Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
171001
  Оліфіров О.В. Аналіз аутсорсингу інтернет-технологій торговельного підприємства / О.В. Оліфіров, О.І. Ликова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 341-345. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
171002
  Ликова О.І. Аналіз аутсорсингу інформаційної безпеки підприємства // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 126-133. – ISSN 2079-4762
171003
  Чупріна Н.В. Аналіз багатовекторності дизайнерських брендів в індустрії моди // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 155-161. – ISSN 2226-0285
171004
  Руденко Ю.В. Аналіз багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах / Ю.В. Руденко, А.А. Щерба ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Про формат, 2020. – 352, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-352. – ISBN 978-617-7457-97-7
171005
  Курило С.М. Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді лівобережних приток Дніпра / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 96-107


  Виконаний аналіз багаторічних змін гідрохімічного режиму річок Сула, Псел, Ворскла. Опробовані методичні підходи з оцінки подібних змін гідрохімічного режиму. Выполнен анализ многолетних изменений гидрохимического режима левобережных притоков ...
171006
  Жовнір В.В. Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді річки Південний Буг / В.В. Жовнір, С.М. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 64-68. – ISSN 2306-5680
171007
  Швень Н.І. Аналіз багаторічних тенденцій динаміки температури ґрунту на глибинах під природним покривом / Н.І. Швень, Т.Г. Митник, Т.О. Гальперіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 86-95. – ISSN 2306-5680
171008
  Сніжко С.І. Аналіз багаторічної динаміки водності р.Горинь як провідного фактора формування її гідрохімічного режиму // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 144-148. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-631-331-6
171009
  Мудра К.В. Аналіз багаторічної динаміки коливань стоку Дністра та його приток // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 15-20. – ISSN 0868-6939


  The article considers the cyclical fluctuations of the river flow of rivers in the Dniester basin in the context of climate change and their impact on the hydrological regime of the rivers. During the studies, we discovered that many researchers were ...
171010
  Хільчевський В.К. Аналіз багаторічної трансформації хімічного складу річкових вод України / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
171011
  Шекера Я. Аналіз бажань та печалей ліричного героя у творі Тао Юаньміна (365-427) "Заборона кохання" / Я. Шекера, Є. Чижевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-79. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто оригінальність оди Тао Юаньміна "Заборона кохання", проаналізовано бажання ліричного героя, якими керують його почуття до героїні. Висвітлено традиційну і авторську символіку твору. Її наявність зумовлена негативним ставленням панівного ...
171012
  Литвинчук А.О. Аналіз базових факторів, урахування яких необхідне для ефективного середньострокового прогнозу надходжень податку на додану вартість в Україні / А.О. Литвинчук, Д.І. Іванченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 298-303. – ISSN 2222-4459
171013
  Заславський В.А. Аналіз балансування портфеля джерел генерації електроенергії при вирішенні проблеми оптимізації енергопортфеля / В.А. Заславський, М.В. Пасічна // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (82). – С. 54-67. – ISSN 1814-4225
171014
  Мацула Ю.П. Аналіз балтійсько-чорноморських геополітичних концепцій С. Рудницького та Ю. Липи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 103-105.
171015
  Пастернак А. Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
171016
  Лаврик О.Л. Аналіз банківського кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С.69-80
171017
  Пенкаль Н. Аналіз банківського сектору та його вплив на стабільність фінансового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 94-104. – ISSN 1818-5754
171018
   Аналіз банківської діяльності : Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алесеєнко, Парасій-Вергуненко, А.М. та ін. Арістова; А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко, А.М. Арістова та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – Київ : КНЕУ, 2003. – 599с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-567-0
171019
  Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : Навчальний посібник / З.І. Щибиволок. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – ISBN 966-346-039-3
171020
   Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, Парасій-Вергуненко, А.М. Арістова, В.С. та ін. Білошапка; [А.М. Герасимович та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 599, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 1906-2006. До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 593-595. – ISBN 966-574-567-0
171021
  Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник / З.І. Щибиволок. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання, 2007. – 311с. – ISBN 966-346-275-2


  Основні аспекти загальної оцінки діяльності комерційних банків, питання аналізу активів і пасивів, ліквідності, доходів, витрат і прибутковості капіталу банку
171022
  Чмутова І.М. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник [для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Банківська справа"] / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 287-290. – ISBN 978-966-676-540-9
171023
  Козлянченко О.М. Аналіз банкрутства машинобудівного підприємства на основі фінансових показників : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 118-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
171024
  Погорільчук Н.М. Аналіз басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем у вирішенні гідрогеологічних питань // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 818-822. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
171025
  Кухоцький О.В. Аналіз безпеки дослідницьких ядерних установок з використанням CFD технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Кухоцький Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Київ, 2020. – 29 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 5 назв
171026
  Голубош Ю. Аналіз безпекового виміру американо-китайських відносин / Ю. Голубош, Нечаєва-Юрійчук, О. Санжаревський // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (224), вересень - жовтень 2020. – С. 34-41
171027
  Любіч О.О. Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, Г.О. Панасенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 7-38. – ISSN 2305-7645
171028
  Войнорубова И. Аналіз бізнес-процесів як один з елементів управління промисловим підприємством в умовах формування економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-58
171029
  Кудлай В.С. Аналіз бізнес-середовища промислових підприємств України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 77-80 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
171030
  Михайленко Н.М. Аналіз біокліматичних чинників як умови рекреаційної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
171031
  Човнюк Ю.В. Аналіз біологічної активності і механізму дії низькоінтенсивних ЕМП НЗВЧ-діапазону на біооб"єкти з позицій енерго-інформаційного дуалізму / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 19-25. – ISSN 1023-2427
171032
   Аналіз біохімічних показників сироватки крові при відтворенні експериментальних моделей ожиріння / Т. Карповець, А. Нагірняк, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів експериментальних моделей ожиріння. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, які співпадають з клінічною картиною розвитку ожиріння у людини. Зроблено висновок, ...
171033
  Андрійчук О. Аналіз блогів у газеті "Високий замок" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 272-278


  У статті розглянуто блоги як елемент Інтернет-журналістики та здійснено аналіз блогів у газеті «Високий замок». Блоги аналізувалися за такими аспектами: тема і проблематика; зміст; стиль викладу; конкретні дані, якими оперує автор; оформлення ...
171034
   Аналіз бойового досвіду ведення локальних війн і шляхи його впровадження в освітню діяльність Національної академії Національної гвардії України / М.Г. Голубок, О.В. Лиходій, О.О. Нестеренко, С.А. Фалько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 68-77. – ISSN 2078-7480
171035
  Вірченко В.М. Аналіз бріофлори дубово-грабових та грабових лісів на східній межі їх поширення = біологія / В.М. Вірченко, В.М. Любченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
171036
  Заріцький О. та інш. Аналіз бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, її вплив на економічне зростання у 2003 році // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.15-21. – ISSN 1605-2005
171037
  Кузьменко О.А. Аналіз бюджетного законодавства у сфері міжбюджетних трансфертів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 82-97
171038
  Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, І. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 17-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
171039
  Баранецька О.В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О.В. Баранецька, Я.Г. Бучковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 79-84. – ISSN 2306-6806
171040
  Гаврилюк Г.В. Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 3-24. – ISSN 2306-3289
171041
  Цибенко В.О. Аналіз варіабельності показників центральної гемодинаміки у людей // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 92-96. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
171042
  Тивоненко Г.І. Аналіз вартості величини виробничого потенціалу та тенденції його зміни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-86. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано складові виробничого потенціалу промислового підприємства, а саме інформація, промислово-виробничий персонал, основні виробничі фонди, енергетичні ресурси та технологія, за допомогою яких можна провести аналіз величини вартості ...
171043
  Нетак В.Б. Аналіз веб-сайтів та електронних видань про широкоформатний струминний друк / В.Б. Нетак, І.В. Огірко // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 33-37. – ISBN 966322012-0
171044
  Возна А. Аналіз вегетативного розвитку живців рослин роду sedum l. (crassulaceae) за умов озеленення дахів м. Києва / А. Возна, В. Березкіна, О. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-11. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  The traits of vegetative parts (the length of the overground part of the cutting (shoot), the length of the underground part of the cutting (rhizome), the volume of the overground part of the cutting (shoot), the volume of the root system, the weight ...
171045
  Тихончук О. Аналіз векторів зовнішньоекономічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 148-149
171046
  Перевертень В.І. Аналіз Великої теореми П"єра Форма / В.І. Перевертень. – К., 1994. – 32 с.
171047
  Рудик П.А. Аналіз Венеціанською комісією положень законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя відповідно до європейських стандартів // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 92-105. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
171048
  Рудик П.А. Аналіз Венеціанською комісією положень законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя відповідно до європейських стандартів // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 92-105. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
171049
  Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра : Автореферат дис. ... канд.географічних наук:11.00.07-Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:11 назв
171050
  Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра : Дис. ... канд. геогр. наук : Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 227 л. – Бібліогр.: л. 210-227
171051
  Возняк С.С. Аналіз взаємин понять "людина" та "Бог" у філософії Миколи Бердяєва / С.С. Возняк, Сичевська-Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 127-133. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
171052
  Банах А.В. Аналіз взаємного впливу параметрів природної та антропогенної містобудівних систем / А.В. Банах, М.О. Полтавець // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 8-14 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-815X
171053
  Машкіна А.С. Аналіз взаємодії головних детермінантів функціонування економіки знань // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 29-34. – ISSN 2221-8440
171054
  Штода І.В. Аналіз взаємодії органів влади та вимушено переселених осіб з окупованих територій та зони проведення АТО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 140-146. – ISSN 2219-5521
171055
  Піхоцька О.М. Аналіз взаємодії податкової системи із соціально-економічним середовищем та визначення оптимального рівня податкового навантаження / О.М. Піхоцька, Х.В. Кулинич // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 216-221. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
171056
  Гриценко О. Аналіз взаємозалежності "ціна - обсяг продажу" як засіб визначення рівня монопольної влади : теорія і практика / О. Гриценко, О. Ястремський // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
171057
   Аналіз взаємозв"язків між освітньою та науковою діяльністю та обгрунтування необхідності їх інтеграції задля забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. Луценко // Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. та ін. Луценко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 169-199. – ISBN 978-617-7801-31-2
171058
  Кочерга О.О. Аналіз взаємозв"язків фондових індексів України та світу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 117-119. – ISBN 978-617-7069-02-6
171059
  Бажан Л.І. Аналіз взаємозв"язку дефіциту державного бюджету та зовнішнього державного боргу / Л.І. Бажан, Ю.М. Матвєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови появи зовнішніх запозичень держави. Побудовано економетричну модель, яка показує щільність взаємозв"язку між дефіцитом державного бюджету та державним прямим і гарантованим державою зовнішнім боргом. Зроблені висновки стосовно ...
171060
  Отрох Аналіз взаємозв"язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику / Отрох, В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 117-123. – ISSN 2412-4338
171061
  Терещенко К.В. Аналіз взаємозв"язку між толерантністю освітнього персоналу і рівнем організаційного розвитку традиційних та інноваційних закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 22-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
171062
  Легка Н.М. Аналіз взаємозв"язку реальності і літературної творчості (на прикладі лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Проведено естетичний аналіз літературної творчості як культурного та мистецького явища через дослідження специфіки Нобелівської премії в галузі літератури. Проведен эстетический анализ литературного творчества как явления культуры и искусства через ...
171063
  Кулинич Р.О. Аналіз взаємозв"язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 361-368. – (Право. Економіка. Управління)
171064
  Рахматулліна Е.Р. Аналіз взаємозв"язку характеристик термічного та льодового режиму річок басейну Південного Бугу з температурою повітря / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 44-53. – ISSN 2306-5680


  У роботі представлено та проаналізовано взаємозв"язок характеристик термічного та льодового режимів річок з температурою повітря на прикладі басейну Південного Бугу. На основі отриманих розрахункових залежностей визначено основні статистичні ...
171065
  Берлач Н. Аналіз виборчого законодавства щодо невизначеності механізму повторного підрахунку голосів виборців / Н. Берлач, А. Бучик // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 2-5. – ISSN 2313-559X
171066
  Ткачук Т. Аналіз вивчення копінг-поведінки особистості в рамках суб"єктно-діяльнісного та структурно-функціонального підходів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 225-234. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
171067
   Аналіз вигід і витрат : Практичний посібник. – Київ : Основи, 1999. – 175с. – ISBN 966-500-191-4
171068
   Аналіз вигід і витрат : Практичний посібник. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2000. – 175с. – ISBN 966-500-191-4
171069
  Малишко В.В. Аналіз видатків державного бюджету України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 300-303. – ISSN 2306-546X
171070
  Цюкало Л.В. Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15, серпень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
171071
  Медведєв Ю.Б. Аналіз видатків на потреби Збройних Сил України у 2006–2011 рр. / Ю.Б. Медведєв, І.Я. Лукіянчук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 273
171072
   Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України / В.В. Коніщук, М.О. Коніщук, В.П. Булгаков, І.В. Бобрик, О.М. Руденко, Л.Л. Онук, О.І. Скакальська, О.Р. Кирничишин // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
171073
  Іванченко О.Є. Аналіз видового складу та окремих таксономічних показників деревних рослин скверу ім. І.П.Клюєва м.Дніпро // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 61-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-2056
171074
  Курило Г.М. Аналіз визнання категорій у бухгалтерському обліку як ознака його розвитку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 74-81
171075
  Бородін Є. Аналіз визначення державної молодіжної політики в нормативно - правових актах України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.17-26. – ISBN 966-7800-16-4
171076
  Сабадаш Л.О. Аналіз визначення поняття "криза" в сучасних економічних концепціях // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4 (189/190). – С. 74-81. – ISSN 2413-9610
171077
  Каращук В. Аналіз визначення понять "конкурентоспроможність підприємства" та "конкурентоспроможність продукції" в розрізі надання освітніх послуг // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2021. – С. 62-68. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 49). – ISSN 2664-2964
171078
  Заєць Н.М. Аналіз визначення та застосування аномально низької ціни у публічних закупівлях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 83-90. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
171079
  Золочевський І.В. Аналіз визначень і класифікацій поняття "цензура" у вітчизняній науці й законодавчій практиці // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
171080
  Шуміло О. Аналіз визначень поняття "економічна безпека підприємства" / О. Шуміло, Л. Калініченко, К. Шип // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 126-134. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
171081
  Барило О.Г. Аналіз визначень поняття "механізми державного управління" та його уточнення для сфери цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 63-69. – ISSN 2306-6814
171082
  Волошин В.В. Аналіз визначень релігії за допомогою критерію "Поняття з нульовою денотацією у дійсному світі" // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 54-60. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто загальні проблеми функціонування теорії визначення на території релігієзнавства. Визначення розглядається не тільки як формальна специфікація об’єктів та/або операція дескрипції інтенсіональних маркерів поняття, але й як 1) складова ...
171083
  Стафійчук В.І. Аналіз виїзного туризму Китаю та портрет китайського туриста / В.І. Стафійчук, А.О. Москаленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 61-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
171084
   Аналіз викoнання Державного бюджету України за 1998 рік. – Київ : [б. в.], 1999. – 81 с.
171085
  Порока С.Г. Аналіз викликів і загроз національній безпеці України, стану їх теоретичного та практичного визначення // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 82-93. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
171086
   Аналіз виконання Державного бюджету України за дев`ять місяців 1999 року. – Київ : [б. в.], 1999. – 336 с.
171087
  Фесюк В. Аналіз виконання регіональних програм формування та збереження екомережі у Волинській області / В. Фесюк, Т. Шенгелевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 233-239. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
171088
  Мельниченко О. Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
171089
   Аналіз використання безпілотних літальних апаратів у якості ретрансляторів тактичних мобільних радіомереж / А.І. Міночкін, О.Я. Сова, О.О. Марилів, О.О. Троцько // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 61-70
171090
   Аналіз використання геоінформаційних технологій в управлінні Збройними Силами України / О.П. Федченко, Н.І. Литвиненко, О.І. Литвиненко, С.В. Прищепа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 72. – С. 73-80. – ISSN 2524-0056
171091
  Котляров Є.В. Аналіз використання гібридного алгоритму навчання штучної нейронної мережі для деяких задач класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Авторський гібридний алгоритм навчання штучної нейронної мережі з використанням модифікованого алгоритму мурашиної колонії та зміненого алгоритму зворотного поширення помилки протестований на задачах моделювання поведінки персонажу для комп’ютерної ...
171092
  Іванов П.С. Аналіз використання даних ДЗЗ та геоінформаційних систем для моніторингу стихійних лих (на прикладі пожеж та повеней) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 82-89


  У статті викладено особливості використання геоінформаційних систем та матеріалів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для спостереження та прогнозування стихійних лих. Описано можливість практичного застосування ГІС для попередження та запобігання ...
171093
  Гнера В.А. Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 16-25. – ISSN 2078-0133
171094
  Ярошенко Т. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей : (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. Ярошенко, С. Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 9-14. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано активність та ефективність використання електронних ресурсів бази даних EBSCO студентами гуманітарних спеціальностей.
171095
  Чуканова С.О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 86-92


  У статті аналізується активність та ефективність використання електронних ресурсів бази даних EBSCO студентами гуманітарних спеціальностей Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА).
171096
  Букреєва Н.П. Аналіз використання імпортної сировини і матеріалів з огляду на специфіку технологічного процесу : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 34-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
171097
  Чайковська І.І. Аналіз використання інструментів проєктного менеджменту компаніями України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 175-180. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
171098
  Жежнич П. Аналіз використання інтерактивних комп"ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці / П. Жежнич, О. Морушко, Н. Химиця // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 59-66. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтерактивних комплексів на лекційних заняттях у вищій школі. Проаналізовано ефективність застосування інтерактивних проекторів у навчальному процесі Національного університету "Львівська ...
171099
  Осадчий В.В. Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів у США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 48. – С. 44-48
171100
  Галімов С.М. Аналіз використання м"ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах СГПП "Техмет-Юг" Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 220-223 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
171101
  Семенов Г.А. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства / Г.А. Семенов, М.Г. Гиря // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 237-245. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
171102
  Кочарян І.С. Аналіз використання навчального потенціалу та розвиток вищої освіти України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 123-128. – ISSN 2222-0712
171103
  Матвієць А. Аналіз використання невербальних засобів у політичній комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 251
171104
  Углова О. Аналіз використання послуги "Запитай бібліотекаря" віддаленими користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / Ольга Углова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 10-14


  У статті висвітлено результати аналізу використання служби "Запитай бібліотекаря" у Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського в 2013-2015 роках.
171105
  Банаєва І.О. Аналіз використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств та перспективи його розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 4-6 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
171106
  Баранник К.В. Аналіз використання соняшникового лушпиння у якості палива / К.В. Баранник, М.Д. Волошин // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 157-160. – ISSN 2519-2884
171107
  Зикіна В.О. Аналіз використання трудового потенціалу як фактора впливу на продуктивність праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
171108
  Остапенко О.П. Аналіз використання фінансових ресурсів ЗСУ з використанням макроекономічних показників // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 276
171109
  Колєнов Сергій Олександрович Аналіз викривлень хвильового фронту лазерним диференційно-фазовим методом : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Колєнов С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
171110
  Колєнов Сергій Олександрович Аналіз викривлень хвильового фронту лазерним диференційно-фазовим методом : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Колєнов С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180с. – Бібліогр.: л. 167 - 180
171111
  Король О.М. Аналіз вимог до економічних механізмів і моделей енергозбереження // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 136-141
171112
  Юдін О.Ю. Аналіз вимог до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем управління енергетичною інфраструктурою, які забезпечують кіберзахист / О.Ю. Юдін, С.Є. Гнатюк // Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / "Перспективні напрями захисту інформації", всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – С. 98-101
171113
  Говорущенко Т.О. Аналіз вимог до програмного забезпечення на основі онтологічного підходу / Т.О. Говорущенко, М.А. Боднар // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 172-175
171114
  Мулеса П. Аналіз вимог до результатів підготовки вчителів математики та інформатики щодо готовності використовувати ними засоби віртуальної наочності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 37, № 5. – C. 50-55. – ISSN 2413-1571
171115
  Маметьєва А.В. Аналіз вимог країн ЄС до промислової продукції українського виробництва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 125-127
171116
  Батова В. Аналіз вимог міжнародних договорів України у сфері наукового та науково-технічного співробітництва щодо забезпечення прав інтелектуальної власності в процесі здійснення зазначеної діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 29-34
171117
  Жук В.М. Аналіз виникнення кризових явищ на валютному ринку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 33-39. – ISSN 1996-5931
171118
   Аналіз випадків материнської смертності від сепсису у Вінницькій області. Шляхи покращення діагностики та лікування з позиції доказової медицини / І.Л. Кукуруза, Н.В. Титаренко, О.І. Дацюк, О.В. Столярчук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 34-39. – ISSN 2224-0586
171119
  Буряк Світлана Аналіз випуску друкованої продукції в 2007 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-9
171120
  Семенов Г.А. Аналіз випуску й обігу корпоративних цінних паперів промисловими підприємствами / Г.А. Семенов, Т.В. Перехрест // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.327-332. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
171121
  Самайчук С.І. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції: регіональний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
171122
  Шумило Ю.О. Аналіз виробничих витрат у системі бюджетів підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 32-35
171123
  Погорєлов І.М. Аналіз виробничо-підприємницької діяльності підприємства : навчальний посібник / І.М. Погорєлов; МОНУ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харьков : НТУ "ХПІ", 2007. – 208с. – ISBN 966-7851-39-1
171124
  Юрчишин В.В. Аналіз виробничо-фінансової діяльності сільскогосподарських підприємств. / В.В. Юрчишин, Г.О. Кобазр. – К., 1975. – 202с.
171125
  Грищенко І.М. Аналіз висвітлення проблематики лідерства в дослідженнях вітчизняних вчених // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
171126
  Лозовіцький П.С. Аналіз витрат води різної забезпеченості річки Рось / П.С. Лозовіцький, О. Серьогіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 148-162.
171127
  Загвойська Л.Д. Аналіз витрат і вигід процесу лісовідновлення в умовах Малого Полісся / Л.Д. Загвойська, Ю.В. Шведюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 236-243 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1991-606X
171128
  Корнієнко О. Аналіз витрат і результатів використання керівників на різних рівнях управління // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-45
171129
  Дзюба О. Аналіз витрат у системі управління професійними ризиками // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 215-218. – ISSN 1993-0259
171130
  Горбачук В.М. Аналіз витрат через стихію 23-27 липня в Україні / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 70-71
171131
  Котенко Т.Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 118-121 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
171132
  Більцан А.О. Аналіз витратної частини бюджету Чернівецького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
171133
  Олійченко І.М. Аналіз вихідних потоків статистичної інформації в головному управлінні статистики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 96-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
171134
  Ситник П.К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вивчення марксизму: уроки історії (у пошуках сенсу людського життя та суспільного ідеалу) : Монографія / П.К. Ситник; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1997. – 268с. – (Гаманітарна політика і духовна культура ; Вип.3). – ISBN 966-554-009-2
171135
  Ситник Петро Кононович Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.03 / Ситник Петро Кононович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 406л. – Бібліогр.:л.383-406
171136
  Ситник П.К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.03 / Ситник П.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 37л.
171137
  Ситник П.К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму:і деї і дійсність : Автореф...док.філософ.наук:09.00.03 / Ситник П.К.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 37с. – Бібліогр.:с.33-34
171138
   Аналіз відомих методик визначення індексу якості води, що придатні для прогнозування екологічного стану поверхневих водних об"єктів / С. Коваленко, Р. Пономаренко, О. Третьяков, Є. Іванов // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 13 (1/2023). – С. 68-75. – ISSN 2522-1892
171139
  Ламонова П. Аналіз відповідальності українського інформаційного законодавства європейським стандартам: авторське право та реклама // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 134-139
171140
  Винников О. Аналіз відповідності Закону України "Про об"єднання громадян" Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
171141
  Павлів-Самоїл Аналіз відповідності національного законодавства ратифікованим статтям Європейської соціальної Хартії (переглянутої) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 302-307. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
171142
  Микита О.О. Аналіз відповідності нормативно-правових актів щодо проведення поглиблених медичних обстежень серед військовослужбовців Збройних сил України сучасним умовам розвитку медичної науки України / О.О. Микита, Д.В. Ковида // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 18-23. – ISSN 2312-7104
171143
   Аналіз відповідності фахових видань, що входять до науко-метричних баз даних, предметній області спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / Т.Ю. Киричок, В.А. Баглай, Т.В. Горова, О.П. Сокол, А.О. Комарницька, Ю.В. Сичик // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (71). – С. 4-26. – ISSN 2077-7264
171144
  Негрич О. Аналіз відсоткової динаміки погалузевого припливу іноземних інвестицій в економіку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 47-50. – ISSN 1728-9343
171145
  Вовченк А.М. Аналіз візуальної лексики з позицій фреймової семантики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 53-58. – ISBN 966-638-08406
171146
  Мельник Р. Аналіз військового будівництва періоду Гетьманату в наукових і мемуарно-аналітичних працях військових істориків міжвоєнного двадятиліття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 137-142. – ISSN 1728-9343
171147
  Баркарь Є.В. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід / Є.В. Баркарь, І.А. Галушко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 175-180 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
171148
  Гафарова Р. Аналіз вірша-гімну кримських татар "Ант еткенмен" ("Я поклявся") Номана Челебіджіхана в історичній перспективі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 38-52. – ISSN 2520-6397


  В історії Криму, як і у всіх історіях етносів і територій, багато трагічних моментів: депортація, репресії і національний рух за незалежність кримських татар, який має місце зараз. Історію кримських татар можна розділити на 6 періодів: 1. Кримське ...
171149
  Краснопольська К.С. Аналіз вітаміну Е методом хіральної хроматографії / К.С. Краснопольська, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102
171150
  Ковальчук А.В. Аналіз вітчизняних наукових досліджень відносин державної влади з політичними партіями в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 80-86
171151
  Демянчук М.Р. Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 64-68. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
171152
  Демянчук М.Р. Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 64-66. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
171153
  Мельник М.М. Аналіз вітчизняного і світового досвіду і підходів до водоохоронного зонування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 238-246. – ISSN 0868-6939
171154
   Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання дистанційного навчання в освіті та його ефективність / Н.М. Мась, Н.А. Сторожук, Л.О. Ряба, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 183-190


  У статті проаналізований досвід використання дистанційного навчання в провідних навчальних закладах Європи, Америки, Африки, Азії. Здійснений ретроспективний аналіз становлення вітчизняної системи дистанційного навчання: визначені основні етапи її ...
171155
  Славопас В.А. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки медичних сестер // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 118-120. – ISSN 1681-2751
171156
  Ревуцька Л. Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 153-157. – ISSN 1818-5754
171157
  Метелиця В. Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 35-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
171158
  Роїк Т.А. Аналіз властивостей легованих композитів для деталей тертя друкарських машин / Т.А. Роїк, Т.М. Омік // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 20-30. – ISSN 2077-7264
171159
  Сергєєва Л.Н. Аналіз властивостей регіональної системи вищої освіти / Л.Н. Сергєєва, Т.Ю. Огаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 196-199. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
171160
  Старинська Н.В. Аналіз властивостей самоактуалізованої особливості майбутніх психологів залежно від форми фінансування навчання // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 153-157. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
171161
  Мицюк С.В. Аналіз властивості кластерів та позитивний ефект кластерної взаємодії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 79-84


  Досліджуються проблеми створення кластерів. Розглядаються і аналізуються властивості кластерів та позитивний ефект кластерної взаємодії.
171162
   Аналіз вмісту білкових фракцій гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого стеатогепатозу у щурів / Д.О. Воєйкова, М.М. Кондро, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 1 (133). – C. 73-76. – ISSN 2077-4214
171163
  Скалка В. Аналіз вмісту білкових фракцій у молоці різних видів свійських тварин / В. Скалка, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проаналізовано якісний і кількісний склад зразків молока різних свійських тварин методом дискелектрофорезу в поліакриламідному гелі. Такі данні дають можливість більш детально охарактеризувати молоко за біохімічними параметрами та знайти ...
171164
  Матвіїшина Ж. Аналіз вмісту важких металів та магнітних властивостей похованих горизонтів розрізу "в"язівок" / Ж. Матвіїшина, Ю. Дмитрук, К. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Встановлено особливості вмісту важких металів та їх розподілу в похованих ґрунтах і відкладах розрізу "В"язівок". Ви-вчено деякі магнітні властивості похованих ґрунтів розрізу. The feature of heavy metals content and distribution and some magnetic ...
171165
  Грицак Х. Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 148-151. – ISSN 2307-8049
171166
  Король Л.П. Аналіз ВНЗ, що надають професійну підготовку авіаційним інженерам Великої Британії // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 84
171167
  Чорноморець Ю.О. Аналіз внутрірічного та багаторічного розподілу максимальних витрат води річок Українських Карпат / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 196-207.
171168
  Дітковська М.Ю. Аналіз внутрішніх інформаційних потоків в головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 87-88 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
171169
  Левошич О.Л. Аналіз внутрішніх характеристик викидів в умовах вибуху / О.Л. Левошич, Л.М. Гук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 318-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто автомодельну задачу про сильний вибух. Вибрано відповідну математичну модель. Розв"язок отримано в аналітичному вигляді. Досліджено також: більш складну задачу, яку розв"язано спеціальним чисельним методом. Ключові слова: вибух. домішки, ...
171170
  Ковальчук С. Аналіз внутрішньоекономічної ситуації та оцінка перспектив розвитку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 34-35
171171
  Ільєнко Ю.І. Аналіз внутрішньої освітньої міграції випускників 2018 року з правничою освітою // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 67-76. – ISSN 2617-8532
171172
  Шевчук Ю.Ф. Аналіз водних ресурсів Чернівецької області та оцінка їх якості : монографія / Ю.Ф. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-423-543-0
171173
  Тіняков Д.В. Аналіз впливу авіаційного шуму на навколишнє середовище з метою визначення раціональних шляхів його зменшення / Д.В. Тіняков, Чженцян Чен, Цзе Лю // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-1892
171174
  Боярин М.В. Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк) / М.В. Боярин, М І. Савчук Нетробчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
171175
  Алімова С.Л. Аналіз впливу валового внутрішнього продукту на рівень людського розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто етапи розвитку економіки незалежної України. Проаналізовано динаміку рівня валового внутрішнього продукту (ВВП) та встановлено його взаємозв"язок із рівнем індексу людського розвитку (ІРЛ). Показано, що в ті роки, де спостерігається ...
171176
   Аналіз впливу високих температур на епітаксійні структури та контактні системи для фотоелектричних перетворювачів / С.О. Іванчик, З.А. Никонова, О.Ю. Небеснюк, А.А. Захода // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
171177
   Аналіз впливу геологічних чинників на глибину зони проникнення фільтрату при первинному розкритті гранулярних колекторів за даними ГДС / О. Карпенко, В. Соболь, М. Миронцов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-21. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
171178
  Гришкін В.О. Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні / В.О. Гришкін, А.О. Сімахова, Ю.С. Перекопська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 40-45. – ISSN 2222-0712
171179
  Галушка З. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З. Галушка, О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль господарського менталітету як важливого чинника соціально-економічних трансформацій, проаналізовано методику аналізу ментальних відмінностей, проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності ментальних характеристик ...
171180
  Галушка З. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З. Галушка, О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль господарського менталітету як важливого чинника соціально-економічних трансформацій, проаналізовано методику аналізу ментальних відмінностей, проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності ментальних характеристик ...
171181
  Борисейко О.В. Аналіз впливу граничних умов на стійкість конічних оболонок обертання з композитів з непружними компонентами / О.В. Борисейко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 8-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі досліджено стійкість конічних оболонок з композитів з пружно-пластичними компонентами. Вивчено вплив граничних умов.
171182
  Власова О. Аналіз впливу дитячих страхів на формування стереотипів дорослої людини / О. Власова, О. Потонська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дитячі страхи та прояв їх наслідків у дорослому житті людини, що є важливою темою психології та психіатрії. Проведено теоретичні дослідження, які дали змогу глибше розкрити наслідки формування та функціонування стереотипів у свідомості і ...
171183
  Олексин А.Г. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії ринку золота з ін. фінансовими інструментами в ціновій площині економічного простору. Автором проведено оцінку залежності ринку золота від курсу долара США через інтерпретацію впливу показника грошової ...
171184
  Герасименко А.Г. Аналіз впливу економічної кризи на розвиток ринку корпоративного контролю в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 464-468. – ISSN 0321-0499
171185
  Романенко О.А. Аналіз впливу економічної культури України на інтеграційні процеси з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 58-61. – ISSN 2308-6912


  У статті описаний процес формування економічних і культурних цінно- стей підприємців у ЄС та в Україні. Встановлено: різні світоглядні підходи перешкоджають інтеграції та потребують дослідження. The article describes the process of forming an ...
171186
  Галетич І.К. Аналіз впливу електромагнітних полів на стан сельбищних територій / І.К. Галетич, А.І. Решетченко, В.Є. Бекетов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
171187
  Лахтіонова Л.А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова, Н.О. Кириченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – (Економічні науки)
171188
  Коніцула Т.Я. Аналіз впливу забрудненя атмосферного повітря на населення Шевченківського району міста Києва / Т.Я. Коніцула, Б.О. Горлицький, А.І. Ясулайтіс // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 70-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
171189
  Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 121-127 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
171190
  Якушик Д.І. Аналіз впливу змін у ставках акцизів на дохідну частину бюджету / Д.І. Якушик, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 79-84
171191
  Стеля О. Аналіз впливу зовнішніх факторів на траєкторію снаряда стабілізованого обертанням / О. Стеля, Л. Потапенко, І. Сіренко // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 142. – ISBN 978-966-8725-10-4
171192
  Томарева В.В. Аналіз впливу зовнішнього боргу на економічний розвиток держави / В.В. Томарева, В.В. Георгішан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
171193
   Аналіз впливу і внеску метрології та метрологічної діяльності в економіку США // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 85-95
171194
  Прунцева Г.О. Аналіз впливу інвестиційних ресурсів на стан продовольчої безпеки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 94-101. – ISSN 1562-0905
171195
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 73-85. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
171196
  Ковалець А.В. Аналіз впливу інфляції на іноземні інвестиції в Україну // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 80-83. – ISSN 2313-0431
171197
  Ілляш О.Е. Аналіз впливу кліматичних факторів на рівень забруднення атмосфери м. Полтави / О.Е. Ілляш, Ю.В. Комлева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
171198
  Борисюк С.Л. Аналіз впливу кліматичних факторів на функціонування зразків озброєння та військовоїтехніки Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 151-153


  Проведено аналіз кліматичних факторів на території України та встановлений вплив на функціонування існуючих зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України, запропоновано алгоритм оцінки щодо визначення необхідності удосконалення озброєння ...
171199
  Макаричева А.І. Аналіз впливу комунікативних чинників на формування ціннісних орієнтацій дітей молодшого шкільного віку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 183-190
171200
   Аналіз впливу конструкції підвіски на стійкість руху колісних легких броньованих машин / В.К. Шваб, Б.О. Мельник, Л.О. Ряба, О.М. Борзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 81-85


  У статті проведений аналіз впливу конструкції підвіски на стійкість руху колісних бойових машин. Запропоновані рекомендації щодо покращення стійкості руху колісних бойових машин
171201
  Лимарченко О. Аналіз впливу кутової швидкості обертання трубопроводу з рідиною на розвинення динамічних процесів / О. Лимарченко, М. Сапон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 48-51. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель сумісного руху пружного трубопроводу, по якому тече рідина. Трубопровід здійс- нює обертання навколо повздовжньої осі. Для різних швидкостей течії рідини й обертання трубопроводу визначено особливості динамічної поведінки ...
171202
  Жежнич П. Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами / П. Жежнич, О. Морушко, Н. Химиця // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 67-74. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
171203
  Роговський С.О. Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
171204
  Д"яченко Ю.В. Аналіз впливу макрофакторів зовнішнього середовища на діяльність м"ясопереробних підприємств України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
171205
  Безродна І. Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання) / І. Безродна, Д. Безродний, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-58. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - аналіз впливу мінерального скелету порід на параметри їх пружної та акустичної анізотропії при дослідженні моделей теригенних порід-колекторів Руновщинської площі. Задача вирішувалась на основі методів умовних моментних функцій з ...
171206
  Селіверстов В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 56-60. – ISSN 2310-2624
171207
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу монетарних інструментів на витрати на особисте споживання як фактора регулювання рівня цін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 97-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
171208
  Затонацька Т.Г. Аналіз впливу монетарної політики держави на розвиток регіонів України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 52-58.
171209
  Максуді Н. Аналіз впливу нафтових шоків на економічну ситуацію в Ірані та систему "витрати-випуск" : новини зарубіжної науки / Н. Максуді, Я. Хасанлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 399-408 : Табл. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
171210
  Акімова А.О. Аналіз впливу нового літературного процесу у китайській драмі XX століття // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 97-101
171211
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 41-49 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
171212
  Денисюк В.А. Аналіз впливу окремих факторів на конкурентоспроможність регіонів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 16-23
171213
  Пластун В.Л. Аналіз впливу окремих факторів на темпи економічного зростання в Україні / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 70-78
171214
  Подік І.І. Аналіз впливу оподаткування на економічну безпеку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
171215
  Остапченко Аналіз впливу опромінення на особливості функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах за допомогою зворотних карт та показника Ляпунова / Остапченко, В.О. Хаврусь, П.Є. Стрижак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Біологія ; Вип. 27)


  Для аналізу стану системи білкового фосфорилювання в лімфоцитах застосовано підхід, який базується на побудові зворотних карт. Доведено, що підвищення дози опромінення призводить до зменшення показника Ляпунова, тобто зниження виробництва ентропії ...
171216
  Кулішова Т. Аналіз впливу органів влади на цінову поведінку учасників нерегульованих ринків (на прикладі ринків нафтопродуктів України) / Т. Кулішова, О. Шевчук // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 17-24


  Шевчук Олена, аспірантка КНУТШ.
171217
  Іщук О.В. Аналіз впливу організаційної культури вищого навчального закладу на становлення професійної ідентичності студентів // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 58-64
171218
  Ткаченко В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 34-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
171219
  Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814
171220
  Єрчик Н.Д. Аналіз впливу показників структури національної економіки на ії розвиток // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 87-91. – ISBN 978-617-571-143-9
171221
  Хотенко О.О. Аналіз впливу початкової амплітуди на затухання нелінійної пружної хвилі Релея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчається плоска задача про поширення квадратично нелінійної пружної хвилі Релея в класичній постановці. Визначальні співвідношення відповідають нелінійному потенціалу Мурнагана The plane problem of the quadratically nonlinear elastic Rayleigh wave ...
171222
  Божко В. Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню того впливу, який здійснюють принципи права на федеральне законодавство Російської Федерації, відповідно до правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації. Автор приходить до висновку, що саме принципи права ...
171223
  Пашков А.П. Аналіз впливу прогалин у реформах політиків в Україні на якість та екобезпеку життя українців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
171224
  Герасименко А. Аналіз впливу регуляторних обмежень на розвиток конкуренції на внутріньому ринку України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 11-19
171225
   Аналіз впливу регуляторного акта : до проекту спільного наказу ВАК України та НАН України "Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського" // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-17
171226
  Криворучко М.Ю. Аналіз впливу ресурсної орієнтованості експортної та імпортної складових економіки на рівень міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
171227
  Гуменюк А. Аналіз впливу ризиків на банківську систему / А. Гуменюк, О. Школенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 9-17 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
171228
  Ніконова М. Аналіз впливу ризиків на вексель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
171229
  Петрова А.Ю. Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактора капіталу на основі мультиагентної моделі / А.Ю. Петрова, Г.В. Акулова, Н.В. Назаренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-136. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
171230
  Малихіна Я.А. Аналіз впливу складових зовнішнього середовища на управління діяльністю ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 130-136. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
171231
  Шот А.П. Аналіз впливу служби внутрішнього аудиту на діяльність суб"єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 278-284. – ISSN 2222-4459
171232
  Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М.І. Мальований, О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 466-474. – ISSN 1993-6788


  У статті оцінено характер та масштаби взаємозв"язку між рівнем тіньової економіки та соціальними витратами держави. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу та аналітичного групування виявлено, що зростання розміру тіньової економіки на 1% ...
171233
  Ільєнко О.В. Аналіз впливу соціального капіталу підприємств на ефективність міжнародної фінансової допомоги / О.В. Ільєнко, О.О. Мезенцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
171234
  Верба Д.В. Аналіз впливу створення робочих місць на динаміку продуктивності праці в економіці України протягом 2001-2003 рр. // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-42
171235
  Вашерук О.В. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах : Автореф. дис. канд. техн. наук: 08.27.06 / Олександр Васильович Вашерук; Кременчуцький ун-т економ., інформац. технологій і управління. – Кременчуг, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
171236
  Харченко Ю. Аналіз впливу тіньової економіки на параметри інклюзивного розвитку регіону // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 93-100. – ISSN 2411-5215
171237
  Шабаліна Л. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України / Л. Шабаліна, М. Корнейченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 59-64. – ISSN 1728-9343
171238
  Ткаченко Д.О. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на харчову промислововість України / Д.О. Ткаченко, Т.О. Осташко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 70-73. – ISBN 978-9934-571-51-0
171239
  Наконечна К.В. Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 146-150. – ISSN 2078-9912
171240
  Костирко Р.О. Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці Україні / Р.О. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
171241
  Микитюк Ю. Аналіз впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проєктів в будівництві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 87-97. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
171242
  Ситенко Д.Д. Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-16
171243
  Мокін В.Б. Аналіз впливу якості поверхневих вод на ендокринологічні захворювання населення на прикладі Вінницької області / В.Б. Мокін, В.Ю. Балачук, П.Г. Прудиус // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 5-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
171244
  Романов І.І. Аналіз впровадження експериментальної методики диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 45-50. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Дана стаття описує процес планування, підготовки та проведення експерименту. У статті розглядається мета, завдання, порядок та етапи проведення вищезазначеного експерименту, який мав на меті перевірку ефективності методики диференційованого формування ...
171245
  Россо М.В. Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі / М.В. Россо, В.Л. Осецький, О.Л. Каніщенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 51-62. – ISSN 2222-4459
171246
  Бєляєва І.В. Аналіз впровадження норм Євро для автотранспорту в Україні / І.В. Бєляєва, Д.В. Захарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
171247
  Сальник С.В. Аналіз вразливостей та атак на державні інформаційні ресурси, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах / С.В. Сальник, А.С. Сторчак, А.Є. Крамський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 121-128. – ISSN 1681-7710
171248
   Аналіз вразливості цивільних систем супутникового зв"язку до придушення засобами радіоелектронної боротьби / О.Є. Бондаренко, О.В. Станович, Т.В. Бондаренко, А.О. Скрипка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 113-119. – ISSN 2524-0056
171249
  Власюк Т.М. Аналіз вступної кампанії в умовах повномасштабної війни в Україні / Т.М. Власюк, Н.М. Заріцька // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 57-58. – ISBN 978-617-7763-01-6
171250
  Музиченко Наталія Аналіз газетних видань України за роки незалежності (1991-2007 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-6
171251
  Лідов А.П. Аналіз газів / А.П. Лідов. – Х.-Одеса, 1931. – 284с.
171252
  Шморгун Л.Г. Аналіз галузевої інформації із застосуванням блокчейн-технологій з метою регулювання антропогенного навантаження на природоохоронні території / Л.Г. Шморгун, В.П. Колеснікович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 39-49
171253
  Запотоцький С. Аналіз галузевої конкурентоспроможності господарства України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 128-138


  Охарактеризовані структурні зміни галузевої структури господарства України, які визначають сучасний рівень та можливості зростання конкурентоспроможності економіки держави. Визначені галузеві пріоритети підвищення конкурентоспроможності у сільському ...
171254
  Маковецька Лариса Аналіз галузей матеріального виробництва Корецького району Рівненської області / Маковецька Лариса, Шпатиковська Олена // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 103-107 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
171255
  Орлова Н.В. Аналіз галцзевого ринку олійно-жирової промисловості України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-927-199-0
171256
  Мазуренко О.П. Аналіз геморагічних і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка / О.П. Мазуренко, О.А. Лоскутов, Л.В. Згржебловська // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 91-97. – ISSN 2224-0586
171257
  Ренке С.О. Аналіз гендерних особливостей особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 129-130
171258
  Вовк А. Аналіз геодезичних рухів земної кори Центральної Європи, визначених за ГНСС-вимірами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1819-1339
171259
   Аналіз геоекологічних проблем мегаполісів (на прикладі м. Києва) / В.І. Зацерковний, Д.П. Романуха, І.В. Пампуха, П.А. Савков, І.К. Синявська // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73), січень - березень. – С. 99-115. – ISSN 1684-2189
171260
  Кібальник Л.О. Аналіз геоекономічних трансформацій у контексті цивілізаційних вимірів економічного розвитку // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 121-132
171261
  Ізюмченко Л.В. Аналіз геометричних завдань практичного змісту сертифікаційної роботи ЗНО з математики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-182. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
171262
  Мазурець Ю. Аналіз геополітики газових відносин Україна-Росія: постконфронтаційний період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 110-113. – бібліогр. в кінці ст.


  Українсько-російські газові відносини нещодавно мали надзвичайно активну тенденцію переходити у кризову фазу, під час якої зростала вага інформаційної політики. Ведення інформаційних кампаній потребує багатьох кроків та значних зусиль, яких Україна з ...
171263
  Біля І.К. Аналіз геопорталу "Водні ресурси України" (на прикладі Чернівецької області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 25-36


  Нещодавнє анонсування Держводагенством розгортання у тестовому режимі геопорталу «Водні ресурси України» – один із необхідних кроків переходу до ведення електронного водного кадастру, розвитку систем надання інформаційних послуг та інтеграції України в ...
171264
  Усенко А.П. Аналіз геотермічних параметрів нафтогазових родовищ центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / А.П. Усенко, О.В. Усенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 127-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 142. – ISSN 0203-3100
171265
  Шевченко О. Аналіз геофізичних, метеорологічних та гідрогеологічних даних для пояснення невідповідностей між інфільтрацією та атмосферними опадами / О. Шевченко, В. Бублясь, Д. Ошурок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 111-123. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційний та нестандартний підходи до аналізу розрахункових значень інфільтраційного живлення ґрун- тових вод із використанням показника заряду електричного поля приземної атмосфери. Зіставлення результатів гідроге- ологічних розрахунків ...
171266
  Акімова Л.М. Аналіз гібридних загроз економічній безпеці України: міжнародний досвід та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 110-115. – ISSN 2306-6814
171267
  Жиров Олександр Леонідович Аналіз гідроакустичних систем за оцінками функціоналів від розв"язків лінійних операторних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Жиров О.Л.; "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
171268
  Кошляков О.Є. Аналіз гідродинамічних умов грунтової товщі біля Маріїнського палацу з урахуванням схилового дренажу : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Вивчено гідродинамічні умови грунтової товщі схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві у зв"язку з необхідністю поліпшення умов дренування цього схилу. Визначено і обгрунтовано величини гідродинамічних параметрів товщі. Встановлено, що найдоцільнішими ...
171269
  Белоліпський В.О. Аналіз гідрологічної функції грунтів степових агроландшафтів: математичні моделі міграційних процесів / В.О. Белоліпський, О.П. Другова, О.Н. Другов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 12-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
171270
  Тураш М.М. Аналіз гідрохімічного стану підземних вод у районі відстійників Лужанського експериментального заводу / М.М. Тураш, Б.В. Скіп, В.В. Нечипорук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
171271
  Ільєнко О.В. Аналіз глобалізації світогосподарської системи як умови формування поняття "міжнародна ринкова економічна безпека" // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 1729-7036
171272
  Халілов Е. Аналіз глобальних гравітаційних провісників деяких сильних землетрусів в Азії / Е. Халілов, Л. Ванг, Л. Халілова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 141-155 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISSN 0203-3100
171273
  Баторшина А.Ф. Аналіз глобальних трендів розвитку ринку ісламських фінансових послуг / А.Ф. Баторшина, С.Я. Рой // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 88-95. – ISSN 2306-6814
171274
  Зарапіна Ю. Аналіз глобального розподілу доходів та місце країн ОЕСР у ньому // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 16-28. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
171275
  Патійчук В. Аналіз глобальної продовольчої проблеми в контексті українського чинника / В. Патійчук, М. Бойчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
171276
  Трухній О.В. Аналіз глобальної фінансової кризи 2007-2009 років за допомогою ентропії подібності // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 148-150. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
171277
  Кузьменко О.А. Аналіз головних проблем у сфері правового розподілу бюджетних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-9. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
171278
  Тіхонова О.О. Аналіз головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 97-99
171279
  Глущенко О.М. Аналіз гомеопатичних лікарських засобів, які використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 447-456. – ISSN 2227-7404
171280
  Яворовський П.П. Аналіз горимості лісових насаджень Боярської лісової дослідної станції за 2004-2016 роки / П.П. Яворовський, Р.В. Гуржій // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 158-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 163. – ISSN 0459-1216
171281
  Канський К.Е. Аналіз господарської діяльності в колгоспах / К.Е. Канський. – Київ, 1960. – 292с.
171282
  Ящук М.А. Аналіз господарської діяльності колгоспів і радгоспів / М.А. Ящук. – К., 1968. – 60с.
171283
  Немчинов П.П. Аналіз господарської діяльності колгоспу / П.П. Немчинов. – Київ, 1957. – 52с.
171284
   Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підприємств : учб. посібник для учнів с.-г. технікумів по спеціальності "Бухгалтерський облік" та "Планування та облік с.-г. виробництва". – Київ : Урожай, 1964. – 280 с.
171285
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1980. – 344с.
171286
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підрпєимств / Г.Т. Лещенко. – 2-е вид.. перероб. і доп. – К., 1974. – 279с.
171287
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підрпиємств / Г.Т. Лещенко. – К., 1972. – 355с.
171288
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1984. – 367 с.
171289
  Тринько Р.І. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Р.І. Тринько, М.І. Яцків. – Львів, 1987. – 214с.
171290
  Мельник М.М. Аналіз господарської діяльності соціалістичних підприємств / М.М. Мельник. – 81с.
171291
  Панасенко Л.І. Аналіз господарської діяльності у збройних силах України: теоретичні засади економічного аналізу : Навч. посібник / Л.І. Панасенко; Ред. Л. Воронцова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 110с. – ISBN 966-594-603-Х
171292
  Єршова Н.Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум : навч. посібник / Н.Ю. Єршова, О.В. Портна ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 306, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 301-303. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-103-0
171293
  Бабенко О.М. Аналіз готовності вчителів міста Суми та Сумської області до дистанційного навчання / О.М. Бабенко, Ю.В. Харченко, Г.Я. Касьяненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2361
171294
  Бєлоусова Н.В. Аналіз готовності туристичних агенцій України до роботи з інклюзивними туристами // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 43-47. – ISSN 2308-135X
171295
  Буга Н. Аналіз готовності України до впровадження економіки знань / Н. Буга, Т. Науменко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 55-61. – ISSN 1993-0259
171296
  Біляєв Я.М. Аналіз грантових програм Европейського Союзу, що сприяють соціальній мобільності молоді // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 137-142. – ISSN 2306-6814
171297
  Алєксєєва Я.В. Аналіз графічного контенту журналу "Фокус" за березень-травень 2011 року і важливість графічного наповнення журналу сьогодні в Україні ... // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 17-21
171298
  Кащенко О.І. Аналіз грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 75-78. – ISSN 1728-6220


  Розкрито особливості аналізу грошових розрахунків підприємства, визначено основні концепти аналізу грошових розрахунків для підприємств переробної промисловості.
171299
  Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства з використанням динамічної мультиплікативної оцінки їх ефективності та дослідження їх рядів динаміки як завершальні складові аналізу грошових потоків підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 82-85
171300
  Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства як механізм визначення ефективності інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 131-134
171301
  Крючко Л.С. Аналіз грошових потоків підприємства як фактор збільшення обсягу депозитних ресурсів банку / Л.С. Крючко, В.А. Кіптілий, В.М. Микитченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
171302
  Білецька С.В. Аналіз грунтового покриву басейну р. Рось та оцінка його впливу на надходження гумусових речовин у річкову мережу / С.В. Білецька, Н.М. Осадча // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 73-81 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
171303
  Приставка П.О. Аналіз даних : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.О. Приставка, О.М. Мацуга ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 92 с.
171304
  Тиркусова Н.В. Аналіз даних : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Тиркусова Н.В., Боровик В.О., Глущенко Л.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-657-223-6
171305
  Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Щербіна Артем Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
171306
  Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Щербіна Артем Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 142 л. – Бібліогр.: л. 134-142
171307
  Онанко А.П. Аналіз даних вимірювань параметрів анізотропії ультразвукових швидкостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 303-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблена автоматизована система чисельного аналізу даних вимірювань параметрів анізотропії ультразвукових швидкостей, яка забезпечує урахування впливу будови текстур SiO2 та їх упорядкованості. The automated system of the numerical analysis of ...
171308
  Ткачишина Н.Ю. Аналіз даних вібротестування та капіляроскопії працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
171309
  Білоус Л.Ф. Аналіз даних дистанційного зондування в прикладних географічних дослідженнях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 135-144. – Бібліогр.: 5 назв.
171310
  Рудченко Д.В. Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 194-197. – ISSN 1997-9568
171311
  Литвин В.В. Аналіз даних та знань : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-275. – (Комп"ютинг = Computing)
171312
  Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і математ. стат. / Рижов А.Ю.; Рижков А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
171313
  Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Рижов А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 140 л. – Бібліогр.: л. 122-140
171314
  Ткачишина Н.Ю. Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 63-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
171315
  Слабоспицький О.С. Аналіз даних. Попередня обробка : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
171316
  Малигіна В.Д. Аналіз даних: методи та результати [наукових досліджень] / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
171317
  Костріков С.В. Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС / С.В. Костріков, О.С. Чуєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 98-109 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
171318
  Міщук Є.В. Аналіз дебіторскої та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти / Є.В. Міщук, І.І. Сідорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 54-57. – ISSN 2306-6814
171319
  Шевельова І. Аналіз дебіторської заборгованості як один із видів поточного контролю діяльності підприємств державного сектору економіки // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 38-40
171320
  Біда О. Аналіз деградації грунтів у світі // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
171321
  Лапшин І.М. Аналіз демографічної ситуації в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 175-178. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
171322
  Чалапко Л. Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження : демографія та процеси відтворення / Л. Чалапко, Ю. Кульков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-40 : Табл., рис.
171323
  Білявський С. Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У складі дендрофлори основних зелених зон м. Біла Церква нараховується 68 видів, що належать до 45 родів та 23 родин. 16 видів або 23,88% належать до аборигенної фракції дендрофлори міста Біла Церква, а 52 види або 76,12% є інтродукованими таксонами. ...
171324
  Попова О.М. Аналіз дендрофлори парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва "Міський сад" (м.Ізмаїл. Одеська область) / О.М. Попова, І.В. Абрашкіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 2219-7516
171325
  Будько О.С. Аналіз денудаційних форм рельєфу щита та плити у межах південних частин Житомирського та Волинського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 109-117 : Карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
171326
  Кириленко В. Аналіз депозитної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1605-2005
171327
  Баланюк М.В. Аналіз депозитної та кредитної політики комерційних банків України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 22-31. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
171328
  Шарапатюк Д.А. Аналіз державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
171329
  Порядочна С. Аналіз державно-правового регулювання ринків цінних паперів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-45. – ISSN 0132-1331
171330
  Ізмайлов Я.О. Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та світі / Я.О. Ізмайлов, І.Г. Єгорова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 60-67
171331
  Малишко В.В. Аналіз державного боргу України / В.В. Малишко, Н.М. Євтушенко, Ю.В. Городніченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 187-195. – ISSN 2306-546X
171332
  Лазаренко В.І. Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
171333
  Гапон В.В. Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів / В.В. Гапон, О.А. Барабаш, Т.О. Ханюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 200-206. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена обліку державного нерухомого майна та аналізу використання його вищими навчальними закладами України для надання якісних освітніх послуг.
171334
  Сухонос В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.10-14
171335
  Боднар А.О. Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 111-115. – ISSN 2220-1394
171336
  Карінцева О.І. Аналіз державної інноваційної політики України: проблеми та перспективи розвитку / О.І. Карінцева, П.С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 107-115. – ISSN 1726-8699
171337
  Пал Леслі Аналіз державної політики = Public policy analysis / Пал Леслі; Пер. з англ. Іван Дзюб. – Київ : Основи, 1999. – 422с. – ISBN 966-500-146-9
171338
  Петренко І.І. Аналіз державної політики в системі політичної аналітики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 119-126


  В статті досліджується аналіз державної політики в системі політичної анналітики. Виокремлюються та аналізуються рівні аналізу державної політики. Розглядається співвідношення політичного аналізу й аналізу державної політики. Визначаються завдання, які ...
171339
  Петренко І.І. Аналіз державної політики в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 131-137


  В статті охарактеризовано генезис аналізу державної політики в Україні. Визначено та розглянуто основні характеристики аналізу державної політики. Проаналізовано комплекс перешкод на шляху становлення та широкого використання аналізу державної політики ...
171340
  Кузьмин Марта Аналіз державної політики зайнятості в Україні / Кузьмин Марта, Кузьмин Юрій, Купець Ольга; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ : Міленіум, 2003. – 64с. – ISBN 966-8063-25-11
171341
  Николаєва В.І. Аналіз державної політики зайнятості на сучасному етапі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 124-128. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
171342
  Терешкевич Г.Т. Аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 115-122. – ISSN 2306-6814
171343
   Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу : "Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі" / Жданова І.С., Гусак Н.Є., Зінченко А.Г., Любовець О.М. ; [за ред. І.О. Жданова ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2397-01-7
171344
  Зайченко В.В. Аналіз державної політики формування технологічної конкурентоспроможності економіки України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
171345
  Петренко І.І. Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності. Розглянуто основні підходи вітчизняних та закордонних авторів до визначення сутності аналізу державної політики, виокремлено та проаналізовано його основоположні ...
171346
  Петренко І.І. Аналіз державної політики як вид професійної діяльності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 124-126
171347
  Карпінос Б.С. Аналіз дефектів стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МИГ-29 та усунення умов їх появи / Б.С. Карпінос, П.П. Ковель, В.М. Куліш // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 152-157
171348
  Гізун А. Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу / А. Гізун, І. Лозова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 2225-5036


  Концепція управління безперервністю бізнесу як перспективний напрям оперативного та стратегічного менеджменту визначає важливість захисту інформаційних ресурсів в умовах впливу кризових ситуацій. Таким чином, основним елементом даної концепції є ...
171349
  Сержанов В.В. Аналіз дефіциту Державного бюджету України / В.В. Сержанов, Г.І. Костьов"ят // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 98-101. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
171350
  Карплюк С.О. Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 281-287. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
171351
   Аналіз деяких напрямів наукових досліджень з питань організації медичного забезпечення Збройних сил України / О.М. Власенко, А.М. Галушка, О.Ю. Булах, В.І. Стриженко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 3-12. – ISSN 2310-4910


  "Представлено основні результати виконання в Науководослідному інституті проблем військової медицини Української військово-медичної академії (НДІ ПВМ УВМА) наукових досліджень з обґрунтування системи медичного забезпечення Збройних Сил (ЗС) України в ...
171352
  Нестор В. Аналіз деяких особливостей виконання та укладання договорів щодо науково-дослідних робіт // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-23
171353
  Кузнецов О. Аналіз деяких питань реформування МВФ : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 30-39 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
171354
  Полянська В.І. Аналіз деяких поглядів щодо причин кризи російського формалізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті аналізуються причини кризи російського формалізму та різні точки зору на цю проблему.
171355
  Черних Ю. аналіз деяких проблем підготовки офіцерів запасу у військовому інституті: підсумки соціологічного опитування / Ю. Черних, О. Черних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
171356
  Рибченко О.І. Аналіз деяких процесів онтогенетичного розвитку за допомогою закону заперечення заперечення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
171357
  Бірюков В. Аналіз деяких спірних питань корпоративних правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 296-300. – ISSN 0132-1331
171358
  Прокопенко В.О. Аналіз деяких сучасних методів захисту інформації // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 40-42
171359
  Степаненко С. Аналіз деяких тенденцій прийому за держзамовленням до закладів вищої освіти України у 2012-2019 роках (за даними єдиного державного вебпорталу відкритих даних) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 7-32. – ISSN 1682-2366
171360
  Артемов Ю. Аналіз деяких шляхів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
171361
  Матус Ю.В. Аналіз джерел інформаційного забезпечення керівників малих і середніх підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.174-179. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
171362
  Ульянова В.С. Аналіз джерел мотивації праці персоналу фермерських господарств // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-3190
171363
  Гапон Ю.К. Аналіз джерел небезпеки на атомних електростанціях України / Ю.К. Гапон, М.А. Чиркіна // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 249-250. – ISBN 978-617-8037-75-8
171364
  Товмасян В.Р. Аналіз джерел та напрямів фінансування модернізації авіаційної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
171365
  Підлісна О.А. Аналіз джерел фінансування діяльності промислових підприємств / О.А. Підлісна, О.О. Бобешко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 222-227. – ISSN 2310-5534
171366
  Семенов А.Г. Аналіз джерел фінансування інвестицій у сучасних умовах розвитку економічної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
171367
  Ізмайлова К.В. Аналіз джерел формування активів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
171368
  Ляхович О.О. Аналіз джерел формування доходів бюджету та напрямів їх використання (на прикладі Володимирецького району Рівненської області) / О.О. Ляхович, Н.П. Гребень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 117-127. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
171369
  Магдич І.П. Аналіз джерел формування та напрямів використання грошових потоків підприємств пивоварної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 215-223


  Досліджено рух грошових коштів, формування позитивних та негативних грошових потоків, їх структури, джерел формування та напрямів використання на пивоварних підприємствах, що контролюють більше 90% ринку пивоварної галузі України. Проаналізовано ...
171370
  Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.102-108
171371
  Ковалів І. Аналіз джерел формуваня коштів пенсійного фонду України // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 137-142. – (Економіка АПК ; № 21(1))
171372
  Іващенко М.М. Аналіз джерельної бази відносно професійно-кадрового забезпечення молодіжної преси в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 97-101. – ISSN 2076-1554
171373
  Рогозян Ю.С. Аналіз джерельної бази з питань стимулювання підприємницької діяльності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 31-37. – ISSN 1681-6277
171374
  Бєляєва О.М. Аналіз дидактичних термінів, пов"язаних з професійно- орієнтованим навчанням латинської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 59-65.
171375
  Онищенко А.М. Аналіз динаміки валового випуску продукції на рівні міждержавної взаємодії в рамках реалізації Кіотського протоколу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 216-223


  The first international agreement about the emission limit of the hothouse - Kyoto Protocol provides for the economically mechanisms (flexibility mechanisms). The author singled out the basic members of this agreement and proposed ecological-economic ...
171376
  Широкун К. Аналіз динаміки забруднення природних водойм у межах великого міста (на прикладі каскадів Дідорівського та Горіхуватського водотоків) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-71. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена вивченню забруднення природних малих водойм в межах великого міста. Проаналізовано вміст шкідливих хімічних сполук, маркерів на неорганічне та органічне забруднення у ставках. Стаття присвячена важливості дослідження каскадів ...
171377
   Аналіз динаміки змін напруження скінованих гладеньких м"язів при їх активації іонами Са2+ та кофеїном / О.В. Цимбалю.к, Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, М.С. Мырошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 72-75. – ISSN 1023-2427


  В роботі здійснено аналіз динаміки механограм кумулятивних залежностей: напруження - [Ca 2+] та кофеїнової контрактури скінованих кільцевих гладеньких м"язів caecum морських свинок. Показано, що подвійна нормалізація кривих зміни напруження ...
171378
  Максим"юк В.В. Аналіз динаміки змін показників цитокінового статусу при гострому некротичному панкреатиті / В.В. Максим"юк, Ф.В. Гринчук, В.В. Тарабанчук // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 20-26. – ISSN 2521-1455
171379
  Вдовиченко Д.О. Аналіз динаміки зовнішнього боргу України та управління ним // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 169-171. – ISBN 978-966-188-219-4
171380
  Кононенко О. Аналіз динаміки і стану природно-техногенної безпеки України у регіональному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено показники стану природно-техногенної безпеки. Проведено аналіз динаміки показників природно-техногенної безпеки України. Проаналізовано кількість, масштаб і локалізацію надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру за 1997-2007 рр. ...
171381
  Кардаков О.Ю. Аналіз динаміки інтелектуалізації економічної моделі ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
171382
  Бицюра Юрій Аналіз динаміки інфляції та курсу долара США в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 18-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
171383
  Понедільчук Т.В. Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 243-246. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
171384
  Череп А.В. Аналіз динаміки капітального інвестування в промислові підприємства України / А.В. Череп, Д.В. Крилов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 50-57. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
171385
  Намонюк В.Є. Аналіз динаміки концентрації банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 7-10. – ISSN 2409-1944
171386
  Шелегеда Б. Аналіз динаміки макроекономічних показників за умов конвергенції України і ЄС / Б. Шелегеда, М. Корнєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 49-56. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
171387
  Бахрушин В.Є. Аналіз динаміки макроекономічних показників України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
171388
  Данильченко Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 57-65. – ISSN 1818-2682
171389
  Миланіч Тетяна Вікторівна Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.09.12 / Миланіч Тетяна Вікторівна; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 2000. – 17л.
171390
  Пасічник Г. Аналіз динаміки небезпечних метеорологічних явищ у місті Харкові за 2006-2015 рр. / Г. Пасічник, В. Машкіна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
171391
  Івохін Є.В. Аналіз динаміки нечітких систем великої розмірності // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано пiдхiд до декомпозицiї та агрегування нечiтких динамiчних систем та розглянуто задачу якiсного дослiдження динамiки багатомiрних нечiтких систем. Вважаючи, що система складається з декiлькох пiдсистем, i припускаючи, що ...
171392
  Маркозова Л.М. Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років / Л.М. Маркозова, І.В. Лінський, О.В. Бараненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 52-58. – ISSN 2312-5675
171393
  Кузенко О.В. Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України та за її межі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 141-142
171394
   Аналіз динаміки рівнів грунтових вод Лівобережжя м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко, І.Є. Кошлякова, О.В. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Викладені результати вивчення процесу підтоплення території Лівобережжя м. Києва із застосуванням географі-чних інформаційних систем та постійно діючих гідрогеологічних моделей. Визначені напрямки подальших досліджень цієї проблеми. The results of ...
171395
  Шевчук В.О. Аналіз динаміки рівня заробітної плати в Україні та країнах ЄС як складова дослідження кон"юнктури ринку праці // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2023. – С. 119-127. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 53). – ISSN 2664-2964
171396
  Жамардій В.О. Аналіз динаміки рівня здоров"я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів / В.О. Жамардій, Є.Ю. Страшко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 153-157. – ISSN 2077-1096
171397
  Дюндін Валерій Аналіз динаміки розвитку інтелектуального потенціалу України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано особливості розвитку системи вищої освіти на вітчизняному та закордонному рівнях. Досліджено динаміку макроекономічних факторів, що обумовлюють формування інтелектуального потенціалу. Розкрито проблему ефективного становлення суб"єкта ...
171398
  Дюндін В. Аналіз динаміки розвитку інтелектуального потенціалу України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 43-47. – ISSN 1810-3944
171399
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в Київському університеті [ім. Т. Шевченка] на зламі тисячоліть (1996-2000 рр.) // Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.П. Гондюл]. – Київ, 2001. – С. 21-124
171400
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в Київському університеті [ім. Т. Шевченка] у 2004 році // Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В. П. Гондюл]. – Київ : [б. в.], 2004. – С. 16-54
171401
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в університеті / О.Г. Іванченко, О.О. Сербін, Т.Г. Авраменко, Л.І. Асламова, О.Р. Бедюх, А.Я. Буніна, А.А. Бурих, О.О. Кривець, Н.В. Караульна, А.О. Ткачук, Л.Ф. Уманська, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 16-172
171402
   Аналіз динаміки розвитку програми "Доступні ліки" в Україні та Львівській області / О.Б. Блавацька, О.М. Заліська, Я.О. Гриньків, Г.О. Сосновська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 75, № 2, березень - квітень. – С. 3-11. – ISSN 0367-3057
171403
  Погореленко Н.П. Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 44-48. – ISSN 1728-6220


  У статті наголошено на важливості дослідження динаміки руху фінансових потоків банківської системи за допомогою методології вейвлет-аналізу. Обґрунтовано доцільність проведення одночасного вейвлет-аналізу для загального вхідного фінансового потоку ...
171404
  Сухотеплий В. Аналіз динаміки структури банківської галузі України за період 1999-2206 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-19.
171405
  Юрик Я.І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 2306-6806


  Здійснено аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій і Луганській областях, що дозволило виявити особливості прояву останнього, оцінити структурну асиметрію між пропозицією й попитом на працю, а також запропонувати актуальні вектори формування ...
171406
  Чень Цзюнь Аналіз динаміки та перспектив зовнішньої торгівлі КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 161-172. – ISSN 2308-6912


  Вражаюче економічне зростання Китаю протягом трьох десятиріч цілеспрямованих реформ при одночасному збереженні соціалістичної ідеології привертає пильну увагу всього людства. Трансформація світової системи і перспективи глобального розвитку багато в ...
171407
  Алексейчук В.О. Аналіз динаміки та прогноз індексу споживчих цін на хлібобулочні вироби в Україні // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 109-115. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті розкрито поняття індексу споживчих цін (ІСЦ), проаналізовано динаміку ІСЦ на хлібобулочні вироби в Україні з 2003 по 2014 рік, а також зроблений прогноз ІСЦ на хлібобулочні вироби на 2015 рік за допомогою ряду Фур’є.
171408
  Антонюк О.П. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк, П.О. Антонюк, В.М. Лисюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
171409
  Крамарев Г.В. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України / Г.В. Крамарев, В.О. Шликова, О.М. Леванда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 79-91
171410
  Жиров Г.Б. Аналіз динаміки та структури мережі селищ міського типу - районних центрів України / Г.Б. Жиров, А.М. Краснова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз динаміки розвитку селищ міського типу, їх структури, чисельності, економічних і соціальних функцій. В статье проводится анализ динамики развития поселков городского типа, их структуры, численности, экономических и ...
171411
  Цар О.З. Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 221-238
171412
  Рожелюк І. Аналіз динаміки формування моніторингової компетентності майбутніх викладачів іноземних мов упродовж педагогічної практики // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 206-214. – ISBN 978-617-639-379-5
171413
  Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 32-34
171414
  Наливайко Т.Л. Аналіз дисертаційних досліджень в сфері управління персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 165-170 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
171415
  Брохун Н.С. Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою контролінг // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 18-23. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
171416
   Аналіз дисертаційних досліджень, захищених в Україні за спеціальностями // Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік) / О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.С. Журавський, Б.Я. Кофман, П Г. ін. Середа. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 7-311. – (Серія "Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень" ; вип. 7). – ISBN 978-617-7530-14-4
171417
  Ясишена В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 79-95. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
171418
  Матоліч І.Я. Аналіз дисертаційних праць з мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06) за період 1991-2010 років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 162-170. – ISSN 2225-7586
171419
  Ісаєв О.П. Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 у 2015 - 2018 роках / О.П. Ісаєв, П.П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 160-198. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2076-815X
171420
  Бакуменко Л.Г. Аналіз дисертаційного фонду наукової бібліотеки університету:бібліо- та наукометричний підхід // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 8-21. – ISBN 978-617-689-301-1
171421
  Пасенченко Ю. Аналіз дисконтування фінансових інструментів за простими обліковими ставками : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 21-23. – Бібліогр.: 6 назв
171422
  Гече Ф.Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штучному нейробазисі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Гече Федір Елемирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
171423
  Чіпко Т. Аналіз диспропорцій у структурі виробництва сільгосппродукції України наприкінці ХХ - початку ХХІ століття // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 50-61. – ISSN 2413-7154


  Україна має потужний природно-ресурсний потенціал для розвитку агросектору. За рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями і ріллею на 1 особу, їхнім якісним складом і біопродуктивністю вона належить до найбільш землезабезпечених і ...
171424
  Лактіонова О. Аналіз дисфункцій фінансового сектору України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 429-440. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
171425
  Бурлака О.В. Аналіз диференціальних характеристик діодів Шотткі для випадку кількох механізмів проходження струму / О.В. Бурлака, В.І. Кільчицька, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 306-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено аналіз залежності нахилу вольт-амперної характеристики діода Шотткі в напівлогарифмічному масштабі ([альфа]) від прикладеної напруги при наявності кількох незалежних адитивних механізмів струму. Детально розглянуто простий, досить поширений ...
171426
  Козирєва О.В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 14-23. – ISSN 2222-0712
171427
   Аналіз диференційованого нормування витрат палива повноприводного вантажного автомобіля за різних умов руху / М.Г. Грубель, А.М. Андрыэнко, С.М. Назаркевич, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 27-30


  У статті проведена економічна оцінка диференційованого нормування витрат палива повноприводного вантажного автомобіля за різних умов руху. Диференційоване нормування витрат палива ґрунтується на запропонованих авторами методиках, які апробовані в ...
171428
  Парацій О. Аналіз діагностики банкрутства промислових підприємств // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 35-38. – ISSN 1815-3232
171429
  Ямборко Г. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 390-393. – ISSN 1993-0259
171430
  Варавка В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 184-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми методичного забезпечення аналізу ділової активності суб"єктів господарювання. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення методики розрахунку та оцінки показників ділової активності підприємств.
171431
  Варавка Василь Володимирович Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 184-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми методичного забезпечення аналізу ділової активності суб"єктів господарювання. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення методики розрахунку та оцінки показників ділової активності підприємств.
171432
  Верхогляд О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США : зарубіжний досвід / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-84. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
171433
  Миколишин М.М. Аналіз діяльності банків України на ринку цінних паперів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 29-35. – ISSN 2221-755X
171434
  Руденко М.О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 119-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На підставі статистичних даних здійснено аналіз та надано рекомендації щодо проведення ефективної політики банків у сфері фінансових інвестицій. Обгрунтовано комплекс заходів у банківській сфері, а також: дій держави, які потребують уточнення, ...
171435
  Стрілка О. Аналіз діяльності банківських офшорних зон // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 35-39. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
171436
  Плотницька І. Аналіз діяльності викладача дистанційного курсу "Ділова українська мова в державному управлінні" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 33-39.
171437
  Король П.П. Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у 2009 році / П.П. Король, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 206-220


  Побудовано статистичні та картографічні моделі територіальної структури і функціонування системи ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у 2009 році. Проаналізовано основні показники ...
171438
  Романенко Л.Ф. Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України / Л.Ф. Романенко, В.Ю. Прокопенко, М.А. Столбова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 234-238. – ISSN 2222-4459
171439
  Карпович О.М. Аналіз діяльності державних національних інноваційних центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 75-77
171440
  Єрко І. Аналіз діяльності закладів ресторанного господарства Північно-Західного економічного району України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
171441
  Плахотнікова Л.О. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг України / Л.О. Плахотнікова, О.В. Литвинова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 32-36. – ISSN 2415-8089


  Досліджено напрямки розробки програмного забезпечення та особливості формування пропозиції інформаційних продуктів на ринку освітніх послуг України та міжнародному рівні.
171442
   Аналіз діяльності комерційного банку : Навч. посібн.для студ.вищ.навч.закл. – Житомир : Рута, 2001. – 384с. – (Навчальні посіб. з бухгалтерськ.обліку). – ISBN 966-7570-81-9
171443
  Тарлопов І.О. Аналіз діяльності ломбардних установ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
171444
  Падерін І.Д. Аналіз діяльності малих підприємств за результатами анкетування // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 38-39
171445
  Ксендзук В.В. Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду в умовах глобалізаційних економічних процесів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 98-105. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
171446
  Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в прцесі інноваційного розвитку країни // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-9.
171447
  Арістова А.М. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 77-82 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
171448
  Бобров Є.А. Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 98-105 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
171449
  Гой В.В. Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 106-112. – ISSN 1993-0259
171450
  Фостик М.В. Аналіз діяльності неурядових антиглобалістичних організацій у напрямку реформування МФІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 162-164
171451
  Швець В. Аналіз діяльності першого нумізматичного аукціону в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 770-777. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
171452
  Кириченко К.Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 9-12
171453
  Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України : податки / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 19-31 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
171454
  Маринчук С.Г. Аналіз діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 91-96. – ISSN 2306-6814
171455
  Варналій З.С. Аналіз діяльності суб"єктів малого підприємства, що працюють на спрощеній системі оподаткування / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 14-23


  У статті здійснено аналіз діяльності суб"єктів малого підприємства, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Показано динаміку розрахунку фізичних осіб-підприємців які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування за єдиним податком ...
171456
  Кривицька О.Р. Аналіз діяльності суб"єктів ринку страхування життя = Analysis of the life insurance market subjects" activities : монографія / Ольга Кривицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : [б. в.], 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 315-342. – ISBN 978-617-7328-64-2
171457
  Петренко О.І. Аналіз діяльності суднобудівної промисловості в Україні та світі / О.І. Петренко, М.А. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 135-145. – ISSN 2222-4459
171458
  Жмихова Т.В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для страхової компанії, що працює на фінансовому ринку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Жмихова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 202 с. – Додатки: л. 159-185. – Бібліогр.: л. 186-202
171459
  Жмихова Т.В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для страхової компанії, що працює на фінансовому ринку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Жмихова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
171460
  Єрко І. Аналіз діяльності та сервісу закладів готельного господарства Волинської області / І. Єрко, І. Янюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 150-155. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
171461
  Берест І.Р. Аналіз діяльності товариства "Взаїмна поміч українського вчительства" в роки Першої світової війни: документознавчий аспект // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 45-55. – ISBN 978-966-927-534-9
171462
  Леваєва Л.Ю. Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні / Л.Ю. Леваєва, С.Ю. Кучеренко, М.А. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 178-189. – ISSN 2306-546X


  Значний внесок у розкриття питань функціонування та розвитку фінансово-кредитних установ України зробили таки вітчизняні економісти, як В. Базилевич, О. Василик та інш.
171463
  Литвин З. Аналіз діяльності фондових бірж України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 211-214. – ISSN 1815-3232
171464
  Гече Ф.Й. Аналіз для статистиків : Підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Й. Гече, А.І. Моца. – Ужгород, 2004. – 262 с. – ISBN 966-7400-31-6
171465
  Іваніга О. Аналіз довгострокових змін зональної асиметрії у розподілі загального вмісту озону і температури над Антарктикою / О. Іваніга, О. Євтушевський, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 162
171466
  Кунтий Н.Я. Аналіз довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 45-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
171467
  Мартьянов М. Аналіз довгострокових факторів впливу на доходи бюджетів територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 183-191. – ISSN 1818-5754
171468
  Лисенко Я. Аналіз доктринальних положень земельних юрисдикційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 70-76.
171469
  Лазарович М.В. Аналіз документного забезпечення боротьби Директорії УНР проти єврейських погромів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – С. 172-187. – (Думка). – ISSN 2304-7410
171470
  Дронова О.Л. Аналіз домінуючих системних понять стосовно поступу суспільства до збалансованого розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
171471
  Петраковська О. Аналіз домінуючих типів землекористування в Карпатському регіоні / О. Петраковська, Р. Беспалько, М. Штефанюк // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 313-332. – ISSN 2076-815X
171472
  Фоменко І.М. Аналіз досвіду автоматизації бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 153-161. – ISBN 966-7352-07-2
171473
  Шайнога М.А. Аналіз досвіду використання ЗМІ в сучасних локальних війнах та збройних конфліктах / М.А. Шайнога, Д.М. Присяжнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 137-144


  У статті розкриваються поняття, новітні технології інформаційно-психологічного І оливу в засобах масової інформації Проводиться аналіз досвіду використання мас-медіа у І сучасних локальних війнах та збройних конфліктах. В статье раскрываются понятия, ...
171474
  Осадчий В. Аналіз досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів в Україні // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 151-166. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
171475
  Братюк В.П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
171476
  Рудика В.І. Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 2222-0712
171477
  Віецька О.В. Аналіз досвіду країн Євросоюзу щодо взаємодії бухгалтерського й податкового обліку прибутку підприємств / О.В. Віецька, Ю.В. Кошик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 116-119. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
171478
  Цікало С.П. Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих / С.П. Цікало, С.П. Іванюта // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 69-79 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
171479
  Сінєльнік Р.В. Аналіз досвіду країн СНД у сфері нормативного визначення правового статусу захисника в адміністративно-деліктному процесі та основні пріоритети його запозичення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 219-225. – ISSN 1563-3349
171480
  Король П.П. Аналіз досвіду лінгвістично-географічних досліджень і картографування в Європі // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 258-263. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 966-7650-87-1
171481
  Медведєв Г.А. Аналіз досвіду НАТО щодо стандартизації в галузі безпілотної авіації // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2016. – Вип. № 12 (19). – С. 11-17
171482
  Коновал Л.В. Аналіз досвіду національних цифрових проектів європейських бібліотек у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 24-27. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Цифрові проекти національного масштабу, які відображають всю культурну спадщину народу, його надбання та інформацію про нього, є своєрідною візитівкою кожної держави. Такими проектами є цифрові бібліотеки з різними типами ресурсів, які, як правило, ...
171483
  Драч І.І. Аналіз досвіду підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 138-144


  Магістратура відповідно до нормативно-законодавчої бази вищої освіти є ланкою, що забезпечує підготовку кадрів для науково-дослідної й науково-педагогічної діяльності. Її завданням є навчання студентів сучасній методології та методиці наукового ...
171484
  Євдокімов Ф.І. Аналіз досвіду планування витрат на підприємствах вугільної галузі України / Ф.І. Євдокімов, В.А. Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу можливих тенденцій економічного розвитку вугільних шахт на основі розробки механізму керування витратами.
171485
   Аналіз досвіду проведення заходів з десантування вантажів парашутним способом в антитерористичній операції / С.Л. Мордвинов, В М. Адаменко, В О. Іванов, // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 27-31. – ISSN 2618-1614


  Пріоритетним способом доставки органів розвідки в тил противника та підтримання (забезпечення) їхніх подальших дій є парашутне десантування. Останнім часом цей напрям стрімко розвивається в провідних країнах світу та набуває широкого застосування під ...
171486
  Сальнікова О.Ф. Аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків в інтересах оборонно-промислового комплексу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 182-186


  У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків в інтересах оборонно-промислового комплексу з метою створення сприятливих умов для розвитку інноваційного процесу в Україні, що у свою чергу вплине на ...
171487
  Буряк Р.І. Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 35-39
171488
  Рибидайло А.А. Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах / А.А. Рибидайло, А.М. Турейчук, О.С. Прокопенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 121-128. – ISSN 2304-2699
171489
  Іващенко Т. Аналіз досвіду регулювання ринку послуг зберігання, доробки та переміщення зернових та олійних культур в розвинених країнах світу / прес-служба АМКУ // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 32-41
171490
  Собченко Т. Аналіз досвіду роботи використання потенціалу соціальних мереж у реалізації концепції національно-патріотичного виховання / Т. Собченко, О. Кін // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 45-49. – ISSN 2616-650X


  У статті акцентовано увагу на то, що в сучасних умовах протистояння російської агресії, боротьби за територіальну цілісність, національний суверенітет нашої держави особливої актуальності набувають питання посилення національно-патріотичного виховання ...
171491
  Надточій А.О. Аналіз досвіду роботи недержавних пенсійних фондів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 142-146. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
171492
  Єкимова К. Аналіз досвіду співпраці України з МВФ. Позитивні та негативні наслідки кредиту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 101-102
171493
  Турко Р.Ф. Аналіз досвіду Сполучених Штатів Америки та Німеччини в боротьбі з відмиванням доходів, здобутих незаконним шляхом, за допомогою банківської системи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 268-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
171494
  Адамчук М. Аналіз досвіду створення та застосування батальйонних тактичних груп у ході війн і збройних конфліктів сучасності / М. Адамчук, В. Бутузов, І. Луговський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (82). – С. 5-12. – ISSN 2078-7480
171495
  Захаров В.В. Аналіз досвіду США в організації системної протидії терористичним загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 92-97


  The article is devoted to actual issue - the analysis of the United States of America experience in the field of organization of counteraction against internal and external terrorist threats. In article analyzed antiterrorist mechanisms of different ...
171496
  Кузьменко М.Д. Аналіз досвіду та емпірична перевірка психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 208-213


  В статті приводиться аналіз передового досвіду та актуальних проблем розробки та використання психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом
171497
  Чжан Ювень Аналіз досвіду формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 158-165. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
171498
  Лізогуб Р.П. Аналіз дослідження і формування платежів за забруднення навколишнього середовища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 55-57
171499
  Руденко М.О. Аналіз досліджень впливу колористичних рішень закладів громадського харчування на фізичний стан відвідувачів / М.О. Руденко, Т.В. Руденко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 351-356 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
171500
  Посохов І.М. Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 164-172. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджені зарубіжні наукові школи ризик-менеджменту та виконано аналіз основних наукових публікацій представників цих шкіл. На основі виконаного дослідження автором виділено такі зарубіжні наукові школи ризик-менеджменту, як: американська, ...
171501
  Венцик О.В. Аналіз досліджень із психології й експериментального гіпнозу в працях Ю. Охоровича // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 40-48. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
171502
  Семчук Я.М. Аналіз досліджень особливостей формування забруднень у підземних водах нафтовидобувних регіонів / Я.М. Семчук, Е.Е. Скиба, Л.Я. Савчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
171503
  Кривцун В.І. Аналіз досліджень по визначенню номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння / В.І. Кривцун, А.М. Баранов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 64-72. – ISSN 2524-0056
171504
  Барило О.Г. Аналіз досліджень проблем державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 120-125. – ISSN 2306-6814
171505
  Андронов В.Є. Аналіз дослідницьких підходів до визначення сутності модернізації органів публічної влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 200-203. – ISSN 2306-6814
171506
  Божко В.М. Аналіз дотримання законодавцем принципів, проголошених ним у вітчизняному законодавстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 35-44
171507
  Тоцька О. Аналіз доходів від магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за допомогою ABC-методу // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 173-180. – ISSN 2411-4014
171508
  Дуда Н.З. Аналіз доходів і видатків державного бюджету України / Н.З. Дуда, Г.Г. Цегелик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 77-85
171509
   Аналіз доцільності використання телевимірювальних систем в зоні проведення антитерористичної операції / О.В. Коваль, В.Ю. Запека, М.П. Долина, А.А. Батюк // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 24-28. – ISSN 1997-9568
171510
  Гладчук К.М. Аналіз доцільності виходу підприємств на ІРО // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 36-49. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено аналізу доцільності здійснення підприємствами первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). За допомогою системного підходу до поглиблення теоретичних засад функціонування ринку ІРО, а також з використанням методів аналізу, ...
171511
  Болгар Т. Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 42-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
171512
  Ляхович Г.І. Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 392-397. – ISSN 2222-0712
171513
  Малюх Ю.Ю. Аналіз Е. Фромом Марксового розуміння феномену відчуження як актуальної проблеми сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 30-32
171514
  Сібекіна А.Ю. Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 273-282
171515
  Волошин О.Ф. Аналіз еволюції багатогранної множини схемами локалізації / О.Ф. Волошин, В.І. Кудін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 110-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються властивості багатогранних множин, що послідовно змінюються включенням додаткових обмежень. The properties of the polyhedral changing by including the additional restrictions lets are reseaching.
171516
  Смирнова К.В. Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 132-136


  Стаття присвячена аналізові правових інструментів відносин України з Євросоюзом. Досліджується роль рекомендаційних актів (План дій 2005 року та Порядок денний асоціації2009року) в процесі підготовки до відносин асоціації. Окрема увага приділяється ...
171517
   Аналіз еволюції моделей університетів як однієї з ключових форм інтеграції науки, освіти та бізнесу / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. Луценко // Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. та ін. Луценко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 234-271. – ISBN 978-617-7801-31-2
171518
  Варфоломєєв О.В. Аналіз еволюції сезонності в динаміці реального ВВП в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
171519
  Ковальчук С.М. Аналіз еволюції союзницьких американо-японських відносин на основі економічної моделі внеску союзників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 158-165.
171520
  Поляк Г. Аналіз екзистенційних припущень у модальній логіці та ідея мультимодальної логіки існування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 79-88. – ISSN 0235-7941
171521
  Борисюк С.Л. Аналіз екологічних наслідків та структури загроз від глобальних кліматичних змін у регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – 117-121


  Проведено прогноз глобальних кліматичних змін на території України. Встановлено екологічні наслідки щодо експлуатації систем забезпечення життєдіяльності держави в умовах глобальних кліматичних змін. Визначено аналіз структури загроз від глобальних ...
171522
  Хрутьба В.О. Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів / В.О. Хрутьба, В.О. Вайганг, О.М. Стегній // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 75-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-5057
171523
  Чала О.А. Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 84-90. – ISSN 2306-6814
171524
  Угілець С. Аналіз екологічного стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес регіону / С. Угілець, Л. Мельник, В. Фещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-34. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено екологічний стан компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес в регіоні. Досліджено вплив виробничо-господарської діяльності окремих промислових підприємств та навколишнє середовище, визначено основні шляхи вирішення ...
171525
  Міхаліна І. Аналіз екологічного стану як наслідок сучасного аграрно-промислового господарювання в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.83-89.
171526
  Дубняк С.С. Аналіз еколого-гідроморфологічних наслідків часткового спрацювання (приспуску) канівського і кременчуцького водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
171527
  Скітер Аналіз економетричних підходів у моделюванні інноваційних процесів / Скітер, Л.С. Ладонько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
171528
  Кулицький С. Аналіз економіко-інформаційних аспектів гібридної війни на базі ресурсів наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 133-145. – ISSN 2224-9516
171529
  Бринза А.А. Аналіз економіко-математичних моделей портфельного управління в діяльності ІТ-підприємства / А.А. Бринза, І.Ю. Івченко, О.І. Івченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 224-228. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
171530
  Мокрушин В. Аналіз економіко-правових відносин у період непу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
171531
  Лойко В.В. Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об"єднаних територіальних громад (ОТГ) / В.В. Лойко, С.А. Маляр, В.А. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 17-25. – ISSN 2306-6792
171532
  Шевчук А. Аналіз економічних аспектів соціальної політики у сфері доходів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 193-201
171533
  Сподарик В.М. Аналіз економічних категорій "затрати" і "витрати" за змістом і призначенням // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 49-51. – ISSN 1728-6220
171534
  Стрельченко О.В. Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств та управління ними // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
171535
  Ліпич Л. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності / Л. Ліпич, К. Кутикіна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 31-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
171536
  Борщевський П. Аналіз економічного розвитку рибного господарства України та Росії / П. Борщевський, М. Стасишен, Н. Алесіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 28-37 : табл. – ISSN 0131-775Х
171537
  Мальцев Д.В. Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 116-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
171538
  Валяренко К.М. Аналіз економічної ефективності використання повітряних теплових насосів у системах теплопостачання комерційних організацій / К.М. Валяренко, В.А. Василевський // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 19-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
171539
  Гонорська А.В. Аналіз економічної ефективності інноваційних проектів / А.В. Гонорська, В.С. Косинський, С.М. Кущ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 15-21.
171540
   Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ, 2003. – 99с. – ISBN 966-8435-00-1
171541
  Бугуцький О.А. Аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький. – Київ : Урожай, 1976. – 264 с.
171542
  Зінов"єв І.Ф. Аналіз економічної злочинності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-61. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
171543
  Островський В.О. Аналіз економічної нерівності України та шляхи її зниження // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 213-214. – ISBN 978-617-7069-02-6
171544
  Іванік Н. Аналіз економічної ситуації в Україні за допомогою індексів : теорія і практика / Н. Іванік, О. Черняк, А. Ставицький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
171545
  Перетяка Н.О. Аналіз експериментальних випробувань редукторів приводу генераторів від середньої частини осі колісної пари пасажирського вагону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 81-92. – ISSN 2524-0056
171546
  Воронов Г.С. Аналіз експериментів розсіювання переохолоджених хмар нижнього ярусу = географія / Г.С. Воронов, Ю.М. Кобзар // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 65-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
171547
  Гученко І.В. Аналіз експертної бази на узгодженість методами Data Mining // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Статтю присвячено питанню дослідження узгодженості оцінок експертів. Обгрунтовується недостатність обчислення коефіцієнта конкордації Кендела для якісного аналізу ситуації. Пропонується застосування методу карт Кохонена для виявлення структури ...
171548
  Балабаш О. Аналіз експортного потенціалу (на прикладі аграрних підприємств України) / О. Балабаш, Ву Хань Хуен // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 46-53. – ISSN 2410-0706
171549
  Широкун К.І. Аналіз експрес-методів дослідження якості води при вивченні екологічного стану природних водойм // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 225-226. – ISBN 978-966-285-405-3
171550
  Ванчура Р. Аналіз екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру / Р. Ванчура, Н. Мала // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 101-103. – ISSN 1819-1339
171551
  Радіонова І.Ф. Аналіз екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
171552
  Бондар О.І. Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 05.09.05 / Олег Ігорович Бондар; НАНУ; Ін-т проблем модел. в енергетиці. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
171553
  Новікова О.І. Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Новікова О.І.; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К., 1998. – 17л.
171554
  Коваленко І.Г. Аналіз електромагнітної сумісності засобів радіозв"язку / І.Г. Коваленко, А.О. Міщенко, О.С. Вавасова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 22-33. – ISSN 2524-0056
171555
  Харченко В.М. Аналіз електронної реклами закладів вищої освіти Харкова у соціальній мережі Instagram / В.М. Харченко, І.Б. Чеботарьова, Л.О. Яценко // Матеріали молодіжної школи-семінару VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : [в 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 2 : / [редкол.: В.П. Ткаченко та ін.]. – С. 30-34. – ISBN 978-617-7988-58-7
171556
  Дунаєвська Л.Г. Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 119-120
171557
  Оксенюк О.І. Аналіз елементів податку на додану вартість у Німеччині та динаміки надходжень до бюджету // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 265-272. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
171558
  Кириленко Т.С. Аналіз емоційного світу особистості: теоретичні положення, прояви та методичні прийоми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Аналізується поняття емоційного світу особистості (емоційна готовність, емоційний потенціал, емоційний досвід) та подається розробка і обґрунтування методичних прийомів його дослідження. In article conception of emotional world of personality ...
171559
  Бучек Л.І. Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особливості : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бучек Л. І.; КГУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 132л. – Бібліогр.:л.94-111
171560
  Бучек Л.І. Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особливості. : Автореф... Канд.псилол.наук: 19.00.01 / Бучек Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 19л.
171561
  Пашкова А.П. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 9-11 : фото. табл. – Бібліогр.: 7 назв.
171562
  Пашков А.П. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-10. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
171563
  Шинкаренко І.В. Аналіз енергетичної і структурної захищеності інформаційних сигналів у каналах відомчих радіотехнічних систем зв"язку і способи її підвищення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шинкаренко Іван Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
171564
  Білик М.Д. Аналіз енергоспоживання регіонів України за допомогою статичних методів кластеризації / М.Д. Білик, Н.В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17
171565
  Кришталь О.П. Аналіз ентомофауни грунтів долини Дніпра / О.П. Кришталь, 1936. – 345с.
171566
  Ситченко А.Л. Аналіз епічного твору в 5-у класі : [посіб. для вчителів] / Анатолій Ситченко, Надія Огренич. – Київ : Ленвіт, 2007. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – (Українська література. Словесність). – ISBN 966-8995-04-X
171567
  Серьогін О.Ю. Аналіз етапів розвитку та сучасного стану правового регулювання міжнародних туристичних відносин в Україні та світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 186-203. – ISBN 966-7196-06-2
171568
   Аналіз етнонаціональної структури та міжетнічної взаємодії в українському суспільстві : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 512с. – 1 додаток. – Бібліогр.: 237 дж.


  Об"єкт дослідження: поліетнічне українське суспільство. Мета роботи: науковий аналіз закономірностей формування сучасної етнонаціональної структури та характеру міжетнічної взаємодії. Методи дослідження: комплексне застосування ...
171569
  Федушко С. Аналіз ефективних Інтернет-сервісів для управління часом студентів вищих навчальних закладів / С. Федушко, С. Садова, І. Скірка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 121-128. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
171570
  Новокшонов А.К. Аналіз ефективності "машин, що складають" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 167-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
171571
  Воронцов С.Б. Аналіз ефективності виконання державних програм енергозбереження / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 83-89
171572
  Томчук О.Ф. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів / О.Ф. Томчук, В.В. Кожухар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 38-46. – ISSN 2306-6792
171573
  Калач Г.М. Аналіз ефективності використання зовнішніх запозичень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру зовнішнього боргу України, проведено аналіз ефективності використання коштів, наданих міжнародними фінансовими установами, запропоновано шляхи ефективного управління зовнішнім боргом.
171574
  Тарлопов І.О. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6806
171575
  Юсупова О.О. Аналіз ефективності витрат на охорону навколишнього середовища в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 123-138. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізується ефективність витрат на охорону навколишнього середовища в країнах Європейського союзу, а також проводиться економіко-математичне моделювання ефектів від вкладання коштів у природоохоронні заходи. Крім того, стаття містить прогноз ...
171576
  Бурлуцький С. Аналіз ефективності впливу державної соціальної політики на демографічну поведінку домогосподарств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 72-76. – ISSN 1993-0259
171577
  Ісаєнко О.В. Аналіз ефективності впровадження моделі управління правовим захистом результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної освіти. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 54-65. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 37 (370)). – ISSN 2076-586Х
171578
  Сошина Ю.М. Аналіз ефективності впровадження психолого-педагогічної програми з формування ціннісно-смислових настановлень підлітків // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 142-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-4368
171579
  Рура І. Аналіз ефективності впровадження сімейної медицини в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 113-115. – ISSN 1993-0259
171580
  Ковровський Ю.Г. Аналіз ефективності впровадження тренінгу "Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу оперативно-рятувальної служби ДСНС України" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
171581
  Кусакова Ю.О. Аналіз ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні / Ю.О. Кусакова, З.С. Серболова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 48-53. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2307-5740


  " Статтю присвячено аналізу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні. Надано авторське визначення бізнес-інкубатора, яке на відміну від інших демонструє, що саме бізнес-інкубатори грають важливу роль у забезпеченні фінансово-економічної ...
171582
  Гордієнко Н. Аналіз ефективності діяльності інтернатних навчальних закладів України (за результатами соціологічних досліджень) // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 184-191. – ISSN 2077-5105
171583
  Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 97-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
171584
  Горєва В. Аналіз ефективності діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як наукової установи: нормативно-правовий та науково-організаційний аспекти / В. Горєва, Т. Кулаковська // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 21-51. – ISSN 2224-1825
171585
  Шостко О.Ю. Аналіз ефективності діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 176-186. – ISSN 0201-7245
171586
  Бударецький Ю.І. Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда / Ю.І. Бударецький, Ю.В. Щавінський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 18-29
171587
  Макаренко П.М. Аналіз ефективності екологічної модернізації аграрного виробництва засобами нечіткого моделювання / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 141-150. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
171588
  Татар М.С. Аналіз ефективності експертних операцій металургійних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-10.
171589
  Донсков Е.Г. Аналіз ефективності енерговитрат при виплавці чавуну в доменних печах / Е.Г. Донсков, Д.Е. Донсков, В.П. Лялюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-46 : табл.
171590
  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури / В.В. Лойко, С.А. Маляр // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 15-20. – ISSN 2306-6814
171591
  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва / В.В. Лойко, С.М. Обушний, Ю.М. Жукова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено питання ефективності залучення інвестицій в економіку України, зокрема, в економіку Києва. За проведеним аналізом динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України, та, зокрема, Києва, зроблено наступні висновки. Динаміка ...
171592
  Лойко Д.М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 35-41. – ISSN 2306-6814
171593
  Андрусяк В. Аналіз ефективності засвоєння інформації залежно від індивідуального навчального стилю / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-67. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації людьми з різними індивідуальними навчальними стилями згідно з популярною в освітній сфері класифікацією VARK (Visual, Auditory, Reading, Kinesthetic) шляхом проведення порівняльного аналізу ...
171594
  Андрущенко Ю.А. Аналіз ефективності застосування критеріїв ідентифікації вибухів і землетрусів для локальних та регіональних подій в умовах платформної частини України / Ю.А. Андрущенко, Ю.А. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 121-129 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
171595
  Хребтієвська Г. Аналіз ефективності иарифної політики в житлово-комунальній сфері України // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 323-330. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
171596
  Прядко О.С. Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і територій пріоритетого розвитку Донецького регіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 55-62. – Бібліогр.: на 5 пунктів
171597
  Бондаренко Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності інвестиційних вкладень у промисловість України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено ретроспективний аналіз показників ефективності капітальних вкладень і виробництва промислової продукції, проаналізовано залежність цих показників від чинників впливу на них та наведено варіанти прогнозних оцінок показників.
171598
  Смоленюк П. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 332-336. – ISSN 1993-0259
171599
  Кузьмова Л.О. Аналіз ефективності інструментів монетарної політики в період світової фінансової кризи 2007-2009 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 145-150. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines several key intruments of the monetary policy and their application to fighting financial crises. The efficiency of different instruments is compared. The interest rate as a way to eliminate a crises is reviewed in detail.
171600
  Дробязко А.О. Аналіз ефективності капіталовкладень у банки з участю держави в капіталі у 2018 році / А.О. Дробязко, О.О. Любіч, А.О. Свистун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 10 назв
171601
   Аналіз ефективності колірного межперіодного селектора радіолокаційних цілей / В.Г. Головань, В.В. Василевський, В.В. Маміч, О.В. Селюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
171602
  Сас І.С. Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
171603
  Локарєва Г.В. Аналіз ефективності методики підготовки майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій / Г.В. Локарєва, О.С. Пшенична // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 126-136. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
171604
  Ставицький А. Аналіз ефективності методів технічного аналізу при прогнозуванні фондових індексів / А. Ставицький, В. Тараба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-62. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
171605
  Захарченко Алла Миколаївна Аналіз ефективності міжнародного посередництва в арабсько-ізраїльського конфлікті на сучасному етапі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 240-249
171606
  Васильченко І.І. Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Автором здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо оцінки вартості опціонів. Розглянуто основні ціноутворюючі фактори та висвітлено альтернативні концепції щодо їх моделювання. Автором осуществлен сравнительный анализ теоретических ...
171607
  Мала С.І. Аналіз ефективності надання стабілізаційних кредитів НБУ / С.І. Мала, З.М. Богів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
171608
  Александрова В.П. Аналіз ефективності нової техніки з застосуванням математичних методів / В.П. Александрова. – Київ : Техніка, 1968. – 260 с. – Бібліогр.: с. 255-256
171609
  Сердюк О.В. Аналіз ефективності організації управління екологічною інвестиційною політикою в Україні / О.В. Сердюк, В.В. Стиров // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 287-296


  Досліджено сучасні підходи до управління екологічною інвестиційною політикою в Україні з позицій її ефективності у вирішенні задач "озеленення" виробництва та покращення екологічної ситуації. Запропоновано пріоритетні напрями активізації інвестиційної ...
171610
  Хижняк Д.Г. Аналіз ефективності політики багатовекторності у сучасних міжнародних відносинах України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-428
171611
  Грубляк О. Аналіз ефективності політики управління державним боргом // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 65-75 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
171612
  Бублик М. Аналіз ефективності превентивних заходів щодо техногенної небезпеки в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
171613
   Аналіз ефективності призначення антибіотиків з метою попередження неонатального сепсису та визначення СГВ - статусу новонароджених у відділенні постнатального догляду перинатального центру міста Києва / О.В. Барановська, О.В. Владімірова, І.В. Харченко, А.В. Осіпова, Шемет-Іванова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 29-33. – ISSN 2226-1230
171614
  Архірейська Н.В. Аналіз ефективності процедур митного контролю // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 160-165 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
171615
  Карташов Є.Г. Аналіз ефективності реалізації еколого-економічних механізмів державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 111-114. – Бібліогр.: 11 назв
171616
  Якуненко Н. та інш. Аналіз ефективності системи державних соціальних допомог в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 15-22


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
171617
  Кравцова Л.В. Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій / Л.В. Кравцова, Т.В. Зайцева, Н.Г. Камінська // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 74-85. – ISSN 1998-6939
171618
  Спахі О.В. Аналіз ефективності сучасних методів діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 50-52. – ISSN 2226-1230
171619
  Сабадош А.О. Аналіз ефективності та результативності діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні / А.О. Сабадош, О.В. Харченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 114-120. – ISSN 2306-6814
171620
  Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (50). – С. 47-57. – ISSN 1813-5420
171621
  Гнускіна Г. Аналіз ефективності тренінгової програми "Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 16-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
171622
  Шевченко А.М. Аналіз ефективності тренінгу "Психологічні умови підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних заладів" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 240-246. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
171623
  Радченко О.Б. Аналіз ефективності тренінгу "Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 273-278. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
171624
  Пастухова Т.І. Аналіз ефективності тренінгу "Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 73-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
171625
  Шпигоцька Н.О. Аналіз ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 173-181. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті розглянуто критерії оцінювання уфуктивностіконцентраційних процесів у банківському секторі України. Запропоновано трьохрівневий підхід до оцінювання ефективності концентраційних процесів, що враховує економічні наслідки угод злиття та ...
171626
  Коренюк П. Аналіз ефективності управління персоналом в контексті інтелектуальної власності / П. Коренюк, О. Усикова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 133-140. – ISSN 2411-4014
171627
  Щербак В.Г. Аналіз ефективності управління торговими марками за допомогою показників рівня розвитку та сили домінування (на прикладі підприємств легкої промисловості) : економіка та управління підприємствами / В.Г. Щербак, О.М. Бихова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 159-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
171628
  Макарович В.К. Аналіз ефективності факторингових операцій як інструмент управління оборотним капіталом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 114-122. – ISSN 1993-0259
171629
  Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 71-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
171630
  Сисоєва Л.Ю. Аналіз ефективності функціонування диверсифікованих компаній : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 130-135. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
171631
  Ніконенко У.М. Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 22-30. – ISSN 1998-6912
171632
  Сенчуров С. Аналіз ефективності цифрової рентгенівської лінійної томографі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-36. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз ефективності цифрової лінійної томографії в різних режимах роботи. Виміряна залежність відносного контрасту об"єкту від відстані до осі обертання. Проведен анализ эффективности цифровой линейной томографии в различных режимах работы. ...
171633
  Підчоса О.В. Аналіз ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та до Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 149-159


  Проводиться аналіз позитивних та негативних ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та Митним союзом з Росією, Білоруссю та Казахстаном.
171634
  Коваленко С.П. Аналіз євроінтеграції України в умовах воєнного стану, та перспективи щодо визнання українських документів про вищу освіту // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 406-410. – ISBN 978-617-8037-75-8
171635
  Пацюк В.С. Аналіз європейського досвіду розвитку туризму індустріальної спадщини задля його подальшої апробації в Україні / В.С. Пацюк, Д.В. Шиян // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 93-103
171636
  Козарезенко Л.В. Аналіз європейського досвіду розподілу державних видатків: уроки для України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 128-136. – ISSN 2306-546X
171637
  Скорик М.М. Аналіз жіночого політичного лідерства: теорії і контекст / М.М. Скорик, Т.М. Євменова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 145-162. – ISBN 978-966-8063-99-46
171638
  Богдашина О.М. Аналіз жіночої теми у творчій спадщині О.П. Довженка (за матеріалами кіноповісті "Україна в огні") / О.М. Богдашина, І.Д. Дразман // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 126-131. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
171639
  Губар О.В. Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 116-119 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
171640
  Савков П.А. Аналіз забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у локальних війнах та антитерористичних операціях останніх часів / П.А. Савков, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 339-344


  На основі аналізу забезпечення збройних сил країн НАТО та Російської Федерації вихідними топогеодезичними даними в локальних війнах та антитерористичних операціях останніх часів, розглянуто особливості та проблемні питання у галузі топогеодезичного ...
171641
  Губар О.В. Аналіз забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 192-200 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
171642
  Гапон В.В. Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами / В.В. Гапон, М.І. Шараєвська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена аналізу забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами з вченими званнями і науковими ступенями.
171643
  Романюк С.В. Аналіз забезпеченості сировинними ресурсами у кондитерському виробництві // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1993-6788
171644
  Коваленко Л.О. Аналіз забруднення атмосферного повітря міських територій / Л.О. Коваленко, Г.Р. Фоменко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 220-223 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
171645
  Волков А.І. Аналіз забруднення грунтового покриву важкими металами (із застосуванням ГІС) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – C. 123-129. – ISSN 1992-4224
171646
  Козій І.С. Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження / І.С. Козій, Н.О. Віниченко // Екологічна безпека : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – Вип. 2 (16). – С. 44-48. – ISSN 2073-5057
171647
  Верченко А.П. Аналіз завантаженості дороги за відеопотоком / А.П. Верченко, А.І. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано проблему розпізнавання дорожніх заторів за відеорядом з веб-камери. Розглянуто два підходи: порівняння з фоном та детектор руху, а також можливість їх комбінації. Для програмної реалізації використовувалась бібліотека OpenCV. This ...
171648
  Замаруєва І.В. Аналіз завдань інформаційно-аналітичної діяльності в структурних підрозділах Збройних Сил України / І.В. Замаруєва, М.А. Коваль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 160-165
171649
  Гамалій В.Ф. Аналіз завершального етапу приватизації в Україні: стан, проблеми, ризики / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 29-36. – (Економічні науки ; вип. 28)
171650
  Соколов К.О. Аналіз загальних підходів до синтезу систем інформаційної безпеки // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – C. 5-11. – ISSN 2076-1546
171651
  Мокляк С.П. Аналіз загальних результатів реформування воєнно-промислових комплексів країн Вишеградської групи: досвід для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 51-56. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
171652
  Овандер Н.Л. Аналіз загальних тенденцій економічного розвитку України за даними таблиць «витрати-випуск» // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 48-54.
171653
  Ковтун О.А. Аналіз загальних тенденцій розвитку фондового ринку України на засадах інтегрального оцінювання / О.А. Ковтун, Г.Ю. Кучерова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 75-86. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
171654
  Канівець Т.М. Аналіз загального показника психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри / Т.М. Канівець, Г.С. Фесун // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 14-21. – ISSN 2411-3190
171655
  Паршак О.І. Аналіз загального ствлення персоналу комерційних організацій до грошей: рівень вираженості та зв"язок із психологічними характеристиками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
171656
  Джужа Аналіз загальнодержавних комплексних заходів запобігання злочинності в Україні / Джужа, ОМ, Ю.Ю. Орлов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-130
171657
  Іщенко Р. Аналіз загальноосвітнього рівня предметної компетентності з фізики здобувачів вищої освіти технічного університету за результатами вхідного контролю / Р. Іщенко, Г. Ісаєнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 68-78. – ISSN 2307-4906
171658
  Антошкін Ю.М. Аналіз загальнофізичної підготовленості вступників та курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 155-161. – ISSN 2078-4643
171659
  Бондаренко О. Аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 54-65. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
171660
  Нікіфоров М.М. Аналіз загроз воєнної безпеки держави в інформаційної сфері та протидії їм в умовах ведення гібрідної війни / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 135-142. – ISSN 2524-0056
171661
  Невойт Я.В. Аналіз загроз інформаційної безпеки в період 2015-2016 років // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 79-84. – ISSN 2409-7292
171662
  Пашков А.П. Аналіз загроз національної безпеки України та передовий досвід щодо їх розв"язання / А.П. Пашков, А.С. Барановська, Ю.М. Телюкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 20-25 : рис., табл.
171663
  Шумило О. Аналіз загроз, характерних для сучасного етапу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 170-172
171664
  кувшиновО.В. Аналіз задач оперативного управління радіоресурсом систем радіозв"язку / кувшиновО.В., О.В. Борисов, Є.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 121-126
171665
  Решетова Г.Л. Аналіз зайнятості та безробіття населення в контексті дослідження трудової міграції // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 94-101. – (Серія "Економіка")
171666
  Космачевська Й. Аналіз закладів розміщення у вибраних містах Польщі в контексті Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 128-133. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
171667
  Писаренко Д. Аналіз законності внесених змін щодо регулювання авіаційного збору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 169-170
171668
  Цуркан В. Аналіз законодавства в галузі захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 126-130.
171669
  Власенко Ю.Л. Аналіз законодавства в сфері екологічної безпеки як необхідна умова його оптимізації / Ю. Власенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані основні напрями проведення комплексного системного аналізу законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки та визначені його основні проблеми на сучасному етапі. The main directions of the complex systematic analysis of the ...
171670
  Хаустова В.Є. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 120-134. – ISSN 2222-4459
171671
  Заруба П.І. Аналіз законодавства на корупційність: деякі аспекти / П.І. Заруба, С.І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 22-25.
171672
  Кухаренко В. Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні / В. Кухаренко, В. Петрук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 139-143
171673
  Чернюк В.І. Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 176-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
171674
  Кизим М.О. Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.В. Козирєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 17-27. – ISSN 2222-4459
171675
  Дубова Н.Ф. Аналіз законодавства України з питань безпеки та якості харчових продуктів (огляд літератури) // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 241-249
171676
  Голобородько В. Аналіз законодавства України щодо правового статусу громадян України, місце проживання яких зареєстроване в Автономній Республіці Крим // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 216-219
171677
  Олєйнічук О.М. Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 21-41. – ISSN 2222-5374
171678
  Печений О. Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні нотаріальної діяльності: необхідні кроки // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 147-149
171679
  Рабенко С.Л. Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 3 (43). – С. 193-202. – (0). – ISSN 2078-9165
171680
  Хорт Ю.В. Аналіз законодавчих змін щодо маніпулювання цінами на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
171681
  Винокурова Л. Аналіз законодавчих ініціатив щодо правового регулювання оспорювання рішень третейських судів / Л. Винокурова, С. Рабенко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 76-84
171682
  Борейко Н.М. Аналіз законодавчих норм щодо запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 4. – С. 113-122. – ISSN 2220-1394
171683
  Лазаренко С.Ж. Аналіз законодавчо-правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
171684
  Сіцінський А.С. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління прикордонною безпекою України / А.С. Сіцінський, В.К. Плешко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 118-120. – Бібліогр.: 15 назв
171685
  Зима І.Я. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. – ISSN 2306-6814
171686
  Лаврентів Л.В. Аналіз законодавчого забезпечення діяльності технопарків: податкові аспекти / Л.В. Лаврентів, Б.В. Фурдас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 159-164. – ISSN 0321-0499
171687
  Личко Т. Аналіз законодавчого закріплення моделей місцевого самоврядування та розмежування владних повноважень // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 325-330. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
171688
  Банчук-Петросова Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 106-109. – Бібліогр.: 14 назв
171689
  Кваша В. Аналіз законодавчої бази системи освіти Ізраїлю // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. КЗ СОШППО педагогіки, спец. освіти і менеджменту ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2022. – С. 238-241. – ISBN 978-617-8095-18-5
171690
  Корецький М.Х. Аналіз законодавчої бази щодо забезпечення переходу на інноваційну модель розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-72. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
171691
  Мельник Л.В. Аналіз законодавчої бази щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 124-133. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
171692
  Якубчак О.М. Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду / О.М. Якубчак, А.В. Коновалова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – С. 162-169. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
171693
  Литвиненко Т. Аналіз законодавчої техніки джерел права Литовсько-руської доби // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 27-28
171694
  Паранько І. Аналіз законопроекту про віщу освіту через призму реалій сьогоднішнього стану освіти в України / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 3-11
171695
   Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок виборів 2006 року: відповідність законотворчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут насел. – Київ. – ISBN 966-2944-09-5
Ч.2 : Період аналізу:листопад 2006 р. -березень 2007 р. (друге півріччя роботи нового парламенту)/О.Зубарєва, О.Носова, Н.Перепелиця та ін. – 2007. – 276с.
171696
   Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок парламентських виборів 2006 року : Відповідність законодавчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут населення України. – Київ. – ISBN 966-2944-09-5
Ч.1 : Період аналізу: травень-листопад 2006 р. (перші півроку роботи нового парламенту). – 2006. – 248с.
171697
   Аналіз Закону "Про державний бюджет України на 2002 рік" // Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ, 2002. – січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – С. 6-24
171698
  Ступак С. Аналіз Закону України "Про розповсюдження" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 62-65. – ISSN 1708-7422
171699
  Підліснича Н.Г. Аналіз закордонного досвіду математичної підготовки майбутніх економістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 77-85. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  При підготовці майбутніх фахівців економічного профілю у закордонних ВНЗ звертається увага як на базову математичну підготовку абітурієнтів, так і на грунтовну математичну підготовку впродовж навчання.
171700
  Дьо Я.Ю. Аналіз закріплення у вітчизняному та зарубіжному законодавстві кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 40-43. – ISSN 2410-244Х
171701
  Манойлов В.П. Аналіз залежності характеристик випромінювання прямокутного хвилеводу від зміни його розмірів / В.П. Манойлов, Н.М. Каращук, С.С. Сабадаш // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 33-46. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
171702
  Мірошниченко О.В. Аналіз залишків у моделі регресійної суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
171703
  Мельник А.Т. Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 72-74 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
171704
  Лях Т. Аналіз запитів населення щодо отримання соціально-психологічної допомоги та підтримки в умовах COVID-19 / Т. Лях, М. Лехолетова, Г. Скіпальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 22-28. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано запити щодо соціально-психологічної допомоги та підтримки кризових категорій населення в найуразливіших до COVID-19 регіонах України, зокрема з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. За результатами ...
171705
  Декайло П. Аналіз запобіжних заходів у кримінальному провадженні / П. Декайло, А. Дейнека // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 84-90. – ISSN 2524-0129
171706
  Середа К.А. Аналіз зарегульованості стоку малих річок басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 374-379. – Бібліогр.: 8 назв
171707
  Шевцова Ю.О. Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 147-154. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено результати аналізу зарубіжних бібліотечних журналів провідних країн. Підкреслено значення бібліотечних періодичних видань для розвитку професійної комунікації бібліотечної спільноти. Описано наявність зарубіжних періодичних видань у ...
171708
  Муромець В. Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм у контексті дослідження формування загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634


  "...У статті представлено контент-аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти".
171709
  Круглик В.С. Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 110-117. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
171710
  Ружицький В. Аналіз зарубіжних концепцій реалізації професійного навчання та їхній інноваційний потенціал / В. Ружицький, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366
171711
  Зоріна А.В. Аналіз зарубіжних моделей фінансування системи освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 492-501. – ISSN 1993-5560


  "У статті представлені результати дослідження особливостей зарубіжного досвіду фінансування освітніх систем. Застосовуючи інституційну методологію дослідження, розкриваються особливості формування механізму фінансування освіти в розвинених країнах. ...
171712
  Тригуб І.І. Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 132-137. – ISSN 2078-1687


  Автором вивчено досвід підготовки експертів-консультантів у галузі освіти в установах, що супроводжують процес розвитку освіти в зарубіжних країнах (європейський, американський та російський досвід); проведено аналіз існуючих кваліфікацій у системі ...
171713
  Скіпальська Г.Б. Аналіз зарубіжних практик протидії домашньому насильству в період пандемії COVID-19 / Г.Б. Скіпальська, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 192-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
171714
  Даценко Л.М. Аналіз зарубіжних туристичних карт / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 177-185 : табл. – Бібліогр.: 32 назв.
171715
  Окопник О.М. Аналіз зарубіжного досвіду будівництва діяльності поліції та його вплив на реформування правоохоронних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С.61-67
171716
  Тітаренко Г.Б. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання інноваційного розвитку та доцільності його використання в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 44-46


  В статті наведено досвід зарубіжних країн, які успішно подолали шлях євроінтеграції.
171717
  Умеров Р.Е. Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 114-116
171718
  Мартиненко Н.О. Аналіз зарубіжного досвіду підготовки пілотів до міжкультурної взаємодії // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
171719
  Бондар І.В. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання інституту перегляду судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 77-82. – ISBN 978-966-437-304-0
171720
  Ярмолинська І.В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 155-158. – ISSN 2306-6814
171721
  Негода Г.А. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку підприємств готельного господарства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 64-66. – ISSN 1728-6220
171722
  Островська О.М. Аналіз зарубіжного досвіду створення сайтів військових бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 64-71. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення наявного досвіду інтернет-ресурсів європейських та американських військових бібліотек, їхніх особливостей, структури, змісту.Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні наукові ...
171723
  Лісна-Міськів Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 261-266. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто загальні аспекти формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів. Досліджено основні вимоги до професійної компетентності бакалаврів сестринської справи. Головна увага зосереджена на характеристиці ...
171724
  Матвійчук-Юдіна Аналіз зарубіжного досвіду формування робочих планів та освітніх програм підготовки фахівців інформаційних технологій спеціальності "Кібербезпека" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 3-14. – ISSN 2312-5993
171725
  Мнишенко Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці / Мнишенко, 0.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 229-233
171726
  Мартинюк О.В. Аналіз зарубіжного та національного досвіду у сфері місцевого екологічного менеджменту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.14 : Глобальні зміни клімату - загроза людству та механізми відвернення. – С. 294-299. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
171727
  Перощук З.І. Аналіз зарубіжної практики організації міжбюджетних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 106-112.
171728
  Шкільняк М. Аналіз зарубіжної практики реформування державної власності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 103-106. – ISSN 1815-3232
171729
  Терент"єва А.В. Аналіз засад функціонування підсистеми медичного захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 81-83. – Бібліогр.: 5 назв
171730
  Гур"єв В.І. Аналіз засобів безпеки хмарних технологій / В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7571-58-1
171731
  Присяжнюк М. Аналіз засобів ведення інформаційної боротьби з використанням інформаційних технологій, форм і способів їх застосування / М. Присяжнюк, Я. Жаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різновиди інформаційної зброї та форм і способів її застосування в інтересах ведення інформаційної боротьби. In the article the varieties of information weapons, forms and methods of their application for information war goals are ...
171732
  Запорожець А.О. Аналіз засобів моніторингу забруднення повітря навколишнього середовища // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 242-252. – ISSN 2075-0781


  "Розглянуті особливості проведення моніторингу забруднення повітря навколишнього середовища. Проведено аналіз шкідливих речовин, що утворюються при спалюванні різних типів палив на теплогенеруючих об’єктах. Досліджено підходи до моделювання ...
171733
  Харитонов О.Л. Аналіз засобів повітряного нападу ЗС провідних держав світу, їх вплив на склад, стан і терміни бойової готовності угруповань ППО ЗС України мирного часу / О.Л. Харитонов, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 166-172
171734
  Кикилик А.М. Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка "Федько-халамидник" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
171735
  Кацанівська О. Аналіз застарілої лексики на матеріалі "Айвенго" Вальтера Скотта // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 95-102
171736
   Аналіз застосування гібридних крипто-кодових конструкцій для підвищення рівня стійкості геш-кодів до зламу / А.А. Гаврилова, Ю.Є. Хохлачова, В.В. Погорелов, // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, вип. 2. – С. 87-101. – ISSN 2225-5036
171737
  Стеля О.Б. Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик / О.Б. Стеля, О.С. Тригуб, В.І. Ляшко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
171738
  Боровський В.В. Аналіз застосування інформаційних технологій в органах державного управління на рівні регіону (області) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 205-206. – (Право. Економіка. Управління)
171739
  Оленєв В.М. Аналіз застосування повітрянодесантних військ Сполучених Штатів Америки в ході військового конфлікту в зоні Перської затоки / В.М. Оленєв, В.І. Дяченко, І.С. Азаров // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 82-90. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
171740
  Іванов Ю. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні / Ю. Іванов, Ю. Малишко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 221-228. – ISSN 2078-5860


  Проведено аналіз застосування бюджетних, грошово-кредитних та податкових інструментів державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні, в результаті виявлено переваги встановлених чинним законодавством України фінансових інструментів стимулювання ...
171741
  Старова В.С. Аналіз затверджувачів клею методом титриметрії у міцелярному середовищі додецилсульфату натрію // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 37. – ISBN 978-617-7824-30-4
171742
  Черничко Т.В. Аналіз заходів з підтримки економіки в умовах пандемії COVID- 19 / Т.В. Черничко, М.В. Ігнатишин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 67-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
171743
  Захарченко В.І. Аналіз заходів із фінансової децентралізації в контексті сталого розвитку територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 98-108
171744
  Горінов О.С. Аналіз заходів, передбачених законодавством, щодо запобіганню відмиванню грошей // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 33-37
171745
  Лісовський С.А. Аналіз збалансованості економічного, екологічного і соціального розвитку регіонів України : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
171746
  Боровікова М. Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто світовий та вітчизняний досвід виявлення та попередження шахрайських операцій у банківських та небанківських фінансових установах. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових збитків закордонних та українських фінансових установ в наслідок ...
171747
  Іващук Ю. Аналіз зв"язку корупції з природою грошей як інституту // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 49-51
171748
  Панін В.Г. Аналіз зв"язку між параметрами вторинних джерел живлення з показниками якості перехідного процесу радіоелектронних засобів озброєння / В.Г. Панін, О.М. Борзак, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 91-97


  У статті розглядається зв"язок параметрів вторинних джерел живлення з показниками перехідного процесу. Вдосконалення контролю технічного стану вторинних джерел живлення. В статье розсматривается связь параметров вторичних источноков питания и ...
171749
  Ставицький А.В. Аналіз зв"язку між податковою політикою держави та тіньовою економікою України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 11-14. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано роль тіньової економіки у світі, показано взаємовплив рівня тіньо-юї економіки у різних країнах світу. На основі даних по 88 країнах світу представлено взаємозалежність між рівнем тіньової економіки та показниками економічного зростання, ...
171750
  Мкртчян О. Аналіз зв"язку між річними сумами опадів та характеристиками рельєфу і ландшафтної структури в Карпатському регіоні України / О. Мкртчян, П. Шубер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 224-229 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
171751
  Терещенко К.В. Аналіз зв"язку між толерантністю та рівнем суб"єктивного благополуччя персоналу закладів освіти // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 91-92. – ISBN 978-966-629-858-7
171752
  Любашенко О.В. Аналіз звертання як синтаксичного компоненту речення в контексті логіко-операційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Стаття є спробою систематизації альтернативних думок і висновків щодо граматичної природи звертання як синтаксичного компоненту речення. Автор пропонує логіко-операційний аналіз як метод дослідження різнорівневої конституції синтаксичних утворень ...
171753
  Романюк Л.Б. Аналіз зворотнього зв"язку зі студентами з питань якості викладання предмета "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" на однойменній кафедрі / Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 4 (88). – С. 171-175. – ISSN 1684-7903
171754
  Гонта В.С. Аналіз здібностей, що впливають на розвиток просторової уяви // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X
171755
  Третяк Д.Д. Аналіз здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / Д.Д. Третяк, Р.А. Іщенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 104-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
171756
  Строкаль В.П. Аналіз земельних ділянок селянського фермерського господарства "Нива" за показниками агрохімічної паспортизації земель // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 328-335 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 335. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
171757
  Кохан С.С. Аналіз земельних ресурсів ха кількісними та якісними характеристиками їх екологічного стану (на прикладі Васильківського району Київської області) / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв
171758
  Сеник О. Аналіз земельних справ. Можливості ведення агробізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
171759
  Атаманюк О.П. Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин / О.П. Атаманюк, О.П. Попова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
171760
  Ткачук О. Аналіз зимостійкості троянд Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 25-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень зимостійкості сортів Rosa L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз зимостійкості троянд у різні періоди. Відібрано сорти троянд, які виявилися не ...
171761
  Благініна С.В. Аналіз злетів і падінь освіти і науки Німеччини в оптиці вибору парадигм для розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 20-24. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  У статті продовжений аналіз дослідження причин і наслідків виникнення і розвитку з німецьких земель релігійної Реформації, яку ми вважаємо одним з головних чинників прискорення руху всієї Західної Європи до становища світового лідера, яке раніше ...
171762
  Жижа А.О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 98-100. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
171763
  Тітуніна К.В. Аналіз злочинів скоєних у громадських місцях / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 300-309. – ISSN 2524-0323
171764
  Харченко О. Аналіз змін білкового профілю при хронічній інтоксикації для діагностування розвитку даного патологічного стану організму / О. Харченко, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-20. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  В огляді проаналізовано існуючі на сьогодні біомаркери, які дозволяють виявити хронічне зловживання алкоголем, а саме: вуглевод-дефіцитний трансферин, активності ГГТ, АлАТ, АсАТ, [beta]-ГКА; індекс сіалова кислота - Апо J, рівень циркулюючих цитокінів ...
171765
  Радохонська Анна Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі : Дис.... доктора біолог. наук: / Радохонська Анна; Вища педагогічна школа в Жешуві (Ун-тет м.Жешува). – Київ, 2002. – 353 л. – Бібліогр.: л.324-353
171766
  Радохонська Анна Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.13, 14.03.09 / Радохонська А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 36 с.
171767
  Хусанова К. Аналіз змін до законодавства про державні закупівлі: закупівлі у вітчизняних вирбників та зміни істотних умов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 51-57
171768
  Сахнацька І. Аналіз змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 22-32
171769
  Токунова А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 294-299. – ISSN 0132-1331
171770
  Осіюк Л.М. Аналіз змін кількісного та видового складу рослин зони Полісся та лісостепу України під впливом антропогенного фактора // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Порівняно дані розповсюдження рослин, наведені в працях ботаніки кінця ХІХ ст., із сучасними ареалами їх розселення; І.Ф. Шмальгаузен. - С. 23.
171771
  Брусенцова А.А. Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
171772
  Малицька Л.В. Аналіз змін клімату на території Закарпаття // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.125-127
171773
  Черняхович І.А. Аналіз змін на ринку праці в Україні в умовах глобалізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 79-82
171774
  Беднарчик Л.І. Аналіз змін паводкового режиму р.Стрег в мережах Чернівецької області протягом 1953-2005 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 87-94. – Бібліогр.: 6 назв
171775
  Кирилюк А.О. Аналіз змін рівневого режиму річки Прут в межах м.Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 84-91. – Бібліогр.: 9 назв
171776
  Абрамова М.В. Аналіз змін складових елементів економічної безпеки України та їх важливості відповідно до підходів визначення її рівня // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 46-51. – ISSN 1997-9266
171777
  Голопатюк Л.С. Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об"єднаних Націй / Л.С. Голопатюк, А.М. Іващенко, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2304-2699
171778
  Андріянова Н.М. Аналіз змін у безпековому просторі Республіки Польща в період до і після вступу в НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
171779
  Шемчук М.Ю. Аналіз змін у географічній структурі зовнішньої торгівлі послугами між Україною та країнами ЄС у 2016 - 2017 роках // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 10-12. – ISBN 978-9934-571-53-4
171780
  Рудик П.А. Аналіз змін у статусі парламенту в контексті нової редакції Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 164-172. – ISSN 1563-3349
171781
   Аналіз змін фітомаси деревостанів у лісових насадженнях міста Любліна з використанням моделі FORKOME / І.І. Козак, Т.В. Парпан, П.Г. Коцюба, Г.Г. Козак, А.А. Стемпень // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
171782
  Соловей Т.В. Аналіз змін якості води р. Прут у сучасний період / Т.В. Соловей, А.М. Ніколаєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 263-367. – Бібліогр.: 2 назви
171783
  Савченко Т. Аналіз змін, запропонованих до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" / Т. Савченко, І. Онищенко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.5-9
171784
  Хайлук С. Аналіз зміни продуктивності діяльності вітчизняних банків на основі індексу Малмквіста // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
171785
  Тимченко І.В. Аналіз зміни русла річки Південний Буг під впливом антропогенних та природних факторів за даними супутникового моніторингу / І.В. Тимченко, Р.Б. Гаврилюк, О.В. Томченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
171786
  Рабіч О.В. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / О.В. Рабіч, Л.О. Чумак, І.В. Мещерякова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 45-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
171787
   Аналіз змінювання кліматологічних стандартних норм окремих метеорологічних величин за періоди 1981-2010 рр. та 1961-1990 рр. / Т.Г. Митник, О.А. Доніч, Т.О. Гальперіна, Л.Г. Ковальська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 133-135. – ISSN 2306-5680
171788
  П"ятницька-Позднякова Аналіз змістовних структур музичних текстів в аспекті смислоутворення // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 16-27. – ISSN 1728-6875


  Виявлено семантично змістовні структури музичних текстів, що яскраво презентують оригінальний композиторський стиль.Досліджено семіотичний підхід до аналізу музичного тексту. Розкрито семантично значущі структурні елементи музичних текстів на ...
171789
  Сундук А. Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 31-34. – ISSN 1810-3944
171790
  Дмитренко Е.С. Аналіз змістовних характеристик юридичної відповідальності суб"єктів фінансового права: безпекознавчий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 86-88
171791
  Ковалевська Н.С. Аналіз змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства / Н.С. Ковалевська, Т.А. Наумова, І.С. Коробкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 289-295. – ISSN 2222-4459
171792
  Возняк О. Аналіз змісту дефініцій "компетентність" та "компетенція" в аспекті компетенністного підходу до навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 66-75. – ISSN 1682-2366
171793
  Круглик В. Аналіз змісту і структури підготовки інженерів-програмістів у провідних вищих навчальних закладах Європи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 40-43. – ISSN 2308-4634
171794
  Кобзар О.Ф. Аналіз змісту і сутності масових заворушень як об"єкта припинення підрозділами Національної гвардії України / О.Ф. Кобзар, О.М. Ромашко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (85). – С. 19-23. – ISSN 2078-7480
171795
  Бочар Ю.І. Аналіз змісту навчання комп"ютерних графічних систем майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 195-199. – ISSN 2074-8922
171796
  Задорожня Г.М. Аналіз змісту основних понять при вивченні похідних процесів та явищ в гірничопромислових ландшафтах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 113-121. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
171797
  Черняк Є.В. Аналіз змісту поняття "конституційна юстиція США" та пов"язаної з ним термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-132. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються питання визначення терміна "конституційна юстиція США". Issues of defining the term "constitutional justice of the USA" are highlighted.
171798
  Лисак Я.А. Аналіз змісту понять "перебування військ за кордоном" та "миротворча діяльність" в контексті сучасної міжнародної практики проведення миротворчих операцій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 94-101. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
171799
  Негода Ю.В. Аналіз змісту процесу трансформації аграрного сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 84-87. – ISSN 2306-6814


  "У статті на основі аналізу результатів досліджень про трансформаційні процеси аграрного сектору економіки нами визначено трансформацію аграрного комплексу як природно-еволюційного процесу суспільного розвитку, спрямованого на підвищення стійкості ...
171800
  Круглик В. Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США / В. Круглик, В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 107-114. – ISSN 2309-9127


  Представлено статистичні дані щодо популярності та затребуваності професії інженера-програміста у світі. Проаналізовано рекомендації для розробки навчальних планів підготовки бакалаврів та асоціатів з програмної інженерії, розроблені Міжнародними ...
171801
  Ковальчук І.А. Аналіз знання у логіці публічних оголошень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 86-87
171802
  Кушерець Василь Іванович Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософських наук: 09.00.03. / Кушерець Василь Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 411 л. – Бібліогр.: л. 390-411
171803
  Кушерець Василь Іванович Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Кушерець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 41 с. – Бібліогр.: 13 назв
171804
  Уліганець С.І. Аналіз значимості втрачених пам"яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві / С.І. Уліганець, Л.В. Мельник, К.А. Хоменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 172-180 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
171805
  Арушанян Марієтта Аналіз зовнішніх факторів консолідації демократії (на прикладі України) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С.114-117. – ISSN 1728-9343
171806
  Мітченко Г.В. Аналіз зовнішнього середовища та його вплив на функціонування галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 101-104 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
171807
  Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Львів : Афіша, 2004. – 142с. – ISBN 966-325-012-7
171808
  Черленяк І.І. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області / І.І. Черленяк, С.Ю. Сойма // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-105. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
171809
  Пастернак М.М. Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 224-232. – ISSN 1993-0259
171810
  Міхель Р.В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 130-135. – ISSN 2071-4653
171811
  Єлейко В. Аналіз зовнішньої торгівлі України в розрізі її товарної структури / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 22-31. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
171812
  Худолій А. Аналіз зовнішньополітичного курсу Б. Клінтона // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 98-105. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
171813
  Пода А. Аналіз зовнішньоторговельної активності єврорегіонів України та її впливу на формування конкурентних переваг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 100-105. – ISSN 1993-0259
171814
  Голуб Г.С. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності Волинської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 59-61
171815
  Буткалюк Т.О. Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera Le Conte) в США, Європі та Україні / Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 240-249. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2476626
171816
  Бесараб О.Б. Аналіз зон стабільності ферорезонансних процесів в розподільних пристроях електричних мереж високої напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бесараб Олександр Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
171817
  Андрієнко М.В. Аналіз і адаптація кращих європейських практик щодо реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні / М.В. Андрієнко, В.С. Шако // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 51-58. – ISSN 2306-6814
171818
  Будько О.Я. Аналіз і генезис базових філософсько-світоглядних концептів і релігійних версій світорозуміння, миротворчості, збереження та підтримки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
171819
  Радова Н. Аналіз і динаміка процесів злиття і поглинання в банківській системі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 255-257. – ISSN 1993-0259
171820
  Голуб П.С. Аналіз і дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей ущільнених порід-колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини / П.С. Голуб, Н.І. Наливайко, А.М. Людкевич // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-92 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
171821
   Аналіз і контроль в управлінні сільськогосподарським виробництвом. – Київ : Урожай, 1986. – 104 с. – (Б-ка керів. працівника сільського господарства)
171822
  Гула Р.В. Аналіз і критика поглядів М.С. Грушевського на сторінках видання "Киевлянин" у 1906–1907 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 38-43. – ISSN 0320-9466
171823
  Пірог Олександр Вікторович Аналіз і методи побудови дводзеркальних антен з змішеною фокальною віссю : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Пірог Олександр Вікторович; Севастоп. держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 23л.
171824
  Кравець М.О. Аналіз і моделювання міграції радіонуклідів цезій-137 в каскаді Оріхуватських ставків // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
171825
  Благун І.С. Аналіз і обгрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І.С. Благун, Л.І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 192-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
171826
   Аналіз і оптимізація ремонтопридатності складного технічного об"єкта / С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, В.О. Осипа, В.М. Цицарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм розрахунку показника ремонтопридатності складного технічного об"єкта з урахуванням ієрархічної конструктивної структури. Запропоновано методику оптимізації конструктивної структури об"єкта за критерієм ...
171827
  Шевкун С.М. Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтворення одиниць параметрів імпедансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шевкун Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
171828
  Саньоцька Н.М. Аналіз і оцінка витрат життєвого циклу туристичного продукту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 192-197. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
171829
  Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості : Автореф. дис. ...д-ра фіз. -мат.наук: Спец. 01.05.04. / Володимир Володимирович Пічкур; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
171830
  Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Пічкур В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 272л. – Бібліогр.: л. 256-272
171831
  Хліпальська Віра Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх облікування / Хліпальська Віра. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 40с.
171832
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка промислового сектора в соціально-економічному розвитку Харківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 121-128. – ISSN 2222-4459
171833
  Атамас П. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення плану рахунків / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15
171834
  Феленчак Ю.Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю.Б. Феленчак, Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 183-190. – ISSN 1562-0905
171835
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка структурних процесів у соціально-економічному розвитку Харківської області / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 129-137. – ISSN 2222-4459
171836
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 56-67. – ISSN 2222-0712
171837
  Сегеда С.А. Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 27-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
171838
   Аналіз і пілотаж публічної політики : (пер. з фр.) / Пітер Кньопфель, Корін Ларю, Фредерік Варон, Наталія Малишева ; [пер. з фр. І.С. Микитин] ; Вищ. Ін-т публ. управління Швейцарії. – Київ : Алерта, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 415-419. – Бібліогр. с. 395-414. – ISBN 978-617-566-003-4


  Дарчий надпис іноземною мовою.
171839
  Король Г. Аналіз і планування трудових ресурсів як елемента регіональної політики ( на прикладі системи газопостачання) / Г. Король, Л. Богачова, Ю. Чорновіл // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.143-160. – ISBN 966-7800-16-4
171840
  Добриденко О.М. Аналіз і порівняння навантажень, що діють на стояк шасі літака типу Су-27 в розрахункових та експлуатаційних умовах / О.М. Добриденко, П.П. Ковель, М.С. Стрєла // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 142-147
171841
  Гаврикова А.О. Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 47-54. – ISSN 2313-4569
171842
  Глушков А.В. Аналіз і прогноз антропогенного впливу на повітряний .басейн промислового міста на основі методів теорії хаосу: Нова загальна схема // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0902
171843
   Аналіз і прогноз глобальних економічних процесів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 3-7
171844
  Ліфанова Я.В. Аналіз і прогноз демографічної ситуації в регіоні для розробки прогнозної моделі контингенту ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
171845
  Глушков О.В. Аналіз і прогноз забруднення гідроекологічних систем, засновані на методах квантової геометрії та теорії хаосу: нова загальна техніка // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2311-0899
171846
  Буняклва Ю.Я. Аналіз і прогнозування антропогенного впливу на атмосферне повітря промислового міста із застосуванням нових географо-математичних підходів / Ю.Я. Буняклва, О.В. Глушков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 170-171. – ISSN 0203-3100
171847
  Гарнага О.М. Аналіз і прогнозування в системі міжнародних економічних відносин
171848
  Гарнага О.М. Аналіз і прогнозування в системі міжнародних економічних відносин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 21-30. – (Економічні науки ; вип. 2 (94)). – ISSN 2306-5478
171849
  Шірінян Л. Аналіз і прогнозування надходжень до державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній / Л. Шірінян, С. Бойко, О. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-64. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній (НППС). Аргументовано можливість збільшення податкової віддачі страховиків і вдосконалення оподаткування шля- хом запуску диференційованого ...
171850
  Шірінян Л. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній / Л. Шірінян, С. Бойко, О. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-64. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній (НППС). Аргументовано можливість збільшення податкової віддачі страховиків і вдосконалення оподаткування шляхом запуску диференційованого ...
171851
  Беседін В.Ф. Аналіз і прогнозування попиту та пропозиції / В.Ф. Беседін, С.В. Дідур // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 20-28.
171852
  Борецька Н.П. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства / Н.П. Борецька, К.В. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 63-66. – ISSN 2306-6814
171853
  Слободян Н.Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 239-245. – ISSN 1993-0259
171854
  Бодюк А.В. Аналіз і прогнозування фіскальних платежів : монографія / А.В. Бодюк. – Київ : Кондор, 2007. – 258 с. – ISBN 978-966-351-173-3
171855
   Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий, О.І. Мозіль; Прикарпатськ. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-8365-81-X
171856
  Алексієв О.П. Аналіз і синтез автономних організаційно-технічніх систем управління і контролю об"єктів простягнутого типу : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.25.05 / Алексієв О.П. ; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1995. – 42 с.
171857
  Зінько Т.П. Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зінько Тарас Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 144 л. – Додатки: л. 135-144. – Бібліогр.: л. 122-134
171858
  Зінько Т.П. Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зінько Тарас Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
171859
  Лизанець В.В. Аналіз і синтез інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лизанець Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
171860
  Глущевський В.В. Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 95-105. – ISSN 1993-0259
171861
  Ложковський А.Г. Аналіз і синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Ложковський А.Г. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 36 с . – Бібліогр.: 44 назв.
171862
  Майборода М.В. Аналіз і синтез хвилевідних елементів дисперсійних компресорів електромагнітних імпульсів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Майборода Максим Віталійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
171863
  Кугик В.Г. Аналіз і синтез широкодіапазоних цанговіх патронів пруткових токарних автоматів : Автореф... канд. техніч.наук: 05.03.01 / Кугик В.Г.; КПІ. – Київ, 1993. – 17л.
171864
  Зміївський Г. Аналіз і узагальнення досвіду підготовки та проведення онлайн-групових вправ в умовах карантину / Г. Зміївський, О. Петрук, В. Пугач // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 58-62. – ISSN 1562-529Х


  Одним із основних видів навчальних занять з тактичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України є групова вправа. Вона проводиться методом ділової ...
171865
  Борис О.П. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження щодо загроз національної безпеки у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
171866
  Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Матвійчук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-112-6
171867
  Горбуля В.О. Аналіз і шляхи підвищення ефективності техніко-тактичних дій у захисті баскетболістів студентської команди ЗНУ / В.О. Горбуля, В.Б. Горбуля, О.В. Горбуля // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 58-65. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
171868
  Прокопов Д.Є. Аналіз І. Ільїним ідеї природного права та її ролі у формуванні правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-27.
171869
  Цебрій І. Аналіз ідей ранньохристиянських педагогів (Боеція, Кассіодора, Григорія, Ісидора, Алкуїна, Беду, Егберта) в дослідженнях другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 105-110. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано основний спектр ідей у дослідженнях педагогіки перехідного періоду від пізньої Античності до раннього Середньовіччя, проаналізовано зміст реноваційної предагогіки VI - VIII ст. та її роль в еволюції становлення західноєвропейської освіти.
171870
  Бондаренко Юрій Аналіз ідейного змісту творів у старших класах : філософсько-історична проблема ідеаційності у викладанні української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: с. 19-22. – ISSN 0130-5263
171871
  Сиса Л.В. Аналіз ізотерм адсорбції іонів цинку на бентоніті після обробки його надвисокочастотним випромінюванням / Л.В. Сиса, Ю.І. Рудик, А.З. Концур // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
171872
  Данилович О. Аналіз іменної групи в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 55-66. – (Германська філологія ; Вип. 430)
171873
  Соловйова І Н. Аналіз імовірностей реалізації функцій управлінської діяльності в системі фінансового прогнозування на агропідприємстві : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
171874
  Швець В.Я. Аналіз інвестийного клімату в економіці України та шляхи його покращання // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 502-408. – ISSN 2312-7600
171875
  Буковинський В.С. та інш. Аналіз інвестиційних механізмів Кіотського протоколу // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії / Ірпіньська фінансово-юридична академія. – Ірпінь, 2013. – Вип. 2 : Економіка. Право. – С. 11-22
171876
  Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів : Конспект лекцій / Б.М. Щукін; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-137-7
171877
  Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / А.П. Дука ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Акад. праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-966-614-059-6
171878
  Кучевський В.В. Аналіз інвестиційних проектів в енергетиці // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 189-194
171879
  Мельничук Н. Аналіз інвестиційного клімату в Україні та перспективи його розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 135-138. – ISSN 1993-0259
171880
  Чорноус Г.О. Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка / Г.О. Чорноус, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні тенденції зміни надходжень іноземних інвестицій в економіку України. Запропоновано нову версію оцінки інвестиційної привабливості об"єктів інвестування на рівні регіону, галузі економіки.
171881
  Мацеха Д.С. Аналіз інвестиційного потенціалу Подільського економічного району / Д.С. Мацеха, М.Ю. Наельток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 143-146. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Проведено аналіз інвестиційної активності в областях Подільского економічного району задля оцінки інвестиційного потенціалу регіону з подальшим виокремленням пріоритетних галузей та їх інвестування.
171882
  Денисюк О.М. Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С.7-11. – ISSN 2306-6814
171883
  Бортнікова Н. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні / Н. Бортнікова, О. Бортніков // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 35-38. – ISSN 1993-0259
171884
  Чушак А.М. Аналіз інвестиційної діяльності на ринку золота України / А.М. Чушак, О.І. Зубрицька // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 156-162. – ISSN 2309-1533
171885
  Коломієць Н.О. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / Н.О. Коломієць, О.П. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 91-106. – (Економічні науки)
171886
  Іллічевський С. Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-41. – ISSN 1993-0259
171887
  Побоченко Л.М. Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій / Л.М. Побоченко, О.С. Пасічник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 120-127. – ISSN 1729-7036
171888
  Чернявська Л.В. Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 85-88. – ISSN 2221-755X
171889
  Голов С. Аналіз інвестиційної нерухомості на основі фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 2-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
171890
  Лепейко Т.І. Аналіз інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні / Т.І. Лепейко, І.М. Козлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
171891
  Сальник М.О. Аналіз інвестиційної політики держави за умови таргетування інфляції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 537-538. – ISBN 978-966-188-219-4
171892
  Іващенко А.І. Аналіз інвестиційної привабливості економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 19-23. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
171893
  Якубовський С.О. Аналіз інвестиційної привабливості країн Африки (на прикладі держав Союзу Арабського Магрибу) / С.О. Якубовський, Р. Ерхаіс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 208-216
171894
  Євсюков Т.О. Аналіз інвестиційної привабливості проектів редевелопменту промислових територій в місті Києві / Т.О. Євсюков, О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
171895
  Ліхновський П. Аналіз інвестиційної привабливості теплової електроенергетичної галузі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 288-294. – ISSN 1993-0259
171896
  Венгуренко Т.Г. Аналіз інвестиційної привабливості України / Т.Г. Венгуренко, В.В. Плахотнюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 103-111. – ISSN 2222-4459
171897
  Цвєткова І.І. Аналіз індексу впевненості споживачів туристсько-рекреацінних послуг Кримського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Обґрунтовується необхідність визначення індексу впевненості споживачів турпослуг та наводяться результати досліджень.
171898
  Орел О.О. Аналіз індивідуально-психологічних механізмів уявлюваної часової транссперспективи // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 100
171899
  Фарина О.І. Аналіз індикаторів фінансової стійкості економіки України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1996-5931
171900
  Балагура І.В. Аналіз інноваційних напрямів у педагогіці з огляду на публікаційну активність українських науковців / І.В. Балагура, В.Б. Андрущенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 95-102. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
171901
  Рожелюк В. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 275-278. – ISSN 1993-0259
171902
  Чубай В.М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 183-190 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
171903
  Костенко Т. Аналіз інноваційного розвитку підприємств цукрової галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-68. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності цукрових заводів протягом 2003-2012 років. Виявлено основні чинники, що гальмують інноваційний розвиток підприємств цукрової галузі. Надано економічне обґрунтування різних варіантів схеми ...
171904
  Гарбар В.А. Аналіз інноваційної активності підприємств харчової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 38-44. – ISSN 2306-6792
171905
  Віннікова І.І. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України / І.І. Віннікова, С.В. Марчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 47-53. – ISSN 2306-6806
171906
  Череп О.Г. Аналіз інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних банківських установ / О.Г. Череп, Е.Л. Лазарєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 147-158 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
171907
  Бондарчук Н.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-145
171908
  Загородній А.Г. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України / А.Г. Загородній, С.Я. Бабінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 272-278. – ISSN 0321-0499
171909
   Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України у 1997-2005 роках на базі обстежень ділової активності підприємств // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 112-119. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
171910
  Єремія Г. Аналіз інноваційної діяльності та стратегії розвитку у сфері послуг (на прикладі готельного господарства чернівецької агломерації) / Г. Єремія, К. Наконечний // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 64-69. – ISSN 2409-8892
171911
  Ільницька Л. Аналіз інноваційної траєкторії теоретико-практичних принципів "Педагогічної естетики" Григорія Васяновича // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – С. 104-112. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
171912
  Градецька Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах / Градецька, М // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 227-233. – ISSN 1727-1584
171913
  Юрчик І.Б. Аналіз інституційного забезпечення національного ринку праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 101-106
171914
  Стрижак Н.В. Аналіз інституційного механізму досягнення відповідності критеріям вступу до Європейського Союзу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 206-214. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
171915
  Морозов В.С. Аналіз інструментів регулювання експорту прямих іноземних інвестицій у контексті забезпечення регіональної економічної безпеки (приклад країн ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 429-434
171916
  Фаренюк Н.В. Аналіз інструментів регулювання розвитку ринків цінних паперів у контексті структурних перетворень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 205-216
171917
  Чибіскова Г. Аналіз інстуційного середовища для виробництва біодизелю та визначення оптимальної структури виробничих потужностей : галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
171918
  Внукова Н.М. Аналіз інтегральних показників рівня кредитоспроможності фінансових компаній і кредитних спілок / Н.М. Внукова, М.М. Воротинцев // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 254-266. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Виконано аналіз існуючих підходів і моделей розрахунку інтегральних показників кредитостійкості кредитних спілок та фінансових компаній в Україні. Визначено, що модель розрахунку інтегрального показника боржника-юридичної особи, що застосовується, не є ...
171919
  Ломакін М. Аналіз інтегративної функції податку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 337-338
171920
  Ганущак-Єфіменко Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 95-102 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
171921
   Аналіз інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України та Польщі / Р. Моторин, Т. Моторина, К. Приходько, Б. Шлюсарчик // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 5 назв
171922
  Коноваленко О.С. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 153-158.
171923
  Слотецький В.В. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на прикладі р. Уж // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 122-125
171924
  Тарган Д.В. Аналіз інтенсивності магніто-абразивного оброблення мітчиків в залежності від кінематичних параметрів процесу / Д.В. Тарган, В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 82-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
171925
  Данько К.Ю. Аналіз інтенсивності прояву вертикальних руслових деформацій річок басейну р. Стир / К.Ю. Данько, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 56-66


  Вертикальні руслові деформації в класичному розумінні це явища, що спричинюють коливання базису ерозії, кінцевим продуктом яких можна вважати поздовжній профіль річки. Наслідком прояву вертикальних деформацій є постійна зміна абсолютних відміток дна ...
171926
  Ткачук О.О. Аналіз інтродукції видів роду Rosa L. в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  За результатами багаторічних досліджень росту, розвитку та стійкості інтродукованих шипшин в умовах ботанічного саду всі види за успішністю інтродукції розподілено на чотири групи.
171927
  Бицюра Юрій Аналіз інфляції в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 9 назв
171928
  Квасній Л.Г. Аналіз інфляційних очікувань в економіці / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Л.Є. Угрин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 215-221. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
171929
  Сьомченко В.В. Аналіз інфляційних процесів в Україні / В.В. Сьомченко, Ю.Р. Нужна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 102-109. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
171930
  Петренко Л.М. Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-техничного навчального закладу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 35-41. – (Педагогіка ; № 3)
171931
  Жиров Г.Б. Аналіз інформаційних моделей системи "людина-оператор" в автоматизованих системах управління / Г.Б. Жиров, П.А. Савков, О.М. Никітчин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 92-95


  У даній роботі наведено класифікацію математичних моделей роботи людини-оператора в різних автоматизованих системах управління. Оцінені переваги і недоліки різних моделей ергатичних систем. Показано, що найбільш перспективним для формалізованого опису ...
171932
  Ржеуський А.В. Аналіз інформаційних послуг бібліотек з допомогою інструментарію бенчмаркінгу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-104. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає в аналізі технологічних засад використання інструментарію бенчмаркінгу для оцінки інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки. Вперше запропоновано комплексний підхід щодо дослідження інформаційного обслуговування ...
171933
  Круп"як Т.П. Аналіз інформаційних потреб підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 220-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено різні аспекти діяльності підприємства щодо задоволення своїх інформаційних потреб. Визначено структуру інформаційних потреб, основні способи їхнього задоволення, критерії оцінки якості інформації. Розроблено oптимізаційні моделі, ...
171934
  Круп"як Тарас Пилипович Аналіз інформаційних потреб підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 220-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено різні аспекти діяльності підприємства щодо задоволення своїх інформаційних потреб. Визначено структуру інформаційних потреб, основні способи їхнього задоволення, критерії оцінки якості інформації. Розроблено oптимізаційні моделі, ...
171935
   Аналіз інформаційних умов формування структурно-логічної моделі управління надзвичайною ситуацією в умовах відсутності електропостачання внаслідок пошкодження електромережі / Т.С. Вовчук, Н.В. Дейнеко, О.В. Лєвтєров, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 97-102 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
171936
  Степко О.М. Аналіз інформаційно-довідкового механізму бібліотеки імені Дага Хаммаршельда // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 14-16
171937
  Кубарєва І. Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні / І. Кубарєва, Л. Пилюга // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 105-109. – ISSN 2663-5313
171938
   Аналіз інформаційно-технічного інструментарію виявлення академічного плагіату / Т.В. Шабельник, М.О. Горбашевська, М.М. Нетреба, І.Б. Тимофєєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 130-136. – ISSN 2413-1571
171939
  Кочарян І.С. Аналіз інформаційного забезпечення суб"єктів планування вищої освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 97-101
171940
  Корнєв Юрій Геннадійович Аналіз інформаційної діяльності як сфери бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 241-248. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності як сфери бізнесу. Проаналізовано стан цієї діяльності у розвинених країнах світу та в Україні.
171941
  Маслов А. Аналіз інформаційної економіки Джозефом Стігліцем у межах нового кейнсіанства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 30-38. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
171942
  Кучмій О.П. Аналіз інформаційної політики Азійсько-тихоокеанського регіону на прикладі Шанхайської організації співробітництва / О.П. Кучмій, К.О. Сомова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 254-260
171943
  Селезньова О. Аналіз інформаційної свідомості з позиції інформаційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 145-149. – ISSN 1026-9932
171944
  Усік А. Аналіз інформаційної системи підтримки освітнього процесу за допомогою технології IoT / А. Усік, І. Якименко // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 4 (22). – С. 118-122. – ISSN 2411-5363
171945
  Курт-Гумус Аналіз ісламського банкингу в Республіці Судан : новини зарубіжної науки / Курт-Гумус, Б. Актан, О. Масуд // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 379-389 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
171946
  Руденко В.О. Аналіз існуючих алгоритмів та методів і актуальність їх використання для задачі фільтрації спаму / В.О. Руденко, І.М. Доманецька // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 306-307
171947
  Мельник В.М. Аналіз існуючих біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами / В.М. Мельник, Л.І. Ружинська, О.В. Воробйова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
171948
  Гукова О.В. Аналіз існуючих в збройних силах провідних країн світу (США) та НАТО терміносистем за напрямком спеціальних операцій // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 133-134
171949
  Васюренко А.О. Аналіз існуючих визначень злочину агресії та його складу у законодавстві різних держав світу // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 132-137


  Стаття присвячена аналізу визначення злочину агресії та його складу у національному законодавстві різних держав світу. Наводиться порівняльний аналіз визначення злочину агресії на міжнародно-правовому та національних рівнях.
171950
  Третяк Н.М. Аналіз існуючих засобів компенсації вищих гармонік струму та потужності в тарифних системах / Н.М. Третяк, Хоншен Су // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
171951
  Адаменко М.І. Аналіз існуючих математичних моделей і комп"ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері / М.І. Адаменко, М.Д. Кацман, Є.С. Білецька // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 155-162. – ISSN 1681-7710
171952
  Шкварський О.В. Аналіз існуючих методів визначення несучої здатності забивної палі та шляхи їх удосконалення при будівництві військових мостів / О.В. Шкварський, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 131-138


  Умовам роботи палі-стійки на дію горизонтальних навантажень приділено недостатньо уваги в існуючих методиках визначення несучої здатності військових низьководних мостів. Існуючі методики розрахунку не враховують геометрію деформації ґрунту при ...
171953
  Глухов С.І. Аналіз існуючих методів діагностування типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння та обгрунтування необхідності використання інформаційних технологій при їх застосуванні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 12-19. – ISSN 2524-0056
171954
  Савченко В.А. Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж / В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.Ю. Кива // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 194-201. – ISSN 2311-7249


  В статті розглядається проблема нейтралізації загроз національній безпеці у кібернетичному просторі, що обумовлюється стрімким зростанням залежності державних та військових органів управління від використання автоматизованих систем управління, які є ...
171955
  Лєнков С.В. Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота / С.В. Лєнков, П.М. Дубина, І.В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 67-71
171956
   Аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення атак в бездротових мережах передачі даних / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, Н.М. Берназ, С.О. Божук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 124-132. – ISSN 2524-0056
171957
  Чепіженко В.І. Аналіз існуючих методів управління групою безпілотних повітряних суден / В.І. Чепіженко, І.І. Скирда // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 130-135
171958
  Мірзоєва О.Ю. Аналіз існуючих методів, моделей, технічних заходів контролю викидів шкідливих речовин з камери згорання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 100-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
171959
   Аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, В.В. Різник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 166-174


  У статті проведено аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави, та на їх основі показано, що ці моделі лише частково можна використовувати для розвитку і трансформації національного сектору безпеки. Запропоновано напрями ...
171960
  Жигальський П.В. Аналіз існуючих підходів до виявлення і локалізації дорожніх знаків / П.В. Жигальський, В.М. Джулій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 49-55
171961
  Дубняк С.С. Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 295-302. – Бібліогр.: 22. – ISBN 966-521-129-3
171962
  Онопрієнко І.В. Аналіз існуючих підходів до реабілітаційного процесу осіб із проявами "офісного синдрому" // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 84-88. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
171963
  Ковтун О.А. Аналіз існуючих підходів до розробки мотиваційних механізмів (історичний аспект). // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.140-143. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
171964
  Куцинська М.В. Аналіз існуючих підходів до управлінського обліку ефективності діяльності вищих навчальних закладів / М.В. Куцинська, Г.О. Король // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 127-132. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
171965
  Тігарєва В.А. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій / В.А. Тігарєва, І.В. Станкевич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 113-122. – ISSN 1995-0519
171966
  Сніцаренко П.М. Аналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління у воєнній сфері / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 38-49. – ISSN 2415-7732
171967
  Онищук В.В. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 29-45. – ISSN 0868-6939


  На основі матеріалів багаторічних натурних досліджень і проведених раніше руслових розрахунків, які зокрема стосуються оцінки стійкості русел гірських і рівнинних річок, рекомендуються модифіковані показники стійкості К.В. Гришаніна і О.Г. ...
171968
   Аналіз існуючих систем оцінювання військово-службовців в арміях Франції, Великобританії, США / А. Рибидайло, О. Прокопенко, Т. Уварова, Г. Руденська, І. Цимбал // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 219-233. – ISSN 2617-1775
171969
   Аналіз існуючих систем пасивної дистанційної розвідки на основі сейсмоакустичного моніторингу / М.М. Нікіфоров, Б.О. Попков, В.М. Лоза, О.Л. Кульський, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 52-58. – ISSN 2524-0056
171970
  Гринчук Ю.С. Аналіз існуючих та формулювання нових принципів і видів лізингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз існуючих і сформульовані нові принципи та види лізингу стосовно аграрного сектора економіки України. It has been made the complex analysis of existing and proposed new principles and sorts of leasing with regand to the ...
171971
  Лєснікова М. Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи його вдосконалення // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 107-116
171972
  Краснов В.П. Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах / В.П. Краснов, В.Ф. Панченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 314-318. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Реформи у сфері освіти і оборони в Україні виявили суттєві прогалини в системі фізичного виховання студентської молоді, осучаснення якого не знайшло продовження. У студентів не формується самооцінка своїх фізичних здібностей і необхідність оволодіння ...
171973
  Портянко Т.М. Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки / Т.М. Портянко, С.В. Ротте, Н.М. Пшенишна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 128-136. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
171974
  Рубан М. Аналіз історичних подій крізь призму концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини (на прикладі Чорної Ради 1663 року) / М. Рубан, А. Фомін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-53. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються події навколо Чорної Ради 1663 року. Застосовано новий методологічний інструментарій у вивченні історичних подій – концепцію чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини. Крізь призму цієї концепції проаналізовано основні причини ...
171975
  Соснова М.А. Аналіз історичного досвіду та сучасної концепції підготовки майбутніх педагогів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 117-125. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
171976
  Кравченко П.А. Аналіз історичного процесу в українській історичній та філософській думці на межі XIX-XX століть / П.А. Кравченко, А.І. Мельник // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 5-19. – ISSN 2075-1451
171977
  Стаднік А. Аналіз історичного розвитку науково-криміналістичного підходу в дослідженні документів / А. Стаднік, Ю. Герцан // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 181-185. – ISBN 978-966-423-670-3
171978
  Ларін Д.І. Аналіз історичного розвитку уявлень про психіку донаукового періоду в межах культурологічного підходу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 163-167. – ISBN 978-613-8-33760-7
171979
  Бабченко Н.В. Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 16-19. – ISSN 2413-1571
171980
  Ян Дін Аналіз історичної сакральної спадщини провінції Шаансі // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 137-147. – ISSN 2076-815X


  Проаналізовано визначні ознаки традиційної сакральної архітектури провінції Шаансі. Систематизація історичних об’єктів по періодах династій довела домінування руїн та поховань-гробниць на ранніх періодах і поступову їх заміну на палаци, храми, міські ...
171981
  Зінченко В. Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в неомарксистській теорії соціальних досліджень // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.94-107. – ISSN 1609-5499
171982
  Анісімов С. Аналіз історії розвитку дефініцій "рекреація" та "туризм" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 128-133. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
171983
  Рослий І.М. Аналіз історії розвитку річково-долинної сітки Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-16. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 14)
171984
  Буглай Н.М. Аналіз історіографії зовнішньої політики Республіки Польща // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 31-65. – ISBN 978-617-534-424-8
171985
  Жукевич С.М. Аналіз й оцінка фінансових ризиків в системі управління суб"єктів господарювання / С.М. Жукевич, Н.І. Карпишин // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 180-184. – ISSN 2309-1533
171986
  Мержа Н.В. Аналіз ймовірності банкрутства в економіці України : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 65-69 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
171987
   Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров"я в Україні / Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко, О.Я. Антонюк, С.В. Власенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 29-38. – ISSN 1681-2786
171988
  Левицька І.В. Аналіз кадрової політики як основи організаційної системи мотивації на промислових підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
171989
  Ригайло С.Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 215-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Здійснено порівняльний аналіз стану надрової та матеріально-технічної складової науково-технічного потенціалу Західного регіону України. Ідентифіковано наукові школи в академічних установах регіону на базі вибраних критеріїв. Зіставлено показники ...
171990
  Чорний О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 62-66. – ISSN 1606-3732
171991
  Ваніна Н.М. Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 234-239. – ISSN 1993-0259
171992
  Пукач П. Аналіз каркасних мереж виявлення ознак в моделях глибинного навчання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 169-176. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
171993
  Ніжинська Ю.В. Аналіз карти "Природно-заповідний фонд" для школи з курсу "Екологія" // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 107-108. – ISBN 978-966-136-643-4
171994
  Дудун Т.В. Аналіз картографування розвитку освітнього комплексу в національних атласах // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 11-18.


  Проаналізовано розділ національних атласів зарубіжних країн (різних років видання) та національного атласу України (2001 р.), в якому висвітлено освітній комплекс. Досліджено показники та способи відображення освітнього комплексу в національних ...
171995
  Голіяд Н.Ю. Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 229-233 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
171996
  Боєв Вячеслав Михайлович Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій : Автореф... доктора техн.наук: 05.09.05 / Боєв Вячеслав Михайлович; НАН України. Ін-тут електрод. – К., 1999. – 35л.
171997
   Аналіз керамічної сировини київських гончарних осередків ранньомодерного часу / Л.В. Чміль, Н.В. Хамайко, О.М. Бугай, В.М. Білик, А.В. Шульженко, А.О. Сушко, В.А. Нестеровський // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 3 (44). – C. 316-330. – ISSN 2227-4952
171998
   Аналіз кількісних показників площинного змиву в Передкарпатті / О.І. Болюх, М.Г. Кіт, Я.С. Кравчук, О.П. Канаш // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 88-95 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
171999
  Лобанова Л.С. Аналіз кількісних та якісних характеристик динаміки наукових кадрів вищої кваліфікації України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 0374-3896
172000
  Попова В.В. Аналіз кількісної складової економічного розвитку в Україні // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 150-154. – ISBN 978-617-571-127-9
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,