Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>
1735001
  Нетеса А. "Юридичний текст" ліцензії Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0.: перекладацький аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 295-297
1735002
  Точицький М. "Юридично довести, що Росія сприяє тероризму, реально" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Тиждень обговорив із послом України в Раді Європи перспективи звільнення наших політв"язнів із російських тюрем, ситуацію з московськими впливами на Заході та політичні механізми протистояння агресії Кремля.
1735003
  Годованик Є.В. Юридичний аналіз компетенції Ради Безпеки ООН щодо підтримання міжнародного миру та безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 590-598. – ISSN 1563-3349
1735004
  Беніцький А.С. Юридичний аналіз норм, що встановлюють відповідальність за легалізацію (відмивання) злочинних доходів, передбачених кримінальним законодавством країн - членів СНД // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.205-218
1735005
  Грищук В. Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за Кримінальним кодексом України 2001 року // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.89-97. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1735006
  Копач Р. Юридичний аспект виплати середнього розміру грошового забезпечення військовослужбовцям на підставі рішення суду / Р. Копач, І. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 59-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1735007
  Валявська Д. Юридичний аудит (due diligence) об"єктів інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 77-80
1735008
  Козятник Л. Юридичний бізнес- це не просто що посієш, те що пожнеш // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 24). – С. 38-39
1735009
  Патій Ю. Юридичний бізнес Covid-ної ери // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 29
1735010
   Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса : ОДУВС, 2015-. – ISSN 2414-4207
Вип. 1 (1). – 2015. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1735011
   Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса : ОДУВС, 2015-. – ISSN 2414-4207
Вип. 2 (2). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1735012
   Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса : ОДУВС, 2015-. – ISSN 2414-4207
Вип. 3 (3). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1735013
   Юридичний вiсник України. – Київ, 2000
1735014
   Юридичний вiсник України. – Київ, 2001
1735015
   Юридичний вісник = Юридиеский вестник= Law herald / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 3. – 2013. – Резюме: укр., англ., рос. мовами
1735016
   Юридичний вісник = Юридиеский вестник= Law herald / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2013. – Резюме: укр., англ., рос. мовами
1735017
   Юридичний вісник = Юридиеский вестник = Law herald / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 1993-. – ISSN 1561-4999
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1735018
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 червня (№ 23). – 2012. – 16 с.
1735019
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
10-16 листопада (№ 45). – 2012. – 16 с.
1735020
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 липня (№ 28). – 2012. – 16 с.
1735021
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22 грудня (№ 51). – 2012. – 16 с.
1735022
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 листопада (№ 47). – 2012. – 16 с.
1735023
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 грудня (№ 52). – 2012. – 16 с.
1735024
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
30 червня - 6 липня (№ 26). – 2012. – 16 с.
1735025
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
1735026
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1735027
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
6-12 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1735028
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
7-13 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с. + дод. "Інформаціно-правовий банк", 32 с.
1735029
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
1735030
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
1735031
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1735032
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
13-19 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1735033
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с. + дод. "Інформаціно-правовий банк", 32 с.
1735034
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 грудня (№ 50). – 2013. – 16 с.
1735035
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
1735036
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1735037
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-26 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1735038
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 16 с. + дод. "Інформаціно-правовий банк", 32 с.
1735039
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1735040
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23-29 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1735041
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23-29 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
1735042
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1735043
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 січня - 1 лютого (№ 4). – 2013. – 16 с.
1735044
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
27 квітня - 10 травня (№ 17/18). – 2013. – 24 с.
1735045
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1735046
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
31 серпня -- 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
1735047
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1- 7 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1735048
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
1735049
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-10 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1735050
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
7-13 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1735051
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8-14 листопада (№ 45). – 2014. – 16 с.
1735052
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8- 14 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1735053
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 серпня (№ 32). – 2014. – 16 с.
1735054
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
11-17 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1735055
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1735056
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
13-19 вересня (№ 37). – 2014. – 16 с.
1735057
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
15-21 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1735058
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 серпня (№ 33). – 2014. – 16 с.
1735059
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-23 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1735060
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 жовтня (№ 42). – 2014. – 16 с.
1735061
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
1735062
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – 2014. – 24 с.
1735063
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
1735064
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1735065
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1735066
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1735067
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25-31 жовтня (№ 43). – 2014. – 16 с.
1735068
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 березн - 4 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1735069
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
30 серпня - 5 вересня (№ 35). – 2014. – 16 с.
1735070
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
31 травня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1735071
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-7 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
1735072
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-15 квітня (№ 17/18). – 2015. – 24 с.
1735073
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
7-13 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
1735074
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8-21 серпня (№ 31/32). – 2015. – 24 с.
1735075
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
11-17 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
1735076
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1735077
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1735078
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-26 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1735079
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-31 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1735080
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1735081
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
27 червня - 3 липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1735082
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2 - 8 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1735083
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1735084
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-10 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
1735085
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5 - 11 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1735086
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1735087
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
1735088
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – 2016. – 24 с.
1735089
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 серпня (№ 33). – 2016. – 16 с.
1735090
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1735091
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1735092
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 серпня - 1 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1735093
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1735094
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 січня - 4 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1735095
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-19 січня (№ 1/2). – 2017. – 24 с.
1735096
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
3-9 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
1735097
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
7-13 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1735098
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1735099
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
10-13 лютого (№ 6/7). – 2017. – 24 с.
1735100
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
10-16 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1735101
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-25 травня (№ 19/20). – 2017. – 24 с.
1735102
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1735103
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
1735104
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-23 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1735105
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 серпня (№ 33). – 2017. – 16 с.
1735106
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22-31 грудня (№ 51/52). – 2017. – 16 с.
1735107
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24 лютого - 2 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1735108
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1735109
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25-31серпня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1735110
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1735111
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1735112
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-18 січня (№ 1/2). – 2018. – 24 с.
1735113
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
1735114
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
1735115
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-11 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
1735116
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
6-12 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
1735117
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8-14 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
1735118
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-22 березня (№ 10/11). – 2018. – 24 с.
1735119
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
10-16 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
1735120
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
1735121
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
13-19 січня (№ 28). – 2018. – 24 с.
1735122
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
13-19 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
1735123
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
1735124
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
1735125
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
1735126
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
1735127
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19 жовтня - 1листопада (№ 42/43). – 2018. – 24 с.
1735128
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
1735129
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-26 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
1735130
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
1735131
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22-28 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
1735132
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23-29 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
1735133
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25-31 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
1735134
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 січня - 1лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
1735135
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 квітня - 3 травня (№ 17). – 2018. – 16 с.
1735136
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
1735137
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – 2018. – 24 с.
1735138
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-7 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
1735139
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2 - 8 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
1735140
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-11 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
1735141
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8-14 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
1735142
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 серпня (№ 32). – 2019. – 16 с.
1735143
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
11-17 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
1735144
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
1735145
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
15-21 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
1735146
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
15-21 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735147
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-23 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
1735148
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
1735149
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 липня (№ 29). – 2019. – 16 с.
1735150
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-31 грудня (№ 51/52). – 2019. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735151
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20-26 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
1735152
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – 2019. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735153
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22-28 березня (№ 12). – 2019. – 16 с.
1735154
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – 2019. – 24 с.
1735155
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
1735156
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 квітня - 2 травня (№ 17). – 2019. – 16 с.
1735157
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
1735158
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
1735159
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2019. – 16 с.
1735160
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 жовтня (№ 39). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735161
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-10 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735162
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-17 вересня (№ 35/36). – 2020. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735163
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-18 червня (№ 22/23). – 2020. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 9 с.
1735164
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
6-12 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735165
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
7-13 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735166
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735167
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-20 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735168
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735169
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735170
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 серпня (№ 33). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735171
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 9 с.
1735172
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43). – 2020. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735173
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-30 січня (№ 3). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735174
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25 вересня - 1 жовтня (№ 38). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735175
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 лютого - 5 березня (№ 8). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 9 с.
1735176
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
31 січня - 6 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735177
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-7 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735178
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-22 квітня (№ 13/15). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735179
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
2-8 липня (№ 26). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735180
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
3-9 вересня (№ 35). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735181
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
3-16 грудня (№ 48/49). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735182
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-18 листопада (№ 44/45). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735183
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-11 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735184
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
5-11 березня (№ 9). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735185
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
6-12 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735186
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
8-14 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735187
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
9-15 липня (№ 27). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735188
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
10-16 вересня (№ 36). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735189
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
11-24 червня (№ 22/23). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735190
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 березня (№ 10). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735191
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
12-18 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735192
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
13-19 серпня (№ 32). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735193
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
14-27 травня (№ 18/19). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735194
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
15-28 жовтня (№ 41/42). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735195
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-22 липня (№ 28). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735196
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-30 вересня (№ 37/38). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735197
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-23 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735198
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
18-24 червня (№ 24). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735199
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19 листопада - 2 грудня (№ 46/47). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735200
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735201
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-25 березня (№ 11). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735202
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735203
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 8 с.
1735204
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23 квітня - 13 травня (№ 16/17). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735205
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23-29 липня (№ 29). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735206
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
24-31 грудня (№ 51/52). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735207
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735208
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 березня - 1 квітня (№ 12). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735209
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
26 лютого - 4 березня (№ 8). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735210
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 травня - 10 червня (№ 20/21). – 2021. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735211
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735212
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
30 липня - 5 серпня (№ 30). – 2021. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735213
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-21 січня (№ 1/2). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735214
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 липня (№ 26-27). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735215
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 серпня (№ 30/31). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735216
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-18 вересня (№ 34/36). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735217
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-16 жовтня (№ 39/41). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735218
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-17 листопада (№ 44/46). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735219
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
4-10 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735220
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
11-24 лютого (№ 6/7). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735221
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 серпня (№ 32/33). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735222
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 липня (№ 28-29). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735223
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-31 жовтня (№ 42/43). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735224
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-30 червня (№ 24/25). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735225
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
19-30 вересня (№ 37/38). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735226
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
20 травня -16 червня (№ 20/23). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735227
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
21-27 січня (№ 3). – 2022. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735228
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735229
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735230
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – 2022. – 24 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735231
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
28 січня - 3 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735232
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-24 січня (№ 1/3). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735233
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 лютого (№ 4/6). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735234
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 березня (№ 9/10). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735235
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-16 квітня (№ 13/14). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735236
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 травня (№ 17/18). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735237
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 листопада (№ 44/45). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735238
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 грудня (№ 48/49). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735239
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 грудня (№ 50/52). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735240
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 жовтня (№ 42/43). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735241
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 березня (№ 11/12). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735242
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-28 лютого (№ 7/8). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735243
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-30 квітня (№ 15/16). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735244
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
17-31 липня (№ 28/29). – 2023. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735245
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 січня (№ 1/2). – 2024. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735246
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
1-15 квітня (№ 14/15). – 2024. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735247
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-29 лютого (№ 7/8). – 2024. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735248
   Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ. – ISSN 1992-9277
16-31 січня (№ 3/4). – 2024. – 48 с. – Має вкладку "Інформаційно-правовий банк", 16 с.
1735249
  Комарницька Т.К. Юридичний дискурс японської мови: поняття, будова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 480-484. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті пропонується розуміння юридичного дискурсу як складного поняття, що об"єднує юридичний дискурс законодавства як зовнішнього виявлення права (його практичного втілення) та юридичний дискурс юриспруденції як науки. Поняття правничого дискурсу ...
1735250
   Юридичний довідник автомобіліста. – Київ : Оранта-Прес, 1998. – 398с. – (Наши права). – ISBN 966-7408-00-0
1735251
   Юридичний довідник для населення. – К, 1963. – 319с.
1735252
   Юридичний довідник для населення. – вид. 2-е, доп. – К, 1964. – 346с.
1735253
   Юридичний довідник для населення. – Київ, 1979. – 332с.
1735254
  Янчук В.З. та ін. Юридичний довідник для працівників сільського господарства / В.З. та ін. Янчук. – Київ, 1982. – 299с.
1735255
   Юридичний довідник літньої людини. – Київ, 2005. – 38с.
1735256
   Юридичний довідник працівника сільского господарства / Янчук В.З. – К, 1968. – 242с.
1735257
  Бочаров Д. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 186-192. – ISSN 0132-1331
1735258
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2002
1735259
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1. – 2003
1735260
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2. – 2003
1735261
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2003
1735262
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2003
1735263
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2003
1735264
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2003
1735265
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7. – 2003
1735266
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 8. – 2003
1735267
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9. – 2003
1735268
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10. – 2003
1735269
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11. – 2003
1735270
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12. – 2003
1735271
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1. – 2004
1735272
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2. – 2004
1735273
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2004
1735274
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2004
1735275
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2004
1735276
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2004
1735277
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7. – 2004
1735278
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 8. – 2004
1735279
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9. – 2004
1735280
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10. – 2004
1735281
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11. – 2004
1735282
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12. – 2004
1735283
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1. – 2005. – 136 с.
1735284
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2. – 2005. – 136 с.
1735285
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2005. – 136 с.
1735286
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2005. – 136 с.
1735287
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2005. – 136 с.
1735288
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2005. – 136 с.
1735289
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7. – 2005. – 136 с.
1735290
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 8. – 2005. – 136 с.
1735291
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9. – 2005. – 136 с.
1735292
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10. – 2005. – 136 с.
1735293
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11. – 2005. – 136 с.
1735294
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12 : Дайджест 2005. – 2005. – 136 с.
1735295
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1. – 2006. – 136 с.
1735296
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2. – 2006. – 136 с.
1735297
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2006. – 136 с.
1735298
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2006. – 136 с.
1735299
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2006. – 136 с.
1735300
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2006. – 136 с.
1735301
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7. – 2006. – 136 с.
1735302
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 8. – 2006. – 136 с.
1735303
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9. – 2006. – 136 с.
1735304
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10. – 2006. – 136 с.
1735305
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11. – 2006. – 136 с.
1735306
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12. – 2006. – 136 с.
1735307
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735308
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735309
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735310
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735311
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7/8. – 2007. – 200 с. – Передплата з 01.03.07
1735312
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735313
   Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735314
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735315
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12. – 2007. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735316
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735317
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735318
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735319
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735320
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735321
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6. – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735322
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7/8. – 2008. – 200 с. – Передплата з 01.03.07
1735323
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9 (75). – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735324
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10 (76). – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735325
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11 (77). – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735326
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12 (78). – 2008. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735327
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1 (79). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735328
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2 (80). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735329
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3 (81). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735330
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4 (82). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735331
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5 (83). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735332
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6 (84). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735333
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7/8 (86). – 2009. – 200 с. – Передплата з 01.03.07
1735334
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9 (87). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735335
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10 (88). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735336
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11 (89). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735337
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12 (90). – 2009. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735338
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1 (91). – 2010. – 136 с.
1735339
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2 (92). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735340
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3 (93). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735341
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4 (94). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735342
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5 (95). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735343
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6 (96). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735344
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7 (97). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735345
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 8 (98). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735346
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9 (99). – 2010. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735347
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10 (100). – 2010. – 136 с.
1735348
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6 (108). – 2011. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735349
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7/8 (110). – 2011. – 200 с. – Передплата з 01.03.07
1735350
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 10 (112). – 2011. – 136 с. – Передплата з 01.03.07
1735351
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1 (115). – 2012. – 136 с.
1735352
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 3 (117). – 2012. – 136 с.
1735353
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5 (119). – 2012. – 136 с.
1735354
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 6 (120). – 2012. – 136 с.
1735355
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 7/8 (121/122). – 2012. – 200 с.
1735356
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 9 (123). – 2012. – 136 с.
1735357
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 11 (125). – 2012. – 136 с. – мова резюме англ., рос., укр.
1735358
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 12 (126). – 2012. – 136 с. – мова резюме англ., рос., укр.
1735359
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1 (127). – 2013
1735360
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2 (128). – 2013
1735361
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 4 (130). – 2013
1735362
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 5 (131). – 2013
1735363
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
№ 1 (139). – 2014
1735364
   Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ : Юстініан, 2002-
№ 2/3 (140/141). – 2014. – 200 с.
1735365
  Фролов М. Юридичний зміст еклогічної політики держави // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 35-36.
1735366
  Галунько В. Юридичний зміст політичної корупції в Україні / В. Галунько, Ю. Буглак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 122-126. – ISSN 2663-5313
1735367
  Крук Ю. Юридичний зміст права на найвищий досяжний рівень охорони здоров"я // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 158-160
1735368
  Кісіль З.Р. Юридичний зміст службової деліктоздатності посадової особи органів внутрішніх справ України як фактор протидії професійній деформації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.
1735369
  Устинова І.П. Юридичний зміст та ознаки фінансово-правової санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 133-134
1735370
  Мельник К. Юридичний зміст трудових правовідносин службовців правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 52-56
1735371
  Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 0132-1331
1735372
  Марченко О.С. Юридичний консалтинг у системі правової економіки // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (27). – С. 67-76. – ISSN 2411-5584
1735373
   Юридичний консультант туристичного бізнесу // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33 : фото
1735374
  Клімова Г. Юридичний конфлікт: причини і сутність // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.99-106
1735375
   Юридичний меморандум [підписав Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підписали Меморандум про співпрацю.
1735376
  Ващишин М. Юридичний механізм визначення екологічної шкоди та його особливості в умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – С. 55-68. – ISSN 1026-9932
1735377
  Панталієнко Я.П. Юридичний механізм забезпечення права на приватність у нотаріальному процесі через призму нотаріальної таємниці // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 389-393. – ISBN 978-617-566-402-5
1735378
  Іванова Г.С. Юридичний механізм притягнення працівника прокуратури до дисциплінарної відповідальності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 260-264. – ISSN 2306-9082
1735379
  Ней С Н. Юридичний механізм реалізації управлінської підфункції права - необхідний елемент буття права як самостійного соціального феномена // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 14-20. – (Правознавство ; Вип.286)
1735380
  Тихомиров О. Юридичний обов"язок та юридична відповідальність / О. Тихомиров, А. Завальний // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 14-16
1735381
  Кольбенко А. Юридичний обов"язок у правових звичаях запорозьких козаків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 55-58
1735382
  Шаблій О.А. Юридичний переклад назв нормативно-правових актів // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 72-74. – ISBN 978-617-640-052-3
1735383
  Шаблій О.А. Юридичний переклад назв філософсько-правових та оціночних понять прав ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 158-159. – ISBN 978-617-640-052-3
1735384
  Шаблій О. Юридичний переклад німецьких концептів. Ordnung та Ordnungswidrigkeit // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 232-235. – ISBN 978-966-553-924-7
1735385
  Шаблій О.А. Юридичний переклад нормативних текстів // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 86-101. – ISBN 978-617-640-052-3
1735386
  Шаблій О. Юридичний переклад у сучасній юридичної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 304
1735387
  Коробейнікова Д.С. Юридичний переклад як особливий вид фахового перекладу (на прикладі перекладу законодавчих актів ЄС обов"язкового та загального застосування з німецької мови українською) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 307-312. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статті досліджено особливості фахового перекладу на прикладі перекладу юридичних текстів, зокрема законодавчих актів ЄС загального та обов"язкового застосування з німецької мови українською, а також подано короткий огляд становлення теоретичних ...
1735388
  Касяненко Д.С. Юридичний переклад: німецько-український вектор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 188-193. – (Бібліотека Інституту філології)
1735389
  Гресь Н. Юридичний погляд на сучасні документи про вищу освіту // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 53-60.
1735390
  Соболєв А.С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-46
1735391
  Переш І.Є. Юридичний позитивізм як передумова виникнення соціології права / І.Є. Переш, Р.М. Фрідманський // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-617-8046-04-0
1735392
  Ковтонюк А. Юридичний позитивізм: історія та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Предметом дослідження статті є виникнення і розвиток юридичного позитивізму, його вплив на розвиток наукової думки. Відстежується критика юридичного позитивізму видатними науковцями різних часів та епох. Дане дослідження має на меті показати не лише ...
1735393
   Юридичний посібник медичним закладам, лікарям та медичному персоналу : прав. аналіз нормат. бази закл. охорони здоров"я, прав. регулювання мед. діяльності і міжнар. стандарти, законодавчі нормативи у період боротьби лікарів та мед. персоналу з вірус. епідемією, юрид.-проф. стандарти у боротьбі з вірусом COVID-19 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Центр проблем імплементації європ. соц. права, Каф. труд. права та права соц. забезпечення ; керівники проекту: А.О. Селіванов, М.І. Іншин. – Київ : Логос, 2020. – 75, [1] с. – ISBN 978-617-7631-29-2


  У пр. № 1740767 напис: З щирим побажанням Здоров"я і Добробуту, творчих наукових і педагогічних успіхів шановному керманичу ректору Володимиру Анатолійовичу Бугрову. Підпис.
1735394
  Котуха О.С. Юридичний практикум : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / [Котуха О.С., Гентош Р.Є., Федик Є.І.] ; Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 115, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2910-05-6
1735395
  Молдован В.В. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Валеріан Молдован, Руслан Кацавець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 158с. – ISBN 978-966-364-670-1
1735396
  Молдован В.В. Юридичний практикум: навчальні ігри : Hавч. посібник / В.В. Молдован, М.М. Михеєнко; За ред. М.С. Тимошика. – Київ : Либідь, 1994. – 288 с. – ISBN 5-325-00484-0
1735397
  Стечишин А.В. Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 50-61. – ISSN 1999-5717
1735398
  Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-14. – ISSN 0132-1331
1735399
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 2. – 2004
1735400
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 1. – 2005
1735401
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 2. – 2005. – Мова рез.укр.та рос.
1735402
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 3. – 2005
1735403
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 4. – 2005
1735404
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 5. – 2005
1735405
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 6. – 2005. – Мова рез. укр. та рос.
1735406
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 1. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735407
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 2. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735408
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 3. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735409
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 4. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735410
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 5. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735411
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 6. – 2006. – Мова рез. укр. та рос.
1735412
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 1. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735413
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 2. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735414
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 3. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735415
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 4. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735416
   Юридичний радник : Журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 5. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735417
   Юридичний радник : журнал юристів України. – Харків : Страйд, 2004-
№ 6. – 2007. – Мова рез. укр. та рос.
1735418
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 1. – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735419
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 2. – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735420
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 3. – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735421
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 4. – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735422
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 5. – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735423
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 6 (26). – 2008. – Мова рез. укр. та рос.
1735424
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 1 (27). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735425
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 2 (28). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735426
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 3 (29). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735427
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 4 (30). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735428
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 5 (31). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735429
   Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2004-
№ 6 (32). – 2009. – Мова рез. укр. та рос.
1735430
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 4. – 2004
1735431
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 1/2. – 2005
1735432
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 3/4. – 2005
1735433
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 1/2. – 2006
1735434
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 3/4. – 2006
1735435
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 1/2. – 2007
1735436
   Юридичний реферативний журнал. – Одеса : ОНЮА, 2003-
№ 3/4. – 2007
1735437
   Юридичний реферативний журнал / Національний ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2003-
№ 3/4. – 2011
1735438
   Юридичний реферативний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид.акад.". – Одеса, 2003-
№ 3/4. – 2013. – 180 с.
1735439
  Пендяга Г.Л. Юридичний ризик // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 34-37
1735440
  Пендяга Г.Л. Юридичний ризик // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 119-125
1735441
  Коренева М.М. Юридичний ризик в системі національної безпеки України (методологічний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 163-179. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1735442
  Коцюба А.Є. Юридичний світогляд і методологія правознавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 121-125. – ISSN 1563-3349
1735443
  Дрозд О. Юридичний склад адміністративного проступку : Щодо самовільного зайняття земельних ділянок // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 94-98
1735444
  Дрозд О.Ю. Юридичний склад адміністративного проступку щодо самовільного зайняття земельних ділянок // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 40-44.
1735445
   Юридичний словник. – Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. – 843, [2] с.
1735446
   Юридичний словник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К, 1983. – 871с.
1735447
   Юридичний словник російсько-українсько-англійсько-німецький. – Київ : Либідь, 1995. – 240 с. – ISBN 5-325-00688-6
1735448
  Окіпнюк В.Т. Юридичний статус місць утримання заарештованих в органах державної безпеки УРСР (1929-1953 роки): історико-правовий аспект // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 4 (6). – C. 117-124. – ISSN 2523-4552
1735449
  Грубінко А. Юридичний статус подружжя в давньоафінській сім"ї / А. Грубінко, А. Кучер // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 24-28. – ISSN 2524-0129
1735450
  Комаров О.В. Юридичний статус та повноваження суб"єктів митних правовідносин // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 75-84. – ISSN 2524-101X
1735451
  Косович В. Юридичний техніко-технологічний інструментарій та верховенство права (методологія дослідження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 14-26. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1735452
  Колосюк В.В. Юридичний факт як підстава виникнення державного обов"язкового страхування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
1735453
  Гончаренко В. Юридичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1735454
  Андрейцев В. Юридичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1735455
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 214-220. – ISBN 966-7419-44-4
1735456
   Юридичний факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури. – Київ : Київський університет, 2001. – 410с.
1735457
  Андрейцев В. Юридичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 45-46
1735458
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 424-428. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1735459
  Міхневич Л.В. Юридичний факультет Київського інституту народного господарства в системі вищої школи УСРР // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 76-100. – ISBN 978-966-483-563-0
1735460
  Дзюба Д. Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 152-155. – ISSN 2227-7056
1735461
  Василик І. Юридичний факультет Львівського університету у підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського національного відродження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано особливості навчально-виховного процесу вищого навчального закладу перелому ХІХ-ХХ ст. Досліджено вплив викладачів на формування політичних поглядів молодого покоління юристів. Показано внесок адвокатів та юристів у процес українського ...
1735462
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет на перетині віків: документи і факти : (у 2 кн.) / Андрейцев В.І. ; КНУТШ, Юридичний фак. ; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників ; Центр правничої допомоги та досліджень. – Київ : Правда Ярославичів, 2005. – 611 с. – Шифр дубл.34 Андр.,Доп.1 карт. юр. – ISBN 966-7802-31-0
1735463
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет на сучасному етапі // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 56-66.
1735464
  Гриценко І.С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / [редкол. : Л.В. Губерський, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий та ін.]. – Київ : Либідь, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-06-0557-2
1735465
  Никифорак М. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / М. Никифорак, С. Нежурбіда // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 167-172. – ISSN 2227-7056


  Історія юридичного факультету Чернівецького університету. У статті згадуються часи, коли факультет перебував у статусі філії юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. "... Авторство формули відродження юридичного факультету належить ...
1735466
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет: віхи минулого та сучасність // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.75-91
1735467
   Юридичний факультет: документи і факти / КНУТШ. За ред. В.І. Андрейцева. – Київ : Київський університет
Кн.1, Ч.1. – 2005. – 364с.
1735468
   Юридичний факультет: документи і факти / КНУТШ. За ред. В.І. Андрейцева. – Київ : Київський університет
Кн.1, ч.2. – 2005. – 277с.
1735469
  Андрейцев В.І. Юридичний факультет: сторінки історичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-10. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  З історії юридичного факультету часів заснування Київського університету по радянський період (1835-1990).
1735470
  Костецький М. Юридичний хаос і перспективи реформування судової системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1735471
  Городовенко В. Юридичні (правові) позиції Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 35-40. – ISSN 2310-6158
1735472
  Алексєєва Єлизавета Юридичні аргументи на користь розсекречення угод про розподіл продукції (УРП) в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 35-38
1735473
  Ржевська В.С. Юридичні аспекти "Великої справи короля" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 54-64. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизуються юридичні аспекти "Великої справи короля", тобто намагання короля Англії Генріха VIII анулювати свій перший шлюб з королевою Катериною Арагонською. Систематизація досягається шляхом поділу перебігу подій на етапи та виділення ...
1735474
  Іщенко О. Юридичні аспекти адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської імперії у 1721-1825 роках // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 79-90
1735475
  Котюк І.І. Юридичні аспекти визначення речових доказів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-101.
1735476
  Кухар О.Ю. Юридичні аспекти застосування сурогатного материнства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349


  Описуються правові аспекти використання програм сурогатного материнства в Україні. Автор аналізує перспективи подальшого розвитку законодавчої бази у відповідній сфері. Описываются правовые аспекти использования программ суррогатного материнства в ...
1735477
  Дроваль О.М. Юридичні аспекти історичного розвитку правового режиму земель водного фонду України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 246-254. – ISSN 0201-7245
1735478
  Молодико К. Юридичні аспекти класифікації гарантій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-59
1735479
  Чехович С.Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні / Чехович С.Б. ; [наук. ред. Є.А. Тихонова]. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 267-287 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7630-08-0


  У пр. № 1736607 напис: Шановній Євгенії Антонівні з глибокою вдячністю за підтримку у опрацюванні цієї монографії. З повагою. Підпис.
1735480
  Григоренко В О. Юридичні аспекти народження "дитини трьох батьків" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 19-21
1735481
  Усенко І.Б. Юридичні аспекти наукової творчості професора В.О. Романовського // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 47-56. – ISBN 978-966-8602-86-3
1735482
  Оганесян Ш.Г. Юридичні аспекти спадкування криптовалюти в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 124-125. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1735483
  Прохно О.І. Юридичні аспекти співпраці лікаря з пацієнтом (огляд законодавчої бази) / О.І. Прохно, П.Б. Коваль, О.М. Косенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 596-599
1735484
  Коваль П.Б. Юридичні аспекти співпраці лікаря і пацієнта (огляд законодавчої бази) / П.Б. Коваль, О.І. Прохно // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 11-15. – ISSN 2226-1230
1735485
  Ягольник Олег Юридичні аспекти створення геопарків в Україні / Ягольник Олег, Манюк Володимир // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 136-145 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-145. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
1735486
   Юридичні аспекти суб"єктивної свідомості людини в позовах до медичних установ про відшкодування завданої моральної шкоди / А.В. Іпатов, І.Я. Ханюкова, Л.В. Кузьміна, І.С. Гула // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 2 (24), червень. – С. 44-47. – ISSN 2224-0454
1735487
  Пестрецова О. Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 87-96. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто діяльність інформаційних центрів правового спрямування - юридичних бібліотек, юридичних коледжів, видавців, спеціалізованих інформаційно-аналітичних служб. Надано характеристику основних типів корпоративної взаємодії правових інформаційних ...
1735488
  Хиля М. Юридичні вимоги до нормативно-правових актів у системі джерел адміністративного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 89-94. – ISSN 2524-0129
1735489
  Антон О.А. Юридичні гарантії в трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 185-191. – (Право. Економіка. Управління)
1735490
  Козлов В. Юридичні гарантії в трудовому праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 19-21
1735491
  Горбач Д.О. Юридичні гарантії діяльності Національної гвардії України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 75-82
1735492
  Рабінович П.М. Юридичні гарантії доцільної реалізації норм радянського права // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1735493
  Плугатар Т.А. Юридичні гарантії забезпечення прав та свобод людини і громадянина в діяльності міліції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 119-126
1735494
  Васьковська В.П. Юридичні гарантії забезпечення права людини на безпеку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 202-209. – ISSN 1563-3349
1735495
  Гончар Д.В. Юридичні гарантії забезпечення права на кваліфіковану юридичну допомогу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7638-01-7
1735496
  Бабенко А.О. Юридичні гарантії застосування змін трудового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 154-159. – ISSN 1999-5717
1735497
  Гоголь Б.М. Юридичні гарантії здійснення права на інформацію // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 94-97. – (Право. Економіка. Управління)
1735498
  Черкашина М. Юридичні гарантії прав постійних природокористувачів та орендарів природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 87-91.
1735499
  Олексів І.І. Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Олексів Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1735500
  Пересунько Віталій Сергійович Юридичні гарантії при укладенні трудового договору : Дис...канд.юрид.наук:12.00.05 / Пересунько Віталій Сергійович; Харківськ.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків, 2001. – 196л. – Бібліогр.:л.189-196
1735501
  Пересунько В.С. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору : Автореф. дис... канд. юрид.наук: 12.00.05. / КНУТШ; Пересунько В.С. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1735502
  Денченко С.Ф. Юридичні гарантії раціонального використання матеріальних ресурсів / С.Ф. Денченко. – К., 1983. – 48с.
1735503
  Мішина О.Б. Юридичні гарантії реалізації екологічних прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 436-442. – ISSN 1563-3349
1735504
  Андрейчук Т.В. Юридичні гарантії реалізації трудових прав суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрейчук Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181-198
1735505
  Андрейчук Т.В. Юридичні гарантії реалізації трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрейчук Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1735506
  Лисенков С.Л. Юридичні гарантії суб"єктивних культурних прав і свобод // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 115-124. – ISBN 966-435-028-1
1735507
  Крисань Т.Є. Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 162-167
1735508
  Іншин М. Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово - трудової діяльності державних службовців // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.83-87. – ISSN 0132-1331
1735509
  Риженко О.С. Юридичні дефекти використання поняття "ризик" у Податковому кодексі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 123-127. – ISSN 2219-5521
1735510
  Коваленко Т.О. Юридичні дефекти земельно-правових норм: підходи до класифікації // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 67-74. – ISSN 2413-6433
1735511
  Коваленко Т.О. Юридичні дефекти земельно-правових термінів: проблеми запобігання та мінімізації // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 46-66. – ISBN 978-966-916-492-6
1735512
  Якубович І.І. Юридичні дефекти правового регулювання експорту зерна з України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1735513
  Коваленко Т.О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні : монографія / Т.О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; Юрінком Інтер, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-619-3
1735514
  Коваленко Т. Юридичні дефекти у проекті Закону України "Про ринок земель" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 60-64
1735515
  Коваленко Т. Юридичні дефекти у проекті Закону України "Про ринок земель" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 309-310. – ISBN 978-617-7069-17-0
1735516
  Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : Посібник / А.В. Красницька. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 528с. – ISBN 966-611-422-4
1735517
  Усенко І.Б. Юридичні дослідження у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 181-193. – ISSN 1682-671Х
1735518
  Шемшученко Ю.С. Юридичні дослідження у системі УАН-ВУАН (1918-1941 рр.). До 100-річчя НАН України / Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – C. 3-15. – ISSN 0896-2491


  "Згадується Василенко М.П. (КУ)".
1735519
  Раданович Н. Юридичні заборони (до питання становлення) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 23-32. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1735520
  Машика В.Т. Юридичні задачі із Сімейного права // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (457), листопад 2016 р. – С. 10-14
1735521
  Сафаров А. Юридичні засади діяльності друкованих засобів масової інформації під час виборчої кампанії / А. Сафаров, О. Тарасенко // О стратегии издателей прессы во время выборной кампании / М. Вейсберг. – Киев, 2004. – С.15-47
1735522
  Краснова М.В. Юридичні засади договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто юридичні засади договорів в екологічному праві. В статье рассмотрены юридические основы договоров в экологическом праве. The article describes the legal signs of contracts in ecology ...
1735523
  Завальнюк О. Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 109-120
1735524
  Калниш Д.О. Юридичні засоби адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортних операцій в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 72-81. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
1735525
  Гурджі Ю. Юридичні засоби захисту особи в кримінальному судочинстві: інструментальний підхід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-134. – ISSN 0132-1331
1735526
  Андрейцев В.І. Юридичні знання - на рівень міжнародних стандартів // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 4-26
1735527
  Лазор Валерій Васильович Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лазор В.В.; МВС України Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1735528
   Юридичні й медичні аспекти безпеки епідуральної аналгезії в пологах. Досвід Вінницької області / Н.В. Титаренко, О.І. Дацюк, Г.В. Бевз, О.В. Сергійчук, Д.С. Папишев, А.В. Костюченко // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 102-110. – ISSN 2224-0586
1735529
  Чернега А.П. Юридичні клініки - вагома складова інституту безоплатної правової допомоги в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 109-116.
1735530
  Шевчук О. Юридичні клініки в механізмі дуальної освіти: аналіз результатів педагогічного експерименту / О. Шевчук, І. Юркевич // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 69-76. – ISSN 2524-0129
1735531
  Амджадін Л.М. Юридичні клініки в Україні: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (за даними дослідження) / Л.М. Амджадін ; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : БФ "Інтелектуальна перспектива", 2008. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-97097-1-4
1735532
  Розпашнюк І.О. Юридичні клініки як засіб підвищення кваліфікації випускників вищих навчальних закладів // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 142-146. – ISBN 978-617-7363-09-4
1735533
  Галай В. Юридичні клініки як суб"єкт захисту прав пацієнтів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-105. – ISSN 0132-1331
1735534
  Криволапчук В.О. Юридичні колізії в законодавстві як елемент правового розвитку держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 9-16
1735535
  Коваленко Т.О. Юридичні колізії нормативного забезпечення ефективності гарантування земельних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 45-49. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1735536
  Андреєв С. Юридичні колізії та прогалини в механізмі правового регулювання управлінських відносин у сфері цивільного захисту на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 173-180.
1735537
  Лук"янов Д. Юридичні колізії у законодавстві України: стан і шляхи розв"язання / Д. Лук"янов, С. Прийма // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 128-145. – ISSN 1026-9932
1735538
  Мандрікова К. Юридичні колізії: поняття, сутність і причини виникнення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 111-112. – ISBN 978-966-301-169-1
1735539
  Дутко А.О. Юридичні конструкції цивільного процесуального права: загальна характеристика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 123-131. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1735540
  Кельман М.С. Юридичні конструкції як елемент юридичної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 390-395. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1735541
  Косович В.М. Юридичні конструкції як засіб правозастосовної техніки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 260-270. – ISSN 2306-9082
1735542
  Зінченко О.В. Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-59
1735543
  Богдан І.А. Юридичні конструкції як необхідна умова розвитку трудового права як галузі // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 146-149. – ISBN 978-617-7450-09-1
1735544
  Зінченко О.В. Юридичні конструкції як складова юридичної (правотворчої) техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 47-51. – ISSN 1563-3349
1735545
  Зінченко О.В. Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі пізнання правових явищ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 55-58
1735546
  Євстігнєєв А. Юридичні критерії класифікації вимог щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 78-83.
1735547
  Вдовічен В.А. Юридичні межі податково-правового компромісу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 116-120. – (Правознавство ; Вип.286)
1735548
  Заярний О.А. Юридичні межі правомірного застосування технологій штучного інтелекту в галузі охорони здоров"я // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 45-47
1735549
  Лукач І.В. Юридичні моделі управління холдинговою групою // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.180-190. – ISBN 966-7784-65-7
1735550
  Василенко В. Юридичні наперстрсточники. Мовний закон як продукт правового шахрайства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 11-17 серпня (№ 32)
1735551
  Рєзнева М. Юридичні наслідки міжнародно-правового визнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 115-119
1735552
  Васюренко А.О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Васюренко Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 196-229
1735553
  Васюренко А.О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Васюренко Аліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1735554
  Арнольд Р. Юридичні наслідки приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 63-69
1735555
  Пазюк А.В. Юридичні наслідки приєднання України до міжнародних товарних угод на прикладі міжнародної угоди з пшениці 1995 року та міжнародної угоди з цукру 1992 року / А.В. Пазюк, Н.В. Биданцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 142-148


  Cтаття присвячена дослідженню юридичних наслідків приєднання України до Міжнародної угоди з пшениці 1995 та Міжнародної угоди з цукру 1992 року в контексті взятих зобов’язань. Виділено основні заходи державної політики з підтримки національних ...
1735556
  Заярний О.А. Юридичні наслідки протиправності адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 300. – ISBN 978-966-667-624-8
1735557
  Коренюк О. Юридичні наслідки рішення Міністерської Конференції СОТ щодо угоди ТРІПС / О. Коренюк, В. Михайловський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (129). – С. 51-61. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100


  Дослідження надає детальну оцінку Рішенню Міністерської Конференції СОТ щодо Угоди ТРІПС від 17 червня 2022 року у розрізі наслідків для використання та тлумачення Угоди ТРІПС, засто­сування її положень у надзвичайних ситуа­ціях, впливу на подолання ...
1735558
  Коваленко Т. Юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок за правочинами та рішеннями суддів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 24-31
1735559
  Коваленко Т. Юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок за правочинами та рішеннями судів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-38
1735560
  Євстігнєєв А. Юридичні ознаки вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню юридичних ознак вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні, наведено перелік вказаних ознак із розкриттям їх змісту. It deals with research of environmental security"s legal features as ...
1735561
  Гуменюк М.М. Юридичні ознаки відмежування суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтею 446 "Піратство" Кримінального кодексу України, від злочинів із суміжними складами // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 200-211. – ISSN 1609-0462
1735562
  Лялюк Олексій Юридичні ознаки і класифікація основ організації та діяльності місцевих рад в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 29-32
1735563
  Цюра В.В. Юридичні ознаки представництва в світлі загальної теорії цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 42-48
1735564
  Ващишин М. Юридичні ознаки фермерського господарства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 263-269. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1735565
  Тарасова К. Юридичні особи - за межами кримінального провадження: наслідки й перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 34-35
1735566
  Оніщик Ю. Юридичні особи - платники податку з особливою правосуб"єктністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 146-149.
1735567
  Спасибо-Фатєєва Юридичні особи за Цивільним кодексом України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-79. – ISSN 1026-9932
1735568
  Майданик Р. Юридичні особи публічного права в країнах континентального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 56-62.
1735569
  Майданик Роман Юридичні особи публічного права в Україні: поняття, моделі регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 11-16.
1735570
  Єзеров А. Юридичні особи публічного права: необхідність врегулювання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 29 січня - 4 лютого (№ 4). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1735571
  Коваленко Л.П. Юридичні особи суб"єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 135-142. – ISSN 0201-7245
1735572
  Лютіков П. Юридичні особи як суб"єкти адміністративного права (до реформування вітчизняного адміністративного законодавства) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 170-177. – ISSN 1026-9932
1735573
  Ящук О.В. Юридичні особи як суб"єкти адміністративної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 79-82. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1735574
  Гаврилова І.О. Юридичні особи як суб"єкти адміністративної відповідальності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 68-74. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1735575
  Данелія О.С. Юридичні особи як суб"єкти звернення до Європейського суду з прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 104-109. – ISSN 2220-1394
1735576
  Винар Л.В. Юридичні особи, засновані державою : монографія / Любомир Винар. – Львів, 2007. – 172 с.
1735577
  Накоренок В.П. Юридичні особи, які здійснюють регулювання у сфері житлово-комунального обслуговування населення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 315-320. – ISSN 1563-3349
1735578
  Ткаленко А.А. Юридичні особливості вирішення дифамаційних спорів за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 63-66. – ISBN 978-966-916-903-7
1735579
  Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 119-122
1735580
  Апанасюк М.П. Юридичні особливості договору ренти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 40-45
1735581
  Бойченко Є. Юридичні особливості розлучення у Франції // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 28-29
1735582
  Мітіна Т. Юридичні особливості укладення і розірвання династичних шлюбів у Великобританії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 85-87
1735583
  Григоров О.М. Юридичні параметри експроприації. Види та типи експропріації як передумова гарантування прав інвесторів нового покоління / О.М. Григоров, О.М. Бровко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 49-55


  У статті досліджуються питання юридичних параметрів експропріації, а також зроблено спробу виокремлення видів та типів експропріації на основі дослідження рішень ICSID.
1735584
  Заярний О.А. Юридичні передумови укладання адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 287-288. – ISBN 978-966-667-624-8
1735585
  Колош Є.М. Юридичні періодичні видання Львівського університету // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1735586
  Островський В О. Фельдман Юридичні питання в діяльності колгоспу / В О. Фельдман Островський. – К., 1960. – 331с.
1735587
   Юридичні підстави використання активів рф для відбудови України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів росії - як приватних, так і державних для відбудови України.
1735588
  Іолкін Я. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
1735589
  Луцький М.І. Юридичні підстави входження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу імперії Габсбургів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 26-31. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1735590
  Сергєєва Д. Юридичні підстави зняття інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 131-136.
1735591
  Андрухів О. Юридичні підстави інкорпорації СРСР Галичини у 1939 році // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 8-16. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1735592
  Комаров С.В. Юридичні підстави прийняття рішення про притягнення особи як обвинуваченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 220-224.
1735593
  Мамико К. Юридичні події як підстави припинення трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 299-301. – ISBN 978-617-7069-14-9
1735594
  Задорожня Г. Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо референдуму як форми прямої демократії / Г. Задорожня, Ю. Задорожний // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 72-82. – ISSN 1026-9932
1735595
  Мартьянова Т. Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 142-147. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1735596
  Гаврилюк С. Юридичні помилки: поняття, класифікація, причини виникнення та шляхи подолання (усунення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 60-65. – ISSN 2219-5521
1735597
  Янишина І. Юридичні помилки: стан наукового дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 53-58. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1735598
  Семененко О.П. Юридичні поради селянам в справах земельних / О.П. Семененко. – Х., 1926. – 39с.
1735599
  Левковець О.М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 124-137. – ISSN 2411-5584
1735600
  Чернюк А. Юридичні послуги у сфері медичного права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 20-21
1735601
  Червінчук А.В. Юридичні принципи та правові презумпції адміністративної відповідальності за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 82-91. – ISSN 2524-0064
1735602
  Ємець О.М. Юридичні проблеми здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 118-125. – ISSN 2410-3594
1735603
  Клименко Л.В. Юридичні сентенції у французькій мові: семантико-стилістичний і прагматичний аспекти : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.05. / КНУТШ; Клименко Л.В. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1735604
  Клименко Лада Вікторівна Юридичні сентенції у французькій мові:семантико-стилістичний і прагматичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Клименко Лада Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 183л. + Додаток: л.172-183. – Бібліогр.: л.155-169
1735605
  Юрченко К. Юридичні та політичні пригоди "Укрнафтобуріння" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 грудня (№ 50/52)
1735606
   Юридичні та соціально-економічні аспекти реформування системи вищої освіти України / М. Сіцінська, А. Сіцінський, В. Ніколаєв, С. Хаджірадєва, І. Гасюк // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 170-189. – ISSN 1993-0909


  Ціль статті полягає в критичному огляді ефективності процесів реформування системи вищої освіти України у світлі інтеграції до європейського освітнього простору. Визначальним теоретичним концептом розвитку вищої освіти в Україні є її провідна роль у ...
1735607
  Дерді Е.Т. Юридичні терміни-композити в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1735608
  Дерді Е.Т. Юридичні терміни - композити в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 118-125. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
1735609
   Юридичні терміни : Тлумачний словник. – Київ : Либідь, 2003. – 320с. – ISBN 966-06-0281-2


  Вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права, законодавства
1735610
   Юридичні терміни : Тлумачний словник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2004. – 320с. – ISBN 966-06-0321-5


  Вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права, законодавства
1735611
   Юридичні терміни та вислови (афоризми) з Римського права (латинською, українською і російською мовами) / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екологічного права ; [уклад. : Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г. ; за ред. Г.І. Балюк]. – Київ : Обрії, 2011. – 38 с.
1735612
  Підопригора О.А. Юридичні терміні і вислови / О.А. Підопригора, Д.С. Сусло. – К, 1973. – 28с.
1735613
  Суперсон О.О. Юридичні технології підготовки судових рішень: теоретико-правові та практичні аспекти : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Суперсон Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 259 арк. – Додатки: арк. 257-259. – Бібліогр.: арк. 229-256
1735614
  Бровченко Н.В. Юридичні факти в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бровченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1735615
  Яківець О.І. Юридичні факти в механізмі правового регулювання // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 41-42. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1735616
  Сімутіна Я.В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин / Яна Сімутіна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 435, [1] с. – Бібліогр.: с. 402-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-721-3


  В пр. № 1720346 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис
1735617
  Коструба А.В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія / А.В. Коструба ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Ін Юре, 2014. – 370, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 329-365. – ISBN 978-966-313-497-0
1735618
  Коструба А. Юридичні факти в механізмі правореалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 155-156
1735619
   Юридичні факти в механізмі регулювання зобов"язальних правовідносин // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 250-261. – ISBN 978-966-919-129-8
1735620
  Спєсівцев Д.С. Юридичні факти в обороті нерухомості: особливості конструкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 249-252. – ISSN 2219-5521
1735621
  Сташків Богдан Іванович Юридичні факти в праві соціального забезпечення : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.05 / Сташків Богдан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 173л. – Бібліогр.:л.152-173
1735622
  Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сташків Б.І.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 19 с.
1735623
  Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : монографія / Б.І. Сташків; Мін-во праці та соціальної політики України; Чернігівський державний ін-т права, соціальних технологій та праці. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 260с. – ISBN 978-966-502-430-9
1735624
   Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – 629, [1] с. – Ст. укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-61-4
1735625
  Макаренко І. Юридичні факти в сучасній теорії права // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 337-342. – ISBN 978-617-7020-61-4
1735626
  Сімутіна Я.В. Юридичні факти і динаміка трудових правовідносин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 109-113. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1735627
  Пленюк М.Д. Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 172-176. – ISSN 2219-5521
1735628
  Тарахонич Т.І. Юридичні факти та їх місце в структурі механізму правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 2219-5521
1735629
  Бровченко Н.В. Юридичні факти у конституційному праві України: проблеми визначення дефініції та виділення кваліфікаційних ознак // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 249-255. – ISSN 1563-3349
1735630
  Аврамова О.Є. Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 113-116. – ISSN 1727-1584
1735631
  Музика С.Ю. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення шлюбно-сімейних правовідносин у Стародавньому Римі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 233-235. – ISBN 978-966-419-299-3
1735632
  Сампара Н. Юридичні факти як підстави виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов"язань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 223-229. – ISSN 2524-0129
1735633
  Віхров О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення господарських правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1735634
  Віхров О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення господарських правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1735635
  Отраднова О.О. Юридичні факти як складова механізму цивільно-правового регулювання // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2635-96-6
1735636
  Мажара М. Юридичні факти, презумпції та фікції / М. Мажара, О. Домбровський // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 368-373. – ISBN 978-617-7768-39-4
1735637
  Шпілька Ю.І. Юридичні факти, які встановлює нотаріус при посвідченні заповіту // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 19-30


  У статті наголошується про важливість саме нотаріального посвідчення заповіту, необхідність дотримання всіх вимог законодавства при ньому. Аналізуються юридичні факти, які встановлює нотаріус при посвідченні заповіту. Характеризуються права та ...
1735638
  Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 113-116. – ISSN 0132-1331
1735639
  Биля-Сабадаш Юридичні фікції і їх вплив на ефективність норм права // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 536-539. – ISBN 978-966-7067-18-2
1735640
  Павличенко О.В. Юридичні фікції у приватному праві України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (46). – C. 99-106. – ISSN 2413-1342
1735641
  Тищенко Ю. Юридичні форми міжнародного економічного права // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 22-31. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1735642
  Бабін І.І. Юридичні функції в податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 89-92. – (Правознавство ; Вип. 461)
1735643
   Юридичній освіті - нову якість / Інформація "Урядового кур"єра" // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 6 липня (№120). – С. 5


  Про міжнародний семінар " Безперервна юридична освіта на пострадянському просторі: досвід та проблеми", який проходив у Санкт-Петербурзі. З доповіддю виступив декан юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка В. Андрейцев.
1735644
  Івасюк Р.В. Юридично - соціологічний підхід до вивчення правотворчого процесу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.182-184. – ISBN 966-568-656-9
1735645
  Меліхова О. Юридично значимі дії, як правова форма публічного адміністрування: проблеми доктринального визначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 107-108. – ISBN 978-617-7069-15-6
1735646
  Рабінович А. Юридично значимі послуги: загальнотеоретичне поняття, класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 142. – ISSN 0132-1331
1735647
   Юрий Августович, Жанна Колесникова, Олег Пирбудагов, Ольга Рудакова : выставка живописи дагестанских и московских художников. – Москва, 1979. – 26 с. : ил. – В надзаг. : Моск. орг-ия Союза художников
1735648
  Адигезалов Ю. Юрий Адигезалов, Галина Арсеньева, Валерий Барыкин, Владимир Князев, Владимир Соколов, Олег Тимофеев : каталог. Выставка произведений. Живопись. Графика. Скульптура / Ю. Адигезалов, Г. Арсеньева, В. Барыкин; Авт. ст.: Т.В. Юдина; сост.: Е.А. Анфёрова; ред.: Т.Ю. Клюева. – Москва : Советский художник, 1986. – 39 с. : ил.
1735649
  Дубовицкая Н.Н. Юрий Александров : скульптура / Н.Н. Дубовицкая. – Москва, 1983. – 168 с.
1735650
  Оноприенко В.И. Юрий Александрович Билибин 1901-1952 / В.И. Оноприенко ; отв. ред. В.И. Старостин ; [Рос. акад. наук]. – Киев : Наука ; Информационно-аналитическое агентство, 2010. – 255, [1] с. : ил. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен: с. 224-229. – Библиогр.: с. 212-223 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-005-0
1735651
   Юрий Александрович Золотов (к восьмидесятилетию) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. IX-X. – (Химическая ; № 10). – ISSN 0002-3353


  4 октября 2012 г. исполнилось 80 лет действительному члену Российской академии наук, специалисту в области аналитической химии и методов разделения веществ - Юрию Александровичу Золотову. Ю.А. Золотов - иностранный член Королевской академии наук и ...
1735652
  Зубов Н.И. Юрий Александрович Карпенко и его кафедра общего и славянского языкознания // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 215-225. – ISBN 978-966-399-637-0
1735653
   Юрий Александрович Межиров. – Москва, 1986. – 48с.
1735654
   Юрий Александрович Орлов (1893-1966) : [Палеонтолог и морфолог]. – Москва : Наука, 1987. – 58с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 3 ; Сер. биол. наук)
1735655
  Заварзин А.А. Юрий Александрович Филипченко / А.А. Заварзин. – 16с.
1735656
  Заварзин А. Юрий Александрович Филипченко : [Некролог]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Головачова, 1866. – 12 с., 1 л. портр. (фронт.). – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. 1930, Т. 60, вып. 2
1735657
  Медведев Н.Н. Юрий Александрович Филипченко (1882-1930 / Н.Н. Медведев. – Москва : Наука, 1978. – 103 с. : фото. – Библиогр.: с. 93-102
1735658
  Грошева Е.А. Юрий Александрович Шапорин / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1957. – 76 с.
1735659
  Левит С.И. Юрий Александрович Шапорин / С.И. Левит. – Москва : Наука, 1964. – 396 с.
1735660
   Юрий Александрович Шапорин. – М., 1989. – 431с.
1735661
  Петров В.Н. Юрий Алексеевич Васнецов / В.Н. Петров. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 96 с.
1735662
   Юрий Алексеевич Кузнецов. – Москва : Наука, 1976. – 48с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 25 ; Серия геол. наук)
1735663
  Крекнина М.Н. Юрий Алексеевич Митропольский : библиогр. указ. / М.Н. Крекнина. – К., 1977. – 99 с.
1735664
   Юрий Алексеевич Митропольский: математик. – К., 1987. – 90 с.
1735665
   Юрий Анатольевич Бережной (К 70-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 732. – С. 108-109. – (Серія фізична ; Вип. 2 ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
1735666
   Юрий Анатольевич Овчинников. – М., 1991. – 254с.
1735667
   Юрий Анатольевич Овчинников : 1934-1988. – Москва : Наука, 1991. – 152с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Серия биохимии, вып.11). – ISBN 5-02-004069-Х
1735668
   Юрий Анатольевич Овчинников. Жизнь и научная деятельность. – Москва : Наука, 1991. – 256с.
1735669
   Юрий Андрухович // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
1735670
  Ургалкина Н.А. Юрий Антонович Зайцев / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1975. – 64с.
1735671
   Юрий Антонович Зайцев, заслуженный художник Чувашской АССР : Выставка произведений, посвященная 80-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности художника. – Чебоксары, 1971. – 36с.
1735672
  Сергеева Елена Юрий Аринцев, генеральный директор Жемчужины : "Нужно соответствовать времени и творчески подходить к делу". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 16-17 : Фото
1735673
  Походаев Ю.А. Юрий Архипович Походаев / Ю.А. Походаев. – Москва, 1977. – 12 с.
1735674
  Богданова Светлана Юрий Барзыкин: "Туризм - это образ жизни" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 12-15 : Фото
1735675
   Юрий Белов. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1965. – 14 с. – (Актеры советского кино)
1735676
  Дадиани Ш. Юрий Боголюбский : ист. роман / Шалва Дадиани; пер. с груз. Н.Долидзе и А.Дроздова. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 372 с.
1735677
  Михайлов О.Н. Юрий Бондарев / О.Н. Михайлов. – Москва, 1976. – 134с.
1735678
  Горбунова Е.Н. Юрий Бондарев / Е.Н. Горбунова. – М, 1981. – 352с.
1735679
  Коробов В.И. Юрий Бондарев / В.И. Коробов. – Москва, 1984. – 368с.
1735680
  Идашкин Ю.В. Юрий Бондарев / Ю.В. Идашкин. – М., 1987. – 270с.
1735681
  Горбунова Е.Н. Юрий Бондарев / Е.Н. Горбунова. – М, 1989. – 430с.
1735682
  Романенко Б.И. Юрий Васильевич Кондратюк / Б.И. Романенко. – М., 1988. – 63с.
1735683
  Йосипенко Н.К. Юрий Васильевич Шумский - Народный артист СССР / Н.К. Йосипенко. – К., 1960. – 42с.
1735684
   Юрий Васнецов. – Москва : Советский художник, 1967. – [24] с.
1735685
  Давтян А.М. Юрий Веселовский - исследователь и пропагандист армянской литературы в России конца XIX - начала ХХ веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Давтян А.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 20 с.
1735686
  Давтян А. Юрий Веселовский и армянская литература / А. Давтян. – Ереван, 1970. – 295 с.
1735687
  Сухарев Д.А. Юрий Визбор / Д.А. Сухарев. – Москва, 1987. – 34с.
1735688
  Александров Ю.В. Юрий Владимирович Александров: "Ученик Н.П. Барабашова" [Харьковский университет глазами выпускников] // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 4-9. – ISSN 1811-2404
1735689
  Иванова Т.Д. Юрий Владимирович Ворогушин / Т.Д. Иванова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 15 с.
1735690
  Асафова Н.М. Юрий Владимирович Готье / Н.М. Асафова ; сост. Н. М. Асафова ; под ред. В. А. Федосеева. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1941. – 28 с. – (Материалы к библиографии трудов ученых СССР. Серия истории / Сектор сети спец. б-к. Акад. наук СССР и Всесоюз. кн. палата ; вып. 1)
1735691
  Ручьевская Е.А. Юрий Владимирович Кочуров / Е.А. Ручьевская. – Ленинград : Музгиз, 1958. – 124 с.
1735692
  Ливанова М. Юрий Власов: богатырь без ратной подготовки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 74-91. – ISSN 1819-6268
1735693
  Карпущенко В.М. Юрий Гагарин - внук путиловца / В.М. Карпущенко. – Л., 1981. – 80с.
1735694
  Докучаев Ю.А. Юрий Гагарин / Ю.А. Докучаев. – Москва, 1981. – 144с.
1735695
  Степанов В.А. Юрий Гагарин / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 333 с.
1735696
  Зверев Ю. Юрий Гагарин на земле Саратовской / Ю. Зверев, Г. Оксюта. – Саратов, 1972. – 134с.
1735697
  Славин С. Юрий Гагарин: "Я писал, не снимая перчаток" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 10-14. – ISSN 0320-331Х


  Два доклада, написанные космонавтом № 1 по завершении полета, совпадают не во всех деталях.
1735698
  Губарев В. Юрий Гагарин: "Я чувствовал себя хорошо..." : Комментарий к главному польоту XX века // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 2-10. – ISSN 0028-1263
1735699
  Шестакова И. Юрий Гагарин: первопроходец // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
1735700
  Казаков С.Д. Юрий Гагарин: Портрет без ретуши / С.Д. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1991. – 176 с.
1735701
  Ушакова Ю. Юрий Гальцев // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 124-145.
1735702
  Файнберг Р. Юрий Герман / Р. Файнберг. – Москва-Л., 1965. – 263с.
1735703
  Файнберг Р. Юрий Герман / Р. Файнберг. – Л, 1970. – 368с.
1735704
  Камоликова Ольга Юрий Гончарук о зеленом бизнесе и семейных ценностях // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 54-57 : фото
1735705
  Григорович Ю. Юрий Григорович. Фотоальбом / Ю. Григорович. – Москва, 1987. – 267с.
1735706
   Юрий Григорян. Людмила Митурич. Сергей Митурич. Ольга Рудакова. Валерий Сахаров. – Москва, 1989. – 47с.
1735707
  Григорьев Ю.Л. Юрий Григорьев / Ю.Л. Григорьев. – М, 1983. – 35с.
1735708
  Круглый И.А. Юрий Гришко / И.А. Круглый; Нечаева Т.И. – Л, 1982. – 68с.
1735709
  Фролов Г.Н. Юрий Двужильный. / Г.Н. Фролов. – Москва, 1967. – 224с.
1735710
  Сторожук С.С. Юрий Дмитренко - выдающийся автор созидания Одессы // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства : сборник научных трудов. – Одесса, 2013. – Вып. 11/12 : Традиции и новаторство. – С. 302-307. – ISBN 978-966-190-803-0
1735711
   Юрий Дмитриевич Гришко: Скульптура. – М., 1988. – 32с.
1735712
  Баштовая Л.С. Юрий Дмитриевич Соколов - ученый, признанный во всем мире // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 3 (107). – С. 6-9
1735713
  Фрадлин Б.Н. Юрий Дмитриевич Соколов : (1896-1971) / Б.Н. Фрадлин; Отв. ред. Т.В. Путята. – Москва : Наука, 1984. – 104с.
1735714
  Яновский А.М. Юрий Долгорукий / А.М. Яновский. – Москва, 1955. – 204 с.
1735715
  Карпов А.Ю. Юрий Долгорукий / Алексей Карпов. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 432 с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1253 (1053)). – ISBN 978-5-235-03016-9
1735716
  Благов Ю.Н. Юрий Дуров / Ю.Н. Благов. – Москва : Искусство, 1968. – 51 с. : ил.
1735717
  Ильин Р.Н. Юрий Екельчик / Р.Н. Ильин. – Москва, 1962. – 146с.
1735718
  Соболев Р.П. Юрий Желябужский / Р.П. Соболев. – Москва, 1963. – 148с.
1735719
  Горбуров Е.Г. Юрий Зиновьев - кавалер ордена Британской империи / Евгений Григорьевич Горбуров. – Николаев : Шамрай П.Н., 2017. – 158, [2] с. : портр., фотоил., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-680-056-9
1735720
  Васильев Ю.И. Юрий Иванович Васильев, 1924-1975 / Ю.И. Васильев. – Москва, 1976. – 10с.
1735721
  Сиделковский А.Л. Юрий Иванович Головченко / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 4 (648). – С. 18
1735722
  Алмоева В. Юрий Иванович Пименов / В. Алмоева. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – 24 с., 44 ил., 4 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1735723
  Сидоров А.Ю. Юрий Иванович Пименов : Альбом / А.Ю. Сидоров. – Москва, 1986. – 230с.
1735724
  Семенюк Ю.И. Юрий Иванович Семенюк, народный художник РСФСР / Ю.И. Семенюк. – М., 1984. – 31с.
1735725
   Юрий Иванович Семенюк.. – Ярославль, 1971. – 12с.
1735726
   Юрий Издрык // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
1735727
   Юрий Ильич Кундиев. – К., 1989. – 43с.
1735728
  Кузьмичев И.С. Юрий Казаков / И.С. Кузьмичев. – Л : Советский писатель, 1986. – 268 с.
1735729
   Юрий Казмичов 1907—1980 : каталог выставки. Графика. – Москва : Советский художник, 1983. – [24] с.
1735730
   Юрий Каморный. – М., 1971. – 14с.
1735731
  Киктева Т. Юрий Карабчиевский из другой жизни... // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2015. – № 3 (134), март. – С. 76-79
1735732
   Юрий Катц, 1915-1988. – М, 1991. – 25с.
1735733
  Маревичева Г.В. Юрий Кискачи / Г.В. Маревичева. – Ленинград : ХудожникРСФСР, 1979. – 21 с.
1735734
  Даценко А.В. Юрий Кондратюк (Александр Шаргей) - сын Украины, Полтавы / А.В. Даценко. – 2-е изд. – Полтава : Полтава, 2000. – 352с. – ISBN 966-7244-00-8
1735735
  Разгон Л.Э. Юрий Коринец / Л.Э. Разгон. – М : Детская литература, 1980. – 112 с.
1735736
  Колесса О.М. Юрий Косован. (Осип Домінік, Ігоp Гоpодинський де Федькович) [Ю.А. Федькович] : пpоба кpитичного pозбоpу автобіогpафічних його повістий та його житєписи / написав Олександер Коллеса. – У Львові (Львів) : Вид. В. Лукича ; Hаклад. Т-ва ім. Шевченка ; [З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднаpського], 1893. – 99, [1] с.
1735737
  Дацюк Б.Д. Юрий Крижанич - поборник свободы и единства словацких народов. / Б.Д. Дацюк. – Москва, 1945. – 22с.
1735738
  Пушкарев Л.Н. Юрий Крижанич : очерк жизни и творчества / Л.Н. Пушкарев. – М., 1984. – 213с.
1735739
  Дацюк Б.Д. Юрий Крижанич. / Б.Д. Дацюк. – Москва, 1946. – 111с.
1735740
   Юрий Крымов. – Москва, 1949
1735741
  Кузнецов М. Юрий Крымов / М. Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 103 с.
1735742
  Громов П.П. Юрий Крымов / П.П. Громов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 298 с.
1735743
   Юрий Крымов в воспоминаниях , письмах , документах. – М : Советский писатель, 1988. – 396 с.
1735744
  Зюков Б.Б. Юрий Лавров / Б.Б. Зюков. – Киев : Мистецтво, 1971. – 167 с. – (Мастера сцены и экрана)
1735745
   Юрий Ларин: (Живопись. Акварель: Кат. выст.). – М., 1989. – 63с.
1735746
   Юрий Левитан: 50 лет у микрофона. – М, 1987. – 199 с.
1735747
  Медведева Г.Н. Юрий Либединский и его повесть "Неделя" / Г.Н. Медведева. – Душанбе, 1963. – 150 с.
1735748
  Грабовская В. Юрий Мажуга: "Актер до старости должен оставаться ребенком" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 1. – С. 59-72.
1735749
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1956. – 272с.
1735750
  Загоскин М.М. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году : исторический роман в 3-х частях / М.М. Загоскин. – Москва, 1961. – 288с.
1735751
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1967. – 296с.
1735752
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1983. – 368с.
1735753
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Новосибирск, 1986. – 288с.
1735754
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1989. – 317с.
1735755
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / М.Н. Загоскин. – Москва, 1991. – 235с.
1735756
  Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Рославлев, или Русские в 1812 году / М.Н. Загоскин. – Кишинев, 1989. – 629с.
1735757
  Медведев А. Юрий Милютин / А. Медведев. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 40 с.
1735758
  Яровинская А.И. Юрий Михайлович Коркин / А.И. Яровинская; ред.: В. Селезнев. – Саратов : Полиграфист, 1969. – [13] с.
1735759
  Ярошенко А.Д. Юрий Михайлович Коцюбинский (1896-1937) / А.Д. Ярошенко. – К., 1986. – 173с.
1735760
  Мямлин И.Г. Юрий Михайлович Непринцев / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1961. – 30с.
1735761
   Юрий Михайлович Павлов. – Москва, 1990. – 32с.
1735762
   Юрий Михайлович Пущаровский : Материалы к библиографии ученых СССР. – Москва : Наука, 1991. – 86с. – (Серия геологических наук ; Вып.40)
1735763
   Юрий Михайлович Ракша. – Москва, 1986. – 196с.
1735764
  Стеклов В.Ю. Юрий Михайлович Стеклов / В.Ю. Стеклов, Ю.К. Филонович. – Москва : Мысль, 1976. – 104 с. – (Партийные публицисты)
1735765
  Могилевский Ю.Б. Юрий Могилевский / Ю.Б. Могилевский. – Москва : Советский художник, 1974. – [28] с.
1735766
  Могилевский Ю.Б. Юрий Могилевский / Ю.Б. Могилевский; Сост.: И.И. Купцов. – Москва : Советский художник, 1978. – [70] с.
1735767
  Богатко И.А. Юрий Нагибин : (лит. портрет) / И.А. Богатко. – Москва : Советская Россия, 1980. – 112 с. – (Писатели Советской России)
1735768
  Нагибин Ю.М. Юрий Нагибин / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1987. – 317с.
1735769
   Юрий Наколаевич Соловьев : Страницы жизни. Воспоминания. Стихи. Фотографии. – Киев, 2004. – 205с. – В память о родной душе, друге, коллеге, поэте издана эта книга
1735770
  Мямлин И.Г. Юрий Непринцев. / И.Г. Мямлин. – Л., 1976. – 151с.
1735771
  Кутузова Н.В. Юрий Нерода. / Н.В. Кутузова. – М., 1976. – 85с.
1735772
  Степанов А.Я. Юрий Николаевич Годин. / А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1968. – 48с.
1735773
  Петровичева Н.П. Юрий Николаевич Дудов / Н.П. Петровичева. – Л., 1988. – 118с.
1735774
  Дудов Юрий Николаевич. Выставка произведений. Москва. Юрий Николаевич Дудов: Каталог выставки / Юрий Николаевич. Выставка произведений. Москва. Дудов, 1976. – М., 1976. – 9с.
1735775
   Юрий Николаевич Егоров: Живопись, рисунок. – Москва, 1989. – 14с.
1735776
   Юрий Николаевич Прокудин. Профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1991. – 33 с.
1735777
   Юрий Николаевич Рерих : биобиблиографический указатель. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 77, [3] с. : портр. – ISBN 5-86988-124-2
1735778
  Кудрявцева С.В. Юрий Николович Тулин / С.В. Кудрявцева. – Санкт-Петербург, 1992. – 104 с.
1735779
  Макаров С.М. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин / С.М. Макаров. – Москва, 1981. – 207с.
1735780
   Юрий Никулин.. – Москва, 1966. – 22с.
1735781
   Юрий Нилович Тулин. Альбом репродукций. – Ленинград, 1959. – 21с.
1735782
  Суменов Н.М. Юрий Озеров / Н.М. Суменов, О.М. Сулькин. – Москва : Искусство, 1986. – 239 с.
1735783
   Юрий Павлович Федоров. Заслуженный деятель искусства Северо-Осетинской АССР. – М., 1964. – 18с.
1735784
   Юрий Пашкеев. – Москва, 1990. – 23с.
1735785
  Иванов П Ю. Юрий Петрович Иванов: выставка произведений / П Ю. Иванов, . – М, 1979. – 17с.
1735786
  Абрамова А.В. Юрий Петрович Кугач / А.В. Абрамова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 43 с., [3] л. ил.
1735787
  Бычков Ю.А. Юрий Петрович Кугач / Ю.А. Бычков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 236 с. : ил. цв. ил. – (Художники Российской Федерации)
1735788
   Юрий Петрович Переведенцев (к 75-летию со дня рождения) / В.В. Гурьянов, М.А. Верещагин, В.Д. Тудрий, К.М. Шанталинский // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0130-2906
1735789
  Калинин Е.С. Юрий Петрович Рейнер / Е.С. Калинин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 34 с.
1735790
  Бескин О.М. Юрий Пименов / О.М. Бескин. – Москва : Советский художник, 1960. – 136 с. : ил.
1735791
  Логинова Е.Б. Юрий Пименов / Е.Б. Логинова. – Москва, 1970. – 56с.
1735792
  Кириллова Г.С. Юрий Пименов, 1903-1977. / Г.С. Кириллова. – Л., 1980. – 70с.
1735793
  Нестеренко Марина Юрий Плеханов: "В туризме революции не приемлемы" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 128-129 : Фото
1735794
  Герман М.Ю. Юрий Подляский (Художник) / М.Ю. Герман. – Л., 1959. – 56с.
1735795
   Юрий Полиенович Мезерницкий : выставка произведений. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 22 с.
1735796
  Нехорошев Ю.И. Юрий Походаев / Ю.И. Нехорошев. – Москва, 1982. – 111с.
1735797
  Огнева Е.Д. Юрий Рерих и вопросы тибетской буддийской иконографии / Елена Огнева. – Одесса : Астропринт, 2017. – 82, [2] с., [2] л. фотоил. : портр., ил. – Посвящ. 115-летию со дня рожд. Юрия Николаевича Рериха (1902-1960). - Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Seria "Buddhica" ; вып. 6). – ISBN 978-966-927-253-9
1735798
   Юрий Рысухин. – Москва, 1986. – 46 с.
1735799
  Власенко А.Н. Юрий Рытхэу / Власенко А.Н. – Москва, 1988. – 157 с.
1735800
  Рохлин Александр Юрий Сенкевич : Путешествие по жизни // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 126-138 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1735801
  Ромащук И.М. Юрий Слонов : жизнь и творчество / И.М. Ромащук. – Москва : Советский композитор, 1983. – 136 с.
1735802
  Богданов Н.Г. Юрий Смирнов / Н.Г. Богданов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 30 с. – (Герои Отечественной войны)
1735803
  Лебедев В.А. Юрий Смирнов / В.А. Лебедев. – Москва, 1955. – 35с.
1735804
  Часовников А.М. Юрий Смирнов. / А.М. Часовников. – Кострома, 1951. – 32с.
1735805
  Пискунов В.М. Юрий Смолич / В.М. Пискунов. – М, 1961. – 404с.
1735806
   Юрий Соломин. – Москва, 1974. – 14с.
1735807
  Красинский А.В. Юрий Тарич / А.В. Красинский. – Москва, 1971. – 148с.
1735808
   Юрий Тимофеевич Жданов. – Москва, 1988. – 32с.
1735809
  Виккерс Р.Б. Юрий Тимошенко и Ефим Березин / Р.Б. Виккерс. – Москва, 1982. – 224с.
1735810
  Титов Юрий Александрович. Выставка произведений. Москва. Юрий Титов, заслуженный художник РСФСР: Живопись.Рисунок. Кат.выст. / Юрий Александрович. Выставка произведений. Москва. Титов, 1985. – Москва : Советский художник, 1985. – 56с. : цв.ил.
1735811
  Капралов Г.А. Юрий Толубеев / Г.А. Капралов. – Л.-М., 1961. – 259с.
1735812
   Юрий Толубеев. – Л., 1974. – 22 с.
1735813
  Оклянский Ю.М. Юрий Трифонов: Портрет-воспоминание / Ю.М. Оклянский. – Москва, 1987. – 240с.
1735814
  Белинков А.В. Юрий Тынянов : [1894-1943 гг.] / А Белинков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 436 с., 1 л. портр.
1735815
  Белинков А.В. Юрий Тынянов : [1894-1943 гг.] / А Белинков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1965. – 636 с.
1735816
   Юрий Тынянов : писатель и ученый. Воспоминания, размышления, встречи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 221с.
1735817
  Гуць Г.Е. Юрий Федькович в украинско-немецких литературных связях : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Гуць Г.Е. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1735818
  Языкова И.К. Юрий Химич: освобождая образ от всего лишнего // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 253-288
1735819
  Воронов Н.В. Юрий Чернов / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1981. – 136с.
1735820
   Юрий Чернов: скульптор и его герои. – Москва, 1988. – 159 с.
1735821
  Ройтенберг О. Юрий Щукин / О. Ройтенберг. – Москва, 1979. – 240 с.
1735822
  Касьянова Л.И. Юрий Яковлев / Л.И. Касьянова. – М., 1988. – 57с.
1735823
  Роменко Л.Н. Юрий Яковлев. Очерк творчества / Л.Н. Роменко. – М, 1974. – 128с.
1735824
  Тростянецкий А.А. Юрий Яновский / А.А. Тростянецкий. – М, 1959. – 161с.
1735825
  Килимник О.В. Юрий Яновский / О.В. Килимник. – М, 1962. – 261с.
1735826
  Курас І. Юринець Володимир Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 602-603. – ISBN 966-642-207-7
1735827
  Середа О. Юринець Володимир Олександрович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С. 326-330. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
1735828
  Васюк Н.О. Юрисдикація Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення конвенції про захист прав людини і основних свобод / Н.О. Васюк, М.Г. Рожкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 118-120. – Бібліогр.: 12 назв
1735829
  Ходыкин Р.М. Юрисдикционные условия во внешнеэкономических сделках // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.51-58. – ISSN 1812-3910
1735830
  Варламова Н.В. Юрисдикция государства как основание ответственности за обеспечение прав и свобод человека (Практика Европейского Суда по правам человека) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-39. – ISSN 0132-0769
1735831
  Лисица В.Н. Юрисдикция Международного центра по урегулированию инвестиционных споров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 43-48. – ISSN 1812-3910
1735832
  Савченко Б. Юрисдикційна лотерея // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 28


  Завдяки судовій реформі, яка триває в Україні, законодавець зробив рішучий крок, спрямований на вирішення великої кількості питань щодо підсудності та підвідомчості справ.
1735833
  Морозов Є. Юрисдикційна підвідомчість земельних спорів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
1735834
   Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 77, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-624-1
1735835
  Кобетяк А.Р. Юрисдикційне розділення сучасного українського православ"я // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 26-30


  У статті розглядається проблема сучасного юрисдикційного розділення українського православ"я на три основних гілки. Після здобуття незалежності в Україні паралельно функціонують різні за юрисдикцією православні церкви, які не мають взаємного визнання ...
1735836
  Антонюк О. Юрисдикційний елемент права на доступ до суду у справах щодо захисту права власності // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 177-197. – ISSN 1026-9932
1735837
   Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослов"я, канонічне право та культурно-історичний контекст : зб. доп. наук. конф., [31 січ. 2019 р., Нац. заповідник "Софія Київська"] / Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України, Ін-т геополіт. виміру, Ін-т історії України НАН України [та ін. ; за заг. ред. О. Сагана]. – Київ : [б. в.], 2019. – 129, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1735838
  Лихолат І.П. Юрисдикційні засоби врегулювання та вирішення правових спорів в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 15-20. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1735839
  Піддубний О. Юрисдикційні повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин у здійсненні захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 128-130.
1735840
  Ващенко Ю. Юрисдикційні повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики в Україні: проблеми нормативно-правового закріплення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню проблемних аспектів правового закріплення юрисдикційних повноважень незалежного органу державного регулювання у сфері енергетики - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних ...
1735841
  Лагутіна І.В. Юрисдикційні форми захисту особистих немайнових трудових прав // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 121-129. – ISSN 2307-3427
1735842
  Неугодніков А. Юрисдикція адміністративних судів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 74-79
1735843
  Катаєва Е.В. Юрисдикція адміністративних судів України: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення : монографія / Катаєва Е.В., Плугатар Т.А. ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 231, [1] с. : табл., графіки. – Бібліогр.: с. 208-220. – ISBN 978-966-924-430-7
1735844
  Смокович М. Юрисдикція адміністративних судів: проблеми визначення спорів щодо їх пов"язаності з виборчим процесом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 27-34
1735845
  Смокович М.І. Юрисдикція адміністративних судів: теорія і практика судочинства : монографія / М.І. Смокович. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 272-287 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-778-8
1735846
  Бобкова А. Юрисдикція господарських судів / А. Бобкова, В. Новошицька // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 83-93. – ISSN 1026-9932
1735847
  Масловський С.В. Юрисдикція господарського суду першої інстанції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 145-153. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1735848
  Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Базов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1735849
  Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Базов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2016. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 201-230
1735850
  Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : доктрина та практика : монографія / О.В. Базов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Істина, 2017. – 422, [2] с. – Зміст парал. укр. та англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 399-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-138-027-0
1735851
  Гаврилюк Р.О. Юрисдикція Конституційної Ради Франції щодо фінансових законів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 26-34. – (Правознавство ; Вип. 253)
1735852
  Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Дрьоміна Н.В.; Одеськ. нац. юридична акад. – Одеса, 2006. – 240л. – Бібліогр.: л. 210-240
1735853
  Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.01 / Дрьоміна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
1735854
  Аносова Ю.В. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, вчинених у ході збройних конфліктів у Грузії та Україні: порівняльний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 147-153. – ISSN 1996-5931
1735855
  Антонович М.М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 67-70. – ISSN 1996-5931
1735856
  Снідевич О.С. Юрисдикція справ щодо оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору: проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 61-64
1735857
  Осетинський А. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів: розмежування чи конкуренція? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 45-48. – ISSN 0132-1331
1735858
  Сердюк Валентин Васильович Юрисдикція судів України за спеціалізацією : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 200с. + Додатки: л. 178 - 200. – Бібліогр.: л. 155 - 177
1735859
  Сердюк Валентин Васильович Юрисдикція судів України за спеціалізацією : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1735860
  Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. :спец. 12.00.11 - міжнародне право / Комарова Т. В. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. :31 назв.
1735861
  Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Комарова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. – Бібліогр. : л.185-233
1735862
  Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т.В. Комарова ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 353 с., [6] с. : іл. + Додатки: с. 294-307. – Бібліогр.: с. 308-351. – (Сер. "Бібліотека кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого" / під. ред. М.В. Буроменського). – ISBN 978-966-458-185-8
1735863
  Сиза Н.П. Юрисдикція суду та підсудність при здійсненні правосуддя в кримінальному провадженні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 72-75. – ISBN 978-966-916-708-8
1735864
  Шумило М. Юрисдикція трудових спорів та її вплив на теорію трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 70-75. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1735865
  Аверочкіна Т.В. Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір : монографія / Т.В. Аверочкіна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Гельветика, 2018. – 465, [1] с. – Бібліогр.: с. 379–464 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-552-7
1735866
  Волкомирский В.Е. Юрисконсульт на предприятии / В.Е. Волкомирский. – Киев, 1986. – 109с.
1735867
  Зархіна С.Е. Юрислингвистические методы исследования конфликтных текстов (на примере жанра арго) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 166-168
1735868
   Юрислінгвістика = Juridical linguistics : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко ; [наук. ред. Л.І. Шевченко ; уклад.: Л.І. Шевченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 347, [1] с. – Вид. проект. "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Тит. арк., передм. парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 143-150 та в тексті. – ISBN 978-966-439-572-1
1735869
  Шевченко Л. Юрислінгвістика в епіцентрі західної науки: проблеми і перспективи / Л. Шевченко, Д. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 28-47. – ISSN 2311-2697


  Проведений ретроспективний аналіз юрислінгвістичного знання в контексті західної науки. Визначаються основні засади юридичної (правової) лінгвістики як неофілологічного напряму сучасної гуманітаристики, актуалізуються ідеї нових наукових концепцій, що ...
1735870
  Шевченко Л. Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель / Л. Шевченко, Д. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 43. – С. 8-21. – ISSN 2311-2697


  Запропонована концептуальна модель впровадження в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка інноваційної програми, що є перспективно зорієнтованою на розвиток комунікативних можливостей української мови та формування ...
1735871
  Ромашов Р.Л. Юриспруденция XXI века — концепция конвейера // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
1735872
  Томсинов В.А. Юриспруденция Доревней Руси и правовая культура Византии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-26. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1735873
  Минниахметов Р.Г. Юриспруденция и правовая система общества // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-8696
1735874
  Спекторский Е.В. Юриспруденция и философия // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 2 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 381-406. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0602-9
1735875
  Котлова С.И. Юриспруденция интересов Р. Паунда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 98-106. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1735876
  Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства : Для юрид. вузов и фак-ов / В.С. Нерсесянц. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 288с. – ISBN 5-89123-227-8; 5-86225-732-2
1735877
  Гусєв В.І. Юриспруденція / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421. – ISBN 966-642-073-2
1735878
  Настасійчук О.В. Юриспруденція понять та ії аргументативні можливості // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 23-34. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1735879
   Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 169, [1] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1735880
   Юриспруденція України. – Київ : Болгов Медіа Центр. – ISBN 966-8153-13-8
Вип. 1. – 2006. – 232с. : іл.
1735881
  Сатохіна Н.І. Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка проблеми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 241-248. – ISSN 2224-9281
1735882
  Калюжний Р.А. Юриспруденція: від витоків до сучасності / Р.А. Калюжний, Л.О. Шапенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 32-39. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1735883
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1735884
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
1735885
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
1735886
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
1735887
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
1735888
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
1735889
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
1735890
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 6. – 2005
1735891
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 7. – 2005
1735892
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 8. – 2005
1735893
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 9. – 2005
1735894
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 10. – 2005
1735895
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 11. – 2005
1735896
   Юриспруденція: теорія і практика. – Київ, 2004-
№ 12. – 2005
1735897
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
1735898
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
1735899
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
1735900
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
1735901
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
1735902
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
1735903
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 7. – 2006
1735904
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 8. – 2006
1735905
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 9. – 2006
1735906
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 10. – 2006
1735907
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 11. – 2006
1735908
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 12. – 2006
1735909
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
1735910
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
1735911
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
1735912
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
1735913
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2007
1735914
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2007
1735915
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 7. – 2007
1735916
   Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 8. – 2007
1735917
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 9. – 2007
1735918
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 10. – 2007
1735919
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 11. – 2007
1735920
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 12. – 2007
1735921
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 1 (39). – 2008
1735922
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 2 (40). – 2008
1735923
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 3 (41). – 2008
1735924
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 4 (42). – 2008
1735925
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 5 (43). – 2008
1735926
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 6 (44). – 2008
1735927
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 7 (45). – 2008
1735928
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 8 (46). – 2008
1735929
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 9 (47). – 2008
1735930
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 10 (48). – 2008
1735931
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 11 (49). – 2008
1735932
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 12 (50). – 2008
1735933
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 1 (51). – 2009. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735934
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 2 (52). – 2009. – мова резюме англ., укр.. рос.
1735935
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 3 (53). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735936
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 4 (54). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735937
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 5 (55). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735938
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 6 (56). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735939
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 7 (57). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735940
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 8 (58). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735941
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 9 (59). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735942
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 10 (60). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735943
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 11 (61). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735944
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 12 (62). – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1735945
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 1( 63). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735946
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 2 (64). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735947
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 3 (65). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735948
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 4 (66). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735949
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 5 (67). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735950
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 6 (68). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр.
1735951
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 7 (69). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735952
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 8 (70). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735953
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 9 (71). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735954
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 10 (72). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735955
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 11 (73). – 2010. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735956
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 12 (74). – 2010. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735957
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 2 (76). – 2011. – 64 с. – мова резюме англ.,укр..рос.
1735958
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 3 (77). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735959
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 4 (78). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735960
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 5 (79). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735961
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 6 (80). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735962
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 7 (81). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735963
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 8 (82). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735964
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 9 (83). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735965
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 10 (84). – 2011. – 64 с. – резюме укр., англ. мовами
1735966
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 11 (85). – 2011. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1735967
   Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
№ 12 (86). – 2011. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1735968
   Юрист-міжнародник, учений, державний і громадський діяч, перший суддя Європейського суду з прав людини від України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.182-183. – ISSN 0132-1331
1735969
  Сидорович Р. Юрист - це не лише про знання законів, а й про вміння вибудовувати правильні стратегії / підготувала Оксана Журба // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Нещодавно Ario Law Firm оголосила про старт програми стажування для студентів зі стипендією та можливістю подальшого працевлаштування. І доки триває відбір кандидатів потенційних стажистів, ми поговорили з одним з головних стратегів на полі юридичного ...
1735970
   Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы : образовательная программа магистерской подготовки по направлению 030900 "Юриспруденция" : учеб.-метод. комплекс / И.В. Понкин, А.А. Соловьев, Р.Д. Гребнев, А.И. Понкина ; Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос. ун-т дружбы народов, Юрид. фак. – Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2012. – 759, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-5-209-04381-2
1735971
   Юрист года - Игорь Бенедисюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 27 декабря (№ 52). – С. 1, 3. – ISSN 1563-6755
1735972
  Михайленко О. Юрист і композитор Микола Харито / О. Михайленко, О. Гогусь // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Студент юридичного факультету Київського Імператорського університету Святого Володимира Микола Іванович Харито, похований на Лук"янівському цвинтарі, прославив своє ім"я та юридичний факультет як творча людина неабиякої зовнішньої та внутрішньої ...
1735973
   Юрист консультує. – Київ, 2000
1735974
   Юрист консультує. – Київ, 2001
1735975
   Юрист на варті життя // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 2


  Медаллю «За врятоване життя» нагороджено студента ІV курсу юридичного факультету Степана Сірака, санітара (парамедика) медичного пункту Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, який волонтером пішов на фронт. Нагородження ...
1735976
  Бурцева І.. Юрист сучасності; як подолати вигорання в юридичній професії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 24). – С. 30-31
1735977
  Юзевич А. Юрист у XXI столітті має бути креативним! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Сучасні вимоги до юридичної освіти".
1735978
  Пташник В. Юрист у Верховній Раді: можливості та перепони // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 12/13). – С. 30-31
1735979
  Безхлібна Н. Юрист у медіації: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 7
1735980
   Юрист, державний і громадський діяч // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 179-180. – ISSN 0132-1331
1735981
  Андрусишин Б. Юрист, економіст, філософ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 11


  Пішов з життя завідувач кафедри правознавства Драгоманівського університету Іван Олександрович Салтовський.
1735982
  Чайковська О. Юристи в креативі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 18-19
1735983
  Морозова Л. Юристи навчатимуться за оновленими планами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2001. – Жовтень (№ 8)


  Викладачами розроблено новий курс "Розвиток правничої думки в Київському університеті", він грунтується на бібліографічних матеріалах, підручниках викладачів-науковців попередніх поколінь.
1735984
  Мережко О. Юристи у великій літературі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 92-95.


  Про письменників, які намагалися стати юристами
1735985
   Юристів день // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 7. – ISSN 1726-3077


  Почесну відзнаку Асоціації працівників України "За честь та професійну гідність" за великий внесок у розвиток юридичної науки та професії вручено професору кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталії ...
1735986
  Нікітенко Л. Юристів поменшає, аграріїв побільшає // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 77)


  Цього року уряд скоротив на 10% кількість бюджетних місць у вишах. Пояснив перший віце-прем"єр-міністр України С. Кубін це так: "Держамовлення має відповідати потребам ринку".
1735987
  Салімонович Л. Юристка проти трьох фізиків. Донька колишнього лідера Партії регіонів стала першою жінкою, яка очолила один із найстаріших університетів країни // Україна молода. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 55). – С. 3


  На виборах ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна перемогла декан юридичного факультету Тетяна Кагановська. Таким чином уперше за більш ніж 200-літню історію цього навчального закладу ним керуватиме жінка. Новина цікава і ...
1735988
  Ковальський В. Юристом бути почесно. Правнича професія знову в першій трійці за популярністю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)


  "...сьогодні перше місце за поданими заявами на вступ тримають філологи - 59 789, друге за юристами - 59 964, третє менеджменту 36 537. <...> рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв. Наприклад, КНУ імені Тараса Шевченка - 37 994; ЛНУ ...
1735989
  Киселева Н. Юристы на тропе войны // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С.62-65
1735990
  Махов В.Н. Юристы США о "сделке о признании вины" / В.Н. Махов, М.А. Пешков // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.73-83
1735991
  Юровська Г. Юрична природа доказів у цивільному процесі / Г. Юровська, О. Гусєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 132-141
1735992
  Коваленко Т. Юричні прогалини в земельному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 117-118
1735993
   Юрию Константиновичу Тяпкину - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 159-161 : Фото. – ISSN 0203-3100
1735994
  Тарасюк Г. Юрієві Мушкетику - 80 : Інтерв"ю з Юрієм Мушкетиком // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (625). – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
1735995
  Білокінь С. Юрієві П"ядику - 95 // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 644-646. – ISBN 966-7679-57-8
1735996
  Білоус Д. Юрієві Ярмишу ( стихи ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 27
1735997
  Шевченко Л.І. Юріий Шевельов: модус наукового простору і традиції Харківської історико-філологічноії школи // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 412-417. – ISSN 2520-2103
1735998
  Калінцев Ю.О. Юріїв день / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 421. – ISBN 966-642-073-2
1735999
  Василькевич Г.П. Юріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки : монографія / Галина Василькевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-613-510-3
1736000
   Юрій Анатолійович Слінченко (нар. 1970) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 152. – ISBN 966-594-277-8
<< На початок(–10)1731173217331734173517361737173817391740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,