродуктового підкомплексу АПК / С. Гринкевич, І. Зрайло, О. Брух // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 63-72 : табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 2313-3627
180430
  Пидюра М.О. Аналіз структурної організації родини генів тубулінів і целюлозосинтаз льону та взаємозв"язку їх експресії у ході формування целюлозного волокна : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Пидюра Микола Олександрович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харчової біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 18 назв
180431
  Шаповал Я.К. Аналіз ступеню майнового розшарування населення України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 174-179
180432
  Дьоменко С. Аналіз суб"єктивних ознак вимагання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 70-75.
180433
  Гнатовська А.І. Аналіз суб"єктів виконання місцевих бюджетів за законодавством України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 102-106. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
180434
  Гринько К.Ю. Аналіз суб"єктів інформаційно-психологічного впливу на Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу суб"єктів інформаційно-психологічного впливу на населення України. Розглянуто напрямки, цілі та основні засоби здійснення інформаційно-психологічних впливів. The article is devoted the analysis of subjects of the ...
180435
   Аналіз субстанції декаметоксину на вміст домішок з використанням ТШХ з флюоресцентним детектуванням / О.В. Павлюк, Т.Є. Кеда, І.П. Лесик, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 25
180436
  Блажівська Н. Аналіз судових систем інтелектуальної власності Франції, США, Німеччини та України, перспективи створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 167-175. – ISSN 1026-9932
180437
  Кондратюк В.В. Аналіз судової дискусії як приклад практичного застосування теорії аргументації // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
180438
  Берназюк Я.О. Аналіз судової практики в деяких категоріях справ щодо захисту суспільного (публічного) інтересу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 159-168. – ISSN 2524-0323
180439
  Приходько С. Аналіз судової практики з земельних питань // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 5. – С. 56-60
180440
  Дика А.О. Аналіз судової практики на предмет застосування поняття "спір про право" // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 133-142. – ISSN 2413-1342
180441
  Загиней З. Аналіз судової практики стосовно звільнення особи від кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (стаття 3661 Кримінального кодексу України) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 115-120. – ISSN 2409-4544
180442
  Коломієць Ю.Ю. Аналіз судової практики та пропозиції до законодавства України щодо видів доходів, з яких утримуються аліменти / Ю.Ю. Коломієць, С.Р. Сулейманова // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 103-112. – ISSN 2707-6849
180443
  Тесля Р. Аналіз судової практики у спорах про житлові субсидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 306-307. – ISBN 978-617-7069-14-9
180444
   Аналіз судової практики у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Американська Асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (АВА/ROLI) ; [підгот. : Ахтирська Н.М., Герасименко Г.Л., Дубина В.І. та ін.]. – Київ : [American Bar Association], 2010. – 32 с. : табл.
180445
  Жигальська Ю. Аналіз судової практики у сфері визнання договорів обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів нікчемними // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 83-95
180446
  Дмитренко В. Аналіз судової практики України щодо вирішення спорів, пов"язаних з порушенням прав на ноу-хау // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 324-325
180447
  Грицик А.С. Аналіз судової практики щодо визнання шлюбних договорів недійсними // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 21-24
180448
  Разиграєва Н. Аналіз судової практики щодо захисту прав у мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 32-46. – ISSN 1608-6422
180449
  Головко О.М. Аналіз судоустрою Київської держави / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 321-354. – ISBN 978-966-342-404-0
180450
  Водолазкіна Катерина Олександрівна Аналіз сумісної професійної компетентності команди проекту // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2219-5300
180451
  Карлін М.І. Аналіз суперечностей ринку праці в Польщі після вступу країни до Європейського Союзу та шляхів їх подолання: досвід для України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 5-14. – ISSN 1729-360Х
180452
  Силкін О.С. Аналіз сутності антикризового фінансового управління підприємством / О.С. Силкін, П.О. Муж // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 228-235. – ISSN 1998-6912
180453
  Алієва П.І. Аналіз сутності поняття "державна освітня політика" // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 1-6. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
180454
  Семенюк О. Аналіз сутності тероризму як соціально-політичного явища // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 147-152
180455
  Сидоренко В.К. Аналіз сутності технічного знання як важливого елемента матеріального й духовного виробництва // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 70-76
180456
  Арістова Н. Аналіз сутності феномену "Особистість” в сучасній психолого-педагогічний літературі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 16-21. – ISSN 2308-4634
180457
  Підлипна Р.П. Аналіз сутності, змісту та цілей соціальної політики в суспільно-політичному вимірі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 38-41. – ISSN 2306-6806
180458
  Молчанюк О.В. Аналіз сутності, структури та функцій освітнього процесу в сучасній педагогічній практиці закладу вищої освіти / О.В. Молчанюк, О.Б. Борзик // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 265-278. – ISSN 2074-8167
180459
  Гайдей Д. Аналіз сучасний векторів розвитку глобального інноваційного середовища // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 35-40. – ISSN 1818-2682
180460
   Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіоелектронної розвідки / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, С.В. Бурий, В.В. Пусан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 40-46. – ISSN 2524-0056
180461
  Мінєнкова О.В. Аналіз сучасних аналітичних методів управління діяльністю підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 415-420. – ISSN 2222-4459
180462
  Глотов В. Аналіз сучасних безпілотних літальних апаратів оснащених системою лазерного сканування / В. Глотов, І. Петришин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів, 2023. – Вип. 1 (45). – С. 59-65. – ISSN 1819-1339
180463
  Гармаш А.О. Аналіз сучасних бізнес-моделей в IT-секторі // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
180464
  Микита М.М. Аналіз сучасних геоморфологічних процесів вулканічних гір Закарпаття / М.М. Микита, М.Р. Салюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 16-22. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
180465
  Ямелинець Т.С. Аналіз сучасних грунтових інформаційних систем і баз даних грунтів країн світу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 128-139. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
180466
  Мельник В.М. Аналіз сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів / В.М. Мельник, О.О. Сосновська, М.О. Житар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 358-370. – ISSN 2222-4459
180467
  Матвєєва Л. Аналіз сучасних досліджень транзитивних процесів у праві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 11-19. – ISSN 2308-9636
180468
  Фасій Б. Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні / Б. Фасій, Д. Московчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 70-74. – ISSN 2663-5313
180469
  Байрамли С. Аналіз сучасних комунікаційних стратегій європейських видавничих ринків: Німеччина, Велика Британія, Польща // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 41-44
180470
  Калініченко А.В. Аналіз сучасних концепцій юридичної аргументації // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 136-138
180471
  Петрович О.М. Аналіз сучасних методичних підходів до визначення місць розташування полігонів твердих побутових відходів / О.М. Петрович, Т.О. Євсюков // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 27-38. – ISSN 2306-1677
180472
  Сєвєрінов О.В. Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління / О.В. Сєвєрінов, В.О. Шевцов, Сокол-Кутиловська // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 65-68. – ISSN 1997-9568
180473
  Шавкун В.М. Аналіз сучасних методів діагностики технічного стану асинхронних двигунів / В.М. Шавкун, В.В. Ліньков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 8-12 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
180474
  Глотов В.М. Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів / В.М. Глотов, А.В. Гуніна // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 53-63 : табл. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0130-1039
180475
  Терещенко В.В. Аналіз сучасних методів інформаційного пошуку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 26-31. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
180476
  Лозинський В. Аналіз сучасних методів отримання даних для визначення об"ємів відходів та донних відкладів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 87-97 : рис. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 1819-1339
180477
  Кінщак А.В. Аналіз сучасних механізмів та інструментів реалізації державної регіональної політики в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 228-241
180478
  Андріянова Н. Аналіз сучасних міжнародних методик оцінювання рівня володіння іноземною мовою / Н. Андріянова, О. Величко, К. Кащук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 25-34. – ISSN 2617-1775
180479
  Бецан А.В. Аналіз сучасних моделей автогрейдерів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 149-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2313-0431
180480
  Корсак К. Аналіз сучасних наукових даних у темі "інтелект людства" / К. Корсак, О. Бойчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
180481
  Лаврук Т.М. Аналіз сучасних небезпечних геоморфологічних процесів гірських територій методами геоінформаційних технологій (на прикладі МТЦ Устеріки) / Т.М. Лаврук, О.В. Касьян // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 97-102 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
180482
  Оката І.О. Аналіз сучасних об"єктів Літніх Олімпійських ігор для велоспорту // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 379-387. – ISSN 2076-815X


  Розглянуто спортивні об"єкти для проведення змагань з велоспорту та Літніх Олімпійських іграх сучасності (1992-2016).
180483
  Клюс О.А. Аналіз сучасних оздоровчих технологій, які можна використовувати в процесі фізичного виховання у ЗВО / О.А. Клюс, О.П. Скавронський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 10. – С. 59-63
180484
  Борщ Ж. Аналіз сучасних педагогічних підходів до моніторингу в освіті / Ж. Борщ. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.28-35. – (Педагогічні науки)
180485
  Литвиненко О.І. Аналіз сучасних підходів до вирішення проблем раннього попередження конфліктів / Олександр Ігорович Литвиненко, Наталія Ігорівна Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (21). – С. 96-101. – ISSN 2311-7249
180486
  Кир"янов А.Ю. Аналіз сучасних підходів до групового керування автономними безпілотними літальними апаратами // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій; редкол.: Беркман Л.Н., Сторчак К.П., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 5 (165). – С. 40-47. – ISSN 2412-9070
180487
  Сідак Л.М. Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену "саморозвиток особистості" // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 121-132. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
180488
  Матвійчук-Соскіна Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 266-272 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
180489
   Аналіз сучасних проблем енергетичної безпеки як основних джерел військових конфліктів / Д.О. Перегудов, С.П. Гришин, О.С. Корняков, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 173-178
180490
  Джунь И.В. Аналіз сучасних проблем математичного моделювання в економічних, соціальних та педагогічних дослідженнях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 36-43. – ISBN 978-966-7359-77-5
180491
  Строгонова Т. Аналіз сучасних проблем методики навчання біофізики в медичних ЗВО // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 95-103. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
180492
  Винокурова О.І. Аналіз сучасних проблем реструктуризації підприємств в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 71-76. – ISSN 2313-4569
180493
  Васильєва О.І. Аналіз сучасних проблем формування та розвитку людського капіталу в Україні / О.І. Васильєва, А.О. Рибка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
180494
  Гніденко І.А. Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки / І.А. Гніденко, І.Є. Воробйов // Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (61). – ISSN 2073-4751
180495
  Чимош К.С. Аналіз сучасних світових та вітчизняних тенденцій розвитку транспортної логістики в аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6806
180496
  Новак С. Аналіз сучасних систем класифікації режимів обмінних курсів валют / С. Новак, С. Хайлук // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 319-323. – ISSN 2078-5860
180497
  Романенко О.Р. Аналіз сучасних смарт-технологій / О.Р. Романенко, М.І. Бондарчук, О.С. Кулик // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 26
180498
  Заря І.В. Аналіз сучасних тенденцій інноваційної діяльності в туризмі / І.В. Заря, О.А. Борисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
180499
  Ткачук С.М. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ГІС-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 112-117


  В статті розглянуті новітні тенденції розвитку ГІС, проаналізовано трансформацію професійних компетенцій спеціаліста-картографа. В статье рассмотрены новейшие тенденции развития ГИС, проанализирована трансформация профессиональных компетенций ...
180500
  Барановська В.М. Аналіз сучасних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 391-400


  Досліджено і проаналізовано тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України та її сучасний стан.. Ключові слова: економіка, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля України. Исследованы и проанализированы тенденции развития внешней торговли ...
180501
  Зеліско І.М. Аналіз сучасних тенденцій розвитку підприємств зв"язку України / І.М. Зеліско, О.О. Сосновська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 34-46. – ISSN 2415-8089
180502
  Колодізєв О. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в Україні / О. Колодізєв, Д. Геріч // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (156). – С. 66-91. – ISSN 1605-2005
180503
  Маловичко С.В. Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-0712
180504
  Клапків Ю.М. Аналіз сучасних тенденцій у страховому сегменті фінансового ринку України / Ю.М. Клапків, В.С. Свірський, Р.І. Щур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 130-139. – ISSN 2309-1533
180505
  Скавронський О.П. Аналіз сучасних технологій фізичного виховання у закладах вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 124-126
180506
  Усаченко Л.М. Аналіз сучасних типологій неурядових організацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 60-64
180507
  Терещенко А.В. Аналіз сучасних шкал для оцінки рівня активності та участі осіб з хребтово-спинномозковою травмою / А.В. Терещенко, С.В. Гаврелюк // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1992-7894
180508
  Остроух В.І. Аналіз сучасного забезпечення ринку картографічної продукції у цілому та популярними виданнями зокрема / В.І. Остроух, В.П. Скварновський // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 51-56. – ISBN 966-7650-87-1
180509
  Кунцевич В.О. Аналіз сучасного методологічного забезпечення оцінки ризиків, пов"язаних із кредитуванням підприємств : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-86 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
180510
  Петруненко Я. Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення державних закупівель в Україні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 77-81.
180511
  Приходченко Т.А. Аналіз сучасного регіонального розвитку в Україні. // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 43-47. – ISSN 2306-6806
180512
  Полікарпова Л.В. Аналіз сучасного стану благоустрою та озеленення архітектурного середовища міста Запоріжжя / Л.В. Полікарпова, В.В. Сілогаєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 399-406 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
180513
  Бутурлакіна Т. Аналіз сучасного стану бюджетної політики України / Т. Бутурлакіна, М. Сидоран // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 40-46. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
180514
  Полегенька М.А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 136-143. – ISSN 2306-6806
180515
  Майборода Т.М. Аналіз сучасного стану державного регулювання галузі освіти в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 16-22. – ISSN 1997-4167
180516
  Кондрашова Г.П. Аналіз сучасного стану державної підтримки іпотечного житлового кредитування в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 104-110
180517
  Сахацька А.В. Аналіз сучасного стану захисту персональних даних / А.В. Сахацька, М.М. Браіловський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 310-311
180518
  Сидор В.Д. Аналіз сучасного стану земельного законодавства України // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 116-122
180519
  Петрова Г.Є. Аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.262-267. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
180520
  Мельничук М.Д. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку світової та української сонячної енергетики / М.Д. Мельничук, В.О. Дубровін, В.М. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 166, ч. 2. – С. 9-15. – (Техніка і енергетика АПК). – ISSN 2222-8618
180521
  Чайковський Я. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку банківського кредитування населення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 124-131. – ISSN 1818-5754
180522
  Зайцев Д.В. Аналіз сучасного стану і розвитку військової освіти в Сполучених Штатах Америки. Урок для України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 194-201. – ISSN 2524-0056
180523
  Гура В. Аналіз сучасного стану інноваційного підприємництва в умовах діджиталізації економіки України / В. Гура, Ю. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання цифровізації інноваційної сфери України. Досліджено актуальність проблематики щодо розвитку інноваційного підприємництва з в икористанням нових технологій, розробок та підходів задля успішного позиціонування країни на ...
180524
   Аналіз сучасного стану каменедобувної галузі України / В.І. Шамрай, Мельник-Шамрай, Ю.В. Шкабара, С.В. Микитенко, Р.М. Ігнатюк // Технічна інженерія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Подчашинський Ю.О., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир, 2022. – № 2 (90). – С. 193-199. – ISSN 2706-5847
180525
  Герасимов О. Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 45-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
180526
  Любчич Д.А. Аналіз сучасного стану кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 19-24. – ISBN 966-581-476-1
180527
  Карпуленко М. Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 266-272
180528
  Худошина О.В. Аналіз сучасного стану механізмів державного регулювання державного нагляду (контролю) в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 64-70. – ISSN 2072-084X
180529
  Шевченко О. Аналіз сучасного стану міграційних потоків в Україні та напрямів їх державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 213-221.
180530
  Хміль М.М. Аналіз сучасного стану міграційних процесів України у контексті національної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано сучасний стан міграційних процесів в Україні; розглянуто потенційні загрози, які несе неврегульованість міграційних процесів, а також можливі шляхи трансформації міграційної політики в напрямку забезпечення національної безпеки нашої ...
180531
  Міщук К.М. Аналіз сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
180532
  Аляб"єва О.М. Аналіз сучасного стану морських портів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 240-246. – ISSN 2222-4459
180533
  Дорохіна Ю.А. Аналіз сучасного стану наукової розробленості проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 44-58. – ISSN 2304-4556
180534
  Андрійченко Ж. Аналіз сучасного стану недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Ж. Андрійченко, О. Протиняк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 240-243. – ISSN 1993-0259
180535
  Васюткіна Н.В. Аналіз сучасного стану організації маркетингових досліджень підприємствами на ринку продовольчих товарів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-47.
180536
  Морозов В.В. Аналіз сучасного стану особливостей управління проектами / В.В. Морозов, М.В. Проскурін // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 112-113
180537
  Кучеренко М.А. Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 61-79. – ISSN 2306-546X
180538
  Замасло О.Т. Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні / О.Т. Замасло, О.І. Бойчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
180539
  Дмитренко Т.В. Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України / Т.В. Дмитренко, Ю.І. Вергелес // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
180540
  Зінухов С.В. Аналіз сучасного стану промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
180541
  Кучечук Л.В. Аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та перспективи його розвитку в умовах пандемії СOVID-19 / Л.В. Кучечук, П.О. Подлепіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 139-144. – ISSN 2222-4459
180542
  Стаднік Є.О. Аналіз сучасного стану ринку лізингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 60-66. – ISSN 1993-6788
180543
  Дубина М. Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні / М. Дубина, А. Жаворонок, П. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 134-145. – ISSN 2411-5215
180544
  Казміренко В. Аналіз сучасного стану розбійних нападів в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 108-112..
180545
  Конотопець М.М. Аналіз сучасного стану розвитку засобів радіоелектронної боротьби виробництва Республіки Білорусь / М.М. Конотопець, М.Я. Павлунько, А.О. Попов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 56-62. – ISSN 2311-7249


  Узагальнено можливості оборонно-промислового комплексу (ОПК) республіки Білорусь стосовно виробництва сучасних зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наведені основні напрямки та тенденції їх розвитку. Здійснено ...
180546
  Лацик Г. Аналіз сучасного стану розвитку іпотечного ринку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 148-151. – ISSN 1993-0259
180547
  Михайлів Н. Аналіз сучасного стану розвитку комп"ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об"єктів / Н. Михайлів, Л. Сав"юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 78-84. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано моделі комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів та виділено основні ознаки, за якими здійснено класифікацію цих моделей КТК. Наведено схему класифікації КТК. Проведено огляд кожної класифікаційної ознаки та ...
180548
  Анпілогова Ж.Д. Аналіз сучасного стану розвитку місцевого самоврядування в зарубіжних країнах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 4-8. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
180549
  Гурбик Ю.Ю. Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 132-137. – ISSN 2306-6814
180550
  Ляхова О.О. Аналіз сучасного стану розвитку ринку лізингу в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 251-256. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
180551
  Черних О.Б. Аналіз сучасного стану системи військової освіти республіки Польща: досвід для України / О.Б. Черних, О.О. Мітягін, Ю.О. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 200-208
180552
  Крилова І.І. Аналіз сучасного стану сфери водопостачання та водовідведення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 118-125. – ISSN 2306-6814
180553
  Герасімов О.С. Аналіз сучасного стану та виявлення тенденцій розвитку кредитування підприємницьких структур в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 176-178. – ISBN 978-966-188-219-4
180554
  Самойленко О.М. Аналіз сучасного стану та перспективи метрологічного забезпечення лазерних трекерів / О.М. Самойленко, Б.Є. Монюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 8-13 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв
180555
  Геворкян А.Ю. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку диджиталізації суспільства в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 128-134. – ISSN 2222-4459
180556
  Кондратенко Н.О. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України / Н.О. Кондратенко, Л.В. Оболенцева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 72-80. – ISSN 2222-0712
180557
  Макаренко Ю.П. Аналіз сучасного стану та тенденцій функціонування валютного ринку України / Ю.П. Макаренко, К.О. Вітер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 42-49. – ISSN 2306-6814
180558
  Світайло Н. Аналіз сучасного стану трудових міграційних потоків та напрями їх державного регулювання / Н. Світайло, А. Костенко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 40-44. – ISSN 1728-6220
180559
  Волошин В.В. Аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного бізнесу на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
180560
  Матушенко В.Б. Аналіз сучасного стану української весільної обрядовості // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 64-67
180561
  Курганська Е.І. Аналіз сучасного стану управління фінансовими ресурсами через систему казначейства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 148-161. – ISSN 2413-9998
180562
  Корнєєва І.О. Аналіз сучасного стану формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 113-122. – (Педагогіка та психологія ; вип. 26). – ISSN 2412-9283
180563
  Аврамчук Б.О. Аналіз сучасного стану формування та встановлення меж об"єднаних територіальних громад / Б.О. Аврамчук, Ю.А. Лошакова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 39-46. – ISSN 2306-1677
180564
  Головня А.Ф. Аналіз сучасного стану функціонування систем підготовки та мотивації офіцерського складу Національної гвардії України / А.Ф. Головня, С.В. Бєлай // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – С. 27-33. – ISSN 2078-7480
180565
  Бондар І.К. Аналіз сучасного страхового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.21-27
180566
  Розвозчик П. Аналіз сучасного українського верлібру (На прикладі поезії Володимира Кузьмича) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 10. – С.17-21. – ISSN 0130-5263
180567
  Деркач С.С. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Київській області // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 94-113. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
180568
  Кизим М.О. Аналіз сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку в Україні на основі проблемно-орієнтованого підходу / М.О. Кизим, Н.В. Бєлікова, М.Л. Беккер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 88-95. – ISSN 2222-4459
180569
  Карпенко О.В. Аналіз сучасної системи викладання дисциплін "Рисунок і живопис" в українських вищих навчальних мистецьких закладах (на прикладі м. Києва) / О.В. Карпенко, О. Зеленюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 210-218. – ISSN 2225-7586
180570
  Хандогій В.Д. Аналіз сучасної системи міжнародних організацій, що забеспечують безпеку в Європі / В.Д. Хандогій, А.А. Соловей // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 3-11.
180571
  Лобанова Л.С. Аналіз сучасної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-63. – ISSN 0374-3896


  Проаналізовано підготовку кандидатів та докторів наук через аспірантуру і докторантуру, показано її стан і динамику за 1991-2005 рр., позитиви і негативи
180572
  Мержа Н.В. Аналіз сучасної структури джерел фінансування акціонерних товариств на сучасному етапі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 7-12.
180573
  Лижник Г.Л. Аналіз сучасної структури землекористування території на основі дешифрування даних ДЗЗ (на прикладі Мурованокуриловецького району Вінницької області) / Г.Л. Лижник, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 90-97


  Здійснено дешифрування космічного знімку засобами QGIS. Застосована класифікація землекористування типів наземного покриву CORINE. Проаналізована структура землекористування території. Визначені проблемні питання оптимізації ...
180574
  Заливчий О.С. Аналіз сфер використання безпілотних літальних апаратів // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7571-72-7
180575
  Єрмошенко А.М. Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 88-96 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
180576
  Азаров І С. Сидоренко Аналіз сценарію важкої аварії в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 / І С. Сидоренко Азаров, О.С. Задунай // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1892
180577
  Федоренко О.П. Аналіз та аудит забезпечення ефективної діяльності мережевого ритейлу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 196-205. – ISSN 2222-4459
180578
  Мочона Л.Г. Аналіз та вибір інструментарію оперативного контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 288-296. – ISSN 2222-4459
180579
  Ємцев В.І. Аналіз та визначення економічної категорії "конкурентоспроможність підприємства" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 83-88. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
180580
  Гоцуленко В.В. Аналіз та запобігання нестійкості потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Гоцуленко Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
180581
  Клокар О.О. Аналіз та заходи підвищення трудової мотивації в аграрному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 116-121
180582
  Бабич Л.М. Аналіз та значення німецької інноваційної моделі для трансформації перехідної економіки України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 15-21. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
180583
  Моклиця А. Аналіз та інтерпретація абсурдистського тексту (на матеріалі драматичної творчості К.І. Галчинського) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 166-177. – ISSN 2304-9383
180584
  Павлушенко С.М. Аналіз та інтерпретація результатів апробації програми розвитку фрустраційної толерантності операторів сил спеціальних операцій до виконання бойових завдань // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 116-128. – ISSN 2617-6858
180585
  Шерешкова І.І. Аналіз та інтерпретація результатів апробацї програми розвитку у військовослужбовців Збройних Сил України психологічного самозахисту від негативного впливу медіаперцептивної комунікаціїи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 180-193. – ISSN 2617-6858
180586
  Колбасенко Ю.І. Аналіз та інтерпретація художнього тексту: розмежування і межі безмежності // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 319-340. – ISBN 966-8906-05-5
180587
   Аналіз та картографічне моделювання структури земельного фонду Горохівського району Волинської області / І.П. Ковальчук, Т.С. Павловська, Ю.В. Білецький, О.В. Рудик, В.В. Гашинська // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 41-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
180588
  Назарова К.О. Аналіз та контроль ефективності використання фінансових ресурсів підприємства / К.О. Назарова, М.О. Нежива // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 216-220. – ISSN 2222-4459
180589
  Козачок І.А. Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 61-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
180590
  Заєць Н.М. Аналіз та контроль процедур закупівель за державні кошти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Заєць Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
180591
  Пашков А.П. Аналіз та критерії вибору під час розробки природоохоронних заходів на призупинених та припинених кар"єрах України / А.П. Пашков, А.С. Єсипенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
180592
  Акіменко В.В. Аналіз та математичне моделювання оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / В.В. Акіменко, І.І. Сугоняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 112-122. – (Технічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
180593
  Юрчик Г.М. Аналіз та механізми подолання бідності в Україні / Г.М. Юрчик, Н.М. Самолюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 25-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
180594
  Головій В.М. Аналіз та моделювання загроз фінансовій безпеці держави // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 236-244


  Обгрунтовуються теоретико-методологічні основи аналізу економічної безпеки країни та її складових, зокрема. фінансової безпеки.
180595
  Цегелик Г. Аналіз та моделювання основних доходів та прибутку банків України / Г. Цегелик, О. Прядко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 76-84. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
180596
  Кутлахмедов Ю.О. Аналіз та моделювання радіоємності екосистем за трасером як показника благополуччя / Ю.О. Кутлахмедов, П.П. Балан, С.А. Пчеловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-21. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведено серію нелінійних дослідів з метою виявлення впливу гострого гамма-опромінення та внесення солі кадмію на стан спрощеної рослинної екосистеми через їх вплив на показник радіоємності. При опромінюванні насіння кукурудзи дозами 2, 12, 22, 24 Гр, ...
180597
  Скіцько В.І. Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 242-248. – ISSN 2222-0712


  Логістичні системи, зокрема, мікроекономічного рівня є складними системами, в межах яких відбувається постійна скоординована взаємодія їх компонент, що може зумовити виникнення синергічного ефекту, який необхідно уміти оцінювати з метою його врахування ...
180598
  Савчин Г.П. Аналіз та напрями оптимізації розвитку гастрономічного туризму у Карпатському регіоні / Г.П. Савчин, Ю.І. Юрас // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Метою дослідження є аналіз гастрономічних фестивалів Карпатського регіону та розроблення напрямів оптимізації розвитку гастрономічного туризму. Методика. У дослідженні використано такі методи дослідження: аналіз, порівняння, статистичний та ін. ...
180599
  Сакун Л.М. Аналіз та напрямки покращення інвестиційної діяльності промислових підприємств / Л.М. Сакун, Л.Е. Петрухненко, Г.М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 150-154. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
180600
  Мірошко Валентин Миколайович Аналіз та напрямки розвитку морських портів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 197-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджуються концептуальні і практичні основи формування стратегічних планів економічного розвитку морських портів України в умовах інтеграції до світової транспортної системи. Здійснено аналіз діяльності морських портів. На основі проведеного аналізу ...
180601
  Овчаренко Т. Аналіз та недоліки методичного забезпечення технічного рівня виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано техніко-технологічний та організаційні рівні виробництва як складову загальної оцінки економічної ефективності та приділено увагу їх методичному забезпеченню. The techno-technological and organizational levels of production as a part of ...
180602
  Кім О.С. Аналіз та оптимізація всеспрямованих та гостроспрямованих вісесиметричних дводзеркальних антен : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Кім О.С.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 2000. – 18л.
180603
  Ловейкін Ю.В. Аналіз та оптимізація коливних процесів у двомасовій системі / Ю.В. Ловейкін, А.В. Сукретна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
180604
  Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами : Дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Д.С. Бірюков ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009. – 154 л. + Додатки: л. 137-139. – Бібліогр.: л. 140-154
180605
  Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бірюков Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
180606
  Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 152 л. + Додаткок: л. 134-135. – Бібліогр.: л. 136-152
180607
  Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
180608
  Зайченко Олена Юріївна Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп"ютерних мереж з технологією АТМ : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Зайченко О.Ю.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр: 30 назв
180609
  Усар І.Я. Аналіз та оптимізація систем з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Усар Ірина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 140, [1] л. – Бібліогр.: л. 129-140
180610
  Усар І.Я. Аналіз та оптимізація систем з повторними викликами і змінною інтенсивністю вхідного потоку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Усар Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
180611
  Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
180612
  Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 129 л. – Бібліогр.: л. 114-129
180613
  Прокопов Сергій Дмитрович Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Прокопов С.Д.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
180614
  Ткачук Г.В. Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 28-36. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
180615
   Аналіз та отримання ефективних ознак для розпізнавання дактилем / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, А.С. Тернов, О.П. Отрощенко // III науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації" : присвячена пам"яті професора Б.О. Попова, Львів, 25-26 верес. 2014 р. : [зб. праць] / "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації", наук.-техн. конф. – Львів : ФМІ НАНУ, 2014. – [Вип. 3]. – С. 113-114. – ISBN 978-966-02-7320-7
180616
  Дишко Ірина Юріївна Аналіз та оцінка витрат підприємства на митне оформлення експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 1993-6788


  У статті класифіковано умови та вдосконалено уміст розділів зовнішньоекономічного контракту у ракурсі зменшення витрат на митне оформлення. Проаналізовано витрати експортера, які виникають при митному оформленні експортних операцій. Визначено ...
180617
  Дишко І.Ю. Аналіз та оцінка витрат підприємства на митне оформлення експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 1993-6788


  У статті класифіковано умови та вдосконалено уміст розділів зовнішньоекономічного контракту у ракурсі зменшення витрат на митне оформлення. Проаналізовано витрати експортера, які виникають при митному оформленні експортних операцій. Визначено ...
180618
  Іванік О. Аналіз та оцінка впливу деяких небезпечних геологічних процесів на морські трубопроводи / О. Іванік, В. Шевчук, В. Горбань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 61-64. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Визначено небезпечні геологічні процеси, що призводять до порушення динамічної рівноваги у системі "геологічне середовище - трубопровід" в межах морського шельфу. Навантаження на трубу істотно впливають на стійкість, міцність та надійність ...
180619
  Чернега О. Аналіз та оцінка впливу цивілізаційної складової на параметри розвитку та рівень конкурестоспроможності країн / О. Чернега, Ю. Бочарова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 55-91. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
180620
  Краюшкін В.А. Аналіз та оцінка геопотенціалу регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 92-95 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 4 назви
180621
  Циганенко Г.В. Аналіз та оцінка дії організаційно-економічного механізму корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 29-35.
180622
  Зиз Д.О. Аналіз та оцінка ділової активності підприємств машинобудування як основа підвищення ефективності їх діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 230-240. – ISSN 2222-4459
180623
  Ящишина Ірина Володимирівна Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур : Автореф... канд. економ.наук: 08.02.02 / Ящишина Ірина Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка, 1996. – 23л.
180624
  Ящишина Ірина Володимирівна Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур : Дис... канд. економіч.наук: 08.02.02 / Ящишина Ірина Володимирівна; НАН України. Центр досліджень науково-технічного потнціалу та історії науки. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.138-160
180625
  Тарасюк Н.А. Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області / Н.А. Тарасюк, С.А. Реміз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
180626
  Макарчук І.М. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками аграрних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 125-131.
180627
  Козоріз М. Аналіз та оцінка інноваційного розвитку економіки регіонів / М. Козоріз, О. Денис // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 29-40. – ISSN 1562-0905
180628
  Власюк Г.В. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
180629
  Риндіна А.В. Аналіз та оцінка конкурентоздатності промислової фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 64-66


  Розглянуто негативні явища, які спостерігаються у більшості галузей промисловості.
180630
  Загурський О. Аналіз та оцінка концентрації та монополізації агрострахового ринку України / О. Загурський, Т. Фіялко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
180631
  Горошкова Л.А. Аналіз та оцінка методів державної підтримки реформування житлово-комунального господарства / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, І.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 16-23. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-8810
180632
  Поливода В. Аналіз та оцінка оперативної обстановки на території обслуговування підрозділами карного розшуку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-114.
180633
  Тищук І.В. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста Луцьк / І.В. Тищук, Л.М. Поліщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 54-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
180634
  Шило Ж.С. Аналіз та оцінка показників боргової безпеки держави в контексті управління фінансово-економічною безпекою // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 219-229. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
180635
  Пернарівський О. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 26-30
180636
  Бєкєтов В.Є. Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків / В.Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова, О.С. Ломакіна // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
180637
  Хрущ Н. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства / Н. Хрущ, Л. Приступа // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
180638
  Карпюк О.А. Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 74-79. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
180639
  Білоцька А.О. Аналіз та оцінка рівня споживання населення за допомогою економіко-математичного моделювання // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 15-22


  Робота присвячена розкриттю суті споживання як економічної категорії, визначенні ролі, яку відіграє споживання населення в умовах світової фінансової кризи, дослідженню економічних чинників, які впливають на рівень даного показника. На основі ...
180640
  Каліна І. Аналіз та оцінка розвитку інноваційної активності в Україні // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 49-55. – ISSN 2304-2281
180641
  Живко З.Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 65-73. – ISSN 1993-6788
180642
  Сердюк М. Аналіз та оцінка соціально-економічного розвитку Одеської області // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 12-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано основні показники, що характеризують сучасне соціально-економічне становище Одеської області. Виявлено тенденції та специфіку розвитку регіональної економічної системи. Показано роль економіки Одеської області у ...
180643
  Герасименко Г.Ю. Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в будівельній галузі Рівненської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 36-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
180644
  Шмалій Л.В. Аналіз та оцінка стану системи управління організації / Л.В. Шмалій, А.В. Юрченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 111-115. – ISSN 2415-8089
180645
  Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства : наукове видання / Отенко І.П., Мелярець Л.М., Іващенко Г.А. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348с. – ISBN 966-676-219-6
180646
  Єлісєєва О.К. Аналіз та оцінка тенденцій заробітної плати в Україні / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова, І.Г. Столетова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 86-90. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
180647
  Шацька Зорина Ярославівна Аналіз та оцінка факторів, що впливають на процес реалізації стратегії підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто групи факторів, що впливають на функціонування підприємства та на процес реалізації його стратегії. Визначено заходи, що сприяють усуненню або нейтралізації дії цих факторів. Здійснення запропонованих заходів сприяє підвищенню ...
180648
  Кисельова В.С. Аналіз та оцінка фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ТОВ "ІСТОК" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 71-80
180649
  Піскунова О.В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств : фінансові ризики // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 119-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
180650
  Бугай В.З. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства / В.З. Бугай, В.М. Омельченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 34-39. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
180651
  Лютак О.М. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України / О.М. Лютак, Л.В. Михальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 217-225 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
180652
  Беновська Л.Я. Аналіз та оцінювання оборотного капіталу підприємств: регіональний вимір // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 159-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180653
  Матійчук Л.П. Аналіз та оцінювання тенденцій формування індикаторів стану електроенергетичного ринку України як основного базису для формування її електроенергетичної безпеки // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Ларіна Т.Ф. ; редкол.: Фулі Чен, Абуселидзе Г., Горська Є. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2. – C. 36-43. – ISSN 2524-0455
180654
  Князь С.В. Аналіз та оцінювання факторів, що впливають на ефективність контролювання та регулювання інноваційного розвитку підприємства / С.В. Князь, В.А. Новицький, О.В. Князь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.169-176. – ISSN 0321-0499
180655
  Верхотурова А.В. Аналіз та перспективи кредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва / А.В. Верхотурова, Н.О. Дорошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 335-340. – ISSN 2222-4459
180656
  Валько Н. Аналіз та перспективи підготовки майбутніх учителів інтегрованого курсу "Природничі науки" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 170-178. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
180657
  Рядно О.А. Аналіз та перспективи розвитку пенсійної реформи в Україні / О.А. Рядно, А.Б. Надєєва, Н.А. Надєєва // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 138-147. – (Економічні науки)
180658
  Нанавов А.С. Аналіз та порівняльна оцінка методололгічних підходів до трактування стійкості та стабільності фінансової системи // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 204-207
180659
  Щербакова Т. Аналіз та порівняльна сортооцінка колекції Hemerocallis hybrida hort. Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 86-87. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано склад колекції Hemerocallis Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за декоративними та господарсько-біологічними ознаками. Отримано результати порівняльної сортооцінки Hemerocallis hybrida hort. На основі яких ...
180660
   Аналіз та порівняння географії студентів Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка" / Н. Ярема, Д. Іванчук, А. Согор, О. Серант // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 28-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
180661
  Черняк О.І. Аналіз та прогноз динаміки ВВП України за допомогою методу SSA / О.І. Черняк, М.Я. Кудіненко // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.134-147. – ISSN 1605-7988
180662
  Білик Т.О. Аналіз та прогноз інвестиційної діяльності в Україні / Т.О. Білик, Н.В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 58-64
180663
  Іщенко Г.Г. Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 78-80 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
180664
  Слісаренко Ігор Юрійович Аналіз та прогноз у висвітленні міжнародної тематики українськими засобами масової інформації : Дис... канд. філолог.наук: / Слісаренко Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 166л. – Бібліогр.:л.160-166
180665
  Слісаренко І.Ю. Аналіз та прогноз у висвітленні міжнародної тематики українськими засобами масової інформації. : Автореф... наук: 10.01.08 / Слісаренко І.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т журналістики. – К, 1996. – 29л.
180666
  Слушаєнко Н.В. Аналіз та прогнозування випуску продукції підприємства на основі економетричних моделей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 186-194


  В роботі проведено аналіз діяльності підприємства за допомогою виробничої функції. Побудовано модель, доведено адекватність моделі вихідним експериментальним даним та спроможність її використання для оцінки розвитку економічного процесу у майбутньому, ...
180667
  Кулик О.Г. Аналіз та прогнозування злочинності правоохоронними органами: міжнародний досвід // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 253-261. – ISSN 2072-8670
180668
  Бунякова Ю. Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 37-39. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  На основі методу теорії хаосу здійснено аналіз часових рядів концентрацій діоксиду сірки в атмосферному повітрі м. Гдиня та м. Сопот (Гданський регіон, Польща) і розраховано спектр кореляційних розмірностей, що підтверджує наявність відповідного хаосу. ...
180669
  Булкот Г. Аналіз та прогнозування міжнародного валютного ринку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
180670
  Гірська О.З. Аналіз та прогнозування обсягів податкових надходжень до бюджету України від підприємницької діяльності / О.З. Гірська, Г.Г. Цегелик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 214-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180671
  Білай О.С. Аналіз та прогнозування основних показників проблемної заборгованості за кредитами у банках України / О.С. Білай, О.М. Притоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 97-109. – ISSN 0321-0499
180672
  Корнієнко Є. Аналіз та прогнозування показників зовнішньої торгівлі України: роль факторів РЕОК, зовнішнього та внутрішнього попиту / Є. Корнієнко, Н. Шаповаленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 24-31
180673
  Людкевич Т.М. Аналіз та прогнозування розвитку світового ринку природного газу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-02-6
180674
  Матвійчук А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки / А.В. Матвійчук; МОНУ; Вінницьк. нац. техніч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 206с. – ISBN 966-364-090-1
180675
  Савчук С. Аналіз та результати досліджень репрезентативності GNSS-даних в оцінках сучасних горизонтальних рухів земної поверхні (на прикладі території Європи) / С. Савчук, О. Тадєєв, А. Прокопчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 19-34 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISSN 2414-9993
180676
  Плахута О.В. Аналіз та рекомендації щодо розвитку інфраструктури сфери особистого споживання республіки Крим / О.В. Плахута, С.М. Цілик // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 107-112 : Табл. – ISBN 5-8238-D147-5
180677
  Ісхаков Д.Ю. Аналіз та синтез підсистеми інтерфейсу вводу-виводу високопродуктивних обчислювальних систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Ісхаков Д.Ю.; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 22л.
180678
  Аль-Двайрі Маджед О.Х. Аналіз та синтез поліномінальних сигналів для систем зв"язку : Автореф... кандид.техн.наук: 05.12.17 / Аль-Двайрі Маджед О.Х.; Україн. держ. Академія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1998. – 12л.
180679
  Захарій Н. Аналіз та синтез різнорідних геопросторових даних (побудова метамоделі для геологічної інформації) / Н. Захарій, В. Поліновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано специфіку геологічної інформації. Запропоновано метод пошуку прихованих закономірностей та спосіб інтеграції різнорідних геоданих в єдине, однорідне середовище. Різні методичні підходи до обробки геологічної інформації призводять до ...
180680
  Куцик А.С. Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентельних комплексів генерування електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Куцик А.С.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 33 назви
180681
  Поліщук О.А. Аналіз та синтез систем розпізнавання рукописних математичних текстів : Дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 - систем. аналіз і теорія оптимальних рішень / Олександр Аркадійович Поліщук ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 133 л. – Додатки: л. 130-133. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 74-85
180682
  Колобов С.О. Аналіз та синтез систем управління конвергентних мереж : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Колобов С.О. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
180683
  Поліщук О.А. Аналіз та синтез системи розпізнавання рукописних математичних текстів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Олександр Аркадійович Поліщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
180684
  Гетьман А.В. Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних об"єктів на основі просторових гармонік : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Гетьман Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
180685
  Сальніков О.Ф. Аналіз та систематизація досвіду державного управління оборонно-промисловим комплексом Російської Федерації / О.Ф. Сальніков, Г.П. Ситник // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 56-63. – ISSN 2311-6420
180686
  Корнієнко Я.М. Аналіз та систематизація методів і способів утилізації промислових відходів / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-59 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
180687
  Жукова Т.О. Аналіз та систематизація методів оцінки фінансової стійкості банку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 27-37. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
180688
  Королюк Т.М. Аналіз та систематизація наукових досліджень з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 275-281. – ISSN 2222-4459
180689
  Поповиченко І.В. Аналіз та систематизація функцій і завдань логістичного управління на стратегічному й тактичному рівнях діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-38 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
180690
  Гойхман І. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів : моделі / І. Гойхман, О. Петрик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
180691
  Крупка М.О. Аналіз та структура економічної глобалізації // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 3-7. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
180692
  Баранюк Х.О. Аналіз та структурування зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 30-37 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
180693
  Махнович О.О. Аналіз та тенденції розвитку інноваційних процесів у економіці України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 214-223. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180694
  Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 290-296. – ISSN 2222-4459
180695
  Заховалко Т.В. Аналіз та удосконалення процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем банку / Т.В. Заховалко, Н.К. Максишко, О.В. Олешко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 64- 76 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
180696
  Алімпієв А.М. Аналіз та уточнення факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака / А.М. Алімпієв, В.П. Єрошенко, І.Б. Ковтонюк // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 7-9. – ISSN 1997-9568
180697
  Купалова Г.І. Аналіз та шляхи поліпшення кон"юнктури ринку праці на селі / Г.І. Купалова, О.Й. Лесько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 95-100. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проведено аналіз стану ринку праці в сільській місцевості України. Дано пропозиції щодо створення умов для розвитку продуктивної самостійної зайнятості селян.
180698
  Міхно О. Аналіз тактичних властивостей сучасного геоінформаційного моніторингу / О. Міхно, І. Патракеєв, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-80. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто геоінформаційний моніторинг міського середовища як необхідну складову сучасного воєнно-географічного опису театру військових дій. Прийнято, що властивість поліморфізму сучасного геоінформаційного моніторингу можна вважати тактичною, оскільки ...
180699
  Костенко С.О. Аналіз тварин bos taurus з різними темпами клітинного поділу // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса, 2013. – C. 69-78. – (Біологічні науки ; вип. 70)
180700
   Аналіз твердих тугоплавких сполук. – Київ : АН УРСР, 1961. – 196с. – Під загальною редакцією: Самсонова Г.В., Пилипенка А.Т., Назарчука Т.М.


  У книзі викладено методи аналізу карбідів, силіцидів, боридів і нітридів тугоплавких металів. Описані їх фізичні та хімічні властивості, а також галузі застосування.
180701
  Шарова Т.М. Аналіз твору І. Котляревського "Наталка-Полтавка" 1819 р. // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 235-236. – ISBN 978-617-7346-65-3
180702
  Шарова Т.М. Аналіз твору Івана Котляревського "Енеїда" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 230-234. – ISBN 978-617-7346-65-3
180703
  Соколівська З.П. Аналіз творчої діяльності українських митців у дослідженнях Романа Бжеського / З.П. Соколівська, В.А. Шендеровський // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 527-535. – ISSN 2415-7422
180704
  Блоха Я.Є. Аналіз творчої спадщини античних філософів у працях В.Г. Короленка кінця ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 307-314. – ISSN 2076-1554
180705
  Кисла О. Аналіз творчості П. Гулака-Артемовського М. Костомаровим // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 244-247
180706
  Єлісовенко Ю. Аналіз телевізійного контенту як метод викладання сучасної тележурналістики // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 123-127. – ISBN 978-966-01-0468-6
180707
  Сич Т. Аналіз тематики наукової продукції українських вчених з методології дослідження проблем управління освітою // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 46-53. – ISSN 2307-4906
180708
  Близнюк М. Аналіз тематичних напрямів Міжнародної Карпатської школи у контексті освіти для сталого розвитку / М. Близнюк, В. Михайленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)


  Стаття містить аналіз тематичних напрямів зимової сесії Міжнародної Карпатської школи, яка реалізує освітній проект для молоді, представників національних навчальних закладів та громадянського суспільства. Організатори опановують інноваційну ...
180709
  Кириченко Д. Аналіз тематичного контенту суспільно-політичного тижневика "Країна" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 82-85
180710
  Скопюк-Стеценко Аналіз тематичної та функціональної спрямованості Web-проталів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті наведено результати огляду та аналізу характеристик сучасних порталів, існуючих напрямків їх класифікації,запропоновано новий підхід до класифікації порталів. Ключові слова: WWW, Web-портал, класифікація порталів. In this paper the ...
180711
  Савін А.А. Аналіз темпу виконання інженерних робіт з організації оборони важливого державного об"єкта підрозділом Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (85). – С. 86-90. – ISSN 2078-7480
180712
  Карагодова С.О. Аналіз тенденції фінансування науки / С.О. Карагодова, Г.Ф. Маслюк, О.М. Обушна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 122-126. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Проаналізовано тенденцію поповнення наукового співтовариства, виявлено негативний її вплив на економічний розвиток країни.
180713
  Коханова І.О. Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо документних фондів в Україні та світі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 43-52. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядається сутність крадіжки як асоціального явища. Визначено три категорії крадіжок, спільним джерелом яких є формування тіньового антикварного ринку цінних та рідкісних документів. До дестабілізуючих чинників, що зумовлюють крадіжки, належать: ...
180714
  Дробязко А.О. Аналіз тенденцій банківського фінансування економіки України у 2021 році / А.О. Дробязко, О.О. Любіч, О.С. Камінська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 36-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
180715
  Тимошенко Ю.О. Аналіз тенденцій змін значень індикаторів стану фінансової безпеки в системі економічної безпеки України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 341-345. – ISSN 2309-1533
180716
   Аналіз тенденцій зміни якості води річки Західний Буг за багаторічний період / І.В. Гопчак, Т.О. Басюк, Г.В. Мавлянова, А.В. Мамчур // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 201-209. – ISSN 2308-135X
180717
  Шергіна Л.А. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку підприємств харчової промисловості України / Л.А. Шергіна, А.Й. Жемба, Ю.І. Пономарьова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 181-187. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
180718
  Горкавий В.К. Аналіз тенденцій і факторів продуктивності аграрної праці у Харківській області / В.К. Горкавий, С.І. Панченко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
180719
  Акімова Л.М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 71-75. – ISSN 2306-6814
180720
  Тетерук О.С. Аналіз тенденцій розвитку первинного ринку облігацій України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 321-322. – ISBN 978-966-188-219-4
180721
  Почотова Я.В. Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
180722
  Барановська В.М. Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 440-450
180723
  Курочкіна І.Г. Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 37-42. – ISSN 2222-4459
180724
  Авраменко Н.В. Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров"я в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 45-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
180725
  Марценюк-Розарьонова Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 53-63. – ISSN 2411-4413
180726
  Фридель В.І. Аналіз тенденцій розвитку сучасного лізингового ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19
180727
  Гнєзділова О.М. Аналіз тенденцій розвитку теорії бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-56. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
180728
  Фролова Л.В. Аналіз тенденцій розвитку торгівлі в Україні / Л.В. Фролова, О.В. Роженко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 189-197. – ISSN 2222-4459
180729
  Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 92-101. – Бібліогр.: с. 92, 98


  Розглянуто сутність і місце на світовому ринку фінансів Близького Сходу і Південно-Східної Азії та їх вплив на фінансові ринки.
180730
  Кизим М.О. Аналіз тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні / М.О. Кизим, Є.І. Котляров, В.Є. Хаустова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 68-81. – ISSN 2222-4459
180731
   Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області та її адміністративно-територіальних одиниць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 224с. – ISBN 966-7800-22-9
180732
  Семигуліна І.Б. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 46-55. – ISSN 2222-0712
180733
   Аналіз тенденцій споживання антибактеріальних та противірусних лікарських засобів в аптечних закладах під час пандемії СОУГО-19 в Україні / О.М. Заліська, О.М. Семенов, Н.М. Максимович, З.О. Заболотня, Б.М. Заліський, Г І. Мудрак // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 43-54. – ISSN 0367-3057
180734
  Дейнека Ю. Аналіз тенденцій та перспектив розвитку українського ринку злиття та поглинання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 27-30. – ISSN 1993-0259
180735
  Грицуленко С.І. Аналіз тенденцій технологічного розвитку країн світу в контексті патентної статистики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 4-12. – ISSN 2222-0712
180736
  Прушківська Е.В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 79-94. – ISSN 2073-9982
180737
  Корепанов О.С. Аналіз тенденцій урбанізації у світі та в Україні як поштовх для розвитку національної концепції "розумних" міст // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 177-182. – ISSN 2222-4459
180738
  Горбуненко Я.І. Аналіз тенденцій фондового ринку України у контексті зміни уподобань інвесторів // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 58-65. – ISSN 2074-5354
180739
  Семигуліна І.Б. Аналіз теоретико-методичних підходів до визначення та подолання регіональних проблем у системі публічного управління регіонами в Україні / І.Б. Семигуліна, І.В. Ярошенко, М.С. Дороніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 59-67. – ISSN 2222-4459
180740
  Федченко К.А. Аналіз теоретико-методичних підходів до оцінювання рівня економічної нестабільності країни // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 85-96. – ISSN 2410-9576
180741
  Хомяков Д.О. Аналіз теоретико-методологічних досліджень у сфері євроатлантичної інтеграції України / Д.О. Хомяков, В.В. Карелін // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (49). – С. 159-165. – ISSN 2072-8670
180742
  Гладченко М.М. Аналіз теоретико-методологічних засад бенчмаркінгу в контексті стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-118. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
180743
  Моїсеєнко В.О. Аналіз теоретико-методологічних засад світових міграційних процесів сьогодення // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 219-223. – ISSN 2524-003X
180744
  Акімова А. Аналіз теоретичних засад китайських драматургів XX століття // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 9-17. – ISSN 2410-0927
180745
  Голоденко О. Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену ідентичності в соціогуманітарних науках // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 37-40. – ISSN 2306-3974
180746
  Сейсебаєва Н.Г. Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття антикризового фінансового управління на підприємстві / Н.Г. Сейсебаєва, А.В. Пічікіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 116-123. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
180747
   Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування / О.В. Михайловська, Н.В. Філіпова, С Л. Ладонько, Н.В. Ткаленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 241-253. – ISSN 2078-9165
180748
   Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних кластерів: національні особливості / В.М. Бабаєв, А.О. Васильченко, О.В. Димченко, О.О. Рудаченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
180749
  Антонюк А.А. Аналіз теоретичних підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
180750
  СтупницькаТ.М Аналіз теоретичних підходів щодо визначення грошових коштів за стандартами бухгалтерського обліку / СтупницькаТ.М, О.П. Володіна, О.С. Мартиновська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 102-107 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
180751
  Скорич Л.П. Аналіз теоретичних поглядів Г.С. Костюка на проблему індивідуального подходу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 132-133
180752
  Тарасюк П.І. Аналіз теоретичних проблем професійного самовизначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз різних концепцій, теорій, підходів та ступеня дослідження проблеми професійного самовизначення. Виявлено основні підходи до розуміння змісту поняття, розглянуто складові структури професійного самовизначення, стадії даного процесу та ...
180753
  Курмаєв П.Ю. Аналіз теоретичних та практичних аспектів фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 6-8
180754
  Муха Т.О. Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об"єктів / Т.О. Муха, В.С. Токар // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 264-268 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
180755
  Кубишкіна К.І. Аналіз теорії жанрів Ігоря Качуровського в контексті багатовікової літературної традиції // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 345-353. – (Слово). – ISSN 2304-7402
180756
  Харківська А.А. Аналіз теорії управління вищою освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 77-80. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано теорії управління вищою освітою. Розглянуто основні проблеми управління.
180757
  Бучик А. Аналіз теорії, практики та механізмів реалізації права на відвід (самовідвід) судді // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 110-116. – ISSN 2308-9636
180758
  Макар О. Аналіз теорій впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 110-114. – ISSN 1818-2682
180759
  Заболотна І. Аналіз теорій мотивації в історії розвитку управління персоналом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 42-44
180760
  Прочан А.О. Аналіз теорій поведінкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-110. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
180761
  Мілих В.І. Аналіз теплового стану індуктора електромагнітного млина з охолодженням оливою у стаціонарних режимах роботи / В.І. Мілих, В.П. Шайда, О.Ю. Юр’єва // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2023. – № 3. – С. 12-20. – ISSN 2074-272X
180762
  Черничко Т.В. Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної мережі України / Т.В. Черничко, С.Ф. Черничко, О.С. Рибчак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 120-127. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
180763
  Чубрей О. Аналіз територіальної системи туристсько-спортивної діяльності як важливої складової спортивного туризму / О. Чубрей, Н. Шелепюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 64-70. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
180764
  Лопаткін І.О. Аналіз територіальної структури сфери послуг Оболонського району міста Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 167-175 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
180765
  Головченко Г.О. Аналіз термінів та дефініцій медіаосвіти в англомовному дискурсі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 173-180. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
180766
  Сікорський Д.О. Аналіз термінології в українському законодавстві, що регламентує діяльність в сфері інформатизації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 125-128. – ISSN 2306-6814
180767
  Ступак С. Аналіз термінології про публічне використання у законодавстві про авторське і суміжні права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 18-22 : табл. – ISSN 1608-6422
180768
  Стручаєв М.І. Аналіз термодинамічних процесів у потоці повітря / М.І. Стручаєв, Ю.О. Постол // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 28-29. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
180769
  Карпенко О.В. Аналіз термодинамічних та електрофізичних властивостей твердих розчинів сполук групи А В // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 31-34
180770
  Лин А.С. Аналіз термозахисних властивостей захисного одягу для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 152-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-4643
180771
  Глибовець М.М. Аналіз тестових завдань на основі статистичної обробки результатів тестування / М.М. Глибовець, О.Ю. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 111-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються типи тестів, які можуть бути використано в дистанційній освіті. Наведено підхід до статистичної обробки результатів тестів, а також описано основні характеристики тестів, такі як надійність та валідність. Ключові слова: характеристики ...
180772
  Проноза Д. Аналіз тестових завдань стандартизованих мовних тестів на визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до вимог НАТО СТАНАГ 6001 // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 197-206. – ISSN 2617-1775
180773
  Михайловський Д.В. Аналіз техніко-технологічних властивостей клеєної деревини як перспективного матеріалу для будівельних конструкцій / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко, Д.М. Матющенко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 122-127 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
180774
   Аналіз технічних вимог до напірних пожежних рукавів, що застосовуються разом із пожежно-рятувальною технікою / В.В. Присяжнюк, С.В. Семичаєвський, М.Л. Якіменко, М.В. Осадчук, В.В. Свірський, О.В. Мілютін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 212-216 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
180775
  Меркулова О.О. Аналіз техногенних процесів у геосфері // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 76-78. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
180776
  Петрина Н.В. Аналіз техногенних факторів формування первинного поля забруднення в межах Київської області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-12. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Знання закономірностей та проведення аналізу територіальної зосередженості джерел техногенного забруднення може стати основою для прогнозування забруднення, виділення еталонних полігонів дослідження та особливо небезпечних (погляду накопичення ...
180777
  Чугай А.В. Аналіз техногенного навантаження на природне середовище Запорізької області / А.В. Чугай, В.В. Пилип"юк, Г.О. Боровська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 97-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
180778
  Рашкевич Н.В. Аналіз техногенної небезпеки технологій поводження з твердими побутовими відходами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 58-66 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
180779
  П"ясківський В.М. Аналіз технологій виробництва перги / В.М. П"ясківський, С.П. Вербельчук, Т.В. Вербельчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 136-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2410-1125
180780
  Присяжнюк Д.М. Аналіз технологій маніпулювання масовою свідомістю в ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 96-99. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується застосування маніпулятивних технологій в засобах масової інформації України. Розкриваються основні цілі та суб"єкти маніпулювання. Проводиться конвент-аналіз інформації, що подається іноземними ЗМІ стосовно України. The ...
180781
  Ожінський В.В. Аналіз технологій сучасного військового супутникового зв"язку / В.В. Ожінський, В.М. Мамарєв, С.С. Гаценко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 83-89. – ISSN 2311-7249


  У статті проаналізовано технічні особливості функціонування космічного та наземного сегментів супутникового зв"язку. Розглянуто базові технології та принципи реалізовані в військових системах супутникового зв"язку для вирішення широкого кола завдань на ...
180782
  Зубко В.М. Аналіз технологій та технічних засобів для використання відходів виробництва соняшнику в якості біопалива / В.М. Зубко, С.П. Соколік // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 6-10 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-1828
180783
  Просович О.П. Аналіз технологічних інновацій промислових підприємств України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 142-149. – ISSN 0321-0499
180784
  Жуков С. Аналіз технологічних підходів і досвіду відпрацювання хвостосховищ Кривбасу / С. Жуков, Ю. Григор"єв, С. Луценко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 2022. – № 71. – С. 53-61. – ISSN 2071-1859
180785
  Венгер В.В. Аналіз технологічної структури металургійних підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-41. – ISSN 1993-6788
180786
  Алєксєєв І. Аналіз типології екологічної відповідальності банків / І. Алєксєєв, А. Мазур // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 9-13. – ISSN 2078-5860


  На засадах узагальнення досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених проведено аналіз екологічної відповідальності банків. Розглянуто екологічну відповідальність банків у взаємозв"язку з корпоративною соціальною відповідальністю.
180787
  Стрілецька С.В. Аналіз типології текстів з позиції перекладацького аналізу // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 60-63. – ISSN 2411-5983
180788
  Суздаль Н.І. Аналіз товарно-географічної структури зовнішньої торгівлі України // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-617-696-385-1
180789
  Середа О.В. Аналіз товарного асортименту магазину канцелярських товарів за методикою Бостонської Консалтингової Групи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 98-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
180790
  Семенюк Л.І. Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 71-74
180791
  Мельник О.В. Аналіз товарообігу паливно-енергетичних ресурсів між Україною та країнами Митного союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 18-23
180792
  Гордеєв А.Ю. Аналіз топонімів Чорного моря на картах-портопланах Дульсерта Ангеліно 1325-1339 рр // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
180793
  Гордєєв А.Ю. Аналіз топонімів Чорного моря на картах-портопланах П"єтро Весконте 1311 - 1321 років // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 36-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 20 назв.
180794
  Суніл Шарма Аналіз торговельних зв"язків між Україною та Індією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 51-53 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
180795
  Мамедова О.О. Аналіз торговельної спеціалізації країн Скандинавського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 247-252


  У статті представлені результати розрухунків конкурентних переваг Скандинавських країн. На основі даних про зовнішній товарообіг країн та виявлених конкурентних переваг був проведений аналіз торговельної спеціалізації Норвегії, Швеції та Фінляндії. В ...
180796
  Демура О.О. Аналіз тоталітарної свідомості в соціально-критичній теорії Франкфуртської школи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – C. 106-112. – ISSN 2077-1800
180797
  Долгушин В.П. Аналіз точносних характеристик двопозиційної триангуляційної системи пеленгації та обгрунтування заходів щодо їх поліпшення / В.П. Долгушин, О.В. Мірошниченко, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 31-37


  Наведені результати аналізу точності виміру координат цілі двопозиційною пасивною системою. Показано, що вона мас неприпустимо низьку точність визначення дальності при великому віддаленні цілі і в бічних ділянках зони. Представлено аналіз існуючих ...
180798
  Венглінський Є.Р. Аналіз точності визначення неоднорідності електронної концентрації в сонячних емісійних утвореннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Показано, що третій центральний момент розподілу узагальненої міри емісії за логарифмом електронної концентрації lgn[нижній індекс е] слабо впливає на профіль бальмерівського передконтинууму. Це дозволяє подавати вищезгаданий розподіл у вигляді ...
180799
  Пашко А.О. Аналіз точності моделювання дробового броунівського руху в рівномірній метриці / А.О. Пашко, І.В. Розора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
180800
  Волинець В.І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур"є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 92-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  На основі статистичного методу проведено аналіз точності рекурентних методів обчислення звичайних і модифікованих багатовимірних дискретних перетворень Фур"є та Хартлі на стрибкових і ковзних інтервалах за всіма та одним виміром в арифметиці з ...
180801
   Аналіз травматизму серед військовослужбовців Збройних сил України в умовах повсякденної діяльності та зоні збройного конфлікту протягом останніх років / А.М. Галушка, С.В. Халік, А.В. Швець, О.В. Ричка // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 5-16
180802
  Авінов В.А. Аналіз травматизму у футболі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 9-12. – Бібліогр.: 4 назв.
180803
  Гавдей С.В. Аналіз традиційних і новітніх чинників розвитку туристичного сектора України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 151-158. – ISSN 2222-4459
180804
  Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42. – ISSN 0132-1331
180805
  Соколова З.С. Аналіз трансакційних витрат регіонального економічного співробітництва з країнами-членами ОХАДА // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
180806
  Лисачок А.В. Аналіз трансакційних витрат: від теорії до практики // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 130-133. – ISSN 2313-0431
180807
  Ткач Є. Аналіз транскордонного співробітництва Волинської області і Республіка Польща / Є. Ткач, О. Суховершко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 34-36. – Бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
180808
  Криворучко О.П. Аналіз транспортної галузі та його місце у структурі ВВП України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 214-223. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
180809
  Голощук К.А. Аналіз трансфертних цін в залежності від обраного методу ціноутворення // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 425-426. – ISBN 978-617-7069-02-6
180810
   Аналіз трансформації водних та земельних ресурсів під впливом осушувальної меліорації у Волинській області / А.Д. Калько, М.М. Мельнійчук, Уєвич, Б.І. Каленіков // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 55-63. – ISSN 2308-135X
180811
  Дерев"янчук Ж.М. Аналіз трансформації розуміння поняття "безпека" у світовій та українській політичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 110-115. – ISSN 2077-1800
180812
  Чумаченко О.П. Аналіз трансформації теоретичних основ поняття творчої діяльності у філософських напрямках XIX-XXсторіччя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 85-89. – ISSN 2077-1800
180813
  Матвієнко П.В. Аналіз трансформаційних процесів в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-59.
180814
  Грачев О.О. Аналіз трансформаційних процесів у фінансовому забезпеченні НАН України / О.О. Грачев, В.І. Етоков // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С.47-56. – ISSN 0374-3896
180815
  Пітенко С.А. Аналіз тренувальних програм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів / С.А. Пітенко, О.М. Лисенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
180816
  Заблоцький Ф.Д. Аналіз тропосферної затримки сигналу в екваторіальній зоні за матеріалами радіозондування : геодезія / Ф.Д. Заблоцький, О.Ф. Заблоцька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 9-11 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
180817
  Захарова О.В. Аналіз трудових показників : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Захарова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Найбільш застосовувані терміни та визначенняя: с. 448-453. – Бібліогр.: с. 441-446. – (Крок до успіху). – ISBN 978-617-579-908-6
180818
  Ядранський Д.М. Аналіз трудових ресурсів: соціально-психологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр.: 9 назв
180819
  Рюль В.О. Аналіз трудової міграції в Закарпатському соціумі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 245-249 : рис. – Бібліогр.: с. 248. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
180820
  Яровой Л.К. Аналіз трьох хвилевої інтерференції в лазерному віброметрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 116-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив на сигнал лазерного допплерівського віброметра небажаного віддзеркалення або розсіяння, що потрапляє на фотодетектор. Ця хвиля-завада завдяки інтерференції з основними хвилями інтерферометра дає видимий внесок у вихідний сигнал ...
180821
  Глибовець В.Л. Аналіз туристичних потоків до Столичного суспільно-географічного району України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 136-144


  Ця стаття присвячена аналізу туристичних потоків різного виду до Столичного суспільно-географічного району та інших восьми районів України. Эта статья посвящена анализу туристических потоков разного вида в Столичный общественно-географический район и ...
180822
  Бучко І Ж. Аналіз туристичних потоків України - Румунії у контексті транскордонного туризму / І Ж. Бучко, Е.Г. Антоняк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 26-35. – ISSN 2308-135X
180823
  Бордун О.Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на прикладі Львівської області) / О.Ю. Бордун, Д.А. Каднічанський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 157-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
180824
  Сіренко К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
180825
  Нечит О.М. Аналіз туристичної інфраструктури міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 130-136. – Бібліогр.: 4 назв.
180826
  Єрко І. Аналіз туристичної привабливості України на прикладі порівняння регіонів / І. Єрко, О. Курочка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 102-107. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
180827
  Мішина С.В. Аналіз у галузях виробництва і послуг : навчальний посібник / Мішина С.В., Мішин О.Ю. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-676-238-5
180828
  Отенко І.П. Аналіз у галузях виробництва і послуг : навч. посібник / Отенко І.П., Мішин О.Ю., Мішина С.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 323, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 303-306. – Бібліогр.: с. 307-310. – ISBN 978-966-676-581-2
180829
  Гуменюк О.О. Аналіз у забезпеченні управління підприємством // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 86-88. – ISBN 978-966-654-490-5
180830
  Боравльов А.П. Аналіз у розв"язуванні задач на побудову : навч. посібник для студ. матем. спеціальностей вищ. пед. навч. закл. / А.П. Боравльов, І.Г. Лепчук. – Київ : Вища школа, 2002. – 191 с. – ISBN 966-642-080-5


  Викладено основні методи і найважливіші ідеї щодо створення правил - орієнтирів розв"язування задач на побудову. Для студентів математичних спеціальностей вузів
180831
  Власов А.О. Аналіз угоди про формування Єдиного економічного простору в контексті процесу вступу України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100. – Бібліогр.: на 22 пункти. – ISBN 966-614-021-7
180832
  Фігурний Ю. Аналіз українських етнічних, націєтворчих та етнокультурних процесів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
180833
  Романенко О. Аналіз українських наукових груп у соціальних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.94-114
180834
  Шамраєва В.М. Аналіз українсько-американських міждержавних відносин у фаховій літературі // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 9-33. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Київська школа дослідження міжнародних відносин може бути представлена виданнями професорсько-викладацького колективу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згадується грунтовна монографія В.М. ...
180835
  Борисова О.А. Аналіз українського авангарду на основі праці "дегуманізація мистецтва" Хосе Ортеги-і-Гассета // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С.75-78
180836
  Борисова О.А. Аналіз українського авангарду на основі праці "Дегуманізація мистецтва" Хосе Ортеги-і-Гассета // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 63-65
180837
  Шевченко О.Я. Аналіз українського законодавства, що регулює перехід права власності на знахідку, безхазяйне майно та майно померлих громадян, що не мають спадкоємців // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-23.
180838
  Чайка І. Аналіз українського ринку вищої освіти // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (62). – С. 91-101. – ISSN 2409-8892
180839
  Прокоф"єва О.В. Аналіз українського ринку перестрахування в період глобальної рецесії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
180840
  Гончаренко І.В. Аналіз української історіографії з тематики: "Окупаційна політика у сфері загальної та професійної освіти на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 2409-9805
180841
  Іваненко І.М. Аналіз української логопедичної терміносистеми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 47-52. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоновано основні аспекти лінгвістичного аналізу логопедичної терміносистеми. На фактичному мовному матеріалі продемонстровано лексичний та граматичний аналіз обраних мовних одиниць та визначено основну схему до подальшого дослідження ...
180842
  Мельник І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-106. – ISSN 0132-1331
180843
  Юрківський В.М. Аналіз умов життя населення конкретної території // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 32-35. – ISBN 0868-6965
180844
  Крамчанінова М.Д. Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення / М.Д. Крамчанінова, В.В. Вахлакова, А.І. Лєдовська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 247-252. – ISSN 2222-4459
180845
  Федченко З.А. Аналіз умов роботи та причини зношування отворів сепаруючих решіт в процесі експлуатації // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
180846
  Свінціцька Г.І. Аналіз умов формування одно-, багато- та суперкоміркових купчасто-дощових хмар // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 120-122
180847
  Рихліцький В.В. Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 98-104. – ISSN 1562-0905
180848
  Андрейко М. Аналіз управлінської ефективності надання стоматологічної допомоги в умовах дефіциту ресурсів в галузі охорони здоров"я в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С155-161. – ISBN 966-73-53-51-Х
180849
  Познанська А.О. Аналіз упровадження систем стимулювання керівництва: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 158-164. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
180850
  Мазур В.Л. Аналіз урядових програм підтримки металургії України / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 22-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
180851
  Головенкін В. Аналіз успішності засвоєння вищої математики студентами першого курсу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 52-63. – ISSN 1682-2366
180852
  Фалалєєва Т. Аналіз участі центральних та периферичних іонотропних глутаматних рецепторів АМПА-та каїнатного- підтипів у реалізації базальної шлункової секреції кислоти у щурів / Т. Фалалєєва, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль центральних та периферичних іонотропних глутаматних рецепторів (іГлуР) АМПА- та каїнатного- підтипів у регуляції базальної шлункової секреції кислоти у щурів. Встановлено, що як центральні, так і периферичні іГлуР АМПА- підтипу не ...
180853
  Іванишин В.В. Аналіз ущільнення грунтів гусеничними ходовими системами зернозбиральних комбайнів CLAAS LEXION / В.В. Іванишин, В.В. Іліяшик, В.І. Дуганець // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
180854
  Максимова О Аналіз фаз розвитку політичної системи з погляду синергетики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
180855
  Бойко Л.К. Аналіз факторів академічної освіти майбутніх бакалаврів з електроніки в Україні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 2 (143). – С. 41-46. – ISSN 2414-5076
180856
  Пукало М. Аналіз факторів академічної успішності майбутніх фахівців автотранспортного профілю // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 113-119. – ISSN 2706-6258
180857
  Керімов П.О. Аналіз факторів банкрутства великих підприємств України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (316). – С.76-87 : Рис., табл. – Бібліотгр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
180858
  Гура В.Л. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможность вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 155-159
180859
  Акбаш К.С. Аналіз факторів впливу на наукометричні показники вчених педагогічних закладів вищої освіти України / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (95). – С. 34-42 : Табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2519-1853
180860
  Зборовська О.М. Аналіз факторів впливу на обсяги логістичних витрат у металургійній галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-27
180861
  Мельничук Ю. Аналіз факторів впливу на ринок страхових послуг зі страхування життя // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
180862
  Гончар С. Аналіз факторів впливу на стан кібербезпеки інформаційної системи об"єкту критичної інфраструктури / С. Гончар, Г. Леоненко // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 262-268. – ISSN 2411-1031


  Виконано аналіз факторів, що впливають на стан кібербезпеки інформаційної системи об"єкту критичної інфраструктури. Розглянуто складові частини системи кіберзахисту інформаційних систем об"єктів критичної інфраструктури. Приведено модель взаємодії ...
180863
  Котій Д.М. Аналіз факторів впливу на трудову мотивацію працівників ремонтних підприємств міністерства оборони України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-66. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних соціально-економічних факторів, що впливають на мотивацію праці на ремонтних підприємствах Міністерства оборони України. It has been made an analysis of basic social-economic factors which exert influence on the motivation of ...
180864
  Фріндт М. Аналіз факторів впливу на утворення зсувів доріг Ангарського перевалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні фактори, що впливають на утворення зсувів, а саме: природа схилового матеріалу, атмосферні опади та крутизна схилу. Досліджувана ділянка знаходиться нижче Ангарського перевалу. Зібрано й опрацьовано дані про кількість ...
180865
  Чабан Г.В. Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством / Г.В. Чабан, О.О. Бурлаков // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 38-45. – ISSN 2306-546X
180866
   Аналіз факторів впливу на функціональні стани людини в умовах антарктичної експедиції / Ю.П. Горго, Т.Г. Мірошник, В.Б. Богданов, Н.В. Харковлюк, В.М. Ільїн // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2003. – № 1. – С. 123-128. – ISSN 1727-7485
180867
  Скопенко Н. Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару / Н. Скопенко, Н. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті визначено і узагальнено ризики діяльності підприємств на різних етапах життєвого циклу товару. Запропоновано діагностувати та оцінювати ризики відповідно до основних етапів розвитку товару. Сформульовані групи чинників, які формують ...
180868
  Коробко В.І. Аналіз факторів жанрового розподілу документального аудіовізуального продукту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 51-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
180869
  Пашкевич К.Л. Аналіз факторів і закономірностей зміни композиційно-конструктивних параметрів жіночого одягу / К.Л. Пашкевич, Т.В. Вець // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 144-155. – ISSN 2415-8151
180870
  Пушкарьова Т.О. Аналіз факторів інноваційного проектування навчального процесу в умовах реформування освіти // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 57-63. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядаються складові інноваційної освітньої діяльності, зокрема інноваційне освітнє проектування. Описано соціальні та інші, специфічні для освіти, фактори, об"єктивні і суб"єктивні, які суттєво впливають на процес інноваційного проектування ...
180871
  Голованенко М.В. Аналіз факторів конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 167-171.
180872
  Добринь С.В. Аналіз факторів конкурентоспроможності та їх вплив на ефективність маркетингової діяльності вітчизняних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 78-90. – ISBN 978-617-7801-27-5
180873
  Аксьонова І.В. Аналіз факторів привабливості вищих навчальних закладів для абітурієнтів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 82-86. – ISBN 978-966-8177-71-2
180874
  Бейдик О.О. Аналіз факторів розвитку іноземного туризму (на прикладі столичного центру) / О.О. Бейдик, В.К. Бабарицька, Хадра Падр // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 136-145 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  На значному фактичному матеріалі проаналізовані основні фактори розвитку іноземного туризму в межах столичного центру (транспортно-географічне положення, рекреаційні ресурси, соціально-економічні умови, інфраструктура).
180875
  Мазурова А.В. Аналіз факторів розвитку міського простору (на прикладі міста Харкова) / А.В. Мазурова, П.А. Вірченко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-75-8
180876
  Рибка А.О. Аналіз факторів стимулювання розвитку людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
180877
  Василенко Є.В. Аналіз факторів формування весняного водопілля на річках правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 99-105
180878
  Сціборовська Наталія Аналіз факторів формування моральних взаємовідносин у педагогічному колективі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 130-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
180879
  Цимбалюк С. Аналіз факторів формування позитивного бренду роботодавця серед внутрішньої цільової аудиторії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Сформульовано концептуальні положення, які розкривають сутність поняття "бренд роботодавця". Установлено наявність зв"язку між брендом роботодавця та рівнем задоволення працівників компенсаційним пакетом, умовами праці, наявністю умов для професійного ...
180880
  Труш Ю.Л. Аналіз факторів що впливають на якість хлібобулочної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 172-175
180881
  Мірошніченко Е.А. Аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
180882
  Тімкіна С.Ю. Аналіз факторів, що впливають на розміщення та розміри громадського транспорту // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 127-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
180883
  Ілляшенко С.м. Аналіз факторів, що впливають на споживчий вибір абітурієнтів на ринку освітніх послуг / С.м. Ілляшенко, Г.М. Конопелько, М.О. Неділько // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 32-39


  Викладено основні полдоження і результати практичної апробації методичного підходу до аналізу факторів, що впливають на вибір абітурієнтами ВНЗ і спеціальностей підготовки.
180884
  Фатюха В. Аналіз факторів, що спричинили виникнення кризи банківської системи України / В. Фатюха, Л. Оката, Л. Оката // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 293-296. – ISSN 1993-0259
180885
  Балакірєва О.М. Аналіз факторів, що спричиняють початок вживання наркотичних речовин ін"єкційним шляхом : аналіт. звіт / [О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Я.О. Сазонова ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. Олександра Яременка]. – Київ : ОБНОВА, 2010. – 51, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8869-39-6
180886
  Шабранська Н.І. Аналіз факторних зв"язків між бюджетною та грошово-кредитною політикою та ІСЦ (інфляцією) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 84-92
180887
  Свідзінська В Д. Аналіз факторного простору ландшафту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 89-95. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
180888
  Мельник І.В. Аналіз федерального законодавства про вибори бундестагу (1990-2010 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 112-117. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
180889
  Шалаєва К.В. Аналіз феміністичної пост-структуралістської соціологічної метатеорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми соціальної структурації в патріархатному суспільстві, проблематику жіночої суб"єктності в соціології, а також методології соціологічної феміністичної пост-структуралістської метатеорії.
180890
  Школьна М.С. Аналіз феномена "соціальна зрілість" в гуманітарних науках // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 301-306. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
180891
  Чмстенко І.Г. Аналіз феномена освітньої мобільності особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 174-178. – (Серія : Психологічні науки)
180892
  Сняданко І.І. Аналіз феноменів перенесення та контрперенесення в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 159-164. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
180893
  Наконечна О.В. Аналіз феномену артефакту в навчальній культурологічній літературі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 37-45. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
180894
  Панченко В.М. Аналіз феномену життєвої перспективи особистості в період навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (178). – С. 51-55


  Статтю присвячено розгляду феномену життєвої перспективи. Проведений теоретичний аналіз психологічного явища, дозволив визначити основні параметри та описати цілісну картину. Окреслено три основні сторони життєвої перспективи в період гавчання у ВНЗ. ...
180895
  Скрипаль Г. Аналіз феномену мислителів Київського кола в контексті проблеми розмежування української та російської філософії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 112-116
180896
  Ванькович Д.В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 72-84.
180897
  Головко В.І. Аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства / В.І. Головко, О.І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 54)


  У даний час досить велика кількість підприємств України знаходиться у скрутному фінансовому стані. Взаємні неплатежі між господарськими суб"єктами, високі податкові і банківські відсоткові ставки призводять до того, що підприємства стають ...
180898
  Чумак О.В. Аналіз фінансових показників розвитку державних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 247-253. – ISSN 2222-4459
180899
  Азаренкова Г.М. Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-112. – Бібліогр.: с. 104-105, 107, 110, 112


  Проаналізовано зв"язки між вхідними й вихідними фінансовими потоками банків. Визначено методичні основи проведення відповідного аналізу. Розкрито сутність аналізу між вхідними й вихідними потоками банків у регіональному аспекті; наведено його ...
180900
   Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: теоретичний та практичний аспект / Н.М. Купріна, А.В. Шаталова, К.В. Апостолов, О.В. Бачинська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 48-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
180901
  Маргасова В.Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб"єктів господарювання : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий, В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 207-213 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
180902
  Юденко В.А. Аналіз фінансових результатів підприємства в умовах реформування бухгалтерського обліку : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 97-102 : Табл.
180903
  Щибиволок З. Аналіз фінансових результатів роботи банку // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 1-1-103. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
180904
  Хархут Н. Аналіз фінансових ризиків та основні шляхи їх нейтралізації / Н. Хархут, Д. Берницька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 113-117. – ISSN 1993-0259
180905
  Болюх М.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навчальний посібник / М.А. Болюх, А.П. Заросило ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 344 с. – ISBN 966-574-930-7
180906
  Полулях Є. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 19
180907
  Вербовська Л.С. Аналіз фінансово-економічних інструментів в контексті транскордонного співробітництва / Л.С. Вербовська, М.І. Лугова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 195-201. – ISSN 2313-8246
180908
  Павлова Я.В. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 275-278. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
180909
  Шульгіна Л. Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 21-31. – ISSN 2078-1016
180910
  МАлюга Аналіз фінансово-економічного стану аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 97-99.
180911
  Полянчич Т.М. Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки / Т.М. Полянчич, Я.В. Пилип’юк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 104-108. – ISSN 2218-1199
180912
  Антонюк Є.В. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 345-346. – ISBN 978-617-7069-02-6
180913
  Ватаманюк-Зелінська Аналіз фінансового забезпечення інфраструктурних проєктів м. Львова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 184-190. – ISSN 2222-4459
180914
  Маслик Р.О. Аналіз фінансового механізму надання субвенцій соціального спрямування з державного місцевим бюджетам // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 302-307. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180915
  Зоріна О.А. Аналіз фінансового потенціалу підприємства: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 121-128
180916
  Марценюк-Розарьонова Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування / Марценюк-Розарьонова, А.В. Бондар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 61-65. – ISSN 2306-6814
180917
  Внукова Н. Аналіз фінансового результату діяльності підприємства на основі повного чотирифакторного експерименту / Н. Внукова, О. Гурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядається питання управління фінансовими ризиками на рівні підприємства.
180918
  Маслик Р.О. Аналіз фінансового співвідношення державних соціальних стандартів та гарантій в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 203-208. – ISSN 2306-546X
180919
   Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навчальний посібник / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул; В.П.Шило, Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна, А.Г.Темченко, О.М.Брадул. – Київ : Кондор, 2005. – 240с. – ISBN 966-8251-87-3
180920
   Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул; В.П. Шило [ та ін. ]. – Київ : Кондор, 2007. – 240с. – ISBN 966-8251-87-3
180921
  Семенов А.Г. Аналіз фінансового стану державного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 222-231. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
180922
  Белінська О. Аналіз фінансового стану Пенсійного фонду України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.174-179. – ISBN 966-73-53-51-Х
180923
  Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр.: 5 назв
180924
  Бондарєва А.В. Аналіз фінансового стану підприємства за умов інфляції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 153-156. – (Економіа ; Вип. 25)
180925
  Жук Н. Аналіз фінансового стану як домінантний індикатор фінансової безпеки підприємств // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (106), жовтень - грудень. – С. 97-112. – ISSN 2786-4537
180926
  Ситник Н.С. Аналіз фінансової безпеки кредитного ринку України / Н.С. Ситник, М.П. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 323-328. – ISSN 2222-4459
180927
  Рзаєва Т.Г. Аналіз фінансової безпеки підприємства за результатами його діяльності / Т.Г. Рзаєва, М.О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 168-171. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
180928
  Карабан Л.О. Аналіз фінансової безпеки України / Л.О. Карабан, О.В. Сотула // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 239-242. – ISBN 978-966-493-863-8
180929
  Сиволап Л.А. Аналіз фінансової безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 61-66. – ISSN 2226-8820
180930
  Тігова Т.М. Аналіз фінансової звітності : [навч. посібник] / Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова, Т.Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ ; Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т правового забезпечення підприємн. діяльності та психології науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. – Додатки: с. 173-262. – Бібліогр.: с. 263-267. – ISBN 978-611-01-0362-6
180931
  Петряєва З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства : навчальний посібник / Петряєва З.Ф., Петряєв О.О. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-676-289-7
180932
  Мойсейчук І.І. Аналіз фінансової політики імператорів Тіта Флавія та Доміціана (79-96 рр. н. е.) в англо-американській історіографії XX ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 136-143. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Проаналізовано фінансову політику римських імператорів Тіта Флавія і Доміціана в працях англо-американських істориків ХХ ст. Використовуються методи порівняння і критичного аналізу різних точок зору на фінансову політику імператорів. Окрім цього, ...
180933
  Пасічник Н. Аналіз фінансової політики Російської імперії в історико-економічних дослідженнях П.П. Мігуліна / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 44-54. – ISSN 2518-7732


  У статті досліджуються основні етапи життєдіяльності та наукова спадщина професора Харківського університету П.П. Мігуліна (1870–1948). Метою статті є аналіз наукових і публіцистичних напрацювань професора Мігуліна дожовтневого періоду, присвячених ...
180934
  Васюков Г. Аналіз фінансової самостійності місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.211-218
180935
  Драган І.В. Аналіз фінансової складової державної політики охорони здоров"я в Україні / І.В. Драган, Н.В. Дацій, І.О. Драган // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 24, грудень. – C. 158-162. – ISSN 2306-6814
180936
  Коробенко М. Аналіз фінансової стійкості банківського сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 38-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
180937
  Жукевич С. Аналіз фінансової стійкості закладів охорони здоров"я в умовах сталого розвитку / С. Жукевич, Н. Карпишин, О. Шегера // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 111-126. – ISSN 1818-5754
180938
  Прокопів О.І. Аналіз фінансової стійкості комерційного банку з урахуванням його належності до певної банківської групи // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 146-152


  У даній статті розкрито сутність фінансової стійкості комерційного банку та здійснено аналіз на основі різноманітних методик, виявлено особливості впливу належності банку до конкретної банківської групи, проведено порівняльний аналіз банку з ...
180939
  Фулга Ж.В. Аналіз фінансової стійкості малих підприємств України 2002-2007 років // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 135-144
180940
  Нагайчук В.В. Аналіз фінансової стійкості підприємств та напрями її забезпечення / В.В. Нагайчук, Н.Є. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 71-76. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
180941
  Шуклін Г.В. Аналіз фінансової стійкості підприємства за допомогою диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
180942
  Олексин А.Г. Аналіз фінансування вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 287-290. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Визначено структуру джереж фінансування вищої освіти та запропоновано альтернативні фінансові джерела підтримки освітянського процесу на основі реформування самої системи освіти.
180943
  Козоріз М.А. Аналіз фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні / М.А. Козоріз, О.Б. Жихор // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 306-312. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
180944
  Ярмолінський М. Аналіз фінплану і балансу промпідприємства фінораганами / М. Ярмолінський, М. Голубчиков. – К., 1937. – 87с.
180945
  Єфименко Т.І. Аналіз фіскальних наслідків надання деяких пільг з податку на додану вартість : податки / Т.І. Єфименко, І.О. Луніна, А.М. Соколовська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 6-18 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
180946
  Мойсеєнко І. Аналіз фіскального регулювання розвитку соціальної відповідальності підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 20-24. – ISSN 2078-5860


  Описано взаємозв"язок між фінансовими макрорегуляторами та напрямами підвищення рівня соціальної відповідальності підприємництва. Визначено об"єкти та функції макрорегулювання стимулювання розвитку підприємництва. Для аналізу стану податкового ...
180947
  Шпак М.В. Аналіз фіскальної ефективності податкової системи України // Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / Харківський, торговельно-економічний інститут, Київський, національний торговельно-економічний університет. – Харків, 2016. – Вип. 2. – С. 306-312
180948
  Юрчишена Л.В. Аналіз фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб та військового збору в місцевих бюджетах областей / Л.В. Юрчишена, В.І. Борачук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 10 (549) : Використання державно-приватного партнерства для повоєнного відновлення економіки України. – С. 302-314. – ISSN 2222-4459
180949
  Маршалок Т.Я. Аналіз фіскальної політики України в умовах економічних циклів: позитивні та негативні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 22-37
180950
  Кармизова Л.О. Аналіз фіторізноманіття колишнього байрачного комплексу балки Чаплина у м. Дніпропетровськ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 27-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2073-8331
180951
   Аналіз флори Михайлівського лісу = біологія / М.М. Бортняк, В.М. Любченко, Ю.О. Войтюк, Т.В. Голяченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 42-46 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
180952
   Аналіз флори національного природного парку "Орільський" : монографія / Барановський Б.О. [та ін. ; за ред Д.В. Дубини] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 319, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 308-319. – ISBN 978-966-383-875-5
180953
  Мацап"як Л. Аналіз флори судинних рослин національного природного парку "Верховинський" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-54. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систематичну структуру флори Національного природного парку "Верховинський" з подальшим здійсненням критико-таксономічного, біоморфологічного, географічного аналізів, проаналізована созологічна цінність флори. Встановлено, що у складі ...
180954
  Лаптєв О.О. Аналіз флори та умов її існування в середовищі великого міста (на прикладі м. Києва ) / О.О. Лаптєв, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наведено видовий склад та основні параметри сучасної флори м. Києва: аналіз таксономічної, екологічної та біоморфологічної структури флори, а також інтерпретація тенденцій антропогенної трансформації флори.
180955
  Яковлєва О. Аналіз фольклорних символів: до проблеми вибору методів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 125-132. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті розглянуто проблеми дослідження символіки українських сімейних обрядів. На сучасному етапі вирішення проблем грунтується, по-перше, на аналізі фольклорних текстів з погляду нової парадигми в лінгвістиці, по-друге, на відтворенні єдиної системи ...
180956
  Гончаренко І.В. Аналіз фондів документів архівів з теми "Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941-1944) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 2409-9805
180957
  Ситдикова І.В. Аналіз фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 69-75. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджуються сучасні фоностилістичні концепції. В статье исследуются современные фоностилистические концепции. The article deals with the modern stylistics aspects.
180958
  Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорції : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 30-36 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
180959
  Топчієв О.Г. Аналіз формалізованої структури природних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 19-26 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
180960
  Коновалов А.М. Аналіз форми компонентів спектрів ХВЕЕ полікристалічних плівок алюмінію / А.М. Коновалов, Ю.М. Кринько, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 331-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проводиться аналіз форм S- та V-компонентів спектрів XBEE , виміряних в експериментах "на відбиття" від полікристалічної плівки Al при енергіях первинних електронів 300, 500 і 700 еВ, в області однократних втрат енергії електронів з використанням ...
180961
  Тимошин Ю.В. Аналіз форми сигналів сейсмічного зображення : геологія / Ю.В. Тимошин, Г.Д. Лісний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 87-92. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
180962
  Качула С.В. Аналіз формування доходу і розподілу прибутку страхових компаній (на прикладі Акціонерної компанії "Страхова група "ТАС") / С.В. Качула, Л.В. Лисяк, Я.О. Ляшевський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
180963
  Крисак А.О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
180964
  Крупка М.І. Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 26-37 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
180965
  Колодяжна К.А. Аналіз формування оборотних коштів // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 100-112. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
180966
  Мазов М.М. Аналіз формування портфеля проектів металургійного підприємства на основі стратегії сталого розвитку / М.М. Мазов, В.О. Петренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 5-14 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-8810
180967
  Бурлуцький С. Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень : доходи та рівень життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
180968
  Назаренко В.В. Аналіз формування сучасної житлової забудови середньої щільності / В.В. Назаренко, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С.133-139 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
180969
  Марусяк Н.Л. Аналіз формування та використання капіталу телекомунікаційного підприємства / Н.Л. Марусяк, М.В. Оробець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 113-119. – ISSN 2306-6814
180970
  Рязанцева В.В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-43.
180971
  Тітова С.В. Аналіз формування та розвитку картографічного методу. Рівні дослідження за картами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-64. – (Географія ; Вип. 48)


  Висвітлено етапи історичного становлення, формування та розвитку картографічного методу дослідження. Розкрито суть методології картографічного методу дослідження, основних методів та прийомів використання карт у наукових дослідження.
180972
  Ольховська М.М. Аналіз формування та розвитку права сторони захисту на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора в кримінальному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 155-162. – ISSN 2310-9769
180973
  Макух Т.О. Аналіз формування фінансових ресурсів хлібопекарської галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 88-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
180974
  Карапейчик Я. Аналіз формулювань на позначення проявів "втручання у діяльність" в статтях кримінального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-339. – ISBN 978-617-7069-17-0
180975
  Степова О.В. Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 78-82. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
180976
  Зеленцова М.Г. Аналіз фразеологічних номінацій концепту гроші (на матеріалі фразеологізмів та прислів"їв української, російської і англійської мов) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 61-68
180977
  Золотухін С.С. Аналіз фрактальних властивостей та передбачення криз на валютних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 165-171. – Бібліогр.: 10 назв.


  This article is about different systems of predicting currency and financial crises. The systems of early warning of currency crises are examined in detail.
180978
   Аналіз фрактальних структур у турбулентних процесах / А.А. Свинаренко, О.Ю. Хецеліус, В.Ф. Мансарлійський, С.І. Романенко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 74-78 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0902
180979
   Аналіз фрактальних структур у хаотичних процесах: часові ряди добових витрат для річки Дунай і екстремальні гідрологічні явища / Н.Г. Сербов, А.А. Свинаренко, О.Ю. Хецеліус, А.К. Балан // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 83-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0899
180980
  Макаренко Ю.П. Аналіз фрактальності валютного ринку України / Ю.П. Макаренко, О.О. Василькович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
180981
  Євтушенко О.В. Аналіз франчайзингової діяльності на туристичному ринку України / О.В. Євтушенко, Г.І. Гапоненко, І.М. Шамара // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
180982
  Несененко П.П. Аналіз фундаментальних аспектів аграрної політики Китайської Народної Республіки // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Ковальов А.І., Сментина Н.В., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 2 (77). – С. 9-23. – ISSN 2313-4569
180983
  Карташов Є.Г. Аналіз фундаментальних положень державного регулювання стійкості регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 113-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
180984
  Бондуровська К.Ю. Аналіз фундаментальних та технічних індикаторів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 240-241. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
180985
  Прокопов Д Аналіз функцій природного права в дослідженнях Й. Михайловського // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 431-445. – ISBN 978-966-171-358-0
180986
   Аналіз функцій, повноважень та ступенів участі суб"єктів та об"єктів управління у формуванні і реалізації складових оборонної політики України // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 28 : Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України. – С. 7-19. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
180987
  Федушко С.С. Аналіз функціоналу та даних спеціалізованих онлайн-сервісів для формування професійного профілю вебкористувача / С.С. Федушко, Ю.О. Сєров // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 106-113. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто комплекс заходів щодо формування професійного профілю вебкористувача. Здійснено аналіз функціоналу та даних спеціалізованих онлайн-сервісів для створення професійного профілю вебкористувача. Досліджено методи представлення та популяризації ...
180988
  Горячева К.С. Аналіз функціонального потенціалу абревіатур в англомовній політичній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 199-204. – ISSN 2524-0056
180989
  Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії : дис. ...канд. хім. наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Кобилінська Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 179 л. – Бібліогр.: л. 153-179
180990
  Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометріЇ : автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кобилінська Н.Г.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:19 назв
180991
  Мартинюк Р.С. Аналіз функціональної природи інституту Президента в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-84.
180992
  Бардик В.Ю. Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: / Бардик В.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20л. – Бібліогр.: 15 с.
180993
  Бардик Віталій Юрійович Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Бардик Віталій Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 126л. – Додатки: л.109-121. – Бібліогр.: л.94-126
180994
  Негрей М.В. Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни / М.В. Негрей, О.В. Трофімцева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 49-56. – (Серія "Економічна" ; вип. 102). – ISSN 2311-2379
180995
  Костіна Н. Аналіз функціонування банківських відділень залежно від місця їх розташування : банківські технології / Н. Костіна, К. Малярчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 43-54. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
180996
  Кравченко А.С. Аналіз функціонування біржового фінансового ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 166-173. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
180997
  Чистяк Д. Аналіз функціонування міфічної семантики у драмі М. Метерлінга "Всередені" (1894) // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 202 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Георгія Георгійовича Крючкова і кафедри французької філології Інституту філології Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – С. 8-13
180998
  Чистяк Д. Аналіз функціонування міфологічного інтертексту в драмі М. Метерлінка "Смерть Тентажиля" (1894) // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 203 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ірини Вікторовни Смущинської і кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – С. 4-12
180999
  Кітура А.Я. Аналіз функціонування ринкових механізмів Кіотського протоколу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
181000
   Аналіз функціонування системи аналітичної розвідки НАТО / Ю.А. Максименко, В.В. Маміч, С.А. Попов, Д.Ю. Шаршаткін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 77. – С. 66-76. – ISSN 2524-0056


  For the successful conduct of a modern battle, according to the views of modern military scientists, it is necessary, first of all, to know the enemy, his forces, means and nature of actions. In order to provide commanders and staffs of all levels with ...
<< На початок(–10)181182183184185186187188189190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,