Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)
1739001
  Пляченко А.Г. "...Як голос самозбереження роду" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 124-126. – ISBN 978-966-927-118-1


  Вплив шістдесятників на національну свідомість українців.
1739002
  Снісар Л. "...Як з вірою волоком тягне мене" : На малій батьківщині Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 16
1739003
  Мушкетик Л. "Як бажаєш - бажай мудро": інтенціональні виміри народної казки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 5-17. – ISSN 2225-5095


  Світ людських бажань у народній казці
1739004
  Жила С. "Як Батурин славний Москва вночі запалила..." = Образ Батурина за поемою Т. Шевченка "Великий льох" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-21


  У статті проаналізовано худож. концепцію образу "славного Батурина", джерела його творення, доведено,що образ Батурина розкриває причини й сутність гріхопадіння другої душі поеми-містерії, за доп. образу Батурина Т.Шевченком осягнуто й підсумовано ...
1739005
  Дмитренко А. "Як буде у зорках, то буде грибов повний кошик": прогнозування урожаю грибів на Поліссі у структурі народного календаря // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 187-199. – ISBN 978-985-6998-70-9
1739006
   "Як ви човен назвете, так він і попливе" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 34-36 : фото
1739007
  Захарченко А. "Як визначити фейк на перший погляд?" // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 6
1739008
  Стріха М. "Як виявилося, в Росії в мене вже немає друзів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15-16 серпня (№ 150/151). – С. 23 : фото


  Письменник і науковець Максим Стріха - про Майдан, розраду від читання і спілкування із зарубіжними колегами.
1739009
  Пожоджук Д. "Як візьме чорт вірьовку, то забере й коровку": локальна звичаєвість скотарського торгу // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; редкол.: Бальді Альберто, Вінце-Паула Єлка, Воробєць Христина [та ін.]. – Львів ; Київ, 2023. – № 5 (173), вересень - жовтень. – С. 1247-1255. – ISSN 1028-5091


  Звичаї та обряди скотарської торгівлі залишаються маловивченими до сих пір, адже об’єктом уваги вітчизняних дослідників ставали лише спорадично. Водночас пропонована тема перегукується з багатьма іншими ділянками традиційної звичаєво-обрядової культури ...
1739010
  Качкан В. "Як гарно на світі жити" // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 119-121. – ISSN 0869-3587
1739011
  Качкан В.А. "Як гарно на світі жити" (до життєпису Ярослава Весоловського) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 271-281. – ISBN 5-325-00349-6
1739012
  Філіп "Як громадянин Заходу, я покладаю великі сподівання на український приклад" / Філіп, де Лара; розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 17, 23


  Сучасний французький філософ, експерт з історії тоталітарних режимів Філіп де Лара - про роль нашої країни в історії демократії.
1739013
   "Як далеко гомонить наша мова і пісня... так далеко сягає Україна". До 130-річчя від дня народження С.Л. Рудницького // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4, 4 кв. – С. 82-90. – ISSN 0130-2043
1739014
  Карчевський М.В. "Як дізнатися, чи працює право", або кримінально-правове регулювання в контексті даних офіційної статистики / М.В. Карчевський, О.Д. Арланова // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 92-102. – ISBN 978-617-7627-30-1
1739015
  Ющенко В. "Як для "проффесора", - вам.." // Слово Просвіти, 2004


  [Витримки із теледебатів канд. у Президенти України В.Януковича та В.Ющенка]
1739016
  Лозинський А.С. "Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 3


  До роковин загибелі Василя Стуса.
1739017
  Швець Л. "Як добре те, що смерті не боюсь я" Василя Стуса: сучасна інтерпретація // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (146). – С. 28-30
1739018
  Сорока М. "Як загинув академік Михайло Кравчук" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 9-11
1739019
  Табріз П. "Як захистити людей від технологій?" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 6-7


  Консультант Білого дому і "секретна зброя" компанії Google - про виклики "технічних революцій".
1739020
  Яременко В. "Як згадаю тебе, краю, заплаче серденько...". Пам"ять про згадування у Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 29-36


  У статті на основі аналізу текстів і лексики, залучення даних гуманітаристики комплексно розглянуто, як у творчості і житті Тараса Шевченка відбилося поняття пам’яті. Обгрунтовується, чому особлива увага зверталася на згадування. Окреслено його ...
1739021
  Женченко В. "Як зіницю ока бережіть..." // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 18-19. – ISBN 966-7576-01-9


  Вірші. Віктор Васильович Женченко (1936-2021 — український співак (бас), поет та перекладач. Виконавець пісень, романсів, арій вітчизняних та закордонних композиторів.
1739022
  Сунгуровський М. "Як змусити кремль капітулювати" // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 44-47
1739023
  Тимошенко Ю. "Як зробити українські ЗМІ незалежними?" // Вечір. вісті. – 2003. - 28 листоп. - 4 груд.
1739024
  Касьянова О. "Як і Тарас Шевченко він є генієм усього людства" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 13, 15


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Туркмено-українські культурні взаємини", присвячену 290-річчю видатного туркменського поета і мислителя ХVIII ст. Махтумкулі Фраги було проведено в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка разом з ...
1739025
  Безруков В. "Як із нічого виникає щось..." // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про олімпіадний рух та науковий потенціал нашої країни, відданих справі педагогів і талановитих учнів "Освіті України" розповідає доцент КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук Володимир Безруков. Уже багато років поспіль він готує й ...
1739026
  Довгаль В. "Як книжковий клуб Опри Вінфрі" - Оксамитка Блажевська про "Літературний клуб Оксамитки" та промоцію читання // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 237-238


  18 жовтня студенти Інституту філології зустрілися онлайн із письменницею, букблогеркою та засновницею кількох читацьких клубів Оксамиткою Блажевською. Виявляється, успішна піарниця не цікавилася сучасною літературою у часи власного студентства, бо була ...
1739027
  Пахаренко В. "Як кобзар співає...". До проблеми фолькльорного типу художнього мислення Т. Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 65-75. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1739028
  Процик І.Р. "Як кожен футболіст, мав своє прізвисько". Неофіційні найменування українських гравців, які виступали у футбольних чемпіонатах після відновлення незалежності України // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 41-54. – ISSN 2312-0665
1739029
  Морозова-Ларіна "Як людина може відновити свій психологічний стан після виходу з карантину?" // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 6
1739030
  Дмитрієнко М. "Як мені хочеться, щоб ти був щасливий!" (Із листа Розалії Ліфшиць до Володимира Винниченка) / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 108-113. – ISSN 0236-1477
1739031
  Наєнко М. "Як ми їздили до Криниці" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 267-271. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Про нарис Михайла Коцюбинського.
1739032
  Зорівчак Р. "Як много важить слово..." (З нагоди ювілею професора Олександра Чередниченка) / Р. Зорівчак, Р. Помірко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-7. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1739033
  Ткач В. "Як на Гоголя іменини..." Гоголь та Інтернет // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 11


  "Пам"ятаєте, панове?Третя ніч. Уся нечисть товчеться, як навіжена. Панночка в нестямній люті наказує: "Приведіть Вія!" Його приводять, піднімають повіки… і: "Ось він!" Хоми — немає! А тепер уявіть собі, що завжди була, є і після нас буде людина, яка ...
1739034
  Голик Олена "Як навчити відчувати душу, розуміть, що десь комусь болить?" : інтерактивний урок за оповіданням Олександра Жовни "Маленьке життя" у 5 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-47
1739035
  Шарговська О. "Як напишу довгий лист, то три дні голова болить" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 52-57


  Леся Українка перед смертю нарікала, що видавці їй затримують гонорари. Мусила з чоловіком розпродувати з хати речі, щоб мати на прожиття.
1739036
  Саакашвілі М. "Як не боятися втратити популярність?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 105). – С. 6


  Порада політикам від М. Саакашвілі.
1739037
  Лілік О. "Як не вигнанці, то втікачі, як не втікачі, то вигнанці..." : Урок за романом "Додому нема вороття" Романа Андріяшика // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-28
1739038
  Танасійчук М. "Як не допоможу собі чимсь сам, то зостануся навік хліборобом" // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 86). – С. 20


  Михайло Бойчук створив свою художню школу в Парижі.
1739039
  Мазоха Г. "Як не радіти твоїм привітом..." : (Відображення літературних поглядів Віри Вовк в епістолярній спадщині 80-х рр. ХХ ст.) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 202-211. – ISBN 966-7773-70-1
1739040
  Загоруйко Н. "Як не я, тоді хто! Не тепер, то коли?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 вересня (№ 177). – С. 10


  Івану Світличному минуло б 85 років.
1739041
  Жадько В. ... Як двадцять два високі пороги // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Творчий портрет доц., зав. кафедри іноземних мов ІМВ Валентини Вікторівни Дайнеко, яка працює тут уже понад 20 років. Згадуються: Борисенко І.І., Цвєтков Г.М., Новикова Л.П., Медведєва Л.М., Губерський Л.В.
1739042
   Яйце-райце : народна казка. – [Київ] : Изд. книгопpодавца-изд. Ф.А. Іогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1892. – 24 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1739043
  Космолінська Наталія Яйце-райце : Краєвиди душі / Космолінська Наталія, Машницький В"ячеслав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-109 : Іл.
1739044
  Клингер В.П. Яйцо в народном суеверии // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 119-146
1739045
  Мессойліді Н. Яйця на даху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 16


  "Здавалося б, після красуні Барселони, наповненої архітектурними фантазіями Антоніо Гауді, мандрівника важко чимось здивувати. Але містечку Фігерас, яке відразу кидає вам в очі череп"яне різнобарв"я своїх дахів, це легко вдається. А втім, чого ще ...
1739046
  Крижанівська О. Як "відбілювання" Кіпру ускладнило життя підприємцям / О. Крижанівська, М. Кулакевич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 12-13
1739047
  Сухобокова О. Як "Голос Америки" заговорив українською. 70 років тому з-за океану до України вперше долинув український радіоголос // Україна молода. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 142). – С. 11


  "12 грудня 1949 року почала регулярне мовлення Українська служба американської федеральної радіостанції «Голос Америки», позивні якої добре пам’ятають українці старшого віку. Попри «глушіння» та заборони, чимало громадян СРСР примудрялися «спіймати» її ...
1739048
  Фрішко Владислав Як "Готувати лижі" щоб і комфортно, і економно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1739049
  Глік Д. Як "Гугл" опановує нас // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-19
1739050
   Як "довідкрити" астероїд? // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 8


  Зображення "недовідкритого" астероїда 20.4 зоряної величини за 10 хвилин отримали нещодавно в обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка в с. Лісники інженер А. Сімон та його колеги О. Баранський та В. Василенко. Тепер астероїд має власну назву: 2017 OH68.
1739051
  Гошуляк І. Як "Європа мовчала" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 липня (№ 131). – С. 9


  "Українське питання" на Паризькіймирній конференції 1919 року. До 100-річчя важливої історичної події.
1739052
  Денисенко Валентина Як "жива книга" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-44
1739053
  Романчук О.К. Як "завоювати маси"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 19


  РФ успішно скористалася порадами Геббельса.
1739054
   Як "заморозити" повноваження росії в ООН? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38)


  Дипломат, колишній представник України в ООН Володимир Єльченко вважає, що після зустрічі північнокорейського та російського диктаторів, з"явився новий аргумент для замороження повноважень росії в ООН.
1739055
  Сірук М. Як "зв"язати" часи-5 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 1 липня (№ 110/111). – С. 8-9


  Монархія в XXI столітті - на прикладі Королівства Норвегія.
1739056
  Сірук М. Як "зв"язати" часи-6 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 6


  Монархія в XXI столітті - на прикладі Королівства Бельгія.
1739057
  Сірук М. Як "зв"язати" часи-6 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 8


  Монархія в XXI столітті - на прикладі Японської імперії (монархії).
1739058
  Сірук М. Як "зв"язати" часи - 4 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 8-9


  Монархія в XXI столітті - на прикладі Королівства Швеція.
1739059
  Стріха М. Як "звичайні генії" роблять науку // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 3


  Про нове видання: Джіно Сегре. Звичайний геній: як два диваки творили сучасну науку / переклад з англійської О. Гординчук, Г. Лелів.- К.: К.І.С., 2017. - 392 с.
1739060
  Дроздов О. Як "зустрічали" на Чернігівщині "конституцію 1905 р." // Чернігів і Північне Лівобережжя : огляди, розвідки, матеріяли / під ред. акад. Михайла Грушевського ; Українська АН, Історична секція. – [Київ] : Держвидав України, 1928. – С. 515-531. – (Записки Української Академії Наук. Історична секція ; Т. XXIII)


  На екз. № 50730, 50731 дарчі надписи 1928 р.
1739061
  Грабовський С. Як "кремлівські чекісти" "зомбують" мільйони росіян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 листопада (№ 202/203). – С. 17, 20
1739062
  Коновалов В"ячеслав Як "Кримнаш" авіацію вбиває // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1739063
  Липовецький С. Як "ліквідували " унію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 15


  70 років тому, 8 - 10 березня 1946 року, представники РПЦ організували і провели "собор" УГКЦ.
1739064
  Ковальчук Сергій Як "літературний помічник" допомагає виховувати вдумливого читача : з досвіду співпраці вчителів української та зарубіжної літератур / Ковальчук Сергій, Ковальчук Ольга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-51
1739065
  Ребець Ю. Як "навчити" бактерію танцювати й синтезувати нові сполуки? / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Серпень (№ 31/32). – С. 8


  Інтерв"ю журналістки Світлани Галати з науковим директором наукомісткого стартапу "Експоджпен" Юрієм Ребцем.
1739066
  Андрійцьо В. Як "Наталка Полтавка" мандрувала Закарпаттям // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 21 грудня (№ 40). – С. 5
1739067
  Гопко Г. Як "націоналізувати" зовнішню політику? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Ганна Гопко: "Україна сьогодні вже є потужним донором регіональної та європейської безпеки".
1739068
  Мельник Р. Як "перенести" Німеччину в Україну? Відповідь на це питання знають у Центрі німецького права, що діє на юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Роман Мельник // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 17-23 черввня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Центр німецького права діє з 2013 року, отримавши повну підтримку та сприяння від ректора університету Леоніда Губерського та декана юридичного факультету Івана Гриценка.
1739069
  Корсунський С. Як "Північний потік" стає "Південним". Для України важливо відтермінувати будівництво як "Північного потоку-2", так і другої нитки "Турецького потоку" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "... Європейська комісія пропонує поширити правила Третього енергопакета на "Північний потік-2". Тим часом "Газпром" уже закінчує будівництво першої нитки "Турецького потоку". У разі будівництва двох ниток "Турецького потоку" сторіччя Республіки у 2023 ...
1739070
  Сергійчук В.І. Як "підлий провокатор і ворог партії" привів до влади українця // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 128-136. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 60-річчя доповідної записки Лаврентія Берії до ЦК КПРС про ситуацію в західних областях УРСР.
1739071
  Насинюк Ігор Як "підняти" регіональний аеропорт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 34-35 : фото, графік. – ISSN 1998-8044
1739072
  Сергійчук В. Як "подавати" історію / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 17-18


  Доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук чверть століття викладав історію України студентам Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. На глибоке переконання вченого, без ...
1739073
  Редька Тетяна Як "почути" стиль? : матеріали до уроку української мови з теми "Стилістичні засоби фонетики" в 10 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1739074
  Галата С. Як "привести" кошти у школи? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1739075
  Палій О. Як "привид комунізму" перетворив країну на кошмар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 лютого (№ 28/29). – С. 6


  До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 24-ї річниці виводу військ із Афганістану.
1739076
  Пушкарук Н Як "рухома любов"ю" Росія болгарського президента повчала, але отримала відсіч / Н Пушкарук, О. Мінчев, І. Інджев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 3
1739077
   Як "синій" туризм розвиватиме регіони // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1739078
  Миронюк Д.І. Як "тітушки" стають журналістами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-92. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1739079
  Галяс О. Як "убивали" велику німу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 15


  "Сто років тому 16 лютого в Одесі померла від "іспанки" зірка німого кіно Віра Холодна. Її смерть породила безліч версій та пересудів".
1739080
   Як "українське" телебачення нав"язує українцям мовну шизофренію // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 11


  Мовна шизофренія - новітня і дуже ефективна форма русифікації.
1739081
  Тимошик М. Як "український олігарх" стверджував Україну в світі й чому його за це скомпрометували свої? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Невідомі сторінки лондонського архіву про зневаженого земляками достойника нації Якова Макогона.
1739082
  Тимошик М. Як "український олігарх" стверджував Україну в світі й чому його за це скомпрометували свої? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 8-9


  Невідомі сторінки лондонського архіву про зневаженого земляками достойника нації Якова Макогона.
1739083
  Тимошик М. Як "український олігарх" стверджував Україну в світі й чому його за це скомпрометували свої? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 9


  Невідомі сторінки лондонського архіву про зневаженого земляками достойника нації Якова Макогона.
1739084
  Кремень В. Як "Фарадей" став..."Академіком" // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 22). – С. 8-9


  25 років тому Україна отримала власну дослідницьку станцію в Антарктиді.
1739085
  Юрченко К. Як "хімічили" на Павлоградському хімзаводі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 42-43. – ISSN 1992-9277


  Виробник ракетного палива підірвав свій авторитет промисловими вибуховими речовинами.
1739086
  Пестушко Валерій Як "читають" клімат минулого Землі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29
1739087
  Єгоров І. Як (і чи треба взагалі) підтримувати вітчизняну науку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 19 - 28 грудня (№ 49). – С. 1, 12


  Останнім часом знову загострилася дискусія, пов"язана з розвитком вітчизняної науки. Багато високопоставлених урядових чиновників, народних депутатів почали озвучувати пропозиції про різке скорочення її фінансування. Причина начебто проста: ...
1739088
  Сюндюков І. Як (не) треба будувати державу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30-31 березня (№ 56/57). – С. 20-21


  Книга В"ячеслава Липинського "Україна на переломі" та її особлива актуальність для наших сучасників.
1739089
  Сюндюков І. Як (не) треба будувати державу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 20-21


  Книга В"ячеслава Липинського "Україна на переломі" та її особлива актуальність для наших сучасників.
1739090
   Як «довідкрити» астероїд? // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  "Зображення «недовідкритого» астероїда 20.4 зоряної величини за 10 хвилин отримали в обсерваторії КНУ в с.Лісники"
1739091
  Гук Б. Як 1918 року Лемківщина стала частиною Росії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 25 грудня (N 52). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1739092
  Власенко А. Як Covid-19 вплинув на банкрутство / А. Власенко, В. Костін // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 17-18
1739093
   Як COVID-19 може змінити освіту майбутніх поколінь? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 квітня (№ 13/16). – С. 7


  Лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. № 1/9-213 "Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року".
1739094
  Онищенко О. Як абітурієнти робили вибір. Перші підсумки вступної кампанії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 12


  "Підбивати риску під результатами вступної кампанії-2018 ще зарано. І не тільки тому, що для грунтовної аналітики потрібен час. Ще триває зарахування на контракт. Як підкреслюють експерти, контрактники також вплинуть на загальну картину якості відбору ...
1739095
  Шевчук В. Як автор цього спогаду та Роман Іваничук грали в літературний волейбол // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 147-158. – ISSN 0868-4790
1739096
  Хрієнко М. Як Агнес Гонджа стала Матір"ю Терезою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Спеціальний кореспондент "Дня" у рамках проекту "Українці на Балканах" відвідав музей видатної жінки у Скоп"є.
1739097
  Кібенко О. Як адаптувати плани і пріоритети в умовах невизначеності // Юридична газета. – Київ, 2023. – 29 грудня (№ 17/20). – С. 24
1739098
  Ільченко Н. Як адаптуватись до переходу на літній час? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 30
1739099
  Никифоров Д. Як адвокати намагаються закривати фактові кримінальні провадження // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1739100
  Остапчук О. Як адвокату не стати колектором // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1). – С. 19
1739101
  Веклич О.О. Як активізувати механізм вилучення природноресурсної ренти : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
1739102
  Третьяк О. Як Америка відкривала Одесу (до історії становлення українсько-американських економічних відносин початку ХІХ століття) // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-60
1739103
  Третьяк О. Як Америка відкривала Одесу. (До історії становлення українсько-американських економічних відносин початку ХІХ століття) // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-60.
1739104
  Вус Р. Як американські військові знищили в Сирії російських "іхтамнєтів" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 27). – С. 19
1739105
  Яковенко О. Як американці готують висококласних фахівців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 7
1739106
  Соломаха Ю. Як американці готуються до пенсії // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 12-13. – ISSN 2308-8095


  "Населення в нашій країні старіє, пенсіонерів стає дедалі більше. Це означає, що тим, хто народився у 80-ті й 90-ті, держава просто не зможе платити пенсію. Накопичувальна система поки що не запрацювала. А приватним пенсійним фондам люди не особливо ...
1739107
  Віленський Ю. Як Амосов захистив будинок Терещенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 грудня (№ 222/223). – С. 23


  102-га річниця від дня народження видатного хірурга, письменника, кібернетика. Народ назвав його великим українцем.
1739108
  Гурін М.І. Як аналізувати баланс колгоспу / М.І. Гурін. – Київ, 1965. – 61с.
1739109
   Як Анна собак рятувала // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 10
1739110
  Новіков В. Як анонімна власність перешкоджає конфіскації російських активів за кордоном // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 20. – ISSN 1992-9277
1739111
  Дума О. Як АРМА сприяє руху України до ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)


  Європейська Комісія рекомендує реформувати агентство, що вже зроблено і які наступні пріоритети?
1739112
  Мельниченко В. Як артист Щоголєв полемізував із поетом Шевченком про актрису Піунову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 10-11
1739113
  Малаков Д. Як архітектор Городецький допоміг братам Сала знайти "своє щастя" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 22-23
1739114
  Пригорницький Ю. Як аспірантка Клима Чурюмова Світлана Герасименко сфотографувала... комету // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 48 : На фото С. Герасименко і К. Чурюмов. – ISSN 2313-559X
1739115
   Як атестувати студентів, визначатимуть ЗВО // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
1739116
   Як атестуватимуть виші? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1739117
  Райнерт Е.С. Як багаті країни стали багатими... і чому бідні країни залишаються бідними / Ерік С. Райнер ; [пер. з англ. Яніса Сінайко]. – Київ : Самміт-книга, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим.: с. 399-415. – ISBN 978-966-986-097-2
1739118
  Калмиков Г. Як бакалаври психології здійснюють рефлексію над професійним мовленням: стан розвитку дискурсивної рефлексивності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 139-163. – (Psychology ; vol. 27, issue 1). – ISSN 2309-1797
1739119
  Зорівчак Р. Як батька й матір шанувати мову // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 25-27.
1739120
  Зорівчак Р. Як батька й матір шанувати мову : фразеологія Шевченкового мовлення // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 27-29.
1739121
  Скрипник В. Як батько та син загубилися на фронті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 6 грудня (№ 244)
1739122
  Шот М. Як бджоли здатні допомогти рослинам // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 9 червня (№ 109). – С. 5


  Агрокомпанія "Контінентал Фармерз Груп" разом з науковцями двох університетів Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича та Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка досліджує вплив перехресного запилення на врожайність ...
1739123
  Мустя С. Як без проблем купити земельну ділянку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Практичні поради.
1739124
  Богданович Лілія Як безпечно подорожувати залізницею: корисні поради та лайфхаки / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 23 : фото
1739125
  Войцехівська О. Як бережемо історію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-10


  Актуальна тема - збереження газетних форндів шляхом їх оцифрування
1739126
  Дмитрук А. Як би зробити всі річки священними // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 36-40
1739127
  Бруй О. Як бібліотеки переміщених університетів підтримують освіту та науку // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 32-37. – ISSN 2518-7341
1739128
  Ступницька С. Як бібліотечна асоціація розвиває громади Рівненщини // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 40-42. – ISSN 2518-7341
1739129
  Онищенко О. Як бізнес розвиває освіту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 12


  "Что-то физики в загоне, что-то лирики в цене". Цей бородатий жарт досі залишається актуальним: здається, серед тих, хто обирає майбутню професію, прихильників гуманітарних дисциплін більше, ніж "технарів". Узяти хоча б ЗНО - на математику ...
1739130
  Проданик І. Як бізнесу подолати глобальне потепління // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1739131
  Горобець В. Як Біла Церква мало не стала столицею України. Проект розбудови процвітаючої українсько-польської держави з 1664 року // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 139-149. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
1739132
  Кульчицький С. Як більшовики будували "новий світ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 11


  Держава -комуна в комуністичних і капіталістичних шатах.
1739133
  Єфімов В. Як більшовики в підпіллі працювали / В. Єфімов та В. Лір. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 152 с.
1739134
  Хворостяний В. Як більшовики знищили паростки фермерства на Уманщині під час колективізації. 19 травня в Україні - День пам"яті жертв політичних репресій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 15


  "Особливості української ментальності завжди спонукали селян до індивідуального господарювання на землі. Така можливість випала лише в результаті впровадження в Російській імперії на початку ХХ століття аграрної реформи Петра Столипіна. Вона мала ...
1739135
  Ковальов Д. Як більшовицька авантюра зазнала поразки у Фінляндії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 15


  "80 років тому, наприкінці листопада 1939 року більшовики розпочали свою маленьку переможну війну з метою загарбання незалежної Фінляндської республіки. Куусінен у Кремлі підписує угоду про дружбу і взаємодопомогу ФДР із СРСР Героїчні 105 днів ...
1739136
  Бадаєв А.Є. Як більшовицькі депутати боролися в Державній думі / А.Є. Бадаєв. – Київ : Партвидав, 1935. – 93 с. : іл.
1739137
  Чуб Н.В. Як блискуче провести урок перед відеокамерою // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 21/22 (321/322), листопад. – С. 3-5
1739138
  Стороженко О.П. Як Бог дасть, то и в вікно подасть : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Санкт-Петербург : .: [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – 13 с. – Бібліогp.: Сільска б-ка (кн. за pp. 1860-1862): с. 2-3 обкл. – ([Сільска бібліотека ; № 33])


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1739139
  Кононенко Н. Як Бог людей парував: апокрифи та відродження релігії в пострадянській Україні // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 384-392. – ISSN 1028-5091
1739140
   Як Бог людині долю дає / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 190-191. – ISSN 0869-3587
1739141
  Черкаська Г. Як Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 червня (№ 25). – С. 3
1739142
  Головченко Н. Як боротися з булінгом засобами літератури: кмітлинки від Сергія Пантюка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (157). – С. 20-23
1739143
  Шпонтаж І.М. Як боротися з грипом? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1739144
  Костенко О. Як боротися з корупцією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 48-49.
1739145
  Костенко Олександр Як боротися з корупцією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 48-49


  Саме слово "корупція" означає зловживання, що полягає у використанні законодавства чи публічної влади в приватних інтересах одних осіб на шкоду приватним інтересам інших. Законодавство й публічна влада - це інструменти, покликані забезпечити порядок ...
1739146
  Мельниченко О. Як боротися з недобросовісною конкуренцію? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-127.
1739147
  Торута Л. Як боротися з незаконним будівництвом у столиці // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1739148
  Григор"єв В.Л. Як боротися з пристрастю до гри? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 25-26
1739149
  Коноваленко В. Як боротися з ПФУ при незаконному зменшенні розміру пенсії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 7


  Ідеться про зменшення розміру пенсії за рахунок виключення зі страхового стажу для обчислення пенсії періоду навчання на підготовчому відділенні вищого навчального закладу (ВНЗ) і періоду проходження студентами військових зборів, які були продовженням ...
1739150
   Як боротись з акарапідозом бджіл. – Х, 1966. – 8с.
1739151
  Олейнюк Р.Є. Як боротись із фінансовою кризою? (З досвіду Польщі) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 53-58


  У цій статті розглядаються проблеми, пов"язані із використанням державними організаціями Польщі інструментів адміністративного, економічного і організаційного впливу на фінансово-кредитні і господарські структури в період глобальної економічної кризи. ...
1739152
  Ющенко О. Як будемо судитися по новому ГПК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1739153
  Лосєв І. Як будували "Малоанглію" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  У чому подібність колоніального й постколоніального стану України та Ірландії.
1739154
  Цалик С. Як будували головний універмаг країни // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 6 (114) : До ювілею київського ЦУМу. – С. 8-21. – ISSN 2222-436X


  На розі Хрещатика та вул. Б. Хмельницького в Києві міг постати житловий будинок, "офісний центр" або Будинок книги. Але з"явився ЦУМ. Його урочисте відкриття у травні 1939-го стало знаковою подією для міста й для усієї України. Збудувати в Києві ...
1739155
  Шептицький Андрей Як будувати Рідну Хату ... / Митрополит Андрей Шептицький; Центр. держ. істор. архів України, м.Львів; Упор.: Р.Тереховський та ін. – Львів : Гердан, 2003. – 47 с.
1739156
  Шептицький А. Як будувати рідну хату? / [митрополит] Андрей Шептицький ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 47, [1] с. : портр. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-49-8
1739157
  Проценко В. Як будувати роботу команди у нових реаліях // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1739158
  Почепцов Г. Як будується ідентичність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 11


  "Ідентичність робить життя людини комфортнішим, оскільки все навколо стає зрозумілішим і більш осмисленим. Мій світ - такий, а світ чужих - інший. Навіть якщо він кращий, мій однаково завжди буде мені ближчим. Зозумілий світ - запорука нормального ...
1739159
  Йогансен М. Як будується оповідання аналіза прозових зразків / Майк Йогансен. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 145, [3 рекл.] с. – (Критика й теорія літератури)


  (з розглядом новел Дж. Баррі, Г. Веллса, Е. По й І. Тургенєва)
1739160
  Крізафуллі Едоардо Як будуються культурно-просвтницькі мости / розмову вела Тетяна Поліщук // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 22


  Едоардо Крізафуллі, директор Італійського інституту культури в Україні, - про знакові події та майбутні проєкти, які об"єднують наші країни.
1739161
  Різниченко В.Ф. Як була знищена автономія України? / Вас. Різниченко. – Звенигородка : [Друк. Ю. Юдицького], 1917. – 24 с.


  У лютому 1938 Р. був заарештований, звинувачений у шпигунстві на користь Польщі і розстріляний
1739162
  Веремійчик О. Як була створена дивізія СС "Галичина" і хто її створив // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)
1739163
  Бєлошицький О. Як було винайдено велосипед // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 57-60
1739164
  Дзюбан Р. Як було втрачено Рафаеля, Тиціана, Рембранта... Деякі епізоди вивезення мистецьких пам"яток зі Львова за нацистської окупації (1941-1944 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0131-2685
1739165
  Винар Л. Як було створене Українське Історичне Товариство: замітки засновника // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 11–49. – ISSN 0041-6061
1739166
  Бєлошицький Олександр Як було створено підводний човен // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 38-42
1739167
  Райт Е.О. Як бути антикапіталістом у XXI столітті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – C. 3-18. – ISSN 1563-3713
1739168
  Монаєнко А. Як бути з Фондом гарантування вкладів? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 24
1739169
  Кравченко В. Як в Америці оголошують імпічмент. У Конгресі США ініціювали розслідування дій президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 3


  "Демократи, які так довго говорили про імпічмент президента Дональда Трампа, від слів перейшли до справи. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що нижня палата ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда ...
1739170
  Сюндюков І. Як в України вкрали ім"я і що було потому // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Рівно 300 років тому Петро I офіційно затвердив назву своєї абсолютної держави - Росія.
1739171
  Щербатюк М. Як в Україні забезпечуються соціально-економічні права // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 14-15.
1739172
  Махненко Д. Як в Україні захищають іноземні інвестиції // Юридична газета. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 15)
1739173
  Баганець О. Як в Україні створили безконтрольного правоохоронного "монстра" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1739174
  Мисан В. Як в умовах суб"єктивізації навчального змісту вивчати шкільну історію // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 18-22
1739175
  Вороніна Леся Як важко стати метеликом : дитяча сторінка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-37 : Фото
1739176
  Полянська Марія Як вам пасує Львів! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 28-29 : фото
1739177
  Закусило О. Як вас тепер називати? // Освіта, 1993


  [В гості до освітян прийшов О. Закусило, декан факультету кібернетики Київського університету]
1739178
   Як вберегтися від спеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 31-32 : фото
1739179
  Грабовський С. Як вбивали кращих людей нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 20


  Кремль і Луб"янка: точковий терор проти українських достойників.
1739180
  Янов О. Як вбивали Росію // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 228-239. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Навіть найпоміркованіший націоналізм обов"язково раніше чи пізніше перетворюється в Росії на "скажений".
1739181
   Як введення воєного стану в Україні позначиться на страховому ринку? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 18-19
1739182
  Жулинський М.Г. Як вгамувати духовну спрагу, або Пошуки шляхів набуття втраченої Батьківщини // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 61-77. – ISBN 978-966-00-0899-6
1739183
  Дуванський І. Як вдосконалити механізм репарацій для цивільних полонених після визволення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 8-14 лютого (№ 5). – С. 3


  2014 року на Луганщині було створено Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ). Його беззмінним лідером є Володимир Щербаченко. Випускник історичного факультету Луганського національного Шевченківського університету, він знаний нині як ...
1739184
  Цирфа Ю. Як ведеться першим леді? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 42-47
1739185
  Мирний Панас Як ведеться так і живеться : оповідання / Панас Мирний [псевд.]. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 106 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)


  "Українська Накладня" — видавництво Якова Оренштайна з 1903 у Коломиї, з 1919 до початку 1930-х років у Берліні. Видавало універсальну бібліотеку під назвою "Загальна Бібліотека" (до 1933 — 238 тт.: 113 у Коломиї i 125 у Берліні)
1739186
  Мунипова И. Як великих композиторів лаяли сучасники // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 92-99. – ISSN 0130-321Х
1739187
  Кузін М. Як вести заняття в політшколі / М. Кузін. – Київ, 1952. – 84с.
1739188
  Усик Світлана Як вести себе під час грози на вулиці / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 26-27 : фото
1739189
  Басенко К.Я. Як ви нам, так ми вам / К.Я. Басенко. – Київ : [б. в.], 1956. – 86 с.
1739190
  Просяник Н.С. Як вибрати безпечні та якісні ялинкові іграшки? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 36
1739191
  Зейда Олександр Як вибрати безпечну дитячу іграшку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 29 : фото
1739192
  Голованова Юлія Як вибрати свого ландшафтного дизайнера/архітектора // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 28-29 : фото
1739193
  Треніна А.С. Як вибрати термометр? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 33-34
1739194
  Долина Н. Як вибратися живими і здоровими з ""офісних пасток""? // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 44-47


  "Описано ризики, яких зазнає людина, змушена весь день працювати в приміщенні. Подаються поради, що саме потрібно зробити, аби звести до мінімуму негативні наслідки цієї непростої «легкої» роботи."
1739195
  Заріцький О. Як вивести економіку України з дефляц, або чи потрібна емісія в 3 млрд. грн? : проблеми макроекономіки / О. Заріцький, Ю. Харазішвілі, В. Заводник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 9-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1739196
   Як вивчати діалектичний матеріалізм?. – Київ, 1983. – 47 с.
1739197
  Баган О. Як вивчати літературу соціалістичного реалізму в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6 (770/771), травень - червень. – С. 38-48
1739198
  Зінченко Н. Як вивчати оповідання "Скарб" О.Стороженка на уроках української літератури / Н. Зінченко, О. Волкова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43.
1739199
  Пасічник І. Як вивчати свою історію // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 416-423. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1739200
  Дученко М.В. Як вивчати філософію / М.В. Дученко. – Київ, 1967. – 68с.
1739201
  Карнаухов І.М. Як вивчати філософію. (Методичні поради студентам-заочникам) / І.М. Карнаухов. – Вип.2. – Київ, 1967. – 115с.
1739202
  Колчинський І.Г. Як вивчаються небесні тіла / І.Г. Колчинський. – Київ : Знання, 1956. – 44 с.
1739203
  Головай І. Як вигинається воєнне коло // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)


  Збірка поезій з окопної війни Ярини Чорногуз "Як вигинається воєнне коло".
1739204
   Як виглядають університети України в світовому науковому просторі? // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 3


  В Києві відбулась наукова дискусія "Університети України у світовому науковому просторі", присвячена розвитку науки у закладах вищої освіти. Захід проходив за підтримки Міністерства освіти і науки України та компанії Ельзевір. Після дискусії відбулося ...
1739205
  Барбарич А.І. Як виготовляти геpбаpiй / А.І. Барбарич, С.С. Харкевич. – Київ : Радянська школа, 1958. – 67с.
1739206
  Барбарич А.І. Як виготовляти гербарій / А.І. Барбарич, С.С. Харкевич. – Київ : Радянська школа, 1958. – 67 с. – Бібліогр.: с. 65
1739207
  Кістяківський О.Б. Як виготовляти колекції для біологічного кабінету школи / О.Б. Кістяківський. – Київ, 1957. – 76с.
1739208
  Мельниченко В. Як видатний архівіст створив унікальний літопис невеселого життя геніального гумориста // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  Книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".
1739209
  Попович О.С. Як виживають дві академіїї - НАН України і РАН (порівняння основних статистичних показників еволюції) / О.С. Попович, Т.М. Червінська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 3-10. – ISSN 0374-3896


  После 1990 года: динамика составляющих их кадрового потенциала, финансирования, результатов деятельности
1739210
  Горська С. Як вижити педагогу? Соціальне партнерство і захист // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 2-3


  17 листопада 2015 року у Києві відбувся VIII з"їзд Профспілки працівників освіти і науки України, який підбив підсумки роботи організації за п"ять років.
1739211
  Антонова-Турченко Як вижити серед конфліктів / О.Г. Антонова-Турченко. – Київ : Знання, 1991. – 31, [1] с. – (Серія 10, Проблеми виховання / Т-во "Знання України" ; № 5)
1739212
  Чижевський Б. Як вижити та вберегти освіту? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 24 травня - 1 червня (№ 21/220)


  Фінансування освіти.
1739213
  Нетребенко Алевтина Як вижити у полоні? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 28-29
1739214
  Андросюк Ярослав Як вижити у разі автомобільної аварії? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
1739215
  Рубель В. Як визначати рівень життя середньовічного самурайства? Постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-48. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Для визначення рівня життя середньовічних самураїв замість дуже приблизних для середньовіччя розрахунків подушового ВВП запропоновано спиратися на співвідношення між тогочасними зарплатами й цінами. It is offered to base on the parity between the ...
1739216
   Як визначити компетентний суд у вашій справі? / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. Т.В. Руда]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 56 с. – ("Знайомство з судом")
1739217
  Іванов Л.Л. Як визначити мінерали на підставі зовнішніх ознак. / Л.Л. Іванов, 1926. – 48с.
1739218
  Барко В.І. Як визначити творчі здібності дитини? / В.І. Барко, А.М. Тютюнников. – Київ : Україна, 1991. – 76, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 5-319-00730-2
1739219
  Корнєєв О.П. Як визначити шкідливих звірків та боротися з ними. / О.П. Корнєєв. – Х., 1935. – 48с.
1739220
  Терещук О. Як вийти заміж за султана // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 76


  Історія Роксолани: українки, яка досконало володіла мистецтвом "ідеальна дружина"...
1739221
  Богданов І.М. Як викладати арифметику в школах для неписьменних : посібник для вчителів : пер. з рос. вид. / І.М. Богданов. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1937. – 40 с.
1739222
  Астряб О.М. Як викладати геометрію в середніцй школі : методичні поради для вчителів середньої школи / Астряб О.М. – Харків ; Київ : Радянська школа
Ч. 2 : 6-й клас. – 1934. – 104 с. : рис.
1739223
  Шутько В. Як викладати граматику і правопис у школах для малописьменних / В. Шутько. – Київ; Чернівці, 1946. – 31с.
1739224
  Чавдаров Як викладати граматику і провопис української мови в початковій школі з українською мовою викладання (по стабільному підручнику С. Чавдарова і П. Волинського) / С. Чавдаров і П. Волинський. – Харків : Радянська школа, 1934. – 60 с. – (Методичні поради вчителеві початкової школи)
1739225
  Шевчук А. Як викладати граматику українскьої мови у школі з українскькою мовою викладання / А. Шевчук. – Х, 1934. – 33с.
1739226
  Цебенко В. Як викладати граматику української мови по стабільному підручнику / В. Цебенко, К. Німчинов. – К., 1934. – 28с.
1739227
  Калайда О.Ф. Як викладати тему "Теореми про середнє для неперервних та диференційованих функцій // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 172-176. – ISBN 978-617-7021-29-1
1739228
  Ляшенко Г.Б. Як викладають географію України в Канаді / Г.Б. Ляшенко, В. Бойко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 25-28 : фото
1739229
  Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу : Методичний посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / В.О. Коломієць. – Київ : Вища школа, 2003. – 69с. – ISBN 966-642-091-0
1739230
  Петруня А. Як виконується судове рішення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-22
1739231
  Чігріна О. Як виконуються рішення українського суду на території іншої держави? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 10
1739232
  Подгорна В. Як використати нестабільність? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 4-5


  "Політична еліта формується не через телебачення і політтехнології, а через інституційні зміни".
1739233
   Як використовувати видатки освітньої субвенції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Профспілка працівників освіти і науки України інформує про роз"яснення Міністерства фінансів України щодо використання видатків освітньої субвенції (лист від 20.04.2015 № 31-07010-07-2/13450)".
1739234
  Нестерводський В.А. Як викохати та вибрати добру бджоляну матку / В.А. Нестерводський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 55с.
1739235
  Гриценко А. Як вилікувати державу від склерозу? Про діджиталізацію на користь людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 5


  "У нашій країні панує Держава Абсурду, з її тотальним і щоденним знущанням над людьми. Із втратами не лише емоційними - з економічними так само, для кожної людини і для кожної родини. В масштабах країни йдеться про десятки мільярдів збитків - хоч у ...
1739236
  Каганов В.І. Як винаходили радіо // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 11-18. – ISSN 2518-7104
1739237
  Всехсвятський С.К. Як виникають і розвиваються комети та інші малі тіла / С.К. Всехсвятський. – Київ : Київський університет, 1963. – 95 с.
1739238
  Келлер А Б. Як виникла людина // Яке різноманітне життя / Б.А. Келлер. – Харків, 1934. – 20 с.
1739239
  Калинович М. Як виникла людська мова / М. Калинович; Центр. лекційне бюро комітету в справах культ.-освітніх установ УРСР. – Київ, 1946. – 24 с. – Примірник № 606219 дефектний, відсутні тит. арк., стор. 23-24
1739240
  Танчер В.К. Як виникла релігія / В.К. Танчер. – К, 1956. – 40с.
1739241
  Опарін О.І. Як виникло життя на Землі / О.І. Опарін. – К, 1953. – 23с.
1739242
  Мазурмович Б.М. Як виникло життя на Землі / Б.М. Мазурмович, канд. біолог. наук. – Київ : Радянська Україна, 1956. – 36 с. : мал. – Бібліогр.: Література с. 36. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР ; Серія III, № 1)
1739243
  Гупало П.І. Як виникло життя на Землі. / П.І. Гупало. – Київ, 1974. – 87с.
1739244
  Чобіт Д. Як виникло місто Броди / Дмитро Чобіт ; [ред. Сергій Орлюк]. – Броди : Просвіта, 2002. – 45, [3] с. – Бібліогр. у прим.: с. 35-43. – ISBN 966-7544-12-5
1739245
  Себастьян Стразек Як випередити ринок: за матеріалами фондових ринків країн, що розвиваються = Beating the market in less developed financial exchange / Себастьян Стразек, Гал Мунда // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 425-433 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1739246
  Гальчинський С. Як виплутатися із тенет корупції? Іноземний досвід для України // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 32-33
1739247
  Селютін А. Як виплутатися із тенет корупції? Іноземний досвід для України // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 18-19
1739248
  Котнюк Ю. Як виправдали прокурора, або боротьба з корупцією за схемою "зловили", "подоїли", "відпустили" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1739249
  Тимошик М. Як виправити мовне питання в закладах культури, освіти, науки? // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 39-42. – ISBN 978-617-640-286-2
1739250
  Федоренко К. Як вирішити дилему безпеки для України? Ідея коаліції Міжмор"я у Центрально-Східній Європі / К. Федоренко, А. Умланд // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-29
1739251
  Джуричкович М. Як виростають близнюки : оповідання для дітей / Милутин Джуричкович ; пер. із серб. Дмитра Чистяка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 53, [3] с. : портр. – Зміст: Наші витоки ; Пікнік у горах ; Як ми опинилися у дитсадку ; П"ять років ; Домашнє виховання і вправи ; Давні світлини ; Уперше до першого [та ін.]. – (Європейська академія наук, мистецтв і літератури ) ( САМІТ-КНИГА = European academy of sciences arts and letters : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-089-7
1739252
   Як виростити дитину здоровою : Посібник для батьків учнів молодшого шкільного віку. – Київ : Прем"єр-Медіа, 2001. – 204с. – ISBN 966-7865-15-0
1739253
  Святенко П.П. Як вирощувати фенхель / П.П. Святенко. – Киев ; Харьков, 1937. – 31 с.
1739254
  Власенко І.О. Як вирощувати цитрусові на півдні України / І.О. Власенко; Воробйов А.І. – Одеса, 1949. – 34с.
1739255
  Тимошик М. Як висвітлювали проблеми села на сторінках перших україномовних газет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 20


  Кореспонденції та замітки Івана Огієнка.
1739256
  Ізмаїльський О.О. Як висох наш степ / О.О. Ізмаїльський. – Київ; Харків, 1950. – 96с.
1739257
  Перцовський С. Як Висоцькому в Україні голос повернули // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 10


  "25 січня відзначали 80-річчя Володимира Висоцького. Його зв"язки з Україною відомі. Про це говорять пам"ятник Жеглову і Шарапову перед МВС на столичній вулиці Богомольця, експонати в музеях, а головне - народна пам"ять".
1739258
  Галата С. Як вистояти і допомогти Україні? Про це йшлося у виступах учасників Загальних зборів НАН України / С. Галата, Л. Остролуцька, Д. Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2024. – Квітень (№ 15/16)


  Перспективи інтеграції академічної та університетської науки в сучасних умовах висвітлив завідувач кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка членкореспондент НАН Ігор Фрицький. Особливу увагу у виступі було ...
1739259
  Кабаненко І. Як вистояти і зміцнитися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 4-5


  На заміну пропаганді й популізму "для внутрішнього споживання" мають прийти стратегічні комунікації влади з громадянським суспільством".
1739260
  Купцова В. Як виховати "людину в людині"? Урок за п"єсою Олексія Коломійця "Дикий ангел" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-37.
1739261
  Фулер Ч. Як виховати активних і творчих дітей / Чері Фулер ; [пер. з англ. Н. Гірська ]. – Львів : Свічадо, 2007. – 154, [1] с. – (Порадник для Батьків). – ISBN 978-966-395-096-9
1739262
  Морозова О.І. Як виховати в учнів початкової школи відповідальне ставлення до навчальної праці засобами народної педагогіки / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-31
1739263
  Стрілько В. Як виховати любов до країни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 11


  Громадскість започатковує обговорення Концепції патріотичного виховання. Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого спільно з Національною академією педагогічних наук, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, вищими навчальними ...
1739264
   Як виховували дітей у сім`ї Ульянових. – К, 1978. – 151с.
1739265
  Бжезинський М. Як виховувати дітей на здорових та сильних людей / М. Бжезинський ; з польскої мови пеpеклав А. Рівний. – Харьків : Вид. І.Х. Бойко : Дpук. А.А. Жмудського, 1909. – 43 с.


  На тит. стор стоїт печатка української книгарні дореволюційної
1739266
  Фіданян О. Як виходять із карантину школи в Європі? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень розповідає директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.
1739267
  Гребень С. Як виші марнують кошти на науку / С. Гребень, Н. Покотило // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (157), лютий. – С. 12-15
1739268
  Яковлєв Д. Як виші шахраюють з нерухомістю / Д. Яковлєв, О. Гончаренко // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 34-37


  В навчальних закладах Миколаєва незаконно відчужують кімнати своїх санаторіїв та напівлегально здають в оренду гуртожитки.
1739269
  Кучинський В. Як вияв великої довіри: Про підсумки діяльності делегації україни і основні аспекти роботи Ради Безпеки у 2000-2001 роках // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-12. – ISSN 0868-8273
1739270
  Юрковський І.М. Як виявити і усунути несправності легкового автомобіля. / І.М. Юрковський. – 2-ге вид. – К., 1986. – 104с.
1739271
  Якимчук Л. Як виявляються зв"язки між усіма речами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 233). – С. 11


  Тарасові Прохаську та Андрію Портнову вручили Премію Юрія Шевельова.
1739272
  Литвин В. Як від народу приховували правду і до чого це призвело // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 78). – С. 4-5
1739273
  Скрипник М. Як відбирати й структурувати зміст освітнього курсу підготовки аспірантів (на прикладі вибіркової дисципліни "Творча майстерня молодого науковця") // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 46-52
1739274
  Самойлов Ф.М. Як відбувались вибори при царизмі. / Ф.М. Самойлов. – К, 1938. – 31с.
1739275
  Вольский Р.А. Як відбуваються вибори в капіталістичних країнах. / Р.А. Вольский. – Київ, 1937. – 59с.
1739276
  Вольский Р.А. Як відбуваються вибори в капіталістичних країнах. / Р.А. Вольский. – Київ, 1938. – 63с.
1739277
  Разнатовський І.М. Як відбуваються вибори в СРСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1958. – 72с.
1739278
  Сенченко М. Як відвернути від України негативне інформаційне поле // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1739279
  Дубровик-Рохова Як віддати всі борги МВФ?... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 7


  Турецькі рецепти для української "економічної кухні".
1739280
  Сліпушко О. Як відзначатиме ювілей. До 200-ліття Тараса Шевченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 120)


  "... У березні 2014-го світ відзначатиме 200 років від дня народження Тараса Шевченка. Кожна нація має свого генія, визнаного і почутого не тільки нею, а й іншими народами. Для України (на той час Малоросії у складі Російської імперії) 40-60-ті роки ...
1739281
  Шевченко Віктор Як відкривали Америку : Відкриття і дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-51 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв
1739282
  Рейнікова Вікторія Як відкрити ресторан: чек-ліст для готеляра // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 38-44 : фото, табл.
1739283
   Як відновити втрачене пенсійне посвідчення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 46. – ISSN 1992-9277


  Відповідно до частини 4 статті 44 Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійне посвідчення.
1739284
   Як відновити втрачене пенсійне посвідчення? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 46. – ISSN 1992-9277
1739285
   Як відновити газон після зими? // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 60-61 : фото
1739286
   Як відновити документ? [про професійну освіту або додаток до нього] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1739287
  Бек Г.Ф. Як відповідати культам / Губерт Ф. Бек ; з англ. мови пер.: І.Ткач ; Богословський редактор: В. Горпинчук. – Київ : 2003, 2003. – 56 с.
1739288
  Ган Е. Як відповідати мусульманам / Пер. з англ.: І.Ткач; Богословський ред.: В. Горпинчук; Ернест Ган. – Київ, 2002. – 57 с.
1739289
  Богачов А. Як відповісти на головне питання інтелігенції? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 77-89. – ISSN 0235-7941
1739290
  Корніюк Віктор Як відходи дають доходи / підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 61-62


  Величезні масиви сміттєзвалищ дедалі агресивніше поглинають мальовничі околиці міст і селищ, місця масового відпочинку, псують довкілля та воду, удень і вночі завдають невідворотної шкоди здоров"ю людей... Ці жахи не з якогось науково-фантастичного ...
1739291
  Корніюк Віктор Як відходи дають доходи / підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 61-62


  Величезні масиви сміттєзвалищ дедалі агресивніше поглинають мальовничі околиці міст і селищ, місця масового відпочинку, псують довкілля та воду, удень і вночі завдають невідворотної шкоди здоров"ю людей... Ці жахи не з якогось науково-фантастичного ...
1739292
  Корніюк Віктор Як відходи дають доходи / підгот. В. Корніюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 61-62


  Величезні масиви сміттєзвалищ дедалі агресивніше поглинають мальовничі околиці міст і селищ, місця масового відпочинку, псують довкілля та воду, удень і вночі завдають невідворотної шкоди здоров"ю людей... Ці жахи не з якогось науково-фантастичного ...
1739293
  Чобіт Д. Як Віктор Медведчук "захищав" Василя Стуса / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2003. – 53с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип.10). – ISBN 966-7544-23-0
1739294
  Чобіт Д. Як Віктор Медведчук "захищав" Василя Стуса / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта. – (Нарцисіана в залі суду ; вип.11). – ISBN 966-7544-25-7
Ч. 2. – 2004. – 39, [1] с.
1739295
  Робертсон Л.Д. Як вільна суверенна держава, україна сама несе ваідповідальність за визначення свого майбутнього курсу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-7
1739296
  Кралюк П. Як вільний із вільним...Польське слов"янофільство в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)
1739297
  Серафимович А. Як він помер. / А. Серафимович. – Київ, 1924. – 12с.
1739298
  Андрієнко О. Як віртуалізація змінює форми нашого буття: соціоформа, техноформа, етиформа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 57-81. – ISSN 1682-2366
1739299
  Андрієнко О. Як віртуалізація змінює форми нашого буття: соціоформа, техноформа, етноформа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 84-99. – ISSN 1682-2366
1739300
  Морозов Олександр Як вітер... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-63. – ISSN 0130-5212
1739301
  Барнс Р. Як вітчиму стати батьком / Роберт Барнс ; [з англ. пер. А. Маслюх ; худож. оформ. У. Кривдик]. – Львів : Свічадо, 2006. – 191, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Dr. Bob Barnes. Winning the heart of your stepchild. Grand Rapids: Zondervan, 1992. – (Порадник для батьків). – ISBN 966-395-031-5
1739302
  Рябий В. Як вічність і величність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Спомин про Володимира Лучука.
1739303
  Сюндюков І. Як влада "розчавила" суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 8


  Утвердження більшовицького тоталітаризму в Україні: Інститут історії НАН України запропонував науковий підхід до проблеми.
1739304
  Нагорна О. Як влаштована автоматизована система державного земельного кадастру? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 47-50
1739305
  Толбузін Дм. Як влаштувати сільський театр / Дм. Толбузін. – Харків : Книгоспілка. – 63 с.
1739306
  Приходько В.В. Як вловити розум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються філософські перспективи і можливі результати переосмислення поняття розуму, відштовхуючись від традиції німецької класичної філософії. The philosophical perspectives and possible results of recomprehension of concept "reason" are ...
1739307
  Баганець О.В. Як вмирає правда про Майдан … / Олексій Баганець, заступник Ген. прокурора України (2000-2002, 2005-2006, 2014-2015 рр.), канд. юрид. наук, заслуж. юрист України, адвокат. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 107, [1] с. – ISBN 978-966-667-712-2
1739308
  Райнов Б. Як вмираємо тільки ми / Б. Райнов. – Київ, 1962. – 82 с.
1739309
  Семиляк О. Як вночі у бібліотеці Максимовича бар"єри руйнували // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Уперше в рамках VI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича відбувся оригінальний захід «Ніч у бібліотеці». Книгозбірня перетворилася на культурну платформу, де можна було «помірятися» римами в поетичному ...
1739310
  Максютіна О. Як вовка не годуй, а...фразеологізмів він не знатиме // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.12-17.
1739311
  Кульчицький С. Як вожді більшовиків проривалися до влади // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Які маніпуляції допомогли Леніну і Ко захопити владу в петрограді й на місцях.
1739312
  Кралюк П. Як волиняни Московію розбудовували // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)
1739313
   Як волхви Ірода проганяли : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 118 : Іл.
1739314
  Яновська Л. Як вони допомогали. / Л. Яновська. – Харків, 1924. – 78с.
1739315
  Яновська Л. Як вони допомогали. / Л. Яновська. – Одеса, 1925. – 92с.
1739316
  Володський О.Ф. Як вони женихалися : жарт на 1 дії / А. Володський. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1910. – 24 с.
1739317
  Володський О.Ф. Як вони женихалися : жарт на 1 дії / А. Володський // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ, 1908. – 24 с.
1739318
  Кукіер К. Як вони змінюють наше уявлення про світ / К. Кукіер, Майєр-Шенбергер // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42-47. – (Політичні науки)


  Інформаційні технології та інформаційні ресурси.
1739319
  Козак С. Як вони пишуть : 25 літературних секретів / Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2013. – 241, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-579-368-7


  У пр. № 1746636 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу - Підпис . Літ. Україна 11.07.13 р.
1739320
  Ковінька О.І. Як воно засівалося... / О.І. Ковінька. – Київ, 1979. – 208с.
1739321
  Франчук І. Як воювали Запорожці?. – Київ : Т-во "Вернигорв", 1917. – 16 с. – (Військова секція ; .3)


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
1739322
  Драгомілович М. Як вперше виміряли швидкість світла // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 22-24. – ISSN 2518-7104
1739323
  Колесников В. Як впливає реєстрація/декларування місця проживання на майнові права особи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1739324
   Як впливають екзогенні хімічні чинники на активність геному пшениці? Вивчення з використанням співвідношення РНК/ДНК / О.І. Мартиненко, Т.К. Кириленко, А.В. Степанюгін, Д.П. Плоднгк, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1


  Досліджено відповідь рослин пшениці на дію хімічного чинника (метисазон) на рівні реакції геному із залученням співвідношення РНК/ДНК. Встановлено дифереиційний характер функціонування геному пшениці в прогресі росту за даними співвідношення РНК/ДНК та ...
1739325
  Кулинич П.Ф. Як впорядкувати оренду земель на селі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 9. – С. 21-25
1739326
  Куценко С. Як врятувати дитину від цькування в інтернеті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 травня (№ 92). – С. 11


  Україна - в ТОП-10 країн Європи за поширеністю булінгу серед школярів 11-15 років. Але механізми протидії є.
1739327
  Орел Л. Як врятувати Національний музей народної архітектури та побуту України? / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 1, 10-11
1739328
  Зейда Олександр Як встановити новорічну ялинку, щоб вона була безпечною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 38
1739329
  Шаров О. Як вступатимуть до ВНЗ у 2017 році / Олег Шаров; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про особливості Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році розповідає директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
1739330
   Як вступатимуть на бакалавра і магістра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  "...Фіксований перелік конкурсних предметів, ЗНО на магістратуру з "Права" та "Міжнародного права", 7 заяв на бюджет та 150 балів на лікарські спеціальності – ці та інші новації чекають вступників 2018-го. Вони передбачені Умовами прийому на навчання ...
1739331
   Як вступатимуть на молодшого спеціаліста? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1739332
   Як втаємничуються генеральні плани міст і які наслідки це має для суспільства : матеріали громад. експертизи діяльності М-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального гос-ва України у сфері формування переліку відомостей, що становлять службову інформацію / Східноукр. центр громад. ініціатив ; [уклад. В.В. Щербаченко]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 214, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-678-442-4
1739333
  Голуб О. Як втекти від плагіату під пильним поглядом зловтішного Малевича? // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 122-124. – ISSN 0130-1799
1739334
  Ковальчук Н. Як втрачена совість впливає на маніпулювання історією... // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 16 (740), 1-15 червня 2015 року. – С. 8-12
1739335
  Ротач П. Як вчилися наші предки. З життя бурсаків і спудеїв Києво-Могилянської колегії і братських шкіл // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 332-338
1739336
  Терещенко С. Як вчимося сьогодні, так житимемо завтра (про мовну норму в освітній літературі) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 180-185. – ISSN 0201-419
1739337
  Тиліщак В. Як вчиняли Голодомор: велике інтерв"ю з дослідником геноциду українців / Прямий Канал - Щоденні Новини // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 8-9
1739338
  Коноваленко Ю. Як вчителю з користю використовувати соцмережі на уроках // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 3
1739339
  Новоринський В. Як вшанували Твараса Шевченка у прифронтовому Краматорську // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 12
1739340
  Загірня Марія Як выгадано машыною йиздити [Як вигадано машиною їздити] / Hапысала М. Загиpня [псевд.]. – У Чернігові (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Земства, 1896. – 31 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1739341
  Кондратьев И.К. Як гаем : Собpание малоpоссийских дум и песен истоpических, казацких, чумацких, буpлацких, солдатских, любовных, промышленницких, поучительных, семеных, шуточных, плясовых, обрядных, колыбельных, свадебных и т. под,.В 2-х ч. / Собрал И.К. Кондратьев. – Москва : Изд. книгопродавца Е.А. Губанова ; [Тип. Е. Гербек], 1899. – 218, IX с. – В кн. також вірші І. Мазепи, П.Т. Рябошапки, Т.Г. Шевченка, О.С. Афанасьєва-Чужбинського. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.
1739342
  Фрішко Владислав Як галузь 2018 рік пережила // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1739343
  Сірук М. Як гарантувати безпеку в Чорноморському регіоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 липня (№ 123). – С. 3


  Туреччина пропонує посередництво у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Експерти вважають, що Київ і Анкара мають наповнити стратегічне партнерство конкретним змістом.
1739344
  Метенько Б. Як гарно спати і багато встигати // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 6


  Студент історичного факультету Роман Рибаков має свою методику й свої правила здорового сну.
1739345
  Винничук Ю. Як гартувалася лють: польська ксенофобія у Львові // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 8
1739346
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 379с.
1739347
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Вид. 5-е. – Київ, 1937. – 489с.
1739348
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Одеса, 1938. – 379с.
1739349
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ, 1946. – 316с.
1739350
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ, 1969. – 375с.
1739351
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ, 1971. – 375с.
1739352
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ : Дніпро, 1974. – 317с.
1739353
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ, 1978. – 360с.
1739354
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Львів, 1980. – 335с.
1739355
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Київ, 1982. – 360с.
1739356
  Островський М.О. Як гартувалася сталь / М.О. Островський. – Львів, 1983. – 336с.
1739357
  Островський М.О. Як гартувалася сталь. Народжені бурею / М.О. Островський. – Київ, 1937. – 429с.
1739358
  Островський М.О. Як гартувалася сталь. Народжені бурею / М.О. Островський. – Київ, 1967. – 707с.
1739359
  Островський М.О. Як гартувалася сталь. Сценічна композиція П. Бондаренка / М.О. Островський. – Київ, 1957. – 100с.
1739360
  Островський М.О. Як гартувалась сталь / М.О. Островський. – 2-е вид. – Київ-Одеса, 1935. – 379с.
1739361
  Островський М.О. Як гартувалась сталь / М.О. Островський. – Одеса, 1935. – 549с.
1739362
  Грабовський С. Як геній "акліматизувався" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 21


  Драма ідей Володимира Вернадського. Геніальний учений XX століття, творець Всеукраїнської академії наук, добре пам"ятав про своє українське коріння. Проте його ставлення до вітчизняного національного відродження було дуже суперечливим.
1739363
  Каменченко П. Як гільйотина стала символом просвітництва, рівності та гуманізму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277


  "Двадцять п"ятого квітня 1792 року на Гревській площі Парижа вперше була проведена публічна страта за допомогою гільйотини. У наступні роки понад 40 тисяч відрубаних голів стануть доказом ефективності новітнього механізму для виконання покарань. Так ...
1739364
  Рижков В. Як Гітлер став німцем // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 20
1739365
  Сергійчук В. Як гітлерівці допомогли українцям полюбити Сталіна // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 186-198. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 75-річчя закінчення Другої світової війни.
1739366
  Ягольник О. ЯК ГО "УААСП" врятувала Україну для світу авторського права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 1608-6422
1739367
  Касьянова О. Як говорять наші діти? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2024. – Січень (№ 1)


  "Тема мовленнєвого розвитку цікавить усіх – директорів навчальних закладів, педагогів, батьків і, звісно ж, учених та студентів ННІ філології. Тож не дивно, що студентки кафедри української мови та прикладної лінгвістики долучилися до проєкту ...
1739368
  Макарський О. Як годували глядача "консервами", або про телевізійну мову : (70 років відтоді,як в Київі запрацював телецентр) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-18
1739369
  Рева І. Як Голодомор розвалив СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про систему, яка знищує себе, виховуючи громадян-рабів.
1739370
  Леліч Мілан Як голосують нацменшини / Леліч Мілан, Трегубов Віктор // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 18-23
1739371
  Розумний Віктор Федорович Як городяни Віктора Розумного полонили : [інтерв"ю з міським головою Полонного В.Ф. Розумним] / розмову вела І. Коваль // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 58-59
1739372
   Як готувати журналіста-мультимедійника? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 21 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1739373
  Донченко Т.- Як готувати учнів до переказу // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
1739374
  Панчишин В. Як готують офіцерів морської піхоти // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 15


  "Незабаром відбудеться перший випуск молодих офіцерів морської піхоти. Під час навчання у виші кожен з них має наїздити на бронетранспортері майже 100 км, здійснити близько 30 стрибків із парашутом. А в перспективі курсантів цього факультету ...
1739375
  Карпенко Л. Як грабують історичні пам"ятки Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 1 липня (№ 113). – С. 8


  Лише в східній частині півострова вже працює 15 експедицій із країни-окупанта. У знахідок є два шляхи: або до Росії, або на чорні ринки світу.
1739376
  Мельниченко В. Як Григорій Честахівський виконав Шевченків заповіт // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 1, 6-7


  Честахівський Григорій Миколайович (1816 (1820?) — 1893). Похований в с. Качанівці на Чернігівщині) — художник, товариш Т.Г.Шевченка, один з ініціаторів та організаторів перепоховання поета на Чернечій горі біля Канева, автор спогадів про Т.Г.Шевченка. ...
1739377
  Коцур А.П. Як гріє душу слово брат // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 25-30


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
1739378
   Як грім із зимового неба: не стало Івана Сойка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4). – С. 2


  Видатний український германіст, перекладознавець, лексикограф, доцент каф. германської філологі КНУ імені Тараса Шевченка.
1739379
  Чадюк М. Як громадськість висунула Володимира Панченка на Шевченківську премію. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 31


  Підсумки презентації оновленого видання книги "Сонячний годинник".
1739380
  Драчук А. Як громадянам віднайти додаткове фінансування? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52)


  Де шукати гроші на соціальні проекти, як залучити молодь до відновлення та яким має бути план розвитку громади?
1739381
  Сергійчук В.І. Як данина рідній землі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 165-річчя від дня народження Іллі Репіна.
1739382
   Як дати здачі / The Economist Newspaper Limited. All rights reserved // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Воювати проти "Ісламської держави" потрібно на всіх фронтах.
1739383
  Сліпчук П.О. Як дбаєш так і маєш : гумор / П.О. Сліпчук. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 100 с.
1739384
  Зелінська Х.. Як державі наповнити бюджет - нова велика приватизація. Чому після перемоги варто відновити велику приватизацію і як зробити це максимально ефективно? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1739385
  Крючков О. Як Десну перейшли батальйони // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 98). – С. 3
1739386
  Пєунов В. Як дивитися в очі... : проза: уривок з роману "Ексгумація" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 24-59. – ISSN 0131-2561
1739387
  Даценко Б.Є. Як дивитись і розуміти виставу / Б.Є. Даценко. – Київ, 1960. – 36с.
1739388
  Попова Л.І. Як дивитись і розуміти твори образотворчого мистецтва / Л.І. Попова, В.П. Цельтнер. – К., 1960. – 40с.
1739389
  Пелькіна Л.А. Як дивитись і розуміти твори образотворчого мистецтва. / Л.А. Пелькіна. – К, 1962. – 39с.
1739390
  Шурхало Д. Як Дике Поле стало Слобідською Україною // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 31-33
1739391
  Рільке Райнер Марія Як дід Тимофій, співаючи, вмер // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 152-159. – ISSN 0320 - 8370
1739392
  Семена М. Як діє "міграційна зброя" Росії в Криму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)
1739393
  Семена М. Як діє "міграційна зброя" Росії в Криму? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 6-7


  "І до чого такий метод соціально-культурної переробки населення може призвести".
1739394
  Баган О. Як діє комплекс малоросійства в літературі? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 18-19


  Федір Достоєвський в інтерпретаціях Євгена Маланюка.
1739395
  Дашковська О.В. Як діє НАЗЯВО - ключова ланка системи якості вищої освіти / О.В. Дашковська, В.П. Погребняк // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 211-216
1739396
  Зимомря М. Як дійти до храму // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С.85-86. – ISSN 0131-2561
1739397
  Возняк М.С. Як дійшло до першого жіночого альманаха / М.С. Возняк. – Львов, 1937. – 88с.
1739398
  Вітко А. Як ділити пиріг юридичної освіти / А. Вітко, В. Єрмоленко, О. Яра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 13


  "... У засобах масової інформації останнім часом з"являється дедалі більше прикладів псевдореформаторських потуг у різних сферах суспільних відносин, сприйняття яких і впровадження в життя найчастіше мають не просто нульовий, а різко від"ємний ефект. ...
1739399
  Пугач О. Як дістатися до Сан-Франциско // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Про Роалда Гоффмана - американського хіміка (органічна та квантова хімія), поета, драматурга і філософа українського єврейського походження. Лауреата Нобелівської премії (1981) — "за розробку теорії протікання хімічних реакцій", що значно розширює ...
1739400
   Як дістатися золотовалютних резервів росії?. У Мін"юсті України заявили, що знають, як це зробити // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1739401
  Біглець С. Як діти комуну робили : оповідання / С. Біглець. – Харків : ДВУ, 1926. – 23 с. : іл.
1739402
  Богданович Лілія Як діяти та куди бігти під час пожежі / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 22 : фото
1739403
   Як діяти у випадку пожежі у багатоповерховому будинку (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 14
1739404
  Зайцев О. Як Дмитро Донцов порівняв себе з Дон Кіхотом, назвавши своїх ворогів Санчо-Пансами / спілкувався Т. Головко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 28-31 грудня (№ 52)


  Інтерв’ю Тараса Головка з автором книги "Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова 1922-1939 роки" Олександром Зайцевим. У червні 1923 року у результаті спланованої операції Державним політичним управлінням УСРР генерал-хорунжого ...
1739405
  Зайцев О. Як Дмитро Донцов прирівняв себе з Дон Кіхотом, назвавши своїх ворогів Санчо-Пансами / інтерв"ю брав Т. Головко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Квітень (№ 4). – С. 28-29


  Зайцев Олександр Юрійович (1964) - український історик, доктор історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету (УКУ). Сфера наукових інтересів: політична історія Західної України міжвоєнного ...
1739406
  Романюк П. Як Дмитро Чобіт районом керував / П. Романюк. – Броди : Просвіта, 1997. – 56с. – (Рух при владі)
1739407
  Семиженко А. Як Дніпропетровськ не став Донецьком / А. Семиженко, Г. Остаповець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 4-9
1739408
  Померанцев Ю.М. Як до м"яча слава прийшла / Ю.М. Померанцев. – К., 1979. – 256с.
1739409
   Як добре зробити добре? / Б. Скочен, М. Левічка, М. Забел, А. Полло // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 107-110. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  30 вересня 2013 року Міністерство науки та вищої освіти Польщі оголосило результати останньої оцінки наукових установ Польщі. Був застосований новий метод класифікації з використанням минулого досвіду.
1739410
  Бубир В. Як добре, що ти є на цьому світі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 65. – ISSN 0130-5263
1739411
  Бондарєв Т. Як довго можна позиватися за гарантовану якість? / Т. Бондарєв, А. Дякулич // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Гарантійні строки та строки позовної давності у будівництві".
1739412
  Чорногуз О.Ф. Як доглядати Зевса : гумор і сатира / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256 с.
1739413
  Костенко А.О. Як доктринальне розуміння природи Інтернету має вплинути на його правове регулювання // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 203-206. – ISBN 978-966-7166-36-6
1739414
  Чабан М.П. Як долали епідемії наші попередники / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2021. – № 14 (774)
1739415
  Кригін Н.Ф. Як долі немає, той розум не поможе [Як доли немае, то й ромум не поможе] : пьеса в 5-ти действиях / Н.Ф. Крыгин. – Самара : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1912. – 45 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1739416
  Тімар Томас Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід; Пер. з англ. Анжела Кам"янець. – Львів : Літопис, 2004. – 176с. – ISBN 966-7007-96-3
1739417
  Стороженко М.П. Як допомагати дітям добре вчитися. / М.П. Стороженко. – К., 1949. – 84с.
1739418
  Помагайба В.І. Як допомогати дітям добре вчитися / В.І. Помагайба. – К., 1966. – 48с.
1739419
  Нетребенко А. Як допомогти людині у стресовій ситуації / А. Нетребенко, О. Железний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 38-40. – Бібліогр.: 16 назв
1739420
  Данильченко В.В. Як допомогти потопаючому / В.В. Данильченко. – К, 1974. – 28с.
1739421
  Мацков Ф.П. Як допомогти рослині боротися з посухою / Ф.П. Мацков. – К., 1951. – 36 с.
1739422
   Як допомогти студентові бути здоровим? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  За ініціативою студентів було створено соціальний клуб, метою якого є пропоганда здорового способу життя, оцінка стану організму студентів, профілактика та запобігання певній патології, допомога в подоланні недуг, які сьогодні ускладнюють життя. ...
1739423
  Бєлих Т.В. Як допомогти учням вибрати професію // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 1. – ISSN 2518-7104


  Алфьоров Жорес Іванович (1930-2019) - радянський та російський політик, фізик. Лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року за розробку напівпровідникових гетероструктур та створення швидких опто- та мікроелектронних компонент, академік РАН. Його ...
1739424
   Як досліджують Арктику. – Х - Одеса, 1934. – 204с.
1739425
  Лубченко І. Як достукатися до глави держави (Відкритий лист Президенту України В.Ф.Януковичу) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 2-5
1739426
   Як досягти безвізового режиму з Європейським Союзом? Досвід країн Західних Балкан для України : [інформаційно-аналітичне видання] / І. Сушко [та ін.] ; [пер.: Левандовська Л., Брюханов І.]. – Київ : ТОВ "Вістка", 2011. – 96, 96 с. – Книга перевертень укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: How to achieve visa-free regime with the European Union? Western Balkans" experience for Ukraine. – (Європа без бар"єрів). – ISBN Я44
1739427
  Рябець М. Як досягти успіху в цивільній справі? / М. Рябець, Я. Зейкан, І. Тихоненко. – Харків : Фоліо, 2006. – 315с. – ISBN 966-03-3543-1
1739428
  Короденко М. Як досяти ІТ-гармонії? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У МОН України обговорили питання, як оптимізувати систему підготовки фахівців з інформаційних технологій у вищій школі із сучасними вимогами ІТ- індустрії. До робочої групи з оптимізації підготовки ІТ-спеціалістів у ВНЗ увійшли представники КНУ імені ...
1739429
  Мартинюк В. Як думати на сто років уперед? / Розмовляла Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2017. – Травень (№ 19/20). – С. 2-3


  "Чи розвиватися і як саме університетській науці? Чому не спрацьовують закони, спрямовані на розвиток науки та комерціалізацію її результатів? Під які наукові проекти у держави найдуться кошти? Чому виїжджають з країни молоді наукові кадри і чи є ...
1739430
  Ладика В. Як економити мільйони на опалення. Ректор СНАУ Володимир Ладика перевів очолюваний ним виш із газу на біосировину / Спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 47. – ISSN 2219-5793


  Про перехід від опалення промисловим газом до альтернативних джерел, історію взаємодії з представниками бізнесу та їхній внесок в осучаснення підготовки випускників, про перепідпорядкування закладів освіти аграрного профілю й агроінтерантуру розповів ...
1739431
  Косенко Любов Як епізод життя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 34. – ISSN 0868-9644


  Скульптор Володимир Григорович
1739432
  Смирнова Є. Як Естонія виростила покоління інноваторів. Електронні підручники, інклюзивні школи та уроки на лікарняних ліжках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 12


  "Естонія - країна парадоксального розвитку, що досягла успіху всупереч, а не завдяки. Чому? Візьміть територію двох Львівських областей (45 тис. кв. км), населення одного Харкова (1,3 млн) і додайте трішки радянської спадщини. Мало хто вірив, що з ...
1739433
  Коломийцева В. Як ефективно служити словом : Рец на кн.: Практична риторика : навч. посіб / О.М. Мацько. - Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2019. - 240 с. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 164-168. – ISSN 0320-3077
1739434
  Грегорі Пол Як Європа і США повинні реагувати на агресію Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 січня (№ 6). – С. 9


  Поки що Захід тримає Путіна у глухому куті, але "відмовляється" натискати на курок.
1739435
  Євсєєв О.П. Як Європейський суд "судить" історію (до питання про суддівський активізм) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 233-241. – ISSN 2224-9281
1739436
  Лубчак В. Як Європі позбутися стереотипів про Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 1, 21


  У Німеччині відбулася Міжнародна конференція "Свобода через медіа".
1739437
  Нечепа В. Як єднаються українці // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 14-15


  Кобзарські мандри. Поїздка по Іспанії. Вшанування пам"яті дуже знаного в Іспанії і за її межами українця Теодора Барабаша.
1739438
  Алішаускас В. Як ЄС впроваджує "е-митницю" і що тут треба врахувати Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1739439
  Донскіс Л. Як ЄС утратив Вірменію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 25. – ISSN 1996-1561


  Змусивши Єреван капітулювати перед своїм натиском, Москва вкотре підтвердила власну репутацію майстра політичних інтриг та геополітичних маніпуляцій.
1739440
  Гаршин В.М. Як жаба мандрувала / В.М. Гаршин. – К., 1983. – 12с.
1739441
  Дарницький Володимир Як же все-таки виник Всесвіт? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 3 : Фото
1739442
  Боровський О. Як же соціалісту без Москви // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 9). – С. 5


  Новий президент ПАРЄ виступає за повернення Росії до асамблеї.
1739443
  Петровський Г.І. Як жив і живе український народ / Г.І. Петровський. – [Київ] : Радянське будівництво і право, 1938. – 89, [3] с., [19] с. іл.
1739444
  Грушевський М.С. Як жив український народ : коротка історія України / написав Михайло Грушевський. – Вид. 2-е. – Царгород : [Виданнє Союза Визволення Укpаїни] ; Дpук. Союза Визволення Укpаїни, 1915. – 107 с., 1 аpк. каpт: поpтp., іл. – В кн. поpтp. Т.Г. Шевченка, Б. Хмельницького, І. Виговського, П.Д. Доpошенка, І.С. Мазепи та каpта Укpаїни. - Hа тит. аpк. поpтp. авт.
1739445
  Грінченко Б.Д. Як жив український народ : коpотка істоpія Укpаїни з ілюстpаціями / написав Б. Грінченко. – Вид. 10-те. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Дpукаpь". Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь], 1918. – 64 с. : портр., мал., карта. – В кн. поpтp. князя Володимиpа Святославича, П.К. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, І.С. Мазепи, Петра Могили, І.П. Котляpевського, Т.Г. Шевченка
1739446
  Грушевський М.С. Як жив український народ : Для серед. шкільного віку / М.С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1992. – 111 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01341-6
1739447
  Грінченко Б.Д. Як жив Український народ / росказав Б. Грінченко ; [Післямова ред.]. – Вид. 5-те. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. М. Заїздного], 1917. – 45 с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Книжки памьяти Н. Грінченко ; [ Видавництво "Криниця" у Київі] ; [№ 28])
1739448
  Грушевський М.С. Як жив український народ: Коротка історія України / М.С. Грушевський. – Київ, 1991. – 108с.
1739449
  Майданюк В. Як живе Донбас без України? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 17 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1739450
  Кузьменко О. Як живе народна традиція у часи невизначеності та війн... (зауваги після XVI Конгресу Міжнародного товариства етнології та фольклору) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; редкол.: Бальді Альберто, Вінце-Паула Єлка, Воробєць Христина [та ін.]. – Львів ; Київ, 2023. – № 5 (173), вересень - жовтень. – С. 1315-1323. – ISSN 1028-5091


  7—10 червня 2023 року у місті Брно (Чехія) відбувся черговий науковий форум Міжнародного Товариства етнології та фольклору / International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). Організаційний комітет європейського товариства, що активно «сприяє та ...
1739451
  Іванов І.П. Як живе протон // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 67-79


  Пропонується статтяя-конспект лекції для учнів із класів відомого фізика Ігоря Іванова, у якій він дуже доступно, «на пальцях», пояснює будову протона, будову речовини, роботу андронного колайдера.
1739452
  Ляліков Сергій Як живеться аеропортам "другої ліги" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1739453
  Храпатий С.В. Як живеш, студмістечко? : інтерв"ю з С.В.Храпатим / вела інтерв"ю Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Підвищення тарифів на проживання в гуртожитках з 1 січня 2010 р. схвилювало багатьох студентів, аспірантів і співробітників університету. З коментаря на цю тему й почалася розмова про сьогодення студмістечка з начальником управління з організації ...
1739454
  Поліщук Л.К. Як живиться рослина / Л.К. Поліщук. – Київ, 1965. – 62 с.
1739455
   Як жили за океаном. – Львів, 1958. – 76с.
1739456
  Денисов Г. Як жили лаврські побожні ченці / Г. Денисов. – Харків : Пролетар, 1930. – 54 с.
1739457
  Прилежаєва-Барська Як жили наші предки слов"яни. / Прилежаєва-Барська. – Київ, 1956. – 73 с.
1739458
  Крикотун В.М. Як жили селяни-кріпаки Києво-Печерської Лаври / В.М. Крикотун. – Київ, 1958. – 15с.
1739459
  Галичин Л. Як жили студенти братських шкіл XVII-XVIII ст. // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 332-333
1739460
  Яворницький Д.І. Як жило славне запорожське низове військо / Д.І. Яворницький. – Вид. 2-ге з додатками. – Катеринослав (Дршпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1914. – 31 с. : 1 портр., мал.
1739461
  Редько О.Ю. Як жити далі вітчизняним аудиторам (новели законодавчого регулювання аудиту в Україні) // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 77-95 : табл. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1739462
  Кульчицький С. Як жити разом? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 9


  Українці та росіяни в Україні. Нотатки історика.
1739463
  Шушарін Д. Як жити у світі, де є Росія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 грудня (№ 227)


  Треба думати, як захищатися й відгороджуватися, а не гаяти час і сили, міркуючи в логіці здорового світу.
1739464
  Перепелиця Г. Як жити, відрізняючись, але в гармонії.Теоретичні аспекти міжнародних відносин // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.50-64. – ISSN 0868-8273
1739465
   Як жити, коли поряд "держава-злочинець" / І. Капсамун, В. Торба, В. Фесенко, І. Геращенко, В. Василенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 липня (№ 126). – С. 4


  "У міжнародного співтовариства є всі підстави для застосування санкцій щодо Росії з метою звільнення українських моряків", - юрист-міжнародник.
1739466
  Черевко А. Як жити? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 5


  Члени Ініціативної групи "Першого Грудня" Євген Сверстюк та В"ячеслав Брюховецький провели зустріч зі студентами Києво-Ммогилянської академії. На порядку денному - питання вибору цінностей та революція свідомості.
1739467
  Васильєв І.П. Як житимете, хлопчики? : повість / І.П. Васильєв. – Київ : Веселка, 1983. – 140 с.
1739468
  Кирей Р. Як житимуть далі технікуми та коледжі. Ухвалений днями закон "Про фахову передвищу освіту" обговорили на всеукраїнській нараді ректорів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 15 червня (№ 112). – С. 7
1739469
  Прокопенко М. Як журналісти "Дня" писали XVII Радіодиктант національної єдності : як журналісти "Дня" писали XVII Радіодиктант національної єдності. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 2


  В аудиторії імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка проходив Всеукраїнський XVII Радіодиктант національної єдності.
1739470
  Валер"єва М. Як журналісти програли нардепу Іванющенку // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 24


  Знову будуть мільйонні позови проти ЗМІ та журналістів ?
1739471
  Горенко М. Як з Криму робитимуть "Кримнаш" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 липня (№ 139). – С. 5


  У об"єктивність майбутнього перепису населення жителі півострова не вірять. Але експерти радять узяти в ній участь, контролюючи всі записи.
1739472
  Сергійчук В. Як з України вилучили Придністров"я // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 4 травня (№ 97). – С. 8
1739473
  Скуратівський М. Як з"єднати зв"язки часів / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 6


  Монархія в XXI столітті - на прикладі найдавнішого королівства у світі - Данії.
1739474
  Сірук М. Як з"єднати зв"язок часів-2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 8-9


  Монархія в XXI столітті - на прикладі королівства Нідерландів.
1739475
  Сірук М. Як з"єднати зв"язок часів-3 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 6


  Монархія в XXI столітті - на прикладі Королівства Іспанія.
1739476
  Вовдюк Людмила Як з"їсти ранні овочі й не отруїтися? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 9 : фото
1739477
   Як з"являються дублі громадських академій? / розпитували Лариса Остролуцька, Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Серпень (№ 29/30). – С. 3


  "У розпорядженні газети "Світ" опинився лист, підписаний президентом Академії наук вищої школи України Олександром Наконечним до міністра освіти і науки Оксена Лісового та президента НАН України Анатолія Загороднього. З посиланням на Меморандуми про ...
1739478
  Олексіюк Т. Як за Діоклетіяна : Сторінка зі споминів / Т. Олексіюк. – Нью Йорк : Друкарня Української православної Церкви в США, 1960. – 26 с.
1739479
  Ткаченко І. Як за допомогою методології "трансферу політики" визначити ефективність взаємодії України з міжнародними організаціями у сфері регіонального розвитку / І. Ткаченко, В. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 42-48. – (Державне управління ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Представлено наукове бачення авторів щодо застосування загальновизнаного серед представників американської та європейської політичної школи методології про "трансфер політики" для дослідження управлінських проблем взаємодії України з міжнародними ...
1739480
  Рижков В. Як за старих часів кияни князів проганяли // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 8


  Витоки Майдану - у вічовій традиції Київської Русі.
1739481
  Рябцев Г.Л. Як забезпечити енергетичну безпеку України без стратегічного нафтового резерву // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 95-99
1739482
  Луканська А. Як забезпечити інклюзивне навчання? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 3
1739483
  Солонько О. Як забезпечити прозорий відбір суддів Антикорупційногого суду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1739484
  Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. / П. Друкер. – К, 1994. – 319с.
1739485
  Козлакова Г. Як забезпечити якісну підготовку магістрів? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 5


  Удосконалення підготовки саме магістрів.
1739486
  Франтовський М. Як забезпечує автомобільний транспорт безпеку пасажирських перевезень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-42
1739487
  Кучерук О. Як забронзовів Кобзар // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 32-43 : фото. – ISSN 0131-2685


  Про упорядкування Шевченківського парку, Університетського проспекту у Києві. "...Упорядкування території перед університетом та влаштування першого скверу, за переказами, пов"язані з перебуванням в Україні бразильського імператора Педра II...,<...> ...
1739488
  Дзердзеєвский Б.Л. Як завбачають погоду / Б.Л. Дзердзеєвский. – Київ, 1950. – 67с.
1739489
  Мельник Д. Як завозити гуманітарну допомогу з 1 квітня? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-30 квітня (№ 16/17). – С. 46. – ISSN 1992-9277


  Як відомо, після чотирьох місяців тестування нових правил для ввезення волонтерами гуманітарної допомоги з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стала обов"язковою для волонтерів.
1739490
  Жукова Ю.О. Як завоювати електорат: досвід моленнєвого дослідження (на матеріалі мовленнєвих маніпулятивних стратегій української політичної телевізійної реклами) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 29-32. – ISSN 1996-9872
1739491
  Сорока М. Як загинув Агатангел Кримський // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 25-26
1739492
  Дидик Г. Як загинув Головний командир УПА ген. Роман Шухевич // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2000. – 2000. – С. 46-50. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 83)
1739493
  Химич М. Як загинув останній тарпан // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 21-26
1739494
  Сергійчук В. Як закладався прецедент переяславської присяги // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – С. 4-5
1739495
  Воробйова А. Як Закон "Про патріотичне виховання" сприяє стиранню української громадянської ідентичності у кримських дітей. Детальний аналіз // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 5. – С. 4-5
1739496
  Школьний Є. Як закон про адмінзбір допоможе громадянам в умовах війни та економічного спаду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1739497
  Калмиков Д. Як законодавець намагався удосконалити ст. 306 КК України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
1739498
  Колодяжна Д. Як законопроекти "проходять" через Верховну Раду та що зробить цей процес ефективнішим? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 квітня (№ 14/15)
1739499
  Кулинич П. Як залатати "щіліну" в законі, крізь яку на українські поля заходять рейдери // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1739500
  Зайчук Л. Як залишитися собою? : Проблема знеособлення людини у суспільстві на уроці за оповіданням Володимира Дрозда "Білий кінь Шептало" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 41-43
1739501
  Тітаренко Т. Як залучити інвестиції в портову галузь // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 23
1739502
  В"ятрович В. Як замовчували Голодомор - 10 уроків від КГБ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 6
1739503
  Патриляк І. Як записатися в партизани // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Боротьба за статистику серед "народних месників" була подекуди важливішою справою, аніж війна з окупантом. Зі зростанням кількості пам"ятних знаків на честь "бійців невидимого фронту" уперто збільшувалася й чисельність самих партизанів.
1739504
  Нікітенко І.Т. Як запобігти втратам зерна / І.Т. Нікітенко, М.Д. Галенко. – К., 1955. – 59 с.
1739505
   Як запобігти дискримінації у школі: покрокова інструкція для директора // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 23-30 червня (№ 25/26)
1739506
  Плотнікова А. Як запобігти іграм смерті? // Молодь України. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 8). – С. 4


  "У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства, про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. Адміністратори спільноти залучають підлітків до так званої «гри» зі смертельним ...
1739507
  Міхно Л.Ю. Як запобігти інфарктові міокарда / Л.Ю. Міхно. – Київ : Здоров"я, 1989. – 67с.
1739508
  Яковець Наталія Як запобігти кишковій інфекції // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 5
1739509
  Федор О.Т. Як запобігти лісовій пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 21
1739510
  Журавський В.С. Як запобігти можливим негативним соціальним наслідкам вступу України до міжнародних організацій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 11-18. – ISSN 1563-3349
1739511
  Євсюкова М.В. Як запобігти насильству / М.В. Євсюкова, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34
1739512
  Олексюк О. Як запобігти обранню плацебо // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 46). – С. 5


  "Вибори академіків. НАНУ має бути взірцем моралі, етики й відданості ідеалам кодексу честі в науці".
1739513
  Богдан В. Як запобігти перетворенню світу на концтабір "Русского мира" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 9
1739514
  Кільченко Ігор Як запобігти ускладненням після грипу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 7 : фото
1739515
  Кривоший О. Як запорожці Новий рік зустрічали // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 26-29
1739516
  Бєліков О. Як зареєструвати власність? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 47-53.
1739517
   Як зареєструвати мале підприємство у Києві. – К
1. – 1993. – 19с.
1739518
  Коморний О. Як зареєструвати фірму "під ключ" // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.48-51
1739519
   Як зареєстувати кадастрові об"єкти, розташовані у морській акваторії? / В. Парсова, М. Бержіна, А. Янкава, Н. Стойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 88-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1739520
  Кірічек І. Як зароджувалася і розвивалася оцінка земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-33
1739521
   Як застрахувати виробництво сільськогосподарських культур : практичний посібник з агрострахування : [в 4-х ч.] / [Герасименко Н. та ін ; ред. М. Зарицька]. – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с. : іл., табл.
1739522
  Борка Я. Як захистити агробізнес від рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 41


  Рейдерство в аграрному секторі на території Україні.
1739523
   Як захистити дитину від викрадення або зникнення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 27-28 : фото
1739524
  Дорошенко О.Ф. Як захистити етикетку // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.20-24
1739525
  Бачинський Т. Як захистити інтелектуальну власність у мережі Інтернет? / Т. Бачинський, В. Рура // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Механізм захисту авторського права на віртуальне майно".
1739526
  Бурдиляк С. Як захистити інтереси в Ірані / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 11


  Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій Бурдиляк про розвиток співробітництва України з Іраном в тих сферах, що не підпадають під дію санкцій США.
1739527
  Солодко Є. Як захистити клієнта від незаконних дій правоохоронних органів? / Є. Солодко, С. Смірнов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1739528
  Крижна В. Як захистити незареєстровані позначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 51-52
1739529
  Столяренко О. Як захистити персонаж? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-23. – ISSN 1608-6422
1739530
  Кіслова Альона Як захистити помешкання від злодія / Кіслова Альона, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 39-40 : фото
1739531
  Іванов І. Як захистити права адвоката без покарання і переслідування? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 8-14 грудня (№ 49)
1739532
  Лукша Олег Як захистити річки Закарпаття: уроки "гесівського" бунту на Хустщині / Лукша Олег, Станкевич-Волосянчук Оксана // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото
1739533
  Лукша О. Як захистити річки Закарпаття: уроки "гесівського" бунту на Хустщині / О. Лукша, Станкевич-Волосянчук // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 17-21. – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
1739534
  Мороз А. Як захистити свій бізнес? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)


  Наприкінці березня пройшла Всеукраїнська правнича школа "White Collar Crime: The art of defense", організована Радою молодих юристів України спільно з АО "Овчаров та партнери" і Європейським університетом.
1739535
  Коваленко А.П. Як захистити свій бренд, або Замовимо слово про товарні знаки // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 43-46.


  Товарний знак (бренд) має подвійну функцію: з одного боку, він захищає інтелектуальнну власність виробника, з іншого - захищає право споживоча на прдбання якісних товарів.
1739536
  Коваленко А. Як захистити свій бренд, або Замовимо слово про товарні знаки // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 43-45
1739537
  Врублевський О.С. Як захистити свої права через суд? / Врублевський О.С. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-8312-43-4
1739538
  Петренко П. Як захистити свої трудові права? Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 9
1739539
  Груник Н.В. Як захистити себе від грипу та ГРВІ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 3-4 : фото
1739540
  Багірова Н.Є. Як захистити себе від перепадів погоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-9
1739541
  Мільшина Н. Як захистити себе, коли поліція тебе не захищає? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1739542
  Афанасьєва К. Як захистити студентську роботу? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-25. – ISSN 1608-6422
1739543
  Зимогоров О.С. Як захистити та відстояти свої права в суді, ДАІ, банках та комунальних службах / О.С. Зимогоров, Т.А. Денисова, К.В. Пясецька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-14-1064-9
1739544
  Лотиш А. Як захистити те, що придбав // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
1739545
  Скіпальський О. Як захистити Україну в умовах війни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 3
1739546
  Скіпальський О. Як захистити Україну в умовах війни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 4-5
1739547
  Скіпальський О. Як захистити Україну в умовах війни? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 4-5
1739548
  Кривошеїна І Як захистити фірмове найменування в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.39-43
1739549
   Як захиститися від радіації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 25-26 : фото
1739550
  Птахів Семен Як захиститися туристичним "баригам"? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
1739551
  Треніна А.С. Як захиститись від кишкових інфекцій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 3 : фото
1739552
  Треніна А.С. Як захиститись від кишкових інфекцій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
1739553
  Пагіря О. Як захопити Європу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Діяльність комуністичних партій у Європі була не тільки фактором міжнародної гри Кремля, а й додатковим чинником поляризації тамтешніх суспільств.
1739554
  Гаджиєв В.В. Як зацікавити студентів нефілософських факультетів у вивченні логіки // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 30-31
1739555
   Як зачую коломийку : збірник. – Ужгород : Карпати, 1975. – 200 с.
1739556
  Короденко М. Як збалансувати держзамовлення? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Під час круглого столу, організованого Асоціацією "Інформаційні технології України" представники роботодавців, вищих навчальних закладів, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки обговорювали особливості ...
1739557
  Теньков С. Як збанкрутіти по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Про нову редакцію Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника аба визнання його банкрутом".
1739558
  Матвєєва Н. Як зберегти бібліотечний фонд: юридичний, моральний та адміністративний аспекти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 18-20. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюються основні заходи щодо відповідальності як працівників бібліотек, так і користувачів за збереження бібліотечних фондів.
1739559
   Як зберегти здоров"я та бадьорість на робочому місці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1739560
  Гловацька О.В. Як зберегти здоров"я та працездатність на робочому місці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 31-33 : фото
1739561
  Усик Світлана Як зберегти здоров"я у разі роботи за комп"ютером / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 5 : фото
1739562
   Як зберегти здоров`я. – К, 1987. – 31с.
1739563
   Як зберегти зір, працюючи за комп"ютером // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-40 : рис.
1739564
  Петровець О. Як зберегти корупційні активи для Януковича? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Деякі роздуми після Глобального форуму з повернення активів у США 4-6 грудня 2017 р.
1739565
  Михальченко І. Як зберегти людський капітал і розвивати потенціал? // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 3-10 квітня (№ 13/14). – С. 1


  10 квітня у приміщенні верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки".
1739566
  Косюта Михайло Як зберегти національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 19-25
1739567
  Потапенко К. Як зберегти тепло та електроенергію / К. Потапенко, Т. Черенько, О. Усенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Тема енергозбереження в КНУ імені Тараса Шевченка
1739568
  Голомша М. Як зберегти Україну в Донбасі і в Криму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 3
1739569
   Як збирати зразки гірських порід та скам"янілостей. – Київ, 1941. – 11с.
1739570
  Вовк І.А. Як збирати комах для колекцій / І.А. Вовк, М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 87с.
1739571
   Як збільшити свої шанси на вступ до ВНЗ // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 26
1739572
  Деркач С. Як збільшити статутний капітал ТОВ: алгоритми // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 26-27
1739573
  Кравців П.і. Як збудованний та як праціє людський організм / П.і. Кравців. – Полтава, 1931. – 72с.
1739574
  Лабович Л. Як звалися колись підляшани? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 7 липня (№ 27). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1739575
  Кучер Т. Як звернутися в суд загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства / Т. Кучер ; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 80с. – На звор. тит. арк.: рік видання 2006. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-30-6; 966-8721-25-Х
1739576
  Клименко О.М. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини / О.М. Клименко, С.Я. Фурса, В.О. Коцюба; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 88с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-323-2
1739577
  Клименко О.М. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини / О.М. Клименко, С.Я. Фурса, В.О. Коцюба ; Центр правових досліджень. – Київ : Фурса С.Я., 2007. – 88 с., включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. - Сер. засн. у 2004 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правовий всеобуч населення"). – ISBN 978-966-8721-68-7
1739578
   Як звичайну склянку перетворити на цікавий акваріум. – К, 1936. – 11с.
1739579
  Огнев"юк В. Як звільнитися від кріпосного права в освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 10


  Новий навчальний рік набирає обертів. На жаль, не всі школярі сіли за парти, і не всі студенти зайшли до університетських аудиторій. Але це окрема й доволі складна тема, породжена історичною недалекоглядністю укр. діячів та політиків від початку ...
1739580
   Як звук павутинки.... – К, 1987. – 299с.
1739581
  Касьянова О. Як звучить Василь Земляк? (за матеріалами аудіокниги "Тихоня", озвученої Лесею Вакулюк) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (64). – С. 61-68. – ISSN 2520-6346
1739582
  Козинець О. Як звучить музика Європи? // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 8


  Народна хорова капела «Дніпро» КНУ представляла Україну на двох міжнародних хорових фестивалях – у м. Яси (Румунія) та м. Превеза (Греція).
1739583
  Шугаєвський В. Як згоріла Києво-Печерська Лавра // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 10-11
1739584
  Водоп’янов М.В. Як здійснилася мрія / М.В. Водоп’янов. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 297с.
1739585
   Як здійснити мрію : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 25 : Фото
1739586
  Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. / Д. Карнегі. – Київ : Молодь, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7720-0435-2
1739587
   Як здобути вищу освіту : Права та гарантії. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 256с. – ISBN 966-529-041-Х
1739588
  Бай-Лангер Як здобути європейську, зокрема юридичну, освіту? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 квітня (№ 14). – С. 12-13


  Розмова з провідним юрисконсультантом міжнародної фідуціарної компанії Capita Fiduciary S.A.Ю. Бай-Лангер, яка не лише знайомить із системою навчання, праці в європейських країнах, а й ділиться своїм досвідом.
1739589
   Як здобути освіту в США. – Київ, 1996. – 64с.
1739590
  Самойлов Юрій Як здоров"я авіаційної галузі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 20-24 : фото. – ISSN 1998-8044
1739591
  Кравцов І. Як зелений мораторій робить українців бідними / І. Кравцов, Ю. Стусова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 18-19
1739592
  Шкурла О. Як земельний мораторій гальмує розвиток країни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1739593
  Коваленко Г. Як зіграє сирійська карта Путіна? // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 36-43
1739594
  Сергієнко О. Як зігрітися Україні, або Як нагрівають українців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 9


  "...Типова, на жаль, ситуація: у квартирі холодно, "гарячу" воду треба спускати хвилин п"ятнадцять, поки "потеплішає". "Київенерго" подає воду й тепло лише "до стінки", а керуюча компанія (тобто ЖЕК) говорить, що циркуляційний насос украли, а без нього ...
1739595
  Волкова Г. Як зламати гендерний стереотип. Слюсар, електрогазозварювальник, машиніст крана: ці професії обирають дівчата // Україна молода. – Київ, 2024. – 14 лютого (№ 7). – С. 9


  «Професійно-технічне училище №26 у Кременчуці – приклад руйнування гендерних шаблонів. Майже 30 дівчат – вихованок закладу освоюють новий фах за професіями, які раніше вважалися винятково чоловічими. Нині серед них – майбутні машиністи крана, ...
1739596
  Робінетт Дж. Як зламати код фінансування : про особливості мислення інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап / Джуді Робінетт ; [пер. з англ. Д. Дроздовський]. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – XXI, 316, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-293. – ISBN 978-966-986-080-4
1739597
  Торгачова Н. Як змайструвати стільчик? Газетна ідеологія з точки зору головного редактора // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1739598
  Ільченко Наталія Як зменшити вплив побутових мийних засобів на здоров"я? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 17-18 : фото
1739599
  Войнаровська О. Як зменшити ризики кіберзагроз, спрямованих проти інформаційної безпеки компаній / О. Войнаровська, Я. Загоруйко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 18-19
1739600
  Шевченко Ю. Як змінилася процедкра визначення вартості та оцінки майна боржника? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 9
1739601
  Кожевніков К. Як змінилася процедкра визначення вартості та оцінки майна боржника? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 20-21
1739602
   Як змінились обсяги держзамовлення // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 2
1739603
  Покуса В. Як змінити армію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 42). – С. 4-5


  Необхідно негайно вгамувати свої політичні страхи й амбіції та підпорядкувати їх єдиній меті - воєнній перемозі.
1739604
  Вооглайд Юло Як змінити країну за допомогою освіти? - 2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 14-15


  Відомий естонський філософ і державний діяч Юло Вооглайд розмірковує про формування еліт, передумови успішних реформ, важливість служіння, духовність і планування в контексті суспільних змін.
1739605
  Вооглайд Юло Як змінити країну за допомогою освіти? / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 6-7


  Розмова з відомим естонським філософом і державним діячем Юло Вооглайд.
1739606
   Як змінити модель управління? Рекомендації // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 22-23. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Рекомендації щодо зміни моделі управління університетом.
1739607
   Як змінити паперову трудову книжку на електронну // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 28 липня (№ 28). – С. 1
1739608
  Лиховид І. Як змінити світ...ідеєю. В Україні з"явився онлайн-портал для реєстрації власних винаходів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 23
1739609
  Писаренко С. Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочикається "жаба" золотої стріли інвестицій? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 31-33. – ISSN 2313-559X


  На ці запитання шукали відповіді вчені, яких зібрала організатор і модератор надзвичайно актуального "круглого столу" з проблем децентралізації місцевого самоврядування - завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М. ...
1739610
   Як змінити фінансування вищої освіти? // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 1


  Потрібно змінити систему фінансування вищої освіти так, щоб держава давала гроші на освітні послуги, а не на установи.
1739611
  Кокоячук Ю. Як змінювався пластовий однострій // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 42-44
1739612
  Поліщук В. Як змінювали ставлення до репресій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 13


  Про інсценовані суди на початку інснування радянської влади.
1739613
  Баранов О. Як змінюється безоплатна правова допомога в Україні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1739614
  Сербін Д. Як змінюється інтелектуальна власність під впливом рішень ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2024. – 18 квітня (№ 3). – С. 37
1739615
  Корнилюк Р. Як змінюється український ринок страхування ризиків // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1739616
  Пальчук О.І. Як зміняться інвестиції в Україні при вступі до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 214-219. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1739617
  Кірічук Тетяна Як зміцнити імунітет узимку без ліків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 3-4 : фото
1739618
  Музичук Л. Як змусити інших слухати? Володіння мовою - вагомий засіб впливу педагога на свою аудиторію // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 30-39
1739619
  Фор-Мунтян Як змусити Кремль жити за правилами? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 6-7


  "Депутат Національних зборів Фор-Мунтян: "Санкцій ніхто не скасовував".
1739620
  Байєр Д. Як змусити Росію виконати Мінськ-2 / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 грудня (№ 230/231). – С. 6


  Розмова з представником США в ОБСЄ Даніелем Байєром.
1739621
  Василенко В. Як змусити Росію поважати право / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 липня (№ 128). – С. 3


  "Питання треба ставити не про модернізацію Будапештського меморандуму, а про створення широкої антипутінської коаліції", - експерт.
1739622
  Кредісов А. Як знайти альтернативні джерела фінансування ВНЗ? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 квітня - 2 травня (№ 20)


  Серед численних пропозицій щодо реформування освіти домінує одна - збільшити розміри бюджетного фінансування. Ось чому редакція надає слово проф. КНУТШ А. І. Кредісову, який на основі наукових пошуків і величезного досвіду пропонує здійснити ...
1739623
  Терно С. Як знайти виважений спосіб викладання національної ідентичності та культурної різноманітності в шкільному курсі історії? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 4-8.
1739624
  Гаєв Є.О. Як знайти порядок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 11-13. – ISSN 2518-7104
1739625
  Пекеліс В.Д. Як знайти себе. / В.Д. Пекеліс. – К, 1991. – 268с.
1739626
  Лисецький С. Як знайшли та втратили Івана // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 39-41. – ISSN 1562-3238
1739627
  Лотиш А. Як зняти арешт з об"єкта нерухомості? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1739628
  Романовська Д.Д. Як зняти емоційне напруження, або що таке релаксація? // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-35
1739629
   Як зняти фільм без акторів? // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Тарас Томенко, випускник колишнього філологічного факультету КНУ та Київського національного університету театру, кіно і телебачення, восени 2017 року завершив роботу над документальним фільмом "Будинок «Слово»".
1739630
  Стародуб Н. Як зняти фільм без акторів? // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Режисер Тарас Томенко, випускник філологічного факультету КНУ, восени 2017 року завершив роботу над документальним фільмом про будинок «Слово». Кінострічку презентували в 16 обласних центрах України та в кількох київських кінотеатрах. Студентська ...
1739631
  Палій О. Як золотоверхий Київ "відкочував" у Залісся // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  У історію України свого часу було вживлено велетенську кількість міфів, щоб зробити її "російською".
1739632
  Сікорський П. Як зреалізувати ключові компетентності і змінити систему оцінювання? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
1739633
  Батіщева Валентина Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 5 : фото
1739634
  Усик Світлана Як зробити відпочинок на природі безпечним / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 25-26 : фото
1739635
  Горська С. Як зробити дозвілля змістовним? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  Національний еколого-натуралістичний центр ( директор НЕНЦ - Володимир Валентинович Вербицький, доктор педагогічних наук,професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
1739636
  Зущик Ю. Як зробити з ВНЗ годівничку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Дискусія опозіціі про законопроекти про вищу освіту: що далі? Під гаслом децентралізації університетам пропонують тиху приватизацію.
1739637
  Нагорняк М.В. Як зробити новини привабливими (на прикладі повідомлень радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 126-130.


  Аналізуться інформаційні повідомлення, які звучали в ефірі закордонних представництв радіостанцій "Свобода" та Бі-Бі-Сі, з точки зору їхньої доступності та привабливості для пересічного українського слухача; акцентується увага на основних причинах ...
1739638
  Каніболоцька М. Як зробити освітні зміни бажаними // Освіта і суспільство : всеукраїнська газета / Національна академія педагогічних наук України. – Інформаційне, науково-популярне, публіцистичне видання. – Київ, 2024. – № 1 (70), січень. – С. 18-20
1739639
  Верещук І. Як зробити сіру зону Європи менш сірою? Балтійська і Адріатична хартії США як приклади тимчасової багатосторонньої структури безпеки для України, Грузії, Молдови та Азербайджану / І. Верещук, А. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Примітно, наскільки сильно покриття міжнародними організаціями пострадянського простору Східно-Центральної Європи та Південного Кавказу сьогодні корелює з територіальною цілісністю країн цих регіонів. Два великих блоки конфронтують один з одним у ...
1739640
  Стретович В. Як зробити суди самостійними та відповідальними // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 56. – ISSN 1812--514Х
1739641
  Зімовін О. Як зробити хорошу презентацію // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 59-63
1739642
  Рижковський В. Як зроблено "бладлендс"? // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-23


  Timothy Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010. Книжка єлського професора Тимоті Снайдера безперечно стала однією з найпомітніших інтелектуальних подій минулого року в Сполучених Штатах. "... розповідає про ...
1739643
  Мотиль О. Як зрозуміти Україну // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 10-14
1739644
  Тишкевич І. Як зрозуміти Україну. Сторонній погляд на особливості менталітету // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 13


  Українці — дивовижна нація. З одного боку, вони здатні на колосальні звершення. З іншого — послідовність вчинків і їхня логіка часто вганяють у ступор представників інших народів. Чотири фази сприйняття білорусом подій в Україні. Та й самої України.
1739645
  Пасічник П.П. Як зростатиме продукція тваринництва на Україні / П.П. Пасічник. – Київ, 1961. – 63с.
1739646
  Лавриш Ю. Як зупинити девальвацію слова? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Викладачі факультетів журналістики України та Росії, а також студенти ЛНУ ім. І. Франка дискутували про особливості новинної журналістики. А основною темою пленарного засідання конференції та роботи у секціях був пошук ефективного інструментарію ...
1739647
  Моліцький Степан Як зупинити земельну лихоманку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 20-26


  З досвіду роботи прокуратури Автономної Республіки Крим щодо боротьби з порушеннями земельного законодавства
1739648
  Борщевський С. Як зупинити Путіна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 7


  Письменник, Надзвичайний і Повноважний посланник другого класу Сергій Борщевський про агресію проти України.
1739649
  Пушкарук Н. Як зупинити Пхеньян? / Н. Пушкарук, Г. Перепелиця, А. Гончарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 3


  Експерти "Дня" коментують значення саміту з протидії ядерній програмі Північної Кореї.
1739650
  Нероденко В.М. Як зустріти рік Новий. (З досвіду організації свят ансамблю "Веснянка" Київського ун-ту Т.Г.Шевченка) / В.М. Нероденко. – К., 1965. – 26с.
1739651
  Кравчук І. Як зустрічають Новий рік у світі? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 90-92
1739652
  Іваниця О. Як і де потрібно погоджувати перепланування // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 18
1739653
  Хижняк С.В. Як і для чого ми їмо // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 33-35
1739654
   Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Центр політико-правових реформ ; [відп. ред. Р.О. Куйбіда ; авт.-упоряд. Т.В. Руда]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 60 с. – (Знайомство з судом)
1739655
   Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Центр політико-правових реформ ; [авт.- упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда ; наук. ред. Н.І. Петрова]. – Оновлене видання. – Київ, 2011. – 56 с. – Проект USAID "Україна: верховенство права". – ("Знайомство з судом")
1739656
  Смолій В.А. Як і коли почала формуватися українська нація / В.А. Смолій, О.І. Гужій. – Київ : Наукова думка, 1991. – 112с.
1739657
  Саєнко В. Як і куди рухається сучасний український постмодерн? Ключ до превентивної відповіді - роман Василя Шкляра // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 275-280
1739658
   Як і належить у Європі. Готельний комплекс "SanRay" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 140-141 : фото
1739659
  Кузьмович М. Як і чим Пласт живе в світі широкому... / розмову вів Богдан Рудницький // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 9
1739660
  Кіплінг Р. Як і чому : Казки для мол. шкільного віку / Р. Кіплінг. – К., 1984. – 128с.
1739661
  Павлишин В.І. Як і чому виникла в Україні перша кафедра мінералогії : до 180-річчя кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 128-133. – ISSN 0204-3548


  У статті викладена стисла історія створення кафедри мінералогії й геогнозії у структурі Університету Св. Володимира.
1739662
  Кульчицький С. Як і чому діяв "терор голодом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 21


  З якими аргументами підемо в ООН для визнання Голодомору геноцидом?
1739663
  Кульчицький С. Як і чому діяв "терор голодом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 21


  Із якими аргументами підемо в ООН для визнання Голодомору геноцидом?
1739664
  Кувалдіна А. Як і чому навчають студентів української філології в Познані // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 серпня (№ 33). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1739665
   Як і чому Тризуб став гербом України // Молодь України. – Київ, 2019. – 21 лютого (№ 7/8). – С. 5


  "Під час дискусії, який із наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, «претендентами» передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX-XX ...
1739666
  Нестеров В.С. Як і чому я бігаю / В.С. Нестеров. – Київ, 1974. – 51с.
1739667
  Кіплінг Р. Як і чому. Казки / Р. Кіплінг. – К., 1957. – 120с.
1739668
  Кіплінг Р. Як і чому. Казки / Р. Кіплінг. – К., 1971. – 145с.
1739669
  Шугай О. Як Іван Багряний опікувався...Орвеллом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 18 травня (№ 20). – С. 7
1739670
  Богданов М.Н. Як іде життє в світі : (Оповіданнэ старої миші) / М.Н. Богданов ; Переклав Юр. Сірий [Ю.П. Тищенко]. – Київ : Дpук. 1-ї Київ. дpук. спілки, 1908. – 32 с.
1739671
  Вишня О. Як із Харкова зробити Берлін / Остап Вишня [псевд.]. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 43 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1739672
   Як Ізраїль став інноваційною теплицею // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  На початку року до КНУ імені Тараса Шевченка завітав ректор університету міста Аріель (Держава Ізраїль) професор Міхаель Зініград. Він прочитав блискучу лекцію про те, як перетворити технологічні розробки на бізнес. Відомі на весь світ ізраїльські ...
1739673
  Кіт Л. Як Ізраїль став інноваційною теплицею. Професор Міхаель Зініград про те, як знайти застосування для випадкових рішень і не боятися маленьких відсотків // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 5


  На початку 2016 р. з ректором КНУ ім. Т. Шевченка Леонідом Губерським зустрівся ректор університету міста Аріель (Держава Ізраїль) проф. Міхаель Зініград. У ході зустрічі ректори намітили широке коло можливих спільних наукових інтересів університетів, ...
1739674
  Гудко Ж.Г. Як ІКТ сприяють формуванню предметніх компетенцій у 7-му класі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 6-10
1739675
  Грабовський С. Як імперська Росія "впокорювала" Тавриду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 21


  І в Москві колись писали правду про колоніальну політику в Криму.
1739676
  Виханський Б. Як імперський орел довбав Українську Церкву // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 березня (№ 12). – С. 7


  До 70-річчя Львівського псевдособору УГКЦ.
1739677
  Бєлкін М. Як інвестувати в найперспективнішу галузь господарського комплексу України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Проблеми участі інститутів спільного інвестування в аграрних відносинах".
1739678
  Орлюк О. Як інновації поєднують покоління // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277


  Одне з чи не найактуальніших питань усіх часів - конфлікт поколінь, який із часом породжує все нові й нові питання. Як поводити себе батькам, як комунікувати з дітьми, як не втратити зв"язок між поколіннями, як спілкуватися в еру розвитку технологій, ...
1739679
  Табенська Т. Як іноземцю стати студентом університету в Україні / розмову вела Надія Петрочук // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 3


  Розмова з деканом підготовчого факультету КНУ імені Тараса Шевченка про співпрацю між Підготовчим факультетом та навчальними закладами інших держав.
1739680
  Корнійчук Т. Як Інститут приймав сесію Європейського Молодіжного Парламенту / Т. Корнійчук, Є. Мелеховець // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  З 4 по 7 квітня ІМВ приймав П"яту Київську регіональну сесію Європейського Молодіжного Парламенту. На церемонії урочистого відкриття заходу гостей з 15 європейських країн привітав заступник директора ІМВ з навчально-виховної роботи Т.М. Климук.
1739681
  Сльозко Т. Як інформаційні технології можуть змінити методологію бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1739682
  Палій О. Як історик Костомаров розсудив телеведучого та російського дипломата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 20


  Дискусія навколо специфічного тлумачення історії російським президентом. Період Руїни.
1739683
  Пляс А. Як історія України оживає на полотнах Артура Орльонова // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1/3, січень - березень. – С. 226-237
1739684
  Гісем О. Як італійці облаштовували свою колонію в Лівії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (117). – С. 37-39
1739685
   Як його не любити : Спогади про Д.О.Луценка. – Київ : Український письменник-Вир, 1996. – 220с. : іл. – ISBN 5-333-01438-8
1739686
  Сергійчук В. Як Каганович брав шефство над галичанами // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 88. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 95-річчя спроби більшовиків поставити під свій контроль окремі українські газети поза межами УСРР.
1739687
  Дзюба О. Як караїми прикрашали Євпаторію // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 18
1739688
   Як Катерина II ліквідувала Вольності Війська Запорозького // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 46-47
1739689
  Клименко А.В. Як квітують двори столиці // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред. М. Халимоненко. – Київ, 2017. – № 3 (157). – С. 20-22. – ISSN 1814-5043
1739690
  Трейсі Б. Як керують найкращі = How the best leaders lead : [як отримати максимум від себе та інших: секрети, перевірені на практиці] / Брайан Трейсі ; [пер. з англ. Романа Клочка]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: How the best leaders lead: Proven secrets to getting the most out of yourself and others / Brian Tracy. New York : Amacom, 2010. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-2463-6
1739691
  Казакевич О. Як Київ став Киевом: мовна асиміляція наприкінці XIX століття // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 36-41. – ISBN 978-2-919320-35-6
1739692
   Як Київська козаччина кріпацтво скасувала // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 50-51
1739693
  Коваль О. Як Китай "форматує" Європу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  "Поки весь світ слідкував за виборами президента США, у столиці Латвії зібрався вже 5-й саміт незвичного формату — 16 очільників урядів східноєвропейських країн плюс голова Держради Китаю Лі Кецян. Гостями саміту й спостерігачами стали представники ...
1739694
  Сяося В. Як Китай вирішує територіальні суперечки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 156)
1739695
  Войтко О. Як киянин Джордж Кістяківський був радником президента США // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 1 (93)


  Вперше в Україні вийшов щоденник відомого українця та відомого американського вченого Джорджа Кістяківського "Науковець у Білому домі", в якому йдеться про його роботу (1959-1960) радником президента США Дуайта Ейзенхауера з питань науки і техніки.
1739696
  Субботін В.Е. Як кінчаються війни. / В.Е. Субботін. – К., 1968. – 207с.
1739697
  Комісаренко С.В. Як клітинам вдається зберегти молекули ДНК неушкодженими, або завдяки чому існує життя на Землі? (Нобелівська премія з хімії 2015 р.) / С.В. Комісаренко, С.І. Романюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 30-40. – ISSN 1027-3239


  7 жовтня 2015 р. у столиці Швеції Стокгольмі в рамках проведення 114-го Нобелівського тижня Нобелівським комітетом при Королівській академії наук Швеції в 107-й раз було оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з хімії: Томаса Ліндаля (Tomas ...
1739698
  Старицький М.П. Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка / М.П. Старицький. – Львів, 1925. – 30с.
1739699
  Камінчук А. Як ковток свіжого повітря // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-182. – ISSN 0208-0710


  Рецензія на книжку Валерія Герасимчука "Оббиті пелюстки". Це не щоденники, не критика, не літературознавство - це погляд письменника на літературу
1739700
  Мусієнко П. Як козаки брали Дюнкерк // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – С. 10-12
1739701
  Мицик Ю.А. Як козаки воювали / Ю.А. Мицик. – Дніпропетровськ, 1990. – 301с.
1739702
  Мицик Ю.А. Як козаки воювали / Ю.А. Мицик. – 2-е вид. випр. і доп. – Дніпропетровськ, 1991. – 301с.
1739703
  Мельниченко І. Як козаки з чехами воювали // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.178-182. – ISSN 0869-3595
1739704
   Як козаки і магнати свого царя в Москву посадили // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 28-29
1739705
   Як козаки москалів під Смоленськом розбили // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 34-35


  Смоленська війна, 1632 - 1634 рр.
1739706
  Коломійчук Богдан Як козаки по морю ходили : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 136-140
1739707
  Ніколенко М. Як козаки Розриту могилу засипали. До 170-х роковин написання знаменитого вірша // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 185). – С. 8
1739708
  Мицик Ю.А. Як козаки Україну боронили / о. Юрій Мицик, Сергій Плохій ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : Кліо, 2018. – 367, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-7023-63-9
1739709
  Грицак Я. Як козаки українцями стали // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 34-35
1739710
  Грицак Я. Як козаки українцями стали // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 16 (269), 23 квітня 2015. – С. 36-37
1739711
  Грицак Я. Як козаки українцями стали // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 17 (270), 30 квітня 2015. – С. 28-30
1739712
  Мулярчук В. Як козаки французів рятували та Дюнкерк брали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 вересня (№ 169/170). – С. 13


  Події 370-річної давнини.
1739713
  Федькович Ю. Як козам роги виправляють : Фрашка в 1 відслоні, вільно за шекспіровою драмою "Як пурявих уговкують" / Юрій Федькович. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня ; [Друк. К.Г. Редера в Лейпциге]. – 48 с. – Вид. може бути в межах 1903-1932 р.р. – (Загальна бібліотека ; № 148)
1739714
  Котнюк Ю. Як Коломойський "збивав" літаки конкурентів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52). – С. 40-41. – ISSN 1992-9277


  Першого грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок ВАКС від 20.01.2023 р., яким колишнього голову Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка було засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі за ...
1739715
  Черкаська Г. Як командувач українського корпусу виходжу на розстріл першим! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 5


  Генерал армії УНР Яків Гандзюк
1739716
  Немирович І.О. Як Комар морякував / І.О. Немирович. – Київ, 1967. – 174 с.
1739717
   Як компанії піклуються про своїх працівників // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
1739718
  Нестеренко В. Як комплектуються фонди / В. Нестеренко, С. Канєвська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Стаття про комплектування фондів Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича вітчизняними та іноземними документами.
1739719
  Сюндюков І. Як Константинополь став Стамбулом: крах тисячолітньої імперії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 154-163. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1739720
  Котнюк Ю. Як контрабандисти дають хабарі і як їх за це карають // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1739721
  Савінов Б.Г. Як користатися смпеціальною хемічною літературою. / Б.Г. Савінов. – Х., 1933. – 36с.
1739722
  Підтілок С. Як користуватися законодавчими актами про акцизний збір // Вісник податкової служби України. Спецвипуск : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 45. Спецвипуск : Акцизний збір. – С.10-12
1739723
  Дубняк К. Як користуватись контурними картами / К. Дубняк. – Х, 1934. – 15с.
1739724
  Грабовський С. Як котилося "червоне колесо" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 20


  "Великий терор": кримськотатарський вимір.
1739725
  Шулікін Д. Як КПІ ювілей святкував // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 4
1739726
  Медведів А Як краще вивчати ієрогліфи, які вживаються в японських науково-технічних текстах? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 120-125. – (Бібліотека Інституту філології)


  У зв"язку з труднощами запам"ятання автор пропонує починати вивчення японських ієрогліфів, які вживаються в науково-технічних текстах, з піктограм, які виглядають як спрощені малюнки, зовнішнім видом нагадують реально існуючі об"єкти і значення яких ...
1739727
  Мушка Р. Як краще інвестувати: угоди про розподіл продукції vs. аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами / Р. Мушка, Д. Радзівон // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1739728
  Васильченко І. Як кредитору зберегти своє майно? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 26-27


  "Для належного виконання обов"язків боржником в Цивільному Кодексі України, Законі України "Про заставу", Законі України "Про іпотеку" закріплені гарантії, що захищають інтереси кредитора".
1739729
  Огневий К. Як кремлівські маріонетки "рятують" збанкрутілий "федеральний" університет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 8


  Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського силоміць долучили до складу Кримського федерального університету ім. В. І. Вернадського.
1739730
  Міхненко А. Як Кремль веде неоголошену війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 4


  Відпрвляючи в Україну військовослужбовців, техніку і зброю, Росія використовує для маскування всі державні інструменти.
1739731
  Солончак В. Як Крим "розвивається у рідній гавані" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 1, 4-5
1739732
  Чумак В. Як Крим увійшов до складу УРСР. Міф про "царський подарунок" Хрущова // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2014. – Рік вид. 62, № 5. – С. 42-47. – ISSN 0419-8131
1739733
  Чумак В. Як Крим увійшов до складу УРСР: Міф про "царський подарунок" Хрущова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 11
1739734
  Придатко-Долін Як кріпаки відкривали Антарктиду. Слідами нереалізованої кіноповісті Олександра Довженка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 15


  "А далі відбувається те, від чого холонуть серця в наймужніших людей: один за одним рвуться грот-марса-шток, грот-стаксель і бізань-стаксель-шкоти..." "- Ну, що, Гладкий? - посміхається до нього Завадовський.- Ось острів назвали твоїм ім"ям! За віддану ...
1739735
  Крячко Ю.М. Як культура відтворює власне минуле? (Спроба визначення поняття культурної традиції) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 123-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1739736
   Як ланка А.А. Пармузіної одержує тисячні врожаї цукрових буряків. – Київ; Харків, 1948. – 40с.
1739737
  Зейда Олександр Як легше переносити зміни погоди та покращити самопочуття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 11
1739738
  Крупська Н.К. Як Ленін працював над Марксом / Н.К. Крупська. – Київ : Політвидав України, 1947. – 18 с.
1739739
  Григоренко П. Як лист до редакції попав до самвидаву // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 5 (387), травень : травень. – С. 28-30
1739740
  Попадюк С. Як ліквідувати власну фірму // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С. 34 -38


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
1739741
  Кавба М.В. Як ліс став садом / М.В. Кавба. – К, 1971. – 48с.
1739742
  Мессойліді Н. Як Ліст захворів Україною, а світ - Лістом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  Про концерт Ференца Листа у Києві: "Успіх був шалений. Студенти Київського університету (а два наступні концерти угорський віртуоз дав у залі університету св. Володимира - у сучасному актовому залі Червоного корпусу національного вишу) несли піаніста ...
1739743
  Вервес Г.Д. Як література самоутверджується у світі / Г.Д. Вервес. – Київ, 1990. – 450с.
1739744
  Яковенко І. Як Лукашенко Білорусь Путіну продає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 25, 27
1739745
  Якименко М. Як Луцьк Відмивався від московщини // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 98). – С. 11
1739746
  Корчак Я. Як любити дітей / Я. Корчак. – К., 1976. – 160с.
1739747
  Корчак Я. Як любити дітей / Я. Корчак. – К., 1991. – 30с.
1739748
  Горделадзе Ш.Г. Як люди встановили календар і навчилися обчислювати час / Ш.Г. Горделадзе. – Київ : Знання, 1950. – 24 с.
1739749
  Рожицин В. Як люди створили бога / В. Рожицин. – Харків : Держвидав України, 1923. – 41 с.
1739750
   Як мазепинці Україну в Північній війні відстоювали // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 42-43
1739751
  Коваль О. Як Македонія вибирала собі ім"я. Республіка Македонія має змінити свою назву, якщо хоче стати членом НАТО і ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 4


  "Таку вимогу висунула владі Скоп"є сусідня Греція, яка тривалий час блокувала інтеграцію в євроатлантичні структури балканської держави, що відкололася 1991 р. від Югославії, лише через назву країни, яка співзвучна з областю Македонія на півночі ...
1739752
  Гендрихівська А. Як малювати та ліпити з дітьми на майдані. / А. Гендрихівська. – Х-К, 1934. – 40с.
1739753
  Бровченко В.Я. Як Мамай до Канади їздив : роман у віршах / Володимир Бровченко ; [худож. А. Базилевич]. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 149 с. : іл.
1739754
  Даниленко О. Як маневрувати між "порогів" допорогових закупівель // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 22-24
1739755
  Мороз І.А. Як марксизм-ленінізм пояснює суспільне життя : (Матеріали і методичні поради для лекції) / І.А. Мороз. – Дніпропетровськ, 1958. – 24 с.
1739756
  Коцарев О. Як маршал Жуков не впорався з військовим переворотом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 23


  Нова книжка історика-публіциста Віктора Суворова українською - у видавництві "Зелений пес".
1739757
  Цимбалюк М. Як математик став поетом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 вересня (№ 20)


  Віталій Цезарійович Міхалевський — поет-романтик, громадський діяч, доцент Хмельницького національного університету, кандидат фізико-математичних наук (1997), член Національної спілки журналістів України (2011), член Національної спілки письменників ...
1739758
  Кобченко К. Як медицина ставала "жіночою справою" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 135-139. – ISBN 966-7060-92-6
1739759
  Романова Одарка Як мене маты божа од гриха одвела [Як мене Мати божа од гріха одвела] : Пpавдыве оповидання Одаpки Романовой. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1895. – 24 с.
1739760
  Твен М. Як мене обирали в губернатори / М. Твен. – К., 1950. – 100с.
1739761
  Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова : (лист до Хв. Редакції "Діла") // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 966-7272-00-1
1739762
  Салига Т. Як мені відкривався Віталій Дончик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 4-5
1739763
  Григорчук М. Як ми "діждались Вашингтона" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 4


  До історії створення пам"ятника Т. Шевченку в столиці США.
1739764
  Біленко Василь Як ми Атлантику перетинали // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 24-31 : фото
1739765
  Малей Віктор Як ми варили пиво в Норвегії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 62-65 : фото
1739766
  Сергійчук В.І. Як ми втратили Ростов // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 16-23. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 125-річчя початку вилучення Нижнього Подоння з українського етнічного масиву.
1739767
  Брайчевський М. Як ми вшанували Михайла Грушевського в день його сторіччя : із спогадів історика // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 319-321. – ISSN 0041-6061
1739768
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович ; вступ. сл. І. Варченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 253 с.
1739769
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я.Б. Тимошенко. – Київ : Едмонтон : Либідь ; Видавництво Канадського інституту укр. студій, 1991. – 252, [4] с. – ISBN 5-11-001707-7
1739770
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Academia, 1994. – 254 с. – ISBN 5-7707-5777-9
1739771
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ : Українська книга, 1997. – 336 с. – На тит. аркуші: Видання присвячується 100-й річниці від дня народження автора. – ISBN 966-7219-00-3
1739772
  Пономарів О.Д. Як ми говоримо : росіянізми: лексика та фразеологія // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2006. – № 10. – С. 88-89. – ISSN 1812--514Х
1739773
  Понамарів О. Як ми говоримо : Росіянізми: лексика та фразеологія // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-99. – ISSN 1812--514Х
1739774
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – [5-те вид., перероб.]. – Київ : Сім кольорів, 2007. – 318, [2] с. – На авантит. зазнач.: Видання присвячується 110-й річниці від дня народження автора. – ISBN 978-966-2054-01-9
1739775
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович ; [вступне сл. Б. Тимошенко]. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Книга, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8314-45-2
1739776
  Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [1] с. – ISBN 978-611-01-1464-6
1739777
  Плахотнікова О.Ю. Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідження мовлення українського студенства) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 365-371. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано асиміляційні процеси в консонантних сполуках сучасного українського мовлення. Матеріал експериментально-фонетичного дослідження-записи студентського мовлення. Викладені результати засвідчують, що найчастотнішими є ...
1739778
  Толокно А.Ф. Як ми добилися високої доходності від свинарства / А.Ф. Толокно. – Київ, 1955. – 36с.
1739779
   Як ми досягаємо гармонії : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 140-143 : Фото
1739780
  Ревенко А. Як ми живемо. Доступ до Інтернету і забезпеченість товарами тривалого користування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 6


  "Серед публікацій вітчизняного Держстату, крім річних і квартальних досліджень доходів і витрат домогосподарств, чимало поживи для роздумів і аналізу дають і результати додаткових вибіркових обстежень. Зокрема, порівняно недавно опубліковано дані щодо ...
1739781
  Ревенко А. Як ми живемо: наші житлово-комунальні платежі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 6


  "Для більшості наших громадян найбільш значущою серед соціально-економічних і життєвих проблем є, як показують не тільки соціологічні дослідження, непомірно високі житлово-комунальні платежі (ЖКП). Як змінилася ситуація з 2014 р., коли розпочалося їхнє ...
1739782
  Хмельковський Л. Як ми жили : спогади про Головчинецький спец. дит. будинок ім. Сталіна / Лев Хмельковський ; [передм. В. Поліщука ; іл. О. Сафонова]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 68, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-1676-40-3
1739783
  Каменюк Михайло Як ми з Затуливітром Москві "фітіля" вставляли // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 97. – ISSN 0130-5212
1739784
  Васильченко Б. Як ми захищали "старий світ". Українці, литовці та поляки - споконвічно надійний щит Європи проти псів-москалів // Україна молода. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 29). – С. 5


  Москва. Столиця країни, яка генерує тероризм. Красна площа.
1739785
  Олійник С. Як ми кажем - так і буде! / Степан Олійник. – Київ : Художня література, 1951. – 225 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
1739786
  Костюк Г. Як ми критикуємо? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 281, червень : червень. – С. 8-12


  Про деякі спроби критичного перегляду публікацій творів Винниченка.
1739787
  Костюк Г. Як ми критикуємо? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 12-17


  Про деякі спроби критичного перегляду посмертних публікацій творів Володимира Винниченка.
1739788
  Кідрук Максим Як ми ловили піраній : Бразилія/екстрім // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 18-21 : Фото
1739789
  Грабовський С. Як ми не стали частиною "єдиного народу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 8


  Українська міська культура 1960-1980-х: драматична історія.
1739790
  Гордієнко А. Як ми організували верстку районної газети безгранковим методом / А. Гордієнко, 1957. – 16с.
1739791
  Ільченко Володимир Як ми познайомилися з президентом Мальдив // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 74-75 : фото
1739792
  Комісаренко С. Як ми починали в "нетуманному Альбіоні" // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 186-213. – ISBN 978-617-7446-57-5


  Про окремі найцікавіші епізоди роботи автора статті Сергія Комісаренка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії.
1739793
  Комісаренко С.В. Як ми починали у нетуманному Альбіоні : короткі спогади першого Посла України у Великобританії акад. Сергія Комісаренка. – Київ : ЛАТ&К, 2016. – 47, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – Без тит. арк.


  В пр. №3558BR напис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу Губерському із глибокою повагою та щирими побажаннями щастя, здоров"я і успіхів. Ваш (підпис). 01/ 11/ 2016 р.
1739794
  Комісаренко С. Як ми починали у нетуманному Альбіоні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 5


  Фрагменти спогадів.
1739795
  Комісаренко С. Як ми починали у нетуманному Альбіоні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 5


  Фрагменти спогадів про роботу на посаді першого Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії.
1739796
  Комісаренко С. Як ми починали у нетуманному Альбіоні // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 70-119. – ISSN 0206-8001
1739797
  Микитенко В.Г. Як ми працюємо з сількорами. / В.Г. Микитенко. – К., 1959. – 28с.
1739798
   Як ми приймаємо наші закони. – К, 1994. – 52с.
1739799
  Гудзевата Марина Як ми рятували світ : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото
1739800
  Хейлз Кетрін Як ми стали постлюдством = How we became posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics : Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / Хейлз Кетрін. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 430с. – (Зміна парадигми). – ISBN 966-521-163-3
1739801
  Головай І. Як ми творимо здоров"язбережувальний акмеологічний простір ліцею / І. Головай, А. Пономаренко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-76


  У статті розкриваються результати реалізації експериментального дослідження "Здорова дитина - успішна родина - стабільна країна" в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка.
1739802
  Біленко Василь Як ми шукали левів і ледве втекли від слонів : спецрепортаж / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-58 : Фото
1739803
  Шпиталь І. Як Микита Хрущов урятував велику націю від цілковитого знищення блощицями-терористами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 4-5
1739804
  Якель Р. Як Микула дав життя Микулинцям // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 15


  Нещодавно літописне містечко Микулинці відзначило 920-ту річницю першої письмової згадки. Сценічні персонажі — графиня Анна Йорданова і граф Юзеф Потоцький, мовби вихоплені із Середньовіччя, розповідали глядачам урочистостей, як у різні епохи ...
1739805
  Конопніцька М. Як милосердила ся громада : (Образок з життя швейцарського люду) / Марія Конопнїцка ; Переклав Володимир Держирука. – Чернівці : Вид. Видавничий відділ Союза руських хліборобських спілок на Буковині "Селянська каса", 1911. – 39 с. – [Друк. [Т-ва] "Руска Рада". Під зар[ядом] І. Захарка]. – (Народна бібліотека / Одвічальний ред. А. Веретельник ; Рік 1, 1 марта 1911 ; число 6)
1739806
  Каганов В.І. Як мислить учений // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104


  Згадуються видатні вчені: Ж. Пуанкаре, І. Фукс, В. Стєклов, О. Ляпунов.
1739807
  Клименко О. Як мистецтво рятує життя / розмову вів Валентин Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  У редакції газети "День" до Різдва Христового відкриється унікальна виставка - "Ікони на ящиках з-під набоїв". Розмов з автором ідеї - художником Олександром Клименком.
1739808
  Мельниченко В. Як Михайло Грушевський зустрів свій 50-річний ювілей // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 вересня (№ 38). – С. 10-11


  У нинішні дні відзначається 150-річчя Михайла Грушевського. Володимир Мельниченко нагадує, що свій півстолітній ювілей Михайло Сергійович зустрів у Москві в іпостасі політичного засланця.
1739809
  Мельниченко В. Як Михайло Щепкін пропагував поезію Тараса Шевченка в Москві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 21 травня (№ 10)
1739810
  Гундорова Т. Як між собою говорять периферії, або Україна, евроцентризм і деколонізація // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 20-26
1739811
  Онищенко О. Як міністр освіти сам себе пропіарив // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  На адресу міністра освіти і науки Дмитра Табачника з перших днів його перебування на посаді лунає стільки нищівної критики, що й сам міністр, попри зовнішній спокій, напевно, втомився від неї відбиватися. Тож вирішив реабілітувати свою дуже підмочену ...
1739812
  Мироненко І. Як міський голова зустрічає сонце. Ліричний нарис зі спробою портрета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.3-16. – ISSN 0130-1608
1739813
  Щербаченко В.В. Як міській громаді приручити Левіафана: організація та проведення громадського обговорення генерального плану міста / [Щербаченко В.В., Переходченко О.В., Сабінін В.О. ; за заг. ред. В.В. Щербаченка ; Східноукр. центр громадських ініціатив]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2012. – 137, [2] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-509-235-4
1739814
  Козловський Роман Як мобільник туристів рахує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 24 : фото. – ISSN 1998-8044
1739815
  Синчак О. Як мова вбиває експерток // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 33-35


  У статті розглянуто міт про загальний чоловічий рід; мовні засоби, які сприяють "невидимості" жінки та мовну політику щодо вживання фемінітивів.
1739816
  Швець П. Як мову українську упокорювали // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 34)


  Учені аргументовано доводять, що українська мова - одна з найдревніших мов світу, і нею спілкувалися наші предки, які проживали упродовж багатьох віків на території теперішньої України - до Трипілля, після нього, в часи Київської Русі й ...
1739817
  Швець П. Як мову українську упокорювали // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 5
1739818
  Баньковська І. Як Могилянська бібліотека інформує про нові надходження через електронний каталог // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено сервіси з доставки інформації про нові надходження через електронний каталог Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія".
1739819
  Тимошенко О. Як модернізувати національну систему фізичного виховання? Сучасний освітній вимір / О. Тимошенко, Ж. Дьоміна // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 6
1739820
  Ковальський В. Як модернізувати правову сферу? У Варшаві пройшов перший юридичний форум Східного партнерства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 1, 3. – ISSN 1992-9277
1739821
  Сухенко Т. Як модернізувати публічні бібліотеки. Думка читача // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 7-8


  Гостра і дискусійна стаття про діяльність публічних бібліотек у реаліях сьогодення.
1739822
  Легка Н.М. Як може існувати мистецтво після Освенціму? (До 70-ої річниці звільнення табору "Аушвіц-Біркенау") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 92-93
1739823
  Конверський А.Є. Як можлива логіка традиційна з точки зору сучасної? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується нова авторська методика викладання традиційної логіки за допомогою засобів сучасної логіки. В статье предлагается новая авторская методика преподавания традиционной логики с помощью средств современной логики. In this article ...
1739824
  Левицький В.С. Як можливий дискурс про модерн // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 124-132
1739825
  Ониськів М.М. Як можливі "дві" філософії права / М.М. Ониськів, В.А. Рижко // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.48-52. – ISBN 966-568-656-9
1739826
  Кирилюк О.С. Як можливі привиди та примари? Сучасна наука як Docta ignorantia, або "наукова" містика та "містична" наука // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 111-139. – ISBN 978-966-02-9610-7
1739827
  Гузенков Сергій Як можна вивчати національні трагедії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Приводом для роздумів стали членство в журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчих та науково-пошукових робіт "Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам"ятає", дослідження думки слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії, що їх ...
1739828
  Гузенков С. Як можна вивчати національні трагедії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-22.
1739829
  Луцков В.. Як можна покращити зовнішню комунікацію судів? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 21
1739830
  Ханін С. Як можна реанімувати банківську систему? Спойлер: "Антиколомойський закон" її точно не врятує // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 16-17
1739831
  Захарченко В. Як можновладний = Із щоденника // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 30-45. – ISBN 978-966-493-489-0


  Витяги із щоденника "Уперте щодення" Василя Захарченка.
1739832
  Хеленюк М. Як можуть проапгрейдитися третейські суди: законопрект // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 15
1739833
  Яковлєв А. Як молодому фахівцеві одразу стати затребуваним // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 грудня (№ 245). – С. 5


  Вітчизняні виші набувають досвіду взаємодії навчання і практики.
1739834
  Чех М. Як Москва відкрила ворота у пекло на Волині = Напередодні 70-х роковин Волинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 14-15


  Наближається сумна річниця польсько-українського збройного протистояння на Волині. Немає виправдання знищенню польських та українських сіл і містечок, жорстоким вбивствам цивільного населення на Волинській землі у роки Другої світової війни. На часі не ...
1739835
   Як Москва фальшувала Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 березня (№ 5). – С. 14


  Про видання "Кобзаря" Т.Г. Шевченка у Москві (1958). Порівнюючи московський переклад з українським оригіналом виявлено фальшування творів поета.
1739836
  Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 290-300. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1739837
  Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 4-6
1739838
  Дашкевич Я. Як Московія привласнила історію Київської Русі // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 77-87. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1739839
  Халмурадов М.І. Як мотивувати твого працівника // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 59-67
1739840
  Драгомілович М. Як мурахи, одного разу осліпнувши, еволюціонували при поверненні в більш складне середрвище, щоб знову бачити // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 23-24. – ISSN 2518-7104
1739841
  Щербак Ю.М. Як на війні : повість та оповідання / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 319 с.
1739842
  Тарновський М.Ю. Як на довгій ниві... : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1958. – 148 с.
1739843
  Содомора А. Як на долоні : Новели // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 170. – С.126-134
1739844
  Кульчицький С. Як на Заході розуміють український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 20


  Роберт Девіс і Стівен Віткрофт проти Роберта Конквеста.
1739845
  Кульчицький С. Як на Заході розуміють український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 20


  Роберт Девіс і Стівен Віткрофт проти Роберта Конквеста.
1739846
  Вакулишин С. Як на Києва іменини..."За останні десятиліття багато пам"яток Києва втрачено назавжди" / бесіду вела С. Наконечна // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 56). – С. 14
1739847
   Як на світі ведмідь з"явився / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 279. – ISSN 0869-3587
1739848
  Сковронек Адель Як на сповіді : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 15-17. – ISSN 0130-1608
1739849
  Клочек Г.Д. Як наблизитись до Давида Мотузки? / Г.Д. Клочек. – К., 1987. – 48с.
1739850
  Єгорова В.І. Як набути права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 77-83
1739851
  Чорногуз Олег Як набути славу інтелектуала // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 30-31 : фото
1739852
  Лизанчук В. Як навернути до української ідентичності "какаяразніц" і "ждунів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 25 квітня - 1 травня (№ 16)


  Нинішня, 28-ма, геноцидна, терористична війна Московії проти України - це війна цивілізацій, світоглядів, ідентичностей, війна за українські та загальнолюдські демократичні, морально-духовні цінності. Адже вся історія загарбницького творення ...
1739853
  Бикова Т. Як навесні 1918 р. більшовики з Криму тікали та що їм завадило... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 6
1739854
  Бикова Т. Як навесні 1918 р. більшовики з Криму тікали та що їм завадило... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Серпень (№ 31/32). – С. 6-7
1739855
  Бикова Т. Як навесні 1918 р. більшовики з Криму тікали та що їм завадило... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Серпень (№ 33/34). – С. 6
1739856
  Бикова Т. Як навесні 1918 р. більшовики з Криму тікали та що їм завадило... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Серпень (№ 35/36). – С. 6
1739857
  Деполович Л Як навчати грамоти за букварем / Л Деполович. – Вид. 3-е. – К., 1940. – 44с.
1739858
   Як навчати грамоти за букварем Деполович і Гурвич для шкіл неписьменних. – Х, 1936. – 24с.
1739859
   Як навчати грамоти за букварем Т. Гурвич і Л. Деполович. – Київ; Харків, 1938. – 36с.
1739860
  Ліберман Л. Як навчати дорослих неписьменних / Л. Ліберман, М. Волянська. – К. – 30с.
1739861
  Кулик Н. Як навчати математики у 5 класі НУШ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  У чому особливості запропонованих модельних програм із математики для 5 класу Нової української школи і яку з них краще обрати? Чим відрізняється навчальна програма від модельної? Як реалізувати компетентнісний підхід на уроках математики і чи можна ...
1739862
  Нетребенко А. Як навчати основам безпеки, добре знають в "Алчевській гімназії" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 19-22 : фото
1739863
  Нагорняк М.В. Як навчати студентів правильного темпоритму під час презентації новин на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 88-91


  У статті привернено увагу до факту надзвичайно швидкого темпоритму подання новин у навчальних програмах студентами; здійснено спробу визначити основні причини використання такого темпоритму та, як наслідок, запропоновано рекомендації щодо того, яким ...
1739864
  Бобров Х. Як навчають підлітків у школі / Х. Бобров ; за ред. М. Зарецького. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 28 с.
1739865
  Усик Світлана Як навчити безпеці у віртуальному світі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 23-24 : фото
1739866
  Помогайба В. Як навчити грамоти за букварем / В. Помогайба, Г. Савицька. – 2-е вид,. перероб. – Х., 1934. – 1934с.
1739867
  Смолій В. Як навчити громадянина мислити. До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського та 80-річчя Інституту історії України / В. Смолій, О. Ясь // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 4 листопада (№ 207). – С. 6
1739868
  Грубник Н.В. Як навчити дітей безпечно поводитися, якщо вони вдома самі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 25
1739869
  Іноземцева О. Як навчити кожного реалізуватися у сучасному житті. : Розвиток ділової активності на уроках української мови і літератури як засіб формування успішної конкурентоспроможної особистості // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 24-32.
1739870
  Дементьєва Неллі Як навчити колективної роботи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 25-30
1739871
  Звєрєв А.С. Як навчити плавати дітей / А.С. Звєрєв, Н.П. Гуринова. – Київ, 1974. – 52с.
1739872
  Нагорняк М. Як навчити правильного темпоритму під час презентації новин на радіо // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 113-117. – ISBN 978-966-01-0468-6
1739873
   Як навчити українську владу жити своєю історією / І. Капсамун, І. Сюндюков, Г. Акерман, В. Подгорна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 91). – С. 4-5


  "Триває війна - за смисли, за існування нашої держави, і хоч як би нам хотілося, але її вести необхідно!" - експерт.
1739874
  Тесля О.Ф. Як навчити учнів писати твори / О.Ф. Тесля. – К, 1968. – 112с.
1739875
  Цимбалюк В.І. Як навчити учнів писати твори. / В.І. Цимбалюк. – К, 1988. – 160с.
1739876
  Гупалюк В. Як навчити учнів римувати = Поради вчителю літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 17, вересень. – С. 30-42
1739877
  Жидкова Н. Як навчити учнів формулювати правові поняття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 34-38


  У статті подається методика поетапного формування вміння, спрямована на засвоєння учнями низки навчальних прийомів і вироблення власної орієнтовної системи дій. Подано модель розвитку вмінь із розподілом уроків відповідно до визначених прийомів та ...
1739878
   Як навчитися модернізувати державний устрій повоєнної Україні за ключовими напрямками / [Г.А. Дмитренко, Н.В. Головач, В.В. Олійник, І.А. Семенець-Орлова] ; Інтелект-клуб цивілізац. розвитку України, Акад. Навч. Центр систем. управління. – Київ : ДКС-Центр, 2023. – 80, [14] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8080-04-4
1739879
   Як навчитися поважати себе й інших. Поради психолога : (Випускнику школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей-позбавлених батьківського піклування): У 4-х кн. – Київ. – (На порозі самостійного життя)
Кн.3. – 2000. – 80с.
1739880
  Лабковський В.Б. Як навчитися розв"язувати задачі з фізики : Механіка. Термодинаміка. Електростатика / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.11). – ISBN 966-333-109-7; 966-8245-59-8 (Ч.1)
1739881
  Лабковський В.Б. Як навчитися розв"язувати задачі з фізики : Електричний струм. Оптика. Атомна фізика / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-333-110-0
Ч.2. – 2004. – 144 с.
1739882
  Мануйлов Н.Л. Як навчитися читати рисунки. / Н.Л. Мануйлов. – Х., 1931. – 75с.
1739883
  Бєлокурова Л.С. Як навчитися шити / Л.С. Бєлокурова. – Київ : Радянська школа, 1980. – 72, [8] . : ил. – (Коли зроблено уроки)
1739884
   Як надихати на творчість // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 1


  Про проведення в Інституті модернізації змісту освіти Всеукраїнського вебінару "Як надихнути дітей до участі в наукових проектах з LEGO та роботами. Міжнародна програма FIRST LEGO League в Україні".
1739885
  Стріха М. Як називається столиця української фізики? Або дещо про громадянську відповідальність ученого // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1739886
  Ісаєв І. Як називають українських дітей у Польщі? // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 11 жовтня (№ 41)
1739887
   Як найефективніше відбудувати країну? / на Загальних зборах НАН України працювали Світлана Галата, Лариса Остролуцька, Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 5-6


  Україна, чимало районів якої нині лежать у руїнах, після перемоги має стати сучасною, ефективною країною. Як і звідки залучити кошти для відновлення? Які процедури потрібно спростити? Про це - у виступах учасників Загальних зборів.
1739888
  Дмитренко А. Як найефективніше реорганізувати мережу вітчизняних судів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1739889
  Кульчицький С. Як накреслювали кордони // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 21


  Кремль, Лондон, Вашингтон і боротьба за "зони впливу" в Європі.
1739890
  Кульчицький С. Як накреслювали кордони // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 21


  Кремль, Лондон, Вашингтон і боротьба за "зони впливу" в Європі.
1739891
   Як належно виконати Закон "Про адміністративні послуги" : посібник для посадової особи / Центр політ.-прав. реформ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [авт.-упоряд. В. Тимощук]. – Київ : Москаленко О.М., 2014. – 138, [1] с,. – ISBN 978-966-2214-47-5
1739892
  Сивачук О. Як наливався "Колос" // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 72-75
1739893
  Дудар І.Н. Як нам відбудувати Україну // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 25-28. – ISSN 2076-815X
1739894
  Жовніренко П. Як нам відстояти Україну та мир у Європі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Тільки деордизація Росії, тобто позбавлення "кочової матриці", приведе до її трансформування у цивілізовану державу та позбавить сусідів від постійної тривоги.
1739895
  Зеленський В. Як нам зробити успішними наступні 30 років Незалежності? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 12. – ISSN 1996-1561
1739896
  Суржик Л. Як нам облаштувати наукову сферу. Про це йшлося на засіданні Національної ради з питань розвитку науки і технологій під головуванням прем"єр-міністра України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 13


  "Пригадується, тоді теж за вікном стояла осінь. Рік 1994-й… З молодечим запалом і завзяттям науковці ініціювали рух за оновлення й розвій української науки. 1996 рік ознаменувався Всеукраїнською нарадою з реформування науки, де з уст одного академіка ...
1739897
  Реутов А. Вортман Як нам одягати прадавніх українців? // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 22-24


  Критичні зауваження щодо роботи Зінаїди Васіної "Український літопис вбрання".
1739898
  Коноваленко В. Як нам побудувати в країні інтелектуальний капіталізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 9


  "Хто весь день працює, тому нема коли заробляти гроші. Джон Рокфеллер. Коли я вперше прочитав цей вислів Джона Рокфеллера, то не відразу зрозумів, про що мова, бо завжди вважав: що більше я працюватиму, то більше зароблятиму. Та поміркувавши над цими ...
1739899
  Нудельман В. Як нам реформувати адміністративно-територіальний устрій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 107-115. – ISSN 1026-9932
1739900
  Савчук М. Як нам світло вимикають : Гумор і сатира / М. Савчук. – Коломия : Вік, 2000. – 64с. – ISBN 966-550-140-2
1739901
  Баган Олег Як нам ставитися до російської історії? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 25-27
1739902
  Баган О. Як нам ставитися до російської культури? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)
1739903
  Неборак Віктор Як нам українізувати Україну? // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 3-5
1739904
   Як нам упорядкувати нашу вищу школу : VIII Міжнар. студ. наук. конф., Харків, 21 квіт. 2001 р. – Харків, 2001. – 134с.
1739905
  Янг Е. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики : Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Ініціатива реформ. місцевого самовряд. і держ. послуг; Еойн Янг , Ліза Куінн. – Київ : К.І.С., 2003. – 120с. – ISBN 966-8039-27-0
1739906
  Бондарук А.В. Як написати писанку / Андрій Бондарук. – Луцьк : Терен, 2008. – 19, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8575-71-6
1739907
   Як написати підручник : наук.-попул. і метод. вид. / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 415, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Як написати підручник?. - Предм. покажч.: с. 348-357. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-617-602-190-2
1739908
  Росінська О.А. Як написати твір на "відмінно" : матеріали для написання творів з української літератури. 5-11 : [для учнів, абітурієнтів, викладачів] / Росінська О.А., Журавська О.В. ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-546-5
1739909
  Ковальський В. Як нараджувалася Конституція України: маловідомі факти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 25 червня - 1 липня (№ 25). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1739910
  Коломієць Ю. Як нарешті покласти край зловживанням у державних закупівлях? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Одним із головних напрямів реформи має бути посилення контролю за системою ProZorro.
1739911
  Жулинський М. Як народжувався Народний Рух України? // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)
1739912
  Сергійчук В. Як народжувався факультет // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 14
1739913
  Лящук Т. Як народжувалася картина : 27 травня - день перезаховання Т.Г. Шевченка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644
1739914
  Бажан О. Як народжувалася Конституція // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 121). – С. 3


  Історія Основного Закону, ухваленого Верховною Радою 28 червня 1996 року, закарбувалась у фондах Центрального державного архіву громадських об"єднань України.
1739915
  Кондратьєва М. Як народжувалась фотографія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 24


  "Кожна фотографія створювалась як мистецький твір. Це пояснювалось тим, що, по-перше, фотографії коштували дорого, і це дозволяло ставитись до світлин так само, як і до картин."
1739916
  Голик О. Як народжується лідер // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 58-65
1739917
  Клименко Н.Ф. Як народжується слово / Н.Ф. Клименко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 283 с.
1739918
  Клименко Н.Ф. Як народжується слово / Ніна Клименко ; НАН України Ін-ту укр. мови. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Академперіодика, 2017. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-249. – ISBN 978-966-360-314-8
1739919
  Денисюк Любов Як народжується художній твір? : урок з розвитку зв"язного мовлення - творча лабораторія у 9 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-41. – Бібліогр. в кінці ст.
1739920
  Ковтун Г.О. Як народжуються відкриття? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 12-16


  Коротенькі розповіді, що розкривають деякі секрети з лабораторії творчості всесвітньо відомих хіміків: Вільям Перкін-старший, Адольф фон Байєр, Франц Фішер, Єгор Іванович Орлов, Фрідріх Август Кекуле, Пауль Ерліх, Макс Карл Ернст Людвіг Планк.
1739921
  Ковтун Г.А. Як народжуються відкриття? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 1-5. – ISSN 2518-7104
1739922
  Ізотов Ю. Як народжуються зорі // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 162-165. – ISSN 0206-8001
1739923
  Переїденко О.Я. Як народжуються і чому не вмирають книги. / О.Я. Переїденко. – К., 1973. – 61с.
1739924
  Келлер А Б. Як народжуються нові породи тварин і сорти рослин // Яке різноманітне життя / Б.А. Келлер. – Харків, 1934. – 24 с.
1739925
  Ферчук А. Як народжуються торгові марки з історичним капіталом // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 35-46
1739926
  Ярославський Є. Як народжуються, живуть і вмирають боги та богині / Є. Ярославський. – 3-е вид. – К, 1977. – 260с.
1739927
  Ярославський Є. Як народжуються, живуть і вмирають боги та богині / Є. Ярославський. – 4-е укр. вид. – Київ : Політвидав України, 1983. – 246 с.
1739928
  Ярославський Є. Як народжуються, живуть і умирають боги та богині / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 226 с.
1739929
  Ярославський Є. Як народжуються, живуть і умирають боги та богині / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 254 с.
1739930
  Леонтьєв О.П. Як народи колоній борються за своє визволення / О.П. Леонтьєв. – Київ, 1954. – 52с.
1739931
  Осипенко О. Як народився "Запорожець за Дунаєм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 23


  До 155-річчя першої української опери: факти і гіпотези.
1739932
  Толстой М. Як народився НДС // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Голова Ради старійшин, перший начальник НДС університету розповідає про історію створення науково-дослідної служби в Київському університеті імені Тараса Шевченка (1956-1964 рр.), ініціаторами якої були: В. Головцин, Ф. Руденко, О. Ейнор, В. ...
1739933
  Крижанівський Б.М. Як народилося кіно / Б.М. Крижанівський. – К., 1966. – 84с.
1739934
  Сергійчук В.І. Як нас морили голодом / Володимир Сергійчук; Ін-т українознавства Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 132с. – (Бібліотека українця ; № 7-3)
1739935
  Сергійчук В. Як нас морили голодом / Володимир Сергійчук; КНУТШ. Центр українознавства. – 2-ге вид. доп. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. – 252с. – ISBN 966-7060-47-9
1739936
  Сергійчук В.І. Як нас морили голодом / Володимир Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – 389, [3] с. – Текст укр., рос. - Імен. покажчик: с. 362-372. - Географ. покажчик: с. 374-390. – ISBN 966-2911-07-3
1739937
  Ланчестер Д. Як нас усіх обморочило // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 9-12


  Майкл Льюїс — американський письменник та фінансовий журналіст. Авто 13 книг, серед яких таки бестселери як "Покер брехунів" та "Велика гра на зниження. Таємні пружини фінансової катастрофи". Постійниф автор The New York Times Magazine, Vanity Fair, ...
1739938
  Роп Н. Як насправді Захід ставиться до України // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 4 (372), 3 лютого 2022. – С. 14-18
1739939
  Колчинський І.Г. Як наука передбачає небесні явища : стенограма публ. лекції / І.Г. Колчинський. – Київ : Знання, 1951. – 19 с.
1739940
  Прокопенко М. Як наука поборола "магію" - в українському суді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 6). – С. 10-11


  "Абсурдна справа проти математика Ірини Єгорченко показала, наскільки важливо вченим об"єднуватися."
1739941
  Гуйтур М. Як науковим (науково-педагогічним) працівникам перетворити свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті / М. Гуйтур, В. Коноваленко, А. Коловський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 112-123. – ISSN 1682-2366
1739942
   Як наукові розробки довести до впровадження в економіку? / П. Смертенко, В. Солнцев, А. Ємець, І. Кульчицький // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 2


  Програмно-проектний механізм інноваційного розвитку України.
1739943
  Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади = Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik / Курт Зонтгаймер ; [пер. з німецької : Н. Проскура, О. Межевікіна, Ю. Півторак ; наук. ред. К. Гломозда]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 978-966-378-100-6
1739944
  Салига Т. Як наш безсмертний едельвейс (Зі сповідей Петра Скунця) // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 110-129. – ISSN 0585-8365
1739945
  Фролов П. Як наше слово одзоветься ? / П. Фролов, Ю. Романюк // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-15
1739946
  Тимошик М. Як наші емігранти змусили "Голос Америки" заговорити українською // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 4


  Уроки діаспори для сучасних доморощених радіо-телевізійних начальників.
1739947
  Тимошик М. Як наші емігранти змусили "Голос Америки" заговорити українською // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Уроки діаспори для сучасних доморощених радіо-та телевізійних начальників.
1739948
  Скиба Ю. Як наші освітяни вдруге вбили Пушкіна // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  Полемічний матеріал на складну тему етнокультури. Мається на увазі стаття Вікторії Солнцевої "А хто згвалтував Аксинью?" ("2000", №5 від 3—9.02.2012). З часу розвалу Союзу стало ніби правилом гарного тону - виявляючи власну нац. позицію, неодмінно ...
1739949
  Понятишин Н. Як наші предки святкували Новий рік. Старовинні українські традиції // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 13
1739950
  Василега-Дерибас Як нащадок гетьмана тричі академіком не став / Василега-Дерибас, Т. Лазоренко // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 63-64. – ISSN 1605-9875
1739951
  Крикуненко В. Як не вдалося посварити Миколу Васильовича і Тараса Григоровича // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 139-173. – ISSN 0208-0710


  Автор історико-літературного дослідження простежує обставини опублікування спогадів Г.П. Данилевського про Гоголя та його сучасників: Т. Шевченка, М. Максимовича, О. Бодянського, М. Щепкіна...
1739952
  Сюндюков І. Як не вистрелити собі в ногу? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 6


  "День запропонував суспільству варіанти історичного перенавчання, в тому числі і для держслужбовців. Але це досі не стало державною політикою. Не дивлячись на сім років війни, коли "русский мир" став ідеологічним знаряддям, за яким пішли російські ...
1739953
  Григор"єв Володимир Як не заблукати в лісі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 21 : фото
1739954
  Стецько Г.М. Як не заблукати у світовій інформаційній павутині? : Інтернет-урок з англійської у 10 кл. // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.44-46.
1739955
  Усик Світлана Як не загубити дитину під час літнього відпочинку / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 21 : фото
1739956
  Треніна А.С. Як не замерзнути в дорозі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 33-34
1739957
  Шалиганова А Як не заплутатись у павутині? (онлайн-моніторинг професійної інформації) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 47-49. – ISSN 2518-7341


  Розглядається методика відстеження професійної інформації у мережі Інтернет. Пропонується впровадження електронних н"юслеттерів для обміну бібліотечними новинами та інформацією між працівниками однієї бібліотеки, підрозділами бібліотек та бібліотеками
1739958
  Петреченко Світлана Як не заплутатись у світовому павутинні : [рецензія] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64. – ISSN 0130-5263
1739959
  Сливінська Інна Як не захворіти восени // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 4
1739960
  Карпюк Г. Як не захлинутися в потоці російської брехні // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 51). – С. 12-13


  Про спротив фейкам у контексті комунікаційно-контентної безпеки.
1739961
  Миколюк О. Як не зірвати ЗНО? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 13


  На проведення зовнішнього незалежного оцінювання не вистачає дев"ять мільйонів гривень. Але це - лише одна з чотирьох основних проблем... Як перевестися до вищих навчальних закладів України студентам з АР Крим та м. Севастополь.
1739962
  Сливінська Інна Як не небрати зайвої ваги за свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
1739963
  Треніна А.С. Як не отримати травму під час ожеледиці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 33
1739964
  Винниченко Е. Як не отримати штраф за недобросовісну рекламу // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
1739965
  Капітоненко М. Як не перетворитися на "Сомалі"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 6


  Подолання слабкості української держави сьогодні відбувається в унікальних історичних і геополітичних умовах, а тому - вимагає нових рішень.
1739966
  Моргун А. Як не прогавити житло. Аба що потрібно знати, купуючи квартиру // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 31
1739967
   Як не програти транзиту / Г. Люта, О. Павленко, С. Євтушок, М. Якимчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 1, 9


  "Проблему "Північного потоку-2" українські експерти та політики дедалі частіше сприймають у форматі "або-або": або Сполучені Штати запровадять санкції, або все втрачено. Таке сприйняття ставить нас у залежність від рішень інших, тоді як Україна також ...
1739968
  Шевченко Н. Як не скарб, то пожежа : [команда Мрії] / Наталка та Олександр Шевченки. – Київ : Грані-Т, 2009. – 135, [9] с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 978-966-465-221-3
1739969
  Онищенко Геннадій Як не стати жертвою злочину (Інтерв"ю з підполковником поліції Ю.В.Скоком) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 40 : фото
1739970
  Дмитренко К.В. Як не стати жертвою комп"ютерних шахраїв // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 13-15
1739971
  Гончар М. Як не стати командирами хаосу, або Спекотна зима-2020 / М. Гончар, В. Горбулін, С. Дяченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Євген Месснер, офіцер Генштабу царської армії Росії часів Першої світової, білоемігрант, який став згодом одним зі значних військових теоретиків ХХ століття, передбачив війну майбутнього у своїх роботах. Говорячи сучасною мовою, він описав війну ...
1739972
  Науменко В. Як не треба викладати історію української культури. – Київ : Друкарня Акцю Т-ва "Петро Барський", 1918. – 16 с.
1739973
  Ходаков М.С. Як не треба поводитися / М.С. Ходаков. – К., 1978. – 104с.
1739974
  Грабовський С. Як небезпечно дружити з Москвою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 грудня (№ 234). – С. 3


  Турецький марш - 1939 - 1940 років.
1739975
  Неправська Наталія Як нешенгенська Європа українцям візи видає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1739976
  Яремчук О. Як німецькі ЗМІ висвітлюють кримський конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 березня (№ 44). – С. 3


  Експерт: Є підозра, що в коментарях і на інтернет-форумах задіяно організовані пропагандистські акції за участі структур РФ.
1739977
  Даніель-Ділан Бьомер Як Німеччина вчиться казати "ні" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
1739978
  Шугай О. Як німці перекладали Івана Банряного... : Нове з творчої біографії письменника // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 182-188. – ISSN 0208-0710
1739979
   Як НКВД ламало Валер"яна Підмогильного: документи зі справи онлайн / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1739980
  Скрипник О. Як НКВД хотів завербувати начальника розвідки УНР в екзилі Всеволода Змієнка // Спецоперація "НЕКРО" : розсекречені історії з архіву розвідки / О. Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2023. – С. 58-67. – ISBN 978-617-7906-36-9
1739981
  Лупаков Є. Як нову Конституцію приймали... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
1739982
   Як норманське панування змінило Англію ... і зробило її безповоротно європейською // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 52 (476), 28.12.2016 - 13.01.2017 р. – С. 39-41. – ISSN 1996-1561
1739983
  Чухно А.А. Як нормується праця на промислових підприємствах / А.А. Чухно. – К, 1961. – 51с.
1739984
  Стріха М. Як об"їхати Ялту, прямуючи до Европи // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 2-5


  Створення Єдиного економічного простору і зовнішня політика України.
1739985
   Як обератимуть до НАЗЯВО? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1739986
  Шемшученко Ю.С. Як обирався перший і останній Президент СРСР // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 2219-5521
1739987
  Петренко Є. Як обирати президента? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 5


  "За нинішньої системи виборів Дональд Трамп зміг стати президентом".
1739988
   Як обиратимуть членів НАЗЯВО? // Світ. – Київ, 2018. – Вересень (№ 33/34). – С. 1


  Уряд визначив процедуру, за якою обиратимуть членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
1739989
  Котляренко А.П. Як обирають президента США. / А.П. Котляренко. – К, 1988. – 48с.
1739990
  Онищенко О. Як обирають професію майбутні студенти? Результати соціологічного дослідження виявилися цікавими // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 11


  Вступна кампанія стартувала, і переважна більшість абітурієнтів уже визначилася, де й за якою спеціальністю навчатися. Як майбутні студенти обирають професію? Наскільки цей вибір вмотивований і обгрунтований? Чи можна вступити без репетиторів, лише за ...
1739991
  Пацурківський П.П. Як обіцянка особи породжує цивільне право: концепція Адольфа Райнаха // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (233). – С. 22-30. – ISSN 2308-9636
1739992
  Пархомей Олександр Як обладнати робоче місце школяра? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 24
1739993
  Ільченко Н.В. Як обрати безпечні санчата для дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 35
1739994
  Мусійчук І. Як обрати зовнішнього радника? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 10-11
1739995
  Бугай М. Як обрати зовнішнього радника? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 18
1739996
   Як обрати професію на все життя // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 97). – С. 4
1739997
  Сущанський В.І. Як обчислюються Пасхалії? // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 28-30. – ISSN 1029-4171
1739998
  Головашич О.П. Як одержати високий урожай сої? / О.П. Головашич. – Київ : Знання, 1989. – 48 с. – (економічний і соціальний розвиток села ; 2)
1739999
  Баянов Л.Й. Як одержати якісний негатив / Л.Й. Баянов. – К, 1956. – 40с.
1740000
  Островский М.Ф. Як одержувати високі врожаї картоплі / М.Ф. Островский. – Київ, 1957. – 24с.
<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,