Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
171001
  Пьянов А.С. "Берег, милый для меня". Пушкинские места Верхневолжья / А.С. Пьянов. – М., 1974. – 186с.
171002
  Старченко Т.В. "Берегиня" на Українському радіо: особливості генези програми для жінок // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 222-227


  У статті підіймаються гендерні питання, здійснюється огляд радіопередач для жінок, аналізується радіопередача "Берегиня", вивчається її досвід. In the article it is raised the gender problems as iveU as it is analyzed the radio program "Berehynja" ...
171003
  Андрєєва К. "Бережіть честь колективу, примножуйте найкращі традицї академії" : Інтерв"ю з проректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Володимиром Сташисом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.7-8
171004
  Мізяк В.Д. "Березільський" період режисера І.О. Бориса (1991-1996) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто творчі досягнення І. О. Бориса на посаді головного режисера Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Проаналізовано його твор-чість на березільській сцені з позицій відновлення національної ідентичності ...
171005
  Назаревський О.А. "Березневий рух" київських студентів р. 1878 / О.А. Назаревський. – С. 102-122. – Окр. відбиток: За сто літ, 1928, кн. 3


  У тексті: витяги з документів Київської шкільної округи про студентські заворушення 1878 р. та репресії проти їх учасників.
171006
  Пономарев Е. "Берлинский очерк" 1920-х годов как вариант петербургского текста // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 42-67. – ISSN 0042-8795


  "Берлинский очерк" - уникальное жанровое образование, существовавшее в первой пол. 1920-х гг. и объединившее несколько десятков текстов, написанных известными авторами. Появившийся в той самой временной точке, где произошел раскол русской литературы на ...
171007
  Марчук А. "Бермудский треугольник"...в Охотском море : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
171008
  Крушинський В.Ю. "Бермудський трикутник" для "залізної леді" (Маргарет Тетчер і європейське співтовариство) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 69-74
171009
  Голубєв Г.Г. "Бермудський трикутник" сучасного капіталізму / Г.Г. Голубєв. – Київ, 1987. – 194с.
171010
  Завадская Е.В. "Беседы о живописи" Ши-тао / Е.В. Завадская. – Москва, 1978. – 208с.
171011
  Гончар О.Т. Берег любові : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с. – (Романи й повісті ; 1976 Вип. 4)
171012
  Гончар О. Берег любові : Роман; Бригантина: Повість / О. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 415 с.
171013
  Ситник Л.В. Берег любові Олеся Гончара // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
171014
  Подранецька Н. Берег любові, Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака "Тричі мені являллася любов" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 33-41.
171015
  Сарсенбаев А. Берег моей молодости : стихи / А. Сарсенбаев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 237 с.
171016
  Панкратов В.Ф. Берег моей осени. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1979. – 127с.
171017
  Тендюк Л.М. Берег моєї землі : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1974. – 67 с.
171018
  Семенов А.И. Берег Надежды / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1955. – 247с.
171019
  Левада О.С. Берег надії : кіносценарій / О.С. Левада. – Київ, 1967. – 117 с.
171020
  Забашта Л.В. Берег надії : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1974. – 87 с.
171021
   Берег наш луганский. – Киев, 1998. – 256с.
171022
   Берег наш луганский : Портреты современных руководителей / Л. Ткаченко, Ю. Карелин, Е. Особова, Ю. Еременко, А. Кошак. – Киев, 1998. – 256 с. – ISBN 5770734558
171023
  Десятерик Д. Берег незцілимих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 22


  Нотатки про Сан-Франциско.
171024
  Пликарпов С.И. Берег огненного моря / С.И. Пликарпов. – Баку, 1981. – 98с.
171025
  Гордейчев В.Г. Берег океана / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1970. – 165с.
171026
  Крившенко С.Ф. Берег Отечества / С.Ф. Крившенко. – М., 1988. – 416с.
171027
  Базоев М.М. Берег отзовется : стихи / М.М. Базоев. – Орджоникидзе, 1968. – 80 с.
171028
  Гордон И.Б. Берег Отрады / И.Б. Гордон. – Одесса, 1982. – 94с.
171029
  Мірошниченко І.Є. Берег пам"яті / І.Є. Мірошниченко. – Харків : Прапор, 1988. – 55 с.
171030
  Чернухин И.А. Берег памяти. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1976. – 72с.
171031
  Глинка М.С. Берег перемен / М.С. Глинка. – Ленинград, 1971. – 254с.
171032
  Меншиков В.Л. Берег Пицунды: факты и гипотезы / В.Л. Меншиков, В.М. Пешков. – М., 1980. – 112с.
171033
  Озерова И.Н. Берег понимания / И.Н. Озерова. – М., 1980. – 303с.
171034
  Беккер П. Берег Понта Эвсксинского, 1851
171035
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1969. – 287с.
171036
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1976. – 318с.
171037
  Ярхо Валерий Берег прожигателей жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 80-87 : фото
171038
  Зленко Г.Д. Берег Пушкина / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1987. – 237с.
171039
  Нежный А.И. Берег раннего солнца / А.И. Нежный. – М., 1976. – 175с.
171040
  Богданов Е.Ф. Берег розовой чайки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1977. – 240с.
171041
  Тепляков Ю.Н. Берег России / Ю.Н. Тепляков. – М., 1987. – 158с.
171042
  Мамур С. Берег сердца : стихи и поэма / С. Мамур; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
171043
  Дженкинс Д. Берег скелетов. / Д. Дженкинс. – Кишинев, 1991. – 127с.
171044
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1980. – 510с.
171045
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1986. – 582с.
171046
  Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости : Экономико-географическая характеристика / Л.Ф. Блохин. – Москва : Мысль, 1967. – 325с.
171047
  Ведмеденко О. Берег сподівань : вірші / Оксен Ведмеденко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2152-02-9
171048
  Соболев А.П. Берег студеных туманов / А.П. Соболев. – М, 1972. – 256с.
171049
  Простаков В.Б. Берег счастья. / В.Б. Простаков. – М., 1972. – 112с.
171050
  Халилецкий Г.Г. Берег твоей юности. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1960. – 95с.
171051
  Хохлов С.Н. Берег тишины. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1971. – 272с.
171052
  Милюнас В. Берег тот и берег этот. : рассказы / В. Милюнас. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
171053
  Дижур Б.А. Берег трех братьев / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1963. – 123с.
171054
  Дятлов В.С. Берег туманов / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1972. – 253с.
171055
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Красноярск, 1989. – 223с.
171056
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Горький, 1990. – 382с.
171057
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – М, 1991. – 440с.
171058
  Симоненко В. Берег чекань = The shore of expectations / Василь Симоненко ; вибір і комент. І. Кошелівця. – Другий наклад. – Hью Йорк : Пролог, 1966. – 221, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
171059
  Симоненко Василь Берег чекань = The shore of expectations / Симоненко Василь; Вибір і коментарі І. Кошелівця. – 2-е вид., доповн. – б.м. : Сучасність, 1973. – 310с. – Satz und Druck: Munchen: Logos
171060
  Симоненко В. Берег чекань / Вибір і коментарі Івана Кошелівця; Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 248c. – ISBN 966-00-0737-X
171061
  Жаколио Л. Берег черного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – К., 1991. – 228с.
171062
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1958. – 192с.
171063
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – М., 1989. – 237с.
171064
  Бриль М. Берег чорних криниць / М. Бриль. – Київ, 1932. – 63 с.
171065
   Берег Юмереллы. – Л, 1990. – 174с.
171066
  Шереметьев У.Т. Берег ясных зорь. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1965. – 52с.
171067
  Адыгов Т. Берег, к которому надо причалить : повесть / Т. Адыгов. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 159 с.
171068
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор / Юрий Бондарев. – Минск : Беларусь, 1986. – 717 с.
171069
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор. Игра : романы / Ю.В. Бондарев. – М : Советский писатель, 1988. – 752 с.
171070
  Грачев Н.Г. Берега / Н.Г. Грачев. – Иваново, 1961. – 79с.
171071
  Константинов В.Н. Берега / В.Н. Константинов. – Х., 1965. – 31с.
171072
  Созинова Н.И. Берега / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1966. – 63с.
171073
  Носов Е.И. Берега / Е.И. Носов. – М, 1971. – 367с.
171074
  Чернец Н.Н. Берега / Н.Н. Чернец. – Пермь, 1979. – 34с.
171075
  Торопыгин В.В. Берега / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 142с.
171076
   Берега. – Горький, 1984. – 286с.
171077
   Берега. – Барнаул, 1990. – 111с.
171078
   Берега / П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукянова, Л.Г. Никифоров. – Москва : Мысль, 1991. – 479 с.
171079
  Лымарев В.И. Берега Аральского моря - внутреннего водоема средней зоны. / В.И. Лымарев. – Л., 1967. – 252с.
171080
  Лымарев В.И. Берега Аральского озера-моря. (Опыт зонально-регионального исслед.) : Автореф... доктор географ.наук: / Лымарев В.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Географ. ф-тет. – Ленинград, 1962. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
171081
   Берега Балтики помнят.... – Москва, 1966. – 264с.
171082
  Наровчатов С.С. Берега времени : (Стихи, рецензии). / С.С. Наровчатов. – М., 1976. – 301с.
171083
   Берега Куйбышевского водохранилища : (опыт применения материалов аэрофотосъемки при комплексном изучении Куйбышевского водохранилища). – Москва:Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 190с.
171084
  Дубровин Л.И. Берега ледяного континента / Л.И. Дубровин. – Москва : Знание, 1974. – 31 с. – (Проблемы исследования Арктики и Антарктики)
171085
  Матвеев А.И. Берега любви : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр, : ил. – ISBN 966-00-0448-6
171086
  Юрков О.В. Берега мои. / О.В. Юрков. – Л., 1987. – 56с.
171087
  Попов С.В. Берега мужества. / С.В. Попов. – Красноярск, 1982. – 173с.
171088
  Дружинин Г.В. Берега озер Северного Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Дружинин Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
171089
  Карим М. Берега остаются / М. Карим. – М, 1966. – 191с.
171090
  Зайцев Б.И. Берега песенные / Б.И. Зайцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 224с.
171091
  Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – Москва : Географгиз, 1958. – 374с.
171092
  Лядов А.И. Берега. / А.И. Лядов. – Саратов, 1969. – 72с.
171093
  Юров Г.Е. Берега. стихи и поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1970. – 100с.
171094
  Коренев А.К. Берега.Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1961. – 130с.
171095
  Бурма В.О. Берегами Серету. : путівник по туристському маршруту / В.О. Бурма. – Львів : каменяр, 1979. – 88с.
171096
  Горобець Ірина Берегами Швейцарського моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 54-59 : фото
171097
  Немчинов Г.А. Берегах тихих рек. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1972. – 252с.
171098
  Рибачук В. Берегелівські злодії (хроніки) // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 247-261.
171099
   Береги. – Одеса, 1974. – 128с.
171100
  Петровська Т.В. Береги / Т.В. Петровська. – Київ, 1998. – 77 с.
171101
  Сорока Б. Береги ждуть закоханих / Б. Сорока. – Київ : Молодь, 1959. – 248 с.
171102
  Оровецький П.А. Береги життя : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 359 с.
171103
  Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду / Ф.Г. Углов. – Москва, 1988. – 142с.
171104
  Козлов В.И. Береги здоровье смолоду / В.И. Козлов. – М., 1987. – 30с.
171105
  Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду / А.П. Лаптев. – Москва : Медицина, 1988. – 144с.
171106
  Підпалий В.О. Береги землі : із спадщини поета (вірші, поеми, переклади, проза) / В.О. Підпалий; передм.: П.П. Засенко; упоряд. і підгот. тексту: Н.А. Підпала. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
171107
  Перковский Б.Б. Береги красоту и богатство родной земли. / Б.Б. Перковский. – М., 1962. – 40с.
171108
  Тетерук С.Ф. Береги людяності / С.Ф. Тетерук. – К, 1984. – 128с.
171109
  Эрендженов К. Береги огонь : роман / К. Эрендженов; пер. с калм. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272 с.
171110
  Аквилев А.А. Береги огонь / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1977. – 96с.
171111
  Коротич В.О. Береги океану : публіцистичні нариси / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро, 1981. – 483 с.
171112
  Миколаєнко М.А. Береги твого щастя / М.А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1970. – 206 с.
171113
  Ржанников Дмитрий Береги Че смолоду : Освободить аллигатора. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 24-39 : Фото
171114
  Бардин С.М. Береги честь с молоду / С.М. Бардин. – Москва, 1963. – 157с.
171115
  Сидоренко Віктор Берегині з усіх Україн : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105 : Фото
171116
  Войтович В. Берегиня - володарка добра і захисниця людини // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-20
171117
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ, 1987. – 276 с.
171118
  Дементьев В.В. Берегиня / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 604с.
171119
  Рубан В. Берегиня : історичний роман / В. Рубан. – Київ : Український письменник, 1992. – 191 с.
171120
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 1. – 1992
171121
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 2. – 1992
171122
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1995
171123
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1995
171124
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1995
171125
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1995
171126
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1996
171127
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1996
171128
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1997
171129
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1997
171130
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1997
171131
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1997
171132
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1998
171133
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1998
171134
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1998
171135
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1998
171136
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1999
171137
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1999
171138
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1999
171139
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1999
171140
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000
171141
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2000
171142
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2000
171143
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2000
171144
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001
171145
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001
171146
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001
171147
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2001
171148
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2002
171149
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2002
171150
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002
171151
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002
171152
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2003
171153
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2003
171154
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2003
171155
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2003
171156
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
171157
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004
171158
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2004
171159
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004
171160
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4. – 2004
171161
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005
171162
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2005
171163
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005
171164
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2005
171165
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
171166
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006
171167
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006
171168
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006
171169
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2006
171170
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007
171171
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007
171172
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2007
171173
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007
171174
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1 (64). – 2010
171175
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2 (65). – 2010
171176
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3 (66). – 2010
171177
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4 (67). – 2010
171178
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 1 (68). – 2011
171179
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011
171180
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3 (70). – 2011
171181
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – З 2012 року назва Наша Берегиня
171182
  Ільїнська А. Берегиня "Ботанічного дива". З нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої / А. Ільїнська, В. Протопопова, М. Шевера // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
171183
  Маренко Н. Берегиня журналістського кошу : ( З 80-ти літтям Майю Костянтинівну Мурзіну.Останні 25 років вона працює відповідальним секретарем правління Запоріжської обласної організації Національної спілки журналістів України) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4
171184
  Заїчко В. Берегиня рідного слова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 2


  Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, ...
171185
  Маньковська Р. Берегиня української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 224-232. – ISSN 2222-5250


  До 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької.
171186
  Войцехівський Борис Берегиня української мови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 156. – ISSN 0869-3595
171187
  Савинов Е.Ф. Берегиня. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – М., 1974. – 104с.
171188
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1965. – 136с.
171189
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1967. – 206с.
171190
   Берегись автомобиля!. – М, 1985. – 112с.
171191
  Брагинский Э. Берегись автомобиля! / Э. Брагинский, Э. Рязанов. – М., 1988. – 78с.
171192
  Шейнин Л.Р. Берегись шпионов / Л.Р. Шейнин. – Москва, 1943. – 30 с.
171193
   Берегите архивы!. – Вологда, 1959. – 28с.
171194
  Израэль Ю.А. Берегите биосферу / Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский. – М., 1987. – 125с.
171195
  Бураков Л.А. Берегите весну / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1966. – 162с.
171196
  Чернозатонская Е.П. Берегите голос - оружие лектора, певца, педагога / Е.П. Чернозатонская. – Ленинград, 1965. – 44с.
171197
  Беляев К.И. Берегите детство / К.И. Беляев. – М., 1976. – 80с.
171198
  Рябко А.Е. Берегите землю, мальчики / А.Е. Рябко. – М., 1985. – 176с.
171199
  Земскова А.М. Берегите любовь / А.М. Земскова. – Волгоград, 1964. – 208с.
171200
  Гринина-Земскова Берегите любовь / Гринина-Земскова. – 2-е изд. – Волгоград, 1966. – 208с.
171201
   Берегите любовь : рассказы. – Москва, 1968. – 32 с.
171202
  Иванов А.М. Берегите любовь / А.М. Иванов. – Ярославль, 1971. – 175с.
171203
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1978. – 107 с.
171204
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1982. – 71 с.
171205
  Абдукаххар Самиг Берегите мужчин : басни, фельетоны в стихах, юморески, шутки, юморист. рассказы / Абдукаххар Самиг; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 279 с.
171206
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1965. – 62с.
171207
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1968. – 64с.
171208
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1977. – 56с.
171209
  Балан Р.М. Берегите птиц Узбекистана / Р.М. Балан. – Ташкент, 1965. – 48с.
171210
  Николаева В.В. Берегите родной язык / В.В. Николаева. – Л., 1973. – 24с.
171211
   Берегите свою мечту : очерки. – Москва, 1966. – 32 с.
171212
  Оганов Р.Г. Берегите сердце / Р.Г. Оганов. – Москва : Медицина, 1979. – 56с. : Ил. – (Науч.-попул. мед. л-ра. Сердечно-сосудистые заболевания)
171213
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – К, 1986. – 40с.
171214
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – М, 1988. – 40с.
171215
  Шатуновский И.М. Берегите скорпионов! / И.М. Шатуновский. – М., 1981. – 479с.
171216
  Андреев А.Д. Берегите солнце / А.Д. Андреев. – Москва, 1968. – 128с.
171217
  Андреев А. Берегите солнце : Роман-дилогия / А. Андреев. – Москва : Воениздат, 1982. – 476с
171218
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – М, 1986. – 110с.
171219
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 1990. – 144с. – (Физкультура и здоровье)
171220
  Роги М. Берегите хлеб об вредителей. / М. Роги. – М., 1930. – 63с.
171221
   Берегите эти земли, эти воды. – Москва : Знание, 1988. – 188 с.
171222
   Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи / [С. Афанасьєв та ін. ; за ред. В. Чіпака, Г. Боднара, О. Кисіля ; відп. за вип.: О. Ільницький] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Басейнове упр. вод. ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси). – Ужгород : ІВА, 2014. – 111, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Антот. парал. укр., угор., англ. – Бібліогр.: с. 91. – (Програма транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства (ТКС ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 ; Спільний українсько-угорський проект "Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця"). – ISBN 978-617-501-088-4
171223
  Мамыкина В.А. Береговая зона Азовского моря / В.А. Мамыкина, Ю.П. Хрусталев. – Ростов -на-Дону, 1980. – 174с.
171224
   Береговая зона моря. – Москва : Наука, 1981. – 182с.
171225
  Коротаев В.Н. Береговая зона озера Иссык-Куль / В.Н. Коротаев. – Фрунзе, 1967. – 156с.
171226
  Сафьянов Г.А. Береговая зона океана в ХХ веке. / Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1978. – 263с.
171227
  Мерилаас К. Береговая ласточка / К. Мерилаас. – М., 1965. – 112с.
171228
  Амиров Д.Д. оглы Береговая операция / Д.Д. оглы Амиров. – Баку, 1961. – 268с.
171229
  Амиров Д Береговая операция / Д Амиров. – Баку, 1965. – 255с.
171230
  Кочевих Олег Берегове за карпатськими горами. Берегове за горами Криму // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 0130-5212
171231
  Гончаров О.П. Берегове: історія й сучасність / О.П. Гончаров, В.В. Пилипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії давнього с. Берегове Бахчисарайського р-ну Автономної Республіки Крим. This article focuses on the history of ancient village Berehove, Bakhchysarai region, Autonomous republic of Crimea.
171232
  Нікандров М.Н. Береговий вітер / М.Н. Нікандров. – Одеса, 1928. – 48с.
171233
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1948. – 116с.
171234
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1955. – 36с.
171235
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1964. – 480с.
171236
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1978. – 432с.
171237
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1986. – 378с.
171238
  Мардерфельд Б.Е. Береговой эффект в геомагнитных вариациях / Б.Е. Мардерфельд. – Москва : Наука, 1977. – 80с.
171239
  Надубович Ю.А. Береговой эффектд в полярных сияниях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Надубович Ю.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 16л.
171240
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1964. – 328с.
171241
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – К, 1988. – 154с.
171242
   Береговые процессы в криолитозоне. – Новосибирск : Наука, 1984. – 135с.
171243
  Петров Игорь Борисович Береговые склоны Нижнего Иртыша и закономерности их развития : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Петров Игорь Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
171244
  Добровольський В.Ф. Берегти і множити силу землі / В.Ф. Добровольський, С.Г. Литвин. – К, 1973. – 47с.
171245
  Антипович Ю. Берегти правду - найбільшу дорогоцінність мистецтва і життя. У кінці цього року виповнюється 85 років від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 14
171246
  Ганчев І.Д. Берегти робочу хвилину / І.Д. Ганчев. – К, 1984. – 47с.
171247
   Берегти як зіницю ока / Підготував Шабен Гюль (Туреччина) // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 48-49


  Немає кризи жіночого світу, є криза людства. Жінки й чоловіки разом утворюють людство.
171248
   Берегущие жизнь. – М, 1981. – 46с.
171249
  Обухова Л.А. Берегущие руно / Л.А. Обухова. – М., 1989. – 234с.
171250
   Берегущие точность. – М, 1989. – 46с.
171251
  Герета І.П. Бережани : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.П. Герета. – Львів : Каменяр, 1979. – 80с.
171252
  Пахолко Степан Бережани у фалеристичних пам"ятках 1914-1939 рр. / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-542Х
171253
  Гуцало Е. Бережанские портреты : повести, рассказы, этюды ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Советский писатель, 1977. – 551 с.
171254
   Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга = Das bereshaner gymnasium = Gimnazjum berezanskie = Berezhany gymnasium. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2007. – 1028 с. – ISBN 978-966-8650-55-0
171255
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – C. 8-19. – ISSN 0131-2685
171256
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 5 (188). – С. 8-19. – ISSN 0131-2685
171257
  Гуцало Є.П. Бережанські портрети : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 303 с.
171258
  Мишура С.К. Бережаны / С.К. Мишура. – Киев, 1953. – 628с.
171259
  Мишура С.К. Бережаны. / С.К. Мишура. – Киев, 1962. – 460с.
171260
  Реп"ях Станіслав Бережемо друзів // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 113-114. – ISSN 0320-8370
171261
  Вовченко Н. Бережемо первоцвіти разом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-9 : фото
171262
  Коцур Г. Бережемо цю мить! // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
171263
  Олійник П. Береженого Бог береже, або про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 30-31
171264
  Тонконоженко В.О. Бережи здоров"я змолоду / В.О. Тонконоженко, О.О. Тонкотоженко. – Київ, 1990. – 32 с.
171265
  Братан М. Бережина / М. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 224 с.
171266
  Братан М.І. Бережина / М.І. Братан. – 2-е вид., перероб. і допов. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 223 с.
171267
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
171268
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
171269
  Пестушко Валерій Бережіть воду! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
171270
  Оберемок Богдан Бережіть дітей від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 40
171271
  Крижанівська В.В. Бережіть здоров"я змолоду / В.В. Крижанівська, М.С. Приталюк. – К., 1971. – 112с.
171272
  Стоєцький Валентин Бережіть ліс від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 21 : фото
171273
  Семеняка В.П. Бережіть нерви / В.П. Семеняка. – Київ, 1978. – 80 с.
171274
  Андрєєв О.Д. Бережіть сонце : повісті / О.Д. Андрєєв. – Київ : Дніпро, 1973. – 576 с.
171275
  Ляшенко М.Ю. Бережки / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1964. – 192с.
171276
   Бережливі на Марші. – К, 1984. – 118с.
171277
  Піскунов О.К. Бережливість помножує багатства / О.К. Піскунов. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
171278
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Москва : Экономика, 1986. – 238с.
171279
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Киев, 1988. – 230 с.
171280
  Тонких В.И. Бережливость - закон хозяйствования / В.И. Тонких. – Москва, 1983. – 144 с.
171281
   Бережливость - источник экономического роста. – М, 1984. – 64с.
171282
   Бережливость - неиссякаемый резерв. – М, 1979. – 96с.
171283
   Бережливость - черта коммунистическая. – М, 1984. – 78с.
171284
  Смайльс Сэмюэл Бережливость = THRIFT() / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. Е. Сысоевой. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1876. – [14], 391 с.
171285
  Крылов А.И. Бережливость воина красит / А.И. Крылов. – Москва, 1963. – 56 с.
171286
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия -- черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко, Л.П. Ходченко. – Киев, 1978. – 78 с.
171287
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия - черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко. – К, 1978. – 78с.
171288
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
171289
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
171290
  Новоселов Н.Н. Бережность: стихи / Н.Н. Новоселов. – Петрозаводск, 1979. – 63с.
171291
  Гаврилюк О. Береза / О. Гаврилюк. – Львів, 1946. – 67 с.
171292
  Гаврилюк А. Береза / А. Гаврилюк. – Львов, 1950. – 91 с.
171293
  Селеня Е.В. Береза / Е.В. Селеня. – Минск, 1988. – 59с.
171294
  Кулмый Я. Береза и любовь / Я. Кулмый. – Уфа, 1973. – 83с.
171295
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96с.
171296
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96с.
171297
  Юзва Р.Й. Береза під вікном : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1972. – 39 с.
171298
  Гурьев А.Д. Береза Шмидта в лесах Южного Приморья, перспективы ее использования и охраны. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,05 / Гурьев А.Д.; Ан СССР. – Владивосток, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
171299
  Гребнев А.Г. Береза. Иволга. Звезда : стихи / Анатолий Гребнев. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 134 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
171300
  Гаврилюк Олександр Береза. Оповідання / Олександр Гаврилюк // День отця Сойки. Марія. Оповідання / С. Тудор. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 418-606. – (Бібліотека української літератури. ;Радянська українська література). – ISBN 5-12-000462-8
171301
  Гержик Ігор Березань. Острів лейтенанта Шмідта : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-27 : Фото
171302
  Кожевников В.М. Березень-квітень / В.М. Кожевников. – К., 1979. – 208с.
171303
  Левада О.С. Березень - Жовтень : лірика / О.С. Левада. – Київ, 1973. – 122 с.
171304
  Давидов Ю.В. Березень / Ю.В. Давидов. – К., 1961. – 254с.
171305
  Науменко А. Березень віником зиму вимітає... [абетка дачника] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 11
171306
  Боровко М.М. Березень планети / М.М. Боровко. – Київ, 1978. – 45 с.
171307
  Мазинг Г.Ю. Березина / Г.Ю. Мазинг, Л.Ф. Ерусалимчук. – Минск, 1991. – 125с.
171308
   Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 256с.
171309
  Кудін М.В. Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. / М.В. Кудін, М.А. Лавов. – Минск, 1980. – 31с.
171310
  Сазонов В.Н. Березит-лиственитовая формация и сопутствующее ей оруденение (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Свердловск, 1984. – 207с.
171311
  Палій П.П. Березіль / П.П. Палій. – Ужгород, 1967. – 28 с.
171312
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1991
171313
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1991
171314
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3. – 1991
171315
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4. – 1991
171316
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 1991
171317
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 1991
171318
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1991
171319
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1991
171320
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 1991
171321
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 1991
171322
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 1991
171323
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 1991
171324
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1992
171325
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1992
171326
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1992
171327
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1992
171328
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1992
171329
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1992
171330
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1992
171331
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1993
171332
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1993
171333
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1993
171334
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1993
171335
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1993
171336
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/12. – 1993
171337
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1994
171338
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 1994
171339
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1994
171340
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1994
171341
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1994
171342
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1994
171343
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1995
171344
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1995
171345
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1995
171346
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1995
171347
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1995
171348
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1995
171349
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1996
171350
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1996
171351
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1996
171352
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1996
171353
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1996
171354
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1996
171355
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1997
171356
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1997
171357
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1997
171358
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1997
171359
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1997
171360
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1997
171361
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1998
171362
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1998
171363
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1998
171364
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1998
171365
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1998
171366
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1998
171367
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1999
171368
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1999
171369
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1999
171370
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1999
171371
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1999
171372
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1999
171373
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2000
171374
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2000
171375
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2000
171376
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2000
171377
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2000
171378
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2000
171379
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2001
171380
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2001
171381
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2001
171382
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2001
171383
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2001
171384
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2001
171385
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2002
171386
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2002
171387
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2002
171388
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2002
171389
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2002
171390
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2002
171391
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2003
171392
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2003
171393
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2003
171394
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2003
171395
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2003
171396
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2003
171397
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2004
171398
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2004
171399
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2004
171400
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2004
171401
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2004
171402
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2004
171403
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2004
171404
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2004
171405
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2004
171406
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2004
171407
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2005
171408
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2005
171409
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2005
171410
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2005
171411
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2005
171412
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2005
171413
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2005
171414
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2005
171415
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2005
171416
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2006
171417
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2006
171418
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2006
171419
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2006
171420
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2006
171421
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2006
171422
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2006
171423
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2006
171424
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2006
171425
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2007
171426
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2007
171427
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2007
171428
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2007
171429
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2007
171430
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2007
171431
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2008
171432
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2008
171433
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2008
171434
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2008
171435
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2008
171436
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2008
171437
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2009
171438
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2009
171439
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2009
171440
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2009
171441
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2009
171442
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2009
171443
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2010
171444
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2010
171445
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2010
171446
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2010
171447
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2010
171448
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2010
171449
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2011
171450
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2011
171451
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2011
171452
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2011
171453
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2011
171454
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2012
171455
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2012
171456
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2012
171457
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2012
171458
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2012
171459
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2012
171460
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2013
171461
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2013
171462
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2013
171463
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2013
171464
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2013
171465
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2013
171466
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2014
171467
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2014
171468
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2015
171469
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 2015
171470
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2016. – 191 с.
171471
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2016. – 192 с.
171472
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2016. – 192 с.
171473
  Курбас Лесь Березіль. Із творч. спадщини / Курбас Лесь. – К., 1988. – 517с.
171474
  Міщенко В.І. Березільні вітражі / В.І. Міщенко. – Київ, 1990. – 123 с.
171475
  Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [3] с. – Імен. покажч.: с. 504-510. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-966-136-029-6


  Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887-1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається у своїй унікальній цілісності і структурному ...
171476
  Мусорин К.А. Березка / К.А. Мусорин. – Оренбург, 1960. – 48с.
171477
  Сергеев В.А. Березка / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1969. – 71с.
171478
  Андрианова А. Березка / А. Андрианова. – Ярославль, 1971. – 48с.
171479
  Захаров С.И. Березка на ветру / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1971. – 204с.
171480
  Горбунов М.Н. Березка на камне / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 175с.
171481
  Устьянцев В.А. Березка. / В.А. Устьянцев. – М., 1959. – 48с.
171482
  Курашкевич К. Березнева заметіль / К. Курашкевич. – Сімферополь, 1983. – 96 с.
171483
  Замулко Н.И. Березнева заметіль / Н.И. Замулко. – Київ, 1990. – 94 с.
171484
  Боровий В.І. Березнева земля : поезії / В.І. Боровий. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 70 с.
171485
  Шаповал М.Т. Березнева повінь : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1980. – 104 с.
171486
  Немирович І.О. Березневе моє свято : повісті, оповідання / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 352 с.
171487
  Сич М.С. Березневий вир / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
171488
  Заграйчук Ю. Березневий подарунок // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Святкування Жіночого дня в університеті. Вітання ректора В. Скопенка, першого проректора О. Третяка, голови профкому В. Цвиха.
171489
  Чендей І.М. Березневий сік / І.М. Чендей. – Київ, 1968. – 198 с.
171490
  Дуб В.Є. Березневий сюрприз / В.Є. Дуб. – Київ, 1977. – 87 с.
171491
  Филонович В. Березневі дні Карпатської України / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
171492
  Керита Х.В. Березневі заручини / Х.В. Керита. – Ужгород, 1981. – 48 с.
171493
  Атоєв К. Березневі іди президента Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 5


  Анексія Криму.
171494
  Цинковський І.І. Березневі небокраї : лірика / І.І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
171495
  Прус В.З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 12-16
171496
  Жданов А.Ф. Березники-город уральских химиков / А.Ф. Жданов. – Молотов, 1956. – 68с.
171497
  Хеннер К.Д. Березниковская школа рабочей молодежи. / К.Д. Хеннер. – М., 1959. – 135с.
171498
  Хжановский В.В. Березниковский химический комбинат. / В.В. Хжановский, И.В. Фодиман. – М., 1932. – 43с.
171499
  Осипов Ю.К. Березняк / Ю.К. Осипов. – М, 1984. – 79с.
171500
   Березняк Євген Степанович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 7-9. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
171501
  Дрожжин А.С. Березняк. / А.С. Дрожжин. – М., 1979. – 79с.
171502
   Березняківський Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
171503
   Березов віник. Гумор сатира.. – Донецьк, 1969. – 351с.
171504
  Сенчик О.Р. Березова брость / О.Р. Сенчик. – Київ, 1980. – 176 с.
171505
  Воскрекасенко С. Березова каша : поезії / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 160 с.
171506
  Коцюбинський А.Ф. Березова каша : гуморески / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 135 с.
171507
  Чумак Іван Березова каша : повість / Закінчення.. Поч. у № 10, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-48. – ISSN 0130-321Х
171508
  Васильківський О.О. Березова кладь : повісті, оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Молодь, 1979. – 231 с.
171509
   Березова криниця : Молода поезія РРФСР. – Київ : Молодь, 1972. – 639 с.
171510
  Симонов И. Березовая аллея / И. Симонов. – Владимир, 1955. – 119с.
171511
  Демьянов И И. Берёзовая белизна / И И. Демьянов, . – Л., 1974. – 144с.
171512
  Эркай Н. Березовая вода : повесть / Н. Эркай; пер. с мордов.-эрзя Л.И.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 144 с.
171513
  Дедов П.П. Березовая елка / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1991. – 188с.
171514
  Данилов И.П. Березовая светлынь / И.П. Данилов. – Волгоград, 1965. – 53с.
171515
  Антонов И.З. Березовая слеза / И.З. Антонов. – Саранск, 1958. – 15 с.
171516
  Сушинов А.И. Березовая слободка. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1968. – 64с.
171517
   Березовець Леся Валеріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 55. – ISBN 978-966-2726-03-9
171518
  Мисько В.В. Березовий відсвіт : поезії / В.В. Мисько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 125 с.
171519
  Серпілін Л.С. Березовий гомін : оповідання та нариси / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 187 с.
171520
  Луценко Д.О. Березовий дзвін : поезії / Д.О. Луценко. – Київ, 1980. – 134 с.
171521
  Кіреєнко Кастусь Березовий край. / Кіреєнко Кастусь. – К., 1977. – 165с.
171522
  Стельмах М.П. Березовий сік / М.П. Стельмах. – Львів, 1963. – 76с.
171523
  Клещевніков Андрій Березовий сік, або березовець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 3-4 : фото
171524
  Артамонова В.К. Березовий шепіт : поезії / В.К. Артамонова. – Київ, 1984. – 78 с.
171525
  Терехин Л.С. Березовица / Л.С. Терехин. – М., 1974. – 87с.
171526
  Бандуренко Є.Ф. Березові припарки : сатира і гумор / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1968. – 143 с.
171527
  Давидюк Д.Г. Березові райдуги / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1972. – 63 с.
171528
  Высоцкий В.И. Березовое облако / В.И. Высоцкий. – Минск, 1971. – 207с.
171529
  Чечулин А.И. Березовое солнышко / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1973. – 72с.
171530
   Березовская карусель: Русские народныедетские игры и хороводы. – М, 1980. – 64с.
171531
   Березовская обогатительлная фабрика Иртышского полиметаллического комбината. – М, 1961. – 56с.
171532
  Иванов Л.И. Березовские ориентиры / Л.И. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
171533
   Березовский газоносный район. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 62 с.
171534
  Карасаев А.И. Березовское лето / А.И. Карасаев. – Саранск, 1961. – 96с.
171535
  Бородаевский Н.И. Березовское рудное поле (геологическое строение) / Н.И. Бородаевский, М.Б. Бородаевская; Под ред.Д.С.Белянкина. – Москва, 1947. – 264с.
171536
  Катанов В.М. Березовые блики / В.М. Катанов. – Тула, 1971. – 80с.
171537
  Копылов А.П. Березовые дожди : записки натуралиста / А.П. Копылов. – Куйбышев, 1973. – 215 с. : ил., табл.
171538
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1969. – 63с.
171539
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1974. – 127с.
171540
  Кухно А.А. Березовые колки. Лирика. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1967. – 115с.
171541
  Брагинский М.Д. Березовые листья. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1957. – 50с.
171542
   Березовые окна. – Благовещенск, 1963. – 160с.
171543
  Петров Б.Н. Березовые острова / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1966. – 111с.
171544
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
171545
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
171546
  Мясников В.А. Березовый ветер. / В.А. Мясников. – Ярославль, 1972. – 136с.
171547
  Серпилин Л.С. Березовый гомон : повести и рассказы / Л.С. Серпилин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288 с.
171548
  Ульянова И.В. Березовый дождь / И.В. Ульянова. – Москва, 1975. – 126с.
171549
  Полянский Е.И. Березовый дождь / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1975. – 63с.
171550
  Смоленцев М.Г. Березовый дым / М.Г. Смоленцев. – Йошкар-Ола, 1979. – 64с.
171551
  Гуцко Д. Березовый компот : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 81-108. – ISSN 0012-6756
171552
  Каратов С.Ф. Березовый лог / С.Ф. Каратов. – М., 1977. – 111с.
171553
  Осинин В.С. Березовый остров / В.С. Осинин. – М, 1975. – 80с.
171554
  Осинин В. Березовый остров / В. Осинин. – М, 1986. – 206с.
171555
  Рыленков Н.И. Березовый перелесок / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
171556
  Соловьев В.Н. Березовый проселок / В.Н. Соловьев. – М., 1989. – 85с.
171557
  Фирсов В.И. Березовый рассвет / В.И. Фирсов. – М, 1959. – 96с.
171558
  Володин Г.Г. Березовый свет / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1971. – 128с.
171559
  Демидов В.И. Березовый свет / В.И. Демидов. – К, 1973. – 94с.
171560
  Барков А.С. Березовый свет / А.С. Барков. – М., 1988. – 350с.
171561
  Щипачев С Березовый сок / С Щипачев. – М., 1958. – 102с.
171562
  Шальнев Б.М. Березовый сок / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
171563
  Усачев П.А. Березовый сок / П.А. Усачев. – К., 1964. – 126с.
171564
  Пригоровский С.Е. Березовый сок / С.Е. Пригоровский, Н. Бабусенкова. – Алма-Ата, 1967. – 106с.
171565
  Баянов В.М. Березовый сок / В.М. Баянов. – М, 1969. – 64с.
171566
  Сухарев А.А. Березовый сок / А.А. Сухарев. – Вологда, 1972. – 64с.
171567
  Бондаренко Игорь Березовый сок / Бондаренко Игорь. – Ростов -на-Дону, 1976. – 286с.
171568
  Шкаев В.В. Березовый сок / В.В. Шкаев. – М, 1979. – 432с.
171569
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 269с.
171570
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 365с.
171571
  Щипачев С.П. Березовый сок. / С.П. Щипачев. – М., 1956. – 95с.
171572
  Шальнев Б.М. Березовый сок. / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
171573
  Щелоков Ю.М. Березовый сок. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1962. – 80с.
171574
  Федотов Н.Е. Березовый сок. / Н.Е. Федотов. – М., 1974. – 128с.
171575
  Усыченко Ю.И. Березовый сок. / Ю.И. Усыченко. – К., 1976. – 199с.
171576
  Палькин Н.Е. Березонька-береза / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1967. – 87с.
171577
  Могильнер Б.Ю. Березонька / Б.Ю. Могильнер. – М, 1989. – 300с.
171578
  Кузовлев Д.М. Березуги / Д.М. Кузовлев. – М, 1978. – 270с.
171579
  Тимофеев М.Е. Березы-фонтаны : стихи и поэма / Михаил Тимофеев ; авториз. пер. с якут. Г. Семенова. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. – (Новинки "Современника")
171580
  Елисеев Е.С. Березы / Е.С. Елисеев. – Москва, 1955. – 72с.
171581
  Наджми Н. Березы : стихи / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1969. – 96 с.
171582
  Плотников Н.С. Березы в ноябре / Н.С. Плотников. – М., 1988. – 283с.
171583
  Сычев В.В. Березы за стрельбищем. / В.В. Сычев. – М., 1972. – 32с.
171584
  Бубнис В. Березы на ветру : повесть и роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1972. – 368 с.
171585
   Березы на шляху. – М, 1980. – 438 с.
171586
  Марков А.С. Березы светятся / А.С. Марков. – М, 1968. – 160с.
171587
  Пономарев Н.А. Березы СССР / Н.А. Пономарев. – М.-Л., 1933. – 246с.
171588
  Абрамов М.А. Березы у полигона / М.А. Абрамов. – Москва, 1979. – 47с.
171589
  Тажибаев А. Березы шумят : стихи / А. Тажибаев; пер. с казах. М.Луконин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 128 с.
171590
  Филиппова Татьяна Берём интеллектом! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 1. – ISSN 1727-4893
171591
   Беремо з Вас приклад // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Кафедра загальної і молекулярної генетики та НДЛ "Генетики індивідуального розвитку" щиро вітає Віктора Дмитровича Зуя з 85-літнім ювілеєм.
171592
  Нагибин Ю.М. Берендеев лес: Рассказы, очерки. / Ю.М. Нагибин. – М., 1978. – 512с.
171593
  Грицюк Виктор Берендеева чаща Заонежья : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 132-141 : Фото, карта
171594
  Бобров Э.Б. Берендеево озеро : пьесы / Э.Б. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 316 с.
171595
  Литовченко Елена Берендеево царство в заповедном лесу // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 81 : Фото
171596
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – М., 1973. – 432с.
171597
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1980. – 460с.
171598
  Савельев М.П. Берендеевский лес / М.П. Савельев. – М, 1986. – 142с.
171599
  Столбін О.П. Берендеї : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1975. – 126 с.
171600
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 150-151. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Археолог, педагог, літературний і громадський діяч. Освіту здобув на іст.-філ. фак-ті Київського ун-ту.
171601
  Майлин Б. Берень / Б. Майлин. – Алма-Ата, 1964. – 384с.
171602
  Нежинский Е.С. Береовая роща / Е.С. Нежинский. – Л., 1976. – 144с.
171603
  Сырыщева Т.Я. Бересклет / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1965. – 95с.
171604
  Злобина Д.Д. Бересклет / Д.Д. Злобина. – М., 1988. – 143с.
171605
  Филин В.И. Бересклет бородавчатый на крутых меловых склонах бассейна среднего течения р. Десны / В.И. Филин, Я.С. Оглоблин, 1958. – С. 25-34. – Вырезка
171606
  Каныкин А.И. Бересклет: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1983. – 95с.
171607
  Моисеенко С.Н. Бересклеты Дальнего Востока. / С.Н. Моисеенко. – Хабаровск, 1954. – 63с.
171608
  Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и сопредельных стран / Т.Г. Леонова; Отв.ред.И.Т.Васильченко. – Л, 1974. – 132с.
171609
  Лукьянов А.Ф. Береста / А.Ф. Лукьянов. – Ростов н/Д, 1980. – 63с.
171610
  Іларіон Берестейська унія 1595-1596 року = The Union of Brest 1595-1596 : Хронологічна канва з додатками: 33 артикули - Розкриття стану Української Православної Церкви та Лист канцлера Лева Сапеги до Йосафата Кунцевича / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Української Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
171611
  Онищук Ігор Берестейська Унія 1596 та її значення в історії Київської Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 181-185
171612
  Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 207-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
171613
  Руда Оксана Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890-1914) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 63-72. – ISSN 0203-9494
171614
  Гриневич Т. Берестейська церковна унія в інтерпретаціях польських істориків міжвоєнного часу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 38-46. – ISBN 966-7379-92-11
171615
  Романчук О.К. Берестейський мир // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 32-40


  До 95-ліття підписання Мирного договору.
171616
  Мельник Олександр Берестейський мир та Холмщина у фалеристичних пам"ятках 1918 року / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
171617
  Орел Л. Берестейщина - історична земля українців / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 10
171618
  Лащенко С. Берестейщина і Шевченко // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 19-20. – ISSN 1230-2759
171619
  Авраменко И.К. Берестень : стихотворения и поэмы / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 176 с.
171620
   Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
171621
   Берестецька битва в історії України : Тези республіканської наково-теоретичної конференції с. Острів Червоноармійського району Ровенської області, 16 червня 1990 р. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 48с.
171622
   Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців : збірник. – Броди : Просвіта, 1999. – 40с. – ISBN 966-7544-005
171623
  Островський О. Берестечко / О. Островський. – Київ, 1917. – 77 с.
171624
  Костенко Л.В. Берестечко : Історичний роман / Л.В. Костенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 157с. – ISBN 966-579-055-2
171625
  Костенко Л.В. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко ; [ авт. післямов. І.Дзюба, В.Панченко ; ілюсстсрації С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2010. – 232с. : іл. + CD. – бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
171626
  Степаненко М. Берестечко в ... Парижу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про цікаву скульптурну пам"ятку, що має безпосередній стосунок до української історії. Польський король Ян Казимир досяг зовнішнього успіху в битві під Берестечком, проте будучи слабким керманичем, не зміг протистояти системній кризі держави. Після ...
171627
  Власенко Андрій Берестечко. Герої не вмирають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 112-117 : фото
171628
  Лещук Євгенія Берестечко. Свята дорога : Поезіофотоальбом / Лещук Євгенія. – Львів : Каменяр, 1995. – 104с. – ISBN 5-7745-0662-2
171629
   Берестечко: подвиг і трагедія 18(28) червня - 30 червня(10 липня) 1651 р. // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 36-39
171630
  Рудик С.Т. Берести до схід сонця : роман / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 303 с.
171631
  Тутковский П. Берестовецкий вулкан : из полесских экскурсий / П. Тутковский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 18 с.
171632
  Тутковский П.А. Берестовецкий вулкан : из Польских экскурсий // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
171633
  Федоров П. Берестовица / П. Федоров. – М., 1969. – 48с.
171634
  Чиков А.Ф. Берестяная грамота / А.Ф. Чиков. – Москва, 1974. – 88с.
171635
  Алфимов Е.П. Берестяная грамота / Е.П. Алфимов. – Москва, 1980. – 270с.
171636
  Федосеев И.Е. Берестяная лодка : стихи / И.Е. Федосеев; пер. с якут. Н.Кондаковой. – Москва : Современник, 1986. – 63 с.
171637
  Янин В.Л. Берестяная почта столетий. / В.Л. Янин. – М., 1979. – 128с.
171638
  Ионин С.Н. Берестяные паруса / С.Н. Ионин. – М., 1991. – 299с.
171639
  Золотарев Л.М. Берестяные песни / Л.М. Золотарев. – М., 1973. – 176с.
171640
  Лысенко П.Ф. Берестье. / П.Ф. Лысенко. – Минск, 1985. – 395с.
171641
  Кириченко Григорій Берет морської піхоти : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 55-73. – ISSN 0208-0710
171642
  Пучков В.Г. Беретиди, червоноклопи, пісзматиди, підкорники і тингіди. / В.Г. Пучков. – К., 1974. – 7-328с.
171643
  Шпагін В. Беретті бачив його таким // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Науковці Університету дослідили задуми В. Беретті щодо створення величного припалацового прорстору в стилі англійських садів XVIII ст. з боку західного фасаду Червоного корпусу. Для того, щоб перевірити актуальність ідеї архітектора зі створення ...
171644
  Скворцов К.Ф. Беречь и охранять социалистическую собственность. / К.Ф. Скворцов. – М., 1983. – 64с.
171645
   Беречь и приумножать народное достояние - долг каждого советского человека. – Оренбург, 1977. – 32 с.
171646
  Мартынчик Е.Г. Беречь и укреплять социалистическую собственность. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1983. – 112с.
171647
  Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца / Т.А. Устинова. – М., 1959. – 112с.
171648
  Рекунков А.М. Беречь народное добро / А.М. Рекунков. – Москва, 1985. – 64 с.
171649
  Байсалов С.Б. Беречь природу, охранять ее богатства / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1984. – 87с.
171650
  Кадцин В.П. Беречь рабочую минуту / В.П. Кадцин. – М, 1983. – 76с.
171651
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
171652
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
171653
  Аверин Ю.В. Беречь сокровища природы / Ю.В. Аверин, Л.П. Николаева. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1980. – 136 с.
171654
  Ботков В.В. Бери весло / В.В. Ботков. – Владивосток, 1989. – 219с.
171655
  Чугунов В.А. Бери и помни / В.А. Чугунов. – М, 1989. – 190с.
171656
   Бери с них пример. Рассказы о коммунистах. – Минск, 1966. – 114с.
171657
  Карпенко К. Бери Шанель, иди домой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 62-64


  Коко Шанель создала фешн-империю, перевернула мир моды и вошла в историю благодаря вещам, за которыми состоятельные женщины всего мира гоняются и через 40 лет после ее смерти
171658
   Берилий: Наука и технолокия. – М, 1984. – 624с.
171659
  Самсонов Г.В. Бериллиды : строение, свойства и области применения / Г.В. Самсонов. – Киев, 1966. – 110 с.
171660
  Зазубин А.И. Бериллиевый минерал фенакит / А.И. Зазубин. – Алма-Ата, 1968. – 78с.
171661
  Папиров И.И. Бериллий - конструкционный материал / И.И. Папиров. – М., 1977. – 159с.
171662
  Либман Э.И. Бериллий / Э.И. Либман. – М.-Л.
36. – 1947. – с.
171663
  Беус А.А. Бериллий : Оценка месторождений при поисках и разведках / А.А. Беус. – Москва : Госгеотехиздат, 1956. – 148с.
171664
   Бериллий = The metal Beryllium. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 616 с. : илл. – На перепл. : Редкие металлы. Доп. тит. л.: The metal beryllium. Ed. D. White, J.E. Burke. Cleveland, The Americ society for metals, 1955. – Библиогр. в конце глав
171665
  Коган Б.И. Бериллий / Б.И. Коган, К.А. Капустинская, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1975. – 371с.
171666
   Бериллий в зоне гипергенеза : ( растворимость и комплексообразование). – Киев : Наукова думка, 1977. – 168с.
171667
  Папиров И.И. Бериллий в сплавах / И.И. Папиров. – М., 1986. – 184с.
171668
  Григорьев Н.А. Бериллий в экзогенном цикле / Н.А. Григорьев. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
171669
   Бериллий и его сплавы. – М.-Л, 1931. – 240с.
171670
  Беус А.А. Бериллий, его руды и как их искать / А.А. Беус. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 27 с.
171671
   Бериллий, его соединенгия и сплавы. – М, 1964. – 94с.
171672
  Силина Г.Ф. Бериллий, химическая технология и металлургия / Г.Ф. Силина. – М., 1960. – 120с.
171673
   Бериллий. Токсикология гигиена, профилактика, диагностика и лечение бериллиевых поражений. – М, 1985. – 158с.
171674
  Козлов В.М. Бериллий. Токсикология, клиника поражений, гигиена труда / В.М. Козлов, В.Д. Туровский. – М., 1962. – 120с.
171675
  Стааз М.Х. Бериллийсодержащие туфы в хребте Томас Рэндж, округ Хуаб. / М.Х. Стааз, У.Р. Гриффитс. – М., 1962. – 14с.
171676
  Семенов-Спасский Берилловое ожерелье. / Семенов-Спасский. – Л., 1978. – 127с.
171677
  Островский Б.Г. Беринг / Б.Г. Островский. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 195с.
171678
  Чуковський Н.К. Беринг / Н.К. Чуковський. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 127с. – (Жизнь замечательных людей)
171679
   Берингия в кайнозое - Beringia in cenozoic : Материалы Всесоюзного симпозиума "Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое . Хабаровск, 10-15 мая 1973. – Владивосток, 1976. – 593с.
171680
  Шлямин Б.А. Берингово море / Б.А. Шлямин. – Москва, 1958. – 96с.
171681
  Коучмен Л.К. Бериногов пролив : Регионаоьная физическая океанография / Л.К. Коучмен; Под ред.Е.Г.Никифорова. – Пер.с англ. А. Я. Миневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 198с.
171682
   Берия: конец карьеры. – М, 1991. – 414с.
171683
  Щоголів В.М. Берізка : п"єса / В.М. Щоголів. – Київ, 1959. – 125 с.
171684
  Крижанівський С.А. Берізка : вибрані поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 347 с.
171685
   Беріть квіти, мадам... (Гаман Ганна Павлівна) : До 15-річчя заснування Музею Матері у селищі Ков"яги на Харківщині. – 20с. : іл.
171686
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика/ Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. – 1971. – 479с. – На корешке только загл. тома
171687
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм/ Э.Парселл. – 1971. – 447с. – На корешке только загл. тома
171688
   Берклеевский курс физики. – Москва : Наука
Физическая лаборатория/ А.Портис. – 1972. – 319 с. – На корешке только загл. тома
171689
   Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1972. – 351с.
171690
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – 1974. – 520с. – На корешке только загл. тома
171691
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э.Вихман. – 1974. – 415с. – На корешке только загл. тома
171692
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика/ Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. – 1975. – 479с. – На корешке только загл. тома
171693
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм/Э.Парселл. – 1975. – 439с. – На корешке только загл. тома
171694
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – 1976. – 528с. – На корешке только загл. тома
171695
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1977. – 415с. – На корешке только загл. тома
171696
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1977. – 351с. – На корешке только загл. тома
171697
   Берклеевский курс физики. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Физическая лаборатория/ А. Портис. – 1978. – 318 с. – На корешке только загл. тома
171698
   Берклеевский курс физики : В 5-ти т./Пер с англ. [Учеб.руководство для физ. спец. вузов.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика/ Ч.Киттель, В.Найт, М. Рудерман; Под ред. А.И.Шальникова, А.С.Ахматова. – 1983. – 447с. – На корешке только загл. тома
171699
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм/ Э. Парселл; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 1983. – 415с. – На корешке только загл. тома
171700
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны/ Ф. Крауфорд. – 1984. – 511 с. – На корешке только загл. тома
171701
   Берклеевский курс физики : [Учеб.руководство для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1986. – 390с. – На корешке только загл. тома
171702
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – 1986. – 336 с. – На корешке только загл. тома
171703
  Кононенко Т.П. Берклі Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 319-322. – ISBN 966-316-069-1
171704
  Григорьев С.Т. Берко "кантонист". / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1929. – 256с.
171705
  Григор"єв С.Т. Берко кантонист. / С.Т. Григор"єв. – Х-К, 1930. – 188с.
171706
  Григорьев С.Т. Берко кантонист. / С.Т. Григорьев. – М, 1935. – 238с.
171707
   Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya - 2015. Book culture in the context of international contacts : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – 654, [2] с. – Ст. рос., белорус. - Тит. л. и содерж. парал. англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-02-039116-1
171708
  Зубанич Ф.І. Беркут - птах гірський / Ф.І. Зубанич. – Київ : Дніпро, 1984. – 216 с.
171709
  Березовикова Н.Н. Беркут / Н.Н. Березовикова. – Алма-Ата, 1986. – 110с.
171710
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 6, № 1/2. – 1997
171711
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 7, № 1/2. – 1998
171712
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 1. – 1999
171713
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 2. – 1999
171714
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 9, № 1/2. – 2000
171715
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 1. – 2001
171716
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 2. – 2001
171717
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 1. – 2002
171718
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 2. – 2002
171719
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 12, вип. 1/2. – 2003
171720
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 1. – 2004
171721
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 2. – 2004
171722
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 14, вип. 1. – 2005
171723
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 15, вип. 1/2. – 2006
171724
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 1. – 2007
171725
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 2. – 2007
171726
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 17, вип. 1/2. – 2008. – Резюме рос., англ. мовами
171727
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 18, вип. 1/2. – 2009. – Резюме рос., англ. мовами
171728
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 19, вип. 1/2. – 2010. – Резюме рос., англ. мовами
171729
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 20, вип. 1/2. – 2011. – Резюме рос., англ. мовами
171730
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 21, вип. 1/2. – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
171731
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
171732
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 2. – 2013. – С. 85-176. – Резюме рос., англ. мовами
171733
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 1. – 2014. – С. 1-64. – Резюме англ. мовою та мовою статті
171734
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 2. – 2014. – С. 65-112. – Резюме англ. мовою та мовою статті
171735
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 1. – 2015. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
171736
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 2. – 2015. – С. 77-148. – Резюме англ. мовою та мовою статті
171737
  Юркова О.В. Беркут Леонід Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 154. – ISBN 96966-8060-04-0
171738
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Голубые сопки. Последняя табиса / Ж.Б. Балданжабон. – Иркутск, 1969. – 516 с.
171739
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Похождения Аригуна Бубэя. / Ж.Б. Балданжабон. – Чита, 1957. – 127с.
171740
  Коновалов Г.И. Беркутиная гора / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1963. – 283с.
171741
  Сейтхазин С. Беркутты / С. Сейтхазин. – М, 1958. – 159с.
171742
  Меляев Х. Беркуты Каракумов / Х. Меляев. – М., 1985. – 544с.
171743
   Берлиинская конференция трех держав. – Киров, 1945. – 47с.
171744
  Деблин А. Берлин - Александреплац : повесть о Франце Биберкопфе / Альфред Деблин ; пер. с нем. Г.А. Зуккау. – Москва : Художественная литература, 1961. – 535 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
171745
  Кайдерлинг Г. Берлин 1945-1975 гг. / Г. Кайдерлинг. – М., 1976. – 479с.
171746
  Деблин А. Берлин Александерплац / А. Деблин. – М., 1935. – 550с.
171747
  Покровский Максим Берлин без немцев : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 94-95 : Фото
171748
  Бесс Берлин в тисках нужды / Бесс. – М.-Пг., 1923. – 55с.
171749
  Сегал Я.Е. Берлин и его окрестности / Я.Е. Сегал. – М. – 155с.
171750
  Тосунян С.Ш. Берлин, 7 октября / С.Ш. Тосунян. – М, 1969. – 191с.
171751
  Деблин Альфред Берлин, Александерплац : Повесть о Франце Биберкопфе / Деблин Альфред. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 571с. – ISBN 5-8301-0095-9
171752
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – М., 1988. – 474с.
171753
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – М., 1965. – 276с.
171754
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – М., 1986. – 320с.
171755
  Уэлш Л. Берлинcкий фокус = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
171756
   Берлинская конференция трех держав. – Рига, 1945. – 43с.
171757
  Розман М.Д. Берлинская лазурь / М.Д. Розман. – Москва, 1961. – 88 с.
171758
  Фефер И. Берлинская ночь / И. Фефер, 1942. – 24 с.
171759
  Шимановский А.Н. Берлинская операция / А.Н. Шимановский. – М., 1975. – 63с.
171760
  Замятин Н.М. Берлинская операция Красной Армии / Н.М. Замятин. – М, 1945. – 16с.
171761
  Медников А.М. Берлинская тетрадь / А.М. Медников. – М, 1962. – 310с.
171762
  Кудреватых Л.А. Берлинская тетрадь / Л.А. Кудреватых. – М., 1966. – 93с.
171763
  Степанов Л.Л. Берлинская триада / Л.Л. Степанов. – Москва, 1979. – 318с.
171764
  Кривичкий А. Берлинские мотивы / А. Кривичкий. – М., 1963. – 136с.
171765
  Кривицкий А. Берлинские мотивы / А. Кривицкий. – М., 1964. – 64с.
171766
  Дейтон Л. Берлинские похороны / Л. Дейтон. – М, 1994. – 542с.
171767
  Айги Г. Берлинские стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0130-7673
171768
  Морозов А. Берлинские трущобы. Рисунки Генриха Цилле / А. Морозов. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 64 с.
171769
  Беспалов Г.М. Берлинский вопрос и германская проблема / Г.М. Беспалов. – Москва, 1949. – 32с.
171770
  Крымский М. Берлинский вопрос. О новом предлложении советского правительства / М. Крымский. – М, 1958. – 63с.
171771
  Васильчикова М.И. Берлинский дневник 1940-1945 : [из архива семьи Васильчиковых] / Кн. Мария Васильчикова; предисл., послесловие, коммент. и примеч. Г.И. Васильчикова; [пер. с англ. Е. Маевского, Г. Васильчикова; ред.: В. Енишерлов, Д. Иванова; худ. А. Рюмин]. – Москва : Наше наследие; Полиграфресурсы, 1994. – 320с. – ISBN 5-87548-067-X
171772
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.133-271. – (Библиотека зарубежного детектива)
171773
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 133-272. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
171774
  Филитов Алексей Берлинский сценарий. Советская политика и кризис 1948-1949 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
171775
   Берлинское художественное литье из чугуна первой половины XIX века из Музея прикладного искусства в Берлине : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 111 с.
171776
  Хохловкина А.А. Берлиоз / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1960. – 547 с.
171777
  Теодор-Валенси Берлиоз / Теодор-Валенси. – Москва, 1969. – 336с.
171778
  Соллертинский И.И. Берлиоз. (1803-1869) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 80с.
171779
  Тримбач С. Берлін українськими очима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 23
171780
  Андрухович Юрій Берлін як нотатник: листки з розмитими датами // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0130-5212
171781
  Гончар Б.М. Берлінгема договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 120. – ISBN 966-316-039-X
171782
  Кудряченко А.І. Берлінська криза 1948 - 1949 років - балансування на межі віків // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 88-98. – ISBN 978-966-136-196-5
171783
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
171784
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. – Бібліогр.: л. 198 - 220
171785
  Соломаха А. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118- 124. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів професора Берлінського університету А. Вагнера, здійснених приват-доцентом юридичного факультету Університету Св. Володимира М.М. Цитовичем у його звіті, написаному під час наукового відрядження за кордон у ...
171786
  Орлова Т.В. Берлінська стіна / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30-31. – ISBN 966-642-073-2
171787
   Берлінська стіна : 20 років по тому / [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; гол. ред.: Джордж Клак ; пер. на укр. мову Анатолія Єреми]. – [Вашингтон] : Держ. департамент США, 2009. – 64 с. : іл., фотогр. – Без тит. арк.
171788
  Кульчицький Станіслав Берлінська стіна // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 192-209
171789
  Кудряченко А.І. Берлінський мур - логіка розвитку Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 9-22. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
171790
  Мартинов А.Ю. Берлінський мур в історії Німеччини й Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 23-30. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
171791
  Гетьманчук Альона Берлінський мур для України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 16-18
171792
  Солошенко В.В. Берлінський мур у підсвідомості східних та західних німців // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 64-72. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
171793
  Прибора Р. Берлінський університет як модель національного університету Німеччині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 122-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
171794
  Драч І.Ф. Берло : книга поезій / Іван Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 912с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-019-9
171795
  Губерський Л.В. Берлусконі Сільвіо // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 122. – ISBN 966-316-039-X
171796
  Ресідорі М. Берлусконі, Монті та майбутнє італійської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Як у європейській демократії могло з"явитися таке явище як "берлусконізм"?
171797
  Щипачев С. Бермамыт / С. Щипачев. – Москва, 1947. – 36с.
171798
  Фантух В.С. Бермикомпост як фактор відтворення родючості сірих опідзолених грунтів і підвищення продуктивності озимої пшениці. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01, 06.01.03 / Фантух В.С.; Мін. сільського господ. і продовольства України. Укр. Держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
171799
  Тарыничев Ю.Ф. Бермудский треугольник / Ю.Ф. Тарыничев. – М., 1990. – 314с.
171800
  Бондарев Ю. Бермудский треугольник : роман // Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 17-173
171801
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва : Прогресс, 1978. – 351с.
171802
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – М., 1983. – 351с.
171803
  Хлєвной Г.О. Бермудський елліум / Г.О. Хлєвной. – К., 1991. – 64с.
171804
  Плоткін Г.Д. Бермудський трикутник : комедія на дві дії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1985. – 51 с.
171805
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С. 25-53. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №1-2, 3-4, 5-6 2001 р.
171806
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 45-78. – ISSN 0130-321Х
171807
  Римарук І. Бермудський трикутник : книга триптихів / Ігор Римарук. – Київ : Брама-V, 2007. – 112 с. : іл. – ISBN 966-578-191-X
171808
  Кольман Э.Я. Бернадр Больцано / Э.Я. Кольман. – М., 1955. – 224с.
171809
  Алєксандрова О.В. Бернар Клервоський, Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 193-195. – ISBN 966-316-069-1
171810
  Дубинянский М. Бернард Барух: Занимательная конспирология // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
171811
  Колядко В.И. Бернард Больцано / В.И. Колядко. – Москва : Мысль, 1982. – 198с. – (Мыслители прошлого)
171812
  Субботин А.Л. Бернард Мандевиль / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1986. – 136с. – (Мыслители прошлого)
171813
  Соколянский М.Г. Бернард Шоу - почетный Тиль Ойленшпигель (штрих к полной биографии британского драматурга) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 148-153. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
171814
  Аникст А.А. Бернард Шоу / А.А. Аникст. – Москва, 1956. – 32с.
171815
   Бернард Шоу. – М., 1956. – 84с.
171816
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу / З.Т. Гражданская. – М., 1965. – 212с.
171817
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – М, 1966. – 287с.
171818
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – изд. 2-е. – М, 1968. – 287с.
171819
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – М., 1972. – 450с.
171820
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу / З.Т. Гражданская. – 2-е изд. – М., 1979. – 175с.
171821
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 544с. – (След в истории). – ISBN 5222001768
171822
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
171823
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
171824
   Бернард Шоу (1856-1950) : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – М., 1960. – 8 с.
171825
  Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. / А.Г. Образцова. – М., 1974. – 392с.
171826
  Портянская Н.А. Бернард Шоу и ирландская демократическая драма. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Портянская Н.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
171827
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу после Октября / З.Т. Гражданская. – М., 1968. – 256с.
171828
  Чернышева В. Бернард Шоу. Скандал заказывали? / В. Чернышева ; [ Издательский дом "Нева" ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Тайны великих). – ISBN 978-5-373-00316-2
171829
  Доліновський В. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 266–269. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
171830
   Бернгард Келлерман. – М, 1956. – 6с.
171831
  Бергельсон Г.Ю. Бернгард Келлерман / Г.Ю. Бергельсон. – М.-Л., 1965. – 259с.
171832
  Дністрянський С.С. Берненська унїя і наше відношенє до неї / Написав Станїслав Днїстряньский. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1900. – 56 с.
171833
  Мовчанюк В. Бернз і Шевченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 193-202. – ISSN 0320-8370
171834
  Дика Г. Бернз у перекладах на українську // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 19


  Роздуми з приводу дня народження Роберта Бернза.
171835
  Лившиц Н.А. Бернини / Н.А. Лившиц. – М., 1957. – 54с.
171836
  Зубец В.В. Бернская конференция заграничных секций РСДРП(б) 1915 года и ее историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Зубец В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19л.
171837
  Темкин Я.Г. Бернская конференция заграничных секций РСДРП. / Я.Г. Темкин. – М, 1961. – 143с.
171838
  Валлє В. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 90-94. – ISBN 978-966-378-141-9
171839
  Ларссон Х. Бернт - золотой велосипедист / Х. Ларссон. – М, 1981. – 144с.
171840
  Давлєтов О. Бернхард Руст - від вчителя веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього рейху // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 32-40. – ISBN 978-966-02-7255-2
171841
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп. – Таллин : Валгус, 1976. – 52 с.
171842
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп, У.К. Вейсманн. – Л., 1984. – 133с.
171843
  Химшиашвили Н.Г. Берриаселлиды Кавказа : Титонская фауна горы Лакорози-Тау (бассейн р. Бзыби) / Н.Г. Химшиашвили; Отв. ред. Церетели И.Д. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 86с.
171844
  Саберхаген Ф. Берсеркер / Ф. Саберхаген. – Новосибирск, 1992. – 340с.
171845
  Леонов Л.М. Берсуки / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 367с.
171846
  Карцева Е.Н. Берт Ланкастер. / Е.Н. Карцева. – М., 1983. – 208с.
171847
  Солер Пуиг Бертильон 166 / Солер Пуиг. – Москва, 1961. – 46 с.
171848
  Пуиг Х. Бертильон 166 / Х. Пуиг. – М, 1961. – 140с.
171849
  Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 159-164. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
171850
  Солер Пуїг Бертільйон 166 / Солер Пуїг. – Київ, 1962. – 182 с.
171851
  Клюев В.Г. Бертольд Брехт - новатор театра / В.Г. Клюев. – М., 1961. – 47с.
171852
   Бертольд Брехт. – Москва, 1955. – 32с.
171853
  Савицкий А.А. Бертольд Брехт / А.А. Савицкий. – Орехово-Зуево, 1968. – 148с.
171854
  Эткинд Е.Г. Бертольд Брехт / Е.Г. Эткинд. – Л., 1971. – 184с.
171855
   Бертольд Брехт. – М, 1973. – 24с.
171856
   Бертольд Брехт (1898-1956). – М, 1961. – 8с.
171857
  Рубцова Н.И. Бертольт Брехт -- выдающийся немецкий драматург и поэт. / Н.И. Рубцова. – Л., 1962. – 28с.
171858
  Фрадкин И.М. Бертольт Брехт : путь и метод / И.М. Фрадкин. – Москва : Наука, 1965. – 372 с.
171859
  Волгина А.А. Бертольт Брехт / А.А. Волгина. – Москва, 1969. – 168с.
171860
  Чирков О.С. Бертольт Брехт. 1898-1956 / О.С. Чирков. – К., 1971. – 45с.
171861
  Чирков О.С. Бертольт Брехт. Життя і творчість / О.С. Чирков. – К., 1981. – 160с.
171862
  Маколей Бертран Барер [очерк В. Кеневича на статью] : статья Маколея / Б. Кеневич. – [Санкт-Петербург], 1858. – 78 с. – Отд. оттиск из журн.: Библиотека для чтения : журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод. С.-Петербрг, 1858, 25-й год, июль, Т. 150, с. 1-78
171863
  Басовская Наталия Бертран Дю Гюклен - великий полководец Франции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 93-101. – ISSN 0130-1640
171864
  Зайцев В.П. Бертран Рассел // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.52-68 : Фото. – ISSN 0042-8779
171865
  Бондарчук Л. Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 370-374. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядається питання звернення Бертрана Рассела до проблеми компаративного аналізу філософії Заходу та Сходу. Це дослідження є спробою розкрити ще одну частину філософської спадщини Рассела, а саме діалогу інтелектуальних традицій Заходу та ...
171866
  Кужельная Е.В. Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 174-177. – ISSN 2218-4805


  Бертьє Делагард - російський історик Криму, археолог, нумізмат і громадський діяч, інженер-будівельник, краєзнавець, генерал-лейтенант.
171867
  Васильев И.А. Беру на себя / И.А. Васильев. – Москва, 1978. – 269с.
171868
  Мештерхази Л. Беру слово / Л. Мештерхази. – М, 1987. – 363с.
171869
   Беруни и гуманитарные науки.. – Ташкент, 1972. – 136с.
171870
   Беруни. Сборник статей к 1000-летию со дня рождения.. – Ташкент, 1973. – 203с.
171871
  Давыдов З.С. Беруны / З.С. Давыдов. – М., 1971. – 511с.
171872
  Мамич М. Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років XX століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 161-167. – ISSN 0201-419
171873
  Паламарчук Є.П. Бершадь / Є.П. Паламарчук. – Одеса, 1978. – 72с.
171874
  Лук"янчук Сергій Бершадь. Місто сваволі і свободи / Лук"янчук Сергій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 30-32 : фото
171875
  Гамбурд Мириам Бес в ребро : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 0321-1878
171876
  Мирный П. Бес попутал : рассказы / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 231 с.
171877
   Бесiди пpо комунiзм. – Київ : Вища школа, 1973. – 135с.


  Розповiдається що таке комунiстичне суспiльство, як КПРС на основi piшень ХХIV з"єзду паpтiї, доповiдi Генеpального секpетаpя ЦК КПРС Л.I. Бpежнєва " Пpо п"ятидесятиpiччя СРСР " мобiлiзує i спpямовує всю енеpгiю pадянських людей на будiвництво комунiзму.
171878
   Бесiди пpо паpтiю. – Київ : Молодь, 1970. – 348с.


  Як навчальний посiбник, книга подасть пpактичну допомогу слухачам полiтгуpткiв, пpопагандистам, всiм, хто цiкавиться питаннями сучасного суспiльного pозвитку.
171879
  Татару А. Бесарабія під ярмом румунських окупантів / А. Татару, 1932. – 36с.
171880
   Бесарабските българи за себе си : [Животоописания на българи от Молдова и Украйна]. – София : МЦПМКВ, 1996. – 317 с. : ил. – ISBN 954-8872-05-6
171881
  Светлов М. Беседа / М. Светлов. – Москва, 1969. – 378с.
171882
  Говоров А.А. Беседа / А.А. Говоров. – М, 1969. – 96с.
171883
  Гучков Б.П. Беседа / Б.П. Гучков. – Волгоград, 1982. – 64с.
171884
  Глазов Г.С. Беседа / Г.С. Глазов. – М, 1986. – 126с.
171885
   Беседа Б.И. Пружинина с В.Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0042-8744
171886
  Тяпкин Н.К. Беседа В.И.Ленина с крестьянами-туляками / Н.К. Тяпкин. – Тула, 1977. – 128с.
171887
  Тренина М.С. Беседа как метод обучения и активизации познавательной деятельности учащихся V-VIII классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Тренина М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 18л.
171888
  Бурлака Я.И. Беседа как метод обучения и ее применение на уроках в 4 классах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бурлака Я.И. ; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1965. – 21 с.
171889
  Короткова Э.П. Беседа как средство развития речи у детей дошкольного возраста / Э.П. Короткова. – М., 1977. – 61с.
171890
  Квятковский Е.В. Беседа на уроках литературы / Е.В. Квятковский. – М, 1954. – 48с.
171891
  Соснина Н.А. Беседа на уроках литературы в 4-6 классах / Н.А. Соснина. – М., 1987. – 108с.
171892
  Шейман Л.А. Беседа о писателе-гражданине / Л.А. Шейман. – Фрунзе, 1970. – 68с.
171893
  Ступель А.М. Беседа о симфонической музыке / А.М. Ступель. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 40 с.
171894
  Щербакова Г. Беседа о чтецах / Г. Щербакова. – Москва, 1967. – 75с.
171895
  Титова Любовь Васильевна Беседа отца с сыном о женской злобе / Титова Любовь Васильевна. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 413с.
171896
  Молотов В.М. Беседа председателя СНК СССР тов. В.М.Молотова с главным редактором французской газеты "Тан" г-ном Шастунэ : 19 марта 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 12с.
171897
   Беседа преподобных Сергия и Германа Вааламских чудотворцев : апокрифический памятник XVI века / [введ.: В. Дружинин и М. Дьяконов]. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Скороходова, 1889. – XXIII, 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисл., ред.: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936); авт. предисл. Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919); св. валаамский Сергий 14 в. св. валаамский Герман 14 в. На обоих экз. дарственные надписи: 1890 и 1892 годов
171898
  Сталин И.В. Беседа с английским писателем Г.Д. Уэллсом / И.В. Сталин. – Москва, 1938. – 16 с.
171899
  Амисулашвили Ш. Беседа с весной : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. груз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 71 с.
171900
  Ким И.С. Беседа с делеацией Социалистической партии Чпонии / И.С. Ким. – Пхеньян, 1984. – 15с.
171901
   Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.66-79. – ISSN 0042-8744
171902
  Горький Максим Беседа с молодыми. - [ О том, как я учился писать ] / Горький Максим. – Москва : Советская Россия, 1963. – 104 с. – (Библиотечка молодого литератора)
171903
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1961. – 83с.
171904
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – 2-е изд. – М., 1963. – 62с.
171905
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1964. – 60с.
171906
  Маслов О.Н. Беседа. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1973. – 71с.
171907
  Куновска-Нули Беседата на Ана / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 92с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
171908
  Батюшков К.Н. Беседка муз / К.Н. Батюшков. – Л, 1987. – 125с.
171909
  Светлов М. Беседует поэт / М. Светлов. – М., 1968. – 232с.
171910
  Иванов В.В. Беседую с тобой / В.В. Иванов. – Кемерево, 1979. – 79с.
171911
   Беседуя о славной старине.. – Волгоград, 1989. – 222с.
171912
  Феррара М. и Феррара М. Беседуя с Тольятти / М. и Феррара М. Феррара. – М., 1954. – 292с.
171913
  Берсье Е. Беседы / Е. Берсье. – Санкт-Петербург, 1891. – 201с.
171914
  Берсье Е. Беседы / Е. Берсье. – Санкт-Петербург, 1893. – 216с.
171915
  Эшпай А. Беседы / А. Эшпай. – М., 1988. – 360с.
171916
   Беседы агитаторов.. – Саратов, 1954. – 80с.
171917
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – Л., 1946. – 64с.
171918
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – 2-е изд. – Л., 1947. – 64с.
171919
  Глэд Д. Беседы в изгнании / Д. Глэд. – М, 1991. – 318с.
171920
  Серго Г. Беседы в лоцманской / Г. Серго. – М., 1971. – 400с.
171921
  Туров В.В. Беседы в помощь театральной художественной самодеятельности / В.В. Туров. – Махачкала, 1948. – 55с.
171922
  Соловов Е.А. Беседы в школах и других детских учреждениях о мерах пожарной безопасности / Е.А. Соловов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 52с.
171923
  Грицман Ю.Я. Беседы врача-онколога / Грицман Ю.Я. – Москва, 1988. – 174 с.
171924
  Шейнбергас М.М. Беседы врача о поведении детей / М.М. Шейнбергас. – М, 1960. – 92с.
171925
  Дубровин Е. Беседы за чаем в семье Погребенниковых / Е. Дубровин. – Воронеж : Центрально0Черноземное книжное издательство, 1980. – 94 с.
171926
  Конфуций Беседы и суждения Конфуция / Конфуций; [сост., подгот. текста, примеч. и общ. ред. Р.В. Грищенкова ; предисл. Л.С. Переломова]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1119, [1] с. : ил. – На обл. загл.: Беседы и суждения. - Библиогр.: с. 1055-1056. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00064-9
171927
   Беседы и частная переписка между Император Александр I и кн. Адамом Чарторижским : Опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) / ) ; Пер. с фр. С. Явленской; [Предисл. Ш. де Мазад]. – Москва : К-вл "Сфинкс", 1912. – 372, III с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. портр. – (Историческая библиотека Сфинкса ; Т. 14)
171928
  Станиславский К.С. Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. / К.С. Станиславский. – М., 1952. – 180с.
171929
   Беседы классного руководителя об этике.. – Москва, 1958. – 256с.
171930
  Ашрам Беседы матери : /Спутница Шри Ауробиндо Гхоша, руководительница Ауробиндо Ашрама/ / Ашрам. – 6-е изд. – Пондишерри, 1966. – 130с. – Первое издание 1931г.;Ксерокопия
171931
  Кириллова Е.П. Беседы на бытовые темы = Talks on Familiar Topics / Е.П. Кириллова. – Москва, 1976. – 144 с.
171932
  Чернокозова В.Н. Беседы на морально-этические темы / В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов. – К., 1984. – 136с.
171933
  Бендрупе М. Беседы наедине : стихи / М. Бендрупе; пер. с латыш. И.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1981. – 110 с.
171934
   Беседы о XXVI съезде Коммунистической партии Советского союза.. – Киев, 1981. – 190с.
171935
   Беседы о XXVII съезде КПСС / В.И. Гусев, В.П. Дрожжин, Ю.А. Калинцев, В.Ф. Колесник, Л.М. Новохатько, Г.Г. Письменный, Н.Н. Фоменко; [Гусев В.И. и др.] ; под общ. ред. А.Ф. Мингазутдинова. – Киев : Вища школа, 1987. – 206, [1] с.


  Книга знакомит читателя с pаботой и pешениями XXVII съезда КПСС.Освещаются основные тенденции совpеменного миpового pазвития,pаскpывается выpаботанная паpтией пpогpамма планомеpного и всестоpоннего совеpшенствования социализма.
171936
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – М, 1975. – 222с.
171937
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – 2-е изд. – М, 1980. – 224с.
171938
  Литинецкий И.Б. Беседы о бионике. / И.Б. Литинецкий. – М., 1968. – 592с.
171939
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 207с. – (Эврика)
171940
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – 2-е изд. – М., 1982. – 207с.
171941
  Аркин Е.А. Беседы о воспитании / Е.А. Аркин. – Москва, 1945. – 202с.
171942
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании детей в семье. / В.И. Жуковская. – Минск, 1964. – 86с.
171943
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании. (Ответы на вопросы). / В.И. Жуковская. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1975. – 143с.
171944
  Вальдгард С.Л. Беседы о Вселенной / С.Л. Вальдгард. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 176 с.
171945
  Турсунов А. Беседы о Вселенной / А. Турсунов. – М., 1984. – 111с.
171946
  Ахметов С.Ф. Беседы о геммологии / С.Ф. Ахметов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237с.
171947
  Фролов Ю.П. Беседы о главнейших открытиях физиологии. / Ю.П. Фролов. – М-Л, 1926. – 224с.
171948
  Бондаренко С.М. Беседы о грамотности / С.М. Бондаренко. – Москва, 1977. – 96с.
171949
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителя / М.И. Буянов. – Москва : Просвещение, 1986. – 205с.
171950
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителей и родителей / М.И. Буянов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 255с. : ил.
171951
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1989. – 237с.
171952
  Хрущов И.П. Беседы о древней русской литературе. – Санкт-Петербург, 1900. – 330 с.
171953
  Лабунская Г.В. Беседы о живописи / Г.В. Лабунская. – Москва, 1966. – 47с.
171954
   Беседы о живописи в школе.. – Москва, 1966. – 256с.
171955
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с. – (Эврика)
171956
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – М., 1980. – 724с.
171957
  Ким О.Г. Беседы о жизни языка / О.Г. Ким. – Алма-Ата, 1989. – 110с.
171958
  Галактионов С.Г. Беседы о жизни. / С.Г. Галактионов, В Г. Никифоров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208 с. : ил. – (Эврика)
171959
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1978. – 207с.
171960
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1985. – 205с.
171961
  Ромм М.И. Беседы о кино / М.И. Ромм. – М, 1964. – 366с.
171962
  Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М, 1975. – 288с.
171963
  Россихина В.П. Беседы о классической музыке / В.П. Россихина. – М, 1980. – 110с.
171964
  Томита К. Беседы о кометах / К. Томита. – Москва : Знание, 1982. – 319с.
171965
  Карпинский В.А. Беседы о коммунизме / В.А. Карпинский. – М., 1957. – 127с.
171966
  Юдин П.Ф. Беседы о коммунизме. / П.Ф. Юдин. – М, 1963. – 72с.
171967
   Беседы о коммунистической морали.. – Москва, 1970. – 336с.
171968
  Денисов С.А. Беседы о кооперации с членом кооператива / С.А. Денисов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1928. – 66с.
171969
  Бронштэн В.А. Беседы о космосе и гипотезах / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1968. – 240 с.
171970
  Юньев И.С. Беседы о краеведении / И.С. Юньев. – Москва, 1966. – 160с.
171971
  Сонин А.С. Беседы о кристаллофизике / А.С. Сонин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 241с.
171972
  Карпинский В.А. Беседы о ленинизме / В.А. Карпинский. – Изд. 2-е перераб. – М., 1933. – 545с.
171973
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 240с. – (Эврика)
171974
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 240с. – (Эврика)
171975
  Кузнецов Ф. Беседы о литературе / Ф. Кузнецов. – Москва, 1970. – 320с.
171976
  Кузнецов Ф.Ф. Беседы о литературе / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 336с.
171977
  Лысенко В.С. Беседы о литературе: Пособие для учителей. / В.С. Лысенко. – М., 1979. – 96с.
171978
  Дорфман Я.Г. Беседы о магнетизме / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград, 1950. – 80 с.
171979
  Сарабьянов В. Беседы о марксизме / В. Сарабьянов. – М., 1925. – 64с.
171980
  Дэннис Э. Беседы о мас-медиа = Media debates: issues in mass communication / Э. Дэннис, Д. Мэррилл; Российско-американский информ. пресс-центр. – Москва : Вагриус, 1997. – 384с. – ISBN 5-7027-0477-0
171981
  Рисс О.В. Беседы о мастерстве корретора / О.В. Рисс. – М, 1959. – 167с.
171982
  Гнеденко Б.В. Беседы о математике, математиках и механико-математическом факультете / Б.В. Гнеденко; МГУ им. М.В. Ломоносова; Механико-математический факультет. – Москва, 2003. – 150с.
171983
  Кирпичев В.Л. Беседы о механике / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. посмертное. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
171984
  Фельзенштейн Беседы о музыкальном театре / Фельзенштейн, З. Мельхингер. – Л, 1972. – 79с.
171985
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн. – Л, 1977. – 63с.
171986
  Рацкая Ц.С. Беседы о музыке / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1962. – 56 с.
171987
  Ансерме Э. Беседы о музыке / Э. Ансерме. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1985. – 104 с.
171988
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1964. – 223с.
171989
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1968. – 256с.
171990
  Гусаров А.С. Беседы о научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – Москва, 1977. – 192с.
171991
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 104 с.
171992
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 104с.
171993
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1983. – 112с.
171994
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1991. – 158с.
171995
  Завадовский Б.М. Беседы о невидимых друзьях и врагах человека. / Б.М. Завадовский. – Одесса, 1920. – 18с.
171996
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – М., 1976. – 222с.
171997
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – 2-е изд. – М., 1978. – 222с.
171998
  Филиппов В.Ф. Беседы о новом хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1982. – 176с.
171999
  Рута О.И. Беседы о нравственном воспитании детей / О.И. Рута. – Красноярск, 1962. – 112с.
172000
   Беседы о нравственности.. – Москва, 1967. – 30с.
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,