Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
172001
  Кожановский А.Н. "Баскский вопрос": этнический или территориальный? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0869-0499
172002
  Хахула Л. "Бастіони людської традиції": історичні стереотипи як суспільне та наукове явище // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 37-60. – ISBN 978-966-02-8084-7
172003
  Погорєлова О. "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 104-115. – ISSN 2308-1902
172004
  Ціко М.О. "Батьківський код" мужності української жінки у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 203-205. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
172005
  Головченко В. "Батько-засновник" незалежної М"янми: до 100-річного ювілею Аун Сана // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37. – (Політичні науки)


  У статті в контексті регіональних і глобальних міжнародно- політичних подій роль Аун Сана в національно-визвольній боротьбі й конституюванні незалежної М"янми, визначено особливості й перспективи сучасних трансформаційних процесів у державі та можливі ...
172006
  Іллєнко А. "Батько давав свободу вибору і можливість нести відповідальність за вчинки" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 15). – С. 10


  Народний депутат Верховної Ради України Андрій Іллєнко про свого батька, видатного українського кінооператора, режисера та сценариста Юрія Герасимовича Іллєнка.
172007
  Литвин Андрій "Батько Європи" Робер Шуман 1886-1963 // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-37
172008
  Нагайко К. "Батько української нації": Т.Г. Шевченко та Київська Громада в українському національному відродженні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 130-138. – ISSN 2415-3567
172009
  Гавришко М. "Батькові повідомили про мою важку хворобу, але він не допоміг" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 46-50


  У дитинстві художник Олександр Мурашко натрапив на повішеног, відтоді заїкався.
172010
  Жадько В. "Батьку, батьку Кіндрате, що ти тут наробив!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 19


  Шевченко Т.Г. і Симиренки.
172011
  Айрумян Люзина Вардкесовна "Бахчисарайский фонтан" и "Евгений Онегин" А.С.Пушкина на армянском языке (Анализ перевода). : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Айрумян Люзина Вардкесовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 26л.
172012
  Сліпак В. "Бачу Україну успішною державою, якщо почуємо самих себе" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 26 (329), 7липня 2016. – С. 28-30


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань, позивний "Міф". Загинув у бою поблизу Дебальцевого.
172013
  Дорошенко К. "Бачу ціль - не бачу перешкод" або Ера нонотехнологій в лікуванні захворювань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 24-25
172014
  Ходаковська Н. "Бачу, як тремтить зіниця захопленого співом солов"я" : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х
172015
  Понс М "Башмачник Аристотель" / М Понс. – М., 1961. – 243с.
172016
  Хафизова Л.Р. "Баю-баюшки, не ложись на краюшке..." // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-34


  Почему в колыбельных звучит иногда мотив избавления от ребенка.
172017
  Дубровкин Д. "Бегство от свободы" Э. Фромма как "полевая" хрестоматия Донбасса" // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2014. – № 3. – С. 169-176. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
172018
   "Бегство" и другие рассказы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с.
172019
   "Бегство" и другие рассказы. – М., 1968. – 95с.
172020
  Гурова Е.Н. "Бегущая ложа многодаровитая матерь художеств". Образ женщины в итальянской и русской культурах XIV-XVI веков / Е.Н. Гурова, С.М. Климова // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 54-65. – ISSN 0236-2007


  Женщина средневековья не обделена вниманием художественной лиетратуры, исторических писателей
172021
   Баскетбол. – М.-Л., 1948. – 40с.
172022
   Баскетбол. – М., 1950. – 48с.
172023
   Баскетбол. – М., 1952. – с.
172024
   Баскетбол. – М., 1952. – 48с.
172025
   Баскетбол. – М., 1953. – 52с.
172026
  Гзовский Б.М. Баскетбол / Б.М. Гзовский. – Свердловск, 1953. – 40с.
172027
   Баскетбол. – Москва, 1956. – 56с.
172028
  Беляев И.Н. Баскетбол / И.Н. Беляев, Н.В. Семашко. – М., 1956. – 32с.
172029
  Семашко Н.В. Баскетбол / Н.В. Семашко. – М., 1956. – 62с.
172030
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1956. – 251с.
172031
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1957. – 144с.
172032
   Баскетбол. – М., 1958. – 36с.
172033
  Ауэрбах А. Баскетбол / А. Ауэрбах. – Москва, 1961. – 159с.
172034
   Баскетбол. – К., 1965. – 72с.
172035
   Баскетбол. – М., 1967. – 248с.
172036
   Баскетбол. – К., 1976. – 67с.
172037
  Виставкін Ю. Баскетбол / Ю. Виставкін. – Київ : Здоров"я, 1976. – 8 с.
172038
   Баскетбол. – М., 1979. – 84с.
172039
   Баскетбол. – Киев, 1989. – 230с.
172040
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР / И.Н. Беляев, Г.М. Куколевский. – М., 1952. – 136с.
172041
   Баскетбол в СССР. – Москва, 1955. – 164с.
172042
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР / И.Н. Беляев. – М., 1956. – 168с.
172043
   Баскетбол в СССР / Беляев И.Н. – Москва, 1956. – с.
172044
   Баскетбол в СССР. – Москва, 1956. – 32с.
172045
   Баскетбол в СССР. / Беляев И.Н. – М., 1952. – с.
172046
   Баскетбол в СССР.. – М., 1953. – 236с.
172047
   Баскетбол в СССР.. – М., 1955. – 176с.
172048
  Кудряшов В.А. Баскетбол в школе. / В.А. Кудряшов, В.И. Рудокас. – Л., 1960. – 154с.
172049
  Преображенский И.Н. Баскетбол в школе. / И.Н. Преображенский, А.А. Харазянц. – М., 1969. – 160с.
172050
  Гомельский А.Я. Баскетбол завоевывает планету / А.Я. Гомельский. – М., 1980. – 144с.
172051
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин, В.М. Фадеев. – М, 1953. – 56с.
172052
   Баскетбол.. – М., 1954. – 48с.
172053
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин. – М, 1955. – 280с.
172054
   Баскетбол.. – Москва, 1971. – 64с.
172055
  Семашко Н.В. Баскетбол. Обучение и тренировка / Н.В. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 112с.
172056
  Колос В.М. Баскетбол: теория и практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 166с.
172057
  Колос В.М. Баскетбол: теория, практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 165с.
172058
  Суетнов К.В. Баскетбол: техническая и тактическая подготовка школьников 9-11 классов / К.В. Суетнов. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
172059
   Баскетбол=Basket-ball.. – М., 1980. – 76с.
172060
  Шаблінський В.О. Баскетболісти, вперед! / В.О. Шаблінський. – К., 1963. – 158с.
172061
   Баскетбольная площадка. – Москва, 1955. – 32с.
172062
  Лозенко Варвара Баски "Дикой Франции" // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 56-71 : фото
172063
  Трайнін І. Баски в боротьбі за свою національну незалежність / І. Трайнін, 1937. – 50 с.
172064
  Дзидзигури Ш.В. Баски и грузины. / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1979. – 171с.
172065
  Эдшмид К. Баски, быки, арабы. / К. Эдшмид. – М.-Л., 1929. – 237с.
172066
  Браун Дэвид Баски: особый народ. Идентификация басков // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 54 : фото
172067
  Эйнор О.Л. Басковское каменноугольное месторождение Кизеловского района на Урале / О.Л. Эйнор. – Л - М, 1936. – 172с.
172068
  Хенкин С.М. Баскский конфликт : история и современность / С.М. Хенкин, Е.С. Самсонкина // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 41-59. – ISSN 0130-3864


  Баски (баск. Euskaldun) — народ в північній Іспанії та Південно-західній Франції
172069
  Хенкин С. Баскский лабиринт : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 106-114. – ISSN 0131-2227
172070
   Баскські прислів"я та приказки. – К., 1989. – 125с.
172071
  Федоров Г.Б. Басманная больница / Г.Б. Федоров. – М., 1989. – 110с.
172072
  Юсупов Э.Ю. Басмачество - орудие реакции / Э.Ю. Юсупов, Б.В. Лунин. – Ташкент, 1981. – 40с.
172073
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – М., 1981. – 244с.
172074
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – Москва, 1986. – 253с.
172075
   Басмачество: Социал.-полит. сущность. – Ташкент, 1984. – 155с.
172076
  Езоп Басне / Езоп. – Београд : Просвета, 1971. – 112 с.
172077
  Батрак И.А. Басни / И.А. Батрак. – Москва, 1933. – 245с.
172078
  Рослов И. Басни / И. Рослов. – Горький, 1946. – 63с.
172079
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Л., 1946. – 56с.
172080
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Ленинград : [Воениздат], 1947. – 124 с. – Миниатюрное издание
172081
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва-Ленинград, 1948. – 146с.
172082
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1949. – 55с.
172083
  Власов А. Басни / А. Власов. – Вологда, 1950. – 20с.
172084
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1951. – 42с.
172085
  Балыкин М. Басни / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1951. – 35с.
172086
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 32 с.
172087
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1952. – 40с.
172088
  Акулинин В.И. Басни / В.И. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1953. – 36 с.
172089
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1953. – 51с.
172090
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1953. – 65с.
172091
  Воловик Г.Г. Басни / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1954. – 28с.
172092
  Радевский Х. Басни / Х. Радевский. – М., 1954. – 64с.
172093
  Артищев М.Д. Басни / М.Д. Артищев. – Чкалов, 1954. – 20с.
172094
  Власов А.А. Басни / А.А. Власов. – Вологда : Обласная книжная редакция, 1955. – 53, [3] с.
172095
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1955. – 67с.
172096
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталингард, 1955. – 52с.
172097
  Матросов А.Л. Басни / А.Л. Матросов. – Молотов, 1955. – 48с.
172098
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1956. – 95с.
172099
  Корбан В.И. Басни : басни / В.И. Корбан. – Ленинград, 1956. – 96 с.
172100
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1957. – 106с.
172101
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Москва : Правда, 1958. – 31 с.
172102
  Волосевич Э.С. Басни / Э.С. Волосевич. – Москва, 1958. – 50с.
172103
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Ленинград, 1959. – 29с.
172104
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1959. – 71с.
172105
  Аникеев Е.И. Басни / Е.И. Аникеев. – Смоленск, 1959. – 73с.
172106
  Бородушкин Г.С. Басни / Г.С. Бородушкин. – Сталинград, 1960. – 44с.
172107
  Дунаев С.Д. Басни / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1961. – 40с.
172108
  Коваленко А.П. Басни / А.П. Коваленко. – Саратов, 1961. – 39с.
172109
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Ленинград, 1961
172110
  Алиев Н.И. Басни / Н.И. Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1961. – 40 с.
172111
  Наместников Г.Н. Басни / Г.Н. Наместников. – Саратов, 1962. – 36с.
172112
  Жарковский М.И. Басни / М.И. Жарковский. – Тула, 1962. – 23с.
172113
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1963. – 96с.
172114
  Петросян И. Басни / И. Петросян. – Баку, 1963. – 40 с.
172115
  Красиков С.П. Басни / С.П. Красиков. – Омск, 1963. – 46с.
172116
  Бедный Д. Басни : Длья ср. шк. возраста / Д. Бедный. – Москва : Детская литература, 1965. – 64с.
172117
  Царев А.И. Басни / А.И. Царев. – Ульяновск, 1965. – 55с.
172118
  Говорович М.М. Басни / М.М. Говорович. – Ростов-на-Дону, 1966. – 16с.
172119
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1968. – 63с.
172120
  Матросов А.Л. Басни / А.Л. Матросов. – Пермь, 1969. – 74с.
172121
  Фотьев Н.И. Басни / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1969. – 96с.
172122
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1973. – 112с.
172123
  Михалков С.В. Басни / Сергей Михалков ; худож. А. Каневский. – Москва : Художественная литература, 1976. – 122 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
172124
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 318с.
172125
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1980. – 95с.
172126
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1982. – 127с.
172127
  Михалков С.В. Басни / Сергей Михалков ; [вступ. ст. Г.И. Ломидзе (с. 5-24)]. – Москва : Книга, 1983. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
172128
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Л., 1983. – 406с.
172129
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Уфа, 1984. – 159с.
172130
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1984. – 190с.
172131
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1985. – 192с.
172132
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1987. – 240с.
172133
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1988. – 384с.
172134
  Крылов И.А. Басни : иллюстрированное энциклопедическое издание / И.А. Крылов. – 2-е уточненное и дополненное издание. – Москва : Белый город, 2006. – 640с. : илл. – (Большая иллюстрированная библиотека классики). – ISBN 5-7793-0649-4
172135
  Эзоп Басни / Эзоп ; [ пер. М.Л. Гаспарова ]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-03-4597-3
172136
  Крылов И.А. Басни / Иван Крылов ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5316-9
172137
  Крылов И. Басни / Иван Крылов ; [послесл. : Т.В. Надозирной ]. – Харьков : Фолио, 2012. – 317 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5316-9
172138
   Басни башкирских поэтов. – Уфа, 1960. – 68 с.
172139
  Михалков С.В. Басни в прозе / С.В. Михалков. – М., 1968. – 47с.
172140
  Михалков С.В. Басни в прозе / С.В. Михалков. – М., 1983. – 59с.
172141
  Флит А.М. Басни и литературные пародии / А.М. Флит. – Л, 1958. – 114с.
172142
  Любимов А.А. Басни и не басни / А.А. Любимов. – Х., 1959. – 51с.
172143
  Тимофеев Б.Н. Басни и сатирические стихи / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1954. – 60с.
172144
   Басни и сатирические стихи. – Благовещенск, 1956. – 56с.
172145
  Шевчук Л.В. Басни и сатирические стихотворения / Л.В. Шевчук. – Омск, 1957. – 44с.
172146
  Измайлов А. Басни и сказки. – С.-Пб., 1816. – 85, 174, [4] с.
172147
  Бедный Д. Басни и сказки / Д. Бедный. – Москва, 1945. – 56с. – (Библиотека "Крокодила" ; №11)
172148
   Басни и сказки диких народов : 1. Животный эпос и легенды готтентотов: (Из сб. Блика. Bleeck. "Reynard the Fox in South Africa"); 2. Детские сказки и предания зулусов: (Из сб. Коллэуея. Соllaway. "Nursery traditions and histories of the Zulus") : Пер. с англ. / Предисл. Д.К. [Д. Коропчевский] // Сказки и легенды чеченцев / Н. Семенов. – Владикавказ : В тип. Терского обл. правл., 1882. – 104 с.


  Авт. пред. Коропчевский, Дмитрий Андреевич 1842-1903
172149
  Михалков С.В. Басни и стихи / С.В. Михалков. – М., 1952. – 128с.
172150
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 438с.
172151
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – Л., 1954. – 559с.
172152
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – 3-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 557с. – ("Библиотека поэта" основана М. Горьким)
172153
  Малин А.К. Басни и фельетоны / А.К. Малин. – Симферополь, 1952. – 27с.
172154
  Малин А.К. Басни и фельетоны / А.К. Малин. – М., 1956. – 48с.
172155
  Воловик Г.Г. Басни и фельетоны / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1957. – 55с.
172156
  Мелузников А. Басни и фельетоны / А. Мелузников. – Казань, 1958. – 64с.
172157
  Ильин М. Басни и шутки / М. Ильин. – Москва, 1955. – 48с.
172158
  Крылов И.А. Басни И.А.Крылова / И.А. Крылов. – М., 1947. – 111с.
172159
  Крылов И.А. Басни Ивана Крылова : в 8 кн. : Тридцатая тысяча. – Факсимильное изд. – Москва : Гос. б-ка СССР ; Художественная литература, 1978. – [3], 410, XI с. : 1 л. портр. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург, в тип. экспедиции заготовления Гос. бумаг, 1835. - Миниатюрное издание
172160
  Степанов Н.Л. Басни Крылова / Н.Л. Степанов. – М., 1969. – 112с.
172161
  Лафонтен Жан Басни Лафонтена : (Полное собрание) / В пер. рус. баснописцев: Крылова, Дмитриева, Измайлова [и др.]; С биогр. Лафонтена и прим. под ред. Арс. И. Введенского; С 118-ю рис. Эжена Ламбера. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 237, [2] с. ил., портр.
172162
   Басни Мхитара Гоща, Вардана Айгекца и Оломпиана. – Москва-Ленинград, 1956. – 55-169с.
172163
   Басни народов Советского Союза. – Ленинград, 1959. – 62 с.
172164
  Бабаев Э.Г. Басни Рассказы / Э.Г. Бабаев, И.Д. Успенская. – М, 1983. – 86с.
172165
  Крылов И. А. Басни русские. – Париж
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
172166
  Крылов И. А. Басни русские. – Париж
ч.2. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
172167
   Басни русских писателей в сравнительном изучении : Тексты басен Крылова, Дмитриева, Хемницера... и др. в пяти группах, сравнительно с рус. нар. сказками и пословицами, баснями Эзопа, Лафонтена и др., прим. и объясн. ст. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1891. – [2], IV, 100 с., 1 л. фронт. (ил.). – Экз. в разных переплетах, экз. № 32882 обрезан в тип. при переплете. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакциею А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. 3)


  Ред. Чудинов, Александр Николаевич (1843-1908)
172168
  Орбели И.А. Басни средневековой Армении / И.А. Орбели. – Москва-Ленинград, 1956. – 180с.
172169
   Басни средневековой Армении / Орбели И. – Ереван, 1982. – 111с.
172170
   Басни Эзопа. – Москва : Наука, 1968. – 320с. – (Литературные памятники)
172171
  Эзоп Басни Эзопа в переводах Л.Н.Толстого / Эзоп. – Тула, 1985. – 158 с.
172172
  Адрианова-Перетц Басни Эзопа в русской юмоистической литературе XVIII века / Адрианова-Перетц; В.П. Адрианова. – Ленинград, 1929. – С. 377-400. – Авт. укаан в конце текста. - Отд. отт.: Известия АН СССР Отделение по рус. яз. и словесности. 1929, т. 2, кн. 2, с. 377-400
172173
  Баакашвили В.Т. Басни Эзопа и их первый грузинский перевод : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Баакашвили В.Т. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 19 с.
172174
  Замятин Е.П. Басни, лирика, сатирика и т.п. / Е.П. Замятин. – Киров, 1962. – 28с.
172175
  Крылов И.А. Басни, повести / И.А. Крылов. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1980. – 254с.
172176
  Крылов И.А. Басни, проза, пьесы, стихи / И.А. Крылов. – Л., 1970. – 415с.
172177
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1979. – с.
172178
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – М., 1970. – 76с.
172179
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 3-е изд. – М., 1973. – 126с.
172180
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 73с.
172181
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник : Книга для чтения с комментарием на английском языке и словарем / Л.Н. Толстой. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1978. – 117с.
172182
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 136с.
172183
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы; Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М., 1986. – 139с.
172184
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы; Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – М., 1987. – 140с.
172185
  Вьюнов Г. Басни,шутки и сатирические стихи / Г. Вьюнов. – Пенза, 1958. – 32с.
172186
  Кирьянов Н.Б. Басни. -- (Литературные эпиграммы и эпитафии. / Н.Б. Кирьянов. – Тула, 1957. – 40с.
172187
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1934. – 32с.
172188
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1936. – 283с.
172189
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1937. – 47с.
172190
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1937. – 333с.
172191
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1942. – 15с.
172192
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Архангельск, 1944. – 88с.
172193
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Иваново, 1944. – 80с.
172194
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1944. – 223с.
172195
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Свердловск, 1944. – 55с.
172196
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Ставрополь, 1944. – 76с.
172197
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 11с.
172198
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Челябинск, 1944. – 16с.
172199
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Ярославль, 1944. – 95с.
172200
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Горький, 1945. – 175с.
172201
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1946. – 255с.
172202
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1946. – 15с.
172203
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1946. – 63с.
172204
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1947. – 29с.
172205
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1948. – 120с.
172206
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Л., 1950. – 32с.
172207
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1950. – 96с.
172208
  Малин А.К. Басни. / А.К. Малин. – Симферополь, 1950. – 40с.
172209
  Полотай Н.И. Басни. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1956. – 64с.
172210
  Чеботников В.М. Басни. / В.М. Чеботников. – Краснодар, 1957. – 39с.
172211
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1958. – 239с.
172212
  Касабов И. Басни. / И. Касабов. – София, 1961. – 58с.
172213
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Л., 1962. – 31с.
172214
  Федр Басни. / Федр, Бабрий. и. – М., 1962. – 263с.
172215
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1965. – 135с.
172216
  Эзоп. Басни. / Эзоп. – М., 1968. – 320с.
172217
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1969. – 30с.
172218
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1971. – 144с.
172219
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – М., 1978. – 80с.
172220
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Уфа, 1978. – 40с.
172221
  Чеботников В.М. БАсни. / В.М. Чеботников. – Краснодар, 1965. – 43с.
172222
  Крылов И.А. Басни. (В 9-ти кн.) / И.А. Крылов. – М.-Л., 1956. – 635с.
172223
  Крылов И.А. Басни. Драматургия / И.А. Крылов; вступ. ст. Н. Степанова; худож. А.П. Сапожников. – Москва : Правда, 1982. – 416 с., ил.
172224
  Крылов И.А. Басни. Полное собрание. / И.А. Крылов. – Л., 1944. – 237с.
172225
  Бабаев Э.Г. Басни. Рассказы / Э.Г. Бабаев, И.Д. Успенская. – М, 1983. – 87с.
172226
  Фотьев Н.И. Басни... / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1957. – 24с.
172227
  Крылов И.А. Басни: (Для сред. и ст. шк. возраста). / И.А. Крылов. – Москва, 1983. – 32с.
172228
  Крылов И.А. Басни: (Для ст. шк. возраста). / И.А. Крылов. – М., 1988. – 189с.
172229
  Крылов И.А. Басни: Кн. для чтения с коммент. / И.А. Крылов. – М., 1984. – 254с.
172230
  Крылов И.А. Басни; Сатирические произведения. / И.А. Крылов. – М., 1989. – 479с.
172231
  Крылов И.А. Басни; Стихотворения. / И.А. Крылов. – Элиста, 1979. – с.
172232
  Воловик М.Я. Баснословно / М.Я. Воловик. – Уфа, 1967. – 128с.
172233
  Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого / Г. Ц. [псевд.] // Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П.Г. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – [22] с.
172234
  Крылов И.А. Басня И.А.Крылова / И.А. Крылов. – М., 1947. – 8с.
172235
  Гончаров М.А. Басовская трагедия / М.А. Гончаров. – Воронеж, 1991. – 173с.
172236
  Элленс Ф. Басс-Бассина-Булу / Ф. Элленс. – Л.-М., 1925. – 200с.
172237
  Чиладзе Т.И. Бассейн : повести / Т.И. Чиладзе. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 246 с.
172238
  Рыжавский Г.Я. Бассейн верхней Волги. / Г.Я. Рыжавский. – М, 1981. – 191с.
172239
  Барышева А.А. Бассейн озера Неро (физико-географическая характеристика) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Барышева А.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
172240
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград
Т. 2, Вип. 1. – 1930. – 223с : карты
172241
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 106с.
172242
   Бассейн озера Севан (Гокча). : научные результаты экспедиции 1927 года. – Ленинград
Т. 1. – 1929. – 529с.
172243
   Бассейн озера Севан (Гокча).. – Ленинград
Т. 2, вып. 1. – 1930. – 224с.
172244
   Бассейн озера Севан (Гокча).. – Л.
3. – 1930. – 106с.
172245
  Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы / О.Н. Бадер. – М., 1970. – 176с.
172246
  Обручев В. Бассейн р.Бодайбо. / В. Обручев. – Спб., 1903. – 1-48с.
172247
   Бассейн реки Днестр = Dniester River Basin : environmental atlas : экологический атлас / [Респ. Молдова, Агентство "Апеле Молдовей" [и др.] ; Украина, Гос. агентство водных ресурсов Украины, Днестровско-Прутское бассейновое упр. водных ресурсов; сост. : О. Лысюк [и др.] ; пер. на англ. И. Сыродоев ; концепция: Г. Сыродоев и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2012. – 45, [8] с. : цв. ил., карты, табл., диагр., граф. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-2-940490-12-7
172248
  Пашканг К.В. Бассейн реки Зуши : Автореф... Канд.геогр.наук: / Пашканг К.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1955. – 15с.
172249
  Мельхеев М.Н. Бассейн реки Ия и перспективы его водохозяйственного освоения. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельхеев М.Н.; Моск.ордена Ленин гос.ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
172250
  Закуленков Л.Д. Бассейн реки Селижаровки и озера Селигер (Физ.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Закуленков Л.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 16л.
172251
  Донцова Дарья Бассейн с крокодилами : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 448с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004924-2
172252
  Донцова Д. Бассейн с крокодилами / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007569-3
172253
   Бассейновый литогенез и минерагения. : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1989. – 163с.
172254
  Огиевский А.В. Бассейны-индикаторы / А.В. Огиевский. – Л., 1947. – 283с.
172255
  Караванов К.П. Бассейны подземных вод горноскладчатых областей Восточной Азии / К.П. Караванов. – М., 1977. – 142с.
172256
   Бассейны черносланцевой седиментации и связанные с ними полезные ископаемые. = Тезисы докладов 5-9 августа 1991 г. Новосибирск. – Новосибирск
Т.1. – 1991. – 316с.
172257
   Бассейны черносланцевой седиментации и связанные с ними полезные ископаемые. : Тезисы докладов 5-9 августа 1991г., Новосибирск. – Новосибирск
Т.2. – 1991. – 302с.
172258
  Лесных А.С. Бассрочный паспорт / А.С. Лесных. – Тула, 1966. – 84с.
172259
  Клименко Олександр Бастард = Пам"яті батька : фрагменти з роману : сторінки майбутньої книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 38-67. – ISSN 0130-1608
172260
  Садык А. Басти : документальная повесть / А. Садык. – Баку : Азернешр, 1950. – 168 с.
172261
  Люблинская А.Д. Бастильский архив в Ленинграде: Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Л., 1988. – 186с.
172262
  Диккенс Ч. Бастильский узник / Ч. Диккенс, 1925. – 29с.
172263
  Поляков С.П. Бастион - Одесса : [сборник] / С.П. Поляков; послесл. Э. Немировской. – Одесса : Маяк, 1966. – 251с. : 1 л. портр., ил.
172264
  Рыбин В.А. Бастион в огне / В.А. Рыбин. – М., 1979. – 158с.
172265
  Мацуленко В.А. Бастион мира. / В.А. Мацуленко. – М., 1978. – 176с.
172266
  Штейн А.П. Бастион на Балтике / А.П. Штейн. – М., 1943. – 82с.
172267
  Мюллер Г. Бастион социализма / Г. Мюллер, К. Райссиг. – М., 1969. – 344с.
172268
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман / / Абульгасан А. ; [авториз. пер. с азерб. М. Джабара, Б. Рунина]. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1950. – 381 с. : ил.
172269
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман : в 4 кн. / Абульгасан А. ; [пер. с азерб. Б. Тамрбекова]. – Баку : Азернешр
Кн. 2. – 1959. – 399 с. : ил.
172270
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман : в 4 кн. / Абульгасан А. ; [пер. А. Грича]. – Баку : Язычы
Кн. 4 : Война. – 1981. – 489 с. – Библиогр.: ил.
172271
  Румянцев С.Н. Бастионы наследственного иммунитета. / С.Н. Румянцев. – Минск, 1983. – 157с.
172272
   Бастионы революции : Сб. мат. из истории Ленингр. заводов 1917 г. – Ленинград : Лениниздат, 1959. – 324 с. : илл.
172273
   Бастионы революции.. – Л., 1957. – 324с.
172274
  Водолагин М.А. Бастионы славы / М.А. Водолагин. – Москва, 1974. – 159с.
172275
   Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 = Bastion and Baturyn. Documents and materials for history in Yaroslav, Liubachiv and Tomashiv region in 1944-1947 : док. та матеріали / упоряд.: Мирослав Іваник, Михайло Бохно ; [ред. тому Ірина Лонкевич]. – Торонто ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 626. [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 579-626. – Бібліогр.: с. 568-571 та в підрядк. прим. – (Архів Закерзоння / ред. Мирослав Іваник ; т. 1). – ISBN 978-617-607-212-6
172276
  Мороховський Ю.П. Бастіон соціалізму на заході / Ю.П. Мороховський. – Київ, 1969. – 87с.
172277
  Нікітіна Н. Бастіони сучасної технічної довершенності (на матеріалі жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 85- 92. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається технократичний складник катастрофізму та його відбиття в сучасній малій жіночій прозі. Авторка прагне проаналізувати вплив техніки на буттєстиль, духовні й життєві цінності сучасника, зміни, що відбулися з людиною. Зауважено, що ...
172278
  Глушок О. Бастіонові укріплення Правобережжя XVI - XVII ст.: спроба типології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 51-55. – ISBN 978-966-308-311-5
172279
  Глушок О. Бастіонові укріплення Правобережжя XVI - XVII ст.: спроба типології // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 179-181
172280
  Лажечников И.И. Басурман / И.И. Лажечников. – Москва, 1984. – 448с.
172281
  Лажечников И.И. Басурман : Роман / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Рус. класической лит.)
172282
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – М., 1961. – 451с.
172283
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Минск, 1985. – 365с.
172284
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – М., 1986. – 446с.
172285
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – М., 1989. – 523с.
172286
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Иркутск, 1990. – 383с.
172287
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – М., 1991. – 523с.
172288
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – М., 1992. – 446с.
172289
  Медведков Ю.В. Басутоленд, Свазиленд, Бечуаналенд / Ю.В. Медведков. – Москва : Географгиз, 1960. – 56 с.
172290
  Ройшель Юрген БАСФ. Анатомия международного консерна / Ройшель Юрген; Ю.И. Юданов, Е.С. Хесин. – Москва : Прогресс, 1978. – 318, [2] с.
172291
  Черненко М.М. Бата Живоинович / М.М. Черненко. – М., 1990. – 48с.
172292
  Шенгелая Д. Бата Кения : роман / Д. Шенгелая. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 191 с.
172293
   Батай (Bataille) Жорж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680. – ISBN 966-316-069-1
172294
  Грачев В.И. Батайск / В.И. Грачев, Н.И. Решетняк. – Ростов -на-Дону, 1981. – 78с.
172295
  Лиховид І. Баталії без фіналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 205). – С. 11


  МОЗ досі не оголосило результатів аудиту в НМУ ім. Богомольця. Чому зволікають?
172296
  Красовська Г. Баталії мирних полів // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Збірні команди викладачів КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ) та Національного університету біоресурсів і природокористування провели товариський футбольний матч, присвячений Дню захисника України. За КНУ грали: декан факультету психології І. Данилюк, ...
172297
   Баталін Георгій Іванович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
172298
   Баталін Георгій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 399. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
172299
  Кузьміч В. Батальйон п"ятирічки / В. Кузьміч. – Харків, 1932. – 139 с.
172300
  Міщенко Дмитро Батальйони необмундированих = Спогади : Уривок з повісті // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 70-73. – ISSN 0130-321Х
172301
  Бондарєв Ю.В. Батальйони просять вогню / Ю.В. Бондарєв. – К, 1980. – 148с.
172302
  Жарій Олег Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
172303
  Музычук С. Батальон "ROLAND" / С. Музычук, И. Марчук // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 33-41
172304
  Гумбаридзе Г.И. Батальон атакует. / Г.И. Гумбаридзе. – Тбилиси, 1975. – 126с.
172305
  Синников Л.П. Батальон в обороне морского побережья / Л.П. Синников. – М., 1973. – 166с.
172306
  Столин Е.Л. Батальон идет вперед / Е.Л. Столин. – Минск, 1962. – 283с.
172307
  Мамонтов Я.А. Батальон мертвих / Я.А. Мамонтов. – Харків, 1926. – 71 с.
172308
  Малкин В.М. Батальон неизвестных солдат / В.М. Малкин. – М., 1981. – 128с.
172309
  Мищенко Дмитро Батальон необмундированных : Роман и повести. Пер с укр. / Мищенко Дмитро. – Москва : Художественная литература, 1991. – 525с. – ISBN 5-280-01503-2
172310
  Божаткин М.И. Батальон принимает бой / М.И. Божаткин, В.К. Карпов. – Одесса, 1968. – 360с.
172311
  Соболев Л.С. Батальон четверых / Л.С. Соболев. – Кострома, 1953. – 56с.
172312
  Соболев Л.С. Батальон четверых / Л.С. Соболев. – Л, 1988. – 126с.
172313
   Батальон четверых.. – Воронеж, 1975. – 271с.
172314
   Батальон четверых.. – Ростов нД, 1984. – 95с.
172315
  Свиридов А.А. Батальоны вступают в бой. / А.А. Свиридов. – М., 1967. – 190с.
172316
  Гришаев В.Н. Батальоны идут на запад : повесть / В.Н. Гришаев. – Москва : Военное издательство, 1967. – 320с.
172317
  Попов И.Г. Батальоны идут на запад / И.Г. Попов. – 2-е изд. – М, 1985. – 287с.
172318
  Попов И.Г. Батальоны идут на запад. / И.Г. Попов. – М, 1977. – 264с.
172319
  Крупаткин Б.Л. Батальоны идут на штурм / Б.Л. Крупаткин. – Л, 1983. – 88с.
172320
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Ю.В. Бондарев. – М, 1958. – 227с.
172321
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Ю.В. Бондарев. – М, 1961. – 408с.
172322
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Ю.В. Бондарев. – М, 1966. – 396с.
172323
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Ю.В. Бондарев. – М, 1971. – 264с.
172324
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Ю.В. Бондарев. – Ташкент, 1987. – 348с.
172325
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / Юрий Бондарев. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 400 с. – В изд. также: За нами Москва / Бауржан Момыш-улы. – (В кругу друзей)
172326
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Юрий Бондарев. – Москва : Современник, 1984. – 336 с. – (Сыновья века : сер. кн. о коммунистах)
172327
   Батанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству. – К., 1974. – 120с.
172328
  Спижевский И.И. Батареи для лампового радиоприемника / И.И. Спижевский. – М., 1952. – 16с.
172329
  Спижевский И.И. Батареи и аккумуляторы для радиоприемников / И.И. Спижевский. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 62 с. – (Колхозная радиобиблиотека ; Вып. 4)
172330
  Воронков В"ячеслав Батареї не просять вогню // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 57-58


  Перший сніг випав в Одесі 22 листопада, вдарив легкий морозець. У місті вступила в права зима з її проблемами - ожеледдю, сніжними заторами, холодом у квартирах. Утім, більшості одеських квартир холод не загрожує. Тому що, як ніколи останніми роками, ...
172331
  Нечаев Е.П. Батарейцы / Е.П. Нечаев. – Москва, 1977. – 352с.
172332
  Варягов Н.П. Батарейцы / Н.П. Варягов. – Москва, 1985. – 220с.
172333
  Куштенко І.Ф. Батарея : роман / І.Ф. Куштенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 281 с.
172334
  Сизов И. Батарея звуковой разведки / И. Сизов. – Ташкент : Ёш гвардия, 1982. – 110 с.
172335
  Малхасян Армо Батарея комсомольцев. (Очерк). / Малхасян Армо. – Ереван, 1955. – 48с.
172336
  Адига Аравинд Батарея Султана : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 159-167. – ISSN 1130-6545
172337
  Галан В. Батерія смерти = Battery of death / Володимир Галан. – Джерзі Ситі : Червона калина, 1968. – 239, [1] с., [6] арк. портр. + 6 склад. карт. – Парал. тит. арк. англ.
172338
  Пучков В.Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. / В.Н. Пучков. – М., 1979. – 260с.
172339
  Ян В.Г. Батий. / В.Г. Ян. – К., 1956. – 407с.
172340
  Ян В.Г. Батий. / В.Г. Ян. – Київ, 1982. – 416с.
172341
  Ян В.Г. Батий. / В.Г. Ян. – К,, 1991. – 434с.
172342
  Демина М. Батик, прекрасное дитя воска и краски // Химия и жизнь - ХХI век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-52. – ISSN 1727-5903


  Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань - шелк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска.
172343
  Лезинский М.Л. Батилиман / М.Л. Лезинский. – Симферополь : Крым, 1968. – 42 с. – (Экскурсии одного дня)
172344
  Бакюляр д’Арно Ф.Т.-М. де Батильда или геройство любви, историческая повесть. – Спб, 1773. – 93с.
172345
  Кононенко Т.П. Батлер Джозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 314. – ISBN 966-316-069-1
172346
  Мицик Ю. Батозька битва очима автора "віршованої хроніки" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-49. – ISSN 0869-3595
172347
  Степанков В.С. Батозька битва у висвітленні М. Костомарова та М. Грушевського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 174-183. – (Історичні науки ; Вип. 5)
172348
  Брэгг М. Батрак / М. Брэгг. – Москва, 1979
172349
  Цанкар И. Батрак Ерней и его право. / И. Цанкар. – М., 1958. – 63с.
172350
  Мернер М. Батраки-арендаторы в Южноамерканских Андах с 18 в. по настоящее время / М. Мернер. – М., 1970. – 21с.
172351
  Оркан В. Батраки / В. Оркан. – М, 1951. – 120с.
172352
  Пилипенко С.В. Батракові байки / С.В. Пилипенко. – Харків : ДВУ, 1930. – 102 с.
172353
   Батрахомиомахия. Война мышей и лягушек : Перевод с древнегреческого. – М.-Л., 1936. – 23 с.
172354
  Альтман М.С. Батрахохимия / М.С. Альтман. – М-Л., 1936. – с.
172355
  Зайцева В.И. Батрачество Сибири в 1925-1930 гг. : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Зайцева В.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 19л.
172356
  Мопассан Ги де Батрачка / Мопассан Ги де. – 24с.
172357
  Бельский И.Р. Батрачка : рассказ из народного быта И. Бельского [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова, 1871. – [2], 224 с. – Послед. страница ошибочно помечена: 223. - Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, М., 1956, т. 1, с.154
172358
  Шевченко Т.Г. Батрачка : Повесть / Т.Г. Шевченко; Пер. Л. Мей. – Санкт-Петербург : Изд-во С-Пб. ком-та грамотности, 1881. – 29с.
172359
  Шевченко Т.Г. Батрачка : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. В. Соболева. – Москва : Изд. Книгопрод. М.В. Клюкина, 1905. – 32с.
172360
  Церетели И.Д. Батские аммониты Грузии / И.Д. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1968. – 100с.
172361
  Церетели И.Д. Батские оппелиды Закавказья / И.Д. Церетели; Отв. ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 112с.
172362
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – Пб., 1922. – 125с.
172363
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – М.-Птгр., 1923. – 147с.
172364
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – М.-Л., 1926. – 127с.
172365
  Комахидзе Д.Х. Батуми / Д.Х. Комахидзе. – Батуми, 1956. – 73с.
172366
  Комахидзе Д.Х. Батуми : Планировка и застройка города / Д.Х. Комахидзе. – Тбилиси, 1968. – 160 с.
172367
   Батуми. Курорты Грузинской ССР, 1957. – 6с.
172368
  Майрановский Л. Батумская демонстрация 1902 г. / Л. Майрановский. – М, 1947. – 63с.
172369
   Батумская демонстрация 1902 года : [Материалы, документы, воспоминания]. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 317 с., 26 вкл. л. крас. ил. ил., портр., факс. – 35-летие политической демонстрации батумских рабочих : 1902-1937
172370
   Батумская демонстрация 1902 года : [Материалы, документы, воспоминания]. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 240, [3] с., 12 вкл. л. крас. ил. ил., портр. – 35-летие политической демонстрации батумских рабочих : 1902-1937
172371
  Майрановский Л. Батумская демонстрация 1902 года / Л. Майрановский. – М, 1952. – 72с.
172372
  Гордеев А.М. Батумская политическая демонстрация 1902 года / А.М. Гордеев. – М, 1952. – 32с.
172373
   Батумский ботанический сад : Путеволитель. – 2-е изд. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 77 с. : 8 л. илл.
172374
   Батумский ботанический сад : Путеводитель. – 3-е изд. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 72 с. : илл.
172375
  Зоидзе Ш. Батумский дождь / Ш. Зоидзе. – М., 1979. – 94с.
172376
  Цквитария П.К. Батумское рабочее движение 1901-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Цквитария П. К.; Тбил.ГУ. – М., 1950. – 16л.
172377
  Кочевих Олег Батурин - невелике село // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0130-5212
172378
  Герасименко Н.О. Батурин - резиденція гетьманів Лівобережної України // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 36-41
172379
  Петасюк Олена Батурин - символ українського духу // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 129-142. – ISSN 0042-9422
172380
  Шкурай І.В. Батурин : Ліро-епічна поема / І.В. Шкурай. – Луганськ : Книжковий світ, 2001. – 136с. – (Поетична Луганщина). – ISBN 966-626-094-8
172381
  Свербигуз В. Батурин : до генези українського самодержавства / Володимир Свербигуз. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-518-458-4
172382
  Ситий І. Батурин доби Івана Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 36-46
172383
  Соловей Анатолій Батурин знову постає гетьманським // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
172384
  Яремчук Андрій Батурин як метафора болю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1. – ISSN 0868-9644
172385
  Поклад Наталка Батурин. 2 листопада 1708 року // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5263
172386
  Потребенко А. Батуринська економія за часів К.Г. Розумовського // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 211-218. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
172387
  Яценко В.Б. Батуринська трагедія 1708 р. у висвітлені сучасної російської історіографії // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 188-194. – ISSN 2218-4805
172388
  Желіхівська Н.М. Батуринська шинки XVII - XVIII // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 193-198. – ISSN 2409-2037
172389
  Різниченко В.Ф. Батуринський музика : (нарис) / Вас. Різниченко. – Київ : [Вид-во Вас. Різниченка] ; Друк. А.І. Гросмана, 1917. – 15 с. – (Видавництво Вас. Різниченка ; № 22)
172390
  Цапко Ю. Батуринський період життя Андрія Розумовського // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 231-237. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
172391
  Герасько М. Батуринські торги та ярмарки як рушійна сила місцевої торгівлі (друга половина XVII - на початку XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 14-17. – ISSN 2076-1554


  Розглядається розвиток торгівлі в Україні та її роль у суспільному житті на прикладі Батуринських закладів торгівлі у другій половині XVII - на початку XX ст.
172392
  Бузун О.В. Батурін - резиденція гетьмана Івана Мазепи // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.37-48
172393
  Бузун О. Батурін часів гетьманування К.Г. Розумовського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.26-41
172394
  Виноградский В.Г. Батыгин: стилистическое танго // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 1562-2495
172395
  Ян В. Батый : исторический роман / В. Ян. – Москва : Правда, 1984. – 414с.
172396
  Ян В. Батый / В. Ян, 1985. – 414 с.
172397
  Ян В. Батый / В. Ян. – Саранск, 1988. – 397с.
172398
  Ян В. Батый. / В. Ян. – М., 1942. – 432с.
172399
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – М., 1942. – 432с.
172400
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян, 1949. – 475с.
172401
  Ян В. Батый. / В. Ян. – Нукус, 1972. – 431с.
172402
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – Воронеж, 1988. – 447с.
172403
  Ян В. Батый. / В. Ян. – Иркутск, 1988. – 410с.
172404
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – Омск, 1989. – 400с.
172405
  Ян В. Батый. / В. Ян. – Киев, 1990. – 364с.
172406
  Вяткин М.П. Батыр Срым / М.П. Вяткин. – Москва-Ленинград, 1947. – 391с.
172407
  Капиева Н. Батырай / Н. Капиева. – Махачкала, 1947. – 5-16с.
172408
  Нурахметов Н.Н. Батырбек Ахметович Беремжанов / Н.Н. Нурахметов. – Алма-Ата, 1981. – 63с.
172409
  Сотников А.Т. Батюшков / А.Т. Сотников. – Вологда : Вологодское обласное издательство, 1951. – 84 с.
172410
  Сорокин А.А. Батюшков и наполеоновские войны // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 2-4
172411
  Дегтярьов П. Батятицькі льонарі / П. Дегтярьов. – Львів, 1953. – 60с.
172412
  Синяк К.М. Батькам про вакцини і вакцинацію / К.М. Синяк, О.М. Вернер. – К., 1990. – 27с.
172413
  Єренков В.А. Батькам про дитяче харчування / В.А. Єренков. – К., 1992. – 236с.
172414
  Осецкий Г.І. Батькам про комплекс ГПО / Г.І. Осецкий. – К, 1973. – 45с.
172415
  Миронов М.М. Батькам про піонерську організацію / М.М. Миронов. – Київ, 1971. – 32с.
172416
  Палажченко О.О. Батьки заповідали мужність : художні оповіді / О.О. Палажченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 255 с.
172417
  Тургенєв І.С. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Львів, 1886. – 202с.
172418
  Тургенєв І.С. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Харків, 1929. – 160с.
172419
  Тургенєв І.С. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 244с.
172420
  Вовчик-Блакитна Батьки і діти / Вовчик-Блакитна. – Київ, 1969. – 48с.
172421
  Вовчик-Блакитна Батьки і діти / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1969. – 48с.
172422
  Олійник С.І. Батьки і діти : Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
172423
   Батьки і діти. А що онуки? Шістдесятництво: міф, інтелектуальне самовиявлення, фундамент незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2000. – 1 квітня (№ 58). – С. 6-7
172424
  Лановенко Ю.І. Батьки і діти. Хто винен? // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-20
172425
   Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім`ях. – Київ : Логос, 2000. – 92с. – ISBN 966-581-162-2
172426
  Бажан М.П. Батьки й сини : Поема / М.П. Бажан. – Харків : ДЛВ, 1938. – 24с.
172427
  Бажан М.П. Батьки й сини : поезії / М.П. Бажан. – Київ : Молодь, 1980. – 208 с.
172428
  Дузь Ю. Батьки на роздоріжжі: з ким залишити дитину. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав як спосіб вирішення конфлікту між батьками // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 24-25
172429
  Цимбал Я. Батьки та діти // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 150-153. – ISSN 0130-321Х


  Генераційний поділ в українській літературі XX століття. Літературознавці протиставляють чоловіче й жіноче письмо, поетів і прозаїків, майстрів пера та початківців, покоління батьків і дітей
172430
  Руда О. Батьки та діти : стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 151-156. – Бібліогр.: С. 155-156 ; 9 поз.
172431
  Ватрас В.А. Батьки та діти як суб"єкти сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 145-150. – (Право. Економіка. Управління)
172432
  Реддінг С. Батьки та навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-20


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
172433
  Білоусенко О.Г. Батькив гpих [Батьків гріх] : Оповидання Александpа Билоусенка. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1895. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
172434
  Аза Л.О. Батьків авторитет / Л.О. Аза, Н.В. Лавриненко. – Київ, 1986. – 92с.
172435
  Курило І.О. Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – C. 11-22. – ISSN 2072-9480
172436
  Воронін С.О. Батьківська домівка / С.О. Воронін. – Київ, 1979. – 484с.
172437
  Міщенко Д.О. Батьківська лінія / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1960. – 120с.
172438
  Гвоздєв В.М. Батьківська медіаосвіта як невід’ємна частина сучасного освітньо-виховного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 202-205


  У статті розглядаються соціальна значущість і різні аспекти батьківської медіаосвіти як невід"ємного складника цілісної системи медіаосвіти та модерного освітньо-виховного процесу, методи батьківської медіа освіти. Наведено відповідні практичні ...
172439
  Мельничук Т.І. Батьківська модель сім"ї як один із чинників економічної соціалізації молодого подружжя: аналіз проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
172440
  Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1978. – 263с.
172441
  Степанюк Б.П. Батьківське вогнище : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 134 с.
172442
  Рогаль Н.І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рогаль Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки : арк. 212-245. – Бібліогр.: арк. 192-211
172443
  Рогаль Н.І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рогаль Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
172444
  Братунь Р.А. Батьківський заповіт : поезії / Р.А. Братунь. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 127 с.
172445
  Дячук Л.В. Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 16-20


  У статті досліджуються гіпотези правових відносин за батьківським пекулієм у працях римських юристів класичного періоду та в Дигестах Юстиніана.
172446
  Гончар Б. Батьківськими стежками : до 60-річчя від дня народження українського історика Володимира Борисенка // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 5. – С. 79-81 : Фото. – ISSN 0869-3595
172447
  Хромова О.Л. Батьківські збори. 10-11 класи / Оксана Хромова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 109, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-774-1
172448
   Батьківські поради: Укр. нар. казки. Для дошкільного віку. – К, 1985. – 32с.
172449
  Тютюнник Г.М. Батьківські пороги : оповідання, спогади / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1972. – 176 с.
172450
  Дубовик М.О. Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 165-174. – ISSN 2219-2654
172451
  Миронов М.М. Батьківські турботи / М.М. Миронов. – К., 1967. – 45с.
172452
  Кіян О. Батьківсько-вчительська взаємодія як педагогічний феномен // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
172453
  Мариновський Ю.Ю. Батьківщина - 2012 : альманах. – Черкаси : Вертикаль. – ISBN 978-966-2783-37-7
Ч. I : Гулаки на правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду. – 2014. – 510, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим.


  Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09.2014 р. Підпис
172454
  Шухов І.П. Батьківщина / І.П. Шухов. – Київ, 1936. – 389с.
172455
  Малишко А.С. Батьківщина : поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79 с.
172456
  Судрабкалн Ян Батьківщина : поезії / Судрабкалн Ян. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 55 с.
172457
  Неборак Віктор Батьківщина біля Погулянки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
172458
  Неборак В. Батьківщина біля Погулянки : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 13-35
172459
  Розумний Я. Батьківщина в поезії Яра Славутича : монографія / Ярослав Розумний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 179 с. – ISBN 978-966-518-526-0
172460
  Крутікова Ніна Батьківщина душі і новий шлях : [закінчення] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644
172461
  Крутікова Ніна Батьківщина душі і новий шлях : [початок] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 0868-9644


  До 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя. Уривок з книги нарисів відомого літературознавця Ніни Крутікової "Урбаністична проблема в художній прозі Гоголя". Дослідження видало київське видавництво "Стилос" у 2007 році.
172462
   Батьківщина душі і новий шлях : до 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С.36-39. – ISSN 0868-9644
172463
  Франко І.Я. Батьківщина і інші оповідання / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 123 с.
172464
  Франко І. Батьківщина і інші оповідання / Іван Франко. – Київ : Друкарня 1-ї Київської сплки Друк. справи, 1911. – 123 с.
172465
  Жорес Ж Батьківщина і робітництво. – [Відень] : Накладом вид-ва "Полїтична б-ка",, 1915. – 72, [3] с. – (Полїтична бібліотека)
172466
  Пастушок М.І. Батьківщина Маркіяна Шашкевича колись і тепер. / М.І. Пастушок. – Львів, 1962. – 28с.
172467
  Кононенко Валентина Олексіївна Батьківщина наша рідна : До 60-річчя утворення СРСР: Рек. бібліогр. покажч. / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ : Політвидав України, 1982. – 64с.
172468
   Батьківщина Радянська. 1917-1967. – Київ, 1968. – 520с.
172469
  Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях X століття : (міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України) / Юрій Диба. – Львів : Колір ПРО, 2014. – 483, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 445-473. – Бібліогр.: с. 407-442 та в підрядк. прим. – (Невідома давня Україна ; 1). – ISBN 978-966-2501-18-6
172470
  Сосюра В. Батьківщині / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1946. – 47 с.
172471
  Тичина Павло Григорович Батьківщині могутній / Тичина Павло Григорович. – Київ : ДЛВ, 1960. – 191 с.
172472
   Батьківщині: Вірші рад. поетів. – К, 1981. – 191с.
172473
  Корольева Г. Батьківщино-мати / Г. Корольева. – К, 1964. – 80с.
172474
  Копиленко О. Батько / О. Копиленко, 1942. – 31 с.
172475
  Ніжинський М.П. Батько / М.П. Ніжинський. – К., 1976. – 32с.
172476
  Письменна Л.М. Батько : роман / Л.М. Письменна. – Київ, 1978. – 286 с.
172477
  Григор"єв М.Ф. Батько / М.Ф. Григор"єв. – Київ, 1980. – 224с.
172478
  Письменная Л.М. Батько : роман / Л.М. Письменная. – Москва : Советский писатель, 1982. – 304 с.
172479
  Шеренговий О.Г. Батько : роман / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1982. – 184 с.
172480
  Пришутов Е. Батько "велетня у колисці" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 61). – С. 7


  105 років від дня народження видатного українського конструктора і вченого, академіка Архипа Люльки - творця перших вітчизняних турбореактивних двигунів, що відкрили нову еру в історії авіації.
172481
  Блюм Я. Батько "зеленой революції" / Я. Блюм, В. Барштейн // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 61-65. – ISSN 0372-6436


  Норман Ернест Борлоуг - американський агроном, генетик і фахівець з фітопатології, лауреат Нобелівської премії миру 1970 р.
172482
  Маслій М. Батько "Пєсняров" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 23


  Знаний білоруський музикант, співак, композитор, засновник легендарного ансамблю "Пєсняри" Володимир Мулявін.
172483
   Батько азійського міста-держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 13 (385), 3-04.2015 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Сінгапур у роки правління Лі Куан Ю.
172484
  Петровский Д.В. Батько Боженко / Д.В. Петровский. – М., 1940. – 144с.
172485
  Будько Євген Батько вежі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 96-101 : фото
172486
  Гаврош О. Батько Волошин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Президент Карпатської України був названим батьком кількох десятків дітей
172487
  Ніколенко О.М. Батько Гоголя // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-43
172488
  Бальзак Оноре де Батько Горіо / Бальзак Оноре де. – Київ, 1939. – 231с.
172489
  Словацький Ю. Батько зачумлених : Поема / Юліуш Словацкі ; Переклав Сидір Твердохліб. – Київ : Накладом М. Кічури ; [Друк. Акц[іонер.] О-ва "П. Барський"], 1910. – 16 с.
172490
  Марков Г.М. Батько і син : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1966. – 455с.
172491
  Шашло Т.М. Батько і син : документальна повість / Тимофій Шашло. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 307 с.
172492
  Альошнн П. Батько і син Беретті (з архітектурної спадщини) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 223-225. – ISBN 5-7707-1061-6
172493
  Козаченко І.М. Батько й син Бокаріуси - видатні фундатори вітчизняної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 427-435. – ISSN 1993-0917


  Висвітлено життєвий шлях, наукову та практичну діяльність Заслуженого професора М.С. Бокаріуса і його сина професора М.М. Бокаріуса - відомих вітчизняних науковців у галузі судової медицини та судової експертизи, 85-та та 50-та роковини яких ...
172494
  Олійник Л. Батько київського авангарду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Ігор Блажков відзначив своє 80-річчя концертом, який відбувся в Національній філармонії.
172495
  Сорока В. Батько лицарів новітньої доби [О. Тисовський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Олександр Тисовський - галицький педагог став основоположником національної скаутської України.
172496
  Волковинський В.М. Батько Махно / В.М. Волковинський. – Київ : Знание, 1992. – 46с.
172497
  Чухліб Т. Батько Миколи Гоголя, український козак та письменник Василь Гоголь-Яновський на тлі епохи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 56-61
172498
  Орел Л. Батько музеїв // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 10


  Михайло Іванович Сікорський - почесний директор Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".
172499
  Чорновіл Т. Батько не вірив, що його вб"ють. Думав, не посміють / розмову вела Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – 50 (353), 29 грудня 2016. – С. 58-62


  "В"ячеслав Чорновіл посивів 1998 року - коли розколовся Народний рух".
172500
  Шпак В. Батько парашута // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 20-21


  Винахідник першого в світі ранцевого парашута - росіянин Гліб Котельников. Значно менше тих, хто знає: корінний за місцем свого народження петербуржець, котороиу судилося створити рятівні крила для авіаторів, - з давнього полтавського роду, який майже ...
172501
  Шевченко Віктор Батько прогнозування погоди (до 200-річчя від дня народження Роберта Чарльза Фіцроя) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 44-48 : Порт., мал
172502
  Дяченко Т. Батько путінської брехні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 9


  "Уроки" маніпулювання від доктора Геббельса.
172503
  Грінченко Б.Д. Батько та дочка : Оповидання пpо те, як чоловикови пид землею в шахти пpыгода тpапылася / Hапысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 36 с.
172504
  Грінченко Б.Д. Батько та дочка : Оповидання пpо те, як чоловикови пид землею в шахти пpыгода тpапылася / Hапысав В. Чайченко [псевд.]. – У Черныгови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1894. – 36 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
172505
   Батько українського танцю // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 10 квітня (ч. 07/08). – С. 17


  Василь Кирилович Авраменко — український балетмейстер, хореограф, актор, кінорежисер, педагог. Один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі відомий як "батько українського танцю".
172506
  Кропивницький І. Батько українського театру : до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
172507
  Кривусів-Борецький Батько української музики -- Микола Лисенко. / Кривусів-Борецький. – Київ, 1920. – 32 с.
172508
  Коваленко Г.А. Батько української повісті : Життєпис Григорія Квітки-Основ"яненка ; З нагоди 75-тих роковин смерти письменника / Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Вид.. Т-во "Дзвін": [Укр. шк. Під ред. С. Русової та ін. ; Друк. б[увш.] Київ. Друк. Спілки], 1918. – 32 с. – (Біографична бібліотека ; № 4)


  Під ред. С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка]] Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.]
172509
  Пронкевич О. Батько французького натуралізму : (Матеріали до уроків за творчістю Еміля Золя (1840-1902) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4 (366). – С. 39-45
172510
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Батькова казка : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Вік, 1910. – 97 с. – (Селянська бібліотека ; № 64)
172511
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Батькова казка : драма на п"ять дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух ; [З дpук. РСУВО], 1923. – 89 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 3)
172512
  Шевчук Л.Т. Батькова наука : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-397-138-4
172513
  Женченко В.В. Батькова скрипка / В.В. Женченко. – Київ, 1974. – 79 с.
172514
  Хотимчук Є.Я. Батькова хата / Євнег Хотимчук // Там, за порогом : (повість) / В.С. Лис. – Київ : Молодь, 1989. – С. 165-269. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0142-6
172515
   Батькове вищовання та инше : [збіpка]. – У Чернигови (Чернігів) : Выдав Б. Гpинченко. [Коштом И.Я. Чеpеватенка]. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1898. – 16 с. = [Вид. Б. Гpинченка] ; № 30


  Зміст: Батькове вищовання / Любенькый [О.Г. Лотоцький]. Маты й оpел / Я. Щоголев. Чумацьки диты / П. Кулиш. Гоpпына / М. Вовчок
172516
   Батькове вищовання та инше [інше] : [Збіpка] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 16 с.


  Зміст: Батькове вищовання / Любенькый [О.Г. Лотоцький]. Маты й оpел / Я. Щоголев. Чумацьки диты / П. Кулиш. Гоpпына / М. Вовчок
172517
  Бортняк А.А. Батькове вогнище : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса, 1979. – 88 с.
172518
  Сіренко В.І. Батькове поле : поезія / В.І. Сіренко. – Дніпропетровськ, 1981. – 64 с.
172519
  Шарий Г. Батькові : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 11-12. – ISSN 2075-1222
172520
  Воронько П.М. Батькові долоні : Вибрані твори : Для серед. шк віку / П.М. Воронько. – Київ : Веселка, 1980. – 208 с.
172521
  Пуга М.Д. Батькові долоні : поезії / М.Д. Пуга. – Львів : Каменяр, 1989. – 69 с.
172522
  Чернявський М.А. Батькові руки / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 335 с.
172523
  Стельмах Б.М. Батькові слова : поезії / Б.М. Стельмах. – Львів : Каменяр, 1984. – 119 с.
172524
   Батькові Тарасові - Батько Союз. – Jersey City ; New York : Svoboda : Ukrainian national association. – 190, [ 1 ] с. – фотогр., портр.
172525
   Батьковщина : газета політична и наукова, посвячена справам руского народу. – Львов : Друкарня Тов-ва имени Шевченка под зарядом К. Бернарского
рочник XII. – 1890. – В издании представлены все номера газеты за 1890 год
172526
  Решетник М.Д. Бауер (Bauer) Бруно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572. – ISBN 966-316-069-1
172527
   Баужа Олександр Стасісович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 206 : фото
172528
  Кушаков Ю.В. Баумгартен (Baumgarten) Олександр Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 402-403. – ISBN 966-316-069-1
172529
  Куцан Алім Бах-фест у Сумах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29. – ISSN 0868-9644
172530
  Морозов С.А. Бах / С.А. Морозов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
172531
  Морозов С.А. Бах / С.А. Морозов. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 254 с.
172532
  Короткий В. Бах Олексій Миколайович (1857-1946) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 398. – ISBN 5-7707-1062-4
172533
  Эсслемонт Дж.Э. Баха-Улла и Ноая Эра / Дж.Э. Эсслемонт. – Екатеринбург, 1991. – 302с.
172534
  Нариманов Н Н. Бахадур и Сона : повести пьесы / Н Н. Нариманов; пер. с азерб. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 295 с.
172535
  Нариманов Н Н. Бахадур и Сона : повести и пьесы / Н Н. Нариманов; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 224 с.
172536
  Хамоян М.У. Бахдинанский диалект курдов Ирака. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамоян М.У.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1965. – 34л.
172537
   Бахлул-заде, Саттар. Выставка произведений. Москва. 1973. – М, 1973. – 9с.
172538
   Бахлул-заде, Саттар. Выставка рисунка. Москва. 1977. – М, 1977. – 9с.
172539
  Данияров Х. Бахмалский говор узбекского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Данияров Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
172540
   Бахманиар ал-Азербайджани ат-тахійл. – Баку, 1983. – 205с.
172541
  Мажитов Н.А. Бахмутинская культура / Н.А. Мажитов. – М, 1968. – 164с.
172542
  Городцов В.А. Бахмутская "миниатюрная каменная баба" / В.А. Городцов, 1903. – 9 с.
172543
  Петров Д.И. Бахмутская больница / Д.И. Петров. – Донецк, 1970. – 174с.
172544
  Колосов М.М. Бахмутский шлях : повесть / М.М. Колосов. – Сталино : Сталинское обл. изд-во, 1958. – 230с.
172545
  Колосов М.М. Бахмутский шлях / М.М. Колосов, 1959. – 256с.
172546
  Колосов М.М. Бахмутский шлях. Мальчишка / М.М. Колосов. – Курск, 1963. – 338с.
172547
  Колосов М.М. Бахмутский шлях. Яшкина одиссея. Мальчишка / М.М. Колосов. – М., 1973. – 432с.
172548
  Кравець Д. Бахмутська фортеця // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 82-87
172549
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2001
172550
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2003
172551
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2003
172552
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2004
172553
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2005
172554
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2005
172555
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2006
172556
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (44/45). – 2006
172557
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (50/51). – 2008
172558
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (52/53). – 2008
172559
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (56/57). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
172560
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (58/59). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
172561
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (60/61). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
172562
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (62/63). – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
172563
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (64/65). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
172564
  Федрцький О.О. Бахова гора / О.О. Федрцький. – Львів, 1983. – 96с.
172565
  Костенко Олег Бахрейн - найгостинніша країна світу : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
172566
  Кассис В.Б. Бахрейн / В.Б. Кассис. – Москва : Мысль, 1974. – 44с. – (У карты мира)
172567
  Князев А.Г. Бахрейн и Катар. / А.Г. Князев. – М., 1984. – 64с.
172568
  Бааль Вольдемар Иванович. Бахровские повести / Вольдемар Иванович. Бааль. – М, 1974. – 312с.
172569
  Бааль Вольдемар Бахровский круг : рассказы и роман / Бааль Вольдемар. – Рига : Лиесма, 1986. – 636 с.
172570
  Сайкалий Бахром ва Гуландом / Сайкалий. – Тошкент, 1960. – 224 с.
172571
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1983 год : Развитие производительных сил Сибири в XIX- XX в.в. – 1983
172572
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1984 год : Город и деревня Сибири в досоветский период. – 1984
172573
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1987 год : Изучение Сибири в советскую эпоху. – 1987
172574
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1989 год : Массовые источники по истории Сибири. – 1989
172575
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1990 год : Проблемы истории Сибири: общее и особенное. – 1990
172576
   Бахрушинские чтения. 1966 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 1 : Методология истории. Всеобщая история. Археология. – 1968. – 204 с. + 5 вкл. илл.
172577
   Бахрушинские чтения. 1966 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 2 : Сибирь периода феодализма. – 1968. – 190 с.
172578
   Бахрушинские чтения. 1966 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 3 : Сибирь в эпоху социализма. – 1968. – 194 с.
172579
   Бахрушинские чтения. 1971 г. : Материалы конф. – Новосибирск : НГУ
Вып. 1 : Проблемы истории Совесткой Сибири. – 1971. – 174 с.
172580
   Бахрушинские чтения. 1971 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 2 : Из истории соц.-экон. и полит. развития Сибири в 17-нач. 20 вв. – 1971. – 121с.
172581
   Бахрушинские чтения. 1971 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 3 : Вопросы идеолог. жизни древности и средневековья. – 1971. – 91 с.
172582
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 1 : Вопросы истории Сибири советского периода. – 1973. – 173 с.
172583
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 2 : Вопросы исторрии Сибири досоветского периода. – 1973. – 73 с.
172584
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 3 : Вопросы всеобщей истории. – 1973. – 73 с.
172585
   Бахрушинские чтения. 1975 г. : сборник научных трудов. – Новосибирск : НГУ, 1975. – 101 с.
172586
   Бахрушинские чтения. 1976 г. : сборник научных трудов. – Новосибирск : НГУ, 1976. – 165 с.
172587
   Бахрушинские чтения. 1978 г. : Сборник науч. трудов. – Новосибирск : НГУ
Вып. – 1978. – 163 с.
172588
   Бахрушинские чтения. Культурная жизнь Сибири XVII-ХХ вв. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. – 1981. – 159с.
172589
  Алтайский К.Н. Бахсы / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 19с.
172590
  Трубецкой В.В. Бахтиары (оседло-кочевые племена Ирана). / В.В. Трубецкой. – М., 1966. – 220с.
172591
  Исхаков В.М. Бахтизин : роман / В.М. Исхаков; пер. с башк. А.Филипова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1982. – 615 с.
172592
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 23-31
172593
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 18-29
172594
  Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 12-26. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
172595
   Бахтин: проверка большим временем: XIV Международная Бахтинская конференция ( 4-8 июля 2011 г., Бертиноро) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 128-151. – ISSN 0235-1188
172596
   Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 370, [4] с. – На обороте тит. л.: К столетию рождения Михаила Михайловича Бахтина. – Библиогр. в конце ст. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
172597
  Аляєв Г.Є. Бахтін Михайло Михайлович / Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991-993. – ISBN 966-316-069-1
172598
  Важа Пшавела Бахтриони : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В. Державина. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 79с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 14)
172599
  Нахуцришвили Гр.Л. Бахуврихи в индо-иранских языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахуцришвили Гр.Л.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 18л.
172600
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1965. – 903с.
172601
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1979. – 672с.
172602
   Бахчеводство. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 568 с. – Библиогр.; с. 560-564
172603
  Подгорный П.И. Бахчеводство в песчаном районе низовьев Днепра / П.И. Подгорный. – Х, 1926. – 7с.
172604
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай : Путеводитель / Е.В. Нагаевская. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
172605
  Гарагуля В.К. Бахчисарай : очерк-путеводитель / В.К. Гарагуля. – Симферополь : Таврия, 1973. – 61с.
172606
   Бахчисарай : Фотокнига. – Сімферополь : Таврія, 1986. – 126 с. – Текст укр., рос., англ.
172607
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окресности / П.В. Никольский. – Симферополь, 1927. – с.
172608
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окрестности. / П.В. Никольский. – Симферополь, 1927. – 80с.
172609
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд. – Симферополь, 1968. – 87с.
172610
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – Симферополь, 1976. – 112с.
172611
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1979. – 143с.
172612
  Кокче С. Бахчисарай. 2021 = Багъчасарай. 2021 : мистец. проект / [С. Кокче, В. Тимчук, M. Safet ; упоряд., передм.: В. Тимчук ; перекладачі: Ш. Дегерменджі та ін. ; худож.: М. Бекір та ін.]. – Львів : Тріада Плюс, 2015. – 159, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., татар. - Авт. зазнач. на обкл.


  У пр. №1699982 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича, її читачам, будівничим України нашої мрії. Підпис, 10.9.2015
172613
  Каширіна Ольга Бахчисарай. Вертикальний вікенд : Україна чудес / Каширіна Ольга, Краснов Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 130 -135 : Фото
172614
  Бахчисарайский Бахчисарай. Ист.-археол. музей : [ Фотоальбом / Бахчисарайский, историко-археологический музей; Авт. фото Е.Л. Векслерчик и Ю.А. Нейман. Текст Чурилова И.И. ]. – Киев : Мистецтво, 1973. – 95 с. : илл.
172615
  Кордюмова Марина Бахчисарай. Український "закордон" : Україна / Крим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 10-13 : Фото
172616
  Бахчисарайский Бахчисарай: Ист.-археол. музей : [ Фотоальбом / Бахчисарайский, историко-археологический музей; Авт. фото Е.Л. Векслерчик, Ю.А. Нейман ; Авт. текста И.И. Чурилов ]. – 2-е изд. – Киев : Мистецтво, 1976. – 96 с. : илл.
172617
   Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке : указатель рукопис. и старопечат. книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского ист.-археол. музея в Гос. Публ. б-ку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / [Бахчисарайский гос. ист.-культур. заповедник] ; сост., вступ. ст., коммент. Н. Абдульваапа. – Симферополь : ДОЛЯ, 2007. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-366-100-1
172618
   Бахчисарайский историко-археологический музей : Путеводитель. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крымиздат, 1961. – 96 с. : илл.
172619
  Богданова Н.А. Бахчисарайский историко-археологический музей / Н.А. Богданова, И.И. Лобода. – Симферополь, 1964. – 112с.
172620
   Бахчисарайский музей : Путеводитель. – Изд. 2-е. – Симферополь : Таврия, 1972. – 71 с. : 12 л. илл.
172621
   Бахчисарайский музей. Чуфут-Кале : Путеводитель. – Симферополь : Крым, 1970. – 128 с. : илл.
172622
   Бахчисарайский фонтан. – Л, 1937. – 52с.
172623
  Пушкин А.С. Бахчисарайский фонтан / А.С. Пушкин ; [ил. А. Могилевского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 41 с. : цв. ил. ; 7,5х5,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
172624
  Мануйлов В.А. Бахчисарайский фонтан Пушкина. / В.А. Мануйлов. – Л., 1937. – 62с.
172625
   Бахчисарайский фонтан. Балет в 4 действ.. – Л, 1954. – 14с.
172626
  Чирук С.В. Бахчисарайський рунічний календар // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 319-332. – ISSN 2313-1993


  Досліджено один із пізніх шведських рунічних календарів. Описано календар, наведено прорис різьблення, пояснено принцип користування календарем. В результаті аналізу структури календаря зроблено висновок про місце його походження; наведено ймовірні ...
172627
   Бахчисарайський фонтан. Хореографічна поема на 4 дії.. – К, 1938. – 20с.
172628
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 32с.
172629
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1937. – 30с.
172630
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 38с.
172631
  Івануха Л. Бацалкін реагує ... // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  На зборах працівників відділу робітничого постачання нашого університету викрили цілий ряд неполадків, які заважають нормальній роботі їдалень, крамниць, майстерень ВПР.
172632
  Дешериев Ю.Д. Бацбийский язык. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1953. – 384с.
172633
  Белицкий М. Бацилла №0,78. / М. Белицкий. – М., 1952. – 168с.
172634
  Шурьина Н.В. Бацилловидный вирус - возбудитель нового заболевания картофеля в УССР - курчавой карликовости. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Шурьина Н.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1980. – 24л.
172635
  Тюменцев С.Н. Бациллоносительство у гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv) как фактор эпизоотии, вызываемой Bacillus dendrolimus Talalaev : Автореф... кандидата биол.наук: / Тюменцев С.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 23л.
172636
  Боков А.Х. Бача и его жены : повесть и рассказы / А.Х. Боков; пер. с ингуш. Е.В.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1967. – 120 с.
172637
  Лимар О.В. Бачення в структурі досвіду іншого (на основі робіт Моріса Мерло-Понті та Жан-Поль Сартра) // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 29-31


  "... Проблема бачення в історії філософії пов"язаназ із традицією, що склалася в історії західноєвропейської філософії та передбачає оптичний погляд на теорію пізнання. Пропонується розглянути бачення в екзистенційному аспекті, його значення для Я та ...
172638
  Загребельний І.В. Бачення Г. Костельником взаємовідносин Церкви і держави в контексті розвитку католицької соціальної доктрини // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 158-165. – ISBN 978-966-182-372-2
172639
  Рева Н. Бачення Д. Дорошенком причин поразки Української революції 1917–1920 рр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини поразки української революції 1917-1923 рр. через призму спогадів її безпосереднього учасника, а пізніше - одного з провідних ідеологів українського консерватизму Д. Дорошенка. Здійснюється порівняльний аналіз бачення ...
172640
  Щербина О.Ю. Бачення логіком проблеми неясності у правовій аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 108-115


  На прикладах показується зв"язок між формами неясності, що зустрічаються у правових нормах та найтиповішими випадками неясності у процесах правової ар- гументації. У звязку з чим, аналізуються зауваження, які висловлюються ...
172641
  Культенко В.П. Бачення проблеми прав людини в екзистенцій ній філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
172642
  Теленик С.Ф. Бачення через десятиліття // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 205-208. – ISBN 978-966-622-589-7
172643
  Келлі Ліз Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей : Посібник для дуже важливих осіб / Келлі Ліз; Підготовлено програмою Ради Європи "Поліція і права людини, 1997-2000". – Лондон, 1999. – 202с.
172644
   Бачинська О. "Чоловік з шармом, державним розумом та вмінням ризикувати…". - C. 108-109.
172645
   Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля : видано за сприяння Європейського Союзу / [уклрд. : М. Біланич, О. Бокотей]. – Вид. 2, допов. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 101, [1] с. – ISBN 966-15-93-35-3
172646
  Гуляк А. Бачити велике в малому й небуденне в буденному: неоромантичні інтенції прози Юрія Яновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 149-155
172647
  Довженко О.П. Бачити завжди зорі : статті, виступи, промови / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 235 с. – (Б-ка публіциста)
172648
  Горбулін В. Бачити перспективи інтеграції України в європейську спільноту. // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-11.
172649
  Анненков В.С. Бачити перспективу / Анненков В.С. – Київ, 1985. – 71 с.
172650
  Будько Євген Бачити поле : спорт тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 136-139 : Фото
172651
  Салевич П.Я. Бачити сей світ : поезії, поетична студія / Павло Салевич. – Львів : Кобзар, 1993. – 45, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Перша книга поета). – ISBN 5-7707-5064-2
172652
  Бакалова Е. Бачковската костница / Е. Бакалова. – София, 1977. – 245с.
172653
  Пилипчук Бачман та Чингізиди: початок Великого Західного походу / Пилипчук, В // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 116-134. – ISSN 1682-671Х
172654
  Біленко Василь Бачу "Берег"! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 22-24 : Фото
172655
  Гагарін Ю.О. Бачу Землю... / Ю.О. Гагарін. – К., 1984. – 39с.
172656
  Степанов А. Башар пошёл по стопам отца // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 13-15. – ISSN 0234-1670


  Заняв президентское кресло, Башар Асад решительно взялся за перестановку кадров с целью укрепления своих собственных позиций. С 2000 по 2004 год он поменял около четверти высокопоставленных чиновников, в том числе и начальника штаба сирийской армии Али ...
172657
  Белоголовцев Никита Башенные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1029-5828
172658
  Беньковский С.В. Башенный способ производства серной кислоты / С.В. Беньковский, К.К. Райнов, Н.И. Смыслов. – Москва : ОНТИ ; Глав. ред. хим. лит-ры, 1936. – 186 с.
172659
  Мышенкова М.С. Башильский вал - позднеплейстоценовая экструзия в кальдере Верхнего Чегема (Северный Кавказ) / М.С. Мышенкова, Н.В. Короновский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-35 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
172660
   Башинджагян Геворк Захарович. Альбом репродукций. – М, 1963. – 10с.
172661
  Хисматов М.Ф. Башкирия : Экономико-географическая характеристика / М.Ф. Хисматов. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1968. – 288 с.
172662
  Асфандияров А.З. Башкирия в период.кантонного управления. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Асфандияров А.З.; Моск.гос. ун-т. – М, 1969. – 18л.
172663
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 1. – 1961. – 456 с.
172664
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкортостан
Т. 2. – 1964. – 468 с.
172665
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 3. – 1965. – 580 с.
172666
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 5. – 1968. – 550 с.
172667
  Акманов Г И. Башкирия в составе Российского государства в XVII - первой половине XVIII века / Г И. Акманов. – Свердловск, 1991. – 151с.
172668
   Башкирия за 50 лет. Статистический сборник. – Уфа, 1969. – 136с.
172669
   Башкирия за полвека. – Уфа, 1969. – 194с.
172670
  Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну / М.Л. Муртазин, 1927. – 214с.
172671
   Башкирия туристская. – Уфа, 1985. – 159с.
172672
   Башкирия. Путеводитель. – Уфа, 1971. – 456с.
172673
  Тахаев Х.Я. Башкирия. Экономико-географическая характеристика / Х.Я. Тахаев. – М., 1950. – 324с.
172674
   Башкирская АССР. Башкирская экспедиция : Отчет о командировккках и экспедициях АН в 1929 г. – 105-153с.
172675
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 4-я. – Уфа, 1960. – 120с.
172676
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 5-я. – Уфа, 1961. – 184с.
172677
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 7-й). Сессия 1-я. – Уфа, 1967. – 132с.
172678
   Башкирская АССР. Верховный Совет. Сессия 6-я (третьего созыва). – Уфа, 1954. – 144с.
172679
   Башкирская АССР. Государственно-правовое устройство. – Уфа, 1988. – 239с.
172680
  Рамазанов Г.З. Башкирская Баллада / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1983. – 142с.
172681
   Башкирская лексика. – Уфа, 1966. – 224с.
172682
   Башкирская литература и литературный язык на современном этапе / Под ред. Г.З.Рамазанова, З.Г.Ураксина. – Уфа, 1979. – 124с.
172683
   Башкирская организация ВКП(б) в ее съездах и конференциях (1917-1922). – Уфа, 1933. – 184с.
172684
  Байназаров У.Х. Башкирская партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства на основе новой экономической политики /1921-1925 гг./ /570-история КПСС/. : Автореф... канд. ист.наук: / Байназаров У.Х.; КГУ. – М., 1970. – 16л.
172685
  Бикбаев Р.А. Башкирская партийная организация в борьбе за подготовку и осуществление сплошной коллективизации сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Бикбаев Р.А. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 25 с.
172686
  Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. / Н.В. Бикбулатов. – М., 1981. – 124с.
172687
   Башкирская советская драматургия. – М, 1954. – 332с.
172688
  Хусаинов Г.Б. Башкирская советская поэзия, 1917-1980 / Г.Б. Хусаинов. – М, 1983. – 304с.
172689
   Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – 206с.
172690
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – 335с.
172691
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1986. – 319с.
172692
  Акманов Г И. Башкирские восстания в XVII - первой трети XVIII в. / Г И. Акманов. – Уфа, 1978. – 79с.
172693
  Акманов Г И. Башкирские восстания в XVIII в. / Г И. Акманов. – Уфа, 1987. – 72с.
172694
  Баишев Т.Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / Т.Г. Баишев. – М., 1955. – 112с.
172695
   Башкирские повести. – М, 1977. – 218с.
172696
   Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. – 287 с.
172697
  Вильданов Хх А. Башкирские просветители-демократы Х1Х века / Хх А. Вильданов, Г. Кунафин. – Москва, 1981. – 256с.
172698
   Башкирские рассказы. – Уфа, 1954. – 203с.
172699
   Башкирские сказки. – Уфа, 1943. – 269с.
172700
   Башкирский Археологический сборник. – Уфа, 1959. – 172с.
172701
  Фенина Э.П. Башкирский государственных художественный музей имени М.В.Путеводитель / Э.П. Фенина. – Уфа, 1974. – 72с.
172702
   Башкирский диалектологический сборник. – Уфа, 1959. – 224с.
172703
  Баимов Р.Н. Башкирский историко-революционный роман / Р.Н. Баимов. – Уфа, 1980. – 91с.
172704
   Башкирский краеведческий сбороник №1. – Уфа : Башкнига, 1926. – 68с.
172705
  Свирский Г.Ц. Башкирский мед: рассказы. / Г.Ц. Свирский. – М., 1990. – 46с.
172706
  Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. / А.Н. Усманов. – Уфа, 1964. – 136с.
172707
  Киреев А.Н. Башкирский народный героический эпос. / А.Н. Киреев. – Уфа, 1970. – 304с.
172708
   Башкирский народный эпос. – М, 1977. – с.
172709
  Чижик Э.Л. Башкирский республиканский краеведческий музей / Э.Л. Чижик, Р.Б. Ахмеров. – Уфа, 1968. – 108с.
172710
   Башкирский смерч: возможности анализа и прогноза смерчеопасной ситуации / М.А. Новицкий, Ю.Б. Павлюков, Б.Я. Шмерлин, С.В. Махнорылова, Н.И. Серебрянник // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
172711
  Амиров Р.К. Башкирский советский очерк (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Амиров Р.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
172712
  Вахитов Анур Хисматовчи Башкирский советский роман / Вахитов Анур Хисматовчи. – Москва, 1978. – 160с.
172713
   Башкирско-русский словарь : около 22 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 804 с.
172714
  Акманов И.Г. Башкирское восстание 1704-1711 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акманов И.Г. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра ис. – Москва, 1963. – 18 с.
172715
  Акманов Г И. Башкирское восстание 1735-1736 гг. / Г И. Акманов. – Уфа, 1977. – 84с.
172716
  Устюгов Н.В. Башкирское восстание. / Н.В. Устюгов. – М.-Л., 1950. – 156с.
172717
  Сагитов М.М. Башкирское народное сказание "Бабсак и Кусяк" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагитов М. М.; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М., 1965. – 23л.
172718
  Васьків М. Башкирська література в українських книжкових виданнях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 75-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
172719
   Башкирські народні казки. – Київ, 1955. – 75с.
172720
   Башкирцевой Марии дневник, 1893
172721
   Башкирцевой Марии дневник, 1984
172722
  Никольский Д.П. Башкиры : этнографическое и санитарно-антропологическое исследование / Д.П. Никольский. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1899. – 377 с.
172723
  Асфатуллин С.Г. Башкиры в боях во Франции в 1814 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0042-8779


  Об участии башкирских полков в заграничных походах 1813-1814 гг. против армии Наполеона.
172724
  Асфатуллин С. Башкиры в войнах Российской империи 1558-1798 гг. // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 70-81. – ISSN 1812-867Х
172725
  Кузеев Р.Г. Башкиры. Историко-этнограф. очерк. / Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова. – Уфа, 1963. – 152с.
172726
  Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1955. – 394 с.
172727
  Суханов Василий Максимович Башкортостан: проблемы идентичности в мультикультурном пространстве // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
172728
  Готеро Ж.-Л. Башляр: разрыв в непрерывности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 49-60. – ISSN 0235-1188
172729
  Пришвин М.М. Башмаки / М.М. Пришвин. – М-Л, 1925. – 88с.
172730
  Гиззат Т. Башмачки / Т. Гиззат. – Казань, 1953. – 83 с.
172731
  Мкртчян Л.М. Башмачник Ростом : рассказы, новеллы, эссе / Л.М. Мкртчян. – Москва : Советский писатель, 1985. – 317 с.
172732
  Цховребов И.Л. Башни : стихи / И.Л. Цховребов; пер. с осет. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
172733
  Виноградов Б.П. Башни Ангкора / Борис Виноградов. – Москва : Известия, 1985. – 176 с.
172734
  Гольдштейн А.Ф. Башни в горах / А.Ф. Гольдштейн. – Москва, 1977. – 334 с.
172735
  Белоголовский Владимир Башни высокого статуса : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 132-139 : Іл.
172736
  Кодалаев Г.З. Башня / Г.З. Кодалаев. – М., 1977. – 87с.
172737
  Телькамп Уве Башня = История с затонувшей земли : Отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 5-79. – ISSN 1130-6545
172738
  Даниленко В.Н. Башня Зенона / В.Н. Даниленко, Р.Н. Токарева. – Симферополь, 1974. – 79с.
172739
  Корпачев Э.М. Башня командора / Э.М. Корпачев. – Минск, 1965. – 244с.
172740
  Бобров Н.Я. Башня молчания / Н.Я. Бобров. – М, 1931. – 139с.
172741
   Башня на краю света. – М, 1983. – 508с.
172742
  Ткаченко Мария Башня призраков : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 36-41 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
172743
  Румарчук Л.И. Башня удачи / Л.И. Румарчук. – М., 1987. – 222с.
172744
  Фаулз Дж. Башня черного дерева = The ebony tower : Повести / Дж. Фаулз; Пер.с англ. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 448с. – ISBN 966-521-061-0
172745
  Хан Сер Башня. / Хан Сер. – Пхеньян, 1956. – 468с.
172746
  Котляревский А. Баштаны. / А. Котляревский. – 67-98с.
172747
   Башук Алла Іванівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 54. – ISBN 978-966-2726-03-9
172748
  Чечеткина О.И. Баытр Маншук / О.И. Чечеткина. – М, 1945. – 22с.
172749
   Баю-баюшки-баю. – Ленинград, 1990. – 87с.
172750
  Кобликов В.В. Баюн-трава / В.В. Кобликов. – М., 1965. – 88с.
172751
   Баядерка. – Л, 1954. – 10с.
172752
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – Ленинград, 1961. – 564с.
172753
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – 2-е изд. – Л, 1982. – 512с.
172754
  Пикуль В.С. Баязет : [ исторический роман ] / Валентин Пикуль. – Москва : Вече ; АСТ, 2007. – 576с., [ 16 ] c. илл. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-9533-2494-6
172755
  Пикуль В.С. Баязет. Миниатюры. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 640с.. – ISBN 5-7838-0120-8
172756
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 1. – 1914
172757
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 3. – 1914
172758
  Буренков В.М. Баянаул / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Кайнар, 1979. – 153с.
172759
  Сарногоев Б. Баяс / Б. Сарногоев. – Фрунзе, 1958. – 144с.
172760
   Баяты-песни. – Баку, 1978. – 163с.
172761
   Баяты. – Баку, 1960. – 120с.
172762
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – [Б. м.] : Бгактіведанта Бук Траст, 1990. – 913 с., [8] арк. кольор. іл. – Предм. покажч.: с. 835-907. – ISBN 0-89213-097-0
172763
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є : з ориг. санскрит. текстами, транслітерацією кирилицею, послівним і літ. пер. та коментарями / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – 2-ге вид., випр. – Харків : The Bhaktivedanta Book Trust, 2015. – 760, [6] с., [8] арк. кольор. іл. : кольор. іл. – Покажч.: с. 739-760. – ISBN 978-966-180-678-7
172764
  Бідасюк Н. Бгараті Мухерджі: шлях до американської літератури // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-67. – ISSN 0236-1477
172765
  Коротков И.М. БГТО в пионерском лагере / И.М. Коротков. – 2-е изд. доп. – М., 1960. – 111с.
172766
  Шортэн А. Бгырысхэр / А. Шортэн. – Налшык, 1954. – 504с.
172767
  Мар"єнко Ф.С. Бджілка : повість / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса : Одеське кн. вид-во, 1962. – 171 с.
172768
  Радько М.К. та ін. Бджільництво / М.К. та ін. Радько. – Вид. 2-е. – К.-Х., 1948. – 288с.
172769
  Бабич І.А. Бджільництво / І.А. Бабич, О.Г. Мегедь. – Київ : Урожай, 1969. – 272с. : 23 таблиці, 77 малюнків
172770
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 1. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172771
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 2. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172772
  Мовна У. Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX - початку XXI століття / Уляна Мовна // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 66-77. – ISSN 1028-5091
172773
  Глібов Л.І. Бджола і мухи. На одпочинок / Л.І. Глібов. – Київ, 1908
172774
   Бджола мала, а й та працює; Українські народні приказки.. – Киів, 1984. – 12с.
172775
  Горішна Наталія Бджола на асфальті : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
172776
  Осичнюк Г.З. Бджоли-андреніди / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1977. – 323с.
172777
  Гермаківський І.М. Бджоли носять пергу: нотатки журналіста / І.М. Гермаківський. – Львів : Каменяр, 1973. – 48 с.
172778
  Слапчук В. Бджолиний бог і бджоленятко // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 50-75. – ISSN 0130-1608
172779
  Чумак М.І. Бджолиний хліб : Поезії / М.І. Чумак. – Харків : Крок, 2001. – 108с. – ISBN 966-652-002-8
172780
  Осичнюк Г.З. Бджолині / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1959. – 92с.
172781
  Малиновский Р.Я. Бдительно стоять на страже мира / Р.Я. Малиновский. – М., 1962. – 70с.
172782
  Яхлаков П. Бдительность- испытанное оружие советского народа / П. Яхлаков. – М, 1954. – 40с.
172783
  Марухин В.В. Бдительность -- наше оружие. / В.В. Марухин. – Л, 1963. – 123с.
172784
  Яхлаков П. Бдительность - испытанное оружие советского народа. / П. Яхлаков. – М., 1954. – 40с.
172785
   Бдительность - наше оружие : Сборник статей. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 80с.
172786
   Бдительность - наше оружие. – М, 1955. – 112с.
172787
  Савельев Л. Бдительность - наше оружие! / Л. Савельев. – Изд. 2-е , перераб. – М., 1952. – 108с.
172788
  Душин Н.А. Бдительность - наше постоянное оружие / Н.А. Душин. – М, 1979. – 59с.
172789
  Кучин В.Д. Бдительность - твое оружие / В.Д. Кучин. – М., 1982. – 81с.
172790
  Викторов А.Г. Бдительность, выдержка, стойкость. / А.Г. Викторов. – Ленинград, 1987. – 68,2с.
172791
  Лопатинський Л.В. Беата і Гальшка : Істоpична тpагедия в 5 актах з дpугої половини ХVI віку / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 98 с.
172792
  Авдеева К. Беата Тышкевич одиночества не боится / К. Авдеева, А. Карцев // Эхо планеты : Общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 52. – С. 34-37. – ISSN 0234-1670
172793
  Светлов И.Е. Беатриса Сандомирская / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 79с.
172794
  Моравиа А. Беатриче Ченчи / А. Моравиа. – М., 1957. – 151с.
172795
  Сюндюков Ігор Беатріче з хутора Мотронівка : життя Ганни Барвінок // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96. – ISSN 0869-3595
172796
  Кубілінскас К. Бебенчюкас та сестриці / К. Кубілінскас. – К, 1967. – 60с.
172797
  Эйнштейн К. Бебюкин, или Дилетанты чуда : проза: роман / вступление Т. Баскаковой // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 200-246. – ISSN 0130-6545
172798
  Укачин Б.У. Бег аргамака : стихи / Б.У. Укачин; пер. с алт. И.Фонякова. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
172799
  Комиссаренко А.И. Бег в моей жизни / А.И. Комиссаренко. – Тула, 1989. – 109с.
172800
  Воронов Н.П. Бег в ночи / Н.П. Воронов. – Москва, 1965. – 196с.
172801
  Есин С.Н. Бег в обратную сторону или Эсхатология / С.Н. Есин. – М, 1989. – 366с.
172802
  Копытин Г.В. Бег в степи. / Г.В. Копытин. – М., 1984. – 157с.
172803
  Сунсунеги Х.А. Бег в темноте / Х.А. Сунсунеги. – М., 1960. – 317с.
172804
  Бахшиев Ф.М. Бег времени / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1973. – 64с.
172805
  Браев А.Г. Бег времени : поэма / А.Г. Браев; пер. с кабард. В.Стрелкова. – Нальчик : Эльбрус, 1978. – 84 с.
172806
  Ахматова А. Бег времени : Стихотворения / А. Ахматова. – Минск : Мастацка літаратура, 1983. – 255с.
172807
   Бег времени летящий. – М, 1986. – 460с.
172808
  Колесников Г.С. Бег времени. / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1962. – 116с.
172809
  Сотникова М.П. Бег для здоровья / М.П. Сотникова. – М., 1983. – 32с.
172810
  Спешнев А.В. Бег дней / А.В. Спешнев. – М., 1983. – 272с.
172811
  Потупа А.С. Бег за бесконечностью / А.С. Потупа. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с.
172812
  Лаптев А.П. Бег и здоровье / А.П. Лаптев. – М, 1984. – 64с.
172813
  Лидьярд А. Бег к вершинам мастерства / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – МА., 1968. – 151с.
172814
  Елаховский С.Б. Бег к невидимой цели. / С.Б. Елаховский. – М, 1973. – 144с.
172815
  Ванин Ф. Бег марафонца. / Ф. Ванин. – Москва, 1951. – 68с.
172816
  Гамбарян П.П. Бег млекопитающих / П.П. Гамбарян. – Ленинград : Наука, 1972. – 334с.
172817
  Хоменков Л.С. Бег на 100 и 200 м. / Л.С. Хоменков. – М., 1955. – 92с.
172818
  Козловский Ю.И. Бег на 300 метров с препятствиями / Ю.И. Козловский. – К, 1984. – 149с.
172819
  Шорец П.Г. Бег на 3000 м с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1967. – 72с.
172820
   Бег на 400 и 800 м (методические материалы по тренировке). – М, 1955. – 38с.
172821
  Зайцев Н.А. Бег на 400 метров / Н.А. Зайцев. – М., 1955. – 152с.
172822
  Люлько Р.Д. Бег на короткие дистанции / Р.Д. Люлько. – М.-Л., 1949. – 108с.
172823
  Филин В.П. Бег на короткие дистанции / В.П. Филин. – М, 1964. – 211с.
172824
  Бартенев Л.В. Бег на короткие дистанции / Л.В. Бартенев. – М., 1967. – 96с.
172825
  Бартенев Л. Бег на короткие дистанции / Л. Бартенев. – 2-е изд., испр. – М., 1971. – 72с.
172826
  Хоменков Л.С. Бег на короткие дистанции. Техника, тренировка. / Л.С. Хоменков. – М., 1953. – 112с.
172827
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1954. – 158с.
172828
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1966. – 191с.
172829
   Бег на средние и длинные дистанции (по материалам английскихи венгерских авторов). – М, 1960. – 136с.
172830
  Кроуфорд Ч.П. Бег на трех ногах / Ч.П. Кроуфорд. – М, 1980. – 111с.
172831
  Болтромеюк В.В. Бег нарты / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1987. – 175с.
172832
  Поддубный С.А. Бег огня / С.А. Поддубный. – Москва, 1972. – 303 с.
172833
  Поделков С.А. Бег огня : стихотворения и поэмы / Сергей Поделков. – Москва : Современник, 1972. – 304с.
172834
  Явтысый П.А. Бег оленя : стихи / П.А. Явтысый. – Архангельск, 1977. – 64 с.
172835
  Антанасиевич И. Бег по кругу // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 29. – С. 60-63


  Ситуація в Косово
172836
  Фурманов Ю.А. Бег по пересеченной местности / Ю.А. Фурманов. – К, 1988. – 188с.
172837
  Гилмор Г. Бег ради жизни / Г. Гилмор. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 112с.
172838
  Гилмор Г. Бег ради жизни / Г. Гилмор. – М., 1973. – 119с.
172839
  Вернер В.В. Бег ради здоровья / В.В. Вернер, О.А. Устинов. – Омск : Кн. изд-во, 1989. – 70, [2] с. : ил. – ISBN 5-85540-110-3
172840
  Лидьярд А. Бег с Лидьярдом / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – М., 1987. – 256с.
172841
  Шорец П.Г. Бег с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1971. – 64с.
172842
  Гладкова Н. Бег с препятствиями. Что мешает вузам прорваться в ТОП-100 международных рейтингов? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 11


  На очередном собрании ректоров вузов - участников программы повышения глобальной конкурентоспособности “5/100”, которое состоялось недавно в НИУ ВШЭ, речь шла о том, что препятствует реализации их дорожных карт. Часть обозначенных проблем не может быть ...
172843
  Силвер Марк Бег сумасшедших : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 42 : Фото
172844
  Улит Ф. Бег, бег, бег. / Ф. Улит. – М., 1967. – 376с.
172845
  Алексеев Ю.А. Бега.. : сатирический роман / Ю.А. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 188с.
172846
  Маргулан А.Х. Бегазы -- дандыбаевская культура Центрального Казахстана. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата, 1979. – 338с.
172847
  Травин Ю.Г. Бегай на здоровье / Ю.Г. Травин. – М, 1988. – 47с.
172848
   Бегай, прыгай, метай. – М, 1982. – 79с.
172849
  Бойко А.Ф. Бегайте на здоровье! / А.Ф. Бойко. – М., 1983. – 64с.
172850
  Журавлев Андрей Бегать лучше, чем ходить. Рожденный бегать // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 70 : фото
172851
  Корпачев Э.М. Бегающая птица / Э.М. Корпачев. – М., 1986. – 46с.
172852
  Гоббс Т. Бегемот / Томас Гоббс ; [пер. з англ., упорядкув., передм. Л. Білас ; редкол.: В.Ф. Жмир (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Абрис, 1996. – XCII, 237, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека часопису "Філософська і соціологічна думка" ; Серія "Класики світової суспільно-політичної думки"). – ISBN 5-86828-043-1
172853
  Коршутов А.М. Беги навстречу утру / А.М. Коршутов. – М., 1984. – 144с.
172854
  Лермонтов Ю М. Беглец / Ю М. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1945. – 47с. – (Библиотека школьника)
172855
  Чехов А.П. Беглец / А.П. Чехов. – М.Л,, 1945. – 40с.
172856
  Волосков В.В. Беглец / В.В. Волосков. – Свердловск, 1965. – 111с.
172857
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1966. – 158с.
172858
  Леанте Оесар Беглец / Леанте Оесар. – М, 1976. – 160с.
172859
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1985. – 94с.
172860
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1987. – 157с.
172861
  Дубов Н.И. Беглец / Н.И. Дубов. – М, 1989. – 270с.
172862
  Скобелев Э.М. Беглец / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 364с.
172863
  Лапиков М. Беглец // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 140-147. – ISSN 1728-8568
172864
  Крэсэску В. Беглец из семинарии / В. Крэсэску. – Кишинев, 1992. – 192с.
172865
  Ткачев А. Беглец от мира. Сила и слабость Григория Сковороды // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 11 (116). – С. 32-33
172866
  Гнедина Т.Е. Беглец с чужим временем / Т.Е. Гнедина. – М, 1968. – 136с.
172867
  Шишкова-Шипунова Беглец. Еще раз о том, зачем пишутся литературные биографии // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 189-194. – ISSN 0131-2332


  Сто лет назад Лев НиколаевичТолстой навсегда ушел из Ясной Поляны, чтобы умереть на безвестной железнодорожной станции. Анализируется книга П. Басинского "Лев Толстой: Бегство из рая"
172868
  Дубов Н.И. Беглец. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – М, 1991. – 252с.
172869
  Линнанкоски И. Беглецы / И. Линнанкоски. – Л.-М. – 96 с.
172870
  Ильин А. Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 100 с. – Конволют. - Пер. с 4 кн.


  Содержание конволюта: 1. Беглецы. - Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. - 48 с. 2. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков 3. Поселянка : повесть Э. Ожешко / Э. Ожешко 4. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой 5. Веер : ...
172871
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Л., 1956. – 328с.
172872
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Красноярск, 1959. – 327с.
172873
  Матвеев-Сибиряк В В. Беглецы / В В. Матвеев-Сибиряк, . – Х., 1961. – 168с.
172874
  Эвенсму С. Беглецы / С. Эвенсму. – М, 1962. – 216с.
172875
  Буртынский А.С. Беглецы / А.С. Буртынский. – Саранск, 1963. – 120с.
172876
   Беглецы. – Москва, 1969. – 112с.
172877
  Галкин Ю.Ф. Беглецы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1978. – 351с.
172878
  Линдсей Д. Беглецы / Д. Линдсей. – Л., 1984. – 254с.
172879
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1956. – 494с.
172880
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1983. – 623с.
172881
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – М, 1984. – 479с.
172882
  Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии / Г.П. Данилевский. – К, 1988. – 478с.
172883
  Богословский Е.А. Беглые заметки о XVI Всероссийской выставке в Нижнем-Новгороде / Е.А. Богословский // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 86 с.
172884
  Шушканов Н.Г. Беглые. / Н.Г. Шушканов. – Свердловск, 1959. – 148с.
172885
  Галкин Л.А. Беглый огонь / Л.А. Галкин. – Харьков, 1971. – 238с.
172886
  Левандовский Ф. Беглый очерк внутренних водных путей Европейской России: их развитие, современное состояние и вероятное будущее / Ф. Левандовский. – 39с.
172887
  Колдуэлл Эрскин Беглянка / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1939. – 48 с.
172888
  Голсуорси Д. Беглянка : пьеса в 4 д. / Д. Голсуорси. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1957. – 82 с.
172889
  Михалков С.В. Беглянка / С.В. Михалков. – М., 1978. – 16с.
172890
  Манро Э. Беглянка : рассказ // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-36. – ISSN 0130-6545
172891
   Бегом к здоровью. – М., 1986. – 96с.
172892
  Алексеев В. Бегом от Европы? : Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств / Владимир Алексеев. – Харьков : Факт, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-637-619-3
172893
  Светлова Римма Бегом через полюс : общество / Светлова Римма, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
172894
  Тамберг Т.Г. Бегония / Т.Г. Тамберг, Ю.А. Овчинников. – Л, 1989. – 72с.
172895
  Михале А. Бегство / А. Михале. – М, 1965. – 288с.
172896
  Оссовски Л. Бегство : Роман / Л. Оссовски. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 213с.
172897
   Бегство Адама. – М., 1962. – 71с.
172898
  Омеску К. Бегство Адама / К. Омеску. – Бухарест, 1968. – 39 с.
172899
  Киплинг Р. Бегство белых гусар / Р. Киплинг, 1946. – 64 с.
172900
  Ясный В.К. Бегство в действительность / В.К. Ясный. – М., 1971. – 240с.
172901
  Гранин Д.А. Бегство в Россию / Д.А. Гранин. – М, 1995. – 432с.
172902
  Изюмский Б.В. Бегство в Соколиный бор / Б.В. Изюмский. – М., 1961. – 62с.
172903
  Гауптман Г. Бегство Габриэля Шиллинга : Драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман ; Перев. И. Вайсблита. – Киев : [Тип. 2-й Артели], 1912. – 92, VI с.


  На тит. л. № 54744: подпись ... 2/ XII 12
172904
  Карсак Ф. Бегство земли / Ф. Карсак. – М., 1972. – 336с.
172905
  Бийе Клэр Бегство из Афганистана. Свобода или смерть / Бийе Клэр, Жобар Оливье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
172906
  Кравцов Б. Бегство из гетто / Б. Кравцов. – Л., 1984. – 176с.
172907
  Щербинина Ю. Бегство из литературного заповедника. О романе Всеволода Бенигсена "ГенАцид" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-100. – ISSN 0042-8795
172908
  Полетаев С.Е. Бегство Куантая / С.Е. Полетаев. – М, 1962. – 168с.
172909
  Филюшкин А.И. Бегство Курбского: оценки источников и стереотипы историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 8-17. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Історія Росії XVI століття. Курбський Андрій Михайлович (1528-1583)
172910
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1963. – 162с.
172911
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 191с.
172912
  Леонов Л.М. Бегство мистера Мак-Кинли / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 533с.
172913
  Льюис Н. Бегство от мрачного экватора / Н. Льюис; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 426 с.
172914
  Воскобойников А.Э. Бегство от разума: Критика буржуаз. концепций личности / А.Э. Воскобойников. – Москва, 1980. – 64с.
172915
  Давыдов Ю.Н. Бегство от свободы : философское мифотворчество и литературный авангард / Ю.Н. Давыдов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 365с.
172916
  Фромм Эрих Бегство от свободы / Фромм Эрих; Общ. ред.П.С.Гуревича. – Москва : Прогресс, 1989. – 272с. – ISBN 5-01-001914-4
172917
  Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М., 1990. – 260с.
172918
  Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм ; [ пер. с англ. Г.Ф. Швейника, Г.А. Новичковой ; отв. ред. П.С. Гуревич ]. – Москва : Академический Проект, 2007. – 272 с. – (Психологические технологии). – ISBN 978-5-8291-0815-1
172919
  Фромм Эрих Бегство от свободы. Человек для себя / Фромм Эрих; Пер. с англ. Д.Н.Дудинский; Худ. обл. М.В.Драко. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-146-3
172920
  Сириос-Гира Бегство от тени / Сириос-Гира. – М, 1978. – 287с.
172921
  Гапанович О.П. Бегство от человека? / О.П. Гапанович. – Минск, 1989. – 173с.
172922
  Большаков К. Бегство пленных / К. Большаков. – 2-е изд. – Харьков, 1930. – 320с.
172923
  Большаков К.А. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка / К.А. Большаков. – Москва, 1991. – 334с.
172924
  Шугаев В.М. Бегу и возвращаюсь. / В.М. Шугаев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
172925
  Сажин В.Л. Бегу навстречу / В.Л. Сажин. – Иркутск, 1968. – 19с.
172926
  Токарчук О. Бегуны : проза : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 129-185. – ISSN 1130-6545
172927
  Ходнев Сергей Бегущая диагональ Нью-йорка : Большое путешествие / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 68-88 : Іл., карта
172928
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 384с.
172929
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Ставрополь, 1985. – 447с.
172930
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Л., 1986. – 637с.
172931
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Роман. Рассказы / А.С. Грин. – Москва : Художественная литература, 1987. – 287с.
172932
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – М., 1988. – 287с.
172933
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Романы и повести / А.С. Грин. – Пермь, 1988. – 492 с. – (Юношесткая библиотека)
172934
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – М., 1989. – 178с.
172935
  Грин А.С. Бегущая по волнам / А.С. Грин. – Уфа, 1990. – 492с.
172936
  Грин А.С. Бегущая по волнам : Рассказы. Роман / А.С. Грин. – Одесса : Маяк, 1991. – 222с.
172937
  Добролюбов А.И. Бегущие волны деформации / А.И. Добролюбов. – Минск, 1987. – 142с.
172938
  Дымов Осип Бегущие креста = Die das Kreuz fliehen : (Великий человек) : роман / Осип Дымов [псевд.]. – Берлин : Berlin Ladyschnikow, 1911. – 292 с. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.
172939
  Ацканов Р. Бегущие травы / Р. Ацканов. – Москва, 1986. – 126с.
172940
  Долин А. Бегущий = пилберг и Тинтин: комикс как автопортрет : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 2. – С. 88-102. – ISSN 0130-6405


  Стивен Аллан Спилберг (р. 1946) - сценарист, продюсер и один из самых успешных американских кинорежиссёров. Его 20 самых кассовых картин (со сборами более $200 млн) собрали в прокате $8,4 млрд.
172941
  Хромов А.М. Бегущий день / А.М. Хромов. – М, 1979. – 111с.
172942
  ХАмхоев Бегущий день. / ХАмхоев. – Грозный, 1974. – 48с.
172943
  Бабанина Н. Бегущий между капельками / Н. Бабанина, А. Блинов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 22-27


  Леонид Кравчук через двадцать лет после провозглашения суверенитета высказался за мягкую интеграцию с Россией
172944
  Макарочкина Н.А. Бегущий олень / Н.А. Макарочкина. – Ярославль, 1974. – 52с.
172945
  Дик Бегущий по лезвию бритвы / Дик, , К. Филлип. – М., 1992. – 250с.
172946
  Гаврилов А.С. Бегущий свет / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1971. – 87с.
172947
  Артищев В.В. Беда / В.В. Артищев. – Свердловск, 1961. – 38с.
172948
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Н.Е. Мординов. – Москва, 1970. – 319 с.
172949
  Мординов Н.Е. Беда : повесть / Н.Е. Мординов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319 с.
172950
  Белшевица В. Беда в доме : рассказы / В. Белшевица; пер. с латыш. Л.Лубей, И.Цигальской. – Москва : Советский писатель, 1991. – 235 с.
172951
  Лурье Лев Беда и слава : мнение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 142-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
172952
  Кропивницкий М.Л. Беда не каждому беда - иному и счастье / М.Л. Кропивницкий. – Москва, 1954. – 24 с.
172953
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
1. – 1961. – 74с.
172954
  Хюсеин Бедаи Ул-векаи / Хюсеин. – М
2. – 1961. – 702с.
172955
  Чубинашвили Г.Н. Бедийская золотая чаша / Г.Н. Чубинашвили. – 13с.
172956
  Хабиб А. Бедиль и его произведение "Чахар Унсур". : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.06 / Хабиб А.; МГУ. – М, 1973. – 17л.
172957
  Сейтаков Б. Бедиркент : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 360 с.
172958
  Клюкин А.А. Бедленды и земляные пирамиды Крымских гор // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
172959
  Жлуктенко В. Бедная Америка // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 20 (189). – С. 42-44
172960
  Седов И.П. Бедная галочка / И.П. Седов. – Пенза, 1959. – 96с.
172961
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М.-Л., 1950. – 35с.
172962
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1954. – 32с.
172963
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1957. – 45с.
172964
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1976. – 155с.
172965
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1977. – 69с.
172966
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – М., 1981. – 94с.
172967
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 64с.
172968
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза : Книга для чтения с комментарием на английском языке и словарем / Н.М. Карамзин. – Москва : Русский язык, 1988. – 67с.
172969
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза / Н.М. Карамзин. – Л., 1989. – 47с.
172970
  Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Повести / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1970. – 143 с. – (Народная библиотека)
172971
  Обельченко Мария Бедная Луиза : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 164-172 : Фото


  Історія виникнення Португалії
172972
  Лукаш И.С. Бедная любовь Мусоргского: роман / И.С. Лукаш. – М., 1992. – 212с.
172973
  Уэстон К. Бедная, бедная Офелия / К. Уэстон. – М, 1994. – 397с.
172974
  Соболев П.Н. Беднейшее крестьянство - союзник пролетариата в Октябрьской революции / П.Н. Соболев. – Москва, 1958. – 337 с.
172975
  Карленко Владимир Бедность - не порок? : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 62-73
172976
  Осмотбетова Д.К. Бедность в Кыргызстане и ее отражение в показателях водопотребления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-77. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
172977
  Порфененко М. Бедность в мире: подходы к измерению // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 81-93. – Библиогр.: на13 пунктів
172978
  Фелорова О.Г. Бедность в России (проблемы ее историко-правового анализа в постсоветском пространстве) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
172979
  Николаев И. Бедность в России: экономический анализ / И. Николаев, Е. Марушкина // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 262-304. – ISSN 0207-3676
172980
  Рязанов Д.С. Бедность и безработица как факторы терроризма // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 4 (63). – С. 104-111
172981
  Коцебу Август фон Бедность и благородство души : комедия в 3 действиях г. Коцебу // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – 168 с.
172982
  Морс Д.А. Бедность и минимальный жизненный уровень / Д.А. Морс. – Женева
1. – 1970. – 166с.
172983
  Тютюнникова С.В. Бедность как социально-экономический феномен содержание, формы, стратегии преодоления в современном мире // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С. 88-102
172984
  Сонин О. Бедность населения стран Содружества и способы ее измерения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 46-53
172985
  Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : ( Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон) / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 107-116. – Библиогр.:19 назв. – ISSN 0042-8736
172986
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 48с.
172987
  Островский А.Н. Бедность не порок. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 80с.
172988
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Санкт-Петербург. – 82 с.
172989
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Петроград, 1919. – 69с.
172990
  Островский А.Н. Бедность не порок. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1935. – 83с.
172991
  Соловьёв А.К. Бедность пенсионеров: факторы формирования и условия преодоления // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 138-186. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
172992
  Люмер Х. Бедность: ее корни и пути устранения / Х. Люмер. – М., 1967. – 136с.
172993
  Ленс С. Бедность: неискоренимый парадокс Америки / С. Ленс. – М, 1976. – 432с.
172994
  Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление : юрид. аспект : науч. специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право" / Е.В. Аристов. – Москва : Закон и право ; ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 79, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные издания для юристов"). – ISBN 978-5-238-02779-1
172995
  Скарпетта Э. Беднота и знать. / Э. Скарпетта. – М., 1960. – 150с.
172996
  Осколкова О.Б. Бедные дети богатой Америки // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С. 78-87. – ISSN 0132-1625
172997
  Салуцкий А.С. Бедные и богатые : Очерки / А.С. Салуцкий. – Москва : Профиздат, 1989. – 303с. – ISBN 5-255-00307-7
172998
  Достоевский Ф.М. Бедные люди / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1983. – 431с.
172999
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1981. – 383 с.
173000
  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Униженные и оскорбленные : романы / Ф.М. Достоевский. – Киев : Дніпро, 1981. – 480 с. – (Шк. б-ка)
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,