Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
176001
  Кралюк П. "... бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 638-642. – ISBN 978-966-2254-74-7
176002
  Голобородько Я. "Бен-романи" Доріс Лессінг. Есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 3 (182). – С. 37-40
176003
  Євдокимова М.О. "Бенкет" як форма репрезентації соціальних етичних норм римського суспільства періоду імперії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 67-72. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
176004
  Слухай А. "Беовульф": сюжет і символіка поеми у зв"язку з реаліями раннього середньовіччя // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 24-29
176005
   "Бердянський літописець" Василь Крижанівський. – Бердянськ; Київ; Едмонтон : Тандем - У, 2007. – 300с. – ISBN 978-966-7482-81-7
176006
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
176007
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 34). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
176008
  Пьянов А.С. "Берег, милый для меня". Пушкинские места Верхневолжья / А.С. Пьянов. – М., 1974. – 186с.
176009
  Старченко Т.В. "Берегиня" на Українському радіо: особливості генези програми для жінок // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 222-227


  У статті підіймаються гендерні питання, здійснюється огляд радіопередач для жінок, аналізується радіопередача "Берегиня", вивчається її досвід. In the article it is raised the gender problems as iveU as it is analyzed the radio program "Berehynja" ...
176010
  Андрєєва К. "Бережіть честь колективу, примножуйте найкращі традицї академії" : Інтерв"ю з проректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Володимиром Сташисом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.7-8
176011
  Мізяк В.Д. "Березільський" період режисера І.О. Бориса (1991-1996) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто творчі досягнення І. О. Бориса на посаді головного режисера Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Проаналізовано його твор-чість на березільській сцені з позицій відновлення національної ідентичності ...
176012
  Назаревський О.А. "Березневий рух" київських студентів р. 1878 / О.А. Назаревський. – С. 102-122. – Окр. відбиток: За сто літ, 1928, кн. 3


  У тексті: витяги з документів Київської шкільної округи про студентські заворушення 1878 р. та репресії проти їх учасників.
176013
   Бельские просторы : литературно-художественный альманах. – Уфа : Башкирское книжное изд-во
Вып. 1. – 1982
176014
  Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / Б.А. Шрамко. – Киев, 1987. – 180с.
176015
  Гильфердинг Р. Бем-Баверк как критик Маркса / Р. Гильфердинг. – М., 1920. – 48с.
176016
  Клер А. Бемба. / А. Клер. – К, 1963. – 122с.
176017
  Зальтен Ф. Бемби : лесная сказка // Белый клык : Повесть. Рассказы / Д. Лондон. – Москва : Детская литература, 1982. – С. 555-650. – (Библиотека детской мировой литературы для детей ; Т. 48)
176018
  Зальтен Ф. Бемби / Ф. Зальтен. – Минск, 1988. – 158с.
176019
  Зальтен Ф. Бемби. Лесная сказка / Ф. Зальтен. – Тула, 1961. – 176с.
176020
  Зальтен Ф. Бембі / Ф. Зальтен. – К., 1986. – 127с.
176021
  Зальтен Ф. Бембі : Для дошк. та мол. шк. віку / Фелікс Зальтен; Переказ з нім. В. Сичевського; Мал. В. Бариби. – Київ : А.С.К., 2006. – 80с. : іл. – (Бібліотека дитячої та юнацької літератури). – ISBN 966-319-136-8
176022
  Менделе Бемектабуха : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 8. – 1918
176023
  Марцинкявичюс И. Бемьяминас Кордушас / И. Марцинкявичюс. – Вильнюс, 1961. – 316 с.
176024
  Грин М.Я. Бен Бенцианов. / М.Я. Грин. – М., 1986. – 126,1с.
176025
  Вволлес Л. Бен Гур : іст. повість з часів Христа / Люїс Вволлес. – 2-ге вид. – Hю Йорк : Говерля, 1959. – 190, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – ("Бібліотека історичних повістии" ; Вип. 151)
176026
  Парфенов А.Т. Бен Джонсон и его комедия "Вольпоне" / А.Т. Парфенов. – М., 1982. – 112с.
176027
  Ромм А.С. Бен Джонсон. 1573-1637 / А.С. Ромм. – Л.М., 1958. – 124с.
176028
  Бакланов А. Бен Ладен - явление в современной политике // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 154-162. – ISSN 1998-1813
176029
  Мирский Г. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-48. – ISSN 0131-2227
176030
  Мамед-заде П. Бен Ладен, оказывается,-финик // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.38-40. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
176031
  Белокреницкий Вячеслав Беназир Бхутто и исламская демократия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С.5-16. – ISSN 0869-44435
176032
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 64-81. – ISSN 1819-6268
176033
  Дубинянский М. Беназир Бхутто: "Жизнь выбрала меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  Беназір Бхутто — прем"єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан у 1988–1990 і 1993–1996 роках, перша у новітній історії людства жінка-лідер мусульманської країни.
176034
  Суворова А.А. Беназир Бхутто: последние дни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
176035
  Корнієнко Р. Бенардос Микола Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 143-145. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Винахідник у галузях електротехніки, електротехнологій. транспорту, побуту. Вчився в Київському ун-ті і Петровській землеробній та лісній академії в Москві.
176036
  Габуния Л.К. Бенарская фауна олигоценовых позвоночных : монография / Л.К. Габуния. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 268с.
176037
  Дживилегов К А. Бенвенуто Челлини / К А. Дживилегов. – Москва-Ленинград, 1931. – 5-34с.
176038
  Маленко А. Бенвенуто Челлини: пришедший в мир благословенным // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 1 (29). – С. 118-137. – ISSN 1819-6268


  Бенвенуто Челлини (1500-1571) - выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец, воин и музыкант эпохи Ренессанса.
176039
   Бенгало-русский разговорник. – Москва : [Московская типография Мосгосовнархоза], 1961. – [232]с.
176040
  Быкова Е.А. Бенгальдсий язык / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 143 с. – (Языки народов Азии и Африки)
176041
  Товстых И. Бенгальская литература / И. Товстых. – Москва : Наука, 1965. – 290 с.
176042
   Бенгальская поэзия. – М.-Л., 1959. – 239с.
176043
  Рай Н. Бенгальская поэзия 19-20 вв. / Н. Рай. – М, 1963. – 164с.
176044
  Тер-Григрян Бенгальские огни надежды / Тер-Григрян. – М., 1980. – 127с.
176045
  Калягин Б.А. Бенгальский дневник / Б.А. Калягин, В.А. Скосырев. – М., 1973. – 96с.
176046
  Дюамель Жорж Бенгальский зяблик / Дюамель Жорж. – Київ, 1926. – 63 с.
176047
   Бенгальский язык. – М., 1962. – 148с.
176048
  Гнатюк-Данильчук Бенгальско-русский и русско-бенгальский разговорник / Гнатюк-Данильчук. – М, 1985. – 612с.
176049
  Быкова Е.М. Бенгальско-русский словарь : 38 000 слов : с приложением кратких грамматических сведений / сост.: Е.М. Быкова, М.А. Елизарова, И.С. Колобков. – Москва : ГИС, 1957. – 907 с. – Краткие сведения по фонетике и словообразованию бенгальского языка. - Парал. тит. л. бенгальс.
176050
  Рябчиков С.В. Бендериана на Кубани: новые подробности // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / Приватний навчальний заклад "Ін-т ділового адміністрування". – Кривий Ріг, 2009. – Т. 20 (1"2009). – С. 46-58. – ISBN 966-594-58-1


  Пошуки прототипів Остапа Бендера
176051
  Возняк М.С. Бендерська комісія по смерті Мазепи / М.С. Возняк. – [27] с.
176052
  Струкевич О. Бендерська конституція – перша писана конституція Європи (на допомогу викладачам і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – -C. 143-169.
176053
  Оглоблин О. Бендерська Конституція (1710) року (США1960) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 112-119
176054
  Рендюк Т. Бендерська Конституція 1710 року - апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 26-31. – (Історичні науки)
176055
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1962. – 40с.
176056
  Савченко Г. Бендеры / Г. Савченко, С. Хайт. – Кишинев, 1967. – 66с.
176057
   Бендеры. Вчера, сегодня и завтра одногоиз старейших городов Молдавии. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 34с.
176058
  Бабилунга Н.В. Бендеры: расстрелянные, непокоренные / Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко; Приднестровск. гос.-корп. ун-т им.Т.Г. Шевченко. – Тирасполь, 1993. – 210 с.
176059
  Таурагис А.И. Бенджамин Бриттен / А.И. Таурагис. – Москва ; Ленинград, 1965. – 150 с.
176060
  Дубинянский М. Бенджамин Дизраэли: искусство невозможного // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268
176061
  Ливанова М. Бенджамин Спок: Советы детского врача // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 66-81. – ISSN 1819-6268


  Бенджамін Спок — американський педіатр, автор книги-бестселера "Дитина і догляд за нею".
176062
  Худякова Т.А. Бенджамин Франклин в оценках его современников из России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 238-243. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
176063
  Титов В. Бенджамін Кардозо про поступ права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 80-93. – ISSN 1993-0909
176064
  Словацкий Ю. Беневський : поєма / Ю. Словацкий; Перевод с польского С. Свяцкого. – (Москва) : Художественная литература, 1973. – 264 с.
176065
  Кобилецький М. Бенедикт Карпцов // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 3-9. – ISSN 2409-4544
176066
  Мильнер Я. Бенедикт Спиноза / Я. Мильнер. – Москва, 1940. – 244с.
176067
  Короткий В.А. Бенедікт Моріц / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
176068
  Макдермотт А. Бенеттон: заговор молчания // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 276-291. – ISSN 1726-6084
176069
  Бичуя Н.Л. Бенефис / Н.Л. Бичуя. – Москва, 1986. – 428 с.
176070
  Порфирьев Б.А. Бенефис Ефима Верзилина / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1955. – 156с.
176071
  Донцова Дарья Аркадьевна Бенефис мартовской кошки : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-029000-1
176072
  Обельченко Мария Бенефицианство великого Бенджамина : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 172-179 : Іл., карта
176073
  Бічуя Н.Л. Бенефіс : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1990. – 475 с.
176074
  Рудь М.О. Бенефіцій / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30. – ISBN 966-642-073-2
176075
  Ворожихина К.В. Бенжамен Фондан: экзистенциальный поэт-философ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 140-142
176076
  Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич Бензилирование фенола и анизола замещенными бензилхлоридами в присутствии малых количеств катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Таджимухамедов Хабибулла Сайфуллаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
176077
  Кесарев Олег Георгиевич Бензилирование, арилирование и ароилирование 3-метил-2-азафлуорена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кесарев Олег Георгиевич; Ун-т дружбы народов. Кафедра орган. химии. – М., 1973. – 12л.
176078
  Бондаревский Б.М. Бензин, его производство и применение / Б.М. Бондаревский. – М.-Л, 1929. – 50с.
176079
  Айтмамбетов А. Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 323 л. – Библиогр.: л. 296-323
176080
  Айтмамбетов Алламберген Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с. – Библиогр.: 8 назв.
176081
  Скопенко В.В. Бензоилцианамидные соединения меди (ІІ) и никеля (ІІ) / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. и др. Гриценко // Укр. хим. журн., 1989. – №10
176082
   Бензоилцианамиды меди (ІІ) и никеля (ІІ), проявляющие антимикробную активность / В.В. Скопенко, Г.К. Палий, Н.Н. Герсимчук, Е.Ф. Макац, В.В. Гриценко // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 7
176083
  Скопенко В.В. Бензоилцианамиды органических производных олова (IV) и сурьмы (V) / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич // Журн. неорган. химии, 1995
176084
   Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда / А.Ф. Савостьянова, А.А. Капшук, В.В. Скопенко, В.В. Трачевский // Журн. неорган. химии, 1993. – №6
176085
  Скопенко В.В. Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. Пономарева // Журн.неорган .химии., 1993. – №6
176086
  Комков И.П. Бензольное ядро / И.П. Комков. – М., 1961. – 32с.
176087
  Папченко Анна Бензопилы и овцы. Дикие забавы Басков. Непроницаемые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 28-37 : фото
176088
  Починок В.Я. Бензтиазолотетразолы / В.Я. Починок, С.Д. Зайцева, Р.Г. Эльгорт. – Киев, 1951. – С.509-516. – Отд. оттиск
176089
  Чегодаева М.А. Бениамин Басов. / М.А. Чегодаева. – М., 1980. – 161с.
176090
  Басов Б.М. Бениамин Басов: Каталог выставки / Б.М. Басов. – Москва, 1982. – 43с.
176091
  Сеньор Катя Бенин. Маленькая страна больших чудес / Сеньор Катя, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
176092
  Папени Кристин Бенин: корни вуду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 82-93 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
176093
  Задорожный Олег Бенин: полет в другое измерение : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 100-105 : Фото
176094
  Хаггард Г.Р. Бенита / Г.Р. Хаггард. – Рига, 1991. – 379с.
176095
   Бенито Перес Гальдос : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 122с. – (Писатели зарубеж. стран). – ISBN 5-7000-0092-Х
176096
  Супричов Олексій Бенілюкс. Бельгія (Королівство Бельгія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-40 : Фото
176097
  Супричов Олексій Бенілюкс. Люксембург (Велике герцогство Люксембург) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : Фото
176098
  Супричов Олексій Бенілюкс. Нідерланди (Королівство Нідерландів) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43 : Фото
176099
  Платон Бенкет / Платон ; [ перекл. з давньогрец., комент. У. Головач, вступ. ст. Д. Реале]. – Львів : Український Католицький Університет, 2005. – 178 с. – Контртитул грец. мовою. – ISBN 966-8197-09-7
176100
  Верлока В. Бенкет на узбіччі // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 17-19


  Часопис "Дух і літера".
176101
  Бласко Ібаньєс В. Бенкет негідника : новелла з іспанського життя / Бласко Ібаньес. / Переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 10)
176102
  Бобиль В. Бенкешуренс у контексті економічної безпеки банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
176103
  Прилипко О. Бенн-Путін у Кремлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 5
176104
  Кандыба Ф.Л. Бенотщик Марусин. / Ф.Л. Кандыба. – М-Л, 1941. – 62 с.
176105
  Трубенко А.І. Бентам (Bentham) Єремія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572-573. – ISBN 966-316-069-1
176106
  Красюк С. Бентежить душу їй космічна височінь // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11


  Жінка-академік-Єлизавета Левківна Кордюм, заст. директора Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного
176107
  Левицький В. Бентежний GENIUS LOCI в поезії Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 58-59. – ISSN 0236-1477
176108
  Абліцов О.І. Бентежний березень : поезії / Олександр Абліцов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 46 с. – (Перша поетична книга)
176109
  Кравець Д. Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.69-72. – (Філологія ; Вип. 13)
176110
  Попович К.Ф. Бентежний світанок : роман / К.Ф. Попович. – Ужгород : Карпати, 1983. – 544 с.
176111
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1966. – 83 с.
176112
  Анісімова Т.П. Бентежність / Т.П. Анісімова. – Донецьк, 1969. – 23 с.
176113
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ, 1981. – 246 с.
176114
  Пастух Б. Бентежність, що народжується з незбагненності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 16,17


  Рецензія на книжку Г. Крук "Співіснування" (2013)
176115
  Ткачук М.П. Бентежно-романтичний світ лірики Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 9. – С. 2-6.
176116
  Нозадзе Л.Г. Бентическая кормовая база пруда Староречье "А" Джапанского прудхоза. : Автореф... канд. биол.наук: / Нозадзе Л.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
176117
  Артюхин Ю.В. Бентогенная аккумуляция на берегах и шельфе морей / Ю.В. Артюхин, В.В. Алексеев. – Апатиты : АН ССР, 1989. – 84 с. : табл.,
176118
  Твалчрелидзе А.А. Бентонитовые глины Грузинской ССР / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 46с.
176119
  Коробов А.Д. Бентонитовые глины месторождения "Южное" / А.Д. Коробов. – Саратов, 1978. – 55с.
176120
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник первый. – 1955. – 125с.
176121
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник второй. – 1958. – 213с.
176122
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник третий. – 1959. – 175с.
176123
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник четвертый. – 1960. – 132с.
176124
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды украинско-чехословацкой конференции по бентонитам. Ужгород.1965. – Киев, 1966. – 203с.
176125
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины. – Киев : Наукова думка, 1966. – 203 с.
176126
  Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, физико-химические свойства, области применения, основные месторождения СССР. / М.С. Мерабишвили. – М., 1962. – 128с.
176127
  Гончаров А.И. Бентониты - ценное минеральное сырье / А.И. Гончаров. – Киев : АН УССР, 1955. – 29 с.
176128
   Бентониты. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
176129
  Курбаниязов К.К. Бентониты Каракалпакии. / К.К. Курбаниязов, ЗАкиров. – Ташкент, 1979. – 160с.
176130
  Андрєєва О. Бентонітові глини України: запаси, потреби, використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні галузі застосування бентонітових глин. Подано дані про запаси та використання бентонітів в Україні. The different branches of applying of bentonitic clays are considered. The data"s on reserves and usage of bentonitic clays in a ...
176131
   Бентос. – Киев, 1965. – 139с.
176132
  Воробьева Н.Б. Бентос и его значение в питании рыб озера Балхаш : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Воробьева Н.Б.; АН КазССР. объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
176133
   Бентос и условия его существования на шельфовых зонах Сахалина : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 120 с.
176134
  Волова Г.Н. Бентос некоторых пресных и солоноватых водоемов Южного Приморья : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Волова Г.Н.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 26л.
176135
  Кустарева Л.А. Бентос притоков озера Иссык-Куль / Л.А. Кустарева, Л.М. Иванова; АН Киргизской СССР, Институт биологии. – Фрунзе : Илим, 1980. – 103 с.
176136
  Заекина-Дулькейт Бентос рек Маны и Базаихи, его значение в питании рыб и влияние на него лесосплава : Автореф... канд. биол.наук: / Заекина-Дулькейт Ю.И.; Объедин. совет по биол. наукам при Томск. гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 19л.
176137
  Киселева М.И. Бентос рыхлых грунтов Черного моря / М.И. Киселева. – Киев : Наукова думка, 1981. – 168 с. : табл.
176138
  Осадчих В.Ф. Бентос северной части Каспийского моря в первые годы зарегулирования стока р. Волги : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Осадчих В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 24 с.
176139
   Бентос шельфа Красного моря. – Киев : Наукова думка, 1971. – 296 с.
176140
  Заика В.Е. Бентосные исследования в СБС АН СССР - ИнБЮМ НАН Украины / В.Е. Заика, Н.Г. Сергеева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 1. – С. 99-111. – ISSN 1684-1557


  Становлення Севастопольської біологічної станції на базі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.
176141
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Мирового океана : (зональность и количественное распределение) / Х.М. Саидова; АН СССР, Ин-т океанологии; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука, 1976. – 159с.
176142
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва, 1975. – 633-863с.
176143
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.1. – 1975. – 291с.
176144
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.2. – 1975. – 291-587с.
176145
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.3. – 1975. – 587-877с.
176146
  Христенко Н.Г. Бентофауна Большеозерской группы озер Красноярского края и ее распределение : Автореф... кандидата биол.наук: / Христенко Н.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 18л.
176147
   Бенцион Моисеевич Вул.. – М, 1981. – 72с.
176148
  Олексенко С.В. Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 90-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
176149
  Божко Л.В. Бенчмаркетинг як метод управління ефективністю функціонування підприємства / Л.В. Божко, П.О. Хуторський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 51-54. – ISBN 978-617-645-232-4
176150
  Градобоев В.В. Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 81-90. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
176151
  Московкин В.М. Бенчмаркинг внешнеэкономических связей России и Украины со странами MEDA / В.М. Московкин, Э.А. Бадер // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 7. – С. 11-21. – ISSN 2074-6040
176152
  Дорошук А.А. Бенчмаркинг как инструмент организационного развития теплоэнергетического предприятия / А.А. Дорошук, Л.И. Чернышева, А.А. Бусыгина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 136-144. – ISSN 2309-1533
176153
  Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / І.А. Карабаза, І.Г. Єгорова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 41-49. – ISSN 1993-6788
176154
  Карась О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 468-475. – ISSN 1684-906Х
176155
  Толстих А.С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 92-96. – ISSN 2221-1055
176156
  Тіхонов Ю.В. Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
176157
  Ніфатова О.М. Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 217-222. – ISSN 2222-0712
176158
  Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326
176159
  Ковальчук В О. Бенчмаркінг у системі управління підприємствами регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 11 пунктів
176160
  Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 106-115


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
176161
  Большаков В. Бенчмаркінг як джерело інформаційних операцій спеціального призначення в процесі моніторингу правового забезпечення підприємництва в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 39-42
176162
  ПРус Бенчмаркінг як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 401-404.
176163
  Ніколаєнко Н.М. Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 153-159
176164
  Сівак М. Бенчмаркінг як засіб підвищення ефективності роботи банку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 114-125. – ISSN 2409-9260
176165
  Ганжурова Л.Ю. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 161-165. – ISSN 2220-1394
176166
  Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності підприємства / М. Стельмах, Т. Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 53-61. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
176167
  Казакуца Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Казакуца, Є.А. Шарадкіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 83-86.
176168
  Годзь Ю.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-229-4
176169
  Романова В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентоспроможністю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 221-223. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
176170
  Пахонова Т.І. Бенчмаркінг як інструмент управління якістю в системі державної служби // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-61
176171
  Зелінська А. Бенчмаркінг як методологія удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 105-112. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
176172
  Литвин А. Бенчмаркінг як напрямок маркетингових досліджень у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 41-43


  Автор статті вважає, що бенчмаркінг варто розглядати як процес постійного дослідження оптимальних практичних здобутків, які характеризують найвищий ступінь конкурентоспроможності.
176173
  Савельєв Є. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 3-16. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто суть, історію і методологію бенчмаркінгу як нової наукової системи та сфер його використання на мікро-, макро- і наднаціональному рівнях.
176174
  Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім"як, М.В. Лібер // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
176175
  Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 20-31. – ISSN 1606-3732
176176
  Савельєв Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Смалюк Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 3-27. – ISSN 1684-906Х
176177
  Моисеева Д.П. Беншский карнавал в контексте нематериального культурного наследия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Беншский (в г. Бенш, Бельгия) карнавал как объект нематериального культурного наследия, его особенные черты.
176178
  Словацький Ю. Беньовський / Ю. Словацький. – Сімферополь, 1984. – 159с.
176179
   Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. – Москва : Художественная литература, 1975. – 750 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 9 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
176180
   Београд са старих фотографиjа. – Београд : Туристичка штампа, 1968. – 112 с. – із 2006 р. Београд - столиця Сербії
176181
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
176182
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
176183
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1991. – 184с.
176184
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз и его борьба со Спартой в первой половине IV в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Кутергин В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. древнего мира. – М., 1970. – 19л.
176185
  Короткий В.А. Бер Карл Ернст / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 106-107. – ISBN 966-06-0393-2
176186
  Игнатов И.Н. Беранже : (певец свободы) / И.Н. Игнатов. – Москва : Изд. "Народное право" ; Тип. Г. Лисснера, 1906. – 67 с. – (Издание "Народное право" ; № 4)
176187
  Данилин Ю.И. Беранже / Ю.И. Данилин. – М, 1933. – 320с.
176188
  Муравьева Н.И. Беранже / Н.И. Муравьева. – М., 1965. – 317с.
176189
  Старицына З.А. Беранже в России / З.А. Старицына. – Москва, 1969. – 200 с.
176190
  Старицына З.А. Беранже в русской литературе / З.А. Старицына. – М., 1980. – 188с.
176191
  Сандомирский Г. Беранже и Бурбоны / Г. Сандомирский. – М.-Л.
том 1. – 1934. – 91-113с.
176192
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – М, 1958. – 235с.
176193
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – 2-е доп. – М, 1973. – 352с.
176194
  Москаленко Леся Берат Їлдиз: Подорожую Україною на автомобілі : Туреччина / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 67 : Фото
176195
   Берат Їлдиз: Хочу побачити всю Україну : інтерв"ю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 50 : Фото
176196
  Молодчиков А.И. Бербанк Лютер / А.И. Молодчиков. – М., 1937. – 148с.
176197
  Ільченко Володимир Бербери в степах України : Україна/історія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 14-17 : Фото
176198
  Краснова Елена Берберский след Туарегов : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 136-148 : Іл., карта
176199
  Завадовский Ю.Н. Берберский язык. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1967. – 80с.
176200
  Ментешашвили З.А. Берберы в общественно-политической жизни Марокко (50-70-е гг. ХХ в.) / З.А. Ментешашвили. – М., 1985. – 151с.
176201
   Берг Рейнгольд Генрихович. Выставка графики. Москва. 1980. – Москва, 1980. – 16с.
176202
  Штралер Ф. Бергинизация или гидрогенизация / Ф. Штралер. – Х, 1934. – 40с.
176203
  Ураков И.Г. Бергите друг друга / И.Г. Ураков. – М., 1971. – 80с.
176204
   Бергман о Бергмане. – М, 1985. – 525с.
176205
  Решетник М.Д. Бергсон (Bergson) Анрі Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 573-574. – ISBN 966-316-069-1
176206
  Блауберг И.И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгновения? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 6-21. – ISSN 0235-1188
176207
  Попов П.С. Бергсон и его критика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.128-141. – ISSN 0042-8744
176208
  Менделенко Д.В. Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі сонати для флейти та фортепіано) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 56-64. – ISSN 2226-2180
176209
  Лордкипанидзе З.С. Бергут волны Мтквари : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
176210
  Саакян Ю.А. Берд-пар : стихи / Ю.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1975. – 103 с.
176211
  Нурмухамедов М.К. Бердах - великий поэт каракалпакского народа / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1977. – 32с.
176212
  Нурмухамедов М.К. Бердах - основоположник каракалпакской литературы / М.К. Нурмухамедов. – 2-е изд. – М., 1978. – 30с.
176213
  Костриця М.Ю. Бердичів : історико-краєзнавчий нарис / М.Ю. Костриця, Ф.Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – 70, [2] с., [4] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 69-70. – (Серія : "Міста Житомирщини"). – ISBN 966-7626-02-4;966-7626-07-5
176214
   Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.) / Бердичів. міск. рада ; Житомирське наук.-краєзнав. т-во дослід. Волині [та ін.] ; [гол. ред. Костриця М.Ю.]. – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
176215
   Бердичів крізь призму століть // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 47-48 : фото
176216
  Нікітюк Зоя Бердичів. Дотик до світлого / Нікітюк Зоя, Камінський Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 124-131 : фото
176217
  Лук""янчук Сергій Бердичів. Місто великих людей / Лук""янчук Сергій, Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 18-25 : фото
176218
  Скавронський П. Бердичів: від минулого до сьогодення : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – Бібліогр.: 17 назв
176219
  Лєбєдєв В. Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях XIX - XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 223-226
176220
   Бердичівська земля в контексті історії України : Науковий збірник "Велика Волинь". – Житомир : М.А.К. – ISBN 966-7626-01-6
Т. 19. – 1999. – 174 с.
176221
  Молчанівський Т. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Т. Молчанівський. – Х., 1931. – 45с.
176222
  Евреинов Н.Н. Бердслей / Н.Н. Евреинов. – С.-Пб. – 48с.
176223
  Ємець Т. Бердяев Микола Олександрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 145-147. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Навчався в Київському ун-ті, у 1898 р. був заарештований за пропаганду соціалістичних ідей, виключений з ун-ту та засланий у Вологодську губернію.
176224
  Гальцева Р.А. Бердяев Николай Александрович // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 2, кн. 2. – С. 223-236. – ISSN 0203-5847
176225
  Кантор В.К. Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 52-64. – ISSN 0235-1188
176226
  Кара-Мурза Бердяевская Москва. (Опыт философского краеведения) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-77. – ISSN 0235-1188
176227
  Козлов Є.В. Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та еволюцію персоналістичної ...
176228
  Аляєв Г.Є. Бердяєв Микола Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 993-996. – ISBN 966-316-069-1
176229
  Чернецький Є. Бердяєви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Відомий філософ ХХ ст., один із перших представників екзистенціалізму Микола і його старший брат, поет, прозаїк, перекладач Сергій Бердяєви, народжені в Києві, належать до четвертого покоління української гілки цього російського роду. Доки Микола ...
176230
   Бердянск : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 119 с.
176231
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск, 1976. – 79с.
176232
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск, 1978. – 79с.
176233
   Бердянск. – Київ : Мистецтво, 1981. – 128с. : фотоальбом
176234
  Бессараб М.И. Бердянск. / М.И. Бессараб. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 71с.
176235
  Константинова В. Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету / В. Константинова, И. Лыман // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 206-217. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
176236
  Руднев А.М. Бердянску 150 / А.М. Руднев, В.И. Михайличенко, С.А. Кравцов. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 103 с.
176237
   Бердянськ. – Київ, 1981. – 128с.
176238
   Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / [Зарва В.А. та ін. ; ред. рада: В.А. Зарва (голова) та ін. ; відп. за вип.: В.М. Ліпич, О.І. Попова] ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 285, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-65-3
176239
   Бердянський художній музей. – К, 1985. – 87с.
176240
  Филиппович С А. Берег / С А. Филиппович. – М, 1968. – 232с.
176241
  Мисик В.О. Берег / В.О. Мисик. – Київ : Молодь, 1972. – 95 с.
176242
  Бояршинова Э.И. Берег : лирика / Э.И. Бояршинова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1972. – 132 с.
176243
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Молодь, 1974. – 200 с.
176244
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1975. – 96с.
176245
  Бондарєв Ю.В. Берег : Роман / Ю.В. Бондарєв. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 400с.
176246
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 495с.
176247
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – К, 1979. – 439с.
176248
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1979. – 416с.
176249
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1980. – 384с.
176250
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Новосибирск, 1982. – 367с.
176251
  Городницкий А.М. Берег / А.М. Городницкий. – М., 1984. – 96с.
176252
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – Йошкар-Ола, 1985. – 397с.
176253
  Бондарев Ю.В. Берег / Ю.В. Бондарев. – М, 1986. – 397с.
176254
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Дніпро, 1987. – 483 с.
176255
  Бондарєв Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарєв. – Київ : Молодь, 1988. – 333 с.
176256
  Домнин А.М. Берег августа / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1977. – 110 с.
176257
   Берег античного солнца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 26-31 : фото
176258
  Крипак И.А. Берег бессмертия / И.А. Крипак, Г.Н. Руденко. – Днепропетровск, 1984. – 158 с.
176259
  Тагор Р. Берег Бибхи. Роман. / Р. Тагор. – М.
5. – 1956. – 143с.
176260
  Шишманова Патрисия Берег бывших русских : большое путешествие / Шишманова Патрисия, Гаврилов Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 60-68 : Фото
176261
  Медведев Е. Берег был в апельсинах / Е. Медведев. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 75 с.
176262
  Смирнов В.П. Берег бытия / В.П. Смирнов. – М., 1983. – 32с.
176263
   Берег великої дружби. – Сімферополь, Таврія, Тбілісі, С абчота Сакартвело, 1982. – 176с.
176264
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Кн.1. – Москва, 1954. – 411с.
176265
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – М, 1956. – 367с.
176266
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Кн.2. – М, 1956. – 422с.
176267
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Кн.3. – М, 1961. – 315с.
176268
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – кн. 2и3. – М, 1963. – 704с.
176269
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 1-2. – Москва : Советский писатель, 1977. – 752с.
176270
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 3-4. – Москва : Советский писатель, 1977. – 720с.
176271
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт. – Москва : Художественная литература
[Т. 1], кн. 1-2. – 1980. – 743 с.
176272
  Хинт А. Берег ветров : роман : пер. с эст. / Ааду Хинт ; вступит. статья А. Борщаговского. – Москва : Художественная литература
[Т. 2], кн. 3-4. – 1980. – 695 с.
176273
  Халдеев А.В. Берег ветров. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1974. – 126с.
176274
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – Кн1. – К, 1974. – 367с.
176275
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – кн.2. – Київ, 1981. – 376с.
176276
  Качурин В.Т. Берег волны / В.Т. Качурин. – Одесса, 1974. – 28с.
176277
  Качурин В.Т. Берег Вселенной / В.Т. Качурин. – К., 1982. – 71с.
176278
  Власов А.Г. Берег встреч / А.Г. Власов. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 71с.
176279
  Стрекач В.П. Берег давности / В.П. Стрекач. – Саратов, 1984. – 320с.
176280
  Гусева З.А. Берег дальний / З.А. Гусева. – М, 1979. – 350с.
176281
  Шайдуров С.А. Берег двух океанов / С.А. Шайдуров. – М., 1975. – 191с.
176282
  Старцев П.Н. Берег детства / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1989. – 157с.
176283
  Даненбург В.И. Берег детства / В.И. Даненбург. – М, 1991. – 329с.
176284
  Дружков Михаил Берег динозавров : большое путешествие / Дружков Михаил, Самохвалов Павло // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 44-62
176285
  Ткаченко А.С. Берег долгой зимы : Рассказы и повести / А.С. Ткаченко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 304с.
176286
  Вагнер Н. Берег и море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1964. – 232с.
176287
  Ленский А.П. Берег и море / А.П. Ленский. – М, 1966. – 240с.
176288
  Чиркин А.А. Берег и море / А.А. Чиркин. – Донецк, 1972. – 157с.
176289
  Буртынский А.С. Берег и море / А.С. Буртынский. – М., 1980. – 365с.
176290
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-8460-65-4
Ч. 1 : Майже версія. – 2009. – 162, [2] с.
176291
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
Ч. 2 : Підкорені галасом. – 2010. – 92 с.
176292
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-94-4
[Ч. 3] : Берестечко. – 2011. – 68, [2] с.
176293
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
Ч. 4 : Біла Церква. – 2012. – 117, [1] с.
176294
  Руденко Б. Берег Клайда : проза: научно-фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 10
176295
  Герасимов В.В. Берег красных верб : стихи / В.В. Герасимов. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 55с.
176296
  Максимов В.П. Берег красных верб: повесть / В.П. Максимов. – М., 1982. – 96с.
176297
  Борзунов С.М. Берег левый, берег правый... / С.М. Борзунов. – Москва, 1966. – 160с.
176298
  Кашницкий И.В. Берег левый, берег правый... / И.В. Кашницкий. – Вильнюс, 1989. – 325с.
176299
  Огневский Л.Л. Берег левый. берег правый / Л.Л. Огневский. – М., 1980. – 343с.
176300
  Гончар О. Берег любви : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с.
176301
  Гончар О. Берег любви : Роман, повесть и рассказы / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 558 с.
176302
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176 с.
176303
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 227с.
176304
  Гончар О.Т. Берег любові : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с. – (Романи й повісті ; 1976 Вип. 4)
176305
  Гончар О. Берег любові : Роман; Бригантина: Повість / О. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 415 с.
176306
  Ситник Л.В. Берег любові Олеся Гончара // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
176307
  Подранецька Н. Берег любові, Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака "Тричі мені являллася любов" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 33-41.
176308
  Сарсенбаев А. Берег моей молодости : стихи / А. Сарсенбаев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 237 с.
176309
  Панкратов В.Ф. Берег моей осени. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1979. – 127с.
176310
  Тендюк Л.М. Берег моєї землі : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1974. – 67 с.
176311
  Семенов А.И. Берег Надежды / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1955. – 247с.
176312
  Левада О.С. Берег надії : кіносценарій / О.С. Левада. – Київ, 1967. – 117 с.
176313
  Забашта Л.В. Берег надії : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1974. – 87 с.
176314
   Берег наш луганский. – Киев, 1998. – 256с.
176315
   Берег наш луганский : Портреты современных руководителей / Л. Ткаченко, Ю. Карелин, Е. Особова, Ю. Еременко, А. Кошак. – Киев, 1998. – 256 с. – ISBN 5770734558
176316
  Десятерик Д. Берег незцілимих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 22


  Нотатки про Сан-Франциско.
176317
  Пликарпов С.И. Берег огненного моря / С.И. Пликарпов. – Баку, 1981. – 98с.
176318
  Гордейчев В.Г. Берег океана / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1970. – 165с.
176319
  Крившенко С.Ф. Берег Отечества / С.Ф. Крившенко. – М., 1988. – 416с.
176320
  Базоев М.М. Берег отзовется : стихи / М.М. Базоев. – Орджоникидзе, 1968. – 80 с.
176321
  Гордон И.Б. Берег Отрады / И.Б. Гордон. – Одесса, 1982. – 94с.
176322
  Мірошниченко І.Є. Берег пам"яті / І.Є. Мірошниченко. – Харків : Прапор, 1988. – 55 с.
176323
  Чернухин И.А. Берег памяти. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1976. – 72с.
176324
  Глинка М.С. Берег перемен / М.С. Глинка. – Ленинград, 1971. – 254с.
176325
  Меншиков В.Л. Берег Пицунды: факты и гипотезы / В.Л. Меншиков, В.М. Пешков. – М., 1980. – 112с.
176326
  Озерова И.Н. Берег понимания / И.Н. Озерова. – М., 1980. – 303с.
176327
  Беккер П. Берег Понта Эвсксинского, 1851
176328
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1969. – 287с.
176329
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1976. – 318с.
176330
  Ярхо Валерий Берег прожигателей жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 80-87 : фото
176331
  Зленко Г.Д. Берег Пушкина / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1987. – 237с.
176332
  Нежный А.И. Берег раннего солнца / А.И. Нежный. – М., 1976. – 175с.
176333
  Богданов Е.Ф. Берег розовой чайки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1977. – 240с.
176334
  Тепляков Ю.Н. Берег России / Ю.Н. Тепляков. – М., 1987. – 158с.
176335
  Мамур С. Берег сердца : стихи и поэма / С. Мамур; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
176336
  Дженкинс Д. Берег скелетов. / Д. Дженкинс. – Кишинев, 1991. – 127с.
176337
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1980. – 510с.
176338
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1986. – 582с.
176339
  Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости : Экономико-географическая характеристика / Л.Ф. Блохин. – Москва : Мысль, 1967. – 325с.
176340
  Ведмеденко О. Берег сподівань : вірші / Оксен Ведмеденко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2152-02-9
176341
  Соболев А.П. Берег студеных туманов / А.П. Соболев. – М, 1972. – 256с.
176342
  Простаков В.Б. Берег счастья. / В.Б. Простаков. – М., 1972. – 112с.
176343
  Халилецкий Г.Г. Берег твоей юности. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1960. – 95с.
176344
  Хохлов С.Н. Берег тишины. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1971. – 272с.
176345
  Милюнас В. Берег тот и берег этот. : рассказы / В. Милюнас. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
176346
  Дижур Б.А. Берег трех братьев / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1963. – 123с.
176347
  Дятлов В.С. Берег туманов / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1972. – 253с.
176348
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Красноярск, 1989. – 223с.
176349
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Горький, 1990. – 382с.
176350
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – М, 1991. – 440с.
176351
  Симоненко В. Берег чекань = The shore of expectations / Василь Симоненко ; вибір і комент. І. Кошелівця. – Другий наклад. – Hью Йорк : Пролог, 1966. – 221, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
176352
  Симоненко Василь Берег чекань = The shore of expectations / Симоненко Василь; Вибір і коментарі І. Кошелівця. – 2-е вид., доповн. – б.м. : Сучасність, 1973. – 310с. – Satz und Druck: Munchen: Logos
176353
  Симоненко В. Берег чекань / Вибір і коментарі Івана Кошелівця; Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 248c. – ISBN 966-00-0737-X
176354
  Жаколио Л. Берег черного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – К., 1991. – 228с.
176355
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1958. – 192с.
176356
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1989. – 237с.
176357
  Бриль М. Берег чорних криниць / М. Бриль. – Київ, 1932. – 63 с.
176358
   Берег Юмереллы. – Л, 1990. – 174с.
176359
  Шереметьев У.Т. Берег ясных зорь. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1965. – 52с.
176360
  Адыгов Т. Берег, к которому надо причалить : повесть / Т. Адыгов. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 159 с.
176361
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор / Юрий Бондарев. – Минск : Беларусь, 1986. – 717 с.
176362
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор. Игра : романы / Ю.В. Бондарев. – М : Советский писатель, 1988. – 752 с.
176363
  Грачев Н.Г. Берега / Н.Г. Грачев. – Иваново, 1961. – 79с.
176364
  Константинов В.Н. Берега / В.Н. Константинов. – Х., 1965. – 31с.
176365
  Созинова Н.И. Берега / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1966. – 63с.
176366
  Носов Е.И. Берега / Е.И. Носов. – М, 1971. – 367с.
176367
  Чернец Н.Н. Берега / Н.Н. Чернец. – Пермь, 1979. – 34с.
176368
  Торопыгин В.В. Берега / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 142с.
176369
   Берега. – Горький, 1984. – 286с.
176370
   Берега. – Барнаул, 1990. – 111с.
176371
   Берега / П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукянова, Л.Г. Никифоров. – Москва : Мысль, 1991. – 479 с.
176372
  Лымарев В.И. Берега Аральского моря - внутреннего водоема средней зоны. / В.И. Лымарев. – Л., 1967. – 252с.
176373
  Лымарев В.И. Берега Аральского озера-моря. (Опыт зонально-регионального исслед.) : Автореф... доктор географ.наук: / Лымарев В.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Географ. ф-тет. – Ленинград, 1962. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
176374
   Берега Балтики помнят.... – Москва, 1966. – 264с.
176375
  Наровчатов С.С. Берега времени : (Стихи, рецензии). / С.С. Наровчатов. – М. : Современник, 1976. – 304 с.
176376
   Берега Куйбышевского водохранилища : (опыт применения материалов аэрофотосъемки при комплексном изучении Куйбышевского водохранилища). – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 190с.
176377
  Дубровин Л.И. Берега ледяного континента / Л.И. Дубровин. – Москва : Знание, 1974. – 31 с. – (Проблемы исследования Арктики и Антарктики)
176378
  Матвеев А.И. Берега любви : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр, : ил. – ISBN 966-00-0448-6
176379
  Юрков О.В. Берега мои. / О.В. Юрков. – Л., 1987. – 56с.
176380
  Попов С.В. Берега мужества. / С.В. Попов. – Красноярск, 1982. – 173с.
176381
  Дружинин Г.В. Берега озер Северного Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Дружинин Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
176382
  Карим М. Берега остаются / М. Карим. – М, 1966. – 191с.
176383
  Зайцев Б.И. Берега песенные / Б.И. Зайцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 224с.
176384
  Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – Москва : Географгиз, 1958. – 374с.
176385
  Лядов А.И. Берега. / А.И. Лядов. – Саратов, 1969. – 72с.
176386
  Юров Г.Е. Берега. стихи и поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1970. – 100с.
176387
  Коренев А.К. Берега.Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1961. – 130с.
176388
  Бурма В.О. Берегами Серету. : путівник по туристському маршруту / В.О. Бурма. – Львів : каменяр, 1979. – 88с.
176389
  Горобець Ірина Берегами Швейцарського моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 54-59 : фото
176390
  Немчинов Г.А. Берегах тихих рек. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1972. – 252с.
176391
  Рибачук В. Берегелівські злодії (хроніки) // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 247-261.
176392
   Береги. – Одеса, 1974. – 128с.
176393
  Петровська Т.В. Береги / Т.В. Петровська. – Київ, 1998. – 77 с.
176394
  Сорока Б. Береги ждуть закоханих / Б. Сорока. – Київ : Молодь, 1959. – 248 с.
176395
  Оровецький П.А. Береги життя : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 359 с.
176396
  Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду / Ф.Г. Углов. – Москва, 1988. – 142с.
176397
  Козлов В.И. Береги здоровье смолоду / В.И. Козлов. – М., 1987. – 30с.
176398
  Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду / А.П. Лаптев. – Москва : Медицина, 1988. – 144с.
176399
  Підпалий В.О. Береги землі : із спадщини поета (вірші, поеми, переклади, проза) / В.О. Підпалий; передм.: П.П. Засенко; упоряд. і підгот. тексту: Н.А. Підпала. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
176400
  Перковский Б.Б. Береги красоту и богатство родной земли. / Б.Б. Перковский. – М., 1962. – 40с.
176401
  Тетерук С.Ф. Береги людяності / С.Ф. Тетерук. – К, 1984. – 128с.
176402
  Эрендженов К. Береги огонь : роман / К. Эрендженов; пер. с калм. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272 с.
176403
  Аквилев А.А. Береги огонь / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1977. – 96с.
176404
  Коротич В.О. Береги океану : публіцистичні нариси / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро, 1981. – 483 с.
176405
  Миколаєнко М.А. Береги твого щастя / М.А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1970. – 206 с.
176406
  Ржанников Дмитрий Береги Че смолоду : Освободить аллигатора. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 24-39 : Фото
176407
  Бардин С.М. Береги честь с молоду / С.М. Бардин. – Москва, 1963. – 157с.
176408
  Сидоренко Віктор Берегині з усіх Україн : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105 : Фото
176409
  Войтович В. Берегиня - володарка добра і захисниця людини // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-20
176410
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ, 1987. – 276 с.
176411
  Дементьев В.В. Берегиня / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1988. – 604с.
176412
  Рубан В. Берегиня : історичний роман / В. Рубан. – Київ : Український письменник, 1992. – 191 с.
176413
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 1. – 1992
176414
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 2. – 1992
176415
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1995
176416
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1995
176417
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1995
176418
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1995
176419
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1996
176420
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1996
176421
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1997
176422
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1997
176423
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1997
176424
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1997
176425
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1998
176426
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1998
176427
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1998
176428
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1998
176429
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1999
176430
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1999
176431
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1999
176432
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1999
176433
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000
176434
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2000
176435
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2000
176436
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2000
176437
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001
176438
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001
176439
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001
176440
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2001
176441
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2002
176442
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2002
176443
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002
176444
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002
176445
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2003
176446
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2003
176447
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2003
176448
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2003
176449
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
176450
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004
176451
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2004
176452
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004
176453
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4. – 2004
176454
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005
176455
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2005
176456
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005
176457
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2005
176458
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
176459
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006
176460
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006
176461
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006
176462
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2006
176463
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007
176464
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007
176465
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2007
176466
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007
176467
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1 (64). – 2010
176468
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2 (65). – 2010
176469
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3 (66). – 2010
176470
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4 (67). – 2010
176471
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 1 (68). – 2011
176472
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011
176473
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3 (70). – 2011
176474
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – З 2012 року назва Наша Берегиня
176475
  Ільїнська А. Берегиня "Ботанічного дива". З нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої / А. Ільїнська, В. Протопопова, М. Шевера // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
176476
  Маренко Н. Берегиня журналістського кошу : ( З 80-ти літтям Майю Костянтинівну Мурзіну.Останні 25 років вона працює відповідальним секретарем правління Запоріжської обласної організації Національної спілки журналістів України) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4
176477
  Заїчко В. Берегиня рідного слова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 2


  Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, ...
176478
  Маньковська Р. Берегиня української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 224-232. – ISSN 2222-5250


  До 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької.
176479
  Войцехівський Борис Берегиня української мови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 156. – ISSN 0869-3595
176480
  Савинов Е.Ф. Берегиня. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – М., 1974. – 104с.
176481
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1965. – 136с.
176482
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1967. – 206с.
176483
   Берегись автомобиля!. – М, 1985. – 112с.
176484
  Брагинский Э. Берегись автомобиля! / Э. Брагинский, Э. Рязанов. – М., 1988. – 78с.
176485
  Шейнин Л.Р. Берегись шпионов / Л.Р. Шейнин. – Москва, 1943. – 30 с.
176486
   Берегите архивы!. – Вологда, 1959. – 28с.
176487
  Израэль Ю.А. Берегите биосферу / Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский. – М., 1987. – 125с.
176488
  Бураков Л.А. Берегите весну / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1966. – 162с.
176489
  Чернозатонская Е.П. Берегите голос - оружие лектора, певца, педагога / Е.П. Чернозатонская. – Ленинград, 1965. – 44с.
176490
  Беляев К.И. Берегите детство / К.И. Беляев. – М., 1976. – 80с.
176491
  Рябко А.Е. Берегите землю, мальчики / А.Е. Рябко. – М., 1985. – 176с.
176492
  Земскова А.М. Берегите любовь / А.М. Земскова. – Волгоград, 1964. – 208с.
176493
  Гринина-Земскова Берегите любовь / Гринина-Земскова. – 2-е изд. – Волгоград, 1966. – 208с.
176494
   Берегите любовь : рассказы. – Москва, 1968. – 32 с.
176495
  Иванов А.М. Берегите любовь / А.М. Иванов. – Ярославль, 1971. – 175с.
176496
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1978. – 107 с.
176497
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1982. – 71 с.
176498
  Абдукаххар С. Берегите мужчин : басни, фельетоны в стихах, юморески, шутки, юморист. рассказы, сатирич. киносценарии : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар ; [худож. Н. Кожина]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1983. – 279 с. : ил.
176499
   Берегите надежду. – Москва : Правда, 1985. – 64 с.
176500
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1965. – 62с.
176501
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1968. – 64с.
176502
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1977. – 56с.
176503
  Балан Р.М. Берегите птиц Узбекистана / Р.М. Балан. – Ташкент, 1965. – 48с.
176504
  Николаева В.В. Берегите родной язык / В.В. Николаева. – Л., 1973. – 24с.
176505
   Берегите свою мечту : очерки. – Москва, 1966. – 32 с.
176506
  Оганов Р.Г. Берегите сердце / Р.Г. Оганов. – Москва : Медицина, 1979. – 56с. : Ил. – (Науч.-попул. мед. л-ра. Сердечно-сосудистые заболевания)
176507
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – К, 1986. – 40с.
176508
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – М, 1988. – 40с.
176509
  Шатуновский И.М. Берегите скорпионов! / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
176510
  Андреев А.Д. Берегите солнце / А.Д. Андреев. – Москва, 1968. – 128с.
176511
  Андреев А. Берегите солнце : Роман-дилогия / А. Андреев. – Москва : Воениздат, 1982. – 476с
176512
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – М, 1986. – 110с.
176513
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 1990. – 144с. – (Физкультура и здоровье)
176514
  Роги М. Берегите хлеб об вредителей. / М. Роги. – М., 1930. – 63с.
176515
   Берегите эти земли, эти воды. – Москва : Знание, 1988. – 188 с.
176516
   Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи / [С. Афанасьєв та ін. ; за ред. В. Чіпака, Г. Боднара, О. Кисіля ; відп. за вип.: О. Ільницький] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Басейнове упр. вод. ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси). – Ужгород : ІВА, 2014. – 111, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Антот. парал. укр., угор., англ. – Бібліогр.: с. 91. – (Програма транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства (ТКС ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 ; Спільний українсько-угорський проект "Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця"). – ISBN 978-617-501-088-4
176517
  Мамыкина В.А. Береговая зона Азовского моря / В.А. Мамыкина, Ю.П. Хрусталев. – Ростов -на-Дону, 1980. – 174с.
176518
   Береговая зона моря. – Москва : Наука, 1981. – 182с.
176519
  Коротаев В.Н. Береговая зона озера Иссык-Куль / В.Н. Коротаев. – Фрунзе, 1967. – 156с.
176520
  Сафьянов Г.А. Береговая зона океана в ХХ веке. / Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1978. – 263с.
176521
  Мерилаас К. Береговая ласточка / К. Мерилаас. – М., 1965. – 112с.
176522
  Амиров Д.Д. оглы Береговая операция / Д.Д. оглы Амиров. – Баку, 1961. – 268с.
176523
  Амиров Д Береговая операция : повесть / Д Амиров; пер. с азерб. Г.Трекина. – Баку : Азернешр, 1965. – 255 с.
176524
  Кочевих Олег Берегове за карпатськими горами. Берегове за горами Криму // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 0130-5212
176525
  Гончаров О.П. Берегове: історія й сучасність / О.П. Гончаров, В.В. Пилипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії давнього с. Берегове Бахчисарайського р-ну Автономної Республіки Крим. This article focuses on the history of ancient village Berehove, Bakhchysarai region, Autonomous republic of Crimea.
176526
  Нікандров М.Н. Береговий вітер / М.Н. Нікандров. – Одеса, 1928. – 48с.
176527
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1948. – 116с.
176528
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1955. – 36с.
176529
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1964. – 480с.
176530
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1978. – 432с.
176531
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1986. – 378с.
176532
  Мардерфельд Б.Е. Береговой эффект в геомагнитных вариациях / Б.Е. Мардерфельд. – Москва : Наука, 1977. – 80с.
176533
  Надубович Ю.А. Береговой эффектд в полярных сияниях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Надубович Ю.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 16л.
176534
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1964. – 328с.
176535
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – К, 1988. – 154с.
176536
   Береговые процессы в криолитозоне. – Новосибирск : Наука, 1984. – 135с.
176537
  Петров Игорь Борисович Береговые склоны Нижнего Иртыша и закономерности их развития : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Петров Игорь Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
176538
  Добровольський В.Ф. Берегти і множити силу землі / В.Ф. Добровольський, С.Г. Литвин. – К, 1973. – 47с.
176539
  Антипович Ю. Берегти правду - найбільшу дорогоцінність мистецтва і життя. У кінці цього року виповнюється 85 років від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 14
176540
  Ганчев І.Д. Берегти робочу хвилину / І.Д. Ганчев. – К, 1984. – 47с.
176541
   Берегти як зіницю ока / Підготував Шабен Гюль (Туреччина) // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 48-49


  Немає кризи жіночого світу, є криза людства. Жінки й чоловіки разом утворюють людство.
176542
   Берегущие жизнь. – М, 1981. – 46с.
176543
  Обухова Л.А. Берегущие руно / Л.А. Обухова. – М., 1989. – 234с.
176544
   Берегущие точность. – М, 1989. – 46с.
176545
  Герета І.П. Бережани : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.П. Герета. – Львів : Каменяр, 1979. – 80с.
176546
  Пахолко Степан Бережани у фалеристичних пам"ятках 1914-1939 рр. / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-542Х
176547
  Гуцало Е. Бережанские портреты : повести, рассказы, этюды ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Советский писатель, 1977. – 551 с.
176548
   Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга = Das bereshaner gymnasium = Gimnazjum berezanskie = Berezhany gymnasium. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2007. – 1028 с. – ISBN 978-966-8650-55-0
176549
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 5 (188). – С. 8-19. – ISSN 0131-2685
176550
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – C. 8-19. – ISSN 0131-2685
176551
  Гуцало Є.П. Бережанські портрети : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 303 с.
176552
  Мишура С.К. Бережаны / С.К. Мишура. – Киев, 1953. – 628с.
176553
  Мишура С.К. Бережаны. / С.К. Мишура. – Киев, 1962. – 460с.
176554
  Реп"ях Станіслав Бережемо друзів // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 113-114. – ISSN 0320-8370
176555
  Вовченко Н. Бережемо первоцвіти разом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-9 : фото
176556
  Коцур Г. Бережемо цю мить! // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
176557
  Олійник П. Береженого Бог береже, або про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 30-31
176558
  Тонконоженко В.О. Бережи здоров"я змолоду / В.О. Тонконоженко, О.О. Тонкотоженко. – Київ, 1990. – 32 с.
176559
  Братан М. Бережина / М. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 224 с.
176560
  Братан М.І. Бережина / М.І. Братан. – 2-е вид., перероб. і допов. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 223 с.
176561
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
176562
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
176563
  Стоєцький Валентин Бережіть автомобіль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 16-17
176564
  Пестушко Валерій Бережіть воду! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
176565
  Оберемок Богдан Бережіть дітей від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 40
176566
  Крижанівська В.В. Бережіть здоров"я змолоду / В.В. Крижанівська, М.С. Приталюк. – К., 1971. – 112с.
176567
  Стоєцький Валентин Бережіть ліс від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 21 : фото
176568
  Семеняка В.П. Бережіть нерви / В.П. Семеняка. – Київ, 1978. – 80 с.
176569
  Фітц О. Бережіть собори своїх душ! // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 25/26). – С. 3


  Німецька премія імені Олеся Гончара.
176570
  Андрєєв О.Д. Бережіть сонце : повісті / О.Д. Андрєєв. – Київ : Дніпро, 1973. – 576 с.
176571
  Ляшенко М.Ю. Бережки / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1964. – 192с.
176572
   Бережливі на Марші. – К, 1984. – 118с.
176573
  Піскунов О.К. Бережливість помножує багатства / О.К. Піскунов. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
176574
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Москва : Экономика, 1986. – 238с.
176575
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Киев, 1988. – 230 с.
176576
  Тонких В.И. Бережливость - закон хозяйствования / В.И. Тонких. – Москва, 1983. – 144 с.
176577
   Бережливость - источник экономического роста. – М, 1984. – 64с.
176578
   Бережливость - неиссякаемый резерв. – М, 1979. – 96с.
176579
   Бережливость - черта коммунистическая. – М, 1984. – 78с.
176580
  Смайльс Сэмюэл Бережливость = THRIFT() / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. Е. Сысоевой. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1876. – [14], 391 с.
176581
  Крылов А.И. Бережливость воина красит / А.И. Крылов. – Москва, 1963. – 56 с.
176582
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия -- черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко, Л.П. Ходченко. – Киев, 1978. – 78 с.
176583
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия - черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко. – К, 1978. – 78с.
176584
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
176585
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
176586
  Новоселов Н.Н. Бережность: стихи / Н.Н. Новоселов. – Петрозаводск, 1979. – 63с.
176587
  Гаврилюк О. Береза / О. Гаврилюк. – Львів, 1946. – 67 с.
176588
  Гаврилюк А. Береза / А. Гаврилюк. – Львов, 1950. – 91 с.
176589
  Селеня Е.В. Береза / Е.В. Селеня. – Минск, 1988. – 59с.
176590
  Кулмый Я. Береза и любовь / Я. Кулмый. – Уфа, 1973. – 83с.
176591
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96с.
176592
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96с.
176593
  Юзва Р.Й. Береза під вікном : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1972. – 39 с.
176594
  Гурьев А.Д. Береза Шмидта в лесах Южного Приморья, перспективы ее использования и охраны. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,05 / Гурьев А.Д.; Ан СССР. – Владивосток, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
176595
  Гребнев А.Г. Береза. Иволга. Звезда : стихи / Анатолий Гребнев. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 134 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
176596
  Гаврилюк Олександр Береза. Оповідання / Олександр Гаврилюк // День отця Сойки. Марія. Оповідання / С. Тудор. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 418-606. – (Бібліотека української літератури. ;Радянська українська література). – ISBN 5-12-000462-8
176597
  Гержик Ігор Березань. Острів лейтенанта Шмідта : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-27 : Фото
176598
  Кожевников В.М. Березень-квітень / В.М. Кожевников. – К., 1979. – 208с.
176599
  Левада О.С. Березень - Жовтень : лірика / О.С. Левада. – Київ, 1973. – 122 с.
176600
  Давидов Ю.В. Березень / Ю.В. Давидов. – К., 1961. – 254с.
176601
  Науменко А. Березень віником зиму вимітає... [абетка дачника] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 11
176602
  Боровко М.М. Березень планети / М.М. Боровко. – Київ, 1978. – 45 с.
176603
  Мазинг Г.Ю. Березина / Г.Ю. Мазинг, Л.Ф. Ерусалимчук. – Минск, 1991. – 125с.
176604
   Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 256с.
176605
  Кудін М.В. Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. / М.В. Кудін, М.А. Лавов. – Минск, 1980. – 31с.
176606
  Сазонов В.Н. Березит-лиственитовая формация и сопутствующее ей оруденение (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Свердловск, 1984. – 207с.
176607
  Палій П.П. Березіль / П.П. Палій. – Ужгород, 1967. – 28 с.
176608
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1991
176609
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1991
176610
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3. – 1991
176611
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4. – 1991
176612
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 1991
176613
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 1991
176614
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1991
176615
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1991
176616
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 1991
176617
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 1991
176618
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 1991
176619
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 1991
176620
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1992
176621
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1992
176622
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1992
176623
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1992
176624
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1992
176625
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1992
176626
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1992
176627
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1993
176628
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1993
176629
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1993
176630
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1993
176631
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1993
176632
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/12. – 1993
176633
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1994
176634
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 1994
176635
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1994
176636
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1994
176637
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1994
176638
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1994
176639
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1995
176640
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1995
176641
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1995
176642
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1995
176643
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1995
176644
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1995
176645
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1996
176646
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1996
176647
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1996
176648
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1996
176649
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1996
176650
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1996
176651
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1997
176652
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1997
176653
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1997
176654
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1997
176655
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1997
176656
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1997
176657
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1998
176658
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1998
176659
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1998
176660
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1998
176661
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1998
176662
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1998
176663
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1999
176664
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1999
176665
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1999
176666
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1999
176667
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1999
176668
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1999
176669
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2000
176670
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2000
176671
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2000
176672
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2000
176673
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2000
176674
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2000
176675
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2001
176676
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2001
176677
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2001
176678
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2001
176679
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2001
176680
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2001
176681
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2002
176682
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2002
176683
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2002
176684
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2002
176685
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2002
176686
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2002
176687
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2003
176688
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2003
176689
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2003
176690
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2003
176691
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2003
176692
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2003
176693
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2004
176694
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2004
176695
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2004
176696
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2004
176697
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2004
176698
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2004
176699
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2004
176700
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2004
176701
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2004
176702
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2004
176703
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2005
176704
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2005
176705
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2005
176706
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2005
176707
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2005
176708
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2005
176709
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2005
176710
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2005
176711
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2005
176712
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2006
176713
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2006
176714
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2006
176715
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2006
176716
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2006
176717
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2006
176718
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2006
176719
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2006
176720
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2006
176721
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2007
176722
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2007
176723
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2007
176724
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2007
176725
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2007
176726
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2007
176727
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2008
176728
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2008
176729
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2008
176730
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2008
176731
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2008
176732
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2008
176733
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2009
176734
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2009
176735
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2009
176736
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2009
176737
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2009
176738
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2009
176739
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2010
176740
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2010
176741
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2010
176742
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2010
176743
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2010
176744
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2010
176745
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2011
176746
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2011
176747
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2011
176748
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2011
176749
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2011
176750
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2012
176751
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2012
176752
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2012
176753
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2012
176754
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2012
176755
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2012
176756
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2013
176757
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2013
176758
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2013
176759
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2013
176760
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2013
176761
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2013
176762
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2014
176763
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2014
176764
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2015
176765
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 2015
176766
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2016. – 191 с.
176767
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2016. – 192 с.
176768
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2016. – 192 с.
176769
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2017. – 191 с.
176770
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2017. – 192 с.
176771
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2017. – 192 с.
176772
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2017. – 192 с.
176773
  Курбас Лесь Березіль. Із творч. спадщини / Курбас Лесь. – К., 1988. – 517с.
176774
  Міщенко В.І. Березільні вітражі / В.І. Міщенко. – Київ, 1990. – 123 с.
176775
  Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [3] с. – Імен. покажч.: с. 504-510. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-966-136-029-6


  Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887-1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається у своїй унікальній цілісності і структурному ...
176776
  Мусорин К.А. Березка / К.А. Мусорин. – Оренбург, 1960. – 48с.
176777
  Сергеев В.А. Березка / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1969. – 71с.
176778
  Андрианова А. Березка / А. Андрианова. – Ярославль, 1971. – 48с.
176779
  Захаров С.И. Березка на ветру / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1971. – 204с.
176780
  Горбунов М.Н. Березка на камне / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 175с.
176781
  Устьянцев В.А. Березка. / В.А. Устьянцев. – М., 1959. – 48с.
176782
  Курашкевич К. Березнева заметіль / К. Курашкевич. – Сімферополь, 1983. – 96 с.
176783
  Замулко Н.И. Березнева заметіль / Н.И. Замулко. – Київ, 1990. – 94 с.
176784
  Боровий В.І. Березнева земля : поезії / В.І. Боровий. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 70 с.
176785
  Шаповал М.Т. Березнева повінь : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1980. – 104 с.
176786
  Немирович І.О. Березневе моє свято : повісті, оповідання / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 352 с.
176787
  Сич М.С. Березневий вир / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
176788
  Заграйчук Ю. Березневий подарунок // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Святкування Жіночого дня в університеті. Вітання ректора В. Скопенка, першого проректора О. Третяка, голови профкому В. Цвиха.
176789
  Чендей І.М. Березневий сік / І.М. Чендей. – Київ, 1968. – 198 с.
176790
  Дуб В.Є. Березневий сюрприз / В.Є. Дуб. – Київ, 1977. – 87 с.
176791
  Филонович В. Березневі дні Карпатської України / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
176792
  Керита Х.В. Березневі заручини / Х.В. Керита. – Ужгород, 1981. – 48 с.
176793
  Атоєв К. Березневі іди президента Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 5


  Анексія Криму.
176794
  Цинковський І.І. Березневі небокраї : лірика / І.І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
176795
  Прус В.З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 12-16
176796
  Жданов А.Ф. Березники-город уральских химиков / А.Ф. Жданов. – Молотов, 1956. – 68с.
176797
  Хеннер К.Д. Березниковская школа рабочей молодежи. / К.Д. Хеннер. – М., 1959. – 135с.
176798
  Хжановский В.В. Березниковский химический комбинат. / В.В. Хжановский, И.В. Фодиман. – М., 1932. – 43с.
176799
  Осипов Ю.К. Березняк / Ю.К. Осипов. – М, 1984. – 79с.
176800
   Березняк Євген Степанович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 7-9. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
176801
  Дрожжин А.С. Березняк. / А.С. Дрожжин. – М., 1979. – 79с.
176802
   Березняківський Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
176803
   Березов віник. Гумор сатира.. – Донецьк, 1969. – 351с.
176804
  Сенчик О.Р. Березова брость / О.Р. Сенчик. – Київ, 1980. – 176 с.
176805
  Воскрекасенко С. Березова каша : поезії / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 160 с.
176806
  Коцюбинський А.Ф. Березова каша : гуморески / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 135 с.
176807
  Чумак Іван Березова каша : повість / Закінчення.. Поч. у № 10, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-48. – ISSN 0130-321Х
176808
  Васильківський О.О. Березова кладь : повісті, оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Молодь, 1979. – 231 с.
176809
   Березова криниця : Молода поезія РРФСР. – Київ : Молодь, 1972. – 639 с.
176810
  Симонов И. Березовая аллея / И. Симонов. – Владимир, 1955. – 119с.
176811
  Демьянов И И. Берёзовая белизна / И И. Демьянов, . – Л., 1974. – 144с.
176812
  Эркай Н. Березовая вода : повесть / Н. Эркай; пер. с мордов.-эрзя Л.И.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 144 с.
176813
  Дедов П.П. Березовая елка / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1991. – 188с.
176814
  Данилов И.П. Березовая светлынь / И.П. Данилов. – Волгоград, 1965. – 53с.
176815
  Антонов И.З. Березовая слеза / И.З. Антонов. – Саранск, 1958. – 15 с.
176816
  Сушинов А.И. Березовая слободка. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1968. – 64с.
176817
   Березовець Леся Валеріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 55. – ISBN 978-966-2726-03-9
176818
  Мисько В.В. Березовий відсвіт : поезії / В.В. Мисько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 125 с.
176819
  Серпілін Л.С. Березовий гомін : оповідання та нариси / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 187 с.
176820
  Луценко Д.О. Березовий дзвін : поезії / Д.О. Луценко. – Київ, 1980. – 134 с.
176821
  Кіреєнко Кастусь Березовий край. / Кіреєнко Кастусь. – К., 1977. – 165с.
176822
  Груник Н.В. Березовий сік - чи знаєте ви, чим він користний? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 9-10 : фото
176823
  Стельмах М.П. Березовий сік / М.П. Стельмах. – Львів, 1963. – 76с.
176824
  Клещевніков Андрій Березовий сік, або березовець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 3-4 : фото
176825
  Артамонова В.К. Березовий шепіт : поезії / В.К. Артамонова. – Київ, 1984. – 78 с.
176826
  Терехин Л.С. Березовица / Л.С. Терехин. – М., 1974. – 87с.
176827
  Бандуренко Є.Ф. Березові припарки : сатира і гумор / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1968. – 143 с.
176828
  Давидюк Д.Г. Березові райдуги / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1972. – 63 с.
176829
  Высоцкий В.И. Березовое облако / В.И. Высоцкий. – Минск, 1971. – 207с.
176830
  Чечулин А.И. Березовое солнышко / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1973. – 72с.
176831
   Березовская карусель: Русские народныедетские игры и хороводы. – М, 1980. – 64с.
176832
   Березовская обогатительлная фабрика Иртышского полиметаллического комбината. – М, 1961. – 56с.
176833
  Иванов Л.И. Березовские ориентиры / Л.И. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
176834
   Березовский газоносный район. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 62 с.
176835
  Карасаев А.И. Березовское лето / А.И. Карасаев. – Саранск, 1961. – 96с.
176836
  Бородаевский Н.И. Березовское рудное поле (геологическое строение) / Н.И. Бородаевский, М.Б. Бородаевская; Под ред.Д.С.Белянкина. – Москва, 1947. – 264с.
176837
  Катанов В.М. Березовые блики / В.М. Катанов. – Тула, 1971. – 80с.
176838
  Копылов А.П. Березовые дожди : записки натуралиста / А.П. Копылов. – Куйбышев, 1973. – 215 с. : ил., табл.
176839
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1969. – 63с.
176840
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1974. – 127с.
176841
  Кухно А.А. Березовые колки. Лирика. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1967. – 115с.
176842
  Брагинский М.Д. Березовые листья. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1957. – 50с.
176843
   Березовые окна. – Благовещенск, 1963. – 160с.
176844
  Петров Б.Н. Березовые острова / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1966. – 111с.
176845
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
176846
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
176847
  Мясников В.А. Березовый ветер. / В.А. Мясников. – Ярославль, 1972. – 136с.
176848
  Серпилин Л.С. Березовый гомон : повести и рассказы / Л.С. Серпилин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288 с.
176849
  Полянский Е.И. Березовый дождь / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1975. – 63с.
176850
  Ульянова И.В. Березовый дождь / И.В. Ульянова. – Москва, 1975. – 126с.
176851
  Смоленцев М.Г. Березовый дым / М.Г. Смоленцев. – Йошкар-Ола, 1979. – 64с.
176852
  Гуцко Д. Березовый компот : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 81-108. – ISSN 0012-6756
176853
  Каратов С.Ф. Березовый лог / С.Ф. Каратов. – М., 1977. – 111с.
176854
  Осинин В.С. Березовый остров / В.С. Осинин. – М, 1975. – 80с.
176855
  Осинин В. Березовый остров / В. Осинин. – М, 1986. – 206с.
176856
  Рыленков Н.И. Березовый перелесок / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
176857
  Соловьев В.Н. Березовый проселок / В.Н. Соловьев. – М., 1989. – 85с.
176858
  Фирсов В.И. Березовый рассвет / В.И. Фирсов. – М, 1959. – 96с.
176859
  Володин Г.Г. Березовый свет / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1971. – 128с.
176860
  Демидов В.И. Березовый свет / В.И. Демидов. – К, 1973. – 94с.
176861
  Барков А.С. Березовый свет / А.С. Барков. – М., 1988. – 350с.
176862
  Щипачев С Березовый сок / С Щипачев. – М., 1958. – 102с.
176863
  Шальнев Б.М. Березовый сок / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
176864
  Усачев П.А. Березовый сок / П.А. Усачев. – К., 1964. – 126с.
176865
  Пригоровский С.Е. Березовый сок / С.Е. Пригоровский, Н. Бабусенкова. – Алма-Ата, 1967. – 106с.
176866
  Баянов В.М. Березовый сок / В.М. Баянов. – М, 1969. – 64с.
176867
  Сухарев А.А. Березовый сок / А.А. Сухарев. – Вологда, 1972. – 64с.
176868
  Бондаренко Игорь Березовый сок / Бондаренко Игорь. – Ростов -на-Дону, 1976. – 286с.
176869
  Шкаев В.В. Березовый сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
176870
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 269с.
176871
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 365с.
176872
  Щипачев С.П. Березовый сок. / С.П. Щипачев. – М., 1956. – 95с.
176873
  Шальнев Б.М. Березовый сок. / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
176874
  Щелоков Ю.М. Березовый сок. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1962. – 80с.
176875
  Федотов Н.Е. Березовый сок. / Н.Е. Федотов. – М., 1974. – 128с.
176876
  Усыченко Ю.И. Березовый сок. / Ю.И. Усыченко. – К., 1976. – 199с.
176877
  Палькин Н.Е. Березонька-береза / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1967. – 87с.
176878
  Могильнер Б.Ю. Березонька / Б.Ю. Могильнер. – М, 1989. – 300с.
176879
  Кузовлев Д.М. Березуги / Д.М. Кузовлев. – М, 1978. – 270с.
176880
  Тимофеев М.Е. Березы-фонтаны : стихи и поэма / Михаил Тимофеев ; авториз. пер. с якут. Г. Семенова. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. – (Новинки "Современника")
176881
  Елисеев Е.С. Березы / Е.С. Елисеев. – Москва, 1955. – 72с.
176882
  Наджми Н. Березы : стихи / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1969. – 96 с.
176883
  Плотников Н.С. Березы в ноябре / Н.С. Плотников. – М., 1988. – 283с.
176884
  Сычев В.В. Березы за стрельбищем. / В.В. Сычев. – М., 1972. – 32с.
176885
  Бубнис В. Березы на ветру : повесть и роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1972. – 368 с.
176886
   Березы на шляху. – М, 1980. – 438 с.
176887
  Марков А.С. Березы светятся / А.С. Марков. – М, 1968. – 160с.
176888
  Пономарев Н.А. Березы СССР / Н.А. Пономарев. – М.-Л., 1933. – 246с.
176889
  Абрамов М.А. Березы у полигона / М.А. Абрамов. – Москва, 1979. – 47с.
176890
  Тажибаев А. Березы шумят : стихи / А. Тажибаев; пер. с казах. М.Луконин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 128 с.
176891
  Филиппова Татьяна Берём интеллектом! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 1. – ISSN 1727-4893
176892
   Беремо з Вас приклад // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Кафедра загальної і молекулярної генетики та НДЛ "Генетики індивідуального розвитку" щиро вітає Віктора Дмитровича Зуя з 85-літнім ювілеєм.
176893
  Нагибин Ю.М. Берендеев лес: Рассказы, очерки. / Ю.М. Нагибин. – М., 1978. – 512с.
176894
  Грицюк Виктор Берендеева чаща Заонежья : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 132-141 : Фото, карта
176895
  Бобров Э.Б. Берендеево озеро : пьесы / Э.Б. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 316 с.
176896
  Литовченко Елена Берендеево царство в заповедном лесу // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 81 : Фото
176897
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – М., 1973. – 432с.
176898
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1980. – 460с.
176899
  Савельев М.П. Берендеевский лес / М.П. Савельев. – М, 1986. – 142с.
176900
  Столбін О.П. Берендеї : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1975. – 126 с.
176901
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 150-151. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Археолог, педагог, літературний і громадський діяч. Освіту здобув на іст.-філ. фак-ті Київського ун-ту.
176902
  Майлин Б. Берень / Б. Майлин. – Алма-Ата, 1964. – 384с.
176903
  Нежинский Е.С. Береовая роща / Е.С. Нежинский. – Л., 1976. – 144с.
176904
  Сырыщева Т.Я. Бересклет / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1965. – 95с.
176905
  Злобина Д.Д. Бересклет / Д.Д. Злобина. – М., 1988. – 143с.
176906
  Филин В.И. Бересклет бородавчатый на крутых меловых склонах бассейна среднего течения р. Десны / В.И. Филин, Я.С. Оглоблин, 1958. – С. 25-34. – Вырезка
176907
  Каныкин А.И. Бересклет: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1983. – 95с.
176908
  Моисеенко С.Н. Бересклеты Дальнего Востока. / С.Н. Моисеенко. – Хабаровск, 1954. – 63с.
176909
  Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и сопредельных стран / Т.Г. Леонова; Отв.ред.И.Т.Васильченко. – Л, 1974. – 132с.
176910
  Лукьянов А.Ф. Береста / А.Ф. Лукьянов. – Ростов н/Д, 1980. – 63с.
176911
  Сліпий Й. Берестейська Унія - причини // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 17. – С. 4
176912
  Іларіон Берестейська унія 1595-1596 року = The Union of Brest 1595-1596 : Хронологічна канва з додатками: 33 артикули - Розкриття стану Української Православної Церкви та Лист канцлера Лева Сапеги до Йосафата Кунцевича / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Української Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
176913
  Онищук Ігор Берестейська Унія 1596 та її значення в історії Київської Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 181-185
176914
  Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 207-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
176915
  Руда Оксана Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890-1914) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 63-72. – ISSN 0203-9494
176916
  Гриневич Т. Берестейська церковна унія в інтерпретаціях польських істориків міжвоєнного часу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 38-46. – ISBN 966-7379-92-11
176917
  Романчук О.К. Берестейський мир // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 32-40


  До 95-ліття підписання Мирного договору.
176918
  Мельник Олександр Берестейський мир та Холмщина у фалеристичних пам"ятках 1918 року / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
176919
  Орел Л. Берестейщина - історична земля українців / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 10
176920
  Лащенко С. Берестейщина і Шевченко // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 19-20. – ISSN 1230-2759
176921
  Авраменко И.К. Берестень : стихотворения и поэмы / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 176 с.
176922
   Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
176923
   Берестецька битва в історії України : Тези республіканської наково-теоретичної конференції с. Острів Червоноармійського району Ровенської області, 16 червня 1990 р. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 48с.
176924
   Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців : збірник. – Броди : Просвіта, 1999. – 40с. – ISBN 966-7544-005
176925
  Островський О. Берестечко / О. Островський. – Київ, 1917. – 77 с.
176926
  Костенко Л.В. Берестечко : Історичний роман / Л.В. Костенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 157с. – ISBN 966-579-055-2
176927
  Костенко Л.В. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко ; [ авт. післямов. І.Дзюба, В.Панченко ; ілюсстсрації С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2010. – 232с. : іл. + CD. – бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
176928
  Степаненко М. Берестечко в ... Парижу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про цікаву скульптурну пам"ятку, що має безпосередній стосунок до української історії. Польський король Ян Казимир досяг зовнішнього успіху в битві під Берестечком, проте будучи слабким керманичем, не зміг протистояти системній кризі держави. Після ...
176929
  Власенко Андрій Берестечко. Герої не вмирають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 112-117 : фото
176930
  Лещук Євгенія Берестечко. Свята дорога : Поезіофотоальбом / Лещук Євгенія. – Львів : Каменяр, 1995. – 104с. – ISBN 5-7745-0662-2
176931
   Берестечко: подвиг і трагедія 18(28) червня - 30 червня(10 липня) 1651 р. // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 36-39
176932
  Рудик С.Т. Берести до схід сонця : роман / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 303 с.
176933
  Тутковский П. Берестовецкий вулкан : из полесских экскурсий / П. Тутковский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 18 с.
176934
  Тутковский П.А. Берестовецкий вулкан : из Польских экскурсий // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
176935
  Федоров П. Берестовица / П. Федоров. – М., 1969. – 48с.
176936
  Чиков А.Ф. Берестяная грамота / А.Ф. Чиков. – Москва, 1974. – 88с.
176937
  Алфимов Е.П. Берестяная грамота / Е.П. Алфимов. – Москва, 1980. – 270с.
176938
  Федосеев И.Е. Берестяная лодка : стихи / И.Е. Федосеев; пер. с якут. Н.Кондаковой. – Москва : Современник, 1986. – 63 с.
176939
  Янин В.Л. Берестяная почта столетий. / В.Л. Янин. – М., 1979. – 128с.
176940
  Ионин С.Н. Берестяные паруса / С.Н. Ионин. – М., 1991. – 299с.
176941
  Золотарев Л.М. Берестяные песни / Л.М. Золотарев. – М., 1973. – 176с.
176942
  Лысенко П.Ф. Берестье. / П.Ф. Лысенко. – Минск, 1985. – 395с.
176943
  Кириченко Григорій Берет морської піхоти : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 55-73. – ISSN 0208-0710
176944
  Пучков В.Г. Беретиди, червоноклопи, пісзматиди, підкорники і тингіди. / В.Г. Пучков. – К., 1974. – 7-328с.
176945
  Шпагін В. Беретті бачив його таким // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Науковці Університету дослідили задуми В. Беретті щодо створення величного припалацового прорстору в стилі англійських садів XVIII ст. з боку західного фасаду Червоного корпусу. Для того, щоб перевірити актуальність ідеї архітектора зі створення ...
176946
  Скворцов К.Ф. Беречь и охранять социалистическую собственность. / К.Ф. Скворцов. – М., 1983. – 64с.
176947
   Беречь и приумножать народное достояние - долг каждого советского человека. – Оренбург, 1977. – 32 с.
176948
  Мартынчик Е.Г. Беречь и укреплять социалистическую собственность. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1983. – 112с.
176949
  Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца / Т.А. Устинова. – М., 1959. – 112с.
176950
  Рекунков А.М. Беречь народное добро / А.М. Рекунков. – Москва, 1985. – 64 с.
176951
  Байсалов С.Б. Беречь природу, охранять ее богатства / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1984. – 87с.
176952
  Кадцин В.П. Беречь рабочую минуту / В.П. Кадцин. – М, 1983. – 76с.
176953
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
176954
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
176955
  Аверин Ю.В. Беречь сокровища природы / Ю.В. Аверин, Л.П. Николаева. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1980. – 136 с. : ил.
176956
  Ботков В.В. Бери весло / В.В. Ботков. – Владивосток, 1989. – 219с.
176957
  Чугунов В.А. Бери и помни / В.А. Чугунов. – М, 1989. – 190с.
176958
   Бери с них пример. Рассказы о коммунистах. – Минск, 1966. – 114с.
176959
  Карпенко К. Бери Шанель, иди домой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 62-64


  Коко Шанель создала фешн-империю, перевернула мир моды и вошла в историю благодаря вещам, за которыми состоятельные женщины всего мира гоняются и через 40 лет после ее смерти
176960
   Берилий: Наука и технолокия. – М, 1984. – 624с.
176961
  Самсонов Г.В. Бериллиды : строение, свойства и области применения / Г.В. Самсонов. – Киев, 1966. – 110 с.
176962
  Зазубин А.И. Бериллиевый минерал фенакит / А.И. Зазубин. – Алма-Ата, 1968. – 78с.
176963
  Папиров И.И. Бериллий - конструкционный материал / И.И. Папиров. – М., 1977. – 159с.
176964
  Либман Э.И. Бериллий / Э.И. Либман. – М.-Л.
36. – 1947. – с.
176965
  Беус А.А. Бериллий : Оценка месторождений при поисках и разведках / А.А. Беус. – Москва : Госгеотехиздат, 1956. – 148с.
176966
   Бериллий = The metal Beryllium. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 616 с. : илл. – На перепл. : Редкие металлы. Доп. тит. л.: The metal beryllium. Ed. D. White, J.E. Burke. Cleveland, The Americ society for metals, 1955. – Библиогр. в конце глав
176967
  Коган Б.И. Бериллий / Б.И. Коган, К.А. Капустинская, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1975. – 371с.
176968
   Бериллий в зоне гипергенеза : ( растворимость и комплексообразование). – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
176969
  Папиров И.И. Бериллий в сплавах / И.И. Папиров. – М., 1986. – 184с.
176970
  Григорьев Н.А. Бериллий в экзогенном цикле / Н.А. Григорьев. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
176971
   Бериллий и его сплавы. – М.-Л, 1931. – 240с.
176972
  Беус А.А. Бериллий, его руды и как их искать / А.А. Беус. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 27 с.
176973
   Бериллий, его соединенгия и сплавы. – М, 1964. – 94с.
176974
  Силина Г.Ф. Бериллий, химическая технология и металлургия / Г.Ф. Силина. – М., 1960. – 120с.
176975
   Бериллий. Токсикология гигиена, профилактика, диагностика и лечение бериллиевых поражений. – М, 1985. – 158с.
176976
  Козлов В.М. Бериллий. Токсикология, клиника поражений, гигиена труда / В.М. Козлов, В.Д. Туровский. – М., 1962. – 120с.
176977
  Стааз М.Х. Бериллийсодержащие туфы в хребте Томас Рэндж, округ Хуаб. / М.Х. Стааз, У.Р. Гриффитс. – М., 1962. – 14с.
176978
  Семенов-Спасский Берилловое ожерелье. / Семенов-Спасский. – Л., 1978. – 127с.
176979
  Островский Б.Г. Беринг / Б.Г. Островский. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 195с.
176980
  Чуковський Н.К. Беринг / Н.К. Чуковський. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 127с. – (Жизнь замечательных людей)
176981
   Берингия в кайнозое - Beringia in cenozoic : Материалы Всесоюзного симпозиума "Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое . Хабаровск, 10-15 мая 1973. – Владивосток, 1976. – 593с.
176982
  Шлямин Б.А. Берингово море / Б.А. Шлямин. – Москва, 1958. – 96с.
176983
  Коучмен Л.К. Бериногов пролив : Регионаоьная физическая океанография / Л.К. Коучмен; Под ред.Е.Г.Никифорова. – Пер.с англ. А. Я. Миневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 198с.
176984
   Берия: конец карьеры. – М, 1991. – 414с.
176985
  Щоголів В.М. Берізка : п"єса / В.М. Щоголів. – Київ, 1959. – 125 с.
176986
  Крижанівський С.А. Берізка : вибрані поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 347 с.
176987
   Беріть квіти, мадам... (Гаман Ганна Павлівна) : До 15-річчя заснування Музею Матері у селищі Ков"яги на Харківщині. – 20с. : іл.
176988
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика/ Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. – 1971. – 479с. – На корешке только загл. тома
176989
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм/ Э.Парселл. – 1971. – 447с. – На корешке только загл. тома
176990
   Берклеевский курс физики. – Москва : Наука
Физическая лаборатория/ А.Портис. – 1972. – 319 с. – На корешке только загл. тома
176991
   Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1972. – 351с.
176992
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – 1974. – 520с. – На корешке только загл. тома
176993
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э.Вихман. – 1974. – 415с. – На корешке только загл. тома
176994
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика/ Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. – 1975. – 479с. – На корешке только загл. тома
176995
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм/Э.Парселл. – 1975. – 439с. – На корешке только загл. тома
176996
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – 1976. – 528с. – На корешке только загл. тома
176997
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1977. – 415с. – На корешке только загл. тома
176998
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1977. – 351с. – На корешке только загл. тома
176999
   Берклеевский курс физики. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Физическая лаборатория/ А. Портис. – 1978. – 318 с. – На корешке только загл. тома
177000
   Берклеевский курс физики : [Учеб.руководство для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1986. – 390с. – На корешке только загл. тома
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,