Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
178001
  Сащку Г.М. "Безпекові повноваження" ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 47-54
178002
  Пилипчук С. "Безпристрасне вистудіювання тексту..." методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 74-79. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано особливості застосування методології філологічної школи у фольклористичних студіях Івана Франка.
178003
  Кардашова Е.В. "Безразличность, из которой ткется ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 64-72. – ISSN 2307-4558


  Публікація присвячена проблемі визначення суб’єкта буденного дискурсу. Суб’єкт буденного дискурсу може бути описаний за допомогою звернення до стереотипних моделей ідентифікації та самоідентифікації, таких як «проста людина», «звичайна людина», ...
178004
  Корнійчук В. "Безсмертний животвір " Івана Франка (парадигми й модуси художності)
178005
  Азьомов В. "Безсмертя любові визнаю ...". Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"(продовження)
178006
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" / Л.Н. Толстой. – Москва. – 23с.
178007
  Охлобыстин "Безумная" химия / Охлобыстин, Ю. – Ростов -на-Дону, 1980. – 128с.
178008
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 416 с.
178009
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва, 1967. – 416с.
178010
  Некрасов В.М. "Безумный день, или женитьба Фигаро" на сцене МХАТ / В.М. Некрасов. – Москва, 1984. – 314 с.
178011
  Тимошенкова Т.М. "Безумный мир" Ивлина Во // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 455-467
178012
  Григорьев В.П. "Безумный, но изумительный". Велимир Хлебников - наш Эйнштейн от гуманитарии? // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С.135-146. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
178013
  Самокиш І. "Безумовно, створення ПРО в Польщі загострить відносини із РФ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 вересня (№ 158)


  Коментар доктора політичних наук, професора КНУТШ Григорія Перепелиці.
178014
  Войтиков С.С. "Безусый юноша, с горящими революционным огнем и вдохновением глазами": первые шаги второго вождя революции Льва Троцкого // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 11 (131). – С. 76-84. – ISSN 1606-0219
178015
  Саганович Г. "Бей схизматиков!". Пропагандистская война вокруг Грюнвальда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0235-7089
178016
  Касьянова О. "Бейрутські оповідання" А. Кримського - арабською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 3


  В Єгипетському центрі арабської мови і культури Інституту філології за сприяння директора Центру О. Хоміцької відбулася презентація арабомовного перекладу "Бейрутських оповідань" А. Кримського.
178017
  Шутова Наталья "Бекасово" - релаксация в стиле SPA : Регионы / Шутова Наталья, Чичкина Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75 : Фото
178018
  Аграновский А.А. "Белая лилия" : документальная повесть / В.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1979. – 80 с. – (Человек среди людей)
178019
  Кравченко Я.Ф. "Белая сирень" / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1966. – 120с.
178020
  Кирицэ К. "Белая чайка" или "Красный скорпион": Из досье старого криминалиста : Роман / К. Кирицэ. – Москва, 1991. – 260 с.
178021
  Невский В.А. "Беллетристика на социальные темы" / В.А. Невский. – 7-е изд., соверш. перераб. – Москва, 1924. – 120с.
178022
  Иоффе Г.З. "Белое дело" / Г.З. Иоффе. – М, 1989. – 286с.
178023
   [Безруков Леонід Олексіійович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 115-116. – ISSN 1684-7903


  "...3 вересня відсвяткував свій 75-літній ювілей професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Леонід Олексійович Безруков. Не одне покоління науковців та педіатрів-практиків вдячне своєму талановитому Вчителю, який на правду вважається ...
178024
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
178025
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
178026
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
178027
  Петкова О.В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 37-44. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
178028
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
178029
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
178030
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
178031
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
178032
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
178033
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
178034
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
178035
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
178036
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
178037
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
178038
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
178039
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
178040
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
178041
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
178042
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
178043
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
178044
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
178045
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
178046
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
178047
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 190-240
178048
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
178049
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
178050
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
178051
  Курас А.І. Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 391-397
178052
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
178053
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
178054
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
178055
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
178056
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
178057
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
178058
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
178059
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 176-205
178060
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
178061
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
178062
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
178063
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
178064
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
178065
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
178066
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
178067
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
178068
  Погорська І. Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-13. – (Політичні науки)
178069
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
178070
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
178071
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
178072
  Чупрій Л.В. Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 146-153
178073
   Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доповідь / [А.Ю. Іщенко, С.О. Зубченко, М.М. Карпенко та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 42, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-283-4
178074
  Сащук Г. Безпекові виміри телепростору : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
178075
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
178076
  Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 189-198.
178077
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.: л.157-191
178078
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Автореф. дис. ... канд.політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
178079
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
178080
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
178081
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
178082
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 60-66. – ISSN 2308-9636
178083
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
178084
  Біленчук П. Безпекознавство: стратегія, мистецтво, тактика / П. Біленчук, О. Шульга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
178085
  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 47-54


  Розглянуто питання взаємоз"язку економічної безпеки й конкурентоспроможності національної економіки. Показано труднощі забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
178086
   Безперевна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині / Л.В. Глушко, Х.С. Симчич, С.В. Федоров, В.Т. Рудник, І.В. Козлова, Т.Ю. Гавриш, Н.З. Позур, Т.І. Маковецька, А.В. Симчич // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 2017. – № 2 (70). – C. 161-164. – ISSN 2307-5112


  У статті підкреслено пріоритетність безперервної освіти (БО) у професійному розвитку і сучасній підготовці сімейного лікаря.
178087
  Загородня Л. Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 171-190. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію створення ВНЗ закладів з підготовки спеціалістів з бібліотечної справи та формування системи безперервної освіти як продовження вишівської освіти, розвиток і вдосконалення професійних навичок у системі підвищення кваліфікації ...
178088
  Трішкіна Н.І. Безперервна освіта - обов"язкова умова розвитку сучасного індивіда // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-330-237-9
178089
  Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 167-172
178090
  Топчій Т.В. Безперервна освіта в контексті сучасних закордонних та українських освітніх практик // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 16-22. – ISSN 1993-5560
178091
  Кравченко Т.А. Безперервна освіта державних службовців як основний фактор розвитку кадрового потенціалу державного управління // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7139-11-8
178092
  Половая Н.О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo метoдoлoгiчнo пoв"язaнo з ...
178093
  Семенюк М. Безперервна освіта як система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 296-300. – ISSN 2076-1554
178094
  Сущенко Л. Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 155-159. – ISSN 2309-9127
178095
  Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 100-106. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема організації безперервної освіти, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її життя, на підвищення можливостей її трудової й соціальної адаптації у мінливому світі ї є одним із вагомих ...
178096
  Кулінський В.В. Безперервне добування торфу елеваторною машиною / В.В. Кулінський. – К., 1939. – 28с.
178097
  Шудра Є.О. Безперервне удосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 10-15. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения химии в народное хозяйство и их роли в развитии социалистического производства. На материалах ряда киевских предприятий автор ...
178098
  Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
178099
   Безперервний культурний процес від Костянтина Дорошенка // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Кінець епохи пізнього заліза" – книга арт-критика Костянтина Дорошенка, яка нещодавно вийшла у видавництві Laurus. Це збірка статей про мистецтво, культуру і суспільство, написаних автором з 1990-х по 2013 рік. Автор статей Костянтин Дорошенко та ...
178100
  Симчич Х.С. Безперервний професійний розвиток лікаря як ключовий напрям післядипломної освіти / Х.С. Симчич, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
178101
  Борсуковська В.Ю. Безперервність бізнесу: новий тренд або необхідність / В.Ю. Борсуковська, Ю.В. Борсуковський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 48-53. – ISSN 2415-8089
178102
  Гримич Г. Безперервність поколінь // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 201-207
178103
  Ільницький М.М. Безперервність руху / М.М. Ільницький. – К., 1983. – 231с.
178104
  Смірнова Т.О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 86-92. – ISSN 0321-0499
178105
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
178106
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
178107
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
178108
  Мощук Андрій Безпечна дорога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
178109
  Ільченко Н.В. Безпечна дорога дитини до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
178110
  Шпонтак І.М. Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 17
178111
   Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи транспортної логістики / О.І. Безбабічева, М.М. Кірієнко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчій // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-1828
178112
  Яриновська К. Безпечна історія Миколи Костомарова // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 127-130. – ISBN 978-966-306-020-4
178113
  Зубік Н. Безпечна поведінка - безпечне дитинство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
178114
   Безпечна праця - право кожної людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-3
178115
  Вовдюк Л.В. Безпечна прогулянка на лижах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 35 : фото
178116
  Ляшенко О.М. Безпечна синергія в управлінні підприємством // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 76-80. – ISSN 2222-8810
178117
  Трошина Світлана Безпечне використання електроприладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 20-21
178118
  Гловацька О.В. Безпечне дитинство - щасливе дитинство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-19 : фото
178119
  Шпонтак І.М. Безпечне довкілля: дорога до школи (тренінг для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 26-30
178120
  Полякова І.О. Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій / І.О. Полякова, О.В. Зубко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-4643
178121
  Найман Н. Безпечне інформаційне суспільство по-європейськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 18-19


  "...Кажуть, інформація - це свого роду нафта: її також спочатку недооцінювали, проте роль її у суспільстві дедалі росла, що у сукупності з іншими факторами (зокрема зростанням ролі інформаційних і телекомунікаційних технологій) призвело до так званої ...
178122
  Баганець О. Безпечне перевезення пасажирів-на контролі у прокуратурі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
178123
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичні матеріали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24
178124
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичні матеріали (Продовження, початок див. у № 3, 2012 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16
178125
  Ільченко Н.В. Безпечне та корисне харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 3 : фото
178126
  Трошина Світлана Безпечний відпочинок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 20-21
178127
  Наконечна О.В. Безпечний дитячий майданчик своїми руками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-33 : фото
178128
  Дмитренко Л.І. Безпечний одяг - хороший настрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 36-38
178129
  Катаєва С.Е. Безпечність застосовування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-40 : табл.
178130
  Брулевич В.В. Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 75-84. – ISSN 2413-1342
178131
  Нечипуренко О. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Вacillus sp. 1.1 та B. Amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що штами-продуцети каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є безпечними щодо теплокровних тварин, а саме, авірулентні, не виявляють токсичної та токсигенної діі. Визначено відсутність здатності штамів Bacillus sp. ...
178132
  Мурзина О. Безпівтонові структури в українському мелосі // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 7-21


  "...Стаття присвячена рудиментам безпівтонових структур (ангемітоніки) на українській етнічній території. Перші зразки були знайдені на Покутті (О. Кольберг), Холмщині (Я. Сєнчик), Чернігівщині (О. Рубець), Берестейщині (К. Квітка). Автор статті ...
178133
  Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.96-99
178134
  Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов"язання: конкуренція зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.92-98
178135
  Карнаух Б.П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 17-28. – ISSN 2224-9281
178136
  Берестова І. Безпідставне збагачення. Інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у системі римського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64
178137
   Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис". – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
178138
  Берзін П.С. Безпідставно звинувачений у "вільнодумстві" (Микола Григорович Білоусов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 868-886. – ISBN 978-617-7020-05-8
178139
  Сафар Вацлав Безпілотні повітряні системи Чехії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
178140
  Ендеберя В.Т. Безплатна стрижка / В.Т. Ендеберя. – Харків, 1986. – 143 с.
178141
  Крамар О. Безпорадний велет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Посідаючи важливе місце в соціально-економічній структурі сучасної України, середній клас лишається об"єктом у політичній боротьбі олігархів.
178142
  Янчук А.О. Безпосереднє здійснення влади народом і природне право // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-59. – ISSN 2220-1394
178143
  Штефан А. Безпосереднє та опосередковане пізнання в судовому доказуванні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 103-105
178144
  Олійник В.П. Безпосередний об"єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 25-39. – ISSN 2222-5374
178145
  Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
178146
  Іщенко М.В. Безпосередній об"єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 195-207. – ISSN 1993-0909
178147
  Ярошенко О.Д. Безпосередній об"єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності.
178148
  Гордієнко В. Безпосередній об"єкт злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 255–260. – (Серія юридична ; Вип. 48)
178149
  Шніпко О.С. Безпосередній об"єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 146-160. – ISSN 2222-5374
178150
  Орлов Ю.В. Безпосередній об"єкт злочину незаконе знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
178151
  Волкова Т.І. Безпосередній об"єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 98-108. – ISSN 2222-5374
178152
  Ольховенко О.І. Безпосередній об"єкт злочину передбаченого ст. 385 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-90. – ISSN 2222-5374
178153
  Матвійчук В.В. Безпосередній об"єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 25-37. – ISSN 2222-5374
178154
  Тихонова О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 93-97.
178155
  Мельниченко В.Л. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 2222-5374
178156
  Мороз А.О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – C. 46-60. – ISSN 2222-5374
178157
  Михайлов В. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
178158
  Волинець Р. Безпосередній об"єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризується об"єкт злочину передбаченого ст. 210 КК України "Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням". Робиться акцент ...
178159
  Чмут С.В. Безпосередній об"єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 452-459. – ISSN 1563-3349
178160
  Дика О.І. Безпосередність людської чуттєвої діяльності / О.І. Дика. – К., 1997. – 32с.
178161
  Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-193
178162
  Іващенко Микола БезпоСередня Азія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 40-52 : фото
178163
  Оніщук М. Безпосередня демократія, представницька демократія та муніципальна демократія: проблеми ідентифікації і розмежування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 65-78.
178164
  Різник С.В. Безпосередня та опосередкована підприємницька діяльність, як способи реалізації людиною та громадянином конституційного права на підприємництво // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 197-201. – ISSN 1563-3349
178165
  Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
178166
  Тимченко А.П. Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 59-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
178167
  Савонюк Р.Ю. Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 93-99
178168
  Пушкарук Н. Безпрецедентне видворення / Н. Пушкарук, М. Беца, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 3


  Понад 20 країн світу вислали понад 100 дипломатів РФ. Це важливий крок і, мабуть, не останній, вважають експерти.
178169
  Шморгун О. Безпрецедентний прецедент // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-43. – ISSN 1812--514Х
178170
  Островський О.М. Безприданиця. Драма / О.М. Островський. – К., 1946. – 144с.
178171
  Лебедев Г. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии Брамгенов Священных обрядов их и народных обычаев, Всеавгустейшему монарху посвященное. – В Санкт-Петербурге : В типографии Герасима Лебедева, 1805. – 174 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - шкіра
178172
  Галімова М. Безпритульна риба... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 23-25 : фото
178173
  Талалай Л. Безпритульна течія : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
178174
  Бабенко І. Безпритульні "янголи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 6


  Театр на Липках випустив прем"єру вистави "Місто" за однойменним романом Валер"яна Підмогильного.
178175
  Круглов В.В. Безпритульні сніги : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2001. – 80с. – ISBN 966-652-001-Х
178176
  Давидич Ю. Безпритульні та діти-сироти в умовах нацистської окупації ( на матеріалах м. Харкова) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 54-56. – ISBN 978-966-171-783-0
178177
  Лапчинська Н. Безпритульні як окрема категорія жертв Голодомору (на матеріалах м. Харкова) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-617-7122-39-4
178178
  Лазарук М. Безпритульність, що втікає у вічність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 3
178179
  Курітник І.П. Безпровідна трансляція інформації / Ігор Петро Курітник, Микола Карпінський. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 376 с. – ISBN 978-83-926319-4-1
178180
  Брасюк Г. Безпутні : дитяче оповідання / Г. Брасюк. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1929. – 60 с.
178181
  Петровская Н.Е. Безработица - ключевая проблема президентсва Б.Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 57-66. – ISSN 0321-2068
178182
  Валентей Д.И. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1951. – 256с.
178183
  Виленский Е.Л. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Е.Л. Виленский. – Алма-Ата, 1975. – 40с.
178184
  Никитин С.М. Безработица - постоянный спутник капитализма / С.М. Никитин. – М, 1960. – 40с.
178185
   Безработица - трагедия миллионов. – М, 1983. – 240с.
178186
  Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР - эволюция взглядов и политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0131-2227
178187
  Афанасьев Л.А. Безработица в США после второй мировой войны / Л.А. Афанасьев. – Москва, 1953. – 88с.
178188
  Петранович И.М. Безработица и положение рабочих в Италии / И.М. Петранович. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 159 с.
178189
  Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России / Ф.Т. Прокопов; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. – Москва : ТЕИС, 1999. – 311с. – ISBN 5-7218-0221-9


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
178190
  Бестужев-Лада Безработица? Не может быть! / Бестужев-Лада. – М., 1992. – 64с.
178191
  Батуренко С.А. Безработные в современном российском обществе : современное состояние и некоторые проблемы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 91-99. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
178192
  Балац М.Я. Безрадиационные переходы в тяжелых - мезоатомах. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балац М.Я.; Ин-т теорет и эксперим. физики. – М., 1963. – 12л.
178193
  Лоуренс Дэвид Герберт Безразличие // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 266-269. – ISSN 1130-6545
178194
  Попов В.А. Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії : Автореф. дис...канд. техн. наук:05.09.12 / Попов В.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
178195
  Ножников Г. Безрелигиозное или антирелигиозное воспитание в советской школе / Г. Ножников. – М, 1929. – 93с.
178196
  Гармаш Н.Т. Безрешетная сепарация мелкого зернового вороха : Автореф... кандид. технич.наук: / Гармаш Н.Т.; Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный ин-т, 1952. – 18 с.
178197
  Чистяков О.В. Безрибне морське поле // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 28-30 : фото
178198
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – Одеса, 1926. – 103с.
178199
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – 2-е вид., 1928. – 103с.
178200
  Ніколаєнко С. Безробіних - мільйон, а майстрів - дефіцит: Держава має турбуватися про підготовку робітничих кадрів // Голос України, 2003


  [Ст. голови ком. Верховної Ради з питань науки і освіти, заст. голови фракції СПУ]
178201
  Махсма М. Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-8
178202
  Ткачук І.В. Безробітний / І.В. Ткачук. – Харків, 1930. – 47 с.
178203
  Ребро П.П. Безробітний тамада : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ, 1988. – 134 с.
178204
  Панцир С. Безробітний, робітник, роботодавець: Закон України "Про зайнятість населення": відкладені спроби удосконалення // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-66
178205
  Ходакевич С.І. Безробіття - загроза економічній безпеці держави в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 321-324
178206
  Більський Б.В. Безробіття - новостворена категорія у структурі трудових ресурсів сільської місцевості / Б.В. Більський, В.К. Міга // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 186-189. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
178207
   Безробіття. – вип.3. – Київ, 1993. – 20 с.
178208
  Кучеренко С.А. Безробіття в трансформаційній економіці України та напрями його подолання / С.А. Кучеренко, С.В. Сушко // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті проведено порівняльну характеристику динаміки безробітних за методологією МОП та кількості безробітного населення працездатного віку, зареєстрованого в державній службі зайнятості України за період ринкової трансформації.
178209
  Кучеренко В.С. Безробіття в Україні та як його позбутится // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 36
178210
  Середюк В.В. Безробіття в Україні: проблеми та наслідки // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 139-145. – ISBN 978-617-649-034-0
178211
  Курсон К.І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 131-133. – Бібліогр.: 7 назв
178212
  Бріль М.С. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти / М.С. Бріль, І.В. Пивавар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 208-213. – ISSN 2222-4459
178213
  Винник Ф. Безробіття на заході і в нас / Ф. Винник. – Київ, 1930. – 115с.
178214
  Півненко А.О. Безробіття та міграційний рух населення в умовах економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 87-89. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
178215
  Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 60-62
178216
  Пестушко Валерій Безробіття у світі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
178217
  Дудка Т.В. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України / Т.В. Дудка, Ю.О. Ващишина, О.М. Голік // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2016. – № 3 (36). – С. 66-74. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
178218
  Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
178219
  Трофанова Т.Г. Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-вирбничих відносин (підводні течії епохи безробіття) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-33
178220
  Близнюк В. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 108-119 : рис. – ISSN 1811-3141
178221
  Чудовська-Кандиба Безробіття як форма соціального виключення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 12-17.
178222
  Ламеко О.Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Ламеко Олександр Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
178223
  Оклянский Юрий Безрукий поводырь = История в письмах и рассказах очевидцев // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-35. – ISSN 0012-6756
178224
   Безручко Володимир Матвійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
178225
  Петров И. Безрыбье // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "В нашей стране есть древняя и печальная кулинарная традиция: любой кризис в первую очередь сносит со столов граждан рыбу. Даже в лучшие годы потребление едва дотягивало до рекомендаций ВОЗ, а сегодня оно минимум в два раза ниже нормы. И проблема не ...
178226
  Соломатін М.М. Безсилля приречених / М.М. Соломатін. – К., 1979. – 160с.
178227
  Димитров Р. Безскандално / Р. Димитров. – София, 1994. – 188с.
178228
  Болдижар М.М. Безслав"я. / М.М. Болдижар. – Ужгород : Карпати, 1981. – 119 с.
178229
  Загребельний П.А. Безслідний Лукас : Роман з чотирьох повідомлень і не без фантастики / Павло Загребельний. – Київ, 1989. – 390с. – ISBN 5-333-00051-4
178230
  Загребельний П. Безслідний Лукас : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2170-8
178231
  Сікорський П. Безсмерний славень [Михайло Вербицький] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 10


  До 200-річчя від дня народження композитора М. Вербицького та 150-річчя першого публічного виконання Державного гімну України.
178232
  Моргун Ф.Т. Безсмертна душа України / Ф.Т. Моргун. – Полтава, 1995. – 469с.
178233
  Бандурка І. Безсмертна Ольга Басараб // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
178234
  Бажан М. Безсмертна поема грузинського народу / М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1950. – 5-17с.
178235
  Мусієнко М.Ф. Безсмертна тільки людина / М.Ф. Мусієнко. – К., 1970. – 72с.
178236
  Хасанова Т. Безсмертна філософія // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Збірку наукових праць «Ціннісний вимір політологічного вчення Аристотеля», присвячену 2400-річчю від дня народження видатного давньогрецького філософа, презентували на філософському факультеті. Основу книги склали наукові роботи студентів факультету за ...
178237
  Грекова Л. Безсмертна частка України - маленька Бобриця моя! / Л. Грекова, М. Ковальчук. – Київ : Наш час, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8174-94-0
178238
  Синьоок Т. Безсмертне диво творчості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 1, 2


  20 серпня у Києві на вулиці Терещенківській, 5, відкрили меморіальну дошку письменникові Павлу Загребельному з нагоди 90-річчя від дня його народження.
178239
  Тичина П.Г. Безсмертне Леніна ім"я : поезії / П.Г. Тичина ; [упоряд. та передм. І. Ільєнка]. – Київ : Молодь, 1971. – 143 с. : іл.
178240
  Чередниченко Д. Безсмертне слово поета як основа народної пісні і Державного Гімну України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 18-21. – ISSN 0130-6936


  Павло Чубинський
178241
  Солод Ю.Д. Безсмертне у віках : До 800-ліття "Слова о полку Ігоревім" / Ю.Д. Солод. – Київ : Знання, 1986. – 47 с. – ( / Т-во "Знання" УРСРСер. 6 : Література і мистецтво ; № 7)
178242
  Брюховецька Л. Безсмертний дух народу: історія створення фільму "Вавилон XX" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
178243
   Безсмертний Кобзар. – К, 1964. – 69с.
178244
  Колесник П.Й. Безсмертний Кобзар. / П.Й. Колесник. – Київ : Дитяча література, 1961. – 76с.
178245
  Гуменний М.Х. Безсмертний подвиг / М.Х. Гуменний. – Київ, 1987. – 127 с.
178246
  Жук В.Н. Безсмертний подвиг : Історичні нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиги її синів і дочок на фронтах і в тилу / В.Н. Жук; КНУТШ. – Полтава : АСМІ, 2005. – 177с. – ISBN 966-7653-18-7
178247
   Безсмертний подвиг народний. – Київ, 1975. – 151 с.
178248
   Безсмертний полтавець = До 245-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського / Музей книги і друкарства України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 11
178249
  Острянин Д.Х. Безсмертний твір марксизму-ленінізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 22-38с.
178250
  Софронов А.В. Безсмертник / А.В. Софронов. – К., 1975. – 160с.
178251
  Кулеба Г.І. Безсмертники / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1963. – 91 с.
178252
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 239 с.
178253
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / Олекса Ющенко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1978. – 332 с.
178254
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник
3. – 1982. – 296 с.
178255
  Харченко В. Безсмертні / В. Харченко. – Київ, 1946. – 28 с.
178256
  Сосюра В. Безсмертні : Поема / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1948. – 28 с.
178257
  Печеніжський М.І. Безсмертні / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 104 с.
178258
  Сіто Ф. Безсмертя / Ф. Сіто. – Київ, 1938. – 60с.
178259
  Качура Я.Д. Безсмертя / Я.Д. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 33 с.
178260
  Гамсахурдіа К.С. Безсмертя / К.С. Гамсахурдіа. – Київ, 1968. – 106с.
178261
   Безсмертя. – Київ, 1970. – 232с.
178262
  Лордкипанидзе К.О. Безсмертя : повісті / К.О. Лордкипанидзе. – Київ, 1978. – 376 с.
178263
  Гулям Х. Безсмертя / Х. Гулям. – Київ, 1985. – 332 с.
178264
  Прилюк Д.М. Безсмертя батьків : оповідання / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1970. – 175 с.
178265
  Радченко В.Г. Безсмертя борця / В.Г. Радченко. – Київ, 1956. – 204с.
178266
  Карпов М.О. Безсмертя героїв. (Про учасників Жовтневої революції і громадян. війни. Нариси). / М.О. Карпов. – К., 1963. – 63с.
178267
  Вихрущ В. Безсмертя душі / В. Вихрущ. – Тернопіль : Джури, 1998. – 136с. – ISBN 9667497100
178268
  Якель Р. Безсмертя командира Чорного // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 15


  Василь Андрусяк — полковник УПА.
178269
  Йовенко С.А. Безсмертя ластівки : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 486 с.
178270
   Безсмертя народного подвигу. – Київ, 1980. – 128с.
178271
  Крилова С.А. Безсмертя особистості як етикоекзистенційна проблема : Дис... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С. А.; УДУХТ. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.169-181
178272
  Крилова С.А. Безсмертя особливості як етикоекзистенційна проблема. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
178273
  Гулько М.Л. Безсмертя подвигу / Гулько М.Л. – Київ, 1965. – 143 с.
178274
   Безсмертя полум"яних літ. – К, 1975. – 351с.
178275
  Тельнюк С.В. Безсмертя Співучого / С.В. Тельнюк. – Київ, 1968. – 48 с.
178276
  Тронько П.Т. Безсмертя юних / П.Т. Тронько. – К., 1957. – с.
178277
  Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 112-128. – ISSN 0869-3595
178278
   Безсмертя. Книга Пам`яті України 1941-1945. – Київ : Книга пам`яті України, 2000. – 944 с. – ISBN 966-7605-01-9
178279
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1937. – 51 с.
178280
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1949. – 44 с.
178281
  Степанов Л.С. Безсмеря батьків. / Л.С. Степанов. – Львів, 1968. – 152с.
178282
  Богданов И. Безсмъртни предтечи = Кирил и Методий : хиляда и сто години от разпространението на славянската писменост / И. Богданов. – София : Народна просвета, 1963. – 78, [2] с.
178283
  Кашуба Н. Безсполучникове складне речення: на мовному матеріалі творчості Т.Г. Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 50-54
178284
  Луценко Є.В. Безсполучниковий зв"язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 39-49. – ISSN 1682-671Х
178285
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Дис. ... канд. філол. наук: Спец.10.02.05 - романські мови / Сніжана Олександрівна Лембік; Харківський нац. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2005. – 179л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.155-172
178286
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
178287
  Марцин С. Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 2311-5165


  У статті описано функції всіх видів і підвидів безсполучникових складних речень, використовуваних елементами художньо-образної системи прозових і поетичних творів. Як стилістичний засіб поетичного і прозового твору безсполучникові складні речення не ...
178288
  Христіанінова Р. Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 3-7. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
178289
  Лужанський А.В. Безсторонній суд як об"єкт доступу в контексті міжнародних зобов"язань України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 20-22
178290
  Киричук Ю. Безстрашна зв"язкова Романа Шухевича // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 22-23
178291
  Анастасьєв Безстрашна юність / Анастасьєв, Д.І. Лимарєв. – Одеса, 1968. – 72с.
178292
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 166-169. – ISBN 966-8188-08-X
178293
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 166-169. – Бібліогр.: Літ.: С. 169; 8 поз. – ISBN 966-8188-07-1
178294
  Попов С. Безсъници / С. Попов. – София : Летописи, 1992. – 424 с.
178295
  Украинка Леся Безсънни нощи / Украинка Леся. – София, 1961. – 268 с.
178296
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : (Чаpівниця). (Хто винен?). (Безталання) : дpама на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 95 с.
178297
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Слово, 1922. – 80 с.
178298
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : драма на 5 дій Івана Тобілевича (Каpпенка-Каpого). – Львів : Пpосвіта ; З дpук. "Діло", 1922. – 55 с. – Прим. № 452302 дефектний, без обкл. – (Народня бібліотека "Просвіти" ; Ч. 12 ; Театpальна серія ; ч. 2)
178299
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Рух, 1927. – 62 с. – (Театральна бібліотекака ; Ч. 73)
178300
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : ДЛВ, 1937. – 79 с. – (Театральна бібліотека)
178301
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий(І.К. Тобілевич) ; реж. коментарі О.А. Казіміроав. – Київ : ДЛВ, 1941. – 119 с.
178302
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К.Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
178303
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1956. – 79 с.
178304
  Гюго В. Безталанні / В. Гюго. – Х.-К., 1930. – 249с.
178305
  Карр Д.Д. Безтілесна людина : роман / Д.Д. Карр. – Київ : Всесвіт, 1991. – 190с.
178306
  Карр Д.Д. Безтілесна людина / Д.Д. Карр. – К., 1991. – 173с.
178307
  Демидова Л. Безтілесна річ як предмет злочину // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
178308
   Безтурботна подорож з Укрексімбанком // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-49 : фото
178309
   Безугла Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10-11
178310
  Войтович Н.Т. Безударный вокализм народных говоров Белоруссии : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Войтович Н.Т. ; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1966. – 56 с.
178311
  Григорьева О. Безукоризненная шестерка // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 20-25


  Юрий Гагарин не только был лучшим в отряде первых космонавтов - он обладал врожденным даром находить общий язык с любым человеком.
178312
  Мигель Делибес Безумец : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 123-162. – ISSN 0130-6545
178313
  О"Фаолейн Безумие в летнюю ночь / О"Фаолейн. – М., 1986. – 157с.
178314
  О"Фаолейн Безумие в летнюю ночь. / О"Фаолейн. – М, 1986. – 160с.
178315
  Марченя П. Безумие и логика русской Смуты. От Февраля к Октябрю 1917-го // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 80-81. – ISSN 0235-7089
178316
  Марченя П. Безумие и логика смуты - 1917: большевики в зеркале массового сознания // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11 (1001). – С. 57-64. – ISSN 0130-1640
178317
   Безумие интернета // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 90 : фото
178318
  Гус М.С. Безумие свастики / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 392с.
178319
  Гус М.С. Безумие сватстики / М.С. Гус. – М, 1971. – 399с.
178320
  Корионов В.Г. Безумие. Милитаристский курс американского империализма / В.Г. Корионов. – Москва : Политиздат, 1983. – 110 с.
178321
  Логинов Д. Безумная гениальность // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 36-47


  29 мая 1787 г. родился Константин Батюшков.
178322
  Алексин А.Г. Безумная Евдокия / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 448с.
178323
  Крустен Я Э. Безумная ласточка : повести и рассказы / Я Э. Крустен; пер. с эст. А. Тамма. – Москва : Советский писатель, 1970. – 296 с.
178324
   Безумная луна. – Владивосток, 1990. – 142с.
178325
  Гамильтон Д. Безумная страсть = Savage obsession /Diana Hamilton : Роман / Пер. с англ. М.Багановой; Диана Гамильтон. – Москва : Радуга, 1995. – 208с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-77855-Х; 5-05-004310-7
178326
  Бомарше П. Безумний день або весілля Фігаро : ком. на 5 дій / П. Бомарше; П"єр Огюстен Карон Бомаоше ; пер. з фр. С. Тобілевич ; за ред. І. Кочерги. – Київ : Мистецтво, 1951. – 171 с.
178327
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1931. – 144с.
178328
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1933. – 132с.
178329
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М, 1934. – 128с.
178330
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1952. – 200с.
178331
  Бомарше Пьер О.К. Безумний день, или Женитьба Фигаро : комедия в 5 д. / Бомарше ; пер. с фр. Н.М. Любимова ; [ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 351 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
178332
  Арсеньева Елена Безумное танго : Роман / Арсеньева Елена. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-003728-7
178333
  Арсеньева Е. Безумное танго : Роман / Е. Арсеньева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 464с. – ISBN 5-04-008865-5
178334
  Маркин Владимир Безумный гений // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 49-52


  Про життя великого композитора Людвіга ван Бетховена
178335
  Коровина Е. Безумный канкан // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 193-206. – ISSN 1560-4233


  Жак Оффенбах
178336
  Станку З. Безумный лес : Роман / З. Станку. – Москва : Художественная литература, 1971. – 400с.
178337
  Белоусова Светлана Безумный Макс : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 48-55 : Фото
178338
   Безумовне звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України : монографія / Є.С. Назимко [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Панов, 2017. – 185, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-57-8
178339
  Ардаматский В.И. Безумство храбрых / В.И. Ардаматский. – Москва, 1962. – 167с.
178340
  Ардаматский В.И. Безумство храбрых / В.И. Ардаматский. – Москва, 1971. – 320с.
178341
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр. : л. 158-180
178342
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
178343
  Собоєв А.П. Безумству хоробрих / А.П. Собоєв. – К, 1965. – 176с.
178344
   Безумству храбрых поем мы песню!. – 2-е изд. – М, 1981. – 318с.
178345
   Безумству храбрых поем мы песню!. – 2-е изд. – М, 1985. – 287с.
178346
  Борщаговский А.М. Безумству храбрых... / А.М. Борщаговский. – М., 1965. – 207с.
178347
  Давлетова А.И. Безумствующий мир нормативной реальности / А.И. Давлетова, Л.П. Федоренко // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 88-92. – ISSN 0132-1625
178348
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – изд. исправ. доп. – Калининград, 1972. – 286с.
178349
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – М, 1975. – 143с.
178350
  Редінг Б. Безумці : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – Київ : Академія, 2012. – 182, [2] с. – Сер. засн. у 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-404-8


  Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
178351
  Насібов О.А. Безумці : Роман. / О.А. Насібов. – К., 1990. – 413с.
178352
  Насібов О.А. Безумці. / О.А. Насібов. – К., 1966. – 231с.
178353
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1976. – 320с.
178354
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1986. – 332с.
178355
  Бринский А.П. Безусая команда / А.П. Бринский. – Горький, 1973. – 192с.
178356
  Салихова М.М. Безусловные и условные сосудистые рефлексы у школьников в условиях высокой внешней температуры. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата биол.наук: / Салихова М.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.26
178357
  Боброва Е.Г. Безусловные секреторные рефлексы у детей при современной скарлатине : Автореф... канд. мед.наук: / Боброва Е. Г.; АН СССР, Ин-т физиологии им. Павлова. – Л., 1959. – 10л.
178358
  Троицкий Н.А. Безуство храбрых: Рус. революционеры и карат. политика царизма 1866-1882 гг. / Н.А. Троицкий. – М, 1978. – 335с.
178359
  Исигуро К. Безутешные : Роман / Пер. с англ. С.Сухарева; Кадзуо Исигуро. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. – 669с. – (Fabula rasa). – ISBN 5-89091-165-1
178360
  Зайченко Николай Безухий самозванец : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46 : Іл.
178361
  Науменко Світлана Юріївна Безфтористі титанові емалі : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Науменко Світлана Юріївна; Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. – Дніпропетровськ, 1993. – 17л.
178362
  Щеглов Є. Безхазяйне майно: правове регулювання переходу до нового власника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 73-76.
178363
  Ганзенко О. Безхазяйне серце та підозри Леона Харитоновича : проза: гумористична пригода // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0130-321Х
178364
  Супотницкий Н.И. Безхозяйственности - решительный бой / Н.И. Супотницкий. – М., 1984. – 48с.
178365
  Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
178366
  Сливінська Інна Безцінний вітамінний додаток до столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 3-4 : фото
178367
  Скляренко В.М. Безцінний дар Києву // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 4/5 (356/357). – С. 55-57


  На початку XX століття Богдан і Варвара Ханенки подарували Києву найдорожче, що в них було - полотна визнаних у світі майстрів живопису та археологічні пам"ятки, знайдені у Придніпров"ї.
178368
  Тищук Є. Безцінний досвід найсильнішої армії світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 49-51. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
178369
  Білоус Д. Безцінний скарб : Вірші про українську мову / Дмитро Білоус. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 328с. – ISBN 966-7492-20-6
178370
   Безцінні елементи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 68-71 : фото
178371
   Безчестя. – Київ : Політвидав України, 1983. – 136 с.
178372
  Корнієнко О.М. Безшумний підводний човен, або "чорна діра" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 26-29. – ISSN 2518-7104
178373
  Давыдов В.Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность / В.Ф. Давыдов. – М., 1988. – 192с.
178374
  Лебедев Т.В. Безъядерный Север Европы / Т.В. Лебедев. – М., 1986. – 61с.
178375
  Шаповалов В.Н. Безызлучательная передача энергии и вынужденное излучение в стеклах с неодимом и иттербием при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Шаповалов В.Н.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
178376
  Колодный Г.Я. Безызлучательная передача энергии между трехвалентными редкоземельными ионами в лазерных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Колодный Г.Я.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
178377
  Абакумов В.Н. Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках [Електронний ресурс] / В,Н. Абакумов, .И. Перель, И.Н. Яссиевич. – Санкт-Петербург : [Петербург. ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН], 1997. – 376 с. : 12 табл., 88 ил. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-86763-111-7
178378
   Безызлучательная рекомнация в излучащих Р-П-переходах / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Пенфилов, В.И. Присекин. – Одесса, 1996. – 48с.
178379
  Русанов М.М. Безызлучательная релаксация носителей тока и экситонов в пьезоэлектрических полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Русанов М.М.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
178380
   Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения / В.Л. Ермолаев, Е.Н. Бодунов, Е.Б. Свешникова, А.Л. Шахвердов. – Ленинград : Наука, 1977. – 312 с.
178381
  Елисеев Е.С. Безымянная / Е.С. Елисеев. – Москва, 1984. – 222с.
178382
  Себастиан М. Безымянная звезда. Комедия / М. Себастиан. – М., 1956. – 83с.
178383
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – М., 1957. – 464с.
178384
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – М., 1969. – 464с.
178385
  Знаменский А.Д. Безымянные высоты / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1978. – 368с.
178386
  Миллер Л.Е. Безымянный день. / Л.Е. Миллер. – М, 1977. – 126с.
178387
  Вафо С. Безымянный корабль : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 91-109. – ISSN 0012-6756
178388
  Келди Г. Безымянный родник / Г. Келди. – М, 1986. – 126с.
178389
  Кочергина Л.Д. Безымянных героев нет / Л.Д. Кочергина. – Ставрополь, 1961. – 19 с.
178390
   Безынвентарный учет многоэкземпляной литературы в вузовских библиотеках. – Москва : Б.и., 1973. – 33 с. – (Реферативная информация ; НОТ в библиотечном обслуживании)
178391
   Безынвентарный учет многоэкземплярной литературы в вузовских библиотеках. – Москва, 1973. – 34 с.
178392
  Цзян Чуньли Безэквивалентные слова в русском и китайском языках // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 71-72. – ISSN 1684-2618
178393
  Звягинцев А.В. Безэлектродные УВЧ разряды и их использование в новых конструкциях плазмотронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Звягинцев А.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 16л.
178394
  Марголис Н.В. Безэталонный метод определения параметров элементарных ячеек кубической и средних сигноний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марголис Н.В.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1965. – 11л.
178395
  Жиренчин А.М. Беимбет Майлин / А.М. Жиренчин. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
178396
  Ахматова Р. Бей мне, ветер, в лицо / Р. Ахматова. – Грозный, 1959. – 64с.
178397
  Агишев Р. Бей, барабан / Р.К. Агишев. – Тула : Приок. кн. изд., 1968. – 143 с.
178398
  Дмитревский В.И. Бей, барабан! / В.И. Дмитревский. – 2-е изд., доп. – Л., 1964. – 335с.
178399
   Бейдик Олександр Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 11
178400
   Бейдик Олександр Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12-14 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
178401
   Бейдик Олександр Олексійович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 9-10. – ISBN 966-95774-3-5
178402
   Бейдику Олександру Олексійовичу - 60 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 340-342 : фото
178403
   Бейки Сейтакович Сейтаков (1914-1979). – Ашхабад : Ылым, 1986. – 148 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 24)
178404
   Бейко Іван Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 37. – ISBN 978-617-7530-19-9
178405
  Радев С. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура / С. Радев. – София : Климент Охридски, 1990. – 308 с.
178406
  Кононенко Т.П. Бейль П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 314-315. – ISBN 966-316-069-1
178407
   Бейльштейн Федір Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 8-15. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
178408
  Короткий В.А. Бейльштейн Федір Федорович (Фрідріх Конрад) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 216. – ISBN 966-06-0393-2
178409
   Бейльштейн Федор Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 79-90. – ISBN 966-594-386-3
178410
   Бейрут - Київ: діалог триває // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 25-31
178411
  Шюле Кристиан Бейрут = Дни надежды и гнева : Репортаж // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 180-193 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
178412
  Каттан О.А. Бейрут. Город живых // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 1681-7559


  Мандри
178413
   Бейрутская конференция писателей стран Азии и Африки : (23-30 марта 1967 года). – Москва : [б. и.], 1968. – 57 с.
178414
  Аввад Т.Ю. Бейрутские мельницы : роман : пер. с араб. / Тауфик Юсеф Аввад ; [предисл. Л. Медведко ; худож. В.Г. Алексеев]. – Москва : Прогресс, 1978. – 224 с. : ил.
178415
  Самійленко Л. Бейрутський рай української ностальгії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Про презентацію перекладу "Бейрутських оповідань" А. Кримського, що відбулася наприкінці березня в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
178416
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : повість / А. Кримський. – У Київі (Київ) : [З дpук. С.А. Боpисова]
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1906. – 72 с.
178417
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : (1897) / А. Кримський // Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А.Ю. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 289-352. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)
178418
  Эрран Х. Бейсбол / Х. Эрран. – М, 1988. – 176с.
178419
  Лыткин Олег Бейсбол. Базовый элемент Америки : входите! Открыто / Лыткин Олег, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 34-37 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
178420
  Геворкян Г.Х. Бейсик-это просто / Г.Х. Геворкян, В.Н. Семенов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143с.
178421
  Москвитина А.А. Бейсик / А.А. Москвитина, В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 192с.
178422
  Глинський Я.М. Бейсик Qbasic i Visual Basic / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 2-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 136с. – ISBN 966-7449-16-5
178423
  Фокс А. Бейсик для всех / А. Фокс, Д. Фокс. – М., 1986. – 176с.
178424
  Ватт С. Бейсик для детей / С. Ватт, М. Мангана. – Київ : Радянська школа, 1990. – 222с.
178425
  Трояновский В.М. Бейсик для начинающих и будущих профессионалов / В.М. Трояновский, В.Ф. Шаньгин. – Москва : Высшая школа, 1992. – 239 с.
178426
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
178427
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
178428
  Сибирцев Бейсик для персональных ЭВМ : / Сибирцев, И.И. Ткачев. – К., 1992. – 320с.
178429
  Моррил Г. Бейсик для ПК ИБМ / Г. Моррил. – М., 1987. – 206с.
178430
  Теннант-Смит Бейсик для статистиков / Теннант-Смит. – Москва, 1988. – 207с.
178431
  Никс Дж. Бейсик: решение производственных задач / Дж. Никс. – Москва : Машиностроение, 1987. – 248 с.
178432
  Мавріна О.С. Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 1608-0599
178433
  Мавріна О.С. Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в XIX - на початку XX століття
178434
  Прокопов Д.Є. Бек (Beck) Якоб Сигізмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 403-404. – ISBN 966-316-069-1
178435
  Амиранашвили Ш.Я. Бека Опизари / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси, 1956. – 56с.
178436
  Капаев С.И.-А. Бекболат : повесть / С.И.-А. Капаев. – Москва : Детская литература, 1971. – 143 с.
178437
  Шарипов С. Бекболат : повести, рассказы, путевые очерки / С. Шарипов; пер. с каз. П.Косенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 320 с.
178438
  Холичер А. Бекедер наизнанку / А. Холичер. – Москва ; Ленинград, 1926. – 102 с.
178439
   Бекетов Микола Миколайович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 16-27. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
178440
  Короткий В.А. Бекетов Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 224. – ISBN 966-06-0393-2
178441
   Бекетов Николай Николаевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 91-108. – ISBN 966-594-386-3
178442
  Шалыганова А.Л. Бекетов Николай Николаевич // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7298-43-3
178443
  Гроха Л.П. Бекеша : гумореска / Л.П. Гроха. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112 с.
178444
  Левенсон П.Я. Беккариа и Бентам, их жизнь и общественная деятельность : Биографические очерки П.Я. Левенсона : С портр. Беккарии и Бентама, гравироваными в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Выс. утвержд.Т-вом "Обществ. польза", 1893. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. № 439136 дефектный, отсутв. с. 49-94, 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Библиогр.: "Источники" (с. 2). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  В Российской Гос. БиБлиотека имеется электронная копия: www.RSL.ru
178445
  Решетников Ф.М. Беккариа: Итал. просветитель, юрист, публицист XVIII в. / Ф.М. Решетников. – М., 1987. – 125с.
178446
  Зарудный С. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с главою Х-ю Наказа Екатерины II и с современными русскими законами : Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголов. законодательства / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии], 1879. – [6], II, XXIV, 196 с.


  На тит. л. печать-фамилия
178447
  Москаленко В.Ф. Беккер Василь Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 17-18. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1836), екстраординарний (1843), ординарний професор (1845), засновник та керівник кафедри загальної терапії "врачебного веществословия" і рецептури (1843-1859) Університету Св. Володимира.
178448
  Босман Герман Чарлз Беккерсдальский марафон // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 0321-5075


  [рассказ.]
178449
  Таращук Петро Беккетт: суб"єктивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320 - 8370
178450
  Таращук П. Беккетт: суб"єтивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320 - 8370
178451
  Алєксандрова О.В. Бекон Роджер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 192-193. – ISBN 966-316-069-1
178452
  Кононенко Т.П. Бекон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 315-319. – ISBN 966-316-069-1
178453
  Широкова В.В. Беконівська класифікація наук у контексті рефлексії єдності душі і тіла / В.В. Широкова, Т.Г. Бабина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С.44-47. – ISSN 2077-1800
178454
  Бухгольц В.П. Беконтактные элементы автоматики / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1970. – 48с.
178455
  Божко Л.Д. Бекпекінг: генезис та еволюція // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 25-32. – ISSN 2312-4679


  Простежено історію розвитку бекпекінгу як нового соціально-культурного явища; зроблено огляд ре-зультатів досліджень цього явища західними вченими. Доведено, що мобільність як така стає істотним ресур-сом у прагненні до термінальних цінностей, при ...
178456
   Бекташи и другие : Тур. короткие нар. рассказы. – Москва : Наука, 1972. – 128 с. : илл.
178457
  Шанин В.Я. Бел-горюч камень / В.Я. Шанин. – Красноярск, 1980. – 224с.
178458
  Тимофєєв В.Д. Бела Андріївна Руденко : Нар. артистка СРСР / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Мистецтво, 1964. – 42 с.
178459
   Бела Баласса - аналітик європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 360-361. – ISSN 2304-1773


  Правова хроніка.
178460
  Мартынов И.И. Бела Барток / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1956. – 168 с.
178461
  Гранчак И.М. Бела Кун - выдающийся деятель венгерского и международного революционного движения. / И.М. Гранчак, М.Ф. Лебович. – Москва, 1975. – 165 с.
178462
  Кун И. Бела Кун / И. Кун. – М., 1966. – 312с.
178463
  Кун И. Бела Кун / И. Кун. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 355с.
178464
   Бела Кун : избранное. – Москва, 1986. – 502 с.
178465
  Куновска-Нули Бела пара / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 86с. – (Едициjа Хереклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
178466
  Тимофєєв В.Д. Бела Руденко / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Музична Україна, 1973. – 83 с.
178467
   Бела Уитц : графика. – Москва : Советский художник, 1987. – 87 с.
178468
   Бела Уитц. Творческий путь. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 75 с.
178469
  Надь З. Бела Уиц в Советском Союзе : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: 823 / Надь З.; МГУ. – Москва, 1972. – 16л.
178470
  Шарай М. Белавежская пушча / М. Шарай. – Мінськ, 1980. – 172с.
178471
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 8. – 1991. – (Сер. 6.7 Літературазнауства і мовазнауства)
178472
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1991-
№ 9. – 1991. – (Сер. 7 Сацыялогія)
178473
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 10. – 1991. – (Сер. 2 Гісторыя)
178474
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 11. – 1991. – (Сер. 5 Мастацтвазнауства, этнаграфія, фалькларыстыка)
178475
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 12. – 1991. – (Сер. 12 Філасофія, сацыяльна-палітычныя навукі, дзяржава і права)
178476
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 13. – 1991. – (Сер. 2 Эканоміка)
178477
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 14. – 1991. – (Сер. 14 Дзярж. палітыка і рынкавай эканомікі вып. 1 Чалавек і рынак)
178478
   Беларуска-расійскі слоунік. – Менск, 1925. – с.
178479
   Беларуска-рускі слоунік = Белорусско-русский словарь : Около 90 000 слов. – М., 1962. – 1048с.
178480
  Аніченка У.В. Беларуска-украінскія пісьмова моуныя сувязі / У.В. Аніченка. – Мінськ, 1969. – 296с.
178481
  Воук-Левановіч Беларускае аканьне / Воук-Левановіч, 1926. – 23с.
178482
  Красінскі А.В. Беларускае кіно / А.В. Красінскі. – Мінськ, 1962. – 220с.
178483
   Беларускае мастацтва. – Мінськ, 1960. – 220с.
178484
   Беларускае мастацтва. – Мінськ
3. – 1962. – 240с.
178485
   Беларускае мовазнауства. – Мінськ, 1967. – 416 с.
178486
   Беларускае народнае мастацтва. – Мінськ, 1951. – 104с.
178487
  Радкевіч Я.Р. Беларускае радые : гісторыя, перспектывы развіцця / Я.Р. Радкевіч. – Минск, 1983. – 197 с.
178488
  Лемцюгова В.П. Беларуская айканімія / В.П. Лемцюгова. – Мінськ, 1970. – 156с.
178489
   Беларуская дакастрычніцкая паэзія. – Мінськ, 1967. – 567с.
178490
   Беларуская дакастрычніцкая проза. – Мінськ, 1965. – 428с.
178491
  Гуревич Э.С. Беларуская дзіцячая література / Э.С. Гуревич. – Мінськ, 1970. – 312с.
178492
  Семяновіч А.А. Беларуская драматургія. / А.А. Семяновіч. – Мінськ, 1961. – 243с.
178493
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 985-6798-14-0
Частка 1. – 2006. – 242, [2] c. – Текст білорус., рус. – Бібліогр. в кінці ст.
178494
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 985-6798-15-9
Частка 2. – 2006. – 209, [1] c. : табл. – Текст білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
178495
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 978-985-6798-53-8
Вып. 2. – 2008. – 219, [1] c. – Текст білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
178496
   Беларуская літаратура. – Мінськ, 1940. – 224 с.
178497
   Беларуская літаратура. – Минск, 1958. – 262с.
178498
   Беларуская літаратура. – Минск, 1997. – 592 с.
178499
   Беларуская лмова. – Минск, 1994. – 660с.
178500
   Беларуская мова / В.П. Красней, А А. Лукашанец А Крывіцкі, , М.Р. Прыгодзіч; Red. nauk. A.Lukasanec, M.Prigodzic, L.Sjameska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filologii polskiej, 1998. – 293s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-20-8
178501
   Беларуская мова і мовазнауства : міжвузаускі зборнік. – Мінск : БДУ імя У.І. Леніна
Вып.1. – 1973
178502
   Беларуская мова і мовазнауства. – Мінськ, 2000. – 264 с. – Да 75-годдзя акад. М.В.Бірылы
178503
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
1. – 1922. – 51с.
178504
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
3. – 1923. – 89с.
178505
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
4. – 1923. – 61с.
178506
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
5. – 1924. – 43с.
178507
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
6. – 1924. – 83с.
178508
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
14. – 1927. – 144с.
178509
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
21. – 1929. – 291с.
178510
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
24. – 1930. – 100с.
178511
   Беларуская савецкая проза. – Мінськ, 1971. – 328с.
178512
  Пшыркоу Ю.С. Беларуская савецкая проза (20я - початак 30-х годау) / Ю.С. Пшыркоу. – Минск, 1960. – 343с.
178513
   Беларуская савецкая скульптура. – Мінськ, 1973. – 176с.
178514
   Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. – Мінськ : Белорус. сов. энциклопедия
Т. 9 : Рабкор - Сочы. – 1973. – 640 с. : илл.
178515
   Беларуская этнографія у досъледах і матар"ялах. – Мінськ
4. – 1927. – 92с.
178516
   Беларускі архіу. – Менск
3. – 1930. – 416с.
178517
   Беларускі дзяржауны універсітэт імя Ул.І. Леніна. – МІнск, 1962. – 280 с.
178518
   Беларускі дзяржауны унівэрсытэт. – Минск, 1992. – 33с.
178519
   Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт да 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі. – Минск, 1927. – 73 с.
178520
   Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт ім. В.І.Леніна. – Минск, 1991. – 110с.
178521
   Беларускі жывапіс. – МІнск, 1961. – 64с.
178522
   Беларускі пейзажны жывапіс. – МІнск, 1982. – 162с.
178523
  Адамович А.М. Беларускі раман : станауление жанра / Адамович А.М. – Мінськ : АН БССР, 1961. – 295 с. : ил.
178524
  Дзюбайла П.К. Беларускі раман аб Вялікай Айчыннай вайне / П.К. Дзюбайла. – Мінськ, 1964. – 160с.
178525
   Беларускі сувенір. – МІнск, 1976. – 95с.
178526
  Няфед У. Беларускі тэатр . Нарыс гісторыі. / У. Няфед. – Мінськ, 1959. – 400с.
178527
   Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны. – МІнск, 1961. – 619с.
178528
   Беларускія казкі. – МІнск, 1963. – 68с.
178529
  Астапенко А. Беларускія карані гетмана Піліпа Орліка і яго Канстытуцыя // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 212-212. – ISBN 978-617-7399-06-2
178530
   Беларускія народныя прыказкі і прымаукі. – МІнск, 1957. – 452с.
178531
   Беларускія народныя прыказкі, прымаукі, фразеалагізмы. – МІнск, 1962. – 556с.
178532
  Ахрыменка П.П. Беларускія песні і казкі / П.П. Ахрыменка. – Мінськ, 1965. – 160 с.
178533
   Беларускія старажытнасці : матэрыялы канферэнцыі па археалогіі БССР і сумежных тэрыторый. – Мінск : Рэдакцыйна-выдавецкі савет, 1972. – 360, [4] с.
178534
   Беларускія частушкі. – МІнск, 1960. – 183с.
178535
  Сінькова Л.Д. Беларусская проза 20 стагоддзя: дынаміка жанравых структур. : Автореф... канд.філалаг.наук: 10.01.01 / Сінькова Л.Д.; Беларуск.дзяржауны ун-т. – Мінськ, 1996. – 41л.
178536
  Багрова А.П. Беларусская сатырычная літаратура перыядц Вялікай Айчыннай вайны / А.П. Багрова. – Минск, 1960. – 120с.
178537
   Беларусь-Турция: пути сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции, 8 декабря 2009 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Обществ. об-ние "Центр изучения внеш. политики и безопасности" ; [отв. за вып.: А.В. Русакович и др. ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2010. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6856-77-1
178538
   Беларусь-Турция: пути сотрудничества = Belarus-Turkiye: isbirligi yollari : материалы второй международной научно-практической конференции, 25 февраля 2011 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Центр изучения внеш. политики и безопасности ; Белоус.-тур. деловая ассоц. ; [отв. за вып.: А.В. Русакович, Зафер Элдем ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 315, [3] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6981-81-7
178539
   Беларусь - Молдова: 15 лет дипломатических отношений : международная научно-практическая конференция (Кишинев, 16 ноября 2006 г.). – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 304 с. – ISBN 978-9975-70-504-2
178540
  Никитенко П.Г. Беларусь - Россия и Украина: региональное измерение экономического сотрудничества / П.Г. Никитенко, Т.С. Вертинская; НАН Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Право и экономика, 2002. – 72с. – ISBN 985-442-091-1
178541
  Юрчак Д.В. Беларусь - Украина: 20 лет межгосударственных отношений : монография / Д.В. Юрчак ; М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Витеб. гос. ун-т им. П.М. Машерова". – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-517-330-5
178542
  Бровка П. Беларусь : стихи / П. Бровка. – Москва, 1954. – 54 с.
178543
   Беларусь. – Минск : Беларусь, 1980. – 67с. : фотоальбом
178544
   Беларусь. – Мінськ : Бэл. энцыклапэдыя, 1995. – 798с.
178545
  Жук О.Л. Беларусь : Компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
178546
  Круглашов А. Беларусь : такая ли региональная политика нужна стране? / А. Круглашов, Ю. Коцкая // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 30-40. – ISSN 0201-7083
178547
  Герасимова Р.Г. Беларусь и ЕС. Непростое соседство // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 53-60. – ISSN 0201-7083
178548
  Климович А. Беларусь и ЕС: европеизация или регионализация? / А. Климович, А. Широканова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 32-44. – ISSN 0201-7083
178549
  Соловей Т. Беларусь и Украина: обретая новую идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0235-7089
178550
   Беларусь і беларусы у прасторы і часе. – Мінск : Лімарыус, 2007. – 444с. – Зборнік да 75-годдзя праф. Адама Мальдзіса. – ISBN 978-985-6740-78-0
178551
   Беларусь моя. – Л., 1983. – 240с.
178552
   Беларусь на пути к информационному обществу : Доклады 2 Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации: Беларусь на пути к информационному обществу". – Минск, 2002. – 152 с. – ISBN 985-6564-50-6
178553
   Беларусь, Россия, Украина- опыт и проблемы интеграции. Первая межпарламентская конференция / Первая межпарламентская конференция. – Київ : Парламентское издательство, 1999. – 256с. – ISBN 966-611-022-9
178554
  Шимов В.В. Беларусь, Россия, Украина в цивилизационной и геополитической динамике / В.В. Шимов. – Минск : БГУ, 2010. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 142-153. – ISBN 978-985-518-425-7
178555
   Беларусь. Тот неловкий момент, когда узнаешь, что это Беларусь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 64-66 : фото
178556
  Заико Л. Беларусь. Транзитная зона : книга для парламента / Леонид Заико, Ярослав Романчук. – Минск : [б. в.], 2009. – 768 с. : табл.
178557
  Мотульский Р. Беларусь: ад мінулага да сучаснага. Национальная библиотека как информационный., социокультурный и социополитический центр страны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 24 (114). – С. 2 - 4. – ISSN 1727-4893
178558
  Жук О.Л. Беларусь: компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
178559
  Нетбаева Т. Беларусь: постколониальные аспекты языковой реальности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 184-192. – ISSN 1822-5136
178560
  Бубьонов М. Белата бреза / М. Бубьонов. – София, 1977. – 355с.
178561
  Блінава Э. Белауская дыялекталогія / Э. Блінава, Е. Мяцельская. – Мінськ, 1969. – 168с.
178562
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
178563
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
178564
   Белая аруана. – М., 1976. – 471с.
178565
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – Курск, 1948. – 292с.
178566
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1948. – 356с.
178567
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1949. – 336с.
178568
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов, 1950. – 743 с.
178569
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1952. – 672с.
178570
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – кн.2. – М., 1953. – 62с.
178571
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – кн.2. – М., 1953. – 62с.
178572
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1953. – 672с.
178573
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1954. – 683с.
178574
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1955. – 624с.
178575
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1958. – 686с.
178576
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1960. – 631с.
178577
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Красноярск, 1964. – 560с.
178578
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1965. – 527с.
178579
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1966. – 559с.
178580
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1968. – 592с.
178581
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1978. – 573с.
178582
  Гулик Р. ван Белая ваза с синим рисунком : Достоверные детективные истории средневекового Китая / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. И.И. Мансурова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 237с. – ISBN 5-227-01757-3
178583
  Николаев В.Н. Белая вахта / В.Н. Николаев. – М, 1977. – 192с.
178584
   Белая вершина. – Красноярск, 1962. – 67с.
178585
  Долбая В. Белая ветвь : стихи / В. Долбая. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с.
178586
  Солнцев Р. Белая ветка / Р. Солнцев. – Красноярск, 1976. – 156с.
178587
  Винников Н.Г. Белая ворона / Н.Г. Винников. – Краснодар, 1950. – 118с.
178588
  Винников Н.Г. Белая ворона / Н.Г. Винников. – Краснодар, 1950. – 119с.
178589
  Киселева М.С. Белая ворона : Повести и рассказы / М.С. Киселева. – Москва : Советская Россия, 1971. – 190с.
178590
  Григорян В.В. Белая ворона : повести / В.В. Григорян. – Москва, 1982. – 295 с.
178591
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 270с.
178592
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
2. – 1991. – 318с.
178593
  Пашнев И Э. Белая ворона. / И Э. Пашнев, . – М, 1982. – 174с.
178594
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 213с.
178595
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1989. – 557с.
178596
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Калининград, 1989. – 397с.
178597
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Белая гвардия. – 1989. – 766с.
178598
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 284с.
178599
  Булгаков М. Белая гвардия // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 369. – ISBN 5-7707-1062-4
178600
  Булгаков М.А. Белая гвардия : роман / М.А. Булгаков. – Санкт-Петербург : Лениздат ; Команда А, 2013. – 350, [2] с. – (Лениздат-Классика). – ISBN 978-5-4453-0152-3
178601
  Тинченко Я. Белая гвардия Михаила Булгакова / Ярослав Тинченко. – Киев; Львов, 1997. – 252с. : фотоилл. – ISBN 5-7702-1000-1
178602
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Бег / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 300с.
178603
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Расказы / М.А. Булгаков; [Сост. и вступ. ст. И.Ф. Белзы]. – Москва : Правда, 1989. – 573 с.
178604
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Рассказы. / М.А. Булгаков. – Минск : Мастацкая література, 1985. – 607с.
178605
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : романы / Михаил Булгаков ; [предисл. Е. Сидорова]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1988. – 767, [1] c. : ил. – ISBN 5-368-00550-4
178606
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1987. – 767 с.
178607
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город / Михаил Булгаков. – Харьков : Фолио, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-03-4068-8
178608
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город : [роман, пьеса, рассказы] / Михаил Булгаков ; [вступ. ст. Л. Лузиной ; худож.-оформители: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2012. – 507, [2] с. : ил. – Печ. по изд.: Белая гвардия. Рассказы / Булгаков М.А.. Харьков, 2004 ; Собрание сочинений / Булгаков М.А.. Москва, 1995. – ISBN 978-966-03-4068-8
178609
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман / М.А. Булгаков. – Новосибирск, 1988. – 382с.
178610
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : Романы / М.А. Булгаков. – М., 1987. – 750с.
178611
  Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : [Романы] / М.А. Булгаков ; худ. Ю. Копылов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 751 с. – на обл.: М.А. Булгаков. - М.А. Булгаков Романы. – ISBN 5-280-00430-8
178612
   Белая гвоздика : рассказы. – Москва, 1966. – 32 с.
178613
  Лавренев Б.А. Белая гибель / Б.А. Лавренев. – Л., 1929. – 156с.
178614
  Почапская Е.М. Белая гниль подсолнечника в условиях Харьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Почапская Е.М.; Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1968. – 21л.
178615
  Цулейскири Нодар Белая гора. / Цулейскири Нодар. – М., 1967. – 191с.
178616
  Личутин В.В. Белая горница / В.В. Личутин. – Архангельск, 1973. – 175с.
178617
  Шигина А.Н. Белая горница / А.Н. Шигина. – Свердловск, 1985. – 190с.
178618
  Величко В.В. Белая горчица в нечерноземной полосе / В.В. Величко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 72с.
178619
   Белая грива. – М., 1968. – 360с.
178620
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – М., 1983. – 94с.
178621
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – Москва : Просвещение, 1991. – 141с.
178622
  Марысаев Е.К. Белая дорога / Е.К. Марысаев. – М, 1972. – 127с.
178623
  Бобров А.А. Белая дорога / А.А. Бобров. – М, 1985. – 217с.
178624
  Кривошапкин А.В. Белая дорога / А.В. Кривошапкин. – М., 1986. – 221с.
178625
  Гаус К. Белая дорога // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 109-120. – ISSN 1728-8568
178626
  Лыкосова Р.И. Белая дорога к дому: повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1987. – 414с.
178627
  Антропов Ю.В. Белая душа : рассказы и повести / Ю.В. Антропов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 295 с.
178628
  Веревочкин Н. Белая дыра : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 100-156. – ISSN 0012-6756
178629
  Веревочкин Н. Белая дыра : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 6. – С. 43-98. – ISSN 0012-6756
178630
   Белая жемчужина. – Ашхабад, 1977. – 184с.
178631
  Колесников Г.С. Белая западинка / Г.С. Колесников. – Москва, 1974. – 112с.
178632
  Шабанов В. Белая запруда. / В. Шабанов. – Саратов, 1969. – 48с.
178633
   Белая земля - Антарктида // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 60-61 : Фото
178634
  Леонтьев А.Н. Белая земля / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1962. – 128с.
178635
  Аджинджал А.Т. Белая земля : стихи / Анатолий Аджинджал ; пер. с абхаз. Б. Примерова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 94 с. : портр.
178636
  Эрберг О. Белая змейка / О. Эрберг. – М, 1954. – 84с.
178637
  Бораненков Н.Е. Белая калина : роман / Н.Е. Бораненков. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 416 с.
178638
  Донецкий А.М. Белая Калитва / А.М. Донецкий, А.Т. Снитко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 96 с.
178639
   Белая книга. – М., 1979. – 279с.
178640
  Яунсудрабинь Я. Белая книга : избр. рассказы / Я. Яунсудрабинь. – Москва, 1980. – 250 с.
178641
   Белая книга. – М., 1985. – 303с.
178642
   Белая книга "холодной войны". – М., 1985. – 272с.
178643
   Белая книга Коммунистической партии Германии о процессе против КПГ в федеральном конституционном суде в Карлсруэ : Сост. по офиц. протоколам судебных заседаний. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – 283 с. – Доп. тит. л. : Weissbuch der Kom. Partei Deutschlands uber den Verbotsprozeb vor demBundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Zusgest. nach dem amtl. Verhandlungsprotokol des Gerichts. (2. uberarbeitele und vervollstandigte Ausg.)
178644
  Река О. Белая книга Николя Саркози // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 24. – С. 42-45


  Фран. президент Н. Саркозі показав народу нову стратегію національної безпеки
178645
   Белая книга о возрождении германского империализма. – 2-е изд. – М., 1952. – 296с.
178646
   Белая книга о милитаристском "общем" договоре. – М., 1953. – 336с.
178647
   Белая книга об агрессивной политике правительства ФРГ : [ Пер. с нем. ]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 231 с.
178648
   Белая книга. Европейский кризис : Дипломатическая переписка Англии. предшествовавшая войне. – Петроград, 1914. – 192 с.
178649
  Якир С.Я. Белая коза с серебряным колокольчиком / С.Я. Якир. – Кишинев, 1971. – 98с.
178650
  Корделл А. Белая кокарда. / А. Корделл. – М., 1989. – 112с.
178651
  Джекобс У. Белая кошка и другие рассказы. / У. Джекобс. – М, 1969. – 94с.
178652
  Памук О. Белая крепость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С.21-107. – ISSN 1130-6545
178653
  ЧАщин Белая Криница. / ЧАщин. – Кишинев, 1976. – 224с.
178654
  ЧАщин Белая Криница. / ЧАщин. – Кишинев, 1979. – 227с.
178655
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка / Д.Г. Костанов. – М., 1973. – 191с.
178656
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка / Д.Г. Костанов. – М., 1976. – 207с.
178657
  Воронин Р.Н. Белая куропатка Большеземельской тундры / Р.Н. Воронин; Л.В.Добринский. – Ленинград : Наука, 1978. – 168с.
178658
  Жемчужников В.Б. Белая лайка / В.Б. Жемчужников. – Москва, 1981. – 320с.
178659
  Немировский А.И. Белая лань / А.И. Немировский. – Воронеж, 1964. – 160с.
178660
  Астахова О.А. Белая ласточка / О.А. Астахова. – Москва, 1982. – 279с.
178661
  Занин А.И. Белая лебеда / А.И. Занин. – Челябинск, 1991. – 250с.
178662
  Юдин Г. Белая лебедушка. / Г. Юдин. – М, 1988. – 110с.
178663
  Аросев А.Я. Белая лестница / А.Я. Аросев. – Москва, 1989. – 554с.
178664
   Белая лодка. – Москва, 1963. – 196 с.
178665
  Долгов Г.Г. Белая лошадь в черной ночи / Г.Г. Долгов. – М, 1989. – 239с.
178666
  Туренская В.И. Белая мальва / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1957. – 256с.
178667
  Мурадов А. Белая мгла : повести / А. Мурадов; авториз. пер. с туркм. Э.Амита. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с.
178668
  Прокопьева З.Е. Белая мель. / З.Е. Прокопьева. – М, 1976. – 302с.
178669
  Бабаевский С.П. Белая Мечеть / С.П. Бабаевский. – Москва, 1958. – 412с.
178670
  Сафин Р. Белая музыка : стихи / Р. Сафин; пер. с башк. – Москва : Современник, 1977. – 93 с.
178671
  Федоров В.И. Белая Невеста / В.И. Федоров. – М., 1970. – 526с.
178672
  Каменский А. Белая ночь / А. Каменский. – М.-Л. : Госиздат, 1928. – 124 с.
178673
  Леонов Л. Белая ночь / Л. Леонов. – М, 1932. – 64с.
178674
  Гулиа Г.Д. Белая ночь / Г.Д. Гулиа. – М., 1958. – 320с.
178675
  Данилов С.П. Белая ночь : стихи / С.П. Данилов; пер. с яект. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
178676
  Иванов И.Д. Белая ночь / И.Д. Иванов. – Ярославль, 1977. – 111с.
178677
  Романов А.А. Белая ночь / А.А. Романов. – Новосибирск, 1990. – 287с.
178678
  Данилов С.П. Белая ночь Манчары : стихи и поэма / С.П. Данилов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1974. – 175 с.
178679
  Тряпкин Н.И. Белая ночь. / Н.И. Тряпкин. – Архангельск, 1956. – 64с.
178680
   Белая обезьяна. – Чита, 1955. – 71с.
178681
  Порук Я. Белая одежда : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Москва : Польза, 1913. – 106 с.
178682
  Гаврилин В.М. Белая Олимпиада / В.М. Гаврилин. – Москва, 1960. – 32с.
178683
  Рид Белая перчатка : Роман / Рид, Майн. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. – 316с.
178684
  Рид Белая перчатка / Рид, Майн. – Пермь : Пермская книга, 1992. – 352с.
178685
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1991. – 413с.
178686
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1992. – 412с.
178687
  Усман Э. Белая песня : роман / Э. Усман; пер. с узб. Я.Данилова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 318 с.
178688
  Белов В. Белая печать: ее идеология, роль, значение и деятельность : (Материалы для будущего) : Ревель январь-март 1922 / Вадим Белов. – Петроград : Госиздат, 1922. – 128 с.
178689
  Зенкович В.П. Белая полоса : Новое в изучении работы морских волн / В.П. Зенкович. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
178690
   Белая полоса для путешественников // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 51 : фото
178691
  Печенкин В.К. Белая полоса: Повесть / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1988. – 255 с.
178692
  Борский С. Белая Польша / С. Борский. – К., 1921. – 56с.
178693
  Пестунов С.А. Белая птица-лебедь / С.А. Пестунов. – М, 1975. – 351с.
178694
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1969. – 320с.
178695
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1970. – 383с.
178696
  Пантиелев А.Н. Белая птица; Ни солнце, ни луна. Романы. / А.Н. Пантиелев. – Алма-Ата, 1983. – 512с.
178697
  Голубев Ф.М. Белая радуга / Ф.М. Голубев. – М., 1960. – 80с.
178698
  Лотяну Э. Белая радуга : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1964. – 95 с.
178699
  Выжутович В.В. Белая радуга / В.В. Выжутович, В.Р. Ниязматов. – Ташкент, 1978. – 127с.
178700
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 135с.
178701
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 174с.
178702
  Замыслов В.А. Белая роща / В.А. Замыслов. – Ярославль, 1979. – 448с.
178703
  Кинев Н.Г. Белая роща / Н.Г. Кинев. – Пермь, 1988. – 305с.
178704
  Бичель-Загнетова Белая Русь : стихи и поэмы / Бичель-Загнетова; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1969. – 71 с.
178705
  Клаз И.С. Белая Русь / И.С. Клаз. – Минск, 1983. – 427с.
178706
  Обухов А.Ф. Белая сажа / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск : Промінь, 1989. – 214с.
178707
  Колосов Ю.Г. Белая скала / Ю.Г. Колосов. – Симферополь, 1977. – 95с.
178708
  Лускач Р. Белая сорока. / Р. Лускач. – Петрозаводск, 1976. – 256с.
178709
  Сушкова Л.В. Белая станция / Л.В. Сушкова. – М., 1977. – 95с.
178710
  Аляви М.Б. Белая стена / М.Б. Аляви. – Москва, 1963. – 216 с.
178711
  Головина Г.И. Белая таежка / Г.И. Головина, Н.С. Горбунов. – М., 1980. – 286с.
178712
  Кожевникова С.Е. Белая тайга / С.Е. Кожевникова. – Новосибирск, 1958. – 328с.
178713
  Акобия Ш. Белая тень / Ш. Акобия. – Москва : Советский писатель, 1976. – 366 с.
178714
  Мушкетик Ю.М. Белая тень : Жестокое милосердие: Роман / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Художественная литература, 1980. – 526 с.
178715
  Суворов М.И. Белая теплынь / М.И. Суворов. – Москва, 1985. – 103 с.
178716
  Ходжер Г.Г. Белая тишина / Г.Г. Ходжер. – М., 1970. – 493с.
178717
  Ковин Л.И. Белая трава / Л.И. Ковин. – М, 1962. – 282с.
178718
  Солоухин В.А. Белая трава / В.А. Солоухин. – М, 1990. – 206с.
178719
  Садыг Ф. Белая тропа : стихи и поэмы / Ф. Садыг. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
178720
  Алехин Г.В. Белая тьма / Г.В. Алехин. – Ленинград, 1971. – 336с.
178721
  Глушкова Т.М. Белая улица / Т.М. Глушкова. – М., 1971. – 135 с.
178722
  Васильев Г. Белая цапля / Г. Васильев. – Москва : Наука, 1976. – 84с. – (Путешествие по стране Востока)
178723
  Якушев В.С. Белая цапля. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1962. – 56с.
178724
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ. – Москва : Художественная литература, 1988. – 461 с.
178725
  Друцэ И. Белая церковь : роман / И. Друцэ; перевод М.Хазина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 526 с.
178726
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ, . – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с.
178727
  Ставский Э.С. Белая черешня. / Э.С. Ставский. – Л., 1990. – 414с.
178728
  Леман Т. Белая чума / Т. Леман. – М-Л, 1927. – 192с.
178729
  Толгуров З. Белая шаль : Повести / З. Толгуров. – Москва : Современник, 1982. – 336 с.
178730
  Комин В.В. Белая эмиграция и вторая мировая война / В.В. Комин. – Калинин, 1979. – 61с.
178731
  Мурзалиев К. Белая юрта : стихи / К. Мурзалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 96 с.
178732
  Кобяков Г.Г. Белая юрта / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1979. – 278с.
178733
  Бородулин Р. Белая яблоня грома : стихи / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 110 с.
178734
  Каверин В.А. Белая яхта. / В.А. Каверин. – М. : Военно-морское, 1943. – 152 с.
178735
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1960. – 148с.
178736
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1970. – 1970с.
178737
   Белгород. – Белгород, 1957. – 87с.
178738
   Белгород. – Изд. 2-е. – Белгород, 1963. – 205с.
178739
   Белгород. – Белгород, 1967. – 22с.
178740
  Загоровский В.П. Белгородская черта / Загоровский В.П. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 304 с., [1] л. карт. : ил., карт.
178741
  Вронский Ю.П. Белгородские колодцы. Исторические баллады. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1966. – 48с.
178742
  Федоров В.И. Белгородские кручи / В.И. Федоров, 1960. – 119с.
178743
  Осыков Б.И. Белгородский алфавит: крат. краевед. справ. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1990. – 207с.
178744
   Белгородщина литературная. – Воронеж
1. – 1979. – 152с.
178745
  Александрович О. Белград - Київ: зміна філософії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 58). – С. 10


  "Український чинник теж був присутнім на президентських виборах у Сербії". Розмова з послом України в Республіці Сербія О. Александровичем щодо президентських виборів.
178746
  Нарышкин А. Белград притих в ожидании // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 29. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670
178747
   Белградская гимназия. – София, 1993. – 288с.
178748
   Белградская операция. – 2-е изд. – М., 1990. – 303с.
178749
  Бондарев Н.В. Белградская операция 11-20 октября 1944 г. как ключевой момент российско-сербских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 142-152. – ISSN 2079-3359
178750
  Сулейманович Г. Белградское шоссе / Г. Сулейманович. – М., 1969. – 246с.
178751
  Іщенко Н. Белградський розворот? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 3


  "Який результат візиту Петра Порошенка до Сербії."
178752
   Белебей. – Уфа, 1970. – 80с.
178753
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В тип. В. Готье
Т. 1. – 1858. – [2], IX, 507 с. – Экз. дефектный, отст. с. I-I X
178754
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В университетской тип.
Т. 2. – 1858. – [2], IX, 290, 24, 99 с., 1 план. – Экз. дефектный, отст. с. 1-99, 1 план
178755
  Слепухин И.К. Белевы системы множеств и функции в топологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Слепухин И.К.; МВ и ССО РСФСР.Ун-т дружбы народов. – М, 1981. – 16л.
178756
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М.-Л., 1944. – 248с.
178757
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Л., 1946. – 294с.
178758
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1950. – 264с.
178759
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Симферополь, 1953. – 260с.
178760
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1954. – 272с.
178761
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1954. – 272с.
178762
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Одесса, 1975. – 278с.
178763
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1979. – 686с.
178764
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Йошкар-Ола, 1981. – 256с.
178765
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1987. – 544с.
178766
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1989. – 558с.
178767
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Одесса, 1958. – 568с.
178768
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – М., 1968. – 591с.
178769
  Бонно Белеет парус... : История / Бонно, Пьер-Франсуа // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-88 : Іл. – ISSN 1029-5828
178770
  Лафон Ж Белезни и вредители винограда и борьба с ними / Ж Лафон, П. Куйо. – М, 1959. – 229с.
178771
  Осташев А.С. Белек Джумабаев : заметки о творчестве / А.С. Осташев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 92 с.
178772
   Белек С.Е.Малову : сборник статей. – Фрунзе : Издательство КиргФАН СССР, 1946. – 71 с.
178773
  Бобровский И. Белендорф и литовские клавиры / И. Бобровский. – М, 1969. – 251с.
178774
  Бочев С. Белене. Сказание за концлагерна България / С. Бочев. – 1-е изд. – София : Наука и изкуство
Ч. 1 : Обор край Дунава. – 1990. – 276 с.
178775
  Вампилов А.В. Белет на Усть-Илим / А.В. Вампилов. – Москва, 1979. – 88с.
178776
  Герасименко Н. Белетризація психоаналізу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 5
178777
  Шалыганова А.Л. Белецкий Александр Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7298-43-3
178778
  Невідомий І. Белзька ікона Божої Матері // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 200
178779
  Грибанов П.В. Белиз - молодое государство Центральной Америки / П.В. Грибанов. – М., 1991. – 63с.
178780
  Прохоров Е.П. Белинский-публицист / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 88с.
178781
  Васецкий Г.С. Белинский - великий мыслитель и революционный демократ / Г.С. Васецкий. – Москва, 1948. – 119с.
178782
  Пехтелев И.Г. Белинский - историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Изд. 2-е. – М., 1961. – 292с.
178783
  Шагинян Р.П. Белинский - мастер "Критической истории русской литературы" / Р.П. Шагинян. – Самарканд, 1961. – 44с.
178784
  Фомин А.Г. Белинский - педагог / А.Г. Фомин, 1923. – 56с.
178785
  Кастелин Н.А. Белинский - театральный критик / Н.А. Кастелин. – М., 1950. – 256с.
178786
  Лернер Н.О. Белинский : Критико-биографический очерк : Для учащихся / Н.О. Лернер. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 168 с., 1 л. портр.
178787
  Лернер Н.О. Белинский : Критико-биографический очерк / Н.О. Лернер. – Берлин ; Петербург : Изд.З.И. Гржебина, 1921. – 220 с.
178788
  Коган П.С. Белинский / П. Коган. – Москва : Красная новь, Главполитпросвет, 1923. – 52 с.
178789
  Филатова Евгения Михайловна Белинский / Филатова Евгения Михайловна. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Мыслители прошлого)
178790
  Мезенцев П.А. Белинский .Проблемы идейного развития и творческого наследия / П.А. Мезенцев. – М, 1957. – 496с.
178791
  Тихомиров Г. Белинский в борьбе за идейность литературы в тридцатые годы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Тихомиров Г. ; АОН при ЦК ВКП(б) , Каф. теории и ист. лит-ры. – Москва, 1949. – 22 л.
178792
   Белинский в воспоминаниях современников. – Москва, 1948. – 480с.
178793
   Белинский в жизни, 1948. – 53с.
178794
  Поляков М.Я. Белинский в Москве. 1829-1939 / М.Я. Поляков; Под ред. Н.Л. Бродского. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 314 с.
178795
  Ашевский С. Белинский в оценке его современников / С. Ашевский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – VII, 328 с.
178796
  Мануйлов В.А. Белинский в Петербурге. / В.А. Мануйлов, Г.П. Семенова. – Л., 1979. – 335с.
178797
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – М, 1949. – 129с.
178798
  Райхин Я Д. Белинский в школе / Я Д. Райхин. – 2-е изд. – М, 1955. – 166с.
178799
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 3-е изд. – М, 1960. – 160с.
178800
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 2-е изд. – М, 1964. – 160с.
178801
  Березина В.Г. Белинский и вопросы истории русской журналистики / В.Г. Березина ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – [Ленинград] : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973. – 144с.
178802
  Щиржецкий А.Н. Белинский и Герцен о лишних людях в творчестве Пушкина и Лермонтова. / А.Н. Щиржецкий. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27с.
178803
  Монахова И. Белинский и Гоголь // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 6. – С. 270-284. – ISSN 0027-8238
178804
  Серебровская Е.С. Белинский и Гоголь. : ( К истории борьбы за реализм) / Е.С. Серебровская. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1952. – 180 с.
178805
  Коган П.С. Белинский и его время : К столетию со дня рождения : Эпоха, обществ. лит. направления, жизнь, лит. деятельность и миросозерцание Белинского / П. Коган. – Москва : Книгоиздат "Заря", 1911. – 151 с.


  На тит. л. № 439310 подпись: Петр Коган
178806
  Спекторский Е.В. Белинский и западничество : [Текст речи, произнес. (в сокр. виде) 23 окт. 1911 г. в посвящ. памяти Белинского собр. Имп. Варш. ун-та, совместно с состоящим при нем О-вом истории, филологии и права] / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1912. – [2], 33 с.


  На тит. л. экз. № 30177 дарств. надпись: Уважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко от автора
178807
  Гиреев Д.А. Белинский и Лермонтов / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1948. – 128с.
178808
  Рукавишников В.И. Белинский и проблема народности русской литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукавишников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
178809
  Мезенцев П.А. Белинский и русская литература / П.А. Мезенцев. – М, 1965. – 343с.
178810
  Оришин А.Д. Белинский и русская литература 18-го века / А.Д. Оришин. – Львов, 1954. – 51 с.
178811
  Мордовченко Н. Белинский и русская литература его времени. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1950. – 284с.
178812
   Белинский и современность. – Москва : Наука, 1964. – 355 с.
178813
   Белинский историк и теоретик литературы. – Москва-Ленинград, 1949. – 451с.
178814
  Пехтелев Иван Георгиевич Белинский как историк русской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: / Пехтелев Иван Георгиевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 32л.
178815
  Пехтелев И.Г. Белинский как историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1957. – 300с.
178816
  Ходжанетян Н.А. Белинский как революционный просветитель и педагог : Автореф... канд.пед.наук: / Ходжанетян Н.А. – Ереван, 1949. – 19 с.
178817
  Зубович О.Г. Белинский как теоретик литературы // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 156-166. – ISSN 2306-2908
178818
  Машинский С.И. Белинский о Гоголе / С.И. Машинский. – М., 1949. – 3-25с.
178819
  Степанов Н.Л. Белинский о народности литературы / Н.Л. Степанов. – М., 1948. – 31с.
178820
  Лейтес Н.С. Белинский о немецкой литературе XIX в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Лейтес Н.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филологический фак. – Москва, 1952. – 16 с.
178821
  Монахова И. Белинский о религии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 127-132. – ISSN 0869-44435
178822
  Боярчук В.К. Белинский о способностях к литературно-художественной деятельности / В.К. Боярчук. – Ростов, 1961. – 29с.
178823
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка : в 2 т. / соч. А.Н. Пыпин. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестник Европы" ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2. – 1876. – 372, [2] с.
178824
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1890. – 314 с.
178825
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка / А.Н. Пыпин. – 2-е изд., с доп. и примеч. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Колос" ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – XVI, 662 с. – Экз. в разных тип. переплетах
178826
  Покровский В.И. Белинский, как критик и создатель истории новой русской литературы / [соч. В. Покровского]. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля , преем. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1899. – [2], 106 с.
178827
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – М., 1941. – 371с.
178828
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – Изд. 2-е. – М. : Художественная литература, 1968. – 395 с.
178829
  Фролов П.А. Белинский. / П.А. Фролов. – Саратов, 1979. – 78с.
178830
  Иовчук М.Т. Белинский. Его философские и социально-политические взгляды / М.Т. Иовчук. – Москва, 1939. – 192с.
178831
   Белинский. Статьи и материалы. – Ленинград : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1949. – 292с.
178832
   Беличенко Валентина Георгиевна (1925-2013) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 626 : фото. – ISSN 0016-7886
178833
  Стецюк В. Белігеративні властивості рельєфу / В. Стецюк, І. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль рельєфу земної поверхні, його показників і характеристик як чинників, що суттєво впливають на розміщення і функціонування військових об"єктів, ведення наступальних та оборонних військових дій. Обґрунтовано доцільність використання ...
178834
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Додатки : арк. 192-229. – Бібліогр.: арк. 161-191
178835
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
178836
  Денисик Г. Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему використання і розуміння поняття "белігеративні ландшафти", їх сутність та можливості класифікації. Значна різномастість белігеративних ландшафтів дала можливість їх класифікувати за часом формування, тривалістю існування, ...
178837
   Белінг Дмитро Остапович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
178838
  Шаховський С.М. Белінський і Україна / С.М. Шаховський. – [8] с. – Окр.відбиток
178839
   Беліцер Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 14. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
178840
  Гольцмайер Г.К. Белка-телеутка Sciurus vulgaris exalbidus Pallas. / Г.К. Гольцмайер. – М., 1935. – 136с.
178841
  Ларин С.А. Белка / С.А. Ларин. – М, 1953. – 88с.
178842
  Ким А.А. Белка / А.А. Ким. – М., 1984. – 271с.
178843
  Небылицкая Н. Белка в колесе / Н. Небылицкая. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с. – ISBN 5-265-00307-X
178844
  Френсис Д. Белка в колесе / Д. Френсис. – Киев : Полиграфика, 1997. – 456с. – ISBN 966-530-031-8
178845
  Федуркина Н.В. Белки-ингибиторы сериновых протеиназ из фасоли. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Федуркина Н.В.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 19л.
178846
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Физико- химия белковых веществ. – 1956. – 754с.
178847
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, Ч. 1 : Биохимия белковых веществ. – 1958. – 844с.
178848
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, Ч. 2 : Биохимия белковых веществ. – 1959. – 706с.
178849
  Хрусталева В.Н. Белки / В.Н. Хрусталева. – М, 1968. – 22с.
178850
   Белки в медицине и народном хозяйстве. Белки крови глюкозооксидаза.. – К., 1965. – 248с.
178851
   Белки в промышленности и сельском хозяйстве. Конференция по белку.. – М., 1952. – 363с.
178852
  Палладин А.В. Белки головного мозга и их обмен / А.В. Палладин. – Киев : Наукова думка, 1972. – 315с.
178853
   Белки и аминокислоты в питании человека и животных.. – М., 1952. – 408с.
178854
  Грунина Л.К. Белки и аминокислоты вегетативных частей мальвы и кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Грунина Л.К.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1966. – 21л.
178855
  Варданян Джульетта Акоповна Белки и аминокислоты зерен некоторых сортов кукурузы, интродуцированных в Араратской равнине : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Варданян Джульетта Акоповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 34л.
178856
  Гогоберидзе Мзевинари Кирилловна Белки и аминокислоты листьев селекционных сортов грузинского чая : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гогоберидзе Мзевинари Кирилловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
178857
  Иванова Е.И. Белки и аминокислоты органов животных-опухоленосителей при электрическом раздражении гипоталамуса : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Иванова Е.И.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
178858
  Мехтиев Н.Х. Белки и белковые фракции сыворотки крови каракульских овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мехтиев Н.Х.; АН АзССР.Отд.биол.наук. – Баку, 1968. – 29л.
178859
  Коромыслов Г.Ф. Белки и гликопротеиды сыворотки крови крупного рогатого скота, инфицированного различыными микобактериями : Автореф... канд. биол.наук: / Коромыслов Г. Ф.; Всес. ин-т эксперим. ветиринар. Всес. акад. с. х. наук. – М., 1965. – 21л.
178860
  Коновалов Ю.Д. Белки и их реактивные группы в раннем онтогенезе рыб. / Ю.Д. Коновалов. – К., 1984. – 194с.
178861
  Паули В. Белки и коллоиды / В. Паули. – М.-Л., 1929. – 66с.
178862
  Бландова З.К. Белки и липоиды сыворотки крови кур в связи с возрастом и яйцекладкой : Автореф... канд. биол. наук: / Бландова З.К.; Рос. с-х. акад. – Москва, 1964. – 16с.
178863
  Веретинская А.Г. Белки и нуклеиновые кислоты легкого при экспериментальном силикозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Веретинская А.Г.; АМН. – М., 1966. – 14л.
178864
  Леб Жак Белки и теория коллоидных явлений / Леб Жак. – М, 1933. – 256с.
178865
  Веевник А.А. Белки клеточных ядер и пластид злаковых как показатели принадлжености их к различным систематическим группам : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Веевник А.А.; Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1987. – 21л.
178866
  Свирепо Б.Г. Белки крови прудовых рыб в норме и при некоторых заболеваниях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Свирепо Б. Г.; Льв. ГУ. – Львов, 1978. – 23л.
178867
  Софронова М.Ю. Белки мембран Micrococcus lysodeikticus. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Софронова М.Ю.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.38
178868
  Эйнштейн Э.Р. Белки мозга и спинномозговой жидкости в норме и патологии / Э.Р. Эйнштейн. – М, 1988. – 278с.
178869
  Абдуллаев Р.А. Белки плазмы и состояние азотистого обмена при экспериментальном листериозе овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Абдуллаев Р.А. ; АН АзССР. – Баку, 1969. – 19 с.
178870
  Конарев В.Г. Белки пшеницы / В.Г. Конарев. – М, 1980. – 352с.
178871
  Конарев В.Г. Белки растений как генетические маркеры / В.Г. Конарев. – М, 1983. – 320с.
178872
  Алехина С.К. Белки рибосом семфн гороха : Автореф. дис. ... канл. биол. наук : 03.00.04 / Алехина С. К. ; Ин-т пищевой пром. – Москва, 1977. – л.
178873
  Клименко В.Г. Белки семян бобовых растений. / В.Г. Клименко. – Кишинев, 1978. – 247с.
178874
  Дементьев Г.С. Белки семян грецкого ореха, лещины и кедра сибирского : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьев Г. С.; Кишин.ГУ, Каф. биохим. раст. – Кишинев, 1966. – 21л.
178875
   Белки семян зерновых и масличных культур. – Москва : Колос, 1977. – 312с.
178876
   Белки семян культурных растений.. – Кишинев, 1973. – 114с.
178877
  Григорча П.Д. Белки семян некоторых сортов нута (Xicer arietinum L.) : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Григорча П.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленна. – Кишинев, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
178878
  Высокос Т.Я. Белки семян подтрибы фасолевых и их изменение при созреваниии : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Высокос Т.Я.; МНО МССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 20л.
178879
  Винниченко А.Н. Белки созревающего зерна кукурузы / А.Н. Винниченко. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 200с. : 32 таблицы, 47 илл.
178880
  Клименко В.Г. Белки созревающих семян бобовых растений. / В.Г. Клименко. – Кишинев, 1975. – 128с.
178881
  Трусова Виктория Марковна Белки фосфолипиды ламеллярной системы хлоропластов при биогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Трусова Виктория Марковна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
178882
  Фирфарова К.Ф. Белки хрусталика глаза : Автореф... канд. биол.наук: / Фирфарова К.Ф.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1958. – 11л.
178883
  Клименко А.И. Белки ядер и хроматина клеток в возрастном развитии животных. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.0 / Клименко А.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1983. – 41л.
178884
   Белки, их специфические свойства : Труды Совещания по проблеме белка, состоявшегося 4-7 июня 1954 г. – Киев : АН УСР, 1955. – 248 с.
178885
  Шорм Ф. Белки, их структура и функции / Ф. Шорм; 5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Белки, их структура и функции. – 1961. – 22 с.
178886
  Гроздова М.Д. Белки, нуклеиновые кислоты и липиды сердечной мышцы кролика в норме и при экспериментальном микардите : Автореф... канд. биол.наук: / Гроздова М.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 18л.
178887
   Белки, ферменты и стерины базидиальных грибов.. – Л., 1979. – 72с.
178888
   Белки.. – М.
1. – 1956. – 395с.
178889
  Афанасьев В.П. Белковая и морфологическая картина крови у северных оленей по сезонам года : Автореф... канд. биол.наук: / Афанасьев В.П.; Сарат. гос. зоотехн.-вет. ин-т. – Саратов, 1965. – 15л.
178890
  Кедровский Б.В. Белковая структура клеточного тела / Б.В. Кедровский. – М.-Л, 1946. – 175с.
178891
  Ноженко А.А. Белково-витаминные препараты, способы их получения и биологическая оценка. : Автореф... канд. биол.наук: / Ноженко А.А.; АН ЛатССр. Ин-т эксперим. медицины. – Рига, 1952. – 19 с.
178892
  Деборин Г.А. Белково-липидные поверхностноые пленки как прототип биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: / Деборин Г.А.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1967. – 50л.
178893
  Мосолов В.В. Белковые ингибиторы как регуляторы процессов протеолиза / В.В. Мосолов. – М, 1983. – 41с.
178894
  Мосолов Владимир Васильевич Белковые ингибиторы протеолитических ферментов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.04 / Мосолов Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 43л.
178895
  Шадманов Р.К. Белковые комплексы семян представителей семейства мальвовых : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шадманов Р.К. ; Моск. гос. пед. ин-т им . Ленина. – Москва, 1964. – 16 с.
178896
  Григорьев П.Г. Белковые пластичекие массы. / П.Г. Григорьев. – М, 1939. – 179с.
178897
  Далин М.В. Белковые токсины микробов / М.В. Далин. – М, 1980. – 224с.
178898
  Аракелян Г.М. Белковые фракции макронуклеуса анаэробной инфузории : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Аракелян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31 с.
178899
  Иванов И.К. Белковый метаболизм и иммунобиологические взаимоотношения между матерью и плодом у свиноматок разного возраста. : Автореф... доктор биол..наук: 102 / Иванов И.К.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
178900
  Фот Л.В. Белковый метаболизм у озимой пшеницы в зависимости от сортовых особенностей и условий питания в степной зоне УССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Фот Л.В.; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 29л.
178901
  Баба-Заде Салим Надир оглы Белковый модулятор циклонуклеотидзависимых протеинкиназ из тканей креветки : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Баба-Заде Салим Надир оглы ; Ин-т биохимии. – Киев, 1981. – 23 с.
178902
  Форняк Н.М. Белковый обмен в головном мозгу кроликов при остром и хроническом алкогольном отравлении : Автореф... канд. биол.наук: / Форняк Н.М.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. Биол. фак. – Львов, 1966. – 21л.
178903
  Романова А.В. Белковый обмен хлорофильных мутантов подсолнечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Романова А.В. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24 с.
178904
  Жибоедов П.М. и др. Белковый состав и мембранные липиды интродуцированных растений в Заполярье / П.М. и др. Жибоедов. – Апатиты, 1987. – 113с.
178905
  Уласевич И.И. Белковый состав мышц, ферментативные и сократительные свойства миозина при авитоминозах Е и К. : Автореф... канд. биол.наук: / Уласевич И.И.; АН СССР. Сиб. отделение. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л.
178906
  Кацова Л.Б. Белковый состав сыворотки крови овец, собак и кроликов в норме и при ларвальных цестодозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кацова Л.Б. ; Казах. гос. ун-т , Биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
178907
  Клименко Л.Ф. Белковый состав сыворотки крови при ожоговой болезни и изменение его при белковой трансфузионной терапии и дермопластических операциях. : Автореф... канд. мед.наук: / Клименко Л.Ф.; Ин-тут физиологии АН УССР. – К., 1966. – 22л.
178908
   Белла Семеновна Маневич. – Л., 1989. – 45с.
178909
   Белладонна. – Москва : Медгиз, 1953. – 116с.
178910
  Молинэ К. Белладонна = Belladonna a novel of revenge : Роман о возмездии / К. Молинэ; Пер. Е. Токарева. – Москва : Махаон, 2003. – 608с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000445-4
178911
  Кройчик Л.Е. Беллетризованный фельетон 20-х - начала 30-х годов (В.Катаев, А.Зорич, И.Ильф и Е.Петров) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Кройчик Л.Е.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1968. – 20л.
178912
  Отар Я.Г. Беллетристика Акакия Церетели : Автореф... Доктора филос.наук: 10.01.03 / Отар Я.Г.; МВ и ССО ГССР.ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 52л.
178913
  Бутская И.А. Беллетристика и критика журанала "Жизнь в период сотрудничества в нем А.М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бутская И.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 17л.
178914
  Бутская И.А. Беллетристика и критика журнала "Жизнь" в период сотрудничества в нем. А. М. Горького (1899-1901) : Дис... канд. филол.наук: / Бутская И. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 446л. – Бібліогр.:л.1-24
178915
  Скабичевский А. Беллетристы-народники : Ф.Решетников, А.Левитов, Гл.Успенский, Н.Златовратский и пр. : критические очерки А. Скабичевского. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1888. – 315 с.
178916
  Пастура Ф. Беллини / Ф. Пастура. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 351 с.
178917
  Даниленко Е. Бело-голубая страсть // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2010. – № 16 (179). – С. 34-36. – ISSN 2075-7093
178918
   Белов Кондратий Петрович. – М., 1975. – 9с.
178919
   Белов, Станислав Кондратьевич и др. Выставка произведений. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 41с.
178920
  Плотников М.В. Беловежская застава / М.В. Плотников. – М., 1965. – 47с.
178921
   Беловежская пуща. – Минск, 1941. – 44с.
178922
   Беловежская пуща : Музей природы. – Минск : Беларусь, 1967. – 32 с.
178923
   Беловежская пуща. – Минск : Ураджай, 1980. – 230 с. : ил.
178924
  Ковальзон М.П. Беловежская пуща / М.П. Ковальзон. – Минск, 1985. – 335с.
178925
  Банников А.Г. Беловежская пуща. Природные заповедники СССР / А.Г. Банников. – Москва, 1969. – 32с.
178926
  Михальченко Н.И. Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991-1995 / H.И. Михальченко, В.П. Андрущенко. – Киев : Український центр духовної культури, 1996. – 512 с. – ISBN 5-7707-6284-5
178927
  Дятченко Н.Ф. Беловодск : путеводитель / Н.Ф. Дятченко. – Донецк : Донбас, 1986. – 35 с.
178928
  Сидоров В.М. Беловодье / В.М. Сидоров. – Москва, 1978. – 119с.
178929
  Новоселов А.Е. Беловодье. / А.Е. Новоселов. – Барнаул, 1957. – 200с.
178930
  Новоселов А.Е. Беловодье. / А.Е. Новоселов. – Алма-Ата, 1960. – 236с.
178931
  Булдаков В. Белогвардийский Пегас // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 0235-7089


  Антибольшевистская поэзия времен Гражданской войны.
178932
  Килесса В.Г. Белогорск : Краеведческий очерк / В.Г. Килесса. – Симферополь : Таврія, 1979. – 39с.
178933
  Ильина Н.И. Белогорская крепость / Н.И. Ильина. – М., 1989. – 379с.
178934
  Евтушенко В.Я. Белогорские повести / В.Я. Евтушенко. – М, 1985. – 299с.
178935
  Евтушенко В.Я. Белогорские соловьи / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1965. – 224с.
178936
  Евтушенко В.Я. Белогорские соловьи / В.Я. Евтушенко. – М, 1970. – 97с.
178937
   Белогорье, синие дали. – Москва : Планета, 1984. – 207с. : фотоальбом
178938
   Белогорье, синие дали. – М, 1984. – 208с.
178939
  Осыков Б.И. Белогорье, синие дали: докум. рассказы / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1977. – 128 с.
178940
  Ситников В.А. Белогривская метелица / В.А. Ситников. – М., 1969. – 125с.
178941
  Дьяков Л.В. Белогривый ливень / Л.В. Дьяков. – Ростов н/Д, 1979. – 31с.
178942
  Прилуцький С.В. Белогриць-Котляревський Леонід Сергійович // Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; за заг. ред.: Ю.С. Шемшученка ; упоряд.: О.М. Костенко, О.О. Кваша. – Київ : Юридична книга, 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – С. 205-210. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
178943
  Грибачев Н.М. Белое - черное / Н.М. Грибачев. – М., 1965. – 97с.
178944
  Лондон Д. Белое безмолвие и другие рассказы / Д. Лондон. – Москва ; Ленинград, 1946. – 127 с.
178945
  Воляк Петр Белое гетто : здесь люди / Воляк Петр, Бевман Йохан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 30-41 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
178946
   Белое движение : начало и конец. – М, 1990. – 527с.
178947
  Гришанин П.И. Белое движение и гражданская война : историческая феноменология и историческая память // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 167-172. – ISSN 0042-8779
178948
   Белое дело. – М, 1992. – 414с.
178949
  Софронов А.А. Белое дерево / А.А. Софронов. – М., 1981. – 63с.
178950
  Панченко Н.В. Белое диво: Стихи. / Н.В. Панченко. – М., 1985. – 159с.
178951
  Мордвинцев В.М. Белое духовенство по жалобам населения Левобережной Украины в 18 в. // Православие: история и современность. – Киев, 1988. – С. 51-68
178952
   Белое золото : Сборник рассказов узб. писателей. – М, 1984. – 439с.
178953
  Корусь Е. Белое золото Донбаса // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 9 (85). сентябрь : "Мистецькі надра" Донбасса. – С. 82-96 : фото. – ISSN 2222-436X


  Фарфор-фаянсовое производство XX в.
178954
   Белое золото ПоэтыТуркменистана. – Ашхабад, 1957. – 52с.
178955
  Уметалиев Т.У. Белое золото. : стихи и поэмы / Т.У. Уметалиев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 194 с.
178956
  Романовский З. Белое и красное / З. Романовский. – М., 1984. – 272с.
178957
  Коковин Е. с. Белое крыло / Е. с. Коковин. – Архангельск, 1966. – 110с.
178958
  Кучкина О.А. Белое лето / О.А. Кучкина. – М., 1987. – 301с.
178959
  Власов Ю.П. Белое мгновение / Ю.П. Власов. – Москва, 1972. – 220с.
178960
  Филатова Ирина Ивановна Белое меньшинство в колониальной и независимой Кении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Филатова Ирина Ивановна; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1973. – 23л.
178961
  Абдуллин А.Х. Белое молоко : повесть : [для ст. школьного возраста] / Азат Абдуллин. – Москва : Детская литература, 1976. – 47 с. : ил. – (Герои нашего времени)
178962
  Гурьянова Е.Ф. Белое море и его фауна / Е.Ф. Гурьянова. – Петрозаводск, 1948. – 132с.
178963
  Антипин А. Белое море, черная изба // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7-23. – ISSN 0130-7673
178964
  Булдыгина Анастасия Белое море. Белое снаружи, яркое внутри / Булдыгина Анастасия, Семенов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 58-67 : фото. – ISSN 1029-5828
178965
  Невесский Е.Н. Белое море: Седиментогенез и история разв. в голоцене. / Е.Н. Невесский. – М., 1977. – 236с.
178966
  Гальего Гонсалес Рубен Давид Белое на черном : [роман] / Рубен Давид Гонсалес Гальего. – Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс, 2006. – 220, [3] с. – ISBN 5-8370-0442-4
178967
  Ласков И. Белое небо / И. Ласков. – Минск, 1969. – 72с.
178968
  Сарсенбаев А. Белое облако : избранные стихи / А. Сарсенбаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 248 с.
178969
  Асаев Р.Н. Белое облако : стихи / Р.Н. Асаев; пер. с осет. И. Лашкова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 102 с.
178970
  Орлов С.С. Белое озеро / С.С. Орлов. – М., 1975. – 653с.
178971
  Гусаков Б.Л. Белое озеро : Прошлое, настоящее и будущее / Б.Л. Гусаков, Г.В. Дружинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 111с.
178972
  Афремова О.А. Белое отражение / О.А. Афремова. – Ставрополь, 1979. – 31с.
178973
  Коркозович К. Белое пальто в клетку = Bialy plaszcz w brazowa krate / Казимеж Коркозович ; [пер. с пол. В. Иванова] // Современный польский детектив : пер. с пол. / [сост. В. Селиванова]. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – С. 170-312 : ил.
178974
  Собко В.Н. Белое пламя : роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 272 с.
178975
  Нгуен Ван Бонг Белое платье. / Нгуен Ван Бонг. – М., 1977. – 190с.
178976
  Анцетис В. Белое поле, черное семя / В. Анцетис. – Рига, 1968. – 83с.
178977
  Белов В. Белое похмелье / В. Белов. – Москва, 1923. – 150с.
178978
  Кононенко В.И. Белое проклятие / Виктор Кононенко. – Киев : Арт Економі, 2018. – 503, [8] с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7289-56-1
178979
  Санин В. Белое проклятье / В. Санин. – М., 1984. – 360с.
178980
  Иващенко Н.Ф. Белое пятно / Н.Ф. Иващенко. – Л, 1967. – 128с.
178981
  Козаченко В.П. Белое пятно : Повесть / В.П. Козаченко; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 256 с.
178982
  Козаченко В.П. Белое пятно : Повесть / В.П. Козаченко; Пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Художественная литература, 1973. – 80 с.
178983
   Белое пятно / Шевырев, Т, , . – Воронеж, 1982. – 176с.
178984
  Фаликов И. Белое пятно : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
178985
  Кормилов С.И. Белое пятно в истории Великой Отечественной войны: литературная критика // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 9-44. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
178986
  Огневский Л.Л. Белое пятнышко / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1968. – 64с.
178987
  Юрьев З.Ю. Белое снадобье / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1974. – 367с.
178988
  Ежов В.И. Белое солнце пустыни / В.И. Ежов, М-И Р. Ибрагимбеков. – Москва, 1971. – 103с.
178989
  Романов И.С. Белое утро / И.С. Романов. – Ставрополь, 1979. – 120с.
178990
  Кумарова Ш. Белое утро апреля : повести и рассказы / Ш. Кумарова; пер. с каз. В.Ларина. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 264 с.
178991
  Тихонов Николай Семенович Белое чудо: Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 350с.
178992
  Масс А.В. Белое чудо: РАссказы и повести. / А.В. Масс. – М., 1982. – 145с.
178993
  Томов П. Белое, зеленое, красное. / П. Томов. – Ростов н/Д, 1967. – 39с.
178994
  Година Н.И. Белое, синее / Н.И. Година. – Челябинск, 1967. – 68с.
178995
  Логинов В.М. Белое. Красное. Черное / В.М. Логинов. – М., 1991. – 317с.
178996
  Денисов Н.Н. Белозарье / Н.Н. Денисов. – Тула, 1970. – 69с.
178997
  Федорова Г.В. Белозерская форма озерной корюшки. : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова Г.В.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1953. – 14л.
178998
  Ванчугов В.П. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. / В.П. Ванчугов. – Киев, 1990. – 162с.
178999
  Дадимов В.И. Белозерский дневник : повесть / В.И. Дадимов. – Москва, 1964. – 159 с.
179000
  Гарновский В.В. Белозерье / В.В. Гарновский. – Вологда, 1959. – 360 с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,