Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
169001
  Біленчук П. "Безпека людини, суспільства, держави" / П. Біленчук, О. Шульга // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 6 : Фото Ю. Тивончука


  Ініціатором проведення міжнародної науково-практичної конференції під такою назвою виступив юридичний факультет нашого університету. Захід присвячений 64-ій річниці прийняття та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини ...
169002
  Любер О. "Безпека об"єктів прав інтелектуальної власності на території Китайської Народної Республіки можлива" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 113-115
169003
  Сащку Г.М. "Безпекові повноваження" ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 47-54
169004
  Пилипчук С. "Безпристрасне вистудіювання тексту..." методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 74-79. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано особливості застосування методології філологічної школи у фольклористичних студіях Івана Франка.
169005
  Кардашова Е.В. "Безразличность, из которой ткется ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 64-72. – ISSN 2307-4558


  Публікація присвячена проблемі визначення суб’єкта буденного дискурсу. Суб’єкт буденного дискурсу може бути описаний за допомогою звернення до стереотипних моделей ідентифікації та самоідентифікації, таких як «проста людина», «звичайна людина», ...
169006
  Корнійчук В. "Безсмертний животвір " Івана Франка (парадигми й модуси художності) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
169007
  Азьомов В. "Безсмертя любові визнаю ...". Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"(продовження) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 38-42
169008
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" / Л.Н. Толстой. – Москва. – 23с.
169009
  Охлобыстин "Безумная" химия / Охлобыстин, Ю. – Ростов -на-Дону, 1980. – 128с.
169010
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 416 с.
169011
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва, 1967. – 416с.
169012
  Некрасов В.М. "Безумный день, или женитьба Фигаро" на сцене МХАТ / В.М. Некрасов. – Москва, 1984. – 314с.
169013
  Тимошенкова Т.М. "Безумный мир" Ивлина Во // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 455-467
169014
  Григорьев В.П. "Безумный, но изумительный". Велимир Хлебников - наш Эйнштейн от гуманитарии? // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С.135-146. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
169015
  Самокиш І. "Безумовно, створення ПРО в Польщі загострить відносини із РФ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 вересня (№ 158)


  Коментар доктора політичних наук, професора КНУТШ Григорія Перепелиці.
169016
  Войтиков С.С. "Безусый юноша, с горящими революционным огнем и вдохновением глазами": первые шаги второго вождя революции Льва Троцкого // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 11 (131). – С. 76-84. – ISSN 1606-0219
169017
  Саганович Г. "Бей схизматиков!". Пропагандистская война вокруг Грюнвальда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0235-7089
169018
  Шутова Наталья "Бекасово" - релаксация в стиле SPA : Регионы / Шутова Наталья, Чичкина Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75 : Фото
169019
  Аграновский А.А. "Белая лилия" / А.А. Аграновский. – Москва, 1979. – 80с.
169020
  Кравченко Я.Ф. "Белая сирень" / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1966. – 120с.
169021
  Кирицэ К. "Белая чайка" или "Красный скорпион": Из досье старого криминалиста : Роман / К. Кирицэ. – Москва, 1991. – 260 с.
169022
  Невский В.А. "Беллетристика на социальные темы" / В.А. Невский. – 7-е изд., соверш. перераб. – Москва, 1924. – 120с.
169023
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 397с. – ISBN 966-7767-89-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
169024
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
169025
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2003. – 304с. – ISBN 966-7714-73-Х
169026
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. – 3-є вид., стереотипне. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 441с. – ISBN 966-8148-39-8


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
169027
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-ге вид. – Київ : Каравела, 2004. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-95596-4-2;
169028
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
169029
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
169030
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
169031
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
169032
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
169033
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
169034
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
169035
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
169036
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
169037
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
169038
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
169039
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
169040
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
169041
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко; За ред.: В.Г.Цапка. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 397с. – ISBN 966-346-115-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
169042
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
169043
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
169044
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2006
169045
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
169046
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
169047
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Ельга-Н, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-149-4
169048
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; Університет цивільного захисту України. – Харків : ХОГО "НЕТ"; ЕкоПерспектива, 2007. – 304с. – ISBN 966-8750-01-2
169049
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2007
169050
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
169051
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
169052
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
169053
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
169054
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
169055
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
169056
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
169057
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4. – 2008
169058
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5/6. – 2008
169059
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7/8. – 2008
169060
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2008
169061
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2009
169062
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2009
169063
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
169064
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2010
169065
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2010
169066
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2010
169067
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2010
169068
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2010
169069
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
169070
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2011
169071
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2011
169072
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2011
169073
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2011
169074
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч посібник / В.М. Лапін; МОНУ. Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 4-те вид., виправл. – Львів-Київ : ЛБК НБУ, Знання, 2001. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-097-Х
169075
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник / В.М. Лапін; МОНУ; Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 5-те вид., стереот. – Львів-Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2002. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-149-6
169076
  Герман Н.В. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х-поч.ХХ століття) : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Герман Н.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
169077
  Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384с. – ISBN 978-911-01-0027-4
169078
   Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : Нормативні документи та методичні матеріали. – Львів : Каменяр, 2004. – 895с. – ISBN 5-7745-1091-3
169079
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
169080
   Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
169081
   Безпека жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-22 : фото
169082
  Рева Г. Безпека залежить від нас // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С. 31


  Пожежна безпека
169083
  Грідчіна М.В. Безпека інвесторів на фінансовому ринку як умова зміцнення економічного суверенітету України / М.В. Грідчіна, Н.Г. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аналізуються особливості фондового ринку України та перешкоди щодо залучення інвестеційних ресурсів до реального сектора економіки. Визначаються фактори подальшого розвитку фондового ринку України. Підкреслюється роль державного регулювання у створенні ...
169084
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
№ 2 (18). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
169085
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169086
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169087
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169088
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169089
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169090
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169091
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169092
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169093
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 3. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169094
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 1. – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169095
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 2. – 2016. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169096
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; Голов. ред.: О. Корченко [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 3. – 2016. – С. 231-319. – Резюме укр., рос., англ. мовами
169097
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
169098
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
169099
  Толкачов В.С. Безпека інформації, як складова інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75. – ISBN 978-966-2439-41-0
169100
  Цвілій О.О. Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційної безпекою // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-79
169101
  Михайлюк В.А. Безпека інформаційної сфери - основа стійкого розвитку соціуму // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16. – Бібліогр.: 3 назв.
169102
  Ільченко Н.В. Безпека катання на скейтборді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34 : фото
169103
  Будько О. Безпека кібернетичного простору: вибір підходу в сучасних українських реаліях // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-29. – (Історичні науки)
169104
  Шишолін П. Безпека кордонів в умовах євроатлантичної інтеграції інтеграції України: стан, проблеми, перспективи // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-33.
169105
  Перепелиця Г. Безпека кордонів та торгівля між Україною і Молдовою в контексті Придністровської проблеми // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.102-108.
169106
  Ільченко Н.В. Безпека купання на Водохреща // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
169107
   Безпека людини в побуті / Г.Г. Гогіташвілі, Л.А. Катренко, Н.В. Ступницька, В.Н. Лапін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27 : фото
169108
  Бакалюк О.Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв
169109
  Коптєва О.О. Безпека людини як концепція міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 57-62. – ISSN 2220-1394
169110
  Лихова С.Я. Безпека людини як об"єкт кримінально-правової охорони (порівняльно-правове дослідження за законодавством ФРН і України) / С.Я. Лихова, О.С. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 338-355. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
169111
   Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – 192, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-14-8
169112
  Тихий В.П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 31-46. – ISSN 1993-0909
169113
  Лешек Коженьовскі Безпека менеджерів : суб"єктивні та об"єктивні аспекти безпеки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв
169114
   Безпека на виборчих дільницях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 29-30 : фото
169115
  Сичук О. Безпека на виробництві - під наглядом прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.12-18
169116
  Яременко З.М. Безпека на дорогах - наша спільна відповідальність / З.М. Яременко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27 : рис.
169117
  Буравльов Є.П. Безпека навколишнього середовища : Монографія / Є.П. Буравльов; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8440-36-6
169118
  Семчишина Г. Безпека навчальних закладів міста Києва. Організація гасіння пожежі та евакуація особового складу Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 11
169119
   Безпека особистості - це і безпека суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-26 : рис.
169120
   Безпека очима громадян: від національної до особистої // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 47-56
169121
  Д"ячук Юрій Безпека під час літньої мандрівки до лісу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 32
169122
  Ільченко Н.В. Безпека під час масляної // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 34 : фото
169123
  Іщенко І. Безпека під час подорожі з дітьми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-29
169124
  Марченко Ю.В. Безпека підприємництва в оліграхічній державі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 235-245
169125
  Крутов В. Безпека підприємництва як невід"ємна складова економічного розвитку країни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 147-149
169126
  Балагур Л.В. Безпека поведінки на воді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-38 : фото
169127
  Готун А.М. Безпека політичної комунікації в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 98-101.
169128
  Драбік К. Безпека Польщі як члена НАТО в період української кризи - новий вимір геополітики та геостратегії // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 461-470. – ISBN 978-83-64286-14-8
169129
  Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
169130
  Булах О.П. Безпека праці - понад усе // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17


  Безпека праці в газотранспортних системах
169131
  Крись П.О. Безпека праці та виробничого середовища: європейський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 181-184
169132
  Жукова В.П. Безпека праці та здоров"я персоналу в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 179-185. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються питання безпеки праці та здоров"я персоналу бібліотек, на які необхідно вважати для ефективного управління кадрами та поліпшення виробничої діяльності, збереження й найкращого використання людського ресурсу.
169133
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – Київ : Знання, 2006. – 216 с. – ISBN 966-8148-87-8
169134
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк; С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 216 с. – ISBN 966-346-290-6
169135
  Шпонтак І.М. Безпека при відпочинку в таборі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37
169136
  Ільченко Н.В. Безпека при спілкуванні через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 28
169137
  Шиман Л.М. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Шиман Л.М. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 58 назв
169138
  Данилишин Б.М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2-х томах / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0727-7
Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 2008. – 392 с. – Проект "Наукова книга"
169139
  Хорватова О. Безпека ринку страхових послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 61-65
169140
  Дорогунцов С.І. Безпека розвитку і безпека стабільності-відповідь на виклики глобалізації / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, А.М. Федорищева; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання України, 2004. – 40с. – ISBN 966-618-207-6
169141
  Павлюк Володимир Безпека руху на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 34
169142
  Зейда Олександр Безпека спілкування в мережі інтернет (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 36
169143
  Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 466, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-388. – ISBN 978-966-554-213-1
169144
   Безпека суспільства у регіоні Румунія - Україна - республіка Молдова: тристоронній підхід / Програма Схід-Схід: "Партнерство без кордонів", Проект підтримано Фундацією "Відкрите суспільство" (Румунія), Міжнародним фондом "Відродження" (Україна), Фундацією Сорос-Молдова ; [ в пр. брали участь Н. Беліцер, Ю. Кіфу, О. Нантой та ін. ]. – Бухарест ; Кишенев ; Київ, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-8875-39-7
169145
  Крижанівський Є.І. Безпека та захист від аварій і катастроф трубопровідних систем у складних умовах експлуатації / Є.І. Крижанівський, Л.Я. Побережний, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
169146
  Гнибіденко І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-15.
169147
  Тім Фокслі Безпека та політика в Афганістані : прогрес, проблеми та перспективи // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 153-169. – ISBN 978-966-7272-95-1
169148
  Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 76-83. – ISSN 2413-7154


  В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод - Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської ...
169149
  Єніна Л.Л. Безпека у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-45 : фото
169150
  Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 29-35
169151
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
169152
  Чекаленко Л.Д. Безпека України - європейська складова світової безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д.О. Попова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 13-16. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
169153
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
169154
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
169155
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
169156
  Чекаленко Л.Д. Безпека України як складова європейської безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д. Попова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 55-59
169157
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
169158
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
169159
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
169160
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
169161
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
169162
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
169163
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
169164
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
169165
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
169166
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
169167
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
169168
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
169169
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
169170
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
169171
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
169172
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
169173
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
169174
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
169175
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
169176
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
169177
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
169178
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
169179
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
169180
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
169181
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
169182
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
169183
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
169184
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
169185
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
169186
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
169187
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
169188
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
169189
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
169190
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
169191
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
169192
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
169193
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
169194
  Чупрій Л.В. Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 146-153
169195
  Сащук Г. Безпекові виміри телепростору : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
169196
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
169197
  Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 189-198.
169198
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.: л.157-191
169199
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Автореф. дис. ... канд.політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
169200
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
169201
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
169202
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
169203
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
169204
  Біленчук П. Безпекознавство: стратегія, мистецтво, тактика / П. Біленчук, О. Шульга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
169205
  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 47-54


  Розглянуто питання взаємоз"язку економічної безпеки й конкурентоспроможності національної економіки. Показано труднощі забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
169206
  Трішкіна Н.І. Безперервна освіта - обов"язкова умова розвитку сучасного індивіда // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-330-237-9
169207
  Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 167-172
169208
  Топчій Т.В. Безперервна освіта в контексті сучасних закордонних та українських освітніх практик // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 16-22. – ISSN 1993-5560
169209
  Половая Н.О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo метoдoлoгiчнo пoв"язaнo з ...
169210
  Семенюк М. Безперервна освіта як система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 296-300. – ISSN 2076-1554
169211
  Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 100-106. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема організації безперервної освіти, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її життя, на підвищення можливостей її трудової й соціальної адаптації у мінливому світі ї є одним із вагомих ...
169212
  Кулінський В.В. Безперервне добування торфу елеваторною машиною / В.В. Кулінський. – К., 1939. – 28с.
169213
  Шудра Є.О. Безперервне удосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 10-15. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения химии в народное хозяйство и их роли в развитии социалистического производства. На материалах ряда киевских предприятий автор ...
169214
  Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
169215
   Безперервний культурний процес від Костянтина Дорошенка // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Кінець епохи пізнього заліза" – книга арт-критика Костянтина Дорошенка, яка нещодавно вийшла у видавництві Laurus. Це збірка статей про мистецтво, культуру і суспільство, написаних автором з 1990-х по 2013 рік. Автор статей Костянтин Дорошенко та ...
169216
  Гримич Г. Безперервність поколінь // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 201-207
169217
  Ільницький М.М. Безперервність руху / М.М. Ільницький. – К., 1983. – 231с.
169218
  Смірнова Т.О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 86-92. – ISSN 0321-0499
169219
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
169220
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
169221
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
169222
  Мощук Андрій Безпечна дорога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
169223
  Шпонтак І.М. Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 17
169224
  Яриновська К. Безпечна історія Миколи Костомарова // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 127-130. – ISBN 978-966-306-020-4
169225
  Зубік Н. Безпечна поведінка - безпечне дитинство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
169226
   Безпечна праця - право кожної людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-3
169227
  Ляшенко О.М. Безпечна синергія в управлінні підприємством // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 76-80. – ISSN 2222-8810
169228
  Гловацька О.В. Безпечне дитинство - щасливе дитинство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-19 : фото
169229
  Шпонтак І.М. Безпечне довкілля: дорога до школи (тренінг для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 26-30
169230
  Баганець О. Безпечне перевезення пасажирів-на контролі у прокуратурі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
169231
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичні матеріали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24
169232
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичні матеріали (Продовження, початок див. у № 3, 2012 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16
169233
  Ільченко Н.В. Безпечне та корисне харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 3 : фото
169234
  Наконечна О.В. Безпечний дитячий майданчик своїми руками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-33 : фото
169235
  Дмитренко Л.І. Безпечний одяг - хороший настрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 36-38
169236
  Катаєва С.Е. Безпечність застосовування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-40 : табл.
169237
  Нечипуренко О. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Вacillus sp. 1.1 та B. Amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що штами-продуцети каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є безпечними щодо теплокровних тварин, а саме, авірулентні, не виявляють токсичної та токсигенної діі. Визначено відсутність здатності штамів Bacillus sp. ...
169238
  Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.96-99
169239
  Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов"язання: конкуренція зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.92-98
169240
  Берестова І. Безпідставне збагачення. Інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у системі римського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64
169241
   Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис". – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
169242
  Берзін П.С. Безпідставно звинувачений у "вільнодумстві" (Микола Григорович Білоусов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 868-886. – ISBN 978-617-7020-05-8
169243
  Сафар Вацлав Безпілотні повітряні системи Чехії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
169244
  Ендеберя В.Т. Безплатна стрижка / В.Т. Ендеберя. – Харків, 1986. – 143 с.
169245
  Янчук А.О. Безпосереднє здійснення влади народом і природне право // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-59. – ISSN 2220-1394
169246
  Олійник В.П. Безпосередний об"єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 25-39. – ISSN 2222-5374
169247
  Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
169248
  Ярошенко О.Д. Безпосередній об"єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності.
169249
  Гордієнко В. Безпосередній об"єкт злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 255–260. – (Серія юридична ; Вип. 48)
169250
  Шніпко О.С. Безпосередній об"єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 146-160. – ISSN 2222-5374
169251
  Орлов Ю.В. Безпосередній об"єкт злочину незаконе знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
169252
  Волкова Т.І. Безпосередній об"єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 98-108. – ISSN 2222-5374
169253
  Ольховенко О.І. Безпосередній об"єкт злочину передбаченого ст. 385 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-90. – ISSN 2222-5374
169254
  Тихонова О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 93-97.
169255
  Мельниченко В.Л. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 2222-5374
169256
  Мороз А.О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – C. 46-60. – ISSN 2222-5374
169257
  Михайлов В. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
169258
  Волинець Р. Безпосередній об"єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризується об"єкт злочину передбаченого ст. 210 КК України "Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням". Робиться акцент ...
169259
  Чмут С.В. Безпосередній об"єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 452-459. – ISSN 1563-3349
169260
  Дика О.І. Безпосередність людської чуттєвої діяльності / О.І. Дика. – К., 1997. – 32с.
169261
  Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-193
169262
  Іващенко Микола БезпоСередня Азія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 40-52 : фото
169263
  Оніщук М. Безпосередня демократія, представницька демократія та муніципальна демократія: проблеми ідентифікації і розмежування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 65-78.
169264
  Різник С.В. Безпосередня та опосередкована підприємницька діяльність, як способи реалізації людиною та громадянином конституційного права на підприємництво // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 197-201. – ISSN 1563-3349
169265
  Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
169266
  Савонюк Р.Ю. Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 93-99
169267
  Шморгун О. Безпрецедентний прецедент // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-43. – ISSN 1812--514Х
169268
  Островський О.М. Безприданиця. Драма / О.М. Островський. – К., 1946. – 144с.
169269
  Лебедев Г. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии Брамгенов Священных обрядов их и народных обычаев, Всеавгустейшему монарху посвященное. – В Санкт-Петербурге : В типографии Герасима Лебедева, 1805. – 174 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - шкіра
169270
  Галімова М. Безпритульна риба... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 23-25 : фото
169271
  Талалай Л. Безпритульна течія : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
169272
  Круглов В.В. Безпритульні сніги : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2001. – 80с. – ISBN 966-652-001-Х
169273
  Давидич Ю. Безпритульні та діти-сироти в умовах нацистської окупації ( на матеріалах м. Харкова) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 54-56. – ISBN 978-966-171-783-0
169274
  Лазарук М. Безпритульність, що втікає у вічність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 3
169275
  Курітник І.П. Безпровідна трансляція інформації / Ігор Петро Курітник, Микола Карпінський. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 376 с. – ISBN 978-83-926319-4-1
169276
  Брасюк Г. Безпутні : дитяче оповідання / Г. Брасюк. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1929. – 60 с.
169277
  Петровская Н.Е. Безработица - ключевая проблема президентсва Б.Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 57-66. – ISSN 0321-2068
169278
  Валентей Д.И. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1951. – 256с.
169279
  Виленский Е.Л. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Е.Л. Виленский. – Алма-Ата, 1975. – 40с.
169280
  Никитин С.М. Безработица - постоянный спутник капитализма / С.М. Никитин. – М, 1960. – 40с.
169281
   Безработица - трагедия миллионов. – М, 1983. – 240с.
169282
  Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР - эволюция взглядов и политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0131-2227
169283
  Афанасьев Л.А. Безработица в США после второй мировой войны / Л.А. Афанасьев. – Москва, 1953. – 88с.
169284
  Петранович И.М. Безработица и положение рабочих в Италии / И.М. Петранович. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 159 с.
169285
  Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России / Ф.Т. Прокопов; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. – Москва : ТЕИС, 1999. – 311с. – ISBN 5-7218-0221-9


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
169286
  Бестужев-Лада Безработица? Не может быть! / Бестужев-Лада. – М., 1992. – 64с.
169287
  Батуренко С.А. Безработные в современном российском обществе : современное состояние и некоторые проблемы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 91-99. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
169288
  Балац М.Я. Безрадиационные переходы в тяжелых - мезоатомах. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балац М.Я.; Ин-т теорет и эксперим. физики. – М., 1963. – 12л.
169289
  Лоуренс Дэвид Герберт Безразличие // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 266-269. – ISSN 1130-6545
169290
  Попов В.А. Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії : Автореф. дис...канд. техн. наук:05.09.12 / Попов В.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
169291
  Ножников Г. Безрелигиозное или антирелигиозное воспитание в советской школе / Г. Ножников. – М, 1929. – 93с.
169292
  Гармаш Н.Т. Безрешетная сепарация мелкого зернового вороха : Автореф... кандид. технич.наук: / Гармаш Н.Т.; Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный ин-т, 1952. – 18л.
169293
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – Одеса, 1926. – 103с.
169294
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – 2-е вид., 1928. – 103с.
169295
  Ніколаєнко С. Безробіних - мільйон, а майстрів - дефіцит: Держава має турбуватися про підготовку робітничих кадрів // Голос України, 2003


  [Ст. голови ком. Верховної Ради з питань науки і освіти, заст. голови фракції СПУ]
169296
  Махсма М. Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-8
169297
  Ткачук І.В. Безробітний / І.В. Ткачук. – Харків, 1930. – 47 с.
169298
  Ребро П.П. Безробітний тамада : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ, 1988. – 134 с.
169299
  Панцир С. Безробітний, робітник, роботодавець: Закон України "Про зайнятість населення": відкладені спроби удосконалення // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-66
169300
  Ходакевич С.І. Безробіття - загроза економічній безпеці держави в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 321-324
169301
  Більський Б.В. Безробіття - новостворена категорія у структурі трудових ресурсів сільської місцевості / Б.В. Більський, В.К. Міга // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 186-189. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
169302
   Безробіття. – вип.3. – Київ, 1993. – 20 с.
169303
  Кучеренко С.А. Безробіття в трансформаційній економіці України та напрями його подолання / С.А. Кучеренко, С.В. Сушко // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті проведено порівняльну характеристику динаміки безробітних за методологією МОП та кількості безробітного населення працездатного віку, зареєстрованого в державній службі зайнятості України за період ринкової трансформації.
169304
  Кучеренко В.С. Безробіття в Україні та як його позбутится // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 36
169305
  Середюк В.В. Безробіття в Україні: проблеми та наслідки // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 139-145. – ISBN 978-617-649-034-0
169306
  Курсон К.І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 131-133. – Бібліогр.: 7 назв
169307
  Бріль М.С. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти / М.С. Бріль, І.В. Пивавар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 208-213. – ISSN 2222-4459
169308
  Винник Ф. Безробіття на заході і в нас / Ф. Винник. – Київ, 1930. – 115с.
169309
  Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 60-62
169310
  Пестушко Валерій Безробіття у світі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
169311
  Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
169312
  Трофанова Т.Г. Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-вирбничих відносин (підводні течії епохи безробіття) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-33
169313
  Близнюк В. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2014. – № 1. – С. 108-119 : рис. – ISSN 1811-3141
169314
  Чудовська-Кандиба Безробіття як форма соціального виключення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 12-17.
169315
  Ламеко О.Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Ламеко Олександр Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
169316
  Оклянский Юрий Безрукий поводырь = История в письмах и рассказах очевидцев // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-35. – ISSN 0012-6756
169317
   Безручко Володимир Матвійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
169318
  Петров И. Безрыбье // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "В нашей стране есть древняя и печальная кулинарная традиция: любой кризис в первую очередь сносит со столов граждан рыбу. Даже в лучшие годы потребление едва дотягивало до рекомендаций ВОЗ, а сегодня оно минимум в два раза ниже нормы. И проблема не ...
169319
  Соломатін М.М. Безсилля приречених / М.М. Соломатін. – К., 1979. – 160с.
169320
  Димитров Р. Безскандално / Р. Димитров. – София, 1994. – 188с.
169321
  Болдижар М.М. Безслів,я. / М.М. Болдижар. – Ужгород, 1981. – 119с.
169322
  Загребельний П.А. Безслідний Лукас : Роман з чотирьох повідомлень і не без фантастики / Павло Загребельний. – Київ, 1989. – 390с. – ISBN 5-333-00051-4
169323
  Загребельний П. Безслідний Лукас : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2170-8
169324
  Сікорський П. Безсмерний славень [Михайло Вербицький] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 10


  До 200-річчя від дня народження композитора М. Вербицького та 150-річчя першого публічного виконання Державного гімну України.
169325
  Моргун Ф.Т. Безсмертна душа України / Ф.Т. Моргун. – Полтава, 1995. – 469с.
169326
  Бажан М. Безсмертна поема грузинського народу / М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1950. – 5-17с.
169327
  Мусієнко М.Ф. Безсмертна тільки людина / М.Ф. Мусієнко. – К., 1970. – 72с.
169328
  Хасанова Т. Безсмертна філософія // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Збірку наукових праць «Ціннісний вимір політологічного вчення Аристотеля», присвячену 2400-річчю від дня народження видатного давньогрецького філософа, презентували на філософському факультеті. Основу книги склали наукові роботи студентів факультету за ...
169329
  Грекова Л. Безсмертна частка України - маленька Бобриця моя! / Л. Грекова, М. Ковальчук. – Київ : Наш час, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8174-94-0
169330
  Синьоок Т. Безсмертне диво творчості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 1, 2


  20 серпня у Києві на вулиці Терещенківській, 5, відкрили меморіальну дошку письменникові Павлу Загребельному з нагоди 90-річчя від дня його народження.
169331
  Тичина Павло Григорович Безсмертне Леніна ім"я : Поезії / Тичина Павло Григорович; Упор. та передмова І. Ільєнка. – Київ : Молодь, 1971. – 143 с.
169332
  Чередниченко Д. Безсмертне слово поета як основа народної пісні і Державного Гімну України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 18-21. – ISSN 0130-6936


  Павло Чубинський
169333
  Солод Ю.Д. Безсмертне у віках : До 800-ліття "Слова о полку Ігоревім" / Ю.Д. Солод. – Київ : Знання, 1986. – 47 с. – ( / Т-во "Знання" УРСРСер. 6 : Література і мистецтво ; № 7)
169334
  Брюховецька Л. Безсмертний дух народу: історія створення фільму "Вавилон XX" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
169335
   Безсмертний Кобзар. – К, 1964. – 69с.
169336
  Колесник П.Й. Безсмертний Кобзар. / П.Й. Колесник. – Київ : Дитяча література, 1961. – 76с.
169337
  Гуменний М.Х. Безсмертний подвиг / М.Х. Гуменний. – Київ, 1987. – 127 с.
169338
  Жук В.Н. Безсмертний подвиг : Історичні нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиги її синів і дочок на фронтах і в тилу / В.Н. Жук; КНУТШ. – Полтава : АСМІ, 2005. – 177с. – ISBN 966-7653-18-7
169339
   Безсмертний подвиг народний. – Київ, 1975. – 151 с.
169340
   Безсмертний полтавець = До 245-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського / Музей книги і друкарства України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 11
169341
  Острянин Д.Х. Безсмертний твір марксизму-ленінізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 22-38с.
169342
  Софронов А.В. Безсмертник / А.В. Софронов. – К., 1975. – 160с.
169343
  Кулеба Г.І. Безсмертники / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1963. – 91 с.
169344
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 239 с.
169345
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / Олекса Ющенко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1978. – 332 с.
169346
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник
3. – 1982. – 296 с.
169347
  Харченко В. Безсмертні / В. Харченко. – Київ, 1946. – 28 с.
169348
  Сосюра В. Безсмертні : Поема / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1948. – 28 с.
169349
  Печеніжський М.І. Безсмертні / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 104 с.
169350
  Сіто Ф. Безсмертя / Ф. Сіто. – Київ, 1938. – 60с.
169351
  Качура Я.Д. Безсмертя / Я.Д. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 33 с.
169352
  Гамсахурдіа К.С. Безсмертя / К.С. Гамсахурдіа. – Київ, 1968. – 106с.
169353
   Безсмертя. – Київ, 1970. – 232с.
169354
  Лордкипанидзе К.О. Безсмертя / К.О. Лордкипанидзе. – К, 1978. – 376с.
169355
  Гулям Х. Безсмертя / Х. Гулям. – Київ, 1985. – 332 с.
169356
  Прилюк Д.М. Безсмертя батьків : оповідання / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1970. – 175 с.
169357
  Радченко В.Г. Безсмертя борця / В.Г. Радченко. – Київ, 1956. – 204с.
169358
  Карпов М.О. Безсмертя героїв. (Про учасників Жовтневої революції і громадян. війни. Нариси). / М.О. Карпов. – К., 1963. – 63с.
169359
  Вихрущ В. Безсмертя душі / В. Вихрущ. – Тернопіль : Джури, 1998. – 136с. – ISBN 9667497100
169360
  Якель Р. Безсмертя командира Чорного // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 15


  Василь Андрусяк — полковник УПА.
169361
  Йовенко С.А. Безсмертя ластівки : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 486 с.
169362
   Безсмертя народного подвигу. – Київ, 1980. – 128с.
169363
  Крилова С.А. Безсмертя особистості як етикоекзистенційна проблема : Дис... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С. А.; УДУХТ. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.169-181
169364
  Крилова С.А. Безсмертя особливості як етикоекзистенційна проблема. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
169365
  Гулько М.Л. Безсмертя подвигу / Гулько М.Л. – Київ, 1965. – 143 с.
169366
   Безсмертя полум"яних літ. – К, 1975. – 351с.
169367
  Тельнюк С.В. Безсмертя Співучого / С.В. Тельнюк. – Київ, 1968. – 48 с.
169368
  Тронько П.Т. Безсмертя юних / П.Т. Тронько. – К., 1957. – с.
169369
  Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 112-128. – ISSN 0869-3595
169370
   Безсмертя. Книга Пам`яті України 1941-1945. – Київ : Книга пам`яті України, 2000. – 944с. – ISBN 966-7605-01-9
169371
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1937. – 51 с.
169372
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1949. – 44 с.
169373
  Степанов Л.С. Безсмеря батьків. / Л.С. Степанов. – Львів, 1968. – 152с.
169374
  Богданов И. Безсмъртни предтечи = Кирил и Методий : хиляда и сто години от разпространението на славянската писменост / И. Богданов. – София : Народна просвета, 1963. – 78, [2] с.
169375
  Луценко Є.В. Безсполучниковий зв"язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 39-49. – ISSN 1682-671Х
169376
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Дис. ... канд. філол. наук: Спец.10.02.05 - романські мови / Сніжана Олександрівна Лембік; Харківський нац. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2005. – 179л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.155-172
169377
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
169378
  Марцин С. Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 2311-5165


  У статті описано функції всіх видів і підвидів безсполучникових складних речень, використовуваних елементами художньо-образної системи прозових і поетичних творів. Як стилістичний засіб поетичного і прозового твору безсполучникові складні речення не ...
169379
  Христіанінова Р. Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 3-7. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
169380
  Лужанський А.В. Безсторонній суд як об"єкт доступу в контексті міжнародних зобов"язань України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 20-22
169381
  Анастасьєв Безстрашна юність / Анастасьєв, Д.І. Лимарєв. – Одеса, 1968. – 72с.
169382
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 166-169. – ISBN 966-8188-08-X
169383
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 166-169. – Бібліогр.: Літ.: С. 169; 8 поз. – ISBN 966-8188-07-1
169384
  Попов С. Безсъници / С. Попов. – София : Летописи, 1992. – 424 с.
169385
  Украинка Леся Безсънни нощи / Украинка Леся. – София, 1961. – 268 с.
169386
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : (Чаpівниця). (Хто винен?). (Безталання) : дpама на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 95 с.
169387
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Слово, 1922. – 80 с.
169388
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : драма на 5 дій Івана Тобілевича (Каpпенка-Каpого). – Львів : Пpосвіта ; З дpук. "Діло", 1922. – 55 с. – Прим. № 452302 дефектний, без обкл. – (Народня бібліотека "Просвіти" ; Ч. 12 ; Театpальна серія ; ч. 2)
169389
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Рух, 1927. – 62 с. – (Театральна бібліотекака ; Ч. 73)
169390
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : ДЛВ, 1937. – 79 с. – (Театральна бібліотека)
169391
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий(І.К. Тобілевич) ; реж. коментарі О.А. Казіміроав. – Київ : ДЛВ, 1941. – 119 с.
169392
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К.Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
169393
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1956. – 79 с.
169394
  Гюго В. Безталанні / В. Гюго. – Х.-К., 1930. – 249с.
169395
  Карр Д.Д. Безтілесна людина : роман / Д.Д. Карр. – Київ : Всесвіт, 1991. – 190с.
169396
  Карр Д.Д. Безтілесна людина / Д.Д. Карр. – К., 1991. – 173с.
169397
  Демидова Л. Безтілесна річ як предмет злочину // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
169398
   Безтурботна подорож з Укрексімбанком // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-49 : фото
169399
   Безугла Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10-11
169400
  Войтович Н.Т. Безударный вокализм народных говоров Белоруссии : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Войтович Н.Т. ; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1966. – 56 с.
169401
  Григорьева О. Безукоризненная шестерка // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 20-25


  Юрий Гагарин не только был лучшим в отряде первых космонавтов - он обладал врожденным даром находить общий язык с любым человеком.
169402
  Мигель Делибес Безумец : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 123-162. – ISSN 0130-6545
169403
  О"Фаолейн Безумие в летнюю ночь / О"Фаолейн. – М., 1986. – 157с.
169404
  О"Фаолейн Безумие в летнюю ночь. / О"Фаолейн. – М, 1986. – 160с.
169405
  Марченя П. Безумие и логика русской Смуты. От Февраля к Октябрю 1917-го // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 80-81. – ISSN 0235-7089
169406
  Марченя П. Безумие и логика смуты - 1917: большевики в зеркале массового сознания // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11 (1001). – С. 57-64. – ISSN 0130-1640
169407
   Безумие интернета // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 90 : фото
169408
  Гус М.С. Безумие свастики / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 392с.
169409
  Гус М.С. Безумие сватстики / М.С. Гус. – М, 1971. – 399с.
169410
  Корионов В.Г. Безумие. Милитаристский курс американского империализма / В.Г. Корионов. – Москва : Политиздат, 1983. – 110 с.
169411
  Логинов Д. Безумная гениальность // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 36-47


  29 мая 1787 г. родился Константин Батюшков.
169412
  Алексин А.Г. Безумная Евдокия / А.Г. Алексин. – Москва, 1978. – 448с.
169413
  Крустен Я Э. Безумная ласточка : повести и рассказы / Я Э. Крустен; пер. с эст. А. Тамма. – Москва : Советский писатель, 1970. – 296 с.
169414
   Безумная луна. – Владивосток, 1990. – 142с.
169415
  Гамильтон Д. Безумная страсть = Savage obsession /Diana Hamilton : Роман / Пер. с англ. М.Багановой; Диана Гамильтон. – Москва : Радуга, 1995. – 208с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-77855-Х; 5-05-004310-7
169416
  Бомарше Безумний день або весілля Фігаро. / Бомарше, Карон. – К, 1951. – 171с.
169417
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1931. – 144с.
169418
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1933. – 132с.
169419
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М, 1934. – 128с.
169420
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро / Бомарше, Карон. – М.-Л, 1952. – 200с.
169421
  Бомарше Пьер О.К. Безумний день, или Женитьба Фигаро : комедия в 5 д. / Бомарше ; пер. с фр. Н.М. Любимова ; [ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 351 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
169422
  Арсеньева Елена Безумное танго : Роман / Арсеньева Елена. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-003728-7
169423
  Арсеньева Е. Безумное танго : Роман / Е. Арсеньева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 464с. – ISBN 5-04-008865-5
169424
  Маркин Владимир Безумный гений // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 49-52


  Про життя великого композитора Людвіга ван Бетховена
169425
  Коровина Е. Безумный канкан // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 193-206. – ISSN 1560-4233


  Жак Оффенбах
169426
  Станку З. Безумный лес : Роман / З. Станку. – Москва : Художественная литература, 1971. – 400с.
169427
  Белоусова Светлана Безумный Макс : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 48-55 : Фото
169428
  Ардаматский В.И. Безумство храбрых / В.И. Ардаматский. – Москва, 1971. – 320с.
169429
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр. : л. 158-180
169430
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
169431
  Собоєв А.П. Безумству хоробрих / А.П. Собоєв. – К, 1965. – 176с.
169432
   Безумству храбрых поем мы песню!. – 2-е изд. – М, 1981. – 318с.
169433
   Безумству храбрых поем мы песню!. – 2-е изд. – М, 1985. – 287с.
169434
  Борщаговский А.М. Безумству храбрых... / А.М. Борщаговский. – М., 1965. – 207с.
169435
  Давлетова А.И. Безумствующий мир нормативной реальности / А.И. Давлетова, Л.П. Федоренко // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 88-92. – ISSN 0132-1625
169436
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – изд. исправ. доп. – Калининград, 1972. – 286с.
169437
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – М, 1975. – 143с.
169438
  Редінг Б. Безумці : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – Київ : Академія, 2012. – 182, [2] с. – Сер. засн. у 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-404-8


  Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
169439
  Насібов О.А. Безумці : Роман. / О.А. Насібов. – К., 1990. – 413с.
169440
  Насібов О.А. Безумці. / О.А. Насібов. – К., 1966. – 231с.
169441
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1976. – 320с.
169442
  Насибов О.А. Безумцы : Роман. / О.А. Насибов. – М., 1986. – 332с.
169443
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1986. – 332с.
169444
  Бринский А.П. Безусая команда / А.П. Бринский. – Горький, 1973. – 192с.
169445
  Салихова М.М. Безусловные и условные сосудистые рефлексы у школьников в условиях высокой внешней температуры. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата биол.наук: / Салихова М.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.26
169446
  Боброва Е.Г. Безусловные секреторные рефлексы у детей при современной скарлатине : Автореф... канд. мед.наук: / Боброва Е. Г.; АН СССР, Ин-т физиологии им. Павлова. – Л., 1959. – 10л.
169447
  Троицкий Н.А. Безуство храбрых: Рус. революционеры и карат. политика царизма 1866-1882 гг. / Н.А. Троицкий. – М, 1978. – 335с.
169448
  Исигуро К. Безутешные : Роман / Пер. с англ. С.Сухарева; Кадзуо Исигуро. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. – 669с. – (Fabula rasa). – ISBN 5-89091-165-1
169449
  Зайченко Николай Безухий самозванец : Курьезы истории // Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46 : Іл.
169450
  Науменко Світлана Юріївна Безфтористі титанові емалі : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Науменко Світлана Юріївна; Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. – Дніпропетровськ, 1993. – 17л.
169451
  Щеглов Є. Безхазяйне майно: правове регулювання переходу до нового власника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 73-76.
169452
  Ганзенко О. Безхазяйне серце та підозри Леона Харитоновича : проза: гумористична пригода // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0130-321Х
169453
  Супотницкий Н.И. Безхозяйственности - решительный бой / Н.И. Супотницкий. – М., 1984. – 48с.
169454
  Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини / Б.М. Мазурмович. – К, 1974. – 150с.
169455
  Сливінська Інна Безцінний вітамінний додаток до столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 3-4 : фото
169456
  Скляренко В.М. Безцінний дар Києву // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 4/5 (356/357). – С. 55-57


  На початку XX століття Богдан і Варвара Ханенки подарували Києву найдорожче, що в них було - полотна визнаних у світі майстрів живопису та археологічні пам"ятки, знайдені у Придніпров"ї.
169457
  Тищук Є. Безцінний досвід найсильнішої армії світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 49-51. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
169458
  Білоус Д. Безцінний скарб : Вірші про українську мову / Дмитро Білоус. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 328с. – ISBN 966-7492-20-6
169459
   Безчестя. – Київ : Політвидав України, 1983. – 136 с.
169460
  Давыдов В.Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность / В.Ф. Давыдов. – М., 1988. – 192с.
169461
  Лебедев Т.В. Безъядерный Север Европы / Т.В. Лебедев. – М., 1986. – 61с.
169462
  Шаповалов В.Н. Безызлучательная передача энергии и вынужденное излучение в стеклах с неодимом и иттербием при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Шаповалов В.Н.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
169463
  Колодный Г.Я. Безызлучательная передача энергии между трехвалентными редкоземельными ионами в лазерных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Колодный Г.Я.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
169464
  Абакумов В.Н. Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках [Електронний ресурс] / В,Н. Абакумов, .И. Перель, И.Н. Яссиевич. – Санкт-Петербург : [Петербург. ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН], 1997. – 376 с. : 12 табл., 88 ил. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-86763-111-7
169465
   Безызлучательная рекомнация в излучащих Р-П-переходах / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Пенфилов, В.И. Присекин. – Одесса, 1996. – 48с.
169466
  Русанов М.М. Безызлучательная релаксация носителей тока и экситонов в пьезоэлектрических полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Русанов М.М.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
169467
   Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения / В.Л. Ермолаев, Е.Н. Бодунов, Е.Б. Свешникова, А.Л. Шахвердов. – Ленинград : Наука, 1977. – 48с.
169468
  Елисеев Е.С. Безымянная / Е.С. Елисеев. – Москва, 1984. – 222с.
169469
  Себастиан М. Безымянная звезда. Комедия / М. Себастиан. – М., 1956. – 83с.
169470
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – М., 1957. – 464с.
169471
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – М., 1969. – 464с.
169472
  Знаменский А.Д. Безымянные высоты / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1978. – 368с.
169473
  Миллер Л.Е. Безымянный день. / Л.Е. Миллер. – М, 1977. – 126с.
169474
  Вафо С. Безымянный корабль : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 91-109. – ISSN 0012-6756
169475
  Келди Г. Безымянный родник / Г. Келди. – М, 1986. – 126с.
169476
  Кочергина Л.Д. Безымянных героев нет / Л.Д. Кочергина. – Ставрополь, 1961. – 19 с.
169477
   Безынвентарный учет многоэкземпляной литературы в вузовских библиотеках. – Москва : Б.и., 1973. – 33 с. – (Реферативная информация ; НОТ в библиотечном обслуживании)
169478
   Безынвентарный учет многоэкземплярной литературы в вузовских библиотеках. – Москва, 1973. – 34 с.
169479
  Цзян Чуньли Безэквивалентные слова в русском и китайском языках // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 71-72. – ISSN 1684-2618
169480
  Звягинцев А.В. Безэлектродные УВЧ разряды и их использование в новых конструкциях плазмотронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Звягинцев А.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 16л.
169481
  Марголис Н.В. Безэталонный метод определения параметров элементарных ячеек кубической и средних сигноний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марголис Н.В.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1965. – 11л.
169482
  Жиренчин А.М. Беимбет Майлин / А.М. Жиренчин. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
169483
  Ахматова Р. Бей мне, ветер, в лицо / Р. Ахматова. – Грозный, 1959. – 64с.
169484
  Агишев Р. Бей, барабан / Р. Агишев. – Тула, 1968. – 143с.
169485
  Дмитревский В.И. Бей, барабан! / В.И. Дмитревский. – 2-е изд., доп. – Л., 1964. – 335с.
169486
   Бейдик Олександр Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 11
169487
   Бейдик Олександр Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12-14 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
169488
   Бейдик Олександр Олексійович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 9-10. – ISBN 966-95774-3-5
169489
   Бейки Сейтакович Сейтаков (1914-1979). – Ашхабад : Ылым, 1986. – 148 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 24)
169490
  Радев С. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура / С. Радев. – София : Климент Охридски, 1990. – 308 с.
169491
  Кононенко Т.П. Бейль П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 314-315. – ISBN 966-316-069-1
169492
   Бейльштейн Федір Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 8-15. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
169493
  Короткий В.А. Бейльштейн Федір Федорович (Фрідріх Конрад) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 216. – ISBN 966-06-0393-2
169494
   Бейльштейн Федор Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 79-90. – ISBN 966-594-386-3
169495
   Бейрут - Київ: діалог триває // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 25-31
169496
  Шюле Кристиан Бейрут = Дни надежды и гнева : Репортаж // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 180-193 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
169497
  Каттан О.А. Бейрут. Город живых // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 1681-7559


  Мандри
169498
   Бейрутская конференция писателей стран Азии и Африки : (23-30 марта 1967 года). – Москва : [б. и.], 1968. – 57 с.
169499
  Аввад Т.Ю. Бейрутские мельницы / Т.Ю. Аввад. – Москва, 1978. – 224с.
169500
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : повість / А. Кримський. – У Київі (Київ) : [З дpук. С.А. Боpисова]
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1906. – 72 с.
169501
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : (1897) / А. Кримський // Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А.Ю. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 289-352. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)
169502
  Эрран Х. Бейсбол / Х. Эрран. – М, 1988. – 176с.
169503
  Лыткин Олег Бейсбол. Базовый элемент Америки : входите! Открыто / Лыткин Олег, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 34-37 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
169504
  Геворкян Г.Х. Бейсик-это просто / Г.Х. Геворкян, В.Н. Семенов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143с.
169505
  Москвитина А.А. Бейсик / А.А. Москвитина, В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 192с.
169506
  Глинський Я.М. Бейсик Qbasic i Visual Basic / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 2-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 136с. – ISBN 966-7449-16-5
169507
  Фокс А. Бейсик для всех / А. Фокс, Д. Фокс. – М., 1986. – 176с.
169508
  Ватт С. Бейсик для детей / С. Ватт, М. Мангана. – Київ : Радянська школа, 1990. – 222с.
169509
  Трояновский В.М. Бейсик для начинающих и будущих профессионалов / В.М. Трояновский, В.Ф. Шаньгин. – Москва : Высшая школа, 1992. – 239с.
169510
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
169511
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
169512
  Сибирцев Бейсик для персональных ЭВМ : / Сибирцев, И.И. Ткачев. – К., 1992. – 320с.
169513
  Моррил Г. Бейсик для ПК ИБМ / Г. Моррил. – М., 1987. – 206с.
169514
  Теннант-Смит Бейсик для статистиков / Теннант-Смит. – Москва, 1988. – 207с.
169515
  Никс Дж. Бейсик: решение производственных задач / Дж. Никс. – Москва : Машиностроение, 1987. – 248 с.
169516
  Мавріна О.С. Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 1608-0599
169517
  Мавріна О.С. Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в XIX - на початку XX століття
169518
  Прокопов Д.Є. Бек (Beck) Якоб Сигізмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 403-404. – ISBN 966-316-069-1
169519
  Амиранашвили Ш.Я. Бека Опизари / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси, 1956. – 56с.
169520
  Капаев С.И.-А. Бекболат : повесть / С.И.-А. Капаев. – Москва : Детская литература, 1971. – 143 с.
169521
  Шарипов С. Бекболат : повести, рассказы, путевые очерки / С. Шарипов; пер. с каз. П.Косенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 320 с.
169522
  Холичер А. Бекедер наизнанку / А. Холичер. – Москва ; Ленинград, 1926. – 102 с.
169523
   Бекетов Микола Миколайович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 16-27. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
169524
  Короткий В.А. Бекетов Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 224. – ISBN 966-06-0393-2
169525
   Бекетов Николай Николаевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 91-108. – ISBN 966-594-386-3
169526
  Гроха Л.П. Бекеша : гумореска / Л.П. Гроха. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112 с.
169527
  Левенсон П.Я. Беккариа и Бентам, их жизнь и общественная деятельность : Биографические очерки П.Я. Левенсона : С портр. Беккарии и Бентама, гравироваными в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Выс. утвержд.Т-вом "Обществ. польза", 1893. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. № 439136 дефектный, отсутв. с. 49-94, 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Библиогр.: "Источники" (с. 2). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  В Российской Гос. БиБлиотека имеется электронная копия: www.RSL.ru
169528
  Решетников Ф.М. Беккариа: Итал. просветитель, юрист, публицист XVIII в. / Ф.М. Решетников. – М., 1987. – 125с.
169529
  Зарудный С. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с главою Х-ю Наказа Екатерины II и с современными русскими законами : Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголов. законодательства / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии], 1879. – [6], II, XXIV, 196 с.


  На тит. л. печать-фамилия
169530
  Москаленко В.Ф. Беккер Василь Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 17-18. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1836), екстраординарний (1843), ординарний професор (1845), засновник та керівник кафедри загальної терапії "врачебного веществословия" і рецептури (1843-1859) Університету Св. Володимира.
169531
  Босман Герман Чарлз Беккерсдальский марафон // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 0321-5075


  [рассказ.]
169532
  Таращук Петро Беккетт: суб"єктивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320-8370
169533
  Таращук П. Беккетт: суб"єтивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320-8370
169534
  Алєксандрова О.В. Бекон Роджер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 192-193. – ISBN 966-316-069-1
169535
  Кононенко Т.П. Бекон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 315-319. – ISBN 966-316-069-1
169536
  Широкова В.В. Беконівська класифікація наук у контексті рефлексії єдності душі і тіла / В.В. Широкова, Т.Г. Бабина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С.44-47. – ISSN 2077-1800
169537
  Бухгольц В.П. Беконтактные элементы автоматики / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1970. – 48с.
169538
  Божко Л.Д. Бекпекінг: генезис та еволюція // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 25-32. – ISSN 2312-4679


  Простежено історію розвитку бекпекінгу як нового соціально-культурного явища; зроблено огляд ре-зультатів досліджень цього явища західними вченими. Доведено, що мобільність як така стає істотним ресур-сом у прагненні до термінальних цінностей, при ...
169539
   Бекташи и другие : Тур. короткие нар. рассказы. – Москва : Наука, 1972. – 128 с. : илл.
169540
  Шанин В.Я. Бел-горюч камень / В.Я. Шанин. – Красноярск, 1980. – 224с.
169541
  Тимофєєв В.Д. Бела Андріївна Руденко : Нар. артистка СРСР / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Мистецтво, 1964. – 42 с.
169542
   Бела Баласса - аналітик європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 360-361. – ISSN 2304-1773


  Правова хроніка.
169543
  Мартынов И.И. Бела Барток / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1956. – 168 с.
169544
  Гранчак И.М. Бела Кун - выдающийся деятель венгерского и международного революционного движения. / И.М. Гранчак, М.Ф. Лебович. – Москва, 1975. – 165 с.
169545
  Кун И. Бела Кун / И. Кун. – М., 1966. – 312с.
169546
  Кун И. Бела Кун / И. Кун. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 355с.
169547
   Бела Кун : избранное. – Москва, 1986. – 502 с.
169548
  Куновска-Нули Бела пара / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 86с. – (Едициjа Хереклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
169549
  Тимофєєв В.Д. Бела Руденко / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Музична Україна, 1973. – 83 с.
169550
   Бела Уитц : графика. – Москва : Советский художник, 1987. – 87 с.
169551
   Бела Уитц. Творческий путь. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 75 с.
169552
  Надь З. Бела Уиц в Советском Союзе : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: 823 / Надь З.; МГУ. – Москва, 1972. – 16л.
169553
  Шарай М. Белавежская пушча / М. Шарай. – Мінськ, 1980. – 172с.
169554
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 8. – 1991. – (Сер. 6.7 Літературазнауства і мовазнауства)
169555
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1991-
№ 9. – 1991. – (Сер. 7 Сацыялогія)
169556
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 10. – 1991. – (Сер. 2 Гісторыя)
169557
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 11. – 1991. – (Сер. 5 Мастацтвазнауства, этнаграфія, фалькларыстыка)
169558
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 12. – 1991. – (Сер. 12 Філасофія, сацыяльна-палітычныя навукі, дзяржава і права)
169559
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 13. – 1991. – (Сер. 2 Эканоміка)
169560
   Беларуска-расійскі слоунік. – Менск, 1925. – с.
169561
   Беларуска-рускі слоунік = Белорусско-русский словарь : Около 90 000 слов. – М., 1962. – 1048с.
169562
  Аніченка У.В. Беларуска-украінскія пісьмова моуныя сувязі / У.В. Аніченка. – Мінськ, 1969. – 296с.
169563
  Воук-Левановіч Беларускае аканьне / Воук-Левановіч, 1926. – 23с.
169564
  Красінскі А.В. Беларускае кіно / А.В. Красінскі. – Мінськ, 1962. – 220с.
169565
   Беларускае мастацтва. – Мінськ, 1960. – 220с.
169566
   Беларускае мастацтва. – Мінськ
3. – 1962. – 240с.
169567
   Беларускае мовазнауства. – Мінськ, 1967. – 416 с.
169568
   Беларускае народнае мастацтва. – Мінськ, 1951. – 104с.
169569
  Радкевіч Я.Р. Беларускае радые : гісторыя, перспектывы развіцця / Я.Р. Радкевіч. – Минск, 1983. – 197 с.
169570
  Лемцюгова В.П. Беларуская айканімія / В.П. Лемцюгова. – Мінськ, 1970. – 156с.
169571
   Беларуская дакастрычніцкая паэзія. – Мінськ, 1967. – 567с.
169572
   Беларуская дакастрычніцкая проза. – Мінськ, 1965. – 428с.
169573
  Гуревич Э.С. Беларуская дзіцячая література / Э.С. Гуревич. – Мінськ, 1970. – 312с.
169574
  Семяновіч А.А. Беларуская драматургія. / А.А. Семяновіч. – Мінськ, 1961. – 243с.
169575
   Беларуская літаратура. – Мінськ, 1940. – 224 с.
169576
   Беларуская літаратура. – Минск, 1958. – 262с.
169577
   Беларуская літаратура. – Минск, 1997. – 592 с.
169578
   Беларуская лмова. – Минск, 1994. – 660с.
169579
   Беларуская мова / В.П. Красней, А А. Лукашанец А Крывіцкі, , М.Р. Прыгодзіч; Red. nauk. A.Lukasanec, M.Prigodzic, L.Sjameska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filologii polskiej, 1998. – 293s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-20-8
169580
   Беларуская мова і мовазнауства : міжвузаускі зборнік. – Мінск : БДУ імя У.І. Леніна
Вып.1. – 1973
169581
   Беларуская мова і мовазнауства. – Мінськ, 2000. – 264 с. – Да 75-годдзя акад. М.В.Бірылы
169582
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
1. – 1922. – 51с.
169583
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
3. – 1923. – 89с.
169584
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
4. – 1923. – 61с.
169585
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
5. – 1924. – 43с.
169586
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
6. – 1924. – 83с.
169587
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
14. – 1927. – 144с.
169588
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
21. – 1929. – 291с.
169589
   Беларуская навуковая тэрмінологія. – Менск
24. – 1930. – 100с.
169590
   Беларуская савецкая проза. – Мінськ, 1971. – 328с.
169591
  Пшыркоу Ю.С. Беларуская савецкая проза (20я - початак 30-х годау) / Ю.С. Пшыркоу. – Минск, 1960. – 343с.
169592
   Беларуская савецкая скульптура. – Мінськ, 1973. – 176с.
169593
   Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. – Мінськ : Белорус. сов. энциклопедия
Т. 9 : Рабкор - Сочы. – 1973. – 640 с. : илл.
169594
   Беларуская этнографія у досъледах і матар"ялах. – Мінськ
4. – 1927. – 92с.
169595
   Беларускі архіу. – Менск
3. – 1930. – 416с.
169596
   Беларускі дзяржауны унівэрсытэт. – Минск, 1992. – 33с.
169597
   Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт да 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі. – Минск, 1927. – 73 с.
169598
   Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт ім. В.І.Леніна. – Минск, 1991. – 110с.
169599
   Беларускі дзяржауны унівэрсытэт імя Ул.І.Леніна. – МІнск, 1962. – 280с.
169600
   Беларускі жывапіс. – МІнск, 1961. – 64с.
169601
   Беларускі пейзажны жывапіс. – МІнск, 1982. – 162с.
169602
  Адамович А.М. Беларускі раман / А.М. Адамович. – Мінськ, 1961. – 295с.
169603
  Дзюбайла П.К. Беларускі раман аб Вялікай Айчыннай вайне / П.К. Дзюбайла. – Мінськ, 1964. – 160с.
169604
   Беларускі сувенір. – МІнск, 1976. – 95с.
169605
  Няфед У. Беларускі тэатр . Нарыс гісторыі. / У. Няфед. – Мінськ, 1959. – 400с.
169606
   Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны. – МІнск, 1961. – 619с.
169607
   Беларускія казкі. – МІнск, 1963. – 68с.
169608
   Беларускія народныя прыказкі і прымаукі. – МІнск, 1957. – 452с.
169609
   Беларускія народныя прыказкі, прымаукі, фразеалагізмы. – МІнск, 1962. – 556с.
169610
  Ахрыменка П.П. Беларускія песні і казкі / П.П. Ахрыменка. – Мінськ, 1965. – 160 с.
169611
   Беларускія частушкі. – МІнск, 1960. – 183с.
169612
  Сінькова Л.Д. Беларусская проза 20 стагоддзя: дынаміка жанравых структур. : Автореф... канд.філалаг.наук: 10.01.01 / Сінькова Л.Д.; Беларуск.дзяржауны ун-т. – Мінськ, 1996. – 41л.
169613
  Багрова А.П. Беларусская сатырычная літаратура перыядц Вялікай Айчыннай вайны / А.П. Багрова. – Минск, 1960. – 120с.
169614
   Беларусь-Турция: пути сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции, 8 декабря 2009 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Обществ. об-ние "Центр изучения внеш. политики и безопасности" ; [отв. за вып.: А.В. Русакович и др. ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2010. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6856-77-1
169615
   Беларусь-Турция: пути сотрудничества = Belarus-Turkiye: isbirligi yollari : материалы второй международной научно-практической конференции, 25 февраля 2011 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Центр изучения внеш. политики и безопасности ; Белоус.-тур. деловая ассоц. ; [отв. за вып.: А.В. Русакович, Зафер Элдем ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 315, [3] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6981-81-7
169616
   Беларусь - Молдова: 15 лет дипломатических отношений : международная научно-практическая конференция (Кишинев, 16 ноября 2006 г.). – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 304 с. – ISBN 978-9975-70-504-2
169617
  Никитенко П.Г. Беларусь - Россия и Украина: региональное измерение экономического сотрудничества / П.Г. Никитенко, Т.С. Вертинская; НАН Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Право и экономика, 2002. – 72с. – ISBN 985-442-091-1
169618
  Юрчак Д.В. Беларусь - Украина: 20 лет межгосударственных отношений : монография / Д.В. Юрчак ; М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Витеб. гос. ун-т им. П.М. Машерова". – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-517-330-5
169619
  Бровка П. Беларусь : стихи / П. Бровка. – Москва, 1954. – 54 с.
169620
   Беларусь. – Минск : Беларусь, 1980. – 67с. : фотоальбом
169621
   Беларусь. – Мінськ : Бэл. энцыклапэдыя, 1995. – 798с.
169622
  Жук О.Л. Беларусь : Компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
169623
  Круглашов А. Беларусь : такая ли региональная политика нужна стране? / А. Круглашов, Ю. Коцкая // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 30-40. – ISSN 0201-7083
169624
  Герасимова Р.Г. Беларусь и ЕС. Непростое соседство // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 53-60. – ISSN 0201-7083
169625
  Климович А. Беларусь и ЕС: европеизация или регионализация? / А. Климович, А. Широканова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 32-44. – ISSN 0201-7083
169626
  Соловей Т. Беларусь и Украина: обретая новую идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0235-7089
169627
   Беларусь і беларусы у прасторы і часе. – Мінск : Лімарыус, 2007. – 444с. – Зборнік да 75-годдзя праф. Адама Мальдзіса. – ISBN 978-985-6740-78-0
169628
   Беларусь моя. – Л., 1983. – 240с.
169629
   Беларусь на пути к информационному обществу : Доклады 2 Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации: Беларусь на пути к информационному обществу". – Минск, 2002. – 152 с. – ISBN 985-6564-50-6
169630
   Беларусь, Россия, Украина- опыт и проблемы интеграции. Первая межпарламентская конференция / Первая межпарламентская конференция. – Київ : Парламентское издательство, 1999. – 256с. – ISBN 966-611-022-9
169631
  Шимов В.В. Беларусь, Россия, Украина в цивилизационной и геополитической динамике / В.В. Шимов. – Минск : БГУ, 2010. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 142-153. – ISBN 978-985-518-425-7
169632
   Беларусь. Тот неловкий момент, когда узнаешь, что это Беларусь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 64-66 : фото
169633
  Мотульский Р. Беларусь: ад мінулага да сучаснага. Национальная библиотека как информационный., социокультурный и социополитический центр страны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 24 (114). – С. 2 - 4. – ISSN 1727-4893
169634
  Жук О.Л. Беларусь: компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
169635
  Нетбаева Т. Беларусь: постколониальные аспекты языковой реальности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 184-192. – ISSN 1822-5136
169636
  Бубьонов М. Белата бреза / М. Бубьонов. – София, 1977. – 355с.
169637
  Блінава Э. Белауская дыялекталогія / Э. Блінава, Е. Мяцельская. – Мінськ, 1969. – 168с.
169638
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
169639
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
169640
   Белая аруана. – М., 1976. – 471с.
169641
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – Курск, 1948. – 292с.
169642
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1948. – 356с.
169643
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1949. – 336с.
169644
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов, 1950. – 743 с.
169645
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1952. – 672с.
169646
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – кн.2. – М., 1953. – 62с.
169647
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – кн.2. – М., 1953. – 62с.
169648
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1953. – 672с.
169649
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1954. – 683с.
169650
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1955. – 624с.
169651
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1958. – 686с.
169652
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1960. – 631с.
169653
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Красноярск, 1964. – 560с.
169654
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1965. – 527с.
169655
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1966. – 559с.
169656
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1968. – 592с.
169657
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1978. – 573с.
169658
  Гулик Р. ван Белая ваза с синим рисунком : Достоверные детективные истории средневекового Китая / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. И.И. Мансурова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 237с. – ISBN 5-227-01757-3
169659
  Николаев В.Н. Белая вахта / В.Н. Николаев. – М, 1977. – 192с.
169660
   Белая вершина. – Красноярск, 1962. – 67с.
169661
  Долбая В. Белая ветвь : стихи / В. Долбая. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с.
169662
  Солнцев Р. Белая ветка / Р. Солнцев. – Красноярск, 1976. – 156с.
169663
  Винников Н.Г. Белая ворона / Н.Г. Винников. – Краснодар, 1950. – 118с.
169664
  Винников Н.Г. Белая ворона / Н.Г. Винников. – Краснодар, 1950. – 119с.
169665
  Киселева М.С. Белая ворона : Повести и рассказы / М.С. Киселева. – Москва : Советская Россия, 1971. – 190с.
169666
  Григорян В.В. Белая ворона : повести / В.В. Григорян. – Москва, 1982. – 295 с.
169667
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 270с.
169668
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
2. – 1991. – 318с.
169669
  Пашнев И Э. Белая ворона. / И Э. Пашнев, . – М, 1982. – 174с.
169670
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 213с.
169671
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1989. – 557с.
169672
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Калининград, 1989. – 397с.
169673
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Белая гвардия. – 1989. – 766с.
169674
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 284с.
169675
  Булгаков М. Белая гвардия // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 369. – ISBN 5-7707-1062-4
169676
  Булгаков М.А. Белая гвардия : роман / М.А. Булгаков. – Санкт-Петербург : Лениздат ; Команда А, 2013. – 350, [2] с. – (Лениздат-Классика). – ISBN 978-5-4453-0152-3
169677
  Тинченко Я. Белая гвардия Михаила Булгакова / Ярослав Тинченко. – Киев; Львов, 1997. – 252с. : фотоилл. – ISBN 5-7702-1000-1
169678
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Бег / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 300с.
169679
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Расказы / М.А. Булгаков; [Сост. и вступ. ст. И.Ф. Белзы]. – Москва : Правда, 1989. – 573 с.
169680
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Рассказы. / М.А. Булгаков. – Минск : Мастацкая література, 1985. – 607с.
169681
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : романы / Михаил Булгаков ; [предисл. Е. Сидорова]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1988. – 767, [1] c. : ил. – ISBN 5-368-00550-4
169682
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1987. – 767 с.
169683
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город / Михаил Булгаков. – Харьков : Фолио, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-03-4068-8
169684
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город : [роман, пьеса, рассказы] / Михаил Булгаков ; [вступ. ст. Л. Лузиной ; худож.-оформители: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2012. – 507, [2] с. : ил. – Печ. по изд.: Белая гвардия. Рассказы / Булгаков М.А.. Харьков, 2004 ; Собрание сочинений / Булгаков М.А.. Москва, 1995. – ISBN 978-966-03-4068-8
169685
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман / М.А. Булгаков. – Новосибирск, 1988. – 382с.
169686
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : Романы / М.А. Булгаков. – М., 1987. – 750с.
169687
  Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : [Романы] / М.А. Булгаков ; худ. Ю. Копылов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 751 с. – на обл.: М.А. Булгаков. - М.А. Булгаков Романы. – ISBN 5-280-00430-8
169688
   Белая гвоздика : рассказы. – Москва, 1966. – 32 с.
169689
  Лавренев Б.А. Белая гибель / Б.А. Лавренев. – Л., 1929. – 156с.
169690
  Почапская Е.М. Белая гниль подсолнечника в условиях Харьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Почапская Е.М.; Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1968. – 21л.
169691
  Цулейскири Нодар Белая гора. / Цулейскири Нодар. – М., 1967. – 191с.
169692
  Личутин В.В. Белая горница / В.В. Личутин. – Архангельск, 1973. – 175с.
169693
  Шигина А.Н. Белая горница / А.Н. Шигина. – Свердловск, 1985. – 190с.
169694
  Величко В.В. Белая горчица в нечерноземной полосе / В.В. Величко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 72с.
169695
   Белая грива. – М., 1968. – 360с.
169696
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – М., 1983. – 94с.
169697
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – Москва : Просвещение, 1991. – 141с.
169698
  Марысаев Е.К. Белая дорога / Е.К. Марысаев. – М, 1972. – 127с.
169699
  Бобров А.А. Белая дорога / А.А. Бобров. – М, 1985. – 217с.
169700
  Кривошапкин А.В. Белая дорога / А.В. Кривошапкин. – М., 1986. – 221с.
169701
  Гаус К. Белая дорога // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 109-120. – ISSN 1728-8568
169702
  Лыкосова Р.И. Белая дорога к дому: повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1987. – 414с.
169703
  Антропов Ю.В. Белая душа : рассказы и повести / Ю.В. Антропов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 295 с.
169704
  Веревочкин Н. Белая дыра : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 100-156. – ISSN 0012-6756
169705
  Веревочкин Н. Белая дыра : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 6. – С. 43-98. – ISSN 0012-6756
169706
   Белая жемчужина. – Ашхабад, 1977. – 184с.
169707
  Колесников Г.С. Белая западинка / Г.С. Колесников. – Москва, 1974. – 112с.
169708
  Шабанов В. Белая запруда. / В. Шабанов. – Саратов, 1969. – 48с.
169709
   Белая земля - Антарктида // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 60-61 : Фото
169710
  Леонтьев А.Н. Белая земля / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1962. – 128с.
169711
  Аджинджал А. Белая земля / А. Аджинджал. – Москва, 1975. – 94с.
169712
  Эрберг О. Белая змейка / О. Эрберг. – М, 1954. – 84с.
169713
  Бораненков Н.Е. Белая калина : роман / Н.Е. Бораненков. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 416 с.
169714
  Донецкий А.М. Белая Калитва / А.М. Донецкий, А.Т. Снитко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 96 с.
169715
   Белая книга. – М., 1979. – 279с.
169716
  Яунсудрабинь Я. Белая книга : избр. рассказы / Я. Яунсудрабинь. – Москва, 1980. – 250 с.
169717
   Белая книга. – М., 1985. – 303с.
169718
   Белая книга "холодной войны". – М., 1985. – 272с.
169719
   Белая книга Коммунистической партии Германии о процессе против КПГ в федеральном конституционном суде в Карлсруэ : Сост. по офиц. протоколам судебных заседаний. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1956. – 283 с. – Доп. тит. л. : Weissbuch der Kom. Partei Deutschlands uber den Verbotsprozeb vor demBundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Zusgest. nach dem amtl. Verhandlungsprotokol des Gerichts. (2. uberarbeitele und vervollstandigte Ausg.)
169720
  Река О. Белая книга Николя Саркози // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 24. – С. 42-45


  Фран. президент Н. Саркозі показав народу нову стратегію національної безпеки
169721
   Белая книга о возрождении германского империализма. – 2-е изд. – М., 1952. – 296с.
169722
   Белая книга о милитаристском "общем" договоре. – М., 1953. – 336с.
169723
   Белая книга об агрессивной политике правительства ФРГ : [ Пер. с нем. ]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 231 с.
169724
   Белая книга. Европейский кризис : Дипломатическая переписка Англии. предшествовавшая войне. – Петроград, 1914. – 192 с.
169725
  Якир С.Я. Белая коза с серебряным колокольчиком / С.Я. Якир. – Кишинев, 1971. – 98с.
169726
  Корделл А. Белая кокарда. / А. Корделл. – М., 1989. – 112с.
169727
  Джекобс У. Белая кошка и другие рассказы. / У. Джекобс. – М, 1969. – 94с.
169728
  Памук О. Белая крепость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С.21-107. – ISSN 1130-6545
169729
  ЧАщин Белая Криница. / ЧАщин. – Кишинев, 1976. – 224с.
169730
  ЧАщин Белая Криница. / ЧАщин. – Кишинев, 1979. – 227с.
169731
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка / Д.Г. Костанов. – М., 1973. – 191с.
169732
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка / Д.Г. Костанов. – М., 1976. – 207с.
169733
  Воронин Р.Н. Белая куропатка Большеземельской тундры / Р.Н. Воронин; Л.В.Добринский. – Ленинград : Наука, 1978. – 168с.
169734
  Жемчужников В.Б. Белая лайка / В.Б. Жемчужников. – Москва, 1981. – 320с.
169735
  Немировский А.И. Белая лань / А.И. Немировский. – Воронеж, 1964. – 160с.
169736
  Астахова О.А. Белая ласточка / О.А. Астахова. – Москва, 1982. – 279с.
169737
  Занин А.И. Белая лебеда / А.И. Занин. – Челябинск, 1991. – 250с.
169738
  Юдин Г. Белая лебедушка. / Г. Юдин. – М, 1988. – 110с.
169739
  Аросев А.Я. Белая лестница / А.Я. Аросев. – Москва, 1989. – 554с.
169740
   Белая лодка. – М., 1963. – 196с.
169741
  Долгов Г.Г. Белая лошадь в черной ночи / Г.Г. Долгов. – М, 1989. – 239с.
169742
  Туренская В.И. Белая мальва / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1957. – 256с.
169743
  Мурадов А. Белая мгла / А. Мурадов. – М., 1971. – 223с.
169744
  Прокопьева З.Е. Белая мель. / З.Е. Прокопьева. – М, 1976. – 302с.
169745
  Бабаевский С.П. Белая Мечеть / С.П. Бабаевский. – Москва, 1958. – 412с.
169746
  Сафин Р. Белая музыка : стихи / Р. Сафин; пер. с башк. – Москва : Современник, 1977. – 93 с.
169747
  Федоров В.И. Белая Невеста / В.И. Федоров. – М., 1970. – 526с.
169748
  Каменский А. Белая ночь / А. Каменский. – М.-Л. : Госиздат, 1928. – 124 с.
169749
  Леонов Л. Белая ночь / Л. Леонов. – М, 1932. – 64с.
169750
  Гулиа Г.Д. Белая ночь / Г.Д. Гулиа. – М., 1958. – 320с.
169751
  Данилов С.П. Белая ночь : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1968. – 31 с.
169752
  Иванов И.Д. Белая ночь / И.Д. Иванов. – Ярославль, 1977. – 111с.
169753
  Романов А.А. Белая ночь / А.А. Романов. – Новосибирск, 1990. – 287с.
169754
  Данилов С.П. Белая ночь Манчары : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1974. – 175 с.
169755
  Тряпкин Н.И. Белая ночь. / Н.И. Тряпкин. – Архангельск, 1956. – 64с.
169756
   Белая обезьяна. – Чита, 1955. – 71с.
169757
  Гаврилин В.М. Белая Олимпиада / В.М. Гаврилин. – Москва, 1960. – 32с.
169758
  Рид Белая перчатка : Роман / Рид, Майн. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. – 316с.
169759
  Рид Белая перчатка / Рид, Майн. – Пермь : Пермская книга, 1992. – 352с.
169760
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1991. – 413с.
169761
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1992. – 412с.
169762
  Усман Э. Белая песня. / Э. Усман. – М, 1987. – 318с.
169763
  Белов В. Белая печать: ее идеология, роль, значение и деятельность : (Материалы для будущего) : Ревель январь-март 1922 / Вадим Белов. – Петроград : Госиздат, 1922. – 128 с.
169764
  Зенкович В.П. Белая полоса : Новое в изучении работы морских волн / В.П. Зенкович. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
169765
   Белая полоса для путешественников // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 51 : фото
169766
  Печенкин В.К. Белая полоса: Повесть / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1988. – 255с.
169767
  Борский С. Белая Польша / С. Борский. – К., 1921. – 56с.
169768
  Пестунов С.А. Белая птица-лебедь / С.А. Пестунов. – М, 1975. – 351с.
169769
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1969. – 320с.
169770
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1970. – 383с.
169771
  Пантиелев А.Н. Белая птица; Ни солнце, ни луна. Романы. / А.Н. Пантиелев. – Алма-Ата, 1983. – 512с.
169772
  Голубев Ф.М. Белая радуга / Ф.М. Голубев. – М., 1960. – 80с.
169773
  Лотяну Э. Белая радуга : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1964. – 95 с.
169774
  Выжутович В.В. Белая радуга / В.В. Выжутович, В.Р. Ниязматов. – Ташкент, 1978. – 127с.
169775
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 135с.
169776
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 174с.
169777
  Замыслов В.А. Белая роща / В.А. Замыслов. – Ярославль, 1979. – 448с.
169778
  Кинев Н.Г. Белая роща / Н.Г. Кинев. – Пермь, 1988. – 305с.
169779
  Бичель-Загнетова Белая Русь / Бичель-Загнетова. – М., 1969. – 71с.
169780
  Клаз И.С. Белая Русь / И.С. Клаз. – Минск, 1983. – 427с.
169781
  Обухов А.Ф. Белая сажа / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск, 1989. – 213с.
169782
  Колосов Ю.Г. Белая скала / Ю.Г. Колосов. – Симферополь, 1977. – 95с.
169783
  Лускач Р. Белая сорока. / Р. Лускач. – Петрозаводск, 1976. – 256с.
169784
  Сушкова Л.В. Белая станция / Л.В. Сушкова. – М., 1977. – 95с.
169785
  Аляви М.Б. Белая стена / М.Б. Аляви. – Москва, 1963. – 216 с.
169786
  Головина Г.И. Белая таежка / Г.И. Головина, Н.С. Горбунов. – М., 1980. – 286с.
169787
  Кожевникова С.Е. Белая тайга / С.Е. Кожевникова. – Новосибирск, 1958. – 328с.
169788
  Мушкетик Ю.М. Белая тень : Жестокое милосердие: Роман / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Художественная литература, 1980. – 526 с.
169789
  Суворов М.И. Белая теплынь / М.И. Суворов. – Москва, 1985. – 103 с.
169790
  Ходжер Г.Г. Белая тишина / Г.Г. Ходжер. – М., 1970. – 493с.
169791
  Ковин Л.И. Белая трава / Л.И. Ковин. – М, 1962. – 282с.
169792
  Солоухин В.А. Белая трава / В.А. Солоухин. – М, 1990. – 206с.
169793
  Садыг Ф. Белая тропа : стихи и поэмы / Ф. Садыг. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
169794
  Алехин Г.В. Белая тьма / Г.В. Алехин. – Ленинград, 1971. – 336с.
169795
  Глушкова Т.М. Белая улица / Т.М. Глушкова. – М., 1971. – 135 с.
169796
  Васильев Г. Белая цапля / Г. Васильев. – Москва : Наука, 1976. – 84с. – (Путешествие по стране Востока)
169797
  Якушев В.С. Белая цапля. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1962. – 56с.
169798
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ. – Москва : Художественная литература, 1988. – 461 с.
169799
  Друцэ И. Белая церковь : роман / И. Друцэ; перевод М.Хазина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 526 с.
169800
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ, . – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с.
169801
  Ставский Э.С. Белая черешня. / Э.С. Ставский. – Л., 1990. – 414с.
169802
  Леман Т. Белая чума / Т. Леман. – М-Л, 1927. – 192с.
169803
  Комин В.В. Белая эмиграция и вторая мировая война / В.В. Комин. – Калинин, 1979. – 61с.
169804
  Мурзалиев К. Белая юрта : стихи / К. Мурзалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 96 с.
169805
  Кобяков Г.Г. Белая юрта / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1979. – 278с.
169806
  Бородулин Р. Белая яблоня грома : стихи / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 110 с.
169807
  Каверин В.А. Белая яхта. / В.А. Каверин. – М. : Военно-морское, 1943. – 152 с.
169808
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1960. – 148с.
169809
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1970. – 1970с.
169810
   Белгород. – Белгород, 1957. – 87с.
169811
   Белгород. – Изд. 2-е. – Белгород, 1963. – 205с.
169812
   Белгород. – Белгород, 1967. – 22с.
169813
  Загоровский В.П. Белгородская черта / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1969. – 304с.
169814
  Вронский Ю.П. Белгородские колодцы. Исторические баллады. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1966. – 48с.
169815
  Федоров В.И. Белгородские кручи / В.И. Федоров, 1960. – 119с.
169816
  Осыков Б.И. Белгородский алфавит: крат. краевед. справ. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1990. – 207с.
169817
   Белгородщина литературная. – Воронеж
1. – 1979. – 152с.
169818
  Нарышкин А. Белград притих в ожидании // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 29. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670
169819
   Белградская гимназия. – София, 1993. – 288с.
169820
   Белградская операция. – 2-е изд. – М., 1990. – 303с.
169821
  Бондарев Н.В. Белградская операция 11-20 октября 1944 г. как ключевой момент российско-сербских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 142-152. – ISSN 2079-3359
169822
  Сулейманович Г. Белградское шоссе / Г. Сулейманович. – М., 1969. – 246с.
169823
   Белебей. – Уфа, 1970. – 80с.
169824
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В тип. В. Готье
Т. 1. – 1858. – [2], IX, 507 с. – Экз. дефектный, отст. с. I-I X
169825
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В университетской тип.
Т. 2. – 1858. – [2], IX, 290, 24, 99 с., 1 план. – Экз. дефектный, отст. с. 1-99, 1 план
169826
  Слепухин И.К. Белевы системы множеств и функции в топологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Слепухин И.К.; МВ и ССО РСФСР.Ун-т дружбы народов. – М, 1981. – 16л.
169827
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М.-Л., 1944. – 248с.
169828
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Л., 1946. – 294с.
169829
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1950. – 264с.
169830
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Симферополь, 1953. – 260с.
169831
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1954. – 272с.
169832
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1954. – 272с.
169833
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Одесса, 1975. – 278с.
169834
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1979. – 686с.
169835
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Йошкар-Ола, 1981. – 256с.
169836
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1987. – 544с.
169837
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – М., 1989. – 558с.
169838
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Одесса, 1958. – 568с.
169839
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – М., 1968. – 591с.
169840
  Бонно Белеет парус... : История / Бонно, Пьер-Франсуа // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-88 : Іл. – ISSN 1029-5828
169841
  Лафон Ж Белезни и вредители винограда и борьба с ними / Ж Лафон, П. Куйо. – М, 1959. – 229с.
169842
  Осташев А.С. Белек Джумабаев : заметки о творчестве / А.С. Осташев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 92 с.
169843
   Белек С.Е.Малову : сборник статей. – Фрунзе : Издательство КиргФАН СССР, 1946. – 71 с.
169844
  Бобровский И. Белендорф и литовские клавиры / И. Бобровский. – М, 1969. – 251с.
169845
  Бочев С. Белене. Сказание за концлагерна България / С. Бочев. – 1-е изд. – София : Наука и изкуство
Ч. 1 : Обор край Дунава. – 1990. – 276 с.
169846
  Вампилов А.В. Белет на Усть-Илим / А.В. Вампилов. – Москва, 1979. – 88с.
169847
  Герасименко Н. Белетризація психоаналізу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 5
169848
  Невідомий І. Белзька ікона Божої Матері // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 200
169849
  Грибанов П.В. Белиз - молодое государство Центральной Америки / П.В. Грибанов. – М., 1991. – 63с.
169850
  Прохоров Е.П. Белинский-публицист / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 88с.
169851
  Васецкий Г.С. Белинский - великий мыслитель и революционный демократ / Г.С. Васецкий. – Москва, 1948. – 119с.
169852
  Пехтелев И.Г. Белинский - историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Изд. 2-е. – М., 1961. – 292с.
169853
  Шагинян Р.П. Белинский - мастер "Критической истории русской литературы" / Р.П. Шагинян. – Самарканд, 1961. – 44с.
169854
  Фомин А.Г. Белинский - педагог / А.Г. Фомин, 1923. – 56с.
169855
  Кастелин Н.А. Белинский - театральный критик / Н.А. Кастелин. – М., 1950. – 256с.
169856
  Коган П.С. Белинский / П.С. Коган. – М., 1923. – 52с.
169857
   Белинский. – Л., 1949. – 292с.
169858
  Филатова Е.М. Белинский / Е.М. Филатова. – М, 1976. – 176с.
169859
  Филатова Евгения Михайловна Белинский / Филатова Евгения Михайловна. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Мыслители прошлого)
169860
  Мезенцев П.А. Белинский .Проблемы идейного развития и творческого наследия / П.А. Мезенцев. – М, 1957. – 496с.
169861
  Тихомиров Г. Белинский в борьбе за идейность литературы в тридцатые годы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Тихомиров Г. ; АОН при ЦК ВКП(б) , Каф. теории и ист. лит-ры. – Москва, 1949. – 22 с.
169862
   Белинский в воспоминаниях современников. – Москва, 1948. – 480с.
169863
   Белинский в жизни, 1948. – 53с.
169864
  Поляков М.Я. Белинский в Москве. 1829-1939 / М.Я. Поляков. – М., 1948. – 314с.
169865
  Мануйлов В.А. Белинский в Петербурге. / В.А. Мануйлов, Г.П. Семенова. – Л., 1979. – 335с.
169866
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – М, 1949. – 129с.
169867
  Райхин Я Д. Белинский в школе / Я Д. Райхин. – 2-е изд. – М, 1955. – 166с.
169868
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 3-е изд. – М, 1960. – 160с.
169869
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 2-е изд. – М, 1964. – 160с.
169870
  Березина В.Г. Белинский и вопросы истории русской журналистики / В.Г. Березина ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – [Ленинград] : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973. – 144с.
169871
  Щиржецкий А.Н. Белинский и Герцен о лишних людях в творчестве Пушкина и Лермонтова. / А.Н. Щиржецкий. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27с.
169872
  Монахова И. Белинский и Гоголь // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 6. – С. 270-284. – ISSN 0027-8238
169873
  Серебровская Е.С. Белинский и Гоголь. / Е.С. Серебровская. – Л, 1952. – 180с.
169874
  Спекторский Е.В. Белинский и западничество / Е.В. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1912. – 33 с.
169875
  Гиреев Д.А. Белинский и Лермонтов / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1948. – 128с.
169876
  Рукавишников В.И. Белинский и проблема народности русской литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукавишников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1951. – 16л.
169877
  Мезенцев П.А. Белинский и русская литература / П.А. Мезенцев. – М, 1965. – 343с.
169878
  Оришин А.Д. Белинский и русская литература 18-го века / А.Д. Оришин. – Львов, 1954. – 51 с.
169879
  Мордовченко Н. Белинский и русская литература его времени. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1950. – 284с.
169880
   Белинский и современность. – Москва : Наука, 1964. – 355 с.
169881
   Белинский историк и теоретик литературы. – Москва-Ленинград, 1949. – 451с.
169882
  Пехтелев Иван Георгиевич Белинский как историк русской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: / Пехтелев Иван Георгиевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 32л.
169883
  Пехтелев И.Г. Белинский как историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1957. – 300с.
169884
  Зубович О.Г. Белинский как теоретик литературы // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 156-166. – ISSN 2306-2908
169885
  Машинский С.И. Белинский о Гоголе / С.И. Машинский. – М., 1949. – 3-25с.
169886
  Степанов Н.Л. Белинский о народности литературы / Н.Л. Степанов. – М., 1948. – 31с.
169887
  Лейтес Н.С. Белинский о немецкой литературе XIX в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Лейтес Н.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филологический фак. – М., 1952. – 16л.
169888
  Монахова И. Белинский о религии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 127-132. – ISSN 0869-44435
169889
  Боярчук В.К. Белинский о способностях к литературно-художественной деятельности / В.К. Боярчук. – Ростов, 1961. – 29с.
169890
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – М., 1941. – 371с.
169891
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – Изд. 2-е. – М., 1968. – 395с.
169892
  Лернер Н.О. Белинский. / Н.О. Лернер. – Берлин; Петербург, 1921. – 220с.
169893
  Фролов П.А. Белинский. / П.А. Фролов. – Саратов, 1979. – 78с.
169894
  Иовчук М.Т. Белинский. Его философские и социально-политические взгляды / М.Т. Иовчук. – Москва, 1939. – 192с.
169895
   Беличенко Валентина Георгиевна (1925-2013) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 626 : фото. – ISSN 0016-7886
169896
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Додатки : арк. 192-229. – Бібліогр.: арк. 161-191
169897
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
169898
   Белінг Дмитро Остапович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
169899
  Шаховський С.М. Белінський і Україна / С.М. Шаховський. – [8] с. – Окр.відбиток
169900
   Беліцер Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 14. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
169901
  Гольцмайер Г.К. Белка-телеутка Sciurus vulgaris exalbidus Pallas. / Г.К. Гольцмайер. – М., 1935. – 136с.
169902
  Ларин С.А. Белка / С.А. Ларин. – М, 1953. – 88с.
169903
  Ким А.А. Белка / А.А. Ким. – М., 1984. – 271с.
169904
  Небылицкая Н. Белка в колесе / Н. Небылицкая. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с. – ISBN 5-265-00307-X
169905
  Френсис Д. Белка в колесе / Д. Френсис. – Киев : Полиграфика, 1997. – 456с. – ISBN 966-530-031-8
169906
  Федуркина Н.В. Белки-ингибиторы сериновых протеиназ из фасоли. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Федуркина Н.В.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 19л.
169907
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Физико- химия белковых веществ. – 1956. – 754с.
169908
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, Ч. 1 : Биохимия белковых веществ. – 1958. – 844с.
169909
   Белки. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, Ч. 2 : Биохимия белковых веществ. – 1959. – 706с.
169910
  Хрусталева В.Н. Белки / В.Н. Хрусталева. – М, 1968. – 22с.
169911
   Белки в медицине и народном хозяйстве. Белки крови глюкозооксидаза.. – К., 1965. – 248с.
169912
   Белки в промышленности и сельском хозяйстве. Конференция по белку.. – М., 1952. – 363с.
169913
  Палладин А.В. Белки головного мозга и их обмен / А.В. Палладин. – Киев : Наукова думка, 1972. – 315с.
169914
   Белки и аминокислоты в питании человека и животных.. – М., 1952. – 408с.
169915
  Грунина Л.К. Белки и аминокислоты вегетативных частей мальвы и кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Грунина Л.К.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1966. – 21л.
169916
  Варданян Джульетта Акоповна Белки и аминокислоты зерен некоторых сортов кукурузы, интродуцированных в Араратской равнине : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Варданян Джульетта Акоповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 34л.
169917
  Гогоберидзе Мзевинари Кирилловна Белки и аминокислоты листьев селекционных сортов грузинского чая : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гогоберидзе Мзевинари Кирилловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
169918
  Иванова Е.И. Белки и аминокислоты органов животных-опухоленосителей при электрическом раздражении гипоталамуса : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Иванова Е.И.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
169919
  Мехтиев Н.Х. Белки и белковые фракции сыворотки крови каракульских овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мехтиев Н.Х.; АН АзССР.Отд.биол.наук. – Баку, 1968. – 29л.
169920
  Коромыслов Г.Ф. Белки и гликопротеиды сыворотки крови крупного рогатого скота, инфицированного различыными микобактериями : Автореф... канд. биол.наук: / Коромыслов Г. Ф.; Всес. ин-т эксперим. ветиринар. Всес. акад. с. х. наук. – М., 1965. – 21л.
169921
  Коновалов Ю.Д. Белки и их реактивные группы в раннем онтогенезе рыб. / Ю.Д. Коновалов. – К., 1984. – 194с.
169922
  Паули В. Белки и коллоиды / В. Паули. – М.-Л., 1929. – 66с.
169923
  Бландова З.К. Белки и липоиды сыворотки крови кур в связи с возрастом и яйцекладкой : Автореф... канд. биол. наук: / Бландова З.К.; Рос. с-х. акад. – Москва, 1964. – 16с.
169924
  Веретинская А.Г. Белки и нуклеиновые кислоты легкого при экспериментальном силикозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Веретинская А.Г.; АМН. – М., 1966. – 14л.
169925
  Леб Жак Белки и теория коллоидных явлений / Леб Жак. – М, 1933. – 256с.
169926
  Веевник А.А. Белки клеточных ядер и пластид злаковых как показатели принадлжености их к различным систематическим группам : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Веевник А.А.; Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1987. – 21л.
169927
  Свирепо Б.Г. Белки крови прудовых рыб в норме и при некоторых заболеваниях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Свирепо Б. Г.; Льв. ГУ. – Львов, 1978. – 23л.
169928
  Софронова М.Ю. Белки мембран Micrococcus lysodeikticus. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Софронова М.Ю.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.38
169929
  Эйнштейн Э.Р. Белки мозга и спинномозговой жидкости в норме и патологии / Э.Р. Эйнштейн. – М, 1988. – 278с.
169930
  Абдуллаев Р.А. Белки плазмы и состояние азотистого обмена при экспериментальном листериозе овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Абдуллаев Р.А. ; АН АзССР. – Баку, 1969. – 19 с.
169931
  Конарев В.Г. Белки пшеницы / В.Г. Конарев. – М, 1980. – 352с.
169932
  Конарев В.Г. Белки растений как генетические маркеры / В.Г. Конарев. – М, 1983. – 320с.
169933
  Алехина С.К. Белки рибосом семфн гороха : Автореф. дис. ... канл. биол. наук : 03.00.04 / Алехина С. К. ; Ин-т пищевой пром. – Москва, 1977. – л.
169934
  Клименко В.Г. Белки семян бобовых растений. / В.Г. Клименко. – Кишинев, 1978. – 247с.
169935
  Дементьев Г.С. Белки семян грецкого ореха, лещины и кедра сибирского : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьев Г. С.; Кишин.ГУ, Каф. биохим. раст. – Кишинев, 1966. – 21л.
169936
   Белки семян зерновых и масличных культур. – Москва : Колос, 1977. – 312с.
169937
   Белки семян культурных растений.. – Кишинев, 1973. – 114с.
169938
  Григорча П.Д. Белки семян некоторых сортов нута (Xicer arietinum L.) : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Григорча П.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленна. – Кишинев, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
169939
  Высокос Т.Я. Белки семян подтрибы фасолевых и их изменение при созреваниии : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Высокос Т.Я.; МНО МССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 20л.
169940
  Винниченко А.Н. Белки созревающего зерна кукурузы / А.Н. Винниченко. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 200с. : 32 таблицы, 47 илл.
169941
  Клименко В.Г. Белки созревающих семян бобовых растений. / В.Г. Клименко. – Кишинев, 1975. – 128с.
169942
  Трусова Виктория Марковна Белки фосфолипиды ламеллярной системы хлоропластов при биогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Трусова Виктория Марковна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
169943
  Фирфарова К.Ф. Белки хрусталика глаза : Автореф... канд. биол.наук: / Фирфарова К.Ф.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1958. – 11л.
169944
  Клименко А.И. Белки ядер и хроматина клеток в возрастном развитии животных. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.0 / Клименко А.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1983. – 41л.
169945
   Белки, их специфические свойства : Труды Совещания по проблеме белка, состоявшегося 4-7 июня 1954 г. – Киев : АН УСР, 1955. – 248 с.
169946
  Гроздова М.Д. Белки, нуклеиновые кислоты и липиды сердечной мышцы кролика в норме и при экспериментальном микардите : Автореф... канд. биол.наук: / Гроздова М.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 18л.
169947
   Белки, ферменты и стерины базидиальных грибов.. – Л., 1979. – 72с.
169948
   Белки.. – М.
1. – 1956. – 395с.
169949
  Афанасьев В.П. Белковая и морфологическая картина крови у северных оленей по сезонам года : Автореф... канд. биол.наук: / Афанасьев В.П.; Сарат. гос. зоотехн.-вет. ин-т. – Саратов, 1965. – 15л.
169950
  Кедровский Б.В. Белковая структура клеточного тела / Б.В. Кедровский. – М.-Л, 1946. – 175с.
169951
  Ноженко А.А. Белково-витаминные препараты, способы их получения и биологическая оценка. : Автореф... канд. биол.наук: / Ноженко А.А.; АН ЛатССр. Ин-т эксперим. медицины. – Рига, 1952. – 19л.
169952
  Деборин Г.А. Белково-липидные поверхностноые пленки как прототип биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: / Деборин Г.А.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1967. – 50л.
169953
  Мосолов В.В. Белковые ингибиторы как регуляторы процессов протеолиза / В.В. Мосолов. – М, 1983. – 41с.
169954
  Мосолов Владимир Васильевич Белковые ингибиторы протеолитических ферментов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.04 / Мосолов Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 43л.
169955
  Шадманов Р.К. Белковые комплексы семян представителей семейства мальвовых : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шадманов Р.К. ; Моск. гос. пед. ин-т им . Ленина. – Москва, 1964. – 16 с.
169956
  Григорьев П.Г. Белковые пластичекие массы. / П.Г. Григорьев. – М, 1939. – 179с.
169957
  Далин М.В. Белковые токсины микробов / М.В. Далин. – М, 1980. – 224с.
169958
  Аракелян Г.М. Белковые фракции макронуклеуса анаэробной инфузории : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Аракелян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31 с.
169959
  Иванов И.К. Белковый метаболизм и иммунобиологические взаимоотношения между матерью и плодом у свиноматок разного возраста. : Автореф... доктор биол..наук: 102 / Иванов И.К.; Одес. с.-х. ин-тут. – Одесса, 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
169960
  Фот Л.В. Белковый метаболизм у озимой пшеницы в зависимости от сортовых особенностей и условий питания в степной зоне УССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Фот Л.В.; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 29л.
169961
  Баба-Заде Салим Надир оглы Белковый модулятор циклонуклеотидзависимых протеинкиназ из тканей креветки : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Баба-Заде Салим Надир оглы ; Ин-т биохимии. – Киев, 1981. – 23 с.
169962
  Форняк Н.М. Белковый обмен в головном мозгу кроликов при остром и хроническом алкогольном отравлении : Автореф... канд. биол.наук: / Форняк Н.М.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. Биол. фак. – Львов, 1966. – 21л.
169963
  Романова А.В. Белковый обмен хлорофильных мутантов подсолнечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Романова А.В. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24 с.
169964
  Жибоедов П.М. и др. Белковый состав и мембранные липиды интродуцированных растений в Заполярье / П.М. и др. Жибоедов. – Апатиты, 1987. – 113с.
169965
  Уласевич И.И. Белковый состав мышц, ферментативные и сократительные свойства миозина при авитоминозах Е и К. : Автореф... канд. биол.наук: / Уласевич И.И.; АН СССР. Сиб. отделение. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л.
169966
  Кацова Л.Б. Белковый состав сыворотки крови овец, собак и кроликов в норме и при ларвальных цестодозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кацова Л.Б. ; Казах. гос. ун-т , Биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
169967
  Клименко Л.Ф. Белковый состав сыворотки крови при ожоговой болезни и изменение его при белковой трансфузионной терапии и дермопластических операциях. : Автореф... канд. мед.наук: / Клименко Л.Ф.; Ин-тут физиологии АН УССР. – К., 1966. – 22л.
169968
   Белла Семеновна Маневич. – Л., 1989. – 45с.
169969
   Белладонна. – Москва : Медгиз, 1953. – 116с.
169970
  Молинэ К. Белладонна = Belladonna a novel of revenge : Роман о возмездии / К. Молинэ; Пер. Е. Токарева. – Москва : Махаон, 2003. – 608с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000445-4
169971
  Кройчик Л.Е. Беллетризованный фельетон 20-х - начала 30-х годов (В.Катаев, А.Зорич, И.Ильф и Е.Петров) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Кройчик Л.Е.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1968. – 20л.
169972
  Отар Я.Г. Беллетристика Акакия Церетели : Автореф... Доктора филос.наук: 10.01.03 / Отар Я.Г.; МВ и ССО ГССР.ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 52л.
169973
  Бутская И.А. Беллетристика и критика журанала "Жизнь в период сотрудничества в нем А.М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бутская И.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 17л.
169974
  Бутская И.А. Беллетристика и критика журнала "Жизнь" в период сотрудничества в нем. А. М. Горького (1899-1901) : Дис... канд. филол.наук: / Бутская И. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 446л. – Бібліогр.:л.1-24
169975
  Скабичевский А. Беллетристы-народники : Ф.Решетников, А.Левитов, Гл.Успенский, Н.Златовратский и пр. : критические очерки А. Скабичевского. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1888. – 315 с.
169976
  Пастура Ф. Беллини / Ф. Пастура. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 351 с.
169977
  Даниленко Е. Бело-голубая страсть // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2010. – № 16 (179). – С. 34-36. – ISSN 2075-7093
169978
   Белов Кондратий Петрович. – М., 1975. – 9с.
169979
   Белов, Станислав Кондратьевич и др. Выставка произведений. Москва. 1978.. – Москва, 1978. – 41с.
169980
  Плотников М.В. Беловежская застава / М.В. Плотников. – М., 1965. – 47с.
169981
   Беловежская пуща. – Минск, 1941. – 44с.
169982
   Беловежская пуща. – Минск : Ураджай, 1980. – 230 с. : ил.
169983
  Ковальзон М.П. Беловежская пуща / М.П. Ковальзон. – Минск, 1985. – 335с.
169984
  Банников А.Г. Беловежская пуща. Природные заповедники СССР / А.Г. Банников. – Москва, 1969. – 32с.
169985
  Михальченко Н.И. Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991-1995 / Н.И. Михальченко, В.П. Андрущенко. – Киев : Український центр духовної культури, 1996. – 512 с. – ISBN 5-7707-6284-5
169986
  Дятченко Н.Ф. Беловодск : путеводитель / Н.Ф. Дятченко. – Донецк : Донбас, 1986. – 35 с.
169987
  Сидоров В.М. Беловодье / В.М. Сидоров. – Москва, 1978. – 119с.
169988
  Новоселов А.Е. Беловодье. / А.Е. Новоселов. – Барнаул, 1957. – 200с.
169989
  Новоселов А.Е. Беловодье. / А.Е. Новоселов. – Алма-Ата, 1960. – 236с.
169990
  Булдаков В. Белогвардийский Пегас // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 0235-7089


  Антибольшевистская поэзия времен Гражданской войны.
169991
  Килесса В.Г. Белогорск : Краеведческий очерк / В.Г. Килесса. – Симферополь : Таврія, 1979. – 39с.
169992
  Ильина Н.И. Белогорская крепость / Н.И. Ильина. – М., 1989. – 379с.
169993
  Евтушенко В.Я. Белогорские повести / В.Я. Евтушенко. – М, 1985. – 299с.
169994
  Евтушенко В.Я. Белогорские соловьи / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1965. – 224с.
169995
  Евтушенко В.Я. Белогорские соловьи / В.Я. Евтушенко. – М, 1970. – 97с.
169996
   Белогорье, синие дали. – Москва : Планета, 1984. – 207с. : фотоальбом
169997
   Белогорье, синие дали. – М, 1984. – 208с.
169998
  Осыков Б.И. Белогорье, синие дали: докум. рассказы / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1977. – 128 с.
169999
  Ситников В.А. Белогривская метелица / В.А. Ситников. – М., 1969. – 125с.
170000
  Дьяков Л.В. Белогривый ливень / Л.В. Дьяков. – Ростов н/Д, 1979. – 31с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,