Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
167001
  Ермашев И.И. "Атомная дипломатия" и международное сотрудничество. Лекц. / И.И. Ермашев. – Москва, 1947. – 23с.
167002
  Онушкин В.Г. "Атомный бизнес" американских монополий / В. Онушкин. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 143 с.
167003
  Онучко В.Г. "Атомный бизнес" американских монополий / В.Г. Онучко. – М, 1960. – 143с.
167004
  Медведев Ж. "Атомный проект СССР": те, о ком никто не оставил воспоминаний // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 марта (№ 9)


  "Мы продолжаем публикацию глав из новой книги выдающегося советского и российского ученого и диссидента Жореса Медведева «Опасная профессия». В очередной — 103-й — главе автор рассказывает о первой атомной катастрофе в СССР, во многих деталях ...
167005
  Вєтрович А. "Атошні" джентльмени удачі, або ОРДЛОвський пенсійний туризм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 1, 11


  "... Істотне підвищення пенсій в Україні відчутно підвищило соціальний статус літніх людей. Особливо тих, хто трудився за списком №1 (особливо небезпечні виробництва), а це, перш за все, вугільники, які мають підземні професії. Шахтарів-пенсіонерів в ...
167006
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1983. – 296 с.
167007
  Бахманйар Ат-тахсил / Бахманйар. – Баку, 1986. – 242 с.
167008
  Дахис Михаил Иосифович Атом-атомный подход в применении к расчетам колебательных спектров и конформаций многоптомных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Дахис Михаил Иосифович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
167009
  Иойрыш А.И. Атом и право. / А.И. Иойрыш. – М, 1969. – 221с.
167010
  Храмов Ю.О. Атом і людина / Ю.О. Храмов. – Київ, 1966. – 155с.
167011
  Петрусенко А.М. Атом і релігія / А.М. Петрусенко. – Київ, 1967. – 46с.
167012
  Петросьянц А.М. Атом не должен служить войне / А.М. Петросьянц. – М., 1986. – 188с.
167013
   Атом неисчерпаем. – Москва, 1970. – 208 с.
167014
   Атом неисчерпаем. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1981. – 200с.
167015
  Гладков К.А. Атом от А до Я / К.А. Гладков. – Москва, 1966. – 170с.
167016
  Гладков К.А. Атом от А до Я / К.А. Гладков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 271 с.
167017
  Гладков К.А. Атом от А до Я. / К.А. Гладков. – М., 1967. – 171с.
167018
  Гранова Г.Н. Атом от А до Я. / Г.Н. Гранова. – М., 1975. – 77с.
167019
  Смагин Б.И. Атом работает. / Б.И. Смагин. – М., 1957. – 94с.
167020
   Атом серця. – Київ : Веселка, 1992. – 349 с. – (Шкільна бібліотека)
167021
  Андреев В. Атом служит миру / В. Андреев. – Москва, 1968. – 71с.
167022
  Антрушин А.Д. Атом служит человеку / А.Д. Антрушин. – Ленинград, 1960. – 58с.
167023
  Блюм Атом у запрязі / Блюм, Розен і. – Харків : ДВУ, 1929. – 189 с.
167024
  Емельянов В.С. Атом шагает по странам. / В.С. Емельянов. – М., 1966. – 144с.
167025
  Альвен Х. Атом, Человек, Вселенная. Длинная цепь усложнений : пер. с англ. / Х. Альвен. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
167026
  Глесстон С. Атом. Атомное ядро. Атомная энергия (Развитие современных представлений об атоме и атомной энергии) : Пер.с англ. / С. Глесстон. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 648 с.
167027
  Федотова Е.А. Атомарная и сплайн-аппроксимация решений краевых задач математической физики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Федотова Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Харьков, 1985. – 15 с.
167028
  Левитський С.М. Атомарний натрій - можлива причина тривалого післясвітіння метеорних слідів / С.М. Левитський, Є.В. Мартиш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 69-72. – (Астрономія ; вип. 33)


  Натрій, що завжди є присутнім у метеорному тілі і розпорошується при його руйнуванні, може бути причиною тривалого післясвітіння метеорного сліду внаслідок взаємодії атомів натрію зі збудженими на високі коливальні рівні молекулами атмосферного азоту. ...
167029
  Колодяжний В.М. Атомарні функції, гармонічні в кільцевій області / В.М. Колодяжний, В.О. Рвачов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 110-114. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається побудова фінітних (з компактним носієм) нескінченно-диференційованих функцій, гармонічних у кільцевій подобласті області носія фінітної функції, який має вигляд круга.
167030
  Лоскутов В.И. Атоматизированные системы управления / В.И. Лоскутов. – Москва, 1972. – 184 с.
167031
  Зациорский Л.М. Атоматическая координатно-измерительная машина для целей астрономии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Зациорский Л.М.; АН СССР. Гл. астрон. обсерватория. – Л., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
167032
  Когутяк М.І. Атоматична система оптимального керування процессом проготування складних багатокомпонентних сумішей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Когутяк М.І.; КПІ. – К, 1993. – 18л.
167033
  Кацнельсон А.І. Атоми душі / А.І. Кацнельсон. – Київ : Дніпро, 1974. – 382 с.
167034
  Іванюк О.М. Атоми степені 2 на поверхнях з краєм / О.М. Іванюк, О.О. Пришляк // Proceedings of the International geometry center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2013. – Vol. 6, n. 3. – С. 40-53. – ISSN 2072-9812
167035
  Вятчанінова О.М. Атоми та молекули функцій з ізольованими критичними точками на границі тривимірного тіла // Proceedings of the International geometry center / Благодійний фонд наук. дослідж. "Наука" ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Odessa, 2012. – Vol. 5, n. 3/4. – С. 15-23. – ISSN 2072-9812


  В роботі узагальнено поняття атомів та молекул на випадок функцій без внутрішніх критичних точок на тривимірнолму тілі та скінченому числі критичних точок обмеження функцій на край, описані всі прості атоми степіні менше 5 та всі молекули з 5 атомами, ...
167036
  Давидов О.С. Атоми. Ядра. Частинки / О.С. Давидов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 203 с.
167037
  Гостеав Е.И. Атомизм древнеиндийской философской системы вайшешиков : Автореф... канд. филос.наук: / Гостеав Е. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1959. – 17л.
167038
  Санженаков А.А. Атомизм и континуализм: возможен ли диалог? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 48-50
167039
  Шахнович М.М. Атомизм, анамизм и когнитивная наука // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 0042-8744
167040
  Кедров Б.М. Атомистика Дальтона / Б.М. Кедров. – Москва-Ленинград, 1949. – 312с.
167041
   Атомистика разрушений. – Москва : Мир, 1987. – 248 с.
167042
  Мелькер А.И. Атомистика разрушения (моделирование на ЭВМ) : в помощь лектору / А.И. Мелькер. – Ленинград : Знание, 1989. – 17с.
167043
  Будрейко Н.А. Атомистическая гипотеза М. В. Ломоносова и ее роль в развитии химии XVIII-XIX вв. : Автореф... докт. филос.наук: / Будрейко Н. А.; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1950. – 21 л.
167044
  Чудинов В.А. Атомистические концепции в современном естествознании / В.А. Чудинов. – М, 1986. – 174с.
167045
  Кузнецова О.В. Атомистические концепции строения вещества в XIX веке / О.В. Кузнецова. – Москва : Наука, 1983. – 160 с.
167046
  Вдовиченко А.В. Атомистический принцип в концептуализации естественного вербального процесса: телесность алфавита и "языка" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 39-52. – ISSN 0042-8744
167047
  Гречановский А.Е. Атомистическое компьютерное моделирование свойств смешения твердых растворов циркон ZrSiO4 - монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 - ксенотим YPO4 / А.Е. Гречановский, Н.Н. Еремин // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 47-55 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
167048
  Татаренко Л.С. Атомиум / Л.С. Татаренко. – М., 1966. – 103с.
167049
  Ороховська Л.О. Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
167050
  Кононенко Т.П. Атомістика, атомізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 93-95. – ISBN 966-316-069-1
167051
  Галаган М. Атомістично-молекулярна теорія / М. Галаган. – Прага, 1925. – 188с.
167052
  Андриасов М.А. Атоммаш зовет / М.А. Андриасов. – Москва, 1981. – 48с.
167053
  Сибіга І. Атомна галузь не належить злочинцям // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.11-15


  Прокурорський нагляд в атомній галузі
167054
  Ситник К.М. Атомна енергетика та екологічні імперативи / К.М. Ситник, В.М. Багнюк // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005. – № 2 (26). – С. 38-46. – Бібліогр.: на 7 пунктів
167055
  Міллер В.С. Атомна енергетика та її майбутнє / В.С. Міллер. – Київ, 1966. – 144с.
167056
  Сіра І.В. Атомна енергетична галузь України та країн світу // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 72-75. – ISBN 978-966-2456-11-0
167057
  Давидов О.С. Атомна енергія / О.С. Давидов. – Київ-Львів : Держтехлітвидав, 1946. – 64с. – Бібл.:С.63. – (Науково-популярна біб-ка)
167058
  Жмудський О.З. Атомна енергія на службі людини / О.З. Жмудський, О.М. Файдиш. – Київ, 1956. – 40с.
167059
  Науменко І.А. Атомна зброя і протиатомний захист / І.А. Науменко. – Київ, 1955. – 36с.
167060
  Половинко І.І. Атомна і ядерна фізика : навчально-методичний посібник / І.І. Половинко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 541, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 535-536. – ISBN 978-966-613-776-3
167061
   Атомна та ядерна фізика у прикладах і запитаннях : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / [Висоцький В.І. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-439-362-8
167062
  Білий М.У. Атомна фiзика / М.У. Білий. – Київ : Вища школа, 1973. – 396с.


  В основу пiдpучника покладено куpс лекцiй з атомної фiзики. Поpяд з аналiзом експеpиментальних pезультатiв значну увагу пpидiлено теоpетичному поясненню самих явищ.
167063
  Білий М.У. Атомна фiзика : підручник / М.У. Білий, Б.Е. Охріменко ; за заг. ред. Л. А. Булавіна. – Київ : Знання, 2009. – 560 с. – (Класична та сучасна фізика). – ISBN 978-966-346-556-2


  В основу пiдpучника покладено куpс лекцiй з атомної фiзики. Поpяд з аналiзом експеpиментальних pезультатiв значну увагу пpидiлено теоpетичному поясненню самих явищ.
167064
  Шпольський Е.В. Атомна фізика : посібник / пер.з рос. / Е.В. Шпольський. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Вступ до атомної фізики. – 1952. – 520с.
167065
  Шпольський Е.В. Атомна фізика / Е.В. Шпольський. – Київ
2. – 1953. – 751 с.
167066
  Гайда Р.П. Атомна фізика : Підручник / Р.П. Гайда. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1965. – 356 с.
167067
  Находкін М.Г. Атомна фізика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Г. Находкін, Н.П. Харченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 551, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 542-544 .- Предм. покажч.: с. 545-551. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-385-7
167068
  Харченко Н.П. Атомна фізика в задачах : навч. посібник / Н.П. Харченко, О.В. Прокопенко, Г.Ю. Карлаш; КНУТШ. – Київ : Академдрук, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-96952-0-8
167069
  Овечко В.С. Атомна фізика. Фізичний практикум : Навчальний посібник / В.С. Овечко, В.С. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 131с. – ISBN 966-594-642-0
167070
  Харченко Н.П. Атомна фізика. Фізичний практикум : [навчальний посібник] / Н.П. Харченко, В.Є. Короновський ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту КНУТШ
Ч. II. – 2011. – 29 с. : іл. – Бібліогр.: с. 27
167071
  Овечко В.С. Атомна фізика. Фізичний практикум : навч. посібник / В.С. Овечко, Н.П. Харченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-632-2
167072
  Лакснесс Х.К. Атомная база / Х.К. Лакснесс. – М., 1977. – 558с.
167073
  Лоусон Д.И. Атомная бомба и пожары / Д.И. Лоусон. – М., 1955. – 47с.
167074
  Алпровиц Г. Атомная дипламатия / Г. Алпровиц. – Москва, 1968. – 272с.
167075
   Атомная диффузия в полупроводниках : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1975. – 684 с.
167076
  Абдуллаев Г.Б. Атомная диффузия в полупроводниковых структурах / Г.Б. Абдуллаев, Т.Д. Джафаров. – Москва : Атомиздат, 1980. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-274
167077
  Дубинин С.Ф. Атомная и магнитная структура упорядоченных сплавов платина-марганец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дубинин С.Ф.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 12л.
167078
  Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия / М.А. Ельяшевич. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 892 с.
167079
  Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия / М.А. Ельяшевич. – 2-е изд. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 896с. – ISBN 5-8360-0177-4
167080
  Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия / М.А. Ельяшевич ; предисловие Л.А. Грибова. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига. – ISBN 978-5-484-00886-5
[ Ч. 2 ] : Атомная спектроскопия. – 2007. – 416 с.
167081
  Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия / М.А. Ельяшевич ; предисловие Л.А. Грибова. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 528 с. – ISBN 978-5-484-00887-2
167082
  Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие вопросы спектроскопии / М.А. Ельяшевич. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 240с. – ISBN 978-5-484-00885-8
167083
   Атомная и молекулярная физика : Мет. разр. к выполнению лаб. работ. – Ленинград, 1974. – 10 с.
167084
   Атомная и молекулярная физика : труды вузов рос. федерации. – Свердловск : УПИ, 1976. – 151 с.
167085
  Федотова Елена Александровна Атомная и сплайн-аппроксимация решений краевых задач математической физики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Федотова Елена Александровна; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – Х., 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
167086
  Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика / Г.Е. Пустовалов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 311с.
167087
   Атомная и ядерная физика. – Алма-Ата, 1986. – 80 с.
167088
  Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика = A collection of atomic and nuclear physics : Сборник задач: Учебное пособие для студ. физич. спец. высш. учеб. завед. / И.Е. Иродов. – 8-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 288с. – ((Учебники для вузов . Специальная литература)). – ISBN 5-9511-0001-1
167089
  Старостенко М.Д. Атомная конфигурация дефетов в сплаве Аи Си3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старостенко М.Д.; МВ и ССО РСФСР.Томск.политехн.ин-т. – Томск, 1974. – 16л.
167090
  Цацулин И.К. Атомная крепость / И.К. Цацулин. – М., 1958. – 534с.
167091
  Петросьянц А.М. Атомная наука и техника -- народному хозяйству / А.М. Петросьянц. – М., 1981. – 159с.
167092
   Атомная наука и техника в СССР. – Москва, 1977. – 361 с.
167093
   Атомная наука и техника СССР / Петросьянц А.М. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 310 с.
167094
  Рэн Ф. Атомная проблема / Ф. Рэн. – М., 1958. – 127с.
167095
  Тарасенко В.А. Атомная проблема во внешней политике США / В.А. Тарасенко. – Киев, 1958. – 243с.
167096
  Тарасенко В.А. Атомная проблема во внешней политике США 1945-1949 гг. : Дис... доктор истор.наук: / Тарасенко В.А.; Киевский гос. ордена Ленина ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1959. – 653л. – Бібліогр.:л.647-653
167097
  Игнатов А.И. Атомная проблема и политика США / А.И. Игнатов. – М., 1960. – 258с.
167098
  Гольдшмидт Б. Атомная проблема: политические и технические аспекты : пер. с фр. / Б. Гольдшмидт. – Москва : Атомиздат, 1964. – 178 с.
167099
  Асташенков П.Т. Атомная промышленность / П.Т. Асташенков. – Москва, 1956. – 239с.
167100
  Асташенков П.Т. Атомная промышленность / П.Т. Асташенков. – Москва, 1962. – 212с.
167101
   Атомная промышленность зарубежных стран. – М, 1980. – 288с.
167102
   Атомная промышленность США - 1974 : [информ. бюллетень по материалам иностран. печати]. – Москва : Атомиздат, 1976. – 107, [1] c. : ил., табл. – Сокр. пер. с англ. отчета Комиссии по атомной энергии США WASH-1174-74
167103
  Асташенков П.Т. Атомная радиотехника / П.Т. Асташенков. – Москва, 1962. – 91с.
167104
   Атомная спектроскопия и спектральный анализ. – Киев : Наукова думка, 1974. – 366 с.
167105
  Николаев Н. Атомная ставка Бонна / Н. Николаев. – М., 1969. – 278с.
167106
  Лакснесс Х.К. Атомная станция : роман / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского Н. Крымовой. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 255 с.
167107
  Гальперина Татьяна Нахимовна Атомная структура и физические свойства моноантимонидов железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гальперина Татьяна Нахимовна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 23л.
167108
  Гапчин Богдан Матвеевич Атомная структура и электронные свойства металлических расплавов с аномальной температурной зависимостью электропроводимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гапчин Богдан Матвеевич; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
167109
   Атомная структура межзеренных границ : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 291 с.
167110
  Юм-Розери Атомная теория для металлургов : пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : ГНТИ, 1955. – 332с.
167111
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-
№ 1. – 2001
167112
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 2. – 2001
167113
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 3. – 2001
167114
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 4. – 2001
167115
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 5. – 2001
167116
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 6. – 2001
167117
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 7. – 2001
167118
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 8. – 2001
167119
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 9. – 2001
167120
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 10. – 2001
167121
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 11. – 2001
167122
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 12. – 2001
167123
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 1. – 2002
167124
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 2. – 2002
167125
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 3. – 2002
167126
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 4. – 2002
167127
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 5. – 2002
167128
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 6. – 2002
167129
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 7. – 2002
167130
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 8. – 2002
167131
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 9. – 2002
167132
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 10. – 2002
167133
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 11. – 2002
167134
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 12. – 2002
167135
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 1. – 2003
167136
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 2. – 2003
167137
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 3. – 2003
167138
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 4. – 2003
167139
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 5. – 2003
167140
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 6. – 2003
167141
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 7. – 2003
167142
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 8. – 2003
167143
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 9. – 2003
167144
   Атомная техника за рубежом : научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 10. – 2003
167145
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 11. – 2003
167146
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 12. – 2003
167147
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 1. – 2004
167148
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 2. – 2004
167149
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 3. – 2004
167150
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 4. – 2004
167151
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 5. – 2004
167152
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 6. – 2004
167153
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 7. – 2004
167154
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 8. – 2004
167155
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 9. – 2004
167156
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 10. – 2004
167157
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 11. – 2004
167158
   Атомная техника за рубежом : Научно-технический журнал. – Москва, 1957-. – ISSN 0320-9326
№ 12. – 2004
167159
  Шпольский Э.В. Атомная физика : учебник / Э.В. Шпольский. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 675 с.
167160
  Шпольский Э.В. Атомная физика / Э.В. Шпольский. – Изд. 2-е, переработ. – М.-Л.
1. – 1949. – 524с.
167161
  Шпольский Э.В. Атомная физика / Э.В. Шпольский. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва ; Ленинград
1. – 1950. – 524 с.
167162
  Добрецов Л.Н. Атомная физика : учеб. пособие / Л.Н. Добрецов. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 548 с.
167163
  Шпольский Э.В. Атомная физика : учеб.пособие / Э.В. Шпольский. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : ГИФМЛ
Т. 1. – 1963. – 575с.
167164
  Борн М. Атомная физика : Пер.с англ. / М. Борн. – Москва : Мир, 1965. – 483 с.
167165
  Борн М. Атомная физика : пер. с англ. / М. Борн. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1967. – 493 с.
167166
  Борн М. Атомная физика : Пер.с англ. / М. Борн. – Изд. 3-е. – Москва : Мир, 1970. – 484с.
167167
  Ионат А.А. Атомная физика : программир. учебно-метод. пособие / А.А. Ионат, С.С. Козловский. – Грозный : Чечено-Ингушское издательство, 1970. – 240 с.
167168
  Белый М.У. Атомная физика / М.У. Белый. – Київ : Вища школа, 1973. – 396с.
167169
  Шпольский Э.В. Атомная физика : учеб.пособие / Э.В. Шпольский. – 6-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 1 : Введение в атомную физику. – 1974. – 575с.
167170
  Шпольский Э.В. Атомная физика : учеб.пособие / Э.В. Шпольский. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Наука
Т. 2 : Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. – 1974. – 447с.
167171
  Добродеев Н.А. Атомная физика / Н.А. Добродеев, А.М. Родин. – М., 1979. – 100с.
167172
  Белый М.У. Атомная физика / М.У. Белый, Б.А. Охрименко. – Киев : Вища школа, 1984. – 271с.


  В учебнике главное внимание уделено pассмотpению и систематизации экспеpиментального матеpиала, лежащего в основе совpеменных пpедставлений о стpоении атома.
167173
  Шпольский Э.В. Атомная физика : Учебное пособие / Э.В. Шпольский. – 7-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 1 : Введение в атомную физику. – 1984. – 552с.
167174
  Шпольский Э.В. Атомная физика : Учебное пособие / Э.В. Шпольский. – 5-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 2 : Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. – 1984. – 438с.
167175
  Ахиезер А.И. Атомная физика : справ. пособие / А.И. Ахиезер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 260с.
167176
  Матвеев А.Н. Атомная физика : Учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 439с. – ISBN 5-06-000056-7
167177
  Матвеев А.Н. Атомная физика : учеб. пособие для вузов / А.Н. Матвеев. – 2-е изд. – Москва : Оникс ; Мир и Образование, 2007. – 430, [2] с. : ил., схемы. – ISBN 978-5-488-01252-3
167178
  Каганов М.И. Атомная физика и сегодняшняя картина мира / М.И. Каганов, А.М. Ермолаев. – Москва, 1971. – 48с.
167179
  Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Н. Бор. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 151с.
167180
  Кэррол Крис Атомная электоростанция во дворе : большая идея. Мини - реактор // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 24-26 : Фото
167181
   Атомная энергетика - что дальше?. – М, 1989. – 47с.
167182
   Атомная энергетика. – М, 1956. – 726с.
167183
  Петросьянц А.М. Атомная энергетика / А.М. Петросьянц. – Ніжин, 1976. – 319 с.
167184
  Меррей Раймонд Атомная энергетика : пер. с англ. / Меррей Раймонд. – Москва : Энергия, 1979. – 279 с.
167185
   Атомная энергетика. – Москва : Знание, 1988. – 14с.
167186
   Атомная энергетика в Англии. – М, 1958. – 77с.
167187
  Петросьянц А.М. Атомная энергетика в новой пятилетке / А.М. Петросьянц. – М., 1972. – 32с.
167188
   Атомная энергетика в социалистических странах. – М, 1969. – 16с.
167189
   Атомная энергетика в странах - членах СЭВ. – М, 1985. – 42с.
167190
   Атомная энергетика в странах - членах СЭВ. – М, 1988. – 43с.
167191
  Виноградова В.К. Атомная энергетика за рубежом / В.К. Виноградова. – Москва, 1969. – 109с.
167192
  Виноградова В.К. Атомная энергетика за рубежом / В.К. Виноградова. – Москва
7. – 1970. – 64с.
167193
  Миллер В.С. Атомная энергетика и ее будущее / В.С. Миллер. – Киев, 1967. – 142с.
167194
  Маргулова Т.Х. Атомная энергетика и ее будущее. / Т.Х. Маргулова. – М., 1977. – 112с.
167195
  Александров А.П. Атомная энергетика и её роль в техническом прогрессе / А.П. Александров. – Москва, 1968. – 20с.
167196
  Александров А.П. Атомная энергетика и научно-технический прогресс / А.П. Александров. – Москва, 1978. – 271с.
167197
  Гончарук А.В. Атомная энергетика КНР после Фукусимы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 28-32. – ISSN 0321-5075
167198
   Атомная энергетика наших дней. – М, 1965. – 31с.
167199
   Атомная энергетика сегодня и завтра. – М, 1989. – 167с.
167200
  Доценко В.Н. Атомная энергетика Японии / В.Н. Доценко. – М, 1989. – 173с.
167201
  Ибрагимов М.Х. Атомная энергетика. Физические основы / М.Х. Ибрагимов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 126 с.
167202
  Чупров Владимир Атомная энергетика: за ... и против : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
167203
  Тимонов Андрей Атомная энергетика: за... : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
167204
  Лешковцев В.А. Атомная энергия / В.А. Лешковцев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 73 с.
167205
   Атомная энергия. – Москва, 1954. – 80 с.
167206
   Атомная энергия. – Москва, 1954. – 55 с.
167207
  Лешковцев В.А. Атомная энергия / В.А. Лешковцев. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 64 с.
167208
   Атомная энергия. – М, 1958. – 612с.
167209
  Иойрыш А.И. Атомная энергия / А.И. Иойрыш. – Москва, 1975. – 216с.
167210
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 90, № 1. – 2001
167211
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 90, № 5. – 2001
167212
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 90, № 4. – 2001
167213
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 90, № 3. – 2001
167214
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 90, № 2. – 2001
167215
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.90, № 6. – 2001
167216
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 1. – 2001
167217
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 6. – 2001
167218
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 5. – 2001
167219
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 3. – 2001
167220
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 4. – 2001
167221
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.91, № 2. – 2001
167222
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.92, № 1. – 2002
167223
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.92, № 4. – 2002
167224
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 92, № 3. – 2002
167225
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 92, № 5. – 2002
167226
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.92, № 6. – 2002
167227
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.92, № 2. – 2002
167228
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.93, № 4. – 2002
167229
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 93, № 3. – 2002
167230
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 93, № 2. – 2002
167231
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т.93, № 1. – 2002
167232
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 93, № 5. – 2002
167233
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 93, № 6. – 2002
167234
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 94, № 2. – 2003
167235
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 94, № 6. – 2003
167236
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 94, № 4. – 2003
167237
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 94, № 5. – 2003
167238
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 94, № 3. – 2003
167239
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 94, № 1. – 2003
167240
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 95, № 4. – 2003
167241
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 95, № 3. – 2003
167242
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 95, № 1. – 2003
167243
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 95, № 6. – 2003
167244
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 95, № 5. – 2003
167245
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 95, № 2. – 2003
167246
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 96, № 6. – 2004
167247
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 96, № 2. – 2004
167248
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 96, № 1. – 2004
167249
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 96, № 5. – 2004
167250
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 96, № 4. – 2004
167251
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 96, № 3. – 2004
167252
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 97, № 3. – 2004
167253
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 97, № 1. – 2004
167254
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 97, № 2. – 2004
167255
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 97, № 6. – 2004
167256
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 97, № 4. – 2004
167257
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Том 97, № 5. – 2004
167258
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 1. – 2005
167259
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 2. – 2005
167260
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 3. – 2005
167261
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 4. – 2005
167262
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 5. – 2005
167263
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 98, № 6. – 2005
167264
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 1. – 2005
167265
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 2. – 2005
167266
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 3. – 2005
167267
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 4. – 2005
167268
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 5. – 2005
167269
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 99, № 6. – 2005
167270
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 1. – 2006
167271
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 2. – 2006
167272
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 3. – 2006
167273
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 4. – 2006
167274
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 5. – 2006
167275
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 100, № 6. – 2006
167276
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 2. – 2006
167277
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 3. – 2006
167278
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 4. – 2006
167279
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 5. – 2006
167280
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 6. – 2006
167281
   Атомная энергия : Теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 101, № 1. – 2006
167282
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 1. – 2007
167283
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 2. – 2007
167284
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 3. – 2007
167285
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 4. – 2007
167286
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 5. – 2007
167287
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 102, № 6. – 2007
167288
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 1. – 2007
167289
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 2. – 2007
167290
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 3. – 2007
167291
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 4. – 2007
167292
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 5. – 2007
167293
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 103, № 6. – 2007
167294
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 1. – 2008
167295
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 2. – 2008
167296
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 4. – 2008
167297
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 5. – 2008
167298
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 6. – 2008
167299
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 104, № 3. – 2008
167300
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 1. – 2008
167301
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 2. – 2008
167302
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 3. – 2008
167303
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 4. – 2008
167304
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 5. – 2008
167305
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 105, № 6. – 2008
167306
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 1. – 2009
167307
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 2. – 2009
167308
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 3. – 2009
167309
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 4. – 2009
167310
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 5. – 2009
167311
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 106, № 6. – 2009
167312
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 1. – 2009
167313
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 2. – 2009
167314
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 3. – 2009
167315
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 4. – 2009
167316
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 5. – 2009
167317
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 107, № 6. – 2009
167318
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 1. – 2010
167319
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 2. – 2010
167320
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 3. – 2010
167321
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 4. – 2010
167322
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 5. – 2010
167323
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 108, № 6. – 2010
167324
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 1. – 2010
167325
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 2. – 2010
167326
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 3. – 2010
167327
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 4. – 2010
167328
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 5. – 2010
167329
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 109, № 6. – 2010
167330
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 1. – 2011
167331
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 2. – 2011
167332
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 3. – 2011
167333
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 4. – 2011
167334
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 5. – 2011
167335
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 110, № 6. – 2011
167336
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 1. – 2011
167337
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 2. – 2011
167338
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 3. – 2011
167339
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 4. – 2011
167340
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 5. – 2011
167341
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 111, № 6. – 2011
167342
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 1. – 2012
167343
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 2. – 2012
167344
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 3. – 2012
167345
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 4. – 2012
167346
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 5. – 2012
167347
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 112, № 6. – 2012
167348
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 1. – 2012
167349
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 2. – 2012
167350
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 3. – 2012
167351
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 4. – 2012
167352
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 5. – 2012
167353
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 113, № 6. – 2012
167354
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 1. – 2013
167355
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 3. – 2013
167356
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 4. – 2013
167357
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 5. – 2013
167358
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 6. – 2013
167359
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 114, № 2. – 2013
167360
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 1. – 2013
167361
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 2. – 2013
167362
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 3. – 2013
167363
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 4. – 2013
167364
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 5. – 2013
167365
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 115, № 6. – 2013
167366
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 4. – 2014
167367
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 5. – 2014
167368
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 6. – 2014
167369
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 2. – 2014
167370
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 3. – 2014
167371
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 116, № 1. – 2014
167372
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 1. – 2014
167373
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 2. – 2014
167374
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 3. – 2014
167375
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 4. – 2014
167376
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 5. – 2014
167377
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 117, № 6. – 2014
167378
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 6. – 2015
167379
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 1. – 2015
167380
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 2. – 2015
167381
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 3. – 2015
167382
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 4. – 2015
167383
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 118, № 5. – 2015
167384
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 4. – 2015
167385
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 5. – 2015
167386
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 6. – 2015
167387
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 1. – 2015
167388
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 2. – 2015
167389
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 119, № 3. – 2015
167390
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 1. – 2016
167391
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 2. – 2016
167392
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 3. – 2016
167393
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 4. – 2016
167394
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 5. – 2016
167395
   Атомная энергия : теоретический и научный журнал. – Москва, 1956-. – ISSN 0004-7163
Т. 120, № 6. – 2016
167396
   Атомная энергия в авиации и ракетной технике. – М, 1959. – 501с.
167397
  Волков Г.В. Атомная энергия в Великобритании / Г.В. Волков. – Москва, 1971. – 81с.
167398
  Холнен К.Е. Атомная энергия в медицине / К.Е. Холнен. – М., 1959. – 150с.
167399
   Атомная энергия в народном хозяйстве / Кастро, , Фидель, Диас-Баларт. – М., 1986. – 34с.
167400
  Постников В.И. Атомная энергия в народном хозяйстве. / В.И. Постников, И.М. Разумов. – М., 1964. – 176с.
167401
  Петросьянц А.М. Атомная энергия в науке и промышленности / А.М. Петросьянц. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 447 с.
167402
  Кузин А.М. Атомная энергия в сельском хозяйстве. / А.М. Кузин, Н.М. Березина. – М., 1964. – 80с.
167403
   Атомная энергия в ФРГ : Обзор сост. по состоянию на 15 декабря 1971 г. – Москва, 1972. – 85 с.
167404
   Атомная энергия в Швейцарии : Обзор составлен по мат. откр. заруб. печати. – Москва, 1971. – 22 с.
167405
   Атомная энергия в Швеции : Доп. к обзору "Атомная энергия в Швеции", 1969 г., сост. по мат. откр. заруб. печати. – Москва, 1971. – 20 с. – Библиогр. : с. 19-20
167406
  Смит Г.Д. Атомная энергия для военных целей : официальный отчет о разработке атом. бомбы / пер. с англ. / Г.Д. Смит. – Москва : Гостранспортжелезнодорожиздат, 1946. – 276с.
167407
   Атомная энергия для мирных целей. – М, 1958. – 31с.
167408
  Мушкат М. Атомная энергия и борьба за мир / М. Мушкат. – М., 1951. – 360с.
167409
  Кикоин А.К. Атомная энергия и достижения современной физики / А.К. Кикоин. – Свердловск : Книжное издательство, 1955. – 62 с.
167410
   Атомная энергия и ее использование. – М, 1955. – 51с.
167411
   Атомная энергия и ее использование. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1956. – 40с.
167412
  Петрович С. Атомная энергия и ее применение / С. Петрович, Д. Дивов. – Москва, 1954. – 107с.
167413
  Нейман М.Б. Атомная энергия и ее применение / М.Б. Нейман. – Москва, 1961. – 144с.
167414
   Атомная энергия и ее применение в мирных целях. – Л, 1955. – 63с.
167415
  Дорфман Я.Г. Атомная энергия и ее применение в народном хозяйстве / Я.Г. Дорфман. – Ленинград, 1955. – 36с.
167416
  Иойрыш А.И. Атомная энергия и международно-правовая охрана окружающей среды / А.И. Иойрыш. – Москва : Знание, 1975. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 12 ; Серия "Государство и право")
167417
  Аллен Д. Атомная энергия и общество / Д. Аллен. – Москва, 1950. – 128с.
167418
  Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность / У.Я. Маргулис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 223 с.
167419
  Ермаков А.П. Атомная энергия и транспорт / А.П. Ермаков, А.Г. Сырмай. – М., 1963. – 151с.
167420
  Кащеев В.П. Атомная энергия: Прошлое, настоящее и будущее / В.П. Кащеев, В.А. Левадный. – Минск, 1984. – 189с.
167421
  Репецький С.П. Атомне впорядкування сплаву Cu[нижній індекс 2]MnAl / С.П. Репецький, Р.О. Яремко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 417-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули для обчислення параметрів далекого порядку потрійного сплаву Cu[нижній індекс 2]MnAl з ефектом пам"яті форми. Виконано рентгенографічні дослідження кристалічної структури, фазового складу та побудовано температурні залежності ...
167422
  Клігман Ф.І. Атомне ядро / Ф.І. Клігман. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1937. – 112 с.
167423
  Корсунський М.І. Атомне ядро / М.І. Корсунський. – Київ, 1952. – 396 с.
167424
  Балль К.Г. Атомний вогонь над океаном / К.Г. Балль, Л. Вайзе. – К, 1962. – 253с.
167425
  Дилов Л. Атомният човек / Л. Дилов. – С., 1958. – 300с.
167426
  Вінграновський М.С. Атомні прелюди : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 118 с.
167427
  Столярова И.А. Атомно-абсорбционная спектрометрия при анализе минерального сырья / И.А. Столярова, М.П. Филатова. – Л., 1981. – 152с.
167428
  Славин У. Атомно-абсорбционная спектроскопия / У. Славин. – Л., 1971. – 294с.
167429
  Николаев Г.И. Атомно-абсорбционная спектроскопия в исследовании испарения металлов / Г.И. Николаев, А.И. Немец. – М., 1982. – 151с.
167430
  Мурадов В.Г. Атомно-абсорбционная спектроскопия в термодинамических исследованиях / В.Г. Мурадов. – Ульяновск, 1975. – 75с.
167431
  Гончарова Надежда Николаевна Атомно-абсорбционное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гончарова Надежда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 26л.
167432
  Юдалевич И.Г. Атомно-абсорбционные определения благородных металлов / И.Г. Юдалевич, Е.А. Старцева. – Новосибирск, 1981. – 160с.
167433
  Обухов А.И. Атомно-абсорбционный анаилз в почвенно-биологических исследованиях / А.И. Обухов, И.О. Плеханова. – М., 1991. – 183с.
167434
   Атомно-абсорбционный анализ. – М., 1965. – 196с.
167435
  Львов Б.В. Атомно-абсорбционный анализ / Б.В. Львов. – Москва : Наука, 1966. – 392 с.
167436
  Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. – Ленинград : Химия, 1983. – 144 с.
167437
   Атомно-абсорбционный анализ промышленных материалов и сырья. – М., 1976. – 205с.
167438
  Немец Анатолий Михайлович Атомно-абсорбционный метод определения давления насыщенных паров металлов в условиях повышенных температур : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Немец Анатолий Михайлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
167439
  Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А.А. Пупышев. – Москва : Техносфера, 2009. – 784 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 742-782. – (Серия "Мир химии"). – ISBN 978-5-94836-231-1


  Рассмотрены теоретические основы атомно-абсорбционного спектрального анализа, основные схемы измерений с использованием селективных источников света и ламп с непрерывным спектром, принципы действия и характеристики главных блоков атомно-абсорбционных ...
167440
  Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ с применением графитовой кюветы для испарения веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Львов Б.В.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1962. – 22л.
167441
  Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ / М.Э. Брицке. – М., 1982. – 223с.
167442
  Грицик Н.О. Атомно-абсорбційне визначення алюмінію у природних водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 144
167443
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення кобальту в жароміцних бронзах і хромелі / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблена методика атомно-абсорбційного визначення кобальту в сплавах на основі міді і нікелю з використанням низькотемпературного пропан-бутан-повітряного полум"я. Для усунення депресуючого впливу елементів основи на абсорбцію кобальту в розчин ...
167444
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення марганцю в кольорових сплавах = хімія / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 17-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
167445
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення міді і нікелю в кольорових сплавах з використанням малочутливих резонансних ліній / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 41-45. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення міді (1-70%) і нікелю (1-20%) в кольорових сплавах з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я та менш чутливих спектральних ліній для цих елементів: для міді - 249,2 нм і для нікелю - 351,5 нм. ...
167446
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення свинцю і кадмію в природних водах / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Архаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-17. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено вплив катіонних і аніонних компонентів природних вод на визначення свинцю та кадмію атомно-абсорбційним методом з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я. Розроблено методику визначення свинцю і кадмію в маломінералізованих природних ...
167447
  Іщенко В.Б. Атомно-абсорбційне визначення срібла у сплавах міді / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-21. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення срібла (0,0001-0,02%) в сплавах на основі міді з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я.
167448
  Жуйкова А.О. Атомно-абсорбційне визначення хрому (VI) з попереднім концентруванням на ЧАС-СГ / А.О. Жуйкова, М.В. Іщенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 148
167449
   Атомно-абсорбційний метод аналізу : Навч. посібник для студ. хім. фак-тів. – Київ : РВЦ "Київ. ун-т", 1997. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20 (7назв.)
167450
  Лорія Марина Геннадіївна Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Лорія М.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
167451
  Кацков Д.А. Атомно-абсорционный анализ геологических образцов. / Д.А. Кацков, Н.А. Орлов. – Апатиты, 1990. – 105с.
167452
   Атомно-абсорційний метод аналізу : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1997. – 22с.
167453
   Атомно-абсорційний метод аталізу. – Киев, 1997. – 22с.
167454
   Атомно-водородная энергетика и технология : сборник статей. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1979. – 224 с. : 109 рис., 29 табл. – Библ.: 227 назв.
167455
   Атомно-водородная энергетика и технология. – Вып. 3. – М., 1980. – 269с.
167456
   Атомно-водородная энергетика и технология. – Вып. 4. – М., 1982. – 199с.
167457
   Атомно-водородная энергетика и технология. – Вып. 5. – М., 1982. – 236с.
167458
   Атомно-водородная энергетика и технология.. – М.
1. – 1978. – 245с.
167459
   Атомно-водородная энергетика и технология.. – М.
1. – 1978. – 245с.
167460
  Крылов В.Д. Атомно-кристаллическая структура ферромагнитных порошков карбонильного железа... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крылов В.Д.; Петрозавод. гос. ун-тет. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
167461
  Никитин Е.Е. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1988. – 304с.
167462
  Бажов А.С. Атомно-обсорбционное определение золота и сопутствующих ему элементов и минеральном сырье : Автореф... канд.хим.наук: 020002 / Бажов А.С.; МВССО КазССР Каз. гос. ун-т. – Алма ата, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.11-12
167463
  Цалев Д.Л. Атомно-обсорбционное определение микропримесей с предварительным концентрированием их экстракцией : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Цалев Д. Л,; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 18л.
167464
  Рудник В.А. Атомно-объемный метод в применении к метасоматическому минерало- и породообразованию / В.А. Рудник. – Ленинград : Недра, 1966. – 120с.
167465
   Атомно-сорбційне визначення срібла в природних водах в полім"ї пропан-бутан-повітря / В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Архаров, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 75-81. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику атомно-абсорбційного визначення срібла в природних водах з використанням пропан-бутан-повітряного полум"я. Досліджено вплив катіонних компонентів природних вод визначення срібла. Співставлені дані з його визначення атомізацією в ...
167466
  Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ / А.Н. Зайдель. – Москва : Наука, 1980. – 187с.
167467
  Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ / А.Н. Зайдель. – Л., 1983. – 126с.
167468
  Иойрыш А.И. Атомное законодательство капиталистических стран / А.И. Иойрыш, А.Б. Чопорняк. – М, 1990. – 319с.
167469
  Колубаев Александр Викторович Атомное и магнитное упорядочение в сплавах с гранецентрированой кубической решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колубаев Александр Викторович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
167470
  Бабанова Елена Николаевна Атомное и магнитное упорядочение твердых растворов (Fe 1-xMn x) Si : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Бабанова Елена Николаевна; МВССО РСФСР Урал полит. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1975. – 24л.
167471
  Верещагин Ю.А. Атомное и магнитное упорядочение твердых растворов на основе низшего силицида железа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Верещагин Ю.А.; Уралю гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 20л.
167472
   Атомное и магнитное упорядочение тройных трвердых растворов палладий-железо-золото : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Карпов Ю. Г,; Карпов Ю. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1979. – 20л.
167473
  Греков Ф.Ф. Атомное и электронное строение кристаллов / Ф.Ф. Греков. – Л., 1977. – 64с.
167474
   Атомное оружие. – Москва, 1954. – 208с.
167475
   Атомное оружие : сб. статей. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1955. – 344 с.
167476
   Атомное оружие. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 72 с.
167477
  Кононенко А.А. Атомное оружие в военных планах США. / А.А. Кононенко. – М., 1957. – 79с.
167478
  Микше Ф.О. Атомное оружие и армия. / Ф.О. Микше. – М., 1956. – 239с.
167479
  Науменко И.А. Атомное оружие и противоатомная защита / И.А. Науменко. – Киев, 1955. – 32с.
167480
  Глушко А.П. Атомное оружие и противоатомная защита / А.П. Глушко. – М, 1958. – 391с.
167481
  Никитина Н.В. Атомное распределение и его влияние на сопротивление движению дислокации в твердых растворах с произвольным числом компонентов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 14л.
167482
  Кравцова Н.Ф. Атомное рассеяние рентгеновских лучей и электронная плотность некоторых переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кравцова Н.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1963. – 14 с.
167483
  Томашпольский Ю.Я. Атомное строение, электрические и магнитные свойства некоторых перовскитных сегнетомагнетиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Томашпольский Ю.Я.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
167484
  Репина Наталия Михайловна Атомное упорядочение сплавов Fe-Co в монокристаллических пленках и его влияние на магнитные свойства пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Репина Наталия Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
167485
   Атомное ядро = Проблемы новейшей физики : Сборник докладов 1 Всесоюзной ядерной конференции. – Ленинград-Москва : Гос. техн.-теоретисеское из-во, 1934. – 227
167486
  Корсунский М.И. Атомное ядро / М.И. Корсунский. – Москва ; Ленинград, 1949. – 309 с.
167487
  Корсунский М.И. Атомное ядро / М.И. Корсунский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1952. – 374 с.
167488
  Гинзбург В.Л. Атомное ядро и его энергия / В.Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1946. – 63 с.
167489
  Гамов Г.А. Атомное ядро и радиоактивность / Г.А. Гамов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 80 с.
167490
  Иоффе А.Ф. Атомное ядро сегодня / А.Ф. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1934. – 37с.
167491
   Атомной энергетике - 30 лет. – Обнинск, 1984. – 157с.
167492
   Атомной энергетике XX лет : ( ХХ-летию первой в мире атом. электростанции в г.Обнинске посвящается ) / А.П. Александров, В.М. Абрамов, П.И. Алещенко, И.Д. Морохов; [А.П. Александров и др. ; редкол.: И.Д. Морохов (пред.) и др. ; послесл. А.П. Александрова]. – Москва : Атомиздат, 1974. – 215 с., [8] л. ил. : ил.
167493
  Захарова М.И. Атомнокристаллическая структура и свойства металлов и сплавов. / М.И. Захарова; Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 215с.
167494
  Лебедев И.В. Атомную энергию -- на благо народа / И.В. Лебедев. – Москва, 1956. – 78с.
167495
  Миров Я.Ц. Атомную энергию - для дела мира / Я.Ц. Миров. – Москва, 1955. – 32с.
167496
  Лисневкий Ю.И. Атомные веса и возникновение ядерной физики / Ю.И. Лисневкий. – М., 1984. – 255с.
167497
  Устьянцев В.А. Атомные выходят на орбиту. / В.А. Устьянцев. – М., 1979. – 224с.
167498
  Губарев В.С. Атомные города / В.С. Губарев. – М, 1968. – 128с.
167499
  Каминский М. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла : пер. с англ. / М. Каминский. – Москва : Мир, 1967. – 506 с.
167500
   Атомные и молекулярные процессы : пер. с англ. – Москва : Мир, 1964. – 777 с.
167501
  Дохнер Р.Д. Атомные конфигурации и взаимодействие дефектов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Дохнер Р.Д.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М., 1971. – 24л.
167502
  Быховский И.А. Атомные подводные лодки / И.А. Быховский. – Л, 1957. – 78с.
167503
   Атомные процессы. – Рига, 1975. – 140 с.
167504
  Науменко И.А. Атомные силовые установки / И.А. Науменко. – М, 1956. – 189с.
167505
   Атомные системы и аннигиляция позитронов. – Ташкент : Фан, 1972. – 268 с.
167506
  Фриш С.Э. Атомные спектры / С.Э. Фриш. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 436 с.
167507
  Герцберг Г.Е. Атомные спектры и строение атомов : Пер.с англ. / Г.Е. Герцберг. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 279 с.
167508
  Лембра Ю.Я. Атомные спектры: некоторые методические приемы и примеры : пер. с эст. / Ю.Я. Лембра. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1985. – 78 с.
167509
   Атомные столкновения в газах и на поверхности твердого тела. – Ташкент : Фан, 1988. – 178 с.
167510
  Кумахов М.А. Атомные столкновения в кристаллах / М.А. Кумахов, Г. Ширмер. – Москва : Атомиздат, 1980. – 192 с.
167511
  Смирнов Б.М. Атомные столкновения и элементарные процессы в плазме / Смирнов Б.М. – Москва : Атомиздат, 1968. – 364 с. – Библиогр. в конце глав
167512
  Добродеев Н.А. Атомные столкновения с передачей возбуждения и оптические явления : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Добродеев Н.А.; Моск.инж-физ.ин-т. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
167513
  Ананьев Е.П. Атомные установки в энергетике / Е.П. Ананьев. – Москва, 1978. – 189с.
167514
  Елкин А.С. Атомные уходят по тревоге / А.С. Елкин. – Москва, 1972. – 286с.
167515
  Елкин А.С. Атомные уходят по тревоге : Докум. повесть / А.С. Елкин. – Москва, 1984. – 271с.
167516
  Мясников Л.Л. Атомные часы / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Знание, 1962. – 55 с.
167517
  Михалев Б.Н. Атомные электрические станции / Б.Н. Михалев. – Л, 1963. – 52с.
167518
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 384 с.
167519
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 359 с.
167520
   Атомные электрические станции. – Вып. 1. – М., 1977. – 223с.
167521
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции / Т.Х. Маргулова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 360 с.
167522
   Атомные электрические станции. – Вып. 2. – Москва, 1979. – 230 с.
167523
   Атомные электрические станции. – Вып. 3. – Москва, 1980. – 232 с.
167524
  Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции : (Учеб. для вузов по спец. "Атом. электростанции и установки", "Пр-во и монтаж оборуд. АЭС", "Автоматизация теплоэнерг. процессов") / Т.Х. Маргулова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 304 с.
167525
   Атомные электрические станции. – Москва, 1985. – 240 с.
167526
  Монахов А.С. Атомные электрические станции и их технологическое оборудование : [учеб. пособие для энерг. и энергостроит. техникумов] / А.С. Монахов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 224 с. – Библиогр.: с. 219
167527
  Афанасьев Игорь Атомные электроходы : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 28-36 : Іл.
167528
  Канаев А.А. Атомные энергетические установки. / А.А. Канаев. – Л, 1961. – 428с.
167529
  Фриш С.Э. Атомные ядра и спектры / С.Э. Фриш. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 95 с.
167530
  Селинов И.П. Атомные ядра и ядерные превращения / И.П. Селинов, 1951. – 348 с.
167531
  Воронцова Е.Р. Атомный вес / Е.Р. Воронцова. – Москва, 1984. – 96с.
167532
  Бибергаль А.В. Атомный взрыв и некоторые вопросы противоатомной защиты. / А.В. Бибергаль, У.Я. Маргулис. – М., 1958. – 72с.
167533
  Зинов В.Г. Атомный захват отрицательных мюонов в веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3080 / Зинов В.Г.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.8-9
167534
  Аллен Д. Атомный империализм / Д. Аллен. – Москва, 1952. – 356с.
167535
   Атомный механизм разрушения. – М., 1963. – 661с.
167536
  Матысина З.А. Атомный порядок и свойства сплавов / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1981. – 112с.
167537
   Атомный практикум. – 3-е изд. Часть 1. – Москва, 1972. – 236с.
167538
   Атомный практикум. – 6-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 390 с.
167539
   Атомный промышленный форум США : Обзор сост. по отчету Atomic Industrial Forum, Annual report, 1969-1970. – Москва, 1971. – 12 с.
167540
  Стриганов А.Р. Атомный спектр и энергетические уровни нейтрального атома плутония : справочник / А.Р. Стриганов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 47с.
167541
  Кюрегян С.К. Атомный спектральный анализ нефтепродуктов / С.К. Кюрегян. – М., 1985. – 319с.
167542
  Амусья М.Я. Атомный фотоэффект / М.Я. Амусья. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
167543
  Бонч-Осмоловская Атомный фотоэффект в области гамма-лучей / Бонч-Осмоловская. – Москва ; Ленинград, 1959. – 50 с.
167544
   Атомове впорядкування та енергетичний спектер графену з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Д.К. Чешківський, В.А. Скотников // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 10. – С. 1307-1315. – ISSN 1024-1809
167545
  Спичкин В.А. Атомоход идет к полюсу / В.А. Спичкин, В.А. Шамонтьев. – Л, 1979. – 144с.
167546
  Перельман А.И. Атомы-спутники / А.И. Перельман. – М., 1990. – 174с.
167547
  Перрен Ж. Атомы : пер. с фр. / Ж. Перрен. – Москва : Госиздат, 1922. – 254 с.
167548
   Атомы "глазами" электронов (актуальные проблемы физики). – Москва : Знание, 1988. – 63 с.
167549
  Бокштейн Б.С. Атомы блуждают по кристаллу / Б.С. Бокштейн. – Москва : Наука, 1984. – 208 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 28)
167550
   Атомы в астрофизике : пер. с англ. / Б. Бейтс, Ф. Берк, А. Далгарно, Ж. Дюбо; под ред. Ф. Берка, В. Эйснера, Д. Хаммера, И. Персиваля. – Москва : Мир, 1986. – 348 с.
167551
  Перельман А.И. Атомы в природе : Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1965. – 191с.
167552
  Джонс Г.О. Атомы и Вселенная : рассказ о современных взглядах на строение вещества и Вселенной / Г.О. Джонс. – Москва, 1961. – 254 с.
167553
  Лэпп Р.Э. Атомы и люди / Р.Э. Лэпп. – Москва, 1959. – 287 с.
167554
  Кириллов-Угрюмов и др. Атомы и мезоны / и др. Кириллов-Угрюмов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
167555
  Роксби Кокс Атомы и молекулы : Учебное пособие для дополн.образования / Роксби Кокс, М. Парсондейдж; Пер.с англ.И.И.Викторовой. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00409-7
167556
  Лукашев К.И. Атомы и наша планета / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1965. – 94с.
167557
  Сергеев Александр Атомы и пустота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 102-108 : фото
167558
  Бронштейн М.П. Атомы и электроны / М.П. Бронштейн. – Москва : Наука, 1980. – 151 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 1)
167559
  Мельников Н.И. Атомы меди и серебра, стабилизированные в щелочногалоидных кристаллах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.046 / Мельников Н.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
167560
  Комиссаров М.А. Атомы на службе человека / М.А. Комиссаров. – Горький, 1956. – 106с.
167561
  Гарднер Дж. Атомы сегодня и завтра / Дж. Гарднер. – М, 1979. – 144с.
167562
  Трухин М.И. Атомы серебра в вакууме и кристаллических инертных газах. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 50с.
167563
  Трухин М.И. Атомы серебра в полярных матрицах. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 50с.
167564
  Ферми Л. Атомы у нас дома : пер. с англ. / Л. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 328 с.
167565
  Аллер Л. Атомы, звезды и туманности : пер. с англ. / Л. Аллер. – Москва : Мир, 1976. – 352 с.
167566
  Гольдберг Л. Атомы, звезды и тумманости / Л. Гольдберг, Л. Аллер. – М.-Л., 1948. – 293с.
167567
  Чулановский В.М. Атомы, молекулы и их спектры : Стенограмма публичной лекции / В.М. Чулановский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1952. – 35с.
167568
  Бронштейн М.П. Атомы, электроны, ядра / М.П. Бронштейн. – Ленинград ; Москва, 1935. – 363 с.
167569
  Давыдов А.С. Атомы. Ядра. Частицы / А.С. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 215с.
167570
  Содов Ц. Атомын энергийг улс ардын аж ахуйд хэрэглэх. / Ц. Содов, Н. Норов. – Клаанбаатар, 1981. – 102с.
167571
  Богданова Светлана АТОР - за новый порядок : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 14-15 : Фото
167572
  Ульянов Н. Атосса : (Поход Дария в Скифию) / Николай Ульянов. – Москва : Новая книга, 1993. – 567 с. – В изд. также: Император / Георг Эберс
167573
  Городенська К. Атошник чи атовець? // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 127. – ISSN 0201-419


  "Антитерористична операція спричинила появу пов’язаних із нею слів. Спочатку утворили специфічну ініціальну абревіатуру АТО, у якій поєднали перші звуки префікса анти- прикметника терористична та іменника операція. Згодом з’явилися однослівні назви ...
167574
  Миронов С.М. АТР - важный приоритет внешней политики России // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 2-4. – ISSN 0321-5075
167575
  Копылов О. АТР и мы. Будущее политического и экономического сотрудничества России с Юго-Восточной Азией // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
167576
  Гринасюк А.Р. Атрактивність ландшафтів Шацько-Любомльського рекреаційного району // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 153-165. – ISSN 2308-135X
167577
  Лагода О.М. Атрактивність негативних ідентичностей гламуру в XX столітті / О.М. Лагода, В.В. Будяк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 142-153. – ISSN 2415-8151
167578
  Явкін В.Г. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області / В.Г. Явкін, Я.В. Кирпушко, А.В. Морар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
167579
   Атракціони з підвищеною небезпекою у Запоріжжі // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3
167580
  Резніков А.В. Атрибут покарання злочинців згідно з законами магдебурзького права та практика його застосування в судових установах України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.176-184


  XVII-XVIII століття
167581
  Татьянченко Н.Ф. Атрибут як смисловий компонент у межах простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 76-80
167582
  Левченко О. Атрибут, прототип, стереотип у фразеологічній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 338-346. – ISBN 966-581-481-8
167583
  Пошивайло М. Атрибути гончарної культури у фольклорно-ігровій традиції українців ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 415-425


  У статті проаналізовано окремі твори українського дитячого ігрового фольклору, пов’язаний із гончарною культурою, прослідковано його зв.язок з традиційним побутом і одним із найдавніших в Україні виробничим заняттям. З"ясовано джерела походження деяких ...
167584
  Долгоновська Л. Атрибути етнічності в сучасній інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню іманентних ознак етнічності, закладених в основу механізмів її збереження. Виходячи з цього, розкривається зміст етнічної ідентичності як складного соціокультурного явища. The article is devoted to the clarification of ...
167585
  Ланг Рейн Атрибути національної культури / спілкувався Олександр Пагіря // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Міністр культури Естонії про культурне підприємництво як найдинамічніший сектор естонської економіки.
167586
  Комар Ю.М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 26-37. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
167587
  Пустовгар С.А. Атрибутивна оцінка методичних підходів до діагностики неплатоспроможності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 99-103. – ISSN 2075-4892
167588
  Козоріз О.П. Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 151-161


  У статті досліджуються атрибутивні словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови, висвітлено їх структурно-семантичні особливості та частотні характеристики, запропоновано класифікаційні схеми.
167589
  Кульбабська О. Атрибутивні конструкції як засіб вторинної предикації в поліпропозитивному простому реченні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
167590
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 292-299. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
167591
  Фоменко К.І. Атрибутивні особливості самотності особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 2 (6). – С. 71-88. – ISSN 2226-4078
167592
  Титаренко Т. Атрибутивні характеристики життєвих завдань особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Життєві завдання є способами структурування персонального майбутнього. До їхніх атрибутивних властивостей належать змістовність, результативність, новизна, адекватність. Адекватність завдань передбачає їхню реалістичність і конструктивність. ...
167593
  Ковальчук Н.Г. Атрибутивно-субстантивные словосочетания с зависимым существительным в английском языке и их соответствия в татарском. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.20 / Ковальчук Н.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
167594
  Сихарулидзе Г.Б. Атрибутивное обособление, выраженное прилагательным, в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сихарулидзе Г.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 31л.
167595
  Блиндус Е.С. Атрибутивное словосочетание с герундием -- господствующим членом в английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блиндус Е.С. ; М-во высш.и сред. спец. образования РСФСР,. – Москва, 1963. – 22 с.
167596
  Коренцвит Л.С. Атрибутивные конструкции в современной английской технической литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Коренцвит Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1966. – 27л.
167597
  Конюшкевич Мария Иосифовна Атрибутивные отношения в сложноподчиненном предложении (на материале русского и белорусского языков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Конюшкевич Мария Иосифовна; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 26л.
167598
  Благонравова Ю.Л. Атрибутивные отношения в современном тайской языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Благонравова Ю.Л.; АН СССР. – М, 1966. – 23л.
167599
  Новикова Г.В. Атрибутивные отношения и средства их выражения в немецкой прямой речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новикова Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – л.
167600
  Зеленецкий В.С. Атрибутивные свойства уголовного дела // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 105-124. – ISBN 966-8759-17-6
167601
  Моренец В.В. Атрибутивные словосочетания в украинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моренец В.В. ; КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
167602
  Ламина К.В. Атрибутивные словосочетания с местоимениями в испанском языке XII-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Ламина К.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 18л.
167603
  Латыпов Ч.Ю. Атрибутивные словосочетания с номинативными компонентами в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: / Латыпов Ч. Ю.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1968. – 18л.
167604
   Атрибутивный словарь китайской иероглифики., 1989. – 1906с.
167605
  Фоменко Є. Атрибутика в листах українських письменників XIX - XX ст. (на матеріалі листів Петра Гулака-Артемовського та Уласа Самчука) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 93-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
167606
  Шаповал О. Атрибутика і проблематика листів Петра Гулака-Артемовського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
167607
  Сова А. Атрибутика спортивного товариства "Україна” // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 279-287. – ISSN 2078-6077
167608
  Ликова О. Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми / Оксана Ликова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 61-68


  Про важливість правильної атрибуції глиняних виробів. Здійснено загальний огляд та порівняння атрибутивної інформації в інвентарних книгах музеїв та фотографій у друкованих виданнях. О важности правильной атрибуции глиняных изделий. Осуществлен общий ...
167609
  Кононенко Ирина Витальевна Атрибуты -прилагательные вторичной номинации в семантической структуре простого предложения : Дис... канд. филолнаук: 10.02.01 / Кононенко Ирина Витальевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 201л. – Бібліогр.:л.153-171
167610
  Ухов П.Д. Атрибуции русских былин / П.Д. Ухов. – Москва : Московский университет, 1970. – 191с.
167611
  Марусенко М.А. Атрибуция анонимных и псевдонимных литературных произведений методами распознавания образов. / М.А. Марусенко. – Л, 1990. – 164с.
167612
  Ткачук В. Атрибуция иконы "Источник" в украинских униатских храмах середины XVIII в. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-783-0
167613
  Боднар О. Атрибуція пам"ятника А.М. Понінської з Каліновських на Личаківському кладовищі у Львові (у контексті образно-стилістичних особливостей львівської скульптури на межі XVIII-XIX ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 0236-4832
167614
  Гальченко О.М. Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст. : спостереження кодиколога // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 332-355. – ISSN 2222-4203
167615
  Пірко В. Атрибуція топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. / В. Пірко, І. Петрова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 106-109. – ISSN 1728-9343
167616
  Поляков С.П. Атрисное строение материи. В 15 томах / С.П. Поляков. – Москва : Международный гуманитарный фонд "Знание". – ISBN 5-87633-045-0
т.1 : Физическая модель - 48. – 1999. – 192с
167617
  Попа Ю.Н. Атронопогенная трансформация лесных биогеоценозов кодр Молдавии. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Попа Ю.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т леса и древесины им. В.Н.Сукачева. – Красноярск, 1981. – 25л.
167618
  Шостак Н.П. Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 199-206. – ISSN 2075-437X


  У цій статті мова йде про деякі аспекти атрибуції Лявона Галяка (перекладача французької версії "Трищана та Іжоти" Жозефа Бедьє) та едитології - принципів видання згаданого роману, опублікованого у 2005 р. Унікальний переклад роману 1947 - 1948 рр. був ...
167619
  Гейне Г. Атта Троль. Ратклиф. Баллади / Генpіх Гайне ; пеpеклади Лесї Укpаїнки і Максима Славінського. – У Львові [Львів] : Вид. pед. "Літ.-Hаук. Вістника" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – VI, 135 с.
167620
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь / Генрих Гейне ; Л. Пеньковского ; ред. и прим. Я. Металлова. – Москва-Ленинград : ACADEMIA, 1936. – 234 с.
167621
  Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь : пер. с нем. / Генрих Гейне. – изд. подг. Н.А. Жирмунская и П.М. Карп. – Ленинград : Наука, 1978. – 160 с. – ("Литературные памятники" АН СССР)
167622
  Мифтахутдинов А.В. Аттаукай - похититель женщин: повести и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М., 1977. – 239с.
167623
  Гераскина Л.Б. Аттестат зрелости / Л.Б. Гераскина. – М, 1951. – 132с.
167624
  Деветьяров К.З. Аттестат зрелости / К.З. Деветьяров. – М, 1958. – 48с.
167625
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повесть: Для средн. и старш. шк. возраста / В.П. Козаченко. – Київ : Детиздат УССР, 1962. – 199 с.
167626
  Козаченко В.П. Аттестат зрелости : Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 574с.
167627
   Аттестат зрелости. – Воронеж, 1977. – 294с.
167628
  Мкртчян Л.М. Аттестат зрелости : автобиографическая повесть / Л.М. Мкртчян. – Ереван : Советакан грох., 1983. – 399 с.
167629
  Охотин В.И. Аттестация / В.И. Охотин. – Йошкар-Ола, 1988. – 319с.
167630
  Сашина А. Аттестация аттестующих. Минобрнауки проверит все диссоветы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  То, о чем не раз предупреждали Минобрнауки России и Высшая аттестационная комиссия, свершилось. На сайте министерства дан официальный старт сразу двум инициативам: формированию новых составов экспертных советов ВАК и работе по проведению мониторинга ...
167631
  Курилов В.И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве. / В.И. Курилов. – Владивосток, 1983. – 200с.
167632
  Барышников Ю.Н. Аттестация и рационализация рабочих мест / Ю.Н. Барышников. – М., 1987. – 105с.
167633
  Франдюк И.В. Аттестация и рационализация рабочих мест в промышленности / И.В. Франдюк. – К., 1987. – 182с.
167634
  Гудсков А Аттестация и рационализация рабочих мест в сельскохозяйственном производтсве / А Гудсков, др. и. – М, 1989. – 80с.
167635
   Аттестация и рационализация рабочих мест на предприятиях легкой промышленности. – К., 1988. – 64с.
167636
  Лыков А.И. Аттестация и эффективность производства. / А.И. Лыков, В.Ю. Небораковский. – К., 1988. – 32с.
167637
  Балиоз В.И. Аттестация как метод оценки кадрового потенциала библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 72-80
167638
   Аттестация научных и научно-педагогических кадров и специалистов в странах-членах СЭВ. – М., 1982. – 204с.
167639
  Соколова Н.И. Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений // Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное, 2011. – № 2. – С. 30-34
167640
   Аттестация промышленной продукции.. – М., 1976. – 68с.
167641
  Мельник С.Л. Аттестация рабочих мест / С.Л. Мельник. – Минск, 1989. – 53с.
167642
  Гусев Н.А. Аттестация рабочих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве / Н.А. Гусев, Н.Н. Федорец. – К, 1989. – 72с.
167643
  Глазунов А.П. Аттестация рабочих мест в машиностроении (опыт ПО "ЗИЛ") / А.П. Глазунов, И.А. Сергеева. – М, 1990. – 111с.
167644
  Бочарова И.Г. Аттестация рабочих мест на предприятии. / И.Г. Бочарова, Е.Ф. Козорезов. – Махачкала, 1988. – 84с.
167645
   Аттестация рабочих мест, бригад, участков и цехов. – М., 1987. – 141с.
167646
  Курилов В.И. Аттестация специалистов народного хозяйства. / В.И. Курилов. – М., 1981. – 95с.
167647
  Гуськова М.В. Аттестация студентов на основе новых стандартов профессионального образования // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы аттестации студентов и выпускников вузов на основе требований новых образовательных стандартов. Обосновывается необходимость инновационной перестройки сложившейся системы аттестации. Предлагается решение этой задачи с ...
167648
  Ставнюк Віктор Володимирович Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48


  Найблискучішим центром не лише Греції, а й усієї античної цивілізації впродовж більш ніж тисячолітньої історії її існування були Афіни. Гегемон грецького світу в боротьбі із Персією, оплот демократії, притулок мистецтв та наук, вони здавна заслужили ...
167649
  Ставнюк В. Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-48.
167650
  Евлоев Р. Аттила: Бич Божий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
167651
  Кобылина М.М. Аттическая скульптура 7-6 века до н.э. / М.М. Кобылина. – Москва, 1953. – 144с.
167652
  Халудорова Л.Е. Аттрактивная эколого-образовательная среда как условие развития региона // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 208-214. – ISSN 1811-0916


  В настоящей статье на основе анализа современного состояния образования в целом и экологического образования в частности исследованы особенности взаимной обусловленности образования и социокультурной среды. Обозначены подходы к обновлению содержания ...
167653
  Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны / А.Н. Шарковский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 319, [1] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Аннот. парал. рос., укр. - Предм. указ.: с. 316-319. – Библиогр. в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1292-9
167654
  Бабин А.В. Аттракторы эволюционных уравнений / А.В. Бабин, М.И. Вишик. – Москва : Наука, 1989. – 294 с.
167655
   Аттракцион с огоньком : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 128-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
167656
  Котенко В.М. Аттракцион. / В.М. Котенко, Ф А. Давидович. – Воронеж, 1976. – 80с.
167657
  Бильжо А. Аттракционы Навуходоносора : проза: сценарий / А. Бильжо, К. Кияшко // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 147-169. – ISSN 0130-6405
167658
  Успенський Г. Ату їх, ату! // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  З інтелігенції знову ліплять "ворожий клас"
167659
  Моргаєнко О. АТФ-азна активність актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресової виразки / О. Моргаєнко, О. Дробінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-104. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зростання АТФ-азної активності актоміозину гладеньких м"язів шлунка щурів при ульцерогенезі. Показані зміни вказують на посилення скоротливої активності гладеньких м"язів при шлунка стресовій моделі виразки. Зростання АТФ-азної активності ...
167660
  Марченко С.М. АТФ-активируемая ионная проводимость в соматической мембране нейронов сенсорных наглиев млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Марченко С.М.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1984. – 24л.
167661
  Гафуров Юрий Михайлович АТФ-зависимая дезоксирибонуклеаза эмбрионов морского ежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гафуров Юрий Михайлович; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1982. – 20л.
167662
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+ Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматичесикх мембран синаптосом : Автореф... канд. фиол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
167663
  Гриненко Татьяна ВИкторовна АТФ-зависимое накопление Ca2+ и Mg2+, Ca2+ - АТФазная активность фракции плазматических мембран синаптосом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриненко Татьяна ВИкторовна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
167664
  Погребной Петр Васильевич АТФ-зависимый транспорт кальция и Na+/Ca2+ - обмен плазматических мембран гладкомышечных клеток тонкого кишечника кролика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Погребной Петр Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
167665
  Лапикова В.П. АТФ -- гидролизующие белки зон роста корней люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Лапикова В. П.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
167666
  Богуцька К.І. АТФазна активність актоміозину й міозину за різних умов зберігання їхніх препаратів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-23. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено визначення середовища, яке сприяє оптимальному зберіганню препаратів скоротливих білків з відновленням ними функціональних властивостей після розморожування. Показано, що при зберіганні препаратів з додаванням гліцеролу залишається ...
167667
  Шепель І.О. АТФазна активність та реакція суперпреципітації актоміозину скелетних мязів під впливом багатостінних нанотрубок та багатостінних нанотрубок дотованих залізом / І.О. Шепель, О.В. Шелюк, К.О. Кременецька // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив багатостінних нанотрубок (БВНТ) та БВНТ датованих залізом на основні функціональні показники актоміозину скелетних м’язів кроля. Виявлені протилежні ефекти БВНТ та БВНТ датованих залізом на показники реакції суперпреципітації і ...
167668
   Атхарваведа : Избранное. – Москва : Наука, 1976. – 405 с.
167669
  Добровольский В.Н. АТЭС и Россия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0321-5075
167670
  Маскант Пит Атье Кейлен-Дейлстра рассказывает о себе. / Маскант Пит. – М., 1974. – 103с.
167671
  Амфитеатров А.В. Ау! : сатиры, рифмы, шутки, фельетоны и статьи / Александр Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Книгоиздат.- типо-лит. Энергия, 1912. – 279 с.
167672
  Цыбин В.Д. Ау! Книга лирики / В.Д. Цыбин. – М., 1967. – 120с.
167673
  Фролова М.Ф. Ау, мама! / М.Ф. Фролова. – Днепропетровск, 1979. – 159с.
167674
  Котляров П.М. Аугсбургський рейхстаг: генезис реформаційної теології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Історія ; Вип. 47)


  У дослідженні розглядається діяльність реформаторів на рейхстазі 1530 р. та основні положення програмного документа лютеранства "Аугсбурзьке віросповідання".
167675
  Каріков С. Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто передумови, зміст та головні наслідки Аугсбурзького релігійного миру. Схарактеризовано конфесійні відносини, інтереси різних політичних угруповань. Визначено, що укладання миру стало початком нового етапу лютеранської ...
167676
  Алттоа В.Я. Аугуст Кицеберг : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Алттоа В.Я. ; Тартуск. ГУ. – Тарту, 1960. – 35 с.
167677
  Алекырс Р. Аугуст Якобсон - выдающийся советский драматург : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алекырс Р.; Алексыр Р ; АН ЭССР, Ин-т яз. и литер. – Таллин, 1955. – 16 с.
167678
  Тоом Л.П. Аугуст Якобсон / Л.П. Тоом. – Москва, 1956. – 178с.
167679
  Евсьафьева Н.П. Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 6-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864
167680
   Аудио- и визуальные средства обучения. – Ленинград, 1975. – 126с.
167681
   Аудио-визуальные средства при обучении иностранцев русскому языку : сборник методических статей. – Москва, 1971. – 156 с.
167682
  Спиридонова Л.Ф. Аудио-визуальный курс английского языка / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1985. – 81с.
167683
  Громова О.А. Аудио-визуальный метод и практика его применения / О.А. Громова. – М., 1977. – 100с.
167684
  Карапетян К.М. Аудио-лингвальный метод преподавания иностранных языков / К.М. Карапетян. – Ереван, 1987. – 164с.
167685
  Шепер М.Н. Аудиовизуальное пособие для учащихся / М.Н. Шепер. – М, 1978. – 112с.
167686
   Аудиовизуальные и технические средства в обучении. – М., 1975. – 127с.
167687
  Мандральская Нэлла Викторовна Аудиовизуальные источники историко-партийной науки и их использование в изучении деятельности партии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мандральская Нэлла Викторовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 17л.
167688
   Аудиовизуальные материалы в помощь пропаганде русской и советской художественной литературы в библиотеках : Метод. рек., фонография, диаграфия. – Москва, 1975. – 102 с.
167689
  Грузнова Е.Б. Аудиовизуальный контент в коллекциях электронных библиотек: на примере Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина / Е.Б. Грузнова, С.А. Жужнев // Медиатека и мир : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2014. – № 2. – С. 15-18
167690
  Кашкина В.К. Аудиовизуальный курс речевой практики французского языка / В.К. Кашкина, И.М. Тысман. – Воронеж, 1983. – 168 с.
167691
  Мелентьева Ю.П. Аудиочтение: исторические истоки и современная ситуация // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 0130-9765
167692
  Оксюз Б.Е. Аудирование на уроках французского языка в старших классах средней школы : пособие для учителей ст. кл. / [Б.Е. Оксюз, Б.Д. Лемперт]. – Москва : Просвещение, 1970. – 96 с. – На обл. авт. не указаны
167693
  Аренс Эвлин Аудит / Аренс Эвлин, Лоббек Джеймс. – Москва, 1995. – 560с.
167694
   Аудит : Практическое пособие. – Киев : Учетинформ, 1996. – 283с. – ISBN 5708701250
167695
   Аудит : Учебник для вузов. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 432с. – ISBN 5-85177-037-6
167696
   Аудит : Учебн. пособ.для студ.обучающихся по эконом.спец. / Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова. – Москва : Фбк-Пресс, 1999. – 544с. – Библиогр.:с.540-543. – (Академия бухгалтера и менеджера). – ISBN 5-89240-053-0
167697
  Белуха Н.Т. Аудит : Учебник для студ. эконом. спец. вузов / Н.Т. Белуха; Рец.: Савчук В.К., Швец В.Г. – Київ : Знання, 2000. – 769с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-021-Х
167698
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Знання, 2001. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-054-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
167699
   Аудит : Збірник задач та практичних ситуацій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.Г.М.Давидова; Авт.: Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 170с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-055-4


  Розглядаються господарські ситуації, які моде-люють діяльність аудиторських підприємств з пи-тань організації роботи та проведення аудиторських перевірок. Крім задач у посібнику наводяться основні нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку ...
167700
  Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Давидов. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2002. – 363с. – ("Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-620-118-6


  На основі чинного законодавства України й аудиторської практики висвітлено такі питання: суть аудиту, його предмет і метод; планування, етапи та процедури аудиту; методика та особливості проведення аудиту підприємств різних галузей народного ...
167701
  Чернелевський Л.М. Аудит : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. – Київ : Міленіум, 2002. – 466с. – ISBN 966-8063-11-2
167702
   Аудит : Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання, 2002. – 170с. – (Вища освіта 21 века). – ISBN 966-620-140-2
167703
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2002. – 672с. – ISBN 966-8059-12-3
167704
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 223с. – ISBN 966-7767-47-7


  У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів ...
167705
  Аренс Э.А. Аудит = Auditing / Э.А. Аренс, Дж. К. Лоббек ; [ пер. с англ. пятого издания М.А. Терехова ]. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 560 с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC / гл. ред. серии Я.В. Соколов). – ISBN 5-279-01213-0


  Фундаментальный учебник, позволяющий подготовить высококвалифицированных специалистов в области аудита. Рассмотрены основные методы и процедуры, применяемые западными аудиторами. Поможет при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов на звание ...
167706
  Усач Б.Ф. Аудит : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 231с. – ISBN 966-8148-66-5
167707
  Давидов Г.М. Аудит : Підручник / Г.М. Давидов. – Київ : Знання, 2004. – 512с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-15-0
167708
  Гончарук Я.А. Аудит : Навч. посібник для студентів вузів / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 2-ге, перероб. та доповнене. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 292с. – На обклад. Перший автор В.С.Рудницький. – ISBN 5-8326-0116-5


  У посібнику викладено теоретичні основи аудиту: його сутність і види, місце в системі економічного контролю; постулати, стандарти, нормативи аудиту; пред-мет, метод планування аудиту; оцінка ефективності внутрішнього контролю й ау-диторського ризику; ...
167709
  Шеремет А.Д. Аудит : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по экономическим специальностям / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 448с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-16-002198-1
167710
  Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 512с. – ISBN 966-8059-40-9
167711
  Гончарук Я.А. Аудит : навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 448с. – ISBN 966-346-207-8
167712
  Рядська В.В. Аудит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Рядська, Я.В. Петраков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 416с. – Шифр дубл.65 Рядс. – ISBN 978-966-364-642-8
167713
   Аудит : [учеб. пособие для студ. вузов] / [Ж.А. Богданова и др. ; под ред.П.М. Майданевича, Е.И. Волошиной]. – Симферополь : Феникс, 2008. – 699, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 633-639. – ISBN 978-966-1551-09-0
167714
   Аудит : підручник / Давидов Г.М. [ та ін. ] ; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-346-773-3
167715
   Аудит : навчальний посібник / Л.М. Янчева [ та ін. ]. – Київ : Знання, 2009. – 335 с. – Шифр дубл. 65 Ауди (Доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-346-618-7


  Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
167716
  Мултанівська Т.В. Аудит : навчальний посібник / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С., Вороніна О.О. ; МОНУ ; ,Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 336 с. + Додатки: с. 313-334. – Бібліогр.: с. 297-310. – ISBN 978-966-676-386-3
167717
   Аудит : практикум / О.А. Петрик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 364, [4] с. :іл. : табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-513-5
167718
  Романів Є.М. Аудит адміністративної діяльності в бюджетній сфері : фінансовий контроль / Є.М. Романів, І.Р. Волянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.128-132. – Бібліогр.: 1 назва
167719
  Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності в системі державного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кирій С.Л. ; Нац. акад. держ. управління при президентові України ; Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
167720
   Аудит адміністративної діяльності. Теорія та практика. – Київ : Основи, 2000. – 190с. – ISBN 966-500-032-2
167721
   Аудит банков : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" ,"Мировая экономика" / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. и др. Брылев; [Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, Е.А. Лебедев, О.Н. Литун, А.Н. Брылев и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02973-4
167722
  Іванченко П.М. Аудит в бюджетних установах в хронології розвитку нормативно-правового забезпечення // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 185-189. – ISSN 2313-4569
167723
  Булига Р. Аудит в системе финансового контроля России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив провалів організації системи контролю та нагляду на фінансових ринках як однієї із причин світової економічної кризи, наводиться класифікація видів фінансового контролю в Російській Федерації, надаються рекомендації щодо зміни ролі ...
167724
  Редько А. Аудит в Украине. Прагматика пользователя // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 37-43


  У статті розглядається проблема прагматичної цінності результатів аудиту фінансової звітності з точки зору користувачів аудиторським висновком. Дається оцінка можливого напрямку змін в цілях аудиту в Україні, розглядаються завдання для внутрішнього ...
167725
  Шевчук О. Аудит в Україні - проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 530-532. – ISSN 1993-0259
167726
  Кольга В.Д. Аудит в Україні : Усі документи Аудиторсько палати Укра ни вивірені з оригіналами / В.Д. Кольга, Парпалига Максим Дмитрович. – Київ : Літера, 1998. – 384с. – ISBN 966-95287-0-4
167727
  Дорош Н. Аудит в умовах електронної комерції // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 150-153. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
167728
   Аудит вступної кампанії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1
167729
  Скорба О.А. Аудит грошових коштів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 78-82.
167730
  Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємства за умови її припинення та загрози банкрутства : монографія / З.Л. Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-250. – ISBN 978-617-10-0234-0
167731
  Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 41-45. – Бібліогр.: 16 назв
167732
  Сухарева Л.О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 125-131
167733
  Рубан Н.І. Аудит ефективності використання бюджетних програм в системі державного фінансового контролю України : Автореф. ... дис. канд. екон. наук : Спец. 08.04.01 / Рубан Н.І. ; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Мін-ві фінансів України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
167734
  Леонтович С.П. Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України для підтримки розвитку аграрно сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 126-130
167735
  Ладюк О. Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів / О. Ладюк, О. Костюкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 216-219. – ISSN 1993-0259
167736
  Бурлан С.А. Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 187-193. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефективності діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо удосконалення методики його проведення. У статті розглянуто сутність аудиту ефективності діяльності підприємства та ...
167737
  Мамишев А.В. Аудит ефективності діяльності: концепція, цикл, планування // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.54-60
167738
  Чумакова І.Ю. Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 137-146. – Бібліогр.: 19 назв
167739
  Сафонов Т.І. Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 209-213. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
167740
  Басанцов І.В. Аудит ефективності як чинник підвищення результативності державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 32-35
167741
  Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2005. – 247с. – ISBN 966-8148-94-0
167742
  Слюсарчук Л.І. Аудит запасів на підприємстві // Стратегія економічного розвитку України : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; КНЕУ; Укр. союз промисловців і підприємств та ін. – Київ, 2002. – Вип. 2 (9). – С. 522-534. – ISBN 966-574-375-9
167743
  Переймивовк Т.А. Аудит звіту про рух грошових коштів: методичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 100-105. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
167744
  Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ж. Ришар; Пер.с франц.под ред.Л.П.Белых. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 375с. – ISBN 5-85177-016-3
167745
  Востриков А. Аудит и оценка качества:вопрсы и проблемы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.10-12. – ISSN 0321-0383
167746
  Курило А.П. Аудит информационной безопасности / А.П. Курило, С.Л. Зефиров, В.Б. Голованов и др. – Москва : БДЦ-пресс, 2006. – 304с., 4л. прилож. + вкл. – ISBN 5-93306-100-X
167747
  Голова В.В. Аудит і підприємницька діяльність // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-38
167748
  Кіндяков А.О. Аудит і ревізія в системі методів господарського контролю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 5-12.
167749
   Аудит і ревізія підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко, М.М. Шигун; Мін-во освіти і науки України. Житомир.інженерно-технол.ін-тут. Львів. комерц.академія; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2001. – 416с. – ISBN 966-7570-96-7
167750
  Рибалко-Рак Аудит і сертифікація в системі управління якістю: прикладні напрями реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 74-77
167751
  Коблянська Г.Ю. Аудит імпортних операцій: питання теорії і практики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 292-296.
167752
  Юнгманн Й. Аудит как вид предпринимательской деятельности и как форма контроля // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 1810-3081
167753
  Жадько Аудит кредиторської заборгованості та його програма / Жадько, О.В. Кацай // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 95-97. – (Економічні науки)
167754
  Кобилюх О.Я. Аудит логістичної діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 161-165. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
167755
  Млинко І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основі етапи та сфери проведення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 217-224. – ISSN 0321-0499


  Визначено варіанти проведення маркетингового аудиту. Запропоновано послідовність етапів проведення внутрішнього аудиту маркетингу на підприємстві.
167756
  Хомутенко В.П. Аудит місцевих бюджетів якзапорука фінансової безпеки регіону / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
167757
   Аудит Монтгомери = Montgomery"s auditing / Филип, Дефлиз, , Генри, Дженик, , О"Рейлли М. Винсент, Маррей, Хирш; Пер. с англ. С.М. Бычковой под ред. Я.В.Соколова. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 542с. – ISBN 5-85177-002-3
167758
  Дефлиз Ф.Л. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз. – М, 1997. – 542с.
167759
  Иванова Е.С. Аудит налогообложения в системе финансового права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 106-110. – ISSN 0132-0769
167760
  Оніщук В. Аудит нематеріальних активів. Специфіка управління та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 15-19
167761
  Гуменюк А. Аудит нематеріальних активів: методика проведення / А. Гуменюк, В. Яцюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-62.
167762
  Жилінська О. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів / О. Жилінська, М. Чуйко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації новаторських ідей. Охарактеризовано основні елементи методики техніко-економічного аналізу стартап-проектів, що базується на концепції ...
167763
  Басанцов І.В. Аудит окремих положень експертно-оціночної діяльності в Україні / І.В. Басанцов, М.Н. Рєзнік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 76-81
167764
   Аудит оподаткування підприємств : навчальний посібник / [О.А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О.А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-45-3
167765
  Воронка Г. Аудит організації навчально-педагогічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366
167766
  Чебан Т.М. Аудит основних засобів згідно з П(С)БО / Т.М. Чебан, Т.А. Калінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 51)


  Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні об"єктивно обумовлює необхідність розробки адекватної моделі його аудиторського контролю. Статтю присвячено питанню побудови такої моделі аудиту операцій з основними засобами згідно з П(С)БО.
167767
  Кругляк Б. Аудит основних засобів промислових підприємств: методичний аспект / Б. Кругляк, А. Гуменюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
167768
   Аудит оцінювання потенційних об"єктів інвестування : монографія / [Дрозд І.К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : СОВА, 2015. – 237, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-172. – ISBN 978-966-97269-9-5
167769
  Назарова Г.В. Аудит персоналу на підприємстві : монографія / Г.В. Назарова, О.С. Лебединська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-150. – ISBN 978-966-676-644-4
167770
  Беренда Н.І. Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі / Н.І. Беренда, С І. Руденко, В.С. Постнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 87-90


  У статті розглянуті види, стадії розвитку та фактори виникнення кризи; необхідність та етапи проведення аудиту підприємства, що перебуває у фінансовій кризі. Запропоновано антикризову програму та здійснення контролю за її реалізацією.
167771
  Міняйло В.П. Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
167772
   Аудит ринку праці Львівської області. – Львів, 2000. – 48с. – ISBN 966-02-1838-9
167773
   Аудит системы менеджмента качества в образовательной среде вуза / А.И. Конопля, Т.А. Олейникова, А.И. Овод, В.А. Солянина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19. – ISSN 1726-667Х


  Показано, что в Курском государственном медицинском университете разработана и внедрена система менеджмента качества и принятия обоснованых управленческих решений руководством университета.
167774
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
167775
  Мельничук В. Аудит статутного капіталу підприємств // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-20
167776
   Аудит страховых компаний. – М., 1995. – 127с.
167777
  Бондаренко Н.О. Аудит суб"єктів підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова; МОНУ; Харківський ін-т управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 300с. – ISBN 966-8365-58-5


  Розглядається сутність економічного контролю у ринкових відносинах
167778
  Очеретько Л.М. Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі / Л.М. Очеретько, А.О. Подольська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 296-302. – ISSN 2309-1533
167779
  Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності : Навчальний посібник / О.О. Іваніна; МОНУ. Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. – ISBN 966-364-035-9


  У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду
167780
  Білуха М.Т. Аудит у бізнесі : Посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха. – Дніпропетровськ : Преском, 1994. – 240с. – (Книжкова полиця керівника). – ISBN 5-7707-5178-9
167781
  Дрозд І.К. Аудит у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студ. освітньо-квіліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спец. "Міжнародна економіка" денної та заоч. форм навч. / [І.К. Дрозд] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Економічний ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Кафедра. – ISBN 978-966-188-264-4
Ч. 2. – 2011. – 124 с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розділу
167782
  Пилипенко І.І. Аудит у середовищі громадянського суспільства та держави / І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто аудит як новий для національної суспільно-господарської практики інститут контролю економіки України. Поряд з незалежним аудитом приділено увагу державному фінансовому аудиту, підкреслено їх фахівців з аудиту в Україні, а також показано ...
167783
  Баюра Д.О. Аудит у системі корпоративного управління акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 124-129


  В статті досліджуються питання застосування в акціонерних товариствах внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління. Внутрішній аудит є важливою умовою підвищення ефективності системи корпоративного управління, захисту прав акціонерів та ...
167784
  Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України // Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / О.А. Приятельчук. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 1-106. – Бібліогр.: іл., табл., схеми. – ISBN 978-966-188-133-3
167785
  Шулікін Д. Аудит української науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Звіт про результати аудиту науково-інноваційної системи України з використанням інструментів програми "Горизонт-2020".
167786
  Костырко Р.А. Аудит финансовых прогнозов устойчивого развития предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 31-37
167787
  Місяць О.О. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: реалії та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 305-310


  Досліджується аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ як метод фінансового контролю, який мас стати основним незалежним джерелом інформації для виявлення причин порушень, що виникають у процесі управління державними фінансами та ...
167788
  Слюсарчук Л. Аудит фінансової звітності підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 34-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
167789
  Янок Д. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-29. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1605-2005
167790
   Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження : Науково-практична конференція. – Київ : Піраміда, 2005. – 144с. – ISBN 966-8570-01-4
167791
  Аніщенко В.О. Аудит як інструмент управління плановою діяльністю підприємств [теоретичний аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, В.М. Лоза // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 174-178
167792
  Новицька Н.В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб"єкта господарської діяльності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 77-80. – ISSN 1728-6220
167793
  Лиса О. Аудит якості продукції як складова екологічного аудиту / О. Лиса, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 96-100. – Бібліогр.: 10 назв.
167794
  Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман. – Москва, 1997. – 286с.
167795
  Приятельчук О.А. Аудит: курс лекцій : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2010. – 134, 106 с. : табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях. – Бібліогр.: с.130-134. – ISBN 978-966-188-133-3
167796
  Скобара Вячеслав Владимирович Аудит: методология и организация / Скобара Вячеслав Владимирович. – Москва : Дело и Сервис, 1998. – 576с. – ISBN 5-8018-0033-6
167797
  Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2001. – 402с. – ISBN 966-620-082-1
167798
  Бычкова С.М. Аудит: ситуации, примеры, тексты : Учебное пособие / С.М. Бычкова, Н.Н. Карзаева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 127с. – ISBN 5-238-00069-3
167799
  Байбекова О.О. Аудит: слухати і бути почутим // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.9-16
167800
   Аудит: теорія і практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв, Л.М. Полякова. – 2-е вид., переробл. та доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 456с. – ISBN 966-553-365-7


  Розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бух. Обілку
167801
  Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика / Н.І. Дорош. – Київ : Знання, 2006. – 495с. – ISBN 966-346-192-6
167802
  Кінащук Л.Л. Аудитор як суб"єкт аудиторського фінансового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
167803
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 1-2. – 2001
167804
   Аудиторія : освітній студентський тижневик. – Львів
№ 3. – 2001
167805
  Давидченко Т.С. Аудиторія дитячої преси: вивчення потреб та зацікавлень дитини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 87-91


  У статті вміщено результати соціологічного дослідження, проведеного серед юних читачів - дітей різних вікових категорій, що зростають і виховуються в різних умовах. Вивчено потреби дитячої аудиторії в отриманні тієї чи тієї інформації зі сторінок ...
167806
  Гвоздєв В.М. Аудиторія ЗМІ: проблеми критичного сприймання масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 14-17


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання масової інформації, а також цілі й напрями сучасної медіаосвіти. The ways of forming of the critical thinking of mass media"s audience for adequate ...
167807
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Університетська громада вшанувала пам"ять загиблого героя – захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка – Святослава Горбенка. Вчена рада університету ухвалила рішення про призначення стипендії імені Святослава ...
167808
  Касьянова О. Аудиторія імені студента-героя // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  19 квітня університетська громада зібралася в поминальні дні, аби вшанувати пам"ять загиблого героя - захисника нашої Батьківщини, студента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Святослава Горбенка. Керівництво університету вирішило увічнити ...
167809
  Гоян О.Я. Аудиторія комерційного радіомовлення в контексті суспільних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 130-133


  У статті аналізується специфіка формування цільової аудиторії комерційного радіомовлення у період політичних, економічних та соціальних змін у суспільстві. In the article it is analizion the specific charachere of the target audience of the ...
167810
  Вялкова І.О. Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано читацькі вподобання аудиторії періодичних друкованих видань Донецької області. Виклад основного матеріалу статті ґрунтується на відповідях 3500 респондентів (мешканців Донецької області), яким було запропоновано анкету, ...
167811
  Рябічев В.Л. Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі (друга половина 2013 р.) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – C. 140-145


  Запропоноване дослідження присвячене аналізу змін української інтернет-аудиторії та їх порівнянню з європейськими та світовими тенденціями у цій сфері. Воно охоплює період другої половини 2013 р. Для дослідження українського сегмента всесвітньої мережі ...
167812
  Власенко А. Аудиторіями світу або "У французькій стороні, на чужій планеті..." // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 78-83 : фото
167813
  Володина М.Н. Аудиторная лексика на занятиях по немецкому языку / М.Н. Володина. – Москва, 1988. – 60с.
167814
  Атабекова А.А. Аудиторная лекция: инновационный потенциал для университета XXI века / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов, Р.Г. Горбатенко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 8, спец. вып. : Всероссийская конференция в Национальном исследовательском Томском политехническом университете "Уровневая подготовка специалистов: электронное обучение и открытые образовательные ресурсы". – С. 74-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются инновационные пути оптимизации образовательного потенциала аудиторной лекции в современном университете, анализируется методика интерактивных опросов на базе сетевых технологий в формате аудиторной лекции, определяется возможность ...
167815
  Коротаев С.Л. Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 122-124. – ISBN 978-611-01-0721-1
167816
   Аудиторская деятельность в Украине ( с изменениями и дополн. по состоянию на 15 августа 1999 года) : Сборн. нормативных документов. Сертификация лицензирование аудиторов... – Харків : Конус, 1999. – 192с. – ISBN 966-95356-8-9
167817
  Мітлікіна О.О. Аудиторська "революція" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
167818
  Кінащук Л.Л. Аудиторська діяльність в системі фінансового контролю: організаційно-правові засади / Л.Л. Кінащук. – Київ : Академія муніципального управління, 2015. – 388 с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-386. – ISBN 978-966-2341-14-0
167819
   Аудиторська діяльність в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-025-0
167820
  Петрик О. Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан / О. Петрик, В. Зотов // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С.59-65 : рис.
167821
  Литвиненко Н.О. Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 162-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
167822
  Усач Б.Ф. Аудиторська перевірка комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 128-132 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв.
167823
  Петрик О.А. Аудиторська перевірка підприємств малого бізнесу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.100-104. – (Економічні науки ; № 2)
167824
  Луцький М. Аудиторська таємниця у контексті обов"язків аудиторів та аудиторських фірм // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-617-7069-17-0
167825
  Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-44
167826
  Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
167827
  Литвин Н. Аудиторський звіт: нові підходи до розкриття інформації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
167828
  Вакаров В.М. Аудиторський контроль за достовірністю показників облікової і фінансової звітності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 33-36. – ISBN 978-611-01-0721-1
167829
  Пашко П. Аудиторський контроль у митній справі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 63-67. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
167830
  Ліпський В.В. Аудиторський контроль як складова фінансового контролю у сфері сплати обов"язкових платежів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 122-128. – ISSN 2306-9082
167831
  Дорош Н.І. Аудиторські докази // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-110. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Структура (поле) аудиторських робіт складається з двох наборів контрольних тестів: один набір забезпечує аудит інформаційної системи, а інший - аудит операцій та сальдо. В статті також розглядаються різні форми аудиторських доказів та процедур їх ...
167832
  Редько О.Ю. Аудиторські докази : практичний посібник по застосуванню положень МСА № 500-580 / О.Ю. Редько ; Наукова школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 32 с.
167833
  Кучма О. Аудиторські докази: класифікація, джерела, вимоги, методи збору // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 54-60
167834
  Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-55


  Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності. Вона є інструментом подальшого стабільного розвитку підприємства.
167835
  Горяєва О. Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття аудиторських правовідносин, як правовідносин, що виникають при здійсненні незалежного господарського контролю. Статья посвящена исследованию понятия аудиторских правоотношений как правоотношений, возникающих при ...
167836
  Шевченко Л.Ю. Аудіальна інтерпретація естетичного в ефірному творі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – Бібліогр.: с. 54. Літ.: 8 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Інтерпретаційна підструктура ефірного твору, взаємодіючи з естетичною складовою комунікативної підструктури, усуває суперечності в оцінці твору ефірним мовцем і слухачем.
167837
  Цимбал С. Аудіо-візуальне сприйняття як форма прояву синестезії у китайських фразеологізмах чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню проблеми вираження взаємозв"язку двох видів перцепції (зорової та слухової) на мовному рівні, а саме - у китайських фразеологічних одиницях чен"юй, що знаходить яскраве відображення у явищі під назвою "синестезія". The ...
167838
  Щербакова О. Аудіовізуальна журналістика України і світу у теоретичному доробку Івана Мащенка. (штрихи до моделі життєдіяльності дослідника) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 106-114


  У статті аналізується науково-методична і професійно-дослідницька діяльність І. Мащенка як одного з найбільш послідовних і плідних літописців аудіовізуальної журналістики України і світу. При розгляді його теоретичного доробку в аудіовізуальній сфері ...
167839
  Тищук О. Аудіовізуальна комунікація web-сайти християнських церков: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується специфіка web-сайтів християнських конфесій України та Росії, їхній вплив на суспільну думку. The specific of web-site of Christian confessions of Ukraine and Russia, their influence on public opinion is explored.
167840
  Куценко О. Аудіовізуальна культура як основа професійної підготовки журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 188-195
167841
   Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика : монографія / П.Д. Біленчук, О.І. Мотлях, О.М. Рибальченко, І.П. Усіков ; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій ; Інтелект. форум "Єдина Європа" ; Міжнар. Поліц. Асоц. IPA Ukraine. – Київ : [б. в.], 2013. – 420 с. : іл., табл. – На обкл.: Метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматологія, дактилоскопія, скрінографія, вокалографія, графологія, одорологія, нейробіоніка, експертологія. - До 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 1834-2014. – Бібліогр.: с. 349-419 та в підрядк. прим.
167842
  Щербакова О.А. Аудіовізуальна сфера журналістикознавчих досліджень в авторському проекті базисного термінологічного словника-довідника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 178-182.


  У статті обґрунтовуються головні положення авторського проекту укладання словника-довідника "аудіовізуальних" журналістикознавчих термінів і понять. На підставі попереднього дослідження джерельної бази понад ста "аудіовізуальних словосполучень" ...
167843
  Гоян В.В. Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми / В.В. Гоян, А.О. Мисечко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
167844
  Ємельянова Т. Аудіовізуальні колекції: оцифрування та доступ (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Висвітлено досвід Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного щодо архівування й актуалізації аудіовізуальних колекцій у цифровому просторі. Пріоритетним напрямом у сфері забезпечення збереженості та доступу до архівних ...
167845
  Снитко О.С. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 194-210


  У статті аналізуються особливості реалізації та сугестивний вплив аудіовізуальних засобів комунікації в електронних ЗМІ. Аудіовізуальні засоби взаємодіють із вербальними, утворюючи гібридні канали передачі інформації і забезпечуючи прогнозований ...
167846
  Михида С. Аудіовізуальні особливості пейзажистики ранніх балад Т. Шевченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
167847
  Дроб"язко В. Аудіовізуальні твори, комп"ютерні програми, фонограми як об"єкти піратства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 75-79
167848
  Волошинова Л.В. Аудіовізуальні технології в стратегіях ефективної мовної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 22-26.
167849
  Кривенко В. Аудіозапис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.135-137. – ISSN 0132-1331
167850
  Водолазька С.А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 101-106


  У статті зроблена спроба проаналізувати ринок аудіокниги східноєвропейського регіону. Досліджується специфіка його функціонування в Польщі, Білорусі, Росії, Україні, визначаються тематичні особливості, способи реалізації, тип аудиторії та проблеми на ...
167851
  Ворончук А.П. Аудіоматеріали з англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ : Вища школа, 1986. – 119с.
167852
  Кузєчкін В.І. Аудіонаркотики, або питання піднімає проблему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 29-34
167853
  Мирошніченко А.Л. Аудіювання - це цікаво : [посібник] / А.Л. Мирошніченко, В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1658-4
167854
  Любченко О.С. Аудіювання 5-12 класи / О.С. Любченко, І.О. Оніщенко. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-403-7
167855
  Дуда Д.Ю. Аудіювання учнями старшої школи англомовних текстів як навчальний аспект формування лексичних навичок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 156-159. – (Серія : Педагогічні науки)
167856
  Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова : методичні рекомендації. – Харків : Основа, 2010. – 78 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3(87)). – ISBN 978-617-00-0476-5
167857
   Аудіювання. Тексти і завдання для 5-11 класів / М.В. Бондарь, О.В. Бондарь, О.В. Карпенко, Л.В. Пащенко; М.В.Бондарь, О.В.Бондарь, О.В.Карпенко, Л.В.Пащенко. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10(10)). – ISBN 966-8245-61-X
167858
  Молотковский Г.Х. Ауксанометр для измерения роста растений / Г.Х. Молотковский, 1935. – 679-683с.
167859
  Меркис А.И. Ауксин и рост растений / А.И. Меркис. – Вильнюс, 1982. – 200с.
167860
  Гамбург К.З. и др. Ауксины в культурах тканей и клеток растений / К.З. и др. Гамбург. – Новосибирск : Наука, 1990. – 240с.
167861
  Ивонис И.Ю. Ауксины и гиббереллины хвойных: на прим сосны / И.Ю. Ивонис. – Л., 1984. – 127с.
167862
  Семенов Ю.С. Аукцион / Ю.С. Семенов. – М., 1986. – 637с.
167863
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – Л., 1988. – 700с.
167864
  Семенов Ю.С. Аукцион. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 284с.
167865
  Беляева О.А. Аукционы и конкурсы : комментарий судебно-арбитражной практики : [монография] / О.А. Беляева. – Москва : Контракт ; Волтерс Клувер, 2010. – 281, [7] с. – ISBN 978-5-98209-069-0 ; 978-5-466-00445-8
167866
  Кічурчак М. Аукціон і його застосування у сфері мистецтв // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 266-275. – ISSN 0236-4832
167867
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1995
167868
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1995
167869
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 1. – 1996
167870
   Аукціон оригінальних ідей. – Київ
№ 2. – 1996
167871
  Кікоть О.Ю. Аукціони на ринку цінних паперів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 64-80. – ISSN 2310-9734
167872
  Чемеркіна Ю. Аукціони: від пілотування- до врегулювання // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-37
167873
  Семсон Д. Аукціоніст: роман / Д. Семсон. – К., 1986. – 211с.
167874
   Аул в песках. – Алма-Ата, 1981. – 231с.
167875
  Ахметов А. Аул мой любимый : стихи, поэмы / А. Ахметов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 138 с.
167876
  Евтых Аскер Аул Псыбэ : повесть / Евтых Аскер. – Майкоп : Адігнациздат, 1950. – 179 с.
167877
  Жанэ К. Аул Шапсуг улыбается : сборник стихов адыг. поэтов / К. Жанэ. – Москва : Современник, 1979. – 303 с.
167878
  Шеремет А.Д. Аулит / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – М, 1995. – 239с.
167879
  Нурмагамбетов Т. Аульчане : повести, рассказы / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1989. – 326 с.
167880
   АУМ/Русское эзотерическое о-во Нью-Йорка. – М., 1990. – 270с.
167881
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – М., 1990. – 325с.
167882
   АУМ: Синтез мистических учений Запада и Востока. – М., 1990. – 336с.
167883
   Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 16-72. – ISSN 1682-671Х
167884
  Можейко И.В. Аун Сан. / И.В. Можейко. – М., 1965. – 240с.
167885
  Лозовицький О. Аура дуче:політичний портрет Беніто Мусоліні // Людина і політика : Київ, 2000
167886
   Аура Поку. Мифы, сказки, легенды, басни, пословицы и загадки народа бауле.. – М., 1960. – 247с.
167887
  Кривцун О.А. Аура произведения искусства : узнаваемое и ускользающее // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 107-119. – ISSN 0236-2007
167888
  Аветисян А.І. Аура як подвійна дистанція. Позиція Ж. Діді-Юбермана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 3-5
167889
  Дмитрук А.В. Аурентина : науково-фантастичні оповідання / А.В. Дмитрук. – Київ : Веселка, 1982. – 142 с.
167890
  Рей П. Аут : роман / Пьер Рей ; пер. с франц. В. Шуванова. – Москва : Интердайджест, 1993. – 336 с. – (Бестселлеры мира). – ISBN 5-86595-094-0
167891
  Смит Ричард Аутентификация: от паролей до открытых ключей = Authentication. From passwords to public keys / Смит Ричард; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432с. – ISBN 5-8459-0341-6
167892
  Перегрим М. Аутентичні матеріали у гербарній колекції ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (KWHU) Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М. Перегрим, О. Безсмертна, О. Чекалін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 86-89. – (Серія біологічна ; вип. 65). – ISSN 0206-5657


  У статті узагальнено перші результати інвентаризації аутентичних гербарних матеріалів, які зберігаються у колекції Ботанічного саду імені О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). There are first results of ...
167893
  Клименко Светлана Аутентичное исполнительство // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 30-36
167894
  Клюшина Г.В. Аутигенні мінерали олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 96-102 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
167895
  Серпухов В.И. Аутигенно-диагенетические и органогенные образования морей и океанов. / В.И. Серпухов, А.И. Иванов. – Ленинград, 1978. – 107с.
167896
  Теодорович Г.И. Аутигенные минералы осадочных пород / Г.И. Теодорович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 225с.
167897
  Мусаелян О.М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 140-143. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
167898
  Семенов М.В. Аутоантитела к компонентам ядра. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенов М.В.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1990. – 18л.
167899
   Аутоантитела облученного организма. – М., 1972. – 278с.
167900
  Воюцкий С.С. Аутогезия и адгезия высокополимеров / С.С. Воюцкий. – Москва, 1960. – 244 с.
167901
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – М., 1980. – 136с.
167902
  Линдеман Х. Аутогенная тренировка / Х. Линдеман. – М., 1985. – 134с.
167903
  Шульгин И.Г. Аутогенная тренировка / И.Г. Шульгин. – М., 1985. – 31с.
167904
  Смирнов Г.В. Аутогенная тренировка / Г.В. Смирнов. – Саратов, 1988. – 38с.
167905
  Мазо Г.Е. Аутогенная тренировка в режиме труда / Г.Е. Мазо. – Минск, 1992. – 94с.
167906
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – К., 1979. – 148с.
167907
  Лобзин С В. Аутогенная тренировка. / С В. Лобзин, М.М. Решетников. – Л, 1986. – 280с.
167908
  Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. / А.Т. Филатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1987. – 128с.
167909
  Павличко Д. Аутодафе : [ вірші, пісні, поеми ] / Дмитри Павличко. – Київ : Основи, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-500-302-1
167910
  Шмушкевич М.Ю. Аутодафе на Соборной / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1983. – 304с.
167911
  Ермасов Е. Аутодеструктивный тип переживания стресса в условиях изоляции // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С.139-145. – ISSN 2071-9788
167912
  Кондрашова Н.И. Аутоиммунные процессы при хирургическом лечении вольных с приобретенными пороками сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Кондрашова Н.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1974. – 22л.
167913
  Пухова Я.И. Аутоиммуный клеточный механизм физиологического разрушения эритроцитов. / Я.И. Пухова. – Новосибирск, 1979. – 136с.
167914
  Усова Олена Іванівна Аутоімунні реакції при бронхіальній астмі у дітей (клініко-лабораторне дослідження) : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Усова Олена Іванівна; Київський ін-т удоск. лікарів. – К., 1993. – 19л.
167915
   Аутокринний механізм прогресії пухлинних клітин В 2-D та 3-D культурах / Л.В. Гарманчук, О.М. Перепелиціна, Х.Д. Непийвода, Л.І. Остапченко, М.В. Сидоренко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 169-171. – ISSN 1023-2427


  Одним із вираженних чинників прогресії пухлинних клітин є фактора росту, які опосередковують свій мітогенний вплив специфічними рецепторами, внутріклітинний домен яких є тирозинкіназа. Ріст пухлинних кліттин в трьохвимірному просторі in vitro адекватно ...
167916
   Аутолюмінеснценція систем рибонуклеотидів з білками та можливість спектрального тестування їх взаємодії / С. Левченко, В. Ящук, В. Кудря, З. Ткачук, В. Мельник, В. Воробйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-24. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування методу низькотемпературної аутолюмінесценції для спектрального тестування наявності зв"язування між біологічними об"єктами. На основі спектрів поглинання та люмінесценції визначено положення перших збуджених ...
167917
   Аутопоезис соціальних систем : монографія / [В.П. Бех та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 747, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-660-671-9
167918
  Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура / Ю.Б. Никифоров. – Москва, 1989. – 42с.
167919
  Кондратьева Любовь Михайловна Аутоэкологическое изучение микрофлоры вулканических пеплов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Кондратьева Любовь Михайловна;. – Л., 1981. – л.
167920
  Зленко А.М. Аутплейсмент - мистецтво звільнення персоналу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 63-66. – ISSN 2306-546X


  У статті досліджено умови застосування програм аутлейсменту, визначено переваги та недоліки їх використання, проаналізовано процедуру працевлаштування звільнених працівників. Предметом дослідження є аутплейсмент - працевлаштування звільнених. Метою ...
167921
  Верескун О.С. Аутсоринг телекомунікацій: проблеми та перспективи
167922
  Вовкодав И. Аутсорсинг - ключ к росту вашего бизнеса // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 54-58.
167923
  Малахова Е.И. Аутсорсинг - эффективная форма ведения бизнеса // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 148-152. – ISSN 1729-7036
167924
  Меленко Анна Аутсорсинг в гостиницах - персонал напрокат // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 40-43 : фото
167925
  Євтушенко Н.О. Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-47. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
167926
  Сивачева Е.А. Аутсорсинг в системе международных экономических отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 135-139. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
167927
  Вдовенко Л.О. Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 60-69
167928
  Мошкова М. Аутсорсинг в системі управління банківської діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо тенденцій розвитку аутсорсинга в банківській сфері, необхідності його впровадження та використання як ефективного інструменту управління діяльності банку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій для ...
167929
  Гонча Л.А. Аутсорсинг в Україні / Л.А. Гонча, М.В. Тихомирова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 160-163
167930
  Трачова Д.М. Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 294-298. – (Економічні науки ; № 4 (28))
167931
  Бойченко В.С. Аутсорсинг в управління персоналом: сучасний стан // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
167932
  Неуров І.В. Аутсорсинг закупівель: світовий досвід і вітчизняні перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 155-162. – ISSN 0321-0499
167933
  Гребешкова О.М. Аутсорсинг знань: потенціал партнерських відносин підприємств у постіндустріальну епоху / О.М. Гребешкова, К.С. Денисенко // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 232-239


  У статті розкрито сутність аутсорсингу знань як бізнес-формату стратегічного партнерства підприємств за умов постіндустріальної економіки, узагальнено його визначальні ознаки у порівнянні з аутсорсингом виробництва та аутсорсингом бізнес-процесів, а ...
167934
  Вавженчук С.Я. Аутсорсинг и аутстаффінг: ескіз проблем правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 175-183. – ISSN 2306-9082
167935
  Полищук Л. Аутсорсинг институтов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 40-65. – ISSN 0042-8736
167936
  Семесько В.М. Аутсорсинг і перспективи розвитку транспортної логістики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-59. – Бібліогр.: 3 назв
167937
  Шакуров А.Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня. / А.Р. Шакуров, Д.С. Щетинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
167938
  Слободянюк М.Э. Аутсорсинг логистики информационных ресурсов, технологий и потоков предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 10. – С. 189-194. – Бібліогр.: на 5 пунктів
167939
  Безрукова Н.В. Аутсорсинг маркетингових послуг: аналіз позитивних і негативних наслідків // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 81-86. – (Економічні науки)
167940
  Дойг М. Аутсорсинг маркетинговой службы: быть или не быть? / М. Дойг, М. Христосенко, В. Руденок // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 32-38.
167941
  Кесарчук Г.С. Аутсорсинг розрахунків за виплатами працівникам // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 106-109. – ISBN 978-611-01-0721-1
167942
  Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 87-97
167943
  Зоідзе Д.Р. Аутсорсинг та особливості його застосування на підприємствах фармацевтичної галузі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 274-278. – ISSN 2222-4459
167944
  Верескун О.С. Аутсорсинг телекомунікацій: проблеми та перспективи // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 43-47
167945
  Лебедєва В. Аутсорсинг у контексті мережевої економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-27. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
167946
  Прозорова І. Аутсорсинг у маркетингових комунікаціях / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 62-65. – ISSN 1728-9343
167947
  Затонацький Д.А. Аутсорсинг у сучасному кадровому менеджменті // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 88-96. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  У статті досліджуються сучасні підходи до можливостей покращення кадрової політики підприємства. Обгрунтовано, що ефективна кадрова політика передбачає формування стратегії управління персоналом, враховуючи стратегію розвитку підприємства з ...
167948
  Прозорова І. Аутсорсинг у сфері паблік рилейшнз / І. Прозорова, Л. Шестопалова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
167949
  Шкода Т.Н. Аутсорсинг функцій з управління персоналом в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 159-161
167950
  Бєліков О. Аутсорсинг як делегування функцій управління // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 157-161.
167951
  Гавриленко Т.В. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 104-109. – ISSN 1993-6788
167952
  Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов, О. Микало // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 16-24. – ISSN 0131-775Х
167953
  Газуда Л.М. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л.М. Газуда, Т.Ю. Салдан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 124-128. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
167954
  Поповиченко І.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах / І.В. Поповиченко, Є.Г. Дубинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 177-181. – (Економіка ; Вип. 31)
167955
  Мамчин М.М. Аутсорсинг як інструмент управління персоналом / М.М. Мамчин, Тунік-Чорна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 64-69. – ISSN 0321-0499
167956
  Шмиголь Н.М. Аутсорсинг як метод оптимізації діяльності суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
167957
  Бабій М.А. Аутсорсинг як нова концепція ведення бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 53-57.
167958
  Жуков Святослав Августович Аутсорсинг як система співпраці між регіональним інформаційно-маркетинговим центром і підприємництвом регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 238-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні класифікаційні види аутсорсингу. На основі цього аналізу вперше досліджено інформаційно-маркетинговий аутсорсинг, а також обгрунтовано доцільність використання цього виду аутсорсингу підприємствами регіону.
167959
  Іваненко В.О. Аутсорсинг як спосіб організації маркетингового аналізу / В.О. Іваненко, Н.М. Королюк, Г.І. Ляхович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 276-283. – ISSN 2222-4459
167960
  Сапачова М.С. Аутсорсинг як спосіб формування кооперативних зв"язків між підприємствами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 176-178. – (Економіа ; Вип. 24)
167961
  Максименко І.Я. Аутсорсинг як стратегічний напрям розвитку виробничої кооперації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
167962
  Козьменко К. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг та перспективи його розвитку в Україні. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто явище аутсорсингу як способу співробітництва та оптимізації діяльності міжнародних компаній. На основі статистичних даних проаналізовано основні тенденції на ринку ІТ-аутсорсингу. Pозглянуто основні моделі аутсорсингу на прикладі офшорного ...
167963
  Волкова А. Аутсорсинг, як механізм зменшення витрат страхової компанії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 23-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
167964
  Бардина О. Аутсорсинг: искусство выбрать главное // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 46-49.
167965
   Аутсорсинг: не все так просто (материалы круглого стола) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 39-45
167966
  Ашмянская И. Аутсорсинг: новые горизонты для глобальной экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
167967
   Аутсорсинг: послушаем экспертов // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 16-27.
167968
  Гаврилюк О.В. Аутсорсинг: суть і механізм розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 8 пунктів
167969
  Проскура В.Ф. Аутсорсинг: сучасний стан та перспективи запровадженя на вітчизняних підприємствах // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 126-136. – ISBN 966-8269-12-8
167970
  Звонар В.П. Аутсорсінгова модель реалізації корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 123-131. – ISSN 2072-9480
167971
  Лигоненко Л.О. Аутсортинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу : менеджмент / Л.О. Лигоненко, Ю.Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 115-124 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
167972
  Решетило В.П. Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 123-127. – ISSN 2226-8820
167973
  Усманов И.Ю. Аутэкологические адаптации растений к изменениям азотного питания / И.Ю. Усманов. – Уфа, 1987. – 147с.
167974
  Антипенко І. Аушвіц і українська політика пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 9


  "Ми спостерігаємо монополізацію російського погляду на історію Другої світової війни. І на прикладі меморіального музею в Освенцімі це яскраво помітно".
167975
  Рено Ф. Афpиканские pабы в далеком и недавнем пpошлом / Ф. Рено, С. Даже. – Москва : Наука, 1991. – 214с. – ISBN 5020166006
167976
  Парфентьев И.А. Афагия у насекомых. / И.А. Парфентьев. – 234-262с.
167977
  Критчли М. Афазиология / М. Критчли. – М, 1974. – 117с.
167978
   Афазия и восстановительное обучение : Тексты. – Москва : Московский университет, 1983. – 217с.
167979
   Афазия и восстановительное обучение. – М, 1983. – 217с.
167980
  Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С. Цветкова. – М., 1988. – 207с.
167981
   Афанас"єва Тетяна Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
167982
  Азольский А. Афанасий : Производственный роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 1. – С. 9-45. – ISSN 0012-6756
167983
  Пономарев В.П. Афанасий Алексеевич Бычихин. 1865-1933. Библиограф. указ. / В.П. Пономарев. – Одесса, 1980. – 27с.
167984
  Маймин Е.А. Афанасий Афанасьевич Фет / Е.А. Маймин. – М, 1989. – 157с.
167985
  Покровский В.И. Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) : Его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / Сост. В. [И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 110 с. – Экз. в разных тип. переплетах
167986
  Коцюба А.И. Афанасий Васильевич Маркович -- выдающийся украинский фольклорист : Автореф... канд. филол.наук: / Коцюба А.И.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1963. – 24л.
167987
  Баландин Л.А. Афанасий Коптелов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1975. – 79с.
167988
  Яновский Н.Н. Афанасий Коптелов. / Н.Н. Яновский. – М, 1966. – 155с.
167989
   Афанасий Лазаресич Коптелов.. – Новосибирск, 1983. – 79с.
167990
  Заднепровский Н. Афанасий Матюшенко / Н. Заднепровский, Н. Соколов. – Х., 1958. – 75с.
167991
  Потапов И.А. Афанасий Мунхалов / И.А. Потапов. – Якутск, 1969. – 36с.
167992
  Ильин М.А. Афанасий Никитин -- первый русский путешественник в Индию. / М.А. Ильин. – Калинин, 1955. – 48с.
167993
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1950. – 36с.
167994
  Виташевская М.Н. Афанасий Никитин / М.Н. Виташевская; Под ред.М.С.Боднарского. – Москва : Географгиз, 1955. – 36с.
167995
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Москва, 1951. – 192с.
167996
  Осипов А.М. Афанасий Никитин и его время / А.М. Осипов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1956. – 216с.
167997
  Пузий В. Афанасий Никитин: возвращение растянувшееся на века // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 84-102. – ISSN 1819-6268
167998
  Коршунов А.Ф. Афанасий Филиппович : жизнь и творчество / А.Ф. Коршунов. – Минск : Наука и техника, 1965. – 184 с. – Приложение к изданию: Филиппович А. Диариуш
167999
  Павловская А.И. Афанасий, архиепископ александрийский, и его епархия // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.60-87. – ISSN 0321-0391
168000
  Комарова О.О. Афанасій Доманицький та його родина на Поділлі // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 35-41


  У статті зроблена спроба відтворення деяких біографічних аспектів та діяльності в культурно-освітньому та церковному житті Поділля священника Афанасія Михайловича Доманицького та його родини (друга половина XIX - поч. XX ст.).
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,