Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
166001
  Лужнев М.Д. "Ба! Знакомые все лица!" / М.Д. Лужнев. – Донецк, 1963. – 61с.
166002
  Колодюк І. "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 77-82
166003
  Іваннікова Л. "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі степової України // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675). – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
166004
  Зісельс Й. "Бабин Яр. Це повинен бути український проект" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№119). – С. 4


  Про неприпустимість нав"язування однобічного підходу і роль держави у створенні меморіалу.
166005
  Карабан Д. "Бабский штаб" и "английский шпион". Приднестровье после выборов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Впервые за 20 л. в Приднестровье сменился лидер. Это произошло демократическим образом на выборах, а не путем уличных демонстраций и "оранжевых" революций. Более того, победил кандидат, который не имел ни админресурса, ни огромной финансовой подпитки, ...
166006
  Войтович Леонтій "Баварський географ": проблеми локалізації слов"янських племен // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 42-62. – ISSN 0203-9494
166007
  Войтович Л.В. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 12-34. – ISSN 0130-5247
166008
  Постольник І. "Багатий" та "бідний" в середовищі українського селянства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33


  За етнографічними матеріалами Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства.
166009
  Хранюк Х. "Багато людей нічого не знають про Україну, бо вона себе не рекламує" / інтерв"ю взяла Христина Грищук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Україністику в Познанському університеті відкрили з ініціативи директора Інституту... російської філології Нині познанська україністика святкує 20-річчя. Раніше там діяла кафедра української мови при Інституті російської філології, а цьогоріч ...
166010
  Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії. (Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана Алексиєвич) // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 56-57. – ISSN 2313-559X
166011
  Будкевич А. "Багатоголосся письменства Михайла Слабошпицького" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12
166012
  Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 3 назви
166013
  Елиферова М. "Багира сказала..." : гендер сказочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских переводах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 254-277. – ISSN 0042-8795
166014
  Боровков А.К. "Бада’и’ ал-лугат" / А.К. Боровков. – М, 1961. – 265с.
166015
  Коваль Р. "Бажаю відваги жити чесно..." // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Жовтень, число 10


  Минуло 25 років від дня смерті Зеновія Красівського.
166016
  Амонс Андрій "Бажаючи роззброїтись перед слідством..." : доля генерала Потоцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Влітку 1938-го органи НКВС репресували 81-річного Павла Платоновича Потоцького, колишнього царського генерала. Його звинуватили у скоєнні терористичних актів проти представників радянської влади та організації контрреволюційних заходів. Цікаво, чи ...
166017
   "Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-9
166018
  Соломонова О. "Байка" І. Стравінського як проекція скомороського синкрезису // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 108-120
166019
  Ксенопулос Г. [Багаті та бідні / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
166020
   [Базилевич Віктор Дмитрович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 44. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
166021
  Матесис А. [Базилік / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
166022
  Мекснер Франц <<Бабочки в животе>> и 25 опредилений любви : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 200 : Фото. – ISSN 1029-5828
166023
  Карим Саджадпур Аятолла Хаменеи: Высший руководитель // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 4 (42). – С. 11-35. – ISSN 1560-8913
166024
  Роготченко О. Б-52, або п"ятдесят друга Венеційська бієнале // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 54-61. – ISBN 978-966-8911-9
166025
  Карпенко Микола Б"є в литаври синій вечір : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 288-289
166026
  Вільде І. Б"є восьма : повість / І. Вільде. – Львів, 1945. – 175 с.
166027
  Стоєцький Валентин Б"є на сполох житловий сектор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 19-20
166028
  Горпенюк Максим Б"єнвенідос al Peru : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 60 : Фото
166029
  Щур Едуард Б"єнвенідос нуестрос амігос! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 24-25 : Фото
166030
  Сом М.Д. Б"ю чолом! : лірика та гумор / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1978. – 96 с.
166031
  Степанюк Б.П. Б"ють куранти : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
166032
  Маковійчук І.М. Б"ють поетичні джерела / І.М. Маковійчук. – Київ, 1965. – 47с.
166033
  Олійник Б.І. Б"ють у крицю ковалі : лірика / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 71 с.
166034
  Колісник О.В. Б.-Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С . 28-31. – ISSN 2226-3209
166035
  Жигун С.В. Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 129-133


  У статті розглядається рецензія Б. Антоненка-Довидовича на творчість Остапа Вишні у контексті творчої практики рецензента і дискусії про шляхи розвитку української літератури. Відповідно, комізм Остапа Вишні пов"язується з мовною грою, яку не сприймав ...
166036
  Аносов Вячеслав Б. Б. : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0012-6756
166037
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 136-144


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
166038
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
166039
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз ідей американського вченого Б. Барбера щодо сутності і недоліків ліберальної демократії. Вивчаються особливості трьох вимірів ліберальної демократії-анархічного, реалістичного і мінімалістського, кожен з яких має ...
166040
  Хаенко С.И. Б. Баумане / С.И. Хаенко. – М, 1987. – 63с.
166041
  Заровна І. Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І.С. Тургєнєва як чинник визрівання "нової драми" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 117-122. – ISSN 2307-2261
166042
  Одінцова М.І. Б. Д. Грінченко про становлення української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 103-108


  У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на становлення української преси, зазначені причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B. Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its ...
166043
  Нехорошев Ю.И. Б. Домашников / Ю.И. Нехорошев. – М., 1989. – 95с.
166044
  Раппопорт Л.Г. Б. Клюзнер. Симфония / Л.Г. Раппопорт. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с.
166045
  Савельева М.С. Б. Л. Горбатов -- публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Савельева М. С.; МГУ, Фак. журнал. – М., 1971. – 20л.
166046
  Гурчинов М. Б. Л. Пастернак : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
166047
  Берегова О. Б. Лятошинський та І. Белза в Київській консерваторії на початку 1920-х років // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 125-145. – ISBN 978-966-2241-39-6
166048
  Матвеев Н. Б. Манжелли / Н. Матвеев. – М., 1983. – 126с.
166049
  Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 189-194


  У цій статті зроблений аналіз труднощів, викликів і проблем, які з"явилися перед адміністрацією Б. Обами. Автор розглядає просування і невдачі у внутрішній і зовнішній політиці президента, що діє, пояснює суть "Національної Стратегії Державної Безпеки ...
166050
  Спивак Р.С. Б. Поплавский и русский экзистенциализм // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 52-56. – ISBN 978-966-439-298-0
166051
  Рахаев Б Б. Спиноза и А. Смит о "невидимой руке": приоритет формулирования, композиция понятия, механика действия / Б Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-152. – ISSN 0207-3676


  Высказано предположение, что известное правило "невидимой руки" впервые было сформулировано Б. Спинозой. Приводится доказательство путем сопоставления формальных и неформальных признаков формулировок Смита и Спинозы.
166052
  Козьмян Г.К. Б. Ф. Растрелли / Г.К. Козьмян. – Ленинград, 1976. – 200 с.
166053
  Майский И.М. Б. Шоу и другие. Воспоминания / И.М. Майский. – Москва : Искусство, 1967. – 201 с.
166054
  Ванслов В.В. Б. Щербаков : [альбом] / В.В. Ванслов. – Москва : Советский художник, 1987. – 151 с., ил. – (Мастера советского искусства)
166055
  Медушевский А. Б.А. Кистяковский и публично-правовая этика российского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 171-181. – Библиогр.: Біібліогр. : 57 назв. – ISSN 1812-7126
166056
  Сидорова Л.А. Б.А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 155-170. – ISSN 0869-5687
166057
  Горячева Р.И. Б.А. Рыбаков / Р.И. Горячева. – М, 1969. – 72с.
166058
  Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев: Очерк жизни и творчества / Л.Н. Житкова. – Свердловск, 1987. – 115с.
166059
   Б.А.Семенов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. – Свердловск, 1962. – 22с.
166060
   Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 165. – ISSN 0374-3896


  Український учений у галузі автоматики, системотехніки і теорії систем.
166061
  Кабалевский Д.Б. Б.В. Асафьев / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Госмузизд, 1954. – 76 с.
166062
  Станкевич Н.И. Б.В. Иогансон, 1893-1973 / Н.И. Станкевич. – Л., 1978. – 40с.
166063
  Черпухова К.М. Б.В. Підгорецький : музично-критична діяльність / К.М. Черпухова. – Київ : Музична Україна, 1968. – 74 с.
166064
  Шитов А.М. Б.В. Яковенко и его "История великой русской революции" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 0235-1188
166065
  Моргунов Н.С. Б.В.Иогансон / Н.С. Моргунов. – М., 1939. – 76с.
166066
  Никифоров Б.М. Б.В.Иогансон / Б.М. Никифоров. – М, 1950. – 12с.
166067
  Плотников В.И. Б.В.Корнеев / В.И. Плотников. – Л., 1982. – 215с.
166068
  Ермишин О.Т. Б.В.Яковенко и философия русской эмиграции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.71-79. – ISSN 0235-1188
166069
  Головей Л.А. Б.Г. Ананьев - выдающийся психолог 20 века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-12. – (Психология. Социология, Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
166070
  Шевченко З.М. Б.Г. Гафуров / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1969. – 90с.
166071
  Дмитренко Вікторія Ігорівна Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років 20 століття : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дмитренко Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.174
166072
  Дмитренко В.І. Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дмитренко В.І,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
166073
  Верижникова Т.Ф. Б.Е.Каплянский / Т.Ф. Верижникова. – Ленинград, 1985. – 128с.
166074
  Яцків Я. Б.Є Патон і моя світова лінія // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С.16-20. – ISSN 1819-7329
166075
  Мачулін В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-123. – ISSN 0372-6436
166076
  Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-98. – ISSN 0372-6436


  Важливим внеском академічного шевченкознавства у всенародне святкування цьогоювілею стали підготовлена під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР Є.П. Кирилюка й видана за підтримки Бориса Євгеновича масовим накладом ґрунтовна наукова біографія Т.Г. ...
166077
  Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-50. – ISSN 0372-6436
166078
  Загородній А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 0372-6436
166079
   Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436


  З ініціа тиви Б.Є. Патона створено колектив науковців із Міжнародного центру елект рон но-про меневих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Па тона, ІХВС, Інституту урології НАМН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка й розпочато ...
166080
   Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон : 50 лет во главе Академии / [Александров А.П. та ін. ; редкол.: А.Г. Наумовець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України ;. – Київ : Академперіодика, 2012. – 774, [2] с., [68] арк. фотогр. : фотогр. – Авт. зазнач. на с. 664–665 . - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр.: с. 763-772. – ISBN 978-966-360-189-2
166081
   Б.И. Веркин: каким мы его помним. – Киев : Наукова думка, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-00-620-1
166082
  Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский / Г.А. Винкевич. – Иркутск, 1961. – 60с.
166083
  Миненко Г.Н. Б.И. Коротяев: педагогические взгляды : монография / Г.Н. Миненко ; МОНУ, Гос. учреждение "ЛНУ им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-617-232-0
166084
   Б.И. Цуканов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 189-190. – ISSN 0042-8841
166085
  Збарский И.Б. Б.И.Збарский (1885-1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. – М, 1990. – 174с.
166086
   Б.И.Лебединский. Каталог. – Иркутск, 1961. – 64с.
166087
  Ромм А.Г. Б.И.Орловский.1793-1837 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1947. – 19с.
166088
   Б.Иогансон: Альбом. – Москва, 1988. – 44с.
166089
  Скрипник І.І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 178-186. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Творчість Б. Шульца та Б. І. Антонича завжди цікавила дослідників своєю багатоплановістю та мистецькою цінністю. Ще за їхнього життя було визнано, що це непересічні, "інші" за своїм глибинним сприйняттям, митці. Як і для багатьох письменників, ...
166090
   Б.Й. Набиванцю - 75 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213-214
166091
  Бойко О.Д. Б.К. Винниченко: політичний портрет 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 63-64. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюється політичнв діяльність В.К. Винниченка в 1917 р.
166092
  Дейч Е. Б.К. Зайцев о С.С. Юшкевиче // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – C. 280-282. – ISBN 966-7273-22-9
166093
  Петинова Е.Ф. Б.К. Растрелли / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1979. – 39 с.
166094
  Россинский С.Д. Б.К.Млодзеевский 1858-1923 / С.Д. Россинский. – М, 1950. – 52с.
166095
  Хуцишвили М.С. Б.Л.Пастернак и грузинская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хуцишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 26л.
166096
  Блинов В.И. Б.Л.Розинг / В.И. Блинов, В.А. Урвалов. – Москва, 1991. – 63 с.
166097
  Мурзин В.Н. Б.М. Вул и становление физики твердого тела в ФИАНе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-61
166098
   Б.М. Гончару - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн - Борису Михайловичу Гончару виповнилося 70 років. Колеги вітають ювіляра.
166099
  Сапожникова О. Б.М. Кіфоренку– 75! / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  Про трудову діяльність професора кафедри механіки суцільних середовищ Бориса Микитовича Кіфоренка.
166100
  Завальнюк О. Б.М. Кушнір – педагогічна легенда і знаний краєзнавець України (до 95-річчя від дня народження вчителя, наставника студентської молоді, щирого українця) / О. Завальнюк, А. Філінюк // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 3-18
166101
  Пикулев И.И. Б.М.Кустодиев 1878-1927 / И.И. Пикулев. – М, 1951. – 40с.
166102
  Савицкая Т.А. Б.М.кустодиев. / Т.А. Савицкая. – М., 1966. – 147с.
166103
   Б.М.Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры. – М., 1987. – 159с.
166104
  Бэлза И.Ф. Б.Н. Лятошинский / И.Ф. Бэлза. – осква ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 54 с.
166105
  Белза І.Ф. Б.Н. Лятошинський / І.Ф. Белза. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
166106
  Глебова А.Н. Б.Н. Пшеничный - основатель научной школы по оптимизации, теории оптимального управления и теории дитфференциальных игр // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 96-118. – ISSN 0374-3896
166107
  Захаров А.В. Б.Н. Чичерин о соотношении права, нравственности и политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.186-196. – ISSN 1608-8794
166108
  Андреев И.В. Б.Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-10. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
166109
  Запорожец Н.В. Б.Н.Лятошинский / Н.В. Запорожец. – М., 1960. – 176с.
166110
  Кондратьев В.Ю. Б.П. Вышеславцев и Л.С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-116. – ISSN 0042-8744
166111
  Вісин О.О. Б.П. Грабовський - основоположник електронного телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 192-193
166112
  Зуева Т. Б.П. Кирдан - исследователь народных украинских дум // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-6936
166113
  Андреева Е.В. Б.П.Мультановский - основоположник долгосрочных прогнозов погоды / Е.В. Андреева, Ю.Н. Андреев. – Ленинград, 1950. – 44с.
166114
  Каратыгина Т.Ф. Б.С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0869-6020
166115
  Радовский М.И. Б.С. Якоби / М.И. Радовский. – Москва, 1949. – 136 с.
166116
  Елисеев А.А. Б.С. Якоби / А.А. Елисеев. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 c. – (Люди науки)
166117
  Колісник О.В. Б.Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 178-182
166118
   Б.Хмельницький - славний син і видатний гетьман України. – Рівне, 1995. – 132с.
166119
  Соколянский М.Г. Б.Шоу и Шекспир. (К вопросу об эволюции реализма в англ. драматургии) : Автореф... кандидата филол.наук: / Соколянский М.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 18л.
166120
   Б.Шоу. Пигмалион. – М., 1949. – 12с.
166121
  Баштова Л.С. Б.Я. Букреєв - засновник київської школи геометрії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  З ім"ям відомого вченого і педагога Б.Я. Букреєва були тісно пов"язані геометричні дослідження в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. На початку XX ст. науково-педагогічну діяльність на фізико-математичному факультеті разом зі своїм педагогом вели учні Букреєва: ...
166122
  Сергиевский И.В. Б.Я.Брюсов / И.В. Сергиевский. – М., 1944. – 22с.
166123
  Савельєва М.Ю. Бiблiя : спроба прочитання / М.Ю. Савельєва; ЦГП Київське бpатство. – Київ : Стилос, 1998. – 276с. – ISBN 966-7321-17-7
166124
  Сулима В.І. Бiблiя i укpаїнська лiтеpатуpа : Hавч. посiбн. / В.І. Сулима; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Освiта, 1998. – 400с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 966-04-0273-2
166125
  Чишко В.С. Бiогpафiчна тpадицiя та наукова бiогpафiя в iстоpiї i сучасностi Укpаїни / В.С. Чишко; HАНУ, HБУ iм. В.I. Веpнадського, Інст.біографічних досліджень. – Київ : БМТ, 1996. – 240с. – ISBN 966-7204-02-2
166126
   Бiофiзика. Практикум. – Київ : Київський унiвеpситет, 1997. – 192с.


  Hавчальний посiбник включає опис з лабоpатоpних pобiт з основних pоздiлiв бiофiзики. В них пpедставленi фiзико-хiмiчнi методи визначення основних хаpактеpистик живих систем, теpмодинамiка i кiнетика бiологiчних пpоцесiв, вимipювання окисно-вiдновних та ...
166127
  Грицинський Д. Бpат на бpата : Дpама на 5 дій // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 47 с. – ("Театральна бібліотека")
166128
  Никольская Лидия Александровна Ба Цзинь : Очерк творчества / Никольская Лидия Александровна. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 102 с.
166129
  Хижняк О.В. Баагатовимірність соціальної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.107-111. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
166130
  Дегтярева О. Баасистский режим в Сирии: научные концепции и политическая реальность // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 85-93
166131
  Каллиников И. Баба-змея / И. Каллиников. – М. : Современные проблемы, 1927. – 255 с.
166132
  Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві  (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 214-220
166133
  Халфина М.Л. Баба Груня. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1968. – 60с.
166134
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка. Ч. 1-2 // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 39 с.
166135
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 41 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
166136
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання. – Выд. 7. – Кыив (Київ)) : Выд. Е.Череповського, 1906. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сильська библіотека ; № 1)
166137
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Іван Нечуй-Левицький. – Вид. 7-ме. – Київ : Вид. книгарні Є.Череповського, 1917. – 32 с. – (Сільска библіотека ; № 1)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
166138
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький, 1917
166139
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 52 с.
166140
   Бабаєв Михайло Матвійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 20-21. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
166141
  Жеведенко С. Бабак Марина Петрівна / Світлана Жеведенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-2726-03-9
166142
  Туровская М. Бабанова: Легенда и биография / М. Туровская. – Москва : Искусство, 1981. – 351 с.
166143
  Богданов-Катьков Бабануха : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Изд. 2-е. – Петербург : Государственное изд-во, 1921. – 20с. : С 19 рис. в тексте
166144
   Бабарицька Вікторія Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
166145
  Сельвинский И.Л. Бабек / И.Л. Сельвинский. – Л, 1946. – 203с.
166146
  Томара М. Бабек. / М. Томара. – М., 1936. – 200с.
166147
   Бабенко Олександр Калістратович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 86-87. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
166148
  Далин Виктор Моисеевич Бабеф накануне и во время великой французской буржуазной революции (1785-1794) : Автореф... д-ра ист.наук: / Далин Виктор Моисеевич; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1962. – 21л.
166149
  Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов. – Ленинград, 1939. – 175с.
166150
  Александров Л Бабий век / Л Александров. – Свердловск, 1968. – 318с.
166151
  Зуев В.М. Бабий век / В.М. Зуев. – Калининград, 1975. – 224с.
166152
  Александров Л.А. Бабий век / Л.А. Александров. – Чебоксары, 1981. – 248с.
166153
   Бабий Яр - в сердце : Поэзия. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами націон. меншин України, 2001. – 256с. – ISBN 966-522-127-2
166154
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – М., 1967. – 289с.
166155
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – Киев, 1991. – 352 с.
166156
  Шлаен А. Бабий Яр / А. Шлаен. – К., 1995. – 416с.
166157
   Бабий Яр. Книга памяти. – Киев : Сталь, 2005. – 570с. : фотоилл. – ISBN 966-7589-42-0
166158
   Бабиков Станислав Геннадиевич. Выставка живописи. – Москва, 1980. – 16с.
166159
  Абрамов Ф.А. Бабилей / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1981. – 359с.
166160
  Білкун М.В. Бабин борщ : гумористичні оповідання / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 311 с.
166161
   Бабин В., Виноградов М., Гор. Е, Лозовская О., Медведев С. : выставка произведений. – Москва, 1981. – 38 с.
166162
  Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6


  У пр. № 1689709 напис: Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
166163
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
166164
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фотогр. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – ISBN 978-617-661-027-4
166165
  Сюндюков І. Бабин Яр і "провина" українців / І. Сюндюков, Ю. Щербак, Й. Зісельс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 4-5


  Як президент Ізраїлю виявився заручником радянських стереотипів.
166166
  Мікульонок І.О. Бабин Яр пам"ятає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 37-41
166167
  Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29-30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 105-121. – ISSN 0130-5247


  У статті запропоноване нове концептуальне бачення історії Бабиного Яру як визначного історичного місця, де відбувалися й досі відбуваються події, що мають символічне значення для історії Києва, України, Європи. Проаналізовано зв"язок між історією та ...
166168
  Гоженко Анатолій Бабин Яр. Минуле і сьогодення / Гоженко Анатолій, Павленко Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
166169
   Бабин Яр: людина, влада, історія : Документи и матеріали в 5 книгах. – Київ : Зовнішторгвидав України 2004. – ISBN 966-8274-04-0; 966-8274-05-9 (Кн.1)
Книга 1 : Історична топографія. Хронологія подій (Укл.: Т.Євстафьєва, В.Нахманович). – 2004. – 597 с. – Назв. кн. рос. та укр. мовами
166170
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
166171
  Подольський А. Бабин Яр: минуле й сьогодення. Виклики пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 15


  Спроби нотаток, або роздуми про тяжку історію напередодні 75-х роковин трагедії. Останні чверть століття, за часів суверенної України, вже склалася певна традиція вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру, яку фактично неможливо було уявити в часи ...
166172
  Рильський М.Т. Бабине літо / М.Т. Рильський. – Львів : Каменяр, 1967. – 132 с.
166173
  Задорожний М.П. Бабине літо // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 2
166174
  Антоненко-Давидович Бабині казки / Антоненко-Давидович. – Львів, 1991. – 150 с.
166175
  Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка / П.М. Зайков. – Петрозаводск, 1987. – 199с.
166176
  Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н.Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 0235-3490
166177
   Бабичев Федір Семенович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7
166178
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
166179
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 397. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
166180
   Бабичев Федір Семенович. Некролог // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 6 травня (№ 54). – С. 3
166181
   Бабишкін Олег Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 140-141. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
166182
  Сорока М. Бабишкін Олег Кіндратович : [спогади] / Михайло Сорока, Лариса Брюховецька (Кисіль) // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 37-46. – ISBN 978-966-2726-03-9
166183
   Бабіч Іда Львівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
166184
  Ольшанский А.Н. Бабка Ворониха и ангел / А.Н. Ольшанский. – М., 1961. – 20с.
166185
   Бабкен Николаевич Аракелян. – Ереван, 1984. – 65с.
166186
  Солодовныков С.В. Бабки (стрекавки) Волині / С.В. Солодовныков; 55-62. – с.
166187
  Лазутин И.Г. Бабкин лазарет / И.Г. Лазутин. – М., 1983. – 48с.
166188
   Бабкін Володимир Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8. – ISBN 966-7024-23-1
166189
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 87-88. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
166190
   Бабко Анатолій Кирилович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8
166191
   Бабко Анатолій Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 398. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
166192
   Бабко Валерій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200-201 : фото
166193
   Бабко Володимир Леонтійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 106. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
166194
   Бабко Леонід Дмитрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 98. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
166195
  Силкин В. Бабочка : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 104-107
166196
  Порчинский И.А. Бабочка в представлении народов в связи с народным суеверием / И.А. Порчинский. – Петроград : Типография М. Меркушева, 1915. – (24 с.). – Дефект. кн.: С.1-16. (Извлечено из журнала "Любитель Природы" 1915 г. №№ 11 и 12)
166197
  Кабыш И. Бабочка на листе : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-41. – ISSN 0012-6756
166198
  Маркова Е.Г. Бабочка с озера Мичиган / Е.Г. Маркова. – М, 1979. – 125с.
166199
   Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. – Владивосток, 1988. – 288с.
166200
  Беляков Н. Бабочки / Н. Беляков. – М., 1950. – 16с.
166201
  Свиридов Андрей Бабочки : Душа да крылышки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30-41 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
166202
  Воробьева Мария Бабочки в "паутине" : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 108 : Іл.
166203
  Куренцов А.И. Бабочки вредители шишек сосны и ели в лесах Лининградской области. / А.И. Куренцов. – 25-52с.
166204
  Ефетов К.А. Бабочки Крыма / К.А. Ефетов, Ю.И. Будашкин. – Симферополь, 1990. – 109с.
166205
  Курнецов А.И. Бабочки острова Фуругельма. / А.И. Курнецов
10. – 1934. – 122-124с.
166206
   Бабочки полет : Японские трехстишия. – Москва : Летопись, 1999. – 348с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-017-5
166207
  Малишко А.С. Бабуня - трава : вірші для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
166208
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме / Бабур Захир Ад-дин Мухаммед. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 230 с.
166209
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме / Бабур Захир Ад-дин Мухаммед. – Ташкент, 1960. – 514с.
166210
  Кадыров П. Бабур : роман / П. Кадыров. – Москва, 1983. – 464 с.
166211
  Кадыров П. Бабур : роман / П. Кадыров. – Москва, 1988. – 749 с.
166212
   Бабур Захираддин Мухаммед. – Ташкент, 1958. – 212с.
166213
   Бабур Захириддин Мухаммад. – Ташкент, 1959. – 176с.
166214
  Винниченко В.К. Бабусин подарунок / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1929. – 53с.
166215
  Олесь О. Бабусина пригода : П"єса: Для дошкільн. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1993. – 26с.
166216
  Санд Жорж Бабусині казки / Жорж Занд ; Пер. О. Федорової. – Кам"янець : Укр. Вид-во в Катеринославі ; Правобереж. філія. Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 36 с. – (Українське видавництво в Катеринославі : Правобережна філія ; Ч. 29)


  Зміст: Дуб, що розмовляє; Про що розмовляють квітки
166217
  Потапов Владимир Бабушка-сан : От редактора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
166218
  Авакян Э.С. Бабушка-улитка / Э.С. Авакян. – Москва, 1980. – 12с.
166219
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Бабушка : (деревенские сцені) / [соч.] А. Чужбинского. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад худ. Гогенфельдена и К*, 1862. – [2], 286 с.
166220
  Немцова Б. Бабушка / Б. Немцова. – М., 1956. – 238с.
166221
  Терентьева Н. Бабушка : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-2036
166222
  Гримм Я. Бабушка Вьюга. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – М., 1984. – 16с.
166223
  Бергман Я. Бабушка и Господь Бог; Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1989. – 517с.
166224
  Спиричев Владммир Бабушка надвое сажала // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 144-145 : фото
166225
  Бондаренко К. Бабушка русской революции // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 14 (183). – С. 58-60
166226
  Курочкин Ю.М. Бабушка уральского театра : Е.А. Иванова / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1969. – 116с.
166227
   Бабушка, внучка да курочка. – Ленинград, 1967. – 7с.
166228
   Бабушка, внучка да курочка. – М., 1980. – 13с.
166229
  Немцова Б. Бабушка: Картины сельской жизни / Б. Немцова. – М.-Прага, 1982. – 222с.
166230
   Бабушкин клубок. – М., 1962. – 192с.
166231
   Бабушкин Николай Федорович : Библиогр. указ. – Томск, 1993. – 23с.
166232
  Тарковский М. Бабушкин спирт : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 10-26. – ISSN 0130-7673
166233
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – М, 1950. – 160с.
166234
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – Москва, 1951. – 64 с.
166235
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Новосибирск, 1967. – 212с.
166236
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – М., 1968. – 63с.
166237
  Мельников П.И. Бабушкины рассказы / П.И. Мельников. – М., 1989. – 492с.
166238
  Есенин С. Бабушкины сказки / С. Есенин. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 18 с.
166239
  Санд Жорж Бабушкины сказки / Санд Жорж; Пер. с франц А.Н. Толиверовой. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
166240
  Озаровская О.Э. Бабушкины старины / О.Э. Озаровская. – 2-е изд. измен. доп. – Москва. – 120 с.
166241
  Анисимова А.И. Бабушкины янтари / А.И. Анисимова. – Москва, 1959. – 180с.
166242
  Неверов А.С. Бабы / А.С. Неверов. – М.Л., 1926. – 69с.
166243
  Подъячев С.П. Бабы / С.П. Подъячев. – М-Л, 1930. – 128с.
166244
  Агашина М.К. Бабье лето / М.К. Агашина. – Сталинград, 1956. – 95с.
166245
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 63с.
166246
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 219с.
166247
  Губер Б.А. Бабье лето / Б.А. Губер. – М, 1959. – 262с.
166248
  Коронатова Е.И. Бабье лето / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1961. – 126с.
166249
  Сириос Г.В. Бабье лето / Г.В. Сириос. – Вильнюс, 1969. – 373с.
166250
  Искаков Калихан Бабье лето : повесть и рассказы / Искаков Калихан; пер. с казахского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 224 с.
166251
  Максимов Е.В. Бабье лето : рассказы / Е.В. Максимов. – Москва, 1976. – 206с.
166252
  Гордиенко Ю.П. Бабье лето / Ю.П. Гордиенко. – М, 1977. – 102с.
166253
  Щасная Л.И. Бабье лето / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1979. – 96с.
166254
  Нуруллин В. Бабье лето : повести / В. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 479 с.
166255
   Бабье лето в Горячих ключах // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 76 : Фото
166256
  Гущин Е.Г. Бабье поле / Е.Г. Гущин. – 2-е изд. – М., 1985. – 107с.
166257
  Стройло А.И. Бабьи сказки: стихи. / А.И. Стройло. – М., 1986. – 85с.
166258
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1957. – 507с.
166259
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1962. – 511с.
166260
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1986. – 619с.
166261
  Минаев А.А. Бабьи тропы. / А.А. Минаев. – Тула, 1977. – 57с.
166262
  Муйжель В.В. Бабья жизнь / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 80с.
166263
  Чичкина Светлана Бавария: незабываемый отдых для российских туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-55 : Фото
166264
  Москаленко Леся Баварія. Колекція спогадів Герда Бартелса / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 28-34 : фото
166265
  Кушнарьов Дмитро Баварія. Лижі пиву не завада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 36-39 : фото
166266
  Вернер П. Баварская Советская Республика / П. Вернер. – Москва, 1924. – 172с.
166267
  Застенкер Н. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов / Застенкер Н. – Москва, 1932. – 211-252 с.
166268
  Застенкер Н. Баварская Советская Республика. / Н. Застенкер. – Москва, 1934. – 160 с.
166269
  Либман М.Я. Баварские государственные собрания картин. Мюнхен = Bayerische staatsgemaldesammlungen. Munchen : Старая пинакотека, Новая пинакотека, Новая государственная галерея / М.Я. Либман. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 132 с. : ил., фото.
166270
  Шутова Наталия Баварский вечер в "Ренесансе" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 63 : Фото
166271
  Голобородько Я. Баварські акварелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 21


  Як "мистецтво життя" по-німецьки стає координатами особистісного й соціумного задоволення.
166272
  Еко У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. Мар"яни Прокопович ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2013. – 443, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Baudolino / Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2000. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4860-8
166273
  Подкопай І.Ю. Бавовникова совка / І.Ю. Подкопай. – К, 1955. – 24с.
166274
  Підгорний П. Бавовняник на Херсонщині / П. Підгорний. – Херсон, 1930. – 12с.
166275
  Підгорний П. Бавовняник у степу / П. Підгорний. – Харків, 1930. – 30с.
166276
  Барсамов С Н. Багаевский / С Н. Барсамов. – М., 1961. – 54с.
166277
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – М, 1962. – 13с.
166278
  Радлов Василий Багажное отделение : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 90-94 : Іл.
166279
   Багаліївські читання в HАУ : Програма та матеріали. – Харків : Око, 1998. – 56с. – ISBN 966-526-052-9
166280
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 6 Багаліївських читань, 5 листопада 2004 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-25-1
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – 2004. – 140 с.
166281
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 7 Багаліївських читань, 7 листопада 2006 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-64-2
Ч. 7 : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. – 2006. – 108 с.
166282
   Багаліївські читання в НУА. – Харків. – ISBN 966-7557-27-8
Ч.ІІ. – 1999. – 110с.
166283
   Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року. – Харків. – (Народна українська академія). – ISBN 966-7557-47-8
Ч. 5 : Вік 20: реформи в українській вищій школі. – 2002. – 220 с.
166284
  Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 11-13 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
166285
  Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 152. – ISBN 96966-8060-04-0
166286
  Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 50-56. – ISBN 966-02-3529-1
166287
  Щербак Н. Багалій Дмитро Іванович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
166288
  Короткий В. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 397-398. – ISBN 5-7707-1062-4
166289
  Крамар О. Багата країна - бідні громадяни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Попри значні нафтогазові доходи й усупереч живучим стереотипам, реальні зарплати в більшості регіонів Росії не перевищують українські через значно вищу вартість життя.
166290
  Носенко О.Є. Багаті серцем : оповідання та нариси / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 380 с.
166291
  Грабовський С. Багаті, але чесні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  Алчевські: погляд через роки.
166292
  Чечетов С. Багато галасу даремно // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 1812--514Х


  Націоналізація, до якої має намір повернутися українське суспільство, насправді є винятком в економіці, що підтверджує загальне правило
166293
  Шевцов В.Ю. Багато званих та мало вибраних / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2002. – 260с. – ISBN 966-7985-36-9
166294
  Юрченко Ігор Багато й безглуздо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 13. – ISSN 0130-5212
166295
  Білкун М.В. Багато, багато, багато золота... : фантастико-пригодницька повість-памфлет / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1975. – 184 с.
166296
   Багатоактні п`єси. – Київ : Мистецтво, 1965. – 237 с.
166297
  Ільницький М. Багатоактній полілог Івана Дзюби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 389-395
166298
  Горбатюк В.Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 79-84


  Здійснено аналіз способів тлумачення норм права та з"ясовано, в якій послідовності їх краще застосовувати для досягнення мети тлумачення з урахованням вимог принципів права.
166299
  Тирінов А.В. Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 71-75


  У великій кількості наукових напрацювань у напрямку оцінки ефективності та формування механізму діяльності підприємств наголошується на необхідності інтегрувати та комплексно розглянути проблему багатогранності оцінки механізму підвищення ефективності ...
166300
  Бакало А.С. Багатоаспектність поняття "телевізійний редактор" / А.С. Бакало, М.К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 159-161


  У статті здійснено спробу визначити поняття "телевізійний редактор" в усій багатоаспектності і багатоетапності його роботи. The attempt to define a concept of a TV-Editor in all aspects of his functions and stages of his professional activity.
166301
  Старовойт Л. Багатобарвність світу дитинства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20_26 липня (№ 29). – С. 14


  Творчість українського дитячого письменника - Анатолія Качана.
166302
   Багатоборство тілоохоронців - наша історія // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  У 1999 році в Україні були започатковані перші міжнародні змагання з багатоборства тілоохоронців. У Першому міжнародному турнірі, який проходив у Ялті, взяли участь команди з Білорусі, Росії та України. Інститут УДО України є співорганізатором ...
166303
  Коноваленко В. Багатоваріантна охорона одного і того ж результату творчої діяльності людини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1608-6422
166304
  Багацька Л. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 89-91


  У доповіді коротко розглянуто правописну дискусію 1999 року та пропозиції авторів "Проєкту" та наслідки, які вона спричинила у видавничій справі України.
166305
  Багацька Л.В. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 413-415
166306
  Рубцова М.Ю. Багатовекторна стратегія інвестування глобальних корпорацій у динамічному конкурентному середовищі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-25.
166307
  Ярошенко Ф.О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
166308
  Циховська Е.Д. Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 116-120. – ISSN 2077-804X
166309
  Дяків В. Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 321-326. – ISSN 1028-5091


  14 квітня 2015 року виповнюється 85 років відомому українському вченому, фольклористу, етнологу і літературознавцю, доктору філологічних наук (1980), професору (1994), академику Академії Наук Вищої школи (1997), Заслуженому діячу науки і техники ...
166310
  Пенська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 6-10
166311
  Черевко А. Багатовекторність історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 4


  Чи еволюціонує влада та суспільство у формуванні гуманвтарної політики?
166312
  Святовець В. Багатовекторність педагогіки професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 20-24
166313
  Войцехівська О. Багатовекторність регіональної газети // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-19


  Викладачі і студенти інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка мали зустріч з журналістами зі Швеції, з центрального міста регіону Вестерботтен - Умео. До складу шведської делегації увійшли редактор з розвитку ...
166314
  Маланій Н. Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 428-431. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
166315
  Алєксєєнко В.В. Багатовимірна статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 47-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
166316
  Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
166317
  Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 98-102. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
166318
  Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. Нємець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-285-386-5
166319
  Іващенко П.О. Багатовимірний стстистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Х, 1992. – 133с.
166320
  Різник В.В. Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 171-178. – ISSN 0321-0499
166321
  Воробйова Т.Л. Багатовимірність категорії політичного протесту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 213-220. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Розглянуто основні підходи до визначення змісту політичного протесту. Як результат, дістала уточнення категорія "політичногот протесту". Узагальнено та проаналізовано характерні риси, які притаманні політичним протестам, на основі чого обгрунтовано ...
166322
  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 1-9
166323
  Шелюг О.А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 1 (5). – С. 112-127. – ISSN 2226-4078


  У статті розглянуто провідні теоретичні концепції феномену постравматичного росту, що розроблені на сьогодні в західні психології.
166324
  Королівський С.М. Багатовікова боротьба українського народу за своє соціальне й національне визволення : (Короткий нарис) / С.М. Королівський. – Харків : Книжково-газетне, 1949. – 36 с.
166325
  Марченко Н. Багатовікова традиція поетичного мислення українця - одна з рис його етноментальності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 227-236. – ISBN 966-02-3167-9


  Стаття присвячена українській народній пісні, у якій відображено тисячолітню традицію народу, що об"єднала поетичне мислення та музичну натуру людини. Різнобарвна палітра тематичних картин пісні бере свій початок у найдавнішому пласті народної поезії ...
166326
   Багатогалузеве господарство - шлях до колгоспного достатку. – Київ, 1955. – 220с.
166327
  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено дослідженню мовної майстерності визначного українського перекладача М.Лукаша. У центрі уваги - унікальна риса Лукаша-мовотворця - активізація лексико-фразеологічних та образних ресурсів, акумульованих в українській ...
166328
  Забіяка І. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 13


  4 лист. Олегу Бабишкіну, укр. письменнику, досліднику вітч. і світ. літ., мистецтвознавцю, д-ру філол. наук, проф. виповнилося б 95 р. Народився він у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, а диплом Київського університету ім. Тараса Шевченка одержав у ...
166329
  Кіт Д. Багатогранний талант // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51-54.
166330
  Загаєцька Оленна Багатогранний талант Віталія Губенка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 127-130. – ISSN 0042-9422


  Укр. художник-шістдесятник, графік і живописець Віталій Губенко (1933 р.н.)
166331
  Полтавець О.М. Багатогранний талант Лермонтова-художника : до 200-річчя від дня народження Лермонтова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 62-63
166332
  Ільницький М.М. Багатогранність єдності / М.М. Ільницький. – К., 1984. – 240с.
166333
  Поважна В.М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту : семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття / В.М. Поважна. – Київ : Головне видавництво видавничого об"єднання "Вища школа", 1978. – 256 с.
166334
  Гарєєв М.Р. Багатогранність лінгвістичного знаку в семіотці У. Уко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 167-171


  В статті представлене поняття лінгвістичного знаку через теорію Умберто Еко. Теорія викладена в праці У.Еко "Семіотика і філософія мови".
166335
  Філон М. Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника) / М. Філон, Г. Губарева // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 170-173. – ISSN 1682-3540


  В 1960 р. М. Лесів стажувался на кафедрі української мови Київського університету ім. Т. Шевченка. Впродовж тривалого часу М. Лесів був залучений до вивчення польських і українських говірок та ономастики люблінського ареалу.
166336
  Чайковська В. Багатогранність пропозиційного змісту декларативних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 152-158. – ISBN 966-581-102-9
166337
  Ярмиш Ю. Багатогранність таланту дослідника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 24-28
166338
   Багатогранність творчості Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 14-18. – ISSN 1562-3238


  Розмова за круглим столом, проведена Центром кінематографічних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія" 9 листопада 2010 р.
166339
  Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
166340
  Стрельник О. Багатодітна сім"я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 156-165. – ISSN 1563-3713
166341
  Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.27.01 / Едуард Юрійович Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
166342
  Семчакевич С.Л. Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISSN 2413-5402
166343
  Якуба О.В. Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 128-134. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша, аналізуються казки письменника.
166344
  Бурлака В. Багатозначна оптика мистецтва 2000-х // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 63-82. – ISBN 978-966-8917-14-1
166345
  Павличко Д. Багатозначність істинної поезії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Перша збірка поезії Олександра Косенка "На сьомий день" із передмовою Віктора Погрібного вийшла в Кіровограді 2010 р., а друга - "Гартування води" з передмовою Євгена Гарана в Києві 2013 р. Із першого погляду може здатися, що книжки Косенка - це ...
166346
  Редковська Т.О. Багатозначність ітеративного префікса RE- в іспанській мові та її реалізація у мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 150-157. – Bibliogr.: Літ.: с. 157; 13 п.
166347
  Білокінь О. Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
166348
  Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7009-24-4
166349
  Черноватий Л.М. Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства / Л.М. Черноватий, В.С. Ушко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 142-148


  Розглянуто еволюцію змісту понять, пов"язаних із категорією еквівалентності та її видами у текстах з перекладознавства як проблему їх перекладу українською мовою. Окреслено перспективу подальшого дослідження.
166350
  Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
166351
  Жарікова І.В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Жарікова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
166352
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна s-d-модель розрахунку електронних властивостей сплавів : дис. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 176 л. – Бібліогр. : л. 167-176
166353
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна S-D модель розрахунку електронних властивостей сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
166354
  Карамзіна Л.А. Багатоканальна ортогональна реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) можуть бути зареєстровані з поверхні голови людини за різної локалізації поверхневих відвідних електродів. Розроблено схему розміщення електродів по взаємно перпендикулярних (ортогональних) осях, що ...
166355
  Кіселичник О.І. Багатоканальна система атоматичного керування кондиціюванням повітря виробничих приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кіселичник О.І.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1997. – 16л.
166356
  Казаков Е.О. Багатоканальна установка для нанесення розчинів на хромотограми : біологія / Е.О. Казаков, Т.Е. Казакова, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
166357
  Курочка Л.М. Багатоканальний спектрохронограф // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-65. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Обгрунтована можливість фотографування спектра неперервно в часі і водночас у різних ділянках довжин хвиль (від УФ до ІЧ області). Це можна зробити на базі ешельного спектрографа. Для реалізації таких спостережень перед фокальною площиною спектрографа ...
166358
  Коркішко Тимур Анатолійович Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Коркішко Т.А.; НУ "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
166359
  Підченко Сергій Костянтинович Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 18л.
166360
  Азаров О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, А.В. Снігур ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN 966-641-641-244-0
166361
  Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
166362
  Шмигевський М.В. Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
166363
  Шмигевський Микола Васильович Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський Микола Васильович; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.:л.120-127
166364
  Лівінська Г.В. Багатоканальні мережі з періодичним зовнішнім навантаженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожен вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є періодично змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
166365
  Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 13 назв
166366
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 - систем. аналіз і теор.оптимальних рішень / Г.В.Мамонова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л. 115-122
166367
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
166368
  Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
166369
  Лозицький В. Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-18. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу профілів Стокса l+-V [подано формулу] та I для 14 ліній Fel, Fell, Crl, Cril ma Sсll зроблено висновок, що півтінь сонячної плями є дуже неоднорідним утворенням, в якій можна виділити три основні компоненти: a) cвітлу ("фонову") ...
166370
  Нижник В.В. Багатокомпонентні полімервмісні системи : для аспірантів та студентів старших курсів хім. та хіміко-технолог. вищих учбових закладів / Нижник В.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 3 : Пластифікація полімерів. – 2008. – 38 с.
166371
  Книшенко Н. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 62-66
166372
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко; МОУ.КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 1998. – 360с. – ISBN 966-574-001-6
166373
  Задорожний В.І. Багатократні некритичні фазові синхронізми та перетворення частоти в нелінійно-оптичному кристалі RTA / В.І. Задорожний, М.Є. Корнієнко, Т.С. Сіденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подана класифікація фазових синхронізмів, некритичних по частотах та кутових апертурах сигнальної хвилі і хвилі накачки, в процесах генерації сумарної частоти в нелінійно-оптичному кристалі RbTiOAsO4 (RTA). Показана можливість візуалізації широкої ...
166374
  Прокопенко В.В. Багатокритеріальна задача знаходження найкоротшого шляху в графі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено узагальнену задачу пошуку найкоротшого шляху в графі з векторними вагами. Розглядається також багатокритеріальна задача у випадку динамічних ваг.
166375
  Заславська О. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі / О. Заславська, Г. Доленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається багатокритеріальна задача оптимізації діяльності торговельного посередника з урахуванням категорій оптових знижок. Запропоновано підхід до її розв"язання. Multiobjective optimization model of middleman"s activity in wholesale trade is ...
166376
   Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню / Чіа-Джен Хунг, , Ванг, Фу-Джін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 470-479 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
166377
  Клименко В.Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах / Вісс. Гр. Клименко. – Наук. вид. (5-те, допов.). – Харків : Федорко, 2015. – 683, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 675-678. – ISBN 978-617-7298-14-3
166378
  Паранчук Я.С. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу " Дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа" : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Ярослав Степанович Паранчук; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 46 назв
166379
  Зубков С.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі / С.О. Зубков, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 95-105. – ISSN 2312-394X
166380
  Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
166381
  Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва продукції рослинництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.А. Босий, І.В. Лобастов, С.В. Архипов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-10 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
166382
  Дорохов О.В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об"єктів соціальної інфраструктури // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 117-127. – ISSN 1683-1942
166383
  Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
166384
  Макаренко П.М. Багатокритеріальний підхід до технологічної модернізації у сільському господарстві / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-133 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
166385
  Васильківський Д.М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-39. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
166386
  Клименко В.Г. Багатокритеріальні формалізації / В.Г. Клименко; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 308 с. – ISBN 966-96353-7-3
166387
  Жук П.Ф. Багатокрокові ітераційні методи варіаційного типу : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.07 / Жук П. Ф.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 40л.
166388
   Багатокультурне історичне середовище Львова в 19 і 20 століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w 19 i 20 wieku. – Львів - Жешув. – ISBN 966-613-438-1
Том 4. – 2006. – 496с.
166389
  Пікалов В.Г. Багатоліка історіографія (образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни) / В.Г. Пікалов, С.І. Посохов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 156-159.
166390
  Арцишевська О.Р. Багатоманітність і взаємодія культур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 4-11. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
166391
  Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 15-25. – ISSN 0131-775Х
166392
  Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 7-19.
166393
  Краєвський Й. Багатомільйонний комсомол. / Й. Краєвський. – Х., 1931. – 32с.
166394
  Огнев"юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 6-11. – ISSN 1609-8595


  У статті з філософських позицій висвітлено різноманіття трансформацій та викликів сучасного суспільства, що зумовлюють динамічні зміни в системі освіти, а також збереження і врахування національних підходів доформування освіченої особистості, ...
166395
  Герасименко С.С. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінювання бідності / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
166396
  Герасименко С. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення / С. Герасименко, О. Чуприна, О. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика об"єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обгрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для ...
166397
  Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи із запізненням // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 38-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто пiдхiд до дослiдження стiйкостi багатомiрних рiзницевих систем iз запiзненням. Передбачається, що вихiдна система може бути представлена у виглядi сукупностi взаємозв"язаних пiдсистем. Виходячи з асимптотичної стiйкостi iзольованих ...
166398
  Яценко Р.В. Багатомірні логіки та їх використання в поєднанні з lambda-численням / Р.В. Яценко, А.М. Роговець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 332-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто багатовимірні логіки та їх використання в поєднанні з класичними lambda-численням. Описано принцип застосування методом lambda-теорії до складних та нечітких логічних систем при розв"язанні логічних рівнянь та запропоновано ...
166399
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8-11
166400
  Паримський І.С. Багатомірність змістово-формальної цілісності публіцистичного твору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 78-80. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Реальна участь національної преси в суспільному житті напряму залежить від змістової ефективності її публікацій. Зміст публіцистичного твору - складна мозаїка смислово-формальних елементів у їх функціональній єдності
166401
  Лисицин Е. Багатомірність зовнішньої політики України: доцільність, стан, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-18
166402
  Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски-лик та личина : монографія / Н.С. Корабльова; Мін. освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-286. – ISBN 966-623-060-7
166403
  Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 130-136
166404
  Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів Іспанії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 12-16


  У статті висвітлюються особливості процесу формування багатомовності в іспанських школярів як підготовки до життя в багатомовному та багатокультурному соціумі цієї країни.
166405
  Дем"яненко О. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 33-36. – ISSN 2308-4634
166406
  Гнатюк Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 94-105. – ISSN 0320-3077


  У статті окреслено концептуальні засади створення словника крилатих висловів Шевченка в українській, російській та білоруській мовах: розглянуто мікро- і макроструктуру підготовленого видання-першого у світовій лексикографічній практиці багатомовного ...
166407
   Багатомовний юридичний словник-довідник / [І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. : І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7


  В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
166408
  Балабін В.В. Багатомовні електронні словники як складова частина інформаційних технологій в навчанні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розробці технологічних засад побудови багатомовних електронних словників. The article is devoted to the development of technological bases of construction of multilingual electronic dictionaries.
166409
  Лазаренко Л.О. Багатомовність в Україні з погляду сьогодення та майбутнього // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 15-21. – ISBN 966-594-420-7
166410
  Яковлєва О.В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554
166411
  Чередниченко О.І. Багатомовність і концептуальна картина світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізуєься зв"язок багатомовності й концептуальної картини світу, розглядаються основи типології двомовності й багатомовності.
166412
  Саєнко С.Г. Багатомовність і світ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 224-227
166413
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
166414
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 392-397. – ISBN 966-7890-03-1
166415
  Варич М. Багатомовність сучасної періодики як одна з тенденцій розвитку суспільства (на прикладі української преси) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 192-196


  Досліджується мовна ситуація в сучасній українській періодиці. Зокрема розглядаються дискусії навколо мовного питання. В роботі також вивчається вплив газетних текстів на формування національних цінностей та мовні уподобання читачів. The article ...
166416
  Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній площі країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 13
166417
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
166418
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили та проблеми врегулювання кризи в Перській затоці на початку 90-х років / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
166419
  Кришталь О.П. Багатоніжки Канівського біогеографічного заповідника / О.П. Кришталь. – К, 1949. – 11с.
166420
  Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
166421
  Іваненко Д.О. Багатопараметричне оцінювання в моделі авторегресії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано спільну оцінку невідомого параметра авторегресії та парметрів розподілу шуму і доведено її спроможність. Результат ілюструється на прикладі бета-розподілу.
166422
  Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
166423
  Копач М.І. Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 74-77


  Встановлені достатні умови збіжності одного класу багатопараметричних агрегаційно-ітеративних методів. В умовах теорем відсутні вимоги про додатність операторів і агрегуючих функціоналів, а також, щоб відповідні лінійні неперервні оператори були ...
166424
  Жирний Г.Г. Багатопараметричні випадкові поля : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Жирний Г. Г.; НАН України, Ін-т прикладної матем. і механ. – Донецьк, 1998. – 14л.
166425
  Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп"ютерних універсальних функціях перетворення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
166426
  Слушаєнко В.С. Багатопартійна Україна : складний шлях становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 111-124. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
166427
   Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.. – К., 1992. – 92с.
166428
  Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 176-182.
166429
  Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 118-123. – ISSN 1728-9343
166430
  Писарєва Е.А. Багатопартійність як одна із умов побудови правової держави: деякі аспекти становлення в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.61-66
166431
  Мисан Віктор Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
166432
  Максимович М.Г. Багатополюсні елементи (основні положення) / М.Г. Максимович. – Львів, 1978. – 77с.
166433
  Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 30-35
166434
  Степура І. Багатопорівняльне суспільство в Нідерландах і в західноукраїнському регіоні (1880-1939 рр.): соціально-психологічні та соціокультурні особливості // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 17-19
166435
  Шашкевич І.А. Багатопроменева інтерференція в ультракороткохвильовому радіодіапазоні / І.А. Шашкевич, В.В. Лендел, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою рекурентних формул Ейрі проведені розрахунки коефіцієнта відбивання системи тонка алюмінієва плівка - діелектричний шар - масивне алюмінієве дзеркало в ультракороткохвильовому радіодіапазоні. В ролі діелектричного шару були вибрані тонкі ...
166436
  Бутова О.А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
166437
  Вільчінська Ольга Сергіївна Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Вільчінська О.С.;Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
166438
  Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у прцесі післядипломної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-89
166439
  Ільїч Л.М. Багаторівнева система регулювання відтворення трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 132-138.
166440
  Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2410-0706
166441
  Скоблик В.П. Багаторівневе співвідношення ідентичностей на Закарпатті (1991-2001) / В.П. Скоблик, О.С. Сліпецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 57-62. – (Історія ; Вип. 21)
166442
  Погорелий Сергій Дем"янович Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань : Автореф... докт. технічн.наук: 05.13.13 / Погорелий Сергій Дем"янович; АНУ. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 30л.
166443
  Терзіян В.Я. Багаторівневі динамічні моделі управління базами занань та їх застосування в автоматизованних інформаційних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.25.05 / Терзіян В. Я.; МО Укр. Ін-т радіоелектрон. – Х., 1993. – 37л.
166444
  Вітько Олександра Валеріївна Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Вітько О.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
166445
  Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для класичної задачі економічної рівноваги систематично виведено повний набір одночасних рівнянь обчислюваної загальної рівноваги. За певних припущень, доведено теорему про еквівалентність соціального оптимуму і теоретичної економічної ...
166446
  Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
166447
  Ригованова В. Багаторівневість конструкцій авторизації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 187-193. – ISSN 1728-9572
166448
  Орлов О.О. Багаторічна динаміка вмісту 137Cs у моховому покриві автоморфних ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано багаторічну динаміку вмісту [верхній індекс 137]Cs у живій та мертвій частині зелених мохів-домінант мохового ярусу, а також у двосантиметровому шарі ґрунту лісів автоморфних ландшафтів. Виявлено, що для всіх проаналізованих видів мохів ...
166449
  Шипілова А.В. Багаторічна динаміка декадного припливу води весняного водопілля до Канівського водосховища // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 92-95


  "Для виявлення застосовності в сучасний період методики прогнозів декадного весняного припливу води до Канівського водосховища Л.Т. Пашової з завчасністю 10 та 16 діб та обґрунтування можливого її уточнення проведено статистичний аналіз багаторічної ...
166450
  Лі Хао Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження бавовняної совки в провінції Шеньсі Китайської Народної Республіки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Лі Хао; Харківський держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18л.
166451
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 59-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
166452
  Лук"янець О.І. Багаторічна динаміка та прогноз весняного приливу води до Канівського водосховища / О.І. Лук"янець, А.В. Шипілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 6-12. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена дослідженню багаторічних змін та мінливості декадного припливу води до Канівського водосховища у період весняного водопілля, оцінці за даними періоду 1981-2014 рр. методики прогнозування цього припливу, яка розроблена Л.Т. Пашової у ...
166453
  Лук"янченко А.П. Багаторічна динаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у східному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.09 / Лук"янченко А.П.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
166454
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни / Ю.О. Чорноморець, К.Т. Фріндт // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 94-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
166455
  Прищепа О.О. Багаторічна мінливість меженного стоку на р. Десна біля м. Чернігова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 157-160
166456
  Щеглов О.А. Багаторічний хід та просторова мінливість атмосферних опадів в Україні у червні-серпні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 134-136
166457
   Багаторічні бобові трави. – Київ : ВНІЦ, 1941. – 164с.
166458
  Курило С.М. Багаторічні зміни мінаралізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв"язку із водністю / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 95-101


  Проведений короткий критичний аналіз існуючих способів оцінки хімічного складу поверхневих вод. На його основі запропоновано новий методичний підхід для оцінки багаторічних змін гідрохімічного режиму річкових вод.
166459
  Трусов І.І. Багаторічні коливання атмосферних опадів у Дніпропетровську / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 32-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
166460
  Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вказано будову багаторядних кускових областей та вивчено їх первинні сагайдаки.
166461
  Леончик О.М. Багатословні економічні терміни у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 344-352


  Статтю присвячено багатослівним економічним термінам у новогрецькій мові. Матеріалом дослідження слугували термінологічні словосполучення, що містяться в спеціальних перекладних словниках новогрецької мови. Розглянуто їхні структурні та морфологічні ...
166462
   Багатоспектральні методи дистанційного зондування землі в задачах природокористування = Multispectral remote sensing in nature management. – Київ : Наукова думка, 2006. – 357с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0403-1
166463
  Сотник І.М. Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію / І.М. Сотник, Ю.М. Завдов"єва, О.І. Завдов"єв // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 106-115. – ISSN 1726-8699


  У статті обгрунтовано актуальність та переваги застосування багатоставкових зонних тарифів як важливої складової програм управління попитом на електроенергію. Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі ...
166464
  Пугачова Д.В. Багатостороннє співробітництво Північних країн в екологічній сфері (на прикладі NEFKO) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 63-70. – ISBN 978-966-02-7989-6
166465
  Кірстен Зодер Багатосторонні миротворчі операції у 2008 р. // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 113-152. – ISBN 978-966-7272-95-1
166466
  Кузнєцова Н.В. Багатосторонні правила в галузі прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 142-148
166467
  Ціватий В.Г. Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу XXI століття: євроінтеграційний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 60-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
166468
  Лінецький С. Багатостраждальний закон про уряд: позиції Президента враховані частково // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.20
166469
  Романенко Ф. Багатотиражка і колгоспне життя / Ф. Романенко. – К., 1960. – 35с.
166470
  Обручникова О.П. Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності / О.П. Обручникова, О.М. Кеба // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 170-178


  У статті розглядається проблема співвіднесеності двох типів вібрантів сучасної іспанської мови до одного класу звуків через аналіз опису їх артикуляцій різними дослідниками. Шляхом зіставлення поглядів дослідників на проблему автори роблять висновок, ...
166471
  Зуєв В.О. Багатофазні системи МДН у електроніці / В.О. Зуєв, В.Г. Попов. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
166472
  Марюта О.М. Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств / О.М. Марюта, С.Б. Лук"янчук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 85-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
166473
   Багатофакторна економетрична модель як інноваційний науково-практичний інструмент відбору виконавців будівельно-монтажних робіт : економічна наука / В.О. Поколенко, О.С. Рубцова, Г.М. Рижакова, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-36 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
166474
  Дем"янчук Б.О. Багатофакторна модель для експрес-оцінки бойового потенціалу підрозділу ППО СВ / Б.О. Дем"янчук, В.М. Оленєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 78-82
166475
  Пістунов І.М. Багатофакторна модель управління інноваційною діяльністю / І.М. Пістунов, В.В. Чорнобаєв // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – (Економічні науки)
166476
  Гайворонська Г.С. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Гайворонська Г.С.; Держ. ун-т інформаційно-комунікативних технологій. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 42 назв
166477
  Буяк А. Багатофакторні лінійні та прогнозні модклі інвестиційного розвитку енергетики регіону : моделы та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
166478
  Корнієнко О.В. Багатофакторність моделей поведінки людей, орієнтованої на хворобу чи здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження досить широкого спектра поведінкової активності людей: від прагнення до здоров"я, підтримання гармонійного стану благополуччя, самореалізації особистості у повсякденному житті до протилежних тенденцій, орієнтованих на пошук ...
166479
  Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи : навчальний посібник / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 71 с.
166480
  Бондаренко Е. Багатофункціональна інтерактивна карта регіону як альтернатива його комплексного електронного атласу / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-64. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  В статті доведено, що на сучасному етапі розвитку програмно-технічних засобів геоінформаційного картографування в комп"ютерному середовищі можуть функціонувати статичні та інтерактивні електронні атласи. Розкрито сутність поняття "інтерактивності" ...
166481
  Лісовенко Д.В. Багатофункціональна мобільна енергоефективна світлосигнальна система на базі світлодіодного випромінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 95-96


  У статті розглядається існуюча мобільна система світлозабезпечення та аналізуються її складові елементи з метою виявлення та заміни найменш ефективних. Приведено структуру новітньої мобільної системи освітлювання на базі використання сучасних ...
166482
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 365 арк. – Додатки: арк. 332-365. – Бібліогр.: арк. 302-331
166483
  Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
166484
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – Бібліогр.: с. 63-65, 67, 69-70. – ISSN 0131-775Х


  Йдеться про довготривалу аграрну кризу, яка спричинила затяжні структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб"єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли ...
166485
  Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 0131-775Х
166486
  Абдерразік Мохамед Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.13 / Абдерразік Мохамед; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
166487
  Куценко Віра Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 10-12 : Табл.
166488
  Борча М.Д. Багатохвильові спектри розсіяння X-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Борча Мар"яна Драгошівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 49 назв
166489
  Мащенко С.О. Багатоцільові ігри у відношеннях переваги гравців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються ігри, які задаються багатьма відношеннями переваги на множині ситуацій гри. Пропонуються необхідні та достатні умову існування рівноваг, які засновуються на різних принципах оптимальности. The games which are formulating by many ...
166490
  Губанов І.В. Багаточастинкова мультигармонична теорія циркулярно-поляризованого ЕН-ондуляторного лазера на вільних електронах / І.В. Губанов, І.Г. Майорников, В.В. Куліш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Фізика ; Вип. 4)


  Побудовано нелінійну мільтигармонічну теорію лазерів на вільних електронах (ЛВЕ) з циркулярно поляризованою ЕН-накачкою (ЕН-ЛВЕ). Проведено якісний та кількісний балістичний аналіз фізичних процесів, які мають місце в області взаємодії системи, що ...
166491
  Ловейкін Ю.В. Багаточастотні коливання локально гамільтонових систем, близьких до умовно інтегровних // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2009. – Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 77-87. – ISSN 1815-2910
166492
  Заболотний М.А. Багатошарове плівкове покриття для зменшення відбиття світла / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 63
166493
  Гречко Л.Г. Багатошаровий еліпсоїд в електричному полі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі знайдено електростатичний відгук частинки, яка утворена довільним числом конфокальних еліпсоїдів із різними діелектричними проникливостями. Розв"язок задачі проведено із застосуванням трансляційних матриць, які дозволяють переносити граничні ...
166494
  Волинюк Д.Ю. Багатошарові нанорозмірні світловипромінювальні структури видимого та ультрафіолетового спектра на основі модифікованих карбазолів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Волинюк Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
166495
  Петренко І. Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему багатошлюбності серед мирян Російської імперії XVIII ст., як один із прикладів порушення шлюбно-сімейних норм. Особливу увагу акцентовано на поширеності цього явища в повсякденних практиках соціуму. The problem of polygamy ...
166496
   Багатства надр України = Розвиток геологорозвідувальної справи зп роки рад. влади. – Київ : Наукова думка, 1968. – 352с.
166497
  Галецький Л.С. Багатства надр України // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-8
166498
  Льовочкін С.В. Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування / С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, Г.М. Яренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 7-26 : рис. – Бібліогр.: 65 назв
166499
  Грачев В.А. Багатство недр России - на службу родине / В.А. Грачев. – М., 1979. – 39с.
166500
   Багаття : Украинськый альманах. / Упорядкував Ив. Лыпа. – Одесса : Друк. Штаба Од. воен. Окр., 1905. – 265, [I-III] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На тит. арк. надпис: Із книгозбірні Ілька Шульги
166501
  Муратов І.Л. Багаття : вірші / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1940. – 82 с.
166502
  Зінченко В.Ю. Багаття / В.Ю. Зінченко. – Одеса, 1972. – 72 с.
166503
   Багаття. – К., 1979. – 144с.
166504
   Багаття : Борис Антоненко-Давидович очима сучасників. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 512с. – ISBN 966-7601-10-2
166505
  Казидуб М.В. Багаття на вітрах : поезії / М.В. Казидуб. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 62 с.
166506
  Коломієць Т.П. Багаття на межі : лірика / Т.П. Коломієць. – Київ, 1984. – 134 с.
166507
  Кузыев Р.У. Багау Нуриманов / Р.У. Кузыев. – Уфа, 1955. – 90с.
166508
  Шекспір В. Багацька галасу з нечевля / Уіллїям Шекспіp; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1901. – XII, 102, [3]с. – Пояснення: с. 97-101 ; прим. № 105665 дефектний, без тит. стор. книга описана за інтернетом і оповіткою в кінці кн. с. [3]. – (Літ.-Hаук. Б-ка Укp.-Руської Видавн. Спілки. : Белєстрична бібліотека. Сеp. 1 ; Ч. 35)
166509
  Шоу І. Багач, бідняк : роман / Ірвін Шоу; переклад В.М. Верховеня. – Харків : Фоліо, 2007. – 638с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4011-4
166510
  Сталенко С. Баггс: електронні жучки // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.34-35


  Радіозакладки як засіб технічного шпіонажу
166511
  Ковтунович О.В. Багдад / О.В. Ковтунович, С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 176 с.
166512
  Гедін Свен Багдад. Вавілон. Ніневія / Гедін Свен. – Nurnberg : Burgverl. – 127с.
166513
  Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток. (1888-1903) / Г.Л. Бондаревский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 319с.
166514
   Багдадские небеса. – Тбилиси, 1982. – 72с.
166515
   Багдадский вор. – Б.М., 1991. – 60с.
166516
  Мирский Г.И. Багдадский пакт - орудие колониализма / Г.И. Мирский. – М., 1956. – 56с.
166517
  Месропян Д.А. Багдасар Аветисович Месропян. / Д.А. Месропян. – М., 1978. – 24с.
166518
   Багінський Іван Леонідович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
166519
  Даниленко Л.І. Багмут Алла Йосипівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205-206. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету. У 1955-1956 рр. - викладач Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1997-2004 рр. - професор кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса ...
166520
  Швець В.С. Багнет - у землю! : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 164 с.
166521
  Данілова Н.О. Баготорічна динаміка концентрацій формальдегіду у повітрі міст України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 86-90
166522
  Байрамукова Н.М. Баграт Шинкуба / Н.М. Байрамукова. – Москва, 1981. – 248 с.
166523
  Полосин И.И. Багратион -- герой Отечественной войны 1812 года. / И.И. Полосин. – Ташкент, 1942. – 72с.
166524
  Борисов С. Багратион / С. Борисов. – М., 1938. – 40с.
166525
  Голубов С. Багратион : Слава и честь года 1812 / С. Голубов. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 292 с.
166526
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Краснодар, 1988. – 668,2с.
166527
  Голубов С.Н. Багратион / С.Н. Голубов. – Пермь, 1989. – 266,2с.
166528
  Юдовсикй Михаил Багратион : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
166529
  Бондаренко К. Багратион // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 4 (173). – С. 62-64
166530
  Грибанов В.К. Багратион в Петербурге / В.К. Грибанов. – Л., 1979. – 223с.
166531
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1947. – 343с.
166532
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М.-Л., 1949. – 343с.
166533
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1951. – 356с.
166534
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – Молотов, 1952. – 348с.
166535
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1960. – 341с.
166536
  Голубов С.Н. Багратион. / С.Н. Голубов. – М., 1979. – 336с.
166537
  Голубов С. Багратион. / С. Голубов. – М., 1993. – 336с.
166538
  Славута А.А. Баграяна голубінь / А.А. Славута. – Сімферополь : Кримвидав, 1964. – 102 с.
166539
  Ігнатенко М.І. Багрецева земля : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1968. – 71 с.
166540
  Бажан М.П. Багрець : поезії / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1966. – 138 с.
166541
  Шевченко А.Г. Багрицкий и Маяковский // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 212-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена проблемi визначення мiри впливу Маяковського на творчість Багрицького. Для вирiшення поставленоi проблеми використанi працi таких лiтературознавцiв, як Горелов, Цибенко, Крук, Азаров та iн. В бiльшостi використаних джерел ...
166542
   Багрій-Шахматов Леонід Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 257-258. – ISBN 978-617-573-038-6
166543
  Сопельняк Б.Н. Багровая земля / Б.Н. Сопельняк. – М., 1988. – 142с.
166544
  Булушев П.М. Багровая память / П.М. Булушев. – Ленинград, 1978. – 56с.
166545
  Хмелев В.М. Багровая полоса / В.М. Хмелев. – Свердловск, 1974. – 168с.
166546
  Лозинский М.Л. Багровое светило / М.Л. Лозинский. – М., 1974. – 216с.
166547
   Багрову Миколі Васильовичу : поздоровлення // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
166548
  Дубинянская Яна Багровые закаты : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 89-97. – ISSN 0130-7673
166549
  Боков А.Х. Багровые зори : роман / А.Х. Боков. – Москва : Современник, 1976. – 271 с.
166550
  Погодин Н.Ф. Багровые облака / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1956. – 83с.
166551
  Джакыпбеков А. Багровые облака / А. Джакыпбеков. – Фрунзе, 1988. – 179с.
166552
  Булгаков М.А. Багровый остров / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 479с.
166553
  Булгаков М.А. Багровый остров. Адам и Ева / М.А. Булгаков. – М., 1990. – 143с.
166554
  Бекимбетов А. Багровый рассвет : роман, повести и рассказы / А. Бекимбетов. – Нукус : Каракалпакстан, 1980. – 352 с.
166555
  Геогиев Любен Багряна : етюди и спомени / Геогиев Любен. – София : ЦВЯТ, 1993. – 306 с.
166556
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1982. – 527 с.
166557
  Мусієнко Олекса Багряна вежа / Мусієнко Олекса. – Київ : Дніпро, 1983. – 236 с.
166558
  Мусієнко О.Г. Багряна вежа : роман / О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1988. – 524 с. – ("Доблесть")
166559
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1928. – 68 с.
166560
  Лондон Д. Багряна чума / Д. Лондон. – Київ, 1986. – 216 с.
166561
  Мусиенко А.Г. Багряная крепость : роман / А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 549 с.
166562
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – Ленинград, 1968. – 400с.
166563
  Андреев Ю.А. Багряная летопись / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1974. – 408с.
166564
  Андреев Ю.А. Багряная летопись : роман / Ю.А. Андреев, Г.А. Воронов. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 426с.
166565
  Сундетов М. Багряная луна : роман / М. Сундетов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
166566
  Июльский Р.В. Багряная мостовая / Р.В. Июльский. – Саратов, 1943. – 8с.
166567
  Жемайтис С.Г. Багряная планета / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 223с.
166568
  Мирний В.С. Багряне гроно горобини / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 94 с.
166569
  Упеник М.О. Багряне листя : вибране / М.О. Упеник. – Київ : Дніпро, 1974. – 351с.
166570
  Михайлюк В. Багряне намисто : Пісні, романси / В. Михайлюк; Ін-т народознавства НАНУ; Історико-культурна спадщина. – Київ : Музична Україна, 1999. – 112с.
166571
  Боровий В.І. Багряне серце землі / В.І. Боровий. – Харків, 1971. – 78 с.
166572
  Гуцал П. Багряний відблиск "золотого вересня" (політичні репресії на Тернопільщині у 1939-1941 рр.) / П. Гуцал, О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 182-193. – ISBN 978-966-8919-85-5
166573
   Багряний Жовтня стяг. – К., 1977. – 127с.
166574
   Багряний заспів. – Київ, 1969. – 319с.
166575
  Бендер В. Багряний зблизька // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0130-1608
166576
   Багряний Іван. "Тигролови" : Біографія письменника: Стислий переказ твору: Аналіз тексту: Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 80с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-009-2
166577
  Скомаровський В. Багряний листок / В. Скомаровський. – Київ, 1983. – 23 с.
166578
  Дубовик М. Багряний листопад : поезії / М. Дубовик. – Київ, 1941. – 111 с.
166579
  Дмитерко Л. Багряний ранок : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 54 с.
166580
  Пархоменко О.І. Багряний фарватер / О.І. Пархоменко. – Київ, 1978. – 220 с.
166581
  Петренко В.М. Багряний шторм / В.М. Петренко. – Дніпропетровськ, 1987. – 221 с.
166582
  Кривець О. Багряними дорогами : докум. повість / О. Кривець. – Київ, 1973. – 392 с.
166583
  Бормош-Кум"ятський Багряні акорди / Бормош-Кум"ятський. – Ужгород, 1967. – 95 с.
166584
  Сосюра В. Багряні гони : поезії / В. Сосюра : ДВУ, 1927. – 82 с.
166585
  Гайворон І. Багряні громи / І. Гайворон. – Київ, 1984. – 63 с.
166586
  Ткач М.М. Багряні громи : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
166587
  Кінзбургський В.М. Багряні експреси / В.М. Кінзбургський. – Київ, 1969. – 54 с.
166588
  Масенко Т.Г. Багряні жоржини : лірика; балади; поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1969. – 347 с.
166589
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ, 1970. – 204 с.
166590
  Логвиненко І.М. Багряні зорі : повість / І.М. Логвиненко. – Київ : Веселка, 1974. – 208 с.
166591
  Гандзюра П.П. Багряні ночі : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Молодь, 1964. – 287 с.
166592
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 198 с.
166593
  Рубашов М.Б. Багряні тіні : повість / М.Б. Рубашов. – Київ : Дніпро, 1965. – 300 с.
166594
  Рубашов М.Б. Багряні тіні / М.Б. Рубашов. – Київ : Художня література, 1982. – 424 с.
166595
  Сирмардис Я. Багряное время малины / Я. Сирмардис. – Рига, 1971. – 104с.
166596
  Жупан И.В. Багряное небо / И.В. Жупан. – Ужгород, 1961. – 132с.
166597
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1969. – 272с.
166598
  Вагнер Н. Багряное солнце / Н. Вагнер. – Ленинград, 1978. – 542с.
166599
  Розумний М. Багрянолиці : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
166600
  Вольнов А.А. Багряные дожди / А.А. Вольнов. – Москва, 1962. – 211с.
166601
  Смирнов В.А. Багряные закаты. / В.А. Смирнов. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
166602
  Барсуков Э.Г. Багряные леса / Э.Г. Барсуков. – Ростов н/Д, 1968. – 62с.
166603
   Багряные льды : литературный альманах. – Москва ; Ленинград : Москва и фабрика, 1925. – 158, [1] с.
166604
  Песенка М.И. Багряные солнца / М.И. Песенка. – Донецк, 1979. – 70с.
166605
  Сорокин В.В. Багряные соловьи / В.В. Сорокин. – М., 1976. – 335с.
166606
  Никитин Т.Г. Багряные сполохи / Т.Г. Никитин. – Харьков, 1978. – 31с.
166607
  Рубашов М.Б. Багряные тени / М.Б. Рубашов. – Москва, 1964. – 224 с.
166608
  Гали М. Багряные травы : стихи и поэма / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
166609
  Касми А.Н. Багряные цветы / А.Н. Касми. – Москва, 1966. – 295с.
166610
   Багряный горизонт. – М., 1964. – 87с.
166611
  Барановский В.С. Багряный град / В.С. Барановский. – Вильнюс, 1989. – 356с.
166612
  Якубовский А.П. Багряный лес / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1975. – 183с.
166613
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1969. – 528 с.
166614
  Ильченко А.Е. Багряный лист / А.Е. Ильченко. – Москва, 1976. – 479 с.
166615
  Грудачев П.А. Багряным путем Гражданской / П.А. Грудачев. – Симферополь, 1971. – 130с.
166616
  Автономов В. Багульник - северный цветок : стихи / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 159 с.
166617
  Преловский А.В. Багульник / А.В. Преловский. – Иркутск, 1957. – 62с.
166618
  Хоринская Е.Е. Багульник / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1964. – 79с.
166619
   Багульник. – Улан-Удэ, 1965. – 140с.
166620
  Яковлев Ю.Я. Багульник / Ю.Я. Яковлев. – М, 1975. – 415с.
166621
  Федоров Г.А. Багульник : повесть / Г.А. Федоров. – Москва : Советская Россия, 1977. – 111 с.
166622
  Тельканов С.А. Багульник / С.А. Тельканов. – М., 1980. – 96с.
166623
  Бытовой С.М. Багульник / С.М. Бытовой. – Ленинград, 1983. – 512с.
166624
   Багульник. – М., 1985. – 253с.
166625
  Липатов В.В. Багульник / В.В. Липатов. – М., 1985. – 80с.
166626
   Багульник в степи. – Алма-Ата, 1973. – 96с.
166627
  Вишняков М.Е. Багульник на северном склоне / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1977. – 63с.
166628
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва
1. – 1961. – 51с.
166629
  Васифи З. ад-Д. Бадай ал-вакай / З. ад-Д. Васифи. – Москва
2. – 1961. – 1375с.
166630
  Ільїн В.В. Бадараяна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
166631
  Розенфельд А.З. Бадахшанские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Ленинград, 1971. – 192 с.
166632
  Решетник М.Д. Баденська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 572. – ISBN 966-316-069-1
166633
  Вардумян О. Баджи // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 155-159. – ISSN 0320-8370
166634
  Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Карамшоев Д. ; АН СССР , Лен. от-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 36 с.
166635
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1958. – 104с.
166636
  Марков О.М. Бадминтон / О.М. Марков. – М., 1966. – 144с.
166637
  Лившиц В.Я. Бадминтон / В.Я. Лившиц, А.В. Галицкий. – М., 1976. – 144с.
166638
  Лифшиц В. Бадминтон для всех / В. Лифшиц, М. Штильман. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
166639
  Глебович Б.В. Бадминтон для детей / Б.В. Глебович, А.А. Постников. – М., 1968. – 160с.
166640
   Бадминтон. Игра в мяч с перьями : Правила соревнований. – Москва : Физкультура, 1967. – 32 с.
166641
   Бадминтон. Правила соревнований.. – М., 1975. – 39с.
166642
  Григорьев П.Н. Бадминтон. Спортивная игра для всех. / П.Н. Григорьев. – Л, 1963. – 56с.
166643
   Бадминтон: Правила соревнований.. – М., 1980. – 40с.
166644
  Кривопальцев В.Я. Бадмінтон - для всіх / В.Я. Кривопальцев. – К., 1985. – 56с.
166645
   Бадмінтон. Гра в м"яч з пір"ям. Правила змагань.. – К., 1965. – 35с.
166646
  Гусейнаев Абачара Бадрижат / Гусейнаев Абачара. – М, 1975. – 176с.
166647
  Рустамов А.К. Бадхызский заповедник : (Природные заповедники СССР) / А.К. Рустамов. – Москва : Знание, 1972. – 32с. = Наука о Земле Назва підсерії: Новое в жизне, науке и технике ; 3
166648
  Маларчук Г. Бадя Козма : роман / Г. Маларчук; авториз. пер. с молд. Ю.Семенова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 367 с.
166649
  Парамонов А.А. Бадяги и гидры как объекты школьной работы / А.А. Парамонов. – М., 1947. – 59с.
166650
  Шеремет М.С. Бадьорість : вірші і поеми / М.С. Шеремет. – Київ : Дніпро, 1966. – 314 с.
166651
   Бадьорість і здоров"я // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4
166652
  Добржанський О.В. Бажаємо до України ! : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
166653
   Бажан Наталія Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 47. – ISBN 978-966-2726-03-9
166654
  Умрихіна Л.В. Бажане як дійсне: мовна реалізація в українській фразелогії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 28/29 (392/393). – С. 28-33
166655
  Стороха Б. Бажаний некликаний гість: колоніальний дискурс у подорожніх записках Г.Г. Еверса "Індія та я..." // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 55-58. – ISSN 2307-2261
166656
  Колодяжний Д. Бажання є, а от чи є можливість? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Проблеми виконання на території України рішень міжнародних комерційних арбітражів про стягнення іноземної валюти".
166657
  Зборовська Н. Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської : (за повістю "Гортенза, або нарис з життя однієї дівчини") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 85-93. – (Філологічні науки)
166658
   Бажанов Марко Ігорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 259-261. – ISBN 978-617-573-038-6
166659
  Сингаївський М.Ф. Бажань твоїх снага : лірика і гумор / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 75 с. – ISBN 5-333-00145-6
166660
  Бортняк А.А. Бажаю усміху! / А.А. Бортняк. – Київ, 1981. – 74 с.
166661
  Дрампян Р.Г. Бажбеук-Меликян / Р.Г. Дрампян. – М., 1971. – 103с.
166662
  Бажбеук-Меликян Бажбеук-Меликян Лавиния / Бажбеук-Меликян. – Москва, 1982. – 34с.
166663
  Борисов С. Баженов / С. Борисов. – Москва, 1937. – 184 с.
166664
  Чернов Е.Г. Баженов / Е.Г. Чернов, А.В. Шишко. – Москва, 1949. – 160 с.
166665
  Михайлов А.И. Баженов / А.И. Михайлов. – Москва, 1951. – 372 с.
166666
  Ильин М.А. Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1954. – 60 с.
166667
  Пигалев В.А. Баженов / В.А. Пигалев. – Москва, 1980. – 223 с.
166668
  Иванов А.В. Бажиган / А.В. Иванов. – Ленинград, 1966. – 72с.
166669
  Нечай П. База / П. Нечай. – Харків. – 166 с.
166670
  Корчемна І. База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
166671
  Зоріна Н. База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 1 (210), січень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання щодо створення бази даних авторитетного файлу тематичних предметних рубрик з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, ...
166672
  Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи і корисні моделі Франції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1608-6422
166673
  Гладиревська М. База даних геоархеологічних пам"яток кам"яної доби Північного Причорномор"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 220-225. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
166674
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлювального об"єкта / О.В. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 24-30


  База даних призначена для інформаційного забезпечення функціонування імітаційної статистичної моделі безвідмовності складних об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). Ієрархічна конструктивна структура об’єкта РЕТ представляється ієрархічно зв’язаними ...
166675
   База даних імітаційної статистичної моделі прогнозування безвідмовності складного відновлюваного об"єкта радіоелектронної техніки / В.О. Браун, В.М. Цицарєв, О.М. Кулініч, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
166676
  Білокриницька Л.М. База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II / Л.М. Білокриницька, Г.М. Крученицький, І.Г. Міщишина // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 4. – С. 20-29. – ISSN 1561-8889
166677
  Зубкова Є.Ф. База даних нерухомих пам"яток культурної спадщини в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 454-465. – ISBN 978-966-651-543-1
166678
  Михайлов В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості віщої освіти / В. Михайлов, В. Черінько // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366
166679
  Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 305-316. – ISSN 2224-9516
166680
  Єфіменко М.Ю. База даних як об"єкт інформаційних правовідносин // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
166681
  Бурлаков С. База даних як об"єкт правового регулювання // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 58-66
166682
  Сушко База данных "Беларуская навука ў асобах" как вариант персональной библиографии / Сушко, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 352-355
166683
  Панарина О.С. База данных "Книгообеспеченность" - инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки / О.С. Панарина, В.И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-17. – ISSN 0130-9765


  Опыт создания картотеки книгообеспеченности учебных дисциплин и перевода ее в электронную форму; этапы работы; роль БД в обеспечении учебного процесса вуза.
166684
  Калиновская Н.Е. База данных "Ломоносов" в системе библиографических изданий ломоносовской тематики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 176-182. – ISBN 978-5-02-039116-1
166685
   База данных "Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам и нанотехнологиям" как электронный ресурс для проведения наукометрических исследований / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, А Н. Балуткина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 133-150
166686
  Михайленко И.В. База данных Web of Science: журналы библиотечно-информационного направления // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 84-95. – ISSN 0130-9765


  В проведенном исследовании показано, в каком положении находится библиотечно-информационное научное направление по сравнению с другими отраслями науки. Все публикации российских исследователей, относящиеся к предметной области Information Science & ...
166687
  Емельянова Л.Г. База данных как основа "Атласа млекопитающих Архангельской области" / Л.Г. Емельянова, Е.А. Божилина, М.А. Дычкин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 34-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
166688
  Боряк К.Ф. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, В.Н. Ціцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 89-97


  Розглядаються принципи, склад і особливості побудови спеціалізованої БД, призначеної для підтримки рішення завдань оцінки й прогнозування надійності складних об"єктів РЕТ. БД реалізована в системі програмування Delphi з використанням таблиць СУБД ...
166689
  Макаров В. База данных Российской национальной библиотеки «РБА в печати»: цели и возможности / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 36-38. – ISSN 1727-4893


  О базе данных "РБА в печати" как средстве продвижения Российской библиотечной ассоциации (РБА).
166690
  Муромский А.А. База данных системы справочного обслуживания по программным средствам с использованием СУБД КОМПАС / А.А. Муромский, К.В. Туляков. – М., 1985. – 21с.
166691
  Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
166692
  Гривнак К. База оподаткування земель при сплаті податків // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 50-52
166693
  Ящук М.В. Базальна шлункова секреція кислоти у щурів за умов тривалого введення глутамату натрію / М.В. Ящук, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 102-102
166694
  Киселевич Л.С. Базальні відклади альбських утворень південно-західного Криму : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Розглянуто особливості залягання базальних відкладів альбських утворень та їх поширення на різних більш древніх утвореннях у межах західної частинки Гірського Криму.
166695
  Приходько В.Е. Базальное дыхание и состав микробной биомассы целинных, агро- и лесомелиорированных полупустынных почв Северного Прикаспия / В.Е. Приходько, М.Л. Сиземская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 974-983 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISSN 0032-180Х
166696
  Науменко В.Г. Базальные субарахноидальные кровоизлияния / В.Г. Науменко. – М, 1990. – 124с.
166697
  Твалчрелидзе А.А. Базальт / А.А. Твалчрелидзе. – Тифлис, 1923. – 19с.
166698
  Околитенко Н.И. Базальтовые острова / Н.И. Околитенко. – Москва, 1988. – 347 с.
166699
  Макаренко Г.Ф. Базальтовые поля Земли / Г.Ф. Макаренко. – М, 1978. – 148с.
166700
   Базальтоидный магматизм и метаморфизм Южного Урала : [ Сб. статей ]. – Уфа : БФАН СССР, 1979. – 69 с. : илл. – Библиогр. в конце ст.
166701
  Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана : Байкальская рифтовая зона / С.В. Рассказов. – Новосибирск : Навчальна книга, 1985. – 142с.
166702
  Эйнор О.Л. Базальты Большеземельской тундры / О.Л. Эйнор, 1946. – С.345-347
166703
  Короткий В. Базанов Іван Олександрович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
166704
  Винниченко В.К. Базар : П"єса на чотири розділи / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 56с.
166705
  Чередниченко Д. Базар // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-15. – ISSN 0208-0710
166706
  Моротская Стелла Базарный день в Макао // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 146-149 : фото
166707
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – М., 1923. – 171с.
166708
  Писарев Д.И. Базаров / Д.И. Писарев. – Москва, 1956. – 63с.
166709
   Базаров Рустам Ахтамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 22-23. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік РАН, заслужений співробітник ОВС РФ.
166710
  Писарев Д.И. Базаров. Реалисты / Д.И. Писарев. – Москва, 1974. – 332с.
166711
   Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
166712
  Джагитян Э. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 77-93 : табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
166713
   Базель в пограничном состоянии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 120-122 : фото
166714
  Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-47. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Україні в умовах посилення економічної нестабільності. ...
166715
  Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 104-111. – ISSN 1818-5754
166716
  Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. У статті розглядається угода Базель ІІ, абсолютні та відносні показники ризику, а також ...
166717
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: Вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 199-203. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
166718
  Кротюк В. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
166719
  Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 43-47
166720
  Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: на 6 пунктів
166721
  Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-7
166722
  Павлюк С.М. Базельні принципи: світовий досвід упровадження та застосування / С.М. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122
166723
  Арагон Л. Базельские колокола. / Л. Арагон. – Москва, 1936. – 336с.
166724
  Арагон Л. Базельские колокола. / Л. Арагон. – Москва, 1979. – 304с.
166725
  Меркулова Н.С. Базельские рекомендации и их влияние на конкурентоспособность банковских услуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 238-243
166726
  Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития / В. Андрианов, Е. Селявина // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 171-190. – ISSN 0207-3676
166727
  Юданов Ю.И. Базельские фармацевты / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с
166728
   Базельский конгресс Первого Интернационала 6-11 сентября 1869 г.. – Л., 1934. – 189с.
166729
   Базельский художественный музей. – Москва, 1987. – 196с.
166730
   Базельські принципи ефективного нагляду // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 27-31
166731
  Користін О.Є. Базельські стандарти та формування законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 145-151.
166732
  Кравчук В.В. Базельські угоди: новий етап розвитку міжнародної системи оцінки ризиків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
166733
  Онікієнко С.В. Базельські угоди: протиріччя регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв
166734
  Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інформаційні ресурси окремих баз даних як джерело вивчення історичної спадщини українського народу. In the article are opened the information resources of databases as a source of study of a historical heritage of the Ukrainian people.
166735
   Бази даних грунтів Болгарії, Молдови. Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору / С. Русєва, Ю. Розлога, М. Лунгу, Р. Вінтіла, Т. Лактіонова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 35-48 : рис. – Бібліогр.: 73 назв. – ISSN 0587-2596
166736
  Кеберле Н.Г. Бази даних та інформаційні системи : навч. посібник для студентів напрямів підгот. 6.040301 - "Прикладна математика", 6.040302 - "Інформатика" / Н.Г. Кеберле ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95
166737
  Лисенко Л. Бази даних щодо об"єктів промислової власності, доступних через Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 8. – С. 19-28. – ISSN 1608-6422
166738
  Декунова Н.В. Бази даних як основа ГІС / Н.В. Декунова, Р.В. Писаренко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 373-374
166739
   Бази даних:Терміни та визначення. – К., 1994. – 32с.
166740
  Ясенко О. Бази данних як об"єкт кібертерористичних атак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 170-172


  The article deals with the database hacking in the scope of cyberlerrorism and introduces its own classification of cyberattacks on databases. У даній статті йдеться про питання зламу баз даних у райках поняття кібертероризму, а також представлена ...
166741
  Рябухо О.М. Бази Єрмакова в скінченних розв"язних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Наводиться характеризація в сучасних термінах результатів професора Київського університету Василя Єрмакова (1845-1922) про скінченні розв"язні групи. Results of professor of Kyiv University Vasil Er makov (1845-1922), concerned with finite soluble ...
166742
  Польовий М. Бази та банки даних у моделюванні політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-26
166743
  Булах Е.М. Базидиальные макромицеты Верхне-Уссурийского стационара (Южный Сихотэ Алиль) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Булах Е. М.; АН СССР, Дальневост. науч. биолого-почвенный ин-т. – Владивосток, 1977. – 22л.
166744
  Казьмирчук Г.Д. Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х pp. / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 228-230. – ISBN 978-966-171-565-2
166745
  Герасимова Г. Базилевич Василь Митрофанович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 14-15 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
166746
  Вербовий О.В. Базилевич Василь Митрофанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 153. – ISBN 96966-8060-04-0
166747
   Базилевич Василь Митрофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 162. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
166748
   Базилевич Віктор Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 22. – ISBN 966-8352-11-4
166749
   Базилевичу В.Д.-60! / Колеги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вітання з ювілеєм Віктора Дмитровича Базилевича - професора економічного факультету, доктора еконоічних наук, завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету.
166750
   Базилюк Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9
166751
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1933. – 112с.
166752
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1936. – 147с.
166753
  Рахманов Л.Н. Базиль / Л.Н. Рахманов. – Л, 1958. – 191с.
166754
  Демидов И А Базис и надсторйка в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Демидов И А,; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – Куйбышев, 1955. – 17л.
166755
  Фомина В.А. Базис и надстройка / В.А. Фомина. – М., 1953. – 35с.
166756
  Вербин А.И. Базис и надстройка / А.И. Вербин. – Москва, 1964. – 40с.
166757
  Макарин М.Г. Базис и надстройка / М.Г. Макарин. – Новосибирск, 1967. – 30с.
166758
  Глезерман Г.Е. Базис и надстройка в советском обществе / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 348с.
166759
  Баригян К.И. Базис и надстройка капиталистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Баригян К.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 24л.
166760
  Пашук А.И. Базис и надстройка советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашук А.И. ; М-во высш.образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шев. – Киев, 1954. – 16 с.
166761
   Базис и надстройка социалистического общества. – Л., 1961. – 170с.
166762
  Славина М.А. Базис и надстройка. / М.А. Славина. – Петрозаводск, 1959. – 32с.
166763
  Грабовський В.К. Базис і надбудова : Матеріали на допомогу вивчаючим історичний матеріалізм / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 32 с.
166764
  Бойченко І.В. Базис і надбудова / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 27. – ISBN 966-642-073-2
166765
  Наторіна А.О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 42-45. – ISSN 2306-6814
166766
  Грабовський В.К. Базис соціалістичного суспільства / В.К. Грабовський. – К, 1971. – 170с.
166767
  Росляков А.А. Базис та його вплив на ціни спотового та ф"ючерсного ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
166768
  Савчук В.С. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв"язків / В.С. Савчук, В.Д. Якубенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 49-63. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1811-3141
166769
  Мосесян Карлен Мнацаканович Базисные графы некоторых упорядочений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Мосесян Карлен Мнацаканович; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1976. – л.
166770
  Вега К.Э. Базисные свойства подсистем собственных функций одного класса краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вега К.Э.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М, 1972. – 10л.
166771
  Вятютнев М.Н. Базисные синтаксические модели в обучении иностранным языкам. (На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Вятютнев М.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
166772
  Бондаренко Б.А. Базисные системы полиномиальных и квазиполиномиальных решений уравнений в частных производных / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1987. – 145с.
166773
  Стешенко А.И. и Филиппов Г.Ф. Базисные функции представлений группы вращений в А-1-мерном пространстве и коллективные движения атомных ядер / А.И. и Филиппов Г.Ф. Стешенко. – К., 1972. – 18с.
166774
   Базисный фортран. – Москва, 1982. – 199 с.
166775
  Гемст В.К. Базисный ФОРТРАН. / В.К. Гемст. – Рига, 1976. – 116с.
166776
  Орехов Б.И. Базисы в пространствах аналитических функций, порожденные дифференциальными уравнениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Орехов Б.И.; Ростовский гос.ун-т. – 13л.
166777
  Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кёте / М.М. Драгилев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
166778
  Тяхт Теомас Константинович Базисы и мультипликаторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тяхт Теомас Константинович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
166779
  Визитей В.Н. Базисы из подпространств и их применение к разложениям по собственным и присоеденительным векторам операторов и операторных пучков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визитей В.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
166780
  Щека С.А. Базит-гипербазитовые интрузии и включения в эффузивах Дальнего Востока / С.А. Щека. – Москва, 1983. – 167с.
166781
  Грудинин М.И. Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной области / М.И. Грудинин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 156с.
166782
   Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения юга Восточно-Европейской платформы : (платформенная стадия развития). – Москва : Недра, 1973. – 294с.
166783
   Базитовые комплексы Сибири и Дальнего Востока : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1983. – 126с.
166784
  Колодезников И.И. и др. Базитовый вулканизм Восточной Якутии / И.И. и др. Колодезников. – Иркутск, 1988. – 142с.
166785
  Тарнавський А.А. Базова SWOT модель системи ECTS в Україні / А.А. Тарнавський, Е.Р. Бодунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 156-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  В научно-аналитическом исследовании представлены значимые факторы, влияющие на внедрение системы ECTS в Украине, разработана базовая SWOT модель системы ECTS в Украине. Ключові слова: вища школа України, система ECTS, стандарт, якість освіти, SWOT ...
166786
  Круглов І.С. Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об"єкт трансдисциплінарної геоекології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 168-178. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
166787
  Соневицький Ростислав Базова економічна фінансова та ділова термінологія = Basic economic financial and business terminology:English-ukrainian dictionary : Англо-український словник: 5600 термінів і 800 пояснень / Соневицький Ростислав. – Тернопіль : Збруч, 2001. – 340с. – ISBN 966-528-150-Х
166788
  Предборський В.А. Базова інституційна тінізаційна матриця економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 3-8
166789
  Демчук Т.В. Базова лексика сучасної китайської мови: структурно-фукціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 357-365


  Стаття присвячена вивченню структури та функціонального потенціалу базової лексики сучасної китайської мови. Статья посвящена изучению структуры и функционального потенциала базовой лексики современного китайского языка. The article investigates the ...
166790
  Внукова Н.М. та інш. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-21
166791
  Уваркина О. Базова модель новітньої української освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 9-12. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядається новітня модель української освіти у контексті її розвитку в кінці XX - на початку XXI ст. Звертаючись до джерел етнопедагогіки, автор виокремлює традиційні напрями виховання дітей та молоді в Україні, які роблять вітчизняну ...
166792
  Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 120-127. – ISSN 0132-1331
166793
  Гриневецький В.Т. Базова природничо-географічна інформація у структурі комплексного моніторингу столичного регіону України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 152-162. – Бібліогр.: 26 назв
166794
  Розіна О.Ф. Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 165-174
166795
  Довбенко М. Базова теорія економічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
166796
  Ткач І. Базова функція сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 59-66. – ISSN 1993-6788
166797
  Вожняк П. Базовая инфляция: некоторые методы расчета и выбора наилучшего показателя (на примере Украины) / П. Вожняк, Н. Михайличенко // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 336-349. – ISBN 5-94716-027-7
166798
   Базовая культура личности. – М., 1989. – 149с.
166799
  Гурова Н.В. Базовая лексика и морфология английского подъязыка металлургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Гурова Н.В.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
166800
  Гнаткевич Ю.В. Базовая лексика научно-технической литературы / Ю.В. Гнаткевич, Т.А. Волощук. – К, 1979. – 68с.
166801
  Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 195-205. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0130-2914
166802
   Базовая система микроэлементных нормативов времени. – М., 1989. – 122с.
166803
   Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
166804
   Базовий - урядовий законопроект / Л. Гриневич, С. Квіт, І. Кириленко, М. Стріха, А. Загородній, Н. Шульга, О. Скрипник; шпальти підготував Дмитро Шульга // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти відбулося обговорення законопроектів "Про наукову і науово-технічну діяльність". Фрагменти виступів.
166805
  Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує Верховній Раді України для розгляду в повторному першому читанні доопрацьований проект Закону України "Про освіту". На розширеному засіданні презентували зміни, які напрацювала робоча група, відбулося фахове обговорення.
166806
  Шулікін Д. Базовий закон: чи скоро фінішна пряма? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендував ВР відправити проект закону "Про освіту" № 3491 на повторне читання. Заступник міністра освіти і науки П. Хобзей презентував зміни, які були внесені порівняно з попередньою редакцією.
166807
  Демчук Н.М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 65-71. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
166808
   Базовий тематичний словник з іспанської мови : Близько 10000 слів та словосполучень. – Київ : Ленвіт, 1999. – 168с. – ISBN 966-7043-16-9
166809
  Лялецький О.О. Базові властивості ([тета])-неперервних функцій, які діють на біповних частково впорядкованих множинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню спеціального поняття неперервності функції, яка діє на біповних частково впорядкованих множинах. Доводиться теорема про теоретико-порядкову характеризацію класу таких функцій, та наводяться деякі базові властивості цих ...
166810
  Волошенко А. Базові детермінанти й основні концепти антикорупційного дирижизму в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 22-38. – ISSN 1605-2005
166811
  Проценко І.В. Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
166812
  Ушенко Н.В. Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства / Н.В. Ушенко, І.М. Кушал // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 82-87. – ISSN 2221-8440
166813
  Дроб О.М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
166814
  Назимко О.В. Базові елементи трудового права в сучасному законодавстві Латвії у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 2219-5521
166815
  Буцька Л.В. Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 97-105. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
166816
  Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов"язання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 50-53
166817
  Спак Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах : облік у банках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
166818
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 384с. – ISBN 966-608-024-9
166819
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик; МАУП. – 2-ге вид., стереот. – Київ : МАУП, 2001. – 384с. – ISBN 966-608-116-4
166820
  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.М. Бебик. – Київ : МАУП, 1994. – 124с. – ISBN 5-86926-050-7
166821
  Гедікова Н.П. Базові імперативи сучасної консервативної ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С . 105-108. – ISSN 2077-1800
166822
  Афонін О. Базові індикатори українського книжкового ринку // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 6-10


  На основі детального аналізу статистики друку останніх років розглядаються два головні базові індикатори українського ринку видавничої продукції – видання кни- жок та книжкова торгівля. Author research the statistics of printed issues in recent years ...
166823
  Дубенко О.Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 261-267


  У статті надається аналіз еволюції ключових категорій лінгвістичної поетики, що сформувалися в межах її риторико-герменевтичного та когнітивно-дискурсивного напрямків. Визначаються сутнісні характеристики цих базових понять, що є центральними для ...
166824
  Вжещ Я.Л. Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 23-27
166825
  Сільченко С. Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 54-58
166826
  Кравець А.Ю. Базові категорії та предметна сфера дослідження політичної антропології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 326-333
166827
  Гусак П.М. Базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / П.М. Гусак, І.І. Сидорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 99-104. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено базові компетентності майбутнього соціального педагога у сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин та окреслено вміння, які повинен проявляти майбутній соціальний педагог у межах цих компетентностей.
166828
  Плаксіна І.Ю. Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – C. 74-77. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
166829
  Сіменко І. Базові концептуальні положення управлінського аналізу у забезпеченні ефективності функціонування підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 135-145. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто систему управління як самостійний об"єкт аналізу.
166830
  Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями освітянської галузі України в останнє десятиліття XX ст. - 10-ті роки XXI ст.
166831
  Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наук. доп. / Шестаковський О.П., Білоус Є.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7515-7
166832
  Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
166833
  Шандор Ф.Ф. Базові механізми побудови туристичної господарчої організації / Ф.Ф. Шандор, Т.П. Данканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 27)
166834
  Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
166835
  Хорошковський В. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ та Світовим банком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-38
166836
  Маніло Ю.В. Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 71-75. – ISSN 2220-7481


  Надано аналіз професійної діяльності футбольних арбітрів різної кваліфікації протягом року. На підставі тестування функціональної та фізичної підготовленості, визначених показників морфофункціонального стану розроблено базові моделі підготовленості ...
166837
  Ященко В.О. Базові операції побудови нейроподібних мереж, що ростуть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З метою апаратної реалізації нейроподібних мереж, що ростуть, задаються базові оперши їх побудови The based operations of the building neural-tike growing networks are defined for the haridware realization.
166838
  Курбан О. Базові основи системного PR-планування / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Подано аналіз основ системного планування PR-процесів. Як його базову систему представлено Корпоративну комунікаційну концепцію, що охоплює три рівні: стратегічний, тактичний і ситуативний.
166839
  Бардин Н. Базові основи теорії справедливості Д. Ролса // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 8-9
166840
  Баранов І. Базові параметри демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 29-36.
166841
  Пузирьова П.В. Базові підходи до формування принципів і методів управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 158-162
166842
  Білоус І.В. Базові підходи щодо визначення ефективності функціонування ринку корпоративних облігацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-7
166843
  Козик В.В. Базові положення теорії кризового стану підприємства / В.В. Козик, О.Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 13-19. – ISSN 0321-0499


  Запропоноване власне тлумачення кризовго стану підприємства. Проаналізовано класифікації криз.
166844
  Пшик-Ковальська Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / Пшик-Ковальська, Н.Я. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 182-186. – ISSN 0321-0499
166845
  Римар Є.Ф. Базові понятійні характеристики концепту [текст турецькою мовою] в турецькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 61-67


  Стаття присвячена аналізу феномену війни у соціологічному, філософському та етичному аспектах, зіставленню семантичних ознак за позиціями слотів. Проведено розпізнавання війни в побутовій, професійній та науково-професійній сферах. Створено узагальнену ...
166846
  Байсарович І.М. Базові поняття екологічної геології : навчальний посібник / І.М. Байсарович, М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 124с. – ISBN 966-95774-0-8
166847
   Базові поняття лінійної алгебри : практикум : дисципліни 02.02 "Алгебра і геометрія" для напряму підгот. 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Мальчиков В.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : табл. – На обкл.: Базові поняття лінійної алгебри : Практичні заняття. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-05-9
166848
   Базові поняття лінійної алгебри : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С.В. Сирота, О.Т. Голуб]. – Київ : Просвіта, 2015. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30. – ISBN 978-617-7010-08-0


  Пр. №3252BR з дефектом: текст надруковано неякісно
166849
  Мірошниченко С. Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 261-269. – ISSN 1026-9932
166850
  Лазаренко С.Ж. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 116-119. – ISSN 2306-6814
166851
  Оверчук Л.П. Базові принципи управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 132-133. – Бібліогр.: 7 назв
166852
  Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
166853
  Куц Г. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти: український контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 525-527. – ISSN 2076-1554
166854
  Велика І.О. Базові семантичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 123-126
166855
  Єчкало Ю. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 95-98. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
166856
  Литвиненко Т. Базові складові поняття "конкуренція" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-75. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  На основі врахування еволюції поглядів на конкуренцію розкрито сутність конкуренції як системи відносин супер-ництва між суб"єктами ринку, які мають мотив досягти переваг в умовах певної ринкової структури. The article deals with the competetivness as ...
166857
  Захарченко Н.В. Базові тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки" у полемічному трактаті М. Лютера "[текст німецькою мовою]" ( "Про війну проти турків") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 198-203


  У статті досліджено основоположні тактики реалізації когнітивної моделі "Лютер і Турки": тактики пояснення, заклику та звинувачення. Інтерпретація тактик дозволила зазначити мовні засоби, які використовує М. Лютер для досягнення цілі – критики опонента ...
166858
  Ковальчук В. Базові теорії і моделі економічного зростання / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 27-39. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
166859
  Глушко О. Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено стан розроблення понятійно-категоріального апарату з проблеми трансформацій в освіті вітчизняними вченими. Автор аналізує сучасні підходи до понять "модернізація", "реформування", "трансформація". The article highlights the ...
166860
  Михайлов В.А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посібник / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 527, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-732-9
166861
  Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 3-9
166862
  Печенюк Д.О. Базові умови політики за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Ліберальна демократія, на думку Б. Барбера, виявляється неспроможною адекватно відреагувати на виклики сьогодення, її головний недолік полягає у концентрації на приватних інтересах, в той час як загальні інтереси, спільне благо, цілі спільноти і ...
166863
  Петрима М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0131-775Х
166864
  Шелестова А. Базові функції навчальних документів у системі електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України / Анна Шелестова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовано вживання та розкрито значення поняття електронно-документної комунікації сучасного вищого навчального закладу України. Проаналізовано різні погляди науковців щодо класифікації функцій документів, їх характеристик і складу. Визначено та ...
166865
  Семенченко Ф.Г. Базові характеристики політичних цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 263-274
166866
  Романенко О.В. Базові цінності австрійської етнокультури крізь призму мовного контактування // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 52-61. – ISSN 2075-4205
166867
  Бойко С. Базові цінності українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-24. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Аналізуються результати емпіричного дослідження базових цінностей у трех групах українців (школярів, студентів і вчителів) за допомогою методики С. Шварца. Здійснюється порівняння найбільш привабливих цінностей для різних поколінь респондентів. ...
166868
  Филюк В. Базові чинники концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано чинники, які посилюють тенденції до концентрації ринків в усіх економічних системах. Проаналізовано причини активізації цих процесів у вітчизняній економіці. Систематизированы факторы, усиливающие тенденции к концентрации рынков во ...
166869
  Мусаева Севда Гасым кызы Базовое понятие и субстанциональный механизм налогового планирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-100 : рис. – Библиогр.: 6 назв
166870
  Чернышенко С.В. Базовое программное обеспечение ЭВМ типа ІВМ РС. / С.В. Чернышенко. – Днепропетровск, 1991. – 136с.
166871
   Базовое состояние зооценозов суши в ландшафтах региона Игналинской атомной электростанции. – Вильнюс, 1989. – 214с.
166872
  Литвин В. Базовою основою нашої національної ідеї має стати ідея землі. // Сільські вісті, 2004. – 23 липня


  [Доповідь на другому етапі VI з"їзду НАПУ голови партії, Голови Верховної Ради України, 10 лип. 2004 року]
166873
  Вархотов Т. Базовые концептуальные конструкции и мысленные эксперименты в экономической теории / Т. Вархотов, О. Кошовец // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-41. – ISSN 0207-3676
166874
   Базовые матричные кристаллы и матричные БИС. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 224 с.
166875
  Пономарев М.Ф. Базовые матричные кристаллы: Проектирование специализированных БИС на их основе / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев, А.В. Фомичев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 81с.
166876
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 31-41
166877
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-28
166878
  Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели / Александр Викторович Федоров // Медиатека и мир : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36
166879
  Петренко В. Базовые метафоры психологических теорий // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 2071-9788
166880
  Петренко В.Ф. Базовые метафоры психологических теорий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-23. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
166881
  Аллахвердиев М.М. Базовые отрасли индустрии и экономический рост / М.М. Аллахвердиев, С.В. Габузова. – Баку, 1985. – 133с.
166882
  Прокопьева И.П. Базовые положения и критерии рациональной инвестиционной политики / И.П. Прокопьева, А.Ю. Сметанов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются аксиомы и принципы выбора вариантов инвестиционной политики.
166883
  Балл Г.А. Базовые понятия общей теории задач / Г.А. Балл. – К, 1979. – 26с.
166884
  Багиров А.Р. Базовые правовые основы получения правовой помощи в Германии: анализ зарубежного опыта с целью разработки соответствующего законодательства в Республике Азербайджан // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-229. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
166885
  Гулиев А. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 593-599. – ISSN 1563-3349
166886
  Агарков В.А. Базовые принципы психотерапии последствий психической травмы. Память после психотравмирующего переживания // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7-15
166887
  Коханов А.Б. Базовые средства видеоинформационных систем с гибридным кодированием изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Коханов А.Б.; Одес. гос. политехн. ун-т. – Одесса, 1993. – 18л.
166888
  Андриянова В.И. Базовые факторы современной образовательной политики в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 110-113


  В статье характеризуются особенности современной образовательной системы. Определяется роль личности как главная ценность процесса обучения. Подчеркивается значимость взаимодействия педагога с инфосредой. Раскрывается основная направленость ...
166889
  Лапин Н. Базовые ценности населения и российская либерализация // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.70-90. – ISSN 0207-3676
166890
  Магун В.С. Базовые ценности россиян в европейском контексте / В.С. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.5-22. – ISSN 0869-0499
166891
  Магун С В. Базовые ценности россиян в европейском контексте (Окончание) / С В. Магун, М.Г. Руднев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С.5-17. – ISSN 0869-0499
166892
   Базовый комплекс задач второй очереди отраслевых подсистем АСПР. – М., 1982. – 134с.
166893
  Васильева А.Н. Базовый потенциальный словарь для чтения художественной литературы на продвинутом этапе обучения / А.Н. Васильева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 58с.
166894
   Базовый принцип конструирования РЭА. – Москва, 1981. – 120 с.
166895
  Мкртчян К.А. Базумский хребет в системе Севанской тектонической зоне Малого Кавказа (стратиграфия, интрузивы, тектоника, металлогения и история развития.) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мкртчян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 36л.
166896
  Бунчук В.А. Базы горючего Германии / В.А. Бунчук, И.Т. Жуков. – М.-Л., 1947. – 132с.
166897
  Мартэн Д. Базы данных / Д. Мартэн ; пер. с фр. – Москва : Радио и связь, 1983. – 168 с.
166898
  Змитрович А.И. Базы данных / А.И. Змитрович. – Минск : Университетское, 1991. – 270с.
166899
  Глушаков С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько. – Харьков : Фолио, 2002. – 512с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1257-1
166900
  Хомоненко А.Д. Базы данных : Учебник для высших учебных заведений / Под ред.: А.Д. Хомоненко. – 4-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2004. – 736с. – ISBN 5-7931-0284-1
166901
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 " Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0394-0
Кн. 2 : Распределенные и удаленные базы данных. – 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260
166902
  Агальцов В.П. Базы данных : [в 2-х книгах] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направл. 230100 "Информатика и вычислительная техника" / В.П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум ; ИНФРА-М. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-8199-0377-3
Кн. 1 : Локальные базы данных. – 2012. – 349, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 337
166903
   Базы данных в автоматизированных региональных системах. – Киев : Наукова думка, 1988. – 272с.
166904
  Кроув Т. Базы данных в административных информационных системах / Т. Кроув, Д. Эйвисон. – М, 1983. – 168с.
166905
  Смирнов С.В. Базы данных временных рядов / С.В. Смирнов, Е.В. Стариков. – М., 1991. – 37с.
166906
  Лори П. Базы данных для микро-ЭВМ / П. Лори. – Москва : Машиностроение, 1988. – 136с.
166907
   Базы данных и DMS-170. – Л., 1983. – 141с.
166908
   Базы данных и знаний в автоматизированных региональных системах. – Киев : Наукова думка, 1991. – 312с. – ISBN 5-12-001711-8
166909
  Редько В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. Бесараб. – Москва : Знание, 1987. – 32 с. – (Новое в жизни, науке и технике : Сер. Математика, кибернетика / Издательство "Знание" ; № 6)
166910
  Грушка И. Базы данных и ЭВМ в инженерной геологии: Аналитическо-информационный обзор / И. Грушка, И. Мареш. – Прага, 1981. – с.
166911
  Бочаров Б.П. Базы данных картотеки книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 38-57
166912
  Ульман Д. Базы данных на паскале / Д. Ульман. – Москва : Машиностроение, 1990. – 367с.
166913
  Московкин В.М. Базы данных научной информации и онлайновые поисковые инструменты: использование для управления знаниями // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 18-29. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы основные зарубежные библиграфические базы данных и поисковые инструменты, включая полнотекстовые БД открытого доступа.
166914
   Базы данных по праву sui generis в Германии, России и Европейском союзе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 6 (32). – C. 9-12. – ISSN 2072-4322
166915
   Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх; В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх ; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2000. – 352 с. – ISBN 5-89251-089-1
166916
  Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Брегг; Томас Конноли, Каролин Бегг. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 1440 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0527-3
166917
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : Учебное пособие / М.П. Малыхина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 512с. – ISBN 5-94157-310-3
166918
  Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.П. Малыхина. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 10 с., 518 с. – ISBN 978-5-94157-941-9
166919
  Ураков Х. Базы дуг и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Ураков Х.; АН УзССР. Объединен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 9л.
166920
  Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем : учебное поособие для студ. вузов, обуч. по направлениям "Прикладная математика и информатика" , "Информат. и вычислит. техника" и спец. "Прикладная математика" (по областям), "Прикладная математика и информатика" / Т.А. Гаврилова Т.А., Хорошевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 384с. – ISBN 5-272-00071-4


  Базовый курс для студентов высших учебных заведений
166921
  Четвериков В.Н. др. Базы и банки данных : Учебник / В.Н. др. Четвериков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245с.
166922
  Чайкин С.Ф. Базы индивидуального строительства, их проектирование и размещение в экономических районах / С.Ф. Чайкин. – М., 1970. – 208с.
166923
  Панькова С. Баилевич Василь Митрофанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 56-63. – ISBN 966-02-3529-1
166924
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – Х.-К., 1931. – 160с.
166925
  Константинов А. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвременен българин / Алеко Константинов ; Под ред. Симеон Русакиев. – София, 1948. – 214 с. – Вступ. статья: Предговор / Русакиев С.
166926
  Константинов А. Бай Ганю : невероятные рассказы об одном современном болгарине / Алеко Константинов ; Пер. с болг. Д.А. Горбова. – Москва : Художественная литература, 1960. – 167 с.
166927
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – М., 1968. – 215с.
166928
  Константинов А. Бай Ганю / А. Константинов. – М., 1988. – 464с.
166929
  Константинов А. Бай Ганьо : неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина / Алеко Константинов ; З болг. перекл. Жан Макаренко. – Київ : Дніпро, 1979. – 174 с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; № 12)
166930
   Бай юй цзин. – М., 1986. – 127с.
166931
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1967. – 94 с.
166932
  Протодьяконов В.А. Байанай - хозяин тайги : повесть / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. Ю.Шамшурин. – Москва : Советская Россия, 1969. – 57 с.
166933
  Токарский В.А. Байбак и другие виды рода сурки / В.А. Токарский. – Харьков, 1997. – 304с.
166934
  Мулдагалиев Д. Байга / Д. Мулдагалиев. – Москва : Художественная литература, 1966. – 151 с.
166935
  Елагечев И.З. Байга / И.З. Елагечев. – Новосибирск, 1971. – 172с.
166936
  Хакимов А.Х. Байга : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
166937
  Хакімов А.Х. Байга / А.Х. Хакімов. – К., 1985. – 255с.
166938
  Шаханов Т. Байга. Стихи. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1966. – 51с.
166939
  Грушевський М. Байда-Вишневецький в поезії й історії. – Київ : Друк.1-ої Київськ.Друк. Спілки, 1909. – 32с. – Відюитка з "Записок Українського Науковго Товариства в Київі. К. 3. 1909"
166940
  Слісаренко О. Байда : лірика / О. Слісаренко, 1928. – 147 с.
166941
  Грінченко Б.Д. Байда й інші оповідання / Борис Грінченко. – [Київ] : Hакладом Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 32 с. : портр. – (Видавництво "Відpодженнє" ; Ч. 21)
166942
  Куліш П.О. Байда Князь Вишневецькій : Дpама (1553-1564) / П.А. Кулиш. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1884. – 158 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108215 дефектний, без обкл.
166943
  Герасимова В.А. Байдарские ворота / В.А. Герасимова. – М., 1956. – 274с.
166944
  Сирук М. Байден відкрив власний інститут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 10


  Віце-президент США Джозеф Байден відкрив у рідній альма-матер - університеті штату Делавер Інститут Байдена. Цей новий дослідний і політичний заклад займатиметься внутрішніми проблемами, включаючи економічну реформу, екологічну стійкість, систему ...
166945
   Байден: Думайте про суспільство! / М. Сірук, А. Гетьманчук, М. Капітоненко, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 5). – С. 3


  Віце-президент США - про необхідність такої мотивації для українських політиків.
166946
  Борисенко Т. Байдужих не було // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про презентацію в ІМВ мистецької галереї "Ява" та відкриття виставки "Чудотворець", які викликали інтерес у студентів Ін-ту.
166947
  Хвостенко Е.С. Байесовские методы анализа и управления в экономике / Е.С. Хвостенко. – Днепропетровск, 1983. – 88с.
166948
  Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. / А. Зельнер. – М., 1980. – 438с.
166949
  Савчук В.П. Байесовские методы статистического оценивания. / В.П. Савчук. – Москва : Наука, 1989. – 322 с.
166950
  Болгов М.В. Байесовский прогноз минимального стока в нестационарных условиях с учетом возможных изменений климата / М.В. Болгов, Е.А. Коробкина, И.А. Филиппова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
166951
  Дубініна С.В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дубініна Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
166952
  Гриців Н.М. Байка "The Hare and Many Friends" Джона Гея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 245-250. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
166953
  Драгоманов М.П. Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 1-31


  Зміст: Тексти: старопольські, старочеські і церковно-славянський - байки про вужа в домі ; На Святоюрській горі : поема / Іван Франко ; Староруська притча про гадюку в домі ; Притча про захланність / Іван Франко
166954
  Парфенова М. Байкал - 337 // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-75. – ISSN 1728-8568
166955
  Буянтуев Б.Р. Байкал - жемчужина Советского Союза : (научно-популярный очерк) / Б.Р. Буянтуев. – Улан-Удэ, 1973. – 31с.
166956
  Балков К.Н. Байкал - море священное / К.Н. Балков. – М, 1989. – 319с.
166957
  Дроздов А.П. Байкал - море синее. / А.П. Дроздов, Г.Н. Иванов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
166958
  Соболев И.В. Байкал - сине море / И.В. Соболев. – М, 1980. – 415с.
166959
  Ольхон А.С. Байкал / А.С. Ольхон. – М., 1945. – 83с.
166960
  Кожов М.М. Байкал / М.М. Кожов. – Иркутск, 1948. – 28с.
166961
  Верещагин Г.Ю. Байкал : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Москва : Географгиз, 1949. – 228с
166962
  Саркисян С.Г. Байкал / С.Г. Саркисян. – Москва, 1955. – 80с.
166963
   Байкал. – Иркутск, 1964. – 60с. : фотоальбом
166964
  Давыдов В.Т. Байкал / В.Т. Давыдов. – Москва : Советский художник, 1964. – 71 с.
166965
  Латьева Л.В. Байкал / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1965. – 75с.
166966
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Москва : Наука, 1966. – 165с. – (Научно-популярная серия)
166967
  Россолимо Л.Л. Байкал / Л.Л. Россолимо. – Иркутск, 1971. – 176с.
166968
   Байкал. – Москва, 1971. – 155с.
166969
   Байкал. – Москва, 1982. – 220с.
166970
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – Иркутск, 1984. – 367с.
166971
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 1987. – 380с.
166972
  Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах / Г.И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 288 с. : ил. – ISBN 5-244-00220-1
166973
   Байкал в произведениях художников. – Ленинград, 1961. – 11с.
166974
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – Иркутск, 1953. – 47с.
166975
  Кожов М.М. Байкал и его жизнь / М.М. Кожов. – 4-е изд. испр. – Иркутск, 1963. – 98 с.
166976
   Байкал и проблема чистой воды в Сибире. – Иркутск, 1968. – 54с.
166977
  Ващенко Богдана Байкал порабощают водоросли. Чужие на Байкале / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 50-57 : фото
166978
  Москаленко Б.К. Байкал сегодня и в 2000 году / Б.К. Москаленко. – Иркутск, 1978. – 128с.
166979
  Берг Л.С. Байкал, его природа и значение в народном хозяйстве / Л.С. Берг. – Москва : Правда, 1948. – 15с
166980
  Ольхон А. Байкал. / А. Ольхон. – Иркутск, 1946. – 230с.
166981
  Верещагин Г.Ю. Байкал. : научно-популярный очерк / Г.Ю. Верещагин; Под ред.Д.Н.Талиева. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170с.
166982
  Лебединский Б. Байкал. / Б. Лебединский. – Иркутск, 1966. – 10 с.
166983
   Байкал. Граница льда // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 58-62 : фото
166984
  Некрасов Андрій Байкал. По той бік льоду / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 114-121 : фото
166985
   Байкала-озера сказки. – Иркутск, 1988. – 319с.
166986
   Байкала-озера сказки : [ Сб. : в 2 кн. ]. – Иркутск. – ISBN 5-7424-0042-Х
[ Кн.] 1 : Волшебные сны Подлеморья. Вечные люди и живая вода. Так рождались реки и горы. – 1988. – 286 [ 1] с. : Цв. ил. – Библиогр. в примеч.
166987
   Байкало-Амурская магистраль : Указ. лит.(1925-1974 гг.). – Новосибирск : ГПНТБ, 1974. – 555с.
166988
  Шинкарев Л.И. Байкало-Амурская магистраль / Л.И. Шинкарев. – М., 1975. – 96с.
166989
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – Свердловск, 1961. – 67с.
166990
  Хазанович Ю.А. Байкаловские огоньки. Дневник Людмилы Дятел / Ю.А. Хазанович. – М, 1963. – 45с.
166991
  Яковлев В.М. Байкальская астроблема - вероятный захороненный метеоритный кратер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 81-84 : карта. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
166992
  Маймусов Д.Ф. Байкальская горная страна: уникальность природы, ресурсы и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 17-23 : Карта. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
166993
  Степанов М.Н. Байкальская повесть. / М.Н. Степанов. – Улан-Удэ, 1956. – 231с.
166994
   Байкальская сторона : краеведческий сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное отделение. – ISBN 5-7424-0170-1
Вып. 1 : Книга о родном крае: история, природа, богатства, проблемы сибирской земли, леса, рек и озер, среди которых живем. – 1988
166995
  Шмаков А.А. Байкальские встречи / А.А. Шмаков. – Иркутск, 1946. – 83с.
166996
  Ващенко Богдана Байкальские губки. Выжить как губка / Ващенко Богдана, Лагущкин Выктор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 48-61 : фото. – ISSN 1029-5828
166997
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – М., 1969. – 368с.
166998
  Таурин Ф.Н. Байкальские крутые берега / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1970. – 392с.
166999
  Элиасов Л.Е. Байкальские предания / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1966. – 272с.
167000
  Стариков В.А. Байкальские рассказы. / В.А. Стариков. – М, 1958. – 55с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,