Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
167001
  Чорноморець Ю.О. Аналіз внутрірічного та багаторічного розподілу максимальних витрат води річок Українських Карпат / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 196-207.
167002
  Дітковська М.Ю. Аналіз внутрішніх інформаційних потоків в головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 87-88 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
167003
  Ільєнко Ю.І. Аналіз внутрішньої освітньої міграції випускників 2018 року з правничою освітою // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 67-76. – ISSN 2617-8532
167004
  Шевчук Ю.Ф. Аналіз водних ресурсів Чернівецької області та оцінка їх якості : монографія / Ю.Ф. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-423-543-0
167005
  Тіняков Д.В. Аналіз впливу авіаційного шуму на навколишнє середовище з метою визначення раціональних шляхів його зменшення / Д.В. Тіняков, Чженцян Чен, Цзе Лю // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-1892
167006
  Боярин М.В. Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк) / М.В. Боярин, М І. Савчук Нетробчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
167007
  Алімова С.Л. Аналіз впливу валового внутрішнього продукту на рівень людського розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто етапи розвитку економіки незалежної України. Проаналізовано динаміку рівня валового внутрішнього продукту (ВВП) та встановлено його взаємозв"язок із рівнем індексу людського розвитку (ІРЛ). Показано, що в ті роки, де спостерігається ...
167008
   Аналіз впливу високих температур на епітаксійні структури та контактні системи для фотоелектричних перетворювачів / С.О. Іванчик, З.А. Никонова, О.Ю. Небеснюк, А.А. Захода // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
167009
   Аналіз впливу геологічних чинників на глибину зони проникнення фільтрату при первинному розкритті гранулярних колекторів за даними ГДС / О. Карпенко, В. Соболь, М. Миронцов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-21. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
167010
  Гришкін В.О. Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні / В.О. Гришкін, А.О. Сімахова, Ю.С. Перекопська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 40-45. – ISSN 2222-0712
167011
  Галушка З. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З. Галушка, О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль господарського менталітету як важливого чинника соціально-економічних трансформацій, проаналізовано методику аналізу ментальних відмінностей, проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності ментальних характеристик ...
167012
  Галушка З. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З. Галушка, О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль господарського менталітету як важливого чинника соціально-економічних трансформацій, проаналізовано методику аналізу ментальних відмінностей, проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності ментальних характеристик ...
167013
  Борисейко О.В. Аналіз впливу граничних умов на стійкість конічних оболонок обертання з композитів з непружними компонентами / О.В. Борисейко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 8-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі досліджено стійкість конічних оболонок з композитів з пружно-пластичними компонентами. Вивчено вплив граничних умов.
167014
  Олексин А.Г. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії ринку золота з ін. фінансовими інструментами в ціновій площині економічного простору. Автором проведено оцінку залежності ринку золота від курсу долара США через інтерпретацію впливу показника грошової ...
167015
  Герасименко А.Г. Аналіз впливу економічної кризи на розвиток ринку корпоративного контролю в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 464-468. – ISSN 0321-0499
167016
  Романенко О.А. Аналіз впливу економічної культури України на інтеграційні процеси з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 58-61. – ISSN 2308-6912


  У статті описаний процес формування економічних і культурних цінно- стей підприємців у ЄС та в Україні. Встановлено: різні світоглядні підходи перешкоджають інтеграції та потребують дослідження. The article describes the process of forming an ...
167017
  Галетич І.К. Аналіз впливу електромагнітних полів на стан сельбищних територій / І.К. Галетич, А.І. Решетченко, В.Є. Бекетов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
167018
  Лахтіонова Л.А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова, Н.О. Кириченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – (Економічні науки)
167019
  Коніцула Т.Я. Аналіз впливу забрудненя атмосферного повітря на населення Шевченківського району міста Києва / Т.Я. Коніцула, Б.О. Горлицький, А.І. Ясулайтіс // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 70-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
167020
  Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 121-127 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
167021
  Якушик Д.І. Аналіз впливу змін у ставках акцизів на дохідну частину бюджету / Д.І. Якушик, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 79-84
167022
  Томарева В.В. Аналіз впливу зовнішнього боргу на економічний розвиток держави / В.В. Томарева, В.В. Георгішан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
167023
   Аналіз впливу і внеску метрології та метрологічної діяльності в економіку США // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – № 2. – С. 85-95
167024
  Прунцева Г.О. Аналіз впливу інвестиційних ресурсів на стан продовольчої безпеки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 94-101. – ISSN 1562-0905
167025
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 73-85. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
167026
  Ковалець А.В. Аналіз впливу інфляції на іноземні інвестиції в Україну // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 80-83. – ISSN 2313-0431
167027
  Ілляш О.Е. Аналіз впливу кліматичних факторів на рівень забруднення атмосфери м. Полтави / О.Е. Ілляш, Ю.В. Комлева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 73-77 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
167028
  Борисюк С.Л. Аналіз впливу кліматичних факторів на функціонування зразків озброєння та військовоїтехніки Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 151-153


  Проведено аналіз кліматичних факторів на території України та встановлений вплив на функціонування існуючих зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України, запропоновано алгоритм оцінки щодо визначення необхідності удосконалення озброєння ...
167029
  Макаричева А.І. Аналіз впливу комунікативних чинників на формування ціннісних орієнтацій дітей молодшого шкільного віку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 183-190
167030
   Аналіз впливу конструкції підвіски на стійкість руху колісних легких броньованих машин / В.К. Шваб, Б.О. Мельник, Л.О. Ряба, О.М. Борзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 81-85


  У статті проведений аналіз впливу конструкції підвіски на стійкість руху колісних бойових машин. Запропоновані рекомендації щодо покращення стійкості руху колісних бойових машин
167031
  Лимарченко О. Аналіз впливу кутової швидкості обертання трубопроводу з рідиною на розвинення динамічних процесів / О. Лимарченко, М. Сапон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 48-51. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель сумісного руху пружного трубопроводу, по якому тече рідина. Трубопровід здійс- нює обертання навколо повздовжньої осі. Для різних швидкостей течії рідини й обертання трубопроводу визначено особливості динамічної поведінки ...
167032
  Жежнич П. Аналіз впливу лінгвістичних особливостей назв дисциплін на вибір окремих навчальних дисциплін студентами / П. Жежнич, О. Морушко, Н. Химиця // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 67-74. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
167033
  Роговський С.О. Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
167034
  Д"яченко Ю.В. Аналіз впливу макрофакторів зовнішнього середовища на діяльність м"ясопереробних підприємств України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
167035
  Безродна І. Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання) / І. Безродна, Д. Безродний, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-58. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - аналіз впливу мінерального скелету порід на параметри їх пружної та акустичної анізотропії при дослідженні моделей теригенних порід-колекторів Руновщинської площі. Задача вирішувалась на основі методів умовних моментних функцій з ...
167036
  Селіверстов В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 56-60. – ISSN 2310-2624
167037
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу монетарних інструментів на витрати на особисте споживання як фактора регулювання рівня цін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 97-110 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
167038
  Затонацька Т.Г. Аналіз впливу монетарної політики держави на розвиток регіонів України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 52-58.
167039
  Максуді Н. Аналіз впливу нафтових шоків на економічну ситуацію в Ірані та систему "витрати-випуск" : новини зарубіжної науки / Н. Максуді, Я. Хасанлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 399-408 : Табл. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
167040
  Акімова А.О. Аналіз впливу нового літературного процесу у китайській драмі XX століття // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 97-101
167041
  Селіверстов В.В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 41-49 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
167042
  Денисюк В.А. Аналіз впливу окремих факторів на конкурентоспроможність регіонів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 16-23
167043
  Пластун В.Л. Аналіз впливу окремих факторів на темпи економічного зростання в Україні / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 70-78
167044
  Подік І.І. Аналіз впливу оподаткування на економічну безпеку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
167045
  Остапченко Аналіз впливу опромінення на особливості функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах за допомогою зворотних карт та показника Ляпунова / Остапченко, В.О. Хаврусь, П.Є. Стрижак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Біологія ; Вип. 27)


  Для аналізу стану системи білкового фосфорилювання в лімфоцитах застосовано підхід, який базується на побудові зворотних карт. Доведено, що підвищення дози опромінення призводить до зменшення показника Ляпунова, тобто зниження виробництва ентропії ...
167046
  Кулішова Т. Аналіз впливу органів влади на цінову поведінку учасників нерегульованих ринків (на прикладі ринків нафтопродуктів України) / Т. Кулішова, О. Шевчук // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 17-24


  Шевчук Олена, аспірантка КНУТШ.
167047
  Іщук О.В. Аналіз впливу організаційної культури вищого навчального закладу на становлення професійної ідентичності студентів // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 58-64
167048
  Ткаченко В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 34-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
167049
  Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6814
167050
  Єрчик Н.Д. Аналіз впливу показників структури національної економіки на ії розвиток // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 87-91. – ISBN 978-617-571-143-9
167051
  Хотенко О.О. Аналіз впливу початкової амплітуди на затухання нелінійної пружної хвилі Релея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчається плоска задача про поширення квадратично нелінійної пружної хвилі Релея в класичній постановці. Визначальні співвідношення відповідають нелінійному потенціалу Мурнагана The plane problem of the quadratically nonlinear elastic Rayleigh wave ...
167052
  Божко В. Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню того впливу, який здійснюють принципи права на федеральне законодавство Російської Федерації, відповідно до правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації. Автор приходить до висновку, що саме принципи права ...
167053
  Пашков А.П. Аналіз впливу прогалин у реформах політиків в Україні на якість та екобезпеку життя українців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
167054
  Герасименко А. Аналіз впливу регуляторних обмежень на розвиток конкуренції на внутріньому ринку України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 11-19
167055
   Аналіз впливу регуляторного акта : до проекту спільного наказу ВАК України та НАН України "Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського" // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-17
167056
  Криворучко М.Ю. Аналіз впливу ресурсної орієнтованості експортної та імпортної складових економіки на рівень міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
167057
  Гуменюк А. Аналіз впливу ризиків на банківську систему / А. Гуменюк, О. Школенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 9-17 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
167058
  Ніконова М. Аналіз впливу ризиків на вексель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
167059
  Петрова А.Ю. Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактора капіталу на основі мультиагентної моделі / А.Ю. Петрова, Г.В. Акулова, Н.В. Назаренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-136. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
167060
  Малихіна Я.А. Аналіз впливу складових зовнішнього середовища на управління діяльністю ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 130-136. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
167061
  Шот А.П. Аналіз впливу служби внутрішнього аудиту на діяльність суб"єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 278-284. – ISSN 2222-4459
167062
  Мальований М.І. Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення / М.І. Мальований, О.О. Непочатенко, О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 466-474. – ISSN 1993-6788


  У статті оцінено характер та масштаби взаємозв"язку між рівнем тіньової економіки та соціальними витратами держави. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу та аналітичного групування виявлено, що зростання розміру тіньової економіки на 1% ...
167063
  Ільєнко О.В. Аналіз впливу соціального капіталу підприємств на ефективність міжнародної фінансової допомоги / О.В. Ільєнко, О.О. Мезенцева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
167064
  Верба Д.В. Аналіз впливу створення робочих місць на динаміку продуктивності праці в економіці України протягом 2001-2003 рр. // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-42
167065
  Вашерук О.В. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах : Автореф. дис. канд. техн. наук: 08.27.06 / Олександр Васильович Вашерук; Кременчуцький ун-т економ., інформац. технологій і управління. – Кременчуг, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
167066
  Шабаліна Л. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України / Л. Шабаліна, М. Корнейченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 59-64. – ISSN 1728-9343
167067
  Ткаченко Д.О. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на харчову промислововість України / Д.О. Ткаченко, Т.О. Осташко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 70-73. – ISBN 978-9934-571-51-0
167068
  Наконечна К.В. Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 146-150. – ISSN 2078-9912
167069
  Костирко Р.О. Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці Україні / Р.О. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
167070
  Микитюк Ю. Аналіз впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проєктів в будівництві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 87-97. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
167071
  Ситенко Д.Д. Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-16
167072
  Мокін В.Б. Аналіз впливу якості поверхневих вод на ендокринологічні захворювання населення на прикладі Вінницької області / В.Б. Мокін, В.Ю. Балачук, П.Г. Прудиус // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 5-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
167073
  Россо М.В. Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі / М.В. Россо, В.Л. Осецький, О.Л. Каніщенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 51-62. – ISSN 2222-4459
167074
  Бєляєва І.В. Аналіз впровадження норм Євро для автотранспорту в Україні / І.В. Бєляєва, Д.В. Захарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
167075
  Сальник С.В. Аналіз вразливостей та атак на державні інформаційні ресурси, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах / С.В. Сальник, А.С. Сторчак, А.Є. Крамський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 121-128. – ISSN 1681-7710
167076
   Аналіз вразливості цивільних систем супутникового зв"язку до придушення засобами радіоелектронної боротьби / О.Є. Бондаренко, О.В. Станович, Т.В. Бондаренко, А.О. Скрипка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 113-119. – ISSN 2524-0056
167077
  Музиченко Наталія Аналіз газетних видань України за роки незалежності (1991-2007 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-6
167078
  Лідов А.П. Аналіз газів / А.П. Лідов. – Х.-Одеса, 1931. – 284с.
167079
  Шморгун Л.Г. Аналіз галузевої інформації із застосуванням блокчейн-технологій з метою регулювання антропогенного навантаження на природоохоронні території / Л.Г. Шморгун, В.П. Колеснікович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 39-49
167080
  Запотоцький С. Аналіз галузевої конкурентоспроможності господарства України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 128-138


  Охарактеризовані структурні зміни галузевої структури господарства України, які визначають сучасний рівень та можливості зростання конкурентоспроможності економіки держави. Визначені галузеві пріоритети підвищення конкурентоспроможності у сільському ...
167081
  Маковецька Лариса Аналіз галузей матеріального виробництва Корецького району Рівненської області / Маковецька Лариса, Шпатиковська Олена // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 103-107 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
167082
  Орлова Н.В. Аналіз галцзевого ринку олійно-жирової промисловості України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-927-199-0
167083
  Мазуренко О.П. Аналіз геморагічних і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка / О.П. Мазуренко, О.А. Лоскутов, Л.В. Згржебловська // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 91-97. – ISSN 2224-0586
167084
  Ренке С.О. Аналіз гендерних особливостей особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 129-130
167085
  Вовк А. Аналіз геодезичних рухів земної кори Центральної Європи, визначених за ГНСС-вимірами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1819-1339
167086
   Аналіз геоекологічних проблем мегаполісів (на прикладі м. Києва) / В.І. Зацерковний, Д.П. Романуха, І.В. Пампуха, П.А. Савков, І.К. Синявська // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73), січень - березень. – С. 99-115. – ISSN 1684-2189
167087
  Кібальник Л.О. Аналіз геоекономічних трансформацій у контексті цивілізаційних вимірів економічного розвитку // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 121-132
167088
  Ізюмченко Л.В. Аналіз геометричних завдань практичного змісту сертифікаційної роботи ЗНО з математики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-182. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
167089
  Мазурець Ю. Аналіз геополітики газових відносин Україна-Росія: постконфронтаційний період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 110-113. – бібліогр. в кінці ст.


  Українсько-російські газові відносини нещодавно мали надзвичайно активну тенденцію переходити у кризову фазу, під час якої зростала вага інформаційної політики. Ведення інформаційних кампаній потребує багатьох кроків та значних зусиль, яких Україна з ...
167090
  Біля І.К. Аналіз геопорталу "Водні ресурси України" (на прикладі Чернівецької області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 25-36


  Нещодавнє анонсування Держводагенством розгортання у тестовому режимі геопорталу «Водні ресурси України» – один із необхідних кроків переходу до ведення електронного водного кадастру, розвитку систем надання інформаційних послуг та інтеграції України в ...
167091
  Усенко А.П. Аналіз геотермічних параметрів нафтогазових родовищ центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / А.П. Усенко, О.В. Усенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 127-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 142. – ISSN 0203-3100
167092
  Акімова Л.М. Аналіз гібридних загроз економічній безпеці України: міжнародний досвід та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 110-115. – ISSN 2306-6814
167093
  Жиров Олександр Леонідович Аналіз гідроакустичних систем за оцінками функціоналів від розв"язків лінійних операторних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Жиров О.Л.; "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
167094
  Кошляков О.Є. Аналіз гідродинамічних умов грунтової товщі біля Маріїнського палацу з урахуванням схилового дренажу : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Вивчено гідродинамічні умови грунтової товщі схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві у зв"язку з необхідністю поліпшення умов дренування цього схилу. Визначено і обгрунтовано величини гідродинамічних параметрів товщі. Встановлено, що найдоцільнішими ...
167095
  Белоліпський В.О. Аналіз гідрологічної функції грунтів степових агроландшафтів: математичні моделі міграційних процесів / В.О. Белоліпський, О.П. Другова, О.Н. Другов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 12-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
167096
  Тураш М.М. Аналіз гідрохімічного стану підземних вод у районі відстійників Лужанського експериментального заводу / М.М. Тураш, Б.В. Скіп, В.В. Нечипорук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
167097
  Ільєнко О.В. Аналіз глобалізації світогосподарської системи як умови формування поняття "міжнародна ринкова економічна безпека" // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 1729-7036
167098
  Халілов Е. Аналіз глобальних гравітаційних провісників деяких сильних землетрусів в Азії / Е. Халілов, Л. Ванг, Л. Халілова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 141-155 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISSN 0203-3100
167099
  Баторшина А.Ф. Аналіз глобальних трендів розвитку ринку ісламських фінансових послуг / А.Ф. Баторшина, С.Я. Рой // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 88-95. – ISSN 2306-6814
167100
  Зарапіна Ю. Аналіз глобального розподілу доходів та місце країн ОЕСР у ньому // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 16-28. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
167101
  Патійчук В. Аналіз глобальної продовольчої проблеми в контексті українського чинника / В. Патійчук, М. Бойчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
167102
  Трухній О.В. Аналіз глобальної фінансової кризи 2007-2009 років за допомогою ентропії подібності // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 148-150. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
167103
  Кузьменко О.А. Аналіз головних проблем у сфері правового розподілу бюджетних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-9. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
167104
  Тіхонова О.О. Аналіз головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 97-99
167105
  Глущенко О.М. Аналіз гомеопатичних лікарських засобів, які використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 447-456. – ISSN 2227-7404
167106
  Яворовський П.П. Аналіз горимості лісових насаджень Боярської лісової дослідної станції за 2004-2016 роки / П.П. Яворовський, Р.В. Гуржій // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 158-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 163. – ISSN 0459-1216
167107
  Канський К.Е. Аналіз господарської діяльності в колгоспах / К.Е. Канський. – Київ, 1960. – 292с.
167108
  Ящук М.А. Аналіз господарської діяльності колгоспів і радгоспів / М.А. Ящук. – К., 1968. – 60с.
167109
  Немчинов П.П. Аналіз господарської діяльності колгоспу / П.П. Немчинов. – Київ, 1957. – 52с.
167110
   Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підприємств : учб. посібник для учнів с.-г. технікумів по спеціальності "Бухгалтерський облік" та "Планування та облік с.-г. виробництва". – Київ : Урожай, 1964. – 280 с.
167111
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1980. – 344с.
167112
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підрпєимств / Г.Т. Лещенко. – 2-е вид.. перероб. і доп. – К., 1974. – 279с.
167113
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільскогосподарських підрпиємств / Г.Т. Лещенко. – К., 1972. – 355с.
167114
  Лещенко Г.Т. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1984. – 367 с.
167115
  Тринько Р.І. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Р.І. Тринько, М.І. Яцків. – Львів, 1987. – 214с.
167116
  Мельник М.М. Аналіз господарської діяльності соціалістичних підприємств / М.М. Мельник. – 81с.
167117
  Панасенко Л.І. Аналіз господарської діяльності у збройних силах України: теоретичні засади економічного аналізу : Навч. посібник / Л.І. Панасенко; Ред. Л. Воронцова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 110с. – ISBN 966-594-603-Х
167118
  Єршова Н.Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум : навч. посібник / Н.Ю. Єршова, О.В. Портна ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 306, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 301-303. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-103-0
167119
  Бабенко О.М. Аналіз готовності вчителів міста Суми та Сумської області до дистанційного навчання / О.М. Бабенко, Ю.В. Харченко, Г.Я. Касьяненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2361
167120
  Бєлоусова Н.В. Аналіз готовності туристичних агенцій України до роботи з інклюзивними туристами // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 43-47. – ISSN 2308-135X
167121
  Буга Н. Аналіз готовності України до впровадження економіки знань / Н. Буга, Т. Науменко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 55-61. – ISSN 1993-0259
167122
  Біляєв Я.М. Аналіз грантових програм Европейського Союзу, що сприяють соціальній мобільності молоді // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 137-142. – ISSN 2306-6814
167123
  Алєксєєва Я.В. Аналіз графічного контенту журналу "Фокус" за березень-травень 2011 року і важливість графічного наповнення журналу сьогодні в Україні ... // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 17-21
167124
  Кащенко О.І. Аналіз грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 75-78. – ISSN 1728-6220


  Розкрито особливості аналізу грошових розрахунків підприємства, визначено основні концепти аналізу грошових розрахунків для підприємств переробної промисловості.
167125
  Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства з використанням динамічної мультиплікативної оцінки їх ефективності та дослідження їх рядів динаміки як завершальні складові аналізу грошових потоків підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 82-85
167126
  Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства як механізм визначення ефективності інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 131-134
167127
  Крючко Л.С. Аналіз грошових потоків підприємства як фактор збільшення обсягу депозитних ресурсів банку / Л.С. Крючко, В.А. Кіптілий, В.М. Микитченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
167128
  Білецька С.В. Аналіз грунтового покриву басейну р. Рось та оцінка його впливу на надходження гумусових речовин у річкову мережу / С.В. Білецька, Н.М. Осадча // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 73-81 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
167129
  Приставка П.О. Аналіз даних : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.О. Приставка, О.М. Мацуга ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 92 с.
167130
  Тиркусова Н.В. Аналіз даних : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Тиркусова Н.В., Боровик В.О., Глущенко Л.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-657-223-6
167131
  Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Щербіна Артем Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
167132
  Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Щербіна Артем Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 142 л. – Бібліогр.: л. 134-142
167133
  Онанко А.П. Аналіз даних вимірювань параметрів анізотропії ультразвукових швидкостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 303-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблена автоматизована система чисельного аналізу даних вимірювань параметрів анізотропії ультразвукових швидкостей, яка забезпечує урахування впливу будови текстур SiO2 та їх упорядкованості. The automated system of the numerical analysis of ...
167134
  Ткачишина Н.Ю. Аналіз даних вібротестування та капіляроскопії працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
167135
  Білоус Л.Ф. Аналіз даних дистанційного зондування в прикладних географічних дослідженнях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 135-144. – Бібліогр.: 5 назв.
167136
  Рудченко Д.В. Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 194-197. – ISSN 1997-9568
167137
  Литвин В.В. Аналіз даних та знань : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-275. – (Комп"ютинг = Computing)
167138
  Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і математ. стат. / Рижов А.Ю.; Рижков А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
167139
  Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Рижов А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 140 л. – Бібліогр.: л. 122-140
167140
  Ткачишина Н.Ю. Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 63-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
167141
  Слабоспицький О.С. Аналіз даних. Попередня обробка : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
167142
  Малигіна В.Д. Аналіз даних: методи та результати [наукових досліджень] / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
167143
  Костріков С.В. Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС / С.В. Костріков, О.С. Чуєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 98-109 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
167144
  Міщук Є.В. Аналіз дебіторскої та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти / Є.В. Міщук, І.І. Сідорова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 54-57. – ISSN 2306-6814
167145
  Шевельова І. Аналіз дебіторської заборгованості як один із видів поточного контролю діяльності підприємств державного сектору економіки // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 38-40
167146
  Біда О. Аналіз деградації грунтів у світі // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
167147
  Лапшин І.М. Аналіз демографічної ситуації в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 175-178. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
167148
  Чалапко Л. Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження : демографія та процеси відтворення / Л. Чалапко, Ю. Кульков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-40 : Табл., рис.
167149
  Білявський С. Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У складі дендрофлори основних зелених зон м. Біла Церква нараховується 68 видів, що належать до 45 родів та 23 родин. 16 видів або 23,88% належать до аборигенної фракції дендрофлори міста Біла Церква, а 52 види або 76,12% є інтродукованими таксонами. ...
167150
  Попова О.М. Аналіз дендрофлори парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва "Міський сад" (м.Ізмаїл. Одеська область) / О.М. Попова, І.В. Абрашкіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 2219-7516
167151
  Будько О.С. Аналіз денудаційних форм рельєфу щита та плити у межах південних частин Житомирського та Волинського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 109-117 : Карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
167152
  Кириленко В. Аналіз депозитної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1605-2005
167153
  Баланюк М.В. Аналіз депозитної та кредитної політики комерційних банків України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 22-31. – (Економічні науки ; вип. 2 (90)). – ISSN 2306-5478
167154
  Шарапатюк Д.А. Аналіз державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
167155
  Порядочна С. Аналіз державно-правового регулювання ринків цінних паперів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-45. – ISSN 0132-1331
167156
  Ізмайлов Я.О. Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та світі / Я.О. Ізмайлов, І.Г. Єгорова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 60-67
167157
  Малишко В.В. Аналіз державного боргу України / В.В. Малишко, Н.М. Євтушенко, Ю.В. Городніченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 187-195. – ISSN 2306-546X
167158
  Лазаренко В.І. Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
167159
  Гапон В.В. Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів / В.В. Гапон, О.А. Барабаш, Т.О. Ханюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 200-206. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена обліку державного нерухомого майна та аналізу використання його вищими навчальними закладами України для надання якісних освітніх послуг.
167160
  Сухонос В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.10-14
167161
  Боднар А.О. Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 111-115. – ISSN 2220-1394
167162
  Карінцева О.І. Аналіз державної інноваційної політики України: проблеми та перспективи розвитку / О.І. Карінцева, П.С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 107-115. – ISSN 1726-8699
167163
  Пал Леслі Аналіз державної політики = Public policy analysis / Пал Леслі; Пер. з англ. Іван Дзюб. – Київ : Основи, 1999. – 422с. – ISBN 966-500-146-9
167164
  Петренко І.І. Аналіз державної політики в системі політичної аналітики // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 119-126


  В статті досліджується аналіз державної політики в системі політичної анналітики. Виокремлюються та аналізуються рівні аналізу державної політики. Розглядається співвідношення політичного аналізу й аналізу державної політики. Визначаються завдання, які ...
167165
  Петренко І.І. Аналіз державної політики в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 131-137


  В статті охарактеризовано генезис аналізу державної політики в Україні. Визначено та розглянуто основні характеристики аналізу державної політики. Проаналізовано комплекс перешкод на шляху становлення та широкого використання аналізу державної політики ...
167166
  Кузьмин Марта Аналіз державної політики зайнятості в Україні / Кузьмин Марта, Кузьмин Юрій, Купець Ольга; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ : Міленіум, 2003. – 64с. – ISBN 966-8063-25-11
167167
  Николаєва В.І. Аналіз державної політики зайнятості на сучасному етапі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 124-128. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
167168
  Терешкевич Г.Т. Аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції біоетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 115-122. – ISSN 2306-6814
167169
   Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу : "Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі" / Жданова І.С., Гусак Н.Є., Зінченко А.Г., Любовець О.М. ; [за ред. І.О. Жданова ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2397-01-7
167170
  Зайченко В.В. Аналіз державної політики формування технологічної конкурентоспроможності економіки України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
167171
  Петренко І.І. Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності. Розглянуто основні підходи вітчизняних та закордонних авторів до визначення сутності аналізу державної політики, виокремлено та проаналізовано його основоположні ...
167172
  Петренко І.І. Аналіз державної політики як вид професійної діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 124-126
167173
  Карпінос Б.С. Аналіз дефектів стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МИГ-29 та усунення умов їх появи / Б.С. Карпінос, П.П. Ковель, В.М. Куліш // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 152-157
167174
  Гізун А. Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу / А. Гізун, І. Лозова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 2225-5036


  Концепція управління безперервністю бізнесу як перспективний напрям оперативного та стратегічного менеджменту визначає важливість захисту інформаційних ресурсів в умовах впливу кризових ситуацій. Таким чином, основним елементом даної концепції є ...
167175
  Сержанов В.В. Аналіз дефіциту Державного бюджету України / В.В. Сержанов, Г.І. Костьов"ят // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 98-101. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
167176
  Карплюк С.О. Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 281-287. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
167177
   Аналіз деяких напрямів наукових досліджень з питань організації медичного забезпечення Збройних сил України / О.М. Власенко, А.М. Галушка, О.Ю. Булах, В.І. Стриженко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 3-12. – ISSN 2310-4910


  "Представлено основні результати виконання в Науководослідному інституті проблем військової медицини Української військово-медичної академії (НДІ ПВМ УВМА) наукових досліджень з обґрунтування системи медичного забезпечення Збройних Сил (ЗС) України в ...
167178
  Нестор В. Аналіз деяких особливостей виконання та укладання договорів щодо науково-дослідних робіт // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-23
167179
  Кузнецов О. Аналіз деяких питань реформування МВФ : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 30-39 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
167180
  Полянська В.І. Аналіз деяких поглядів щодо причин кризи російського формалізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті аналізуються причини кризи російського формалізму та різні точки зору на цю проблему.
167181
  Рибченко О.І. Аналіз деяких процесів онтогенетичного розвитку за допомогою закону заперечення заперечення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
167182
  Бірюков В. Аналіз деяких спірних питань корпоративних правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 296-300. – ISSN 0132-1331
167183
  Прокопенко В.О. Аналіз деяких сучасних методів захисту інформації // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 40-42
167184
  Степаненко С. Аналіз деяких тенденцій прийому за держзамовленням до закладів вищої освіти України у 2012-2019 роках (за даними єдиного державного вебпорталу відкритих даних) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (190). – С. 7-32. – ISSN 1682-2366
167185
  Артемов Ю. Аналіз деяких шляхів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
167186
  Матус Ю.В. Аналіз джерел інформаційного забезпечення керівників малих і середніх підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.174-179. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
167187
  Ульянова В.С. Аналіз джерел мотивації праці персоналу фермерських господарств // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-3190
167188
  Товмасян В.Р. Аналіз джерел та напрямів фінансування модернізації авіаційної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
167189
  Підлісна О.А. Аналіз джерел фінансування діяльності промислових підприємств / О.А. Підлісна, О.О. Бобешко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 222-227. – ISSN 2310-5534
167190
  Семенов А.Г. Аналіз джерел фінансування інвестицій у сучасних умовах розвитку економічної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
167191
  Ізмайлова К.В. Аналіз джерел формування активів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
167192
  Ляхович О.О. Аналіз джерел формування доходів бюджету та напрямів їх використання (на прикладі Володимирецького району Рівненської області) / О.О. Ляхович, Н.П. Гребень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 117-127. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
167193
  Магдич І.П. Аналіз джерел формування та напрямів використання грошових потоків підприємств пивоварної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 215-223


  Досліджено рух грошових коштів, формування позитивних та негативних грошових потоків, їх структури, джерел формування та напрямів використання на пивоварних підприємствах, що контролюють більше 90% ринку пивоварної галузі України. Проаналізовано ...
167194
  Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.102-108
167195
  Ковалів І. Аналіз джерел формуваня коштів пенсійного фонду України // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 137-142. – (Економіка АПК ; № 21(1))
167196
  Іващенко М.М. Аналіз джерельної бази відносно професійно-кадрового забезпечення молодіжної преси в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 97-101. – ISSN 2076-1554
167197
  Рогозян Ю.С. Аналіз джерельної бази з питань стимулювання підприємницької діяльності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 31-37. – ISSN 1681-6277
167198
  Бєляєва О.М. Аналіз дидактичних термінів, пов"язаних з професійно- орієнтованим навчанням латинської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 59-65.
167199
  Онищенко А.М. Аналіз динаміки валового випуску продукції на рівні міждержавної взаємодії в рамках реалізації Кіотського протоколу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 216-223


  The first international agreement about the emission limit of the hothouse - Kyoto Protocol provides for the economically mechanisms (flexibility mechanisms). The author singled out the basic members of this agreement and proposed ecological-economic ...
167200
  Широкун К. Аналіз динаміки забруднення природних водойм у межах великого міста (на прикладі каскадів Дідорівського та Горіхуватського водотоків) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-71. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена вивченню забруднення природних малих водойм в межах великого міста. Проаналізовано вміст шкідливих хімічних сполук, маркерів на неорганічне та органічне забруднення у ставках. Стаття присвячена важливості дослідження каскадів ...
167201
   Аналіз динаміки змін напруження скінованих гладеньких м"язів при їх активації іонами Са2+ та кофеїном / О.В. Цимбалю.к, Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, М.С. Мырошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 72-75. – ISSN 1023-2427


  В роботі здійснено аналіз динаміки механограм кумулятивних залежностей: напруження - [Ca 2+] та кофеїнової контрактури скінованих кільцевих гладеньких м"язів caecum морських свинок. Показано, що подвійна нормалізація кривих зміни напруження ...
167202
  Максим"юк В.В. Аналіз динаміки змін показників цитокінового статусу при гострому некротичному панкреатиті / В.В. Максим"юк, Ф.В. Гринчук, В.В. Тарабанчук // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 20-26. – ISSN 2521-1455
167203
  Вдовиченко Д.О. Аналіз динаміки зовнішнього боргу України та управління ним // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 169-171. – ISBN 978-966-188-219-4
167204
  Кононенко О. Аналіз динаміки і стану природно-техногенної безпеки України у регіональному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено показники стану природно-техногенної безпеки. Проведено аналіз динаміки показників природно-техногенної безпеки України. Проаналізовано кількість, масштаб і локалізацію надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру за 1997-2007 рр. ...
167205
  Кардаков О.Ю. Аналіз динаміки інтелектуалізації економічної моделі ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
167206
  Бицюра Юрій Аналіз динаміки інфляції та курсу долара США в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 18-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
167207
  Понедільчук Т.В. Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 243-246. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
167208
  Череп А.В. Аналіз динаміки капітального інвестування в промислові підприємства України / А.В. Череп, Д.В. Крилов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 50-57. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
167209
  Намонюк В.Є. Аналіз динаміки концентрації банківської системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 7-10. – ISSN 2409-1944
167210
  Шелегеда Б. Аналіз динаміки макроекономічних показників за умов конвергенції України і ЄС / Б. Шелегеда, М. Корнєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 49-56. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
167211
  Бахрушин В.Є. Аналіз динаміки макроекономічних показників України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
167212
  Данильченко Л. Аналіз динаміки міжнародного цифрового розриву: конвергенція чи дивергенція? // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 57-65. – ISSN 1818-2682
167213
  Миланіч Тетяна Вікторівна Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.09.12 / Миланіч Тетяна Вікторівна; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 2000. – 17л.
167214
  Пасічник Г. Аналіз динаміки небезпечних метеорологічних явищ у місті Харкові за 2006-2015 рр. / Г. Пасічник, В. Машкіна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
167215
  Івохін Є.В. Аналіз динаміки нечітких систем великої розмірності // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 60-67. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано пiдхiд до декомпозицiї та агрегування нечiтких динамiчних систем та розглянуто задачу якiсного дослiдження динамiки багатомiрних нечiтких систем. Вважаючи, що система складається з декiлькох пiдсистем, i припускаючи, що ...
167216
  Маркозова Л.М. Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років / Л.М. Маркозова, І.В. Лінський, О.В. Бараненко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 52-58. – ISSN 2312-5675
167217
  Кузенко О.В. Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України та за її межі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 141-142
167218
   Аналіз динаміки рівнів грунтових вод Лівобережжя м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко, І.Є. Кошлякова, О.В. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Викладені результати вивчення процесу підтоплення території Лівобережжя м. Києва із застосуванням географі-чних інформаційних систем та постійно діючих гідрогеологічних моделей. Визначені напрямки подальших досліджень цієї проблеми. The results of ...
167219
  Жамардій В.О. Аналіз динаміки рівня здоров"я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів / В.О. Жамардій, Є.Ю. Страшко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 153-157. – ISSN 2077-1096
167220
  Дюндін Валерій Аналіз динаміки розвитку інтелектуального потенціалу України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано особливості розвитку системи вищої освіти на вітчизняному та закордонному рівнях. Досліджено динаміку макроекономічних факторів, що обумовлюють формування інтелектуального потенціалу. Розкрито проблему ефективного становлення суб"єкта ...
167221
  Дюндін В. Аналіз динаміки розвитку інтелектуального потенціалу України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 43-47. – ISSN 1810-3944
167222
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в Київському університеті [ім. Т. Шевченка] на зламі тисячоліть (1996-2000 рр.) // Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.П. Гондюл]. – Київ, 2001. – С. 21-124
167223
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в Київському університеті [ім. Т. Шевченка] у 2004 році // Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В. П. Гондюл]. – Київ : [б. в.], 2004. – С. 16-54
167224
   Аналіз динаміки розвитку наукової діяльності в університеті / О.Г. Іванченко, О.О. Сербін, Т.Г. Авраменко, Л.І. Асламова, О.Р. Бедюх, А.Я. Буніна, А.А. Бурих, О.О. Кривець, Н.В. Караульна, А.О. Ткачук, Л.Ф. Уманська, Н.Л. Щербина // Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік : [матеріали Аналіт. доповіді] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [заг. ред.: О.І. Жилінська, Г.М. Толстанова]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 16-172
167225
   Аналіз динаміки розвитку програми "Доступні ліки" в Україні та Львівській області / О.Б. Блавацька, О.М. Заліська, Я.О. Гриньків, Г.О. Сосновська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 75, № 2, березень - квітень. – С. 3-11. – ISSN 0367-3057
167226
  Погореленко Н.П. Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 44-48. – ISSN 1728-6220


  У статті наголошено на важливості дослідження динаміки руху фінансових потоків банківської системи за допомогою методології вейвлет-аналізу. Обґрунтовано доцільність проведення одночасного вейвлет-аналізу для загального вхідного фінансового потоку ...
167227
  Сухотеплий В. Аналіз динаміки структури банківської галузі України за період 1999-2206 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-19.
167228
  Юрик Я.І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 2306-6806


  Здійснено аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій і Луганській областях, що дозволило виявити особливості прояву останнього, оцінити структурну асиметрію між пропозицією й попитом на працю, а також запропонувати актуальні вектори формування ...
167229
  Чень Цзюнь Аналіз динаміки та перспектив зовнішньої торгівлі КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 161-172. – ISSN 2308-6912


  Вражаюче економічне зростання Китаю протягом трьох десятиріч цілеспрямованих реформ при одночасному збереженні соціалістичної ідеології привертає пильну увагу всього людства. Трансформація світової системи і перспективи глобального розвитку багато в ...
167230
  Алексейчук В.О. Аналіз динаміки та прогноз індексу споживчих цін на хлібобулочні вироби в Україні // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 109-115. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті розкрито поняття індексу споживчих цін (ІСЦ), проаналізовано динаміку ІСЦ на хлібобулочні вироби в Україні з 2003 по 2014 рік, а також зроблений прогноз ІСЦ на хлібобулочні вироби на 2015 рік за допомогою ряду Фур’є.
167231
  Антонюк О.П. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк, П.О. Антонюк, В.М. Лисюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
167232
  Крамарев Г.В. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України / Г.В. Крамарев, В.О. Шликова, О.М. Леванда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 79-91
167233
  Жиров Г.Б. Аналіз динаміки та структури мережі селищ міського типу - районних центрів України / Г.Б. Жиров, А.М. Краснова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проводиться аналіз динаміки розвитку селищ міського типу, їх структури, чисельності, економічних і соціальних функцій. В статье проводится анализ динамики развития поселков городского типа, их структуры, численности, экономических и ...
167234
  Цар О.З. Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 221-238
167235
  Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 32-34
167236
  Наливайко Т.Л. Аналіз дисертаційних досліджень в сфері управління персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 165-170 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
167237
  Брохун Н.С. Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою контролінг // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 18-23. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
167238
   Аналіз дисертаційних досліджень, захищених в Україні за спеціальностями // Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік) / О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.С. Журавський, Б.Я. Кофман, П Г. ін. Середа. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 7-311. – (Серія "Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень" ; вип. 7). – ISBN 978-617-7530-14-4
167239
  Ясишена В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 79-95. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
167240
  Матоліч І.Я. Аналіз дисертаційних праць з мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06) за період 1991-2010 років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 162-170. – ISSN 2225-7586
167241
  Ісаєв О.П. Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 у 2015 - 2018 роках / О.П. Ісаєв, П.П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 160-198. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2076-815X
167242
  Бакуменко Л.Г. Аналіз дисертаційного фонду наукової бібліотеки університету:бібліо- та наукометричний підхід // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 8-21. – ISBN 978-617-689-301-1
167243
  Пасенченко Ю. Аналіз дисконтування фінансових інструментів за простими обліковими ставками : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 21-23. – Бібліогр.: 6 назв
167244
  Гече Ф.Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штучному нейробазисі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Гече Федір Елемирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
167245
  Чіпко Т. Аналіз диспропорцій у структурі виробництва сільгосппродукції України наприкінці ХХ - початку ХХІ століття // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 50-61. – ISSN 2413-7154


  Україна має потужний природно-ресурсний потенціал для розвитку агросектору. За рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями і ріллею на 1 особу, їхнім якісним складом і біопродуктивністю вона належить до найбільш землезабезпечених і ...
167246
  Лактіонова О. Аналіз дисфункцій фінансового сектору України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 429-440. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
167247
  Бурлака О.В. Аналіз диференціальних характеристик діодів Шотткі для випадку кількох механізмів проходження струму / О.В. Бурлака, В.І. Кільчицька, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 306-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено аналіз залежності нахилу вольт-амперної характеристики діода Шотткі в напівлогарифмічному масштабі ([альфа]) від прикладеної напруги при наявності кількох незалежних адитивних механізмів струму. Детально розглянуто простий, досить поширений ...
167248
  Козирєва О.В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 14-23. – ISSN 2222-0712
167249
   Аналіз диференційованого нормування витрат палива повноприводного вантажного автомобіля за різних умов руху / М.Г. Грубель, А.М. Андрыэнко, С.М. Назаркевич, О.В. Буяло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 27-30


  У статті проведена економічна оцінка диференційованого нормування витрат палива повноприводного вантажного автомобіля за різних умов руху. Диференційоване нормування витрат палива ґрунтується на запропонованих авторами методиках, які апробовані в ...
167250
  Парацій О. Аналіз діагностики банкрутства промислових підприємств // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 35-38. – ISSN 1815-3232
167251
  Ямборко Г. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 390-393. – ISSN 1993-0259
167252
  Варавка В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 184-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми методичного забезпечення аналізу ділової активності суб"єктів господарювання. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення методики розрахунку та оцінки показників ділової активності підприємств.
167253
  Варавка Василь Володимирович Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 184-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми методичного забезпечення аналізу ділової активності суб"єктів господарювання. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення методики розрахунку та оцінки показників ділової активності підприємств.
167254
  Верхогляд О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США : зарубіжний досвід / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-84. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
167255
  Миколишин М.М. Аналіз діяльності банків України на ринку цінних паперів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 29-35. – ISSN 2221-755X
167256
  Руденко М.О. Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 119-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На підставі статистичних даних здійснено аналіз та надано рекомендації щодо проведення ефективної політики банків у сфері фінансових інвестицій. Обгрунтовано комплекс заходів у банківській сфері, а також: дій держави, які потребують уточнення, ...
167257
  Стрілка О. Аналіз діяльності банківських офшорних зон // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 35-39. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
167258
  Плотницька І. Аналіз діяльності викладача дистанційного курсу "Ділова українська мова в державному управлінні" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 33-39.
167259
  Король П.П. Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у 2009 році / П.П. Король, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 206-220


  Побудовано статистичні та картографічні моделі територіальної структури і функціонування системи ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у 2009 році. Проаналізовано основні показники ...
167260
  Романенко Л.Ф. Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України / Л.Ф. Романенко, В.Ю. Прокопенко, М.А. Столбова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 234-238. – ISSN 2222-4459
167261
  Карпович О.М. Аналіз діяльності державних національних інноваційних центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 75-77
167262
  Єрко І. Аналіз діяльності закладів ресторанного господарства Північно-Західного економічного району України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
167263
  Плахотнікова Л.О. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг України / Л.О. Плахотнікова, О.В. Литвинова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 32-36. – ISSN 2415-8089


  Досліджено напрямки розробки програмного забезпечення та особливості формування пропозиції інформаційних продуктів на ринку освітніх послуг України та міжнародному рівні.
167264
   Аналіз діяльності комерційного банку : Навч. посібн.для студ.вищ.навч.закл. – Житомир : Рута, 2001. – 384с. – (Навчальні посіб. з бухгалтерськ.обліку). – ISBN 966-7570-81-9
167265
  Тарлопов І.О. Аналіз діяльності ломбардних установ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
167266
  Падерін І.Д. Аналіз діяльності малих підприємств за результатами анкетування // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 38-39
167267
  Ксендзук В.В. Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду в умовах глобалізаційних економічних процесів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 98-105. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
167268
  Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в прцесі інноваційного розвитку країни // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-9.
167269
  Арістова А.М. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 77-82 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
167270
  Бобров Є.А. Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 98-105 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
167271
  Гой В.В. Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 106-112. – ISSN 1993-0259
167272
  Фостик М.В. Аналіз діяльності неурядових антиглобалістичних організацій у напрямку реформування МФІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 162-164
167273
  Швець В. Аналіз діяльності першого нумізматичного аукціону в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 770-777. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
167274
  Кириченко К.Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 9-12
167275
  Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України : податки / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 19-31 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
167276
  Маринчук С.Г. Аналіз діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 91-96. – ISSN 2306-6814
167277
  Варналій З.С. Аналіз діяльності суб"єктів малого підприємства, що працюють на спрощеній системі оподаткування / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 14-23


  У статті здійснено аналіз діяльності суб"єктів малого підприємства, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Показано динаміку розрахунку фізичних осіб-підприємців які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування за єдиним податком ...
167278
  Кривицька О.Р. Аналіз діяльності суб"єктів ринку страхування життя = Analysis of the life insurance market subjects" activities : монографія / Ольга Кривицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : [б. в.], 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 315-342. – ISBN 978-617-7328-64-2
167279
  Жмихова Т.В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для страхової компанії, що працює на фінансовому ринку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Жмихова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 202 с. – Додатки: л. 159-185. – Бібліогр.: л. 186-202
167280
  Жмихова Т.В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для страхової компанії, що працює на фінансовому ринку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Жмихова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
167281
  Єрко І. Аналіз діяльності та сервісу закладів готельного господарства Волинської області / І. Єрко, І. Янюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 150-155. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
167282
  Берест І.Р. Аналіз діяльності товариства "Взаїмна поміч українського вчительства" в роки Першої світової війни: документознавчий аспект // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 45-55. – ISBN 978-966-927-534-9
167283
  Леваєва Л.Ю. Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні / Л.Ю. Леваєва, С.Ю. Кучеренко, М.А. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 178-189. – ISSN 2306-546X


  Значний внесок у розкриття питань функціонування та розвитку фінансово-кредитних установ України зробили таки вітчизняні економісти, як В. Базилевич, О. Василик та інш.
167284
  Литвин З. Аналіз діяльності фондових бірж України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 211-214. – ISSN 1815-3232
167285
  Гече Ф.Й. Аналіз для статистиків : Підручник для вищ. навч. закл. / Ф.Й. Гече, А.І. Моца. – Ужгород, 2004. – 262 с. – ISBN 966-7400-31-6
167286
  Іваніга О. Аналіз довгострокових змін зональної асиметрії у розподілі загального вмісту озону і температури над Антарктикою / О. Іваніга, О. Євтушевський, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 162
167287
  Кунтий Н.Я. Аналіз довгострокових інтересів учасників акціонерних відносин як однієї з причин корпоративних конфліктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 45-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
167288
  Мартьянов М. Аналіз довгострокових факторів впливу на доходи бюджетів територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 183-191. – ISSN 1818-5754
167289
  Лисенко Я. Аналіз доктринальних положень земельних юрисдикційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 70-76.
167290
  Лазарович М.В. Аналіз документного забезпечення боротьби Директорії УНР проти єврейських погромів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – С. 172-187. – (Думка). – ISSN 2304-7410
167291
  Дронова О.Л. Аналіз домінуючих системних понять стосовно поступу суспільства до збалансованого розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
167292
  Фоменко І.М. Аналіз досвіду автоматизації бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 153-161. – ISBN 966-7352-07-2
167293
  Шайнога М.А. Аналіз досвіду використання ЗМІ в сучасних локальних війнах та збройних конфліктах / М.А. Шайнога, Д.М. Присяжнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 137-144


  У статті розкриваються поняття, новітні технології інформаційно-психологічного І оливу в засобах масової інформації Проводиться аналіз досвіду використання мас-медіа у І сучасних локальних війнах та збройних конфліктах. В статье раскрываются понятия, ...
167294
  Осадчий В. Аналіз досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів в Україні // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 151-166. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
167295
  Братюк В.П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
167296
  Рудика В.І. Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 2222-0712
167297
  Віецька О.В. Аналіз досвіду країн Євросоюзу щодо взаємодії бухгалтерського й податкового обліку прибутку підприємств / О.В. Віецька, Ю.В. Кошик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 116-119. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
167298
  Цікало С.П. Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих / С.П. Цікало, С.П. Іванюта // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 69-79 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
167299
  Сінєльнік Р.В. Аналіз досвіду країн СНД у сфері нормативного визначення правового статусу захисника в адміністративно-деліктному процесі та основні пріоритети його запозичення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 219-225. – ISSN 1563-3349
167300
  Король П.П. Аналіз досвіду лінгвістично-географічних досліджень і картографування в Європі // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 258-263. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 966-7650-87-1
167301
  Медведєв Г.А. Аналіз досвіду НАТО щодо стандартизації в галузі безпілотної авіації // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2016. – Вип. № 12 (19). – С. 11-17
167302
  Коновал Л.В. Аналіз досвіду національних цифрових проектів європейських бібліотек у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 24-27. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Цифрові проекти національного масштабу, які відображають всю культурну спадщину народу, його надбання та інформацію про нього, є своєрідною візитівкою кожної держави. Такими проектами є цифрові бібліотеки з різними типами ресурсів, які, як правило, ...
167303
  Драч І.І. Аналіз досвіду підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 138-144


  Магістратура відповідно до нормативно-законодавчої бази вищої освіти є ланкою, що забезпечує підготовку кадрів для науково-дослідної й науково-педагогічної діяльності. Її завданням є навчання студентів сучасній методології та методиці наукового ...
167304
  Євдокімов Ф.І. Аналіз досвіду планування витрат на підприємствах вугільної галузі України / Ф.І. Євдокімов, В.А. Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу можливих тенденцій економічного розвитку вугільних шахт на основі розробки механізму керування витратами.
167305
   Аналіз досвіду проведення заходів з десантування вантажів парашутним способом в антитерористичній операції / С.Л. Мордвинов, В М. Адаменко, В О. Іванов, // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 27-31. – ISSN 2618-1614


  Пріоритетним способом доставки органів розвідки в тил противника та підтримання (забезпечення) їхніх подальших дій є парашутне десантування. Останнім часом цей напрям стрімко розвивається в провідних країнах світу та набуває широкого застосування під ...
167306
  Сальнікова О.Ф. Аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків в інтересах оборонно-промислового комплексу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 182-186


  У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків в інтересах оборонно-промислового комплексу з метою створення сприятливих умов для розвитку інноваційного процесу в Україні, що у свою чергу вплине на ...
167307
  Буряк Р.І. Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 35-39
167308
  Рибидайло А.А. Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах / А.А. Рибидайло, А.М. Турейчук, О.С. Прокопенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 121-128. – ISSN 2304-2699
167309
  Іващенко Т. Аналіз досвіду регулювання ринку послуг зберігання, доробки та переміщення зернових та олійних культур в розвинених країнах світу / прес-служба АМКУ // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 32-41
167310
  Надточій А.О. Аналіз досвіду роботи недержавних пенсійних фондів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 142-146. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
167311
  Єкимова К. Аналіз досвіду співпраці України з МВФ. Позитивні та негативні наслідки кредиту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 101-102
167312
  Турко Р.Ф. Аналіз досвіду Сполучених Штатів Америки та Німеччини в боротьбі з відмиванням доходів, здобутих незаконним шляхом, за допомогою банківської системи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 268-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167313
  Захаров В.В. Аналіз досвіду США в організації системної протидії терористичним загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 92-97


  The article is devoted to actual issue - the analysis of the United States of America experience in the field of organization of counteraction against internal and external terrorist threats. In article analyzed antiterrorist mechanisms of different ...
167314
  Кузьменко М.Д. Аналіз досвіду та емпірична перевірка психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 208-213


  В статті приводиться аналіз передового досвіду та актуальних проблем розробки та використання психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом
167315
  Чжан Ювень Аналіз досвіду формування полікультурної компетентності студентів в університетах КНР // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 158-165. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
167316
  Лізогуб Р.П. Аналіз дослідження і формування платежів за забруднення навколишнього середовища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 55-57
167317
  Руденко М.О. Аналіз досліджень впливу колористичних рішень закладів громадського харчування на фізичний стан відвідувачів / М.О. Руденко, Т.В. Руденко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 351-356 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
167318
  Посохов І.М. Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 164-172. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджені зарубіжні наукові школи ризик-менеджменту та виконано аналіз основних наукових публікацій представників цих шкіл. На основі виконаного дослідження автором виділено такі зарубіжні наукові школи ризик-менеджменту, як: американська, ...
167319
  Венцик О.В. Аналіз досліджень із психології й експериментального гіпнозу в працях Ю. Охоровича // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 40-48. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
167320
  Семчук Я.М. Аналіз досліджень особливостей формування забруднень у підземних водах нафтовидобувних регіонів / Я.М. Семчук, Е.Е. Скиба, Л.Я. Савчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
167321
  Кривцун В.І. Аналіз досліджень по визначенню номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння / В.І. Кривцун, А.М. Баранов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 64-72. – ISSN 2524-0056
167322
  Барило О.Г. Аналіз досліджень проблем державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 120-125. – ISSN 2306-6814
167323
  Андронов В.Є. Аналіз дослідницьких підходів до визначення сутності модернізації органів публічної влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 200-203. – ISSN 2306-6814
167324
  Божко В.М. Аналіз дотримання законодавцем принципів, проголошених ним у вітчизняному законодавстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 35-44
167325
  Тоцька О. Аналіз доходів від магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за допомогою ABC-методу // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 173-180. – ISSN 2411-4014
167326
  Дуда Н.З. Аналіз доходів і видатків державного бюджету України / Н.З. Дуда, Г.Г. Цегелик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 77-85
167327
   Аналіз доцільності використання телевимірювальних систем в зоні проведення антитерористичної операції / О.В. Коваль, В.Ю. Запека, М.П. Долина, А.А. Батюк // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 24-28. – ISSN 1997-9568
167328
  Гладчук К.М. Аналіз доцільності виходу підприємств на ІРО // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 36-49. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено аналізу доцільності здійснення підприємствами первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). За допомогою системного підходу до поглиблення теоретичних засад функціонування ринку ІРО, а також з використанням методів аналізу, ...
167329
  Болгар Т. Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 42-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
167330
  Ляхович Г.І. Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 392-397. – ISSN 2222-0712
167331
  Малюх Ю.Ю. Аналіз Е. Фромом Марксового розуміння феномену відчуження як актуальної проблеми сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 30-32
167332
  Сібекіна А.Ю. Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 273-282
167333
  Волошин О.Ф. Аналіз еволюції багатогранної множини схемами локалізації / О.Ф. Волошин, В.І. Кудін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 110-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються властивості багатогранних множин, що послідовно змінюються включенням додаткових обмежень. The properties of the polyhedral changing by including the additional restrictions lets are reseaching.
167334
  Смирнова К.В. Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 132-136


  Стаття присвячена аналізові правових інструментів відносин України з Євросоюзом. Досліджується роль рекомендаційних актів (План дій 2005 року та Порядок денний асоціації2009року) в процесі підготовки до відносин асоціації. Окрема увага приділяється ...
167335
  Варфоломєєв О.В. Аналіз еволюції сезонності в динаміці реального ВВП в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
167336
  Ковальчук С.М. Аналіз еволюції союзницьких американо-японських відносин на основі економічної моделі внеску союзників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 158-165.
167337
  Поляк Г. Аналіз екзистенційних припущень у модальній логіці та ідея мультимодальної логіки існування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 79-88. – ISSN 0235-7941
167338
  Борисюк С.Л. Аналіз екологічних наслідків та структури загроз від глобальних кліматичних змін у регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – 117-121


  Проведено прогноз глобальних кліматичних змін на території України. Встановлено екологічні наслідки щодо експлуатації систем забезпечення життєдіяльності держави в умовах глобальних кліматичних змін. Визначено аналіз структури загроз від глобальних ...
167339
  Хрутьба В.О. Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів / В.О. Хрутьба, В.О. Вайганг, О.М. Стегній // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 75-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-5057
167340
  Чала О.А. Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 84-90. – ISSN 2306-6814
167341
  Угілець С. Аналіз екологічного стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес регіону / С. Угілець, Л. Мельник, В. Фещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-34. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено екологічний стан компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес в регіоні. Досліджено вплив виробничо-господарської діяльності окремих промислових підприємств та навколишнє середовище, визначено основні шляхи вирішення ...
167342
  Міхаліна І. Аналіз екологічного стану як наслідок сучасного аграрно-промислового господарювання в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.83-89.
167343
  Дубняк С.С. Аналіз еколого-гідроморфологічних наслідків часткового спрацювання (приспуску) канівського і кременчуцького водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
167344
  Скітер Аналіз економетричних підходів у моделюванні інноваційних процесів / Скітер, Л.С. Ладонько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
167345
  Кулицький С. Аналіз економіко-інформаційних аспектів гібридної війни на базі ресурсів наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 133-145. – ISSN 2224-9516
167346
  Бринза А.А. Аналіз економіко-математичних моделей портфельного управління в діяльності ІТ-підприємства / А.А. Бринза, І.Ю. Івченко, О.І. Івченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 224-228. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
167347
  Мокрушин В. Аналіз економіко-правових відносин у період непу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
167348
  Лойко В.В. Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об"єднаних територіальних громад (ОТГ) / В.В. Лойко, С.А. Маляр, В.А. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 17-25. – ISSN 2306-6792
167349
  Шевчук А. Аналіз економічних аспектів соціальної політики у сфері доходів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 193-201
167350
  Сподарик В.М. Аналіз економічних категорій "затрати" і "витрати" за змістом і призначенням // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 49-51. – ISSN 1728-6220
167351
  Стрельченко О.В. Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств та управління ними // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
167352
  Ліпич Л. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності / Л. Ліпич, К. Кутикіна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 31-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
167353
  Борщевський П. Аналіз економічного розвитку рибного господарства України та Росії / П. Борщевський, М. Стасишен, Н. Алесіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 28-37 : табл. – ISSN 0131-775Х
167354
  Мальцев Д.В. Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 116-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
167355
  Валяренко К.М. Аналіз економічної ефективності використання повітряних теплових насосів у системах теплопостачання комерційних організацій / К.М. Валяренко, В.А. Василевський // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 19-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
167356
  Гонорська А.В. Аналіз економічної ефективності інноваційних проектів / А.В. Гонорська, В.С. Косинський, С.М. Кущ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 15-21.
167357
   Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ, 2003. – 99с. – ISBN 966-8435-00-1
167358
  Бугуцький О.А. Аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький. – Київ : Урожай, 1976. – 264 с.
167359
  Зінов"єв І.Ф. Аналіз економічної злочинності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-61. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
167360
  Островський В.О. Аналіз економічної нерівності України та шляхи її зниження // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 213-214. – ISBN 978-617-7069-02-6
167361
  Іванік Н. Аналіз економічної ситуації в Україні за допомогою індексів : теорія і практика / Н. Іванік, О. Черняк, А. Ставицький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 8-13 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
167362
  Перетяка Н.О. Аналіз експериментальних випробувань редукторів приводу генераторів від середньої частини осі колісної пари пасажирського вагону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 81-92. – ISSN 2524-0056
167363
  Воронов Г.С. Аналіз експериментів розсіювання переохолоджених хмар нижнього ярусу = географія / Г.С. Воронов, Ю.М. Кобзар // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 65-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
167364
  Гученко І.В. Аналіз експертної бази на узгодженість методами Data Mining // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Статтю присвячено питанню дослідження узгодженості оцінок експертів. Обгрунтовується недостатність обчислення коефіцієнта конкордації Кендела для якісного аналізу ситуації. Пропонується застосування методу карт Кохонена для виявлення структури ...
167365
  Балабаш О. Аналіз експортного потенціалу (на прикладі аграрних підприємств України) / О. Балабаш, Ву Хань Хуен // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 46-53. – ISSN 2410-0706
167366
  Широкун К.І. Аналіз експрес-методів дослідження якості води при вивченні екологічного стану природних водойм // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 225-226. – ISBN 978-966-285-405-3
167367
  Ванчура Р. Аналіз екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру / Р. Ванчура, Н. Мала // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 101-103. – ISSN 1819-1339
167368
  Радіонова І.Ф. Аналіз екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
167369
  Бондар О.І. Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 05.09.05 / Олег Ігорович Бондар; НАНУ; Ін-т проблем модел. в енергетиці. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
167370
  Новікова О.І. Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Новікова О.І.; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К., 1998. – 17л.
167371
  Коваленко І.Г. Аналіз електромагнітної сумісності засобів радіозв"язку / І.Г. Коваленко, А.О. Міщенко, О.С. Вавасова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 22-33. – ISSN 2524-0056
167372
  Дунаєвська Л.Г. Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 119-120
167373
  Оксенюк О.І. Аналіз елементів податку на додану вартість у Німеччині та динаміки надходжень до бюджету // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 265-272. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167374
  Кириленко Т.С. Аналіз емоційного світу особистості: теоретичні положення, прояви та методичні прийоми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Аналізується поняття емоційного світу особистості (емоційна готовність, емоційний потенціал, емоційний досвід) та подається розробка і обґрунтування методичних прийомів його дослідження. In article conception of emotional world of personality ...
167375
  Бучек Л.І. Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особливості : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бучек Л. І.; КГУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 132л. – Бібліогр.:л.94-111
167376
  Бучек Л.І. Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особливості. : Автореф... Канд.псилол.наук: 19.00.01 / Бучек Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 19л.
167377
  Пашкова А.П. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 9-11 : фото. табл. – Бібліогр.: 7 назв.
167378
  Пашков А.П. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-10. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
167379
  Шинкаренко І.В. Аналіз енергетичної і структурної захищеності інформаційних сигналів у каналах відомчих радіотехнічних систем зв"язку і способи її підвищення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шинкаренко Іван Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
167380
  Білик М.Д. Аналіз енергоспоживання регіонів України за допомогою статичних методів кластеризації / М.Д. Білик, Н.В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17
167381
  Кришталь О.П. Аналіз ентомофауни грунтів долини Дніпра / О.П. Кришталь, 1936. – 345с.
167382
  Ситченко А.Л. Аналіз епічного твору в 5-у класі : [посіб. для вчителів] / Анатолій Ситченко, Надія Огренич. – Київ : Ленвіт, 2007. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – (Українська література. Словесність). – ISBN 966-8995-04-X
167383
  Серьогін О.Ю. Аналіз етапів розвитку та сучасного стану правового регулювання міжнародних туристичних відносин в Україні та світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 186-203. – ISBN 966-7196-06-2
167384
   Аналіз етнонаціональної структури та міжетнічної взаємодії в українському суспільстві : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 512с. – 1 додаток. – Бібліогр.: 237 дж.


  Об"єкт дослідження: поліетнічне українське суспільство. Мета роботи: науковий аналіз закономірностей формування сучасної етнонаціональної структури та характеру міжетнічної взаємодії. Методи дослідження: комплексне застосування ...
167385
  Федушко С. Аналіз ефективних Інтернет-сервісів для управління часом студентів вищих навчальних закладів / С. Федушко, С. Садова, І. Скірка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 121-128. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
167386
  Воронцов С.Б. Аналіз ефективності виконання державних програм енергозбереження / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 83-89
167387
  Томчук О.Ф. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів / О.Ф. Томчук, В.В. Кожухар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 38-46. – ISSN 2306-6792
167388
  Калач Г.М. Аналіз ефективності використання зовнішніх запозичень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру зовнішнього боргу України, проведено аналіз ефективності використання коштів, наданих міжнародними фінансовими установами, запропоновано шляхи ефективного управління зовнішнім боргом.
167389
  Тарлопов І.О. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6806
167390
  Юсупова О.О. Аналіз ефективності витрат на охорону навколишнього середовища в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 123-138. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізується ефективність витрат на охорону навколишнього середовища в країнах Європейського союзу, а також проводиться економіко-математичне моделювання ефектів від вкладання коштів у природоохоронні заходи. Крім того, стаття містить прогноз ...
167391
  Бурлуцький С. Аналіз ефективності впливу державної соціальної політики на демографічну поведінку домогосподарств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 72-76. – ISSN 1993-0259
167392
  Ісаєнко О.В. Аналіз ефективності впровадження моделі управління правовим захистом результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної освіти. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 54-65. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 37 (370)). – ISSN 2076-586Х
167393
  Сошина Ю.М. Аналіз ефективності впровадження психолого-педагогічної програми з формування ціннісно-смислових настановлень підлітків // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 142-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-4368
167394
  Рура І. Аналіз ефективності впровадження сімейної медицини в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 113-115. – ISSN 1993-0259
167395
  Ковровський Ю.Г. Аналіз ефективності впровадження тренінгу "Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу оперативно-рятувальної служби ДСНС України" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
167396
  Кусакова Ю.О. Аналіз ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні / Ю.О. Кусакова, З.С. Серболова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 48-53. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2307-5740


  " Статтю присвячено аналізу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні. Надано авторське визначення бізнес-інкубатора, яке на відміну від інших демонструє, що саме бізнес-інкубатори грають важливу роль у забезпеченні фінансово-економічної ...
167397
  Гордієнко Н. Аналіз ефективності діяльності інтернатних навчальних закладів України (за результатами соціологічних досліджень) // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 184-191. – ISSN 2077-5105
167398
  Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 97-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
167399
  Шостко О.Ю. Аналіз ефективності діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 176-186. – ISSN 0201-7245
167400
  Бударецький Ю.І. Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда / Ю.І. Бударецький, Ю.В. Щавінський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 18-29
167401
  Макаренко П.М. Аналіз ефективності екологічної модернізації аграрного виробництва засобами нечіткого моделювання / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 141-150. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
167402
  Татар М.С. Аналіз ефективності експертних операцій металургійних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-10.
167403
  Донсков Е.Г. Аналіз ефективності енерговитрат при виплавці чавуну в доменних печах / Е.Г. Донсков, Д.Е. Донсков, В.П. Лялюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-46 : табл.
167404
  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури / В.В. Лойко, С.А. Маляр // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 15-20. – ISSN 2306-6814
167405
  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва / В.В. Лойко, С.М. Обушний, Ю.М. Жукова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено питання ефективності залучення інвестицій в економіку України, зокрема, в економіку Києва. За проведеним аналізом динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України, та, зокрема, Києва, зроблено наступні висновки. Динаміка ...
167406
  Лойко Д.М. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій у споживчий сектор економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 35-41. – ISSN 2306-6814
167407
  Андрусяк В. Аналіз ефективності засвоєння інформації залежно від індивідуального навчального стилю / В. Андрусяк, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-67. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчали особливості засвоєння інформації людьми з різними індивідуальними навчальними стилями згідно з популярною в освітній сфері класифікацією VARK (Visual, Auditory, Reading, Kinesthetic) шляхом проведення порівняльного аналізу ...
167408
  Андрущенко Ю.А. Аналіз ефективності застосування критеріїв ідентифікації вибухів і землетрусів для локальних та регіональних подій в умовах платформної частини України / Ю.А. Андрущенко, Ю.А. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 121-129 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
167409
  Хребтієвська Г. Аналіз ефективності иарифної політики в житлово-комунальній сфері України // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 323-330. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
167410
  Прядко О.С. Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і територій пріоритетого розвитку Донецького регіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 55-62. – Бібліогр.: на 5 пунктів
167411
  Бондаренко Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності інвестиційних вкладень у промисловість України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено ретроспективний аналіз показників ефективності капітальних вкладень і виробництва промислової продукції, проаналізовано залежність цих показників від чинників впливу на них та наведено варіанти прогнозних оцінок показників.
167412
  Смоленюк П. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 332-336. – ISSN 1993-0259
167413
  Кузьмова Л.О. Аналіз ефективності інструментів монетарної політики в період світової фінансової кризи 2007-2009 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 145-150. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines several key intruments of the monetary policy and their application to fighting financial crises. The efficiency of different instruments is compared. The interest rate as a way to eliminate a crises is reviewed in detail.
167414
  Дробязко А.О. Аналіз ефективності капіталовкладень у банки з участю держави в капіталі у 2018 році / А.О. Дробязко, О.О. Любіч, А.О. Свистун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 10 назв
167415
   Аналіз ефективності колірного межперіодного селектора радіолокаційних цілей / В.Г. Головань, В.В. Василевський, В.В. Маміч, О.В. Селюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
167416
  Сас І.С. Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
167417
  Локарєва Г.В. Аналіз ефективності методики підготовки майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій / Г.В. Локарєва, О.С. Пшенична // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 126-136. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
167418
  Ставицький А. Аналіз ефективності методів технічного аналізу при прогнозуванні фондових індексів / А. Ставицький, В. Тараба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-62. – (Економіка ; вип. 4 (211)). – ISSN 1728-3817
167419
  Захарченко Алла Миколаївна Аналіз ефективності міжнародного посередництва в арабсько-ізраїльського конфлікті на сучасному етапі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 240-249
167420
  Васильченко І.І. Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Автором здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо оцінки вартості опціонів. Розглянуто основні ціноутворюючі фактори та висвітлено альтернативні концепції щодо їх моделювання. Автором осуществлен сравнительный анализ теоретических ...
167421
  Мала С.І. Аналіз ефективності надання стабілізаційних кредитів НБУ / С.І. Мала, З.М. Богів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 50-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
167422
  Александрова В.П. Аналіз ефективності нової техніки з застосуванням математичних методів / В.П. Александрова. – Київ : Техніка, 1968. – 260 с. – Бібліогр.: с. 255-256
167423
  Сердюк О.В. Аналіз ефективності організації управління екологічною інвестиційною політикою в Україні / О.В. Сердюк, В.В. Стиров // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 287-296


  Досліджено сучасні підходи до управління екологічною інвестиційною політикою в Україні з позицій її ефективності у вирішенні задач "озеленення" виробництва та покращення екологічної ситуації. Запропоновано пріоритетні напрями активізації інвестиційної ...
167424
  Хижняк Д.Г. Аналіз ефективності політики багатовекторності у сучасних міжнародних відносинах України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-428
167425
  Грубляк О. Аналіз ефективності політики управління державним боргом // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 65-75 : рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
167426
  Бублик М. Аналіз ефективності превентивних заходів щодо техногенної небезпеки в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
167427
   Аналіз ефективності призначення антибіотиків з метою попередження неонатального сепсису та визначення СГВ - статусу новонароджених у відділенні постнатального догляду перинатального центру міста Києва / О.В. Барановська, О.В. Владімірова, І.В. Харченко, А.В. Осіпова, Шемет-Іванова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 29-33. – ISSN 2226-1230
167428
  Архірейська Н.В. Аналіз ефективності процедур митного контролю // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 160-165 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
167429
  Карташов Є.Г. Аналіз ефективності реалізації еколого-економічних механізмів державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 111-114. – Бібліогр.: 11 назв
167430
  Якуненко Н. та інш. Аналіз ефективності системи державних соціальних допомог в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 15-22


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
167431
  Кравцова Л.В. Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій / Л.В. Кравцова, Т.В. Зайцева, Н.Г. Камінська // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 74-85. – ISSN 1998-6939
167432
  Спахі О.В. Аналіз ефективності сучасних методів діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 50-52. – ISSN 2226-1230
167433
  Місюра Т.О. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря і сонячної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (50). – С. 47-57. – ISSN 1813-5420
167434
  Гнускіна Г. Аналіз ефективності тренінгової програми "Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 16-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
167435
  Шевченко А.М. Аналіз ефективності тренінгу "Психологічні умови підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних заладів" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 240-246. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
167436
  Радченко О.Б. Аналіз ефективності тренінгу "Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 273-278. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
167437
  Пастухова Т.І. Аналіз ефективності тренінгу "Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 73-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
167438
  Шпигоцька Н.О. Аналіз ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 173-181. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті розглянуто критерії оцінювання уфуктивностіконцентраційних процесів у банківському секторі України. Запропоновано трьохрівневий підхід до оцінювання ефективності концентраційних процесів, що враховує економічні наслідки угод злиття та ...
167439
  Коренюк П. Аналіз ефективності управління персоналом в контексті інтелектуальної власності / П. Коренюк, О. Усикова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 133-140. – ISSN 2411-4014
167440
  Щербак В.Г. Аналіз ефективності управління торговими марками за допомогою показників рівня розвитку та сили домінування (на прикладі підприємств легкої промисловості) : економіка та управління підприємствами / В.Г. Щербак, О.М. Бихова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 159-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
167441
  Макарович В.К. Аналіз ефективності факторингових операцій як інструмент управління оборотним капіталом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 114-122. – ISSN 1993-0259
167442
  Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 71-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
167443
  Сисоєва Л.Ю. Аналіз ефективності функціонування диверсифікованих компаній : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 130-135. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
167444
  Ніконенко У.М. Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 22-30. – ISSN 1998-6912
167445
  Сенчуров С. Аналіз ефективності цифрової рентгенівської лінійної томографі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-36. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз ефективності цифрової лінійної томографії в різних режимах роботи. Виміряна залежність відносного контрасту об"єкту від відстані до осі обертання. Проведен анализ эффективности цифровой линейной томографии в различных режимах работы. ...
167446
  Підчоса О.В. Аналіз ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та до Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 149-159


  Проводиться аналіз позитивних та негативних ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та Митним союзом з Росією, Білоруссю та Казахстаном.
167447
  Пацюк В.С. Аналіз європейського досвіду розвитку туризму індустріальної спадщини задля його подальшої апробації в Україні / В.С. Пацюк, Д.В. Шиян // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 93-103
167448
  Козарезенко Л.В. Аналіз європейського досвіду розподілу державних видатків: уроки для України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 128-136. – ISSN 2306-546X
167449
  Скорик М.М. Аналіз жіночого політичного лідерства: теорії і контекст / М.М. Скорик, Т.М. Євменова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 145-162. – ISBN 978-966-8063-99-46
167450
  Богдашина О.М. Аналіз жіночої теми у творчій спадщині О.П. Довженка (за матеріалами кіноповісті "Україна в огні") / О.М. Богдашина, І.Д. Дразман // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 126-131. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
167451
  Губар О.В. Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 116-119 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
167452
  Савков П.А. Аналіз забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у локальних війнах та антитерористичних операціях останніх часів / П.А. Савков, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 339-344


  На основі аналізу забезпечення збройних сил країн НАТО та Російської Федерації вихідними топогеодезичними даними в локальних війнах та антитерористичних операціях останніх часів, розглянуто особливості та проблемні питання у галузі топогеодезичного ...
167453
  Губар О.В. Аналіз забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 192-200 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
167454
  Гапон В.В. Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами / В.В. Гапон, М.І. Шараєвська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Стаття присвячена аналізу забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами з вченими званнями і науковими ступенями.
167455
  Романюк С.В. Аналіз забезпеченості сировинними ресурсами у кондитерському виробництві // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1993-6788
167456
  Коваленко Л.О. Аналіз забруднення атмосферного повітря міських територій / Л.О. Коваленко, Г.Р. Фоменко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 220-223 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
167457
  Волков А.І. Аналіз забруднення грунтового покриву важкими металами (із застосуванням ГІС) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – C. 123-129. – ISSN 1992-4224
167458
  Козій І.С. Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження / І.С. Козій, Н.О. Віниченко // Екологічна безпека : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – Вип. 2 (16). – С. 44-48. – ISSN 2073-5057
167459
  Верченко А.П. Аналіз завантаженості дороги за відеопотоком / А.П. Верченко, А.І. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано проблему розпізнавання дорожніх заторів за відеорядом з веб-камери. Розглянуто два підходи: порівняння з фоном та детектор руху, а також можливість їх комбінації. Для програмної реалізації використовувалась бібліотека OpenCV. This ...
167460
  Замаруєва І.В. Аналіз завдань інформаційно-аналітичної діяльності в структурних підрозділах Збройних Сил України / І.В. Замаруєва, М.А. Коваль // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 160-165
167461
  Гамалій В.Ф. Аналіз завершального етапу приватизації в Україні: стан, проблеми, ризики / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 29-36. – (Економічні науки ; вип. 28)
167462
  Соколов К.О. Аналіз загальних підходів до синтезу систем інформаційної безпеки // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – C. 5-11. – ISSN 2076-1546
167463
  Мокляк С.П. Аналіз загальних результатів реформування воєнно-промислових комплексів країн Вишеградської групи: досвід для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 51-56. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
167464
  Овандер Н.Л. Аналіз загальних тенденцій економічного розвитку України за даними таблиць «витрати-випуск» // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 48-54.
167465
  Ковтун О.А. Аналіз загальних тенденцій розвитку фондового ринку України на засадах інтегрального оцінювання / О.А. Ковтун, Г.Ю. Кучерова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 75-86. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
167466
  Канівець Т.М. Аналіз загального показника психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри / Т.М. Канівець, Г.С. Фесун // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 14-21. – ISSN 2411-3190
167467
  Паршак О.І. Аналіз загального ствлення персоналу комерційних організацій до грошей: рівень вираженості та зв"язок із психологічними характеристиками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
167468
  Джужа Аналіз загальнодержавних комплексних заходів запобігання злочинності в Україні / Джужа, ОМ, Ю.Ю. Орлов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-130
167469
  Іщенко Р. Аналіз загальноосвітнього рівня предметної компетентності з фізики здобувачів вищої освіти технічного університету за результатами вхідного контролю / Р. Іщенко, Г. Ісаєнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 68-78. – ISSN 2307-4906
167470
  Антошкін Ю.М. Аналіз загальнофізичної підготовленості вступників та курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 155-161. – ISSN 2078-4643
167471
  Бондаренко О. Аналіз загроз безпеці розвитку країн крізь призму кіберзлочинності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 54-65. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
167472
  Нікіфоров М.М. Аналіз загроз воєнної безпеки держави в інформаційної сфері та протидії їм в умовах ведення гібрідної війни / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 135-142. – ISSN 2524-0056
167473
  Невойт Я.В. Аналіз загроз інформаційної безпеки в період 2015-2016 років // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 79-84. – ISSN 2409-7292
167474
  Пашков А.П. Аналіз загроз національної безпеки України та передовий досвід щодо їх розв"язання / А.П. Пашков, А.С. Барановська, Ю.М. Телюкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 20-25 : рис., табл.
167475
  Шумило О. Аналіз загроз, характерних для сучасного етапу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 170-172
167476
  кувшиновО.В. Аналіз задач оперативного управління радіоресурсом систем радіозв"язку / кувшиновО.В., О.В. Борисов, Є.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 121-126
167477
  Решетова Г.Л. Аналіз зайнятості та безробіття населення в контексті дослідження трудової міграції // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 94-101. – (Серія "Економіка")
167478
  Космачевська Й. Аналіз закладів розміщення у вибраних містах Польщі в контексті Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 128-133. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
167479
  Писаренко Д. Аналіз законності внесених змін щодо регулювання авіаційного збору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 169-170
167480
  Цуркан В. Аналіз законодавства в галузі захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 126-130.
167481
  Власенко Ю.Л. Аналіз законодавства в сфері екологічної безпеки як необхідна умова його оптимізації / Ю. Власенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані основні напрями проведення комплексного системного аналізу законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки та визначені його основні проблеми на сучасному етапі. The main directions of the complex systematic analysis of the ...
167482
  Хаустова В.Є. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 120-134. – ISSN 2222-4459
167483
  Заруба П.І. Аналіз законодавства на корупційність: деякі аспекти / П.І. Заруба, С.І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 22-25.
167484
  Кухаренко В. Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні / В. Кухаренко, В. Петрук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 139-143
167485
  Чернюк В.І. Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 176-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
167486
  Кизим М.О. Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.В. Козирєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 17-27. – ISSN 2222-4459
167487
  Дубова Н.Ф. Аналіз законодавства України з питань безпеки та якості харчових продуктів (огляд літератури) // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 241-249
167488
  Голобородько В. Аналіз законодавства України щодо правового статусу громадян України, місце проживання яких зареєстроване в Автономній Республіці Крим // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 216-219
167489
  Олєйнічук О.М. Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 21-41. – ISSN 2222-5374
167490
  Печений О. Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні нотаріальної діяльності: необхідні кроки // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 147-149
167491
  Рабенко С.Л. Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 3 (43). – С. 193-202. – (0). – ISSN 2078-9165
167492
  Хорт Ю.В. Аналіз законодавчих змін щодо маніпулювання цінами на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
167493
  Винокурова Л. Аналіз законодавчих ініціатив щодо правового регулювання оспорювання рішень третейських судів / Л. Винокурова, С. Рабенко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 76-84
167494
  Лазаренко С.Ж. Аналіз законодавчо-правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
167495
  Сіцінський А.С. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління прикордонною безпекою України / А.С. Сіцінський, В.К. Плешко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 118-120. – Бібліогр.: 15 назв
167496
  Зима І.Я. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. – ISSN 2306-6814
167497
  Лаврентів Л.В. Аналіз законодавчого забезпечення діяльності технопарків: податкові аспекти / Л.В. Лаврентів, Б.В. Фурдас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 159-164. – ISSN 0321-0499
167498
  Личко Т. Аналіз законодавчого закріплення моделей місцевого самоврядування та розмежування владних повноважень // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 325-330. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
167499
  Банчук-Петросова Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 106-109. – Бібліогр.: 14 назв
167500
  Корецький М.Х. Аналіз законодавчої бази щодо забезпечення переходу на інноваційну модель розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-72. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
167501
  Мельник Л.В. Аналіз законодавчої бази щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 124-133. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
167502
  Якубчак О.М. Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду / О.М. Якубчак, А.В. Коновалова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – С. 162-169. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
167503
  Литвиненко Т. Аналіз законодавчої техніки джерел права Литовсько-руської доби // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 27-28
167504
  Паранько І. Аналіз законопроекту про віщу освіту через призму реалій сьогоднішнього стану освіти в України / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 3-11
167505
   Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок виборів 2006 року: відповідність законотворчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут насел. – Київ. – ISBN 966-2944-09-5
Ч.2 : Період аналізу:листопад 2006 р. -березень 2007 р. (друге півріччя роботи нового парламенту)/О.Зубарєва, О.Носова, Н.Перепелиця та ін. – 2007. – 276с.
167506
   Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок парламентських виборів 2006 року : Відповідність законодавчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут населення України. – Київ. – ISBN 966-2944-09-5
Ч.1 : Період аналізу: травень-листопад 2006 р. (перші півроку роботи нового парламенту). – 2006. – 248с.
167507
   Аналіз Закону "Про державний бюджет України на 2002 рік" // Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ, 2002. – січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – С. 6-24
167508
  Ступак С. Аналіз Закону України "Про розповсюдження" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 62-65. – ISSN 1708-7422
167509
  Підліснича Н.Г. Аналіз закордонного досвіду математичної підготовки майбутніх економістів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 77-85. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  При підготовці майбутніх фахівців економічного профілю у закордонних ВНЗ звертається увага як на базову математичну підготовку абітурієнтів, так і на грунтовну математичну підготовку впродовж навчання.
167510
  Дьо Я.Ю. Аналіз закріплення у вітчизняному та зарубіжному законодавстві кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 40-43. – ISSN 2410-244Х
167511
  Манойлов В.П. Аналіз залежності характеристик випромінювання прямокутного хвилеводу від зміни його розмірів / В.П. Манойлов, Н.М. Каращук, С.С. Сабадаш // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 33-46. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
167512
  Мірошниченко О.В. Аналіз залишків у моделі регресійної суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
167513
  Мельник А.Т. Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 72-74 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
167514
  Середа К.А. Аналіз зарегульованості стоку малих річок басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 374-379. – Бібліогр.: 8 назв
167515
  Шевцова Ю.О. Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 147-154. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено результати аналізу зарубіжних бібліотечних журналів провідних країн. Підкреслено значення бібліотечних періодичних видань для розвитку професійної комунікації бібліотечної спільноти. Описано наявність зарубіжних періодичних видань у ...
167516
  Муромець В. Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм у контексті дослідження формування загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634


  "...У статті представлено контент-аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти".
167517
  Круглик В.С. Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 110-117. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
167518
  Ружицький В. Аналіз зарубіжних концепцій реалізації професійного навчання та їхній інноваційний потенціал / В. Ружицький, А. Ратушинська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 22-36. – ISSN 1682-2366
167519
  Зоріна А.В. Аналіз зарубіжних моделей фінансування системи освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 492-501. – ISSN 1993-5560


  "У статті представлені результати дослідження особливостей зарубіжного досвіду фінансування освітніх систем. Застосовуючи інституційну методологію дослідження, розкриваються особливості формування механізму фінансування освіти в розвинених країнах. ...
167520
  Тригуб І.І. Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 132-137. – ISSN 2078-1687


  Автором вивчено досвід підготовки експертів-консультантів у галузі освіти в установах, що супроводжують процес розвитку освіти в зарубіжних країнах (європейський, американський та російський досвід); проведено аналіз існуючих кваліфікацій у системі ...
167521
  Скіпальська Г.Б. Аналіз зарубіжних практик протидії домашньому насильству в період пандемії COVID-19 / Г.Б. Скіпальська, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 192-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
167522
  Даценко Л.М. Аналіз зарубіжних туристичних карт / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 177-185 : табл. – Бібліогр.: 32 назв.
167523
  Окопник О.М. Аналіз зарубіжного досвіду будівництва діяльності поліції та його вплив на реформування правоохоронних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С.61-67
167524
  Тітаренко Г.Б. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання інноваційного розвитку та доцільності його використання в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 44-46


  В статті наведено досвід зарубіжних країн, які успішно подолали шлях євроінтеграції.
167525
  Умеров Р.Е. Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 114-116
167526
  Бондар І.В. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання інституту перегляду судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 77-82. – ISBN 978-966-437-304-0
167527
  Ярмолинська І.В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 155-158. – ISSN 2306-6814
167528
  Негода Г.А. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку підприємств готельного господарства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 64-66. – ISSN 1728-6220
167529
  Островська О.М. Аналіз зарубіжного досвіду створення сайтів військових бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 64-71. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення наявного досвіду інтернет-ресурсів європейських та американських військових бібліотек, їхніх особливостей, структури, змісту.Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні наукові ...
167530
  Лісна-Міськів Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 261-266. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто загальні аспекти формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів. Досліджено основні вимоги до професійної компетентності бакалаврів сестринської справи. Головна увага зосереджена на характеристиці ...
167531
  Матвійчук-Юдіна Аналіз зарубіжного досвіду формування робочих планів та освітніх програм підготовки фахівців інформаційних технологій спеціальності "Кібербезпека" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 3-14. – ISSN 2312-5993
167532
  Мнишенко Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці / Мнишенко, 0.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 229-233
167533
  Мартинюк О.В. Аналіз зарубіжного та національного досвіду у сфері місцевого екологічного менеджменту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.14 : Глобальні зміни клімату - загроза людству та механізми відвернення. – С. 294-299. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167534
  Перощук З.І. Аналіз зарубіжної практики організації міжбюджетних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 106-112.
167535
  Шкільняк М. Аналіз зарубіжної практики реформування державної власності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 103-106. – ISSN 1815-3232
167536
  Терент"єва А.В. Аналіз засад функціонування підсистеми медичного захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 81-83. – Бібліогр.: 5 назв
167537
  Гур"єв В.І. Аналіз засобів безпеки хмарних технологій / В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7571-58-1
167538
  Присяжнюк М. Аналіз засобів ведення інформаційної боротьби з використанням інформаційних технологій, форм і способів їх застосування / М. Присяжнюк, Я. Жаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різновиди інформаційної зброї та форм і способів її застосування в інтересах ведення інформаційної боротьби. In the article the varieties of information weapons, forms and methods of their application for information war goals are ...
167539
  Запорожець А.О. Аналіз засобів моніторингу забруднення повітря навколишнього середовища // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 242-252. – ISSN 2075-0781


  "Розглянуті особливості проведення моніторингу забруднення повітря навколишнього середовища. Проведено аналіз шкідливих речовин, що утворюються при спалюванні різних типів палив на теплогенеруючих об’єктах. Досліджено підходи до моделювання ...
167540
  Харитонов О.Л. Аналіз засобів повітряного нападу ЗС провідних держав світу, їх вплив на склад, стан і терміни бойової готовності угруповань ППО ЗС України мирного часу / О.Л. Харитонов, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 166-172
167541
  Кикилик А.М. Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка "Федько-халамидник" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
167542
  Кацанівська О. Аналіз застарілої лексики на матеріалі "Айвенго" Вальтера Скотта // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 95-102
167543
  Стеля О.Б. Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик / О.Б. Стеля, О.С. Тригуб, В.І. Ляшко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
167544
  Боровський В.В. Аналіз застосування інформаційних технологій в органах державного управління на рівні регіону (області) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 205-206. – (Право. Економіка. Управління)
167545
  Оленєв В.М. Аналіз застосування повітрянодесантних військ Сполучених Штатів Америки в ході військового конфлікту в зоні Перської затоки / В.М. Оленєв, В.І. Дяченко, І.С. Азаров // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 82-90. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
167546
  Іванов Ю. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні / Ю. Іванов, Ю. Малишко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 221-228. – ISSN 2078-5860


  Проведено аналіз застосування бюджетних, грошово-кредитних та податкових інструментів державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні, в результаті виявлено переваги встановлених чинним законодавством України фінансових інструментів стимулювання ...
167547
  Старова В.С. Аналіз затверджувачів клею методом титриметрії у міцелярному середовищі додецилсульфату натрію // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 37. – ISBN 978-617-7824-30-4
167548
  Черничко Т.В. Аналіз заходів з підтримки економіки в умовах пандемії COVID- 19 / Т.В. Черничко, М.В. Ігнатишин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 67-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
167549
  Захарченко В.І. Аналіз заходів із фінансової децентралізації в контексті сталого розвитку територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 98-108
167550
  Горінов О.С. Аналіз заходів, передбачених законодавством, щодо запобіганню відмиванню грошей // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 33-37
167551
  Лісовський С.А. Аналіз збалансованості економічного, екологічного і соціального розвитку регіонів України : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
167552
  Боровікова М. Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто світовий та вітчизняний досвід виявлення та попередження шахрайських операцій у банківських та небанківських фінансових установах. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових збитків закордонних та українських фінансових установ в наслідок ...
167553
  Іващук Ю. Аналіз зв"язку корупції з природою грошей як інституту // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 49-51
167554
  Панін В.Г. Аналіз зв"язку між параметрами вторинних джерел живлення з показниками якості перехідного процесу радіоелектронних засобів озброєння / В.Г. Панін, О.М. Борзак, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 91-97


  У статті розглядається зв"язок параметрів вторинних джерел живлення з показниками перехідного процесу. Вдосконалення контролю технічного стану вторинних джерел живлення. В статье розсматривается связь параметров вторичних источноков питания и ...
167555
  Ставицький А.В. Аналіз зв"язку між податковою політикою держави та тіньовою економікою України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 11-14. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано роль тіньової економіки у світі, показано взаємовплив рівня тіньо-юї економіки у різних країнах світу. На основі даних по 88 країнах світу представлено взаємозалежність між рівнем тіньової економіки та показниками економічного зростання, ...
167556
  Мкртчян О. Аналіз зв"язку між річними сумами опадів та характеристиками рельєфу і ландшафтної структури в Карпатському регіоні України / О. Мкртчян, П. Шубер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 224-229 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
167557
  Терещенко К.В. Аналіз зв"язку між толерантністю та рівнем суб"єктивного благополуччя персоналу закладів освіти // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 91-92. – ISBN 978-966-629-858-7
167558
  Любашенко О.В. Аналіз звертання як синтаксичного компоненту речення в контексті логіко-операційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Стаття є спробою систематизації альтернативних думок і висновків щодо граматичної природи звертання як синтаксичного компоненту речення. Автор пропонує логіко-операційний аналіз як метод дослідження різнорівневої конституції синтаксичних утворень ...
167559
  Романюк Л.Б. Аналіз зворотнього зв"язку зі студентами з питань якості викладання предмета "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" на однойменній кафедрі / Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 22, № 4 (88). – С. 171-175. – ISSN 1684-7903
167560
  Гонта В.С. Аналіз здібностей, що впливають на розвиток просторової уяви // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X
167561
  Третяк Д.Д. Аналіз здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / Д.Д. Третяк, Р.А. Іщенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 104-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
167562
  Строкаль В.П. Аналіз земельних ділянок селянського фермерського господарства "Нива" за показниками агрохімічної паспортизації земель // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 328-335 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 335. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
167563
  Кохан С.С. Аналіз земельних ресурсів ха кількісними та якісними характеристиками їх екологічного стану (на прикладі Васильківського району Київської області) / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв
167564
  Сеник О. Аналіз земельних справ. Можливості ведення агробізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
167565
  Атаманюк О.П. Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин / О.П. Атаманюк, О.П. Попова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
167566
  Ткачук О. Аналіз зимостійкості троянд Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 25-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень зимостійкості сортів Rosa L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз зимостійкості троянд у різні періоди. Відібрано сорти троянд, які виявилися не ...
167567
  Благініна С.В. Аналіз злетів і падінь освіти і науки Німеччини в оптиці вибору парадигм для розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 20-24. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  У статті продовжений аналіз дослідження причин і наслідків виникнення і розвитку з німецьких земель релігійної Реформації, яку ми вважаємо одним з головних чинників прискорення руху всієї Західної Європи до становища світового лідера, яке раніше ...
167568
  Жижа А.О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 98-100. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
167569
  Тітуніна К.В. Аналіз злочинів скоєних у громадських місцях / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 300-309. – ISSN 2524-0323
167570
  Харченко О. Аналіз змін білкового профілю при хронічній інтоксикації для діагностування розвитку даного патологічного стану організму / О. Харченко, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-20. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  В огляді проаналізовано існуючі на сьогодні біомаркери, які дозволяють виявити хронічне зловживання алкоголем, а саме: вуглевод-дефіцитний трансферин, активності ГГТ, АлАТ, АсАТ, [beta]-ГКА; індекс сіалова кислота - Апо J, рівень циркулюючих цитокінів ...
167571
  Радохонська Анна Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі : Дис.... доктора біолог. наук: / Радохонська Анна; Вища педагогічна школа в Жешуві (Ун-тет м.Жешува). – Київ, 2002. – 353 л. – Бібліогр.: л.324-353
167572
  Радохонська Анна Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.13, 14.03.09 / Радохонська А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 36 с.
167573
  Хусанова К. Аналіз змін до законодавства про державні закупівлі: закупівлі у вітчизняних вирбників та зміни істотних умов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 51-57
167574
  Сахнацька І. Аналіз змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 22-32
167575
  Токунова А. Аналіз змін законодавства України щодо факторингу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 294-299. – ISSN 0132-1331
167576
  Осіюк Л.М. Аналіз змін кількісного та видового складу рослин зони Полісся та лісостепу України під впливом антропогенного фактора // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Порівняно дані розповсюдження рослин, наведені в працях ботаніки кінця ХІХ ст., із сучасними ареалами їх розселення; І.Ф. Шмальгаузен. - С. 23.
167577
  Брусенцова А.А. Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
167578
  Малицька Л.В. Аналіз змін клімату на території Закарпаття // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.125-127
167579
  Черняхович І.А. Аналіз змін на ринку праці в Україні в умовах глобалізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 79-82
167580
  Беднарчик Л.І. Аналіз змін паводкового режиму р.Стрег в мережах Чернівецької області протягом 1953-2005 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 87-94. – Бібліогр.: 6 назв
167581
  Кирилюк А.О. Аналіз змін рівневого режиму річки Прут в межах м.Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 84-91. – Бібліогр.: 9 назв
167582
  Абрамова М.В. Аналіз змін складових елементів економічної безпеки України та їх важливості відповідно до підходів визначення її рівня // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 46-51. – ISSN 1997-9266
167583
  Голопатюк Л.С. Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об"єднаних Націй / Л.С. Голопатюк, А.М. Іващенко, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2304-2699
167584
  Андріянова Н.М. Аналіз змін у безпековому просторі Республіки Польща в період до і після вступу в НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
167585
  Шемчук М.Ю. Аналіз змін у географічній структурі зовнішньої торгівлі послугами між Україною та країнами ЄС у 2016 - 2017 роках // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 10-12. – ISBN 978-9934-571-53-4
167586
  Рудик П.А. Аналіз змін у статусі парламенту в контексті нової редакції Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 164-172. – ISSN 1563-3349
167587
   Аналіз змін фітомаси деревостанів у лісових насадженнях міста Любліна з використанням моделі FORKOME / І.І. Козак, Т.В. Парпан, П.Г. Коцюба, Г.Г. Козак, А.А. Стемпень // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
167588
  Соловей Т.В. Аналіз змін якості води р. Прут у сучасний період / Т.В. Соловей, А.М. Ніколаєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 263-367. – Бібліогр.: 2 назви
167589
  Савченко Т. Аналіз змін, запропонованих до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" / Т. Савченко, І. Онищенко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.5-9
167590
  Хайлук С. Аналіз зміни продуктивності діяльності вітчизняних банків на основі індексу Малмквіста // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
167591
  Тимченко І.В. Аналіз зміни русла річки Південний Буг під впливом антропогенних та природних факторів за даними супутникового моніторингу / І.В. Тимченко, Р.Б. Гаврилюк, О.В. Томченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
167592
  Рабіч О.В. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / О.В. Рабіч, Л.О. Чумак, І.В. Мещерякова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 45-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
167593
   Аналіз змінювання кліматологічних стандартних норм окремих метеорологічних величин за періоди 1981-2010 рр. та 1961-1990 рр. / Т.Г. Митник, О.А. Доніч, Т.О. Гальперіна, Л.Г. Ковальська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 133-135. – ISSN 2306-5680
167594
  П"ятницька-Позднякова Аналіз змістовних структур музичних текстів в аспекті смислоутворення // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 16-27. – ISSN 1728-6875


  Виявлено семантично змістовні структури музичних текстів, що яскраво презентують оригінальний композиторський стиль.Досліджено семіотичний підхід до аналізу музичного тексту. Розкрито семантично значущі структурні елементи музичних текстів на ...
167595
  Сундук А. Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 31-34. – ISSN 1810-3944
167596
  Дмитренко Е.С. Аналіз змістовних характеристик юридичної відповідальності суб"єктів фінансового права: безпекознавчий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 86-88
167597
  Ковалевська Н.С. Аналіз змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства / Н.С. Ковалевська, Т.А. Наумова, І.С. Коробкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 289-295. – ISSN 2222-4459
167598
  Возняк О. Аналіз змісту дефініцій "компетентність" та "компетенція" в аспекті компетенністного підходу до навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 66-75. – ISSN 1682-2366
167599
  Круглик В. Аналіз змісту і структури підготовки інженерів-програмістів у провідних вищих навчальних закладах Європи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 40-43. – ISSN 2308-4634
167600
  Бочар Ю.І. Аналіз змісту навчання комп"ютерних графічних систем майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 195-199. – ISSN 2074-8922
167601
  Задорожня Г.М. Аналіз змісту основних понять при вивченні похідних процесів та явищ в гірничопромислових ландшафтах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 113-121. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
167602
  Черняк Є.В. Аналіз змісту поняття "конституційна юстиція США" та пов"язаної з ним термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-132. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються питання визначення терміна "конституційна юстиція США". Issues of defining the term "constitutional justice of the USA" are highlighted.
167603
  Лисак Я.А. Аналіз змісту понять "перебування військ за кордоном" та "миротворча діяльність" в контексті сучасної міжнародної практики проведення миротворчих операцій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 94-101. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
167604
  Негода Ю.В. Аналіз змісту процесу трансформації аграрного сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 84-87. – ISSN 2306-6814


  "У статті на основі аналізу результатів досліджень про трансформаційні процеси аграрного сектору економіки нами визначено трансформацію аграрного комплексу як природно-еволюційного процесу суспільного розвитку, спрямованого на підвищення стійкості ...
167605
  Круглик В. Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США / В. Круглик, В. Осадчий, С. Симоненко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 107-114. – ISSN 2309-9127


  Представлено статистичні дані щодо популярності та затребуваності професії інженера-програміста у світі. Проаналізовано рекомендації для розробки навчальних планів підготовки бакалаврів та асоціатів з програмної інженерії, розроблені Міжнародними ...
167606
  Ковальчук І.А. Аналіз знання у логіці публічних оголошень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 86-87
167607
  Кушерець Василь Іванович Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософських наук: 09.00.03. / Кушерець Василь Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 411 л. – Бібліогр.: л. 390-411
167608
  Кушерець Василь Іванович Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Кушерець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 41 с. – Бібліогр.: 13 назв
167609
  Уліганець С.І. Аналіз значимості втрачених пам"яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві / С.І. Уліганець, Л.В. Мельник, К.А. Хоменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 172-180 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
167610
  Арушанян Марієтта Аналіз зовнішніх факторів консолідації демократії (на прикладі України) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С.114-117. – ISSN 1728-9343
167611
  Мітченко Г.В. Аналіз зовнішнього середовища та його вплив на функціонування галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 101-104 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
167612
  Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Львів : Афіша, 2004. – 142с. – ISBN 966-325-012-7
167613
  Черленяк І.І. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області / І.І. Черленяк, С.Ю. Сойма // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 100-105. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
167614
  Пастернак М.М. Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 224-232. – ISSN 1993-0259
167615
  Міхель Р.В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 130-135. – ISSN 2071-4653
167616
  Єлейко В. Аналіз зовнішньої торгівлі України в розрізі її товарної структури / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 22-31. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
167617
  Худолій А. Аналіз зовнішньополітичного курсу Б. Клінтона // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 98-105. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
167618
  Пода А. Аналіз зовнішньоторговельної активності єврорегіонів України та її впливу на формування конкурентних переваг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 100-105. – ISSN 1993-0259
167619
  Голуб Г.С. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності Волинської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 59-61
167620
  Буткалюк Т.О. Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera Le Conte) в США, Європі та Україні / Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 240-249. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2476626
167621
  Бесараб О.Б. Аналіз зон стабільності ферорезонансних процесів в розподільних пристроях електричних мереж високої напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бесараб Олександр Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
167622
  Андрієнко М.В. Аналіз і адаптація кращих європейських практик щодо реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні / М.В. Андрієнко, В.С. Шако // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 51-58. – ISSN 2306-6814
167623
  Будько О.Я. Аналіз і генезис базових філософсько-світоглядних концептів і релігійних версій світорозуміння, миротворчості, збереження та підтримки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
167624
  Радова Н. Аналіз і динаміка процесів злиття і поглинання в банківській системі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 255-257. – ISSN 1993-0259
167625
  Голуб П.С. Аналіз і дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей ущільнених порід-колекторів родовищ Дніпровсько-Донецької западини / П.С. Голуб, Н.І. Наливайко, А.М. Людкевич // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-92 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
167626
   Аналіз і контроль в управлінні сільськогосподарським виробництвом. – Київ : Урожай, 1986. – 104 с. – (Б-ка керів. працівника сільського господарства)
167627
  Гула Р.В. Аналіз і критика поглядів М.С. Грушевського на сторінках видання "Киевлянин" у 1906–1907 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 38-43. – ISSN 0320-9466
167628
  Пірог Олександр Вікторович Аналіз і методи побудови дводзеркальних антен з змішеною фокальною віссю : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Пірог Олександр Вікторович; Севастоп. держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 23л.
167629
  Кравець М.О. Аналіз і моделювання міграції радіонуклідів цезій-137 в каскаді Оріхуватських ставків // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
167630
  Благун І.С. Аналіз і обгрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І.С. Благун, Л.І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 192-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
167631
   Аналіз і оптимізація ремонтопридатності складного технічного об"єкта / С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, В.О. Осипа, В.М. Цицарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм розрахунку показника ремонтопридатності складного технічного об"єкта з урахуванням ієрархічної конструктивної структури. Запропоновано методику оптимізації конструктивної структури об"єкта за критерієм ...
167632
  Шевкун С.М. Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтворення одиниць параметрів імпедансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шевкун Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
167633
  Саньоцька Н.М. Аналіз і оцінка витрат життєвого циклу туристичного продукту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 192-197. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
167634
  Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості : Автореф. дис. ...д-ра фіз. -мат.наук: Спец. 01.05.04. / Володимир Володимирович Пічкур; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
167635
  Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Пічкур В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 272л. – Бібліогр.: л. 256-272
167636
  Хліпальська Віра Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх облікування / Хліпальська Віра. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 40с.
167637
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка промислового сектора в соціально-економічному розвитку Харківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 121-128. – ISSN 2222-4459
167638
  Атамас П. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення плану рахунків / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15
167639
  Феленчак Ю.Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю.Б. Феленчак, Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 183-190. – ISSN 1562-0905
167640
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка структурних процесів у соціально-економічному розвитку Харківської області / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 129-137. – ISSN 2222-4459
167641
  Ярошенко І.В. Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 56-67. – ISSN 2222-0712
167642
  Сегеда С.А. Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 27-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
167643
   Аналіз і пілотаж публічної політики : (пер. з фр.) / Пітер Кньопфель, Корін Ларю, Фредерік Варон, Наталія Малишева ; [пер. з фр. І.С. Микитин] ; Вищ. Ін-т публ. управління Швейцарії. – Київ : Алерта, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 415-419. – Бібліогр. с. 395-414. – ISBN 978-617-566-003-4


  Дарчий надпис іноземною мовою.
167644
  Король Г. Аналіз і планування трудових ресурсів як елемента регіональної політики ( на прикладі системи газопостачання) / Г. Король, Л. Богачова, Ю. Чорновіл // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.143-160. – ISBN 966-7800-16-4
167645
  Добриденко О.М. Аналіз і порівняння навантажень, що діють на стояк шасі літака типу Су-27 в розрахункових та експлуатаційних умовах / О.М. Добриденко, П.П. Ковель, М.С. Стрєла // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 142-147
167646
  Гаврикова А.О. Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 47-54. – ISSN 2313-4569
167647
  Глушков А.В. Аналіз і прогноз антропогенного впливу на повітряний .басейн промислового міста на основі методів теорії хаосу: Нова загальна схема // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0902
167648
   Аналіз і прогноз глобальних економічних процесів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 3-7
167649
  Ліфанова Я.В. Аналіз і прогноз демографічної ситуації в регіоні для розробки прогнозної моделі контингенту ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
167650
  Глушков О.В. Аналіз і прогноз забруднення гідроекологічних систем, засновані на методах квантової геометрії та теорії хаосу: нова загальна техніка // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2311-0899
167651
  Буняклва Ю.Я. Аналіз і прогнозування антропогенного впливу на атмосферне повітря промислового міста із застосуванням нових географо-математичних підходів / Ю.Я. Буняклва, О.В. Глушков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 170-171. – ISSN 0203-3100
167652
  Гарнага О.М. Аналіз і прогнозування в системі міжнародних економічних відносин
167653
  Гарнага О.М. Аналіз і прогнозування в системі міжнародних економічних відносин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 21-30. – (Економічні науки ; вип. 2 (94)). – ISSN 2306-5478
167654
  Шірінян Л. Аналіз і прогнозування надходжень до державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній / Л. Шірінян, С. Бойко, О. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-64. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній (НППС). Аргументовано можливість збільшення податкової віддачі страховиків і вдосконалення оподаткування шля- хом запуску диференційованого ...
167655
  Шірінян Л. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній / Л. Шірінян, С. Бойко, О. Толстенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-64. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній (НППС). Аргументовано можливість збільшення податкової віддачі страховиків і вдосконалення оподаткування шляхом запуску диференційованого ...
167656
  Беседін В.Ф. Аналіз і прогнозування попиту та пропозиції / В.Ф. Беседін, С.В. Дідур // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 20-28.
167657
  Борецька Н.П. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства / Н.П. Борецька, К.В. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 63-66. – ISSN 2306-6814
167658
  Слободян Н.Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 239-245. – ISSN 1993-0259
167659
  Бодюк А.В. Аналіз і прогнозування фіскальних платежів : монографія / А.В. Бодюк. – Київ : Кондор, 2007. – 258с. – ISBN 978-966-351-173-3
167660
   Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий, О.І. Мозіль; Прикарпатськ. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-8365-81-X
167661
  Алексієв О.П. Аналіз і синтез автономних організаційно-технічніх систем управління і контролю об"єктів простягнутого типу : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.25.05 / Алексієв О.П. ; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1995. – 42 с.
167662
  Зінько Т.П. Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зінько Тарас Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 144 л. – Додатки: л. 135-144. – Бібліогр.: л. 122-134
167663
  Зінько Т.П. Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зінько Тарас Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
167664
  Лизанець В.В. Аналіз і синтез інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лизанець Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
167665
  Глущевський В.В. Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 95-105. – ISSN 1993-0259
167666
  Ложковський А.Г. Аналіз і синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Ложковський А.Г. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 36 с . – Бібліогр.: 44 назв.
167667
  Майборода М.В. Аналіз і синтез хвилевідних елементів дисперсійних компресорів електромагнітних імпульсів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Майборода Максим Віталійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
167668
  Кугик В.Г. Аналіз і синтез широкодіапазоних цанговіх патронів пруткових токарних автоматів : Автореф... канд. техніч.наук: 05.03.01 / Кугик В.Г.; КПІ. – Київ, 1993. – 17л.
167669
  Зміївський Г. Аналіз і узагальнення досвіду підготовки та проведення онлайн-групових вправ в умовах карантину / Г. Зміївський, О. Петрук, В. Пугач // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 58-62. – ISSN 1562-529Х


  Одним із основних видів навчальних занять з тактичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України є групова вправа. Вона проводиться методом ділової ...
167670
  Борис О.П. Аналіз і узагальнення результатів соціологічного дослідження щодо загроз національної безпеки у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
167671
  Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Матвійчук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-112-6
167672
  Горбуля В.О. Аналіз і шляхи підвищення ефективності техніко-тактичних дій у захисті баскетболістів студентської команди ЗНУ / В.О. Горбуля, В.Б. Горбуля, О.В. Горбуля // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 58-65. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
167673
  Прокопов Д.Є. Аналіз І. Ільїним ідеї природного права та її ролі у формуванні правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-27.
167674
  Цебрій І. Аналіз ідей ранньохристиянських педагогів (Боеція, Кассіодора, Григорія, Ісидора, Алкуїна, Беду, Егберта) в дослідженнях другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 105-110. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано основний спектр ідей у дослідженнях педагогіки перехідного періоду від пізньої Античності до раннього Середньовіччя, проаналізовано зміст реноваційної предагогіки VI - VIII ст. та її роль в еволюції становлення західноєвропейської освіти.
167675
  Бондаренко Юрій Аналіз ідейного змісту творів у старших класах : філософсько-історична проблема ідеаційності у викладанні української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: с. 19-22. – ISSN 0130-5263
167676
  Сиса Л.В. Аналіз ізотерм адсорбції іонів цинку на бентоніті після обробки його надвисокочастотним випромінюванням / Л.В. Сиса, Ю.І. Рудик, А.З. Концур // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
167677
  Данилович О. Аналіз іменної групи в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 55-66. – (Германська філологія ; Вип. 430)
167678
  Соловйова І Н. Аналіз імовірностей реалізації функцій управлінської діяльності в системі фінансового прогнозування на агропідприємстві : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
167679
  Швець В.Я. Аналіз інвестийного клімату в економіці України та шляхи його покращання // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 502-408. – ISSN 2312-7600
167680
  Буковинський В.С. та інш. Аналіз інвестиційних механізмів Кіотського протоколу // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії / Ірпіньська фінансово-юридична академія. – Ірпінь, 2013. – Вип. 2 : Економіка. Право. – С. 11-22
167681
  Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів : Конспект лекцій / Б.М. Щукін; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-137-7
167682
  Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / А.П. Дука ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Акад. праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-966-614-059-6
167683
  Кучевський В.В. Аналіз інвестиційних проектів в енергетиці // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 189-194
167684
  Мельничук Н. Аналіз інвестиційного клімату в Україні та перспективи його розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 135-138. – ISSN 1993-0259
167685
  Чорноус Г.О. Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка / Г.О. Чорноус, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні тенденції зміни надходжень іноземних інвестицій в економіку України. Запропоновано нову версію оцінки інвестиційної привабливості об"єктів інвестування на рівні регіону, галузі економіки.
167686
  Мацеха Д.С. Аналіз інвестиційного потенціалу Подільського економічного району / Д.С. Мацеха, М.Ю. Наельток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 143-146. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Проведено аналіз інвестиційної активності в областях Подільского економічного району задля оцінки інвестиційного потенціалу регіону з подальшим виокремленням пріоритетних галузей та їх інвестування.
167687
  Денисюк О.М. Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С.7-11. – ISSN 2306-6814
167688
  Бортнікова Н. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні / Н. Бортнікова, О. Бортніков // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 35-38. – ISSN 1993-0259
167689
  Чушак А.М. Аналіз інвестиційної діяльності на ринку золота України / А.М. Чушак, О.І. Зубрицька // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 156-162. – ISSN 2309-1533
167690
  Коломієць Н.О. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / Н.О. Коломієць, О.П. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 91-106. – (Економічні науки)
167691
  Іллічевський С. Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-41. – ISSN 1993-0259
167692
  Побоченко Л.М. Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій / Л.М. Побоченко, О.С. Пасічник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 120-127. – ISSN 1729-7036
167693
  Чернявська Л.В. Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 85-88. – ISSN 2221-755X
167694
  Голов С. Аналіз інвестиційної нерухомості на основі фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 2-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
167695
  Лепейко Т.І. Аналіз інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні / Т.І. Лепейко, І.М. Козлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
167696
  Сальник М.О. Аналіз інвестиційної політики держави за умови таргетування інфляції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 537-538. – ISBN 978-966-188-219-4
167697
  Іващенко А.І. Аналіз інвестиційної привабливості економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 19-23. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
167698
  Якубовський С.О. Аналіз інвестиційної привабливості країн Африки (на прикладі держав Союзу Арабського Магрибу) / С.О. Якубовський, Р. Ерхаіс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 208-216
167699
  Євсюков Т.О. Аналіз інвестиційної привабливості проектів редевелопменту промислових територій в місті Києві / Т.О. Євсюков, О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
167700
  Ліхновський П. Аналіз інвестиційної привабливості теплової електроенергетичної галузі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 288-294. – ISSN 1993-0259
167701
  Венгуренко Т.Г. Аналіз інвестиційної привабливості України / Т.Г. Венгуренко, В.В. Плахотнюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 103-111. – ISSN 2222-4459
167702
  Цвєткова І.І. Аналіз індексу впевненості споживачів туристсько-рекреацінних послуг Кримського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Обґрунтовується необхідність визначення індексу впевненості споживачів турпослуг та наводяться результати досліджень.
167703
  Орел О.О. Аналіз індивідуально-психологічних механізмів уявлюваної часової транссперспективи // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 100
167704
  Фарина О.І. Аналіз індикаторів фінансової стійкості економіки України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1996-5931
167705
  Балагура І.В. Аналіз інноваційних напрямів у педагогіці з огляду на публікаційну активність українських науковців / І.В. Балагура, В.Б. Андрущенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 95-102. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
167706
  Рожелюк В. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства / В. Рожелюк, Н. Хархут // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 275-278. – ISSN 1993-0259
167707
  Чубай В.М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 183-190 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
167708
  Костенко Т. Аналіз інноваційного розвитку підприємств цукрової галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-68. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності цукрових заводів протягом 2003-2012 років. Виявлено основні чинники, що гальмують інноваційний розвиток підприємств цукрової галузі. Надано економічне обґрунтування різних варіантів схеми ...
167709
  Гарбар В.А. Аналіз інноваційної активності підприємств харчової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 38-44. – ISSN 2306-6792
167710
  Віннікова І.І. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України / І.І. Віннікова, С.В. Марчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 47-53. – ISSN 2306-6806
167711
  Череп О.Г. Аналіз інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних банківських установ / О.Г. Череп, Е.Л. Лазарєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 147-158 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
167712
  Бондарчук Н.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-145
167713
  Загородній А.Г. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України / А.Г. Загородній, С.Я. Бабінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 272-278. – ISSN 0321-0499
167714
   Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України у 1997-2005 роках на базі обстежень ділової активності підприємств // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 112-119. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
167715
  Ільницька Л. Аналіз інноваційної траєкторії теоретико-практичних принципів "Педагогічної естетики" Григорія Васяновича // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – С. 104-112. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
167716
  Градецька Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах / Градецька, М // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 227-233. – ISSN 1727-1584
167717
  Юрчик І.Б. Аналіз інституційного забезпечення національного ринку праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 101-106
167718
  Стрижак Н.В. Аналіз інституційного механізму досягнення відповідності критеріям вступу до Європейського Союзу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 206-214. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
167719
  Морозов В.С. Аналіз інструментів регулювання експорту прямих іноземних інвестицій у контексті забезпечення регіональної економічної безпеки (приклад країн ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 429-434
167720
  Фаренюк Н.В. Аналіз інструментів регулювання розвитку ринків цінних паперів у контексті структурних перетворень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 205-216
167721
  Чибіскова Г. Аналіз інстуційного середовища для виробництва біодизелю та визначення оптимальної структури виробничих потужностей : галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
167722
  Внукова Н.М. Аналіз інтегральних показників рівня кредитоспроможності фінансових компаній і кредитних спілок / Н.М. Внукова, М.М. Воротинцев // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 254-266. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Виконано аналіз існуючих підходів і моделей розрахунку інтегральних показників кредитостійкості кредитних спілок та фінансових компаній в Україні. Визначено, що модель розрахунку інтегрального показника боржника-юридичної особи, що застосовується, не є ...
167723
  Ломакін М. Аналіз інтегративної функції податку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 337-338
167724
  Ганущак-Єфіменко Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 95-102 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
167725
   Аналіз інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України та Польщі / Р. Моторин, Т. Моторина, К. Приходько, Б. Шлюсарчик // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 5 назв
167726
  Коноваленко О.С. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на гірських річках Закарпаття // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 153-158.
167727
  Слотецький В.В. Аналіз інтенсивності горизонтальних руслових деформацій на прикладі р. Уж // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 122-125
167728
  Тарган Д.В. Аналіз інтенсивності магніто-абразивного оброблення мітчиків в залежності від кінематичних параметрів процесу / Д.В. Тарган, В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 82-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
167729
  Данько К.Ю. Аналіз інтенсивності прояву вертикальних руслових деформацій річок басейну р. Стир / К.Ю. Данько, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 56-66


  Вертикальні руслові деформації в класичному розумінні це явища, що спричинюють коливання базису ерозії, кінцевим продуктом яких можна вважати поздовжній профіль річки. Наслідком прояву вертикальних деформацій є постійна зміна абсолютних відміток дна ...
167730
  Ткачук О.О. Аналіз інтродукції видів роду Rosa L. в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  За результатами багаторічних досліджень росту, розвитку та стійкості інтродукованих шипшин в умовах ботанічного саду всі види за успішністю інтродукції розподілено на чотири групи.
167731
  Бицюра Юрій Аналіз інфляції в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 9 назв
167732
  Квасній Л.Г. Аналіз інфляційних очікувань в економіці / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан, Л.Є. Угрин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 215-221. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167733
  Сьомченко В.В. Аналіз інфляційних процесів в Україні / В.В. Сьомченко, Ю.Р. Нужна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 102-109. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
167734
  Петренко Л.М. Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-техничного навчального закладу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 35-41. – (Педагогіка ; № 3)
167735
  Жиров Г.Б. Аналіз інформаційних моделей системи "людина-оператор" в автоматизованих системах управління / Г.Б. Жиров, П.А. Савков, О.М. Никітчин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 92-95


  У даній роботі наведено класифікацію математичних моделей роботи людини-оператора в різних автоматизованих системах управління. Оцінені переваги і недоліки різних моделей ергатичних систем. Показано, що найбільш перспективним для формалізованого опису ...
167736
  Ржеуський А.В. Аналіз інформаційних послуг бібліотек з допомогою інструментарію бенчмаркінгу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-104. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає в аналізі технологічних засад використання інструментарію бенчмаркінгу для оцінки інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки. Вперше запропоновано комплексний підхід щодо дослідження інформаційного обслуговування ...
167737
  Круп"як Т.П. Аналіз інформаційних потреб підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 220-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено різні аспекти діяльності підприємства щодо задоволення своїх інформаційних потреб. Визначено структуру інформаційних потреб, основні способи їхнього задоволення, критерії оцінки якості інформації. Розроблено oптимізаційні моделі, ...
167738
  Круп"як Тарас Пилипович Аналіз інформаційних потреб підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 220-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено різні аспекти діяльності підприємства щодо задоволення своїх інформаційних потреб. Визначено структуру інформаційних потреб, основні способи їхнього задоволення, критерії оцінки якості інформації. Розроблено oптимізаційні моделі, ...
167739
   Аналіз інформаційних умов формування структурно-логічної моделі управління надзвичайною ситуацією в умовах відсутності електропостачання внаслідок пошкодження електромережі / Т.С. Вовчук, Н.В. Дейнеко, О.В. Лєвтєров, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 97-102 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
167740
  Степко О.М. Аналіз інформаційно-довідкового механізму бібліотеки імені Дага Хаммаршельда // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 14-16
167741
  Кубарєва І. Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні / І. Кубарєва, Л. Пилюга // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 105-109. – ISSN 2663-5313
167742
   Аналіз інформаційно-технічного інструментарію виявлення академічного плагіату / Т.В. Шабельник, М.О. Горбашевська, М.М. Нетреба, І.Б. Тимофєєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 130-136. – ISSN 2413-1571
167743
  Кочарян І.С. Аналіз інформаційного забезпечення суб"єктів планування вищої освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 97-101
167744
  Корнєв Юрій Геннадійович Аналіз інформаційної діяльності як сфери бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 241-248. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності як сфери бізнесу. Проаналізовано стан цієї діяльності у розвинених країнах світу та в Україні.
167745
  Маслов А. Аналіз інформаційної економіки Джозефом Стігліцем у межах нового кейнсіанства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 30-38. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
167746
  Кучмій О.П. Аналіз інформаційної політики Азійсько-тихоокеанського регіону на прикладі Шанхайської організації співробітництва / О.П. Кучмій, К.О. Сомова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 254-260
167747
  Селезньова О. Аналіз інформаційної свідомості з позиції інформаційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 145-149. – ISSN 1026-9932
167748
  Усік А. Аналіз інформаційної системи підтримки освітнього процесу за допомогою технології IoT / А. Усік, І. Якименко // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 4 (22). – С. 118-122. – ISSN 2411-5363
167749
  Курт-Гумус Аналіз ісламського банкингу в Республіці Судан : новини зарубіжної науки / Курт-Гумус, Б. Актан, О. Масуд // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 379-389 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
167750
  Руденко В.О. Аналіз існуючих алгоритмів та методів і актуальність їх використання для задачі фільтрації спаму / В.О. Руденко, І.М. Доманецька // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 306-307
167751
  Мельник В.М. Аналіз існуючих біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами / В.М. Мельник, Л.І. Ружинська, О.В. Воробйова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
167752
  Гукова О.В. Аналіз існуючих в збройних силах провідних країн світу (США) та НАТО терміносистем за напрямком спеціальних операцій // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 133-134
167753
  Васюренко А.О. Аналіз існуючих визначень злочину агресії та його складу у законодавстві різних держав світу // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 132-137


  Стаття присвячена аналізу визначення злочину агресії та його складу у національному законодавстві різних держав світу. Наводиться порівняльний аналіз визначення злочину агресії на міжнародно-правовому та національних рівнях.
167754
  Третяк Н.М. Аналіз існуючих засобів компенсації вищих гармонік струму та потужності в тарифних системах / Н.М. Третяк, Хоншен Су // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
167755
  Адаменко М.І. Аналіз існуючих математичних моделей і комп"ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері / М.І. Адаменко, М.Д. Кацман, Є.С. Білецька // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 155-162. – ISSN 1681-7710
167756
  Шкварський О.В. Аналіз існуючих методів визначення несучої здатності забивної палі та шляхи їх удосконалення при будівництві військових мостів / О.В. Шкварський, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 131-138


  Умовам роботи палі-стійки на дію горизонтальних навантажень приділено недостатньо уваги в існуючих методиках визначення несучої здатності військових низьководних мостів. Існуючі методики розрахунку не враховують геометрію деформації ґрунту при ...
167757
  Глухов С.І. Аналіз існуючих методів діагностування типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння та обгрунтування необхідності використання інформаційних технологій при їх застосуванні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 12-19. – ISSN 2524-0056
167758
  Савченко В.А. Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж / В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.Ю. Кива // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 194-201. – ISSN 2311-7249


  В статті розглядається проблема нейтралізації загроз національній безпеці у кібернетичному просторі, що обумовлюється стрімким зростанням залежності державних та військових органів управління від використання автоматизованих систем управління, які є ...
167759
  Лєнков С.В. Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота / С.В. Лєнков, П.М. Дубина, І.В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 67-71
167760
   Аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення атак в бездротових мережах передачі даних / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, Н.М. Берназ, С.О. Божук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 124-132. – ISSN 2524-0056
167761
  Чепіженко В.І. Аналіз існуючих методів управління групою безпілотних повітряних суден / В.І. Чепіженко, І.І. Скирда // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 130-135
167762
  Мірзоєва О.Ю. Аналіз існуючих методів, моделей, технічних заходів контролю викидів шкідливих речовин з камери згорання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 100-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
167763
   Аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, В.В. Різник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 166-174


  У статті проведено аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави, та на їх основі показано, що ці моделі лише частково можна використовувати для розвитку і трансформації національного сектору безпеки. Запропоновано напрями ...
167764
  Жигальський П.В. Аналіз існуючих підходів до виявлення і локалізації дорожніх знаків / П.В. Жигальський, В.М. Джулій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 49-55
167765
  Дубняк С.С. Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 295-302. – Бібліогр.: 22. – ISBN 966-521-129-3
167766
  Онопрієнко І.В. Аналіз існуючих підходів до реабілітаційного процесу осіб із проявами "офісного синдрому" // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 84-88. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
167767
  Ковтун О.А. Аналіз існуючих підходів до розробки мотиваційних механізмів (історичний аспект). // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.140-143. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
167768
  Куцинська М.В. Аналіз існуючих підходів до управлінського обліку ефективності діяльності вищих навчальних закладів / М.В. Куцинська, Г.О. Король // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 127-132. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
167769
  Тігарєва В.А. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій / В.А. Тігарєва, І.В. Станкевич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 113-122. – ISSN 1995-0519
167770
  Сніцаренко П.М. Аналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління у воєнній сфері / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 38-49. – ISSN 2415-7732
167771
  Онищук В.В. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 29-45. – ISSN 0868-6939


  На основі матеріалів багаторічних натурних досліджень і проведених раніше руслових розрахунків, які зокрема стосуються оцінки стійкості русел гірських і рівнинних річок, рекомендуються модифіковані показники стійкості К.В. Гришаніна і О.Г. ...
167772
  Гринчук Ю.С. Аналіз існуючих та формулювання нових принципів і видів лізингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз існуючих і сформульовані нові принципи та види лізингу стосовно аграрного сектора економіки України. It has been made the complex analysis of existing and proposed new principles and sorts of leasing with regand to the ...
167773
  Лєснікова М. Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи його вдосконалення // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 107-116
167774
  Краснов В.П. Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах / В.П. Краснов, В.Ф. Панченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 314-318. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Реформи у сфері освіти і оборони в Україні виявили суттєві прогалини в системі фізичного виховання студентської молоді, осучаснення якого не знайшло продовження. У студентів не формується самооцінка своїх фізичних здібностей і необхідність оволодіння ...
167775
  Портянко Т.М. Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки / Т.М. Портянко, С.В. Ротте, Н.М. Пшенишна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 128-136. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
167776
  Рубан М. Аналіз історичних подій крізь призму концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини (на прикладі Чорної Ради 1663 року) / М. Рубан, А. Фомін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-53. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються події навколо Чорної Ради 1663 року. Застосовано новий методологічний інструментарій у вивченні історичних подій – концепцію чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини. Крізь призму цієї концепції проаналізовано основні причини ...
167777
  Кравченко П.А. Аналіз історичного процесу в українській історичній та філософській думці на межі XIX-XX століть / П.А. Кравченко, А.І. Мельник // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 5-19. – ISSN 2075-1451
167778
  Ларін Д.І. Аналіз історичного розвитку уявлень про психіку донаукового періоду в межах культурологічного підходу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 163-167. – ISBN 978-613-8-33760-7
167779
  Бабченко Н.В. Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 16-19. – ISSN 2413-1571
167780
  Зінченко В. Аналіз історії і сучасного розвитку лівого руху в неомарксистській теорії соціальних досліджень // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.94-107. – ISSN 1609-5499
167781
  Анісімов С. Аналіз історії розвитку дефініцій "рекреація" та "туризм" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 128-133. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
167782
  Рослий І.М. Аналіз історії розвитку річково-долинної сітки Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-16. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 14)
167783
  Буглай Н.М. Аналіз історіографії зовнішньої політики Республіки Польща // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 31-65. – ISBN 978-617-534-424-8
167784
  Жукевич С.М. Аналіз й оцінка фінансових ризиків в системі управління суб"єктів господарювання / С.М. Жукевич, Н.І. Карпишин // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 180-184. – ISSN 2309-1533
167785
  Мержа Н.В. Аналіз ймовірності банкрутства в економіці України : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 65-69 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
167786
   Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров"я в Україні / Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко, О.Я. Антонюк, С.В. Власенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 29-38. – ISSN 1681-2786
167787
  Левицька І.В. Аналіз кадрової політики як основи організаційної системи мотивації на промислових підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 49-53. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
167788
  Ригайло С.Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України / С.Я. Ригайло, О.Д. Зинюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 215-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Здійснено порівняльний аналіз стану надрової та матеріально-технічної складової науково-технічного потенціалу Західного регіону України. Ідентифіковано наукові школи в академічних установах регіону на базі вибраних критеріїв. Зіставлено показники ...
167789
  Чорний О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 62-66. – ISSN 1606-3732
167790
  Ваніна Н.М. Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 234-239. – ISSN 1993-0259
167791
  Ніжинська Ю.В. Аналіз карти "Природно-заповідний фонд" для школи з курсу "Екологія" // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 107-108. – ISBN 978-966-136-643-4
167792
  Дудун Т.В. Аналіз картографування розвитку освітнього комплексу в національних атласах // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 11-18.


  Проаналізовано розділ національних атласів зарубіжних країн (різних років видання) та національного атласу України (2001 р.), в якому висвітлено освітній комплекс. Досліджено показники та способи відображення освітнього комплексу в національних ...
167793
  Голіяд Н.Ю. Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 229-233 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
167794
  Боєв Вячеслав Михайлович Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій : Автореф... доктора техн.наук: 05.09.05 / Боєв Вячеслав Михайлович; НАН України. Ін-тут електрод. – К., 1999. – 35л.
167795
  Пархоменко Л.А. Аналіз кількісних показників виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Христинівського району Черкаської області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 259-270. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
167796
   Аналіз кількісних показників площинного змиву в Передкарпатті / О.І. Болюх, М.Г. Кіт, Я.С. Кравчук, О.П. Канаш // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 88-95 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
167797
  Рибачук Н.В. Аналіз кількісних та якісних методів оцінки ефективності маркетингової діяльності / Н.В. Рибачук, Т.О. Журко, Ю.В. Сіденко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6792
167798
  Лобанова Л.С. Аналіз кількісних та якісних характеристик динаміки наукових кадрів вищої кваліфікації України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 0374-3896
167799
  Соколенко В.М. Аналіз кількісного та якісного стану зелених насаджень на території житлової забудови міста Алчевська Луганської області / В.М. Соколенко, О.Е. Подлєвський // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-1738
167800
  Попова В.В. Аналіз кількісної складової економічного розвитку в Україні // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 150-154. – ISBN 978-617-571-127-9
167801
  Котенко О.В. Аналіз кількості CGG повторів та патологічного метилювання ламких сайтів X хромосоми / О.В. Котенко, Н.В. Грищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 59
167802
   Аналіз кількості осіб, що загинули внаслідок вогнепальної травми серед населення України за 2007-2016 рр. / В.Д. Бачинський, Т.В. Хохолєва, В.В. Войченко, В.Т. Бачинський, Г.Ф. Кривда // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2018. – Вип. 30. – С. 591-595. – ISSN 2227-7404
167803
  Остапенко Р.В. Аналіз кінетики кристалізації АМС Со80-хFeхВ20 / Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
167804
  Пономарьова І.С. Аналіз кіпрського питання в контексті реалізації загальноєвропейської безпеки / І.С. Пономарьова, К.Г. Мурза // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 275-285. – ISSN 2221-5719
167805
  Коліщук О.В. Аналіз класифікацій інновацій за рівнем новизни // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
167806
  Мацьків О.І. Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 254-263. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167807
  РеппГ.І Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 85-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
167808
  Савчин Т.М. Аналіз клітинної гетерогенності епітеліальних пухлин товстої кишки / Т.М. Савчин, О.М. Грабовий // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – C. 80-80
167809
  Косюк О. Аналіз ключових медіатехнологій: теоретико-термінологічний та функціональний аспекти // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – C. 12-15. – ISSN 2226-8669
167810
  Пасічник О.С. Аналіз ключових факторів майбутнього розвитку Європейського Союзу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 98-100
167811
  Жулінська М.О. Аналіз комп"ютерних неологізмів концепту "ЛЮДИНА" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 48-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості утворення англійських комп"ютерних неологізмів концепту "ЛЮДИНА" на основі фреймового аналізу. Виокремлено прототипні та периферійні фреймові моделі, що вербалізують досліджувані лексичні одиниці.
167812
  Ярошевська О.В. Аналіз комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
167813
  Кравчук Т.М. Аналіз композицій змагальних програм з чирлідингу (на прикладі студентських команд) / Т.М. Кравчук, С.А. Бибель, А.В. Білецька // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2520-2677
167814
  Майданюк А.В. Аналіз компонентів аденілового ряду гепатоцитів після ТШХ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано хроматографічний метод розділення компонентів аденінового ряду гепатоцитів та їхнє кількісне визначення як спектрофотометричним методом, так і методом прямого денситометрування в УФ-світлі силуфолових пластин UV-254. The chromatographic ...
167815
  Тюптя Л.Т. Аналіз компонентів готовності до педагогічної діяльності / Л.Т. Тюптя, О.В. Житник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 175-180. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Аналіз готовності до педагогічної діяльності показує, що вона має складну структуру. Визначення структурних компонентів неоднозначне. Тут можна виділити три підходи: готовність, що включає когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольовий компоненти; ...
167816
  Северин М.А. Аналіз комунікаційно-аналітичного забезпечення маркетингу вітчизняних підприємтсв в умовах інформатизації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 139-145. – ISSN 2306-6806
167817
  Пухальська А.П. Аналіз кон"юнктури та тенденцій сучасного розвитку ринку золота / А.П. Пухальська, О.В. Коротаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 217-225. – (Економічні науки ; № 2 (22))
167818
  Привалова О.М. Аналіз конкурентного середовища на ринку страхування життя України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 14-18
167819
  Тридід О. Аналіз конкурентної позиції банків у сучасних умовах ведення банківського бізнесу / О. Тридід, В. Вовк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 26-37. – ISSN 1605-2005
167820
  Пенцак К.А. Аналіз конкурентоздатності освітніх організацій у контексті розвитку їх організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 46-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
167821
  Матвієнко С. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-66. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняних банківських установ в умовах фінансової кризи. Визначена роль та місце конкурентоспроможності в забезпеченні фінансової стійкості комерційних банків. The article is devoted to the ...
167822
  Глущевська А.С. Аналіз конкурентоспроможності економіки Мексики в контексті залучення прямих іноземних інвестицій автомобільних ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 173-175
167823
  Антоненко К.В. та ін. Аналіз конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 38. – С. 20-26. – ISSN 2306-5834
167824
  Ленська Н. Аналіз конкурентоспроможності підприємств АПК України на зовнішньому ринку / Н. Ленська, О. Радченко // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 144-157. – ISSN 2409-9260
167825
  Безугла В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 64-68. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
167826
  Гранатуров В.М. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг : монографія / В.М. Гранатуров, С.П. Воробієнко ; за наук. ред. В.М. Гранатурова ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Київ : Освіта України, 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 189–207. – ISBN 978-966-188-101-2
167827
  Нагорна М.М. Аналіз конституційно-правових основ місцевого самоврядування та їх відповідність європейським правовим стандартам місцевої демократії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 108-117. – ISSN 2077-1800
167828
   Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання / Д.В. Бабенко, О.А. Горбенко, Н.А. Доценко, Н.І. Кім // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
167829
   Аналіз конструктивного виконання та основних технічних вимог до пожежних плоскоскладаних рукавів для пожежно-рятувальної техніки / В.В. Присяжнюк, С.В. Семичаєвський, М.Л. Якіменко, М.В. Осадчук, В.В. Свірський, О.В. Мілютін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 324-327 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
167830
  Іванишин В.В. Аналіз конструкцій жаток і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості використання при збиранні бобових культур та ріпаку / В.В. Іванишин, В.В. Іліяшик, В.І. Дуганець // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
167831
  Зубко В.М. Аналіз конструкцій сошників посівних машин / В.М. Зубко, В.Ф. Сіренко, Т.В. Кузіна // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 98-102 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
167832
  Атрошенко О.О. Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з"єднанням елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Атрошенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
167833
   Аналіз контекстуальних факторів, що впливають на антикорупційну діяльність в регіонах України : [аналіт. документи, лип. 2019] / [Оксана Гус, Макс Бадер, Андрій Мелешевич, Оксана Нестеренко]. – Leiden : [б. в.], 2019. – 19 с., включ. обкл. : табл. – Без. тит. арк. - Аналіт. документ підгот. у рамках проєкту "Громадянське сусп-во проти корупції в Україні: політ. ролі, стратегії адвокації та вплив", який фінансується Нідерланд. орг. наук. досліджень. – Бібліогр.: с. 17-19 та в підрядк. прим.
167834
  Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 22-28. – ISSN 2076-9326


  Описано результати порівняльного якісно-кількісного аналізу контенту веб-сайтів регіональних інформаційних центрів системи НТІ України за критерієм стану використання сервісів Інтернету.
167835
  Пархоменко О. Аналіз контенту новин української тематики (за матеріалами сайту bbc world news, 2013 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 277-283


  У статті проаналізовано новини щодо української тематики на сайті телеканалу BBC World News протягом 2013 року. Особливу увагу приділено роботі британських журналістів в Україні під час подій Євромайдану. Акцентується увага на важливому значенні ...
167836
  Левицька О.М. Аналіз конфесійних розбіжностей у висвітленні проблеми Великого розколу 1054 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
167837
  Ніколаєнко Т.Ю. Аналіз конформаційних можливостей молекули 2-дезокси-D-рибофуранози квантово-механічним методом функціоналу густини / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2011. – Т. 27, № 1. – С. 74-81. – ISSN 0233-7657
167838
  Нічаєнко І.І. Аналіз концепту КРАСИ в плані діахронії: естетичні та та лінгвокогнітивні аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 11-16
167839
  Сапожников С.В. Аналіз концептуальних засад вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 52–60. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
167840
  Гладченко М.М. Аналіз концептуальних засад інтерпретаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 65-68


  Розглянуто розвиток і становлення інтерпретаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти. Досліджено концептуальні засади, зміст і структуру інтерпретаційної моделі. Проведено порівняння між адаптаційною та інтерпретаційними стратегіями.
167841
  Мельничук Н.Ю. Аналіз концептуальних засад розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 330-336. – ISSN 2222-4459
167842
  Ковальчук Л. Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-18. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Вирішення важливих завдань, які сьогодення ставить перед вищою школою, необхідно розглядати у площині культурної парадигми освіти, що передбачає інтеграцію освіти і культури як приоритетних напрямків розвитку людини і суспільства.
167843
  Камінська Н. Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано різні підходи і позиції вітчизняних і зарубіжних учених стосовно концептуального визначення поняття державних кордонів. Визначено особливості національно-правового і міжнародно-правового забезпечення державних кордонів, а також ...
167844
  Помаз-Пономаренко Аналіз концептуальних підходів щодо формування й підтримки балансу публічних і приватних інтересів у земельно-орендній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 121-124 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
167845
  Єремеєва Н. Аналіз концептуального простору англійської народної казки з позицій фреймової семантики як продовження ідей В.Я. Проппа // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 104-109. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
167846
  Томаров І.Є. Аналіз концепції "інтелектуальної власності" з точки зору теорії та законодавства України // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 55-59
167847
  Петруняк В.Д. Аналіз концепції вуглеводневих систем для прогнозу перспектив вугленосності українських родовищ / В.Д. Петруняк, Є.В. Устенко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 39-41
167848
  Чумак О. Аналіз концепції національно–персональної автономії та спроби її впровадження за часів УНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 261-262
167849
  Фурса Є.І. Аналіз концепції реформування органів нотаріату в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 16-21
167850
  Марків Г. Аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки / Г. Марків, Р. Содома // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISSN 2313-3627
167851
  Стефанюк І.Б. Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 148-154
167852
  Петренко Л.М. Аналіз концепцій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 21-26


  Розглядається аналіз концепцій формування інформаційно-аналітичної компетентності різних фахівців з метою інтеграції отриманих ученими знань. Результати здійсненого аналізу вікористовуються для пояснення, пошуку закономірностей в розв"язанні проблеми ...
167853
  Рибачук М. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем / М. Рибачук, Б. Райковський // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3 (36). – C. 46-59
167854
  Глаголич С.Ю. Аналіз копінг-поведінки волонтерів, діяльність яких пов"язана із забезпеченням військових у зоні АТО // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 51-58. – ISSN 2308-6300
167855
   Аналіз кореляційних зв"язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної / О.В. Мазур, М.В. Роїк, В.Д. Паламарчук, О.В. Мазур // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 133-138 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
167856
  Денисенко М.М. Аналіз кореляційного простору "копінги - адиктивна поведінка" у хворих на невротичні розлади // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 6-12. – ISSN 2308-6300
167857
  Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 58-67.
167858
  Іваненко О. Аналіз корпоративної теорії видатного українського економіста І.Т. Тарасова в контексті сучасних корпоративних проблем // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 39-42
167859
  Стадник М. Аналіз космогонічних та еволюційних відкриттів : генеза модернізму в протестантизмі // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 1999-4966
167860
  Ліндаєв Д.В. Аналіз кредитних відносин в Україні в умовах трансформаційної економіки / Д.В. Ліндаєв, С.О. Тульчинська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 95-103. – ISSN 2310-5534
167861
  Джулакідзе К.Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку : банківська справа / К.Ю. Джулакідзе, В.В. Невмержицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-111. – Бібліогр.: 5 назв
167862
  Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 309-314. – ISSN 2222-4459
167863
  Дараган В.П. Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів - цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 10-13
167864
  Марушко Н. Аналіз кредитоспроможності підприємств при залученні капіталу // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 268-273. – ISSN 1815-3232
167865
  Незнамова А.С. Аналіз кредитоспроможності юридичних осіб на основі рейтингових систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-120. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглядаються проблеми побудови єдиної, обгрунтованої методології оцінки кредитоспроможності позичальників та створення на базі такої оцінки кредитного рейтингу клієнтів банківської установи.
167866
  Бурлаченко І.О. Аналіз кредитування юридичних осіб українськими банками в 2006-2010 роках // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 400-402. – ISBN 978-966-188-219-4
167867
  Кузнєцов М.А. Аналіз кримінальної відповідальності юридичних осіб в українському законодавстві // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7363-14-8
167868
  Задорожна О.М. Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
167869
  Гезь-Косовська Аналіз критеріїв сталого розвитку в yмoвax інноваційних змін / Гезь-Косовська, В Ю. Загородній // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 85-86
167870
  Личковська М.Р. Аналіз критичних чинників впливу на реалізацію Національної економічної стратегії - 2030 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
167871
  Булавін Л.А. Аналіз критичної аномалії зсувної в"язкості тернарної суміші 3-метилпіридин+важка вода+хлорид натрію поблизу нижньої критичної точки розшарування / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 454-459. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі отриманих нами раніше експериментальних даних проведений аналіз температурної залежності зсувної в"язкості тернарної іонної системи 3-метилпіридин+важка вода+хлорід натрію поблизу нижньої критичної точки розшарування. Рівняння для в"язкості ...
167872
  Булавін Л.А. Аналіз критичної аномалїї зсувної в"язкості тернарної cyміші 3-метиленпіридин+важка вода+хлорід натрію поблизу нижньої критичної точки розшарування / Л.А. Булавін, А.В. Олейнікова, В.А. Піпіч // Вісник Київського університету, 2000. – №2
167873
  Ковбасенко Ю .П. Аналіз критичності розплаву під час важких аварій у корпусі реактора / Ю .П. Ковбасенко, Є.І. Білодід // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 3-10. – ISSN 2073-6231
167874
  Процюк С. Аналіз крові / Степан Процюк. – Київ : Грані-Т, 2010. – 142, [2] с. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-267-1
167875
  Гречанівська П.Е. Аналіз культури в парадигмі теорії систем // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
167876
   Аналіз лексики художнього твору (лексична синоніміка) : метод. вказівки до спецкурсу. – Одеса : [б. в.], 1972. – 39 с.
167877
  Щибиволок З. Аналіз ліквідності банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 33-37 : Табл.
167878
  Ребрик Ю. Аналіз ліквідності банку в умовах нестабільності фінансових ринків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 326-328. – ISSN 1993-0259
167879
  Фещенко О.П. Аналіз ліквідності та дебіторської заборгованості як складова управління фінансовим станом корпорацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 124-133. – ISSN 2222-4459
167880
  Гордєєва Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 372-375. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
167881
  Котляр М. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 120-124. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
167882
  Козуб Л.С. Аналіз лінгвістичних ознак англійських телерекламних текстів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 14-19. – (Серія "Філологічні науки")
167883
  Кудін В.І. Аналіз лінійної системи методом псевдобазисних матриць // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 102-107. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
167884
  Нетробчук І. Аналіз лісокористування державного підприємства "Млинівське лісове господарство" Рівненської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 232-241 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
167885
  Мельнійчук М.М. Аналіз лісокористування у межах лісового фонду Рівненської області / М.М. Мельнійчук, В.Ю. Чабанчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 116-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
167886
   Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну систему / О.О. Нефьодова, О.В. Кузнєцова, І.П. Задесенець, О.І. Гальперін // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 53-58. – ISSN 2077-4214
167887
  Бровко Б І. та ін. Аналіз літературного твору / Б І. та ін. Бровко. – Київ, 1959. – 166 с.
167888
  Бровко І.Б. і др. Аналіз літературного твору / І.Б. і др. Бровко. – К., 1959. – 164с.
167889
  Орач С. Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / С. Орач, В. Петруняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-67. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати визначення літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності олігоцен-нижньоміоценової товщі порід північно-західного шельфу Чорного моря. За останнє десятиліття у відкладах майкопської серії відкритий ряд нових нафтових і газових ...
167890
  Макаревич М.Ф. Аналіз ліхенофлори Українських Карпат. / М.Ф. Макаревич. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – 263с.
167891
  Кованцов М.І. Аналіз логічних основ деяких математичних методів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
167892
  Іванов С.М. Аналіз локальних властивостей динаміки автономних систем на компактному гладкому многовиді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Іванов Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
167893
   Аналіз локального атомного порядку в розплавах Al25Ge75-xNix / В.В. Гигиняк, О.М. Яковенко, О.С. Роїк, В.П. Казіміров // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 111
167894
  Лагун М.І. Аналіз майнового потенціалу підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 85-89.
167895
  Дергачова В.В. Аналіз макроекономічних індикаторів економічного зростання України в контексті національної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 150-158
167896
  Кондрацька О. Аналіз макроекономічних факторів формування попиту на працю // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 61-64
167897
  Шубала І.В. Аналіз макроекономічних чинників забезпечення ефективної зайнятості населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
167898
  Берегуля А. Аналіз макроекономічних чинників, що впливають на рівень заощаджень населелння // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
167899
  Терес Ю.С. Аналіз макроекономічного стану України в контексті зростання рівня боргового навантаження // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – С. 19-23. – ISSN 2076-4561
167900
  Прус Л.Р. Аналіз макрооточення вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 82-92 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
167901
  Гумен О.М. Аналіз макроструктури вентиляційних струмин з використанням сапр для параметричного моделювання / О.М. Гумен, О.В. Приймак, В.О. Мілейковський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 312-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
167902
   Аналіз мап жорсткості рентгенівського випромінювання від кластерів галактик HYDRA A, HERCULES A та MS 0735.6+7421 / В. Маслюх, Б. Гнатик, Л. Ставаж, М. Островські // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Найімовірнішим механізмом, що не допускає охолодження газу у кластерних потоках, є нагрівання активним ядром центральної галактики кластеру. Рентгенівські зображення з високою роздільною здатністю виявляють, що спалахи активного ядра галактики ...
167903
  Сібрук Л В. Аналіз маркетингової діяльності авіокомпанії "Lufthansa" / Л В. Сібрук, К.А. Кришкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 71-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
167904
  Захарченко О.В. Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м"ясопродуктового підкомплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 134-145. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
167905
  Омельченко Ю.В. Аналіз масової душі у творчості Г. Лебона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Представлена стаття присвячена аналізу масової душі у творах Г. Лебона.
167906
  Корнєєв В. Аналіз матеріалів конференції "Журналістика 2009: освітні та наукові проблеми в галузі соціальних комунікацій" / В. Корнєєв, Т. Скотникова // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 233-236


  Розглянуто і проаналізовано матеріали конференції.. The materials of the conference are observed and analysed. Рассмотрены и проанализированы материалы конференции.
167907
  Шевченко Є. Аналіз матеріальних витрат (на прикладі видавничої діяльності) // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-36
167908
  Тодоріко Б.Д. Аналіз матричної гри у змішаних стратегіях як прямої задачі лінійного програмування методом базисних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано властивості прямої задачі лінійного програмування, як аналог матричної гри у змішаних стратегіях. Застосовано положення методу допустимих базисних матриць при встановленні властивостей чистих стратегій платіжної матриці. Analysis of ...
167909
  Степанюк Н.А. Аналіз медійного висвітлення інфляційних процесів: критичний огляд // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 188-190


  Зазначено, що сьогодні Україна зіштовхнулася з проблемою зростання інфляційних процесів, девальвації гривні. Проаналізовано інфляційні процеси в Україні в 2014 р. та досліджено прямі та непрямі причини виникнення інфляції. Виявлено причинно-наслідковий ...
167910
  Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних та соціокультурних поселенців у місті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 129-136. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
167911
  Дугін А.О. Аналіз мережевого трафіку як елемент управління інформаційними системами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 100-104
167912
  Загородня А.А. Аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 70-74. – ISSN 2222-4459
167913
  Самчук І.М. Аналіз мережі внутрішніх автомобільних маршрутних пасажирських перевезень Рівненської області / І.М. Самчук, І.О. Осіпчук // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 164-165
167914
  Попович С.Ю. Аналіз мережі прикордонних природно-заповідних територій України // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
167915
  Михайлова І. Аналіз метаболічної активації фагоцитуючих клітин під впливом водно-сольових витяжок із листків кизильників серії Salisifoli та Bullati / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із листків кизильників серії Salisifoli та Bullati на метаболічну активність фагоцитів. The influence of the water-salt extracts of Cotoneaster folium (serium Salisifoli and Bullati) on metabolic activity of ...
167916
  Гревцова Г. Аналіз метаболічної дії водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Dielsiani та Zabelioides відносно фагоцитів та еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Dielsiani та Zabelioides на функціональну активність фагоцитів та осмотичну резистентність еритроцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster buds (serium Dielsiani ...
167917
  Погребняк А.Ю. Аналіз методик оцінки фінансової звітності / А.Ю. Погребняк, І.Л. Кушик // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 129-136. – ISSN 2310-5534
167918
  Скляренко Д.П. Аналіз методик оцінки якості атмосферного повітря / Д.П. Скляренко, С.І. Сніжко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 203-212.
167919
  Васильєва Н.В. Аналіз методик оцінювання якості діяльності органів місцевої влади в сфері надання адміністративних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 119-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
167920
  Виноградов О.Г. Аналіз методики вимірювання когнитивної складності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 76-83. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
167921
  Добровольський В.Б. Аналіз методики тренування підтягування на перекладині / В.Б. Добровольський, О.С. Воронцов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 197-200


  Удосконалення системи підготовки спортсменів передбачає вибір оптимальних тренувальних навантажень та раціональну побудову процесу тренування. В статті проаналізовано вплив різних обсягів тренувальних занять, розглянуто основні методики тренування ...
167922
  Шевченко І.Ю. Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 2 (3), 2012. – С. 23-29. – ISSN 2226-8820
167923
  Азаров С.І. Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості екосистеми / С.І. Азаров, О.С. Задунай // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 99-110 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
167924
  Кузнєцова О.О. Аналіз методичних прийомів навчання практичному вживанню полісемантичної іншомовної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено психологічний аналіз методичних прийомів навчання іноземній мові у військово-навчальних закладах.
167925
  Цепенда М.М. Аналіз методичних проблем оцінки господарської освоєності водноресурсного потенціалу території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 198-205. – Бібліогр.: 5 назв
167926
  Хлаповська Т.Г. Аналіз методичного інструментарію для вивчення образів інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 39-48. – ISBN 978-966-8063-90-16
167927
  Моря М. Аналіз методичного інструментарію при дослідженні міжособистісної атракції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 77-83


  Проаналізовано різноманітний методичний інструментарій, який використовується при дослідженні міжособистісної атракції. Показано, що на даний час не існує єдиного методичного засобу вимірювання атракції, тому на практиці використовують цілий комплекс ...
167928
  Майданенко С.В. Аналіз методичної роботи в закладах освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 197-201. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
167929
  Вахета О.В. Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців / О.В. Вахета, В.М. Струков // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 167-169. – ISSN 1727-1584
167930
  Ших Н.В. Аналіз методів біометричної ідентифікації користувача в системах з керованим доступом / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 120-130. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
167931
   Аналіз методів видалення токсичних важких металів з використанням біо-абсорбентів / П. Зіараті, М. Мостафіді, Ф. Ширхан, М.Т. Захеді // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 62-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 84 назв. – ISSN 2522-1892
167932
  Горіцина І.А. Аналіз методів визначення базової інфляції / І.А. Горіцина, М.В. Годовніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються концепція визначення базової інфляції, статистичні методи її оцінки та їх порівняльний аналіз. Ключові слова: індекс споживчих цін, базова інфляція, оцінювання. Conception issues of core inflation, statistical methods of core inflation ...
167933
  Андрух О.Т. Аналіз методів визначення якості освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-8. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
167934
  Толюпа С.В. Аналіз методів виявлення вторгнень в комп"ютерні системи / С.В. Толюпа, О.В. Богуславська, Н.Д. Меркулов
167935
  Толюпа С.В. Аналіз методів виявлення вторгнеь в комп"ютерні системи / С.В. Толюпа, О.В. Богуславська, Н.Д. Меркулов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 314-315
167936
  Гончарук С. Аналіз методів впливу американської моделі новинної журналістики на український медіапростір // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 55-59. – ISSN 2308-4634
167937
  Вишнівський В.В. Аналіз методів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕТ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 20-25


  У статті проводиться аналіз методів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів радіоелектронної техніки. Обґрунтовуються нові методи для побудови сучасних систем технічного діагностування. В статье проводиться анализ методов ...
167938
  Порошенко С.С. Аналіз методів дослідження негативного впливу на мезофауну та мікробіологію грунтів, забруднених розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 88-98 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-4049
167939
  Чайковський Ігор Борисович Аналіз методів і алгоритмів обробки радіосигналів зондування шаруватих середовищ за критерієм точності оцінки їх товщини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.17 / Чайковський І.Б.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
167940
  Радченко К. Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-65. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та значення поняття "метод калькулювання", розглянуто класифікації методів калькулювання собівартості, розкрито їх особливості та умови практичного застосування на підприємствах різних галузей промисловості. Определены сущность и ...
167941
  Коваленко І.І. Аналіз методів короткострокового пррогнозування неоднорідних рядів динаміки показників діяльності наукомістких підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
167942
  Гайдар В.О. Аналіз методів машинного навчання для раннього детектування та прогнозування епілептичних нападів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
167943
  Семенченко Н.В. Аналіз методів обробки експертної інформації при застосуванні критерію надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
167944
  Огнєвий О.В. Аналіз методів обробки трафіку в чергах маршрутизаторів мультисервісної мережі / О.В. Огнєвий, Б.С. Самсонюк, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 139-145. – ISSN 2524-0056
167945
  Коцур М.П. Аналіз методів оптимізації функціоналів від розв"язків одновимірних крайових задач та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Коцур Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 167 арк. – Додатки: арк. 153-167. – Бібліогр.: арк. 13-16, 142-152 та в додатках: арк. 153-156
167946
  Коцур М.П. Аналіз методів оптимізації функціоналів від розв"язків одновимірних крайових задач та їх застосування : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 01.05.04 / Коцур Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
167947
  Бабій Ю.О. Аналіз методів оцінки дальності виявлення правопорушника державного кордону доплерівською радіолокаційною станцією // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 7-16. – ISSN 2524-0056
167948
  Дьомкіна О. Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-55. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст поняття інвестиційного ризику з точки зору інвестування у розвиток персоналу підприємства. Визначено особливості оцінки ризиків, притаманних таким інвестиціям, та проаналізовано класичні методи оцінки ризиків щодо можливості їх ...
167949
  Сосновська О.О. Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств / О.О. Сосновська, М.О. Житар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 21-26
167950
  Міночкін Д.А. Аналіз методів оцінки сигналів в системі МІМО // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 70-76


  У роботі проаналізовано основні методи демодуляції сигналів в системах МІМО з просторово-часовою обробкою. Показано напрямки підвищення спектральної та енергетичної ефективності сучасних систем широкосмуговогорадіодоступу. В статье проведен анализ ...
167951
  Верниченко-Цветков Аналіз методів оцінки якісного стану донних відкладів водних об"єктів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 31-40. – Бібліогр.: 25 назв
167952
  Суліма О.А. Аналіз методів оцінок рівня безпеки доступу до даних // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 35-42. – ISSN 2309-7647
167953
  Драбаніч А.В. Аналіз методів оцінювання витрат системи управління якості промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
167954
  Азарова А.О. Аналіз методів оцінювання споживчого капіталу / А.О. Азарова, К.М. Писаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 189-193. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
167955
  Ярмолюк О.В. Аналіз методів оцінювання якості банківських послуг / О.В. Ярмолюк, Н.Є. Гоц // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (106). – C. 39-50. – ISSN 2307-4949
167956
  Бобиль Б.В. Аналіз методів передтренування та ініціалізації нейронних мереж / Б.В. Бобиль, В.М. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
167957
  Дудкін І.П. Аналіз методів підвищення надійності комплексів бортового обладнання військової авіаційної техніки / І.П. Дудкін, С.М. Сторожук, Т.В. Бабкіна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 148-151
167958
  Варламова І.С. Аналіз методів планування собівартості продукції / І.С. Варламова, І.Ю. Сем"янова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 62-69. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
167959
  Бідюк О.І. Аналіз методів побудови розподіленої автоматизованої навчальної системи для оптимального вибору середовища передачі інформації / О.І. Бідюк, Ю.О. Гунченко, О.В. Огнєвий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 145-149
167960
  Вавіленкова А.І. Аналіз методів пошуку синонімів в електронних документах // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів, 2014. – С. 119-128. – (Серія "Технічні науки" ; № 2 (73)). – ISSN 2225-7551
167961
  Козик В.В. Аналіз методів прогнозування банкрутства, заснованих на використанні фінансових коефіцієнтів / В.В. Козик, О.Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.103-108. – ISSN 0321-0499
167962
  Жихаревич В.В. Аналіз методів розпізнавання символів тексту / В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов, І.В. Миронів // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 137-142. – ISSN 1814-4225
167963
  Двуліт П.Д. Аналіз методів розрахунку частоти розташування гравіметричних пунктів уздовж ліній високоточного нівелювання / П.Д. Двуліт, О.В. Смелянець // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
167964
  Дєєв К.С. Аналіз методів та засобів реалізації пакетної фільтрації для глибокого аналізу мережевих пакетів / К.С. Дєєв, Ю.В. Бойко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 6 (117). – С. 84-90. – ISSN 1997-9266
167965
  Ткач І. Аналіз методів та механізмів управління інтелектуальним капіталом підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 346-350. – ISSN 1993-0259
167966
  Савков П.А. Аналіз методів та модифікацій ведення сейсморозвідки щодо їх застосування під час проведення антитерористичної операції / П.А. Савков, І.В. Пампуха, А.А. Лукіянчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 93-100. – ISSN 2524-0056
167967
  Отришко В.О. Аналіз методів тестування безпеки програмних продуктів / В.О. Отришко, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 174-179. – ISBN 978-966-641-732-2
167968
  Грінченко Є.М. Аналіз методів управління аварійним ризиком при залізничних перевезеннях нафтопродуктів / Є.М. Грінченко, О.І. Березовський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 110-113 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
167969
  Жук П.В. Аналіз методів управління потоками даних в мобільних радіомережах (MANET) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглядається проблема управління потоками даних в мобільних радіомережах класу MANET. Аналіз методів управління потоками даних, що використовуються в проводових телекомунікаційних мережах, показав неефективність протоколу ТСР при його використанні в ...
167970
  Прус К.В. Аналіз методів формування витрат у системі управління прибутковістю підприємства / К.В. Прус, В.М. Марченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 158-162. – ISSN 2222-4459
167971
  Шмиголь Н.М. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 233-237. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
167972
  Казанська О.О. Аналіз методів ціноутворення на українському ринку кабельного телебачення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-20 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
167973
  Манжай О.В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 164-174. – ISBN 978-617-616-070-0
167974
  Шкуліпа Л.В. Аналіз методології обліку основних засобів за МСБО 16 "Основні засоби"та П(С)БО 7 "Основні засоби": теорія і практика // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 102-112. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
167975
  Шевченко Н. Аналіз методології та сучасних методів визначення необхідності проведення миротворчих операцій ООН // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 268-274. – ISBN 978-966-171-651-2
167976
  Шеріфф Ванді Шеку Аналіз методології управління програмами, проектами та портфелями, застосовуваної в секторі муніципального інженерного управління в міській раді Фрітаун // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 95-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
167977
  Івко А.В. Аналіз методологій розроблення віртуальних проектів офісів будівельної логістики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 7-16 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-4643
167978
  Кубявка Л.В. Аналіз методологій управління динамічними системами IT проектів // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 92-95
167979
  Краснокутська Н.С. Аналіз методологій управління проєктами в ІТ-галузі / Н.С. Краснокутська, Т.О. Подоприхіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 217-222. – ISSN 2222-4459
167980
  Покляцька К. Аналіз методологічних засад міжкультурної комунікації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті проаналізовано методологічні засади міжкультурної комунікації, які посідають вагоме місце у працях провідних науковців та філософів. З"ясовано, що дослідження, представлені у їхніх матеріалах, дозволяють зіставити, розкрити та узагальнити ...
167981
   Аналіз методологічних передумов щодо розрахунку інтегрального показника функціонального стану операторів ергатичних / В.Ю. Мельник, С.В. Любарський, С.А. Шворов, А.С. Шворов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті обґрунтована необхідність розробки інтегрального показника функціонального стану людини-оператора і врахування його при дослідженні питань ефективності функціонування ергатичних систем. Запропоновано загальний алгоритм визначення ...
167982
  Іванова А.І. Аналіз методологічних підходів до визначення стратегічного планування інноваційної діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 139-148. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
167983
  Алексєєв М.М. Аналіз методологічних підходів щодо застосування технологій управління ризиками у сфері кібербезпеки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (34). – С. 109-114. – ISSN 2311-7249
167984
  Корнійчук Ю.Г. Аналіз методологічної бази забезпечення впровадження гендерної рівності та формування гендерної компетентності в процесі підготовки фахівців сектору безпеки та оборони / Ю.Г. Корнійчук, Н.П. Лазуріна, Островська-Бугайчук // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 2618-1614
167985
  Балагура І.В. Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 40-47


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
167986
  Дєєв К.С. Аналіз метрик якості обслуговування в комп"ютерних мережах в залежності від характеристик IP взаємодії / К.С. Дєєв, Ю.В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 149-154. – (Технічні науки ; № 3 (225)). – ISSN 2307-5732


  Інтерес до методів глибокого аналізу пакетів з кожним роком зростає. Акцент в напрямку розвитку комп"ютерних мереж ставиться в підвищенні їх інтелектуальності. Створення оптимальної, з точки зору обчислювальної потужності, системи класифікації є ...
167987
   Аналіз метрологічних характеристик перетворювача вологості сипких матеріалів / О.В. Заболотний, В.А. Заболотний, М.Д. Кошовий, А.Н. Саттаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 30-37
167988
   Аналіз механізмів відпалу лазерних кристалів CDS / В.А. Мокрицький, С.В. Лєнков, О.С. Гаркавенко, В.А. Завадський, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У роботі досліджено вплив інтенсивного імпульсного опромінення електронами з енергією вище порога дефектоутворення на ефективність випромінювання лазерів із сульфіду кадмію. Виявлено новий вид відпалу дефектних шарів - електронно-світловий. В работе ...
167989
  Шевченко В.М. Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
167990
  Палагнюк О. Аналіз механізмів державного регулювання нелегальної міграції в Україні у працях сучасних дослідників // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 1 (20). – С. 83-92
167991
  Бражко О.В. Аналіз механізмів зайнятості населення на рівні держави та регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 24-29. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
167992
  Войтко О.В. Аналіз механізмів запобігання війн і воєнних конфліктів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 113-116. – ISSN 2311-7249


  У статті автором викладено погляд на суть способів і механізмів запобігання війнам і воєнним конфліктам в сучасних умовах розвитку військово-політичної обстановки. Визначено поняття механізму запобігання війнам та воєнним конфліктам. Проведено аналіз ...
167993
  Сидорчук Ю. Аналіз механізмів захисту права на вільні вибори // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 372-376. – ISSN 2663-5313
167994
  Міночкін Д.А. Аналіз механізмів кешування контенту в безпроводових мережах наступного покоління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 128-133. – ISSN 2524-0056
167995
  Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 176 л. – Бібліогр.: л. 145-176
167996
  Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу : автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
167997
  Картузов Є.П. Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
167998
  Гулько В.В. Аналіз механізму функціонування системи державного фінансового контролю в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 140-145
167999
  Бандоріна Л.М. Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем / Л.М. Бандоріна, Л.І. Лозовська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
168000
   Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості / О.С. Поліщук, О.П. Бурмістенков, А.К. Кармаліта, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 57-66. – ISSN 2524-0056
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,