Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
168001
  Лєцкін М.О. "...Без нації не може бути розвитку індивідуальностей...(взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького ) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 65-69. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
168002
  Єльська Г. "Без незалежної міжнародної експертної оцінки наукових установ "оптимізація" безглузда" / спілкувалася Лідія Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Інтерв"ю з директором Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України академіком НАНУ Ганною Єльською щодо положення науки в системі сьогоднішніх реформ та ін.
168003
  Крижанівська Ніка "Без пісні життя неповноцінне" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0868-9644
168004
  Пуліна В.І. "Без серця я б нічого в світі не врадив..." (П. Куліш) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.62-64. – (Філософські науки)


  Розкривається сутність кордоцентризму Пантелеймона Куліша. В цьому ракурсі акцентуються погляди С.Б. Кримського щодо сутнісних основ української "філософії серця"
168005
  Сірук М. "Бездіяльність Заходу провокує Росію на агресію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 3


  На міжнародній конференції в Братиславі експерти обговорюють ситуацію в Україні. Перші висновки.
168006
  Григоренко А. "Бездіяльність означала б зраду національних інтересів" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 вересня (№ 173). – С. 5


  Син видатного правозахисника Андрій Григоренко - про українську стратегію в Криму та майбутній державний устрій Росії.
168007
  Кацис Л. "Бездна" Леонида Андреева: атрибуция пародийных откликов 1903-1929 годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 356-400. – ISSN 0042-8795
168008
  Макаричев Ф. "Беззаконные кометы в кругу бесчисленных светил" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 196-224. – ISSN 0042-8795


  О романах Ф. Достоевского.
168009
  Бажан О. "Безмежно відданий наркому Успенському" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 102-111. – ISSN 2222-5250


  У дослідженні відтворено основні етапи життя Олександра Ніловича Троїцького та його діяльність на відповідальних посадах в структурах наркомату внутрішніх справ РСФРР та УРСР в 1920 - 1930-ті роки. Його роль в організації масових необгрунтованих ...
168010
  Пулина Г.А. "Безмерность в мире мер" : (Урок по поэзии Марины Цветаевой 11-класс) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16.
168011
  Степаненко М. "Безмірна делікатний і сміливий Павло Тичина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 117-124
168012
  Попова Валентина "Безмолвно и бесцельно..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 10. – С. 54-61. – ISSN 0131-8136
168013
  Семенов Виктор "Безмонетный период" и "меховые" деньги в Новгородской и Русской денежно -весовых системах XII-XIV вв. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 35-38. – ISSN 1811-542Х
168014
  Ніколко Мілана "БЕЗобразИЕ" Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 127-134. – ISBN 978-966-8603-36-5
168015
  Трубачева Лидия "Безопасность" в разных ипостасях // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0869-4915
168016
  Морозова О.І. "Безпека життя дітей - питання сьогодення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-8
168017
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
1. – 1969. – 391с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
168018
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
2. – 1969. – 420 с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
168019
  Черепанова Л.Я. Без лишних слов / Л.Я. Черепанова, Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 55 с.
168020
  Волчкова Н. Без лоскутов! Представлена концепция нового закона о науке. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 ноября (№ 48). – С. 3


  Вовсю закипела работа над новым федеральным законом о науке. Старый документ, 1996 года, как не отвечающий требованиям времени решено менять уже давно. В феврале была создана рабочая группа по подготовке законопроекта, состоящая из 60 человек - ...
168021
  Омельченко Н.М. Без любви / Н.М. Омельченко. – К, 1958. – 143с.
168022
  Домрин В.В. Без любви не могу / В.В. Домрин. – Одесса, 1959. – 48с.
168023
  Лапшенков В.С. Без малых рек нет рек больших / В.С. Лапшенков. – Ростов -на-Дону, 1983. – 127с.
168024
  Ричиотти В. Без маски / В. Ричиотти. – М.Л,, 1928. – 232с.
168025
   Без маски : сборник фельетонов. – Москва, 1960. – 109 с.
168026
  Гнатюк М. Без маски і гриму : Максим Рильський у 120-річний ювілей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 153-157. – ISSN 0868-4790
168027
  Болстад Э. Без маски. / Э. Болстад. – Ленинград, 1961. – 340с.
168028
  Барашев Р. Без математики и ум в беспорядке, и безумие в порядке вещей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 30 августа - 5 сентября (№ 35). – С. С 4


  "Есть такая шутка: кто знает математику - тот ею занимается, кто не знает - ей учит, а кто и этого не умеет - учит, как нужно математике обучать. Вот я как раз из последних: учу учителей и студентов, как обучать", — с улыбкой отрекомендовался ...
168029
  Автомонов П.Ф. Без межи : повесть / Павло Автомонов ; авторизов. пер. с укр. Ю. Денисова. – Москва : Советский писатель, 1951
168030
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1951. – 132 с.
168031
  Автомонов П.Ф. Без межі : повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 174 с.
168032
  Шевелев И. Без места: Фридрих Горенштейн остался тем, кем был всегда: человеком из подполья // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С. 41. – ISSN 0137-0723
168033
   Без мови немає нації!. – Київ : Бібліотека "Слова Просвіти", 1999. – 74с.
168034
   Без мови немає професії : Кафедра мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Т.Г.Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 31-32 : фото


  Кафедру мови та стилістики було створено 1972 року. Значення мовних дисциплін у професійній підготовці журналістів незаперечне. Тим-то стало важливим формування в Інституті журналістики Київського Національного університету ім.Шевченка фахової ...
168035
  Несмелов А.И. Без Москвы, без России / А.И. Несмелов; Витковский Е.В. – М., 1990. – 461с.
168036
  Наумова Н. Без муею мені не жити : Микола Федотович Біляшівський // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078


  Враження про перебування в Парижі
168037
  Попоцов О.М. Без музыки: роман, повести / О.М. Попоцов. – М., 1982. – 525с.
168038
  Коллинз Л. Без награды : роман / Ларри Коллинз ; Пер. с англ. А. Розенцвейга и А. Тимофеева. – Москва : Прогресс, 1989. – 571 с. : ил. – (Политеческий роман)
168039
  Хярм В. Без названия / В. Хярм. – М, 1986. – 126с.
168040
  Чернышев Л.У. Без намеков / Л.У. Чернышев. – Челябинск, 1958. – 59с.
168041
  Леонидов И.Я. Без намеков / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1963. – 39с.
168042
  Левитин М. Без намеков / М. Левитин. – М, 1963. – 283с.
168043
  Демин Д.А. Без намеков / Д.А. Демин, В.И. Фомичев. – М, 1985. – 46с.
168044
  Аржанников Д.М. Без намеков. / Д.М. Аржанников. – Свердловск, 1965. – 30с.
168045
  Глазов Г.С. Без наркоза / Г.С. Глазов. – М, 1985. – 496с.
168046
  Акімочкіна Олександра Без нас авіакомпанію не можна вважати авіаперевізником // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-20
168047
  Валентин Т. Без наставника / Т. Валентин. – Москва, 1969. – 304с.
168048
  Локтєв Вадим Без науки держава не має майбутнього // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 2 : Фото
168049
  Курбатов В. Без него // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 6-15. – ISSN 0203-5847
168050
  Филипповский И.А. Без нее нет жизни / И.А. Филипповский. – Петрозаводск, 1974. – 71с.
168051
  Чекаленко Л.Д. Без незалежної України не було б незалежної Польщі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 139-146. – ISBN 966-7196-06-2
168052
   Без них мы не победили бы. – М, 1975. – 447с.
168053
  Памухина Л.Г. Без них не обойтись в английской разговорной речи / Л.Г. Памухина. – Москва, 1969. – 224с.
168054
  Тарнавський Ю. Без нічого / Ю. Тарнавський. – Київ, 1991. – 284 с.
168055
  Ауров О. Без Нюрнберга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 43-58. – ISSN 0869-44435


  Закон об исторической памяти в Испании.
168056
  Левченко И.Н. Без обратного билета / И.Н. Левченко. – М, 1962. – 95с.
168057
  Кондратенко В.А. Без объявления войны : повесть о ратном подвиге / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1981. – 304с.
168058
  Танер Х. Без одной минуты двенадцать. Рассказы. / Х. Танер. – М., 1965. – 192с.
168059
   Без одягу і шкіри // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-83. – ISSN 0130-5212
168060
  Щадинский В.К. Без опасности здоровью / В.К. Щадинский. – Москва, 1992. – 64с.
168061
   Без освіченого громадянина не буде квітучої держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  "...З виступу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голови Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леоніда Губерського на Третьому з"їзді освітян України."
168062
  Иванов В. Без основы. Качество документов, определяющих научную политику, не устраивает ученых / беседу вела Н. Волочкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 января (№ 4)


  Конец прошедшего и начало 2012 года были отмечены появлением новых и обсуждением готовящихся важных документов в области научно-технической и инновационной политики. В декабре премьер-министр Владимир Путин подписал Стратегию инновационного развития ...
168063
  Залата Л.Д. Без особливих прикмет / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 166 с.
168064
  Качура Я. Без останніх сторінок / Я. Качура. – Харків ; Київ, 1930. – 64 с.
168065
  Нигматулин Р. Без остановок. Академии нужен ремонт на ходу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 6


  Предложенный правительством план реорганизации РАН вызвал бурю негодования. Возмущение зашкаливало. Но обратим внимание: чуть ли не подавляющее большинство академического сообщества соглашалось, что реформировать академию надо. Ее деятельность ...
168066
  Львов В.Ю. Без отдыха / В.Ю. Львов. – М., 1957. – 79с.
168067
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – М, 1962. – 176с.
168068
  Кузьмин В.Г. Без отца / В.Г. Кузьмин. – Изд. 3-е. – Нальчик, 1975. – 152с.
168069
  Петухов А.В. Без отца / А.В. Петухов. – М., 1987. – 188с.
168070
  Петухов А.В. Без отца. Люди Сузёмья / А.В. Петухов. – М., 1989. – 396с.
168071
  Рева Лариса Без пам"яті про минуле не може бути майбутнього // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-17
168072
  Еберт Й. Без партнерів нічого не відбудеться // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.174-175 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Роль Гете-інституту в німецько-українськіх культурних відносинах
168073
  Кобзев А.В. Без первоклассных специалистов наукоемкий бизнес невозможен / А.В. Кобзев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринимателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
168074
  Дружинин В.Н. Без переводчика / В.Н. Дружинин. – Москва : Мысль, 1965. – 271с.
168075
  Шемятенков В.Г. Без перемирий и компромиссов: борьба двух идеологий / В.Г. Шемятенков. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 96 с.
168076
  Ларра Р. Без перепочинку : роман / Р. Ларра. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 282 с.
168077
  Рабинович М.А. Без перспектив / М.А. Рабинович. – М., 1962. – 79с.
168078
  Тимербулатов В. Без плана по валу. Квоты для диссоветов осложнят их работу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 9


  Почему или, точнее, к чему нужно столько преподавателей с учеными степенями? Их количество - один из важнейших критериев в оценке деятельности вузов, НИИ вообще, а при комплексной оценке (аттестации, аккредитации, лицензировании) в особенности. Поэтому ...
168079
  Зарубин А.Г. Без победителей : Из истории гражданской войны в Крыму / А.Г. Зарубин, В.Г. Зарубин. – Симферополь : Таврия, 1997. – 352с. – ISBN 5-7780-0784-1
168080
  Берестова Т.Ф. Без поддержки и развития чтения не может быть единого информационного пространства страны // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-69.
168081
  Знаменский А.Д. Без покаяния / А. Знаменский. – Москва : Б. и., 1993. – 80 с. – В изд. также: Не загоняйте в угол прокурора / С. Высоцкий. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 16 (1214))
168082
  Коробкина З.В. Без покрова секретности / З.В. Коробкина. – М, 1994. – 333с.
168083
  Мартинов А. Без політичного порно, проте з агентами Кремля. Виборча кампанія в Німеччині на низькому старті // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "12 лютого, напередодні Мюнхенського безпекового форуму, Федеральні збори Німеччини обрали 12-го (починаючи з 1949 р.) президента країни. Внаслідок політичної домовленості правлячої коаліції ним став колишній міністр закордонних справ есдек ...
168084
   Без попа, кадила й бога - в комунізм наша дорога. – Львів, 1966. – 36 с.
168085
  Слуцкий Б.А. Без поправок / Б.А. Слуцкий. – М., 1988. – 29с.
168086
  Слуцкий Б.А. Без поправок... / Борис Слуцкий. – Москва : Время, 2006. – 504 с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 5-94117-103-Х
168087
  Самохин А. Без посредников. Оценивать ученого должны его коллеги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  За последние несколько лет проблеме оценки эффективности было посвящено множество публикаций, в которых фигурируют такие понятия, как индекс цитирования, импакт-факторы журналов, индекс Хирша, базы данных WoS, Scopus, PoP, РИНЦ и пр.
168088
  Сергеев Александр Без потерь : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 108-114 : Фото
168089
  Поляков А.А. Без права выбора: докум. повесть / А.А. Поляков. – М., 1983. – 175с.
168090
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
168091
  Філоненко Світлана Без права на Батьківщину // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3
168092
  Романовский И.И. Без права на дубль / И.И. Романовский. – М., 1986. – 110с.
168093
  Рольникайте М. Без права на жизнь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 12-41. – ISSN 0321-1878
168094
  Ковальський В. Без права на життя, або Чому внутрішньоутробних дітей не визнають за людей? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 56-57
168095
  Скрутень І.С. Без права на майбутнє / І.С. Скрутень. – Київ, 1984. – 118с.
168096
  Євтух В.Б. Без права на майбутнє / В.Б. Євтух. – Львів, 1985. – 82с.
168097
  Репин В.И. Без права на ошибку / В.И. Репин. – М., 1978. – 125с.
168098
  Яшин Е.А. Без права на ошибку / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1981. – 127с.
168099
  Шиманский М.Н. Без права на ошибку / М.Н. Шиманский. – Минск, 1985. – 175с.
168100
  Зданюк В.В. Без права на ошибку / В.В. Зданюк. – Минск, 1991. – 44с.
168101
  Шитов В. Без права на ошибку : Роман / В. Шитов. – Харків : Реванш, 1996. – 448с. – ISBN 5-900303-01-2
168102
  Шитов В. Без права на ошибку; Игрок или "Ласточкино гнездо"; Быть самим собой : Романы / Владимир Шитов. – Харьков : ЕвроЭкспресс.Фолио, 1997. – 448с. – (Кобра). – ISBN 996-03-0153-7
168103
   Без права на покой : рассказы о милиции : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1983. – 272 с.
168104
  Іщенко Т. Без права на помилку / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 1682-2366
168105
  Бутовченко К. Без права на помилку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про проблеми юридичної освіти та працевлаштування в Україні".
168106
  Пеунов В.К. Без права на помилование / В.К. Пеунов. – Киев, 1985. – 255с.
168107
  Бетев С.М. Без права на поражение / С.М. Бетев. – Свердловск, 1979. – 350с.
168108
  Бабанина Н. Без права на поражение // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 1/2 (242). – С. 34-40


  Президентские выборы. Предвыборная кампания Виктора Януковича
168109
   Без права на приватність? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2004. – № 1/2. – С.54-59


  Прро проект Закону "Про моніторинг телекомунікацій"
168110
  Сафонов В.И. Без права на привилегии... / В.И. Сафонов. – М., 1990. – 222с.
168111
  Хвилер Ян Без права на провал // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 12-13 : рис.
168112
  Кондрашов В. Без права на славу // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 10 : ГРУ: Центральному органу военной разведки России 200 лет. – С. 30-36. – ISSN 0235-7089


  Становление и деятельность военной разведки в 1918-1941 годах.
168113
   Без права на спочинок. – Житомир : Льонок, 2003. – 256с. – ISBN 966-541-011-3
168114
  Кузнецов А.П. Без права называть себя: докум. повесть / А.П. Кузнецов. – Тула, 1977. – 94с.
168115
  Возовикова Т. Без права передачи. Персональным данным в Интернете обеспечат защиту небывалого уровня // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Создание масштабируемой информационно-поисковой системы, основанной на биометрической технологии, стало главной целью участников научного проекта “Разработка и подготовка производства телекоммуникационного оборудования, разработка программного ...
168116
  Сюндюков І. Без правих і лівих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 11


  Юзеф Пілсудський - блискучий майстер "технології влади".
168117
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Київ : Вік, 1904. – 151с.
168118
  Франко І.Я. Без праці / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 104 с.
168119
  Магомед-Расул Без приглашения : роман / Магомед-Расул. – Москва : Советская Россия, 1979. – 350 с.
168120
  Десноес Е. Без проблем / Е. Десноес. – К, 1964. – 148с.
168121
  Майоров М.К. Без промаху : оповідання та гуморески / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1964. – 84 с.
168122
  Новицький Є.А. Без прописних істин / Є.А. Новицький, З.В. Куравський. – К, 1989. – 75с.
168123
  Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимизации предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С. 45-56. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
168124
  Орлова Р. Без прошлого и будущего... / Р. Орлова, Л. Копелев. – М., 1960. – 40с.
168125
  Кубрава А. Без прощального слова. / А. Кубрава. – Сухуми, 1990. – 55с.
168126
  Круцик Роман Без прощення вбивцям народу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 227-235. – ISSN 0869-3595
168127
  Гуцко Д. Без пути-следа : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 12. – С. 73-133. – ISSN 0012-6756
168128
  Осипов Г.О. Без пяти двенадцать / Г.О. Осипов. – Сухуми, 1972. – 206с.
168129
  Сухоруков К. Без пяти сто лет : [Российская книжная палата отметила юбилей] / Константин Сухоруков // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 68-69. – ISSN 0869-4915


  О деятельности Российской книжной палаты.
168130
  Маурер Г. Без работы / Г. Маурер. – М., 1986. – 318с.
168131
  Менделе-Мойхер Сфорим Без радости : рассказ / Менделе-Мойхер Сфорим. – С. 251-290
168132
  Тимрава Без радости. Повести и рассказы / Тимрава. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 368с.
168133
  Хлань Людмила Без репетицій : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 6-14. – ISSN 0131-2561
168134
  Катриченко Т. Без репресій. І без стипендій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 238). – С. 8


  В університетах запевняють: проти студентів-учасників Майдану не буде застосовано жодного тиску чи покарань. Вони просто не отримають стипендії, можуть не здати сесію чи можуть бути відрахованими за прогули...
168135
  Поліщук Т. Без ретуші та фанфар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  100-річчя з дня народження класика радянської літератури Михайла Стельмаха.
168136
  Акимов И.А. Без риска остаться живыми / И.А. Акимов, В.К. Карпеко. – Москва, 1972. – 203с.
168137
  Мало Г. Без родини / Г. Мальо ;Після німецкої перерібки переповів В. В-р. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1906. – 111 с. – (Виданє Руского Товариства Педагогічного ; Ч. 29)
168138
  Карбелашвили Г. Без родины счастья нет / Г. Карбелашвили. – М., 1984. – 319с.
168139
  Гуренков Михаил Без России жить нельзя = Путь А.Н.Толстого к революции / Гуренков Михаил. – Ленинград, 1967. – 222 с.
168140
  Гуренков М.Н. Без России жить нельзя / М.Н. Гуренков. – Ленинград, 1981. – 254с.
168141
  Штульберг А.В. Без свидетелей / А.В. Штульберг. – Алма-Ата, 1977. – 128с.
168142
  Корсунов Н.ф. Без свидетелей / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1984. – 368с.
168143
  Здановська М. Без світа-сонця (лялька) : пьеса з сучасного життя на 4 діи / М. Здановская. – К предсталению дозв.С.-Петербург 10 сентября 1913 г. за № 12457. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1919. – 65 с.


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
168144
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1955. – 360с.
168145
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Свердловск, 1955. – 310с.
168146
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1966. – 359с.
168147
  Мало Г Без семьи / Г Мало. – М., 1985. – 367с.
168148
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – Баку, 1989. – 284с.
168149
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – М., 1989. – 350с.
168150
  Мало Г. Без семьи / Г. Мало. – СПб., 1992. – 254с.
168151
  Смирнов С.А. Без симптомов : фантастические повести и рассказы / С.А. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285с. – (Библиотека советской фантастики)
168152
  Мало Г. Без сім"ї / Г. Мало. – К., 1980. – 344с.
168153
  Бабочкин Б.А. Без скидок на возраст / Б.А. Бабочкин. – М., 1986. – 206с.
168154
  Чейз Дж.Х. Без следов : Роман / Джеймс Хэдли Чейз. – Москва : ВОК, 1990. – 160с.
168155
   Без слов. – вып. 1. – М, 1976. – 48с.
168156
   Без слов. – вып. 2. – М, 1977. – 40с.
168157
   Без слов. – вып. 3. – М, 1978. – 20с.
168158
   Без слов. – вып. 4. – М, 1978. – 40с.
168159
   Без слов. – вып. 5. – Москва : Советский художник, 1979. – 40с.
168160
   Без слов. – вып. 7. – М, 1983. – 48с.
168161
  Волчкова Н. Без спроса. Мнения и достижения ученых никому не интересны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 февраля (№ 7). – С. 3


  Для академического сообщества День российской науки - двойное торжество, ведь профессиональный праздник ученых приурочен ко дню рождения академии. Как известно, она была основана 8 февраля 1724 года. Так что в следующем году РАН будет отмечать ...
168162
  Василенко Г.И. Без срока давности / Г.И. Василенко. – Краснодар
1. – 1987. – 237с.
168163
  Василенко Г.И. Без срока давности / Г.И. Василенко. – Краснодар, 1989. – 366с.
168164
   Без срока давности : Коллективная монография / А.А. Войцеховский, Г.С. Ткаченко, А.В. Ткачук, Н.В. Зазулин, А.М. и др. Федуняк; [Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В., Зазулин Н.В., Федуняк А.М. и др.]; под ред. А.А. Войцеховского, Г.С. Ткаченко. – Харьков : Фактор, 2001. – 424с. – ISBN 966-95757-6-1
168165
  Михин В.Л. Без стеков и пробковых шлемов / В.Л. Михин, В.Г. Расницын. – М., 1987. – 77с.
168166
  Колесников М.С. Без страха и упрека : Роман / М.С. Колесников. – Москва : Воениздат, 1975. – 339с.
168167
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – М., 1977. – 375с.
168168
  Студеникин Н.М. Без страха и упрека / Н.М. Студеникин. – М, 1979. – 425с.
168169
  Таурин Ф.Н. Без страха и упрека / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1984. – 446с.
168170
  Петров Денис Без страха и упрека : мастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 98-103 : Фото
168171
  Красавицкая М.П. Без страха и упрёка / М.П. Красавицкая. – Рига, 1970. – 295с.
168172
  Колесников М.С. Без страха и упрека. / М.С. Колесников. – М., 1971. – 344с.
168173
  Снайдер Тімоті Без страху перед історією : інтерв"ю / Тімоті Снайдер ; [інтерв"ю взяли] Жанна Безп"ятчук, Анатолій Дністровий // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Американський історик Тімоті Снайдер: "Історики мають бути свідомі болю і страждань, невід"ємних від політики пам"яті".
168174
  Логвиненко І.М. Без страху та докору / І.М. Логвиненко. – Київ, 1974. – 208 с.
168175
  Бебутов Г.В. Без строка давности / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1979. – 200с.
168176
  Соколинська А. Без суду і ... з молотком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 2


  Дошку Шевельову в Харкові було брутально знищено.
168177
  Непоменко Ф.И. Без суеты: повесть, рассказы / Ф.И. Непоменко. – К., 1991. – 319с.
168178
  Попов Ж. Без сън, без покой : Книга за Васил Левски / Ж. Попов. – Издателство на ЦК на ДКМС. – София : Народна младеж, 1986. – 191 с.
168179
  Юхимович В. Без тебе з тобою / Василь Юхимович. – Київ : Просвіта, 1997. – 224с. – ISBN 966-7115-06-2
168180
  Захаров Я.И. Без тебя не могу / Я.И. Захаров. – Свердловск, 1964. – 72с.
168181
  Рубан И.П. Без темных очков / И.П. Рубан. – М., 1959. – 105с.
168182
  Наєнко М. Без теорії літератури чи можлива її практика? / розмову вів С. Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 10-11


  Минуло 50 років з часу заснування першої в Україні кафедри теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з професором університету Михайлом Наєнком про здобутки і втрати, про взаємодію теорії й практики та про перспективи творчого відділення, ...
168183
  Шульгин О. Без території : Ідеологія та чин уряду УНР на чужині / О. Шульгин; Упоряд. Г.В. Стрельський, І.Д. Шевченко; Відп. ред. Г.Й.Удовенко. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7302-01-6
168184
  Жигайло Г. Без технічного інструментарію реалізувати масшабний проект було б неможливо // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-18.
168185
  Сторожук В.П. Без тижня рік / В.П. Сторожук. – Одеса, 1990. – 69 с.
168186
  Гилмор Г. Без труб, без барабанов / Г. Гилмор, П. Снелл. – М., 1972. – 246с.
168187
  Байков Ф.Я. Без труда - нет добра / Ф.Я. Байков. – Л., 1989. – 108с.
168188
  Кирєєв Ф.М. Без труда нема плода / Ф.М. Кирєєв. – К., 1960. – 64 с.
168189
   Без труда нет добра / [сост., авт. вступ. ст. В.И. Новиков ; худож. Е.Е. Смирнов]. – Москва : Книга, 1985. – 179 с. : ил. – Миниатюрное издание в контейнере
168190
  Котова А. Без упреков? Чиновники довольны итогами приемной кампании // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины заявляют о безупречном проведении вступительной кампании 2012 года. В ведомстве считают, что этому способствовали принятые ранее новации: создание единой государственной базы по вопросам ...
168191
  Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике / Н.Ю. Климонтович. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 223с.
168192
  Гринченко Б.Д. Без хлеба / Б.Д. Гринченко. – Москва, 1960. – 158 с.
168193
  Грінченко Б.Д. Без хлиба [Без хліба] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 25 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
168194
   Без хліба : Збірник оповідань. [Пеpедм. В.О. Щепотьєва; Іл. О. Солодова]. – Полтава : Вид-во Полтав. Райспілки, 1922. – 135 с.


  Зміст: Без хліба / Б. Гpінченко. У найми / Д. Маpкович. Що записано в книгу життя; П"ятизлотник / М. Коцюбинський. Hовина / В. Стефаник. Тяжко / А. Тесленко. Дід Макаp / Т. Боpдуляк.
168195
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 22 с.
168196
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1927. – 24 с.
168197
  Грінченко Б.Д. Без хліба / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1958. – 179 с.
168198
  Холмовский Б.В. Без холста и палитры / Борис Холмовский. – Ярославль : Средне-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
168199
  Пирогов Д. Без хреста і домовини : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Козацький вал, 2000. – 380с. – ISBN 966-589-100-6
168200
  Соколов Б. Без царя в голові, але з Путіним у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  У Росії виросло ціле покоління молодих людей, які не знають іншої влади.
168201
  Бауман С. Без центральной власти = Механизм поддержки кино в Германии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 5. – С. 107-110. – ISSN 0130-6405
168202
  Дмитренко О.М. Без цього не жити... / О.М. Дмитренко. – Київ, 1976. – 238 с.
168203
  Хамед Маан Без черевиків, але не в позичках : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-25 : фото
168204
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – М., 1988. – 45с.
168205
  Романов П.С. Без черемухи / П.С. Романов. – М., 1990. – 460с.
168206
  Попов Б.Ф. Без четверной стены / Б.Ф. Попов. – М., 1980. – 352с.
168207
  Понятовская И. Без четверти девять / И. Понятовская. – Липецк, 1962. – 239с.
168208
  Оксамитна М. Без чиновницької опіки. Що змінилося у практиці проведення шкільних іспитів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 12


  Відтепер збірники завдань для ДПА нікому не потрібні. Завдання для державної підсумкової атестації складатимуть учителі кожної школи, а затверджуватиме - керівництво навчального закладу. Ці завдання не треба буде погоджувати ні з міністерством, ні з ...
168209
  Удальцов А.П. Без чудес / А.П. Удальцов. – М., 1987. – 94с.
168210
  Сапеляк С. Без шаблі і Вітчизни = Without sword and native land : [вірші] / Степан Сапеляк ; Мист. оформ. обкл. та іл. Івана Остафійчука. - Асоц. Діячів Укр. Культури. – Торонто : Україніка. – (Бібліотека сучасної поезії = Contemporary poetry series)
Ч. 1. – 1989. – 128 с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. парал. англ., укр.Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
168211
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118с.
168212
   Без шаблона. – Воронеж, 1967. – 118с.
168213
  Лиховид І. Без шаблонів та стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 лютого (№ 24). – С. 11


  Підготовлено унікальний проект "ШЕВЧЕНКО/MANIA/": у його рамках уперше глядачам покажуть захалявну книжечку Кобзаря, оригінали рукописів та замальовок поета.
168214
  Светлая Е. Без шанса на удачу // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.68-69


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
168215
  Мишаткин Ю.И. Без шанса на успех. Место провокации Берлин. Охота на фельдмаршала / Юрий Мишаткин ; [худож. В.Э. Коваль]. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во,, 1985. – 224 с.
168216
  Котко К. Без штепселя / К. Котко. – Харків, 1927. – 31 с.
168217
  Плятт Р.Я. Без эпилога. / Р.Я. Плятт. – М., 1991. – 170с.
168218
  Короленко В.Г. Без язика : оповіданнє / Володимир Короленко ; Автоpизований пеpеклад з pосійської мови Петpа Дятлева; Під ред[акцією] [та з передм. "Володимир Короленко"] В. Дорошенка. – Львів : [Накладом Видавн. Спілки "Всесвіт". З дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1918. – VIII, 173, [2] с., поpтp : портр. – ((Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 14)
168219
  Короленко В.Г. Без язика : оповіданнє / Володимир Короленко ; Авторизований переклад з передмовою ["Володимир Короленко"] Петра Дятлова. – Ню Йорк (Нью Йок) : Культура ; З друк. Видавн.-друк. спілки "Робітник", 1920. – 174 с. – На обкл. и 3 стор. книжки печатка: Дарунок від Українських робітників в америці для читплень на Радянській Україні, з припечаткоюПрибуток іде на видання книжок для села
168220
  Короленко В.Г. Без язика / В.Г. Короленко, 1926. – 143с.
168221
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1927. – 234с.
168222
  Короленко В. Без язика / В. Короленко. – Х, 1930. – 234с.
168223
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Псков, 1949. – с.
168224
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Пенза, 1954. – 143с.
168225
  Жуков Ю.А. Без языка / Ю.А. Жуков. – Москва, 1964. – 352с.
168226
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159с.
168227
  Короленко В.Г. Без языка / В.Г. Короленко. – М, 1979. – 127с.
168228
  Дудко І. Без"ядерний статус і гарантії безпеки України: передбачення і реальність // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.354-361
168229
  Муромцев Ю.Л. Безаварийность и диагностика нарушений в химических производствах / Ю.Л. Муромцев. – М., 1990. – 143с.
168230
   Безаварійна зупинка харчових підприємств у надзвичайних ситуаціях / О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, В.А. Заєць, С.О. Авдієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
168231
  Короткий В. Безак Федір Михайлович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
168232
  Банщикова Т.М. Безалкогольные напитки / Т.М. Банщикова. – К, 1986. – 94с.
168233
  Митюков А.Д. Безалкогольные напитки и коктейли / А.Д. Митюков, А.В. Руцкий. – Минск, 1989. – 111с.
168234
  Андрійчук В.Г. Безальтернативність вибору інноващйно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки посткризового стану в умовах геоекономічної турбулентності й світогосподарської рецесії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 57-60
168235
  Умланд А. Безальтернативність європейської інтеграції України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 5 (158). – С. 18-20
168236
  Фурса Е.И. Безальтернативньй статус оппозиции // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-51.
168237
  Лосєв І. Безальтернатиіність цивілізаційного розмежування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації.
168238
  Талавіра Н.М. Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 150-155


  Функції безартиклевих прийменникових зворотів в англомовних журнальних статтях пояснено за допомогою дескриптивної стратегії, яка реалізується трьома тактиками: характеристичною, що співвідносить референт із загальноприйнятими канонами; дотримання ...
168239
  Дзелепи Э. Безатомная Европа. Правда о плане Рапацкого / Э. Дзелепи. – М., 1959. – 125с.
168240
  Алексеева О.А. Безафіксне утворення термінів французької загальновійськової термінології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 173-177. – ISSN 1729-360Х
168241
  Сидельникова Г.Н. Безаффиксальное образования глаголов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сидельникова Г.Н.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 19л.
168242
  Бейсенбаева К.А. Безаффиксное сочетание имент существительных в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Бейсенбаева К.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 39л.
168243
  Маркевич О.В. Безбаластний МоО3-електрод для літієвих хімічних джерел струму : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 17. 03 / Маркевич О.В.; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 24с. – Бібл.: 13 назв
168244
  Дмитрук К. Безбатченки / Клим Дмитрук. – Львів : Каменяр, 1974. – 238 с.
168245
  Дмитрук К. Безбатченки : документально-публіцистичний нарис / Клим Дмитрук. – Видання третє, доповнене. – Київ : Дніпро, 1980. – 318 с.
168246
  Львович С. Безбожна лавра / С. Львович. – К., 1930. – 7с.
168247
  Абрамов Г.М. Безбожники / Г.М. Абрамов. – Москва, 1990. – 300с.
168248
  Мельников Ф.Е. Безбожники сами верующие, хотя и безсознательно / Ф.Е. Мельников. – Варшава, 1933. – 15с.
168249
  Довгалюк П. Безбожні охоронці Бога / П. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1961. – 270 с.
168250
  Павлова К.В. Безборні світло- та яскравозабарвлені емалі для сталевих виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Павлова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
168251
  Берзинь Р.Я. Безборные, бесщелочные алюмосиликофосфатные стекла. : Автореф... Канд.техн.наук: / Берзинь Р.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1963. – 19л.
168252
   Безбородько Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 86. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
168253
  Твердохлеб Н.Г. Безбумажная технология в управлении производством / Н.Г. Твердохлеб. – Киев, 1991. – 188 с.
168254
  Синяк С.И. Безбумажная форма бухгалтерского учета / С.И. Синяк. – М., 1986. – 78с.
168255
  Свистунова Г.П. Безбюреточный метод полуавтоматического потенциометрического титрования неводных рстворов : Автореф... канд. хим.наук: / Свистунова Г. П.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1967. – 20л.
168256
  Золотарев В.Ф. Безвакуумные аналоги телевизионных трубок / В.Ф. Золотарев. – М., 1972. – 217с.
168257
  Шелест П.А. Безвальные генераторы газов / П.А. Шелест. – М., 1960. – 380с.
168258
  Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. / А.К. Юрченко. – Л., 1954. – 88с.
168259
  Прево Ален Безвестные герои / Прево Ален. – М., 1963. – 221с.
168260
  Тома Г. Безвестные философы. / Г. Тома. – М., 1958. – 112с.
168261
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – М., 1958. – 112с.
168262
  Томас Г. Безвестные философы. / Г. Томас. – М., 1959. – 112с.
168263
  Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 217-225. – ISBN 9
168264
  Моргунов М.О. Безвідривний контакт жорсткого плоского штампу з тонким пружним шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про безвідривний контакт жорсткого штампу з плоскою основою та тонкого пружного шару. Досліджено розподіл контактних напружень: знайдено зони нормального розтягу та стиснення пружного шару під штампом і показано, що ...
168265
   Безвідходна гречка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії фізіологичних основ продуктивності рослин біологічного факультету розробили метод отримання Рутіну (вітамин P) з гречаної соломи.
168266
  Пол А. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення / [Пол А., Сушко О., Штіглмайер А.] ; Громад. ініціат. "Європа без бар"єрів" ; Центр миру, конверсії та зовніш. політики України. – Київ : Вістка, 2010. – 64 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовою : Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve. – ISBN 978-966-8875-67-0
168267
  Львова Олена Безвізовий режим: як невтратити можливість // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
168268
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1926
168269
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1927
168270
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1927
168271
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1927
168272
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, червень. – 1927
168273
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, липень. – 1927
168274
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1927
168275
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1927
168276
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, листопад. – 1927
168277
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, грудень. – 1927
168278
   Безвірник : популярно-науковий та методичний антирелігійний місячник Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1928
168279
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 2, лютий. – 1928
168280
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 3, березень. – 1928
168281
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 4, квітень. – 1928
168282
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 5, травень. – 1928
168283
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 6/7, черв.-лип. – 1928
168284
   Безвірник : державне видання України. – Харків, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1928
168285
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, жовтень. – 1928
168286
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11, жовтень. – 1928
168287
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 12, листопад. – 1928
168288
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 13, листопад. – 1928
168289
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 14, грудень. – 1928
168290
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 15, грудень. – 1928
168291
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 1, січень. – 1929
168292
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 2, січень. – 1929
168293
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 3, лютий. – 1929
168294
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 4, лютий. – 1929
168295
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 5, березень. – 1929
168296
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 6, березень. – 1929
168297
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 7, квітень. – 1929
168298
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 8, квітень. – 1929
168299
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 9, травень. – 1929
168300
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 10, травень. – 1929
168301
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двохтижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників управління політосвіти Н.К.О. У.С.Р.Р. – Харків, 1925-
№ 11/12, червень. – 1929
168302
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 13, липень. – 1929
168303
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 14, липень. – 1929
168304
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 15, серпень. – 1929
168305
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 16, серпень. – 1929
168306
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 17, вересень. – 1929
168307
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 18, жовтень. – 1929
168308
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 19, жовтень. – 1929
168309
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 20, листопад. – 1929
168310
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 21, листопад. – 1929
168311
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 22, лист.-груд. – 1929
168312
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок войовничих безвірників. – Харків, 1925-
№ 23/24, грудень. – 1929
168313
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1930
168314
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 2, 31 січня. – 1930
168315
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1930
168316
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1930
168317
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 5, 15 березня. – 1930
168318
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 6, 30 березня. – 1930
168319
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 7, 15 квітня. – 1930
168320
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 8, 30 квітня. – 1930
168321
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 9, 15 травня. – 1930
168322
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 10, 31 травня. – 1930
168323
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 11, 15 червня. – 1930
168324
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 12, 30 червня. – 1930
168325
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 13, 15 липня. – 1930
168326
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 14, 31 липня. – 1930
168327
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 15/16, 31 серпня. – 1930
168328
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 17/18, 15 вересня. – 1930
168329
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 19, 15 жовтня. – 1930
168330
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 20, 30 жовтня. – 1930
168331
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 21/22, 30 листопада. – 1930
168332
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 23, 15 грудня. – 1930
168333
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 24, 31 грудня. – 1930
168334
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків, 1925-
№ 1, 15 січня. – 1931
168335
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 2, 31 січня. – 1931
168336
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1931
168337
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1931
168338
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 5/6, 31 березня. – 1931
168339
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 7/8, 30 квітня. – 1931
168340
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 9/10, 31 травня. – 1931
168341
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 11/12, 30 червня. – 1931
168342
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 13/14, 15 липня. – 1931
168343
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 15, 15 серпня. – 1931
168344
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 16, 31 серпня. – 1931
168345
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 17/18, 30 вересня. – 1931
168346
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 19/20, 31 жовтня. – 1931
168347
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 21/22, листопад. – 1931
168348
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Всеукраїнської Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 23/24, грудень. – 1931
168349
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 1/2, січень. – 1932
168350
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 3/4, лютий. – 1932
168351
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 5/6, березень. – 1932
168352
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 7/8, квітень. – 1932
168353
   Безвірник : популярно-науковий антирелігійний двотижневик Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 9/10, квітень. – 1932
168354
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 11/12, травень. – 1932
168355
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 13/14, липень. – 1932
168356
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 15/16, серпень. – 1932
168357
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 17/18, вересень. – 1932
168358
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 19/20, жовтень. – 1932
168359
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 21/22, листопад. – 1932
168360
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 23, 15 грудня. – 1932
168361
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 24, 31 грудня. – 1932
168362
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 1/2, січень. – 1933
168363
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 3, 15 лютого. – 1933
168364
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 4, 28 лютого. – 1933
168365
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 5/6, березень : Карл Маркс. До п"ятидесятиріччя з дня смерти (1883-1933). – 1933
168366
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 7/8, квітень. – 1933
168367
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 9/10, травень. – 1933
168368
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 11/12, червень. – 1933
168369
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 13, липень. – 1933
168370
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 14, серпень. – 1933
168371
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 15, вересень. – 1933
168372
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 16, жовтень. – 1933
168373
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ УПП, 1925-
№ 17/18, лист.-груд. – 1933
168374
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 1, січень. – 1934
168375
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : ДВОУ "Український робітник", 1925-
№ 2, лютий. – 1934
168376
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 3, березень. – 1934
168377
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 4, квітень. – 1934
168378
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 5, травень. – 1934
168379
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 6, червень. – 1934
168380
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1934
168381
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8/9, серп.-верес. – 1934
168382
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1934
168383
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1934
168384
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 1, січень. – 1935
168385
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 2/3, лют.-берез. – 1935
168386
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 4, квітень. – 1935
168387
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 5/6, трав.-черв. – 1935
168388
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 7, липень. – 1935
168389
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 8, серпень. – 1935
168390
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 9, вересень. – 1935
168391
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Український робітник, 1925-
№ 10, жовтень. – 1935
168392
   Безвірник : науково-популярний та методичний антирелігійний журнал - орган Центральної Ради спілок безвірників України. – Харків : Держсоцеквидав, 1925-
№ 11/12, лист.-груд. – 1935
168393
  Віщун І. Безвірники в боротьбі за колгосп. / І. Віщун. – Харків, 1930. – 32с.
168394
  Кривохаттський М. Безвірники, зміцнюйте оборону СРСР! / М. Кривохаттський, 1932. – 32с.
168395
  Бобко В. Безвісна відсутність громадянина та її правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.11 - 14
168396
  Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
168397
  Зинов"єва А.В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов"єва Анна Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
168398
  Тимошенко Б. Безвість : роман-сповідь // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-63. – ISSN 0130-321Х
168399
  Краснов Ю.А. Безводнинский могильник / Ю.А. Краснов. – М., 1980. – 224с.
168400
  Домбровская Н.С. Безводные солевые многокомпонентные системы : Автореф... докт. хим.наук: / Домбровская Н.С.; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова АН СССР. – Москва, 1953. – 25л.
168401
  Томас Ч. Безводный хлористый алюминий в органической химии. / Ч. Томас. – М., 1949. – 1000с.
168402
  Вайсфельд М. Безволие / М. Вайсфельд. – Москва, 1925. – 92с.
168403
  Моэм В.С. Безволосый мексиканец / В.С. Моэм. – Минск, 1929. – 46с.
168404
  Бурно М.Е. Безвольная личность: выход из тупика / М.Е. Бурно. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 3 ; Медицина)
168405
  Ацус-Ацукас Безвредная норма серной кислоты в жесткой коже : Автореф... канд. хим.наук: / Ацус-Ацукас И.А.; Академия наук Литовской ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 9л.
168406
  Островский Б.Г. Безвременно ушедшие. / Б.Г. Островский. – Л., 1934. – 259с.
168407
   Безвременье и временщики: Воспоминания об эпохе дворцовых переворотов (1720-е-1760-е годы). – Ленинград : Художественная литература, 1991. – 365с.
168408
  Гвоздиков В.П. Безвыходных положений не бывает / В.П. Гвоздиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 139с.
168409
  Малина А.К. Безгистерезисные магнитные преобразователи постоянного тока / А.К. Малина. – М., 1984. – 120с.
168410
  Бузаров В.В. Безглагольные побудительные предложения в современном разговорном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бузаров В. В.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. англ. филол. – Л., 1969. – 21л.
168411
  Ванников Ю.В. Безглагольные повелительные конструкции в русском языке. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1962. – 28с.
168412
  Андреева Е.Д. Безглагольные предложения в современном французском языке / Е.Д. Андреева. – Кишинёв, 1979. – 119с.
168413
  Сковородников А.П. Безглагольные эллиптические предложения в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Сковородников А.П.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1967. – 31л.
168414
  Воробкевич С.І. Безглуздів. Сміховинки. Образки Віктора Цимбала : поезії / С.І. Воробкевич. – Вид. 2-е. – Львів, 1929. – 84 с.
168415
  Воробкевич Сидір Безглуздів: Сьміховинки / Позбиpав і склав у цїлість [з пеpедм. та післямовою] Василь Сїмович. – Чернівці, 1913. – 75с. : іл + Із 6 обpазками. – (Б-ка для молодежи)
168416
  Єлєазаров О.П. Безготівкові грошові кошти як об"єкт фінансово-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 59-62. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
168417
  Українська Л.О. Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 137-140. – ISSN 2309-1533
168418
  Підвисоцький Р. Безготівкові розрахунки - надійний і сучасний спосіб оплати // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 11
168419
  Богданович А.С. Безготівкові розрахунки із використанням електронних платіжних засобів як комплексний правовий субінститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 391-394. – ISSN 2219-5521
168420
  Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 49-52 : Табл., рис.
168421
  Череп О.Г. Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / О.Г. Череп, Л.А. Бехтер ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 232-251. – ISBN 978-966-599-458-9
168422
  Турко Л.О. Безготівкові розрахунки, які здійснюються по кредитних картках із приватним торговим знаком-логотипом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.204-208. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
168423
  Лобусова О.В. Безграмотність - не вирок, а проблема, яку треба вирішувати спільними зусиллями ! // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 8-9
168424
  Фрынтов Александр Евгеньевич Безгранично делимые распределения имеющие только безгранично делимые компоненты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Фрынтов Александр Евгеньевич; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 14л.
168425
  Керстан Й. Безгранично делимые точечные процессы / Й. Керстан. – М., 1982. – 391с.
168426
   Безграничное богатство жизни : день биологического разнообразия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 46-66 : Фото. – ISSN 1029-5828
168427
  Хардуэн Роза Безграничное упование. / Хардуэн Роза. – Bruxelles, 1968. – 137с.
168428
  Андрианов К.А. Безграничные возможности / К.А. Андрианов. – Москва, 1963. – 39с.
168429
  Чехович С.Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти / С.Б. Чехович, О.П. Огурцов ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. О.Л. Копиленка ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7393-11-4
168430
  Бутук О. Безгрошовий монетаризм : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 58-60
168431
  Тер-Акопов Бездействие как форма преступного поведения / Тер-Акопов. – М., 1980. – 151с.
168432
  Андай Безделници / Андай, , Мелих Джевдет, 1966. – 342 с.
168433
   Безденское восстание 1861года. – Казань, 1948. – 160с.
168434
  Кудінов Д.В. Бездержавники й українське селянство в 1900-х роках: до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 20-28. – ISSN 2227-183Х
168435
  Холпин Д. Бездефектность. / Д. Холпин. – М., 1968. – 336с.
168436
  Герм Э.Й. Бездиодные магнитные логические схемы / Э.Й. Герм. – М., 1971. – 96с.
168437
  Авдеенкова А.Л. Бездиодные магнитные элементы на кольцевых сердечниках. / А.Л. Авдеенкова, Н.В. Корольков. – Москва, 1963. – 75с.
168438
   Бездіяльність породжує радикалізм, або Які висновки мають зробити влада й опозиція після побоїща на Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 4-5
168439
  Евгеньев П.К. Бездна / П.К. Евгеньев. – Казань, 1951. – 105с.
168440
  Гинзбург Л.В. Бездна / Л.В. Гинзбург. – М., 1966. – 223с.
168441
  Гинзбург Л.В. Бездна / Л.В. Гинзбург. – М., 1967. – 280с.
168442
   Бездна. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 316 с.
168443
  Протоиерей Кирилл Копейкин Бездны души и бездны мироздания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.107114. – ISSN 0042-8744
168444
  Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперв: антиномії праворозуміння // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 170-175
168445
  Кулик М.М. Бездокументарні облігації як різновид боргових цінних паперів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 148-153. – ISSN 2224-9281
168446
  Виговський О. Бездокументарні цінні папери в системі об"єктів цивільних прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються теоретичні питання юридичної природи бездокументарних цінних паперів. На основі аналізу широкого кола нормативних та докринальних джерел автор підбиває підсумки наукової полеміки та обгрунтовує висновок, що такі цінні папери не ...
168447
  Жеромський С. Бездомні / С. Жеромський. – Київ, 1954. – 352с.
168448
  Осинский И.И. Бездомные - социальное дно общества / И.И. Осинский, М И. др. Хабаева // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.53-59. – ISSN 0132-1625
168449
  Жеромский С. Бездомные : Роман / С. Жеромский. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 348 с.
168450
  Розова К.С. Бездощові періоди на Україні / К.С. Розова. – Київ, 1961. – 70 с.
168451
   Бездушна Елла Григорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
168452
  Курихин О. Бездымные электроомнибусы // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 892 (1). – С. 14-15. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення тролейбуса
168453
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С.129-130 ;. – ISSN 2075-1486
168454
  Письменна Ю.О. Безеквівалентна лексика як маркер національної культури (на матеріалі групи номенів на позначення страв національної кухні) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 279-285
168455
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення / О. Тупиця, Л. Зімакова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 251-258. – ISBN 978-966-2248-90-6
168456
  Клепуц Н.О. Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі французької та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 90-95. – Бібліогр.: 18 назв.
168457
  Бочарнікова А.М. Безеквівалентні лексичні одиниці в перекладній перській лексикографії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 3-9. – Бібліогр.: С. 9; 8 поз. – ISSN 1682-671Х
168458
  Лісна М.І. Безеквівалентність як об"єкт теорії перекладу та двомовної лексикографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 59-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
168459
  Готинян В.В. Безеталонне вимірювання буття в Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
168460
  Недашківський В.О. Безеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Недашківський В.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний Інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
168461
   Безжалостное небо. – Москва : Правда, 1988. – 461с. – (мир приключений)
168462
  Шевченко С. Безжальні щупальця імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 8


  Катерина Абраменко і Олександр Вайн - загублені імена зі "Списку Сандармоху".
168463
  Браун Ф. Беззаботная жизнь Каста / Ф. Браун. – М., 1978. – 126с.
168464
  Денисова И.В. Беззаветно служить красоте : Поэзия В. Федорова / И.В. Денисова. – [ Переизд.]. – Москва : Современник, 1978. – 190 с. – Загл. пред. изд.: За красоту времен грядущих. – Библиогр.: Кн. В.Д. Федорова: с. 188-189
168465
  Козлов В.В. Беззаветное служение науке. К 150-летию со дня рождения академика А.М. Ляпунова / В.В. Козлов, С.С. Демидов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 8. – С. 724-731. – ISSN 0869-5873
168466
  Айзерман Л.С. Беззаветность исканий / Л.С. Айзерман. – Москва, 1979. – 96с.
168467
  Чибиряев С.А. Беззаконие, возведенное в закон / С.А. Чибиряев. – М., 1974. – 64с.
168468
  Головенкина Е.В. Беззаконная любовь в сюжете романтической трагедии: "Испанцы" М.Ю. Лермонтова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 342-351. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  "Испанцы" - одно из значительных произведений рус. романтической драматургии 1830-х гг., представляющее собою важный этап в творческом развитии Лермонтова. Гуманистический пафос трагедии тесно связан с прогрессивными лит. традициями, как русскими, так ...
168469
   Беззаконню і зраді не може бути виправдання. Мовою документів : за відновлення історичної правди / [упоряд. : С.І. Гуренко, Г.К. Крючков]. – Київ : Бізнесполіграф, 2012. – 75, [1] с. – Додатки: с. 60-74. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-1645-74-4
168470
  Клименко Н. Гайжевська Беззаконня "в законі" / Н. Гайжевська Клименко, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 24). – С. 4-5


  Нацональний музей Тараса Шевченка: реконструкція в стилі Л. Скорик.
168471
  Клименко Н. Беззаконня "в законі" / Н. Клименко, Л. Гайжевська, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 25). – С. 10


  Ремонтно-реставраційні роботи в Національному музї Тараса Шевченка.
168472
  Алонсо Д. Беззахисна земля / Д. Алонсо. – Київ, 1964. – 170с.
168473
  Палійчук Юрій Беззахисна земля. Поки що гіпотеза // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 30 : Фото
168474
  Квіт С. Беззахисна інтелектуальна власність, або Як подолати "долину смерті" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 12


  Сьогодні в Україні у понад 1100 наукових установах та організаціях працюють десятки тисяч кандидатів і докторів наук. Станом на кінець 2014 р. є чинними понад 26000 патентів на винаходи. За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2014–2015 рр. за ...
168475
  Алонсо Д. Беззащитаня земля / Д. Алонсо. – Москва, 1963. – 167с.
168476
  Чехов А.П. Беззащитное существо / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
168477
   Беззащитные властелины. – Алма-Ата, 1983. – 496 с.
168478
  Федоранич С. Беззащитные писатели // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 10. – С. 4-18. – ISSN 0201-7059
168479
  Шпарманн Анке Беззащитные хищники : тема номера / Шпарманн Анке, Браун Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 84-95 : Фото. – ISSN 1029-5828
168480
  Добровольський О. Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні / Олег Добровольський // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  З математично коректного виведення формули для визначення мінімально беззбиткового тиражу одержано ще один мінімальний тираж з характерною економічною ознакою. Виведено формулу для тиражу випуску, за якого названий мінімальний тираж сягає максимуму, а ...
168481
  Драудин Т.Я. Безземельное крестьянство Латвии в борьбе за землю и власть Советов в 1917-1919 годах / Т.Я. Драудин. – Рига, 1959. – 224с.
168482
  Синичкин Павел Беззубое совершенство // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 38-39 : фото
168483
  Гарф Б.А. Безингийское ущелье / Б.А. Гарф. – Москва, 1952. – 115с.
168484
  Блануца А. Безкарність по-шляхетському, або домові війни руської аристократії як "переддень" революції на чолі з Богданом Хмедьницьким // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 4/5 (28). – С. 37-39
168485
  Шкільняк С С. Безкванторні неокласичні логіки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 323-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються композиційно-номінативні логіки реномінаційного рівня - без кванторні неокласичні логіки. Вони займають проміжне місце між пропозиційними логіками та логіками першого порядку. Описана мова таких логік, введені нормальні форми.
168486
  Шкільняк С.С. Безкванторні неокласичні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 276-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні системи безкванторних неокласичних логік - безкванторні неокласичні числення. Досліджуються властивості таких числень, доводиться їх коректність, повнота і розв"язність.
168487
  Шкільняк С.С. Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
168488
  Рудько Г.І. Безкисневий період в історії землі та життя в ньому // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1682-3591


  Розглянуто розвиток планети Земля в контексті її становлення, зародження первісної атмосфери та гідросфери. Головні етапи еволюції атмосфери відбулися в археї. Описано можливі механізми зародження життя, їхній вплив на формування та зміни довкілля. ...
168489
   Безкисневі події океану Тетіс = Anoxis events of the Tethys ocean : Карпато-Чорноморський сегмент / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Укр. нац. ком. Карпато-Балкан. геол. асоц.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 180, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-181. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1250-9
168490
  Ясиновський В. Безкінечник // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 24-26.
168491
  Дьомін М. Безкомпромісне мистецьке кредо Олександра Шмакова = До 70-річчя митця // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 170-172. – ISSN 0131-2561
168492
  Сверстюк Є. Безкомпромісність на полі честі // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 151-164. – ISSN 0130-1608
168493
  Максименко О.П. Безконтактне вимірювання координат і струмів інженерних комунікацій : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Максименко О. П.; НАНУ, Фіз. механ. ін-т. – Львів, 1998. – 17л.
168494
  Чінь Тхі То Оань. Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Чінь Тхі То Оань.; Харків. держ. політехн. ун-т.. – Харків, 1999. – 18л.
168495
  Іванова В. Безконтрольна система контролю у молодіжному житловому будівництві // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 58-61
168496
  Козак О. Безкорисливо відданий національній ідеї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 5


  Політичний діяч, ідеолог українського націоналізму - Дмитро Донцов.
168497
  Лацис В.Т. Безкрилі птахи : роман / В.Т. Лацис. – Київ, 1957. – 620 с.
168498
  Абасало Х.Х. Безкрилі птахи : проза: детектив / закінчення // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-89. – ISSN 0130-321Х
168499
  Міщенко О.В. Безкровна війна / О.В. Міщенко. – К, 1990. – 47с.
168500
  Міщенко О.В. Безкровна війна / О.В. Міщенко. – К, 1991. – 173с.
168501
  Воля О. Безкровна війна // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 115-137. – ISSN 0208-0710
168502
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис. – Москва, 1954. – 568 с.
168503
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 701 с.
168504
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы / В.Т. Лацис. – Рига, 1973. – 688с.
168505
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – М., 1989. – 190с.
168506
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 189с.
168507
  Пожога Василий Степанович Безлично-предикативные конструкции + инфинитив в современном молдавском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Пожога Василий Степанович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
168508
  Козырева Т.Г. Безлично-предикативные слова в русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козырева Т.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 19л.
168509
  Муждабаев М.М. Безлично-страдательные конструкции в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муждабаев М.М.; Акад. наук УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1963. – 16л.
168510
  Озаровский О.В. Безличного-предикативные слова в русском языке 1 полов. XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Озаровский О.В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
168511
  Кондрашов Василий Безличное предложение / Кондрашов Василий. – Саратов, 1985. – 348с.
168512
  Люкшин Ю.В. Безличное предложение в составе сложных синтаксических структур. (На матер. лит. яз. XVIII в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Люкшин Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 17л.
168513
  Курмакаева Н. Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 103-109. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
168514
  Арват Н.Н. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1968. – 43с.
168515
  Ляпунова В.Е. Безличные предложения в памятниках русской письменности XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ляпунова В.Е.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 19л.
168516
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: / Кургузова В. Я.; КГУ. – К., 1969. – 293л. – Бібліогр.:л.264-293
168517
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Кургузова В.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
168518
  Дибров А.А. Безличные предложения в русской деловой письменности первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дибров А.А.; МВО СССР. – Ростов -на-Дону, 1955. – 20л.
168519
  Джавадов А.М. Безличные предложения в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадов А. М.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1956. – 17л.
168520
  Мадина Г. Безличные предложения в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мадина Г.; КВССО СМ КазССР, Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1959. – 19л.
168521
  Шрайбер Ц.Н. Безличные предложения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шрайбер Ц.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 16л.
168522
   Безличные предложения в современном русском языке : программа и методические указания к спецкурсу. – Черновцы, 1965. – 85 с.
168523
  Галкина-Федорук Безличные предложения в современном русском языке. / Галкина-Федорук. – М., 1958. – 332с.
168524
  Сокаль Н.И. Безличные предложения в современном сербохорватском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.662 / Сокаль Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 21л.
168525
  Бадаева Н.П. Безличные предложения в художественной прозе И.С.Тургенева : Автореф... канд.филол.наук: / Бадаева Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1955. – 15л.
168526
  Ермакова С.Д. Безличные предложения в художественных произведениях М.Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: / Ермакова С.Д.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1963. – 15л.
168527
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Малина Т.П.; КГУ. – К., 1953. – 17л.
168528
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведенияях А.М.Горького : Дис... канд.филологич.наукнаук: / Малина Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 383л. – Бібліогр.:л.1-5
168529
  Чжиинь Сюань Безличные предложения и картина мира // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 63-67. – ISSN 0131-615X
168530
  Чирва Г.М. Безличные предложения украинского языка (на матер. лит. 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Чирва Г.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 27 с.
168531
  Арват Н.Н. Безличные предложния в древнерусском языке (по материалам памятников Новгородской письменности XI-XV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Арват Н.Н.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
168532
  Петров А.В. Безличные фразеологизмы // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – С. 30-39. – ISSN 2310-4287
168533
  Агишев Е.И. Безмагнитные импульсные масс-анализаторы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агишев Е.И. ; Акад. наук СССР, Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1956. – 10 с.
168534
  Галиця О. Безмашинний програмований метод і його застосування у навчальному процесі ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
168535
  Янсон И.А. Безмашинный программированный контроль и самоконтроль / И.А. Янсон. – Рига, 1966. – 50с.
168536
  Мамаева В.В. Безмашинный самоконтроль на практикуме по органической химии / В.В. Мамаева, В.В. Зеленкова. – М., 1973. – 140с.
168537
  Казьмирчук Г.Д. Безмежна відданість революції // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 20-22. – ISBN 978-966-171-565-2
168538
  Петльований В.І. Безмежне поле / В.І. Петльований. – Київ, 1974. – 240 с.
168539
  Остапченко Л. Безмежний світ живого: Біологічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 9-26. – ISBN 966-7821-24-2
168540
  Яранцева Н.О. Безмежний світ краси / Н.О. Яранцева. – К., 1990. – 93с.
168541
  Тимчик Н.П. Безмежний світ обліку: статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – Бібліогр.: с. 99. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів аналізується статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у 70-ті рр. XIX ст.
168542
  Юдін А. Безмежність книги та її проблеми // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.10-13


  VIII форум видавців у Львові. Розповсюдження книги в Україні
168543
  Котик-Чубінська Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 342-346. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
168544
  Поліщук В. Безмежно відданий українській справі : Федір матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 161-169. – ISSN 0208-0710
168545
  Поліщук В. Безмежно відданий україській справі. Федір Матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 162-169. – ISSN 0208-0710
168546
  Поташев А.Г. Безмезонные распады гиперядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Поташев А.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 14л.
168547
  Гагуа Х. Безмолвие : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. О.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
168548
  Гамаюн Ульяна Безмолвная жизнь со старым ботинком : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 8-39. – ISSN 0130-7673
168549
  Нильсен Аста Безмолвная муза / Нильсен Аста. – Л., 1971. – 288с.
168550
  Стил Д. Безмолвная честь : Роман / Д. Стил; Пер. с англ. У.В. Сапциной. – Москва : АСТ, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-01566-2
168551
  Габе Д. Безмолвные герои / Д. Габе. – София, 1977. – 208с.
168552
  Шишкин Олег Безмолвные свидетели прошлого : археология. Загадки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 28-34 : Фото
168553
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн : (Загадки острова Пасхи) / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207с.
168554
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн: загадки острова Пасхи / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 181 с.
168555
  Горелов И.Е. Безмолвный мысли знак / И.Е. Горелов, В.Ф. Енгалычев. – М, 1991. – 238с.
168556
  Даниш Э. Безмолвный огонь / Э. Даниш. – М, 1962. – 111с.
168557
  Локшины А. и Безмолвный террор / А. и Локшины. – М., 1989. – 176с.
168558
  Медведев Ю.Э. Безмолвный фронт / Ю.Э. Медведев. – М, 1969. – 192с.
168559
  Ильф И. Безмятежная тумба / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1935. – 48с.
168560
  Шашканов В.А. Безнагревные методы определения напряженности древнего геомагнитного поля. / В.А. Шашканов, В.В. Металлова. – Л., 1982. – 142с.
168561
  Кулавкова К. Безнадежната конфузиjа Како Квази-Карневализациjа и десинкретизациjа ВРЗ интерпретативните модели на Михаил М. Бахтин и Ренате Лахман // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 124-140. – ISBN 978-608-203-077-7
168562
  Гегелия К.Г. Безнадзорность детей и подростков и педагогические основы борьбы с ней : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Гегелия К.Г.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
168563
  Бороздина Е.С. Безнадзорность несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 1684-2618
168564
  Коцарев О. Безнадійна романтика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сокиринці - Тростянець: прогулянка шляхом символів, мрій і меланхолії.
168565
  Грейн Д. Безналичные расчеты / Д. Грейн, Е. Залманов. – Ленинград, 1931. – 32с.
168566
  Зайденварг В.А. Безналичные расчёты в народном хозяйстве СССР / В.А. Зайденварг. – М., 1955. – 72с.
168567
  Усманов М.Д. Безналичные расчеты и кредиты банка / М.Д. Усманов. – М., 1974. – 88с.
168568
  Захаров В.С. Безналичные расчеты и хозрасчет предприятия / В.С. Захаров. – М., 1972. – 80с.
168569
  Пилецкий А. Безналичные расчеты и хозяйственная реформа / А. Пилецкий. – М., 1969. – 68с.
168570
  Валлер Л.Б. Безналичные расчеты через сберегательные кассы. / Л.Б. Валлер. – Москва, 1947. – 39с.
168571
  Шварц Г.А. Безналичный оборот и кредит в СССР. / Г.А. Шварц. – М., 1963. – 220с.
168572
  Тихонов Владимир Александрович Безнарядная оплата труда в совхозах и колхозах / Тихонов Владимир Александрович, Каторгин Александр Иванович. – Москва : Экономика, 1972. – 96с.
168573
  Шкляр Леонід Безнастанне відкриття поета : (Октавіо Пас) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0869-3595
168574
  Каменюк Михайло Безневинно помішані / Каменюк Михайло, Богданов Валентин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-84. – ISSN 0130-5212
168575
  Жид А. Безнравственный / А. Жид. – Птгр., 1923. – 135с.
168576
  Крючков І.М. Безоборотний напис на векселі: "за" і "проти" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 130-134. – ISSN 0201-7245
168577
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – М., 1960. – 238с.
168578
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – М., 1979. – 608с.
168579
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 608с.
168580
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Лион Фейхтвангер; [пер. В. Станевич ; вступ. ст. с. Ю.И. Семикоза (с. 7-67) ; худож. А.А. Райхштейн]. – Москва : Книга, 1984. – 567 с. : цв. ил. – В кн. также: Краткие исторические сведения о жизни и времени Маргариты Тирольской (1318-1369) / Ю. Семикоз. - Миниатюрное издание в суперобл.
168581
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Фейхтвангер Л. – Москва, 1988. – 524 с.
168582
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск, 1989. – 526с.
168583
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Промінь, 1990. – 525с. – ISBN 5-7775-0217-2
168584
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – М., 1991. – 205с.
168585
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – М., 1992. – 224с.
168586
  Вардосанидзе Г.Д. Безобразная красавица : америк. зарисовки / Г.Д. Вардосанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 128 с.
168587
  Лебедева Н.С. Безоговорочная капитуляция агрессоров / Н.С. Лебедева. – М., 1989. – 379с.
168588
  Санов Л.С. Безодня неба чи мілководний струмочок? / Л.С. Санов. – Київ, 1966. – 209 с.
168589
  Чорноморець Ю. Безодня ненависті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 7


  Унаслідок всіх провокацій УПЦ МП не лише втратить Україну, а й може випасти зі всієї системи хритстиянських відносин у світі, ставши ізгоєм.
168590
  Дарда В.І. Безодня серця : повість, оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 287 с.
168591
  Подгородецкий Е.К. Безопасная кинопленка / Е.К. Подгородецкий. – М, 1959. – 144с.
168592
  Ванг Уоллес Безопасная работа в Internet : Эффективный самоучитель / Уоллес Ванг. – Москва; Санкт-Петербург : DiaSoft, 2005. – 400с. – ISBN 5-93772-155-1
168593
  Полтев К.М. Безопасное вождение автомобиля. / К.М. Полтев. – М., 1977. – 302с.
168594
   Безопасное проведение ремонтно-механических работ. – Ленинград : ОНТИ, 1977. – 24с.
168595
  Малышева Д.Б. Безопасное развитие Центральной Азии и афганский фактор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 105-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
168596
  Манн С. Безопасность Linux. Руководство администратора по системам защиты с открытым исходным кодом = Linux System Security. An Administrator"s Guide to Open Source Security Tools / Скотт Манн, Эллен Митчелл, Митчелл Крелл; Пер. с англ. и ред. В.Р.Гинзбурга. – 2-е изд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 624с. – ISBN 5-8459-0485-4
168597
  Шатов И.В. Безопасность Wi-Fi-сетей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0130-9765


  Обзор Интернет-материалов по защите беспроводных сетей связи.
168598
  Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы : опыт пограничной политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-47. – ISSN 0321-2068
168599
  Низар Джаззан Безопасность арабской нации: некоторые аспекты проблемы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
168600
  Максим М. Безопасность беспроводных сетей : Информационные технологии для инженеров / М. Максим, Д. Поллино. – Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 288с. – ISBN 5-98453-007-4;5-94074-248-3
168601
   Безопасность бизнеса. – вып.1. – К, 1994. – 164с.
168602
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.1. – Москва, 1973. – 164с.
168603
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.2. – Москва, 1974. – 67с.
168604
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.3. – Москва, 1974. – 55с.
168605
  Вебер К. Безопасность в Windows XP : Готовые решения сложных задач защиты компьютеров / Крис Вебер, Гэри Бадур. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 464с. – ISBN 5-93772-102-0
168606
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Библиотечка "Курсом мира и международного сотрудничества")
168607
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Новое в жизни науке и технике ; Сер. международная 1)
168608
  Алешин Л.И. Безопасность в библиотеке : Учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 248с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 18). – ISBN 5-85129-175-3
168609
  Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека / А. Петренко. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 208с. – (Библиотека технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-005-5
168610
  Биктимирова З.З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.135-143. – ISSN 0869-0499
168611
  Засыпкин А. Безопасность в Персидском заливе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0130-9625
168612
  Ларичев А.В. Безопасность в радиационной технологии / А.В. Ларичев, Е.Д. Чистов. – М., 1981. – 198с.
168613
  Петров В.Ф. Безопасность в ядерно-космический век / В.Ф. Петров. – М., 1984. – 64с.
168614
  Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру / В.Ф. Петровский. – М., 1985. – 216с.
168615
  Давыдов В.Ф. Безопасность в ядерный век / В.Ф. Давыдов. – Киев, 1982. – 188с.
168616
  Арбатов А.Г. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона / А.Г. Арбатов. – Москва, 1980. – 287с.
168617
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. Клейтман. – 2-е изд. – Харьков, 1978. – 184 с.
168618
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения. / С.Л. Клейтман. – Х, 1979. – 184с.
168619
  Ланцов С.А. Безопасность государства - общества - человека в контексте противодействия терроризму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 58-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
168620
  Лобанов Н. Безопасность грузоперевозок / Н. Лобанов, А. Ребров // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 41-46
168621
  Жерондо К. Безопасность движения / К. Жерондо. – М, 1983. – 224с.
168622
  Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта / Б.Е. Боровский. – Л, 1984. – 305с.
168623
   Безопасность для всех. – М, 1982. – 280с.
168624
  Бочаров Е.В. Безопасность дорожного движения. / Е.В. Бочаров. – М., 1988. – 284с.
168625
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2005
168626
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2005
168627
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2005
168628
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2005
168629
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2006
168630
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2006
168631
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2006
168632
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2006
168633
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2007
168634
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2007
168635
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2007
168636
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2007
168637
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2008
168638
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2008
168639
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2008
168640
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1 (35). – 2009
168641
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2 (36). – 2009
168642
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3 (37). – 2009
168643
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4 (38). – 2009
168644
  Чучаев А.И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта / А.И. Чучаев. – Саратов, 1988. – 167с.
168645
   Безопасность жизнедеятельности : Учебник для студ. ВУЗов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 448 с.
168646
   Безопасность жизнедеятельности : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков, 2001. – 678с. – ISBN 5-8316-0015-7
168647
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 2. – 2003. – № 1 на укр. яз.
168648
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 3. – 2003. – № 1 на укр. яз.
168649
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 4. – 2003. – № 1 укр. мов.
168650
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 5. – 2003. – № 1 на укр. яз.
168651
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 6. – 2003. – № 1 укр. мов.
168652
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 7. – 2003. – № 1 укр. мов.
168653
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 8. – 2003. – № 1 укр. мов.
168654
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 9. – 2003. – № 1 укр. мов.
168655
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 10. – 2003. – № 1 укр. мов.
168656
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – № 1 на укр. яз.
168657
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 12. – 2003. – № 1 укр. мов.
168658
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, В.П. и др. Сивков; С.В. Белов [и др.] ; под общ. ред С.В. Белова. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 360 с. + Приложение: с. 353-356. – Библиогр.: с. 354. – ISBN 5-06-004294-4
168659
  Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающ. по медицинским спец. / Г.С. Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 417 с. : ил. + Прилож.: с. 394-405. – Библиогр.: с. 406. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-02739-2
168660
   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования / В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. и др. Кукин; В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. Кукин и др. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 2007. – 592 с. – ISBN 978-5-06-004895-7
168661
   Безопасность и гигиена труда : сборник научных работ Институтов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1985. – 148 с.
168662
   Безопасность и гигиена труда. – М, 1988. – 148с.
168663
  Танти-Дугалл Безопасность и охрана жизни и здоровья в отелях СНI Hotels and Resorts // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 1813-1212
168664
  Клинова М. Безопасность и сотрудничество в энергетике: поиски стабильного баланса : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-125. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISSN 0131-2227
168665
  Комиссаров Ю.Д. Безопасность и сотрудничество: опыт евпропейского Севера / Ю.Д. Комиссаров. – М., 1989. – 126с.
168666
   Безопасность информации. – Киев
№ 1. – 1997
168667
  Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В. Домарев. – Київ : ДиаСофт, 2004. – 992с. – ISBN 966-7992-36-5
168668
  Черкасова Е. Безопасность Испании в атлантическом формате // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
168669
  Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 24-35. – ISSN 0321-2017
168670
  Дюре Мишель Безопасность как элемент культуры в отношениях между странами // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 20-21. – ISSN 1728-6220
168671
  Зеркалов Д.В. Безопасность международной торговли : Справочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, Дакор, 2007. – 456с. – (Сер."Внешнеэкономическая деятельность"). – ISBN 966-8379-23-3
168672
  Балабанов А.О. Безопасность мореплавания и организационно правовые меры по ее обеспечению // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 168-178
168673
  Иванов А.А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-64. – ISSN 0042-8779
168674
  Кузнецов Ю.Ф. Безопасность на севере Европы / Ю.Ф. Кузнецов. – Москва, 1967. – 32с.
168675
  Глаголев И.С. Безопасность народов и разоружение / И.С. Глаголев. – Москва, 1971. – 32с.
168676
   Безопасность общественная, личная : ежемесячный, общественно-политический, популярно-правовой, иллюстрированный журнал. – Москва : Пресса
№ 1. – 1992
168677
  Айнабек Куандык Безопасность общественного хозяйствования в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 141-149. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
168678
  Поплавский В.М. Безопасность парогенераторов натрий -- вода / В.М. Поплавский, Ф.А. Козлов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 140с.
168679
  Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности : Конспект лекций / А.А. Чернявский; МАУП. – Киев : МАУП, 1998. – 118с. – ISBN 966-7312-38-0
168680
  Буй Д.Б. Безопасность прогрммных средств: модели и методы (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 1 (65), січень - березень. – С. 42-54. – ISSN 1814-4225


  Работа представляет собой краткий обзор моделей и методов, предназначенных для обеспечения безопасности программных средств современных компьютерных систем на протяжении всего их жизненного цикла.
168681
   Безопасность работ в химических производствах : (сборник официальных материалов и методических указаний). – 2-е изд., пер. и доп. – Киев : Техніка, 1980. – 398 с. – (Библиотека "Техника безопасности")
168682
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – М., 1958. – 228с.
168683
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – М., 1961. – 344с.
168684
  Самойлов О.Б. Безопасность реакторов ВВР / О.Б. Самойлов. – Горький, 1986. – 86с.
168685
  Атаян Б.Г. Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения / Б.Г. Атаян, Т.А. Багдасарян // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 119-122. – ISSN 2225-5036
168686
   Безопасность Родины храня. – Львов, 1988. – 245с.
168687
   Безопасность России. – М, 1997. – 326с.
168688
  Брэгг Р. Безопасность сетей. Полное руководство = Network security. The Complete reference / Роберта Брэгг, Марк Родс-Оусли, Кит Страссберг; пер. с англ.: Г. Трубников, Я. Майсова, М. Фадеева. – Москва : ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 912с. – ISBN 5-7163-0132-0
168689
   Безопасность современной гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 40-42 : фото
168690
  Зацарный В.В. Безопасность студентов на практике / В.В. Зацарный, А.Е. Пантелеймонов. – Киев, 1989. – 119с.
168691
   Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива : монография / [Рудычев В.Г. и др.] ; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого, И.И. Залюбовского ; М-во образования и науки Украины, Харьк нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 197, [3] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 190-199. – (Серия "Безопасность атомных станций"). – ISBN 978-966-623-945-0
168692
   Безопасность технологий и природа. – М, 1989. – 94с.
168693
   Безопасность труда. – М, 1984. – 120с.
168694
  Котик А М. Безопасность труда / А М. Котик. – М, 1986. – 63с.
168695
   Безопасность труда. – М, 1989. – 146с.
168696
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности / И.П. Лановенко. – Киев, 1978. – 247с.
168697
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон / И.П. Лановенко. – К., 1978. – 247с.
168698
  Семенов А.С. Безопасность труда в кабинетах химии. / А.С. Семенов. – М., 1990. – 80с.
168699
  Свечников Л.Н. Безопасность труда в камеральном топографо-геодезическом производстве : справочное пособие / Л.Н. Свечников, С.А. Мыльников. – Москва : Недра, 1989. – 262 с. – ISBN 5-247-00876-6
168700
   Безопасность труда в промышленности. – К, 1982. – 231с.
168701
   Безопасность труда в радиационной диффектоскопии. – М, 1986. – 168с.
168702
   Безопасность труда и профсоюзы. – М, 1974. – 175с.
168703
  Сакулин В.П. Безопасность труда при монтаже и эксплуатации электроустановок. / В.П. Сакулин, В.М. Шептовицкий. – Ленинград : Колос, 1973. – 238с.
168704
  Прокофьева А.К. Безопасность труда при работе с сильнодействующими ядами / А.К. Прокофьева. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 70с. : Ил. – Библиогр.: с.69
168705
  Миронович Д Н. Безопасность труда составительской бригады на железнодорожном транспорте предприятий черной металлургии / Д Н. Миронович, Сулин Е.П. . – Свердловск, 1962. – 72с.
168706
   Безопасность труда, санитария и гигиена. – Москва : издадательство стандартов
5 выпуск. – 1990. – 173с.
168707
  Кальченко Т.В. Безопасность Украины в геоэкономическом контексте глобального развития / Т.В. Кальченко, З.О. Адаманова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 67-69
168708
  Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-52. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
168709
  Прозорова М.Г. Безопасность человека в условиях развития биотехнологий: постановка проблемы / М.Г. Прозорова, М.И. Рыхтик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 41-45. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
168710
  Литвин А.Н. Безопасность человека, мировозрение народа и жизнеспособность страны: к вопросу о защите "конституционного строя" России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-71. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
168711
  Маканс Л. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно-процессуальный закон // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1810-3081
168712
  Радиков И.В. Безопасность человека: реальность или фикция? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 6-11. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
168713
  Уолкер Б.Д. Безопасность ЭВМ и организация их защиты / Б.Д. Уолкер, Я.Ф. Блейк. – М, 1980. – 112с.
168714
  Супаков Н.К. Безопасность эксплуатации ракетного оружеия / Н.К. Супаков. – М., 1972. – 79с.
168715
  Корнеев А.В. Безопасность энергетических сетей США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 7 (499). – С. 25-46. – ISSN 0321-2068
168716
   Безопасность ядерной энергетики. – Москва, 1980. – 154с.
168717
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок. / О.Б. Самойлов, В.А. Чирков. – Горький, 1983. – 95с.
168718
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок. / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278с.
168719
  Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
168720
  Фуко М. Безопасность, территория, население = Securite, territoire, population : курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 1977-1978 учеб. году / Мишель Фуко ; пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. – Санкт-Петербург : Наука, 2011. – 543, [1] с. : портр. – На авантит. текст: Издание осуществлено в рамках программы содействия изд. делу "Пушкин" приподдержке Посольства Франции в России и Французского ин-та / мин-ваинстронных и европейских дел Франции. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-02-037115-6
168721
  Розанов А.А. Безопасность: подходы Запада / А.А. Розанов, А.В. Шарапо. – Минск, 1994. – 122с.
168722
  Бервальд Джули Безопасный атомный реактор : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 66-67 : Фото
168723
  Пархомовский Э.Я. Безопасный жалобщик / Э.Я. Пархомовский. – М., 1984. – 127с.
168724
   Безопасный мир : учебное пособие для 10-11 классов / А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. и др. Дмитриева; А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. Дмитриева; Под ред. Крапивина Александра Васильевича. – 1-е издание. – Донецк, 2007. – 148 с. – ISBN 978-966-639-355-8
168725
   Безопасный мир : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / А.В. Крапивин [и др.] ; под ред. Крапивина А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Центр международной безопасности Донецкого национального университета, 2008. – 170 с. : илл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-966-639-355-8
168726
  Казанцева Ася Безопасный сахар. Сладкая кровь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 138-142 : фото
168727
  Балаев А.А. Безопастность труда на предприятии / А.А. Балаев, О.А. Зюкова. – М, 1989. – 91с.
168728
  Клюєва Є. Безоплатна передача майна суб"єктам господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-100
168729
  Мельниченко О. Безоплатна правова допомога // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Яке місце займають юридичні клініки в системі безоплатної правової допомоги".
168730
  Семьоркіна О.М. Безоплатна правова допомога в Україні-міф чи реальність? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34
168731
  Гончаренко С.В. Безоплатна правова допомога стаэ реальныстю? / С.В. Гончаренко, Э.Ю. Бова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 10-14
168732
  Ахтирська Н.М. Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 2-4
168733
  Гутник В.В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 23-25
168734
  Мартынов О.П. Безоружная любовь / О.П. Мартынов. – М, 1989. – 138с.
168735
  Амосов Н.И. Безосколочное стекло триплекс, его значение, свойство, способ изготовления и приёмы испытания / Н.И. Амосов. – Київ, 1934. – 80с.
168736
  Панасевич В.А. Безособове дієслово препеі та його значення в реченнях новогрецької мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 256-259
168737
  Щербій Н.О. Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-233. – ISSN 2075-437X


  У статті охарактеризовано статус безособових дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості безособових рефлексивних конструкцій в українській і польській мовах. Проаналізовано вживання безособових зворотних форм у сучасних українських і ...
168738
  Кокора М. Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 53-57
168739
  Калениченко М.М. Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-148. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, предикативная основа которых сформирована предикативными формами на -no, -to. Особое внимание обращается на семантические и структурные параметры даных безличных единиц.
168740
  Калениченко М.М. Безособові речення у лінгвістичній богемістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 114-123


  У статті проаналізовано стан дослідження безособового речення у лінгвістичній богемістиці, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализировано состояние исследований безличных предложений в ...
168741
  Голубовська І. Безособові речення як відбиття міфологізованості української ментальності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 31-35. – ISSN 0320-3077
168742
  Вишняков В.А. Безостановочный пробег / В.А. Вишняков. – Москва, 1958. – 94с.
168743
  Бринчук М.М. Безответственность в современном экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 56-66. – ISSN 0132-0769
168744
  Меламед Ц.А. Безотказный бумеранг / Ц.А. Меламед. – Рига, 1990. – 253с.
168745
  Дударь Светлана Безотходная гастрономия : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 156-160 : Фото
168746
  Дятлов И.П. Безотходная технология и эффективность производства / И.П. Дятлов, И.Т. Рысев. – М., 1986. – 64с.
168747
  Рюмин В.В. Безотходное производство / В.В. Рюмин. – Рига, 1985. – 103с.
168748
  Зайцев В.А. Безотходные и малоотходные процессы сегодня и завтра / В.А. Зайцев. – М., 1987. – 31с.
168749
   Безотходные и энергосберигающие процессы нефтепереработки и нефтехимии. – Куйбышев, 1987. – 183с.
168750
  Симоненко Г.П. Безотцовщина / Г.П. Симоненко. – Тула, 1968. – 144с.
168751
  Вознесенский А. Безотчетное : новая книга / А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 255 с.
168752
  Грегори Р.Т. Безошибочные вычисления / Р.Т. Грегори, Е.В. Кришнамурти. – Москва : Мир, 1988. – 207 с.
168753
  Монастирецький М. Безпаперові інформаційні технології - в життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1708-7422
168754
  Коржик Н.А. Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 94-101. – Бібліогр.: 6 назв.


  Розглядається використання бібліотеками безпаперових інформаційно-комунікаційних технологій, характеризуються основні процеси.
168755
  Степанова О. Безпека - заради життя кожного // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4
168756
  Нетребенко Алевтина Безпека - пріоритетна потреба людини, суспільства, цивілізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15--16 : фото
168757
  Шарий В.І. Безпека "складної" системи на грунті системного підходу / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 191-196


  У статті обгрунтовано зміст поняття "безпека" складної системи на основі системного підходу. При визначенні змісту безпеки, було доведено, що в даному випадку безпека - це ознака стану складної системи, коли вона спроможна "власним" (підпорядкованим ...
168758
   Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, І.П. [та ін.] Білокур; [В.П. Бабак та ін.] ; за ред. В.П. Бабака. – Київ : Техніка, 2004. – 584 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-583. – ISBN 966-575-171-9
168759
  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності : Навчальний посібник / М.І. Зубок; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 190с. – ISBN 966-574-383-Х


  У посібнику розкриваються основи забезпечення безпеки банківського бізнесу, структура безпеки та її форми, методи і види. Для студентів економічних та інших спеціальностей, які вивчають банківську справу, а такжо осіб, що займаються банківським бізне
168760
  Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / Михайло Диба, Світлана Яременко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
168761
  Барановський О. Безпека банківської сфери // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 20-27
168762
  Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. – Київ : Скіф; КНТ, 2008. – 372с. – ISBN 978-966-8894-42-8
168763
  Зубець А.М. Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 61-68
168764
  Любер О. Безпека в соціальних мережах - міф чи реальність? (Порівняльна характеристика вибраних аспектів європейського континентального законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 62-64
168765
  Ревак Ірина Олександрівна Безпека використання інформаційних технологій в освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано стан використання інформаційних технологій у навчальному процесі, проаналізовано систему захисту інформації, запропоновано системний підхід до розв"язання проблеми безпеки використання інформаційних технологій в освіті.
168766
  Левковська Л. Безпека водних рексурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 71-75. – ISSN 1818-4170
168767
  Батковський В.А. Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні аспекти безпеки грошово-кредитної системи, визначено основні загрози для грошово-кредитної системи, запропоновано механізм управління комплексними загрозами і розглянуто особливості його реалізації у контексті ...
168768
  Барановський О. Безпека гррошового обігу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 1562-0905
168769
  Гловацький В.В. Безпека державних інформаційних ресурсів // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 79-82. – ISSN 2518-7678
168770
  Груник Н.В. Безпека дитини на дорозі - основні правила і рекомендації батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 34-35
168771
  Нетребенко Алевтина Безпека дитині у школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 31-32
168772
  Маляренко О. Безпека дітей - дорослих справа / О. Маляренко, В. Ліпшиць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-25 : фото
168773
  Зепс В.А. Безпека дітей узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 40. – Бібліогр.: 2 назв
168774
  Васильченко Л.В. Безпека дорожнього руху // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
168775
  Устименко В.А. Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 56. – С. 18-20. – ISSN 2076-815X
168776
  Абдулін А.А. Безпека духовності громадян - одне з пріорітетних завдань української держави / А.А. Абдулін, О.М. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-8. – Бібліогр.: 5 назв
168777
   Безпека економічних трансформацій : Збірник матеріалів "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2000. – 386с. – ISBN 966-554-031-9; 966-542-147-6
168778
  Цимбалюк І.В. Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 74-81
168779
  Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності - галузь науки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10 : фото
168780
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності - освіта та наука // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 13-14. – Бібліогр.: 6 назв
168781
  Слєсар Б.В. Безпека життєдіяльності - основа життя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40 : фото
168782
  Корочкіна Л.М. Безпека життєдіяльності : Конспект лекцій для студентів фізичного ф-ту / Л.М. Корочкіна, М.Я. Горідько, Т.Л. Цареградська; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 94 с.
168783
   Безпека життєдіяльності : Hавч. посібн. – Львів : Афіша, 1998. – 276с. – ISBN 966-7315-03-7
168784
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів природознавчих факультетів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 209с. – ISBN 966-594-070-8
168785
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – ISBN 966-7550-14-1
168786
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-73-Х
168787
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, М Н. Заверуха, В.В. Зацарний. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 328с. – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
168788
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.І. Дуднікова ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 237, [3] с. – Бібліогр.: c. 230-235. – ISBN 966-7942-93-7
168789
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дуднікова ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2003. – 267, [5] с. – Бібліогр.: с. 259-264. – ISBN 966-7942-93-7
168790
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 397с. – ISBN 966-7767-89-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
168791
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
168792
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2003. – 304с. – ISBN 966-7714-73-Х
168793
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянова. – Київ : Кондор, 2003. – 424с. – ISBN 966-7982-10-6
168794
   Безпека життєдіяльності : науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003. – з № 2 - рос мов.
168795
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. – 3-є вид., стереотипне. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 441с. – ISBN 966-8148-39-8


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
168796
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-ге вид. – Київ : Каравела, 2004. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-95596-4-2;
168797
  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності : [підручник для студ. вищих навчальних закладів] / В.М. Ярошевська; МНОУ; Укр. держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8556-17-8
168798
  Лукашов Д.В. Безпека життєдіяльності : курс лекцій для студентів біологічних факультетів / Лукашов Д.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с. – ISBN 966-306-078-7
168799
   Безпека життєдіяльності : програма курсу. – Київ : Київський університет, 2004. – 22 с.
168800
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
168801
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
168802
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
168803
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
168804
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
168805
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
168806
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
168807
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
168808
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
168809
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
168810
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
168811
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
168812
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Зіновій Яремко; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 301с. – ISBN 966-364-043-X
168813
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зіновій Яремко; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-043-X
168814
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344 с. – ISBN 966-95596-4-2
168815
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання / Є.П. Желібо, Н.М. Зацарний ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 263, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-015-5
168816
  Бабак В. Безпека життєдіяльності = Safety of life activity : курс із фахової мовної адаптації / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 93, [1] с. : іл., портр. – Обкладинка англ. - Парал. текст англ., рос., укр. мовами. – ISBN 966-598-212-5
168817
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
168818
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
168819
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
168820
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
168821
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
168822
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
168823
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
168824
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
168825
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
168826
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
168827
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
168828
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
168829
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності : Соціально-психологічні аспекти алкоголізму і наркоманії: Навчальний посібник для студ. вузів / Н.Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 328с. – ISBN 966-06-0424-6


  Розкрито причини і сутність узалежнення людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлено закономірності вияву у підлітків особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Навчальний посібник для студентів ...
168830
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко; За ред.: В.Г.Цапка. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 397с. – ISBN 966-346-115-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
168831
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2006. – 288с. – ISBN 966-8019-59-8
168832
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов; Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко, М.М.Троянов. – Київ : Кондор, 2006. – 422с. – ISBN 966-7982-10-6
168833
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
168834
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
168835
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
168836
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
168837
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
168838
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
168839
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
168840
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2006
168841
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
168842
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
168843
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
168844
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
168845
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Ельга-Н, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-149-4
168846
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; Університет цивільного захисту України. – Харків : ХОГО "НЕТ"; ЕкоПерспектива, 2007. – 304с. – ISBN 966-8750-01-2
168847
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : [ практикум ] / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2007. – 166 с. – ISBN 978-966-351-076-7
168848
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
168849
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2007
168850
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2007
168851
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2007
168852
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2007
168853
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
168854
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
168855
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
168856
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2007
168857
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
168858
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
168859
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
168860
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
168861
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
168862
   Безпека життєдіяльності : підручник / В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко ; за ред. В.Г. Цапка. – Київ : Знання, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-346-466-4


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
168863
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 966-439-001-1
168864
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2008. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-59-8
168865
  Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
168866
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
168867
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1/2. – 2008
168868
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4. – 2008
168869
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5/6. – 2008
168870
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7/8. – 2008
168871
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10. – 2008
168872
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2008
168873
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2009. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
168874
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-351-196-2
168875
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише перший авт. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
168876
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : короткий навчальний словник-довідник : для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації / Я.І. Бедрій, В.М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 966-2025-07-1
168877
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2009. – 280с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-59-8
168878
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2009
168879
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2009
168880
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2009
168881
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2009
168882
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2009
168883
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2009
168884
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2009
168885
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2009
168886
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2009
168887
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2009
168888
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2009
168889
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2009
168890
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
168891
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 163, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Перший модуль: Теоретичні та організаційні основи БЖД та Другий модуль: Система "Людина - життєве середовище" як об"єкт прояву небезпек. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-351-076-7
168892
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2010
168893
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2010
168894
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2010
168895
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2010
168896
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2010
168897
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2010
168898
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2010
168899
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2010
168900
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2010
168901
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2010
168902
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2010
168903
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2010
168904
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-342. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
168905
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
168906
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2011
168907
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2011
168908
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2011
168909
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2011
168910
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2011
168911
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2011
168912
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2011
168913
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2011
168914
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2011
168915
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2011
168916
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2011
168917
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2011
168918
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
168919
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2012. – 299, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
168920
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов.:с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-96076-0-4
168921
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-381-2
168922
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2012
168923
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2012
168924
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2012
168925
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2012
168926
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2012
168927
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2012
168928
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2012
168929
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2012
168930
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2012
168931
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2012
168932
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2012
168933
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2012
168934
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
168935
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2013
168936
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2013
168937
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2013
168938
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2013
168939
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2013
168940
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2013
168941
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2013
168942
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2013
168943
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2013
168944
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2013
168945
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2013
168946
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2013
168947
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2014. – 199, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
168948
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2014. – 222, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-427-7


  На обкл. зміст кн.: Загальні засади; Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем; Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному середовищах; Сприяння безпеці життєдіяльності на загальнодержавному рівні.
168949
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2014. – 342, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-960-760-4
168950
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2016
168951
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2016
168952
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2016
168953
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2016
168954
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2016
168955
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2016
168956
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2016
168957
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2016
168958
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2016
168959
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2016
168960
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2016
168961
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2016
168962
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2017
168963
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2017
168964
  Волошин І.М. Безпека життєдіяльності (туристичнй аспект) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Волошин І.М., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2014. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7117-18-5
168965
  Рєзніков М.І. Безпека життєдіяльності військових підрозділів : Конспект лекцій / М.І. Рєзніков, В.І. Тхоржевський, В.В. Вишнівський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 141с. – ISBN 966-594-648-Х
168966
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – Київ : Київський університет, 1998. – 126с. – ISBN 966-594-047-3
168967
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами профессійної подготовки. / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Шур. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 107с.
168968
  Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності людини - теорія та практика її забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7
168969
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини / В.М. Лапін; Львівський банківський коледж. – Львів, 1998. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4
168970
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Лапін; МОУ; НБУ; Львівський банківський коледж. – 2-е вид. – Львів; Київ : ЛБК НБУ; Знання, 1999. – 186с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-7293-87-4
168971
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник / В.М. Лапін; МОУ ; Нац. банк України ; Львів. банк. коледж. – 3-тє вид., стереот. – Львів; Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2000. – 186с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-620-014-7
168972
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч посібник / В.М. Лапін; МОНУ. Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 4-те вид., виправл. – Львів-Київ : ЛБК НБУ, Знання, 2001. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-097-Х
168973
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник / В.М. Лапін; МОНУ; Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 5-те вид., стереот. – Львів-Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2002. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-149-6
168974
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посіб. для студ. внз / Р.С. Яким; МОНУ, НМЦ вищої освіти МОНУ;. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – ISBN 966-8450-12-5
168975
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
168976
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 7-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-670-5
168977
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В.М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-617-07-0089-6
168978
  Герман Н.В. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х-поч.ХХ століття) : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Герман Н.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
168979
  Герман Наталія Володимирівна Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х - початку ХХ століття) : Дис. ...канд.педагогічних наук:13.00.01 / Герман Наталія Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Рівне, 2000. – 180л. – Бібліогр.:с.164-180
168980
  Житар Б.О. Безпека життєдіяльності людини та біоритми / Б.О. Житар, М.В. Володарець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
168981
  Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384с. – ISBN 978-911-01-0027-4
168982
  Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату = Population life safety at extreme temperatures under conditions of global climate change : навч. посібник для студентів ВНЗ / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 275-289 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-432-8
168983
  Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик : навч. посібник / С.В. Корнєєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93
168984
  Корнієнко О.В. Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров"я молоді : Монографія / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 264с. – ISBN 966-594-487-8
168985
  Федоров О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 10-12
168986
   Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : Нормативні документи та методичні матеріали. – Львів : Каменяр, 2004. – 895с. – ISBN 5-7745-1091-3
168987
  Чадов Е.А. Безпека життєдіяльності у побуті людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-7
168988
  Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навчальний посібник / В.М.Козинець; Київський униіверситет туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 576с. – ISBN 966-351-033-1
168989
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. педагогічних вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2005. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
168990
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
168991
   Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
168992
   Безпека жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-22 : фото
168993
  Рева Г. Безпека залежить від нас // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С. 31


  Пожежна безпека
168994
  Грідчіна М.В. Безпека інвесторів на фінансовому ринку як умова зміцнення економічного суверенітету України / М.В. Грідчіна, Н.Г. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аналізуються особливості фондового ринку України та перешкоди щодо залучення інвестеційних ресурсів до реального сектора економіки. Визначаються фактори подальшого розвитку фондового ринку України. Підкреслюється роль державного регулювання у створенні ...
168995
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
№ 2 (18). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
168996
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
168997
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
168998
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
168999
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
169000
  Михайлюк В.А. Безпека інформаційної сфери - основа стійкого розвитку соціуму // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16. – Бібліогр.: 3 назв.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,