Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
166001
  Карабанов М.М. "Актуальність видання визначається вирішальною роллю телебачення в суспільстві..." // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-36
166002
  Стефанюк І.Б. Актуальні аспекти міжбюджетних відносин у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України / І.Б. Стефанюк, Н.Е. Крисюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 86-96
166003
  Хмелева І. Актуальні аспекти підвищення ефективності лізингових операцій в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.105-107. – ISBN 966-654-085-1
166004
  Кондратьева К.А. Актуальні дослідження у галузі правового регулювання екологічної безпеки в сільському господарстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 37-41
166005
  Дорохов М.С. Актуальні питання військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України: досвід та проблеми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 195-204


  У статті розглядаються питання організації військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України, шляхи, форми, методи виховання у них патріотизму, вірності та відданості українському народові, ...
166006
   Актуальні питання морфології : міжнар. конф. присвяч. пам"яті С.А. Сморшка 6-7 трав. 1996 р. : збірник наук. праць. – Тернопіль : [Б. в.]
Т. 1. – 1996. – 288 с.
166007
   Актуальні питання морфології : міжнар. конф. присвяч. пам"яті С.А. Сморшка 6-7 трав. 1996 р. : збірник наук. праць. – Тернопіль : [Б. в.]
Т. 2. – 1996. – 560 с.
166008
  Галянтич М. Актуальні питання охорони та захиситу прав на об"єкти промислової власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.22-34. – ISBN 966-667-078-Х
166009
  Колобродова О.В. Актуальні питання перегляду судових актів у зв"язку з нововиявленими обставинами у порядку цивільного судочинства України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 12-18
166010
  Строган А. Актуальні питання порядку вирішення клопотань учасників кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 92-98
166011
  Авер"янов В.Б. Актуальні питання правового регулювання адміністративної відповідальності / В.Б. Авер"янов, Б.Д. Лук"янець, Н.В. Хорощак // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-24
166012
  Коваленко Г. Актуальні питання приватизації державного житла // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С41-45. – ISBN 966-667-078-Х
166013
  Краснова М. Актуальні питання регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 132-139. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
166014
  Максименко С.В. Актуальні питання створення правового інституту реєстрації громадян в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.51-55
166015
  Кузьменко О. Актуальні проблеми адміністративного процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.116-119
166016
  Бєлкін Л.М. Актуальні проблеми вдосконалення системи ліцензування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 96-100. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
166017
  Долгий М.Л. Актуальні проблеми виробництва радіаційно безпечних м"ясних продуктів харчування. Вивчення локалізації у м"язовій тканині // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
166018
   Актуальні проблеми геології України : Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного фак-ту 18 квітня 2002 року. – Київ : Київський університет, 2002. – 73c.
166019
   Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Одеса. – ISBN 966-7694-60-7
Вип. 11 : На матеріалах 4-ї (56-ї) звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ОНЮА "Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави" Березень - 2001. – 2001. – 762 с.
166020
  Лобойко Л.М. Актуальні проблеми долідчого кримінального процесу. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Лобойко Л.М.; Нац.юрид.акад.Укр. – Харків, 1997. – 18л.
166021
   Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць. – Кривий Ріг : І.В.І., 2001-. – ISBN 966-7682-23-4
№ 4. – 2002. – 280 с.
166022
   Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
166023
   Актуальні проблеми економіки = Actual problems economics : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 7 (121). – 2011. – резюме англ., укр., рос. мовами
166024
   Актуальні проблеми економіки = Actual problems economics : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 8 (122). – 2011. – резюме англ., укр., рос. мовами
166025
   Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
№ 9 (123). – 2011. – резюме англ., укр., рос. мовами
166026
  Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.182-187. – ISBN 966-7784-65-7
166027
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 7, ч. 1. – 2001. – 242 с.
166028
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 8. – 2002. – 330 с.
166029
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 9, ч. 1. – 2002. – 192 с.
166030
   Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 9, ч. 2. – 2002. – 282 с.
166031
  Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331
166032
  Онищик В.В. Актуальні проблеми кондифікації цивільного законодавства суверенної України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Онищик В. В.; МО Укр. КУ. – Київ, 1994. – 32л.
166033
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 93, ч. 1. – 2010. – 205 с.
166034
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 95, ч. 2. – 2011. – 193 с.
166035
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 95, ч. 1. – 2011. – 190 с. – резюме укр., англ. мовами
166036
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 96, ч. 1. – 2011. – 177 с. – резюме укр. рос., англ. мовами
166037
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 96, ч. 2. – 2011. – 165 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
166038
   Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 97, ч. 2. – 2011. – 197 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
166039
  Пасенюк О.М. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.5-7
166040
   Актуальні проблеми національної безпеки України / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 60 с.
166041
  Бєлкін М.Л. Актуальні проблеми обчислення строків подачі вимог кредиторів у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 152-155
166042
  Бєлкін Л.М. Актуальні проблеми податкового адміністрування в інвестиційній діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 131-134. – (0). – ISSN 2078-9165
166043
   Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-61-5
№ 13/14. – 2002
166044
  Михайленко С.В. Актуальні проблеми розвитку бюджетного менеіжменту як науки і мистецтва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 178-184. – ISSN 1993-6788
166045
  Лі Сябінь Актуальні проблеми становлення та розвитку духового інструментального мистецтва в Україні ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 159-163
166046
   Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня [2011] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [гол. ред.: Г. Терещук]. – Тернопіль : Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2011. – 129, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
166047
   Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ : Київський університет, 2000-
Вип. 6. – 2002. – 152 с.
166048
  Хоронжий Андрій Актуальній методологічні підходи до науки про науку : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1682-2366
166049
  Тригубко П. Актуальніпроблеми визначення механізму відшкодування курсантами витрат, пов"язаних зїх утриманням у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розкрито деякі аспекти визначення механізму, відшкодування витрат, за умови розірвання контракту курсантами у зв"язку з небажанням продовжувати навчання або порушенням військової дисципліни, а також у разі відмови від подальшого проходження військової ...
166050
  Бабушка Л.Д. Актуальність "аксіологічної трійці" В.Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
166051
   Актуальність "Історії міст і сіл України" // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7009-52-1
166052
  Кідещук І. Актуальність "Молитви" Шевченка: рівноправіє, єдиномисліє і братолюбіє // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 411-417. – ISBN 978-606-745-014-9


  "За часів древньої держави Київської Русі, після хрещення русичів князем Св. Володимиром Великим (988р.) поява у Києві славних монастирів і церков на перехресті першого і другого тисячоліть (Печерської Лаври, Феодосіївського монастиря, Видубицького ...
166053
  Хаснуліна А. Актуальність "спорідненої праці" Г. Сковороди у сучасній українській парадигмі // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 52-56
166054
  Головко О.М. Актуальність "філософії освіти" у світлі становлення болонського процесу в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 141-143


  Важливість саме філософії освіти, а не просто освіти як такої, спричинена переоцінокою та переосмисленням специфіки всього Болонського процесу, виокремленням основних засад для формування свідомих і кваліфікованих працівників, що згодом легко зможуть ...
166055
  Страшко Л. Актуальність андрагогічного напряму у педагогічній науці / Л. Страшко, Т. Тищенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.69-74. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
166056
  Ліщишин П. Актуальність боротьби із контрабандою на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.86-90
166057
  Шліхта Г.О. Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 101-105. – (Педагогіка ; № 4)


  Викладено актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики в інфокомунікаційному суспільстві. Висвітлено протиріччя між вимогами та реаліями процесу інформатизації школи. Обгрунтовно введення в педагогічну практику ...
166058
  Громов Є. Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 163-169. – ISSN 2226-3012
166059
  Пліско Ю. Актуальність вивчення курсу "Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці" у вищих навчальних закладах / Ю. Пліско, Ю. Пасечник // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 181-188. – ISSN 2220-6310
166060
  Карась Г.В. Актуальність вивчення навчальної дисципліни "Менеджмент культури і мистецтва" на музичних факультетах вищих навчальних закладів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 240-248. – (Слово). – ISSN 2304-7402
166061
  Попова О. Актуальність вивчення наукової спадщини видатного українського медієвіста В.К. Піскорського // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 437-439. – ISBN 5-7702-0821-X
166062
  Хижняк І. Актуальність вивчення німецького досвіду підготовки фахівців цивільної інженерії в умовах інноваційного розвитку вищої технічної освіти України / І. Хижняк, В. Григор"єва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 86-89. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
166063
  Корольчук О.Л. Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників АТО та членів їх сімей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
166064
  Руденко А. Актуальність вивчення соціально-політичних наук у середній та вищій школі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-202


  Автор розкриває актуальність та доцільність обов"язкового вивчення політології у вишах, а також порушує питання про необхідність системного засвоєння основ соціально-політичних знань у школі.
166065
  Балдук Георгій Павлович Актуальність визначеня потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 31-38 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
166066
  Ровенчак І. Актуальність викладання навчальної дисципліни "Геокультура і геоосвіта України" у вищій школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 33. – С. 69-77. – ISSN 2075-1893


  Геоосвіта — модерний науковий напрямок суспільної географії, який входить до блоку конвергентних суспільно-географічних дисциплін. Мета статті – розкрити актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі в ...
166067
  Бруєва В.А. Актуальність використання адаптивних технологій при підготовці магістрів з управління інтелектуальною власністю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 29-37. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною власністю, доцільності впровадження адаптивних технологій в організацію навчального процесу при підготовці таких фахівців. У статті проаналізовано ...
166068
  Рошинець І. Актуальність використання віртуальних та хмарних технологій / І. Рошинець, В. Ящук, Б. Федина // Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. ІБІТ 2022 : [30 листоп. 2022 р.] / М-во освіти і науки України, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: М.Коваль, В. Попович, Р. Ткачук та ін.]. – Львів : Растр - 7, 2022. – C. 133-135. – ISBN 978-617-8134-79-2
166069
  Шевко Д. Актуальність використання концепції стратегічних наративів у дослідженні російської агресії роти України // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 103-107. – ISBN 978-617-8046-15-6
166070
  Іванов-Костецький Актуальність використання принципів архітектурної типології спілки Ф.Фельнера і Г.Гельмера для швидкої відбудови промислових об"єктів України після війни з РФ / Іванов-Костецький, О. Проскуряков, М. Пиндзин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 65-70. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
166071
  Сидоренко М. Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання прийняття адекватних управлінських рішень на основі суттєвої інформації, що потребує зміни сучасної парадигми мислення. Подано роль статистичного інструментарію в аналізі фінансово-господарської діяльності. Запропоновано розрахунок ...
166072
  Кукса Ігор Актуальність виробництва та формування ринку олійних культур / Кукса Ігор, Старченко Алла // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто актуальність виробництва й формування ринку соняшнику; проведено порівняльний аналіз якісних характеристик олій, що виробляються з соняшнику; проаналізовано привабливість олійних культур, вироблених іноземними експортерами; стан державної ...
166073
  Котій Д.М. Актуальність військової освіти в контексті суспільно-економічного призначення ОПК / Д.М. Котій, О.А. Трофимчук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 268
166074
  Дюкар Р.С. Актуальність внесення змін до чинного цивільного процесуального законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 107-112
166075
  Мартиненко М.О. Актуальність впровадження "хмарних" сервісів у навчальному процесі // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (22). – C. 160-166. – ISSN 2415-8089


  Інформаційні технології в освіті.
166076
   Актуальність впровадження в освітній процес студентів-медиків інтерактивних методів навчання / О.М. Разнатовська, О.А. Мурзіна, І О. Потоцька, Г.М. Алексєєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 85-88. – ISSN 1681-2751
166077
  Залукаєва А. Актуальність впровадження в Україні системи патентного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 548-550. – ISBN 978-617-7069-28-6
166078
  Погребняк Т.М. Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 187-192. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
166079
  Денисевич А.Ю. Актуальність впровадження медіації як способу врегулювання трудових спорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7625-72-7
166080
  Гарапко В.І. Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 59-73. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  У статті розглядається поняття наскрізні компетенції та проведено аналіз їх інтеграції у практичну підготовку вчителів у зарубіжному науковому просторі.
166081
  Шавлай Н.П. Актуальність впровадження системи елетронних закупівель "ProZorro" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 142-145 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
166082
  Скляр О.Ю. Актуальність вчення Монтеск"є для становлення політичної свободи сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 70-72
166083
  Ткаченко Тетяна Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
166084
  Ткаченко Т. Актуальність геоморфологічних досліджень з екологічною метою // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 93-97. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
166085
   Актуальність геотоксикологічних досліджень = Actuality of geotoxicological researches = Актуальность геотоксикологических исследований / [общ. ред.: О.А. Проскуряков, Бондарь А.И., Тюленева Н.В., Пунько В.П.]. – Киев : Освита Украины, 2013. – 278, [1] с. : ил., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Научно-практическая серия (Scientific-practical series) ДОВКІЛЛЯ-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-ENVIRONMENT 2013 / Центр экол. менеджмента, инжиниринга и реестра Гос. экол. акад. последиплом. образования и упр.). – ISBN 978-617-7111-07-7
166086
  Сільченко А. Актуальність громадянської журналістики в інформуванні суспільства на прикладі YouTube каналу "Телебачення Торонто" / А. Сільченко, М. Кіца // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 118-120. – ISBN 978-966-941-731-2
166087
  Кобзій О.В. Актуальність динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 212-218


  Проведено обгрунтування важливості застосування динамічного планування діяльності підприємств в умовах нестабільності, визначено його місце, сутність та значення. Запропонована модель динамічного планування, яка дозволить найбільш ефективно ...
166088
  Тишковець Д.А. Актуальність дистанційного навчання // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 268-270. – ISBN 978-617-8037-97-0
166089
  Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISBN 966-581-589-Х
166090
  Менжулін В.І. Актуальність Діогенів ( до питання про біографічний підхід у О.Ф.Лосєва ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.83-96
166091
  Валевський О. Актуальність доктрини "нового державного управління" в контексті політичної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 344-347
166092
  Петровський П.М. Актуальність досвіду країн ЄС із забезпечення житлових прав громадян для України / П.М. Петровський, Д.О. Харечко // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 93-106. – ISBN 978-9934-8643-5-3
166093
  Грабовська І. Актуальність дослідження консолідації українства в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 16-21


  "У статті обгрунтовується важливість та актуальність дослідження процесів консолідації українства постколоніальної доби (1991 р. – теперішній час) як умова самозбереження української спільності в умовах розгорнутої РФ гібридної війни проти України та ...
166094
  Бокал Г.В. Актуальність дослідження логіко-епістемологічної специфіки китайської філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 199-201
166095
  Белецька А.В. Актуальність дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Публікація є частиною наукового дослідження, присвяченого сутності масово емоційної складової масово інформацій-ного продукту. Мета - визначити роль індивідуальних емоцій у соціально комунікаційному середовищі та дослідити процесс розгортання їх у ...
166096
  Шугалій Н. Актуальність дослідження науково- педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северіна Грундтвіга - засновника сучасної освіти дорослих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто стан дослідження наукового спадку Н.Грундтвіга - данського поета, філософа, теолога, натхненника соціального руху XIX ст. за національне та культурне відродження Вівтчизни. Відзначено високий потенціал застосування в Україні його ...
166097
  Дев"ятко Н. Актуальність дослідження національних комунікативних кодів у сучасній Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 65-70.
166098
  Пазинич Л.С. Актуальність дослідження принципів і механізмів державного управління за умов трансформаційних процесів в українському суспільстві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 215-216. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
166099
  Поддубей О. Актуальність дослідження професійної підготовки дорослих в технічних університетах Італійської Республіки // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 183-185
166100
  Бойко І. Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат / Бойко І. // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 60-74. – ISSN 0130-6936
166101
  Трефяк Н. Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
166102
  Кудряченко А.І. Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 12-23
166103
  Мунтян В. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
166104
  Косяк Д.С. Актуальність екологічної паспортизації водних та водогосподарських об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 291-299. – Бібліогр.: 24 назв.
166105
  Продіус О. Актуальність економічної безпеки у контексті сталого розвитку підприємства / О. Продіус, О. Чупріна, М. Ющук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 122-133. – ISSN 2409-9260
166106
  Павлова О. Актуальність естетичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 124-133. – ISSN 0235-7941
166107
  Коробко М.І. Актуальність етики об"єктивізму айн ренд у контексті сучасних трансформаційних процесів в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 30-32
166108
  Кавуненко Н. Актуальність етичної проблематики стоїчної і хрнстианської традиції в застосуванні до потреб сучасності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
166109
  Гребеньова В. Актуальність етнічної складової дитячої субкультури в Україні в другій половині XXI століття // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 223-236. – ISBN 978-966-02-7872-1
166110
  Андрєєв О.О. Актуальність з"ясування умов життя та виховання неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві / О.О. Андрєєв, В.О. Малярова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 90-92. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
166111
  Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 100-107. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу останніх досліджень і публікацій на тему "формування особистості". Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики вищої школи в Європейському Союзі, Росії та України, вказано на відмінності у ключових поняттях.
166112
  Сумець О.М. Актуальність запровадження логістики в господарську діяльність підприємств АПК // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
166113
  Сірант Н. Актуальність застосування ділової гри у закладах початкової освіти / Н. Сірант, О. Мисик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 114-117. – ISSN 2308-4634
166114
  Дучук Степан Актуальність застосування комплексних методів для підвищення ефективності геолого-геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів / Дучук Степан, Йосипенко Тарас, Максимук Софія // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 75-77. – ISSN 0869-0774
166115
  Весна М. Актуальність застосування корпоративної культури в бізнес-середовищі // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 264-268. – ISBN 978-966-493-306-0
166116
  Блажівська Н. Актуальність застосування принципу in dubio pro tributario в умовах сучасної демократії / Н. Блажівська, Д. Гетманцев // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-43


  У статті висвітлено теоретичний та практичний аспекти застосування принципу in dubio pro tributario, який є дуже важливим та ефективним елементом захисту прав ш законних інтересів платників податків.
166117
  Литвин О.Ю. Актуальність і значимість економічних ідей християнства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 2075-1451
166118
  Філіпенко А.С. Актуальність і новизна - провідні орієнтири // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8
166119
  Єна А.І. Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / А.І. Єна, В.В. Маслюк, А.В. Сергієнко // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (5). – C. 5-16. – ISSN 2308-8818
166120
   Актуальність і переваги досліджень грунтового покриву на нових методичних засадах / С.В. Канівець, П.О. Волков, В.В. Лебедь, І.І. Білівець, Ю.В. Залавський, О.В. Коростін, І.Л. Шигимага // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 82-87. – Бібліогр.: с. 87. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
166121
  Євсюков Т. Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні / Т. Євсюков, О. Краснолуцький, І. Поліщук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-33
166122
  Заєць С.Л. Актуальність і проблематика творів М. Куліша та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 67-80. – ISBN 978-966-171-249-1
166123
  Лугівська О.П. Актуальність і проблемність ризик-менеджменту в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.67-70. – (Економічні науки ; № 2)
166124
  Німєтуллаєва Л.С. Актуальність і специфіка викладання правових дисциплін при підготовці студентів економічного профілю // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 278-282
166125
  Шереметьєва В.В. Актуальність і тенденції формування науково-просвітницьких центрів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 64. – С. 147-157. – ISSN 2077-3455
166126
  Коваленко В. Актуальність ідей Г. Сковороди щодо позашкільної еколого-натуралістичної освіти школярів з інтелектуальними порушеннями // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (109). – С. 55-58. – ISSN 1562-529Х
166127
  Крупник Л.О. Актуальність ідей Г.О. Радова щодо перевиховання засуджених з допомогою християнського світогляду / Л.О. Крупник, А.О. Фальченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 23-29
166128
  Вовкочин Л.Ю. Актуальність ідей Григорія Сковороди щодо сімейного виховання у концепції нової української школи / Л.Ю. Вовкочин, С.О. Захаренко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 169-175. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  У статті вмотивовується важливість та особливості виховання у сім’ї сучасної молоді. Нині в суспільстві, що розвивається надшвид-кими темпами, важливо зберегти цінності, які передаються з покоління в покоління, вироблені протягом багатьох століть ...
166129
  Яцук Н.Є. Актуальність ідей К. Маркса в практиці розбудови постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 50-60. – ISSN 2072-1692


  У статті розглядається теорія К. Маркса з точки зору її деміфологізації та актуальності окремих її аксіологем у практиці розбудови постіндустріального суспільства
166130
  Медведєва В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
166131
  Ружанська К. Актуальність історико-лінгвістичних ідей Василя Чапленка в сучасному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 231-234. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті схарактеризовано розвиток наукових уявлень про українську літературну мову початку ХІХ ст., проаналізовано процес формування нової літературної мови в науковому доробку Василя Чапленка, актуальність його ідей в українському мовознавстві. В ...
166132
  Луценко І.В. Актуальність історичного та сучасного в питаннях творчого методу і мистецької аналітики // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 93-95. – ISSN 2520-6419


  " Пропонуються до розгляду актуальні питання творчого процесу, його мотиваційного аспекту, а також принципи пошуку альтернативних творчих впроваджень у образотворчому мистецтві. Поставлена проблема висвітлюється на прикладі окремих мистецьких ...
166133
  Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка "Сон князя Святослава" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 45-48. – ISSN 0236-1477
166134
  Носіков О. Актуальність класичних поглядів щодо еволюції професійної структури суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-6912 02
166135
  Орлова Т. Актуальність курсу публічної історії для університетської освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
166136
  Гнаткович Т. Актуальність лінгводидактичних ідей Василя Сухомлинського в контексті нової української школи / Т. Гнаткович, Н. Ребрик // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (160). – С. 6-9
166137
  Багачук В.А. Актуальність літератури німецького андерграунду: роман Б. Веспера "Подорож" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 230-234
166138
  Носова Б.М. Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті йдеться про концепти європеїзації, євроінтеграції, подолання часових розривів в українській публіцистиці. Досліджується тематика якісної української публіцистики на сторінках українських друко ваних видань. Увага акцентується на дискурсі ...
166139
  Колесніков В.О. Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності / В.О. Колесніков, П.О. Жупінський, Р.Р. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 121-126. – ISSN 2304-2699
166140
  Оселедько А.О. Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 26-34


  У статті висвітлено питання актуальності моніторингу, що зумовлена зростанням масштабів техногенного впливу на земельні ресурси, а також необхідністю охорони земель України. В статье рассматриваются вопросы актуальности мониторинга, обусловленного ...
166141
   Актуальність навчальної інформації про ризик алергічних реакцій при використанні лікарських засобів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, Л.М. Матюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 110-113. – ISSN 1681-2751
166142
  Рощупкина О.А. Актуальність навчання самостійної роботи іноземних студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 178-183. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 29)
166143
   Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку / О.Т. Єлізарова, С.В. Гозак, А.М. Парац, О.В. Шумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
166144
  Шевель А. Актуальність освітнього (вибіркового компоненту "стратегічні комунікації та лідерство" для сучасних студентів) // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 323-326. – ISBN 978-617-8095-12-3
166145
  Логуш Л.Г. Актуальність освітньої політики в медичній освіті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 75-76. – ISSN 1727-0847
166146
  Сенчук В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 1608-6422
166147
  Шпуй В. Актуальність педагогічних ідей Софії Русової для сучасної нової української школи // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7932-12-2
166148
  Бондарчук С.М. Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 290-292. – ISSN 2076-1554
166149
  Кулянда М.І. Актуальність перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 116-122. – (Правознавство ; Вип. 474)
166150
  Опанащук М.Ю. Актуальність питання територіальної цілісності держави в умовах розбудови правової держави на прикладі України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 337-341. – ISSN 2413-6433
166151
  Мицюк С.В. Актуальність підвищення конкурентоспроможності економіки в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 158-161
166152
  Борсук Н.Я. Актуальність підготовки юристів у сфері економічної конкуренції // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 44-48
166153
   Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров"я України (2 повідомлення) / О.М. Ільницька, В.Ю. Катеринюк, О.Г. Катеринюк, Н.Д. Хороб // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 13-18. – ISSN 1681-2751
166154
  Шолловій М.-Т. Актуальність поглядів Івана Франка в системі розвитку початкової освіти // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 614-620
166155
  Марійко О. Актуальність поглядів М.Драгоманова на проблему місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.168-174. – ISBN 966-7800-08-3
166156
  Косюк Т.П. Актуальність принципу самовизначення народів та форми його реалізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 174-177
166157
  Орлова Т. Актуальність проблем соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111
166158
  Орлова Т.В. Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті підкреслено актуальність такого напрямку, як соціальна історія і висвітлено роботу кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка у його вивченні. The article emphasizes the current ...
166159
  Тихомиров М. Актуальність проблеми освіти керівних журналістських кадрів у сфері управління виданням як повноцінним суб"єктом ринку / Максим Тихомиров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 80-84. – (Журналістика ; Вип. 3)
166160
  Таланова Л.Г. Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов / Л.Г. Таланова, В.Я. Желясков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 118-124. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
166161
  Краснопольська Н.В. Актуальність проблеми розвитку економіко-географічної освіти в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 70-77.


  Про підготовку географічної еліти провідними вузівськими науковими школами. Провідне місце займають колективи Київського, Львівського і Чернівецького національних університетів
166162
  Матвєєв В. Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету / В. Матвєєв, Т. Матвєєва // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-147-1
166163
  Смирнова М.В. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 332-342. – ISSN 2309-1797


  У статті робиться спроба проаналізувати явище стигматизації, основні теорії та види стигматизації, з"ясувати характер впливу різних факторів на походження стигматизації. У сучасній історії суспільства такі важливі питання, як расове і політичне ...
166164
  Гноєвий В.Г. Актуальність проблеми формування механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 92-98. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
166165
  Нікітська Ю. Актуальність реформування процесу управління системою освіти дорослих // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 122-130. – ISSN 2077-1827


  У статті розглядаються деякі історичні аспекти становлення теорії управління, окремі питання, пов"язані з реформуванням процесу управління системою освіти, актуальність розвитку і вдосконалення системи освіти дорослих.
166166
  Козлова А.О. Актуальність розв"язання в Україні питання недопущення використання туристичних каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 28-36. – ISSN 2075-4892
166167
  Шмаков О.М. Актуальність розвинення психологічних основ оперативного управління силами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 107-112. – ISSN 2078-7480
166168
  Дурас М.М. Актуальність розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 77-79
166169
  Рубач Є. Актуальність розвитку міжнародного медичного права як нової галузі міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 71-74.
166170
  Бучик С.С. Актуальність розробки бази даних дозволених засобів технічного захисту інформації / С.С. Бучик, С.В. Іванченко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 258-259
166171
  Мірошніченко Т.О. Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 97-102. – ISSN 1727-1584
166172
  Зарицький А.М. Актуальність сальмонельозу в Україні і перспектива боротьби з ним / А.М. Зарицький, Т.Г. Глушкевич, В.О. Бубало // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3 (85). – C. 5-9. – ISSN 1681-2727
166173
  Рахманний Роман Актуальність самостійницьких ідей Симона Петлюри / Р. Рахманний;. – Лондон, 1983. – 22с.
166174
  Логвиненко Ю. Актуальність світоглядних та суспільних проблем роману М. Руденка "Орлова балка" // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 201-210. – ISSN 2305-7459
166175
  Кашуба Є. Актуальність синдрому "маленької людини" на матеріалі повісті М.В. Гоголя "Шинель" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (461), березень 2020. – С. 4-12
166176
  Снігур С.А. Актуальність синтезу метафізичних та наукових уявлень: логіка всеєдності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 23-28
166177
  Несен Л.М. Актуальність створення вільних економічних зон в Україні / Л.М. Несен, інш. та // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 4. – С.42-46
166178
  Криворучка Л.Д. Актуальність суперечок про ідеологію в межах герменевтичної філософії // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 25-26
166179
  Рябченко В.І. Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 279-286. – ISSN 2076-1554


  Здійснено критичний аналіз традиційних підходів в оцінюванні якості вищої освіти та з"ясовано сутність методологічних складнощів цього оцінювання.
166180
  Турчак В.В. Актуальність та можливості змішаного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 71-72
166181
  Цюп"як І. Актуальність та неперебутнє значення ідейно-політичних та естетичних гасел Миколи Хвильового // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 18-21
166182
  Полянська А.С. Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку / А.С. Полянська, Ю.В. Савка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 400-405. – ISSN 2222-4459
166183
  Іщенко Ю. Актуальність та проблеми дослідження інноваційно-креативних структур // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7069-38-5
166184
  Домбровський О. Актуальність та сучасні виклики забезпечення репродуктивних прав людини // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 292-295. – ISBN 978-617-7768-39-4
166185
  Буда Т.Й. Актуальність творчості Тараса Шевченка у нових реаліях ураїнського суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
166186
  Мораді Пур Омід Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 474-481. – ISSN 2077-3455
166187
  Кресіна І. Актуальність теорії державотворення Георга Єллінека / І. Кресіна, В. Тимошенко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 67-70.
166188
  Грабовська І.М. Актуальність українознавства в ситуації інформаційно-психологічної війни Росії проти України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 10-11
166189
  Дулін П.Г. Актуальність утопії в контексті проблем та перспектив консолідації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 40-49
166190
  Брижнік В. Актуальність філософії освіти Теодора Адорно в контексті стійкого розвитку громадянського суспільства // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 28-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
166191
  Мороз О.В. Актуальність філософського вивчення творчості Гаврила Чернихівського - дослідника Волинського краю кінця ХХ - початку ХХІ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 29-31
166192
  Мотика С. Актуальність формування іміджу Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
166193
  Заслужена А.А. Актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти Швейцарської Конфедерації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 98-102. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
166194
  Конох А.П. Актуальність формування культури здоров"я в майбутніх учителів фізичної культури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 5-10. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
166195
  Берегова Г. Актуальність формування культури мовлення в аграрних закладах вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 35-44. – ISSN 1682-2366
166196
  Валієв О.Р. Актуальність формування лідерських навичок у військових керівників на сучасному етапі розвитку Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми підвищення ефективності управління військами та формування лідерських навичок у військових керівників на етапі реформування й розвитку Збройних сил України. Розглянуто сучасні теорії та концепції психології лідерства. ...
166197
  Харківська А.А. Актуальність формування міжнародних стратегічних освітніх альянсів за участю України / А.А. Харківська, О.І. Капустіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 32-38. – ISSN 2074-8922
166198
  Цогла О.О. Актуальність формування мотиваційної компетентності педагога // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 245-262. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
166199
  Хаустов В.К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 86-98. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
166200
  Матвєєв В. Актуальність формування національної концепції самореалізації особистості для консолідації українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 63-68. – ISSN 2520-2626


  "Автор статті намагається розкрити причини тих труднощів, які виникають на шляху України до утвердження її в якості самостійної, незалежної, цивілізованої держави. Такою причиною, в першу чергу, називається недостатнє виховання носія нових соціальних ...
166201
  Петько Л. Актуальність формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 128-144. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В статті, у світлі сучасних тенденцій розвитку вищої школи, – підписання Педагогічної Конституції Європи, що слугуватиме входженню української молоді до європейського науково-гуманітарного та культурного простору, акцентується питання оновлення системи ...
166202
  Яшин Н. Актуальність формування толерантності майбутніх юристів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 119-125. – ISSN 2409-9244
166203
  Білик Є. Актуальність функціонування комісій по трудових спорах в сучасних умовах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 258-260. – ISBN 978-966-301-169-1
166204
  Петрущенков С.П. Актуальність як дослідницький концепт // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 39-43. – ISBN 966-7943-03-8


  Метою статті є виявлення методологічних функцій, які виконує концепт "актуальність" як метанаукова засада дослідницької діяльності. The exposure of methodological functions which are executed by consept "actuality" as metascientific ambush of research ...
166205
  Приходько І. Актуальність, художня своєрідність прозової спадщини Євгенії Ярошинської (1868-1904) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 61-63
166206
  Сірка Й. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. М. Мушинки ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 120с. – ISBN 966-8764-57-9
166207
  Сірка Й. Актуально-3 : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ ред. Р. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 116с. – ISBN 978-966-8764-87-5
166208
  Сірка Й. Актуально 6 : публіцистика / Йосиф Сірка. – Львів : TIMPANI, 2015. – 260 с. – ISBN 978-966-8904-86-8
166209
  Сірка Й. Актуально 7 / Йосиф Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 138, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7363-11-7
166210
  Сірка Й. Актуально 8 / Йосиф Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 127, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7363-40-7
166211
  Костецки Иг. Актуально ли барокко по сей день? (По поводу переводов Льва Гинзбурга) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 467-476
166212
  Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 25-26
166213
  Сірка Й. Актуально! : політика, мова, демократія : [ публіцистика ] / Йосиф Сірка ; [ передм. О. Гаврош ; ред. О. Козоріз ]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8764-47-1
166214
  Ільченко Н.В. Актуально: про небезпеку ртуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 34-35 : фото
166215
  Чухно А.А. Актуальное издание // Правда Украины, 1985. – 6 октября


  Рец. на кн.: " Ленинское учение об экономических основах социализма"
166216
  Басов С.А. Актуальное наследие.К 140-летию Л.Б. Хавкиной // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0130-9765
166217
   Актуальное решение для бизнес-тревел // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 4-5 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
166218
  Волокитина А.И. Актуальное членение высказывания в немецкой разговорной речи / А.И. Волокитина. – Куйбышев, 1986. – 60с.
166219
  Антонюк О.М. Актуальное членение многокомпонентного сложного предложения со вставной конструкцией // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-12. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається комунікативна організація багатокомпонентного складного речення (БСР) зі вставленою конструкцією. Виявляються особливості тема-рематичного членування БСР залежно від ступеня комунікативної самостійності вставки. Аналізується ...
166220
  Павлина Л.Д. Актуальное членение предложений с предиактивами и инфинитивом : Автореф. дис. ... канд. филолог . наук : 10.02.01 / Павлина Л.Д. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 с.
166221
  Шевякова В.Е. Актуальное членение предложения / В.Е. Шевякова. – Москва, 1976. – 136с.
166222
  Распопов И.П. Актуальное членение предложения. / И.П. Распопов. – Уфа, 1961. – 164с.
166223
  Тютюнник В.Ю. Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах / В.Ю. Тютюнник, О.В. Кондрашева, Е.А. Ильева // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 137-142


  Обгрунтовано доцільність та ефективність використання "нетрадиційних уроків" під час вивчення курсу "Англійська мова професійного спрямування" у вищих навчальних закладах технічного профілю в світлі сучасної дидактики.
166224
  Сембиева Л. Актуальность бюджетных инвестиций и определение их понятия / Л. Сембиева, А. Исмаилова // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 57-68. – ISSN 2786-4537
166225
  Гиршман М.М. Актуальность диалогических идей М. Бубера для современноо гуманитарного сознания и культуры // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 16-21
166226
  Кузьменко В.В. Актуальность дидактических основоположений Платона // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 53-67. – ISSN 2078-3566
166227
   Актуальность и действенность ленинизма : сб. статей. – Прага : Мир и социализм, 1982. – 125 с. – (Марксизм-ленинизм и наше время)
166228
  Ахундов М.Д. Актуальность истории: ученый и идеология / Мирза Фатали Ахундов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 12 / 1990)
166229
  Рывлина Александра Александровна Актуальность комплексных психолого-педагогических исследований феномена электрических схем // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
166230
  Сидоренко Л.И. Актуальность ленинского подхода к исследованию диалектики исторического и логического для решения методологических проблем современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
166231
  Грандберг З.А. Актуальность методологии классической политической экономии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 93-107. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
166232
  Амет В.И. Актуальность неактуального / В. Амет. – Ярославль : Электро-Сервис, 2004. – 188 с. – ISBN 5-901466-03-9
166233
  Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного : Основы философской герменевтики / Г.Г. Гадамер. – Москва : Искусство, 1991. – 367с.
166234
  Федорова В.А. Актуальность проблем межкультурной коммуникации и модернизация отечественной системы общего образования // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 148-157. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
166235
  Карпенко В.Г. Актуальность проблемы акушерско-гинекологического сепсиса / В.Г. Карпенко, Н.М. Пасиешвили // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 105-110. – ISSN 2224-0586
166236
  Григоренко Л.В. Актуальность проблемы доочищенной питьевой воды в условиях Криворожской зоны урбанизации // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 19-25 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
166237
  Красовская Е.Ю. Актуальность проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.117-120
166238
  Рывлина Александра Александровна Актуальность психолого-педагогических исследований электрических схем как графических объектов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
166239
  Сахаров А.А. Актуальность разработки инвестиционной стратегии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 21-22. – ISSN 1680-2721
166240
  Шведова Н.А. Актуальность реформы американского здравоохранения // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 3 (483). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
166241
  Филиппов А.Ф. Актуальность философии Томаса Гоббса // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 141-157
166242
  Визгин В.П. Актуальность философской мысли Габриэля Марселя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 9. – С. 12-27. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена общей оценке значения философской мысли Г. Марселя в контексте духовной ситуации современности. Автор считает, что продуктивный потенциал, скрытый в христианском экзистенциализме в целом и в экзистенциальной мысли Г. Марселя в ...
166243
   Актуальныe вопросы современного лермонтоведения. Языкознание. : Материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 81с.
166244
  Князев Н.А. Актуальные аспекты взаимодействия образования и науки как социальных целостностей / Н.А. Князев, О.И. Корольчук // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.5-11. – ISSN 1811-0916
166245
   Актуальные аспекты деятельности зарубежных библиотек. – Москва : Экспресс-информ
№№ 2,4. – 1993. – 60 с.
166246
   Актуальные аспекты изучения классического французского романа : учеб. пособие. – Днепропетровск, 1987. – 102 с.
166247
  Немых Ольга Анатольевна Актуальные аспекты методической подготовки учителей физики / Немых Ольга Анатольевна, Дьякова Елена Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
166248
   Актуальные аспекты описания современной немецкой лексики : сб. науч. трудов. – Калинин : КГУ, 1985. – 162 с. – Библиогр. в конце ст., в примеч.
166249
  Мельничук И.П. Актуальные аспекты правоприемства в международном праве (на примере государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1812-3910
166250
  Уколова Л.Е. Актуальные аспекты теории социалистического реализма / Л.Е. Уколова. – Москва, 1988. – 72 с.
166251
  Корсунов В.И. Актуальные вопросы on-line обучения: опыт высшей школы США // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 68-72. – ISSN 0321-0383


  On-line обучение рассматривается как новая информационная технология обучения и фактор, определяющий развитие высшей школы США. Дополнительным толчком в распространении данной технологии обучения в вузах стал экономический кризис, причем особую ...
166252
   Актуальные вопросы агрономического почвоведения : Сборник научных трудов. – Москва : Московская сельхоз академия им.Тимирязева, 1988. – 133с.
166253
  Захаров В.Ф. Актуальные вопросы административной ответственности за нарушения общественного порядка в период коммунистического строительства : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Захаров В.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1972. – 20л.
166254
   Актуальные вопросы английской филологии. – Рязань : [Б.и.], 1975. – 178 с. – Библиогр.: 173-176
166255
   Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения ее эффективности. – Москва : Знание, 1987. – 63с. – (Библиотечка "Против пьянства - единым фронтом")
166256
   Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения её эффективности. – Москва : Знание. – (Библиотека "Против пьянства - единым фронтом)
Ч. 2. – 1988. – 64 с.
166257
   Актуальные вопросы атеистического воспитания : сборник. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 360 с.
166258
   Актуальные вопросы атеистического воспитания молодежи : Вопросы теории и практики. – Киев : Молодь, 1986. – 191с.
166259
   Актуальные вопросы библиотечной работы : теория и практика : сборник. – Москва : Книжная палата, 1988. – 143, [1] с
166260
   Актуальные вопросы биологии и почвоведения : сборник статей. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1972. – 67 с.
166261
   Актуальные вопросы биоповреждений : сборник статей. – Москва : Наука, 1983. – 239 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166262
  Дадиани Л.Я. Актуальные вопросы борьбы против идеологии и практики сионизма / Л.Я. Дадиани. – М, 1986. – 63с.
166263
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью : сб. статей. – Томск : Томский университет, 1984. – 252 с.
166264
   Актуальные вопросы борьбы с преступностью : сборник статей. – Томск : Томский университет, 1990. – 155, [2] с. – (Юридические науки)
166265
  Заиграев Г.Г. Актуальные вопросы борьбы с самогоноварением / Г.Г. Заиграев, А.В. Мурашев. – М., 1990. – 63с.
166266
   Актуальные вопросы борьбы с сорными растениями : науч. труды ВАСХНИЛ. – Москва : Колос, 1980. – 288 с. : ил.
166267
   Актуальные вопросы ботаники в СССР : тезисы док. VIII делегат. съезда Всесоюз. ботан. о-ва. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 590 с.
166268
  Можаева Л. Актуальные вопросы в сфере игорного бизнеса в Республике Беларусь и Украине / Л. Можаева, Н. Радькова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 288-290
166269
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии : материалы II Всесоюз. вет. вирусол. конф. 24-27 янв. 1966 г. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1965. – 187 с.
166270
   Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии : материалы II Всесоюз. вет. вирусол. конф. 24-27 янв. 1966 г. – Москва
Ч. 2. – 1965. – 152 с.
166271
   Актуальные вопросы взаимодействия членов инженерно-педагогического коллектива профтехучилища по воспитанию учащихся : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1989. – 83 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166272
   Актуальные вопросы вирусологии / АН СССР ; под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского // Итоги науки. Биологические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1960. – 4 : Актуальные вопросы вирусологии / под общ. ред. Л.А. Зильбера и А.С. Кривиского. – С. 1-316
166273
   Актуальные вопросы вирусологии. – Москва : Медецина, 1965. – 276 с. : табл., ил.
166274
   Актуальные вопросы водной экологии : материалы Всесоюз. конф. молодых ученых 22-24 нояб. 1989 г. – Киев : [б. и.], 1990. – 173 с. : табл.
166275
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии : сб. статей. – Барнаул : АГУ, 1992. – 144, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166276
   Актуальные вопросы возрастной, прикладной и экологической физиологии : сб. статей. – Барнаул : АГУ, 1992. – 145 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166277
  Бажанова Н.П. Актуальные вопросы вторично - эмиссионной спектроскопии : учеб. пособие / Н.П. Бажанова, В.В. Кораблев, Ю.А.Кудинов ; ВМ ССО РСФСР, Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград : ЛПИ, 1985. – 85 с.
166278
  Алиев М. Актуальные вопросы гарантий реализации права человека на жизнь в международном трудовом праве и законодательстве стран СНГ о труде // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 6 (56). – С. 2-6
166279
   Актуальные вопросы генетики и селекции растений : тез. докл. сиб. регион. конф. (Барнаул, 23-27 июня 1980 г.). – Новосибирск : [б. и.], 1980. – 346 с.
166280
   Актуальные вопросы географии Казахстана : темат. сб. науч. трудов проф.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1986. – 81 с. : ил.
166281
   Актуальные вопросы геологии нефти и газа : сб. статей. – Москва : ИГИРГИ, 1978. – 145 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166282
   Актуальные вопросы геологии Украины : материалы конф. молодых ученых ИГН АН УССР. – Киев : СОПС УССР, 1986. – 153 с. – Библиогр. в конце ст.
166283
   Актуальные вопросы геологии, минералогии и геохимии золота и серебра Средней Азии : сборник статей. – Ташкент, 1982. – 151 с., [3] отд. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166284
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе : сб. науч. трудов. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1986. – 148 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166285
   Актуальные вопросы геологической картографии СССР на современном этапе : сб. науч. трудов. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1986. – 149 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166286
   Актуальные вопросы геохимии нефти и газа : сб. науч. трудов. – Ленинград : ВНИГРИ, 1984. – 166 с., [5] л. табл. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
166287
   Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества : сб. науч. трудов. – Томск : Томский университет, 1987. – 253 с.
166288
   Актуальные вопросы государства и права на современном этапе : сб. статей. – Томск : Томский университет, 1983. – 273 с.
166289
   Актуальные вопросы грамматики и лексики русского языка : сборник трудов. – Москва : [б. и.], 1978. – 177 с.
166290
   Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии. – Владивосток : [б. и.], 1986. – 190 с.
166291
   Актуальные вопросы деятельности комитетов комсомола по совершенствованию процесса обучения и воспитания учащихся системы профессионально-технического образования : материалы науч.-практ. конф. – Москва : ВКШ, 1978. – 116 с.
166292
   Актуальные вопросы диалектики общественного развития : сб. статей. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 256 с. – Библиогр. в конце ст.
166293
   Актуальные вопросы диалектического материализма : сб. статей. – Москва : Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской, 1973. – 131с. – (Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской : сборник трудов)
166294
   Актуальные вопросы заповедного дела : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1988. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 178-196
166295
  Арапов В.Ф. Актуальные вопросы защиты завоеваний социализма / В.Ф. Арапов. – Киев : Общество "Знание" УССР, 1986. – 47, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце кн. – (Сер. І, История, теория и политика КПСС / О.во "Знание" УССР ; № 7)
166296
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : сборник : в 2 т. / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат
Т. 1 : 1978. – 1978. – 631 с., 1 л. портр. : портр.
166297
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : сборник : в 2 т. / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1978. – 1978. – 606 с.
166298
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : сборник : в 2 т. / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1979. – 591 с., 1 л. портр. : портр.
166299
  Брежнев Л.И. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС : сборник : в 2 т. / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1979. – 639 с.
166300
   Актуальные вопросы изучения иностранных языков : сб. науч. работ. – Москва : УДН, 1978. – 160 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
166301
  Подзорова Т.С. Актуальные вопросы интенсивности труда при социализме : Автореф... кандидата экон.наук: / Подзорова Т.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 21л.
166302
  Тажуризина Э.А. Актуальные вопросы истории атеизма / Э.А. Тажуризина. – Москва, 1979. – 208с.
166303
   Актуальные вопросы истории марксистской литературной критики : Материалы науч. межвузовского семинара. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 279 с. – В надзаг. : Бельский гос. пед. ин-т им.А. Руссо
166304
  Рустемов О.Д. Актуальные вопросы исторической стилистики крымскотатарского языка // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 102-119. – ISSN 1682-671Х
166305
  Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии : кн. для учителя / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1991. – 223, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 222. – (Библиотека учителя химии)
166306
   Актуальные вопросы лечения. – Ленинград, 1979-. – ISSN 0202-2427
Вып. 6. – 1979
166307
   Актуальные вопросы методологии современного искусствознания : сб. статей. – Москва : Наука, 1983. – 368 с.
166308
  Князев Н.А. Актуальные вопросы методологических исследований в области философии образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 44-53. – ISSN 1811-0916
166309
  Осокина Н.В. Актуальные вопросы модернизации российской экономики / Н.В. Осокина, М.Р. Макарейкина // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 82-96. – ISSN 2074-6040


  Авторы анализируют стратегию модернизации, одобренную правительством России. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается реализация этой стратегии, в том числе проблемы, связанные со статусом нашей страны на мировой арене.
166310
  Тарарухин С.А. Актуальные вопросы мотивации поведения несовершенолетних правонарушителей // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1976. – № 41. – С. 32-44
166311
   Актуальные вопросы научного атеизма и критики религии : сб. статей. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 135 с.
166312
   Актуальные вопросы научного коммунизма : развитие марксистско-ленинской теории XXVI съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
166313
   Актуальные вопросы научной разработки и пропаганды внешней политики СССР и международных отношений : материалы всесоюз. науч. конф., Киев, 24-25 окт. 1978 г. – Москва : Институт истории СССР, 1979. – 220 с. – Библиогр. в конце ст.
166314
   Актуальные вопросы научных исследований проблем коммунистического воспитания молодежи : реф. обзор. – Москва : ВКШ, 1982. – 164 с.
166315
   Актуальные вопросы национальных отношений. – Москва : [б. и.]
Вып. 1. – 1969. – 197 с.
166316
   Актуальные вопросы нейрофизиологии = Aktual guestions of neurophysiology : докл. науч. сес. Ин-та физиологии им. Л.А. Орбели АН АрмССР, посвящ. 40-лет. орг. ин-та. – Ереван : АН АрмССР, 1988. – 196, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166317
   Актуальные вопросы нравственного и эстетического воспитания. – Томск : Томский гос. университет, 1982. – 156 с.
166318
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности документов : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИДАД, 1984. – 105 с. – Библиогр. в конце ст.
166319
   Актуальные вопросы обеспечения сохранности социалистической собственности : Материалы Всесоюз. науч. конф. : сб. статей. – Горький : МВД СССР, 1983. – 199 с. – Библиогр. в конце ст.
166320
   Актуальные вопросы обучения геометрии в средней школе : межвуз. сб. науч. трудов. – Владимир : ВГПИ, 1989. – 94, [1] с. : ил.
166321
   Актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся в школах Молдавии в свете решений XXV съезда КПСС : сборник научно-педагогических трудов. – Кишинев
Вып. 3 : Формирование умений и навыков самостоятельной работы. – 1976
166322
   Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в средней школе : сб. статей. – Москва : Педагогика, 1973. – 256 с. – Списки лит. в конце статей
166323
   Актуальные вопросы обучения иноязычной речевой деятельности : сборник трудов. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1974. – 251 с. – Библиогр. в конце ст.
166324
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности : сборник трудов. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1975. – 211 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166325
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности : сборник трудов. – Москва : [б. и.]
Ч. 2. – 1975. – 219 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166326
   Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятельности : сборник трудов. – Москва : [б. и.]
Ч. 3. – 1975. – 213 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166327
   Актуальные вопросы общественных наук : крат. содерж. докл. Науч. конф. молодых ученых-обществоведов Казан. ун-та, посвящ. 60-летию образования ТАССР. – Казань : Казанский университет, 1981. – 90 с.
166328
  Волков Актуальные вопросы определения права, применимого к договорным обязательствам в странах ЕС / Волков, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 169-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
166329
  Саниев М.С. Актуальные вопросы организации оборотных средств в промышленности / М.С. Саниев. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 126 с.
166330
   Актуальные вопросы организации производства на промышленных предприятиях : материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1980. – 127 с.
166331
   Актуальные вопросы организационно-психологического обеспечения работы с кадрами : темат. сб. науч. трудов. – Москва : МИУ, 1989. – 153 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166332
   Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории : сборник трудов. – Казань : Казанский университет, 1991. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
166333
  Тюмасева З.И. Актуальные вопросы охраны насекомых на Южном Урале / З.И. Тюмасева. – Челябинск, 1988. – 64с.
166334
   Актуальные вопросы охраны труда : сб. науч. работ ин-та охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1985. – 121 с. – Библиогр. в конце ст.
166335
   Актуальные вопросы перестрахования // Финансовые услуги : Всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2002. – № 7/8. – С.40-55
166336
   Актуальные вопросы перестройки планирования и управления социалистической экономикой : сб. науч. трудов. – Москва : НИИПИН, 1989. – 84, [1] с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166337
   Актуальные вопросы планового ценообразования : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1973. – 130 с.
166338
   Актуальные вопросы повышения экономической эффективности общественного производства : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1983. – 184 с.
166339
  Князев В.Г. Актуальные вопросы повышения эффективности общественного производства (примерный учебно-темат. план и программа для нар.университетов эконом.знаний) / В.Г. Князев. – М., 1985. – 40с.
166340
  Апухтин А.В. Актуальные вопросы подготовки кадров для индустрии гостеприимства / А.В. Апухтин, Г.Д. Нубарян // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 67-74. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки кадров для индустрии гостеприимства в ракурсе проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. На основе выявленных предпосылок обоснована идея создания на муниципальном уровне ...
166341
   Актуальные вопросы подготовки офицеров в гражданских вузах / Л.Ю. Ротков, А.Н. Абрамов, А.В. Руг, А.В. Симонов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 0869-3617


  Приводятся основные результаты экспериментов и работы по подготовке кадровых офицеров в вузе (на примере ННГУ). Анализируются возможности реализации программ военной подготовки в условиях уровневого образования, в том числе на базе бакалаврского ...
166342
  Белянов В.А. Актуальные вопросы политики КПСС : учеб. пособ. для нач. политшкол / [В.А. Белянов, В.И. Болдин, В.А. Болдырев и др.]. – Москва : Политиздат, 1976. – 383 с. : ил. – (В помощь изучающим материалы 25 съезда КПСС)
166343
   Актуальные вопросы политической истории России и Украины : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1992. – 176 с.
166344
   Актуальные вопросы политической экономии : сб. статей. – Алма-Ата : КазГУ, 1978. – 219 с. – Библиогр. в конце ст.
166345
   Актуальные вопросы почвоведения : сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1987. – 106 с.
166346
   Актуальные вопросы правоведения. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 2. – 1978
166347
   Актуальные вопросы правоведения : информ. метериалы. – Екатеринбург, 1992. – 102 с. – Библиогр. в конце ст. – (Научный доклад)
166348
   Актуальные вопросы правоведения в общенародном государстве : сб. статей. – Томск : Томский университет, 1979. – 103 с.
166349
   Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества : сб. статей. – Томск : Изд-во Томского университета, 1988. – 253 с.
166350
   Актуальные вопросы правоведения в развитом социалистическом обществе. – Томск : Томский университет, 1982. – 184 с.
166351
   Актуальные вопросы правоведения на современном этапе : сб. статей. – Томск : Томский университет, 1986. – 274 с.
166352
  Панкратов И.Ф. Актуальные вопросы правового обеспечения Продовольственной программы СССР. / И.Ф. Панкратов. – М., 1984. – 48с.
166353
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода : материалы первого совмест. сов.-фр. семинара, состоявшегося в Москве в 1977 г. : в 2 ч. – Москва : МГУ
Ч. 1. – 1982. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-239
166354
   Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода : материалы первого совмест. сов.-фр. семинара, состоявшегося в Москве в 1977 г. : в 2 ч. – Москва : МГУ
Ч. 2. – 1982. – 300 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
166355
  Доценко А.П. Актуальные вопросы преподавания политической экономии / А.П. Доценко, А.А. Чухно. – Киев, 1982. – 63 с.
166356
   Актуальные вопросы преподавания политической экономии социализма : сб. статей. – Саратов : СГУ, 1977. – 196 с.
166357
   Актуальные вопросы преподавания русского языка иностранцам : сб. статей. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1983. – 134 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166358
   Актуальные вопросы прикладной математики : сб. тр. фак. вычисл. математики и кибернетики МГУ. – Москва : Московский университет, 1989. – 240 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-211-00342-Х
166359
   Актуальные вопросы производства и применения редких элементов : сб. науч. статей. – Москва : ИМГРЭ, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166360
   Актуальные вопросы промышленной токсикологии : сб. статей. – Алма-Ата : НИИ гигиены и профзаболеваний, 1989. – 127 с. – Библиогр. в конце ст.
166361
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса : тез. докл. и выступлений науч.-практ. конф., 26 сент. 1985 г. – Ташкент : [б. и.]
Т. 1 : [редкол.: Усманов С.Н. и др.]. – 1985. – 321с.
166362
   Актуальные вопросы пропаганды интенсификации общественного производства в условиях научно-технического прогресса : тез. докл. и выступлений науч.-практ. конф., 26 сент. 1985 г. – Ташкент : [б. и.]
Т. 2 : [редкол.: Хикматов А.Х. и др.]. – 1985. – 340 с.
166363
  Никишин Л.Ф. Актуальные вопросы профилактики тромбоэмболии легочной артерии с помощью имплантации кава-фильтров / Л.Ф. Никишин, А.Л. Никишин, С.В. Пасечный // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 2. – С. 82-95


  В обзоре представлены основные проблемы профилактики легочной эмболии с помощью имплантации кава-фильтров, актуальные в мире на сегодняшний день. Рассмотрены модели постоянных, временнных и сьемных кава-фильтров, особенности их конструкции, результаты ...
166364
   Актуальные вопросы работы библиотек в помощь ускорению научно-технического прогресса : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 113 с.
166365
   Актуальные вопросы работы областных библиотек : сб. трудов. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 171 с.
166366
   Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1981. – 156 с.
166367
  Мнацаканян А.Г. Актуальные вопросы развития инвестиционной среды в Республике Армения // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
166368
  Щербатюк В. Актуальные вопросы развития сравнительного экономического анализа // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 19-21. – ISSN 1993-0259
166369
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской Федерации : сборник статей. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та. – ISSN 0203-6924
Вып. 5 : Вопросы организованного набора учащихся в средние специальные учебные заведения. – 1982
166370
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской Федерации : сб. статей. – Воронеж : Изд. Воронежского университета
Ч. 5 : Вопросы организованного набора учащихся в средние специальные учебные заведения. – 1982. – 62 с.
166371
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской Федерации : сборник статей. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та. – ISSN 0203-6924
Вып. 6 : Некоторіе задачи обучения в средних специальніх учебніх заведенияхна современном єтапе и пути их решения. – 1983
166372
   Актуальные вопросы развития средней специальной школы Российской Федерации : сборник статей. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та. – ISSN 0203-6924
Вып. 8 : Пути совершенствования управления учебно-воспитательнім процессом. – 1986
166373
   Актуальные вопросы развития сферы обслуживания в условиях полного хозрасчёта и самофинансирования : сб. статей по материалам всесоюз. семинара лекторов [май 1988 г., Ульяновск]. – Москва : Знание, 1989. – 153 с. – (В помощь лектору)
166374
  Лазебный Л. Актуальные вопросы реформирования и укрепления адвокатуры в странах Центральной Азии и Кавказа: анализ ситуации и развитие потенциала // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 8-13
166375
   Актуальные вопросы реформы политической системы и её правового обеспечения : сб. науч. трудов. – Барнаул : Алтайский гос. университет, 1990. – 136 с. – Библиогр. в конце ст.
166376
   Актуальные вопросы реформы уголовного законодательства : тез. докл. респ. конф., 2-3 марта 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 109 с.
166377
   Актуальные вопросы русского словообразования. – Тюмень : Тюменский гос. университет, 1984. – 78 с.
166378
   Актуальные вопросы русской ономастики : сб. науч. тр. – Киев : УМКВО, 1988. – 258 с. – Библиогр. в конце ст.
166379
   Актуальные вопросы русской филологии : сб. статей. – Москва : Ун-т Дружбы народов, 1975. – 99 с. – Библиогр. в конце ст.
166380
   Актуальные вопросы русской филологии : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1976. – 112 с.
166381
  Белинский Д.А. Актуальные вопросы систематизации законодательства о местных налогах и сборах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 147-152. – ISSN 0201-7245
166382
   Актуальные вопросы системы политехнической подготовки школьников : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1990. – 86 с.
166383
   Актуальные вопросы словообразовательного анализа и словообразовательного синтеза : сб. науч. трудов. – Киев : [б. и.], 1991. – 159 с.
166384
   Актуальные вопросы совершенствования методологии планирования промышленного производства : науч. труды. – Москва : НИИПИН, 1975. – 121 с.
166385
  Барская Н.М. Актуальные вопросы совершенствования обслуживания читателей : сб. науч. трудов / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; [науч. ред.: Н.М. Барская , И.Б. Цветкова ]. – Ленинград : ГПБ, 1987. – 149 с. – Библиогр. в конце ст.
166386
   Актуальные вопросы совершенствования организации и управления торговлей : сб. науч. трудов. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 144 с.
166387
   Актуальные вопросы совершенствования педагогического образования в Чувашский АССР : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Чебоксары : Чувашский гос. университет, 1986. – 332 с.
166388
  Цикавый В.И. Актуальные вопросы совершенствования процесса общественного разделени труда в усолвих технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Цикавый В. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
166389
   Актуальные вопросы совершенствования территориального и отраслевого управления : сб. науч. тр. – Сыктывкар : Пермский университет, 1987. – 132 с.
166390
   Актуальные вопросы совершенствования управления : науч. труды. – Москва : НИИПИН, 1982. – 151 с.
166391
   Актуальные вопросы совершенствования экономической работы в объединениях и на предприятиях : маитериалы семинара. – Москва : МДНТП, 1987. – 144, [2] с.
166392
   Актуальные вопросы советского гражданского права : сб. статей. – Москва : Юридическая литература, 1964. – 252 с. – (Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова : труды ; Вып. 36)
166393
   Актуальные вопросы советского права : теория и практика. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 166 с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-161
166394
   Актуальные вопросы советской государственности и социального управления : сб. науч. трудов. – Тверь : ТГУ, 1991. – 114 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166395
   Актуальные вопросы советской юридической науки : сб. статей. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 1. – 1978. – 127 с.
166396
   Актуальные вопросы советской юридической науки : сб. статей. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 2. – 1978. – 176 с.
166397
   Актуальные вопросы современного лермонтоведения. Литературоведение : материалы и методические рекомендации для общих и специальных курсов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 138, [2] с.


  Метод. рекомендации подготовлены к 175-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В них сделана попытка с позиций сегодняшнего литературоведения осмыслить и обобщить опыт изучения лермонтовского творчества в высшей и средней школе.
166398
   Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса : Второй сов.-западногерм. коллоквиум : 18-22 окт. 1982 г . – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 273, [2] с. – Библиогр. в конце докл.
166399
   Актуальные вопросы современной биохимии. – Москва : Медгиз
Т. 2 : Химия и механизм действия ферментов. – 1962. – 252 с.
166400
   Актуальные вопросы современной ботаники : сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1976. – 172 с. : ил. – Списки лит. в конце ст.
166401
   Актуальные вопросы современной ботаники : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с. : граф. – Библиогр. в конце ст.
166402
   Актуальные вопросы современной ботаники : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 144 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166403
   Актуальные вопросы современной генетики : [сб. статей]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 603 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166404
   Актуальные вопросы современной геохронологии : сб. статей. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
166405
   Актуальные вопросы современной гидрогеологии : (материалы совещ.). – Москва : МГУ, 1972. – 96 с. : черт. – Списки лит. в конце докл.
166406
   Актуальные вопросы современной идеологической борьбы. – Москва : Полииздат, 1980. – 448 с.
166407
   Актуальные вопросы современной науки : темат. сб. гуманит. кафедр. – Днепропетровск
Ч. 1. – 1971. – 79 с.
166408
   Актуальные вопросы современной онкологии : труды семинара по онкологии. – Москва : МГУ
Вып. 4. – 1975. – 312 с.
166409
   Актуальные вопросы современной онкологии : труды семинара по онкологии. – Москва : МГУ
Вып. 5. – 1979. – 239 с.
166410
   Актуальные вопросы современной палеоальгологии : сборник науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166411
  Афанасьев Г.Д. Актуальные вопросы современной петрографии : сб. ст. / ред. Г.Д. Афанасьев ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии, Петрогр. ком. – Москва : Наука, 1974. – 421 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166412
   Актуальные вопросы современной прикладной географии : докл. совещ. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1976. – 176 с. : ил. – Списки лит. в конце докл.
166413
   Актуальные вопросы современной физиологии : сб. статей. – Москва : Наука, 1976. – 244 с. : ил. – Списки лит. в конце статей
166414
   Актуальные вопросы создания современных АСУТП : сб. науч. трудов. – Киев : Киевский институт автоматики, 1989. – 123 с. : схем. – Библиогр. в конце ст.
166415
   Актуальные вопросы социально-политического развития общества в условиях зрелого социализма : сб. статей. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 151 с.
166416
   Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации инвалидов : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1986. – 160 с. – Библиогр. в конце ст.
166417
   Актуальные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения : сб. науч. работ. – Москва : [б. и.], 1980. – 178 с.
166418
   Актуальные вопросы социальной и судебной психиатрии : (сборник науч. трудов). – Москва : [б. и.], 1977. – 178 с. : ил.
166419
   Актуальные вопросы сравнительного языкознания : сборник статей. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1989. – 237, [2] с.
166420
   Актуальные вопросы строительства. – Москва
Вып. 9. – 1980
166421
   Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа : сборник трудов. – Москва : [б. и.], 1977. – 189 с. : ил.
166422
  Бергер В.Е. Актуальные вопросы судебнобаллистических исследований : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 717 / Бергер В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
166423
   Актуальные вопросы судебной медицины : сб. науч. трудов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 166, [1] с.
166424
   Актуальные вопросы судебной токсикологии : тезисы пленума Правл. Всесоюз. о-ва судебных медиков. – Москва ; Ставрополь : [б. и.], 1974. – 60 с.
166425
   Актуальные вопросы тектоники нефтегазоперспективных территорий Сибирской платформы : сборник науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 141 с., [6] л. ил. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
166426
   Актуальные вопросы теории дислокаций : сб. статей. – Москва : Мир, 1968. – 311 с. : черт.
166427
   Актуальные вопросы теории и истории зарубежного романа 17-20 веков : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 122 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166428
   Актуальные вопросы теории и истории права и применения советского законодательства : сб. статей. – Душанбе : ТГУ, 1975. – 278 с.
166429
   Актуальные вопросы теории и методики каталогизации : сб. науч. трутов. – Ленинград : ГПБ, 1986. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
166430
   Актуальные вопросы теории и методики рекомендательной библиографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1984. – 140 с. – Библиогр. в конце ст.
166431
   Актуальные вопросы теории и практики судебной медицины : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛМИ, 1988. – 86 с. – Библиогр.: с. 78-83
166432
   Актуальные вопросы теории и практики управления : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 254 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166433
   Актуальные вопросы теории краевых задач и их приложения : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : ЧГУ, 1988. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166434
   Актуальные вопросы теории прогресса : тематический межвузовский сборник научных трудов. – Куйбышев
Вып. 1. – 1972
166435
   Актуальные вопросы теории прогресса : тематический межвузовский сборник научных трудов. – Куйбышев
Вып. 2. – 1974
166436
   Актуальные вопросы теории современного международного права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 83, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166437
   Актуальные вопросы теории функций : материалы шк., сент. 1985 г., Теберда. – Ростов -на-Дону : Ростовский ун-т, 1987. – 190 с. – Библиогр. в конце ст.
166438
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики = Current topics of thermophysics and physical hydrogasdynamics : материалы всесоюз. конф., март 1985 г. – Новосибирск : ИТФ, 1985. – 329, 28, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
166439
   Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики : материалы 2 всесоюз. конф.. (10-12 марта 1987 г.) / 2 Всесоюзная конференция, март 1987 г.; АН СССР, Сиб. отд-ние , Ин-т теплофизики ; отв. ред. Накоряков В.Е. – Новосибирск : Институт теплофизики АН СССР, 1988. – 271 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166440
  Аскеров С.Г. Актуальные вопросы технического прогресса и их экономическое значение в нефтедобывающей промышленности : Автореф. дис. ... наук: 594 / Аскеров С.Г. ; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1970. – 23 с.
166441
   Актуальные вопросы технической кибернетики : докл. конф. – Москва : Наука, 1972. – 311 с., 1 л. схем. : черт., схем. – Библиогр. в конце ст.
166442
   Актуальные вопросы технической эксплуатации магистральных нефтепроводов : сб. науч. тр. : к 30-летию ин-та 1959-1989. – Уфа : ВНИИСПТнефть, 1989. – 204 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166443
   Актуальные вопросы технологии неорганических рективов и особо чистых веществ : науч. труды. – Москва : ИРЭА, 1989. – 131 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166444
  Курдиль Н.В. Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по материалам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании - EMCDDA) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 9-18. – ISSN 2224-0586
166445
   Актуальные вопросы укрепления социалистической законности в деятельности предприятий : науч. конф., г. Рига, 5-6 окт. 1988 г. : тез. докл. – Рига : [б. и.], 1988. – 69 с.
166446
   Актуальные вопросы физики и химии редкоземельных полупроводников : темат. сборник. – Махачкала : Институт физики АН СССР, 1988. – 168 с.
166447
   Актуальные вопросы физики микровдавливания : сб. науч. трудов. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 194, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166448
   Актуальные вопросы физики полупроводников и полупроводниковых приборов : сборник докладов. – Вильнюс : ИФП АН ЛитССР, 1969. – 308 с. : ил. – Библиогр. в конце докладов
166449
   Актуальные вопросы физиологии биохимии и биотехнологии : сборник научных трудов. – Ташкент : ТГУ, 1990. – 142 с.
166450
   Актуальные вопросы физиологии человека и животных. – Тула : ТГПИ, 1975. – 55 с.
166451
   Актуальные вопросы физического воспитания и спорта. – Рига : [б. и.], 1970. – 106 с. – (Ученые записки кафедры физкультуры и спорта)
166452
  Минкин М.Б. и др. Актуальные вопросы физической и коллоидной химии почв / М.Б. и др. Минкин; Вальков В.Ф. – Ростов-на-Дону, 1982. – 277с.
166453
   Актуальные вопросы филологии : сборник статей : к 70-летию акад. Николая Григорьевича Корлэтяну. – Кишинёв, 1985. – 262 с. : портр.
166454
   Актуальные вопросы формирования интереса в обучении : учеб. пособие для слушателей ФПК директоров общеобразоват. шк. и в качестве учеб. пособия по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1984. – 176 с.
166455
  Пачес А.И. и др. Актуальные вопросы хирургического лечения рака гортани / А.И. и др. Пачес. – Кишинев, 1976. – 188с.
166456
   Актуальные вопросы художественной самодеятельности : обзор, аннотированный указ. лит-ры. – Москва : Профиздат, 1977. – 56 с.
166457
  Малафеев А.Н. Актуальные вопросы ценообразования в СССР. / А.Н. Малафеев. – Л., 1974. – 32с.
166458
   Актуальные вопросы эволюционной биологии. – Тарту : [б. и.], 1988. – 156 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
166459
  Матюшенко А.Н. Актуальные вопросы экологии арахиса : Автореф... канд. биол.наук: / Матюшенко А.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1953. – 13 с.
166460
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы Азовского моря и Восточного Приазовья : науч.-практ. конф., 27-28 янв. 1990 г. : (сб. тез.) : в 2 ч. – Краснодар
Ч. 1. – 1990. – с. 1-194
166461
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : науч.-практ. конф. : сб. материалов : в 2 ч. – Краснодар : КГУ
Ч. 1. – 1991. – 182 с.
166462
   Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья : науч.-практ. конф. : сб. материалов : в 2 ч. – Краснодар : КГУ
Ч. 2. – 1991. – С. 185-305
166463
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сборник науч. трудов. – Москва : АПН, 1982. – 68 с.
166464
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1983. – 93 с. – Библиогр. в конце статей
166465
   Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1990. – 69 с.
166466
  Цицишвили Д.Ш. Актуальные вопросы экономики хлебопекарной промышлености Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Цицишвили Д. Ш.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
166467
   Актуальные вопросы экономической теории. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 264с.
166468
   Актуальные вопросы электронно-микроскопических исследований в Молдавии : материалы Респ. науч. конф. по электрон. микроскопии (Кишинев, 25-27 окт. 1977 г.). – Кишинев : Шитинца, 1978. – 124 с. – Списки лит. в конце докл.
166469
   Актуальные вопросы эмбриологии покрытосемянных растений : сб. статей. – Ленинград : Наука, 1979. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-176
166470
   Актуальные вопросы эпидемиологии, микробиологии, иммунологии, кишечных инфекционных заболеваний : материалы IV съезда гигиенистов, сан. врачей, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов Узбекистана (Ташкент, 28-29 авг. 1980 г.). – Ташкент : Мндицына УзСССР, 1980. – 318 с.
166471
   Актуальные вопросы эрозиоведения. – Москва : Колос, 1984. – 224 с. – Библиогр.: с. 223. – (Факультет повышения квалификации : Учеб. пособия для фак. повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сел. хоз-ва)
166472
   Актуальные вопросы эффективности и действенности идеологической борьбы : межвуз. сб. науч. трудов. – Москва : МИНХ, 1978. – 57 с.
166473
   Актуальные вопросы ядерной энергетики : сборник статей : пер. с англ. – Москва : Знание, 1977. – 59 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Техника" ; № 12)
166474
   Актуальные задачи библиотечного дела в свете ленинской программы библиотечного строительства. – Москва : Каталог книжной выставки, 1980. – 57 с.
166475
  Коробейников Б.В. Актуальные задачи борьбы с безхозяйственностью / Б.В. Коробейников. – М, 1983. – 40с.
166476
   Актуальные задачи воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере и пути их решения : доклад Координац. Совета по делам молодежи в науч. и образоват. сферах Совету при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. – [Москва : б. и.], 2007. – 87 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166477
  Рослый И.М. Актуальные задачи геоморфологических исследований в Украинской ССР в десятой пятилетке / И.М. Рослый, Ю.Л. Грубрин // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 3-7
166478
   Актуальные задачи гидродинамики : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : ЧГУ, 1989. – 136 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166479
   Актуальные задачи коммунистического воспитания студентов : тез. докл. науч.-метод. конф. (14-16 окт. 1987 г.). – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 103 с.
166480
   Актуальные задачи механики деформируемого твердого тела : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 152 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166481
   Актуальные задачи механики сплошных сред : межвуз. сборник. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166482
  Жураковский В.М. Актуальные задачи модернизации профессионального образования / В.М. Жураковский, З.С. Сазонова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 4-12. – ISSN 0869-3617


  Проблемы соответствия между процессами модернизации российского образования и формированием инновационной экономики России обсуждались на ежегодном межвузовском семинаре «Инновационные педагогические технологии в инженерном образовании» (МАДИ, март ...
166483
  Аметистов Э.М. Актуальные задачи развития советского законодательства о порядке исполнения международных договоров СССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 75-82. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
166484
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики : тез. докл. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 1979 г. – Москва : ЛГУ, 1979. – 100 с.
166485
   Актуальные задачи советского права по укреплению семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в советских республиках Прибалтики : тез. докл. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 1979 г. – Москва : ЛГУ
Ч. 2. – 1979. – 79 с.
166486
   Актуальные задачи создания АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск : [б. и.], 1983. – 122 с.
166487
   Актуальные задачи теории динамических систем управления : сборник науч. статей. – Минск : Наука и техника, 1989. – 332, [1] с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в конце ст.
166488
   Актуальные исследования лексики (немецкий язык) : межвуз. темат. сб. – Калинин : КГУ, 1982. – 168 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166489
  Лысодед А.В. Актуальные криминологические проблемы преступлений против свободы, чести и достоинства личности // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 127-136. – ISSN 0201-7245
166490
   Актуальные методологические вопросы современной науки. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-176. – (В помощь методологическим семинарам)
166491
   Актуальные методологические проблемы научного познания : межвуз. темат. сборник. – Ярославль : ЯрГУ, 1982. – 152 с.
166492
   Актуальные методологические проблемы социалистической педагогики : сб. науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1987. – 129 с.
166493
   Актуальные мировоззренческие и методологические проблемы марксистского историко-философского исследования : тез. конф. : в. 2-х вып. – Вып. 1. – Москва : [б. и.], 1985. – 73 с.
166494
   Актуальные направления исследований в научно-технической информации : межвуз. сборник. – Москва : МГИАИ, 1985. – 210 с. : ил.
166495
  Орловская Е. Актуальные направления общенадзорной деятельности прокуратуры по координации профилактики преступлений (криминалистический аспект) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 40-42. – ISSN 1810-3081
166496
   Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования : материалы расшир. заседания учен. совета Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреж. преступности. – Москва : [б. и.], 1978. – 75 с.
166497
   Актуальные направления совершенствования и перестройки управления в сфере культуры : сборник научных трудов. – Москва : НИИК, 1988. – 294 с.
166498
   Актуальные направления современной географии : сб. статей. – Москва : Географ.общества СССР, 1976. – 210 с. – Списки лит. в конце статей
166499
   Актуальные народно-хозяйственные проблемы 80-х годов в материалах XXVI съезда КПСС : для пропагандистов и слушателей школ науч. коммунизма системы парт. учебы. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 295 с. – Библиогр.: с. 291
166500
  Кондратов Д.И. Актуальные подходы к реформированию мировой валютной системы // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 128-157 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1813-8691
166501
  Кривошея Т.О. Актуальные подходы к теории и практике эстетического воспитания: парадигма присутствия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 83-84
166502
   Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью : сб. статей. – Томск : Изд-во Томского университета, 1988. – 202, [1] с.
166503
   Актуальные правовые вопросы сельского хозяйства и охраны природы в СССР : аннотирован. темат. лекций. – Москва, 1979. – 40 с. – (В помощь лектору)
166504
  Трунов И.Л. Актуальные правовые проблемы борьбы с терроризмом // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.83-89
166505
   Актуальные проблемы "Слова о полку Игереве" : тез. докл. и сообщ. Науч. конф., посвящ 800-летию "Слова". – Сумы : [б. и.], 1983. – 58 с.
166506
   Актуальные проблемы аграрной истории Украинской ССР : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 184 с.
166507
   Актуальные проблемы аграрной истории Украины : сборник науч. трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 187 с. – Библиогр. в конце ст.
166508
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к умственным и физическим нагрузкам : межвуз. сб. науч. трудов. – Челябинск : ЧГПИ, 1989. – 119 с. – Библиогр. в конце ст.
166509
   Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к физическим нагрузкам : межвуз. сб. науч. трудов. – Челябинск : ЧГПИ, 1988. – 86, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
166510
   Актуальные проблемы административной деликтологии : сборник науч. трудов. – Киев : КВШ МВД СССР, 1984. – 182 с.
166511
   Актуальные проблемы аналитической теории чисел : сборник статей. – Минск : Наука и техника, 1974. – 272 с.
166512
  Гульмира Нурлихина Актуальные проблемы антикризисного регулирования национальной экономики / Гульмира Нурлихина, Нуржан Зиябеков, Разия Ашимова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 415-428. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 1993-6788
166513
   Актуальные проблемы археологии и этнографии Чувашской АССР : сборник статей. – Чебоксары : ЧНИИ, 1982. – 158 с. : ил.
166514
   Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР : тез. докл. респ. конф. молодых ученых, Киев, апрель. – Киев : [б. и.], 1981. – 140 с.
166515
   Актуальные проблемы архивоведения и документоведения : естественнонауч. вопр. арх. дела : [сб. статей]. – Москва : [б. и.], 1981. – 317 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
166516
   Актуальные проблемы архивоведения и источниковедения : сборник научных трудов. – Москва
Ч. 1. – 1982
166517
   Актуальные проблемы архитектуры и строительства в работах молодых специалистов. – Москва : Стройиздат, 1979. – 144 с. : ил.
166518
   Актуальные проблемы атеизма : сборник прогр. спецкурсов для студ. философ. фак-та. – Киев, 1974. – 64 с.
166519
   Актуальные проблемы атеистического воспитания и критика религиозной идеологии. – Москва : Изд-во Московского университета
Вып. 6. – 1981
166520
  Коротаев С.Л. Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпинг / С.Л. Коротаев, А.В. Немеровец // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-611-01-0721-1
166521
   Актуальные проблемы библиографии библиографии : сборник науч. трудов. – Ленинград, 1989. – 145 с. – Библиогр. в примеч.
166522
   Актуальные проблемы библиотековедения и библиографии : сборник докл., представл. на 36 сессию Междунар. федерации библ. ассоц. (Москва, 1970 г.). – Москва : [б. и.], 1972. – 179 с. : ил. – Списки лит. в конце докл.
166523
   Актуальные проблемы биологии и рациональное использование природных ресурсов Карелии : тез. докл. респ. конф. молодых ученых, специалистов и студентов (24-26 янв. 1989 г.). – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 110 с.
166524
   Актуальные проблемы биологии синезеленых водорослей : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце ст.
166525
   Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений : сборник статей. – Москва : Наука, 1989. – 255 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166526
   Актуальные проблемы биологической науки : пособия для учителя. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206. – (Библиотека учителя биологии)
166527
   Актуальные проблемы борьбы с антикоммунизмом : сборник статей : пер. с болг., венг., нем., пол., чеш. – Москва : Прогресс, 1973. – 390 с.
166528
   Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью : межвуз. сб. науч. трудов. – Омск : Омская ВШ милиции, 1983. – 105 с.
166529
   Актуальные проблемы борьбы с маоистскими фальсификациями в области истории : материалы конф. – Москва : [б. и.], 1979. – 323 с.
166530
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 1983. – 182 с.
166531
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1983. – 105 с. – Библиогр. в примеч., в конце ст.
166532
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1989. – 144, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166533
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе = Actual Problems of Fight Crime in Siberian Territory : сборник материалов 12 междун. научно-практ. конф. (19-20 февраля 2009 г.) : в 3-х частях / Совет Европы, Генеральный директорат по провам человека и правовым вопросам ; Главное управление МВД России по Сибирскому федеральному округу ; Администрация Красноярского края ; Сибирский юридический ин-т МВД России ; отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск : СибЮИ МВД России. – ISBN 978-5-7889-0126-1
Ч. 1. – 2009. – 364с.
166534
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе = Actual Problems of Fight Crime in Siberian Territory : сборник материалов 12 международной научно-практической конференции (19-20 февраля 2009 г.) : в 3-х частях / Совет Европы, Генеральный директорат по провам человека и правовым вопросам ; Главное управление МВД России по Сибирскому федеральному округу ; Администрация Красноярского края ; Сибирский юридический ин-т МВД России ; отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск : СибЮИ МВД России. – ISBN 978-5-7889-0126-1
Ч. 2. – 2009. – 266с.
166535
   Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе = Actual Problems of Fight Crime in Siberian Territory : сборник материалов 12 междунар. науч.-практ. конф. (19-20 февраля 2009 г.) : в 3 ч. / Совет Европы, Ген. директорат по провам человека и правовым вопросам, Гл. управление МВД России по Сиб. федеральному округу, Админ. Красноярского края, Сиб. юрид. ин-т МВД России ; отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск : СибЮИ МВД России. – ISBN 978-5-7889-0126-1
Ч. 3. – 2009. – 296 с.
166536
   Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью : сб. статей. – Рига : Зинатие, 1989. – 175 с.
166537
  Овчинский С.С. Актуальные проблемы борьбы с тяжкими преступлениями против личности / С.С. Овчинский ; МВД СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва : ВНИИ МВД СССР, 1971. – 184, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166538
  Джужа А.Н. Актуальные проблемы борьбы со СПИДом (уголовно-правовой и криминологический аспекты): уч. пособие / А.Н. Джужа. – К., 1991. – 72с.
166539
   Актуальные проблемы буржуазного административного права : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1984. – 256 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом")
166540
   Актуальные проблемы буржуазной криминологии : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом")
Вып. 3. – 1983. – 243 с. – Библиогр. в конце ст.
166541
   Актуальные проблемы буржуазной криминологии : сборник обзоров. – Москва
Вып. 3. – 1983. – 244 с. – (Проблемы государства и права за рубежом)
166542
   Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество : сб. науч. тр. – Киев : Київський університет, 2004. – 538 с. – ISBN 966-594-561-0
166543
   Актуальные проблемы включения молодежи Сибири в общественную жизнь и задачи ускорения социального развития советского общества : тез. к всесоюз. науч. конф. "XXVII съезд КПСС и пути ускорения социал. развития Сибири" : Сек. социологии молодежи и нар. образования. – Барнаул : [б. и.], 1986. – 193 с. – Библиогр. в конце докл.
166544
  Мартынов А.И. Актуальные проблемы внешней политики Новой Зеландии : история и современность / А.И. Мартынов, О.К. Русакова. – Москва : Международные отношения, 1981. – 247 с.
166545
  Андреев А.В. Актуальные проблемы возмещения вреда физическим лицам в результате нарушения международного гуманитарного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
166546
   Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 175 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
166547
  Гальперин П.Я. Актуальные проблемы возрастной психологии / П.Я. Гальперин. – М, 1978. – 119с.
166548
  Айрапетова В.В. Актуальные проблемы воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0869-561Х
166549
  Садовничий В.А. Актуальные проблемы высшего образования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 20-38. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Из доклада на 18 Менделеевском създе по общей и прикладной химии. Москва, РАН, 24 сентября 2007 г.
166550
   Актуальные проблемы высшей и средней специальной школы
№№ 1-6. – 1988
166551
   Актуальные проблемы высшей и средней специальной школы
№№ 1-6. – 1989
166552
   Актуальные проблемы высшей и средней специальной школы
№№ 1-18. – 1990
166553
   Актуальные проблемы высшей и средней специальной школы
№№ 1-12, 18. – 1991
166554
  Бурахович Т.К. Актуальные проблемы геосреды и зондирующих систем / Т.К. Бурахович, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 139-143 : фото. – ISSN 0203-3100
166555
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. – Москва : Норма. – ISBN 5-89123-619-2
Вып. 4 / под ред. проф. М.И. Брагинского. – 2002. – 424, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166556
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0122-1
Вып. 5 / под ред. проф. В.В. Ветрянского. – 2002. – 524, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166557
   Актуальные проблемы гражданского права : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и соц. отношений. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
Вып. 2. – 2013. – Резюме рус., англ.
166558
   Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск : Международный ун-т "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255X
№ 1 (5). – 2015. – 178 с. – Резюме на рус., англ. яз.
166559
   Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск : Международный ун-т "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255X
№ 2 (6). – 2015. – 263 с. – Резюме на рус., англ. яз.
166560
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправ. и соц.-экон. исслед. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 2 (10). – 2017
166561
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 1 (11) / 2018. – 2018
166562
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 1/2 (13/14). – 2019
166563
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 2 (12) / 2018. – 2019
166564
   Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
№ 1 (15). – 2020
166565
   Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение : Материалы VІІ научно-практической конференции учителей. Харьков, 22 апреля 2000 г. – Харків, 2000. – 88с.
166566
  Босенко В.А. Актуальные проблемы диалектического материализма : (Теоретический очерк) / В.А. Босенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1983. – 175с.
166567
   Актуальные проблемы диалектической логики : Материалы всесоюзного симпозиума по диалектической логике. – Алма-Ата : Наука, Казахской ССР, 1971. – 672с.


  Книга содержит материалы Всесоюзного симпозиума проходившего в сентябре 1968г. в г.Алма-Ате в которой приняли участие видные ученые-философы.Доклады по следующей тематике:"Диалектика как логика и теория познания","Категории материалистической ...
166568
  Ондаш А. Актуальные проблемы диверсификации национальной экономики и концепция "ресурсного проклятия" (на материалах Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 405-411. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
166569
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : проблемно-тематический сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Параметры европейской безопасности. – 1995. – 160 с.
166570
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : проблемно-тематический сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Европа: проблемы переходного периода. – 1995. – 168 с.
166571
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : проблемно-тематический сборник. – Москва. – ISBN 5-248-00018-1. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Реформы в России: социально-экономические аспекты. – 1996. – 160 с.
166572
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : проблемно-тематический сборник. – Москва. – ISBN 5-248-00018-1. – ISSN 0235-5620
№ 3. – 1996. – 160 с.
166573
   Актуальные проблемы Европы : сборник обзоров и рефератов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Занятость и безработица в Западной Европе. – 2002. – 202 с. – (Европа: 21 век)
166574
   Актуальные проблемы Европы : Сборник статей. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Европа и США перед вызовом терроризма. – 2003. – 208 с. – (Европа: 21 век)
166575
   Актуальные проблемы Европы : сборник статей. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Гражданское общество в современной Европе. – 2003. – 238 c. – (Европа: 21 век)
166576
   Актуальные проблемы Европы : Сборник статей. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 4 : Европа в мировой политике. – 2003. – 214 с. – (Европа: 21 век)
166577
   Актуальные проблемы Европы : Сборник статей. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Информационное обеспечение бизнеса: опыт Западной Европы и США. – 2004. – 216 с. – (Европа: 21 век)
166578
   Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Правый радикализм в современной Европе. – 2004. – 182 с. – (Европа: 21 век)
166579
   Актуальные проблемы Европы : Сборник статей. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Европа-Латинская Америка: проблемы и перспективы сотрудничества в новом столетии. – 2004. – 260 с. – (Европа: 21 век)
166580
   Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Дилеммы европейской демократии в начале 21 ст. – 2005. – 206 с. – (Европа: 21 век)
166581
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : Сборник научных трудов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Иммигранты в Европе: проблемы социальной и культурной адаптации. – 2006. – 226 с. – (Европа: 21 век)
166582
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : Сборник научных трудов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Европейские транснациональные корпорации в современном мире. – 2006. – 208 с. – (Европа: 21 век)
166583
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : Сборник научных трудов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Европа: переход к обществу знаний ?. – 2007. – 196 с. – (Европа: 21 век)
166584
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : Сборник научных трудов. – Москва, 2000-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Европа и развивающиеся страны. – 2007. – 204 с. – (Европа: 21 век)
166585
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – 2008. – 214 с.
166586
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Россия и Европа: особенности взаимного восприятия. – 2008. – 158 с.
166587
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 4 : Иммиграция и безопасность Европы. – 2008. – 214 с.
166588
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Сепаратизм в современной Европе. – 2009. – 222 c/
166589
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Бизнес - образование в Европе и в России. – 2010. – 248 с.
166590
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – 2011. – 268 с.
166591
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 2 : Левые партии и движения в странах Европы. – 2012. – 200 с.
166592
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – 2012. – 252 с.
166593
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – 2012. – 240 с.
166594
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 1 : Европа и Россия: инновационное развитие и модернизация экономик. – 2013
166595
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 3. – 2013. – Резюме на рус.,англ. яз.
166596
   Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
№ 4. – 2013. – Резюме на рус.,англ. яз.
166597
   Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 1. – 1991. – 318 с.
166598
   Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2, ч. 1. – 1991. – 212 с.
166599
   Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 2, ч. 2. – 1991. – 244 с.
166600
   Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 3. – 1991. – 250 с.
166601
   Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
№ 4. – 1991. – 224 с.
166602
  Маханькова М.Т. Актуальные проблемы занятости молодежи в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Маханькова М.Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л.
166603
  Силаева С.А. Актуальные проблемы занятости на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Силаева С.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 23л.
166604
   Актуальные проблемы Западной Европы: политика, экономика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 1. – 1981. – 224 с.
166605
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1982. – 282 с.
166606
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 3. – 1982. – 235 с.
166607
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 4. – 1983. – 287 с.
166608
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 5. – 1983. – 243 с.
166609
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 6. – 1984. – 244 с.
166610
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 7. – 1984. – 235 с.
166611
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 8. – 1985. – 284 с.
166612
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 9. – 1986. – 254 с.
166613
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 10. – 1986. – 256 с.
166614
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 11. – 1986. – 263 с.
166615
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 12. – 1986. – 248 с.
166616
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 13. – 1986. – 216 с.
166617
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 14. – 1986. – 220 с.
166618
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 15. – 1986. – 224 с.
166619
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 16. – 1987. – 214 с.
166620
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 17. – 1987. – 203 с.
166621
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 18. – 1987. – 212 с.
166622
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 19. – 1987. – 220 с.
166623
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 20. – 1987. – 208 с.
166624
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 21. – 1987. – 196 с.
166625
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
№ 2. – 1988
166626
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
№ 3. – 1988
166627
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
№ 4. – 1988
166628
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
№ 5. – 1988
166629
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
№ 6. – 1988
166630
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва
Вып. 22. – 1988. – 203 с.
166631
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 1. – 1989. – 246 с.
166632
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 3. – 1989. – 252 с.
166633
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 4. – 1989. – 248 с.
166634
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 5. – 1989. – 252 с.
166635
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 6. – 1989. – 248 с.
166636
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 1. – 1990. – 240 с.
166637
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 2. – 1990. – 252 с.
166638
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 3. – 1990. – 244 с.
166639
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 4. – 1990. – 260 с.
166640
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 5. – 1990. – 252 с.
166641
   Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0235-5620
Вып. 6. – 1990. – 244 с.
166642
  Ковбаса В.А. Актуальные проблемы и ошибки перевода названий многосерийных фильмов // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 79-80
166643
  Макода В.Е. Актуальные проблемы и характеристика способов защиты интеллектуальной собственности в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 347-357. – ISBN 978-617-566-164-2
166644
  Хрусталев Ю.М. Актуальные проблемы идеологического противоборства на мировой арене / Ю.М. Хрусталев. – Москва, 1986. – 42 с.
166645
   Актуальные проблемы идеологической борьбы на современном этапе. – Киев : Политиздат Украины, 1980. – 255 с.


  Основу книги составляют материалы научно-практической конференции,состоявшейся в г.Киеве 21-22 июня 1979г.
166646
  Старицына З.А. Актуальные проблемы изучения в вузе русско-зарубежных литературных связей 19 века / З.А. Старицына. – Казань, 1990. – 80с.
166647
  Ватажко Э.В. Актуальные проблемы изучения метадискурса литературы в контексте научной рецепции метапоэтики Д. Хармса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 38-44
166648
  Двойных К.Е. Актуальные проблемы инвариантности в моделировании мировой экономики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 31-34. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
166649
   Актуальные проблемы истории национально-государственного строительства в СССР : сборник статей. – Душанбе : Дониш, 1970. – 440 с.
166650
   Актуальные проблемы истории религии и атеизма : сборник научных трудов. – Ленинград
Вып. 2. – 1975
166651
  Затенацкий Яков Павлович Актуальные проблемы истории украинского изобразительного искусства (XIX-XX вв.) : Автореф. дис. ... д-ра исксствовед. наук / Затенацкий Яков Павлович ; АН УССР , Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 104 с. – Бібліогр. : с. 100-103
166652
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Вып. 3. – 1977
166653
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Вып. 4. – 1977
166654
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Вып. 5. – 1978
166655
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Московского ун-та. – ISSN 0201-5080
Вып. 8. – 1980
166656
   Актуальные проблемы истории философии народов СССР. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Вып. 9. – 1981
166657
   Актуальные проблемы историко-правовой науки : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та
Вып. 3 : История государственных учреждений правовых институтов и политических воззрений. – 1988. – 160 с.
166658
  Бабанский Н.Ф. Актуальные проблемы историографии государства и права ГДР / Н.Ф. Бабанский; Н.Ф. Бабанцев ; МВ и ССО РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 94 с.
166659
   Актуальные проблемы классической филологии. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Вып. 1. – 1982
166660
   Актуальные проблемы книговедения. – Москва
Вып. 2 : История книги. Теоретические и методологические основы. – 1977
166661
   Актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 384с.
166662
  Евменов Л.Ф. Актуальные проблемы контрпропаганды / Л.Ф. Евменов. – Минск, 1985. – 102,2с.
166663
   Актуальные проблемы критики современной буржуазной философии и социологии. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та
Вып. 2 : Методология и методика критики современной буржуазной философии и социологии. – 1978
166664
   Актуальные проблемы критики современной буржуазной философии и социологии. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та. – ISSN 0136-8362
Вып. 3 : Критика современной буржуазной антропологии. – 1980
166665
   Актуальные проблемы критики современной буржуазной философии и социологии. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та. – ISSN 0136-8362
Вып. 4 : Критика современных буржуазных теорий познания. – 1981
166666
  Перцовская Р.Ф. Актуальные проблемы культуры чтения в информационном обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 36-39. – ISSN 2073-9702


  Представлен краткий анализ становления культуры чтения в истории человеческой цивилизации. Выявляются основные характеристики культуры чтения эпохи электронных коммуникаций. Приводится авторская трактовка понятия «культура чтения». Определяются ...
166667
   Актуальные проблемы лексикологии : тез. докл. Третьей лингвист. конф. 3-7 мая 1971 г. : 1. Терминология. 2. Системные связи в лексике. – Новосибирск : Новосибирский гос. университет, 1971. – 180, [9] с.
166668
   Актуальные проблемы лексикологии и словообразования : сборник научных трудов. – Новосибрск : Н ГУ. – ISSN 0320-734X
Вып. 8. – 1979
166669
  Руткевич М.Н. Актуальные проблемы ленинской теории отражения / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1970. – 236с.
166670
  Нарский И.С. Актуальные проблемы маркисистско-ленинской теории познания / И.С. Нарский. – Москва, 1966. – 48с.
166671
   Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе.- Республиканская научно-практическая конференция. : Республиканская научно-практическая конференция. – Киев : МВС и ССО УССР.Киевский университет, 1982. – 378с.
166672
  Рудницкий В.В. Актуальные проблемы межгосударственного сотрудничества в гуманитарной области // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 39-44. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
166673
  Михайлов В.А. Актуальные проблемы межнациональных отношений в условиях перестройки / В.А. Михайлов. – Киев, 1989. – 22 с.
166674
   Актуальные проблемы методологии общественных наук : библиогр. материалы, 1965-1976 : (к всесоюз. науч.-техн. конф.). – Москва : ИНИОН, 1977. – 169 с.
166675
   Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике / П.Н. Агалецкий, В.А. Бойко, Р.С. Дадашев, А.И. Механников, А.С. Обухов, Г.Д. Петров, В.И. Пустовойт, др.; Коробов В.К. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 296 с.
166676
   Актуальные проблемы метрологии в радиоэлектронике. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 280-293
166677
   Актуальные проблемы механики : сб. статей. – Москва : МГУ, 1984. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.
166678
   Актуальные проблемы механики оболочек : тез. докл. II Всесоюз. совещ.-семинара молодых ученых [20 по 27 июня 1985 г. в г. Казани]. – Казань : КИСИ, 1985. – 247 с. – Библиогр. в конце докл.
166679
   Актуальные проблемы механики сплошных сред : сб. науч. трудов. – Свердловск : СИПИ, 1988. – 163 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166680
  Ковалев А.М. Актуальные проблемы мирового революционного процесса / А.М. Ковалев. – Москва, 1973. – 272с.
166681
  Левыкин В.Д. Актуальные проблемы мирового фондового рынка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 14-22. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
166682
   Актуальные проблемы мировой экономики : темат. сборник. – Киев, 1976. – 225 с.
166683
   Актуальные проблемы молодежной печати : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 167 с.
166684
   Актуальные проблемы науки. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1967. – 271 с.
166685
   Актуальные проблемы науки : философия, социология. – Ростов -на-Дону : Изд. Ростовского университета, 1970. – 127 с.
166686
  Добров Г.М. Актуальные проблемы науковедения / Г.М. Добров. – Москва, 1968. – 46с.
166687
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодежи : материалы всесоюз. шк. молодых ученых и комс. работников в Гурзуфе [нояб. 1981 г.]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 187 с.
166688
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодежи : материалы II всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов [окт.-нояб. 1983 г., Звенигород]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 174 с. – (Атеизм / ВЛКСМ, ЦК)
166689
   Актуальные проблемы научно-атеистического воспитания молодежи : материалы III-й всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов (г. Баку, 7-17 апр. 1986 г.). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 195 с. – (Атеизм / ВЛКСМ, ЦК)
166690
   Актуальные проблемы научно-методического руководства областных, краевых, республиканских библиотек РСФСР : сб. трудов. – Ленинград, 1977. – 141 с.
166691
  Балтин Николай Федорович Актуальные проблемы научно-технической политики Народной республики Болгарии /вторая пол. 70-х-нач. 80-х гг./ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Балтин Николай Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
166692
  Балтажи Николай Федорович Актуальные проблемы научно-технической политики Народной республики Болгарии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Балтажи Николай Федорович; Киев. гос. ун-т им Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 23л.
166693
   Актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев : Вища школа ; Головное издательство, 1975. – 294 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166694
   Актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев : Вища школа, 1975. – 296с.


  Книга освещает политические и социально-экономические проблемы развития нашей страны,стран социалистического содружества,международного коммунистического и национально-освободительного движения.Большое внимание уделено критике извращений научного ...
166695
   Актуальные проблемы научного коммунизма : пособие для воен. акад. – Москва : Воениздат, 1981. – 456 с.
166696
   Актуальные проблемы национального и интернационального в духовном мире советского человека : [сборник статей : по материалам конф., Баку, 6-9 дек. 1983 г.]. – Баку : Элм
Вып. 3 : Личность в системе национальных отношений : По материалам сек. "Этносоциол. и этнопсихол. проблемы изучения личности в системе нац. отношений" Всесоюз. науч.-практ. конф. "Диалектика нац. и интернац. в духовном мире сов. человека". – 1985. – 239, [3] с.


  По материалам сек. "Этносоциол. и этнопсихол. проблемы изучения личности в системе нац. отношений" Всесоюз. науч.-практ. конф. "Диалектика нац. и интернац. в духовном мире сов. человека"
166697
   Актуальные проблемы национального и интернационального и интернационального в духовном мире советского человека : [сборник статей : по материалам конф., Баку, 6-9 дек. 1983 г.]. – Баку : Элм
Вып. 1. – 1984. – 223 с.
166698
   Актуальные проблемы национальных отношений в свете Конституции СССР. – Москва : Наука, 1981. – 302 с. – (Национальные отношения в современную эпоху / редкол.: Ю.В. Бромлей (гл. ред.) и др.)
166699
   Актуальные проблемы некапиталистического развития освобождающихся стран. – Москва
Ч. 1, 2. – 1971. – 607, [5] с.
166700
   Актуальные проблемы нелиненйной механики сплошных сред. – Ленинград : ЛГУ, 1977. – 180 с. – (Вопросы механики и процессов управления ; вып. 1)
166701
   Актуальные проблемы непрерывного образования : сборник науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1982. – 158 с.
166702
   Актуальные проблемы новейшей истории : сборник статей. – Москва : Просвещение, 1991. – 238 с. – (Библиотека учителя истории)
166703
   Актуальные проблемы новейшей истории Франции : сборник статей. – Грозный : ЧИГУ, 1980. – 116 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166704
   Актуальные проблемы нравственного воспитания : сборник статей. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1987. – 240, [3] с.
166705
   Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи : сборник науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1985. – 147 с.
166706
   Актуальные проблемы нравственного воспитания студентов : межвуз. сборник. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1983. – 114 с. – Библиогр. в конце ст.
166707
   Актуальные проблемы нравственного воспитания студенческой молодежи : науч.-метод. конф., 2-4 апр. 1985 г., Минск : тез. докл. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 251 с.
166708
   Актуальные проблемы нравственного развития личности : материалы регион. конф. – Томск : Томский университет, 1975. – 224 с.
166709
   Актуальные проблемы обеспечения рационального использования земли в СССР : (тез. докл. на Науч. конф.). – Москва : [б. и.], 1968. – 32 с.
166710
   Актуальные проблемы образавания // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-11. – ISSN 0016-7207
166711
  Н"Гакеньи Проспер Марэн Актуальные проблемы образования в Народной Республике Конго : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Н"Гакеньи Проспер Марэн; АН СССР, Ин-т Африки. – М., 1980. – 22л.
166712
   Актуальные проблемы обучения аудированию на иностранных языках в неязыковых вузах : сборник науч. трудов. – Омск : ОмГУ, 1984. – 134 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166713
   Актуальные проблемы обучения речи и пути интенсификации учебного процесса : сборник науч. трудов. – Москва : Изд-во Университета дружбы народов, 1990. – 150, [3] с. – Библиогр. в конце ст.
166714
   Актуальные проблемы общей, социальной и педагогической психологии : сборник науч. трудов. – Москва : НИИОП, 1980. – 159 с. – Библиогр. в конце ст.
166715
  Гырдев Д. Актуальные проблемы общественного сознания / Д. Гырдев. – Москва, 1982. – 312с.
166716
   Актуальные проблемы общественного сознания и духовной культуры : сборник статей. – Таллин : АН ЭССР, 1980. – 217 с.
166717
   Актуальные проблемы общественных естественных и технических наук : тез. докл. третьей межвуз. конф. мол. ученых и специалистов г. Перми. – Пермь : ППИ
Ч. 3. – 1983. – 76 с.
166718
   Актуальные проблемы общественных и естественных наук : науч. конф. молодых ученых, посвящ. 60-летию ун-та : тез. докл. – Минск : Вышэйш. школа, 1981. – 155 с.
166719
  Белый В.А. Актуальные проблемы общественных наук. Актуальные проблемы естественных наук : тез. Науч. конф. профес.-преподават. состава, посвящ. 60-летию ун-та : тез. докладов / Белый В.А. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина ; [редкол.: В.А. Белый (отв. ред.), В.М. Анищик и др.]. – Минск : Вышэйш школа, 1982. – 167 с.
166720
   Актуальные проблемы океанологии. – Москва : [б. и.], 1984. – 84 с.
166721
   Актуальные проблемы олигофренопедагогики : сборник науч. трудов. – Москва : АПН СССР, 1988. – 167, [1] с.
166722
   Актуальные проблемы оптимизации обслуживания читателей : X науч. конф. Науч. б-ки Тарт. гос. ун-та, 21-23 мая 1986 г., Секция "Психол. пробл. информатики и информ. деятельности" : тез. докл. – Тарту : ТГУ, 1986. – 49 с. – Библиогр. в конце ст.
166723
   Актуальные проблемы организации и методики научных исследований коммунистического воспитания молодежи : материалы всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов. – Москва : ВКШ, 1983. – 215 с.
166724
   Актуальные проблемы организации и оплаты труда на промышленных предприятиях : межвуз. сборник науч. трудов. – Иваново : ИвГУ, 1984. – 159 с.
166725
   Актуальные проблемы организации учебного процесса : nез. докл. университет. науч.-метод. конф. – Минск, 1987. – 261, [1] с.
166726
   Актуальные проблемы орнитологии : сборник статей. – Москва : Наука, 1986. – 254 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166727
   Актуальные проблемы освоения топливно-энергетических ресурсов Сибири : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИЭИОПП, 1985. – 157, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
166728
   Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки : 80-е годы. – Москва : Международные отношения, 1985. – 304 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 289-296
166729
   Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. – 255 с.
166730
   Актуальные проблемы охраны окружающей среды : экон. аспекты. – Киев : Наукова думка, 1979. – 319 с.
166731
   Актуальные проблемы охраны прав личности в советском уголовном судопроизводстве : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1989. – 139, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
166732
   Актуальные проблемы патриотического и интернационального воспитания молодежи : материалы всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов, г. Баку, 7-17 апр. 1987 г.). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 184 с.
166733
  Вовси И.И. Актуальные проблемы педагогики и психологии / И.И. Вовси. – Москва, 1972. – 16с.
166734
  Мельников В.М. Актуальные проблемы педагогики и психологии в формировании вузовского преподавателя как лектора и педагога // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 51-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные проблемы, стоящие перед педагогикой и психологией при формировании преподавателя высшей школы как лектора и педагога.
166735
   Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей школы : сборник статей. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1974. – 160 с.
166736
   Актуальные проблемы педагогики и эстетическое воспитание : тез. докл. к всерос. конф. "Методол. проблемы эстет. воспитания", (26-28 апр. 1973). – Москва : [б. и.], 1973. – 238 с.
166737
   Актуальные проблемы перестройки партийно-политической работы в Вооруженных Силах СССР : альбом опор. схем. – Москва : Воениздат, 1989. – 64 с.
166738
   Актуальные проблемы перестройки преподавания общественных наук и повышение их роли в коммунистическом воспитании студентов : тез. докл. респ. (РСФСР) науч.-метод. конф., 14-16 сент. 1988 г. – Казань : КАИ
Ч. 1. – 1988. – 175 с.
166739
   Актуальные проблемы перестройки школы : тез. науч. семинара. – Тарту : ТГУ, 1989. – 117с. – Библиогр. в конце докл.
166740
   Актуальные проблемы планомерного развития народного хозяйства. – Москва : Мысль, 1980. – 248 с.
166741
  Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 36-40. – ISSN 1811-377X
166742
  Краснобаева И.А. Актуальные проблемы повышения конкурентоспособности вузов / И.А. Краснобаева, Н.И. Птуха // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-73.
166743
  Валдайцев С.В. Актуальные проблемы повышения уровня университетского экономического образования в России / С.В. Валдайцев, Т.А. Лезина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 83-93. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  Статья посвящена тем актуальным аспектам повышения качества подготовки экономистов в российских университетах, по которым наблюдается особенное отставание от международного уровня. Это касается в первую очередь большего использования современных ...
166744
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1980. – 167 с. – Библиогр. в конце ст.
166745
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства : (тез. докл. и выступлений науч.-теорет. конф., 14-15 мая 1980 г.). – Ташкент : [б. и.]
Т. 1. – 1980. – 247 с.
166746
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства : (тез. докл. и выступлений науч.-теорет. конф., 14-15 мая 1980 г.). – Ташкент : [б. и.]
Ч. 2. – 1980. – 299 с.
166747
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства : (тез. докл. и выступлений науч.-теорет. конф., 14-15 мая 1980 г.). – Ташкент : [б. и.]
Ч. 3. – 1980. – 170 с.
166748
   Актуальные проблемы повышения эффективности общественного производства. – Ташкент : Фан, 1982. – 211 с.
166749
   Актуальные проблемы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в высшей школе : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛТИ, 1987. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166750
  Сайганов А.С. Актуальные проблемы повышения эффективности функционирования АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 84-87. – ISSN 2221-1055
166751
  Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации / Батышев С.Я. – Москва : Педагогика, 1979. – 223 с. – (Тр. д. чл. и чл.-кор. АПН СССР)
166752
   Актуальные проблемы подготовки учителя в университете : межвуз. сборник. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 125, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166753
   Актуальные проблемы подготовки учителя общетехнических дисциплин. – Киев : Вища школа, 1986. – 174 с. – Библиогр.: с. 170-172
166754
   Актуальные проблемы политики и экономики современной Японии : сборник статей. – Москва : Наука, 1991. – 271, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166755
   Актуальные проблемы политической экономии. – Москва : МГУ, 1979. – 286 с.
166756
   Актуальные проблемы политической экономии : учеб. пособие для ун-тов марксизма-ленинизма. – Москва : Политиздат, 1988. – 446, [1] с. – (Для системы политической учебы)
166757
  Беляев Ю.Н. Актуальные проблемы политической экономии в свете решений XXVII съезда КПСС : сборник статей / ред.: Ю.Н. Беляев. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1988. – 300 с.
166758
   Актуальные проблемы политической экономии социализма. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1969. – 200 с.
166759
   Актуальные проблемы политэкономии развитого социализма : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1985. – 288 с. – Библиогр. в конце ст.
166760
   Актуальные проблемы построения развитого социалистического общества в ГДР. – Москва : [б. и.]. – (Проблемы развития социалистических стран)
Вып. 1 : Реферативный сборник. – 1981. – 154 с.
166761
   Актуальные проблемы правоведения в период совершенствования социалистического общества : сб. статей. – Томск : Изд-во Томского университета, 1989. – 261 с. – (Юридические науки)
166762
   Актуальные проблемы правоведения в современный период. – Томск : Томский университет, 1991. – 249 с.
166763
   Актуальные проблемы правоведения в современный период : сб. статей. – Томск : Изд-во Томского университета
Ч. 1. – 1993. – 249 с.
166764
   Актуальные проблемы правоведения в современный период. – Томск : Изд-во Томского университета
Ч. 1,2. – 1993. – 130 с.
166765
   Актуальные проблемы правоведения в современный период : сборник статей. – Томск : Изд-во Томского университета
Ч. 2. – 1993. – 154 с.
166766
   Актуальные проблемы правоведения за рубежом : реф. сборник. – Москва : [б. и.]. – (Проблемы государства и права за рубежом)
Ч. 2 : Проблема правового государства. – 1990. – 208 с.
166767
  Нурзад И.Л. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности банков на фондовом рынке Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 77-84
166768
   Актуальные проблемы правового регулирования сельского хозяйства. – Москва : [б. и.], 1976. – 151 с.
166769
   Актуальные проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности социалистических организаций : межвузов. темат. сборник. – Владивосток : ДВГУ, 1978. – 64 с.
166770
   Актуальные проблемы правовой защиты личности в уголовном судопроизводстве : сб. науч. трудов. – Ярославль : ЯрГУ, 1990. – 196 с. – (Право / Яросл. гос. ун-т)
166771
  Анашкин Г.З. Актуальные проблемы правосудия в СССР / Анашкин Г.З. ; Всесоюз. общ-во "Знание" ; Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о государстве и праве. – Москва : Знание, 1969. – 48 с. – (В помощь лектору)
166772
  Мазуренко А.П. Актуальные проблемы правотворческой политики в РФ // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 149-155. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
166773
   Актуальные проблемы преподавания иностранных языков : тез. докл. VIII респ. науч. конф. преподавателей иностр. яз., посвящ. 60-летию Великой Октябрьской соц. революции. – Алма-Ата : КазГУ, 1977. – 250 с.
166774
   Актуальные проблемы преподавания общественных наук : сборник статей. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1976. – 136 с.
166775
   Актуальные проблемы преподавания экономической истории в вузах : материалы конф. – Минск : БГУ, 1970. – 128 с.
166776
   Актуальные проблемы преподавания языка в иностранной аудитории : совмест. сов.-болг. сб. науч. трудов. – Москва : Изд-во Университета дружбы народов, 1988. – 187 с. – Библиогр. в конце ст.
166777
   Актуальные проблемы прикладной математики и математического моделирования. – Новосибирск, 1982. – с.
166778
   Актуальные проблемы применения советского законодательства : сьорник статей. – Душанбе : ТГУ, 1974. – 208 с.
166779
   Актуальные проблемы природоохранительного и сельскохозяйственного права : сборник науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1984. – 100 с. – Библиогр. в конце ст.
166780
  Бартов В.Ф. Актуальные проблемы природопользования в промышленном регионе : сб. ст. / АН СССР, Урал. науч. центр ; [отв. ред.: В.Ф. Бартов, О.В. Тютков]. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1985. – 152 с.
166781
   Актуальные проблемы проектирования и разработки АСУ : межвуз. сборник. – Москва : МИНХ, 1981. – 159 с.
166782
  Ильина Т.А. Актуальные проблемы пропаганды педагогических знаний / Т.А. Ильина. – Москва, 1979. – 54с.
166783
  Карпович О.Г. Актуальные проблемы противодействия страховому и налоговому мошенничеству в ряде зарубежных государств // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 34-38. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматриваются основные проблемы противодействия страховому и налоговому мошенничеству по законодательству ряда европейских государств, стран бывшего СССР, а также Китая. Проводится сравнительно-правовой анализ.
166784
  Забрянский Г.Й. Актуальные проблемы профилактики преступлений в сельской местности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1983. – 80 с.
166785
   Актуальные проблемы профсоюзного движения в капиталистических и развивающихся странах : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1975. – 256 с.
166786
   Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку : сб. статей. – Москва : МГУ, 1970. – 168 с. : ил., черт.
166787
   Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики : материалы к курсу лекций. – Москва : МГУ, 1980. – 53 с. – Библиогр.: с. 52
166788
   Актуальные проблемы радикальной перестройки управления производством : сборник науч. трудов. – Ленинград : ЛИЭИ, 1989. – 158 с. – Библиогр. в конце ст. – (Экономика и управление социалистическим производством / Ленингр. инж.-экон. ин-т им. Пальмиро Тольятти)
166789
   Актуальные проблемы развития Австралии и Океании : сборник статей. – Москва : Наука, 1984. – 223 с. – Библиогр. в конце ст.
166790
   Актуальные проблемы развития архитектуры и программного обеспечения ЭВМ и вычислительных систем : труды всесоюз. конф. – Новосибирск, 1983. – 142 с.
166791
  Родионов В.Н. Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей стран Африки (на прим. Нигерии и Ганы) : Автореф... канд. экон.наук: / Родионов В.Н.; МГИМО,Каф. междунар. эконом. отнош. – М., 1969. – 15л.
166792
   Актуальные проблемы развития высшей школы в современных условиях : упр. и перспективное. планирование. – Киев : Вища школа ; Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 52 с. – Библиогр.: с. 51
166793
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии : Всесоюз. конф., (29-31 марта 1989 г., Таллинн) : тез. докл. и сообщ. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1989. – 177, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
166794
   Актуальные проблемы развития и внедрения новой информационной технологии : Всесоюз. конф., (29-31 марта 1989 г., Таллинн) : тез. докл. и сообщ. – Москва : [б. и.]
Ч. 2. – 1989. – 165 с. – Библиогр. в конце ст.
166795
   Актуальные проблемы развития исторического материализма : (материалы Всесоюз. межвуз. науч.-теорет. конф. 25-28 янв. 1972 г.). – Москва : Изд-во Московского университета, 1974. – 553 с.
166796
   Актуальные проблемы развития конкретных социальных исследований : сборник статей. – Москва : Изд-во Московского университета, 1971. – 264 с.
166797
   Актуальные проблемы развития культуры Алтая : сб. статей. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1978. – 232 с.
166798
   Актуальные проблемы развития культуры села : материалы Всесоюз. совещ. работников культуры 15-16 янв. 1979 г. – Москва : Профиздат, 1979. – 207 с.
166799
   Актуальные проблемы развития марксистско-ленинской теории и борьбы с антикоммунизмом в свете решения XXIV съезда КПСС : [тезисы докладов и лекций]. – Москва : [б. и.], 1971. – 80 с. – (В помощь лектору)
166800
   Актуальные проблемы развития национальных отношений, интернационального и патриотического воспитания : учеб. пособие. – Москва : Политиздат, 1988. – 351, [1] с. – (Для системы политической учебы)
166801
   Актуальные проблемы развития непроизводственной сферы в условиях зрелого социализма : межвуз. сборник. – Барнаул : [б. и.], 1982. – 128 с.
166802
   Актуальные проблемы развития общественных наук в свете решений XXVI съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР : материалы докл. науч.-метод. конф., посвящ. 60-летию образования СССР, (7-8 дек. 1982 г.). – Тарту : ТГУ, 1984. – 195 с. – Библиогр. в конце докл.
166803
   Актуальные проблемы развития общественных наук В СРВ : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 234 с. – Библиогр. в конце ст.
166804
   Актуальные проблемы развития общественных наук на современном этапе : тез. докл. науч.-практ. конф. молодых ученых 29 марта 1986 г. – Петрозаводск : ПГУ, 1986. – 111 с.
166805
   Актуальные проблемы развития профессионально-технического образования : науч.-практ. конф., 22-23 мая 1990 г., Ленинград : тез. докл. – Ленинград : ВИПК руководящих работников и специалистов профтехобразования, 1990. – 88 с.
166806
   Актуальные проблемы развития самостоятельной учебной деятельности студентов : сборник статей. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1986. – 62 с.
166807
  Андреев А.Л. Актуальные проблемы развития советской художественной культуры / А.Л. Андреев. – Москва : Знание, 1987. – 60, [3] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика ; 9/1987)
166808
   Актуальные проблемы развития социалистического общества : сборник статей. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1991. – 195, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
166809
  Дарибаева Адаскан Актуальные проблемы развития страхования в сельском хозяйстве Казахстана / Дарибаева Адаскан, Шуленбаева Фаина, Жолмуханова Айгуль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 284-291 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
166810
   Актуальные проблемы развития творческой активности студенческой молодежи : материалы V совмест. науч.-практ. конф. Воронеж. ун-та и Ун-та им. Мартина Лютера, Галле-Виттенберг (ГДР), Воронеж, 3-4 нояб. 1986 г. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1988. – 216 с.
166811
   Актуальные проблемы развития торговли. – Киев, 1975. – 160 с.
166812
   Актуальные проблемы развития универсального образования на современном этапе : тез. докл. Всесоюз. семинара 29-31 окт. 1984 г. – Киев : КГУ, 1984. – 98 с.
166813
   Актуальные проблемы развития универсальной научной библиотекий : сб. науч. трудов. – Ленинград : ГПБ, 1984. – 122 с. – Библиогр. в конце ст.
166814
   Актуальные проблемы развития экономики Вьетнама. – Москва : Мысль, 1980. – 174 с.
166815
   Актуальные проблемы развития экономики Казахстана на этапе зрелого социализма : сб. статей. – Алма-Ата : Институт народного хозяйства, 1984. – 170 с. – Библиогр.: с. 150
166816
  Калмыков В.Н. Актуальные проблемы развитого социализма / В.Н. Калмыков. – Минск, 1984. – 166с.
166817
   Актуальные проблемы разоружения. – Москва : Наука, 1978. – 175 с.
166818
   Актуальные проблемы раскрытия преступлений : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1985. – 118 с.
166819
   Актуальные проблемы романской филологии. – Воронеж : [б. и.], 1975. – 94 с.
166820
   Актуальные проблемы России эпохи феодализмы : Материалы конференции 19-20 ноября 1976 г. – Москва : Наука, 1970. – 468 с.
166821
   Актуальные проблемы русского словообразования : материалы респ. науч. конф. (12-15 сент. 1972 г.). – Самарканд : [б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 407 с. – Библиогр. в конце ст.
166822
   Актуальные проблемы русского словообразования : материалы респ. науч. конф. (12-15 сент. 1972 г.). – Самарканд : [б. и.]
Ч. 2. – 1972. – 257 с. – Библиогр. в конце ст.
166823
   Актуальные проблемы русского словообразования : тез. докл. и крат. сообщ. III респ. науч. конф., 21-23 сент. 1978 г. – Ташкент : [б. и.], 1978. – 360 с. – Библиогр. в конце ст.
166824
   Актуальные проблемы русского словообразования : материалы III респ. науч. конф., [21-23 сент. 1978 г.). – Ташкент : [б. и.]
Ч. 2. – 1980. – 287 с. – Библиогр. в конце ст.
166825
   Актуальные проблемы русского словообразования : сб. науч. статей : тез. докл. конф. – Ташкент : Укитувчи, 1982. – 469 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
166826
   Актуальные проблемы русского словообразования : сб. науч. статей. – Ташкент : Укитувчи, 1985. – 311 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166827
   Актуальные проблемы русской морфологии : (публ. лаб. "Рус. яз. и рус. лит. в современ. мире" филол. фак. МГУ). – Москва : МГУ, 1988. – 155 с. – Библиогр. в конце ст.
166828
   Актуальные проблемы сегнетоэлектрических фазовых переходов : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 143 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166829
   Актуальные проблемы семасиологии : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : РГПУ, 1991. – 171 с. – Библиогр. в конце ст.
166830
   Актуальные проблемы синтаксиса современного русского языка : темат. сб. науч. тр. профес.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1985. – 94 с. – Библиогр. в конце ст.
166831
  Бахвалова Л.А. Актуальные проблемы системы уголовно-правовых санкций в отношении несовершеннолетних по УК РФ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 109-118. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
166832
   Актуальные проблемы славянского языкознания : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 156 с. – Библиогр. в конце ст.
166833
   Актуальные проблемы славянского языкознания в СССР : материалы к IX Междунар. съезду славистов, Киев, 1983 : сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1983. – 280 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Теория и история языкознания" / АН СССР, ИНИОН)
166834
   Актуальные проблемы следственной деятельности : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : СЮИ, 1990. – 150, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
166835
  Паморозская Н.И. Актуальные проблемы словообразования в немецком языке / Н.И. Паморозская. – Калинин, 1983. – 47 с.
166836
   Актуальные проблемы совершенствования административного и финансового права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1984. – 163 с.
166837
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма : сб. науч. трудов. – Киев : КВШ МВД СССР, 1983. – 149 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
166838
   Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма. – Киев, 1983. – 151с.
166839
   Актуальные проблемы совершенствования высшей школы : науч.-метод. сб. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 1992. – с. – Библиогр.: с. 20
166840
  Пилипенко Н.С. Актуальные проблемы совершенствования отдельных положений работы КТС в республике Беларусь // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 224-227. – ISBN 978-617-7450-09-1


  Комиссия по трудовым спорам - в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации - первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях (подразделениях).
166841
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : [2]. Совершенствование методов планир. и стимулирования работ по ускорению внедрения в пр-во достижений науки и техники (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 116 с. : ил.
166842
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование народнохоз. и отрасл. планир. (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 183 с. : ил.
166843
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование системы материального стимулирования и системы экон. нормативов (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 142 с. : ил.
166844
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. : совершенствование фин.-кредит. рычагов и ценообразования (секция). – Москва : АНХ, 1985. – 103 с. : ил.
166845
   Актуальные проблемы совершенствования планово-экономических рычагов управления народным хозяйством : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., Москва, апр. 1985 г. – Москва : АНХ, 1985. – 132 с. : ил.
166846
   Актуальные проблемы совершенствования подготовки квалифицированной рабочей силы : сборник науч. трудов. – Москва : ЦНИЛТР, 1988. – 168 с. – (Трудовые ресурсы)
166847
   Актуальные проблемы совершенствования преподавания марксистско-ленинской теории в высших учебных заведениях : материалы Совмест. семинара обществоведов СССР и ГДР (Вильнюс, 17-20 февр. 1987 г.). – Вильнюс : МВССО ЛитССР, 1987. – 208 с. – Библиогр.: с. 73-74
166848
  Гусев Ю.В. Актуальные проблемы совершенствования развитого социализма / Ю.В. Гусев, В.М. Тумаларьян. – М, 1984. – 40с.
166849
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических образа жизни в свете решений XXVI съезда КПСС : сборник статей. – Алма-Ата : КазГУ, 1983. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.
166850
   Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений : темат. сб. науч. трудов. – Баку : АГУ, 1986. – 138 с. – Библиогр. в конце ст.
166851
  Здравомыслов А.Г. Актуальные проблемы совершенствования социалистического образа жизни / А.Г. Здравомыслов. – Москва, 1981. – 64с.
166852
  Ларичева З.М. Актуальные проблемы совершенствования социалистической организации общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ларичева З. М.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 19л.
166853
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 111 с.
166854
   Актуальные проблемы совершенствования средств массовой информации и пропаганды : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1986. – 144,[1] с.
166855
   Актуальные проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки специалистов со средним специальным образованием в условиях научно-технического прогресса : материалы всесоюз. науч.-практ. конф. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1983. – 208 с.
166856
  Степанович В.А. Актуальные проблемы совершенствования учебного процесса в университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядаються зростання ролі сучасного університету в індивідуальній долі кожного випускника, обгрунтовується теза сучасний ВНЗ це вже не лише джерело знання і «кузня кадрів», але джерело нових перспективних цілей і програм для його ...
166857
   Актуальные проблемы совершенствования учета экономического анализа деятельности предприятий и объединений : сб. статей. – Москва : МГУ, 1980. – 77 с.
166858
   Актуальные проблемы совершенствования хозяйственного механизма на современном этапе : сб. науч. трудов. – Москва : АНХ, 1985. – 102 с.
166859
   Актуальные проблемы советского архивоведения : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1976. – 163 с.
166860
   Актуальные проблемы советского кино начала 80-х годов : сб. науч. трудов. – Москва : [б. и.], 1983. – 175 с.
166861
   Актуальные проблемы советского права. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 360 с.
166862
   Актуальные проблемы советского уголовного процесса : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : СЮИ, 1987. – 142 с.
166863
   Актуальные проблемы советской историографии первой русской революции. – Москва : Наука, 1978. – 318 с.
166864
   Актуальные проблемы советской картографии : [тезисы докл.]. – Москва : МФГО, 1976. – 58 с.
166865
   Актуальные проблемы советской криминалистики : сборник статей. – Москва : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980. – 103 с., [1] л. портр. : ил., портр.
166866
   Актуальные проблемы советской криминологии и исправительно-трудового права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1989. – 94 с.
166867
   Актуальные проблемы советской литературы : (методол. и метод. аспекты их изучения в соц. странах) : материалы симпозиума. – Москва : МГУ, 1977. – 244 с.
166868
   Актуальные проблемы советской романистики : науч. сессия, посвящ. 100-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии акад. В.Ф. Шишмарева (1875-1975) : тезисы докл. – Ленинград : ЛГУ, 1975. – 112 с., 1 л. портр. : ил., портр.
166869
   Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского права : б. науч.-аналит. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1983. – 171 с. – Библиогр. в конце обзоров. – (Серия "Проблемы государства и права за рубежом" / АН СССР, ИНИОН))
166870
   Актуальные проблемы современного востоковедения. История. Экономика : сб. статей. – Москва : Наука, 1974. – 372 с. – Библиогр. в конце ст.
166871
   Актуальные проблемы современного литературного процесса : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1985. – 233 с. – Библиогр. в конце ст.
166872
   Актуальные проблемы современного международного морского права. – Москва : Наука, 1972. – 179 с.
166873
   Актуальные проблемы современного молодежного движения : критика антимарксистских и антиком. концепций : Вторая науч.-теорет. конф., Москва, 27-29 сент. 1976 г. : тезисы. – Москва : МГУ, 1976. – 264 с.
166874
  Гафуров Б.Г. Актуальные проблемы современного национально-освободительного движения / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1976. – 279с.
166875
   Актуальные проблемы современного политического развития : очерки теории. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 222 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-221
166876
   Актуальные проблемы современной биологии : (сб. науч. трудов). – Алма-Ата : Казах университет, 1997. – 88 с.
166877
   Актуальные проблемы современной буржуазной криминологии : реф. сборник : ч. 1. – Москва : ИНИОН АН СССР, 1979. – 220, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце ст.
166878
   Актуальные проблемы современной гербологии : тез. докл. : I Герболог. чтений, посв. памяти Н. А. Шипинова и А. В. Воеводина (10-12 апр. 1990 г.). – Ленинград : Ленингр. обл. правл. Всесоюз. агропром. НТО, 1990. – 109 с.
166879
   Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки : реф. сб. – Москва. – (Серия "Проблемы государства и права зарубежом")
Вып. 1. – 1990. – 156 с.
166880
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учебно-метод. пособие для системы парт. образования : сборник. – Москва : Политиздат, 1977. – 303 с.
166881
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : материалы II Всесоюз. шк. молодых ученых и специалистов по пробл. идеол. борьбы (ММЦ "Ростов Великий", Яросл. обл., 4-11 мая 1981 г.) : [в 2 вып.]. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 1. – 1982. – 207 с.
166882
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учеб.-метод. пособие. – Москва : МГУ
Вып. 2. – 1983. – 68 с.
166883
   Актуальные проблемы современной идеологической борьбы : учеб. пособие для системы парт. учебы. – Москва : Политиздат, 1985. – 415 с.
166884
  Семенова Г.П. Актуальные проблемы современной литературной критики. / Г.П. Семенова. – Л., 1976. – 35с.
166885
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6. – 2002. – 234 с.
166886
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1. – 2003. – 344 с.
166887
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2003. – 252 с.
166888
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3. – 2003. – 274 с.
166889
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 4. – 2003. – 168 с.
166890
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6. – 2003. – 156 с.
166891
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2004. – 248 с.
166892
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3. – 2004. – 182 с.
166893
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1. – 2005. – 128 с.
166894
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2005. – 124 с.
166895
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1. – 2006. – 222 с.
166896
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 4. – 2006. – 214 с.
166897
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1. – 2007. – 208 с.
166898
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2. – 2007. – 148 с.
166899
   Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3. – 2007. – 128 с.
166900
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2 (40). – 2008. – 314 с.
166901
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1 (45). – 2009. – 128 с.
166902
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1( 51). – 2010. – 166 с.
166903
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 5 (55). – 2010. – 140 с.
166904
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6 (56). – 2010. – 270 с.
166905
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 1 (57). – 2011. – 216 с.
166906
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2 (58). – 2011. – 200 с.
166907
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3 (59). – 2011. – 196 с.
166908
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2 (64). – 2012. – 200 с. – резюме рос., англ. мовами
166909
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3 (65). – 2012. – 230 с. – резюме рос., англ. мовами
166910
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 5 ( 67). – 2012. – 200 с. – резюме рос., англ. мовами
166911
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6 (68). – 2012. – 392 с. – резюме рос., англ. мовами
166912
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 2 (70). – 2013
166913
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 3 (71). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
166914
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 4 (72). – 2013
166915
   Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
№ 6 (74). – 2013
166916
   Актуальные проблемы современной патофизиологии : тез. докл. Всесоюз. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.А. Богомольца (1881-1981 гг.), Киев, май 1981 г. – Киев : Наукова думка, 1981. – 440 с.
166917
   Актуальные проблемы современной психологии : материалы междунар. конф., Москва, МГУ [14-28] сент. 1982 г. – Москва : МГУ, 1983. – 245 с.
166918
   Актуальные проблемы современной русистики. – Ленинград : Просвещение ; Ленингр. отд-ние, 1991. – 205, [2] с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы национальной школы)
166919
   Актуальные проблемы современной советской и зарубежной педагогики : сб. науч. трудов. – Москва : НИИОП, 1988. – 98 с. – Библиогр. в конце ст.
166920
  Дембо А.Г. Актуальные проблемы современной спортивной медицины / А.Г. Дембо. – М., 1980. – 296с.
166921
  Туляков В.А. Актуальные проблемы современной уголовно-правовой политики // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 65-71. – ISBN 978-966-458-403-3
166922
   Актуальные проблемы современной физики сегнетоэлектрических явлений : межвуз. темат. сб. – Калинин : КГУ, 1978. – 176 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166923
   Актуальные проблемы современной физиологии : материалы конф. посвящ. 50-летию Ин-та фылиологии им. А.А. Богомольца ; сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 266 с. – Библиогр.: с. 258-266
166924
   Актуальные проблемы современной филологии : сб. статей. – Саратов : Изд-во Саратовског университета, 1984. – 129 с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-127
166925
   Актуальные проблемы современной филологии : [сб. ст. молодых ученых Филол. фак. Сарат. гос. ун-та]. – Саратов : Изд-во Саратоовского университета
Вып. 2. – 1985. – 90 с. – Библиогр.: с. 27, и в примеч.: с. 50-51
166926
   Актуальные проблемы современной фольклористики : сб. статей и материалов. – Ленинград : Музыка ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 224 с. : ил., нот.
166927
   Актуальные проблемы современной химии : тез. докл. четвертой обл. межвуз. студ. науч.-техн. конф., посвящ. 400-летию г. Куйбышева, 2-4 окт. 1985 г. – Куйбышев, 1985. – 144 с.
166928
  Евдокимов В.И. Актуальные проблемы современности и ревизионизм / В.И. Евдокимов. – Москва, 1961. – 48с.
166929
  Мартиросян Л. Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 102-105. – Бібліогр.: Лит.: С. 104; 7 назв. – ISSN 2075-1486
166930
   Актуальные проблемы социал-демократии : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0234-565X
Вып. 1. – 1988. – 192 с.
166931
   Актуальные проблемы социал-демократии : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0234-565X
Вып. 2. – 1991
166932
   Актуальные проблемы социал-демократии : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0234-565X
Вып. 2. – 1992
166933
   Актуальные проблемы социал-демократии : реферативный сборник. – Москва. – ISSN 0234-565X
Вып. 1. – 1993
166934
   Актуальные проблемы социалистического искусства : сборник статей о художественной культуре социалистических стран Европы. – Москва : Наука, 1978. – 288 с. : ил.
166935
   Актуальные проблемы социалистического образа жизни : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 71 с. – Библиогр. в конце ст.
166936
   Актуальные проблемы социалистического реализма : сборник статей. – Москва : Советский писатель, 1969. – 552 с.
166937
  Пархоменко М.Н. Актуальные проблемы социалистического реализма / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1972. – 64с.
166938
   Актуальные проблемы социалистического реализма : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 292 с.
166939
  Гурбадам Ц. Актуальные проблемы социалистической индустриализации МНР. / Ц. Гурбадам. – Москва, 1980. – 128с.
166940
   Актуальные проблемы социалистической культуры и развития личности : сб. науч. тр. (междуведомств.). – Караганда : КарГУ, 1985. – 162 с. – Библиогр. в конце ст.
166941
   Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук : тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та, Минск, апр. 1991 г. – Минск : Вышэйш. шк., 1991. – 253 с. – Библиогр. в конце докл.
166942
   Актуальные проблемы социально-экономического развития Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 249 с.
166943
   Актуальные проблемы социально-экономического развития трудового коллектива производственного объединения : сборник статей. – Москва : МГУ, 1985. – 207 с.
166944
   Актуальные проблемы социального и коммунистического воспитания молодежи : сборник науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1989. – 121, [1] с.
166945
   Актуальные проблемы социального познания : сб. статей. – Москва : МГУ, 1982. – 99 с.
166946
   Актуальные проблемы социального познания: методология и практика : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1988. – 153, [2] с.
166947
   Актуальные проблемы социального управления в регионе : сборник статей. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1980. – 162 с. – Библиогр. в конце ст.
166948
   Актуальные проблемы социальной политики на капиталистических предприятиях и классовая борьба : сборник. науч.-аналит. обзоров. – Москва : [б. и.], 1988. – 160 с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-экономические проблемы классовой борьбы" / АН СССР, ИНИОН)
166949
  Уледов А.К. Актуальные проблемы социальной психологии / А.К. Уледов. – Москва, 1981. – 93 с.
166950
  Кайдалов Д.П. Актуальные проблемы социологии труда / Д.П. Кайдалов, Е.И. Суименко. – Москва, 1974. – 238с.
166951
   Актуальные проблемы социологии труда : сб. статей. – Москва : [б. и.], 1975. – 243 с.
166952
   Актуальные проблемы спектроскопии : материалы Симпоз. ученых соц. стран по новым пробл. спектроскопии, 18-22 июня 1984 г., Москва / Симпозиум ученых соц. стран по новым проблемам спектроскопии (1984; Москва); АН СССР, Отд-ние общ. физики и астрономии, Совет по спектроскопии. – Москва : АН СССР, 1985. – 306 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166953
   Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран : сб. статей. – Москва : Наука, 1978. – 311 с.
166954
  Гафурова. Б. Актуальные проблемы сравнительного права интеллектуальной собственности // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 374-376. – ISBN 978-966-171-322-1
166955
   Актуальные проблемы стандартизации : (сборник лекций, прочит. в ДНТПС в 1967 г.). – Москва : Издательство стандартов, 1968. – 138 с. – Библиогр.: с. 138
166956
   Актуальные проблемы стилеологии и терминоведения : тезисы межгосуд. конф., посвящ. 80-летию пр. Б.Н. Головина. – Нижной Новгород : [б. и.], 1996. – 220 с.
166957
   Актуальные проблемы стран Арабского Востока и Северной Африки : сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 285 с. – Библиогр. в конце ст.
166958
   Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва : Наука, 1970. – 184 с.
166959
   Актуальные проблемы строительства и совершенствования развитого социализма : сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 161 с.
166960
   Актуальные проблемы строя иранских языков : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 84 с. – Библиогр. в конце ст.
166961
  Шумилин А.Т. Актуальные проблемы структуры и содержания процесса познания : Автореф. дис. ... доктор филос. наук : 620 / Шумилин А.Т. ; МГУ, Филос. ф-тет. – Москва, 1971. – 38 с.
166962
   Актуальные проблемы судебной психологии и экспертизы на предварительном следствии : межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск : УрГУ, 1981. – 142 с.
166963
   Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1986. – 118, [1] с.
166964
  Алиев А.А. Актуальные проблемы суицидологии: (уголовно-правовой и криминологический аспекты) / А.А. Алиев ; АЕ АзССР, Ин-т фылософии и права, М-во юстиции АзССР, НИИ судебных экспертиз. – Баку : Элм, 1987. – 188 с.
166965
   Актуальные проблемы тектоники СССР : сборник науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 166, [2] с. : ил., карт. – Библиогр. в конце ст.
166966
   Актуальные проблемы теоретической физики : сборник публикуется в связи с пятидесятилетием науч. деятельности проф. Моск. ун-та Д. Иваненко. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 388 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
166967
  Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке гражданского процесса. Учебное пособие / А.С. Козлов. – Иркутск, 1980. – 85 с.
166968
   Актуальные проблемы теории и истории развитого социалистического общества : тез. докл. респ. науч. конф. – Рига : Зинатие, 1983. – 191 с.
166969
   Актуальные проблемы теории и политики КПСС в документах и материалах XXVI съезда партии : примерная тематика лекций с библиогр. – Москва : Знатие, 1982. – 168 с.
166970
  Ломсадзе Д.Г. Актуальные проблемы теории и практики бизнеса в России : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 289-296. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
166971
   Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 116 с. : ил. – Библиогр. в примеч., и в конце ст.
166972
   Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 191 с.
166973
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 10-13. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 96, [1] с.
166974
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 14-17. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 121 с.
166975
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секции 1-4. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 120 с.
166976
   Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. регион. науч. конф. [22-24 мая 1986 г.] : Секция 5-9. – Чебоксары : ЧГУ, 1986. – 151 с.
166977
   Актуальные проблемы теории и практики комсомольской печати : сб. науч. трудов. – Москва : ВКШ, 1980. – 177 с.
166978
   Актуальные проблемы теории и практики научного атеизма. – Москва : МГУ, 1985. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 225-238
166979
   Актуальные проблемы теории и практики нравственного воспитания студентов : Межвуз. сб. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 205 с.
166980
  Клинский А.И. Актуальные проблемы теории и практики развития советской экономики в девятой пятилетке / А.И. Клинский, А.А. Вилков. – М., 1972. – 39с.
166981
   Актуальные проблемы теории и практики современного мирового революционного процесса : сб. статей. – Москва : МГУ, 1988. – 99 с.
166982
   Актуальные проблемы теории и практики социально-политических отношений развитого социализма : сб. статей. – Москва : МГУ, 1981. – 106 с.
166983
   Актуальные проблемы теории и практики строительства коммунизма. – Москва : МГУ, 1964. – 140 с.
166984
  Вальяно М.В. Актуальные проблемы теории и практики эстетического воспитания в условиях социалистического общества : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Вальяно М.В.; Моск.ин-т.нар.хоз-ва. – Москва, 1973. – 24л.
166985
   Актуальные проблемы теории литературы и искусства : сб. статей. – Москва : Мысль, 1972. – 301 с.
166986
   Актуальные проблемы теории научного атеизма : работы сов. ученых : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1983. – 259 с.
166987
  Ахлибининский Б.В. Актуальные проблемы теории научного коммунизма : по материалам тезисов Центрального Комитета КПСС "50 лет Великой Октябрьской социалистической революции" / Ахлибининский Б.В., Храленкр Н.И. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 71 с.
166988
   Актуальные проблемы теории общенародного права : сб. науч. трудов. – Москва : ВЮЗИ, 1980. – 77 с.
166989
   Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. – Москва : АН СССР, Ин-т государства и права, 1974. – 215с.


  1.Предмет и методология теории государства и права. 2.Государство в условиях развитого социализма. 3.Теоретические проблемы социалистического права. 4.Государство,право и личность.
166990
  Хунданов Л.Л. Актуальные проблемы трансплантационной иммунологии / Л.Л. Хунданов. – Москва, 1978. – 168с.
166991
  Яковлева Н.С. Актуальные проблемы управления в условиях перестройки // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 3-6. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
166992
  Могилевская О.Ю. Актуальные проблемы управления рыночной деятельностью промышленного предприятия // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 50-52. – Библиогр.: 10 назв
166993
  Асосков В.С. Актуальные проблемы физики : (аннотирован. тематика циклов лекций) / В.С. Асосков, Е.Г. Гамалей, В.П. Крайнов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору)
166994
  Соболев С.С. Актуальные проблемы формирования атеистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Соболев С.С.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
166995
  Яковлева С.Л. Актуальные проблемы формирования социальной мобильности личности в образовательной системе Великобритании // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 116-124.


  Пути создания равных условий для получения высшего образования представителями различных слоев общества.
166996
  Зыков Ю.А. Актуальные проблемы экономики НТП / Ю.А. Зыков. – М., 1986. – 252с.
166997
  Борисов Е.Ф. Актуальные проблемы экономической теории и экономической политики КПСС в свете решений XXVI съезда партии : примерный учебно-тематический план и программа для народных ун-тов эконом. знаний / Е.Ф. Борисов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. теории и эконом. политики КПСС. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
166998
  Аринина Н.Л. Актуальные проблемы эстетического воспитания : спец. курс марксистско-ленинской эстетики / Н.Л. Аринина ; М-во просвещения РСФСР, Владимир. гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского. – Владимир, 1974. – 135 с. – Библиогр.: с. 133-134
166999
   Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Изд-во Ярославского гос. ун-та. – ISSN 0206-5908
Вып. 1. – 1979
167000
   Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве : сборник научных трудов. – Ярославль : Изд-во Ярославского гос. ун-та. – ISSN 0206-5908
Вып. 2. – 1980
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,