Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
179001
  Глушкин Б О. "Антей" уходит на рассвете / Б О. Глушкин, . – Калининград, 1979. – 248с.
179002
  Гребнев Л. "Анти-Болонья": позиция или поза ? // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 8-14. – ISSN 0869-3617


  Отклик д-ра экон. наук Л. Гребнева на статью А. С. Запесоцкого " Ставка - будущее России. Азартная игра - Болонский процесс"
179003
  Пясковский Б.В. "Анти-Дюринг" Ф. Энгельса и некоторые методологические проблемы современной математики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
179004
  Володин А.И. "Анти-Дюринг" Ф. Энгельса и общественная мысль России XIX века : историко-философские очерки / А.И. Володин. – Москва : Мысль, 1978. – 252 с.
179005
   "Анти-Дюринг" Фридриха Энгельса и актуальные проблемы политической экономии. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 240 с.
179006
  Моця О.П. "Анти" - "Руси" - "Українці". Формування ідентичності у слов"ян півдня Східної Європи V - XIX ст. / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1172-4
179007
  Морква Н. "Антивірусна" програма для користувачів Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва в умовах карантину / Н. Морква, О. Некипелова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 8-11. – ISSN 2518-7341
179008
  Новиков Денис Викторович "Антизападничество" как стратегия рационального поведения современной российской элиты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 48-60. – Бібліогр.: с. 48-55, 57, 59-60. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
179009
  Петровський-Штерн Йоханан "Антиімперська альтернатива" / розмову вела Марта Коник // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 30-31


  Йоханан Петровський-Штерн - про премію "Зустріч" - 2021 і літературні зв"язки між українцями та євреями.
179010
  Пивовар С.Ф. "Антикомінтернівський пакт" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 15. – ISBN 966-642-073-2
179011
  Карпенко Л. "Антиконгрес" московських маріонеток провалився // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 5


  Вони безсилі завадити проведенню II Всесвітнього конгресу кримських татар у Анкарі.
179012
  Аносов В.М. Аносов В.М. 1921-1982 : выставка живописи : живопись, кат. выст. / В.М. Аносов ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ, 1983. – [8] с. : ил.
179013
   Анотації наукових робіт Одеського державного університету виконаних у 1941-1945 рр.. – Одеса : Вид. Одеського ун-ту, 1946. – 50 с.
179014
  Житницька А.А. Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 67-71
179015
  Ріпенко А. Анотації фондів [Бажан Микола Платонович] // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 429-447. – ISBN 978-966-2449-13-6
179016
  Лисенко Н. Анотації фондів [Глібов Леонід Іванович] // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 427. – ISBN 978-966-2449-13-6
179017
  Крапивка З. Анотації фондів [Дун Олександр Зиновійович] / З. Крапивка, Н. Лисенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 450-457. – ISBN 978-966-2449-13-6
179018
  Лисенко Н. Анотації фондів [Лукаш Микола Олексійович] // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 448-449. – ISBN 978-966-2449-13-6
179019
  Старовойтенко І. Анотації фондів [Родина Чикаленків] / І. Старовойтенко, Н. Лисенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 428. – ISBN 978-966-2449-13-6
179020
  Сукальский А. Анотаційний збірник журнальної продукції УРСР / А. Сукальский, М. Рапота. – Х., 1932. – 182с.
179021
  Шулінова Л.В. Анотація в системі жанрів наукового стилю української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 377-381
179022
   Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 362-375. – ISSN 2304-1773


  Дисертаційне дослідження.
179023
  Полтавець Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості видавничої анотації як засобу масової комунікації, досліджено специфіку складників цієї взаємодії. Висвітлено прагматичний потенціал анотацій, проілюстровано види прагматичної інформації в їхніх текстах. Виявлено нові ...
179024
  Вакульчук О.А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 310-324
179025
   Анотований бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013-2020 роки) : (до 170-річчя створення каф. педагогіки) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [уклад.: А.А. Марушкевич, Н.І. Головко, С.П. Балашова]. – Київ : Компринт, 2020. – 62, [1] с. : портр.
179026
   Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
179027
   Анотований каталог кінофільмів на природничо-наукову та науково-атеістичну тематику. – Київ, 1957. – 50 с.
179028
  Видро Є.Д. Анотований каталог наочих приладів з біології / Є.Д. Видро. – Київ, 1958. – 156с.
179029
   Анотований каталог республіканських газет і журналів України на 1941 рік. – Київ, 1941. – 56 с.
179030
   Анотований каталог фільмів 1928-1998. – Київ, 1998. – 500 с.
179031
   Анотований каталог фільмів діючого фонду : художні фільми випуску 1959-1960 років. – Київ, 1962. – 188 с.
179032
   Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
179033
   Анотований каталог художніх та мультиплікаційних фільмів для дітей і юнацтва. – Київ : Мистецтво, 1963. – 296 с.
179034
   Анотований покажчик дисертацій, захищених в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2004-2020 ) : анот. бібліогр. покажчик : до 100-річчя Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [наук. ред.: Г.М. Голиш ; уклад.: Н.В. Демченко]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2021. – 376, [1] с. : портр.
179035
   Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004-2009 рр.) : [бібліогр. покажчик] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Наук. т-во істориків-аграрників ; [уклад. та авт. передм.: О.З. Силка, Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2010. – 167, [1] с. – (Серія: Історична)
179036
   Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2009-2010 рр) = Catalogue of the dissertation abstracts (2009-2010) : (українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді наукової бібліотеки НУБіП України) / [уклад.: В.К. Сидоренко та ін. ; за заг. ред. Д.О. Мельничука] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КОМПРИНТ, 2013. – 622, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2719-44-4
179037
   Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр.. – Киев, 1997. – 150 с.
179038
  Вервес Ю.Г. Анотований список Calliphoridae (Diptera) України // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 64-121.
179039
  Яковенко Н. Анотований список бделоідних коловерток (Rotifera: Eurotatoria, Bdelloidea) фауни України / Н. Яковенко, Е. Овандер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення літературних та власних матеріалів створений список таксонів коловерток підкласу Bdelloidea, відмічених на території України, до якого додані перелік локалітетів та екологічних преферендумів для кожного виду. Список включає 182 ...
179040
  Бур"ян З.В. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм об"єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров"я / З.В. Бур"ян, А.В. Подобайло, В.М. Трохимець // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 68-72. – ISSN 1729-7184


  У роботі представлений анотований список видового складу літорального зоопланктону різнотипних водойм Ічнянського національного природного парку, Національного природного парку "Пирятинський" та Канівського природного заповідника. В Ічнянському НПП ...
179041
  Гончаров Г.Л. Анотований список іхтіофауни національного природного парку "Гомільшанські ліси" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 70-76. – ISSN 1729-7184
179042
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1995
179043
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1995
179044
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1995
179045
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1995
179046
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1996
179047
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1996
179048
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1996
179049
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1996
179050
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1997
179051
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1997
179052
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1997
179053
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1997
179054
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1997
179055
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 6. – 1997
179056
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1998
179057
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1998
179058
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1998
179059
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1998
179060
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1999
179061
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1999
179062
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 3. – 1999
179063
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 4. – 1999
179064
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 5. – 1999
179065
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Українське тов-во охорони птахів; Від.ред. О.Ю. Микитюк. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ-Львів, 2002. – 44с.
179066
  Фесенко Г.В. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; ЛНУ ім. І. Франка; Держ. природознавчий музей НАНУ; Західноукраїнське орнітологічне тов-во; підготовлено у співпраці з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. – 3-тє вид., доп. – Київ; Львів, 2007. – 111с. – ISBN 966-8734-08-4
179067
   Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : методичний посібник. – Харків, 2003. – 44 с. – (На допомогу працівникам освітянських бібліотек ; Вип. 2)
179068
  Тарноградский Д.А. Анофелогенные ландшафты Сев. Кавказа / Д.А. Тарноградский. – Дзауджикау
1. – 1948. – 138с.
179069
   Анофриев Олег. – Москва, 1972. – 8 с. : ил. – (Актеры советского кино)
179070
  Николаев Н В. Анри Барбюс - писатель революционер / Н В. Николаев, . – Москва, 1953. – 40с.
179071
  Видаль А. Анри Барбюс - солдат мира : пер. с фр. / А. Видаль ; предисл. Жака Д.юкло. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 408 с.
179072
  Вольфсон М Анри Барбюс / М Вольфсон, 1925. – 99 с. – Отд. оттиск: Подвижная хрестоматия, вып. 3, с. 289-388. – (Зарубежная хрестоматия для школ 2 ступени : Рабочий класс на Западе ; Ч. 3 : Анри Барбюс)


  Мирский Л. Подвижная хрестоматия для школ II ступени. Ч. I-III [Текст] / Л. Мирский, В. Цветаев; предисл. П. Блонского. – М.: Госиздат,[1925] НПБ УШ Ч. I. Вып. I / Деревня и Октябрь. – 487 с. Ч. II. Вып. I. Рабочий класс и Октябрь.– 442 ...
179073
  Исбах А.А. Анри Барбюс / А.А. Исбах. – Москва, 1948. – 29 с.
179074
  Николаев Н В. Анри Барбюс / Н В. Николаев, . – М, 1954. – 148с.
179075
  Гуро И.Р. Анри Барбюс / Ирина Гуро, Лидия Фоменко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 272, [8] с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 6 ; 336 : Серия биографий)
179076
   Анри Барбюс : библиографический указатель. – Москва : Книга, 1964. – 194 с., [1] портр. – (Писатели зарубежных стан)
179077
  Капустинская К.А. Анри Беккерель / К.А. Капустинская. – Москва : Атомиздат, 1965. – 83 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
179078
  Узнадзе Д.Н. Анри Бергсон / Д.Н. Узнадзе. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Тифлисского ун-та, 1920. – 249 с. – Изд. на груз. яз.
179079
   Анри де Сен-Симон. Его жизнь и учения. – М.-Л., 1926. – 240с.
179080
  Фиала В. Анри де Тулуз-Лотрек / В. Фиала. – Прага, 1962. – 31 с.
179081
  Шелест В. Анри де Тулуз-Лотрек: "Скорбь смеха, ад веселья" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 99-123. – ISSN 1819-6268
179082
  Ивонина Л.И. Анри де Тюренн // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-82. – ISSN 0042-8779


  Анрі де Ла Тур д"Овернь, віконт де Тюренн ( фр. Henri de La Tour d"Auvergne, vicomte de Turenne; 11 вересня 1611 - 27 липня 1675 ), відомий під ім"ям Тюренн, - знаменитий французький полководець, маршал Франції (1643) і головний маршал Франції (1660). ...
179083
   Анри Картье-Брессон: фотография : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
179084
  Тумаков И.М. Анри Леон Лебег :1875-1941. / И.М. Тумаков. – М., 1975. – 119с.
179085
   Анри Матисс. – М., 1969. – 13с.
179086
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 1. – 1981. – 240 с. : ил., цв. ил.
179087
  Арагон Л. Анри Матисс : роман : [в 2 т.] / Луи Арагон ; пер. с фр. Л. Зониной. – Москва : Прогресс
[Т.] 2. – 1981. – 228 с. : ил., цв. ил.
179088
   Анри Матисс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 94 : Анри Матисс. – С. 3-31.
179089
   Анри Матисс. Заметки живописца // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 56-66.
179090
  Русаков Ю.А. Анри Матисс. Искусство книги / Ю.А. Русаков. – Ленинград : Искусство, 1980. – 84 с.
179091
  Логунов А.А. Анри Пуанкаре и теория относительности / А.А. Логунов. – Москва : Наука, 2004. – 256с. – ISBN 5-02-032855-3
179092
  Пащенко В.І. Анрі Барбюс: життя і творчість : життя і творчість / В.І. Пащенко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с. – (Класики зарубіжнлї літератури)
179093
  Гавриленко Є.В. Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 63-73. – ISSN 2312-3036


  "Розглянуто зв"язок між однією з ключових тем автобіографічної книги Стендаля «Життя Анрі Брюлара» - проблемою взаємин батьків і дітей – і втіленням топосу родинних стосунків у романній творчості французького автора – від його першого малоуспішного ...
179094
  Дюран Р. Анрі Дюнан 1828-1910 / Роже Дюран ; [пер. з фр.: О. Соломарська ; наук. ред.: О. Чередніченко]. – Київ : Товариство Червоного Хреста України : Товариство Анрі Дюнана, 2020. – 106 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83–89. – ISBN 978-617-7894-00-0
179095
   Анрі Жуль Пуанкаре (1854-1912) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. [57]-56. – ISSN 2518-7104
179096
  Маевська Т.П. Анрій Головко : бібліографічний покажчик / Т.П. Маевська. – Київ, 1964. – 42 с.
179097
  Гаврилюк Т.В. Анропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 21-27


  Стаття присвячена аналізу відповідності основних антропологічних положенькатолицького філософа Карла Ранера сучасним світоглядним запитам. Статья посвящена анализу соответствия основных антропологических положений католического философа Карла Ранера ...
179098
  Шевченко Л.М. Ансамблева культура виконання квартету-концерту F-DUR 370 В. Моцарта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 416-420. – ISSN 2226-3209
179099
  Смірнова І.В. Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця XVIII - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Смірнова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
179100
  Гуда А.І. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гуда Антон Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – Дніпро, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
179101
  Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Мандзюк Л.С.; Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
179102
   Ансамбли. – Москва, 1970. – 16 с. : ил.
179103
  Панова Л.А. Ансамбли женской одежды. / Л.А. Панова. – Минск, 1989. – 54с.
179104
  Зарецька О.О. Ансамблі ситуативних чинників як складова життєвої ситуації особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.70-77. – ISBN 978-966-8063-80-2
179105
  Кулінець Ансамбль "Дивограй" - скарбниця українського фольклору на теренах Малого Полісся / Кулінець, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 22-23
179106
  Роїк О. Ансамбль бандуристів ім. Гната Хоткевича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 18-19
179107
  Егоров Ю.А. Ансамбль в градостроительстве СССР / Ю.А. Егоров. – Москва, 1961. – 215с.
179108
  Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная организация, композициционные приемы, восприятие / Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1982. – 168 с.
179109
  Чубук М. Ансамбль Вірського // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
179110
  Липка Р.М. Ансамбль вулиці Вірменської / Р.М. Липка. – Львів, 1983. – 112 с.
179111
  Крашенинникова Н.А. Ансамбль Голицынской больницы / Н.А. Крашенинникова. – Москва, 1955. – 30с.
179112
  Чудновский М.А. Ансамбль Игоря Моисеева / М.А. Чудновский. – М, 1959. – 32с.
179113
  Крамер Александр Ансамбль индийских музыкантов Manganiyar Seduction. Средневековое обольщение : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 30-33 : Фото
179114
  Слупський В.В. Ансамбль мідних духових інструментів доби Відродження // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 71-96. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто історичні аспекти розвитку ансамблевого виконавс-тва на мідних духових інструментах доби Відродження. Розкрито специфічні особливості використання мідних духових ансамблів у церковно-державних церемоніях, основною складовою яких була ...
179115
   Ансамбль народного танца Дагестана "Лезгинка" : [статья о творческом пути, состав труппы и программа]. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 44 с. : ил.
179116
  Білоусько О. Ансамбль Олександрівського (Круглого) майдану // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 18-39. – ISSN 0131-2685


  Цивільна архітектура Полтави.
179117
  Дрига К.І. Ансамбль скрипалів у сучасному українському мистецтві (за матеріалами творчої діяльності східноукраїнських виконавських колективів) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 250-260
179118
  Водзинський Євген Ансамбль Софії Київської і потреби охорони його історичного середовища // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 2-18. – ISSN 0131-2685
179119
  Хаджиев М.А. Ансамбль страны гор / М.А. Хаджиев. – Махачкала, 1960. – 22с.
179120
   Ансамбль театра имени А.С. Пушкина : площадь Островского, улица зодчего Росси, площадь Ломоносова : [Архитектурные ансамбли Ленинграда]. – Ленинград ; Москва : Госстройиздат, 1954. – 13 с. : ил.
179121
  Немцева Н.Б. Ансамбль Шахи Зинда : Ист.-архит. очерк / Н.Б. Немцева, Ю.З. Шваб. – Ташкент, 1979. – 167с.
179122
  Амирханова М.А. Ансар П. Идеологии, конфликты и власть // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 207-215. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
179123
  Власова С.К. Ансаровы огни / С.К. Власова. – Челябинск, 1974. – 119с.
179124
  Алєксандрова О.В. Ансельм Кентерберійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 189-192. – ISBN 966-316-069-1
179125
   АНТ : інформаційно-довідковий вісник археології мистецтва культури. – Київ
№ 1. – 1999. – 55 с.
179126
   АНТ : інформаційно-довідковий вісник археології мистецтва культури. – Київ
№ 2/3. – 1999. – 79 с.
179127
  Алешо О.Г. Антpопометpичні досліди укpаїнського населення Уманського і Таpащанського повітів Київщини. – Київ : [Вид. Укp. Hаук. Т-ва. Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1919. – 33 с. : мал., табл. – Hа тит. аpк. та обкл. назва паpал. фp. - Додаток антpопольогічних показчиків: С. 31-32. - Відб. з: Збірник памяти Хв. Кіндp. Вовка, 1919


  На тит. стор. дарчий підпис. Оресту Івановичу
179128
   Антpопоцентpичний пiдхiд у дослiдженнi мови : Матеpiали VII мiжнаpоднаpодних Каpських читань. 13-14 тpавня 1998 p. – Нiжин : Наука-сеpвiс, 1998. – 250с. – ISBN 966-739-103-5
179129
  Ванагас В. Антаас Страздас : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ванагас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
179130
  Стрешинский М.О. Антагонизм между penicillium notatum и Bacillus sibtilis и влияние количественных соотношений этих форм на исход конкуренции между ними : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук / Стрешинский М.О. ; Ин-т генетики Акад. наук СССР. – Москва-Ленинград, 1949. – 16 с.
179131
  Ваксман З.А. Антагонизм микробов и антибиотические вещества / З.А. Ваксман. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 392 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
179132
  Гранин Ю.Д. Антагонизмы и противоречия современного общественного развития. / Ю.Д. Гранин, М.Б. Сапунов. – М., 1986. – 60с.
179133
  Гуринович Е.С. Антагонистические взаимодействия почвенных и некоторых фитопатогенных микроорганизмов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуринович Е.С.; Белорус.гос.ун-т. – Москва, 1953. – 15 с.
179134
  Козловский В. Антагонистические и неантагонистические противоречия / В. Козловский. – Москва, 1954. – 88с.
179135
  Киселева Л.И. Антагонистические и неантогонистические противоречия как два противоположных типа противоречий современного этапа общественного развития : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Л.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 19л.
179136
  Сейкетов Г.Ш. Антагонистические свойства почвенных грибов из рода Trichoderma и использование их в борьбе с ризоктониозом картофеля. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сейкетов Г.Ш.; АН Каз.ССР.Сектора микробиологии. – Алма-Ата, 1951. – 12л.
179137
  Шерстобаєва О.В. Антагонізм Bacillus thuringiensis до фітопатогенних мікроміцетів - збудників хвороб яблуні / О.В. Шерстобаєва, А.Б. Крижанівський, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
179138
  Сквіра Н.М. Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 146-151
179139
  Миловидов Е.В. Антакритические письма / Е.В. Миловидов. – М., 1980. – 80с.
179140
  Россиянов О.К. Антал Гидаш : очерк творчества / О.К. Россиянов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120 с. : 1 портр.
179141
   Анталія - світовий бренд = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 115 : Іл.
179142
  Біленко Василь Анталія відпочиває. Від туристів : Туреччина/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 80-84 : Фото
179143
  Малей Антоніна Анталія. Сніг, кремль, і літописи на килимах : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-72 : Фото
179144
  Нарожна Тетяна Анталія. Що включено? : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72 : Фото
179145
  Рагуотис Б. Антанас Бимба -- публицист и историк литовской культуры. : Автореф... канд.ист.наук: 07.571 / Рагуотис Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 15л.
179146
  Гудайтис Антанас Антанас Гудайтис / Гудайтис Антанас. – Москва, 1979. – 43с.
179147
  Підлуцький О. Антанас Смятона. Син кріпака, який повернув Литву литовцям // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 15


  "Перше засідання уряду Литовської республіки 1918 року проводили... французькою. Урядовці були освіченими людьми і володіли щонайменше трьома мовами, тому засідання можна було б провадити ще й польською або російською. Але позаяк ані більшовицька ...
179148
  Пивовар С.Ф. Антанта / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13-14. – ISBN 966-642-073-2
179149
  Гончар Б.М. Антанта // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 66. – ISBN 966-316-039-X
179150
   Антанта и Врангель : сборник статей. – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1. – 1923. – 208 с. – Экз. № 1283541 деф., отсутств. с. 209-260 и 11 с. ил.
179151
  Гончар Б.М. Антанта середземноморська 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 67-68. – ISBN 966-316-039-X
179152
  Діденко І.А. Антанта у зовнішньополітичній концепції кримської влади (жовтень - грудень 1918 р.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2008. – № 44. – С. 13-27. – ISSN 1682-671Х
179153
   Антарктида-історія дослідження // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.1,68. – ISSN 1605-9875


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
179154
  Караславов С.Г. Антарктида - бяла и синя / С.Г. Караславов. – София, 1974. – 151с.
179155
  Павловська М. Антарктида - величезна природна лабораторія, де можна побачити, що буде з планетою в майбутньому / спілкувалася Віра Колеснікова // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48). – С. 4
179156
  Лозицький В. Антарктида - геофізичні дослідження на станції "Академік Вернадський" / В. Лозицький, Г. Міліневський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 36-42. – ISSN 1819-7329
179157
  Остролуцька Л. Антарктида - царина для науковців та "велике вікно можливостей" // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 13/14). – С. 1, 4
179158
  Бєлозоров С.Т. Антарктида : посібник для географічних ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1950. – 68 с. : іл.; 1 карта, 1 схема
179159
  Грушинский Н.П. Антарктида / Н.П. Грушинский, А.Г. Дралкин. – Москва : Недра, 1988. – 199 с. : ил.
179160
  Лозицький В. Антарктида // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 36-42. – ISSN 1819-7329


  Геофізичні дослідження на станції "Академік Вернадський"
179161
  Будько Євген Антарктида : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 25 : фото
179162
  Колеснікова А. Антарктида для України - це можливість робити науку світового рівня // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 35/36). – С. 4
179163
  Міліневський Г. Антарктида по-українськи / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "22 роки (з 6 лютого 1996 р.) майорить над Антарктидою український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ. Наші геофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на ...
179164
   Антарктида по-українські // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  "Наші геофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на станції «Академік Вернадський» з часів першої Української антарктичної експедиції. Її начальник, нині завідувач лабораторії Фізики космосу фізичного факультету КНУ Геннадій ...
179165
   Антарктида стає ближчою! // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 5/6)
179166
  Степанов Н. Антарктида станет меккой для туристов // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 29-33
179167
  Копылов Денис Антарктида. Затерянная во льдах // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 50-57 : фото
179168
  Кох Рози Антарктида. На паруснике во льдах : экспедиция / Кох Рози, Геккель Ролан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 86-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
179169
  Логінов Володимир Антарктида. Останній континент : Terra incognita / Логінов Володимир, Федчук Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-96 : Фото
179170
  Росс Елізабет Антарктида. Цей чарівний антисвіт : Вояж-колекція / Росс Елізабет, Михальчук Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-94 : Іл.
179171
  Дикий І. Антарктида: відчути і побачити зблизька // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-33


  Бесіда з молодим вченим Ігорем Диким, який працював в експедиції в Антарктиці (19 січ. 2006 - 19 берез. 2007)
179172
  Абромайт Ларс Антарктида: оазисы жизни : Экспедиция / Абромайт Ларс, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 44-60 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
179173
  Мягков С.М. Антарктида: прошлое и будущее оледенения / С.М. Мягков. – Москва : Московский университет, 1989. – 158с.
179174
   Антарктиду - в надійні руки // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 5


  25 років тому, 6 лютого 1996 р. над Антарктидою замайорів український прапор. Від першої Української антарктичної експедиції університетськігеофізики, біологи, метеорологи вели свої спостереження на станції "Академік Вернадський". Її першим начальником ...
179175
  Ларіна О. Антарктиду з землі і космосу вивчатиме нова українська експедиція // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 3


  "У передостанній день січня під головуванням президента НАН України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії Академії".
179176
  Іваничук М. Антарктика / М. Іваничук. – Харків, 1934. – 96с.
179177
  Буйницкий В.Х. Антарктика / В.Х. Буйницкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 72 с.
179178
   Антарктика. – Ленинград : ГИМИЗ
Ч. 1 : Основные черты климата и погоды / сост.: Г.М. Таубер. – 1956. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-147
179179
   Антарктика. – Ленинград : ГИМИЗ
Ч. 2 : Основные черты гидрологического режима антарктических вод / сост.: Ю.В. Макеров. – 1956. – 106 с. – Библиогр.: с. 102-104
179180
  Лебедев В.Л. Антарктика / В.Л. Лебедев. – Москва, 1957. – 192с.
179181
   Антарктика : материалы по ист. исследования и по физ. географии : сборник статей. – Москва : Географгиз, 1958. – 445 с., [1] л. карт. : ил., карт.
179182
   Антарктика : Доклады комиссии 1967. – Москва : Наука, 1969. – 200с.
179183
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 15. – 1976
179184
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 16. – 1977
179185
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 17. – 1978
179186
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 18. – 1979
179187
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 19. – 1980
179188
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 20. – 1981
179189
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 21. – 1982
179190
  Голицын В.В. Антарктика / В.В. Голицын. – М, 1983. – 160с.
179191
   Антарктика : доклады комиссий. – Москва : Наука
Вып. 22. – 1983
179192
  Голицын В.В. Антарктика / В.В. Голицын. – М, 1989. – 334с.
179193
  Соудерс Пол Антарктика // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 42-43 : фото
179194
  Дьякова Л.В. Антарктика : геополитические, этические. правовые аспекты и перспективы России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-52. – ISSN 044-748Х
179195
  Слевич С.Б. Антарктика в современном мире / С.Б. Слевич. – Москва : Мысль, 1985. – 223с.
179196
   Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи = Antarctica and earth global systems: new challenges and outlooks : V МАК 2011: V Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 17-19 травня 2011 р. : тези / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; НАН України ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Нац. антарктичний науковий центр ; [наук. комітет : П.Ф. Гожик та ін. ; орг. комітет : В.А. Литвинов та ін.]. – Київ : [Фоліант], 2011. – 356 с. : ил., табл.
179197
  Івченко В. Антарктика наповнюється українськими іменами // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 січня (№ 8). – С. 8


  Зав. відділу науково-технічної інформації Національного антарктичного наукового центру А. Федчук, крім антарктичної станції "Академік Вернадський", називає півострів Вернадського, бухту Омельченка і хребет космонавта Поповича. Є також півострів Київ.
179198
  Парнікоза І.Ю. Антарктика та дух антаркичного братства залишаються з людиною назавжди // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 16-17


  Про антарктичну станцію "Академік Вернадський"
179199
  Неверов И.М. Антарктика. / И.М. Неверов. – К., 1976. – 288с.
179200
  Гусев А.М. Антарктика. Океан и атмосфера / А.М. Гусев. – Москва : Просвещение, 1972. – 151с
179201
  Васильева Лариса Антарктика. Экстремальный автопробег по трем полосам. Айс-рекорд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 60-67 : фото
179202
  Трешников А.Ф. Антарктика: исследования, открытия / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 120с.
179203
  Колесникова Е.А. Антарктика: история освоения и перспективы международного управления в XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 25 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 182-203. – (Международные отношения и мировая политика ; т.7, № 4). – ISSN 0201-7385,2076
179204
  Пристли Р. Антарктическая одиссея : Северная партия экспедиции Р.Скотта. / Р. Пристли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 260с.
179205
  Пристли Р. Антарктическая одиссея : Северная партия экспедиции Р.Скотта. / Р. Пристли. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 359с.
179206
  Парникоза И.Ю. Антарктическая Одиссея // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 37-40
179207
  Парникоза И.Ю. Антарктическая Одиссея // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 38-41
179208
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература по Антарктике ; Вып. 1)
Ч. 1 : Операция "Дипфриз-1". – 1958. – 76 с.
179209
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература по Антарктике ; Вып. 2)
Ч. 2 : Операция "Дипфриз-2". – 1958. – 84 с. : ил.
179210
   Антарктические экспедиции США. – Москва. – (Иностранная литература об Антарктике ; Вып. 3)
Ч. 3 : Начало операции"Дипфриз-3". – 1958. – 60 с.
179211
  Кутузов П.С. Антарктический дневник : Дневник молодого ученого подгот. к печати Ю.Калещук. / П.С. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 168с.
179212
  Юхов В.Л. Антарктический клыкач / В.Л. Юхов. – Москва : Наука, 1982. – 114с.
179213
  Самышев Э.З. Антарктический криль и структура планктонного сообщества в его ареале / Э.З. Самышев. – Москва : Наука, 1991. – 165с.
179214
  Лосев К.С. Антарктический ледниковый покров : история и современное состояние / К.С. Лосев. – Москва : Наука, 1982. – 159с.
179215
   Антарктический робот-проводник : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
179216
  Говоруха Л.С. Антарктическое ожерелье / Л.С. Говоруха. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 103с.
179217
  Фельдман В. Антарктична гляціологія: На льодовику і в крижаній печері // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 8


  "Одним із найцікавіших відкриттів, здійснених нещодавно зимівниками 24-ї української антарктичної експедиції (2019–2020 рр.), яка нині працює на острові Галіндез, де розташована наша станція «Академік Вернадський», стало виявлення входу до великої ...
179218
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 38-42


  На острові Галіндез, на мисі Марина, розташована українська антарктична станція Академік Вернадський.
179219
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 41-48


  Відкриття та вивчення української Антарктиди. Станція Академік Вернадський.
179220
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 51-55. – ISSN 2518-7104
179221
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 39-43. – ISSN 2518-7104
179222
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Зелений покрив Аргентинських островів. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104
179223
  Парнікоза І.Ю. Антарктична одіссея. Районування, клімат, топографія та геологія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 38-44. – ISSN 2518-7104
179224
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Твариний світ морської Антарктики. Наземні та пресноводні безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 35-36. – ISSN 2518-7104
179225
  Парнікоза І.Ю. Антарктична Одіссея. Тваринний світ морської Антарктики. Птахи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 25-29. – ISSN 2518-7104
179226
  Горобець Л. Антарктична одіссея. Тваринний світ морської Антарктики. Тюлені та китоподібні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 26-30. – ISSN 2518-7104
179227
  Задорожний М.П. Антарктична станція Маккуорі-Айленд // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 43 : фото
179228
   Антарктична Україна в дзеркалі преси : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. Володимир Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
Т. 1 : 1994-2004. – 2014. – 515 с. – Без тит. арк.
179229
   Антарктична Україна в дзеркалі преси : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. Володимир Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
Т. 2 : 2005-2014. – 2014. – 522 с. – Без тит. арк.
179230
  Черняєв О. Антарктичні дослідження в умовах науково-технічної революції 1950 - 1970-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – C. 276-281
179231
  Задорожний М.П. Антарктичні станції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 40-47 : фото, табл
179232
  Задорожний М.П. Антарктичні станції // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 36-48 : фото
179233
  Задорожний М.П. Антарктичні станції (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 12 (226). – С. 35-47 : табл., фото
179234
  Задорожний М.П. Антарктичні станції 1980-х // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 38-48 : мал., табл.
179235
  Фельдман В. Антарктичну естафету "22 - 23" передано // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 9


  "До столиці України повернулися зимівника 22-ї антарктичної експедиції, котрі, відпрацювавши протягом року (2017 - 2018) на станції "Академік Вернадський", передали її колегам із 23-ї експедиції."
179236
  Судовцова Л. Антарктичну естафету передали успішно // Світ. – Київ, 2017. – Травень (№ 17/18). – С. 2, 4


  XXI Українська антарктична експедиція, виконавши запрограмований обсяг роботи, повернулася додому.
179237
  Наровский А.А. Антверпен пал, но Бельгия жива! : эскиз в 1 действии / А.А. Наровский [Навроцкий А.А,]. – Петроград : Изд. Имп. Русского театр. о-ва ; Тип. Главного управления Уделов, 1914. – 20 с.
179238
  Герман М.Г. Антверпен. Гент. Брюгге. Города старой Фландрии / М.Г. Герман. – Ленинград, 1974. – 184 с.
179239
  Опимах Ирина Антверпенская красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 9 : За живое. – С. 74-77


  О шедеврах фламандского живописца Питера Рубенса (1577-1640), который как никто другой воплотил подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса - органичный сплав традиций брейгелевского ...
179240
  Зарудный М.Я. Антеи / М.Я. Зарудный. – Москва, 1962. – 76 с.
179241
  Зарудний М.Я. Антеї : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 129 с.
179242
  Зарудний М.Я. Антеї : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 467 с.
179243
  Барчан В. Антеїзм як домінанта художньо-світоглядної концепції в ліриці П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 16-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
179244
  Сокол Г. Антеїзм як основа ментального дискурсу в повісті Галини Журби "Зорі світ заповідають" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 218-221. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
179245
  Черниченко Ю.Д. Антей и Бобошко / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1963. – 94с.
179246
  Прус Б. Антек / Б. Прус. – Х-Одеса, 1931. – 40с.
179247
  Книш Г.А. Антени : Поезії / Г.А. Книш. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 86 с.
179248
   Антени та антенні решітки для мобільних рухомих об"єктів : монографія / О.Р. Безносова, С.В. Бухаров, В.В. Овсянніков [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 138, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-135. – ISBN 978-966-981-291-9
179249
  Куняев Б.И. Антенна / Б.И. Куняев. – Рига, 1965. – 156с.
179250
  Куклин Л.В. Антенна / Л.В. Куклин. – Ленинград, 1970. – 168 с.
179251
  Гартман Г.А. Антенна и заземление / Г.А. Гартман. – Москва, 1935. – 56 с.
179252
  Станишич Й. Антенна на мраморе. / Й. Станишич. – Л., 1972. – 135с.
179253
  Стуруа Лиана Антенна над городом / Лиана Стуруа ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1976. – 64 с.
179254
  Ахметов А. Антенна над юртой : стихи, сказки, поэмы : [переводы] / Ахметов А. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 95 с. : портр.
179255
  Цейтлин Н.М. Антенная техника и радиоастрономия / Н.М. Цейтлин. – Москва : Советское радио, 1976. – 350 с.
179256
  Мазуренко О.В. Антенні решітки з нелінійною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 71-78
179257
  Метрикин А.А. Антенно-волноводные тракты радиорелейных линий связи / А.А. Метрикин. – Москва, 1966. – 112 с.
179258
   Антенно-волноводные устройства и методы СВЧ измерений : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ДГУ, 1987. – 83 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
179259
   Антенно-фидерные и измерительные устройства сверхвысоких частот. – Харьков : Изд-во КГУ, 1971. – 125 с. : ил.
179260
  Линде Д.П. Антенно-фидерные устройства / Д.П. Линде. – М.-Л., 1953. – 192с.
179261
  Близнюк Н.Р. Антенно-фидерные устройства / Н.Р. Близнюк ; под ред. Ф.Р. Холявко ; Киев. высшее инж. радиотехн. училище войск ПВО. – Киев : [б. и.], 1960. – 472 с.
179262
  Драбкин Антенно-фидерные устройства / Драбкин, В.Л. Зузенко. – Москва, 1961. – 816 с.
179263
  Попереченко Б.А. Антенно-фидерные устройства / Б.А. Попереченко. – Москва : МЭИ
Ч. 2 : Линии передач. – 1961. – 78 с.
179264
  Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства : Учебник для вузов по спец. "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" / Г.Н. Кочержевский. – Москва : Радио и связь, 1968. – 350с. – ISBN 5-256-00199-X
179265
  Лавров А.С. Антенно-фидерные устройства / А.С. Лавров, Г.Б. Резников. – Москва, 1974. – 367 с.
179266
  Драбкин А.Л. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, А.Г. Кислов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 536 с.
179267
  Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства / А.З. Фрадин. – Москва : Связь, 1977. – 440 с.
179268
  Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства : Учебник для электротехн. ин-тов связи / Г.Н. Кочержевский. – Москва : Связь, 1989. – 484с.
179269
  Вакула А.Ф. Антенно-фидерные устройства РЛС / А.Ф. Вакула. – Київ
2. – 1966. – 169с.
179270
  Цыбаев Б.Г. Антенны-усилители / Б.Г. Цыбаев, Б.С. Романов. – Москва : Советское радио, 1980. – 240 с.
179271
   Антенны. – Москва : Советское радио, 1951. – 292 с.
179272
  Домбровский И.А. Антенны / И.А. Домбровский. – Москва, 1951. – 352 с.
179273
  Щелкунов С.А. Антенны / С.А. Щелкунов, Г.Т. Фриис. – Москва : Советское радио, 1955. – 604 с.
179274
  Надененко С.И. Антенны / С.И. Надененко. – Москва, 1959. – 551 с.
179275
  Белоцерковский Г.Б. Антенны : [учеб.пособ. для радиотехн. специальностей техникумов] / Г.Б. Белоцерковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 492 с. : ил., 1 диагр. – Библиогр.:с. 488-489
179276
  Никольский В.В. Антенны / В.В. Никольский. – Москва, 1966. – 268 с.
179277
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – Москва : Энергия, 1967. – 271 с.
179278
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – 2-е, доп. – Москва : Энергия, 1969. – 312 с.
179279
  Корбанский И.Н. Антенны / И.Н. Корбанский. – Москва : Энергия, 1973. – 336 с.
179280
  Марков Г.Т. Антенны / Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 528 с.
179281
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 24. – 1976
179282
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 26. – 1978
179283
  Ротхаммель К. Антенны / К. Ротхаммель. – Москва : Энергия, 1979. – 321 с.
179284
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 27. – 1979
179285
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 28. – 1980
179286
   Антенны : сборник научных трудов. – Москва
№ 29. – 1981
179287
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 30. – 1982
179288
   Антенны. – Москва : Радио и связь
№ 31. – 1984
179289
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 4. – 2001
179290
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2001
179291
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2001
179292
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7. – 2001
179293
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 8. – 2001
179294
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 9. – 2001
179295
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 1. – 2002
179296
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 2/3+(CD). – 2002
179297
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 4. – 2002
179298
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2002
179299
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2002
179300
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7. – 2002
179301
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 8/9. – 2002
179302
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 10. – 2002
179303
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 11. – 2002
179304
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 12. – 2002
179305
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 1. – 2003
179306
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 2. – 2003
179307
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 3/4. – 2003
179308
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 5. – 2003
179309
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 6. – 2003
179310
   Антенны : научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 7/8. – 2003
179311
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 9. – 2003
179312
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 10/11. – 2003
179313
   Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. – Москва, 1966-. – ISSN 0320-9601
№ 12. – 2003
179314
  Уолтер К. Антенны бегущей волны / К. Уолтер. – Москва : Энергия, 1970. – 448 с.
179315
  Кинг Р. Антенны в материальных средах / Р. Кинг, Г. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1984. – 416 с.
179316
  Кинг Р. Антенны в материальных средах / Р. Кинг, Г. Смит. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1984. – С. 422-824
179317
  Мареев Е.А. Антенны в плазме / Е.А. Мареев, Ю.В. Чугунов. – Нижний Новгород : ИПФ, 1991. – 229 с.
179318
  Харченко К.П. Антенны вертикальной поляризации / К.П. Харченко. – Москва : Радио и связь, 1984. – 47 с.
179319
  Пясецкий В.В. Антенны для индивидуального приема телевидения / В.В. Пясецкий. – Минск : Беларусь, 1971. – 96 с.
179320
  Покрас А.М. Антенны земных станций спутниковой связи / А.М. Покрас. – Москва : Радио и связь, 1985. – 288 с.
179321
  Метрикин А.А. Антенны и волноводы РРЛ / А.А. Метрикин. – Москва, 1977. – 184 с.
179322
   Антенны и СВЧ узлы радиотехнических устройств : труды вузов Рос. Федерации. – Свердловск : УПИ, 1976. – 130 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
179323
   Антенны и устройства СВЧ : расчеты и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов : учеб. пособ. для радиотехн. специальностей вузов. – Москва : Советское радио, 1972. – 318 с. : ил. – Библиогр.: с. 315, и в конце глав
179324
  Хмель В.Ф. Антенны и устройства СВЧ / В.Ф. Хмель. – Киев : Вища школа, 1976. – 214 с.
179325
  Бова Н.Т. Антенны и устройства СВЧ : учеб. пособие для студ. радиотехн. спец. вузов / Н.Т. Бова, Г.Б. Резников. – Киев : Вища школа, 1977. – 260 с. – Библиогр.: с. 255-256
179326
   Антенны и устройства СВЧ : проектирование фазиров. антен. решеток : учеб. пособ. для радиотехн. спец. вузов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 431 с. : ил. – Библиогр.: с. 419-425
179327
  Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ / Д.М. Сазонов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 432 с.
179328
  Хмель В.Ф. Антенны и устройства СВЧ : сборник задач / В.Ф. Хмель, А.Ф. Чаплин, И.И. Шумлянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1990. – 231 с.
179329
  Козырев Н.Д. Антенны космической связи / Н.Д. Козырев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 158 с.
179330
  Шейко В.П. Антенны любительских радиостанций / В.П. Шейко. – М, 1962. – 126с.
179331
  Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1975. – 175 с.
179332
  Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Восток / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1977. – 239 с.
179333
  Глаговский В.Г. Антенны радиолокационных станций. / В.Г. Глаговский. – М., 1977. – 111с.
179334
  Бубнов Г.Г. Антенны радиоустройств / Г.Г. Бубнов. – Москва, 1978. – 64 с.
179335
  Вендик О.Г. Антенны с немеханическим движением луча / О.Г. Вендик. – Москва, 1965. – 360 с.
179336
   Антенны сантиметровых волн. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1950. – 320 с.
179337
   Антенны сантиметровых волн. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1950. – 260 с.
179338
  Фрадин А.З. Антенны сверхвысоких частот / А.З. Фрадин. – Москва : Советское радио, 1957. – 647 с.
179339
  Шубарин Ю.В. Антенны сверхвысоких частот / Ю.В. Шубарин. – Харьков : Издательство Харьковского Университета, 1960. – 284 с.
179340
  Анисимов В. Антенны смотрят в небо / В. Анисимов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1974. – 63 с.
179341
  Айзенберг Г.З. Антенны УКВ : в 2 ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин ; под общ. ред. Г.З. Айзенберга. – Москва : Связь
Ч. 1. – 1977. – 381 с. : ил.
179342
  Айзенберг Г.З. Антенны УКВ : в 2 ч. / Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин ; под ред. Г.З. Айзенберга. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1977. – 288 с. : ил.
179343
  Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн / Г.З. Айзенберг. – Москва : Связьиздат
[Ч. 1]. – 1957. – 699 с. : ил.
179344
   Антенны эллиптической поляризации : теория и практика : cборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 357 с., [1] л. диагр. : ил. – Библиогр. в конце статей
179345
   Антенны: Современное состояние и проблемы. – Москва : Советское радио, 1979. – 208с. – (Б-ка радиоинженера: Современная радиоэлектроника)
179346
  Шубарин Ю.В. Антенные измерения на сверхвысоких частотах : (антенный практикум) : [для радиофак. вузов УССР] / Ю.В. Шубарин, А.Ф. Зоркин. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1962. – 170 с. – Библиогр.: с. 166-167
179347
  Финкельштейн Л.А. Антенные контуры широкодиапазонных коротковолновых передатчиков / Л.А. Финкельштейн, Г.Х. Гиршман. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 264 с.
179348
  Замятин В.И. Антенные обтекатели : Конструктивно-радиотехнический расчет с учетом метеофакторов / В.И. Замятин, А.С. Ключников, В.И. Швец; Ключников А.С. – Минск, 1980. – 192 с.
179349
   Антенные переключатели. – Москва : Советское радио, 1950. – 487 с. : ил.
179350
   Антенные решётки : методы расчёта и проектирования : обзор зарубежных работ. – Москва : Советское радио, 1966. – 367 с. : ил. – Библиогр.: с. 356-365
179351
   Антенные решётки : сборник статей. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1971. – 184 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
179352
  Савицкий Г.А. Антенные устройства / Г.А. Савицкий. – Москва : Связьиздат, 1961. – 480 с.
179353
  Покрас А.М. Антенные устройства зарубежных линий связи через искусственные спутники Земли / А.М. Покрас. – Москва : Связь, 1965. – 168 с.
179354
   Антенные устройства управляющих полей : учеб. пособ. – Ленинград, 1970. – 232 с.
179355
  Фішбейн М. Антеноїди // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 0585-8365
179356
  Лантье Э.Ф. де Антенорово путешествие в Грецию и Азию : С приобщением сведений о Египте / Греческая рукопись найденная в Геркулане, переведенная г. Лантье.; Вновь исправленный и дополненный перевод, противу третьяго французскаго издания в пяти частях с фигурами. – В Санктпетербурге) (Санкт-Петербург) : при Губернском правлении
Ч. 1. – 1803. – XXII, 356, [4] с. : Фронт. аллегор. ил. – Пер.: А.И. Леванда. См. примеч. пер. на с. XI ч.1. - Предисл. авт. и "Предисловие от Антенора" на с. I - XXII, ч. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М .Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра Впервые изд. под загл. "Антеноровы путешествия..." в 1801 - 1802 г. Выход в 1802 - 1803 гг. двух переводов романа вызвал "жестокую ...
179357
  Стріха М. Анти-антиутопія за Ірванцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 31


  Письменник представив новий роман "Харків. 1938".
179358
   Анти-Бахус, или о злейшем пороке : рассказы, очерки, ст. – Минск : Университетское, 1986. – 207, [1] с.
179359
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Ленинград, 1938. – 444с.
179360
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1950
179361
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1953. – 376с.
179362
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1966. – 484с.
179363
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1967. – 484с.
179364
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1969. – 483с.
179365
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва, 1970. – 484с.
179366
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1977. – 483 с.
179367
  Энгельс Ф. Анти-Дюринг : пер. с нем. / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1983. – 482 с.
179368
  Енгельс Ф. Анти-Дюрінг / Ф. Енгельс. – Київ, 1983. – 456с.
179369
  Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор / Э. Шостром. – Минск, 1992. – 127с.
179370
  Березяк Віктор Анти - далекі пращури козаків? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 18-22 : Фото
179371
  Бубенок О.Б. Анти - Перевізники - Бутаси - Деремела - Бродники (осіле населення східноєвропейських степів у господарських квазіетнонімах середньовічних авторів) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-36. – ISSN 1608-0599
179372
  Брайчевський М. Анти // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1998. – Рік 35, N 1/4 (136/139) : Тридцятип"ятиліття "Українського історика"/ ред. Л. Винар. – С. 26–71. – ISSN 0041-6061
179373
  Слюсаренко А.Г. Анти / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 14. – ISBN 966-642-073-2
179374
  Бубенок О.Б. Анти : слов"яни чи іранці? // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-33. – ISSN 1608-0599


  Походження народу анти. Історія Східної Європи часів пізньої античності і раннього середньовіччя
179375
   Анти Hsp60 антитіла у новонароджених зі складними вродженими вадами серця при застосуванні компонентів пуповинної та донорської крові / Я. Ткаченко, Л. Яковенко, В. Жовнір, К. Часовський, О. Федевич, Л. Капустян, А. Саламаніна, Г. Воробйова, Л. Сидорик, І. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості анти-Hsp60 імунореактивності у новонароджених зі складними ВВС при застосуванні компонентів пуповинної та донорської крові під час радикальної корекції вади. У післяопераційному періоді анти-Hsp60 позитивні сироватки ...
179376
  Синиця Є. Анти і склавини: історичний дебют // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 169-184. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
179377
  Рябушко В. Анти лайка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 275-278. – ISSN 08-68-4790-03-04
179378
  Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в годы первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 80-93. – ISSN 0042-8779
179379
   Антиалкогольное воспитание в семье. – Москва : Педагогика, 1990. – 88 с. – Библиогр.: с. 84-86. – (ОПН : Образование. Педагогические науки. Возрастная физиология)
179380
  Маюров А.Н. Антиалкогольное воспитание: пособие для учителя. / А.Н. Маюров. – М., 1987. – 187с.
179381
  Шведова Н.А. Антиалкогольное движение в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 139-153
179382
  Николаев А.В. Антиалкогольные кампании XX века в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 67-78. – ISSN 0042-8779
179383
  Бессараб Т. Антиамериканізм та девелопменталізм - основи сучасної Латинської Америки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-121. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
179384
  Бесси А. Антиамериканцы : [роман] / А. Бесси ; пер. с англ. А.В. Горского ; [предисл. Н. Саблина, И. Видуэцкой]. – Пер. с англ. А.В.Горского. – Москва : Воениздат, 1961. – 502 с.
179385
  Краснящих А. Антиантибиблиотека-2 : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 104-110. – ISSN 0130-7673
179386
  Соловьян А.Н. Антиаритмические препараты: механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты / А.Н. Соловьян, Т.В. Михалева // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2019. – № 4 (230). – С. 14-23. – ISSN 1997-9894
179387
   Антибактериальная активность некоторых видов сансевиерий относительно кишечной палочки / Г.М. Ткаченко, Л.И. Буюн, З. Осадовский, М. Маринюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С.85-91 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2310-9270
179388
  Оганян Ш.Г. Антибактериальная активность, устойчивость к действию пеницилинази и кислоты полусинтетических пеницилинов фуранового ряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Оганян Ш. Г.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 20л.
179389
  Станчу О. Антибактериальная и фунгицидная активность аирного масла / О. Станчу, В. Присакарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-148. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Аир является лекарственным и ароматическим растением. Всё растение аира содержит летучие масла, но особенно высококачественное масло извлечённое из листьев. Растения и экстракты имеют антибактериальный и антиоксидантные свойства. Sweet flag (calamus) ...
179390
  Тер-Захарян Антибактериальные свойства некоторых комплексных солей уротропина / Тер-Захарян, 1963. – С. 15-20
179391
  Гончаренко М. Антибактеріальна дія ефірних олій лаванди та розмарину на збудника чорної бактеріальної плямистості перцю Xanthomonas vesicatoria / М. Гончаренко, О. Радченко, О. Литвинчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 215-221. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Дослідження спрямоване на з"ясування антибактеріальної дії ефірних олій (ЕО) лаванди та розмарину на Xanthomonas vesicatoria 33-1 - збудника чорної бактеріальної плямистості перцю овочевого. ЕО у дослідах застосовували в нативній формі з додаванням ...
179392
  Ганчев Костадин Ламбрев Антибиотик гентамицин - изучение свойств и разработка метода получения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ганчев Костадин Ламбрев; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1975. – 19л.
179393
   Антибиотики-полипептиды : (структура, функция, биосинтез). – Москва : Московский университет, 1987. – 261, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце глав
179394
   Антибиотики : сборник переводных статей по производству и экспериментальному исследованию антибиотиков. – Москва : Иноиздат, 1951. – 314 с. – (Управление научной информации)
179395
   Антибиотики. – Киев : Изд-во АН УССР, 1958. – 183 с. : ил.
179396
   Антибиотики : экспериментально-клиническое изучение : сборник работ. – Москва : Медгиз, 1959. – 436 с.
179397
  Ермольева З.В. Антибиотики / З.В. Ермольева. – Москва, 1965. – 384с.
179398
  Герольд М. Антибиотики / М. Герольд. – Москва, 1966. – 406 с.
179399
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 2. – 1980
179400
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 3. – 1980
179401
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 4. – 1980
179402
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 5. – 1980
179403
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 6. – 1980
179404
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 7. – 1980
179405
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 8. – 1980
179406
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 9. – 1980
179407
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 10. – 1980
179408
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 11. – 1980
179409
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 25, № 12. – 1980
179410
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 1. – 1981
179411
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 2. – 1981
179412
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 3. – 1981
179413
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 4. – 1981
179414
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 5. – 1981
179415
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 6. – 1981
179416
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 7. – 1981
179417
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 8. – 1981
179418
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 9. – 1981
179419
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 10. – 1981
179420
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 26, № 12. – 1981
179421
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 1. – 1982
179422
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 2. – 1982
179423
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 3. – 1982
179424
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 4. – 1982
179425
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 5. – 1982
179426
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 6. – 1982
179427
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 7. – 1982
179428
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 8. – 1982
179429
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 9. – 1982
179430
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 10. – 1982
179431
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 11. – 1982
179432
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 27, № 12. – 1982
179433
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 1. – 1984
179434
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 2. – 1984
179435
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 3. – 1984
179436
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 4. – 1984
179437
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 5. – 1984
179438
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 6. – 1984
179439
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 7. – 1984
179440
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 8. – 1984
179441
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 10. – 1984
179442
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 11. – 1984
179443
   Антибиотики. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 003-5637
Т. 29, № 12. – 1984
179444
  Ланчини Д. Антибиотики / Д. Ланчини, Ф. Паренти; Пер. с англ. д-ра биол. наук Ю.В.Дудника. – Москва : Мир, 1985. – 272 с.
179445
  Смирнов В.В. Антибиотики / В.В. Смирнов. – Киев : Выща школа, 1985. – 191 с.
179446
  Коляков Я.Е. Антибиотики в животноводстве / Я.Е. Коляков. – Москва, 1957. – 32с.
179447
  Джакс Т. Антибиотики в кормлении животных / Т. Джакс. – М, 1959. – 144с.
179448
   Антибиотики в сельском хозяйстве и пищевой промышленности : сборник переводов по применению антибиотиков в качестве стимуляторов роста и для лечения заболеваний животных и растений. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 392 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
179449
  Архипов А.В. Антибиотики и бактериальные препараты - в птицеводстве / А.В. Архипов ; ВДНХ СССР. – Москва : Колос, 1965. – 11 с.
179450
  Покровский В.Н. Антибиотики и бактерии / В.Н. Покровский. – Москва, 1990. – 32с.
179451
   Антибиотики и их продуценты : сборник статей. – Москва : Наука, 1975. – 246 с. : 4 л. ил., табл. – Библиогр. в конце статей
179452
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 1. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179453
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 2. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179454
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 3. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179455
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 4. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179456
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 5. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179457
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 7. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179458
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 8. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179459
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 9. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179460
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 10. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179461
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 11. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179462
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 30, № 12. – 1985. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179463
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 1. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179464
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 2. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179465
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 3. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179466
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 4. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179467
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 5. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179468
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 6. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179469
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 7. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179470
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 8. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179471
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 9. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179472
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 10. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179473
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 11. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179474
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 31, № 12. – 1986. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179475
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 1. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179476
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 2. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179477
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 3. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179478
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 4. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179479
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 5. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179480
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 6. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179481
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 7. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179482
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 8. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179483
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 9. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179484
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 10. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179485
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 11. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179486
   Антибиотики и медицинская биотехнология. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 023-7525
Т. 32, № 12. – 1987. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики"
179487
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 2. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179488
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 3. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179489
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 4. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179490
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 5. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179491
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 6. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179492
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 7. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179493
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 8. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179494
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 9. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179495
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 10. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179496
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 11. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179497
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 33, № 12. – 1988. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179498
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 1. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179499
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 2. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179500
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 3. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179501
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 4. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179502
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 5. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179503
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 6. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179504
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 7. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179505
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 8. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179506
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 9. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179507
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 10. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179508
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 11. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179509
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 34, № 12. – 1989. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179510
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 1. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179511
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 2. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179512
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 3. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179513
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 4. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179514
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 5. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179515
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 6. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179516
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 7. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179517
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 8. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179518
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 9. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179519
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 10. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179520
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 11. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179521
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 35, № 12. – 1990. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179522
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 1. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179523
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 2. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179524
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 3. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179525
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 4. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179526
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 5. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179527
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 6. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179528
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 7. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179529
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 8. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179530
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 9. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179531
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 10. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179532
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 11. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179533
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 36, № 12. – 1991. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179534
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 1. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179535
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 2. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179536
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 3. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179537
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 4. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179538
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 6. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179539
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 7. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179540
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 8. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179541
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 9. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179542
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 10. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179543
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 11. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179544
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 37, № 12. – 1992. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179545
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 2/3. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179546
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 7. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179547
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 6. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179548
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 4/5. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179549
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 8/9. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179550
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва : Медицина, 1956-. – ISSN 0235-2990
Т. 38, № 10/11. – 1993. – До 1985 р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики",1985-1987р. журнал виходив у світ під назвою "Антибиотики и медицинская биотехнология"
179551
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 1. – 1995
179552
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 2. – 1995
179553
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 3. – 1995
179554
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 4. – 1995
179555
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 5. – 1995
179556
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 6. – 1995
179557
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 7. – 1995
179558
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 8. – 1995
179559
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 9. – 1995
179560
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 10. – 1995
179561
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 40, № 11/12. – 1995
179562
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 2. – 1996
179563
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 3. – 1996
179564
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 4. – 1996
179565
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 5. – 1996
179566
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 6. – 1996
179567
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 7/8. – 1996
179568
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 9. – 1996
179569
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 10. – 1996
179570
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 11. – 1996
179571
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 12. – 1996
179572
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 41, № 1. – 1996
179573
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 1. – 1997
179574
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 2. – 1997
179575
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 3. – 1997
179576
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 4. – 1997
179577
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 5. – 1997
179578
   Антибиотики и химиотерапия. – Москва. – ISSN 0235-2990
Т. 42, № 6. – 1997
179579
  Кашкин П.Н. Антибиотики их практическое использование / П.Н. Кашкин. – Л., 1952. – 251с.
179580
  Сазыкин Ю.О. Антибиотики как ингибиторы биохимических процессов / Ю.О. Сазыкин. – Москва, 1968. – 448с.
179581
  Сазыкин Ю.О. Антибиотики как ингибиторы биохимических процессов / Ю.О. Сазыкин. – Москва, 1969. – 448с.
179582
   Антибиотики, бактериальные полисахариды, интерферон. – Москва, 1968. – 340 с. – (Научные труды Центрального института усовершенствования врачей ; Т. 3)
179583
  Ваксман З.А. Антибиотики, их природа, получение и применение / З.А. Ваксман. – Москва, 1946. – 111с.
179584
  Вакуленко С.Б. Антибиотикорезистентность и свойства-плазмид клинических штампов кишечной палочки. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.31 / Вакуленко С.Б.; Всесоюзн.НИИ антибиотиков. – М, 1981. – 24л.
179585
  Озерецковская О.Л. Антибиотические вещества картофеля и их роль в устойчивости к Phytophthora Ingestans (Mont.) de Bary : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Озерецковская О. Л.; АН СССР, Ин-т биохим. – Москва, 1973. – 54л.
179586
  Айзенман Б.Е. Антибиотические свойства бактерий / Б.Е. Айзенман ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 1973. – 183 с. – Библиогр.: с. 166-182
179587
  Харченко С.Н. Антибиотические свойства видов секции Monoverticillata рода, Penicillium, выделенных из ризосферы сельскохозяйственных растений Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Харченко С.Н. ; М-во высш. и сред. спец.образования СССР.КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 16 с.
179588
  Абдуллаева А.А. Антибиотические свойства растений Ташкентского оазиса : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдуллаева А.А. ; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 19 с.
179589
  Гарагуля Александра Давидовна Антибиотическое действие почвенных бактерий на фитопатогенные грибы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Гарагуля Александра Давидовна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.КЗаболотного. – Киев, 1975. – 28л.
179590
  Кралюк П. Антибільшовицький блок народів // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 80-82
179591
  Бобир А.Д. Антибіотики та інгібітори фітопатогенних вірусів / А.Д. Бобир ; [за ред. проф. С.Н. Московця] ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т мікробіології і вірусології ім. акад. Д.К. Заболотного. – Київ : Урожай, 1964. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-175
179592
  Симочко Л.Ю. Антибіотикорезистентні мікроорганізми в агроекосистемах як чинник ризику для здоров"я людини // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 201-204 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
179593
  Філоненко Г.В. Антибіотикорезистентність та здатність до біоплівкоутворення мікроорганізмів, виділених у дітей, які перебували у відділеннях кардіохірургічного стаціонару : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Філоненко Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
179594
  Хиць А. Антибіотикотерапія пневмонії в умовах епідемії COVID-19 // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; редкол.: Зозуля І.С. (голов. ред.), Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (138). – C. 3-4. – ISSN 1562-1146
179595
  Бондаренко А.С. Антибіотичні речовини з лишайників / А.С. Бондаренко; АН УРСР; Ін-т мікробіології. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 78с.
179596
   Антибольшевицький Бльок Народів : Збірка документів 1941-1956 рр. : Видання Організації Українських Націоналістів, 1956. – 358 с. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч. 4)
179597
   Антибольшевицький Бльок Народів : збірка документів і статтей 1956-1966 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 12)
Т. 2. – 1979. – 463 с. : фото. – На обкл.: АБН в світлі постанов Конференцій та інших матеріалів з діяльности 1956 - 1966 рр.
179598
   Антибольшевицький Бльок Народів : збірка документів і статтей 1967-1970 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 13)
Т. 3. – 1981. – 518, [ 10 ] с. : фото. – На обкл. : АБН в світлі постанов Конференцій та інших матеріалів з діяльности 1967 - 1970 рр.
179599
   Антибольшевицький Бльок Народів : збірка документів і статтей 1971-1975 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 14)
Т. 4. – 1982. – 443, [ 13 ] с. : фото. – На обкл. : АБН в світлі постанов Конференцій та інших матеріалів з діяльности 1971 - 1975 рр.
179600
  Головко В. Антибомбовые шторы и антивзрывные обои // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 54-55


  В основе ткани штор, получивших торговое наименование Zetix, лежат толстые эластичные веревочки, обернутые по спирали тонкими, очень жесткими и прочными волокнами. При нагрузке, когда тонкие нити подвергаются растяжению, они стремятся выпрямиться, тем ...
179601
  Питльована Л.Ю. Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 76-84. – ISSN 0321-0499
179602
  Синицын Ф.Л. Антибуддийская пропаганда в СССР в 1925-1946 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 65-76. – ISSN 0042-8779


  Об идеологической борьбе с буддизмом в СССР.
179603
  Альохін М. Антибулінгові практики в школі: соціально-педагогічний контекст // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 85-92. – ISSN 2078-1687
179604
  Шатохин В.М. Антибуржаузная направленность нравственной философии Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Шатохин В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
179605
  Шатохин Владимир Миронович Антибуржуазная направленность нравственной философии Ф.М.Достоевского : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Шатохин Владимир Миронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.135-147
179606
  Волошина Л. Антивалуєвський закон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 5


  Чи повинна українців у їх прагненні захистити свій мовний і культурний простір зупиняти загроза з боку колишньої метрополії та її найманців.
179607
  Власов Н.А. Антивещество / Н.А. Власов. – Москва : Атомиздат, 1966. – 184 с.
179608
  Мильченко Карина Павловна Антивирусные свойства почвенных бактерий и веществ бактериального происхождения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Мильченко Карина Павловна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1972. – 28л.
179609
  Дзегузе Д.Р. Антивируссканя активность 1-аминоадаматана и некоторых его приизводных. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.095 / Дзегузе Д.Р.; АН Латв.ССР. – Рига, 1970. – 40л.
179610
  Тимофеева К.Д. Антиводная трилогия Армана Лану "Безумная Марго" : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева К. Д.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 18л.
179611
  Зумакулова Т. Антивоенная поэма / Т. Зумакулова; пер. с балкар. А.Янова. – Нальчик : Кабард-Балкар. кн. изд., 1961. – 80 с.
179612
  Гусева Е.А. Антивоенная публицистика Эрнеста Хемингуэя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
179613
  Перегудов С.П. Антивоенное движение в Англии и лейбористская партия / С.П. Перегудов. – М, 1969. – 248с.
179614
  Нападовская Наталья Дмитриевна Антивоенное движение в Западной Европе: Проблемы взаимодействия коммунистов и социал-демократов (80-е годы) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Нападовская Наталья Дмитриевна; МВ и ССО УССР. Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 21л.
179615
   Антивоенное движение в Северной Америке и Западной Европе: тенденции, проблемы, перспективы. – Москва : Международные отношения, 1986. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 201-205
179616
  Сапожникова Г.Н. Антивоенное движение в странах Европы в межвоенный период, 1917-1939 / Г.Н. Сапожникова. – М., 1985. – 150с.
179617
  Чернов А.Б. Антивоенное движение в ФРГ / А.Б. Чернов. – М., 1982. – 64с.
179618
  Медведев Л.А. Антивоенное движение в ФРГ / Л.А. Медведев. – Калинин, 1985. – 87 с.
179619
  Медведев Л.А. Антивоенное движение в ФРГ / Л.А. Медведев. – Калинин, 1987. – 87 с.
179620
  Вовканич Иван Иванович Антивоенное движение в Чехословакии (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.03 / Вовканич Иван Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1990. – 24л.
179621
  Криворотов В.Ф. Антивоенное движение молодежи мира на современном этапе / В.Ф. Криворотов. – М., 1985. – 37с.
179622
  Климов Ю.М. Антивоенное движение под прицелом спецслужб / Ю.М. Климов. – М., 1984. – 221с.
179623
   Антивоенные традиции международного рабочего движения. – Москва : Мысль, 1972. – 556 с.
179624
  Коровкин А.М. Антивоенные традиции международного рабочего движения / А.М. Коровкин, И.Э. Сангаева. – Л, 1990. – 16с.
179625
   Антивоенный синдром или преданная армия?... : сб. ст. : экспресс-издание. – Москва : Воениздат, 1990. – 142, [2] с. – ISBN 5-203-01172-9
179626
  Галукян Нелли Гайковна Антивоенный французский роман (Э.Золя, А.Барбюс, А.Лану. Традиции и новаторство) : Автореф... кандид. филол.наук: 10.01.05 / Галукян Нелли Гайковна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 22л.
179627
  Якименко О.В. Антивоєнна новелістика Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури "Втраченого покоління" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено антивоєнну малу прозу Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури "втраченого покоління". На матеріалі творів "В країнї горя й руїни" та "Стефан з Синевіцька Вижнього" окреслено ідейно-тематичні виміри, визначено жанро-стильові ...
179628
  Канівець І. Антивоєнне та антиісторичне // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (167). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238


  «На Західному фронті без змін» за романом Еріха Марії Ремарка Режисер Едвард Бергер Оператор Джеймс Френд У ролях: Даніель Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Фелікс Каммерер, Арон Хільмер, Едін Хасанович та Дефід Штрізов Німеччина, США, Велика ...
179629
  Градовський А. Антивоєнний пафос прози Олександра Довженка і Генріха Белля // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-45
179630
  Басюк Л. Антивоєнний пафос творів Олеся Гончара та Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 12-17
179631
  Гуменний М. Антивоєнний роман Е.Ремарка і О.Гончара: онтологічно-гноселогічний аспект // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 62-66.
179632
  Сивіцький М. Антивоєнні поезії Богдана Лепкого // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 261-262
179633
  Перов Г.С. Антигалилей / Г.С. Перов. – Кишинев, 1967. – 112с.
179634
  Комісаренко С.В. Антигени (- будь-які речовини або клітини чи мікрооргнізми (здебільшого чужеродні для організму) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 542-543. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
179635
  Михальський Л.О. Антигенна спорідненість Corynebacterium flavescens та Corynebacterium terpenotabidum з іншими видами непатогенних коринебактерій / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
179636
  Радченко Л.В. Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 роках : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Радченко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
179637
  Радченко Л.В. Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 роках : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Радченко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 162 арк. – Бібліогр.: арк. 145-162
179638
  Каратаева Б.Б. Антигенная дифференциация выворотчных белков сезонных рас каспийских осетровых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Каратаева Б. Б.; АН УССР, Ин-т биол. юж. мор. – Севастополь, 1977. – 20л.
179639
  Мухин В.Н. Антигенная структура и некоторые вопросы биологии гименолепидид -- возбудителей инвазии человека и синантропных грызунов. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.20 / Мухин В.Н.; М-во здравохранения СССР.Центр науч-исслед.ин-т эпидемиологии. – М-Донецк, 1973. – 20л.
179640
  Данькевич Л. Антигенний і жирнокислотний склад клітин "Pseudomonas Xanthochlora" - збудника мокрого водянистого гниття люпину / Л. Данькевич, Л. Токарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз антигенного і жирнокислотного складу клітин колекційних штамів "Pseudomonas xanthochlora" з колекційними і типовими штамами патогенних для бобових бактерій роду Pseudomonas. The cell"s antigenic and fatty acids ...
179641
  Дерев"янко С.В. Антигенні та імуногенні властивості виробничих штамів Porcine Teschovirus // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 108-113 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
179642
  Адо А.Д. Антигены как чрезвычайные раздражители нервной системы / А.Д. Адо ; Акад. мед. наук СССР. – Москва : [б. и.], 1952. – 203 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-201
179643
  Чиркова М. Антигетьманський рух на Полтавщині (листопад 1918 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 108-117. – ISSN 0869-3595
179644
  Исраэлян В.Л. Антигитлеровская коалиция. / В.Л. Исраэлян. – М., 1964. – 608с.
179645
  Пивовар С.Ф. Антигітлерівська коаліція / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 14-15. – ISBN 966-642-073-2
179646
  Маєвський О.О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 157-186. – ISSN 0320-9466
179647
  Хачатурян М.В. Антиглобализм - альтернативные модели глобализации // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена анализу состава антиглобалистского движения, его идей и действий. В статье анализируются основные направления глобализации, подвергающиеся критике со стороны антиглобалистов.
179648
   Антиглобализм : Другая Америка! Кто правит Америкой?, 2002. – 32 с.
179649
  Ясеновская Е.С. Антиглобализм в глобализирующемся мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.38-49. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
179650
   Антиглобализм и глобальное управление : доклады, дискуссии, справочные материалы : [сб. науч. работ]. – Москва : МГИМО (У) МИД России, 2006. – 439, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0211-9
179651
  Чередніченко С.С. Антиглобалізм в Україні: завчасне запобігання потенційній реакції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 125-127
179652
  Трофименко М.В. Антиглобалізм і пацифізм проти інтеграційних процесів у сучасному світі // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 279-285
179653
  Андрушко В.І. Антиглобалізм і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 5-7
179654
  Мечецький Ю. Антиглобалізм: просвітники VS романтики? : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 137-142


  Роздуми про витоки антиглобалізму
179655
  Недайнова І.В. Антиглобалістський дискурс: тенденції зозвитку // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 58-62. – Бібліогр.: Літ.: С.62 ; 8 поз.
179656
  Бабак О.Я. Антигомотоксическая терапия в клинике внутренних болезней : руководство для врачей / О.Я. Бабак. – Киев : Книга плюс, 2006. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-252. – ISBN 966-7619-73-7
179657
  Софокл Антигона / Софокл. – 3-е изд., испр. – С-Пб. – 55 с.
179658
  Софокл Антигона : дpаматична дія Софокла / З гpечеського на южноpуськую мову пеpевіpшував Петpо Hіщинський. – Одесса : Типо-литогp. В. Киpхнеp, 1883. – 64 с. – Hа окp. аpк. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вияснение де-чого незвичайного і непонятного [пpиміт.]: с. 59-63
179659
  Софокл Антигона : Із 8 образками, фотографією статуї Софокля та портретом Нїщинського / Софокль ; Перевіршував [пер. та авт. поясн.] Петро Нїщинський; Із переднїм словом про розвиток грецької драми, про автора та перекладчика "Антигони" [В.І. Сімовича]. – Чернівці : Накладом "Б-ки для молодежи". [З друк. Т-ва "Руска Рада" під зарядом І. Захарка], 1911. – XXX, 76, [1] с. : іл., портр. – Замітки та пояснення: с. 48-76
179660
  Софокл Антигона / Софокл. – Москва, 1986. – 119с.
179661
  Стефанов О. Антигона Софокла : 25 веков спустя : новое прочтение / Орлин Стефанов. – София : [б. и.], 2011. – 56 с.
179662
  Трінчій В. Антигравітація // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-24


  Збірка "FM "Галичина" - доповнена паперова версія щоденних (крім вихідних) трихвилинних виступів автора на місцевому радіо взимку 2000 - 2001 років.
179663
  Горов В.В. Антигуа и Барбуда - история и современность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 72-81. – ISSN 044-748Х
179664
  Сидоренко Віктор Антигуа і Барбуда. Давня і бородата // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 100-106 : фото
179665
  Король В.Г. Антигуманистическая сущность буржуазной теории и практики "регулирования" сознанием трудящихся : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Король В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
179666
  Королько В.Г. Антигуманистическая сущность буржуазной теории и практики "регулирования" сознанием трудящихся : Дис... канд.философ.наук: / Королько В.Г.; КГУ. Кафедра теории научного коммунизма. – Киев, 1971. – 251л. – Бібліогр.:л.236-251
179667
  Евменов Л.Ф. Антигуманистические тенденции современного буржуазного искусства. / Л.Ф. Евменов, О.П. Гапанович. – Минск, 1983. – 96с.
179668
  Терещенко Ю.І. Антигуманізм ""педагогів" від релігії / Ю.І. Терещенко. – К., 1973. – 45с.
179669
  Бовсунівська Антигуманізм в образній рефлексії сучасної західної та української літератури: бомжі й et cetera // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 8-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про типологічне сходження на рівні ідеології й образу безхатченка в тій частині літератури, яка має антигуманістичне спрямування, відкидаючи антропологічно центрований гуманізм попередніх епох. Докладно розглядаються два романи: "Ситий світ" ...
179670
  Бовсунівська Т.В. Антигуманізм в образній рефлексії сучасної західної та української літератури: бомжі та інші // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 16-24. – ISSN 2520-6346
179671
  Шпак З.В. Антигуманізм ідеології уніатства і націоналізму / З.В. Шпак. – К., 1988. – 47с.
179672
   Антигуманізм новітніх фальсифікаторів : статті. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 205 с. – Бібліогр.посилання в підрядк. приміт.
179673
  Танчер В.В. Антигуманна сутність духовної маніпуляції людиною / В.В. Танчер. – К, 1988. – 47с.
179674
  Степанов П.М. Антигуманная сущность религиозного культа / П.М. Степанов. – Краснодар, 1978. – 174с.
179675
  Шиш А.З. Антигуманний характер моралі уніатства / А.З. Шиш. – К, 1973. – 118с.
179676
  Пустовойт В.И. Антигуманный синтез НТП и тоталитаризма в антиутопии Олдоса Хаксли // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
179677
  Ковач Л. Антидарвинизм и социал-дарвинизм на службе венгерской реакции. : Автореф... Канд.фило.наук: / Ковач Л.; МГУ. – М, 1962. – 20л.
179678
  Жалдак Н.Н. Антидебилизатор : (философия в стихах) / Н.Н. Жалдак. – [Изд. 3-е, испр. и доп.]. – Белгород : [б. и.], 2011. – 47, [3] с. – ISBN 978-902113-39-3
179679
  Крутоголов М.А. Антидемократическая сущность буржуазных выборов / М.А. Крутоголов. – Москва, 1963. – 80с.
179680
  Савельев О Антидемпинговые меры против российских экспортеров: возможности устранения / О Савельев, З. Хетагурова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 11. – С. 25-34. – ISSN 0131-2227
179681
  Кочергіна О. Антидемпінг у контексті міжднародного економічного права і ГАТТ/СОТ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.144-147. – ISSN 0132-1331
179682
  Кочергіна О. Антидемпінг у контексті принципів міжнародного економічного права і принципів ВТО/ГАТТ // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 82-89


  Автор статті аналізує основні спеціальні принципи міжнародного економічного права та досліджує їхнє відображення в такій специфічній сфері міжнародно-правового регулювання, як антидемпінг. In this article the author analyses fundamental special ...
179683
   Антидемпінгова політика Європейського Союзу : практич. посіб. для укр. виробників та експортерів : підготовлено антидемпінговою службою європейської комісії і представництвом України при ЄС при допомозі Hammond suddards edge. – Київ : Катран груп, 2001. – 149 с.
179684
  Дідківський М.І. Антидемпінгова політика української держави: перший досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-24. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається перший досвід застосування Україною антидемпінгових заходів, захисту інтересів вітчизняних товаровиробників.
179685
  Ваколюк О. Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 55-59
179686
  Ковальчук Н.М. Антидемпінгове мито: протидія ухиленню від сплати // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 360-377. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
179687
  Нетудихата Сергій Леонідович Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв"язків України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Нетудихата Сергій Леонідович; КНУТШ. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 187 - 199. – Бібліогр.: л. 171 - 187
179688
  Нетудихата Сергій Леонідович Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв"язків України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Нетудихата С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
179689
  Жук Д. Антидемпінгове розслідування як спосіб захисту економічних інтересів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 272-273. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
179690
   Антидемпінговий кодекс України: практика та проблеми застосування / С.Г. Осика, В.В. Коновалов, О.О. Покрещук, А.С. Осика; Українська академія зовнішньої торгівлі ; С.Г. Осика, В.В. Коновалов , О.О. Покрещук, А.С. Осика. – Київ, 2001. – 378 с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-03-4
179691
  Коротун В.І. Антидемпінговий механізм стабілізації податкових надходжень з тютюнових виробів / В.І. Коротун, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 60-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
179692
  Ковальчук Н.М. Антидемпінговий, антисубсидійний та спеціальний процеси: поняття та стадії проведення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 134-135
179693
  Осика С.Г. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи / С.Г. Осика, В.В. Коновалов, А.С. Осика; Укр. акад. зовн.торгівлі України. – Київ : УАЗТ, 2000. – 397 с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-06-9
179694
   Антидепресивна дія ізофлавону 5/09 при тривожній депресії у самців мишей / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2014. – Т. 23, № 2. – С. 101-112. – ISSN 0869-1703


  У дослідах на мишах із тривожною депресією, що викликана хронічними міжсамцевими конфронтаціями, вівчено антидепресивну дію сполуки 5/09 - нової похідної нітрогеновмісного ізофлавону.
179695
   Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогеновмісних похідних ізофлавонів / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля, С.П. Бондаренко // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2013. – Т. 22, № 2. – С. 145-154. – ISSN 0869-1703
179696
  Бутук О. Антидепресивні заходи в умовах світової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 34-41. – ISSN 1605-2005
179697
  Данковский А. Антидепрессант из Белого дома // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 62-65


  Франклін Рузвельт.
179698
  Борисенко В. Антидержавні міфи в українській державі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 7. – С.8-12


  Таких міфів три, а саме: міф перший - проблеми етногенезу, міф другий - про поліетнічність на- селення України, міф третій - про дискримінацію російськомовного населення України
179699
  Бартенева Л.М. Антидиретическая и нейросекреторная активность гипоталамуса при перегревании : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Бартенева Л.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
179700
  Воєвутко Ю Н. Антидискримінаційна експертиза освітніх програм і підручників: досвід Республіки Кіпр // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 44-54. – ISBN 978-966-544-404-5
179701
  Соловйов О. Антидискримінаційне законодавство України у сфері здійснення деяких економічних прав і свобод (до постановки проблеми) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 197-204. – ISSN 1026-9932
179702
  Мельниченко Т. Антидискримінаційний моніторинг у сфері праці: сучасний стан та перспективи вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 321-323. – ISBN 978-617-7069-28-6
179703
  Мельниченко Т. Антидискримінаційний моніторинг у сфері праці: сучасний стан та перспективи вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 321-323. – ISBN 978-617-7069-28-6
179704
  Дерман-Спаркс Антидискримінаційні методи виховання дітей дошкільного віку / Дерман-Спаркс; Пер. з англ. О.Тереха. – Київ : Веселка, 2002. – 262с. – ISBN 966-01-0220-8
179705
  Салимов Салим Хосров оглы Антидиуретическая активность плазмы крови и функция почек при раздражении органов мочевыделения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Салимов Салим Хосров оглы; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1973. – 20л.
179706
  Василенко В. Антидот проти "варварства" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 173). – С. 3


  Як Заходу потрібно реагувати на військові злочини Росії в Сирії.
179707
  Райхель Ю. Антидот проти агресивного сусіда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 березня (№ 40)


  У конституції Казахстану закріпили непорушність незалежності держави.
179708
  Тузков С.А. Антиевангелие Ф. Достоевского "Бесы": Николай Ставрогин и Петр Верховенский // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 35-45. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
179709
  Фединяк Н.В. Антиейджинг (anti-aging) засобами фізичного виховання (на прикладі плавання) / Н.В. Фединяк, Б.М. Мицкан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 28 назв.
179710
  Улюра Г.А. Антиестетика як естетична норма в російській жіночій прозі 1990-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 68-78. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі оповідання Олени Тарасової "Та, що не пам"ятає зла" й роману Ніни Садур "Вічна мерзлота" проаналізовано свідоме порушення естетичної норми російськими жінками-прозаїками 1990-х років. "Чорнуха", починаючи від наголошення тем потворності та ...
179711
  Пивовар С.Ф. Антиетатистські аспекти історичної концепції Михайла Грушевського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються погляди видатного українського історика М. Грушевського на роль держави в житті суспільства, ставлення вченого до етатистської тенденції в українській історичній науці
179712
  Лук"яненко О.В. Антизахідна істерія у карикатурах освітян УРСР повоєнного семиліття (2) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 35-38. – ISSN 2076-1554
179713
  Стойко О. Антизерновий заколот в ЄС - загроза спільній торговельній політиці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)
179714
  Лизанчук В. Антизросійщення, або Ще раз про мову // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 13


  Чи усвідомлять "русскоязычные" свою вину за війну Росії проти України?! Впродовж кількох місяців автор ставить це запитання співбесідникам. Яка реакція? Заперечення: "Не усвідомлять!" Обурення: "Як смієте ображати російськомовних патріотів України?" ...
179715
  Титаренко Александр Иванович Антиидеи : Опыт социально-этич. анализа / Титаренко Александр Иванович. – М. : Политиздат, 1976. – 399с.
179716
  Титаренко Александр Иванович Антиидеи / Титаренко Александр Иванович. – Изд. 2-е, доп. – М. : Политиздат, 1984. – 480с.
179717
  Аль-Баяти Хасан Антиимериалистический характер иракской поэзии (1900-1940 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Баяти Хасан ; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1965. – 20 с.
179718
  Кульберг А.Я. Антииммуноглобулины / А.Я. Кульберг. – Москва, 1978. – 184с.
179719
  Ким Георгий Федорович Антиимпериалистическая борьба народов Азии и Африки / Ким Георгий Федорович. – Москва, 1971. – 48с.
179720
   Антиимпериалистическая борьба народов освободившихся стран на современном этапе. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 154, [2] с. – (Антиимпериалистическая борьба народов освободившихся стран). – ISBN 5-209-00156-3
179721
  Савчук В.С. Антиимпериалистическая борьба развивающихся стран / В.С. Савчук. – Киев, 1978. – 48с.
179722
  Тандура Владимир Николаевич Антиимпериалистическая внешняя политика Сирийской Арабской республики (середина 60-80 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Тандура Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
179723
  Тандура Владимир Николаевич Антиимпериалистическая внешняя политика Сирийской Арабской республики (середина 60-80 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Тандура Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
179724
  Тандура Владимир Николаевич Антиимпериалистическая внешняя политика Сирийской Арабской Республики (Середина 60-80 годов.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.05 / Тандура Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
179725
  Соркин Г.З. Антиимпериалистическая лига. 1927-1935 / Г.З. Соркин. – М., 1965. – 124с.
179726
  Шахов В.А. Антиимпериалистическое движение американского студенчества на современном этапе : Дис... канд. истор.наук: / Шахов В.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1972. – 189, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ
179727
  Шахов В.А. Антиимпериалистическое движение американского студенчества на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Шахов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
179728
   Антиинфляционная политика : опыт стран Восточной Европы, КНР и СРВ. – Москва : Наука, 1991. – 136 с.
179729
  Пелих С.А. Антиинфляционная политика государства в переходной зкономике // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 6-13.
179730
  Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII в. / Ф.М. Алиев ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1975. – 231 с.
179731
  Крючкова В.А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений / В.А. Крючкова. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 304 с.
179732
  Каримский А.М. Антиисторизм "философии существования" / А.М. Каримский. – М, 1980. – 62с.
179733
  Егоров С.А. Антиисторизм буржуазной политологии США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Егоров С.А.; АНС ин-т. гос-ва и права. – М, 1976. – 26л.
179734
  Куликова И.С. Антиисусство и буржуазная действительность / И.С. Куликова. – Москва : Искусство, 1978. – 152 с.
179735
  Єгрешій О.І. Антиіммігрантська риторика правих партій Європи 2010-х рр.: причини та прояви: спроба науково-популярного аналізу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 126-134. – ISBN 978-966-668-405-2
179736
  Марусик Ю.В. Антиімміграційна позиція в контексті кризових тенденцій європейської політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 58-66. – ISSN 2077-1800
179737
  Тримбач С. Антиімперське кіно Івана Кавалерідзе : Інтерв"ю / Сергій Тримбач ; [інтерв"ю взяв] Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Доки кінокритики говорять про потребу переосмислення творчості режисера, молодому поколінню належить її ще відкрити.
179738
  Вознюк О. Антиімперський дискурс Тараса Шевченка як один із ключових чинників формування української національної ідентичності / О. Вознюк, А. Поцелуйко // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 214-218. – ISBN 978-617-7196-23-4
179739
  Поліщук В. Антиімперський дискурс у листах Нечуя = До 175-річчя з дня народження І. С. Нечуя-Левицького // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 12


  "Відкриваючи" наново класиків, розуміємо, що вони не були такими одноплощинними чи майже одноплощинними, як про це говорили за радянських часів. Це були надзвичайно цікаві особистості зі своїми пристрастями й уподобаннями, чеснотами й вадами, і ...
179740
  Кралюк П. Антиімперський Іван Котляревський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 198). – С. 10-11


  Його творчість і сьогодні для нас має значення - зокрема, в протистоянні з Росією.
179741
  Кралюк П. Антиімперський та антимосковський "Москаль-чарівник"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16 січня (№ 6). – С. 6-7


  Котляревський кидає культурний виклик Російської імперії.
179742
  Новак-Каляєва Антиінтервенційні виступи громадськості та студентський рух у Чехословаччині в серпні 1968-1969 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 133-138. – ISSN 0321-0499
179743
  Чухно А.А. Антиінфляційна політика в системі макроекономічної стабілізації // Банківська справа, 1998. – №4
179744
  Чайковський Я. Антиінфляційна політика в Україні у післякризовий період / Я. Чайковський, О. Пастушок // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 248-253. – ISSN 1818-2682
179745
  Мельник О. Антиінфляційна політика як фактор економічного зростання в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
179746
  Шпилевая Л.Д. Антикандидозные свойства каприлата аммония : Дис... канд. биолог.наук: / Шпилевая Л.Д.; КГУ. Каф. микробиологии и антибиотиков. – Киев, 1972. – 209л. – Бібліогр.:л.160-197
179747
  Шпилевая Л.Д. Антикандидозные свойства каприлата аммония : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 007 / Шпилевая Л.Д. ; КГУ. – Киев, 1972. – 20 с.
179748
  Мизес Л. Антикапиталистическая ментальность / Л. Мизес. – Нью-Йорк, 1992. – 78с.
179749
  Хитровська Ю.В. Антикатолицька політика імперського російського уряду на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 128-134.
179750
  Кліпкова О. Антикатолицький концепт у творчій системі Феодосія Печерського та Івана Вишенського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 253-256
179751
  Демичева А.В. Антикафе як трендовий молодіжний спот у просторі сучасного міста // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 59-61. – ISBN 978-966-97734-7-0
179752
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание Н.В. Соловьева
№ 2, май. – 1902
179753
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 3, июнь. – 1902
179754
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание Н.В. Соловьева
№ 4, июль. – 1902
179755
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 5, август. – 1902
179756
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 6, сентябрь. – 1902
179757
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 8, ноябрь. – 1902
179758
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 9, декабрь. – 1902
179759
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 10, октябрь. – 1902
179760
   Антиквар = L"antiquaire : библиографический листок. – Санкт-Петербург : Издание кн. торговли Н.В. Соловьева
№ 11/12, февраль - март. – 1903
179761
  Юденич М. Антиквар : Роман / М.Юденич. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2003. – 350с. – (Русская проза : 3 тысячелетие). – ISBN 5-17-017829-8
179762
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании. – Киев, 2006-
№ 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – 2006. – 96 с.
179763
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании. – Киев, 2006-
№ 9, июль : Образ чудотворный. – 2007. – 96 с.
179764
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 1/2 (15/16), январь - февраль : Перейти Рубикон. – 2008. – 128 с.
179765
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 3 (17), март : Спецпроект "Судьба наследия". – 2008. – 128 с.
179766
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 4 (18), апрель : Национальное достояние. – 2008. – 128 с.
179767
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 6 (20), июнь : Мир усадьбы. – 2008. – 128 с.
179768
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 7/8 (21/22), июль - август : Ветер с Востока. – 2008. – 128 с.
179769
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 9 (23), сентябрь : Украинская иудаика: история надежд. – 2008. – 128 с.
179770
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Ю. Вакуленко [и др.]. – Киев, 2006-
№ 10 (24), октябрь : Великий почин. – 2008. – 130 с.
179771
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, А. Боечко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 12 (26), декабрь : Весь мир театра. – 2008. – 98 с.
179772
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 1/2 (27/28), январь - февраль : Мужские коллекции. – 2009. – 98 с.
179773
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 3 (29), март : Магия женского аксессуара. – 2009. – 98 с.
179774
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 6 (32), июнь : Библиомания. – 2009. – 104 с.
179775
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 7/8 (33/34), июль - август : Еврейские мотивы. – 2009. – 104 с.
179776
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 9 (35), сентябрь : Роман с фарфором. – 2009. – 104 с.
179777
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 10 (36), октябрь : Близкий Восток. – 2009. – 102 с.
179778
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – 2009. – 106 с.
179779
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2006-
№ 12 (38), декабрь : "Любезное дитя, прекрасное стекло...". – 2009. – 108 с.
179780
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 1/2 (39/40), январь - февраль : Искусство исцелять. – 2010. – 98 с.
179781
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 3 (41), март : Выбор оружия. – 2010. – 110 с.
179782
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 9 (46), сентябрь : Ювелирные миры. – 2010. – 112 с.
179783
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; гл. ред. А. Шерман. – Киев : [б. в.], 2006-
№ 11 (48), ноябрь. – 2010. – 103, [1] c.
179784
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 12 (49), декабрь : Все краски музыки. – 2010. – 112 с.
179785
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; гл. ред. А. Шерман. – Киев : [б. в.], 2006-
Спец. вып. : Украинские генеалогические чтения. – 2011. – 80 c.
179786
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 3 (51), март : Об искусстве собирать альтернативное искусство. – 2011. – 104 с.
179787
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 4 (52), апрель : Картины в рамах и рамы без картин. – 2011. – 104 с.
179788
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 5 (53), май : Коллекционные куклы и игрушки. – 2011. – 104 с.
179789
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-
№ 9 (56), сентябрь : Графическое наследие. – 2011. – 112 с.
179790
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; гл. ред. А. Шерман. – Киев : [б. в.], 2006-
№ 11 (58) : Закарпатская школа живописи. – 2011. – 120 с.
179791
   Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Визувий-2005, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 12 (59), декабрь : Ювелирное искусство. – 2011. – 128 с.
179792
   Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Везувий-2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Визувий-2005, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (60), январь - февраль : Хранители ароматов. – 2012. – 108 с.
179793
   Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 4 (62), апрель : Винные традиции. – 2012. – 138 с.
179794
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-
№ 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – 2012. – 152 с.
179795
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав.ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 7/8 (65), июль - август : Шедевры книжного искусства. – 2012. – 188 с.
179796
   Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-
№ 9 (66), сентябрь : Когда пришел Наполеон. – 2012. – 151 с.
179797
   Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 10 (67), октябрь : Ecole de Paris. Диалог культур. – 2012. – 151 с.
179798
   Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11 (68), ноябрь : Пленэр. Вчера и сегодня. – 2012. – 155 с.
179799
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (70), январь - февраль : Торговцы искусством. – 2013. – 116 с.
179800
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3 (71), март : Предмет искусства как подарок. – 2013. – 146 с.
179801
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 4 (72), апрель : Скульптура. Традиции и тенденции. – 2013. – 134 с.
179802
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев : Издательский дом "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5 (73), май : История в музейном пространстве. – 2013. – 116 с.
179803
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 6 (74), июнь. – 2013. – 106 с.
179804
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 7/8 (75), июль - август : Мастера натюрморта. Классики и современники. – 2013. – 118 с.
179805
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 9 (76), сентябрь : Polska sztuka в Украине. – 2013. – 130 с.
179806
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11 (78), ноябрь : Искусство отмечать дни рождения. – 2013. – 106 с.
179807
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 12 (79), декабрь : Искусство на экспорт. – 2013. – 122 с.
179808
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (80), январь - февраль : Автопортрет. Художник и мир. – 2014. – 106 с.
179809
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3/4 (81), март - апрель : Искусство и революция. – 2014. – 114 с.
179810
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5 (82), май : Памятники военной истории Киева. – 2014. – 106 с.
179811
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – 2014. – 112 с.
179812
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 7/8 (84), июль - август : Летние резиденции : мир хижин и дворцов. – 2014. – 110 с.
179813
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 9 (85). сентябрь : "Мистецькі надра" Донбасса. – 2014. – 112 с.
179814
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – 2014. – 104 с.
179815
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – 2014. – 112 с.
179816
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (88), январь - февраль : Из века в век: украинское сакральное искусство. – 2015. – 128 с.
179817
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3/4 (89), март - апрель : Приоритеты культурной политики. – 2015. – 112 с.
179818
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (90), май - июнь : Казацкая эпоха. Традиции и артефакты. – 2015. – 136 с.
179819
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 9/10 (92), сентябрь - октябрь : Музей частных коллекций. Время для действий. – 2015. – 108 с.
179820
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11/12 (93), ноябрь - декабрь : Новый взгляд на керамику. – 2015. – 128 с.
179821
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (94), январь - февраль : Культура и СМИ. Выбор как приговор. – 2016. – 120 с.
179822
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – 2016. – 96 с.
179823
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – 2016. – 152 с.
179824
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 7/8 (97), июль - август : Искусство Киева от оттепели до перестройки. – 2016. – 140 с.
179825
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 9/10 (98), сентябрь - октябрь : Ревитализация культурного наследия. – 2016. – 112 с.
179826
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (100), январь - февраль : Украина - Финляндия. Код Независимости. – 2017. – 112 с.
179827
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – 2017. – 112 с.
179828
   Антиквар : часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім"Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ : Видавничий дім "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (102), травень - червень : 100-ліття Данила Лідера. – 2017. – 103 с.
179829
   Антиквар : часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім"Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ : Видавничий дім "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 7/8 (103), липень - серпень. – 2017. – 128 с.
179830
   Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 9/10 (104), вересень - жовтень : Українська Австраліана. – 2017. – 148 с.
179831
   Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – 2017. – 118 с.
179832
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (106), січень-лютий : Портал часу. Музей історичного костюма та стилю. – 2018. – 123, [1] c.
179833
   Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев : Видавничий дім "Антиквар", 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3/4 (107) : Майстри та колекції. – 2018. – 94 с.
179834
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (108) : Украина - Литва. Код незалежності. – 2018. – 91, [1] c., включ. обкл.
179835
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1 (109) : "Біле золото" Межигір"я. – 2019. – 135, [1] c., включ. обкл.
179836
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 2 (110) : Театральні колекйії. – 2019. – 109, [1] с., включ. обкл.
179837
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3 (111) : Сни про Україну. Олекса Захарчук. – 2019. – 117, [1] c.
179838
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5 (113) : Майстри та колекції. – 2019. – 111, [1] c.
179839
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 6 (114) : До ювілею київського ЦУМу. – 2019. – 108 с.
179840
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 2 (116) : ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. – 2020. – 105, [1] c.
179841
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 4 (118) : Місяць литовської фотографії в Києві. – 2020. – 127, [1] c., включ. обкл.
179842
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (121) : Колекція родини Панамарчуків. – 2021
179843
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 3 (122) : Музей костюма і стилю Вікторії Лисенко. – 2021. – 127, [1] с.
179844
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 4 (123) : Музей сучасного мистецтва Одеси. – 2021. – 127, [1] c.
179845
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – 2021. – 195, [1] c.
179846
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1 (125) : Українська сатирична періодика 1917-1921 років. – 2022. – 125, [1] c.
179847
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 2/3 (126) : Спадок і доля. – 2022. – 144 с.
179848
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 4 (127) : Портрет художника. – 2022. – 140 с.
179849
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 5/6 (128) : Київська картинна галерея: перше сторіччя. – 2022. – 163 с., [1] арк. кольор. фот.
179850
   Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ : Антиквар, 2006-. – ISSN 2222-436X
№ 1/2 (129) : Ізраїль - Україна: досвід збереження. – 2023. – 184 с.
179851
  Скотт Вальтер Антикварий : Сочинение сир Валтера Скотта / Перевод с французского П. К. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1-2. – 1825. – 246, 224 с.


  На форзаці підпис чорним чорнилом "Романов..." та печатка-екслібрис "Из книг С. М. Романовскаго №.....".
179852
  Скотт Вальтер Антикварий : Сочинение сир Валтера Скотта / Перевод с французского П. К. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 3. – 1826. – 233, 252 с.


  На форзаці підпис чорним чорнилом "Романов..." та печатка-екслібрис "Из книг С. М. Романовскаго №.....".
179853
  Скотт Вальтер Антикварий. Ч. 4. // Антикварий : Сочинение сир Валтера Скотта / Скотт Вальтер. – Москва : В типографии С. Селивановского, 1826. – Ч. 3. – 252 с.
179854
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог русских книг (искусство, библиография, генеалогия, геральдика, математика и др.). – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда
№ 211. – 1896. – 16 с.
179855
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 328. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1902. – 16 с.
179856
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 459. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1910. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179857
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 543. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1910. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179858
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 460. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1911. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179859
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 470. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1912. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179860
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 476. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1912. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179861
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 477. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1912. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179862
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 546. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1912. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179863
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 568. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1912. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179864
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 465. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1913. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179865
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 492. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1913. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179866
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 493. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1913. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179867
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 540. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1914. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179868
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 463. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1914. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179869
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 437. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1914. – 18 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179870
   Антикварная книжная торговля В.И. Клочкова : каталог № 458. – Санкт-Петербург : Тип. Арнгольда, 1914. – 16 с. – Год издания не указан, в промежутке между 1908 г. и 1915 гг.
179871
   Антикварная книжная торговля П. Шибанова, комиссара Публичной библиотеки и общесва любителей древней письменности : каталог. – Москва : Тип. Рябушинского
№ 168 : Новые приобретения. – 1916. – 48 с.
179872
   Антикварная книжная торговля Ф. Шилова : Петроград : каталог. – Петроград : Тип. Арнгольда
№ 29 : Русские книги. – 1915. – 16 с.
179873
   Антикварная книжная торговля Ф. Шилова : Петроград : каталог. – Петроград
№ 30 : Гравирование и другие портреты. – 1916. – 48 с.
179874
  Тараканова О. Антикварно-букіністичний ринок - складова загальноросійського книжкового / О. Тараканова, Т. Панаріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-14
179875
   Антикварный каталог № 8 : русские иллюстрированные издания XVI - XIX столетий. – Москва : Международная книга
№ 8 : Русские иллюстрированные издания XVI - XIX столетий. – 1926. – 38 с.
179876
   Антикварный каталог № LXII книжного магазина Н. Киммеля в Риге : история, археология, библиография, география и путешествия : гос. и соц. науки, правоведение, философия : языкознание, словесность, периодические издания. – Рига, 1903. – 75 с.
179877
   Антикварный каталог №6 : изданий Академии наук. Литература об академии и академиках : книги, напечатанные в академической типографии. – Москва : Международная книга. – (К двухсотлетию Академии наук. 1725-1925)
№ 6. – 1925. – 38 с.
179878
   Антикварный книжный магазин Н.В. Соловьева : (комис. Публичной биб-ки) : каталог № 141. – Петроград : Тип. "Сириус". – 18 с.
179879
   Антикварный книжный магазин Н.В. Соловьева : (комис. Публичной биб-ки) : каталог № 142. – Петроград : Тип. "Сириус". – 18 с.
179880
   Антикварный книжный магазин под фирмою "Н.В. Соловьев" : (комис. Публичной биб-ки) : каталог № 145. – Петроград. – 20 с.
179881
   Антикварный книжный магазин С.Н. Котова : каталог № 21. – Петроград : Тип. Арнгольда, 1916. – 88 с. – I. Полные собрания сочинений. - II. Романы, повести и рассказы. - III. Стихотворения, песни и футуристическая литература. - IV. Театральные пьесы, либретто и о театре и музыке
179882
  Амфитеатров А.В. Антики : [статьи] / А. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Прометей" ; [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1909. – [2], 294, [1] с.
179883
  Корецкий Д.А. Антикиллер : роман / Данил Корецкий. – Москва : Сантакс-пресс, 1995. – 400 с. – ISBN 5-87455-057-7
179884
  Корецкий Д.А. Антикиллер: Роман. / Д.А. Корецкий. – Москва : ЭКСМО, 1995. – 480с.
179885
  Колодний А. Антиклевральне релігієзнавство Михайла Павлика // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 435-448. – ISBN 978-617-696-609-8
179886
  Сейтимбетов С. Антиклерикализм и свободомыслие каракалпакских мыслителей второй пловины 19 и начала 20 в. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Сейтимбетов С.; Ташк.гос.ун-т. – Нукус, 1971. – 24л.
179887
  Климова А.В. Антиклерикализм как общественное движение / А.В. Климова. – Киев, 1986. – 85с.
179888
  Кошелюк Д. Антиклерикальна ідеологія у творах Ульріха фон Гуттена // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 353-356. – ISBN 978-966-171-90295
179889
  Азбукин В.Н. Антиклерикальная сатира Н.С.Лескова конаца 70-х - начала 80-х годов XIX в. ("Мелочи архиерейской жизни" и "Заметки неизвестного") : Автореф... канд. филол.наук: / Азбукин В.Н.; М-во высш. исред. спец. образования РСФСР. Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И.Улья. – Томск, 1962. – 14л.
179890
  Колодний А. Антиклерикальне релігієзнавство Михайла Павлика // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 224-238. – ISBN 978-966-02-6706-0
179891
  Баканурський А.Г. Антиклерикальні традиції українського фольклору / А.Г. Баканурський. – Київ : Знання, 1988. – 47 с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 47-48
179892
  Емелях Л.И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции / Л.И. Емелях. – Москва-Л., 1965. – 202с.
179893
  Султанов Ф.М. Антиклерикальные и атеистические идеи в татарской общественной мысли начала ХХ века. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Султанов Ф.М.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 19л.
179894
  Мирер Ш. Антиклерикальные народные сказки / Ш. Мирер. – Москва, 1940. – 115 с.
179895
  Василевич Ю.М. Антикнига / Ю.М. Василевич. – Москва, 1998. – 624с. – ISBN 966-7370-03-8
179896
  Березин С.Е. Антиковед, библиотекарь, публицист: новые материалы к биографии И.И. Дусинского (1879-1919) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 243-252. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
179897
  Крижевський А. Антикознавство в Київському Імператорському університеті Св. Володимира в 1834 - 1842 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 294-297. – ISBN 978-966-171-783-0
179898
  Крижевський А.В. Антикознавство в університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крижевський Антон Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
179899
  Крижевський А.В. Антикознавство в університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крижевський Антон Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 263 арк. – Додатки: арк. 257-263. – Бібліогр.: арк. 223-256 та в підрядк. прим.
179900
  Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
179901
  Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
179902
  Крижевський А. Антикознавчі студії П. Аландського в Київському університеті Св. Володимира // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 30
179903
  Сеньків М. Антиколгоспна боротьба ОУН-УПА (1944-1952) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 428-436. – ISBN 978-966-02-5080-2
179904
  Алли В.О. Антиколлониальная политика африканских стран в 70-е годы. : Дис. ... канд. ист. наук / Алли Варису Ойешина ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 198 л. – Библиогр.: л. 174-198
179905
   Антиколониальная борьба и общественная мысль в Тропической и Южной Африке : сб. ст. – Москва : Наука, 1983. – 197 с. – Библиогр. в конце ст.
179906
  Калашников В.М. Антиколониальная борьба индейцев Северной Америки в XVII-XVIII веках / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1991. – 176с.
179907
  Пахлеванян О.Л. Антиколониальная и антифеодальная борьба в Иране во второй половине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Пахлеванян О.Л.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 32л.
179908
  Алли В.О. Антиколониальная политика африканских стран в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Алли В. О. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 25 с.
179909
  Алли Варсиу Ойешина Антиколониальная политика африканских стран в 70-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Алли Варсиу Ойешина; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1980. – 25л.
179910
  Троян С.С. Антиколоніальная лінія у німецькому суспільстві (40-90-ті роки ХІХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 15с.
179911
  Нагорна Лариса Антиколоніальний дискурс в Україні: пастки метафоричної експансії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 3-13
179912
  Величковська Ю.Ф. Антиколоніальний дискурс в українській літературі XVIII - першої половини XIX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Величковська Юлія Федорівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
179913
  Борець А. Антиколоніальний дискурс у публіцистиці Петра Стебницького // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 133-143


  У статті досліджується антиколоніальний (антиімперський) дискурс української журналістики початку ХХ ст. на матеріалі публіцистики П. Стебницького. Розглядаються його головні особливості, показується його суперечливий характер. The article deals with ...
179914
  Грабовський С. Антиколоніальний дискурс українських мислителів кінця XIX - першої третини XX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 105-110. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена аналізу чільних ідей антиколоніального дискурсу українських мислителів доби становлення модерної нації. У центрі уваги – погляди Юліана Бачинського, Івана Франка, Лесі Українки, Сергія Мазлаха та Василя Шахрая, Михайла Волобуєва. ...
179915
  Величковська Ю. Антиколоніальні ідеї Кирило-Методіївського братства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 38-43. – ISSN 2413-7065
179916
  Величковська Ю.Ф. Антиколоніальні ідеї на сторінках основоположника нової української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 12-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
179917
   Антикоммунизм- главное идейно-политическое оружие империализма : метод. пособ. к изуч. ист. док. XXII съезда КПСС. – Москва, 1962. – 38 с.
179918
  Шалин М.А. Антикоммунизм- главное идейно-политическое оружие империализма / М.А. Шалин. – Казань, 1967. – 102с.
179919
  Иванов В.М. Антикоммунизм -- главное идейно-политическое оружие империализма. / В.М. Иванов. – Минск, 1976. – 111с.
179920
  Абдусамедов А.И. Антикоммунизм -- главное оружие империализма / А.И. Абдусамедов, Д.Г. Касурас. – Ташкент, 1967. – 35с.
179921
  Мшвениерадзе В.В. Антикоммунизм -- идеология и политика империализма. / В.В. Мшвениерадзе. – М., 1973. – 102с.
179922
  Мшвениерадзе В.В. Антикоммунизм -- оружие обреченных. / В.В. Мшвениерадзе. – М., 1964. – 245с.
179923
  Миголатьев А.А. Антикоммунизм - враг прогресса / А.А. Миголатьев. – М, 1980. – 48с.
179924
   Антикоммунизм - враг человечества : Люблице (Чехословакия) 28-30 мая 1962 г. : материалы обмена мнениями марксистов ряда стран Европы, Америки, Азии и Африки. – Люблице / Чехословакия/ 28-30 мая 1962 г. – Прага : Мир и социализм, 1962. – 436 с.
179925
  Богина Е.Л. Антикоммунизм - главное идейно-политическое оружие империализма / Е.Л. Богина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преп. обществ. наук, Каф. науч. коммунизма. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 22 с.
179926
   Антикоммунизм - главное идейно-политическое оружие империализма. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 102 с.
179927
  Гордеев В.Б. Антикоммунизм - главное идейно-политическое оружие империализма / В.Б. Гордеев, В.И. Плетников. – М, 1978. – 184с.
179928
  Петровский В.Ф. Антикоммунизм - идеологическая основа внешнеполитических теорий США / В.Ф. Петровский. – Москва, 1974. – 40с.
179929
  Попов С.И. Антикоммунизм - идеология и политика империализма / С.И. Попов. – Москва, 1985. – 335с.
179930
  Альбрехт Э. Антикоммунизм - идеология клерикального милитаризма / Э. Альбрехт. – Москва, 1963. – 131с.
179931
  Бушуев В.Г. Антикоммунизм - на службе неоколониализма / В.Г. Бушуев. – М, 1983. – 64с.
179932
  Борисов Ю.В. Антикоммунизм - орудие агрессии / Ю.В. Борисов. – Москва, 1962. – 32с.
179933
  Осипов О.П. Антикоммунизм - орудие империалистичесих государств / О.П. Осипов. – Омск, 1970. – 28с.
179934
   Антикоммунизм - орудие империалистической реакции : сборник статей. – Москва : Мысль, 1967. – 247 с.
179935
  Муратов М.Х. Антикоммунизм - орудие реакции в осовбодившихся странах / М.Х. Муратов. – Л., 1982. – 136с.
179936
  Модржинская Е.Д. Антикоммунизм - оружие империалистической реакции / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1962. – 48с.
179937
  Евстафьев А.П. Антикоммунизм - оружие реакции / А.П. Евстафьев. – М., 1962. – 79с.
179938
  Фомичев А.Г. Антикоммунизм - оружие реакции / А.Г. Фомичев. – Кишинев, 1975. – 54с.
179939
  Потехин А.В. Антикоммунизм - основа формирования политики США в отношении Восточной Европы (1945-1946 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 8-14. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
179940
  Бессонов Б.Н. Антикоммунизм - политика и идеология обреченного класса / Б.Н. Бессонов ; В надзаг.: Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1983. – 93 с. – Библиогр.: с. 91-92. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории)
179941
  Бабкин Владимир Дмитриевич Антикоммунизм - сущность политической и правовой идеологии современного империализма : Автореф... докт юрид.наук: 12.710 / Бабкин Владимир Дмитриевич; АН УССР Объед Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – К, 1969. – 37л.
179942
  Карпов Г.Д. Антикоммунизм - сущность современной буржуазной социологии / Г.Д. Карпов. – Москва, 1964. – 39с.
179943
  Шалин М.А. Антикоммунизм / М.А. Шалин. – Казань, 1967. – 102с.
179944
  Хмель Иван Сергеевич Антикоммунизм в социально-экономической и политической жизни США : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Хмель Иван Сергеевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1976. – 64л. – Бібліогр.:с.62-63
179945
  Митрохин Л.Н. Антикоммунизм в США / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1968. – 48с.
179946
  Бойченко Г.Г. Антикоммунизм в теории и практике США / Г.Г. Бойченко. – Минск : "Беларусь", 1970. – 40 с.
179947
  Хромушин Г.Б. Антикоммунизм в тупике / Г.Б. Хромушин. – Москва, 1963. – 46с.
179948
  Тышковски Эугениуш Антикоммунизм во внешней политике ФРГ и его кризис (1949-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Тышковски Эугениуш; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – М., 1974. – 21л.
179949
  Кулагин В.М. Антикоммунизм и "реализм" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: / Кулагин В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – М., 1967. – 17л.
179950
  Иванов А.А. Антикоммунизм и антисоветская политика империализма / А.А. Иванов. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
179951
  Новопашин Ю.С. Антикоммунизм и европейские социалистические страны. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Новопашин Ю.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 19л.
179952
  Аветисьян А.А. Антикоммунизм и его философия духовных ценностей : очерки по истории религии и атеизма / А.А. Аветисьянц ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1967. – 120 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179953
  Аветисьян А.А. Антикоммунизм и его философия духовных ценностей / А.А. Аветисьянц ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Политиздат, 1972. – 235 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179954
  Шалин М.А. Антикоммунизм и идеологическая борьба / М.А. Шалин. – Казань, 1973. – 242с.
179955
  Шалин М.А. Антикоммунизм и идеологическая борьба на современном этапе / М.А. Шалин. – Казань, 1973. – 242с.
179956
  Засурский Я.Н. Антикоммунизм и литература США / Я.Н. Засурский. – Москва, 1972. – 48с.
179957
  Модржинская Е.Д. Антикоммунизм и национальный вопрос. / Е.Д. Модржинская. – К, 1972. – 36с.
179958
   Антикоммунизм и ревизионизм на службе империализма : сборник статей. – Москва, 1974. – 128 с.
179959
  Чуева И.П. Антикоммунизм и русская религиозная философия / И.П. Чуева. – Л, 1969. – 46с.
179960
   Антикоммунизм и советология : критич. анализ советол. концепций. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 316 с. – Библиогр. к разделам: с. 303-314
179961
  Розанов А.А. Антикоммунизм на службе милитаризма / А.А. Розанов. – Минск, 1987. – 141с.
179962
  Хватков Г.Н. Антикоммунизм на службе реакции и войны / Г.Н. Хватков. – М, 1981. – 204с.
179963
   Антикоммунизм на службе японской реакции : пропаганда и политика врагов коммунизма в Японии. – Москва : Наука, 1965. – 112 с.
179964
  Бовш В.И. Антикоммунизм перед судом современности / В.И. Бовш ; под ред. Е.М. Бабосова ; Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 71 с.
179965
  Шумский В.С. Антикоммунизм правых лидеров СДПГ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шумский В.С. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1966. – 19 с.
179966
  Иванов А.А. Антикоммунизм против освободившихся стран. / А.А. Иванов. – Москва, 1987. – 207с.
179967
  Канторович Б.Я. Антикоммунизм: сущность и организация. / Б.Я. Канторович, И.А. Степанов. – Минск, 1979. – 111с.
179968
  Коваленко Л.В. Антикоммунистическая направленность буржуазных концепций "деидеологизации" и "реидеологизации" : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Коваленко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
179969
  Коваленко Леонид Васильевич Антикоммунистическая направленность буржуазных концепций "деидеологизаций" и "реидеологизации" : Дис... канд. филос. наук : 09.00.02 / Коваленко Леонид Васильевич ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 179 л.
179970
  Пода Николай Григорьевич Антикоммунистическая направленность социально-политической доктрины сионизма : Дис... канд. филос.наук: 07.00.02 / Пода Николай Григорьевич; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К, 1980. – 219л.
179971
  Пода Николай Григорьевич Антикоммунистическая направленность социально-политической доктрины сионизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пода Николай Григорьевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 25л.
179972
   Антикоммунистическая пропаганда империализма : доктрины, аппарат. – Москва : Международные отношения, 1971. – 336 с. – Библиогр. в примеч.: с. 327-335
179973
  Курганский В.А. Антикоммунистическая сущность буржуазной марксологии. / В.А. Курганский. – К., 1987. – 127с.
179974
  Жилин Б.Б. Антикоммунистическая сущность буржуазных и ревизионистских теорий социально-политического развития общества в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Жилин Б. Б.; КГУ. – К., 1975. – 27л.
179975
  Капченко Н Антикоммунистическая сущность идеологии и политики маоизма / Н Капченко. – М., 1976. – 48с.
179976
  Беренштейн Л.Е. Антикоммунистическая сущность идеологических концепций сионизма / Л.Е. Беренштейн. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 81 с. – Библиогр. в примеч.: с. 77-80
179977
  Ткаченко В.Н. Антикоммунистическая сущность концепции "порабощенных наций" / В.Н. Ткаченко, В.Б. Евтух // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 26-33. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
179978
  Фомиченко Виктор Васильевич Антикоммунистическая сущность социально-политических концепций современного мелкобуржуазного анархизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Фомиченко Виктор Васильевич ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
179979
  Данилова Л.Н. Антикоммунистическая сущность теории "открытого общества" / Л.Н. Данилова. – Москва, 1967. – 48с.
179980
  Матвеева Т.Д. Антикоммунистические концепции буржуазной латиноамериканистики США 50-60-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 64-68. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
179981
  Вечерский С.С. Антикоммунистические теории советской экономики в буржуазной литературе 1920-1930-х годов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Вечерский С.С.; Ленингр. финанс.-эконом. ин-т. – Л., 1979. – 24л.
179982
  Римаренко Ю.И. Антикоммунистический альянс / Ю.И. Римаренко. – Киев, 1981. – 214 с.
179983
   Антикомптонівський гамма-спектрометр / В.О. Желтоножський, В.К. Майданюк, В.М. Неплюєв, Г.І. Применко, Ю.О. Сєдов, В.К. Тараканов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 287-292. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі подані характеристики антикомптонівського спектрометра, який складається з Ge-детектора, який оточений детекторами з NaJ(Tl). Досягнення спектрометру демонструються на основі [гамма]-випромінювання [верхній індекс 24]Na, [верхній індекс 60]Co ...
179984
  Хміль І.С. Антикомузізм у соціально-економічному і політичному житті США / І.С. Хміль. – К, 1975. – 333с.
179985
  Коваль П.Д. Антикомунізм - головна ідейно-політична зброя імперіалізму / П.Д. Коваль. – Київ, 1972. – 96с.
179986
  Ремезовський Й.Д. Антикомунізм - головна ідейно-політична зброя імперіалізму / Й.Д. Ремезовський. – К, 1974. – 173с.
179987
  Волькович Л.Ю. Антикомунізм - зброя приречених / Л.Ю. Волькович, Я.С. Хонігсман. – Львів, 1975. – 175с.
179988
  Щербін М.Я. Антикомунізм - ідейно-політична зброя імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1963. – 63с.
179989
  Бєляков Г.Ф. Антикомунізм - ідеологія сучасного імперіалізму : учбов. посіб. / Г.Ф. Бєляков ; КПІ, Кафедра наукового комунізму. – Київ : б. в., 1970. – 36 с.
179990
  Попович М.В. Антикомунізм (- у широкому розумінні - політична течия) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 545-546. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
179991
  Яроцький П.Л. Антикомунізм соціально-політичної доктрини єговізму / П.Л. Яроцький. – К, 1976. – 216с.
179992
  Юрченко П.І. Антикомуністична спрямованість ідеології євгоізму. / П.І. Юрченко. – К., 1975. – 137с.
179993
   Антикомуністична сутність уніатсько-націоналістичної фальсифікації історії українського народу. – Київ : Вища школа, 1984. – 192 с.
179994
  Стряпко А.Д. Антикомуністичний опір 1948-1956 років та позиція творчої інтелігенції на етапі становлення тоталітарного режиму в Чехословаччині // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
179995
  Верстюк В. Антикомуністичний повстанський рух і диктатура пролетаріату: історія протистояння // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 308-343. – ISBN 978-966-02-6038-2
179996
  Борисенко З. Антиконкурентні дії органів влади // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-96
179997
  Єременко К. Антиконкурентні положення дистриб"ютерських договорів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Регулювання законодавства".
179998
  Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві: (порівняльний аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-197. – ISSN 0132-1331
179999
  Гей В. Антиконституційна двомовність в Україні: постколоніальний чи малоросійський синдром? // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.117-120. – ISSN 0131-2561
180000
  Боровенко В.М. Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 62-64. – ISSN 2308-9636
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,