Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>
170001
  Бойко В. "Андрій Розумовський та Людвиг ван Бетховен" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Вплив вихідців із України на формування європейської музичної традиції.
170002
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
170003
  Пономарева Н. "Анна Каренина" и любовная лирика Тютчева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 180-191. – ISSN 0131-2332
170004
  Бабаев Э. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого / Э. Бабаев. – Москва : Художественная литература, 1978. – 155, [3] с.
170005
  Билинкис Я.С. "Анна Каренина" Л.Н.Толстого и русская литература 1870-х годов. / Я.С. Билинкис. – Л., 1970. – 72с.
170006
  Берк П. "Аннали" у глобальній перспективі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 499-515
170007
  Винникова Г.Э. "Аннибаловская клятва" Тургенева / Г.Э. Винникова. – Москва, 1980. – 63с.
170008
  Фомінова К.І. "Аномальне" перегрупування Бекмана оксимів 3-алкокси-2,2-діалкілциклобутанонів / К.І. Фомінова, Д.С. Гранат, О.В. Гордієнко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 126
170009
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
170010
   [Андрушко Петро Петрович] // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 55-55. – ISSN 2312-1831


  "...Вітаємо з Днем народження! 8 жовтня 2017 р. завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу "Бюлетень ...
170011
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
170012
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
170013
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
170014
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
170015
  Файзулін Я. Андрій Лівицький - адвокат, президент Української Народної Республіки / Я. Файзулін, І. Василик // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 9 (66), вересень. – С. 61-64
170016
  Лівицький А.М. Андрій Лівицький. Листування (1919-1953 роки) : до 140-річчя з дня народж. Андрія Лівицького (1879-1954), видатного укр. держ. і громадсько-політ. діяча, правника / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна]. – Київ : Фенікс, 2019. – 687, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. - Покажчики: с. 656-668. – Бібліогр.: с. 645-655 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-661-8
170017
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
170018
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
170019
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
170020
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
170021
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – Київ, 1987. – 411с.
170022
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
170023
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
170024
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
170025
  Комар М. Андрій Малишко і Платон Майборода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Листопад (№ 21). – С. 24-28
170026
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
170027
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
170028
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
170029
   Андрій Малишко: "Ми були всі роз"єднані. Ми, як черв"яки, підточували один одного, раділи нещастю свого друга. І вцьому - наше безсилля" / підготувала Олена Артюшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  До 105-ї річниці Андрія Малишка.
170030
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – Київ, 1981. – 312с.
170031
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
170032
  Шекет Ю. Андрій Меленський: канон у краєвиді // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 78-93. – ISSN 1819-6268


  «У місті є лише три гарні вулиці…» – зазначав щодо Києва Гійом Левассер де Боплан у знаменитому «Описі України», виданому 1660 року. Негарним місто на зелених пагорбах видавалося вочевидь не від браку мальовничості. Французькому інженерові радше ...
170033
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
170034
   Андрій Мельник : [1890-1964] : спогади, документи, листування / [упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2011. – 551, [1] с., XVI с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-355-061-9
170035
  Гаврилів І. Андрій Мельник (12.12.1890 - 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 215-226. – ISBN 978-617-7235-56-8
170036
  Шаповал Ю. Андрій Мельник: "Будіть віру в прийдешнє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 14-15


  55 років від дня смерті військового і політичного діяча, лідера ОУН (М).
170037
  Хоменко О. Андрій Мельник: від Січового Стрілецтва - до Світового Конгресу Вільних Українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)
170038
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
170039
   Андрій Мєтєльський: оптимальні рішення для Tревел від Tripway // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
170040
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
170041
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41с.
170042
  Довгалюк Х. Андрій Наконечний - художник та громадський діяч // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
170043
  Стецько В. Андрій Наконечний: нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 0130-1799
170044
  Дунай П. Андрій Никовський: аспекти політичної та літературної діяльності 1917-1924 років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 37-45
170045
   Андрій Ніковський: "недостріляний" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 511-516. – ISBN 978-966-2530-59-9
170046
  Дунай П.О. Андрій Ніковський: долаючи межі часу : монографія / Павлина Дунай. – Київ : Твім інтер, 2009. – 235, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-236. – Бібліогр.: с. 211-227 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-47-2
170047
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 43с.
170048
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко (1891-1963) / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – Київ, 1964. – 43 с.
170049
  Кононенко В. Андрій Олександрович Білецький (1911-1995) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 163-166. – ISSN 2222-5242


  Автор статті згадує про своє навчання на філологічному факультеті Київського університету, ділиться враженнями про викладацьку особливість Олександра Івановича та Андрія Олександровича Білецьких.
170050
  Хаджинова О. Андрій Олександрович Білецький і румеї Надазов"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 26-32. – ISBN 966-581-295-6
170051
  Непокупний А.П. Андрій Олександрович Білецькій: архілохів вірш // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 10-13. – ISBN 966-581-295-6
170052
  Дзюбенко Наталя Андрій Первозванний : Роман / Дзюбенко Наталя. – Київ : Гранослов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7015-45-9
170053
   Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
170054
  Ігнетенко М. Андрій Платонов і світова література ХХ ст.
170055
  Млинарський З. Андрій Потебня / Млинарський З., Сліш А. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 91 с. з портр. – Бібліогр.: с. 90
170056
  Атаманенко В. Андрій Римша / В. Атаманенко, І. Пасічник // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 67-83. – ISBN 966-7631-05-2
170057
  Козачук О.С. Андрій Родзянко: витоки творчого натхнення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 150-155. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
170058
   Андрій Сахаров і "День". Розмова про премію / А. Руденко, С. Грабовський, Б. Соколов, І. Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 25, 29


  Засновник номінації Петро Вінс вручив орден "За мужність" головному редактору Ларисі Івшиній.
170059
  Кравець Я. Андрій Свірко - бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 177-195. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
170060
   Андрій Семенович Єфімов // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 156. – ISSN 2413-7944
170061
  Євтушенко О.М. Андрій Середа та "Кому вниз": Музика Високого Духу / Олександр Євтушенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2008. – 63, [1] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Післяслово укр., англ. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Творці музики). – ISBN 978-966-8968-20-4
170062
  Баникін В.І. Андрій Сніжков учиться жити : повісті / В.І. Баникін ; авториз. пер. з рос. Романа Терещенка. – Київ : Молодь, 1970. – 244 с. : іл.
170063
  Вергеліс О. Андрій Сова: відлуння театрального роману // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Під саму завісу минулого року (30 груд.) виповнилося 100 років з дня народження Андрія Сови, видатного українського актора, майстра слова. Людини, котру в 60-70-80-ті вся Україна цитувала, обожнювала, щоразу поспішала до глядацької зали, коли на сцену ...
170064
  Домбровський Р. Андрій Содомора - есеїст (до 75-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 218-224. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
170065
  Комарницька Т. Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 289-293. – ISSN 2078-340X
170066
  Іллів-Паска Андрій Содомора і "Всесвіт" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 240-244. – ISSN 2078-340X
170067
  Чопик Г. Андрій Содомора у розмислах Богдана Дячишина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 15


  До 80-річчя від дня народження та 55-річчя письменницької діяльності Андрія Содомори.
170068
  Домбровський Р.О. Андрій Содомора як перекладач античної літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 206-211
170069
  Бавзалук Д. Андрій Содомора: "Наша історія - намагання повернути Україні усмішку" / розмову вела Дар"я Бавзалук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 15


  Відомий перекладач і письменник став лауреатом мистецької премії "Глодоський скарб".
170070
  Мащенко М. Андрій Тарковський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 24-29. – ISSN 1562-3238
170071
  Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "У квітні нинішнього року видатному кінорежисерові Андрію Тарковському, творцю фільмів "Іванове дитинство", "Андрій Рубльов", "Соляріс", "Сталкер", "Ностальгія", "Жертвопринесення", які завоювали безліч нагород на міжнародних кінофестивалях, ...
170072
  Ковальчук В.В. Андрій Федорович Лубченко (1921-1977) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 245-245. – ISBN 978-966-194-005-4
170073
   Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934-24.06.2015) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2015. – Т. 58, № 3. – С. 141-143. – ISSN 0130-9420
170074
   Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 - 24.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817
170075
  Франко А. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – C. 81-121. – ISSN 0130-528Х


  Оригінальне дослідження фольклористичної і етнографічної спадщини Григорія Ількевича (1803-1841), яке скурпульозно виконав "перфекціоніст" Андрій Івановач Франко (1887-1913)
170076
  Дніпровський І. Андрій Хамут / І. Дніпровський. – Харків, 1930. – 120 с.
170077
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
170078
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
170079
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
170080
   Андрій Чайковський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 19
170081
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
170082
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
170083
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
170084
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
170085
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
170086
   Андрій Чебикін : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
170087
  Ковалів Ю. Андрій Чужий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
170088
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
170089
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
170090
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
170091
  Кривенко С. Андрій Яковлів // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 48-50


  До 120-річчя з дня народження Андрія Івановича Яковліва — українського ученого історика, правника, громадського і політичного діяча; дійсного члена УНТК, НТШ, керівника Правничої Секції УВАН в Нью-Йорку.
170092
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
170093
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
170094
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
170095
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
170096
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 8-9. – ISBN 978-966-439-961-3
170097
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
170098
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
170099
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
170100
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
170101
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
170102
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
170103
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
170104
  Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини : монографія / Л.С. Тарасюк. – Київ : АМУ, 2017. – 332, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-617-7480-44-9
170105
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
170106
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – Москва, 1966. – 336с.
170107
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – Москва, 1991. – 335с.
170108
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
170109
  Бутакова Е. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 22-35. – ISSN 1819-6268
170110
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
170111
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
170112
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
170113
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
170114
  Швед О. Андропов подарував американській школярці самовар // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 25 (428), 27 червня 2018. – С. 7
170115
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
170116
  Іскорко-Гнатенко Андрузький Г.(Ю.)Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 12. – ISBN 978-617-7442-69-0
170117
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
170118
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
170119
   Андрусов Микола Іванович
170120
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
170121
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
170122
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
170123
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
170124
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C 9-10. – ISBN 978-966-439-961-3
170125
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
170126
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
170127
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
170128
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15. – ISBN 978-966-933-054-3
170129
  Ткаченко А.Ф. Андрусов Николай Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 385-386. – ISBN 966-8458-30-3
170130
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
170131
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
170132
  Коцарев О. Андрухович і справедливість // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 1/2. – 4


  Новий роман Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".
170133
  Гаврилюк А. Андрушівка - ще один слід меценатства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 9


  Туризм - новий вектор розвитку району, що лише за 177 км. від Києва.
170134
   Андрушко Петро Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11. – ISBN 978-966-439-754-1
170135
   Андрушко Петро Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-933-054-3
170136
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
170137
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-12. – ISBN 978-966-439-754-1
170138
   Андрущенко Віктор Петрович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 16. – ISBN 978-966-933-054-3
170139
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
170140
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
170141
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
170142
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
170143
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48с. – (Рассказы о природе)
170144
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
170145
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
170146
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
170147
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
170148
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
170149
  Тамарин С. Анекдотический администратор. Таким малоуважительным прозвищем припечатали одесские журналисты Павла Алексеевича Зеленого // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 3


  "«Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй, - писал в своих мемуарах «Моя жизнь» Лев Троцкий. «Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые ...
170150
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
170151
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
170152
   Анекдоты для детей : собрал дядя Саша (в нач. 19-го в.) : изд. "Живого слова". – Москва : Совмест. сов.-амер. предприятие "Норд", 1991. – 79, [1] с. : ил.
170153
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
170154
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
170155
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Азербайдж. детюниздат, 1956. – 106 с. : ил.
170156
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Акад. наук АзСССР, 1959. – 339 с. : ил.
170157
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Гослитиздат, 1962. – 239 с. : ил.
170158
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Москва : Изд-во Акад. наук АзССР, 1962. – 339 с. : ил.
170159
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1964. – 339 с. : ил.
170160
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
170161
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : ил.
170162
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1993. – 250 с.
170163
   Анекдоты наших читателей. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 2. – 1993. – 250 с.
170164
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва : Панорама, 1992. – 46, [1] с. : ил. – (Популярная библиотечка "Коробейник". Серия "С собой в дорогу")
170165
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Изд-во Восточной литературы, 1957. – 276 с.
170166
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
170167
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
170168
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
170169
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
170170
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
170171
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
170172
  Мартинов В.Л. Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною та анексія Кореї Японією у висвітленні російських часописів: порівняльний аналіз // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 458-465. – ISSN 2312-6825
170173
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
170174
  Яворська А. Анексія кримського ханства Російською імперією у XVIII ст. і початок еміграції кримських татар // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 15-21. – ISSN 0130-7037


  Йдеться про М. Грушевського.
170175
  Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572, [4] с. – Покажчики: с. 535-560. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-123-4
170176
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
170177
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
170178
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
170179
  Перескоцька У.І. Анексія Криму у польських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 31-38


  У статті проаналізовано мовний образ півострова Крим у польських ЗМІ. Досліджено когнітивно-лінгвістичні аспекти образу України на прикладі військового конфлікту на основі аналізу мовних засобів, виокремлених із газетно-публіцистичних текстів, ...
170180
  Чорна С. Анексія Москвою Київської митрополії: через небратські інтриги, у порушення Божественних і Святих канонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 січня (№ 1). – С. 14
170181
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
170182
  Іляшко О. Анексовані українські землі: політико-правовий екскурс в історію // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 2220-1394
170183
  Верховський В. Анексовані, але не забуті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 4


  Окупації та анексії в світовій політиці.
170184
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
170185
  Дяченко М.С. Анельовані та спіроциклічні системи на основі ізотіазолідин-1,1-диоксидів та 1,2-тіазинан-1,1-диоксидів : дис. ... д-ра філософії : 102 / Дяченко Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 139 арк. – Додатки: арк. 139. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 135-138
170186
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
170187
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1959. – 24 с.
170188
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
170189
  Бышовец С.Н. Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 93-98. – ISSN 2224-0586
170190
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
170191
  Лизогуб М.В. Анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань у положенні хворого на животі (огляд літератури) / М.В. Лизогуб, Е.В. Кострикова, А.О. Хмизов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 99-106. – ISSN 0030-5987
170192
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 80-104
170193
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
170194
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
170195
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
170196
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
170197
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
170198
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
170199
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 496с.
170200
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 636с.
170201
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
170202
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
170203
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
170204
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
170205
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
170206
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
170207
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
170208
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
170209
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
170210
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
170211
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
170212
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
170213
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
170214
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
170215
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
170216
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
170217
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
170218
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
170219
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
170220
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 393с.
170221
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 408с.
170222
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
170223
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1990. – 106с.
170224
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
170225
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
170226
  Голон А. Анжелика. Дорога надежды. Анжелика и ее победа : [романы] / Анн и Серж Голон. – Киев : ТДК, 1993. – 688, [1] с. : ил. – ISBN 5-87272-054-8
170227
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
170228
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
170229
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
170230
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
170231
   Анжеліка Рудницька написала книгу про Оксану Білозір // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 11
170232
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
170233
  Мусаев М.А. Анзор : повесть / Магомед Мусаев ; пер. с чечен. И.С.Нехаева. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
170234
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении : история и судьба городища / Т.Х. Акопян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985. – 316, [1] с., [19] л. ил
170235
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
170236
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008. – 96 с.
170237
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008. – 96 c.
170238
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009. – 96 с.
170239
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009. – 96 с.
170240
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009. – 80 с.
170241
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010. – 80 с.
170242
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010. – 80 с.
170243
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010. – 80 с.
170244
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010. – 80 с.
170245
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010. – 80 с.
170246
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011. – 80 с.
170247
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011. – 80 с.
170248
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011. – 80 с.
170249
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011. – 80 с.
170250
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011. – 80 с.
170251
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011. – 80 с.
170252
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012. – 80 с.
170253
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012. – 80 с.
170254
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
170255
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
170256
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – Москва, 1950. – 12 с.
170257
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
170258
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
170259
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
170260
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
170261
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
170262
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
170263
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
170264
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
170265
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Безручко В. М.; МВ и СССО УССР. -- КГУ. – К., 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.147-161
170266
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
170267
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
170268
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
170269
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
170270
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
170271
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
170272
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
170273
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
170274
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
170275
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
170276
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
170277
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 33 с.
170278
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
170279
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
170280
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
170281
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
170282
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
170283
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
170284
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
170285
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
170286
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
170287
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
170288
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
170289
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
170290
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
170291
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
170292
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
170293
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
170294
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
170295
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
170296
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
170297
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
170298
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
170299
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
170300
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
170301
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
170302
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
170303
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
170304
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
170305
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
170306
  Неркаги А. Анико из рода Ного : [повесть] / Анна Неркаги ; [худож. В. Борисовї. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с. – (Молодые писатели)
170307
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
170308
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А Баранаускас ; пер. с литовского Н. Тихонова. – Вильнюс : Гос. изд-во худож. лит. Литовской ССР, 1950. – 39 с. : рис.
170309
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. с лит. Н. Тихонова. – Каунас : ГИХЛ лит. ССР, 1952. – 36 с.
170310
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / Антанас Баранаускас ; пер. з литов. Н. Тихонова ; грав. И.М. Кузминскиса. – Вильнюс : "Vaga", 1976. – 59 с.
170311
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / [соч.] Василия Сорокина ; Из Агроном. лаб. Казан. ун-та // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888
170312
  Сорокин В. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань : Тип.. ун-та, 1888


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
170313
  Сорокин В.И. Анилиды и толуиды глюкоз : Материалы по вопросу о зависимости вращательной способности производных сахаристых веществ от их состава / [соч.] Василия Сорокина. – Казань : Тип.. Императорского [Казанского] ун-та, 1887. – 96 с.


  На обл. дарств. надпись Реформатскому от автора [надпись частично обреза при переплете]
170314
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
170315
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
170316
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
170317
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
170318
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
170319
   Анималисты России : Живопись. Скульптура. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Графика. Плакат. Тувинское камнерезное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [80] с.
170320
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
170321
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
170322
  Бурдина Э. Анимация в жизни Ирины Борисовой // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 58-61
170323
  Воронина А.Б. Анимация в этнографическом туризме // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 23-28. – Библиогр.: 5 назв.
170324
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
170325
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
170326
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
170327
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
170328
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
170329
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
170330
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
170331
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
170332
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
170333
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
170334
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
170335
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
170336
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
170337
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
170338
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
170339
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
170340
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
170341
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
170342
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
170343
  Сорока В. Ані батога, ані пряника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Щодо книги Альфі Кона "Покарання нагородою".
170344
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
170345
  Максак Г. Ані поразка, ані перемога. Що принесли Віктору Орбану місцеві вибори? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Коли в липні президент Угорщини Янош Адер оголошував дату проведення восьмих за ліком виборів до органів місцевого самоврядування -13 жовтня, навряд чи він сподівався побачити такі бентежні результати для партії свого політичного соратника Віктора ...
170346
  Крамар О.. Ані свободи, ані хліба. Зорієнтована Лукашенкою на кооперацію з Росією білоруська економіка зайшла в глухий кут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561
170347
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
170348
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
170349
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
170350
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
170351
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
170352
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
170353
  Пархоменко Д.А. Анізотропна акустооптична взаємодія у 2D фотонному кристалі поблизу фотонної та фононної заборонених зон / Д.А. Пархоменко, С.О. Колєнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Обраховано геометрію анізотропної акустооптичної взаємодії у 2D фотонному кристалі з квадратною надграткою, що утворена в кремнії. Побудовано залежності кута Брегга від частоти акустичної хвилі для випадку одночасної наявності фотонної та фононної ...
170354
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
170355
  Лишенок К.П. Анізотропні та нелінійні поверхневі поляритони при наявності поверхневої електропровідності. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Лишенок К.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 12л.
170356
  Фісун В.П. Анімалістичні образи у скарбошуканні як мотивотворчий елемент не казкової прози // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про причини появи образів представників тваринного світу в сюжетах текстів не казкової прози про скарби та скарбошукачів, пояснюється символічне значення певних звірів (зокрема тотемних), а також наводяться приклади жертвоприношень, пов"язаних ...
170357
  Кравець О. Анімалістичні персонажі казок серболужицької письменниці Єви-Марії Чорнакец // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 94-102. – ISSN 2313-5921
170358
  Ільницька І.М. Анімалотерапія - оздоровлення і психологічна допомога дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 4-6 : фото
170359
  Цуй К. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено проблемі класифікації медичних термінів з анімальним компонентом у сучасній китайській мові, вирішити яку пропонуємо виходячи з розкриття лексичної конотації у вторинній номінації за участю метафори, що має велике значення як для ...
170360
  Курач Т.М. Анімаційне картографування явища міграції населення : картографія / Т.М. Курач, А.О. Новосвітна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 7 назв
170361
  Росоха Сергій Володимирович Анімаційне комп"ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Росоха С.В.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
170362
   Анімаційні моделі формування бурштиноносних об"єктів України : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Комлєв, В.А. Нестеровський, Р.Г. Гулий, О.О. Ремезова, Ю.М. Філоненко, С.О. Волненко, М.В. Криницька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
170363
  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі : словник-довідник / Олена Міхо. – Київ : Ліра-К, 2019. – 222, [2] с. – Алфавіт. покажчик: с. 215-222. – Бібліогр.: с. 210-214. – ISBN 978-617-7748-14-3
170364
  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі : словник-довідник / Олена Міхо. – Київ : Ліра-К, 2020. – 222, [2] с. – Алф. покажчик термінів і понять: с. 215-222. – Бібліогр.: с. 210-213. – ISBN 978-617-7748-14-3
170365
  Грищенко М.М. Анімація в туризмі: поняття, класифікація, чинники // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 299-301. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
170366
  Абрамов Л.К. Анімація громадської діяльності : (розширений варіант) / Абрамов Л.К., Азарова Т.В. ; Ін-т соціокультурного менеджменту (ІСКМ) [та ін.]. – Кропивницький : ІСКМ, 2019. – 172 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-617-7197-78-1
170367
  Курков Андрій Анімація на хвилях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
170368
  Гладких М.І. Анімізм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13. – ISBN 966-642-073-2
170369
  Гончаренко А.С. Анімус та Аніма і любовний трикутник в художній літературі (на матеріалі новелістики О. Генрі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 99-109


  У статті розглядається новелістика американського письменника О. Генрі в контексті мотиву любовного трикутника, що є одним з архетипних оприявлень "одвічного трикутника". Дослідження вибудовується на аналізуванні архетипів Аніми та Анімуса як ...
170370
   Анісімов Анатолій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 20. – ISBN 966-8352-11-4
170371
   Анісімов Анатолій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 12. – ISBN 978-966-439-754-1
170372
   Анісімов Анатолій Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-757-2
170373
   Анісімов Анатолій Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7530-19-9
170374
   Анісімов Анатолій Васильович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 16. – ISBN 978-966-933-054-3
170375
   Анісімов Володимир Владиславович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 13
170376
   Анісімов Володимир Владиславович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7530-19-9
170377
   Анісімов Володимир Владиславович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17. – ISBN 978-966-933-054-3
170378
   Анісімов Ігор Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 199 : фото
170379
   Анісімов Ігор Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 12-13. – ISBN 978-966-439-754-1
170380
   Анісімов Ігор Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7530-19-9
170381
   Анісімов Ігор Олексійович ((1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 17. – ISBN 978-966-933-054-3
170382
   Анісімова Людмила Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48-49. – ISBN 978-966-439-757-2
170383
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1965. – 743с.
170384
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1970. – 672с.
170385
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1976. – 704с.
170386
  Болтыханов Ф.В. Анка / Ф.В. Болтыханов. – Орджоникидзе, 1982. – 125с.
170387
  Фельдгузен А. Анка Фельдгузен: "Для мене Росія - загроза..." / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 6-7


  "День" намагався з"ясувати в розмові з послом, яку позицію займе Німеччина на "Нормандському" саміті.
170388
  Свистунова И. Анкара-Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075
170389
  Сірук М. Анкара - Київ: продовження діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  Прем"єр -міністр Йилдирим підтвердив підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілосності і політичної єдності України.
170390
  Семиволос І. Анкара визначилася... = розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 3


  Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос: "Включення Туреччини до боротьби з ІДІЛ дуже серйозно вплине на ситуацію в регіоні".
170391
   Анкара шантажирует НАТО. Укрепление обороны Польши и стран Балтии - в обмен на карт-бланш по курдам / Пресс-бюро "2000" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. 8


  "Турция отказывается дать добро на план обороны стран Балтии и Польши, разработанный НАТО на случай российской агрессии, пока альянс не обеспечит Анкару широкой политической поддержкой в борьбе с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на севере ...
170392
  Киреев Н.Г. Анкара. / Н.Г. Киреев. – Москва : Наука, 1972. – 176с.
170393
  Дервиш С. Анкарский узник / С. Дервиш. – М., 1960. – 131с.
170394
  Клюев Е. Анкета : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0130-7673
170395
  Танюк Л. Анкета : поема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
170396
   Анкета "Бюджет времени преподавателя и пути его рационализации" : [опыт социол. исследований]. – [Минск], 1930. – 8 с.
170397
   Анкета "Дом, в котором ты живёшь". – Горький, 1967. – 12 с.
170398
  Инбер В.М. Анкета времени / В.М. Инбер. – Москва, 1971. – 191с.
170399
  Танюк Лесь Анкета вступаючого кандидатом у члени суспільства правди і мудрості і так далі і тому подібне : проба іронічно-патетичної патріотичної, оптимістичної і самокритичної поеми на вільні й невільні теми у світлі зразково-соціалістичної системи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
170400
   Анкета для изучения социального развития коллектива завода "Рабочий металлист". – Кострома, 1967. – 34 с.
170401
  Наумова Д.Н. Анкета для незамужних / Д.Н. Наумова. – Ленинград, 1989. – 331с.
170402
   Анкета для преподавателей вузов. – Уфа, 1985. – 42 с.
170403
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны : Досье // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 14
170404
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 20 : Іл.
170405
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 28 : Іл.
170406
   Анкета по охране памятников, природы, птиц, лесов и т.п. в России. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
170407
   Анкета студента : проблеми співіснув. різних технол. навч. у період реформ. вищої освіти в Україні. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 11 с.
170408
  Брейс А. Анкетирование = Questionnaire design : разработка опрос. листов, их роль и значение при проведении рыночных исслед. / Айан Брейс ; пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – XIV, 311, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Questionnaire design: how to plan, structure and write survey material for effective market research / Ian Brace. London: KoganPage, 2004. - Предм. указатель: с. 303-311. – Библиогр.: с. 303-308. – (Маркетинговые исследования на практике). – ISBN 966-8644-54-9
170409
   Анкетирование как метод библиотековедческих исследований : Сб. мат. в пом. науч. деят-ти биб-тек. – Ленинград : Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – (Сборник материалов в помощь научной деятельности библиотек ; вып. 9)
Вып. 9. – 1974. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
170410
  Носырева А.Н. Анкетирование студентов как один из инструментов повышения качества образовательного процесса // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 26-27. – ISSN 1998-1740


  Автор поднимает проблему студентоцентрированного подхода к организации обучения. В качестве примера он приводит результаты анкетирования студентов-заочников НГУ НИЯУ МИФИ. Анкетирование приводилось в 2000 г. и его результаты стали основой для ...
170411
  Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И.А. Бутенко. – М., 1989. – 175с.
170412
  Мельничук Л.Б. Анкетування викладачів як метод моніторингу якості освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 109-117. – ISBN 978-966-7359-77-5
170413
   Анкетування студентів як невід"ємний метод навчально-виховної роботи куратора у вищому навчальному закладі / А.М. Ернестюк, Князевич-Чорна, І.Ю. Ванджура, Р.І. Мерена // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2017. – № 7 (43). – С. 109-118. – (Пульс). – ISSN 2304-7437


  У статті проаналізовано результати анкетування студентів ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" з питань мотивації першокурсників при виборі медичного закладу навчання, процесу їхньої адаптації, зацікавленість студентів 2-4 курсів ...
170414
  Сукало А. Анкетування як метод дослідження інноваційних технологій в архівній справі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 27-42


  Аналізується сучасний стан інформатизації архівної галузі, зокрема засобами анкетування; розкривається методика впровадження сучасних технологій та окреслюються перспективи подальшого розвитку архівної справи.
170415
  Статівка А.М. Анкетування як метод знаходження нового знання у процесі дипломного дослідження філологів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 93-104. – ISSN 2073-4379
170416
  Гончар Б.М. Анклав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – C. 65. – ISBN 966-316-039-X
170417
   Анклавістика : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Держ. освітня установа вищої проф. освіти "Волгоград. держ. ун-т" ; [редкол. : В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова, В.М. Калінкін та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 104 с.
170418
   Анклавна діалектологія : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару ; 1 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол. В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 44 с.
170419
   Анксіолітична дія 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Л.Б. Шарабура, Т.М. Пантелеймонова, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2016. – Т. 25, приложение : 6 Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези. – С. 17-18. – ISSN 0869-1703
170420
  Чистяк Д. Анн Перр"є: у пошуках раю мовлення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 263-266. – ISSN 0320 - 8370


  Доповідь виголошена на творчому вечорі "Анн Перр"є. Мовчання і переклад" у Будинку Руссо та Літератури у Женеві 2 вересня 2012
170421
  Іваницька М.Л. Анна-Галя Горбач - перекладач і популяризатор української літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 139-150. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Серед постатей, котрі познайомили світ з українською літературою, особливе місце займає Анна-Галя Горбач – перекладачка, науковець, громадська діячка, популяризаторка української літератури на німецькомовних теренах. На жаль, її подвижницька ...
170422
  Триоле Э. Анна-Мария : роман / Эльза Триоле ; авт.пер. с фр. С. Викторовой , Н. Хлодовской. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 424 с.
170423
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 380с.
170424
  Олесов Н.П. Анна / Н.П. Олесов. – Свердловск, 1963. – 76с.
170425
   Анна Александровна Кострова, Николай Иванович Костров : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [40] с.
170426
  Тихомирова Мария Александровна Анна Александровна Лапорская / Тихомирова Мария Александровна. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 112 с.
170427
  О"Лір Анна Ахматова - в українському інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 серпня (№ 134)


  Подільська обитель поетеси.
170428
  Цимбалюк М. Анна Ахматова - українка, яка зробила мужньою російську поезію // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 13


  У Слобідці-Шелехівській на Хмельниччині відбулися тридцяті Ахматівські читання.
170429
  Хейт А. Анна Ахматова / А. Хейт. – М : Радуга, 1991. – 382 с.
170430
  Павловский А.И. Анна Ахматова : жизнь и творчество : Кн. для учителя / А.И. Павловский. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с. – ISBN 5-09-003244-0
170431
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – Л, 1966. – 191 с.
170432
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – 2-е изд. – Л, 1982. – 174 с.
170433
  Хренков А.В. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / А.В. Хренков. – Л, 1989. – 220 с.
170434
  Ахматова А.А. Анна Ахматова в Тверском краю : стихи и проза / Ахматова А.А. ; лит.-краевед. очерк Д.В. Куприянова ; сост., комент., ил. В.В. Тамбовцева. – Калинин : Московский рабочий, 1989. – 158, [1] с. : ил.
170435
  О"Лір Анна Ахматова в українському інтер"єрі. Подільська обитель поета // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 72-74. – ISSN 1819-7329
170436
  Кац Б.А. Анна Ахматова и музыка. / Б.А. Кац, Р.Д. Тименчик. – Л., 1989. – 336 с.
170437
   Анна Ахматова и Русская культура начала ХХ века : тез. конф. – Москва : [б. и.], 1989. – 106, [1] с.
170438
  Грицак Н.Р. Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 204-208. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
170439
  Ланская С. Анна Ахматова о Модильяни // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 64-72.
170440
   Анна Ахматова та Україна. – Київ : [б в.], 1993. – 30 с.
170441
  Степаненко М. Анна Ахматова. Київ. Україна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 197-206. – ISSN 0320 - 8370
170442
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 24-47. – ISSN 1819-6268


  Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) — один из крупнейших русских поэтов XX века, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.
170443
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
170444
   Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество : Крым. Ахматовский науч. сб. – Симферополь : Крымский Архив. – (Серия приложений к журналу "Филологические Студии"). – ISBN 5-87314-011-5
Вып. 5 : [В.П. Казарин, Д.С. Берестовская, Г.Ю. Богданович и др.] ; отв. науч. ред. Г.А. Темненко. – 2007. – 218, [2] с. : ил., табл. – Авт. вып. указ. на обороте тит. л. - Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр. в конце ст.
170445
  Бобернага С. Анна Баранович / С. Бобернага. – Кишинев, 1971. – 12с.
170446
  Мирчинк М.Е. Анна Болеславовна Мисскна 1869-1922 гг. / М.Е. Мирчинк. – М., 1940. – 15с.
170447
  Витензон Р.А. Анна Бренко / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1985. – 207с.
170448
  Бисли А. Анна в Лондоне / А. Бисли. – Москва, 1979. – 87с.
170449
  Иваницкая Я.А. Анна Варпаховская : история семьи / Яна Иваницкая. – Киев : [б. и.], 2018. – 572, [3] с. : цв. фотоил., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7449-02-6
170450
  Дружинин Н.М. Анна Васильевна Якимова - член исполнительного комитета партии "Народная воля". / Н.М. Дружинин. – 2-е изд. – М, 1930. – 48с.
170451
  Сцибор-Рыльский Анна Вероника / Сцибор-Рыльский. – Л., 1959. – 306с.
170452
  Натяжко С. Анна Гавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 165-173. – ISSN 2313-5921
170453
  Жигарев А.Л. Анна Герман / А.Л. Жигарев. – Москва : Искусство, 1988. – 303с.
170454
  Загорская Е.С. Анна Голубкина - скульптор и человек / Е.С. Загорская. – М., 1964. – 143с.
170455
  Ардентова К.В. Анна Голубкина / К.В. Ардентова. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 69 с. – (Мастера рус. искусства в собрании Гос. Рус. музея)
170456
  Каменский А.А. Анна Голубкина / А.А. Каменский. – М., 1990. – 461с.
170457
  Агеєва Н.Є. Анна Голубкіна. "Дві" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 55-56. – ISSN 2518-7104
170458
  Знаменская Г.Н. Анна Зегерс / Г.Н. Знаменская. – Москва, 1953. – 40с.
170459
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1953. – 256с.
170460
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс : личность и творчество / Т. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1984. – 399 с.
170461
  Кудін М.О. Анна Зегерс / М.О. Кудін. – К, 1987. – 194с.
170462
   Анна Зегерс : Биобиблиогр. указ. – Москва, 1989. – 120 с. – (Писатели зарубеж. стран)
170463
   Анна Зегерс (род. в 1900 г.) : Мет. мат. к вечеру, посв. 60-летию со дня рождения. – Москва, 1960. – 8 с. – (В помощь работникам библиотек)
170464
   Анна Зегерс.. – М., 1964. – 88с.
170465
   Анна Зегерс.. – М., 1970. – 32с.
170466
  Самойловских А.И. Анна Ивановна Самойловских / А.И. Самойловских. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – [28] с.
170467
  Глушко М.В. Анна Ильина / М.В. Глушко. – Симферополь, 1951. – 256с.
170468
   Анна Иоанновна : Сост.И.В.Новиков. – Москва : Армада, 1994. – 766 с. – Содерж.: М.Н.Волконский, Князь Никита Федорович; П.В. Полежаев, Бирон и Волынский; И.И. Лажечников, Ледяной дом. – (Романовы : династия в романах ; т. 7). – ISBN 5-87994-046-2
170469
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 1. – 1914. – 374с.
170470
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
1. – 1935. – 374с.
170471
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1935. – 337с.
170472
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.1. – 1946. – 407с.
170473
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.2. – 1946. – 358с.
170474
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1947. – 767с.
170475
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 576. – Москва
1. – 1947. – 767с.
170476
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1947. – 576с.
170477
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1947. – 504с.
170478
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва ; Ленинград : Гос. Изд-во Художественной Литературы, 1950. – 840 с.
170479
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8-ми частях / Л.Н. Толстой. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство
Т. 2. : Части пятая-восьмая. – 1950. – 360 с.
170480
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 884с.
170481
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 1 ; ч. 1-4. – 1956. – 504 с.
170482
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 2 ; ч. 5-8. – 1956. – 445 с.
170483
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Петрозаводск, 1960. – 907с.
170484
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1967. – 411с.
170485
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-4. – 1968. – 472 с.
170486
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 5-8. – 1968. – 412 с.
170487
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.1-4. – 1969. – 472 с.
170488
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 5-8. – 1969. – 412 с.
170489
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Куйбышев, 1970. – 696с.
170490
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1970. – 912с.
170491
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Фрунзе, 1972. – 888с.
170492
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Кишинев, 1975. – 864с.
170493
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 798с.
170494
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ташкент, 1977. – 776с.
170495
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1978. – 712с.
170496
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Минск, 1978. – 612с.
170497
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1979. – 862с.
170498
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1979. – 447с.
170499
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1979. – 392с.
170500
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Киев : Дніпро, 1981. – 792с.
170501
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 799с.
170502
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1982. – 446с.
170503
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1982. – 390с.
170504
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.5-8. – 1982
170505
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 765с.
170506
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 491с.
170507
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1986. – 459с.
170508
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград
1. – 1987. – 444 с.
170509
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград
2. – 1987. – 380 с.
170510
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8-ми частях / Л.Н. Толстой. – Москва : Художня література, 1988. – 767 с. – (Библиотека классики)
170511
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Харьков, 1988. – 806с.
170512
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1989. – 681с.
170513
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пермь
Ч.5-8. – 1989. – 349с.
170514
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Ч. 1-4. – 1991. – 495 с. : ил.
170515
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
Т. 2, ч. 5-8. – 1991. – 413с.
170516
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8-ми частях / Лев Толстой ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной ; худож.-охорм. Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / обществ. совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5318-3
Ч. 1-4. – 2011. – 457, [7] с. : 1 л. портр. – На обл. : Анна Каренина. Том 1
170517
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури;). – ISBN 978-966-03-5319-0
[Т. 2], ч. 5-8. – 2011. – 379, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. N тома и сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература.
170518
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6034-1
Т. 1, ч. 1-4. – 2012. – 457, [6] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 453-457
170519
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6035-8
Т. 2, ч. 5-8. – 2012. – 379, [5] с. : ил. – Примеч.: с. 378-379
170520
  Кемский Анна Каренина под ножом критики : (По поводу статей Громеки). – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Общественая польза", 1886. – 32 с.
170521
  Аксенов С. Анна Каренина. После Толстого. К проблеме творческой интерпретации романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 34-43
170522
  Толстой Л. Анна Кареніна / Л. Толстой. – Харьков
Кн.1. – 1935. – 465с.
170523
  Толстой Л.М. Анна Кареніна / Л.М. Толстой. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 704с.
170524
  Моця О. Анна Київська, королева Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1607-6451
170525
  Верховская М. Анна Кирпищикова / М. Верховская. – Молотов, 1954. – 136 с.
170526
  Пермяк Е.А. Анна Кузнецова / Е.А. Пермяк. – Москва, 1948. – 119с.
170527
  Веселовська Г. Анна Липківська. In memoriam // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)
170528
  Алова Л.А. Анна Маньяни и ее роли / Л.А. Алова, О.Б. Боброва. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1990. – 108, [4] с. : ил.
170529
  Чехов А.П. Анна на шее. Попрыгунья. Невеста / А.П. Чехов. – МоскваЛ,, 1966. – 114с.
170530
  Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. / Н. Бертенсон. – Л, 1960. – 152с.
170531
  Андрусяк І.П. Анна Павлик - борець за гендерну рівність // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 91-93
170532
   Анна Павлова. – Москва, 1956. – 191 с.
170533
  Аркина Н.Е. Анна Павлова : к 100-летию со дня рождения / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1981. – 56 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; № 3)
170534
  Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В.М. Красовская. – Л.-Москва, 1964. – 218 с.
170535
  Клокова Н. Анна Павлова: миссия - балет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 7-29. – ISSN 1819-6268
170536
  Пасенюк Л.М. Анна Пересвет / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1958. – 200с.
170537
  Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн : по материалам Пушкинского дома / Б.Л. Модзалевский. – [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1924. – 141 с. – (Друзья Пушкина / под общ. ред. М.О. Гершензона)
170538
   Анна Петровна Остроумова-Лебедева. – Казань : Полиграф-школа им. А.В. Луначарского, 1928. – 32 с.
170539
  Корнилов П.Е. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / П.Е. Корнилов. – Москва : Искусство, 1950. – 24 с.
170540
  Суслов В.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / В.А. Суслов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 204 с.
170541
  Остроумова-Лебедева Анна Петровна Остроумова-Лебедева : гравюры на дереве / Остроумова-Лебедева; Ред.: Б.Л. Волков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1971. – [26] с.
170542
  Богданов А.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / А.А. Богданов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1976. – 40, [20] с.
170543
  Роменський О. Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 26-37
170544
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – Москва, 1951. – 232с.
170545
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – Москва, 1954. – 223с.
170546
  Ольбрахт І. Анна пролетарка / І. Ольбрахт. – К., 1955. – 232с.
170547
  Серова С.А. Анна Редель и Михаил Хрусталев / С.А. Серова. – М : Искусство, 1981. – 189 с.
170548
  Ординець-Косторовицький Анна Русинка / Ординець-Косторовицький. – Харків, 1930. – 221 с.
170549
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілк ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1909. – 31 с. – Примірник дефектний без обкл. та тит. арк., опис за репринтним виданням. – (Писання Івана Франка ; 2)
170550
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – Репринтне вид. – Київ : Обереги, 1991. – 31с. – Вих. дані оригіналу: Львів : Накл. укр.-рус. видав. спілки, 1909. – (Писання Івана Франка ; 2). – ISBN 5-7707-1736-X
170551
  Луняк Є. Анна Руська - королева Франції / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203, [5] с. : табл., іл. – Текст укр, англ., фр. – Бібліогр.: с. 200-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8314-69-8
170552
  Луняк Є.М. Анна Руська - королева Франції в світлі історичних джерел / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с., [4] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2213-46-1
170553
  Шубина В. Анна с холмов : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-22. – ISSN 0131-2332
170554
   Анна Саксе. – Рига : Латгиз, 1964. – 88 с. : илл.
170555
  Киршентале И.В. Анна Саксе. / И.В. Киршентале. – Рига, 1985. – 227 с.
170556
  Нар-Дос Анна Сароян : повести / Нар-Дос; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 307 с.
170557
  Трифонова Л.П. Анна Семеновна Голубкина / Л.П. Трифонова. – Л, 1976. – 41с.
170558
   Анна Семеновна Голубкина. – Москва, 1983. – 423с.
170559
   Анна Семеновна Голубкина , 1864-1927 г.. – М., 1989. – 31с.
170560
   Анна Семеновна Голубкина.. – М., 1964. – 40,6с.
170561
  Костин В.И. Анна Семеновна Голубкина. 1864-1927 / В.И. Костин. – М.-Л., 1947. – 24с.
170562
  Шелухин И.С. Анна Скалозубова / И.С. Шелухин. – Новосибирск, 1976. – 127с.
170563
  Есенин С.А. Анна Снегина / С.А. Есенин. – М., 1976. – 74с.
170564
  Есенин С.А. Анна Снегина : Поэма / С.А. Есенин. – Москва : Детская литература, 1981. – 47с.
170565
  Абелль К. Анна Софи Хедвиг : Пьеса в 3-х актах / К. Абелль. – Москва : Искусство, 1963. – 104 с.
170566
  Тимошик М.С. Анна Фігус-Ралько як редактор та організатор української видавничої справи в Канаді. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 153-157.
170567
  Джейкобсон С. Анна Франк = Anne Frank : граф. біографія створена спільно з Будинком Анни Франк / Сід Джейкобсон та Ерні Колон ; пер. Катерини Диси. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 151, [1] с. : іл., фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 978-966-378-704-6
170568
   Анна Фройд (Anna Freud) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 105-117. – ISBN 978-966-518-287-0
170569
  Караваев С. Анна Хомякова : поэма / С. Караваев; перевод с коми-пермь А.Крашениникова. – Пермь, 1968. – 36 с.
170570
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 424с.
170571
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции / А.П. Ладинский. – Кишинев, 1989. – 622с.
170572
  Аллю Роже Анна Ярославна - королева Франції = Anne de Kiev - reine de France / Роже Аллю ; Переклала М. Струтинська ; Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. – Торонто : СФУЖО, 2002. – 269 c. : іл. – ISBN 0-9731927-1-2
170573
  Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Крутенко ; [пер. фр. М. Маурітссона та Д. Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2011. – 137, [3] с. : іл., фотоіл. – Серія засн. в 2001 р. - Текст укр., фр. – (Серія "Українці у світовій цивілізації" / ідея та упорядкув. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-80-8
170574
  Солонько О. Анна Ярославна і кремлівський шизофреник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 5


  Хиткий київський фундамент російської "величі".
170575
  Баландін Ф. Анна Ярославна, президент Макрон та інші офіційні особи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "26 травня, напередодні Дня Києва, у столиці відкрився Третій міжнародний Anne de Kiev Fest. Образом і брендом форуму є молодша донька князя Ярослава Мудрого — Анна Ярославна. Через кілька днів саме Анна стала в міжнародному медійному просторі ...
170576
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1974
170577
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the World Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1975
170578
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 1-2. – 1922. – Переплет
170579
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 3. – 1923
170580
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Ленинград ; Москва : Петроград
№ 4. – 1924
170581
   Анналы истории медицины : сборник трудов. – Москва : Медгиз, 1963. – 152 с. – (Всесоюзное научное историко-медицинское общество)
170582
  Злодорев Д. Аннаполис : Израиль и палестинцы начинают переговоры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Міжнар. конференція по Близькому сходу: Ізраїль і Палестина хочуть мирних переговорів
170583
  Эрцог М. Аннапурна - первый восьмитысячник / М. Эрцог. – Москва : Географгиз, 1960. – 255с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
170584
  Эрцог Аннапурна - первый восьмитысячник / Эрцог, м.; Пер. с сокр. с англ. Гарфа Б.А. – Москва : Мысль, 1975. – 494с.
170585
  Анисимов А. Аннексионистско-интервенционная оккупация западно-германских территорий США, Англией и Францией : Автореф. ... канд. юрид. наук / Анисимов А. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1951. – 25 с.
170586
  Сливка Ю.Ю. Аннексия Восточной Галиции и борьба трудящихся западноукраинских земель против инотранного порабощения, за воссоединение с Советской Украиной. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Сливка Ю.Ю.; Ордена Ленина АН УССР.Ин-т истории. – К, 1974. – 44л.
170587
  Мартинов О. Аннексия киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу I века до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена проблеме межгосударственных отношений между Римской республикой и птолемеевским Египтом к первой половине I в. до н.э. Анализируется процесс римской аннексии владений Птолемеев в Киренской области, в общем контексте внешней политики ...
170588
  Макарчук О.И. Аннексия Кореи Японией в 1908-1910 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
170589
  Караев Р.М. Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 346-351. – ISSN 2219-5521
170590
  Потокова Н.В. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки, 1821-1845 гг. / Н.В. Потокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
170591
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
170592
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: 02.00.03 / Литенко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
170593
   Анненков Н.А. Засл. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
170594
  Гуляев А.М. Анненков: "Система русского гражданского права", т. 1 1894 г., т. 2 1895 г. [рецензия]. – [Киев], 1896. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. Киев, 1896, кн. 1. Отд. Критика и библиография, с. 1-11
170595
  Никандрова Е. Анни Безант // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34-50. – ISSN 0042-8779


  Політик, громадський діяч і журналіст Англії і Індії Анна Безант
170596
  Шитова В.В. Анни Жирардо / В.В. Шитова. – М, 1985. – 44с.
170597
  Варисов А.З. Аннигилияция позитронов в соединениях ионного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Варисов А.З.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
170598
  Кравченко В.С. Аннигиляционный механизм землетрясений / В.С. Кравченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 144-150 : рис. – Библиогр.: с. 150. – ISSN 0203-3100
170599
  Митропан Иван Макарович Аннигиляция магнитных полей в плазме тэта-пинча : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Митропан Иван Макарович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
170600
  Асрибеков В.Е. Аннигиляция нуклон-антинуклонных пар : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Асрибеков В.Е. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 8 с.
170601
  Татур А.О. Аннигиляция позитрония в газах и пористых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 156 / Татур А.О.; АН СССР. Ин-т хим. физики. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
170602
  Бардышев Иван Иванович Аннигиляция позитронов в дефектных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бардышев Иван Иванович ; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 16 с.
170603
  Цапко Е.А. Аннигиляция позитронов в неупорядоченных бинарных сплавах замещения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Цапко Е. А. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1982. – 20 с.
170604
   Аннигиляция позитронов в твёрдых телах : сб. статей. – Москва : Иноиздат, 1960. – 228 с. – (Проблемы физики)
170605
  Арефьев К.П. Аннигиляция позитронов в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.01 / Арефьев Константин Петрович ; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 18 с.
170606
  Де-Рошефор Мария Аннна Ярославна, французская королева : исторический очерк графини Марии де-Рошефор : Изд. жупн. "Наша старина", 1914. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 302. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека "Нашей старины")
170607
   Аннотации докладов : междунар. симпозиум по гидрологии заболоченных территорий. Минск 17-24 июня 1972 г. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 67, [5] с. – Текст на русск., англ., франц. яз
170608
   Аннотации докладов 5 Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 99 с.
170609
   Аннотации докладов IX Студенческой научной конференции Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии : 19-23 апреля 1956 г. – Новосибирск, 1956. – 15 с.
170610
   Аннотации докладов, представленных на 5 Всесоюзную конференцию по нелинейной оптике (Кишинев. 10-15 ноября 1970 г.). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 163 с.
170611
   Аннотации завершённых научно-исследовательских работ за 1972 г.. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1976. – 52 с.
170612
   Аннотации к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским Институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1956 г.. – Москва
Сб. 3. – 1958. – 112 с.
170613
   Аннотации к спектаклям. – Москва, 1963. – 17 с.
170614
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – М., 1965. – 28с.
170615
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного научно-исследовательского аккумуляторного института за 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ, 1965. – 20 с.
170616
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по светотехнике, выполненных институтами и предприятиями в 1954-1957 гг. : сборник. – Москва : ЦИНТИЭ, 1959. – 196 с.
170617
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Свердловск, 1964. – 40 с. : фотогр., 3 вкл. л.
170618
   Аннотации научно-исследовательских работ 1951-1956 гг.. – Ленинград
2. – 1958. – 124с.
170619
   Аннотации научно-исследовательских работ ВНИИЭТО, законченных в 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ
Ч. 1. – 1965. – 128 с. : рис.
170620
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава геологоразведочного и горно-металлургического факультета за 1964 год. – Ташкент : ФАН УзбССР, 1966. – 196 с. – Библиогр. : с. 188-193
170621
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедр общественных наук за 1964 год. – Ташкент : Фан, 1966. – 40 с.
170622
   Аннотации научно-исследовательских работ энергетического, механического, инженерно-физического, строительного и общетехнического факультетов Ташкентского политехнического института. – Ташкент : Наука
Вып. 2. – 1964. – 112 с.
170623
   Аннотации научно-исследовательских работ, 1964 г.. – Одесса : Маяк, 1965. – 22 с.
170624
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 68с.
170625
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1960 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 108с.
170626
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИКА в 1957-1959 гг.. – Москва : ОНТИ, 1960. – 130 с. : ил., 1 вкл. л.
170627
   Аннотации научных работ ВНИРО по плану 1962 года. – Москва : Рыбгос хозяйство, 1963. – 82 с.
170628
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе : на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30 с.
170629
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного конкурса 1974/75 учеб. года : на лучшую научную работу студентов вузов СССР по разделу "Теоретическая и экспериментальная химия". – Львов, 1976. – 24 с.
170630
  Зарифов Хади Тилляевич Аннотации опубликованных работ : Автореф... канд. филол.наук: / Зарифов Хади Тилляевич; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 18л.
170631
   Аннотации основных научно-исследовательских работ за период 1935-1938 г.. – Москва, 1940. – 32 с.
170632
   Аннотации отчетных докладов научно-исследовательского института физиологии животных по выполненным работам в 1948 году. – Киев, 1949. – 53 с.
170633
   Аннотации программ дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200 политология (квалифик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 31-41. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
170634
   Аннотации проектов экспериментов в области физики элементарных частиц и атомного ядра, планируемых на 1991-1995 гг.. – Ленинград : ЛИЯФ, 1991. – 132 с. – Библиогр. в конце ст.
170635
   Аннотации работ по геологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 58с.
170636
   Аннотационный сбоpник pабот, пpедставленных на конкуpсы 1995-1997 г.г.. – Хаpьков, 1998. – 89с.
170637
  Иншакова Н.Г. Аннотация в современном контексте книжного издания // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 72-83. – ISSN 0130-9730


  Обозначена проблема культуры издания, его контекст. Определена роль редактора в обеспечении высокого качества издательской продукции. Приведены характеристики аннотации как полифункционального жанра, задействованного во многих сферах деятельности, в ...
170638
   Аннотация докладов : Итоговая сессия профессорско-преподавательского состава по науч.- исслед. работе Азерб. индустр.ин-та. – Баку, 1959. – 52с.
170639
  Всесоюзное Аннотация докладов 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : НИИ ЭФИ, 1982. – 170 с.
170640
   Аннотация докладов 5 Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. – Рига, 1983. – 216с.
170641
   Аннотация к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства. – Москва
1. – 1956. – 108с.
170642
   Аннотация лекций докладов и сообщений. – Новосибирск, 1972. – 46 с.
170643
   Аннотация работ ОРГРЭС за 3 и 4 квартал 1959 г.. – Москва : Бюро техн. инф-ции ОРГРЭС, 1960. – 164 с.
170644
   Аннотация работ по геологии нефти и газа за 1957 год. – Москва, 1958. – 97с.
170645
   Аннотация работ по химии и технологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 116 с.
170646
   Аннотация работ, выполненных ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" в 1965-1967 гг.. – Москва : Информэнерго, 1968. – 52 с.
170647
   Аннотирование и реферирование : пособ. по англ. яз. (для неяз. спец. пед. вузов). – Москва : Высшая школа, 1991. – 155, [1] с. : ил.
170648
  Гарбовский Н.К. Аннотирование и реферирование французских текстов / Н.К. Гарбовский. – М, 1985. – 91с.
170649
  Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособ. / М.В. Истрина. – М., 1981. – 48с.
170650
  Барнавели Т. Аннотированная библиография печатных трудов сотрудников инстритута истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР : 1941-1968 гг./ Теймураз Барнавели / Т. Барнавели ; АН ГрузССР, Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 338 с.
170651
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике, за 1956-1957 гг.. – Москва : Центр. бюро техн. информ. приборостр. и средств автоматиз., 1959. – 42 с.
170652
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной техники за 1958 г.. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 31с.
170653
  Богомолова Н.Н. Аннотированная библиография по социальной психологии / Н.Н. Богомолова, И.Г. Кокурина; МГУ им. М. В. Ломоносова; фак. психологии; кафедра социальной психологии. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 1 : Методология и методы исследования в социальной психологии. – 1977. – 24с.
170654
  Мартынова Э.Д. Аннотированная библиография спрвочного общего характера и библиографических изданий в помощь комплектованию зарубежной литературы. / Э.Д. Мартынова. – М, 1973. – 60с.
170655
  Умняков И.И. Аннотированная библиография трудов академика В.В.Бартольда : описание архива академика В.В. Бартольда ; Василий Владимирович Бартольд, о нем / И.И. Умняков, Н.Н. Туманович ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Архив АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 467 с.
170656
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 1 : Картвельские языки. – 1937. – 79 с.
170657
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси : Изд. Груз. филиала АН СССР
Ч. 2 : Кавказские языки. – 1940. – 241 с.
170658
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
1. – 1968. – 126с.
170659
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1967-1968 учебный год. – Москва
Ч. 1 : Литература, искусствоведение, история, география. – 1967. – 80 с.
170660
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1968-1969 учебный год. – Москва
Ч. 2 : Математика, физика, химия, общая биология, зоология. – 1968. – 96 с.
170661
  Кикин Д.Г. Аннотированная тематика и методика проведения лекций для детей и юношества в планетариях / Д.Г. Кикин, В.И. Резникова, К.Н. Шистовский. – Москва : Знание, 1966. – 63с.
170662
   Аннотированная тематика и программа школ лектора-международника. – Москва, 1983. – 81 с.
170663
   Аннотированная тематика лекций и докладов "XXV-й съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистических стран". – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
170664
   Аннотированная тематика лекций по антиалкогольной пропаганде : комиссия по антиалкогольной программе. – Москва : Знание, 1987. – 80 с. – (В помощь лектору)
170665
   Аннотированная тематика лекций по биологии : в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (В помощь лектору)
170666
   Аннотированная тематика лекций по военно-патриотическому воспитанию. – Иваново, 1972. – 50 с.
170667
  Шутлив Ф.А. Аннотированная тематика лекций по геологии / Ф.А. Шутлив. – Москва, 1967. – 24с.
170668
   Аннотированная тематика лекций по материалам 23 съезда КПСС. – Москва, 1967. – 46 с. – (В помощь лектору)
170669
   Аннотированная тематика лекций по философским проблемам естествознания. – Москва, 1969. – 70 с. – (В помощь лектору)
170670
   Аннотированная тематика лекций по химии. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (В помощь лектору)
170671
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1976. – 40 с.
170672
   Аннотированная тематика цикла популярных лекций по геологии. – Москва, 1974. – 80 с. – (В помощь лектору)
170673
   Аннотированные списки животных для красной книги : рекомендации. – Москва, 1989. – 132, [2] с. – Библиогр. в конце разделов
170674
  Наумова З.В. Аннотированный библиографический справочник / З.В. Наумова. – М-Л, 1964. – 239с.
170675
   Аннотированный библиографический указатель : 1933-1986. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 360 с. – (Библиотека поэта)
170676
   Аннотированный библиографический указатель изданий информационного центра высшей школы Минвуза СССР. – Москва, 1971. – 78 с.
170677
  Аистов Л.Н. Аннотированный библиографический указатель основной советской и зарубежной литературы по геологическому дешифрированию. (1959-1964 гг.) / Л.Н. Аистов, В.Н. Брюханов, В.В. Козлов ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ, Отд. науч.-техн. информ. – Москва : [Б. и.], 1965. – 123 с.
170678
   Аннотированный библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по вопросам исследования, консервации и реставрации произведений искусства и памятников культуры : ВНИИ реставрации. – Москва, 1987. – 290 с.
170679
   Аннотированный библиографический указатель по башкирскому устнопоэтическому творчеству. – Уфа, 1967. – 100 с.
170680
  Дзюбенко М.И. Аннотированный библиографический указатель работ сотрудников ИРЭ АН УССР по оптической квантовой электронике и голографии (1957 - 1978 гг.) / М.И. Дзюбенко. – Харьков, 1979. – 51с.
170681
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №3 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1953. – 52 с.
170682
  Кубеев Б.В. Аннотированный каталог №4 / Б.В. Кубеев. – Москва : Советская наука, 1954. – 76 с.
170683
   Аннотированный каталог детских фильмов. – Алма-Ата, 1964. – 211 с.
170684
   Аннотированный каталог документальных и научно-популярных фильмов. – Ленинград, 1987. – 402 с.
170685
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – М.-Л., 1938. – 278с.
170686
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 278 с.
170687
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР по зоологии. – Москва : Изд. АН СССР, 1937. – 28 с.
170688
   Аннотированный каталог изданий Московского общества испытателей природы : 1947-1948. – Москва, 1948. – 28 с.
170689
   Аннотированный каталог изданий РГНФ, переданных в дар Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского. – Москва, 2003. – 488 с.
170690
   Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством "Советская Азия" за 1925-1933 гг.. – Москва : Советская Азия, 1933. – 81 с.
170691
   Аннотированный каталог издательства Академии архитектуры СССР, 1934-1944. – Москва, 1944. – 167 с.
170692
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1940 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1940. – 28 с.
170693
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающихся изданий в 1941 г.. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1941. – 27 с.
170694
   Аннотированный каталог книг издательства "Статистика" 1966-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1971. – 424 с. – (Статистика и учет)
170695
   Аннотированный каталог наличия книг по геологии и геологических карт (1974-1983 гг.). – Ленинград, 1984. – 77 с.
170696
   Аннотированный каталог научно-популярных и учебных фильмов по биологии. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
170697
   Аннотированный каталог научно-технических журналов ОНТИ на 1935 год. – Москва-Ленинград : Техпериодика, 1935. – 144 с.
170698
   Аннотированный каталог общеэкранных диафильмов общественно-политических, по сельскому хозяйству, научно-популярных, видовых, по литературе, изобразительному искусству и архитектуре, театру и кино : физкультуре и спорту. – Москва, 1964. – 124 с.
170699
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного Комитета по химии. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 1. – 1963. – 234 с.
170700
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической и нефтяной промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 4. – 1963. – 199 с.
170701
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 3. – 1964. – 184 с.
170702
   Аннотированный каталог сборников нормативных материалов по труду. – Москва
Вып. 1. – 1966. – 255 с.
170703
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных научно-популярных и хроникально-документальных фильмов : фильмы о новом, передовом. – Киров, 1961. – 40 с.
170704
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов, находящихся в фонде Пермской областной конторы по прокату кинофильмов. – Пермь : [б. и.], 1963. – 71 с.
170705
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов.. – М., 1964. – 264с.
170706
   Аннотированный каталог фильмов выпуска 1963 года. Художественные хроникально-документальные научно-популярные, учебные, кинопериодика. – Москва : Искусство, 1964. – 264 с.
170707
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : научно-популярные и учебные фильмы. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1958. – 312 с.
170708
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Вып. 3 : Хроникально-документальные фильмы. – 1958. – 136 с.
170709
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : художественные фильмы. – Москва : Искусство, 1963. – 480 с.
170710
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Москва : Искусство, 1963. – 576 с.
170711
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда : хроникально-документальные, научно-популярные и учебные. – Алма-Ата, 1966. – 692 с.
170712
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. – Москва : Искусство
Ч. 4 : Советские художественные фильмы. – 1969. – 520 с.
170713
   Аннотированный каталог фильмов о В.И. Ленине. – Брянск, 1964. – 8 с.
170714
   Аннотированный каталог фильмов по литературе и искусству. – Москва : Знание
Ч. 1. – 1968. – 142 с.
170715
   Аннотированный каталог фильмов. Художественные, хроникально-документальные, научно-популярные и учебные.. – 2-е доп. к каталогу выпуска 1958 года. – Москва : Искусство, 1960. – 256 с.
170716
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1964 году. – Москва : Искусство, 1965. – 264 с.
170717
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1967 году. – Москва : Искусство, 1969. – 367 с.
170718
   Аннотированный каталог центральных журналов. – Москва : [б.и.], 1956. – 414 с.
170719
   Аннотированный каталог. Труды Российской Академии Наук XVIII-XIX вв. : исследования, сочинения, переводы, жизнеописания. – Москва-Ленинград : Академкнига, 1940. – 56 с.
170720
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1 : Январь 1961 г. – 1961. – 19 с.
170721
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 26 с.
170722
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 5. – 1961. – 19 с.
170723
  Зебоде Н.О. Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной печати. / Н.О. Зебоде, 1963. – 53с.
170724
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 1. – 1961. – 19 с.
170725
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 2. – 1961. – 19 с.
170726
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 3. – 1961. – 24 с.
170727
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе. – Москва
Ч. 4. – 1961. – 20 с.
170728
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку дня пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи.15 июля 1997 года : Материалы международногоо семинара. – без места издания. – 334с.
170729
  Арушанян О.Б. Аннотированный перечень алгоритмов и программ / Арушанян О.Б., Гойхман Г.Я. ; под ред. В.А. Морозова ; Отраслевой фонд алгоритмов и программ Гос. комитета СССР по народ. образованию ; Москов. гос. ун-т, Научно-исследов. вычислит. центр. – Москва : МГУ, 1990. – 109 с.
170730
  Мануилов Л.А. Аннотированный перечень экономической документации информационных центров объединения по руководству научно-технической информацией и пропагандой РСФСР. / Л.А. Мануилов. – Ярославль, 1973. – 148с.
170731
   Аннотированный проспект изданий Академии наук СССР на 1948 год. – Москва : Контора Академкнига, 1948. – 64 с.
170732
   Аннотированный сборник опубликованных постановлений и решений по гражданским делам Верховного Суда СССР и Верховного Суда Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 91 [1] с.
170733
  Мещанинов И.И. Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка / Мещанинов И.И. ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – Ленингад : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 388 с., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 6-9
170734
   Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета. – Горький
Ч. 2. – 1974. – 64 с.
170735
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1971 г. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1972. – 74 с.
170736
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1970 г. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 98 с.
170737
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев : за 1972-1974 гг. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1976. – 143 с.
170738
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1965 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1966. – 99 с.
170739
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1966 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1967. – 91 с.
170740
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1967 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1968. – 87 с.
170741
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1968 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 83 с.
170742
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1969 г.. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1970. – 132 с.
170743
   Аннотированный список научно-популярных и хроникально-документальных сельскохозяйственных фильмов. – Новгород, 1960. – 78 с.
170744
   Аннотированный список сосудистых растений Окского заповедника : оперативно-информационный материал. – Москва, 1987. – 76, [1] с. – Библиогр.: с. 76-77
170745
   Аннотированный справочник хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов : по состоянию на 1 июля 1968 года. – Ленинград : Ленкинопрокат, 1968. – 188 с. – (Ленкинопрокат)
170746
   Аннотированный указатель государственных стандартов безопасности труда. – Ленинград : ВНИИОТ, 1982. – 135 с.
170747
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ. – Москва, 1979. – 497 с.
170748
   Аннотированный указатель избранной литературы по вопросам пробирного анализа (1921-1961 гг.). – Москва, 1962. – 24 с. – (Обогащение)
170749
   Аннотированный указатель литературы по вопросам геолого-экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых в Советском Союзе и за рубежом : (1963-1966 гг.). – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 56 с.
170750
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – Москва : ОНТИ-ВИЭМС, 1967. – 88 с.
170751
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1966-1967 гг.). – Москва : ВИЭМС
Вып. 2. – 1969. – 93 с.
170752
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геофизических работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.) : библиогр. информация. – Москва : ОНТИ ВИЭМС
Вып. 2. – 1968. – 75 с.
170753
   Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии. – М., 1968. – 18с.
170754
  Лореттов В.В. Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии / В.В. Лореттов, В.И. Кленов; Всесоюз. НИИ экономики минерального сырья и геологоразвед. работ. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1968. – 18 с.
170755
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 11 (54). – 1961. – 24 с.
170756
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – Москва
Вып. 12 (55). – 1961. – 24 с.
170757
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике : в данном номере указателя помещены аннотации на труды "Proceedings of the western joint computer conference". – Москва : [б. и.]
Вып. 13 (56). – 1961. – 20 с.
170758
  Богоявленский Г.П. Аннотированный указатель литературы по географии зарубежных стран / Г.П. Богоявленский. – М., 1960. – 176с.
170759
  Амитин-Шапиро Аннотированный указатель литературы по истории, археологии и этнографии Киргизии (1750-1917) / З.Л. Амитин-Шапиро ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т истории. – Фрунзе : Издательство Академии наук КиргизССР, 1958. – ХІІ, 349 с.
170760
   Аннотированный указатель литературы по микропроцессорам, микро-ЭВМ и микропроцессорным системам. – Челябинск : Челябинский политехнический ин-т, 1984. – 16 с.
170761
   Аннотированный указатель литературы по психологии (1978-1983 гг.). – Москва : МГУ, 1983. – 115 с.
170762
   Аннотированный указатель литературы по тонким магнитным плёнкам. – Киев
Вып. 3. – 1967. – 200 с.
170763
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 2. – 1970. – 70 с.
170764
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Вып. 4. – 1975. – 103 с.
170765
   Аннотированный указатель методической литературы, изданной Республиканским учебно-методическим кабинетом за 1970-1972 гг.. – Москва, 1973. – 59 с.
170766
  Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики : учебно-метод. пособие для студ. фак. психол. гос. ун-тов / М.В. Кроз ; Гос. комитет СССР по народному образованию ; Научно-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению Московс. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 56 с. – Библиогр.: с. 49-53
170767
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1957 г.. – Стеклогр. изд. – Новочеркасск, 1958. – 21, [3] с.
170768
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1959 году. – Новочеркасск, 1960. – 52 с.
170769
   Аннотированный указатель научно-исследовательской работы студентов. – Челябинск, 1981. – 119с.
170770
  Чертов С.С. Аннотированный указатель отчетов в работе методических и нормативно-исслеловательских партий за 1969 год. / С.С. Чертов, Ю.Т. Швыряев. – М., 1970. – 68с.
170771
   Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ : в 6 т. – Ленинград : ГПБ
Вып. 2 : Фонды русских деятелей XVIII-XX вв.: Габаев - Кюи / [подгот.: Н.А. Асеева и др.]. – 1982. – 390 с.
170772
   Аннотированный указатель статей, опубликованных в "Вопросах радиоэлектроники" в 1959 и 1960 г.. – Москва : Всесоюз. научно-исслед. ин-т технико-эконом. исслед. и информ. по радиоэлектронике, 1961. – 136 с.
170773
  Кубеев Б.В. Аннотированый каталог учебных фильмов для высшей школы / Б.В. Кубеев. – Москва, 1967. – 148с.
170774
  Колыбельников В.Ф. Аннототированный каталог литературы издательства ДОСААФ (1945-1977гг.) / В.Ф. Колыбельников. – Москва : ДОСААФ, 1979. – 277 с.
170775
   Аннтации научных студенческих работ, награжденных в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую нучную работу : студентов по естественным наукам по разделу "Педагогика, психология". – Киев, 1981. – 30с.
170776
  Свердлов И. Аннулирование НДС-регистрации при присоединении // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 35-38
170777
  Григор Раиса Семеновна Аннуляторные кручения и алгебрах без нильпотентных идеалов и кручения в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Григор Раиса Семеновна; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
170778
  Семенов В.А. Аннушка / В.А. Семенов. – М., 1971. – 96с.
170779
  Максимов В.И. Аннушка. Стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 23с.
170780
  Бєляновська Олена Анатоліївна Анодна обробка олов"яних покриттів в лужних електролітах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Бєляновська О.А.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
170781
  Кащеев В.Д. Анодная активация железа анионами хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кащеев В.Д.; Акад. наук СССР, Ин-т электрохимии. – М., 1963. – 15л.
170782
   Анодная защита металлов : доклады 1-й межвуз. конференции. – Москва : Машиностроение, 1964. – 528 с. : ил.
170783
  Ходжаева У. Анодная полярография формамидов и замещенных мочевины на стационарном платиновом микроэлектроде : Автореф... канд. хим.наук: / Ходжаева У.; ТГУ. – Ташкент, 1967. – 19л.
170784
  Ковальчук Е.П. Анодная электролхимическая полимеризация производных акриловой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ковальчук Е.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 14 с.
170785
  Дебіро Світлана Германівна Анодні процеси на міді в розчинах кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Дебіро Світлана Германівна; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 16л.
170786
  Кулешов В.И. Анодно-катодная полярография с накоплением (АКПН) и пути повышения ее чувствительности : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кулешов В.И.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 12л.
170787
  Слепушкин В.В. Анодно-полярографический метод исследования и определения состава некоторых двухкопонентных сплвов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Слепушкин В.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 18 с. – Бібліогр. : с. 18
170788
  Рунтов В.И. Анодно-полярографический метод определения толщины и состава гальванического покрытия олово-свинец. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Рунтов В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
170789
  Воеводина Н.М. Анодное окисление алюминиевых сплавов в растворах сульфаминовой кислоты : Автореф... канд. химич.наук: / Воеводина Н.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 17л.
170790
  Голубев А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. / А.И. Голубев. – М., 1961. – 200с.
170791
  Волгин Михаил Артемьевич Анодное окисление водорода, растворенного в расплаве эвтектики карбонатов лития и натрия : Автореф... канд. хим.наук: 005 / Волгин Михаил Артемьевич; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 18л.
170792
  Видович Г.Л. Анодное окисление и пассивация серебра в растворах щелочи : Автореф... канд. хим.наук: / Видович Г.Л.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12л.
170793
  Хидиров Ш.Ш. Анодное окисление иода и брома : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Хидиров Ш.Ш.; Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 16л.
170794
  Ковальчук В.И. Анодное окисление кремния в растворах фтористоводородной кислоты. : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.074 / Ковальчук В.И. ; АН Уз СССР. – Ташкент, 1969. – 24 с.
170795
  Захватов Г.И. Анодное окисление тантала и состав его анодного оксида по данным методам меченых атомов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Захватов Г.И.; Заъватов Г.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17 с.
170796
  Горбачева В.В. Анодное окисление титана с термическим оксидом в растворах некоторых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева В. В.; Казан. хим технол. ин-т. – Казань, 1969. – 20л.
170797
  Камалова Г.А. Анодное окисление цинка в слабощелочных растворах и некоторые свойства анодных пленок : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Камалова Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 19л.
170798
  Аверьянов Е.Е. Анодное оксидирование металлов в низкотемпературной кислородосодержащей плазме : автореф. канд. хим. наук: 00.04 / Аверьянов Е.Е. ; Казан. гос. ун-т им. им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 16 с. – Библиогр.: с.15-16
170799
  Файзуллина Р.Ф. Анодное оксидирование титана в растворах солей и некоторые электрофизические свойства анодных оксидных пленок на титане. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Файзуллина Р.Ф.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
170800
  Амирханова Н.А. Анодное поведение индия в растворах гидроокиси калия : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Амирханова Н.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
170801
  Атанасянц А.Г. Анодное поведение металлов : [учеб. пособие для технол. спец. металлург., хим. и машинострит. вузов] / Атанасянц А.Г. – Москва : Металлургия, 1989. – 150 с. – Библиогр.: с. 150
170802
  Байталов Д.А. Анодное поведение титана в растворах электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Байталов Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянина-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
170803
  Азовская Р.Г. Анодное поведение цинк-кадмиевых сплавов в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Азовская Р.Г.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1967. – 21л.
170804
  Никитин Е.В. Анодное повеление галия в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Е. В.; Казн.ГУ. – Казань, 1967. – 12л.
170805
   Анодное растворение и селективная коррозия сплавов. – Воронеж : ВГУ, 1988. – 208 с.
170806
  Кричмар С.И. Анодное растворение и электро-химическая полировка меди и ее сплавов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кричмар С.И.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
170807
  Пичхая Л.К. Анодное растворение силикомарганца в щелочных электролитах с получением перманганата калия : Автореф... канд. техн.наук: / Пичхая Л.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1964. – 20л.
170808
  Бухтиаров А.В. Анодное фторирование в безводных органических растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Бухтиаров А.В.; АН СССР. – М, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
170809
  Цхе Л.А. Анодные и коррозионные свойства сплавово свинца с оловом, сурьмой и висмутом в сернокислых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Цхе Л. А.; АН Казах.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
170810
  Юнг Л. Анодные оксидные пленки : Пер.с англ. / Л. Юнг. – Ленинград : Энергия, 1967. – 232 с.
170811
  Одынец Л.Л. Анодные оксидные пленки / Л.Л. Одынец, В.М. Орлов. – Л., 1990. – 200с.
170812
  Ивановский Л.Е. Анодные процессы в расплавленных галогенидах / Л.Е. Ивановский. – М, 1983. – 268с.
170813
  Афоньшин Г.Н. Анодные процессы и состояние поверхности и платинового анода в щелочных растворах натрия ацетата : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Афоньшин Г.Н.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1970. – 17л.
170814
  Грещик А.М. Анодные процессы на никеле в сернокислых электролитах в области переначивации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Грещик А. М.; МВиССО РСФСР, ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 18л.
170815
  Ворошилов Ю.В. Аноксидные материалы для электронной техники / Ю.В. Ворошилов, В.Ю. Сливка. – Львов, 1989. – 199 с.
170816
  Губарь В.И. Анолого-цифровые измерительные преобразователи переменного тока / В.И. Губарь. – К, 1979. – 191с.
170817
  Косовська Т.М. Аномалад П"єра Робена в клінічній практиці педіатра / Т.М. Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: А.В. Бойчук, Н.В. Банадига, Є. Барг [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (20). – C. 10-14. – ISSN 2411-4944
170818
  Погосян Х.П. Аномалии атмосферной циркуляции приземного давления и температуры в связи с квазидвухлетней цикличностью / Х.П. Погосян. – Ленинград, 1977. – 79с.
170819
  Ерофеев М.В. Аномалии в величинах кристаллографических углов и Полиэдрия плоскостей, как следствия скучивания кристаллов : (посмертная статья 1870-1878 гг.). – С. 343-346
170820
  Банд И.М. Аномалии в коэффициентах внутренней конверсии гамма-лучей / И.М. Банд. – Ленинград, 1976. – 176 с.
170821
  Третьякова Е.А. Аномалии в оригинальном и переводном художественом тексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 172-177. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
170822
  Тарнани И. Аномалии в строении половых органов зеленой лягушки / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой-Александрии. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1898. – 7 с. – Отд. оттиск из Записок Ново-Александрийского Института Сельского хозяйства и лесоводства, т. 11, в. 2
170823
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы международного рабочего совещания. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с. : ил.
170824
   Аномалии геомагнитного поля и глубинное строение земной коры : материалы междунар. раб. совещания. – Киев : Наукова думка, 1982. – 172 с.
170825
  Добровольський С. Аномалии глобального тепловлагообмена / С. Добровольський. – Москва, 1991. – 125с.
170826
  Кафиев Ю.Н. Аномалии и теория струн / Ю.Н. Кафиев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 243 с.
170827
  Мидян С.А. Аномалии кариотипа у недоношенных детей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Мидян С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
170828
  Шуляк Г.С. Аномалии кишечника карпа и причины их развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.100 / Шуляк Г.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1970. – 27 с.
170829
  Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М., 1988. – 304с.
170830
  Соловьев В.Д. Аномалии магнитного поля и особенности геодинамического развития структур континентальных окраин Антарктического полуострова / В.Д. Соловьев, И.Н. Корчаган // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 76-90 : рис. – Библиогр.: с. 87-90. – ISSN 0203-3100
170831
  Гиндес Е.Я. Аномалии поведения у детей (капризы). / Е.Я. Гиндес. – Баку, 1964. – 96с.
170832
  Барьяхтар Федор Григорьевич Аномалии поглощения звука в кобальте в районе 200-400оС, обусловленные фазовыми превращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барьяхтар Федор Григорьевич; АН УССР Донецкий физико-техн. ин-т. – Донецк, 1975. – 17л.
170833
  Хохлов А.Ф. Аномалии при облучении кремния ионами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Хохлов А.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
170834
  Осиповский А.И. Аномалии развития в потомстве гамма-облученных животных : Автореф... Доктора биол.наук: / Осиповский А.И.; 1-й Моск.мед.ин-т. – Москва, 1964. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
170835
  Дыбан А.П. Аномалии развития зародышей животных и человека / А.П. Дыбан. – Москва, 1976. – 64с.
170836
  Мальцева И.В. Аномалии распространения ультразвука в редкоземельных металлах и сплавах вблизи фазовых переходов второго рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 045 / Мальцева И.В. ; МГУ , Физич. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
170837
  Петренко П.В. Аномалии свойств железо-алюминиевых сплавов и их природа : Дис... канд. физ.-матнаук: / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1959. – 206л. – Бібліогр.:л.200-206
170838
  Кушнир А.Н. Аномалии электропроводности и внутриплитовые землетрясения западной части Украинского щита и Волыно-Подольской плиты / А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 157-165 : рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0203-3100
170839
  Мардерфельд Б.Е. Аномалия в геомагнитных вариациях на территории Дальнего Востока : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Мардерфельд Б.Е. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 16 с.
170840
   Аномалия геомагнитного поля и глубинное строение земной коры. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
170841
   Аномалия Пельгера-Хюэта у больного сахарным диабетом / Л.М. Пасиешвили, В.В. Коряк, Г.В. Резуненко, Т.М. Пасиешвили // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 107-114. – ISSN 1605-7295
170842
  Железнова И.В. Аномалия циркуляции в центрах действия атмосферы в период восточно-тихоокеанского и центрально-тихоокеанского Эль-Ниньо / И.В. Железнова, Д.Ю. Гущина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 41-55 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
170843
  Оксіюк П. Аномалії в розвитку зародкового мішка в reseda alba I / П. Оксіюк. – Київ, 1929. – 37-50с.
170844
   Аномалії в цивільному праві України = Anomalous in the civil law of Ukraine : [навч.-практ. посіб. для студ. юрид. ф-ту] / Р.А. Майданик, С.М. Бервено, Н.І. Майданик, І.С. Тімуш, Б.А. Пермяков та ін. ; за заг. ред. Р. А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права, [Адвокат. об-ня "АКТІО"]. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 978-966-8257-74-2
170845
  Білоус О.І. Аномалії динамічних властивостей бінарних розчинів в околі їх особливих точок : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 359 арк. – Бібліогр.: арк. 304-359
170846
  Оглобля О.В. Аномалії електропровідності систем з сильними електронними кореляціями / О.В. Оглобля, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 373-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В наближенні корельованого випадкового поля та наближенні когерентного потенціалу, що грунтується на кластерному розкладі для Т матриці розсіяння, досліджена фазова діаграма в однозонній моделі Хаббарда. Вивчено вплив ближнього впорядкування на ...
170847
  Щебань М.І. Аномалії температури повітря та атмосферних опадів на Україні / М.І. Щебань, В.Т. Никитенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 17-22. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 26)
170848
  Герасименко А.А. Аномалії температурної залежності електропровідності сплаву Fe0.5-Co0.5 / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-26. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У багатозонній моделі Хаббарда розвинено метод розрахунку електронної структури, атомного і магнітного впорядкування та електропровідності у сплавах перехідних металів залежно від температури. Досліджено аномалії електропровідності сплаву Fe[нижній ...
170849
  Ліпич М.А. Аномалії ціноутворення на фондовому ринку України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 184-192. – ISSN 1562-0905
170850
  Булавін Л.А. Аномалія в""язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин+важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету, 1997. – В.1
170851
  Булавін Л.А. Аномалія в"язкості поблизу нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин + важка вода / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведене експериментальне дослідження температурної залежності в"язкості бінарної суміші 3-метилпіридин + важка вода, включаючи окіл нижньої критичної точки розшарування. Аномальне зростання кінематичної в"язкості з температурою спостерігається в ...
170852
  Горбань І.С. Аномальна дисперсія світла в концентрованих розчинах барвінків / І.С. Горбань, 1958. – 47-50с. – Окр. відб. з Вісника Київ. ун-ту, № 1, 1958. Серія фізики та хім
170853
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 144 арк. – Бібліогр.: арк. 131-144
170854
  Фелінський С.Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
170855
   Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку / Т. Бурахович, А. Кушнір, Г. Зайцев, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто просторові параметри аномалій високої електропровідності в надрах земної кори, а також їх природу, особливо на границях металогенічних та сейсмогенеруючих структур. В статье рассмотрены пространственные параметры аномалий высокой ...
170856
   Аномальна залежність холівської рухливості від магнітного поля в плівках Іn2О3 / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, С Ю. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 349-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В двовимірних плівках Іn2О3 в інтервалі температур Т=(4,2-50)К досліджені магнітопольові залежності кінетичних коефіцієнтів. Знайдено аномальну залежність холівської рухливості мh від магнітного поля В. Показано, що залежність холівської рухливості мh ...
170857
  Кокотюха А. Аномальна зона : роман / Андрій Кокотюха. – Київ : Нора-Друк, 2009. – 245, [1] с. – Сер. засн. в 2008 р. – (Серія "Морок"). – ISBN 978-966-2961-39-3
170858
  Таран Є.Ю. Аномальна магнітореологічна поведінка розведеної суспензії з анізотропною несучою рідиною / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, В.О. Грязнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У межах структурно-феноменологічного підходу одержано реологічне рівняння стану розведеної суспензії жорстких видовжених магніточутливих частинок з анізотропною магнітонейтральною несучою рідиною. Як гідродинамічна модель зважених частинок, які мають ...
170859
   Аномальна поведінка густини розчинів гліцерин-вода / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін, В.В. Булах, С.О. Зелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пікнометричним методом проведено дослідження температурної і концентраційної залежності густини розчинів гліцерин-вода. На концентраційній залежності виявлено скачкоподібне зменшення густини при 0.33 м.д. гліцерину. Measurements of V-T data has been ...
170860
  Мацуй Л.Ю. Аномальна поведінка електроопору невпорядкованого графіту інтеркальованого SbCl5, AlCl3 та ІСl / Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Н.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 307-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведені результати експериментальних досліджень температурної залежності електроопору інтеркальованих сполук графіту з SbCl5, AlCl3 та ІСl на основі дрібнокристалічного анізотропного графіту та високоорієнтованого графіту, та експериментально ...
170861
  Биктимирова Л.Г. Аномальна реакция Галоидкетонов с эфирами фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Биктимирова Л.Г.; Казанск.ордена Трудов. Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 14л.
170862
   Аномальна складова в магнітомінералогічній моделі Гайсинського блока : геофізика / А.В. Сухорада, М.І. Гузій, О.П. Івахненко, С.А. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  З позиції концепції магнітомінералогічної моделі аналізуються особливості геологічних об"єктів Гайсинського блока УЩ, що за мінералогічними, петромагнітними та генетичними особливостями виділяються між типових утворень собітового комплексу, складаючи ...
170863
  Бардик В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення / В.Ю. Бардик, А.В. Олєйнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована якісно проста модель аномальної температурної залежності питомого об"єму води. В основі моделі лежить припущення про те, що температурна залежність питомого об"єму формується: 1) аргоноподібним внеском і 2) внеском водневих зв"язків. Ці ...
170864
  Демидов В.П. Аномальная дисперсия магнитного звука в плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидов В. П.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
170865
  Яценко А.Ф. Аномальная дисперсия сантиметровых волн в керамике BaTiO3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яценко А.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 10 с.
170866
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в простейших растворах неорганических соединений / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд.отт из Докладов АН СССР. Том 108, №1. 1956, 1956. – [3] с.
170867
  Горбань И.С. Аномальная дисперсия света в разбавленных растворах / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – С. 286-289. – Вырезка из: Физический сборник, №3/8, 1957
170868
  Сарксян К.А. Аномальная диссипация энергетики элетромагнытных волн в бесстолкновительной, магнитоактивной плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарксян К.А.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
170869
  Мартынова Е.М. Аномальная коммуникация в гастрономическом контексте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-88. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются понятие и функции пищи в современном мире, особую важность среди которых с точки зрения коммуникации приобретают информативная (и ее составляющая - социальная функция) и коммуникативная функции. Определяется компонентный состав акта ...
170870
  Шестакова Э.Г. Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 122-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
170871
  Мартынов В.В. Аномальная упругость, эффект памяти формы и кристаллическая структура мартенситных фаз, образующихся в поле внешних напряжений : автореф. дис. ... д-р физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 35 с.
170872
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1972. – 192 с.
170873
  Корсунский М.И. Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полупроводниковых системах / М.И. Корсунский. – Москва : Наука, 1978. – 319 с.
170874
  Гордон А.Л. Аномальне затухання сигналу "регенерованої" луни в плівках ЗІГ / А.Л. Гордон, О.М. Олійник, О.О. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Повідомляється про спостереження в плівках залізо-ітрієвого гранату аномально повільного затухання сигналу "регенерованої" двохімпульсної луни з ростом часу затримки.
170875
  Гура К. Аномальне магнітне поле над антиклінальними структурами / К. Гура, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглядається виведення математичних виразів для розрахунку магнітного поля від антиклінальних магнітних джерел. Складкові утворення можуть бути пов"язані із нафтовими та газовими родовищами. Наведено результати обчислення магнітного поля для ...
170876
  Булавін Л.А. Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан / Л.А. Булавін, О.І. Білоус, О.С. Свечнікова // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 5
170877
  Дерюгін І.А. Аномальне розширення смуги вбирання при феромагнітному резонансі / І.А. Дерюгін. – Київ, 1959. – 185-194с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
170878
  Білоус О.І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
170879
  Герасимова Т.В. Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (тези лекції) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 81-90. – ISSN 2413-550Х
170880
  Помірко Р.С. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Р.С. Помірко, С.В. Кіпень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 70-73


  Проаналізовано орфографічні особливості мови Lolspeak, використовуваної в Інтернет-мемах Lolcats. Розглянуто процеси мовної гри на графо-стиліcтичному, лексичному та синтаксичному рівнях. Проанализировано орфографические особенности языка Lolspeak ...
170881
  Бистрик Ю.С. Аномальні транспортні та релаксаційні процеси у стохастичних системах з надповільною еволюцією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бистрик Юрій Сергійович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
170882
  Маляренко В.А. Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження / В.А. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 46-52. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз рослин з колекції сукулентів Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з аномальними формами росту. Встановлено, що до складу колекції входять 22 види фасційованих рослин, які ...
170883
  Лесик І.В. Аномальність іронії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 5-8. – ISSN 1729-360Х
170884
  Мартізанова В.Ф. Аномальність погодних умов Антарктичного півострова в районі розташування Української антарктичної станції "Академік Вернадський" / В.Ф. Мартізанова, С.В. Клок // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
170885
  Мелик-Пашаев Аномальнл высокие пластовые давления / Мелик-Пашаев, Э.М. Халимов, В.Н. Серегина. – М, 1983. – 184с.
170886
  Александров Б.Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах / Б.Л. Александров. – Москва : Недра, 1987. – 215 с.
170887
  Порядин В.И. Аномально высокие пластовые давления в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1984. – 119с.
170888
  Мирзамахмудов Т. Аномально высокое фотонапряжение в полупроводниковых пленочных системах и принципы создания новых оптоэлектронных приборов : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мирзамахмудов Тажибай ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Кансукаса. – Вильнюс, 1979. – 26 с. – Библиогр.: 53 назв.
170889
  Жученко Г.А. Аномально низкие пластовые давления и их количественная оценка в нефтегазовых залежах карбонатной толщи верхнего мела Крымской частьи Скифской плиты : автореф. дис. ... канд. геолог. минер. наук: 04.00.17 / Жученко Г. А.; МВиССО УССР, И.-Фракн. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 23 с.
170890
  Хочолава Георгий Михайлович Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хочолава Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 43л.
170891
  Хочолава Г.М. Аномально повышенная электронная концентрация области F ионосферы средних широт / Г.М. Хочолава; АН ГрССР; Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1982. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.139-149
170892
  Кубарев Ю.Г. Аномально спин-решеточная релаксация в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кубарев Ю.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
170893
  Кащеев Б.Л. Аномальное возрастание эмиссионного тока в магнетроне со сплошным анодом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кащеев Б.Л. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 12 с.
170894
  Корнева Л.А. Аномальное геомагнитное поле и электрические токи, связанные с мировым океаном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корнева Л.А.; Морской гидрофизическ. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
170895
  Варшавский А.В. Аномальное двупреломление и внутренняя морфология алмаза / А.В. Варшавский. – Москва, 1968. – 94с.
170896
  Эфендиева М.А. Аномальное магнитное поле Тихого океана и его связь со строением океанического дна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Эфендиева М.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1971. – 15л.
170897
  Шевалдин Ю.В. Аномальное магнитное поле Японского моря / Ю.В. Шевалдин. – Москва : Наука, 1978. – 74с.
170898
  Першин С.В. Аномальное поведение пористых сред и фазовые превращения при динамическом нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Першин С.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики (Филиал). – М., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
170899
  Жукова Т.П. Аномальное поглощение радиоволн в высокоширотной ионосфере -- индикатор геоактивных потокв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Т. П.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
170900
  Разник Р.М. Аномальное покраснение ранних звезд в молодых рассеянных скоплениях и О-ассоциациях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Разник Р.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 8л.
170901
  Липеровский В.А. Аномальное сопротивление и двойные слои в магнитосферной плазме. / В.А. Липеровский, М.И. Пудовкин. – М., 1983. – 181с.
170902
   Аномальное увеличение размера мезопор молекулярного сита SBA-15 при использовании солюбилизированного трехъядерного комплекса хрома (III) в качестве темплата / А.В. Швец, Н.В. Касьян, П.С. Яремов, К.С. Гавриленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2. – С. 122-129. – ISSN 0497-2627
170903
  Корчагина Г.А. Аномальное хлорирование галоолефинов : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагина Г. А.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1969. – 14л.
170904
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSb/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
170905
  Миронов Олег Александрович Аномальные гальваномагнитные явления в планарных гетероструктурах p-InSD/i-GaAs, p-Ge/i-GaAs и твердых растворах CdxHg1-xTe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Миронов Олег Александрович; Харьковский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1986. – 18л.
170906
  Собисевич Л.Е. Аномальные геомагнитные возмущения, наведенных катастрофическими цунамигенными землетрясениями в районе Индонезии / Л.Е. Собисевич, А.Л. Собисевич, К.Х. Канониди // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 22-37 : рис., табл. – Библиогр.: с. 36-37. – ISSN 0203-3100
170907
   Аномальные геофизические и сейсмотектонические процессы, наблюдавшиеся в период подготовки и развития землетрясения с магнитудой 8,8 в Мауле 2010 г. (Чили) / Л.Е. Собисевич, В.И. Старостенко, Е.А. Рогожин, А.И. Лутиков, А.Л. Собисевич // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 25-39 : рис. – Библиогр.: с. 37-39. – ISSN 0203-3100
170908
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в августе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 109-119 : табл. – ISSN 0130-2906
170909
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 120-128 : табл. – ISSN 0130-2906
170910
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в апреле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 118-126 : табл. – ISSN 0130-2906
170911
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 0130-2906
170912
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в декабре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-121 : табл. – ISSN 0130-2906
170913
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 115-125. – ISSN 0130-2906
170914
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июле 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 115-125 : табл. – ISSN 0130-2906
170915
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 110-120 : табл. – ISSN 0130-2906
170916
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в июне 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 109-124 : табл. – ISSN 0130-2906
170917
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 117-126 : табл. – ISSN 0130-2906
170918
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в мае 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 114-128 : табл. – ISSN 0130-2906
170919
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 122-128 : табл. – ISSN 0130-2906
170920
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в марте 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 119-128 : табл. – ISSN 0130-2906
170921
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 115-122 : табл. – ISSN 0130-2906
170922
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в ноябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 118-123 : табл. – ISSN 0130-2906
170923
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2014 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 115-123 : табл. – ISSN 0130-2906
170924
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в октябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 119-127 : табл. – ISSN 0130-2906
170925
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 109-117 : табл. – ISSN 0130-2906
170926
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в сентябре 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 110-117. – ISSN 0130-2906
170927
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в феврале 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 114-121 : табл. – ISSN 0130-2906
170928
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 107-116 : табл. – ISSN 0130-2906
170929
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Российской Федерации в январе 2016 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 117-124 : табл. – ISSN 0130-2906
170930
  Бережная Т.В. Аномальные гидрометеорологические явления на территории Россйской Федерации в феврале 2015 г. / Т.В. Бережная, А.Д. Голубев, Л.Н. Паршина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 127-135 : табл. – ISSN 0130-2906
170931
   Аномальные гравитационные поля дальневосточных окраинных морей и прилегающей части Тихого океана. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1974. – 108 с., 1 л. карт : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-107
170932
  Мищук Н.А. Аномальные и тепловые свойства воды / Н.А. Мищук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: Н.Т. Картель, В.С. Подгорский, В.В. Стрелко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6 (260), ноябрь - декабрь. – С. 597-611. – ISSN 0204-3556
170933
  Девликамов В В. Аномальные нефти / В В. Девликамов, . – М, 1975. – 167с.
170934
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экситона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту : Институт физики и астрономии
Ч. 2 : "Интерференционные" аномалии. – 1970. – 30с.
170935
  Федосеев В.Г. Аномальные области в спектральной плотности экстиона, взаимодействующего с фононами / В.Г. Федосеев. – Тарту
1. – 1970. – 34с.
170936
  Завьялов О.И. Аномальные особенности матрицы рассеяной в теории возмущений : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов О.И.;. – Москва, 1963. – 17л.
170937
  Орлов А.А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областых Украины / А.А. Орлов. – Львов, 1980. – 186с.
170938
  Фертль У.Х. Аномальные пластовые движения / У.Х. Фертль. – М., 1980. – 398с.
170939
  Холопов А.В. Аномальные режимы распространения активности в моделях возбудимых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Холопов А.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1970. – 24л.
170940
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяия : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 15л.
170941
  Большов М.А. Аномальные уширения спектра мощных световых импульсов в жидкостях и их влияние на процессы вынужденного рассеяния : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Большов М. А.; Физич. факю. – М., 1971. – 16л.
170942
  Дмитриев В.И. Аномальные электромагнитные поля пластовых тел / В.И. Дмитриев, И.А. Барышникова, Е.В. Захаров. – Ленинград : Недра, 1977. – 168с.
170943
  Галеев А.А. Аномальные эффекты, связанные с "конусом потерь" в магнитных ловушках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-т ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 14л.
170944
  Кордыш Л.И. Аномальные явления Зеемана / Л.И. Кордыш. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – [6], 171 с. : ил., черт. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 167-169)
170945
  Иваницкий А.В. Аномальный дренаж легочных и системных вен / А.В. Иваницкий. – Алма-Ата, 1991. – 11с.
170946
  Варсимашвили Т.В. Аномальный переходный эффект ядерных расщеплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055. / Варсимашвили Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
170947
  Козлова Т.М. Аномальный эффект Холла в никелевых сплавах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлова Т.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 11л.
170948
  Прудников В.Н. Аномальный эффект Холла в переходных парамагнитных металлах и сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Прудников В.Н.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
170949
  Керби Э.Дж. Аномерный эффект кислородосодержащих соединений / Э.Дж. Керби. – Москва, 1985. – 171с.
170950
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 08.00.05 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорусский государственный ун-т. – Минск, 2019. – Библиогр.: 112 назв.
170951
  Кавецкий С.Т. Аномия в современном обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01 / Кавецкий Святослав Тихонович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 51 с. – Библиогр.: 112 назв.
170952
  Настояща К. Аномія в оптиці глобалізації: контури та чинники // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 142-144. – ISSN 1563-3713
170953
  Карий О.І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
170954
  Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто поняття аномії - явища, що пронизує всі сфери життя суспільства і є результатом інформаційно-мережевих війн з використанням технології "керованого хаосу", які ведуться на території багатьох держав.
170955
  Цыганов А.Р. Аномообменная экстракция галогенидных комплексов висмута, кадмыия четвертичными аммониевыми солями и ее аналитическе перемены : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Цыганов А. Р.; БГУ. – Минск, 1981. – 20л.
170956
  Биджаретти Л. Анонимная сеньора : Повести и рассказы / Л. Биджаретти; Пер. с итальянского. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 206с.
170957
  Зискинд Я.М. Анонимное письмо / Я.М. Зискинд. – М, 1987. – 270с.
170958
   Анонимные атеистические трактаты. – Москва : Мысль, 1969. – 336 с.
170959
  Ермоленко Г.В. Анонимные произведения и их авторы : На материале русских текстов второй половины 19 - начала 20 в. / Г.В. Ермоленко. – Минск, 1988. – 118 с.
170960
  Першкина А.Н. Анонимные тексты в журнале "Время": опыт атрибуции // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 146-163. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
170961
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1986. – 300с.
170962
  Высоцкий С.А. Анонимный заказчик / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 126с.
170963
  Кравченко-Максименкова Аноніми та псевдоніми в загальній і в українській бібліографії / Кравченко-Максименкова. – 60с.
170964
  Вирський Дмитро Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-67
170965
  Кметь Т.І. Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 4 (88). – С. 163-167. – ISSN 1684-7903
170966
  Сидоренко А.Ю. Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 100-106. – ISSN 2312-5675
170967
  Вирський Д.С. Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанії 1648 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 169-184. – ISSN 0130-5247
170968
  Кононенко Т.П. Анонімність подібного: свідомість розумна і досвідчена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 83-85
170969
  Брудницька Л.І. Анонс змісту як феномен рекламного "порубіжжя" (на прикладі зіставлення тижневиків "Дзеркало тижня", "Київський телеграф", щоденних газет "Голос України", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 66-69


  У статті запропоновано новий підхід до розгляду такого важливого структурного компонента журналістського матеріалу, як анонс змісту. Наведено аргументи на користь належності цього виду анонсу до рекламного "прикордоння". In this article the new ...
170970
  Спасскиий А.А. Аноплоцефаляты-летночные гельтинты домашних и диких животных / А.А. Спасскиий. – М
1. – 1951. – 7-686с.
170971
   Анорганикум : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 668 с. : ил.
170972
   Анорганикум : учеб. пособ. для вузов : пер. с нем. : в 2-х тт. – Москва : Мир
Т. 2 : Химический анализ. Оборудование лабораторий и практикум по препаративной химии / пер. Л.Б. Кузнецовой, под ред. О.М. Петрухина. – 1984. – 632 с. : ил. – Библиогр.: с. 611-619 (235 назв.)
170973
  Дацун Иван Григорьевич Аноректальные нейрогломусы в онтогенезе и при Геморрое : Автореф... д-ра мед.наук: 14.00.02, 14.00.23 / Дацун Иван Григорьевич; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – Киев, 1987. – 30л.
170974
  Холмс Д. Анормальная психология / Дэвид Холмс. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-292-8


  Рассматриваются различные категории анормального поведения в соответствии с принятой классификацией, представлены основные определения, сведения из истории, информация о способах диагностики и лечения с учетом биосоциального контекста
170975
  Кучанський В.В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
170976
  Митрохин О. Анортозит-рапаківігранітна формація Східно-Європейської платформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-57. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведений систематичний опис найбільш типових проявів анортозит-рапаківігранітної формації Східно-Європейської платформи. Проаналізовано особливості її розповсюдження, умов залягання, геологічної будови та складу. Обгрунтовано виділення двох ...
170977
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
170978
  Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011. – 346 л. – Додаток: л. 316-346. – Бібліогр.: л. 279-315
170979
   Анортозит - рапакивигранитная формация. Восточно-Европейская платформа : Восточно-Европейская платформа. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 295 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 282-289
170980
  Богатиков О.А. Анортозиты / О.А. Богатиков; Отв.ред.В.А.Кононова. – Москва : Наука, 1979. – 231с.
170981
   Анортозиты СССР : сборник статей / АН СССР, Петрогр. ком. ОГГГ ; отв. ред. О.А. Богатиков. – Москва : Наука, 1974. – 121 с. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце ст.
170982
  Ленников А.М. Анортозиты юга Алданского щита и его складчатого обрамления / А.М. Ленников. – Москва : Наука, 1979. – 164с.
170983
  Аносов В.М. Аносов В.М. 1921-1982 : выставка живописи : живопись, кат. выст. / В.М. Аносов ; Моск. орг. союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ, 1983. – [8] с. : ил.
170984
   Анотації доповідей Першої наукової конференції молодих учених Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, що відбулася 17-19 березня 1966 року в Києві : Збірник. – Київ : Урожай, 1967. – 43 с.
170985
   Анотації наукових робіт Одеського державного університету виконаних у 1941-1945 рр.. – Одеса : Вид. Одеського ун-ту, 1946. – 50 с.
170986
  Житницька А.А. Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 67-71
170987
  Сукальский А. Анотаційний збірник журнальної продукції УРСР / А. Сукальский, М. Рапота. – Х., 1932. – 182с.
170988
   Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 362-375. – ISSN 2304-1773


  Дисертаційне дослідження.
170989
  Полтавець Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості видавничої анотації як засобу масової комунікації, досліджено специфіку складників цієї взаємодії. Висвітлено прагматичний потенціал анотацій, проілюстровано види прагматичної інформації в їхніх текстах. Виявлено нові ...
170990
  Вакульчук О.А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 310-324
170991
   Анотований каталог кінофільмів на природничо-наукову та науково-атеістичну тематику. – Київ, 1957. – 50 с.
170992
   Анотований каталог республіканських газет і журналів України на 1941 рік. – Київ, 1941. – 56 с.
170993
   Анотований каталог фільмів 1928-1998. – Київ, 1998. – 500 с.
170994
   Анотований каталог фільмів діючого фонду : художні фільми випуску 1959-1960 років. – Київ, 1962. – 188 с.
170995
   Анотований каталог художніх та мультиплікаційних фільмів для дітей і юнацтва. – Київ : Мистецтво, 1963. – 296 с.
170996
   Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988-1995 рр.. – Киев, 1997. – 150 с.
170997
  Бур"ян З.В. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм об"єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров"я / З.В. Бур"ян, А.В. Подобайло, В.М. Трохимець // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 68-72. – ISSN 1729-7184


  У роботі представлений анотований список видового складу літорального зоопланктону різнотипних водойм Ічнянського національного природного парку, Національного природного парку "Пирятинський" та Канівського природного заповідника. В Ічнянському НПП ...
170998
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 2. – 1995
170999
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1996
171000
   Анотований список публікацій, вміщених у зарубіжні журнали. – Київ
№ 1. – 1998
<< На початок(–10)171172173174175176177178179180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,