Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
179001
  Полещук В. "Апрельский кризис" в Эстонии. Вызовы истории и неэстонское население // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 177-207. – ISSN 1810-228Х
179002
  Титаренко В.А. "Апріоризм" Канта та "історизм" Гегеля як шляхи розв"язання проблеми співвідношення моралі та релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться порівняльний аналіз здобутків загальнометодологічних підходів І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля у дослідженні проблеми співвідношення моралі та релігії. В статье проводится сравнительный анализ общеметодологических подходов И. Канта и ...
179003
   "Арабески" Истории : [сборник. – Москва : [б. и.]
[Кн. 1 : Русский взгляд]. – 1994. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190
179004
   "Арабески" Истории : [сборник. – Москва : Ди-Дик
[Кн. 2] : [Пустыня Тартари]. – 1995. – 619 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце статей
179005
  Сергеев В.М. "Арабская весна" и политика европейских держав // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 168-178. – ISSN 1998-1775
179006
  Абрамова И.О. "Арабская весна" и трансграничная миграция / И.О. Абрамова, С.А. Бессонов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
179007
  Кива А.В. "Арабская весна": свет и тени // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 73-86. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются политические события последних лет в арабских странах.
179008
  Колобов О.А. "Арабская весна": технологии бунта / О.А. Колобов, Є Шульц // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 119-127. – ISSN 2078-5089
179009
   "Арабская весна": трансформация политических парадигм в контексте международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
179010
  Мирський Г. "Арабська весна" - туман і тривога // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 12-17
179011
  Воротнюк М. "Арабська весна" - шанс регіонального лідерства для Туреччини? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 44-47
179012
  Захарченко А. "Арабська весна" у дзеркалі Європейських ініціатив // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 26-29
179013
  Швед В.О. "Арабська весна" у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 109-122
179014
  Смирнова К.Є. "Арабська весна": вплив на політичні процеси в регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 444-454
179015
  Заянчковський В.Є. "Арабська весна": перспективи трансформації геополітичного простору Близького Сходу та Північної Африки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 257-261. – ISSN 1729-7036
179016
  Волович О. "Арабське НАТО": міф чи реальність? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (6). – С. 27-40
179017
  Бузань В.Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв
179018
  Фоменко Е.Г. "Аравия" в проблемно-тематическом единстве "дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 147-152. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
179019
  Джойс Д. "Аравійський ярмарок": зі збірки "Дублінці" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 168-174. – ISSN 0320-8370
179020
  Выскочков Л.В. "Аракчеевское десятилетие": внутренняя и внешняя политика России в 1815-1825 гг. : учебно-методическое пособие / Л.В. Выскочков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Исторический фак., Каф. истории России с древнейших времен до XX века. – Санкт-Петербург : [Исторический факультет СПбГУ], 2011. – 155 с. – Библиогр.: с. 142-150
179021
  Гигаури Ц.В. "Аргонавтика" Валерия Флакка и сведения о древней Колхиде : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Гигаури Ц.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
179022
   "Ареал" Картографические материалы по истории флоры и растительности : картографические материалы по истории флоры и растительности) : [карты]. – Москва ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1952. – 43 с., [39] л. карт. : ил., карт.
179023
  Кравчук Н. "Аристократ духу" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Видання про отця Климентія Шептицького.
179024
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1979. – 381 с.
179025
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
179026
  Грабовський С. "Аристократія шаблі": питома європейськість козацької старшини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 21
179027
  Теотокас Й. [Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 4]). – ISBN 960-05-0145-9
Ч. 1. – 1997. – 315 с. – Видання новогрецькою мовою
179028
  Теотокас Й. [Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 46]). – ISBN 960-05-0147-5
Ч. 2. – 1997. – 187, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
179029
  Ембірикос А. [Арго або плавання аеростату / Андреас Ембірикос. – 2-е вид. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 85 с. – Видання новогрецькою мовою
179030
  Нестерова Е.В. Апрельская буря / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1979. – 109с.
179031
  Валиков Г.Г. Апрельская колея / Г.Г. Валиков. – Москва, 1974. – 118с.
179032
  Усцелемова М.В. Апрельская пурга. / М.В. Усцелемова. – Якутск, 1969. – 71с.
179033
  Северняк С. Апрельская рапсодия / С. Северняк. – Москва, 1982. – 48с.
179034
  Син Се Ра Апрельская революция 1960 г. в Южной Корее и проблема объединения страны // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 50-61. – ISSN 0869-1908
179035
  Европин Д. Апрельские дискуссии в "Вышке" : (IX Международная научная конференция ГУ-ВШЭ "Модернизация экономики и глобализация". Москва, 1-3 апреля 2008 г.) / Д. Европин, С. Синявская, И. Стерлигов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 154-157. – ISSN 0042-8736
179036
  Белан Н.Е. Апрельские дозимки : повесть / Н.Е. Белан. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 160 с.
179037
  Коряков О.Ф. Апрельские заморозки / О.Ф. Коряков. – М., 1970. – 143с.
179038
  Ананченко А. Апрельские костры / Ананченко А. – Куйбышев : Куйбышевское кничное издательство, 1969. – 48 с.
179039
  Булычева А.А. Апрельские костры / А.А. Булычева. – Львов, 1975. – 63с.
179040
  Карпов М.Я. Апрельские прели : повести и рассказы / Михаил Карпов. – Ленинград : Прибой, 1925. – 192 с.
179041
  Малдонис А. Апрельские разливы / Альфонсас Малдонис ; перевод. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 231 с.
179042
  Пак Б.С. Апрельские рассветы / Б.С. Пак. – Ташкент, 1974. – 87с.
179043
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 106 с.
179044
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 106 с.
179045
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 69 с.
179046
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 106 с.
179047
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 64с.
179048
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 120 с.
179049
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1960. – 62 с.
179050
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1963. – 16 с.
179051
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1965. – 16 с.
179052
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 106с.
179053
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 16 с.
179054
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 14 с.
179055
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 88с.
179056
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1978. – 14 с.
179057
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 96с.
179058
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 14 с.
179059
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 13с.
179060
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 63с.
179061
  Ленин В.И. Апрельские тезисы / В.И. Ленин. – Москва, 1989. – 12с.
179062
  Ремез Анна Апрельские тезисы : Города мира / Ремез Анна, Ржанников Дмитрий // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 8-19 : Фото
179063
   Апрельские тезисы В.И. Ленина : (1917-17.07-1952) : краткий список лит. – Москва : [б. и.], 1952. – 5 с.
179064
  Дахия Я.М. Апрельские тезисы В.И. Ленина / Я.М. Дахия. – Л., 1958. – 51с.
179065
  Гурок Я.М. Апрельские тезисы В.И. Ленина / Я.М. Гурок. – Л., 1959. – 20с.
179066
  Горбунова М.И. Апрельские тезисы В.И. Ленина. VII (апрельская) всероссийская конференция большевиком. Борьба партии за массы в период двоевластия / М.И. Горбунова, Э.М. Бондаровская. – К, 1960. – 20с.
179067
  Саградьян М.О. Апрельские тезисы В.И.Ленина. / М.О. Саградьян. – Киев, 1959. – 40с.
179068
  Ленин В.И. Апрельские тезисы. О задачах пролетариата в данной революции / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1967. – 16с.
179069
  Окерблом А.Г. Апрельские фиалки / А.Г. Окерблом. – Ленинград, 1966. – 51с.
179070
   Апрельский ветер : сборник рассказов и воспоминаний. – Москва : Воениздат, 1965. – 286 с. : ил.
179071
  Шереметьев У.Т. Апрельский ветер. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1970. – 47с.
179072
  Мауленов С. Апрельский дождь : стихи / Сырбай Мауленов ; пер. с каз. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 143 с.
179073
  Белшевиц В. Апрельский дождь : рассказы и сказки / Визма Белшевиц; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1978. – 332 с.
179074
  Токарев Ю.С. Апрельский кризис / Ю.С. Токарев. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 102 с.
179075
  Дедюхин А В. Апрельский ливень / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1956
179076
  Дедюхин А В. Апрельский ливень / А В. Дедюхин, . – Ульяновск, 1963. – 168с.
179077
  Дедюхин А В. Апрельский ливень / А В. Дедюхин, . – Саратов : Приволжское книжное издательств, 1965. – 222 с.
179078
  Дедова Л.К. Апрельский снег / Л.К. Дедова. – Челябинск, 1968. – 48с.
179079
  Шергова Г.М. Апрельский снегопад / Г.М. Шергова. – М, 1988. – 46с.
179080
  Каплан Ю. Апрельский снегопад / Ю. Каплан. – Москва, 1997. – 46 с.
179081
  Улунян А.А. Апрельское восстание 1876 года в Болгарии и Россия. / А.А. Улунян. – М., 1978. – 214с.
179082
  Радев С. Апрельское восстание 1876 года и Венгерская общественность / С. Радев. – София, 1987. – 57с.
179083
  Чорний В.П. Апрельское восстание в Болгарии 1876 года. : Автореф... канд. истор.наук: / Чорний В.П.; Львов. ин-т им. И.Франко. Истор. ф-тет. – Львов, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
179084
  Певнев Ф.П. Апрельское небо. / Ф.П. Певнев. – М, 1959. – 374с.
179085
  Демидов В.И. Апрельское утро земли / В.И. Демидов. – Донецк, 1967. – 90с.
179086
  Марчевски М. Априлски дни 1925 / М. Марчевски. – София, 1956. – 104 с.
179087
   Априлско въстание 1876 : анотации на документи и материали. – София : Наука и изкуство
Т. 2. – 1955. – 577 с.
179088
   Априлско въстание 1876 : сб. от турски документи. – София : Наука и изкуство
Т. 3. – 1956. – 417, [125] с.
179089
   Априлското въстание 1876-1966 : доклади и изказвания на юбилейната научна сесия в София. – София : Българската академия на науките, 1966. – 243, [3] с., [1] л. к. : карта
179090
  Гандев Х. Априлското въстание 1876 / Х. Гандев. – София : Наука и изкуство, 1974. – 226 с.
179091
  Стоянов З. Априлското въстание. / З. Стоянов. – София, 1955. – 220с.
179092
  Кричевец Анатолий Николаевич Априори психолога и категории психологического понимания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 82-94. – Бібліогр.: с. 84-93. – ISSN 0042-8744
179093
  Арлычев А.Н. Априоризм Канта и методология физики. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.167-176. – ISSN 0042-8744
179094
   Априорная дидактика воспитания личности по стержневой истине. – Санкт-Петербург : Малая академия искусств
Кн.1. – 1994. – 133 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179095
   Априорная дидактика воспитания личности по стержневой истине. – Санкт-Петербург : Малая академия искусств
Кн. 2, ч. 1 : [Материалы международной научно-практической конференции "Система стержневой истины в модели полифункционального образования", Санкт-Петербург, август 1995]. – 1997. – 159с.
179096
  Кишман-Лаванова Априорная информация и геометрические ограничения в обратных задачах гравиметрии. Обзор // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 35-41. – Бібліогр.: с. 40-41. – ISSN 0203-3100
179097
  Голубек А.В. Априорная оценка точности выведения космических аппаратов современными ракетами-носителями с БИНС : монография / Голубек А.В., Татаревский К.Э., Филиппенко И.М. ; под ред. акад. НАНУ Дегтярева А.В. ; М-во образования и науки Украины, Днипровcий нац. ун-т им. Олеся Гончара ; Гос. предприятие "Конструктор. бюро ""Южное" им. Михаила Кузьмича Янгеля. – Днепр : Ліра, 2020. – 187, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 185-187. – ISBN 978-966-981-357-2
179098
  Мышляев В.А. Априорная оценка точности определения высот точек местности по стереопаре космических снимков / В.А. Мышляев, С.Л. Потапов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 34-37 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
179099
  Перминов В.Я. Априорность и реальность исходных представлений математики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-44. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
179100
  Терлецкий В.М. Априорность и спонтанность в критической философии И. Канта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 129-139. – ISSN 0042-8744
179101
  Кошелев А.И. Априорные оценки в Lp и теоремы существования для эллиптических уравнений и систем : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кошелев А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. фак. – Л., 1958. – 16л.
179102
  Андрианов Дмитрий Леонидович Априорные оценки в задачах стабилизации нелинейных экономических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Андрианов Дмитрий Леонидович; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1985. – 19л.
179103
  Братусь А.С. Априорные оценки для дифференциальных и псевдодифференциальных операторов с параметром главного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Братусь А.С.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
179104
  Мойсак П.П. Априорные оценки и линеаризация систем управлений типа Монжа-Ампера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мойсак П.П. ; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1973. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
179105
  Шапошникова Т.О. Априорные оценки погрешности некоторых вариационных методов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Шапошникова Т.О.; ЛГУ. – Л, 1973. – 15л.
179106
  Тарасов В.А. Априорные оценки решений задачи Дирихле квазилинейных эллиптических и параболических уравнений в неограниченной области : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Тарасов В.А.; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1969. – 12л.
179107
  Кружков С.Н. Априорные оценки решений и краевые задачи для эллиптических и параболических уравнений второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кружков С.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат.ф-тет. – М., 1963. – 7л.
179108
  Мамий К.С. Априорные оценки решений операторных дифференциональных уравнений второго порядка на полуоси и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамий К.С.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
179109
  Сиротюк С.В. Априорные псевдопотенциалы в методе полностью ортогонализированных плоских волн : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Сиротюк С.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22 с.
179110
  Коваленко О.В. Апріорна оцінка розв"язку лінійної еліптичної задачі в області з конічною точкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-29. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Отримано апріорну оцінку розв"язків задачі Діріхле для лінійних еліптичних недивергентних рівнянь другого порядку в області з конічною точкою за умови належності коефіцієнтів і розв"язків рівняння ваговим соболєвським просторам. A priori estimate of ...
179111
  Руденко Б.Б. Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 48-55


  Статтю присвячено аналізу апріорного вчення про право А. Райнаха в кон- тексті методологічного потенціалу феноменології у системі юридичного знання. The article is devoted to the analysis of a priori theory of law A. Reinach in the context of ...
179112
  Руденко Б.Б. Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу апріорного вчення про право А. Райнаха в контексті методологічного потенціалу феноменології у системі юридичного знання. Статья посвящена анализу априорного учения о праве А. Райнаха в контексте методологического потенциала ...
179113
  Прокопов Д.Є. Апріорний // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 401. – ISBN 966-316-069-1
179114
  Шапошнікова О.П. Апріорний аналіз похибоканалого цифрових перетвоювачів частотночасової групи. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.13 / Шапошнікова О.П.; Харків.акад.Залізн.траспорту. – Харків, 1996. – 21л.
179115
  Анікушин А.В. Апріорні оцінки та узагальнена розв"язність початково крайової задачі для одного інтегро-диференціального рівняння / А.В. Анікушин, Л.О. Костєєва // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 3-17. – ISSN 0868-6912
179116
  Воскресенская О.А. Апробация картофеля / О.А. Воскресенская, В.С. Лехнович. – Ленинград, 1950. – 144с.
179117
  Никишина В.Б. Апробация методики событийной реконструкции временной перспективы личности // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.140-148. – ISSN 0042-8841
179118
  Садовникова В.И. Апробация семенного картофеля в период зимнего хранения : Автореф... канд. с. х.наук: / Садовникова В. И.; Всес. с. х. акад. , Всес. ин-т растениевод. – Л., 1959. – 20л.
179119
  Васильченко Н.В. Апробация сетевого курса обучения английскому языку для студентов экономических специальностей в системе СПО: анализ первых результатов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 4-8. – ISSN 1818-4243


  В данной статье анализируются отечественные печатные учебные пособия по обучению английскому языку для студентов экономических специальностей. Автор выявляет причины возникающих несоответствий, предлагая пути их разрешения посредством нового сетевого ...
179120
  Верховод І. Апробація елементів комплексної методики оцінювання соціальних програм і політики на прикладі проекту створення індустріального парку в м. Мелітополь // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
179121
  Перій С.С. Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: с.26-27. – ISSN 0130-1039
179122
  Норд Г. Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
179123
  Ямковий В. Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі Харківської області // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 77-94. – ISSN 1682-2366
179124
  Хомерікі О.А. Апробація нових освітніх систем як прояв інформатизації процесу навчання // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 308-315. – ISBN 978-966-2462-25-8
179125
  Ярошенко Л. Апробація новітніх методів дослідження комунікацій у Черкаській області // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 563-569. – ISBN 978-966-493-306-0
179126
  Саяпіна С. Апробація та поширення результатів науково-теоретичних і методичних розборок з вітчизняної дошкільної педагогіки в практику роботи з дітьми дошкільного віку (1961 р. - початок ХХІ століття) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 276-303. – ISSN 2077-1827
179127
  Калакура Я. Апробація та публікація українознавчого дослідження, впровадження його результатів і захист кваліфікаційних робіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 20-26
179128
  Загородня Л. Апроксимативне представлення емотивів у перекладі як прояв мовної особистості перекладача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 99-102
179129
  Лівінська Г. Апроксимативний гауссівський процес для мереж типу [Mt | M | число нескінченності]r та його властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-37. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню багатоканальних стохастичних мереж, на кожен вузол якої ззовні надходить пуассонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
179130
  Халимон О.О. Апроксимацiї дробової похiдної за простором для рiвнянь узагальненої дифузiї / О.О. Халимон, О.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 95-101. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi дослiджуються методи апроксимацiї дробової похiдної у застосуваннi до рiвнянь узагальненої дифузiї з дробовою похiдною порядку alpha належить (1, 2) за простором. Розглянуто вiдомi пiдходи. Запропоновано новий метод, що забезпечує лiпшу ...
179131
  Мамучишвили Александр Иосифович Апроксимационные свойства вербальных произведений и сплетений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мамучишвили Александр Иосифович; КГУ. – К., 1990. – 12л.
179132
  Бруевич А.Н. Апроксимация нелинейных характеристик и спектры при гармоническом воздействии / А.Н. Бруевич, С.И. Евтянов. – Москва, 1965. – 344 с.
179133
  Глушак І.Д. Апроксимації неадитивних мір : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Глушак Інна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
179134
  Чьочь Вікторія Володимирівна Апроксимаційні методи моделювання та ідентифікації динамічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чьочь Вікторія Володимирівна; ВПІ. – Вінниця, 1993. – 16л.
179135
  Дмитришин М.І. Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Дмитришин Мар"ян Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
179136
  Сіденко Т.С. Апроксимаційні формули для дисперсії показників заломлення монокристала дифосфіда кадмію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 410-414. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено апроксимацію дисперсії показників заломлення одновісних кристалів дифосфіда кадмію за кількома відомими емпіричними формулами (Церніке, Зельмейєра, Гартмана, Коші тощо). Порівняння теоретичних результатів з експериментальними даними, ...
179137
  Романюк А.С. Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі B[нескінченність],1 / А.С. Романюк, В.С. Романюк // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 271-282. – ISSN 1027-3190
179138
  Каменщикова О.Є. Апроксимація Lp(omega)-процесів / О.Є. Каменщикова, Т.О. Яневич // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 59-68. – ISSN 0868-6904
179139
  Джуман Б.Б. Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на території Арктики // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: с.66. – ISSN 0130-1039
179140
  Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
179141
  Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 134-145
179142
  Ляшенко Б.М. Апроксимація власних значень оператора Шредінгера на нескінченному інтервалі з від"ємною потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
179143
  Бойко Л.С. Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними відсіками розгортних поверхонь : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.01.01 / Бойко Лев Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
179144
  Мацулевич Олександр Євгенович Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Мацулевич О.Є.; Міністерство аграрної політики України. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
179145
  Федорченко О.І. Апроксимація задач оптимального керування поздовжніми коливаннями стержня // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 239-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В статті проблема знаходження наближених розв"язків задач оптимального керування поздовжніми коливаннями стержня з квадратичною функцією вартості зводиться до розв"язання систем лінійних або нелінійних алгебраїчних рівнянь в залежності від обмежень на ...
179146
  Станжицький О.М. Апроксимація задач оптимального керування сім"єю задач на часових шкалах / О.М. Станжицький, О.Є. Лаврова // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 61. – ISBN 978-966-927-171-6
179147
  Могильова В.В. Апроксимація задачі оптимального керування на відрізку сім"єю оптимізаційних задач на часових шкалах / В.В. Могильова, О.Є. Лаврова // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 3/4. – С. 123-132. – ISSN 2309-4001
179148
  Кіхая Ю. Апроксимація конкурентного законодавства України та ЄС в контексті забезпечення конкурентоспроможності: загальні положення // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 68-78. – ISSN 2409-9260
179149
  Матвій О.В. Апроксимація крайових задач із запізненням системами звичайних диференціальних рівнянь / О.В. Матвій, І.М. Черевко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено достатні умови існування розв"язку крайової задачі для диференціального рівняння другого порядку із запізненням. Запропоновано й обґрунтовано схему апроксимації крайової задачі із запізненням крайовою задачею для системи звичайних ...
179150
  Данилова А.Є. Апроксимація кривої, що задана хмарою точок на площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52
179151
  Королюк В.С. Апроксимація Леві імпульсного рекурентного процесу з марковським перемиканням / В.С. Королюк, Н. Лімніос, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 15-22. – ISSN 0868-6904
179152
  Ліндер Я.М. Апроксимація максимальної множини практичної стійкості нелінійного диференціального включення з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті одержано співвідношення для походження точок з розширеного фазового простору, у яких багатозначне векторне поле розв"язків диференціального включення дотикається до границі фазових обмежень. Розроблено алгоритми для побудови множин сильної та ...
179153
  Гнатієнко Г.М. Апроксимація метризованої матриці парних порівнянь конусом переваг / Г.М. Гнатієнко, Д.Ю. Косматий // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 122-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описується алгоритм обчислення інтервалів зміни нормованих вагових коефіцієнтів об"єктів по неповній метризованій матриці парних порівнянь. Наводяться результати порівняння із значеннями вагових коефіцієнтів, обчислених відомими методами, які свідчать ...
179154
  Романенко В.М. Апроксимація обмежених розв"язків лінійних різницевих рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримані достатні умови наближення обмеженого розв"язку лінійного різницевого рівняння в банаховому просторі з кількома необмеженими операторними коефіцієнтами розв"язками відповідних задач Коші. Оцінена швидкість наближення. Sufficient conditions are ...
179155
  Романенко Вікторія Апроксимація обмежених розв"язків різницевих рівнянь старших порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 153-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Отримані достатні умови наближення обмеженого розв"язку лінійного різницевого рівняння в банаховому просторі розв"язками відповідних задач Коші. Оцінена швидкість наближення. Sufficient conditions are obtained for approximation of bounded solution of ...
179156
  Федорченко І.С. Апроксимація оптимального керування тепловим потоком в стаціонарному процесі теплопровідності в пластинці / І.С. Федорченко, С.А. Гаравулов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 143-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Побудовано алгоритми знаходження кусково постійних апроксимацій в задачі оптимального керування тепловим потоком в стаціонарному процесі теплопровідності в пластинці. Встановлена збіжність розв"язків апроксимуючих задач до точного розв"язку.
179157
  Єлейко Т.Я. Апроксимація оптимальної політики по зміні структури капіталу при досягненні компанією граничної межі продаж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 175-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі, спираючись на марківську модель роботи компанії, було побудовано апроксимацію оптимальної політики управління структурою капіталу компанії при досягненні нею граничної межі продаж. Ключові слова: оптимальна політика, структура ...
179158
  Купенко О.П. Апроксимація оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Купенко Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 26 назв
179159
  Комзюк Л. Апроксимація охорони прав на "осиротілі твори" в єс як фактор розвитку медіаправа // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-49
179160
  Козаченко Ю.В. Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору С / Ю.В. Козаченко, О.Є. Каменщикова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 110-123. – ISSN 0868-6904
179161
  Галкін О.В. Апроксимація рядів динаміки за допомогою нейронних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж In this paper we consider the approximation of the dynamic range using radial basis and generalized regression neural ...
179162
  Хміль С. Апроксимація функції розсіювання точки та теорема вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод апроксимації функції розсіювання точки, який випливає з теореми вибірки. Ми формулюємо умови застосування цього методу i в якості прикладів розглядаємо профілі Гауса та Моффата. Стисло обговорюються застосування при обробці ...
179163
  Березницький Є. Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 253-260. – ISBN 966-7021-96-3
179164
  Якир С.Я. Апроша / С.Я. Якир. – Кишинев, 1970. – 129с.
179165
  Тарба Н. Апсырма - солнце мертвых : повести / Нелли Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360 с.
179166
  Глуховський П. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський ; [пер. з пол. Є. Врадій]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ; Ліра-ЛТД, 2017. – 139, [1] с. : іл. – Пер. здійсн. за вид.: Piotr Gluchowski, Martin Rowalski. Apte. Niedokonczona powiesk. Krakow: Korporacja Ha!Art, 2010. – Бібліогр.: с. 94-96 та у підрядк прим. – ISBN 978-966-383-911-0
179167
  Коваль Ю.А. Аптека-музей у Львові / Ю.А. Коваль. – Львів, 1976. – 48с.
179168
  Петросян В. Аптека "Ани" : повести и рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 366 с.
179169
  Жадан М.М. Аптека в лесу : Очерки о зеленых друзьях / М.М. Жадан. – Симферополь : Таврия, 1969. – 159 с.
179170
  Солодухин Е.Д. Аптека в лесу / Е.Д. Солодухин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 351с.
179171
  Памуков Д.П. Аптека живої природи / Д.П. Памуков, Х.З. Ахтарджієв. – К, 1991. – 304с.
179172
  Зубков О.І. Аптека на вашому столі / О.І. Зубков. – Київ : Здоров"я, 1989. – 64с. – (Сер. 8. „Наука і життя” ; №2)
179173
  Боровой Б.М. Аптека на грядке / Б.М. Боровой. – Л, 1982. – 138 с.
179174
  Сафина Л.К. Аптека на грядке / Л.К. Сафина, Е.П. Петров. – Алма-Ата, 1990. – 366с.
179175
  Битов А. Аптекарский остров / А. Битов. – Л., 1968. – 248с.
179176
  Грибанов В.И. Аптекарский остров / В.И. Грибанов, Л.Я. Лурье. – Л., 1988. – 172с.
179177
  Томашевский В.В. Аптекарский приказ в XVII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Томашевский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 13 с.
179178
  Липа О. Аптекарські, ботанічні і акліматизаційні сади України як інтродукційні осередки // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 175-195.
179179
  Жироду Ж. Аптекарша / Ж. Жироду. – М., 1929. – 43 с.
179180
  Рудская З.А. Аптекарша / З.А. Рудская. – Москва, 1965. – 183с.
179181
  Орлов В.В. Аптекарь / В.В. Орлов. – М., 1990. – 510с.
179182
  Орлов В. Аптекарь / Владимир Орлов. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-17-019656-2
179183
  Симонян К.А. Аптекарь Нерсес Мажан : повести / Карэн Симонян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 496 с.
179184
  Винокурова И. Аптеки и аптекари // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 94-107. – ISSN 1812-867Х
179185
  Ільченко Н.В. Аптечка мандрівника // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 2-3 : фото
179186
   Аптечна справа в Україні : нормат.-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2007. – 404 с. – ISBN 966-373-156-7
179187
   Аптивірусна дія гетерометальиих комплексів, що містять мідь, у модельній системі ФАГ-бактерія / І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук, В.Н. Кокозей, А.В. Харіна, О.Ю. Васильєва, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.67-71. – (Біологія ; Вип. 34)


  На модельній системі бактеріофаг Т4 - бактерія E. coli B вивчався вплив гетерометальних комплексів на інфекційні властивості вірусів in vitro. Показано антифагову дію препарату №66 у концентраціях 1 та 0,1%. У концентраціях від 0,1 до 10% координаційні ...
179188
  Франко І. Апулей Мадаврський. Амор і Псіхея / І. Франко. – Львів. – 50с.
179189
  Екатериненко Анна Апулия. Прогулки по неизвестной Италии / Екатериненко Анна, Рубанов Сергей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 60-67 : фото
179190
  Онишко Сергій Апулія. Хатинки на каблучку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 40-45 : фото
179191
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; авториз. пер. с азерб. М.Джабара и А.Садовск. – Москва : Гослитиздат, 1949. – 272 с.
179192
  Гусейн Мехти Апшерон / Гусейн Мехти. – Москва : Советский писатель, 1951. – 312с.
179193
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; пер. с азерб. Мир-Джабара и А.Садовского. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 312 с.
179194
  Гусейн Мехти Апшерон : роман / Мехти Гусейн; авториз. пер. с азерб. Мир-Джабара и А.Садовского. – Москва : Известия, 1968. – 782 с.
179195
  Гусейн Мехти Апшерон. Схватка : роман / Мехти Гусейн; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1969. – 488 с.
179196
  Жидовинов Н.Я. Апшеронские отложения западного и северного Прикаспия : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жидовинов Н. Я.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 20л.
179197
  Бусыгин А. Апшеронские фонтаны : Исторический очерк о "майкопской нефти" / А. Бусыгин. – Ростов на Дону : Северный Кавказ, 1931. – 68 с.
179198
  Быков П.А. Апшеронский зенит / П.А. Быков. – Баку, 1964. – 72с.
179199
  Султанов К.М. Апшеронский ярус Азербайджана / К.М. Султанов. – Баку, 1964. – 236с.
179200
  Султанов К.М. Апшеронский ярус Азербайджана. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Султанов К.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1956. – 32л.
179201
  Вышенский В.А. АР -- алгебры групп подстановок и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вышенский В. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 106л.
179202
  Школьна О. Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 295-304. – ISBN 978-966-2374-12-4
179203
  Морев О. Ар нуво : искусство // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 2-8


  Ар нуво - фр. название искусства периода модерна рубежа XIX-XX вв. (новое искусство)
179204
  Капланова С.Г. Ара Арутюнян / С.Г. Капланова. – М., 1968. – 95с.
179205
  Казарян М.М. Ара Бекарян / М.М. Казарян. – Москва : Советский художник, 1976. – 87 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 84. – (Живопись)
179206
   Ара Мигранович Саркисян народный художник Армянской ССР действ. член Академии художеств СССР. – М., 1963. – 36с.
179207
   Ара Мигранович Сарксян. – М., 1952. – 68с.
179208
  Тиханова В.А. Ара Сарксян / В.А. Тиханова. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. – 140с.
179209
  Сизоненко О. Араб : есе // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 110-119. – ISSN 0130-321Х
179210
  Кочубей Ю.М. Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882-1958) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 1608-0599
179211
  Рябий Микола Араб на землі козаків : Машина часу / Рябий Микола, Яворівський Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-65 : Фото
179212
  Іскорко-Гнатенко Арабажин К.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-617-7442-69-0
179213
  Баштас В. Арабажини // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 4 лютого (№ 24-25). – С. 8


  "...Кость Арабажин [студент історико-філологічного факультету (1904 р.)] був обраний до студентського комітету для організації вечора-концерту в зв"язку з ювілеєм Київського університету. Ректор Рененкампф спочатку йшов назустріч усім ювілейним ...
179214
  Маковецкий В.Я. Арабатская стрелка / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1971. – 142с.
179215
  Котаева Елизавета Арабатская Стрелка: целебная неухоженность // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-82 : фото. – ISSN 1998-8044
179216
  Денисюк Г.І. Арабатська Стрілка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 75-77. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
179217
  Гоголь Н.В. Арабески / Н.В. Гоголь. – Санкт-Петербург : Тип. вдовы Плюшар с сыном
Ч. 1. – 1835. – [6], 287 с.
179218
  Белый А. Арабески : кн.ст., 1911
179219
  Гоголь Н.В. Арабески / Н.В. Гоголь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 430 с.
179220
  Новак К. Арабески вуличних мелодій : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 144-149. – ISSN 0208-0710
179221
  Онишко Сергій Арабески Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 70-77 : фото
179222
  Хвильовий М. Арабески Миколи Хвильового : [оповідання та новели] / Микола Хвильовий ; [авт. передмови та коментарів В. Агеєва]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-465-290-9


  Миколі Хвильовому судилося стати символом цілої його блискучої мистецької генерації, бо саме він знайшов чи не найбільш місткі й промовисті образи, аби передати м"ятежну атмосферу переломної епохи, сконденсовані енергії зрілого українського модернізму. ...
179223
  Герасименко Арсеній Арабески Тунісу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 34-41 : фото
179224
  Просалова В. Арабески як авторські жанрові маркери і принципи побудови творів / В. Просалова, Я. Григошкіна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7442-48-5
179225
  Тищенко К.М. Араби на півночі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 88-108. – ISSN 1608-0599


  Присвячено арабським студіям Омеляна Йосиповича Пріцака.
179226
  Иванов С.Н. Арабизмы в турецком языке : учеб. пособ. / С.Н. Иванов ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова, Восточный ф-т, К-ра тюркской филолог. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 61 с.
179227
  Сингаївська Г.В. Арабізми у сучасній іспанській мові: історія запозичення й особливості функціонування / Г.В. Сингаївська, О.Д. Наубетова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 108-115


  Статтю присвячено проблемі асиміляції та ролі арабських запозичень у сучасній іспанській мові. Детально аналізується їхня хронологічна класифікація, пласти іспанської лексики, у яких суттєвою є кількість арабізмів, часто вживаних у контексті ...
179228
  Радівілов Д.А. Арабістика Агатангела Кримського (Друга частина) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1608-0599
179229
  Радівілов Д.А. Арабістика Агатангела Кримського (Перша частина) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
179230
  Тарановський С.І. Арабо-грецьке протистояння в етно-конфесійній спільноті Єрусалимського патріархату - хронологія конфлікту (1914-2010) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 154-164. – ISSN 1682-671Х
179231
  Даян М. Арабо-Израильские войны 1956, 1967 / Моше Даян, Шабтай Тевет ; [науч. ред. Д. Жантиев ; пер. с англ. : А. Колин, Я. Колиной]. – Москва : Изографус ; ЭКСМО, 2003. – 491, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Содерж.: Дневник Синайской кампании / М. Даян. Танки Таммуза / Ш. Тевет. - Вых. дан. ориг.: New York: Harper & Row, 1966 и Tel Aviv : Schocken Publishing House, 1968. – (Колониальные войны и локальные конфликты). – ISBN 5-94661-052-X
179232
  Павлов О. Арабо-израильский конфликт и арабские страны (1987 - 1988 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 1 (258). – С. 46-59
179233
   Арабо-израильский конфликт и палестинская проблема : библиогр. указатель. – Москва : ВГИБЛ, 1989. – 208 с.
179234
  Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в 1980-2000-е гг.: тенденции и противоречия экономического и социального развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-49. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
179235
  Бейлис В.М. Арабо-испанское географическое сочинение XII века Китаб ал-джа"рафийа и его сведения о странах Европы // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 33-69
179236
  Топункова А. Арабо-ізраїльська війна 1948 - 1949 рр. та її наслідки // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 100-104
179237
  Величко М.П. Арабо-іспанська середньовічна поезія, андалузька еврейська поезія та лірика трубадурів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 59-71


  Стаття висвітлює проблему безпосередньої взаємодії кількох літературних традицій, ймовірність впливу арабо-іспанської строфічної поезії на лірику провансальських трубадурів, торкається питання визначення ступеня взаємодії арабської і європейської ...
179238
  Вильковски Д. Арабо-мусульманские организации в Казахстане: Внешнее воздействие на исламское обновление // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 57-73. – ISSN 1998-1813
179239
  Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Черпіта Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 221 л. + Додаток: л. 208-221. – Бібліогр.: л. 188-207
179240
  Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Черпіта Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
179241
  Величко М. Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 32-39. – ISSN 2075-1486
179242
  Рибалкіна Ю.О. Арабо-перські запозичення в лексиці індійської традиційної медицини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 305-311


  У статті зосереджено увагу на етимологічних особливостях та генетичному складі лексики індійської традиційної медицини в цілому та арабо-перських запозиченнях в лексиці індійської традиційної медицини зокрема. Виділено семантичні групи запозичень ...
179243
  Тарановський С.І. Арабо-православна революція в Палестині (1908-1913) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 192-214. – ISSN 1682-671Х
179244
  Панченко К.А. Арабо-христианские исследования в современной зарубежной науке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-40. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
179245
  Ухтомський А.О. Арабомовна філософія Середньовіччя // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 175-192
179246
  Коханенко О.В. Арабомовні логічні вчення середньовіччя (на прикладі логічного доробку Аль-Фарабі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 38-39
179247
  Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный период) / Г.Б. Шаймухамбетова. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
179248
  Канчавели Н.Г. Арабоязычные документы дагестанского происхождения сороковых годов XIX столетия (письма Агалар-хана М.З.Аргутинскому - Долгорукому) : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Канчавели Н.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 16л.
179249
  Коршунов Е.А. Арабская вязь / Е.А. Коршунов. – М., 1987. – 222с.
179250
  Берникова О.А. Арабская грамматика в таблицах и схемах / О.А. Берникова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 143 с. : табл. – ISBN 978-5-89815-927-6
179251
  Дюма А. Арабская женщина : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 93-95 : Фото
179252
  Шайдуллина Л.И. Арабская женщина и современность. / Л.И. Шайдуллина. – М., 1978. – 200с.
179253
  Бойко К.А. Арабская историческая литература в Египте / К.А. Бойко. – М., 1991. – 142с.
179254
  Прозоров С.М. Арабская историческая литература в Ираке, Иране и Средней Азии в VII - середине X в. / С.М. Прозоров. – М., 1980. – 247с.
179255
  Бойко Константин Алексеевич Арабская историческая литература в Испании (8-й первая треть 9-го в.) / АН СССР; Ин-т востоковедения; Сост.: К. А. Бойко. – Москва : Наука, 1977. – 299с. – (Араб. ист. литература раннего средневековья (7-й первая половина 9-ого в.))
179256
  Фильштинский И.М. Арабская классическая литература / И.М. Фильштинский. – М, 1965. – 312с.
179257
  Крачковский И.Ю. Арабская культура в Испании / И.Ю. Крачковский. – М.-Л., 1937. – 32с.
179258
  Леви-Провансаль Арабская культура в Испании / Леви-Провансаль. – М., 1967. – 96с.
179259
  Эль Гуэссаб Арабская культура как социальный феномен // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 172-176


  Статья посвящена анализу социально-философских проблем управления культурой арабского мира и поиску путей их решения в XXI веке.
179260
  Рыбалкин В.С. Арабская лексикографическая традиция / В.С. Рыбалкин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146с.
179261
  Белкин В.М. Арабская лексикология / В.М. Белкин. – Москва : Московский университет, 1975. – 200 с. – Библиогр.: с. 193-199 (226 назв.)
179262
  Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция : истоки, творцы, концепции / В.С. Рыбалкин ; [ред. и кор. Т.В. Лысенко] ; НАН Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского ; Ин-т восточной лингвистики и права. – Киев : Феникс, 2000. – 359 с. – Библиогр. с. 314-355. – ISBN 966-7558-58-4
179263
  Гибб Х.А. Арабская литература / Х.А. Гибб. – М., 1960. – 187с.
179264
  Соловьев В. и др. Арабская литература / В. и др. Соловьев. – М., 1964. – 196с.
179265
  Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века / И.М. Фильштинский. – М, 1978. – 256с.
179266
  Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века: Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье / И.М. Фильштинский. – М, 1977. – 291с.
179267
  Крачковский И.Ю. Арабская литература в ХХ веке / И.Ю. Крачковский. – Л., 1946. – 64с.
179268
  Демидчик В.П. Арабская литература мамлюкского периода / В.П. Демидчик. – Душанбе, 1982. – 91с.
179269
   Арабская любовная лирика : стихи : пер. пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1974. – 317 с. : ил.
179270
  Баранов А.В. Арабская мирная инициатива // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 38-42
179271
  Каджая О. Арабская молодежь в борьбе за независимость своих стран / О. Каджая. – Тбилиси, 1957. – 45с.
179272
  Гусаров В.И. Арабская нефть / В.И. Гусаров, Н.С. Семин. – М, 1975. – 64с.
179273
  Кудрявцев В.Д. Арабская панорама / В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1969. – 64с.
179274
  Редькин О.И. Арабская письменность: до или после ислама? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 108-116. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227


  Автор анализирует возможность существования письменной традиции в доисламской Аравии, равно как и степень распространения такого явления, социально-экономический и лингвистический контекст, предшествовавший формированию арабской письменной традиции. ...
179275
   Арабская поэзия средних веков : пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1975. – 767 с. – Библиогр.: 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
179276
   Арабская проза : сборник : пепр. с араб. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 267 с.
179277
  Длин Н.А. Арабская Республика Египет / Н.А. Длин. – Москва, 1973. – 47с. – (У карты мира)
179278
  Ушакова Н.А. Арабская Республика Египет / Н.А. Ушакова. – М, 1974. – 132с.
179279
  Крахмалов С.П. Арабская Республика Египет / С.П. Крахмалов. – М, 1975. – 87с.
179280
   Арабская Республика Египет // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 135-152
179281
   Арабская Республика Египет : справочник. – Москва : Наука, 1990. – 355 с.
179282
   Арабская романтическая проза XIX-XX веков : [сборник] : пер. с араб. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1981. – 320 с. : ил.
179283
  Беляев В.И. Арабская рукописная книга в собрании Института книги, документа, письма Академии наук СССР / В.И. Беляев ; АН СССР, Ин-т книги, документа, письма. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1936. – 43 с.
179284
   Арабская средневековая культура и литература : сб. статей зарубеж. ученых. – Москва : Наука, 1978. – 216 с. : Библиогр.: с. 210-211 и списки лит. в примеч. в конце статей
179285
   Арабская филология : сб. статей. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 208 с. – Библиогр. в конце ст.
179286
  Аттай М.О. Арабская хрестоматия / М.О. Аттай; сост. М.О. Аттая. – Казань : Тип. Императорского Ун-та
ч.1, текст. – 1886. – [116]с. – Текст на арабском языке
179287
  Аттая М.О. Арабская хрестоматия / сост. М.О. Аттая ; перепл. с кн. М.О. Аттая "Практическое руководство к изучению арабского языка". – Казань : Типография Императорского Университета
Ч. 1 : Текст. – 1886. – 50 с.
179288
  Синельников Сергей Арабские вкусы : Мир на тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 82-87 : Фото
179289
  Карр Арабские географы / Карр, де. – Ленинград, 1941. – 40с.
179290
   Арабские документы IX-XX вв. : каталог. – Ленинград : Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1978. – 106 с.
179291
  Эль-Гаяр Арабские заимствования в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Эль-Гаяр А.П.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 16л.
179292
  Халидов Б.З. Арабские заимствования в современном литературном языке пушту. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халидов Б.З.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1952. – 21с.
179293
  Джаббаров Р.Д. оглы Арабские заимствования во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джаббаров Р. Д. оглы; КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
179294
  Джаббаров Рашид Джалал оглы Арабские заимствования во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Джаббаров Рашид Джалал оглы; МВ и ССО АзССР Азерб. пед. ин-т иностр. яз. – Баку, 1984. – 252л. – Бібліогр.:л.182-199
179295
   Арабские источники VII-X веков. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, Ленинградское отделение, 1960. – 400 с. – Библиогр.: с. 323-332
179296
   Арабские источники X-XII веков. – Москва ; Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1965. – 456 с. – Библиогр.: с. 341-351 и в конце разделов
179297
   Арабские источники XII-XIII веков. – Ленинград : Наука, 1985. – 288 с. – Библиогр.: с. 228-230 и в тексте
179298
  Илюшина М.Ю. Арабские источники по истории мамлюкского Египта в берлинской коллекции рукописей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 35-43. – (Востоковедение. Африканистика ; вып.1). – ISSN 2074-1227
179299
  Тушишвили Л.Н. Арабские лексические элементы в "Шах-намэ" Фирдоуси : Автореф... канд. филологич.наук: / Тушишвили Л.Н.; Тбилисский гос. университет им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 12 с.
179300
   Арабские народные пословицы и поговорки : [сборник]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 61с. – (Зарубежные пословицы и поговорки)
179301
   Арабские народные сказки. – Москва : Наука, 1990. – 319, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 304-315. – (Сказки и мифы народов Востока)
179302
  Мирский Г.И. Арабские народы продолжают борьбу / Г.И. Мирский. – М., 1965. – 136с.
179303
  Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. / А.Б. Халидов. – М., 1985. – 304с.
179304
   Арабские рукописи по астрономии и математике в фондах библиотеки им. Н.И. Лобачевского : [Казан. ун-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1987. – 45, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 40-41
179305
   Арабские страны : История : Экономика : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1966. – 284 с. – Список основных опубл. работ д-ра ист. наук Е.А. Беляева: с. 250-255 и библиогр. в конце статей
179306
   Арабские страны : История, экономика : Труды III Всесоюз. конф. арабистов. Ереван, 1969 г. – Москва : Наука, 1974. – 207 с. – Списки лит. в примеч. в конце докл.
179307
   Арабские страны : История и современность (социал., экон. и полит. пробл.) : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1981. – 248 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179308
   Арабские страны. История, экономика. – Москва, 1970. – 256с.
179309
   Арабские страны.Турция. Иран. Афганистан : История, экономика : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1973. – 264 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179310
  Мельянцев В.А. Арабские страны: кризис модели развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 17-20. – ISSN 0321-5075
179311
   Арабские страны: нефть и дифференциация : сб. статей. – Москва : Наука, 1984. – 260 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179312
  Марков С.Н. Арабские часы / С.Н. Марков. – Алма-Ата, 1959. – 180с.
179313
   Арабский аноним XI века. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 221 с., XI, [136] с. – (Памятники литературы народов Востока : Тексты. Большая серия ; 6)
179314
  Каштанов К. Арабский вектор ближневосточной политики СССР (1961-1964 гг.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 103-112. – ISSN 1998-4634
179315
  Пак П.М. Арабский Восток / П.М. Пак. – М, 1983. – 64с.
179316
  Демченко П.Е. Арабский Восток в час испытаний / П.Е. Демченко. – М., 1967. – 80с.
179317
  Гурко-Кряжин Арабский Восток и империализм / Гурко-Кряжин. – М., 1926. – 145с.
179318
   Арабский Восток и Магриб : сб. статей. – Москва : Наука, 1977. – 246 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
179319
  Мехамадиев Е.А. Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех и византийские фемы: пример армии Opsikion // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 64-69. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
179320
  Микульский Д.В. Арабский Геродот / Д.В. Микульский. – Москва : Алетейа, 1998. – 229с. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-014-Х
179321
  Пятков Г.И. Арабский дневник. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1967. – 103с.
179322
  Рыжих В.И. Арабский и аккадский языки в сравнительно-историческом освещении // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 116-118. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
179323
  Киселев В.И. Арабский мир / В.И. Киселев. – Москва, 1964. – 48с.
179324
   Арабский мир : три десятилетия независимого развития. – Москва : Наука, 1990. – 372, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 362-373
179325
  Долгов Б.В. Арабский мир в начале XXI в.: между демократией и исламизмом // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 89-100. – ISSN 0869-1908
179326
  Смилянская И.М. Арабский мир и Россия: изменяющиеся парадигмы взаимного восприятия / И.М. Смилянская, Н.Г. Романова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 161-168. – ISSN 0869-1908
179327
  Сапронова М. Арабский мир: новые векторы политического развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
179328
  Подцероб А.Б. Арабский мир: проблема водоснабжения // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 34-39. – ISSN 0321-5075
179329
  Сапронова М.А. Арабский мир: реформы политического устройства // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 20-26. – ISSN 0321-5075
179330
  Ибрагимов Н. Арабский народный роман / Н. Ибрагимов. – М., 1984. – 257с.
179331
  Каймакан Н. Арабский фольклор и теория миграции сюжетов в исследованиях А. Крымского // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 140-148. – ISSN 1608-0599
179332
  Чистякова Т.А. Арабский халифат. / Т.А. Чистякова. – М., 1962. – 156с.
179333
  Сканави А.А. Арабский этикет: лингвострановедческие аспекты // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 89-98. – ISSN 1562-1391
179334
  Ковтонюк В.В. Арабский язык : пособие по речевой практике : пресса, деловая переписка / В.В. Ковтонюк. – Москва : Муравей, 2002. – 83, [2] с. : табл. – На рус. и араб. яз. – ISBN 5-89737-131-8
179335
  Болотов В.Н. Арабский язык : самоучитель / В.Н. Болотов. – Москва : Живой язык, 2011. – 224 с. : табл. – Авт. на обл. не указ. - Слов.: с. 217-224. – ISBN 978-5-8033-0736-5
179336
  Блинов А.А. Арабский язык в Сомали: прошлое и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 77-92. – ISSN 0869-1908
179337
  Ибрагимов И.Д. Арабский язык. : учебное пособие по теме: "Социальные проблемы" / И.Д. Ибрагимов. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 280 с. – ISBN 978-5-17-044357-4
179338
  Кухарева Е.В. Арабский язык: лингвострановедение : учебное пособие / Е.В. Кухарева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, Каф. яз. стран Ближ. и Сред. Востока. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 411, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Восточные языки"). – ISBN 978-5-9228-0796-8
179339
  Исса К. Арабските ръкописи - методика на предварителната обработка на фрагментите // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 103-105. – ISSN 0861-847Х
179340
  Рустемов Л.З. Арабско-иранские заимствования в казахском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рустемов Л.З. ; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1963. – 20 с.
179341
  Данилов И.С. Арабско-руссий и русско-арабский военный словарь / Под ред. Данилова И.С. – Москва : Военное издательство, 1965. – 704с.
179342
   Арабско-русский разговорник. – [Москва : б. и., 1960. – 407 с.
179343
  Шахбаз А А.С. Арабско-русский разговорник / А А.С. Шахбаз. – Москва, 1985. – 263с.
179344
  Шахбад А А.С. Арабско-русский разговорник для туристов / А А.С. Шахбад, В.И. Зотов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 290 с.
179345
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / проф. Х.К. Баранов ; под ред. и с предисл. акад. И.Ю. Крачковского ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
Вып. 3. – 1945. – С. 321-480. – Вид. має спільну паг. з поперед. томами
179346
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / проф. Х.К. Баранов ; под ред. и с предисл. акад. И.Ю. Крачковского ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
Вып. 4. – 1945. – С. 481-584, XXVI c. – Вид. має спільну паг. з поперед. томами
179347
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов / сост. Х.К. Баранов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 1188 с., [1] табл.
179348
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов / сост. Х.К. Баранов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Гос. Из-во Иностранных и национальных словарей, 1962. – 1188 с.
179349
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов : в 2-х кн. / сост. Х.К. Баранов. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 1. – 1970. – 592 с.
179350
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 33000 слов : в 2-х кн. / сост. Х.К. Баранов. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 2. – 1970. – 592-1167с.
179351
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 943 с.
179352
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : Около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 944с.
179353
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1984. – 944 с.
179354
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 944 с.
179355
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 926, [1] с. – Библиогр.: с. 6. – ISBN 5-200-00699-6
179356
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1996. – 453 с.
179357
  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь : около 42 000 слов / Х.К. Баранов. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1996. – 480 с.
179358
  эль-Массарани Мохамед Арабско-русский словарь сирийского диалекта. / эль-Массарани Мохамед, , В.С. Сегаль. – Москва, 1978. – 552с.
179359
  Коршунова Я.Б. Арабско-русский учебный разговорник / Я.Б. Коршунова, С А. Шахбаз. – Москва : Русский язык, 1983. – 696 с.
179360
  Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь : 9800 слов; С приложением по морф. и фон.рус.яз. / Г.Ш. Шарбатов. – М. : Русский язык, 1981. – 1071с.
179361
  Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь : 9800 слов : c прил. Очерка по морфологии и фонетике рус. яз. / Шарбатов Г.Ш. ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 1080 с. староараб. паг. + Прил. (143 с. староараб. паг.). – Библиогр.: с. 4-7 (50 назв.)
179362
  Кислов А.К. Арабское лобби в США: структура и влияние / А.К. Кислов, Н.В. Осипова, С.М. Рогов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 152-172
179363
  Барковский Л.А. Арабское население Израиля / Л.А. Барковский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 143 с. – Библиогр. в примеч.: с. 125-137
179364
  Самойленко А.И. Арабское танго / А.И. Самойленко. – Владивосток, 1991. – 221с.
179365
  Сівков І.В. Арабська адміністративна лексика (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 89-99. – ISSN 1682-671Х
179366
  Крамар О. Арабська альтернатива // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Ринок арабських країн уже зараз для України важливіший за російський, однак більша частина його потенціалу лишається неосвоєною вітчизняними виробниками.
179367
  Грубов В.М. Арабська весна у прицілі інтересів: між контрольованим хаосом і стратегічним задумом // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 64-74. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
179368
  Грубов В.М. Арабська весна у прицілі інтересів: між контрольованим хаосом і стратегічним задумом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 472-488
179369
   Арабська вечірка від "Join UP!" : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
179370
  Маленька Т.Ф. Арабська й перська класична поезія в російських та українських перекладах XVIII - початку ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 392-399. – ISSN 2520-6397


  Розглядається історія перекладів арабської та перської класичної по- езії, а також засвоєння арабо-перського поетичного канону російською й українською літературами XVIII - початку ХХ ст. Висвітлено еволюцію перекладацького та рецептивного методів, ...
179371
  Руда В Н. Арабська лінгвістична традиція // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 22-25. – ISBN 978-966-439-983-5
179372
  Кочубей Ю. Арабська література і Т. Шевченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 110-112. – ISSN 0236-1477
179373
  Кочубей Ю.М. Арабська література і Тарас Шевченко // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-715-2
179374
   Арабська мова = The Arabic language : для спец. від-нь: лінгвістика - право - економіка - журналістика - бібліотека. – Київ : КМ Академія, 2003. – 328 с. – ISBN 966-518-214-5
179375
  Хусейн Арабська мова: репрезентації і стратегії / Хусейн, аль-Убрі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 196-198. – ISSN 0320-8370
179376
  Сауд Арабська преса перед викликами / Сауд, аль-Харісі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 173-175. – ISSN 0320-8370
179377
  Підлісна Л.І. Арабська спадщина в Іспанії як об"єкт туристичних дестинацій // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 210-212
179378
  Мохамед Абдула Хассан Яхлеф Арабський загальний ринок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 75-76
179379
  Глєбов В. Арабський Захід і НАТО / В. Глєбов, В. Макух // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-47. – ISSN 0868-8273
179380
   Арабський мандрівник і письменник Абу-Алі-Ахмед про життя, побут і звичаї населення Київської Русі // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 26-28. – ISBN 978-966-373-257-2
179381
   Арабський мандрівник Ібн Міскавейх про хоробрість руських дружинників // Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 32-33. – ISBN 978-966-373-257-2
179382
  Кучеренко А.О. Арабський медіадискурс у сучасних лінгвістичних і міждисциплінарних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 128-135


  У статті розглядаються дослідження на тему арабської мови у веб-просторі. Автор аналізує сучасні підходи до вивчення різних форм арабської мови, що використовуються у соціальних медіа. Також зазначається, що взаємовплив Інтернету та зовнішнього світу ...
179383
  Варенко А.О. Арабський націоналізм: модель розвитку Близького Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 174-176
179384
  Тищенко К.М. Арабський пласт топонімії України 7-13 ст. : текст доповіді на Міжнародній науковій конференції "Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки", Київ, УКМА, 29.05.2008 / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 978-966-529-167-1
179385
  Гуцало С. Арабський регіон в економічних, політичних і цивілізаційних трансформаційних процесах: між глобалізаційною уніфікацією та ісламською ідентичністю // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 172-187
179386
  Іщенко М. Арабський світ від минулого до сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 72-80. – ISSN 1819-7329
179387
   Арабський світ: туристичний бум і політичний "бабах" = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 108 : Іл.
179388
  Зибіна Г.Г. Арабський схід : боротьба проти імперіалізму / Г.Г. Зибіна, К.Е. Жолковський. – Київ : Політична література, 1972. – 109 с.
179389
   Арабський Схід на шляхах антиімперіалістичної боротьби і соціального прогресу : [зб. статей]. – Київ : Наукова думка, 1976. – 202 с. – Бібліогр. у прим. в кінці ст.
179390
  Александров А.А. Арабський схід. Сірія, Палестина, Трансйорданія, Месопотамія, Арабський півострів = Сірія, Палестина, Трансйорданія, Месопотанія, Арабійський півострів / А.А. Александров. – Харьков : Держвидав України, 1930. – 120 с.
179391
  Сорока М.О. Арабський триптих / М.О. Сорока. – Киев, 1970. – 172 с.
179392
  Мартиняк І. Арабські джерела про слов"ян: Ібн Русте "Книга коштовних скарбів" // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 94-99. – ISSN 2225-5095
179393
  Сєров Д.І. Арабські країни Перської затоки : стратегічний пріоритет близькосхідної політики України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 177-188
179394
  Заза Ю. Арабські мовленнєві засоби встановлення комунікативного контакту - між нормою та узусом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 32-41. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
179395
  Босак Т.О. Арабські наріччя в оглядах європейської діалектологічної літератури А.Ю. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 38-42
179396
  Крюков В.Г. Арабські писемні джерела IX-X століть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в системі європейської орієнталістики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-21. – ISSN 1608-0599
179397
   Арабські прислів"я та приказки / упорядкування Т. Лебединської ; вступ. ст. І. Лебединського ; [з араб. пер. Т. Лебединська та Ю. Круглик ; худож. О.І. Кошель]. – Київ : Дніпро, 1981. – 166 с. – (Мудрість народна ; Зб. 31)
179398
  Троян С.С. Арабські революції 2010-2011 років та їх наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 170-176. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
179399
  Троян С. Арабські революції початку XXI ст. Причини, рушійні сили та значення : Вкладка № 4(28) // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 1-7
179400
  Коцюруба К.О. Арабські революції як перше реальне випробування нової стратегічної концепції НАТО // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 181-192. – ISSN 2221-5719


  Лівійська криза довела, що військова міць, як і раніше, має значення в геополітиці XXI століття. Арабська весна висвітила одну з найгостріших проблем НАТО. Це криза політики неподільності безпеки. І Туреччина, яка нині перебуває в процесі пошуку ...
179401
  Хамрай О. Арабські словотворчі моделі: дистрибутивні групи чи таксономічні класи? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається можливість класифікації словотворчих моделей арабської мови на основі таксономічних ознак словоформ, утворених за допомогою цих моделей. Автор робить висновок, що названі ознаки після відповідного аналізу семантико-граматичних ...
179402
  Бузань В.Ю. Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
179403
  Бузань В. Арабсько-ізраїльські війни в контексті суперництва між США та СРСР // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 160-161. – ISBN 978-966-623-745-6
179404
  Урджумелашвили И.Г. Арабула : повести и рассказы / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 168 с.
179405
  Першиц А.И. Арабы Аравийского полуострова / А.И. Першиц. – Москва : Географгиз, 1958. – 56с. – (Народы земного шара)
179406
   Арабы в борьбе за независимость : (нац.-освободит. движение в араб. странах после второй мировой войны) : [сб. статей]. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 414 с. : ил., карт.
179407
  Джанашиа С. Арабы в Грузии. / С. Джанашиа. – Тбилиси, 1936. – 71с.
179408
  Бибикова О. Арабы в Европе: иммиграционная политика Франции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 136-151. – ISSN 1998-1813
179409
  Хейфец М. Арабы и евреи: конфликт культур : особый взгляд / Михаил Хейфец ; [ред. Д. Клугер]. – Тель-Авив : ИВРУС, 2007. – 351с. – ISBN 965-90106-7-2
179410
  Шумовский Т.А. Арабы и море : Автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шумовский Т.А. ; Ин-т востоковедения АН СССР, Лен. отд. – Ленинград, 1957. – 11 с.
179411
  Шумовский Т.А. Арабы и море / Т.А. Шумовский. – Москва : Наука, 1964. – 192с.
179412
  Сигов Ю. Арабы не любят торопливых // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 104-109. – ISSN 0868-9504
179413
  Кодмани Б. Арабы под гнетом поражения // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0869-44435
179414
  Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в 4-6 вв. / Н.В. Пигулевская. – М.-Л., 1964. – 336с.
179415
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 280 с. : ил., 3 л. портр. и карт.
179416
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука ; Главная ред. восточной лит., 1965. – 280 с. : 1 портр.
179417
  Котляров С.В. Аравийская интеграция: новые перспективы экономического сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 83-93. – ISSN 0869-1908
179418
   Аравийская старина : из древ. араб. поэзии и прозы : пер. с араб. – Москва : Наука, 1983. – 142 с. : ил.
179419
  Сусанян К.Г. Аравийские государства и внешнеэкономическая стратегия США, / К.Г. Сусанян. – М, 1986. – 229с.
179420
  Низан П. Аравия / П. Низан. – Ленинград, 1935. – 140 с.
179421
   Аравия : материалы по истории открытия : [пер. с нем.]. – Москва : Наука, 1981. – 368 с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования)
179422
   Аравия и европейские державы. – Москва : Красная новь, 1924. – 224 с. – (Библиотека международной политики / Соц. акад., (Каб. внеш. сношений) ; под общ. ред. Ф. Ротштейна)
179423
  Сенченко И.П. Аравия: общество, традиции и нравы / Сенченко И.П. – Москва : Знание, 1991. – 63 [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Подписная науч.-поп. сер. / О-во "Знание" ; № 11 ; У политической карты мира). – ISBN 5-07-002200-8
179424
  Чемерис В.Л. Аравійська пустеля / Валентин Чемерис ; [худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 441, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-7012-42-8
179425
  Воронов О. Аравійська стратегія України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 5


  "Минулого тижня Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія і робочий — до Об"єднаних Арабських Еміратів. З організаційних причин — неузгодженість дат — не відбувся візит до Кувейту. В Ер-Ріяді та Дубаї (столиця ОАЕ — ...
179426
  Заблоцький В. Аравійський розлом. З ким дружить і проти кого воює сьогодні Саудівська Аравія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
179427
  Арзуманян А.М. Арагац : очерки и рассказы / Ашот Арзуманян; пер. с арм. авт. – Москва : Советский писатель, 1979. – 483 с.
179428
  Якимчук Л. Арагон та Брехт - у Харкові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Міжнародна конференція революційних письменників у Харкові, на якій були присутні письменники з двадцяти двох країн.
179429
  Терзибашян В.В. Арази : [Мовсес Меликович Арутюнян] / В.В. Терзибашян. – Ереван : Госиздат, 1956. – 94 с.
179430
   Аракелян Арташес Аркадьевич : библиогр. указатель. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1981. – 78 с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых АрмССР ; вып. 28)
179431
  Кизеветтер А.А. Аракчеев. – 43-72с.
179432
  Гейнце Н.Э. Аракчеев : исторический роман 19 столетия / Н. Гейнце; [коммент. И.Д. Шалаевой; оформл. В.И. Харламова]. – Москва : Армада, 1996. – 656с. – (Сподвижники и фавориты). – ISBN 5-7632-0062-4
179433
   Аракчеев: свидетельства современников. – Москва : Новое литературное обозрение, 2000. – 496 с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-107-2
179434
  Кайгородов В. Аракчеевщина / [соч.] В. Кайгородова. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1912. – 96 с. – Без тит. л., описан по обл. – Библиогр.: с. 96. – (Историческая библиотека)
179435
  Пестушко Валерий Арал: рождение пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53
179436
   Арал: сегодня и завтра : [сборник. – Алма-Ата : Кайнар, 1990. – 276, [1] с. : ил.
179437
  Шиллингер Ф.Ф. Арало-Тургайский пролив / Ф.Ф. Шиллингер. – М., 1934. – 136с.
179438
  Орешкин Д.Б. Аральская катастрофа / Д.Б. Орешкин. – Москва, 1990. – 46с.
179439
  Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: Причины возникновения и пути выхода / Н.Ф. Глазовский; Отв.ред.Н.Т.Кузнецов. – Москва : Наука, 1990. – 134 с.
179440
  Зуев В.П. Аральский тупик: Хождение за одно море / В.П. Зуев. – Москва : Прометей, 1991. – 100с.
179441
  Павловская Л.П. Аральский усач / Л.П. Павловская. – Ташкент, 1976. – 150с.
179442
  Черниенко Д. Аральскими дорогами Кобзаря: сохранение исторической памяти о Шевченко в современном Казахстане // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 293-295
179443
  Лымарев В.И. Аральское море / В.И. Лымарев. – Москва : Географгиз, 1959. – 63с.
179444
  Воробьев П.Я. Аральское море / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1968. – 45с.
179445
  Хусаинова Н.З. Аральское море и равнинное течение рек Амударьи и Сырдарьи / Н.З. Хусаинова. – Алма-Ата, 1976. – 352с.
179446
  Нор-Айр Арам : роман / Нор-Айр; сокр. пер. с арм. Р.Мазманян. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1971. – 240 с.
179447
  Ванециан А.В. Арам Ванециан : каталог выставки произведений. Живопись - графика / А.В. Ванециан; Сост.: Г.В. Маревичева; ред.: Л.С. Кейдан. – Москва : Реклама, 1975. – 23 с.
179448
   Арам Тигранович Ганаланян : Фольклорист. – Ереван : Изд-во АрмССР, 1986. – 71с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; № 36)
179449
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 39 с.
179450
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – Москва : Музфонд СССР, 1956. – 68 с.
179451
  Глезер Р.В. Арам Хачатурян / Р.В. Глезер. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
179452
  Шнеерсон Г.М. Арам Хачатурян / Г.М. Шнеерсон. – М., 1960. – 43с.
179453
  Хубов Г.Н. Арам Хачатурян : монография / Г.Н. Хубов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 441 с.
179454
  Юзефович В.А. Арам Хачатурян / В.А. Юзефович. – Москва, 1990. – 295с.
179455
  Персон Д.М. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество / Д.М. Персон. – Москва : Советский композитор, 1963. – 32 с.
179456
  Лыткин М.К. Арамильские животноводы / М.К. Лыткин, А.А. Салтыков. – Свердловск, 1954. – 52с.
179457
  Кунгуров Г.Ф. Арамошка Лузин / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1991. – 441с.
179458
  Ахмедов С.М. Аран : роман / Сабир Ахмедов ; пер. И.П. Третьяков. – Баку : Гянджлик, 1981. – 210 с.
179459
  Акопджанян А.П. Арандзар : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акопджанян А.П. ; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 19 с.
179460
  Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г.А. Гаранян. – Москва : Музыка, 1983. – 237 с.
179461
  Табунщиков Н.П. Аранжировка цветов. / Н.П. Табунщиков. – Киев : Реклама, 1988. – 159с. – ISBN 5-88520-008-4
179462
   Аранжировки русских народных лубочных картинок : каталог. Выставка графики. Ленинград Государственный Русский музей. – Москва : Советский художник, 1977. – 56 с. : ил.
179463
  Григорьева А. Аранжировщик света // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62-69.


  Джеймс Эббот Мак Нил Уистлер
179464
  Петреску Ч. Аранка, дух озер / Ч. Петреску. – Бухарест, 1975. – 48 с.
179465
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – М, 1965. – 216с.
179466
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – Душанбе, 1976. – 144с.
179467
  Арзуманян А.А. Арарат - бесподобен / А.А. Арзуманян. – Москва : Правда, 1980. – 64 с. = Библиотека "Огонек" ; 32
179468
  Ивановский А.А. Арарат / А.А. Ивановский. – Москва : Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1897. – 42 с. – (Отд. оттиск из Землеведения, 1897 г., кн. 1-2)
179469
  Сирас А. Арарат : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 598 с.
179470
  Сирас А. Арарат : роман / Амаяк Сирас ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 655 с.
179471
  Кунгуров Г.Ф. Аратская революция / Г.Ф. Кунгуров, И.А. Сороковиков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Иркутск, 1957. – 208с.
179472
  Руттер А. Араты / А. Руттер. – Л, 1946. – 263с.
179473
  Пирожникова М.Ф. Арахис в СССР / М.Ф. Пирожникова, 1936. – 72с.
179474
  Орєхова О. Арахна : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
179475
  Гермачоу Текле Хавариат Арая. Повесть о молодом эфиопе / Гермачоу Текле Хавариат. – Москва, 1960. – 275с.
179476
  Дзагоев Н.М. Арба / Н.М. Дзагоев. – Л., 1980. – 230с.
179477
  Левкович А.К. Арбалет / А.К. Левкович. – К, 1936. – 56с.
179478
  Костов Д. Арбанаси : научно-популярен очерк / Д. Костов. – София : Държавно издателство "Наука и изкуство", 1959. – 126, 74, [2] с.
179479
   Арбат [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : длина маршр. 3,5 км, продолжит. 1,5 часа. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0300-4


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. - Арбатская площадь - Ресторан "Прага" - Большой Афанасьевский переулок - Угол Староконюшенного - ...
179480
   Арбат [Електронний ресурс] : Аудиоэкскурсия; длина маршрута: 3,5 км; продолжительность: 1,5 ч. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (Аудиоэкнига). – ISBN 5-9677-0300-4


  MPEG-1 Layer-3(MP3), 128Kbps, 16bi, 44.1 kHz, Mono Арбат. Экскурсия по самой известной московской улице. Арбат справедливо называют "километром российской истории", он знаменит не столько памятниками архитектуры, сколько людьми, которые здесь жили. ...
179481
  Глазков Н.И. Арбат, 44 / Н.И. Глазков. – М, 1986. – 124с.
179482
  Мельниченко В.Е. Арбат, 9. Феномен дома в истории Москвы арбатской / Владимир Мельниченко. – Москва : Столица, 2012. – 798, [2] с., [8] цв. л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 745-798. – ISBN 978-5-98675-010-1
179483
  Гуро И.Р. Арбатская излучина / И.Р. Гуро. – М., 1979. – 333с.
179484
  Штейнбах В.Л. Арбатская история / В.Л. Штейнбах. – М., 1979. – 79с.
179485
  Кулешов А.П. Арбатские подворотни / А.П. Кулешов. – М., 1990. – 316с.
179486
  Дмитриев О.М. Арбатские сибиряки / О.М. Дмитриев. – Москва, 1965. – 102с.
179487
  Окуджава Б.Ш. Арбатский дворик : лирика, проза / Б.Ш., Окуджава. – Москва : Зебра Е, 2006. – 384 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-94663-317-1
179488
   Арбатский фотограф : Рассказы. – Москва : Красная звезда, 1970. – 32 с.
179489
  Роберто Гарсиа Ферейра Арбенс в Уругвае и ЦРУ // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-91. – ISSN 044-748Х
179490
  Щекутова М.И. Арбитр рассудит / М.И. Щекутова, А.М. Мартемьянова. – Свердловск, 1986. – 95с.
179491
  Храпуцкий О. Арбитрабильность по законодательству Беларуси, России и Украині: проблемніе вопросі // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 22-31
179492
  Абова Т.Е. Арбитраж в механизме социалистического хозяйствования стран-членов СЭВ / [Т.Е. Абова, Л. Бар, С. Брайков и др.] ; отв. ред. Т. Е. Абова ; АН СССР, Ин-т государства и права, Многосторон. пробл. комис. "Мировая соц. система". – Москва : Наука, 1988. – 174, [2] с.
179493
  Либерман Ф.Х. Арбитраж в народном хозяйстве / Ф.Х. Либерман. – М., 1978. – с.
179494
  Максимович А.Я. Арбитраж в системе министерства, ведомтсва / А.Я. Максимович. – М., 1987. – 126с.
179495
  Гамбург И.К. и др. Арбитраж в советском хозяйстве / И.К. и др. Гамбург. – М., 1936. – 420с.
179496
  Можейко В.Н. и Шкундин З.И. Арбитраж в советском хозяйстве / В.Н. и Шкундин З.И. Можейко. – 4-е. – М., 1948. – 668с.
179497
  Боннер А.Т. Арбитраж в СССР / А.Т. Боннер. – Москва, 1970. – 110с.
179498
   Арбитраж в СССР. – М, 1981. – 248с.
179499
   Арбитраж в СССР : учеб. пособие. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 238 с.
179500
   Арбитраж в СССР. Выпуск 2. – М, 1971. – 110с.
179501
  Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран членов СЭВ / И.О. Хлестова. – Москва, 1980. – 160 с.
179502
  Брагинский М.И. Арбитраж и предприятие. / М.И. Брагинский, Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1969. – 99с.
179503
  Хубиева М.Р. Арбитраж как первая ступень международного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
179504
  Вылегжанин А.Н. Арбитраж как средство разрешения межгосударственных морских споров / А.Н. Вылегжанин, Т.Г. Саксина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-84. – ISSN 0132-0769
179505
  Алифанова Г.В. Арбитраж потребительской концепции / Г.В. Алифанова, А.С. Айнбунд. – Москва : Экономика, 1969. – 54 с.
179506
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 1. – 2009. – CCXXI, 1437 c. – Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст англ., рус. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179507
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 2. – 2009. – LXXVII, с. 1438-2821. – Араб. паг. т. 1-3 общ. - Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст рус., англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
179508
  Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
Т. 3. – 2009. – LXXVII, с. 2822-3877. – Араб. паг. т. 1-3 общ. - Указ.: с. 3574-3877.- Тит. л. англ. - На обл. данные англ., рус. - Текст рус., англ. – Библиогр. с. 2822-3573 и в подстроч. прим.
179509
   Арбитражная практика. Часть 9. Практика внешнеторговой арбитражной комиссии. 1979-1981гг.. – М, 1984. – 88с.
179510
  Захватаев В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира / В.Н. Захватаев. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-414-8
Т. 1. – 2017. – 1065, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179511
  Захватаев В.Н. Арбитражно-правовые системы стран мира / В.Н. Захватаев. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-420-9
Т. 2. – 2017. – 930, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
179512
  Зайцев М И. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. Процессуальные вопросы преддоговорного арбитража / М И. Зайцев. – Саратов, 1973. – 92с.
179513
  Уткин Э.А. Арбитражное управление / Э.А. Уткин, В.В. Панов. – Москва : Тандем, 2000. – 320с. – ISBN 5-88124-015-4
179514
   Арбитражное управление предприятием : практ. пособие. – Москва : Дело, 2000. – 384 с. – ISBN 5-7749-0183-1
179515
  Бетанели Г. Арбитражные дела в нефтегазовой отрасли с участием Казахстана // Материалы Двенадцатой Международной Атырауской правовой конференции : [сб. трудов] / Атырауская правовая конференция. – Атырау : Казахстанская Ассоциация юристов нефтегазовой отрасли : Тенгизшевройл, 2014. – С. 49-62. – ISBN 978-601-06-3315-5
179516
  Шнейдман В.М. Арбитражные и судебные дела торговых организаций / В.М. Шнейдман. – М., 1956. – 76с.
179517
  Насадюк А. Арбитражные перспективы. Перспективы украинско-польского сотрудничества в сфере международного арбитража обсудили на конференции в Киеве // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  26 апреля в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка состоялась польско-украинская конференция "Международный коммерческий арбитраж", организаторами выступили Комитет по альтернативному разрешению споров Ассоциации юристов Украины и ...
179518
  Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. / А.И. Минаков. – М, 1985. – 144с.
179519
   Арбитражный процесс : Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1998. – 253с.
179520
   Арбитражный процесс в СССР. – М, 1973. – 224с.
179521
   Арбитражный процесс в СССР. – Изд. 2-е. – М, 1983. – 324с.
179522
  Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР : понятие, основ. принципы / Т. Е. Абова ; отв. ред. А. А. Мельников ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1985. – 144 с.
179523
   Арбитражный процесс: Россия, Украина, Беларусь : сб. нормат. актов. – . – Нижний Новгород : Номос, 1993. – 256 с. – ISBN 5-85469-006-3
179524
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины : (с комментариями). – Киев : [б. и.], 1993. – 63 с.
179525
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины : с изм. и доп. по состоянию на 1 марта 2001 г. – Харьков : Одиссей, 2001. – 72 с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-049-0
179526
  Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности : Монографія / Д.Н. Притыка; Відп. ред. Сіренко В.Ф. – Київ : Орияне, 2000. – 320с. – ISBN 966-737334-7
179527
  Джумагельдиева Г. Арбитражный управляющий как особый субъект хозяйственного права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.15-19
179528
  Кузнецова Н. Арбитражных дел мастер / беседовал Игорь Вишневский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 18 сентября (№ 38)


  О проблемах и достижениях международного арбитража на Украине и в мире - рассказывает доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины Наталия Кузнецова.
179529
  Мороз І. Арбітрабельність спорів в Україні: рух по низхідній // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
179530
  Купцова М.В. Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбіражі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 5 (140). – С. 41-45
179531
  Фролов О. Арбітрабельність спорів щодо приватизації державного майна // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-187. – ISSN 1026-9932
179532
  Доненко Д.. Арбітрабельність у контексті кримінально-правових аспектів // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 18-19
179533
  Мальована Я. Арбітрабільність корпоративних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 102-103
179534
  Перепелинська О. Арбітрабільність корпоративних спорів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 171-176
179535
  Волощук О.Т. Арбітраж AD HOC: поняття та специфічні риси / О.Т. Волощук, М.О. Гетманцев // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 60-68. – ISSN 2308-9636
179536
  Коваленко В. Арбітраж GAFTA. Особливості Правил Арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 34
179537
  Давидович В.Г. Арбітраж і госпрозрахунок / В.Г. Давидович. – Харків, 1933. – 92с.
179538
  Шелудько В. Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках / В. Шелудько, В. Вірченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 32-46 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
179539
  Шевченко Г.М. Арбітраж у моделі фінансового ринку з дискретним часом за наявності пропорційного податку на величину портфеля // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 155-163. – ISSN 0868-6904
179540
  Притика Ю. Арбітраж у Франції: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.47-51
179541
  Любченко Я.П. Арбітраж як елемент права на доступ до правосуддя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 340-344. – ISSN 2524-017X
179542
  Варакіна О. Арбітражна інституція: за якими критеріями обирати? / О. Варакіна, М. Хітрих // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 18-19
179543
  Мальський М.М. Арбітражна угода : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Мальський М.М. – Львів : Літопис, 2013. – 372, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 121-139. – ISBN 978-966-8853-35-7
179544
  Волощюк О.Т. Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 126-138
179545
  Чекер Я. Арбітражна угода та суб"єкти ЗЕД: головні питання / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 26-27
179546
  Войчук О. Арбітражна угода як обов"язковий елемент зовнішньоекономічного договору (контракту) // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.40-42
179547
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 203-231
179548
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
179549
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
179550
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
179551
  Сліпачук Т. Арбітражна угода: сучасні проблеми і тенденції // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 43-48.
179552
  Притика Ю.Д. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти / Ю.Д. Притика, П.В. Куфтирєв // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.67-73
179553
   Арбітражне законодавство України : Офіц. вид-ня ( за станом на 1 липня 1999 ). – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-000-8
179554
  Бєлоусов П. Арбітражне рішення в банкрутстві / П. Бєлоусов, М. Савчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 32-33


  "Вплив процедури банкрутства українського боржника на примусове виконання арбітражного рішення".
179555
  Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 291-298. – ISSN 0132-1331
179556
  Балбекова О. Арбітражний керуючий-агент держави. Міжнародний аспект статусу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 21-25.
179557
  Северин С.Л. Арбітражний керуючий-історичний аспект існування // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113.
179558
  Караваєв І. Арбітражний керуючий - незалежний професіонал чи лялька-маріонетка в руках великого бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 44-45
179559
  Середа О. Арбітражний керуючий як специфічний суб"єкт трудових правовідносин / О. Середа, О. Перцева // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
179560
  Рябцева Я.Г. Арбітражний керуючий: кваліфікаційні вимоги та етика професійної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.205-209. – ISBN 966-7784-65-7
179561
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Станом на 1 січ. 1999 р: Навчальний посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
ч.1 : Законодавство та практика застосування. – 1999. – 544с.
179562
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Навч. посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – 2-ге, стереотип. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. – 2000. – 544с.
179563
   Арбітражний процес : Навч. посібник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч. 2. – 2000. – 416с.
179564
   Арбітражний процес : Навч. посіб. для студ.юрид.вищ.навч.закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – 2-е вид., доп. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч.2. – 2001. – 432с.
179565
   Арбітражний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар. – Харків, 1995. – 274 с.
179566
   Арбітражний процесуальний кодекс України : Закон про арбітражний суд.Закон про банкрутство. Декрет про державне мито. Роз`яснення та інформацій. – Ужгород : Іва, 1997. – 304 с. – ISBN 966-7231-02-Х
179567
   Арбітражний процесуальний кодекс України : (за станом на 1 верес. 1997 р.). – Київ : Гарантія, 1997. – 49 с. – ISBN 966-95226-0-9
179568
   Арбітражний процесуальний кодекс України : (зі змінами та допов. станом на 1 берез. 1998 р.). – Київ : Право, 1998. – 46 с.
179569
   Арбітражний процесуальний Кодекс України : Неофіційне видання зі змінами та доп. за станом на 1.05.2000 року. – Київ : Сірін, 2000. – 48с. – ISBN 966-95277-3-3
179570
   Арбітражний процесуальний кодекс України (із змінами та доповненнями на 1лютого 1999р.) : Науково-практичний коментар. – Харків : Консум, 1999. – 29с. – ISBN 966-7124-07-Х
179571
   Арбітражний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 48с. – ISBN 966-7714-30-6
179572
   Арбітражний процесуальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 року : Офіційний текст із змінами за станом на 1 жовтня 1993 року. – Київ : Україна, 1994. – 61с. – ISBN 5-319-01230-6
179573
   Арбітражний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків, 1995. – 268с.
179574
   Арбітражний регламент Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 299-314. – ISSN 0132-1331
179575
  Тищенко В.Г. Арбітражний розгляд спорів між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 103-108
179576
  Нагнибіда В. Арбітражні застереження: як не потрапити в пастку // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 30-31
179577
  Захарченко Т. Арбітражні процедури: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 18-19
179578
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.19-25. – ISSN 0132-1331
179579
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0132-1331
179580
   Арбітражні суди України: історико-правовий нарис, портрети, події : Україна на межі тисячоліть. – Київ : ІнЮре, 2001. – 324с. – ISBN 966-7752-54-2
179581
  Мальський М.М. Арбітражні угоди в міжнародному комерційному арбітражі: їх форма, зміст, порядок укладення та виконання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 60-64
179582
  Львов Д.К. Арбовирусы и арбовирусные инфекции / Д.К. Львов, С.М. Клименко, С.Я. Гайдамович. – Москва : Медицина, 1989. – 336 с. – ISBN 5-225-01493-3
179583
  Мосинцев А.Ф. Арбузный мед: Кн. стихов / А.Ф. Мосинцев. – М., 1981. – 95с.
179584
   Арбузов А.Е.:Библиографические указ.. – Казань, 1974. – 70с.
179585
   Арбузов Мойсей Петрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Відомий вчений в галузі металургії і технології металів.
179586
   Арбузова Алла Петрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5
179587
  Пельц И. Арбузы. / И. Пельц. – Бухарест, 1968. – 48с.
179588
  Кийк Х.Я. Арве Йомм : романы / Х.Я. Кийк; пер. эст. А.Томберга. – Таллин : Ээсти Раамат, 1981. – 301 с.
179589
   Аргановое масло: из Марокко в Европу // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 39 : фото
179590
  Рой М. Аргентина - діловий партнер України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-315. – (Журналістика ; Вип. 2)
179591
  Белый Э.Л. Аргентина - Израиль: непростой диалог // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 38-47. – ISSN 044-748Х
179592
  Соколов Б. Аргентина - Росія - 5 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Посольський кокаїн майже непомітний.
179593
  Ледо Аргентина / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 16с.
179594
  Ревзин Г. Аргентина / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 199 с.
179595
  Волков А.В. Аргентина / А.В. Волков. – Москва, 1956. – 48с.
179596
  Марианетти Б. Аргентина / Б. Марианетти. – Москва, 1966. – 315 с.
179597
  Пименова Р.А. Аргентина : Экономико-географическая характеристика / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1974. – 239с.
179598
  Пименова Р.А. Аргентина / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1987. – 130с.
179599
   Аргентина : монография. – Москва : Международные отношения, 1993. – 151, [1] с. – (Наши деловые партнеры)
179600
  Щербакова А.Д. Аргентина : новые ориентиры внешней политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 53-65. – ISSN 044-748Х
179601
   Аргентина 60-х годов : Сб. работ аспирантов ИЛА. – Москва, 1973. – 216 с. – Библиогр.: "Работы и выступления Р. Гиольди": с. 198-215
179602
  Игнатьев О.К. Аргентина и аргентинцы / О.К. Игнатьев. – Москва, 1958. – 94с.
179603
  Штрахов А.И. Аргентина и вторая мировая война. (Перонизм, как аргентинская разновидность фашизма и борьба демократических сил Аргентины против сил империализма и аргентинской реакции) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штрахов А.И. ; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1950. – 31 л.
179604
  Королев Ю.Н. Аргентина на перепутье / Ю.Н. Королев. – Москва, 1979. – 64с.
179605
   Аргентина после Мальвин: Кризис соц.-экон. системы и перспективы обществ. развития.. – М, 1987. – 190с.
179606
  Рукомеда Р. та інш. Аргентина потрапляє в шторм. Повчальна історія економічного краху // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-46. – ISSN 0868-8273
179607
  Малкова Н.А. Аргентина сегодня : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 27-32 : Фото. – ISSN 0016-7207
179608
  Данилевич М.В. Аргентина. / М.В. Данилевич. – М, 1945. – 32с.
179609
  Завірюхіна Марія Аргентина. Зимове купання в Краю озер / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 70-75 : фото
179610
  Волков А.В. Аргентина. Перу. Чили Фолклендские острова : географические справки / А.В. Волков. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Америки)
179611
   Аргентина. Страна на краю земли // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 54-66 : фото
179612
  Пендраковська Олександра Аргентина. Чудо в пір"ї : Аргентина / фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 44-47 : Фото
179613
   Аргентина: "В кожній пісні вібрує українська душа" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7674-01-5
179614
   Аргентина: внешний долг и проблемы самостоятельного демократического развития. – М, 1987. – 240с.
179615
  Батчиков С. Аргентина: дирижистская программа посткризисной модернизации и первые итоги ее выполнения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 4. – С. 73-79. – ISSN 0130-9757
179616
  Яковлева Н.М. Аргентина: переход к "старой норме" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 0044-748Х


  Итоги президентських виборов 2015 г.
179617
   Аргентина: тенденции экономического и социально-политического развития. – М, 1980. – 336с.
179618
  Яковлев П. Аргентина: трудное продолжение курса "реформироования рыночных реформ" / П. Яковлев, С. Батчиков // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 5. – С. 48-69. – ISSN 0130-9757
179619
  Яковлев П.П. Аргентина: цикл иллюзий и разочарований // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-15. – ISSN 044-748Х
179620
  Щеголев Б.Н. Аргентина: экономическое развитие и проблемы внешней торговли / Б.Н. Щеголев. – Москва : Наука, 1971. – 248 с.
179621
  Данильчук А. Аргентинець з українським серцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 21


  Що ви знаєте про Енріке Мартінеса Кодо?
179622
  Миронов Н. Аргентинская демократия в поисках новой двухпартийности (обзор президентских и парламентских выборов 2007 года) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-45. – ISSN 1812-7126
179623
  Яковлева Н. Аргентинская модель посткризисного развития // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 67-76. – ISSN 0131-2227
179624
  Халин Н.И. Аргентинская печать: возникновение, эволюция и современное положение. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Халин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1973. – 19л.
179625
  Земсков В.Б. Аргентинская поэзия гаучо / В.Б. Земсков. – М., 1977. – 222с.
179626
   Аргентинские рассказы. – М, 1957. – 229с.
179627
   Аргентинские рассказы. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
179628
   Аргентинские рассказы. – М, 1981. – 286с.
179629
  Яковлев П. Аргентинский бизнес семьи Киршнер // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 70-87. – ISSN 0130-9625


  Новий президент Аргентини Кристина Фернандес де Киршнер обіцяла слідувати в політиці радам чоловіка - колишнього президента Нестора Киршнера
179630
  Казаков В.П. Аргентинский диктатор Хуан Мануэль де Росас // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 185-198. – ISSN 0130-3864
179631
   Аргентинский кризис: причины, последствия, уроки // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.4-42. – ISSN 044-748Х
179632
  Доценко В.Р. Аргентинский музыкальный авангард: Хуан Карлос Пас и Маурисио Кагель // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-103. – ISSN 044-748Х


  В статье прослеживается эволюция авангардного движения в музыке Аргентины на примере творчества наиболее видных его представителей — композиторов Хуана Карлоса Паса и Маурисио Кагеля.
179633
  Якубовская Любовь Аргентинский стейк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 30-32 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
179634
  Шейнбаум Л.С. Аргентинский этнос / Л.С. Шейнбаум. – Москва, 1984. – 168 с.
179635
  Миронов Микола Аргентинська демократія у пошуках нової двопартійності (огляд президентських і парламентських виборів 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 85-104
179636
   Аргентинська Республіка. Мальвінське питання / [Посольство Аргентин. Респ. в Україні]. – [Київ : б. в., 2012. – 69 с. : іл., портр. – На обкл.: Історія колоніалізму. Справа Об"єднаних Націй
179637
  Ганущак Ю. Аргентинський жах чи голландська мрія. Як державі врегулювати ринок землі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 8


  "Прийняття законопроєкту №2178-10 у першому читанні засвідчило готовність уряду вирішити проблему з обігом землі. Воно стало сигналом, що сучасна ситуація не задовольняє як уряд, так і міжнародних кредиторів. Настав час перемовин: за якими правилами ...
179638
  Григор"єв А.М. Аргентіна. / А.М. Григор"єв. – К., 1966. – 20с.
179639
  Волостных Г.Т. Аргиллизация и оруденение / Г.Т. Волостных. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
179640
  Сидорович Я.И. Аргиллиты в промышленности строительных материалов Украины / Я.И. Сидорович, К.Ф. Копачинский. – Киев, 1980. – 70с.
179641
  Григорян Аида Петросовна Аргиназа и биосинтез пролина у водорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Григорян Аида Петросовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1992. – 27л.
179642
  Фан Ем. Аргиназа мозга при гипероксии и некоторые кинетические свойства частично очищенного препарата фермента. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фан Ем.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 21л.
179643
  Барсегян Эрнестина Хикаровна Аргиназа печени и ее изоферменты при развитии лягушки Rana ridi-bunda : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / Барсегян Эрнестина Хикаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 27с.
179644
  Бендецкий К.М. Аргиназа семян вики мохнатой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бендецкий К.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 19 с.
179645
  Николашвили К.Г. Аргиназа у Ascaridia Golli и Fasciola Hepotiga : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Николашвили К.Г. ; МСХ СССР, Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1974. – 22 с.
179646
  Кизель А.Р. Аргинин и его превращение в растениях : А.Р. Кизель. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1916. – [4], 256, [1] с. : табл. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Московского университета. 1916, вып. 41


  На тит. ло. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Григорьевичу Холодному от автора
179647
  Мартиросян А.А. Аргиштихинили / А.А. Мартиросян; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1974. – 176 с. : ил., 38 л. пл. – (Археологические памятники Армении ; 8 ; Урартские памятники ; вып. 1)
179648
  Рашба О.Я. Аргінін, аргіназа і креатин в мозку хребетних тварин під час онтогенетичного розвитку : Дис... канд. биолог.наук: / Рашба О.Я.;, 1939. – 133л. – Бібліогр.:л.126-133
179649
  Сулейменов О. Аргмаки / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1961. – 72с.
179650
  Мусійчук С.М. Арго в сучасній французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 81-85. – (Серія "Філологічні науки")
179651
  Лукашанец Е.Г. Арго и культура: словообразовательный аспект // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 155-164. – ISBN 978-966-489-059-2
179652
  Горбач О. Арго на Україні = Sondersprachen in der Ukraine : зібрані статті / Олекса Горбач. – [Б. м. : б. в.], 1991. – [490] с., розд. паг. – Частина тексту нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
179653
  Ставицька Л Арго, жаргон, сленг = Argo, jargon, slang : Соціяльна диференціяція української мови / Леся Ставицька. – Київ : Критика, 2005. – 464с. – ISBN 966-7679-68-3
179654
   Аргон в металлургии. – М, 1971. – 120с.
179655
  Тычинский В. Аргона. Технология выхода из депрессии на Земле и в Космосе / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 31, [1] с. – ISBN 978-617-648-092-1
179656
  Ожешко Е. Аргонавти / Е. Ожешко. – Київ, 1966. – 239 с.
179657
  Горбик Р. Аргонавти : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 25-32
179658
  Владко В. Аргонавти всесвіту / В. Владко. – Харків ; Одеса, 1935. – 223 с.
179659
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1936. – 223 с.
179660
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1938. – 308 с.
179661
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1947. – 270 с.
179662
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1952. – 503 с.
179663
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1956. – 428 с.
179664
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1961. – 741с.
179665
  Владко В.М. Аргонавти Всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1975. – 592 с.
179666
  Аполлоний Родосский Аргонавтика / Аполлоний Родосский ; пер., введение и примеч. Г.Ф. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 350 с. : рис.
179667
  Синельников М.И. Аргонавтика / М.И. Синельников. – Тбилиси, 1980. – 301с.
179668
  Чистякова Н.А. Аргонавтика Аполлония Родосского. (Место Аполлония в литературной борьбе III в. до н.э. и образы главных героев его поэмы) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чистякова Н.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
179669
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 1. – 1914. – [4], 204 с.


  Авторы: Я. Барановский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Гарольд, П. Загоровский, Л. Бутовцев, Г. Владимирский, Ю. Зубовский, Е. Нарбут, Е. Смирнова и др.
179670
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 2. – 1914. – 286 с.


  Авторы: А. Альвинг, Я. Барановский, Г. Березовский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Р. Брамс, А. Бутовцев, Ю. Жуковская, Ю. Зубовский, И. Райцис и др.
179671
  Ожешко Э. Аргонавты / Э. Ожешко. – Москва, 1959. – 247 с.
179672
  Владко В.Н. Аргонавты Вселенной / В.Н. Владко. – Москва, 1957. – 543 с.
179673
  Даркевич В.П. Аргонавты средневековья / В.П. Даркевич ; отв. ред. В.Т. Пашуто ; АН СССР ;. – Москва : Наука, 1976. – 200 с. : фотоилл., табл. – Библиогр.: с. 193-200. – (Серия "Из истории мировой литературы")
179674
  Абралов М.А. Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов. / М.А. Абралов, Р.У. Абдурахманов ; отв. ред. А.М. Болдырев ; Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1989. – 231, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 215-230
179675
  Сокольник С.О. Аргоноплазмова коагуляція при кровоточивих виразках шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 73-76. – ISSN 2224-0586
179676
  Кравченко О.М. Аргоритм географічної прив"язки знімків супутника "Січ-2" / О.М. Кравченко, М.С. Лавренюк, Н.М. Куссуль // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 71-75. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 2 (18)). – ISSN 1996-1588
179677
  Хорошко В.А. Аргоритм моделирования системы управления защитой объекта / В.А. Хорошко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 215-222
179678
  Забулонов Ю.Л. Аргоритм оценки эффективности систем физической защиты экологически опасных объектов / Ю.Л. Забулонов, Ю.О. Медведев // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 54-60. – ISSN 2309-7655
179679
  Сингаївська Г.В. Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону / Г.В. Сингаївська, Д.І. Зволейко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 176-182


  У статті йдеться про особливості появи та функціонування іспаномовного молодіжного жаргону, особлива увага звертається на таку його складову як арготизми. В статье идет речь об особенностях возникновения и функционирования испаноязычного молодежного ...
179680
  Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка / В.Д. Бондалетов. – Рязань, 1987. – 86с.
179681
  Кучеренко Н.Н. Аргров Ш. Тэтчер - Миттеран // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1985. – Вып. 8. – С. 151-156
179682
  Колотілова Н.А. Аргумент до авторитету в риториці та логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аргумент до авторитету в межах логічного і риторичного знання в історії та сучасності. Встановлено, що виділення логічного та прагматичного (риторичного) рівнів оцінки такого аргументу в сучасних концепціях веде до відмови від ...
179683
  Нагуманова Светлана Фарвазовна Аргумент знания в дискуссиях о природе сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
179684
  Канюка О. Аргумент на користь читання і перечитування (до 20-річчя журналу "Бібліотечна планета") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 10-12


  До 20-річчя журналу "Бібліотечна планета”
179685
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
179686
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
179687
  Комаха Л.Г. Аргумент рефлексії в онтології екзистенціалізму і "філософії мови": логіко-феноменологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується аргументація екзистенціалізму про самосвідомість як результат рефлексії. Показано, що в екзистенціальній онтології рефлексія є аргументом на користь інтенціональності, в силу чого феноменологічна рефлексія про свідомість ...
179688
  Васильев В.В. Аргумент Франкфурта, условная свобода и моральная ответственность // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 17-26. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
179689
  Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 2222-5374
179690
  Чорнобай О.Л. Аргументативна практика у судовому процесі: до постановки проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 300-306. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
179691
  Кондарина И.В. Аргументативная речь в деловом общении // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 97-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
179692
  Білоус А.О. Аргументативний аспект трансформації тексту в інтернет-дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 3-12


  Визначено аргументативний аспект трансформації поняття "текст" у ньому через демонстрацію специфіки розуміння тексту в інтернет-дискурсі. Виявлено, що специфіка тексту в інтернет-дискурсі пов"язана з тим, що його складовими в цьому середовищі ...
179693
  Корпач М. Аргументативний дискурс сучасного американського політика (на матеріалі політичних виступів Гілларі Родем Клінтон) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 167-168. – ISBN 978-966-600-646-5
179694
  Нерян С.О. Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації в соцмережах: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Нерян Софія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
179695
  Одарчук Н. Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі / Н. Одарчук, Т. Мірончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 111-115. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
179696
  Волосожар С.М. Аргументативний потенціал суб"єктивної модальності в рекламних текстах // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 43-45
179697
  Ковальчук Аргументативний потенціал текстів упаковки / Ковальчук, Ковальчук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 187-192. – ISBN 966-581-231-9


  Серед рекламних текстів, що останнім часом все частіше стають об"єктом лінгвістичного та психолінгвістичного аналізу, окреме місце посідає текст упаковок.
179698
  Ковальчук І.В. Аргументативний потенціал текстів упаковки // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
179699
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
179700
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 317-322. – ISBN 966-581-231-9
179701
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маленький Богдан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
179702
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі : (на матеріалі жанру ток-шоу) : монографія / Маленький Богдан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2019. – 236, [1] с. : табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-215, 232-233
179703
  Маленький Б.І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маленький Богдан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 215-237
179704
  Булкіна А.В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий "пропозиція руки та серця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 190-200


  Статтю присвячено розгляду характеристик мовленнєвого жанру "пропозиція руки та серця", що належить до діалогічного любовного дискурсу. Проаналізовано специфіку його ритуалізації, детально розглянуто формалізовані особливості цього жанру, побудовано ...
179705
  Кренев Ю.А. Аргументативные процедуры в преподавании философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 26-33. – ISSN 1811-0916
179706
  Евсеев А. Аргументационная техника Верховного Суда Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 3 (106). – С. 55-68. – ISSN 1812-7126
179707
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
179708
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
179709
   Аргументация в публицистическим тексте: (жанрово-стилистический аспект) : Учеб. пособие по курсу "Журналистское мастерство". – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 244с. – ISBN 5-7525-0288-8
179710
  Калачинский А.В. Аргументация публицистического текста / А.В. Калачинский. – Владивосток, 1989. – 119с.
179711
  Хоменко И.В. Аргументация у полемических произведениях острожских книжников с точки зрения прагма-диалектического подхода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются аргументативные особенности полемических произведений острожских книжников с точки зрения прагмадиалектики. Обосновывается точка зрения, согласно которой философские взгляды острожских книжников предопределили их ...
179712
  Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А.П. Алексеев. – Москва : МГУ, 1991. – 149, [1] с. – Библиогр.: с. 143-148
179713
  Навроцький Володимир Аргументаційна семантика // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.92-101. – ISSN 0235-7941
179714
  Зернецький П.В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення: аксіологічний аспект / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
179715
  Павловська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 44-47
179716
  Люшинська О.Х. Аргументаційний аналіз відеореклами / О.Х. Люшинська, О.В. Митяєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 132-134. – ISBN 966-581-295-5
179717
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 265-274. – ISBN 966-581-231-9
179718
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
179719
  Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі ( на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скуратовська Т.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
179720
  Скуратовська Тетяна Анатоліївна Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Дис.канд.філолог.наук:10.02.04 / Скуратовська Тетяна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.:л.194-196
179721
  Скуленко М. Аргументація в журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – №10. – С. 28-32.
179722
  Кондратюк В.В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується риторична концепція аналізу юридичної аргументації, її специфіка та історичні передумови виникнення. Звертається увага на те, що вона бере свій початок від арістотелівського вчення про діалектичний силогізм. В статье ...
179723
  Соломеннік А.Д. Аргументація в політичному дискурсі Президента Франції Ніколя Саркозі (на матеріалі його телеінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 260-264. – Бібліогр.: Літ.: С. 264; 10 поз.
179724
  Охріменко В.І. Аргументація в рекламному дискурсі : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / КНУТШ; В.І. Охріменко. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – Шифр дубл.46Охрі( доп. ст.). – ISBN 966-594-447-9
179725
  Скуратовська Т.А. Аргументація в юридичному дискурсі: тактики та прийоми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210. – ISBN 966-581-295-5
179726
  Петруньок Н.І. Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 72-77. – ISSN 1996-5931
179727
  Мартинюк А.П. Аргументація та сугестія як інструментальні стратегії дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 238-246


  У статті запропоновано когнітивно-дискурсивний інструментарій аналізу способів мовленнєвого впливу в англомовному дискурсі. Раціональна аргументація, емоційна аргументація та сугестія визначені в термінах інструментальних стратегій дискурсу. Описані ...
179728
  Хоменко І.В. Аргументація у контексті сучасного логічного знання // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 246-259. – ISBN 978-966-439-447-2
179729
  Маленький Б.І. Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 469-478


  У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до трактування феномену аргументації як варіанту вираження міжособистісної комунікації. Крім того, здійснюється огляд основних методологічних принципів емпірично-орієнтованого лінгвістичного аналізу ...
179730
  Луць Л. Аргументація у правотворчій діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 168-173. – ISSN 2663-5313
179731
  Пожидаєва О.А. Аргументація у сучасній іспанськомовній Інтернет - і прес-рекламі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
179732
  Нікіфорова Є.Ю. Аргументація у форумній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 339-342
179733
  Петруньок Н.І. Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 82-87. – ISSN 1996-5931
179734
  Гніздечко О.М. Аргументація як основний засіб обгрунтування наукового повідомлення : на матеріалі англомовних лінгвістичних статей // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 237-243. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
179735
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
179736
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень: неформальна логіка та риторична аргументація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 204-220
179737
   Аргументи. – Москва
1983. – 1983
179738
  Нечитайло О. Аргументи "За" / О. Нечитайло, Д. Гетманцев // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 1, 10


  "Напрочуд послідовно й неухильно всі українські революції XXI ст. порушують тему протиставлення професіоналізму та моралі. У нас навіть не викликають сумніву корумповані професіонали — як передумова й умова для українських революцій. Попри тисячі ...
179739
  Галішевський В. Аргументи "незгодного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Українсько-російські відносини в творчості Михайла Брайчевського.
179740
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 244-247. – ISBN 966-581-550-4
179741
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 100-103. – ISBN 966-581-476-1
179742
  Панченко В. Аргументи стороннього свідка (Олександр Білецький як літературний критик 20-х років 20 століття) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 8. – С.45-48 : Фото
179743
   Аргументированно, наступательно, эффективно. – Москва, 1988. – 237с.
179744
  Павлик В.І. Аргументована оцінка жанрової форми "глоса" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 429-432. – Бібліогр.: Літ.: с. 432; 7 п. – ISSN 1729-360Х


  Газетно-публіцистичний жанр "глоса" - це жартівливе або іронічне, емоційне аргументування суспільно-релевантних проблем і висловлення гострої, дотепної кінцевої думки з приводу них.
179745
   Аргументы - 1982. – Москва, 1982
179746
   Аргументы. – Москва
за 1983 год. – 1983
179747
  Винокуров Е.М. Аргументы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1984. – 271с.
179748
  Андрюшин С. Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 51-68 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
179749
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
6 - 12 августа (№ 32). – 2014. – 24 с.
179750
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
25 июня - 1 июля (№ 26). – 2014. – 32 с.
179751
   Аргументы и факты. Украина. – Київ, 2000
179752
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2000
179753
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 1. – 2001
179754
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 2. – 2001
179755
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 3. – 2001
179756
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2001
179757
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 5. – 2001
179758
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 6. – 2001
179759
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 7. – 2001
179760
   Аргументы недели. – Киев
18- 24 октября (№ 42). – 2016. – 24 с.
179761
   Аргументы недели. – Киев
27 сентября - 3 октября (№ 39). – 2016. – 24 с.
179762
   Аргументы против религии : рек. указ. литературы / Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова; Г.Н. Белавенцева, В.В. Мишарина, Н.С. Сивцева, Н.В. Якимова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 173 с.
179763
  Бабченко А. Аргун : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.61-85. – ISSN 0130-7673
179764
  Балябина В.Г. Аргунеи / В.Г. Балябина. – Иркутск, 1988. – 124с.
179765
  Якубовский А.П. Аргус-12 / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1972. – 191с.
179766
  Захаркина А.Е. Ардатов / А.Е. Захаркина. – Саранск, 1966. – 151с.
179767
  Конта Р.М. Ардашев Павло Миколайович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 151. – ISBN 96966-8060-04-0
179768
  Шевченко Л. Ардашев Павло Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
179769
  Клименко І.В. Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) - історик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 22-24. – ISBN 966-02-2569-5
179770
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 14. – ISBN 978-966-439-754-1
179771
   Ардашев Павло Миколайович (1865-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 18. – ISBN 978-966-933-054-3
179772
  Алавердян С.А. Ардвинский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Алавердян С.А.; Ин-т языка. АН Арм. ССР. – Ереван, 1970. – 19л.
179773
  Славин Л.И. Арденнские страсти / Л.И. Славин. – Москва, 1977. – 240с.
179774
  Славин Л.И. Арденнские страсти : роман / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240с.
179775
  Славин Л.И. Арденнские страсти : Роман, портреты, записки / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 557с.
179776
  Зангиев Х.М. Ардонская семинария / Х.М. Зангиев. – Орджоникидзе, 1965. – 80с.
179777
  Дика Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 94-100. – ISBN 978-966-2763-81-2
179778
  Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISSN 0131-2227
179779
  Пеліна Г. Ареали поширення колядок базової структури 5+5+3 в історичних межах Мараморощини // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 76-80. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
179780
   Ареална лингвистика : теории и методи : материjали од научната конференциjа по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески. – Скопje : МАНУ, 2005. – 385 с. : портр. – ISBN 9989-101-53-1
179781
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики (лингвогеографический этюд) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кристя К. А.; МВССО УССР, Одесск. гов. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
179782
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кристя К.А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
179783
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленигр. отд-ние
Т. 1 : Тиссовые-Кирказоновые. – 1977. – 164 с., [46 отд. л. в папке карт.] : ил., карт. – Библиогр.: с. 137-150
179784
   Ареалы деревьев и кустарников СССР : в 3 т. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Гречишные Розоцветные. – 1980. – 142 с., (49 отд. л. в папке) : ил., карт. – Библиогр.: с. 117-130
179785
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
3. – 1986. – 179с.
179786
  Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. / Л.С. Плотникова. – М., 1983. – 256с.
179787
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 208 с. – Библиогр.: с. 204-208
179788
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 224 с.
179789
   Ареалы насекомых европейской части СССР : атлас : карты. – Ленинград : Наука : Ленинград. отд., 1984. – 60 с.
179790
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты (1-20). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд., 1978. – 22 с.
179791
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (21-72). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 2. – 1980. – 57 с.
179792
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : атлас : карты (73-125). – Ленинград : Наука ; Ленинград. отд
Вып. 3. – 1981. – 58 с.
179793
   Ареалы насекомых Европейской части СССР : карты : атлас : [в 4-х вып.]. – Ленинград : Наука, 1982. – 56 с.
179794
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 191 с.
179795
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1969. – 248 с. : ил.
179796
   Ареалы растений флоры СССР : сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 175 с. – Библиогр. в конце ст.
179797
  Лысенко С. Ареалы типов артефактов и динамика культурно-исторических процессов эпохи поздней бронзы в северной Украине // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 113-118
179798
  Клименко Н. Ареальна характеристика східностепових говірок на півночі Донецької області // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 66-72. – (Серія "Філологічні науки")
179799
  Смирницкая С.В. Ареальная специфика рейнско-мозельского региона / С.В. Смирницкая. – Ленинград, 1988. – 189с.
179800
  Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики / П.Ю. Гриценко. – К, 1990. – 268с.
179801
  Пономар Л. Ареальне дослідження народного одягу Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 50-56. – ISSN 0130-6936
179802
  Болдирєв Р.В. Ареально-хронологічна стратифікація праіндоєвропейської мови та індоєвропейська етимологія // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 60-66
179803
  Непокупный П А. Ареальные аспекты балто-славянских языков отношений. / П А. Непокупный. – К., 1964. – 168с.
179804
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : (тезисы докладов и сообщений). – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1971. – 136 с.
179805
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы Третьей конф. на тему "Методика лингво- и этногеогр. исследований. Маргинальные ицентр. ареалы". 10-12 февр. 1975 г. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 113 с. : ил., схем., карт.
179806
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сборник статей. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1977. – 263 с.
179807
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : краткие сообщ. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отд-ние, 1978. – 120 с.
179808
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1983. – 250 с.
179809
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы 5-й конф. на тему "Проблемы атласной картографии", Уфа, 28-30 янв. 1985 г. – Уфа, 1985. – 202 с.
179810
  Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам / Г.И. Ермушкин. – М., 1984. – 141с.
179811
  Халын Н.В. Ареальный аспект исследования шотландской фразеологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халын Н.В. ; Моск. гос. пед.ин-т иностр. яз. – Москва, 1985. – 24 с.
179812
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – М, 1953. – 38 с.
179813
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1960. – 244 с.
179814
  Ткач Д.В. Арена : Роман, повість, оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 154 с.
179815
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Н. Николенко. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 285 с.
179816
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1965. – 240 с.
179817
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – М., 1965. – 238с.
179818
  Струк А.Д. Арена / А.Д. Струк. – Киев, 1968. – 63 с.
179819
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – Казань, 1969. – 295с.
179820
  Козловский Я.А. Арена / Я.А. Козловский. – Москва, 1972. – 96с.
179821
  Муразов М.М. Арена / М.М. Муразов. – Москва, 1978. – 111 с.
179822
  Озерова И.Н. Арена / И.Н. Озерова. – М., 1985. – 95с.
179823
  Фридберг И. Арена / И. Фридберг. – Вильнюс, 1985. – 327с.
179824
   Арена : полит. роман : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 2. – 1988. – 490 с.
179825
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 3. – 1989. – 440 с.
179826
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 4. – 1990. – 509 с.
179827
   Арена : политический детектив : сборник. – Москва : Московский рабочий
Вып. 5. – 1991. – 448 с.
179828
  Войтенко В. Арена : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
179829
  Абидов Т.Х. Арена Акрама Юсупова : творч. портрет / Т.Х. Абидов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1976. – 83 с., [15] л. ил. : ил.
179830
   Арена биологической революции : сборник. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; 6/1986)
179831
  Косухин Н.Д. Арена борьбы идей - Африка / Н.Д. Косухин. – Москва, 1985. – 208с.
179832
  Святишенко Б.І. Арена гострої боротьби. / Б.І. Святишенко. – К., 1981. – 48с.
179833
  Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка / Е.М. Кузнецов. – Л.-М., 1947. – 228с.
179834
  Валье-Инклан дель Арена иберийского цирка. / Валье-Инклан дель. – Москва
1. – 1936. – 323с.
179835
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – Москва, 1970. – 56с.
179836
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 56с.
179837
  Премчанд Арена. / Премчанд. – Л., 1967. – 624с.
179838
   Аренда - архимедов рычаг : (материалы "Круглого стола", "Деловых клубов", "Правды", а также ст., анализирующие опыт подряда и аренды). – Москва : Правда, 1988. – 157 с. – (Новому - дорогу)
179839
   Аренда - третья модель хозрасчета : сборник. – Кемерово : Книжное издательство, 1990. – 197 с.
179840
  Клейман Б.Е. Аренда в промышленности: формы, методы, перспективы / Б.Е. Клейман, Г.К. Копейкин. – Ленинград, 1990. – 143с.
179841
   Аренда и арендные отношения в СССР : учеб. пособие для экон. всеобуча. – Москва : Профиздат, 1990. – 239 с. – (ЭВ: Экономический всеобуч)
179842
   Аренда и арендные отношения на предприятиях АПК. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 77 с.
179843
  Часова О.В. Аренда и арендный подряд на промышленных предприятиях / О.В. Часова. – М., 1991. – 142с.
179844
   Аренда и кооперация - новые формы хозяйствования : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; 9/1989)
179845
  Ивашина Анна Николаевна Аренда как экономическая форма реализации собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ивашина Анна Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
179846
  Анцыферов А.Н. Аренда крестьянских душевых наделов и ее значение : (доклад чит. в заседании Харьковского юрид. об-ва 25 марта 1901 г.) / Анцыферов А.Н. – Москва : Тип. и лит. Дерягиных, 1901. – 45 с.
179847
   Аренда предприятий. – Москва : Экономика, 1990. – 155 с. – (Радикал. экономическая реформа)
179848
  Рутгайзер В.М. Аренда предприятия / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
179849
   Аренда техники непосредственно от производителя // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 54-58 : фото
179850
  Галин Б. Аренда торговых (нежилых) помещений / Б. Галин. – М., 1930. – 103с.
179851
  Комаров В.Ф. Аренда. Лизинг. Фирменный сервис / В.Ф. Комаров, Е.В. Колуга, А.Т. Юсупаова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 129с.
179852
   Аренда: сущность и практика : учебное пособие для экон. всеобуча трудящихся. – Москва : Профиздат, 1989. – 207 с. – (ЭК: Экономический всеобуч)
179853
   Арендарюк Олена Нестерівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5-6
179854
  Погожев В.П. Арендное землепользование / В.П. Погожев. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 96 с.
179855
  Кибак Г.А. Арендное право : Учебное пособие для студентов юридического факультета / Г.А.Кибак; Молд. гос.унив., юрид. фак. – Кишинев, 2001. – 80с. – ISBN 9975-70-037-5
179856
  Бажаев В. Арендное хозяйство / В. Бажаев. – [4] с. – Отд.отт.
179857
  Краснощеков Н.В. Арендные коллективы интенсивного труда: (На прим. хоз-в Сибири) / Н.В. Краснощеков. – Москва, 1989. – 47с.
179858
  Еременко Г.А. Арендные отношения в научных организациях / Г.А. Еременко. – М., 1991. – 97с.
179859
  Шевченко И.В. Арендные отношения в рыночной экономике / И.В. Шевченко. – СПб, 1992. – 124с.
179860
  Тушканов М.П. и др. Арендные отношения в сельском хозяйстве / М.П. и др. Тушканов. – М., 1989. – 62с.
179861
  Тройно Ф.П. Арендные отношения у горцев Северного Кавказа / Ф.П. Тройно. – Ростов -на-Дону, 1984. – 92с.
179862
   Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – Киев : Тэхника, 1991. – 168 с. – Библиогр.: с. 168
179863
   Арендный подряд - кратчайший путь к продовольственному достатку : встреча в ЦК КПСС с работниками аренд. подряд. коллект. агропром. комплекса, рук. парт., сов. и хоз. органов, специалистами сел. хоз-ва 13 мая 1988 г. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с.
179864
  Кизилова В.В. Арендный подряд / В.В. Кизилова. – Киев : Тэхника, 1990. – 111с.
179865
   Арендный подряд в промышленности : метод. рекомендации. – Москва : Экономика, 1990. – 77 с.
179866
   Арендный подряд в строительстве : сборник. – Москва : Стройиздат, 1989. – 229 с. – Библиогр.: с. 225-229. – (Строит. комплекс страны)
179867
   Арендный подряд на промышленном предприятии : метод. и орг. подходы к внедрению аренд. подряда в пр-ве товаров нар. потребления : [опыт ПО "Иркутсктяжмаш"]. – Свердловск : НИИоргпрома, 1989. – 29 с. – Библиогр.: с. 28
179868
  Лапуста М.Г. Арендный подряд: Справ. пособие. / М.Г. Лапуста, В.А. Масленников. – М., 1991. – 236с.
179869
   Арендт (Arendt) Ганна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 677-678. – ISBN 966-316-069-1
179870
  Коптюг В.А. Аренониевые ионы. Строение и реакционная способность / В.А. Коптюг. – Новосибирск : Наука, 1983. – 271 с.
179871
  Москаленко Анна Ивановна Аренсульфониламидирование a.W-диарилполиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Москаленко Анна Ивановна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
179872
  Бойко С.А. Аренсульфониламидирование арилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бойко С. А.; Днепр. хим. техн. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 30л.
179873
  Гуцалюк В.Г. Аренфенолальдегидные олигомеры / В.Г. Гуцалюк. – Алма-Ата, 1986. – 229с.
179874
  Барвинский В.В. Арены спорта вчера, сегодня, завтра / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. "Физкультура и спорт" ; № 12)
179875
  Воронцов П.А. Ареологические исследования пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград, 1960. – 452с.
179876
  Мильтон Джон Ареопагитика : Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту. (1644 г.) / Мильтон ; [С предисл. прив.-доц. Казан. ун-та Мих. Мих. Хвостова]. – Казань : Тип. Д.М. Гран, 1905. – [2], IV, 3-45 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова
179877
  Мільтон Д. Ареопагітика // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 22-30.
179878
   Арест и ссылка В. Комаровича / публ., вступ. ст. и примеч. Ольги Богдановой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 342-352. – ISSN 0042-8795
179879
  Брехова Н.А. Арест морских судов в современном международном и национальном праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-108
179880
  Антоненко Л. Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-15
179881
  Антонович М. Арест Н. Г. Чернышевского // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1906. – С. 90-94
179882
  Зильберштейн И.С. Арест припогандиста / И.С. Зильберштейн. – М, 1951. – 44с.
179883
   Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке] : стенограф. отчет. – Москва : Политиздат, 1990. – 478,[1] с., [8] л. ил. – В изд. также: Допрос в Иркутске / Ю. Кларов. – ISBN 5-250-01405-4
179884
  Сульянов А.К. Арестовать в Кремле: О жизни и смерти маршала Берия / А.К. Сульянов. – Минск, 1991. – 366с.
179885
  Гаэмпанах Г.Г. Ареф Казвини - гражданский поэт Ирана / Г.Г. Гаэмпанах. – М., 1971. – 140с.
179886
   Арешт графів Булгарі. (Документи Державного архіву Одеської області) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 15-39. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
179887
   Арешт зарплатних рахунків фізичної особи. Алгоритм дій // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 14-15
179888
  Чабан Арешт майна боржника / Чабан, с. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.28-30


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
179889
  Снідевич О.С. Арешт майна боржника: поняття та загальна характеристика // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 355-356. – ISBN 978-617-673-442-0
179890
  Мирошниченко Н. Арешт майна нерезидента при виконанні рішень іноземних судів та арбітражів в Україні / Н. Мирошниченко, О. Пташенчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 18-19
179891
  Загорняк Н.Б. Арешт майна у виконавчому провадженні: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7361-58-8
179892
  Бірюков О.М. Арешт майна у справах про банкрутство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 93-102. – ISSN 2078-9165
179893
  Нікшов Г. Арешт майна, вилученого під час обшуку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
179894
  Антонович О. Арешт майна: зняття обтяження у вигляді застави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 1992-9277
179895
  Ківалов С.В. Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 5-13. – ISSN 2524-101X
179896
  Фурса Є.І. Арешт на право вимоги: актуальні питання / Є.І. Фурса, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 54-58


  У статті даний аналіз можливості вжиття виконавцем такого заходу примусового вико- нання рішення як накладення арешту на право вимоги, аналізуються проблеми, які мають місце на практиці, пропонуються певні зміни до законодавства, зокрема Цивільного ...
179897
  Комарницька О. Арешт на тимчасово вилучене майно під час досудового розслідування через повноваження прокурора / О. Комарницька, І. Дем"янчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-77
179898
  Верба І. Арешт Олександра Оглоблина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 51-55
179899
  Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архіву Служби Безпеки України / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 30-76. – ISBN 966-8461-23-1
179900
  Соломко О. Арешт плюс арешт та помножити на арешт // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 9, 16-17


  Як завершальна стадія судового провадження виконавче провадження у спрощеному вигляді завжди сприймається як дії з відібрання у боржника коштів та іншого майна.
179901
  Марчук О.І. Арешт поляками у Кам"янці-Подільському Ісака Мазепи, Андрія Лівицького, Івана Огієнка та інших українських діячів у лютому 1920 р.: що за цим стоїть? // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 40-42
179902
  Поляков В. Арешт рахунку за дві години // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
179903
  Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України / О.А. Брильов. – Миколаїв : Атол, 2002. – 242с. – ISBN 966-7726-54-1
179904
  Овдієнко А. Арешт у виконавчому провадженні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 13, 16-17
179905
  Новицький М. Арешт Шевченка в 1859 р. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 3-19. – ISBN 978-966-920-044-0
179906
  Коновалова А.Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227-234
179907
  Короткий О. Арештантські роти на Півдні України та імперська колонізація другої чверті XIX ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 75-84. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
179908
  Журавльов О. Арешти, обшуки, суди... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 5


  Переслідуваннями кримських татар окупаційна влада прагне вигнати їх із Криму.
179909
  Крупник Л. Арештована коляда. З чого почався і до чого призвів "великий погром", розпочатий КГБ проти українських дисидентів у 1972 році // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 7 (639), 14-20.02.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
179910
  Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени / М. П. Грязнов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука Ленингр. отд-ние, 1980. – 62 с.
179911
  Петров С. Аржентина / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 191с. : Ил. – Библиогр.: с. 190. – (Библиотека при българското географско дружество)
179912
  Абкин Д.А. Арзамас : путеводитель / [Д.А. Абкин, З.Е. Ерофеева, С.Ф. Кирилюк и др. ; сост. А.Д. Одинцов]. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1978. – 112 с., [8] л. ил. : ил.
179913
   Арзамас и арзамасские протоколы. – Ленинград : Изд. Писат. в Ленинграде, 1933. – 302 с. : ил.
179914
   Арзамас: "сей прекраснейший город..." : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-81 : Фото
179915
  Корнилов П.Е. Арзамаска школа живописи первой половины XIX века / П.Е. Корнилов. – М.-Л., 1947. – 215с.
179916
  Еремеев П.В. Арзамасская муза / П.В. Еремеев. – Горький, 1987. – 319с.
179917
  Еремеев П.В. Арзамасские мастера / П.В. Еремеев. – Нижний Новгород, 1992. – 254с.
179918
  Прищепа В.И. Ари Штернфельд - пионер коспонавтики. 1905-1980 / В.И. Прищепа, Г.П. Дронова. – М., 1987. – 192с.
179919
  Губарев В.С. Ариабата / В.С. Губарев. – М, 1975. – 103с.
179920
  Володарский А.И. Ариабхата / А.И. Володарский. – Москва, 1977. – 112с.
179921
   Ариадна Ардент : скульптура, графика : кат. выст. – Москва : Советский художник, 1991. – 16 с., 8 л. ил. : ил., портр.
179922
  Котелина Н.С. Ариадна Ариадна Николаевна / Н.С. Котелина. – Сыктывкар, 1993. – 23с.
179923
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1965. – 8с.
179924
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1979. – 42с.
179925
  Коновалов В.В. Ариаднина нить / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1988. – 428с.
179926
  Хлиманов В.И. Ариднина нить / В.И. Хлиманов. – Минск, 1972. – 102с.
179927
  Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР : природа и географические модели флоропенеза / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1981. – 270с.
179928
   Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование = Arid soils, their genesis, geochemistry utilization : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 267 с. – Списки лит. в конце статей
179929
  Хасанов А.С. Аридный гидрогеолого-мелиоративный процесс на примере бассейна Сырдарьи / А.С. Хасанов, Л.З. Шерфединов; М-во геол. УзССР; Произв. об-ние "Узбекгидрогеология"; Ин-т гидрогеол. и инж. геол. – Ташкент : Фан, 1987. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.140-151
179930
  Оксенич И.Г. Аридный климат Туркменистана и воздействие его на человека / И.Г. Оксенич. – Ашхабад, 1981. – 163с.
179931
  Дмитренко Е.М. Ариевые сомы Аравского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Дмитренко Е.М.; Ан УССР. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
179932
  Салімонович Л. Аризонська альма-матер. У столиці відкривається Американський університет, де готуватимуть лідерів // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 3


  Колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер нещодавно відвідав Київ у статусі стратегічного радника нового освітнього проєкту American University Kyiv. Йдеться про відкриття у столиці України вишу, що готуватиме фахівців ...
179933
  Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Гордон Чайлд ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 269, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-2408-2
179934
  Мохомон Камара Майга Сарата Арил (аралкил) пиридины и 2-азофлуорены в синтезах пиридинийилидов и индолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохомон Камара Майга Сарата; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра орган. химии. – И., 1975. – 18л.
179935
  Степонавичюс Ю.Ю. Арилвинилкетоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Степонавичюс Ю.Ю.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
179936
  Седова Л.Н. Арилдифтореметиловые эфиры, арилдифторметилсульфиды, сульфоксидыит сулфоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Седова Л.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 24л.
179937
  Маннафов Т.Г. Арилселенилгалогениды в реакциях присоединения и перегруппировке Арбузова : Автореф... канд. хим.наук: / Маннафов Т.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 17л.
179938
  Калинина Нина Николаевна Арилсульфенилгалогениды как реагенты в функциональном органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Калинина Нина Николаевна; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 17л.
179939
  Волощук В.Г. Арилтрифторметилселениды, арилтрифторметилселеноксиды, прилтрифторметилселеноны : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Волощук В.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 20 с.
179940
  Жеромский Стефан Ариман мстит / Жеромский Стефан. – Москва. – 32с. – Беспл. прилож. к журнналу "За 7 дней" № 116
179941
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев. – Новосибирск, 1968. – 327 с.
179942
  Андреев В.С. Арина : роман, повести / Андреев В.С. – Москва : Современик, 1982. – 400 с.
179943
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224 с.
179944
  Ким А.А. Арина : роман-сказка для чтения вслух... / Анатолий Ким. – Москва : Октопус, 2006. – 224с. : илл. – ISBN 5-94887-027-8
179945
  Филин М.Д. Арина Родионовна / Михаил Филин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 224с., [ 16л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1310 (1110)). – ISBN 978-5-235-03110-4
179946
  Гроссман В.А. Арион / В.А. Гроссман. – Москва, 1966. – 474с.
179947
  Арсовски Т. Арис или прва льубов / Арсовски Т. – Скопjе : Детска радост, 1989. – 59 с. : ил. – (Биб-ка "Шеруники")
179948
  Лаппо-Данилевский А.С. Арист Аристович Куник : Очерк его жизни и трудов / А.С. Лаппо-Данилевский. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 1455-1479 с., 1 л. портр. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1914
179949
   Аристарх Васильевич Лентулов. – М, 1968. – 52с.
179950
   Аристарх Лентулов, 1882 - 1943. – Москва, 1987. – 115с.
179951
   Аристарх Лентулов: путь художника. Художник и время.. – М., 1990. – 272с.
179952
  Апчинская В Н. Аристид Майоль / Н.В. Апчинская. – Москва : Изоискусство, 1981. – 64 с. : ил. – (Зарубежные художники ХХ века)
179953
  Петрочук О.К. Аристид Майоль 1861-1944 / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1977. – 151с.
179954
  Нарежный В.Т. Аристион, или Перевоспитание : Справедливая повесть / Сочинение Василия Нарежного. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 1, 2. – 1822. – [8], 155, [4], 186 с. – Каждая часть имеет собственную паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра Нарежный,
179955
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 96 с.
179956
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 80 с.
179957
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
179958
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 80 с.
179959
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 80 с.
179960
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 80 с.
179961
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 80 с.
179962
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 80 с.
179963
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 80 с.
179964
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
179965
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4/5. – 2005. – 144 с.
179966
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6/7. – 2005. – 144 с.
179967
  Федущак-Паславська Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 264-270. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
179968
  Приходько О. Аристократ духу, або Добрий геній української книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-30 листопада (№ 46/47). – С. 13


  Пам"яті Михайла Семеновича Борейка - невтомного ініціатора і рушія багатьох проєктів на благо України, доброго генія української книги.
179969
  Чорногуз О.Ф. Аристократ из Вапнярки : сатирический роман / Олег Чорногуз ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
179970
  Моисеева Надежда Аристократ из рабов : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 164-172 : Фото
179971
  Чорногуз О.Ф. Аристократ із Вапнярки : Сатиричний роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 1996. – 398с. – ISBN 5770797886
179972
  Вельможко В. Аристократ іноземного походження з серцем українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-22 травня (№ 19/20). – С. 8


  До 130-ї річниці полковника Юрія Отмарштайна.
179973
  Кулик Н. Аристократ сили і праці [140 років із дня народження Василя Сімовича] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
179974
  Ворс С. Аристократ у Матриці // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Українофобія як діагноз: невроз одного окремо взятого політика, бізнесмена й колекціонера. Дмитро Табачник
179975
  Голобородько Я. Аристократ філологічної думки: 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-54. – ISSN 0372-6436
179976
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595
179977
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
179978
   Аристократам лиж. Санкт-Мориц (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 15 : фото
179979
  Погодін М.Ф. Аристократи / М.Ф. Погодін. – Київ, 1936. – 119с.
179980
  Рафаловський Євген Аристократи бушу : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-108 : Фото
179981
  Бойко Н. Аристократи духу й праці: діяльність Олександра та Володимира Барвінських на тлі епохи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 56-63
179982
  Міщенко О. Аристократизм і шляхетність як ознаки індивідуального стилю О. Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 155-160
179983
  Бесєдіна Н.В. Аристократична культура Японії епохи Хейан // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 107-115. – ISSN 2075-1451
179984
  Лазуркевич І. Аристократична свобода Чернігівщини / І. Лазуркевич, О. Твердь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 12


  Учасники XI Літньої школи журналістики та частина редакційної команди мандрували інтелектуальними центрами України. Цього разу - маршрут через Качанівку та Соколиний хутір.
179985
   Аристократична Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 117 : фото
179986
  Гусєв В.І. Аристократія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20. – ISBN 966-642-073-2
179987
  Вільчинський Ю. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенглера // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-28. – ISSN 2227-1503
179988
  Кобилянська О. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. – Київ : Основи, 2001. – 699с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-117-5
179989
  Зощенко М.М. Аристократка : рассказы / М. Зощенко. – Москва : АСТ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-17-019857-3
179990
  Абліцов В. Аристократка // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 115-121. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Сюжети з життя Ольги Кобилянської.
179991
   Аристократка // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 7, липень. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Феномен української письменниці Ольги Кобилянської
179992
  Галак І. Аристократка духу (до 140-річчя з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 199-204. – ISBN 966-628-104-X
179993
   Аристократка за духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 10


  85-річчя Лариси Крушельницької - археолога, бібліотекознавця, доктора історичних наку, професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, літератора-публіциста, директора Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, гідного ...
179994
  Агеєва В. Аристократка, феміністка, діячка Центральної Ради // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 50-55. – ISSN 1996-1561
179995
  Хохоровски Я. Аристократка? Амазонка? Или жрица? Заметки к дискуссии о статусе женщин в греко-скифских обществах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 193-203. – ISSN 2227-4952
179996
  Куделко С.М. Аристократы в Харьковском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 83.
179997
  Семаго Л.Л. Аристократы неба / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1981. – 222с.
179998
  Костюков И.В. Аристократы. Рассказ / И.В. Костюков. – Москва, 1957. – 55с.
179999
  Езерский М.В. Аристоник / М.В. Езерский. – Москва; Ленинград, 1937. – 239с.
180000
  Езерский М.В. Аристоник / Милий Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – 877 с. – В изд. также: Приключения мальчика с собакой : повесть / Н. Бромлей, Н. Острменецкая. Спартак / Р. Джованьоли. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ; Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,