Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>
1676001
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1676002
  Наєнко М. "Шістдесятникам - шістдесят! Іван Драч - лідер шістдесятництва // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 271-293. – ISBN 978-617-7993-01-7
1676003
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1676004
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1676005
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1676006
  Лиманова Р. "Шість чуттів" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання - класична історія про любов і ненависть з позитивною енергетикою.
1676007
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1676008
  Чирко Б.В. "Шкідництво різних націй..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 32-40. – ISSN 0320-9466


  "Національні меншини на Україні у 1920 - 30-х роках за документами ЦДАГО України."
1676009
  Доліновський В. "Шкода мені покидати Рим …" – закордонні наукові подорожі архівістки Гелени Полячківни у 1922–1938 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (334), січень - березень. – С. 69-85. – ISSN 0320-9466
1676010
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1676011
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1676012
  Литвин З. "Школа - це дуже суперечливий "бізнес" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 6-7


  Розмова з засновницею та головою ГО "Освіторія", фундаторкою та ідейною натхненницею Новопечерської школи Зоєю Литвин.
1676013
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1676014
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1676015
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1676016
  Булин-Соколова "Школа информатизации" как организационно-педагогическая основа трансформации общеобразовательного учреждения в информационном обществе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-22. – ISSN 0234-0453
1676017
  Хоменко О. "Школа М. Максимовича" як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 132-152. – ISSN 2413-7065
1676018
  Фасоля О. "Школа має стати трампліном для успіху в житті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з очільником департаменту освіти і науки Хмельнийької ОДА про якість освітніх послуг, важливість підтримки кращих закладів і чесність в освіті.
1676019
  Гриневич Л. "Школа має формувати цілісний світогляд" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 18-19


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич - про наріжні камені освітньої реформи. Також про важливість викладання філософії школярам не раз наголошував автор статей "Дня" - доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного ...
1676020
  Андрущенко В. "Школа майбутнього" для України і європейського простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
1676021
   "Школа Марчука" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 13). – С. 4-5


  Євгену Кириловичу Марчуку виповнюється - 75. Колеги - про роль особистості в історії.
1676022
  Дем"янчук О.О. "Школа молодого педагога" як середовище професійної соціалізації педагога / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: с. 56-57. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1676023
  Ющенко В. "Школа національного усвідомлення ніколи не буває заочною" / бесіду вів Ю. Патиківський // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 серпня (№ 86). – С. 4-5


  Третій президент України про "вік" нашої Держави, як перемогти у війні і подолати виклики "русского міра", чи зможемо ми вступити в НАТО, як варто використати у своїх цілях запуск газогону "Північний потік-2" і де взяти грошей для розвитку української ...
1676024
  Кучинський М. "Школа правди і любові" Анатолія Свидницького // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 314-316. – ISSN 0869-3587
1676025
  Земелєва Л.Г. "Школа практичних порад" - активна форма позааудиторної роботи з БЖД // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 14 : фото
1676026
  Озаровская О.Э. "Школа чтеца" : Хрестоматия для драм., пед. и оратор. курсов / / О.Э. Озаровская. – Москва : Т-во Сытина, 1914. – 514 с. – (Академическая библиотека государственого Малого театра)
1676027
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 530 арк. – Бібліогр.: арк. 465-530
1676028
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1676029
  Сорока В. "Школа" чи "освіта" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У книзі "Прихована історія американської освіти" педагог із 30-річним стажем, освітній експерт Джон Тейлор Гатто розглядає шкільну систему США як засіб забезпечення стабільності економіки, що обстоює інтереси капіталу.
1676030
  Ільїна В.М. "Школі безпеки" - 10 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-7
1676031
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1676032
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1676033
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1676034
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1676035
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители : конспект лекций / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук ; М-во гражд. авиации СССР. Киев. ин-т инженеров градж. авиации. – Киев : [б. и.], 1971. – 120 с.
1676036
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1676037
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1676038
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1676039
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1676040
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1676041
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1676042
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1676043
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1676044
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1676045
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1676046
   Широкосмуговий засіб радіозв"язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів / О.В. Андреєв, П.П. Мартинчук, І.І. Полещук, М.Ф. Хоменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 49-55. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1676047
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1676048
  Пільтяй С.І. Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на основі коаксіальних ребристих структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Пільтяй Степан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1676049
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1676050
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1676051
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы : раздел курса лекций "Телевидение". [Утв. 28/1 1967 г.] / В.С. Бабенко ; М-во гражд. авиации СССР. Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев : [б. и.], 1968. – 64 с.
1676052
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1676053
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1676054
  Лашко М.В. Широта астрономічних досліджень Джованні Годіерни вражає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 29-31. – ISSN 2518-7104


  Маловідомий італійський астроном Джованні Годіерна. Годіерна вважав, що між кометами і туманностями є величезна різниця: так як комети переміщуються і змінюються, він вважав їх ближчими до Землі, тоді як туманності повинні складатися із зірок, і про це ...
1676055
  Коргуник Ю. Широта змістового наповнення соціально-реалістичного роману-хроніки Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 273-280
1676056
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1676057
  Бойченко В.П. Широти : поезії / Валерій Бойченко. – Одесса : Маяк, 1981. – 52 с.
1676058
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1676059
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1676060
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1676061
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1676062
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1676063
  Сидоренко Н. Широцький Костянтин Віталійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 374-375. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1676064
  Курас І. Широцький Костянтин Віталійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 773-774. – ISBN 966-642-207-7


  Широцький Костянтин Віталійович - український мистецтвознавець, фольклорист, політичний та громадський діяч. Поширював українізацію на теренах України, викладаючи історію українського мистецтва XIII-XV ст. на кафедрі історії мистецтва ...
1676065
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1676066
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – Київ, 1967. – 40с.
1676067
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Андрієнко Л.В. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1957. – 44 с.
1676068
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1676069
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1676070
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1979. – 159с.
1676071
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека : систематика / Д.А. Азимов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 152 с.
1676072
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1676073
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1676074
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1676075
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1676076
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1676077
  Камінська Ю. Шифр української духовності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 19 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті українського філософа Сергія Кримського.
1676078
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1676079
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1676080
  Курпнек Г.И. Шифровка от 147-го.... / Г.И. Курпнек, Н. Шестаков. – Рига, 1969. – 211с.
1676081
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1676082
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1676083
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1676084
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1676085
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1676086
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1676087
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1676088
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1676089
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309. – ISBN 978-966-439-961-3
1676090
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1676091
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1676092
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 302
1676093
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1676094
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1676095
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1676096
   Шишкін Борис Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-961-3
1676097
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1676098
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1676099
   Шишловський Олександр Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 68
1676100
   Шишловський Олександр Андрійович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1676101
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1676102
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 299
1676103
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1676104
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1676105
   Шищенко Петро Григорович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 978-966-8153-74-7
1676106
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1676107
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1676108
   Шищенко Петро Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1676109
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309-312. – ISBN 978-966-439-961-3
1676110
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1676111
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1676112
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1676113
   Шияновський Владислав Іванович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540-541. – ISBN 978-966-439-754-1
1676114
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1676115
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1676116
  Винниченко І. Шіллер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363-364. – ISBN 978-966-7863-77-7
1676117
   Шінкокін-вака-шю : нова збірка давніх та сучас. яп. пісень (1205 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 829, [3] с. – Назва парал. укр., яп. – Бібліогр.: с. 827. – (Японська поетична антологія). – ISBN 978-617-7349-70-8
1676118
  Вестель Т. Шінкьо та шінкьо-шьосецу в літературній дискусії 20-х років доби Кіндай // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті простежено літературно-критичну дискусію щодо терміна шінкьо-шьосецу та розглянуто чинники, які у 20-ті р. ХХ ст. зумовили виникнення жанру японської сповідальнобіографічної літератури "про стан душі". В статье рассмотрена ...
1676119
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1676120
  Ткачук О. Шістдесят вісім тисяч відтінків ефективного способу судового захисту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1676121
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР : Доповіді на спільному урочистому засіданні Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РСФСР у Кримлівському Палаці з"їздів 21 грудня 1982 року / Андропов Ю.В. – Київ : Політвидав України, 1982. – 30 с. : портр.
1676122
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1676123
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1676124
   Шістдесятники XX століття : [збірка творів] / Тбіл. держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ф-т гуманіт. наук, Ін-т україністики ; [авт. проекту О. Баканідзе ; упоряд. та ред. С. Чхатарашвілі ; ред. укр. тексту Н. Наскідашвілі]. – Тбілісі : [б. в.], 2019. – 305, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., груз. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-9941-13-870-6


  У пр. 1734873 напис : Ректору Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу з повагою. О. Баканідзе. Тбілісі, 2020 р.
1676125
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1676126
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1676127
  Наєнко М. Шістдесятники падають, як зорі літньої ночі... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 313-316
1676128
  Васильченко Б. Шістдесятники... у Донецьку. Навіть у радянські часи на Донбасі не бракувало сміливців, яким боліла Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 6-7


  "Дійсно, вони були одними з перших у часи «совєтской власті» українцями у Донецьку. У тому Донецьку, точніше Донбасі, який Олесь Гончар радив віддати Росії: «Хай вона ним подавиться». Цей факт підтвердив недавно письменник Василь Шкляр. Сучасний Донбас ...
1676129
  Мусієнко О. Шістдесятники: звідки вони? // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 15-27
1676130
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1676131
  Здоровило Н. Шістдесятниці в комп"ютерній грі. Українські аніматори представили унікальний інтерактивний онлайн-проєкт "60. Втрачені скарби" про художниць бунтівної епохи // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 лютого (№ 14)


  Українська анімаційна асоціація УАнімА в рамках програми #UkraineEverywhere «Українського інституту» нещодавно представила широкому загалу інтерактивний онлайн-проєкт «60. Втрачені скарби». Анімовані розповіді з інтерактивним компонентом розкриють ...
1676132
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1676133
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1676134
  Тарнашинська Л. Шістдесятництво: філософія покоління як "публічна свідомість" // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 344-352. – ISBN 966-568-637-2
1676135
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1676136
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 92 с.
1676137
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / Ацаркін О.М. – Київ : Дерполітвидав, 1956. – 92 с.
1676138
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1676139
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1676140
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1676141
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1676142
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – Київ, 1950. – 116с.
1676143
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 186 с.
1676144
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1676145
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1676146
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1676147
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1676148
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1676149
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1676150
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1676151
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1676152
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1676153
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1676154
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1676155
  Ковалів О. Шість основ "конституційного прагматизму", або Що не так з земельною реформою Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 8-9
1676156
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1676157
   Шість пріоритетів інтеграції в Європу // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Інтеграція української науки в Європейський простір відбуватиметься за шістьма основними пріоритетами. Так передбачено проектом Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), який схвалено на засіданні колегії МОН ...
1676158
  О"рурк Меліса Шість пріоритетів посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 6-7


  Розмова з послом Австралії в Україні Мелісою О"рурк: "Австралія залишається дуже твердим прихильником територіальної цілісності та суверенітету України".
1676159
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1676160
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1676161
  Денисенко В. Шість років редагував часопис [Павло Антонович Троцький] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 423. – ISBN 966-7522-04-0
1676162
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1676163
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1676164
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1676165
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1676166
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1676167
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1676168
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1676169
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1676170
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1676171
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1676172
   Шість цікавих фактів про українську фантастику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 8-11
1676173
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1676174
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1676175
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1676176
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1676177
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1676178
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1676179
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1676180
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1676181
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Библиогр.: с. 163-191. – Баку : Элм, 1980. – 193 с.
1676182
  Мищенко П.И. Шкала цветов : Пособие для ботаников и зоологов при науч. и науч.-прикл. работах : Извлеч. из кн. П.А. Саккардо "Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum" / П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – 14 с., 2 л. цв. табл. – (Труды Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства земледелия / Изд. под редакцией заведующего Бюро Роб. Эд. Регеля. год. 9 - 1916 ; Прил. 15)


  Саккардо, Пьетро Андреа (1845-) Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum
1676183
  Бондарцев А.С. Шкала цветов : (пособие для биологов при науч. и науч.-прикладных исследованиях) / А.С. Бондарцев ; Акад. наук СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с., [1] л. ил.
1676184
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1676185
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1676186
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1676187
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1676188
  Качкан В. Шкандрій Борис Олексійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 337-338. – ISBN 966-02-0457-4
1676189
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1676190
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1676191
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1676192
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1676193
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1676194
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – Москва, 1982. – 384с.
1676195
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1676196
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1676197
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1676198
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1676199
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1676200
   Шкварников (Шкварніков) Петро Климович (1906-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541. – ISBN 978-966-439-754-1
1676201
  Івченко В. Шкварников Петро Климентійович (- укр.вчений- генетик ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1086-1087. – ISBN 978-966-8567-14-8
1676202
  Гарфорд Т. Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще = Messy : як творчий безлад може змінити життя на краще / Тім Гарфорд ; [пер. з англ. Ганна Кирієнко]. – Київ : Наш формат, 2018. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Messy. How to be creative and resilient in a tidy-minded world / Tim Harford. London: Little, Brown, 2016. - Назва на корінці : Шкереберть. – Бібліогр. в прим.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7513-97-0
1676203
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1676204
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко" / В.Н. Дружинин. – Ленинград, 1953. – 175с.
1676205
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1676206
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1676207
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1676208
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1676209
  Батіщева Валентина Шкідливий вплив алкоголю на здоров"я неповнолітніх // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 6
1676210
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1676211
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1676212
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1676213
  Богданович Лілія Шкідливі звички (Бесіда з учнями середньої та старшої школи) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 18-19 : фото
1676214
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року / І. Білановський. – 55 с.
1676215
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : АН УРСР, 1931. – 38 с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1676216
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1676217
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1676218
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1676219
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – С. 231-330
1676220
  Замковий О.Д. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що впливають на офісних працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 89-91. – ISBN 978-966-641-732-2
1676221
  Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт / Ю.О. Полукаров, Л.О. Мітюк, О.В. Землянська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 130--135 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1676222
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1676223
  Тищенко Алла Шкідливість побутової техніки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 27-28 : фото
1676224
   Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів / Ю.Е. Клечковський, С.О. Глушкова, Н.Т. Могилюк, О.В. Ігнатьєва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1676225
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1676226
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1953. – 83с.
1676227
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1676228
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : Практ. підручн. / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1676229
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1676230
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1676231
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1676232
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1676233
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1676234
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1676235
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1676236
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177 с.
1676237
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1676238
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1676239
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40 с. : з мал.
1676240
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 127 с.
1676241
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1676242
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1676243
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – К., 1954. – 113с.
1676244
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1676245
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1676246
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1676247
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1676248
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1676249
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1676250
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1676251
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1676252
  Гранчак Т. Шкільна бібліотека - провідний інформаційний осередок Нової української школи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л.М. Бондар, Н.В. Вараксіна, С.М. Глазунова, Н.Д. Грудініна, Т.В. Добко, Л.М. Дунаєва, Н.Є. ...
1676253
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1676254
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1676255
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1676256
  Новікова Н. Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 313-323. – ISSN 2312-5993
1676257
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1676258
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1676259
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1676260
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1676261
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1676262
  Федорченко Т.В. Шкільна географічна освіта в Швеції // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 164-166. – ISBN 978-966-136-643-4
1676263
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1676264
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1676265
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1676266
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1676267
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1676268
  Гілецький Й. Шкільна географічна освіта: крок вперед, два кроки назад / Й. Гілецький, Я. Атаманюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7069-36-1
1676269
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1676270
  Токолова Н.А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 8-11 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1676271
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1676272
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1676273
  Пересада О.С. Шкільна діяльність земського самоврядування на Харківщині у 1865-1919 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 73-84. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується процес становлення та розвитку земських шкіл на території Харківської губерніїу 1865–1919 роках. Аналізуються масштаби та динаміка розвитку народної освіти на Харківщині, досягнення та недоліки шкільної діяльності харківського ...
1676274
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі. / У.А. Тюпа. – Київ : Радянська школа, 1952. – 124с.
1676275
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1676276
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1676277
   Шкільна історія - в глухому куті / І. Лиховид, Н. Малімон, Т. Козирєва, В. Рижков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Цьогоріч майже 20% випускників не подолали поріг ЗНО. Як це змінити?
1676278
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1676279
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1676280
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1676281
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1676282
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1676283
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1676284
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1676285
  Голуб Н. Шкільна мовна освіта: проблеми і перспективи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 3
1676286
  Гончаренко О.М. Шкільна освіта за доби нацистської окупації України: до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 90-97. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1676287
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1676288
  Задорожний М.П. Шкільна освіта у Фінляндії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 2-5 : фото
1676289
   Шкільна першість. Комісія Асоціації правників України з питань удосконалення юридичної освіти склала перший рейтинг правничих шкіл // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 8-9


  В рейтингу правничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
1676290
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1676291
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1676292
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1676293
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1676294
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1676295
  Харчук Р. Шкільна програма з української літератури як заручниця ревізії літературного канону і жертва осучаснення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 2-5


  "Відео Богдана-Олега Горобчука на ютубканалі «Культуртригер» про потребу читання в школі і необхідність чергових змін у шкільній програмі з літератури рівня стандарту спонукає мене написати про зазначені проблеми, але ширше, враховуючи історію питання, ...
1676296
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1676297
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1676298
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1676299
  Сергійчук В. Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 5-15. – ISSN 0130-6936
1676300
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1676301
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1676302
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1676303
   Шкільне видання Шевченкового "Кобзаря" // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 18
1676304
  Олішевська Ю.А. Шкільне географічне краєзнавство / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-61-5
1676305
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1676306
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1676307
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1676308
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1676309
  Григоренко О.М. Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації : монографія / О.М. Григоренко, Г.Т. П"ятницька. – Київ : Кондор, 2022. – 215, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 189-215. – Бібліогр.: с. 200-215. – ISBN 978-617-8052-90-4
1676310
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1676311
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1676312
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1676313
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1676314
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип.3. – 2006. – 64 с.
1676315
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [Буромський М.І., Мазур В.Й., Житецький А.О.]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1676316
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1676317
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1676318
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1676319
  Цвелих О.М. Шкільний визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – Київ : Радянська школа, 1983. – 256с.
1676320
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1676321
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1676322
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1676323
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – Київ, 1957. – 92с.
1676324
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1676325
  Шулікін Д. Шкільний закон: новації і "больові точки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
1676326
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1676327
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1676328
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1676329
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1676330
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1676331
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1676332
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1676333
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1676334
  Масляк П. Шкільний курс "Географія України" в Системі геополітичних та геостратегічних координат сучасності / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
1676335
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1676336
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1676337
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1676338
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1676339
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1676340
  Барановська О.В. Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 20-30. – ISBN 978-966-544-404-5
1676341
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1676342
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1676343
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1676344
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1676345
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1676346
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1676347
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1676348
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1676349
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; уклад. Н.Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1676350
  Турчик І.Х. Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США ( XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Турчик Ірина Хосенівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 61 назва
1676351
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1676352
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1676353
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1676354
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1676355
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1676356
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1676357
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1676358
  Божук Л. Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 198-213. – ISBN 966-7317-93-5
1676359
  Янкович О.І. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 29-36. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1676360
  Згерська О. Шкільництво у розвитку українського суспільства ХVІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 38-42


  За матеріалами Волинського воєводства.
1676361
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук : спец. 09.00.12 - українознавство / Л.В. Божук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 222 л. – Бібліогр.: л. 186-222
1676362
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1676363
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1676364
   Шкільні вечори : бібліотечка шкільн. "Сур.". – Київ
№ 6. – 1976
1676365
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1676366
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1676367
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1676368
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1676369
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1676370
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1676371
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1676372
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1676373
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1676374
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1676375
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1676376
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1676377
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1676378
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1676379
  Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 26-30
1676380
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1676381
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1676382
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Січень, № 1 (121). – 2019. – 32 с.
1676383
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Лютий, № 2 (122). – 2019. – 32 с.
1676384
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Березень, № 3 (123). – 2019. – 32 с.
1676385
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Квітень, № 4 (124). – 2019. – 32 с.
1676386
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Травень, № 5 (125). – 2019. – 32 с.
1676387
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Червень, № 6 (126). – 2019. – 32 с.
1676388
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Липень, № 7 (127). – 2019. – 32 с.
1676389
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Серпень, № 8 (128). – 2019. – 32 с.
1676390
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Вересень, № 9 (129). – 2019. – 32 с.
1676391
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Жовтень, № 10 (130). – 2019. – 32 с.
1676392
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Листопад, № 11 (131). – 2019. – 32 с.
1676393
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Грудень, № 12 (132). – 2019. – 32 с.
1676394
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1676395
   Шкільняк Степан Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541-542. – ISBN 978-966-439-754-1
1676396
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1676397
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1676398
  Брюховецька О. Шкіра реальності: до феноменологічної теорії кіно // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 68-75. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменологія Мерло-Понті Моріса (1908-1961).
1676399
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1676400
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1676401
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1676402
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1676403
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1676404
  Мушкудіані О. Шкіци спогадів // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 14-23. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Спогади про А. Малишка, Бажана М., В. Пшавела, М. Швайка, Х. Хачатуряна.
1676405
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1676406
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1676407
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1676408
   Шкляр Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1676409
   Шкляревський Олексій Сергійович (1839-1906) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 451. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1676410
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1676411
  Іванов Є.В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів / Є.В. Іванов, О.Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1676412
  Псатій А. Шкода чи користь? Що потрібно знати про побутову хімію // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 6-17


  В розвинутих країнах засоби побутової хімії, що містять ці небезпечні для здоров"я людей речовини заборонені. Але у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути ...
1676413
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1676414
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1676415
  Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-120. – (Юридичні науки ; № 1)
1676416
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1676417
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1676418
  Сірік О.М. Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh) / О.М. Сірік, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1676419
  Кондаков А.И. Школа- коммна / А.И. Кондаков. – М, 1961. – 166с.
1676420
   Школа-коллоквиум XI X по теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1985. – 68 с.
1676421
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва, 1924. – 280 с.
1676422
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва : Педагогика, 1990. – 286 с.
1676423
   Школа-конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021) = Modern Material Science: Physics, Chemistry, Technology (MMSPCT-2021) : Ужгород Водограй Україна, 4-8 жовт. 2021 р. : програма та матеріали конф. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації, Ужгород. лаб. матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Ін-ту проблем реєстрації інформації, Техн. центр, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Сабов А.М., 2021. – 319, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021). Матеріали конференції = Modern Material Science: Physics, Chemistry, Technology (MMSPCT-2021). Conference Materials. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Сучасне матеріалознавство : MMS 2021) (Школа-конференція молодих вчених = School-conference of young scientists). – ISBN 978-966-02-9688-6
1676424
  Хайдарі Н.І. Школа-пансіон Рагбі (Rugby School) - заклад елітної приватної освіти у Великобританії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 229-234. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1676425
   Школа-семинар по генетике и селекции животных. – Новосибирск, 1989. – 134с.
1676426
   Школа-семинар по теории случайных процессов / Школа-семинар по теории случайных процессов. – Вильнюс
Ч.1. – 1975. – 283с.
1676427
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1676428
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1676429
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1676430
   Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. ; Кременчуц. ін-т Ун-ту ім. А. Нобеля [та ін.]. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 451, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-91-4
1676431
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1676432
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1676433
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії Нанотрак, під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов, ...
1676434
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1676435
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1676436
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1676437
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1676438
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1676439
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1676440
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1676441
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1676442
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – Москва-Л., 1940. – 176с.
1676443
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1676444
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1949. – 296с.
1676445
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1957. – 247с.
1676446
  Брагина Э.Л. Школа : (на нем. яз.) : пособ. по практике устной речи для студ. фак-тов нем. яз. пед. ин-тов / Э.Л. Брагина, Г.И. Жомек, Н.П. Сервилина. – Ленинград : Учпедгиз, 1961. – 88 с. – (Deutsche Konversationsbucher)
1676447
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1962. – 431с.
1676448
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1973. – 255с.
1676449
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1676450
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1676451
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1676452
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1676453
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 605с.
1676454
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 205с.
1676455
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1676456
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1676457
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1676458
  Таран Л.В. Школа "анналів", сучасні підходи в історичній науці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 34-43
1676459
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1676460
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1676461
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1676462
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1676463
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1676464
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1676465
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1676466
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-197 (325 назв.)
1676467
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1676468
  Кулик Н. Школа академіків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 14. – ISSN 2219-5793


  150 років тому у Києві відкрилася колегія Павла Галагана - приватна чоловіча гімназія. Науково-методичне піклування над Колегією здійснював Київський університет Святого Володимира. Першими директорами були відомі педагоги Семен Шафранов та Іван ...
1676469
  Войтко А. Школа академіків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 13


  Про історію і сучасну форму колегії Павла Галагана.
1676470
  Горчинська В. Школа актуальних знань і нового досвіду // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 31


  VII Всеукраїнська школа методиста "Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення", НБУ імені Ярослава Мудрого, 7-11 жовтня 2019 р., м.Київ
1676471
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1676472
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1676473
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1676474
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1676475
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1676476
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1676477
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1676478
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1676479
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1676480
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1676481
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1676482
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1676483
  Лагутенко О. Школа Бойчука та ії роль в українському мистецтві XX століття // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 457-468. – ISBN 966-02-2032-4
1676484
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1676485
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1676486
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1676487
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1676488
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1676489
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1676490
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1676491
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1676492
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1676493
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1676494
  Боревская Н.Е. Школа в КНР : 1957-1972 г. / Н.Е. Боревская ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 160 с. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.)
1676495
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1676496
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1676497
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1676498
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1676499
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте : повесть / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. И.Асана. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
1676500
  Лаврут О. Школа в Українській РСР у другій половині 1940-х наприкінці 1980-х років: сучасні візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 171-182. – ISSN 1998-4634
1676501
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1676502
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1676503
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1676504
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1676505
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1676506
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1676507
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1676508
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1676509
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1676510
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1676511
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1676512
  Данилюк І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху / І. Данилюк, І. Ягіяєв // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 116-122. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-2131
1676513
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1676514
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1676515
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1676516
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1676517
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1676518
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640 с. – ISBN 5-85880-290-7
1676519
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1676520
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1676521
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1676522
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1676523
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1676524
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1676525
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1676526
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 206с.
1676527
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1676528
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1676529
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1676530
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365 с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1676531
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1676532
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1676533
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1676534
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1676535
   Школа для "інженерів даних" / за матеріалами вишів, прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Закінчилися навчання у традиційній зимовій школі Data Engineering and Security 2022 (DES 2022), участь у якій цьогоріч взяло близько 700 студентів університетів, коледжів та учнів шкіл з різних куточків України. Організаторами є Львівський національний ...
1676536
   Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова, О. Демірська, І. та ін. Дідковська; [В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін.] ; Міжнар. гуманітар. центр "Розрада". – Київ : [б. в.], 2003. – 319 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-85-8571-01-0
1676537
  Сургай Л.С. Школа для дівчаток Введенського монастиря на Печерську (1901–1920) / Л.С. Сургай, О.І. Сургай // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 119-123. – ISBN 978-966-136-493-5
1676538
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1676539
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – Москва, 1978. – 48с.
1676540
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1676541
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – Киев : Знания УССР, 1985. – 47 с.
1676542
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1676543
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1676544
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1676545
  Пархоменко Н. Школа експертів підручників: перспективи становлення // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 201-212. – ISBN 978-966-544-404-5
1676546
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1676547
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1676548
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1957. – 380 с.
1676549
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1676550
  Муканов С. Школа жизни : роман / С. Муканов; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1966. – 431 с.
1676551
  Борисов Б.А. Школа жизни / Б.А. Борисов. – Москва : Политиздат, 1971. – 368 с. : ил.
1676552
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Детство. – 1971. – 416 с.
1676553
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1676554
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1676555
  Омельченко В.В. Школа жизни / В.В. Омельченко; В.В. Амельченко. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1978. – 112 с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1676556
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов авториз. пер. с каз. Г.Андреевой. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1985. – 380 с.
1676557
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1985. – 428 с.
1676558
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1985. – 380 с.
1676559
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1676560
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
1676561
  Крупська Н.К. Школа життя / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 28с.
1676562
  Мартич Ю.М. Школа життя / Ю.М. Мартич. – Київ, 1939. – 76с.
1676563
  Муканов С.М. Школа життя : роман / Сабит Муканов ;. – Київ
3. – 1970. – 447 с.
1676564
  Сенюта І.Я. Школа з медичного права для адвокатів / І.Я. Сенюта, В.В. Гайворонська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 7-8
1676565
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів // Початок історично-державного життя на Україні / В.О. Пархоменко. – Харків : Держвидав України, 1925. – 32 с.


  На с. 1 дарчий надпис: Дорогому И.М. Шульзі на добрую память от автора 13/31. 11
1676566
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів. – Київ, 1911. – 32 с. / Видавництво "Український Учитель" ; №47
1676567
  Грекулов А. Школа за работой. Наши наблюдения, работы и экскурсии в природу / А. Грекулов. – Москва, 1924. – 80с.
1676568
  Приходченко К.М. Школа закаливания на дому / К.М. Приходченко. – 3-е изд., дораб. и доп. – Минск, 1988. – 173с.
1676569
   Школа Закарпаття. – К., 1946. – 72с.
1676570
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце ХІХ - начале ХХ веков / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1676571
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири междц двумя буржуазно-демократическими революциями / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193 с.
1676572
   Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 32-33 : фото
1676573
  Шеридан Р.Б. Школа злословия : пер. с англ. / Шеридан. – Москва : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 253 с. – Пер. также под загл.: "Школа клеветы или Вкус пересуждать других". – (Научно-популярная библиотека "Русско мысли" ; № 6 ; Шеридан / биографический очерк А. Погожевой)
1676574
  Шеридан Р. Школа злословия / Р. Шеридан. – Москва ; Ленинград, 1937. – 187с.
1676575
  Шеридан Р.Б. Школа злословия / Р.Б. Шеридан. – Москва, 1953. – 111с.
1676576
   Школа знань чи школа цінностей? / підготовила Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  В ефірі Espreso TV про майбутнє української освіти говорили міністр освіти Лілія Гриневич і кардинал Любомир Гузар. Розмову модерував журналіст Віталій Портніков.
1676577
  Ивановит П. Школа зове / П. Ивановит, І. Радуловит. – Титоград, 1980. – 184с.
1676578
  Скаткин М.Н. Школа и всесторонее развитие детей: кн. для учителей и воспитат. / М.Н. Скаткин. – Москва, 1980. – 144 с.
1676579
   Школа и выбор профессии. – М., 1969. – 240с.
1676580
  Савченко Г.Ю. Школа и ее друзья / Г.Ю. Савченко. – Москва, 1964. – 115с.
1676581
   Школа и ее шефы. – Свердловск, 1968. – 152с.
1676582
   Школа и жизнь. – Л., 1964. – 254с.
1676583
  Рубанов С.Ф. Школа и жизнь / С.Ф. Рубанов. – Минск, 1967. – 36с.
1676584
   Школа и жизнь = Schule und leben : книга для чтения на немецком языке. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1676585
  Демина А.Г. Школа и завод / А.Г. Демина. – М, 1958. – 47с.
1676586
   Школа и здоровье учащихся. – М., 1991. – 37с.
1676587
   Школа и искусство. – Таллин, 1973. – 102с.
1676588
  Теас Р.А. Школа и колхоз / Р.А. Теас. – М., 1957. – 88с.
1676589
  Гришин Э.А. Школа и колхоз / Э.А. Гришин. – М., 1963. – 76с.
1676590
  Переведенцев В.И. Школа и молодая семья / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 96с.
1676591
  Жуков Владимир Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 181-191. – ISSN 0012-6756
1676592
  Бабушкина Т.А. Школа и начало трудового пути / Т.А. Бабушкина. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 76. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 2 ; Педагогика и психология)
1676593
  Кондратюк А.П. Школа и нравственное воспитание подрастающего поколения / А.П. Кондратюк. – Киев : Знание, 1983. – 47 с.
1676594
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Кузьмин М.Н. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 25 с.
1676595
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии / М.Н. Кузьмин. – М, 1971. – 261с.
1676596
  Осипова Е.К. Школа и общественность / Е.К. Осипова, М.Б. Ценципер. – Москва, 1962. – 48с.
1676597
  Круткин В.М. Школа и общественность / В.М. Круткин. – Челябинск, 1966. – 49с.
1676598
   Школа и общественность. – М., 1982. – 89с.
1676599
  Паначин Ф.Г. Школа и общественный прогресс : актуал. вопр. работы общеобр. шк. эпохи разв. соц. / Ф.Г. Паначин. – М., 1983. – 255с.
1676600
  Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М, 1924. – 175с.
1676601
  Матрусов И.С. Школа и охрана природы / И.С. Матрусов. – М., 1976. – 64с.
1676602
  Бернштейн М.С. Школа и педагогика в капиталистических странах / М.С. Бернштейн. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (Всесоюзное общество по распостранению политических и научных знаний ; [Серия 11. Педагогика. 2])
1676603
  Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом / З.А. Малькова. – Москва, 1983. – 191с.
1676604
  Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны / Л.Н. Гончаров. – М, 1972. – 320с.
1676605
  Гончаров Лев Николаевич Школа и педагогика США от периода установления независимости до второй мировой войны : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гончаров Лев Николаевич ; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 40 с.
1676606
  Селицкий С.В. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии в период нахождения ее в составе Великого княжесва Литовского и Речи Посполитой : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Селицкий С.В. ; Науч-исслед. ин-т общейт педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 20 с.
1676607
  Мятельский М.С. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии с 1896 года до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мятельский М.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – Минск, 1983. – 22л.
1676608
  Глузман А.В. Школа и педагогическая мысль крымских татар / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 108-119. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1676609
   Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. – М., 1984. – 245с.
1676610
   Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени. – Москва, 1991. – 285 с.
1676611
   Школа и педагогическая наука. – М., 1975. – 238с.
1676612
   Школа и перевыборы Советов. – М., 1930. – 62с.
1676613
  Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы (содержание природоохранительного образования) / А.Н. Захлебный. – М, 1981. – 184с.
1676614
   Школа и производство. – М., 1982. – 191с.
1676615
   Школа и просвещение в народном Китае. – М., 1957. – 179с.
1676616
  Лийм А.К. Школа и просвещение в Эстонии в начале ХХ века. (До февральской революции 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Лийм А.К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1676617
   Школа и психическое здоровье учащихся. – М, 1988. – 271с.
1676618
  Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии / В.Ф. Афанасьев ; ред. Г.П. Башарин ; Якутский гос. ун-т. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 330-342
1676619
   Школа и родной край. – Курск, 1967. – 216с.
1676620
   Школа и сберегательные кассы. – Санкт-Петербург : Изд. Управления Государственными сберегательными кассами, 1902. – 32 с. – Без тит. л.
1676621
  Кузьмин П.А. Школа и сельское хозяйство / П.А. Кузьмин. – М, 1956. – 20с.
1676622
  Соколов А.П. Школа и семья / А.П. Соколов. – Ярославль, 1956. – 112с.
1676623
  Гребенников И.В. Школа и семья / И.В. Гребенников. – Москва, 1985. – 176с.
1676624
  Печерникова И.А. Школа и семья. / И.А. Печерникова. – М., 1952. – 40с.
1676625
   Школа и служба профориентации. – М, 1989. – 80с.
1676626
  Арсентьев А.М. Школа и современная научно-техническая революция / А.М. Арсентьев; Арсеньев А.М. – Москва : Знание, 1970. – 32 с. – Библиогр.: с. 30. – (Б-чка "Актуальные проблемы педагогики и психологии" ; вып. 2 : В помощь лектору)
1676627
  Вульфов Б.З. Школа и социальная среда / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – Москва, 1981. – 95с.
1676628
  Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1990. – 159 с.
1676629
  Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М., 1985. – 79с.
1676630
   Школа и труд. – Ставрополь, 1958. – 227 с.
1676631
  Атутов П.Р. Школа и труд : П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. Поляков и др. ; под ред. П.Р. Атутова, В.А. Кальней / П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. и др. Поляков. – Москва : Педагогика, 1987. – 215 с. – Библиогр.: с. 212-213 (47 назв.). – (ОПН : Образование. Педагогические науки. Общественная педагогика)
1676632
  Шабаева М.Ф. Школа и учительство России в 1 четверти XIX в. (от начала века до восстания декабристов) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шабаева М.Ф. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1954. – 24 с.
1676633
   Школа и учительство Сибири (20-е - начало 30-х годов). – Новосибирск, 1978. – 190 с.
1676634
  Ферстер Ф.В. Школа и характер : Морал.-пед. пробл. шк. жизни / Ф.В. Ферстер, проф. педагогики в Вен. ун-те ; Авториз. пер. с 12 (доп.) нем. изд. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. "Школа и жизнь", 1915. – 331, V с.
1676635
  Симон Е. Школа и хлеб / Е. Симон ; С нем. пер. О.В. Кайданова. 2. Вопль учащихся детей : (По Джону Спарго). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 40 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 49)
1676636
  Малькова З.А. Школа и школьная политика в США / З.А. Малькова. – М., 1969. – 61с.
1676637
  Закурдаев А.А. Школа и школьник в китайской концепции образования: традиции и современность // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 104-118. – ISSN 0869-5415


  Настоящая статья посвящена изучению школы и школьника в контексте китайской концепции образования. Исследование показало, что связь современной сферы образования с государственной властью осталась в рамках традиционных представлений, и это не только ...
1676638
  Шаус Я.Л. Школа игры в международные шашки. / Я.Л. Шаус. – М., 1981. – 128с.
1676639
  Кротов Ф.Г. Школа идейной закалки / Ф.Г. Кротов. – М, 1978. – 192с.
1676640
   Школа изобразительного искусства. – М
1. – 1960. – 192с.
1676641
   Школа изобразительного искусства. – М
2. – 1960. – 230с.
1676642
   Школа изобразительного искусства. – М
3. – 1961. – 195с.
1676643
   Школа изобразительного искусства. – М
4. – 1962. – 235с.
1676644
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1962. – 143с.
1676645
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1963. – 142с.
1676646
   Школа изобразительного искусства. – М
7. – 1963. – 240с.
1676647
   Школа изобразительного искусства. – М
8. – 1963. – 163с.
1676648
   Школа изобразительного искусства. – М
9. – 1963. – 362с.
1676649
   Школа изобразительного искусства. – М
10. – 1963. – 272с.
1676650
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
1. – 1964. – 180с.
1676651
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1965. – 168с.
1676652
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
3. – 1965. – 211с.
1676653
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
4. – 1965. – 220с.
1676654
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
5. – 1966. – 208с.
1676655
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
6. – 1966. – 203с.
1676656
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
7. – 1966. – 128с.
1676657
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
9. – 1968. – 256с.
1676658
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
10. – 1968. – 176с.
1676659
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 172с.
1676660
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва
Т. 3. – 1989. – 198 с.
1676661
   Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – 3-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1988. – 160с.
1676662
   Школа им. С.Т. Шацкого. – М, 1940. – 215с.
1676663
  Пилиповский Я. Школа имени С.М.Кирова / Я. Пилиповский. – Свердловск, 1949. – 80с.
1676664
  Исмаилов Бурхан Школа имени Чапаева. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1964. – 68с.
1676665
  Сукиасян Э.Р. Школа индексирования : Практическое пособие / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 39). – ISBN 5-85129-175-3
1676666
   Школа инженерных кадров на Западном Урале. – Пермь, 1973. – 60с.
1676667
  Гордин Л.Ю. Школа инициативы и самостоятельности / Л.Ю. Гордин. – М, 1984. – 112с.
1676668
  Булин-Соколова Школа информатизации: путь к обновлению образования / Булин-Соколова, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-12. – ISSN 0234-0453
1676669
  Чубар Б.С. Школа искателей / Б.С. Чубар. – М, 1989. – 224с.
1676670
  Любар О.О. Школа і вибір професії / О.О. Любар, Л.К. Бикова. – Київ, 1977. – 152с.
1676671
   Школа і виробництво. – К., 1964. – 60с.
1676672
   Школа і виробництво. – К., 1976. – 152с.
1676673
  Швецов К.І. Школа і виробництво. / К.І. Швецов. – Київ, 1961. – 44с.
1676674
  Моторнюк М.М. Школа і виховання нової людини / М.М. Моторнюк. – Львів, 1963. – 164 с.
1676675
  Матвієць О.М. Школа і долі : історія Пирогівської загальноосвітньої школи Глобинського району Полтавської області / Олександр Матвієць. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 650 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7344-61-0
1676676
   Школа і життя. – К., 1958. – 352с.
1676677
  Голубков В.М. Школа і життя. / В.М. Голубков. – Київ, 1964. – 72с.
1676678
   Школа і завод. – К., 1965. – 178с.
1676679
  Олешко Л.Д. Школа і здоров"я учнів (До 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського, видатного педагога, вченого, гуманіста) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 5-6
1676680
  Вержбицький Ар. Школа і культура : (Замітки сільского вчителя). – Катеринослав : Друкарня Андрущенка
6-8. – 1911. – 48с.
1676681
  Смаль В.З. Школа і освіта в країнах народної демократії / В.З. Смаль. – Київ, 1958. – 32 с.
1676682
  Шулікін Д. Школа і пандемія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1676683
   Школа і сім"я. – К, 1952. – 91с.
1676684
  Помагайба В.І. Школа і сім"я в боротьбі за піднесення успішності учнів / В.І. Помагайба. – К., 1961. – 51с.
1676685
  Копачов І.П. Школа і формування активної життєвої позиції в учнів. / І.П. Копачов. – К., 1978. – 48с.
1676686
  Бевза А.И. Школа ідейного гарту / А.И. Бевза. – К, 1983. – 136с.
1676687
  Куліченко А.К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 107-112


  Американський просвітник Чарльз Вільям Еліот (1834 - 1926) є однією з таких авторитетних та знакових постатей, яка кардинально вплинула на розвиток й становлення педагогічної думки кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. Наміри вивчати минулий досвід, ...
1676688
  Гончаренко Н. Школа іншування / Н. Гончаренко, М. Кушнарьова // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 20-23


  "Соціологи вважають, що соціально-культурний склад населення України далеко не такий простий. Понад 90% його становлять три великі мовно-культурні групи: україномовні українці (близько 40%), російськомовні українці (30-35%) та російськомовні росіяни ...
1676689
  Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X
1676690
  Степовик Д. Школа й університет // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 35-46. – ISSN 0131-2685


  Кобальчинська Романа Романівна (1946-2013), український етнограф та мистецтвознавець, фахівець музейної справи, провідний спеціаліст Музею народної архітектури та побуту України в Києві, заслужений працівник культури України.
1676691
  Афанасьев П.А. Школа йога: восточные методы психофизиологического самосовершенствования / Афанасьев П.А. – Минск : Полымя, 1991. – 153, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 153-154. – (За здоровьем и долголетие)
1676692
  Сантэм Ар Школа йоги : Лекции по йоге Ар Сантэма в изложении Ар Пулле / Сантэм Ар. – Москва : ГУМУС, 1993. – 128с. – ISBN 5-87037-022-9
1676693
  Юнаков О. Школа Йосипа Каракіса / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 8-9


  Про спадщину знаменитого київського архітектора - його правнук Олег Юнаков.
1676694
   Школа К.Я. Лукса. – Хабаровск, 1989. – 221с.
1676695
  Беляев Владимир Иванович Школа как центр воспитательной работы с детьми в районе своей деятельности по материалам центральных опытно-показательных учреждений Наркомпроса РСФСР 1918-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Беляев Владимир Иванович ; НИИ общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1980. – 22 с.
1676696
  Науменко Ф.І. Школа Київської Русі / Ф.І. Науменко. – Львів, 1965. – 215 с.
1676697
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 238 с.
1676698
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя. / Н.Д. Панфилов. – Москва, 1979. – 223с.
1676699
  Печко В.С. Школа кількісного економіко-математичного підходу в системі забезпечення ефективності управлінської діяльності підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1676700
  Капранов С.В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 46-59. – ISSN 1608-0599
1676701
   Школа класного керівника. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-67-4; 966-356-004-5
1676702
  Костровицкая В.С. Школа классического танца : уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1986. – 260с.
1676703
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1968. – 262с.
1676704
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – 2е изд., доп. – Л., 1976. – 271с.
1676705
  Дубенецкий С.Ф. Школа классового воспитания / С.Ф. Дубенецкий. – Минск, 1985. – 65с.
1676706
  Саргсян Г.В. Школа классовой революционной борьбы / Г.В. Саргсян. – М., 1985. – 280с.
1676707
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – М., 1983. – 240с.
1676708
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – Петрозаводск, 1992. – 239с.
1676709
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 230 с.
1676710
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7257-73-7
1676711
  Шлапак Я. Школа Коломійченка діє // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  120 років від дня народження Олексія Сидоровича Коломійченка (1898 - 1974), українського отоларинголога.
1676712
  Юргель Б.А. Школа коммунистического воспитания / Б.А. Юргель. – Л, 1959. – 36с.
1676713
   Школа комсомольского активиста. – М
Вып. 3. – 1974. – 173с.
1676714
   Школа комсомольского вожака. – М, 1970. – 303с.
1676715
   Школа комсомольского вожака. – М, 1972. – 239с.
1676716
  Вербицкий А.А. Школа контекстного обучения как модель реализации компетентностного подхода в общем образовании / А.А. Вербицкий, О.Б. Ермакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С\ 12-18. – ISSN 0869-561Х
1676717
  Обрант С.Е. Школа корабелов. / С.Е. Обрант. – Л., 1958. – 208с.
1676718
  Єрмакова Н. Школа Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1676719
  Ковальчук В В. Школа Курдюмова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 170-171. – ISBN 978-966-194-005-4
1676720
  Панфилов Я.В. Школа Курской губернии накануне и в первые годы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Панфилов Я.В. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1955. – 15 с.
1676721
   Школа Левицкой (1900-1911 г.). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 71 с.
1676722
   Школа легкой атлетики. – М, 1962. – 348с.
1676723
   Школа легкой атлетики. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 336с.
1676724
   Школа Ленина. – Горький, 1966. – 111с.
1676725
   Школа летом. – Казань, 1930. – 64с.
1676726
  Шеридан Р.Б. Школа Лихослів"я / Р.Б. Шеридан. – Київ, 1947. – 189 с.
1676727
  Шерідан Р.Б. Школа Лихослів"я : комедія на 5 дій / Р.Б. Шерідан. – Харків : Мистецтво, 1947. – 189 с.
1676728
  Нагорный В.Э. Школа лыжника / В.Э. Нагорный. – М., 1951. – 184с.
1676729
  Михальченко С.И. Школа М.В. Довнар-Запольского // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 138-173
1676730
  Прокопенко О. Школа магнетизму // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Цієї осені в Києві відбулася важлива подія для українських фізиків та інженерів, які працюють у галузі магнетизму – Третя міжнародна школа з магноніки (3rd International Advanced School on Magnonics, IASM’2018). Два роки тому подібна проходила у КНУ, ...
1676731
  Громовий В. Школа має стати територією свободи де свобода педагогічної думки й дії є головним секретом успіху // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – С. 6
1676732
   Школа майбутнього // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 186-188
1676733
  Бондар А.Д. Школа майбутнього. (З досвiду pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР) / А.Д. Бондар. – Київ, 1961. – 44с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР)


  У бpошуpi висвiтлюється досвiд pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР.
1676734
   Школа мастеров - форма повышения культурно-технического уровня учащихся. – М, 1964. – 56с.
1676735
   Школа мастерства. – Ташкент, 1960. – 751с.
1676736
  Березин Б.И. Школа машинописи / Б.И. Березин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 167. – (Учебник для средних профессиональных училищ)
1676737
  Раковский С.Н. Школа МГУ : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41-43. – ISSN 0016-7207
1676738
  Колесников М.С. Школа министров: Роман. / М.С. Колесников. – Москва
. – 1979. – 485с.
1676739
  Грабовський С. Школа Мирослава Поповича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 22


  Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, директор ...
1676740
  Фролов П.Т. Школа модого директора. / П.Т. Фролов. – М, 1988. – 224с.
1676741
   Школа может работать без второгодников. – Рязань, 1962. – 15с.
1676742
  Володарець-Урбанович Школа молодих археологів СНД / Володарець-Урбанович, О.В. Манігда, А.С. Яненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 145. – ISSN 0235-3490


  Восени 2011 р. проходила Школа молодих археологів СНД "Співдружність в ім"я збереження спадщини. Відкриття на стику дисциплін і нові методи досліджень". У роботі першої в історії СНД міжнародної теоретичної гуманітарної Школи молодих вчених взяли ...
1676743
   Школа молодіжного підприємництва [Національний університет "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1676744
  Кононенко М.О. Школа молодого лектора / М.О. Кононенко. – К., 1966. – 32с.
1676745
  Мирсков С.А. Школа молодого лектора / С.А. Мирсков. – М., 1973. – 44с.
1676746
  Белова Наталья Геннадьевна Школа молодого педагога как форма повышения профессионального мастерства преподавателей колледжа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63. – ISSN 1726-667Х
1676747
  Ситнікова Є.М. Школа молодого спеціаліста / Є.М. Ситнікова. – Харків : Основа, 2013. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-109. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 4 (124)). – ISBN 978-617-00-1734-5
1676748
  Рилач Н. Школа молодого українського дипломата // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-54. – ISSN 2663-2675


  "Школа молодого українського адвоката" - це спільний соціально-освітній профорієнтаційний проєкт Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та Української асоціації зовнішньої політики. Цей проєкт дає можливість учням шкіл, а також ...
1676749
   Школа молодых ученых - лидеров в науке. II курс "Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере" : метод. пособие по результатам образоват. проекта конкурса "Молодежь Днепропетровска - родному городу" / И. Дегтярёва, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева ; Днепропетр. город. совет, Совет молодых ученых Днепропетр. обл. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147 и в конце глав. – ISBN 978-966-2575-28-6
1676750
  Ковальчук В.В. Школа Моргуліса // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 169-170. – ISBN 978-966-194-005-4
1676751
  Логунов А.А. Школа моя деревянная / А.А. Логунов. – М., 1986. – 142с.
1676752
  Васкан В.В. Школа моя чистороса : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 135, [1] с. : іл. – Присвячується 100-річчю Котелівської школи (1913-2013). – ISBN 978-966-2021-84-4


  У пр. № 1740849 напис: Слава Україні! Будьмо!. 12.04.2015. Автор. Підпис
1676753
  Шкерин М.Р. Школа мужества / М.Р. Шкерин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 167 с.
1676754
  Менсиа М. Школа мужества / М. Менсиа. – Москва, 1988. – 190 с.
1676755
  Пономаренко П.М. Школа мужества и знаний / П.М. Пономаренко. – К., 1965. – 48с.
1676756
  Каверин В.А. Школа мужества. / В.А. Каверин. – Саратов, 1953. – 88с.
1676757
  Коралов Е. Школа мужніх : роман / Еміл Коралов ; [Пер. з болг. І. Білика]. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 339 с.
1676758
  Ніжинський М.П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М.П. Ніжинський. – К., 1962. – 88с.
1676759
  Лихачев Д.С. и др. Школа на Васильевском : Кн. для учителя / Д.С. и др. Лихачев. – Москва, 1990. – 157с.
1676760
  Рафиков М. Школа на взгорке : повести и рассказы / М. Рафиков. – Москва : Современник, 1981. – 350 с.
1676761
  Молотов Д.И. Школа на воздухе / Д.И. Молотов, Ясенев. – М., 1931. – 87с.
1676762
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1967. – 240 с.
1676763
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1980. – 254 с.
1676764
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ : Молодь, 1990. – 476 с. – (Бібіліотека піонера)
1676765
  Минутко И.А. Школа над Псковой: Худ.-докум. повесть. / И.А. Минутко. – М., 1989. – 237с.
1676766
  Захаренко О.А. Школа над Россю / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – К., 1979. – 151с.
1676767
  Христофоров Н.Д. Школа народного самоуправления / Н.Д. Христофоров. – Л, 1963. – 72с.
1676768
   Школа НАТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  У Конгрес-центрі Сумського державного університету проведено освітню школу "НАТО-2030: можливості, загрози та співпраця", яку організував Центр дослідження регіональної безпеки СумДУ за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.
1676769
  Ленский Л. Школа ненависти : [повесть] / Леонид Ленский. – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1937. – 122, [3] с.
1676770
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1964. – 79 с.
1676771
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1966. – 127 с.
1676772
  Баган О. Школа ненависті. Галичанофобія: міфи і факти // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 753-770. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1676773
  Лобок А.М. Школа нового поколения: опыт концептуального наброска // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 26-42. – ISSN 1726-5304
1676774
   Школа нового типа. – М, 1963. – 76с.
1676775
   Школа о-ва воспитательниц и учительниц при Московских педагогических курсах. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 30 с. – Без обл. и тит. л.
1676776
  Чаплина Н.С. Школа окнами в завтра / Н.С. Чаплина. – Л., 1990. – 111с.
1676777
  Гуріна А.В. Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури / А.В. Гуріна, А.Г. Борисенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 136-146. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1676778
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1971. – 95с.
1676779
  Леонов Ю.И. Школа основ марксизма-ленинизма / Ю.И. Леонов. – М, 1971. – 127с.
1676780
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1981. – 112с.
1676781
  Кротов Ф.Г. Школа партийного актива / Ф.Г. Кротов. – Москва, 1970. – 95с.
1676782
  Барабаш В.М. Школа партийности / В.М. Барабаш. – Москва, 1972. – 112с.
1676783
   Школа патриотизма и мужества. – Москва, 1980. – 214с.
1676784
  Владимиров П Г. Школа патриотизма и мужества. / П Г. Владимиров. – Ташкент, 1981. – 248с.
1676785
   Школа передового опыта. – М, 1983. – 158с.
1676786
   Школа передового опыта. – М, 1986. – 142с.
1676787
  Стрельбицький М.П. Школа перепитувань : вірші, цикли / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 319, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2024-66-1


  У пр. № 1747197 напис: Михайлові Кузьмовичу Наєнку: нехай сторінки тут 139, 140, 130-131 Вас не сприкрять, а якісь інші не розчарують аж надто - М. Стрельбицький Березіль - 2011
1676788
  Лихошерст К.Ю. Школа по имени Армия / К.Ю. Лихошерст. – 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1989. – 154с.
1676789
   Школа по теории операторов в функциональных пространствах. – Минск, 1978. – 168 с.
1676790
   Школа по экспериментальной физике - 81. Свойства низкотемпературной плазмы. – Красноярск : Красноярск.ГУ, 1983. – 193с.
1676791
  Селянкин О.К. Школа победителей / О.К. Селянкин. – Молотов
Кн.1. – 1954. – 314с.
1676792
  Селянкин О. Школа победителей / О. Селянкин. – Пермь
Кн.1. – 1960. – 422 с.
1676793
  Глан И.В. Школа политической зрелости / И.В. Глан. – М., 1971. – 40с.
1676794
   Школа полного дня. – М, 1982. – 161с.
1676795
  Рабінович П. Школа прав людини. Львівській лабораторії прав людини і громадянина - 20 років! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  До 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
1676796
  Гриб Анастасия Школа правоверных мусульман : Столпы культуры / Гриб Анастасия, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 100-111 : Фото, карта
1676797
  Мельник М.О. Школа правового реалізму та ії вплив на правову систему України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7363-7-0
1676798
  Мельник М.О. Школа правового реалізму та можливості використання ії надбань у вітчизняній юриспруденції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1676799
  Мельник О М. Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1676800
  Земелєва Л.Г. Школа практичних порад "Складові безпечного повсякдення" (Методична розробка відкритого позакласного заходу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 13-18 : фото
1676801
   Школа прекрасного. – К, 1962. – 76с.
1676802
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1965. – 261с.
1676803
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1971. – 447с.
1676804
  Володимирський А.В. Школа природного розвитку. – [Київ] : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз ; [Друк. Всеукр. Кооперат. Видавн. Союзу], 1920. – 112 с. – (Всеукраїнський Кооператианий Видавничий Союз; [№] 39). - Педагогічно-психологична бібліоткака ; № 4)
1676805
  Кодан С.В. Школа профессоров Российского права М.М.Сперанского // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.88-96. – ISSN 0132-0769
1676806
  Соколовский А.А. Школа рабочей закалки / А.А. Соколовский. – Минск, 1977. – 142с.
1676807
  Захаренко Д.М. Школа рабочей молодежи Белоруской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Захаренко Д.М.; М-во просвещения РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1962. – 19 с.
1676808
  Попов А.А. Школа рабочей молодежи и ее особенности / А.А. Попов. – Москва, 1961. – 207с.
1676809
  Жироду Ж. Школа равнодушных / Ж. Жироду, 1927. – 160 с.
1676810
  Серова О.В. Школа радости / О.В. Серова. – Москва, 1985. – 208с.
1676811
  Большаков М.П. Школа ратного труда / М.П. Большаков. – Москва : Воениздат, 1988. – 110 с.
1676812
  Шульц С.Л. Школа регіоналістики М.І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 7-12. – ISSN 1562-0905
1676813
  Добоні М. Школа репетиторів. Створено студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 5


  Другий рік успішно працює на ринку України репетиторська компанія «Букі». Вона поєднує зусилля батьків і репетиторів, створюючи таким чином оптимальні умови для обох сторін: батьки та учні знаходять хороших викладачів, а репетитори – хорошу роботу. ...
1676814
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1676815
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Х.-К., 1932. – 132с.
1676816
  Кириллова Ю.М. Школа робинзонов. / Ю.М. Кириллова. – М., 1966. – 39с.
1676817
  Верн Ж. Школа Робинзонов. Клодиус Бомбарнак : Романы. Повести / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
1676818
  Верн Ж. Школа робінзонів / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 202с.
1676819
  Дубинчук О.С. Школа робітничих кадрів / О.С. Дубинчук, Д.І. Румянцева. – К, 1975. – 48с.
1676820
  Ковальчук В В. Школа Рожанського // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 171172. – ISBN 978-966-194-005-4
1676821
  Василенко Н. Школа розвитку: особистість- над усе // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.32-33. – ISSN 0131-6788
1676822
  Столбін О.П. Школа романтиків : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1965. – 176 с. : іл.
1676823
   Школа России накануне и в период революции 1905 - 1907 гг.. – М, 1985. – 219с.
1676824
  Спирин Л.Ф. Школа РСФСР в период коллективизации сельского хозяйства (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Спирин Л.Ф.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 19 с.
1676825
  Лапин П.А. Школа русского языка при дворцовой канцелярии в цинском Китае ( начало XVIII - вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-126. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1676826
  Алибаев С.Р. Школа с интернатом как одно из основных условий осуществления всеобщего среднего образования в Башкирской АССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алибаев С.Р. ; НИИ теор. и ист. педагаг. Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1955. – 17 с.
1676827
  Абрамова Т.Н. Школа с продленным днем : записки директора шк. / Т.Н. Абрамова. – Москва : Просвещение, 1986. – 141, [2] с. – (Библиотека воспитателя группы продленного дня)
1676828
  Толочко Д. Школа С.М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-44. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена археологічній школі С.М. Бібікова та її внеску у розробку проблем вивчення та дослідження пам"яток трипільської культури. The article is devoted to the Bibikov"s archaeological school and its contribution to the development of ...
1676829
   Школа світового рівня // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 380-383. – ISBN 966-505-054-0
1676830
  Бетлій О. Школа свободи // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Український вільний університет створив умови для наукового життя українців в еміграції
1676831
  Болобан В.Н. Школа семейной акробатики / В.Н. Болобан, В.П. Коркин. – Киев : Молодь, 1991. – 166, [1] с. : ил. – ISBN 5-7720-0331-3
1676832
  Корнієнко І.О. Школа славних традицій / І.О. Корнієнко. – К, 1966. – 191с.
1676833
  Коралов Емил Школа смелых. / Коралов Емил. – М., 1955. – 351с.
1676834
   Школа смотрит в будущее. – М, 1985. – 144с.
1676835
  Труфанова Т. Школа современного руководителя / Татьяна Труфанова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  О системе повышения квалификации библиотекарей, применяемой в Централизованной системе детских библиотек Ярославля (Россия).
1676836
  Соболев Школа солидарности / Соболев, С.А. Чибиряев. – М, 1970. – 40с.
1676837
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии / И.П. Стецяк. – М., 1976. – 151с.
1676838
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Стецяк И.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1972. – 25л.
1676839
   Школа соціалістичного господарювання. – К, 1964. – 304с.
1676840
  Лутак Н.Г. Школа сприяння здоров"ю та безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 27-28 : фото
1676841
   Школа стран народной демократии на современном этапе. – Москва : Знание, 1961. – 46 с.
1676842
  Клусов Н.П. Школа стремительного мяча / Н.П. Клусов, А.А. Цуркан. – М., 1983. – 127с.
1676843
  Клепіков О.І. Школа студентського гарту / О.І. Клепіков. – Київ, 1974. – 32с.
1676844
  Ахшарумова Е.Е. Школа США на службе империалистической реакции : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ахшарумова Е.Е. ; Акад. пед. наук РСФСР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1950. – 18 с.
1676845
  Зайцева З.Г. Школа та важковиховувані підлітки / З.Г. Зайцева. – К., 1991. – 76с.
1676846
  Ковалик Інна Школа та її театр // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-8
1676847
  Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі : (ІХ - перша половина ХІІІ ст.) / С.Д. Бабишин. – Київ : Вища школа, 1973. – 88 с. – Список літ.: с. 85-87 (89 назв)
1676848
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1676849
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1676850
  Перевозчикова О.Л. Школа теории программирования Е.Л. Ющенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-146.. – ISSN 0374-3896
1676851
  Кубраков Г.М. Школа труда и доверия. / Г.М. Кубраков, Д.Х. Фарбер. – Алма-Ата, 1989. – 142с.
1676852
  Захаров Л.Н. Школа трудовых колоний для несовершеннолетних в системе исправления и перевоспитания осужденных : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Захаров Л.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1676853
  Сокальська О.В. Школа тюремних наглядачок: досвід професійної підготовки персоналу в Російській імперії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 111-117
1676854
  Степанов Л.Л. Школа у Бранденбургских ворот. / Л.Л. Степанов. – М, 1976. – 207с.
1676855
  Кизилова В.В. Школа у прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 100-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1676856
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 9
1676857
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 6
1676858
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 10
1676859
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 11
1676860
  Имедадзе И.В. Школа Узнадзе: штрихи к истории // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.120-130. – ISSN 0042-8841
1676861
  Грищенко Н.М. Школа Украинской ССР в период между XVIII и XIX съездами Коммунистической парти Советского Союза (1939-1952 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Грищенко Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1954. – 32 с.
1676862
  Уткін О.І. Школа українського барокко професора С.П. Тимошенка // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 444-447
1676863
  Кравченко Я. Школа українського монументалізму Михайла Бойчука (1917-1937) // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 229-237. – ISBN 978-966-136-037-1
1676864
  Голік О.В. Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано основні напрями та форми діяльності наукової школи кафедри маркетин гу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, визначено здобутки діяль ності цієї школи та окреслено перспективи ...
1676865
  Мартинюк О.В. Школа української глобалістики: академік Олег Білорус // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 254-257. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1676866
  Лозовой М. Школа управления и воспитания / М. Лозовой. – Симферополь, 1964. – 44с.
1676867
  Грищенко М.М. Школа УРСР у першому воєнному 1941/1942 навчальному році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 26-35. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1676868
   Школа успеха. – Барнаул, 1988. – 50 с.
1676869
  Румянцева Д.И. Школа учит и воспитывает. / Д.И. Румянцева. – К., 1987. – 194с.
1676870
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1979. – 144с.
1676871
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1987. – 206с.
1676872
   Школа учителей. – Горький, 1986. – 180с.
1676873
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза"
Отдел 1. – 1861. – 272 с. разд. паг. : ил. – Конволют. - Пер.: Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни, Отдел 2 и 3. – Библиогр. в предисл.
1676874
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни. Отдел 2 : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева // Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / Г. Крюгер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – Отдел 1. – [2], 280, IV с.
1676875
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни. Отдел 3 : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева // Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / Г. Крюгер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – Отдел 1. – [2], 328, IV с.
1676876
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 2
1676877
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Стартував проект Студентського парламенту "Школа фінансової грамотності", завдяки якому кожен охочий студент КНУ може поглибити свої знання з економіки, фінансів та банківської справи.
1676878
  Романенкова Ю.В. Школа Фонтенбло у контексті французського мистецтва XVI ст. : монографія / Ю.В. Романенкова ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-966-452-070-3
1676879
  Джуринский А.Н. Школа Франции: Традиции и реформы. / А.Н. Джуринский. – М., 1981. – 96с.
1676880
  Сиротін О.К. Школа французької боротьби / О.К. Сиротін. – К, 1937. – 136с.
1676881
  Субботин В.Е. Школа характера / В.Е. Субботин. – Москва, 1979. – 157 с.
1676882
  Оствальд В. Школа химии / В. Оствальд. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества, 1904. – 296 с.
1676883
  Оствальд В. Школа химии / В. Оствальд. – С.-Петербург, 1908. – 258 с.
1676884
  Капранов С.В. Школа Хірати Ацутане та її місце в історії кокугаку // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-26. – ISSN 1608-0599
1676885
  Демьянов Н.И. Школа хорового пения / Н.И. Демьянов. – М.-Л., 1939. – 124с.
1676886
  Яра Маріанна Школа церковного співу в Манявському Скиті // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 132-134
1676887
  Коляков О.М. Школа чемпіонів / О.М. Коляков. – К., 1986. – 127с.
1676888
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский, 1928. – 160с.
1676889
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский. – 4-е изд., 1929. – 151с.
1676890
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 3-е изд., перераб. – М.-Л., 1931. – 24с.
1676891
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – Москва-Ленинград, 1931. – 87с.
1676892
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 4-е изд. – М.-Л., 1931. – 64с.
1676893
  Рейхельдт П.В. Школа черчения. / П.В. Рейхельдт. – 2-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 166с.
1676894
  Павлов Дмитрий Школа честолюбия : столпы культуры // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 106-112
1676895
  Керес П. Школа шахматной игры / П. Керес. – Таллин, 1948. – 112с.
1676896
  Кобленц А.Н. Школа шахматной игры / А.Н. Кобленц. – Рига, 1962. – 345с.
1676897
  Ковальчук В.В. Школа Шубнікова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 167-169.. – ISBN 978-966-194-005-4
1676898
  Калініченко Н.А. Школа юних гіталовців / Н.А. Калініченко. – К, 1984. – 47с.
1676899
  Онегов А.С. Школа юннатов / А.С. Онегов. – Москва : Детская литература, 1990. – 269с.
1676900
  Коршунова М.П. Школа юного географа на марше : информация / М.П. Коршунова, О.А. Борсук // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 57-59. – ISSN 0016-7207
1676901
  Лоповок Л.М. Школа юных математиков / Л.М. Лоповок. – Москва, 1963. – 48 с.
1676902
  Сухомлинська О. Школа як соціокультурний образ суспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 32-35
1676903
  Григорьев Н.В. Школа яхтенного рулевого. / Н.В. Григорьев. – Москва, 1967. – 280с.
1676904
   Школа, гед учился Ленин. – 2-е изд., доп. – М., 1963. – 204с.
1676905
   Школа, земство и учитель. – Москва : Изд-во журн. "Нар. учитель", 1911. – 173 с.
1676906
   Школа, комсомол и мы. – М, 1967. – 159с.
1676907
  Крымский А. Школа, образов. и литерат. у российск. мусульман / А. Крымский. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1905. – 23 с.
1676908
  Петерс Э. Школа, полная жизни (Ян Лигтгарт и его школа в Гааге, в Голландии) / По Э. Петерсу ; с фр. М. Порецкая. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 20 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. LXXV ; Передовые школы и воспитательные учреждения Европы и Америки. Кн. 6)


  В 1903-1905 годах обязанности попечителя исполнял ботаник Беляев Владимир Иванович
1676909
   Школа, рожденная Октябрем. – М, 1987. – 206с.
1676910
  Колотовкина З.И. Школа, семья и общественность / З.И. Колотовкина. – Куйбышев, 1962. – 23с.
1676911
   Школа, семья и общественность. – М, 1963. – 80с.
1676912
   Школа, семья и общественность. – М, 1976. – 224с.
1676913
  Сурков Ю.В. Школа, семья и общественность. / Ю.В. Сурков. – Саратов, 1966. – 28с.
1676914
  Калечиц Т.Н. Школа, семья и общественность. Уч.-метод. пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – М., 1968. – 62с.
1676915
  Павленков К.П. Школа, семья, общественность / К.П. Павленков, И.В. Гребенников. – Горький, 1967. – 88с.
1676916
  Дербенев П.Н. Школа, семья, общественность / П.Н. Дербенев. – Калинин, 1979. – 34с.
1676917
  Корчажинский Г.З. Школа, семья, общественность. / Г.З. Корчажинский. – М., 1967. – 64с.
1676918
  Шаповал М.М. Школа, сім"я і громадськість / М.М. Шаповал. – К., 1963. – 48с.
1676919
  Максютін С.Г. Школа, сім"я і громадськість у комуністичному вихованні дітей / С.Г. Максютін. – Київ, 1970. – 32с.
1676920
  Ящишин О.О. Школа, сім"я і професійна орієнтація учнів / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Радянська школа, 1976. – 80 с.
1676921
  Сорока В. Школа, у якій цікаво всім // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1676922
  Кобринец П.Н. Школа, учитель и учащиеся Белоруссии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 001 / Кобринец П.Н.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1972. – 20л.
1676923
  Ніжинський М.П. Школа, учитель, педагогіка / М.П. Ніжинський. – К., 1978. – 120с.
1676924
  Гонтарева Т.Н. Школа, учительство и учащиеся Ставропольской губернии в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Гонтарева Т.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1676925
  Карнеева Н. Школа. / Н. Карнеева. – Новосибирск
Кн.1. – 1953. – 400с.
1676926
  Гайдар А.П. Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 590 с.
1676927
  Путилина Г.Н. Школа. Пособие по практике устрой речи для студентов пед. ин-тов. / Г.Н. Путилина, Т.И. Орловская. – Л., 1970. – 127с.
1676928
   Школа. Труд. Коммунизм. – Ставрополь, 1958. – 149с.
1676929
  Климов Е.А. Школа... а дальше? / Е.А. Климов. – Л., 1971. – 134с.
1676930
   Школа... Погляд у завтра. – К, 1988. – 92с.
1676931
  Колесников Л.Ф. Школа: время перемен. / Л.Ф. Колесников. – Москва, 1987. – 141с.
1676932
  Сергієнко В.І. Школа: основа творчих пошуків / В.І. Сергієнко. – К., 1990. – 14с.
1676933
  Шамардин В.Н. Школа: от конечного результата - к творческому поиску / В.Н. Шамардин. – Москва, 1991. – 160 с.
1676934
  Поляков С.Д. Школа: поиск в пути: кн. для уч-ля / С.Д. Поляков. – М., 1989. – 175с.
1676935
   Школам о безопасности движения на улицах и дорогах. – Свердловск, 1966. – 64с.
1676936
  Ким Роман Школата на призраците : Повест / Ким Роман. – София : Народная младеж, 1975. – 128с.
1676937
  Варфоломєєва Т.В. Школи відомих адвокатів в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-47.
1676938
  Дяченко Н.В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 65-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1676939
  Веремійчик О. Школи за проектом Опанаса Сластіона // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 20
1676940
  Присяжнюк К.Ф. Школи і групи подовженого дня / К.Ф. Присяжнюк. – Київ, 1974. – 47с.
1676941
  Свенх Я. Школи й напрями в етнології та етнографічне музеєзнавство в Польщі / Я. Свенх, Р. Тубая // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1676942
  Дмитренко С.С. Школи комуністичної праці / С.С. Дмитренко. – Київ, 1976. – 80с.
1676943
  Козлов А. Школи мислення й пам"яті в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1676944
  Ієвлева В.П. Школи мистецтв у природному середовищі / В.П. Ієвлева, І.І. Шевчук // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 261-271. – ISSN 2226-2180
1676945
  Михальчук М.С. Школи подовженого дня. (З досвіду організації роботи шкіл Миколаївської обл.). / М.С. Михальчук. – К., 1963. – 53с.
1676946
  Пономаренко Н. Школи професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 56-66. – ISSN 2312-5993
1676947
  Дроб О.М. Школи стратегії як основа розробки усталеної парадигми стратегічного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 148-158. – ISSN 0321-0499
1676948
  Завадська О.Я. Школи України в період перебудови системи народної освіти / О.Я. Завадська. – Київ, 1964. – 164с.
1676949
  Пісня І.М. Школи українознавства у Великій Британії як чинник збереження української ідентичності // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-60
1676950
  Кравченко О. Школи українознавства у світл діяльності українських громадських організацій Великобританії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-135
1676951
  Кравченко О.В. Школи українознавства: з минулого в сьогодення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 439-444
1676952
  Круть М.В. Школи фітопатологів в Інституті захисту рослин НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 135-139
1676953
   Школоведение. – М, 1952. – 596с.
1676954
   Школоведение. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Гос. учеб-пед. изд-во, 1955. – 519с.
1676955
  Светловкий Н.И. Школоведение / Н.И. Светловкий. – М., 1955. – 124с.
1676956
   Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24, XII 1977. – Скопjе, 1979. – 717 с.
1676957
   Школы-интернаты. – Л, 1961. – 116с.
1676958
  Штерн С.Б. Школы-интернаты / С.Б. Штерн. – М, 1963. – 107с.
1676959
  Сосновская Г.П. Школы-коммуны и детские городки (учебно-воспитательные учреждения типа интерната) в РСФСР в 1918-1926 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновская Г.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 20л.
1676960
  Мехти-заде М.М. Школы Азербайджана на путях перестройки / М.М. Мехти-заде. – Баку, 1960. – 68с.
1676961
  Салимова К.И. Школы арабских стран: обшее и особенное (на примере Саудовской Аравии и Сирии) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 0869-561Х


  Дан экскурс в историю школ арабских стран, проведен сравнительный анализ состояния и развития образования в Саудовской Аравии и Сирии.
1676962
  Глассер У. Школы без неудачников / У. Глассер. – М., 1991. – 174с.
1676963
  Дюи Джон Школы будущего / Дюи Джон, Дюи Эвелин. – 2-е изд. – Берлин, 1922. – 179с.
1676964
  Клейман Г.М. Школы будущего : Компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – Москва : Радио и связь, 1987. – 177с.
1676965
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – М, 1987. – 175с.
1676966
   Школы в науке. – М, 1977. – 523с.
1676967
  Струков Н.Д. Школы для мастеровых и десятников строительного дела в России : Докл. архит. Н.Д. Струкова [2 Съезду зодчих в Москве 1895 г.] / Съезд зодчих в Москве. – Москва : "Русская" типо-лит., 1895. – 20 с. – Без тит. л.
1676968
   Школы и группы продленного дня. – К, 1986. – 531с.
1676969
  Храбрикова Т.Б. Школы Кировской области в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Храбрикова Т.Б. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1676970
  Бураков В.М. Школы коммунистического труда -- одна из форм политического воспитания. / В.М. Бураков. – Л., 1965. – 36с.
1676971
  Рябков В.И. Школы коммунистического труда / В.И. Рябков. – М., 1973. – 88с.
1676972
   Школы коммунистического труда. – М, 1984. – 10с.
1676973
   Школы Ленинграда и ПТУ Ленинграда и Ленинградской области 89. – Л, 1989. – 238с.
1676974
  Киструга В.И. Школы Молдавии на этапе обязательного среднего образования / В.И. Киструга. – Кишинев, 1979. – 219с.
1676975
   Школы молодого лектора в высших учебных заведениях. – Москва, 1975. – 80с.
1676976
   Школы молодых коммунистов - важное средство воспитания партийного пополнения. – М., 1985. – 112с.
1676977
   Школы молодых коммунистов. – М, 1983. – 288с.
1676978
  Шоен Х. Школы на открытом воздухе. / Х. Шоен. – 19с.
1676979
   Школы на трассе БАМа. – М., 1980. – 136с.
1676980
  Мальцев П.Н. Школы Пензенской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. пед.наук: / Мальцев П.Н.;. – Пенза, 1953. – 20л.
1676981
  Акименко А.М. Школы передового опыта / А.М. Акименко. – Москва, 1966. – с.
1676982
  Чичеров В.И. Школы сказителей Заонежья / В.И. Чичеров. – М., 1982. – 197с.
1676983
   Школы Ставрополя на новом этапе. – Ставрополь, 1959. – 354с.
1676984
  Минцберг Генри Школы стратегий : Стратегическое сафари:єкскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Авт.:Г.Минцберг,Б.Альстрэнд,Дж.Лэмпел. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 336с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00210-5
1676985
  Билоус О. Школы украинской живописи // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 28-31
1676986
  Степанов Н.С. Школы Чувашской АССР за 30 лет : Автореф... наук: / Степанов Н.С.; Ин-т теории и истории пед..Акад.ред.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
1676987
  Афанасьев В.Ф. Школы Якутии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Афанасьев В.Ф.; АПН РСФСР. Научно-иссле. ин-т национальных школ. – Москва, 1953. – 19л.
1676988
  Аксельрод А.И. Школы. Архитектура и строительство / Аксельрод А.И. – Москва : Изд. акад. архитектуры СССР, 1948. – 36 с. – (Архитектура Страны Советов)
1676989
  Тесленко А. Школяр : проз. твори / А. Тесленко. – Київ : Веселка, 1989. – 288 с. – ISBN 5-301-00464-6
1676990
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1961. – 40с.
1676991
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1981. – 39с.
1676992
  Галата С. Школярам про плагіат // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)
1676993
  Збанацький Ю.О. Школярі : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1983. – 533с.
1676994
   Школярі за "зелену" економіку // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  У рамках V Міжнародної науково-практичної конференції "Зелений бізнес: життя заради майбутнього" на економічному факультеті пройшов конкурс наукових робіт серед школярів "Молодь Київщини за "зелену" економіку". Його ініціювала кафедра екологічного ...
1676995
   Школярі знайомляться з геологією // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Про геологічну вікторину "Чарівний світ мінералів", присвячену 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра Євгеновича Ферсмана. Її організували науково-практичний центр ...
1676996
   Школярі знайомляться з геологією // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На Малій арені Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася геологічна вікторина "Чарівний світ мінералів", присвячена 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра ...
1676997
  Одинець Леся Школярі прокладали "місточок" між Сходом і Заходом України / Одинець Леся, Бук Павло, Тарабанова Світлана // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-59
1676998
  Журавльова О. Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 45-47. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюється досвід проведення пізнавально-оглядових екскурсій, які влаштовує бібліотека Каразінського університету для учнів середніх навчальних закладів Харкова, Харківської області та інших міст України. Розкрито можливості наукової ...
1676999
   Школьна Олена Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370. – ISBN 978-966-2726-03-9
1677000
  Андрианов К Н. Школьная астрономическая обсерватория : пособие для учителей / Н.К. Андрианов, А.Д. Марленский. – Москва : Просвещение, 1977. – 176 с. : ил. – Список лит.: с. 173-174 (37 назв.)
<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,