Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1691169216931694169516961697169816991700(+10)В кінець >>
1692001
  Володарский А. "Шесть мгновений счастья" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 74-82. – ISSN 0131-8136


  "Не только Ален Делон говорил по-французски", "Клюшка моей мечты", "Спасибо, Оскар, или Bensonhurst blues!", "Ладья триумфальная", "Вкусовщина", "Полет нормальный".
1692002
  Жантиев Д.Р. "Шиитский фактор" в общественно-политической жизни Саудовской Аравии (1979-2009-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-55. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1692003
  Заруцька О. "Шинель" Гоголя в інтерпретації Д. Чижевського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 205-212
1692004
  Петренко В.Ф. "Шинель" Гоголя: христианская притча и буддийский коан / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-166. – ISSN 0869-0499
1692005
  Золя Е. "Шинок" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 184-230. – ISSN 0320-8370


  Роман.
1692006
  Переяславець М. "Широка коаліція" між необхідністю і неможливістю // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1692007
  Машков А. "Широкий" погляд на поняття "праворозуміння" як категорію загальнотеоретичної юридичної науки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 112-116. – ISBN 978-966-306-020-4
1692008
  Чичкина Светлана "Широкой Масленице" - вселенский размах : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1692009
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1692010
  Наєнко М. "Шістдесятникам - шістдесят! Іван Драч - лідер шістдесятництва // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 271-293. – ISBN 978-617-7993-01-7
1692011
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1692012
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1692013
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1692014
  Лиманова Р. "Шість чуттів" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання - класична історія про любов і ненависть з позитивною енергетикою.
1692015
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1692016
  Чирко Б.В. "Шкідництво різних націй..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 32-40. – ISSN 0320-9466


  "Національні меншини на Україні у 1920 - 30-х роках за документами ЦДАГО України."
1692017
  Доліновський В. "Шкода мені покидати Рим …" – закордонні наукові подорожі архівістки Гелени Полячківни у 1922–1938 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (334), січень - березень. – С. 69-85. – ISSN 0320-9466
1692018
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1692019
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1692020
  Литвин З. "Школа - це дуже суперечливий "бізнес" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 6-7


  Розмова з засновницею та головою ГО "Освіторія", фундаторкою та ідейною натхненницею Новопечерської школи Зоєю Литвин.
1692021
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1692022
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1692023
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1692024
  Бератіс Я. [Широка ріка : з неопублікованими нотатками щоденника. / Яніс Бератіс ; вступ К.Ф. Дімараса. – Афіни : Ерміс, 1992. – 485 с. – На тит. арк.: З неопублікованими нотатками щоденника. - Видання новогрецькою мовою
1692025
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1692026
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1692027
   Шестое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 285 переменных звездах, обозначенных в 1954 г., а также уточненные сведения о 343 ранее обозначенных переменных звездах. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 72 с.
1692028
  Шатров М.Ф. Шестое июля. / М.Ф. Шатров. – Москва : Искусство, 1966. – 86 с.
1692029
  Немцов В.И. Шестое чувство / В.И. Немцов. – М.-Л., 1946. – 80с.
1692030
  Гусельников В.В. Шестое чувство / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1967. – 156с.
1692031
  Шостко В.В. Шестое чувство / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1968. – 174с.
1692032
   Шестое чувство. – Л., 1969. – 144с.
1692033
  Курляндский А. Шестое чувство / А. Курляндский, А. Хайт. – Москва : Искусство, 1971. – 104 с.
1692034
  Андрианов В.С. Шестое чувство / полк. В.С. Андрианов. – Москва : Воениздат, 1977. – 142 с.
1692035
  Амашукели Э.Д. Шестое чувство : [пер. с груз.] / Э. Амашукели. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 143 с., [24] л. ил. : ил. – (Мастера искусств - молодежи)
1692036
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 205с.
1692037
  Кристи А. Шестое чувство / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1692038
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Николай Гумилев. – Харьков : Фолио, 2009. – 352с. : 1 портр. авт., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4136-4
1692039
   Шестое чувство короля : Fashion-Resort // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 26-32 : Фото
1692040
  Курлянский А.Е. Шестое чувство. / А.Е. Курлянский, А.И. Хайт. – М., 1971. – 104с.
1692041
  Митяев А.В. Шестой-неполный / А.В. Митяев. – Москва, 1979. – 111с.
1692042
  Археологический съезд (6 , 1884 ; Одесса) Шестой Археологический съезд в Одессе : 15 августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [4], 10 с.
1692043
  Минчковский А.М. Шестой вагон. / А.М. Минчковский. – Л., 1957. – 212с.
1692044
   Шестой Всесоюзный семинар по вопросам теории и научной практики перевода научной и технической литературы 7-9 июня 1972 г.. – М.-Баку, 1972. – 88с.
1692045
   Шестой Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов : тез. докладов / Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов; Науч. совет АН СССР по пробл. биоорг. химии, Ин-т биоорг. химии им. Б.М. Шемякина АН СССР, Ин-т орг. синтеза АН Латв. ССР ; [редкол.: В.Т. Иванов (отв. ред) и др.]. – Рига : Институт оранического синтеза АН ЛатвССР, 1983. – 422, [2] с. : ил., табл. – Загл.обл.: VI Всесоюзный симпозиум "Химия белков и пептидов". - Авт. указатель: с. 412-423
1692046
   Шестой дворец. – М., 1991. – 253с.
1692047
   Шестой день Артура Озола. Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса. – Рига, 1970. – 204с.
1692048
  Лалаянц И.Э. Шестой день творения / И.Э. Лалаянц. – М., 1989. – 108с.
1692049
  Юсфин А.Г. Шестой квартет Д. Шостаковича / А.Г. Юсфин. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
1692050
   Шестой международный симпозиум по теории информации,. – Москва
ч. 2. – 1984. – 272 с.
1692051
   Шестой международный симпозиум по теории информации. 18-22 сентября, 1984. Ташкент. – М.-Ташкент
3. – 1984. – 278с.
1692052
  Холодов Ю.А. Шестой незримый океан / Ю.А. Холодов. – Москва, 1978. – 112с.
1692053
  Гомолка Н.И. Шестой океан : роман / Н.И. Гомолка. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 506 с.
1692054
  Кравченко А.И. Шестой океан / А.И. Кравченко. – Донецк, 1977. – 152с.
1692055
  Чаварриа Д. Шестой остров / Д. Чаварриа. – М, 1989. – 447с.
1692056
   Шестой пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (11-12 июня 1957 года). – М., 1957. – 168с.
1692057
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (15-16 апреля 1965 года). – М., 1965. – 196с.
1692058
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (23-24 января 1961 года). – М., 1961. – 200с.
1692059
  Демченко М.И. Шестой повстанческий / М.И. Демченко. – М., 1964. – 254с.
1692060
   Шестой праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1964. – 84с.
1692061
   Шестой Праздник песни и танца учащейся молодежи Латвии. – Рига, 1989. – 39с.
1692062
   Шестой процесс Мустафы Джемилева : (материалы следствия и запись судебного процесса), 1983-1984 гг., г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496с. – (Крымскотатарское национальное движение). – ISBN 966-7283-84-4
1692063
   Шестой пятилетний план (развития народного хозяйства СССР на) 1956-1960 гг.. – М., 1956. – 32с.
1692064
  Виноградов С.Ф. Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР-новый крупный шаг в строительстве коммунизма / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1956. – 48с.
1692065
   Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР (на 1956-1960 гг.). По директивам ХХ съезда КПСС. – Москва, 1956. – 23с.
1692066
  Супоницкий С.А. Шестой пятилетний планразвития народного хозяйства СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 71с.
1692067
   Шестой расширенный пленум исполкома Коминтерна. – Москва-Л., 1926. – 136с.
1692068
  Слонимский М.Л. Шестой стрелковый / М.Л. Слонимский. – Москва-Птрг, 1918. – 164с.
1692069
   Шестой съезд архитекторов СССР, 25-27 ноябрь 1975 г.. – Москва, 1978. – 173 с.
1692070
  Петров И.Ф. Шестой съезд большевистской партии / И.Ф. Петров. – Москва, 1952. – 64с.
1692071
  Российская Федерация. Съезд народных депутатов Шестой съезд народных депутатов Всесоюзной федерации. / Федерация. Съезд народных депутатов Российская. – М, 1992. – с.
1692072
  Петров И.Ф. Шестой съезд партии большевиков / И. Петров. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 48 с.
1692073
   Шестой съезд РСДРП (большевиков) август 1917 года : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1958. – XII, 487 с. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1692074
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – Москва, 1949. – 136с.
1692075
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – Москва, 1955. – 116с.
1692076
   Шестой съезд РСДРП(б) август 1917 г.. – Москва : Партиздат, 1934. – XXVIII, 371 с. – (Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии (б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1692077
   Шестой съезд художников СССР. – М., 1983. – 192с.
1692078
  Девятов А. Шестой технологический уклад и азиатский способ производства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 84-87. – ISSN 2074-6040
1692079
  Пирогова Т. Шестой Украинский студенческий фестивавль рекламы: главное событие студенческой рекламы страны // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 6-10
1692080
  Анар Шестой этаж пятиэтажного дома : роман, повести : пер. с азерб. / Анар ; [худож. А. Матрешкин]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 539, [2] с. : ил.
1692081
  Болтромеюк В.В. Шесток для сверчка : роман / Валерий Болтромеюк. – Москва : Профиздат, 1991. – 336 с. : портр. – ISBN 5-255-00406-5
1692082
  Каржанскій Н. Шестокрыл / Н. Каржанскій. – Москва, 1918. – 173с.
1692083
   Шестопал Матвій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 153-154. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1692084
   Шестопал Матвій Михайлович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 362-367. – ISBN 978-966-2726-03-9
1692085
  Сємков В. Шестопер: походження, історія, призначення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 24
1692086
  Рахманова Л.И. Шесть адресов Владимира Маяковского / Л.И. Рахманова. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 96 с.
1692087
  Чайковская Е.А. Шесть баллов / Е.А. Чайковская. – Москва, 1980. – 238с.
1692088
  Франк Г.В. Шесть бесед о звуке / Г.В. Франк. – М., 1971. – 86с.
1692089
  Занд М.И. Шесть веков славы / М.И. Занд. – М, 1964. – 252с.
1692090
   Шесть верных способов защиты в договорных отношениях:неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание / С. Кирилов, С. Новиков, А. Риндя, Л. Солошенко. – Харьков : "Фактор", 2007. – 176 c. – ISBN 966-312-553-5
1692091
  Некрасов Е.Л. Шесть вечных струн / Е.Л. Некрасов. – М., 1990. – 62с.
1692092
  Зоркая Н. Шесть високосных месяцев // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-115. – ISSN 0130-7673
1692093
   Шесть гиней. – М., 1964. – 120с.
1692094
  Кулешов А.П. Шесть городов пяти континентов / А.П. Кулешов. – Москва : Мысль, 1971. – 199с.
1692095
  Трахтенберг И.М. Шесть десятилетий на поприще профилактической медицины (слово об академике Юрии Ильиче Кундиеве) / И.М. Трахтенберг, В.И. Чернюк // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 211-219
1692096
  Андриасов М.А. Шесть дней / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Облкнигоиздат, 1947. – 120 с.
1692097
  Андриасов М.А. Шесть дней : [докум. повесть о стрелковом батальоне Гукаса Мадояна / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1963. – 167 с.
1692098
  Болдырев С.Н. Шесть дней : роман / Сергей Болдырев ; [послесл. М. Барышева ; худож. Е.С. Скрынникова]. – Москва : Профиздат, 1977. – 368 с. : ил.
1692099
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах : Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1946. – 110с.
1692100
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Птгр., 1924. – 115с.
1692101
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 113с.
1692102
  Кинжалов Р.В. Шесть дней древного мира / Р.В. Кинжалов. – Л., 1989. – 187с.
1692103
  Минутко И.А. Шесть дней и девять месяцев: Дерев. повести / Минутко И.А. – Минск, 1988. – 525 с.
1692104
  Опр В.П. Шесть дней из жизни следователя. / В.П. Опр. – Краснодар, 1968. – 119с.
1692105
  Новохатко В.Г. Шесть дней июля / В.Г. Новохатко. – М., 1987. – 111с.
1692106
  Грейди Д. Шесть дней Кондора // Бумага Мэтлока : роман / Р. Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – с. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
1692107
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1974. – 407с.
1692108
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1980. – 415с.
1692109
  Шэнь Ф. Шесть записок о быстротечной жизни / Ф. Шэнь. – М, 1979. – 152 с.
1692110
  Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд / Ю.А. Арбат. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 232 с.
1692111
  Дудин В. Шесть и достоинство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Шесть из восьми законопроектов о выборах народных депутатов предусматривают пропорциональную систему, но имеют различные достоинства".
1692112
  Митяев А.В. Шесть Иванов - шесть капитанов / А.В. Митяев. – Москва, 1978. – 159с.
1692113
  Калинченко А.И. Шесть Иванов / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 100 с.
1692114
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320с.
1692115
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож.лит., 1971. – 396с.
1692116
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 336 c.
1692117
  Тихонов Николай Семенович Шесть колонн / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 318с.
1692118
  Гамарра Пьер Шесть колонок на первой полосе / Гамарра Пьер. – М., 1971. – 111с.
1692119
  Буачидзе К. Шесть комедий : пер. с груз. автора / К. Буачидзе. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368 с.
1692120
  Батуев А.М. Шесть континентов под одной крышей / А.М. Батуев. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 231 с., [16] л. ил. : ил.
1692121
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1692122
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1692123
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград : Химтеорет, 1938. – 72с.
1692124
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1692125
  Сейрон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого : записки г-жи Анны Сейрон, с портретом графа : (Graf Leo Tolstoi von Anna Seuron. Herausgegeben und mit eine Einleitung von Eugen Zabel. Berlin, 1895) / [Сокр.] пер. с нем. С.[!][А.] Сергиевского. – Санкт-Петербург : Центр. типо-лит М.Я. Минкова, 1895. – [2], 108 с., 1 л. портр.
1692126
  Моисеев В.А. Шесть маршрутов к рекорду. / В.А. Моисеев. – М, 1975. – 56с.
1692127
  Славина Нина Шесть метров напряжения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 128-134 : фото
1692128
  Букетов Е.А. Шесть писем другу / Е. А. Букетов. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 285, [1] с., 3 л. ил., 1 л. портр. : ил., портр.
1692129
  Клоц А. Шесть платьев и полуботинки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089


  Домашняя обслуга в Советском Союзе.
1692130
  Гребнев А.Б. Шесть повестей для экрана / А.Б. Гребнев. – Москва : Искусство, 1979. – 456с.
1692131
  Эренбург И.Г. Шесть повестей о легких концах / И.Г. Эренбург. – Рязань, 1925. – 141с.
1692132
  Эдшмид К. Шесть притоков. / К. Эдшмид. – Пб.-Москва, 1922. – 176с.
1692133
  Хаяси Шесть рассказов / Хаяси, ф. – М, 1960. – 135с.
1692134
  Шишкин О.А. Шесть рассказов об исчезновеиях и смертях / О.А. Шишкин. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 72с.
1692135
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады : очерки региональной географии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 81-94. – ISSN 0321-2068


  Онтаріо
1692136
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Атлантический регион:четыре самые маленькие провинции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-2068
1692137
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Квебек // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 71-82. – ISSN 0321-2068
1692138
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады: Тихоокеанский регион (провинция Британская Колумбия) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 69-74. – ISSN 0321-2068
1692139
  Амаев М.А. Шесть страниц на машинке : статьи, рецензии, репортажи / М.А. Амаев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1971. – 118 с.
1692140
  Иванов Л.В. Шесть ступеней здоровья. / Л.В. Иванов, В.В. Кудрявцев. – М., 1981. – 64с.
1692141
  Голосовская Н.И. Шесть телефонных звонков / Н.И. Голосовская. – М., 1990. – 287с.
1692142
  Сухоруков К. Шесть типовых комбинаций : "Пиратские" копии или официальный цифровой контент // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915
1692143
  Сторожева М.Ф. Шесть тополей / М.Ф. Сторожева. – М., 1974. – 232с.
1692144
  Шевченко Л.Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены тренды интернет-маркетинга, которые могут быть использованы библиотеками для продвижения своих сайтов и привлечения пользователей: адаптивный дизайн, адаптивный контент, маркетинг в режиме реального времени, инструменты мобильного поиска, ...
1692145
  Хачиков В. Шесть ударов / В. Хачиков. – Ставрополь, 1966. – 72с.
1692146
   Шесть украинских вузов вошли в список лучших университетов мира // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 19 сентября (№ 168). – С. 1


  Выше всех в рейтинге стоит Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - в этом году он попал в группу "441-450".
1692147
  Сорокин М. Шесть украинских вузов стали лучшими в мире / М. Сорокин, И. Процько // Вести. – Киев, 2015. – 22 апреля (№ 71). – С. 2


  В Великобритании компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг лучших высших учебных заведений мира. И в него попали шесть украинских вузов. КНУ имени Тараса Шевченко разделил 421-430 места с другими вузами. В прошлом году лишь этот вуз попал в ...
1692148
   Шесть факторов в пользу Хорватии : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 73 : Фото
1692149
  Колычев О.Я. Шесть часов утра : стихи / Осип Колычев. – Москва : Советский писатель, 1942. – 32 с. : ил.
1692150
  Тиндаль Д. Шесть чтений о свете : Курс читанный в Америке 1872-1873 / [соч.] Джона Тиндаля, проф.физики в Королев. ин-те в Лондоне; Пер. с англ. А. Дришусова ; Лицей цесаревича Николая. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1874. – [2], 201 с. : ил.


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич (1828-1904) Ил.: Куньев, Николай Васильевич
1692151
  Вербах К. Шесть шагов к геймификации / К. Вербах, Д. Хантер // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 33-40
1692152
  Шаровольский И.В. Шесть шванков. – К., 1913
1692153
  Зонова А. Шесть этапов анализа бухгалтерского баланса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 41-45
1692154
  Быковский Егор Шестьдесят восемь часов на знакомство с Америкой : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 114-121 : Фото
1692155
   Шестьдесят девятая параллель. – Москва, 1972. – 352 с.
1692156
  Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете / Ф.В. Лопухов. – М, 1966. – 367 с.
1692157
  Мичурина-Самойлова Шестьдесят лет в искусстве. / Мичурина-Самойлова. – Л.-М., 1946. – 225с.
1692158
  Боголюбов Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре : воспоминания режисера / Н.Н. Боголюбов. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 304 с. : портр.
1692159
  Соломарский А.И. Шестьдесят лет в театре / А.И. Соломарский. – К. : Мистецтво, 1981. – 189 с.
1692160
  СорокинА.И Шестьдесят лет на страже Родины / СорокинА.И. – Москва, 1977. – 103с.
1692161
  Синельников Н.Н. Шестьдесят лет на сцене / Н.Н. Синельников. – Харьков, 1935. – 151 с.
1692162
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР : Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Вкрхоаного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском дворце сьездов 21 декабря 1982 года / Андропов Ю.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 64 с.
1692163
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР [1922-1982] : Докл. на Совмест. торжеств. заседаний ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце сьездов 21 дек. 1982 г. / Андропов Ю.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 60 с., [1] л. портр.
1692164
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – 186с.
1692165
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – Москва : Издательство детской литературы, 1959. – 160 с.
1692166
   Шестьдесят лет центру гидрометеорологических прогнозов. – Л., 1989. – 271с.
1692167
  Васильев М.И. Шестьдесят метров стального троса / М.И. Васильев. – Симферополь, 1963. – 158с.
1692168
   Шестьдесят рецептов изделий из теста и 16 рецептов теста. – Л., 1990. – 32с.
1692169
  Тендряков В.Ф. Шестьдесят свечей / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1985. – 591с.
1692170
  Ильиных И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Тула, 1969. – 316с.
1692171
  Емлютин Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага / Д.В. Емлютин. – М., 1971. – 177с.
1692172
  Пушкарев Л.Н. Шестьсот лет Куликовской битве (1380-1980). / Л.Н. Пушкарев. – М., 1980. – 45с.
1692173
  Проханов А.А. Шестьсот лет после битвы / А.А. Проханов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 432с.
1692174
  Максвелл Дж.С. Шеф и его команда / Джон С. Максвелл. – Львов : Світ, 2003. – 248с. – (Бизнес без секретов). – ISBN 966-7956-17-1
1692175
  Петросюк М.І. Шефи з приданим / М.І. Петросюк. – К., 1980. – 120с.
1692176
  Тахмазов З.М. Шефская помощь города деревне в период завершения строительства социализма (1953-1958 гг., по материалам АзССР) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тахмазов З.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1971. – 27л.
1692177
  Надтока Г.М. Шефская помощь города селу : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Надтока Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24л.
1692178
  Надтока Геннадий Михайлович Шефская помощь города селу: (1971-1980 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Надтока Геннадий Михайлович; МВ и ССО УССР, Кафедра полит. истории Донецкого гос. ун-та. – Донецк, 1990. – 223л. – Бібліогр.:л.195-223
1692179
  Григоренко Александр Петрович Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в 1971-1975 гг. (на материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Григоренко Александр Петрович ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1978. – 24 с.
1692180
  Никифоровский Н.П. Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в годы восьмой пятилетки (на матер. западн. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никифоровский Н. П.; ХГУ. – 22л.
1692181
  Бегунов А.Е. Шефство города над селом в годы семилетки. (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бегунов А.Е.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 24л.
1692182
  Рыбак М.С. Шефство над исправительно-трудовыми учреждениями / М.С. Рыбак ; [ред. И.Н. Цветкова ; техн. ред. Н.В. Дмитриева]. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1972. – 18, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1692183
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1692184
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1692185
  Дешко Л.К. Шефство трудовых коллективов промышленных предприятий над общеобразовательной школой в условиях развитого социализма (1959-175 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дешко Л. К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 25л.
1692186
  Кононенко Т.П. Шефтсбері Антоні Ешлі Купер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 386-387. – ISBN 966-316-069-1
1692187
  Винниченко І. Шеффер Олександер Олександрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363. – ISBN 978-966-7863-77-7
1692188
  Шехбат Шенюрт Аринли Шехбат Шенюрт Аринли: "У сучасній Туреччині немає свободи думки й свободи слова" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 8 (640), 21-27.02.2020. – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
1692189
  Бэлза И.Ф. Шехеразада / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
1692190
  Музичко О. Шеченківське свято в Одесі 1920 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Досі маловідома, але непересічна історична подія: наймасовіша громадська акція в історії міста XIX - перших десятиліть XX ст.
1692191
  Поліщук В. Шеченкознавці і шевченколюби // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
1692192
  Намикоши Т. Шиатсу / Т. Намикоши. – Л., 1991. – 78с.
1692193
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – К, 1986. – 71с.
1692194
  Намикоши Токуиро Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Намикоши Токуиро. – Киев : Вища школа, 1986. – 72с.
1692195
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – Томск, 1991. – 74с.
1692196
  Намикоши Т. Шиацу / Т. Намикоши. – 4-е изд. – К, 1990. – 71с.
1692197
  Шайнер Д. Шибеник / Д. Шайнер. – Київ, 1977. – 96 с.
1692198
  Міщенко Д.О. Шибеники : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1965. – 128с.
1692199
  Фурса С.Я. Шибіко Василь Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 35-36. – ISBN 978966-97130-0-1
1692200
   Шибіко Василь Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1692201
   Шиванюк Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1692202
  Данилов-Ивушкин Шиворот-навыворот : юмористические рассказы / Данилов-Ивушкин. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 319с.
1692203
  Грин С. Шиворот-навыворот : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 0131-2332
1692204
  Киселев В.В. Шиворт - навыворот / В.В. Киселев. – Иркутск, 1976. – 48с.
1692205
  Юсупов Мунир Хусаинович Шигабутдин Марджани как историк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Юсупов Мунир Хусаинович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1692206
  Мустафин Г. Шиганак : повесть / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. С.Злобина. – 3-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 207с.
1692207
  Мустафин Г. Шиганак Берсиев : повести, роман / Габиден Мустафин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 574 с.
1692208
  Мустафин Г. ШиганакБерсиев / Г. Мустафин. – Москва, 1956. – 203с.
1692209
  Барамидзе М.В. Шида Картли в эпоху поздней бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Барамидзе М.В.; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1692210
  Какабадзе В.С. Шида Картли. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Какабадзе В.С.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1950. – 20 с.
1692211
   Шидловський Андрій Петрович (1818-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1692212
  Малей Антоніна Шиємо чарівні книги // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74)
1692213
  Будько Євген Шиз-тур, або роздвоєна філософія туризму : Внутрішній простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-103 : Іл.
1692214
  Маньковская Н.Б. Шизоанализ вместо психоанализа? / Н.Б. Маньковская. – М., 1991. – 62с.
1692215
   Шизоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 965-966. – ISBN 966-316-069-1
1692216
  Русін Р.М. Шизоаналіз як метод постмодерністських мистецьких практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується новий метод психоаналізу як нетрадиційна модель активної творчої особистості. В статье анализируется новый метод психоанализа как нетрадиционная модель активной творческой личности. The article examines a new method of ...
1692217
  Фуллер Торри Шизофрения = Surviving schizophrenia : кн. в помощь врачам, пациентам и членам их семей / Э. Фуллер Торри ; [предисл. В.А. Точилова : пер. с англ. Д. Рапопорт]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1996. – 438 с. : ил., табл. – Перевод изд.: Surviving schizophrenia / E. Fuller Torrey (Harper Perennial). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88782-023-3
1692218
  Симсон Т.П. Шизофрения раннего детского возраста / Т.П. Симсон. – Москва, 1948. – 136с.
1692219
  Асланова Рабият Нурулла кызы Шиизм, характер его пережитков в азербайджане и некоторые вопросы атеистического воспитания трудящихся. : Автореф... наук: 09.00.06 / Асланова Рабият Нурулла кызы; Азерб. гос. унив. – Баку, 1981. – 24л.
1692220
  Кулюшин Н.Д. Шиитская модель теократии: от имамата к велайат-е факих // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 90-103.
1692221
   Шиитские леворадикалы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 104-150
1692222
  ан-Наубахти Шиитские секты / ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса. – Москва, 1973. – 255с.
1692223
  Куршаков В. Шиитский фактор во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 85-98. – ISSN 1998-1813
1692224
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – М, 1975. – 171с.
1692225
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – 2-е доп. и испр. – М, 1985. – 229с.
1692226
  Миркасымов Б. Шииты в Ираке и других государствах Ближнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-49. – ISSN 0321-5075


  Вплив "шиїтського фактору" на політику країн Близького Сходу і інших держав
1692227
  Гусєв В.І. Шиїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1692228
  Алієв Р.Г. Шиїтські релігійно-правові школи (мазхаби) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 3-4
1692229
  Михайлова Р. Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 10-12
1692230
  Михайлець В.М. Шийте самі. / В.М. Михайлець. – К., 1979. – 143с.
1692231
   Шик Будапешта // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 38-39 : фото
1692232
  Иванин Егор Шик Парижского помола : такое место / Иванин Егор, Ступенькова Анна // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 38-41 : Фото
1692233
   Шик чи колорит? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 112-113 : фото
1692234
  Цукренко Я. Шикана як особливий вид зловживання правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 198-199
1692235
  Коцюруба А. Шикана як порушення права особи на справедливий розгляд справи судом в розумні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 84-85
1692236
  Меркачева Е. Шикарный бюст советской разведчицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Одни говорят, что разведка - не женское дело, поскольку представительницы прекрасной половины по своей природе слишком эмоциональны и больше доверяют чувствам, чем логике. Другие видят силу женщин-разведчиц как раз в их слабостях. А еще - в искусстве ...
1692237
  Столяр З. Шико Аранов / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
1692238
  Никонов В.Г. Шила в мешке не утаишь / В.Г. Никонов. – Смоленск, 1960. – 402 с.
1692239
  Заставська М. Шилівка: вічна загадка любові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 1, 16


  90 років від дня народження Григора Тютюнника. Пам"ять про земляка вшанували на малій батьківщині видатного письменника.
1692240
  Никонов В.Г. Шилка. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1978. – 224с.
1692241
  Бабаян А.С. Шиллер в армянской литературе и театре : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаян А.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 24л.
1692242
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг ; Перевод Б. Юхоцкой // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – [Одесса] : Изд. Е.М. Алексеевой, 1905. – С. 42-47
1692243
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – Петроград : Изд. Петроградского совета раб. и красноарм. депутатов, 1919. – С. 29-32
1692244
  Славятинский Н. Шиллер и его драма "Разбойники" // Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – С. 3-18
1692245
  Кох А.Ф. Шиллер и прекрасное // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-95. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1692246
  Лукьяненко А.М. Шиллер как драматург эпохи "бури и натиска" // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 301-322
1692247
   Шиллер Ф. : статьи и материалы. – Москва : Наука, 1966. – 424с.
1692248
  Лукьяненко А.М. Шиллер, как драматург эпохи "бури и натиска" / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 23 с. – В подстроч. примеч.: "Настоящий этюд представляет собой извлеч. из подготовляемого к печати труда: "Основные мотивы драматического творчества Шиллера"
1692249
  Лукьяненко А.М. Шиллер, Пушкин и Островский Смутного времени на Руси / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 47 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1905, № 1


  На тит. л. дарственная надпись автора.
1692250
  Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения : пер. с нем. / Александр Абуш ; [вступ. ст. Р.М. Самарина]. – Москва : Прогресс, 1964. – 311 с. : портр.
1692251
  Зубихин В.В. Шило в мешке / В.В. Зубихин. – Волгоград, 1963. – 63с.
1692252
  Калган А.Д. Шило в мешке : комедия в 3-х д. / А.Д. Калган. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1964. – 56 с.
1692253
  Еникеев А.Н. Шило в мешке : рассказы / Амирхан Еникеев ;. – Казань : Татарское книжное издание, 1977. – 84 с.
1692254
   Шилов Георгій Євгенович (1917-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1692255
   Шилов Євген Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 251-253. – ISBN 966-02-0537-6
1692256
  Байрон Д.Г. Шильонский узник : поэма / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1980. – 48 с. : ил. – (Школьная библиотека ; Для средней школы)
1692257
  Байрон Дж.Г. Шильонский узник : поэма : [для сред. и ст. шк. возраста] / Джордж Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1983. – 48 с. : граф.
1692258
   Шимановський Олександр Федорович (1860-1918) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1692259
   Шимановський Юлій Карлович (1829-1868) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1692260
   Шиманський Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 295
1692261
   Шиманський Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 325-326. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1692262
   Шиманський Юрій Іванович (1928–1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539-540. – ISBN 978-966-439-754-1
1692263
  Форш О.Д. Шимко й Степан / О.Д. Форш. – Х., 1930. – 18с.
1692264
  Углева Е.А. Шимпанзе / Е.А. Углева. – Москва : Издание Московского зоопарка, 1947. – 15с.
1692265
  Гудолл Д. Шимпанзе в природе: поведение / Д. Гудолл; Пер. с англ. Е.З.Годиной и В.В.Свечникова; Под ред. Л.А.Фирсова. – Москва : Мир, 1992. – 670с. – ISBN 5-03-000294-4
1692266
  Брюер С. Шимпанзе горы Ассерик / С. Брюер ; пер. с англ. Е.З. Годиной ; предисл. Л.А. Фирсова. – Москва : Мир, 1982. – 280 с. : ил.
1692267
  Журавлев Андрей Шимпанзе играющий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 34 : фото
1692268
  Камоликова Ольга Шин Кай Тей. Бельгия/Остенде // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-71 : фото
1692269
  Грицук Валентина Шинеля для "королів", "королев" та "королевичів" : Terra Гоголь : публіцистичний есей з аксесуарами від режисера Олега Мельничука // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1692270
  Гоголь М. Шинель / М. Гоголь. – К.-Х., 1935. – 48с.
1692271
  Гоголь Н. Шинель / Н. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1692272
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1692273
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 56с.
1692274
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 48с.
1692275
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1946. – 48 с.
1692276
  Гоголь М.В. Шинель / М.В. Гоголь. – К, 1949. – 47с.
1692277
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с.
1692278
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1952. – 32 с.
1692279
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1975. – 72с.
1692280
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 320 с.
1692281
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ижевск : Удмуртия, 1976. – 41с.
1692282
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 32с.
1692283
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 87с.
1692284
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 47с.
1692285
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 27с.
1692286
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1980. – 47 с.
1692287
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 62с.
1692288
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 47с.
1692289
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь ; худож. А. Зыков. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1985. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
1692290
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с.
1692291
  Текгезян Ованес Шинель : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 9 (644). – С. 146-154. – ISSN 0132-2036
1692292
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1959. – 270с.
1692293
  Найдич М. Шинель на вырост / М. Найдич. – Средне-Уральское книжное изд., 1964. – 272 с.
1692294
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1975. – 215с.
1692295
  Микитенко І.К. Шинка / І.К. Микитенко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 32с. – (Масова худ. б-ка)
1692296
   Шинкарук Володимир Іларіонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 388-389. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1692297
  Іщенко М.П. Шинкарук Володимир Іларіонович / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – С. 606. – ISBN 978-966-2545-52-4
1692298
   Шинкаруківські читання у Товаристві "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  У Товаристві «Знання» України вшанували пам’ять Володимира Іларіоновича Шинкарука. З цієї нагоди відбулася міжнародна науково-практична конференція. Цьогорічні ХІУ Шинкаруківські читання, які провели спільно Товариство "Знання" України, Університет ...
1692299
  Чредніченко О. Шинки у містах Англії XIV-XV ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-90295
1692300
  Мигаль Т.С. Шинок "Оселедець на ланцюзі" / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1966. – 259с.
1692301
  Тимошик М. Шинок на Шинковій // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 151-160
1692302
  Соколова Н. Шины шуршат по асфальту. / Н. Соколова. – Москва, 1970. – 512с.
1692303
  Чилая С.Е. Шио Арагвиспирели / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1950. – 5-15с.
1692304
  Печникова Н.В. Шип (Acipenser Nudiventris Lov) Аральского моря и озера Балхаш. (Морфология, биология и рекомендации по охране и воспроизводству запасов) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Печникова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 16л.
1692305
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1977. – 478с.
1692306
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1979. – 478с.
1692307
   Шипка.. – Москва, 1970. – 352с.
1692308
   Шипкинська висота. – Одеса, 1978. – 170 с.
1692309
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 160
1692310
   Шипович Євген Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 299-300 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1692311
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-439-961-3
1692312
   Шипович Євген Йосипович (1922-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 175. – ISBN 966-95774-3-5
1692313
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 3 : Тьма / Леонид Андреев ; Астма : рассказ / Ив. Бунин ; Сестра : рассказ / Борис Зайцев ; Изумруд : рассказ / А. Куприн ; Пески : рассказ / А. Серафимович ; Стихи / А. Блок, Георгий Чулков ; Творимая легенкда : роман, ч. 1: Навьи чары / Федор Сологуб. – 1907. – 320 с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692314
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 6 : [Синяя птица / Морис Метерлинк ; Крик в ночи; Ревность / К. Бальмонт ; Голоса в полях : стихи / Белый; Видение; Треугольник : стихи / Н. Минский; Мои записки / Л. Андреев]. – 1908. – 262, [6] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692315
   Шиповник
кн.7. – 1908
1692316
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 8 : У порога неизбежности; Листки / Леонид Семенов ; Город / М. Розенкноп ; Прозрение; Образ / А. Чапыгин ; Каштаны / О. Миртов ; Три комнаты / Вера Яровая ; Кроты; Ярмарка; Скала / Сергей Городецкий ; Иоанн Грозный / Вл. Волькенштейн. – 1909. – 267, [5] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692317
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 9 : [Печаль полей / С. Сергеев-Ценский ; Сны / Борис Зайцев ; Сын человеческий / Леонид Андреев ; Песня судьбы : драматический пролог / Ал. Блок]. – 1909. – 252, [3] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692318
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 10 : Мария Магдалина : пьеса в 3 действ. / Морис Метерлинк ; пер. с рукописи Л. Вилькиной и В. Бинштока ; Навьи чары, ч. 3 / Корелева Ортруда ; На Куликовом поле : стихи / Ал. Блок. – 1909. – 278, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692319
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 11 : Верность / Борис Зайцев ; Обручение / П. Гиршбейн ; Гелион-Эолион / Ю. Словацкий ; Анфиса / Леонид Андреев. – 1909. – 245, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692320
   Шиповник
кн.13. – 1910
1692321
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 21 : Дальний край : роман, ч. 2 / Борис Зайцев ; Золотой цветок : лирический цикл / Юрий Верховский ; Атлантида : пьеса в 5 действиях и 8 карт. / Лариса Рейснер. – 1913. – 219, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1692322
  Пайбердин М.В. Шиповник / М.В. Пайбердин. – Москва, 1963. – 156с.
1692323
  Мозолевский Б.Н. Шиповник / Б.Н. Мозолевский. – К., 1967. – 94с.
1692324
  Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование. / Б.Д. Игнатьев. – Новосибирск, 1946. – 321с.
1692325
  Коновалов В. Шиповник на взгорьях / В. Коновалов. – Вильнюс, 1980. – 255с.
1692326
  Ребан Р.К. Шиповник на каменном берегу / Р.К. Ребан. – М., 1972. – 272с.
1692327
  Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий : стихи / С.К. Шелковый. – Киев : Молодь, 1990. – 99 с.
1692328
  Шмальгаузен И.Ф. Шиповники окрестностей Киева : (с 3-мя табл. рисунков) / [соч.] И. Шмальгаузена. – Киев : Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торговли И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск.отд., 1891. – [2], 48 с., 3 л. ил. – Отд.оттиск : Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1892, т. 12, вып. 1
1692329
  Бунаков В.А. Шиповники Северо-Осетинской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бунаков В.А. ; М-во здравоохр. РСФСР, Пятигорск. фармац. ин-т, Лен. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1960. – 11 с.
1692330
  Сагайдак В. Шипшина. / В. Сагайдак. – К., 1989. – 104с.
1692331
  Савка І. Шипшинове намисто : [коротка проза : новели] / Ірина Савка. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 154, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-679-324-3
1692332
   Шипшиновий кущ : Збірка. – Донецьк : Донеччина, 2003. – 560с. – ISBN 966-556-462-5
1692333
   Шипы и розы. – Москва, 1959. – 288 с.
1692334
   Шипы и розы. – Москва
2. – 1960. – 264 с.
1692335
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы / Б.Н. Тимофеев. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 139 с.
1692336
   Шипы и розы.. – М.
3. – 1962. – 264с.
1692337
  Сибиренко-Ставрояни Шипы лепестков : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 121-128. – ISSN 0131-8136
1692338
  Твардовски А. Шир след шир / А. Твардовски. – София, 1961. – 184с.
1692339
  Балавадзе Е.С. Ширак-эльдарские пресмыкающиеся и их значение в жизни биоценозов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балавадзе Е.С. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 18 с.
1692340
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 443 с.
1692341
  Ахавні Ширак : роман / Ахавні; авториздат пер. з вірмен. – Москва : Советский писатель, 1957. – 416 с., [1] портр.
1692342
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1960. – 479 с.
1692343
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с армян. В. Дудинцева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1964. – 516 с.
1692344
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 384 с.
1692345
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни. – Москва : Советский писатель
2. – 1967. – 423 с.
1692346
  Мирмухсин М. Ширак : поэма / Мирмухсин ; пер. с узб. – Ташкент, 1970. – 96 с.
1692347
  Ахавни Ширак : роман : авториз. пер. с арм. / Ахавни. – Москва : Советский писатель, 1983. – 591 с. : портр.
1692348
  Губерський Л.В. Ширак Жак // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 745. – ISBN 966-316-045-4
1692349
  Найленд Ф Д. Ширали / Ф Д. Найленд, . – Москва, 1978. – 213с.
1692350
  Тамразян Г.С. Ширванзаде / Г.С. Тамразян. – М., 1967. – 387с.
1692351
  Мелкумян М.А. Ширванзаде как психолог : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мелкумян М.А. ; Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 28 с.
1692352
  Мурадян А.С. Ширванзеде-мемуарист. : Автореф... канд. филос.наук: 642 / Мурадян А.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 21л.
1692353
   Ширвіндт Євсей Густавович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 249-250. – ISBN 978-617-573-038-6
1692354
  Захаров Д.П. Шире внедрять передовой опыт / Д.П. Захаров. – Челябинск, 1961. – 43с.
1692355
  Лагута А.Ф. Шире внедрять травяную муку в птицеводство / А.Ф. Лагута. – Москва, 1962. – 15 с.
1692356
  Орлов В.Н. Шире круг / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1972. – 48с.
1692357
   Шире распространять почин инженера Яшина.. – Челябинск, 1960. – 12с.
1692358
  Разумный М.А. Шире шаг / М.А. Разумный. – Москва, 1975. – 302 с.
1692359
  Иляхинский М.А. Шире шаг! / М.А. Иляхинский. – М., 1960. – 96с.
1692360
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повесть : [для школьного возраста] / И.И. Бондаренко ; ил. К.Ю. Швец. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 240 с. : ил.
1692361
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повести : [для детей] / И.И. Бондаренко. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 567 с. : ил.
1692362
  Амир Хусрау Дихлави Ширин и Хусрау / Амир Хусрау Дихлави. – Москва, 1966
1692363
  Абдаллах Х. Ширин и Хусроу / Х. Абдаллах ; критич. текст и вступ. ст. С. Асадуллаева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 59 с.
1692364
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 106-111
1692365
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1692366
  Саченко В.П. Ширина внутренних уровней и распределение электронов по энергиям элементов переходной группы железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саченко В.П. ; МВО СССР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1960. – 9 с.
1692367
  Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмі 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1692368
  Одрібець Н.В. Ширина підгруп 2k-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина підгруп 2[верхній індекс k]-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного кореневого дерева не перевищує 3.
1692369
  Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 124-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних аморфізмів 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1692370
  Иванчук В.И. Ширины спектральных линий в хромосферных спикулах / В.И. Иванчук, Н.И. Пишкало // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-16. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Собраны данные наблюдений по полуширинам профилей спектральных линий в спикулах. Показано, что спикульная структура хромосферы наблюдается в бальмеровских линиях водорода, линиях ортогелия и ионизованного кальция. Кратко обсуждаются различные механизмы ...
1692371
  Мавріна О.С. Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 52-65. – ISSN 1682-671Х
1692372
  Короткий В.А. Ширінський-Шихматов Платон Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 66. – ISBN 966-06-0393-2
1692373
  Гегелло Н.В. Ширма поднимаеться выше / Н.В. Гегелло. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64с.
1692374
  Жиляр М. Ширма с картинками / М. Жиляр. – М., 1984. – 113с.
1692375
   Широка страна моя родная. – Москва, 1947. – 79 с.
1692376
   Широка страна моя родная. – Москва, 1950. – 88 с.
1692377
   Широка страна моя родная. – Москва, 1952. – 96 с.
1692378
  Жамбалов Ц. Широкая дорога / Цыдып Жамбалов; перреводы. – Чита, 1961. – 17 с.
1692379
  Богданова Светлана Широкая Масленица достигла цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1692380
  Кидряшкин Т.А. Широкая Мокша / Т.А. Кидряшкин. – Саранск, 1981. – 328с.
1692381
  Кирдяшкин Т.А. Широкая Мокша. / Т.А. Кирдяшкин. – М., 1960. – 328с.
1692382
  Гальегос М.Э. Широкая река, высокий огонь / М.Э. Гальегос. – М, 1980. – 208с.
1692383
  Зацепин Г.Т. Широкие атмосферные ливни и ядерно-каскадный процесс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зацепин Г.Т. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 8 с.
1692384
  Попов И.Т. Широкие горизонты / И.Т. Попов. – Псков : Псковиздат, 1951. – 103 с.
1692385
  Гезалов И. Широкие горизонты : роман / Исмаил Гезалов; пер. Ю.Карасева и др. – 2-е доп. – Баку : Азернешр, 1967. – 262 с.
1692386
  Мусатов А.И. Широкие окна / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 548с.
1692387
  Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (358). – С. 31-35
1692388
  Абдюшев Х.Х. Широкий оперативный доступ к носовой и придаточным полостям у некоторых сельскохозяйственных животных. : Автореф... Доктора вет.наукнаук: / Абдюшев Х.Х.; М-во сел.хозяйства Каз.ССР. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1692389
  Доломан Є.М. Широкий плин : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1961. – 81 с.
1692390
  Кабанець М.М. Широкий пошук резервів / М.М. Кабанець. – Київ, 1976. – 182с.
1692391
  Баранов О.С. Широкий світ коротких оповідань В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1692392
   Широкий спектр діяльтності отоларингології (Інтерв"ю з канд. мед. наук, лікарем-отоларингологом вищої категорії Ю.С.Гребенюком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Щедрина Ірина, Солдатенков Василь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 40 : фото
1692393
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae. – Ленинград, 1986. – 30с.
1692394
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Citrilluschrad. – Л., 1989. – 28с.
1692395
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica.. – Л., 1988. – 48с.
1692396
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus. – Л., 1988. – 36с.
1692397
   Широким кроком - у комунізм!. – К., 1961. – 520с.
1692398
   Широким фронтом.. – М., 1984. – 96с.
1692399
  Еременко В.Н. Широким шагом / В.Н. Еременко. – Москва, 1953. – 157с.
1692400
  Митев Т. Широкият социализъм 1892-1900 / Т. Митев. – София : Климент Охридски, 1989. – 168 с.
1692401
  Сколоздра В. Широкі горизонти / В. Сколоздра. – Львів, 1954. – 24 с.
1692402
  Андрієнко Л.В. Широкі горизонти : (Рішення берез. Пленуму ЦК КПРС у дії). [Про сіл. господарство України] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1966. – 116 с.
1692403
   Широкі горизонти науки.. – ЛЬвів, 1969. – 83с.
1692404
  Лісняк В.А. Широкі простори / В.А. Лісняк. – Київ, 1957. – 100с.
1692405
  Горбик Р. Широко знані у вузькому колі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українська література в Німеччині
1692406
  Ярославский Е. Широко развернем антирелигиозную пропаганду / Е. Ярославский. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 23 с.
1692407
  Суханов В.И. Широко раскрытыми глазами / В.И. Суханов. – Красноярск, 1961. – 58с.
1692408
  Биберман Л.И. Широкодиапазонные генераторы на негатронах / Л.И. Биберман. – Москва : Радио и связь, 1982. – 89 с. : ил. – Библиогр: с. 85-88 (102 назв.)
1692409
  Воинов Б.С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. / Б.С. Воинов. – Москва, 1973. – 303 с.
1692410
  Ивашкевич Сергей Александрович Широкодиапазонные ядерные магнитометры для сильных полей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Ивашкевич Сергей Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 13-9104. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1692411
  Горбань Н.С. Широкое восприятие принципа нотариальной тайны // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 75-82. – ISBN 978-611-01-0484-5
1692412
  Эдель М.В. Широкое сердце. / М.В. Эдель. – М., 1945. – 54с.
1692413
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1953. – 268 с.
1692414
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1955. – 300 с.
1692415
  Терещенко С.С. Широкозначність займенникових слів української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 86-91
1692416
  Ленца А.Л. Широкозначность глагола и контекст / А.Л. Ленца. – Кишинев, 1987. – 97с.
1692417
  Попова В.Н. Широкозначные глагольные фразеологизмы современного немецкого языка как проблема лексикографии и фразеологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попова В.Н.;. – л.
1692418
   Широкозонные полупроводники. – Махачкала, 1988. – 170 с.
1692419
   Широкозонные полупроводники и диэлектрики. : Межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : Ленинградский пед.ин-т им.А.И. Герцена, 1985. – 162с.
1692420
   Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. – Львов : Вища школа, 1982. – 148 с.
1692421
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1950. – 184с.
1692422
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1952. – 319с.
1692423
  Дмитриев А.Т. Широкой дорогой / А.Т. Дмитриев. – М., 1961. – 280с.
1692424
  Хамитов К.И. Широколиственные леса Башкирского Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамитов К.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 17 с.
1692425
   Широколиственные леса северо-западного Кавказа. – Москва : АН СССР, 1953. – 384с.
1692426
   Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, М. Степанюк, В. Коляда, М. Паталаха, І. Купенко, О. Гурін, В. Корнієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 41-45. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика геологічної будови Хмільницької площі, перспективної на виявлення уранових родовищ жильно-штокверкового типу. Використання вперше в Україні широко-масштабних літогеохімічних пошуків на основі підгрунтової геохімічної ...
1692427
  Балл А.М. Широкопленочные звуковые передвижные установки / А. М. Балл, Н. А. Лысенко, А. М. Юрьев ; под общ. ред. К. В. Плетникова. – Мсква : Искуство, 1954. – 176 с.
1692428
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1692429
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1692430
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители : конспект лекций / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук ; М-во гражд. авиации СССР. Киев. ин-т инженеров градж. авиации. – Киев : [б. и.], 1971. – 120 с.
1692431
  Волков Ю.А. Широкополосные интегральные усилители / Ю.А. Волков, В.А. Королев, Ю.Н. Мишин. – Москва, 1979. – 80 с.
1692432
  Ламекин В.Ф. Широкополосные интегральные усилители / В.Ф. Ламекин. – Москва, 1980. – 223 с.
1692433
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1692434
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1692435
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1692436
   Широкополосные полупроводниковые устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
1692437
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1692438
   Широкополосные радиопередающие устройства : Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах. – Москва : Связь, 1978. – 304 с.
1692439
   Широкополосные радиотехнические цепи и устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1987. – 161 с.
1692440
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители : обзор иностранных изобретений / Л.Н. Китаева. – Москва, 1968. – 44 с.
1692441
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители / Л.Н. Китаева. – М, 1968. – 44с.
1692442
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1692443
  Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах / Б.Г. Горбань. – Москва, 1975. – 247 с.
1692444
   Широкополосные усилительные и генераторные устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1985. – 160 с.
1692445
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1692446
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1692447
  Карпов В.М. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами / В.М. Карпов, В.А. Малышев, И.В. Перевощиков. – Москва, 1984. – 104 с.
1692448
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1692449
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1692450
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1692451
   Широкосмуговий засіб радіозв"язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів / О.В. Андреєв, П.П. Мартинчук, І.І. Полещук, М.Ф. Хоменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 49-55. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1692452
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1692453
  Пільтяй С.І. Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на основі коаксіальних ребристих структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Пільтяй Степан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1692454
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1692455
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1692456
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы : раздел курса лекций "Телевидение". [Утв. 28/1 1967 г.] / В.С. Бабенко ; М-во гражд. авиации СССР. Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев : [б. и.], 1968. – 64 с.
1692457
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1692458
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1692459
  Лашко М.В. Широта астрономічних досліджень Джованні Годіерни вражає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 29-31. – ISSN 2518-7104


  Маловідомий італійський астроном Джованні Годіерна. Годіерна вважав, що між кометами і туманностями є величезна різниця: так як комети переміщуються і змінюються, він вважав їх ближчими до Землі, тоді як туманності повинні складатися із зірок, і про це ...
1692460
  Коргуник Ю. Широта змістового наповнення соціально-реалістичного роману-хроніки Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 273-280
1692461
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1692462
  Бойченко В.П. Широти : поезії / Валерій Бойченко. – Одесса : Маяк, 1981. – 52 с.
1692463
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1692464
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1692465
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1692466
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1692467
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1692468
  Сидоренко Н. Широцький Костянтин Віталійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 374-375. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1692469
  Курас І. Широцький Костянтин Віталійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 773-774. – ISBN 966-642-207-7


  Широцький Костянтин Віталійович - український мистецтвознавець, фольклорист, політичний та громадський діяч. Поширював українізацію на теренах України, викладаючи історію українського мистецтва XIII-XV ст. на кафедрі історії мистецтва ...
1692470
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1692471
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – Київ, 1967. – 40с.
1692472
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Андрієнко Л.В. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1957. – 44 с.
1692473
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1692474
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1692475
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1979. – 159с.
1692476
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека : систематика / Д.А. Азимов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 152 с.
1692477
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1692478
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1692479
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1692480
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1692481
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1692482
  Камінська Ю. Шифр української духовності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 19 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті українського філософа Сергія Кримського.
1692483
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1692484
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1692485
  Курпнек Г.И. Шифровка от 147-го.... / Г.И. Курпнек, Н. Шестаков. – Рига, 1969. – 211с.
1692486
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1692487
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1692488
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1692489
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1692490
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1692491
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1692492
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1692493
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1692494
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309. – ISBN 978-966-439-961-3
1692495
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1692496
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1692497
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 302
1692498
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1692499
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1692500
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1692501
   Шишкін Борис Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-961-3
1692502
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1692503
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1692504
   Шишловський Олександр Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 68
1692505
   Шишловський Олександр Андрійович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1692506
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1692507
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 299
1692508
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1692509
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1692510
   Шищенко Петро Григорович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 978-966-8153-74-7
1692511
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1692512
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1692513
   Шищенко Петро Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1692514
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309-312. – ISBN 978-966-439-961-3
1692515
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1692516
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1692517
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1692518
   Шияновський Владислав Іванович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540-541. – ISBN 978-966-439-754-1
1692519
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1692520
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1692521
  Винниченко І. Шіллер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363-364. – ISBN 978-966-7863-77-7
1692522
   Шінкокін-вака-шю : нова збірка давніх та сучас. яп. пісень (1205 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 829, [3] с. – Назва парал. укр., яп. – Бібліогр.: с. 827. – (Японська поетична антологія). – ISBN 978-617-7349-70-8
1692523
  Вестель Т. Шінкьо та шінкьо-шьосецу в літературній дискусії 20-х років доби Кіндай // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті простежено літературно-критичну дискусію щодо терміна шінкьо-шьосецу та розглянуто чинники, які у 20-ті р. ХХ ст. зумовили виникнення жанру японської сповідальнобіографічної літератури "про стан душі". В статье рассмотрена ...
1692524
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1692525
  Ткачук О. Шістдесят вісім тисяч відтінків ефективного способу судового захисту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1692526
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР : Доповіді на спільному урочистому засіданні Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РСФСР у Кримлівському Палаці з"їздів 21 грудня 1982 року / Андропов Ю.В. – Київ : Політвидав України, 1982. – 30 с. : портр.
1692527
  Чорна С. Шістдесят років тому радянська влада знищила вітраж "Шевченко. Мати" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2024. – 15 березня (№ 52). – С. 1, 12


  У вестибюлі Червоного корпусу Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка з 11 по 15 березня експонували копію ескізу вітража "Шевченко. Мати". Його на замовлення навчального закладу, в Археологічній комісії при якому в 1845-1847 рр. працював поет, 60 років тому ...
1692528
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1692529
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1692530
   Шістдесятники XX століття : [збірка творів] / Тбіл. держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ф-т гуманіт. наук, Ін-т україністики ; [авт. проекту О. Баканідзе ; упоряд. та ред. С. Чхатарашвілі ; ред. укр. тексту Н. Наскідашвілі]. – Тбілісі : [б. в.], 2019. – 305, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., груз. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-9941-13-870-6


  У пр. 1734873 напис : Ректору Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу з повагою. О. Баканідзе. Тбілісі, 2020 р.
1692531
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1692532
  Наєнко М.К. Шістдесятники і "Любов моя люба" : спогад і погляд / Михайло Наєнко. – Київ : Самченко, 2023. – 801, [3] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 780-801. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95380-0-1


  У пр. № 1750602 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка.автор /підпис/ 26.ХІ.2023 р.
1692533
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1692534
  Наєнко М. Шістдесятники падають, як зорі літньої ночі... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 313-316
1692535
  Васильченко Б. Шістдесятники... у Донецьку. Навіть у радянські часи на Донбасі не бракувало сміливців, яким боліла Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 6-7


  "Дійсно, вони були одними з перших у часи «совєтской власті» українцями у Донецьку. У тому Донецьку, точніше Донбасі, який Олесь Гончар радив віддати Росії: «Хай вона ним подавиться». Цей факт підтвердив недавно письменник Василь Шкляр. Сучасний Донбас ...
1692536
  Мусієнко О. Шістдесятники: звідки вони? // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 15-27
1692537
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1692538
  Здоровило Н. Шістдесятниці в комп"ютерній грі. Українські аніматори представили унікальний інтерактивний онлайн-проєкт "60. Втрачені скарби" про художниць бунтівної епохи // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 лютого (№ 14)


  Українська анімаційна асоціація УАнімА в рамках програми #UkraineEverywhere «Українського інституту» нещодавно представила широкому загалу інтерактивний онлайн-проєкт «60. Втрачені скарби». Анімовані розповіді з інтерактивним компонентом розкриють ...
1692539
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1692540
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1692541
  Тарнашинська Л. Шістдесятництво: філософія покоління як "публічна свідомість" // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 344-352. – ISBN 966-568-637-2
1692542
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1692543
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 92 с.
1692544
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / Ацаркін О.М. – Київ : Дерполітвидав, 1956. – 92 с.
1692545
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1692546
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1692547
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1692548
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1692549
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – Київ, 1950. – 116с.
1692550
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 186 с.
1692551
   Шістнадцяті юридичні читання "Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України : матеріали Міжнар. наук. онлайн-конфенції : 19-20 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін. ; редкол.: Андрущенко В.П. (співголова) та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – 197, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1692552
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1692553
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1692554
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1692555
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1692556
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1692557
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1692558
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1692559
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1692560
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1692561
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1692562
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1692563
  Ковалів О. Шість основ "конституційного прагматизму", або Що не так з земельною реформою Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 8-9
1692564
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1692565
   Шість пріоритетів інтеграції в Європу // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Інтеграція української науки в Європейський простір відбуватиметься за шістьма основними пріоритетами. Так передбачено проектом Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), який схвалено на засіданні колегії МОН ...
1692566
  О"рурк Меліса Шість пріоритетів посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 6-7


  Розмова з послом Австралії в Україні Мелісою О"рурк: "Австралія залишається дуже твердим прихильником територіальної цілісності та суверенітету України".
1692567
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1692568
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1692569
  Денисенко В. Шість років редагував часопис [Павло Антонович Троцький] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 423. – ISBN 966-7522-04-0
1692570
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1692571
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1692572
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1692573
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1692574
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1692575
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1692576
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1692577
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1692578
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1692579
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1692580
   Шість цікавих фактів про українську фантастику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 8-11
1692581
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1692582
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1692583
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1692584
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1692585
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1692586
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1692587
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1692588
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1692589
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Библиогр.: с. 163-191. – Баку : Элм, 1980. – 193 с.
1692590
  Мищенко П.И. Шкала цветов : Пособие для ботаников и зоологов при науч. и науч.-прикл. работах : Извлеч. из кн. П.А. Саккардо "Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum" / П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – 14 с., 2 л. цв. табл. – (Труды Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства земледелия / Изд. под редакцией заведующего Бюро Роб. Эд. Регеля. год. 9 - 1916 ; Прил. 15)


  Саккардо, Пьетро Андреа (1845-) Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum
1692591
  Бондарцев А.С. Шкала цветов : (пособие для биологов при науч. и науч.-прикладных исследованиях) / А.С. Бондарцев ; Акад. наук СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с., [1] л. ил.
1692592
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1692593
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1692594
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1692595
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1692596
  Качкан В. Шкандрій Борис Олексійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 337-338. – ISBN 966-02-0457-4
1692597
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1692598
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1692599
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1692600
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1692601
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1692602
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – Москва, 1982. – 384с.
1692603
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1692604
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1692605
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1692606
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1692607
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1692608
   Шкварников (Шкварніков) Петро Климович (1906-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541. – ISBN 978-966-439-754-1
1692609
  Івченко В. Шкварников Петро Климентійович (- укр.вчений- генетик ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1086-1087. – ISBN 978-966-8567-14-8
1692610
  Гарфорд Т. Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще = Messy : як творчий безлад може змінити життя на краще / Тім Гарфорд ; [пер. з англ. Ганна Кирієнко]. – Київ : Наш формат, 2018. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Messy. How to be creative and resilient in a tidy-minded world / Tim Harford. London: Little, Brown, 2016. - Назва на корінці : Шкереберть. – Бібліогр. в прим.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7513-97-0
1692611
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1692612
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко" / В.Н. Дружинин. – Ленинград, 1953. – 175с.
1692613
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1692614
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1692615
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1692616
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1692617
  Батіщева Валентина Шкідливий вплив алкоголю на здоров"я неповнолітніх // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 6
1692618
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1692619
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1692620
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1692621
  Богданович Лілія Шкідливі звички (Бесіда з учнями середньої та старшої школи) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 18-19 : фото
1692622
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року / І. Білановський. – 55 с.
1692623
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : АН УРСР, 1931. – 38 с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1692624
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1692625
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1692626
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1692627
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – С. 231-330
1692628
  Замковий О.Д. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що впливають на офісних працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 89-91. – ISBN 978-966-641-732-2
1692629
  Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт / Ю.О. Полукаров, Л.О. Мітюк, О.В. Землянська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 130--135 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1692630
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1692631
  Тищенко Алла Шкідливість побутової техніки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 27-28 : фото
1692632
   Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів / Ю.Е. Клечковський, С.О. Глушкова, Н.Т. Могилюк, О.В. Ігнатьєва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1692633
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1692634
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – Київ, 1953. – 83с.
1692635
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1692636
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : Практ. підручн. / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1692637
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1692638
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1692639
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1692640
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1692641
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1692642
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1692643
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1692644
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177 с.
1692645
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1692646
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1692647
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40 с. : з мал.
1692648
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 127 с.
1692649
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1692650
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1692651
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – Київ, 1954. – 113с.
1692652
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1692653
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1692654
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1692655
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1692656
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1692657
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1692658
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1692659
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1692660
  Гранчак Т. Шкільна бібліотека - провідний інформаційний осередок Нової української школи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л.М. Бондар, Н.В. Вараксіна, С.М. Глазунова, Н.Д. Грудініна, Т.В. Добко, Л.М. Дунаєва, Н.Є. ...
1692661
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1692662
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1692663
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1692664
  Новікова Н. Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 313-323. – ISSN 2312-5993
1692665
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1692666
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1692667
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1692668
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1692669
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1692670
  Федорченко Т.В. Шкільна географічна освіта в Швеції // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 164-166. – ISBN 978-966-136-643-4
1692671
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1692672
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1692673
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1692674
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1692675
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1692676
  Гілецький Й. Шкільна географічна освіта: крок вперед, два кроки назад / Й. Гілецький, Я. Атаманюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7069-36-1
1692677
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1692678
  Токолова Н.А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 8-11 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1692679
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1692680
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1692681
  Пересада О.С. Шкільна діяльність земського самоврядування на Харківщині у 1865-1919 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 73-84. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується процес становлення та розвитку земських шкіл на території Харківської губерніїу 1865–1919 роках. Аналізуються масштаби та динаміка розвитку народної освіти на Харківщині, досягнення та недоліки шкільної діяльності харківського ...
1692682
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі / У.А. Тюпа. – Київ : Радянська школа, 1952. – 124с.
1692683
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1692684
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1692685
   Шкільна історія - в глухому куті / І. Лиховид, Н. Малімон, Т. Козирєва, В. Рижков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Цьогоріч майже 20% випускників не подолали поріг ЗНО. Як це змінити?
1692686
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1692687
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1692688
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1692689
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1692690
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1692691
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1692692
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1692693
  Голуб Н. Шкільна мовна освіта: проблеми і перспективи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 3
1692694
  Гончаренко О.М. Шкільна освіта за доби нацистської окупації України: до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 90-97. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1692695
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1692696
  Задорожний М.П. Шкільна освіта у Фінляндії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 2-5 : фото
1692697
   Шкільна першість. Комісія Асоціації правників України з питань удосконалення юридичної освіти склала перший рейтинг правничих шкіл // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 8-9


  В рейтингу правничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
1692698
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1692699
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1692700
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1692701
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1692702
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1692703
  Харчук Р. Шкільна програма з української літератури як заручниця ревізії літературного канону і жертва осучаснення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 2-5


  "Відео Богдана-Олега Горобчука на ютубканалі «Культуртригер» про потребу читання в школі і необхідність чергових змін у шкільній програмі з літератури рівня стандарту спонукає мене написати про зазначені проблеми, але ширше, враховуючи історію питання, ...
1692704
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1692705
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1692706
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1692707
  Сергійчук В. Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 5-15. – ISSN 0130-6936
1692708
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1692709
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1692710
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1692711
   Шкільне видання Шевченкового "Кобзаря" // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 18
1692712
  Олішевська Ю.А. Шкільне географічне краєзнавство / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-61-5
1692713
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1692714
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1692715
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1692716
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1692717
  Григоренко О.М. Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації : монографія / О.М. Григоренко, Г.Т. П"ятницька. – Київ : Кондор, 2022. – 215, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 189-215. – Бібліогр.: с. 200-215. – ISBN 978-617-8052-90-4
1692718
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1692719
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1692720
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1692721
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1692722
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип. 3. – 2006. – 64 с.
1692723
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький ]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80 с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1692724
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1692725
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1692726
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1692727
  Цвелих О.М. Шкільний визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – Київ : Радянська школа, 1983. – 256с.
1692728
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1692729
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1692730
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1692731
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – Київ, 1957. – 92с.
1692732
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1692733
  Шулікін Д. Шкільний закон: новації і "больові точки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
1692734
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1692735
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1692736
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1692737
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1692738
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1692739
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1692740
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1692741
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1692742
  Масляк П. Шкільний курс "Географія України" в Системі геополітичних та геостратегічних координат сучасності / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
1692743
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1692744
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1692745
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1692746
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1692747
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1692748
  Барановська О.В. Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 20-30. – ISBN 978-966-544-404-5
1692749
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1692750
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1692751
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1692752
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1692753
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1692754
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1692755
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1692756
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1692757
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; уклад. Н.Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1692758
  Турчик І.Х. Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США ( XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Турчик Ірина Хосенівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 61 назва
1692759
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1692760
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1692761
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1692762
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1692763
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1692764
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1692765
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1692766
  Божук Л. Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 198-213. – ISBN 966-7317-93-5
1692767
  Янкович О.І. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 29-36. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1692768
  Згерська О. Шкільництво у розвитку українського суспільства ХVІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 38-42


  За матеріалами Волинського воєводства.
1692769
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук : спец. 09.00.12 - українознавство / Л.В. Божук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 222 л. – Бібліогр.: л. 186-222
1692770
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1692771
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1692772
   Шкільні вечори : бібліотечка шкільн. "Сур.". – Київ
№ 6. – 1976
1692773
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1692774
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1692775
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1692776
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1692777
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1692778
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1692779
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1692780
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1692781
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1692782
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1692783
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1692784
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1692785
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1692786
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1692787
  Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 26-30
1692788
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1692789
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1692790
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Січень, № 1 (121). – 2019. – 32 с.
1692791
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Лютий, № 2 (122). – 2019. – 32 с.
1692792
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Березень, № 3 (123). – 2019. – 32 с.
1692793
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Квітень, № 4 (124). – 2019. – 32 с.
1692794
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Травень, № 5 (125). – 2019. – 32 с.
1692795
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Червень, № 6 (126). – 2019. – 32 с.
1692796
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Липень, № 7 (127). – 2019. – 32 с.
1692797
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Серпень, № 8 (128). – 2019. – 32 с.
1692798
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Вересень, № 9 (129). – 2019. – 32 с.
1692799
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Жовтень, № 10 (130). – 2019. – 32 с.
1692800
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Листопад, № 11 (131). – 2019. – 32 с.
1692801
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Грудень, № 12 (132). – 2019. – 32 с.
1692802
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1692803
   Шкільняк Степан Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541-542. – ISBN 978-966-439-754-1
1692804
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1692805
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1692806
  Брюховецька О. Шкіра реальності: до феноменологічної теорії кіно // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 68-75. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменологія Мерло-Понті Моріса (1908-1961).
1692807
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1692808
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1692809
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1692810
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1692811
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1692812
  Мушкудіані О. Шкіци спогадів // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 14-23. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Спогади про А. Малишка, Бажана М., В. Пшавела, М. Швайка, Х. Хачатуряна.
1692813
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1692814
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1692815
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1692816
   Шкляр Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1692817
   Шкляревський Олексій Сергійович (1839-1906) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 451. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1692818
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1692819
  Іванов Є.В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів / Є.В. Іванов, О.Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1692820
  Псатій А. Шкода чи користь? Що потрібно знати про побутову хімію // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 6-17


  В розвинутих країнах засоби побутової хімії, що містять ці небезпечні для здоров"я людей речовини заборонені. Але у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути ...
1692821
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1692822
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1692823
  Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-120. – (Юридичні науки ; № 1)
1692824
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1692825
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1692826
  Сірік О.М. Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh) / О.М. Сірік, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1692827
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1692828
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1692829
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1692830
   Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. ; Кременчуц. ін-т Ун-ту ім. А. Нобеля [та ін.]. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 451, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-91-4
1692831
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1692832
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1692833
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії Нанотрак, під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов, ...
1692834
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1692835
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1692836
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1692837
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1692838
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1692839
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1692840
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1692841
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1692842
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – Москва-Л., 1940. – 176с.
1692843
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1692844
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1949. – 296с.
1692845
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1957. – 247с.
1692846
  Брагина Э.Л. Школа : (на нем. яз.) : пособ. по практике устной речи для студ. фак-тов нем. яз. пед. ин-тов / Э.Л. Брагина, Г.И. Жомек, Н.П. Сервилина. – Ленинград : Учпедгиз, 1961. – 88 с. – (Deutsche Konversationsbucher)
1692847
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1962. – 431с.
1692848
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1973. – 255с.
1692849
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1692850
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1692851
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1692852
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1692853
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 605с.
1692854
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 205с.
1692855
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1692856
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1692857
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1692858
  Таран Л.В. Школа "анналів", сучасні підходи в історичній науці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 34-43
1692859
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1692860
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1692861
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1692862
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1692863
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1692864
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1692865
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1692866
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-197 (325 назв.)
1692867
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1692868
  Кулик Н. Школа академіків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 14. – ISSN 2219-5793


  150 років тому у Києві відкрилася колегія Павла Галагана - приватна чоловіча гімназія. Науково-методичне піклування над Колегією здійснював Київський університет Святого Володимира. Першими директорами були відомі педагоги Семен Шафранов та Іван ...
1692869
  Войтко А. Школа академіків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 13


  Про історію і сучасну форму колегії Павла Галагана.
1692870
  Горчинська В. Школа актуальних знань і нового досвіду // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 31


  VII Всеукраїнська школа методиста "Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення", НБУ імені Ярослава Мудрого, 7-11 жовтня 2019 р., м.Київ
1692871
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1692872
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1692873
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1692874
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1692875
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1692876
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1692877
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1692878
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1692879
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1692880
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1692881
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1692882
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1692883
  Лагутенко О. Школа Бойчука та ії роль в українському мистецтві XX століття // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 457-468. – ISBN 966-02-2032-4
1692884
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1692885
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1692886
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1692887
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1692888
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1692889
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1692890
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1692891
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1692892
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1692893
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1692894
  Боревская Н.Е. Школа в КНР : 1957-1972 г. / Н.Е. Боревская ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 160 с. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.)
1692895
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1692896
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1692897
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1692898
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1692899
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте : повесть / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. И.Асана. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
1692900
  Лаврут О. Школа в Українській РСР у другій половині 1940-х наприкінці 1980-х років: сучасні візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 171-182. – ISSN 1998-4634
1692901
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1692902
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1692903
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1692904
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1692905
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1692906
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1692907
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1692908
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1692909
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1692910
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1692911
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1692912
  Данилюк І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху / І. Данилюк, І. Ягіяєв // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 116-122. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-2131
1692913
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1692914
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1692915
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1692916
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1692917
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1692918
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640 с. – ISBN 5-85880-290-7
1692919
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1692920
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1692921
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1692922
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1692923
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1692924
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1692925
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1692926
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 206с.
1692927
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1692928
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1692929
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1692930
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365 с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1692931
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1692932
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1692933
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1692934
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1692935
   Школа для "інженерів даних" / за матеріалами вишів, прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Закінчилися навчання у традиційній зимовій школі Data Engineering and Security 2022 (DES 2022), участь у якій цьогоріч взяло близько 700 студентів університетів, коледжів та учнів шкіл з різних куточків України. Організаторами є Львівський національний ...
1692936
   Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова, О. Демірська, І. та ін. Дідковська; [В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін.] ; Міжнар. гуманітар. центр "Розрада". – Київ : [б. в.], 2003. – 319 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-85-8571-01-0
1692937
  Сургай Л.С. Школа для дівчаток Введенського монастиря на Печерську (1901–1920) / Л.С. Сургай, О.І. Сургай // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 119-123. – ISBN 978-966-136-493-5
1692938
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1692939
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – Москва, 1978. – 48с.
1692940
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1692941
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – Киев : Знания УССР, 1985. – 47 с.
1692942
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1692943
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1692944
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1692945
  Пархоменко Н. Школа експертів підручників: перспективи становлення // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 201-212. – ISBN 978-966-544-404-5
1692946
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1692947
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1692948
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1957. – 380 с.
1692949
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1692950
  Муканов С. Школа жизни : роман / С. Муканов; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1966. – 431 с.
1692951
  Борисов Б.А. Школа жизни / Б.А. Борисов. – Москва : Политиздат, 1971. – 368 с. : ил.
1692952
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Детство. – 1971. – 416 с.
1692953
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1692954
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1692955
  Омельченко В.В. Школа жизни / В.В. Омельченко; В.В. Амельченко. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1978. – 112 с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1692956
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов авториз. пер. с каз. Г.Андреевой. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1985. – 380 с.
1692957
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1985. – 428 с.
1692958
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1985. – 380 с.
1692959
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1692960
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
1692961
  Крупська Н.К. Школа життя / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 28с.
1692962
  Мартич Ю.М. Школа життя / Ю.М. Мартич. – Київ, 1939. – 76с.
1692963
  Муканов С.М. Школа життя : роман / Сабит Муканов ;. – Київ
3. – 1970. – 447 с.
1692964
  Сенюта І.Я. Школа з медичного права для адвокатів / І.Я. Сенюта, В.В. Гайворонська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 7-8
1692965
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів // Початок історично-державного життя на Україні / В.О. Пархоменко. – Харків : Держвидав України, 1925. – 32 с.


  На с. 1 дарчий надпис: Дорогому И.М. Шульзі на добрую память от автора 13/31. 11
1692966
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів. – Київ, 1911. – 32 с. / Видавництво "Український Учитель" ; №47
1692967
  Грекулов А. Школа за работой. Наши наблюдения, работы и экскурсии в природу / А. Грекулов. – Москва, 1924. – 80с.
1692968
  Приходченко К.М. Школа закаливания на дому / К.М. Приходченко. – 3-е изд., дораб. и доп. – Минск, 1988. – 173с.
1692969
   Школа Закарпаття. – К., 1946. – 72с.
1692970
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце ХІХ - начале ХХ веков / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1692971
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири междц двумя буржуазно-демократическими революциями / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193 с.
1692972
   Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 32-33 : фото
1692973
  Шеридан Р.Б. Школа злословия : пер. с англ. / Шеридан. – Москва : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 253 с. – Пер. также под загл.: "Школа клеветы или Вкус пересуждать других". – (Научно-популярная библиотека "Русско мысли" ; № 6 ; Шеридан / биографический очерк А. Погожевой)
1692974
  Шеридан Р. Школа злословия / Р. Шеридан. – Москва ; Ленинград, 1937. – 187с.
1692975
  Шеридан Р.Б. Школа злословия / Р.Б. Шеридан. – Москва, 1953. – 111с.
1692976
   Школа знань чи школа цінностей? / підготовила Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  В ефірі Espreso TV про майбутнє української освіти говорили міністр освіти Лілія Гриневич і кардинал Любомир Гузар. Розмову модерував журналіст Віталій Портніков.
1692977
  Ивановит П. Школа зове / П. Ивановит, І. Радуловит. – Титоград, 1980. – 184с.
1692978
  Скаткин М.Н. Школа и всесторонее развитие детей: кн. для учителей и воспитат. / М.Н. Скаткин. – Москва, 1980. – 144 с.
1692979
   Школа и выбор профессии. – М., 1969. – 240с.
1692980
  Савченко Г.Ю. Школа и ее друзья / Г.Ю. Савченко. – Москва, 1964. – 115с.
1692981
   Школа и ее шефы. – Свердловск, 1968. – 152с.
1692982
   Школа и жизнь. – Л., 1964. – 254с.
1692983
  Рубанов С.Ф. Школа и жизнь / С.Ф. Рубанов. – Минск, 1967. – 36с.
1692984
   Школа и жизнь = Schule und leben : книга для чтения на немецком языке. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1692985
  Демина А.Г. Школа и завод / А.Г. Демина. – М, 1958. – 47с.
1692986
   Школа и здоровье учащихся. – М., 1991. – 37с.
1692987
   Школа и искусство. – Таллин, 1973. – 102с.
1692988
  Теас Р.А. Школа и колхоз / Р.А. Теас. – М., 1957. – 88с.
1692989
  Гришин Э.А. Школа и колхоз / Э.А. Гришин. – М., 1963. – 76с.
1692990
  Переведенцев В.И. Школа и молодая семья / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 96с.
1692991
  Жуков Владимир Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 181-191. – ISSN 0012-6756
1692992
  Бабушкина Т.А. Школа и начало трудового пути / Т.А. Бабушкина. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 76. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 2 ; Педагогика и психология)
1692993
  Кондратюк А.П. Школа и нравственное воспитание подрастающего поколения / А.П. Кондратюк. – Киев : Знание, 1983. – 47 с.
1692994
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Кузьмин М.Н. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 25 с.
1692995
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии / М.Н. Кузьмин. – М, 1971. – 261с.
1692996
  Осипова Е.К. Школа и общественность / Е.К. Осипова, М.Б. Ценципер. – Москва, 1962. – 48с.
1692997
  Круткин В.М. Школа и общественность / В.М. Круткин. – Челябинск, 1966. – 49с.
1692998
   Школа и общественность. – М., 1982. – 89с.
1692999
  Паначин Ф.Г. Школа и общественный прогресс : актуал. вопр. работы общеобр. шк. эпохи разв. соц. / Ф.Г. Паначин. – М., 1983. – 255с.
1693000
  Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М, 1924. – 175с.
<< На початок(–10)1691169216931694169516961697169816991700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,