Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
176001
  Лєцкін М.О. "...Без нації не може бути розвитку індивідуальностей...(взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького ) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 65-69. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
176002
  Айрумян Люзина Вардкесовна "Бахчисарайский фонтан" и "Евгений Онегин" А.С.Пушкина на армянском языке (Анализ перевода). : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Айрумян Люзина Вардкесовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 26л.
176003
  Сліпак В. "Бачу Україну успішною державою, якщо почуємо самих себе" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 26 (329), 7липня 2016. – С. 28-30


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань, позивний "Міф". Загинув у бою поблизу Дебальцевого.
176004
  Дорошенко К. "Бачу ціль - не бачу перешкод" або Ера нонотехнологій в лікуванні захворювань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 24-25
176005
  Ходаковська Н. "Бачу, як тремтить зіниця захопленого співом солов"я" : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х
176006
  Понс М "Башмачник Аристотель" / М Понс. – М., 1961. – 243с.
176007
  Хафизова Л.Р. "Баю-баюшки, не ложись на краюшке..." // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-34


  Почему в колыбельных звучит иногда мотив избавления от ребенка.
176008
  Копанева Е. "Беги - или умри!" В Украине новый смертельный экстрим для подростков // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 10


  "Подобные случаи все чаще фиксируют камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы авто, под колеса которых бросаются участники игры. Одно из последних ЧП недавно случилось в Каменском Днепропетровской области. Камера автоматической фиксации засняла, как ...
176009
  Дубровкин Д. "Бегство от свободы" Э. Фромма как "полевая" хрестоматия Донбасса" // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 169-176. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
176010
   "Бегство" и другие рассказы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с.
176011
   "Бегство" и другие рассказы. – М., 1968. – 95с.
176012
  Гурова Е.Н. "Бегущая ложа многодаровитая матерь художеств". Образ женщины в итальянской и русской культурах XIV-XVI веков / Е.Н. Гурова, С.М. Климова // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 54-65. – ISSN 0236-2007


  Женщина средневековья не обделена вниманием художественной лиетратуры, исторических писателей
176013
  Нечволодов Леонид "Бедный родственник" в богатом доме // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 76-77 : фото
176014
  Орешников А.В. "Бежецкие монеты" / А.В. Орешников. – 4с.
176015
  Мельник Я. "Без батька, без матері". Антін Петрушевич: сильветка Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 239-267. – ISSN 0130-528Х
176016
  Солдатенко О. "Без глибоких академічних знань не може бути справжніх фахівців-юристів" // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 52-54


  Про якість надання вищої юридичної освіти в Україні, ротарійський рух, а також про життя та розвиток юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
176017
  Шноре Е. "Без Голодомору Україна зараз була б заможною європейською національною державою - як Франція" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 45 (198). – С. 16-19


  Розмова з істориком, політологом та кінорежисером з Латвії.
176018
  Цулукіані Т. "Без Грузії і України не буде безпечної Європи" / розмову вів Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 червня (№ 94). – С. 5


  В інтерв"ю "Дню" міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані - про перспективи співпраці наших держав і грузинський досвід боротьби за окуповані території.
176019
  Сердюк І. "Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ": діти в населенні лівобережного українського міста XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 196-202
176020
  Панченко В. "Без згоди і без відома поетеси..."
176021
  Некрасова Надежда "Без информации не жить..." // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0869-4915
176022
  Курбатов С. "Без коректур" : до 70-річчя Василя Кременя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Василь Григорович Кремень — український вчений, державний, політичний та громадський діяч, президент НАПН України (з 1997). Упродовж 1966—1971 років навчався у Київському державному університеті імені Шевченка на філософському факультеті, де протягом ...
176023
  Курбатов С. "Без коректур" : до 70-річчя Василя Кременя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 5-6. – ISSN 2078-1016
176024
  Єльська Г. "Без незалежної міжнародної експертної оцінки наукових установ "оптимізація" безглузда" / спілкувалася Лідія Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Інтерв"ю з директором Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України академіком НАНУ Ганною Єльською щодо положення науки в системі сьогоднішніх реформ та ін.
176025
  Крижанівська Ніка "Без пісні життя неповноцінне" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0868-9644
176026
  Сірук М. "Без свободи мислення і свободи дій - нічого не вийде" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки може винести Україна із досвіду державотворення Ізраїлю.
176027
  Пуліна В.І. "Без серця я б нічого в світі не врадив..." (П. Куліш) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.62-64. – (Філософські науки)


  Розкривається сутність кордоцентризму Пантелеймона Куліша. В цьому ракурсі акцентуються погляди С.Б. Кримського щодо сутнісних основ української "філософії серця"
176028
  Куцан Алім Бах-фест у Сумах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29. – ISSN 0868-9644
176029
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1987 год : Изучение Сибири в советскую эпоху. – 1987. – 172 с.
176030
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1989 год : Массовые источники по истории Сибири. – 1989. – 156 с.
176031
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1990 год : Проблемы истории Сибири: общее и особенное. – 1990. – 136 с.
176032
  Алтайский К.Н. Бахсы / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 19с.
176033
  Трубецкой В.В. Бахтиары (оседло-кочевые племена Ирана). / В.В. Трубецкой. – М., 1966. – 220с.
176034
  Исхаков В.М. Бахтизин : роман / В.М. Исхаков; пер. с башк. А.Филипова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1982. – 615 с.
176035
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 23-31
176036
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 18-29
176037
  Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 12-26. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
176038
   Бахтин: проверка большим временем: XIV Международная Бахтинская конференция ( 4-8 июля 2011 г., Бертиноро) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 128-151. – ISSN 0235-1188
176039
   Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 370, [4] с. – На обороте тит. л.: К столетию рождения Михаила Михайловича Бахтина. – Библиогр. в конце ст. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
176040
  Аляєв Г.Є. Бахтін Михайло Михайлович / Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991-993. – ISBN 966-316-069-1
176041
  Зубарєв О. Бахтін про "дійсний світ життя": від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 74-80. – ISSN 2077-5105
176042
  Важа Пшавела Бахтриони : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В. Державина. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 79с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 14)
176043
  Нахуцришвили Гр.Л. Бахуврихи в индо-иранских языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахуцришвили Гр.Л.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 18л.
176044
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1965. – 903с.
176045
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1979. – 672с.
176046
   Бахчеводство. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 568 с. – Библиогр.; с. 560-564
176047
  Подгорный П.И. Бахчеводство в песчаном районе низовьев Днепра / П.И. Подгорный. – Х, 1926. – 7с.
176048
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай : Путеводитель / Е.В. Нагаевская. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
176049
  Гарагуля В.К. Бахчисарай : очерк-путеводитель / В.К. Гарагуля. – Симферополь : Таврия, 1973. – 61с.
176050
   Бахчисарай : Фотокнига. – Сімферополь : Таврія, 1986. – 126 с. – Текст укр., рос., англ.
176051
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окресности / П.В. Никольский. – Симферополь, 1927. – с.
176052
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окрестности. / П.В. Никольский. – Симферополь, 1927. – 80с.
176053
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд. – Симферополь, 1968. – 87с.
176054
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – Симферополь, 1976. – 112с.
176055
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1979. – 143с.
176056
  Кокче С. Бахчисарай. 2021 = Багъчасарай. 2021 : мистец. проект / [С. Кокче, В. Тимчук, M. Safet ; упоряд., передм.: В. Тимчук ; перекладачі: Ш. Дегерменджі та ін. ; худож.: М. Бекір та ін.]. – Львів : Тріада Плюс, 2015. – 159, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., татар. - Авт. зазнач. на обкл.


  У пр. №1699982 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича, її читачам, будівничим України нашої мрії. Підпис, 10.9.2015
176057
  Каширіна Ольга Бахчисарай. Вертикальний вікенд : Україна чудес / Каширіна Ольга, Краснов Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 130 -135 : Фото
176058
  Бахчисарайский Бахчисарай. Ист.-археол. музей : [ Фотоальбом / Бахчисарайский, историко-археологический музей; Авт. фото Е.Л. Векслерчик и Ю.А. Нейман. Текст Чурилова И.И. ]. – Киев : Мистецтво, 1973. – 95 с. : илл.
176059
  Кордюмова Марина Бахчисарай. Український "закордон" : Україна / Крим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 10-13 : Фото
176060
  Бахчисарайский Бахчисарай: Ист.-археол. музей : [ Фотоальбом / Бахчисарайский, историко-археологический музей; Авт. фото Е.Л. Векслерчик, Ю.А. Нейман ; Авт. текста И.И. Чурилов ]. – 2-е изд. – Киев : Мистецтво, 1976. – 96 с. : илл.
176061
   Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке : указатель рукопис. и старопечат. книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского ист.-археол. музея в Гос. Публ. б-ку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / [Бахчисарайский гос. ист.-культур. заповедник] ; сост., вступ. ст., коммент. Н. Абдульваапа. – Симферополь : ДОЛЯ, 2007. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-366-100-1
176062
   Бахчисарайский историко-археологический музей : Путеводитель. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крымиздат, 1961. – 96 с. : илл.
176063
  Богданова Н.А. Бахчисарайский историко-археологический музей / Н.А. Богданова, И.И. Лобода. – Симферополь, 1964. – 112с.
176064
   Бахчисарайский музей : Путеводитель. – Изд. 2-е. – Симферополь : Таврия, 1972. – 71 с. : 12 л. илл.
176065
   Бахчисарайский музей. Чуфут-Кале : Путеводитель. – Симферополь : Крым, 1970. – 128 с. : илл.
176066
   Бахчисарайский фонтан. – Л, 1937. – 52с.
176067
  Пушкин А.С. Бахчисарайский фонтан / А.С. Пушкин ; [ил. А. Могилевского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 41 с. : цв. ил. ; 7,5х5,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
176068
  Мануйлов В.А. Бахчисарайский фонтан Пушкина. / В.А. Мануйлов. – Л., 1937. – 62с.
176069
   Бахчисарайский фонтан. Балет в 4 действ.. – Л, 1954. – 14с.
176070
  Чирук С.В. Бахчисарайський рунічний календар // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 319-332. – ISSN 2313-1993


  Досліджено один із пізніх шведських рунічних календарів. Описано календар, наведено прорис різьблення, пояснено принцип користування календарем. В результаті аналізу структури календаря зроблено висновок про місце його походження; наведено ймовірні ...
176071
   Бахчисарайський фонтан. Хореографічна поема на 4 дії.. – К, 1938. – 20с.
176072
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 32с.
176073
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1937. – 30с.
176074
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 38с.
176075
  Івануха Л. Бацалкін реагує ... // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  На зборах працівників відділу робітничого постачання нашого університету викрили цілий ряд неполадків, які заважають нормальній роботі їдалень, крамниць, майстерень ВПР.
176076
  Дешериев Ю.Д. Бацбийский язык. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1953. – 384с.
176077
  Белицкий М. Бацилла №0,78. / М. Белицкий. – М., 1952. – 168с.
176078
  Шурьина Н.В. Бацилловидный вирус - возбудитель нового заболевания картофеля в УССР - курчавой карликовости. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Шурьина Н.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1980. – 24л.
176079
  Тюменцев С.Н. Бациллоносительство у гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv) как фактор эпизоотии, вызываемой Bacillus dendrolimus Talalaev : Автореф... кандидата биол.наук: / Тюменцев С.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 23л.
176080
  Весел Р. Бацькина многоходовка. Зачем Лукашенко "раскулачивает" Богуслаева // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 20


  "Китайские, российские и собственно белорусские интересы сошлись на Оршанском авиаремонтном заводе".
176081
  Боков А.Х. Бача и его жены : повесть и рассказы / А.Х. Боков; пер. с ингуш. Е.В.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1967. – 120 с.
176082
  Лимар О.В. Бачення в структурі досвіду іншого (на основі робіт Моріса Мерло-Понті та Жан-Поль Сартра) // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 29-31


  "... Проблема бачення в історії філософії пов"язаназ із традицією, що склалася в історії західноєвропейської філософії та передбачає оптичний погляд на теорію пізнання. Пропонується розглянути бачення в екзистенційному аспекті, його значення для Я та ...
176083
  Загребельний І.В. Бачення Г. Костельником взаємовідносин Церкви і держави в контексті розвитку католицької соціальної доктрини // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 158-165. – ISBN 978-966-182-372-2
176084
  Рева Н. Бачення Д. Дорошенком причин поразки Української революції 1917–1920 рр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини поразки української революції 1917-1923 рр. через призму спогадів її безпосереднього учасника, а пізніше - одного з провідних ідеологів українського консерватизму Д. Дорошенка. Здійснюється порівняльний аналіз бачення ...
176085
  Щербина О.Ю. Бачення логіком проблеми неясності у правовій аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 108-115


  На прикладах показується зв"язок між формами неясності, що зустрічаються у правових нормах та найтиповішими випадками неясності у процесах правової ар- гументації. У звязку з чим, аналізуються зауваження, які висловлюються ...
176086
  Культенко В.П. Бачення проблеми прав людини в екзистенцій ній філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
176087
  Теленик С.Ф. Бачення через десятиліття // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 205-208. – ISBN 978-966-622-589-7
176088
  Келлі Ліз Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей : Посібник для дуже важливих осіб / Келлі Ліз; Підготовлено програмою Ради Європи "Поліція і права людини, 1997-2000". – Лондон, 1999. – 202с.
176089
   Бачинська О. "Чоловік з шармом, державним розумом та вмінням ризикувати…". - C. 108-109.
176090
   Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля : видано за сприяння Європейського Союзу / [уклрд. : М. Біланич, О. Бокотей]. – Вид. 2, допов. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 101, [1] с. – ISBN 966-15-93-35-3
176091
  Гуляк А. Бачити велике в малому й небуденне в буденному: неоромантичні інтенції прози Юрія Яновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 149-155
176092
  Довженко О.П. Бачити завжди зорі : статті, виступи, промови / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 235 с. – (Б-ка публіциста)
176093
  Горбулін В. Бачити перспективи інтеграції України в європейську спільноту. // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-11.
176094
  Анненков В.С. Бачити перспективу / Анненков В.С. – Київ, 1985. – 71 с.
176095
  Будько Євген Бачити поле : спорт тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 136-139 : Фото
176096
  Салевич П.Я. Бачити сей світ : поезії, поетична студія / Павло Салевич. – Львів : Кобзар, 1993. – 45, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Перша книга поета). – ISBN 5-7707-5064-2
176097
  Бакалова Е. Бачковската костница / Е. Бакалова. – София, 1977. – 245с.
176098
  Пилипчук Бачман та Чингізиди: початок Великого Західного походу / Пилипчук, В // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 116-134. – ISSN 1682-671Х
176099
  Біленко Василь Бачу "Берег"! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 22-24 : Фото
176100
  Гагарін Ю.О. Бачу Землю... / Ю.О. Гагарін. – К., 1984. – 39с.
176101
  Степанов А. Башар пошёл по стопам отца // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 13-15. – ISSN 0234-1670


  Заняв президентское кресло, Башар Асад решительно взялся за перестановку кадров с целью укрепления своих собственных позиций. С 2000 по 2004 год он поменял около четверти высокопоставленных чиновников, в том числе и начальника штаба сирийской армии Али ...
176102
  Белоголовцев Никита Башенные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1029-5828
176103
  Беньковский С.В. Башенный способ производства серной кислоты / С.В. Беньковский, К.К. Райнов, Н.И. Смыслов. – Москва : ОНТИ ; Глав. ред. хим. лит-ры, 1936. – 186 с.
176104
  Мышенкова М.С. Башильский вал - позднеплейстоценовая экструзия в кальдере Верхнего Чегема (Северный Кавказ) / М.С. Мышенкова, Н.В. Короновский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-35 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
176105
   Башинджагян Геворк Захарович. Альбом репродукций. – М, 1963. – 10с.
176106
  Хисматов М.Ф. Башкирия : Экономико-географическая характеристика / М.Ф. Хисматов. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1968. – 288 с.
176107
  Асфандияров А.З. Башкирия в период.кантонного управления. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Асфандияров А.З.; Моск.гос. ун-т. – М, 1969. – 18л.
176108
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 1. – 1961. – 456 с.
176109
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкортостан
Т. 2. – 1964. – 468 с.
176110
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 3. – 1965. – 580 с.
176111
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 5. – 1968. – 550 с.
176112
  Акманов Г И. Башкирия в составе Российского государства в XVII - первой половине XVIII века / Акманов И.Г. ; науч. ред. Асфондияров А.З. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1991. – 151 с.
176113
   Башкирия за 50 лет. Статистический сборник. – Уфа, 1969. – 136с.
176114
   Башкирия за полвека. – Уфа, 1969. – 194с.
176115
  Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну / М.Л. Муртазин, 1927. – 214с.
176116
   Башкирия туристская. – Уфа, 1985. – 159с.
176117
   Башкирия. Путеводитель. – Уфа, 1971. – 456с.
176118
  Тахаев Х.Я. Башкирия. Экономико-географическая характеристика / Х.Я. Тахаев. – М., 1950. – 324с.
176119
   Башкирская АССР. Башкирская экспедиция : Отчет о командировккках и экспедициях АН в 1929 г. – 105-153с.
176120
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 4-я. – Уфа, 1960. – 120с.
176121
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 5-я. – Уфа, 1961. – 184с.
176122
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 7-й). Сессия 1-я. – Уфа, 1967. – 132с.
176123
   Башкирская АССР. Верховный Совет. Сессия 6-я (третьего созыва). – Уфа, 1954. – 144с.
176124
   Башкирская АССР. Государственно-правовое устройство. – Уфа, 1988. – 239с.
176125
  Рамазанов Г.З. Башкирская Баллада / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1983. – 142с.
176126
   Башкирская лексика. – Уфа, 1966. – 224с.
176127
   Башкирская литература и литературный язык на современном этапе / Под ред. Г.З.Рамазанова, З.Г.Ураксина. – Уфа, 1979. – 124с.
176128
   Башкирская организация ВКП(б) в ее съездах и конференциях (1917-1922). – Уфа, 1933. – 184с.
176129
  Байназаров У.Х. Башкирская партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства на основе новой экономической политики /1921-1925 гг./ /570-история КПСС/. : Автореф... канд. ист.наук: / Байназаров У.Х.; КГУ. – М., 1970. – 16л.
176130
  Бикбаев Р.А. Башкирская партийная организация в борьбе за подготовку и осуществление сплошной коллективизации сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Бикбаев Р.А. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 25 с.
176131
  Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. / Н.В. Бикбулатов. – М., 1981. – 124с.
176132
   Башкирская советская драматургия. – М, 1954. – 332с.
176133
  Хусаинов Г.Б. Башкирская советская поэзия, 1917-1980 / Г.Б. Хусаинов. – М, 1983. – 304с.
176134
   Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – 206с.
176135
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – 335с.
176136
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1986. – 319с.
176137
  Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVII - первой трети XVIII в. / И.Г. Акманов ; МВ и ССО РСФСР, Башкирск. гос. ун-т. – Уфа, 1978. – 79 с.
176138
  Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVIII в. / И.Г. Акманов ; МВ и ССО РСФСР, Башкирск. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1987. – 72 с.
176139
  Баишев Т.Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / Т.Г. Баишев. – М., 1955. – 112с.
176140
   Башкирские повести. – М, 1977. – 218с.
176141
   Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. – 287 с.
176142
  Вильданов Хх А. Башкирские просветители-демократы Х1Х века / Хх А. Вильданов, Г. Кунафин. – Москва, 1981. – 256с.
176143
   Башкирские рассказы. – Уфа, 1954. – 203с.
176144
   Башкирские сказки. – Уфа, 1943. – 269с.
176145
   Башкирский Археологический сборник. – Уфа, 1959. – 172с.
176146
  Фенина Э.П. Башкирский государственных художественный музей имени М.В.Путеводитель / Э.П. Фенина. – Уфа, 1974. – 72с.
176147
   Башкирский диалектологический сборник. – Уфа, 1959. – 224с.
176148
  Баимов Р.Н. Башкирский историко-революционный роман / Р.Н. Баимов. – Уфа, 1980. – 91с.
176149
   Башкирский краеведческий сбороник №1. – Уфа : Башкнига, 1926. – 68с.
176150
  Свирский Г.Ц. Башкирский мед: рассказы. / Г.Ц. Свирский. – М., 1990. – 46с.
176151
  Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. / А.Н. Усманов. – Уфа, 1964. – 136с.
176152
  Киреев А.Н. Башкирский народный героический эпос. / А.Н. Киреев. – Уфа, 1970. – 304с.
176153
   Башкирский народный эпос. – М, 1977. – с.
176154
  Чижик Э.Л. Башкирский республиканский краеведческий музей / Э.Л. Чижик, Р.Б. Ахмеров. – Уфа, 1968. – 108с.
176155
   Башкирский смерч: возможности анализа и прогноза смерчеопасной ситуации / М.А. Новицкий, Ю.Б. Павлюков, Б.Я. Шмерлин, С.В. Махнорылова, Н.И. Серебрянник // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
176156
  Амиров Р.К. Башкирский советский очерк (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Амиров Р.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
176157
  Вахитов Анур Хисматовчи Башкирский советский роман / Вахитов Анур Хисматовчи. – Москва, 1978. – 160с.
176158
   Башкирско-русский словарь : около 22 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 804 с.
176159
  Акманов И.Г. Башкирское восстание 1704-1711 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акманов И.Г. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра ис. – Москва, 1963. – 18 с.
176160
  Акманов Г И. Башкирское восстание 1735-1736 гг. / И.Г Акманов. – Уфа : Башкирский университет, 1977. – 84 с.
176161
  Устюгов Н.В. Башкирское восстание. / Н.В. Устюгов. – М.-Л., 1950. – 156с.
176162
  Сагитов М.М. Башкирское народное сказание "Бабсак и Кусяк" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагитов М. М.; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М., 1965. – 23л.
176163
  Васьків М. Башкирська література в українських книжкових виданнях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 75-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
176164
   Башкирські народні казки. – Київ, 1955. – 75с.
176165
   Башкирцевой Марии дневник, 1893
176166
   Башкирцевой Марии дневник, 1984
176167
  Никольский Д.П. Башкиры : этнографическое и санитарно-антропологическое исследование / Д.П. Никольский. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1899. – 377 с.
176168
  Асфатуллин С.Г. Башкиры в боях во Франции в 1814 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0042-8779


  Об участии башкирских полков в заграничных походах 1813-1814 гг. против армии Наполеона.
176169
  Асфатуллин С. Башкиры в войнах Российской империи 1558-1798 гг. // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 70-81. – ISSN 1812-867Х
176170
  Кузеев Р.Г. Башкиры. Историко-этнограф. очерк. / Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова. – Уфа, 1963. – 152с.
176171
  Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1955. – 394 с.
176172
  Суханов Василий Максимович Башкортостан: проблемы идентичности в мультикультурном пространстве // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
176173
  Готеро Ж.-Л. Башляр: разрыв в непрерывности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 49-60. – ISSN 0235-1188
176174
  Пришвин М.М. Башмаки / М.М. Пришвин. – М-Л, 1925. – 88с.
176175
  Гиззат Т. Башмачки / Т. Гиззат. – Казань, 1953. – 83 с.
176176
  Мкртчян Л.М. Башмачник Ростом : рассказы, новеллы, эссе / Л.М. Мкртчян. – Москва : Советский писатель, 1985. – 317 с.
176177
  Цховребов И.Л. Башни : стихи / И.Л. Цховребов; пер. с осет. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
176178
  Виноградов Б.П. Башни Ангкора / Борис Виноградов. – Москва : Известия, 1985. – 176 с.
176179
  Гольдштейн А.Ф. Башни в горах / А.Ф. Гольдштейн. – Москва, 1977. – 334 с.
176180
  Белоголовский Владимир Башни высокого статуса : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 132-139 : Іл.
176181
  Кодалаев Г.З. Башня / Г.З. Кодалаев. – М., 1977. – 87с.
176182
  Телькамп Уве Башня = История с затонувшей земли : Отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 5-79. – ISSN 1130-6545
176183
  Даниленко В.Н. Башня Зенона / В.Н. Даниленко, Р.Н. Токарева. – Симферополь, 1974. – 79с.
176184
  Корпачев Э.М. Башня командора / Э.М. Корпачев. – Минск, 1965. – 244с.
176185
  Бобров Н.Я. Башня молчания / Н.Я. Бобров. – М, 1931. – 139с.
176186
   Башня на краю света. – М, 1983. – 508с.
176187
  Ткаченко Мария Башня призраков : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 36-41 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
176188
  Румарчук Л.И. Башня удачи / Л.И. Румарчук. – М., 1987. – 222с.
176189
  Фаулз Дж. Башня черного дерева = The ebony tower : Повести / Дж. Фаулз; Пер.с англ. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 448с. – ISBN 966-521-061-0
176190
  Хан Сер Башня. / Хан Сер. – Пхеньян, 1956. – 468с.
176191
  Котляревский А. Баштаны. / А. Котляревский. – 67-98с.
176192
   Башук Алла Іванівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 54. – ISBN 978-966-2726-03-9
176193
  Чечеткина О.И. Баытр Маншук / О.И. Чечеткина. – М, 1945. – 22с.
176194
   Баю-баюшки-баю. – Ленинград, 1990. – 87с.
176195
  Кобликов В.В. Баюн-трава / В.В. Кобликов. – М., 1965. – 88с.
176196
   Баядерка. – Л, 1954. – 10с.
176197
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – Ленинград, 1961. – 564с.
176198
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – 2-е изд. – Л, 1982. – 512с.
176199
  Пикуль В.С. Баязет : [ исторический роман ] / Валентин Пикуль. – Москва : Вече ; АСТ, 2007. – 576с., [ 16 ] c. илл. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-9533-2494-6
176200
  Пикуль В.С. Баязет. Миниатюры. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 640с.. – ISBN 5-7838-0120-8
176201
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 1. – 1914
176202
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 3. – 1914
176203
  Буренков В.М. Баянаул / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Кайнар, 1979. – 153с.
176204
  Сарногоев Б. Баяс / Б. Сарногоев. – Фрунзе, 1958. – 144с.
176205
   Баяты-песни. – Баку, 1978. – 163с.
176206
   Баяты. – Баку, 1960. – 120с.
176207
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – [Б. м.] : Бгактіведанта Бук Траст, 1990. – 913 с., [8] арк. кольор. іл. – Предм. покажч.: с. 835-907. – ISBN 0-89213-097-0
176208
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є : з ориг. санскрит. текстами, транслітерацією кирилицею, послівним і літ. пер. та коментарями / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – 2-ге вид., випр. – Харків : The Bhaktivedanta Book Trust, 2015. – 760, [6] с., [8] арк. кольор. іл. : кольор. іл. – Покажч.: с. 739-760. – ISBN 978-966-180-678-7
176209
  Бідасюк Н. Бгараті Мухерджі: шлях до американської літератури
176210
  Коротков И.М. БГТО в пионерском лагере / И.М. Коротков. – 2-е изд. доп. – М., 1960. – 111с.
176211
  Шортэн А. Бгырысхэр / А. Шортэн. – Налшык, 1954. – 504с.
176212
  Мар"єнко Ф.С. Бджілка : повість / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса : Одеське кн. вид-во, 1962. – 171 с.
176213
  Радько М.К. та ін. Бджільництво / М.К. та ін. Радько. – Вид. 2-е. – К.-Х., 1948. – 288с.
176214
  Бабич І.А. Бджільництво / І.А. Бабич, О.Г. Мегедь. – Київ : Урожай, 1969. – 272с. : 23 таблиці, 77 малюнків
176215
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 1. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
176216
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 2. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
176217
  Мовна У. Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX - початку XXI століття / Уляна Мовна // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 66-77. – ISSN 1028-5091
176218
  Глібов Л.І. Бджола і мухи. На одпочинок / Л.І. Глібов. – Київ, 1908
176219
   Бджола мала, а й та працює; Українські народні приказки.. – Киів, 1984. – 12с.
176220
  Горішна Наталія Бджола на асфальті : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
176221
  Осичнюк Г.З. Бджоли-андреніди / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1977. – 323с.
176222
  Гермаківський І.М. Бджоли носять пергу: нотатки журналіста / І.М. Гермаківський. – Львів : Каменяр, 1973. – 48 с.
176223
  Слапчук В. Бджолиний бог і бджоленятко // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 50-75. – ISSN 0130-1608
176224
  Чумак М.І. Бджолиний хліб : Поезії / М.І. Чумак. – Харків : Крок, 2001. – 108с. – ISBN 966-652-002-8
176225
  Осичнюк Г.З. Бджолині / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1959. – 92с.
176226
  Малиновский Р.Я. Бдительно стоять на страже мира / Р.Я. Малиновский. – М., 1962. – 70с.
176227
  Яхлаков П. Бдительность- испытанное оружие советского народа / П. Яхлаков. – М, 1954. – 40с.
176228
  Марухин В.В. Бдительность -- наше оружие. / В.В. Марухин. – Л, 1963. – 123с.
176229
  Яхлаков П. Бдительность - испытанное оружие советского народа. / П. Яхлаков. – М., 1954. – 40с.
176230
   Бдительность - наше оружие : Сборник статей. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 80с.
176231
   Бдительность - наше оружие. – М, 1955. – 112с.
176232
  Савельев Л. Бдительность - наше оружие! / Л. Савельев. – Изд. 2-е , перераб. – М., 1952. – 108с.
176233
  Душин Н.А. Бдительность - наше постоянное оружие / Н.А. Душин. – М, 1979. – 59с.
176234
  Кучин В.Д. Бдительность - твое оружие / В.Д. Кучин. – М., 1982. – 81с.
176235
  Викторов А.Г. Бдительность, выдержка, стойкость. / А.Г. Викторов. – Ленинград, 1987. – 68,2с.
176236
  Лопатинський Л.В. Беата і Гальшка : Істоpична тpагедия в 5 актах з дpугої половини ХVI віку / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 98 с.
176237
  Авдеева К. Беата Тышкевич одиночества не боится / К. Авдеева, А. Карцев // Эхо планеты : Общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 52. – С. 34-37. – ISSN 0234-1670
176238
  Светлов И.Е. Беатриса Сандомирская / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 79с.
176239
  Моравиа А. Беатриче Ченчи / А. Моравиа. – М., 1957. – 151с.
176240
  Сюндюков Ігор Беатріче з хутора Мотронівка : життя Ганни Барвінок // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96. – ISSN 0869-3595
176241
  Кубілінскас К. Бебенчюкас та сестриці / К. Кубілінскас. – К, 1967. – 60с.
176242
  Эйнштейн К. Бебюкин, или Дилетанты чуда : проза: роман / вступление Т. Баскаковой // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 200-246. – ISSN 0130-6545
176243
  Укачин Б.У. Бег аргамака : стихи / Б.У. Укачин; пер. с алт. И.Фонякова. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
176244
  Комиссаренко А.И. Бег в моей жизни / А.И. Комиссаренко. – Тула, 1989. – 109с.
176245
  Воронов Н.П. Бег в ночи / Н.П. Воронов. – Москва, 1965. – 196с.
176246
  Есин С.Н. Бег в обратную сторону или Эсхатология / С.Н. Есин. – М, 1989. – 366с.
176247
  Копытин Г.В. Бег в степи. / Г.В. Копытин. – М., 1984. – 157с.
176248
  Сунсунеги Х.А. Бег в темноте / Х.А. Сунсунеги. – Москва, 1960. – 317 с.
176249
  Бахшиев Ф.М. Бег времени / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1973. – 64с.
176250
  Браев А.Г. Бег времени : поэма / А.Г. Браев; пер. с кабард. В.Стрелкова. – Нальчик : Эльбрус, 1978. – 84 с.
176251
  Ахматова А. Бег времени : Стихотворения / А. Ахматова. – Минск : Мастацка літаратура, 1983. – 255с.
176252
   Бег времени летящий. – М, 1986. – 460с.
176253
  Колесников Г.С. Бег времени. / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1962. – 116с.
176254
  Сотникова М.П. Бег для здоровья / М.П. Сотникова. – М., 1983. – 32с.
176255
  Спешнев А.В. Бег дней / А.В. Спешнев. – М., 1983. – 272с.
176256
  Потупа А.С. Бег за бесконечностью / А.С. Потупа. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с.
176257
  Лаптев А.П. Бег и здоровье / А.П. Лаптев. – М, 1984. – 64с.
176258
  Лидьярд А. Бег к вершинам мастерства / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – МА., 1968. – 151с.
176259
  Елаховский С.Б. Бег к невидимой цели. / С.Б. Елаховский. – М, 1973. – 144с.
176260
  Ванин Ф. Бег марафонца. / Ф. Ванин. – Москва, 1951. – 68с.
176261
  Гамбарян П.П. Бег млекопитающих / П.П. Гамбарян. – Ленинград : Наука, 1972. – 334с.
176262
  Хоменков Л.С. Бег на 100 и 200 м. / Л.С. Хоменков. – М., 1955. – 92с.
176263
  Козловский Ю.И. Бег на 300 метров с препятствиями / Ю.И. Козловский. – К, 1984. – 149с.
176264
  Шорец П.Г. Бег на 3000 м с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1967. – 72с.
176265
   Бег на 400 и 800 м (методические материалы по тренировке). – М, 1955. – 38с.
176266
  Зайцев Н.А. Бег на 400 метров / Н.А. Зайцев. – М., 1955. – 152с.
176267
  Люлько Р.Д. Бег на короткие дистанции / Р.Д. Люлько. – М.-Л., 1949. – 108с.
176268
  Филин В.П. Бег на короткие дистанции / В.П. Филин. – М, 1964. – 211с.
176269
  Бартенев Л.В. Бег на короткие дистанции / Л.В. Бартенев. – М., 1967. – 96с.
176270
  Бартенев Л. Бег на короткие дистанции / Л. Бартенев. – 2-е изд., испр. – М., 1971. – 72с.
176271
  Хоменков Л.С. Бег на короткие дистанции. Техника, тренировка. / Л.С. Хоменков. – М., 1953. – 112с.
176272
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1954. – 158с.
176273
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1966. – 191с.
176274
   Бег на средние и длинные дистанции (по материалам английскихи венгерских авторов). – М, 1960. – 136с.
176275
  Кроуфорд Ч.П. Бег на трех ногах / Ч.П. Кроуфорд. – М, 1980. – 111с.
176276
  Болтромеюк В.В. Бег нарты / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1987. – 175с.
176277
  Поддубный С.А. Бег огня / С.А. Поддубный. – Москва, 1972. – 303 с.
176278
  Поделков С.А. Бег огня : стихотворения и поэмы / Сергей Поделков. – Москва : Современник, 1972. – 304с.
176279
  Явтысый П.А. Бег оленя : стихи / П.А. Явтысый. – Архангельск, 1977. – 64 с.
176280
  Антанасиевич И. Бег по кругу // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 29. – С. 60-63


  Ситуація в Косово
176281
  Фурманов Ю.А. Бег по пересеченной местности / Ю.А. Фурманов. – К, 1988. – 188с.
176282
  Гилмор Г. Бег ради жизни / Г. Гилмор. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 112с.
176283
  Гилмор Г. Бег ради жизни / Г. Гилмор. – М., 1973. – 119с.
176284
  Вернер В.В. Бег ради здоровья / В.В. Вернер, О.А. Устинов. – Омск : Кн. изд-во, 1989. – 70, [2] с. : ил. – ISBN 5-85540-110-3
176285
  Лидьярд А. Бег с Лидьярдом / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – М., 1987. – 256с.
176286
  Шорец П.Г. Бег с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1971. – 64с.
176287
  Гладкова Н. Бег с препятствиями. Что мешает вузам прорваться в ТОП-100 международных рейтингов? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 11


  На очередном собрании ректоров вузов - участников программы повышения глобальной конкурентоспособности “5/100”, которое состоялось недавно в НИУ ВШЭ, речь шла о том, что препятствует реализации их дорожных карт. Часть обозначенных проблем не может быть ...
176288
  Силвер Марк Бег сумасшедших : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 42 : Фото
176289
  Улит Ф. Бег, бег, бег. / Ф. Улит. – М., 1967. – 376с.
176290
  Алексеев Ю.А. Бега.. : сатирический роман / Ю.А. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 188с.
176291
  Маргулан А.Х. Бегазы -- дандыбаевская культура Центрального Казахстана. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата, 1979. – 338с.
176292
  Травин Ю.Г. Бегай на здоровье / Ю.Г. Травин. – М, 1988. – 47с.
176293
   Бегай, прыгай, метай. – М, 1982. – 79с.
176294
  Бойко А.Ф. Бегайте на здоровье! / А.Ф. Бойко. – М., 1983. – 64с.
176295
  Журавлев Андрей Бегать лучше, чем ходить. Рожденный бегать // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 70 : фото
176296
  Корпачев Э.М. Бегающая птица / Э.М. Корпачев. – М., 1986. – 46с.
176297
  Гоббс Т. Бегемот / Томас Гоббс ; [пер. з англ., упорядкув., передм. Л. Білас ; редкол.: В.Ф. Жмир (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Абрис, 1996. – XCII, 237, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека часопису "Філософська і соціологічна думка" ; Серія "Класики світової суспільно-політичної думки"). – ISBN 5-86828-043-1
176298
  Коршутов А.М. Беги навстречу утру / А.М. Коршутов. – М., 1984. – 144с.
176299
  Чехов А.П. Беглец / А.П. Чехов. – М.Л,, 1945. – 40с.
176300
  Лермонтов Ю М. Беглец / Ю М. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1945. – 47с. – (Библиотека школьника)
176301
  Волосков В.В. Беглец / В.В. Волосков. – Свердловск, 1965. – 111с.
176302
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1966. – 158с.
176303
  Леанте Оесар Беглец / Леанте Оесар. – М, 1976. – 160с.
176304
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1985. – 94с.
176305
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1987. – 157с.
176306
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1989. – 270с.
176307
  Скобелев Э.М. Беглец / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 364с.
176308
  Лапиков М. Беглец // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 140-147. – ISSN 1728-8568
176309
  Крэсэску В. Беглец из семинарии / В. Крэсэску. – Кишинев, 1992. – 192с.
176310
  Ткачев А. Беглец от мира. Сила и слабость Григория Сковороды // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 11 (116). – С. 32-33
176311
  Гнедина Т.Е. Беглец с чужим временем / Т.Е. Гнедина. – М, 1968. – 136с.
176312
  Шишкова-Шипунова Беглец. Еще раз о том, зачем пишутся литературные биографии // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 189-194. – ISSN 0131-2332


  Сто лет назад Лев НиколаевичТолстой навсегда ушел из Ясной Поляны, чтобы умереть на безвестной железнодорожной станции. Анализируется книга П. Басинского "Лев Толстой: Бегство из рая"
176313
  Дубов Н.И. Беглец. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – М, 1991. – 252с.
176314
  Линнанкоски И. Беглецы / И. Линнанкоски. – Л.-М. – 96 с.
176315
  Ильин А. Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 100 с. – Конволют. - Пер. с 4 кн.


  Содержание конволюта: 1. Беглецы. - Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. - 48 с. 2. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков 3. Поселянка : повесть Э. Ожешко / Э. Ожешко 4. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой 5. Веер : ...
176316
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Л., 1956. – 328с.
176317
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Красноярск, 1959. – 327с.
176318
  Матвеев-Сибиряк В В. Беглецы / В В. Матвеев-Сибиряк, . – Х., 1961. – 168с.
176319
  Эвенсму С. Беглецы / С. Эвенсму. – М, 1962. – 216с.
176320
  Буртынский А.С. Беглецы / А.С. Буртынский. – Саранск, 1963. – 120с.
176321
   Беглецы. – Москва, 1969. – 112с.
176322
  Галкин Ю.Ф. Беглецы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1978. – 351с.
176323
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Л., 1984. – 254с.
176324
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1956. – 494с.
176325
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1983. – 623с.
176326
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1984. – 479с.
176327
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – К, 1988. – 478с.
176328
  Богословский Е.А. Беглые заметки о XVI Всероссийской выставке в Нижнем-Новгороде / Е.А. Богословский // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 86 с.
176329
  Шушканов Н.Г. Беглые. / Н.Г. Шушканов. – Свердловск, 1959. – 148с.
176330
  Галкин Л.А. Беглый огонь / Л.А. Галкин. – Харьков, 1971. – 238с.
176331
  Левандовский Ф. Беглый очерк внутренних водных путей Европейской России: их развитие, современное состояние и вероятное будущее / Ф. Левандовский. – 39с.
176332
  Колдуэлл Эрскин Беглянка / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1939. – 48 с.
176333
  Голсуорси Д. Беглянка : пьеса в 4 д. ; [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1957. – 82 с.
176334
  Михалков С.В. Беглянка / С.В. Михалков. – М., 1978. – 16с.
176335
  Манро Э. Беглянка : рассказ // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-36. – ISSN 0130-6545
176336
   Бегом к здоровью. – Москва, 1986. – 96 с.
176337
  Алексеев В. Бегом от Европы? : Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств / Владимир Алексеев. – Харьков : Факт, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-637-619-3
176338
  Светлова Римма Бегом через полюс : общество / Светлова Римма, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
176339
  Тамберг Т.Г. Бегония / Т.Г. Тамберг, Ю.А. Овчинников. – Л, 1989. – 72с.
176340
  Михале А. Бегство / А. Михале. – М, 1965. – 288с.
176341
  Оссовски Л. Бегство : Роман / Л. Оссовски. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 213с.
176342
   Бегство Адама. – М., 1962. – 71с.
176343
  Омеску К. Бегство Адама / К. Омеску. – Бухарест, 1968. – 39 с.
176344
  Киплинг Р. Бегство белых гусар / Р. Киплинг, 1946. – 64 с.
176345
  Ясный В.К. Бегство в действительность / В.К. Ясный. – М., 1971. – 240с.
176346
  Гранин Д.А. Бегство в Россию / Д.А. Гранин. – М, 1995. – 432с.
176347
  Изюмский Б.В. Бегство в Соколиный бор / Б.В. Изюмский. – М., 1961. – 62с.
176348
  Гауптман Г. Бегство Габриэля Шиллинга : Драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман ; Перев. И. Вайсблита. – Киев : [Тип. 2-й Артели], 1912. – 92, VI с.


  На тит. л. № 54744: подпись ... 2/ XII 12
176349
  Карсак Ф. Бегство земли / Ф. Карсак. – М., 1972. – 336с.
176350
  Бийе Клэр Бегство из Афганистана. Свобода или смерть / Бийе Клэр, Жобар Оливье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
176351
  Кравцов Б. Бегство из гетто / Б. Кравцов. – Л., 1984. – 176с.
176352
  Щербинина Ю. Бегство из литературного заповедника. О романе Всеволода Бенигсена "ГенАцид" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-100. – ISSN 0042-8795
176353
  Полетаев С.Е. Бегство Куантая / С.Е. Полетаев. – М, 1962. – 168с.
176354
  Филюшкин А.И. Бегство Курбского: оценки источников и стереотипы историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 8-17. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Історія Росії XVI століття. Курбський Андрій Михайлович (1528-1583)
176355
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1963. – 162с.
176356
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 191с.
176357
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 533с.
176358
  Паеункова К. Бегство от запаха свечей / К. Паеункова. – Москва, 1970. – 351с.
176359
  Льюис Н. Бегство от мрачного экватора / Н. Льюис; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 426 с.
176360
  Воскобойников А.Э. Бегство от разума: Критика буржуаз. концепций личности / А.Э. Воскобойников. – Москва, 1980. – 64с.
176361
  Давыдов Ю.Н. Бегство от свободы : философское мифотворчество и литературный авангард / Ю.Н. Давыдов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 365с.
176362
  Фромм Эрих Бегство от свободы / Фромм Эрих; Общ. ред.П.С.Гуревича. – Москва : Прогресс, 1989. – 272с. – ISBN 5-01-001914-4
176363
  Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – Москва : Прогресс, 1990. – 260 с. – ISBN 5-01-001914-0
176364
  Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм ; [ пер. с англ. Г.Ф. Швейника, Г.А. Новичковой ; отв. ред. П.С. Гуревич ]. – Москва : Академический Проект, 2007. – 272 с. – (Психологические технологии). – ISBN 978-5-8291-0815-1
176365
  Фромм Эрих Бегство от свободы. Человек для себя / Фромм Эрих; Пер. с англ. Д.Н.Дудинский; Худ. обл. М.В.Драко. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-146-3
176366
  Сириос-Гира Бегство от тени / Сириос-Гира. – М, 1978. – 287с.
176367
  Гапанович О.П. Бегство от человека? / О.П. Гапанович. – Минск, 1989. – 173с.
176368
  Большаков К. Бегство пленных / К. Большаков. – 2-е изд. – Харьков, 1930. – 320с.
176369
  Большаков К.А. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка / К.А. Большаков. – Москва, 1991. – 334с.
176370
  Шугаев В.М. Бегу и возвращаюсь. / В.М. Шугаев. – М., 1966. – 60с.
176371
  Шугаев В.М. Бегу и возвращаюсь. / В.М. Шугаев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
176372
  Сажин В.Л. Бегу навстречу / В.Л. Сажин. – Иркутск, 1968. – 19с.
176373
  Токарчук О. Бегуны : проза : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-185. – ISSN 1130-6545
176374
  Ходнев Сергей Бегущая диагональ Нью-йорка : Большое путешествие / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 68-88 : Іл., карта
176375
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 384с.
176376
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ставрополь, 1985. – 447с.
176377
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Л., 1986. – 637с.
176378
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Роман. Рассказы / А.С. Грин. – Москва : Художественная литература, 1987. – 287с.
176379
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – М., 1988. – 287с.
176380
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Романы и повести / А.С. Грин. – Пермь, 1988. – 492 с. – (Юношесткая библиотека)
176381
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – М., 1989. – 178с.
176382
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Уфа, 1990. – 492с.
176383
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Рассказы. Роман / А.С. Грин. – Одесса : Маяк, 1991. – 222с.
176384
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации / А.И. Добролюбов. – Минск, 1987. – 142с.
176385
  Дымов Осип Бегущие креста = Die das Kreuz fliehen : (Великий человек) : роман / Осип Дымов [псевд.]. – Берлин : Berlin Ladyschnikow, 1911. – 292 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.
176386
  Кулеба Д. Бегущие по лезвию соседи // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 42 (171), 17 ноября 2017. – С. 25


  "Украинцам пора понять: обострение отношений с соседними странами, как в последнее время с Польшей и Венгрией, неизбежно. И причина не только в том, что их национализм задевает наш язык и нашу территорию."
176387
  Ацканов Р. Бегущие травы / Р. Ацканов. – Москва, 1986. – 126с.
176388
  Долин А. Бегущий = пилберг и Тинтин: комикс как автопортрет : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 2. – С. 88-102. – ISSN 0130-6405


  Стивен Аллан Спилберг (р. 1946) - сценарист, продюсер и один из самых успешных американских кинорежиссёров. Его 20 самых кассовых картин (со сборами более $200 млн) собрали в прокате $8,4 млрд.
176389
  Хамхоев А.Э. Бегущий день : стихи / Ахмет Хамхоев; пер. с ингуш. И.Озеровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1974. – 48 с.
176390
  Хромов А.М. Бегущий день / А.М. Хромов. – М, 1979. – 111с.
176391
  Бабанина Н. Бегущий между капельками / Н. Бабанина, А. Блинов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 22-27


  Леонид Кравчук через двадцать лет после провозглашения суверенитета высказался за мягкую интеграцию с Россией
176392
  Макарочкина Н.А. Бегущий олень / Н.А. Макарочкина. – Ярославль, 1974. – 52с.
176393
  Дик Бегущий по лезвию бритвы / Дик, , К. Филлип. – М., 1992. – 250с.
176394
  Гаврилов А.С. Бегущий свет / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1971. – 87с.
176395
  Артищев В.В. Беда / В.В. Артищев. – Свердловск, 1961. – 38с.
176396
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Н.Е. Мординов. – Москва, 1970. – 319 с.
176397
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Н.Е. Мординов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319 с.
176398
  Белшевица В. Беда в доме : рассказы / В. Белшевица; пер. с латыш. Л.Лубей, И.Цигальской. – Москва : Советский писатель, 1991. – 235 с.
176399
  Лурье Лев Беда и слава : мнение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 142-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
176400
  Кропивницкий М.Л. Беда не каждому беда - иному и счастье / М.Л. Кропивницкий. – Москва, 1954. – 24 с.
176401
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
1. – 1961. – 74с.
176402
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
2. – 1961. – 702с.
176403
  Чубинашвили Г.Н. Бедийская золотая чаша / Г.Н. Чубинашвили. – 13с.
176404
  Хабиб А. Бедиль и его произведение "Чахар Унсур". : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Хабиб А.; МГУ. – М, 1973. – 17л.
176405
  Сейтаков Б. Бедиркент : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 360 с.
176406
  Клюкин А.А. Бедленды и земляные пирамиды Крымских гор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
176407
  Жлуктенко В. Бедная Америка // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 20 (189). – С. 42-44
176408
  Седов И.П. Бедная галочка / И.П. Седов. – Пенза, 1959. – 96с.
176409
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М.-Л., 1950. – 35с.
176410
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва, 1954. – 32 с.
176411
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1957. – 45с.
176412
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1976. – 155с.
176413
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1977. – 69с.
176414
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1981. – 94с.
176415
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 64с.
176416
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза : Книга для чтения с комментарием на английском языке и словарем / Н.М. Карамзин. – Москва : Русский язык, 1988. – 67с.
176417
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Л., 1989. – 47с.
176418
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Повести / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1970. – 143 с. – (Народная библиотека)
176419
  Обельченко Мария Бедная Луиза : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 164-172 : Фото


  Історія виникнення Португалії
176420
  Лукаш И.С. Бедная любовь Мусоргского: роман / И.С. Лукаш. – М., 1992. – 212с.
176421
  Уэстон К. Бедная, бедная Офелия / К. Уэстон. – М, 1994. – 397с.
176422
  Соболев П.Н. Беднейшее крестьянство - союзник пролетариата в Октябрьской революции / П.Н. Соболев. – Москва, 1958. – 337 с.
176423
  Карленко Владимир Бедность - не порок? : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 62-73
176424
  Осмотбетова Д.К. Бедность в Кыргызстане и ее отражение в показателях водопотребления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-77. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
176425
  Порфененко М. Бедность в мире: подходы к измерению // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 81-93. – Библиогр.: на13 пунктів
176426
  Фелорова О.Г. Бедность в России (проблемы ее историко-правового анализа в постсоветском пространстве) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
176427
  Николаев И. Бедность в России: экономический анализ / И. Николаев, Е. Марушкина // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 262-304. – ISSN 0207-3676
176428
  Рязанов Д.С. Бедность и безработица как факторы терроризма // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 4 (63). – С. 104-111
176429
  Коцебу Август фон Бедность и благородство души : комедия в 3 действиях г. Коцебу // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – 168 с.
176430
  Морс Д.А. Бедность и минимальный жизненный уровень / Д.А. Морс. – Женева
1. – 1970. – 166с.
176431
  Тютюнникова С.В. Бедность как социально-экономический феномен содержание, формы, стратегии преодоления в современном мире // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С. 88-102
176432
  Сонин О. Бедность населения стран Содружества и способы ее измерения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-53
176433
  Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : ( Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон) / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 107-116. – Библиогр.:19 назв. – ISSN 0042-8736
176434
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 48с.
176435
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
176436
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Санкт-Петербург. – 82 с.
176437
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Петроград, 1919. – 69с.
176438
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1935. – 83с.
176439
  Соловьёв А.К. Бедность пенсионеров: факторы формирования и условия преодоления // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 138-186. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
176440
  Люмер Х. Бедность: ее корни и пути устранения / Х. Люмер. – М., 1967. – 136с.
176441
  Ленс С. Бедность: неискоренимый парадокс Америки / С. Ленс. – М, 1976. – 432с.
176442
  Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление : юрид. аспект : науч. специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право" / Е.В. Аристов. – Москва : Закон и право ; ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 79, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные издания для юристов"). – ISBN 978-5-238-02779-1
176443
  Скарпетта Э. Беднота и знать. / Э. Скарпетта. – М., 1960. – 150с.
176444
  Осколкова О.Б. Бедные дети богатой Америки // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С. 78-87. – ISSN 0132-1625
176445
  Салуцкий А.С. Бедные и богатые : Очерки / А.С. Салуцкий. – Москва : Профиздат, 1989. – 303с. – ISBN 5-255-00307-7
176446
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1930. – 168с.
176447
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1947. – 127с.
176448
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1954. – 120с.
176449
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1970. – 480с.
176450
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1976. – 224с.
176451
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1983. – 431с.
176452
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 592с.
176453
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1992. – 618с.
176454
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – М, 1992. – 286с.
176455
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1981. – 383 с.
176456
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1983. – 326с.
176457
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 270с.
176458
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 494с.
176459
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Униженные и оскорбленные : романы / Ф.М. Достоевский. – Киев : Дніпро, 1981. – 480 с. – (Шк. б-ка)
176460
  Бальзак Оноре де Бедные родственники / Бальзак Оноре де. – Москва, 1987. – 718с.
176461
  Трускиновская Д. Бедные рыцари // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 7-40. – ISSN 1728-8568
176462
  Бурдов Ю. Бедный ботик : проза: рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 13-29. – ISSN 0132-2036
176463
  Герман Ю.П. Бедный Генрих / Ю.П. Герман. – Л., 1934. – 243с.
176464
  Елисеева О. Бедный деспот // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 5-8. – ISSN 0235-7089
176465
  Сорокина С. Бедный Моцарт! // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 81-91. – ISSN 1812-867Х
176466
  Смирнов К. Бедный Моцарт! // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 896 (5). – С. 50-53. – ISSN 0320-331Х
176467
  Гальегос Р. Бедный негр : роман / Р. Гальегос; Пер. с испанского Похлебкина Р. – Москва : Художественная литература, 1964. – 311 с.
176468
  Будищев А.Н. Бедный паж : рассказы / Ал. Будищев. – Москва : Моск. книгоиздат, 1913. – 308 с.
176469
  Вайс Эрнст Бедный расточитель : [роман] / Вайс Эрнст ; Пер. с нем. Е. М. Закс. – Москва : Журнально-газетное объединение ; (Тип. им. Сталина). – (Всемирная библиотека ; № 7-8)
Вып. 1. – 1938. – 259 с. – Єез. дефектній,, без тит. стр. описан по ген. каталогу РНБ
176470
  Вайс Эрнст Бедный расточитель / Вайс Эрнст ; Пер. с нем. – Москва : Журн. - газет. объединение
Вып. 2. – 1938. – 182 с.
176471
  Вайс Эрнст Бедный расточитель : роман / Вайс Эрнст; Пер. с нем. Е. Закс. Предисл. Е. Елагиной. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 407 с. : ил.
176472
  Агашин Н. Бедный Санта Клаус, или Полицейское око демократии / Н. Агашин. – Москва : Новости, 1983. – 96 с., ил.
176473
  Монго Б. Бедный Христос из Бомба : роман / Монго Бети ; пер. с фр. [М. Ваксмахера] ; [предисл. М. Матусовского]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 248 с.
176474
  Сутоцкий С.Б. Бедняга Двадцать восьмой / С.Б. Сутоцкий. – М., 1964. – 112с.
176475
  Сутоцкий С.Б. Бедняга Двадцать восьмой / С.Б. Сутоцкий. – 2-е изд. – М., 1965. – 112с.
176476
  Елин Пелин Бедняцкое счастье : рассказы / Елин-Пелин ; пер. с болг. С. Займовского. – Москва : Правда, 1948. – 48 с. = Библиотека "Огонек"№ 21


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
176477
  Федотов Г.Н. Бедовая. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1963. – 404с.
176478
  Пликарпов С.И. Бедовушка / С.И. Пликарпов. – М, 1968. – 80с.
176479
  Баныкин В.И. Бедовый мальчишка / В.И. Баныкин. – М, 1961. – 106с.
176480
  Мартынов И.И. Бедржих Сметана / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 88 с.
176481
  Малы Милослав Бедржих Сметана / Малы Милослав. – Прага, 1954. – 52 с.
176482
  Гулинская З.К. Бедржих Сметана / З.К. Гулинская; под ред. И. Бэлза. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 271с.
176483
  Мартынов И.И. Бедржих Сметана / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1963. – 495 с.
176484
   Бедржих Сметана. – Москва, 1974. – 19 с.
176485
  Крунтяева Т.С. Бедржих Сметана / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1988. – 80 с.
176486
  Кокота Ю. Бедственное состояние прусских восточных провинций / Ю. Кокота. – Познань, 1958. – 97с.
176487
  Рыдванов Н.Ф. Бедствие миллионов / Н.Ф. Рыдванов. – Москва, 1983. – 174 с.
176488
  Солоухин В.А. Бедствие с голубями / В.А. Солоухин. – М, 1984. – 304с.
176489
  Мак-Вильямс Бедствующая земля / Мак-Вильямс. – М, 1949. – 412с.
176490
  Курций А.П. Беды солнца / А.П. Курций. – Рига, 1974. – 142с.
176491
   Бедюх Олександр Радійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 206 : фото
176492
  Масхарашвили Г.А. Бежан Константинович Швелидзе, заслужанный художник Грузинской ССР, г. Тбилиси / Г.А. Масхарашвили. – Москва, 1982. – 6с.
176493
  Леви А. Бежать от тени своей / А. Леви. – М., 1983. – 174с.
176494
  Нансен Фритьоф Беженцы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.201-204. – ISSN 1130-6545
176495
  Богатырева Т. Беженцы : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 127-148. – ISSN 0130-6405
176496
  Потапов В.И. Беженцы и международное право / В.И. Потапов. – М., 1986. – 103с.
176497
  Белькова Е.Г. Беженцы и переселенцы: разграничение понятий // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 3. – С, 113-116. – ISSN 1993-3541
176498
  Эрбан В. Беженцы и победители / В. Эрбан. – М, 1987. – 206с.
176499
   Беженцы.. – М, 1989. – 206с.
176500
  Эмбер Кдеман Беженцы: откуда они едут и где находят пристанище? / Эмбер Кдеман, Пьоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
176501
  Вакс И. Бежецкая районная библиотека / И. Вакс. – Москва, 1948. – 43с.
176502
  Орешков А.В. Бежецкие монеты / А.В. Орешков. – 4с.
176503
  Тургенев И.С. Бежин луг / И.С. Тургенев, 1947. – 64с.
176504
  Тургенев И.С. Бежин луг / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1949. – 28с.
176505
  Тургенев И. Бежин луг / И. Тургенев. – Киев, 1950. – 32с.
176506
  Ржешевский А. Бежин луг. / А. Ржешевский. – М., 1936. – 107с.
176507
  Тургенев И.С. Бежин луг. Муму. Хорь и Калиныч / И.С. Тургенев. – Ленинград, 1946. – 63с.
176508
  Карпов В.А. Бежит жизнь. / В.А. Карпов. – Челябинск, 1983. – 200с.
176509
  Покровская А.М. Бежит Оленья речка / А.М. Покровская. – Красноярск, 1979. – 39с.
176510
  Варавва И.Ф. Бежит река Кубанушка / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1981. – 159с.
176511
  Стефанович В. Без "Києве мій" не було б "Києву з любов"ю" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 14. – ISSN 2519-4429
176512
  Петухова О. Без "тетушки скуки" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 65-81. – ISSN 1819-6268


  Николай Носов (1908-1976) - советский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952). Наиболее известен как детский писатель, автор произведений о Незнайке.
176513
  Магрицька І. Без 1933-го не було б 2014-го // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 47 (367). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Постгеноцидні селяни не принесли жодної квітки на братські могили, де було поховано померлих від голоду їхніх дітей, батьків, чоловіків та дружин. Більшовицький геноцид на Південнму Сході України був найжорстокішим, а отже, й ментальні злами у ...
176514
  Локтєв В. Без Scopus: чи потрібна Україні хуторянська наука? / В. Локтєв, І. Мриглод // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 червня (№ 110). – С. 6


  "Нещодавно в газеті "Голос України" була опублікована помітна стаття "Scopus замість науки: чи потрібно це Україні?", автори якої - доктори та кандидати політичних і юридичних наук - перелічують загроз цивілізаційному розвитку України та сигналізують ...
176515
  Лютий Т. Без автора? Проблема самовираження у філософії та літературі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 49-56. – ISSN 0235-7941
176516
   Без антракта. – Л, 1970. – 367с.
176517
  Владимиров В.В. Без антракта. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1977. – 138с.
176518
  Жилюк С. Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні / Сергій Жилюк. – Житомир : Полісся, 2000. – 164с. – ISBN 966-7057-86-0
176519
  Иванова М. Без барьеров // Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-11


  IV Форум творческой и научной интеллегенции государств-участников СНГ открылся в стенах Киевского национального университета им. Тараса Шевченка.
176520
  Карбелашвілі Г.Л. Без батьківщини щастя немає / Г.Л. Карбелашвілі. – К., 1988. – 321с.
176521
  Селиванова Е.И. Без белых роз / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1988. – 160с.
176522
  Миколюк О. Без бізнесу не обійтися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 лютого (№ 33). – С. 8


  За яких умов співпраця між комерційними структурами і університетами може бути ефективною?
176523
   Без бога - світла дорога. – Київ, 1961. – 123 с.
176524
   Без бога шире дорога. – Москва, 1963. – 128 с.
176525
  Шхагошев Ш.А. Без бога шире дорога. / Ш.А. Шхагошев. – Нальчик, 1965. – 112с.
176526
  Федорчук М.С. Без бога ясна дорога / М.С. Федорчук. – Сталіно-Донбас, 1961. – 48с.
176527
  Сальников В. Без борьбы // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-95.


  Художник Володимир Грінберг
176528
  Пик Без братьев и сестер : Олимпиада / Пик, Мари-Шанталь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 98-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
176529
  Панасенко Л.Н. Без вас невозможно : фантастические рассказы и повести / Л.Н. Панасенко. – Киев : Молодь, 1987. – 174 с.
176530
  Синаев А. Без вас праздника не будет / А. Синаев. – М., 1970. – 32с.
176531
  Борейко В.Є. Без верби і калини нема України / В.Є. Борейко. – К., 1995. – 102с.
176532
  Радкевич Ю. Без верби і калини нема України: рослинний світ козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 243-248. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
176533
  Молчанов Б.С. Без вести пропавший / Б.С. Молчанов. – М., 1958. – 80с.
176534
   Без виз в Македонию и Бразилию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 6 : Фото
176535
  Беренштейн Л.Е. Без виз и паспортов / Л.Е. Беренштейн. – Киев : Политиздат Украины, 1973. – 206 с.
176536
   Без вины виноватые. – Москва, 1947. – 171с.
176537
  Островский А.Н. Без вины виноватые : Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1972. – 150с.
176538
  Головченко В. Без витрат, але й без користі для громади // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 12


  Про що нам говорить місцевого самоврядування імперських часів і які висновки з нього можуть зробити сучасні реформатори.
176539
  Прихлдько А. Без відпочинку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 119). – С. 8


  Де студенти хочуть працювати влітку та що роботодавці запропонували своїм "сезонним працівникам". Розповідає заступник директора Центру працевлаштування студентів КНУТШ Володимир Швець.
176540
  Пашковський Є. Без відречення нема відродження : Інтерв"ю / Євген Пашковський ; [інтерв"ю взяв] Яків Зайко // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 3-18


  Правда про те, що сталося з Україною та українцями за 20 років.
176541
  Пальчик М.І. Без відриву од зарплати : гуморески / М.І. Пальчик. – Київ : Молодь, 1991. – 115 с.
176542
  Птахів Семен Без віз, але за гроші // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 57 : фото. – ISSN 1998-8044
176543
  Лавриненков В.Д. Без війни : документальна повість / В.Д. Лавриненков. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с.
176544
  Лавриненков В.Д. Без війни / В.Д. Лавриненков. – Киев, 1977. – 253с.
176545
  Лавриненков В.Д. Без війни / В.Д. Лавриненков. – К., 1979. – 250с.
176546
  Палій Л. Без Вітчизни / Л. Палій. – Київ : Дніпро, 1997. – 228 с. – ISBN 5-308-01684-4
176547
  Добозі І. Без влади / І. Добозі. – К.їв, 1982. – 224с.
176548
  Добози И. Без власти / И. Добози. – М., 1982. – 304с.
176549
  Касамара В. Без вождя в голове. Большинство студентов не знает, кем были Ленин и Сталин / беседу вел Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 декабря (№ 49)


  Очередная беседа с политологом Валерией ­Касамара, заведующей лабораторией политических исследований Высшей школы экономики, - и вновь о молодежи. Это вполне объяснимо: обществу важно знать, что сегодня она собой представляет, чего нам всем ждать от ...
176550
  Лавриненков В.Д. Без войны / В.Д. Лавриненков. – Киев, 1982. – 272с.
176551
  Мегрели Б.Я. Без всяких полномочий : Роман / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1985. – 272с.
176552
   Без второгодников : Из опыта работы Черняевой Ольги Ивановны, учительницы русского языка и литературы, завуча 8-летней Ершовской школы. – Саратов, 1962. – 8 с.
176553
   Без второгодников. – М, 1964. – 8с.
176554
   Без второгодников. – Тула, 1965. – 88с.
176555
  Клещенко А.Д. Без выстрела. / А.Д. Клещенко. – Л, 1963. – 166с.
176556
  Кіт Л. Без газу та нафти обійтися в теплоенергетиці та інших галузях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Стаття про наукове співробітництво вчених університету КНУТШ та Інституту автоматики.
176557
  Кралюк П. Без Гедройця, або Деякі міфи про "волинську різанину" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 липня (№ 25). – С. 15


  "Гадаю, мене важко звинуватити в полонофобії. Тим паче що чимало наших гіперпатріотів не раз закидали мені полонофільство. Я принаймні дотримуюся думки, що, по-перше, і в українській, і польській історіографії занадто багато міфів, які шкодили й ...
176558
  Гончаров В.А. Без гимнастики нельзя! / В.А. Гончаров, А.И. Чернов. – М, 1975. – 39с.
176559
  Словин Л.С. Без гнева и пристрастия / Л.С. Словин. – Москва, 1987. – 78с.
176560
  Медвідь В. Без гніву і пристрасті : [ есеї, мемуари, щоденники ] / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Грані-Т, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-465-269-5
176561
  Сумароков А.А. Без грима / А.А. Сумароков. – К., 1961. – 295с.
176562
  Райкин А.И. Без грима / Аркадий Райкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с., [ 32с. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0397-1
176563
  Беньяш Р.М. Без грима и в гриме / Р.М. Беньяш. – Л.-М., 1965. – 224с.
176564
  Беньяш Р.М. Без грима и в гриме / Р.М. Беньяш. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1971. – 328с.
176565
  Аросьева О. Без грима на бис / О. Аросева. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 480с., [ 44 ] илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-048955-8
176566
  Викторов Б.А. Без грифа "секретно" : записки военного прокурора / Б.А. Викторов. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 333,2с. – ISBN 5-7260-0215-6
176567
  Фревиль Ж. Без гроша : Роман / Ж. Фревиль. – Москва : Художественная литература, 1973. – 286с.
176568
  Домонтович В. Без грунту : повісті / В. Домонтович ; [ред. рада: Валерій Шевчук (голова) та ін. ; вступ. ст. Юрія Шевельова]. – Київ : Гелікон, 2000. – 518, [2] с. : іл. – Справж. ім"я авт.: Віктор Платонович Петров. - Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр. в прим.: с. 517-518 та в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-7-7


  В змісті також: Автобіографія ; Апостоли ; Дівчина з ведмедиком ; Доктор Срафікус ; Записник ; На межі ... Ще один полонений доби Українського відродження / Р. Корогодський ; Додатки: В.П. Петров (В. Домонтович) / М. Брайчевський. Віктор Платонович ...
176569
  Шевчук В. Без даху // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 3-21
176570
  Василев Г. Без демаркационной линии / Г. Василев. – Москва, 1976. – 176с.
176571
  Фаусєк Г. Без діла марніє сила (Порівняльний аналіз концепту "праця" в українських та англійських прислів"ях і приказках) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2 (48). – С. 94-99
176572
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – М., 1932. – 340с.
176573
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – М., 1960. – 399с.
176574
  Сенкевич Г. Без догмата / Г. Сенкевич. – Київ, 1986. – 382 с.
176575
  Сенкевич Г. Без догмата : роман ; рассказы / Г. Сенкевич. – Москва : Правда, 1989. – 636с.
176576
  Дорошенко Ю.О. Без догмату : релігійні магістралі / Юрій Дорошенко ; [видавнича рада : В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 736 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-579-317-5
176577
  Тимчук В.М. Без дозволу на розслідування / В.М. Тимчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 312 с.
176578
  Маяковский В.В. Без доклада не входить. / В.В. Маяковский. – М.-Л., 1930. – 112с.
176579
  Бережнюк О. Без документів, але з бажанням вчитися... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 липня (№ 134). – С. 9


  Студенти з Донбасу не можуть продовжити навчання в інших вузах України, а студенти з Криму стикаються з низкою проблем під час переведення на материк.
176580
  Блоштейн Г. Без дома / Г. Блоштейн, 1936. – 320с.
176581
  Иванов С.А. Без дорог / С.А. Иванов. – Москва, 1958. – 173с.
176582
  Закруткин В.В. Без дорог по Африке / В.В. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 201с.
176583
  Вересаев В.В. Без дороги / В.В. Вересаев. – Владивосток, 1981. – 528с.
176584
  Гуцало Є.П. Без дороги ходить дощ : Вірші для дошк. віку / Є.П. Гуцало. – Київ : Веселка, 1992. – 23 с.
176585
  Деко О. Без евфемізмів! // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 142


  Про творчість Станіслава Бражника.
176586
  Горбовский А.А. Без единого выстрела / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – М, 1983. – 367с.
176587
  Горбовский А.А. Без единого выстрела / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – М, 1984. – 367с.
176588
  Грабовський С. Без ейфорії та ілюзій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 5


  Вимога Суду ООН імплементувати Мінські домовленості, що мало відбутися до кінця 2015 року, засвідчує занепад системи міжнародного права.
176589
  Котик І. Без Еспанії чи без людини // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 232-239
176590
  Скіпальський Олександр Без європейської колективної безпеки Україна не виживе // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 9/10. – С. 21-27
176591
  Исхаков В. Без жалости : повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 7-45. – ISSN 0012-6756
176592
  Гилберт Л. Без жалости : [роман] / Лоис Гилберт ; [пер. с англ. А.П. Кашина]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 285, [3] с. – ISBN 5-17-023176-8
176593
  Тримбач С. Без жодних купюр! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20-21 червня (№ 111/112). – С. 14-15


  Нещодавно побачила світ книжка "Довженко без гриму" (Видавничий дім "Комора", 2014), за фінансової підтримки МФ "Відродження".
176594
  Сорока М. Без жодного диплома про вищу освіту... // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-47.
176595
  Махун С. Без жупанів, або Наше повернення до Європи. Міжнародний інтелектуальний часопис "Україна модерна" започаткував серію видань "Україна. Європа: 1921-1939" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "На VII Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал", який завершився минулої неділі, відбулася знакова подія — презентація видавничої серії "Україна. Європа: 1921–1939" та книжки Юрія Шаповала "Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі документи". ...
176596
  Веди Словчек Без заглавия и ложное счастье : повести с прилождением раскольничьих стихов / [соч.] Веди Словчка [псевд.]. – Петербург : Тип. Некл.дова, 1902. – [2], 207 с.
176597
   Без заглавія : политический еженедельник. – Санкт-Петербург
Т. 1 : №№ 1-16 за 1906г. – 1906
176598
  Ворошиловський О. Без залучення інвестицій освітню галузь не підняти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 березня (№ 12)


  Міністр МОНмолодьспорту Д. Табачник дав Департаменту управління справами завдання провести повну інвентаризацію майна галузі зі створенням електронної бази даних, що необхідно для прозорості управління майновим комплексом. Інтерв"ю з директором ...
176599
  Воронцова Е.А. Без звонка на перемену / Е.А. Воронцова. – Москва, 1977. – 208с.
176600
  Караковский В.А. Без звонка на перемену / В.А. Караковский. – М, 1977. – 176с.
176601
   Без зеркала лучше // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 48-51 : фото
176602
  Псурцев Н.Е. Без злого умысла / Н.Е. Псурцев. – М., 1985. – 159с.
176603
  Каграманов Ю.М. Без знамени: / Ю.М. Каграманов. – М, 1979. – 127с.
176604
  Баграмов Э.А. Без идеалов / Э.А. Баграмов. – Москва, 1961. – 71с.
176605
  Котова А. Без исключений / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 6


  Пресс-служба Национальной академии наук Украины прокомментировала сообщения российских информационных ресурсов, касающиеся перспектив сотрудников научных учреждений Крыма в связи с планами создания в регионе научного центра РАН. В частности - заявление ...
176606
  Лубчак В. Без ідей... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 11


  З"їзд Національної спілки журналістів України, який відбувся 20-21 квітня 2017 р. "Напруженою назвав роботу з"їзду директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка В. Різун. За його словами, саме Спілка могла об"єднати цех довкола принципів та ...
176607
  Балей П. Без ідеологічного самодурства = Free of ideological fanaticism : вибране : [збірник наук. і публіцист. статей] / Петро Балей. – [Б.м. : б. в.], 1992. – II, 765 с. – Показник імен і назв: с. 747-765. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
176608
  Малецький М. Без ілюзій = Beyond illusions / Мирослав Малецький // [Праці] / Канадське наукове товариство ім.Тараса Шевченка. – Торонто, 1981. – Ч. 24 : Без ілюзій / Мирослав Малецький. – 238 с.
176609
  Ляснюк О. Без іронії = Лауреати літературних премій : поезія в прозі // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 157. – ISSN 0130-321Х
176610
  Мауров А.Н. Без каникул / А.Н. Мауров. – Свердловск, 1978. – 237с.
176611
  Лукичев Н.В. Без капли нет океана / Н.В. Лукичев. – Тула, 1990. – 222с.
176612
  Гавриков Б.И. Без карандаша и компьютера / Б.И. Гавриков. – Волгоград, 1990. – 95с.
176613
  Мацца М Без керма та вітрил / М Мацца, Д. Вайдіч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)


  Політика Обами щодо Китаю.
176614
  Кулиняк Д. Без князів Глинських наша історія була б неповною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 12
176615
  Панч П. Без козиря / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 156 с. – (Дешева б-ка красного письменства)
176616
  Панч П. Без козиря / П. Панч. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 111с.
176617
  Панч П. Без козиря : Повість / П. Панч. – 3-е вид. – Харків : Лім, 1932. – 96 с. – (Масова худ. б-ка)
176618
  Быковский Егор Без кольца и без венца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 96-101 : фото
176619
  Рощин О.М. Без компаса і карти / О.М. Рощин. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1960. – 147с.
176620
  Рощин О.М. Без компаса і карти / О.М. Рощин. – 2-е изд., доп. – Київ : Радянська школа, 1971. – 136 с. – (Бібліотека учня "Коли зроблено уроки")
176621
  Демченко О. Без компасу й вітрил дрейфує українська наука // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  "Нещодавно я натрапив на статтю, 25 років тому надруковану в журналі Science, де досліджувався стан тодішньої української науки. Мені стало сумно й страшно. Невже саме такі емоції може викликати стаття в цьому найвідомішому в світі науковому журналі? ...
176622
  Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! : (про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях) / Р.В. Бойко, М.О. Фролов // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-13
176623
   Без компромиссов. – Одесса, 1987. – 223с.
176624
  Воробйов М.П. Без кори : вибране : (1964 - 2007 рр.) / Микола Воробйов. – Київ : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-7421-40-3
176625
  Давидов А.І. Без креслень і кельми / А.І. Давидов. – К., 1975. – 128с.
176626
  Боронь О. Без купюр та кожуха // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 0130-321Х
176627
  Томенко М. Без Леніна не було б незалежної України? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 45 (198). – С. 30-31
176628
  Жилянин Я.А. Без линии фронта / Я.А. Жилянин. – М., 1975. – 318с.
176629
  Жилянин Я.А. Без линии фронта / Я.А. Жилянин. – Минск, 1979. – 382с.
176630
  Черепанова Л.Я. Без лишних слов / Л.Я. Черепанова, Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 55 с.
176631
  Ворончук Р.Л. Без лишних слов / Р.Л. Ворончук. – Москва, 1968. – 127с.
176632
   Без лишних трат. 25 способов сэкономить на путешествиях // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 60-67 : рис. – ISSN 1029-5828
176633
  Волчкова Н. Без лоскутов! Представлена концепция нового закона о науке. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 ноября (№ 48). – С. 3


  Вовсю закипела работа над новым федеральным законом о науке. Старый документ, 1996 года, как не отвечающий требованиям времени решено менять уже давно. В феврале была создана рабочая группа по подготовке законопроекта, состоящая из 60 человек - ...
176634
  Омельченко Н.М. Без любви / Н.М. Омельченко. – К, 1958. – 143с.
176635
  Домрин В.В. Без любви не могу / В.В. Домрин. – Одесса, 1959. – 48с.
176636
  Кінах А. Без людей немає майбутнього. Втрата людського капіталу загрожують українській економіці та існуванню держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 6
176637
  Лапшенков В.С. Без малых рек нет рек больших / В.С. Лапшенков. – Ростов -на-Дону, 1983. – 127с.
176638
  Ричиотти В. Без маски / В. Ричиотти. – М.Л,, 1928. – 232с.
176639
   Без маски : сборник фельетонов. – Москва, 1960. – 109 с.
176640
  Гнатюк М. Без маски і гриму : Максим Рильський у 120-річний ювілей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
176641
  Болстад Э. Без маски. / Э. Болстад. – Ленинград, 1961. – 340с.
176642
  Щеткина Е. Без маски. Чему учил нас Любомир Гузар // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 5 июня (№ 23)
176643
  Барашев Р. Без математики и ум в беспорядке, и безумие в порядке вещей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 30 августа - 5 сентября (№ 35). – С. С 4


  "Есть такая шутка: кто знает математику - тот ею занимается, кто не знает - ей учит, а кто и этого не умеет - учит, как нужно математике обучать. Вот я как раз из последних: учу учителей и студентов, как обучать", — с улыбкой отрекомендовался ...
176644
  Автомонов П.Ф. Без межи : повесть / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. Ю. Денисова. – Москва : Советский писатель, 1951
176645
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1951. – 132 с.
176646
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 174 с.
176647
  Шевелев И. Без места: Фридрих Горенштейн остался тем, кем был всегда: человеком из подполья // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С. 41. – ISSN 0137-0723
176648
   Без мови немає нації!. – Київ : Бібліотека "Слова Просвіти", 1999. – 74с.
176649
   Без мови немає професії : Кафедра мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Т.Г.Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-32 : фото


  Кафедру мови та стилістики було створено 1972 року. Значення мовних дисциплін у професійній підготовці журналістів незаперечне. Тим-то стало важливим формування в Інституті журналістики Київського Національного університету ім.Шевченка фахової ...
176650
  Несмелов А.И. Без Москвы, без России / А.И. Несмелов; Витковский Е.В. – М., 1990. – 461с.
176651
  Наумова Н. Без муею мені не жити : Микола Федотович Біляшівський // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078


  Враження про перебування в Парижі
176652
  Попоцов О.М. Без музыки: роман, повести / О.М. Попоцов. – М., 1982. – 525с.
176653
  Коллинз Л. Без награды : роман / Ларри Коллинз ; Пер. с англ. А. Розенцвейга и А. Тимофеева. – Москва : Прогресс, 1989. – 571 с. : ил. – (Политеческий роман)
176654
  Хярм В. Без названия / В. Хярм. – М, 1986. – 126с.
176655
  Чернышев Л.У. Без намеков / Л.У. Чернышев. – Челябинск, 1958. – 59с.
176656
  Левитин М. Без намеков / М. Левитин. – М, 1963. – 283с.
176657
  Леонидов И.Я. Без намеков / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1963. – 39с.
176658
  Демин Д.А. Без намеков / Д.А. Демин, В.И. Фомичев. – М, 1985. – 46с.
176659
  Аржанников Д.М. Без намеков. / Д.М. Аржанников. – Свердловск, 1965. – 30с.
176660
  Глазов Г.С. Без наркоза / Г.С. Глазов. – М, 1985. – 496с.
176661
  Акімочкіна Олександра Без нас авіакомпанію не можна вважати авіаперевізником // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-20
176662
  Валентин Т. Без наставника / Т. Валентин. – Москва, 1969. – 304с.
176663
  Локтєв Вадим Без науки держава не має майбутнього // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 2 : Фото
176664
  Курбатов В. Без него // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 6-15. – ISSN 0203-5847
176665
  Филипповский И.А. Без нее нет жизни / И.А. Филипповский. – Петрозаводск, 1974. – 71с.
176666
  Чекаленко Л.Д. Без незалежної України не було б незалежної Польщі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 139-146. – ISBN 966-7196-06-2
176667
   Без них мы не победили бы. – М, 1975. – 447с.
176668
  Памухина Л.Г. Без них не обойтись в английской разговорной речи / Л.Г. Памухина. – Москва, 1969. – 224с.
176669
  Тарнавський Ю. Без нічого / Ю. Тарнавський. – Київ, 1991. – 284 с.
176670
  Ауров О. Без Нюрнберга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 43-58. – ISSN 0869-44435


  Закон об исторической памяти в Испании.
176671
  Левченко И.Н. Без обратного билета / И.Н. Левченко. – М, 1962. – 95с.
176672
  Кондратенко В.А. Без объявления войны : повесть о ратном подвиге / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1981. – 304с.
176673
  Танер Х. Без одной минуты двенадцать. Рассказы. / Х. Танер. – М., 1965. – 192с.
176674
   Без одягу і шкіри // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
176675
  Щадинский В.К. Без опасности здоровью / В.К. Щадинский. – Москва, 1992. – 64с.
176676
   Без освіченого громадянина не буде квітучої держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  "...З виступу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голови Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леоніда Губерського на Третьому з"їзді освітян України."
176677
  Иванов В. Без основы. Качество документов, определяющих научную политику, не устраивает ученых / беседу вела Н. Волочкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 января (№ 4)


  Конец прошедшего и начало 2012 года были отмечены появлением новых и обсуждением готовящихся важных документов в области научно-технической и инновационной политики. В декабре премьер-министр Владимир Путин подписал Стратегию инновационного развития ...
176678
  Залата Л.Д. Без особливих прикмет / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 166 с.
176679
  Качура Я. Без останніх сторінок / Я. Качура. – Харків ; Київ, 1930. – 64 с.
176680
  Нигматулин Р. Без остановок. Академии нужен ремонт на ходу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 6


  Предложенный правительством план реорганизации РАН вызвал бурю негодования. Возмущение зашкаливало. Но обратим внимание: чуть ли не подавляющее большинство академического сообщества соглашалось, что реформировать академию надо. Ее деятельность ...
176681
  Львов В.Ю. Без отдыха / В.Ю. Львов. – М., 1957. – 79с.
176682
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – М, 1962. – 176с.
176683
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – Изд. 3-е. – Нальчик, 1975. – 152с.
176684
  Петухов А.В. Без отца / А.В. Петухов. – М., 1987. – 188с.
176685
  Петухов А.В. Без отца. Люди Сузёмья / А.В. Петухов. – М., 1989. – 396с.
176686
  Рева Лариса Без пам"яті про минуле не може бути майбутнього // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-17
176687
  Еберт Й. Без партнерів нічого не відбудеться // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.174-175 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Роль Гете-інституту в німецько-українськіх культурних відносинах
176688
  Кобзев А.В. Без первоклассных специалистов наукоемкий бизнес невозможен / А.В. Кобзев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринимателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
176689
  Дружинин В.Н. Без переводчика / В.Н. Дружинин. – Москва : Мысль, 1965. – 271с.
176690
  Шемятенков В.Г. Без перемирий и компромиссов: борьба двух идеологий / В.Г. Шемятенков. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 96 с.
176691
  Ларра Р. Без перепочинку : роман / Р. Ларра. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 282 с.
176692
  Рабинович М.А. Без перспектив / М.А. Рабинович. – М., 1962. – 79с.
176693
  Тимербулатов В. Без плана по валу. Квоты для диссоветов осложнят их работу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 9


  Почему или, точнее, к чему нужно столько преподавателей с учеными степенями? Их количество - один из важнейших критериев в оценке деятельности вузов, НИИ вообще, а при комплексной оценке (аттестации, аккредитации, лицензировании) в особенности. Поэтому ...
176694
  Зарубин А.Г. Без победителей : Из истории гражданской войны в Крыму / А.Г. Зарубин, В.Г. Зарубин. – Симферополь : Таврия, 1997. – 352с. – ISBN 5-7780-0784-1
176695
  Берестова Т.Ф. Без поддержки и развития чтения не может быть единого информационного пространства страны // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-69.
176696
  Знаменский А.Д. Без покаяния / А. Знаменский. – Москва : Б. и., 1993. – 80 с. – В изд. также: Не загоняйте в угол прокурора / С. Высоцкий. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 16 (1214))
176697
  Коробкина З.В. Без покрова секретности / З.В. Коробкина. – М, 1994. – 333с.
176698
  Мартинов А. Без політичного порно, проте з агентами Кремля. Виборча кампанія в Німеччині на низькому старті // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "12 лютого, напередодні Мюнхенського безпекового форуму, Федеральні збори Німеччини обрали 12-го (починаючи з 1949 р.) президента країни. Внаслідок політичної домовленості правлячої коаліції ним став колишній міністр закордонних справ есдек ...
176699
  Фещенко Є. Без політичної біжутерії. Ліна Костенко відсвяткувала 88-річчя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 3


  "Легендарна письменниця Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала 88-му річницю з дня народження у понеділок. Її називають символом покоління «бунту опору», совісті та душі України".
176700
   Без попа, кадила й бога - в комунізм наша дорога. – Львів, 1966. – 36 с.
176701
  Слуцкий Б.А. Без поправок / Б.А. Слуцкий. – М., 1988. – 29с.
176702
  Слуцкий Б.А. Без поправок... / Борис Слуцкий. – Москва : Время, 2006. – 504 с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 5-94117-103-Х
176703
  Самохин А. Без посредников. Оценивать ученого должны его коллеги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  За последние несколько лет проблеме оценки эффективности было посвящено множество публикаций, в которых фигурируют такие понятия, как индекс цитирования, импакт-факторы журналов, индекс Хирша, базы данных WoS, Scopus, PoP, РИНЦ и пр.
176704
  Сергеев Александр Без потерь : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 108-114 : Фото
176705
  Поляков А.А. Без права выбора: докум. повесть / А.А. Поляков. – М., 1983. – 175с.
176706
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
176707
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
176708
  Романовский И.И. Без права на дубль / И.И. Романовский. – М., 1986. – 110с.
176709
  Рольникайте М. Без права на жизнь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 12-41. – ISSN 0321-1878
176710
  Ковальський В. Без права на життя, або Чому внутрішньоутробних дітей не визнають за людей? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 56-57
176711
  Скрутень І.С. Без права на майбутнє / І.С. Скрутень. – Київ, 1984. – 118с.
176712
  Євтух В.Б. Без права на майбутнє / В.Б. Євтух. – Львів, 1985. – 82с.
176713
  Репин В.И. Без права на ошибку / В.И. Репин. – М., 1978. – 125с.
176714
  Яшин Е.А. Без права на ошибку / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1981. – 127с.
176715
  Шиманский М.Н. Без права на ошибку / М.Н. Шиманский. – Минск, 1985. – 175с.
176716
  Зданюк В.В. Без права на ошибку / В.В. Зданюк. – Минск, 1991. – 44с.
176717
  Шитов В. Без права на ошибку : Роман / В. Шитов. – Харків : Реванш, 1996. – 448с. – ISBN 5-900303-01-2
176718
  Шитов В. Без права на ошибку; Игрок или "Ласточкино гнездо"; Быть самим собой : Романы / Владимир Шитов. – Харьков : ЕвроЭкспресс.Фолио, 1997. – 448с. – (Кобра). – ISBN 996-03-0153-7
176719
   Без права на покой : рассказы о милиции : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1983. – 272 с.
176720
  Іщенко Т. Без права на помилку / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 1682-2366
176721
  Бутовченко К. Без права на помилку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про проблеми юридичної освіти та працевлаштування в Україні".
176722
  Пеунов В.К. Без права на помилование / В.К. Пеунов. – Киев, 1985. – 255с.
176723
  Бетев С.М. Без права на поражение / С.М. Бетев. – Свердловск, 1979. – 350с.
176724
  Бабанина Н. Без права на поражение // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 1/2 (242). – С. 34-40


  Президентские выборы. Предвыборная кампания Виктора Януковича
176725
   Без права на приватність? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.54-59


  Прро проект Закону "Про моніторинг телекомунікацій"
176726
  Сафонов В.И. Без права на привилегии... / В.И. Сафонов. – М., 1990. – 222с.
176727
  Хвилер Ян Без права на провал // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 12-13 : рис.
176728
  Кондрашов В. Без права на славу // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – С. 30-36. – ISSN 0235-7089


  Становление и деятельность военной разведки в 1918-1941 годах.
176729
   Без права на спочинок. – Житомир : Льонок, 2003. – 256с. – ISBN 966-541-011-3
176730
  Кузнецов А.П. Без права называть себя: докум. повесть / А.П. Кузнецов. – Тула, 1977. – 94с.
176731
  Возовикова Т. Без права передачи. Персональным данным в Интернете обеспечат защиту небывалого уровня // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Создание масштабируемой информационно-поисковой системы, основанной на биометрической технологии, стало главной целью участников научного проекта “Разработка и подготовка производства телекоммуникационного оборудования, разработка программного ...
176732
  Сюндюков І. Без правих і лівих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 11


  Юзеф Пілсудський - блискучий майстер "технології влади".
176733
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Київ : Вік, 1904. – 151с.
176734
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 104 с.
176735
  Магомед-Расул Без приглашения : роман / Магомед-Расул. – Москва : Советская Россия, 1979. – 350 с.
176736
  Десноес Е. Без проблем / Е. Десноес. – К, 1964. – 148с.
176737
  Майоров М.К. Без промаху : оповідання та гуморески / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1964. – 84 с.
176738
  Новицький Є.А. Без прописних істин / Є.А. Новицький, З.В. Куравський. – К, 1989. – 75с.
176739
  Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С. 45-56. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
176740
  Орлова Р. Без прошлого и будущего... / Р. Орлова, Л. Копелев. – М., 1960. – 40с.
176741
  Кубрава А. Без прощального слова. / А. Кубрава. – Сухуми, 1990. – 55с.
176742
  Круцик Роман Без прощення вбивцям народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 227-235. – ISSN 0869-3595
176743
  Гуцко Д. Без пути-следа : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 73-133. – ISSN 0012-6756
176744
  Осипов Г.О. Без пяти двенадцать / Г.О. Осипов. – Сухуми, 1972. – 206с.
176745
  Сухоруков К. Без пяти сто лет : [Российская книжная палата отметила юбилей] / Константин Сухоруков // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-69. – ISSN 0869-4915


  О деятельности Российской книжной палаты.
176746
  Маурер Г. Без работы / Г. Маурер. – М., 1986. – 318с.
176747
  Менделе Без радости / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Москва, 1935
176748
  Тимрава Без радости. Повести и рассказы / Тимрава. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 368с.
176749
  Макаров Б.М. Без религии или против религии / Б.М. Макаров. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 45 с.
176750
  Хлань Людмила Без репетицій : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 6-14. – ISSN 0131-2561
176751
  Катриченко Т. Без репресій. І без стипендій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 8


  В університетах запевняють: проти студентів-учасників Майдану не буде застосовано жодного тиску чи покарань. Вони просто не отримають стипендії, можуть не здати сесію чи можуть бути відрахованими за прогули...
176752
  Поліщук Т. Без ретуші та фанфар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  100-річчя з дня народження класика радянської літератури Михайла Стельмаха.
176753
  Акимов И.А. Без риска остаться живыми / И.А. Акимов, В.К. Карпеко. – Москва, 1972. – 203с.
176754
  Мало Г. Без родини / Г. Мальо ;Після німецкої перерібки переповів В. В-р. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1906. – 111 с. – (Виданє Руского Товариства Педагогічного ; Ч. 29)
176755
  Карбелашвили Г. Без родины счастья нет / Г. Карбелашвили. – М., 1984. – 319с.
176756
   Без розвитку математики не буде прогресу // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Програма, за якою співпрацюють наш Університет, KSE та Університет Х"юстона (США) розпочала підготовку студентів із вересня 2017 року. За результатами вступної кампанії на програму зараховано 11 осіб. Студенти вивчатимуть економічні курси від KSE та ...
176757
  Гуренков Михаил Без России жить нельзя = Путь А.Н.Толстого к революции / Гуренков Михаил. – Ленинград, 1967. – 222 с.
176758
  Гуренков М.Н. Без России жить нельзя / М.Н. Гуренков. – Ленинград, 1981. – 254с.
176759
  Клімкін П. Без рук і без мізків / П. Клімкін, І. Піонтківська // Молодь України. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 7)


  За різними підрахунками, за кордоном сьогодні працює більш як 7 мільйонів українців, тобто кожен шостий-сьомий. Про те, що становище з фахівцями складне, особливо у світлі безвізу, визнають і урядовці.
176760
  Штульберг А.В. Без свидетелей / А.В. Штульберг. – Алма-Ата, 1977. – 128с.
176761
  Корсунов Н.ф. Без свидетелей / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1984. – 368с.
176762
  Здановська М. Без світа-сонця (лялька) : пьеса з сучасного життя на 4 діи / М. Здановская. – К предсталению дозв.С.-Петербург 10 сентября 1913 г. за № 12457. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1919. – 65 с.


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
176763
  Пізнюк І. Без святкової вдяганки // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 24-25


  "Щоденник" Аркадія Любченка.
176764
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1955. – 360с.
176765
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Свердловск, 1955. – 310с.
176766
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1966. – 359с.
176767
  Мало Г Без семьи / Г Мало. – М., 1985. – 367с.
176768
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Баку, 1989. – 284с.
176769
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1989. – 350с.
176770
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – СПб., 1992. – 254с.
176771
  Смирнов С.А. Без симптомов : фантастические повести и рассказы / С.А. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285с. – (Библиотека советской фантастики)
176772
  Мало Г. Без сім"ї / Г. Мало. – К., 1980. – 344с.
176773
  Бабочкин Б.А. Без скидок на возраст / Б.А. Бабочкин. – М., 1986. – 206с.
176774
  Чейз Дж.Х. Без следов : Роман / Джеймс Хэдли Чейз. – Москва : ВОК, 1990. – 160с.
176775
   Без слов. – вып. 1. – М, 1976. – 48с.
176776
   Без слов. – вып. 2. – М, 1977. – 40с.
176777
   Без слов. – вып. 3. – М, 1978. – 20с.
176778
   Без слов. – вып. 4. – М, 1978. – 40с.
176779
   Без слов. – вып. 5. – Москва : Советский художник, 1979. – 40с.
176780
   Без слов. – вып. 7. – М, 1983. – 48с.
176781
  Волчкова Н. Без спроса. Мнения и достижения ученых никому не интересны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 3


  Для академического сообщества День российской науки - двойное торжество, ведь профессиональный праздник ученых приурочен ко дню рождения академии. Как известно, она была основана 8 февраля 1724 года. Так что в следующем году РАН будет отмечать ...
176782
  Василенко Г.И. Без срока давности : повесть / Григорий Василенко ; [послесл. Е. Берлизова ; худож. П.Е. Анидалов]. – Краснодар : Кн. изд-во
Кн. [1]. – 1987. – 237, [1] с.
176783
  Василенко Г.И. Без срока давности / Г.И. Василенко. – Краснодар, 1989. – 366с.
176784
   Без срока давности : Коллективная монография / А.А. Войцеховский, Г.С. Ткаченко, А.В. Ткачук, Н.В. Зазулин, А.М. и др. Федуняк; [Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В., Зазулин Н.В., Федуняк А.М. и др.]; под ред. А.А. Войцеховского, Г.С. Ткаченко. – Харьков : Фактор, 2001. – 424с. – ISBN 966-95757-6-1
176785
  Михин В.Л. Без стеков и пробковых шлемов / В.Л. Михин, В.Г. Расницын. – М., 1987. – 77с.
176786
  Іжевський А. Без стереотипів тоталітарної епохи // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 6-7. – ISSN 1232-2776


  120-ліття Никифора-Епіфанія Дровняка.
176787
  Колесников М.С. Без страха и упрека : Роман / М.С. Колесников. – Москва : Воениздат, 1975. – 339с.
176788
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – М., 1977. – 375с.
176789
  Студеникин Н.М. Без страха и упрека / Н.М. Студеникин. – М, 1979. – 425с.
176790
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1984. – 446с.
176791
  Петров Денис Без страха и упрека : мастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 98-103 : Фото
176792
  Красавицкая М.П. Без страха и упрёка / М.П. Красавицкая. – Рига, 1970. – 295с.
176793
  Колесников М.С. Без страха и упрека. / М.С. Колесников. – М., 1971. – 344с.
176794
  Снайдер Тімоті Без страху перед історією : інтерв"ю / Тімоті Снайдер ; [інтерв"ю взяли] Жанна Безп"ятчук, Анатолій Дністровий // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Американський історик Тімоті Снайдер: "Історики мають бути свідомі болю і страждань, невід"ємних від політики пам"яті".
176795
  Логвиненко І.М. Без страху та докору / І.М. Логвиненко. – Київ, 1974. – 208 с.
176796
  Бебутов Г.В. Без строка давности / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1979. – 200 с.
176797
  Соколинська А. Без суду і ... з молотком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 2


  Дошку Шевельову в Харкові було брутально знищено.
176798
  Непоменко Ф.И. Без суеты: повесть, рассказы / Ф.И. Непоменко. – К., 1991. – 319с.
176799
  Попов Ж. Без сън, без покой : Книга за Васил Левски / Ж. Попов. – Издателство на ЦК на ДКМС. – София : Народна младеж, 1986. – 191 с.
176800
  Юхимович В. Без тебе з тобою / Василь Юхимович. – Київ : Просвіта, 1997. – 224с. – ISBN 966-7115-06-2
176801
  Захаров Я.И. Без тебя не могу / Я.И. Захаров. – Свердловск, 1964. – 72с.
176802
  Рубан И.П. Без темных очков / И.П. Рубан. – М., 1959. – 105с.
176803
  Наєнко М. Без теорії літератури чи можлива її практика? / розмову вів С. Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 10-11


  Минуло 50 років з часу заснування першої в Україні кафедри теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з професором університету Михайлом Наєнком про здобутки і втрати, про взаємодію теорії й практики та про перспективи творчого відділення, ...
176804
  Шульгин О. Без території : Ідеологія та чин уряду УНР на чужині / О. Шульгин; Упоряд. Г.В. Стрельський, І.Д. Шевченко; Відп. ред. Г.Й.Удовенко. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7302-01-6
176805
  Жигайло Г. Без технічного інструментарію реалізувати масшабний проект було б неможливо // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-18.
176806
  Сторожук В.П. Без тижня рік / В.П. Сторожук. – Одеса, 1990. – 69 с.
176807
  Гилмор Г. Без труб, без барабанов / Г. Гилмор, П. Снелл. – М., 1972. – 246с.
176808
  Байков Ф.Я. Без труда - нет добра / Ф.Я. Байков. – Л., 1989. – 108с.
176809
  Кирєєв Ф.М. Без труда нема плода / Ф.М. Кирєєв. – К., 1960. – 64 с.
176810
   Без труда нет добра / [сост., авт. вступ. ст. В.И. Новиков ; худож. Е.Е. Смирнов]. – Москва : Книга, 1985. – 179 с. : ил. – Миниатюрное издание в контейнере
176811
  Павличко Д. Без України немає Польщі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 1, 4-5


  "Як посол України в Польщі (1999 - 2001) болісно переживаю розлад українсько-польських взаємин..."
176812
  Котова А. Без упреков? Чиновники довольны итогами приемной кампании // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины заявляют о безупречном проведении вступительной кампании 2012 года. В ведомстве считают, что этому способствовали принятые ранее новации: создание единой государственной базы по вопросам ...
176813
  Стріха М. Без фінансування науки бути не може / М. Стріха, І. Анісімов; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "Освіта України" поспілкувалася з учасниками засідання - заступником міністра освіти і науки Максимом Стріхою і членом науковогокомітету Нацради, членом колегії МОН, деканом факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ імені Тараса ...
176814
  Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике / Н.Ю. Климонтович. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 223с.
176815
  Кравченко В. Без хабарів, начальства, сміття і Табачника // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 33


  Щодо призначення Д. Табачника міністром освіти та науки в Україні.
176816
  Гринченко Б.Д. Без хлеба / Б.Д. Гринченко. – Москва, 1960. – 158 с.
176817
  Грінченко Б.Д. Без хлиба [Без хліба] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 25 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
176818
   Без хліба : Збірник оповідань. [Пеpедм. В.О. Щепотьєва; Іл. О. Солодова]. – Полтава : Вид-во Полтав. Райспілки, 1922. – 135 с.


  Зміст: Без хліба / Б. Гpінченко. У найми / Д. Маpкович. Що записано в книгу життя; П"ятизлотник / М. Коцюбинський. Hовина / В. Стефаник. Тяжко / А. Тесленко. Дід Макаp / Т. Боpдуляк.
176819
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 22 с.
176820
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 24 с.
176821
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1958. – 179 с.
176822
  Холмовский Б.В. Без холста и палитры / Борис Холмовский. – Ярославль : Средне-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
176823
  Пирогов Д. Без хреста і домовини : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Козацький вал, 2000. – 380с. – ISBN 966-589-100-6
176824
  Соколов Б. Без царя в голові, але з Путіним у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  У Росії виросло ціле покоління молодих людей, які не знають іншої влади.
176825
  Бауман С. Без центральной власти = Механизм поддержки кино в Германии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 107-110. – ISSN 0130-6405
176826
  Дмитренко О.М. Без цього не жити... / О.М. Дмитренко. – Київ, 1976. – 238 с.
176827
  Хамед Маан Без черевиків, але не в позичках : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-25 : фото
176828
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – М., 1988. – 45с.
176829
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – М., 1990. – 460с.
176830
  Попов Б.Ф. Без четверной стены / Б.Ф. Попов. – М., 1980. – 352с.
176831
  Понятовская И. Без четверти девять / И. Понятовская. – Липецк, 1962. – 239с.
176832
  Оксамитна М. Без чиновницької опіки. Що змінилося у практиці проведення шкільних іспитів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 12


  Відтепер збірники завдань для ДПА нікому не потрібні. Завдання для державної підсумкової атестації складатимуть учителі кожної школи, а затверджуватиме - керівництво навчального закладу. Ці завдання не треба буде погоджувати ні з міністерством, ні з ...
176833
  Удальцов А.П. Без чудес / А.П. Удальцов. – М., 1987. – 94с.
176834
  Сапеляк С. Без шаблі і Вітчизни = Without sword and native land : [вірші] / Степан Сапеляк ; Мист. оформ. обкл. та іл. Івана Остафійчука. - Асоц. Діячів Укр. Культури. – Торонто : Україніка. – (Бібліотека сучасної поезії = Contemporary poetry series)
Ч. 1. – 1989. – 128 с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. парал. англ., укр.Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
176835
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118 с.
176836
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118с.
176837
  Лиховид І. Без шаблонів та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 лютого (№ 24). – С. 11


  Підготовлено унікальний проект "ШЕВЧЕНКО/MANIA/": у його рамках уперше глядачам покажуть захалявну книжечку Кобзаря, оригінали рукописів та замальовок поета.
176838
  Светлая Е. Без шанса на удачу // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.68-69


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
176839
  Мишаткин Ю.И. Без шанса на успех. Место провокации Берлин. Охота на фельдмаршала / Юрий Мишаткин ; [худож. В.Э. Коваль]. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во,, 1985. – 224 с.
176840
  Збожинський С. Без шансів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 12


  Державно-приватне партнерство у галузі інноваційних технологій.
176841
  Котко К. Без штепселя / К. Котко. – Харків, 1927. – 31 с.
176842
  Плятт Р.Я. Без эпилога. / Р.Я. Плятт. – М., 1991. – 170с.
176843
  Короленко В.Г. Без язика : оповіданнє / Володимир Короленко ; Автоpизований пеpеклад з pосійської мови Петpа Дятлева; Під ред[акцією] [та з передм. "Володимир Короленко"] В. Дорошенка. – Львів : [Накладом Видавн. Спілки "Всесвіт". З дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1918. – VIII, 173, [2] с., поpтp : портр. – ((Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 14)
176844
  Короленко В.Г. Без язика : оповіданнє / Володимир Короленко ; Авторизований переклад з передмовою ["Володимир Короленко"] Петра Дятлова. – Ню Йорк (Нью Йок) : Культура ; З друк. Видавн.-друк. спілки "Робітник", 1920. – 174 с. – На обкл. и 3 стор. книжки печатка: Дарунок від Українських робітників в америці для читплень на Радянській Україні, з припечаткоюПрибуток іде на видання книжок для села
176845
  Короленко В.Г. Без язика / В.Г. Короленко, 1926. – 143с.
176846
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1927. – 234с.
176847
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1930. – 234с.
176848
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Псков, 1949. – с.
176849
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Пенза, 1954. – 143с.
176850
  Жуков Ю.А. Без языка / Ю.А. Жуков. – Москва, 1964. – 352с.
176851
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159с.
176852
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – М, 1979. – 127с.
176853
  Дудко І. Без"ядерний статус і гарантії безпеки України: передбачення і реальність // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.354-361
176854
  Муромцев Ю.Л. Безаварийность и диагностика нарушений в химических производствах / Ю.Л. Муромцев. – М., 1990. – 143с.
176855
   Безаварійна зупинка харчових підприємств у надзвичайних ситуаціях / О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, В.А. Заєць, С.О. Авдієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
176856
  Долженкова І. Безадресна енцикліка // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 16-17


  Творчість Євгена Пашковського.
176857
  Короткий В. Безак Федір Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
176858
  Банщикова Т.М. Безалкогольные напитки / Т.М. Банщикова. – К, 1986. – 94с.
176859
  Митюков А.Д. Безалкогольные напитки и коктейли / А.Д. Митюков, А.В. Руцкий. – Минск, 1989. – 111с.
176860
  Андрійчук В.Г. Безальтернативність вибору інноващйно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки посткризового стану в умовах геоекономічної турбулентності й світогосподарської рецесії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 57-60
176861
  Умланд А. Безальтернативність європейської інтеграції України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 5 (158). – С. 18-20
176862
  Фурса Е.И. Безальтернативньй статус оппозиции // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-51.
176863
  Лосєв І. Безальтернатиіність цивілізаційного розмежування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації.
176864
  Талавіра Н.М. Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 150-155


  Функції безартиклевих прийменникових зворотів в англомовних журнальних статтях пояснено за допомогою дескриптивної стратегії, яка реалізується трьома тактиками: характеристичною, що співвідносить референт із загальноприйнятими канонами; дотримання ...
176865
  Дзелепи Э. Безатомная Европа. Правда о плане Рапацкого / Э. Дзелепи. – М., 1959. – 125с.
176866
  Алексеева О.А. Безафіксне утворення термінів французької загальновійськової термінології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 173-177. – ISSN 1729-360Х
176867
  Сидельникова Г.Н. Безаффиксальное образования глаголов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сидельникова Г.Н.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 19л.
176868
  Бейсенбаева К.А. Безаффиксное сочетание имент существительных в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Бейсенбаева К.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 39л.
176869
  Маркевич О.В. Безбаластний МоО3-електрод для літієвих хімічних джерел струму : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 17. 03 / Маркевич О.В.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 24с. – Бібл.: 13 назв
176870
  Дмитрук К. Безбатченки / Клим Дмитрук. – Львів : Каменяр, 1974. – 238 с.
176871
  Дмитрук К. Безбатченки : документально-публіцистичний нарис / Клим Дмитрук. – Видання третє, доповнене. – Київ : Дніпро, 1980. – 318 с.
176872
  Львович С. Безбожна лавра / С. Львович. – К., 1930. – 7с.
176873
  Абрамов Г.М. Безбожники : [рассказы] / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Королькова]. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 300, [2] с. : ил.
176874
   Безбожники за работой. – Ленинград : Лениздат, 1938. – 72 с.
176875
  Олещук Ф. Безбожники лицом к производству / Ф. Олещук. – Москва : Безбожник, 1931. – 29 с.
176876
  Мельников Ф.Е. Безбожники сами верующие, хотя и безсознательно / Ф.Е. Мельников. – Варшава, 1933. – 15с.
176877
   Безбожники социалистической деревни навстречу 4-му году пятилетки. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 48 с.
176878
  Довгалюк П. Безбожні охоронці Бога / П. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1961. – 270 с.
176879
  Павлова К.В. Безборні світло- та яскравозабарвлені емалі для сталевих виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Павлова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
176880
  Берзинь Р.Я. Безборные, бесщелочные алюмосиликофосфатные стекла. : Автореф... Канд.техн.наук: / Берзинь Р.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1963. – 19л.
176881
   Безбородько Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 86. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
176882
  Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология в управлении производством / Н.Г. Твердохлеб. – Киев, 1991. – 188 с.
176883
  Синяк С.И. Безбумажная форма бухгалтерского учета / С.И. Синяк. – М., 1986. – 78с.
176884
  Свистунова Г.П. Безбюреточный метод полуавтоматического потенциометрического титрования неводных рстворов : Автореф... канд. хим.наук: / Свистунова Г. П.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1967. – 20л.
176885
  Золотарев В.Ф. Безвакуумные аналоги телевизионных трубок / В.Ф. Золотарев. – Москва, 1972. – 217 с.
176886
  Шелест П.А. Безвальные генераторы газов / П.А. Шелест. – М., 1960. – 380с.
176887
  Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. / А.К. Юрченко. – Л., 1954. – 88с.
176888
  Прево Ален Безвестные герои / Прево Ален. – М., 1963. – 221с.
176889
  Тома Г. Безвестные философы. / Г. Тома. – М., 1958. – 112с.
176890
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – М., 1958. – 112с.
176891
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – М., 1959. – 112с.
176892
  Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 217-225. – ISBN 9
176893
  Шаблистий В.В. Безвідповідальні зловживання та перевищення влади, службова недбалість: що далі? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 287-291. – ISSN 2219-5521
176894
  Моргунов М.О. Безвідривний контакт жорсткого плоского штампу з тонким пружним шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про безвідривний контакт жорсткого штампу з плоскою основою та тонкого пружного шару. Досліджено розподіл контактних напружень: знайдено зони нормального розтягу та стиснення пружного шару під штампом і показано, що ...
176895
   Безвідходна гречка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії фізіологичних основ продуктивності рослин біологічного факультету розробили метод отримання Рутіну (вітамин P) з гречаної соломи.
176896
  Тимощук В. Безвіз як бізнес, Або як задовольнити паспортний дефіцит // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 1, 3


  "У передвеликодній тиждень ЗМІ заполонила новина про "проблему" — Державне підприємство "Документ" (у сфері управління Державної міграційної служби) припинило приймати заяви на біометричні паспорти від громадян через перевірки СБУ. І без того великі ...
176897
  Самойлов Юрій Безвіз. Що робити з виключеннями? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
176898
  Пол А. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення / [Пол А., Сушко О., Штіглмайер А.] ; Громад. ініціат. "Європа без бар"єрів" ; Центр миру, конверсії та зовніш. політики України. – Київ : Вістка, 2010. – 64 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовою : Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve. – ISBN 978-966-8875-67-0
176899
  Львова Олена Безвізовий режим: як невтратити можливість // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
176900
  Самойлов Юрій Безвізові Емірати: що зміниться? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
176901
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1926
176902
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1927
176903
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1927
176904
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1927
176905
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, червень. – 1927
176906
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, липень. – 1927
176907
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1927
176908
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1927
176909
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, листопад. – 1927
176910
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, грудень. – 1927
176911
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1928
176912
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1928
176913
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1928
176914
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 4, квітень. – 1928
176915
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1928
176916
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 6/7, черв.-лип. – 1928
176917
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1928
176918
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1928
176919
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, жовтень. – 1928
176920
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, листопад. – 1928
176921
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 13, листопад. – 1928
176922
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 14, грудень. – 1928
176923
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 15, грудень. – 1928
176924
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1929
176925
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, січень. – 1929
176926
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, лютий. – 1929
176927
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 4, лютий. – 1929
176928
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, березень. – 1929
176929
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, березень. – 1929
176930
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, квітень. – 1929
176931
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8, квітень. – 1929
176932
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 9, травень. – 1929
176933
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, травень. – 1929
176934
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, червень. – 1929
176935
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 13, липень. – 1929
176936
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 14, липень. – 1929
176937
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 15, серпень. – 1929
176938
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 16, серпень. – 1929
176939
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 17, вересень. – 1929
176940
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 18, жовтень. – 1929
176941
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 19, жовтень. – 1929
176942
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 20, листопад. – 1929
176943
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 21, листопад. – 1929
176944
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 22, лист.-груд. – 1929
176945
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 23/24, грудень. – 1929
176946
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1930
176947
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 2, 31 січня. – 1930
176948
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1930
176949
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1930
176950
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 5, 15 березня. – 1930
176951
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 6, 30 березня. – 1930
176952
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 7, 15 квітня. – 1930
176953
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 8, 30 квітня. – 1930
176954
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 9, 15 травня. – 1930
176955
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 10, 31 травня. – 1930
176956
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 11, 15 червня. – 1930
176957
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 12, 30 червня. – 1930
176958
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 13, 15 липня. – 1930
176959
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 14, 31 липня. – 1930
176960
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 15/16, 31 серпня. – 1930
176961
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 17/18, 15 вересня. – 1930
176962
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 19, 15 жовтня. – 1930
176963
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 20, 30 жовтня. – 1930
176964
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 21/22, 30 листопада. – 1930
176965
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 23, 15 грудня. – 1930
176966
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 24, 31 грудня. – 1930
176967
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1931
176968
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 2, 31 січня. – 1931
176969
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1931
176970
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1931
176971
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 5/6, 31 березня. – 1931
176972
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 7/8, 30 квітня. – 1931
176973
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 9/10, 31 травня. – 1931
176974
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 11/12, 30 червня. – 1931
176975
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 13/14, 15 липня. – 1931
176976
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 15, 15 серпня. – 1931
176977
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 16, 31 серпня. – 1931
176978
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 17/18, 30 вересня. – 1931
176979
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 19/20, 31 жовтня. – 1931
176980
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 21/22, листопад. – 1931
176981
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 23/24, грудень. – 1931
176982
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 1/2, січень. – 1932
176983
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 3/4, лютий. – 1932
176984
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 5/6, березень. – 1932
176985
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 7/8, квітень. – 1932
176986
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 9/10, квітень. – 1932
176987
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 6, червень. – 1934
176988
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1934
176989
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1934
176990
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1934
176991
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1934
176992
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 1, січень. – 1935
176993
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 2/3, лют.-берез. – 1935
176994
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 4, квітень. – 1935
176995
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 5/6, трав.-черв. – 1935
176996
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1935
176997
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8, серпень. – 1935
176998
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 9, вересень. – 1935
176999
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1935
177000
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Держсоцеквидав, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1935
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,