Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
166001
  Сидоренко Віктор "Банф". Холодні солодкі пейзажі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
166002
  Коваль В.С. "Барбаросса" / В.С. Коваль. – Киев, 1982. – 511 с.
166003
  Коваль В.С. "Барбаросса" : истоки и история величайшего преступления империализма / В.С. Коваль. – 2-е изд., доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 624 с. – ISBN 5-12-000648-5
166004
   "Барвисті квітки" : декламатор. (Хрестоматія) / уложив [з пpиміт. й поясн.] С. Гаєвський. – Київ : Вид.Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.]
Кн. 1. – 1919. – 158, [2] с. – Прим. деф., без обкл.


  Авт. поет. твоpів, байок та гумоpесок: І.Я. Фpанко, Т.Г. Шевченко, Леся Укpаїнка, А.Ю. Кpимський, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, О.Я. Кониський, М.П. Стаpицький, С.В. Руданський, О.С. Афанасьєв-Чужбинський, П.О. ...
166005
  Підмогильна Ю. "Бароковий історичний роман" Григорія Граб"янки та його героїні // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 133-141. – ISSN 2307-2261
166006
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М. В.; Чернігівський держ. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л. 169-183
166007
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
166008
  Виноградова С.М. "Бархатный сезон" 2008 года: создание нового политического имиджа Турции в российских СМИ / С.М. Виноградова, А.А. Сотниченко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 53-64. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
166009
  Сперанский М.Н. "Барышня-крестьянка" Пушкина и "Урок любви" г-жи Монтолье : (библиографическая справка) / М. Сперанский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1910. – 11 с. – Отд. оттиск: Сборник Харьковского историко-филологического общества в память проф. Е.К. Редина, т 19
166010
  Кожановский А.Н. "Баскский вопрос": этнический или территориальный? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0869-0499
166011
  Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 124-130 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
166012
  Делас В.А. Банківська діяльність на валютному ринку України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Делас В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. + Додаток: л. 232-242. – Бібліогр.: л. 211-231
166013
  Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 240 л. + Додатки: л. 232-240. – Бібліогр.: л. 216-231
166014
  Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
166015
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146. – Бібліогр.: с. 139-142, 145-146


  Досліджено концепції виникнення та розвитку глобалізаційних процесів. Розглянуто вплив глобалізації на банківську діяльність і структуровано теоретичні концепції її впливу на національне банківництво на дві різні групи - економічні та юридичні. ...
166016
  Качмар С.І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 122-127. – ISSN 1562-0905
166017
  Коваленко В.В. Банківська криза та інструменти антикризового управління : гроші,фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 144-150 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
166018
  Кравченко Н.Г. Банківська резервна система як предмет правових досліджень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено напрямки дослідження банківських резервів як фондів грошових коштів банківської системи та визначено елементи їх фінансово-правового режиму. The article outlines the research areas of bank reserves as funds of money of the banking ...
166019
   Банківська система : навч. посібник / [Крупка М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 508, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 20-річчю незалежності України та 20-річчю спеціальності "Фінанси і кредит". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 481-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-986-6
166020
   Банківська система : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 554, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 530-546 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-813-5
166021
   Банківська система : підручник [для студентів ВНЗ] / [Реверчук С.К. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 497, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 494-497. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0080-3
166022
  Батковський В.А. Банківська система і управління міжнародними потоками капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 168-177.
166023
  Воробйова О.І. Банківська система країни та її вплив на реальний сектор економіки : монографія / О.Ы. Воробйова. – Сімферополь : Доля, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-366-227-5
166024
  Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 7-10 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
166025
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 216-269. – Бібліогр.: л. 194-215
166026
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
166027
  Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : монографія / Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 368, [2] с. : табл. – Додатки: с. 361-368. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-8958-84-7
166028
   Банківська система України : монографія / [Коваленко В.В., Коренєва О.Г., Черкашина К.Ф., Крухмаль О.В.]. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-59-5
166029
  Файєр Д.А. Банківська система України і тіньовий капітал : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 123-127. – Бібліогр.: 2 назви
166030
  Корнилюк Р. Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів: геополітичний контекст // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 74-79. – ISSN 1818-5754
166031
  Колісник М.Б. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
166032
  Луців Б. Банківська система України: від зародження світової фінансової кризи до посткризових очікувань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 126-134. – ISSN 1818-5754
166033
  Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / Швайка Михайло Андрійович ; Асоціація депутатів Верх. Ради України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 760 с. – ISBN 978-966-8299-63-6
166034
  Гриценко Л.Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку : гроші, фінанси і кредит / Л.Л. Гриценко, Є.Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 111-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
166035
  Багінська М.В. Банківська система Швейцарії 1936-2012 роки: вибір в бік нових реалій чи традицій? // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 107-111
166036
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
166037
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
166038
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
166039
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 2000
166040
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 2000
166041
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6. – 2006
166042
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2008
166043
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2008
166044
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2008
166045
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2008
166046
   Банківська справа : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-132-7
166047
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (85). – 2009
166048
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (86). – 2009
166049
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (87). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
166050
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (88). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
166051
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (90). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
166052
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2/3 (92/93). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
166053
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (94). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
166054
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (95). – 2010. – мова резюме англ., укр.
166055
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (96). – 2010. – мова резюме англ., укр.
166056
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (97). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
166057
   Банківська справа = Bankivs"ka sprava : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
166058
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (128). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
166059
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (104). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
166060
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (106). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
166061
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (108). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
166062
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (109). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
166063
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (111). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
166064
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (117). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
166065
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (121). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
166066
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (134). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
166067
  Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 118-125 : Табл.
166068
  Путренко А.М. Банківська таємниця: правовий аналіз // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 26-30
166069
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ; за ред. М.П. Стрельбицького ; Національна академія Служби безпеки України ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Кондор, 2007. – 602 с. – ISBN 966-351-120-6
166070
  Златіна Н. Банківське законодавство та шляхи його систематизації // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Про розпушеність правової бази Національного банку України ".
166071
  Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 128-132. – Бібліогр.: 9 назв
166072
  Приказюк Н.В. Банківське інвестиційне кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 40-43
166073
  Заборовець Ю.О. Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-24
166074
  Микова М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 208-216 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
166075
  Чікіта І. Банківське інвестиційне кредитування як передумова економічного зростання в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
166076
  Кашпрук Ю.А. Банківське інституційне середовище та його вплив на інноваційний розвиток банківської системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 39-43. – ISSN 2308-1988
166077
  Владичин У.В. Банківське кредитування : навчальний посібник / У.В. Владичин ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; [ за ред. С.К. Реверчука ]. – Київ : Атіка, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-326-312-0
166078
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192л. + Додатки: л.193-196. – Бібліогр.: л.178-192
166079
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
166080
  Гальків Л.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л.І. Гальків, О.І. Карий, М.Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 314-320. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано типологію кредитів за суб"єктами продукування та їх фінансовими ресурсами. Обґрунтовано роль банківської системи на кредитному ринку та значення банківського кредитування для національної економіки. Проаналізовано динаміку ...
166081
  Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
166082
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 248 с. – Додаток : л. 205-248. – Бібліогр. : л. 182-204
166083
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
166084
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Бут А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.214-234. – Бібліогр.: л.194-213
166085
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.06.01 - економ. теорія та іст. економ. думки / Бут А.П.; А.П. Буг ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
166086
  Сизоненко В.О. Банківське кредитування інноваційного розвитку: проблеми і перспективи / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 240-246.
166087
  Версаль Н.І. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 68-80. – ISSN 2414-3499


  Розкрито специфіку банківського кредитування корпоративних клієнтів у розрізі банківської системи та 10 найбільших банків, які незмінно з 01.01.2007 входили до складу першої групи банків за активами. Дослідження охоплює етапи активного економічного ...
166088
  Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 101-105
166089
  Шелудько Н.М. Банківське кредитування промислових підприємств України: проблеми і перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 135-140.
166090
  Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О.В. Скалецька, В.М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-182. – ISBN 978-966-397-218-3
166091
  Кириченко Олександр Анатолійович Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку / Кириченко Олександр Анатолійович, Патєрікіна Лілія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 182-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто питання споживчого кредитування на вітчизняному ринку. Проаналізовано сучасний стан споживчого кредитування. Звернено особливу увагу на систему ризиків при споживчому кредитуванні та їх оцінку. Розроблено пропозиції для ...
166092
  Ісмаілов Вадим Бекташевич Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Ісмаілов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.199-209. – Бібліогр.: 185-198
166093
  Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Вадим Бекташевич Ісмаілов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
166094
  Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 27-38. – ISSN 1605-2005
166095
  Возняк Г. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційноїдіяльності на сучасному етапі // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
166096
  Очкуренко С.В. Банківське кредитування як інститут фінансового права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-53. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається проблема юридичної природи кредитних правовідносин. Доводиться, що банківське кредитування належить до предмета регулювання фінансового права. Обґрунтовується необхідність розмежування фінансово-правового інституту банківського ...
166097
  Скотар М. Банківське кредитування як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
166098
  Захлистова Н.О. Банківське кредитування як основне джерело фінансування підприємств малого та середнього середнього бізнесу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 424-425. – ISBN 978-966-188-219-4
166099
  Стеценко Н.А. Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан / Н.А. Стеценко, С.М. Заїка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 235-239. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
166100
  Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
166101
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1998. – 119с. – ISBN 966-7312-12-7
166102
   Банківське право : навчальний посібник. – Харків : Торсінг, 1999. – 784с. – ISBN 966-7300-61-7
166103
  Костюченко О.А. Банківське право : Hавч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : КHЕУ, 1999. – 168с. – ISBN 966-574-101-2
166104
  Качан О.О. Банківське право : Навч. посібник / О.О. Качан. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 262с. – ISBN 966-7784-30-4
166105
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – 2-ге вид.,перероб.і допов. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-022-2
166106
  Костюченко О.А. Банківське право : Банківська система. Національний банк. Комірційни банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Ін-тут банк. таємниці. Навч. посіб. / О.А. Костюченко. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка.Фінанси.Право). – ISBN 966-539-289-1
166107
  Заверуха І.Б. Банківське право : Посібник для студентів юридичних та економічних спец. вищих навчальних закладів / Ірина Заверуха. – Львів : Астролябія, 2002. – 222с. – ISBN 966-96118-5-7
166108
  Качан О.О. Банківське право : Навчальний посібник / О.О. Качан; МОіНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Школа, 2004. – 320с. – ISBN 966-661-241-0
166109
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
166110
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України;. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
166111
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч. посібник для студ. юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / О.П. Орлюк; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392с. – ISBN 966-667-218-9


  Висвітлено питання банківського права як підгалузі фінансового права, розкрито основні поняття банківської діяльності, визначені предмет, метод, джерела та система бюджетного права.
166112
  Ващенко Ю.В. Банківське право : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ващенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – ISBN 966-364-217-3
166113
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.А. Костюченко. – Київ : Атіка, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-326-286-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
166114
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник / О.А. Костюченко ; М-во освіти і науки України. – (2-е вид., перероб. та допов.). – Київ : Атіка, 2011. – 375, [1] с. – Додатки: с. 359-370. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-966-326-415-8
166115
  Мірошниченко О.А. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження / Мірошниченко О.А., Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 340, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-338. – ISBN 978-966-364-622-0
166116
  Орлюк О.П. Банківське право і банківське законодавство: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні засади формування банківського законодавства, співвідношення понять "банківське право" та "банківське законодавство". Аналізуються загальнотеоретичні підходи щодо визначення галузі права, предмета та методів правового ...
166117
   Банківське право України : Навч. посібник. – Київ : Ін Юре, 2000. – 384с. – шифр дубл 34(Банк). – ISBN 966-7183-94-7
166118
  Карманов Євген Банківське право України : Навчальний посібник для студ. юрид.спец. ВЗО / Карманов Євген; Рец.: Воронова Л.К., Чобот О.А. – Харків : Консум, 2000. – 464с. – ISBN 966-7124-73-8
166119
  Костюченко О.А. Банківське право України : Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн: Підручник / О.А. Костюченко. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2006. – 624с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-095-7


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
166120
  Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-551-3
166121
  Кибал В.В. Банківське право України: проблема гуманістичного виміру // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 45-53
166122
  Обрусна С.Ю. Банківське право: окремі проблеми теорії, методика та методологія // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7272-11-2
166123
   Банківське право: українське та європейське : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 400с. – ISBN 966-95627-0-8
166124
  Мазіна Є. Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISSN 1818-5754


  Розкрито особливості впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на вітчизняну банківську систему в умовах ринкових трансформацій.
166125
  Хаб"юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету / Олексій Хаб"юк. – Івано-Франківськ ; Снятин : ОІППО ; ПрутПринт, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-8209-94-9
166126
  Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-33
166127
  Грищенко Т. Банківське фінансування зовнішньо-торговельних операцій в Україні / Т. Грищенко, В. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 1605-2005
166128
  Вербена В.Є. Банківське фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1562-0905
166129
  Остафіль Олеся Банківське фінансування підприємств корпоративного сектору економіки України / Остафіль Олеся, Рубаха Марія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано фінансові показники структури капіталу акціонерних товариств; проведено оцінку банківського фінансування їхньої діяльності; запропоновано основні шляхи ефективної співпраці банківських установ і підприємств корпоративної форми ...
166130
  Радченко О. Банківський архів інформації : нові банківські технології / О. Радченко, Д. Михайлов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 32-34 : Мал.
166131
  Сковлюк Д.Ю. Банківський бізнес та особливості його розвитку // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 153-157
166132
  Колодізєв О.М. Банківський бізнес як фактор економічного зростання регіонів Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 37-50
166133
  Козюк В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв
166134
  Вожжов А.П. Банківський капітал в економіці України : банківська справа / А.П. Вожжов, О.І. Клименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
166135
  Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-51
166136
  Звєряков М.І. Банківський капітал: вимоги: вимоги Базеля III : ринок фінансових послуг / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 13-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
166137
  Криклій А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 8-9
166138
  Боровікова М.О. Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 41-46
166139
  Лібанов М.О. Банківський кодекс Республіки Білорусь: українська паралель // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 30-35.
166140
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
166141
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206, [ 11 ] л. + Додатки : [ 11 ] л. – Бібліогр. : л. 197-206
166142
  Шумська С.С. Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
166143
  Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці : Питання теорії, методології, практики / Л.Л. Кот. – Київ : Знання України, 2003. – 93с. – ISBN 966-7999-57-2
166144
  Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2001. – 150с. – 34Кова Шифр дубл. – ISBN 966-620-112-7
166145
  Алексєєв І.В. Банківський маркетинг : Навч. посібник / І.В. Алексєєв, О.В. Захарчук, Н.Н. Рим; Національний банк України. ДУ " Львівська політехніка ". – 2-е вид., доп. – Львів, 1998. – 96с. – ISBN 966-7330-06-0
166146
   Банківський маркетинг : Навчально-методичний посібник. – Київ : Європейський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-301-021-5
166147
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Ф. Романенко; МОНУ; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 344с. – ISBN 966-8365-56-9


  Методологія банківського маркетингу, класіфікація банківських продуктів, особливості проведення маркетингових досліджень в банківський сфері
166148
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навчальний посібник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – Київ : Знання, 2006. – 395с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-089-Х
166149
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
166150
  Ткачук О.В. Банківський маркетинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-142. – ISBN 966-614-021-7
166151
  Матвієнко П.В. Банківський маркетинг як фактор підвищення ефективності банківської діяльності : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-75 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
166152
  Кириченко Олександр Банківський менеджмент : Навчальний посібник / Кириченко Олександр, Гіленко Ігор, Ятченко Анатолій. – Київ : Основи, 1999. – 671с. – ISBN 966-500-186-8
166153
   Банківський менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. та ін. Сиротян, ; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 438с. – ISBN 966-7767-50-7
166154
   Банківський менеджмент : Підручник. – Київ : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-80-0
166155
  Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. – Київ : Лібра, 1996. – 224с. – ISBN 5770782900
166156
  Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків : Hавч. посібник / Л.О. Примостка; Мін-во освіти Укра ни.Ки вський нац. екон.університет. – Київ : КHЕУ, 1998. – 108с. – ISBN 9665740164
166157
   Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / О.А. Криклій [та ін.]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 139-152. – Бібліогр.: с. 135-138. – ISBN 978-966-8958-70-0
166158
  Вахнюк С.В. Банківський механізм стимулювання інвестицій в основний капітал і кредитування приватного сектору в економіці України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 97-106


  Розглядаються показники, що характеризують ступінь впливу банківської системи України на рівень інвестицій в основний капітал та кредитування приватного сектору.
166159
  Євтух О.Т. Банківський моніторинг кредитування нерухомості / О.Т. Євтух, О.О. Євтух // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.112-119
166160
   Банківський нагляд : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 406с. : Вища освіта ХХІ століття. – ISBN 966-8148-00-2
166161
   Банківський нагляд : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 264с. – ISBN 966-8568-15-X
166162
  Любунь О.С. Банківський нагляд : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський; МОНУ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416с. – ISBN 966-364-019-7
166163
  Коваленко В.В. Банківський нагляд : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262с. – ISBN 978-966-8958-18-2
166164
  Гудзь Т.П. Банківський нагляд : навчальний посібник / Гудзь Тетяна Павлівна ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Киев : Ліра-К, 2008. – 380с. – ISBN 978-966-96938-6-4
166165
  Міщенко В.І. Банківський нагляд : [підручник] / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – Київ : Центр наук. дослідж., 2010. – 497, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-484-092-4
166166
   Банківський нагляд : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Скаско О.І. та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 399-404. – ISBN 978-966-484-120-4
166167
  Васюренко О.В. Банківський нагляд : підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-502 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-855-6
166168
  Заруцька О.П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О.П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-345. – ISBN 978-966-8958-89-2
166169
  Д"яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 1993-6788
166170
  Бобиль В.В. Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 147-154. – ISSN 1562-0905
166171
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 426 л. + Додаток: л. 403-426. – Бібліогр.: л. 365-402
166172
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
166173
  Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
166174
  Орлюк О.П. Банківський нагляд як гарантія стабільності фінансової системи держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-20. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються правові засади здійснення банківського нагляду в Україні, його сутність та мета. Досліджується система органів банківського нагляду, утворена Національним банком України. Окреме місце присвячено завданням, що стоять перед органами ...
166175
  Клименко Д.М. Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 50-51. – Бібліогр.: 5 назв
166176
  Пистогов Є.А. Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 48-51


  У статті досліджується сутність категорій "банківське регулювання" і "банківський нагляд", їх взаємозв’язок, суперечність у трактуванні цих понять згідно з діючим законодавством та підпорядкованість банківського нагляду банківському регулюванню.
166177
  Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 34-35
166178
  Крикун В. Банківський ребрендінг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 185-188.
166179
  Перехрест Л.М. Банківський ризик-менеджмент // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-128. – ISSN 1993-6788
166180
  Криклій А Банківський ризик — менеджменте контексті Базельських угод // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-14
166181
  Мінасян Г. Банківський сектор Болгарії: у пошуках стійкості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-7988
166182
  Барановський О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв
166183
  Бурунова О.А. Банківський сектор Західного регіону України: історія та сучасні тенденції розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 242-248


  Висвітлено історичні передумови функціонування сучасного банківського сектору Західного регіону України та визначено тенденції його розвитку на початку ХХІ ст.
166184
  Павлов Р.А. Банківський сектор національної економіки: стан, тенденції розвитку та проблеми антикризового регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 177-184. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
166185
  Панасенко Г. Банківський сектор як чинник економічного зростання і загладжування фінансових коливань в умовах кризи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 47-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
166186
  Корнєєв В. Банківський сервіс на ринках залучення і розміщення капіталу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-93. – ISSN 1605-2005
166187
  Марків Г. Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 41-45. – (Економіка АПК ; № 21(1))
166188
  Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 42-45
166189
  Онищенко Г.В. Банківські гарантії : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
166190
  Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 112-118. – Бібліогр.: 3 назви
166191
  Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
166192
  Шмігельська З. Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
166193
  Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
166194
  Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи : Навч. посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 220с. – ISBN 966-574-183-7
166195
  Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи : навчальний посібник / Н.В. Ситник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-483-148-9
166196
  Лавров Р.В. Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-46. – Бібліогр.: 8 назв
166197
  Резнікова Н.В. Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 542-549. – (0). – ISSN 2078-9165
166198
  Богдан Т.П. Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
166199
  Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 40-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
166200
  Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. Реверчук, А. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх ознаки і класифікації, а також накреслені шляхи подолання цих криз у відтворювальних процесах глобалізаційної економіки. The meaning of ...
166201
  Чуб О. Банківські кризи у глобальному середовищі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 89-94. – ISSN 1605-2005
166202
  Реверчук Н.Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 87-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах ...
166203
  Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 34-48. – ISSN 0131-775Х
166204
  Чуб О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 22-26
166205
  Асадчев Ю. Банківські новини від законодавця // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 12-13
166206
  Криклій А.С. Банківські об"єднання в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-18.
166207
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – Київ : Знання, 2000. – 243с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-047-3
166208
   Банківські операції : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 384с. – ISBN 966-574-093-8
166209
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 255с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-096-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
166210
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-123-2
166211
   Банківські операції : Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. та ін. Олексієнко; МОУ. КНЕУ;За заг.ред.А.М.Мороза. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 476с. – ISBN 966-574-328-7
166212
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 324с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-08-8
166213
  Павлишин О.П. Банківські операції : Практикум: Навч.- метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська; МОНУ; НБУ; ЛБІ. – Київ : Алерта, 2005. – 158с. – ISBN 966-8533-19-4
166214
   Банківські операції : Підручник. – Київ : Знання, 2006. – 727с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-27-4
166215
   Банківські операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-155-Х
166216
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.В. Васюренко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-141-1
166217
  Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав"янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 797с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-274-4
166218
  Череп А.В. Банківські операції : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Череп А.В., Андросова О.Ф. – Київ : Кондор, 2008. – 410с. – ISBN 978-966-351-159-7
166219
  Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 318с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-319-3
166220
  Крупка М.І. Банківські операції = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
166221
  Копилюк О.І. Банківські операції : навчальний посібник / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. – Київ : Знання, 2010. – 447с. – ISBN 978-966-346-678-1
166222
  Скоморович І.Г. Банківські операції : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 433–440. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-613-734-3
166223
  Коцовська Р.Р. Банківські операції : навчальний посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.Н. Хміль ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-390 та на початку тем. – ISBN 978-966-484-014-6
166224
  Котковський В.С. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. : іл., табл. + Додатки: с. 491-497. – Бібліогр.: с. 482-490. – ISBN 978-966-351-352-2
166225
  Левандівський О.Т. Банківські операції : навчальний посібник / О.Т. Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 459-462. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-577-7
166226
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535, [1] с. : табл. – Додатки: с. 514-535. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
166227
  Скоморович І.Г. Банківські операції : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 531, [1] с. : табл. – Додатки: с. 421-528. – Бібліогр.: с. 410-411 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-944-6
166228
  Сушко Н.М. Банківські операції з цінними паперами / Н.М. Сушко, Л.О. Нетребчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто банківські операції з цінними паперами.
166229
  Харченко В. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 32-37


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
166230
  Бургсталлер Й. Банківські портфелі та кредитний канал у Австрії // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 12-21. – ISSN 1998-6068
166231
  Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 1605-2005
166232
  Естрінгер Клаус. Банківські послуги телефоном (досвід Німеччини) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
166233
  Безклубий І.А. Банківські правочини / Ігор Безклубий. – Київ : ІнЮре, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-313-353-9
166234
  Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : Монографія / І.А. Безклубий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378с. – ISBN 966-594-633-1
166235
  Рибалко С. Банківські приміщення на ринку комерційної нерухомості України: особливості оцінки до і під час кризи / С. Рибалко, С. Смольникова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 37-39
166236
  Кравченко Н.Г. Банківські резерви економічна суть та правова природа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 147-155.
166237
  Кришталь Г. Банківські ризики у 2015 році // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
166238
  Кондрашихін А.Б. Банківські ризики як фактор розвитку продуктивних сил країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 190-196
166239
  Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей ; МОН України ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Алерта : Центр учбової літ-ри, 2010. – 586с. – ISBN 978-966-2183-80-1; 978-611-01-0021-2
166240
  Степаненко-Липовик Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
166241
   Банківські системи різних країн : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, О.С. Любунь, С.М. та ін. Лаптєв; Ін-т економіки та права "Крок". Акціонерно-комерційний банк "Надра". – Київ, 2001. – 195с.
166242
  Терес А.В. Банківські системи транзитивних країн в умовах інтеграції до СЄ (на прикладі Польщі, Чехії і Словаччини) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 330-338
166243
  Пушкар О. Банківські структури в механізмах фінансування розвитку регіональної економіки : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / О. Пушкар, О. Тридід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 7-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
166244
  Василенко Д.В. Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 240-254. – (Економічні науки ; вип. 26)
166245
  Котнюк Ю. Банківсько-кредитне шахрайство, або чому до нас не приходять інвестори // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 10. – ISSN 1992-9277
166246
  Рокфеллер Д. Банкір XX століття. Мемуари / Девід Рокфеллер ; [пер. з англ.: С. Петрова, О. Усатюк ; ред.: О. Терех, Н. Кравченко ; наук. ред.: В. Літкевич, А. Савчук ; худож. оформл. В. Соловйов]. – Київ : Юніверс, 2009. – 637, [5] с., [16] с. іл. – (Бібліотека банку "Хрещатик"). – ISBN 966-8118-69-2
166247
   Банкіри України. – Довідково-іміджеве видання. – Київ : Українська юридична група. – ISBN 966-96390-1-8
Вип. 1. – 2004. – 126с. : іл.
166248
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 10 : Банкноти і монети 2005. – 2006. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166249
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 11 : Банкноти і монети 2006. – 2007. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166250
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 12 : Банкноти і монети 2007. – 2008. – + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166251
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 13 : Банкноти і монети 2008. – 2009. – + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166252
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 14. – 2010. – + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166253
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 16 2011 р. – 2012. – + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166254
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 17 (за 2012 р.). – 2013. – + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166255
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 18 (за 2013 р.). – 2014. – + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
166256
  Матвійчук Ю. Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 14-17. – ISSN 2310-2624
166257
  Видеман К. Банковая бухгалтерия : руководство к изучению ведения счетоводства по двойной бухгалтерии и операций банков краткосрочного кредита / К.Видеман. – изд.3-е. – Санкт-Петербург : Тимпография товарищества "Общественная польза"
Ч.1.Вып.1. – 1912. – 201 с.
166258
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – Л., 1940. – 212с.
166259
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – М., 1948. – 424с.
166260
  Тиль Ф.Г. Банковое счетоводство / Ф.Г. Тиль. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 188 с.
166261
   Банковскаий кодекс Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2008. – 133 с. – (Серия "Юридическое обзрение"). – ISBN 978-985-442-590-0
166262
  Байгушева Ю.В. Банковская гарантия : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Байгушева Ю.В. ; Санкт-Петербургский государств. ун-т. – Санкт-Петербург, 2008. – 24 с. – Библиогр.: 13 назв
166263
  Мохов Георгий Банковская гарантия или страхование: что выбрать? : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-11 : Фото
166264
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2006
166265
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2006
166266
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2006
166267
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2006
166268
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2006
166269
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2006
166270
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2006
166271
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2006
166272
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2006
166273
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2006
166274
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2006
166275
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2006
166276
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2007
166277
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2007
166278
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2007
166279
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2007
166280
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2007
166281
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2007
166282
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2007
166283
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2007
166284
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2007
166285
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2007
166286
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2007
166287
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2007
166288
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2008
166289
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2008
166290
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2008
166291
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2008
166292
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2008
166293
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2008
166294
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2008
166295
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2008
166296
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2008
166297
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2008
166298
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2008
166299
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2008
166300
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2009
166301
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2009
166302
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2009
166303
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2009
166304
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2009
166305
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2009
166306
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2009
166307
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2009
166308
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2009
166309
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2009
166310
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2009
166311
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2009
166312
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2010
166313
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2010
166314
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2010
166315
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2010
166316
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2010
166317
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2010
166318
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2010
166319
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2010
166320
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2010
166321
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2010
166322
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2010
166323
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2010
166324
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2011
166325
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2011
166326
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2011
166327
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2011
166328
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2011
166329
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2011
166330
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2011
166331
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2011
166332
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2011
166333
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2011
166334
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2011
166335
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2012
166336
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2012
166337
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2012
166338
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2012
166339
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2012
166340
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2012
166341
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2012
166342
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2012
166343
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2012
166344
   Банковская реформа: поиск продолжается. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
166345
  Мамедов З. Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0131-2227
166346
  Мамедов Захид Фаррухович Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – Бібліогр.: с. 97. – ISSN 0131-2227
166347
   Банковская система в Украине : Приложение к газете "Налоги и бухгалтерский учет" февраль 2001 №2(56). – Харьков : Фактор, 2001. – 100с. – (Биб-ка "Фактора")
166348
  Захаров В.С. Банковская система и ее роль в управлении экономикой / В.С. Захаров. – М., 1984. – 152с.
166349
  Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 0131-2227
166350
  Новоселова Л. Банковская система КНР в ХХІ веке: десятилетие преобразований // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 76-87. – ISSN 0130-9757
166351
  Вдовин А. Банковская система КНР: ключевые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
166352
  Богиня Банковская система Соединенных Штатов / Богиня, Г. Волынский // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.14-18
166353
  Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле / И.Ю. Варьяш. – Санкт-Петербург : Альфа, 1999. – 256с. – ISBN 5-87062-050-Х
166354
  Радецкий Ф.К. Банковская статистика / Ф.К. Радецкий. – М., 1925. – 86с.
166355
  Ефимов О.Я. Банковская статистика / О.Я. Ефимов. – М, 1933. – 72с.
166356
  Тертус А.Ф. Банковская статистика / А.Ф. Тертус. – М, 1951. – 188с.
166357
  Павлова О. Банковская тайна в Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-107. – ISSN 0132-0831
166358
  Анасова Л.Ш. Банковская тайна по законодательству Республики Казахстан // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 77-81. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
166359
  Покидова Елена Банковские кредиты для малого бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-25
166360
  Ермаков С.Л. Банковские кризисы - неотъемлемый результат банковской деятельности в условиях рыночной экономики / С.Л. Ермаков, Е.Е. Фролова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 156-161. – ISSN 1993-3541
166361
  Серебряный М.И. Банковские монополии Западной Германии : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Серебряный М.И. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1963. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
166362
  Черкасов В.Е. Банковские операции / В.Е. Черкасов, Л.А. Плотицина. – М, 1995. – 208с.
166363
   Банковские операции. – М
1. – 1995. – 96с.
166364
  Внукова Н.Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий : учебное пособие / Н.Н. Внукова. – Харьков : Модель Вселенной, 2002. – 512с. – ISBN 966-7875-04-0
166365
  Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовий анализ / В.Е. Черкасов. – Москва : Консалтбанкир, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-85187-100-8
166366
  Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики / Л.Г. Ефимова. – Москва : Контракт, Инфра-М, 2000. – 320с. – ISBN 5-900785-37-8; 5-16-000259-6
166367
   Банковские термины и понятия по валютным и внешнеэкономическим операциям : Справ. пособие. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 117с. – ISBN 5-376-01149-6
166368
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2006
166369
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2006
166370
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2006
166371
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2006
166372
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2006
166373
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2006
166374
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2006
166375
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2006
166376
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2006
166377
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2006
166378
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2006
166379
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2006
166380
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2007
166381
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2007
166382
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2007
166383
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2007
166384
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2007
166385
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2007
166386
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2007
166387
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2007
166388
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2007
166389
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2007
166390
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2007
166391
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2007
166392
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2008
166393
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2008
166394
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2008
166395
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2008
166396
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2008
166397
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2008
166398
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2008
166399
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2008
166400
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2008
166401
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2008
166402
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2008
166403
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2008
166404
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2009
166405
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2009
166406
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2009
166407
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2009
166408
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2009
166409
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2009
166410
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7/8. – 2009
166411
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2009
166412
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2009
166413
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2009
166414
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2009
166415
  Соколинская Н.Э. Банковский аудит / Н.Э. Соколинская. – М, 1994. – 104с.
166416
   Банковский бизнес в России. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М, 1994. – 166с.
166417
  Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования : монография / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная ; Донецкий национальный ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-317-077-0
166418
  Косой А.М. Банковский контроль в местной промышленности / А.М. Косой. – М., 1958. – 88с.
166419
  Гахраманов С.Д. Банковский контроль в пищевой промышленности. (По материалам АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гахраманов С.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 30л.
166420
  Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США / Д. Котц. – М, 1982. – 280с.
166421
  Солохина Д.Ф. Банковский контроль при кредитовании промышленных предприятий в оборотные средства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Солохина Д.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
166422
  Ткаля А.И. Банковский кредит и оборотные средства промышленности в новых условиях хозяйствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Ткаля А.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 22л.
166423
  Махина Т.Н. Банковский кредит и технический прогресс / Т.Н. Махина, М.М. Лейбович. – Одесса, 1969. – 44с.
166424
  Осадчий С. Банковский кризис на Кипре // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0130-9625
166425
  Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – 2-е изд. – Москва : Инфpа-М, 1995. – 304 с.
166426
  Роуз Питер Банковский менеджмент / Роуз Питер. – Москва : Дело, 1997. – 768с. – ISBN 5-7749-0048-7
166427
   Банковский механизм управления экономикой. – Саратов, 1990. – 116с.
166428
  Петрашень А.И. Банковский мостик / А.И. Петрашень. – Л, 1987. – 56с.
166429
   Банковский надзор и аудит. – М, 1995. – 111с.
166430
  Валенцева Н.И. Банковский процент / Н.И. Валенцева. – Москва : Финансы, 1967. – 71 с.
166431
  Смирнова Л.Р. Банковский учет / Л.Р. Смирнова; Под ред. М.И. Баканова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-02026-5
166432
  Парфенов К.Г. Банковский учет и операционная техника в 1999 г. (по новому Плану счетов) / К.Г. Парфенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бухгалтерский бюллетень, 1998. – 288с. – ISBN 5-7849-0125-7
166433
  Воронова Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-упор.Л.К.Воронова.Академія Правових наук України. – Київ : А.С.К., 1998. – 288с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-029-5
166434
   Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / [Авт.-сост. Воронова Л.К.] ; Акад. правовед. наук Украины. – Киев : А.С.К., 1998. – 286 с. – ISBN 966-539-029-5
166435
   Банковское дело. – Москва, 1992. – 432с.
166436
   Банковское дело. – Москва : Финасы и статистика, 1995. – 477 с.
166437
   Банковское дело : Краткий словарь-справочник. – Київ : МАУП, 1998. – 132с. – ISBN 966-7312-35-6
166438
  Островская О.М. Банковское дело : Толковый словарь / О.М. Островская. – Москва : Гелиос АРВ, 1999. – 400с. – ISBN 5-85438-088-9
166439
   Банковское дело : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 576с. – ISBN 5-279-01862-7
166440
   Банковское дело : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 672с. – ISBN 5-279-02102-4
166441
   Банковское дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведен. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 672с. – ISBN 5-279-02102-14
166442
   Банковское дело : учебник для вузов / Александрова Н.Г., Альбрехт О.А., Байдукова Н.В., Белоглазова Г.Н., Гудовская Л.В. и др. ; под ред. Г.Н. Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 400с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-733-7
166443
  Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян. – М, 1995. – 304с.
166444
  Васильева Т.А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография / Васильева Т.А.; МОНУ. – Суми : Сумской государственный университет, 2007. – 513с. – ISBN 978-966-657-161-1
166445
  Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова. – М, 1994. – 360с.
166446
  Гавальда Кристиан Банковское право : (Учреждения - Счета - Операции - Услуги) / Гавальда Кристиан, Стуфле Жан; Под ред. В.Я.Лисняка. – Москва : Финстатинформ, 1996. – 566c. – ISBN 5-7166-0098-0
166447
  Эриашвили Н.Д. Банковское право = Bank law : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Эриашвили Н.Д. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 528с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-00846-5
166448
  Вишневский А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. – Москва : Статут, 2000. – 300с. – ISBN 5-8354-0027-6
166449
   Банковское право США / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли; Общ. ред. Я.А. Куника; Пер с англ. Командина Г.А.. – Москва : Прогресс;Универс, 1992. – 768с. – ISBN 5-01-003223-6
166450
  Никитин Л.В. Банковское пространство России в 1988-2011 годах: от монополии столицы к конкуренции городов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-20. – ISSN 0869-0499
166451
  Алхимов В. Банковые монополии Англии в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Алхимов В.; Мин. внеш. торовли СССР, Всесоюз. акад. внешн. торг. – М., 1951. – 23л.
166452
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
3. – 1925. – 120с.
166453
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
7. – 1925. – 103с.
166454
  Твен М. Банковый билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1934. – 64 с.
166455
  Леонов Сергей Банкомат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Раян // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 34 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
166456
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-26 : Таб. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
166457
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-26. – Бібліогр.: с. 18-21, 23. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто моделі функціонування фінансових ринків. Проаналізовано особливості позиціювання банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Подано порівняльну динаміку використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, ...
166458
  Луст Оскар Банкрот : повести / Луст Оскар. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 431 с.
166459
   Банкротство буpжуазных концепций экономической системы социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 127с. – Под ред. доктора экон. наук. профессора Р,Х. Васильевой


  В моногpафии pаскpывается научная несостоятельность и антикоммунистическа напpавленность совpеменных буpжуазных концепций важнейших элементов экономической системы социализма. Дается кpитика антисоциалистических и вульгаpно-экономических концепций ...
166460
  Лихачев М.Т. Банкротство буржазного реформизма в России / М.Т. Лихачев. – М., 1979. – 64с.
166461
  Александров Г.Ф. Банкротство буржуазной социологии / Г.Ф. Александров. – Москва, 1948. – 29с.
166462
  Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой Октябрськой социалистической революции / В.В. Комин. – М., 1965. – 644с.
166463
  Васильева Р.Х. Банкротство буржуазных фальсификаций экономической системы развитого социалистического общества / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1981. – 48с. – (Экономическая,с.3,№7)


  В свете решений 26 съездов КПСС и КПУ анализизуются вопросы углубления кризиса антикоммунизма на современном этапе. Раскрывается банкротство буржуазных извращений таких важнейших элементов экономической системы зрелого социалистического общества, как ...
166464
  Павловский Е. Банкротство Германии / Е. Павловский. – М.пГ, 1923. – 144с.
166465
  Троицкий В.А. Банкротство государства как институт международного права: анализ европейских правовых реалий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
166466
  Левыкина Р. Банкротство как выход из сложной ситуации // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-7
166467
  Шестак Ю.И. Банкротство мелкобуржуазного революционаризма / Ю.И. Шестак. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
166468
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
1. – 1977. – 209с.
166469
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
2. – 1977. – 215с.
166470
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
1. – 1973. – 766с.
166471
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
2. – 1973. – 664с.
166472
   Банкротство фальсификаторов. – Днепропетровск, 1975. – 287с.
166473
  Кульков И.И. Банкротство экономических планов "холодной войны" / И.И. Кульков. – М., 1962. – 179с.
166474
  Бірюков О. Банкрутство : Курс лекцій / Олександр Бірюков. – Київ : Реферат, 2004. – 240с. – ISBN 966-8058-05-4


  Розраховано на практичних і наукових працівників, студентів юридичних вузів і факультетів, посадових осіб, широке коло читачів.
166475
  Грек Б.М. Банкрутство : цивільний та кримінально-правовий аспекти: монографія / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. – Київ : Прцедент, 2006. – 303с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-077-1
166476
  Бірюков О.М. Банкрутство багатонаціональних компаній: проблеми і судова практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-119.
166477
  Бабалола Адеємі Банкрутство банків у Нігерії: чи є вони наслідками недостатності капіталу, відсутності прозорості та прострочених кредитів? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 102-112. – ISSN 1998-6068
166478
  Бірюков О.М. Банкрутство в контексті європейської інтеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 135-138.
166479
  Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 192-201. – ISSN 1993-0909
166480
   Банкрутство в Україні : Збірник нормативних документів. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-123-0
166481
  Бірюков О.М. Банкрутство громадян: за і проти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 60-65
166482
  Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті особливості банкрутства державних підприємств в Україні та здійснено аналіз правових норм що регулюють процедуру банкрутства державних підприємств. В статье рассмотрены особенности банкротства государственных предприятий в Украине ...
166483
  Чернявський С.С. Банкрутство за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз / С.С. Чернявський, О.М. Лобач // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-96
166484
  Жак В.В. Банкрутство і суміжні сфери правового регулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-146.
166485
  Стефанів Т.В. Банкрутство підприємств у зарубіжних країнах: окремі аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
166486
  Коташевська Т. Банкрутство підприємця // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-65.
166487
  Шестопал М.М. Банкрутство сучасного ревізіонізму / М.М. Шестопал. – К., 1960. – 76с.
166488
  Гаватюк Л.С. Банкрутство та методи його подолання / Л.С. Гаватюк, Ю.С. Ковальська, Т.І. Перебиківська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-17. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
166489
  Бірюков О.М. Банкрутство у глобальному світі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 336-340. – ISSN 1563-3349
166490
  Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 48-54. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство у світі та розглянуто основні режими банкрутства. Незважаючи на те, що практично в кожній країні світу сформовано свою певною мірою унікальну систему регулювання відносин ...
166491
  Андрущак Є. Банкрутство українських підприємств: причини виникнення та правове регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 365-373. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
166492
  Бірюков О. Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-62. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена одній із найновіших концепцій у сучасному приватному праві – банкрутствам фізичних осіб. Автор статті звертається до процесу уніфікації норм права у ції новій сфері регулювання суспільних відносин. У статті дається огляд діяльності ...
166493
  Прилуцький Р.Б. Банкрутство фізичної особи - підприємця / Р.Б. Прилуцький, М.П. Саржинська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 2222-5374
166494
  Гелетій М. Банкрутство фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 42-43


  "... Спосіб подолати чи поглибити "боргову яму" населення?"
166495
  Верховодова Л. Банкрутство фізичної особи: модель для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 6-8
166496
  Рибачук Р. Банкрутство як елемент рейдерства, інструмент несплати боргів. Чи можлива законна протидія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
166497
  Мельник О.О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 97-102. – ISSN 1609-0462
166498
  Костицький В.В. Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-295. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються механізм і зміст процедури банкрутства суб"єктів підприємницької діяльності. Представлено аналіз взаємодії процесуальної і матеріальної частин механізму банкрутства. Пропонуються основні принципи підходу до застосування санації.
166499
  Семир"янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
166500
  Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 188-194. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
166501
  Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / М.І. Тітов; За ред. В.М.Гайворонського. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Консум, 1997. – 192с. – ISBN 966-7124-37-1
166502
  Лобода А.М. Банович Страхиня : материалы для изучения южно-славянского эпоса. – [Киев] : [Тип. Имератоского ун-та Св. Владимира (В.И. Завадзкого)], 1894. – 45 с. – отд. оттиск: Университетские известия, 1894, № 1, ч. 2, с. 1-45


  На стр. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Семеновичу Андрееву. автор.
166503
  Колчакова М. Банскалии / М. Колчакова. – София, 1968. – 272 с.
166504
  Ахмадиева Р.Р. Бану Валеева / Р.Р. Ахмадиева. – Уфа, 1974. – 46с.
166505
  Леонов Л.М. Банщик и профессор / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 32с.
166506
  Колегова Раиса Васильевна Баня в обрядах и представлениях Коми-Зырян : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Колегова Раиса Васильевна; Российская Академия наук, музей антропологии и этнографии им. П.Великого (кунсткамера). – Санкт-Петербург, 1992. – 25л.
166507
  Бирюков А.А. Баня и массаж / А.А. Бирюков. – Минск, 1989. – 254с.
166508
  Галицкий А.В. Баня парит - здоровье дарит / А.В. Галицкий. – М., 1991. – 64с.
166509
  Тоболкин З.К. Баня по черному / З.К. Тоболкин. – М, 1977. – 63с.
166510
  Давыдов И.П. Баня у Бабы Яги (заметки о некоторых элементах поведения сказочного героя в гостях у Бабы Яги) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.73-88. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
166511
  Маяковский В.В. Баня. Драма / В.В. Маяковский. – М., 1954. – 88с.
166512
  Маяковський В. Баня. Драма / В. Маяковський. – Киев, 1954. – 72с.
166513
  Маяковский В.В. Баня. Клоп // На дне. Егор Булычев и другие / Горький Максим. – Москва : Искусство, 1978. – С. 139-246. – (Школьная библиотека)
166514
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. / В.В. Маяковский. – Калининград, 1971. – 176с.
166515
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. Пьесы / В.В. Маяковский. – Уфа, 1984. – 96с.
166516
  Синицын Е.Л. Бань Гу - источник древнего Китая / Е.Л. Синицын. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
166517
  Тодаева Б.Х. Баоаньский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 156 с.
166518
   Баобаб. Дерево корнями вверх : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 108 : Іл.
166519
  Леванов Б.В. Баорьба партии большевиков против программы и политической деятельности партии эсеров на этапе буржазно-демократической революции в Росси (1903-19017 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Леванов Б. В.; ЛГУ. – Л., 1977. – 33л.
166520
   Баоцзюань о Пу-Мине. – М, 1979. – 371с.
166521
   Баоцзюань о Пу-Мине:Факсимиле. – Москва : Наука, 1979. – 393с.
166522
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – М., 1966. – 264с.
166523
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 263с.
166524
  Арестов В.Н. Баптизм без маски: Критика идеологии и практики соврем. баптизма. / В.Н. Арестов. – Харьков, 1983. – 121с.
166525
  Менабдишвили Т.И. Баптизм в Грузии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Менабдишвили Т.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27л.
166526
  Надольский Р.В. Баптизм в прошлом и настоящем / Р.В. Надольский. – Минск, 1987. – 61с.
166527
  Табакару Д.Н. Баптизм и "небесный Ханаан" / Д.Н. Табакару. – Кишинев, 1984. – 112
166528
   Баптизм и баптисты. – Минск, 1969. – 320с.
166529
  Филимонов Э.Г. Баптизм и гуманизм / Э.Г. Филимонов. – М, 1968. – 184с.
166530
  Гальперин Б.И. Баптизм и его идеология / Б.И. Гальперин. – Фрунзе, 1962. – 36с.
166531
  Митрохин Л.Н. Баптизм и научное знание / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1969. – 63с.
166532
  Ворошилов А.С. Баптизм как он есть / А.С. Ворошилов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 111с.
166533
  Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер / Ю.Д. Поліщук. – Ужгород, 1976. – 56с.
166534
  Лялина Г.С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г.С. Лялина. – Москва, 1977. – 175 с.
166535
  Герасимов М.М. Баптизм? Я - против! / М.М. Герасимов. – Казань, 1961. – 71с.
166536
  Каушанский П.Л. Баптистская мораль: чему она учит? / П.Л. Каушанский. – Одесса, 1974. – 114с.
166537
  Арсеньев В.А. Баптисты-раскольники - кто они? / В.А. Арсеньев, В.И. Данилов. – Харьков, 1980. – 88с.
166538
  Новицька Л.В. Бар - "яблуневе крило " Вінничини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 46-47
166539
   Бар "Загублений якір" : повісті ; романи. – Вип. 2. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 670 с.
166540
  Плугарж Зденек Бар "Загублений якір". / Плугарж Зденек. – Київ, 1983. – 288с.
166541
  Ананьев В.Г. Бар без алкоголя / В.Г. Ананьев. – Москва, 1988. – 142с.
166542
  Вакалюк-Дорошенко Бар"єр : повість / Вакалюк-Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1980. – 264 с.
166543
  Щербак Ю.М. Бар"єр несумісності : роман / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 317 с.
166544
  Филюк Г.М. Бар"єри входження на ринок України: питання теорії та практики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 100-111
166545
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв.
166546
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 191-216
166547
  Кіш Н.В. Бар"єри ефективності міжкультурної комунікації глобального інженера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)


  Стаття обговорює тему міжкультурного спілкування та бар"єрів, які протидіють ефективній міжкультурній комунікації інженера міжнародного рівня. В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики "міжкультурна комунікація" працюють В. Андрущенко, ...
166548
  Завадяк Р.І. Бар"єри ефективності стратегічного управління / Р.І. Завадяк, О.А. Федорович, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
166549
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 6. – С. 87-96. – ISSN 1815-2066


  Выявлено 50 бар"єрів, які заважають перетвоенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів. Встановлено, що основна причина їх виникнення полягає у відсутності системного підходу до інноваційної діяльності.
166550
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2009. – № 4 ( 42). – С. 87-96


  Виявлено 50 бар"ерів, які заважають перетворенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів.
166551
  Озерська О. Бар"єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено приклади лінгвістичних і паралінгвістичних особливостей ділової японської мови, зокрема, їх порівняння з англійською мовою. Розглянуто комунікативні ситуації ділової міжкультурної взаємодії японців і західних партнерів. Підкреслено,що ...
166552
  Захматов В.Д. Бар"єри фізіологічного захисту людини / В.Д. Захматов, Е.П. Маслов, Ю.В. Михєєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-26
166553
   Бар"єрні властивості геологічного середовища / Д.П. Хрущов, Р.Я. Бєлєвцев, В.М. Бублясь, І.Я. Черевко, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
166554
  Вежинов П. Бар’єр / П. Вежинов. – Київ, 1989. – 664с.
166555
  Елагин В.С. Бараба в начале 1 тысячелетия н.э. / В.С. Елагин, В.И. Молодин. – Новосибирск, 1991. – 127с.
166556
   Бараба в тюркское время. – Новосибирск, 1988. – 173с.
166557
  Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1985. – 200с.
166558
  Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1987. – 143с.
166559
  Молодин В.И. Бараба, в эпоху позднего средневековья / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1990. – 259с.
166560
  Воннегут К. Барабан и антенны / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 63с.
166561
  Курлендер Г. Барабан короля. / Г. Курлендер. – М., 1971. – 56с.
166562
  Булгакова И.А. Барабан: Как это есть и было / И.А. Булгакова, Е.В. Яковлев. – М., 1978. – 176с.
166563
  Ворошилов А.П. Барабанный сушильный агрегат / А.П. Ворошилов. – Москва-Ленинград, 1934. – 168с.
166564
   Барабанов Олександр Валерійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203 : фото
166565
  Мурани-Ковач Барабанщик Гарибальди / Мурани-Ковач. – М., 1967. – 368с.
166566
  Салынский А. Барабанщица / А. Салынский. – М, 1960. – 76с.
166567
  Стъпов П. Барабанът : Раскази / П. Стъпов. – София, 1978. – 199с.
166568
   Барабаны пустыни. – М, 1985. – 262с.
166569
  Румпф К.-Г. Барабаны, телефон, транзисторы / К.-Г. Румпф. – Москва : Мир, 1974. – 232с.
166570
   Барабаш Орест Юліанович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1963-2007 роки. – 2-е вид., доп. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 112с., 16с. іл. – До 75-річчя від дня народження. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-233-6
166571
   Барабашов Микола Павлович (30.03.1894 - 29.04.1971) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 5 (64)
166572
  Панадиади А.Д. Барабинская низменность. : природа, хозяйство и перспективы развития / А.Д. Панадиади. – Москва, 1953. – 232с.
166573
  Миддендорф А Барабо / А Миддендорф, 1871
166574
  Белянинов Кирилл Барак и его команда // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 50. – С. 24-26. – ISSN 0131-0097
166575
  Мечетная Н. Барак и его команда // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 1 (340). – С. 40-42
166576
  Кикило В. Барак и Мишель. Симейный подход на Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 45 (1116). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
166577
  Шитов А. Барак Обама : портрет в президентском контексте // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
166578
  Дудко І. Барак Обама в зовнішній політиці США постбіполярних часів: нові підходи чи традиційні виміри? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-171-651-2
166579
  Гончар Б.М. Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша-молодшого (кризові аспекти) / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується "кризова дипломатія" адміністрації Б. Обами в Іраку, Афганістані та Ірані. The article presents analysis of the B. Obama administration" "crisis diplomacy" in Iraq, Afghanistan an Iran
166580
  Быков Дмитрий Барак Обама как индийское кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
166581
  Хвильовий М. Бараки, що за містом / М. Хвильовий. – Одеса, 1929. – 23 с.
166582
  Петрова О. Бараковий екстрим Леоніда Литвина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 12


  У культурному житті України відбулися дві знакові події - виставка творів художника у музеї Т.Г. Шевченка та вихід видання, присвяченого його творчості.
166583
  Сирота Д.И. Баран и новые ворота / Д.И. Сирота. – Ставрополь, 1963. – 40с.
166584
  Калинина Д. Баран и новые ворота : Роман / Д. Калинина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-008408-0
166585
  Орудж Мамед Баран с красным бантом // Был месяц март : повесть ; рассказы : Дорога в Ракиты; За березовой проседью / С.Н. Комиссаров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. – (Молодые голоса)
166586
  Венцлова А. Баранаускас и его поэма / А. Венцлова. – Вильнюс, 1950. – С. 5-10
166587
   Баранецький Йосип Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 13. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
166588
  Старицына З.А. Баранже в оценке русской революционно-демократической критики. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицына З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Казань, 1952. – 19л.
166589
  Клименко Я.Д. Баранівка. Розділ до літопису одного села на Полтавщині / Я.Д. Клименко. – Київ, 1944. – 13с.
166590
  Медведев В.В. Баранкин, будь человеком! / В.В. Медведев. – М, 1990. – 142с.
166591
  Медведев В.В. Баранкін, будь людиною! / В.В. Медведев. – К, 1979. – 296с.
166592
  Піскун В. Баранников (Баранник) Олексій Петрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 121. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
166593
   Баранова Людмила Георгіївна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 184


  Закінчила географічний факультет в 1995 р. за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна перебудова господарського комплексу Київського регіону.
166594
   Баранова Наталія Михайлівна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-121 : фото. – Бібліогр.: . – ISSN 0367-4290
166595
  Алешко В.А. Барановичи / В.А. Алешко, М.И. Потемкин. – Минск, 1991. – 124с.
166596
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
166597
   Барановський Валентин Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 11-12 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
166598
   Барановський Валентин Дмитрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 8-9. – ISBN 966-95774-3-5
166599
   Баранський Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203-204 : фото
166600
   Баранчук Микола Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204 : фото
166601
  Луковский И.В. Баранчук проснулся... / И.В. Луковский. – М., 1955. – 40с.
166602
   Баранячий фасад / М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус, П. Сиволап. – К., 1989. – 199с.
166603
  Песков А.М. Баратынский / А.М. Песков. – М., 1990. – 384с.
166604
  БрингсярдТур Оге Барашек, роза и три маленьких вулкана : Выдержки из произв. Антуана де Сент-Экзюпери // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 76-78 : Іл.
166605
  Санин Л.О. Барбадос. / Л.О. Санин. – М, 1988. – 63с.
166606
  Михалкович В.И. Барбара Брыльская. / В.И. Михалкович. – М., 1984. – 48с.
166607
  Потопальский А.И. Барбарис и его препараты в биологии и медицине. / А.И. Потопальский. – К., 1989. – 288с.
166608
  Колосов М.М. Барбарис. Мальчишка / М.М. Колосов. – М., 1972. – 216с.
166609
   Барбаро и Контарини о России : К истории итало-русских связей в 15 в. – Ленинград : Наука, 1971. – 276с.
166610
  Пикуль В.С. Барбаросса / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 95с.
166611
  Понс Ж. Барбаросса : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-119. – ISSN 1130-6545
166612
  Машкова А. Барбизонцы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 2-13


  Барбизонская школа - группа франц. художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и др. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдаль, ...
166613
  Князева Дарья Барбимобиль : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 172-173 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
166614
  Сартаков С.В. Барбинские повести / С.В. Сартаков. – М., 1968. – 630с.
166615
  Лигачева Н. Барбосизация всей страны // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-27.
166616
  Кушнір С.В. Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води / С.В. Кушнір, Р.П. Козак, М.В. Кость // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
166617
  Реп"ях С.П. Барви / С.П. Реп"ях. – Київ, 1967. – 63 с.
166618
  Полинок В.С. Барви / В.С. Полинок. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 96 с.
166619
  Качкан В.А. Барви веселки / В.А. Качкан. – Київ, 1981. – 168с.
166620
  Єлісовенко Ю. Барви долі на рушнику Світлани Горлової / Ю. Єлісовенко, М. Нагорняк // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 195-199
166621
  Пашко А.Є. Барви життя : вірші / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1975. – 48 с.
166622
  Топачевський А.О. Барви землі. / А.О. Топачевський, Б.В. Заверуха. – К., 1990. – 162с.
166623
  Карпенко М.І. Барви і звуки : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1968. – 55 с.
166624
  Ільницький М.М. Барви і тони поетичного слова / М.М. Ільницький. – Київ, 1967. – 118с.
166625
   Барви і чари Куби в Києві : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 102 : Фото
166626
  Іщенко М.Г. Барви літа / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 303 с.
166627
  Будько Євген Барви літа, фарби тіла : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 150-155 : Фото
166628
  Керечанин В.М. Барви народних творінь / В.М. Керечанин. – Ужгород, 1977. – 127с.
166629
  Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. – К., 1989. – 176с.
166630
  Боклач Б. Барви неспокою : Поезії / Б. Боклач. – Чернівці, 2005. – 232с.
166631
  Шевчук В.О. Барви осіннього саду / В.О. Шевчук. – Київ, 1986. – 488 с.
166632
  Дем"янчук Г.С. Барви Полісся / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 96 с.
166633
  Михайличенко В.І. Барви Приазов"я. Фотоальбом / В.І. Михайличенко. – К., 1984. – 140с.
166634
  Вихрущ В.П. Барви сонця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 63 с.
166635
  Кокостікова Г.І. Барви степу : оповід., нариси / Г.І. Кокостікова. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 111 с.
166636
  Горбачук В. Барви української мови / В. Горбачук. – Київ : Академія, 1997. – 272с. – ("Були, є і будемо вовіки"). – ISBN 966-518-065-7
166637
  Станішевський Ю.О. Барви української оперети / Ю.О. Станішевський. – К., 1970. – 140с.
166638
  Брик Михайло Барви часу : Роздуми. Сентенції. Жартовини / Брик Михайло. – 2-ге вид., доповнене. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7596-14-1
166639
  Шляхова Валарія Барви Червоного моря : Озброєним оком / Шляхова Валарія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-52 : Іл.
166640
  Макаров А. Барви щедрої землі / А. Макаров, О. Найден. – Київ, 1970. – 64с.
166641
  Герцфельде В. Барвинок / В. Герцфельде. – М., 1965. – 272с.
166642
  Карпенко С. Барвинок Украины. Карпенко Г. Дмытро Войнаровский, 1845
166643
  Овсійчук В. Барвисті епопеї Стороженкового серця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-1799


  Художник Микола Стороженко
166644
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 159с.
166645
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 157с.
166646
  Карпов М.Г. Барвінківський зошит : (Спогади про Барвінкове (Харк. обл). передреволюційне та про боротьбу за становлення Рад. влади.) / М.Г. Карпов. – Харків, 1971. – 111 с.
166647
  Ющенко О.Я. Барвінкова сивина : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
166648
  Первомайський Л.С. Барвінковий світ : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 159 с.
166649
  Стецюк Я.Н. Барвінок / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 164 с.
166650
  Комендар В.І. Барвінок для майбутнього / В.І. Комендар. – Ужгород, 1987. – 158с.
166651
  Козак В.С. Барвінок на три голоси : (поезофольк) / Валентина Козак. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. : іл., портр. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-151-3
166652
  Миценко М.П. Барвінок та рута / М.П. Миценко. – Київ, 1965. – 298 с.
166653
  Волошенюк І.С. Барвінок холоду не чує : повісті й оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 232 с.
166654
  Папіш В. Барволексеми М. Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Intermezzo") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 249-252. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
166655
   Барг Игорь Моисеевич (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112 : фото. – ISSN 0367-4290
166656
  Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 12 с. : ил. – На обл. номер изд. № 4. - Без тит. л., экз. деф., отсутств.: обл., тит. л., с. 1-2
166657
  Танхимович З. Баргузин / З. Танхимович. – Алма-Ата, 1955. – 404с.
166658
  Шелест Г.И. Баргузин / Г.И. Шелест. – Чита, 1962. – 71с.
166659
  Анагбаев С.Д. Баргузин: Стихи / С.Д. Анагбаев. – Москва, 1985. – 112с.
166660
  Оленев А.М. Баргузинская котловина (физико-географический очерк) : Автореф... канд. геогр.наук: / Оленев А. М.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16л.
166661
  Румянцев Г.Н. Баргузинские летописи. / Г.Н. Румянцев. – сб. 1. – Улан-Удэ, 1956. – 100с.
166662
   Баргузинский заповедник. – М., 1984. – 32с.
166663
  Сигалов А. Бард і герої // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 8-9


  Першим, хто написав вірш пам"яті юнаків, які загинули в нерівному бою з більшовиками під Крутами, був Олександр Вертинський.
166664
  Салига Т. Бард української пісні. І не тільки бард... : до 110-ліття від дня народження Романа Купчинського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 260-278
166665
  Тимошенко Наталія Бардак - запорука стабільності // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
166666
  Маслов В. Бардак : роман / Валерий Маслов ; [худож.-оформитель А. Липинский]. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Грампус Эйт ; Феникс, 1997. – 427, [2] с. – Сер. осн. в 1995 г. – (Перехват). – ISBN 5-85880-512-4
166667
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна - 2: крадії, невігласи та можновладні нікчеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Під час Великого терору були фізично знищені практично всі іноземні фахівці, які здуру було залишилися в СРСР, та радянські фахівці, які близько контактували з іноземцями, а на додаток мали нещастя стажуватися на Заході. Зрештою Червона армія ...
166668
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна: Червона армія та ВПК // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 11
166669
   Бардамид Олександра Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204-205 : фото
166670
  Мезенцев В.А. Бардин / В.А. Мезенцев. – М, 1970. – 207с.
166671
  Гончар Б.М. Бардоський договір 1881 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 108-109. – ISBN 966-316-039-X
166672
  Згуровський М.З. Барельєф на фасаді. 12 січня 2007 року - 100 років від дня народження Сергія Павловича Корольова // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 253-263. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
166673
  Нечерда Б.А. Барельєфи : поезії / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1967. – 120 с.
166674
  Гнатюк І.Ф. Барельєфи пам""яті : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1977. – 126 с.
166675
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Ленинград, 1946. – 90с.
166676
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Москва, 1952. – 120с.
166677
  Густафсон Р. Баржа / Р. Густафсон. – Ленинград, 1982. – 14с.
166678
  Евтых Аскер Баржа : роман / Евтых Аскер. – Москва : Советский писатель, 1983. – 519 с.
166679
  Кафтан Кайкас Н Барзанские восстания 1900-1945 гг. - блестящая страница национально-освободительной борьба курдаского народа в Иракском Курдистане : Автореф... канд. ист.наук: / Кафтан Кайкас Н; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
166680
  Короткий В. Барзиловський Яків Миколайович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 252. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
166681
  Афонина Г.Г. Барий - и рубидийсодержащие калиевые полевые шпаты / Г.Г. Афонина, В.М. Макагон, Б.М. Шмакин; Отв. ред. Васильев Е.К. – Новосибирск : Наука, 1978. – 111с.
166682
  Кашин В.К. Барий в компонентах ландшафтов Западного Забайкалья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1242-1253 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
166683
  Клебер К. Барикада / К. Клебер. – Киев, 1929. – 45 с.
166684
  Пахльовська О. Барикади за свободу і за Європу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)
166685
  Нойкранц К. Барикади на Веддінгу / К. Нойкранц. – Харків ; Киъв, 1932. – 184 с.
166686
   Барикади театру. – Київ, 1923-
№ 1-3. – 1923. – Переплет
166687
   Барикади театру : факсимільне видання (до 125-ліття від дня народження Леся Курбаса) / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Київ,1923. - № 1, лист.; № 2/3, груд.;1924.- №4/5,. – 2012
166688
  Вовк В. Барикади. Воля. Коровай : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 258-259
166689
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва. – 199с.
166690
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1933. – 176с.
166691
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – 5-е изд., доп. – Москва, 1934. – 204с.
166692
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Київ-Харків, 1935. – 192с.
166693
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1935. – 189с.
166694
  Прокопович Наталья Барин городов волжских : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-79
166695
  Терещенко О Барин нас рассудит? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.46-51


  Право собственности на землю
166696
  Щербань Олена Бариня, панянка - лялька, яку можна з"їсти // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 80-81


  Укр. народні ляльки виготовляють з різних матеріалів...
166697
  Кухтин В В. Барионные и мезонные резонансы в высших симметриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кухтин В.В,; АН УССР. ИН-т математики. – К., 1968. – 6л.
166698
  Ассовская А.С. Барионы и эволюция Вселенной / А.С. Ассовская, О.В. Ложкин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
166699
   Барит. – Москва : Наука, 1986. – 252с.
166700
  Юшкин Н.П. Барит и целестин Пайхойско-Южноновоземельской провинции (месторождения, минералогия, перспективы) / Н.П. Юшкин; АН СССР, коми филиал. – Сыктывкар, 1978. – 47с.
166701
  Стехновский Д.И. Барическое поле земного шара : Основные характеристики и некоторые вопросы атмосферной циркуляции) / Д.И. Стехновский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 148с.
166702
  Проненко В. Баришполець Олексій Трохимович : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 49-53. – ISBN 978-966-2726-03-9
166703
  Короткий В.А. Барі Генріх Антон / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 149. – ISBN 966-06-0393-2
166704
   Барка Василь."Жовтий князь" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Анализ тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – Шифр.дубл. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-95-2
166705
  Барабашов В.М. Барков и компаньоны / В.М. Барабашов. – М, 1988. – 334с.
166706
  Филипович Ф. Баркулабівська хроніка 1593-1608 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 115-149. – ISBN 978-617-7023-51-6
166707
  Довнар-Запольский М.В. Баркулавская летопись : [(Варколабовская летопись)]. – [Киев], 1907. – 12 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1907, декабрь, с. 1-12
166708
  Довнар-Запольский М.В. Баркулавская летопись : [(Варколабовская летопись)] / М.В. Довнар- Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 38, 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1898, декабрь, с. 1-38 ; 1907, декабрь, с. 1-12
166709
  Бісс-Капішовська Барліг / Бісс-Капішовська. – Пряшів, 1959. – 87с.
166710
  Чуковский К.И. Бармалей / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1983. – 15с.
166711
  Милль Пьер Барнаво и несколько женщин. / Милль Пьер. – К. – 93с.
166712
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1967. – 115с.
166713
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1972. – 80с.
166714
   Барнаульский государственный педагогический институт. – Барнаул, 1983. – 80с.
166715
   Барнаульский дендрарий. – М., 1975. – 38с.
166716
  Беляков С. Барнаульский Шукшин: многое впервые // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 428-438. – ISSN 0042-8795


  К 80-летию В. Шукшина в Барнауле вышло восьмитомное (самое полное на сегодняшний день) собрание сочинений.
166717
  Рахим Г. Барно / Г. Рахим. – Ташкент, 1964. – 88с.
166718
   Барограф-высотописец "АД-2". – Рига. – 20с.
166719
  Храпійчук Г.В. Бародифузійні явища при активному транспорті іонів NA+ і K+ через клітинну мембрану / Г.В. Храпійчук, В О. Чалий, Н.Є. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто дію ультразвуку як впливової рушійної сили бародифузійних явищ при процесах активного транспорту іонів Na+ і К+ через мембрани клітин. Теоретично встановлено залежність абсолютного значення мембранного потенціалу при активному перенесенні ...
166720
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
166721
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 121 л. – Бібліогр.: л. 110-121
166722
  Фицтум Б. Барокко в Неаполе и Южной Италии / Б. Фицтум. – Москва, 1983. – 95с.
166723
  Фицтум Б. Барокко в Риме / Б. Фицтум. – Москва, 1986. – 95с.
166724
   Барокко в славянских культурах. – Москва : Наука, 1982. – 352 с.
166725
  Заярная И.С. Барокко и русская поэзия 20 столетия: типология и преемственность художественных форм : Монография / И.С. Заярная; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 405с. – ISBN 966-594-503-3
166726
  Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 27-34. – ISSN 0130-5263
166727
  Передрієнко В.А. Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 79-84. – ISSN 1996-9872
166728
  Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи ХVII ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.35-39. – ISSN 0205-471Х
166729
  Девдюк І.В. Бароко і класицизм: спільне та відмінне // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 8 : Мистецтво бароко. – С. 2-4.
166730
  Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко ; [худож. оформл. В. Бариби]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 270 та в кінці гл. – ISBN 978-966-06-0702--6
166731
  Безродних І.Г. Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 149-153


  Статтю присвячено розгляду наукового дискурсу феномену XVII ст. як історико-літературної доби, визначенню специфіки бароко в контексті стильової поліфонії означеного періоду.
166732
  Ямборко Ольга Бароко у фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу" : стиль і стилізація // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 9-11. – ISSN 1562-3238


  "Молитва за гетьмана Мазепу" - укр. художній фільм режисера Юрія Іллєнка знятий у 2001 році на київській кіностудії ім. О. Довженка
166733
  Висоцький А.А. Бароко як загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 10/11 (410/411). – С. 57-62
166734
  Ніколаєнко О.О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається формування українського коду культурно-національної ідентичності. На матеріалах романістики Юрія Андруховича здійснюється аналіз процесу віднайдення та становлення культурно-національної ідентичності крізь призму культурного коду ...
166735
  Ольховик М.В. Бароко як універсальна метамова української культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.62-65. – (Філософські науки)
166736
  Скаленко А.О. Барокова домінанта у трагікомедії В. Шекспіра "Буря" // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 69-71
166737
  Злотник-Шагіна Барокова драма "Слово про збурення пекла" у науковій інтерпретації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 91-97


  У статті аналізується оцінка І. Франком барокової драми «Слово про збурення пекла». Наголошується на специфіці джерельної бази, сюжету, системи образів твору. Досліджується питання датування твору, акцентується увага на його національному походженні та ...
166738
  Вознюк О. Барокова лірика Адама Корчинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 87-91.
166739
  Новик О. Барокова орація як епічний твір // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 260-270
166740
  Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
166741
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса = Das Barockparadigma im Schaffen von Gunter Grass : [ монографія ] / Софія Варецька. – Дрогобич : Коло, 2008. – 240с. : іл. – ISBN 978-966-7996-55-0
166742
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Варецька С.О. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 254 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 229-254
166743
  Дігай Т. Барокова поезія Валерія Кикотя // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 278-282. – ISBN 978-966-96923-6-8
166744
  Хававчак О. Барокова поетика "Історії Русів" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 144-148. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті на матеріалі тексту "Історії Русів" простежується превалююча роль барокової образності, Розглянуто прийоми творення людських характерів. Нпголошено на антитезі теоцентаричного та антропоцентричного
166745
  Ніка О.І. Барокова проповідь XVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 165-170
166746
  Новик О.Л. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 83-91. – ISBN 978-966-188-046-6
166747
  Маценка С.П. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й.М. Мошероша у сучасному прочитанні // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 37-44. – ISSN 2312-3036
166748
  Хававчак О. Бароковий дискурс "Літопису Самовидця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-71. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
166749
  Лукьяненко Д. Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 200-207. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Пропоновану розвідку присвячено встановленню інтертекстуальних зв"язків укр. і польської барокової літератури. На основі творів Себастьяна Кленовича, Григорія Сковороди і Валерія Шевчука доведено існування барокового діалогу культур, оформленого у ...
166750
  Криса Б. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 148-154
166751
  Гончарук Є. Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка "Сон" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-34


  У статті аналізуються особливості барокового мотиву гріха і покарання та досліджуються моделі втілення цього мотиву Тарасом Шевченком у поемі "Сон". Визначаються особливості індивідуального розуміння барокових категорій гріха і кари, виокремлюється ...
166752
  Руссова В. Барокові акценти Дмитра Кременя // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 98-101. – ISSN 2307-2261
166753
  Грицина С.В. Барокові інновації в "Євхаристиріоні" Софронія Почаського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 332-339


  У статті аналізуються лінгвопоетичні особливості панегірика "Євхаристиріон" Софронія Почаського, зокрема барокові інновації, висвітлені в мовних символах і оригінальній архітектоніці. В статье анализируются лингвопоэтические особенности панегирика ...
166754
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 306 л. – Додатки: л. 236-306. – Бібліогр.: л. 205-235
166755
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
166756
  Лукьяненко Д. Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 94-98. – ISSN 2307-2261
166757
  Заярна І.С. Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д.Бобишева) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 165-175. – ISBN 966-581-388-9
166758
  Короткова О. Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 20-22. – ISSN 2411-4146


  У дослідженні здійснено аналіз віршів М. Рильського в контексті західноєвропейської барокової традиції, простежено її вияв у поетиці творів письменника, визначено відповідні теми, мотиви, образи, художні засоби. Представлено спробу розширити бачення ...
166759
   Барокові стемми & префації : гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII ст. / вступ. ст. Денис Пилипович ; зібр. і до друку підгот.: Володимир Пилипович ; [пер.: Ростислав Паранько, Володимир Пилипович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2012. – 337, [2] с. : іл., фотокоп., портр. – Бібліогр.: с. 338-339 та в підрядк. прим. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 9). – ISBN 978-83-928327-7-5
166760
  Костецька Л.О. Бароково-готичні відлуння в новелах Михайла Старицького "Писанка", "Вареники" / Л.О. Костецька, І.В. Тритьяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 125-129. – (Філологічні науки ; № 1)
166761
  Ленда Р. Бароково-романтичний стильовий феномен доби культурно-національного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 166-172.


  В статті розглядається бароко як стильова концепція епохи національно-культурного Відродження в Україні (середина XVIII - початок XIX cm). Автор прослідковує тематику, систему народного мелоса, образ героя як представника етнотипу і етнохарактеру в ...
166762
  Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы / Ю.И. Дытнерский. – М, 1986. – 271с.
166763
  Коновалов В.Г. Барометр показывает бурю / В.Г. Коновалов. – Одесса, 1980. – 271с.
166764
  Чеботарев А.С. Барометрическая таблица и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – Л., 1932. – 25с.
166765
  Чеботарев А.С. Барометрические таблицы и способы их применения. / А.С. Чеботарев. – М. – 24с.
166766
  Бродский Ф.И. Барометрическое нивелироваие / Ф.И. Бродский; Ред. Трофимов А.А. – Москва, 1965. – 32с.
166767
  Карбасников М.Н. Барометрическое нивелирование : практическое руководство для определения относительных и абсолютных высот помощью анероидов / М.Н. Карбасников; Географо-экономический научно-исследовательский ин-т Л.Г.У. ; [отв. ред. И.И. Бабков]. – Ленинград; Москва : Гидрометеорологическое из-во, 1938. – 109 с.
166768
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – Москва : Недра, 1964. – 180 с.
166769
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование / А.Г. Прихода. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1972. – 232 с.
166770
  Кулаков И.Н. Барометрическое нивелирование в предгорных и горных районах / И.Н. Кулаков. – Москва : Недра, 1968. – 176 с.
166771
  Петров Г.Д. Барометрическое нивелирование при выполнении гравиметрических работ / Г.Д. Петров; Мин-во геологии и охраны недр СССР ; под ред. П.Н. Долгова. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 108с.
166772
  Жилин Ю.А. Барометрическое нивелирование при геофизических съемках в горных районах / Ю.А. Жилин, Н.М. Огурцов, А.А. Бедняков; ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1972. – 168 с. : 56 табл., 28 ил. – Спис. лит. 47 названий
166773
  Прихода А.Г. Барометрическое нивелирование при детальных гравиметрических съемках : метод. пособ. / Сибирский научно-исследовательский ин-т геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГИМС) Министерства геологии СССР ; А.Г. Прихода, Р.Э. Миникес, Д.В. Лисицкий. – Новосибирск : СНИИГГИМСа, 1971. – 78 с.
166774
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-т ; Кафедра геодезії та картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ
Ч. 1-а : Застосування способу найменших квадратів при визначенні постійних баронівелірів. – 1969. – 70 с.
166775
  Трембачев О.Ф. Барометричне нівелювання : учбовий посібник / Київський ордена Леніна державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Географічний ф-тет ; Кафедра геодезії і картографії ; О.Ф. Трембачев. – Київ : КДУ
Ч. 2-а : Формули, способи і точність барометричного нівелювання. – 1970. – 59 с.
166776
  Сальникова Людмила Барон апельсин и его родня : дело вкуса / Сальникова Людмила, Закирова Эльдара // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 138-145 : Фото
166777
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Ленинград, 1929. – 253 с.
166778
  Каверин В.А. Барон Брамбеус = История Осипа Сенковского,журналиста,редактора "Библиотеки для чтения" / В.А. Каверин. – Москва, 1966. – 240с.
166779
  Верховский Ю.Н. Барон Дельвиг / Ю.Н. Верховский. – Петербург, 1922. – 119с.
166780
  Поладі Р.Ч. Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С.20-25. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
166781
  Рогозин Д. Барон Жолток : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 18-69. – ISSN 0131-2332
166782
  Дитл Я. Барон Каплан / Я. Дитл. – М., 1962. – 29с.
166783
  Лопатіна О.М. Барон Корф - видатний просвітитель Запорізького краю // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 149-154. – ISBN 966-551-159-9
166784
  Кальвино И. Барон на дереве / И. Кальвино. – М., 1965. – 248с.
166785
  Мартынов Б. Барон Рио-Бранко и политическое сближение Бразилии и России // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 17-21. – ISSN 0235-7089
166786
  Георгиев Ю. Барон Симпэй Гото // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 8-9


  Видатний японський політик початку ХХ століття (1857-1929)
166787
   Барон Унгерн и Япония / С.Д. Кузьмин, О. Батсайхан, К. Нунами, М. Тачибана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 115-133. – ISSN 0869-1908
166788
  Бюргер Г.А. Барона фон-Мюнхгаузена дивовижні мандрівки та пригоди на воді і на суші, розказані ним зачаркою в колі соїх друзів / Г.А. Бюргер. – К, 1939. – 164с.
166789
  Гнатюк В.М. Баронський син в Америці : Вибір народних казок з образками Юліана Панькевича $ [Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці»] / Володимир Гнатюк. – Львів ; Київ : Вид. Українська книжка - Львів ; Книг. вид. т-ва "Вернигора - Київ" ; З друк. Наук.Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 136 с. – Прим. № 29404 дефектний: тільки попереднє слово с. III-XI
166790
  Вальдман А.В. Барорецепторные рефлексы / А.В. Вальдман. – Ленинград, 1988. – 142,1с.
166791
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадій-фосфорної композиції-каталізатора парціального окислення бутану : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
166792
  Яременко В.Е. Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окислення бутану : 02.00.04:Дис. канд. хім. наук / Яременко В. Е.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2000. – 135л. – Бібліогр.: С.115-136
166793
  Яременко Всеволод Едуардович Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення бутану : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Яременко Всеволод Едуардович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2000. – 136л. – Бібліогр.:л.115-136
166794
  Киселева Марина Сергеевна Барочная антропология: нравственное богословие в проповедях Симеона Полоцкого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 115-129. – Бібліогр.: с. 115-125, 127, 129. – ISSN 0042-8744
166795
  Бедзір Н. Барочніе стратегии русского и украинского постмодернизма (на материале прозы П. Крусанова и Л. Дереша) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 160-163
166796
  Торнелло М. Барочные виллы Багерии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 80-87. – ISSN 1812-867Х


  Багерия - коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо. Название происходит от арабского Bab-el-gberib ("врата ветра")
166797
  Соловьева А.Г. Барочные традиции в драматургии Нины Садур // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 146-156. – ISBN 978-966-171-476-1
166798
  Пуппо И.П. Баррикадная улица / И.П. Пуппо. – Таллин; Днепропетровск, 1961. – 64с.
166799
  Гусев Ю.Н. Баррикады / Ю.Н. Гусев. – Барнаул, 1967. – 48с.
166800
  Миров Я.Ц. Баррикады в Австрии / Я.Ц. Миров. – М., 1935. – 263с.
166801
  Таурин Ф.Н. Баррикады на Пресне / Ф.Н. Таурин. – М., 1985. – 349с.
166802
  Мирзоева Ш.Ш. Барс за спиной / Ш.Ш. Мирзоева. – Баку, 1981. – 158с.
166803
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман / Д. Абдуллаханов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства
1. – 1979. – 183 с.
166804
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман / Д. Абдуллаханов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 526 с.
166805
  Абдуллаханов Д. Барса-Кельмес : роман / Д. Абдуллаханов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства
2. – 1981. – 332 с.
166806
  Малишева Ірина Барселона Футбол, фламенко і фієста : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 28-30 : Фото
166807
  Біленко Василь Барселона. Вежі з людей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 33-35 : фото
166808
  Малєй Антоніна Барселона. Не втрать голови : Іспанія / спецрепортаж / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 30-33 : Фото
166809
  Лесич Антоніна Барселона. Чим зайнятись // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 38-39 : фото
166810
  Эткинд Е. Барселонская проза / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 241, [3] с., [6] л. фот. – Имен. указ.: с. 229-240. – ISBN 978-617-587-089-1
166811
  Логинов С. Барская пустошь : рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 5/6. – С. 133-161. – ISSN 0131-8136
166812
  Мориц Ж. Барские затеи. / Ж. Мориц. – М., 1961. – 272с.
166813
  Новиков Андрей Барский двор. Повести и рассказы. / Новиков Андрей. – М. – 191с.
166814
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки / М.С. Грушевский. – К., 1894
166815
  Грушевский М.С. Барское староство, исторические очерки (XV-XVIII в.) / М.С. Грушевский. – К., 1894
166816
  Лончаков Г.В. Барсова падь / Г.В. Лончаков. – Хабаровск, 1970. – 342с.
166817
  Эргма Э.В. Барстеры, Новые, Сверхновые - термоядерные взрывы в космосе / Э.В. Эргма. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
166818
  Юргенсон П.Б. Барсук / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
166819
  Подъяпольский Н. Барсук / Н. Подъяпольский. – М, 1933. – 40с.
166820
  Сатунин К.А. Барсук и куницы конца бронзового века на Кавказе / К.А. Сатунин. – Тифлис
1. – 1907. – 36с.
166821
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М.-Л, 1930. – 398с.
166822
  Леонов Л. Барсуки / Л. Леонов. – М, 1933. – 490с.
166823
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1947. – 352с.
166824
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1950. – 352с.
166825
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1952. – 364с.
166826
  Леонов Л.М. Барсуки : Роман / Л.М. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 371с.
166827
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1982. – 620с.
166828
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1987. – 318с.
166829
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1989. – 318с.
166830
  Леонов Л.М. Барсуки / Л.М. Леонов. – М, 1990. – 487с.
166831
  Пирс Джордж Барсуки. Упрямец в маске / Пирс Джордж, Эхле Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 68-79 : фото. – ISSN 1029-5828
166832
  Афанасьев Е.М. Барсучья мозоль / Е.М. Афанасьев. – Ленинград, 1980. – 47с.
166833
   Барт (Barth) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 678. – ISBN 966-316-069-1
166834
   Барт (Barthes) Ролан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 678-679. – ISBN 966-316-069-1
166835
  Зарубин И.И. Бартангские и рушанские тексты и словарь / И.И. Зарубин. – М, 1937. – 95с.
166836
  Соколова В.С. Бартангские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1960. – 194с.
166837
  Карамхудоев Н. Бартангский язык (фонетика и морфология) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карамхудоев Н. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1965. – 29 с.
166838
  Ермилова Л. Бартер : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-107. – ISSN 0131-2332
166839
   Бартерна економіка: негрошові операції в бюджетному секторі України = The barter economy; non-monetary transactions in Ukraine"s budget sector : Під ред. Януша Ширмера. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 208 с. – ISBN 966-542-097-6
166840
  Лас-Каллас Бартоломе де Лас-Касас / Лас-Каллас. – Москва, 1966. – 228 с.
166841
  Мелентьева Е.А. Бартоломе де Лас-Касас, защитник индейцнв / Е.А. Мелентьева. – Л, 1966. – 415с.
166842
   Бартольдовские чтения. – Москва : Наука
1981 : Источниковедение и текстология средневекового Ближнего и Среднего Востока. – 1984
166843
  Акимов Н.П. Бартошевич А. / Н.П. Акимов. – Ленинград, 1933. – с.
166844
  Радичков Й. Барутен буквар / Й. Радичков. – София, 1976. – 195 с.
166845
  Соколов В.Н. Бархан: повести и рассказы. / В.Н. Соколов. – М,, 1983. – 286с.
166846
  Зубарев В.И. Барханы / В.И. Зубарев. – М, 1959. – 88с.
166847
  Борджаков Ш.Н. Барханы поют : стихи / Ш.Н. Борджаков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 73 с.
166848
   Бархат амурский. – Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 139 с.
166849
  Юрків З.М. Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України / З.М. Юрків. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2011. – 272 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-231. – ISBN 978-617-530-122-7
166850
  Васильев А.Н. Бархатная дорожка / А.Н. Васильев. – Москва, 1949. – 64с.
166851
  Чан В. Бархатная роза : роман / В. Чан; Пер. с вьет. Е.А. Баздырева и А.С.Воронина. – Москва : Военное издательство, 1986. – 264 с.
166852
   Бархатная Хорватия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 20-25 : фото
166853
  Незнанский Ф. Бархатный губернатор / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ; Олимп, 2000. – 400с. – (Марш Турецкого, вып. 30). – ISBN 5-7390-0924-7; 5-17-001042-7
166854
  Гроссман Л.П. Бархатный диктатор / Л.П. Гроссман. – М., 1933. – 249с.
166855
  Троллоп А. Барчестерские башни / А. Троллоп. – М., 1970. – 478с.
166856
  Троллоп А. Барчестерские башни : Роман / А. Троллоп. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
166857
   Барчук Оксана Іллівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 205 : фото
166858
  Табачников Х.Х. Баршевские мотивы / Х.Х. Табачников. – Москва, 1982. – 288 с.
166859
  Слюсаренко А.Г. Барщина / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 29. – ISBN 966-642-073-2
166860
  Пушкин А.С. Барышня-крестьянка / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 32с.
166861
  Пушкин А.С. Барышня-крестьянка / А.С. Пушкин ; [худож. А.С. Бакулевский]. – Москва : Советская Россия, 1979. – 94 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание
166862
  Пушкин А. Барышня-крестьянка. Пиковая дама. Выстрел [Електронний ресурс] / Александр Пушкин, чит. М. Козаков ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 5 ч. 19 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884151369


  На диске представлены произведения А. Пушкина, входящие в школьную программу и в обязательный минимум абитуриентов гуманитарных вузов.
166863
  Губарев В.Г. Барышня / В.Г. Губарев. – М, 1955. – 84с.
166864
  Андрич И. Барышня / И. Андрич. – Москва, 1962. – 232с.
166865
  Шницлер А. Барышня Эльза / А. Шницлер. – Л., 1925. – 91с.
166866
  Шумейко Г.В. Барьба за единство рабочего класса и профсоюзное движение / Г.В. Шумейко. – Москва, 1956. – 48с.
166867
  Гзал Л. Барьба против философского ревизионизма в Чехословакии / Л. Гзал, Я. Нетопилик. – М., 1982. – 412с.
166868
  Коваленко Н.Г. Барьба с минерализацией промывочных жидкостей при бурении / Н.Г. Коваленко, Л.В. Макаров. – Казань, 1974. – 71с.
166869
  Вежинов П. Барьер / П. Вежинов. – Москва, 1980. – 150с.
166870
  Джаксыбаев А. Барьер : роман / А. Джаксыбаев; пер. с каз. Л.Кривощекова. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 278 с.
166871
  Ильюшин А.А. Барьер / А.А. Ильюшин. – М., 1987. – 139с.
166872
   Барьер. – М., 1988. – 448с.
166873
  Глушкин Б О. Барьер / Б О. Глушкин, . – Калининград, 1989. – 382с.
166874
  Шкляренко Б.П. Барьер / Б.П. Шкляренко. – Ярославль, 1989. – 60с.
166875
  Стрелков В.А. Барьер "белой смерти" / В.А. Стрелков. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 286с.
166876
  Бендер Л.М. Барьер высоты / Л.М. Бендер. – Иркутск, 1973. – 94с.
166877
  Шиллер Н.Е. Барьер несовместимости / Н.Е. Шиллер, Ю.Г. Шишина. – М., 1963. – 40с.
166878
  Щербак Ю.Н. Барьер несовместимости : роман / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1974. – 295 с.
166879
   Барьер несовместимости : Докум. рассказы о человеч. трагедиях. – Москва : Прогресс, 1981. – 104 с.
166880
   Барьер несовместимости. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 128с.
166881
  Вежинов П. Барьер. Измерения / П. Вежинов. – Москва, 1989. – 398с.
166882
  Федорова А.П. Барьер. Стихи. Поэмы. / А.П. Федорова. – Красноярск, 1973. – 102с.
166883
  Евтушенко Ю.Г. Барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы оптимизации (случай нелинейного программирования) / Ю.Г. Евтушенко, В.Г. Жадан. – М, 1991. – 63с.
166884
  Максютов Ф.А. Барьерные ландшафты СССР / Ф.А. Максютов. – Саратов, 1981. – 138с.
166885
  Гулевский А.К. Барьерные свойства биомембран при низких температурах / А.К. Гулевский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186-206. – ISBN 5-12-000257-9
166886
  Садовский В.В. Барьерный бег / В.В. Садовский. – М., 1967. – 96с.
166887
  Щенников Б.Ф. Барьерный бег для женщин. / Б.Ф. Щенников. – М, 1975. – 72с.
166888
  Буланчик Е.Н. Барьерный бег на 110 м (опыт тренировки). / Е.Н. Буланчик. – М., 1955. – 96с.
166889
  Ионов Д.П. Барьерный бег. / Д.П. Ионов. – М., 1955. – 64с.
166890
  Буланчик Е.Н. Барьерный бег. / Е.Н. Буланчик, А.Н. Остапенко. – М., 1968. – 111с.
166891
  Гриднев П.Я. Барьеры / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1976. – 78с.
166892
  Галитарова Н.М. Барьеры в системе массовой информации и пропаганды. (Некоторые социальные и психол. проблемы воспитания сообщений печати, радио, телевидения) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Галитарова Н.М.; МГУ. – М., 1971. – 15л.
166893
  Краснов А.Б. Барьеры воздушной разведки / А.Б. Краснов. – М., 1987. – 175с.
166894
  Мартиросян Б.П. Барьеры на пути к нашей Новой школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 34-37. – ISSN 0869-561Х
166895
  Резник С.Д. Барьеры на пути становления молодого преподавателя // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 112-117. – ISSN 0869-3617


  Задача воспитания, выращивания вузовского преподавателя многогранна. Она требует отбора молодых людей в аспирантуру с акцентом не только на защите диссертации, но и на подготовке к преподавательской деятельности.Как мотивировать молодых людей к ...
166896
  Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях / И.И. Дюмулен. – Москва, 1977. – 223с.
166897
  Лупьян Я.В. Барьеры общения, конфликты, стресс... / Я.В. Лупьян. – 2-е изд., доп. – Минск, 1988. – 222с.
166898
  Коротченков Барьеры Шоттки, собственные окислы и МОП структуры на фосфиде индия / Коротченков, И.П. Молодян. – Кишинев, 1984. – 115с.
166899
  Федотов В.И. Барьеры. Стихи. / В.И. Федотов. – М,, 1965. – 85с.
166900
  Рябуха О.П. Бас урвався / О.П. Рябуха. – Киев, 1966. – 135 с.
166901
  Погорільчук Наталія Михайлівна Басейнова організація Мезозой-Кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.04 / Погорільчук Н.М.; НАНУ. Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
166902
  Сазонець І.Л. Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 198-205. – ISSN 2313-4569
166903
  Паламарчук М.М. Басейновий підхід до управління природокористуванням / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 196-203. – Бібліогр.: 30. – ISBN 966-521-109-9
166904
  Кокозій О.Є. Басейновий підхід та його впровадження у басейнове управління України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 46-49
166905
  Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи водогосподарських проектів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 853-860. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-129-3
166906
  Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфосистеми правобережної України і оцінка екологічного стану навколишнього середовища // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 224-229. – Бібліогр.: 17 назв
166907
  Белоусова В.П. Басеконечно малые изгибания высших порядков / В.П. Белоусова. – К
2. – 1973. – 78с.
166908
  Авксентьева Э.П. Басенное творчество Демьяна Бедного : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Авксентьева Э.П.; МП РСФСР. – Москва, 1963. – 16с.
166909
   Баскетбол. – М.-Л., 1948. – 40с.
166910
   Баскетбол. – М., 1950. – 48с.
166911
   Баскетбол. – М., 1952. – 48с.
166912
   Баскетбол. – М., 1952. – с.
166913
  Гзовский Б.М. Баскетбол / Б.М. Гзовский. – Свердловск, 1953. – 40с.
166914
   Баскетбол. – М., 1953. – 52с.
166915
   Баскетбол. – Москва, 1956. – 56с.
166916
  Беляев И.Н. Баскетбол / И.Н. Беляев, Н.В. Семашко. – М., 1956. – 32с.
166917
  Семашко Н.В. Баскетбол / Н.В. Семашко. – М., 1956. – 62с.
166918
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1956. – 251с.
166919
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1957. – 144с.
166920
   Баскетбол. – М., 1958. – 36с.
166921
  Ауэрбах А. Баскетбол / А. Ауэрбах. – Москва, 1961. – 159с.
166922
   Баскетбол. – К., 1965. – 72с.
166923
   Баскетбол. – М., 1967. – 248с.
166924
  Юмашев Б.О. Баскетбол / Б.О. Юмашев. – К., 1970. – 83с.
166925
   Баскетбол. – К., 1976. – 67с.
166926
  Виставкін Ю. Баскетбол / Ю. Виставкін. – Київ : Здоров"я, 1976. – 8 с.
166927
   Баскетбол. – М., 1979. – 84с.
166928
   Баскетбол. – Киев, 1989. – 230с.
166929
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР / И.Н. Беляев, Г.М. Куколевский. – М., 1952. – 136с.
166930
   Баскетбол в СССР. – Москва, 1955. – 164с.
166931
   Баскетбол в СССР / Беляев И.Н. – Москва, 1956. – с.
166932
   Баскетбол в СССР. – Москва, 1956. – 32с.
166933
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР / И.Н. Беляев. – М., 1956. – 168с.
166934
   Баскетбол в СССР. / Беляев И.Н. – М., 1952. – с.
166935
   Баскетбол в СССР.. – М., 1953. – 236с.
166936
   Баскетбол в СССР.. – М., 1955. – 176с.
166937
  Кудряшов В.А. Баскетбол в школе. / В.А. Кудряшов, В.И. Рудокас. – Л., 1960. – 154с.
166938
  Преображенский И.Н. Баскетбол в школе. / И.Н. Преображенский, А.А. Харазянц. – М., 1969. – 160с.
166939
  Гомельский А.Я. Баскетбол завоевывает планету / А.Я. Гомельский. – М., 1980. – 144с.
166940
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин, В.М. Фадеев. – М, 1953. – 56с.
166941
   Баскетбол.. – М., 1954. – 48с.
166942
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин. – М, 1955. – 280с.
166943
   Баскетбол.. – Москва, 1971. – 64с.
166944
  Семашко Н.В. Баскетбол. Обучение и тренировка / Н.В. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 112с.
166945
  Колос В.М. Баскетбол: теория и практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 166с.
166946
  Колос В.М. Баскетбол: теория, практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 165с.
166947
  Суетнов К.В. Баскетбол: техническая и тактическая подготовка школьников 9-11 классов / К.В. Суетнов. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
166948
   Баскетбол=Basket-ball.. – М., 1980. – 76с.
166949
  Шаблінський В.О. Баскетболісти, вперед! / В.О. Шаблінський. – К., 1963. – 158с.
166950
   Баскетбольная площадка. – Москва, 1955. – 32с.
166951
  Лозенко Варвара Баски "Дикой Франции" // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 56-71 : фото
166952
  Трайнін І. Баски в боротьбі за свою національну незалежність / І. Трайнін, 1937. – 50 с.
166953
  Дзидзигури Ш.В. Баски и грузины. / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1979. – 171с.
166954
  Эдшмид К. Баски, быки, арабы. / К. Эдшмид. – М.-Л., 1929. – 237с.
166955
  Браун Дэвид Баски: особый народ. Идентификация басков // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 54 : фото
166956
  Эйнор О.Л. Басковское каменноугольное месторождение Кизеловского района на Урале / О.Л. Эйнор. – Л - М, 1936. – 172с.
166957
  Хенкин С.М. Баскский конфликт : история и современность / С.М. Хенкин, Е.С. Самсонкина // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 41-59. – ISSN 0130-3864


  Баски (баск. Euskaldun) — народ в північній Іспанії та Південно-західній Франції
166958
  Хенкин С. Баскский лабиринт : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 106-114. – ISSN 0131-2227
166959
   Баскські прислів"я та приказки. – К., 1989. – 125с.
166960
  Федоров Г.Б. Басманная больница / Г.Б. Федоров. – М., 1989. – 110с.
166961
  Юсупов Э.Ю. Басмачество - орудие реакции / Э.Ю. Юсупов, Б.В. Лунин. – Ташкент, 1981. – 40с.
166962
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – М., 1981. – 244с.
166963
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – Москва, 1986. – 253с.
166964
   Басмачество: Социал.-полит. сущность. – Ташкент, 1984. – 155с.
166965
  Езоп Басне / Езоп. – Београд : Просвета, 1971. – 112 с.
166966
  Батрак И.А. Басни / И.А. Батрак. – Москва, 1933. – 245с.
166967
  Рослов И. Басни / И. Рослов. – Горький, 1946. – 63с.
166968
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1949. – 55с.
166969
  Власов А. Басни / А. Власов. – Вологда, 1950. – 20с.
166970
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1951. – 42с.
166971
  Балыкин М. Басни / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1951. – 35с.
166972
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 32 с.
166973
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1952. – 40с.
166974
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1953. – 51с.
166975
  Акулинин В.И. Басни / В.И. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1953. – 36 с.
166976
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1953. – 65с.
166977
  Воловик Г.Г. Басни / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1954. – 28с.
166978
  Артищев М.Д. Басни / М.Д. Артищев. – Чкалов, 1954. – 20с.
166979
  Радевский Х. Басни / Х. Радевский. – М., 1954. – 64с.
166980
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1955. – 67с.
166981
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталингард, 1955. – 52с.
166982
  Корбан В.И. Басни : басни / В.И. Корбан. – Ленинград, 1956. – 96 с.
166983
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Москва : Правда, 1958. – 31 с.
166984
  Волосевич Э.С. Басни / Э.С. Волосевич. – Москва, 1958. – 50с.
166985
  Аникеев Е.И. Басни / Е.И. Аникеев. – Смоленск, 1959. – 73с.
166986
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1959. – 71с.
166987
  Бородушкин Г.С. Басни / Г.С. Бородушкин. – Сталинград, 1960. – 44с.
166988
  Алиев Н.И. Басни / Н.И. Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1961. – 40 с.
166989
  Дунаев С.Д. Басни / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1961. – 40с.
166990
  Жарковский М.И. Басни / М.И. Жарковский. – Тула, 1962. – 23с.
166991
  Красиков С.П. Басни / С.П. Красиков. – Омск, 1963. – 46с.
166992
  Бедный Д. Басни : Длья ср. шк. возраста / Д. Бедный. – Москва : Детская литература, 1965. – 64с.
166993
  Говорович М.М. Басни / М.М. Говорович. – Ростов-на-Дону, 1966. – 16с.
166994
  Фотьев Н.И. Басни / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1969. – 96с.
166995
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 318с.
166996
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Л., 1983. – 406с.
166997
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Уфа, 1984. – 159с.
166998
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1985. – 192с.
166999
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1988. – 384с.
167000
  Крылов И. Басни / Иван Крылов ; [послесл. : Т.В. Надозирной ]. – Харьков : Фолио, 2012. – 317 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5316-9
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,