Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>
17001
  Івшина Л. "Ave..." Слово до читачів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 6-7


  "День" назвав 2018-й роком 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського.
17002
  Шаф О. "Axis mundi" лірики Василя Клічака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24). – С. 16


  Про збірку поезій "Копана гора".
17003
   "Babes-Bolyai" University, faculty of mathematics research seminaries. Seminar of algebra.. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" University, 1982. – 88 p.
17004
  Gubersky Leonid "Back then everything was wonderfully built" // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2010. – № 6 (49). – P. 116-117. – ISSN 1991-8348
17005
  Wolkow Anatolij "Bajka o carze Saltanie" A. Puszkina i basn "O krуlewiczu z ksiezycem na czole, z gwiazdami po glowie" A. J. Glinskiego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
17006
  Міняйло Олена "Balkon фест" / Міняйло Олена, Давидова Майя // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 38-39 : фото
17007
  Homanyuk M. "Battle for Tavria": a historical region in politics and in the market of goods and services // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 20-26. – ISSN 2413-7154
17008
  Khanin M. Authoriztion protocol OAUTH 2.0 / M. Khanin, L. Myrutenko // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 237-238
17009
  Buttner C. Autistische Sprachstorungen / Claudia Buttner. – Hurth : Gabel, 1995. – 6,182S. – (Kolner linguistische Arbeiten - Germanistik (KLAGE) / Hrsg. von Heinz Vater ; 30). – ISBN 3-921527-31-7
17010
  Bogdanova O.I. Auto-antonimos en el contexto traductologico // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 232-238


  En este artнculo se analiza el concepto de auto-autуnimos, su funciуn estilнstica y las peculiaridades de su traducciуn del italiano al ucraniano. The article analyses the phenomenon of the enantiosemy and their stylistic functions and peculiarities, ...
17011
   Auto-Atlas."Neues Deutschland".. – Lpz., 1957. – 52с.
17012
  Джамп Д. Auto Cad. Программирование / Д. Джамп. – Москва : Радио и связь, 1992. – 329с. – ISBN 5-256-00807-2
17013
  Kovalska L. Auto communicative nature of the documents of personal origin (1941-1945) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – Р. 24-30. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Впровадження автокомунікативних документів до наукового обігу та залучення їх у вивченні радянського руху Опору передбачає виявлення термінологічних особливостей документів, з’ясування їх видового розмаїття за специфікою адресної ...
17014
   Autoatlas CSSR.. – Bratislava, 1976. – 173с.
17015
   Autoatlas der Deutschen Demokratischen Republik.. – Goths, 1962. – 80с.
17016
  Curie-Sklodowska Maria Autobiografia / Curie-Sklodowska Maria. – Warszawa, 1959. – 80 с.
17017
  Malcolm X. Autobiografia / X. Malcolm. – Habana, 1974. – 574с.
17018
  Fonteyn Margot Autobiografia / Fonteyn Margot; Przeklad: M. Beyer. Wstep: J. Waldorff; Poslowie: M.Krzyszkowska. – Warszawa : Wydawnictwa artystyczne i filmowe, 1984. – 397 s. : fot. – ISBN 83-221-0115-5
17019
  Semprun J. Autobiografia de Federico Sanchez : novela / J. Semprun. – Barcelona : Planeta, 1978. – ISBN 84-320-5370-8
17020
  Vazquez Montalban Autobiografia del general Franco / Vazquez Montalban. – Barcelona : Planeta, 1993. – 679 p.
17021
  Vazquez Montalban Manuel Autobiografia generala Franco / Vazquez Montalban Manuel; Przeklad J.Konieczna-Twardzikowa. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 1993. – 550s. – ISBN 83-7188-378-1
17022
  Sklodowska-Curie Autobiografia i Piotr Curie = Autobiographical notes and Pierre Curie / Maria Sklodowska-Curie. – Warszawa : GALANT, 2012. – 199 s. : il. – Текст парал. англ. та польською мовами. – ISBN 978-83-929386-4-4
17023
  Sklodowska-Curie Autobiografia i Piotr Curie. Autobiographical notes and Pierre Curie / Maria Sklodowska-Curi. – Warszawa : Galant : UMCS, 2017. – 199 s. : il., fot. – Кн. в картон. футлярі. - На футлярі зазнач.: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskie w Lublinie. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-929386-5-1
17024
  Zambrzycka M. Autobiografia w swiecie cyfrowym. Projekt autobiograficzny Ja, Nina Janiny Sokolowej // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 135-148. – ISSN 2520-2855
17025
  Davis Angela Autobiografia. / Davis Angela. – La Habana, 1976. – 405с.
17026
  Nusic Branislav Autobiografija / Nusic Branislav. – Beograd, 1963. – 252с.
17027
  Mendel G. Autobiographia Iuvenilis : Ad Centesimum Doctrinae Geneticae Anniversarium / G. Mendel. – Brunensis : Universitas Purkyniana, 1965
17028
  Fontane Theodor Autobiographische Schriften / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
1. – 1982. – 259с.
17029
  Fontane Theodor Autobiographische Schriften / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
2. – 1982. – 504с.
17030
  Fontane Theodor Autobiographische Schriften / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3/1. – 1982. – 439с.
17031
  Fontane Theodor Autobiographische Schriften / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3/2. – 1982. – 310с.
17032
  Fontane Theodor Autobiographische Werke. Meine Kinderjahre / Fontane Theodor. – Berl., 1961. – 840с.
17033
  Franklin Benjamin Autobiography and other writings / Franklin Benjamin. – Harmondsworth, 1986. – 270с.
17034
  Мушніна Л.О. AUTOCAD : [навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.О. Мушніна, С.К. Шульгін; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2006. – 320с. – ISBN 966-590-610-0
17035
  Финкельштейн Эллен AutoCAD 14 : Библия пользователя:Пер.с англ. / Финкельштейн Эллен. – Киев; Москва; Санкт-Петербург : Диалектика, 1998. – 896 с. – ISBN 966-506-128-3
17036
  Фрей Д. AutoCAD 14 на примерах : Дэвид Фрей / Д. Фрей; Пер. с анг.: Бродовой В.Л., Мурашкин С.В., Полонская Е.Л., Куссуль Н.Н. – Киев : Юниор, 1998. – 560с. : илл. – ISBN 966-7323-05-6
17037
  Финкельштейн Э. AutoCAD 2000 : Библия пользователя / Э. Финкельштейн. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, Вильямс, 2000. – 1040 с. + Компакт-диск. – ISBN 5-8459-0017-4
17038
  Finkelstein Ellen AutoCAD 2002 Bible / Finkelstein Ellen. – New York a.o. : Hungry minds*, 2002. – 36,1254p. : ill. – ISBN 0-7645-3611-7
17039
  Finkelstein E. AutoCAD 2004 Bible / Ellen Finkelstein. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 42,1273 p. : ill. – ISBN 0-7645-3992-2
17040
  Финкельштейн Э. AutoCAD 2005 и AutoCAD LT 2005 : Библия пользователя / Эллен Финкельштейн. – Москва : Диалектика, 2005. – 1232с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0792-6


  Самая мощная система автоматизированного проектирования из тех, что могут работать на персональных компьютерах
17041
  Соколова Т.Ю. AutoCAD 2011 : учебный курс / Татьяна Соколова. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 576 с. : илл. + CD. – Интерактивная авторская тренинг-система AutoCAD на компакт-диске. – (Учебный курс). – ISBN 978-5-459-00515-8
17042
  Кречко Ю.А. AutoCad: программирование и адаптация / Ю.А. Кречко. – Москва, 1995. – 240с.
17043
  Rank Heiner Autodiebe / Rank Heiner. – Berl., 1961. – 164с.
17044
  Funcke M. Autofahren : Ein Worterbuch fur Automobilist(inn)en, Kapitane der Landstrasse und andere Kavaliere am Steuer / Michael Funcke, Peter Ruge ; Zeichnungen von Gerhard Brinkmann, Peter Grosskreuz, Pit Grove, Manfred Limmroth. – Munchen : Tomus, 1991. – 96 S. : Ill. – Прізвища авторів взяти з обкл. – ISBN 3-8231-0127-7
17045
  Langen D. Autogenes Training / D. Langen. – Munchen : Grafe und Unzer, 1994. – 95s. – ISBN 3-7742-2194-4
17046
   Autograf M. J. Husi.. – Praha, 1954. – 76с.
17047
  James Henry Autografy Jeffreya Asperna i inne opowiadania / James Henry. – Warszawa : Czytelnik, 1979
17048
   Autograph manuscripts of Ernest Bloch at the University of California., 1962. – 20с.
17049
  Protase D. Autohtonii in Dacia / D. Protase. – Bucuresti
1. – 1980. – 309с.
17050
  Epifanov A.S. Automata interpretation of gene sequences // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Використання нового способу задання законів функціонування автоматів у формі символьних та числових графіків (геометричних образів законів функціонування автоматів) дозволяє проводити аналіз властивостей об"єктів та процесів, представлених ...
17051
   Automata, languages and programming. – Berlin, 1978. – 505 p..
17052
   Automata, languages and programming.. – Berlin, 1987. – 565с.
17053
   Automata, languages, development.. – Amsterdam, 1976. – 562с.
17054
  Livovschi Leon Automate finite cu elemente logica pneumatice si hidraulice / Livovschi Leon, 1963. – 304с.
17055
  Borangiu T. Automate programabile / T. Borangiu, R. Dobrescu. – Bucuresti, 1986. – 333 p.
17056
   Automated 24x7 monitoring of synchroinformation in modern digital networks / V.V. Koval, D.O. Kalian, M.M. Khudyntsev, V.P. Lysenko, O.V. Samkov, I.J. Shkliarevskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В статті запропоновано застосування технології поліканального моніторингу робочих характеристик синхросигналів, яка дозволяє контролювати та прогнозувати якість роботи мереж синхронізації цифрових телекомунікацій. У якості формувача опорного сигналу, ...
17057
  Omelchuk L.L. Automated analysis of the educational-professional program "Informatics", implemented at the faculty of computer science and cybernetics, with the programs of other institutions of higher education in the specialty 122 "Computer Science" / L.L. Omelchuk, N.G. Rusina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Наведено порівняльний аналіз освітньо-професійної програми "Інформатика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології ", спеціальності 122 "Комп"ютерні науки" , що реалізується на факультеті комп"ютерних наук та ...
17058
  Rudenko O. Automated benchmarking system in assessing financial health of a business // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 106-107. – ISBN 978-617-7530-07-6
17059
  Tesluk V.M. Automated construction of optimal meal plans for preschool / V.M. Tesluk, P.Y. Denysyuk, T.M. Teslyuk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 516-524 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
17060
   Automated creation of the moodle test questions category / B. Bocharov, M. Voevodina, A. Anisimov, A. Kuznetsov // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – P. 7


  Автоматичне створення категорій тестових завдань moodle (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).
17061
  Mikautatdze M. Automated system of city"s budget planning and performance control // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 85. – ISBN 978-617-7530-07-6
17062
  Onanko Y.A. Automated system of treatment and analysis of ultrasound measuring of data elastic waves velocities anisotropy by invariant-polarization method // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 127-128
17063
  Sturz H. Automaten / H. Sturz, W. Cimander. – Berlin : Veb Verlag, 1972. – P. 186
17064
   Automatic digital computation. – London, 1954. – P. 295
17065
  Petliak N.V. Automatic stroke lesions segmentation on brain mri / N.V. Petliak, V.E. Snytyuk // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 166-167


  Автоматична сегментація уражень при інсульті на мозку.
17066
  Turkia E. Automatic support systems for anesthesia practitioners / E. Turkia, Ju. Mgeladze, D. Jibuti // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 161-163. – ISBN 978-966-7166-39-7
17067
   Automatic teaching!. – New York, 1962. – 198 p.
17068
  Penescu C.I. Automatica si telemecanica sistemelor energetice / C.I. Penescu. – Bucuresti
1. – 1959. – 785с.
17069
  Penescu C.I. Automatica si telemecanica sistemelor energetice / C.I. Penescu. – Bucuresti
2. – 1960. – 574с.
17070
  Penescu C.I. Automatica si telemecanica sistemelor energetice / C.I. Penescu. – Bucuresti
3. – 1961. – 416с.
17071
  Klementiev S.D. Automatica y telemecanica. / S.D. Klementiev. – Buenos Aires, 1962. – 308с.
17072
  Stepanek Jiri a dr. Automaticka regulace v papirenskem prumyslu / Jiri a dr. Stepanek. – Praha, 1959. – 292с.
17073
  Оружных Л.А. Automation / Л.А. Оружных, И.Н. Стерлигова. – Москва, 1961. – 132с.
17074
  Huseynzade Sh. Automation Model of the Adaptive Control on Petri nets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
17075
  Goncharenko O.O. Automation of research of interaction of yeast cells with silica / O.O. Goncharenko, S.A. Loginov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 197-198
17076
  Onanko Y.A. Automation system of numerical analysis and visualization of ultrasound research data // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 65-66
17077
  Weidauer R. Automatische maschinen-fliessreihen / R. Weidauer. – Berlin : Verlag die Wirtschaft, 1958. – P. 143
17078
  Brand I. Automatische sprachubersetzung. / I. Brand, G. Klimonow, S. Koch. – Berlin, 1972. – 938с.
17079
   Automatische Steuerungen.. – Berlin, 1987. – 207с.
17080
   Automatisierung der Ausleihverbuchun in Bibliotheken.. – Berlin., 1971. – 129с.
17081
  Haase Walter Automatisierungsanlagen mit Mikrorechnern. / Haase Walter, Muller Gunter. – Berlin, 1989. – 84с.
17082
   Automatisierungstechnik.. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1975. – 1023 S.
17083
  Chvala B. Automatizace / B. Chvala, J. Nedbal, G. Dunay. – Praha, 1989. – 602 p.
17084
  Zimmermann Roman Automatyczna centralizacja. Pomiary i obrobka danych / Zimmermann Roman. – [ Warszawa ] : Wyd-wo MON, 1975. – 371s.
17085
  Siwinski J. Automatyka napedu elektrycznego / J. Siwinski. – Warszawa : Panstwowe wyddawnictwa techniczne, 1960. – 476 s.
17086
  Hellmann W. Automatyzacja elektrowni wodnych / W. Hellmann. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1960. – 364 s.
17087
  Lukasik Zbigniew Automatyzacja procesow sterowania i zarzadzania / Lukasik Zbigniew. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 142s. – ISBN 83-88001-98-1
17088
  Алабушева К.Н. Automobile : пособие по английскому языку для студентов автомобильного факультера / К.Н. Алабушева. – Київ : Издательство Киевского университета, 1960. – 108 с. – (Библиотека студента / Киев. автомобильно-дорожный ин-т, Каф. иностранных языков ; вып. 8)
17089
  Marcinko P. Automobile with pneumatic Engine / P. Marcinko, M. Hajduk, M. Palko // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – P. 55-60. – ISSN 2411-5363


  Urgency of the research. In the modern times, more often, there are alternatives to the drive, which help the environment. First of all, there are many engine alternatives, but also hybrids with low emissions. Target setting. The main goal was to ...
17090
  Degobert Paul Automobiles and pollution / Degobert Paul; Translated from the French by Nissim Marshall and reviewed by F.Carr. – Paris : Editions Technip, 1995. – 18,491p. : ill. – (Institut Francais du petrole publications). – ISBN 2-7108-0676-2
17091
  Литвинова А.В. Automobiles and tractors. Пособие по английскому языку. / А.В. Литвинова. – М., 1960. – 384с.
17092
   Automorphic representations, L-functions and applications: progress and prospects : Proceedings of a conference honoring Steve Rallis on the occasion of his 60th birthday, the Ohio state university, March 27-30, 2003. – Berlin : de Gruyter, 2005. – 8,430p. – (Ohio state university Mathematical research institute publications / Editors: G.R.Baker, W.D.Neumann, K.Rubin ; 11). – ISBN 978-3-11-017939-2
17093
  Kravchenko A. Automorphisms of Cellular Divisions of 2-Sphere Induced by Functions with Isolated Critical Points / A. Kravchenko, S. Maksymenko // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 16, № 2, квітень - червень. – Р. 138-160. – ISSN 1812-9471
17094
  Crouse William Automotive electrical equipment : Its operation and maintenance / Crouse William. – 2nd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1957. – IX,330p. : ill.
17095
   Autonom(Automatic Nomenclature).. – Frankfurt am Main, 1991. – 128с.
17096
  Martysh E. Autonomous rendez-vous with uncooperative space objects / E. Martysh, V. Yatsenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 72-74. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Traditionally, relative navigation vision systems for rendezvous and docking in space have relied on cooperative targets such as retroreflectors installed on the spacecraft to capture. While reliable, target based systems have operational limitations, ...
17097
  Акмурзина Д. Autonomy learning as a means of increasing language skills // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 280-282


  Автономія навчання як засіб підвищення рівня мовних навичок.
17098
  Ciuciura Theodore Bohdan Autonomy without Separation // Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1988. – Nr. 4 : In memoriam Georgii Panejko. – P. 52-64


  The Case of Austro-Hungarian Compromise of 1867.
17099
  Gerhard Jan Autopamflet / Gerhard Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 311 s.
17100
  Marek Jiri Autopohadky / Marek Jiri. – Praha, 1965. – 130с.
17101
  Teirlinck H. Autoportrait ou le dernier repac. (Zelfportret of het galgemaal) / H. Teirlinck. – Paris, 1971. – 189с.
17102
  Bryll Ernest Autoportret z bykiem. / Bryll Ernest. – Warszawa, 1960. – 72с.
17103
  Florczak Zbigniew Autoportret z rubinem / Florczak Zbigniew. – Warszawa, 1960. – 322с.
17104
   Autor - tekst - cenzura : Prace na Kongres Slawistow w Krakowie w roku 1998. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. – 291s. – ISBN 83-230-9943-X
17105
  Karpowicz Andrzej Autor - Wydawca: Poradnik prawa autorskiego. / Karpowicz Andrzej. – Warszawa, 1987. – 184с.
17106
   Autoritare Regime in Ostmittel- und Sudosteuropa 1919-1944. – Paderborn u.a. : Ferdinand Schoningh, 2001. – XI,697S. – ISBN 3-506-76186-2
17107
   Autorsy naszych lektur.. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 396с.
17108
   Autorzy naszych lektur.. – Wyd. 3. – Wroclaw, 1973. – 426с.
17109
  Dies A. Autour de Platon : essais de critique et d"histoire / par A. Dies. – Paris : Gabriel Beauchesne. – (Bibliotheque des archives de philosophie)
I : Les Voisinages-Socrate. – 1927. – XVI, 243, [1] p. – Библиогр. в подстроч. примеч.
17110
   Autour des ecrivains franco-russes / sous la direction de Murielle Lucie Clement. – Paris : L`Harmattan, 2008. – 274 р. – ISBN 978-2-296-07574-0
17111
  Danylenko V. Autowave solutions of a nonlocal model for geophysical media taking into account the hysteretic character of their deformation / V. Danylenko, S. Skurativskyy // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
17112
  Murray T.C. Autumn fire: a play in three acts. / T.C. Murray. – London, 1927. – 88с.
17113
  Efremov Ivan aux confins de l"Oecumene / Efremov Ivan; Lusternik H. – Moscou, 1989. – 278с.
17114
  Таньшина А.В. Aux grands hommes la patrie reconnaissante (к 100-летию со дня рождения академика Е.М. Лифшица и 80-летию "Курса теоретической физики" Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-88. – ISSN 0372-6436


  Цього року виповнюється 100 років з дня народження відомого вченого в галузі теоретичної фізики акад. Є.М. Ліфшиця. Євген Михайлович народився в Харкові 21 лют. 1915 р., закінчив Харківський механико-машинобудівний інститут, до 1939 р працював в ...
17115
  Церешко Нина Александровна Aux moments des loisirs : A l"usage des eleves de 5-7 cl. / Церешко Нина Александровна. – Москва : Просвещение, 1966. – 73с. – На обл. авт. не указ.
17116
  Церешко Ніна Олександрівна Aux moments des loisirs = В години дозвілля : Оповідання, вірші, ігри, загадки франц. мовою: Для уч. 5-7-х кл. / Укл. Н.О. Церешко. – Київ : Радянська школа, 1968. – 73с. – На обкл. укл. не зазначений
17117
  Lenine V. Aux paysans pauvres. / V. Lenine. – M., 1967. – 118с.
17118
   Aux quatre vents : Textes francais. 5e / F. Delamare, F. Egea, M. Pougeoise, R. Schmitt. – Paris : Fernand Nathan, 1967. – 288p.
17119
  Opris Mihai Auzit-ati d-un Jian? / Opris Mihai, Chirita Vasile. – Bucuresti, 1989. – 256с.
17120
  Мацевко-Бекерська AV OVO: до генези теоретичного осмислення новітньої методичної думки у викладанні світової літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 37-42
17121
  Pajerska E.D. Availability of food in terms of region // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – P. 70-77. – ISSN 2221-1055
17122
  Kluszczynski Ryszard Avant-garde against avant-garde // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 33-43. – ISSN 1641-9278
17123
  Rega D. Avant-garde tendencies in ukrainian and czech literatures in 1920–1930: historical and typological dimension // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6. – Р. 81-86. – ISSN 2313-5921
17124
  Pawlowska Aneta Avant-gardists and primitivism // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 153-169. – ISSN 1641-9278
17125
  Hrbek Rudolf Avantgarda / Hrbek Rudolf. – Praha, 1961. – 143с.
17126
  Egri Petet Avantgardism and modernity / Egri Petet; Aston P. – Budapest, 1972. – 117с.
17127
  Po Edgar Alan Avanture Gordona Pima / Po Edgar Alan. – Beograd, 1964. – 203с.
17128
   Avanza con la Revolucion la Universidad Central de Las Villas.. – Las Villas. – 26с.
17129
   Avar finds in the Hungarian National Museum : with 152 figures and 37 plates / E. Garam, I. Kovric, J.G. Szabo, G. Torok; E. Garam, I. Kovric, J.G. Szabo, G. Torok. – Budapest : Akademiai Kiado, 1975. – 368 p., 37pl., 4 m. : ill. – (Cemetries of the avar period (567-829) in Hungary / Ed. by I. Kovrig ; Vol. 1)
17130
   Avar finds in the Hungarian National Museum : with 152 figures and 37 plates / E. Garam, I. Kovrig, J.G. Szabo, G. Torok; E. Garam, I. Kovrig, J.G. Szabo, G.Torok. – Budapest : Akademiai Kiado, 1975. – 368 S., 38 Pl. – (Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary / Ed. I. Kovrig ; V. 1)
17131
  Calinescu G. Avatarii faraonului Tla / G. Calinescu. – Iasi, 1979. – 189 p.
17132
  Sujkowski Boguslaw Ave libertas / Sujkowski Boguslaw. – Warszawa, 1958. – 568с.
17133
  Мамонтів Я.А. Ave Maria : трагедія в 5 актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1924. – 78 с.
17134
  Танк Максим Ave Maria / Максим Танк ; [худож. М. Басалыга]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1980. – 111 с. – Миниатюрное издание в футляре
17135
  Райнис Я. Ave sol! : поэма / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 96 с.
17136
  Шиліна Ю.В. AVE Гродзинський! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
17137
  Клюева В. Ave, Caesar! : проза: роман (журн. вариант) / окончание. Нач. в № 5, 2010 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 85-109
17138
  Клюева В. Ave, Caesar! (Цезар) : проза: триллер (журнальный вариант) // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 5. – С. 87-109
17139
  Пахльовська О. AVE, MATER DOLOROSA // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 липня (№ 127). – С. 5


  Ціна, яку платить Україна за європейський вибір, стає непомірно високою: убиті під час Революції Гідності, убиті під час російсько-української війни.
17140
  Кметюк Н. Ave, Маріє! / Надія Кметюк. – Коломия : Вік, 1998. – 53, [3] с. : портр.
17141
  Корнійчук В. AVE, Марія! // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 0207-7159
17142
   Avec Brecht / Stein Peter, Steiger Andre, Malina Judith, Braunschweig Stephane, Deutsch Michel, Langhoff Matthias et Banu Georges, Guenoun Denis; Conservatoire national superieur d"art dramatique; Academie experimentale des theatres. – [Paris] : Actes sud, 1999. – 126p. – (Actes sud - papiers ; 11 ; Apprendre). – ISBN 2-7427-2306-4
17143
  Enard Avec elles / Enard, Jean-Pierre. – Paris, 1980. – 223с.
17144
  Torriente-Brau Aventuran del soldado desconocido Cubano y otraz paginas / Torriente-Brau. – Habana, 1968. – 367с.
17145
  Daudet Alphonse Aventuras prodigiosas de Tartarin de Tarascon. / Daudet Alphonse. – La Habana, 1974. – 143с.
17146
  Roa Raul Aventuras, venturas y desventuras de un Mambi / Roa Raul. – La Habana, 1970. – 431с.
17147
  Torriente Brau Pablo de la Aventures del Soldado desconocido Cubano / Torriente Brau Pablo de la. – La Habana, 1962. – 116с.
17148
  Karalayev Sayakbay Aventures merveilleuses sous terre et ailleurs de Er-Toshtuk le geant des steppes. / Karalayev Sayakbay. – Paris, 1965. – 308с.
17149
   Aventures merveilleuses sous terre et ailleurs de Er-Toshtuk le geant des steppes.. – Paris, 1965. – 310с.
17150
  Ovalov Lev Aventurile maiorului Pronin / Ovalov Lev. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1961. – 272с.
17151
  Zwolak J. Average and marginal productivity factors in agricultural production of Poland // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 61-68. – ISSN 1993-6788


  In this article the level of agricultural output in 2009 and 2010 was determined by the marginal productivity of production factors analyzed in terms of constant adaptability and proportionality of these productivity categories. A comparison of the ...
17152
  Yamnenko R. Averaged deviations of the Orlicz processes and majorising measures // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2016. – Vol. 3, n. 3. – P. 249-268. – ISSN 2351-6046
17153
  Grossman J. Averages: a new approach / J. Grossman, M.Grossman, R.Katz. – Rockport : Archimedes foundation, 1983. – 6,61p.
17154
  Borysenko O.D. Averaging in autonomous fourth order oscillating system under the action of random disturbances in the case of multiple real root and two conjugate pure imaginary roots of characteristic equation / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
17155
  Kapustian O. Averaging in the optimal control problem for the reaction-diffusion equation with multivalued interaction function // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – № 2. – P. 55-63. – ISSN 1729-3901


  In this paper consider the optimal cjntrol problem on infinite time interval with quadratic cost functional.
17156
  Borysenko O.D. Averaging method for autonomous fourth order random oscillating system / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  The asymptotic behavior of autonomous oscillating system describing by differential equation of fourth order with small non-linear external perturbations of "white noise", non-centered and centered "Poisson noise" types is studied. Every term of ...
17157
   Averile bisericesti din Bucovina. – Cernauti : Editura Mitropoliei Bucovinei, 1939. – 108p.,[17 f.il.]
17158
  Matto Aves sin nido / Matto, Turner C. de. – La Habana, 1974. – 272с.
17159
   Aviaforum-2019: ключові напрямки, технологічні рішення й управління продажами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 15 : фото. – ISSN 1998-8044
17160
  Golovin V.V. Avialable demonstration of typical properties of digital holograms / V.V. Golovin, A.L. Yampolskiy, L.V. Poperenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 193
17161
  Shcherbakov A. Avialable demonstration of typical properties of digital holograms / A. Shcherbakov, A. Vorobiov, L.V. Poperenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 262
17162
  Avian palaeontology at the close of the 20th century: International meeting (4th; 1996, Washington) Avian palaeontology at the close of the 20th century: Proceedings of the 4th International meeting of the society of avian palaeontology and evolution, Washingto,D.C.,4-7 June 1996 / Avian palaeontology at the close of the 20th century: International meeting (4th; 1996, Washington); Ed. St.L.Olson // Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution. – Washington, 1999. – N 85. – 344 p.:il.
17163
  Геблер Міхаель Aviareps - найвища якість - для кожного! / Геблер Міхаель, Лаккер Едгар // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
17164
   Aviation industry of Ukraine: Steeplechase : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 16 : Фото. – ISSN 1998-8044
17165
  Vodopianov M. Aviatorul polar / M. Vodopianov : Editura tineretului, 1953. – 228 с.
17166
  Stefanescu Gh.A. Avicultura / Gh.A. Stefanescu, M. Balasescu, V. Severin. – Edit. a 2-a. – Bucuresti : Editura Agro-Silvica
Vol. 1. – 1960. – 501s.
17167
  Stefanescu Gh. Avicultura / Gh. Stefanescu, M. Balasescu, V Severin. – Bucuresti : Editura Agro-Silvica
Vol. 2. – 1961. – 506s.
17168
  Вижва С.А. AVO-аналіз сейсмічних даних розущельних зон кристалічного фундаменту (результати математичного моделювання) / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 28-35. – ISSN 1684-2189
17169
  Вижва С.А. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко ; [ред. Л.В. Магда] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-439-698-8
17170
   Avoiding the new mediocre : raising long-term growth in the Middle East and Central Asia / Pritha Mitra, Amr Hosny, Gohar Minasyan, Mark Fischer, Gohar Abajyan ; International Monetary Fund, The Middle East and Central Asia Department. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – XII, 36 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 33-36. – (Middle East and Central Asia Department). – ISBN 978-1-51357-271-0
17171
  Викулова Л.Г. Avoir и etre с предложным инфинитивом в старофранцузском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Викулова Л.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20л.
17172
  Mihalache Marin Avram Iancu / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1968. – 134с.
17173
  Miles Rufus Awakenig from the American dream: The social and political limits to growth / Miles Rufus. – New York, 1977. – 246с.
17174
  Taylor E. Awakening from history / E. Taylor. – Boston : Gambit, 1969. – XXI, 522 p.
17175
  Bevzyuk Y. Awakening of non–titular nations as a factor of the breakup of empires (on the example of the habsburg monarchy) / Y. Bevzyuk, M. Doroshko // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 13. – С. 104-113. – ISSN 2519-058X


  Пробудження нетитульних націй як чинник розпаду імперій (на прикладі монархії Габсбургів).
17176
  Meshcheryakov A. Awakening to life: Forming behaviour and the mind in deaf-blind children / A. Meshcheryakov. – M., 1979. – 345с.
17177
  Sacks Oliver Awakenings / Sacks Oliver. – New York : Obelisk, 1983. – 338с.
17178
  Czanerle Maria Awanse i romanse / Czanerle Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 339s. – ISBN 83-07-00840-9
17179
  Makuszynski Kornel Awantura o Basie / Makuszynski Kornel. – Warszawa, 1956. – 272с.
17180
  Staniec Iwona Awareness and the role of integrated infomation systems for management support in logistic companies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 258-268 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
17181
  Gautier Theophile Awatar. / Gautier Theophile. – Krakow, 1976. – 106с.
17182
  Chazbijewicz Selim Awdet czyli powrot : Walka polityczna Tatarow krymskich o zachowanie tozsamosci narodowej i niepodleglosc panstwa po 2 wojnie swiatowej / Chazbijewicz Selim. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 338, [20]s. : 36 il. – ISBN 83-7299-097-2
17183
   Awesome Kyiv : interesting things you need to know / [aut. of texts: S. Kostrykina, T. Krawchenko ; Engl. ed. T. Krawchenko]. – Kyiv : Osnovy Publishing, 2015. – 86 p. : ill., portr. – ISBN 978-966-500-357-1
17184
   Awesome Lviv : interesting things you need to know / [English ed.: Kim Fraser, Maria Kachmar, Tamara Krawchenko ; photo ed.: Anna Lysiuk, Olga Kostyrko]. – Kyiv : Osnovy Publishing, 2016. – 79 p. : ill. – ISBN 978-966-500-770-8
17185
  Weinfeld S. Awicenna / Stefan Weinfeld. – Warszawa : Krajowa agencja wyd-za, 1985. – 120 s.
17186
  Manchul B. Axiological and cognitive potential of integrative processes in science // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 51-54. – ISSN 2311-9896


  Аксіо-когнітивний потенціал інтегративних процесів у науці.
17187
  Rambu Nicolae Axiological Interpretation in the Thought of Max Weber: To Rediscover an Important Hermeneutical Concept // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 3. – P. 150-157. – ISSN 0235-7186
17188
  Dieniezhnikov S. Axiological potential of students in the system of student government / S. Dieniezhnikov, D. Kozlov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 131-142. – ISSN 2312-5993


  Аксіологічний потенціал студентів у системі студентського самоврядування.
17189
  Sakwa R. Axiological vs Dialogical Politics in Contemporary Europe // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – P.8-17. – ISSN 0321-2017
17190
  Gulian C.I. Axiologie si istorie: de la Zarathustra la Hegel / C.I. Gulian. – Bucuresti, 1987. – 267с.
17191
  Roth Alvin Axiomatic models of bargaining / Roth Alvin. – Berlin a.o., 1979. – 121с. + +приложение
17192
  Bernays Paul Axiomatic set theory / Bernays Paul; With a historical introduction by Abraham A. Fraenkel. – Amsterdam : North Holland publ. comp., 1958. – 8, 226 p. – (Studies in logic and the foundations of mathematics)
17193
  Mas Mark du Axiometrics : Making a science of ethics / Mas Mark du, Mas Frank du. – Stanwood : FMD books, 2004. – 97p. + Compact disk
17194
  Mas M.M. du Axiometrics : making a science of ethics / Mark M. du Mas, Frank M. du Mas. – [ Atlanta : MdM books ]
2. – 2010. – 99 p. + 1 CD
17195
  Hubbard L.R. Axioms and logics : The logics. The axioms of dianetics. The prelogics.The axioms of scientology / L.R. Hubbard. – Copenhagen : New era. Publ. int. ApS, 1982. – 20 p. – ISBN 87-7336-189-5
17196
  Rudeanu Sergiu Axionele laticilor si ale algebrelor booleene / Rudeanu Sergiu. – Bucuresti, 1963. – 160с.
17197
   AXIOS: the mystery of human nature / [Kyiv Orthodox Theological Academy ; comp. by Andrij Matsola ; photo.: arch. S. Tsems, K. Devyatkina]. – Kyiv : Department of Publikations UOC Kyiv Patriarchate, 2015. – 101, [3] p. : ill. – Bibliogr.: p. 100—101. – ISBN 978-966-2779-62-2
17198
   AXIOS: таинственность человеческой природы / Киев. Православ. Богословская Акад. ; [сост. Андрей Мацола ; фото: прот. С. Цема, К. Девяткина]. – Киев : Издательский отдел УПЦ Киевского патриархата, 2015. – 117, [3] с. : ил. – К 400-летнему юбилею со дня основания Киевской православной богословской академии (1615-2015). - По благословению Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. – Библиогр.: с. 116-117. – ISBN 978-966-2779-40-0
17199
  Alexanderesco Dimitrie Axplicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman in comparatiune cu legile vechi si cu principalele legislatiuni straine. / Alexanderesco Dimitrie. – Iasi, 1905. – 958с.
17200
  Kaltenbergh Lew Ayana z delty Dunaju / Kaltenbergh Lew. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 244s.
17201
   Ayoga.. – M. – 10с.
17202
   Ayrshire at the time of Burns., 1959. – 380с.
17203
  Perrault G. Az 51-es dossl ie / G. Perrault. – Budapest, 1972. – 380с.
17204
  Christie Agatha Az Ackroyd gyilkossag / Christie Agatha. – Budapest, 1974. – 318с.
17205
  Raths Paul Az allatok teli alma / Raths Paul. – Budapest : Gondolat, 1975. – 128s. – (Gondolat Zsebkonyvek)
17206
  Petofi Sandor Az apostol. Csanady Andras fametszeteivel / Petofi Sandor. – Budapest, 1955. – 124с.
17207
  Gielzynski Wojciech. Az do najdaiszych granic. / Wojciech. Gielzynski. – Warszawa, 1972. – 424с.
17208
  Danyi Pal Az egeszerteku intervallumprogramozasi feladatrol / Danyi Pal. – Peca, 1978. – 13 l. – (Dolgozatok a kozgazdasagtudomanyok korebol)
17209
  Foldvari Sandor Az Egri Foegyhazmegyei Konyvtar cirill betus es glagolita konyvei / Foldvari Sandor, Ojtozi Eszter. – Debrecen, 1992. – 22с.
17210
   Az egyetemi hallgatok internacionalista nevelesenek kerdesei.. – Debrecen, 1984. – 269с.
17211
  Ramuz C.F. Az elbocsatott szolgalolany / C.F. Ramuz. – Budapest, 1971. – 293с.
17212
  Bahdaj Adam Az elcserelt kalap. / Bahdaj Adam. – Budapest, 1973. – 222с.
17213
  Horvath Tibor Az elet, testi epseg, egeszseg buntetojogi vedelme / Horvath Tibor. – Budapest, 1965. – 536с.
17214
  Komuves Imre Az ember fiai / Komuves Imre. – Budapest, 1967. – 352с.
17215
  Madach Imre Az ember tragediaja / Madach Imre. – Budapest, 1966. – 230с.
17216
  Sztyelmah Mihajlo Az ember vere draga / Sztyelmah Mihajlo. – Budapest, 1962. – 304 с.
17217
  Teilhard Az emberi jelenseg / Teilhard, Chardin P. de. – Budapest, 1973. – 391с.
17218
  Szimonov K. Az emberirtas tabora / K. Szimonov. – Moszkva, 1944. – 24s.
17219
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem Ertesitoje 1961/62.. – Budapest, 1962. – 352с.
17220
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem ertesitoje 1973/74.. – Budapest, 1974. – 366с.
17221
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem ertesitoje 1974/75.. – Budapest, 1975. – 354с.
17222
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem ertesitoje. 1954/55.. – Budapest, 1956. – 204с.
17223
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem ertesitoje. 1955/56.. – 260с.
17224
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem ertesitoje. 1962/63.. – Budapest, 1963. – 384с.
17225
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem Termeszettudomanyi karanak tortenete 1635-1985.. – Bucurest, 1991. – 232с.
17226
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem Tortenete 1635-1985.. – Budapest, 1985. – 448с.
17227
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem tortenete, 1945-1970.. – Budapest, 1972. – 760с.
17228
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem.. – Budapest, 1965. – 432с.
17229
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem. Ertesitoje.. – Budapest, 1960. – 332с.
17230
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem. Ertesitoje. 1958/59.. – Budapest, 1958. – 240с.
17231
   Az Eotvos Lorand tudomanyegyetem. Ertesitoje. 1960/61.. – Budapest. – 308с.
17232
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Ertesitoje. 1963/64.. – Budapest, 1964. – 446с.
17233
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Tanrendje az 1957/58. – Budapest
2. – 1958. – 128с.
17234
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Tanrendje az 1958/59. – Budapest
1. – 1958. – 170с.
17235
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Tanrendje az 1958/59. – Budapest
2. – 1959. – 128с.
17236
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Tanrendje az 1959/60.. – Budapest
1. – 1959. – 176с.
17237
   Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem. Tanrendje az 1959/60.. – Budapest
2. – 1960. – 134с.
17238
  Schenk J. Az erdei szalonka vonulasa europaban : Der zug der waldschnepfe in Europa / J. Schenk. – Budapest : Magyar Kiralyi Allami Nyomda, 1924. – S. 26-120. – (Magyar Kiralyi Madartani Intezet)
17239
   Az Esztergomi Kereszteny Muzeum keptara.. – Budapest, 1964. – 204с.
17240
  Mucsi Andras Az esztergomi kereszteny muzeum regi keptaranak katalogusa. / Mucsi Andras. – Budapest, 1975. – 129с.
17241
   Az ezereves jussert, A bevezetot irta: Erdei Ferenc.. – Budapest, 1955. – 280с.
17242
  Boloni Gyorgy Az igazi Ady / Boloni Gyorgy, 1955. – 360с.
17243
  Kiss I. Az inaequalis sejtosztodas uj formaja es a plasma nagymervu granulalodasa a Nautococcus-felek koreben / I. Kiss. – Szeged : Kulonlenyomat, 1960. – 21s.
17244
  Nyirkos Istvan Az inetimologikus massalhangzok a magyarban / Nyirkos Istvan. – Debrecen, 1987. – 184с.
17245
  Keki Bela Az iras tortenete. / Keki Bela. – Budapest, 1975. – 127с.
17246
  Klotz Hans Az orgonarol. / Klotz Hans. – Budapest, 1975. – 270с.
17247
  Verne J. Az orok Adaam / J. Verne. – Budapest : Gondolat, 1973. – 270 L.
17248
   Az orok Elektra. Harom evezred dramai, 1966. – 548с.
17249
  Karanosy Laszlo Az orosz irodalom tortenete a XIX sz elso feleben (1800-1855). / Karanosy Laszlo. – Budapest, 1960. – 184с.
17250
  Karancsy Laszlo Az orosz irodalom tortenete a XiX szazad 2 foleben. (1856-1900). / Karancsy Laszlo, Kiraly Gyula. – Budapest, 1960. – 366с.
17251
  Szimonov K. Az orosz kerdes / K. Szimonov. – Moszkva, 1948. – 48s.
17252
   Az osi tarsadalom magyar kutatoi. – Budapest, 1977. – 424с.
17253
  Santa Ferenc Az otodik pecset / Santa Ferenc. – Budapest, 1967. – 302с.
17254
  Barjavel Rene Az ovaltan utazo. Tudomanyos fantastikus regeny / Barjavel Rene. – Budapest, 1971. – 255с.
17255
  Szabo Magda Az oz. A Danaida / Szabo Magda. – Budapest, 1977. – 739с.
17256
  Gola Stanislaw Az po rekojesc. / Gola Stanislaw. – Krakow, 1974. – 102с.
17257
  Konopka Vladimir Az prijdete do Lidic / Konopka Vladimir. – Praha, 1963. – 104с.
17258
  Vachek Emil Az se ucho utrhne / Vachek Emil. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 329 s.
17259
  Tolnai Lajos Az uj foispan. Regeny / Tolnai Lajos, 1955. – 440с.
17260
  Orkeny Istvan Az utolso vonat / Orkeny Istvan. – Budapest, 1977. – 499с.
17261
  Amirkhizi I. Azarbaijan revolt and Sattarkhan / Ismail Amirkhizi. – [S.l.] : Aydin publ., 2009. – [552] p. : ill., portr. – Книга перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 964-6592-57-6
17262
   Azerbaijan : Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh. – New York : Human rights watch, 1994. – XIY, 118 p. – ISBN 1-56432-142-8
17263
  Mahmudlu Y. Azerbaijan : short history of statehood / Yagub Mahmudlu. – Kyiv : Dmytro Burago publ. house, 2011. – 178 с. : ill., portr. – In memory of Heydar Aliev the national leader of Azerbaijan. – Bibliogr.: p. 165-178. – ISBN 978-966-489-088-2
17264
  Feyziyeva Gunay Azerbaijan in the South Caucasus policy of great powers // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – P. 151-160. – ISSN 2521-1706
17265
  Mustafayeva N. Azerbaijan literature in the literary and theoretical thought of Turkey // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – Р. 50-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The article examines the contemporary stage of literary relations between Azerbaijan and Turkey and shows itself in its new stage in modern times. Ensuring cultural development of each nation is more effective in interacting with other peoples. It is ...
17266
   Azerbaijan Soviet Socialist Republic. – Moscow, 1971. – 82с.
17267
  Efendiyeva A.F. Azerbaijani-Ukrainian relations in the sphere of art in the era of globalization // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 143. – P. 25-33. – ISSN 2308-6912


  The article discusses the features of the strategy for the dynamic development of relations in the field of art of Azerbaijan and Ukraine. The successes of cooperation in the field of art, the further development of bilateral humanitarian ties, which ...
17268
  Rahmanzade Fazil Azerbaijani Stars of the Bolshoi Theatre // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – September/December. – С. 80-85. – ISBN 978-9952-806-82-3


  Оперне та балетне мистецтво.
17269
   Azerbaijanian poetry.. – Moscow, 1972. – 663с.
17270
   Azerbaijanian prose.. – M., 1977. – 372с.
17271
  Altayli Seyfettin Azerbaycan Turkcesi sozlugu / Altayli Seyfettin. – Istanbul : M.E.B. – (Milli egitim bakanligi yayinlari / , Bilim ve Kultur Eserleri Dizisi ; 2468 ; 1 : Sozluk dizisi)
1.cilt : A - Heman. – 1994. – 622s.
17272
  Altayli Seyfettin Azerbaycan Turkcesi sozlugu / Altayli Seyfettin. – Istanbul : M.E.B. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 2618 ; 2 : Sozluk dizisi)
2.cilt : Hemaset - Zuyultu. – 1994. – s.623-1292
17273
   Azido-tetrazole tautomerism in 2,2-dimethyl-1-(1-methyl-1H-tetrazolo[5,1-a]isoindol-5-yl)propan-1-one / T. Yegorova, O. Holubenko, A. Kysil, I. Levkov, R. Karbovska, Z. Voitenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 184
17274
   Azimuths : Video. – Bern. – 55p. – Назва взята з обкл. На обкл. також: Azimuts. PNUD. Unite TV
17275
  Fleszar Mieczyslaw Azja / Fleszar Mieczyslaw. – Warszawa, 1961. – 228с.
17276
  Glabinski Stanislaw Azja patrzy na Chiny. / Glabinski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 327с.
17277
  Рященко З.М. Azotobacter chroococcum штамм СГУ и его практическое значение дл Юго-Востока : Автореф... канд. биол.наук: / Рященко З. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1964. – 17л.
17278
  Guerra Ramiro Azucar y poblacion en las Antillas / Guerra Ramiro. – La Habana, 1976. – 299с.
17279
  Golec Krzysztof Azydki organiczne zawierajace grupy karbonylowe w procesach polimeryzacji oraz modyfikacji polimerow : Praca...kandydata nauk chemicznych / Golec Krzysztof; UK im.T.Szewczenki. – Kijow, 2001. – 183л. + Dodatki:л.181-183. – Бібліогр.:л.161-180
17280
  Бучацький Л.П. AаeDNV. Денсовірус комара Aedes aegypti : монографія / [Л.П. Бучацький, Г.Г. Кононко, Н.М. Лебединець] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 94-105. – ISBN 978-966-439-297-3
17281
  Маріуц І. Aвтономія європейських шкіл у контексті гуманізації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено досвід становлення автономії шкіл Європейського Союзу як стратегії децентралізації, а в результаті гуманізації управління середньою освітою; розкрито фінансові та законодавчі умови становлення автономії школи у різних країнах ЄС. ...
17282
  Мельничук О.Ф. Aкадемічна свобода: доктринальні та законодавчі виміри // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 63-69. – ISSN 2524-017X
17283
   Aктивні середовища на основі поліуретану, допованого бінарною сумішшю барвників / С.В. Ніколаєв, В.В. Пожар, М.І. Дзюбенко, К.С. Ніколаєв // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Аверков Ю.О., Безрук В.М., Білецький М.М. [та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 26, № 3. – С. 24-29. – ISSN 1028-821Х
17284
  Олексин А.Г. Aнaліз ефективноcті cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні / А.Г. Олексин, Лисенко, Ж..П // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 34-39. – ISSN 2306-6806
17285
  Назарова К.О. Aналіз і контроль забезпеченості бюджетної установи фінансовими ресурсами / К.О. Назарова, М.О. Нежива // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 313-317. – ISSN 2222-4459
17286
   Aналіз ролі уддіяна бандга і наулі крія у поліпшенні викладання та засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін / Ю. Роговий, Ю. Білоока, В. Білоокий, О. Геруш // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 111-113. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  У статті зосереджено увагу на ролі уддіяна бандга і наулі крия в поліпшенні викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін. Специфікою теми є аналітичний підхід до застосування методу дослідження - описового: зіставлення - для аналізу, ...
17287
  Брижнік В.М. Aнтропологічний аспект соціальної філософії Макса Вебера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 19-21
17288
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2015. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17289
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2081. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17290
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2098. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17291
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2115. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17292
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2123. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17293
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2125. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17294
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2135. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17295
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2145. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17296
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2161. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17297
   Aсta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2171. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
17298
  Robin-Ligot Andree B and B : Comedie en 5 actes / Robin-Ligot Andree. – Paris : Art et comedie, 1999. – 84p. – ISBN 2-84422-118-1
17299
  Spinoza B. v. Spinoza"s Sammtliche Werke : aus dem Lateinischen mit dem Leben Spinoza"s von B. Auerbach / Spinoza. – Stuttgart : Scheible"s Buchhandlung. – (Kroners Volksausgabe)
Bd. 5. – 1841. – 422 S.
17300
  Vasmer M. B.Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm : Mit einer Tafel / M. Vasmer. – [Faks.-Ausg.]. – Koln, Wien : Bohlau, 1987. – 38, 217, [1] S. – Unverand. Nachdr. d. Ausg. Berlin, Verl. d. Akad. d. Wiss.,1938. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.55). – ISBN 3412074861
17301
  Poghirc Cicerone B.P. Hasdeu. Lingvist si filolog / Poghirc Cicerone. – Bucuresti, 1968. – 248с.
17302
  Milosz E. B2B e-relationships in Poland: results of the survey / E. Milosz, M. Milosz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 388-393 : tabl., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
17303
  Теличенко Нат Baan Bubble // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 36-43 : фото
17304
  Edigey Jerzy Baba-Jaga gubi trop / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1967. – 248с.
17305
  Kwiatkowski Tadeusz Baba z piekla rodem / Kwiatkowski Tadeusz. – Warszawa : Iskry, 1965. – 154 s.
17306
  Gorczyzka Joanna Baba z wozu / Gorczyzka Joanna. – Warszawa, 1982. – 145с.
17307
  Lewis Sinclair Babbitt. / Lewis Sinclair. – M., 1962. – 456с.
17308
  Kuczynski Maciej Babcia-robot przy kominku. Dziesiec fantastycznych historii, ktorych osobliwa akcja toczy sie na Ziemi, posrod Planet, i jeszcze znacznie dalej. / Kuczynski Maciej. – Katowice, 1963. – 180с.
17309
  Kajtochowa Anna Babcia / Kajtochowa Anna. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 175s. – ISBN 83-08-00885-2
17310
  Creamer Robert Babe: the legend comes to life. / Creamer Robert. – Harmondsworth, 1989. – 443с.
17311
  Babes V. Babes / V. Babes, I. Igirosianu. – Bucuresti : Editura Tineretului. – 437c.
17312
  Nemcova Bozena Babicka : Obrazy venkovskeho zivota / Nemcova Bozena. – Praha : Knihovna klasiku, 1953. – 273 с.
17313
  Lobeova M. Babicka v jabloni / M. Lobeova. – Brno, 1972. – 84с.
17314
  Auderska Halina Babie lato / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 271s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
17315
  Жуков М. Baby boss // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 30-31


  Особливості дарування корпоративних прав малолітній дитині.
17316
   Baby Type 2000 [Електронний ресурс] : многоязычный игровой клавиатурный тренажер. – Москва : Инновационные технологии. – 1 CD. – Системн. требования:Pentium 90, 16 МБ ОЗУ, 2-х CD-ROM привод, звуковая карта, Windows 95/98/XP/. - Загл. с этикетки диска. – (Новая Версия+ИВРИТ)


  Слепой десятипальцвой метод печати для начинающих и профессионалов. Программа предназначена для работы с семью стандартными раскладками клавиатуры: американская английская немецкая французская швейцарская русская иврит
17317
  Czechow Antoni Baby: Opowiadania / Czechow Antoni. – Warszawa, 1981. – 159с.
17318
  Shvets O. Bachelor’s program in "Integrated Design” and its implementation in International Design School at Cologne University of Applied Sciences // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 80-88. – ISSN 2308-4081


  Стаття спрямована на вивчення та аналіз особливостей підготовки студентів за бакалаврською програмою "Інтегрований дизайн" в Міжнародній школі дизайну (KISD) при Кельнському університеті прикладних наук, щоб окреслити позитивні риси та аспекти досвіду, ...
17319
  Патика Т.І. Bacillus thuringiensis у мікробіологічному контролі чисельності комах : автореф. ... д-ра сільськогосподарських наук : 03.00.07 / Патика Т.І. ; Уманський держ. аграрний ун-т. – Умань, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
17320
  Wohlmuth K. Back to J.M. Keynes in regulating international commodity markets: an extended note on the"transparency agenda" // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 351-397. – ISSN 2519-4070
17321
  Shaw Bernard Back to Methuselah. A metabiological pentateuch / Shaw Bernard. – New York, 1977. – 318с.
17322
  Andrew J.V. Backdoor bilingualism. / J.V. Andrew. – Richmond Hill, 1981. – 198с.
17323
   Background of creation, further development, and establishment of Kharkiv Locomotive Plant / O. Strelko, Yu. Berdnychenko, O. Khromova, O. Spys // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: О. Пилипчук, О. Стрелко, Ю. Бердниченко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 12, вип. 2. – P. 367-387. – ISSN 2415-7422
17324
   Background papers for the IMF and the crises in Greece, Ireland, and Portugal / Independent evalution office (IEO) of The International Monetary Funded ; ed.: Moises J. Schwartz a. Shinji Takagi. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – IX, 464 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – (Learning. Accountability. Transparency). – ISBN 978-1-47556-253-8
17325
   Background to India.. – New Delhi, 1953. – 48с.
17326
  Иваненко Анна Backing USSR : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 38-44 : Іл.
17327
  Иваненко Анна Backing USSR. Армения : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 44 : Іл.
17328
  Иваненко Анна Backing USSR. Молдавия : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 41-42 : Іл.
17329
  Иваненко Анна Backing USSR. Туркменистан : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 39 : Іл.
17330
  Иваненко Анна Backing USSR. Узбекистан : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 42-43 : Іл.
17331
  Иваненко Анна Backing USSR. Эстония : Бывший СССР. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 40-41 : Іл.
17332
  Bozhko D. Backward Volume magnetostatic waves signals separation by electromagnetic pumping / D. Bozhko, G. Melkov, V. Moiseienko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 9-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  In this paper theoretically and experimentally investigated separation of backward volume magnetostatic wave"s signals by electromagnetic pumping. Basis of the method is phenomena of non-resonant wave front reversal in thin magnetic films, such as ...
17333
   Bacterial outer membranes : Biogenesis and Functions. – New York : John Wiley & Sons, 1979. – 534p.
17334
   Bacterial Toxins and Selekted Topics in Virology. – Prague : Charls University, 1967. – 407p.
17335
   Bacteriophages from samples of Pulsatilla pratensis plants of natural flora of Ukraine / O. Shydlovska, T. Kompanets, O. Andriychuk, S. Romashev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 75-77. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  We segregated the bacteriophages with long tails, which have different litic activity, size and consist of proteins from Pulsatilla pratensis plants. These plants were selected in the Kaniv Nature Reserve. При дослідженні зразків з рослин Pulsatilla ...
17336
  Jackson J.H. Bad company : The story of California"s legendary and actual stage-robbers, bandits, highwaymen and outlaws from the fifties to the eighties / J.H. Jackson. – New York : Harcourt, Brace and co., 1949. – 20, 346 p.
17337
  Thomas Rosie Bad girls; Good women / Thomas Rosie. – London, 1988. – 602с.
17338
  Kirmse Artur Bad Kreuznach. Bericht. / Kirmse Artur. – Halle, 1958. – 394с.
17339
  Kurth Herbert Bad Liebenstein und Brotterode. / Kurth Herbert. – Lpz., 1957. – 63с.
17340
  Littell Jonathan Bad voltage: a fantasy in 4/4 / Littell Jonathan. – New York, 1989. – 309с.
17341
  Godyn Z. Badania avifauny polnocnej krawedzi Podola / Z. Godyn. – Lwow : Ul. Lindego 4, 1939. – 59 s. – Kosmos, Seria A., Rozprawy, T. 64, Z.1, 1939. – (Prace komisji dla badan krawedzi Podola ; 23)
17342
   Badania eksperymentalne w wytrzymalosci materialow. – 2e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2002. – 172s. – ISBN 83-7143-465-0
17343
  Dziuba Stanislaw Badania faunistyczno-ekologiczne nad roztoczami (acarina-mesostigmata) gleby lak zasolonych / Dziuba Stanislaw. – Torun : Prace habilitacyjne, 1968. – 113s.
17344
  Kowalski Witold Cezariusz Badania i roboty inzyniersko-geologiczne / Kowalski Witold Cezariusz. – Warszawa, 1963. – 190с.
17345
  Au A. Badania lacznikow elektroenergetyctnych pradu zmiennego / A. Au, J. Maksymiuk, A. Podgorski. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1968. – 306 s.
17346
  Gierko V. Badania losow absolwentow polskich wyzszych uczelni z krajow bylego ZSRR // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 75-81


  Дослідження долі випускників польських ВНЗ з країн колишнього СРСР.
17347
  Grodzki M. Badania nad historyczno-doktrynalna geneza islamu - Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkola sceptycyzmu naukowego // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 245-257. – ISSN 0137-2432


  У статті коротко висвітлюється наукова теорія історичного та догматичного походження ісламу сучасним французьким дослідником Бруно Бонне-Еймаром із спробою класифікувати своє місце в сучасній області ісламських досліджень. Результатом більш ніж ...
17348
  Samsonowicz Henryk Badania nad kapitalem mieszczanskim Gdanska w 2 polowie XV wieku / Samsonowicz Henryk. – Warszawa, 1960. – 124с.
17349
  Dryja A. Badania Nad Polimorfizmem Krasnika Zmiennego / A. Dryja. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 402s. – має окремий додаток - 7 таблиць
17350
  Kulmatycki W. Badania nad Wplywem sciekow ocynkowalni w paruszowicach na rzeke Rude / W. Kulmatycki, J. Gabanski. – Suwalki : [S. n.], 1927. – s. 321-340. – Odbitka z Archiwum hydrobiologii i rybactwa, t.2, Nr. 3-4,1927
17351
  Hyman Ray Badania naukowe w psychologii / Hyman Ray. – Warszawa, 1968. – 174с.
17352
  Radzikowski Wladyslaw Badania operacyjne w organizacji i zarzadzaniu / Radzikowski Wladyslaw. – Warszawa, 1985. – 328с.
17353
  Reutt Jozef Badania osobowosci metoda T.A.T. Murraya / Reutt Jozef, N. Reuttowa. – Warszawa, 1960. – 352 s.
17354
  Puslecki W. Badania pedagogiczne / W. Puslecki. – Opole, 1977. – 146с.
17355
  Marcinkowski T. Badania serologiczne w dochodzeniu ojcostwa / T. Marcinkowski. – Warszawa : Prawnicze, 1973. – 304s.
17356
   Badania silnikow spalinowych : Laboratorium. – 2e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 211s. – ISBN 83-7143-053-1
17357
  Szymanski A. Badania Twardosci Mineralow, Skal I Produktow Ich Przerobki / A. Szymanski, Janusz, Szymanski. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1976. – 225s.
17358
   Badania ukladow silnikow spalinowych : Laboratorium. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2000. – 186s. – ISBN 83-7143-409-X
17359
  Bogucki M. Badania wlasnosci statycznych i dynamicznych wzmacniaczy magnetycznych za pomoca uogolnionej metody linearyzacji harmonicznej / M. Bogucki; Polska Akademia Nauk. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 108 s.
17360
  Tarnawski S. Badanie elektromechanicznych przekaznikow niezaleznych pradowych napieciowych i pomocniczych : Zeszyt laboratoryjny 3 / S. Tarnawski, G. Zoworka; Wyzsza szkola pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu wydawnictwa skryptowe. – wyd. 2. – Opole, 1978. – 41 s.
17361
  Latek W. Badanie maszyn elektrycznych / W. Latek. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
T. 1. – 1957. – 376 s.
17362
  Czochralska B. Badanie mechanizmow elektroredukcji pochodnych zasad nukleinowych / B. Czochralska. – Warszawa, 1977. – 86с.
17363
  Katarzynski Stefan Badanie wlasnosci mechanicznych metali. / Katarzynski Stefan, S. Kocanda, M. Zakrzewski. – Wyd. 2. uzup. – Warszawa, 1961. – 476с.
17364
  Chatenay A. Bade et ses environs, Wildbad et la vallee de la Rench. – Bade : D.R. Marx, 1857. – 243 p.
17365
  Rudowska Irena Badz zawsze mloda i piekna / Rudowska Irena. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1985. – 176с.
17366
  Budrewicz Olgierd Baedeker Warszawski 1958. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1958. – 284с.
17367
  Ruhrdanz Karin Bagdad - Hauptstadt der Kalifen / Ruhrdanz Karin. – Leipzig u.a., 1979. – 128с.
17368
  Frasheri Naim Bageti e Bujqesija / Frasheri Naim. – Tirane, 1956. – 32с.
17369
  Dursun Bagisla onlari : Roman / Dursun, Tarik. – Ankara - Istanbul : Bilgi yayinavi, 1989. – 260s. – (Bilgi yuyinlari: 209 ; 7 ; Tarik Dursun). – ISBN 975-494-068-1
17370
  Golubov S. Bagration / S. Golubov. – Moscu, 1945. – 267 c.
17371
  Golubov S. Bagrattion / S. Golubov. – Moscow, 1945. – 264 c.
17372
  Oplt Miroslav Bahasa Indonesia / Oplt Miroslav. – Praha, 1960. – 358с.
17373
  Potapova N. Bahasa Rusia kursus permulaan : monograf / Nina Potapova ; penterjemah dan redaktur teks bahasa Indonesia Intojo. – Moskou : Badan Penerbit Buku-buku Asing, 1960. – 416 p.
17374
  Hauptmann Gerhart Bahnwarter Theil. / Hauptmann Gerhart. – Leipzig, 1959. – 56с.
17375
  Hauptmann Gerhart Bahnwarter Thiel. - Der Ketzer von Soana. / Hauptmann Gerhart. – Leipzig, 1981. – 118с.
17376
   Bahtin in humanisticne vede = Bakhtin and the humanities : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v Ljubljani, 19.-21. oktober 1995. – Ljubljana : Znanstveni institut Filozofske fakultete, 1997. – 307 s. – ISBN 86-7207-088-7
17377
  Ca-Xto-Ro Phi-den Bai bien Gi-ron mot chien thang cua nhan dan / Ca-Xto-Ro Phi-den. – Ha-Noi, 1962. – 116с.
17378
  Salom Alehem Baiatul Motl / Salom Alehem, 1949. – 157 c.
17379
  Соколов И.И. Baicalacarus vermiformis N. Gen. W. Sp. первый представитель гидрохнелл из оз. Байкала / И.И. Соколов // Компакт - 252345 / И.И. Соколов. – С. 46-53 : ил.
17380
  Dybowski B. Baicalogammaridea. - Gammariden des baikalsees / B. Dybowski. – Cracovie : Imprimerie de L"universite. – (Bulletin international de l"academie polonaise des sciences et des lettres : Classe des sciences mathematiques et naturelles; serie B; Sciences naturelles ; supplementaire, 1924)
T. 1 : Limnophili baicalogammarini. (Die den boden des Sees bewohnenden Formen). – 1924. – S. 90
17381
   Baikonur.. – M., 1975. – 24с.
17382
   Baikonur.. – M., 1975. – 24с.
17383
   Baile Herculane.. – Bucuresti, 1962. – 12с.
17384
  Perez Galdos Benito Bailen / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 270с.
17385
  Kraszewski Jozef Ignacy Bajbuza. Czasy Zygmunta III. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 448с.
17386
  Illakowiczowna Kazimiera Bajeczna opowiesc o krolewiczu La-Fi-Czaniu, o zolnierzu Soju i o dziewczynce Kio / Illakowiczowna Kazimiera; Szancer J. (il.). – Poznan, 1973. – 113с.
17387
  Klon Franciszek Bajeczni klamcy. / Klon Franciszek. – Wyd. 2. – Katowice, 1973. – 237с.
17388
  Sieroszewski Waclaw Bajka o Zelaznym Wilku / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1955. – 176с.
17389
  Korzeniowska-Sonnej Maria Bajka w tworczosci filmewej dla dzieci / Korzeniowska-Sonnej Maria. – Lodz, 1975. – 4с.
17390
  La Fontaine Jean de Bajki / La Fontaine Jean de. – Warszawa, 1971. – 343с.
17391
  Perrault Charles Bajki / Perrault Charles. – Warszawa, 1971. – 131с.
17392
  Sztaudynger Jan Bajki / Sztaudynger Jan. – Warszawa, 1978. – 54с.
17393
   Bajki birmanskie. – Warszawa : PIW, 1963. – 288 s. : il. – На обкл.: O zlotym zolwiu
17394
  Kraszewski Jozef Ignacy Bajki i bajeczki. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1955. – 168с.
17395
   Bajki murzynskie.. – Krakow, 1959. – 204с.
17396
   Bajki slaskie.. – Warszawa, 1973. – 490с.
17397
   Bajki Warmii i Mazur.. – Krakow, 1956. – 196с.
17398
   Bajki Warmii i Mazur.. – Warszawa, 1956. – 196с.
17399
  Krasicki I. Bajki. / I. Krasicki. – Warszawa, 1970. – 83с.
17400
  Capek Karel Bajky a podpovidky / Capek Karel. – Praha, 1961. – 194с.
17401
  Rodimtsev A. Bajo el cielo de Espana / A. Rodimtsev. – M., 1981. – 326с.
17402
   Bajo la handera de la Espana Republicana.. – M. – 402с.
17403
  Dworkin Floss Bake Your Own Bread / Dworkin Floss, Dworkin Stan. – New York, 1989. – 252с.
17404
   Baker"s dozen. – Moscow : Vyssaja skola, 1979. – 142с.
17405
  Matavulj Simo Bakonja fra Brne / Matavulj Simo. – Beograd, 1973. – 187с.
17406
  Agaiev Emile Bakou: Guide touristique / Agaiev Emile. – Moscou, 1987. – 198с.
17407
  Levy E. Bakteriologischen Leitfaden / E. Levy, H. Bruns. – Strassburg : Ludolf Beust, Verlagsbuchhandlung, 1901. – 194S.
17408
  Geissler E. Bakteriophagen-Objekte der modernen Genetik / E. Geissler. – Berlin : Akademie, 1962. – 138S. : Mit 39 Abbildungen und 9 Tabellen
17409
  Bielicki Marian Bakterium 078 / Bielicki Marian. – Berl., 1959. – 160с.
17410
   Baktrisches Gold: Aus den Ausgrabungen der Nikropole von Tillja-tepe in Nordafghanistan. – Leningrad, 1985. – 263 с.
17411
  Kamil Farhadoglu Baku"s Inner world - Icheri Sheher // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2010. – March/April. – С. 24-30. – ISBN 978-9952-806-82-3
17412
  Barth John Bakunowy faktor / Barth John; Tlum.S.Magala. – Warszawa : Czytelnik. – ISBN 8307000459
T.1. – 1980. – 881 s.
17413
  Barth John Bakunowy faktor / Barth John; Tlum.S.Magala. – Warszawa : Czytelnik. – ISBN 8307000459
T.2. – 1980. – 533 s.
17414
  Wroblewski Zbigniew Bakwiri z ulicy Leszno / Zbigniew Wroblewski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1973. – 178 s.
17415
  Dupoyet Pierrette Bal chez Balzac / Dupoyet Pierrette. – Paris : Alfil, 1998. – 50p. – ISBN 2-84099-072.5
17416
  Tomaszewska M. Bal u zegarmistrza Teofila / M. Tomaszewska. – Warszawa, 1972. – 275с.
17417
  Guillen Nicolas Balada / Guillen Nicolas. – La Habana, 1962. – 3с.
17418
  Bykov Vasil Balada alpina. / Bykov Vasil. – M. – 190с.
17419
  Istrati Ion Balada Bicazului / Istrati Ion, 1951. – 44с.
17420
  Novy Karel Balada o ceskem vojaku / Novy Karel. – Praha, 1954. – 176с.
17421
  Krleza Miroslav Balade Petrice Kerempuha. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 154с.
17422
  Cosbuc George Balade si idile. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1959. – 368с.
17423
  Topirceanu G. Balade vesele si triste si alte poezii / G. Topirceanu. – Bucuresti, 1966. – 416с.
17424
  Wolker Jiri Balady / Wolker Jiri. – Praha : Statni nakl-vi krasne literatury, 1960. – 96 s.
17425
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Postdam. – ISSN 09494855
Bd.3, N 2. – 1997
17426
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 09494855
Bd. 4, N 1. – 1998


  1997. Bd.3, N 2
17427
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd. 4, N 2. – 1998


  1997. Bd.3, N 2
17428
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd. 5, N 2. – 1999


  1997. Bd.3, N 2
17429
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd. 5, N 1. – 1999


  1997. Bd.3, N 2
17430
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.6, N 2. – 2000


  1997. Bd.3, N 2
17431
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.6, N 1. – 2000


  1997. Bd.3, N 2
17432
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.7, N 1. – 2001


  1997. Bd.3, N 2
17433
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.7, N 2. – 2001


  1997. Bd.3, N 2
17434
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.8, Hf. 2. – 2002
17435
   Balagan : Slavisches Drama, Theater und Kino. – Muenchen. – ISSN 0949-4855
Bd.8, Hf. 1. – 2002
17436
  Bogolib T.M. Balance and stability of budgetary system under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 259-267. – ISSN 1993-6788


  The article explains the value of budgetary system in effective economic recovery, stable performance of social obligations of the state, essential support for national economy infrastructure; proves that balance and stability of budgetary system are ...
17437
  Grishin V. Balance de la gestion del Consejo Central de los Sindicatos Sovieticos y tareas de los sindicatos de la URSS en el periodo de construccion de la sociedad comunista en todos los frentes / V. Grishin. – M., 1963. – 80с.
17438
   Balance of payments compilation guide. – Washington : International Monetary Fund, 1995. – 10,380p. – ISBN 1-55775-470-5
17439
  Greenspan A. Balance of payments imbalances / Alan Greenspan ; The per Jacobsson foundation. – Washington : Forest Stewardship Council, Mixed Sources, 2007. – 32 p. – (The per Jacobsson lecture)
17440
   Balance of payments manual. – 5th. ed., 2nd printing. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XII,188p. – ISBN 1-55775-339-3
17441
   Balance of payments statistics : yearbook. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol.55, part 1 : Country tables. – 2004
17442
   Balance of payments statistics : yearbook. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol.55, part 2, 3 : World and regional tables ; Methodologies, compilation practices, and data sources. – 2004
17443
   Balance of payments statistics : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol. 62, part 1 : Country tables. – 2011
17444
   Balance of payments statistics : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol. 62, part 2, 3 : World and regional tables ; Methodologies, compilation practices and data sources. – 2011
17445
   Balance of payments statistics : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-48431-544-0. – ISSN 0252-3035
Vol. 65. – 2014
17446
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : october 2015 / International monetary fund ; [pref. Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2015. – 2015. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 с. – Назва з етикетки диску
17447
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : november 2015 / International monetary fund ; [pref.: Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2015. – 2015. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 c. – Назва з етикетки диску
17448
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : october 2016 / International monetary fund ; [pref.: Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 с. – Назва з етикетки диску
17449
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : november 2016 / International monetary fund ; [pref.: Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 с. – Назва з етикетки диску
17450
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : december 2016 / International monetary fund ; [pref.: Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
December 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 с. -. – Назва з етикетки диску
17451
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : february 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
February 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17452
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : march 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
March 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17453
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : may 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
May 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17454
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : april 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
April 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17455
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : august 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
August 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17456
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : july 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
July 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17457
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : june 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
June 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диску
17458
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : september 2016 / International monetary fund ; [pref. Lois Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
September 2016. – 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 7 с. – Назва з етикетки диску
17459
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : january 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17460
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : february 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17461
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : march 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17462
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : april 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17463
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : may 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17464
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : june 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17465
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : july 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17466
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : august 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17467
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : september 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17468
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : october 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17469
   Balance of payments statistics [Електронний ресурс] : november 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 5 с. – Систем. вимоги: Windows 7, Windows 8 - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
17470
   Balance of payments statistics. Yearbook : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol.59, part 1 : Country tables. – 2008
17471
   Balance of payments statistics. Yearbook : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol.59, part 2, 3 : World and regional tables ; Methodologies, compilation practices, and data sources. – 2008
17472
   Balance of payments statistics. Yearbook : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol. 61, part 1 : Country tables. – 2010
17473
   Balance of payments statistics. Yearbook : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0252-3035
Vol. 61, part 2, 3 : World and regional tables ; Methodologies, compilation practices, and data sources. – 2010
17474
   Balance of payments statistics. Yearbook : yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-48431-543-9. – ISSN 0252-3035
Vol. 64. – 2013
17475
   Balance of payments statistics. Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51359-402-6. – ISSN 0252-3035
Vol. 67 (2016). – 2016
17476
   Balance of payments statistics: international standards and guidelines. [Електронний ресурс]. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – 1 CD ROM. – НПЗ: 486 or Pentium processor-based personal computer; Microsoft Windows 95, Windows 98, or Windows NT 4.0 with Service Pack 3.0 or higher; 8 MB of RAM on Windows 95 and Windows 98 (16 MB recommended); 16 MB of RAM on Windows NT...;Назва з етикетки;. – ISBN 1-55775-919-7


  Зміст: 1.Balance of payments manual, 5th edition (BPM5); 2.Financial derivatives:supplement to the 5th edition (1993) of the balance of payments manual; 3.Balance of payments textbook; 4.Balance of payments compilation guide.
17477
   Balance of payments textbook. – Washington : International monetary fund, 1996. – VII,150p. – ISBN 1-55775-570-1
17478
  Kyslyi V.M. Balance of the key sectoral parameters as a methodological factor in transport tariffs formation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 370-378. – ISSN 1993-6788


  Fundamental differences in the "price - cost" ratio for the quantitative parameters of a transport product such as speed and cargo turnover as well their temporal dynamics are identified. Methodological grounds for using the progressive profitability ...
17479
  Myleiko G. Balancing principle for iterated Tikhonov method of severely ill-posed problems / G. Myleiko, S. Solodky // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 72-88. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй статтi розглядається проблема наближеного розв"язування жорстко некоректних задач зi збуреними вхiдними даними. До регулювання таких задач було застосовано iтерований метод Тiхонова з правилом зупинки згiдно принципу рiвноваги. Для ...
17480
   Balaton. – Budapest, 1960. – 1с.
17481
  Wojcicka Janina Balbisia Dezydery i dzialka / Wojcicka Janina. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1960. – 162 s.
17482
   Balcanica : линвистические исследования. – Москва : Наука, 1979. – 299 с.
17483
   Balcanica Posnaniensia : Acta et studia. – Poznan. – ISSN 0239-4278
N 11/12. – 2001
17484
  Petrescu Camil Balcescu / Petrescu Camil. – Bucuresti, 1952. – 120с.
17485
  Cabillavius Balduinus Balduini Cabillavi Yprensis e Societate Iesu Epigrammata selecta // Bernardi Bauhusii e Societate Jesu Epigrammata : [libri 5] / Bauhusius, , Bernardus. – Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1620. – 80 p.
17486
  Putrament Jerzy Balet boleni i inne opowiadania / Putrament Jerzy. – Olsztyn, 1974. – 258с.
17487
   Bali. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
17488
  Kozakiewicz Wladyslaw Balistyka wewnetrzna rakiet na paliwo stale / Kozakiewicz Wladyslaw. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 548с.
17489
  Zaliznyak L.L. Balkan-Danube Version of the Neolithization of Ukraine // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-22. – ISSN 0235-3490
17490
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol.4, N 3/4. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
17491
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol.4, N 1/2. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
17492
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 5, N 1/2. – 2002
17493
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 5, N 3/4. – 2002
17494
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 6, N 1/2. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
17495
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 7, N 1/2. – 2004
17496
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 8, N 1/2. – 2005
17497
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 8, N 3/4. – 2005
17498
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) : International journal of medical genetics. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 9, N 3/4 : Supplement: 7th BMHG, 2006. – 2006
17499
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) : International journal of medical genetics. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 9, N 1/2. – 2006
17500
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 10, N 1. – 2007
17501
   Balkan journal of medical genetics (BJMG). – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 10, N 2. – 2007
17502
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 11, N 1. – 2008
17503
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 11, N 2. – 2008
17504
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 12, N 1. – 2009
17505
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 12, N 2. – 2009
17506
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 13, N 1. – 2010
17507
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 13, N 2. – 2010
17508
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 14, N 1. – 2011
17509
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 14, N 2. – 2011
17510
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 15 (Supplement). – 2012
17511
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 15 (1). – 2012
17512
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 15 (2). – 2012
17513
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 16 (1). – 2013
17514
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 16 (2). – 2013
17515
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 17 (1). – 2014
17516
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 17 (2). – 2014
17517
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 18 (2). – 2015
17518
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 18 (1). – 2015
17519
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 19 (1). – 2016
17520
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 19 (2). – 2016
17521
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 20 (1). – 2017
17522
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 20 (2). – 2017
17523
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 21 (1). – 2018
17524
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 21 (2). – 2018
17525
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 22 (1). – 2019
17526
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 22 (2). – 2019
17527
   Balkan journal of medical genetics (BJMG) / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje. – ISSN 1311-0160
Vol. 23 (2). – 2020
17528
   Balkan studies. – Thessaloniki. – ISSN 0005-4313
Vol. 38, N 1. – 1997


  1997. Bd.3, N 2
17529
   Balkan studies. – Thessaloniki. – ISSN 0005-4313
Vol. 38, N 1, 2. – 1997


  1997. Bd.3, N 2
17530
   Balkancke socialisticke staty mezi dvema valkami. – Praha
2. – 1970. – 267с.
17531
   Balkanistyka polska. Materialy z posiedzen naukowych Komisji Balkanistyczne j przy Komitecie slowianoznawstwa PAN w latach 1972-1973. – Wroclaw, 1974. – 157с.
17532
   Balkanlar"da kulturel etkilesim ve Turk mimarisi = Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура : Uluslararasi sempozyumu bildirileri (17-19 Mayis 2000, Sumnu - Bulgaristan). – Ankara. – (Ataturk yuksek kurumu, Ataturk kultur merkezi yayini ; 263). – ISBN 975-16-1468-6
Cilt 1. – 2001. – 19,494s.
17533
   Balkanlar"da kulturel etkilesim ve Turk mimarisi = Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура : Uluslararasi sempozyumu bildirileri (17-19 Mayis 2000, Sumnu - Bulgaristan). – Ankara. – (Ataturk yuksek kurumu, Ataturk kultur merkezi yayini ; 263). – ISBN 975-16-1468-6
Cilt 2. – 2001. – [4],s.495-949
17534
   Balkanske socialisticke staty mezi dvema valkami. – Praha, 1970. – 233с.
17535
   Balkanske staty. – Praha, 1963. – 90 с.
17536
  Rosen-Zawadzki Kazimierz Balkanskie koncepcje strategiczne a kampania we Wloszech (1943-1945) / Rosen-Zawadzki Kazimierz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 328с.
17537
  Grunert Christian Balkonblumen / Grunert Christian. – Radebeul, Berlin, 1957. – 28с.
17538
  Wolski Stefan Ballada chlopska / Wolski Stefan. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1968. – 498 s.
17539
  Orlowska Danuta Ballada dla Anny Marii / Orlowska Danuta. – Warszawa, 1974. – 263с.
17540
  Gornickiej Wieslaw Ballada hotelowa / Gornickiej Wieslaw. – Krakow, 1979. – 148с.
17541
  Baranowicz Jan Ballada o lipowym klocu / Baranowicz Jan. – Katowice, 1978. – 111с.
17542
  Spark Muriel Ballada o Peckham Rye / Spark Muriel. – Warszawa, 1974. – 138с.
17543
  McCullers Ballada o smutnej knajpie / McCullers; Przelozyla K.Jurasz-Dambska; Ilustr. S.Sledzinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 104s. : il. – (Biblioteka "Jednorozca")
17544
  Wolna Henryka Ballada polska / Wolna Henryka. – Warszawa : PAX, 1976. – 164 s.
17545
   Ballada Polska. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 85с.
17546
  Studzinski M.H. Ballada w wagonie. Rzecz o Agnieszce Osieckiej // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – S. 315-334. – ISSN 1640-7806
17547
  Broszkiewicz Stanislaw Ballada z Rocca Lanciano. / Broszkiewicz Stanislaw. – Katowice, 1982. – 125с.
17548
  Weisenborn Gunther Ballade vom Eulenspiegel vom Federle und vom der dicken Pompanne / Weisenborn Gunther. – Berlin : Aufbau - Verlag, 1949. – 81 S.
17549
  Hermlin Stephan Balladen / Hermlin Stephan. – Lpz., 1965. – 68с.
17550
  Schiller Fr. Balladen / Fr. Schiller. – Berl., 1965. – 100с.
17551
  Schiller Friedrich Balladen / Schiller Friedrich. – Berlin, 1975. – 95с.
17552
  Mauersberger Uta Balladen. Lieder. Gedichte / Mauersberger Uta. – Berlin, 1983. – 96с.
17553
   Ballady. – Warszawa, 1961. – 98с.
17554
  Mickiewicz A. Ballady / Adam Mickiewicz. – Wroclaw : Siedmiorog, 2000. – 72 s. – (Narodowa biblioteka lektur szkolnych). – ISBN 83-7162-542-1
17555
  Nowicki Andrzej Ballady i anse / Nowicki Andrzej; ill.J.Puchalski. – Warzawa : Czytelnik, 1965. – 130s. : ill. – (Biblioteka satyry)
17556
  Szymanski Wieslaw Ballady przed burza. Szkice literackie / Szymanski Wieslaw. – Warszawa, 1961. – 248с.
17557
   Ballady Siedmiogrodzkie. – Warszawa, 1959. – 152с.
17558
  Slowacki Juliusz Balladyna / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1974. – 190с.
17559
  Slowacki Juliusz Balladyna / Slowacki Juliusz. – Wyd. 5. – Wroclaw i i., 1976. – 216с.
17560
  Slowacki Juliusz Balladyna : Tragedia w pieciu aktach / Slowacki Juliusz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1996. – 174s. – ISBN 83-06-02582-2
17561
  Hernandez S Balleans of topological groups / Salvador Hernandez, Igor V.Protasov // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної математики і механіки НАН України, Українське математичне тов-во. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1. – P. 87-100. – ISSN 1810-3200
17562
  Castro Luisa Ballenas - Baleas e baleas - / Castro Luisa. – Madrid : Hiperion, 1992. – p. – ISBN 84-204-8075-4
17563
   Ballet in London yearbook"88/89: the ballet year in pictures. – London, 1988. – 13с.
17564
  Rebling Eberhard Ballett gestern und heute / Rebling Eberhard. – Berl., 1961. – 420с.
17565
  Rebling Eberhard Ballett heute / Rebling Eberhard. – Berlin, 1970. – 168с.
17566
  Rebling Eberhard Ballett von A bis Z / Rebling Eberhard. – Berlin, 1970. – 559с.
17567
  Rebling Eberhard Ballettfibel / Rebling Eberhard. – Berlin, 1974. – 392с.
17568
   Balm-for-the-soul. Калабрия, Италия : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 30-31 : Фото
17569
  Burzynski Zbigniew Balonem przez kontynenta. / Burzynski Zbigniew. – Warszawa, 1956. – 208с.
17570
  Sadoveanu Mihail Baltagul / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1961. – 176с.
17571
  Sadoveanu M. Baltagul / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1966. – 200с.
17572
  Sadoveanu M. Baltagul. Pastile blajinilor. Ochi de urs / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1969. – 343с.
17573
  Peralta Jaime Baltasar de Ayala y el derecho de la guerra / Peralta Jaime. – Madrid, 1964. – 164с.
17574
  Gomez Baltasar. / Gomez, de Avellaneda Gertrudis. – La Habana, 1962. – 142с.
17575
  Wagner M. Baltazar Wilga Godzimirski – ostatni komisarz kozacki Rzeczypospolitej (1692-1699) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 327-334. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351


  The article discusses the career and military achievements of the Commonwealth"s last Cossack commissioner, a distinguished officer of the Crown army in the reign of Jan III Sobieski.
17576
  Cellarius Balthasar Balthasaris Cellarii Politica. – Jenae (Jena) : Sumptibus Johannis Bielkens Bibliopol., 1668. – [50], 532 p.
17577
  Durrell Lawrence Balthazar / Durrell Lawrence; Przelozyla M.Skibniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 285 s.
17578
  Ayala Balthazar Balthazaris Ayalae i.c. Exercitus regii apud belgas supremi iuridici, et apud Mechlin. consiliarii, de iure et officiis bellicis ac disciplina militari Libri III : Accedit Martini Laudensis Tract. de Bello, cum notis. – Lovanii (Louvain) : Typis Ioannis Uryenborch, 1648. – [14], 526, [2]


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Joh: David May. 1710
17579
  Ayala Balthazar Balthazaris Ayalae i.c. Exercitus regii apud belgas supremi iuridici, et apud Mechlin. consiliarii, de iure et officiis bellicis ac disciplina militari Libri III : Accedit Martini Laudensis Tract. de Bello, cum notis. – Lovanii (Louvain) : Typis Ioannis Uryenborch, 1648. – [14], 526, [2]


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Vertinetad Bibliothecam Cobventum Berestecensis Ordinis Discalceat Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captior. A:1744; а також овальна печатко синього кольору з надписом: Bibliotheca Seminarii ...
17580
  Sizonenka Aleksandras Balti debesys / Sizonenka Aleksandras. – Vilnius, 1969. – 222с.
17581
   Baltic conference on interfacial electrochemistry: Unber the auspices and sponsorship of the International Society of Electroche - mistry. June 14-18, 1996. – Tartu, 1996. – 273с.
17582
   Baltic journal of economic studies. – Riga : Baltija Publishing. – ISSN 2256-0742
Vol. 4, No. 1, January. – 2018


  Журнал «Baltic Journal of Economic Studies» є міждисциплінарним науковим майданчиком в галузі економіки, управління підприємством, національної економіки, структурної та соціальної політики. Науковий журнал публікує оригінальні дослідження та ...
17583
   Baltic journal of economic studies. – Riga : Baltija Publishing. – ISSN 2256-0742
Vol. 4, No. 2, March. – 2018


  Журнал «Baltic Journal of Economic Studies» є міждисциплінарним науковим майданчиком в галузі економіки, управління підприємством, національної економіки, структурної та соціальної політики. Науковий журнал публікує оригінальні дослідження та ...
17584
   Baltic journal of economic studies. – Riga : Baltija Publishing. – ISSN 2256-0742
Vol. 4, No. 3, June. – 2018


  Журнал «Baltic Journal of Economic Studies» є міждисциплінарним науковим майданчиком в галузі економіки, управління підприємством, національної економіки, структурної та соціальної політики. Науковий журнал публікує оригінальні дослідження та ...
17585
   Baltic journal of economic studies. – Riga : Baltija Publishing. – ISSN 2256-0742
Vol. 4, No. 4, September. – 2018


  Журнал «Baltic Journal of Economic Studies» є міждисциплінарним науковим майданчиком в галузі економіки, управління підприємством, національної економіки, структурної та соціальної політики. Науковий журнал публікує оригінальні дослідження та ...
17586
  Chukovsky Nikolai Baltik skies / Chukovsky Nikolai. – Moscow. – 632 с.
17587
   Baltowie-polnocni sasiedzi slowian. – Warczawa, 1981. – 44с.
17588
  Barszczewska Nina Baltycko-Slowianska geneza jezyka Bialoruskiego Baltycko-Slowianska geneza jezyka Bialoruskiego // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – S. 21-37. – ISSN 0076-0390
17589
  Kosiarz Edmund Baltyk w ogniu / Kosiarz Edmund. – Gdansk, 1975. – 248с.
17590
  Luca Stefan Balul intelectualilor / Luca Stefan. – Bucuresti, 1961. – 356с.
17591
  Pradalie G. Balzac historien / G. Pradalie; Jourda Pierre (preface). – Paris, 1955. – 310с.
17592
  Beguin A. Balzac lu et relu / A. Beguin. – Paris, 1965. – 253с.
17593
  Salten Felix Bambi / Salten Felix. – M., 1958. – 112с.
17594
  Salten F. Bambi / F. Salten. – M., 1963. – 162с.
17595
   Bamiyan. Challenge to world heritage. – New Delhi : Bhavana books & prints, 2002. – XII, 313 p., [25] l. phot. : ill., tab. – На суперобкл. та корінці ред. зазнач. як авт. - Index: p. 308-313. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 81-86505-59-8
17596
  Le-nin V.I. Ban ve chinh sach dan toc va chu nghia quoc te vo san. / V.I. Le-nin. – Mat-xco-va, 1969. – 198с.
17597
  Агрес О. Bancassurance як процес співпраці банківського й страхового бізнесу / О. Агрес, А. Колодій // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 45-53 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53. – ISSN 2313-3627
17598
  Berbecaru Valentin Banchetul / Berbecaru Valentin. – Bucuresti, 1967. – 224с.
17599
   Banco de la Republica. Bogota-Colombia LIII Informe Anual del Gerente a la Junta Directiva. 1976. – Bogota, 1976. – 358 p.
17600
   Band-pass Filter for 1.8 GHz Freguensy Range Using Double-Sided YBCO/Au Films on CeO2-Buffered Sapphire / G.A. Melkov, M. Lorenz, V.M. Pan, V.F. Tarasov, O.M. Ivanyuta, V.V. Vysotskii, V.F. Taborov, I.V. Korotash, Tretiatchenko // Journal of Superconductivity, 2001. – v.14
17601
   Band-pass Filter for 1.8 GHz Freguensy Range Using Double-Sided YBCO/Au Films on CeO2-Buffered Sapphire / G.A. Melkov, M. Lorenz, V.M. Pan, V.F. Tarasov, O.M. Ivanyuta, V.V. Vysotskii, V.F. Taborov, I.V. Korotash, Tretiatchenko // Journal of Superconductivity, 2001. – v.14
17602
  Wilczek Jan Banda / Wilczek Jan. – [ Bucuresti?] : Editura de stat, 1950. – 237 s.
17603
  Wilczek Jan Banda / Wilczek Jan. – Warszawa : Wyd-ctwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 237 s.
17604
  Sujkowski Boguslaw Bandere podniesc / Sujkowski Boguslaw. – Gdynia, 1959. – 288с.
17605
  Wander Fred Bandidos / Wander Fred. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1963. – 307 S.
17606
  Dolci Danilo Bandite z Partinika / Dolci Danilo. – Praha, 1963. – 214с.
17607
  Egmond Florike Banditisme in de Franse tijd : Profiel van de Grote Nederlandse Bende 1790-1799 / Egmond Florike. – [Soest] : De Bataafsche leeuw, 1986. – 196blz. : ill. – ISBN 90.6707.067.X
17608
   Bangkok. – Munchen, 1990. – 55с.
17609
   Bangkok Airways и Amadeus подписали соглашение о партнерстве // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 7 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
17610
   Bangladesh : from counting the poor to making the poor count. – Washington : The World bank, 1999. – 9, 66, [ 1 ] p. : tab. – Bibliogr.: p. 61-66. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4414-5
17611
  Gluchowski Jan Bangladesz : (Studium spoleczno-ustrojowe) / Gluchowski Jan; Uniwersytet M.Kopernika. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1993. – 95s. – (Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika). – ISBN 83-231-0451-4
17612
   Banicka dedina Zakarovce. – Bratislava, 1956. – 667с.
17613
  Kraszewski Jozef Ignacy Banita. Czasy Stefana Batorego. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1956. – 392с.
17614
  Kraszewski Jozef Ignacy Banita. Czasy Stefana Batorego. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1972. – 455с.
17615
  Katona Jozsef Bank ban. / Katona Jozsef. – Budapest, 1968. – 138с.
17616
  Katona Jozsef Bank ban. / Katona Jozsef. – Budapest, 1968. – 246с.
17617
  Katona Jozsef Bank Ban. / Katona Jozsef. – Budapest, 1955. – 208с.
17618
  Katona Jozsef Bank Ban. / Katona Jozsef. – Budapest, 1973. – 147с.
17619
  Ismailov S.B. Bank credit risks regulation as a tool to promote investment lending of manufacturing: Kazakhstan case study // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 390-400 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
17620
  Ryznar Zygmunt Bank danych w przedsiebiorstwach przemyslowych / Ryznar Zygmunt. – Warszawa, 1978. – 172с.
17621
  Sintha L. Bank health analysis based on risk profile, earnings and capital / L. Sintha, I. Primiana, Rahman Nidar // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 386-395. – ISSN 1993-6788


  The aim of this study is to determine the health level of conventional banks during 2011-2014 which are measured using a REC approach (Risk Profile - Earnings - Capital). Variables and measurement in this study are of risk profile factors, earnings ...
17622
  Yaremenko N.S. Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 412-420 : table., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
17623
  Wright Don Bank marketing for the 90s : New ideas from 55 of the best marketers in banking / Wright Don. – New York a.o. : Wiley, 1991. – XI,228p. – ISBN 0-471-52264-3
17624
  Karpinski Zygmunt Bank polski 1924-1939. / Karpinski Zygmunt. – Warszawa, 1958. – 252с.
17625
  Muhammad Akram Bank selection criteria of universiti students: reflections from Pakistan / Muhammad Akram, Ali Raza, Muhammad Farhan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 310-322 : table., fig. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
17626
  Rahman A. Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh / A. Rahman, M.T. Rahman, A. Kljucnikov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 294-307. – ISSN 1993-6788
17627
   Bank soundness and macroeconomic policy / Lindgren, Carl-Johan, Garcia Gillian, Saal Matthew. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – XV,215p. – ISBN 1-55775-599-X
17628
  Gerlach Jens Bankel-Geplankel und Robinsongs. / Gerlach Jens. – Berlin, 1972. – 152с.
17629
  Francis D. Banker : [a novel] / Dick Francis. – London ; Sydney : Pan Books, 1984. – 254, [2] p. – ISBN 0-330-28199-2
17630
  Kratochvil Karel Bankeri. / Kratochvil Karel. – Praha, 1962. – 462с.
17631
  Krleza Miroslav Banket u Blitvi. Roman u 3 knjige. / Krleza Miroslav. – Sarajevo
1-2. – 1973. – 338с.
17632
  Krleza Miroslav Banket u Blitvi. Roman u 3 knjige. / Krleza Miroslav. – Sarajevo
3. – 1973. – 347с.
17633
  Timotej Jagric Banking sector under stress-the role of transparency / Timotej Jagric, Silvia Helmreich, Matjaz Zunko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 556-565 : table. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
17634
   Banking soundness and monetary policy : Issues and experiences in the global economy: Papers presented at the seventh seminar on central banking, Washington, D.C. January 27-31, 1997. – Washington : International Monetary Fund, 1997. – XII,542p. – ISBN 1-55775-645-7
17635
  Polidar Vojtech Bankovni operace / Polidar Vojtech. – Praha
2. cast. 1. a 2. od. – 1974. – 346с.
17636
   Bankowosc komercyjna w rozwinietych systemach bankowych : Studium wybranych krajow. – Poznan, 2001. – 395s. – ISBN 83-88222-74-0
17637
  Abel Manfred Bankraub 12.55 Uhr. / Abel Manfred. – Berlin, 1983. – 186с.
17638
  Abel Manfred Bankraub 12.55 Uhr. / Abel Manfred. – Berlin, 1983. – 186с.
17639
  Biryukov O. Bankruptcy law developments in modern Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 85-89
17640
  Korczak Janusz Bankrustwo malego Dzeka / Korczak Janusz. – Warszawa, 1959. – 256с.
17641
  Plickova Es. Banska Stiavnica : pamiatky mesta a okolia / Es. Plickova. – Martin : Osveta, 1973. – [11], 141Bl. ill.
17642
  Di Francesco Bar Italia : articoli sulla vita italiana per leggere, parlare, scrivere : [A1/C1] / Annamaria Di Francesco, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : Alma Edizioni, 2009. – 175 p. : ill. – Copyright: 2002. – ISBN 978-88-8644-033-2
17643
  Harasymowicz J. Bar na stawach. / J. Harasymowicz. – Warszawa, 1972. – 121с.
17644
  Hrabal Bohumil Bar swiat / Hrabal Bohumil; Przeloz.C.Dmochowska,H.Gruszczynska-dedska,e.Madany ta in. – Warszawa : Iskry, 1968. – 324s.
17645
  Galan V.Em. Baragan / V.Em. Galan. – Bucarest, 1957. – 544с.
17646
  Kraszewski Jozef Ignacy Barani Kozuszek: Opowidanie historyczne z konca XVIII w. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1986. – 196с.
17647
  Maranek Jiri Barbar Vok / Maranek Jiri. – Praha, 1959. – 208с.
17648
   Barbara. – Berlin : Langenscheidt, 1995. – 39S. : Il. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen. Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.2). – ISBN 3-468-49694-X
17649
  Kraus Barbara Barbara Kraus Complete Guide to Sodium / Kraus Barbara. – 4th expand. ed. – New York : A Plume Book, 1990. – 362с.
17650
  Kuchowicz Zbigniew Barbara Radziwillowna. / Kuchowicz Zbigniew. – Lodz, 1976. – 420с.
17651
  Kopczynski Edward Barbara, milosc i medycyna / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 163,[1]s. – ISBN 83-218-0198-6
17652
  Burrough B. Barbarians at the gate : the fall of RJR Nabisco / Bryan Burrough a. John Helyar. – New York : Harper Perennial,a division of HarperCollins, 1991. – XVI, 528 p., [16] l. phot. – Copyright 1990. - На обкл.: With a new epilogue. – (New York times bestseller). – ISBN 0-06-092038-6
17653
  Burrough Bryan Barbarians at the gate / Burrough Bryan, Helyar John; Retold by C.Faram; Edited by J.Kehl; Consultant ed. D.Evans. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 5,105p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter ; Business world). – ISBN 0-582-43258-8
17654
  Salinski Stanislaw Maria Barbaro, klamiesz / Salinski Stanislaw Maria. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1990. – 270с. – ISBN 83-222-0606-2
17655
  Herbert Zbigniew Barbarzynca w ogrodzie / Herbert Zbigniew. – Warszawa : Czytelnik, 1998. – 281с. – (Ser."Biblioteka "Czytelnika"). – ISBN 83-07-02624-5
17656
  Herbert Zbigniew Barbarzynca w ogrodzie. / Herbert Zbigniew. – Warszawa, 1962. – 268с.
17657
  Queffelec Yann Barbarzynskie zaslubiny / Queffelec Yann; Przelozyla M.Cebo. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 226 s. – ISBN 83-06-01794-3
17658
  Alleg Henri Barberousse : Wspomnienia wieznia / Henri Alleg: Tlum. z franc. B.Moszkiewicz. – Warszawa-Krakow : Ksiazka i wiedza, 1962. – 220s.
17659
   Barbu Delavrancea. Catalogul corespondentei.. – Bucuresti, 1967. – 66с.
17660
  Richert G. Barcelona : Mit 166 Abbildungen / G. Richert. – Hamburg ; Berlin : Hanseatische, 1927. – 216 S.
17661
   Barcelona. – Minchen; Berlin, 1992. – 64с.
17662
  Trollope A. Barchester towers / Anthony Trollope. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 477p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062021-4
17663
  Trollope Anthony Barchester Towers / Trollope Anthony; with an Introduction by Victoria Glendinning. – London : Campbell Publishers, 1992. – 277p. – (Everyman"s Library ; Vol. 57 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-057-0
17664
  Jankovic Vendelin Bardejov / Jankovic Vendelin. – Bratislava, 1967. – 64с.
17665
  Hromadova L"udmila Bardejov. Pamiatkova rezervacia / Hromadova L"udmila, Hriadelova Renata. – Bratislava, 1977. – 167 s.
17666
  Wierzbowska Janina Bardzo dobre zajecie / Wierzbowska Janina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1960. – 191 s.
17667
  Zeydler-Zborouski Zygmunt Bardzo dobry fachowiec / Zeydler-Zborouski Zygmunt. – Warszawa : KAW, 1976. – 220 s.
17668
  Chruszczewski Czeslaw (Pawel Rewicz) Bardzo dziwny swiat / Chruszczewski Czeslaw (Pawel Rewicz). – Poznan, 1960. – 232с.
17669
  Anderson Maxwell Barefoot in Athens. / Anderson Maxwell. – New York
16. – 1951. – 101с.
17670
  Kubsch Hermann Werner Barenburger Schnurre. / Kubsch Hermann Werner. – Berl., 1956. – 120с.
17671
  Smok Jan a.j. Barevna fotografie / Jan a.j. Smok. – 2he, uprav. vyd. – Praha, 1978. – 278с.
17672
  Krivanek Ladislav Barevna fotografie. / Krivanek Ladislav. – Praha, 1956. – 248с.
17673
  Hovorka Jaroslav Barevna leta zeme trav / Hovorka Jaroslav. – Praha, 1976. – 240с.
17674
  Schroder Claus Barfuss durch die Wiese / Schroder Claus. – Halle (Saale), 1975. – 246с.
17675
  Schroder Claus Barfuss durch die Wiese / Schroder Claus. – Halle (Saale), 1976. – 255с.
17676
  Schroder Claus Barfuss durch die Wiese / Schroder Claus. – Berlin, 1977. – 111с.
17677
  Kuhn James Bargaining in grievance settlement: the power of industrial work groups / Kuhn James. – New York, 1961. – 208с.
17678
  Honsch Fritz u.a. Bargerliche Konzeptionen der regionalen Entwicklung / Fritz u.a. Honsch. – Gotha, 1986. – 148с.
17679
  Mazilu Teodor Bariera / Mazilu Teodor. – Bucuresti, 1959. – 244с.
17680
  Arbes J. Barikadnici. / J. Arbes. – Praha, 1959. – 759с.
17681
  Sowden Eleanor Barium and strontium concentrations in eye tissue / Sowden Eleanor, Pirie Antoinette, 1958. – 716-717с.
17682
  Bell Madison Smartt Barking man and other sroties / Bell Madison Smartt. – Harmondsworth, 1990. – 230с.
17683
  Dickens Charles Barnaby Rudge. / Dickens Charles. – London, 1975. – 766с.
17684
   Barok - sarmatyzm - psalmodia : materialy z konferencji zorganizowanej przez zaklad historii nowozytnej, Torun, 22-23 wrzesnia 1993. – Torun : Wyd-wo Uniw. M. Kopernika, 1995. – 120 s. – ISBN 83-231-0594-4
17685
  Hernas Cz. Barok / Cz. Hernas. – Warszawa, 1973. – 572с.
17686
  Hernas Czeslaw Barok / Hernas Czeslaw; Inst.Bad.Lit.PAN. – Wyd.5e zmien.i rozsz. – Warszawa : PWN, 1998. – 743 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301122625
17687
  Czerwinski G. Barokowa komparatystyka Walentyny Sobol (o ksiazce "Barok ukrainski. Teksty i konteksty") // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 730-735


  Про книгу Валентини Соболь "Українське бароко. Тексти і контексти".
17688
  Harasymowicz Jerzy Barokowe czasy. / Harasymowicz Jerzy. – Krakow, 1975. – 120с.
17689
  Hunwick Andrew Baron d"Holbach and bishop Spong; the resurrection as seen by atheist and priest : The Sixteenth Gordon Athol Anderson memorial lecture delivered at the University of New England on 25 September2001 / Hunwick Andrew. – s.l. : UNE, 2001. – 21p. – (The 2001 Gordon Athol Anderson memorial lecture). – ISBN 1 86389 786 0
17690
  Brentano Clemens Baron von Hupfenstich. / Brentano Clemens. – 4. Marchen. – Berlin-Weimar, 1975. – 213с.
17691
  Kiss Akos Baroque pottery in Hungary. Faience of Holics and Tata. / Kiss Akos. – Budapest, 1966. – 50с.
17692
  Glasgow Ellen Barren ground. / Glasgow Ellen. – M., 1981. – 384с.
17693
  Ferrell Nancy Warren Barrett Willoughby : Alaska"s forgotten lady / Ferrell Nancy Warren. – s.l. : Univ. of Alaska press, 1994. – 184p. : Fot. – ISBN 0-912006-76-5
17694
  Body Z. Barrier penetrabilities and reduced widths for a-decay in the medium heavy region / Z. Body, E. Rupp. – Preprint. – Debrecen, 1967. – 14с.
17695
  Body Z. Barrier penetrabilities and reduced widths for a-decay in the medium heavy region / Z. Body, E. Rupp. – Preprint. – Debrecen, 1967. – 14с.
17696
  Myrvoda Alla Barriers to Integration for Pension Funds // Financial integration in Latin America : a new strategy for a new normal / ed.: Charles Enich, Wouter Bossu, Carlos Caceres, Diva Singh. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 71-87. – ISBN 978-1-51352-024-7
17697
  Tadeusz Barriers to sustainable development of agribusiness in Poland / Tadeusz, Grzeszczyk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 365-374 : table., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
17698
  Pawlenko P. (Pavlenko) Barrikaden / P. (Pavlenko) Pawlenko. – Moskau, Leningrad, 1934. – 231 с.
17699
  Chacel R. Barrio de maravillas / R. Chacel. – Barcelona : Seix Barral, 1991
17700
  Ballister B. Barry Ballister"s fruit and vegetable stand : A Complete Guide to the Selection, Preparation and Nutrition of the Fresh Produce / B. Ballister. – Woodstock, New York : The Overlook Press, 1987. – 455p.
17701
  Kraushar Al. Barss palestrant warszawski. Jego misya polityczna we Francyi. (1793-1800). / Al. Kraushar. – Warszawa, 1904. – 317с.
17702
  Tey Josephine Bartlomiej Farrar / Tey Josephine. – Warszawa, 1978. – 281с.
17703
  Kwilecka Irena Bartlomiej z Bydgoszczy leksykogra polski pierwszej polowy XVI w. / Kwilecka Irena, Popowska-Taborska Hanna. – Wroclaw, 1977. – 95с.
17704
  Fuchss Werner Bartok Bela Svajcban / Fuchss Werner. – Budapest, 1975. – 106с.
17705
  Szabolczi Bence Bartok Bela. Kezirasa / Szabolczi Bence, B. Rajeczky. – Budapest, 1961. – 23с.
17706
  Grinan Peralta Leonardo Bartolome de Las Casas como propagandista / Grinan Peralta Leonardo. – Santiago, 1963. – 40с.
17707
   Bartolome Esteban MURILLO. – Leningrado, 1988. – 39с.
17708
  Mager Hasso Bartuschek ist nicht mehr da / Mager Hasso. – Berlin, 1973. – 246с.
17709
  Mager Hasso Bartuschek ist nicht mehr da / Mager Hasso. – Berlin, 1975. – 246с.
17710
  Pervomajskyj Leonid Barvinek / Pervomajskyj Leonid. – Praha, 1956. – 68 с.
17711
  Skierski Zenon Barwa swiata / Skierski Zenon. – Warszawa, 1955. – 344 s.
17712
  Herzfelde W. Barwinek / W. Herzfelde. – Poznan, 1972. – 265с.
17713
  Koziel Z. Barwny kartogram zlozony jako metoda badan i prezentacji wybranych zjawisk geograficznych / Z. Koziel. – Torun : Uniwersytet M. Kopernika, 1993. – 87, [8 ]s. : il.
17714
  Fiedler Arkady Radoslaw Barwny swiat Arkadego Fiedlera. / Fiedler Arkady Radoslaw. – Warszawa, 1975. – 103с.
17715
  Tyrakowski W. Barwy trojrzecza zachodniego / W. Tyrakowski. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 166 s.
17716
  Moczar Mieczyslaw Barwy walki / Moczar Mieczyslaw. – Warszawa, 1961. – 244с.
17717
  Lichtenberg D.B. Baryon Supermultiplets of SU(6)x 0(3) in a quark-diquark model / D.B. Lichtenberg. – preprint. – Berkshire, 1968. – 8с.
17718
  Iorga N. Basarabia noastra : scrisa dupa 100 de ani de la rapirea ei de catre Rusi / N. Iorga. – Valenii-de-Munte : "Neamul Romanesc", 1912. – 178 p.
17719
  Kindall Jerry Baseball: play the winning way. / Kindall Jerry. – New York, 1988. – 256с.
17720
   Basel II : problems and prospects of usage in national banking systems : monograph / under the ed. A. Yepifanov, I. Shkolnik. – Sumy : UAB NBU, 2010. – 239 p. – ISBN 978-966-8958-63-2
17721
   Bases constitucionales de la justicia en la USSR. – Moscou, 1984. – 260 p.
17722
   Bases de la legislacion penal organizacion judicial y del procedimiento criminal de la URSS. – M. – 112с.
17723
  Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol) Bases for your conduct / Gonzalez Pecotche Carlos Bernardo (Raumsol). – Sao Paulo : Logososfica, 2005. – 45p. – (Logosophy). – ISBN 85-7097-027-7
17724
  Singer I. Bases in Banach spaces 2 / I. Singer. – Bucuresti, Berlin : Acad. RSR; Springer, 1981. – 880 p.
17725
   Bases of physical rehabilitation in medicine / Mahlovanyy A.V., Hrynovets V.S., Kuninets O.B. [et ol.]. – Lviv : [s. n.], 2019. – 70 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 68-70
17726
  Fridrikhov S. Bases physiques de la technique electronique / S. Fridrikhov, S. Movnine. – M., 1985. – 681с.
17727
  Rothe H. BASIC-Programmbausteine: Lineare Gleichungssysteme, Nichtlineare Gleichungen, Differentialgleichungen / H. Rothe, M. Steinbach. – Berlin : Technik, 1989. – 256 S.
17728
  Белослудцева М.М. и др. Basic - система пакетной обработки задач на ЭВМ типа БЭСМ-4, М-220, М-222 / М.М. Белослудцева и др.; Ю.Л. Кетков. – Горький : [б. и.], 1973. – 194 с.
17729
   Basic & clinical pharmacology. – 8th edition. – New York : Lange medical books/McGraw-Hill, 2001. – XII, 1217p. : il. – ISBN 0-8385-0598-8
17730
  Denysova A.V. Basic anti-corruption measures in the public service and administration in Ukraine / A.V. Denysova, O.M. Mitina, K.M. Rudoi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 231-246. – ISBN 978-9934-588-04-4
17731
  Dmytriv V.I. Basic aspects of customs and tariff regulation of foreign trade in Ukraine and in the world // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – P. 39-43. – ISBN 978-9934-571-51-0
17732
  Alexander Renee Basic Biochemical Methods / Alexander Renee, J.M. Griffiths, M.L. Wilkinson. – New York : John Wiley & Sons, 1985. – 241p.
17733
  Feininger Andreas Basic color photography / Feininger Andreas. – Englewood Cliffs, New York, 1974. – 128с.
17734
  Dyachenko V.F. Basic computational mathematics / V.F. Dyachenko; Transl. from the Russ. by G. Yankovsky. – Moscow : Mir, 1979. – 126 p.
17735
  Ahl David Basic Computer Adventures: 10 Treks & Travels Through Time & Space. / Ahl David. – Washington
14. – 1986. – 251с.
17736
  Croom Fred Basic concepts of algebraic topology / Croom Fred. – New York a.o. : Springer, 1978. – 178 p.
17737
  Malone Leo Basic concepts of chemistry / Malone Leo. – 4th ed. – New York : John Wiley & Sons, 1994. – XVI, [1], 684 p. : il. – ISBN 0-471-53590-7
17738
  Malone L.J. Basic concepts of chemistry / Leo J. Malone. – 6th ed. – New York a.o. : Wiley, 2000. – 13, 342 p. – (Study guide to accompany...). – ISBN 0-471-35277-2
17739
  Malone L.J. Basic concepts of chemistry / Leo J. Malone. – 6th ed. – New York a.o. : Wiley, 2001. – 16,591p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-471-332247-4
17740
   Basic concepts of mining technology = Основи технології видобування корисних копалин : tutorial for students, masters and postgraduates of higher educational establishments studying "Mining" with learning of professional English language / V. Bondarenko, I. Kovalevska, K. Ganushevych [et al.] ; State higher educational institution Nat. mining university. – Dnipropetrovs"k : LizunoffPress, 2014. – 425, [1] p. : ill., tab. – На обкл. та тит. арк. зазнач. лише прізвища трьох перших авт. - Другий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 424-425. – ISBN 978-966-2575-35-4
17741
  Tarasov L.V. Basic concepts of quantum mechanics : tr. from rus. / L.V. Tarasov. – Moscow : Mir Publishers, 1980. – 264 p.
17742
  Kirkpatrick Kirk Basic darkroom. / Kirkpatrick Kirk. – Los Angeles, 1975. – 80с.
17743
  Bateman R.J. Basic darughtsmanship / R.J. Bateman. – London, 1985. – 44с.
17744
  Lytvyn O. Basic determinants of crisis response economic policy of Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.215-232. – Бібліогр. вкінці ст.
17745
  Morris Richard Basic documents in American history / Morris Richard. – Princeton a.o., 1965. – 193с.
17746
   Basic documents on international migration law. – 2nd rev. ed. – The Hague [etc.] : Martinus Nijhoff publishers, 1999. – XXI, 896 p. : tab. – ISBN 90-411-1149-2
17747
  Gujarati D.N. Basic econometrics / Damodar N. Gujarati. – 2nd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1988. – XXY, 705 p. – ISBN 0-07-025188-6
17748
  Kasatkin A Basic electrical engineering / A Kasatkin, M. Perekalin. – Moscow : Peace Publishers, 1960. – 475 с.
17749
  Kasatkin A Basic electrical engineering / A Kasatkin, M. Perekalin. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – 479 p.
17750
  Zherebtsov I. Basic Electronics / I. Zherebtsov. – Moscow : Mir, 1988. – 352 с . – ISBN 5-03-000021-6
17751
  Vardeman S.B. Basic engineering data collection and analysis / Stephen B. Vardeman, J. Marcus Jobe. – Belmont : Brooks/Cole Cengage Learning, 2001. – XVI, 832 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Index: p. 825-831. – ISBN 978-0-534-36957-6
17752
  Maslov N.N. Basic Engineering Geology and Soil Mechanics / N.N. Maslov. – Moscow : Mir, 1987. – 551p.
17753
   Basic English. – Moscow, 1936. – 36p.
17754
  Thompson Wayne Basic experiences in speech / Thompson Wayne, Fessenden Seth. – 2nd ed. – Englewood Cliffs, 1959. – 444с.
17755
   Basic facts : about the United Nations. – New York : United Nations, 2004. – 15,359 p. : ill. – ISBN 92-1-100936-7
17756
   Basic facts about the United Nations. – New York, 1995. – 341с.
17757
  Harrison Howard Basic Facts of English grammar. / Harrison Howard. – N.Y., 1963. – 64с.
17758
  Werner D. BASIC fur Mikrorechner / D. Werner. – Berlin, 1988. – 240 p.
17759
   Basic glossary of Korean studies. – Seoul, 1993. – 338с.
17760
  Luzadder Warren Basic graphics : For engineers and technical student / Luzadder Warren. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1962. – [7],715p.
17761
   Basic guidelines for the reform of education. On the Basic Cuidelines for the development of an integrated educational system suited for Contemporsry society. – Tokio, 1972. – 219с.
17762
  Cherhyak O.V. Basic hydraulics and heat engineering / O.V. Cherhyak, G.B. Rybchinskaya. – M., 1984. – 269с.
17763
  Barish L. Basic jewish beliefs : [questions and ansewrs about basic concepts of judaism] / Lois and Rebecca Barish. – New York : Jonathan David, 1964. – X, 221, [1] p.
17764
  Bortnikova O. Basic management principles of religious and political space of Ukraine // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 157-161. – ISSN 2076-1554


  Бортнікова О.Г. Основні принципи управління релігійно-політичним простором України.
17765
  Cannon T. Basic marketing : Principles and practice / Tom Cannon. – 4th ed. – London-New York : Cassell, 1996. – XIV, 450 p. : ill. – ISBN 0-304-33221-6
17766
  Perreault W.D. Basic marketing : a global-managerial approach / William D. Perreault, Jr., E. Jerome McCarthy. – 13th ed. – Boston a.o. : Irwin : McGraw-Hill, 1999. – 24, 791 p., 30 с. розд. паг., 1 таб. : ill. + 1 CD-ROM. – (University of Phoenix : spesial edition series). – ISBN 0-256-20982-0
17767
  Perreault W.D. Basic marketing : a global-managerial approach / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy. – 14/e. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2002. – XXXII, 815, I1-I16, G1-G12 p., [1] арк. табл. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Bibliogr. in notes: p. 755-810. – ISBN 0-07-240947-9
17768
  Dalrymple D.J. Basic marketing management / D.J.Dalrymple, L.J.Parsons. – 2nd ed. – New York a.o. : Wiley, 2000. – 10,341 p. – ISBN 0-471-35392-2
17769
  Malhotra N.K. Basic marketing research : a decision-marking approach / Naresh K. Malhotra, Mark Peterson. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Pearson, Prentice Hall, 2006. – XI, 631, [1] p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Index: p. 603-615. – Бібліогр.: с. 593-600 і в підрядк. прим. – (International Edition). – ISBN 0-13-197121-2
17770
   Basic materials and workmanship. – London, 1984. – 62с.
17771
  Andres Paul Basic mathematics for engineers / Andres Paul, Miser Hugh, Reingold Haim. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1950. – 775p.
17772
  Andres P.G. Basic mathematics for engineers / P.G. Andres, H.J. Miser, H. Reingold. – New York : Wiley, 1955. – X, 846 p. : ill.
17773
  Andres P.G. Basic mathematics for engineers / P.G. Andres, J.M. Hungh , H. Reingold. – New York a.o. : Wiley, 1967. – X, 776 p. : ill.
17774
   Basic Metrology and Electrical Measurements. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – 544 p.
17775
  Foster R.W. Basic Pharmacology / R.W. Foster : Butterworths, 1980. – 390p.
17776
   Basic principles and experience of industrial development planning in the Soviet Union. – N.Y., 1965. – 136с.
17777
  Sagaidak M.P. Basic principles of building relationships with frontline personnel within internal marketing system // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 224-231 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
17778
  Davoudi Tagi Ali Reza Basic principles of Iran"s foreign policy at present stage // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 179-182
17779
  Kozlovskii K. Basic principles of running an aircraft construction enterprise at crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.47-54. – Бібліогр. вкінці ст.
17780
  Bintoro R.W. Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 199-212. – ISSN 2224-9281
17781
  Shelford V.E. Basic principles of the classification of communities and habitats and the use of terms / V.E. Shelford, 1932. – p.105-120. – Окремий відбиток з: Ecology, V. 13, No. 2, 1932
17782
  Hai-Nyzhnyk Basic principles of the strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas : [expert-analytical report] / Pavlo Hai-Nyzhnyk. – Kyiv : МП Леся, 2017. – 103, [2] p. : ill., tab. – Кн. містить аналог. вид. укр. мовою: Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання / П. Гай-Нижник. - Дані тит. арк. та обкл. парал. англ. та укр. – Bibliogr.: p. 48-51, 100-103. – ISBN 978-617-7530-17-5
17783
  Fry Larry Basic programming for business : A structured approach / Fry Larry. – Albany : Delmar, 1984. – XI,303p. – ISBN 0-8273-2245-3
17784
   Basic questions of communist theory. – Sydney, 1957. – 120с.
17785
  Reschikoff S. Basic relations for construction of adaptive system for low-frequency noise measurement of semiconductor devices // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 71-73. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Accuracy of flicker noise measurement is very important for reliability evaluation of semiconductor devices. To reduce measurement time and improve accuracy investigators must take into account the properties of low-frequency noise. To achieve this ...
17786
  Simon Julian Basic research methods in social science: the art of empirial investigation / Simon Julian. – New York, 1969. – 525с.
17787
   Basic Services and Equipment for Rehabilitation Centres. – New York
P.4 : Social Work in Rehabilitation Programmes for the Disabled. – 1967. – 73p.
17788
  Lind D.A. Basic statistics for business and economics / Douglas A. Lind, Robert D. Mason, William G. Marchal. – 3rd ed. – Boston [ etc. ] : Irwin : McGraw-Hill, 2000. – 12, 564 p., [ 1 арк. (склад. в 4 с.)] : ill. + 1 CD. – ISBN 0-07-366062-0
17789
   Basic statistics for formulating and implementing plans of economic and social development in countrion of Asia and the Far East. – New York, 1965. – 50с.
17790
   Basic statistics using Excel for Office 97 for use with Statistical techniques in business and economics, 10th ed. by Mason, Lind, and Marchal ; Basic statistics for business and economics, 3rd ed. by Lind, Mason, and Marchal. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 1999. – 224 p. : ill., tab. – ISBN 0-07-228857-4
17791
  Литвинова А.В. Basic step by step : учебник англ. яз. на основе "Basic step by step" Ч.К. Огдена : c рис. / А.В. Литвинова. – Москва ; Ленинград : Изд. т-во иностр. рабочих в СССР, 1935. – 116 с., [1] вкл. л. табл. : ил., табл.
17792
  Brzezniak Zdzislaw Basic stochastic processes : A course through exercises / Brzezniak Zdzislaw, Zastawniak Tomasz. – London : Springer, 2005. – 10,225p. : 21 figures. – (Springer undergraduate mathematics series). – ISBN 3-540-76175-6
17793
   Basic studies in social psychology. – New York, 1965. – 743 p.
17794
  Grob B. Basic television and video systems / Bernard Grob, Charles E. Herndon. – 6th ed. – New York a.o. : Glencoe; McGraw-Hill, 1999. – 11,[1],727p., 4f. ill. : ill. – ISBN 0-02-800437-X
17795
  Katakli S. Basic tendencies of development of bank business in Ukraine in post-crisis situation : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.99-109. – Бібліогр. вкінці ст.
17796
   Basic titling and animation for motion pictures. – New York, 1972. – 57с.
17797
  Smigel L.M. Basic training for new managers / L.M. Smigel; Foreword by D.K.Conover. – Los Angeles : Lowell house, 2000. – 21,266 p. : 21 figures. – ISBN 0-7373-0414-6
17798
  Peguy Charles Basic verities / Peguy Charles. – Chicago, 1965. – 205с.
17799
  Marx K. Basic writings on politics and philosophy / K. Marx, F. Engels. – Garden City, 1959. – 497с.
17800
  Panasiuk O. Basics of labour law : Lecture 1 "Labour law elementary course" / O Panasiuk. – Київ : Правова єдність, 2017. – 73, [1] p. – Series founded in 2016. – Бібліогр. в тексті. – (Series "Modern labour law"). – ISBN 978-617-566-417-9


  У пр. № 1711158 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
17801
  Panasyuk O.T. Basics of labour law / Oleh Panasyuk ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Правова єдність ; Alerta. – (Series "Modern labour law"). – ISBN 978-617-566-439-1
Lecture 5 : Doctrine on labour contract. – 2017. – 59, [1] с. – Series founded in 2016. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1716700 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
17802
  Cosse R. Basics of reservoir engineering / R. Cosse; Institut Francais du petrole; Ecole nationale superieure du petrole et des moteurs. – Paris : Technip, 1993. – XXVII, 342 p. : ill. – (Oil and gas field development techniques). – ISBN 2-7108-0630-4
17803
  Дячук Л.В. Basilicorum libri як джерело шлюбного права Візантії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 102-109. – ISSN 1563-3349


  Досліджується візантійський правовий звід Basilicorum libri як систематизоване за інтитуційними принципами джерело шлюбного права у контексті відтворених правових інститутів Дігест Юстиніана. Исследуется византийский правовой свод Basilicorum libri ...
17804
   Basis-info. Экономика. – Bonn : Inter Nationes
  № 6. – 1998
17805
   Basis-info. Economy. – Bonn : Inter Nationes
  № 19. – 1998
17806
   Basis-info. Wirtschaft. – Bonn : Inter Nationes
  № 19. – 1998
17807
  Romanowiczowa Zofia Baska i Barbara / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1958. – 250с.
17808
  Ispirescu P. Basme / P. Ispirescu. – Bucuresti, 1959. – 184с.
17809
  Puskin A.S. Basme / A.S. Puskin; Paraschivescu Miron Radu. – Bucuresti, 1962. – 154с.
17810
  Teodorescu Basme romane / Teodorescu, Dem. – Bucuresti, 1968. – 262с.
17811
  Ispirescu P. Basme, legende, snoave / P. Ispirescu. – Bucuresti, 1960. – 310с.
17812
  Dobrowolski St.R. Basn o Janosiku / St.R. Dobrowolski. – Warszawa, 1955. – 48с.
17813
  Olczak Janusz Basn o wielkim Marandzie / Olczak Janusz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1974. – 283с.
17814
  Vrchlicky J. Basne / J. Vrchlicky. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel
Sv. 1. – 1953. – 467 s.
17815
  Vrchlicky J. Basne / J. Vrchlicky. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel
Sv. 2. – 1953. – 383 s.
17816
  Zavada Vilem Basne / Zavada Vilem. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1954. – 396 s.
17817
  Machar J.S. Basne / J.S. Machar. – Praha, 1954. – 404с.
17818
  Sladek Josef Vaclav Basne / Sladek Josef Vaclav. – Praha, 1954. – 364с.
17819
  Hora Josef Basne / Hora Josef. – Praha, 1955. – 468с.
17820
  Dyk Viktor Basne / Dyk Viktor. – Praha, 1955. – 416с.
17821
  Horejsi Jindrich Basne / Horejsi Jindrich. – Praha, 1956. – 161с.
17822
  Neruda Jan Basne / Neruda Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1956. – 517 s.
17823
  Sova Antonin Basne / Sova Antonin. – Praha, 1958. – 397с.
17824
  Macek Antonin Basne / Macek Antonin. – Praha, 1959. – 360с.
17825
  Cech Svatopluk Basne / Cech Svatopluk. – Praha, 1960. – 304с.
17826
  Wolker Jiri Basne / Wolker Jiri. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1961. – 194, [6] s.
17827
  Toman Karel Basne / Toman Karel. – Praha, 1962. – 187с.
17828
  Hora Josef Basne / Hora Josef. – Praha, 1975. – 279с.
17829
  Bednar Jaroslav Basne Vybor z dila / Bednar Jaroslav. – Praha, 1959. – 166с.
17830
  Branislav Frantisek Basne. / Branislav Frantisek. – Praha, 1953. – 198с.
17831
  Halek Vitezslav Basne. / Halek Vitezslav. – Praha, 1955. – 180с.
17832
  Halas Frantisek Basne. / Halas Frantisek. – Praha, 1957. – 494с.
17833
  Brezina Otokar Basne. / Brezina Otokar. – Praha, 1958. – 296с.
17834
  Havlicek Borovsky Karel Basne. / Havlicek Borovsky Karel. – Praha, 1960. – 228с.
17835
  Alda Jan Basne. 1926-1952: Vybor z dila. / Alda Jan. – Praha, 1956. – 187с.
17836
  Vrchlicky J. Basne. Vybor / J. Vrchlicky. – Praha : Statni Nakladatelstvi detske knihy, 1953. – 102 s.
17837
  Chalupka Samo Basnicke dielo / Chalupka Samo. – Martin, 1952. – 191с.
17838
  Novomesky Laco Basnicke dielo / Novomesky Laco. – Bratislava
2. – 1971. – 289с.
17839
  Bzoch Jozef Basnicke dielo Pavla Horova. / Bzoch Jozef. – Bratislava, 1964. – 85с.
17840
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 3. – 1950. – 699 s.
17841
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 7. – 1950. – 453 s.
17842
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Melantrich
Sv. 4. – 1951. – 500 s.
17843
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 11. – 1954. – 430 s.
17844
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 6. – 1955. – 527 s.
17845
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 8. – 1956. – 576 s.
17846
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 9. – 1957. – 445 s.
17847
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 15. – 1957. – 603 s.
17848
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 13. – 1958. – 638 s.
17849
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 14. – 1959. – 507 s.
17850
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 16. – 1960. – 549 s.
17851
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 19. – 1961. – 544 s.
17852
  Vrchlicky J. Basnicke dilo / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni
Sv. 20. – 1963. – 392 s.
17853
  Stepanik Karel Basnicke dilo Johna Keatse / Stepanik Karel. – Praha, 1958. – 235с.
17854
  Havlicek-Borovsky Karel Basnicke dilo. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1962. – 262с.
17855
  Celakovsky Frantisek Ladislav Basnicke spisy / Celakovsky Frantisek Ladislav. – Praha, 1950. – 572с.
17856
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Basnicke zrenie. II. 1881-1884 / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Bratislava, 1958. – 424с.
17857
  Andersen H.C. Basnie : Hans Christian Andersen ; tlumacz. St. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny / H.C. Andersen ; tlumacz. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny. – Wyd. szoste. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 1. – 1975. – 232 s.


  Krzesiwo, Maly Klaus i duzy Klaus, Ksiezniczka na ziarnku grochu, Kwiaty malei Idy, Calineczka, Niegrzeczny chlopiec, Towarzysz podrozy, Mala syrena, Nowe szaty cesarza, Kalosze szczescia, Stokrotka, Dzielny olowiany zolnierz, Dzikie labedzie, Rajski ...
17858
  Andersen H.C. Basnie : Hans Christian Andersen ; tlumacz. St. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny / H.C. Andersen ; tlumacz. St. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny. – Wyd. szoste. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 2. – 1975. – 236 s.


  Cien, Stary dom, Kropla wody, Szczesliwa rodzina, Opowiadanie o matce, Kolnierzyk, Len, Ptak Feniks, Opowiadanie, Niema ksiega, To wielrf roznica, Stary nagrobek, Najpiekniejsza roza swiata, Dzieje roku, Dzien sadu ostatecznego, Pewna wiadomosc, ...
17859
  Andersen H.C. Basnie : Hans Christian Andersen ; tlumacz. St. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny / H.C. Andersen ; tlumacz. St. Beylin, J. Iwaszkiewicz ; ilustr. J. Stanny. – Wyd. szoste. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
T. 3. – 1975. – 238 s.


  Dyrektor teatru marionetek, Dwaj bracia, Stary dzwon (Napisane dla "Albumu Schillera"), Dwunastu podroznych, Zuk,Stary ma zawasze slusznisc, Balwan ze sniegu, Na podworku, Muza nowego stulecia, Dziewica Lodow, Motyl, Slimak i krzak rozy, Bledne ognie ...
17860
  Sedzicki Franciszek Basnie Kaszubskie / Sedzicki Franciszek. – Warszawa, 1957. – 210с.
17861
  Baranowicz Jan Basnie kwitna na haldach / Baranowicz Jan. – Katowice, 1962. – 202с.
17862
  Bywalec Maciej Basnie polskie / Zebral Maciej Bywalec. Z 10 ilustr. barwnymi oraz licznymi rysunkemi w tekscie. – Krakow : D.F. Friedlein, 1942. – 261s. : ill.
17863
  Andersen H.C. Basnie. / H.C. Andersen. – Warszawa, 1971. – 498с.
17864
   Basnik kresli. – Praha, 1970. – 15с.
17865
  Smatlak Stanislav Basnik Laco Novomesky / Smatlak Stanislav. – Bratislava, 1967. – 344 s.
17866
  Brezina Jan Basnik Vladimir Roy. / Brezina Jan. – Bratislava, 1961. – 240с.
17867
  Kubka Frantisek Basnikova svatba. / Kubka Frantisek. – Praha, 1955. – 416с.
17868
  Chorvath Michal Basniske dielo Jana Kostru / Chorvath Michal. – Bratislava, 1962. – 70с.
17869
  Fiskovic Cvito Bastina starih hrvatskih pisaca. / Fiskovic Cvito. – Split, Matica Hrvatska
1. – 1971. – 331с.
17870
  Fiskovic Cvito Bastina starih hrvatskih pisaca. / Fiskovic Cvito. – Split, Matica Hrvatska
2. – 1971. – 287с.
17871
  Wygodzki S. Basy / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy inst. wydawniczy, 1965. – 252 s.
17872
  Doroba Ryszard Baszta Szarej Sowy / Doroba Ryszard. – Lodz, 1974. – 239с.
17873
  Fenikowski Franciszek Baszta trzech koron. / Fenikowski Franciszek. – Warszawa, 1960. – 402с.
17874
  Fenikowski Fr. Baszta trzech koron. / Fr. Fenikowski. – Warszawa, 1972. – 353с.
17875
  Ribes Batailles / Ribes, Jean-Michel, Topor Roland. – Paris, 1991. – 68с.
17876
   Batailles combats et victoires des armees francaises en Egypte en Syrie et en Palestine / Par M.C.+++. – A Paris (Paris) : Chez Tiger. – 107 p.


  Рік видання не зазначено. Видання містить екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
17877
  Margeanu Nicolae Batalia nevazuta / Margeanu Nicolae. – Edit. a 2-a rev. – Bucuresti, 1962. – 192с.
17878
  Seidler B. Batalia o zycie / Barbara Seidler. – Warszawa : Iskry, 1969. – 115 s.
17879
  Pop Valer Batalia pentru Ardeal / Pop Valer. – "s.l.". – 230с.
17880
  Perez Galdos Benito Batalla de los Arapiles / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 511с.
17881
  Zawilski Apoloniusz Bateria zostala / Zawilski Apoloniusz. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1984. – 266s. – ISBN 83-218-0322-9
17882
  Hatipoglu M.M. Bati Trakya Turkleri : AB Uyesi Yunanistan"in etnik dokusu icinde : azinligin sorunlarina tarihsel ve guncel yaklasimlar : Olumunun 10. Yilinda Dr Sadi Ahmet"in Hatirasina (1995-2005) / M. Murat Hatipoglu. – Aydin : Turk Ocaklan Aydin Subesi, 2005. – III, 132 s. : іл. – ISBN 997-7739-16-2
17883
  Kucera Bohumil Batismus-ideologie socialfasismu. / Kucera Bohumil. – Gottwaldov, 1959. – 72с.
17884
  Ayverdi Samiha Batmayan gun / Ayverdi Samiha. – 3.Baski. – Istanbul - Nisan : Kubbealti nesriyati, 2001. – 296s. – (Ayverdi enstitusu nesriyati 18 ; 1 ; Samiha Ayverdi kulliyati). – ISBN 975-7663-69-7
17885
  Sargant William Battle For The Mind / Sargant William. – New York : Doubleday&Company, 1957. – 263с.
17886
  Deighton L. Battle of Britain / L. Deighton, M. Hastings. – London, 1990. – 224с.
17887
   Battle on - and win your battle! = Борітеся - поборете! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / comp., ed.: N. Duplak. – Syracuse : Taras Shevchenko Memorial Comittee, 2010. – 225 p. : ill., phot. – Парал. тит. арк. укр. мовою.- Статті укр. та англ. мовами. – Bibliogr.: p. 189-211
17888
   Battles and Leaders of the Civil War. – New York, 1989. – 626с.
17889
  Prohl P. Bau und Ausstattung Wissenschaftlicher Fachbibliotheken / P. Prohl, P. Tzschaksch. – Berlin, 1970. – 112с.
17890
  Klug H. Bau und Funktion tierischer Zellen / H. Klug. – Wittenberglutherstadt : A.Ziemsen, 1961. – 190S. : Mit 70 Abbildungen
17891
  Klug Herbert Bau und Funktion tierischer Zellen / Klug Herbert. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1973. – 247S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
17892
  Jaeckel Siegfried Bau und lebensweise der tiefseemollusken / Jaeckel Siegfried. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1955. – 72S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
17893
   Bau und Unterhaltung von Grunanlagen : Grundwissen fur Facharbeiter. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftverlag, 1973. – 180S.
17894
   Baudelaire. – New York, 1962. – 184 p.
17895
  Ruff Marcel Baudelaire / Ruff Marcel. – Paris, 1971. – 221p.
17896
  Ullmann E. Baudenkmaler in der Deutschen Demokratischen Republik / E. Ullmann. – Leipzig : VEB Edition, 1961. – 151 S.
17897
  Rumpf K.H. Bauelemente der Elektronik. Eigen schaften-Anwendung / K.H. Rumpf. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1959. – 292 s.
17898
  Richter O. Bauelemente der Feinmechanik / O. Richter, R.V. Voss. – 6. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1959. – 552 S.
17899
  Pabst B. Bauelemente des Rundfunkempfangers / B. Pabst. – Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschhaft, 1957. – 158 s.
17900
  Tschekalow A.K. Bauerliche russische Holzskulptur / A.K. Tschekalow. – Dresden, 1967. – 110с.
17901
  Siebert A. Bauernland unterm NATO-Stiefel / A. Siebert. – Berl., 1961. – 64с.
17902
  Fuchs Er. Baugrung und Bodenmechanik / Er. Fuchs. – Berlin, 1972. – 292с.
17903
  Berger Manfred Bauhandbuch fur landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften / Berger Manfred. – Berl., 1961. – 372с.
17904
  Larionow Dominika Bauhaus – the school that became the avant-garde // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 291-305. – ISSN 1641-9278
17905
  Muther Hans Baukunst in Brandenburg bis zum beginnenden 19 Jahrhundert / Muther Hans. – Dresden, 1955. – 180 S.
17906
  Teschke Holder Baume am Hochufer: Gedichte 1975-1984 / Teschke Holder. – Berlin - Weimar, 1985. – 134с.
17907
  Desai Anita Baumgartner`s Bombay. / Desai Anita. – Harmondsworth, 1988. – 230с.
17908
  Desai Anita Baumgartner`s Bombay. / Desai Anita. – Harmondsworth, 1990. – 230с.
17909
  Becker Henrik Bausteine zur deutschen Literaturgeschichte / Becker Henrik. – Halle (Saale), 1957. – 402с.
17910
  Franz Heinrich Gerhard Bauten und Baumeister der Barockzeit in Bohmen. Entstehung und Ausstrahlungen der bohmischen Barockbaukunst / Franz Heinrich Gerhard. – Leipzig, 1962. – 488 S.
17911
  Piltz Georg Bauwerke - Baustile / Piltz Georg. – Jena - Berlin, 1967. – 298 S.
17912
  Olberg Gunter Bauwerke der tiere / Olberg Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1960. – 100S.
17913
  Krasnitskiy S.M. Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes / S.M. Krasnitskiy, O.O. Kurchenko // Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ, 2016. – Vol. 21, № 1. – Р. 45-52. – ISSN 0321-3900
17914
   Bayern. – Munchen : Bayerische Staatskanzlei, 1992. – 160 p. : phot., maps, portr.
17915
   Bayern. – Munchen, 1993. – 168с.
17916
   Bayreuth. 1961. – Baureuth, 1961. – 64с.
17917
  Ghetie Ion Baza dialectala a romanei literare. / Ghetie Ion. – Bucuresti, 1975. – 695с.
17918
   Bazak guide to Israel. – Jerusalem, 1979. – 499с.
17919
  Felix J. Bazanti a ostatni hrabavi / J. Felix. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1980. – 189s. – (Zvirata Celeho Sveta ; 8)
17920
  Vrba Jan Bazantnice a jine obrazky z prirody / Vrba Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1960. – 176 s.
17921
  Nastasescu C. Bazele algebrei / C. Nastasescu, C. Nita, C. Vraciu ; Coord. C. Nastasescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 1. – 1986. – 350p.
17922
  Gulian C.I. Bazele istoriei si teoriei culturii / C.I. Gulian. – Bucuresti, 1975. – 297с.
17923
   Bazele rationamentului geometriс / D. Branzei, E. Onofras, S. Anita, Gh. Jsworanu. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1983. – (B-ca pro fesorului de matematica)
17924
  Carabogdan I. Bazele teoretice ale aprinderii zi arderii combustibililor solizi / I. Carabogdan, N. Panoiu. – Bucuresti, 1969. – 287с.
17925
  Grecu Florina Bazinul Hirtibaciului: elemente de morfohidrografie / Grecu Florina. – Bucuresti, 1992. – 167с.
17926
  Dubicki Tadeusz Bazy wojskowej lacznosci zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939-1945 : Studia i materialy / Dubicki Tadeusz; Wuzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 270s. – ISBN 83-7098-770-2
17927
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 669, № 1. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17928
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 671, № 2. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17929
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 671, № 1. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17930
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 670, № 3. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17931
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 670, № 1. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17932
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 669, № 2. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17933
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 667, № 1. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17934
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 667, № 2. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17935
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 668, № 1. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17936
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 668, № 2. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17937
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure. – Amsterdam
  Vol. 668, № 3. – 1981


  1997. Bd.3, N 2
17938
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Protein structure and molecular enzymology. – Amsterdam
  Vol.700, N 1. – 1982


  1997. Bd.3, N 2
17939
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1071, № 1. – 1991


  1997. Bd.3, N 2
17940
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1061,№1. – 1991


  1997. Bd.3, N 2
17941
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1062, N 1. – 1991


  1997. Bd.3, N 2
17942
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1061, №2. – 1991


  1997. Bd.3, N 2
17943
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Bioenergetics : Amsterdam
  Vol.1140, N 1. – 1992


  1997. Bd.3, N 2
17944
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1154, № 3/4. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17945
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1154, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17946
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1153, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17947
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1153, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17948
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol 1152, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17949
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol 1152, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17950
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1151, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17951
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1151, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17952
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1150, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17953
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1150, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17954
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1149, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17955
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1149, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17956
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1148, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17957
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1148, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17958
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1147, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17959
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1147, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17960
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1146, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17961
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1146, № 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17962
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1145, № 2. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17963
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1154, №1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17964
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1145,№ 1. – 1993


  1997. Bd.3, N 2
17965
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1189, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17966
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1195, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17967
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1194, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17968
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1194, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17969
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1192, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17970
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1192, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17971
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1191, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17972
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1191, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17973
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1191, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17974
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1190, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17975
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1190, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17976
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1189, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17977
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1196, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17978
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1196, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17979
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Biomembranes. – Amsterdam
  Vol.1195, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17980
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1197, № 1. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17981
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1197, № 2. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17982
   BBA (Biochimica et biophysica acta). Reviews on biomembranes. – Amsterdam
  Vol. 1197, № 3. – 1994


  1997. Bd.3, N 2
17983
   BBC Pronouncing Dictionary of British Names. – 2nd ed. – New York, 1983. – 274с.
17984
   BBC Weitnachrichten: politik,wirtchaft und kultur im jahre 1992. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 1993. – X, 486 s. : ill. – ISBN 3-929031-175
17985
  Чамберс М. BBS без проблем / М. Чамберс, Д. Гиббонс, Дж. Харрис. – С.-Пб., 1995. – 512с.
17986
   Bdinski Zbornik. An old-slavonie menologium of women saints. – Bruges, 1973. – 246с.
17987
  Medvedev V. Be a man, Barankin / V. Medvedev. – M. – 106с.
17988
  Laird Donald Be Active and feel better: what you can do about sedentary living / Laird Donald, Laird Aleanor. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1962. – 214с.
17989
  Benarde M. Beach holidays : From Portugal to Israel (illustrated) / M. Benarde, A. Benarde. – New York : Dodd, Mead and company, 1974. – 10, 272 p. : ill. – ISBN 0-396-06891-X
17990
  Berlioz Hector Beatrice et Benedict / Berlioz Hector. – Paris. – 68с.
17991
   Beatrrix Potter: 1866-1943: The artist and her world. – London, 1987. – 223с.
17992
   Beatrrix Potter: 1866-1943: The artist and her world. – London, 1987. – 223с.
17993
  Munoz Molina Beatus ille / Munoz Molina. – Barcelona : Seix Barral, 1995
17994
  Wren Percival Christopher Beau Geste / Wren Percival Christopher. – Ware : Wordsworth, 1994. – 341p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-211-0
17995
  Vailland Roger Beau Masque / Vailland Roger. – Moscou : Editions en langues etrangeres, 1957. – 317 p.
17996
  Vailland R. Beau Masque / R. Vailland. – Moscou : Editions en lagues etrangeres, 1960. – 364 p.
17997
  Fowler M.C. Beau monde on empires edge : state and stage in Soviet Ukraine / Mayhill C. Fowler. – Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2017. – XVI, 282 p. – Бібліогр.: с. 256-269 та в прим.: с. 215-255. – ISBN 978-1-4875-0153-2
17998
  Wolf Friedrich Beaumarchais oder die Geburt des "Figaro" / Wolf Friedrich. – Leipzig : Insel-Verlag, 1954. – 103 s.
17999
   Beautes de l" Histoire de l" Empire Germanique, ou Epoques et Faits memorables.... – Paris : d"Alexis Eymery
T. 1. – 1817. – 476 p.
18000
   Beautes de l" Histoire de l" Empire Germanique, ou Epoques et Faits memorables.... – Paris : d"Alexis Eymery
T. 2. – 1817. – 464 p.
<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,