Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
167001
  Моїсєєв Л. "Бакалавр" молодший за кого? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 9


  "... Здоровий глузд призвів до скасування у новому Законі України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" і спціаліст".
167002
   "Бакинскому рабочему" - 60 лет. – Баку, 1966. – 268с.
167003
   "Бал хризантем" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 67. – ISSN 0130-5212
167004
   "Балет Григоровича необычайно историчен" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 137-142. – ISSN 0869-6322


  А.А. Зимин о балете "Иван Грозный". 1975 г.
167005
  Степанчук В.М. "Балканський міст" у початковому освоєнні території сучасної України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
167006
  Френкель С.М. "Баллады и идиллии" (1883-1890) Георге Кошбук : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель С.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
167007
  Сірук М. "Балтійські країни не є "халявниками" у НАТО" / М. Сірук, Ж. Озоліня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Про значення підписання угод про оборонну співпрацю між країнами Балтії та США.
167008
  Нукіос А. [Байки Езопа : перші переклади на новогрецьку мову / Андронікос Нукіос, Георгіос Еталос; за ред. Г. М. Паразонглоса. – Афіни : Естія, 1993. – 295 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0550-0
167009
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
167010
  Криштофович А.Н. Байкальские или континентальные, мезозойские отложения СССР / А.Н. Криштофович. – 8с.
167011
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – М., 1969. – 368с.
167012
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
167013
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
167014
  Галсанов Ц. Байкальские стихи. / Ц. Галсанов. – М., 1950. – 124с.
167015
  Костюхин М.Н. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона / М.Н. Костюхин, В.И. Степаненко. – Л., 1987. – 230с.
167016
   Байкальский меридиан. – Иркутск, 1981. – 160с.
167017
  Максумова Р.А. Байкальский орогенный комплекс Северного Тянь-Шаня и Южного Казахстана / Р.А. Максумова. – Фрунзе, 1980. – 151с.
167018
   Байкальский рифт. – Москва : Наука, 1968. – 184 с.
167019
   Байкальский рифт. – М.
1-22. – 1968. – 172с.
167020
   Байкальский рифт. – Новосибирск : Наука, 1975. – 134с.
167021
  Аганесов Р.М. Байкальской тропой / Р.М. Аганесов. – Москва : Мысль, 1971. – 144с. – (Путешествия, приключения, поиск)
167022
  Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець / Ю.В. Петров. – К., 1963. – 179с.
167023
   Байкар Прокіп Канавський. – Київ, 1960. – 35 с.
167024
  Шабатин П.Ю. Байкарня : гумор і сатира / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1989. – 141 с.
167025
  Ткачук М. Байкарська спадщина Левка Боровиковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-151. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
167026
  Гельдиева Ш. Байки-шахир и его литературная среда. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гельдиева Ш.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
167027
  Карпенко М. Байки - не байки, але з мораллю : [поезія] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.157


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
167028
  Глібов Л.І. Байки / Л. Глібов. – [Харків] : Український робітник. – 16 с.
167029
  Лафонтен-да Іван Байки / Лафонтен-да Іван. – 72с.
167030
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 2-е вид. – Київ, 1872. – 124с.
167031
  Крилов І.А. Байки / І.А. Крилов, 1874
167032
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – 3-е вид. – Київ, 1882. – 106с.
167033
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Спілки Друк. Справи], 1911. – 124 III с. : портр. В. Грінченка ; мал. – У прим. № 14711 і 105457 різні портрети Б. Грінченка. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 6)
167034
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Петроград (С.-Петербург) : [Видавн. Т-во "Дpукаpь" в Петрограде] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1917. – 160 с.
167035
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Золотоноша, 1918. – 159 с.
167036
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь",, 1918. – 132 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
167037
  Глібов Л.І. Байки / Леонид Глібов. – Київ : [Видавн. Т-во "Дpукаpь"] ; Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 160 с. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу авт.
167038
  Грінченко Б.Д. Байки / поскладав Б. Гpінченко. – У Київі (Київ) : Видала М. Гpінченко ; [Деpж. Дpук.], 1918. – 124 III с. : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 6)
167039
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : ДВУ, 1927. – 216 с.
167040
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Український робітник, 1928. – 31 с. – (Дешева б-ак красного письменства ; №144)
167041
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1936. – 16 с. – (Б-ка малописьменного)
167042
  Бедный Д. Байки / Д. Бедный; Пер. Миколи Терещенка. – Киев : ДЛВ, 1936. – 24с. – (Б-ка малописьменного)
167043
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Харків : Держлітвидав, 1938. – 229 с.
167044
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
167045
  Сліпчук П. Байки / П. Сліпчук. – Київ, 1950. – 84 с.
167046
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1951. – 36 с.
167047
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1952. – 47 с.
167048
  Косматенко А.Д. Байки / А.Д. Косматенко. – Київ, 1953. – 48 с.
167049
  Брежньов Г. Байки / Г. Брежньов. – Харків, 1954. – 32 с.
167050
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
167051
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1957. – 224 с.
167052
  Езоп Байки / Езоп. – Київ, 1961. – 327с.
167053
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1962. – 54 с.
167054
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ : Дніпро, 1963. – 289 с.
167055
  Ксеняк М. Байки / М. Ксеняк, 1963. – 127с.
167056
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
1. – 1968. – 343 с.
167057
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ
2. – 1968. – 294 с.
167058
  Сварник І.І. Байки / І.І. Сварник. – Львів, 1971. – 138 с.
167059
   Байки : зарубіжних байкарів. – Київ : Дніпро, 1973. – 318 с.
167060
  Лагоза В.М. Байки / В.М. Лагоза. – Київ, 1975. – 87 с.
167061
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с.
167062
  Ключина П.Ю. Байки / П.Ю. Ключина. – Київ, 1977. – 63 с.
167063
  Глібов Л.І. Байки / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с.
167064
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1983. – 199 с.
167065
  Федр. Байки / Федр. – Київ : Дніпро, 1986. – 158с.
167066
  Годованець М.П. Байки / М.П. Годованець. – Київ, 1987. – 301 с.
167067
  Гребінка Є.П. Байки / Є.П. Гребінка. – Київ, 1990. – 246 с.
167068
  Лагоза Віктор Маркович Байки : Літературно-художнє видання / Лагоза Віктор Маркович. – Харків : Майдан, 1998. – 200с. – ISBN 966-7077-50-0
167069
  Лессінг Г.Е. Байки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 154-162. – ISSN 0320-8370
167070
  Терещенко Наталя Байки : байки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-128. – ISSN 0130-321Х
167071
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1882
167072
  Старицький М. Байки (по Крилову) / М. Старицький, 1910
167073
   Байки в українській літературі XVII-XVIII ст.. – Київ, 1963. – 200с.
167074
  Балбек Елена Байки города Фриско // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 86-91 : фото
167075
  Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 24-29. – ISSN 0130-5263
167076
  Циганик М. Байки Езопа в перекладах Якова Головацького // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 19-31


  У статті байку розглянуто як жанр словесності, що походить зі спільної міжнародної скарбниці та народної творчості. З"ясовано його загальні особливості й більш детально охарактеризовано езопівську байку. Байка зазвичай зображає якусь ситуацію зі світу ...
167077
  Езоп Байки Езопа для руської молодіжи / Езоп. – Коломия. – 72 с.
167078
  Годованець М.П. Байки за Леонардо да Вінчі / М.П. Годованець. – Київ, 1967. – 194 с.
167079
   Байки зарубіжних байкарів у переспівах та перпкладах Микити Годованця. – Київ, 1973. – 319с.
167080
  Глібов Л.І. Байки і вірші / Л.І. Глібов. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 504 с. – (Бібліотека поета)
167081
  Годованець М.П. Байки і притчі / М.П. Годованець. – Львів, 1970. – 87 с.
167082
  Годованець М.П. Байки і фрашки / М.П. Годованець. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
167083
  Боровиковський Л.І. Байки Левка Боровиковського : з його поpтpетом і біогpафією / Під pедакцією Гp. Коваленка. – Черкаси : Сіяч. Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – - XVI, 66 с. : порт. – Ст.: Левко Боровиковський / Гр. Коваленко
167084
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – IV, 172, II с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
167085
  Глібов Л.І. Байки Леонида Глібова : додаток: Рідні пісні. Збірочка поезій відомих українських письменників. – Херсон : Вид. Кооперат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. С. Ольховикова та С. Ходушина, 1918. – 154 с. – Прим. дефектні: передмова С. Шульгина, уклад. С.І. Шульгин - вирізані с. I- XIV з примірників і заклеїни. – (Кооперат. Товариство "Укpаїнська книгаpня" ; № 1)


  Розд. кн.: Рідні пісні; Байки Леонида Глібова. - Авт. пісень: П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, С.І. Воpобкевич, М.Ю. Шаповал, О. Олесь, Т.Г. Шевченко, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, М.Ф. Чеpнявський. - В кн. також текст укp. наp. пісні "А вже pоків ...
167086
  Глібов Л.І. Байки Леоніда Глібова. – 2-е вид. – Львів : : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 16 с. : поpтp. – (Виданє Руского Товариствава Педагогіного ; Ч. 111)


  Зміст: Там хоpоше, де нас нема; Ягня; Хазяйка і челядки
167087
  Бідзіля Ю.М. Байки М.Лучкая, О.Духновича, І.Сільвая : На допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл / Ю.М. Бідзіля; МОНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2001. – 64с. – ISBN 966-74-00-15-7
167088
  Пчілка Олена Байки Олени Пчілки : Для сімьї і школи. – вид.друге. – Катеринослав : Друкарня І.Б. Вісмана, 1918. – 32 с. : мал.


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна. Зміст: Микола й Лиска; Hайкpащі діти – матусі; Гнідко та Сіpко; Метелик; Маленький вітpячок; Котик та кухаpь; Дpібненькі гpушки; Свинка; Котова наука; Весела пісня; Поет; Баєчка пpо цуцика і пpо його ...
167089
  Ладиженський Л. Байки та вірши / Л. Ладиженський. – Дніпропетровськ, 1997. – 30 с.
167090
  Глібов Л.І. Байки та вірші вибір творів / Л.І. Глібов. – Київ : Час, 1926. – 125с.
167091
  Красюк П.Х. Байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Молодь, 1957. – 43 с.
167092
  Манжара І.О. Байки та гуморески / І.О. Манжара. – Київ : Молодь, 1972. – 51 с.
167093
  Кльоц М.О. Байки та гуморески / М.О. Кльоц. – Львів, 1982. – 32 с.
167094
  Пилипенко С.В. Байки та оповідання / С.В. Пилипенко. – Київ, 1963. – 145-152с.
167095
  Красіцький І. Байки та приповістки / І. Красіцький; переклав Микита Годованець. – Київ, 1970. – 159с.
167096
  Глазовий П.П. Байки та усмішки / П.П. Глазовий. – К, 1975. – 111с.
167097
  Сковорода Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода. – Харьків : Прапор, 1972. – 131с.
167098
  Гулак-Артемовський Байки, балади, лірика / Гулак-Артемовський. – Київ, 1958. – 212 с.
167099
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1930. – 99с.
167100
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1946. – 128с.
167101
  Крилов І.А. Байки. / І.А. Крилов. – К., 1950. – 360с.
167102
  Глібов Л.І. Байки. Поезії / Л.І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.
167103
  Рибаков Михайло Байкова поховано не на Байковому кладовищі ( або про що розповів маршальський жезл ) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
167104
   Байконур-Вселенная. – М., 1987. – 271с.
167105
   Байконур. – Алма-Ата, 1984. – 366с.
167106
   Байконур. – Алма-Ата, 1987. – 304с.
167107
  Щербаков А.А. Байконур, ХХ век / А.А. Щербаков. – Москва, 1981. – 96с.
167108
  Самурский Кирилл Байконур. Стартовый капитал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 102-107 : фото. – ISSN 1029-5828
167109
  Спилка П. Байкы [Байки] : [збірка] / Зибpав П. Спилка. – Харьков : Тип. Губеpн. Пpавл, 1888. – 18 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
167110
  Глібов Л.І. Байкы [Байки] / Поскладав Борыс Гpинченко (В. Чайченко - псевд.). – У Чернігові (Чернігів) : Выдав О. Глибов. Дpук. Губеpн. Земства, 1895. – 85, 3 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
167111
  Зіньківський Т.О. Байкы [Байки] М. Цупкого. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії .- Конволют. Перепл. з: 6-ма книгами


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z. Зміст конволюту: 1. Козацкій батько Палій [Казацкий батька Палий] : Очерк из истории старой ...
167112
  Глібов Л.І. Байкы Леонида Глибова [Байки Леоніда Глібова] / [Пеpедм. Б.Г. [Б.Д. Гpінченко]]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; З дpук. П. Баpського, 1904. – IV, 189, II с. : портр. Глібова. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт. – (Селянська бібліотека ; № 47)
167113
   Байназар Альменов. – Казань, 1988. – 87с.
167114
  Соловьев И.В. Байосская вулканоструктура м.Фиолент (юго-западный Крым) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 42-50 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
167115
  Алиев Г.Ю. Байрам-хан, туркменский поэт / Г.Ю. Алиев. – Ашхабад, 1969. – 96с.
167116
  Полегаев Г. Байрам Реджепи // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С. 25. – ISSN 0234-1670


  [Байрам Реджепи-глава правительства Косово.]
167117
   Байраченко Іван Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 201-203 : фото
167118
  Соколец Ф. Байрон - певец свободы : литературное исследование / Фрида Соколец. – Киев : Український письменник, 2005. – 147с. – ISBN 966-579-100-1
167119
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 3-13. – ISSN 2075-1486
167120
  Ніколенко О. Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 9-19. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Визначено типологічні зв"язки між поемами Дж. Г. Байрона, О. Пушкіна, Т. Шевченка. Встановлено жанрові ознаки байронічної поеми у творах О. Пушкіна та Т. Шевченка на різних рівнях текстової структури (сюжет, композиція, мотивні комплекси, ейдологія, ...
167121
  Веселовский А. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы К.А. Фишера. – Москва : Тип. А.В. Васильева и К*, 1902. – VI, 306, VI с., 2 л. ил. и портр.
167122
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 1. – 1903. – 16 с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 1, 1903. - Экз. без обл.
167123
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 2. – 1903. – [14] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 2, 1903. - Экз. без обл.
167124
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 3. – 1903. – [16] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 3, 1903. - Экз. без обл.
167125
  Коган П. Байрон / П. Коган
ч. 4. – 1903. – [12] с. – Отд. оттиск : Педагогический листок, кн. 4, 1903. - Экз. без обл.
167126
  Веселовский А. Байрон : Биографический очерк / Алексей Веселовский ; С 2 фототип. работы П.П. Павлова. – 2-е дополн. изд. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VI, 322 с., 2 л. портр. – Экз. в разных типограф. перепл.
167127
  Виноградов А.К. Байрон / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 304с.
167128
  Елистратова А.А. Байрон / А.А. Елистратова. – Москва, 1956. – 264с.
167129
  Петрова Е.Н. Байрон / Е.Н. Петрова. – Л., 1959. – 42с.
167130
  Клименко Е.И. Байрон : Язык и стиль / Е.И. Клименко. – Москва, 1960. – 112 с.
167131
  Моруа А. Байрон : Роман / А. Моруа; Пер.с фр. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 398с.
167132
  Моруа А. Байрон / А. Моруа. – Минск, 1990. – 414с.
167133
  Вачечиладзе Байрон (1788-1938) / Вачечиладзе. – Тбилиси, 1938. – 94с.
167134
  Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания / Н.Я. Дьяконова. – Л, 1974. – 191с.
167135
  Кучухидзе М.Ш. Байрон в грузинских переводах и летературной критике XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кучухидзе М.Ш.; АН ГССР. Ин- ист. груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
167136
  Веселовский А. Байрон в Лондоне, 1900. – [49] с. – Отд. оттиск: Вестник Европы. - Экз. без обл. и тит. л.
167137
  Уракова Александра Байрон в маске могавка : штрихи к портрету Эдгара По : к 200-летию Эдгара Аллана По // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 248-265. – ISSN 1130-6545
167138
  Кузык Д.Н. Байрон в украинской дооктябрьской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кузык Д.Н.; АН УССР. – К, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
167139
  Даштенц Х.Т. Байрон и армяне : Автореф... канд. филол.наук: / Даштенц Х.Т.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 14л.
167140
  Сидорченко Л.В. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах / Л.В. Сидорченко. – Л., 1977. – 120с.
167141
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников / лекция В. Спасовича. – [Санкт-Петербург], 1884. – [131] с. – Отд. оттиск: Живописное обозрение. Иллюстрированный еженедельный журнал по науке,литературе,искусству, С.-Петербург ; М.; Издатель П. Н. Полевой, 1884, Т. 3, с. 235-262; Т. 4, с. 1-40, 359-415
167142
  Спасович В.Д. Байрон и некоторые из его предшественников : Публичные лекции / Спасович. – Санкт-Петербург : Тип. А. Тагов, 1885. – [4], 157 с. – (Библиотека европейских писателей и мыслителей, изд. В.В. Чуйко : вторая серия ; № 20)
167143
  Брандес Байрон и произведения / Георг Брандес. Перев. И. Городецкого // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 108 с.
167144
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1924. – 334 с.
167145
  Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы / В.М. Жирмунский; Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка ; [отв. ред. : М.П. Алексеев, Ю.Д. Левин]. – Ленинград : Наука, 1978. – 423с.
167146
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
167147
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
167148
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С.10-15.
167149
  Мельник О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 10-15
167150
  Климова С.Б. Байрон, Библия и французское Просвещение // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 69-77. – ISSN 1562-1391
167151
  Моруа А. Байрон. / А. Моруа. – Минск, 1986. – 413с.
167152
  Истомин М.П. Байрон. Критико- биографический очерк и отрывки из произведений Байрона : пособие для учеников старших классов средних учебных заведений / М.П. Истомин. – Санкт-Петербург ; Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 104 с. – Хрестоматийная часть с. столбцов 25-102
167153
  Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : Интимная психобиография / Ф. Гросскурт. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 510с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222006956
167154
  Павличко С.Д. Байрон: нарис життя і творчості / С.Д. Павличко. – Київ, 1989. – 196с.
167155
  Спасович В.Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова : с приложением краткой биографии лорда Байрона / В.Д. Спасович ; сост. Богдан Степанец. – Вильна : Северо-западное Книгоиздательство, 1911. – VIII, 89 с. – (Литературная Библиотека ; № 5)
167156
  Грабовецька О. Байронів шедевр "The destruction of Sennacherib" у відтворенні М. Зерова та Д. Паламарчука (роздуми над двома перекладами одлного вірша) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
167157
  Мельник О. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиновського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86-93. – (Філологічні науки)
167158
  Кирилюк З.В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 29-31
167159
  Девдюк І. Байронічні мотиви й образи у творчості Пантелеймона Куліша // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 51-59
167160
  Пашняк Т.Г. Байронова проникливість у природу духовного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 188-193


  У статті робиться спроба осягнути спосіб мислення та внутрішній світ Дж.Г. Байрона через його праці. В статье делается попытка постичь способ мышления и внутренний мир Дж.Г. Байрона через его работы. The article makes an attempt to comprehend the way ...
167161
  Рудометов Е.А. Байты вместо бумаги: носители для книг в XXI веке // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  Почему библиотекам в качестве носителей информации целесообразно использовать накопители на жёстких магнитных дисках.
167162
  Похолков Ю. Бакалавр-инженер: реальность и перспективы для России / Ю. Похолков, А. Чучалин, О. Боев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617
167163
  Валлес Ж. Бакалавр-циркач. / Ж. Валлес. – Москва, 1956. – 55с.
167164
  Ніколаєнко С. Бакалавр за три роки // День, 2005


  [Термін навчання деяким професіям у ВНЗ може становити три роки, заявив міністр 5 каналу]
167165
  Ли М.Г. Бакалавр и магистр : проектирование профессиональных компетенций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-55. – ISSN 0130-9765
167166
   Бакалавр, магистр... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52 : Фото
167167
  Клюев В.К. Бакалавриат - магистратура: преемственность и профилизация управленческой подготовки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 54-60. – ISSN 0130-9765


  Характеризуется преемственность уровней отраслевого образования при переходе вузовской подготовки на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. Акцентируется менеджерская составляющая образовательных программ бакалавриата ...
167168
  Голованова Н.Ф. Бакалавриат как педагогическая проблема // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0869-3617
167169
  Зернова Р.А. Бакалао / Р.А. Зернова. – Москва, 1963. – 48с.
167170
  Иванова В.С. Бакен Кыдыкеева / В.С. Иванова. – М, 1980. – 120с.
167171
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 240 с.
167172
  Петльований В.І. Бакени на бистрині : повісті, оповідання / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 250 с.
167173
  Суходольський В.О. Бакенщик з Чортової Кручі : драматична новела / В.О. Суходольський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 48 с.
167174
  Бикчентаев А.Г. Бакенщики не плачут : рассказ / А.Г. Бикчентаев. – Уфа : Детский мир, 1961. – 212 с.
167175
  Есарев В.И. Баки и резервуары электростанций / В.И. Есарев, Б.Д. Копылов. – Москва, 1985. – 78 с.
167176
  Смирнов Н.Г. Бакинская коммуна и ее комиссары / Н.Г. Смирнов. – М., 1987. – 63с.
167177
  Ибрагимов М.Дж. Бакинская нефтяная промышленность в годы Первой мировой войны (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов М.Дж.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1972. – 39л.
167178
  Нардова В.А. Бакинская нефтяная промышленность и политика царизма. (80-ые - начало 90-ых годов XIX в.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Нардова В.А.; Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1965. – 15л.
167179
  Гусейнова Севиль Бакинские евреи в эмиграции: формирование локального сообщества // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 47-81. – ISSN 1810-228Х
167180
  Кулигина Т.И. Бакинские комиссары / Т.И. Кулигина. – М., 1952. – 48с.
167181
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи / Э. Мамедханлы. – Москва, 1949. – 56с.
167182
  Мамедханлы Э. Бакинские ночи / Э. Мамедханлы. – М, 1949. – 240с.
167183
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Бакинские рукописи Алишера Навои / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы ; АН АзССР, Респ. рукопис. фонд. – Баку : Элм, 1986. – 136, [1] с., [1] л. портр.
167184
  Ализаде А. Бакинский вариант / подготовил С. Гусейнов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Недавно в Национальной академии наук Азербайджана был избран новый президент - академик Акиф Ализаде. В своей программной речи на Общем собрании НАНА он рассказал о том, в каком состоянии сегодня находится азербайджанская наука и каковы перспективы ее ...
167185
  Байрамов Кярам Байрам оглы Бакинский пригородный агромпромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Кярам Байрам оглы; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1991. – 162л. – Бібліогр.:л.131-145
167186
  Байрамов Карям Байрам оглы Бакинский пригородный агропромышленный комплекс и совершенствование его территориальной организации : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Байрамов Карям Байрам оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
167187
  Катибли Меджид Бакинский пролетариат в годы мировой империалистической войны (1914- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Катибли Меджид М.; Арзебайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
167188
  Стельник Я Б. Бакинский пролетариат в годы реакции. / Я Б. Стельник, . – Баку, 1969. – 204с.
167189
   Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану. – К., 1978. – 271с.
167190
  Валлес Ж. Баккалавр. / Ж. Валлес. – Київ, 1923. – 2660с.
167191
  Матавуль Симо Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Симо Матавуль. – Москва : Художественная литература, 1990. – 523 с. – В изд. также: Пауки / И. Чипико ; Дурная кровь Б. Станкович. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
167192
  Матавуль Симо Баконя фра Брне. / Матавуль Симо. – М., 1960. – 439с.
167193
  Волошин В.В. Бакота // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 20 : фото
167194
  Наумов А.Ф. Баксанская долина / А.Ф. Наумов. – М, 1973. – 200с.
167195
  Мамрешев К.Т. Баксанский диалект кабардинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мамрешев К.Т.; Тбилис. гос. унт им. Сталин. Кафедра кавказских яз. – Тбилиси, 1959. – 13л.
167196
  Курченко О.О. Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі / О.О. Курченко, О.О. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Застосовано бакстерівський підхід для побудови сильно конзистентної оцінки коефіцієнта регресії в одній спеціальній моделі. Знайдені інтервали надійності та оцінена швидкість збіжності. We applied Baxter sums to construct a strong consistent estimate ...
167197
  Синявська О.О. Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 171-180. – ISSN 0868-6904


  The problem of estimation the parameter H of covariance function of one non-Gaussian stochastic process is studied. A non-asymptotic confidence intervals are found by using Baxter statistics.
167198
  Курченко О. Бакстерівський підхід до оцінювання параметра одного гауссівського стаціонарного випадкового процесу / О. Курченко, М. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для стаціонарного гауссівського випадкового процесу з нульовим середнім значенням і кореляційною функцією зі списку Буля кореляційних моделей побудовано асимптотично незміщену, сильно консистентну, асимптотично нормальну оцінку параметра k є [-1, 1/3) ...
167199
  Данилов В.С. Бактериальная биолюминесценция / В.С. Данилов, Н.С. Егоров. – Москва : Московский университет, 1990. – 151 с. – ISBN 5-211-00919-3
167200
  Таранова Людмила Анатольевна Бактериальная деструкция анионных поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Таранова Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1978. – 16л.
167201
  Глухова Маргарита Николаевна Бактериальная загрязненность деионизованной воды и некоторые меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Глухова Маргарита Николаевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 22л.
167202
  Дюбо Р.Ж. Бактериальная клетка в связи с проблемами вируленсности, иммунитета и химиотерапии / Р.Ж. Дюбо. – М, 1948. – 460с.
167203
  Шерстобоев К.Н. Бактериальная культура : Автореф... докт. биол.наук: / Шерстобоев К. Н.; АН УССР, Объед. уч. сов. биол. наук. – К., 1964. – 32л.
167204
  Бриан Л.Е. Бактериальная резистентность и чувствительность к химио-препаратам / Л.Е. Бриан. – М, 1984. – 270с.
167205
  Джигаури Э.Л. Бактериальная рябуха табака в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Джигаури Э. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 18л.
167206
  Кабалкина Н.А. Бактериальная стеблевая гниль кукурузы и сорго и меры борьбы с ней : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Кабалкина Н.А.; Укр. сельскохоз. академия. – М., 1968. – 20л.
167207
  Просяная В.В. Бактериальная флора лещей при массовом заболевании их в Каховском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03-096 / Просяная В.В.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 30л.
167208
  Бочарова Н.Н. Бактериальная флора лимоннокислотного и дрожжевого производства и борьба с нею при помощи антибиотиков : Автореф... кандидата биол.наук: / Бочарова Н.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 26л.
167209
  Новикова Н.С. Бактериальная флора надземных органов растений / Н.С. Новикова. – Киев, 1963. – 89с.
167210
  Иванов Г.М. Бактериальная флора некоторых листогрызущих чешуекрылых (системат. положение, биол. особенности, полезные формы) : Автореф... канд. биолог.наук: / Иванов Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
167211
  Сурьянинова Е.И. Бактериальная флора некотоых беспозвоночных Черного моря (прибрежных районов) и ее биологические свойства. (Биосинтез витамина В12, антагонизм, ростовой эффект) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сурьянинова Е.И. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1965. – 16 с.
167212
  Кулебакин В.Г. Бактериальное выщелачивание сульфидных минералов. / В.Г. Кулебакин. – Новосибирск, 1978. – 263с.
167213
  Клапцова Н.К. Бактериальное заболевание кориандра. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клапцова Н.К.; Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Л., 1951. – 14л.
167214
  Дзюбан-Полякова Бактериальное окисление нефтепродуктов в Невской губе как фактор самоочищения водоема. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дзюбан-Полякова И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 19л.
167215
  Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зернобобовых культур / К.И. Бельтюкова, И.Б. Королева, А В. Мурас; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 340 с.
167216
  Чумаевская М.А. Бактериальные болезни кормовых злаков. / М.А. Чумаевская. – М., 1977. – 103с.
167217
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Ленинград : Академия Наук, 1931. – 65с.
167218
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 66с.
167219
  Бургвиц Г.К. Бактериальные болезни растений / Г.К. Бургвиц. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 340с.
167220
   Бактериальные болезни растений. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 344с.
167221
   Бактериальные болезни растений. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 468с.
167222
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 2-е доп и испр. – Москва : Высшая школа, 1961. – 206с.
167223
  Горленко М.В. Бактериальные болезни растений / М.В. Горленко. – 3-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 291с.
167224
   Бактериальные болезни растений / Под ред. Горленко М.В. – Москва : Колос, 1977. – 154с.
167225
   Бактериальные болезни растений. – 3-е изд. – М, 1979. – 288с.
167226
   Бактериальные болезни растений / Горленко М.В. – Москва : Колос, 1981. – 287с.
167227
  Николаева Н.Ф. Бактериальные болезни сорго в Ставропольсокм крае : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Николаева Н. Ф.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
167228
  Щербин-Парфененко Бактериальные заболевания лесных пород / Щербин-Парфененко. – Москва, 1963. – 148с.
167229
  Скрипаль И.Г. Бактериальные заболевания плодовых деревьев в западных областях УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Скрипаль И.Г.; АН УССР.Ин-т микробоиологии и вирусолгии. – К, 1969. – 22л.
167230
  Угаров А.Н. Бактериальные и зеленые удобрения в условиях Иркутской области / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1953. – 68с.
167231
  Кузнецов С.И. Бактериальные методы выщелачивания цветных, редких и благородных металлов из руд / С.И. Кузнецов, Г.И. Каравайко. – М., 1970. – 20с.
167232
   Бактериальные нуклеозы и их действие на опухолевый рост. – Казань, 1969. – 234с.
167233
  Мейнелл Г. Бактериальные плазмиды / Г. Мейнелл. – Москва : Мир, 1976. – 239 с.
167234
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Дис... канд. биолог.наук: / Багнюк В.М.; АН УССР. ин-т гидробиолог. и ин-т микроб. и вирусолог. – Киев, 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.220
167235
  Багнюк В.М. Бактериальные процессы превращения органических веществ в Киевском водохранилище : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
167236
   Бактериальные сообщества в почвах криптогамных пустошей Восточной Антарктиды (оазисы Ларсеманн и Холмы Тала) / А.Г. Кудинова, Л.В. Лысак, В.С. Соина, Н.С. Мергелов, А.В. Долгих, И.Г. Шоркунов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 317-329 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0032-180Х
167237
  Загрядская Ю.А. Бактериальные сообщества плодовых тел напочвенных базидиомицетов / Ю.А. Загрядская, Л.В. Лысак, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 715-722 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
167238
  Кандыба Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. / Н.В. Кандыба. – М, 1989. – 175с.
167239
   Бактериальные средства и методы борьбы с насекомыми и грызунами. – Ленинград, 1972. – 151с.
167240
  Станиславский Е.С. Бактериальные структуры и их антигенность. / Е.С. Станиславский. – М., 1971. – 220с.
167241
   Бактериальные токсины. – Москва, 1987. – 184 с.
167242
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения - дополнительное средство повышения урожая / М Л. Доросинский. – Москва : Россельхозиздат, 1965. – 173с.
167243
  Кожура С.И. Бактериальные удобрения / С.И. Кожура. – Владимир, 1949. – 40с.
167244
  Доросинский М Л. Бактериальные удобрения / М Л. Доросинский. – М.-Л., 1953. – 67с.
167245
   Бактериальные удобрения : Материалы совещания. – Москва : Колос, 1964. – 199с.
167246
  Ву Хак Ныонг Бактериальный некроз цитрусовых (Pseudomonas citriputeale (Smith C.O.) Stapp) в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ву Хак Ныонг; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
167247
  Нагапетян Ж.А. Бактериальный рак виноградной лозы в условиях северо-восточной Армении и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Нагапетян Ж.А.; АН Арм.ССР.Отделение биол.наук. – Ереван, 1974. – 20л.
167248
   Бактериальный рак томатов и меры борьбы с ним. – Москва, 1952. – 20 с.
167249
  Турсунходжаев А. Бактерии-антагонисты Fusarium lini в корневой системе льна : Автореф... кандидата биол.наук: / Турсунходжаев А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
167250
  Никитина Е.Т. Бактерии-антагонисты Fusarium oxysporum var solani и возможность их практического использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Никитина Е. Т. ; Казах. гос. ун-т. Биол.- почв. ф-т. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
167251
  Архипов А.С. Бактерии-антагонисты, продуценты перекиси водорода, обитающие в кишечнике животных : Автореф. дис. ... наук : 096 / Архипов А.С. ; Днепропетр. гос. унив. – Днепропетровск, 1968. – 19 с.
167252
  Сарданян Э.О. Бактерии-антогонисты, как средство борьбы с альтернариозом семян капусты : Автореф... канд .биол.наук: / Сарданян Э. О.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван. – 25л.
167253
  Холодный Н.Г. Бактерии - симбионты цикады Philaenus spumarius / Н.Г. Холодный, К.И. Бельтюкова, 1946. – 491-497с.
167254
  Цопф Д.В. Бактерии / Д.В. Цопф. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1884. – 181с.
167255
  Минкевич И.Е. Бактерии группы кишечной палочки как санитарно-показательные микроорганизмы. / И.Е. Минкевич. – 2-е изд., доп. – Л., 1949. – 192с.
167256
  Мирзоева В.А. Бактерии группы сенной и картофельной палочек. / В.А. Мирзоева. – М., 1959. – 174с.
167257
  Бершов О.Н. Бактерии и вызываемые ими процессы в воде и донных отложениях среднего Днепра : Дис... канд. биол.наук: / Бершов О. Н.; Ин-т микробиологии им. Д. К. Заболотного АН УССР. – 179л.
167258
  Лафар Ф Бактерии и грибки / Ф Лафар. – С-Пб, 1903. – с.
167259
  Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы / Г.А. Заварзин; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 193 с. – (Человек и окружающая среда)
167260
  Ламбина В.А. Бактерии почвы, разлагающие протопектин растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Ламбина В.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1953. – 16 с.
167261
  Смирнов В.В. Бактерии рода Pseudodonas. / В.В. Смирнов, Е.А. Киприанова. – К., 1990. – 262с.
167262
   Бактерии, водоросли, грибы. – Ташкент, 1987. – 190с.
167263
  Горина Э.И. Бактерии, растворяющие трднодоступные минеральные фосфаты в почвах Туркм.ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Горина Э. И.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан., микробиол. и вирусол. – Ашхабад, 1968. – 24л.
167264
  Туманова З.А. Бактерийский горизонт. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1972. – 249с.
167265
   Бактериозы культурных растений : Справочная книга. – Москва : Колос, 1980. – 143с.
167266
  Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л., 1935. – 710с.
167267
  Балтрушайтене Е. Бактериозы фасоли в Литве, некоторые особенности биологии их возбудителей, меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Балтрушайтене Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 20л.
167268
  Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян; Отв. ред. Н.Д. Сорокин; АН СССР. Сибирск. отд., Ин-т леса и древесины. – Новсибирск : Наука, 1986. – 78с.
167269
  Хан В.А. Бактериолизины при брюшном тифе и при искусственной иммунизации кроликов тифорзными анавакцинами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Хан В.А.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Л, 1952. – 15л.
167270
  Рагинский М.Ю. Бактериологическая война - преступное орудие империалистической агрессии / М.Ю. Рагинский. – М, 1950. – 136с.
167271
  Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка. / Д.И. Лазаренко. – М., 1968. – 116с.
167272
  Прохоров М.И. Бактериологический метод борьбы с мышевидными грызунами / М.И. Прохоров. – М-Л, 1951. – 84с.
167273
  Гукасян В.М. Бактериологический метод борьбы с непарным шелкопрядом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Гукасян В.М. ; Иркутс. гос. ун-т. – Красноярск, 1968. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
167274
  Сотникова Н.А. Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом в темно-хвойных лесах Средней Сибири. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сотникова Н.А.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова.. – Красноярск, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
167275
   Бактериологическое оружие. – Днепропетровск, 1974. – 88с.
167276
  Архангельский А.М. Бактериологическое оружие и защита от него / А.М. Архангельский. – Москва, 1967. – 193с.
167277
  Дольнин Т.В. Бактериологическое оружие и меры защиты от него / Т.В. Дольнин. – М, 1959. – 12с.
167278
  Беликов Л.А. Бактериологическое оружие и способы защиты от него / Л.А. Беликов. – М., 1960. – 197с.
167279
   Бактериологическое оружие изащита от него. – М, 1967. – 177с.
167280
   Бактериологическое оружие изащита от него. – 2-е изд. – М, 1971. – 207с.
167281
  Лебедева Ю.А. Бактериологическое оружие иностранных армий и защита от него / Ю.А. Лебедева, В.А. Серебряков. – М., 1957. – 120с.
167282
  Цыбань А.В. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области ЧЕрного моря. / А.В. Цыбань. – К., 1970. – 274с.
167283
  Кожова О.М. Бактериопланктон ангарских водохранилищ и статистические методы его анализа / О.М. Кожова, Л.М. Мамонтова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 119 с. : табл. – Библиогр.: 189 назв.
167284
  Мамонтова Лилия Михайловна Бактериопланктон Братского водрохранилища и его роль в гидробиологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонтова Лилия Михайловна; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
167285
  Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в биологической продуктивности водохранилищ / Д.З. Гак. – М., 1975. – 254с.
167286
  Головко Татьяна Владимировна Бактериопланктон и его трофическая роль в мезотрофном водоеме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Головко Татьяна Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиолог. – К., 1984. – 25л.
167287
  Хороших Людмила Аркадьевна Бактериопланктон мелководий Днепровских водохранилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Хороших Людмила Аркадьевна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1985. – 21л.
167288
  Дрюккер В.В. Бактериопланктон реки Енисей / В.В. Дрюккер, И В. Петрова, . – Новосибирск : Наука, 1988. – 94 с.
167289
  Анищенко-Россова Бактериопланктон тропической и Северной Атлантики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Анищенко-Россова Э.Я. ; Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1974. – 31 с.
167290
  Покровский В.Н. Бактериофаг - вирус бактерии / В.Н. Покровский. – М., 1986. – 63с.
167291
  Дэрелль Ф. Бактериофаг и его значение для иммунитета / Ф. Дэрелль. – М.-Л, 1926. – 223с.
167292
  Адамс М. Бактериофаги / М. Адамс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 527с.
167293
   Бактериофаги. – Пущино, 1982. – 189с.
167294
  Паносян Л.Б. Бактериофаги некоторых групп аэробных спорообразующих бактерий. (распространение в природе, лизогения и использование в систематике). : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Паносян Л.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
167295
   Бактериофаги условно-патогенных микроорганизмов. – Нальчик, 1990. – 105с.
167296
  Гольдфарб Д.М. Бактериофагия / Д.М. Гольдфарб; Под ред. проф. В.Д. Тимакова. – Москва : МЕДГИЗ, 1961. – 298 с.
167297
  Москаленко Л.Н. Бактериофагия клубеньковых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Москаленко Л.Н.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1970. – 27л.
167298
  Казарновская С.С. Бактериофагия. / С.С. Казарновская. – Л., 1932. – 116с.
167299
  Якушин Владимир Михайлович Бактериофлора зарослей высших водных растений в каналах юга Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Якушин Владимир Михайлович; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1983. – 25л.
167300
  Олейник Г.Н. Бактериофлора каналов / Г.Н. Олейник. – Киев, 1983. – 182с.
167301
  Кудлай Д.Г. Бактериоциногения / Д.Г. Кудлай, В.Г. Лиходед. – Ленинград : Медицина, 1966. – 204 с.
167302
  Радченко О. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви / О. Радченко, Т. Покровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-87. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Катіонна поверхнево-активна речовина бензалконіум хлорид використовується у якості активного агенту у контактних сперміцидних засобах контрацепції, що виробляються в Україні. Показано, що бензалконіум хлорид має виражений бактерицидний ефект як на ...
167303
  Радченко О. Бактерицидна та спороцидна дія катіонних поверхнево- активних речовин і дезінфектантів, створених на їхній основі / О. Радченко, Л. Степура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. На їхній основі створюються різноманітні сучасні бактерициди. Показано, що бактерицидний ефект сучасних препаратів деконексу та септодору в перерахунку на активну ...
167304
   Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра / А.Л. Толстов, О.Н. Маланчук, Д.А. Климчук, В.Ф. Матюшов, Е.В. Лебедев // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 74-80. – ISSN 1025-6415
167305
  Белицкий М. Бактерия 078. / М. Белицкий. – М.-Л., 1954. – 224с.
167306
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-90. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області України виявлено бактеріальні захворювання аїру тростинного, які характеризувалися наявністю гнильних процесів кореневищ і бурою плямистістю листя. За основними вивченими біологічними властивостями збудники віднесені ...
167307
  Огородник Л.Є. Бактеріальне захворювання водяного різака алоеподібного (stratiotes aloides L.) в Полтавській області / Л.Є. Огородник, Л.М. Яковлева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 190-192.
167308
  Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
167309
  Кудзін Ю.К. Бактеріальні добрива. / Ю.К. Кудзін. – К, 1962. – 108с.
167310
  Огородник Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин / Огородник, Гвоздяк, Л. Яковлєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На території Хмельницької області (Полонський район) України виявлено бактеріальні хвороби латаття білого і глечиків жовтих, які характеризуються наявністю бурої плямистості листя. На основі вивчення біологічних властивостей збудників віднесено до ...
167311
  Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
167312
  Новікова Н.С. Бактеріофагія при бактеральній рябусі махорки / Н.С. Новікова. – 421с.
167313
  Яковлева З.М. Бактероиды клубеньковых бактерий / З.М. Яковлева. – Новосибирск, 1975. – 172с.
167314
   Бактрийские древности. – Ленинград, 1976. – 127 с.
167315
  Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков / В.И. Сарианиди. – М., 1984. – 159с.
167316
   Баку-город славных интернациональных традиций / В Мельников, Ф, , . – Баку, 1966. – 116с.
167317
  Курбанов Мамед Курбан оглы Баку - Дамаск. / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1957. – 42с.
167318
  Самокиш І. Баку - Єреван: відносини погіршуються // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 листопада (№ 218). – С. 3


  Азербайджан збільшує військові витрати на 25 %.
167319
  Джалагония В. Баку - ностальгическое путешествие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
167320
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Москва, 1949. – 42 с.
167321
  Ковальская Н.Я. Баку : экономико-географический очерк / Н.Я. Ковальская, А.М. Гаджи-Заде ; [отв. ред. Г.Б. Алиев]. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1955. – 78 с.
167322
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Ленинград, 1965. – 352 с.
167323
  Бретаницкий Л.С. Баку / Л.С. Бретаницкий. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1970. – 248 с.
167324
  Визель Микаил Баку : Город ветров // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 156-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
167325
  Рум"янцев С. Баку в XX - XXI ст.: націоналізація публічного простору столиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 155-174. – ISBN 978-617-578-085-5
167326
  Лещ Алексей Баку желает вам счастья : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 156-162 : Фото, карта
167327
  Райхель Ю. Баку намагається створити військовий союз із Анкарою... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9


  Від можливою агресії Росії рятуються по-різному.
167328
   Баку социалистический. – Баку : Изд. и тип. Азернешр, 1947. – 56 с. : ил.
167329
   Баку.. – Москва. – 77с. : фотоальбом
167330
   Баку.. – Баку, 1956. – 179с.
167331
   Баку.. – Баку, 1964. – 274с.
167332
  Губин Дмитрий Баку. Там, где горит нефть / Губин Дмитрий, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 80-92 : фото. – ISSN 1029-5828
167333
   Бакуменко Віктор Пахомович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 48. – ISBN 978-966-2726-03-9
167334
  Пирумова Н.М. Бакунин / Н.М. Пирумова. – М., 1970. – 400с.
167335
  Графский В.Г. Бакунин / В.Г. Графский. – М., 1985. – 142с.
167336
  Дюкло Жак Бакунин и Маркс / Дюкло Жак. – М, 1975. – 462с.
167337
  Катлер Р.М. Бакунин и психобиографы. Анархист как мифический и исторический объект // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 115-124
167338
  Пивовар С.Ф. Бакунізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27-28. – ISBN 966-642-073-2
167339
  Трубенко А.І. Бакунін Михайло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 990-991. – ISBN 966-316-069-1
167340
  Аляєв Г.Є. Бакунін Павло Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991. – ISBN 966-316-069-1
167341
  Джавахишвили А.Н. Бакурианский высокогорный Ботанический сад / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 247с.
167342
  Литовченко Т. Бакшиш // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 58-59


  Єгипет - дорожні нариси
167343
  Сабо М. Бал-маскарад / М. Сабо. – М., 1963. – 222с.
167344
  Баратынский Е. Бал. – Санкт-Петербург, 1808. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
167345
  Баратынский Е.А. Бал // Граф Нулин / А.С. Пушкин. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – С. 63-148
167346
  Баратынский Е.А. Бал / Е.А. Баратынский. – Пермь, 1980. – 65-139с.
167347
  Монтепен Ксавье Бал в отеле Дьявола. Ясновидящая. / Монтепен Ксавье. – К., 1995. – 767с.
167348
  Попель П. Бал ЗНО і вступ до університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Запропоновано методику розрахунку суми балів ЗНО. Кожен учасник тестування може сам підрахувати свій бал, знаючи у скільки балів оцінюється правильне розв"язання завдання.
167349
  Лоти Пьер Бал и Иеддо : очерк Пьера Лоти / пер. [с фр.] В. Горленко. – С. 257-269. – Отд. оттиск из жур.: Русское обозрение, 1895, т. 28
167350
  Піддубна Л.Г. Бал літературних героїв : позакласний захід із зарубіжної літератури. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53.
167351
  Малапарте Курціо Бал у Кремлі = Розділи з архівних публікацій : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 104-125. – ISSN 0320-8370
167352
  Галчинский К.И. Бал у Соломона // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 0012-6756
167353
   Балавариани. Мудрость Балавара. – Тбилиси, 1962. – 160с.
167354
  Яромчук В.В. Балаган та ярмаркове видовище як передумови синтезу мистецтв у мас-медіа // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273. – ISSN 2226-2180
167355
  Воннегут К. Балаган, или конец одиночеству : Роман / К. Воннегут; Пер. с англ.М.Ковалевой. – Москва : Фолио, 2002. – 240с. – ISBN 5-17-006333-4; 966-03-1143-5
167356
  Лейферт А.В. Балаганы / А.В. Лейферт. – Птгр.
2. – 1922. – 74с.
167357
  Окаринський В. Балагульщина (барагольство) у суспільному житті Правобережної України (1830-1850-ті рр.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 53-66. – ISSN 0869-3595
167358
  Борис П. Балада : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 236-237
167359
  Литвинчук М. Балада "Вдова та її сини" : закони і "загадки" фольклорного мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 118- 125. – Бібліогр.: С. 124
167360
  Пестка В. Балада "Говорить радіо..." : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 159-166. – ISSN 0208-0710
167361
  Гуменюк В. Балада "Лісовий цар" Й.В. Гете в літературі та музиці / В. Гуменюк, С. Коваль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
167362
  Ташковски Л. Балада за jужното небо / Л. Ташковски. – Скопjе, 1960. – 52с.
167363
  КрохмальнийР Балада народна і літературна: когерентність світів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  На підставі аналізу текстів розглянуто проблему взаємин фольклору і літератури крізь призму інтеграції людського світу зі світом природи, постлетальної когерентності земного й потойбічного, горизонтальної та вертикальної складових координат буття
167364
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ, 1969. – 227с.
167365
  Драбкіна Є.Я. Балада про більшовистське підпілля / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Веселка, 1976. – 264 с.
167366
  Луків М.В. Балада про брата : Поезії / М.В. Луків. – Київ : Дніпро, 2005. – 494с. – ISBN 966-7865-82-7
167367
  Ивасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1980. – 272 с.
167368
  Івасюк М.Г. Балада про вершника на білому коні / Івасюк М.Г. – Київ, 1988. – 522 с.
167369
  Дилан Б. Балада про Голліса Брауна / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 17-19. – ISSN 0320-8370
167370
  Рига Дж. Балада про збирача каміння / Дж. Рига. – К., 1968. – 224с.
167371
  Малахута М.Д. Балада про зустріч : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк, 1976. – 48 с.
167372
  Сосюра В.М. Балада про комсомольця : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Молодь, 1973. – 431 с.
167373
  Шевченко М.В. Балада про любов / М.В. Шевченко. – Харків, 1982. – 59 с.
167374
  Юрченко В.В. Балада про Людину / В.В. Юрченко. – Київ, 1973. – 111 с.
167375
  Позднякова Л.І. Балада про мужність / Л.І. Позднякова. – Київ, 1971. – 174 с.
167376
  Петренко Л.Е. Балада про натруджені руки / Л.Е. Петренко. – Львів : Каменяр, 1976. – 127 с.
167377
  Білоцерківець Н.Г. Балада про нескорених / Н.Г. Білоцерківець. – Київ, 1976. – 47 с.
167378
  Лубенський П.О. Балада про неспокій / П.О. Лубенський. – Харків, 1968. – 6 с.
167379
   Балада про партквиток (про комуністів різних поколінь). – Дніпропетровськ, 1977. – 191с.
167380
   Балада про солдата. – К, 1977. – 231с.
167381
  Плачинда С.П. Балада про Степовика : роман / С.П. Плачинда. – Київ, 1987. – 585 с.
167382
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку : повість / Ц. Космач; З словен. перекл. Вілль Гримич. – Київ : Дніпро
Вип. 10. – 1970. – 134 с.
167383
  Космач Ц. Балада про сурму та хмаринку. / Ц. Космач. – К., 1983. – 286с.
167384
  Стариков І.Т. Балада про твоє серце / І.Т. Стариков. – Одеса, 1969. – 279 с.
167385
  Акімов І.О. Балада про тих, що пішли на завдання / І.О. Акімов. – Київ, 1985. – 320с.
167386
  Зленко В.М. Балада про червону калину / В.М. Зленко. – Одеса, 1967. – 55 с.
167387
  Чалий Б.Н. Балада про чорнобородих / Б.Н. Чалий. – Київ, 1961. – 22 с.
167388
  Шевченко В.О. Балада як жанр в українській та англійській літературах // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 161-165. – ISBN 978-966-188-008-4
167389
  Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер, 1927. – 41-108с.
167390
  Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер. – К., 1927. – 131с.
167391
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1959. – 104с.
167392
  Нагнибіда М.Л. Балади / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1964. – 143 с.
167393
   Балади. – К, 1981. – 208с.
167394
  Шевченко Т.Г. Балади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 109 с.
167395
  Малишко А.С. Балади / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1987. – 94 с.
167396
  Вишневська Н. Балади "Втеча" А. Міцкевича та "Маруся" Л. Боровиковського: компаративний аналіз // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 110-115
167397
   Балади : кохання та дошлюбні взаємини. – К : Наукова думка, 1987. – 470с.
167398
   Балади : народна творчість. – К. : Дніпро, 1987. – 319 с. – (Бібліотека української усної народної творчості)
167399
  Драч І.Ф. Балади буднів : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 151 с.
167400
  Прилюк Д.М. Балади в прозі. Одвічне / Д.М. Прилюк. – К
167401
  Яровий О.С. Балади Дмитра Іванова: система життєвих цінностей героя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 561-568. – (Б-ка Ін-ту філології)
167402
   Балади мужності та відваги. – К., 1975. – 295с.
167403
  Джугастрянська Ю. Балади Т. Г. Шевченка: сугестивний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
167404
  Боженко М.К. Балади Т.Г.Шевченка і вивчення їх у школі / М.К. Боженко. – Київ, 1966. – 64с.
167405
  Мак-Карті Балади та Біблія // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 102-107. – ISSN 0130-6936
167406
  Арань Янош Балади. Поема / Арань Янош. – Київ, 1969. – 143с.
167407
   Балади. Родинно-побутові стосунки. – Київ : Наукова думка, 1988. – 521с.
167408
  Фотев Х. Баладично пътуване / Х. Фотев. – София, 1961. – 56с.
167409
  Щокіна М. Баладна традиція у повторному відтворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання про фольклорну пам"ять, специфіку її функціонування та забезпечення тривалості традиції. У текстах виділено семантичні концепти, навколо яких розгортається сюжет. Аналізується питання музичного чинника та його ролі у ...
167410
  Полішученко І.О. Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 195-200. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
167411
  Степанюк Б.П. Баладний лад / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
167412
  Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 9-13


  Автор пропонує методичні рекомендації, як класифікувати та вивчати оповідання-баладу; На основі компаративної методології доводить, що літературна форма творів "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша відповідає цьому жанровому ...
167413
   Баладні пісні / [упор. та вступ. ст. Г.А. Нудьги ; худож. Ю.Г. Логвин]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 271 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
167414
  Шнейдер Д.С. Балаклава : производительные силы, курорт, история / Д.С. Шнейдер. – Симферополь : Крымгосиздат, 1930. – 48 с.
167415
  Шавшин В.Г. Балаклава / В.Г. Шавшин. – Симферополь, 1990. – 111с.
167416
  Чубенко В.А. Балакучий автомат / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
167417
  Мустафин Я. Балалаечник : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 160-175. – ISSN 0027-8238
167418
  Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1960. – 228с.
167419
  Баныкин В.И. Баламут / В.И. Баныкин. – Москва, 1971. – 192с.
167420
  Баныкин В.И. Баламут / В.И. Баныкин. – М, 1981. – 64с.
167421
  Бальзак Оноре де Баламутка = La rabouilleuse / Бальзак Оноре де; Пер. з франц. Ю. Лісняк. – Київ : Основи, 2003. – 354с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-049-7
167422
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ, 1930. – 220 с.
167423
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1957. – 270 с.
167424
   Баландину Владимиру Николаевичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
167425
  Рахими А. Баландтепинские были / А. Рахими. – Москва, 1961. – 56с.
167426
  Бадер О.Н. Балановский могильник / О.Н. Бадер. – М., 1963. – 372с.
167427
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
167428
  Анищенко К. Баланс / К. Анищенко. – Харьков, 1927. – 187 с.
167429
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
167430
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 2. – 2001
167431
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 3. – 2001
167432
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
167433
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
167434
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
167435
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
167436
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
167437
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
167438
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
167439
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
167440
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
167441
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
167442
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
167443
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
167444
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
167445
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
167446
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
167447
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
167448
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
167449
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
167450
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
167451
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
167452
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
167453
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
167454
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
167455
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
167456
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
167457
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
167458
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
167459
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
167460
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
167461
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
167462
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
167463
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
167464
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
167465
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
167466
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
167467
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
167468
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
167469
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
167470
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
167471
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
167472
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
167473
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
167474
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
167475
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
167476
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
167477
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения / А.К. Андреев. – Москва, 1975. – 111с.
167478
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
167479
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
167480
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
167481
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
167482
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
167483
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
167484
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
167485
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
167486
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
167487
  Абдуліна І. Баланс інтересів і суспільне благо в бібліотечному ландшафті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
167488
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
167489
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
167490
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
167491
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
167492
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
167493
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
167494
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
167495
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
167496
  Морозова И.А. Баланс народного хозяйства и методы его простроения / И.А. Морозова. – М., 1961. – 144с.
167497
  Бор М.З. Баланс народного хозяйства СССР / М.З. Бор. – М., 1956. – 128с.
167498
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
167499
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Х.
2. – 1928. – 64с.
167500
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
167501
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170с.
167502
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
167503
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
167504
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
167505
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
167506
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
167507
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
167508
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
167509
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
167510
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Х, 1957. – 68с.
167511
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – М., 1931. – 260с.
167512
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
167513
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
167514
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
167515
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
167516
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
167517
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
167518
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
167519
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов. – Москва, 1969. – 199с.
167520
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
167521
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – М., 1970. – 288с.
167522
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
167523
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
167524
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
167525
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
167526
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
167527
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
167528
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
167529
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
167530
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
167531
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
167532
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
167533
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
167534
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – К., 1985. – 192с.
167535
  Бетге Йорг Балансоведение = Bilanzen / Бетге Йорг; Науч.ред.В.Д.Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
167536
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
167537
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
167538
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
167539
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
167540
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
167541
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
167542
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
167543
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
167544
   Балансовые проблемы планирования народного хозяйства. – Москва
1. – 1969. – 344 с.
167545
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
167546
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
167547
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
167548
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
167549
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
167550
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
167551
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
167552
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – К., 1987. – 133с.
167553
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
167554
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
167555
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
167556
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
167557
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
167558
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
167559
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
167560
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
167561
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
167562
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
167563
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
167564
  Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий / А.К.Рощаховский. – Санкт-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1910. – 63 с.
167565
   Балансы доходов и потребления населения. – Москва, 1969. – 180 с.
167566
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 143с.
167567
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 187с.
167568
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1962. – 188с.
167569
  Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансковых связей / Б.Л. Исаев. – М, 1973. – 278с.
167570
  Вейцман Н.Р. Балансы монополий свидетельствуют... / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1960. – 32с.
167571
  Сковорода Балансы товаров народного потребления и методы их разработки. / Сковорода, С.И. Григорьев. – М., 1959. – 168с.
167572
   Балансы хозяйственных организаций за 9 мес. 1935 года . Приложение "К основным показателям выполнения народно-хозяйственного плана". – М, 1936. – 63с.
167573
  Рубановский П. Балансы, отчетность и распределение прибылей : систематизированный сборник законодательных актов и ведомственных распоряжений и публичной отчетности, состовление балансов и оценке его статей / П.Рубановский, Ю.Комбиаджио. – Харьков : Укротделение госфиниздата СССР, 1933. – 111 с.
167574
   Балатон. Венгрия в фотоснимках. – 2-е изд. – Будапешт : Корвина, 1961. – 62с.
167575
  Лтсенко О. Балатонська битва. Остання потуга вермахту здійснити контрнаступ у Другій світовій війні / О. Лтсенко, Р. Пилявець // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 28-29. – ISSN 2313-559X
167576
  Наджафов Г. Балаханский май / Г. Наджафов. – Баку, 1986. – 186с.
167577
  Позднев А. Балахна / А. Позднев. – Москва; Ленинград, 1931. – 75 с.
167578
  Носова В.В. Балерины / В.В. Носова. – М, 1983. – 286с.
167579
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
167580
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
167581
  Кокурина А.Н. Балет / А.Н. Кокурина. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 64 с.
167582
  Скудина Г.С. Балет / Г.С. Скудина. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
167583
   Балет. – Москва, 1966. – 84с.
167584
   Балет. – М, 1970. – 16с.
167585
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
167586
  Чепалов О.І. Балет "Камінний господар" ("Дон Жуан") Віталія Губаренка і його хореографічне втілення на українській сцені // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 42-49
167587
  Туркевич В. Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 282-285. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
167588
  Фахрадова Р. Балет "Семь красавиц" К.Караева / Р. Фахрадова. – Баку, 1957. – 72с.
167589
   Балет : энциклопедия. – М, 1981. – 623с.
167590
  Кучеров В.Н. Балет Бурятии / В.Н. Кучеров. – Улан-Удэ, 1979. – 15с.
167591
  Портнова Т.В. Балет в русской скульптуре // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0236-2007
167592
   Балет Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР. – М, 1955. – 461с.
167593
  Карп П.М. Балет и драма / П.М. Карп. – Л., 1980. – 246с.
167594
  Аркина Н.Е. Балет и литература / Н.Е. Аркина. – Москва, 1987. – 46с.
167595
  Чепалов О.І. Балет Л. Манцотті "Excelsior" (1881 р.) як алегорія нової доби // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
167596
  Красовская В.М. Балет Ленинграда / В.М. Красовская. – Ленинград, 1961. – 80с.
167597
   Балет Ленинграда. – Ленинград, 1964. – 80с.
167598
   Балет Ленинградского гос. Академического малого театра оперы и балета. – Л, 1964. – 80с.
167599
   Балет молодых :о балетной труппе Ленинградского гос. Академического малого театра оперы и балета. – Л, 1979. – 150с.
167600
  Эльяш Н.И. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш. – М, 1977. – 166с.
167601
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
167602
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
167603
   Балет национальной оперы "Гранд опера" ,Париж, Гастроли в Советском Союзе, Ленинград, Москва, декабрь 1969- январь 1970. – с.
167604
  Козловський М.Ф. Балет: етюди і образи / М.Ф. Козловський. – Київ, 1982. – 200с.
167605
  Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен / К.Н. Армашевская, Н.В. Зайпонен. – Москва : Искусство, 1971. – 280 с.
167606
  Долотова Л.В. Балетмейстер Вахтанг Іванович Вронський / Л.В. Долотова. – К, 1966. – 50с.
167607
   Балетмейстер и коллектив. – М, 1963. – 80с.
167608
  Алексютович Л.К. Балетмейстер К. Алексютович / Л.К. Алексютович. – Минск, 1984. – 112с.
167609
  Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г.Н. Добровольская. – Л, 1968. – 176с.
167610
  Фомин А.С. Балетмейстер, музыка, танец / А.С. Фомин. – Новосибирск, 1973. – 64 с.
167611
  Сапего Я.К. Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 276-284. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
167612
  Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1986. – 237с.
167613
  Станішевський Ю.О. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.О. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440с. – ISBN 966-8259-04-1
167614
  Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана / Л.П. Сарынова. – Алма-Ата, 1976. – 176с.
167615
  Львов-Анохин Балетные спектакли последних лет / Львов-Анохин. – М., 1972. – 72с.
167616
  Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина / Ю.И. Слонимский. – Л : Искусство, 1974. – 184 с.
167617
  Портнова Т.В. Балетный театр и изобразительное искусство рубежа 19 - 20 веков (модели взаимодействия) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 146-149.
167618
  Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова / О.И. Куницын. – Москва : Музыка, 1989. – 60 с.
167619
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – М. : Советский композитор, 1960. – 158 с.
167620
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – Л. : Музыка, 1974. – 143 с.
167621
  Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1971. – 302с.
167622
  Карагичева Л.З. Балеты Кара Караева / Л.З. Карагичева. – Москва : Музгиз, 1959. – 88 с.
167623
  Фархадова Р.Д. Балеты Кара Караева : путеводитель / Р.Д. Фархадова. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 54 с.
167624
  Бонч-Осмоловская Балеты Кара Караева "Семь красавиц" и "Тропою грома" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1961. – 90 с.
167625
  Василенко С.Я. Балеты Прокофьева / С.Я. Василенко. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 76 с.
167626
  Катонова С.В. Балеты Р.М. Глиэра / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
167627
  Катонова С.В. Балеты С. Прокофьева / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
167628
  Житомирский Д. Балеты Чайковского / Д. Житомирский. – Москва : Музгиз, 1957. – 111 с.
167629
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 31-38. – ISSN 2311-9896
167630
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 26-34. – ISSN 2313-8505
167631
  Улиг Г. Бали - осторв живых богов / Г. Улиг. – М., 1990. – 254с.
167632
  Долгополова С. Бали: прорыв или компромисс? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Двохнедільні дебати на острові Балі (Індонезія) по проблемі змін клімату на Землі
167633
  Гаудримас Ю. Балис Дварионас / Ю. Гаудримас. – М., 1960. – 32с.
167634
   Балис Дварионас. / Гаудримас Ю. – Л., 1989. – 221,1с.
167635
  Самулионис А. Балис Сруога - критик драматургии и театра : Автореф... кандидата филол.наук: / Самулионис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
167636
  Горобець Марися Балі. Шедевр Азії / Горобець Марися, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 128-140 : фото
167637
  Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник для експертів-криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів , та ін. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 384c. – На обклад. Балістика. Дослідження вогнестрельної зброї. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-01-5
167638
  Языкова А.А. Балканам - мир и сотрудничество / А.А. Языкова. – Москва, 1990. – 63 с.
167639
  Старова Л. Балканвавилонци = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
167640
  Чорнолуцька Тетяна Балкани й Кавказ за крок до вибуху // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34. – ISSN 0130-5212
167641
  Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 167-174
167642
  Федоренко К. Балкани: зовнішньополітичний провал Росії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  Як відомо, 16 жовтня в Чорногорії відбулися вибори, на яких перемогла правляча "Демократична партія соціалістів Чорногорії" на чолі з майже незмінним лідером країни Міло Джукановичем. У день виборів чорногорські спецслужби затримали групу з двадцяти ...
167643
  Димчева-Вирчева Димка Николова и др. Балканистика в Украинской ССР : Библиогра. указ., 1917-1980 / АН УССР; Ин-т истории; Болг. акад. наук; Ин-т балканистики; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Сост.: Д. Димчева-Вирчева, Т. А. Балабушевич, М. В. Кирсенко. – Киев : Наука, 1983. – 240с.
167644
  Бур-Марковска Балканите и унгарският пазар през XVIII век. / Бур-Марковска. – София, 1977. – 208с.
167645
  Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
167646
   Балканска слика на светот = Bakan image of the world : зборник од мегународната научна работилница одржана во Скопjе на 5-6 декември 2005 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 524 с. – ISBN 9989-101-66-3
167647
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепость. – 1924. – 335 с.
167648
  Иванов Н. Балканската война 1912-1913 год : (Съставено по официални документи) / Н. Иванов. – София : Печатница на Армейския военно-издателски фонд
Ч. 2 : Действия на II армия срещу съюзниците презъ 1913. – 1925. – 376 с.
167649
  Попов Р. Балканската политика на България 1894-1898 / Р. Попов. – София : Българската Академия на науките, 1984. – 258 с.
167650
  Палоташ Э. Балканская политика Австро-Венгрии и австро-венгерско-русские отношения в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Палоташ Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
167651
  Лалков М Балканская политика на Австро-Унгария / М Лалков. – София, 1983. – 420с.
167652
  Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии / Н.Д. Смирнова. – М., 1969. – 283с.
167653
  Ципис Н.Ф. Балканская рама / Н.Ф. Ципис. – М, 1988. – 267с.
167654
  Бобчев С.С. Балкански студии / С.С. Бобчев. – София : Отпечатъци изъ Болгарска Сбирка, 1914. – 12, 14, 8, 5, 6 с.
167655
  Грачев В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже 18-19 вв. / В.П. Грачев. – М., 1990. – 194с.
167656
  Лунева Ю.В. Балканские войны 1912-1913 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-3864
167657
   Балканские звезды. – М, 1990. – 285с.
167658
  Крайнов Л.А. Балканские зори / Л.А. Крайнов, А.С. Крушинский. – Москва, 1981. – 237 с.
167659
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 1] : Международные отношения на Балканах. – 1974
167660
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 2] : Проблемы истории и культуры. – 1976
167661
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 3 : Освободительные движения на Балканах. – 1978
167662
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 4 : Русско-турецкая война 1877-1878гг. и Балканы. – 1978
167663
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 5 : Основные проблемы балканистики в СССР. – 1979
167664
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 6 : Культура народов Балкан в новое время. – 1980
167665
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7 : Сказание о начале славянской письменности. – 1981. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы)
167666
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7а : Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. – 1982
167667
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 8 : Балканские народы и европейские правительства в XVIII - начале XX в. (Документы и исследования). – 1982
167668
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 9 : Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. – 1984
167669
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 10 : Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII - XX вв.. – 1987
167670
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 11 : Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции ( XIX - XX вв.). – 1989
167671
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 13 : Босния, Герцеговина и Россия в 1850-1875 годах: народы и дипломатия (Материалы "Круглого стола" советских и югославских историков / Москва, апрель 1990г.). – 1991
167672
   Балканские страны. – Москва : Советская энциклопедия, 1946. – 548с.
167673
  Попов Б.Д. Балканские страны / Б.Д. Попов. – М., 1952. – 35с.
167674
  Попов Б.С. Балканские страны (Болгария и Сербия) в 1870-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Б.С. Попов. – Москва, 1952. – 35 с.
167675
  Галкин И.С. Балканские страны в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 39с.
167676
   Балканские страны в новое и новейшее время : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 178 с.
167677
  Задорожнюк Э. Балканский "клин": новые вызовы или ростки стабильности? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
167678
  Синица В.И. Балканский вопрос в политике России (1768-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Синица В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 29л.
167679
  Агансон О.И. Балканский вопрос во внешней политике Великобритании (1908-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 93-106. – ISSN 0130-3864
167680
  Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
167681
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ
Вып. 1. – 1968
167682
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Изд-во АН Молдав. ССР
Вып. 2. – 1970
167683
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3. – 1973
167684
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4. – 1974
167685
   Балканский лингвистический сборник. – М, 1977. – 324с.
167686
  Виноградов В.Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпохи // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-164. – ISSN 0130-3864
167687
  Корсун Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Н.Г. Корсун. – М., 1939. – 142с.
167688
  Инфантьев В.Н. Балканский хреберт / В.Н. Инфантьев. – М., 1979. – 368с.
167689
  Христофоров Игорь Балканский эндшпиль : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 80-92 : Фото, карта
167690
  Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура / Н. Драгова. – София, 1992. – 214 с.
167691
  Кендерова Стоянка Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Палеографско и историко-географско изследване / Кендерова Стоянка, Бешевлиев Боян. – София
Част 1. – 1990. – 199с.
167692
   Балканско езикознание = Linguistique Balkanique / Българска академия на науките; Българска академия на науките, Институт за български ез-ик. – София : Academie Bulgare des sciences. – ISSN 0324-1653


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
167693
  Асенова П. Балканско езикознание : основни проблеми на Балканския езиков съюз / Петя Асенова. – София : Наука и изкуство, 1989. – 275 с.
167694
   Балканское языкознание. – М, 1973. – 332с.
167695
  Лалков М.Д. Балканското национално-освободително движение през 19 век / М.Д. Лалков. – София, 1982. – 176с.
167696
  Чабанівський М.І. Балканська весна : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 514 с.
167697
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ваколюк Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: 174-190 л.
167698
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.02 / Тетяна Олегівна Ваколюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
167699
  Коваль Н.Є. Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 106-107
167700
  Логінов Я. Балканський неуспіх словацького головування в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  "Кращої нагоди продемонструвати міжнародну вагу Братислави досі ще ніколи не було, а наступна з"явиться не скоріше ніж після 2030 р.", — так про словацьке головування в Євросоюзі говорять тамтешні дипломати й аналітики. Хоча після набрання чинності ...
167701
  Левада О. Балканський щоденник: Записки фронтового літератора: вересень 1944 р. 3-й Український фронт / О. Левада. – Київ, 1946. – 87 с.
167702
  Гончар Б.М. Балканські війни 1912-13 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 100-101. – ISBN 966-316-039-X
167703
  Овдієнко І. Балканські війни 1912-1913 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 72-76
167704
  Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н.е.: погляд з точки зору соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – с. 18-22. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дані античних джерел щодо кельтської навали на Балкани у першій чверті ІІІ ст. до н. е. з позицій соціальної антропології. Особлива увага приділена логістиці та харчовим практикам кельтського війська, соціальним та ...
167705
  Барвінок В.І. Балканські слов"яни в історії Візантії за IV-го хрестового походу / В.І. Барвінок ; Всеукраїнська академія наук. – Киев : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 13 [с.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
167706
  Пономарева Е. Балканы - зона перманентного кризиса? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 108-120. – ISSN 0130-9625
167707
   Балканы в конце ХIХ начале ХХ в : очерки становления нац. государств. и полит. структуры в Юго Восточной Европе. – М, 1991. – 349с.
167708
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 2. – 1973
167709
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 3. – 1974
167710
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 4. – 1975
167711
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 6 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1977
167712
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 8 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1979
167713
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 9 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1981
167714
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 10 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1982
167715
  Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-31. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется процесс слома регионального порядка на Балканах, базировавшегося на постановлениях Берлинского конгресса 1878 г., и складывание нового баланса сил в Юго-Восточной Европе в результате Балканских войн 1912-1913 гг.
167716
  Толкунов Л.М. Балканы повинні бути зоною миру / Л.М. Толкунов. – К., 1960. – 36с.
167717
  Зуев Ф.Г. Балканы, Ближний и Средний Восток накануне и в первый период второй мировой войны / Ф.Г. Зуев. – М., 1950. – 28с.
167718
  Бабаев Балкарская баллада : стихи, поэма / Бабаев, , Ибраким. – Москва : Советский писатель, 1974. – 135 с.
167719
   Балкарская народная лирика. – Нальчик, 1959. – 132с.
167720
  Бычков Д.И. Балкарские советские писатели / Д.И. Бычков, В. Пипинис. – Нальчик, 1958. – 120с.
167721
  Мусукаев А.И. Балкарский "тукъум" / А.И. Мусукаев. – Нальчик, 1978. – 172с.
167722
  Хутуев Х.И. Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. (Восстановление автономии балкар. народа) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хутуев Х.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 26л.
167723
  Коков Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь / Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Коков. – Нальчик, 1970. – 171с.
167724
  Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания / М.Б. Гуртуева. – Нальчик, 1974. – 142с.
167725
   Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – 184с.
167726
  Чернов В.И. Балки и плиты на податливом основании, представленном смешанной моделью. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов В.И.; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
167727
  Доннел Л.Г. Балки, пластины и оболочки / Л.Г. Доннел. – М., 1982. – 567с.
167728
  Амансахатов Ч.А. Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании / Ч.А. Амансахатов, Д.Н. Соболев. – Ашхабад, 1990. – 160с.
167729
  Власов В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. – Москва, 1960. – 492с.
167730
  Грубрін Ю.Л. Балково-яружні форми правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
167731
  Рослий І.М. Балково-яружні форми правобережжя Нижнього Придніпров"я : Окремий відбиток / І.М. Рослий. – Київ : Київський університет, 1956. – 57-66с.
167732
  Гейберг Г. Балкон / Г. Гейберг. – М. – 102с.
167733
  Бурмакин Э.В. Балкон без перил / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 431 с.
167734
  Митрофанов Л.И. Балкон для Джульетты / Л.И. Митрофанов. – М, 1989. – 284с.
167735
  Конотопець Н.І. Балкон на глухій стіні : повість / Н.І. Конотопець. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с.
167736
  Андреева Е.В. Баллад Мефистофеля / Е.В. Андреева. – Ленинград, 1965. – 192с.
167737
  Панкратова В.А. Баллада / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
167738
  Челноков А.И. Баллада / А.И. Челноков. – М, 1986. – 97с.
167739
  Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века / Ирина Бенатова ; [сост. Д. Бенатов ; предисл. И. Радев]. – Львов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 365, [3] с. : фото. – Библиогр.: с. 220-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-607-764-0
167740
  Эзера Р. Баллада дятлового бора : повесть / Р. Эзера; пер. с латыш. М.МИхалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 190 с.
167741
  Дарбинян Роза Мовсесовна Баллада как тип текста (на материале современных немецких баллад) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / дарбинян Роза Мовсесовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
167742
  Алехин В.С. Баллада о бессмертии / В.С. Алехин. – Воронеж, 1977. – 62с.
167743
  Лифшиц В.А. Баллада о блокноте. / В.А. Лифшиц. – Л., 1938. – 75с.
167744
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1967. – 318с.
167745
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – М, 1968. – 303с.
167746
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1972. – 272с.
167747
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1982. – 303с.
167748
   Баллада о большевистском подполье / Е Драбкина, Я, , . – Барнаул, 1984. – 279с.
167749
  Криге Э. Баллада о великом мужестве : Пер. с африкаанс Е. Витковского / Э. Криге. – Москва : Художественная литература, 1977. – 110 с.
167750
  Домрин В.В. Баллада о верности / В.В. Домрин. – Одесса, 1963. – 128с.
167751
  Тамарина Г. Баллада о верности / Г. Тамарина. – Ташкент, 1980. – 131с.
167752
  Ивасюк М.Г. Баллада о всаднике на белом коне : Романы / М.Г. Ивасюк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 446 с.
167753
  Пищелко В.И. Баллада о встречном ветре / В.И. Пищелко. – М, 1989. – 267с.
167754
  Пасков В. Баллада о Георге Хениге: повесть / В. Пасков. – М., 1990. – 184с.
167755
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: кн. стихов / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 128с.
167756
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1978. – 31с.
167757
  Никольский Б.Н. Баллада о далеком гарнизоне. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 302с.
167758
  Глухов А.Г. Баллада о десанте / А.Г. Глухов. – М, 1963. – 128с.
167759
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 302с.
167760
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1969. – 208с.
167761
  Рудим В.В. Баллада о дипкурьерах. / В.В. Рудим. – М., 1976. – 126с.
167762
  Усаев Бекмурад Баллада о жизни / Усаев Бекмурад. – М., 1991. – 108с.
167763
  Новиков Н.Г. Баллада о земле / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1965. – 94с.
167764
  Чокой Г.И. Баллада о камне : поєма / Г.И. Чокой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
167765
  Галиев Ш. Баллада о колоколе / Ш. Галиев. – М., 1976. – 176с.
167766
  Древницкий В.Ю. Баллада о комиссаре (И. Дубкове). / В.Ю. Древницкий. – Ужгород, 1967. – 27с.
167767
  Рождественский Р.И. Баллада о красках / Р.И. Рождественский. – М., 1976. – 32с.
167768
  Неверов И.М. Баллада о красоте. / И.М. Неверов. – Одесса, 1968. – 103с.
167769
  Тейтельбойм Дора Баллада о Литл-Роке. / Тейтельбойм Дора. – М., 1960. – 38с.
167770
  Амисулашвили Ш. Баллада о любви : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 132 с.
167771
  Флеров Н.Г. Баллада о матросской матери / Н.Г. Флеров. – Москва, 1984. – 254с.
167772
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : повести / В.А. Монастырев. – М., 1982. – 151с.
167773
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : Повести. Рассказы / В.А. Монастырев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352с.
167774
  Монастырев В.А. Баллада о минерах: Повести. / В.А. Монастырев. – М., 1986. – 493с.
167775
  Степаненко В.И. Баллада о моем хлебе / В.И. Степаненко. – Ставрополь, 1974. – 174с.
167776
  Позднякова Л.И. Баллада о мужестве / Л.И. Позднякова. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
167777
  Фере Г.В. Баллада о Никите Изотове / Г.В. Фере. – Москва, 1973. – 120с.
167778
  Урин В.А. Баллада о первой любви / В.А. Урин. – М., 1970. – 159с.
167779
  Ларин В.И. Баллада о первой палатке: Докум. повести, рассказы, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1980. – 382с.
167780
  Лубнин Л.М. Баллада о первом плацдарме / Л.М. Лубнин. – Горький, 1976. – 72с.
167781
  Борзенко С.А. Баллада о песке и крови / С.А. Борзенко. – Москва, 1962. – 63с.
167782
  Курлат И.Б. Баллада о проводах. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1962. – 30с.
167783
  Фархади Р. Баллада о седой весне. / Р. Фархади. – М, 1977. – 95с.
167784
  Вациетис Ояр Баллада о синем ките / Вациетис Ояр. – Москва, 1969. – 208с.
167785
  Каландиа Г. Баллада о собственном сердце / Г. Каландиа. – Москва, 1986. – 174 с.
167786
  Ежов В.И. Баллада о солдате / В.И. Ежов, Г.Н. Чухрай. – Москва, 1960. – 101с.
167787
   Баллада о солдате. – М, 1960. – 36с.
167788
   Баллада о солдате. – М, 1967. – 176с.
167789
  Ежов В. Баллада о солдате / В. Ежов, Г. Чухрай. – Москва, 1994. – 480с.
167790
  Федоров В.И. Баллада о солдатке / В.И. Федоров. – М., 1974. – 278с.
167791
  Попов.Б.Д Баллада о соседе / Попов.Б.Д. – Тула, 1972. – 47с.
167792
  Марков С.Н. Баллада о столетье / С.Н. Марков. – М, 1989. – 332с.
167793
  Шейко И.П. Баллада о строгой доброте / И.П. Шейко. – М, 1963. – 32с.
167794
  Кацнельсон А.И. Баллада о струнах / А.И. Кацнельсон. – Москва, 1983. – 271 с.
167795
  Космач Ц. Баллада о трубе и облаке. / Ц. Космач. – Москва, 1973. – 49с.
167796
  Станцев В.Т. Баллада о хлебе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1970. – 15с.
167797
   Баллада о хлебе. – Кишинев, 1979. – 160с.
167798
  Грачев Н.Г. Баллада о человеке / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1966. – 112с.
167799
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 238с.
167800
  Стрелков В.А. Баллада о человеке. / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1965. – 64с.
167801
  Бжозовский З. Баллада о Чертике / З. Бжозовский. – Москва : Известия, 1988. – 190 с.
167802
  Лубинский С. Баллада о Янушеке / С. Лубинский. – М., 1989. – 301с.
167803
  Честнов С.И. Баллада об отце и сыне / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1975. – 143с.
167804
  Некипелов В. Баллада об отчем доме // Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Центр інформації та документації кримських татар, 2000. – № 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – С. 22.
167805
  Пиньоль А.С. Баллада об убывающем кашалоте : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-165. – ISSN 1130-6545
167806
  Акимов И.А. Баллада об ушедших на задание / И.А. Акимов. – Илл, 1974. – 351с.
167807
  Альдекоа И. Баллада реки Мансанарес / И. Альдекоа. – Москва, 1979. – 191с.
167808
  Рошка А. Баллада солнца : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – 66 с.
167809
  Варжапетян В.В. Баллада судьбы / В.В. Варжапетян. – Москва, 1983. – 224с.
167810
  Вучетич В.Е. Баллада фронтового аэродрома / В.Е. Вучетич, В.А. Митрошенков. – Москва, 1975. – 239с.
167811
  Словацький Ю. Балладина : трагедія на 5 дій / Ю. Словацький; пер.та примітки Б. Тена. – Київ : Мистецтво, 1955. – 228 с.
167812
  Белоногова Е.С. Балладное творчество В.А. Жуковского // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 42-46. – ISSN 1680-2721
167813
  Саути Р. Баллады / Р. Саути. – СПб., 1922. – 111с.
167814
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1936. – 328с.
167815
  Высотская О. Баллады / О. Высотская. – Свердловск, 1942. – 16 с.
167816
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1943. – 48с.
167817
  Сарян Г.Б. Баллады / Г.Б. Сарян. – Москва, 1945. – 63 с.
167818
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948. – 136 с.
167819
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 104 с.
167820
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Ленинград, 1955. – 32с.
167821
  Жармагамбетов К. Баллады / К. Жармагамбетов. – Алма-Ата, 1958. – 70с.
167822
  Арань Янош Баллады / Арань Янош. – Будапешт, 1962. – 175с.
167823
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1965. – 102с.
167824
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 40с.
167825
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1981. – 157с.
167826
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 1. – 1982. – 325 с. : ил. – Миниатюрное издание
167827
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 2. – 1982. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание
167828
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1983. – 367с.
167829
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1984. – 40с.
167830
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 254с.
167831
  Торопыгин В.В. Баллады в прозе / В.В. Торопыгин. – Л, 1969. – 144с.
167832
  Никогда А.А. Баллады Г. А. Бюргера. Вопросы жанра и стиля : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.05 / Никогда А. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
167833
  Устинов В.А. Баллады для любимой и другие стихи и сонеты / В.А. Устинов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 238с. – ISBN 5-268-00216-3
167834
  Кекильбаев А. Баллады забытых лет : роман и повести / А. Кекильбаев. – Москва : Известия, 1979. – 446 с.
167835
  Сельвинский И.Л. Баллады и песни / И.Л. Сельвинский. – М, 1943. – 64с.
167836
   Баллады и песни английского народа. – М.Л., 1942. – 64с.
167837
  Жуковский В.А. Баллады и повести / В.А. Жуковский. – Москва, 1961. – 96с.
167838
  Булычева А.А. Баллады и поэмы / А.А. Булычева. – Львов, 1984. – 70с.
167839
  Рогачев А.А. Баллады и поэмы / А.А. Рогачев. – М., 1986. – 125с.
167840
  Жуковский В.А. Баллады и стихиотворения / В.А. Жуковский. – Москва, 1990. – 382с.
167841
  По Эдгар Аллан Баллады и фантазии / Эдгар По ; Пер. с англ. [и предисл.] К. Бальмонта. – Москва : Изд. кн. маг. Ф. А. Богданова, 1895. – XIV, [2], 172, [1] с.
167842
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / М. Мартинайтис. – Москва, 1983. – 192 с.
167843
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / М. Мартинайтис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 158 с.
167844
   Баллады о Робин Гуде. – Петербург : Изд-во "Всемирная лит-ра", 1919. – 100 с. – (Всемирная литература ; № 8)
167845
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, Ленингр. отд., 1959. – 95 с. : илл.
167846
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, Ленингр. отд., 1963. – 80 с. : илл. – ([ Школьная библиотека. Для восьмилетней школы ])
167847
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 60 с. : цв. илл.
167848
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Вост.-европ. рекл. агенство, 1990. – 56 [3] с. : цв. илл.
167849
  Ойфа П.Н. Баллады переднего края / П.Н. Ойфа. – Л., 1985. – 256с.
167850
  Крлежа М. Баллады Петрушки Керемпуха / М. Крлежа. – М, 1986. – 238с.
167851
  Кекильбаев А. Баллады степей : повести / А. Кекильбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 271 с.
167852
  Цветаев Д.В. Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [соч.] Д.В. Цветаева. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1882. – [4], VIII, 138 с. – Отд. оттиск: Филологические записки


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
167853
  Жуковский В.А. Баллады, поэмы и сказки / В.А. Жуковский. – Москва : Правда, 1982. – 367с.
167854
  Эрбен К. Баллады, стихи, сказки / К. Эрбен. – М, 1948. – 304с.
167855
  Жуковский В.А. Баллады. = Хомяков А.С. Стихотворения / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1907. – 269+99с.
167856
  Жуковский В.А. Баллады; Наль и Дамаянти; Рустем и Зораб; Дневники; Письма. / В.А. Жуковский. – М., 1987. – 477с.
167857
  Аппазов Р.Ф. Баллистика упраляемых ракет дальнего действия / Р.Ф. Аппазов. – Москва, 1966. – 307с.
167858
  Татарченко А.Е. Баллистическая ракета / А.Е. Татарченко. – М., 1961. – 78с.
167859
   Баллистические и диффузионные компоненты динамических спектров космических лучей сверхвысоких энергий от близких транзиентных источников / Ю.И. Федоров, Р.Б. Гнатык, Б.И. Гнатык, Ю.Л. Колесник, Б.А. Шахов, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 3 (189). – С. 3-25. – ISSN 0233-7665
167860
  Бургесс Э. Баллистические ракеты дальнего действия. / Э. Бургесс. – М., 1963. – 256с.
167861
   Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – Москва : Наука, 1974. – 344 с.
167862
  Гейдаров П.Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный научный семинар // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (372). – С. 162-167. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит использование индексов цитирований и импакт факторов. В дополнение к общей аттестации научных работников ...
167863
  Крат В.А. Баллонная астрономия / В.А. Крат, Л.М. Котляр. – Ленинград : Наука, 1972. – 89 с.
167864
  Демченко В.В. Баллоные МГД-моды в тороидальных системах со сложной формой магнитной оси / В.В. Демченко. – Х., 1983. – 14с.
167865
  Кудрявцев С М. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов при изучении гуманитарных дисциплин. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы существующие балльно-рейтинговые системы оценки работы студентов, выявлены положительные и отрицательные стороны таковых. Рассмотрены особенности гуманитарных дисциплин и определены требования к балльно-рейтинговой системе оценки с ...
167866
  Новикова Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы введения балльно-рейтинговой оценки в вузах. Выявлены ее функции в процессе подготовки современного специалиста. Показано влияние оценки на обучение и личностное развитие студента при условии ее адекватности и ...
167867
  Боринский Ю.Н. Балльно-рейтинговая система в преподавании биохимии / Ю.Н. Боринский, В.А. Румянцев, В.В. Жигулина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государственной медицинской академии на основе балльно-рейтинговой системы. Последняя позволяет сформировать у студента нравственные качества (в том числе честность и порядочность) и ...
167868
   Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц. / И. Александров, А. Афанасьева, Э. Сагитова, В. Строкина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-28. – ISSN 0869-3617


  Уфимский гос. авиационный тех. ун-т.
167869
  Замолоцких Е.Г. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов вуза / Е.Г. Замолоцких, Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 131-138. – ISSN 2073-8536


  В статье обсуждаются вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов. Авторы приводят различные подходы к пониманию вузами содержания, цели, задач системы. Приводятся виды рейтингов, виды контроля и формы их ...
167870
  Зыков В.Н. Балльно-рейтинговая систма оценки знаний. Из опыта Российского университета дружбы народов. / В.Н. Зыков, Е.В. Станис, Е.Н. Огородникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С. 42-44. – ISSN 1726-667Х
167871
  Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльно-рейтинговых систем оценивания индивидуальных достижений студентов.
167872
  Гасанов Р.М. Баловень века / Р.М. Гасанов. – М., 1990. – 190с.
167873
  Эйве М. Баловень Каиссы: Х.Р.Капабланка, 1888-1942. / М. Эйве, Л. Принс. – М., 1990. – 302с.
167874
  Дрилинга А. Баловень судьбы : роман / А. Дрилинга. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240 с.
167875
  Попов М.М. Баловень судьбы : Повести и рассказы / М.М. Попов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 269с.
167876
  Костюкович А. Баловень судьбы // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 8. – С. 30-33.


  Н. Басков
167877
  Дейч Л.Г. Баловень судьбы (С.М. Кравчинский) / Лев Дейч ; с прил. ст. В.И. Засулич. – Петроград : Гос. изд-во, 1919. – 64 с. : 1 портр.
167878
   Баловни судьбы : три скандинавские повести. – Москва : Прогресс, 1981. – 496с.
167879
  Фазыл Ю.О. Балогардон / Ю.О. Фазыл. – Ташкент, 1958. – 58 с.
167880
  Нелюба А. Балотеса, дойченя, guten morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 159-172. – Бібліогр.: 32 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
167881
  Стряпкин П.В. Балта / П.В. Стряпкин. – Одесса, 1962. – 144с.
167882
  Стряпкін П.В. Балта / П.В. Стряпкін. – Одеса, 1968. – 110с.
167883
  Бойко Е.А. Балта. : путеводитель / Е.А. Бойко, М.П. Ухожанский, С.Р. Цвейг. – Одесса : Маяк, 1981. – 76с.
167884
  Лучка Т.Ф. Балтазар Ван-дер-Поль. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 18-22. – ISBN 5-12-000444-X
167885
  Константін Т. Балтазар прибуває в понеділок. Зірка впаде опівночі : романи / Т. Константін; З румунської. – Київ : Художественная литература, 1972. – 578с.
167886
   Балтийская XVII конференция по истории науки: Балтийская наука между Западом и Востоком. – Tartu, 1993. – 120 c.
167887
  Вишневский В.В. Балтийская весна / В.В. Вишневский. – Москва, 1942. – 40с.
167888
   Балтийская весна. – Москва : Современник, 1974. – 532 с.
167889
  Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология (к семантической типологии) / Л.Г. Невская. – Москва : Наука, 1977. – 228с.
167890
  Невская Лидия Георгиевна Балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской (к семантической типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Невская Лидия Георгиевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 25л.
167891
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 1. – 1988
167892
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 2. – 1988
167893
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1966. – 144с.
167894
  Флеров Н.Г. Балтийская песня / Н.Г. Флеров. – Калининград, 1963. – 77с.
167895
  Шеркунов В.Е. Балтийская политика Великобритании на заключительном этапе Первой мировой войны: механизмы принятия внешнеполитических решений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 168-177. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
167896
  Ратнер Е.И. Балтийская симфония / Е.И. Ратнер. – Рига, 1961. – 703с.
167897
  Лебедев А.А. Балтийская слава / А.А. Лебедев. – Москва, 1970. – 72с.
167898
   Балтийская слава : избранные страницы боевой краснофлот. поэзии, 1941-1942 / [сост. и авт. предисл. Т.В. Дрозд, Г.Ф. Кушнер ; послесл. И. Мямлина. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 149 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
167899
  Жданов Н.Г. Балтийская юность / Н.Г. Жданов. – М, 1984. – 240с.
167900
  Азаров В. Балтийские баллады / В. Азаров. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1942. – 22 с.
167901
  Всеволожский И.Е. Балтийские ветры / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1958. – 384с.
167902
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Ленинград, 1968. – 368с.
167903
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Л, 1974. – 368с.
167904
   Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. – Л, 1957. – 434с.
167905
  Чернов Ю.И. Балтийские рассказы / Ю.И. Чернов. – М., 1965. – 189с.
167906
  Инге Ю.А. Балтийские стихи / Ю.А. Инге. – М.-Л., 1942. – 47с.
167907
   Балтийские языки. – Рига, 1973. – 130с.
167908
  Котельников Б.Б. Балтийский "Потемкин". / Б.Б. Котельников. – М, 1957. – 127с.
167909
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 1. – 1996. – 303 с.
167910
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 2. – 1996. – 333 с.
167911
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 3. – 1997. – 316 с.
167912
  Аблизин В.А. Балтийский вопрос в прицеле советско-германских отношений (май 1939 - август 1940 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 33-39
167913
   Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
167914
   Балтийский сборник по специальной педагогике. – Тарту
[№ 1]. – 1995. – резюме ест., англ. мовами
167915
  Клемешев А.П. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта / Министерство образования и науки РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта проф. А.П. Клемешевым.
167916
   Балтийский флот. – Москва
3. – 1960. – 375с.
167917
  Пухов А.С. Балтийский флот в обороне Петрограда. / А.С. Пухов. – М.-Л., 1939. – 138с.
167918
  Петров П.В. Балтийский флот и блокада побережья Эстонии в июне 1940 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 156-161. – ISSN 0042-8779
167919
  Тренин Д.В. Балтийский шанс / Д.В. Тренин. – Москва, 1997. – 66 с.
167920
  Маркявичюс А.М. Балтийский этюд : рассказы / А.М. Маркявичюс. – Москва : Советский писатель, 1974. – 272 с.
167921
  Зиновенко Г.В. Балтийско-Приднестровская зона перикратонных опусканий / Г.В. Зиновенко. – Минск, 1986. – 212с.
167922
  Егорьев В.Е. Балтийское море / В.Е. Егорьев. – Москва, 1927. – 197с.
167923
  Егорьева А.В. Балтийское море / А.В. Егорьева. – Москва, 1961. – 96с.
167924
  Некрасова Г.А. Балтийское море : правовая охрана среды / Г.А. Некрасова. – Москва, 1984. – 160 с.
167925
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1955. – 576с.
167926
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – Л, 1957. – 535с.
167927
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1980. – 479с.
167928
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : Роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509с.
167929
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1991. – 603с.
167930
  Кежун Б.А. Балтийстие зори / Б.А. Кежун. – Л, 1959. – 124с.
167931
   Балтийцы. – Москва : Военное издательство, 1955. – 535 с.
167932
  Мушников А.Н. Балтийцы в боях за Ленинград. 1941-1944 гг. / А.Н. Мушников. – М., 1955. – 208с.
167933
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на шторм / Н.А. Ховрин. – М., 1987. – 190с.
167934
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм / Н.А. Ховрин. – М., 1966. – 215с.
167935
  Трибуц В.Ф. Балтийцы наступают. / В.Ф. Трибуц. – Калининград, 1968. – 399с.
167936
  Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. / В.Ф. Трибуц. – М., 1985. – 463с.
167937
  Тарасенко А.К. Балтийцы. / А.К. Тарасенко. – М., 1942. – 26с.
167938
  Муравьев-Апостол Балтийцы. / Муравьев-Апостол. – Л., 1968. – 110с.
167939
  Риский-Корсаков Балтика -- Амур / Риский-Корсаков. – Хабаровск, 1980. – 446с.
167940
  Хупфер П. Балтика - маленькое море, большие проблемы / П. Хупфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 136с.
167941
  Молчанов И.Н. Балтика / И.Н. Молчанов. – М., 1933. – 79с.
167942
  Похлебкин В.В. Балтика и борьба за мир / В.В. Похлебкин. – Москва, 1966. – 48с.
167943
  Стрелков В.А. Балтика, 1917. Рассказ матроса. / В.А. Стрелков. – Киров, 1960. – 56с.
167944
  Бергхольцас И.И. Балтика: охрана природной среды и право / И.И. Бергхольцас. – Рига, 1986. – 107с.
167945
  Сытин А. Балтия: двадцать лет независимости // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
167946
  Кукуре С. Балтійська міфологія в латвійсько- та литовськомовній історіографії XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 95-101
167947
  Радзявічюте А.Л. Балтійська тематика в науковій спадщині Ю.І. Венеліна (Гуци) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 30-36
167948
  Чуковський М. Балтійське небо / М. Чуковський. – К, 1956. – 508с.
167949
  Ромашенко Л. Балтійський "текст" у творчості українських письменників-шістдесятників // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 148-161. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті розглядаються чинники, які сприяли міжнаціональному культурному діалогу в умовах існування багатонаціональної держави. Аналізується творчість письменників-шістдесятників як самобутнє явище не тільки в українській, а й ін. літературах, ...
167950
  Васьків М. Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 43-47


  Автор статті веде мову про інтенсифікацію зацікавленості культурою, побутом, ментальністю народів Європи в українській літературі 1920-30-х років. Окремо йдеться про рецепцію історії й культури народів Балтії в літературі цього періоду, зокрема у ...
167951
  Непокупний А.П. Балтійські родичі слов"ян / А.П. Непокупний. – К., 1979. – 184с.
167952
  Мацула Ю. Балтійсько-Чорноморські геополітичні доктрини в працях С. Рудницького та Ю. Липи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 113-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
167953
  Непокупный Анатолий Павлович Балто-севернославянские языковые связи : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.15 / Непокупный Анатолий Павлович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 59л. – Бібліогр.:с.55-59
167954
  Непокупный А.П. Балто-севернославянские языковые связи. / А.П. Непокупный. – К., 1976. – 227с.
167955
  Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изголоссы / В.В. Мартынов. – Минск, 1978. – 48с.
167956
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1974. – 264с.
167957
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1981. – 319с.
167958
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1981 год. – 1982
167959
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1982 год, вып. 3. – 1983
167960
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1983 год. – 1984
167961
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1984 год. – 1986
167962
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010896-0
1986 год. – 1988
167963
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010955-X
1987 год. – 1989
167964
   Балто-славянские этноязыковые контакты. – М, 1980. – 291с.
167965
   Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и реальном плане. – М, 1983. – 72с.
167966
   Балто-славянский сборник. – Москва : Наука, 1972. – 423 с. + 3 отд. л. табл. – Списки лит. в конце статей
167967
  Петраускас О.В. Балто-слов"янські відносини в І тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
167968
  Балалыкина Э.А. Балто славянские языковые отношения / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1973. – 144с.
167969
   Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенет. процессы.. – Рига, 1990. – 289с.
167970
   Балтэзерс.-Царникава.-Скулте. Маршрут.. – Рига, 1955. – 16с.
167971
  Муканов С.М. Балуан-Шолак : роман для ст. шк. возраста / С.М. Муканов. – Алма-Ата, 1962. – 287 с.
167972
  Короткий В.А. Балуг"янський Михайло Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 46-47. – ISBN 966-06-0393-2
167973
   Балхашский сегмент. Подземные воды.. – Алма-Ата : Гылым, 1992. – 240с.
167974
   Балюк Г.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 310-312. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Галину Іванівну Балюк з ювілеєм.
167975
  Франко І. Баляди і розкази / Іван Франко; упор. та вступн. стаття Б. Тихолоза; НАНУ; Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2007. – 272розд.паг. : фото. – (Літературні пам"ятки ; Вип.7). – ISBN 978-966-02-4423-8
167976
  Кофман А. Бальбоа - первооткрыватель Тихого океана // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
167977
  Костюковский Г.А. Бальга / Г.А. Костюковский. – Калининград, 1961. – 80с.
167978
   Бальден Тео. Выставка произведений. Москва. 1974.. – М., 1973. – 18с.
167979
  Давлєтов О. Бальдур фон Ширах - від студентського вождя та лідера "Гітлерюгенду" до гауляйтера Відня // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-7255-2
167980
   Бальдур фон Ширах і постуаова уніфікація молодіжного руху Німеччини за нацистським зразком // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 84-95. – ISBN 978-966-02-7332-0
167981
  Сухотин П. Бальзак / П. Сухотин, 1934. – 367с.
167982
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем А. Голембы. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 494с.
167983
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем. А. Голембы. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 494с.
167984
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. – 400с.
167985
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер.с нем. А. Голембы. – Минск : Народна асвета, 1984. – 400 с.
167986
  Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. и сост. иллюстр. Е.Сергеевой; Пьер Сиприо. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 503с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; Вып. 1040 (840)). – ISBN 5-235-02516-4
167987
   Бальзак в воспоминаниях современников.. – М., 1986. – 558с.
167988
  Розанова А.А. Бальзак в оценке русской революционно-демократической критики // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 32-34
167989
  Петелин Г.С. Бальзак и естествознание / Г.С. Петелин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 108с.
167990
  Ступак Ф.Я. Бальзак і Україна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800
167991
  Розанова А.А. Бальзак на путях к реализму : Дис... канд. филол.наук: / Розанова А.А.; КГУ. – Киев. – 355 л. – Бібліогр.: л. 350-355
167992
  Козельський Я. Бальзак у Верхівні : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
167993
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1946. – 59с.
167994
  Елизарова М.Е. Бальзак. / М.Е. Елизарова. – М, 1951. – 96с.
167995
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1960. – 331с.
167996
  Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1961. – 590с.
167997
  Вайман С.Т. Бальзаковский парадокс / С.Т. Вайман. – Москва, 1981. – 366с.
167998
  Скуинь З. Бальзам / З. Скуинь. – М., 1976. – 353с.
167999
  Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
168000
  Бандуренко Є.Ф. Бальзам і сіль : лірика, гумор, сатира / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1972. – 104 с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,