Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
179001
  Жук С. "Битва за культуру" в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959-1984 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 54-79. – ISBN 978-617-578-013-8
179002
  Мельниченко Настя "Битва націй". Бий чужих, щоб свої боялися! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 30-32 : фото
179003
  Сірук М. "Битва титанів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 3


  Чим завершаться масові протести в Туреччині.
179004
  Опанасенко П. "Битва" в пути // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.52-53


  Терроризм на транспорте
179005
  Чорноморець Ю. "Битва" патріархів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 7


  Час УПЦ вирішувати - все-таки з Україною чи проти неї.
179006
  Багир-Заде "Битлз" - навсегда ! / Багир-Заде. – Л., 1989. – 201с.
179007
  Коровин В.В. "Биться с врагами до последней капли крови" / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-27. – ISSN 0869-6322


  Страницы ратной истории города воинской славы Курска. 1941-1943 гг.
179008
  Солонська Н.Г. "Бібліографічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років 20 століття. : Автореф... канд. іст.наук: / Солонська Н.Г.; НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 21л.
179009
  Булаховська Ю.Л. "Бібліографічно-методичні поради для наукової розробки "українсько-польська літературна взаємодія кінця XIX - початку XX століття" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 47-51. – ISBN 966-638-08406
179010
  Макринікола Катерина [Бібліографія Янніса Ріцоса : 1924-1989 / Макринікола Катерина. – Афіни : Новогрецької культури та загальної освіти, 1993. – 735 с. – Видання грецькою мовою. – Бібліогр.: іл. – ISBN 960-259-081-5
179011
  Бузук П. [Бібліографія] : Новыя працы па беларускай дыялектолегії / П. Бузук. – [5 с.]
179012
  Джаррахова О.Д. кызы Био-экологические особенности и внутривидовое разнообразие видов эспацета (Onobrychis Adans) карабаха Азерб. ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Джаррахова О. Д. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 30л.
179013
   Биохимия : Теоретическое и практическое руководство для ветеринарных у других сельскохозяйственных учебных заведений сост. для очного и заочного обучения. – Москва; Ленинград, 1933. – 596с.
179014
  Астанин П.П. Биохимия / П.П. Астанин. – М.-Л., 1947. – 404с.
179015
  Астанин П.П. Биохимия / П.П. Астанин. – М.-Л., 1957. – 167с.
179016
   Биохимия. – изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1974. – 344с.
179017
  Ленинджер А. Биохимия : Молекулярные основы структуры и функции клетки / А. Ленинджер. – Москва : Мир, 1974. – 957 с.
179018
  Ленинджер А. Биохимия : Молекулярные основы структуры и функции клетки / А. Ленинджер. – Москва : Мир, 1976. – 957с.
179019
  Алексахина Н.В. Биохимия / Н.В. Алексахина. – Москва, 1983. – 61с.
179020
  Страйер Л. Биохимия : В 3-х т. / Л. Страйер; Пер. с англ. М.Д. Гроздовой; Под ред. С.Е. Северина. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 232с.
179021
  Страйер Л. Биохимия / Л. Страйер. – Москва
Т. 2. – 1985. – 308с.
179022
  Страйер Л. Биохимия / Л. Страйер. – Москва
Т. 3. – 1985. – 397с.
179023
   Биохимия : Практикум. – Киев : Вища школа, 1988. – 125с. – ISBN 5-11-000336-Х
179024
   Биохимия : Сборник задач и упражнений. – Киев : Вища школа, 1988. – 104 с. – ISBN 5-11-000337-1
179025
  Алексахина Н.В. Биохимия : учебно-методическое пособие / Н.В. Алексахина, Н Н. Зайцева, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1989. – 58 с.
179026
   Биохимия. – Москва : Наука. – ISSN 0320-9725
Т. 60, № 1. – 1995
179027
   Биохимия. – Москва : Наука. – ISSN 0320-9725
Т. 61, № 1. – 1996
179028
   Биохимия. – Москва : Наука. – ISSN 0320-9725
Т. 62, № 1. – 1997
179029
   Биохимия. – Москва : Наука. – ISSN 0320-9725
Т. 63, № 1. – 1998
179030
   Биохимия. – Москва : Наука. – ISSN 0320-9725
Т. 64, № 1. – 1999
179031
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 66, № 2. – 2001
179032
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т.66, № 3. – 2001
179033
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 66, № 4. – 2001
179034
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т.66, № 6. – 2001
179035
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т.66, № 10. – 2001
179036
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 66, № 12. – 2001
179037
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 1. – 2002
179038
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 2. – 2002
179039
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 3. – 2002
179040
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 4. – 2002
179041
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 5. – 2002
179042
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 8. – 2002
179043
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 9. – 2002
179044
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 11. – 2002
179045
   Биохимия. – Москва, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 67, № 12. – 2002
179046
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 68, № 6. – 2003
179047
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Том 68, № 11. – 2003
179048
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 69, № 5. – 2004
179049
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Том 69, № 6. – 2004
179050
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Том 69, № 9. – 2004
179051
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 69, № 10. – 2004
179052
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Том 69, № 12. – 2004
179053
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 69, № 4. – 2004
179054
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 70, № 11. – 2005
179055
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 70, № 12. – 2005
179056
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 71, № 1. – 2006
179057
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 71, № 12. – 2006
179058
   Биохимия. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0320-9725
Т. 77, № 3. – 2012
179059
  Кретович В.Л. Биохимия автотрофной ассимиляции азота / В.Л. Кретович. – М., 1961. – 79с.
179060
  Лис Г. Биохимия автотрофных бактерий / Г. Лис. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 126 с.
179061
   Биохимия активного транспорта ионов и транспортные АТФазы. – Москва : Московский университет, 1983. – 126с.
179062
  Майстер А. Биохимия аминокислот / А. Майстер. – Москва : Иностранной литературы, 1961. – 530 с.
179063
  Брауншетйн А.Е. Биохимия аминокислотного обмена / А.Е. Брауншетйн. – Москва, 1949. – 427 с.
179064
  Гутина В.Н. Биохимия анаэробного разложения углеводов : исторический очерк / В.Н. Гутина. – Москва : Наука, 1974. – 216 с. : ил. – Библиогр.: Билиогр.: 453 назв
179065
  Франклин Т. Биохимия антимикробного действия / Т. Франклин, Д. Сноу. – М., 1984. – 238с.
179066
  Незлин Р.с. Биохимия антител / Р.с. Незлин. – М., 1966. – 306с.
179067
  Гамбург К.З. Биохимия ауксина и его действие на клетки растений / К.З. Гамбург. – Новосибирск, 1976. – 272с.
179068
  Филиппович Ю.Б. Биохимия белка и нуклеиновых кислот / Ю.Б. Филиппович. – М, 1978. – 192с.
179069
  Кремер Ю.Н. Биохимия белкового питания : Анаболические эффекты пищевого белка и определяющие их факторы / Ю.Н. Кремер. – Рига : Зинатне, 1965. – 468 с.
179070
  Перов С.С. Биохимия белковых веществ / С.С. Перов. – М., 1951. – 360с.
179071
   Биохимия бобовых растений. – Москва : Наука, 1967. – 88с.
179072
  Кужман М.И. Биохимия в формулах, схемах и таблицах. Уч. пособие / М.И. Кужман. – Воронеж, 1976. – 192с.
179073
   Биохимия виноделия. – Сб. 1-й. – М.-Л., 1947. – 211с.
179074
   Биохимия виноделия. – сб. 4-й. – М., 1953. – 260с.
179075
   Биохимия виноделия. – М., 1957. – 260с.
179076
  Тихоненко Томас Иосифович Биохимия вирусных частиц (нуклеиновые кислоты) / Тихоненко Томас Иосифович. – Москва : Медицина, 1977. – 368с.
179077
  Тихоненко Томас Иосифович Биохимия вирусов / Тихоненко Томас Иосифович. – Москва : Медицина, 1966. – 295с.
179078
  Иваненко Е.Ф. Биохимия витаминов / Е.Ф. Иваненко. – Киев : Вища школа, 1970. – 212 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 207-209
179079
  Букин В.Н. Биохимия витаминов : избранные труды / В.Н. Букин. – Москва : Наука, 1982. – 320 с.
179080
  Моулдер Д. Биохимия внутриклеточного паразитизма / Д. Моулдер. – М, 1965. – 197с.
179081
  Кулаев И.С. Биохимия высокомолекулярных полифосфатов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Кулаев И.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 51 с. – Бібліогр.:с.49-51
179082
  Кулаев И.С. Биохимия высокомолекулярных полифосфатов / И.С. Кулаев. – Москва : Московский университет, 1975. – 247 с.
179083
  Землянухин А.А. Биохимия гипоксического метаболизма растений / А.А. Землянухин, Б.Ф. Иванов. – Воронеж, 1988. – 190с.
179084
  Палладин А.В. Биохимия головного мозга / А.В. Палладин ; Сообщения и доклады на III Междунар. биохим. конгрессе. Брюссель, 1-6 авг. 1955 г. – Москва : АН СССР, 1955. – 92 с. – Текст парал. на рус. и фр. яз. – Библиогр. в конце текста (122 назв.)
179085
  Хачатрян Г.С. Биохимия головного мозга при нормальных физиологических условиях / Г.С. Хачатрян. – Ереван, 1967. – 364с.
179086
  Берзин Т. Биохимия гормонов / Т. Берзин; Пер. с нем. А.Н. Гинсбург и И.И. Гуревича; Под ред. Н.Н. Суворова. – Москва : Мир, 1964. – 399с.
179087
   Биохимия гормонов и гормональной регуляции. – М., 1976. – 379с.
179088
  Калиман П.А. Биохимия гормонов. : уч. пособие / П.А. Калиман. – Харьков, 1985. – 92 с. : табл., ил. – Библиогр.: 11 назв.
179089
  Петрова В.П. Биохимия дикорастущих плодово-ягодных растений / В.П. Петрова. – К., 1986. – 288с.
179090
  Котельникова А.В. Биохимия дрожжевых митохондрий. / А.В. Котельникова, Р.А. Звягильская. – М, 1973. – 240с.
179091
  Коновалов С.А. Биохимия дрожжей / С.А. Коновалов. – Москва : Пищепромиздат, 1962. – 272 с.
179092
  Колесников П.А. Биохимия дыхания зеленых клеток : Автореф... докт. биол.наук: / Колесников П.А.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1953. – 18л.
179093
   Биохимия живого организма. – М., 1966. – 16с.
179094
  Афонский С.И. Биохимия животных / С.И. Афонский. – Москва, 1960. – 620с.
179095
  Афонский С.И. Биохимия животных / С.И. Афонский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 630с.
179096
  Афонский С.И. Биохимия животных / С.И. Афонский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 612 с.
179097
  Алексахина Н.В. Биохимия животных : Методические указания / Н.В. Алексахина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1970. – 26с.
179098
  Алексахина Н.В. Биохимия животных : Методические указания / Н.В. Алексахина. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1970. – 26с.
179099
  Алексахина Н.В. Биохимия животных / Н.В. Алексахина, А.Д. Виноградов. – Москва, 1975. – 28с.
179100
  Алексахина Н.В. Биохимия животных / Н.В. Алексахина, А.Д. Виноградов. – Москва, 1975. – 28с.
179101
   Биохимия животных. – М., 1982. – 511с.
179102
  Кононский А.И. Биохимия животных / А.И. Кононский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 415с.
179103
  Гулый М.Ф. Биохимия жирового обмена / М.Ф. Гулый. – Киев, 1961. – 264 с. – Библиогр.: с. 239-262
179104
   Биохимия за рубежом. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 6)
179105
  Фердман Д.Л. Биохимия заболеваний мышц / Д.Л. Фердман. – Киев, 1953. – 72с.
179106
   Биохимия зерна. – Москва : АН СССР
Сб. 1. – 1951. – 180 с.
179107
  Козьмина Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Н.П. Козьмина, В.Л. Кретович. – 4-е испр. и доп. – М., 1950. – 359с.
179108
  Кретович В.Л. Биохимия зерна и хлеба / В.Л. Кретович. – М., 1991. – 136с.
179109
   Биохимия и биофизика микроорганизмов. – Горький, 1978. – 142с.
179110
   Биохимия и биофизика микроорганизмов : межвузовский сборник. – Горький, 1986. – 99 с.
179111
   Биохимия и биофизика микроорганизмов : сборник научных трудов. – Горький, 1987. – 120 с.
179112
   Биохимия и биофизика мышц. – М., 1983. – 144с.
179113
   Биохимия и биофизика транспорта веществ у растений. – Горький, 1981. – 170с.
179114
   Биохимия и биофизика фотосинтеза. – Москва : Наука, 1965. – 320с.
179115
   Биохимия и генетика возбудителя чумы. – М., 1974. – 167с.
179116
   Биохимия и защита среды. – Москва : Знание, 1984. – 95 с. – (Человек и природа ; № 4)
179117
   Биохимия и иммунология микробных полисахаридов. – Томск : Томский университет, 1984. – 303 с.
179118
  Куликов В. Биохимия и техника / В. Куликов. – Москва ; Ленинград, 1930. – 124 с.
179119
  Харвей Х.В. Биохимия и физика моря / Х.В. Харвей; Перевод под ред. и с добавлениями Крепса Е.М. – Ленинград : А.Н.СССР., 1933. – 168с.
179120
  Харвей Х.В. Биохимия и физика моря. / Х.В. Харвей. – Л., 1935. – 168с.
179121
   Биохимия и физилогия витаминов. – М.
5. – 1952
179122
  Труфанов А.В. Биохимия и физилогия витаминов и антивитаминов. / А.В. Труфанов. – М., 1959. – 654с.
179123
  Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина D / В.К. Бауман. – Рига, 1989. – 480с.
179124
   Биохимия и физиология витаминов : Методы определения витаминов. – Москва
4. – 1951. – 151с.
179125
   Биохимия и физиология возрастного развития организма. – К., 1992. – 367с.
179126
  Федтке К. Биохимия и физиология действия гербицидов. / К. Федтке. – М., 1985. – 224с.
179127
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений. / Б.А. Рубин, Е.В. Арциховская. – М, 1960. – 352с.
179128
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений. / Б.А. Рубин, Е.В. Арциховская. – М, 1968. – 412с.
179129
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология иммунитета растений. / Б.А. Рубин. – М, 1975. – 320с.
179130
   Биохимия и физиология каучуконосных растений. – Москва : ГОНТИ
Сб. 2. – 1939. – 168с.
179131
   Биохимия и физиология метилотрофов : сборник научных трудов. – Пущино, 1987. – 176 с.
179132
   Биохимия и физиология насекомых. – Кишинев, 1979. – 94с.
179133
   Биохимия и физиология питания животных. – Рига, 1972. – 192с.
179134
  Рубин Б.А. Биохимия и физиология фотосинтеза. / Б.А. Рубин. – М, 1977. – 326с.
179135
   Биохимия и филогения растений. – Москва : Наука, 1972. – 238с.
179136
   Биохимия и функция нервной системы. – Ленинград, 1965. – 266с.
179137
  Мак- Ильвейн Биохимия и центральная нервная система / Мак- Ильвейн. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 429 с.
179138
   Биохимия иммунитета и покоя растений. – М., 1969. – 247с.
179139
   Биохимия иммунитета, покоя, старения растений. – М., 1984. – 264с.
179140
  Прокошев С.М. Биохимия картофеля / С.М. Прокошев. – М., 1949. – 227с.
179141
  Прокошев С.М. Биохимия картофеля / С.М. Прокошев. – М., 1989. – 58с.
179142
  Запрометов М.Н. Биохимия катехинов / М.Н. Запрометов. – М., 1964. – 296с.
179143
  Цанев Р.Г. Биохимия клеточного деления. / Р.Г. Цанев, Г.Г. Марков. – М., 1964. – 120с.
179144
  Михлин Д.М. Биохимия клеточного дыхания / Д.М. Михлин. – М., 1960. – 416с.
179145
  Вольпе П. Биохимия клеточного цикла / П. Вольпе. – Москва : Мир, 1979. – 95 с.
179146
  Трумэн Д. Биохимия клеточной дифференцировки / Д. Трумэн; Пер. с англ. Л.Б. Марголиса под ред и с предисл. Ю.М. Васильева. – Москва : Мир, 1976. – 185с.
179147
  Хованских А.Е. Биохимия кокцидий и кокцидиозов / А.Е. Хованских. – Л., 1984. – 192с.
179148
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 1 : Хлебные злаки. Пшеница.Рожь. Овес. Ячмень. Кукуруза. Рис. Просо. Гречиха. – 1936. – 315с.
179149
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 2 : Зернобобовые и кормовые культуры. – 1938. – 420с.
179150
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 3 : М асличные культуры. – 1938. – 399с.
179151
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 4 : Овощные и бахчевые культуры. – 1938. – 450с.
179152
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 5 : Технические культуры. – 1938. – 287с.
179153
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 6 : Эфирно-масличные растения. – 1938. – 238с.
179154
   Биохимия культурных растений. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз
Том 7 : Плодовые и ягодные культуры. – 1940. – 561с.
179155
   Биохимия культурных растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград
1. – 1958. – 702с.
179156
  Шуберт В.Д. Биохимия лигнина. / В.Д. Шуберт. – М., 1968. – 135с.
179157
  Бекер В.Ф. Биохимия лизина и использование его препаратов в питании животных. / В.Ф. Бекер. – Рига, 1976. – 363с.
179158
   Биохимия малых доз ионизирующей радиации. – Москва : Наука и Техника, 1964. – 167 с.
179159
  Тамбовцева В.И. Биохимия материнского молока / В.И. Тамбовцева. – М, 1990. – 30с.
179160
  Сим Э. Биохимия мембран / Э. Сим. – М., 1985. – 110с.
179161
   Биохимия мембран. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Глебов Р.Н. Эндоцитоз и экзоцитоз. – 1987. – 95 с.
179162
   Биохимия мембран : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Кульберг А.Я. Рецепторы клеточных мембран. – 1987. – 103 с. : ил.
179163
   Биохимия мембран. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001355-3
Кн. 5 : Кинетика мембранных транспортных ферментов/Кометиани З.П., Векуа М.Г. – 1988. – 111 с.
179164
   Биохимия мембран. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000466-X
Кн. 7 : Левицкий Д.О. Кальций и биологические мембраны. – 1990. – 123 с. : рис.
179165
   Биохимия мембран : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Кн. 8 : Нейротоксины и исследовании биологических мембран. – 1991. – 112 с. : ил.
179166
   Биохимия мембран : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Кн. 9 : Клеточные мембраны и иммунитет. – 1991. – 144 с. : ил.
179167
   Биохимия микробов : сборник трудов. – Горький : Горьковская правда, 1964. – 428 с. : ил.
179168
   Биохимия молоди рыб в зимовальный период. – Петрозаводск, 1987. – 143с.
179169
  Овчинников А.И. и Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / А.И. и Горбатова К.К. Овчинников. – Л., 1974. – 260с.
179170
   Биохимия морских организмов. – Киев, 1967. – 171 с.
179171
  Мешкова Н.П. Биохимия мышц / Н.П. Мешкова. – М, 1979. – 128с.
179172
  Смородинцев И.А. Биохимия мяса / И.А. Смородинцев. – М., 1952. – 332с.
179173
  Метлицкий Л.В. Биохимия на страже урожая. / Л.В. Метлицкий. – М., 1965. – 183с.
179174
   Биохимия насекомых. – М., 1975. – 309с.
179175
  Харсун А.И. Биохимия насекомых / А.И. Харсун. – Кишинев, 1976. – 336с.
179176
   Биохимия насекомых. – М., 1984. – 165с.
179177
   Биохимия насекомых. – М., 1985. – 122с.
179178
   Биохимия наследственности. – Москва : Медецина, 1979. – 310с.
179179
   Биохимия нервной системы. – Киев, 1954. – 272с.
179180
  Гончарова Е.Е. Биохимия нервной системы / Е.Е. Гончарова. – К, 1957. – 88с.
179181
  Дэвидсон Дж Биохимия нуклеиновых кислот / Дэвидсон Дж. – М, 1952. – 131с.
179182
  Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот / Дж. Дэвидсон. – Москва : Мир, 1976. – 415 с. : ил.
179183
  Белозерский А.Н. Биохимия нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов : избранные труды / А.Н. Белозерский. – Москва : Наука, 1976. – 372с.
179184
  Островский Ю.М. Биохимия о происхождении жизни / Ю.М. Островский. – Минск, 1979. – 56с.
179185
  Благовещенский А.В. Биохимия обмена азотосодержащих веществ у растений / А.В. Благовещенский. – М., 1958. – 347с.
179186
  Благовещенский А.В. Биохимия обмена азотсодержащих веществ у растений / А.В. Благовещенский. – Москва, 1958. – 346с.
179187
  Сисакян Н.М. Биохимия обмена веществ / Н.М. Сисакян. – М, 1954. – 276с.
179188
   Биохимия овощных культур. – Л.-М., 1961. – 544с.
179189
  Кобляков В.А. Биохимия опухолевой клетки / В.А. Кобляков. – М, 1989. – 63с.
179190
  Солдатенков С.В. Биохимия органических кислот растений / С.В. Солдатенков. – Л., 1971. – 143с.
179191
  Бухольцев А.Н. Биохимия особенности формирования устойчивости у проростков теплолюбивых растений к пониженной температуре. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухольцев А.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 32л.
179192
   Биохимия патологических процессов. – Рига, 1978. – 113с.
179193
   Биохимия почв / Я Пейве, В, , . – Москва, 1961. – 422с.
179194
  Елисеев Э.И. Биохимия почек различных сортовых групп яблони и сливы в условиях Северного Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеев Э.И.; Всесоюз.ордена Ленина акад.с-х.наук. – Л, 1959. – 21л.
179195
   Биохимия пресноводных рыб Карелии. – Петрозаводск, 1980. – 112с.
179196
  Бриттон Г. Биохимия природных пигментов / Г. Бриттон. – Москва : Мир, 1986. – 422 с. : ил.
179197
  Княгиничев М.И. Биохимия пшеницы : Качество зерна пшеницы в зависимости от сорта и условий возделывания / М.И. Княгиничев. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1951. – 416 с. : табл. – Список лит.: с. 396-404
179198
  Гринштейн Дж. Биохимия рака / Дж. Гринштейн. – М., 1951. – 394с.
179199
  Благовещенский А.В. Биохимия растений / А.В. Благовещенский. – Москва-Ленинград, 1934. – 459с.
179200
  Гельман Н.С. Биохимия растений / Н.С. Гельман. – М, 1956. – 395с.
179201
  Серенков Г.П. Биохимия растений / Г.П. Серенков. – Л, 1960. – 40с.
179202
  Дэвис Д. Биохимия растений / Д. Дэвис, Дж. Джованелли, Т. Рис; Пер. с англ. А.А. Бундель, А.Б. Вакара, Ж.В.Успенской, В.И. Яковлевой; Под ред. В.Л. Кретовича. – Москва : Мир, 1966. – 512с.
179203
   Биохимия растений. – М. : Мир, 1968. – 625с.
179204
  Гребинский С.О. Биохимия растений / С.О. Гребинский; Отв.ред.И.Д.Головацкий. – второе,дополненное издание. – Львов, 1975. – 280с.
179205
  Кретович В.Л. Биохимия растений : учебник для ст. биол. фак. / В.Л. Кретович. – Москва, 1980. – 445 с. : ил.
179206
  Кретович В.Л. Биохимия растений / В.Л. Кретович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 502с.
179207
   Биохимия регуляции онтогенеза растительной клетки. – К. : Наукова думка, 1983. – 266с.
179208
   Биохимия рыб : сборник статей. – Москва : Инностранная литература, 1953. – 148 с. : табл.
179209
  Малахов А.Г. Биохимия сельскохозяйственных животных (Уч. для студ.) / А.Г. Малахов, С.И. Вишняков. – М., 1984. – 336с.
179210
  Плешков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – 4-е изд.доп.и перераб. – Москва : Колос, 1980. – 495с.
179211
   Биохимия синезеленых водорослей : Отв.ред.Г.И.Лозовая. – Киев : Наукова думка, 1978. – 263с.
179212
   Биохимия синезелных водорослей. – К., 1978. – 263с.
179213
  Соловьев В.И. Биохимия созревания мяса : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Соловьев В.И. ; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – Москва, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.31-34
179214
  Шергин Н.П. Биохимия спематозоидов хозяйственных животных / Н.П. Шергин. – М, 1967. – 240с.
179215
  Канунго М.С. Биохимия старения. / М.С. Канунго. – М., 1982. – 294с.
179216
  Игнатов В.В. Биохимия стафилокока / В.В. Игнатов. – Саратов : Саратовский университет, 1975. – 149 с.
179217
  Юдаев Н.А. Биохимия стероидных гормонов коры надпочечников / Н.А. Юдаев. – Москва, 1956. – 135с.
179218
  Хефтман Э.М. Биохимия стероидов. / Э.М. Хефтман. – М., 1972. – 175с.
179219
  Верещагин А.Г. Биохимия триглицеридов / А.Г. Верещагин. – Москва : Наука, 1972. – 308 с.
179220
  Донченко Г.В. Биохимия убихинона / Г.В. Донченко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 240 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 206-237. – ISBN 5-12-000237-4
179221
  Липсиц Д.В. Биохимия устойчивости картофеля к возбудителю рака Synchytrium endobioticum (Schilb) : Автореф... доктора биол.наук: / Липсиц Д.В.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
179222
   Биохимия фенольных соединений. – М., 1968. – 452с.
179223
  Любимов В.И. Биохимия фиксации молекулярного азота / В.И. Любимов. – М., 1969. – 160с.
179224
  Хесин Р.Б. Биохимия цитоплазмы. / Р.Б. Хесин. – М., 1960. – 290с.
179225
   Биохимия чайного производства. – сб. 4-й. – М.-Л., 1940. – 117с.
179226
   Биохимия чайного производства. – сб. 6. – М.-Л., 1950. – 200с.
179227
   Биохимия человека = Harper"s biochemistry : в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.]. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003600-8
Т. 1 : / пер. с англ. В.В. Борисова и Е.В. Дайниченко ; под ред. Л.М. Гинодмана. – 2004. – 381, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Norwalk ; San Mateo : Appleton & Lange, 1988. – Библиогр. в конце глав
179228
   Биохимия человека = Harper"s biochemistry : в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл; Р. Марри [и др.]. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-003601-6
Т. 2 : / пер. с англ. М.Д. Гроздовой [и др.] ; под ред. Л.М. Гинодмана, В.И. Кандрора. – 2004. – 414, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Norwalk ; San Mateo : Appleton & Lange, 1988. – Библиогр. в конце глав
179229
  Парк Д.В. Биохимия чужеродных соединений / Д.В. Парк. – Москва, 1973. – 288 с.
179230
   Биохимия экто- и эндотермных организмов. – Петрозаводск, 1989. – 158с.
179231
   Биохимия экто- и эндотермных организмов в норме и при патологии. – Петрозаводск, 1990. – 176с.
179232
   Биохимия. Деловые игры и ситуационные задачи : Учебное пособие. – Киев : Лыбидь, 1992. – 192с. – ISBN 5-325-0004-7


  В книге максимально сочетаются задачи учебного пpоцесса и пpедстоящей самостоятельной pаботы будущих молодых специалистов, стpемятся помочь им выpаботать умение целесообpазно pешать конкpетные ситуационные задачи, с котоpыми им пpедстоит столкнуться.
179233
  Лановая В.Б. Биохичические основы действия метилбензолата и паратолуилового эфира : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Лановая В.Б. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
179234
  Плешков Б.П. Биохмия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – М., 1965. – 447с.
179235
  Плешков Б.П. Биохмия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – 4-е изд., доп. и переработ. – М., 1980. – 495с.
179236
  Плешков Б.П. Биохмия сельскохозяйственных растений / Б.П. Плешков. – 5-е изд., доп. и переработ. – М., 1987. – 494с.
179237
   Биоценоз в природе и промышленных условиях : сборник научных трудов. – Пущино, 1987. – 114 с. : табл.
179238
   Биоценоз пшеничного поля. – Москва : Наука, 1986. – 146с.
179239
  Смоляр Раиса Ивановна Биоценоз цистозиры бухт северо-восточной части Черного моря в условиях нефтяного загрязнения : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Смоляр Раиса Ивановна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 25л.
179240
  Маккавеева Е.Б. Биоценоз цистозиры в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: / Маккавеева Е. Б.; МВССО УССР, ОГУ. – Одесса, 1962. – 16л.
179241
   Биоценозы Залива Посьет Японского моря. – Л., 1967. – 256с.
179242
   Биоценозы мезотрофного озера Глубокого. – Москва : Наука, 1983. – 224 с. : табл.
179243
   Биоценозы обрастаний в качестве биопоглотителя. – Москва, 1961. – 363 с.
179244
   Биоценозы островов пролива Малое море на Байкале. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 184с.
179245
   Биоценозы различных трофических уровней. – Рига : Зинатне, 1983. – 178 с. : табл. – (Биология Балтийского моря)
179246
  Крохмаль А.И. Биоценозы среднего плейстоцена Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-81 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
179247
  Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии / В.Н. Беклемишев. – Москва : Наука, 1970. – 504с.
179248
  Зимбалевская Л.Н. Биоценологический анализ фитофильного животного населения равнинных рек и водохранилищ : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.18 / Зимбалевская Л.Н.; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1981. – 52л.
179249
   Биоценология рек и озер Волжского бассейна : сборник научных трудов. – Ярославль, 1985. – 109 с. : табл.
179250
  Фридолин В.Ю. Биоценотика на химическом основании / В.Ю. Фридолин, 1936. – 1169-1205с.
179251
   Биоценотическая структура малых рек : Бассейн реки Салаца. – Рига : Зинатне, 1989. – 211 с.
179252
  Садекова Л.Х. Биоценотические отношения междц эктопаразитами грызунов и обитателями их гнезд в прибрежной полосе Волжско-Камского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Садекова Л. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1967. – 28л.
179253
  Чжао Цзянь-мин. Биоценотические связи насекомых на посевах кукурузы. : Автореф... канд. биол.наук: / Чжао Цзянь-мин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1959. – 23л.
179254
   Биоценотическое обоснование критерием эффективности природных энтомофагов. – Л., 1983. – 105с.
179255
  Кругликов С.А. Биоценотическое обоснование мер борьбы с клещами-фитофагами в плодовых садах степи и лесостепи УССР. : Автореф... канд. биолог.наук: 06.01.11 / Кругликов С.А.; Ленингр. Сельскохоз. ин-тут. – Л., 1985. – 20л.
179256
  Соловьев А.М. Биоэклогия корневой губки Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. и меры борьбы с ней в пихтовых лесах Восточного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.М.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиол. и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
179257
  Кукенов М.К. Биоэкологическая характеристика некоторых видов семгерчишных Polygonaclal lindi и содержание в нихфлавоноидов. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Кукенов М.К.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 33л.
179258
  Немерцалов В. Биоэкологическая характеристика некоторых нетрадиционных кормовых культур юга Украины / В. Немерцалов, В. Петрушенко, О. Ореховская // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-171. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати аналізу біоекологічних та кормових особливостей Nicandra physaloides (L.) Gaertn., Poterium polygamum Waldst. Et Kit. та Atriplex hortensis subsp. nitens (Schkuhr) E. Pons. в колекції Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова, що ...
179259
  Крапивный А.П. Биоэкологические и мировоззренческие аспекты зоопсихологии / А.П. Крапивный, М.Д. Култаевва. – Х., 1986. – 68с.
179260
  Силкин В.А. Биоэкологические механизмы управления в аквакультуре / В.А. Силкин, К.М. Хайлов. – Л., 1988. – 229с.
179261
  Термана Б.К. Биоэкологические основы интодукции древесных растений в Карпатах и в Запвдном подолье : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.05 / Термана Б.К.; Гл. Бот. сад. АН СССР. – М., 1984. – 50л.
179262
   Биоэкологические основы использования и улучшения пастбищ Северного Приаралья. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1968. – 136с.
179263
   Биоэкологические основы использования растительного покрова Казахстана. – Алма-Ата, 1987. – 89с.
179264
  Кабулова А.Д. Биоэкологические особенности Diarthron vesiculosum и Lachnophyllum gossypinum : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кабулова А.Д.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 30л.
179265
  Орлова Л.Д. Биоэкологические особенности и минеральный состав кормовых растений природной флоры юго-востока УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Орлова Л.Д.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 24л.
179266
  Бойко А.В. Биоэкологические особенности лесных фитоценозов Припяжского заповедника. / А.В. Бойко, И.В. Лознухо. – Минск, 1982. – 134с.
179267
   Биоэкологические особенности растений Сибири, нуждающихся в охране. – Новосибирск, 1988. – 220с.
179268
  Гладышев А.И. Биоэкологические особенности солдки голой в связи с введением ее в культуру в пойме Аму-Дарьи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гладышев А.И.; АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1967. – 22л.
179269
  Крапивный А.П. Биоэкологический и математический анализ сложных форм поведения животных / А.П. Крапивный, Н.П. Дидиченко. – Х., 1989. – 77с.
179270
   Биоэкологическое изучение флоры и растительности Туркменистана. – Ашхабад, 1983. – 184с.
179271
  Карпенко А.В. Биоэкологическое осбоснование системы мероприятий защиты леса от вредного влияния косули в лесах : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко А. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1966. – 21л.
179272
  Худавердиев Т.П. Биоэкология и вредоносность кровососущих мокрецов (Diptera, Heludae) в условиях Нахичеванской АССР и разработка мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Худавердиев Т.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1967. – 28л.
179273
  Селенс Ю.Е. Биоэкология популяций Anophelis Mg личных ландшафтных зонах юго-запада УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селенс Ю.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1955. – 16л.
179274
  Кричфалуший В.В. Биоэкология редких видов растений / В.В. Кричфалуший, В.И. Комендар. – Львов, 1990. – 160с.
179275
  Флегонов К. Биоэкономика, основанная на знаниях // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-57
179276
  Кулин Е.Т. Биоэлектетный эффект / Е.Т. Кулин. – Минск : Наука и техника, 1980. – 216 с. : ил., табл.. – Библиогр.: 458 назв.
179277
  Шульгина Г.И. Биоэлектрическая активность головного мозга и условный рефлекс / Г.И. Шульгина. – М., 1978. – 231с.
179278
   Биоэлектрическая активность и мембранный транспорт у растений. – Горький, 1988. – 75с.
179279
  Селивра А.И. Биоэлектрическая активность и химические факторы синаптической передачи возбуждения в верхнем шейном симпатическом ганглии кошки в постнатальном онтогенезе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селивра А.И.; АН СССР.Ин-т эксперимент.мед.АМН СССР. – Л, 1964. – 16л.
179280
  Гинзбург Д.А. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при заболевании силикозом и при вибрационном ангионеврозе и роль афферентных влияний в формировании ее изменений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинзбург Д.А.; АМН СССР,. – М, 1964. – 18л.
179281
  Горбач Н.Л. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при опухолях задней череной мякоти : Автореф... канд. мед.наук: / Горбач Н. Л.; Отд-ние биол. наук АН УССР. – К., 1957. – 19л.
179282
  Валтьцев В.Б. Биоэлектрическая активность сетчатки амфибий в динамических условиях световой стибуляции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валтьцев В.Б.; Ан СССР. – М, 1964. – 13л.
179283
  Маслоброд С.Н. Биоэлектрическая полярность кукурузы и некоторых других видов растений : Автореф... канд. биол.наук: / Маслоброд С.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
179284
  Духовный А.И. Биоэлектрическая реакция женских генеративных органов кукурузы при опылении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Духовный А.И. ; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
179285
  Лялин О.О. Биоэлектрическая реакция листа растения на световое раздражение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лялин О.О. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук , Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1965. – 18 с.
179286
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция на импульсное термовоздействие как показатель повреждений растительных объектов неблагоприятными факторами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиол. раст. – К., 1977. – 19л.
179287
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция растений на импульсное температурное воздействие. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.12 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1979. – 17л.
179288
  Штарк М.Б. Биоэлектрические и гисто-цитохимические изменения в головном мозге зимнеспящих млекопитающих : автореф. дис. ... док. биол. наук / Штарк М.Б. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
179289
  Ардила Альфредо Биоэлектрические показатели активации при мнестической деятельности. (В норме и у больных с поражениями лобных долей мозга) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ардила Альфредо; МГУ. Фак. психологии. – М., 1976. – 26л.
179290
  Венчиков А.И. Биоэлектрические потенциалы желудка / А.И. Венчиков. – Москва, 1954. – 120с.
179291
  Горланов Н.А. Биоэлектрические потенциалы и окислительно-восстановительный режим укореняющихся черенков : Автореф... канд. биол.наук: / Горланов Н. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 25л.
179292
  Гусельников В.И. Биоэлектрические процессы головного мозга в филогенезе позвоночных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гусельников В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
179293
  Макарова Л.Г. Биоэлектрические реакции мозга на различные виды ритмической световой стимуляции в норме и при сосудистой мозговой патологии : Автореф... докт. биол.наук: / Макарова Л. Г.; АМН СССР. – М., 1967. – 27л.
179294
  Левашов М.И. Биоэлектрические свойства костной ткани / М.И. Левашов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2015. – 276, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-276. – ISBN 978-617-571-111-8
179295
  Сыров В.С. Биоэлектрические явления в развивающемся зародыше рыб и связь их с этапами развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сыров В.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 17 с.
179296
   Биоэлектрические явления и мембранный транспорт у растений. – Горький, 1985. – 78с.
179297
  Кудасова В.Л. Биоэлектрические явления при плазмолитическом сокращении протоспласта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Кудасова В.Л. ; Моск. с-х. академия. – Москва, 1969. – 16 с.
179298
  Изаков В.Я. Биоэлектрические явления у животных и растений : Основы электробиологии: Учебное пособие / В.Я. Изаков, И.А. Рыбин; МВиССО РСФСР, Уральский гос. ун-т. – Свердловск
Часть 1. – 1973. – 178с.
179299
   Биоэлектрическое управление. – Москва, 1972. – 243с.
179300
  Плонси Р. Биоэлектричество / Р. Плонси, Р. Барр. – М., 1992. – 366с.
179301
  Швец-Тэнэта-Гурий Биоэлектро-химическая активность головного мозга при обучении. / Швец-Тэнэта-Гурий. – М, 1986. – 169с.
179302
   Биоэлектрогенез и мембранный транспорт у растений. – Горький, 1989. – 85с.
179303
   Биоэлектрогенез и транспорт веществ у растений. – Горький, 1986. – 107с.
179304
  Опритов В.А. Биоэлектрогенез у высших растений / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.Г. Ретивин; АН СССР, Ин-т физиологии растений. Госкомитет по народному образ. Нижегородский гос. ун-т. – Москва : Наука, 1991. – 216с.
179305
  Сент-Дьердьи Биоэлектроника / Сент-Дьердьи. – М., 1971. – 80с.
179306
  Богуславский Л.И. Биоэлектрохимические явления и граница раздела фаз / Л.И. Богуславский; АН СССР, Институт электрохимии. – Москва : Наука, 1978. – 360 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 336-356. – (Биологические и технические мембраны)
179307
  Сент-Дьердьи Биоэнергетика : пер. с англ. / Сент-Дьердьи. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 155с. – (Современные проблемы физики)
179308
  Кучеренко Н.Е. Биоэнергетика / Н.Е. Кучеренко, В.М. Войцицкий. – Киев, 1982. – 272с.
179309
  Николс Д.Д. Биоэнергетика / Д.Д. Николс. – М, 1985. – 190с.
179310
   Биоэнергетика гидробионтов. – К., 1990. – 245с.
179311
   Биоэнергетика и биологическая спектрофотометрия. – Москва : Наука, 1967. – 315с. : рис., табл.
179312
  Кеплен С.Р. Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов : (стационарное состояние) / С.Р. Кеплен, Э. Эссиг; Пер. с англ.: М.Г. Гольдфельда. – Москва : Мир, 1986. – 384 с.
179313
  Матюха В.А. Биоэнергетика и физиология плавания рыб / В.А. Матюха. – Новосибирск, 1973. – 154с.
179314
  Пантелеев П.А. Биоэнергетика мелких млекопитающих: Адаптация грызунов и насекомоядных к температур. условиям среды. / П.А. Пантелеев. – М., 1983. – 271с.
179315
  Чотоев Ж.А. Биоэнергетика миокарда в условиях высокогорья / Ж.А. Чотоев. – Фрунзе, 1985. – 182с.
179316
  Алиев С.А. Биоэнергетика органического вещества почв / С.А. Алиев. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 66с.
179317
  Скулачев В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии / В.П. Скулачев. – М., 1989. – 1-271с.
179318
   Биоэнергетические и структурные аспекты гомеостаза в изолированных системах и организме : межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск, 1987. – 251 с. – Бібліогр.: с. 237-246
179319
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы / Э. Рэкер. – М., 1967. – 291с.
179320
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы / Э. Рэкер. – М., 1969. – 216с.
179321
  Мацынин Вольт Владимирович Биоэнергетические механизмы развития гипероксии : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Мацынин Вольт Владимирович; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1982. – 53л.
179322
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды = A new look at mechanisms in bioenergetics / Э. Рэкер; Пер. с англ.: М.И. Гольдштейна; Под ред.: В.П. Скулачева. – Москва : Мир, 1979. – 216с.
179323
  Разумович А.Н. Биоэнергетические процессы и старение организма / А.Н. Разумович. – Минск, 1972. – 230с.
179324
   Биоэнергетические процессы при гетерозисе. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 176 с. – ISBN 5-343-00798-8
179325
  Ресульева Н.Ш. Биоэнергетический рынок Украины: условия и перспективы развития // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 45-48
179326
  Павловец И.Н. Биоэнергия и патогенные зоны в жизни человека / И.Н. Павловец. – Киев : Соборна Україна, 1994. – 128с.
179327
  Кривоногов Ю.А. Биоэнергия и человек / Ю.А. Кривоногов. – Киев : Знание, 1987. – 48 с. – (Новое в науке, технике, производстве ; Вып. 5)
179328
  Бойле Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки / Д. Бойле. – Москва, 1987. – 151 с.
179329
  Гребенщикова Е.Г. Биоэтика - вариант "постэтики" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.90-96. – ISSN 0235-1188
179330
  Тищенко П.Д. Биоэтика , общество риска и эвристика вызова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-49. – ISSN 0235-1188
179331
  Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе / Т.Н. Павлова; Киевск. эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 128с. – (Охрана дикой пририды ; Вып.10)
179332
  Мерзлякова Т.Г. Биоэтика в контексте прав человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 120-136. – ISSN 0236-2007
179333
  Белоусова Т.П. Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 132-146


  В статье мотивирован выбор номинативных единиц биоэтики как объекта когнитивно-ономасиологического исследования, способного раскрыть механизмы познавательной и терминологической деятельности в этой области знания. Определены гносеологические, ...
179334
  Шостацкая К.С. Биоэтические проблемы в вероучении Церкви последнего завета: вопросы аборта, клонирования и искусственного оплодотворения // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 65-66
179335
  Бах Р. Биплан : повесть / Ричард Бах. – Харьков : Фолио, 2004. – 240 с. – (Свет Истины). – ISBN 966-03-2459-6
179336
  Никишин В.И. и др. Биполярные интегральные схемы с диэлектрической изоляцией / В.И. и др. Никишин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 167с.
179337
  Уфлянд Я.С. Биполярные координаты в теории упругости / Я.С. Уфлянд. – Москва-Ленинград, 1950. – 232 с.
179338
  Белоус А.И. Биполярные микросхемы для интерфейсов систем автоматического управления / А.И. Белоус. – Л, 1990. – 271с.
179339
  Стоjичичь Джьоко Биране речи / Джьоко Стоjичичь ; [уред. М. Jевтичь]. – Београд : Сремпублик, 1997. – 280, [3] с. : портр.
179340
  Арлинский Юрий МОисеевич Бирасширения неограниченных опраторов, характеристические операто-функции обобщенных операторных узлов и их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Арлинский Юрий МОисеевич; АН УССР. Ин-т прикл. математики и механики. – Донецк, 1977. – 18л.
179341
  Гриненко Михаил Михайлович Бирациональная геометрия трехмерных расслоений на поверхности дель Пеццо малых степеней : Автореф. дисс. доктора физико-математ. наук: 01.01.06 / Гриненко М.М.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова; РАН. – Москва, 2005. – 15с. – Библиогр.: 7 назв.
179342
  Чельцов Иван Анатольевич Бирациональная жесткость, факториальность и расслоения на эллиптические кривые : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова Российской академии наук. – Москва, 2005. – 13с. – Библиогр.: 11 названий
179343
  Саркисов В.Г. Бирациональные автоморфизмы расслоений на коники : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Саркисов В. Г.; АН СССР, Математ. ин-т. – М., 1980. – л.
179344
  Серов Антон Бирдинг спорт бородатых мужчин. Растительная культура / Серов Антон, Крокарт Иан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 58-63 : фото
179345
  Смит Адам Биржа - игра на деньги / "Адам Смит"[Псевдоним]. – Москва : Альпина, 2000. – 285с. – ISBN 5-89684-007-1
179346
  Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. – СПБ, 1992. – 304с.
179347
  Мясоедов С.П. Биржа и финансовые потрясения капитализа конца 80-х годов: (Диалог ученого и журналиста). / С.П. Мясоедов, Ю.И. Фединский. – М., 1988. – 63с.
179348
  Фединский Ю.И. Биржа: вчера , сегодня и завтра / Ю.И. Фединский, Р.Т. Юлдашев. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
179349
  Авилина И.В. Биржа: правовые основы организации и деятельности : создание, структура, функционирование, прекращение деятельности / И.В. Авилина, О.М. Козырь. – Москва : Экономика и права, 1991. – 92 с. – Авт. на обл. загл. не укааны
179350
   Биржевая деятельность. – М., 1995. – 240с.
179351
   Биржевая торговля Украины в 1923-24 году. – Х., 1924. – 52с.
179352
   Биржевая торговля Украины в 1924-1925 году. – Белгород, 1926. – 176с.
179353
   Биржевое дело : Учебник для студентов вузов. – Москва, 1998. – 304 с.
179354
   Биржевое дело : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 304c. – ISBN 5-279-01772-8
179355
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 679с. – ISBN 5-238-00152-5
179356
   Биржевое дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 304c. – ISBN 5-279-01772-8
179357
   Биржевое дело : Учебник для студ.высш.учеб.завед., обуч.по спец."Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 304c. – ISBN 5-279-01772-8
179358
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 680 с. – ISBN 5-238-00152-5
179359
   Биржевой справочник. – М., 1922. – 175с.
179360
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд. экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1018-3
Т.2 Н-Я. – 2000. – 304с.
179361
  Монтано Д. Биржи и банки ХХІ столетия: новая волна : Катализатор всемирной эконом.и финансов.револ. ХХI ст. Как Вы можете стать бирж.маклером и почему Вы должны это сделать / Д. Монтано. – Київ : Издательский Дом "Амадей", 2001. – 271с. – ISBN 966-7689-09-3
179362
  Канзиг Роберт Бирка для вида : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24 : Фото
179363
  Шнайдер С.С. Бирма - колония британского империализма (экономико-географ. очерк) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Шнайдер С.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 16 с.
179364
  Васильева В.Я. Бирма / В. Васильева. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 35, [1] с.
179365
  Шнайдер С.С. Бирма / С.С. Шнайдер. – Москва, 1951. – 328с.
179366
  Васильев В.Ф. Бирма / В.Ф. Васильев. – Москва, 1954. – 40с.
179367
  Толоконникова А.А. Бирма / А.А. Толоконникова. – М., 1955. – 32с.
179368
  Щербаков М.Т. Бирма / М.Т. Щербаков. – Москва, 1956. – 55с.
179369
  Чжу Чжи-хе Бирма / Чжу Чжи-хе. – М., 1958. – 230с.
179370
  Толоконникова А.А. Бирма / А.А. Толоконникова. – М., 1959. – 160с.
179371
   Бирма. – Москва : ГУГК, 1962. – 28с. : Карта 1:2000000
179372
  Азовский И.П. Бирма / И.П. Азовский. – Москва : Мысль, 1970. – 151с.
179373
  Маретин Юрий Васильевич Бирма : Рек. библиогр. справочник / Маретин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1983. – 64с. – (Стрны и народы мира)
179374
  Аун С. Бирма бросает вызов / С. Аун. – Москва, 1965. – 312с.
179375
  Узянов А.Н. Бирма в борьбе за упорядочение своей независимости / А.Н. Узянов. – М., 1956. – 40с.
179376
   Бирма и Китай: пробл. взаимоотношений. – М., 1982. – 197с.
179377
  Не Бирма на новом пути. / Не, вин. – М., 1965. – 252с.
179378
  Васильев В.Ф. Бирма на новых рубежах / В.Ф. Васильев. – Москва, 1965. – 40с.
179379
  Малов А.Ф. Бирма наших дней. / А.Ф. Малов. – М., 1983. – 64с.
179380
   Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайская федерация Сингапур. – Москва : ГУГК, 1959. – 54с. : Карта 1:4000000
179381
  Курнакова Л.И. Бирма. / Л.И. Курнакова. – М., 1967. – 272с.
179382
  Куракова Л.И. Бирма. Природные районы и ландшафты. / Л.И. Куракова. – Москва : Мысль, 1967. – 272с.
179383
  Васильев И.В. Бирма. Экономика и внешняя торговля. / И.В. Васильев, М.П. Миронов. – Москва, 1964. – 160с.
179384
  Сумленова Е.В. Бирма: земля и люди / Е.В. Сумленова. – М., 1980. – 87с.
179385
  Кауфман А.С. Бирма: идеология и политика / А.С. Кауфман. – М., 1973. – 395с.
179386
  Агаджанян А.С. Бирма: крестьянский мир и государство / А.С. Агаджанян; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. В.Ф.Васильев. – М. : Наука, 1989. – 134с. – Библиогр.: с. 127-131. – ISBN 5-02-016493-3
179387
  Альжанов Х.Ш. Бирма: прошлое и настоящее / Х.Ш. Альжанов. – Алма-Ата, 1977. – 126с.
179388
  Макарова С.М. Бирма: развитие капитализма в промышленности / С.М. Макарова. – Москва, 1968. – 200с.
179389
  Всеволодов И.В. Бирма: религия и политика / И.В. Всеволодов. – Москва, 1978. – 270с.
179390
   Бирма: справочник. – Москва : Наука, 1982. – 391с.
179391
  Бурман А.Д. Бирманская драма середины ХІХ века. / А.Д. Бурман. – М., 1973. – 144с.
179392
  Бурман А.Д. Бирманская драма среднины XIX в. (На материале пьес У Чин У и УПоун Ня : Автореф... канд. филол.наук: / Бурман А. Д.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
179393
  Попов Г.П. Бирманская литература. / Г.П. Попов. – М, 1967. – 152с.
179394
  Кубатьян Григорий Бирманская перестройка / Кубатьян Григорий, Хёфлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 42-57 : фото. – ISSN 1029-5828
179395
  Новикова З.А. Бирманская пресса и ее роль в борьбе за социально-экономические преобразования в стране (1962-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 070010 / Новикова З.А.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1973. – 29л.
179396
  Аунг М.Х. Бирманские народные сказки / М.Х. Аунг. – Москва, 1957. – 144с.
179397
   Бирманский союз. – М., 1958. – 292с.
179398
   Бирманский язык. – М., 1963. – 123с.
179399
   Бирманско-русский разговорник. – М., 1959. – 328с.
179400
   Бирманско-русский словарь. – М., 1976. – 783с.
179401
  Рохлин Александр Биробиджан : На Тихонькой станции сойду... Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 138-153 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
179402
  Блоштейн Г. Биробиджанские зарисовки / Г. Блоштейн. – Москва, 1934. – 48с.
179403
  Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре. / М. Гольдштейн. – М., 1958. – 202с.
179404
   Бирск. – Уфа, 1965. – 72с.
179405
  Айрапетян Грачик Мергоевич Биртогональные системы рациональных функций и их базисность в подпространствах классов Н и Е. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Айрапетян Грачик Мергоевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 11л.
179406
   Бируни - великий узбекский ученый средневековья. – Ташкент, 1950. – 92с.
179407
   Бируни. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1950. – 140с.
179408
  Тимофеев И.В. Бируни / И.В. Тимофеев. – Москва : Мол. гвардия, 1986. – 304 с.
179409
  Садыков Х.У. Бируни и его работы по астрономии и математической географии / Х.У. Садыков. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 152 с.
179410
  Баумане Бирута Бирута Баумане / Баумане Бирута. – Москва, 1983. – 32с.
179411
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – Москва : Недра, 1981. – 159с.
179412
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 192с.
179413
  Муравлев Е.Я. Бирюза в березах / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1972. – 22с.
179414
  Магомедов М.М. Бирюзовая волна : повести / М.М. Магомедов. – Москва : Современник, 1983. – 334 с.
179415
  Логинов В.Н. Бирюзовое колечко / В.Н. Логинов. – М., 1985. – 301с.
179416
  Шугаев В.М. Бирюзовые, золоты колечки: рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 48с.
179417
   Бирюзовый ларец. – Ташкент
Ч. 5. – 1967. – 343 с.
179418
  Тургенев И.С. Бирюк / И.С. Тургенев. – Изд. 12-е. – Петроград, 1917. – 15с.
179419
   Бирюковские чтения. – Челябинск, 1975. – 114с.
179420
  Бирюков А. Бирюковы на службе Отечеству // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 0321-0626


  Першим був Г. П. Бірюков у 1683 р.
179421
  Ошанин Л.И. Бирюсинка / Л.И. Ошанин. – М, 1967. – 79с.
179422
   Бирюч Петроградских гос. академических театров. – Петроград, 1920. – 424с.
179423
   Бирюч Петроградских гос. театров, 1919. – 190с.
179424
  Володин Г.Г. Бирючья коса / Г.Г. Володин. – Киев, 1978. – 198с.
179425
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 11л.
179426
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 12л.
179427
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
179428
  Дедкова Валентина Павловна Бисазозамещенные хромотроповой кислоты группы ортаниловых как реагенты на барий и сульфат - ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Дедкова Валентина Павловна; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
179429
  Моисеенко Е.Ю. Бисер и стеклярус в России / Е.Ю. Моисеенко, В.А. Фалеева. – Л, 1990. – 254с.
179430
  Флеров Н.Г. Бисерово озеро / Н.Г. Флеров. – М, 1986. – 207с.
179431
  Бритов Александр Владимирович Бисимейство плоскостей ВАп и оснащенная поверхность Ф(Х2)ВА4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бритов Александр Владимирович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 8л.
179432
  Чубинский В.В. Бисмарк : Политическая биография / В.В. Чубинский. – Москва : Мысль, 1988. – 416 с. – ISBN 5-244-00087-X
179433
  Баев В.Г. Бисмарк и правовой статус короля в прусской конституционной монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется политика О. фон Бисмарка, направленная на поддержание режима функционирования германской модели конституционализма.
179434
  Ерусалимский А.С. Бисмарк как дипломат / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1940. – 52с.
179435
  Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм / А.С. Ерусалимский; АН СССР. Институт истории. – Москва : Наука, 1968. – 285с.
179436
   Бистабильные фоторезисторные оптроны. – Москва, 1976. – 88с.
179437
  Метра И.А. Бистахастические циркулянты и систезы устойчивых преобразователей вероятных распределений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метра И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
179438
   Бисти Д.С. Выставка книжной графики. – Москва, 1983. – 23с.
179439
   Бисти Д.С. Выставка произведений. – Москва, 1975. – 41с.
179440
   Бистра. – Сколеже
Т.1 : Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра. – 1983
179441
   Бистра. – Сколеже
Т.2 : Радослав Ризовски - Славчо Цеков. Шумската вегетацижа на планината Бистра. – 1990
179442
  Малицький Ф.М. Бистрий Буг : повість / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1966. – 367 с.
179443
  Девідсон Б. Бистрина / Б. Девідсон. – К, 1962. – 250с.
179444
  Девідсон Б. Бистрина : роман / Безіл Девідсон ; пер. з англ. Микола Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 264 с.
179445
  Бурлаков С.Р. Бистрина : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 75 с.
179446
  Павлички Дмитро Бистрина. Поезії / Павлички Дмитро. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 252с.
179447
  Лазуркина Л.А. Бисцианины, дисазокрасители и азоцианиты с сопряженными хромофорами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лазуркина Л.А.; Лазукуина Л.А. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
179448
  Коев И. Бит на партизанския отряд "А. Иванов" и песенно творчество за антонивановци / И. Коев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1962. – 285 с.
179449
  Рощук І.С. Бита карта / І.С. Рощук. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 314 с.
179450
  Шип Ю.В. Бита карта / Ю.В. Шип. – Ужгород, 1984. – 111 с.
179451
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1967. – 215с.
179452
  Кривицкий А.Ю. Битая карта / А.Ю. Кривицкий. – Тбилиси, 1975. – 432с.
179453
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1987. – 334с.
179454
  Русинов К.Н. Битая карта абвера: повесть. / К.Н. Русинов. – Харьков, 1988. – 196с.
179455
  Целищев Ф. Битая орбита / Ф. Целищев. – Кишинев, 1968. – 99с.
179456
  Горняк А.Я. Битая ставка / А.Я. Горняк. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
179457
  Кобилянська О.Ю. Битва : нарис / [Пеpедм. "Ольга Кобилянська" В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – [Київ ; Ляйпціг] : [Укp. Hакладня. [Тип. К.Г. Редеpа]], 1923. – 51, [2] с. – Прим. № 109444 дефектний: без обкл. та тит. стор. Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваpов та ін. К., 1963. – ([Загальна бібіліотека] ; [№ 161])
179458
  Смолич Ю. Битва / Ю. Смолич. – Уфа : Спілка рад. письменників України, 1943. – 176 с.
179459
  Малишко А.С. Битва : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Укрвидав, 1943. – 228 с.
179460
  Гудзенко С.П. Битва / С.П. Гудзенко. – М, 1948. – 128с.
179461
  Ржезач В. Битва / В. Ржезач. – М., 1955. – 492с.
179462
  Ржезач В. Битва : роман / Вацлав Ржезач ; пер. с чеш. Т. Аксель ; пред. Т. Мироновой. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 490 с.
179463
  Кобилянська О.Ю. Битва / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1960. – 36 с.
179464
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова ; [ил. Г. Новожилов]. – Москва : Известия, 1972. – 495 с. : ил. – (Б-ка "Дружбы народов")
179465
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 464 с. : ил.
179466
  Горбачев Н.А. Битва : Роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1977. – 431с.
179467
  Горбачев Н.А. Битва / Н.А. Горбачев. – М.
1. – 1983. – 367с.
179468
  Абдукаїмов Узакбай Битва / Абдукаїмов Узакбай. – Київ, 1984. – 319с.
179469
  Лодой Ж. Битва / Ж. Лодой. – М., 1987. – 216с.
179470
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Фрунзе : Адабият, 1989. – 438, [2] с.
179471
  Кожевников М.Н. Битва в воздухе / М.Н. Кожевников. – М., 1984. – 64с.
179472
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1960. – 614с.
179473
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1965. – 719с.
179474
  Корчев М.С. Битва в лісах : документальтна повість / М.С. Корчев. – Київ : Політвидав, 1973. – 215 с.
179475
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 752с.
179476
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1958. – 102с.
179477
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1960. – 726с.
179478
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – К., 1980. – 750с.
179479
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1980. – 640с.
179480
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1987. – 716с.
179481
  Басанський Б. Битва в розумі / Б. Басанський. – Київ : Віпол, 1993. – 30с. – ISBN 5823801335
179482
  Скотт П. Битва в узких морях / П. Скотт. – М., 1948. – 176с.
179483
  Колодницький С. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 16-44
179484
  Пикуль В.С. Битва железный канцлеров / В.С. Пикуль. – Кишинев, 1989. – 565с.
179485
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Л, 1977. – 768с.
179486
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Ташкент, 1989. – 587с.
179487
  Кротков Антон Битва за Атлантику : Арсенал / Кротков Антон, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 140-147 : Іл.
179488
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943 -- май 1945. / С.Э. Морисон. – М., 1959. – 359с.
179489
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику. (Сент. 1939 г. -- май 1943 г.) История морских операций военно-морского флота США во второй мировой войне. / С.Э. Морисон. – М., 1956. – 416с.
179490
  Рябцев В.Н. Битва за Африку: Под прицелом Дарфур / В.Н. Рябцев, П. Хаджаянди // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 158-204. – ISSN 0235-5620
179491
  Драгина М. Битва за Беларусь // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 49 (437). – С. 42-44


  Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в четвертый раз - на фоне массовых избиений и арестов оппозиции. А мир вспомнил его старое прозвище - Последний диктатор Европы
179492
  Мамаев Ш. Битва за биполярный мир // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 48-51


  15-й саміт організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства
179493
  Берков Е.А. Битва за Бородино / Е.А. Берков. – М, 1943. – 1943с.
179494
   Битва за Буковину. – Ужгород, 1967. – 192с.
179495
  Ющенко Т. Битва за верховну мантію: to be continued... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 26-27
179496
  Малакова С.М. Битва за визволення України від фашистських загарбників. (На матеріалах воєнних мемуарів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі спогадів учасників Великої Вітчизняної війни висвітлюється боротьба за визволення України від фашистських загарбників, масовий героїзм воїнів-визволителів.
179497
   Битва за Волгу. – Сталинград, 1958. – 443с.
179498
   Битва за второе освобождение. – Прага, 1971. – 136с.
179499
  Сайчук М.М. Битва за газопровід : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
179500
  Сизарев С. Битва за Ганимед // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 122-132. – ISSN 1728-8568
179501
  Ториэльо Г. Битва за Гватемалу / Г. Ториэльо. – Москва, 1956. – 300 с.
179502
  Шпарман Анке Битва за горилл. Поле битвы - Вирунга / Шпарман Анке, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 100-115 : фото. – ISSN 1029-5828
179503
  Полехина Ю. Битва за диплом // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8


  Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає відповіді.
179504
  Шеховцов Н.И. Битва за Днепр / Н.И. Шеховцов. – М., 1983. – 64с.
179505
  Бережинский В.Г. Битва за Днепр (25 августа - 23 декабря 1943 года) / В.Г. Бережинский; НИЦ гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2002. – 33с.
179506
  Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1966. – 53, [3] с.
179507
  Моїсеєнко Ігор Битва за Дніпро // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27


  Присвячується 65-й річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.
179508
   Битва за Дніпро : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
179509
  Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 2-4
179510
  Король В. Битва за Дніпро та Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 1-9


  До 70-річчя битви за Дніпро.
179511
  Войцеховський Ю. Битва за Дніпро, визволення Києва: матеріали і документи (на допомогу вчителеві історії) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27
179512
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М., 1967. – 424с.
179513
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 494с.
179514
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 494с.
179515
  Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1983. – 64с.
179516
  Присекин Н.С. Битва за Киев: Лютежский плацдарм. 1943 год. (Набор открыток). / Н.С. Присекин. – М., 1985. – 16с.
179517
  Мосеєнко Ігор Битва за Київ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 22-25


  Про визволення столиці Радянської України - міста -героя Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників.
179518
  Лосєв І. Битва за Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 12-16. – ISSN 1996-1561


  Досвід автономізації Криму переконує, що федералізація за відсутності правової держави неминуче спричинює деградацію регіонів, а в перспективі може привести й до розколу країни.
179519
   Битва за Ленинград. – М., 1964. – 608с.
179520
  Свиридов В.П. Битва за Ленинград. 1941-1944. / В.П. Свиридов. – Л., 1962. – 554с.
179521
  Чернюк Віта Битва за лицарський орден : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48 : Фото
179522
  Коротков И.А. Битва за Мелитополь / И.А. Коротков. – М., 1944. – 36с.
179523
  Гарбер Ю.Н. Битва за метал / Ю.Н. Гарбер. – Київ-Львів, 1948. – 84с.
179524
   Битва за місце в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 4


  Автори "Дня" - про нові "рейдерські" апетити Путіна: перегляд історії.
179525
   Битва за Москву. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 607с.
179526
   Битва за Москву. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 527с.
179527
  Лапин Н. Битва за процент. России нужно выдержать жесткую конкуренцию, чтобы войти в двадцатку высокоразвитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Мы очень часто говорим о модернизации, однако до сих пор во многих странах, в том числе России, нет точных сведений о ее уровне и стадиях, отсутствуют данные о ее состоянии в регионах. Устранить “белые пятна” помогает предложенный Центром исследований ...
179528
  Гуин Питер Битва за рога. Страсти по рогоносцам / Гуин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 162-181 : фото
179529
  Дамдинов Н.Г. Битва за солнце : стихи и поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 112 с.
179530
  Муратов І.Л. Битва за сонце : книга поем / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 307 с.
179531
  Дубовик О. Битва за Стайки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 212-215
179532
   Битва за Сталинград. – Волгоград, 1969. – 24с.
179533
   Битва за Сталинград. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград, 1970. – 593с.
179534
   Битва за Сталинград. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград, 1972. – 593с.
179535
   Битва за Сталинград. – Изд. 4-е. – Волгоград, 1973. – 593с.
179536
   Битва за Тулу. – Тула, 1950. – 244с.
179537
   Битва за Тулу. – Изд. 2-е, испр. – Тула, 1951. – 288с.
179538
   Битва за Тулу. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Тула, 1969. – 407с.
179539
  Черняк В.К. Битва за Україну : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
179540
  Шевченко В. Битва за Україну: шляхом прорахунків і невиправданих втрат // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 33-35
179541
  Скирюк Дмитрий Битва за урожай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 140-141 : фото
179542
  Ду Пэн-чэн. Битва за Яньань. / Пэн-чэн. Ду. – М, 1957. – 532с.
179543
  Кортунов В.В. Битва идей / В.В. Кортунов. – М., 1969. – 72с.
179544
  Передерій В.Ф. Битва ідей в соціології / В.Ф. Передерій, Б.О. Рутковський. – Київ, 1971. – 47с.
179545
  Пазенок В.С. Битва ідей і мораль / В.С. Пазенок. – К., 1975. – 197с.
179546
  Каманин И.М. Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. : (с 2-мя планами и 4-мя снимками) / И.М. Каманин. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва ; Тип. Окруж. штаба, 1910. – 25 с., 6 л. : ил.
179547
  Зубков И В. Битва на Воже / И В. Зубков, , 1961. – 20с.
179548
  Мінгазутдінов А.Ф. Битва на Волзі в оцінці західних істориків, військових політиків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 57-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
179549
  Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
179550
  Кириченко А.Н. Битва на Калке : [1223] / А. Кириченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 978-966-03-5009-0
179551
  Порук Я. Битва на Книпске / Я. Порук. – Рига, 1973. – 270с.
179552
  Бурлака Ф.М. Битва на Кодимі : історична повість / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1945. – 65 с.
179553
  Спектор Ю. Битва на Косовому полі 2 // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 1812--514Х
179554
   Битва на Курской дуге. – Москва, 1975. – 192с.
179555
  Соловьев Б.Г. Битва на Курской дуге / Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 64с.
179556
  Панфилова Т.В. Битва на рельсах. Рассказ машиниста. / Т.В. Панфилова. – Минск, 1961. – 94с.
179557
  Бочков В. Битва на Святом озере. / В. Бочков. – Ярославль, 1972. – 95с.
179558
  Козир І. Битва на Синій Воді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-14


  Монгольська навала першої половини XIII ст., яка прокотилася від Далекого Сходу до Центральної Європи. Синьоводська битва була першою великою перемогою над золотоординським військом.
179559
  Ващук Д. Битва на Синіх Водах 1362 р. / Д. Ващук, Б. Черкас // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-10


  Версії щодо дати й місця битви на Синіх Водах. Стосовно опису битви, то маємо два варіанти. Перший короткий, належить до початку 15 ст. і походить з німецьких хронік (Йоганн Пошильге). Другий більш розгорнутий, проте значно пізніше написаний з праці ...
179560
  Сегеда Ростислав Битва на Синіх Водах, або Чому над Києвом нині хрести, а не півмісяці / Сегеда Ростислав, Кінаш Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
179561
  Сокаль Ігор Битва на Синіх водах: велика "шахівниця" князя Ольгерда // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4 (106). – С. 32-35


  1362 року завдяки спільним зусиллям литовців, українців та білорусів потужному золотоординському війську було завдано нищівної поразки, внаслідок чого до Великого князівства Литовського остаточно відійшли Київщина та Поділля.
179562
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 91-120. – ISSN 0868-4790
179563
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 111-139. – ISSN 0868-4790
179564
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 184-201. – ISSN 0868-4790
179565
  Глязер С.В. Битва на Чудском озере / С.В. Глязер, 1938. – 36с.
179566
  Коренев А.А. Битва на Юге. / А.А. Коренев. – Кишинев, 1969. – 80с.
179567
   Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
179568
  Стороженко І.С. Битва під Батогом 1 - 2 червня 1652 року // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 51-55. – ISBN 5-7702-0775-2
179569
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1993. – 304с. – ISBN 5-8326-0005-3
179570
  Чобіт Д.В. Битва під Берестечком / Д.В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-4
179571
  Коляда І.А. Битва під Берестечком : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
179572
  Нікольченко Ю. Битва під Берестечком в історії українського документування // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 317-321. – ISSN 2078-0850
179573
  Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 1-6


  Історичний нарис.
179574
  Вирський Д.С. Битва під Білою Церквою 1626р. та "Реаляція правдива..." Яна Доброцеського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 150-160. – ISSN 0130-5247
179575
  Сюндюков І. Битва під Віднем, рік 1683-й: малодосліджені проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 112). – С. 4


  Внаслідок Віденської битви 1683 р. султанська Туреччина зазнала поразки і була назавжди витіснена з теренів Центральної Європи на південь та схід континету. Малодосліджені проблеми обговорили українські та польські історики на конференції в Києві.
179576
  Осадчий Є.М. Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 234-243. – ISSN 2078-0133
179577
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-5038-0


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
179578
  Ковальчук А. Битва під Конотопом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 10
179579
  Лисий Іван Битва під Конотопом (історико-краєзнавче есе) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 191-201. – ISBN 978-966-8999-16-1
179580
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 322-326
179581
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для словацьких земель // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 119-128. – ISBN 978-966-671-417-9
179582
  Романцов В. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
179583
  Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 4-8
179584
  Гуцул В. Битва під Оршею 1514 року (художньо-історичні реалії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 3-19. – ISSN 0869-3595
179585
  Апанович О. Битва під Хотином: 40 діб козацької доблесті та звитяги // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 9 (135). – С. 40-43
179586
  Луковский И.В. Битва под Грюнвальдом / И.В. Луковский. – М.-Л., 1945. – 135с.
179587
  Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
179588
  Шишков В.Я. Битва под Кунерсдорфом / В.Я. Шишков. – Л, 1945. – 249с.
179589
  Тихонов Иван Иванолвич Битва под курском : (Июль - август 1943г.) / Тихонов Иван Иванолвич. – Москва : Знание, 1953. – 32с.
179590
   Битва под Курском. – Москва, 1963. – 146с.
179591
  Утенков Ф.Н. Битва под Курском и ее военно-политическое значение. / Ф.Н. Утенков. – М., 1960. – 40с.
179592
  Караев Г. Битва под Москвой / Г. Караев. – М, 1951. – 124с.
179593
   Битва под Москвой. – Москва, 1989. – 320с.
179594
  Мягков М.Ю. Битва под Москвой : от обороны к контрнаступлению // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-61. – ISSN 0130-3864
179595
  Колесниченко И.С. Битва после войны / И.С. Колесниченко. – М., 1987. – 238с.
179596
  Бобылев Е.Г. Битва после штурма / Е.Г. Бобылев. – Харьков : Прапор, 1971. – 128 с.
179597
  Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год = The Agincourt war / Альфред Берн ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 346, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1263-7
179598
  Лапуж Ж. Битва при Ваграме : роман / Ж. Лапуж; Пер. с французского В. Никитина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 256 с.
179599
  Ровинский О. Битва при Гангуте. / О. Ровинский, Н. Дмитриев. – М.-Л., 1939. – 63с.
179600
  Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде / Г.Б. Карамзин. – Ленинград, 1961. – 109 с.
179601
  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год = The Crecy war / Альфред Берн ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева ; офор. худож. И.А. Озерова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 331, [5] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1116-9
179602
  Кір"яков О. Битва при Левктрах: головні дискусійні питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-783-0
179603
  Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 216-222. – ISSN 0130-3864
179604
  Высоцкий В.И. Битва при Сиверсте / В.И. Высоцкий. – Минск, 1985. – 270с.
179605
  Хонинов М. Битва с ветром. / М. Хонинов. – М., 1970. – 96с.
179606
  Клочко Р. Битва с голодом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Голодомор 1932–1933 гг. не остался без внимания украинцев за пределами СССР. Несмотря на все старания советского правительства скрыть факт голода, информация о нем таки попадала за границу. Украинские эмигранты всячески пыталась обратить внимание к ...
179607
  Бондаренко К. Битва титанов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 34. – С. 66-69.


  ХІІІ століття - нашестя монголо-татар та занепад Русі. Роль Данила Галицького в українській історії.
179608
  Фролова В. Битва умов : Пьеса // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 83-141. – ISSN 0131-8136
179609
  Черепанов М. Битва університетів: КНУ vs КПІ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  В приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича відбулася історична подія – перша «Битва Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. Організатори «Битви» – ...
179610
  Самойлов Юрій Битви на чартерних фронтах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
179611
  Самойлов Юрій Битви чартерних титанів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
179612
  Чуковський Н.К. Битвы и годы / Н.К. Чуковський. – М, 1957. – 552с.
179613
  Бойко В.С. Битий шлях : поезії / В.С. Бойко. – Київ : Молодь, 1989. – 98 с.
179614
   Битлз. – Москва
1. – 1989. – 63с.
179615
  Дэвис Х. Битлз : авторизованная биография / Х. Дэвис. – Пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 444с.
179616
   Битлз. – Москва
2. – 1990. – 63с.
179617
  Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – Москва : Музика, 1989. – 141с. – (Звезды музыкального мира / Пер. с немецкого)
179618
  Заимов Й. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български / Й. Заимов. – София, 1970. – 160с.
179619
  Лебедев Н.П. Битуминозность пермских отложений Татарии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 26л.
179620
   Битуминозные вещества и полициклические ароматические углеводороды в почвах над линзами нефти и нефтепродуктов в подземных карстовых полостях (Полазненский п-ов, Пермский край) / Ю.И. Пиковский, М.А. Смирнова, Р.Г. Ковач, Т.А. Пузанова, А.В. Хлынина, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 321-332 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
179621
   Битуминозные толщи востока Русской платформы. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1973. – 132с.
179622
  Каримов А.К. Битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазоностности осадочных отложений / А.К. Каримов. – Ташкент, 1974. – 284с.
179623
  Каримов А.К. Битуминолонгия нефтегазопроизводяших толщ Узбекистана : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Каримов А. К.; Ин-т геол. и разв. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
179624
  Вебер В.В. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти / В.В. Вебер, А.И. Горская, Е.А. Глебовская. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 244 с.
179625
  Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. / Б.Г. Печеный. – М., 1990. – 256с.
179626
  Шипилов Андрей Биты стерлингов : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 56-59 : Іл.
179627
  Крячко Б. Битые собаки / Б. Крячко. – Таллин, 1989. – 222с.
179628
  Эрлих Ю.А. Битые ставки / Юзеф Эрлих. – Одеса : Маяк, 1981. – 280 с., XVI с. ил.
179629
  Никифоров А.В. Битый козырь / А.В. Никифоров. – Саратов, 1987. – 253с.
179630
  Кабаков М.В. Битый лед / М.В. Кабаков. – Москва, 1981. – 80 с.
179631
  Чорный И. Битый не битого везет, да еще десяток ждут очереди покататься // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-68
179632
  Глаузиуш Джози Бить врага в его логове : большая идея. Остановить пандемии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-24 : Фото
179633
  Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 49-53. – ISSN 0235-7089


  Источники суворовских афоризмов
179634
  Рожнов А.А. Битье кнутом как наказание в Московском государстве глазами современников-европейцев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
179635
   Бифункциональные мономеры - алкенилзамещенные метакрилаты в радикальной полимеризации / Л.А. Вретик, Е.А. Николаева, В.В. Загний, В.Г. Сіромятникова // Высокомолекулярные соединения. Серия Б : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 56, № 6, ноябрь - декабрь. – С. 515-527. – (Химия полимеров). – ISSN 2308-1120
179636
  Ротанова Татьяна Васильевна Бифункциональные обратимые ингибиторы сериновых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ротанова Татьяна Васильевна; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – Москва, 1973. – 17л.
179637
  Викторова Е.А. Бифункциональные соединения в реакциях каталитического алкирования крезолов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : / Викторова Е.А ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
179638
  Колодяжный Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Колодяжный АлександрАнатольевич; Ан УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1985. – 138л. – Бібліогр.:л.127-138
179639
  Колодяжный Александр Анатольевич Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колодяжный Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
179640
  Базыкин А.Д. Бифуркационные диаграммы динамических систем на плоскости / А.Д. Базыкин. – Пущино, 1985. – 56с.
179641
  Нотченко А.В. Бифуркационные эфекты, электрофизиологическая активность нейронов и волны аксонального тока в морфогенезе модели на базе уравнения Шредингера: эвм-моделирование и эксперимент / А.В. Нотченко, О.В. Градов, Л.А. Бережная // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної бифуркационной ...
179642
  Сигалов К.Е. Бифуркация в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
179643
  Алымкулов К. Бифуркация периодических решений при регулярных и сингулярных возмущениях : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Алымкулов К. ; АН СССР, Математ. ин-т. – Москва, 1991. – 29 с.
179644
  Марсден Д. Бифуркация рождения цикла и ее приложения / Д. Марсден, Мак-Кракен; Пер. с англ. Л.М. Лермана; Под ред.Н.Н. Баутина и Е.А. Леонтович. – Москва : Мир, 1980. – 368с.
179645
  Терехин М.Т. Бифуркация систем дифференциальных уравнений / М.Т. Терехин. – М., 1989. – 86с.
179646
  Цехмистер Ярослав Владимирович Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цехмистер Ярослав Владимирович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.132-148
179647
  Синельников Сергей Бифштекс из Буша : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 80-85 : Фото
179648
  Побережнюк О.И. Бихарская мозаика / О.И. Побережнюк, В.Л. Побережнюк. – М., 1991. – 255с.
179649
  Свинцицкий В.Н. Бихевиоризм и психофизиологическая проблема в свете кибернетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
179650
  Сиярич Ч. Бихорцы / Ч. Сиярич. – М, 1962. – 220с.
179651
  Влад П.Ф. Бициклические дитерпеноиды. / П.Ф. Влад, Г.В. Лазурьевский. – Кишинев, 1967. – 140с.
179652
  Ефанов Леонид Бич Кавказа = Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 8. – С. 52-120. – ISSN 0131-8136
179653
  Згуришка З. Бичанка из долины. / З. Згуришка. – М, 1964. – 302с.
179654
   Бичко Ігор Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 17-19
179655
  Короткий В.А. Бичков Афанасій Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 141. – ISBN 966-06-0393-2
179656
  Константинов В.К. Бичом насмешки / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – М., 1963. – 79с.
179657
  Букет Є. Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 52-57. – ISSN 2222-5250
179658
  Кожевников В.И. Бишкильский дождь / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1973. – 109с.
179659
   Бишофиты Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов.ун-та, 1989. – 94с.
179660
  Афанасова О.Б. Биядерные золотоорганические комплексы. : Автореф... наук: 020008 / Афанасова О.Б.; Моск. гос.унив. – М., 1975. – 18л.
179661
  Скопенко В.В. Биядерные комплексы лантаноидов и ртути, содержащие мостиковые тиоцианатные группы / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №8
179662
  Берберова Н. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1997. – 464с. – ISBN 5-8242-0060-2
179663
   Бібік Надія Михайлівна : Список друкованих праць. – Київ : Початкова школа, 2004. – 20с.
179664
  Короткий В. Бібіков Дмитро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 20-21. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
179665
  Короткий В.А. Бібіков Дмитро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 60-61. – ISBN 966-06-0393-2
179666
  Бабич В.С. Бібіліотека і читач / В.С. Бабич. – К, 1983. – 128с.
179667
  Богза Н. Бібіліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
179668
  Зборовець І.В. Бібіліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр / І.В. Зборовець, Е.І. Веліулаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 77-83


  Висвітлюється німецький досвід поєднання функцій наукової бібліотеки і музею в одній установі.
179669
  Довгопола О.П. Бібілографія сільськогосподарської літератури / О.П. Довгопола. – Х, 1972. – 160с.
179670
  Медведь М. Бібілотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
179671
  Лучка Л. Бібілотеки Катеринославської губернії початку XX ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
179672
  Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 15-36. – ISSN 2304-9383
179673
  Пономаренко Л. Біблеїзми у формуванні мовноїт особистості журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 162-166. – Бібліогр.: Літ.: с. 165-166; 5 п.
179674
  Корольов Б.І. Біблеїстика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 31-32. – ISBN 966-642-073-2
179675
  Головащенко С.І. Біблієзнавство : Вступний курс: Навч. посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496с. – ISBN 966-06-0200-6
179676
  Головащенко С.І. Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії XIX - початку XX ст. : джерелознавчий аспект дослідження // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62
179677
  Рябчук В.П. Біблійна ботаніка : Науково-популярне видання / В.П. Рябчук. – Львів, 2002. – 126с.
179678
  Лаба В. Біблійна герменевтика = Hermeneutica biblica / Др. Василь Лаба. – Львів : Накладом Гр.-кат. богословської Академії, 1929. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці Гр.-кат. богословської Академії у Львові = Opera gr.-cath. Academiae theologicae Leopoli ; т. 6)
179679
  Ткачук О.О. Біблійна герменевтика у філософії Григорія Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається творчість Г. Сковороди як завершальної фігури в еволюції української філософії бароко. Аналізується значення алегорії та символу в становленні людини і пізнанні нею світу за допомогою Біблії.
179680
  Вестель Ю. Біблійна і патристична богословська термінологія / Ю. Вестель, Д. Морозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 107-114. – ISSN 0235-7941
179681
  Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. – К., 1992. – 240с.
179682
  Мороз В.Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 215-221. – ISSN 2309-1797
179683
  Луцюк М.В. Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 359-366. – ISBN 966-581-481-8
179684
  Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 164-171. – ISSN 2308-4855
179685
  Колоїз Ж.В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 68-80. – ISSN 0027-2833
179686
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 14-15
179687
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 14
179688
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й сематичні двійники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 192-198
179689
  Шевченко Л.Л. Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 19-24.


  Досліджується лінгвістичний аспект біблійних символів однієї тематичної групи
179690
  Вікул Т. Біблійна термінологія на позначення віча // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 9-18. – ISBN 5-88500-064-6
179691
  Брандштеттер Р. Біблійне коло / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200с. – ISBN 966-7562-02-6
179692
   Біблійний атлас : Наочний посібник для цікавих до біблії. – Київ, 1994. – 120с.
179693
  Шаф О.В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267-275
179694
  Малікова О.В. Біблійний інтертекст у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 85-94.
179695
  Дзера О.В. Біблійний мотив братовбиства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 47-50. – ISBN 966-581-295-5
179696
  Горенко О.П. Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 149-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 14 назв


  У статті розглядається езотеричний та міфологічний досвід тлумачення біблійних імен; досліджується їхній герменевтичний потенціал; окреслюються перспективні методологічні підходи та проблемно-тематичні напрямки, що дозволяють поглибити розуміння ...
179697
  Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у "кобзарі" Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0130-5263
179698
  Чикирис Н.В. Біблійний сюжет розп"яття Ісуса Христа у творчій інтерпретації Ернеста Хемінгуея // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127. – ISBN 978-966-8847-84-4
179699
  Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0236-1477
179700
  Гай Євгенія Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Авторка досліджує біблійні мотиви, до яких звертається Микола Куліш, та визначає особливості функціонування біблійного тексту в його творах. У драматургії М. Куліша основні мотиви пророка та пророцтва, дороги, воскресіння, жертвоприношення, пошуку ...
179701
  Братель О.М. Біблійні алюзії в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 47-51
179702
  Дітькова С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 29-35
179703
  Скаб М. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 302-312. – ISSN 2304-9383
179704
  Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 266-271. – ISSN 2307-2261
179705
  Сквіра Н.М. Біблійні джерела персонажів другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 243-249
179706
  Пиза С. Біблійні засоби персвазії в польськомовних творах Мелетія Смотрицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 93-107. – ISBN 966-95452-9-3
179707
  Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223
179708
  Починок Л.І. Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-311. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
179709
  Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
179710
  Солдатенко Т. Біблійні мотиви в "білоруському циклі" Елізи Ожешко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 0236-1477
179711
  Канарська В.П. Біблійні мотиви в поезії Емми Андієвської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 18-19
179712
  Ковалів Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки / Ковалів, Вітольд-Йосиф // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 422-427. – ISBN 966-76-31-01-Х
179713
  Бережна Н.І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
179714
  Ганшина П.Е. Біблійні мотиви й проротство майбутнього у творчості Т. Шевченка (на матеріалі поезії "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)") // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 19-21
179715
  Волочай В. Біблійні мотиви поеми "Мойсей" І. Франка і драматичної поеми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки (Фатум долі пророка та ватажка) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 399-409. – ISBN 966-76-31-01-Х
179716
  Янкова М.А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Гудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 262-267. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
179717
  Гончарова Н.В. Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено вплив Біблії на зародження літературного середньовічного жанру повчання. Твір давнини "Повчання" Володимира Мономаха проаналізовано як твір літературний, тобто досліджено його художність. Доведено його зв"язок із біблійними ...
179718
  Павленко І.Я. Біблійні мотиви та образи в народних легендах Південного Сходу України // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 97-101. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Останнім часом значно активізувалося вивчення проблеми "Християнство та українська культура", що ж стосується фольклору, то саме зараз, коли знято всі заборони та перестороги, продуктивно досліджуються його міфологічні корені та ритуалістика. Певною ...
179719
  Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема "Мойсей" Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 63-68. – ISSN 0130-5263
179720
  Селіванова В. Біблійні мотиви та символи у доеміграційній драматургії Володимира Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 102-107
179721
  Мукан В. Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п"єси "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.184-190


  Стаття присвячена розгляду особливостей складного та неординарного жанрового літературного явища «театр абсурду» та біблійних мотивів у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій». Статья посвящена рассмотрению особенностей сложного и неординарного ...
179722
  Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п"єси "Патетична соната" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-144


  Стаття присвячена розгляду особливостей біблійних мотивів у п"єсі Миколи Куліша "Патетична соната". У дослідженні проаналізовано християнські алюзії та символи. У науковій статті використанню такі методи: описовий, порівняльний та філологічний. The ...
179723
  Землянська А.В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся" / А.В. Землянська, О.Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 40-48. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті простежується трансформація біблійних мотивів у романі письменниці. Увагу приділено особливостям розуміння М. Матіос окремих моральних понять, що розкривається у творі в конкретних ситуаціях із життя головних героїв. Відповідно до ...
179724
  Горбонос О. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226. – ISBN 966-7773-70-1
179725
  Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П.Куліша (деякі зауваги) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 450-454. – ISBN 966-76-31-01-Х
179726
  Мариненко Ю.В. Біблійні образи в українській прозі 40-х років XX ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 140-145. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
179727
  Гогуля М.П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 269-274. – ISSN 2075-437X


  В статті розглянуто прозу сербського письменника другої половини ХХ століття Данила Кіша як інтертекст відносно Біблії, проаналізвано біблійні мотиви, образи й алюзії. Фактично всі використані письменником біблійні теми - гріхопадіння, потоп, ...
179728
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-9
179729
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-6
179730
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1968. – 503с.
179731
  Скільський Д. Біблійні оповіді в інтерпретації М.Шашкевича для дітей // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 299-304. – ISBN 966-76-31-01-Х
179732
  Косідовський З. Біблійні оповіді. / З. Косідовський. – К., 1978. – 398с.
179733
  Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 308-312. – ISSN 2076-1554
179734
  Просалова В. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 43-53. – ISSN 1728-9572
179735
  Костюк М.М. Біблійні символи в поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 321-325
179736
  Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 5-15
179737
  Іларіон Біблійні студії : Богословсько-історичні нариси з духової культури України / Іларіон. – Вінніпег : Наша культура
Том 1. – 1963. – 287 с.
179738
  Бетко Ірина Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії 19 - початку 20 століття : (монографічне дослідження) / Бетко Ірина; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego; НАУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Zielona Gora; Kijow : Wyd-wo WSP; VERBUM, 1999. – 160с. – ISBN 83-86832-69-X
179739
  Ломачинська Т.І. Біблійні уявлення про сон і сновидіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
179740
  Момрик А. Біблійно-міфологічна концепція походження українців (поява, еволюція та занепад) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 414-423. – ISBN 5-7702-0821-X
179741
  Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
179742
   Бібліограф Оксана Люта : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7511-63-4
179743
  Різиченко В. Бібліограф С.Пономарьов / В. Різиченко. – К, 1928. – 20с.
179744
   Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 68. – ISSN 1029-7200


  18 січня 2011 р. виповнилося 90 років від дня народження відомого українського бібліографа, дослідника, книгознавця Льва Ізраїльовича Гольденберга, кандидата філологічних наук, учасника Другої світової війни. Лев Ізраїльович закiнчив КДУ імені Т. Г. ...
179745
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 22с.
179746
  Білецький В. Бібліографічна джерельна база сучасної української терміносистеми у гірництві / В. Білецький, І. Манець // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 15 : Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія. – С. 81-96. – ISSN 1728-9572


  Автори протягом 1995-2005 рр. виконали ряд проектів , спрямованих на узагальнення досвіду в галузі гірничої термінології і створення сучасних галузевих перекдадних, тлумачних та енциклопедичних словників. Авторы в 1995-2005 гг. выполнили ряд проектов ...
179747
  Галах В.В. Бібліографічна діяльність професора О.Г. Черняхівського (1869-1939) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
179748
  Баженов Л.В. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 161-166. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
179749
  Коваленко С. Бібліографічна зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено питанням створення бібліографічної зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського. Ключові слова: дисертації, зведені каталоги, ...
179750
  Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554
179751
   Бібліографічна інформація і сучасність. – К, 1981. – 128с.
179752
  Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 216с. – ISBN 966-7821-37-4
179753
  Рубінштейн С.Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліорафічної роботи в У.Р.С.Р. : Окрема відбитка з "Записок Укр. Бібліогр. Тов." в м.Одесі №1 за 1928р. / С.Л. Рубінштейн. – Одеса : 2-га Держдрукарня, 1928. – 4 с.
179754
  Швецова-Водка Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 70-75


  Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано ...
179755
  Тишкевич К.І. Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічної продукції бібліотеками України для юнацтва. Приділено увагу розробці бібліографічної інформації та її розповсюдження щодо задоволення інформаційних потреб молоді. The ...
179756
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – К, 1961. – 64с.
179757
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
179758
  Ясинський М. Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році / М. Ясинський. – К., 1927. – 31с.
179759
  Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.8-10.
179760
  Прокопенко Лілія Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
179761
  Хміль О. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 330-341. – ISSN 1591-6223


  Рассматриваются разные типы библиографических исследований Зенона Кузели: прикнижная библиография, тематическая библиография (труды об украинских думах и кобзарях), персональная библиография (Б. Лепкий), каталоги украинских издательств (“Українське ...
179762
  Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Івана Огієнка // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 966725001-6
179763
  Стрішенець Н.В. Бібліографічна спадщина Юрія Олександровича Меженка. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.08 / Стрішенець Н.В.; НАН Укр.Нац.бібліотека Укр. – К, 1996. – 24л.
179764
  Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 273-284. – ISSN 2224-9516
179765
  Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
179766
  Бублик Н. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 99-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
179767
  Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблеми забезпечення бібліотечних фахівців навчальних закладів професійною інформацією. Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу ...
179768
  Башун О. Бібліографічне забезпечення франкознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 246-256. – ISSN 1728-9572
179769
  Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 47-50. – ISSN 1029-7200
179770
  Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
179771
  Швець Н.А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 271-280. – ISSN 2227-1376
179772
  Приколота С.Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Приколота С.Г.; Мін. культури і мистецтв України. Київ. держ. ін-т культури. – К., 1997. – 26л.
179773
  Устіннікова О. Бібліографічний апарат видань. Система бібліографічних посібників (творів, документів, видань) / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-24
179774
  Дроздова О.В. Бібліографічний аспект у творчості історика-краєзнавця Полтавщини І.Ф. Павловського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.203-204. – ISBN 966-7653-2-Х
179775
  Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
179776
   Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
179777
  Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1922-2002) / О.В. Лисодєд; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За ред. О.Г. Кальмана. – Харків : Одіссей, 2003. – 128с. – ISBN 966-633-229-9
179778
  Балабанов О.Д. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького / склали: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко]. – Київ, 1958. – 220 с.
179779
   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). – Харків : Держвидав Украіни. – (Науковий збірник катедри, ч. 8 : Матеріали до української історичної бібліографії, в. 1 ; Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929)
Ч. 1.: Історія України; Ч. 2.: Краєзнавство та етнологія. – 1930. – 148 с.
179780
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-50


  Протягом 2010 та початку 2011 року науковцями та викладачами Інституту журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій, підручників, навчальних і практичних посібників, конспектів і текстів лекцій, навчально-методичних комплексів та ...
179781
  Кочубей Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 105-112. – Бібліографія 175 назв.
179782
  Захарчук О.В. Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 84-88
179783
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німецькою мовою з економгеографії / А. Синявский. – К, 1927. – 7с.
179784
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німпцькою мовою з економгеографії /1914-1927рр./ / А. Синявский. – К., 1927. – 7с.
179785
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд монографічних видань київської наукової школи журналістики за 2010-2012 рр. / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 47-63


  Протягом 2010—2012 рр. науковцями київської наукової школи журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій. Наведено описи, анотації та покажчики змістів цих монографій. На протяжении 2010—2012 гг. учеными киевской научной школы ...
179786
  Вихватенко О.О. Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна...Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході"» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 212


  Серед цьогорічних книжкових напрацювань кафедри видавничої справи та редагування - навчальний посібник кандидата політичних наук, доцента кафедри Юрія Володимировича Бондаря, бібліографічний огляд якого пропонуємо читачам часопису. Among the research ...
179787
  Поповський Анатолій Михайлович Бібліографічний огляд наукових праць проф. В.С.Ващенка з українського мовознавства : Навчальн. посібн. / Поповський Анатолій Михайлович. – Дніпропетровськ, 1990. – 68с.
179788
   Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
179789
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 12-21. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.
179790
  Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
179791
  Бисько І.Д. Бібліографічний покажчик / І.Д. Бисько. – Ніжин, 1970. – 68с.
179792
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861-1917": джерелознавчий аспект // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 259-261. – ISBN 978-966-02-7337-5


  За матеріалами картотеки відомого книгознавця Степана Йосиповича Петрова (1917–1974 р.р.) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає ретроспективний бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару ...
179793
   Бібліографічний покажчик "О.Є.Корнійчук". – Х, 1951. – 73с.
179794
  Пестрецова Л.А. Бібліографічний покажчик "Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 264-267. – ISBN 978-966-02-7337-5
179795
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
179796
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
179797
  Кошик Н. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 342-353. – ISSN 1591-6223


  Покажчик літератури тематично орієнтований на проблематику досліджень академічних установ Західного наукового центру НАН України, одним із основних наукових напрямів яких є раціональне використання і відновлення природних ресурсів Карпатського регіону, ...
179798
   Бібліографічний покажчик 1918-1993 рр.. – К., 1993. – 393с.
179799
   Бібліографічний покажчик видань Центрального статистичного управління УРСР за роки 1921-1927. – Х, 1928. – 78с.
179800
   Бібліографічний покажчик дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах КДЛУ (серпень 1994-1997 рр.). – Київ, 1998. – 28с. – шифр дубл
179801
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
179802
   Бібліографічний покажчик до теми "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні" : бібліографічний покажчик. – Київ
№ 34. – 2001
179803
  Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р. P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
179804
   Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного ун-ту. – Одеса, 1991. – 96с.
179805
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу (1986-1990 рр.). – Київ, 1996. – 166 с.
179806
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу (1986-1990). – Київ, 1996. – 166с.
179807
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу КДЛУ (1991-1997 рр.) : До 50-річчя з дня заснування КДЛУ. – Київ, 1998. – 304 с.
179808
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу КДЛУ (1991-1997) : (До 50-річчя з дня заснування КДЛУ). – Київ, 1998. – 304с.
179809
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників інституту (1948-1967). – Київ, 1968. – с.
179810
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
1. – 1990. – 254с.
179811
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990 - 1999 роки / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
Вип. 5. – 2009. – 422 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова
179812
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1980-1990 р.р.). – Біла Церква, 1991. – 168 с.
179813
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1973-1979 рр.. – К
2. – 1981. – 212с.
179814
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.1. – 1991. – 168с.
179815
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.2. – 1991. – 104с.
179816
   Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
179817
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 72с.
179818
   Бібліографічний покажчик з української й російської мови й літератури для масової школи профосвіти : Народний комісаріат освіти УСРР. Державний науково-методологічний комітет. Секція професійної освіти. – Харків : Друга друкарня-літографія держвидаву України, 1926. – 60 с.
179819
  Кізян О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861-2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О.М. Куцевол ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ...
179820
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1956 р.. – Київ, 1957. – 39с.
179821
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1957 р.. – Київ : Радянська школа, 1958. – 46 с.
179822
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1958 р.. – Київ : Радянська школа, 1959. – 48 с.
179823
  Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / Олександр Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 47-48. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. C. Левченко; рекол. ...
179824
  Дисак Ф. Бібліографічний покажчик літературних, наукових, публіцистичних творів Івана Франка в журналі "Зоря" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 66-73. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
179825
   Бібліографічний покажчик наукових праць : Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000 р.р.). – Київ, 2001. – 338с.
179826
   Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів інституту (1991 - 1996 рр.). – Чернігів, 1996. – 156с.
179827
   Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспирантів : До 60-річчя Ізмаїльського держ. пед. інституту. – Ізмаїл, 2000. – 104с.
179828
  Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798-1883 р.) / Зібpав [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1883. – 74 с. – Hа обкл. назва: Покажчик нової укpаїнської літеpатуpи


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
179829
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40с.
179830
   Бібліографічний покажчик писаннів Академіка А.Е.Кримського. – Київ : З друкарні Української АН, 1926. – 41 с. – Доповнена відбитка з 1-ої книжки Записок Історично-філологічного Відділу
179831
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
179832
  Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
179833
  Козак О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 355-403. – ISBN 978-966-193-016-1
179834
  Козак О.О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики за 1998 рік // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – ISBN 966-8474-40-6
179835
   Бібліографічний покажчик праць лабораторії (1946-1964). – Київ, 1965. – 12с.
179836
   Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
179837
   Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
179838
   Бібліографічний покажчик творів Ю.Ф. Ярмиша наукові праці // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 29-42
179839
   Бібліографічний покажчик Ю.М. Кочубея (2008 - 2012) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 45-50. – ISBN 978-966-02-6446-5
179840
  Зоряна А.М. Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONS" як джерело дослідження документального потоку перекладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 2409-9805
179841
  Любаренко Л. Бібліографічний покажчик, присвячений багатовіковій історії бібліотечного руху в Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 38-39


  Про презентацію у Національній парламентській бібліотеці України бібліографічного покажчика публікацій середини XVIII - поч. XXI ст. "Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні"
179842
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр. – К
1. – 1976. – 209с.
179843
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр.. – К
2. – 1976. – 232с.
179844
   Бібліографічний покажчик:Дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах КДЛУ (серпень 1994-1997 рр.). – Київ, 1998. – 28 с.
179845
  Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
179846
  Савенкова Людмила Бібліографічний ресурс із доступом до повнотекстових документів. Оригінальне рішення : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
179847
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1955 рік. – 1959. – 76 с.
179848
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 2 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1956 рік. – 1959. – 72 с.
179849
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 3 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1957 рік. – 1959. – 80 с.
179850
   Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / [Швалб М.Г. та ін. ; наук. ред. І.Я. Лосієвський] ; Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 78-966-623-950-4
179851
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Для вузів / Гольденберг Лев Ізраїлович. – Київ : Вища школа, 1977. – 200с.
179852
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
179853
  Жданова Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С. Жданова; Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Наук. ред.: І.О. Негрейчук, О.М. Устіннікова. – Київ, 2004. – 208с. – ISBN 966-7547-30-2
179854
  Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
179855
  Мельник Н. Бібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях кінця ХІХ - ХХІ ст. як частина електронного ресурсу українського біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 531-541.
179856
  Панченкова Н.М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори "Загальна і спеціальна бібліографія") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 157-159.


  Аналізується вміщена в навчальному посібнику теоретична інформація та методичні рекомендації з погляду повноти подання, практичності застосування студентами. Порушується проблема недотримання бібліографічної стандартизаційної бази молодими ...
179857
  Донжина Т.И. Бібліографічні покажчики і довідники з питань атеїзму, історії і критики релігії / Т.И. Донжина. – Львів, 1964. – 52с.
179858
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-15.
179859
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [закінчення] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17


  Деякі зауваження щодо оформлення допоміжних покажчиків змісту видань.
179860
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-18


  Розглядаються методи бібліографічної характеристики документа – реферування, рецензування.
179861
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-12


  Розглянуто принципи та методику укладання внутрішньокнижкового, внутрішньожурнального та внутрішньогазетного бібліографічного покажчика.
179862
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-17


  У статті розглядаються основні види внутрішньокнижкових, внутрішньожурнальних, внутрішньогазетних бібліографічних покажчиків.
179863
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-21


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
179864
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-22


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
179865
   Бібліографічні посібники УРСР 1976-1980. – Х, 1985. – 165с.
179866
  Приліпко Т. Бібліографічні ресурси Національної історичної бібліотеки України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 277-281. – ISSN 0869-3595


  У статті висвітлено інформаційно-бібліографічну діяльність із підготовки поточних і ретроспективних посібників, електронних баз данних науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України
179867
   Бібліографічні роботи на Україні 1948 року. – Х, 1948. – 51с.
179868
  Зленко Г. Бібліографічні турботи Сергія Єфремова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-15.
179869
  Копержинський К. Бібліографічні уваги до історії української книги в Одесі 80-90-х років XIX століття. / К. Копержинський, 1927. – 164-171 с.
179870
  Шевчук О. Бібліографія : Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 97-104. – Бібліограф.:135 назв.
179871
  Підопригора О.А. Бібліографія [римське право] / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 487-491. – ISBN 978-966-667-541-8
179872
  Мельник С.М. Бібліографія [Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу] // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 100-107. – Бібліогр.: 116 назв. – ISBN 966-594-133-X
179873
  Лазоренко Ю.І. Бібліографія 1941-1945 років як джерелознавча база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Лазоренко Ю.І.; Кіївськ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 27л.
179874
  Дімаров А. Бібліографія Анатолія Дімарова. Основні твори // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 321-324. – ISBN 978-966-136-357-0
179875
  Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12.
179876
  Заморіна Тетяна Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12. – Бібліогр. в кінці ст.
179877
  Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24


  Одним з найцікавіших бібліографічних термінів є термін "бібліографія бібліографії". Особливості виникнення, проблеми практичного застосування та можливість заміни терміна на вдаліший "метабібліографія" - ці питання розглядаються у статті.
179878
  Дутчак Я. Бібліографія вчених університету / Я. Дутчак. – Львів, 1995. – 56с.
179879
  Сенишин Г. Бібліографія голоду в Україні 1932-1933 = The great famine bibliograpfy / Галина Сенишин. – Доповнене вид-ня, 1990. – 58с. – На тит. арк. вихідні дані першого вид-ня: Ottawa - Montreal, 1983. – (Ukrainika exiliana ; № 16)
179880
  Граб С. Бібліографія джерел на тему історії та діяльності спецслужб (за станом на серпень 2002 року, українською та російською мовами) / С. Граб. – Київ, 2002. – 18 с.
179881
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – К, 1965. – 126с.
179882
   Бібліографія Дрогобича : праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-17-4
№ 1. – 2001
179883
   Бібліографія журналу "Схід", 1995-2006 рр.. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 256с. – (Бібліотека журналу "Схід"). – ISBN 978-966-2018-03-5
179884
   Бібліографія з американського сімейного права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 390-391
179885
   Бібліографія з загальної теорії систем (ЗТС) / склав С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
179886
   Бібліографія з основ американського права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 387-390
179887
   Бібліографія з проблем випадковості, хаосу, стохастичності // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.284-290
179888
   Бібліографія з проблем поняття і системи криміналістики. – Київ, 2004. – 43с.
179889
   Бібліографія з проблем юридичної одорології. – Київ, 2004. – 52с.
179890
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2012 рр. / В.Д. Гула, Л.В. Дідух, О.Г. Іванченко, Т.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 328-364
179891
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2013 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 269-280
179892
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – C. 306-326
179893
  Каневська Л. Бібліографія зарубіжного франкознавства: січасний стан і перспективи опрацювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано франкознавчі бібліографічні джерела на предмет відбиття в них зарубіжних публікацій. Наголошено на потребі створення синтетичної бібліографії фарнкознавства як підстави для поглиблення наукових досліджень, зокрема в царині перекладної ...
179894
  Корольов Б.І. Бібліографія історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 32-34. – ISBN 966-642-073-2
179895
  Казьмирчук Г. Бібліографія історична / Г. Казьмирчук, М. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 54-61. – ISBN 978-966-06-0538-1
179896
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
179897
  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут / Головна Книжна Палата. – Вид. Голов.ї Книжн. Палати Позашкіл. освіти. Нар. комісар.освіт. – Київ, 1919. – 16с. – (Ключ знання (екслібріс))


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
179898
   Бібліографія К.М. Тищенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 10-20. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
179899
   Бібліографія кандидата філологічних наук, доцента В.І. Ярмак (сербістика) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 239-243
179900
  Ркліцький С. Бібліографія Київської Софії за роки револющії (1917-1927) / С. Ркліцький. – К., 1928. – 13с.
179901
  Андрієвський О. Бібліографія літератури з українського фолкльору = Oleksander Andriewsky. Bibliographie der literatur des ukrainischen folklors. Band 1 / Олександер Андрієвський ; Всеукраїнська Акад. наук, Етнографічно-фольклорна комісія. – Київ : [З друкарні Всеукраїнської Академії наук]. – (Матеріяли до історії української етнографії = Materialien zur geschichte der ukrainischen etnographie. T.1 / за ред. акад. А. Лободи ; Т. 1)
Т. 1. – 1930. – XXVII, 821, [2] с. – Пар. тит. л. нім. м.
179902
  Стальна Т. Бібліографія М.Г. Жулинського за 2011-2015 рр. / Т. Стальна, Т. Ушакова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 23-29. – ISSN 0236-1477
179903
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1927 року / М.І. Ясинський. – К., 1929. – 38с.
179904
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1928 року / М.І. Ясинський. – К., 1930. – 27с.
179905
   Бібліографія наукових і науково-методичних праць Р.М. Козлової // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 304-315. – ISBN 978-966-8825-79-8
179906
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир, 1992. – 180с.
179907
   Бібліографія науковців університету Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58с.
179908
  Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика - масам" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 285-294. – ISSN 2224-9516
179909
   Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / Уклала Світлана Винниченко // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 328-342. – ISSN 0203-9494
179910
   Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001. – Київ, 2002. – 161с. – ISBN 966-02-2803-1
179911
   Бібліографія основних наукових праць В.І. Наулка (До 75-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 120-129. – ISSN 0130-6936
179912
   Бібліографія основних публікацій автора // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 713-716. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
179913
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі; Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск, 1933. – 224с.
179914
  Бутрин М.Л. Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939-1965 рр. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1970. – 122с.
179915
  Фаворська О.І. Бібліографія по алергії / О.І. Фаворська. – Київ, 1937. – 63 с.
179916
   Бібліографія посмертних праць академіка В.А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 123-132. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
179917
  Вірченко Н.О. Бібліографія праць / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
179918
   Бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 9-42. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Сьомий вип. Просемінарію присвячений 50-річчя від дня народження Василя Іринарховича Ульяновського - док. істор. н., проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Вперше подається бібліографія праць В. ...
179919
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету: Історія України 15 - 18-го століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
179920
  Рябцева Я.Г. Бібліографія праць Г.Д. Казьмирчука // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 45-93. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
179921
  Роєнко О. Бібліографія праць з народознавства (за 2004-2006 рр.) / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 94-101. – ISSN 0130-6936
179922
   Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР (1946 - 1967). – Київ : АН УРСР, 1969. – 136с.
179923
  Наконечна З. Бібліографія праць М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 14-32. – ISSN 1561-6224
179924
   Бібліографія праць О.Ф. Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 106-134
179925
  Кирилюк Євген Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього = Jevhen Kyryljuk. Die bibliographie der werke von P.O.Kulis / Кирилюк Євген; Всеукраїнська АН. Бібліографічна комісія. – Київ, 1929. – 121с. – (Українська бібліографія ; В.2)
179926
  Кирилюк Е.П. Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього. / Е.П. Кирилюк. – К., 1929. – 121с.
179927
   Бібліографія праць професора А.А. Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 60-62


  The bibliography of the works of Professor Alla Boyko. Библиография научных трудов профессора А. А. Бойко.
179928
  Моторний Олександр Бібліографія праць професора В.А. Моторного 2004 - 2009 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 11-16. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
179929
  Безега Т.М. Бібліографія праць професора В.Є. Задорожного / Т.М. Безега, Л.О. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 6-32. – (Історія ; Вип. 22)
179930
   Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 117-118
179931
  Пейк М. Бібліографія праць професора Михайла Тиводара // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 77-100. – ISBN 978-966-671-417-9
179932
   Бібліографія праць Ярослава Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 454-476. – ISBN 966-02-2554-7
179933
  Поліщук І.О. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 245-248. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190


  Уперше розгорнутий аналіз проблема української ментальності знаходить у класичній праці М.І. Костомарова "Дві руські народності" (1861). С. 245.
179934
   Бібліографія прць Г.Д. Казьмирчука // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 16-78. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
179935
   Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986-1998 роках. – Львів, 1999. – 48с. – (методичні матеріали ; число 125)
179936
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965). – Київ, 1966. – 128с.
179937
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965). – Київ, 1966. – 128с.
179938
  Шаблій О.А. Бібліографія та джерела // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 251-310. – ISBN 978-617-640-052-3
179939
  Ушакова Т.В. Бібліографія Тамари Наумівни Денисової / Т.В. Ушакова, Т.В. Стальна // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 345-364
179940
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
Ч. 2. – 1957. – 204с.
179941
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
3. – 1972. – 348с.
179942
  Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
179943
  Калинович І. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва ім. Шевченка. – (Матеріяли до української бібліографії / видає Бібліографічна комісія НТШ ; Т. 5)
Вип. 1 : Історія України. Публікації в українській мові. – 1924. – 59 с.
179944
  Ясинський М.І. Бібліографія української бібліографії / М.І. Ясинський. – 17с.
179945
  Пеленський Є.Ю. Бібліографія української бібліографії. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1934. – 198с.
179946
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
179947
  Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816 - 1916 / В. Ігнатієнко. – Харків; Київ, 1930. – 288с.
179948
  Рева Н.М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посіб. / Н.М. Рева. – Київ, 1979. – 230 с.
179949
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39с.
179950
  Матвійчук Л. Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919-1990) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.138-147. – ISSN 2224-9516
179951
  Давидова А.О. Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті / А.О. Давидова, Ю.Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 39-44. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
179952
  Дзюбенко Г. Бібліографія як вид вторинної інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 116-119
179953
  Буран В.Я. Бібліографія. / В.Я. Буран. – К., 1984. – 215с.
179954
  Бачинська Н. Бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог Віра Вікторівна Загуменна / Н. Бачинська, Т. Новальська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 23-24
179955
  Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навчальний посібник для дистанційного навчання / І.М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 300 с. – ISBN 966-7979-72-5
179956
   Бібліографознавство України (1991-1995) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 136с.
179957
   Бібліографознавство України (1996-2000) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 188с.
179958
  Кличко С. Бібліографування кримської періодики як джерело інформації для істориків журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 164-172


  У статті проаналізовано бібліографічні розвідки, які містять описи кримських видань різних періодів. Зроблено спробу систематизувати матеріал учених для доведення важливості таких праць та їх значення для дослідників кримської ...
179959
  Боряк Т.Г. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-2010 років // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
179960
  Бєлоус І.О. Бібліографування праць вчених "Львівської політехніки" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 24-29. – ISBN 978-966-285-103-8
179961
  Цибенко І. Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Витокі про наукову творчість М. Грушевського, в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному аспекті, розкриваються нові сторіники його багатогранної діяльності.
179962
  Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 530, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7384-9
179963
  Якимович Б. Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних краєзнавчих студій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 321-343. – ISSN 1728-9572


  У галузі краєзнавчих студій автор виділяє окремий напрям - бібліологічне краєзнавство, формулює його визначення, на прикладі видатного українського друку ХХ ст. - антології "Акорди" (Львів, 1903) висвітлює методику таких студій, потребу та підхід до ...
179964
  Костенко Л. Бібліометрика української науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 13


  Набирає гостроти дискусія про роль і місце науки в сучасному суспільстві. В Україні державна політика розвитку науки та освіти підмінена "оптимізаційними" заходами, орієнтованими на зменшення коштів, що виділяються на дослідження. Значною мірою ...
179965
  Симоненко Т.В. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 91-94. – ISSN 1027-3239


  Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних (бібліометричних) методів оцінювання результативності наукової діяльності. Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". ...
179966
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 21-25


  Розкриваються засади створення наукометричної надбудови над розпорошеними в Googl Scholar бібліометричними профілями суб"єктів і об"єктів вітчизняних документних комунікацій.
179967
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Е. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Про нові методи оцінки результативності діяльності вчених, що грунтуються на використанні бібліометричних індикаторів. Вибірка та впорядкування 10 установ за наявністю в них високоцитованих учених дає такий результат: 8 з них підпорядковані НАН ...
179968
  Онуфрієва О.М. Бібліометричне дослідження джерельної бази публікацій фахових видань / О.М. Онуфрієва, Т.О. Шикаленко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 240-246. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається узагальнений кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази публікацій на прикладі фахових видань Харківської державної академії культури (ХДАК) за 2002 рік: "Культура України" та "Вісник ХДАК".
179969
  Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998-2015) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" за період 1998-2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу. Здійснено ...
179970
  Чередник К. Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М.Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 88-95. – ISSN 2079-2999


  Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого-болотознавця М.Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоретичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ...
179971
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання. Розглянуто систему "Бібліометрика української науки" - ...
179972
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порвіняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показанокореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.
179973
  Костенко Л. Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 46. – ISSN 1029-7200


  "Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження" : інформація про семінар, що проходив в рамках міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
179974
  Кобелєв О.М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62-67. – ISBN 966-7352-07-2
179975
  Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 7-16. – ISSN 2224-9516
179976
   Бібліосвіт : інформаційний вісник. – Київ
№ 4. – 2001
179977
  Прайсман Я.Н. Бібліотека Академії наук УРСР. Довідник. / Я.Н. Прайсман. – К., 1946. – 47с.
179978
  Балика Д. Бібліотека в минулому (культурно історичний нарис) / Д. Балика. – К, 1925. – 118с.
179979
   Бібліотека і естетичне виховання читачів. – К., 1961. – 44с.
179980
   Бібліотека і науково-технічне відродження України. – Харків, 1996. – 27с.
179981
   Бібліотека і науково-технічний прогрес. – Львів, 1975. – 190с.
179982
   Бібліотека і час. – К., 1996. – 121с.
179983
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2001
179984
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2001
179985
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2001
179986
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2001
179987
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001
179988
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001
179989
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2001
179990
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2001
179991
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
179992
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
179993
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
179994
   Бібліотека та інформація. – Львів, 1973. – 160с.
179995
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Ч. 2 : Історія України / Іван Холмський. – 1949. – 360 с.[+10с.]
179996
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 1958. – 176 с.
179997
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 22 : Україна на міжнародній арені 1945-1965 : проблеми і перспективи української зовнішньої політики / Михайло Сосновський. – 1966. – 272 с.
179998
   Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 29 : Слово і зброя. – 1968
179999
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк, 1993. – ISBN 0-88054-126-1
180000
   Бібліотека. 1980. – Київ, 1980. – 175с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,