Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
172001
   "АэроСвит" расширяет парк среднемагистральных самолетов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 8. – ISSN 1998-8044
172002
   "Аэросвит" расширяет флот // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 10 : Фото. – ISSN 1998-8044
172003
   "АэроСвит" увеличивае флот Boeing"ов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 11 : фото. – ISSN 1998-8044
172004
  Куцый Сергей "АэроСвит": динамика при поддержке агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
172005
  Лужнев М.Д. "Ба! Знакомые все лица!" / М.Д. Лужнев. – Донецк, 1963. – 61с.
172006
  Колодюк І. "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 77-82
172007
  Іваннікова Л. "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі степової України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
172008
  Зісельс Й. "Бабин Яр. Це повинен бути український проект" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 4


  Про неприпустимість нав"язування однобічного підходу і роль держави у створенні меморіалу.
172009
  Карабан Д. "Бабский штаб" и "английский шпион". Приднестровье после выборов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Впервые за 20 л. в Приднестровье сменился лидер. Это произошло демократическим образом на выборах, а не путем уличных демонстраций и "оранжевых" революций. Более того, победил кандидат, который не имел ни админресурса, ни огромной финансовой подпитки, ...
172010
  Войтович Леонтій "Баварський географ": проблеми локалізації слов"янських племен // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 42-62. – ISSN 0203-9494
172011
  Войтович Л.В. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 12-34. – ISSN 0130-5247
172012
  Постольник І. "Багатий" та "бідний" в середовищі українського селянства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33


  За етнографічними матеріалами Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства.
172013
  Хранюк Х. "Багато людей нічого не знають про Україну, бо вона себе не рекламує" / інтерв"ю взяла Христина Грищук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Україністику в Познанському університеті відкрили з ініціативи директора Інституту... російської філології Нині познанська україністика святкує 20-річчя. Раніше там діяла кафедра української мови при Інституті російської філології, а цьогоріч ...
172014
  Терещенко Є. "Багато матеріалів і досі не розкриті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 травня (№ 88). – С. 5


  У Києві триває виставка документів і спогадів, присвячена "Великому терору" в Білорусі.
172015
  Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії. (Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана Алексиєвич) // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 56-57. – ISSN 2313-559X
172016
  Будкевич А. "Багатоголосся письменства Михайла Слабошпицького" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12
172017
  Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 3 назви
172018
  Елиферова М. "Багира сказала..." : гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 254-277. – ISSN 0042-8795
172019
  Боровков А.К. "Бада’и’ ал-лугат" / А.К. Боровков. – М, 1961. – 265с.
172020
  Данко С. "Бажане" та "дійсне" міністра Сійярто // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 3
172021
  Коваль Р. "Бажаю відваги жити чесно..." // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Жовтень, число 10


  Минуло 25 років від дня смерті Зеновія Красівського.
172022
  Амонс Андрій "Бажаючи роззброїтись перед слідством..." : доля генерала Потоцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Влітку 1938-го органи НКВС репресували 81-річного Павла Платоновича Потоцького, колишнього царського генерала. Його звинуватили у скоєнні терористичних актів проти представників радянської влади та організації контрреволюційних заходів. Цікаво, чи ...
172023
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
172024
  Ксенопулос Г. [Багаті та бідні / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
172025
   [Базилевич Віктор Дмитрович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 44. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
172026
  Матесис А. [Базилік / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
172027
  Мекснер Франц <<Бабочки в животе>> и 25 опредилений любви : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 200 : Фото. – ISSN 1029-5828
172028
  Фивенский Ю.И. Аэрокосмическая фотография : учеб. пособ. / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Ю.И. Фивенский, М.К. Наумкин. – Москва : Московский университет
основы фотометрии и структурометрии. – 1987. – 140 с.
172029
  Сумарокова В.В. Аэрокосмические исследования и водный баланс дельты реки Или / В.В. Сумарокова. – Спб., 1992. – 160с.
172030
  Кондратьев К.Я. Аэрокосмические исследования почв и растительности / К.Я. Кондратьев, В.В. Козодеров, П.П. Федченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 232с.
172031
  Попова В.Б. Аэрокосмические методы в географических исследованиях : Учебное пособие / В.Б. Попова. – Саратов
ч. 1. – 1984. – 78с.
172032
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в гидрогеологии и инженерной геологии / А.В. Садов, А.Л. Ревзон. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
172033
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в инженерной геодинамике / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1988. – 206с.
172034
  Сердюков В.М. Аэрокосмические методы географических исследований / В.М. Сердюков, Г.А. Патыченко, Д.А. Синельников. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
172035
  Садов А.В. Аэрокосмические методы поисков подземных вод. / А.В. Садов. – М., 1985. – 144с.
172036
  Межеловский Н.В. Аэрокосмический мониторинг геологической среды. / Н.В. Межеловский. – М, 1988. – 62с.
172037
  Викторов С.В. Аэроландшафтная индикация последствий деятельности человека в пустынях. / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1973. – 57с.
172038
   Аэроландшафтно-индикационные методы при региональных инженерно-геологических исследованиях. – Москва, 1981. – 203с.
172039
  Воронцов Петр Алексеевич Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы : Автореф... д-ра геогр.наук: / Воронцов Петр Алексеевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
172040
  Моисес Лусиано Амаро Аргуэс Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы над островом Куба. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Моисес Лусиано Амаро Аргуэс; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1984. – 20л.
172041
  Зайченко В.А. Аэрологические приборы, производство аэрологических наблюдений и подготовка к ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайченко В.А.; МВО-СССР.Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1951. – 8л.
172042
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Волеваха В. А.; Укр. НИИ гидрометеорологии. – К., 1967. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
172043
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 698 / Волеваха В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
172044
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Волеваха В.А.; КГУ. – К., 1967. – 26л.
172045
  Молчанов П.А. Аэрология : Пособие для вузов / П.А. Молчанов. – Москва : ОГИЗ, 1931. – 343с.
172046
  Молчанов П.А. Аэрология / П.А. Молчанов. – Л.-М., 1938. – 408с.
172047
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Л, 1951. – 452с.
172048
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.1 : Методы аэрологических измерений. – 1961. – 518с.
172049
  Белинский В.А. Аэрология : Учебное пос. для техникумов / В.А. Белинский, В.А. Побияхо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 464 с.
172050
  Пинус Н.З. Аэрология / Н.З. Пинус, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Физика свободной атмосферы. – 1965. – 351с.
172051
  Зайцева Н.А. Аэрология / Н.А. Зайцева, В.И. Шляхов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 288с.
172052
  Зайцева Н.А. Аэрология : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / Зайцева Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 324, [1] с. – Библиогр.: с. 322-323
172053
  Медведев И.И. Аэрология калийных рудников / И.И. Медведев, А.Е. Красоштейн. – Свердловск, 1990. – 249с.
172054
  Павлов Н.Ф. Аэрология, радиометрология и техника безопасности / Н.Ф. Павлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 432с.
172055
  Танатар И.Я. Аэрология. Метод шаров-пилотов, наблюдаемых с одного пункта. / И.Я. Танатар. – М., 1948. – 347с.
172056
   Аэромагнитная съемка в геологии. – Москва, 1963. – 124с.
172057
   Аэромагнитная съемка при региональных тектонических исследованиях. – Ленинград, 1973. – 80с.
172058
  Матушкин Б.А. Аэромагнитные исследования глубинного строения земной коры на Кавказе и в западной части Средней Азии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Матушкин Б.А.; Моск. гос. ун-т. Кафедра геофизики. – М., 1969. – 17л.
172059
   Аэромагнитные методы в геофизике. – Москва : Мир, 1966. – 224с.
172060
   Аэрометоды в географии. – Москва, 1974. – 31с.
172061
   Аэрометоды в геологии Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – с.
172062
  Баранова А.И. Аэрометоды в геологических исследованиях / А.И. Баранова, Чижова-Ореус. – М, 1971. – 48с.
172063
  Попова В.Б. Аэрометоды в геоморфологических исследованиях : Учебное пособие / В.Б. Попова; Под ред.Лебедева В.Г. – Саратов, 1968. – 96с.
172064
   Аэрометоды географических исследований : [ Тезисы докл. – Москва, 1972. – 39 с.
172065
   Аэрометоды геологических исследований. – Ленинград, 1971. – 703с.
172066
  Гальперов Г.В. Аэрометоды геологического изучения районов двухъярусного строения : (на примере Тургайского прогиба) / М-во геологии СССР, Всесоюз. аэрогеол. науч.-произв. объединение "Аэрогеология". Лаб. аэрометодов ; Г.В. Гальперов, А.В. Перцов, Н.А. Брусничкина. – Ленинград : Недра, 1979. – 111 с.
172067
  Самойлович Г.Г. Аэрометоды изучения лесов / Г.Г. Самойлович, 1959. – С. 257-264. – Вырезка
172068
   Аэрометоды изучения местности : сборник. – Москва : МФГО, 1973. – 32с.
172069
   Аэрометоды изучения природной среды : сборник. – Москва : МФГО, 1975. – 41с.
172070
   Аэрометоды изучения природных ресурсов : сборник / Под ред. Кудрицкого Д.М., Самойловича Г.Г. – Москва : Госиздат географической лит-ры, 1962. – 328с.
172071
  Садов А.В. Аэрометоды изучения селей / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1972. – 126с.
172072
   Аэрометоды исследования местности. – Москва : Недра, 1966. – 115с.
172073
   Аэрометоды при географических и инженерных изысканиях в СССР. – Москва, 1976. – 38с.
172074
  Петрусевич М.Н. Аэрометоды при геологических исследованиях. / М.Н. Петрусевич. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 407с.
172075
  Михайлов А.Е. Аэрометоды при геологических исследованиях: : Учеб. пособие / А.Е. Михайлов, Н.С. Рамм. – Москва : Недра, 1975. – 198с.
172076
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва
1. – 1964. – 464с.
172077
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т. 2. Вып. 2 : Региональные очерки. Средняя Азия и Казахстан/ Науч. рук. и гл. ред. Г.Ф.Лунгерсгаузен; Ред. выпуска Ю.Я.Кузнецов, Л.Б. Аристархова. – 1964. – 143с. : Ил. – Библиогр.: с.59-60
172078
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва, 1968. – 129с.
172079
   Аэрометоды при поисках полезных ископаемых и геологическом картировании. – Москва;ленинград, 1964. – 104с.
172080
  Прицкер Д.М. Аэромеханика / Д.М. Прицкер, турьян. – Москва, 1960. – 280 с.
172081
   Аэромеханика :Сборник статей. – М, 1976. – 330с.
172082
   Аэромеханика :Сборник статей. – М, 1976. – 330с.
172083
  Байдаков В.Б. Аэромеханика летательных аппаратов / В.Б. Байдаков, Л.Н. Иванов-Эмин. – Москва, 1985. – 410 с.
172084
   Аэромеханика ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. – М, 1960. – 46с.
172085
   Аэромеханика сверхзвукового обтекания тер вращения степенной формы. – М, 1975. – 184с.
172086
   Аэромеханическая и газовая динамика. – Москва, 1976. – 296 с.
172087
  Горлин С.М. Аэромеханические измерения / С.М. Горлин. – Москва, 1964. – 720с.
172088
  Шваб В.А. Аэромеханические методы в технологии производства порошковой продукции: уч. пособие. / В.А. Шваб. – Томск, 1984. – 160с.
172089
  Белов М.И. Аэромобильные операции армии США / М.И. Белов. – М., 1977. – 141с.
172090
  Родзин В.И. Аэромониторинг гидросферы. / В.И. Родзин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 51с.
172091
  Павлов И.М. Аэронавигационное оборудование аэрофотосъемочных самолетов : учеб. пособ. (для студ. спец. 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии) / И.М. Павлов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 83 с.
172092
  Комков А.М. Аэронавигационные карты США / А.М. Комков. – М., 1958. – 66с.
172093
   Аэрономические реакции в верхней атмосфере. – Москва, 1968. – 152с.
172094
  Николе М. Аэрономия / М. Николе. – М., 1964. – 300с.
172095
  Кошелев Владимир Васильевич и др. Аэрономия мезосферы и нижней термосферы / Владимир Васильевич и др. Кошелев. – М., 1983. – 183с.
172096
  Брасье Г. Аэрономия средней атмосферы : Химия и физика стратосферы и мезосферы / Г. Брасье, С. Соломон ; пер. Л.Д. Морозовой ; под ред. А.Д. Данилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 412, [1] с. – Библиогр. в конце глав
172097
  Гурина Н.С. Аэропалинологические исследования и региональные особенности поллинозов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гурина Н.С.; МГУ. – Саратов, 1979. – 16л.
172098
  Рынин Н.А. Аэроплан. / Н.А. Рынин. – Пб., 1923. – 85с.
172099
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Кишинев, 1980. – 559с.
172100
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Москва, 1990. – 457с.
172101
  Хейли А. Аэропорт : Роман / Пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской ; Артур Хейли. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-03351-2
172102
  Хейли А. Аэропорт = Airport / Артур Хейли; На англ. яз. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 320с. – (Читаем в оригинале). – ISBN 5-8112-0263-6
172103
  Солнцев Р. Аэропорт "Медведь" / Р. Солнцев. – М., 1987. – 331с.
172104
   Аэропорт Мальдив внедрил в работу комплекс систем управления технологическими процессами Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 6-7 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
172105
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Минск, 1989. – 496с.
172106
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Минск, 1989. – 496с.
172107
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Калининград, 1991. – 496с.
172108
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Запорожье, 1993. – 398с.
172109
   АэропортТАСС сообщает : Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-26 : Фото
172110
   Аэропорты будущего, или что нас ждет в 2020 году // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 3 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
172111
   Аэропорты предпочитают решения AMADEUS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
172112
  Чичкина Светлана Аэропроты Москвы: рокировка лидеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 28-29 : Фото
172113
   Аэрорадиогеохимическое картирование. – Ленинград, 1983. – 104с.
172114
   Аэросил, его свойства, применение и технические условаия. – Львов, 1965. – 35с.
172115
  Романов Н.Н. Аэросиноптическое исследование адвективных похолоданий в Средней Азии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Н. Н.; АН УзССР, ин-т матем. и механ. – Ташкент, 1952. – 15 с.
172116
  Вельцер В. Аэроснимки в военном деле / В. Вельцер. – Москва, 1990. – 287с.
172117
  Райттила Ханну Аэростат "Финляндия" : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 138-157. – ISSN 1130-6545
172118
  Афанасьев Н.Т. Аэростатное зондирование атмосферы / Н.Т. Афанасьев, Ю.М. Здорик. – Ленинград, 1974. – 140с.
172119
  Никольский Г Аэростатные исследования радиационного режима тропосферы и нижней стратоферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Г, А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
172120
   Аэростаты в атмосфере Венеры. – Киев, 1985. – 134с.
172121
  Бонч-Бруевич Аэросъемка и ее практическое значение / Бонч-Бруевич. – кн.3. – Москва : Главлит, 1927. – 61с.
172122
   Аэросъемка и ее применение : труды 9 Всесоюзного совещания по аэросъемке Ленинград, 15-20 марта 1965 г. – Ленинград : Наука, 1967. – 416с.
172123
  Гавеман А.В. Аэросъемка и исследование природных ресурсов / А.В. Гавеман; Ред. Федорович Б.А. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 286с.
172124
   Аэротермооптика и лучеводы : Мат-лы 1-й Всес.конф. по аэротермооптике. – Минск, 1970. – 251 с.
172125
  Крючков В.В. Аэротехногенное воздействие на экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, Т.Д. Макарова; АН СССР Кольский научный центр, Институт экономических проблем. – Апатиты, 1989. – 95 с.
172126
  Бисплингхофф Р.Л. Аэроупрогость / Р.Л. Бисплингхофф. – М., 1958. – 799с.
172127
  Смирнов А.И. Аэроупругая устойчивость летательных аппаратов. / А.И. Смирнов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 231 с.
172128
   Аэроупругость турбомашин. – Киев, 1980. – 284с.
172129
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – М, 1982. – 143с.
172130
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – Москва, 1983. – 117с.
172131
   Аэрофизика и геокосмическое исследование. – М, 1984. – 160с.
172132
   Аэрофизические исследования. – Новоссибирск, 1972. – 138с.
172133
   Аэрофизические исследования сверхзвуковых течений. – Москва ; Ленинград, 1967. – 303 с.
172134
   Аэрофизические исследования. Вып. 2. – Новосибирск, 1973. – 117с.
172135
  Валях В.М. Аэрофоометоды при региональных инженерно-геологических исследованиях в аридных районах / В.М. Валях, Е.Г. Чаповский. – Москва, 1977. – 159с.
172136
  Каушакис П.Ю. Аэрофотогеодезические изыскания природного ландшафта местности осушительной мелиорации : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушакис П.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
172137
  Федоров Ю.А. Аэрофотогеодезические исследования водных объектов суши / Ю.А. Федоров. – Л., 1991. – 173с.
172138
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. В.С. Еремеев. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 423 с.
172139
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учеб. пособ. для с.-х. техникумов землеустройства / В.Ф. Дейнеко; ред. С.А. Мурашев. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 340 с.
172140
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. Н.Н. Веселовский. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
172141
  Мурашев С.А. Аэрофотогеодезия : учебник для средних с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / С.А. Мурашев, Я.И. Гебгарт, А.С. Кислицын ; под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287 с.
172142
  Мурашов С.А. Аэрофотогеодезия : Учебник / С.А. Мурашов; Под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287с.
172143
   Аэрофотогеодезия в геофизических исследованиях. – Москва : Недра, 1983. – 135с.
172144
  Миллер В.С. Аэрофотогеология / В.С. Миллер, К. Миллер. – Москва : Мир, 1964. – 291с.
172145
  Карпович Н.К. Аэрофотограмметрия : учеб. пособ. для летного состава и специалистов аэрофотослужбы ВВС / Н.К. Карпович. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Военное Из-во Министерства Обороны Союза ССР, 1956. – 179 с.
172146
  Коншин М.Д. Аэрофотограмметрия / М.Д. Коншин. – Москва : Недра, 1967. – 348 с.
172147
  Валях В.М. Аэрофотографические и сканерные аэрометоды при инженерно-геологических исследованиях / В.М. Валях. – Москва, 1982. – 261с.
172148
   Аэрофотографическое эталонирование и экстраполяция : методическое пособие. – Ленинград : Наука, 1967. – 160с.
172149
  Рождествин Н.П. Аэрофотография : Учебник для фотоспец. ВВС Вооруженных сил Союза ССР / Н.П. Рождествин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 325с.
172150
  Кучко А.С. Аэрофотография : основы и метрология / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1974. – 272 с.
172151
  Павлов И.М. Аэрофотография : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / И.М. Павлов, Н.Т. Якубов. – Москва : Недра, 1991. – 334 с. – ISBN 5-247-01141-4
172152
  Михайлов В.Я. Аэрофотография и общие основы фотографии : учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "аэрофотогеодезия" / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 363 с.
172153
  Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1988. – 236 с. – ISBN 5-247-00220-2
172154
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод и аэровизуальные наблюдения при геологическом картировании и поисках полезных ископаемых : учебное пособие по курсу "Геологическое картирование" для студентов геологоразведочной и гидрогеологической специальностей / Б.П. Высоцкий; Отв. ред. Буялов Н.И. – Москва : Тип. Хоз. Упр. Минтрансмаша, 1957. – 78с.
172155
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод при геологических исследованиях / Б.П. Высоцкий; Ред. Поспелова А.М. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 84с.
172156
  Книжников Ю.Ф. Аэрофотометоды в географических исследованиях / Ю.Ф. Книжников. – М., 1972. – 132с.
172157
  Заитов И.Р. Аэрофотометоды в географических исследованиях / И.Р. Заитов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1974. – 206с.
172158
  Гурьева З.И. Аэрофотометоды геолго-геоморфологического исследования внутреннего шельфа и берегов морей / З.И. Гурьева. – Ленинград, 1976. – 227 с.
172159
  Слуцкая С.Г. Аэрофотометрический метод исследования природных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.501 / Слуцкая С.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1973. – 21л.
172160
   Аэрофотосъемка - метод изучения природной среды. – Москва : Наука, 1973. – 192с.
172161
  Бонч-Бруевич Аэрофотосъемка : Метод аэрофотосъемки. Описание производственных процессов. Применение и организация аэрофотосьемочных работ / Бонч-Бруевич. – Москва : Транспечать НКПС, 1931. – 152с.
172162
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учеб. пособ. для студ. аэрогиодезической спец-ти геодезических вузов / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат
Летносъемочный процесс. – 1949. – 252 с.
172163
  Герасимов Н.С. Аэрофотосъемка / Н.С. Герасимов, Ф.И. Бродский; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : ВИА, 1952. – 406 с. – на правах рукописи
172164
  Евсеев-Сидоров Аэрофотосъемка : учебник для спец. "Аэрофотосъемка" средних спец. учеб. заведений / Евсеев-Сидоров, Я.Л. Зиман; ред. В.В. Струков. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 259 с.
172165
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учебник для спец-ти "Аэрофотогеодезия" / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 335 с.
172166
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка / А.И. Шершень. – М, 1958. – 335с.
172167
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка : Автоматизация аэрофотосъемочных процессов : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, И.В. Алмазов, А.Н. Прилепский. – Москва : Недра, 1985. – 256 с.
172168
   Аэрофотосъемка городов в масштабах 1:2 000 и 1:5 000 : краткие указания. – Москва : Госиздат лит-ры по строительству и архитектуре, 1952. – 168с.
172169
   Аэрофотосъемка городов и городских поселков : справочное руководство. – Москва : Из-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1953. – 356с.
172170
  Райзбер П.Я. Аэрофотосъемка и аэрофотограмметрия / П.Я. Райзбер. – Л, 1951. – 340с.
172171
  Попов И.В. Аэрофотосъемка и изучение вод суши / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд., 1960. – 166с.
172172
  Черногоров В.П. Аэрофотосъемка снежного покрова в верховьях р. Ангрен для гидрологических целей / Глав. упр. гидрометеорологичесой службы при Совете Министров СССР ; Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т ; В.П. Черногоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128 с.
172173
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, А.Ф. Стеценко. – Москва : Недра, 1981. – 296 с.
172174
  Аржанов Е.П. Аэрофотосъемочное оборудование / Е.П. Аржанов, В.Б. Ильин; Ред. Индиченко И.Г. – Москва : Недра, 1972. – 184с.
172175
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 370 с.
172176
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 367 с.
172177
  Веселовский Н.Н. Аэрофототопография : учебник для специальности "картография" / Н.Н. Веселовский; Ред. Гебгарт Я.И. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 347с.
172178
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – Москва : Недра, 1971. – 560 с.
172179
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – 2-е изд. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 576 с.
172180
  Коншин М.Д. Аэрофототопография. / М.Д. Коншин. – 2-е изд. – М., 1952. – 360с.
172181
  Франтов Г.С. Аэроэлектроразведка методом бесконечнодлинного кабеля / Г.С. Франтов, Шувал-Сергеев. – Л, 1961. – 167с.
172182
   Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования. – Москва, 1961. – 43с.
172183
  Бархатов Д.Р. Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 04.131 / Бархатов Д.Р. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
172184
  Любцева Е.Ф. Аэроэлектроразведка методом длинного кабеля при геологическом картировании. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Любцева Е.Ф.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
172185
  Каменецкий Ф.М. Аэроэлектроразведка методом переходных процессов / Ф.М. Каменецкий, В.М. Тимофеев, В.А. Мамаев. – Москва : Недра, 1978. – 65с.
172186
  Аминов Р.З. АЭС с ВВЭР / Р.З. Аминов. – Москва, 1990. – 264 с.
172187
  Парницкий Т. Аэций - последний римлянин / Т. Парницкий. – Москва, 1969. – 320с.
172188
  Домбровский О.И. Аю-Даг - "святая" гора / О.И. Домбровский, А. Столбунов, И. Баранов. – Симферополь : Таврія, 1975. – 134с.
172189
  Генатулин Ю А. Аю-таш : рассказы / Ю А. Генатулин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с.
172190
  Птахів Семен Аюрведа: до Індії - за здоров"ям! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
172191
  Улзытуев Д. Ая ганга / Д. Улзытуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 215 с.
172192
  Нумухамедов М.К. Аяпберген Муса улы - зачинатель каракалпакской советской литературы / М.К. Нумухамедов. – Ташкент, 1980. – 26 с.
172193
  Карим Саджадпур Аятолла Хаменеи: Высший руководитель // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 4 (42). – С. 11-35. – ISSN 1560-8913
172194
  Роготченко О. Б-52, або п"ятдесят друга Венеційська бієнале // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 54-61. – ISBN 978-966-8911-9
172195
  Карпенко Микола Б"є в литаври синій вечір : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 288-289
172196
  Вільде І. Б"є восьма : повість / І. Вільде. – Львів, 1945. – 175 с.
172197
  Стоєцький Валентин Б"є на сполох житловий сектор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 19-20
172198
  Горпенюк Максим Б"єнвенідос al Peru : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 60 : Фото
172199
  Щур Едуард Б"єнвенідос нуестрос амігос! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 24-25 : Фото
172200
  Сом М.Д. Б"ю чолом! : лірика та гумор / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1978. – 96 с.
172201
  Степанюк Б.П. Б"ють куранти : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
172202
  Маковійчук І.М. Б"ють поетичні джерела / І.М. Маковійчук. – Київ, 1965. – 47с.
172203
  Олійник Б.І. Б"ють у крицю ковалі : лірика / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 71 с.
172204
  Колісник О.В. Б.-Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С . 28-31. – ISSN 2226-3209
172205
  Жигун С.В. Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 129-133


  У статті розглядається рецензія Б. Антоненка-Довидовича на творчість Остапа Вишні у контексті творчої практики рецензента і дискусії про шляхи розвитку української літератури. Відповідно, комізм Остапа Вишні пов"язується з мовною грою, яку не сприймав ...
172206
  Аносов Вячеслав Б. Б. : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0012-6756
172207
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про актуальні викликисильної демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 192-202
172208
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 136-144


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
172209
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
172210
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз ідей американського вченого Б. Барбера щодо сутності і недоліків ліберальної демократії. Вивчаються особливості трьох вимірів ліберальної демократії-анархічного, реалістичного і мінімалістського, кожен з яких має ...
172211
  Хаенко С.И. Б. Баумане / С.И. Хаенко. – М, 1987. – 63с.
172212
  Заровна І. Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І.С. Тургєнєва як чинник визрівання "нової драми" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 117-122. – ISSN 2307-2261
172213
  Одінцова М.І. Б. Д. Грінченко про становлення української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 103-108


  У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на становлення української преси, зазначені причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B. Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its ...
172214
  Нехорошев Ю.И. Б. Домашников / Ю.И. Нехорошев. – М., 1989. – 95с.
172215
  Раппопорт Л.Г. Б. Клюзнер. Симфония / Л.Г. Раппопорт. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с.
172216
  Савельева М.С. Б. Л. Горбатов -- публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Савельева М. С.; МГУ, Фак. журнал. – М., 1971. – 20л.
172217
  Гурчинов М. Б. Л. Пастернак : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
172218
  Берегова О. Б. Лятошинський та І. Белза в Київській консерваторії на початку 1920-х років // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 125-145. – ISBN 978-966-2241-39-6
172219
  Матвеев Н. Б. Манжелли / Н. Матвеев. – Москва : Искусство, 1983. – 126 с.
172220
  Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 189-194


  У цій статті зроблений аналіз труднощів, викликів і проблем, які з"явилися перед адміністрацією Б. Обами. Автор розглядає просування і невдачі у внутрішній і зовнішній політиці президента, що діє, пояснює суть "Національної Стратегії Державної Безпеки ...
172221
  Спивак Р.С. Б. Поплавский и русский экзистенциализм // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 52-56. – ISBN 978-966-439-298-0
172222
  Рахаев Б Б. Спиноза и А. Смит о "невидимой руке": приоритет формулирования, композиция понятия, механика действия / Б Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-152. – ISSN 0207-3676


  Высказано предположение, что известное правило "невидимой руки" впервые было сформулировано Б. Спинозой. Приводится доказательство путем сопоставления формальных и неформальных признаков формулировок Смита и Спинозы.
172223
  Козьмян Г.К. Б. Ф. Растрелли / Г.К. Козьмян. – Ленинград, 1976. – 200 с.
172224
  Майский И.М. Б. Шоу и другие. Воспоминания / И.М. Майский. – Москва : Искусство, 1967. – 201 с.
172225
  Ванслов В.В. Б. Щербаков : [альбом] / В.В. Ванслов. – Москва : Советский художник, 1987. – 151 с., ил. – (Мастера советского искусства)
172226
  Медушевский А. Б.А. Кистяковский и публично-правовая этика российского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 171-181. – Библиогр.: Біібліогр. : 57 назв. – ISSN 1812-7126
172227
  Сидорова Л.А. Б.А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 155-170. – ISSN 0869-5687
172228
  Горячева Р.И. Б.А. Рыбаков / Р.И. Горячева. – М, 1969. – 72с.
172229
  Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев: Очерк жизни и творчества / Л.Н. Житкова. – Свердловск, 1987. – 115с.
172230
   Б.А.Семенов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. – Свердловск, 1962. – 22с.
172231
   Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 165. – ISSN 0374-3896


  Український учений у галузі автоматики, системотехніки і теорії систем.
172232
  Кабалевский Д.Б. Б.В. Асафьев / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Госмузизд, 1954. – 76 с.
172233
  Станкевич Н.И. Б.В. Иогансон, 1893-1973 / Н.И. Станкевич. – Л., 1978. – 40с.
172234
  Черпухова К.М. Б.В. Підгорецький : музично-критична діяльність / К.М. Черпухова. – Київ : Музична Україна, 1968. – 74 с.
172235
  Шитов А.М. Б.В. Яковенко и его "История великой русской революции" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 0235-1188
172236
  Моргунов Н.С. Б.В.Иогансон / Н.С. Моргунов. – М., 1939. – 76с.
172237
  Никифоров Б.М. Б.В.Иогансон / Б.М. Никифоров. – М, 1950. – 12с.
172238
  Плотников В.И. Б.В.Корнеев / В.И. Плотников. – Л., 1982. – 215с.
172239
  Ермишин О.Т. Б.В.Яковенко и философия русской эмиграции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.71-79. – ISSN 0235-1188
172240
  Головей Л.А. Б.Г. Ананьев - выдающийся психолог 20 века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-12. – (Психология. Социология, Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
172241
  Шевченко З.М. Б.Г. Гафуров / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1969. – 90с.
172242
  Дмитренко Вікторія Ігорівна Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років 20 століття : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дмитренко Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.174
172243
  Дмитренко В.І. Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дмитренко В.І,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
172244
  Верижникова Т.Ф. Б.Е.Каплянский / Т.Ф. Верижникова. – Ленинград, 1985. – 128с.
172245
  Яцків Я. Б.Є Патон і моя світова лінія // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С.16-20. – ISSN 1819-7329
172246
  Мачулін В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-123. – ISSN 0372-6436
172247
  Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-98. – ISSN 0372-6436


  Важливим внеском академічного шевченкознавства у всенародне святкування цьогоювілею стали підготовлена під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР Є.П. Кирилюка й видана за підтримки Бориса Євгеновича масовим накладом ґрунтовна наукова біографія Т.Г. ...
172248
  Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-50. – ISSN 0372-6436
172249
  Загородній А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 0372-6436
172250
   Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436


  З ініціа тиви Б.Є. Патона створено колектив науковців із Міжнародного центру елект рон но-про меневих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Па тона, ІХВС, Інституту урології НАМН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка й розпочато ...
172251
   Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон : 50 лет во главе Академии / [Александров А.П. та ін. ; редкол.: А.Г. Наумовець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України ;. – Київ : Академперіодика, 2012. – 774, [2] с., [68] арк. фотогр. : фотогр. – Авт. зазнач. на с. 664–665 . - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр.: с. 763-772. – ISBN 978-966-360-189-2
172252
   Б.И. Веркин: каким мы его помним. – Киев : Наукова думка, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-00-620-1
172253
  Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский / Г.А. Винкевич. – Иркутск, 1961. – 60с.
172254
  Миненко Г.Н. Б.И. Коротяев: педагогические взгляды : монография / Г.Н. Миненко ; МОНУ, Гос. учреждение "ЛНУ им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-617-232-0
172255
   Б.И. Цуканов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 189-190. – ISSN 0042-8841
172256
  Збарский И.Б. Б.И.Збарский (1885-1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. – М, 1990. – 174с.
172257
   Б.И.Лебединский. Каталог. – Иркутск, 1961. – 64с.
172258
  Ромм А.Г. Б.И.Орловский.1793-1837 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1947. – 19с.
172259
   Б.Иогансон: Альбом. – Москва, 1988. – 44с.
172260
  Скрипник І.І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 178-186. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Творчість Б. Шульца та Б. І. Антонича завжди цікавила дослідників своєю багатоплановістю та мистецькою цінністю. Ще за їхнього життя було визнано, що це непересічні, "інші" за своїм глибинним сприйняттям, митці. Як і для багатьох письменників, ...
172261
   Б.Й. Набиванцю - 75 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213-214
172262
  Бойко О.Д. Б.К. Винниченко: політичний портрет 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 63-64. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюється політичнв діяльність В.К. Винниченка в 1917 р.
172263
  Дейч Е. Б.К. Зайцев о С.С. Юшкевиче // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – C. 280-282. – ISBN 966-7273-22-9
172264
  Петинова Е.Ф. Б.К. Растрелли / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1979. – 39 с.
172265
  Россинский С.Д. Б.К.Млодзеевский 1858-1923 / С.Д. Россинский. – М, 1950. – 52с.
172266
  Хуцишвили М.С. Б.Л.Пастернак и грузинская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хуцишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 26л.
172267
  Блинов В.И. Б.Л.Розинг / В.И. Блинов, В.А. Урвалов. – Москва, 1991. – 63 с.
172268
  Мурзин В.Н. Б.М. Вул и становление физики твердого тела в ФИАНе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-61
172269
   Б.М. Гончару - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн - Борису Михайловичу Гончару виповнилося 70 років. Колеги вітають ювіляра.
172270
  Сапожникова О. Б.М. Кіфоренку– 75! / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  Про трудову діяльність професора кафедри механіки суцільних середовищ Бориса Микитовича Кіфоренка.
172271
  Завальнюк О. Б.М. Кушнір – педагогічна легенда і знаний краєзнавець України (до 95-річчя від дня народження вчителя, наставника студентської молоді, щирого українця) / О. Завальнюк, А. Філінюк // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 3-18
172272
  Пикулев И.И. Б.М.Кустодиев 1878-1927 / И.И. Пикулев. – М, 1951. – 40с.
172273
  Савицкая Т.А. Б.М.кустодиев. / Т.А. Савицкая. – М., 1966. – 147с.
172274
   Б.М.Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры. – М., 1987. – 159с.
172275
  Бэлза И.Ф. Б.Н. Лятошинский / И.Ф. Бэлза. – осква ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 54 с.
172276
  Белза І.Ф. Б.Н. Лятошинський / І.Ф. Белза. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
172277
  Глебова А.Н. Б.Н. Пшеничный - основатель научной школы по оптимизации, теории оптимального управления и теории дитфференциальных игр // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 96-118. – ISSN 0374-3896
172278
  Захаров А.В. Б.Н. Чичерин о соотношении права, нравственности и политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.186-196. – ISSN 1608-8794
172279
  Андреев И.В. Б.Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-10. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
172280
  Запорожец Н.В. Б.Н.Лятошинский / Н.В. Запорожец. – М., 1960. – 176с.
172281
  Кондратьев В.Ю. Б.П. Вышеславцев и Л.С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-116. – ISSN 0042-8744
172282
  Вісин О.О. Б.П. Грабовський - основоположник електронного телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 192-193
172283
  Зуева Т. Б.П. Кирдан - исследователь народных украинских дум // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-6936
172284
  Андреева Е.В. Б.П.Мультановский - основоположник долгосрочных прогнозов погоды / Е.В. Андреева, Ю.Н. Андреев. – Ленинград, 1950. – 44с.
172285
  Каратыгина Т.Ф. Б.С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0869-6020
172286
  Радовский М.И. Б.С. Якоби / М.И. Радовский. – Москва, 1949. – 136 с.
172287
  Елисеев А.А. Б.С. Якоби / А.А. Елисеев. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 c. – (Люди науки)
172288
  Колісник О.В. Б.Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 178-182
172289
   Б.Хмельницький - славний син і видатний гетьман України. – Рівне, 1995. – 132с.
172290
  Соколянский М.Г. Б.Шоу и Шекспир. (К вопросу об эволюции реализма в англ. драматургии) : Автореф... кандидата филол.наук: / Соколянский М.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 18л.
172291
   Б.Шоу. Пигмалион. – М., 1949. – 12с.
172292
  Баштова Л.С. Б.Я. Букреєв - засновник київської школи геометрії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  З ім"ям відомого вченого і педагога Б.Я. Букреєва були тісно пов"язані геометричні дослідження в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. На початку XX ст. науково-педагогічну діяльність на фізико-математичному факультеті разом зі своїм педагогом вели учні Букреєва: ...
172293
  Сергиевский И.В. Б.Я.Брюсов / И.В. Сергиевский. – М., 1944. – 22с.
172294
  Савельєва М.Ю. Бiблiя : спроба прочитання / М.Ю. Савельєва; ЦГП Київське бpатство. – Київ : Стилос, 1998. – 276с. – ISBN 966-7321-17-7
172295
  Сулима В.І. Бiблiя i укpаїнська лiтеpатуpа : Hавч. посiбн. / В.І. Сулима; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Освiта, 1998. – 400 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 966-04-0273-2
172296
  Чишко В.С. Бiогpафiчна тpадицiя та наукова бiогpафiя в iстоpiї i сучасностi Укpаїни / В.С. Чишко; HАНУ, HБУ iм. В.I. Веpнадського, Інст.біографічних досліджень. – Київ : БМТ, 1996. – 240 с. – ISBN 966-7204-02-2
172297
   Бiофiзика. Практикум. – Київ : Київський унiвеpситет, 1997. – 192с.


  Hавчальний посiбник включає опис з лабоpатоpних pобiт з основних pоздiлiв бiофiзики. В них пpедставленi фiзико-хiмiчнi методи визначення основних хаpактеpистик живих систем, теpмодинамiка i кiнетика бiологiчних пpоцесiв, вимipювання окисно-вiдновних та ...
172298
  Грицинський Д. Бpат на бpата : Дpама на 5 дій // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 47 с. – ("Театральна бібліотека")
172299
  Никольская Лидия Александровна Ба Цзинь : Очерк творчества / Никольская Лидия Александровна. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 102 с.
172300
  Хижняк О.В. Баагатовимірність соціальної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.107-111. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
172301
  Дегтярева О. Баасистский режим в Сирии: научные концепции и политическая реальность // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 85-93
172302
  Каллиников И. Баба-змея / И. Каллиников. – М. : Современные проблемы, 1927. – 255 с.
172303
  Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві  (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 214-220
172304
  Халфина М.Л. Баба Груня. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1968. – 60с.
172305
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка. Ч. 1-2 // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 39 с.
172306
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 41 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
172307
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання. – Выд. 7. – Кыив (Київ)) : Выд. Е.Череповського, 1906. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сильська библіотека ; № 1)
172308
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Іван Нечуй-Левицький. – Вид. 7-ме. – Київ : Вид. книгарні Є.Череповського, 1917. – 32 с. – (Сільска библіотека ; № 1)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
172309
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький, 1917
172310
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 52 с.
172311
   Бабаєв Михайло Матвійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 20-21. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
172312
  Жеведенко С. Бабак Марина Петрівна / Світлана Жеведенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-2726-03-9
172313
  Туровская М. Бабанова: Легенда и биография / М. Туровская. – Москва : Искусство, 1981. – 351 с.
172314
  Богданов-Катьков Бабануха : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Изд. 2-е. – Петербург : Государственное изд-во, 1921. – 20с. : С 19 рис. в тексте
172315
   Бабарицька Вікторія Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
172316
  Сельвинский И.Л. Бабек / И.Л. Сельвинский. – Л, 1946. – 203с.
172317
  Томара М. Бабек. / М. Томара. – М., 1936. – 200с.
172318
   Бабенко Олександр Калістратович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 86-87. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
172319
  Далин Виктор Моисеевич Бабеф накануне и во время великой французской буржуазной революции (1785-1794) : Автореф... д-ра ист.наук: / Далин Виктор Моисеевич; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1962. – 21л.
172320
  Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов. – Ленинград, 1939. – 175с.
172321
  Александров Л Бабий век / Л Александров. – Свердловск, 1968. – 318с.
172322
  Зуев В.М. Бабий век / В.М. Зуев. – Калининград, 1975. – 224с.
172323
  Александров Л.А. Бабий век / Л.А. Александров. – Чебоксары, 1981. – 248с.
172324
   Бабий Яр - в сердце : Поэзия. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами націон. меншин України, 2001. – 256с. – ISBN 966-522-127-2
172325
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – М., 1967. – 289с.
172326
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – Киев, 1991. – 352 с.
172327
  Шлаен А. Бабий Яр / А. Шлаен. – К., 1995. – 416с.
172328
   Бабий Яр. Книга памяти. – Киев : Сталь, 2005. – 570с. : фотоилл. – ISBN 966-7589-42-0
172329
  Евстафьева Т. Бабий Яр: послевоенная история местности // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 21-31. – ISBN 978-966-2214-11-6
172330
   Бабиков Станислав Геннадиевич. Выставка живописи. – Москва, 1980. – 16с.
172331
  Абрамов Ф.А. Бабилей : Рассказы. Повести / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 359 с. : портр.
172332
  Білкун М.В. Бабин борщ : гумористичні оповідання / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 311 с.
172333
   Бабин В., Виноградов М., Гор. Е, Лозовская О., Медведев С. : выставка произведений. – Москва, 1981. – 38 с.
172334
  Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6


  У пр. № 1689709 напис: Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
172335
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
172336
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фотогр. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – ISBN 978-617-661-027-4
172337
  Сюндюков І. Бабин Яр і "провина" українців / І. Сюндюков, Ю. Щербак, Й. Зісельс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 4-5


  Як президент Ізраїлю виявився заручником радянських стереотипів.
172338
  Пастушенко Т. Бабин Яр і питання національної безпеки / бесіду вів М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 147)


  "Відхід від концепту «Великої перемоги» як його центрального компоненту є одним із способів протистояти російській гібридній війні». Схоже, тема історичної пам’яті, зокрема ситуація довкола створення суперечливого «Меморіального центру Голокосту «Бабин ...
172339
  Мікульонок І.О. Бабин Яр пам"ятає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 37-41
172340
  Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29-30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 105-121. – ISSN 0130-5247


  У статті запропоноване нове концептуальне бачення історії Бабиного Яру як визначного історичного місця, де відбувалися й досі відбуваються події, що мають символічне значення для історії Києва, України, Європи. Проаналізовано зв"язок між історією та ...
172341
  Гоженко Анатолій Бабин Яр. Минуле і сьогодення / Гоженко Анатолій, Павленко Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
172342
   Бабин Яр: людина, влада, історія : Документи и матеріали в 5 книгах. – Київ : Зовнішторгвидав України 2004. – ISBN 966-8274-04-0; 966-8274-05-9 (Кн.1)
Книга 1 : Історична топографія. Хронологія подій (Укл.: Т.Євстафьєва, В.Нахманович). – 2004. – 597 с. – Назв. кн. рос. та укр. мовами
172343
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
172344
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – 287, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-11-6
172345
  Подольський А. Бабин Яр: минуле й сьогодення. Виклики пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 15


  Спроби нотаток, або роздуми про тяжку історію напередодні 75-х роковин трагедії. Останні чверть століття, за часів суверенної України, вже склалася певна традиція вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру, яку фактично неможливо було уявити в часи ...
172346
  Беркгоф Карел Бабин Яр: місце наймасштабнішого розстрілу євреїв нацистами в Радянському Союзі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 8-20. – ISBN 978-966-2214-11-6
172347
   Бабин Яр: пам"ять на тлі історії = Babyn Yar: memory agaist history"s backround : альбом-каталог мультимед. виставки до 75-річчя трагедії / Музей історії міста Києва, Укр. ін-т нац. пам"яті "Українсько-єврейська зустріч", Громад. ком. "Бабин Яр" ; упоряд. В. Нахманович ; [худож. оформлення К. Корчагіної ; відп. за вип. П. Лаврова]. – Київ : Laurus, 2017. – 236, [16] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-617-7313-02-0
172348
  Рильський М.Т. Бабине літо / М.Т. Рильський. – Львів : Каменяр, 1967. – 132 с.
172349
  Задорожний М.П. Бабине літо // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 2
172350
  Антоненко-Давидович Бабині казки / Антоненко-Давидович. – Львів, 1991. – 150 с.
172351
  Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка / П.М. Зайков. – Петрозаводск, 1987. – 199с.
172352
  Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н.Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 0235-3490
172353
   Бабичев Федір Семенович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7
172354
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
172355
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 397. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
172356
  Іщенко В. Бабичев Федір Семенович : (до 100-річчя з дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Виповнюється 100 років із дня народження видатного хіміка-органіка, відомого фахівця в області хімії гетероциклічних сполук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора ...
172357
   Бабичев Федір Семенович. Некролог // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 6 травня (№ 54). – С. 3
172358
   Бабишкін Олег Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 140-141. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
172359
  Сорока М. Бабишкін Олег Кіндратович : [спогади] / Михайло Сорока, Лариса Брюховецька (Кисіль) // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 37-46. – ISBN 978-966-2726-03-9
172360
   Бабій Борис Мусійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 100-102. – ISBN 966-02-0537-6
172361
   Бабіч Іда Львівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
172362
  Ольшанский А.Н. Бабка Ворониха и ангел / А.Н. Ольшанский. – М., 1961. – 20с.
172363
   Бабкен Николаевич Аракелян. – Ереван, 1984. – 65с.
172364
  Солодовныков С.В. Бабки (стрекавки) Волині / С.В. Солодовныков; 55-62. – с.
172365
  Лазутин И.Г. Бабкин лазарет / И.Г. Лазутин. – М., 1983. – 48с.
172366
   Бабкін Володимир Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8. – ISBN 966-7024-23-1
172367
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 87-88. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
172368
   Бабко Анатолій Кирилович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8
172369
   Бабко Анатолій Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 398. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
172370
   Бабко Валерій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200-201 : фото
172371
   Бабко Володимир Леонтійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 106. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
172372
   Бабко Леонід Дмитрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 98. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
172373
  Силкин В. Бабочка : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 104-107
172374
  Порчинский И.А. Бабочка в представлении народов в связи с народным суеверием / И.А. Порчинский. – Петроград : Типография М. Меркушева, 1915. – (24 с.). – Дефект. кн.: С.1-16. (Извлечено из журнала "Любитель Природы" 1915 г. №№ 11 и 12)
172375
  Кабыш И. Бабочка на листе : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-41. – ISSN 0012-6756
172376
  Маркова Е.Г. Бабочка с озера Мичиган / Е.Г. Маркова. – М, 1979. – 125с.
172377
   Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. – Владивосток, 1988. – 288с.
172378
  Беляков Н. Бабочки / Н. Беляков. – М., 1950. – 16с.
172379
  Свиридов Андрей Бабочки : Душа да крылышки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30-41 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
172380
  Воробьева Мария Бабочки в "паутине" : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 108 : Іл.
172381
  Куренцов А.И. Бабочки вредители шишек сосны и ели в лесах Лининградской области. / А.И. Куренцов. – 25-52с.
172382
  Ефетов К.А. Бабочки Крыма / К.А. Ефетов, Ю.И. Будашкин. – Симферополь, 1990. – 109с.
172383
  Курнецов А.И. Бабочки острова Фуругельма. / А.И. Курнецов
10. – 1934. – 122-124с.
172384
   Бабочки полет : Японские трехстишия. – Москва : Летопись, 1999. – 348с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-017-5
172385
  Малишко А.С. Бабуня - трава : вірші для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
172386
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме / Бабур Захир Ад-дин Мухаммед. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 230 с.
172387
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме / Бабур Захир Ад-дин Мухаммед. – Ташкент, 1960. – 514с.
172388
  Кадыров П. Бабур : роман / П. Кадыров. – Москва, 1983. – 464 с.
172389
  Кадыров П. Бабур : роман / П. Кадыров. – Москва, 1988. – 749 с.
172390
   Бабур Захираддин Мухаммед. – Ташкент, 1958. – 212с.
172391
   Бабур Захириддин Мухаммад. – Ташкент, 1959. – 176с.
172392
  Винниченко В.К. Бабусин подарунок / Винниченко В.К. – Київ : Держвидав України, 1929. – 53 с.
172393
  Олесь О. Бабусина пригода : П"єса: Для дошкільн. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1993. – 26с.
172394
  Санд Жорж Бабусині казки / Жорж Занд ; Пер. О. Федорової. – Кам"янець : Укр. Вид-во в Катеринославі ; Правобереж. філія. Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 36 с. – (Українське видавництво в Катеринославі : Правобережна філія ; Ч. 29)


  Зміст: Дуб, що розмовляє; Про що розмовляють квітки
172395
  Потапов Владимир Бабушка-сан : От редактора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
172396
  Авакян Э.С. Бабушка-улитка : стихи / Э.С. Авакян ; пер. с арм. Л. Мезинова. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с. : ил.
172397
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Бабушка : (деревенские сцені) / [соч.] А. Чужбинского. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад худ. Гогенфельдена и К*, 1862. – [2], 286 с.
172398
  Немцова Б. Бабушка / Б. Немцова. – М., 1956. – 238с.
172399
  Терентьева Н. Бабушка : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-2036
172400
  Гримм Я. Бабушка Вьюга. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – М., 1984. – 16с.
172401
  Бергман Я. Бабушка и Господь Бог; Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1989. – 517с.
172402
  Спиричев Владммир Бабушка надвое сажала // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 144-145 : фото
172403
  Бондаренко К. Бабушка русской революции // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 14 (183). – С. 58-60
172404
  Курочкин Ю.М. Бабушка уральского театра : Е.А. Иванова / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1969. – 116с.
172405
   Бабушка, внучка да курочка. – Ленинград, 1967. – 7с.
172406
   Бабушка, внучка да курочка. – М., 1980. – 13с.
172407
  Немцова Б. Бабушка: Картины сельской жизни / Б. Немцова. – М.-Прага, 1982. – 222с.
172408
   Бабушкин клубок. – М., 1962. – 192с.
172409
   Бабушкин Николай Федорович : Библиогр. указ. – Томск, 1993. – 23с.
172410
  Тарковский М. Бабушкин спирт : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 10-26. – ISSN 0130-7673
172411
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – М, 1950. – 160с.
172412
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – Москва, 1951. – 64 с.
172413
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Новосибирск, 1967. – 212с.
172414
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – М., 1968. – 63с.
172415
  Мельников П.И. Бабушкины рассказы / П.И. Мельников. – М., 1989. – 492с.
172416
  Есенин С. Бабушкины сказки / С. Есенин. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 18 с.
172417
  Санд Жорж Бабушкины сказки / Санд Жорж; Пер. с франц А.Н. Толиверовой. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
172418
  Озаровская О.Э. Бабушкины старины / О.Э. Озаровская. – 2-е изд. измен. доп. – Москва. – 120 с.
172419
  Анисимова А.И. Бабушкины янтари / А.И. Анисимова. – Москва, 1959. – 180с.
172420
  Неверов А.С. Бабы / А.С. Неверов. – М.Л., 1926. – 69с.
172421
  Подъячев С.П. Бабы / С.П. Подъячев. – М-Л, 1930. – 128с.
172422
  Агашина М.К. Бабье лето / М.К. Агашина. – Сталинград : Книжное издание, 1956. – 95 с., 1 портр.
172423
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 63с.
172424
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 219с.
172425
  Губер Б.А. Бабье лето / Б.А. Губер. – М, 1959. – 262с.
172426
  Коронатова Е.И. Бабье лето / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1961. – 126с.
172427
  Сириос Г.В. Бабье лето : роман / Г.В. Сириос; пер. с лит. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1969. – 373 с.
172428
  Искаков Калихан Бабье лето : повесть и рассказы / Искаков Калихан; пер. с казахского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 224 с.
172429
  Максимов Е.В. Бабье лето : рассказы / Е.В. Максимов. – Москва, 1976. – 206с.
172430
  Гордиенко Ю.П. Бабье лето / Ю.П. Гордиенко. – М, 1977. – 102с.
172431
  Щасная Л.И. Бабье лето / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1979. – 96с.
172432
  Нуруллин В. Бабье лето : повести / В. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 479 с.
172433
   Бабье лето в Горячих ключах // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 76 : Фото
172434
  Гущин Е.Г. Бабье поле / Е.Г. Гущин. – 2-е изд. – М., 1985. – 107с.
172435
  Стройло А.И. Бабьи сказки: стихи. / А.И. Стройло. – М., 1986. – 85с.
172436
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1957. – 507с.
172437
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1962. – 511с.
172438
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1986. – 619с.
172439
  Минаев А.А. Бабьи тропы. / А.А. Минаев. – Тула, 1977. – 57с.
172440
  Муйжель В.В. Бабья жизнь / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 80с.
172441
  Чичкина Светлана Бавария: незабываемый отдых для российских туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-55 : Фото
172442
  Москаленко Леся Баварія. Колекція спогадів Герда Бартелса / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 28-34 : фото
172443
  Кушнарьов Дмитро Баварія. Лижі пиву не завада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 36-39 : фото
172444
  Вернер П. Баварская Советская Республика / П. Вернер. – Москва, 1924. – 172с.
172445
  Застенкер Н. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов / Застенкер Н. – Москва, 1932. – 211-252 с.
172446
  Застенкер Н. Баварская Советская Республика. / Н. Застенкер. – Москва, 1934. – 160 с.
172447
  Либман М.Я. Баварские государственные собрания картин. Мюнхен = Bayerische staatsgemaldesammlungen. Munchen : Старая пинакотека, Новая пинакотека, Новая государственная галерея / М.Я. Либман. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 132 с. : ил., фото.
172448
  Шутова Наталия Баварский вечер в "Ренесансе" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 63 : Фото
172449
  Голобородько Я. Баварські акварелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 21


  Як "мистецтво життя" по-німецьки стає координатами особистісного й соціумного задоволення.
172450
  Еко У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. Мар"яни Прокопович ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2013. – 443, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Baudolino / Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2000. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4860-8
172451
  Подкопай І.Ю. Бавовникова совка / І.Ю. Подкопай. – К, 1955. – 24с.
172452
  Підгорний П. Бавовняник на Херсонщині / П. Підгорний. – Херсон, 1930. – 12с.
172453
  Підгорний П. Бавовняник у степу / П. Підгорний. – Харків, 1930. – 30с.
172454
  Барсамов С Н. Багаевский / С Н. Барсамов. – М., 1961. – 54с.
172455
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – М, 1962. – 13с.
172456
  Радлов Василий Багажное отделение : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 90-94 : Іл.
172457
  Шалыганова А.Л. Багалей Дмитрий Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 56-66. – ISBN 978-617-7298-43-3
172458
   Багаліївські читання в HАУ : Програма та матеріали. – Харків : Око, 1998. – 56с. – ISBN 966-526-052-9
172459
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 6 Багаліївських читань, 5 листопада 2004 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-25-1
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – 2004. – 140 с.
172460
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 7 Багаліївських читань, 7 листопада 2006 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-64-2
Ч. 7 : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. – 2006. – 108 с.
172461
   Багаліївські читання в НУА. – Харків. – ISBN 966-7557-27-8
Ч.ІІ. – 1999. – 110с.
172462
   Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року. – Харків. – (Народна українська академія). – ISBN 966-7557-47-8
Ч. 5 : Вік 20: реформи в українській вищій школі. – 2002. – 220 с.
172463
   Багалій Дмитро Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 17-20. – ISBN 966-02-0537-6
172464
  Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 11-13 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
172465
  Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 152. – ISBN 96966-8060-04-0
172466
  Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 50-56. – ISBN 966-02-3529-1
172467
  Щербак Н. Багалій Дмитро Іванович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
172468
  Короткий В. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 397-398. – ISBN 5-7707-1062-4
172469
  Крамар О. Багата країна - бідні громадяни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Попри значні нафтогазові доходи й усупереч живучим стереотипам, реальні зарплати в більшості регіонів Росії не перевищують українські через значно вищу вартість життя.
172470
  Носенко О.Є. Багаті серцем : оповідання та нариси / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 380 с.
172471
  Грабовський С. Багаті, але чесні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  Алчевські: погляд через роки.
172472
  Чечетов С. Багато галасу даремно // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 1812--514Х


  Націоналізація, до якої має намір повернутися українське суспільство, насправді є винятком в економіці, що підтверджує загальне правило
172473
  Хандрос Б. Багато галосу - даремно // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  В корпусах Університету і в гуртожитку не підготувалися належним чином до художньої самодіяльності.
172474
  Шевцов В.Ю. Багато званих та мало вибраних / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2002. – 260с. – ISBN 966-7985-36-9
172475
  Юрченко Ігор Багато й безглуздо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 13. – ISSN 0130-5212
172476
  Гуменна Д. Багато неба = Plenty of sky : збірка нарисів / Докія Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1954. – 236, [1] c. – Парал. тит. арк. англ. - Exlibris: From the library of Dr. T. Olesijuk. - На тит. арк. автограф авт.
172477
  Білкун М.В. Багато, багато, багато золота... : фантастико-пригодницька повість-памфлет / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1975. – 184 с.
172478
   Багатоактні п`єси. – Київ : Мистецтво, 1965. – 237 с.
172479
  Ільницький М. Багатоактній полілог Івана Дзюби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 389-395
172480
  Горбатюк В.Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 79-84


  Здійснено аналіз способів тлумачення норм права та з"ясовано, в якій послідовності їх краще застосовувати для досягнення мети тлумачення з урахованням вимог принципів права.
172481
  Тирінов А.В. Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 71-75


  У великій кількості наукових напрацювань у напрямку оцінки ефективності та формування механізму діяльності підприємств наголошується на необхідності інтегрувати та комплексно розглянути проблему багатогранності оцінки механізму підвищення ефективності ...
172482
  Бакало А.С. Багатоаспектність поняття "телевізійний редактор" / А.С. Бакало, М.К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 159-161


  У статті здійснено спробу визначити поняття "телевізійний редактор" в усій багатоаспектності і багатоетапності його роботи. The attempt to define a concept of a TV-Editor in all aspects of his functions and stages of his professional activity.
172483
  Старовойт Л. Багатобарвність світу дитинства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 14


  Творчість українського дитячого письменника - Анатолія Качана.
172484
   Багатоборство тілоохоронців - наша історія // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  У 1999 році в Україні були започатковані перші міжнародні змагання з багатоборства тілоохоронців. У Першому міжнародному турнірі, який проходив у Ялті, взяли участь команди з Білорусі, Росії та України. Інститут УДО України є співорганізатором ...
172485
  Кулик В.В. Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 2222-0712
172486
  Коноваленко В. Багатоваріантна охорона одного і того ж результату творчої діяльності людини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1608-6422
172487
  Грицан Л.Д. Багатоваріантні та комплексні задачі як засоби перевірки якості засвоєння програмного матеріалу з фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 14-17. – ISSN 1681-2751
172488
  Багацька Л. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 89-91


  У доповіді коротко розглянуто правописну дискусію 1999 року та пропозиції авторів "Проєкту" та наслідки, які вона спричинила у видавничій справі України.
172489
  Багацька Л.В. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 413-415
172490
  Рубцова М.Ю. Багатовекторна стратегія інвестування глобальних корпорацій у динамічному конкурентному середовищі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-25.
172491
  Ярошенко Ф.О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
172492
  Циховська Е.Д. Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 116-120. – ISSN 2077-804X
172493
  Дяків В. Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 321-326. – ISSN 1028-5091


  14 квітня 2015 року виповнюється 85 років відомому українському вченому, фольклористу, етнологу і літературознавцю, доктору філологічних наук (1980), професору (1994), академику Академії Наук Вищої школи (1997), Заслуженому діячу науки і техники ...
172494
  Пенська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 6-10
172495
  Черевко А. Багатовекторність історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 4


  Чи еволюціонує влада та суспільство у формуванні гуманвтарної політики?
172496
  Святовець В. Багатовекторність педагогіки професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 20-24
172497
  Войцехівська О. Багатовекторність регіональної газети // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-19


  Викладачі і студенти інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка мали зустріч з журналістами зі Швеції, з центрального міста регіону Вестерботтен - Умео. До складу шведської делегації увійшли редактор з розвитку ...
172498
  Маланій Н. Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 428-431. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
172499
  Алєксєєнко В.В. Багатовимірна статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 47-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
172500
  Савельєв Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку = Multidimensional modernity: social inclusion in assessment of social development : монографія / Ю.Б. Савельєв ; [за наук. ред. О.Д. Куценко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 447 с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 399-445 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-912-5
172501
  Гончар І.А. Багатовимірне статистичне оцінювання привабливості країни за світовими рейтинговими системами / І.А. Гончар, Є.Г. Коротич // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 113-114. – ISBN 978-617-571-148-4
172502
  Самотий В.В. Багатовимірний аналіз даних у білінговій системі з використанням OLAP-кубів / В.В. Самотий, У.Ю. Дзелендзяк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
172503
  Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
172504
  Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 98-102. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
172505
  Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. Нємець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-285-386-5
172506
  Іващенко П.О. Багатовимірний стстистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Х, 1992. – 133с.
172507
  Різник В.В. Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 171-178. – ISSN 0321-0499
172508
  Воробйова Т.Л. Багатовимірність категорії політичного протесту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 213-220. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Розглянуто основні підходи до визначення змісту політичного протесту. Як результат, дістала уточнення категорія "політичногот протесту". Узагальнено та проаналізовано характерні риси, які притаманні політичним протестам, на основі чого обгрунтовано ...
172509
  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 1-9
172510
  Шелюг О.А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 1 (5). – С. 112-127. – ISSN 2226-4078


  У статті розглянуто провідні теоретичні концепції феномену постравматичного росту, що розроблені на сьогодні в західні психології.
172511
  Королівський С.М. Багатовікова боротьба українського народу за своє соціальне й національне визволення : (Короткий нарис) / С.М. Королівський. – Харків : Книжково-газетне, 1949. – 36 с.
172512
  Марченко Н. Багатовікова традиція поетичного мислення українця - одна з рис його етноментальності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 227-236. – ISBN 966-02-3167-9


  Стаття присвячена українській народній пісні, у якій відображено тисячолітню традицію народу, що об"єднала поетичне мислення та музичну натуру людини. Різнобарвна палітра тематичних картин пісні бере свій початок у найдавнішому пласті народної поезії ...
172513
   Багатогалузеве господарство - шлях до колгоспного достатку. – Київ, 1955. – 220с.
172514
  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено дослідженню мовної майстерності визначного українського перекладача М.Лукаша. У центрі уваги - унікальна риса Лукаша-мовотворця - активізація лексико-фразеологічних та образних ресурсів, акумульованих в українській ...
172515
  Павлишин Г.А. Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського / Г.А. Павлишин, К.В. Козак // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 19, № 2 (71). – С. 105-109. – ISSN 2410-681Х
172516
  Забіяка І. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 13


  4 лист. Олегу Бабишкіну, укр. письменнику, досліднику вітч. і світ. літ., мистецтвознавцю, д-ру філол. наук, проф. виповнилося б 95 р. Народився він у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, а диплом Київського університету ім. Тараса Шевченка одержав у ...
172517
  Кіт Д. Багатогранний талант
172518
  Загаєцька Оленна Багатогранний талант Віталія Губенка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 127-130. – ISSN 0042-9422


  Укр. художник-шістдесятник, графік і живописець Віталій Губенко (1933 р.н.)
172519
  Полтавець О.М. Багатогранний талант Лермонтова-художника : до 200-річчя від дня народження Лермонтова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 62-63
172520
  Свінціцький І.А. Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 85-89. – ISSN 2413-5461


  "Непересічною подією для студентської спільноти стало заснування в 1881 році Клінічного товариства студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира - першої на теренах Російської імперії молодіжної самоврядної науково-медичної спілки. ...
172521
  Ільницький М.М. Багатогранність єдності / М.М. Ільницький. – К., 1984. – 240с.
172522
  Поважна В.М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту : семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття / В.М. Поважна. – Київ : Головне видавництво видавничого об"єднання "Вища школа", 1978. – 256 с.
172523
  Гарєєв М.Р. Багатогранність лінгвістичного знаку в семіотці У. Уко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 167-171


  В статті представлене поняття лінгвістичного знаку через теорію Умберто Еко. Теорія викладена в праці У.Еко "Семіотика і філософія мови".
172524
  Новікова Г.Ю. Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 185-192. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
172525
  Філон М. Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника) / М. Філон, Г. Губарева // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 170-173. – ISSN 1682-3540


  В 1960 р. М. Лесів стажувался на кафедрі української мови Київського університету ім. Т. Шевченка. Впродовж тривалого часу М. Лесів був залучений до вивчення польських і українських говірок та ономастики люблінського ареалу.
172526
  Чайковська В. Багатогранність пропозиційного змісту декларативних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 152-158. – ISBN 966-581-102-9
172527
  Ярмиш Ю. Багатогранність таланту дослідника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 24-28
172528
  Сорока М.В. Багатогранність творчої особистості В. Винниченка, літературна спадщина драматурга // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 160-169. – ISSN 2226-2180
172529
   Багатогранність творчості Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 14-18. – ISSN 1562-3238


  Розмова за круглим столом, проведена Центром кінематографічних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія" 9 листопада 2010 р.
172530
  Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
172531
  Стрельник О. Багатодітна сім"я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 156-165. – ISSN 1563-3713
172532
  Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.27.01 / Едуард Юрійович Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
172533
  Скалозуб В.В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті / В.В. Скалозуб, Ю.С. Бараш, Л.В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
172534
  Семчакевич С.Л. Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISSN 2413-5402
172535
  Якуба О.В. Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 128-134. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша, аналізуються казки письменника.
172536
  Бурлака В. Багатозначна оптика мистецтва 2000-х // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 63-82. – ISBN 978-966-8917-14-1
172537
  Павличко Д. Багатозначність істинної поезії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Перша збірка поезії Олександра Косенка "На сьомий день" із передмовою Віктора Погрібного вийшла в Кіровограді 2010 р., а друга - "Гартування води" з передмовою Євгена Гарана в Києві 2013 р. Із першого погляду може здатися, що книжки Косенка - це ...
172538
  Редковська Т.О. Багатозначність ітеративного префікса RE- в іспанській мові та її реалізація у мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 150-157. – Bibliogr.: Літ.: с. 157; 13 п.
172539
  Білокінь О. Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
172540
  Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7009-24-4
172541
  Черноватий Л.М. Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства / Л.М. Черноватий, В.С. Ушко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 142-148


  Розглянуто еволюцію змісту понять, пов"язаних із категорією еквівалентності та її видами у текстах з перекладознавства як проблему їх перекладу українською мовою. Окреслено перспективу подальшого дослідження.
172542
  Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
172543
   Багатозначність творчої особистості професора Лідії Андріївна Лисиченко / С. Дорошенко, В. Калашник, О. Маленко, К. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 7/8 (515/516), березень 2018 р. – С. 64-65


  "...У березні 2018 рокук виповнюється 90 рокі від дня народження відомого українського філолога-моовознавця, педагога вищої школи, доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко."
172544
  Медведів А. Багатозначність термінологічних одиниць в японських науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 91-97
172545
  Жарікова І.В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Жарікова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
172546
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна s-d-модель розрахунку електронних властивостей сплавів : дис. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 176 л. – Бібліогр. : л. 167-176
172547
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна S-D модель розрахунку електронних властивостей сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
172548
  Карамзіна Л.А. Багатоканальна ортогональна реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) можуть бути зареєстровані з поверхні голови людини за різної локалізації поверхневих відвідних електродів. Розроблено схему розміщення електродів по взаємно перпендикулярних (ортогональних) осях, що ...
172549
  Кіселичник О.І. Багатоканальна система атоматичного керування кондиціюванням повітря виробничих приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кіселичник О.І.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1997. – 16л.
172550
  Казаков Е.О. Багатоканальна установка для нанесення розчинів на хромотограми : біологія / Е.О. Казаков, Т.Е. Казакова, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
172551
  Курочка Л.М. Багатоканальний спектрохронограф // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-65. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Обгрунтована можливість фотографування спектра неперервно в часі і водночас у різних ділянках довжин хвиль (від УФ до ІЧ області). Це можна зробити на базі ешельного спектрографа. Для реалізації таких спостережень перед фокальною площиною спектрографа ...
172552
  Коркішко Тимур Анатолійович Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Коркішко Т.А.; НУ "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
172553
  Підченко Сергій Костянтинович Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 18л.
172554
  Азаров О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, А.В. Снігур ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN 966-641-641-244-0
172555
  Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
172556
  Шмигевський М.В. Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
172557
  Шмигевський Микола Васильович Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський Микола Васильович; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.:л.120-127
172558
  Лівінська Г.В. Багатоканальні мережі з періодичним зовнішнім навантаженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожен вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є періодично змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
172559
  Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 13 назв
172560
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 - систем. аналіз і теор.оптимальних рішень / Г.В.Мамонова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л. 115-122
172561
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
172562
  Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
172563
  Лозицький В. Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-18. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу профілів Стокса l+-V [подано формулу] та I для 14 ліній Fel, Fell, Crl, Cril ma Sсll зроблено висновок, що півтінь сонячної плями є дуже неоднорідним утворенням, в якій можна виділити три основні компоненти: a) cвітлу ("фонову") ...
172564
  Зозуля О.А. Багатокомпонентні оказіональні утворення в авторському художньому мовленні: граматичний аспект // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 111-113. – ISBN 978-966-96911-8-7
172565
  Нижник В.В. Багатокомпонентні полімервмісні системи : для аспірантів та студентів старших курсів хім. та хіміко-технолог. вищих учбових закладів / Нижник В.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 3 : Пластифікація полімерів. – 2008. – 38 с.
172566
  Книшенко Н. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 62-66
172567
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко; МОУ.КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 1998. – 360с. – ISBN 966-574-001-6
172568
  Задорожний В.І. Багатократні некритичні фазові синхронізми та перетворення частоти в нелінійно-оптичному кристалі RTA / В.І. Задорожний, М.Є. Корнієнко, Т.С. Сіденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подана класифікація фазових синхронізмів, некритичних по частотах та кутових апертурах сигнальної хвилі і хвилі накачки, в процесах генерації сумарної частоти в нелінійно-оптичному кристалі RbTiOAsO4 (RTA). Показана можливість візуалізації широкої ...
172569
  Прокопенко В.В. Багатокритеріальна задача знаходження найкоротшого шляху в графі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено узагальнену задачу пошуку найкоротшого шляху в графі з векторними вагами. Розглядається також багатокритеріальна задача у випадку динамічних ваг.
172570
  Заславська О. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі / О. Заславська, Г. Доленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається багатокритеріальна задача оптимізації діяльності торговельного посередника з урахуванням категорій оптових знижок. Запропоновано підхід до її розв"язання. Multiobjective optimization model of middleman"s activity in wholesale trade is ...
172571
   Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню / Чіа-Джен Хунг, , Ванг, Фу-Джін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 470-479 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
172572
  Клименко В.Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах / Вісс. Гр. Клименко. – Наук. вид. (5-те, допов.). – Харків : Федорко, 2015. – 683, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 675-678. – ISBN 978-617-7298-14-3
172573
  Паранчук Я.С. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу " Дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа" : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Ярослав Степанович Паранчук; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 46 назв
172574
  Зубков С.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі / С.О. Зубков, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 95-105. – ISSN 2312-394X
172575
  Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
172576
  Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва продукції рослинництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.А. Босий, І.В. Лобастов, С.В. Архипов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-10 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
172577
  Дорохов О.В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об"єктів соціальної інфраструктури // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 117-127. – ISSN 1683-1942
172578
  Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
172579
  Макаренко П.М. Багатокритеріальний підхід до технологічної модернізації у сільському господарстві / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-133 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
172580
  Васильківський Д.М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-39. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
172581
  Клименко В.Г. Багатокритеріальні формалізації / В.Г. Клименко; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 308 с. – ISBN 966-96353-7-3
172582
  Жук П.Ф. Багатокрокові ітераційні методи варіаційного типу : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.07 / Жук П. Ф.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 40л.
172583
   Багатокультурне історичне середовище Львова в 19 і 20 століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w 19 i 20 wieku. – Львів - Жешув. – ISBN 966-613-438-1
Том 4. – 2006. – 496с.
172584
  Голов С. Багатоликий Пачолі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 2-7
172585
  Пікалов В.Г. Багатоліка історіографія (образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни) / В.Г. Пікалов, С.І. Посохов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 156-159.
172586
  Арцишевська О.Р. Багатоманітність і взаємодія культур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 4-11. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
172587
  Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 15-25. – ISSN 0131-775Х
172588
  Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 7-19.
172589
  Краєвський Й. Багатомільйонний комсомол. / Й. Краєвський. – Х., 1931. – 32с.
172590
  Огнев"юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 6-11. – ISSN 1609-8595


  У статті з філософських позицій висвітлено різноманіття трансформацій та викликів сучасного суспільства, що зумовлюють динамічні зміни в системі освіти, а також збереження і врахування національних підходів доформування освіченої особистості, ...
172591
  Ященко Я.В. Багатомірне оцінювання в аналізі територіальних відмінностей життя населення України // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 243-247. – ISBN 978-617-571-148-4
172592
  Герасименко С.С. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінювання бідності / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
172593
  Герасименко С. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення / С. Герасименко, О. Чуприна, О. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика об"єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обгрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для ...
172594
  Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи із запізненням // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 38-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто пiдхiд до дослiдження стiйкостi багатомiрних рiзницевих систем iз запiзненням. Передбачається, що вихiдна система може бути представлена у виглядi сукупностi взаємозв"язаних пiдсистем. Виходячи з асимптотичної стiйкостi iзольованих ...
172595
  Яценко Р.В. Багатомірні логіки та їх використання в поєднанні з lambda-численням / Р.В. Яценко, А.М. Роговець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 332-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто багатовимірні логіки та їх використання в поєднанні з класичними lambda-численням. Описано принцип застосування методом lambda-теорії до складних та нечітких логічних систем при розв"язанні логічних рівнянь та запропоновано ...
172596
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8-11
172597
  Паримський І.С. Багатомірність змістово-формальної цілісності публіцистичного твору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 78-80. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Реальна участь національної преси в суспільному житті напряму залежить від змістової ефективності її публікацій. Зміст публіцистичного твору - складна мозаїка смислово-формальних елементів у їх функціональній єдності
172598
  Лисицин Е. Багатомірність зовнішньої політики України: доцільність, стан, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-18
172599
  Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски-лик та личина : монографія / Н.С. Корабльова; Мін. освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-286. – ISBN 966-623-060-7
172600
  Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 130-136
172601
  Щепанков С.М. Багатомісячна динамика психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 245-254. – ISSN 2310-4910


  "Представлено характеристику багатомісячної динаміки психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту, що проходили військову службу в Республіці Ліберія в умовах соціальної депривації. Встановлено наявність суттєвої схожості та ...
172602
  Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів Іспанії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 12-16


  У статті висвітлюються особливості процесу формування багатомовності в іспанських школярів як підготовки до життя в багатомовному та багатокультурному соціумі цієї країни.
172603
  Дем"яненко О. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 33-36. – ISSN 2308-4634
172604
  Гнатюк Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 94-105. – ISSN 0320-3077


  У статті окреслено концептуальні засади створення словника крилатих висловів Шевченка в українській, російській та білоруській мовах: розглянуто мікро- і макроструктуру підготовленого видання-першого у світовій лексикографічній практиці багатомовного ...
172605
   Багатомовний юридичний словник-довідник / [І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. : І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7


  В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
172606
  Балабін В.В. Багатомовні електронні словники як складова частина інформаційних технологій в навчанні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розробці технологічних засад побудови багатомовних електронних словників. The article is devoted to the development of technological bases of construction of multilingual electronic dictionaries.
172607
  Лазаренко Л.О. Багатомовність в Україні з погляду сьогодення та майбутнього // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 15-21. – ISBN 966-594-420-7
172608
  Яковлєва О.В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554
172609
  Чередниченко О.І. Багатомовність і концептуальна картина світу


  Аналізуєься зв"язок багатомовності й концептуальної картини світу, розглядаються основи типології двомовності й багатомовності.
172610
  Саєнко С.Г. Багатомовність і світ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 224-227
172611
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
172612
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 392-397. – ISBN 966-7890-03-1
172613
  Варич М. Багатомовність сучасної періодики як одна з тенденцій розвитку суспільства (на прикладі української преси) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 192-196


  Досліджується мовна ситуація в сучасній українській періодиці. Зокрема розглядаються дискусії навколо мовного питання. В роботі також вивчається вплив газетних текстів на формування національних цінностей та мовні уподобання читачів. The article ...
172614
  Яковлева О.В. Багатомовність як невід"ємна складова сучасної бізнес-освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 119-120
172615
  Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній площі країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 13
172616
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
172617
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили та проблеми врегулювання кризи в Перській затоці на початку 90-х років / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
172618
  Кришталь О.П. Багатоніжки Канівського біогеографічного заповідника / О.П. Кришталь. – К, 1949. – 11с.
172619
  Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
172620
  Поцелуєв С.І. Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Поцелуєв Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
172621
  Іваненко Д.О. Багатопараметричне оцінювання в моделі авторегресії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано спільну оцінку невідомого параметра авторегресії та парметрів розподілу шуму і доведено її спроможність. Результат ілюструється на прикладі бета-розподілу.
172622
  Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
172623
  Копач М.І. Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 74-77


  Встановлені достатні умови збіжності одного класу багатопараметричних агрегаційно-ітеративних методів. В умовах теорем відсутні вимоги про додатність операторів і агрегуючих функціоналів, а також, щоб відповідні лінійні неперервні оператори були ...
172624
  Жирний Г.Г. Багатопараметричні випадкові поля : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Жирний Г. Г.; НАН України, Ін-т прикладної матем. і механ. – Донецьк, 1998. – 14л.
172625
  Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп"ютерних універсальних функціях перетворення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
172626
  Слушаєнко В.С. Багатопартійна Україна : складний шлях становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 111-124. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
172627
   Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.. – К., 1992. – 92с.
172628
  Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 176-182.
172629
  Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 118-123. – ISSN 1728-9343
172630
  Писарєва Е.А. Багатопартійність як одна із умов побудови правової держави: деякі аспекти становлення в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.61-66
172631
  Мисан Віктор Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
172632
  Максимович М.Г. Багатополюсні елементи : основні положення / М.Г. Максимович. – Львів : Вища школа, 1978. – 77 с.
172633
  Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 30-35
172634
  Степура І. Багатопорівняльне суспільство в Нідерландах і в західноукраїнському регіоні (1880-1939 рр.): соціально-психологічні та соціокультурні особливості // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 17-19
172635
  Шашкевич І.А. Багатопроменева інтерференція в ультракороткохвильовому радіодіапазоні / І.А. Шашкевич, В.В. Лендел, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою рекурентних формул Ейрі проведені розрахунки коефіцієнта відбивання системи тонка алюмінієва плівка - діелектричний шар - масивне алюмінієве дзеркало в ультракороткохвильовому радіодіапазоні. В ролі діелектричного шару були вибрані тонкі ...
172636
  Бутова О.А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
172637
  Вільчінська Ольга Сергіївна Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Вільчінська О.С.;Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
172638
  Гончарова К. Багаторівнева система комплаєнс / К. Гончарова, О. Вернигора // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 28-30
172639
  Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у прцесі післядипломної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-89
172640
  Ільїч Л.М. Багаторівнева система регулювання відтворення трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 132-138.
172641
  Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2410-0706
172642
  Скоблик В.П. Багаторівневе співвідношення ідентичностей на Закарпатті (1991-2001) / В.П. Скоблик, О.С. Сліпецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 57-62. – (Історія ; Вип. 21)
172643
  Савчин М.В. Багаторівневий конституціоналізм і легітимність мережевої публічної влади // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 239-284. – ISBN 978-966-2075-11-3
172644
  Погорелий Сергій Дем"янович Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань : Автореф... докт. технічн.наук: 05.13.13 / Погорелий Сергій Дем"янович; АНУ. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 30л.
172645
  Терзіян В.Я. Багаторівневі динамічні моделі управління базами занань та їх застосування в автоматизованних інформаційних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.25.05 / Терзіян В. Я.; МО Укр. Ін-т радіоелектрон. – Х., 1993. – 37л.
172646
  Вітько Олександра Валеріївна Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Вітько О.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
172647
  Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для класичної задачі економічної рівноваги систематично виведено повний набір одночасних рівнянь обчислюваної загальної рівноваги. За певних припущень, доведено теорему про еквівалентність соціального оптимуму і теоретичної економічної ...
172648
  Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
172649
  Ригованова В. Багаторівневість конструкцій авторизації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 187-193. – ISSN 1728-9572
172650
  Орлов О.О. Багаторічна динаміка вмісту 137Cs у моховому покриві автоморфних ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано багаторічну динаміку вмісту [верхній індекс 137]Cs у живій та мертвій частині зелених мохів-домінант мохового ярусу, а також у двосантиметровому шарі ґрунту лісів автоморфних ландшафтів. Виявлено, що для всіх проаналізованих видів мохів ...
172651
  Шипілова А.В. Багаторічна динаміка декадного припливу води весняного водопілля до Канівського водосховища // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 92-95


  "Для виявлення застосовності в сучасний період методики прогнозів декадного весняного припливу води до Канівського водосховища Л.Т. Пашової з завчасністю 10 та 16 діб та обґрунтування можливого її уточнення проведено статистичний аналіз багаторічної ...
172652
  Лі Хао Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження бавовняної совки в провінції Шеньсі Китайської Народної Республіки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Лі Хао; Харківський держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18л.
172653
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 59-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
172654
  Лук"янець О.І. Багаторічна динаміка та прогноз весняного приливу води до Канівського водосховища / О.І. Лук"янець, А.В. Шипілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 6-12. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена дослідженню багаторічних змін та мінливості декадного припливу води до Канівського водосховища у період весняного водопілля, оцінці за даними періоду 1981-2014 рр. методики прогнозування цього припливу, яка розроблена Л.Т. Пашової у ...
172655
  Лук"янченко А.П. Багаторічна динаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у східному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.09 / Лук"янченко А.П.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
172656
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни / Ю.О. Чорноморець, К.Т. Фріндт // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 94-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
172657
  Прищепа О.О. Багаторічна мінливість меженного стоку на р. Десна біля м. Чернігова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 157-160
172658
  Прокоф"єв О.М. Багаторічна мінливість приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 145-151. – ISSN 0868-6939


  У статті наведені результати дослідження багаторічної мінливості приземної швидкості вітру у Східній Антарктиді. Виявлено, що максимальні значення приземної швидкості вітру в досліджуваному регіоні спостерігаються в перехідні сезони та взимку (з квітня ...
172659
  Туз Ю.В. Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 268-274 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
172660
  Щеглов О.А. Багаторічний хід та просторова мінливість атмосферних опадів в Україні у червні-серпні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 134-136
172661
   Багаторічні бобові трави. – Київ : ВНІЦ, 1941. – 164с.
172662
  Аксюк О.М. Багаторічні змінення атмосферних опадів холодного періоду року (01.12 - 30.04) у районах сніголавинних станцій Плай і Пожежевска (Українські Карпати) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
172663
  Курило С.М. Багаторічні зміни мінаралізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв"язку із водністю / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 95-101


  Проведений короткий критичний аналіз існуючих способів оцінки хімічного складу поверхневих вод. На його основі запропоновано новий методичний підхід для оцінки багаторічних змін гідрохімічного режиму річкових вод.
172664
  Трусов І.І. Багаторічні коливання атмосферних опадів у Дніпропетровську / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 32-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
172665
  Горбачова Л.О. Багаторічні тенденції річного стоку води річок України та його кліматичних чинників // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 94-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
172666
  Молдован В.Г. Багаторічні травостої - як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного / В.Г. Молдован, Ж.А. Молдован // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 140-151 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
172667
  Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вказано будову багаторядних кускових областей та вивчено їх первинні сагайдаки.
172668
  Леончик О.М. Багатословні економічні терміни у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 344-352


  Статтю присвячено багатослівним економічним термінам у новогрецькій мові. Матеріалом дослідження слугували термінологічні словосполучення, що містяться в спеціальних перекладних словниках новогрецької мови. Розглянуто їхні структурні та морфологічні ...
172669
   Багатоспектральні методи дистанційного зондування землі в задачах природокористування = Multispectral remote sensing in nature management. – Київ : Наукова думка, 2006. – 357с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0403-1
172670
  Сотник І.М. Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію / І.М. Сотник, Ю.М. Завдов"єва, О.І. Завдов"єв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 106-115. – ISSN 1726-8699


  У статті обгрунтовано актуальність та переваги застосування багатоставкових зонних тарифів як важливої складової програм управління попитом на електроенергію. Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі ...
172671
  Пугачова Д.В. Багатостороннє співробітництво Північних країн в екологічній сфері (на прикладі NEFKO) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 63-70. – ISBN 978-966-02-7989-6
172672
  Кірстен Зодер Багатосторонні миротворчі операції у 2008 р. // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 113-152. – ISBN 978-966-7272-95-1
172673
  Кузнєцова Н.В. Багатосторонні правила в галузі прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 142-148
172674
  Ціватий В.Г. Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу XXI століття: євроінтеграційний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 60-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
172675
  Лінецький С. Багатостраждальний закон про уряд: позиції Президента враховані частково // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.20
172676
  Донченко К.А. Багатоструктурний підхід до поняття "децентралізація" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 275-286
172677
  Романенко Ф. Багатотиражка і колгоспне життя / Ф. Романенко. – К., 1960. – 35с.
172678
  Обручникова О.П. Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності / О.П. Обручникова, О.М. Кеба // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 170-178


  У статті розглядається проблема співвіднесеності двох типів вібрантів сучасної іспанської мови до одного класу звуків через аналіз опису їх артикуляцій різними дослідниками. Шляхом зіставлення поглядів дослідників на проблему автори роблять висновок, ...
172679
  Зуєв В.О. Багатофазні системи МДН у електроніці / В.О. Зуєв, В.Г. Попов. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
172680
  Марюта О.М. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств / О.М. Марюта, С.Б. Лук"янчук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 85-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
172681
   Багатофакторна економетрична модель як інноваційний науково-практичний інструмент відбору виконавців будівельно-монтажних робіт : економічна наука / В.О. Поколенко, О.С. Рубцова, Г.М. Рижакова, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-36 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
172682
  Дем"янчук Б.О. Багатофакторна модель для експрес-оцінки бойового потенціалу підрозділу ППО СВ / Б.О. Дем"янчук, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 78-82
172683
  Пістунов І.М. Багатофакторна модель управління інноваційною діяльністю / І.М. Пістунов, В.В. Чорнобаєв // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – (Економічні науки)
172684
  Гайворонська Г.С. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Гайворонська Г.С.; Держ. ун-т інформаційно-комунікативних технологій. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 42 назв
172685
  Буяк А. Багатофакторні лінійні та прогнозні модклі інвестиційного розвитку енергетики регіону : моделы та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
172686
  Корнієнко О.В. Багатофакторність моделей поведінки людей, орієнтованої на хворобу чи здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження досить широкого спектра поведінкової активності людей: від прагнення до здоров"я, підтримання гармонійного стану благополуччя, самореалізації особистості у повсякденному житті до протилежних тенденцій, орієнтованих на пошук ...
172687
  Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи : навчальний посібник / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 71 с.
172688
  Бондаренко Е. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-64. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  В статті доведено, що на сучасному етапі розвитку програмно-технічних засобів геоінформаційного картографування в комп"ютерному середовищі можуть функціонувати статичні та інтерактивні електронні атласи. Розкрито сутність поняття "інтерактивності" ...
172689
  Лісовенко Д.В. Багатофункціональна мобільна енергоефективна світлосигнальна система на базі світлодіодного випромінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 95-96


  У статті розглядається існуюча мобільна система світлозабезпечення та аналізуються її складові елементи з метою виявлення та заміни найменш ефективних. Приведено структуру новітньої мобільної системи освітлювання на базі використання сучасних ...
172690
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
172691
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 365 арк. – Додатки: арк. 332-365. – Бібліогр.: арк. 302-331
172692
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 0131-775Х
172693
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – Бібліогр.: с. 63-65, 67, 69-70. – ISSN 0131-775Х


  Йдеться про довготривалу аграрну кризу, яка спричинила затяжні структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб"єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли ...
172694
   Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування = Multifunctional nanomaterias for biology and medicine: molecular design, synthesis and application / [Р.С. Стойка та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Р.С. Стойки ; [НАН України, Ін-т біології клітини]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 363, [5] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр., англ. - Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 308-360. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1564-7
172695
  Абдерразік Мохамед Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.13 / Абдерразік Мохамед; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
172696
  Куценко Віра Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 10-12 : Табл.
172697
  Борча М.Д. Багатохвильові спектри розсіяння X-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Борча Мар"яна Драгошівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 49 назв
172698
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 90
172699
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри у відношеннях переваги гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються ігри, які задаються багатьма відношеннями переваги на множині ситуацій гри. Пропонуються необхідні та достатні умову існування рівноваг, які засновуються на різних принципах оптимальности. The games which are formulating by many ...
172700
  Губанов І.В. Багаточастинкова мультигармонична теорія циркулярно-поляризованого ЕН-ондуляторного лазера на вільних електронах / І.В. Губанов, І.Г. Майорников, В.В. Куліш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Фізика ; Вип. 4)


  Побудовано нелінійну мільтигармонічну теорію лазерів на вільних електронах (ЛВЕ) з циркулярно поляризованою ЕН-накачкою (ЕН-ЛВЕ). Проведено якісний та кількісний балістичний аналіз фізичних процесів, які мають місце в області взаємодії системи, що ...
172701
  Ловейкін Ю.В. Багаточастотні коливання локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегровних // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 77-87. – ISSN 1815-2910
172702
  Заболотний М.А. Багатошарове плівкове покриття для зменшення відбиття світла / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 63
172703
  Гречко Л.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі знайдено електростатичний відгук частинки, яка утворена довільним числом конфокальних еліпсоїдів із різними діелектричними проникливостями. Розв"язок задачі проведено із застосуванням трансляційних матриць, які дозволяють переносити граничні ...
172704
  Волинюк Д.Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Волинюк Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
172705
  Петренко І. Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему багатошлюбності серед мирян Російської імперії XVIII ст., як один із прикладів порушення шлюбно-сімейних норм. Особливу увагу акцентовано на поширеності цього явища в повсякденних практиках соціуму. The problem of polygamy ...
172706
  Буяджи Г. Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 232-250. – ISSN 1026-9932
172707
   Багатства надр України = Розвиток геологорозвідувальної справи зп роки рад. влади. – Київ : Наукова думка, 1968. – 352с.
172708
  Галецький Л.С. Багатства надр України // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-8
172709
  Льовочкін С.В. Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування / С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, Г.М. Яренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 7-26 : рис. – Бібліогр.: 65 назв
172710
  Грачев В.А. Багатство недр России - на службу родине / В.А. Грачев. – М., 1979. – 39с.
172711
   Багаття : Украинськый альманах. / Упорядкував Ив. Лыпа. – Одесса : Друк. Штаба Од. воен. Окр., 1905. – 265, [I-III] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На тит. арк. надпис: Із книгозбірні Ілька Шульги
172712
  Муратов І.Л. Багаття : вірші / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1940. – 82 с.
172713
  Зінченко В.Ю. Багаття / В.Ю. Зінченко. – Одеса, 1972. – 72 с.
172714
   Багаття. – К., 1979. – 144с.
172715
   Багаття : Борис Антоненко-Давидович очима сучасників. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 512с. – ISBN 966-7601-10-2
172716
  Казидуб М.В. Багаття на вітрах : поезії / М.В. Казидуб. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 62 с.
172717
  Коломієць Т.П. Багаття на межі : лірика / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 134 с.
172718
  Кузыев Р.У. Багау Нуриманов / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1955. – 90с.
172719
  Шекспір В. Багацька галасу з нечевля / Уіллїям Шекспіp; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1901. – XII, 102, [3]с. – Пояснення: с. 97-101 ; прим. № 105665 дефектний, без тит. стор. книга описана за інтернетом і оповіткою в кінці кн. с. [3]. – (Літ.-Hаук. Б-ка Укp.-Руської Видавн. Спілки. : Белєстрична бібліотека. Сеp. 1 ; Ч. 35)
172720
  Шоу І. Багач, бідняк : роман / Ірвін Шоу; переклад В.М. Верховеня. – Харків : Фоліо, 2007. – 638с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4011-4
172721
  Сталенко С. Баггс: електронні жучки // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.34-35


  Радіозакладки як засіб технічного шпіонажу
172722
  Ковтунович О.В. Багдад / О.В. Ковтунович, С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 176 с.
172723
  Гедін Свен Багдад. Вавілон. Ніневія / Гедін Свен. – Nurnberg : Burgverl. – 127с.
172724
  Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток. (1888-1903) / Г.Л. Бондаревский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 319с.
172725
   Багдадские небеса. – Тбилиси, 1982. – 72с.
172726
   Багдадский вор. – Б.М., 1991. – 60с.
172727
  Мирский Г.И. Багдадский пакт - орудие колониализма / Г.И. Мирский. – М., 1956. – 56с.
172728
  Месропян Д.А. Багдасар Аветисович Месропян. / Д.А. Месропян. – М., 1978. – 24с.
172729
   Багінський Іван Леонідович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
172730
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205-206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету. У 1955-1956 рр. - викладач Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1997-2004 рр. - професор кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
172731
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 186. – ISSN 2075-437X
172732
  Швець В.С. Багнет - у землю! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 164 с.
172733
  Данілова Н.О. Баготорічна динаміка концентрацій формальдегіду у повітрі міст України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 86-90
172734
  Байрамукова Н.М. Баграт Шинкуба / Н.М. Байрамукова. – Москва, 1981. – 248 с.
172735
  Полосин И.И. Багратион -- герой Отечественной войны 1812 года. / И.И. Полосин. – Ташкент, 1942. – 72с.
172736
  Борисов С. Багратион / С. Борисов. – М., 1938. – 40с.
172737
  Голубов С. Багратион : Слава и честь года 1812 / С. Голубов. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 292 с.
172738
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Краснодар, 1988. – 668,2с.
172739
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Пермь, 1989. – 266,2с.
172740
  Юдовсикй Михаил Багратион : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
172741
  Бондаренко К. Багратион // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 4 (173). – С. 62-64
172742
  Грибанов В.К. Багратион в Петербурге / В.К. Грибанов. – Л., 1979. – 223с.
172743
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1947. – 343с.
172744
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М.-Л., 1949. – 343с.
172745
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1951. – 356с.
172746
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – Молотов, 1952. – 348с.
172747
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1960. – 341с.
172748
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1979. – 336с.
172749
  Голубов С. Багратион. / С. Голубов. – М., 1993. – 336с.
172750
  Славута А.А. Баграяна голубінь / А.А. Славута. – Сімферополь : Кримвидав, 1964. – 102 с.
172751
  Ігнатенко М.І. Багрецева земля : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1968. – 71 с.
172752
  Бажан М.П. Багрець : поезії / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1966. – 138 с.
172753
  Шевченко А.Г. Багрицкий и Маяковский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена проблемi визначення мiри впливу Маяковського на творчість Багрицького. Для вирiшення поставленоi проблеми використанi працi таких лiтературознавцiв, як Горелов, Цибенко, Крук, Азаров та iн. В бiльшостi використаних джерел ...
172754
   Багрій-Шахматов Леонід Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 257-258. – ISBN 978-617-573-038-6
172755
  Сопельняк Б.Н. Багровая земля / Б.Н. Сопельняк. – М., 1988. – 142с.
172756
  Булушев П.М. Багровая память / П.М. Булушев. – Ленинград, 1978. – 56с.
172757
  Хмелев В.М. Багровая полоса / В.М. Хмелев. – Свердловск, 1974. – 168с.
172758
  Лозинский М.Л. Багровое светило / М.Л. Лозинский. – М., 1974. – 216с.
172759
   Багрову Миколі Васильовичу : поздоровлення // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
172760
  Дубинянская Яна Багровые закаты : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 89-97. – ISSN 0130-7673
172761
  Боков А.Х. Багровые зори : роман / А.Х. Боков. – Москва : Современник, 1976. – 271 с.
172762
  Погодин Н.Ф. Багровые облака / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1956. – 83с.
172763
  Джакыпбеков А. Багровые облака / А. Джакыпбеков. – Фрунзе, 1988. – 179с.
172764
  Булгаков М.А. Багровый остров / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 479с.
172765
  Булгаков М.А. Багровый остров. Адам и Ева / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 143с.
172766
  Бекимбетов А. Багровый рассвет : роман, повести и рассказы / А. Бекимбетов. – Нукус : Каракалпакстан, 1980. – 352 с.
172767
  Геогиев Любен Багряна : етюди и спомени / Геогиев Любен. – София : ЦВЯТ, 1993. – 306 с.
172768
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1982. – 527 с.
172769
  Мусієнко Олекса Багряна вежа / Мусієнко Олекса. – Київ : Дніпро, 1983. – 236 с.
172770
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа : роман / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с. – ("Доблесть")
172771
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1928. – 68 с.
172772
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1986. – 216 с.
172773
  Мусиенко А.Г. Багряная крепость : роман / А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 549 с.
172774
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – Ленинград, 1968. – 400с.
172775
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1974. – 408с.
172776
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : роман / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 426с.
172777
  Сундетов М. Багряная луна : роман / М. Сундетов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
172778
  Июльский Р.В. Багряная мостовая / Р.В. Июльский. – Саратов, 1943. – 8с.
172779
  Жемайтис С.Г. Багряная планета / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 223с.
172780
  Мирний В.С. Багряне гроно горобини / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94 с.
172781
  Упеник М.О. Багряне листя : вибране / М.О. Упеник. – Київ : Дніпро, 1974. – 351с.
172782
  Михайлюк В. Багряне намисто : Пісні, романси / В. Михайлюк; Ін-т народознавства НАНУ; Історико-культурна спадщина. – Київ : Музична Україна, 1999. – 112с.
172783
  Боровий В.І. Багряне серце землі / В.І. Боровий. – Харків, 1971. – 78 с.
172784
  Гуцал П. Багряний відблиск "золотого вересня" (політичні репресії на Тернопільщині у 1939-1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 182-193. – ISBN 978-966-8919-85-5
172785
   Багряний Жовтня стяг. – К., 1977. – 127с.
172786
   Багряний заспів. – Київ, 1969. – 319с.
172787
  Бендер В. Багряний зблизька // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0130-1608
172788
   Багряний Іван. "Тигролови" : Біографія письменника: Стислий переказ твору: Аналіз тексту: Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 80с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-009-2
172789
  Скомаровський В. Багряний листок / В. Скомаровський. – Київ, 1983. – 23 с.
172790
  Дубовик М. Багряний листопад : поезії / М. Дубовик. – Київ, 1941. – 111 с.
172791
  Дмитерко Л. Багряний ранок : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 54 с.
172792
  Пархоменко О.І. Багряний фарватер / О.І. Пархоменко. – Київ, 1978. – 220 с.
172793
  Петренко В.М. Багряний шторм / В.М. Петренко. – Дніпропетровськ, 1987. – 221 с.
172794
  Кривець О. Багряними дорогами : докум. повість / О. Кривець. – Київ, 1973. – 392 с.
172795
  Бормош-Кум"ятський Багряні акорди / Бормош-Кум"ятський. – Ужгород, 1967. – 95 с.
172796
  Сосюра В. Багряні гони : поезії / В. Сосюра : ДВУ, 1927. – 82 с.
172797
  Гайворон І. Багряні громи / І. Гайворон. – Київ, 1984. – 63 с.
172798
  Ткач М.М. Багряні громи : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
172799
  Гончаренко О. Багряні громи сіверського волхва-народовольця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 6 жовтня (№ 20). – С. 3


  Письменнику Михасеві Ткачу - 80!
172800
  Кінзбургський В.М. Багряні експреси / В.М. Кінзбургський. – Київ, 1969. – 54 с.
172801
  Масенко Т.Г. Багряні жоржини : лірика; балади; поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1969. – 347 с.
172802
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ, 1970. – 204 с.
172803
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
172804
  Гандзюра П.П. Багряні ночі : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Молодь, 1964. – 287 с.
172805
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 198 с.
172806
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1965. – 300 с.
172807
  Рубашов М.Б. Багряні тіні / М.Б. Рубашов. – Київ : Художня література, 1982. – 424 с.
172808
  Сирмардис Я. Багряное время малины : стихи / Я. Сирмардис; авториз. пер. с латыш. Л.Романенко. – Рига : Лиесма, 1971. – 104 с.
172809
  Жупан И.В. Багряное небо / И.В. Жупан. – Ужгород, 1961. – 132с.
172810
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1969. – 272с.
172811
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1978. – 542с.
172812
  Розумний М. Багрянолиці : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
172813
  Вольнов А.А. Багряные дожди / А.А. Вольнов. – Москва, 1962. – 211с.
172814
  Смирнов В.А. Багряные закаты. / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
172815
  Барсуков Э.Г. Багряные леса / Э.Г. Барсуков. – Ростов н/Д, 1968. – 62с.
172816
   Багряные льды : литературный альманах. – Москва ; Ленинград : Москва и фабрика, 1925. – 158, [1] с.
172817
  Песенка М.И. Багряные солнца / М.И. Песенка. – Донецк, 1979. – 70с.
172818
  Сорокин В.В. Багряные соловьи / В.В. Сорокин. – М., 1976. – 335с.
172819
  Никитин Т.Г. Багряные сполохи / Т.Г. Никитин. – Харьков, 1978. – 31с.
172820
  Рубашов М.Б. Багряные тени / М.Б. Рубашов. – Москва, 1964. – 224 с.
172821
  Гали М. Багряные травы : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
172822
  Касми А.Н. Багряные цветы / А.Н. Касми. – Москва, 1966. – 295с.
172823
   Багряный горизонт. – М., 1964. – 87с.
172824
  Барановский В.С. Багряный град / В.С. Барановский. – Вильнюс, 1989. – 356с.
172825
  Якубовский А.П. Багряный лес / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1975. – 183с.
172826
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1969. – 528 с.
172827
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1976. – 479 с.
172828
  Грудачев П.А. Багряным путем Гражданской / П.А. Грудачев. – Симферополь, 1971. – 130с.
172829
  Автономов В. Багульник - северный цветок : стихи / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 159 с.
172830
  Преловский А.В. Багульник / А.В. Преловский. – Иркутск, 1957. – 62с.
172831
  Хоринская Е.Е. Багульник / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1964. – 79с.
172832
   Багульник. – Улан-Удэ, 1965. – 140с.
172833
  Яковлев Ю.Я. Багульник / Ю.Я. Яковлев. – М, 1975. – 415с.
172834
  Федоров Г.А. Багульник : повесть / Г.А. Федоров. – Москва : Советская Россия, 1977. – 111 с.
172835
  Тельканов С.А. Багульник / С.А. Тельканов. – М., 1980. – 96с.
172836
  Бытовой С.М. Багульник / С.М. Бытовой. – Ленинград, 1983. – 512с.
172837
   Багульник. – М., 1985. – 253с.
172838
  Липатов В.В. Багульник / В.В. Липатов. – М., 1985. – 80с.
172839
   Багульник в степи. – Алма-Ата, 1973. – 96с.
172840
  Вишняков М.Е. Багульник на северном склоне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1977. – 63с.
172841
  Горобці Ірина та Олександр Бад Рагац. Джерела енергії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 36-41 : фото
172842
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
1. – 1961. – 51 с.
172843
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва : Изд-во вост. л-ры
2. – 1961. – 1375 с.
172844
  Ільїн В.В. Бадараяна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
172845
  Розенфельд А.З. Бадахшанские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Ленинград, 1971. – 192 с.
172846
  Полканов Ю.О. Баделеїт - нова цирконієва сировина України / Ю.О. Полканов, Т.Й. Добровольська, Т.Д. Піддубна // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 116-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-3591
172847
  Решетник М.Д. Баденська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 572. – ISBN 966-316-069-1
172848
  Вардумян О. Баджи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 155-159. – ISSN 0320 - 8370
172849
  Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Карамшоев Д. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 36 с.
172850
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1958. – 104с.
172851
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1966. – 144с.
172852
  Лившиц В.Я. Бадминтон / В.Я. Лившиц, А.В. Галицкий. – М., 1976. – 144с.
172853
  Лифшиц В. Бадминтон для всех / В. Лифшиц, М. Штильман. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
172854
  Глебович Б.В. Бадминтон для детей / Б.В. Глебович, А.А. Постников. – М., 1968. – 160с.
172855
   Бадминтон. Игра в мяч с перьями : Правила соревнований. – Москва : Физкультура, 1967. – 32 с.
172856
   Бадминтон. Правила соревнований.. – М., 1975. – 39с.
172857
  Григорьев П.Н. Бадминтон. Спортивная игра для всех. / П.Н. Григорьев. – Л, 1963. – 56с.
172858
   Бадминтон: Правила соревнований.. – М., 1980. – 40с.
172859
  Кривопальцев В.Я. Бадмінтон - для всіх / В.Я. Кривопальцев. – К., 1985. – 56с.
172860
   Бадмінтон. Гра в м"яч з пір"ям. Правила змагань.. – К., 1965. – 35с.
172861
  Гусейнаев Абачара Бадрижат / Гусейнаев Абачара. – М, 1975. – 176с.
172862
  Рустамов А.К. Бадхызский заповедник : (Природные заповедники СССР) / А.К. Рустамов. – Москва : Знание, 1972. – 32с. = Наука о Земле Назва підсерії: Новое в жизне, науке и технике ; 3
172863
  Маларчук Г. Бадя Козма : роман / Г. Маларчук; авториз. пер. с молд. Ю.Семенова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 367 с.
172864
  Парамонов А.А. Бадяги и гидры как объекты школьной работы / А.А. Парамонов. – М., 1947. – 59с.
172865
  Шеремет М.С. Бадьорість : вірші і поеми / М.С. Шеремет. – Київ : Дніпро, 1966. – 314 с.
172866
   Бадьорість і здоров"я // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4
172867
  Добржанський О.В. Бажаємо до України ! : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
172868
  Костюк Н. Бажаєш подорожувати - виконай рішення! // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 22-23
172869
   Бажал Юрій Миколайович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 31. – ISBN 978-617-7530-19-9
172870
   Бажан Наталія Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 47. – ISBN 978-966-2726-03-9
172871
  Умрихіна Л.В. Бажане як дійсне: мовна реалізація в українській фразелогії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 28/29 (392/393). – С. 28-33
172872
  Стороха Б. Бажаний некликаний гість: колоніальний дискурс у подорожніх записках Г.Г. Еверса "Індія та я..." // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 55-58. – ISSN 2307-2261
172873
  Колодяжний Д. Бажання є, а от чи є можливість? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Проблеми виконання на території України рішень міжнародних комерційних арбітражів про стягнення іноземної валюти".
172874
  Зборовська Н. Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської : (за повістю "Гортенза, або нарис з життя однієї дівчини") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 85-93. – (Філологічні науки)
172875
  Саіджи Дінчер Бажання показати світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 30-31 : фото
172876
   Бажанов Марко Ігорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 259-261. – ISBN 978-617-573-038-6
172877
  Сингаївський М.Ф. Бажань твоїх снага : лірика і гумор / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 75 с. – ISBN 5-333-00145-6
172878
  Бортняк А.А. Бажаю усміху! / А.А. Бортняк. – Київ, 1981. – 74 с.
172879
  Дрампян Р.Г. Бажбеук-Меликян / Р.Г. Дрампян. – М., 1971. – 103с.
172880
  Бажбеук-Меликян Бажбеук-Меликян Лавиния / Бажбеук-Меликян. – Москва, 1982. – 34с.
172881
  Борисов С. Баженов / С. Борисов. – Москва, 1937. – 184 с.
172882
  Чернов Е.Г. Баженов / Е.Г. Чернов, А.В. Шишко. – Москва, 1949. – 160 с.
172883
  Михайлов А.И. Баженов / А.И. Михайлов. – Москва, 1951. – 372 с.
172884
  Ильин М.А. Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1954. – 60 с.
172885
  Пигалев В.А. Баженов / В.А. Пигалев. – Москва, 1980. – 223 с.
172886
  Иванов А.В. Бажиган / А.В. Иванов. – Ленинград, 1966. – 72с.
172887
  Нечай П. База / П. Нечай. – Харків. – 166 с.
172888
  Антасік Е. База DONA - система реєстрації і аналізу наукового доробку працівників Вроцлавського технічного університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-966-941-056-6
172889
  Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
172890
  Демида Є. База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 482-495. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
172891
  Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, ...
172892
  Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1608-6422
172893
  Гладиревська М. База даних геоархеологічних пам"яток кам"яної доби Північного Причорномор"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 220-225. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
172894
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлювального об"єкта / О.В. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 24-30


  База даних призначена для інформаційного забезпечення функціонування імітаційної статистичної моделі безвідмовності складних об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). Ієрархічна конструктивна структура об’єкта РЕТ представляється ієрархічно зв’язаними ...
172895
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
172896
  Білокриницька Л.М. База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II / Л.М. Білокриницька, Г.М. Крученицький, І.Г. Міщишина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 20-29. – ISSN 1561-8889
172897
  Зубкова Є.Ф. База даних нерухомих пам"яток культурної спадщини в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 454-465. – ISBN 978-966-651-543-1
172898
  Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості віщої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366
172899
  Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 305-316. – ISSN 2224-9516
172900
  Єфіменко М.Ю. База даних як об"єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
172901
  Бурлаков С. База даних як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 58-66
172902
  Сушко База данных "Беларуская навука ў асобах" как вариант персональной библиографии / Сушко, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 352-355
172903
  Панарина О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки / О.С. Панарина, В.И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-17. – ISSN 0130-9765


  Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.
172904
  Калиновская Н.Е. База данных "Ломоносов" в системе библиографических изданий ломоносовской тематики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 176-182. – ISBN 978-5-02-039116-1
172905
   База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, А Н. Балуткина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 133-150
172906
  Михайленко И.В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-информационного направления // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 84-95. – ISSN 0130-9765


  В проведенном исследовании показано, в каком положении находится библиотечно-информационное научное направление по сравнению с другими отраслями науки. Все публикации российских исследователей, относящиеся к предметной области Information Science & ...
172907
  Емельянова Л.Г. База данных как основа "Атласа млекопитающих Архангельской области" / Л.Г. Емельянова, Е.А. Божилина, М.А. Дычкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 34-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
172908
  Боряк К.Ф. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, В.Н. Ціцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 89-97


  Розглядаються принципи, склад і особливості побудови спеціалізованої БД, призначеної для підтримки рішення завдань оцінки й прогнозування надійності складних об"єктів РЕТ. БД реалізована в системі програмування Delphi з використанням таблиць СУБД ...
172909
  Макаров В. База данных Российской национальной библиотеки «РБА в печати»: цели и возможности / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 36-38. – ISSN 1727-4893


  О базе данных "РБА в печати" как средстве продвижения Российской библиотечной ассоциации (РБА).
172910
  Муромский А.А. База данных системы справочного обслуживания по программным средствам с использованием СУБД КОМПАС / А.А. Муромский, К.В. Туляков. – М., 1985. – 21с.
172911
  Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
172912
  Гривнак К. База оподаткування земель при сплаті податків // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 50-52
172913
   База фахових видань як інфомаційна основа моніторингу наукових публікацій / Н.В. Богатель, Т.В. Гаврис, Г.О. Бодяковська, М.В. Попов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 16-20. – ISBN 978-966-479-052-6
172914
  Ящук М.В. Базальна шлункова секреція кислоти у щурів за умов тривалого введення глутамату натрію / М.В. Ящук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 102-102
172915
  Киселевич Л.С. Базальні відклади альбських утворень південно-західного Криму : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Розглянуто особливості залягання базальних відкладів альбських утворень та їх поширення на різних більш древніх утвореннях у межах західної частинки Гірського Криму.
172916
  Приходько В.Е. Базальное дыхание и состав микробной биомассы целинных, агро- и лесомелиорированных полупустынных почв Северного Прикаспия / В.Е. Приходько, М.Л. Сиземская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 974-983 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0032-180Х
172917
  Науменко В.Г. Базальные субарахноидальные кровоизлияния / В.Г. Науменко. – М, 1990. – 124с.
172918
   Базальт-риолитовая серия островов Галиндез и Уругвай (Антарктический полуостров, Западная Антарктида) как возможный объект геохимического моделирования / А.Г. Алексеенко, С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Л.И. Гаврылив // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 16-23. – ISSN 1727-7485
172919
  Твалчрелидзе А.А. Базальт / А.А. Твалчрелидзе. – Тифлис, 1923. – 19с.
172920
  Околитенко Н.И. Базальтовые острова / Н.И. Околитенко. – Москва, 1988. – 347 с.
172921
  Макаренко Г.Ф. Базальтовые поля Земли / Г.Ф. Макаренко. – М, 1978. – 148с.
172922
   Базальтоидный магматизм и метаморфизм Южного Урала : [ Сб. статей ]. – Уфа : БФАН СССР, 1979. – 69 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
172923
  Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана : Байкальская рифтовая зона / С.В. Рассказов. – Новосибирск : Навчальна книга, 1985. – 142с.
172924
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
172925
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
172926
  Винниченко В.К. Базар : П"єса на чотири розділи / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 56с.
172927
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
172928
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
172929
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – М., 1923. – 171 с.
172930
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
172931
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
172932
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 332 с.
172933
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
172934
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
172935
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
172936
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
172937
  Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 104-111. – ISSN 1818-5754
172938
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
172939
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
172940
  Кротюк В. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
172941
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 43-47
172942
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
172943
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
172944
  Павлюк С.М. Базельні принципи: світовий досвід упровадження та застосування / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122
172945
  Арагон Л. Базельские колокола. / Л. Арагон. – Москва, 1936. – 336с.
172946
  Арагон Л. Базельские колокола. / Л. Арагон. – Москва, 1979. – 304с.
172947
  Меркулова Н.С. Базельские рекомендации и их влияние на конкурентоспособность банковских услуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 238-243
172948
  Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития / В. Андрианов, Е. Селявина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 171-190. – ISSN 0207-3676
172949
  Юданов Ю.И. Базельские фармацевты / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с
172950
   Базельский конгресс Первого Интернационала 6-11 сентября 1869 г.. – Л., 1934. – 189с.
172951
   Базельский художественный музей. – Москва, 1987. – 196с.
172952
   Базельські принципи ефективного нагляду // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 27-31
172953
  Користін О.Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 145-151.
172954
  Ковальчук Г.І. Базельські стародруки XV-XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 3-37. – ISSN 2222-4203
172955
  Кравчук В.В. Базельські угоди: новий етап розвитку міжнародної системи оцінки ризиків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
172956
  Онікієнко С.В. Базельські угоди: протиріччя регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв
172957
  Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інформаційні ресурси окремих баз даних як джерело вивчення історичної спадщини українського народу. In the article are opened the information resources of databases as a source of study of a historical heritage of the Ukrainian people.
172958
   Бази даних грунтів Болгарії, Молдови. Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору / С. Русєва, Ю. Розлога, М. Лунгу, Р. Вінтіла, Т. Лактіонова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 35-48 : рис. – Бібліогр.: 73 назв. – ISSN 0587-2596
172959
  Кеберле Н.Г. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник для студентів напрямів підгот. 6.040301 - "Прикладна математика", 6.040302 - "Інформатика" / Н.Г. Кеберле ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95
172960
  Лисенко Л. Бази даних щодо об"єктів промислової власності, доступних через Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 8. – С. 19-28. – ISSN 1608-6422
172961
  Декунова Н.В. Бази даних як основа ГІС / Н.В. Декунова, Р.В. Писаренко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 373-374
172962
   Бази даних:Терміни та визначення. – К., 1994. – 32с.
172963
  Ясенко О. Бази данних як об"єкт кібертерористичних атак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 170-172


  The article deals with the database hacking in the scope of cyberlerrorism and introduces its own classification of cyberattacks on databases. У даній статті йдеться про питання зламу баз даних у райках поняття кібертероризму, а також представлена ...
172964
  Рябухо О.М. Бази Єрмакова в скінченних розв"язних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наводиться характеризація в сучасних термінах результатів професора Київського університету Василя Єрмакова (1845-1922) про скінченні розв"язні групи. Results of professor of Kyiv University Vasil Er makov (1845-1922), concerned with finite soluble ...
172965
  Польовий М. Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-26
172966
  Булах Е.М. Базидиальные макромицеты Верхне-Уссурийского стационара (Южный Сихотэ Алиль) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Булах Е. М.; АН СССР, Дальневост. науч. биолого-почвенный ин-т. – Владивосток, 1977. – 22л.
172967
  Казьмирчук Г.Д. Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х pp. / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 228-230. – ISBN 978-966-171-565-2
172968
  Герасимова Г. Базилевич Василь Митрофанович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 14-15 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
172969
  Вербовий О.В. Базилевич Василь Митрофанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 153. – ISBN 96966-8060-04-0
172970
   Базилевич Василь Митрофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 162. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
172971
   Базилевич Віктор Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 22. – ISBN 966-8352-11-4
172972
   Базилевич Віктор Дмитрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 32. – ISBN 978-617-7530-19-9
172973
   Базилевичу В.Д.-60! / Колеги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вітання з ювілеєм Віктора Дмитровича Базилевича - професора економічного факультету, доктора еконоічних наук, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету.
172974
   Базилюк Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9
172975
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1933. – 112с.
172976
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1936. – 147с.
172977
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1958. – 191с.
172978
  Демидов И А Базис и надсторйка в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов И А,; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – Куйбышев, 1955. – 17л.
172979
  Фомина В.А. Базис и надстройка / В.А. Фомина. – М., 1953. – 35с.
172980
  Вербин А.И. Базис и надстройка / А.И. Вербин. – Москва, 1964. – 40с.
172981
  Макарин М.Г. Базис и надстройка / М.Г. Макарин. – Новосибирск, 1967. – 30с.
172982
  Глезерман Г.Е. Базис и надстройка в советском обществе / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 348с.
172983
  Баригян К.И. Базис и надстройка капиталистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Баригян К.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 24л.
172984
  Пашук А.И. Базис и надстройка советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашук А.И. ; М-во высш.образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1954. – 16 с.
172985
   Базис и надстройка социалистического общества. – Л., 1961. – 170с.
172986
  Славина М.А. Базис и надстройка. / М.А. Славина. – Петрозаводск, 1959. – 32с.
172987
  Грабовський В.К. Базис і надбудова : Матеріали на допомогу вивчаючим історичний матеріалізм / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 32 с.
172988
  Бойченко І.В. Базис і надбудова / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27. – ISBN 966-642-073-2
172989
  Наторіна А.О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 42-45. – ISSN 2306-6814
172990
  Грабовський В.К. Базис соціалістичного суспільства / В.К. Грабовський. – К, 1971. – 170с.
172991
  Росляков А.А. Базис та його вплив на ціни спотового та ф"ючерсного ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
172992
  Савчук В.С. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв"язків / В.С. Савчук, В.Д. Якубенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 49-63. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1811-3141
172993
  Мосесян Карлен Мнацаканович Базисные графы некоторых упорядочений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мосесян Карлен Мнацаканович; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1976. – л.
172994
  Тунтула А. Базисные свойства и возрастное деление личностных источников доказательств в антикриминальном судопроизводстве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 302-303
172995
  Вега К.Э. Базисные свойства подсистем собственных функций одного класса краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вега К.Э.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М, 1972. – 10л.
172996
  Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным языкам. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Вятютнев М.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
172997
  Бондаренко Б.А. Базисные системы полиномиальных и квазиполиномиальных решений уравнений в частных производных / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1987. – 145с.
172998
  Стешенко А.И. и Филиппов Г.Ф. Базисные функции представлений группы вращений в А-1-мерном пространстве и коллективные движения атомных ядер / А.И. и Филиппов Г.Ф. Стешенко. – К., 1972. – 18с.
172999
   Базисный фортран. – Москва, 1982. – 199 с.
173000
  Гемст В.К. Базисный ФОРТРАН. / В.К. Гемст. – Рига, 1976. – 116с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,